Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa. Adventi gondolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa. Adventi gondolatok"

Átírás

1 Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa december Adventi gondolatok Az advent visszavezet az emberiség múltjába. Ádám és Éva nem engedelmeskedtek Isten parancsának. Bûnt követtek el, de nemcsak saját személyükben, hanem a jövendõ emberiség nevében is. Bûnükkel tehát utódaikat romlott állapotba döntötték, amelybõl saját erõnkkel képtelenek lettünk volna kiemelkedni. Egyetlen reménységünk az Úr ígérete volt, amelyet mindjárt a bûnbeesés után kaptunk: Megváltót ígért nekünk. Az Úr ezt az ígéretét prófétáin keresztül megismételte, sõt kiegészítette. S minden ígéret után az ószövetség népe jobban reménykedett a Megváltóban. Az egész ószövetség ennek a nagy várakozásnak és vágyódásnak története. Adventi idõben mi is átéljük az Úr várását és vágyódunk Megváltónk után. A vágyódás és reménykedés az adventi idõben a keresztény ember két erénye. Különösen fontos most ezt kihangsúlyoznunk, mert a mai emberben, sõt már gyermekeinkben is sok vágy él, talán ennyi még soha nem élt benne, de az mind földiekre, anyagiakra, múló javakra irányul, s kiveszett lelkükbõl Isten országának keresése. A szent vágyódással együtt a remény is eltûnt a szívekbõl. Ki az, aki Istenben bízik, aki tõle reméli boldogságát. Majd a technika, majd a tudomány, majd a társadalom megadja. S ha valamit is remél, vár Istentõl, az nem az örök élet, hanem földi javak. Törekedjünk megváltozni. Legyenek Isten felé irányuló vágyaink s bízzunk abban, aki szeret, aki akar és tud is segíteni, reménykedjünk benne, mert ebben a reményben soha nem csalódunk. Az advent a figyelmünket a legtávolabbi jövõ felé is irányítja, arra a jövõre, amely talán nagyon is közel van: a végsõ ítéletre. Akkor az Úr újra eljön, hogy megítéljen az isteni igazságosság szerint. Az elsõ keresztények ebben a várakozásban éltek. Ezért igyekeztek megigazultakká lenni. Semmi olyat nem tûrtek magukban, amelyért az igazságos Bíró elmarasztalhatná õket. Sajnos ez a lelkület sok mai emberbõl hiányzik. Azt, hogy az Úr eljön és ítéletet tart felettünk, alig vesszük komolyan. A szent félelem eltûnik a szívekbõl. Adventnek ezt a szent félelmet kell felkelteni: készülnünk kell a számadásra. Szívünk érzelmei és cselekedetei legyenek igazak. Mindenkinek adjuk meg azt, ami jár: Istennek a tiszteletet és engedelmességet. Embertársunknak is azt, amivel tartozunk: a megbecsülést. Advent figyelmeztet a jelenre is: Az Úr kívánkozik hozzánk az oltáriszentségen keresztül. Tõlünk függ, mikor jön el hozzánk. Készítsük fel lelkünket fogadására. Tisztuljunk meg a gyónás szentségében. Az adventi idõben halljuk Keresztelõ szent János buzdítását: "Tartsatok bûnbánatot." A bûnbánat nemcsak megtisztítja a lelket a bûntõl, hanem a legszebb vágyakat és elhatározásokat is felébresztik, amelyek azután erényekkel gazdagítják a lelket. Elfojtják az önzést, növelik a szeretetet. Az Isten iránti szeretet mutatkozik meg a gyakori imában, a felebaráti szeretet pedig hûségesen kitart mások önzetlen szolgálatában. Az Úr eljövetelére nemcsak mi készülünk, hanem Õ is. Végtelen bölcsességgel rendezi üdvösségünk nagy eseményeit. Megtestesülésének szent titka, egész földi élete, különösen halála és feltámadása az õ eljövetelére, velünk való találkozásra irányul. Jézus készülése végtelenül tökéletesebb és hatékonyabb a mi karácsonyi elõkészületünknél. Ezért törekedjünk minél nagyobb ajándékkal várni. Legnagyobb öröme az, ha magunkat adjuk neki. Ungvárszki Imre plébános

2 2. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Már csak néhány hét és magunk mögött hagyjuk a 2007-es esztendõt. A legjobb, amit elmondhatunk, hogy túl vagyunk rajta. Mert voltak álmaink, terveink, amelyek aztán álmok, tervek is maradtak Lett játszóterünk, járdáink, alapja a templomnak, autó a polgárõrségnek, hulladékszigetek a szelektív szemétnek, befejeztük a hivatali garázsokat és az urnafalat. Sok ez vagy kevés? Bizonyára ki-ki másképp látja. Persze többet szerettünk volna. Sokkal többet. Nyugdíjasházat a régi hivatal helyére (a bontással a hely legalább meglesz ), akadálymentes hivatalt, faluvégi szeméttelep-felszámolást és még sok-sok mást is. Falvakat ellehetetlenítõ és nyomorba taszító kormányzati döntések és az önkormányzatnak "csakazértis" betartani akaró, a saját érdeküket a közösség fölé helyezõ néhány barátunk falakat húzott elénk. Azért ha fejleszteni nem is túl sokat, mûködni legalább tudtunk. A mostani körülmények között ezt is értékelnünk kell. Az iskolánk, óvodánk annyi pénzbõl gazdálkodott, amennyit a költségvetés készítésekor kért, minden adott volt a biztonságos mûködéshez. Nem tornyosulnak elõttünk kifizetetlen számlák. Településünk utcái tiszták, rendezettek. És ezt úgy értük el, hogy nem léptünk az eladósodás útjára, hanem 50 millió forintot nyertünk pályázaton a mûködési költségekre. Köszönet mindenkinek, akinek része volt a munkában! Eladtunk egy szolgálati lakást a Május 1. utcában (remélhetõleg hamarosan szép családi otthon lesz belõle) de vettünk is helyette: a régi takarék épülete már a miénk. Mint ahogy a vityai focipálya is a falué két kis telekkel együtt. Négy csúnya tûz pusztított értéket és veszélyeztetett életeket az idén a faluban, hál' Istennek a nagyobb tragédiát sikerült elkerülni. Megint csak köszönet azoknak, akik a kármentésben helytálltak Gyáva, sunyi módon, névtelenül próbálta meg valaki a hivatalt besározni az egyik újságon keresztül ráadásul olyanért, ami munkát a saját elvtársai nem végeztek el. Persze semmi nem marad titokban, természetesen tudjuk, ki írtad azt az sms-t. Minden nap itt mész el a hivatal elõtt, hát gyere be bátran és mondd el a javaslataidat, véleményedet! Ha a falu javát szolgálja, meg is fogjuk szívlelni. Ahogy tél után a tavasz, hiszem, úgy jön majd rossz év után jó is. Ezért tervezzük jövõre az óvoda átépítését és az iskola felújítását (a pályázat már készül). Kupaváron is jelentõs építkezést szeretnénk, hogy az itt talált leleteket kiállíthassuk. Az iskola udvarán megüresedett szolgálati lakás nagyon rossz állapotban van, valamit azzal is kell kezdenünk. Fel kell újítanunk a tûzoltó szertárat. Folytatni fogjuk a templom tatarozását. Kicserélnénk a falugondnoki Az év vége elé buszt és beépítenénk a hivatali garázsok tetõterét. Fel akarjuk újítani a faluházat is. Mindezek támogatására ígéreteket kaptunk, meglátjuk, valóban lesz-e falufejlesztés vagy csak parasztvakítás a sok EU-s pénz ígérete Jövõre is törekszünk majd arra, hogy a jelenleginél nem nagyobb terhet rakva az Önök vállára biztosítsuk a közszolgáltatásokat (pedig például a szemétszállításért közel a kétszeresét kell majd fizetnünk). "Merni kell! Ezen múlik minden! Ha belül félünk is néha egy kicsit, ha nem is hiszünk egészen abban, hogy sikerülni fog, akkor is merni kell! Különben végünk van " (Wass Albert: Csaba) Legyen Somogyvárnak szép karácsonya és sikeres új éve. Ezt kívánja mindannyiuknak: Móring József Attila polgármester Karácsonyt vártunk. Advent harmadik vasárnapján együtt ünnepelt a falu apraja-nagyja. A szülõi munkaközösség és az Önkormányzat délután három órára hívta a gyerekeket és felnõtteket. A Hivatal elõtti téren a hangszórókból karácsonyi dallamok csendültek fel, a fényfûzérek villanásai tették teljessé a karácsonyváró hangulatot. A gyerekeket egész délután mézeskalács, puszedli és forró tea várta. A teázás és eszegetés közepette megjelent a Mikulás is, akivel néhány bátrabb gyermek fényképet készített. A gyerekeknek a legnagyobb élményt mégis az jelentette, hogy egész délután futkározhattak, játszhattak a régen várt hóban. A játszótér megtelt élettel, öröm volt nézni a hidegtõl kipirosodott arcocskákat. A kézmûves vásárban somogyvári alkotásokat lehetett megnézni és vásárolni. Hanzel Csanád, Eibeck Ottó, a Szülõi Munkaközösség, az Óvoda dolgozói, Bene Bettina és Tóth Viktória kínálta portékáit. Mini kiállításunkon pedig Koszó Andrásné(Katica néni) szõtteseit, terítõit,maros Józsefné(Magdus néni) nádból, csuhéból készült Betlehemét és Berdó Ágnes horgolt terítõit csodálhattuk. Nagyon ízletesre sikerült elkészíteni a forralt bort is, amivel a nagyokat próbáltuk felmelegíteni. Jó érzés volt látni, hogy ebben a rohanó világban egy kicsit megálltunk, volt idõnk egymásra, beszélgettünk, borozgattunk. Reméljük, hogy ezzel a délutánnal mások számára is örömet tudtunk szerezni, és jövõre újra találkozhatunk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ötleteikkel, felajánlásukkal, munkájukkal hozzájárultak ehhez a szép délutánhoz!

3 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 3. oldal KÖSZÖNJÜK! M.M.M.M. (Pedig nem történt semmi különös. Nem volt vidéki vendég meg protokoll, nem is minden eltervezett dolog jött össze úgy, ahogy azt kitalálták az ötletgazdák. Csak összejöttünk néhányan, somogyváriak. A gyerekek hemperegtek a hóban és kacagtak, a felnõttek meg beszélgettek. Csak úgy. A közelgõ karácsonyról, betörésekrõl például meg a megye gondjairól, a mai bajokról és a jövõ esztendõ kilátásairól. Nyugdíjasok, magányosok, családosok, fiatalok. A gõzölgõ bor, a mézeskalács és a karácsonyi fények egy kis nyugalmat, békét, szeretet loptak kegyetlen világunkba. Ennyi lenne az egész? Igen! Osztrák barátainknál éreztem hasonlót A karácsonyt nemcsak ajándék-vásárlással, hanem lelkünk felkészítésével is kell várnunk. És jövõre az új Téren még többen leszünk. És tudom, hogy ezáltal TÖBBEK leszünk.) Önkormányzati hírek A Képviselõ-testület augusztus 14-én tartott ülést, amelyen elfogadta az önkormányzat I. féléves költségvetésérõl szóló beszámolót. Ezen az ülésen döntöttek a képviselõk a évi beiskolázási segélyekrõl is. Ebben az évben még sikerült úgy gazdálkodnia az önkormányzatnak, hogy az általános iskolások tankönyvei és tanszerei ingyenesek voltak. Továbbá a közép- és felsõfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatói is részesültek támogatásban, a középiskolások , a felsõfokú intézmények hallgató pedig forintot kaptak. Ezen az ülésen született döntés arról is, hogy az önkormányzat a régi hivatal épületét (Kossuth L. u. 77.) elbontja, mivel az életveszélyessé vált. A terület sorsáról késõbb fog dönteni a testület. A következõ képviselõ-testületi ülésre október 25- én került sor. Itt a legfõbb napirendi pontok a település háziorvosi ellátásáról szóló döntések voltak. Az önkormányzat feladatellátási szerzõdést kötött Dr. Eszes Gabriella somogyvámosi háziorvossal, amíg nem sikerül új orvost kinevezni a településre. Természetesen az ülésen a háziorvosi álláshelyre is kiírta pályázatát a képviselõtestület. A képviselõ-testület legutóbb november 28-án ülésezett. Ekkor tárgyalták meg a?-ed éves költségvetési beszámolót, módosították a költségvetési rendeletet. Elfogadták a luxusadóról szóló rendeletet, valamint a helyi adókról szóló rendeletet is ekkor módosította a testület. A helyi adó tekintetében a legjelentõsebb változás az, hogy január 1-étõl építmény adót kell fizetni az üzletek, csarnokok mûhelyek után is. Az adó mértéke ezen építmények után egységesen 150 Ft/m2 lesz. Az ülésen döntöttek még a képviselõk arról is, hogy ebben az évben is részt vesznek a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázaton. A képviselõ-testület döntése értelmében 13 fõiskolás és egyetemista egységesen Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesül, amelyet a megyei önkormányzat kiegészíthet. Az így megállapított tanulmányi ösztöndíjakat az állam pedig megduplázza. Döntés született az ülésen még az idõsek karácsonyi megajándékozásáról is, amelyet az érintettek a december 22-én tartandó ünnepségen vehetnek át. Örömteli esemény is történt önkormányzatunknál, hiszen Csonka Balázs és Csonkáné Kovács Tímea köztisztviselõk elsõ gyermeke Bence november 19-én megérkezett. A babának és szüleinek jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk! Németh Judit aljegyzõ A háziorvosi tevékenységrõl Bizonyára már mindenki értesült róla, hogy Somogyvár község háziorvosa Dr. Gyenis Sándor október 31-ével nyugállományba vonult. A Doktor Úrnak sok boldogságot, jó egészséget és nyugodt nyugdíjas éveket kívánunk! A településnek sürgõsen meg kellett oldania a falu orvosi ellátását. Azonban a jogszabályi elõírások miatt ez nem megy azonnal. Az önkormányzat október 25-én tartott képviselõ-testületi ülésén pályázatot írt ki a háziorvosi álláshelyre, amelynek beadási határideje a közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül (december 23-án) jár le. Addig is helyettesítõ orvosról kellett gondoskodni. Az ÁNTSZ marcali intézetével és Dr. Eszes Gabriella háziorvossal történt egyeztetést követõen kötött az önkormányzat elátási szerzõdést a doktornõvel. A településen a kötelezõ rendelési idõt felét (7,5 órát) kell az Eszes doktornõnek rendelnie. Ezt úgy lehetett megoldani, - mivel Somogyvámos és Pamuk községekben nem csökkenhetett a rendelési idõ -, hogy Somogyváron hétfõn délután órától óráig, míg csütörtökön óráig van rendelés. A rendelõben az asszisztens minden nap 8 és 11 óra között megtalálható, aki el tudja látni az orvost nem igénylõ feladatokat (pl.: vérnyomás és vércukormérés), idõpont elõjegyzés a rendelésre. Bízunk abban, hogy a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázatra sikeres pályázatok érkeznek, és így rövid idõn belül meg lehet oldani a település háziorvosi ellátását. Addig is megértésüket és türelmüket kérjük Németh Judit aljegyzõ

4 4. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Változások tól a helyi adókban A képviselõ-testület a helyi adókról szóló rendeletében a nem lakás céljára szolgáló építményeket (garázs, üzlet, mûhely, iroda stb.) idáig mentesítette az építményadó fizetési kötelezettség alól. Építményadót kizárólag lakóházak után kellett fizetni. A helyi adókról szóló módosított évi C. törvény január 1-tõl nem teszi lehetõvé a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete utáni adómentességet. Tehát január 1-tõl az üzlet, iroda, raktár, mûhely stb. után építményadót kell fizetni. A magánszemélyek tulajdonában álló garázs önkormányzati rendelet alapján továbbra is adómentes lesz. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy azokról az épületekrõl amelyek tól adókötelesek lesznek az építményadó megállapításához január 15-ig adóbevallást kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz. Az adóbevallás elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki, melynek mértéke január 1-tõl szintén változik. Magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedõ, egyéb adózó 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. Módosult a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet is: Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a szennyvíz kibocsátó aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Önkormányzati rendelet alapján január 1-tõl mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása 30m3, vagy az alatt van. Az érintetteknek a talajterhelési díjhoz az adóbevallást továbbra is be kell nyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, csak az adót nem kell megfizetni. Az adóbevallás benyújtásának határideje március 31. Rofrits Sándorné fõelõadó Anyakönyvi hírek Akik az idén érkeztek közénk és örömet és mosolyt hoztak a családba: Orsós Alexandra Erzsébet, Kardos Dominika, Sztankó Tamás, Sztankó Dávid, Csonka Bence, Pohner Gréta, Dudás Gréta Julianna, Patyi Ádám, Ignácz Andrea, Ignácz Barbara, Sanyó Vanessza, Csimszi Ferenc, Horváth Dániel, Gelencsér Krisztián, Gyurákovics Anna Sára, Kiss Dániel István, Horváth Rikárdó, Lengyel Barbara, Molnár Rebeka Szimonetta, Zsohár Bianka Kinga, Gajda Bence Szilveszter Akik az idén távoztak közülünk, de örökre velünk maradnak : Valkó István, Király Lászlóné, Horváth György Gyula, Hosszú Ferenc, Lõrincz Ferenc, Ferenc Károly, Maros József, Szabó Barna, Golobics János, Gerecs Ernõ, Holczer Ferenc, Boros László, Vincze Lajos, Magori József Házasságkötések: Perák Csaba - Kollár Zsuzsanna Joó György Antal - Kemendy Katalin Irén Miszi András - Kalocsa Gyöngyi Sölétormos Jenõ - Aran Asli Han Varga Lajos - Bogdán Klaudia Kalocsa Ferenc - Gondi Bernadett Bogdán Tibor - Valkó Katalin Ács Levente - Bonkáló Erika Rozália Boszorkánycsütörtök november 8-án intézményünk diákönkormányzata a Szent László Általános Iskolával közösen "boszorkánycsütörtök" néven programot szervezett hagyományteremtés szándékkal. A program 15 órától 17 óráig tartott. A gyerekek részt vehettek arcfestésen, töklámpás készítésen és álarckészítésen. A szervezésben az általános iskola szülõi munkaközössége nagyon sokat segített. Ezúton is köszönjük közremûködésüket. A zenét Berkes Zoltán és Kakstadter Csaba szolgáltatta. A programon résztvevõ gyerekek nagyon jól érezték magukat. Este a fûbe kitett "töklámpások" fénye varázsolta el a nézelõdõ gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Köszönjük minden tanár néni és tanár bácsi közremûködését. Folytatjuk jövõre! Kakstadter Csaba DÖK-elnök

5 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 5. oldal Programkavalkád a Diákotthonban A as tanév elsõ három hónapja meglehetõsen mozgalmasan telt, mind a gyerekek, mind a felnõttek számára. Számos programon, versenyen, továbbképzéseken, elõadásokon vehettek részt a diákok és a pedagógusok is. A tanévet egy nyílt nappal kezdtük, az újonnan hozzánk érkezõ tanulók és szüleik részére, hogy megkönnyítsük a beilleszkedést, és megismerjék intézményünket. Kézmûves foglalkozással, lovaglással, sportversennyel, számítástechnikai foglalkozással vártuk e gyerekeket, a napot közös bográcsozással zártuk. Õszi programjainkról: Szeptember: Beindítottuk szakköreinket, melyekkel a gyerekek délutáni elfoglaltságát igyekszünk színesebbé tenni, ezek a következõk: asztalitenisz, tánc, kézmûves, számítástechnika, ayeres terápia, lovaglás, dráma, üvegfestés, gyógytestnevelés, sport, fafaragás, szövõ, fõzõ, kutyabarát, egészségõr. A hétvégét a kollégiumban töltõ tanulók számára a gyermekfelügyelõk biztosítanak tartalmas programokat: Bográcsozás, sorverseny, akadályverseny, aszfaltrajzverseny, disco, táncverseny, kézmûves foglalkozás, rókavadászat. Természetesen mások is figyelemmel kísérik tanulóink sorsát, így például az angolul beszélõ külföldiek klubja: a Szivárvány Klub egy játékos napot szervezett gyermekeinknek, majd meghívták õket Kaposgyarmatra egy hálaadási ünnepségre, ahol több nemzet ételkülönlegességeivel ismerkedhettek meg a gyerekek. Szakiskolás tanulóink közül néhányan részt vettek a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán tartott állattenyésztési kiállításon, ahonnan gazdag élményekkel tértek haza. Természetesen a sport sem maradhatott ki a hónap eseményeibõl, hiszen Kiskunfélegyházáról a Magyar Parasport szövetség Országos Labdarúgó Bajnokságáról egy 1. és egy 2. helyezéssel jöttek haza focistáink. Október: Októberben a sporté volt a fõszerep, számos rendezvényen vettünk részt, és kiváló eredményekkel tértek haza tanulóink, ezek a következõk: - Megyei Atlétikai Bajnokság, Kaposvár, ahonnan 5 arany, 7 ezüst, 1 bronzérmet sikerült megszereznünk, valamint 5 negyedik helyezést, és egy hetedik helyezést. - Kenguru-kupa terepfutó verseny értelmileg akadályozott tanulóink számára, Zomba: itt csapatban egy 1. és egy 3., egyéniben egy 1. és egy 2. helyet sikerült elérni, valamint terepfutóink hazahozhatták a vándorserleget. - Megyei Labdarúgó Bajnokság, Kaposvár: csapatunk a 2. helyezést érte el. - Megyei Asztalitenisz Bajnokság, Kaposvár: tanulóink egy 1. és egy 2. hellyel értek haza. - Végül, de természetesen nem utolsósorban meg kell említenünk Kakstadter Csaba 12. osztályos tanulónkat, aki Portugáliában a Footsar világbajnokságon a magyar válogatott csapatát erõsítette, és játékával hozzájárult ahhoz, hogy a 3. helyezést érje el a csapat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Somogyvár Község Önkormányzatának, aki Csaba utazásához anyagi segítséget nyújtott. KÖSZÖNJÜK!! Már ebben a hónapban gondoltunk a továbbtanulásra is, hiszen nyolcadikos tanulóink egy Pályaválasztási Fórum keretében ellátogattak a fonyódi Rendõrfõkapitányságra, és bepillantást nyertek a Ferroflex KFT. Munkájába, ami elmondásuk szerint nagyon tanulságos volt. A hónapot az október 23-a megünneplésével zártuk. Idén rendhagyó módon projekt nappal ünnepeltünk. Az ünnepet már egy korábban meghirdetett rajzpályázattal indítottuk, melyre nagyon szép és igényes munkák érkeztek, melyekbõl kiállítást rendeztünk az aulában. Az ünneplés napján az életkoroknak és a tagozatoknak megfelelõen három helyszínen zajlottak az események. Az értelmileg akadályozott t6anulók terepasztalt készítettek tankokkal és zászlókkal. Szakiskolás diákjaink megnézték a Szabadság, szerelem c. filmet. Tanulásban akadályozott tanulóink pedig történelmi akadályversenyen vettek részt. Gyerekeink jól érezték magukat, örültek, hogy az ünneplésnek ezt a formáját választottuk. November: a novemberi hónapunk sem csendesen telt el. A 9. és 10. osztályos állami gondozásban részesülõ tanulóink, valamint a 11. és 12. osztályos diákok egy bûnmegelõzési elõadáson vettek részt "Ne tedd!" címmel, amelyen az elõadásokat, filmvetítéseket terápiás jellegû beszélgetés követett. A jó magatartású gyerekek egy jutalom elõadáson élvezhették Pedro Bûvész produkcióját. Megyei zsinórlabda Bajnokságot tartottunk, melyen értelmileg akadályozott tanulóink vettek részt, és a 2. és 4. helyezést érték el. Szintén az értelmileg akadályozott tagozat nevéhez fûzõdik az egészségnap megszervezése, melyen egészséges ételeket készítettek saját kezûleg, és persze jóízûen el is fogyasztották.

6 6. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Természetesen az õszi hónapok a felnõttek számára is mozgalmasan sikerültek, hiszen a programok szervezésén és lebonyolításán túl a pedagógusok, gyermekfelügyelõk, a vezetõség tagjai és a lakásotthonokban dolgozók a következõ továbbképzéseken vettek részt: - Esélyegyenlõségi terv készítése, Székesfehérvár, - Interaktív tábla, Kaposvár - Sportkonferencia, Kaposvár - A pályázati eljárás teendõi, Kaposvár - Romológia, cigány népismeret, Somogyvár - Kompetencia alapú oktatócsomag alkalmazása, Kaposvár - ITF Konferencia, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány közremûködésével, Somogyvár - Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, Szekszárd - Projektmenedzsment ismeretek, Kaposvár - SDT keretrendszerének kezelése, Kaposvár - Pszichológiai módszerek a munkavállalási kézség fejlesztésére, Somogyvár - Szakmai konferencia az OKJ alapján készülõ helyi tantervek készítésérõl, Pécs - Pénzkezelési módozatok gyámok számára, Kaposvár - Serdülõkori problémás viselkedés, Kaposvár - Óvodás és iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelés tanítása, Budapest. Decemberre egy karácsonyi játszóházat tervezünk, ahol a készítés mellett a Marcato ütõegyüttes lepi meg gyermekeinket. Berkesné M. Mária Móringné M. Margit Karácsonyi népszokások Európában Elõzõ évben, karácsony elõtt megjelent Somogyvári Hírmondóban a magyar karácsonyi népszokásokról írtam. Ezúttal viszont szeretném bemutatni, hogy más országokban, más kultúrákban hogyan emlékeznek meg Jézus születésérõl. Minden országnak megvannak a sajátos karácsonyi szokásai, de északról délre haladva eltérõ az ünneplés intenzitása. Valamennyi európai ország közös vonása viszont, hogy megünneplik az év legsötétebb napját, akár vallási késztetésbõl, akár egyszerûen a fényt keresvén. Északon a legfontosabb a Santa Luciához (Szent Lucához), a fények királynõjéhez fûzõdõ szokás. Jóllehet a múlt századból ered, csak a harmincas években lett igazán népszerû: újságok útján keresnek egy lehetõleg hosszú szõke hajú fiatal lányt, s a jelentkezõk egyikét megválasztják Lucának. Õ aztán december 13-án vörösáfonya ágakból és gyertyákból készült koronával ékesítve felvonulást vezet a városban. Kísérete a választáson alulmaradt Luca-jelöltekbõl és énekesekbõl áll. A családokban mindig a legkisebb gyermeket öltöztetik be Lucának. A "Jul"-on - szentestén - Svédországban és Dániában Tomtétól illetve Nissentõl félnek az emberek. Ezek a kis koboldok a házban élnek, és meghatározzák az emberek sorsát. Karácsonykor azonban elõjönnek rejtekükbõl, hogy bosszantsák a lakókat. Lecsillapításukra a családok egy tál rizskását helyeznek a padlásra, hogy a koboldok ezzel olthassák éhüket. A smörgasbord, a pazar karácsony esti vacsora elõtt szaunába mennek a skandinávok. Az egész északi térségben általános szokás a karácsonyfa körültáncolása, csak ezután osztják szét az ajándékokat. Nagy-Britanniában a farsangihoz hasonló papírdíszítéssel ékesítik fel a házat. Szenteste a gyerekek zokni alakú zsákocskát függesztenek az ágyra vagy a kandallóra, abban a reményben, hogy a kéményen keresztül eljön hozzájuk a Mikulás (Santa Claus), és ajándékkal tölti meg azokat. A karácsonyi események középpontjában december 25-e áll, amikor a széles családi kör közösen fogyasztja el az ünnepi ételt. Pulykakakas, puding és végezetül durranó cukorka kerül az asztalra, a fejükön papírkalapkát viselõ résztvevõk elé. Írországban szokás karácsony éjszakáján piros gyertyát, egy darabka karácsonyi süteményt és egy pohár whiskeyt az ablakba tenni. A szent család számára, ha arra járna. Spanyolországban a Háromkirályok érkezését ünneplik meg. Ünnepi felvonulás - cabalgada - keretében tarkán feldíszített kocsik vonulnak végig a városon. Manapság szenteste igen fontos lett a karácsonyi lottó. A kihúzott számokat élõ adásban, énekelve ismertetik a nézõkkel. A spanyol karácsonyi süteményt "bol des rey"- nek nevezik. Készítõjük kis ajándékokat, pénzérmét és egy szem babot rejt el bennük. A bab meglelõje "király" lesz, viszont jövõre neki kell fizetnie a süteményt. Olaszországban a gyermekeket kétszer ajándékozzák meg. Szentestén csupán apróságokat kapnak, a nagy ajándék Háromkirályok napján érkezik. Ezen a napon - már csak a nagyon hagyományhû családoknál - a "strega

7 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 7. oldal befana", egy kis boszorkány jön el a kéményen át, és az angol Mikuláshoz hasonlóan juttatja el ajándékait. Az ortodox egyházban másként ünneplik Krisztus születését. Görögországban nem szokás a bölcsõ, mivel nem Jézus, hanem Mária és a születés körülményei állanak az ünnep középpontjában, utóbbit ábrázolja a karácsonyi ikon. Szentestén egész éjjel tûznek kell égnie a házakban, hogy el ne jöjjenek a kalikancárik, a fekete ördögöcskék. Emögött az a hiedelem húzódik, hogy a világ egy fatörzsön áll, alatta van a gonosz alvilág. Az ördögöcskék megkísérlik összerágni a fatörzset, hogy a világ alázuhanjon. Ettõl csak a tûz rettenti vissza õket. Az ünnep egyébként igen patriarchális: csupán az idõsebbeknek megengedett, hogy ételt és ajándékot osszanak. A régiónkban a jóslás nagy szerepet kap.európa keleti felén a kommunizmus idején háttérbe szorultak a karácsonyi szokások, amelyek most újra életre kelnek. Ezek között különösen fontos a jóslat: a leányok dióhéjba gyertyát állítanak és ezt vízbe helyezik. Akinek gyertyája elõször alszik ki, az megy elõször férjhez. Ha a kettévágott alma magháza csillag alakú: szerencsét hoz. Szlovákiában egy tál kerül a karácsonyfa alá, benne jelképszerûen pénzérmék (gazdagság), fokhagyma (egészség) és kenyér (elegendõ élelem). Bulgáriában szuravacska készül: ez somágakból összeállított bokor, vattával, süteményekkel és erõspaprikával feldíszítve. December 28-án, az ártatlan gyermekek napján a kicsik ezzel elverhetik a felnõtteket. Ami ehetõ leesik, azt közösen fogyasztják el. Márton Kata december 23-án jótékonysági koncertet adnak Han és Willem Reitsema gordonka és orgona mûvészek. A koncert bevételét a templom javára ajánlják fel. Az elõadás idõpontja: a 11 órai misét követõen Helyszíne: Római Katolikus Templomban Mûsorukban szerepel: 1. J.P. Sweelinck: - Ballod el Granduca - (orgona) 2. N. de Fesch: - Sonata (F-dur) - (orgona+gordonka) 3. H. Purcell: - Ground (D-dur) - (orgona) 4. H. Eccles: - Sonata (G-min) - (orgona+gordonka) 5. L.C. Daquin: - Hoel (en Sol) -(orgona) 6. Caix d'hervelois: - Suite (D-min) - (orgona+gordonka) 7. J.S. Bach: - Aria - (orgona) 8. A. Vivaldi: - Sonata (D-dur) - (orgona+gordonka) Somogyvár község elsõ temploma a Mária Magdolna tiszteletére emelt Árpád-kori plébániatemplom volt, amely a török korban a faluval együtt elpusztult. A mai templom helyén 1735-ben egy sövénytemplom állt, amely a török idõk után új helyre települt falu közepére épült. Széchenyi Antal 1756-ban engedélyt kért Padányi Bíró Márton veszprémi püspöktõl, hogy új templomot építhessen -a régi templom rom anyagának felhasználásával- de ennek ellenére 1790-ben még mindig a régi fatemplom állt, az építkezés csak évtizedekkel késõbb indulhatott meg. A templomról Az új -ma is látható klasszicizáló, késõ barokk mûemléktemplom között épült, hagymasisakos toronnyal, barokk vakolatarchietktúrával. Hajója és egyenes záródású szentélye csehsüvegboltozatos, a szentély két oldalán oratóriummal. A templom mûemlék, mûemléki törzsszáma: A karzaton elhelyezett "Kõnig" orgona felújítása években megtörtént. Az orgona értékét növeli, hogy feltehetõen ez Kõnig Fülöp híres orgonaépítõmester egyetlen magmaradt kétmanuálos, pedálos hangszere. Az orgona felirata: "Kõnig Fülöp polgári Orgona-és Zongora építõ, Sopronban, 1841." Felújítását

8 8. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december a soproni orgonaépítõk végezték az NKA támogatásával. Az épület mûszaki állapota a másfél évszázad során sokat romlott, a teljes körû külsõ-belsõ helyreállítása indokolt. A mûemléki helyreállítás 2006 tavaszán kezdõdhetett meg a Kaposvári Püspökség, a Nemzeti Kulturális Alap, a Somogyvár Mûemlékei Védelmében Közalapítvány és a hívek támogatásával. A templom helyreállításának megkezdését, felújítását az épület részletes vizsgálatát követõ tervezés elõzte meg. Statikai, tetõszerkezeti, faanyag, fal-vakolatvizsgálat állapította meg, hogy az épület igen rossz mûszaki állapotba került, egyrészt az elmúlt évtizedek során elmaradt felújítások elmaradása miatt, másrészt a természetes elhasználódás következtében. Megállapítást nyert a feltárások során, hogy az épület nem rendelkezik megfelelõ alapozással, a falak -a megsüllyedés következtében- megrepedtek, a falak, a vakolatok felnedvesedtek, az épület körül a csapadékvíz elvezetése nem megoldott, a tetõszerkezet faanyaga, a tetõhéjjalás egyaránt helyreállításra, részleges újjáépítésre szorul. A jól elõkészített és az NKA-hoz benyújtott pályázat nyert, így megnyílt az út a remélhetõen nem hosszú, de feltétlenül évekig is eltartó, szakszerû mûemléki helyreállítás megkezdése elõtt. A munkákat Temesi Tamás építészmérnök irányításával az ARCHITEX KFT végzi. Nyáron elkészült a templomot- illetve a dombot megtámasztó támfal vasbeton szerkezete, a közeli napokban fejezõdött be a templom hiányos, gyenge alapozásának megerõsítése. Az épület körüli szivárgó rendszer, a csapadékvíz elvezetés, a nagybani tereprendezés az idõjárástól függõen várhatóan még decemberben elkészül, ezt követõen - szintén az idõjárástól függõen- tavasszal folytatódhat a mûemléki helyreállítás a falak statikai megerõsítésével. A felújítási-helyreállítási munkák fokozott figyelmet, türelmet igényelnek mind az azt végzõktõl, mind a hívektõl, ugyanis a mûemlék épület különösen nagy értéket képvisel és nem sérülhetnek annak sem a szerkezetei, sem berendezései. További pályázatokkal, püspökségi támogatással valamint helyi segítséggel, összefogással lehet ezt az összetett, szakmai-és anyagi szempontból egyaránt nagy feladatot eredményesen megoldani. A következõ -talán legnagyobb- feladat az épület tetõszerkezetének megújítása látszik. Temesi Tamás építészmérnök, mûeml. véd. Szakmérnök MEGHÍVÓ Somogyvár Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a falu polgárait a december 22-én tartandó Karácsonyi ünnepségre. Vendégeink lesznek: wartmannstetteni barátaink és Rovisce (Horvátország) település delegációja. Fellépnek az óvodások és az iskolások, valamint helyi mûvészeti csoportok. Ekkor kerül sor a nyugdíjasaink hagyományos ajándékozására. Az ünnepség helye és ideje: 2007.december óra, Sportcsarnok.

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Ajándék karácsonyi gálamûsor

Ajándék karácsonyi gálamûsor Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Ajándék karácsonyi gálamûsor Kíváncsian gyülekezett Dorog apraja-nagyja a mûvelõdési házban, hogy végre élõben is megtudják, milyen zenei élménnyel kedveskednek

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Képeskönyv Kerepesrõl. Az önkormányzatiság jövõre. Egy újabb megvalósult régi álom

Képeskönyv Kerepesrõl. Az önkormányzatiság jövõre. Egy újabb megvalósult régi álom Magyarországot mai állapotában fel sem vennék az EU-ba! Polgári Esték Vendégünk volt a szilasligeti közösségi házban, november 13-án este Glattfelder Béla, az Európa Unió egyik magyar parlamenti képviselõje.

Részletesebben

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor Bajomi Krónika Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július Laki Dominika diákolimpiai bajnok! Erdélyi kirándulás Református hittantábor Majális Nemzetközi konferencia és fesztivál 2

Részletesebben