SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ június 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17."

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság és Nemzetközi Kereskedelem Tanszék 1165 Budapest, Diósy Lajos utca KÉPZÉS A közgazdaságtudomány kandidátusa fokozat (1997) Integrációelmélet és politikai gazdaságtan Magyar Tudományos Akadémia aspirantúra, Dr. Kozma Ferenc, DSc. aspiránsvezető Egyetemi diploma (1992) Gondolatok az Európai Gazdasági Közösség európai, gazdasági és közösségi jellegéről Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem), Külgazdasági szak, Dr. Kozma Ferenc DSc. szakszeminárium vezető Nyelvvizsgák Angol - külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített felsőfok: BKE, 1990 Spanyol - külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített középfok: BKE, 1992 BEOSZTÁS, MUNKAHELY szept 1. Tudományos főmunkatárs Budapesti Gazdasági Főiskola Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar, Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem tanszék

2 Tudományos főmunkatárs ECOSTAT Gazdasági és Társadalmi Kutató Intézet Gyermekgondozás, fizetésnélküli szabadság egyetemi docens, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, (2004. októbertől Budapesti Corvinus Egyetem) Jövőkutatás tanszék Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai János Kutatói Ösztöndíjas egyetemi adjunktus, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövőkutatás Tanszék Magyar Tudományos Akadémia, levelező aspirantúra. Téma: integrációelmélet, külgazdasági stratégia. Kutatásvezető: Dr Kozma Ferenc, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdasági tanszék főiskolai adjunktus, Külkereskedelmi Főiskola, Világgazdaság és Európai integráció tanszék főiskolai tanársegéd, Külkereskedelmi Főiskola, Világgazdaságtan (Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem, Külgazdaságpolitika) tanszék 1992 külföldi képzés, Rijksuniversitet Groningen, Hollandia ösztöndíjas, Külkereskedelmi Főiskola KUTATÁSI PROGRAMOK Témavezető-kutatásvezető Jövőkutatás a gazdaságelméletben (F sz. OTKA, ) Jövőképek a világgazdaságban (MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, ) Integrációelmélet és külgazdasági stratégia az új világgazdasági környezetben (F sz. OTKA, ) Közreműködő Társadalmi helyzetkép (Központi Statisztikai Hivatal, témavezető: Harcsa István, 2011-) Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció c. HU0056 sz. Norvég projekt A fenntartható fogyasztás közpolitikai megalapozása c. alprojektje (ELTE, témavezető: Dr. Székely Mózes, 2011) A magyar gazdaság és társadalom húsz éve. (ECOSTAT, témavezető: Dr. Zádor Márta, Dr. Mellár Tamás, 2010) A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és az új nemzetközi kihívások. Az EU-integráció jövője és a magyar mozgástér. (ECOSTAT-VKI, témavezető: Dr. Zádor Márta-Dr. Inotai András, 2009) Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettsége a nemzetközi rangsorok alapján (ECOSTAT, 2008) Globalizáció társadalomtudományi megközelítésben (Politikatudományi Intézet, témavezető: Dr. Andor László, ) 2

3 KEY Futures: Knowledge, Education, Youth and Territorial Development in Central and Eastern Europe and the Balkans (International Institute Jacques Maritain, Tieste, 2002-) A tér-idő problematika a kortárs jövőkutatásban és filozófiában (FKFP 0245/2000, témavezető: Dr. Nováky Erzsébet, ) Magyarország külső környezetének változása 2010-ig (Külügyminisztérium, Stratégiai Tervezési Főosztály, témavezető: Dr. Körmendy István, 2002) Információs társadalom és gazdaságpolitika (kutatásvezető: Dr. Trautmann László, ) A jövőkutatás és a visionary management összekapcsolása (F sz. OTKA, témavezető: Dr. Trautmann László, ) Előttünk és mögöttünk az ezredforduló (T sz. OTKA, témavezető: Dr. Kovács Géza, ) A közgazdaságtan kultúrtörténete (kutatásvezető: Dr. Andor László, 1999-) Versenyben a világgal - a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői (BKE, témavezető: Dr. Czakó Erzsébet, 1997) Európa regionális modelljei a nemzetközi szakirodalom tükrében (593. sz. OTKA, témavezető: Dr. Gidai Erzsébet, ) SZERVEZÉS A BGF Külkereskedelmi kara tudományos diákkörének és szakkollégiumi kurzusának szervezése külgazdasági stratégiai témakörben Majoros Pállal, Az ECOSTAT-Kerekasztal és ECOSTAT Műhely szakmai sorozatok koordinálásában és lebonyolításában részvétel, Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE. ECOSTAT nemzetközi Balkán-konferencia. Budapest, november 6-8. Szakmai kapcsolattartás a résztvevőkkel. Absztraktok összegyűjtése, kiadványba összeállítása. A konferencia programjának és a szekcióknak a kialakításában részvétel, a programkiadvány összeállítása. A Balkán-konferencia Network building experience and perspectives szekciójának vezetése. Workshop koordinálása. A konferencia szakmai utómunkáiban részvétel. A konferencia előadások összegyűjtése, konferencia kötetbe való szerkesztésének előkészítése. A Külgazdaság, stratégia, integráció című Kozma Ferenc emlékkötet szerkesztésében részvétel és a Kozma Ferenc ( ) közgazdasági munkássága. Bibliográfia című kötet társszerkesztése. A Múlt előtt vedd le kalapodat. A jövő előtt gyűrd fel az ingedet. című könyvbemutató és kiállítás létrehozásában, megszervezésében és lebonyolításában részvétel. A rendezvény zenei és képi anyagának kiválogatása, összeállítása. World Futures Studies Federation XXth World Conference. Transitions: Encouraging Emerging Worlds. June 30-July 3, 2008 Trollhätten, SWEDEN A világkonferencia Szervező bizottságának elnöki tiszte. A szervezőmunka 3

4 koordinálása, tartalmi és időbeli felépítése. A konferencia honlapjának megtervezése, tartalmi anyagainak összegyűjtése, szerkesztése. Kapcsolattartás a helyi szervezővel. A WFSF XXth World Conference Nemzetközi Szakmai Bizottságának titkári majd elnöki feladatai. A beérkező absztraktok véleményezése, csoportosítása. A szakmai program összeállítása és koordinálása. A nyitó plenáris ülése elnöki tisztének ellátása. Az utómunkák koordinálása. A konferencia beszámoló elkészítése. A szakmai előadások összegyűjtése, honlapon közzététele World Futures Studies Federation 19. Világkonferenciája és Budapest Futures Course A Szervezőbizottság elnöki feladatainak ellátása. A Nemzetközi Tudományos Bizottság titkári funkicóinak ellátása. Az utómunkák koordinálása Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, augusztus Budapest Futures Course 2003 Nemzetközi nyári egyetem a World Futures Studies Federation keretében az UNESCO támogatásával. Szervezőbizottsági részvétel, nemzetközi kapcsolattartás. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest augusztus Budapest Futures Course 2001 Nemzetközi nyári egyetem a World Futures Studies Federation keretében az UNESCO támogatásával. Szervezőbizottsági részvétel, nemzetközi kapcsolattartás. BKÁE, Budapest, augusztus 25-szeptember 1. A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében. Kozma Ferenc professzor 70. születésnapja alkalmából a számára készített tanulmánykötet szerkesztése, a kötet átadási ünnepségének és szerzői kollektívája eszmecseréjének megszervezése. BKÁE, Budapest, november Budapest Futures Course 1999 Nemzetközi nyári egyetem a World Futures Studies Federation keretében az UNESCO támogatásával. Szervezőbizottsági részvétel, nemzetközi kapcsolattartás. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, augusztus OKTATÁS Előadás, szeminárium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Külgazdasági stratégia és a magyar gazdaság külső környezete (2005-) (társoktató: Dr. Majoros Pál) Kötelező tárgy, Graduális képzés, Külgazdasági szak, IV. évfolyam Kötelező tárgy, Mester képzés, IV. évfolyam Korábban oktatott tárgyak (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola) Világgazdasági erőterek és jövőképek, Business Futures Studies, Jövőkutatás, Magyar külgazdaságstratégiai vizsgálatok (Kozma Ferenc, Prof. Emeritusszal közösen), A 4

5 gazdaság és fejlesztés stratégiai szemlélete (Dr. Kozma Ferenc, Professor Emeritus-szal, nyárig), Jövőképek a közgazdaságtanban, E-jövő: az információs gazdaság mítosza, Jövőorientált Közgazdaságtan (Micro- and Macroeconomics of Business), International economics és Global economy, Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem, Külgazdaságpolitika, Külkereskedelmi elméletek, az Európai Unió gazdaságtana HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI TAGSÁG Futures folyóirat, Nemzetközi Szerkesztő Bizottság MTA Jövőkutatási Bizottság OTKA Közgazdaságtan-Jövőkutatás zsűri MTA Településtudományi Bizottság, állandó meghívott Felelősen a jövőért akadémiai klub Somogyiak Baráti Köre tagság elnökségi tagság társelnök World Futures Studies Federation, elnökségi tagság Magyar Közgazdasági Társaság SZAKMAI KITÜNTETÉSEK/DÍJAK 2012 A Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos díj 2012 megosztott elnyerése Szakcikk kategóriában 2012 A BGF Külkereskedelmi Kar Tudományos díj 2012 elnyerése Szakcikk kategóriában 2012 A BGF Külkereskedelmi Kar Tudományos díj 2012 elnyerése társszerzőként Szakkönyv kategóriában 2011 A Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos díj 2011 elnyerése Szakcikk kategóriában 2003 MTA Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói tevékenységért, MTA Bolyai Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2003 The Best English Language Article in 2002 Coauthor Category díj (társsz. Nováky Erzsébet), International Studies Centre, BUESPA 1991 Pro Universitate kitüntetés az egyetemi évek alatt nyújtott kimagasló szakmai és közösségi munkáért 1991 Skála-díj az egyetemi szakmai és közösségi munkáért 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencia Világgazdaságtan szekció, első helyezés Tanulmány címe: Az európai betegség előtanulmány az európai magatartásformák vizsgálatához 1990 Statisztikai Szemle tudományos pályázata, harmadik helyzés 5

6 KONFERENCIA ELŐADÁSOK 1. Measuring social-economic progress Kihívások 2013 Európai Unió, magyar gazdaság és társadalom, felsőoktatás. Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciája. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november Social-economic embedding of business strategies Interdisciplinarity and Synergies in Economics and Business. XXI. AEDEM International Congress, 3-4 September, 2012, Budapest 3. Strategy creation in a futures perspective Managing, Marketing and Financig Organizations in an Era of Economic Uncertainty. Academy of World Business, Marketing & Management Development Conference July 16-19, 2012, Budapest 4. Indirect nurture as development an example To be Young! Youth and the Future. Finland Futures Research Centre 6-8 June 2012, Turku, Finland 5. Global crisis a strategic development perspective International Conference on The Global Economic Crisis: Consequences and Challenges Macro-economy, Management, Finace and Accounting Budapest Business School, Budapest, February, Strategic development in a new perspective Útkeresés és növekedés. Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciája. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november Útkeresés és makroszintű stratégiai tervezés Útkeresés és növekedés. Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciája. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november A társadalmi haladás neveléselméleti felfogása Korreferátum a Társadalmi Helyzetkép 2011 sorozat munkaanyagaihoz. KSH, október A fejlődési korszakok és korszakváltások stratégiai vonatkozásai A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe MTA VEAM, Komárom, május A stratégiaalkotás kihívásai, új útjai, a kulturális és nevelési-fejlődési összefüggései a gyakorlati megvalósítás szemszögéből. Kaput nyitunk a jövőre: egyéni, közösségi, nemzeti léptékű országépítő tervezés - Európai távlatok Koordinációs Kerekasztal, február Rangsorok és teljesítmények. A nemzetközi összehasonlítás egy új módszertani kísérlete Merre tovább gazdaság és társadalom? Realitás és esély Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciájára. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november

7 12. Európa 2020 stratégia a nemzetközi teljesítmény tükrében Merre tovább gazdaság és társadalom? Realitás és esély Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciájára. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november Számon Kérés. Fejlettség-mérés és etika. A világ statisztikája a statisztika világa Magyar Statisztikai Társaság, Központi Statisztikai Hivatal, MTA Statisztikai Bizottság ünnepi konferenciája. Esztergom, október Értékelvűség és társadalmi szempontok: hangsúlyeltolódás a 21. század statisztikájában. Paradigmaváltás a 21. század statisztikájában Magyar Statisztikai Társaság, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, január Stratégia és válságdilemmák A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és az új nemzetközi kihívások. ECOSTAT-Kerekasztal ECOSTAT, november Válság és előrejelzés Válság a gazdaságstatisztika tükrében Magyar Statisztikai Társaság, október A kormányzati stratégia tervezés koncepcionális alapjai Stratégiai fejlesztés tapasztalatok és lehetőségek. ECOSTAT-Kerekasztal ECOSTAT, március Módszertani megújulás a regionális stratégiaalkotásban Gazdasági versenyképesség életminőség fenntarthatóság II. Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia Kaposvári Egyetem, Kaposvár, április Globalizáció-regionalitás-stratégia. A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai. VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia MTA, Budapest, november Strategic foresight in the light of sustainability and catching up World Futures Studies Federation XXth World Conference Transitions: Encouraging Emerging Worlds June 30-July 3, 2008 Trollhätten, Sweden 21. Az otthonosság fenntarthatósága - Kovács Géza professzor 80 éves MTA Jövőkutatási Bizottság Ünnepi ülése, Budapest, április Kozma Ferenc külgazdasági munkásságának tanulságai könyvei, cikkei, interjúi tükrében Külgazdaság-Stratégia-Integráció. Szakmai konferencia Kozma Ferenc születésének 75. évfordulója tiszteletére. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, november A regionális szintű fejlesztés a jövővel való foglalkozás perspektívájában Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig. VI. Magyar (Jubileumi) 7

8 Jövőkutatási Konferencia. Győr, október Somogy jövője Polgármesterek és Jegyzők somogy megyei konferenciája. Siófok, The Spirit of the Place. The Conference Venue: Budapest and the Corvinus University Futures generation for future generations. World Futures Studies Federation 19th World Conference and Budapest Futures Course 2005 Budapest, August, Jövőnk ígérete és gyökere: Somogy 25 éves a Somogyiak Baráti Köre A Somogyiak Baráti Köre fennállásának 25. jubileumi ünnepsége Budapest, június 27. Futures generation for future generations WFSF 19th World Conference and Budapest Futures Course 2005 (with Réka Várnagy) Foresight Management in Corporations and Public Organisations. New Visions for Sustainability Finland Futures Research Centre, Helsinki, Finland, 9-10 June, Networking the future think tanks and the building of an European knowledge platform Panel discussion részvétel Futures generation for future generations WFSF 19th World Conference - prezentáció "The Futures of European in a Global Knowledge Society"- Louvain-la-Neuve, April 13-14, Magyarország jövőképe 2020-ig. Nyilvános vita az információs társadalomról Meghívott kerekasztal részvétel evilág, BCE, február Youth and Values for the Future (with the co-author Szél, Bernadett) Culture, Values, and the Future of Society Kyoto, Bukkyo University, September 24-26, Ayres-Martinás: A Semi-Empirical Evolutionary Theory of Economic Change and Growth c. könyv bemutatása, értékelése. Eredmények a jövőkutatás szolgálatában. Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás tanszék, november Values and social visions in the Budapest Futures Course 2002 Knowledge, Education and Territorial Development in CEEC. Jacques Maritain Institute, Trieste, 8-9 November, A tér-idő problematika az új világrend szerveződésében A tér-idő problematika a kortárs jövőkutatásban és filozófiában. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, november East Central European perspectives in the eeurope context Vision Seminar, Futures Research Academy Turku, Finland, June,

9 35. Magyarország holnap után. Előadás Nováky Erzsébet szerkesztette könyvről A jövőkutatás legújabb eredményei BKÁE, Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, május A magyar gazdaság a világgazdassági folyamatok és az Európai Unió fejlődésének tükrében Felelősen a jövőért Akadémiai Klub első hazai konferenciája MTA, Budapest, május E-Europe perspectives and ECE enlargement V4 Intenational Conference Budapest, March 20-22, E-Európa: jövőstratégiák az Európai Unióban Új tudások és új tudatok a tudástársadalom korszakában. Nemzetközi konferencia a Stratégiakutató Intézet tíz éves fennállásának és Bolyai János születésének kétszázadik évfordulójára. Budapest, január 31- február Az E-világ az EU alkalmazkodási stratégiájában Világgazdasági és külgazdasági kihívások a XXI. század küszöbén. BKÁE, Budapest, november Action for the future a course summary Budapest Futures Course 2001 BUESPA, Futures Studies Centre, August 25 September 1, Values of the BFC participants assessment of the quastionnaire (with Réka Várnagy) Budapest Futures Course 2001 Futures Studies Centre, BUESPA, August 25 September 1, E-biznisz és korszakváltás MKT e-business konferencia BGF-KKF, Budapest, május Multidisciplinarity what can futures studies learn from economics? Quest for the Futures Methodology Seminar Turku, Finland, June A világgazdaság és az Európai Unió jövőképei Jövő Közgazdászai Találkozó, BME Üdülője Balatonlelle, július Az integráció a félperiféria komplex jövőképében Magyarország és az Európai Unió gazdasági-kereskedelmi kapcsolatai BGF-KKF, Budapest, május The Futures of ECE Special features of the Integration of the Semi-Periphery Ten Years of the Post-Communist Transition University Residential Center Bertinoro, Italy, February Futures of the Central East European Semi-Periphery Futures of Diversity Futures of Development and Cultures 16 th WFSF World Conference, Bacolod City, Philippines, 5-8 December

10 48. Summary of the Budapest Futures Course 1999 Budapest Futures Course 1999, Futures Studies Centre BUES Budapest, 8-18 August Special features of the semi-periphery in the regional integration Ten Years After: Democratic Transition and Consolidation in East Central Europe BUES, Budapest, June Amerikanizmus és globalizmus Globalizáció: mítosz vagy valóság? Friedrich Ebert Alapítvány, BKE Nemzetközi Kapcsolatok tanszék, BIGIS április The behaviour model of the European union the role of the East-Central European countries The Economic System of the European Union and the Adjustment of the Republic of Croatia Rijeka, April, EGYÉB ELŐADÁSOK 1. Strategia Sapiens A külkapcsolati háló átalakulása. Komplex tehetséggondozás a BGF-en. Szakkollégiumi Vitanap. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Budapest, december Társadalomtudomány az irodalomban Renard: Állati portrék (fordította: Kozma Ferenc) könyvbemutató. Budapest, Francia Intézet, február A külgazdasági stratégia elméletéről és szerepéről Külgazdasági stratégia a világgazdasági válság időszakában Magyar Közgazdasági Társaság KKFK tagozata Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Budapest, április Az otthonosság fenntarthatósága - Kovács Géza professzor 80 éves MTA Jövőkutatási Bizottság Ünnepi ülése, Budapest, április Örökségünk útja gondolatok egy könyvbemutató és kiállítás kapcsán. A múlt előtt vedd le kalapodat. A jövő előtt gyűrd fel ingedet. A Külgazdaság Stratégia Integráció és Kozma Ferenc közgazdasági munkássága Bibliográfia című könyvek bemutatója és a Kozma Ferenc emlék kiállítás megnyitója. Budapesti Corvinus Egyetem, november

11 PUBLIKÁCIÓK Könyv, könyvrészlet, gyűjteményes kötet, egyéb önálló kiadvány 1. New Generations. (ed. Tamás Gáspár, Leena-Maija Laurén) Futures, Special Issue, 2013 (45) 2. Strategia Sapiens. Budapest, Akadémiai Kiadó, p Social-economic embedding of business strategies. In Ferkelt, B.-Molina, A. (eds.) Interdisciplinarity and Synergies in Economics and Business. Madrid, European Academic Publishers, 2012, p. 48, p Strategy creation in a futures perspective. In Managing, Marketing and Financing Organizations in an Era of Economic Uncertainty. (ed. G. Ogunmokun). Conference Abstracts. Perth, Australia, Academy of World Business, Marketing and Management Development, 2012, p Indirect nurture as development an example. In To be young! Youth and the future. Book of abstracts. Turku, Finland Futures Research Centre, 2012, p A fejlődési korszakok és korszakváltások stratégiai vonatkozásai a fejlődés logisztikus-életciklus modellje. In A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe (szerk. Beszteri Béla és Majoros Pál). Veszprém, MTA VEAM, BGF, Komárom Város, Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem, 2011, p Régiók a világgazdaságban. In Régiók a világgazdaságban (szerk. Majoros Pál). Budapest, Perfekt, 2011, p A világgazdaság regionális átrendeződési tendenciái (társszerző: Zádor Márta). In Régiók a világgazdaságban (szerk. Majoros Pál). Budapest, Perfekt, 2011, p Két válság között. A magyar gazdaság wargabetűje (főszerk. Zádor Márta) (társszerző). ECOSTAT, Budapest, p p. 215 (függelék) 10. A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és az új nemzetközi kihívások (szerk. Zádor Márta és Gáspár Tamás) ECOSTAT kutatási beszámoló. ECOSTAT, Budapest, A jövővel való foglalkozás szintjei és síkjai. Jövőelméletek 17. Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás tanszék, Budapest, 2009, p Performance and enlargement in Post-Lisbon strategy (a new approach) (társszerző: Zádor Márta). In Regional Cooperation and Economic Integration. Challenges and Opportunities (ed. I. Kikerkova-D Mamutcevska) Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, 2009, p Globalizáció-regionalitás-stratégia. In A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai. VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia. Palatia Kiadó, Győr, 2009 p Módszertani megújulás a regionális stratégiaalkotásban. In: Proceedings of the 2nd International Economic Conference, Kaposvár University, Kaposvár-Hungary, 2-3 April CD kiadvány, ISBN , p Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE. (ed. Tamás Gáspár). ECOSTAT, Budapest, p

12 16. A stratégiaalkotás új módszertani kihívásai. A Gazdaságelemzés Módszerei 2008/I. szám. ECOSTAT, Budapest, p Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon. Stratégiai forgatókönyvek ECOSTAT-Népszava konferencia. (szerk. Zádor Márta és Gáspár Tamás). ECOSTAT, Budapest, DVD kiadvány 18. Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon. Stratégiai forgatókönyvek ECOSTAT-Népszava konferencia. (szerk. Zádor Márta és Gáspár Tamás). ECOSTAT, Budapest, p Magyarország gazdasági-társadalmi fejlettségének megítélése nemzetközi rangsorok alapján. Betekintés a legismertebb ország-rangsorok módszertanába. (társszerző: Belyó Pál et al.) VII. Az eredmények együttes értékelése (p ) ECOSTAT, Budapest, p. 20. Kozma Ferenc ( ) közgazdasági munkássága. Bibliográfia (összeáll. és szerk.: Gáspár Tamás és Varsádi Zsuzsa). BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, Budapest, p. 21. A stratégia csendje. Kozma Ferenc közgazdasági munkássága. In: Külgazdaság, stratégia, integráció. Emlékkonferencia Kozma Ferenc születésének 75. évfordulója alkalmából. (szerk.: Blahó András) BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, Budapest, p A hely szelleme egy szoba a Corvinus Egyetemen (in memoriam Kozma Ferenc). Külgazdaság, stratégia, integráció. Emlékkonferencia Kozma Ferenc születésének 75. évfordulója alkalmából. (szerk.: Blahó András) BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, Budapest, p Miért globális probléma? In Csáki Gy-Farkas P (szerk.) A globalizáció és hatásai. Európai válaszok. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008, p Az adóparadicsomtól a zöldmozgalmakig Kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról (társszerző) (Szerk.: Andor László és Farkas Péter) Napvilág Kiadó, Budapest, p. 25. Az otthonosság fenntarthatósága - Kovács Géza professzor 80 éves. In Köszöntők Dr. Kovács Géza professzor 80. születésnapjára. MTA Jövőkutatási Bizottság, Budapest, 2008, p A hely szelleme Chicago. In Jövőkutatási körkép. Tanulmányok a jövő fényköréből (szerk. Hideg É-Nováky E). BCE Jövőkutatás tanszék, Budapest, 2006 (2007) pp A regionális szintű fejlesztés a jövővel való foglalkozás perspektívájában. In: Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig. VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia. 2. kötet. Arisztotelész Stúdium Bt, Budapest, 2006, pp Konkordia. János evangéliuma stratégiai szemmel. In Varga Csaba (szerk.) Metaelmélet, metafilozófia. Stratégiakutató Intézet Kht., Budapest, 2005, pp Futures generation for Future generations. World Futures Studies Federation 19 th World Conference and Budapest Futures Course (ed. board: Nováky E-Gáspár T-Várnagy R-Szél B-Bakos P; Gáspár T-Bakos P eds.) Futures Studies Department, Budapest, Idő-tér-korszakváltás. In Társadalmi tér, idő, téridő a jövőkutatásban (szerk. Hideg Éva) Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás tanszék, 2005, pp

13 31. The Spirit of the Place. The Conference venue: Budapest and the Corvinus University. Futures generation for Future generations. World Futures Studies Federation 19 th World Conference and Budapest Futures Course (ed. board: Nováky E-Gáspár T-Várnagy R-Szél B-Bakos P; Gáspár T-Bakos P eds.) Futures Studies Department, Budapest, p Conference Report: Futures generation for future generations. The 19 th World Conference and Budapest Futures Course 2005 of the World Futures Studies Federation. (Co-author: Nováky Erzsébet). In Futures generation for Future generations. World Futures Studies Federation 19 th World Conference and Budapest Futures Course (ed. board: Nováky E-Gáspár T-Várnagy R-Szél B-Bakos P; Gáspár T-Bakos P eds.) Futures Studies Department, Budapest, p The Spirit of the Place BUESPA in Nováky E-Fridrik Sz-Szél B (eds.) Action for the Future. Budapest Futures Course 2003, Futures Studies Centre, Budapest, 2004, pp Action for the Future a Summary in Nováky E-Fridrik Sz-Szél B (eds.) Action for the Future. Budapest Futures Course 2003, Futures Studies Centre, Budapest, 2004, pp Over, under, around, within an evening with Jocelyn Ortt-Saeed. CD melléklet (szerkesztette Gáspár Tamás és Molnár Péter) in Nováky E-Fridrik Sz-Szél B (eds.) Action for the Future. Budapest Futures Course 2003, Futures Studies Centre, Budapest, Budapest Futures Course foresight values and social development in Russo, F- Arnaldi, S: Education and the Future. Knowledge, Education and Territorial Development in Central and Eastern European Countries. Edizioni Goliardiche, Bagnaria Arsa, 2003, pp East Central European Perspectives in the eeurpe Context in Kuklinski A, Skuza B (eds.) Europe in the Perspective of Global Change. Polish Association for the Club of Rome, Oficíne Wydawnicza Rewasz, Warsaw, 2003, pp Collection of Articles on Futures Studies I-II. (eds: Gáspár T, Szél B). Futures Studies Centre, Budapest, Fél szavakból in Emlékkönyv Készült a Honvéd Utcai Általános Iskola megnyitásának 35. évfordulójára. Honvéd Utcai Általános Iskola, Kaposvár, 2003, pp Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp Budapest Futures Course 2001 The Project in Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp The Spirit of the Place Budapest in Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp

14 43. Programme and Lectures (with Tony Stevenson) Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp Changing Values and Social Development a Course Summary (co-author Nováky E, Hideg É) in Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp Evaluation Report in Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében. Kozma Ferenc akadémiai doktor 70. születésnapja tiszteletére (szerk.: Gáspár Tamás). BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2001, p Korszakváltás a világgazdaságban. In: A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében (szerk.: Gáspár Tamás). BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2001, pp Multidisciplinarity what can futures studies learn from economics? The Quest for the Futures: a Methodology Seminar in Futures Studies. Finland Futures Research Centre, Turku, pp Magyarország komplex jövőképének külső környezete. In: Előttünk és mögöttünk az ezredforduló II. (szerk.: Dr. Kovács Géza) BKÁE, Budapest, 2001, pp Final report of the first Budapest Futures Course of the WFSF (társszerző). in: The Youth for a Less Selfish Future. Papers of the I. Budapest Futures Course (ed.: Nováky, E., Kristóf, T.). Department of Futures Studies, BUES, Budapest, 2000, pp Az információs társadalom és a globalizáció in Gáspár T-Gervai P-Hideg É-Horváth E: Bevezetés az információs társadalomba (Nováky E. (szerk.). KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, Budapest, 1999, pp Az ázsiai válság természetéről (társszerző). In: Az átmenet vége, Saldo, Budapest, 1999, pp A félperiféria regionális integrációjának sajátos vonásai. In: Az átmenet vége, Saldo, Budapest, 1999, pp Integrációelmélet és az Európai Unió fejlődésének első szakasza. EU Working Papers, I. évf. I. szám, KKF, Budapest, 1998, p Integrációelmélet és regionalizmus. 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jubileumi ülésszak, első kötet, BKE, Budapest, 1998, pp Az iparágon belüli külkereskedelem-elméleti keretek és a magyar külkereskedelem szerkezetének jellemzői. Egy konkrét példa: a gépipar (társszerző Kacsirek László). Versenyben a világgal a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői, 22. sz. műhelytanulmány, BKE, Budapest, 1997, p Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem (társszerző Bakos M-Fáyné P. E-Hubai J- Majoros P-Iványi K-Kacsirek L-Nyusztay L), pp Főiskolai jegyzet, KKF, Budapest, 1993, p

15 58. Egységes-e az Egységes Európa avagy igazak-e a vektorösszeadás szabályai a gazdaságpolitikában? In 20 éves a Külkereskedelmi Főiskola I. Tanulmánykötet, KKF, Budapest, 1992, pp Gazdaság és Üzlet I-II. (társszerző Balogh E-Fazakas G-Sugár A-Trautmann L; szerk: Merényi Zs), pp Alternativ Közgazdasági Gimnázium, Budapest, 1992, p.194, p.219 Cikkek 1. Future generations: Widespread changes in our living-together (co-author: Leena- Maija Laurén). Futures 45 (2013), p. 2. A társadalmi-gazdasági fejlettség mérési rendszerei. Statisztikai Szemle, január, 91(1), p Szemlélet, módszer, kreativitás. Polgári Szemle, 2012, 8(3-6), p Path dependency and path creation in a strategic perspective. Journal of Futures Studies, June 2011, 15(4): Régiók a világgazdaságban. Fejlesztés és Finanszírozás 2011/1, p Rangsorok és teljesítmények. Az Európai Unió nemzetközi összehasonlításának egy új módszertani kísérlete. EU Working Papers, 2010/3-4, 2011, p Az i-re a pont Egy éjszakai csendes beszélgetés Gáspár István testnevelő, röpladba edzővel. Somogy Sportja december 7., p 8-9, december 14., p Relative Total Performance Index International comparison in a new perspective. (társszerző: Zádor Márta) Hungarian Statistical Review, Special Number 14. November, 2010, p Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában (társszerző: Szabó László). Statisztikai Szemle, október-november, p Development and state in a strategic perspective. Futures 42:5 June 2010, p Fejlesztés és állam stratégiai szemléletben. Gondolatok A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban című könyv kapcsán. Egyenlítő, 2009/9, p. 12. A múlt előtt vedd fel kalapodat. A jövő előtt gyűrd fel ingedet. Könyvbemutató és életmű-kiállítás Kozma Ferenc tiszteletére. Statisztikai Szemle április, p. 13. Kozma Ferenc öröksége. Köz-Gazdaság, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, december, p The Spirit of the Place the Trollhattan Conference. WFSF Futures Bulletin, Sept 2008, p Conference Evaluation Report. WFSF Futures Bulletin, Sept 2008, p Mezo-szint és jövőformálás: stratégiai megfontolások. Tér és Társadalom, szám, pp Integráció és önállóság a valódi stratégia. Közgazdasági Szemle, március, pp Szemlátomást. Profiterol, V. évf. VIII. szám, 2006, pp

16 19. Forma-formálás-formálódás. Az újratermelés mint a tér- és időrendezés művészete. Profiterol, V. évf. VII. szám, 2006, pp Tükröm, tükröm, mondd meg nékem Külső viszonyaink mint önismereti eszközök. Profiterol, V. évf. VI. szám, 2006, pp Határok nélkül? A nyitottság a gazdaság stratégiai szemléletében. Profiterol, V. évf. V. szám, 2006, pp A hely szelleme a szellem helye. Profiterol, V. évf. IV. szám, 2006, pp A gazdaság összhangzattana. Profiterol, V. évf. III. szám, 2006, pp Erőterek: a gazdaság energetikai szemlélete. Profiterol, V. évf. II. szám, 2006, pp Jövőnk ígérete és gyökere: Somogy 25 éves a Somogyiak Baráti Köre. Somogy, december, pp Amikor a jövő megfagy. Csúszásveszély a gazdasági stratégiában. Profiterol, V. évf. I. szám, 2005, pp GAZDAság és VÁLLALat. Az anyag egy közgazdász-jövőkutató szemével. Profiterol, IV. évf. IX. szám, 2005, p Youth and the WFSF a Generational approach (társsz. Jose Ramos). Futures 37, 2005 pp A csend stratégiája - gondolatok Kozma Ferenc Magyarország világpiaci illeszkedésének stratégiája című könyve kapcsán. evilág, 2005/május, pp Az idő vasfoga. Önnek mit jelent az idő? Profiterol, IV. évf. I. szám, 2005, p Meghatározóbb a félperifékusság in Információs társadalom az Európa Tervben. Nyilvános vitafórum. evilág, 2005/március, pp Nem-tudományos előrejelzések és megbízhatóság: Orwell és Nostradamus. evilág, 2004/december pp Van-e jövő-je a közgazdaságtannak? InterPress Magazin 2004.június 34. Budapest Futures Course 2003: Action for the Future (társsz. Nováky E). Futures Bulletin. Vol. 28. Issue 3/4 35. A hely szelleme Róma. Planetáris Tudat, IV. évf. 1-2., 2003, pp Az e-világ válsága és új útja. evilág, 2003/szeptember, pp The end of neoliberal history the future of economics (társsz. Gervai Pál, Trautmann László). Futures, 35/6 (2003 aug.) pp Korszakváltás és a jövőkutatás követelményei. Profiterol, II. évf. 2. szám, április, pp Információs társadalom magától értetődő? evilág, 2002/december pp Dilemmas for renewal of futures methodology (társsz. Nováky Erzsébet). Futures 34 (2002) pp Jövőalternatívák az EU stratégiájában. evilág, 2002/különszám 42. Korszakváltás a világgazdaságban. Álláspontok, V. évf. 1. szám, február, pp Magyarország komplex jövőképének külső környezete. Társadalom és Gazdaság, 2001/3-4, pp A külső környezet szerepe Magyarország jövőképében. Planetáris tudat, III/ december, pp

17 45. The first Budapest Futures Course of the World Futures Studies Federation. (társszerző: Nováky E) Society and Economy, 2000/3, BUES, Budapest, pp Az információs társadalom jövője (társszerző Gervai P-Trautmann L). Világgazdaság, december A külső környezet elemei Magyarország komplex jövőképében, EU Working Papers, 2/2000, KKF, Budapest, pp Special Features of the Semi-Periphery in Regional Integration. Society and Economy, 1999/3, pp A magyar felzárkózás kérdései. Statisztikai Szemle, október-november, pp Egy élet útja vagy egy út élete? A gazdaság stratégiai szemléletéről Kozma Ferenc Külgazdasági stratégia és a Félperiféria című könyvei alapján. Társadalom és Gazdaság 1999/2, BKE, Budapest, pp The futures of the East-Central European semi-periphery. Theoretical foundations. df, 1999, p The behaviour model of the European Union the role of the East-Central European countries. EU Working Papers 2/1998, KKF, Budapest, pp ek a jövőből. In: Fiatalok a jövőről a jövőért ifjúsági szekció a BKE Jubileumi Tudományos Ülésszakán, BKE, Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 1998, pp Jubileumi ülésszak a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (társszerző). Planetáris Tudat, I. évf. 2. szám, pp Amerikanizmus és globalizmus. Bigis Papers 6. Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete, Budapest, 1998, pp The behaviour model of the European Union the role of the East-Central European countries. Szakmai Füzetek 7.szám, KKF, Budapest, 1997, pp Az európai régiók analitikus vizsgálata. Gazdaság és Társadalom, 1997/1-2, pp Az európai régiók tipológiája és az új regionalizmus kérdéséhez (társszerző). Szakmai Füzetek, Jubileumi különszám, KKF, Budapest, 1996 márc., pp Szlovénia - egy ország átmenetben (társszerző). Szakmai Füzetek 5.sz., KKF, Budapest, 1995, pp A regionális tipológia ismérveinek vizsgálata. Gazdaság és Társadalom szám, pp Az Európai Monetáris Unióról avagy miért európai a monetáris unió, miért monetáris az európai unió és miért kell unió az európai pénzügyekhez? Eszmélet 26. szám (1995 nyár) pp Az európai regionalizmus (társszerző). Társadalmi Szemle 1994/12, pp Az integrációk nyugat-európai modelljéről. Külgazdaság 1994/8, pp Egységben az erő? Statisztikai Szemle 1992/7, pp East Central European perspectives in the eeurope context. p

18 Könyvismertetés 1. Szemlélet, módszer és kreativitás. Polgári Szemle, december, 8(3-6), p Tanácsok, tippek, trükkök néhány gondolat Majoros Pál könyvéről. Gazdasági élet és társadalom, 2011.I-II. p Postmodern and evolutionary ideas in futures studies (Eva Hideg (ed.)et al., BUES, 1998). Futures Bulletin, WFSF, September 1999, pp Kozma Ferenc: Külgazdasági stratégia (Aula, Budapest). Statisztikai Szemle, 1998/9, pp Ethier: Modern International Economics (WW. Norton & Co. New York, London, 1995). Közgazdasági Szemle 1996/2 Interjúk, média 1. Jövő időben. Beszélgetés Palya Beával. In: Találkozások január, p

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

A múlt elôtt vedd le kalapodat. A jövô elôtt gyûrd fel ingedet

A múlt elôtt vedd le kalapodat. A jövô elôtt gyûrd fel ingedet Fórum 425 A múlt elôtt vedd le kalapodat. A jövô elôtt gyûrd fel ingedet Könyvbemutató és életmû-kiállítás Kozma Ferenc tiszteletére A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Doktori Iskolája és az egyetem

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk 2009. 09. 20. PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes Tudományos folyóirat cikk Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy. 1992. Szennyezés transzfer? ÖKO, Vol.

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE

KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE Economic Freedom and Development. A Perspective from Austrian Economics. (társszerző: Czeglédi Pál) Akadémiai Kiadó Budapest, 2009. 1. Trón Zsuzsanna:

Részletesebben

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b.

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Soros Alapítvány Évkönyv 2004 ELÉRHETŐSÉGÜNK Magyar Soros Alapítvány 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Telefon: 315-0303 315-0315 Telefax: 315-0201 Internet: http://www.soros.hu TARTALOMJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGÜNK

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr.

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr. PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vicze Gábor Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban az üzleti tanácsadás esete Doktori (Ph.D)

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia

A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia Felnőttképzési műhelyek jó gyakorlatai KAPOSVÁR 2010 A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben