Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa. Adventi gondolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa. Adventi gondolatok"

Átírás

1 Somogyvár Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa december Adventi gondolatok Az advent visszavezet az emberiség múltjába. Ádám és Éva nem engedelmeskedtek Isten parancsának. Bûnt követtek el, de nemcsak saját személyükben, hanem a jövendõ emberiség nevében is. Bûnükkel tehát utódaikat romlott állapotba döntötték, amelybõl saját erõnkkel képtelenek lettünk volna kiemelkedni. Egyetlen reménységünk az Úr ígérete volt, amelyet mindjárt a bûnbeesés után kaptunk: Megváltót ígért nekünk. Az Úr ezt az ígéretét prófétáin keresztül megismételte, sõt kiegészítette. S minden ígéret után az ószövetség népe jobban reménykedett a Megváltóban. Az egész ószövetség ennek a nagy várakozásnak és vágyódásnak története. Adventi idõben mi is átéljük az Úr várását és vágyódunk Megváltónk után. A vágyódás és reménykedés az adventi idõben a keresztény ember két erénye. Különösen fontos most ezt kihangsúlyoznunk, mert a mai emberben, sõt már gyermekeinkben is sok vágy él, talán ennyi még soha nem élt benne, de az mind földiekre, anyagiakra, múló javakra irányul, s kiveszett lelkükbõl Isten országának keresése. A szent vágyódással együtt a remény is eltûnt a szívekbõl. Ki az, aki Istenben bízik, aki tõle reméli boldogságát. Majd a technika, majd a tudomány, majd a társadalom megadja. S ha valamit is remél, vár Istentõl, az nem az örök élet, hanem földi javak. Törekedjünk megváltozni. Legyenek Isten felé irányuló vágyaink s bízzunk abban, aki szeret, aki akar és tud is segíteni, reménykedjünk benne, mert ebben a reményben soha nem csalódunk. Az advent a figyelmünket a legtávolabbi jövõ felé is irányítja, arra a jövõre, amely talán nagyon is közel van: a végsõ ítéletre. Akkor az Úr újra eljön, hogy megítéljen az isteni igazságosság szerint. Az elsõ keresztények ebben a várakozásban éltek. Ezért igyekeztek megigazultakká lenni. Semmi olyat nem tûrtek magukban, amelyért az igazságos Bíró elmarasztalhatná õket. Sajnos ez a lelkület sok mai emberbõl hiányzik. Azt, hogy az Úr eljön és ítéletet tart felettünk, alig vesszük komolyan. A szent félelem eltûnik a szívekbõl. Adventnek ezt a szent félelmet kell felkelteni: készülnünk kell a számadásra. Szívünk érzelmei és cselekedetei legyenek igazak. Mindenkinek adjuk meg azt, ami jár: Istennek a tiszteletet és engedelmességet. Embertársunknak is azt, amivel tartozunk: a megbecsülést. Advent figyelmeztet a jelenre is: Az Úr kívánkozik hozzánk az oltáriszentségen keresztül. Tõlünk függ, mikor jön el hozzánk. Készítsük fel lelkünket fogadására. Tisztuljunk meg a gyónás szentségében. Az adventi idõben halljuk Keresztelõ szent János buzdítását: "Tartsatok bûnbánatot." A bûnbánat nemcsak megtisztítja a lelket a bûntõl, hanem a legszebb vágyakat és elhatározásokat is felébresztik, amelyek azután erényekkel gazdagítják a lelket. Elfojtják az önzést, növelik a szeretetet. Az Isten iránti szeretet mutatkozik meg a gyakori imában, a felebaráti szeretet pedig hûségesen kitart mások önzetlen szolgálatában. Az Úr eljövetelére nemcsak mi készülünk, hanem Õ is. Végtelen bölcsességgel rendezi üdvösségünk nagy eseményeit. Megtestesülésének szent titka, egész földi élete, különösen halála és feltámadása az õ eljövetelére, velünk való találkozásra irányul. Jézus készülése végtelenül tökéletesebb és hatékonyabb a mi karácsonyi elõkészületünknél. Ezért törekedjünk minél nagyobb ajándékkal várni. Legnagyobb öröme az, ha magunkat adjuk neki. Ungvárszki Imre plébános

2 2. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Már csak néhány hét és magunk mögött hagyjuk a 2007-es esztendõt. A legjobb, amit elmondhatunk, hogy túl vagyunk rajta. Mert voltak álmaink, terveink, amelyek aztán álmok, tervek is maradtak Lett játszóterünk, járdáink, alapja a templomnak, autó a polgárõrségnek, hulladékszigetek a szelektív szemétnek, befejeztük a hivatali garázsokat és az urnafalat. Sok ez vagy kevés? Bizonyára ki-ki másképp látja. Persze többet szerettünk volna. Sokkal többet. Nyugdíjasházat a régi hivatal helyére (a bontással a hely legalább meglesz ), akadálymentes hivatalt, faluvégi szeméttelep-felszámolást és még sok-sok mást is. Falvakat ellehetetlenítõ és nyomorba taszító kormányzati döntések és az önkormányzatnak "csakazértis" betartani akaró, a saját érdeküket a közösség fölé helyezõ néhány barátunk falakat húzott elénk. Azért ha fejleszteni nem is túl sokat, mûködni legalább tudtunk. A mostani körülmények között ezt is értékelnünk kell. Az iskolánk, óvodánk annyi pénzbõl gazdálkodott, amennyit a költségvetés készítésekor kért, minden adott volt a biztonságos mûködéshez. Nem tornyosulnak elõttünk kifizetetlen számlák. Településünk utcái tiszták, rendezettek. És ezt úgy értük el, hogy nem léptünk az eladósodás útjára, hanem 50 millió forintot nyertünk pályázaton a mûködési költségekre. Köszönet mindenkinek, akinek része volt a munkában! Eladtunk egy szolgálati lakást a Május 1. utcában (remélhetõleg hamarosan szép családi otthon lesz belõle) de vettünk is helyette: a régi takarék épülete már a miénk. Mint ahogy a vityai focipálya is a falué két kis telekkel együtt. Négy csúnya tûz pusztított értéket és veszélyeztetett életeket az idén a faluban, hál' Istennek a nagyobb tragédiát sikerült elkerülni. Megint csak köszönet azoknak, akik a kármentésben helytálltak Gyáva, sunyi módon, névtelenül próbálta meg valaki a hivatalt besározni az egyik újságon keresztül ráadásul olyanért, ami munkát a saját elvtársai nem végeztek el. Persze semmi nem marad titokban, természetesen tudjuk, ki írtad azt az sms-t. Minden nap itt mész el a hivatal elõtt, hát gyere be bátran és mondd el a javaslataidat, véleményedet! Ha a falu javát szolgálja, meg is fogjuk szívlelni. Ahogy tél után a tavasz, hiszem, úgy jön majd rossz év után jó is. Ezért tervezzük jövõre az óvoda átépítését és az iskola felújítását (a pályázat már készül). Kupaváron is jelentõs építkezést szeretnénk, hogy az itt talált leleteket kiállíthassuk. Az iskola udvarán megüresedett szolgálati lakás nagyon rossz állapotban van, valamit azzal is kell kezdenünk. Fel kell újítanunk a tûzoltó szertárat. Folytatni fogjuk a templom tatarozását. Kicserélnénk a falugondnoki Az év vége elé buszt és beépítenénk a hivatali garázsok tetõterét. Fel akarjuk újítani a faluházat is. Mindezek támogatására ígéreteket kaptunk, meglátjuk, valóban lesz-e falufejlesztés vagy csak parasztvakítás a sok EU-s pénz ígérete Jövõre is törekszünk majd arra, hogy a jelenleginél nem nagyobb terhet rakva az Önök vállára biztosítsuk a közszolgáltatásokat (pedig például a szemétszállításért közel a kétszeresét kell majd fizetnünk). "Merni kell! Ezen múlik minden! Ha belül félünk is néha egy kicsit, ha nem is hiszünk egészen abban, hogy sikerülni fog, akkor is merni kell! Különben végünk van " (Wass Albert: Csaba) Legyen Somogyvárnak szép karácsonya és sikeres új éve. Ezt kívánja mindannyiuknak: Móring József Attila polgármester Karácsonyt vártunk. Advent harmadik vasárnapján együtt ünnepelt a falu apraja-nagyja. A szülõi munkaközösség és az Önkormányzat délután három órára hívta a gyerekeket és felnõtteket. A Hivatal elõtti téren a hangszórókból karácsonyi dallamok csendültek fel, a fényfûzérek villanásai tették teljessé a karácsonyváró hangulatot. A gyerekeket egész délután mézeskalács, puszedli és forró tea várta. A teázás és eszegetés közepette megjelent a Mikulás is, akivel néhány bátrabb gyermek fényképet készített. A gyerekeknek a legnagyobb élményt mégis az jelentette, hogy egész délután futkározhattak, játszhattak a régen várt hóban. A játszótér megtelt élettel, öröm volt nézni a hidegtõl kipirosodott arcocskákat. A kézmûves vásárban somogyvári alkotásokat lehetett megnézni és vásárolni. Hanzel Csanád, Eibeck Ottó, a Szülõi Munkaközösség, az Óvoda dolgozói, Bene Bettina és Tóth Viktória kínálta portékáit. Mini kiállításunkon pedig Koszó Andrásné(Katica néni) szõtteseit, terítõit,maros Józsefné(Magdus néni) nádból, csuhéból készült Betlehemét és Berdó Ágnes horgolt terítõit csodálhattuk. Nagyon ízletesre sikerült elkészíteni a forralt bort is, amivel a nagyokat próbáltuk felmelegíteni. Jó érzés volt látni, hogy ebben a rohanó világban egy kicsit megálltunk, volt idõnk egymásra, beszélgettünk, borozgattunk. Reméljük, hogy ezzel a délutánnal mások számára is örömet tudtunk szerezni, és jövõre újra találkozhatunk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ötleteikkel, felajánlásukkal, munkájukkal hozzájárultak ehhez a szép délutánhoz!

3 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 3. oldal KÖSZÖNJÜK! M.M.M.M. (Pedig nem történt semmi különös. Nem volt vidéki vendég meg protokoll, nem is minden eltervezett dolog jött össze úgy, ahogy azt kitalálták az ötletgazdák. Csak összejöttünk néhányan, somogyváriak. A gyerekek hemperegtek a hóban és kacagtak, a felnõttek meg beszélgettek. Csak úgy. A közelgõ karácsonyról, betörésekrõl például meg a megye gondjairól, a mai bajokról és a jövõ esztendõ kilátásairól. Nyugdíjasok, magányosok, családosok, fiatalok. A gõzölgõ bor, a mézeskalács és a karácsonyi fények egy kis nyugalmat, békét, szeretet loptak kegyetlen világunkba. Ennyi lenne az egész? Igen! Osztrák barátainknál éreztem hasonlót A karácsonyt nemcsak ajándék-vásárlással, hanem lelkünk felkészítésével is kell várnunk. És jövõre az új Téren még többen leszünk. És tudom, hogy ezáltal TÖBBEK leszünk.) Önkormányzati hírek A Képviselõ-testület augusztus 14-én tartott ülést, amelyen elfogadta az önkormányzat I. féléves költségvetésérõl szóló beszámolót. Ezen az ülésen döntöttek a képviselõk a évi beiskolázási segélyekrõl is. Ebben az évben még sikerült úgy gazdálkodnia az önkormányzatnak, hogy az általános iskolások tankönyvei és tanszerei ingyenesek voltak. Továbbá a közép- és felsõfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatói is részesültek támogatásban, a középiskolások , a felsõfokú intézmények hallgató pedig forintot kaptak. Ezen az ülésen született döntés arról is, hogy az önkormányzat a régi hivatal épületét (Kossuth L. u. 77.) elbontja, mivel az életveszélyessé vált. A terület sorsáról késõbb fog dönteni a testület. A következõ képviselõ-testületi ülésre október 25- én került sor. Itt a legfõbb napirendi pontok a település háziorvosi ellátásáról szóló döntések voltak. Az önkormányzat feladatellátási szerzõdést kötött Dr. Eszes Gabriella somogyvámosi háziorvossal, amíg nem sikerül új orvost kinevezni a településre. Természetesen az ülésen a háziorvosi álláshelyre is kiírta pályázatát a képviselõtestület. A képviselõ-testület legutóbb november 28-án ülésezett. Ekkor tárgyalták meg a?-ed éves költségvetési beszámolót, módosították a költségvetési rendeletet. Elfogadták a luxusadóról szóló rendeletet, valamint a helyi adókról szóló rendeletet is ekkor módosította a testület. A helyi adó tekintetében a legjelentõsebb változás az, hogy január 1-étõl építmény adót kell fizetni az üzletek, csarnokok mûhelyek után is. Az adó mértéke ezen építmények után egységesen 150 Ft/m2 lesz. Az ülésen döntöttek még a képviselõk arról is, hogy ebben az évben is részt vesznek a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázaton. A képviselõ-testület döntése értelmében 13 fõiskolás és egyetemista egységesen Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesül, amelyet a megyei önkormányzat kiegészíthet. Az így megállapított tanulmányi ösztöndíjakat az állam pedig megduplázza. Döntés született az ülésen még az idõsek karácsonyi megajándékozásáról is, amelyet az érintettek a december 22-én tartandó ünnepségen vehetnek át. Örömteli esemény is történt önkormányzatunknál, hiszen Csonka Balázs és Csonkáné Kovács Tímea köztisztviselõk elsõ gyermeke Bence november 19-én megérkezett. A babának és szüleinek jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk! Németh Judit aljegyzõ A háziorvosi tevékenységrõl Bizonyára már mindenki értesült róla, hogy Somogyvár község háziorvosa Dr. Gyenis Sándor október 31-ével nyugállományba vonult. A Doktor Úrnak sok boldogságot, jó egészséget és nyugodt nyugdíjas éveket kívánunk! A településnek sürgõsen meg kellett oldania a falu orvosi ellátását. Azonban a jogszabályi elõírások miatt ez nem megy azonnal. Az önkormányzat október 25-én tartott képviselõ-testületi ülésén pályázatot írt ki a háziorvosi álláshelyre, amelynek beadási határideje a közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül (december 23-án) jár le. Addig is helyettesítõ orvosról kellett gondoskodni. Az ÁNTSZ marcali intézetével és Dr. Eszes Gabriella háziorvossal történt egyeztetést követõen kötött az önkormányzat elátási szerzõdést a doktornõvel. A településen a kötelezõ rendelési idõt felét (7,5 órát) kell az Eszes doktornõnek rendelnie. Ezt úgy lehetett megoldani, - mivel Somogyvámos és Pamuk községekben nem csökkenhetett a rendelési idõ -, hogy Somogyváron hétfõn délután órától óráig, míg csütörtökön óráig van rendelés. A rendelõben az asszisztens minden nap 8 és 11 óra között megtalálható, aki el tudja látni az orvost nem igénylõ feladatokat (pl.: vérnyomás és vércukormérés), idõpont elõjegyzés a rendelésre. Bízunk abban, hogy a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázatra sikeres pályázatok érkeznek, és így rövid idõn belül meg lehet oldani a település háziorvosi ellátását. Addig is megértésüket és türelmüket kérjük Németh Judit aljegyzõ

4 4. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Változások tól a helyi adókban A képviselõ-testület a helyi adókról szóló rendeletében a nem lakás céljára szolgáló építményeket (garázs, üzlet, mûhely, iroda stb.) idáig mentesítette az építményadó fizetési kötelezettség alól. Építményadót kizárólag lakóházak után kellett fizetni. A helyi adókról szóló módosított évi C. törvény január 1-tõl nem teszi lehetõvé a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete utáni adómentességet. Tehát január 1-tõl az üzlet, iroda, raktár, mûhely stb. után építményadót kell fizetni. A magánszemélyek tulajdonában álló garázs önkormányzati rendelet alapján továbbra is adómentes lesz. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy azokról az épületekrõl amelyek tól adókötelesek lesznek az építményadó megállapításához január 15-ig adóbevallást kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz. Az adóbevallás elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki, melynek mértéke január 1-tõl szintén változik. Magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedõ, egyéb adózó 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. Módosult a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet is: Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a szennyvíz kibocsátó aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Önkormányzati rendelet alapján január 1-tõl mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása 30m3, vagy az alatt van. Az érintetteknek a talajterhelési díjhoz az adóbevallást továbbra is be kell nyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, csak az adót nem kell megfizetni. Az adóbevallás benyújtásának határideje március 31. Rofrits Sándorné fõelõadó Anyakönyvi hírek Akik az idén érkeztek közénk és örömet és mosolyt hoztak a családba: Orsós Alexandra Erzsébet, Kardos Dominika, Sztankó Tamás, Sztankó Dávid, Csonka Bence, Pohner Gréta, Dudás Gréta Julianna, Patyi Ádám, Ignácz Andrea, Ignácz Barbara, Sanyó Vanessza, Csimszi Ferenc, Horváth Dániel, Gelencsér Krisztián, Gyurákovics Anna Sára, Kiss Dániel István, Horváth Rikárdó, Lengyel Barbara, Molnár Rebeka Szimonetta, Zsohár Bianka Kinga, Gajda Bence Szilveszter Akik az idén távoztak közülünk, de örökre velünk maradnak : Valkó István, Király Lászlóné, Horváth György Gyula, Hosszú Ferenc, Lõrincz Ferenc, Ferenc Károly, Maros József, Szabó Barna, Golobics János, Gerecs Ernõ, Holczer Ferenc, Boros László, Vincze Lajos, Magori József Házasságkötések: Perák Csaba - Kollár Zsuzsanna Joó György Antal - Kemendy Katalin Irén Miszi András - Kalocsa Gyöngyi Sölétormos Jenõ - Aran Asli Han Varga Lajos - Bogdán Klaudia Kalocsa Ferenc - Gondi Bernadett Bogdán Tibor - Valkó Katalin Ács Levente - Bonkáló Erika Rozália Boszorkánycsütörtök november 8-án intézményünk diákönkormányzata a Szent László Általános Iskolával közösen "boszorkánycsütörtök" néven programot szervezett hagyományteremtés szándékkal. A program 15 órától 17 óráig tartott. A gyerekek részt vehettek arcfestésen, töklámpás készítésen és álarckészítésen. A szervezésben az általános iskola szülõi munkaközössége nagyon sokat segített. Ezúton is köszönjük közremûködésüket. A zenét Berkes Zoltán és Kakstadter Csaba szolgáltatta. A programon résztvevõ gyerekek nagyon jól érezték magukat. Este a fûbe kitett "töklámpások" fénye varázsolta el a nézelõdõ gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Köszönjük minden tanár néni és tanár bácsi közremûködését. Folytatjuk jövõre! Kakstadter Csaba DÖK-elnök

5 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 5. oldal Programkavalkád a Diákotthonban A as tanév elsõ három hónapja meglehetõsen mozgalmasan telt, mind a gyerekek, mind a felnõttek számára. Számos programon, versenyen, továbbképzéseken, elõadásokon vehettek részt a diákok és a pedagógusok is. A tanévet egy nyílt nappal kezdtük, az újonnan hozzánk érkezõ tanulók és szüleik részére, hogy megkönnyítsük a beilleszkedést, és megismerjék intézményünket. Kézmûves foglalkozással, lovaglással, sportversennyel, számítástechnikai foglalkozással vártuk e gyerekeket, a napot közös bográcsozással zártuk. Õszi programjainkról: Szeptember: Beindítottuk szakköreinket, melyekkel a gyerekek délutáni elfoglaltságát igyekszünk színesebbé tenni, ezek a következõk: asztalitenisz, tánc, kézmûves, számítástechnika, ayeres terápia, lovaglás, dráma, üvegfestés, gyógytestnevelés, sport, fafaragás, szövõ, fõzõ, kutyabarát, egészségõr. A hétvégét a kollégiumban töltõ tanulók számára a gyermekfelügyelõk biztosítanak tartalmas programokat: Bográcsozás, sorverseny, akadályverseny, aszfaltrajzverseny, disco, táncverseny, kézmûves foglalkozás, rókavadászat. Természetesen mások is figyelemmel kísérik tanulóink sorsát, így például az angolul beszélõ külföldiek klubja: a Szivárvány Klub egy játékos napot szervezett gyermekeinknek, majd meghívták õket Kaposgyarmatra egy hálaadási ünnepségre, ahol több nemzet ételkülönlegességeivel ismerkedhettek meg a gyerekek. Szakiskolás tanulóink közül néhányan részt vettek a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán tartott állattenyésztési kiállításon, ahonnan gazdag élményekkel tértek haza. Természetesen a sport sem maradhatott ki a hónap eseményeibõl, hiszen Kiskunfélegyházáról a Magyar Parasport szövetség Országos Labdarúgó Bajnokságáról egy 1. és egy 2. helyezéssel jöttek haza focistáink. Október: Októberben a sporté volt a fõszerep, számos rendezvényen vettünk részt, és kiváló eredményekkel tértek haza tanulóink, ezek a következõk: - Megyei Atlétikai Bajnokság, Kaposvár, ahonnan 5 arany, 7 ezüst, 1 bronzérmet sikerült megszereznünk, valamint 5 negyedik helyezést, és egy hetedik helyezést. - Kenguru-kupa terepfutó verseny értelmileg akadályozott tanulóink számára, Zomba: itt csapatban egy 1. és egy 3., egyéniben egy 1. és egy 2. helyet sikerült elérni, valamint terepfutóink hazahozhatták a vándorserleget. - Megyei Labdarúgó Bajnokság, Kaposvár: csapatunk a 2. helyezést érte el. - Megyei Asztalitenisz Bajnokság, Kaposvár: tanulóink egy 1. és egy 2. hellyel értek haza. - Végül, de természetesen nem utolsósorban meg kell említenünk Kakstadter Csaba 12. osztályos tanulónkat, aki Portugáliában a Footsar világbajnokságon a magyar válogatott csapatát erõsítette, és játékával hozzájárult ahhoz, hogy a 3. helyezést érje el a csapat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Somogyvár Község Önkormányzatának, aki Csaba utazásához anyagi segítséget nyújtott. KÖSZÖNJÜK!! Már ebben a hónapban gondoltunk a továbbtanulásra is, hiszen nyolcadikos tanulóink egy Pályaválasztási Fórum keretében ellátogattak a fonyódi Rendõrfõkapitányságra, és bepillantást nyertek a Ferroflex KFT. Munkájába, ami elmondásuk szerint nagyon tanulságos volt. A hónapot az október 23-a megünneplésével zártuk. Idén rendhagyó módon projekt nappal ünnepeltünk. Az ünnepet már egy korábban meghirdetett rajzpályázattal indítottuk, melyre nagyon szép és igényes munkák érkeztek, melyekbõl kiállítást rendeztünk az aulában. Az ünneplés napján az életkoroknak és a tagozatoknak megfelelõen három helyszínen zajlottak az események. Az értelmileg akadályozott t6anulók terepasztalt készítettek tankokkal és zászlókkal. Szakiskolás diákjaink megnézték a Szabadság, szerelem c. filmet. Tanulásban akadályozott tanulóink pedig történelmi akadályversenyen vettek részt. Gyerekeink jól érezték magukat, örültek, hogy az ünneplésnek ezt a formáját választottuk. November: a novemberi hónapunk sem csendesen telt el. A 9. és 10. osztályos állami gondozásban részesülõ tanulóink, valamint a 11. és 12. osztályos diákok egy bûnmegelõzési elõadáson vettek részt "Ne tedd!" címmel, amelyen az elõadásokat, filmvetítéseket terápiás jellegû beszélgetés követett. A jó magatartású gyerekek egy jutalom elõadáson élvezhették Pedro Bûvész produkcióját. Megyei zsinórlabda Bajnokságot tartottunk, melyen értelmileg akadályozott tanulóink vettek részt, és a 2. és 4. helyezést érték el. Szintén az értelmileg akadályozott tagozat nevéhez fûzõdik az egészségnap megszervezése, melyen egészséges ételeket készítettek saját kezûleg, és persze jóízûen el is fogyasztották.

6 6. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december Természetesen az õszi hónapok a felnõttek számára is mozgalmasan sikerültek, hiszen a programok szervezésén és lebonyolításán túl a pedagógusok, gyermekfelügyelõk, a vezetõség tagjai és a lakásotthonokban dolgozók a következõ továbbképzéseken vettek részt: - Esélyegyenlõségi terv készítése, Székesfehérvár, - Interaktív tábla, Kaposvár - Sportkonferencia, Kaposvár - A pályázati eljárás teendõi, Kaposvár - Romológia, cigány népismeret, Somogyvár - Kompetencia alapú oktatócsomag alkalmazása, Kaposvár - ITF Konferencia, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány közremûködésével, Somogyvár - Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, Szekszárd - Projektmenedzsment ismeretek, Kaposvár - SDT keretrendszerének kezelése, Kaposvár - Pszichológiai módszerek a munkavállalási kézség fejlesztésére, Somogyvár - Szakmai konferencia az OKJ alapján készülõ helyi tantervek készítésérõl, Pécs - Pénzkezelési módozatok gyámok számára, Kaposvár - Serdülõkori problémás viselkedés, Kaposvár - Óvodás és iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelés tanítása, Budapest. Decemberre egy karácsonyi játszóházat tervezünk, ahol a készítés mellett a Marcato ütõegyüttes lepi meg gyermekeinket. Berkesné M. Mária Móringné M. Margit Karácsonyi népszokások Európában Elõzõ évben, karácsony elõtt megjelent Somogyvári Hírmondóban a magyar karácsonyi népszokásokról írtam. Ezúttal viszont szeretném bemutatni, hogy más országokban, más kultúrákban hogyan emlékeznek meg Jézus születésérõl. Minden országnak megvannak a sajátos karácsonyi szokásai, de északról délre haladva eltérõ az ünneplés intenzitása. Valamennyi európai ország közös vonása viszont, hogy megünneplik az év legsötétebb napját, akár vallási késztetésbõl, akár egyszerûen a fényt keresvén. Északon a legfontosabb a Santa Luciához (Szent Lucához), a fények királynõjéhez fûzõdõ szokás. Jóllehet a múlt századból ered, csak a harmincas években lett igazán népszerû: újságok útján keresnek egy lehetõleg hosszú szõke hajú fiatal lányt, s a jelentkezõk egyikét megválasztják Lucának. Õ aztán december 13-án vörösáfonya ágakból és gyertyákból készült koronával ékesítve felvonulást vezet a városban. Kísérete a választáson alulmaradt Luca-jelöltekbõl és énekesekbõl áll. A családokban mindig a legkisebb gyermeket öltöztetik be Lucának. A "Jul"-on - szentestén - Svédországban és Dániában Tomtétól illetve Nissentõl félnek az emberek. Ezek a kis koboldok a házban élnek, és meghatározzák az emberek sorsát. Karácsonykor azonban elõjönnek rejtekükbõl, hogy bosszantsák a lakókat. Lecsillapításukra a családok egy tál rizskását helyeznek a padlásra, hogy a koboldok ezzel olthassák éhüket. A smörgasbord, a pazar karácsony esti vacsora elõtt szaunába mennek a skandinávok. Az egész északi térségben általános szokás a karácsonyfa körültáncolása, csak ezután osztják szét az ajándékokat. Nagy-Britanniában a farsangihoz hasonló papírdíszítéssel ékesítik fel a házat. Szenteste a gyerekek zokni alakú zsákocskát függesztenek az ágyra vagy a kandallóra, abban a reményben, hogy a kéményen keresztül eljön hozzájuk a Mikulás (Santa Claus), és ajándékkal tölti meg azokat. A karácsonyi események középpontjában december 25-e áll, amikor a széles családi kör közösen fogyasztja el az ünnepi ételt. Pulykakakas, puding és végezetül durranó cukorka kerül az asztalra, a fejükön papírkalapkát viselõ résztvevõk elé. Írországban szokás karácsony éjszakáján piros gyertyát, egy darabka karácsonyi süteményt és egy pohár whiskeyt az ablakba tenni. A szent család számára, ha arra járna. Spanyolországban a Háromkirályok érkezését ünneplik meg. Ünnepi felvonulás - cabalgada - keretében tarkán feldíszített kocsik vonulnak végig a városon. Manapság szenteste igen fontos lett a karácsonyi lottó. A kihúzott számokat élõ adásban, énekelve ismertetik a nézõkkel. A spanyol karácsonyi süteményt "bol des rey"- nek nevezik. Készítõjük kis ajándékokat, pénzérmét és egy szem babot rejt el bennük. A bab meglelõje "király" lesz, viszont jövõre neki kell fizetnie a süteményt. Olaszországban a gyermekeket kétszer ajándékozzák meg. Szentestén csupán apróságokat kapnak, a nagy ajándék Háromkirályok napján érkezik. Ezen a napon - már csak a nagyon hagyományhû családoknál - a "strega

7 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 7. oldal befana", egy kis boszorkány jön el a kéményen át, és az angol Mikuláshoz hasonlóan juttatja el ajándékait. Az ortodox egyházban másként ünneplik Krisztus születését. Görögországban nem szokás a bölcsõ, mivel nem Jézus, hanem Mária és a születés körülményei állanak az ünnep középpontjában, utóbbit ábrázolja a karácsonyi ikon. Szentestén egész éjjel tûznek kell égnie a házakban, hogy el ne jöjjenek a kalikancárik, a fekete ördögöcskék. Emögött az a hiedelem húzódik, hogy a világ egy fatörzsön áll, alatta van a gonosz alvilág. Az ördögöcskék megkísérlik összerágni a fatörzset, hogy a világ alázuhanjon. Ettõl csak a tûz rettenti vissza õket. Az ünnep egyébként igen patriarchális: csupán az idõsebbeknek megengedett, hogy ételt és ajándékot osszanak. A régiónkban a jóslás nagy szerepet kap.európa keleti felén a kommunizmus idején háttérbe szorultak a karácsonyi szokások, amelyek most újra életre kelnek. Ezek között különösen fontos a jóslat: a leányok dióhéjba gyertyát állítanak és ezt vízbe helyezik. Akinek gyertyája elõször alszik ki, az megy elõször férjhez. Ha a kettévágott alma magháza csillag alakú: szerencsét hoz. Szlovákiában egy tál kerül a karácsonyfa alá, benne jelképszerûen pénzérmék (gazdagság), fokhagyma (egészség) és kenyér (elegendõ élelem). Bulgáriában szuravacska készül: ez somágakból összeállított bokor, vattával, süteményekkel és erõspaprikával feldíszítve. December 28-án, az ártatlan gyermekek napján a kicsik ezzel elverhetik a felnõtteket. Ami ehetõ leesik, azt közösen fogyasztják el. Márton Kata december 23-án jótékonysági koncertet adnak Han és Willem Reitsema gordonka és orgona mûvészek. A koncert bevételét a templom javára ajánlják fel. Az elõadás idõpontja: a 11 órai misét követõen Helyszíne: Római Katolikus Templomban Mûsorukban szerepel: 1. J.P. Sweelinck: - Ballod el Granduca - (orgona) 2. N. de Fesch: - Sonata (F-dur) - (orgona+gordonka) 3. H. Purcell: - Ground (D-dur) - (orgona) 4. H. Eccles: - Sonata (G-min) - (orgona+gordonka) 5. L.C. Daquin: - Hoel (en Sol) -(orgona) 6. Caix d'hervelois: - Suite (D-min) - (orgona+gordonka) 7. J.S. Bach: - Aria - (orgona) 8. A. Vivaldi: - Sonata (D-dur) - (orgona+gordonka) Somogyvár község elsõ temploma a Mária Magdolna tiszteletére emelt Árpád-kori plébániatemplom volt, amely a török korban a faluval együtt elpusztult. A mai templom helyén 1735-ben egy sövénytemplom állt, amely a török idõk után új helyre települt falu közepére épült. Széchenyi Antal 1756-ban engedélyt kért Padányi Bíró Márton veszprémi püspöktõl, hogy új templomot építhessen -a régi templom rom anyagának felhasználásával- de ennek ellenére 1790-ben még mindig a régi fatemplom állt, az építkezés csak évtizedekkel késõbb indulhatott meg. A templomról Az új -ma is látható klasszicizáló, késõ barokk mûemléktemplom között épült, hagymasisakos toronnyal, barokk vakolatarchietktúrával. Hajója és egyenes záródású szentélye csehsüvegboltozatos, a szentély két oldalán oratóriummal. A templom mûemlék, mûemléki törzsszáma: A karzaton elhelyezett "Kõnig" orgona felújítása években megtörtént. Az orgona értékét növeli, hogy feltehetõen ez Kõnig Fülöp híres orgonaépítõmester egyetlen magmaradt kétmanuálos, pedálos hangszere. Az orgona felirata: "Kõnig Fülöp polgári Orgona-és Zongora építõ, Sopronban, 1841." Felújítását

8 8. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december a soproni orgonaépítõk végezték az NKA támogatásával. Az épület mûszaki állapota a másfél évszázad során sokat romlott, a teljes körû külsõ-belsõ helyreállítása indokolt. A mûemléki helyreállítás 2006 tavaszán kezdõdhetett meg a Kaposvári Püspökség, a Nemzeti Kulturális Alap, a Somogyvár Mûemlékei Védelmében Közalapítvány és a hívek támogatásával. A templom helyreállításának megkezdését, felújítását az épület részletes vizsgálatát követõ tervezés elõzte meg. Statikai, tetõszerkezeti, faanyag, fal-vakolatvizsgálat állapította meg, hogy az épület igen rossz mûszaki állapotba került, egyrészt az elmúlt évtizedek során elmaradt felújítások elmaradása miatt, másrészt a természetes elhasználódás következtében. Megállapítást nyert a feltárások során, hogy az épület nem rendelkezik megfelelõ alapozással, a falak -a megsüllyedés következtében- megrepedtek, a falak, a vakolatok felnedvesedtek, az épület körül a csapadékvíz elvezetése nem megoldott, a tetõszerkezet faanyaga, a tetõhéjjalás egyaránt helyreállításra, részleges újjáépítésre szorul. A jól elõkészített és az NKA-hoz benyújtott pályázat nyert, így megnyílt az út a remélhetõen nem hosszú, de feltétlenül évekig is eltartó, szakszerû mûemléki helyreállítás megkezdése elõtt. A munkákat Temesi Tamás építészmérnök irányításával az ARCHITEX KFT végzi. Nyáron elkészült a templomot- illetve a dombot megtámasztó támfal vasbeton szerkezete, a közeli napokban fejezõdött be a templom hiányos, gyenge alapozásának megerõsítése. Az épület körüli szivárgó rendszer, a csapadékvíz elvezetés, a nagybani tereprendezés az idõjárástól függõen várhatóan még decemberben elkészül, ezt követõen - szintén az idõjárástól függõen- tavasszal folytatódhat a mûemléki helyreállítás a falak statikai megerõsítésével. A felújítási-helyreállítási munkák fokozott figyelmet, türelmet igényelnek mind az azt végzõktõl, mind a hívektõl, ugyanis a mûemlék épület különösen nagy értéket képvisel és nem sérülhetnek annak sem a szerkezetei, sem berendezései. További pályázatokkal, püspökségi támogatással valamint helyi segítséggel, összefogással lehet ezt az összetett, szakmai-és anyagi szempontból egyaránt nagy feladatot eredményesen megoldani. A következõ -talán legnagyobb- feladat az épület tetõszerkezetének megújítása látszik. Temesi Tamás építészmérnök, mûeml. véd. Szakmérnök MEGHÍVÓ Somogyvár Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a falu polgárait a december 22-én tartandó Karácsonyi ünnepségre. Vendégeink lesznek: wartmannstetteni barátaink és Rovisce (Horvátország) település delegációja. Fellépnek az óvodások és az iskolások, valamint helyi mûvészeti csoportok. Ekkor kerül sor a nyugdíjasaink hagyományos ajándékozására. Az ünnepség helye és ideje: 2007.december óra, Sportcsarnok.

9 2007. december SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ 9. oldal Sok sok gól A Somogy megyei labdarúgó bajnokságban csapataink szereplésére nem lehetett panasz. Felnõtt csapatunk valamivel halványabban szerepelt, mint tavasszal, ennek oka a sérülések, eltiltások sorozata. Külön fájó a Lengyeltóti elleni vereség, és a három döntetlen. Ezzel együtt dobogóközelben végeztünk, hiszen az elmaradt mérkõzésen legyõztük Inkét. Ráadásul még a Magyar Kupában is "állunk", hiszen Kéthelyen egy igazi téli mérkõzésen gyõztünk 5-3-ra, Fazekas A. (4) és Véber góljaival. Az U-13-as csapatunk az északi csoportban 2. helyezést ért el, míg U-16-os csapatunk a kiemelt bajnokságban 5. helyen végzett. U-7, U-9, U-11-es gyerekeink három alkalommal játszottak az MLSZ- NUPI programon belül. A hab a tortán az U-19-es csapat helyezése volt, erre a bajnokságra beérkezett sok éves munka gyümölcse. Jelenleg magabiztosan, veretlenül vezetik a bajnokságot úgy, hogy kiváló teljesítménnyel idegenben gyõzték le legnagyobb riválisaikat, a Lengyeltóti, a Nagybajom és a Kaposfõ csapatait. Valamennyi csapatunk télen teremlabdarúgó tornákon vesz részt, majd februártól készül a tavaszi még jobb szereplésre. Köszönetet mondunk minden vezetõnek, edzõnek, játékosnak a lelkiismeretes, lelkes munkájáért. Minden somogyvári sportbarátnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk! Szabó Béla Tisztelt Polgármester Úr és Képviselõ testület! Hálás szívvel szeretném megköszönni az összes rászoruló beteg nevében, hogy részünkre biztosítják az orvoshoz való eljutásunkat. A magam részérõl külön köszönetem fejezem ki, mivel én egyedül élek és nagy segítséget jelent, amit az önkormányzattól kapok. Szeretném még megemlíteni a gépkocsivezetõket, akik jóindulattal segítenek a be- és kiszállásnál. Mert a kedvességük, mosolyuk hozzásegít minket a gyógyuláshoz. Kellemes, békés új esztendõt kívánunk! Maradok nagy tisztelettel: Özv. Novinecz Ferencné Gizi néni Tisztelt Somogyváriak! Mindenszentek alkalmával meghatottan tapasztaltam, hogy fiam néhai Resch József sírján sokan helyeztek el virágot és mécsest. Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik szívükben emlékét a mai napig õrzik. Tisztelettel: Resch Györgyné Somogyvár, Kossuth u. 61. Adjunk nevet falunk fõterének! Pályázati felhívás A Hivatal elõtti tér nagy változáson megy át. Játékok, padok, kerültek kihelyezésre és színpadot, díszburkolatot és más fejlesztéseket tervezünk. Reményeink szerint jövõre már itt rendezhetjük majd településünk ünnepségeit. De mi legyen a tér neve? Találjuk ki együtt! Jutassák el javaslataikat a Hivatal titkárságára! Határidõ: január 31. A legjobb ötleteket, javaslatokat megfogalmazó személyek, közösségek jutalmat kapnak!

10 10. oldal SOMOGYVÁRI HÍRMONDÓ december SZILVESZTER 2007 Köszöntsük együtt az újévet egy fergeteges bulival!!!!!!!! Helyszín: az intézet ebédlõje Idõpont: december óra A talpalávalót a megújult VAKLÁRMA együttes szolgáltatja, és hogy a hasak se maradjanak üresek, mindenkit SVÉDASZTALOS vacsora vár. Belépõjegyek: ft/fõ Intézeti dolgozóknak: ft/fõ Gyerekjegy: ft A tombola fõdíjai: DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZÕGÉP ÉS DVD LEJÁTSZÓ. Asztalfoglalásokat december 27-ig a következõ telefonszámokon lehet megtenni: Berkesné M. Mária: Móringné M. Margit: Berkes Zoltán: MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!!

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390 Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412412 E-mail:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben