BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old."

Átírás

1 BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői old. A KIS GYUFAÁRUSLÁ Y Andersen híres története - 8. old. MIKULÁS Szt. Miklós püspök élete -11. old. GADALUPE Bemutatjuk a világ legnagyobb zarándokhelyét 12. old. Jézusra várunk Mindenki készül karácsony ünnepére, igaz, a maga módján. A kereskedelem világában december hónap az év legfontosabb időszaka, a legnagyobb haszon szerzésének az ideje. Ezért a kereskedők alaposan felkészülnek a karácsonyi vásárlásokra. Kedvezményes árakkal, tetszetős reklámokkal és a karácsonyi hangulat felkeltésével csalogatnak magukhoz az egyes üzletek. November vége óta minden karácsonyi fényben úszik, ragyog, szól a karácsonyi ének és az emberek tolakodnak a boltokban. A bennünket körülvevő világ tehát készül, de az ő készületük célja nem ugyanaz. Jézus figyelmeztet bennünket: ti nem vagytok a világból valók. A mi karácsonyi készületünk teljesen másról szól: Megváltónk születését várjuk. Az ajándékosztást nem önmagáért való célként nézzük, hanem azért akarunk szeretteinknek örömet szerezni, mert Istentől már megkaptuk a legnagyobb ajándékot: Jézus Krisztust. Bogdánffy Szilárd a boldogok között XVI. Benedek pápa március 27- én engedélyezte Bogdánffy Szilárd püspök boldoggá avatását. Az ünnepélyes szertartásra október 30-án került sor a nagyváradi székesegyházban, amelyet Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetett. A boldoggá avatási szentmisén XVI. Benedek pápa képviseletében a Szentszék Szenttéavatási Kongregációjának prefektusa, Angelo Amato érsek is részt vett, valamint a magyar és a román püspöki konferencia tagjai. Ötvenhét éve vártuk ezt a napot. Várta az itteni egész katolikus közösség, várta a magyarság, várták mindazok, akik tudták vagy sejtették, hogy milyen szörnyű megpróbáltatás nehezedett az Egyházra és a hívő emberekre a háború, majd a fanatikus kommunizmus nehéz és sötét évei alatt - mondta szentbeszédében Erdő Péter bíboros. Bogdánffy püspök személyében egy újabb vértanúval gazdagodott a magyar szentek tábora. Tehát a karácsony nemcsak evésből és ivásból, valamint az ajándékok kiosztásából áll. Karácsony szent ünnepén mi elsősorban lelki örömökben akarunk részesülni. Erre viszont fel kell készülnünk. A világ készül, készüljünk tehát mi is! Az adventi idő négy hete évszázadok óta ennek a készületnek a jól bevált módszerét adja: csendes elmélyülés, önmagunkba fordulás, imádság, jócselekedetek, bűnbánat - ez a belső megtisztulás útja. A mi vendégünk, akit várunk, rendkívüli személy. Nem a házunkba, vagy a szobánkba várjuk, hanem a szívünkbe. Szép és gyümölcsöző adventet kívánok mindenkinek! Juhász Attila

2 E S E M É Y E K Bérmálkozók dolgoztak a templomkertben Tornaújfalu. Az ősz folyamán kívül-belül megszépül a templomunk. Október első szombatjának délelőttjén a bérmálkozni készülők közmunkát végeztek a templomkertben Erdélyi István kurátor vezetésével. A fiatalok takarítottak, lekaparták a málló vakolatot a kőfalról, és ledörzsölték a régi festékréteget a bejárati kapukról. Így segítették a tornai kőművesmester, Deák Róbert munkáját. Megújult a kertben lévő bejárati kereszt is. Ezeket a felújítási munkákat az egyháztanács a tavalyi évben vette tervbe plébánosunk, Ft. Sipos György atya jóváhagyásával, idén pedig meg is valósultak. Köszönettel tartozunk a mindazoknak a híveknek és a fiataloknak, aki jó szándékkal jöttek segíteni, valamint 2 Köteles Gábor magánválallkozónak, aki a szükséges festékanyaggal BOLDOGASSZONY támogatta a templomkert megszépülését. Péter Katalin Régiónkat képviselték a Kincskeresők konferenciáján Dunaszerdahely. Ez éven ismét megszervezték a regionális értékeket kutató diákok konferenciáját. A rendezvényre október én került sor, amelyen 37 alap- és középiskola diákjai vettek részt, közöttük környékünk képviseletében két tornai és két szepsi tanuló is. A tornai magyar tanítási nyelvű alapiskola diákjai községünk érdekességeire összpontosítottak. Krompasky Kristóf a tornai erődtemplom történetét mutatta be, a kezdetektől egészen a legújabban feltárt értékes freskókig. Felkészítője Surovec Róbert mérnök volt. Molnár Krisztina a község felett kimagaslódó várromhoz kötődő legendával foglalkozott. Érdekes előadást tartott a két leánytestvérről - Krisztináról és Katalinról. Elmondta, hogy Krisztina féltékeny volt húgára udvarlója miatt és ezért tőrrel leszúrta Katalin kedvesét. Elmagyarázta a tetemrehívás középkori alapelvét és Krisztina szellemének gonoszságait. Molnár Krisztinát a konferenciára Balázs Éva tanárnő készítette fel. Kovács Katalin és Gacsay Gábor László gimnáziumi diákok városuk római katolikus templomáról szóló munkájukkal ismertették meg a jelenlévőket. Ezen kívül még Szepsi város érdekességeivel is foglalkoztak, többek között az Erzsébet térrel és a Szűz Mária szoborral. A két szepsi diák felkészítője Zajdek Andrea tanárnő volt. Ezek a diákok külön tiszteletet érdemelnek, mert vették a fáradságot, hogy képviseljék környékünket és bemutassák kincseinket a többi szlovákiai magyarnak. A versenyről mindenki győztesen távozott, mert tapasztalatokat szereztek és sok tudással lettek gazdagabbak, hiszen ez volt a konferencia alapvető célja. Surovec Róbert

3 2010 Ádvent 3 E S E M É Y E K Megújult a bejárati kereszt Tornaújfalu. Mindenszentek ünnepén Bartal Károly Tamás ny. jászóvári apát ünnepélyes keretek között megszentelte a templomkertben lévő felújított keresztet. HÍREK Helyszíni tájékozódás Perény. A zsarnói hívek küldöttsége a polgármesterrel és Ft. Sipos György atyával november 10-én meglátogatták a perényi templomot, hogy ott a helyszínen megszemléljék a templombelső festését. Látogatásuk célja elsősorban a tájékozódást szolgálta, mivel a zsarnói hívek a perényben már jól bevált céggel szeretnék elvégeztetni a templomfestést. Megújult a kerítés Tornagörgő. Október hónap folyamán felújították a plébánia kerítésének kapu körüli részét. A munkálatokat a helyi mesterek Isten dicsőségére végezték el. Őszi közmunka a plébánián A fiatalok sem akartak kimaradni a plébániai munkából Torna. A római zarándokútra jelentkező fiatalok egy csoportja október 23-án őszi közmunkát tartott a plébánián, amelynek során kitakarították a gazdasági épületeket és rendbetették az udvart. A fiatalok ezzel is meg akarták mutatni, hogy aktívan be akarnak kapcsolódni a plébánia életébe. Nemcsak a kirándulásokon vannak jelen, hanem ha kell, akkor munkájukkal is kinyilvánítják, hogy a közösséghez tartoznak. Betegek kenete Tornaújfalu. Október 24-én Tornaújfaluban és október 23-án Bódvavendégiben a vasárnapi szentmise keretén belül Ft. Sipos György atya mindkét esetben 23 hívőnek szolgáltatta ki a beteg szentségét. November 10-én, Rómában, a VI. Pál teremeben, a szerdai általános kihallgatáson a tornai plébánia zarándokcsoportja is részt vett. Ebből az alkalomból a Szentatya, XVI. Benedek pápa, magyar nyelven a következő köszöntővel fordult a tornai hívekhez: Most a magyar zarándokokat köszöntöm, akik Budapestről és Tornáról érkeztek. Kedves Testvéreim, az Egyház holnap megemlékezik Tours-i Szent Márton püspökről, aki Pannónia földjén született. Az ő közbenjárását kérve szívesen adom apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szentatya üzenetét közölte a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsora, amelyet a Magyar Katolikus Rádió is megismételt.

4 E S E M É Y E K 4 BOLDOGASSZONY Magyarul köszöntötte a tornaiakat a Szentatya ovember ig lelkiatyjuk vezetésével római zarándokúton vettek részt a tornai plébánia hívei. Erről a nem mindennapi eseményről kérdeztük a zarándoklat néhány résztvevőjét. ovák Ilona, Torna Amikor az Aventinus dombon voltunk és abból a c s e n d e s környezetből letekintettem a városra, az jutott eszembe, hogy római katolikus vagyok, és most itt vagyok Rómában, az Egyház szívében. Szerintem minden katolikus hívőnek látni kellene ezt a szent várost. Csoportunk tagjai közötti korosztályból voltak, de nem érződött közöttünk a különbség: össze voltunk hangolva, egymást segítettük. Legnagyobb élmény számomra a pápai kihallgatás volt. A Vatikáni Múzeumban olyan kicsinek éreztem magam, mint egy porszem. Nagyon tetszettek még a katakombák is. A szent lépcsők megjárása olyan volt, mint egy belső megtisztulás útja. Kulcsár Mária és József, Torna Ami bennünket a legjobban megfogott, az a Szent Péter bazilika nagysága és szépsége. A pápával való találkozás szintén felejthetetlen élményt nyújtott, nem kevésbé a II. János Pál pápa sírjánál tett tiszteletünk. A zarándokút végére egy összekovácsolt társaság lettünk, igaz, az olasz konyha nem fogott meg igazán, de hangulatunkon ez sem tudott csorbítani. Juhász Ilona, Torna Nehéz összefoglalni, hogy mi ragadott meg a leginkább, mert számomra minden új és érdekes volt. Élénken megmaradt emlékezetemben a Szt. Péter bazilika, annak magyar kápolnája, ahol nagyon szép szentmisénk volt. Megható volt a pápák sírjai között járni, és imádkozni II. János Pál sírjánál.továbbá nagyon tetszett nekem a Vatikáni Múzeum és az ókori Róma romjai is lenyűgözőek voltak Juhász Valéria, Szádudvarnok Felejthetetlen számomra a Szent Lépcső temploma. A hagyomány szerint ezeken a lépcsőkön ment fel Jézus, amikor Pilátus elé vitték. A 28 lépcsőfokon csak térden állva szabad felmenni, ami hála Istennek, nem volt számomra akadály. Élénken él az emlékezetemben a Sixtus-i kápolna is, amelynek a falai Michalangelo festményeivel vannak tele. Zarándokként nemcsak a történelemmel és a művészeti értékekkel ismerkedhettem meg, hanem elsősorban vallási élményekkel gazdagodtam. A tornai zarándokok a Piazza avona híres szökőkútja előtt Árvai Mária, Torna Róma egyszóval csodálatos: minden nagyon szép volt. El sem tudom szavakkal mondani, mert mindazt látni kell. Nagyon emlékezetes marad számomra az a szentmise, amelyet Attila atya a katakombában mutatott be. Amikor a kis Tarzícius történetét meghallottam, aki már gyerekként vértanú volt, az nekem olyan megható volt, hogy potyogtak a könnyeim. Bodnár Ilona, Torna Én még ilyen helyen eddig nem voltam. Amíg élek el nem felejtem ezt az élményt. Nagyon örülök, hogy eljutottam Rómába. Gyönyörű volt minden. Meg sem tudtam jegyezni azt a rengeteg sok helyet, azokat a szebbnél szebb templomokat és a szent helyeket, ahol jártunk. Azt hiszem, hogy csak az tudja igazán értékelni mindezt, aki ott volt és látta.

5 2010 Ádvent 5 E S E M É Y E K Mindhárom temetőben imádkoztak Elhunyt szeretteikre emlékeztek Harmadik éve gyűltek össze a tornai plébánia hívei, hogy a temető megszentelt földjén imádkozzanak halottaikért. Szádudvarnokon és Tornán Mindenszentek délutánján, Ájban pedig Halottak napján tartották meg a temetői ájtatosságot. A hívek közül egyre többen tartják fontosnak, hogy a mindenszenteki temetőlátogatást ezzel a megható, közös imádsággal is összekössék. Megemlékezés a tornai ravatalozóban Az udvarnoki hívek is szép számban gyűltek össze Beszélgetés a tornaújfalui orgona javítóival Kérem, mutassák be a cégüket! Nekünk nincs konkrét cégünk, mi magánvállalkozók vagyunk. Oda megyünk dolgozni, ahol éppen munka van. Mindhárman poprádiak vagyunk, név szerint: Ing. Slavomír Števček, Mgr. Peter Franzen és Jozef Jurčík. Milyen hibái voltak az orgonának? Elsősorban a padláson lévő ventilátor és a szúevett faanyag, amiket egy speciális folyadékkal integráltunk és azután lelakkoztuk. A fém sípokat forró vízben megmostuk, a fa sípokat pedig kiporszívóztuk. Milyen alkatrészeket kellett beszerezniük a javításhoz? Az orgona javításához még be kellett szereznünk egy új ventilátort, egy nyomásszabályozót, új sípokat és villanyvezetéket, a levegőelvezető műanyag csöveket is ki kellett cserélni, amelyek hossza 250 méter. Ezek az új alkatrészek összesen euróba kerültek. Meg vannak-e elégedve az itteni ellátással? Igen! Az áji panzióban vagyunk elszállásolva, amelyet Sipos György atya ajánlott nekünk. Ebédet az újfalui iskolában kapunk. Ha még ezen kívül szükségünk van valamire, bemegyünk a templom melletti boltba vásárolni. Szóval minden segítséget, ellátást megkapunk, amire szükségünk van. Az orgona a munkálatok után tökéletesen fog működni. Stiblyár Katalin A hívek megbecsülik az poprádi mestereket Tornaújfalu. Gulyásest keretében, október 27-én a közösségi teremben, a helyi egyházközség képviselői meghívták a faluban dolgozó orgonajavítókat egy baráti estére, hogy ezzel is kifejezzék elismerésüket a orgonajavítás eredményét látván. A kellemes hangulatban eltöltött vacsora növelte a kölcsönös megbecsülést és tiszteletet közöttünk.

6 Ö R Ö K S É G Ü K 6 BOLDOGASSZONY Szilárd püspök személyében újabb égi párfogót kaptunk engedélyezte a püspökök titokban való felszentelését. Bogdánffy Szilárdot a bukaresti nuncius 1949 februárjában szentelte püspökké. börtöneiben és a Capul Midia-i haláltáborban. Sokat kínozták. A börtönben rabtársai vigasza volt. Naponta kereste a szeretetszolgálat A szent életű püspök fiatal korában Bogdánffy Szilárd február 11-én született a Torontál megyei Feketetó községben. Temesváron tanult a piaristák gimnáziumában. Budapesten a Központi Papnevelő Intézet növendékeként hittudományi doktorátust szerzett. A nagyváradi egyházmegye papja lett. Egyénisége, lelkisége, nevelési módszere, a szegényekről való gondoskodása, a betegek látogatása maradandó hatást gyakorolt tanítványaira és híveire. Védte az üldözötteket, ezért zaklatta a román csendőrség. Fenyegették a nyilasok, mert zsidókat rejtett el és mentett meg a haláltól. A Merici Szent Angéla orsolyita harmadrend alapításával a keresztény családokat kívánta erősíteni. Tevékenyen részt vett a szatmárinagyváradi egyházmegye vezetésében. Az egyházüldözések várható fejleményeit látva Róma A szertartás része a boldoggá avatott ereklyéinek a felmutatása Rendkívüli nyelvtudására és matematikai készsége miatt diáktársai, tanítványai és paptársai az élő lexikon becenevet adták neki. Minden nyáron az országot járta, vonzotta a hegyek világa, sokat sportolt. Lenyűgöző tudású hittanár, teológiai professzor volt. Amikor a kommunista hatóságok a katolikusokat román nemzeti egyházzá akarták alakítani, szembefordult a mozgalommal. Az elsők között tartóztatták le, négy évet töltött az ország legnehezebb Részlet a boldoggá avatási szentmiséből lehetőségeit: elrejtett kenyérdarabokat adott a legyengültnek, cigarettát a dohányosnak, más helyett cipelte a nehéz zsákokat. Ezért a börtönőrök többször megverték. Ellenállása miatt a hatóságok hazaárulással vádolva 12 évi kényszermunkára ítélték. Tüdőgyulladást kapott; a börtönorvos nem adott neki gyógyszert október 2-án halt meg Nagyenyed börtönében. Az Egyházhoz való hűségéért szenvedett. Halála vértelen vértanúság volt. (Magyar Kurir)

7 2010 Ádvent 7 Á D V E T Túrmezei Erzsébet Ahol ránk Jézus vár Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések, hol csend, csend, csend... Kívül? Vagy bent? Valami mindig vár. S Valaki mindig vár. Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk - a csendben! Vad Lajos Jön a Király! (részlet) Hirtelen felharsan: Hozsánna Tenéked, Ki most Jeruzsálem kapuit átléped! Ifjak és gyermekek üdvkiáltása száll, Mind ruhát terít le s pálmát lengetve vár: Íme, jön a Király! Boldog, aki készen a Megváltójára vár, Mikor dicsőségben arkangyal trombítál, Mert eljön a Király! IGAZ TÖRTÉ ET Egy gyógyszerész különös megtérése Istennel bizony nem sokat törődő gyógyszerészsegéd voltam egy kis faluban. Gazdám nem nagyon szeretett éjjel ügyeletet tartani. Ez rendszerint rám hárult. Egyik éjjel már harmadszor keltem fel kimerülten, idegesen, ingerülten. Mikor kinyitottam az ajtót, egy copfos kis parasztlányka állt előttem recepttel a kezében. Dühömben majd hozzávágtam a kulcsot. Ne haragudjon patikus bácsi, nagyon beteg az édesanyám. De én csak dühösen, álmosan dolgoztam tovább, és elkészítettem az orvosságot. A kislány fizetett, és "Isten fizesse meg"-et is mondott. Én eltettem a pénzt, a receptet is el akartam tenni, amikor véletlenül ismét a receptre néztem. Egy pillanat alatt átfutott az agyamban egy rettenetes felismerés: Jaj, mit tettem?! Sokszoros adagot adtam az egyik alapanyagból, ami már méreg, és az az édesanya reggelre halott lehet. Mint a bolond rohantam az ajtóhoz, ki az utcára és hangosan, kiabálva mondtam: Kislány, kislány! De nem jött viszsza. Már messze járt. Betámolyogtam a hátsó kisszobába, térdre estem, kezemet összekulcsoltam, és imádkozni kezdtem ahhoz, akihez gyermekkorom óta nem imádkoztam: Hát áldj meg és segíts, ha tudsz, Isten, ha vagy az Égben. Valami effélét mondhattam, és azt sem tudom, hogy meddig tartott. Ha rövid volt is, ezer esztendőnek tűnt. És ekkor megint belehasított a csöndbe a csengő. Rohantam az ajtóhoz. Megdermedten álltam, nem akartam hinni a szememnek. Megint a copfos kislány lépett be, sírástól maszatos arccal. Néztünk egymásra. Tán már meg is halt az anyja? Akkor a kis copfos hebegve megszólalt: Patikus bácsi, ne haragudjon rám. Részeg emberektől megijedtem, elejtettem az üveget és eltörött... de nincs több pénzem. Lelkendezve újból elkészítettem az orvosságot... megsimogattam a ki copfost. És azóta hiszek és imádkozom. Bognár Cecil bencés egyetemi tanár jegyzete alapján.

8 Á D V E T Hans Christian Andersen: A kis gyufaáruslány Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett; az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadonfőtt és mezítláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy - az édesanyja hordta valamikor -, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhanc szaladt el - azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg sem találta a szegény kislány. Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta: egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezében szorongatott. Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát sem vettek tőle, és alamizsnát sem adott neki senki. Éhesen és hidegtől reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú, szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zugba, egy kiszögellő ház sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb, padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tető hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be szalmával meg ronggyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlenegy szál! Ha kihúzna egyet a skatulyából, odadörzsölné a falhoz s meggyújtaná, a lángjánál megmelegíthetné 8 a kezét. Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja! Fényes volt és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az! A szegény kis gyufaárus lány úgy érezte, mintha szép réztetejű, rézcsövű vaskályha előtt ülne - olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jólesett melegedni mellette! Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben egy gyufacsonkkal a kezében. BOLDOGASSZONY Elővett egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahullt a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg: a kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart, nagy asztal állt odabenn, finom porcelánedények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával, meg almával töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt: a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel-villával a hátában, bukdácsolva indult a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott más, csak a puszta, hideg fal. Újabb gyufát gyújtott: fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fal alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp láng, és a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott; ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. - Valaki meghalt! - mondta a kislány; emlékezett rá, hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta: "Valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten színe elé." - Megint odadörzsölt egy szál gyufát a falhoz, s egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szelíden, hívogatóan nézett le kis unokájára. - Nagyanyó! - kiáltott föl a kislány. - Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itt hagysz, ha a gyufa végigég, eltűnsz, mint a meleg kályha, meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa! Ne hagyj itt, nagyanyó! És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót; a sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, ilyen erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele; magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben: kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne, megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek újesztendő reggelén, körülötte egy halom gyufás skatulya és sok-sok elégett gyufaszál. - Melegedni akart szegényke! - mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, s milyen fényesség vette körül, amikor nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot.

9 2010 Ádvent Sándor Ernő Adventi hajnal Alföldön, fákon zúzmara, adventi hajnal zápora, ezüst mezők, ezüst világ... Szobánkban csend és béke van, karácsonyt vár a kisfiam. Ezüst mezők, ezüst világ, ti visszatérő szent csodák, ó, szép adventi hajnalok! Lelkemben halkan zengenek rég elfelejtett énekek. Ó, szép adventi hajnalok, Istent dicsérő angyalok, bús tájon, íme, zeng a szó: az éjszakának vége már, megtartó Krisztus erre jár... 9 Á D V E T Ádvent sajátos gyakorlatai Csönd, elmélkedés, imádság Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk vele, vegyünk részt a Rorate (ádventi hajnali) miséken. Készülés karácsonyra Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás és nem üzleti szellem. Bűnbánat A közelgő karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk meg lelkünket minden szennytől. Bús tájon íme zeng a szó: Istennel élni volna jó az ég alatt, a föld felett, s üdén, miként a kisfiam, Jézusra várni boldogan. Az ég alatt, a föld felett pusztítva jár a gyűlölet... Adventi hajnal zápora e csendes téli reggelen nyugodj meg fájó lelkemen. Adventi hajnal zápora, új boldog élet mámora ó, hullj reám, ó, hullj reám! Hozzátok el a nagy csodát ezüst mezők, ezüst világ! Az adventi naptár Adventi naptárt már hetekkel karácsony előtt mindenfelé vásárolhatunk. A préselt ajtócskák mögött kis csokoládémeglepetések várnak a kíváncsi édesszájúakra. Más adventi naptárak fából készült kis dobozokból állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó vagy csomagocska van a naptárban, hogy december minden napjára jusson egy ajándék szentestéig. Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul esett neki, hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: Hányat kell még aludnunk, hogy megjöjjön a Jézuska? Egy nap fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia mindennap lecsippenthetett egyet. A kisfiúból idővel felnőtt lett. Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta, hogy más gyerekeknek is örömet szerezhetne vele, és ezért elhatározta, hogy adventi naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora foglalkozott adventi naptárak készítésével. Gerhard Lang, az adventi naptárak atyja, 1974-ben hunyt el Münchenben, igen idős korában.

10 Á D V E T 10 BOLDOGASSZONY Ádvent szimbólumai A viola szín: az összeszedettség, szent fegyelem és bűnbánat színe. Az oltár díszítetlen, az orgona legfeljebb az éneket kíséri: ezek a visszafogottság, a várakozó komolyság jelei. Nem liturgikus jelkép, nem is kerülhet a liturgia megszentelt formái elé, de segítheti elmélyülésünket az újabb korban divatba jött ádventi koszorú. Mintegy élő naptár mutatja a családnak, a templomi közösségnek a karácsony közeledését. A katolikusok az ádventi koszorúra három lila és egy rózsaszínű gyer-tyát tesznek a liturgikus színeknek megfelelően. BARA GOLÁS A KALE DÁRIUMBA DECEMBER - DECEMBER Karácsony vagy télelő hava. Állatövi jegye: Nyilas - Bak. December változatlanul bekerült a Gregorián naptárba, mint a napév 12. (utolsó), 31 napos hónapja. A régi rómaiak korában ez a dolgos napokat követő pihenés, szórakozás, nagy lakomák, dáridók időszaka volt. 4 - Szt. Borbála. Borbála a hajadon lányok pártfogója, a bányászok és a tüzérek védőszentje, aki Kr. u. 306-ban halt vértanúhalált Nikodémiában. Napján a női látogató szerencsétlenséget hoz. A Borbála-hajtás közismert szokás. Ha Borbála napkor a vízbe tett gyümölcság (meggy, cseresznye) karácsonyra kivirágzik, a lány férjhez megy. Tilos volt: a ruhát kint hagyni, mert a boszorkányok ekkor szerezték be a szükséges ruhadarabokat, vagy bármit is kölcsön adni, mert elviszi a szerencsét. Ajánlott tevékenység volt a borfejtés és a tollfosztás. 6 - Szt. Miklós püspök. Általában ekkor megérkezik az első hó, és ezért azt szokták mondani: Miklós megrázta a szakállát. A Miklós napi időjárás megmutatja a várható karácsonyt. Szent Miklós a kisázsiai Patara városában született Kr. u. 245-ben. Fiatalon püspökké választották. Patrónusként tisztelték: a molnárok, a halászok, a révészek, a pékek, a diákok, de a gyerekek várt(j)ák legjobban érkezését Szt. Lúcia vértanú. Ünnepét téli napfordulónak tartja a néphit. Szent Lucának híres napja, a napot rövidre szabja. Ez a nap régen dologtiltó nap volt. Különösen az asszonyoknak kellett a tűvel (varrással) vigyázni, nehogy bevarrják a tyúkok fenekét, mert ha igen, akkor nem tojtak a jövő évben. Lucának két arca volt: egyfelől keresztény vértanú (elhunyt Kr. u. 310-ben), másrész gonosz, rontó nőalak. Ezen a napon a gazdasszony egy tányérba tett egy maroknyi búzát, gondosan locsolgatta, s búzaszemek hajtásából következtetett a jövő évi termésre. Ezzel a zöldhajtással díszítette a karácsonyi asztalt vagy a betlehemet. A nap hagyománya, a lucaszék-készítés. Ismeretes, hogy a 13 napon át, különös módon készült kisszéknek varázserőt tulajdonítottak, mert állítólag az éjféli misén erre felállva felismerhetőek voltak a falu boszorkányai. A lucaszék készítésének hagyománya lassan elvész a múlt homályába Karácsony szent napja Rigmusok: Karácsony szent éjszakáján öröm, ha hó esik rája. yitott ajtó, zöld karácsony húsvéti hó, ablakrácson. Karácsony szent éjszakáján, ha szél támad kelet táján S nyikorog a házereszték: jelenti a marhák vesztét. Ha a szelet nyugat nyomja: sok ember száll nyugalomra. Ha meg a szél délről indul: sok-sok beteg nyög, a kinyúl. De annál jobb észak szele: a szerencse üzen vele. Amilyen idő van Ádám és Éva napján, olyan lesz a hónap végéig. Első napja, na fényt szór rád: boldog lesz majd minden órád. Másod napja, hogyha fényes: jövő éved csak szegényes. Fekete karácsony - fehér húsvét. Meleg karácsony - hideg tél Szt. Szilveszter pápa. E nap éjszakáján a néphit szerint, az állatok is megszólalnak emberi nyelven. Rigmus: Szilveszter, ha sírva múlt, reménységünk sírba hullt. Ha az évet jól zárja: ember csak a jót várja. Ha kíváncsiak vagyunk, milyen lesz az időjárás az új esztendőben, megtudhatjuk egyszerű kísérlettel: egy nagy fej vöröshagymát kettévágunk és lebontunk róla 12 réteget, majd mindegyiket besózzuk. Reggelre megszületik a jóslás: amelyiken elolvadt a só, az a hónap esős lesz, amelyiken pedig megmaradt a só, az a hónap száraz lesz az új évben. Mázik Mihály

11 2010 Ádvent 11 K U L T Ú R A A Szt. Miklós bazilika a Dél-olaszországi Bariban A HÓ AP SZE TJE SZE T MIKLÓS PÜSPÖK ( ) Ünnepe: december 6. Az ajándékozó szeretet szentje, a gyermekek Mikulása, a télapó eredete. Valószínűleg ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. A középkor óta a tizennégy segítő szent közé sorolják. A III. században, gazdag család gyermekeként született Patara városában. Szülei halála után neveléséről atyai nagybátyja, Patara érseke gondoskodott. Gyermekévei alatt Miklós megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Emberszeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. 24 évesen Jeruzsálembe indult zarándokútra. Útközben több tengerész életét mentette meg, amiért azok védőszentjükké fogadták, de rajtuk kívül a kereskedők, a gyógyszerészek, a gyermekek és a diákok is védőszentjükként tisztelik. A zarándokútról hazafelé a Myra-i templomba tért be imádkozni, ahol csodás körülmények között, a Szentlélek sugallatára püspökké választották. 52 évig tartó püspöki szolgálata alatt szeretete, valamint a gyermekekkel és az emberekkel való törődése miatt nagyon megszerették. Szüleitől örökölt hatalmas vagyonát a szegények között osztotta szét. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította. Esténként órákat sétált a város utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. A legenda szerint, amikor Miklós püspök megtudta, hogy a kolostor szomszédságában élő elszegényedett nemes ember nem tudja kiházasítani három lányát, éjnek idején a nyitott ablakon át egy erszény aranyat dobott be a családhoz. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy erszényt juttatott el a második lánynak. Az ott lakók ekkor kimentek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhába öltözött öregember siet el a sötétben. A harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt. Miklós az ablakot zárva találta, így kénytelen volt felmászni a ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén keresztül bedobni az aranyat. A legkisebb lány éppen akkor tette ki harisnyáját a tűzhelybe száradni, és az arany pontosan abba esett bele. Csak egy bizonyos idő elteltével jöttek rá arra, hogy a titkos jótevő maga Miklós püspök volt, mivel december 5-én, névnapja előestéjén rendszeresen megajándékozta a gyermekeket mindenféle édességgel. Az ilyen adakozásaiért a nép elnevezte Noel Baba -nak, ami Ajándékozó Apát jelent. Szt. Miklós hosszú, békés öregkort ért meg. Myrában temették el. Maradványainak egy részét 1087-ben az olaszországi Bari városába szállították át. A mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mikor vált szokássá az ajándékosztás. Egyes források szerint a szent halála után az emberek utánozni kezdték Miklós püspököt, s halálának napján, december 6-án ajándékokat adtak barátaiknak, de főként gyermekeiknek. Kulcsár Enikő LEVELET KAPTU K Templomszentelés Olvasóink közül bizonyára sokan voltak már a csízi (Číž) gyógyfürdőben, és szabadidejükben részt vettek az Idősek otthona melletti kápolnában a szentmiséken. Elég messze van, és nehezen megközelíthető a fájós lábú betegeknek a Jézus szívének szentelt kis kápolna. Ezentúl közelebb is részt vehetnek a szentmiseáldozaton a fürdő vendégei és a helybéliek, mivel XI. 7-én, Vladimír Filo püspök atya Szent Gorazd (magy. Szórád) tiszteletére ünnepélyesen felszentelte az új, modern katolikus templomot, amelyet már 1996-ban elkezdtek építeni. A sok átépítés és egyéb nehézségek után, a hívek most végre átvehették szép új templomukat.

12 K U L T Ú R A 12 HÍRES BÚCSÚJÁRÓHELYEK BOLDOGASSZONY GUADALUPE Alapítva: 1531 Titulusa: Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária Hol található: Mexikó A kegytemplom felszentelése: 1709 Búcsúnapja: december 12. Zarándokok egy éven: kb. 20 millió A Guadalupe-i Szűzanya Mexikó legismertebb vallási, kulturális és nemzeti szimbóluma. Különösen fontos a mexikói indiánok számára, hiszen a Szent Szűz a feljegyzések szerint egy indiánnak, Juan Diegónak jelent meg 1531 telén. A jelenések alkalmával a Szűzanya arra kérte a földművest, hogy menjen a mexikói püspökhöz, s kérje, hogy azon a helyen építtessen egy kápolnát. A püspök kétkedve fogadta a kérést, és jelet kért a férfitól. Diego ismét találkozott a Szűzanyával, aki felküldte őt a hegytetőre, hogy ott szedje tele rózsával köpenyét, mutassa azt meg őneki s azután vigye el a püspöknek. A püspök előtt Juan Diego köpenyéből decemberben rózsak hullottak ki, ruhája elején pedig egy gyönyörű Mária-kép jelent meg. Zumárraga püspök ezek láttán már nem kételkedett tovább, a kápolna elkészült, közelében pedig forrás tört a felszínre, amelynél azóta számos csoda történt. E helyen épült fel a későbbiekben a Miasszonyunk-székesegyház, ahol máig őrzik Diego köpenyét a csodás Mária-képpel, melynek hatására néhány év alatt 9 millió indián keresztelkedett meg. A köpenyen lévő képnek a fennmaradása is csodaszerű. A ritka szövésű anyag ugyanis festésre nem alkalmas, de ha nem festik be, 20 év alatt szétmállik. Ha viszont befestik, akkor már 5 év alatt tönkre megy. Ez a kép azonban 480 éven keresztül sértetlenül fennmaradt, pedig korábban még üveglappal sem védték ban a Mexikóban élő Fritz Hahn professzor két rostszálat vett ki a kép anyagából, hogy azokat megvizsgálja, de sem a kép rostszálain, sem magukban a rostokban nem talált festék nyomokat. A későbbiekben festők és restaurátorok hosszas vizsgálódások után egyhangúan megállapították, hogy a kegyképen nincs ecsetnyom, ami azt bizonyítja, hogy a Szent Szűz képe nem festmény ben egy grafikus nagyító alatt vizsgálta meg a Szűzanya arcát és a jobb szem pupillájában egy férfialak felső testét vélte kirajzolódni. Ez az esemény Mexikóváros érsekét egy kutató bizottság sürgős megalakítására ösztönözte. Négy évi munka után nyilvánosságra hozták, a Szűzanya szemében maga Juan Diego látható. Ezután szemorvosok is megvizsgálták a képet, és arra a megállapításra jutottak, hogy a Szent Szűz szeme ugyanazokat a fényreflexeket mutatja, mint az elő embereké. További vizsgálatok azt is bizonyítják, hogy a Boldogasszony szemeiben még további két személy, Zumárraga püspök és egy másik püspök is látható, s hogy a jobb szeme tökéletesebben tükrözi az emberi alak-csoportot, mint a bal szeme. Az 1980-as borzalmas földrengés idején a bazilikát és a kegyképet a legkisebb sérülés sem érte. Juan Diego köpenye, egyébként, már számos terrortámadást is sértetlenül megúszott. Például, 1921-ben, amikor Luciano Perez egy virágcsokrba helyezett bombát tett a kegykép elé. A robbanás teljesen szétzúzta a főoltárt és a szomszédos házak ablakait, de a képet védő üveg sértetlen maradt. A kegyképet őrző bazilikát a világ leglátogatottabb zarándokhelyének tartják. A Guadalupe-i Szűzanyát először Mexikó, majd Amerika és a Fülöp-szigetek védőszentjévé nyilvánították. Kulcsár Enikő Mexiko fővárosában található világhírű kegytemplom

13 2010 Advent 13 F E J T Ö R Ő I. PÉLDABESZÉDEK - A SZÍVTELE SZOLGÁRÓL 1. A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd egy olyan szolgáról szól, aki a. Rengeteg pénzzel tartozott a királynak b. Nem akart dolgozni c. Súlyos beteg volt 2. Hogyan viselkedik a király, amikor a szolga könyörögni kezd? a, Elbocsátja b, Megkönyörül rajta és elengedi az adósságát c, Börtönbe veti 3. Hogyan viselkedik a szolga a társával szemben, aki kevés pénzzel tartozott neki? a, Elengedi a tartozását b, Börtönbe vetteti c, A királyhoz küldi 4. Mit tanít nekünk Jézus ebben a példabeszédben? a, Nagylelkűen meg kell bocsátanunk felebarátunknak b, Nem kell megkönyörülnünk másokon II. KERESZTREJTVÉ Y - A megfejtés a vízszintes 1. és 27. sorokban olvasható Vízszintes: 1. Az igevers első része 8. Perzsa uralkodói cím volt 11. Jeremiás próféta lakóhelye (Jer 1,1) 12. Sámson párja! 14. Kínai hosszmértékegység 15. A nőszirom rendszertani neve 17. Ma nekem, holnap...- szólás 18. Ez a közelebbi 20. A tequila egyik alapanyaga 22. Francis..., a Love Story filmzenéjéért 1971-ben Oscar-díjat nyert zeneszerző 23. A négy evangelista egyike 25. Állóvíz a Turánialföldön 27. Az igevers második része 28. Pusztító 29. Derek, amerikai színésznő 30. Fémből készült, henger alakú tárgy 32. Nagyon fél 34. Attól kezdve! 35. Hegycsúcs 37. Kebel 38. Ókori város, Mukis fővárosa (ALALAH) 40. Laci, rajzfilmhős 42. Bírósági ügy 44. Fejér megyei község 46. Network Attached Storage, röviden 47. Formai 49. Heveny 51. Új-zélandi gépkocsi jelzés 52. Nebuló 54. Heccelő 56. Endre, költőóriásunk. Függőleges: 1. Oregon székhelye 2. Saját magunk túlzott szeretete 3. Kettőzve: a vizek városa 4. Ilyen csiga is van 5. Mózes öt könyve 6. Világhírű svéd sportszermárka 7. Fogdában van 8. Budavári jármű 9. iacta est, a kocka el van vetve, latinul (ALEA) 10 Harcászattal kapcsolatos fogalom, latin neve: ius in bello 13. A földre 16. bíró, Móricz Zsigmond regénye 19. RS! 21. Ruhát készít 24. Szeretettel ölel 26. Indián oszlop 29. Magasan képzett éneklési mód, gazdag érzelmi kifejezéssel 30. A, Jack London regénye 31. Francia város (DOLE) 33. Fosztóképző, a tlen párja 36. A Máriával rokon női név 38. Nemesfém 39.Hátulgombolós, Henry Winkler 1993-as filmje 41. Eszem -., lakoma 43. Áruba bocsát 45. Bunny, Tapsi Hapsi angol neve (BUGS) 48. Q! 50. Trombitahang móg, dohog 55. Az ezüst vegyjele Az előző szám helyes megfejtései: I. 1. A, 2. B, 3. B KERESZTREJTVÉNY: Vízszintes 1: AZ ÚR ANGYALA, 14: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG, 50: KANAAN, 51: ALLELUJA, Függőleges 20: PETŐFI.

14 K A P C S O L A T 14 BOLDOGASSZONY Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. (Zsolt 16,8) Nagyon sok szeretettel köszöntjük ZSIGRAI JÓZSEF É, szül. FAZEKAS A ÁT, aki november 30-án ünnepelte 85. születésnapját, Zsarnón. E jeles nap alkalmából kívánunk neki erőt, egészséget és még sok boldog évet. Kérjük a Jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát, hogy még sokáig lehessen közöttünk. Mindezt szívből kívánja neki egyetlen lányunokája: Marika családjával. Hálás szívvel köszöntjük szerető édesanyát és nagymamát, özv. KOVÁCS JÁ OS É, szül. FAZEKAS ILO ÁT, Tornán, aki november 22-én töltötte be 80. életévét. Isten adjon neki erőt és türelmet, a Fájdalmas Szűzanya pedig álljon mellette fájdalmakkal járó fekvőbetegsége elviselésében. Szerető leánya: Katalin, 2 unokája: Erika és Gabi Viszlay Borbála Szádudvarnok KEDVE C RECEPTEM MÉZESKALÁCS Karácsony ünnepéhez közeledve egyik kedvenc ünnepi édességünk receptjét adjuk közre. Hozzávalók: 1/2 kg simaliszt, 20 dkg porcukor, 1 kávéskanál szódapor, 1 kávéskanál fahéj, 2 kávéskanál kakaó, 12 dkg vaj (palmarin), 4 kanál méz, 2 egész tojás. A máz receptje, amellyel megkenjük a süteményt: 1 tojásfehérje, 15 dkg porcukor. A hozzávalókat jól összegyúrjuk, majd egy óráig a tésztát hűtőben pihentetjük. Ezután kb. fél centisre nyújtjuk, kiszaggatjuk és megkenjük egy felvert tojással. 180 fokon sütjük. A kihűlt sütiket többféle módon díszíthetjük: megszórhatjuk élelmiszergyöngygyel, vagy a fentiekben leírt mázzal. Áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Szeretettel köszöntjük 40. születésnapja alkalmából PODOLI SKY JÓZSEF É, szül. HODERMARSZKI A ÁT. Kívánunk neki jó egészséget, sok boldogságot, örömöt és Istentől megáldott további békés életet. Férje, fiai, lánya, szülei, testvére családjával, keresztanyja és a rokonság. Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! (Zsolt 91, 2) Szívünk teljes szeretetével köszöntjük VISZLAY KRISZTIÁ T, aki december 6-án ünnepli 35. születésnapját. A Jó Istent áldása kísérje őt további életútján! Szerettei Amíg szívem dobog, Szűz Mária, nem szűnik szeretni Téged soha! Szeretettel köszöntjük nyugdíjas társunkat KMEC MIHÁLY É szül. BALTA MÁRIÁT Tornán, aki nov. 27-én tölti be 80. életévét. A Mindenható Isten áldása és a Boldogasszony oltalma kísérje életének további napjait! A tornai nyugdíjas klub tagjai Halálának első évfordulóján köszönetet mondunk mindazoknak, akik november 3-án a zsarnói temetőbe elkísérték utolsó útjára GÖRCSÖS BÉLÁT, aki 52 éves korában hirtelen távozott el szerettei köréből. Gyászoló édesanyja, két fia, felesége és testvére családjával Megemlékezés Elmentél tőlünk ép tíz éve, Kint pihensz a tornai temetőben. Sok emlék, ami itt maradt nekünk, Amíg élünk, te is itt vagy velünk. Szomorú szívvel emlékezünk november 7-én özv. FAZEKAS ILO ÁRA, kinek hálás szíve ezen a napon szűnt meg dobogni. Emlékét őrző leánya Ilona, unokája Kati és 2 dédunokája: Erika és Gabi

15 2010 Ádvent M I S E R E D A T O R A- Ú J F A L U I P L É B Á I Á November 28. Ádvent 1. vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi December 5. Ádvent 2. vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi December 8. Szerda, Szeplőtelen fogantatás 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi December 12. Ádvent 3. vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 11:00 Bódvavendégi December 19. Ádvent 4. vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi 15 T O R A Ú J F A L U PLÉBÁ IÁI K ÉLETÉBŐL A keresztség szentségében részesültek Gáspár Márton, nov. 13, Torna Fazekas Dávid, nov. 15, Zsarnó Szentségi házasságot kötöttek ovember 20-án, a zsarnói templomban: Jacsman Zoltán, Jacsman Lajos és Beteg Zsuzsanna fia, jánoki lakos és Spisák Anita, Spisák András és Klotnya Magdolna leánya, zsarnói lakos. Az örökkévalóságba költöztek Kiss József, okt. 31, (74 éves), Torna Somogyi Sándor, nov. 11, (70 éves), Torna özv. Lukács Aladárné, szül. Kala Teréz, nov. 11, (86 éves), Torna PLÉBÁ IAI KATEKÉZIS A TOR AI PLÉBÁ IÁ ELSŐÁLDOZÓK HITOKTATÁSA nov. 26 dec. 3 dec. 10 Szt. István 16:00 16:00 16:00 Szt. Erzsébet 16:00 16:00 Savio Szt. Domonkos 17:00 17:00 17:00 Szt. Imre 14:30 MI 14:30 MI 14:30 MI BÉRMÁLKOZÓK HITOKTATÁSA Hétvégenként a következő időpontokban lesz: nov. 27 dec. 4 dec. 11 Szt. László 15:00 15:00 15:00 Boldog Sára 14:00 14:00 14:00 Szt. Márton 11:00 11:00 11:00 Advent közeledik. Rövidülnek a nappalok Egyre növekszik a sötét Krisztus Királyt ünnepeljük s lassan lezárul az Egyházi év. Advent, advent, Úrjövet - advent. Isten Megváltót ígért, csendben várakozzunk emberek míg véget nem ér az éj. Isten beváltja a szavát, OLVASÓ K VERSE nekünk is elküldi Szent Fiát. Készítsük elő lelkeink, úgy várjuk Máriát, hogy szívünk jászolba tehesse kisded Jézuskát. Glória, glória - csendül angyali ének Dicsőséges mennyben az Istennek és békesség a jóakaratú emberek most élő földi seregének. AME FEL ŐTT HITTA TOR Á A tornai nyugdíjas klub épületében 17:45-től a következő napokon lesz felnőtt hittan: december 4., (péntek) és december 10. (péntek). Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból! Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! (Róm 13,12)

16 T O R A 16 BOLDOGASSZONY, 2010 Ádvent M I S E R E D A T O R A I P L É B Á I Á November 28. Ádvent 1. vasárnapja 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna December 5. Ádvent 2. vasárnapja 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna December 8. Szerda, Szeplőtelen fogantatás 15:00 Áj 17:00 Udvarnok 18:00 Torna December 11. Szombat, Ádvent 3. vasárnapja 14:30 Áj December 12. Ádvent 3. vasárnapja 8:30 Udvarnok 10:00 Torna, szlovák 11:00 Torna, magyar December 19. Ádvent 4. vasárnapja 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna SZT. MIKLÓS PÜSPÜK Ü EPE Ádvent 2. vasárnapján, dec. 5-én a vasárnapi szentmise végén Mikulás-ünnepet tartunk a tornai templomban. A szülők, akik szeretnének, ha Szt. Miklós püspök csomagot hozna a gyereküknek, vegyék fel a kapcsolatot Krompaszky Tünde hitoktatóval. Ezen a vasárnapon adventi könyv- és kegytárgyvásárt tartunk a templomunkban. KARÁCSO YFA DÍSZÍTÉS TOR Á Dec. 23-án, csütörtökön 11 órakor kerül sor a karácsonyfák díszítésére a tornai templomban. Mindenkit szeretettel várunk, mert szükségünk van segítő kezekre. Rorate szentmisék Tornán A tornai templomban az adventi idő folyamán a következő napokon lesznek rorate-misék 6:30-kor: Karácsonyi gyóntatások A gyóntató atyák elhelyezkedése Tornán a közös karácsonyi gyóntatáson, amely december 19-én, vasárnap, 15 órakor kezdődik. Dec. 3. Dec. 6. Dec. 7. Dec. 10. Dec. 13. Dec. 14. Dec. 20. Dec Mons. Gábor Bertalan 2. Ft. Száraz János 3. Ft. Gajdo József 4. Ft. Sipos György 5. Ft. Juhász Attila 6. Ft. Bartko Elek 7. Ft. Bartal K. Tamás 8. Ft. Eigel Gábor 9. Ft. Mondok István KARÁCSO YI GYÓ TA- TÁSOK A KÖR YÉKE Áj dec. 11, 15:00 Bódvavendégi dec. 11, 16:15 Zsarnó dec. 11, 14:30 Tornaújfalu dec. 11, 16:00 Szádudvarnok dec. 18, 8:30 Tornagörgő dec. 18, 10:30 Somodi dec. 12, 15:00 Tornahorváti dec. 17, 17:00 Szepsi dec. 18, 15:00 Torna dec. 19, 15:00 BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 442, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Internetes elérhetőségünk:

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele A Komáromi Szent András plébánia hírlevele Gyerekeknek Ad v e n t 3. va s á r n a p j a 2014. december 14. Kön n y t ü n d é r Pankát elkényeztették a szülei. Mindent megkapott, amit csak kért. Hangos

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2010 december 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy gazdag

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

MIÉRT SZÜLETTEM ÚGY, AHOGY SZÜLETTEM?

MIÉRT SZÜLETTEM ÚGY, AHOGY SZÜLETTEM? MIÉRT SZÜLETTEM ÚGY, AHOGY SZÜLETTEM? Ezt mondja Jézus: Mezítelenül születtem, hogy le tudj mondani önmagadról. Szegényen születtem, hogy megtalálhasd Bennem a gazdagságot. Kicsinek születtem, hogy te

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben