SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ június 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17."

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság és Nemzetközi Kereskedelem Tanszék 1165 Budapest, Diósy Lajos utca KÉPZÉS A közgazdaságtudomány kandidátusa fokozat (1997) Integrációelmélet és politikai gazdaságtan Magyar Tudományos Akadémia aspirantúra, Dr. Kozma Ferenc, DSc. aspiránsvezető Egyetemi diploma (1992) Gondolatok az Európai Gazdasági Közösség európai, gazdasági és közösségi jellegéről Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem), Külgazdasági szak, Dr. Kozma Ferenc DSc. szakszeminárium vezető Nyelvvizsgák Angol - külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített felsőfok: BKE, 1990 Spanyol - külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített középfok: BKE, 1992 BEOSZTÁS, MUNKAHELY szept 1. Tudományos főmunkatárs Budapesti Gazdasági Főiskola Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar, Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem tanszék

2 Tudományos főmunkatárs ECOSTAT Gazdasági és Társadalmi Kutató Intézet Gyermekgondozás, fizetésnélküli szabadság egyetemi docens, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, (2004. októbertől Budapesti Corvinus Egyetem) Jövőkutatás tanszék Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai János Kutatói Ösztöndíjas egyetemi adjunktus, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövőkutatás Tanszék Magyar Tudományos Akadémia, levelező aspirantúra. Téma: integrációelmélet, külgazdasági stratégia. Kutatásvezető: Dr Kozma Ferenc, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdasági tanszék főiskolai adjunktus, Külkereskedelmi Főiskola, Világgazdaság és Európai integráció tanszék főiskolai tanársegéd, Külkereskedelmi Főiskola, Világgazdaságtan (Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem, Külgazdaságpolitika) tanszék 1992 külföldi képzés, Rijksuniversitet Groningen, Hollandia ösztöndíjas, Külkereskedelmi Főiskola KUTATÁSI PROGRAMOK Témavezető-kutatásvezető Jövőkutatás a gazdaságelméletben (F sz. OTKA, ) Jövőképek a világgazdaságban (MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, ) Integrációelmélet és külgazdasági stratégia az új világgazdasági környezetben (F sz. OTKA, ) Közreműködő Társadalmi helyzetkép (Központi Statisztikai Hivatal, témavezető: Harcsa István, 2011-) Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció c. HU0056 sz. Norvég projekt A fenntartható fogyasztás közpolitikai megalapozása c. alprojektje (ELTE, témavezető: Dr. Székely Mózes, 2011) A magyar gazdaság és társadalom húsz éve. (ECOSTAT, témavezető: Dr. Zádor Márta, Dr. Mellár Tamás, 2010) A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és az új nemzetközi kihívások. Az EU-integráció jövője és a magyar mozgástér. (ECOSTAT-VKI, témavezető: Dr. Zádor Márta-Dr. Inotai András, 2009) Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettsége a nemzetközi rangsorok alapján (ECOSTAT, 2008) Globalizáció társadalomtudományi megközelítésben (Politikatudományi Intézet, témavezető: Dr. Andor László, ) 2

3 KEY Futures: Knowledge, Education, Youth and Territorial Development in Central and Eastern Europe and the Balkans (International Institute Jacques Maritain, Tieste, 2002-) A tér-idő problematika a kortárs jövőkutatásban és filozófiában (FKFP 0245/2000, témavezető: Dr. Nováky Erzsébet, ) Magyarország külső környezetének változása 2010-ig (Külügyminisztérium, Stratégiai Tervezési Főosztály, témavezető: Dr. Körmendy István, 2002) Információs társadalom és gazdaságpolitika (kutatásvezető: Dr. Trautmann László, ) A jövőkutatás és a visionary management összekapcsolása (F sz. OTKA, témavezető: Dr. Trautmann László, ) Előttünk és mögöttünk az ezredforduló (T sz. OTKA, témavezető: Dr. Kovács Géza, ) A közgazdaságtan kultúrtörténete (kutatásvezető: Dr. Andor László, 1999-) Versenyben a világgal - a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői (BKE, témavezető: Dr. Czakó Erzsébet, 1997) Európa regionális modelljei a nemzetközi szakirodalom tükrében (593. sz. OTKA, témavezető: Dr. Gidai Erzsébet, ) SZERVEZÉS A BGF Külkereskedelmi kara tudományos diákkörének és szakkollégiumi kurzusának szervezése külgazdasági stratégiai témakörben Majoros Pállal, Az ECOSTAT-Kerekasztal és ECOSTAT Műhely szakmai sorozatok koordinálásában és lebonyolításában részvétel, Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE. ECOSTAT nemzetközi Balkán-konferencia. Budapest, november 6-8. Szakmai kapcsolattartás a résztvevőkkel. Absztraktok összegyűjtése, kiadványba összeállítása. A konferencia programjának és a szekcióknak a kialakításában részvétel, a programkiadvány összeállítása. A Balkán-konferencia Network building experience and perspectives szekciójának vezetése. Workshop koordinálása. A konferencia szakmai utómunkáiban részvétel. A konferencia előadások összegyűjtése, konferencia kötetbe való szerkesztésének előkészítése. A Külgazdaság, stratégia, integráció című Kozma Ferenc emlékkötet szerkesztésében részvétel és a Kozma Ferenc ( ) közgazdasági munkássága. Bibliográfia című kötet társszerkesztése. A Múlt előtt vedd le kalapodat. A jövő előtt gyűrd fel az ingedet. című könyvbemutató és kiállítás létrehozásában, megszervezésében és lebonyolításában részvétel. A rendezvény zenei és képi anyagának kiválogatása, összeállítása. World Futures Studies Federation XXth World Conference. Transitions: Encouraging Emerging Worlds. June 30-July 3, 2008 Trollhätten, SWEDEN A világkonferencia Szervező bizottságának elnöki tiszte. A szervezőmunka 3

4 koordinálása, tartalmi és időbeli felépítése. A konferencia honlapjának megtervezése, tartalmi anyagainak összegyűjtése, szerkesztése. Kapcsolattartás a helyi szervezővel. A WFSF XXth World Conference Nemzetközi Szakmai Bizottságának titkári majd elnöki feladatai. A beérkező absztraktok véleményezése, csoportosítása. A szakmai program összeállítása és koordinálása. A nyitó plenáris ülése elnöki tisztének ellátása. Az utómunkák koordinálása. A konferencia beszámoló elkészítése. A szakmai előadások összegyűjtése, honlapon közzététele World Futures Studies Federation 19. Világkonferenciája és Budapest Futures Course A Szervezőbizottság elnöki feladatainak ellátása. A Nemzetközi Tudományos Bizottság titkári funkicóinak ellátása. Az utómunkák koordinálása Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, augusztus Budapest Futures Course 2003 Nemzetközi nyári egyetem a World Futures Studies Federation keretében az UNESCO támogatásával. Szervezőbizottsági részvétel, nemzetközi kapcsolattartás. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest augusztus Budapest Futures Course 2001 Nemzetközi nyári egyetem a World Futures Studies Federation keretében az UNESCO támogatásával. Szervezőbizottsági részvétel, nemzetközi kapcsolattartás. BKÁE, Budapest, augusztus 25-szeptember 1. A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében. Kozma Ferenc professzor 70. születésnapja alkalmából a számára készített tanulmánykötet szerkesztése, a kötet átadási ünnepségének és szerzői kollektívája eszmecseréjének megszervezése. BKÁE, Budapest, november Budapest Futures Course 1999 Nemzetközi nyári egyetem a World Futures Studies Federation keretében az UNESCO támogatásával. Szervezőbizottsági részvétel, nemzetközi kapcsolattartás. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, augusztus OKTATÁS Előadás, szeminárium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Külgazdasági stratégia és a magyar gazdaság külső környezete (2005-) (társoktató: Dr. Majoros Pál) Kötelező tárgy, Graduális képzés, Külgazdasági szak, IV. évfolyam Kötelező tárgy, Mester képzés, IV. évfolyam Korábban oktatott tárgyak (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola) Világgazdasági erőterek és jövőképek, Business Futures Studies, Jövőkutatás, Magyar külgazdaságstratégiai vizsgálatok (Kozma Ferenc, Prof. Emeritusszal közösen), A 4

5 gazdaság és fejlesztés stratégiai szemlélete (Dr. Kozma Ferenc, Professor Emeritus-szal, nyárig), Jövőképek a közgazdaságtanban, E-jövő: az információs gazdaság mítosza, Jövőorientált Közgazdaságtan (Micro- and Macroeconomics of Business), International economics és Global economy, Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem, Külgazdaságpolitika, Külkereskedelmi elméletek, az Európai Unió gazdaságtana HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI TAGSÁG Futures folyóirat, Nemzetközi Szerkesztő Bizottság MTA Jövőkutatási Bizottság OTKA Közgazdaságtan-Jövőkutatás zsűri MTA Településtudományi Bizottság, állandó meghívott Felelősen a jövőért akadémiai klub Somogyiak Baráti Köre tagság elnökségi tagság társelnök World Futures Studies Federation, elnökségi tagság Magyar Közgazdasági Társaság SZAKMAI KITÜNTETÉSEK/DÍJAK 2012 A Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos díj 2012 megosztott elnyerése Szakcikk kategóriában 2012 A BGF Külkereskedelmi Kar Tudományos díj 2012 elnyerése Szakcikk kategóriában 2012 A BGF Külkereskedelmi Kar Tudományos díj 2012 elnyerése társszerzőként Szakkönyv kategóriában 2011 A Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos díj 2011 elnyerése Szakcikk kategóriában 2003 MTA Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói tevékenységért, MTA Bolyai Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2003 The Best English Language Article in 2002 Coauthor Category díj (társsz. Nováky Erzsébet), International Studies Centre, BUESPA 1991 Pro Universitate kitüntetés az egyetemi évek alatt nyújtott kimagasló szakmai és közösségi munkáért 1991 Skála-díj az egyetemi szakmai és közösségi munkáért 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencia Világgazdaságtan szekció, első helyezés Tanulmány címe: Az európai betegség előtanulmány az európai magatartásformák vizsgálatához 1990 Statisztikai Szemle tudományos pályázata, harmadik helyzés 5

6 KONFERENCIA ELŐADÁSOK 1. Measuring social-economic progress Kihívások 2013 Európai Unió, magyar gazdaság és társadalom, felsőoktatás. Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciája. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november Social-economic embedding of business strategies Interdisciplinarity and Synergies in Economics and Business. XXI. AEDEM International Congress, 3-4 September, 2012, Budapest 3. Strategy creation in a futures perspective Managing, Marketing and Financig Organizations in an Era of Economic Uncertainty. Academy of World Business, Marketing & Management Development Conference July 16-19, 2012, Budapest 4. Indirect nurture as development an example To be Young! Youth and the Future. Finland Futures Research Centre 6-8 June 2012, Turku, Finland 5. Global crisis a strategic development perspective International Conference on The Global Economic Crisis: Consequences and Challenges Macro-economy, Management, Finace and Accounting Budapest Business School, Budapest, February, Strategic development in a new perspective Útkeresés és növekedés. Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciája. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november Útkeresés és makroszintű stratégiai tervezés Útkeresés és növekedés. Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciája. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november A társadalmi haladás neveléselméleti felfogása Korreferátum a Társadalmi Helyzetkép 2011 sorozat munkaanyagaihoz. KSH, október A fejlődési korszakok és korszakváltások stratégiai vonatkozásai A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe MTA VEAM, Komárom, május A stratégiaalkotás kihívásai, új útjai, a kulturális és nevelési-fejlődési összefüggései a gyakorlati megvalósítás szemszögéből. Kaput nyitunk a jövőre: egyéni, közösségi, nemzeti léptékű országépítő tervezés - Európai távlatok Koordinációs Kerekasztal, február Rangsorok és teljesítmények. A nemzetközi összehasonlítás egy új módszertani kísérlete Merre tovább gazdaság és társadalom? Realitás és esély Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciájára. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november

7 12. Európa 2020 stratégia a nemzetközi teljesítmény tükrében Merre tovább gazdaság és társadalom? Realitás és esély Magyar Tudomány Ünnepe évi tudományos konferenciájára. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, november Számon Kérés. Fejlettség-mérés és etika. A világ statisztikája a statisztika világa Magyar Statisztikai Társaság, Központi Statisztikai Hivatal, MTA Statisztikai Bizottság ünnepi konferenciája. Esztergom, október Értékelvűség és társadalmi szempontok: hangsúlyeltolódás a 21. század statisztikájában. Paradigmaváltás a 21. század statisztikájában Magyar Statisztikai Társaság, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, január Stratégia és válságdilemmák A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és az új nemzetközi kihívások. ECOSTAT-Kerekasztal ECOSTAT, november Válság és előrejelzés Válság a gazdaságstatisztika tükrében Magyar Statisztikai Társaság, október A kormányzati stratégia tervezés koncepcionális alapjai Stratégiai fejlesztés tapasztalatok és lehetőségek. ECOSTAT-Kerekasztal ECOSTAT, március Módszertani megújulás a regionális stratégiaalkotásban Gazdasági versenyképesség életminőség fenntarthatóság II. Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia Kaposvári Egyetem, Kaposvár, április Globalizáció-regionalitás-stratégia. A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai. VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia MTA, Budapest, november Strategic foresight in the light of sustainability and catching up World Futures Studies Federation XXth World Conference Transitions: Encouraging Emerging Worlds June 30-July 3, 2008 Trollhätten, Sweden 21. Az otthonosság fenntarthatósága - Kovács Géza professzor 80 éves MTA Jövőkutatási Bizottság Ünnepi ülése, Budapest, április Kozma Ferenc külgazdasági munkásságának tanulságai könyvei, cikkei, interjúi tükrében Külgazdaság-Stratégia-Integráció. Szakmai konferencia Kozma Ferenc születésének 75. évfordulója tiszteletére. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, november A regionális szintű fejlesztés a jövővel való foglalkozás perspektívájában Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig. VI. Magyar (Jubileumi) 7

8 Jövőkutatási Konferencia. Győr, október Somogy jövője Polgármesterek és Jegyzők somogy megyei konferenciája. Siófok, The Spirit of the Place. The Conference Venue: Budapest and the Corvinus University Futures generation for future generations. World Futures Studies Federation 19th World Conference and Budapest Futures Course 2005 Budapest, August, Jövőnk ígérete és gyökere: Somogy 25 éves a Somogyiak Baráti Köre A Somogyiak Baráti Köre fennállásának 25. jubileumi ünnepsége Budapest, június 27. Futures generation for future generations WFSF 19th World Conference and Budapest Futures Course 2005 (with Réka Várnagy) Foresight Management in Corporations and Public Organisations. New Visions for Sustainability Finland Futures Research Centre, Helsinki, Finland, 9-10 June, Networking the future think tanks and the building of an European knowledge platform Panel discussion részvétel Futures generation for future generations WFSF 19th World Conference - prezentáció "The Futures of European in a Global Knowledge Society"- Louvain-la-Neuve, April 13-14, Magyarország jövőképe 2020-ig. Nyilvános vita az információs társadalomról Meghívott kerekasztal részvétel evilág, BCE, február Youth and Values for the Future (with the co-author Szél, Bernadett) Culture, Values, and the Future of Society Kyoto, Bukkyo University, September 24-26, Ayres-Martinás: A Semi-Empirical Evolutionary Theory of Economic Change and Growth c. könyv bemutatása, értékelése. Eredmények a jövőkutatás szolgálatában. Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás tanszék, november Values and social visions in the Budapest Futures Course 2002 Knowledge, Education and Territorial Development in CEEC. Jacques Maritain Institute, Trieste, 8-9 November, A tér-idő problematika az új világrend szerveződésében A tér-idő problematika a kortárs jövőkutatásban és filozófiában. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, november East Central European perspectives in the eeurope context Vision Seminar, Futures Research Academy Turku, Finland, June,

9 35. Magyarország holnap után. Előadás Nováky Erzsébet szerkesztette könyvről A jövőkutatás legújabb eredményei BKÁE, Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, május A magyar gazdaság a világgazdassági folyamatok és az Európai Unió fejlődésének tükrében Felelősen a jövőért Akadémiai Klub első hazai konferenciája MTA, Budapest, május E-Europe perspectives and ECE enlargement V4 Intenational Conference Budapest, March 20-22, E-Európa: jövőstratégiák az Európai Unióban Új tudások és új tudatok a tudástársadalom korszakában. Nemzetközi konferencia a Stratégiakutató Intézet tíz éves fennállásának és Bolyai János születésének kétszázadik évfordulójára. Budapest, január 31- február Az E-világ az EU alkalmazkodási stratégiájában Világgazdasági és külgazdasági kihívások a XXI. század küszöbén. BKÁE, Budapest, november Action for the future a course summary Budapest Futures Course 2001 BUESPA, Futures Studies Centre, August 25 September 1, Values of the BFC participants assessment of the quastionnaire (with Réka Várnagy) Budapest Futures Course 2001 Futures Studies Centre, BUESPA, August 25 September 1, E-biznisz és korszakváltás MKT e-business konferencia BGF-KKF, Budapest, május Multidisciplinarity what can futures studies learn from economics? Quest for the Futures Methodology Seminar Turku, Finland, June A világgazdaság és az Európai Unió jövőképei Jövő Közgazdászai Találkozó, BME Üdülője Balatonlelle, július Az integráció a félperiféria komplex jövőképében Magyarország és az Európai Unió gazdasági-kereskedelmi kapcsolatai BGF-KKF, Budapest, május The Futures of ECE Special features of the Integration of the Semi-Periphery Ten Years of the Post-Communist Transition University Residential Center Bertinoro, Italy, February Futures of the Central East European Semi-Periphery Futures of Diversity Futures of Development and Cultures 16 th WFSF World Conference, Bacolod City, Philippines, 5-8 December

10 48. Summary of the Budapest Futures Course 1999 Budapest Futures Course 1999, Futures Studies Centre BUES Budapest, 8-18 August Special features of the semi-periphery in the regional integration Ten Years After: Democratic Transition and Consolidation in East Central Europe BUES, Budapest, June Amerikanizmus és globalizmus Globalizáció: mítosz vagy valóság? Friedrich Ebert Alapítvány, BKE Nemzetközi Kapcsolatok tanszék, BIGIS április The behaviour model of the European union the role of the East-Central European countries The Economic System of the European Union and the Adjustment of the Republic of Croatia Rijeka, April, EGYÉB ELŐADÁSOK 1. Strategia Sapiens A külkapcsolati háló átalakulása. Komplex tehetséggondozás a BGF-en. Szakkollégiumi Vitanap. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Budapest, december Társadalomtudomány az irodalomban Renard: Állati portrék (fordította: Kozma Ferenc) könyvbemutató. Budapest, Francia Intézet, február A külgazdasági stratégia elméletéről és szerepéről Külgazdasági stratégia a világgazdasági válság időszakában Magyar Közgazdasági Társaság KKFK tagozata Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Budapest, április Az otthonosság fenntarthatósága - Kovács Géza professzor 80 éves MTA Jövőkutatási Bizottság Ünnepi ülése, Budapest, április Örökségünk útja gondolatok egy könyvbemutató és kiállítás kapcsán. A múlt előtt vedd le kalapodat. A jövő előtt gyűrd fel ingedet. A Külgazdaság Stratégia Integráció és Kozma Ferenc közgazdasági munkássága Bibliográfia című könyvek bemutatója és a Kozma Ferenc emlék kiállítás megnyitója. Budapesti Corvinus Egyetem, november

11 PUBLIKÁCIÓK Könyv, könyvrészlet, gyűjteményes kötet, egyéb önálló kiadvány 1. New Generations. (ed. Tamás Gáspár, Leena-Maija Laurén) Futures, Special Issue, 2013 (45) 2. Strategia Sapiens. Budapest, Akadémiai Kiadó, p Social-economic embedding of business strategies. In Ferkelt, B.-Molina, A. (eds.) Interdisciplinarity and Synergies in Economics and Business. Madrid, European Academic Publishers, 2012, p. 48, p Strategy creation in a futures perspective. In Managing, Marketing and Financing Organizations in an Era of Economic Uncertainty. (ed. G. Ogunmokun). Conference Abstracts. Perth, Australia, Academy of World Business, Marketing and Management Development, 2012, p Indirect nurture as development an example. In To be young! Youth and the future. Book of abstracts. Turku, Finland Futures Research Centre, 2012, p A fejlődési korszakok és korszakváltások stratégiai vonatkozásai a fejlődés logisztikus-életciklus modellje. In A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe (szerk. Beszteri Béla és Majoros Pál). Veszprém, MTA VEAM, BGF, Komárom Város, Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem, 2011, p Régiók a világgazdaságban. In Régiók a világgazdaságban (szerk. Majoros Pál). Budapest, Perfekt, 2011, p A világgazdaság regionális átrendeződési tendenciái (társszerző: Zádor Márta). In Régiók a világgazdaságban (szerk. Majoros Pál). Budapest, Perfekt, 2011, p Két válság között. A magyar gazdaság wargabetűje (főszerk. Zádor Márta) (társszerző). ECOSTAT, Budapest, p p. 215 (függelék) 10. A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és az új nemzetközi kihívások (szerk. Zádor Márta és Gáspár Tamás) ECOSTAT kutatási beszámoló. ECOSTAT, Budapest, A jövővel való foglalkozás szintjei és síkjai. Jövőelméletek 17. Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás tanszék, Budapest, 2009, p Performance and enlargement in Post-Lisbon strategy (a new approach) (társszerző: Zádor Márta). In Regional Cooperation and Economic Integration. Challenges and Opportunities (ed. I. Kikerkova-D Mamutcevska) Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, 2009, p Globalizáció-regionalitás-stratégia. In A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai. VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia. Palatia Kiadó, Győr, 2009 p Módszertani megújulás a regionális stratégiaalkotásban. In: Proceedings of the 2nd International Economic Conference, Kaposvár University, Kaposvár-Hungary, 2-3 April CD kiadvány, ISBN , p Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE. (ed. Tamás Gáspár). ECOSTAT, Budapest, p

12 16. A stratégiaalkotás új módszertani kihívásai. A Gazdaságelemzés Módszerei 2008/I. szám. ECOSTAT, Budapest, p Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon. Stratégiai forgatókönyvek ECOSTAT-Népszava konferencia. (szerk. Zádor Márta és Gáspár Tamás). ECOSTAT, Budapest, DVD kiadvány 18. Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon. Stratégiai forgatókönyvek ECOSTAT-Népszava konferencia. (szerk. Zádor Márta és Gáspár Tamás). ECOSTAT, Budapest, p Magyarország gazdasági-társadalmi fejlettségének megítélése nemzetközi rangsorok alapján. Betekintés a legismertebb ország-rangsorok módszertanába. (társszerző: Belyó Pál et al.) VII. Az eredmények együttes értékelése (p ) ECOSTAT, Budapest, p. 20. Kozma Ferenc ( ) közgazdasági munkássága. Bibliográfia (összeáll. és szerk.: Gáspár Tamás és Varsádi Zsuzsa). BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, Budapest, p. 21. A stratégia csendje. Kozma Ferenc közgazdasági munkássága. In: Külgazdaság, stratégia, integráció. Emlékkonferencia Kozma Ferenc születésének 75. évfordulója alkalmából. (szerk.: Blahó András) BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, Budapest, p A hely szelleme egy szoba a Corvinus Egyetemen (in memoriam Kozma Ferenc). Külgazdaság, stratégia, integráció. Emlékkonferencia Kozma Ferenc születésének 75. évfordulója alkalmából. (szerk.: Blahó András) BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, Budapest, p Miért globális probléma? In Csáki Gy-Farkas P (szerk.) A globalizáció és hatásai. Európai válaszok. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008, p Az adóparadicsomtól a zöldmozgalmakig Kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról (társszerző) (Szerk.: Andor László és Farkas Péter) Napvilág Kiadó, Budapest, p. 25. Az otthonosság fenntarthatósága - Kovács Géza professzor 80 éves. In Köszöntők Dr. Kovács Géza professzor 80. születésnapjára. MTA Jövőkutatási Bizottság, Budapest, 2008, p A hely szelleme Chicago. In Jövőkutatási körkép. Tanulmányok a jövő fényköréből (szerk. Hideg É-Nováky E). BCE Jövőkutatás tanszék, Budapest, 2006 (2007) pp A regionális szintű fejlesztés a jövővel való foglalkozás perspektívájában. In: Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig. VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia. 2. kötet. Arisztotelész Stúdium Bt, Budapest, 2006, pp Konkordia. János evangéliuma stratégiai szemmel. In Varga Csaba (szerk.) Metaelmélet, metafilozófia. Stratégiakutató Intézet Kht., Budapest, 2005, pp Futures generation for Future generations. World Futures Studies Federation 19 th World Conference and Budapest Futures Course (ed. board: Nováky E-Gáspár T-Várnagy R-Szél B-Bakos P; Gáspár T-Bakos P eds.) Futures Studies Department, Budapest, Idő-tér-korszakváltás. In Társadalmi tér, idő, téridő a jövőkutatásban (szerk. Hideg Éva) Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás tanszék, 2005, pp

13 31. The Spirit of the Place. The Conference venue: Budapest and the Corvinus University. Futures generation for Future generations. World Futures Studies Federation 19 th World Conference and Budapest Futures Course (ed. board: Nováky E-Gáspár T-Várnagy R-Szél B-Bakos P; Gáspár T-Bakos P eds.) Futures Studies Department, Budapest, p Conference Report: Futures generation for future generations. The 19 th World Conference and Budapest Futures Course 2005 of the World Futures Studies Federation. (Co-author: Nováky Erzsébet). In Futures generation for Future generations. World Futures Studies Federation 19 th World Conference and Budapest Futures Course (ed. board: Nováky E-Gáspár T-Várnagy R-Szél B-Bakos P; Gáspár T-Bakos P eds.) Futures Studies Department, Budapest, p The Spirit of the Place BUESPA in Nováky E-Fridrik Sz-Szél B (eds.) Action for the Future. Budapest Futures Course 2003, Futures Studies Centre, Budapest, 2004, pp Action for the Future a Summary in Nováky E-Fridrik Sz-Szél B (eds.) Action for the Future. Budapest Futures Course 2003, Futures Studies Centre, Budapest, 2004, pp Over, under, around, within an evening with Jocelyn Ortt-Saeed. CD melléklet (szerkesztette Gáspár Tamás és Molnár Péter) in Nováky E-Fridrik Sz-Szél B (eds.) Action for the Future. Budapest Futures Course 2003, Futures Studies Centre, Budapest, Budapest Futures Course foresight values and social development in Russo, F- Arnaldi, S: Education and the Future. Knowledge, Education and Territorial Development in Central and Eastern European Countries. Edizioni Goliardiche, Bagnaria Arsa, 2003, pp East Central European Perspectives in the eeurpe Context in Kuklinski A, Skuza B (eds.) Europe in the Perspective of Global Change. Polish Association for the Club of Rome, Oficíne Wydawnicza Rewasz, Warsaw, 2003, pp Collection of Articles on Futures Studies I-II. (eds: Gáspár T, Szél B). Futures Studies Centre, Budapest, Fél szavakból in Emlékkönyv Készült a Honvéd Utcai Általános Iskola megnyitásának 35. évfordulójára. Honvéd Utcai Általános Iskola, Kaposvár, 2003, pp Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp Budapest Futures Course 2001 The Project in Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp The Spirit of the Place Budapest in Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp

14 43. Programme and Lectures (with Tony Stevenson) Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp Changing Values and Social Development a Course Summary (co-author Nováky E, Hideg É) in Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp Evaluation Report in Changing Values Forming New Societies. The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course (ed.: Nováky E, Gáspár T, Tyukodi G). Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002, pp A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében. Kozma Ferenc akadémiai doktor 70. születésnapja tiszteletére (szerk.: Gáspár Tamás). BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2001, p Korszakváltás a világgazdaságban. In: A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében (szerk.: Gáspár Tamás). BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2001, pp Multidisciplinarity what can futures studies learn from economics? The Quest for the Futures: a Methodology Seminar in Futures Studies. Finland Futures Research Centre, Turku, pp Magyarország komplex jövőképének külső környezete. In: Előttünk és mögöttünk az ezredforduló II. (szerk.: Dr. Kovács Géza) BKÁE, Budapest, 2001, pp Final report of the first Budapest Futures Course of the WFSF (társszerző). in: The Youth for a Less Selfish Future. Papers of the I. Budapest Futures Course (ed.: Nováky, E., Kristóf, T.). Department of Futures Studies, BUES, Budapest, 2000, pp Az információs társadalom és a globalizáció in Gáspár T-Gervai P-Hideg É-Horváth E: Bevezetés az információs társadalomba (Nováky E. (szerk.). KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, Budapest, 1999, pp Az ázsiai válság természetéről (társszerző). In: Az átmenet vége, Saldo, Budapest, 1999, pp A félperiféria regionális integrációjának sajátos vonásai. In: Az átmenet vége, Saldo, Budapest, 1999, pp Integrációelmélet és az Európai Unió fejlődésének első szakasza. EU Working Papers, I. évf. I. szám, KKF, Budapest, 1998, p Integrációelmélet és regionalizmus. 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jubileumi ülésszak, első kötet, BKE, Budapest, 1998, pp Az iparágon belüli külkereskedelem-elméleti keretek és a magyar külkereskedelem szerkezetének jellemzői. Egy konkrét példa: a gépipar (társszerző Kacsirek László). Versenyben a világgal a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői, 22. sz. műhelytanulmány, BKE, Budapest, 1997, p Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem (társszerző Bakos M-Fáyné P. E-Hubai J- Majoros P-Iványi K-Kacsirek L-Nyusztay L), pp Főiskolai jegyzet, KKF, Budapest, 1993, p

15 58. Egységes-e az Egységes Európa avagy igazak-e a vektorösszeadás szabályai a gazdaságpolitikában? In 20 éves a Külkereskedelmi Főiskola I. Tanulmánykötet, KKF, Budapest, 1992, pp Gazdaság és Üzlet I-II. (társszerző Balogh E-Fazakas G-Sugár A-Trautmann L; szerk: Merényi Zs), pp Alternativ Közgazdasági Gimnázium, Budapest, 1992, p.194, p.219 Cikkek 1. Future generations: Widespread changes in our living-together (co-author: Leena- Maija Laurén). Futures 45 (2013), p. 2. A társadalmi-gazdasági fejlettség mérési rendszerei. Statisztikai Szemle, január, 91(1), p Szemlélet, módszer, kreativitás. Polgári Szemle, 2012, 8(3-6), p Path dependency and path creation in a strategic perspective. Journal of Futures Studies, June 2011, 15(4): Régiók a világgazdaságban. Fejlesztés és Finanszírozás 2011/1, p Rangsorok és teljesítmények. Az Európai Unió nemzetközi összehasonlításának egy új módszertani kísérlete. EU Working Papers, 2010/3-4, 2011, p Az i-re a pont Egy éjszakai csendes beszélgetés Gáspár István testnevelő, röpladba edzővel. Somogy Sportja december 7., p 8-9, december 14., p Relative Total Performance Index International comparison in a new perspective. (társszerző: Zádor Márta) Hungarian Statistical Review, Special Number 14. November, 2010, p Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában (társszerző: Szabó László). Statisztikai Szemle, október-november, p Development and state in a strategic perspective. Futures 42:5 June 2010, p Fejlesztés és állam stratégiai szemléletben. Gondolatok A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban című könyv kapcsán. Egyenlítő, 2009/9, p. 12. A múlt előtt vedd fel kalapodat. A jövő előtt gyűrd fel ingedet. Könyvbemutató és életmű-kiállítás Kozma Ferenc tiszteletére. Statisztikai Szemle április, p. 13. Kozma Ferenc öröksége. Köz-Gazdaság, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, december, p The Spirit of the Place the Trollhattan Conference. WFSF Futures Bulletin, Sept 2008, p Conference Evaluation Report. WFSF Futures Bulletin, Sept 2008, p Mezo-szint és jövőformálás: stratégiai megfontolások. Tér és Társadalom, szám, pp Integráció és önállóság a valódi stratégia. Közgazdasági Szemle, március, pp Szemlátomást. Profiterol, V. évf. VIII. szám, 2006, pp

16 19. Forma-formálás-formálódás. Az újratermelés mint a tér- és időrendezés művészete. Profiterol, V. évf. VII. szám, 2006, pp Tükröm, tükröm, mondd meg nékem Külső viszonyaink mint önismereti eszközök. Profiterol, V. évf. VI. szám, 2006, pp Határok nélkül? A nyitottság a gazdaság stratégiai szemléletében. Profiterol, V. évf. V. szám, 2006, pp A hely szelleme a szellem helye. Profiterol, V. évf. IV. szám, 2006, pp A gazdaság összhangzattana. Profiterol, V. évf. III. szám, 2006, pp Erőterek: a gazdaság energetikai szemlélete. Profiterol, V. évf. II. szám, 2006, pp Jövőnk ígérete és gyökere: Somogy 25 éves a Somogyiak Baráti Köre. Somogy, december, pp Amikor a jövő megfagy. Csúszásveszély a gazdasági stratégiában. Profiterol, V. évf. I. szám, 2005, pp GAZDAság és VÁLLALat. Az anyag egy közgazdász-jövőkutató szemével. Profiterol, IV. évf. IX. szám, 2005, p Youth and the WFSF a Generational approach (társsz. Jose Ramos). Futures 37, 2005 pp A csend stratégiája - gondolatok Kozma Ferenc Magyarország világpiaci illeszkedésének stratégiája című könyve kapcsán. evilág, 2005/május, pp Az idő vasfoga. Önnek mit jelent az idő? Profiterol, IV. évf. I. szám, 2005, p Meghatározóbb a félperifékusság in Információs társadalom az Európa Tervben. Nyilvános vitafórum. evilág, 2005/március, pp Nem-tudományos előrejelzések és megbízhatóság: Orwell és Nostradamus. evilág, 2004/december pp Van-e jövő-je a közgazdaságtannak? InterPress Magazin 2004.június 34. Budapest Futures Course 2003: Action for the Future (társsz. Nováky E). Futures Bulletin. Vol. 28. Issue 3/4 35. A hely szelleme Róma. Planetáris Tudat, IV. évf. 1-2., 2003, pp Az e-világ válsága és új útja. evilág, 2003/szeptember, pp The end of neoliberal history the future of economics (társsz. Gervai Pál, Trautmann László). Futures, 35/6 (2003 aug.) pp Korszakváltás és a jövőkutatás követelményei. Profiterol, II. évf. 2. szám, április, pp Információs társadalom magától értetődő? evilág, 2002/december pp Dilemmas for renewal of futures methodology (társsz. Nováky Erzsébet). Futures 34 (2002) pp Jövőalternatívák az EU stratégiájában. evilág, 2002/különszám 42. Korszakváltás a világgazdaságban. Álláspontok, V. évf. 1. szám, február, pp Magyarország komplex jövőképének külső környezete. Társadalom és Gazdaság, 2001/3-4, pp A külső környezet szerepe Magyarország jövőképében. Planetáris tudat, III/ december, pp

17 45. The first Budapest Futures Course of the World Futures Studies Federation. (társszerző: Nováky E) Society and Economy, 2000/3, BUES, Budapest, pp Az információs társadalom jövője (társszerző Gervai P-Trautmann L). Világgazdaság, december A külső környezet elemei Magyarország komplex jövőképében, EU Working Papers, 2/2000, KKF, Budapest, pp Special Features of the Semi-Periphery in Regional Integration. Society and Economy, 1999/3, pp A magyar felzárkózás kérdései. Statisztikai Szemle, október-november, pp Egy élet útja vagy egy út élete? A gazdaság stratégiai szemléletéről Kozma Ferenc Külgazdasági stratégia és a Félperiféria című könyvei alapján. Társadalom és Gazdaság 1999/2, BKE, Budapest, pp The futures of the East-Central European semi-periphery. Theoretical foundations. df, 1999, p The behaviour model of the European Union the role of the East-Central European countries. EU Working Papers 2/1998, KKF, Budapest, pp ek a jövőből. In: Fiatalok a jövőről a jövőért ifjúsági szekció a BKE Jubileumi Tudományos Ülésszakán, BKE, Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 1998, pp Jubileumi ülésszak a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (társszerző). Planetáris Tudat, I. évf. 2. szám, pp Amerikanizmus és globalizmus. Bigis Papers 6. Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete, Budapest, 1998, pp The behaviour model of the European Union the role of the East-Central European countries. Szakmai Füzetek 7.szám, KKF, Budapest, 1997, pp Az európai régiók analitikus vizsgálata. Gazdaság és Társadalom, 1997/1-2, pp Az európai régiók tipológiája és az új regionalizmus kérdéséhez (társszerző). Szakmai Füzetek, Jubileumi különszám, KKF, Budapest, 1996 márc., pp Szlovénia - egy ország átmenetben (társszerző). Szakmai Füzetek 5.sz., KKF, Budapest, 1995, pp A regionális tipológia ismérveinek vizsgálata. Gazdaság és Társadalom szám, pp Az Európai Monetáris Unióról avagy miért európai a monetáris unió, miért monetáris az európai unió és miért kell unió az európai pénzügyekhez? Eszmélet 26. szám (1995 nyár) pp Az európai regionalizmus (társszerző). Társadalmi Szemle 1994/12, pp Az integrációk nyugat-európai modelljéről. Külgazdaság 1994/8, pp Egységben az erő? Statisztikai Szemle 1992/7, pp East Central European perspectives in the eeurope context. p

18 Könyvismertetés 1. Szemlélet, módszer és kreativitás. Polgári Szemle, december, 8(3-6), p Tanácsok, tippek, trükkök néhány gondolat Majoros Pál könyvéről. Gazdasági élet és társadalom, 2011.I-II. p Postmodern and evolutionary ideas in futures studies (Eva Hideg (ed.)et al., BUES, 1998). Futures Bulletin, WFSF, September 1999, pp Kozma Ferenc: Külgazdasági stratégia (Aula, Budapest). Statisztikai Szemle, 1998/9, pp Ethier: Modern International Economics (WW. Norton & Co. New York, London, 1995). Közgazdasági Szemle 1996/2 Interjúk, média 1. Jövő időben. Beszélgetés Palya Beával. In: Találkozások január, p

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Válság és előrejelzés

Válság és előrejelzés Válság és előrejelzés Magyar Statisztikai Társaság 2009. október 15. Dr. Gáspár Tamás Tudományos főmunkatárs ECOSTAT 1998. augusztus A globális kapitalizmus válsága 2000. szeptember Nem omlott össze a

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) 2013. ÉV (6) 1. MOLNÁR L. [2013]: A vállalati innováció piaci sikerét befolyásoló tényezők hatásmechanizmusa szerinti különbségek a kis- és

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N )

G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N ) S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N ) SZEMÉLYI ADATOK DIPLOMA Név: Gáspár Bencéné dr. Lánykori név: dr. Vér Katalin Születési év és hely: 1948. 09.

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem 2013. április 18-19. Rektori Hivatal 6720 Szeged,

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Kajos Attila Születési dátum: 1982.09.12 (Pécs) Lakcím: 7632 Pécs, Tildy Z. u. 57. Telefon: 20/562-8329 email: kajosattila@gmail.com Iskolai Végzettség

Részletesebben

2/A Sugár street, 8800 Nagykanizsa (Hungary) +36 93 502 913 +30 473 50 11 kaszas.nikoletta@uni-pen.hu

2/A Sugár street, 8800 Nagykanizsa (Hungary) +36 93 502 913 +30 473 50 11 kaszas.nikoletta@uni-pen.hu Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Kaszás Nikoletta 2/A Sugár street, 8800 Nagykanizsa (Hungary) +36 93 502 913 +30 473 50 11 kaszas.nikoletta@uni-pen.hu Sex Female Date of birth 14/02/1987 Nationality

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old.

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old. NEMÉNYI Judit Publikációk Könyvek, könyvfejezetek 1. A pénzügyi válság hatása központi bankok szabályozására. Verseny és szabályozás 2011. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május 167-219 old.

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN MEGHÍVÓ Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Széchenyi István Egyetem és a Magyar Jogászegylet

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

A múlt elôtt vedd le kalapodat. A jövô elôtt gyûrd fel ingedet

A múlt elôtt vedd le kalapodat. A jövô elôtt gyûrd fel ingedet Fórum 425 A múlt elôtt vedd le kalapodat. A jövô elôtt gyûrd fel ingedet Könyvbemutató és életmû-kiállítás Kozma Ferenc tiszteletére A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Doktori Iskolája és az egyetem

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS BARTA SZILVIA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Pedagógia angol nyelv és irodalom 2009 Debreceni Egyetem szakos bölcsész és tanár Neveléstudományi Doktori Képzés - abszolutórium

Részletesebben

I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.)

I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.) FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.) I. A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK: I. A. 1. ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKKEK KATEGÓRIA 1. A (1987)

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

TÓTH, István János, director

TÓTH, István János, director TÓTH, István János, director Birth: November 9 1960, Budapest, Hungary Office Address: IE HAS (Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences) Budaőrsi út 45. 1112 Budapest Hungary Letters: H-1502

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés Tóth Gergely Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi ökolábnyom 3. Paradigmaváltók Forduljatok vissza fiúk. Ez csapda! Nemnöveked és Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi

Részletesebben

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin Pénzügyek a globalizációban Szerkesztette: Botos Katalin JATEPress, Szeged 2004 Szerkesztette: Dr. Botos Katalin, a közgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET (FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET Karsai Judit (2012): A kapitalizmus új királyai. Kockázati tőke Magyarországon és a középkelet-európai régióban. Budapest, Közgazdasági Szemle Alaítvány

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT BUDAPEST MAGYARORSZÁG BEMUTATKOZÁS A HÉTFA gazdaság- és társadalomkutatással, elemzéssel és fejlesztéssel foglalkozó, hazai magánalapítású intézmények csoportja, melynek tagja a

Részletesebben

Szebeni Dávid. Állampolgárság: magyar E-mail: szebeni.david@enrawell.eu Telefonszám: 06-70-3616-478

Szebeni Dávid. Állampolgárság: magyar E-mail: szebeni.david@enrawell.eu Telefonszám: 06-70-3616-478 Szebeni Dávid SZEMÉLYES ADATOK Állampolgárság: magyar E-mail: szebeni.david@enrawell.eu Telefonszám: 06-70-3616-478 SZAKMAI TAPASZTALAT 2011- : Ellenőrző Bizottság tagja Ceglédi Csatornamű Víziközmű Társulat

Részletesebben

Publikációs lista, értékindex számítással. Időrendi sorrendben

Publikációs lista, értékindex számítással. Időrendi sorrendben Suhajda Éva Virág Publikációs lista, értékindex számítással Időrendi sorrendben 1995 Egyéb vitaköri anyagok (et al Katona Csaba) in: Társadalmi kérdésekről az osztályteremben, Joint Eastern Europe Centre

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben