EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Üdvözlégy Mária!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Üdvözlégy Mária!"

Átírás

1 Új évfolyam 85. szám 2006 május - pünkösd hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Üdvözlégy Mária! Naponta találkozom iskolába siető gyermekekkel. Viszik a nehéz táskát, a tornacipőt és egyéb felszerelést. Az utóbbi időben valami mást is észrevettem a kezükben. Tarka virágcsokrokat. Nem csoda ez, hiszen a kertekben nyílnak a virágok és szívesen vállalkoznak arra, hogy szeretetünk követei legyenek. Velük kedveskedünk a tanítónéniknek és anyák napján az édesanyáknak és nagymamáknak. Mindenki tudja, hogy sokféle virág van; szépségben, illatban és árban is különbözők. Vannak egyszerűbbek, mint az ibolya, az árvácska, a nefelejcs. Vannak mutatósabbak, mint az orgona, a tulipán, a liliom. Talán azt is tudjátok, hogy melyik virágot nevezzük a virágok királynőjének. Hát igen, a rózsát. Nemcsak a szirmai szépek, hanem finom az illata is. Őt illeti meg az első hely a virágok seregében. Minden virág szép a maga nemében, amint minden jó édesanya kedves, legkedvesebb a saját gyermeke számára. Amint azonban a virágoknak van egy királynője, éppen úgy az édesanyáknak is. Hogy ki ő, azt a keresztény gyermeknek könnyű kitalálnia. Ez a királynő nem más, mint Jézus édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária. Május hónapjában különös szeretettel emlékezünk rá és ezért tartunk tiszteletére minden este litániát. Erre figyelmeztet a harangszó is: Máriát dicsérni hívek jöjjetek! Kisfiú koromban egy kertész bácsi lakott a szomszédunkban. Kora tavasztól késő őszig nyíltak kertjében a szebbnél szebb virágok. Mindig szívesen fogadta látogatásomat és kedvem szerint választhattam egy-egy szál virágot. Legtöbbször a rózsát választottam. Nem véletlen, hogy Isten is így cselekedett. Amikor végignézett a föld leányainak virágoskertjén, megakadt a szeme a legszebb rózsán, az egyszerű názáreti leányon, Márián. A szorgalmas méhek mindig arra a virágra szállnak, amelyben mézet sejtenek. Mivel az Isten Máriát választotta Fia édesanyjául, érthető, ha megtöltötte szívét a szeretet, a kegyelem mézével. Ezért is nevezzük Máriát kegyelemmel teljes asszonynak. A Boldogságos Szűzről már nagyon sok képet festettek. Ezek közül az egyik legszebb Rafael alkotása. Sixtuszi Madonnának nevezzük. Egyszer megkérdezte valaki a híres festőtől: hogyan tudott egyetlen képben ilyen sok szépséget süríteni? Sok-sok édes - (folytatása a második oldalon) György Attila

2 (folytatás az első oldalról) anyát megfigyeltem, válaszolta a művész és virágokat napos oldalra ültetnünk és mindegyikben fölfedeztem valami szépet. szárazság idején gondosan öntözni. Mária Mindezt összegyűjtöttem és a Szűzanya ezért volt olyan szép, mert szíve minden arcára festettem... Így utánozta a nagy szeretetével Isten felé fordult, magába szívta kegyelmét és Jézusnak ajándékozta anyai művész a Jóistent, aki egészen széppé tette Máriát. szívét. Minden édesanya büszke szép és jó Azt mindenki tudja, mitől lesznek a gyermekeire. Mária a mi közös, égi édes - virágok szépek? A jó talajtól, a langyos anyánk. Bárcsak velünk is büszkélkedhetne, esőtől, a napsugár fényétől és melegétől. Ha amikor bemutat szent Fiának! Ezért fordulunk hozzá nagy bizalommal és kérjük, hogy a virágok elfordulnának a naptól, ha gyö - kereikkel nem szívnának nedvességet a földből, hamarosan elhervadnának. Ezért kell a gyermekei a legjobb Anyának valamennyien méltó lehessünk. Az első Mária-imádságok még a Szűz Anya életében születhettek. Amikor meglátogatta Erzsébetet, a kedves rokon ajkán himnusz fakadt, hálaénekre ihlette az agg Simeont és Anna prófétaasszonyt is. Az első századok keresztény irodalmából számos Máriát dicsőítő költemény és szentbeszéd maradt ránk. Hozzá fohászkodik Szent Ephrém, Szent Metho - dusz, Szent András krétai püspök, Szent Szophroniusz jeruzsálemi pátriárka, Venantius Fortunatus, Albertus Magnus és sokan mások. A sokszor túlzónak tűnő költői rajongásokat messze fölülmúlja a legelső Mária-imádság egyszerű szépsége, amellyel a kis názáreti házban maga Isten ajándokozta meg Gábriel angyal által az emberiséget. Üdvözlégy Mária... Az emberi szív Mária utáni vágyódásának ez a bensőséges megfogalmazása mégis csak lassan vált közkinccsé. A 16. századig hallgatnak róla a különböző liturgikus könyvek és breviáriumok, bár püspökök, szerzetesek és hitszónokok egyre gyakrabban ajánlják elmondását. Különösen a ferences és domonkos szerzetesek buzgólkodása terjeszti el a 13. században, de Berthold redensburgi ferences egyik prédikációjából 2 Az Üdvözlégy Mária története azt is megtudjuk, hogy még nagyon sokan vannak, akik nem ismerik és nem imádkozzák. Egyébként ugyanebből a századból származik a legrégibb magyar Üdvözlégy szövege a Königsbergi Töredékben. Ekkoriban az Üdvözlégynek még csak az első része volt használatos, tehát kis bővítéssel ugyanazok a szavak, amelyeket - Lukács evangéliuma szerint - az angyal intézett a názáreti Szűzhöz. A szöveget IV. Orbán pápa ( ) egészítette ki Erzsébet köszöntésének egy mondatával: És áldott a te méhednek gyümölcse s a következő két szót tette hozzá: Jézus. Amen. A 15. században egyházi írók és szónokok újabb bővítést ajánlottak: Asz - szonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért. A halál órájára való hivatkozás 1493-ban került be a breviáriumba Berthold mainzi érsek intézkedésére, majd a ferencesek Párizsban 1525-ben összeállított rendi imakönyve tartalmazza írásbeli bizonyítékát. Az ő befolyásukra a 16. század közepén V. Pius pápa a római breviáriumba is fölvette. Így jelent meg az Üdvözlégy végleges alakja ban, amelyet ma is változatlanul mondunk.

3 Az angyal belépett hozzá és megszólította: Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottab vagy minden asszonynál. Lk 1,28 Ha valaki megkérdezi tőlünk, miért ünnepeljük oly lelkesen Jézus édesanyját, vajon mit válaszoljunk? Nyilvánvaló, hogy válaszunk akkor lesz megfelelő, ha össz - hangban van Isten szavával, Isten tetteivel. Hogy miféle szóra és tettre kell itt gondolnunk, azt nem nehéz kitalálnunk. Az evangélium beszámolója szerint az Isten az üdvösségre szóló meghívásunkat egy leány megszólításával kezdte. Ezzel a tettével folytatta teremtő munkáját. Gondoljunk arra, hogy mindnyájunk élete édes - anyánkban, édesanyánkkal kezdődött. Ki tudná felsorolni az életadó és életőrző anyai szolgálat sokrétű tevékenységét? Milyen életnövesztő fényesség és melegség árad az anyaságban újjászületett asszony szívéből? Milyen szegények lennénk nélküle, milyen gazdagok vagyunk általa. A legtöbb ember életében az édes - anyával történt találkozás folytatódik a hitvestárssal történő egyesülésben. A saját édesanyja után az ember számára sorsdöntő a saját gyermekei anyjával megvalósuló bensőséges találkozás. Minden ember egy anya karjában érkezik a létezés partjára és a szerelem krisztusi formájában, a házasságban is asszonyi kéz vezet, vezethet a boldogság partjára. Két olyan sorsdöntő találkozás ez, amely meghatározza az egyes ember és az emberi közösségek életét. Bármelyik találkozás kudarcot vall, létünk végzetes sérüléseket szenved. Mivel Isten a természetesre építi kegyelmi rendjét, érthető, ha üdvözítő tevékenységében fontos szerepet szán a hitveseknek, az édesanyáknak. Ezért szólította meg Máriát angyala által, amikor elhatározta Istennel való kaopcsolatunk újjárendezését. Az üdvösségre szánt emberiség elé olyan asszonyt állított, aki a tisztaság, a hit és a szeretet fényében tündököl. Nem a testi, érzékekre ható szépség képviselője ő, hanem a lelki szépségek hordozója. Benne mutatta meg Isten a női lélek igazi értékeit, általa helyezte a példaadás gyertyatartójára. Keresztény hitünk szerint Mária a Szentlélek közreműködésével foganta gyermekét és olyan anyaságra mondott igent, amit a világ szemében nem tudott igazolni. A Szentlélek már a kezdet kezdetén kitágította Mária szívét és anyasága nem korlátozódik Jézus személyiségére. Mária karjai nem azért ölelték Jézust, hogy megtartsák a maga számára. Együtt járta Jézussal a másokért vállalt élet útját és örömét találta abban, hogy isteni fiát nekünk ajándé - kozhatja. A Szentlélek által megvilágosítva felismerte az odaadás lélekifjító tavaszát és megtanulta a legszebb anyai mozdulatot: a másokért vállalt szolgálat mindent felülmúló értékét. Ezért nem kívánja Mária, hogy hódolattal boruljunk lábai elé. Inkább ő akarja ezt tenni, amikor Fiához hasonlóan a lelkünket tisztítja. Nem a dicsőség fényében akar tündökölni, hanem az Istennek tetsző életre szeretné minden gyermekét elvezetni. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Zsid 5,9 Egy vallásos édesanya mondotta gyermekeinek Jézus mennybemenetelére utalva: Ma van Üdvözítőnk trónfoglalásának napja. Minden ünnep tartogat számunkra valami ajándékot. Vajon mit kérjünk Jézustól? Elsősorban azt, hogy akarjunk, tudjunk mi is felfelé néző és törekvő emberek lenni. Ne vesszünk el a földízű (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 (folytatás a harmadik oldalról) vágyak ködös világában, lássuk meg a komoly lelki élet múlhatatlan szépségét. Az ember számára mindig nagy a kísértés, hogy a világ káprázatában megfeledkezzék igazi otthonáról, amit Jézus ígért követői számára. Azt is tudnunk kell, hogy a sátán mindent elkövet annak érdekében, hogy támogassa bűnös feledékenységünket. Tudnunk kell, hogy a sátán nem ostoba. Rá tudja venni az embereket arra, hogy úgy lássák a mennyországot, ahogyan a poklot kellene látni; úgy féljenek a kegyelem eszközeitől, ahogyan bűntől félnek. S ezt nem a fény, hanem a sötétség; nem a valóság, hanem az árnyak; nem a világosság és a tények, hanem az álmok és rémlátások eszközével teszi. (Thomas Merton, Hétlépcsős hegy, 30) A hazatérő Jézus lelkére kötötte apostolainak, hogy igehírdetésük által biztosítsák szellemi, kegyelmi jelenlétét a világban. Győzzék meg az embereket arról, milyen szegények, milyen boldogtalanok, ha nem fordulnak az Isten hegyei felé. Egy hároméves kislánynak néhány napra elutazott az édesanyja. A gyermek hirtelen belázasodott, az édesapja orvoshoz vitte. Ő azonban semmi betegséget nem fedezett fel a kislányban. Végre megérkezett az édes - anya és a kislány láza azonnal elmúlt. A mai világot is sokféle láz gyötri. A világ bölcsei igyekeznek megállapítani betegsége okát és ezt követően orvosolni bajait. Az igazi baj így határozható meg: Isten távolléte a világtól. Nincs sürgetőbb feladatunk, mint megszüntetni az ebből adódó lázas állapotot. Nedeczki György: Az édesanyákhoz Ember, ki járod életgolgotád Örökké szeresd az édesanyád! Ő adott néked földi életet, Hogy élhess, Nagyon sokat szenvedett. Két gyönge karja érted fáradott, Ne okozz néki soha bánatot, Óvd minden gondtól Drága jó szívét, Kérd a Teremtőt, védje életét. Ha megbántottad, esd bocsánatát, Ne feledd, ember, Nincsen több anyád! Ha fáradt szemed este lehunyod, Első imád csak érte mondhatod. Anyák, ti drága földi angyalok, Legyen virágos életutatok! Ne sújtson rátok az élet vaskeze, Ezt kéri szívünk hálaéneke. Mi lecsókoljuk bánatkönnyetek Isten áldása legyen veletek! 4

5 Neked írom ezt a levelet, neked, aki törekszel arra, hogy megvalósítsd önmagad. Bárcsak válladra tehetném a kezem, és útrakelhetnék veled. Közösen fordulnánk ahhoz, aki anélkül, hogy ráderőltetné magát, mégis kitartóan kísér téged, akár ismered, akár nem... A szív csöndjében fáradhatatlanul szól hangja: Ne félj, veled vagyok! Örömre hív, nem búbánatra. Arra szeretnélek ösztönözni, hogy életeddel írd meg a közte és közted szövődő szeretet költeményét. Alkalmi versre gondolok, olyanra, amely szürke hétköznapjaidra sugárzó örömet önt. Isten sziporkázó vidámságáról énekeljen a szíved. Ki valósíthatná meg önmagát enélkül? Függetlenül attól, hogy miben hiszel, miben kételkedsz: ő öröktől fogva valami lélegzetelállítót gondolt el rólad. Senki sem válaszolhat erre helyetted. Egyedül rajtad múlik a dolog. Igaz, a legnagyobb kockázat számunkra az, ami elé állít mindnyájunkat az Alázatosszívű. Ez a következő: Éljük át Jézussal a húsvétot, az átmenetet, átvonulást. Ez azt jelenti, hogy vele együtt átmegyünk a halálból az életre. Naponta elkísérjük Őt az egész emberiségért vállalt haláltusájáig, ugyanakkor naponta részt veszünk feltámadásában is. Öröm ez, nem lesújtottság. Bízzunk Rá mindig mindent, még testünk fáradtságát is... Mondj el neki mindent, és engedd, hogy fölcsendüljön benned az ének az élet fénylő ajándékáért. Mondj el neki mindent, még a kimondhatatlant is, Kelj útra hát! azt is, amit képtelenségnek tartasz. Ha nehezen értenéd meg szavait, azt is mond meg neki őszintén. Küzdelmed közepette szót, meglátást kapsz ajándékba viszon - zásul, és kivirágzik benned az öröm. Hogyan valósítsam meg önmagam, ha múltam valamelyik képe hamuval fedi el az élő víz forrásait? - kérdezel tovább. Egyetlen sóhaj a szíved mélyéből - és máris túlárad benned a bizalom. Ami megláncol téged: Isten gondja lesz. Önmagad megvalósítása? Talán visszariadsz egy döntéstől attól való félelmedben, hogy a rossz utat választod? S ha határozatlanságod futóhomokjába süllyedsz? Légy tisztában vele: Minden Krisztusnak mondott életre szóló igen - hez tapad egy darabka tévedés, de a hit aktusa kezdettől fogva megtisztítóan beragyogja életünknek ezt a részét is. Kelj útra hát anélkül, hogy látnál, ráhagyatkozva Isten szavára! Ne hivatkozz tovább a benned terjengő sötétségre, mintegy ezzel igazolva vonakodásodat. Boldog az, aki elrántja a kezét szeme elől, hogy azután belebocsátkozzék az élet legmerészebb kockázatába: átéli húsvétot Krisztussal és vele együtt új életre jut. Önmagad megvalósítása? Légy azzá, aki a szíved mélyén vagy! Van Atyád, légy azzá, aki vagy - gyermekévé! Íly módon kitárulnak előtted a gyermekség kapui és rácsodálkozol a szeretetre. Testvéred: Roger Schütz 5

6 Horváth Béla: Pünkösdi könyörgés Taníts a Tűzre: Jöjj el Mennyei Galamb, taníts meg Téged zengeni! Tüzed ropogjon bátor versemen, Repülj szívembe, forró szerelem! A tűrhetetlen Tüzet akarom, Akit nem olt ki semmi hatalom, Te gyújts föl engem, tüzes Jóbarát Hadd hordom szét az Egek sugarát! Add éghetetlen égi tüzedet Te véghetetlen zúgó üzenet, Te csalhatatlan örök csillanás: Te égess engem, Pünkösdi Parázs! A máglyán is a régi vértanúk Ették a füstöt, kormot és hamut, Mert tüzességed tűznél hevesebb Én sem akarok lenni kevesebb! Innám a császár égő olaját: Te vad tüzét Tüzedbe fojtanád! Vagy én is lennék forró hamu bár: Te forróbb lennél, Legforróbb Sugár! Te védesz engem, azért oly kevés A gyötrelem, a sűrű szenvedés, De két kezembe ömlik Sugarad, És hóhéraim porba hullanak. Te Jótanácsom, Édes Orvosom, Az Ég Parazsát vígan hordozom S gaz világba írok Jeleket Égő Csodáddal, Bátor Szeretet! Tüzes Galamb, terítsd ki szárnyadat Legyen szavamnak szárnya általad! Jőjj el Sugallat, jőjj el, jőjj Erő! A kába földön zúgva törj elő! Sodorj el engem, harsány Kegyelem: Bátor szelídség, gyúlj ki keblemen, Mert ugyan bennem vagy Te csontomig, De megölöm, mi Téged szomorít! A keresztény ember számára Isten nem a messze távolban lakó, elérhetetlen és fölfoghatatlan, minden fölött álló lény, hanem az, Akit meg lehet szólítani. Akik bátrak és Atyjuknak szólítják, azok gyermekei lesznek. Már nem rabszolgák, nem foglyok, nem halálraítéltek, akik az evilág, a földi gondok, betegség, szenvedés siralomházából kiáltanak fölfelé, hanem szabadok, az életre hivatottak, akik előtt azért áll a jövő, mert az Isten szemébe nézhetnek. Isten nevének hívása fölszabadít bennünket a mindennapok magától értetődő unalmától és a semmitmondó véleményektől. Az ima erősíti bennünk a sok emberi manipuláció elleni szembenállást, mert Isten életének ad helyet a lelkünkben. Ma már csak az ima képes arra, hogy a felénk közeledő Isten bennsőséges közelségébe vigyen bennünket. J. B. Metz 6

7 Jézus táplálékul adta nekünk Szent Testét és Vérét az Oltáriszentségben. Ő mindenkit meghív asztalához. A 2006-os évben először járultak Jézus asztalához harmadik osztályos gyermekeink. Kívánjuk, hogy gyakori vendégei legyenek Jézusnak s az Oltáriszentség által nőjjenek igazi, nagykorú keresz ténnyé. Alber Kund Konrád Bakk Hanna Bakó István Bardócz Eszter Bernád Alpár Nimród Birta Andrea Bodó Rápolti Réka Bodor Tímea Bogyó István Csürös Kinga Daczó Attila Deák Brigitta Deák Izabella Demeter Réka Despa Boglárka Dézsi András Dézsi Henrietta Dobricza Endre Erdei Anita Ferencz Lóránt Gál Edina Gergely Noémi Gorschi Róbert Krisztián Gubás Szende Guczuly Kincső Hunyadi Hunor Imreh Szilárd-István Jakab Zalán Jánosi Kriszta Annika Kalló Carmen Mária Kanyó Szilveszter Kasléder György Lóránd Kádár Etele Kádár Zsolt Kányádi Norbert Kálnoky Vince Kelemen Kincső Kiss Csongor-Sándor Kocsis Boldizsár Noémi Kósa Mária Ildikó Kosztándi Csilla Noémi Kozma Beatrix Kozma Szidónia Kuti Nándor Levente Laczkó Hunor Ladó Róbert Lönhárt Eszter Beáta Lőrincz Kincső Lőrincz Máté Marin Andrea Renata Máté Zselyke Mocan Zakariás Mihály Tünde Molnár Andrea Nagy Csongor Tamás Nagy Gellért Nagy Izabella-Mária Nagy Lóránd Nagy Szende Negulescu Ágota Aliz Németh Antónia Opra Balázs József Pakott Mária Bernadett Pál Kincső Perpits Ede Péter Ildikó Kinga Péter Szabolcs Sándor Tas Levente Schwartz Béla Sebestyén Norbert Sebő Hunor László Stefán Csaba Stefán Renato Sütő Ákos Szabó András Alpár Szabó Boglárka Szabó Fruzsina Székely Botond Székely Gitta Tamás Henrietta Tamási István Zsolt Tasnádi Tekla Timár Heny Andrea Timár Zoltán Timár Zsuzsanna Tóth György Botond Tóth Krisztián Tóth Wagner Apor Trăistaru Mátyás Tulit Boglárka Váncsa Hunor Sándor Vay Alpár Flórián Volonts László Romulus Volonts Levente Remus Zsiga Karola 7

8 A szent keresztségben részesült: - Bordás Adrienn, Pénzes Botond Mátyás, Ungvári Roland Levente József, Kurucz Botond Csanád, Simon Mónika, Panţiru Jennifer Bernadett, Téglás Adrienn, Botos Norbert, Veress Eszter Katalin, Kovács Sára, Szabó Antónia, Simon Johanna, Mandatos Ádám Lukács, Préda Norbert, Guin Tamás, Elekes Levente. Szentségi házasságot kötöttek: - Vizi Zsolt - Bencze Tünde, Ványolós Albert Csaba - Kelemen Elza, Kiss Sándor - Tanzoris Márta Laura, Molnár Le - vente - Bíró Erika, Tóth Béla - Györ - gyicze Melinda. Az Úr hazahívta: - Köpe Ida, Lőrincz Anna, Szabó Bálint, Molnár Róza, Fákó Ilona. Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! BOLDOG GIZELLA özvegy május 7. Bajorországban, született a 980-as évek elején, Veszekedő (Civódó) Henrik bajor hercegfejedelem lányaként. Kiváló nevelésben részesült. Testvérei közül II. Henrik tette naggyá az uralkodóházat, Brúnó regensburgi püspök volt, Brigitta nővére pedig a regensburgi kolostor feje volt. 996-ban a magyar Géza fejedelem megkérte fia, István herceg számára Gizella kezét. Gizellának más álmai voltak ugyan, de engedve a rábe - szélésnek, végül is igent mondott. István herceget meghívták Bajorországba, itt találkozott először Gizellával. A Scheyern várában tartott lakodalom után Gizella népes kísérettel (lovagok, papok, mesteremberek) a magyar fejedelmi udvarba, MAGUNKRÓL MAGUNKNAK Esztergomba költözött, és 1000-ben, Géza halála után István is megkapta a magyar koronát és Gizellát is királynévá koronázták. Egész életét a királyi család szolgálatára szentelte. Veszprém városát, királynéi várossá fejlesztette. Sajnos nem tudjuk, hogy hány gyermeket szült, de mindegyiket kiváló nevelésben részesítette. Erre Szent Imre példája is ékes bizonyíték. Veszprémben női szerzetes kolostort alapított. Egyházi fel - szereléseket készítettek. A koronázási paláston, valamint a XVIII. János pápának ajándékozott miseruhán valószínűleg személyesen is dolgozott. István halála után az utódok nem sokra becsülték az özvegy királynét, Passauban élt és állítólag 1060-ban (más forrás szerint 115 éves korában, tehát 1110-ben) halt meg. Halála után nemsokára már szentként tisztelték, 1911-ben kezdődött azonban csak el a szentté avatási eljárás. Passaui sírja a magyarok zarándokhelye. Lázas betegségekben, bőrbetegségekben szokták segítségét kérni. Példája: Ha több hivatást is felismersz magadban, a magasabbrendűt válaszd! SZENT RITA özvegy május 22. Olaszországban született 1380-ban. Szülei jómódú emberek voltak. Rita az evangélium alapján a szegényebb életet kívánta. Sokat imádkozott, ke - reste Jézus akaratát, Isten kedvét. Férjével 18 évig élt békében és két fiuk született. A szomszédjával egyszer aztán mégis csak összeverekedett a férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita férjét. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek. Ritának élete legnagyobb feladatát kellett megoldania: megbocsátani férje gyilkosának és fiait is rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki. A vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is lecsillapította. Ritát a "lehetetlen ügyek pártfogójának" nevezték. Fiai halála után szerzetbe vonult, a casciai Ágostonrendi apácákhoz május 22-én halt meg. (Más forrás szerint 1434-ben.) A casciai kolostor temp - lomában van a sírja, ma zarándokhely. Hivatalosan 1900-ban avatták szentté. Példája: Sok imával készülj minden feladatodra!

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola Település Tollbam. Feladat Eredmény 1. Bán Krisztián Füleki Katalin. Petőfi Sándor Kézdivásárhely Gimnázium

Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola Település Tollbam. Feladat Eredmény 1. Bán Krisztián Füleki Katalin. Petőfi Sándor Kézdivásárhely Gimnázium Megye: Kovászna Körzet: Kézivásárhely II. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola Település Tollbam. Feladat Eredmény 1. Bán Krisztián Füleki Katalin 30 60 90,00 2. Csorba Rita Csorba Edit Elemi

Részletesebben

Összesítés. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Összesítés. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Összesítés Osztály: I. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1 Bartha Boróka Bagoly Antónia Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovaszna 144

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

50 m lány hát 1. versenyszám

50 m lány hát 1. versenyszám 50 m lány hát 1. versenyszám 1. Bertalanics Enikı 2004 Komthermál Komárom 1:25,00 2. Csurgó Lola 2003 Komthermál Komárom 59,00 3. Ollé Tamara 2001 Esztergomi Úszó Klub 54,90 4. Rákosi Panka 2002 Esztergomi

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

III Erdei futónap eredmények

III Erdei futónap eredmények III Erdei futónap eredmények Legkisebbek 600m (2-6 év) fiú futónaptár.hu 1. Móser Barnabás 2. Hidy Krisztián 3. Tücsök Gergı 4. Boros Barna 5. Soós Donát 6. Kalmár Benjamin 7. Csuka Zsombor 8. Láng Olivér

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni

2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni 2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni 1 Mayer Zsombor TSC-Geotech 2 Ódor Balázs ARAK 3 Várpalotai Huba Tamás Vedac 4 Balázsik Dávid ARAK 5 Birnbauer Zsombor Vedac 6 Bese

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, ) Fiúk (2011) Lányok (2011) Fiúk ( ) Lányok ( )

1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, ) Fiúk (2011) Lányok (2011) Fiúk ( ) Lányok ( ) 1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, 2009-2010) Fiúk (2011) Lányok (2011) 1. Bíró Bálint 2011 1:08,31 1. Bánóczi Bori 2011 1:03,78 2. Anda Gergő 2011 1:16,00 Fiúk (2009-2010) Lányok (2009-2010) 1.

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I.

Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I. Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I. 1. Filip Izabella Korcsmáros Gabriella 3. sz. Ált. Isk. Nagykároly 150 2. Toma Tamara Toma Anikó Fényi István Ált. Isk. Kaplony 150 3. Mák Andor

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

V. Rábapatonai Futó Körverseny

V. Rábapatonai Futó Körverseny 16 km abszolút eredménylista Hely Rsz Név Szév Nettó idő Tempó Város Nem Nem. hely Kategória Kat. hely Hátrány 1 1602 HEGEDÜS Tamás 1987 01:04:52 4:07 min/km Rábapordány Férfi 1 1976-1997 1 +00:00:00 2

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G 8,30-10 ANTAL S DÁNIEL BODO J HELGA-HANNELORA COZMA I IOAN-ALEX CSÉCS S ATTILA-ZOLTÁN DEMZSE D NIMROD GAGYI T ZALÁN RÓBERT 10-11 GÁL A ATTILA GRITTÓ A ÁRPÁD GYŐRGY-NOVÁK

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Numele şi prenumele Név 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2008. október 07. Budapest, XIII. Tüzér u. Honvéd pálya FIÚ I. korcsoport 1995. január

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 2010 2009 2007 1. pálya Ludvig Laura Benedek Virág Bagaméri Panni Mezősi Panni Njus Kriszti Veiszer Kata Csenge 2. pálya Kovács Rafaéla Katona Viktória

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében

A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében 1993. június 12. 1 Szántó Csaba XII.A 9,93 2 Polonyi Tünde XII.C 9,70 3 Breier Ingrid XII.C 9,59 4 Jakab Medvéssy Ágnes Zsófia XII.C 9,53 1994.

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Ózd, november 12. VERSENYJEGYZŐKÖNYV. U9 KA csoport beérkezési sorrend és csapateredmény. Csapatértékelés (5 fő 4 eredménye számít) : - 22 pont

Ózd, november 12. VERSENYJEGYZŐKÖNYV. U9 KA csoport beérkezési sorrend és csapateredmény. Csapatértékelés (5 fő 4 eredménye számít) : - 22 pont VERSENYJEGYZŐKÖNYV U9 KA csoport beérkezési sorrend és csapateredmény 1. Lipták Doroti Miskolc Városi SI 2. Farkas András Miskolc Városi SI 3. Keller Zsombor Ózdi Teknőc Futó Club 4. Vida Tibor Ózdi Teknőc

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben