Fenntartható fejlődés alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható fejlődés alapjai"

Átírás

1 Fenntartható fejlődés alapjai

2 Fenntartható, ami A fenntarthatóság fogalma nem időleges, hanem tartós, huzamos, örök, nem éli fel a saját alapjait, és nem szűkíti saját lehetőségeit, nem szűkíti a jövő lehetőségeit. 2

3 1962 Rachel Carson: Néma tavasz Amerikai tengerbiológus A DDT káros hatásairól ír Fikció, de tudományos alapja van Jelentősége: felhívja a figyelmet a környezeti problémák súlyosságára A DDT felhalmozódása a táplálékláncban

4

5 A Nemzetközi Állomások: I Római Klub; II. ENSZ I. Környezetvédelmi Világkonferencia (Stockholm, 1972); III. Európai Bizottsági és Együttműködési Értekezlet (Helsinki, 1975); IV. Környezet és Fejlesztés Világbizottság (Bruntland Bizottság ); V. ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája (1992. június VI Johannesburg - Fenntartható Fejlődés Világkonferencia HEFOP Rio de Janeiro).

6 Római Klub: Aurelio Peccei hozta létre (10 országból, 30taggal indult); Gábor Dénes, Bognár József, Szentágothai János, László Ervin, Kapolyi László Göncz Árpád) Fő cél: globális problémák megoldása; A tudományos társaság feladata: fejlődés elemzése,feltárása, a határozott célok megfogalmazása; Világmodelleket hoztak létre; HEFOP

7 Társadalom 1970 Föld Napja (április 22.) Denis Hayes "Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?"

8

9 ENSZ I. Környezetvédelmi Világkonferencia (Stockholm, 1972) Június 5. Az első Környezetvédelmi Világkonferencia; 113 tagállam vett rajta részt (nem vett rész Kína és Románia kivételével a szoc. országok, de még ebben az évben Mo. is aláírta); A konferencia mérföldkövet jelentett; Eredménye: (a 4 dokumentum) 1. Nyilatkozat az emberi környezetről 2. Nyilatkozat az irányelvekről 3. Akcióprogram javaslat 4. Szervezeti intézkedések. HEFOP

10

11 Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (Helsinki, 1975.) augusztus 1. Megállapították: megelőző intézkedésekkel lehet a környezetkárosodást leghatékonyabban megelőzni; Európa, USA és Kanada egyöntetűen vállalták,hogy a legmagasabb szinten biztosítják a világ környezetbiztonságát; Záróokmány: Együttműködés a gazdaság, a tudomány és a technika, valamint a környezetvédelem területén. HEFOP

12 IV. Környezet és Fejlesztés Világbizottság (Brundtland Bizottság ) World Comission on Enviroment and Development; Bizottság vezetője: Gro Harlem Brundtland (Norvégia miniszterelnöke); Bizottság tagjainak száma: 22; Titkárság: Genfben; A konferencia kezdete (1984): Genf; A jelentés elfogadása (1987): Tokió;

13 A Bizottság 8 kulcskérdése: 1. A népesedés a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés perspektívái; 2. Energia és környezetvédelem; 3. Ipar 4. Élelmiszer-biztonság, mezőgazdaság, erdészet; 5. Emberi települések; 6. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok; 7. A környezetgazdálkodást támogató döntési rendszerek; 8. Nemzetközi együttműködés. Hiányzik: oktatás, nevelés, környezettudatosság témaköre => kritikát kapott. HEFOP

14 Közös Jövőnk jelentés Our Common Future ; 1987 februárjában fogadták el a jelentést Tokióban; Alapkoncepció: a Föld minden lakosának joga van arra, hogy emberhez méltó körülmények között élhessen és legalább az alapvető emberi szükségleteit kielégíthesse; Fenntartható fejlődés koncepciója; Stratégiakidolgozás a környezetkímélő fejlődéshez; Módszerek és eszközök felmérése a nemzetközi együttműködéshez; Hosszútávú környezetvédelem kidolgozása. HEFOP

15 Környezet és fejlődés világkonferencia Rió de Janeiro, Nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről Feladatok a XXI. századra (Agenda 21) - Gyerekek, fiatalok és a fenntartható fejlődés - Segítő nevelés, társadalmi tudatosság és képzés A kormányzatoknak törekedniük kell olyan stratégiák elkészítésére a következő három évben, amelyek a környezet és fejlődés problémáját átfogóan, minden témában megjelenítve tartalmazzák a nevelés minden szintjén. 15

16 ENSZ Világtalálkozó a fenntartható fejlődésről Johannesburg, A fenntarthatóság kérdéskörével összhangban újra kell gondolni a döntéshozóknak a nevelésnek és az oktatásnak a szerepét! A tanítás - nevelés a környezetről" - helyett a hangsúlyokat a "fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos szükségletek felé" kell elmozdítani! 16

17 A technológia szerepe a fenntartható fejlődésben R. Carson Silent Spring Ökológiai válság Vita a Növekedés határairól Az Johannesburg A fenntartható ökohatékonyság Seattle fejlődési paradigma Den Haag Riói fogalma Kyoto A környezet korlátlan erőforrás Pozitív megközelítés A technológia tisztelete Vita a gazdaság és az ökológia viszonyáról Negatív megközelítés A technológia fenyegetés Megállapodás a technológia és ökológia viszonyát illetően Haladó megközelítés A technológia oka a környezetkárosításnak, de a megoldása is a problémáknak DDT crisis Seveso Amoco Cadiz CFC Sandoz Chernobyl Exxon Valdez GMO Mid Danube

18 A Brundtland Bizottság jelentésének fő üzenete A növekedés hajszolása a földi bioszféra összeomlásához vezet, ezért a gazdaság fejlődését a régi módon nem szabad folytatni.

19 Fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. (ENSZ Közös jövőnk jelentés, 1987 vagy:brundtlandjelentés)

20 Sustainable development fenntartható fejlődés 1. Olyan fejlődés, amely úgy elégíti ki a mai generációk igényeit, hogy közben nem befolyásolja károsan a következő generációk ugyanazon igényei kielégítését. 2. Olyan tevékenység, amely a mai generációk életminőségének (életszínvonalának) emelését teszi lehetővé anélkül, hogy elvenné a jövő generációitól a lehetőséget legalább ugyanilyen életszínvonal elérésére. 3. A földi környezetünk megszabta a határok között élni. 4.a. Törődni azzal (a világgal), amit mi soha nem fogunk meglátni. 4 b. Törődni azzal, mi fog utánunk történni. 5. Nem becsapni gyermekeinket és unokáinkat. 20

21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS évi LIII. trv A társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését

22 Mi lehet fenntartható? 1. Állapot 22

23 Mi lehet fenntartható? 2. Folyamat A) NÖVEKEDÉS = mennyiségi változás = nagyobb, több B) FEJLŐDÉS = minőségi változás = jobb Anyagi Korlátos lehetőségek Ellenséggé tesz Életszínvonal (GDP) Szellemi-tudati-kulturális Megújuló lehetőségek Társsá tesz Életminőség A fejlődés esélyt ad a fenntarthatóságnak! 23

24 A fenntartható fejlődés új szemlélet Növekedni: nagyobbnak lenni méretben Fejlődni: jobbnak lenni Miben kell jobbnak lennünk? A környezethez (természeti és társadalmi) való alkalmazkodásban Teljesítményeinket kell javítani, azok hatékonyságát

25 A fenntartható fejlődés új szemlélet A fejlődés egyszerre feltételezi a fejlesztést és megőrzést, a szerves kultúra fenntartását A fejlesztés és környezet közötti konfliktusok csillapítása nem kizárólag technikai feladat, hanem etikai A környezet és fejlődés ügye elválaszthatatlan egymástól A fenntarthatóság célja a folytonos társadalmi létminőség (a társadalom a cél, a gazdaság eszköz, a környezet feltétel) A fenntarthatóság a társadalomra vonatkozik

26 Fenntartható fogyasztás Fenntartható fogyasztásnak nevezzük a szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon történő felhasználását, amely megfelel az alapvető szükségleteknek, jobb életminőséget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás illetve termék teljes életciklusa során annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségleteit ne veszélyeztessék.

27 A BOLDOGSÁGUNK NEM FÜGG A FENNTARTHATÓSÁGTÓL Az elégedettség és a fenntarthatóság közti viszony Ökológiai Lábnyom Index USA Dánia Svájc Oroszország Magyarország Bulgária Életelégedettségi Index Forrás: Happy Planet Index 27

28 A fenntartható fejlődés nem igényli szükségleteink korlátozását, csak arra bíztat, hogy igyekezzünk azokat kevesebb anyag és energia felhasználásával kielégíteni és minimalizáljuk a termelőtevékenység szennyező hatásait.

29 A fenntartható fejlődés Időben folyamatos, optimális erőforrás-használat és környezeti menedzsment. A fenntartható fejlődés érdekében fenn kell tartani a természeti erőforrások által nyújtott szolgáltatásokat, és meg kell őrizni minőségüket.

30 A fenntartható fejlődés ábrája

31 Továbbfejlesztett definició Herman Daly A fenntartható fejlődés folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak.

32 A fenntartható fejlődés szimpatikus Nem igényel paradigma váltást Nagyon is beleillik a hagyományos közgazdasági gondolkodás eszmerendszerébe, Nem igényli szükségleteink korlátozását. Csak arra biztat, hogy igyekezzünk azokat kevesebb anyag és energia felhasználásával kielégíteni, és minimalizáljuk a termelés szennyező hatásait.

33 A fenntartható fejlődés Csökkenti a magas egy főre jutó fogyasztás miatti lelkiismeret furdalást, Sőt a fajlagos felhasználások összehasonlításával a fejlődőket teszi bűnössé.

34 A fenntarthatóság értelmezése Értelmezhetjük a fenntarthatóságot, mint konstans fogyasztást. Ez az értelmezés felel meg, a gyenge fenntarthatósági kritériumnak, amelynél a természeti és ember alkotta tőke egymással helyettesíthető. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot, a természeti erőforrások időben állandó (konstans) készleteként. Ez az értelmezés felel meg a szigorú fenntarthatóságnak. És végül értelmezhető a fenntarthatóság, mint generációk közötti egyenlőség is. 34

35 ERŐS KRITÉRIUM Nem elég a rendelkezésre álló teljes tőkevagyon összértékét fenntartani, hanem az egyes tőkefajták értékét külön-külön kell megőrizni Az erőforrások nem vagy csak részlegesen helyettesíthetők A tőkefajták (természeti, emberi, ember alkotta) komplementerek A piac és az ökoszisztémák időléptéke nagyságrendekkel eltér

36 GYENGE KRITÉRIUM Ha egy erőforrás szűkös lesz a piaci ár jelzi és új technológiák jönnek létre a helyettesítésére vagy a hatékonyság növelésére Alapja: a teljes tőkevagyon összértékének időbeli megőrzése a különböző tőkefajták kompenzálhatják egymást (természeti erőforrást csökkenésekor az ember alkotta erőforrások növelésével kompenzálhatunk) Pl.: ha a tiszta vizű folyót (mint természeti erőforrás) elszennyezzük, szennyvíztisztítókat hozunk létre

37 A fenntarthatóság eltérő megközelítései

38 Gyenge fenntarthatóság Szigorú fenntarthatóság Bioszféra Bioszféra Trsd. Gazd. Gazdaság Társadalom

39

40

41 A négyzetméternyi két és fél futballpályányi területű, köbméter térfogatú kísérleti laboratóriumban a kutatók hét komplett biomot hoztak létre a földiek mintájára: miniatűr óceánt, sivatagot, szavannát, esőerdőt, mocsárvidéket, egy intenzíven művelt agrárterületet, valamint emberi élőhelyet. A zárt térbe mintegy 3800 gondosan válogatott növény- és állatfajt telepítettek szeptember 26-tól szeptember 26-ig tartott. A kísérletben 4 férfi és 4 nő vett részt.

42 Tapasztalatok

43

44

45 Ökológiai felelősség Szociális jogok Fenntartható fejlődés Piacgazdaság

46 A fenntartható fejlődés követelményei a megújuló természeti erőforrások felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyező legyen a természetes vagy irányított regenerálódó (megújuló) képességük mértékével. a hulladék keletkezésének mértéke/üteme kisebb vagy megegyező legyen a környezet szennyezés befogadóképességének mértékével. a kimerülő erőforrások ésszerű felhasználási üteme, amit részben a kimerülő erőforrásoknak a megújulókkal való helyettesíthetősége, részben a technológiai haladás határoz meg.

47 A felsorolt elvek megsértése erőforrás szűkösséghez vezet feltéve, hogy: a környezet nyújtotta szolgáltatások és javak alapvetőek, nélkülözhetetlenek a gazdasági rendszer számára nem kielégítő helyettesítési lehetőségek vannak az újratermelhető tőke és a környezeti funkciók között a környezeti funkciókat a technikai haladás adott mértéke nem növeli.

48 Fenntarthatóság: a definíció problémája fenntartható használat csak a megújuló erőforrásokra vonatkozik. Azt jelenti, hogy olyan arányban használjuk ezeket, amely megújulási képességükön belül marad. fenntartható gazdaság a fenntartható fejlődés terméke, megőrzi a természeti erőforrásalapot. Alkalmazkodás révén és a tudásban, szervezésben, műszaki hatékonyságban bekövetkező tökéletesedésén keresztül folyamatosan fejlődhet. fenntartható társadalom kilenc alapelv szerint létezik

49 A fenntarthatóság kilenc alapelve 1. Az életközösségek tisztelete és védelme 2. Az emberi élet minőségének javítása 3. A Föld életképességének és sokféleségének megóvása 4. A nem megújuló erőforrások felhasználásának minimalizálása 5. A Föld teherbíró-képességének határain belül maradó növekedés 6. Az egyéni magatartás és szokások megváltozatása 7. A közösségek képessé tétele arra, hogy saját környezetükről gondoskodjanak 8. A fejlesztés és természetvédelem integrálására szolgáló nemzeti keretek kialakítása 9. Világméretű (globális) együttműködés kialakítása

50 A gazdasági növekedés és a környezeti minőség kapcsolata

51 A Világbank Évi jelentése A környezet védelme nélkül lehetetlen a fejlődés és a fejlődés nélkül nem biztosíthatók a környezet védelméhez szükséges beruházások.

52 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ALAKULÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE A világ helyzete Erőforrások Ipari termelés Élelmiszer Népesség Szennyezés

53 Mennyiségi index GDP és a szennyezés kapcsolata GDP Szennyezés idő

54 OECD országok GDP-emisszió index 200 GDP 100 Nitrogénoxid Kéndioxid Por Ólom

55 % Vezetékes ivóvízben nem részesülők főre jutó dollárbevétel (log. skála

56 Csatorna nélküli városiak aránya % főre jutó dollárbevétel (log. skála

57 Porkoncentráció a városokban g/m főre jutó dollárbevétel (log. skála

58 SO 2 koncentráció a városokban g/m főre jutó dollárbevétel (log. skála

59 Kg Települési hulladék/fő főre jutó dollárbevétel (log. skála

60 tonna CO 2 /fő főre jutó dollárbevétel (log. skála

61 GDP ($/fő) Nyugat- EU (USA) Kelet EU Ázsia(-Japán) (L) Amerika Afrika

62 Gazdasági növekedés Fejlett orsz. Volt szoc. Orsz. Közép Kelet Latin Amerika Ázsia és a Csendes óceán Afrika félsivatagos vidékei A világ nagyobbik része még 2030-ra sem éri el azt az egy főre jutó GDP-t, amelynél a környezetminőség már javulni kezdene.

63 10000 Energiafelhasználás (olajkg/fő) CND N USA S NL AUS DK A F 2000 GR IND TR P GNP ($/fő)

64 Létezik-e alagút az energiafogyasztást illetően? Energyconsumption (TOE/capita) 9 Welfair and energy consumption Hungary 2007 Hungary 2027 Swiss Danmark Ireland Hungary Source: EIU, OECD, Boston Consulting (GDP Euro/capita) Március 4. Kerekes Sándor 64

65 Energia felhasználás A számok világosan mutatják, hogy a fejlett országokban az elmúlt húsz évben az egy főre jutó GDP körülbelül háromszorosára nőtt, eközben az egy főre jutó energiafogyasztás a világ átlagát (12 %) meghaladó mértékben, mintegy 14%-kal nőtt. Abszolút számokban a magas jövedelmű országok egy főre jutó energiafelhasználása 3,8-szeresére a világ átlagának és 13,5 szerese az alacsony fejlettségi szintű országok egy főre jutó energia-felhasználásának.

66 Ezek ugyanazok a foglalkozások? Melyik fenntarthatóbb? Március 4. Kerekes Sándor 66

67 Local Agenda 21 A fenntartható fejlődés lokális programja (LA 21) azt célozza meg, hogy a természet-gazdaságtársadalom hármasában úgy teremtse meg az összhangot, hogy az a fenntarthatóság hosszú távú elveit szolgálja. A természeti tőke átváltását gazdasági tőkére csak a bioszféra követelményeit betartva, szigorú határok közt tartja megvalósíthatónak.

68 A fenntartható gazdasági fejlődés stratégiái

69 Alapkövetelmény A fenntartható fejlődés alapelveit figyelembe véve csak olyan ipari, mezőgazdasági, energetikai stratégiák fogadhatók el a jövőben, amelyek teljesítik a megőrzés és fejlesztés integrálásának követelményét.

70 Alapkérdések 1. Kialakíthatók-e a gazdálkodásnak olyan formái, olyan technológiák, eljárások amelyek kellően hatékonyak, termelékenyek, és egyúttal megfelelnek a fenntarthatóság követelményének? 2. Hogyan érhető el, hogy a fent jelzett gazdálkodási formák meghonosodjanak a gyakorlatban, hogyan vehetők rá a termelők ezek tömeges alkalmazására?

71 FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGI STRATÉGIÁK

72 Fenntartható mezőgazdasági stratégiák A mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban felmerülő környezeti problémák alapvetően mind azzal függnek össze - ahogy azt Schumacher összegzi - ".. hogy a városlakó ember elhatározta: az ipar elveit fogja alkalmazni a mezőgazdaságra ".

73 A fenntartható mezőgazdasági termelés kialakítása A vegyszerek okozta környezeti károsodás mérséklése. Takarékosság a vízzel, Takarékosság az energiával.

74 A műtrágya okozta környezeti károsodás mérséklése növelik a szerves trágyák, hulladékok, melléktermékek visszaforgatását a talajba, vetésforgóba a levegő nitrogénjét megkötő pillangósokat vetnek, genetikai átalakítással más növényeket is alkalmassá tesznek a nitrogén megkötésére. A számított mennyiségű, és pontosan a felvétel helyére juttatott műtrágya,

75 A növényvédőszer okozta környezeti károsodás mérséklése a kártevő életciklusának éppen megfelelő időpontjában permetezett növényvédő szer. A rezisztens fajták kinemesítése, a növény tenyészidejének a megváltoztatása.

76 Peszticidfelhasználás megoszlása Magyarországon termék kg/ha inszekticid fungicid herbicid

77 Takarékosság a vízzel A szivárogtató öntözőberendezések víztakarékosság, szikes talajok kezelése, a szárazságtűrő fajták kinemesítése. A haszonnövények társítása

78 A haszonnövények társítása Pld. 15 sor cukorrépa + 2 sor kukorica Kártevők nem találnak állandó környezeti viszonyokat Különböző kórokozók lehetnek egymás ellenségei

79 A fenntartható mg. elterjesztésének akadályai A természeti erőforrások társadalmi szűkösségéről gyakorlatilag nem kap tájékoztatást a gazdálkodó. Hiányoznak általában azok az intézmények és szabályozási formák, amelyek kapcsolatot létesítenének a társadalom hosszú távú érdeke - a fenntartható mezőgazdasági rendszer kialakítása - és az egyes farmer rövidtávú jóléte között.

80 FENNTARTHATÓ IPARI STRATÉGIÁK

81 Fenntartható ipari stratégiák Ipari ökológiai rendszer kialakítása. Egy ilyen rendszerben optimalizált az energia és a nyersanyagok felhasználása, a lehető legcsekélyebb mértékű a hulladéktermelés, a folyamatok szennyező melléktermékei pedig más eljárások nyersanyagául szolgálnak. a terméket eleve úgy kell megkonstruálni hogy az újrahasznosításra alkalmas legyen

82 Feladatok Az anyagkészleteket a lehető legtovább forgásban tartani. A szeméttelepi lerakás tarthatatlan. Nem megoldás a hulladék égetés

83 Szennyezés a BASF-nél index 160 készáru 100 Emisszió a levegőbe

84 Feladatok A termelő tevékenységet meg kell, hogy előzze a forrás és környezetprofil elemzés, ami nemcsak az ipari rendszerbe bemenő és kimenő anyag- és energiaáramlás minimalizálását, de azok minőségével szemben támasztott követelményeit is tartalmazzák.

85 A természetes kapitalizmus alapelvei Betartandó alapelvek: A természeti erőforrások hatékony használata Biomimikri tanulj a természettől, utánozd az ott működő rendszereket Áttérés a készletező (stock) gazdasági szemléletről a flow (szétterülő, szolgáltató) gazdasági szemléletre A természeti tőke értékteremtése (ipari ökológia, ökohatékonyság, életciklus elemzés)

86 Az ipari ökológia célja Az ipari ökológia célja, hogy a természeti rendszerek működési elveit részletesen megismerjük, és azokat célszerűen adaptáljuk az ember által létrehozott, mesterséges rendszerekre, adott esetben az ipari technológiákra. törekvés az ipari folyamatok környezeti hatásainak csökkentésére; az ipari rendszerek és a környezet működésének összehangolása

87 Az ipari ökológia jellemzői anyagnak és az energiának a természetes ökoszisztémákban megtalálható körforgását próbálja az ipari folyamatokban meghonosítani módszer révén elérhető a zéro kibocsátás nyersanyag- és energiamegtakarítás hulladék elhelyezés költségeinek csökkentése

88 Az ipari ökológia fontosabb attribútumai az ipari és környezeti rendszerek kölcsönhatásainak rendszerszemléletű vizsgálata; az anyag- és energiaáramok, és ezek átalakulásainak együttes figyelembevétele; a technológiai és környezeti problémák multidiszciplináris megközelítése; a lineáris (nyitott) rendszerek átalakítása ciklikus (zárt) rendszerekké, úgy, hogy az egyik technológiában képződő hulladék egy másik technológiában alapanyagként hasznosuljon;

89 Öko-hatékonyság az ipari ökológia, a termékek életciklus elemzése, környezetközpontú irányítási rendszerek. Az ökohatékonyság mérése a következő formula segítségével lehetséges: EE = S/MI Ahol az EE (Ecological Effectiveness) az Ökohatékonyság, az S (Service) a nyújtott szolgáltatás értéke, az MI (Material input) pedig az anyaginput.

90 ÉLETCIKLUS ELEMZÉS CYCLE ASSASMENT (LCA)

91 Életciklus elemzés (LCA): Eredetileg döntéstámogató eszközként fejlesztették ki Környezeti szempontok alapján tesz különbséget termékek, folyamatok és szolgáltatások között Definíció (LCA): A termékek, folyamatok vagy szolgáltatások teljes életciklusa alatt vizsgálja a környezeti tényezőket és környezeti hatásaikat

92 Természeti erőforrások kitermelése Alapanyagok, félkész-termékek gyártása Az egész ciklusban meghatározható és értékelhető legyen a termékek és szolgáltatások környezettel való kapcsolata Tényleges használat Használatból kivonás hasznosítás ártalmatlanítás Anyag és energiamérlegek meghatározása

93 FENNTARTHATÓ TÁRSADALMI STRATÉGIÁK

94 A fenntartható fejlődés intézményrendszere Nemzetközi közösség - EU A kormányzatok szerepe A vállalatok szerepe Az egyének, vagy civil szerveződések szerepe

95 A kormányzatok szerepe adópolitika, a megújuló energiaforrások kutatásának és fejlesztésnek támogatása, A magánbefektetők környezetbarát viselkedésre ösztönzése, a nemzetközi kereskedelem formáinak kialakítása - GATT

96 Civil szerveződések szerepe Szervezett környezetvédelmi csoportok Káros gazdálkodói és fogyasztói magatartásformák feltárása A fogyasztói igények eltolása a környezetbarát termékek irányába Médiák Nemzetközi intézményrendszer

97 Az egyének szerepe Egyének Új magatartás kialakítása, a pazarlás megszüntetése olyan jelöltekre szavaz, akik érzékenyek a környezeti problémákra Mottó Tegnap okos voltam, ezért meg akartam változtatni a világot. Ma bölcs vagyok, ezért meg akarom változtatni önmagam.

98 Út a fenntarthatóság megvalósítása felé A) Fogyasztói felelősség és tudatosság Anyag- és energia-takarékosság (víz, villany, hulladék, komposztálás stb.) a. Egyéni szint vásárlási és fogyasztási szokásaink elemzése, megváltoztatása; másképp fogyasztás mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt; a vásárolt áru eredetének ismerete; 98

99 Út a fenntarthatóság megvalósítása felé A) Fogyasztói felelősség és tudatosság b. Társadalmi szint Az eldobós fogyasztói világ okainak ismerete, tudatosítása. Teljes életútelemzés a szántóföldtől az asztalig. Figyelem az esetleg később jelentkező problémákra. A termék előállításának körülményei is fontossá válnak. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Fogyasztói bojkott. 99

100 Út a fenntarthatóság megvalósítása felé B) Az értékrend változása A környezeti tudatosság erősödése A jelen vásárlói döntés ne veszélyeztesse mások és a jövő nemzedékek szükségleteit, azaz a jövő iránti felelősség Az anyagi birtoklástól a lelki gazdagság felé fordulás Életszínvonal Életminőség 100

101 Fenntartható társadalom Bemenet Rendszer Kimenet Jó minőségű energia Fenntart ható társadalom Gyenge minőségű hőenergia Anyag Szennyezés ellenőrzés Hulladék Újrahasznosí tás

102 A fenntartható társadalom feladatai A gazdaság szívóhatásának csökkentése, az input mérséklése az anyag és energiahatékonyság növelésével. A feldolgozottságifok növelése, az anyag és energiából mind több termék és mind kevesebb hulladék kihozatala. A hasznos termékeknek az ökológiai hatékonyság szempontjából minél tovább tartása a fogyasztási folyamatban. (A mai piacgazdaság ennek ellenkezőjében igyekszik érdekeltté tenni a fogyasztót.) A fogyasztás egy szakaszából kikerült termékek lehető legmagasabb hányadának újrahasználata (reuse). Az elsődleges hulladékokat ill. a hulladékká vált termékeket újrahasznosítani (recycling). A hulladékok környezetre káros hatását semlegesíteni. (Részben az ökoszisztémák semlegesítőnyelőképességének fenntartásával, részben tisztítótechnológiák alkalmazásával.)

103 Köszönöm a figyelmet!

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A környezetvédelem kialakulásának rövid áttekintése. 92.lecke A szervezett

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Környezetgazdálkodás

Környezetgazdálkodás Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

KÖRNYEZETPOLITIKA I. -KÖRNYEZETELEMZÉS-

KÖRNYEZETPOLITIKA I. -KÖRNYEZETELEMZÉS- KÖRNYEZETPOLITIKA I. -KÖRNYEZETELEMZÉS- Bulla Miklós Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék»RENDEZET T BÁBEL« (i) (ii) (iii) (iv) TARTALOM A környezet mint érték megjelenésének és a közgondolkodás

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben?

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 Láng István Stockholm - Rió - Johannesburg Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Rachel Carson (1907-1964) amerikai írónő 1962-ben publikálta a Néma tavasz című könyvét,

Részletesebben

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban.

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. Környezetvédelem - fenntartható fejlődés I. A környezetvédelem kialakulása A környezet védelme évszázadok óta az emberi társadalom fontos feladata. Magyarországon már a 19. század második felében törvényekkel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11.

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11. Az alábbi javaslatok a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) által szervezett, 2013. szeptember 2-i civil fórumon elhangzott hozzászólásokból valamint

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A döntéshozók felelőssége Tananyag döntéshozók számára IV. rész Ez a rész a következő fejezetekből áll: 1. Bemutatja, hogy milyen környezeti fenntarthatósági szempontokat

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben