EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Üdvözlégy Mária!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Üdvözlégy Mária!"

Átírás

1 Új évfolyam 85. szám 2006 május - pünkösd hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Üdvözlégy Mária! Naponta találkozom iskolába siető gyermekekkel. Viszik a nehéz táskát, a tornacipőt és egyéb felszerelést. Az utóbbi időben valami mást is észrevettem a kezükben. Tarka virágcsokrokat. Nem csoda ez, hiszen a kertekben nyílnak a virágok és szívesen vállalkoznak arra, hogy szeretetünk követei legyenek. Velük kedveskedünk a tanítónéniknek és anyák napján az édesanyáknak és nagymamáknak. Mindenki tudja, hogy sokféle virág van; szépségben, illatban és árban is különbözők. Vannak egyszerűbbek, mint az ibolya, az árvácska, a nefelejcs. Vannak mutatósabbak, mint az orgona, a tulipán, a liliom. Talán azt is tudjátok, hogy melyik virágot nevezzük a virágok királynőjének. Hát igen, a rózsát. Nemcsak a szirmai szépek, hanem finom az illata is. Őt illeti meg az első hely a virágok seregében. Minden virág szép a maga nemében, amint minden jó édesanya kedves, legkedvesebb a saját gyermeke számára. Amint azonban a virágoknak van egy királynője, éppen úgy az édesanyáknak is. Hogy ki ő, azt a keresztény gyermeknek könnyű kitalálnia. Ez a királynő nem más, mint Jézus édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária. Május hónapjában különös szeretettel emlékezünk rá és ezért tartunk tiszteletére minden este litániát. Erre figyelmeztet a harangszó is: Máriát dicsérni hívek jöjjetek! Kisfiú koromban egy kertész bácsi lakott a szomszédunkban. Kora tavasztól késő őszig nyíltak kertjében a szebbnél szebb virágok. Mindig szívesen fogadta látogatásomat és kedvem szerint választhattam egy-egy szál virágot. Legtöbbször a rózsát választottam. Nem véletlen, hogy Isten is így cselekedett. Amikor végignézett a föld leányainak virágoskertjén, megakadt a szeme a legszebb rózsán, az egyszerű názáreti leányon, Márián. A szorgalmas méhek mindig arra a virágra szállnak, amelyben mézet sejtenek. Mivel az Isten Máriát választotta Fia édesanyjául, érthető, ha megtöltötte szívét a szeretet, a kegyelem mézével. Ezért is nevezzük Máriát kegyelemmel teljes asszonynak. A Boldogságos Szűzről már nagyon sok képet festettek. Ezek közül az egyik legszebb Rafael alkotása. Sixtuszi Madonnának nevezzük. Egyszer megkérdezte valaki a híres festőtől: hogyan tudott egyetlen képben ilyen sok szépséget süríteni? Sok-sok édes - (folytatása a második oldalon) György Attila

2 (folytatás az első oldalról) anyát megfigyeltem, válaszolta a művész és virágokat napos oldalra ültetnünk és mindegyikben fölfedeztem valami szépet. szárazság idején gondosan öntözni. Mária Mindezt összegyűjtöttem és a Szűzanya ezért volt olyan szép, mert szíve minden arcára festettem... Így utánozta a nagy szeretetével Isten felé fordult, magába szívta kegyelmét és Jézusnak ajándékozta anyai művész a Jóistent, aki egészen széppé tette Máriát. szívét. Minden édesanya büszke szép és jó Azt mindenki tudja, mitől lesznek a gyermekeire. Mária a mi közös, égi édes - virágok szépek? A jó talajtól, a langyos anyánk. Bárcsak velünk is büszkélkedhetne, esőtől, a napsugár fényétől és melegétől. Ha amikor bemutat szent Fiának! Ezért fordulunk hozzá nagy bizalommal és kérjük, hogy a virágok elfordulnának a naptól, ha gyö - kereikkel nem szívnának nedvességet a földből, hamarosan elhervadnának. Ezért kell a gyermekei a legjobb Anyának valamennyien méltó lehessünk. Az első Mária-imádságok még a Szűz Anya életében születhettek. Amikor meglátogatta Erzsébetet, a kedves rokon ajkán himnusz fakadt, hálaénekre ihlette az agg Simeont és Anna prófétaasszonyt is. Az első századok keresztény irodalmából számos Máriát dicsőítő költemény és szentbeszéd maradt ránk. Hozzá fohászkodik Szent Ephrém, Szent Metho - dusz, Szent András krétai püspök, Szent Szophroniusz jeruzsálemi pátriárka, Venantius Fortunatus, Albertus Magnus és sokan mások. A sokszor túlzónak tűnő költői rajongásokat messze fölülmúlja a legelső Mária-imádság egyszerű szépsége, amellyel a kis názáreti házban maga Isten ajándokozta meg Gábriel angyal által az emberiséget. Üdvözlégy Mária... Az emberi szív Mária utáni vágyódásának ez a bensőséges megfogalmazása mégis csak lassan vált közkinccsé. A 16. századig hallgatnak róla a különböző liturgikus könyvek és breviáriumok, bár püspökök, szerzetesek és hitszónokok egyre gyakrabban ajánlják elmondását. Különösen a ferences és domonkos szerzetesek buzgólkodása terjeszti el a 13. században, de Berthold redensburgi ferences egyik prédikációjából 2 Az Üdvözlégy Mária története azt is megtudjuk, hogy még nagyon sokan vannak, akik nem ismerik és nem imádkozzák. Egyébként ugyanebből a századból származik a legrégibb magyar Üdvözlégy szövege a Königsbergi Töredékben. Ekkoriban az Üdvözlégynek még csak az első része volt használatos, tehát kis bővítéssel ugyanazok a szavak, amelyeket - Lukács evangéliuma szerint - az angyal intézett a názáreti Szűzhöz. A szöveget IV. Orbán pápa ( ) egészítette ki Erzsébet köszöntésének egy mondatával: És áldott a te méhednek gyümölcse s a következő két szót tette hozzá: Jézus. Amen. A 15. században egyházi írók és szónokok újabb bővítést ajánlottak: Asz - szonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért. A halál órájára való hivatkozás 1493-ban került be a breviáriumba Berthold mainzi érsek intézkedésére, majd a ferencesek Párizsban 1525-ben összeállított rendi imakönyve tartalmazza írásbeli bizonyítékát. Az ő befolyásukra a 16. század közepén V. Pius pápa a római breviáriumba is fölvette. Így jelent meg az Üdvözlégy végleges alakja ban, amelyet ma is változatlanul mondunk.

3 Az angyal belépett hozzá és megszólította: Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottab vagy minden asszonynál. Lk 1,28 Ha valaki megkérdezi tőlünk, miért ünnepeljük oly lelkesen Jézus édesanyját, vajon mit válaszoljunk? Nyilvánvaló, hogy válaszunk akkor lesz megfelelő, ha össz - hangban van Isten szavával, Isten tetteivel. Hogy miféle szóra és tettre kell itt gondolnunk, azt nem nehéz kitalálnunk. Az evangélium beszámolója szerint az Isten az üdvösségre szóló meghívásunkat egy leány megszólításával kezdte. Ezzel a tettével folytatta teremtő munkáját. Gondoljunk arra, hogy mindnyájunk élete édes - anyánkban, édesanyánkkal kezdődött. Ki tudná felsorolni az életadó és életőrző anyai szolgálat sokrétű tevékenységét? Milyen életnövesztő fényesség és melegség árad az anyaságban újjászületett asszony szívéből? Milyen szegények lennénk nélküle, milyen gazdagok vagyunk általa. A legtöbb ember életében az édes - anyával történt találkozás folytatódik a hitvestárssal történő egyesülésben. A saját édesanyja után az ember számára sorsdöntő a saját gyermekei anyjával megvalósuló bensőséges találkozás. Minden ember egy anya karjában érkezik a létezés partjára és a szerelem krisztusi formájában, a házasságban is asszonyi kéz vezet, vezethet a boldogság partjára. Két olyan sorsdöntő találkozás ez, amely meghatározza az egyes ember és az emberi közösségek életét. Bármelyik találkozás kudarcot vall, létünk végzetes sérüléseket szenved. Mivel Isten a természetesre építi kegyelmi rendjét, érthető, ha üdvözítő tevékenységében fontos szerepet szán a hitveseknek, az édesanyáknak. Ezért szólította meg Máriát angyala által, amikor elhatározta Istennel való kaopcsolatunk újjárendezését. Az üdvösségre szánt emberiség elé olyan asszonyt állított, aki a tisztaság, a hit és a szeretet fényében tündököl. Nem a testi, érzékekre ható szépség képviselője ő, hanem a lelki szépségek hordozója. Benne mutatta meg Isten a női lélek igazi értékeit, általa helyezte a példaadás gyertyatartójára. Keresztény hitünk szerint Mária a Szentlélek közreműködésével foganta gyermekét és olyan anyaságra mondott igent, amit a világ szemében nem tudott igazolni. A Szentlélek már a kezdet kezdetén kitágította Mária szívét és anyasága nem korlátozódik Jézus személyiségére. Mária karjai nem azért ölelték Jézust, hogy megtartsák a maga számára. Együtt járta Jézussal a másokért vállalt élet útját és örömét találta abban, hogy isteni fiát nekünk ajándé - kozhatja. A Szentlélek által megvilágosítva felismerte az odaadás lélekifjító tavaszát és megtanulta a legszebb anyai mozdulatot: a másokért vállalt szolgálat mindent felülmúló értékét. Ezért nem kívánja Mária, hogy hódolattal boruljunk lábai elé. Inkább ő akarja ezt tenni, amikor Fiához hasonlóan a lelkünket tisztítja. Nem a dicsőség fényében akar tündökölni, hanem az Istennek tetsző életre szeretné minden gyermekét elvezetni. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Zsid 5,9 Egy vallásos édesanya mondotta gyermekeinek Jézus mennybemenetelére utalva: Ma van Üdvözítőnk trónfoglalásának napja. Minden ünnep tartogat számunkra valami ajándékot. Vajon mit kérjünk Jézustól? Elsősorban azt, hogy akarjunk, tudjunk mi is felfelé néző és törekvő emberek lenni. Ne vesszünk el a földízű (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 (folytatás a harmadik oldalról) vágyak ködös világában, lássuk meg a komoly lelki élet múlhatatlan szépségét. Az ember számára mindig nagy a kísértés, hogy a világ káprázatában megfeledkezzék igazi otthonáról, amit Jézus ígért követői számára. Azt is tudnunk kell, hogy a sátán mindent elkövet annak érdekében, hogy támogassa bűnös feledékenységünket. Tudnunk kell, hogy a sátán nem ostoba. Rá tudja venni az embereket arra, hogy úgy lássák a mennyországot, ahogyan a poklot kellene látni; úgy féljenek a kegyelem eszközeitől, ahogyan bűntől félnek. S ezt nem a fény, hanem a sötétség; nem a valóság, hanem az árnyak; nem a világosság és a tények, hanem az álmok és rémlátások eszközével teszi. (Thomas Merton, Hétlépcsős hegy, 30) A hazatérő Jézus lelkére kötötte apostolainak, hogy igehírdetésük által biztosítsák szellemi, kegyelmi jelenlétét a világban. Győzzék meg az embereket arról, milyen szegények, milyen boldogtalanok, ha nem fordulnak az Isten hegyei felé. Egy hároméves kislánynak néhány napra elutazott az édesanyja. A gyermek hirtelen belázasodott, az édesapja orvoshoz vitte. Ő azonban semmi betegséget nem fedezett fel a kislányban. Végre megérkezett az édes - anya és a kislány láza azonnal elmúlt. A mai világot is sokféle láz gyötri. A világ bölcsei igyekeznek megállapítani betegsége okát és ezt követően orvosolni bajait. Az igazi baj így határozható meg: Isten távolléte a világtól. Nincs sürgetőbb feladatunk, mint megszüntetni az ebből adódó lázas állapotot. Nedeczki György: Az édesanyákhoz Ember, ki járod életgolgotád Örökké szeresd az édesanyád! Ő adott néked földi életet, Hogy élhess, Nagyon sokat szenvedett. Két gyönge karja érted fáradott, Ne okozz néki soha bánatot, Óvd minden gondtól Drága jó szívét, Kérd a Teremtőt, védje életét. Ha megbántottad, esd bocsánatát, Ne feledd, ember, Nincsen több anyád! Ha fáradt szemed este lehunyod, Első imád csak érte mondhatod. Anyák, ti drága földi angyalok, Legyen virágos életutatok! Ne sújtson rátok az élet vaskeze, Ezt kéri szívünk hálaéneke. Mi lecsókoljuk bánatkönnyetek Isten áldása legyen veletek! 4

5 Neked írom ezt a levelet, neked, aki törekszel arra, hogy megvalósítsd önmagad. Bárcsak válladra tehetném a kezem, és útrakelhetnék veled. Közösen fordulnánk ahhoz, aki anélkül, hogy ráderőltetné magát, mégis kitartóan kísér téged, akár ismered, akár nem... A szív csöndjében fáradhatatlanul szól hangja: Ne félj, veled vagyok! Örömre hív, nem búbánatra. Arra szeretnélek ösztönözni, hogy életeddel írd meg a közte és közted szövődő szeretet költeményét. Alkalmi versre gondolok, olyanra, amely szürke hétköznapjaidra sugárzó örömet önt. Isten sziporkázó vidámságáról énekeljen a szíved. Ki valósíthatná meg önmagát enélkül? Függetlenül attól, hogy miben hiszel, miben kételkedsz: ő öröktől fogva valami lélegzetelállítót gondolt el rólad. Senki sem válaszolhat erre helyetted. Egyedül rajtad múlik a dolog. Igaz, a legnagyobb kockázat számunkra az, ami elé állít mindnyájunkat az Alázatosszívű. Ez a következő: Éljük át Jézussal a húsvétot, az átmenetet, átvonulást. Ez azt jelenti, hogy vele együtt átmegyünk a halálból az életre. Naponta elkísérjük Őt az egész emberiségért vállalt haláltusájáig, ugyanakkor naponta részt veszünk feltámadásában is. Öröm ez, nem lesújtottság. Bízzunk Rá mindig mindent, még testünk fáradtságát is... Mondj el neki mindent, és engedd, hogy fölcsendüljön benned az ének az élet fénylő ajándékáért. Mondj el neki mindent, még a kimondhatatlant is, Kelj útra hát! azt is, amit képtelenségnek tartasz. Ha nehezen értenéd meg szavait, azt is mond meg neki őszintén. Küzdelmed közepette szót, meglátást kapsz ajándékba viszon - zásul, és kivirágzik benned az öröm. Hogyan valósítsam meg önmagam, ha múltam valamelyik képe hamuval fedi el az élő víz forrásait? - kérdezel tovább. Egyetlen sóhaj a szíved mélyéből - és máris túlárad benned a bizalom. Ami megláncol téged: Isten gondja lesz. Önmagad megvalósítása? Talán visszariadsz egy döntéstől attól való félelmedben, hogy a rossz utat választod? S ha határozatlanságod futóhomokjába süllyedsz? Légy tisztában vele: Minden Krisztusnak mondott életre szóló igen - hez tapad egy darabka tévedés, de a hit aktusa kezdettől fogva megtisztítóan beragyogja életünknek ezt a részét is. Kelj útra hát anélkül, hogy látnál, ráhagyatkozva Isten szavára! Ne hivatkozz tovább a benned terjengő sötétségre, mintegy ezzel igazolva vonakodásodat. Boldog az, aki elrántja a kezét szeme elől, hogy azután belebocsátkozzék az élet legmerészebb kockázatába: átéli húsvétot Krisztussal és vele együtt új életre jut. Önmagad megvalósítása? Légy azzá, aki a szíved mélyén vagy! Van Atyád, légy azzá, aki vagy - gyermekévé! Íly módon kitárulnak előtted a gyermekség kapui és rácsodálkozol a szeretetre. Testvéred: Roger Schütz 5

6 Horváth Béla: Pünkösdi könyörgés Taníts a Tűzre: Jöjj el Mennyei Galamb, taníts meg Téged zengeni! Tüzed ropogjon bátor versemen, Repülj szívembe, forró szerelem! A tűrhetetlen Tüzet akarom, Akit nem olt ki semmi hatalom, Te gyújts föl engem, tüzes Jóbarát Hadd hordom szét az Egek sugarát! Add éghetetlen égi tüzedet Te véghetetlen zúgó üzenet, Te csalhatatlan örök csillanás: Te égess engem, Pünkösdi Parázs! A máglyán is a régi vértanúk Ették a füstöt, kormot és hamut, Mert tüzességed tűznél hevesebb Én sem akarok lenni kevesebb! Innám a császár égő olaját: Te vad tüzét Tüzedbe fojtanád! Vagy én is lennék forró hamu bár: Te forróbb lennél, Legforróbb Sugár! Te védesz engem, azért oly kevés A gyötrelem, a sűrű szenvedés, De két kezembe ömlik Sugarad, És hóhéraim porba hullanak. Te Jótanácsom, Édes Orvosom, Az Ég Parazsát vígan hordozom S gaz világba írok Jeleket Égő Csodáddal, Bátor Szeretet! Tüzes Galamb, terítsd ki szárnyadat Legyen szavamnak szárnya általad! Jőjj el Sugallat, jőjj el, jőjj Erő! A kába földön zúgva törj elő! Sodorj el engem, harsány Kegyelem: Bátor szelídség, gyúlj ki keblemen, Mert ugyan bennem vagy Te csontomig, De megölöm, mi Téged szomorít! A keresztény ember számára Isten nem a messze távolban lakó, elérhetetlen és fölfoghatatlan, minden fölött álló lény, hanem az, Akit meg lehet szólítani. Akik bátrak és Atyjuknak szólítják, azok gyermekei lesznek. Már nem rabszolgák, nem foglyok, nem halálraítéltek, akik az evilág, a földi gondok, betegség, szenvedés siralomházából kiáltanak fölfelé, hanem szabadok, az életre hivatottak, akik előtt azért áll a jövő, mert az Isten szemébe nézhetnek. Isten nevének hívása fölszabadít bennünket a mindennapok magától értetődő unalmától és a semmitmondó véleményektől. Az ima erősíti bennünk a sok emberi manipuláció elleni szembenállást, mert Isten életének ad helyet a lelkünkben. Ma már csak az ima képes arra, hogy a felénk közeledő Isten bennsőséges közelségébe vigyen bennünket. J. B. Metz 6

7 Jézus táplálékul adta nekünk Szent Testét és Vérét az Oltáriszentségben. Ő mindenkit meghív asztalához. A 2006-os évben először járultak Jézus asztalához harmadik osztályos gyermekeink. Kívánjuk, hogy gyakori vendégei legyenek Jézusnak s az Oltáriszentség által nőjjenek igazi, nagykorú keresz ténnyé. Alber Kund Konrád Bakk Hanna Bakó István Bardócz Eszter Bernád Alpár Nimród Birta Andrea Bodó Rápolti Réka Bodor Tímea Bogyó István Csürös Kinga Daczó Attila Deák Brigitta Deák Izabella Demeter Réka Despa Boglárka Dézsi András Dézsi Henrietta Dobricza Endre Erdei Anita Ferencz Lóránt Gál Edina Gergely Noémi Gorschi Róbert Krisztián Gubás Szende Guczuly Kincső Hunyadi Hunor Imreh Szilárd-István Jakab Zalán Jánosi Kriszta Annika Kalló Carmen Mária Kanyó Szilveszter Kasléder György Lóránd Kádár Etele Kádár Zsolt Kányádi Norbert Kálnoky Vince Kelemen Kincső Kiss Csongor-Sándor Kocsis Boldizsár Noémi Kósa Mária Ildikó Kosztándi Csilla Noémi Kozma Beatrix Kozma Szidónia Kuti Nándor Levente Laczkó Hunor Ladó Róbert Lönhárt Eszter Beáta Lőrincz Kincső Lőrincz Máté Marin Andrea Renata Máté Zselyke Mocan Zakariás Mihály Tünde Molnár Andrea Nagy Csongor Tamás Nagy Gellért Nagy Izabella-Mária Nagy Lóránd Nagy Szende Negulescu Ágota Aliz Németh Antónia Opra Balázs József Pakott Mária Bernadett Pál Kincső Perpits Ede Péter Ildikó Kinga Péter Szabolcs Sándor Tas Levente Schwartz Béla Sebestyén Norbert Sebő Hunor László Stefán Csaba Stefán Renato Sütő Ákos Szabó András Alpár Szabó Boglárka Szabó Fruzsina Székely Botond Székely Gitta Tamás Henrietta Tamási István Zsolt Tasnádi Tekla Timár Heny Andrea Timár Zoltán Timár Zsuzsanna Tóth György Botond Tóth Krisztián Tóth Wagner Apor Trăistaru Mátyás Tulit Boglárka Váncsa Hunor Sándor Vay Alpár Flórián Volonts László Romulus Volonts Levente Remus Zsiga Karola 7

8 A szent keresztségben részesült: - Bordás Adrienn, Pénzes Botond Mátyás, Ungvári Roland Levente József, Kurucz Botond Csanád, Simon Mónika, Panţiru Jennifer Bernadett, Téglás Adrienn, Botos Norbert, Veress Eszter Katalin, Kovács Sára, Szabó Antónia, Simon Johanna, Mandatos Ádám Lukács, Préda Norbert, Guin Tamás, Elekes Levente. Szentségi házasságot kötöttek: - Vizi Zsolt - Bencze Tünde, Ványolós Albert Csaba - Kelemen Elza, Kiss Sándor - Tanzoris Márta Laura, Molnár Le - vente - Bíró Erika, Tóth Béla - Györ - gyicze Melinda. Az Úr hazahívta: - Köpe Ida, Lőrincz Anna, Szabó Bálint, Molnár Róza, Fákó Ilona. Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! BOLDOG GIZELLA özvegy május 7. Bajorországban, született a 980-as évek elején, Veszekedő (Civódó) Henrik bajor hercegfejedelem lányaként. Kiváló nevelésben részesült. Testvérei közül II. Henrik tette naggyá az uralkodóházat, Brúnó regensburgi püspök volt, Brigitta nővére pedig a regensburgi kolostor feje volt. 996-ban a magyar Géza fejedelem megkérte fia, István herceg számára Gizella kezét. Gizellának más álmai voltak ugyan, de engedve a rábe - szélésnek, végül is igent mondott. István herceget meghívták Bajorországba, itt találkozott először Gizellával. A Scheyern várában tartott lakodalom után Gizella népes kísérettel (lovagok, papok, mesteremberek) a magyar fejedelmi udvarba, MAGUNKRÓL MAGUNKNAK Esztergomba költözött, és 1000-ben, Géza halála után István is megkapta a magyar koronát és Gizellát is királynévá koronázták. Egész életét a királyi család szolgálatára szentelte. Veszprém városát, királynéi várossá fejlesztette. Sajnos nem tudjuk, hogy hány gyermeket szült, de mindegyiket kiváló nevelésben részesítette. Erre Szent Imre példája is ékes bizonyíték. Veszprémben női szerzetes kolostort alapított. Egyházi fel - szereléseket készítettek. A koronázási paláston, valamint a XVIII. János pápának ajándékozott miseruhán valószínűleg személyesen is dolgozott. István halála után az utódok nem sokra becsülték az özvegy királynét, Passauban élt és állítólag 1060-ban (más forrás szerint 115 éves korában, tehát 1110-ben) halt meg. Halála után nemsokára már szentként tisztelték, 1911-ben kezdődött azonban csak el a szentté avatási eljárás. Passaui sírja a magyarok zarándokhelye. Lázas betegségekben, bőrbetegségekben szokták segítségét kérni. Példája: Ha több hivatást is felismersz magadban, a magasabbrendűt válaszd! SZENT RITA özvegy május 22. Olaszországban született 1380-ban. Szülei jómódú emberek voltak. Rita az evangélium alapján a szegényebb életet kívánta. Sokat imádkozott, ke - reste Jézus akaratát, Isten kedvét. Férjével 18 évig élt békében és két fiuk született. A szomszédjával egyszer aztán mégis csak összeverekedett a férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita férjét. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek. Ritának élete legnagyobb feladatát kellett megoldania: megbocsátani férje gyilkosának és fiait is rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki. A vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is lecsillapította. Ritát a "lehetetlen ügyek pártfogójának" nevezték. Fiai halála után szerzetbe vonult, a casciai Ágostonrendi apácákhoz május 22-én halt meg. (Más forrás szerint 1434-ben.) A casciai kolostor temp - lomában van a sírja, ma zarándokhely. Hivatalosan 1900-ban avatták szentté. Példája: Sok imával készülj minden feladatodra!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

2015. szeptember 11-12. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY Osztály: -

2015. szeptember 11-12. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY Osztály: - 1 42 Tajthy Attila Janoczky Mónika Volvo PV544 1961 Extra 1 123 0 420 297 Szakaszeredmények: 1: 9(5.) 2: 31(29.) 3: 6(1.) 4: 4(2.) 5: 123(38.) T1: 1(1.) 6: 57(27.) 7: 11(2.) 8: 7(2.) Szakaszeredmények:

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134 Eredénylista Zilah Megye: Szilágy megye Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszámok 1. DEMJÉN DÁNIEL REIZ KLÁRA- KRISZTINA SZILÁGYBALLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZILÁGYBALLA

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény JEGYZŐKÖNYV 2015. 02. 25. Tatabánya TSC-Geotech gyermekverseny 2008 LÁNY 40m síkfutás Varga Valéria 2008 TSC 8.24 1. 8.24 Dabai Flóra 2008 TSC 8.25 2. 8.25 Varga Trixi 2008 TSC 10.05 1. 10.05 Czibula Emma

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Eredmények 2013-14-es tanév ZENEMŰVÉSZET

Eredmények 2013-14-es tanév ZENEMŰVÉSZET Eredmények 2013-14-es tanév ZENEMŰVÉSZET VIII. REGIONÁLIS GITÁR VERSENY MÁRCIUS CSIPKEREKI MÁTÉ II. HELYEZÉS SZALAINÉ PAPP EDIT XV. NEMZETKÖZI ÜTŐHANGSZERES FESZTIVÁL GYŐR MÁRCIUS DRUMS FESZTIVÁL RÉSZVÉTEL

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott 1 23 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Bogár 1965 Extra 1 0 18 0 144 126 Szakaszeredmények: 1: 13(3.) 2: 12(7.) T1: 15(27.) 3: 20(5.) T2: 2(7.) T3: 2(6.) 4: 1(2.) 5: 9(2.) 6: 18(2.) T4: 2(4.) 7:

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

Vác Város Kiváló Diákja kitüntetésben részesült diákok névsora

Vác Város Kiváló Diákja kitüntetésben részesült diákok névsora Vác Város Kiváló Diákja kitüntetésben részesült diákok névsora 1996 Baharev Ali Árpád Fejedelem Általános Iskola Majer Melinda Árpád Fejedelem Általános Iskola Bea Csaba Madách Imre Gimnázium Kiss Béla

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SPORTVERSENYEK. Daróczi Dániel7c; Balazsin. István,Rumbold Szabolcs,Koch Dániel bajnokság III.korcsoport

SPORTVERSENYEK. Daróczi Dániel7c; Balazsin. István,Rumbold Szabolcs,Koch Dániel bajnokság III.korcsoport SPORTVERSENYEK október 17. Kerületi műfüves labdarúgó bajnokság IV. korcsoport Seregy Tamás, Meggyes Milán, Rozgonyi Bálint, Németh Kristóf 8ac; Burka Bendegúz, Vass Dominik 8b; Széles Ákos, Juhász Péter,Náray

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

VERSENY EREDMÉNYEK A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN 2011/12. TANÉV

VERSENY EREDMÉNYEK A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN 2011/12. TANÉV VERSENY EREDMÉNYEK A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN 2011/12. TANÉV Művészeti ág Esemény, verseny, rendezvény Helyezés, eredmény Tanuló neve Tanár neve Országos MÁV Tisztán robogjunk rajzpályázat I. helyezés Bánfi

Részletesebben