BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old."

Átírás

1 BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői old. A KIS GYUFAÁRUSLÁ Y Andersen híres története - 8. old. MIKULÁS Szt. Miklós püspök élete -11. old. GADALUPE Bemutatjuk a világ legnagyobb zarándokhelyét 12. old. Jézusra várunk Mindenki készül karácsony ünnepére, igaz, a maga módján. A kereskedelem világában december hónap az év legfontosabb időszaka, a legnagyobb haszon szerzésének az ideje. Ezért a kereskedők alaposan felkészülnek a karácsonyi vásárlásokra. Kedvezményes árakkal, tetszetős reklámokkal és a karácsonyi hangulat felkeltésével csalogatnak magukhoz az egyes üzletek. November vége óta minden karácsonyi fényben úszik, ragyog, szól a karácsonyi ének és az emberek tolakodnak a boltokban. A bennünket körülvevő világ tehát készül, de az ő készületük célja nem ugyanaz. Jézus figyelmeztet bennünket: ti nem vagytok a világból valók. A mi karácsonyi készületünk teljesen másról szól: Megváltónk születését várjuk. Az ajándékosztást nem önmagáért való célként nézzük, hanem azért akarunk szeretteinknek örömet szerezni, mert Istentől már megkaptuk a legnagyobb ajándékot: Jézus Krisztust. Bogdánffy Szilárd a boldogok között XVI. Benedek pápa március 27- én engedélyezte Bogdánffy Szilárd püspök boldoggá avatását. Az ünnepélyes szertartásra október 30-án került sor a nagyváradi székesegyházban, amelyet Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetett. A boldoggá avatási szentmisén XVI. Benedek pápa képviseletében a Szentszék Szenttéavatási Kongregációjának prefektusa, Angelo Amato érsek is részt vett, valamint a magyar és a román püspöki konferencia tagjai. Ötvenhét éve vártuk ezt a napot. Várta az itteni egész katolikus közösség, várta a magyarság, várták mindazok, akik tudták vagy sejtették, hogy milyen szörnyű megpróbáltatás nehezedett az Egyházra és a hívő emberekre a háború, majd a fanatikus kommunizmus nehéz és sötét évei alatt - mondta szentbeszédében Erdő Péter bíboros. Bogdánffy püspök személyében egy újabb vértanúval gazdagodott a magyar szentek tábora. Tehát a karácsony nemcsak evésből és ivásból, valamint az ajándékok kiosztásából áll. Karácsony szent ünnepén mi elsősorban lelki örömökben akarunk részesülni. Erre viszont fel kell készülnünk. A világ készül, készüljünk tehát mi is! Az adventi idő négy hete évszázadok óta ennek a készületnek a jól bevált módszerét adja: csendes elmélyülés, önmagunkba fordulás, imádság, jócselekedetek, bűnbánat - ez a belső megtisztulás útja. A mi vendégünk, akit várunk, rendkívüli személy. Nem a házunkba, vagy a szobánkba várjuk, hanem a szívünkbe. Szép és gyümölcsöző adventet kívánok mindenkinek! Juhász Attila

2 E S E M É Y E K Bérmálkozók dolgoztak a templomkertben Tornaújfalu. Az ősz folyamán kívül-belül megszépül a templomunk. Október első szombatjának délelőttjén a bérmálkozni készülők közmunkát végeztek a templomkertben Erdélyi István kurátor vezetésével. A fiatalok takarítottak, lekaparták a málló vakolatot a kőfalról, és ledörzsölték a régi festékréteget a bejárati kapukról. Így segítették a tornai kőművesmester, Deák Róbert munkáját. Megújult a kertben lévő bejárati kereszt is. Ezeket a felújítási munkákat az egyháztanács a tavalyi évben vette tervbe plébánosunk, Ft. Sipos György atya jóváhagyásával, idén pedig meg is valósultak. Köszönettel tartozunk a mindazoknak a híveknek és a fiataloknak, aki jó szándékkal jöttek segíteni, valamint 2 Köteles Gábor magánválallkozónak, aki a szükséges festékanyaggal BOLDOGASSZONY támogatta a templomkert megszépülését. Péter Katalin Régiónkat képviselték a Kincskeresők konferenciáján Dunaszerdahely. Ez éven ismét megszervezték a regionális értékeket kutató diákok konferenciáját. A rendezvényre október én került sor, amelyen 37 alap- és középiskola diákjai vettek részt, közöttük környékünk képviseletében két tornai és két szepsi tanuló is. A tornai magyar tanítási nyelvű alapiskola diákjai községünk érdekességeire összpontosítottak. Krompasky Kristóf a tornai erődtemplom történetét mutatta be, a kezdetektől egészen a legújabban feltárt értékes freskókig. Felkészítője Surovec Róbert mérnök volt. Molnár Krisztina a község felett kimagaslódó várromhoz kötődő legendával foglalkozott. Érdekes előadást tartott a két leánytestvérről - Krisztináról és Katalinról. Elmondta, hogy Krisztina féltékeny volt húgára udvarlója miatt és ezért tőrrel leszúrta Katalin kedvesét. Elmagyarázta a tetemrehívás középkori alapelvét és Krisztina szellemének gonoszságait. Molnár Krisztinát a konferenciára Balázs Éva tanárnő készítette fel. Kovács Katalin és Gacsay Gábor László gimnáziumi diákok városuk római katolikus templomáról szóló munkájukkal ismertették meg a jelenlévőket. Ezen kívül még Szepsi város érdekességeivel is foglalkoztak, többek között az Erzsébet térrel és a Szűz Mária szoborral. A két szepsi diák felkészítője Zajdek Andrea tanárnő volt. Ezek a diákok külön tiszteletet érdemelnek, mert vették a fáradságot, hogy képviseljék környékünket és bemutassák kincseinket a többi szlovákiai magyarnak. A versenyről mindenki győztesen távozott, mert tapasztalatokat szereztek és sok tudással lettek gazdagabbak, hiszen ez volt a konferencia alapvető célja. Surovec Róbert

3 2010 Ádvent 3 E S E M É Y E K Megújult a bejárati kereszt Tornaújfalu. Mindenszentek ünnepén Bartal Károly Tamás ny. jászóvári apát ünnepélyes keretek között megszentelte a templomkertben lévő felújított keresztet. HÍREK Helyszíni tájékozódás Perény. A zsarnói hívek küldöttsége a polgármesterrel és Ft. Sipos György atyával november 10-én meglátogatták a perényi templomot, hogy ott a helyszínen megszemléljék a templombelső festését. Látogatásuk célja elsősorban a tájékozódást szolgálta, mivel a zsarnói hívek a perényben már jól bevált céggel szeretnék elvégeztetni a templomfestést. Megújult a kerítés Tornagörgő. Október hónap folyamán felújították a plébánia kerítésének kapu körüli részét. A munkálatokat a helyi mesterek Isten dicsőségére végezték el. Őszi közmunka a plébánián A fiatalok sem akartak kimaradni a plébániai munkából Torna. A római zarándokútra jelentkező fiatalok egy csoportja október 23-án őszi közmunkát tartott a plébánián, amelynek során kitakarították a gazdasági épületeket és rendbetették az udvart. A fiatalok ezzel is meg akarták mutatni, hogy aktívan be akarnak kapcsolódni a plébánia életébe. Nemcsak a kirándulásokon vannak jelen, hanem ha kell, akkor munkájukkal is kinyilvánítják, hogy a közösséghez tartoznak. Betegek kenete Tornaújfalu. Október 24-én Tornaújfaluban és október 23-án Bódvavendégiben a vasárnapi szentmise keretén belül Ft. Sipos György atya mindkét esetben 23 hívőnek szolgáltatta ki a beteg szentségét. November 10-én, Rómában, a VI. Pál teremeben, a szerdai általános kihallgatáson a tornai plébánia zarándokcsoportja is részt vett. Ebből az alkalomból a Szentatya, XVI. Benedek pápa, magyar nyelven a következő köszöntővel fordult a tornai hívekhez: Most a magyar zarándokokat köszöntöm, akik Budapestről és Tornáról érkeztek. Kedves Testvéreim, az Egyház holnap megemlékezik Tours-i Szent Márton püspökről, aki Pannónia földjén született. Az ő közbenjárását kérve szívesen adom apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szentatya üzenetét közölte a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsora, amelyet a Magyar Katolikus Rádió is megismételt.

4 E S E M É Y E K 4 BOLDOGASSZONY Magyarul köszöntötte a tornaiakat a Szentatya ovember ig lelkiatyjuk vezetésével római zarándokúton vettek részt a tornai plébánia hívei. Erről a nem mindennapi eseményről kérdeztük a zarándoklat néhány résztvevőjét. ovák Ilona, Torna Amikor az Aventinus dombon voltunk és abból a c s e n d e s környezetből letekintettem a városra, az jutott eszembe, hogy római katolikus vagyok, és most itt vagyok Rómában, az Egyház szívében. Szerintem minden katolikus hívőnek látni kellene ezt a szent várost. Csoportunk tagjai közötti korosztályból voltak, de nem érződött közöttünk a különbség: össze voltunk hangolva, egymást segítettük. Legnagyobb élmény számomra a pápai kihallgatás volt. A Vatikáni Múzeumban olyan kicsinek éreztem magam, mint egy porszem. Nagyon tetszettek még a katakombák is. A szent lépcsők megjárása olyan volt, mint egy belső megtisztulás útja. Kulcsár Mária és József, Torna Ami bennünket a legjobban megfogott, az a Szent Péter bazilika nagysága és szépsége. A pápával való találkozás szintén felejthetetlen élményt nyújtott, nem kevésbé a II. János Pál pápa sírjánál tett tiszteletünk. A zarándokút végére egy összekovácsolt társaság lettünk, igaz, az olasz konyha nem fogott meg igazán, de hangulatunkon ez sem tudott csorbítani. Juhász Ilona, Torna Nehéz összefoglalni, hogy mi ragadott meg a leginkább, mert számomra minden új és érdekes volt. Élénken megmaradt emlékezetemben a Szt. Péter bazilika, annak magyar kápolnája, ahol nagyon szép szentmisénk volt. Megható volt a pápák sírjai között járni, és imádkozni II. János Pál sírjánál.továbbá nagyon tetszett nekem a Vatikáni Múzeum és az ókori Róma romjai is lenyűgözőek voltak Juhász Valéria, Szádudvarnok Felejthetetlen számomra a Szent Lépcső temploma. A hagyomány szerint ezeken a lépcsőkön ment fel Jézus, amikor Pilátus elé vitték. A 28 lépcsőfokon csak térden állva szabad felmenni, ami hála Istennek, nem volt számomra akadály. Élénken él az emlékezetemben a Sixtus-i kápolna is, amelynek a falai Michalangelo festményeivel vannak tele. Zarándokként nemcsak a történelemmel és a művészeti értékekkel ismerkedhettem meg, hanem elsősorban vallási élményekkel gazdagodtam. A tornai zarándokok a Piazza avona híres szökőkútja előtt Árvai Mária, Torna Róma egyszóval csodálatos: minden nagyon szép volt. El sem tudom szavakkal mondani, mert mindazt látni kell. Nagyon emlékezetes marad számomra az a szentmise, amelyet Attila atya a katakombában mutatott be. Amikor a kis Tarzícius történetét meghallottam, aki már gyerekként vértanú volt, az nekem olyan megható volt, hogy potyogtak a könnyeim. Bodnár Ilona, Torna Én még ilyen helyen eddig nem voltam. Amíg élek el nem felejtem ezt az élményt. Nagyon örülök, hogy eljutottam Rómába. Gyönyörű volt minden. Meg sem tudtam jegyezni azt a rengeteg sok helyet, azokat a szebbnél szebb templomokat és a szent helyeket, ahol jártunk. Azt hiszem, hogy csak az tudja igazán értékelni mindezt, aki ott volt és látta.

5 2010 Ádvent 5 E S E M É Y E K Mindhárom temetőben imádkoztak Elhunyt szeretteikre emlékeztek Harmadik éve gyűltek össze a tornai plébánia hívei, hogy a temető megszentelt földjén imádkozzanak halottaikért. Szádudvarnokon és Tornán Mindenszentek délutánján, Ájban pedig Halottak napján tartották meg a temetői ájtatosságot. A hívek közül egyre többen tartják fontosnak, hogy a mindenszenteki temetőlátogatást ezzel a megható, közös imádsággal is összekössék. Megemlékezés a tornai ravatalozóban Az udvarnoki hívek is szép számban gyűltek össze Beszélgetés a tornaújfalui orgona javítóival Kérem, mutassák be a cégüket! Nekünk nincs konkrét cégünk, mi magánvállalkozók vagyunk. Oda megyünk dolgozni, ahol éppen munka van. Mindhárman poprádiak vagyunk, név szerint: Ing. Slavomír Števček, Mgr. Peter Franzen és Jozef Jurčík. Milyen hibái voltak az orgonának? Elsősorban a padláson lévő ventilátor és a szúevett faanyag, amiket egy speciális folyadékkal integráltunk és azután lelakkoztuk. A fém sípokat forró vízben megmostuk, a fa sípokat pedig kiporszívóztuk. Milyen alkatrészeket kellett beszerezniük a javításhoz? Az orgona javításához még be kellett szereznünk egy új ventilátort, egy nyomásszabályozót, új sípokat és villanyvezetéket, a levegőelvezető műanyag csöveket is ki kellett cserélni, amelyek hossza 250 méter. Ezek az új alkatrészek összesen euróba kerültek. Meg vannak-e elégedve az itteni ellátással? Igen! Az áji panzióban vagyunk elszállásolva, amelyet Sipos György atya ajánlott nekünk. Ebédet az újfalui iskolában kapunk. Ha még ezen kívül szükségünk van valamire, bemegyünk a templom melletti boltba vásárolni. Szóval minden segítséget, ellátást megkapunk, amire szükségünk van. Az orgona a munkálatok után tökéletesen fog működni. Stiblyár Katalin A hívek megbecsülik az poprádi mestereket Tornaújfalu. Gulyásest keretében, október 27-én a közösségi teremben, a helyi egyházközség képviselői meghívták a faluban dolgozó orgonajavítókat egy baráti estére, hogy ezzel is kifejezzék elismerésüket a orgonajavítás eredményét látván. A kellemes hangulatban eltöltött vacsora növelte a kölcsönös megbecsülést és tiszteletet közöttünk.

6 Ö R Ö K S É G Ü K 6 BOLDOGASSZONY Szilárd püspök személyében újabb égi párfogót kaptunk engedélyezte a püspökök titokban való felszentelését. Bogdánffy Szilárdot a bukaresti nuncius 1949 februárjában szentelte püspökké. börtöneiben és a Capul Midia-i haláltáborban. Sokat kínozták. A börtönben rabtársai vigasza volt. Naponta kereste a szeretetszolgálat A szent életű püspök fiatal korában Bogdánffy Szilárd február 11-én született a Torontál megyei Feketetó községben. Temesváron tanult a piaristák gimnáziumában. Budapesten a Központi Papnevelő Intézet növendékeként hittudományi doktorátust szerzett. A nagyváradi egyházmegye papja lett. Egyénisége, lelkisége, nevelési módszere, a szegényekről való gondoskodása, a betegek látogatása maradandó hatást gyakorolt tanítványaira és híveire. Védte az üldözötteket, ezért zaklatta a román csendőrség. Fenyegették a nyilasok, mert zsidókat rejtett el és mentett meg a haláltól. A Merici Szent Angéla orsolyita harmadrend alapításával a keresztény családokat kívánta erősíteni. Tevékenyen részt vett a szatmárinagyváradi egyházmegye vezetésében. Az egyházüldözések várható fejleményeit látva Róma A szertartás része a boldoggá avatott ereklyéinek a felmutatása Rendkívüli nyelvtudására és matematikai készsége miatt diáktársai, tanítványai és paptársai az élő lexikon becenevet adták neki. Minden nyáron az országot járta, vonzotta a hegyek világa, sokat sportolt. Lenyűgöző tudású hittanár, teológiai professzor volt. Amikor a kommunista hatóságok a katolikusokat román nemzeti egyházzá akarták alakítani, szembefordult a mozgalommal. Az elsők között tartóztatták le, négy évet töltött az ország legnehezebb Részlet a boldoggá avatási szentmiséből lehetőségeit: elrejtett kenyérdarabokat adott a legyengültnek, cigarettát a dohányosnak, más helyett cipelte a nehéz zsákokat. Ezért a börtönőrök többször megverték. Ellenállása miatt a hatóságok hazaárulással vádolva 12 évi kényszermunkára ítélték. Tüdőgyulladást kapott; a börtönorvos nem adott neki gyógyszert október 2-án halt meg Nagyenyed börtönében. Az Egyházhoz való hűségéért szenvedett. Halála vértelen vértanúság volt. (Magyar Kurir)

7 2010 Ádvent 7 Á D V E T Túrmezei Erzsébet Ahol ránk Jézus vár Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések, hol csend, csend, csend... Kívül? Vagy bent? Valami mindig vár. S Valaki mindig vár. Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk - a csendben! Vad Lajos Jön a Király! (részlet) Hirtelen felharsan: Hozsánna Tenéked, Ki most Jeruzsálem kapuit átléped! Ifjak és gyermekek üdvkiáltása száll, Mind ruhát terít le s pálmát lengetve vár: Íme, jön a Király! Boldog, aki készen a Megváltójára vár, Mikor dicsőségben arkangyal trombítál, Mert eljön a Király! IGAZ TÖRTÉ ET Egy gyógyszerész különös megtérése Istennel bizony nem sokat törődő gyógyszerészsegéd voltam egy kis faluban. Gazdám nem nagyon szeretett éjjel ügyeletet tartani. Ez rendszerint rám hárult. Egyik éjjel már harmadszor keltem fel kimerülten, idegesen, ingerülten. Mikor kinyitottam az ajtót, egy copfos kis parasztlányka állt előttem recepttel a kezében. Dühömben majd hozzávágtam a kulcsot. Ne haragudjon patikus bácsi, nagyon beteg az édesanyám. De én csak dühösen, álmosan dolgoztam tovább, és elkészítettem az orvosságot. A kislány fizetett, és "Isten fizesse meg"-et is mondott. Én eltettem a pénzt, a receptet is el akartam tenni, amikor véletlenül ismét a receptre néztem. Egy pillanat alatt átfutott az agyamban egy rettenetes felismerés: Jaj, mit tettem?! Sokszoros adagot adtam az egyik alapanyagból, ami már méreg, és az az édesanya reggelre halott lehet. Mint a bolond rohantam az ajtóhoz, ki az utcára és hangosan, kiabálva mondtam: Kislány, kislány! De nem jött viszsza. Már messze járt. Betámolyogtam a hátsó kisszobába, térdre estem, kezemet összekulcsoltam, és imádkozni kezdtem ahhoz, akihez gyermekkorom óta nem imádkoztam: Hát áldj meg és segíts, ha tudsz, Isten, ha vagy az Égben. Valami effélét mondhattam, és azt sem tudom, hogy meddig tartott. Ha rövid volt is, ezer esztendőnek tűnt. És ekkor megint belehasított a csöndbe a csengő. Rohantam az ajtóhoz. Megdermedten álltam, nem akartam hinni a szememnek. Megint a copfos kislány lépett be, sírástól maszatos arccal. Néztünk egymásra. Tán már meg is halt az anyja? Akkor a kis copfos hebegve megszólalt: Patikus bácsi, ne haragudjon rám. Részeg emberektől megijedtem, elejtettem az üveget és eltörött... de nincs több pénzem. Lelkendezve újból elkészítettem az orvosságot... megsimogattam a ki copfost. És azóta hiszek és imádkozom. Bognár Cecil bencés egyetemi tanár jegyzete alapján.

8 Á D V E T Hans Christian Andersen: A kis gyufaáruslány Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett; az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadonfőtt és mezítláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy - az édesanyja hordta valamikor -, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhanc szaladt el - azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg sem találta a szegény kislány. Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta: egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezében szorongatott. Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát sem vettek tőle, és alamizsnát sem adott neki senki. Éhesen és hidegtől reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú, szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zugba, egy kiszögellő ház sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb, padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tető hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be szalmával meg ronggyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlenegy szál! Ha kihúzna egyet a skatulyából, odadörzsölné a falhoz s meggyújtaná, a lángjánál megmelegíthetné 8 a kezét. Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja! Fényes volt és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az! A szegény kis gyufaárus lány úgy érezte, mintha szép réztetejű, rézcsövű vaskályha előtt ülne - olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jólesett melegedni mellette! Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben egy gyufacsonkkal a kezében. BOLDOGASSZONY Elővett egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahullt a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg: a kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart, nagy asztal állt odabenn, finom porcelánedények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával, meg almával töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt: a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel-villával a hátában, bukdácsolva indult a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott más, csak a puszta, hideg fal. Újabb gyufát gyújtott: fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fal alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp láng, és a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott; ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. - Valaki meghalt! - mondta a kislány; emlékezett rá, hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta: "Valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten színe elé." - Megint odadörzsölt egy szál gyufát a falhoz, s egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szelíden, hívogatóan nézett le kis unokájára. - Nagyanyó! - kiáltott föl a kislány. - Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itt hagysz, ha a gyufa végigég, eltűnsz, mint a meleg kályha, meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa! Ne hagyj itt, nagyanyó! És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót; a sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, ilyen erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele; magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben: kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne, megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek újesztendő reggelén, körülötte egy halom gyufás skatulya és sok-sok elégett gyufaszál. - Melegedni akart szegényke! - mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, s milyen fényesség vette körül, amikor nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot.

9 2010 Ádvent Sándor Ernő Adventi hajnal Alföldön, fákon zúzmara, adventi hajnal zápora, ezüst mezők, ezüst világ... Szobánkban csend és béke van, karácsonyt vár a kisfiam. Ezüst mezők, ezüst világ, ti visszatérő szent csodák, ó, szép adventi hajnalok! Lelkemben halkan zengenek rég elfelejtett énekek. Ó, szép adventi hajnalok, Istent dicsérő angyalok, bús tájon, íme, zeng a szó: az éjszakának vége már, megtartó Krisztus erre jár... 9 Á D V E T Ádvent sajátos gyakorlatai Csönd, elmélkedés, imádság Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk vele, vegyünk részt a Rorate (ádventi hajnali) miséken. Készülés karácsonyra Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás és nem üzleti szellem. Bűnbánat A közelgő karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk meg lelkünket minden szennytől. Bús tájon íme zeng a szó: Istennel élni volna jó az ég alatt, a föld felett, s üdén, miként a kisfiam, Jézusra várni boldogan. Az ég alatt, a föld felett pusztítva jár a gyűlölet... Adventi hajnal zápora e csendes téli reggelen nyugodj meg fájó lelkemen. Adventi hajnal zápora, új boldog élet mámora ó, hullj reám, ó, hullj reám! Hozzátok el a nagy csodát ezüst mezők, ezüst világ! Az adventi naptár Adventi naptárt már hetekkel karácsony előtt mindenfelé vásárolhatunk. A préselt ajtócskák mögött kis csokoládémeglepetések várnak a kíváncsi édesszájúakra. Más adventi naptárak fából készült kis dobozokból állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó vagy csomagocska van a naptárban, hogy december minden napjára jusson egy ajándék szentestéig. Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul esett neki, hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: Hányat kell még aludnunk, hogy megjöjjön a Jézuska? Egy nap fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia mindennap lecsippenthetett egyet. A kisfiúból idővel felnőtt lett. Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta, hogy más gyerekeknek is örömet szerezhetne vele, és ezért elhatározta, hogy adventi naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora foglalkozott adventi naptárak készítésével. Gerhard Lang, az adventi naptárak atyja, 1974-ben hunyt el Münchenben, igen idős korában.

10 Á D V E T 10 BOLDOGASSZONY Ádvent szimbólumai A viola szín: az összeszedettség, szent fegyelem és bűnbánat színe. Az oltár díszítetlen, az orgona legfeljebb az éneket kíséri: ezek a visszafogottság, a várakozó komolyság jelei. Nem liturgikus jelkép, nem is kerülhet a liturgia megszentelt formái elé, de segítheti elmélyülésünket az újabb korban divatba jött ádventi koszorú. Mintegy élő naptár mutatja a családnak, a templomi közösségnek a karácsony közeledését. A katolikusok az ádventi koszorúra három lila és egy rózsaszínű gyer-tyát tesznek a liturgikus színeknek megfelelően. BARA GOLÁS A KALE DÁRIUMBA DECEMBER - DECEMBER Karácsony vagy télelő hava. Állatövi jegye: Nyilas - Bak. December változatlanul bekerült a Gregorián naptárba, mint a napév 12. (utolsó), 31 napos hónapja. A régi rómaiak korában ez a dolgos napokat követő pihenés, szórakozás, nagy lakomák, dáridók időszaka volt. 4 - Szt. Borbála. Borbála a hajadon lányok pártfogója, a bányászok és a tüzérek védőszentje, aki Kr. u. 306-ban halt vértanúhalált Nikodémiában. Napján a női látogató szerencsétlenséget hoz. A Borbála-hajtás közismert szokás. Ha Borbála napkor a vízbe tett gyümölcság (meggy, cseresznye) karácsonyra kivirágzik, a lány férjhez megy. Tilos volt: a ruhát kint hagyni, mert a boszorkányok ekkor szerezték be a szükséges ruhadarabokat, vagy bármit is kölcsön adni, mert elviszi a szerencsét. Ajánlott tevékenység volt a borfejtés és a tollfosztás. 6 - Szt. Miklós püspök. Általában ekkor megérkezik az első hó, és ezért azt szokták mondani: Miklós megrázta a szakállát. A Miklós napi időjárás megmutatja a várható karácsonyt. Szent Miklós a kisázsiai Patara városában született Kr. u. 245-ben. Fiatalon püspökké választották. Patrónusként tisztelték: a molnárok, a halászok, a révészek, a pékek, a diákok, de a gyerekek várt(j)ák legjobban érkezését Szt. Lúcia vértanú. Ünnepét téli napfordulónak tartja a néphit. Szent Lucának híres napja, a napot rövidre szabja. Ez a nap régen dologtiltó nap volt. Különösen az asszonyoknak kellett a tűvel (varrással) vigyázni, nehogy bevarrják a tyúkok fenekét, mert ha igen, akkor nem tojtak a jövő évben. Lucának két arca volt: egyfelől keresztény vértanú (elhunyt Kr. u. 310-ben), másrész gonosz, rontó nőalak. Ezen a napon a gazdasszony egy tányérba tett egy maroknyi búzát, gondosan locsolgatta, s búzaszemek hajtásából következtetett a jövő évi termésre. Ezzel a zöldhajtással díszítette a karácsonyi asztalt vagy a betlehemet. A nap hagyománya, a lucaszék-készítés. Ismeretes, hogy a 13 napon át, különös módon készült kisszéknek varázserőt tulajdonítottak, mert állítólag az éjféli misén erre felállva felismerhetőek voltak a falu boszorkányai. A lucaszék készítésének hagyománya lassan elvész a múlt homályába Karácsony szent napja Rigmusok: Karácsony szent éjszakáján öröm, ha hó esik rája. yitott ajtó, zöld karácsony húsvéti hó, ablakrácson. Karácsony szent éjszakáján, ha szél támad kelet táján S nyikorog a házereszték: jelenti a marhák vesztét. Ha a szelet nyugat nyomja: sok ember száll nyugalomra. Ha meg a szél délről indul: sok-sok beteg nyög, a kinyúl. De annál jobb észak szele: a szerencse üzen vele. Amilyen idő van Ádám és Éva napján, olyan lesz a hónap végéig. Első napja, na fényt szór rád: boldog lesz majd minden órád. Másod napja, hogyha fényes: jövő éved csak szegényes. Fekete karácsony - fehér húsvét. Meleg karácsony - hideg tél Szt. Szilveszter pápa. E nap éjszakáján a néphit szerint, az állatok is megszólalnak emberi nyelven. Rigmus: Szilveszter, ha sírva múlt, reménységünk sírba hullt. Ha az évet jól zárja: ember csak a jót várja. Ha kíváncsiak vagyunk, milyen lesz az időjárás az új esztendőben, megtudhatjuk egyszerű kísérlettel: egy nagy fej vöröshagymát kettévágunk és lebontunk róla 12 réteget, majd mindegyiket besózzuk. Reggelre megszületik a jóslás: amelyiken elolvadt a só, az a hónap esős lesz, amelyiken pedig megmaradt a só, az a hónap száraz lesz az új évben. Mázik Mihály

11 2010 Ádvent 11 K U L T Ú R A A Szt. Miklós bazilika a Dél-olaszországi Bariban A HÓ AP SZE TJE SZE T MIKLÓS PÜSPÖK ( ) Ünnepe: december 6. Az ajándékozó szeretet szentje, a gyermekek Mikulása, a télapó eredete. Valószínűleg ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. A középkor óta a tizennégy segítő szent közé sorolják. A III. században, gazdag család gyermekeként született Patara városában. Szülei halála után neveléséről atyai nagybátyja, Patara érseke gondoskodott. Gyermekévei alatt Miklós megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Emberszeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. 24 évesen Jeruzsálembe indult zarándokútra. Útközben több tengerész életét mentette meg, amiért azok védőszentjükké fogadták, de rajtuk kívül a kereskedők, a gyógyszerészek, a gyermekek és a diákok is védőszentjükként tisztelik. A zarándokútról hazafelé a Myra-i templomba tért be imádkozni, ahol csodás körülmények között, a Szentlélek sugallatára püspökké választották. 52 évig tartó püspöki szolgálata alatt szeretete, valamint a gyermekekkel és az emberekkel való törődése miatt nagyon megszerették. Szüleitől örökölt hatalmas vagyonát a szegények között osztotta szét. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította. Esténként órákat sétált a város utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. A legenda szerint, amikor Miklós püspök megtudta, hogy a kolostor szomszédságában élő elszegényedett nemes ember nem tudja kiházasítani három lányát, éjnek idején a nyitott ablakon át egy erszény aranyat dobott be a családhoz. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy erszényt juttatott el a második lánynak. Az ott lakók ekkor kimentek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhába öltözött öregember siet el a sötétben. A harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt. Miklós az ablakot zárva találta, így kénytelen volt felmászni a ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén keresztül bedobni az aranyat. A legkisebb lány éppen akkor tette ki harisnyáját a tűzhelybe száradni, és az arany pontosan abba esett bele. Csak egy bizonyos idő elteltével jöttek rá arra, hogy a titkos jótevő maga Miklós püspök volt, mivel december 5-én, névnapja előestéjén rendszeresen megajándékozta a gyermekeket mindenféle édességgel. Az ilyen adakozásaiért a nép elnevezte Noel Baba -nak, ami Ajándékozó Apát jelent. Szt. Miklós hosszú, békés öregkort ért meg. Myrában temették el. Maradványainak egy részét 1087-ben az olaszországi Bari városába szállították át. A mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mikor vált szokássá az ajándékosztás. Egyes források szerint a szent halála után az emberek utánozni kezdték Miklós püspököt, s halálának napján, december 6-án ajándékokat adtak barátaiknak, de főként gyermekeiknek. Kulcsár Enikő LEVELET KAPTU K Templomszentelés Olvasóink közül bizonyára sokan voltak már a csízi (Číž) gyógyfürdőben, és szabadidejükben részt vettek az Idősek otthona melletti kápolnában a szentmiséken. Elég messze van, és nehezen megközelíthető a fájós lábú betegeknek a Jézus szívének szentelt kis kápolna. Ezentúl közelebb is részt vehetnek a szentmiseáldozaton a fürdő vendégei és a helybéliek, mivel XI. 7-én, Vladimír Filo püspök atya Szent Gorazd (magy. Szórád) tiszteletére ünnepélyesen felszentelte az új, modern katolikus templomot, amelyet már 1996-ban elkezdtek építeni. A sok átépítés és egyéb nehézségek után, a hívek most végre átvehették szép új templomukat.

12 K U L T Ú R A 12 HÍRES BÚCSÚJÁRÓHELYEK BOLDOGASSZONY GUADALUPE Alapítva: 1531 Titulusa: Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária Hol található: Mexikó A kegytemplom felszentelése: 1709 Búcsúnapja: december 12. Zarándokok egy éven: kb. 20 millió A Guadalupe-i Szűzanya Mexikó legismertebb vallási, kulturális és nemzeti szimbóluma. Különösen fontos a mexikói indiánok számára, hiszen a Szent Szűz a feljegyzések szerint egy indiánnak, Juan Diegónak jelent meg 1531 telén. A jelenések alkalmával a Szűzanya arra kérte a földművest, hogy menjen a mexikói püspökhöz, s kérje, hogy azon a helyen építtessen egy kápolnát. A püspök kétkedve fogadta a kérést, és jelet kért a férfitól. Diego ismét találkozott a Szűzanyával, aki felküldte őt a hegytetőre, hogy ott szedje tele rózsával köpenyét, mutassa azt meg őneki s azután vigye el a püspöknek. A püspök előtt Juan Diego köpenyéből decemberben rózsak hullottak ki, ruhája elején pedig egy gyönyörű Mária-kép jelent meg. Zumárraga püspök ezek láttán már nem kételkedett tovább, a kápolna elkészült, közelében pedig forrás tört a felszínre, amelynél azóta számos csoda történt. E helyen épült fel a későbbiekben a Miasszonyunk-székesegyház, ahol máig őrzik Diego köpenyét a csodás Mária-képpel, melynek hatására néhány év alatt 9 millió indián keresztelkedett meg. A köpenyen lévő képnek a fennmaradása is csodaszerű. A ritka szövésű anyag ugyanis festésre nem alkalmas, de ha nem festik be, 20 év alatt szétmállik. Ha viszont befestik, akkor már 5 év alatt tönkre megy. Ez a kép azonban 480 éven keresztül sértetlenül fennmaradt, pedig korábban még üveglappal sem védték ban a Mexikóban élő Fritz Hahn professzor két rostszálat vett ki a kép anyagából, hogy azokat megvizsgálja, de sem a kép rostszálain, sem magukban a rostokban nem talált festék nyomokat. A későbbiekben festők és restaurátorok hosszas vizsgálódások után egyhangúan megállapították, hogy a kegyképen nincs ecsetnyom, ami azt bizonyítja, hogy a Szent Szűz képe nem festmény ben egy grafikus nagyító alatt vizsgálta meg a Szűzanya arcát és a jobb szem pupillájában egy férfialak felső testét vélte kirajzolódni. Ez az esemény Mexikóváros érsekét egy kutató bizottság sürgős megalakítására ösztönözte. Négy évi munka után nyilvánosságra hozták, a Szűzanya szemében maga Juan Diego látható. Ezután szemorvosok is megvizsgálták a képet, és arra a megállapításra jutottak, hogy a Szent Szűz szeme ugyanazokat a fényreflexeket mutatja, mint az elő embereké. További vizsgálatok azt is bizonyítják, hogy a Boldogasszony szemeiben még további két személy, Zumárraga püspök és egy másik püspök is látható, s hogy a jobb szeme tökéletesebben tükrözi az emberi alak-csoportot, mint a bal szeme. Az 1980-as borzalmas földrengés idején a bazilikát és a kegyképet a legkisebb sérülés sem érte. Juan Diego köpenye, egyébként, már számos terrortámadást is sértetlenül megúszott. Például, 1921-ben, amikor Luciano Perez egy virágcsokrba helyezett bombát tett a kegykép elé. A robbanás teljesen szétzúzta a főoltárt és a szomszédos házak ablakait, de a képet védő üveg sértetlen maradt. A kegyképet őrző bazilikát a világ leglátogatottabb zarándokhelyének tartják. A Guadalupe-i Szűzanyát először Mexikó, majd Amerika és a Fülöp-szigetek védőszentjévé nyilvánították. Kulcsár Enikő Mexiko fővárosában található világhírű kegytemplom

13 2010 Advent 13 F E J T Ö R Ő I. PÉLDABESZÉDEK - A SZÍVTELE SZOLGÁRÓL 1. A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd egy olyan szolgáról szól, aki a. Rengeteg pénzzel tartozott a királynak b. Nem akart dolgozni c. Súlyos beteg volt 2. Hogyan viselkedik a király, amikor a szolga könyörögni kezd? a, Elbocsátja b, Megkönyörül rajta és elengedi az adósságát c, Börtönbe veti 3. Hogyan viselkedik a szolga a társával szemben, aki kevés pénzzel tartozott neki? a, Elengedi a tartozását b, Börtönbe vetteti c, A királyhoz küldi 4. Mit tanít nekünk Jézus ebben a példabeszédben? a, Nagylelkűen meg kell bocsátanunk felebarátunknak b, Nem kell megkönyörülnünk másokon II. KERESZTREJTVÉ Y - A megfejtés a vízszintes 1. és 27. sorokban olvasható Vízszintes: 1. Az igevers első része 8. Perzsa uralkodói cím volt 11. Jeremiás próféta lakóhelye (Jer 1,1) 12. Sámson párja! 14. Kínai hosszmértékegység 15. A nőszirom rendszertani neve 17. Ma nekem, holnap...- szólás 18. Ez a közelebbi 20. A tequila egyik alapanyaga 22. Francis..., a Love Story filmzenéjéért 1971-ben Oscar-díjat nyert zeneszerző 23. A négy evangelista egyike 25. Állóvíz a Turánialföldön 27. Az igevers második része 28. Pusztító 29. Derek, amerikai színésznő 30. Fémből készült, henger alakú tárgy 32. Nagyon fél 34. Attól kezdve! 35. Hegycsúcs 37. Kebel 38. Ókori város, Mukis fővárosa (ALALAH) 40. Laci, rajzfilmhős 42. Bírósági ügy 44. Fejér megyei község 46. Network Attached Storage, röviden 47. Formai 49. Heveny 51. Új-zélandi gépkocsi jelzés 52. Nebuló 54. Heccelő 56. Endre, költőóriásunk. Függőleges: 1. Oregon székhelye 2. Saját magunk túlzott szeretete 3. Kettőzve: a vizek városa 4. Ilyen csiga is van 5. Mózes öt könyve 6. Világhírű svéd sportszermárka 7. Fogdában van 8. Budavári jármű 9. iacta est, a kocka el van vetve, latinul (ALEA) 10 Harcászattal kapcsolatos fogalom, latin neve: ius in bello 13. A földre 16. bíró, Móricz Zsigmond regénye 19. RS! 21. Ruhát készít 24. Szeretettel ölel 26. Indián oszlop 29. Magasan képzett éneklési mód, gazdag érzelmi kifejezéssel 30. A, Jack London regénye 31. Francia város (DOLE) 33. Fosztóképző, a tlen párja 36. A Máriával rokon női név 38. Nemesfém 39.Hátulgombolós, Henry Winkler 1993-as filmje 41. Eszem -., lakoma 43. Áruba bocsát 45. Bunny, Tapsi Hapsi angol neve (BUGS) 48. Q! 50. Trombitahang móg, dohog 55. Az ezüst vegyjele Az előző szám helyes megfejtései: I. 1. A, 2. B, 3. B KERESZTREJTVÉNY: Vízszintes 1: AZ ÚR ANGYALA, 14: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG, 50: KANAAN, 51: ALLELUJA, Függőleges 20: PETŐFI.

14 K A P C S O L A T 14 BOLDOGASSZONY Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. (Zsolt 16,8) Nagyon sok szeretettel köszöntjük ZSIGRAI JÓZSEF É, szül. FAZEKAS A ÁT, aki november 30-án ünnepelte 85. születésnapját, Zsarnón. E jeles nap alkalmából kívánunk neki erőt, egészséget és még sok boldog évet. Kérjük a Jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát, hogy még sokáig lehessen közöttünk. Mindezt szívből kívánja neki egyetlen lányunokája: Marika családjával. Hálás szívvel köszöntjük szerető édesanyát és nagymamát, özv. KOVÁCS JÁ OS É, szül. FAZEKAS ILO ÁT, Tornán, aki november 22-én töltötte be 80. életévét. Isten adjon neki erőt és türelmet, a Fájdalmas Szűzanya pedig álljon mellette fájdalmakkal járó fekvőbetegsége elviselésében. Szerető leánya: Katalin, 2 unokája: Erika és Gabi Viszlay Borbála Szádudvarnok KEDVE C RECEPTEM MÉZESKALÁCS Karácsony ünnepéhez közeledve egyik kedvenc ünnepi édességünk receptjét adjuk közre. Hozzávalók: 1/2 kg simaliszt, 20 dkg porcukor, 1 kávéskanál szódapor, 1 kávéskanál fahéj, 2 kávéskanál kakaó, 12 dkg vaj (palmarin), 4 kanál méz, 2 egész tojás. A máz receptje, amellyel megkenjük a süteményt: 1 tojásfehérje, 15 dkg porcukor. A hozzávalókat jól összegyúrjuk, majd egy óráig a tésztát hűtőben pihentetjük. Ezután kb. fél centisre nyújtjuk, kiszaggatjuk és megkenjük egy felvert tojással. 180 fokon sütjük. A kihűlt sütiket többféle módon díszíthetjük: megszórhatjuk élelmiszergyöngygyel, vagy a fentiekben leírt mázzal. Áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Szeretettel köszöntjük 40. születésnapja alkalmából PODOLI SKY JÓZSEF É, szül. HODERMARSZKI A ÁT. Kívánunk neki jó egészséget, sok boldogságot, örömöt és Istentől megáldott további békés életet. Férje, fiai, lánya, szülei, testvére családjával, keresztanyja és a rokonság. Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! (Zsolt 91, 2) Szívünk teljes szeretetével köszöntjük VISZLAY KRISZTIÁ T, aki december 6-án ünnepli 35. születésnapját. A Jó Istent áldása kísérje őt további életútján! Szerettei Amíg szívem dobog, Szűz Mária, nem szűnik szeretni Téged soha! Szeretettel köszöntjük nyugdíjas társunkat KMEC MIHÁLY É szül. BALTA MÁRIÁT Tornán, aki nov. 27-én tölti be 80. életévét. A Mindenható Isten áldása és a Boldogasszony oltalma kísérje életének további napjait! A tornai nyugdíjas klub tagjai Halálának első évfordulóján köszönetet mondunk mindazoknak, akik november 3-án a zsarnói temetőbe elkísérték utolsó útjára GÖRCSÖS BÉLÁT, aki 52 éves korában hirtelen távozott el szerettei köréből. Gyászoló édesanyja, két fia, felesége és testvére családjával Megemlékezés Elmentél tőlünk ép tíz éve, Kint pihensz a tornai temetőben. Sok emlék, ami itt maradt nekünk, Amíg élünk, te is itt vagy velünk. Szomorú szívvel emlékezünk november 7-én özv. FAZEKAS ILO ÁRA, kinek hálás szíve ezen a napon szűnt meg dobogni. Emlékét őrző leánya Ilona, unokája Kati és 2 dédunokája: Erika és Gabi

15 2010 Ádvent M I S E R E D A T O R A- Ú J F A L U I P L É B Á I Á November 28. Ádvent 1. vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi December 5. Ádvent 2. vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi December 8. Szerda, Szeplőtelen fogantatás 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi December 12. Ádvent 3. vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 11:00 Bódvavendégi December 19. Ádvent 4. vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi 15 T O R A Ú J F A L U PLÉBÁ IÁI K ÉLETÉBŐL A keresztség szentségében részesültek Gáspár Márton, nov. 13, Torna Fazekas Dávid, nov. 15, Zsarnó Szentségi házasságot kötöttek ovember 20-án, a zsarnói templomban: Jacsman Zoltán, Jacsman Lajos és Beteg Zsuzsanna fia, jánoki lakos és Spisák Anita, Spisák András és Klotnya Magdolna leánya, zsarnói lakos. Az örökkévalóságba költöztek Kiss József, okt. 31, (74 éves), Torna Somogyi Sándor, nov. 11, (70 éves), Torna özv. Lukács Aladárné, szül. Kala Teréz, nov. 11, (86 éves), Torna PLÉBÁ IAI KATEKÉZIS A TOR AI PLÉBÁ IÁ ELSŐÁLDOZÓK HITOKTATÁSA nov. 26 dec. 3 dec. 10 Szt. István 16:00 16:00 16:00 Szt. Erzsébet 16:00 16:00 Savio Szt. Domonkos 17:00 17:00 17:00 Szt. Imre 14:30 MI 14:30 MI 14:30 MI BÉRMÁLKOZÓK HITOKTATÁSA Hétvégenként a következő időpontokban lesz: nov. 27 dec. 4 dec. 11 Szt. László 15:00 15:00 15:00 Boldog Sára 14:00 14:00 14:00 Szt. Márton 11:00 11:00 11:00 Advent közeledik. Rövidülnek a nappalok Egyre növekszik a sötét Krisztus Királyt ünnepeljük s lassan lezárul az Egyházi év. Advent, advent, Úrjövet - advent. Isten Megváltót ígért, csendben várakozzunk emberek míg véget nem ér az éj. Isten beváltja a szavát, OLVASÓ K VERSE nekünk is elküldi Szent Fiát. Készítsük elő lelkeink, úgy várjuk Máriát, hogy szívünk jászolba tehesse kisded Jézuskát. Glória, glória - csendül angyali ének Dicsőséges mennyben az Istennek és békesség a jóakaratú emberek most élő földi seregének. AME FEL ŐTT HITTA TOR Á A tornai nyugdíjas klub épületében 17:45-től a következő napokon lesz felnőtt hittan: december 4., (péntek) és december 10. (péntek). Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból! Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! (Róm 13,12)

16 T O R A 16 BOLDOGASSZONY, 2010 Ádvent M I S E R E D A T O R A I P L É B Á I Á November 28. Ádvent 1. vasárnapja 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna December 5. Ádvent 2. vasárnapja 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna December 8. Szerda, Szeplőtelen fogantatás 15:00 Áj 17:00 Udvarnok 18:00 Torna December 11. Szombat, Ádvent 3. vasárnapja 14:30 Áj December 12. Ádvent 3. vasárnapja 8:30 Udvarnok 10:00 Torna, szlovák 11:00 Torna, magyar December 19. Ádvent 4. vasárnapja 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna SZT. MIKLÓS PÜSPÜK Ü EPE Ádvent 2. vasárnapján, dec. 5-én a vasárnapi szentmise végén Mikulás-ünnepet tartunk a tornai templomban. A szülők, akik szeretnének, ha Szt. Miklós püspök csomagot hozna a gyereküknek, vegyék fel a kapcsolatot Krompaszky Tünde hitoktatóval. Ezen a vasárnapon adventi könyv- és kegytárgyvásárt tartunk a templomunkban. KARÁCSO YFA DÍSZÍTÉS TOR Á Dec. 23-án, csütörtökön 11 órakor kerül sor a karácsonyfák díszítésére a tornai templomban. Mindenkit szeretettel várunk, mert szükségünk van segítő kezekre. Rorate szentmisék Tornán A tornai templomban az adventi idő folyamán a következő napokon lesznek rorate-misék 6:30-kor: Karácsonyi gyóntatások A gyóntató atyák elhelyezkedése Tornán a közös karácsonyi gyóntatáson, amely december 19-én, vasárnap, 15 órakor kezdődik. Dec. 3. Dec. 6. Dec. 7. Dec. 10. Dec. 13. Dec. 14. Dec. 20. Dec Mons. Gábor Bertalan 2. Ft. Száraz János 3. Ft. Gajdo József 4. Ft. Sipos György 5. Ft. Juhász Attila 6. Ft. Bartko Elek 7. Ft. Bartal K. Tamás 8. Ft. Eigel Gábor 9. Ft. Mondok István KARÁCSO YI GYÓ TA- TÁSOK A KÖR YÉKE Áj dec. 11, 15:00 Bódvavendégi dec. 11, 16:15 Zsarnó dec. 11, 14:30 Tornaújfalu dec. 11, 16:00 Szádudvarnok dec. 18, 8:30 Tornagörgő dec. 18, 10:30 Somodi dec. 12, 15:00 Tornahorváti dec. 17, 17:00 Szepsi dec. 18, 15:00 Torna dec. 19, 15:00 BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 442, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Internetes elérhetőségünk:

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele A Komáromi Szent András plébánia hírlevele Gyerekeknek Ad v e n t 3. va s á r n a p j a 2014. december 14. Kön n y t ü n d é r Pankát elkényeztették a szülei. Mindent megkapott, amit csak kért. Hangos

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

IV. évf. 4. 4. . szám Szerkesztette: Gábor. Polgármesteri jegyzet. Gondolatok Böjte atyától. A karácsony ízei Európában

IV. évf. 4. 4. . szám Szerkesztette: Gábor. Polgármesteri jegyzet. Gondolatok Böjte atyától. A karácsony ízei Európában TARTALOM: Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet Gondolatok Böjte atyától A karácsony ízei Európában H. C. Andersen: A kis gyufaárus lány Karácsonyi versek Aktuális Karácsonyi keresztrejtvény

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 7 Tiszták, hősök, szentek szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 2014 Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett ( 2 ) SZENT CECÍLIA ünnepe: november

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Mihály Kamilla: Szent Család Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez. Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak. Népének

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS --------------------------

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- Johannes Vermeer: Krisztus Mária és Márta házában 1 BETÁNIAI LÁNY Van a ház körül munka

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró Olaszország Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró A csizma alakú ország a kultúra és a művészetek bölcsőjének

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben