Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa. Adventi gondolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa. Adventi gondolatok"

Átírás

1 Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa december Adventi gondolatok Az advent visszavezet az emberiség múltjába. Ádám és Éva nem engedelmeskedtek Isten parancsának. Bûnt követtek el, de nemcsak saját személyükben, hanem a jövendõ emberiség nevében is. Bûnükkel tehát utódaikat romlott állapotba döntötték, amelybõl saját erõnkkel képtelenek lettünk volna kiemelkedni. Egyetlen reménységünk az Úr ígérete volt, amelyet mindjárt a bûnbeesés után kaptunk: Megváltót ígért nekünk. Az Úr ezt az ígéretét prófétáin keresztül megismételte, sõt kiegészítette. S minden ígéret után az ószövetség népe jobban reménykedett a Megváltóban. Az egész ószövetség ennek a nagy várakozásnak és vágyódásnak története. Adventi idõben mi is átéljük az Úr várását és vágyódunk Megváltónk után. A vágyódás és reménykedés az adventi idõben a keresztény ember két erénye. Különösen fontos most ezt kihangsúlyoznunk, mert a mai emberben, sõt már gyermekeinkben is sok vágy él, talán ennyi még soha nem élt benne, de az mind földiekre, anyagiakra, múló javakra irányul, s kiveszett lelkükbõl Isten országának keresése. A szent vágyódással együtt a remény is eltûnt a szívekbõl. Ki az, aki Istenben bízik, aki tõle reméli boldogságát. Majd a technika, majd a tudomány, majd a társadalom megadja. S ha valamit is remél, vár Istentõl, az nem az örök élet, hanem földi javak. Törekedjünk megváltozni. Legyenek Isten felé irányuló vágyaink s bízzunk abban, aki szeret, aki akar és tud is segíteni, reménykedjünk benne, mert ebben a reményben soha nem csalódunk. Az advent a figyelmünket a legtávolabbi jövõ felé is irányítja, arra a jövõre, amely talán nagyon is közel van: a végsõ ítéletre. Akkor az Úr újra eljön, hogy megítéljen az isteni igazságosság szerint. Az elsõ keresztények ebben a várakozásban éltek. Ezért igyekeztek megigazultakká lenni. Semmi olyat nem tûrtek magukban, amelyért az igazságos Bíró elmarasztalhatná õket. Sajnos ez a lelkület sok mai emberbõl hiányzik. Azt, hogy az Úr eljön és ítéletet tart felettünk, alig vesszük komolyan. A szent félelem eltûnik a szívekbõl. Adventnek ezt a szent félelmet kell felkelteni: készülnünk kell a számadásra. Szívünk érzelmei és cselekedetei legyenek igazak. Mindenkinek adjuk meg azt, ami jár: Istennek a tiszteletet és engedelmességet. Embertársunknak is azt, amivel tartozunk: a megbecsülést. Advent figyelmeztet a jelenre is: Az Úr kívánkozik hozzánk az oltáriszentségen keresztül. Tõlünk függ, mikor jön el hozzánk. Készítsük fel lelkünket fogadására. Tisztuljunk meg a gyónás szentségében. Az adventi idõben halljuk Keresztelõ szent János buzdítását: "Tartsatok bûnbánatot." A bûnbánat nemcsak megtisztítja a lelket a bûntõl, hanem a legszebb vágyakat és elhatározásokat is felébresztik, amelyek azután erényekkel gazdagítják a lelket. Elfojtják az önzést, növelik a szeretetet. Az Isten iránti szeretet mutatkozik meg a gyakori imában, a felebaráti szeretet pedig hûségesen kitart mások önzetlen szolgálatában. Az Úr eljövetelére nemcsak mi készülünk, hanem Õ is. Végtelen bölcsességgel rendezi üdvösségünk nagy eseményeit. Megtestesülésének szent titka, egész földi élete, különösen halála és feltámadása az õ eljövetelére, velünk való találkozásra irányul. Jézus készülése végtelenül tökéletesebb és hatékonyabb a mi karácsonyi elõkészületünknél. Ezért törekedjünk minél nagyobb ajándékkal várni. Legnagyobb öröme az, ha magunkat adjuk neki. Ungvárszki Imre plébános

2 2. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Már csak néhány hét és magunk mögött hagyjuk a 2007-es esztendõt. A legjobb, amit elmondhatunk, hogy túl vagyunk rajta. Mert voltak álmaink, terveink, amelyek aztán álmok, tervek is maradtak Lett játszóterünk, járdáink, alapja a templomnak, autó a polgárõrségnek, hulladékszigetek a szelektív szemétnek, befejeztük a hivatali garázsokat és az urnafalat. Sok ez vagy kevés? Bizonyára ki-ki másképp látja. Persze többet szerettünk volna. Sokkal többet. Nyugdíjasházat a régi hivatal helyére (a bontással a hely legalább meglesz ), akadálymentes hivatalt, faluvégi szeméttelep-felszámolást és még sok-sok mást is. Falvakat ellehetetlenítõ és nyomorba taszító kormányzati döntések és az önkormányzatnak "csakazértis" betartani akaró, a saját érdeküket a közösség fölé helyezõ néhány barátunk falakat húzott elénk. Azért ha fejleszteni nem is túl sokat, mûködni legalább tudtunk. A mostani körülmények között ezt is értékelnünk kell. Az iskolánk, óvodánk annyi pénzbõl gazdálkodott, amennyit a költségvetés készítésekor kért, minden adott volt a biztonságos mûködéshez. Nem tornyosulnak elõttünk kifizetetlen számlák. Településünk utcái tiszták, rendezettek. És ezt úgy értük el, hogy nem léptünk az eladósodás útjára, hanem 50 millió forintot nyertünk pályázaton a mûködési költségekre. Köszönet mindenkinek, akinek része volt a munkában! Eladtunk egy szolgálati lakást a Május 1. utcában (remélhetõleg hamarosan szép családi otthon lesz belõle) de vettünk is helyette: a régi takarék épülete már a miénk. Mint ahogy a vityai focipálya is a falué két kis telekkel együtt. Négy csúnya tûz pusztított értéket és veszélyeztetett életeket az idén a faluban, hál' Istennek a nagyobb tragédiát sikerült elkerülni. Megint csak köszönet azoknak, akik a kármentésben helytálltak Gyáva, sunyi módon, névtelenül próbálta meg valaki a hivatalt besározni az egyik újságon keresztül ráadásul olyanért, ami munkát a saját elvtársai nem végeztek el. Persze semmi nem marad titokban, természetesen tudjuk, ki írtad azt az sms-t. Minden nap itt mész el a hivatal elõtt, hát gyere be bátran és mondd el a javaslataidat, véleményedet! Ha a falu javát szolgálja, meg is fogjuk szívlelni. Ahogy tél után a tavasz, hiszem, úgy jön majd rossz év után jó is. Ezért tervezzük jövõre az óvoda átépítését és az iskola felújítását (a pályázat már készül). Kupaváron is jelentõs építkezést szeretnénk, hogy az itt talált leleteket kiállíthassuk. Az iskola udvarán megüresedett szolgálati lakás nagyon rossz állapotban van, valamit azzal is kell kezdenünk. Fel kell újítanunk a tûzoltó szertárat. Folytatni fogjuk a templom tatarozását. Kicserélnénk a falugondnoki Az év vége elé buszt és beépítenénk a hivatali garázsok tetõterét. Fel akarjuk újítani a faluházat is. Mindezek támogatására ígéreteket kaptunk, meglátjuk, valóban lesz-e falufejlesztés vagy csak parasztvakítás a sok EU-s pénz ígérete Jövõre is törekszünk majd arra, hogy a jelenleginél nem nagyobb terhet rakva az Önök vállára biztosítsuk a közszolgáltatásokat (pedig például a szemétszállításért közel a kétszeresét kell majd fizetnünk). "Merni kell! Ezen múlik minden! Ha belül félünk is néha egy kicsit, ha nem is hiszünk egészen abban, hogy sikerülni fog, akkor is merni kell! Különben végünk van " (Wass Albert: Csaba) Legyen Somogyvárnak szép karácsonya és sikeres új éve. Ezt kívánja mindannyiuknak: Móring József Attila polgármester Karácsonyt vártunk. Advent harmadik vasárnapján együtt ünnepelt a falu apraja-nagyja. A szülõi munkaközösség és az Önkormányzat délután három órára hívta a gyerekeket és felnõtteket. A Hivatal elõtti téren a hangszórókból karácsonyi dallamok csendültek fel, a fényfûzérek villanásai tették teljessé a karácsonyváró hangulatot. A gyerekeket egész délután mézeskalács, puszedli és forró tea várta. A teázás és eszegetés közepette megjelent a Mikulás is, akivel néhány bátrabb gyermek fényképet készített. A gyerekeknek a legnagyobb élményt mégis az jelentette, hogy egész délután futkározhattak, játszhattak a régen várt hóban. A játszótér megtelt élettel, öröm volt nézni a hidegtõl kipirosodott arcocskákat. A kézmûves vásárban somogyvári alkotásokat lehetett megnézni és vásárolni. Hanzel Csanád, Eibeck Ottó, a Szülõi Munkaközösség, az Óvoda dolgozói, Bene Bettina és Tóth Viktória kínálta portékáit. Mini kiállításunkon pedig Koszó Andrásné(Katica néni) szõtteseit, terítõit,maros Józsefné(Magdus néni) nádból, csuhéból készült Betlehemét és Berdó Ágnes horgolt terítõit csodálhattuk. Nagyon ízletesre sikerült elkészíteni a forralt bort is, amivel a nagyokat próbáltuk felmelegíteni. Jó érzés volt látni, hogy ebben a rohanó világban egy kicsit megálltunk, volt idõnk egymásra, beszélgettünk, borozgattunk. Reméljük, hogy ezzel a délutánnal mások számára is örömet tudtunk szerezni, és jövõre újra találkozhatunk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ötleteikkel, felajánlásukkal, munkájukkal hozzájárultak ehhez a szép délutánhoz!

3 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 3. oldal KÖSZÖNJÜK! M.M.M.M. (Pedig nem történt semmi különös. Nem volt vidéki vendég meg protokoll, nem is minden eltervezett dolog jött össze úgy, ahogy azt kitalálták az ötletgazdák. Csak összejöttünk néhányan, somogyváriak. A gyerekek hemperegtek a hóban és kacagtak, a felnõttek meg beszélgettek. Csak úgy. A közelgõ karácsonyról, betörésekrõl például meg a megye gondjairól, a mai bajokról és a jövõ esztendõ kilátásairól. Nyugdíjasok, magányosok, családosok, fiatalok. A gõzölgõ bor, a mézeskalács és a karácsonyi fények egy kis nyugalmat, békét, szeretet loptak kegyetlen világunkba. Ennyi lenne az egész? Igen! Osztrák barátainknál éreztem hasonlót A karácsonyt nemcsak ajándék-vásárlással, hanem lelkünk felkészítésével is kell várnunk. És jövõre az új Téren még többen leszünk. És tudom, hogy ezáltal TÖBBEK leszünk.) Önkormányzati hírek A Képviselõ-testület augusztus 14-én tartott ülést, amelyen elfogadta az önkormányzat I. féléves költségvetésérõl szóló beszámolót. Ezen az ülésen döntöttek a képviselõk a évi beiskolázási segélyekrõl is. Ebben az évben még sikerült úgy gazdálkodnia az önkormányzatnak, hogy az általános iskolások tankönyvei és tanszerei ingyenesek voltak. Továbbá a közép- és felsõfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatói is részesültek támogatásban, a középiskolások , a felsõfokú intézmények hallgató pedig forintot kaptak. Ezen az ülésen született döntés arról is, hogy az önkormányzat a régi hivatal épületét (Kossuth L. u. 77.) elbontja, mivel az életveszélyessé vált. A terület sorsáról késõbb fog dönteni a testület. A következõ képviselõ-testületi ülésre október 25- én került sor. Itt a legfõbb napirendi pontok a település háziorvosi ellátásáról szóló döntések voltak. Az önkormányzat feladatellátási szerzõdést kötött Dr. Eszes Gabriella somogyvámosi háziorvossal, amíg nem sikerül új orvost kinevezni a településre. Természetesen az ülésen a háziorvosi álláshelyre is kiírta pályázatát a képviselõtestület. A képviselõ-testület legutóbb november 28-án ülésezett. Ekkor tárgyalták meg a?-ed éves költségvetési beszámolót, módosították a költségvetési rendeletet. Elfogadták a luxusadóról szóló rendeletet, valamint a helyi adókról szóló rendeletet is ekkor módosította a testület. A helyi adó tekintetében a legjelentõsebb változás az, hogy január 1-étõl építmény adót kell fizetni az üzletek, csarnokok mûhelyek után is. Az adó mértéke ezen építmények után egységesen 150 Ft/m2 lesz. Az ülésen döntöttek még a képviselõk arról is, hogy ebben az évben is részt vesznek a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázaton. A képviselõ-testület döntése értelmében 13 fõiskolás és egyetemista egységesen Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesül, amelyet a megyei önkormányzat kiegészíthet. Az így megállapított tanulmányi ösztöndíjakat az állam pedig megduplázza. Döntés született az ülésen még az idõsek karácsonyi megajándékozásáról is, amelyet az érintettek a december 22-én tartandó ünnepségen vehetnek át. Örömteli esemény is történt önkormányzatunknál, hiszen Csonka Balázs és Csonkáné Kovács Tímea köztisztviselõk elsõ gyermeke Bence november 19-én megérkezett. A babának és szüleinek jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk! Németh Judit aljegyzõ A háziorvosi tevékenységrõl Bizonyára már mindenki értesült róla, hogy Somogyvár község háziorvosa Dr. Gyenis Sándor október 31-ével nyugállományba vonult. A Doktor Úrnak sok boldogságot, jó egészséget és nyugodt nyugdíjas éveket kívánunk! A településnek sürgõsen meg kellett oldania a falu orvosi ellátását. Azonban a jogszabályi elõírások miatt ez nem megy azonnal. Az önkormányzat október 25-én tartott képviselõ-testületi ülésén pályázatot írt ki a háziorvosi álláshelyre, amelynek beadási határideje a közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül (december 23-án) jár le. Addig is helyettesítõ orvosról kellett gondoskodni. Az ÁNTSZ marcali intézetével és Dr. Eszes Gabriella háziorvossal történt egyeztetést követõen kötött az önkormányzat elátási szerzõdést a doktornõvel. A településen a kötelezõ rendelési idõt felét (7,5 órát) kell az Eszes doktornõnek rendelnie. Ezt úgy lehetett megoldani, - mivel Somogyvámos és Pamuk községekben nem csökkenhetett a rendelési idõ -, hogy Somogyváron hétfõn délután órától óráig, míg csütörtökön óráig van rendelés. A rendelõben az asszisztens minden nap 8 és 11 óra között megtalálható, aki el tudja látni az orvost nem igénylõ feladatokat (pl.: vérnyomás és vércukormérés), idõpont elõjegyzés a rendelésre. Bízunk abban, hogy a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázatra sikeres pályázatok érkeznek, és így rövid idõn belül meg lehet oldani a település háziorvosi ellátását. Addig is megértésüket és türelmüket kérjük Németh Judit aljegyzõ

4 4. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Változások tól a helyi adókban A képviselõ-testület a helyi adókról szóló rendeletében a nem lakás céljára szolgáló építményeket (garázs, üzlet, mûhely, iroda stb.) idáig mentesítette az építményadó fizetési kötelezettség alól. Építményadót kizárólag lakóházak után kellett fizetni. A helyi adókról szóló módosított évi C. törvény január 1-tõl nem teszi lehetõvé a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete utáni adómentességet. Tehát január 1-tõl az üzlet, iroda, raktár, mûhely stb. után építményadót kell fizetni. A magánszemélyek tulajdonában álló garázs önkormányzati rendelet alapján továbbra is adómentes lesz. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy azokról az épületekrõl amelyek tól adókötelesek lesznek az építményadó megállapításához január 15-ig adóbevallást kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz. Az adóbevallás elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki, melynek mértéke január 1-tõl szintén változik. Magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedõ, egyéb adózó 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. Módosult a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet is: Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a szennyvíz kibocsátó aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Önkormányzati rendelet alapján január 1-tõl mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása 30m3, vagy az alatt van. Az érintetteknek a talajterhelési díjhoz az adóbevallást továbbra is be kell nyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, csak az adót nem kell megfizetni. Az adóbevallás benyújtásának határideje március 31. Rofrits Sándorné fõelõadó Anyakönyvi hírek Akik az idén érkeztek közénk és örömet és mosolyt hoztak a családba: Orsós Alexandra Erzsébet, Kardos Dominika, Sztankó Tamás, Sztankó Dávid, Csonka Bence, Pohner Gréta, Dudás Gréta Julianna, Patyi Ádám, Ignácz Andrea, Ignácz Barbara, Sanyó Vanessza, Csimszi Ferenc, Horváth Dániel, Gelencsér Krisztián, Gyurákovics Anna Sára, Kiss Dániel István, Horváth Rikárdó, Lengyel Barbara, Molnár Rebeka Szimonetta, Zsohár Bianka Kinga, Gajda Bence Szilveszter Akik az idén távoztak közülünk, de örökre velünk maradnak : Valkó István, Király Lászlóné, Horváth György Gyula, Hosszú Ferenc, Lõrincz Ferenc, Ferenc Károly, Maros József, Szabó Barna, Golobics János, Gerecs Ernõ, Holczer Ferenc, Boros László, Vincze Lajos, Magori József Házasságkötések: Perák Csaba - Kollár Zsuzsanna Joó György Antal - Kemendy Katalin Irén Miszi András - Kalocsa Gyöngyi Sölétormos Jenõ - Aran Asli Han Varga Lajos - Bogdán Klaudia Kalocsa Ferenc - Gondi Bernadett Bogdán Tibor - Valkó Katalin Ács Levente - Bonkáló Erika Rozália Boszorkánycsütörtök november 8-án intézményünk diákönkormányzata a Szent László Általános Iskolával közösen "boszorkánycsütörtök" néven programot szervezett hagyományteremtés szándékkal. A program 15 órától 17 óráig tartott. A gyerekek részt vehettek arcfestésen, töklámpás készítésen és álarckészítésen. A szervezésben az általános iskola szülõi munkaközössége nagyon sokat segített. Ezúton is köszönjük közremûködésüket. A zenét Berkes Zoltán és Kakstadter Csaba szolgáltatta. A programon résztvevõ gyerekek nagyon jól érezték magukat. Este a fûbe kitett "töklámpások" fénye varázsolta el a nézelõdõ gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Köszönjük minden tanár néni és tanár bácsi közremûködését. Folytatjuk jövõre! Kakstadter Csaba DÖK-elnök

5 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 5. oldal Programkavalkád a Diákotthonban A as tanév elsõ három hónapja meglehetõsen mozgalmasan telt, mind a gyerekek, mind a felnõttek számára. Számos programon, versenyen, továbbképzéseken, elõadásokon vehettek részt a diákok és a pedagógusok is. A tanévet egy nyílt nappal kezdtük, az újonnan hozzánk érkezõ tanulók és szüleik részére, hogy megkönnyítsük a beilleszkedést, és megismerjék intézményünket. Kézmûves foglalkozással, lovaglással, sportversennyel, számítástechnikai foglalkozással vártuk e gyerekeket, a napot közös bográcsozással zártuk. Õszi programjainkról: Szeptember: Beindítottuk szakköreinket, melyekkel a gyerekek délutáni elfoglaltságát igyekszünk színesebbé tenni, ezek a következõk: asztalitenisz, tánc, kézmûves, számítástechnika, ayeres terápia, lovaglás, dráma, üvegfestés, gyógytestnevelés, sport, fafaragás, szövõ, fõzõ, kutyabarát, egészségõr. A hétvégét a kollégiumban töltõ tanulók számára a gyermekfelügyelõk biztosítanak tartalmas programokat: Bográcsozás, sorverseny, akadályverseny, aszfaltrajzverseny, disco, táncverseny, kézmûves foglalkozás, rókavadászat. Természetesen mások is figyelemmel kísérik tanulóink sorsát, így például az angolul beszélõ külföldiek klubja: a Szivárvány Klub egy játékos napot szervezett gyermekeinknek, majd meghívták õket Kaposgyarmatra egy hálaadási ünnepségre, ahol több nemzet ételkülönlegességeivel ismerkedhettek meg a gyerekek. Szakiskolás tanulóink közül néhányan részt vettek a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán tartott állattenyésztési kiállításon, ahonnan gazdag élményekkel tértek haza. Természetesen a sport sem maradhatott ki a hónap eseményeibõl, hiszen Kiskunfélegyházáról a Magyar Parasport szövetség Országos Labdarúgó Bajnokságáról egy 1. és egy 2. helyezéssel jöttek haza focistáink. Október: Októberben a sporté volt a fõszerep, számos rendezvényen vettünk részt, és kiváló eredményekkel tértek haza tanulóink, ezek a következõk: - Megyei Atlétikai Bajnokság, Kaposvár, ahonnan 5 arany, 7 ezüst, 1 bronzérmet sikerült megszereznünk, valamint 5 negyedik helyezést, és egy hetedik helyezést. - Kenguru-kupa terepfutó verseny értelmileg akadályozott tanulóink számára, Zomba: itt csapatban egy 1. és egy 3., egyéniben egy 1. és egy 2. helyet sikerült elérni, valamint terepfutóink hazahozhatták a vándorserleget. - Megyei Labdarúgó Bajnokság, Kaposvár: csapatunk a 2. helyezést érte el. - Megyei Asztalitenisz Bajnokság, Kaposvár: tanulóink egy 1. és egy 2. hellyel értek haza. - Végül, de természetesen nem utolsósorban meg kell említenünk Kakstadter Csaba 12. osztályos tanulónkat, aki Portugáliában a Footsar világbajnokságon a magyar válogatott csapatát erõsítette, és játékával hozzájárult ahhoz, hogy a 3. helyezést érje el a csapat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Somogyvár Község Önkormányzatának, aki Csaba utazásához anyagi segítséget nyújtott. KÖSZÖNJÜK!! Már ebben a hónapban gondoltunk a továbbtanulásra is, hiszen nyolcadikos tanulóink egy Pályaválasztási Fórum keretében ellátogattak a fonyódi Rendõrfõkapitányságra, és bepillantást nyertek a Ferroflex KFT. Munkájába, ami elmondásuk szerint nagyon tanulságos volt. A hónapot az október 23-a megünneplésével zártuk. Idén rendhagyó módon projekt nappal ünnepeltünk. Az ünnepet már egy korábban meghirdetett rajzpályázattal indítottuk, melyre nagyon szép és igényes munkák érkeztek, melyekbõl kiállítást rendeztünk az aulában. Az ünneplés napján az életkoroknak és a tagozatoknak megfelelõen három helyszínen zajlottak az események. Az értelmileg akadályozott t6anulók terepasztalt készítettek tankokkal és zászlókkal. Szakiskolás diákjaink megnézték a Szabadság, szerelem c. filmet. Tanulásban akadályozott tanulóink pedig történelmi akadályversenyen vettek részt. Gyerekeink jól érezték magukat, örültek, hogy az ünneplésnek ezt a formáját választottuk. November: a novemberi hónapunk sem csendesen telt el. A 9. és 10. osztályos állami gondozásban részesülõ tanulóink, valamint a 11. és 12. osztályos diákok egy bûnmegelõzési elõadáson vettek részt "Ne tedd!" címmel, amelyen az elõadásokat, filmvetítéseket terápiás jellegû beszélgetés követett. A jó magatartású gyerekek egy jutalom elõadáson élvezhették Pedro Bûvész produkcióját. Megyei zsinórlabda Bajnokságot tartottunk, melyen értelmileg akadályozott tanulóink vettek részt, és a 2. és 4. helyezést érték el. Szintén az értelmileg akadályozott tagozat nevéhez fûzõdik az egészségnap megszervezése, melyen egészséges ételeket készítettek saját kezûleg, és persze jóízûen el is fogyasztották.

6 6. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Természetesen az õszi hónapok a felnõttek számára is mozgalmasan sikerültek, hiszen a programok szervezésén és lebonyolításán túl a pedagógusok, gyermekfelügyelõk, a vezetõség tagjai és a lakásotthonokban dolgozók a következõ továbbképzéseken vettek részt: - Esélyegyenlõségi terv készítése, Székesfehérvár, - Interaktív tábla, Kaposvár - Sportkonferencia, Kaposvár - A pályázati eljárás teendõi, Kaposvár - Romológia, cigány népismeret, Somogyvár - Kompetencia alapú oktatócsomag alkalmazása, Kaposvár - ITF Konferencia, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány közremûködésével, Somogyvár - Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, Szekszárd - Projektmenedzsment ismeretek, Kaposvár - SDT keretrendszerének kezelése, Kaposvár - Pszichológiai módszerek a munkavállalási kézség fejlesztésére, Somogyvár - Szakmai konferencia az OKJ alapján készülõ helyi tantervek készítésérõl, Pécs - Pénzkezelési módozatok gyámok számára, Kaposvár - Serdülõkori problémás viselkedés, Kaposvár - Óvodás és iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelés tanítása, Budapest. Decemberre egy karácsonyi játszóházat tervezünk, ahol a készítés mellett a Marcato ütõegyüttes lepi meg gyermekeinket. Berkesné M. Mária Móringné M. Margit Karácsonyi népszokások Európában Elõzõ évben, karácsony elõtt megjelent Somogyvári Hírmondóban a magyar karácsonyi népszokásokról írtam. Ezúttal viszont szeretném bemutatni, hogy más országokban, más kultúrákban hogyan emlékeznek meg Jézus születésérõl. Minden országnak megvannak a sajátos karácsonyi szokásai, de északról délre haladva eltérõ az ünneplés intenzitása. Valamennyi európai ország közös vonása viszont, hogy megünneplik az év legsötétebb napját, akár vallási késztetésbõl, akár egyszerûen a fényt keresvén. Északon a legfontosabb a Santa Luciához (Szent Lucához), a fények királynõjéhez fûzõdõ szokás. Jóllehet a múlt századból ered, csak a harmincas években lett igazán népszerû: újságok útján keresnek egy lehetõleg hosszú szõke hajú fiatal lányt, s a jelentkezõk egyikét megválasztják Lucának. Õ aztán december 13-án vörösáfonya ágakból és gyertyákból készült koronával ékesítve felvonulást vezet a városban. Kísérete a választáson alulmaradt Luca-jelöltekbõl és énekesekbõl áll. A családokban mindig a legkisebb gyermeket öltöztetik be Lucának. A "Jul"-on - szentestén - Svédországban és Dániában Tomtétól illetve Nissentõl félnek az emberek. Ezek a kis koboldok a házban élnek, és meghatározzák az emberek sorsát. Karácsonykor azonban elõjönnek rejtekükbõl, hogy bosszantsák a lakókat. Lecsillapításukra a családok egy tál rizskását helyeznek a padlásra, hogy a koboldok ezzel olthassák éhüket. A smörgasbord, a pazar karácsony esti vacsora elõtt szaunába mennek a skandinávok. Az egész északi térségben általános szokás a karácsonyfa körültáncolása, csak ezután osztják szét az ajándékokat. Nagy-Britanniában a farsangihoz hasonló papírdíszítéssel ékesítik fel a házat. Szenteste a gyerekek zokni alakú zsákocskát függesztenek az ágyra vagy a kandallóra, abban a reményben, hogy a kéményen keresztül eljön hozzájuk a Mikulás (Santa Claus), és ajándékkal tölti meg azokat. A karácsonyi események középpontjában december 25-e áll, amikor a széles családi kör közösen fogyasztja el az ünnepi ételt. Pulykakakas, puding és végezetül durranó cukorka kerül az asztalra, a fejükön papírkalapkát viselõ résztvevõk elé. Írországban szokás karácsony éjszakáján piros gyertyát, egy darabka karácsonyi süteményt és egy pohár whiskeyt az ablakba tenni. A szent család számára, ha arra járna. Spanyolországban a Háromkirályok érkezését ünneplik meg. Ünnepi felvonulás - cabalgada - keretében tarkán feldíszített kocsik vonulnak végig a városon. Manapság szenteste igen fontos lett a karácsonyi lottó. A kihúzott számokat élõ adásban, énekelve ismertetik a nézõkkel. A spanyol karácsonyi süteményt "bol des rey"- nek nevezik. Készítõjük kis ajándékokat, pénzérmét és egy szem babot rejt el bennük. A bab meglelõje "király" lesz, viszont jövõre neki kell fizetnie a süteményt. Olaszországban a gyermekeket kétszer ajándékozzák meg. Szentestén csupán apróságokat kapnak, a nagy ajándék Háromkirályok napján érkezik. Ezen a napon - már csak a nagyon hagyományhû családoknál - a "strega

7 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 7. oldal befana", egy kis boszorkány jön el a kéményen át, és az angol Mikuláshoz hasonlóan juttatja el ajándékait. Az ortodox egyházban másként ünneplik Krisztus születését. Görögországban nem szokás a bölcsõ, mivel nem Jézus, hanem Mária és a születés körülményei állanak az ünnep középpontjában, utóbbit ábrázolja a karácsonyi ikon. Szentestén egész éjjel tûznek kell égnie a házakban, hogy el ne jöjjenek a kalikancárik, a fekete ördögöcskék. Emögött az a hiedelem húzódik, hogy a világ egy fatörzsön áll, alatta van a gonosz alvilág. Az ördögöcskék megkísérlik összerágni a fatörzset, hogy a világ alázuhanjon. Ettõl csak a tûz rettenti vissza õket. Az ünnep egyébként igen patriarchális: csupán az idõsebbeknek megengedett, hogy ételt és ajándékot osszanak. A régiónkban a jóslás nagy szerepet kap.európa keleti felén a kommunizmus idején háttérbe szorultak a karácsonyi szokások, amelyek most újra életre kelnek. Ezek között különösen fontos a jóslat: a leányok dióhéjba gyertyát állítanak és ezt vízbe helyezik. Akinek gyertyája elõször alszik ki, az megy elõször férjhez. Ha a kettévágott alma magháza csillag alakú: szerencsét hoz. Szlovákiában egy tál kerül a karácsonyfa alá, benne jelképszerûen pénzérmék (gazdagság), fokhagyma (egészség) és kenyér (elegendõ élelem). Bulgáriában szuravacska készül: ez somágakból összeállított bokor, vattával, süteményekkel és erõspaprikával feldíszítve. December 28-án, az ártatlan gyermekek napján a kicsik ezzel elverhetik a felnõtteket. Ami ehetõ leesik, azt közösen fogyasztják el. Márton Kata december 23-án jótékonysági koncertet adnak Han és Willem Reitsema gordonka és orgona mûvészek. A koncert bevételét a templom javára ajánlják fel. Az elõadás idõpontja: a 11 órai misét követõen Helyszíne: Római Katolikus Templomban Mûsorukban szerepel: 1. J.P. Sweelinck: - Ballod el Granduca - (orgona) 2. N. de Fesch: - Sonata (F-dur) - (orgona+gordonka) 3. H. Purcell: - Ground (D-dur) - (orgona) 4. H. Eccles: - Sonata (G-min) - (orgona+gordonka) 5. L.C. Daquin: - Hoel (en Sol) -(orgona) 6. Caix d'hervelois: - Suite (D-min) - (orgona+gordonka) 7. J.S. Bach: - Aria - (orgona) 8. A. Vivaldi: - Sonata (D-dur) - (orgona+gordonka) Somogyvár község elsõ temploma a Mária Magdolna tiszteletére emelt Árpád-kori plébániatemplom volt, amely a török korban a faluval együtt elpusztult. A mai templom helyén 1735-ben egy sövénytemplom állt, amely a török idõk után új helyre települt falu közepére épült. Széchenyi Antal 1756-ban engedélyt kért Padányi Bíró Márton veszprémi püspöktõl, hogy új templomot építhessen -a régi templom rom anyagának felhasználásával- de ennek ellenére 1790-ben még mindig a régi fatemplom állt, az építkezés csak évtizedekkel késõbb indulhatott meg. A templomról Az új -ma is látható klasszicizáló, késõ barokk mûemléktemplom között épült, hagymasisakos toronnyal, barokk vakolatarchietktúrával. Hajója és egyenes záródású szentélye csehsüvegboltozatos, a szentély két oldalán oratóriummal. A templom mûemlék, mûemléki törzsszáma: A karzaton elhelyezett "Kõnig" orgona felújítása években megtörtént. Az orgona értékét növeli, hogy feltehetõen ez Kõnig Fülöp híres orgonaépítõmester egyetlen magmaradt kétmanuálos, pedálos hangszere. Az orgona felirata: "Kõnig Fülöp polgári Orgona-és Zongora építõ, Sopronban, 1841." Felújítását

8 8. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december a soproni orgonaépítõk végezték az NKA támogatásával. Az épület mûszaki állapota a másfél évszázad során sokat romlott, a teljes körû külsõ-belsõ helyreállítása indokolt. A mûemléki helyreállítás 2006 tavaszán kezdõdhetett meg a Kaposvári Püspökség, a Nemzeti Kulturális Alap, a Somogyvár Mûemlékei Védelmében Közalapítvány és a hívek támogatásával. A templom helyreállításának megkezdését, felújítását az épület részletes vizsgálatát követõ tervezés elõzte meg. Statikai, tetõszerkezeti, faanyag, fal-vakolatvizsgálat állapította meg, hogy az épület igen rossz mûszaki állapotba került, egyrészt az elmúlt évtizedek során elmaradt felújítások elmaradása miatt, másrészt a természetes elhasználódás következtében. Megállapítást nyert a feltárások során, hogy az épület nem rendelkezik megfelelõ alapozással, a falak -a megsüllyedés következtében- megrepedtek, a falak, a vakolatok felnedvesedtek, az épület körül a csapadékvíz elvezetése nem megoldott, a tetõszerkezet faanyaga, a tetõhéjjalás egyaránt helyreállításra, részleges újjáépítésre szorul. A jól elõkészített és az NKA-hoz benyújtott pályázat nyert, így megnyílt az út a remélhetõen nem hosszú, de feltétlenül évekig is eltartó, szakszerû mûemléki helyreállítás megkezdése elõtt. A munkákat Temesi Tamás építészmérnök irányításával az ARCHITEX KFT végzi. Nyáron elkészült a templomot- illetve a dombot megtámasztó támfal vasbeton szerkezete, a közeli napokban fejezõdött be a templom hiányos, gyenge alapozásának megerõsítése. Az épület körüli szivárgó rendszer, a csapadékvíz elvezetés, a nagybani tereprendezés az idõjárástól függõen várhatóan még decemberben elkészül, ezt követõen - szintén az idõjárástól függõen- tavasszal folytatódhat a mûemléki helyreállítás a falak statikai megerõsítésével. A felújítási-helyreállítási munkák fokozott figyelmet, türelmet igényelnek mind az azt végzõktõl, mind a hívektõl, ugyanis a mûemlék épület különösen nagy értéket képvisel és nem sérülhetnek annak sem a szerkezetei, sem berendezései. További pályázatokkal, püspökségi támogatással valamint helyi segítséggel, összefogással lehet ezt az összetett, szakmai-és anyagi szempontból egyaránt nagy feladatot eredményesen megoldani. A következõ -talán legnagyobb- feladat az épület tetõszerkezetének megújítása látszik. Temesi Tamás építészmérnök, mûeml. véd. Szakmérnök MEGHÍVÓ Somogyvár Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a falu polgárait a december 22-én tartandó Karácsonyi ünnepségre. Vendégeink lesznek: wartmannstetteni barátaink és Rovisce (Horvátország) település delegációja. Fellépnek az óvodások és az iskolások, valamint helyi mûvészeti csoportok. Ekkor kerül sor a nyugdíjasaink hagyományos ajándékozására. Az ünnepség helye és ideje: 2007.december óra, Sportcsarnok.

9 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 9. oldal Sok sok gól A Somogy megyei labdarúgó bajnokságban csapataink szereplésére nem lehetett panasz. Felnõtt csapatunk valamivel halványabban szerepelt, mint tavasszal, ennek oka a sérülések, eltiltások sorozata. Külön fájó a Lengyeltóti elleni vereség, és a három döntetlen. Ezzel együtt dobogóközelben végeztünk, hiszen az elmaradt mérkõzésen legyõztük Inkét. Ráadásul még a Magyar Kupában is "állunk", hiszen Kéthelyen egy igazi téli mérkõzésen gyõztünk 5-3-ra, Fazekas A. (4) és Véber góljaival. Az U-13-as csapatunk az északi csoportban 2. helyezést ért el, míg U-16-os csapatunk a kiemelt bajnokságban 5. helyen végzett. U-7, U-9, U-11-es gyerekeink három alkalommal játszottak az MLSZ- NUPI programon belül. A hab a tortán az U-19-es csapat helyezése volt, erre a bajnokságra beérkezett sok éves munka gyümölcse. Jelenleg magabiztosan, veretlenül vezetik a bajnokságot úgy, hogy kiváló teljesítménnyel idegenben gyõzték le legnagyobb riválisaikat, a Lengyeltóti, a Nagybajom és a Kaposfõ csapatait. Valamennyi csapatunk télen teremlabdarúgó tornákon vesz részt, majd februártól készül a tavaszi még jobb szereplésre. Köszönetet mondunk minden vezetõnek, edzõnek, játékosnak a lelkiismeretes, lelkes munkájáért. Minden somogyvári sportbarátnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk! Szabó Béla Tisztelt Polgármester Úr és Képviselõ testület! Hálás szívvel szeretném megköszönni az összes rászoruló beteg nevében, hogy részünkre biztosítják az orvoshoz való eljutásunkat. A magam részérõl külön köszönetem fejezem ki, mivel én egyedül élek és nagy segítséget jelent, amit az önkormányzattól kapok. Szeretném még megemlíteni a gépkocsivezetõket, akik jóindulattal segítenek a be- és kiszállásnál. Mert a kedvességük, mosolyuk hozzásegít minket a gyógyuláshoz. Kellemes, békés új esztendõt kívánunk! Maradok nagy tisztelettel: Özv. Novinecz Ferencné Gizi néni Tisztelt Somogyváriak! Mindenszentek alkalmával meghatottan tapasztaltam, hogy fiam néhai Resch József sírján sokan helyeztek el virágot és mécsest. Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik szívükben emlékét a mai napig õrzik. Tisztelettel: Resch Györgyné Somogyvár, Kossuth u. 61. Adjunk nevet falunk fõterének! Pályázati felhívás A Hivatal elõtti tér nagy változáson megy át. Játékok, padok, kerültek kihelyezésre és színpadot, díszburkolatot és más fejlesztéseket tervezünk. Reményeink szerint jövõre már itt rendezhetjük majd településünk ünnepségeit. De mi legyen a tér neve? Találjuk ki együtt! Jutassák el javaslataikat a Hivatal titkárságára! Határidõ: január 31. A legjobb ötleteket, javaslatokat megfogalmazó személyek, közösségek jutalmat kapnak!

10 10. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december SZILVESZTER 2007 Köszöntsük együtt az újévet egy fergeteges bulival!!!!!!!! Helyszín: az intézet ebédlõje Idõpont: december óra A talpalávalót a megújult VAKLÁRMA együttes szolgáltatja, és hogy a hasak se maradjanak üresek, mindenkit SVÉDASZTALOS vacsora vár. Belépõjegyek: ft/fõ Intézeti dolgozóknak: ft/fõ Gyerekjegy: ft A tombola fõdíjai: DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZÕGÉP ÉS DVD LEJÁTSZÓ. Asztalfoglalásokat december 27-ig a következõ telefonszámokon lehet megtenni: Berkesné M. Mária: Móringné M. Margit: Berkes Zoltán: MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!!

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai

Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM SZENTGOTTHÁRD Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai Program: Versek és dalok a barátságról Alcím: Óvodás foglalkozás

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Időpont Esemény Helyszín Felelős 2014.02.hónap minden kedd, szerda, csütörtök. 2014.02.hónap Pszichológiai tanácsadás Kaposfő Ifjúsági Pont

Időpont Esemény Helyszín Felelős 2014.02.hónap minden kedd, szerda, csütörtök. 2014.02.hónap Pszichológiai tanácsadás Kaposfő Ifjúsági Pont Időpont Esemény Helyszín Felelős minden kedd, szerda, csütörtök Tanoda- Kézműves, Pályaorientáció, Tanulás technikai tréning Szenna Ifjúsági Farkas Gergely Pszichológiai tanácsadás Kaposfő Ifjúsági két

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

Egészségnap Forgatókönyv 2014. 05. 08.

Egészségnap Forgatókönyv 2014. 05. 08. Egészségnap Forgatókönyv 2014. 05. 08. Osztály 1. óra (13.00-13.45 óra) 9. Adria Kertai Bettina A foglalkozás címe, vezetője, helye 2. óra (14.00 14.45 óra) A foglalkozás címe, vezetője, helye Népegészségügyi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben