EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Üdvözlégy Mária!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Üdvözlégy Mária!"

Átírás

1 Új évfolyam 85. szám 2006 május - pünkösd hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Üdvözlégy Mária! Naponta találkozom iskolába siető gyermekekkel. Viszik a nehéz táskát, a tornacipőt és egyéb felszerelést. Az utóbbi időben valami mást is észrevettem a kezükben. Tarka virágcsokrokat. Nem csoda ez, hiszen a kertekben nyílnak a virágok és szívesen vállalkoznak arra, hogy szeretetünk követei legyenek. Velük kedveskedünk a tanítónéniknek és anyák napján az édesanyáknak és nagymamáknak. Mindenki tudja, hogy sokféle virág van; szépségben, illatban és árban is különbözők. Vannak egyszerűbbek, mint az ibolya, az árvácska, a nefelejcs. Vannak mutatósabbak, mint az orgona, a tulipán, a liliom. Talán azt is tudjátok, hogy melyik virágot nevezzük a virágok királynőjének. Hát igen, a rózsát. Nemcsak a szirmai szépek, hanem finom az illata is. Őt illeti meg az első hely a virágok seregében. Minden virág szép a maga nemében, amint minden jó édesanya kedves, legkedvesebb a saját gyermeke számára. Amint azonban a virágoknak van egy királynője, éppen úgy az édesanyáknak is. Hogy ki ő, azt a keresztény gyermeknek könnyű kitalálnia. Ez a királynő nem más, mint Jézus édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária. Május hónapjában különös szeretettel emlékezünk rá és ezért tartunk tiszteletére minden este litániát. Erre figyelmeztet a harangszó is: Máriát dicsérni hívek jöjjetek! Kisfiú koromban egy kertész bácsi lakott a szomszédunkban. Kora tavasztól késő őszig nyíltak kertjében a szebbnél szebb virágok. Mindig szívesen fogadta látogatásomat és kedvem szerint választhattam egy-egy szál virágot. Legtöbbször a rózsát választottam. Nem véletlen, hogy Isten is így cselekedett. Amikor végignézett a föld leányainak virágoskertjén, megakadt a szeme a legszebb rózsán, az egyszerű názáreti leányon, Márián. A szorgalmas méhek mindig arra a virágra szállnak, amelyben mézet sejtenek. Mivel az Isten Máriát választotta Fia édesanyjául, érthető, ha megtöltötte szívét a szeretet, a kegyelem mézével. Ezért is nevezzük Máriát kegyelemmel teljes asszonynak. A Boldogságos Szűzről már nagyon sok képet festettek. Ezek közül az egyik legszebb Rafael alkotása. Sixtuszi Madonnának nevezzük. Egyszer megkérdezte valaki a híres festőtől: hogyan tudott egyetlen képben ilyen sok szépséget süríteni? Sok-sok édes - (folytatása a második oldalon) György Attila

2 (folytatás az első oldalról) anyát megfigyeltem, válaszolta a művész és virágokat napos oldalra ültetnünk és mindegyikben fölfedeztem valami szépet. szárazság idején gondosan öntözni. Mária Mindezt összegyűjtöttem és a Szűzanya ezért volt olyan szép, mert szíve minden arcára festettem... Így utánozta a nagy szeretetével Isten felé fordult, magába szívta kegyelmét és Jézusnak ajándékozta anyai művész a Jóistent, aki egészen széppé tette Máriát. szívét. Minden édesanya büszke szép és jó Azt mindenki tudja, mitől lesznek a gyermekeire. Mária a mi közös, égi édes - virágok szépek? A jó talajtól, a langyos anyánk. Bárcsak velünk is büszkélkedhetne, esőtől, a napsugár fényétől és melegétől. Ha amikor bemutat szent Fiának! Ezért fordulunk hozzá nagy bizalommal és kérjük, hogy a virágok elfordulnának a naptól, ha gyö - kereikkel nem szívnának nedvességet a földből, hamarosan elhervadnának. Ezért kell a gyermekei a legjobb Anyának valamennyien méltó lehessünk. Az első Mária-imádságok még a Szűz Anya életében születhettek. Amikor meglátogatta Erzsébetet, a kedves rokon ajkán himnusz fakadt, hálaénekre ihlette az agg Simeont és Anna prófétaasszonyt is. Az első századok keresztény irodalmából számos Máriát dicsőítő költemény és szentbeszéd maradt ránk. Hozzá fohászkodik Szent Ephrém, Szent Metho - dusz, Szent András krétai püspök, Szent Szophroniusz jeruzsálemi pátriárka, Venantius Fortunatus, Albertus Magnus és sokan mások. A sokszor túlzónak tűnő költői rajongásokat messze fölülmúlja a legelső Mária-imádság egyszerű szépsége, amellyel a kis názáreti házban maga Isten ajándokozta meg Gábriel angyal által az emberiséget. Üdvözlégy Mária... Az emberi szív Mária utáni vágyódásának ez a bensőséges megfogalmazása mégis csak lassan vált közkinccsé. A 16. századig hallgatnak róla a különböző liturgikus könyvek és breviáriumok, bár püspökök, szerzetesek és hitszónokok egyre gyakrabban ajánlják elmondását. Különösen a ferences és domonkos szerzetesek buzgólkodása terjeszti el a 13. században, de Berthold redensburgi ferences egyik prédikációjából 2 Az Üdvözlégy Mária története azt is megtudjuk, hogy még nagyon sokan vannak, akik nem ismerik és nem imádkozzák. Egyébként ugyanebből a századból származik a legrégibb magyar Üdvözlégy szövege a Königsbergi Töredékben. Ekkoriban az Üdvözlégynek még csak az első része volt használatos, tehát kis bővítéssel ugyanazok a szavak, amelyeket - Lukács evangéliuma szerint - az angyal intézett a názáreti Szűzhöz. A szöveget IV. Orbán pápa ( ) egészítette ki Erzsébet köszöntésének egy mondatával: És áldott a te méhednek gyümölcse s a következő két szót tette hozzá: Jézus. Amen. A 15. században egyházi írók és szónokok újabb bővítést ajánlottak: Asz - szonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért. A halál órájára való hivatkozás 1493-ban került be a breviáriumba Berthold mainzi érsek intézkedésére, majd a ferencesek Párizsban 1525-ben összeállított rendi imakönyve tartalmazza írásbeli bizonyítékát. Az ő befolyásukra a 16. század közepén V. Pius pápa a római breviáriumba is fölvette. Így jelent meg az Üdvözlégy végleges alakja ban, amelyet ma is változatlanul mondunk.

3 Az angyal belépett hozzá és megszólította: Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottab vagy minden asszonynál. Lk 1,28 Ha valaki megkérdezi tőlünk, miért ünnepeljük oly lelkesen Jézus édesanyját, vajon mit válaszoljunk? Nyilvánvaló, hogy válaszunk akkor lesz megfelelő, ha össz - hangban van Isten szavával, Isten tetteivel. Hogy miféle szóra és tettre kell itt gondolnunk, azt nem nehéz kitalálnunk. Az evangélium beszámolója szerint az Isten az üdvösségre szóló meghívásunkat egy leány megszólításával kezdte. Ezzel a tettével folytatta teremtő munkáját. Gondoljunk arra, hogy mindnyájunk élete édes - anyánkban, édesanyánkkal kezdődött. Ki tudná felsorolni az életadó és életőrző anyai szolgálat sokrétű tevékenységét? Milyen életnövesztő fényesség és melegség árad az anyaságban újjászületett asszony szívéből? Milyen szegények lennénk nélküle, milyen gazdagok vagyunk általa. A legtöbb ember életében az édes - anyával történt találkozás folytatódik a hitvestárssal történő egyesülésben. A saját édesanyja után az ember számára sorsdöntő a saját gyermekei anyjával megvalósuló bensőséges találkozás. Minden ember egy anya karjában érkezik a létezés partjára és a szerelem krisztusi formájában, a házasságban is asszonyi kéz vezet, vezethet a boldogság partjára. Két olyan sorsdöntő találkozás ez, amely meghatározza az egyes ember és az emberi közösségek életét. Bármelyik találkozás kudarcot vall, létünk végzetes sérüléseket szenved. Mivel Isten a természetesre építi kegyelmi rendjét, érthető, ha üdvözítő tevékenységében fontos szerepet szán a hitveseknek, az édesanyáknak. Ezért szólította meg Máriát angyala által, amikor elhatározta Istennel való kaopcsolatunk újjárendezését. Az üdvösségre szánt emberiség elé olyan asszonyt állított, aki a tisztaság, a hit és a szeretet fényében tündököl. Nem a testi, érzékekre ható szépség képviselője ő, hanem a lelki szépségek hordozója. Benne mutatta meg Isten a női lélek igazi értékeit, általa helyezte a példaadás gyertyatartójára. Keresztény hitünk szerint Mária a Szentlélek közreműködésével foganta gyermekét és olyan anyaságra mondott igent, amit a világ szemében nem tudott igazolni. A Szentlélek már a kezdet kezdetén kitágította Mária szívét és anyasága nem korlátozódik Jézus személyiségére. Mária karjai nem azért ölelték Jézust, hogy megtartsák a maga számára. Együtt járta Jézussal a másokért vállalt élet útját és örömét találta abban, hogy isteni fiát nekünk ajándé - kozhatja. A Szentlélek által megvilágosítva felismerte az odaadás lélekifjító tavaszát és megtanulta a legszebb anyai mozdulatot: a másokért vállalt szolgálat mindent felülmúló értékét. Ezért nem kívánja Mária, hogy hódolattal boruljunk lábai elé. Inkább ő akarja ezt tenni, amikor Fiához hasonlóan a lelkünket tisztítja. Nem a dicsőség fényében akar tündökölni, hanem az Istennek tetsző életre szeretné minden gyermekét elvezetni. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Zsid 5,9 Egy vallásos édesanya mondotta gyermekeinek Jézus mennybemenetelére utalva: Ma van Üdvözítőnk trónfoglalásának napja. Minden ünnep tartogat számunkra valami ajándékot. Vajon mit kérjünk Jézustól? Elsősorban azt, hogy akarjunk, tudjunk mi is felfelé néző és törekvő emberek lenni. Ne vesszünk el a földízű (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 (folytatás a harmadik oldalról) vágyak ködös világában, lássuk meg a komoly lelki élet múlhatatlan szépségét. Az ember számára mindig nagy a kísértés, hogy a világ káprázatában megfeledkezzék igazi otthonáról, amit Jézus ígért követői számára. Azt is tudnunk kell, hogy a sátán mindent elkövet annak érdekében, hogy támogassa bűnös feledékenységünket. Tudnunk kell, hogy a sátán nem ostoba. Rá tudja venni az embereket arra, hogy úgy lássák a mennyországot, ahogyan a poklot kellene látni; úgy féljenek a kegyelem eszközeitől, ahogyan bűntől félnek. S ezt nem a fény, hanem a sötétség; nem a valóság, hanem az árnyak; nem a világosság és a tények, hanem az álmok és rémlátások eszközével teszi. (Thomas Merton, Hétlépcsős hegy, 30) A hazatérő Jézus lelkére kötötte apostolainak, hogy igehírdetésük által biztosítsák szellemi, kegyelmi jelenlétét a világban. Győzzék meg az embereket arról, milyen szegények, milyen boldogtalanok, ha nem fordulnak az Isten hegyei felé. Egy hároméves kislánynak néhány napra elutazott az édesanyja. A gyermek hirtelen belázasodott, az édesapja orvoshoz vitte. Ő azonban semmi betegséget nem fedezett fel a kislányban. Végre megérkezett az édes - anya és a kislány láza azonnal elmúlt. A mai világot is sokféle láz gyötri. A világ bölcsei igyekeznek megállapítani betegsége okát és ezt követően orvosolni bajait. Az igazi baj így határozható meg: Isten távolléte a világtól. Nincs sürgetőbb feladatunk, mint megszüntetni az ebből adódó lázas állapotot. Nedeczki György: Az édesanyákhoz Ember, ki járod életgolgotád Örökké szeresd az édesanyád! Ő adott néked földi életet, Hogy élhess, Nagyon sokat szenvedett. Két gyönge karja érted fáradott, Ne okozz néki soha bánatot, Óvd minden gondtól Drága jó szívét, Kérd a Teremtőt, védje életét. Ha megbántottad, esd bocsánatát, Ne feledd, ember, Nincsen több anyád! Ha fáradt szemed este lehunyod, Első imád csak érte mondhatod. Anyák, ti drága földi angyalok, Legyen virágos életutatok! Ne sújtson rátok az élet vaskeze, Ezt kéri szívünk hálaéneke. Mi lecsókoljuk bánatkönnyetek Isten áldása legyen veletek! 4

5 Neked írom ezt a levelet, neked, aki törekszel arra, hogy megvalósítsd önmagad. Bárcsak válladra tehetném a kezem, és útrakelhetnék veled. Közösen fordulnánk ahhoz, aki anélkül, hogy ráderőltetné magát, mégis kitartóan kísér téged, akár ismered, akár nem... A szív csöndjében fáradhatatlanul szól hangja: Ne félj, veled vagyok! Örömre hív, nem búbánatra. Arra szeretnélek ösztönözni, hogy életeddel írd meg a közte és közted szövődő szeretet költeményét. Alkalmi versre gondolok, olyanra, amely szürke hétköznapjaidra sugárzó örömet önt. Isten sziporkázó vidámságáról énekeljen a szíved. Ki valósíthatná meg önmagát enélkül? Függetlenül attól, hogy miben hiszel, miben kételkedsz: ő öröktől fogva valami lélegzetelállítót gondolt el rólad. Senki sem válaszolhat erre helyetted. Egyedül rajtad múlik a dolog. Igaz, a legnagyobb kockázat számunkra az, ami elé állít mindnyájunkat az Alázatosszívű. Ez a következő: Éljük át Jézussal a húsvétot, az átmenetet, átvonulást. Ez azt jelenti, hogy vele együtt átmegyünk a halálból az életre. Naponta elkísérjük Őt az egész emberiségért vállalt haláltusájáig, ugyanakkor naponta részt veszünk feltámadásában is. Öröm ez, nem lesújtottság. Bízzunk Rá mindig mindent, még testünk fáradtságát is... Mondj el neki mindent, és engedd, hogy fölcsendüljön benned az ének az élet fénylő ajándékáért. Mondj el neki mindent, még a kimondhatatlant is, Kelj útra hát! azt is, amit képtelenségnek tartasz. Ha nehezen értenéd meg szavait, azt is mond meg neki őszintén. Küzdelmed közepette szót, meglátást kapsz ajándékba viszon - zásul, és kivirágzik benned az öröm. Hogyan valósítsam meg önmagam, ha múltam valamelyik képe hamuval fedi el az élő víz forrásait? - kérdezel tovább. Egyetlen sóhaj a szíved mélyéből - és máris túlárad benned a bizalom. Ami megláncol téged: Isten gondja lesz. Önmagad megvalósítása? Talán visszariadsz egy döntéstől attól való félelmedben, hogy a rossz utat választod? S ha határozatlanságod futóhomokjába süllyedsz? Légy tisztában vele: Minden Krisztusnak mondott életre szóló igen - hez tapad egy darabka tévedés, de a hit aktusa kezdettől fogva megtisztítóan beragyogja életünknek ezt a részét is. Kelj útra hát anélkül, hogy látnál, ráhagyatkozva Isten szavára! Ne hivatkozz tovább a benned terjengő sötétségre, mintegy ezzel igazolva vonakodásodat. Boldog az, aki elrántja a kezét szeme elől, hogy azután belebocsátkozzék az élet legmerészebb kockázatába: átéli húsvétot Krisztussal és vele együtt új életre jut. Önmagad megvalósítása? Légy azzá, aki a szíved mélyén vagy! Van Atyád, légy azzá, aki vagy - gyermekévé! Íly módon kitárulnak előtted a gyermekség kapui és rácsodálkozol a szeretetre. Testvéred: Roger Schütz 5

6 Horváth Béla: Pünkösdi könyörgés Taníts a Tűzre: Jöjj el Mennyei Galamb, taníts meg Téged zengeni! Tüzed ropogjon bátor versemen, Repülj szívembe, forró szerelem! A tűrhetetlen Tüzet akarom, Akit nem olt ki semmi hatalom, Te gyújts föl engem, tüzes Jóbarát Hadd hordom szét az Egek sugarát! Add éghetetlen égi tüzedet Te véghetetlen zúgó üzenet, Te csalhatatlan örök csillanás: Te égess engem, Pünkösdi Parázs! A máglyán is a régi vértanúk Ették a füstöt, kormot és hamut, Mert tüzességed tűznél hevesebb Én sem akarok lenni kevesebb! Innám a császár égő olaját: Te vad tüzét Tüzedbe fojtanád! Vagy én is lennék forró hamu bár: Te forróbb lennél, Legforróbb Sugár! Te védesz engem, azért oly kevés A gyötrelem, a sűrű szenvedés, De két kezembe ömlik Sugarad, És hóhéraim porba hullanak. Te Jótanácsom, Édes Orvosom, Az Ég Parazsát vígan hordozom S gaz világba írok Jeleket Égő Csodáddal, Bátor Szeretet! Tüzes Galamb, terítsd ki szárnyadat Legyen szavamnak szárnya általad! Jőjj el Sugallat, jőjj el, jőjj Erő! A kába földön zúgva törj elő! Sodorj el engem, harsány Kegyelem: Bátor szelídség, gyúlj ki keblemen, Mert ugyan bennem vagy Te csontomig, De megölöm, mi Téged szomorít! A keresztény ember számára Isten nem a messze távolban lakó, elérhetetlen és fölfoghatatlan, minden fölött álló lény, hanem az, Akit meg lehet szólítani. Akik bátrak és Atyjuknak szólítják, azok gyermekei lesznek. Már nem rabszolgák, nem foglyok, nem halálraítéltek, akik az evilág, a földi gondok, betegség, szenvedés siralomházából kiáltanak fölfelé, hanem szabadok, az életre hivatottak, akik előtt azért áll a jövő, mert az Isten szemébe nézhetnek. Isten nevének hívása fölszabadít bennünket a mindennapok magától értetődő unalmától és a semmitmondó véleményektől. Az ima erősíti bennünk a sok emberi manipuláció elleni szembenállást, mert Isten életének ad helyet a lelkünkben. Ma már csak az ima képes arra, hogy a felénk közeledő Isten bennsőséges közelségébe vigyen bennünket. J. B. Metz 6

7 Jézus táplálékul adta nekünk Szent Testét és Vérét az Oltáriszentségben. Ő mindenkit meghív asztalához. A 2006-os évben először járultak Jézus asztalához harmadik osztályos gyermekeink. Kívánjuk, hogy gyakori vendégei legyenek Jézusnak s az Oltáriszentség által nőjjenek igazi, nagykorú keresz ténnyé. Alber Kund Konrád Bakk Hanna Bakó István Bardócz Eszter Bernád Alpár Nimród Birta Andrea Bodó Rápolti Réka Bodor Tímea Bogyó István Csürös Kinga Daczó Attila Deák Brigitta Deák Izabella Demeter Réka Despa Boglárka Dézsi András Dézsi Henrietta Dobricza Endre Erdei Anita Ferencz Lóránt Gál Edina Gergely Noémi Gorschi Róbert Krisztián Gubás Szende Guczuly Kincső Hunyadi Hunor Imreh Szilárd-István Jakab Zalán Jánosi Kriszta Annika Kalló Carmen Mária Kanyó Szilveszter Kasléder György Lóránd Kádár Etele Kádár Zsolt Kányádi Norbert Kálnoky Vince Kelemen Kincső Kiss Csongor-Sándor Kocsis Boldizsár Noémi Kósa Mária Ildikó Kosztándi Csilla Noémi Kozma Beatrix Kozma Szidónia Kuti Nándor Levente Laczkó Hunor Ladó Róbert Lönhárt Eszter Beáta Lőrincz Kincső Lőrincz Máté Marin Andrea Renata Máté Zselyke Mocan Zakariás Mihály Tünde Molnár Andrea Nagy Csongor Tamás Nagy Gellért Nagy Izabella-Mária Nagy Lóránd Nagy Szende Negulescu Ágota Aliz Németh Antónia Opra Balázs József Pakott Mária Bernadett Pál Kincső Perpits Ede Péter Ildikó Kinga Péter Szabolcs Sándor Tas Levente Schwartz Béla Sebestyén Norbert Sebő Hunor László Stefán Csaba Stefán Renato Sütő Ákos Szabó András Alpár Szabó Boglárka Szabó Fruzsina Székely Botond Székely Gitta Tamás Henrietta Tamási István Zsolt Tasnádi Tekla Timár Heny Andrea Timár Zoltán Timár Zsuzsanna Tóth György Botond Tóth Krisztián Tóth Wagner Apor Trăistaru Mátyás Tulit Boglárka Váncsa Hunor Sándor Vay Alpár Flórián Volonts László Romulus Volonts Levente Remus Zsiga Karola 7

8 A szent keresztségben részesült: - Bordás Adrienn, Pénzes Botond Mátyás, Ungvári Roland Levente József, Kurucz Botond Csanád, Simon Mónika, Panţiru Jennifer Bernadett, Téglás Adrienn, Botos Norbert, Veress Eszter Katalin, Kovács Sára, Szabó Antónia, Simon Johanna, Mandatos Ádám Lukács, Préda Norbert, Guin Tamás, Elekes Levente. Szentségi házasságot kötöttek: - Vizi Zsolt - Bencze Tünde, Ványolós Albert Csaba - Kelemen Elza, Kiss Sándor - Tanzoris Márta Laura, Molnár Le - vente - Bíró Erika, Tóth Béla - Györ - gyicze Melinda. Az Úr hazahívta: - Köpe Ida, Lőrincz Anna, Szabó Bálint, Molnár Róza, Fákó Ilona. Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! BOLDOG GIZELLA özvegy május 7. Bajorországban, született a 980-as évek elején, Veszekedő (Civódó) Henrik bajor hercegfejedelem lányaként. Kiváló nevelésben részesült. Testvérei közül II. Henrik tette naggyá az uralkodóházat, Brúnó regensburgi püspök volt, Brigitta nővére pedig a regensburgi kolostor feje volt. 996-ban a magyar Géza fejedelem megkérte fia, István herceg számára Gizella kezét. Gizellának más álmai voltak ugyan, de engedve a rábe - szélésnek, végül is igent mondott. István herceget meghívták Bajorországba, itt találkozott először Gizellával. A Scheyern várában tartott lakodalom után Gizella népes kísérettel (lovagok, papok, mesteremberek) a magyar fejedelmi udvarba, MAGUNKRÓL MAGUNKNAK Esztergomba költözött, és 1000-ben, Géza halála után István is megkapta a magyar koronát és Gizellát is királynévá koronázták. Egész életét a királyi család szolgálatára szentelte. Veszprém városát, királynéi várossá fejlesztette. Sajnos nem tudjuk, hogy hány gyermeket szült, de mindegyiket kiváló nevelésben részesítette. Erre Szent Imre példája is ékes bizonyíték. Veszprémben női szerzetes kolostort alapított. Egyházi fel - szereléseket készítettek. A koronázási paláston, valamint a XVIII. János pápának ajándékozott miseruhán valószínűleg személyesen is dolgozott. István halála után az utódok nem sokra becsülték az özvegy királynét, Passauban élt és állítólag 1060-ban (más forrás szerint 115 éves korában, tehát 1110-ben) halt meg. Halála után nemsokára már szentként tisztelték, 1911-ben kezdődött azonban csak el a szentté avatási eljárás. Passaui sírja a magyarok zarándokhelye. Lázas betegségekben, bőrbetegségekben szokták segítségét kérni. Példája: Ha több hivatást is felismersz magadban, a magasabbrendűt válaszd! SZENT RITA özvegy május 22. Olaszországban született 1380-ban. Szülei jómódú emberek voltak. Rita az evangélium alapján a szegényebb életet kívánta. Sokat imádkozott, ke - reste Jézus akaratát, Isten kedvét. Férjével 18 évig élt békében és két fiuk született. A szomszédjával egyszer aztán mégis csak összeverekedett a férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita férjét. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek. Ritának élete legnagyobb feladatát kellett megoldania: megbocsátani férje gyilkosának és fiait is rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki. A vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is lecsillapította. Ritát a "lehetetlen ügyek pártfogójának" nevezték. Fiai halála után szerzetbe vonult, a casciai Ágostonrendi apácákhoz május 22-én halt meg. (Más forrás szerint 1434-ben.) A casciai kolostor temp - lomában van a sírja, ma zarándokhely. Hivatalosan 1900-ban avatták szentté. Példája: Sok imával készülj minden feladatodra!

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

2015. szeptember 11-12. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY Osztály: -

2015. szeptember 11-12. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY Osztály: - 1 42 Tajthy Attila Janoczky Mónika Volvo PV544 1961 Extra 1 123 0 420 297 Szakaszeredmények: 1: 9(5.) 2: 31(29.) 3: 6(1.) 4: 4(2.) 5: 123(38.) T1: 1(1.) 6: 57(27.) 7: 11(2.) 8: 7(2.) Szakaszeredmények:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben