TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A E V E Z É S J U D O K A J A K - K E N U K O S Á R L A B D A Ú S Z Á S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK T Á J É K O Z T A T Ó A S Z O L N O K I S P O R T C E N T R U M K H T. U T Á N P Ó T L Á S N E V E L É S S Z A K M A I T E V É K E N Y S É G É R Ő L A T L É T I K A E V E Z É S J U D O K A J A K - K E N U K O S Á R L A B D A Ú S Z Á S R Ö P L A B D A V Í V Á S T O V Á B B I E L K É P Z E L É S E K, F E L A D A T O K m e l l é k l e t e k : L É T S Z Á M T Á B L Á Z A T V Á L O G A T O T T K E R E T T A G V E R S E N Y Z Ő K T Á B L Á Z A T S Z A K O S Z T Á L Y O K É V F O L Y A M / N E M E K B O N T Á S B A N

3 TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI SPORTCENTRUM KHT. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező - Szolgáltató Közhasznú Társaság az utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység körében a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján, az Önkormányzat és a Kht. közötti közhasznú szerződésben foglaltak szerint látja el a kiválasztást, az általános sportági képzést, versenyeztetést, tehetséggondozást. A fő célok a szabadidős- és a diáksport keretében a sportágak megismertetése, majd ezt követően a kiválasztás, valamint a verseny- és élsportra történő felkészítés, tehetséggondozás. FŐBB CÉLJAINK - Minél több iskolás korú gyermek bevonása a rendszeres testmozgásba szakosztályaink keretén belül. - Jól képzett szakembereinkkel biztosítani egy-egy sportág mozgásanyagának magas szintű elsajátítását, és ezzel a tudásanyaggal részt venni a versenyrendszerben. - A versenyeken kitűnő, kiemelkedő adottságokkal és hozzáállással rendelkező versenyzőknek biztosítani az eredményes élsporthoz szükséges feltételeket (létesítmény, eszköz, felszerelés, edzőtábor) - Minél több, a felnőtt versenysportban is helytálló sportolót nevelnünk fogadó egyesületeinknek, akik majd öregbítik városunk hírnevét és bizonyítják jó nevelő, képző munkánkat. A Szolnoki Sportcentrum Kht-n belül működő Sportiskola nyolc sportágban, kilenc szakosztályban biztosítja az adott sportággal foglalkozó utánpótlást. A város általános- és középiskoláiban tanuló gyermekek délutáni sportolási igényeit és élsportbeli ambícióit szeretnénk biztosítani sportágainkban minél nagyobb létszámban. Sajnos a sportolás, mint igény a fiatalokban egyre hátrébb szorul életük fontossági sorrendjében. Pedig az ép testben ép lélek jelmondat a mai napig megállja a helyét, sőt a mai mozgásszegény életmódban egyre aktuálisabb. A toborzás és kiválasztás egy évben kétszer, ősszel és tavasszal történik, de az év bármely időszakában fogadják a jelentkezőket edzőink. Edzőink magas szinten képzettek (ld. táblázat) és folyamatosan képzik magukat. Az országos szakszövetségek előírásainak megfelelően edzőink a továbbképzéseiken teljes létszámmal némely sportágban előadóként is vesznek részt. A Sportiskolák Országos Szövetségével és 2005/2006-os tanévben indult közoktatás típusú sportiskolákkal városunkban a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Széchenyi krt-i Általános Iskola élő és egyre szorosabb kapcsolat és együttműködés alakult ki, már együttműködési szerződést is kötöttünk ezen iskolákkal. 3

4 Figyelemmel kísérjük a szakirodalmat, edzőink részére eljuttatjuk az aktuális szakmai anyagokat, edzéselméleti és tematikai segédleteket. Előadókat hívunk az általuk igényelt témakörökben. Az internetes hozzáférés bárki részére biztosított, utána érdeklődhet a számára fontos kérdéseknek. Az alábbiakban szeretnénk sportáganként, szakosztályonként tájékoztatást adni a sportiskola helyzetéről, tevékenységéről. 4

5 ATLÉTIKA SPORTÁG A VÁROSBAN A sportág 1911-től szervezett szakosztályi keretek között működik a városban. A közel 100 évben olimpikonok Európa bajnokságok résztvevői nevelődtek városunkban: Tóth Béla, Oros Ferenc, Paróczai András, Szalai József, Ecsekiné Juhász Erzsébet, Karaffa László, Szekeres Judit. A sportiskolában folyó színvonalas felkészítő munka eredményeként korosztályos bajnokok, csúcstartók kezdték pályafutásukat a szakosztályban: Kővágó Zoltán, Bíber Zsolt, Kovács István, Kovács Tivadar, Polónyi Tamás, Óvári Zita, Ecseki Dániel. Az eredményessége és hagyományai alapján a sportiskola alapító és egyik legeredményesebb szakosztálya. Alapsportág, az atlétikus képességek színvonala meghatározza a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság fizikai állapotát. Fontos szerepet tölt be a szabadidő hasznos eltöltésében, az egészség megőrzésében. FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK A felkészülés a MÁV SE Véső úti sporttelepén zajlik. A létesítmény bizonytalan jövője (tulajdonviszony) miatt folyamatos leépülés tapasztalható. Az öltözési lehetőségek szűkösek, a mosdók, zuhanyzók állapota nem kielégítő, a vakolat omladozó. Az edzésre használt salakpálya karbantartása (lazítás, hengerlés, locsolás) anyagiak hiányában nem megoldott. A kemény talaj következtében sérülés veszély áll fent. A megoldást egy műanyag borítású atlétikai pálya kialakítása jelentené. A környező megyeszékhelyek közül csak Szolnokon nincs műanyag pálya. A műanyag pálya az atlétika mellett több más sportág felkészülését segítené jelentősen, melyet egész évben lehetne használni. A téli felkészülést segíti a nyolcsávos futófolyosó, elsősorban ugrószámokban és rövidtávfutásban. Fejlődést jelentene bővítése egy ún. fejrésszel, amely biztosítaná a teljes rohamból végrehajtott ugrásokat. A dobók télen is tudnának speciális dobásokat ebben a részben végrehajtani. A labdarúgókkal közösen használt létesítményben balesetveszélyes és nem megoldott a gerelyhajítás oktatása. Elavult és balesetveszélyes a diszkoszvető kör védőhálója. Új, modern és biztonságos hálót kell felszerelni. A dobó versenyzők felkészítésében nagy segítséget jelentene a téli időszakban egy fedett dobófészer megépítése. KÉPZÉSI RENDSZER A sportági képzés éves korban kezdődik, heti háromszori foglalkozással. A gyerekek megismerkednek az ugrások, futások, dobások alapvető technikájával és részt vesznek a korcsoport versenyein. A sportolók az iskolában valamint a Véső úti sporttelepen edzenek, ahol a speciális mozgásokat hajtják végre. Egy-egy csoport főből áll, a következő iskolákból szerveződik: Széchenyi krt-i Általános Iskola Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Belvárosi Általános Iskola. Az edzésidőpontok rugalmasan alkalmazkodnak a tanulók iskolai elfoglaltságához, általában óra 5

6 között érkeznek a tanulók, közösen edzenek a csoport vezetőjével. Jelenleg ebben a korcsoportban versenyzőt találunk. Serdülőkorban speciálisabb munkát végeznek a tanulók, megkezdődik a szakági képzés, emelkedik a heti edzések száma 3-ról 4-re. Ebben a korcsoportban már országos bajnokságon indulnak a versenyzők. Ez a szakosztály legnépesebb csoportja főből áll. Szakcsoport képzés folyik az ifjúságiaknál, akiknél cél az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülés. Napi egy foglalkozás plusz szombati speciális edzés. Ebben a korcsoportban versenyzőt találunk. Az ugró szakágban Ecseki Tibor és Bagyinszki Géza, a dobó szakágban Majercsik László és Bencsik Pál, a futó-gát szakágban Hoffer István és Öhlbaum Zoltánné irányítja a felkészülést. Tanácsaival sokat segít Kocsis István mesteredző. Az edzők munkáját Ecseki Tibor koordinálja, aki egyben a Héraklész program ugró szakág vezetője. Edzőink szakmai felkészültsége és lehetőségeink alapján kiemelten kell fejleszteni az ugró és a dobó szakágat. Ebből a szakágakból kerültek ki a nemzetközi szintű versenyzők (dobók: Bíber Zsolt, Kővágó Zoltán, ugrók: Kovács István, Ecseki Dániel). PÉNZÜGYI HELYZET Az éves költségvetés összege 11,3 millió forint, ebből önkormányzati támogatás 7,3 millió forint (64%), amely az edzői béreket fedezi. Jelentős összeg a pálya bérlése, amely éves viszonylatban 720 eft. A megmaradó pénz szűkösen és nagyon átgondoltan biztosítja a versenyeztetést. Az edzőtáborozási lehetőségek beszűkültek, a csapatépítkezést ez nagyban hátráltatja. A sportszerekkel való ellátottságunk átlagos, jelentős vásárlásra lenne szükség (pl. 1 db gyakorló gerely eft, 1 db szögescipő 7-10 eft). EREDMÉNYEK A gyermek korcsoportban fiú csapatunk az Országos csapatbajnokságon 1. helyezést, a leányok 6. helyezést értek el, összesítésben (fiú-leány) 3. hely. Részt vettünk lengyelországi testvérvárosunk versenyén, ahol győzelmeket és helyezéseket értünk el. Nyolc ország nemzetközi versenyén Varsóban ezüstérmesek lettek fiú versenyzőink. Tehetséges versenyzőkkel rendelkezünk ebben a korcsoportban. Serdülő korcsoportban 2006-ban a pontversenyben 6. helyezést értünk el, az idei szereplés várhatóan sikeresebb lesz. Kilenc országos bajnoki címet nyertünk. Kiemelkedő eredményt jelent Sárai Gábor 196 cm-es magasugró eredménye, valamint Halmai Renáta 3 országos bajnoki győzelme. Országos bajnokok és többszörös dobogósak Kluvich Laura és Gál Bence. Fedett Pályás Serdülő Bajnokság I. hely Sárai Gábor magasugrás 188 cm Öhlbaum Zoltánné Kluvich Laura súlylökés 12,01 m Bencsik Pál 6

7 Téli Dobó Bajnokság I. hely Halmai Renáta diszkoszvetés 33,20 m Bencsik Pál Serdülő Összetett Bajnokság I. hely Gál Bence A változat Ecseki Tibor Gál Bence Adamecz Attila Rentler Benjámin Öhlbaum Zoltánné Lovas Zénó 14 éves csapat Ecseki Tibor Ifjúsági korcsoportban találjuk a szakosztály legeredményesebb versenyzőjét: Tóth Janka gerelyhajítót. Kétszeres Országos Bajnok, Ifjúsági VB 13. helyezett, Ifjúsági Olimpiai fesztivál 7. helyezett, edzője Majercsik László. Országos Diákolimpia I. hely Koncz Boglárka kislabda hajítás Sárai Gábor magasugrás Széchenyi krt. Á. I. öttusa, leány Az eddigi eredmények alapján Sárai Gábor, Tóth Janka, Varga Zita és Szobonya Nikolett tagja a Héraklész programnak. Három versenyzőnk szerepelt a serdülő válogatottban: Halmai Renáta, Kluvich Laura, Sárai Gábor. Két versenyzőnk Varga Zita és Tóth Janka ifjúsági válogatott. 7

8 EVEZÉS SPORTÁG A VÁROSBAN Szolnok város legpatinásabb sportágai közé tartozik az evezés, amit 1901-ben honosítottak meg a Tiszán. Mint már oly sokszor a világban, itt is úttörőnek számított az evezés a szolnoki sportágak között azzal, hogy létre hozták szervezett formában elsőként sportegyesületüket a Tisza Evezős Egyletet, ami a mai napig is fogadja az evezni vágyó embereket. A több mint 100 esztendeje működő evezős sportban Szolnokon három jelentős törés történt, melyből mindig sikeresen talpra állt a sportág. Az első nagy trauma a hajóház és hajópark teljes elpusztítása volt a Tanácsköztársaság idején. Az akkori hajóházuk az Ibisa Disco helyén állt. Így között átmenetileg szünetelt az evezés a városban, de új erőre kapva a mai helyén, a Tisza-Zagyva torkolatában felépült az új hajóház 1929-ben. A következő törés hasonlóan történt őszén, amikor bezárták az evezős bázist a háború miatt, majd a szovjet hadsereg katonái raktak tüzet a lapátokból és hajókból. Az épületet csak egy fel nem robbant bombatalálat érte, így az épségben megmaradt. Ehhez 1948-ban az épület a köz javára való történő felajánlása (államosítás, nem volt más alternatíva). Ennek következményeit a mai napig szenvedi az evezőssport a városban ben id. Dr. Császi Ferenc újjá szervezte az egyesületet az épületben, mint Kinizsi SE Evezős Klub, majd több állami sportegyesület színeiben üzemelt 1994-ig. Az 1989-es év volt a harmadik mélypontja a sportágnak, mivel ekkor megszűntek a hátteret nyújtó bázisszervek és kivonultak a sportból így az evezésből is. Ekkor az egylet csak vegetált 5 éven keresztül, szinte eszköz és edzők nélkül a szolnoki evezés újraéledésének időpontja, mikor ifj. Dr. Császi Ferenc elnökletével újjá alakult az egylet a régi nevének felvételével. Az elnök evezős múltja, édesapja szellemi öröksége és megszállottsága vezérelte a feladat végrehajtásában. Segítségére a 8 tagú elnökség volt, akik megszervezték a szakmai munkát és beindították az egylet életét. Jelentős szerepet vállalt a feladatban Bánvölgyi Zoltán Egyleti Művezető, Molnár Csaba Titkár, illetve Molnár Dezső az egylet ügyvezető elnöke, aki kiemelt szerepet játszik a sportág menedzselésében. Napjainkra az egyik legsikeresebb sportággá nőtte ki magát a városunkban az evezés. Ennek köszönhetően 2004-től az evezés utánpótlás nevelés is a város szárnya alá került, és a sportiskolai csapat tagjai lettek. Egyre javuló eredményeik és növekvő létszámuk a kiváló szakmai munkának és rendezett céltudatos irányító munkának köszönhető. FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK Az edzések 2 helyszínen zajlanak. Az egyik az élő Tiszán, illetve a torkolatban lévő hajóházban igen szűkös körülmények között, valamint alkalmanként a Holt-Tiszán. A hajópark főt tudna kiszolgálni, ha a tárolási lehetőségek és a szociális helyiségek megfelelő méretűek lennének. Így ez az adott lehetőség főt szolgál igen rossz körülmények között. A helyzetet jól érzékelteti, hogy ez a 80 fő 2 x 20 négyzetméteres területen öltözik és végzi tisztálkodását az edzések után, ami azt jelenti, hogy 1 főre átlagosan 0,5 négyzetméter jut. A hajóparknak értelemszerűen csak 50 % -a használható, mivel a többit felszerelni és tárolni nem tudjuk, miközben óriási az érdeklődés a gyerekek és szabadidős tevékenységet folytatók részéről. Az épület sorsáról kósza hírek láttak napvilágot, 8

9 ez bizonytalanná teszi a légkört. Valóban megoldatlan az elhelyezése a sportágnak, aki saját hibáján kívül veszítette el a létesítményt, mely 78 esztendeje szolgálja ezen a helyszínen az evezést. A sportág adottságai, hogy az eszközök igen drágák. Például 1db nyolcas ezer Euróba kerül, még 1 db egypárevezős 6-7 ezer Euróba. Ezek az eszközök csak importból beszerezhetők. KÉPZÉSI RENDSZER Versenyzőink létszámára való tekintettel igyekszünk a minőség felé orientálódni, ami igen magas szakmai munkát és nagy áldozatokat kíván. Közel 50 utánpótláskorú gyermek ismerkedik a sportággal, melyből 31 fő versenyez! A éves versenyzők heti 6-8 alkalommal, míg az idősebb korosztályok 9-12 alkalommal járnak edzésre. Az edzői gárdánk az idei évben 3 főből állt, szeptember 1-től pedig 1 fővel, Szabó Kornéllal, a kétszeres U 23 világbajnokukkal kiegészülve folyik tovább a munka. Molnár Dezső vezetőedző (szakedző) irányításával készülnek a serdülő fiú, női, férfi, ifjúsági szakágak. Molnár Csaba edző végzi a női serdülő és a női-férfi tanuló szakágak felkészítését, még Makai Csaba és Szabó Kornél segédedzők végzik a fiú-lány mini korcsoportok, illetve az újtagok evezés oktatását. Jelenleg minden edző saját költségén végzi a tevékenységhez tartozó önképzését, így Molnár Dezső egyetemi testnevelési tanárira, Molnár Csaba főiskolát végez gyógypedagógiai szakon, Makai Csaba 2 éves evezős edzőit, míg Szabó Kornél az edzői alapismeretek elsajátításával szélesíti ismereteit. PÉNZÜGYI HELYZET A szakosztály 4,5-5 millió Ft-ból gazdálkodik a 2007-es évben, amelyből az önkormányzati támogatás 3 millió Ft. A tagdíj és egyéb bevételek segítik a béreken kívüli versenyeztetés, edzésvezetés (motorcsónakok 2 db), utaztatás, étkezés, szállás, edzőtáboroztatás stb. költségigényeinek enyhítését, de a szülők segítsége nélkül mindenre nem lenne elegendő. A legnagyobb gondot a sporteszközök és felszerelések beszerzése jelenti. A sporteszközök elöregedtek, elhasználódtak, típusaik elavultak. EREDMÉNYEK A szakember gárda eredményességét mutatja, hogy versenyzőink milyen szép eredményeket érnek el. Így a fontosabb eredmények és versenyzők nevét szeretném kiemelni, de jól minősíti a szakosztály munkáját, hogy a Herakles Programban 13 versenyzőnk van, ami az utánpótlás keret 22%-át jelenti. A jelenleg legeredményesebb versenyzőnk Juhász Adrián, aki az év utánpótlás evezőse címére pályázik jó esélyekkel. Érdemei felsorolásánál meg kell említeni, hogy fiatal kora ellenére Poznanban a felnőtt Európa Bajnokságon a négypárt erősítette, ahol 8. helyezést szerzett a magyar csapat. Az ifjúsági Világbajnokságon egypárban versenyzett Pekingben és 11. helyet szerzett. Ennek a számnak Ő a Magyarbajnoka. Még két versenyzőnk, akik külön kiemelést érdemelnek: Bajnóczki Bence és Tóth Ádám, akik megszerezték Magyarországnak az első Jeunesse Cupa (ifjúsági versenyzők Európa Bajnoksága, akik a VB.-re nem tudják teljesíteni a szinteket, de igen közel állnak hozzá) győzelmet Varésében. 9

10 EORV eredmények, Kruswica: Hajó egység: helyezés: nevek: Női kettőpárban I. Tóth Evelin, Gonda Gréta Női korm.nélküli négyes I. Kolláth Vanda, Kardos Szabina, Kis Hella(Csepel) Csató Mercédesz (Csepel) Női korm.nélküli négypár II. Abid Syham, Varga Judit (FEC), Tripolszki Brigitta (Baja), Nusser Boglárka (VVSI) Férfi kettőpárban II. Szabovik Géza, Bíró Bence Férfi korm.nélküli négyes III. Vallyon Bence, Novák Edvin, Szabó Tamás Molnár Márk Férfi koményos négyes III. Bajnóczki Bence, May Marcell (MTK), Pálffy Róbert Magyar Bajnokság eredményei (Szeged) (MTK) Vermes Péter (Győr) korm.tóth Ádám (Győr) 8 db bajnoki cím 8 db 5 db ezüst érem+ 2 db mini 7 db 6 db bronzérem + 3 db mini 9 db ÉVI FELADATOK, TERVEK A jövőben a létesítmény probléma megoldását egy, a Tisza Evezős Egylet kezelésében levő telephely jelentené, melynek lehetséges helyszínei a Holt-Tiszai Kajak-Kenu telep melett lévő Dózsás telepben, vagy a Dohány Fermentálóval szembeni állami tulajdonú (HRSZ: 5383) telepben látnánk az élő Tiszán. Ez az utóbbi lenne a legideálisabb a sportág számára, mivel 1-2 éve az ingatlan üresen, kihasználatlanul áll. Előnyei hogy nagyon jól megközelíthető kerékpárral, tömegközlekedéssel, minden infrastruktúrával rendelkezik, a létesítmény épületei szinte ehhez a vízi sportokhoz kialakított hajótároló színnel, szociális helyiségekkel illetve kondicionáló terem kialakítási lehetőségével bír. Jelenleg a Közép- Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében van az telep. Ha megoldódna a telephely kérdése, az evezés nyugodt és még eredményesebb felkészüléssel válhatna a város és az ország meghatározóbb sportjává. 10

11 JUDO SPORTÁG A VÁROSBAN Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a judo sportág 1961-ben az MTE Sportegyesület kereteiben Bíber Pál testnevelő tanár vezetésével alakult meg. Másodikként a Szolnoki Repülőtiszti Főiskolán 1963-ban Ferencz Attila repülő alezredes testnevelő alakított szakosztályt. Kezdetben a Verseghy Ferenc Gimnázium adott otthont az MTE utánpótlás korú fiataljai edzésének. Itt rendezték meg országunkban elsőként a középiskolás fiatalok judo országos bajnokságát. A reptéren edzettek a sorkatonai szolgálatra bevonult sportolók, főiskolai hallgatók és a szandai-szolnoki fiatalok. Első kiemelkedő rendezvényként 1976-ban Szolnok város nagy sikerrel rendezte meg a Hungária Kupa nemzetközi judo versenyt ban a Szolnoki MTE és a Honvéd Kilián FSE fúziója jelentős előrelépés volt a sportág történetében. Országos bajnokok, IBV, EORV, érmek és pontszerzések igazolják a szervezett utánpótlás-nevelést. Évekig szerepeltek felnőtt korú versenyzők az első osztályú csapatbajnokságban tól újra megalakult a Sportiskola, ahol a judo sportág utánpótlás nevelése történt Török Ferenc, majd Vörös Zoltán vezetésével. A Belvárosi Általános Iskolában, a Városi Sportcsarnokban, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődött el a judo sportág oktatása és népszerűsítése. Innen kerültek ki a versenyzést vállaló fiatalok. A júliusától Szegedre távozó Vörös Zoltán kolléga feladatát július 1-től ismét Török Ferenc szakedző vette át, aki régebben dolgozott hasonló munkakörben. Így a folyamatosság biztosított. FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK A Belvárosi Általános Iskola alagsorában kialakított 10 x 6 méteres speciális teremben edzenek az óvodások (3 óvoda az iskola vonzáskörzetében) és az alsó tagozatos tanulók Török Ferenc vezetésével kb fő. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Ferencz Attila tanfolyamos rendszerben ismerteti meg a judo alapjait. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában Csényi Gábor gyűjti össze a városrész sportág iránt érdeklődő kisiskolásait. A versenyzőket Németh Tibor és Csényi Gábor készíti fel a korosztályos versenyekre, melynek helyszíne a Városi Sportcsarnokban lévő kisméretű judo terem. Méretei miatt ezen terem nem alkalmas a szabályos, 6 x 6 m-es szabályos küzdőfelület kialakítására. Emiatt versenyzőink hátrányba kerülnek más egyesületbeli versenyzőkkel szemben. KÉPZÉSI RENDSZER A judo sportág sajátosságai közé tartozik, hogy a sportág alapjait 4-5 éves (ovis) korú fiatalok is művelhetik. Alapképességeink a kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, melyek a judo speciális eszközeivel remekül fejleszthetők. A sportág mozgásanyaga segíti a kicsik felkészülését, az iskolaéretté válást. A judo előképzésben erőt, ügyességet, bátorságot, kitartást, szorgalmat, 11

12 fegyelmet, keménységet és ellenálló-képességet szereznek a fiatal sportolók. Ezzel a későbbi versenyzés alapjait szilárdítják meg. A judo sportágban 10 éves kortól lehet versenyezni, az ovis előképzés előnyt jelent és kitűnő alapokat nyújt a versenyzők számára. A kisméretű szőnyegfelület miatt szükségessé vált a versenyzők küzdő edzésre történő utazása. Rendszeresen járunk Budapestre (központi keretedzések), Kecskemétre (régiós edzésekre), illetve Mezőtúrra. Ezen utazások igen költségesek. Az utánpótlás korú fiatalok edzése junior korral fejeződik be. Ezután versenyzőink a Szolnoki Honvéd SE-ben tudják folytatni versenyzői pályafutásukat. PÉNZÜGYI HELYZET Az éves költségvetés összege: 3,7 millió Ft, ebből önkormányzati támogatás 2,6 millió Ft (70%). Ez az összeg szűkösen biztosítja a szakosztály működését. A várható nemzetközi szereplés (2 fő) további anyagi terhet róhat a szakosztályra. EREDMÉNYEK ben 8 Diákolimpia győzelmet értek el a versenyzők (2006-ban 6-ot) - Európai Olimpiai Reménységek Versenyén: - 3. hely Gyulai Balázs (60 kg) - 3. hely Nagy Dorina (70 kg) - Sándor Márton a Magyar Köztársaság jó tanuló jó sportoló díj tulajdonosa - Magyar Bajnoki érmesek: DIÁK B 54kg Pomázi Márk kg Makra Máté 1. DIÁK A 41kg Futó János 2. 36kg Pálinkás Dóra 1. SERDÜLŐ B 57KG Csényi Márk 3. SERDÜLŐ 40 kg Futó János 1. 36kg Pálinkás Dóra 2. 40kg Tóth Dominika 3. 52kg Gyulai Réka 2. 81kg Sándor Márton 3. 12

13 IFI 70kg Nagy Dorina 2. - Diákolimpiai érmesek DIÁK A Futó János 3. Pálinkás Dóra 1. SERDÜLŐ B Csényi Márk 1. SERDÜLŐ Horváth Zsombor 3. Kalocsai Péter 1. Tóth Dominika 1. Gyulai Réka 2. Csényi Márk 3. IFI Gyulai Balázs 2. A hátralévő időszakban kerül megrendezésre az össszes korosztályos Egyéni Országos Bajnokság, ahol sikeres szereplés várható ÉVI FELADATOK, TERVEK - Az edzői létszám növelése, két nevelő és egy versenyző csoport kialakítása és ehhez edzői létszám biztosítása. - Küzdőfelület (tatami) növelése (60 db tatami vásárlása) 1,3 millió Ft. Új csoportok indítása a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában. - Versenyzői csoportok speciális erősítésének megteremtése (mászókötél felszerelése a judo terembe), az eredményesség növelése. - A sikeres műhely (Belvárosi Általános Iskola) értékeinek megőrzése, ovis cselgáncs, alsó tagozatos képzés folyamatos működtetése. - Rendszeresen megrendezésre kerül a Szolnok Kupa Nemzetközi Judo Verseny, ahol a hazai élmezőny mellett Szolnok testvérvárosinak csapatai is rendszeresen részt vesznek. 13

14 KAJAK-KENU SPORTÁG A VÁROSBAN Szolnok bizonyos szempontból kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik (3 vízfelület: Tisza, Zagyva, Holt-Tisza), amely kiváló lehetőségeket teremt a színvonalas vízi sportokhoz. Ezt elődeink már ki is használták és mind az evezős, mind a kajak-kenu sportágat meghonosították a városban. A kajak-kenu sportág igazi térnyerése a 60-as évektől számítható a városban. A Vízügyi Igazgatóság akkori vezetője Vasadi János határozta el, hogy a meglévő sportolási lehetőség bővítésére kajakokat vásárolnak a dolgozók részére. Ezután nemsokára, 1961-ben megalakították a Vízig Medosz Sportkört, Várkonyi Géza aktív részvételével, aki a sportág versenyszerű űzését tűzte ki célul, és teremtették meg a hozzá szükséges feltételeket. A már akkor az MTE színeiben kajakozó maroknyi csapat és a Vízig versengéséből gyorsan jelentkeztek az eredmények is, olimpikonok és válogatottak nevelődtek és nevelődnek vizeinken (Csapó Géza, Deme József, Szabó Lajos, Vidéki László, Gyulai István, Folláth Vivien, Sarudi Pál). A sportág elismeréseképpen tagjai lettek 1971-ben az akkor alakuló sportiskolának, majd 1993-ban újjá alakuló Városi Sportiskolának is. Azóta is az egyik legnagyobb utánpótlás nevelő sportág a városban. Aktív részese annak, hogy a felnövekvő ifjúság mind egészségben, mind fizikálisan és mentálisan felkészülve vághasson neki az úgynevezett nagybetűs életnek. Szabadban űzhetősége (víz, jó levegő, napfény) az egészséggel, a keringési és fizikális igénybevétel miatt a fizikummal, a rendszeresség, kitartás, szorgalom miatt pedig mentálisan vértezi fel a sportágat űzőket. FELKÉSZÜLÉS LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK A kajakos utánpótlás képzés körülményei, lehetőségei teljesen megfelelnek ahhoz, hogy a városban leány és fiú ismerkedhessen meg a sportág alapjaival és sajátíthassa el a kajakozás-kenuzás csínját-bínját. Két telephelyen folyik a képzés: a Tiszaligeti úgynevezett tanmedencés kajak telepen, valamint a Holt-Tiszán. A Tiszaligeti helyszín alapvetően a téli időszakban üzemel teljes leterheltséggel, mivel itt található tanmedence és kondicionáló terem (2 db), illetve az innen induló futó lehetőségek a téli felkészülés alapvető helyszínei. A felkészülés kiegészül úszó edzésekkel, amelyet a szűk medence lehetőségek miatt a laktanyai uszodában kapott szintén igen kevés pálya és időkerettel egészítünk ki. Ez a helyzet a Damjanich Uszoda bezárásával tovább romlott, a Tiszaligeti strandon lévő 1 db 50 m-es medence szűkebb lehetőséget jelent (úszók, vízilabdázók, búvárúszók kajak-kenu, evezés és a lakosság igényei). A laktanyai uszoda is teljesen telített volt már a es évben is, emellett a Honvédség keretein belül is létrejött egy úszó szakosztály (sportiskolából kiváló, továbblépő sportolókból), amely plusz igényekkel jelentkezik. A tanmedencés kajak-kenu telepen osztozik több sportszervezet. Az épület nem önkormányzati tulajdonban van, ebből adódóan sajnos egyre rosszabb állapotba kerül, a Sportcentrumnak így az állagmegóváson túl semmilyen beruházást nem lehet rajta végezni. Az elöregedett vizes rendszer (több mint 40 éves) az egyre rosszabb állapotba kerülő nyílászárók, korszerűtlen fűtésrendszer, illetve romló állaga egyre mostohább körülményeket te- 14

15 remt a körül-belül fiatalnak (Tisza Evezős Egylet, Szolnoki Kajak-Kenu Klub, Mezőgép Kajak-Kenu Klub, és a sportiskolás kajakosok, evezősök). Nagy gondot okoz a hajók és motorosok, motorok tárolása (a 2000-es nagy árvíznél lebontott hajóhangár pótlására nincs megoldás, és főleg anyagi erő). Tervek készültek egy közös evezős-kajakos Integrált Vízi Sporttelep létrehozására, amely egyéb funkciókat is kielégítenek (vízi turizmus, kölcsönzés, rekreáció, táboroztatás, téli tárolás, hajójavítás, edzőtáboroztatás, továbbképzés, konferencia), de az anyagi lehetőségek ennek gátat szabnak. A Holt-Tisza az életben tartója a vizes sportoknak (kaja-kenu, evezés). Saját erőből a hasznosító Szolnoki Sportcentrum Kht. egy jelentős fejlesztést nem tud megvalósítani, viszont a Kht. elkezdte az Integrált Városfejlesztési Program részeként az egész területre vonatkozó tervek elkészítését. KÉPZÉSI RENDSZER Jelenleg a szakosztály keretein belül (szeptembertől) 7 edző 10 csoport edzéseit vezeti, 3 edző férfi kajak, 2 edző női kajak, és 2 edző kenus szakággal foglalkozik ben jelentős erőfeszítéseket tettünk és még ősszel folytatjuk, hogy a korosztályokat és szakágakat feltöltsük és pótoljuk a Mezőgép Kajak-Kenu Klubba távozott utánpótláskorú versenyzőinket. A csoportok optimális létszáma 20 fő körül mozog. Egy csoport 3-4 évfolyamot ölel át, ami azt jelenti, hogy egy korcsoportban 5-8 versenyzőt tudunk együtt készíteni és ebből kell majd ütőképes csapatot kialakítani. A képzési rendszer a kajak-kenu szakosztályban, hogy kezdő csoporttal induló edző csoportját (9-10 év) minimum serdülő korig (15-16 év) viszi, képzi és készíti fel a versenyekre, de ha lehet (főállású vagy több idővel rendelkező edző) ifjúsági kor végéig vele készüljön a csapat, majd a kiöregedő csoportja után újra kicsikkel kezd. Ezt a rendszert az teszi lehetővé, hogy igen magasan képzett jól felkészült edzőkkel rendelkezünk, akik a sportág elsajátításától az ifjúsági válogatott felkészítéséig rendelkeznek szakmai és pedagógiai tudással. Egyetemi (testnevelői) diplomával és szakedzői képesítéssel rendelkezik: Bordács Balázs (férfi kajak, haladó), Rigó Gábor (férfi kajak, kezdő), Chladek Kálmán (női kajak, haladó), Sinka Kornél (női kajak, kezdő). Középfokú edzői képesítése van: Tóth-Urbán Tamás (férfi kenu, haladó), Tarsoly István (férfi kenu, kezdő) és Pető István (fiú kajak, kezdő). A PÉNZÜGYI HELYZET A jelenlegi helyzet szerint a sportágban gyermek kajakozik-kenuzik, ebből versenyző 115 fő. Ezen létszámot a 2008-as idényre szeretnénk 200 főre (ebből 140 versenyző) emelni. A szakosztály éves szinten kb millió forinttal gazdálkodik, melyből az Önkormányzati támogatás 7,2 millió. A fennmaradó rész a tagdíj bevételekből, és szakszövetségi támogatásból (MKKSZ patrónus program) származik. Igen jelentős még a meg nem jelenő egyéb szülői támogatás. Sokan megveszik a kajakot, kenut (egyes hajót) saját gyermeküknek ( eft). Minden kezdő korosztályból kilépő versenyző saját maga veszi mag lapátját (10-50 eft) és egyéb kiegészítőjét (térdeplő párna, hullámkötény, kézvédő, ülőszivacs, termo ruházat). A szülők segítenek a 15

16 hajószállításban, utaztatásban, versenyeken való étkeztetésben (főzés, kiszolgálás) erősítő, felkészítő eszközök (súlyzók, erősítőgépek, zsámoly, padok stb.) javításában, legyártásában, edzőtáborok megvalósításában. Az Önkormányzati és saját bevételek kizárólag az edzésfeltételek biztosítására (edző, uszoda, terem), versenyeztetésre (nevezés, hajószállítás, utaztatás, szállás, étkezés), motorcsónak és üzemeltetése elegendőek, illetve 1-1 csapathajó vagy csónakmotor beszerzésére ( eft). A kajak-kenu utánpótlás nevelést segíti a Szolnoki Sportiskola SE és a Kajak- Kenu Sport az Egészséges Életmódért alapítvány. EREDMÉNYEK 2007-ben a szakosztály kimagaslóan eredményes évet zárt. Szinte minden utánpótlás világversenyen képviseltettük magunkat a magyar válogatott színiben és ott igen szép eredményeket értünk el. Maraton Európa Bajnokság: Trencsén (Szlovákia) I. hely Szabó Petra K-2 női ifjúsági 21 km II. hely Balogh Ádám Kovács Balázs K-2 férfi ifjúsági 21 km Síkvízi Európa Bajnokság: Belgrád (Szerbia) I. hely Szabó Petra K-4 női ifjúsági 500 m IV. hely Szabó Petra K-2 női ifjúsági 1000 m IV. hely Óvári Attila Kovács Balázs K-4 férfi ifjúsági 500 m IX. hely Spanyiel Zsolt C-4 férfi ifjúsági 1000 m XI. hely Balogh Ádám Kovács Balázs K-4 férfi ifjúsági 1000 m Európai Olimpiai Reménységek Versenye: Bydgoszcz (Lengyelország) I. hely Terék Vivien K-1 női V. kcs m Szabó Petra K-2 női VII. kcs. 500 m Balogh Ádám K-4 férfi V-VII. kcs. 500 m II. hely Szabó Petra K-2 női VII. kcs m Nagy Tamás K-2 férfi VI. kcs. 500 m Szabó Petra K-4 női V-VII. kcs. 500 m Chladek Vanda K-4 női V-VII. kcs. 500 m 16

17 IV. hely Balogh Ádám K-1 férfi VII. kcs m Óvári Attila K-4 férfi V-VII. kcs. 500 m Terék Vivien K-4 női V-VII. kcs m V. hely Óvári Attila K-1 férfi VII. kcs. 500 m Óvári Attila K-2 férfi VII. kcs m Országos korosztályos (ifjúsági, serdülő, kölyök, gyermek) Magyar Bajnokságokon 12 db I. helyet, 6 db II. helyet és 10 db III. helyet szereztek versenyzőink. Válogatottjaink: Ifjúsági: Szabó Petra női kajak Terék Vivien női kajak Balogh Ádám férfi kajak Óvári Attila férfi kajak Nagy Tamás férfi kajak Serdülő: Chladek Vanda női kajak Dobos Ferenc férfi kajak Pálinkás Szilveszter férfi kajak Kölyök: Spanyiel Fruzsina leány kajak Szőke Ramóna leány kajak Bordács Blanka leány kajak Lángi Levente fiú kenu 17

18 KOSÁRLABDA SPORTÁG A VÁROSBAN A sportág városunkban 1942-től jelentkezett, amikor a Verseghy Ferenc Gimnázium tornatermében felszerelték az első kosárpalánkot. Először a nők, majd kicsivel később a férfiak is jelentkeztek eme sportág űzésére a MÁV keretein belül. A háború után egyre népszerűbb lett a sportág és sorra alakultak a kosárlabda egyesületek és a szakosztályok től az Alföldi Olajbányász SE-ben is megalakult a kosárlabda szakosztály. A 90-es évekig mind a női (MÁV), mind a férfi (Olajbányász) csapatok váltakozó sikerrel szerepelt az NB-II-es, NB-I/B-s és NB-I-es bajnokságokban. A 90-es évektől a sportág sikertörténete kezdődött Szolnokon. Először a férfiak 91-es bajnoki címe, majd mindkét csapat stabil NB-I-es tagsága, és váltakozva ugyan, de szép sikerek folyamatos jelentkezése kísérte szereplésüket. A gyerekek körérben egyre népszerűbb lett ez a XXI. század labdajátéka és az utánpótlás is elindult, hogy nyomdokaiba lépjen felnőtt csapataink eredményeinek. Az 1993-ban újjáalakuló sportiskolának már stabil tagjai, és azóta is meghatározó szerepet töltenek be a sportiskola életében. FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK A felkészülési, edzési lehetőségeket egyre nehezebben tudjuk biztosítani, gondolunk itt elsősorban a helyszínre (tornaterem, tornacsarnok, edzőterem). A város iskoláinak tornatermei, edzőtermei az iskolák bevételeit növelik, így teljesen piaci környezet közé kerültünk. Az elmúlt évekhez viszonyítva, amikor még ingyen, vagy nagyon kedvezményes áron kaptuk elsőbbséggel a bérlési lehetőséget, addig mostanában már közel azonos elbírálás alá esünk a magán igényekkel (szabadidősport; tenisz, foci, kosár, stb.). Ha sikerül is minden csapatunk edzéslehetőségeit biztosítani (kevés a megfelelő méretű és borítású terem) jóval magasabb árakat kell fizetnünk 1-1 óráért, mint eddig. Így fordulhat elő, hogy férfi szakágunk évente kb. 2 millió forint, míg női szakágunk közel 1,2 millió forint (több a férfi csoport) bérleti díjat fizet ki az edzéslehetőségek biztosítására. A másik problémás terület, hogy igen kevés azoknak a száma, akik vállalják, hogy az egyre nehezedő körülmények (eszköz, felszerelés, versenyeztetés) között, ilyen bérezési lehetőségek mellett (havi ezer forint számla ellenében) toborozzák, alakítsák ki, készítsék fel és versenyeztessék az adott sportág csoportjait, csapatait és vállaljanak egy egész éves igen magas óraszámú napi lekötöttséget. Tisztelet azoknak, akik még mégis csinálják! A harmadik nehéz feladat az eszközök, felszerelések és versenyeztetés biztosítása. A piacon az árak elszabadultak, a sportiskola költségvetése ezeket az emelkedéseket már évek óta (kb. 5-6 éve) nem követi. A legnagyobb segítséget a két fogadó klub a Szolnoki Női Kosárlabda Klub Kft. és a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft, illetve a szülők jelentik, akik segítenek bennünket a labdák, mezek, egyéb kiegészítő eszközök beszerzésében és a versenyeken való részvételben (utazás, étkeztetés). 18

19 A két szakág edzőinek létszáma megfelelő. Mindenki számára kötelező nyári továbbképzéseken túl részt vesznek a Megyei Kosárlabda Szövetséggel közösen szervezett továbbképzéseken, valamint a budapesti Testnevelési Egyetemen tartott edzőtovábbképzéseken. KÉPZÉSI RENDSZER Az év első felében a két szakág egy vezetés alatt Mészáros Zoltán vezetőedző irányításával dolgozott. Szeptember 1-től a férfi szakág különvált. A Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kftvel együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek segítségével (szakmai, eszköz, edzéslehetőség, versenyeztetés) a férfi utánpótlást szélesebbé és eredményesebbé szeretnénk tenni. A férfi szakágat a továbbiakban Acsay Attila irányítja, vezeti szoros kapcsolatban a felvevő klubbal. A két szakág képzési rendszere teljesen eltérő egymástól. A női szakág erőteljes előkészítő csoportos és kengurus versenyeztetési rendszeren át (előkapuja a gyermek bajnokságnak) egy bázisiskolai (Széchenyi krt-i Általános Iskola vonzáskörzete) alapokon nyugvó utánpótlásképzést folytat. Az iskolában testnevelő Tóth Viktor és Tóth János lelkes és magas szintű szakmai munkája és Mészáros Zoltán eredményes vezetői és szakmai képességei, biztosítékai annak, hogy most már évek óta az ország egyik legeredményesebb női utánpótlás képzése folyik Szolnokon. Ezen edzők csoportjaikat végig viszik. A férfi szakág előkészítő és kengurus versenyeztetése csak 2 éve indult el. Ezt folytatva a fiúk egy területi lefedettséget biztosítva, jóval szélesebb merítési háttérrel (város összes általános iskoláinak körzetesített bevonása) nem bázisiskolai folytatással, hanem továbbadásos módon 3 kiemelt felső korcsoportos edző alá dolgozik. Ennek érdekében új fiatal sportági kötődésű testnevelőket vontunk be az előkészítő és kengurus képzésbe (Honti Viktor, Terjéki Zoltán, Maroska Mariann) illetve sikerült a sportág számára ismét megnyernünk Hegedűs Máriát, aki már többször bizonyította, hogy jól és eredményesen képes kosarasokat képezni, nevelni. A csoportok megfelelő létszámúak, de a későbbiekben törekednünk kell egy alaposabb alkati és mozgásrendszeri kiválasztásra, ill. a képzés és versenyeztetés helyes arányainak kialakítására. Az edzéseken tanult technikai, taktikai elemek verseny szituációban történő begyakorlása (jóval több mérkőzés és annak lehetősége). PÉNZÜGYI HELYZET A női szakág 7,3-7,5 millió forinttal gazdálkodik a 2007-es évben, ebből az önkormányzati támogatás 5,7 millió forint, a fennmaradó rész sajátbevétel (tagdíj, MKOSZ, szponzori). A szakág pénzügyileg az eredményesség súlya alatt vergődik, mivel minden egyes országos döntő (diákolimpia, bajnokság, kupa) ahová bejutnak a csapatok kb. 300 ezer forint/csapat a részvételi költség. Ez ebben az évben majdnem 1,5 millió forint plusz költséggel terhelte meg a szakosztályt az általános felkészítési, versenyeztetési rendszeren felül. A tehetséggondozásra, eszköz és felszerelés vásárlásra, edzőtáboroztatásra így szinte nem is gondolhatunk. A férfi szakágnak 9,0-9,2 millió forint az éves kerete, ebből 6,8 millió forint az önkormányzati rész. A női szakágnál (73 fő) jelentősen nagyobb létszámú férfi szakágunk (124 fő) legnagyobb terhei a felkészülés biztosítása, és ebből is a terembérletek kifizetése. Az alap- 19

20 költségeinken (bérek, terembérletek, nevezés, versenyengedélyek, eszközök, felszerelések) kívül nagyon kevés jut arra, hogy a kötelező mérkőzéseinken túl mérkőzésekhez, tornákhoz juttassuk csapatainkat, ami elengedhetetlenül szükséges lenne a továbblépéshez. Ezen próbál most a megyei szövetség segíteni egy megyei vagy kistérségi bajnokság szervezésével, de sajnos anyagi fedezetet biztosítani a csapatok részére nem tud a részvételhez, azt mindenkinek magának kell előteremtenie. Pénzügyi szempontból úgy is fogalmazhatnánk: ha sok a sportoló fiatal az is baj, ha eredményesek vagyunk az is baj. Alapfeladatunkat, hogy minél több fiatal eredményes sportolását biztosítsuk, teljesíteni szeretnénk. Megérett a helyzet, hogy pénzügyi lehetőségeinket hozzáigazítsuk (évek óta romlik) vagy legalább közelítsük elvárásainkhoz. EREDMÉNYEK Leány szakág: Gyermek korcsoport Országos döntő III. hely edző: Tóth Viktor Kadett korcsoport Országos döntő IV. hely edző: Tóth János Junior csapat (ifjúsági korú versenyzők) Országos döntő IV. hely edző: Mészáros Zoltán Válogatottjaink Kadett: Adamecz Lilla, Zele Dorina Ifjúsági: Kmézics Diána Országos diákolimpiai döntők IV. korcsoport VII. hely Széchenyi krt-i Általános Iskola edző: Tóth János V. korcsoport V. hely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépés Szakiskola edző: Szolnoki Zoltán Férfi szakág: Junior korcsoport Országos döntő IX. hely edző: Rezák László Válogatott: Szabó Péter 20

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot két szervezet készítette és vallja közösen

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra... 2 Sportlétesítmények,

Részletesebben

Győri ETO Futsal Club

Győri ETO Futsal Club A magyar futsal, ezen belül a győri ETO Futsal Club sportfejlesztési programja, koncepciója 2011 2015. Tel: +36 (30) 552 0005 E-mail: drucskoz@t-online.hu www.etofutsal.hu Bevezetés A többi csapathoz hasonló

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

1 / 12 2013.11.07. 10:12

1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Kalmár DSE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ügyszám: 1/73/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Részletesebben

2013. évi sportági beszámolók. 116. oldal

2013. évi sportági beszámolók. 116. oldal 2013. évi sportági beszámolók Tenisz Evezés Sí Atlétika Kajak-Kenu Asztalitenisz Triatlon Judo Sportlövészet Ülőröplabda Boccia Csörgőlabda Erőemelés Íjászat Vívás Úszás 2. oldal 8. oldal 14. oldal 23.

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011-2016

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011-2016 "...oda korcsolyázz, ahol a korong lesz, ne oda, ahol volt." Wayne Gretzky A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011-2016 Budapest, 2013. április 26. Készítette: A Magyar Jégkorong Szövetség

Részletesebben

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről TAO-gráf 2013. tavasz Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről 2. Tartalom 1. A magyar futball látlelete a TAO-program indulásakor 4 2. Fejlesztési koncepció, kitűzött célok 8 3. Jogszabályi

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020

A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 A MAGYAR LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 ÖSSZEFOGLALÓ VITAANYAG 2011. február Tartalom 1 MIÉRT VAN SZÜKSÉG STRATÉGIÁRA?... 4 1.1 TOVÁBBI LÉPÉSEK A STRATÉGIA VÉGLEGESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN...

Részletesebben

"Kvasz András" Békésmegyei Repülő és Ejtőernyős Klub Ejtőernyős Szakosztályának Tevékenysége 1940-2010. -ig.

Kvasz András Békésmegyei Repülő és Ejtőernyős Klub Ejtőernyős Szakosztályának Tevékenysége 1940-2010. -ig. "Kvasz András" Békésmegyei Repülő és Ejtőernyős Klub Ejtőernyős Szakosztályának Tevékenysége 1940-2010. -ig. Az ejtőernyőzés a világon talán egyedülállóan az a tevékenység, hogy mikor elhagyod a légi járművet,

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

Debreceni Atlétabarátok Fóruma A Debreceni Atlétabarátok Lapja II. évfolyam 2. szám 2010. szeptember

Debreceni Atlétabarátok Fóruma A Debreceni Atlétabarátok Lapja II. évfolyam 2. szám 2010. szeptember Debreceni Atlétabarátok Fóruma A Debreceni Atlétabarátok Lapja II. évfolyam 2. szám 2010. szeptember Mottó: Hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. www.atletikadaf.hu A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 115. ORSZÁGOS

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

SEGÍTHETEK? MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM

SEGÍTHETEK? MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM SEGÍTHETEK? MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM Dupla öröm Mai fiatalokkal ismerkedhet meg az elkövetkezô néhány oldalon. Mai fiatalok, de mégsem a nagy átlaghoz tartoznak. Miben különböznek másoktól? Határozottak,

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos 2011/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év utolsó negyede igazán bôvelkedett eseményekben, még akkor is, ha ezek jelentôs hányada nem a nemzetközi, illetve hazai sportpályákon, hanem üléstermekben, hivatalokban,

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben

Az utánpótlás-nevelés a magyar labdarúgás struktúrájában

Az utánpótlás-nevelés a magyar labdarúgás struktúrájában Szegedi Péter Az utánpótlás-nevelés a magyar labdarúgás struktúrájában a z a vélekedés, hogy a magyar labdarúgás nívója évről évre sülylyed bármily paradoxon közel egyidős a sportág honi történetével:

Részletesebben