TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A E V E Z É S J U D O K A J A K - K E N U K O S Á R L A B D A Ú S Z Á S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK T Á J É K O Z T A T Ó A S Z O L N O K I S P O R T C E N T R U M K H T. U T Á N P Ó T L Á S N E V E L É S S Z A K M A I T E V É K E N Y S É G É R Ő L A T L É T I K A E V E Z É S J U D O K A J A K - K E N U K O S Á R L A B D A Ú S Z Á S R Ö P L A B D A V Í V Á S T O V Á B B I E L K É P Z E L É S E K, F E L A D A T O K m e l l é k l e t e k : L É T S Z Á M T Á B L Á Z A T V Á L O G A T O T T K E R E T T A G V E R S E N Y Z Ő K T Á B L Á Z A T S Z A K O S Z T Á L Y O K É V F O L Y A M / N E M E K B O N T Á S B A N

3 TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI SPORTCENTRUM KHT. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező - Szolgáltató Közhasznú Társaság az utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység körében a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján, az Önkormányzat és a Kht. közötti közhasznú szerződésben foglaltak szerint látja el a kiválasztást, az általános sportági képzést, versenyeztetést, tehetséggondozást. A fő célok a szabadidős- és a diáksport keretében a sportágak megismertetése, majd ezt követően a kiválasztás, valamint a verseny- és élsportra történő felkészítés, tehetséggondozás. FŐBB CÉLJAINK - Minél több iskolás korú gyermek bevonása a rendszeres testmozgásba szakosztályaink keretén belül. - Jól képzett szakembereinkkel biztosítani egy-egy sportág mozgásanyagának magas szintű elsajátítását, és ezzel a tudásanyaggal részt venni a versenyrendszerben. - A versenyeken kitűnő, kiemelkedő adottságokkal és hozzáállással rendelkező versenyzőknek biztosítani az eredményes élsporthoz szükséges feltételeket (létesítmény, eszköz, felszerelés, edzőtábor) - Minél több, a felnőtt versenysportban is helytálló sportolót nevelnünk fogadó egyesületeinknek, akik majd öregbítik városunk hírnevét és bizonyítják jó nevelő, képző munkánkat. A Szolnoki Sportcentrum Kht-n belül működő Sportiskola nyolc sportágban, kilenc szakosztályban biztosítja az adott sportággal foglalkozó utánpótlást. A város általános- és középiskoláiban tanuló gyermekek délutáni sportolási igényeit és élsportbeli ambícióit szeretnénk biztosítani sportágainkban minél nagyobb létszámban. Sajnos a sportolás, mint igény a fiatalokban egyre hátrébb szorul életük fontossági sorrendjében. Pedig az ép testben ép lélek jelmondat a mai napig megállja a helyét, sőt a mai mozgásszegény életmódban egyre aktuálisabb. A toborzás és kiválasztás egy évben kétszer, ősszel és tavasszal történik, de az év bármely időszakában fogadják a jelentkezőket edzőink. Edzőink magas szinten képzettek (ld. táblázat) és folyamatosan képzik magukat. Az országos szakszövetségek előírásainak megfelelően edzőink a továbbképzéseiken teljes létszámmal némely sportágban előadóként is vesznek részt. A Sportiskolák Országos Szövetségével és 2005/2006-os tanévben indult közoktatás típusú sportiskolákkal városunkban a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Széchenyi krt-i Általános Iskola élő és egyre szorosabb kapcsolat és együttműködés alakult ki, már együttműködési szerződést is kötöttünk ezen iskolákkal. 3

4 Figyelemmel kísérjük a szakirodalmat, edzőink részére eljuttatjuk az aktuális szakmai anyagokat, edzéselméleti és tematikai segédleteket. Előadókat hívunk az általuk igényelt témakörökben. Az internetes hozzáférés bárki részére biztosított, utána érdeklődhet a számára fontos kérdéseknek. Az alábbiakban szeretnénk sportáganként, szakosztályonként tájékoztatást adni a sportiskola helyzetéről, tevékenységéről. 4

5 ATLÉTIKA SPORTÁG A VÁROSBAN A sportág 1911-től szervezett szakosztályi keretek között működik a városban. A közel 100 évben olimpikonok Európa bajnokságok résztvevői nevelődtek városunkban: Tóth Béla, Oros Ferenc, Paróczai András, Szalai József, Ecsekiné Juhász Erzsébet, Karaffa László, Szekeres Judit. A sportiskolában folyó színvonalas felkészítő munka eredményeként korosztályos bajnokok, csúcstartók kezdték pályafutásukat a szakosztályban: Kővágó Zoltán, Bíber Zsolt, Kovács István, Kovács Tivadar, Polónyi Tamás, Óvári Zita, Ecseki Dániel. Az eredményessége és hagyományai alapján a sportiskola alapító és egyik legeredményesebb szakosztálya. Alapsportág, az atlétikus képességek színvonala meghatározza a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság fizikai állapotát. Fontos szerepet tölt be a szabadidő hasznos eltöltésében, az egészség megőrzésében. FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK A felkészülés a MÁV SE Véső úti sporttelepén zajlik. A létesítmény bizonytalan jövője (tulajdonviszony) miatt folyamatos leépülés tapasztalható. Az öltözési lehetőségek szűkösek, a mosdók, zuhanyzók állapota nem kielégítő, a vakolat omladozó. Az edzésre használt salakpálya karbantartása (lazítás, hengerlés, locsolás) anyagiak hiányában nem megoldott. A kemény talaj következtében sérülés veszély áll fent. A megoldást egy műanyag borítású atlétikai pálya kialakítása jelentené. A környező megyeszékhelyek közül csak Szolnokon nincs műanyag pálya. A műanyag pálya az atlétika mellett több más sportág felkészülését segítené jelentősen, melyet egész évben lehetne használni. A téli felkészülést segíti a nyolcsávos futófolyosó, elsősorban ugrószámokban és rövidtávfutásban. Fejlődést jelentene bővítése egy ún. fejrésszel, amely biztosítaná a teljes rohamból végrehajtott ugrásokat. A dobók télen is tudnának speciális dobásokat ebben a részben végrehajtani. A labdarúgókkal közösen használt létesítményben balesetveszélyes és nem megoldott a gerelyhajítás oktatása. Elavult és balesetveszélyes a diszkoszvető kör védőhálója. Új, modern és biztonságos hálót kell felszerelni. A dobó versenyzők felkészítésében nagy segítséget jelentene a téli időszakban egy fedett dobófészer megépítése. KÉPZÉSI RENDSZER A sportági képzés éves korban kezdődik, heti háromszori foglalkozással. A gyerekek megismerkednek az ugrások, futások, dobások alapvető technikájával és részt vesznek a korcsoport versenyein. A sportolók az iskolában valamint a Véső úti sporttelepen edzenek, ahol a speciális mozgásokat hajtják végre. Egy-egy csoport főből áll, a következő iskolákból szerveződik: Széchenyi krt-i Általános Iskola Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Belvárosi Általános Iskola. Az edzésidőpontok rugalmasan alkalmazkodnak a tanulók iskolai elfoglaltságához, általában óra 5

6 között érkeznek a tanulók, közösen edzenek a csoport vezetőjével. Jelenleg ebben a korcsoportban versenyzőt találunk. Serdülőkorban speciálisabb munkát végeznek a tanulók, megkezdődik a szakági képzés, emelkedik a heti edzések száma 3-ról 4-re. Ebben a korcsoportban már országos bajnokságon indulnak a versenyzők. Ez a szakosztály legnépesebb csoportja főből áll. Szakcsoport képzés folyik az ifjúságiaknál, akiknél cél az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülés. Napi egy foglalkozás plusz szombati speciális edzés. Ebben a korcsoportban versenyzőt találunk. Az ugró szakágban Ecseki Tibor és Bagyinszki Géza, a dobó szakágban Majercsik László és Bencsik Pál, a futó-gát szakágban Hoffer István és Öhlbaum Zoltánné irányítja a felkészülést. Tanácsaival sokat segít Kocsis István mesteredző. Az edzők munkáját Ecseki Tibor koordinálja, aki egyben a Héraklész program ugró szakág vezetője. Edzőink szakmai felkészültsége és lehetőségeink alapján kiemelten kell fejleszteni az ugró és a dobó szakágat. Ebből a szakágakból kerültek ki a nemzetközi szintű versenyzők (dobók: Bíber Zsolt, Kővágó Zoltán, ugrók: Kovács István, Ecseki Dániel). PÉNZÜGYI HELYZET Az éves költségvetés összege 11,3 millió forint, ebből önkormányzati támogatás 7,3 millió forint (64%), amely az edzői béreket fedezi. Jelentős összeg a pálya bérlése, amely éves viszonylatban 720 eft. A megmaradó pénz szűkösen és nagyon átgondoltan biztosítja a versenyeztetést. Az edzőtáborozási lehetőségek beszűkültek, a csapatépítkezést ez nagyban hátráltatja. A sportszerekkel való ellátottságunk átlagos, jelentős vásárlásra lenne szükség (pl. 1 db gyakorló gerely eft, 1 db szögescipő 7-10 eft). EREDMÉNYEK A gyermek korcsoportban fiú csapatunk az Országos csapatbajnokságon 1. helyezést, a leányok 6. helyezést értek el, összesítésben (fiú-leány) 3. hely. Részt vettünk lengyelországi testvérvárosunk versenyén, ahol győzelmeket és helyezéseket értünk el. Nyolc ország nemzetközi versenyén Varsóban ezüstérmesek lettek fiú versenyzőink. Tehetséges versenyzőkkel rendelkezünk ebben a korcsoportban. Serdülő korcsoportban 2006-ban a pontversenyben 6. helyezést értünk el, az idei szereplés várhatóan sikeresebb lesz. Kilenc országos bajnoki címet nyertünk. Kiemelkedő eredményt jelent Sárai Gábor 196 cm-es magasugró eredménye, valamint Halmai Renáta 3 országos bajnoki győzelme. Országos bajnokok és többszörös dobogósak Kluvich Laura és Gál Bence. Fedett Pályás Serdülő Bajnokság I. hely Sárai Gábor magasugrás 188 cm Öhlbaum Zoltánné Kluvich Laura súlylökés 12,01 m Bencsik Pál 6

7 Téli Dobó Bajnokság I. hely Halmai Renáta diszkoszvetés 33,20 m Bencsik Pál Serdülő Összetett Bajnokság I. hely Gál Bence A változat Ecseki Tibor Gál Bence Adamecz Attila Rentler Benjámin Öhlbaum Zoltánné Lovas Zénó 14 éves csapat Ecseki Tibor Ifjúsági korcsoportban találjuk a szakosztály legeredményesebb versenyzőjét: Tóth Janka gerelyhajítót. Kétszeres Országos Bajnok, Ifjúsági VB 13. helyezett, Ifjúsági Olimpiai fesztivál 7. helyezett, edzője Majercsik László. Országos Diákolimpia I. hely Koncz Boglárka kislabda hajítás Sárai Gábor magasugrás Széchenyi krt. Á. I. öttusa, leány Az eddigi eredmények alapján Sárai Gábor, Tóth Janka, Varga Zita és Szobonya Nikolett tagja a Héraklész programnak. Három versenyzőnk szerepelt a serdülő válogatottban: Halmai Renáta, Kluvich Laura, Sárai Gábor. Két versenyzőnk Varga Zita és Tóth Janka ifjúsági válogatott. 7

8 EVEZÉS SPORTÁG A VÁROSBAN Szolnok város legpatinásabb sportágai közé tartozik az evezés, amit 1901-ben honosítottak meg a Tiszán. Mint már oly sokszor a világban, itt is úttörőnek számított az evezés a szolnoki sportágak között azzal, hogy létre hozták szervezett formában elsőként sportegyesületüket a Tisza Evezős Egyletet, ami a mai napig is fogadja az evezni vágyó embereket. A több mint 100 esztendeje működő evezős sportban Szolnokon három jelentős törés történt, melyből mindig sikeresen talpra állt a sportág. Az első nagy trauma a hajóház és hajópark teljes elpusztítása volt a Tanácsköztársaság idején. Az akkori hajóházuk az Ibisa Disco helyén állt. Így között átmenetileg szünetelt az evezés a városban, de új erőre kapva a mai helyén, a Tisza-Zagyva torkolatában felépült az új hajóház 1929-ben. A következő törés hasonlóan történt őszén, amikor bezárták az evezős bázist a háború miatt, majd a szovjet hadsereg katonái raktak tüzet a lapátokból és hajókból. Az épületet csak egy fel nem robbant bombatalálat érte, így az épségben megmaradt. Ehhez 1948-ban az épület a köz javára való történő felajánlása (államosítás, nem volt más alternatíva). Ennek következményeit a mai napig szenvedi az evezőssport a városban ben id. Dr. Császi Ferenc újjá szervezte az egyesületet az épületben, mint Kinizsi SE Evezős Klub, majd több állami sportegyesület színeiben üzemelt 1994-ig. Az 1989-es év volt a harmadik mélypontja a sportágnak, mivel ekkor megszűntek a hátteret nyújtó bázisszervek és kivonultak a sportból így az evezésből is. Ekkor az egylet csak vegetált 5 éven keresztül, szinte eszköz és edzők nélkül a szolnoki evezés újraéledésének időpontja, mikor ifj. Dr. Császi Ferenc elnökletével újjá alakult az egylet a régi nevének felvételével. Az elnök evezős múltja, édesapja szellemi öröksége és megszállottsága vezérelte a feladat végrehajtásában. Segítségére a 8 tagú elnökség volt, akik megszervezték a szakmai munkát és beindították az egylet életét. Jelentős szerepet vállalt a feladatban Bánvölgyi Zoltán Egyleti Művezető, Molnár Csaba Titkár, illetve Molnár Dezső az egylet ügyvezető elnöke, aki kiemelt szerepet játszik a sportág menedzselésében. Napjainkra az egyik legsikeresebb sportággá nőtte ki magát a városunkban az evezés. Ennek köszönhetően 2004-től az evezés utánpótlás nevelés is a város szárnya alá került, és a sportiskolai csapat tagjai lettek. Egyre javuló eredményeik és növekvő létszámuk a kiváló szakmai munkának és rendezett céltudatos irányító munkának köszönhető. FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK Az edzések 2 helyszínen zajlanak. Az egyik az élő Tiszán, illetve a torkolatban lévő hajóházban igen szűkös körülmények között, valamint alkalmanként a Holt-Tiszán. A hajópark főt tudna kiszolgálni, ha a tárolási lehetőségek és a szociális helyiségek megfelelő méretűek lennének. Így ez az adott lehetőség főt szolgál igen rossz körülmények között. A helyzetet jól érzékelteti, hogy ez a 80 fő 2 x 20 négyzetméteres területen öltözik és végzi tisztálkodását az edzések után, ami azt jelenti, hogy 1 főre átlagosan 0,5 négyzetméter jut. A hajóparknak értelemszerűen csak 50 % -a használható, mivel a többit felszerelni és tárolni nem tudjuk, miközben óriási az érdeklődés a gyerekek és szabadidős tevékenységet folytatók részéről. Az épület sorsáról kósza hírek láttak napvilágot, 8

9 ez bizonytalanná teszi a légkört. Valóban megoldatlan az elhelyezése a sportágnak, aki saját hibáján kívül veszítette el a létesítményt, mely 78 esztendeje szolgálja ezen a helyszínen az evezést. A sportág adottságai, hogy az eszközök igen drágák. Például 1db nyolcas ezer Euróba kerül, még 1 db egypárevezős 6-7 ezer Euróba. Ezek az eszközök csak importból beszerezhetők. KÉPZÉSI RENDSZER Versenyzőink létszámára való tekintettel igyekszünk a minőség felé orientálódni, ami igen magas szakmai munkát és nagy áldozatokat kíván. Közel 50 utánpótláskorú gyermek ismerkedik a sportággal, melyből 31 fő versenyez! A éves versenyzők heti 6-8 alkalommal, míg az idősebb korosztályok 9-12 alkalommal járnak edzésre. Az edzői gárdánk az idei évben 3 főből állt, szeptember 1-től pedig 1 fővel, Szabó Kornéllal, a kétszeres U 23 világbajnokukkal kiegészülve folyik tovább a munka. Molnár Dezső vezetőedző (szakedző) irányításával készülnek a serdülő fiú, női, férfi, ifjúsági szakágak. Molnár Csaba edző végzi a női serdülő és a női-férfi tanuló szakágak felkészítését, még Makai Csaba és Szabó Kornél segédedzők végzik a fiú-lány mini korcsoportok, illetve az újtagok evezés oktatását. Jelenleg minden edző saját költségén végzi a tevékenységhez tartozó önképzését, így Molnár Dezső egyetemi testnevelési tanárira, Molnár Csaba főiskolát végez gyógypedagógiai szakon, Makai Csaba 2 éves evezős edzőit, míg Szabó Kornél az edzői alapismeretek elsajátításával szélesíti ismereteit. PÉNZÜGYI HELYZET A szakosztály 4,5-5 millió Ft-ból gazdálkodik a 2007-es évben, amelyből az önkormányzati támogatás 3 millió Ft. A tagdíj és egyéb bevételek segítik a béreken kívüli versenyeztetés, edzésvezetés (motorcsónakok 2 db), utaztatás, étkezés, szállás, edzőtáboroztatás stb. költségigényeinek enyhítését, de a szülők segítsége nélkül mindenre nem lenne elegendő. A legnagyobb gondot a sporteszközök és felszerelések beszerzése jelenti. A sporteszközök elöregedtek, elhasználódtak, típusaik elavultak. EREDMÉNYEK A szakember gárda eredményességét mutatja, hogy versenyzőink milyen szép eredményeket érnek el. Így a fontosabb eredmények és versenyzők nevét szeretném kiemelni, de jól minősíti a szakosztály munkáját, hogy a Herakles Programban 13 versenyzőnk van, ami az utánpótlás keret 22%-át jelenti. A jelenleg legeredményesebb versenyzőnk Juhász Adrián, aki az év utánpótlás evezőse címére pályázik jó esélyekkel. Érdemei felsorolásánál meg kell említeni, hogy fiatal kora ellenére Poznanban a felnőtt Európa Bajnokságon a négypárt erősítette, ahol 8. helyezést szerzett a magyar csapat. Az ifjúsági Világbajnokságon egypárban versenyzett Pekingben és 11. helyet szerzett. Ennek a számnak Ő a Magyarbajnoka. Még két versenyzőnk, akik külön kiemelést érdemelnek: Bajnóczki Bence és Tóth Ádám, akik megszerezték Magyarországnak az első Jeunesse Cupa (ifjúsági versenyzők Európa Bajnoksága, akik a VB.-re nem tudják teljesíteni a szinteket, de igen közel állnak hozzá) győzelmet Varésében. 9

10 EORV eredmények, Kruswica: Hajó egység: helyezés: nevek: Női kettőpárban I. Tóth Evelin, Gonda Gréta Női korm.nélküli négyes I. Kolláth Vanda, Kardos Szabina, Kis Hella(Csepel) Csató Mercédesz (Csepel) Női korm.nélküli négypár II. Abid Syham, Varga Judit (FEC), Tripolszki Brigitta (Baja), Nusser Boglárka (VVSI) Férfi kettőpárban II. Szabovik Géza, Bíró Bence Férfi korm.nélküli négyes III. Vallyon Bence, Novák Edvin, Szabó Tamás Molnár Márk Férfi koményos négyes III. Bajnóczki Bence, May Marcell (MTK), Pálffy Róbert Magyar Bajnokság eredményei (Szeged) (MTK) Vermes Péter (Győr) korm.tóth Ádám (Győr) 8 db bajnoki cím 8 db 5 db ezüst érem+ 2 db mini 7 db 6 db bronzérem + 3 db mini 9 db ÉVI FELADATOK, TERVEK A jövőben a létesítmény probléma megoldását egy, a Tisza Evezős Egylet kezelésében levő telephely jelentené, melynek lehetséges helyszínei a Holt-Tiszai Kajak-Kenu telep melett lévő Dózsás telepben, vagy a Dohány Fermentálóval szembeni állami tulajdonú (HRSZ: 5383) telepben látnánk az élő Tiszán. Ez az utóbbi lenne a legideálisabb a sportág számára, mivel 1-2 éve az ingatlan üresen, kihasználatlanul áll. Előnyei hogy nagyon jól megközelíthető kerékpárral, tömegközlekedéssel, minden infrastruktúrával rendelkezik, a létesítmény épületei szinte ehhez a vízi sportokhoz kialakított hajótároló színnel, szociális helyiségekkel illetve kondicionáló terem kialakítási lehetőségével bír. Jelenleg a Közép- Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében van az telep. Ha megoldódna a telephely kérdése, az evezés nyugodt és még eredményesebb felkészüléssel válhatna a város és az ország meghatározóbb sportjává. 10

11 JUDO SPORTÁG A VÁROSBAN Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a judo sportág 1961-ben az MTE Sportegyesület kereteiben Bíber Pál testnevelő tanár vezetésével alakult meg. Másodikként a Szolnoki Repülőtiszti Főiskolán 1963-ban Ferencz Attila repülő alezredes testnevelő alakított szakosztályt. Kezdetben a Verseghy Ferenc Gimnázium adott otthont az MTE utánpótlás korú fiataljai edzésének. Itt rendezték meg országunkban elsőként a középiskolás fiatalok judo országos bajnokságát. A reptéren edzettek a sorkatonai szolgálatra bevonult sportolók, főiskolai hallgatók és a szandai-szolnoki fiatalok. Első kiemelkedő rendezvényként 1976-ban Szolnok város nagy sikerrel rendezte meg a Hungária Kupa nemzetközi judo versenyt ban a Szolnoki MTE és a Honvéd Kilián FSE fúziója jelentős előrelépés volt a sportág történetében. Országos bajnokok, IBV, EORV, érmek és pontszerzések igazolják a szervezett utánpótlás-nevelést. Évekig szerepeltek felnőtt korú versenyzők az első osztályú csapatbajnokságban tól újra megalakult a Sportiskola, ahol a judo sportág utánpótlás nevelése történt Török Ferenc, majd Vörös Zoltán vezetésével. A Belvárosi Általános Iskolában, a Városi Sportcsarnokban, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődött el a judo sportág oktatása és népszerűsítése. Innen kerültek ki a versenyzést vállaló fiatalok. A júliusától Szegedre távozó Vörös Zoltán kolléga feladatát július 1-től ismét Török Ferenc szakedző vette át, aki régebben dolgozott hasonló munkakörben. Így a folyamatosság biztosított. FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK A Belvárosi Általános Iskola alagsorában kialakított 10 x 6 méteres speciális teremben edzenek az óvodások (3 óvoda az iskola vonzáskörzetében) és az alsó tagozatos tanulók Török Ferenc vezetésével kb fő. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Ferencz Attila tanfolyamos rendszerben ismerteti meg a judo alapjait. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában Csényi Gábor gyűjti össze a városrész sportág iránt érdeklődő kisiskolásait. A versenyzőket Németh Tibor és Csényi Gábor készíti fel a korosztályos versenyekre, melynek helyszíne a Városi Sportcsarnokban lévő kisméretű judo terem. Méretei miatt ezen terem nem alkalmas a szabályos, 6 x 6 m-es szabályos küzdőfelület kialakítására. Emiatt versenyzőink hátrányba kerülnek más egyesületbeli versenyzőkkel szemben. KÉPZÉSI RENDSZER A judo sportág sajátosságai közé tartozik, hogy a sportág alapjait 4-5 éves (ovis) korú fiatalok is művelhetik. Alapképességeink a kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, melyek a judo speciális eszközeivel remekül fejleszthetők. A sportág mozgásanyaga segíti a kicsik felkészülését, az iskolaéretté válást. A judo előképzésben erőt, ügyességet, bátorságot, kitartást, szorgalmat, 11

12 fegyelmet, keménységet és ellenálló-képességet szereznek a fiatal sportolók. Ezzel a későbbi versenyzés alapjait szilárdítják meg. A judo sportágban 10 éves kortól lehet versenyezni, az ovis előképzés előnyt jelent és kitűnő alapokat nyújt a versenyzők számára. A kisméretű szőnyegfelület miatt szükségessé vált a versenyzők küzdő edzésre történő utazása. Rendszeresen járunk Budapestre (központi keretedzések), Kecskemétre (régiós edzésekre), illetve Mezőtúrra. Ezen utazások igen költségesek. Az utánpótlás korú fiatalok edzése junior korral fejeződik be. Ezután versenyzőink a Szolnoki Honvéd SE-ben tudják folytatni versenyzői pályafutásukat. PÉNZÜGYI HELYZET Az éves költségvetés összege: 3,7 millió Ft, ebből önkormányzati támogatás 2,6 millió Ft (70%). Ez az összeg szűkösen biztosítja a szakosztály működését. A várható nemzetközi szereplés (2 fő) további anyagi terhet róhat a szakosztályra. EREDMÉNYEK ben 8 Diákolimpia győzelmet értek el a versenyzők (2006-ban 6-ot) - Európai Olimpiai Reménységek Versenyén: - 3. hely Gyulai Balázs (60 kg) - 3. hely Nagy Dorina (70 kg) - Sándor Márton a Magyar Köztársaság jó tanuló jó sportoló díj tulajdonosa - Magyar Bajnoki érmesek: DIÁK B 54kg Pomázi Márk kg Makra Máté 1. DIÁK A 41kg Futó János 2. 36kg Pálinkás Dóra 1. SERDÜLŐ B 57KG Csényi Márk 3. SERDÜLŐ 40 kg Futó János 1. 36kg Pálinkás Dóra 2. 40kg Tóth Dominika 3. 52kg Gyulai Réka 2. 81kg Sándor Márton 3. 12

13 IFI 70kg Nagy Dorina 2. - Diákolimpiai érmesek DIÁK A Futó János 3. Pálinkás Dóra 1. SERDÜLŐ B Csényi Márk 1. SERDÜLŐ Horváth Zsombor 3. Kalocsai Péter 1. Tóth Dominika 1. Gyulai Réka 2. Csényi Márk 3. IFI Gyulai Balázs 2. A hátralévő időszakban kerül megrendezésre az össszes korosztályos Egyéni Országos Bajnokság, ahol sikeres szereplés várható ÉVI FELADATOK, TERVEK - Az edzői létszám növelése, két nevelő és egy versenyző csoport kialakítása és ehhez edzői létszám biztosítása. - Küzdőfelület (tatami) növelése (60 db tatami vásárlása) 1,3 millió Ft. Új csoportok indítása a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában. - Versenyzői csoportok speciális erősítésének megteremtése (mászókötél felszerelése a judo terembe), az eredményesség növelése. - A sikeres műhely (Belvárosi Általános Iskola) értékeinek megőrzése, ovis cselgáncs, alsó tagozatos képzés folyamatos működtetése. - Rendszeresen megrendezésre kerül a Szolnok Kupa Nemzetközi Judo Verseny, ahol a hazai élmezőny mellett Szolnok testvérvárosinak csapatai is rendszeresen részt vesznek. 13

14 KAJAK-KENU SPORTÁG A VÁROSBAN Szolnok bizonyos szempontból kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik (3 vízfelület: Tisza, Zagyva, Holt-Tisza), amely kiváló lehetőségeket teremt a színvonalas vízi sportokhoz. Ezt elődeink már ki is használták és mind az evezős, mind a kajak-kenu sportágat meghonosították a városban. A kajak-kenu sportág igazi térnyerése a 60-as évektől számítható a városban. A Vízügyi Igazgatóság akkori vezetője Vasadi János határozta el, hogy a meglévő sportolási lehetőség bővítésére kajakokat vásárolnak a dolgozók részére. Ezután nemsokára, 1961-ben megalakították a Vízig Medosz Sportkört, Várkonyi Géza aktív részvételével, aki a sportág versenyszerű űzését tűzte ki célul, és teremtették meg a hozzá szükséges feltételeket. A már akkor az MTE színeiben kajakozó maroknyi csapat és a Vízig versengéséből gyorsan jelentkeztek az eredmények is, olimpikonok és válogatottak nevelődtek és nevelődnek vizeinken (Csapó Géza, Deme József, Szabó Lajos, Vidéki László, Gyulai István, Folláth Vivien, Sarudi Pál). A sportág elismeréseképpen tagjai lettek 1971-ben az akkor alakuló sportiskolának, majd 1993-ban újjá alakuló Városi Sportiskolának is. Azóta is az egyik legnagyobb utánpótlás nevelő sportág a városban. Aktív részese annak, hogy a felnövekvő ifjúság mind egészségben, mind fizikálisan és mentálisan felkészülve vághasson neki az úgynevezett nagybetűs életnek. Szabadban űzhetősége (víz, jó levegő, napfény) az egészséggel, a keringési és fizikális igénybevétel miatt a fizikummal, a rendszeresség, kitartás, szorgalom miatt pedig mentálisan vértezi fel a sportágat űzőket. FELKÉSZÜLÉS LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK A kajakos utánpótlás képzés körülményei, lehetőségei teljesen megfelelnek ahhoz, hogy a városban leány és fiú ismerkedhessen meg a sportág alapjaival és sajátíthassa el a kajakozás-kenuzás csínját-bínját. Két telephelyen folyik a képzés: a Tiszaligeti úgynevezett tanmedencés kajak telepen, valamint a Holt-Tiszán. A Tiszaligeti helyszín alapvetően a téli időszakban üzemel teljes leterheltséggel, mivel itt található tanmedence és kondicionáló terem (2 db), illetve az innen induló futó lehetőségek a téli felkészülés alapvető helyszínei. A felkészülés kiegészül úszó edzésekkel, amelyet a szűk medence lehetőségek miatt a laktanyai uszodában kapott szintén igen kevés pálya és időkerettel egészítünk ki. Ez a helyzet a Damjanich Uszoda bezárásával tovább romlott, a Tiszaligeti strandon lévő 1 db 50 m-es medence szűkebb lehetőséget jelent (úszók, vízilabdázók, búvárúszók kajak-kenu, evezés és a lakosság igényei). A laktanyai uszoda is teljesen telített volt már a es évben is, emellett a Honvédség keretein belül is létrejött egy úszó szakosztály (sportiskolából kiváló, továbblépő sportolókból), amely plusz igényekkel jelentkezik. A tanmedencés kajak-kenu telepen osztozik több sportszervezet. Az épület nem önkormányzati tulajdonban van, ebből adódóan sajnos egyre rosszabb állapotba kerül, a Sportcentrumnak így az állagmegóváson túl semmilyen beruházást nem lehet rajta végezni. Az elöregedett vizes rendszer (több mint 40 éves) az egyre rosszabb állapotba kerülő nyílászárók, korszerűtlen fűtésrendszer, illetve romló állaga egyre mostohább körülményeket te- 14

15 remt a körül-belül fiatalnak (Tisza Evezős Egylet, Szolnoki Kajak-Kenu Klub, Mezőgép Kajak-Kenu Klub, és a sportiskolás kajakosok, evezősök). Nagy gondot okoz a hajók és motorosok, motorok tárolása (a 2000-es nagy árvíznél lebontott hajóhangár pótlására nincs megoldás, és főleg anyagi erő). Tervek készültek egy közös evezős-kajakos Integrált Vízi Sporttelep létrehozására, amely egyéb funkciókat is kielégítenek (vízi turizmus, kölcsönzés, rekreáció, táboroztatás, téli tárolás, hajójavítás, edzőtáboroztatás, továbbképzés, konferencia), de az anyagi lehetőségek ennek gátat szabnak. A Holt-Tisza az életben tartója a vizes sportoknak (kaja-kenu, evezés). Saját erőből a hasznosító Szolnoki Sportcentrum Kht. egy jelentős fejlesztést nem tud megvalósítani, viszont a Kht. elkezdte az Integrált Városfejlesztési Program részeként az egész területre vonatkozó tervek elkészítését. KÉPZÉSI RENDSZER Jelenleg a szakosztály keretein belül (szeptembertől) 7 edző 10 csoport edzéseit vezeti, 3 edző férfi kajak, 2 edző női kajak, és 2 edző kenus szakággal foglalkozik ben jelentős erőfeszítéseket tettünk és még ősszel folytatjuk, hogy a korosztályokat és szakágakat feltöltsük és pótoljuk a Mezőgép Kajak-Kenu Klubba távozott utánpótláskorú versenyzőinket. A csoportok optimális létszáma 20 fő körül mozog. Egy csoport 3-4 évfolyamot ölel át, ami azt jelenti, hogy egy korcsoportban 5-8 versenyzőt tudunk együtt készíteni és ebből kell majd ütőképes csapatot kialakítani. A képzési rendszer a kajak-kenu szakosztályban, hogy kezdő csoporttal induló edző csoportját (9-10 év) minimum serdülő korig (15-16 év) viszi, képzi és készíti fel a versenyekre, de ha lehet (főállású vagy több idővel rendelkező edző) ifjúsági kor végéig vele készüljön a csapat, majd a kiöregedő csoportja után újra kicsikkel kezd. Ezt a rendszert az teszi lehetővé, hogy igen magasan képzett jól felkészült edzőkkel rendelkezünk, akik a sportág elsajátításától az ifjúsági válogatott felkészítéséig rendelkeznek szakmai és pedagógiai tudással. Egyetemi (testnevelői) diplomával és szakedzői képesítéssel rendelkezik: Bordács Balázs (férfi kajak, haladó), Rigó Gábor (férfi kajak, kezdő), Chladek Kálmán (női kajak, haladó), Sinka Kornél (női kajak, kezdő). Középfokú edzői képesítése van: Tóth-Urbán Tamás (férfi kenu, haladó), Tarsoly István (férfi kenu, kezdő) és Pető István (fiú kajak, kezdő). A PÉNZÜGYI HELYZET A jelenlegi helyzet szerint a sportágban gyermek kajakozik-kenuzik, ebből versenyző 115 fő. Ezen létszámot a 2008-as idényre szeretnénk 200 főre (ebből 140 versenyző) emelni. A szakosztály éves szinten kb millió forinttal gazdálkodik, melyből az Önkormányzati támogatás 7,2 millió. A fennmaradó rész a tagdíj bevételekből, és szakszövetségi támogatásból (MKKSZ patrónus program) származik. Igen jelentős még a meg nem jelenő egyéb szülői támogatás. Sokan megveszik a kajakot, kenut (egyes hajót) saját gyermeküknek ( eft). Minden kezdő korosztályból kilépő versenyző saját maga veszi mag lapátját (10-50 eft) és egyéb kiegészítőjét (térdeplő párna, hullámkötény, kézvédő, ülőszivacs, termo ruházat). A szülők segítenek a 15

16 hajószállításban, utaztatásban, versenyeken való étkeztetésben (főzés, kiszolgálás) erősítő, felkészítő eszközök (súlyzók, erősítőgépek, zsámoly, padok stb.) javításában, legyártásában, edzőtáborok megvalósításában. Az Önkormányzati és saját bevételek kizárólag az edzésfeltételek biztosítására (edző, uszoda, terem), versenyeztetésre (nevezés, hajószállítás, utaztatás, szállás, étkezés), motorcsónak és üzemeltetése elegendőek, illetve 1-1 csapathajó vagy csónakmotor beszerzésére ( eft). A kajak-kenu utánpótlás nevelést segíti a Szolnoki Sportiskola SE és a Kajak- Kenu Sport az Egészséges Életmódért alapítvány. EREDMÉNYEK 2007-ben a szakosztály kimagaslóan eredményes évet zárt. Szinte minden utánpótlás világversenyen képviseltettük magunkat a magyar válogatott színiben és ott igen szép eredményeket értünk el. Maraton Európa Bajnokság: Trencsén (Szlovákia) I. hely Szabó Petra K-2 női ifjúsági 21 km II. hely Balogh Ádám Kovács Balázs K-2 férfi ifjúsági 21 km Síkvízi Európa Bajnokság: Belgrád (Szerbia) I. hely Szabó Petra K-4 női ifjúsági 500 m IV. hely Szabó Petra K-2 női ifjúsági 1000 m IV. hely Óvári Attila Kovács Balázs K-4 férfi ifjúsági 500 m IX. hely Spanyiel Zsolt C-4 férfi ifjúsági 1000 m XI. hely Balogh Ádám Kovács Balázs K-4 férfi ifjúsági 1000 m Európai Olimpiai Reménységek Versenye: Bydgoszcz (Lengyelország) I. hely Terék Vivien K-1 női V. kcs m Szabó Petra K-2 női VII. kcs. 500 m Balogh Ádám K-4 férfi V-VII. kcs. 500 m II. hely Szabó Petra K-2 női VII. kcs m Nagy Tamás K-2 férfi VI. kcs. 500 m Szabó Petra K-4 női V-VII. kcs. 500 m Chladek Vanda K-4 női V-VII. kcs. 500 m 16

17 IV. hely Balogh Ádám K-1 férfi VII. kcs m Óvári Attila K-4 férfi V-VII. kcs. 500 m Terék Vivien K-4 női V-VII. kcs m V. hely Óvári Attila K-1 férfi VII. kcs. 500 m Óvári Attila K-2 férfi VII. kcs m Országos korosztályos (ifjúsági, serdülő, kölyök, gyermek) Magyar Bajnokságokon 12 db I. helyet, 6 db II. helyet és 10 db III. helyet szereztek versenyzőink. Válogatottjaink: Ifjúsági: Szabó Petra női kajak Terék Vivien női kajak Balogh Ádám férfi kajak Óvári Attila férfi kajak Nagy Tamás férfi kajak Serdülő: Chladek Vanda női kajak Dobos Ferenc férfi kajak Pálinkás Szilveszter férfi kajak Kölyök: Spanyiel Fruzsina leány kajak Szőke Ramóna leány kajak Bordács Blanka leány kajak Lángi Levente fiú kenu 17

18 KOSÁRLABDA SPORTÁG A VÁROSBAN A sportág városunkban 1942-től jelentkezett, amikor a Verseghy Ferenc Gimnázium tornatermében felszerelték az első kosárpalánkot. Először a nők, majd kicsivel később a férfiak is jelentkeztek eme sportág űzésére a MÁV keretein belül. A háború után egyre népszerűbb lett a sportág és sorra alakultak a kosárlabda egyesületek és a szakosztályok től az Alföldi Olajbányász SE-ben is megalakult a kosárlabda szakosztály. A 90-es évekig mind a női (MÁV), mind a férfi (Olajbányász) csapatok váltakozó sikerrel szerepelt az NB-II-es, NB-I/B-s és NB-I-es bajnokságokban. A 90-es évektől a sportág sikertörténete kezdődött Szolnokon. Először a férfiak 91-es bajnoki címe, majd mindkét csapat stabil NB-I-es tagsága, és váltakozva ugyan, de szép sikerek folyamatos jelentkezése kísérte szereplésüket. A gyerekek körérben egyre népszerűbb lett ez a XXI. század labdajátéka és az utánpótlás is elindult, hogy nyomdokaiba lépjen felnőtt csapataink eredményeinek. Az 1993-ban újjáalakuló sportiskolának már stabil tagjai, és azóta is meghatározó szerepet töltenek be a sportiskola életében. FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK A felkészülési, edzési lehetőségeket egyre nehezebben tudjuk biztosítani, gondolunk itt elsősorban a helyszínre (tornaterem, tornacsarnok, edzőterem). A város iskoláinak tornatermei, edzőtermei az iskolák bevételeit növelik, így teljesen piaci környezet közé kerültünk. Az elmúlt évekhez viszonyítva, amikor még ingyen, vagy nagyon kedvezményes áron kaptuk elsőbbséggel a bérlési lehetőséget, addig mostanában már közel azonos elbírálás alá esünk a magán igényekkel (szabadidősport; tenisz, foci, kosár, stb.). Ha sikerül is minden csapatunk edzéslehetőségeit biztosítani (kevés a megfelelő méretű és borítású terem) jóval magasabb árakat kell fizetnünk 1-1 óráért, mint eddig. Így fordulhat elő, hogy férfi szakágunk évente kb. 2 millió forint, míg női szakágunk közel 1,2 millió forint (több a férfi csoport) bérleti díjat fizet ki az edzéslehetőségek biztosítására. A másik problémás terület, hogy igen kevés azoknak a száma, akik vállalják, hogy az egyre nehezedő körülmények (eszköz, felszerelés, versenyeztetés) között, ilyen bérezési lehetőségek mellett (havi ezer forint számla ellenében) toborozzák, alakítsák ki, készítsék fel és versenyeztessék az adott sportág csoportjait, csapatait és vállaljanak egy egész éves igen magas óraszámú napi lekötöttséget. Tisztelet azoknak, akik még mégis csinálják! A harmadik nehéz feladat az eszközök, felszerelések és versenyeztetés biztosítása. A piacon az árak elszabadultak, a sportiskola költségvetése ezeket az emelkedéseket már évek óta (kb. 5-6 éve) nem követi. A legnagyobb segítséget a két fogadó klub a Szolnoki Női Kosárlabda Klub Kft. és a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft, illetve a szülők jelentik, akik segítenek bennünket a labdák, mezek, egyéb kiegészítő eszközök beszerzésében és a versenyeken való részvételben (utazás, étkeztetés). 18

19 A két szakág edzőinek létszáma megfelelő. Mindenki számára kötelező nyári továbbképzéseken túl részt vesznek a Megyei Kosárlabda Szövetséggel közösen szervezett továbbképzéseken, valamint a budapesti Testnevelési Egyetemen tartott edzőtovábbképzéseken. KÉPZÉSI RENDSZER Az év első felében a két szakág egy vezetés alatt Mészáros Zoltán vezetőedző irányításával dolgozott. Szeptember 1-től a férfi szakág különvált. A Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kftvel együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek segítségével (szakmai, eszköz, edzéslehetőség, versenyeztetés) a férfi utánpótlást szélesebbé és eredményesebbé szeretnénk tenni. A férfi szakágat a továbbiakban Acsay Attila irányítja, vezeti szoros kapcsolatban a felvevő klubbal. A két szakág képzési rendszere teljesen eltérő egymástól. A női szakág erőteljes előkészítő csoportos és kengurus versenyeztetési rendszeren át (előkapuja a gyermek bajnokságnak) egy bázisiskolai (Széchenyi krt-i Általános Iskola vonzáskörzete) alapokon nyugvó utánpótlásképzést folytat. Az iskolában testnevelő Tóth Viktor és Tóth János lelkes és magas szintű szakmai munkája és Mészáros Zoltán eredményes vezetői és szakmai képességei, biztosítékai annak, hogy most már évek óta az ország egyik legeredményesebb női utánpótlás képzése folyik Szolnokon. Ezen edzők csoportjaikat végig viszik. A férfi szakág előkészítő és kengurus versenyeztetése csak 2 éve indult el. Ezt folytatva a fiúk egy területi lefedettséget biztosítva, jóval szélesebb merítési háttérrel (város összes általános iskoláinak körzetesített bevonása) nem bázisiskolai folytatással, hanem továbbadásos módon 3 kiemelt felső korcsoportos edző alá dolgozik. Ennek érdekében új fiatal sportági kötődésű testnevelőket vontunk be az előkészítő és kengurus képzésbe (Honti Viktor, Terjéki Zoltán, Maroska Mariann) illetve sikerült a sportág számára ismét megnyernünk Hegedűs Máriát, aki már többször bizonyította, hogy jól és eredményesen képes kosarasokat képezni, nevelni. A csoportok megfelelő létszámúak, de a későbbiekben törekednünk kell egy alaposabb alkati és mozgásrendszeri kiválasztásra, ill. a képzés és versenyeztetés helyes arányainak kialakítására. Az edzéseken tanult technikai, taktikai elemek verseny szituációban történő begyakorlása (jóval több mérkőzés és annak lehetősége). PÉNZÜGYI HELYZET A női szakág 7,3-7,5 millió forinttal gazdálkodik a 2007-es évben, ebből az önkormányzati támogatás 5,7 millió forint, a fennmaradó rész sajátbevétel (tagdíj, MKOSZ, szponzori). A szakág pénzügyileg az eredményesség súlya alatt vergődik, mivel minden egyes országos döntő (diákolimpia, bajnokság, kupa) ahová bejutnak a csapatok kb. 300 ezer forint/csapat a részvételi költség. Ez ebben az évben majdnem 1,5 millió forint plusz költséggel terhelte meg a szakosztályt az általános felkészítési, versenyeztetési rendszeren felül. A tehetséggondozásra, eszköz és felszerelés vásárlásra, edzőtáboroztatásra így szinte nem is gondolhatunk. A férfi szakágnak 9,0-9,2 millió forint az éves kerete, ebből 6,8 millió forint az önkormányzati rész. A női szakágnál (73 fő) jelentősen nagyobb létszámú férfi szakágunk (124 fő) legnagyobb terhei a felkészülés biztosítása, és ebből is a terembérletek kifizetése. Az alap- 19

20 költségeinken (bérek, terembérletek, nevezés, versenyengedélyek, eszközök, felszerelések) kívül nagyon kevés jut arra, hogy a kötelező mérkőzéseinken túl mérkőzésekhez, tornákhoz juttassuk csapatainkat, ami elengedhetetlenül szükséges lenne a továbblépéshez. Ezen próbál most a megyei szövetség segíteni egy megyei vagy kistérségi bajnokság szervezésével, de sajnos anyagi fedezetet biztosítani a csapatok részére nem tud a részvételhez, azt mindenkinek magának kell előteremtenie. Pénzügyi szempontból úgy is fogalmazhatnánk: ha sok a sportoló fiatal az is baj, ha eredményesek vagyunk az is baj. Alapfeladatunkat, hogy minél több fiatal eredményes sportolását biztosítsuk, teljesíteni szeretnénk. Megérett a helyzet, hogy pénzügyi lehetőségeinket hozzáigazítsuk (évek óta romlik) vagy legalább közelítsük elvárásainkhoz. EREDMÉNYEK Leány szakág: Gyermek korcsoport Országos döntő III. hely edző: Tóth Viktor Kadett korcsoport Országos döntő IV. hely edző: Tóth János Junior csapat (ifjúsági korú versenyzők) Országos döntő IV. hely edző: Mészáros Zoltán Válogatottjaink Kadett: Adamecz Lilla, Zele Dorina Ifjúsági: Kmézics Diána Országos diákolimpiai döntők IV. korcsoport VII. hely Széchenyi krt-i Általános Iskola edző: Tóth János V. korcsoport V. hely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépés Szakiskola edző: Szolnoki Zoltán Férfi szakág: Junior korcsoport Országos döntő IX. hely edző: Rezák László Válogatott: Szabó Péter 20

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI SPORTCENTRUM KHT. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 3 ATLÉTIKA 5 EVEZÉS 7 JUDO 12 KAJAK-KENU 16 LEÁNY KOSÁRLABDA 18 FIÚ KOSÁRLABDA 19 ÚSZÁS 23 RÖPLABDA

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ Sukoró (Velencei-tavi kajak-kenu versenypálya, 2015. május 29-31. 1 2014/2015. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1.

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS DIÁKSPORT MEGÚJÍTÁSÁRA Budapest, 2010. október 16. Előadó: Szalay Ferenc Szolnok Megyei

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban!

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! MI IS AZ A RÖPLABDA? A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól

Részletesebben

Testnevelés csapat versenyek 2010-2011.

Testnevelés csapat versenyek 2010-2011. Verseny Kategória Tanuló neve Tanuló osztálya Helyezés Felkészítő tanár Dósa Eszter 8.a Kerületi Kosárlabda Bajnokság IV. korcs. lány I. IV. korcs. fiú III. Kerületi Mezei Futóbajnokság IV. korcs. lány

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

Weisz Róbert szakmai igazgató

Weisz Róbert szakmai igazgató AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ Á NEVELŐ Ő PROGRAMOK ÉS VÁLOGATOTT KERETEK RENDSZERE KAJAK-KENUKENU SPORTÁGBAN Weisz Róbert szakmai igazgató Magyar Olimpiai Bizottság NEFMI Sport Szakállamtitkárság Nemzeti Sport

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület. Evezős Szakosztály. 2014. évi szakmai beszámolója

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület. Evezős Szakosztály. 2014. évi szakmai beszámolója Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Evezős Szakosztály 2014. évi szakmai beszámolója Készítette: Nagyné Valkai Éva edző, szakosztályvezető Mosonmagyaróvár, 2014. december 20. A 2014-es évre vonatkozó

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8 ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: Soproni Darazsak... Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi 04/2012Sportösztöndíj támogatása pályázati kiírásra beérkezett pályázatokkal

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány 2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány Szakvezetés Szövetségi kapitány Szakágvezetők Edzők FFFFx FFksx FFksNF Sporttudományi háttér Terhelés diagnosztika

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve. 2012. év. Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila

Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve. 2012. év. Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve 2012. év Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila Az U23 korú válogatott: Név, születési év Magát Krisztina 1989.

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2015

Részletesebben

Para evezősök felkészülési és költségvetési terve a 2014-es évre

Para evezősök felkészülési és költségvetési terve a 2014-es évre Para evezősök felkészülési és költségvetési terve a 2014-es évre Mosonmagyaróvár, 2014. január 14. Készítette: Nagy Gábor Para szakág vezető I. Helyzetelemzés A MESZ a Nemzetközi Evezős Szövetség programjaival

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév verseny neve 48. Tiszaligeti Napok 2011. szeptember 18-20. 3 Megye Diákolimpia Lövészverseny 2012. szeptember Duatlon megyei 2012.

Részletesebben

PVSE 2011. Kárpátiné Kövesi Enikő Fogarasi Sándor Cseri Bence OB III. hely többpróba csapat E: Béliné Fekete Viktória 5.

PVSE 2011. Kárpátiné Kövesi Enikő Fogarasi Sándor Cseri Bence OB III. hely többpróba csapat E: Béliné Fekete Viktória 5. PVSE 2011. Sportolói létszám: 949 válogatottak száma: 16 Edzők száma: 38 válogatott edzők száma: 4 VB bronz: 1 EB arany: 1 EB ezüst: 3 OB arany: 38 OB ezüst: 32 OB bronz: 34 Diákolimpia arany: 12 Diákolimpia

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 8800 Nagykanizsa, Békástó u. 3. Telefon: 06-30-851-0900 www.kanizsavizilabda.hu e-mail: pici651024@freemail.hu, kanizsavse@gmail.com BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

Köszöntünk a fedélzeten!

Köszöntünk a fedélzeten! Köszöntünk a fedélzeten! Ifjúsági vitorlás versenyzés - miért jó a vitorlázás? - egyesületünk feladatai és eredményei - utánpótlás versenyzők munkája és eredményei - terveink a 2015-es szezonra - tagdíj,

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület

Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület t Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület 2012 év Utánpótlás beszámoló - 2 - A 2012 év alapvető változásokat hozott egyesületünk életében, februárban a Velencei Kék Cápák Rögbi Klub és a Velencei-tavi Utánpótlás

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon)

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon) 1 A 2014/2015. tanévi Budapesti Diáksport Szövetség versenykiírásai a www.bpdiaksport.hu oldalról tölthetők le. Elérhetőségek: Budapesti Diáksport Szövetség: 266-7993, bpdssz@gmail.com és facebook oldalunk.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 2014. évi Költségvetés Készült: 2014. augusztus 11. Elfogadva: 2014. augusztus 12. Készítették: Nagy Gábor elnök Németh Henriette Sárkányhajó szakosztály vezető Nagyné

Részletesebben

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é 2011.11.15. 1 Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megtanulja

Részletesebben

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak)

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VI. korcsoport 1. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Sándorfi Réka (12.B), Csányi Mónika (12.C), Sáfián Viktória (12.D), Dékány Viktória (11.C), Uszkai Dóra

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

CONCEPT 2 20. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

CONCEPT 2 20. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG CONCEPT 2. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ERGOMÉTER VERSENY MŰSORFÜZET Rendező: MESZ, MEFS, Concept 2 Magyarország Kft., A verseny helyszíne: Budakalászi Sportcsarnok

Részletesebben

KANYON RAFT TEAM Együttműködési ajánlat

KANYON RAFT TEAM Együttműködési ajánlat TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! A lelkes és sikeres csapata azért kereste meg Önöket, hogy a jövőben együttműködve, egymást segítve érjük el újabb és várhatóan nagyobb sikereinket. Biztosak vagyunk benne,

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 1.Célja: Második alkalommal került kiírásra - 5 korosztályban - a Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. A 2014. év

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KIVÁLÓ SPORTOLÓ ÖSSZESÍTÉS 2009.

KIVÁLÓ SPORTOLÓ ÖSSZESÍTÉS 2009. I. kategória Ssz. Név Sportág Sporteredmény Iskola Egyesület 1. Andrejszki Dóra tenisz 2. Baranyi Zsófia karate 3. Benkő Zsófia karate 4. Czímer Attila karate, strandröplabda 5. Csánki Alexandra karate

Részletesebben

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27.

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27. 2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA 2013. Április 25-26-27. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon VERSENYKIÍRÁS Sportosan Könnyebb! Speciális Szakiskolák Országos Sportfesztiválja

Részletesebben

5. napirendi pont: 5. Döntés az utánpótlás nevelési feladatok 2014. évi előirányzatainak felhasználásáról

5. napirendi pont: 5. Döntés az utánpótlás nevelési feladatok 2014. évi előirányzatainak felhasználásáról MOB Elnökségi ülés 2015. február 3. 5. napirendi pont: 5. Döntés az utánpótlás nevelési feladatok 2014. évi előirányzatainak felhasználásáról Előterjesztő: Szabó Bence főtitkár./2015/eh Határozati javaslat

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18254675-1-43 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9 PK 60533 /2005/ Nyilvántartási szám: 01/01/ Phoenix Fireball Sport Egyesület 1122 Budapest, Maros utca 8. Közhasznúsági

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2014. június 3. Tartalom Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítő... 2 Napirendi pontok elfogadása... 2 CdJ 2015 szervezésének folytatása... 2 Héraklész

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYEK. 1112 Budapest, Menyecske utca 1. +36309229897 info@mafcbasket.hu. Basket MHG Kft. A MAFC NB. I-es, U23-as és U18-as csapat működtetője

LÉTESÍTMÉNYEK. 1112 Budapest, Menyecske utca 1. +36309229897 info@mafcbasket.hu. Basket MHG Kft. A MAFC NB. I-es, U23-as és U18-as csapat működtetője S P O R T F E J L E S Z T É S I T E R V A BASKET MHG KFT. JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A Basket MHG Kft. a MAFC kosárlabda csapatának üzemeltetője, amely az évtizedek óta sikeres utánpótlásbázis csúcsán

Részletesebben

Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése

Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése FORRÁSOK MOB működési támogatás eredményességi támogatás világjátékok felkészülési támogatás orvosok, gyúrók negbízási díj hozzájárulás NSI Héraklész Bajnok EORV céltámogatás NCA Vagyoni értékű jogok MOL

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-437; E-mail: kaufmann.eszter@szgyfbaranya.hu; Web: www.dstbaranya.

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-437; E-mail: kaufmann.eszter@szgyfbaranya.hu; Web: www.dstbaranya. BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-437; E-mail: kaufmann.eszter@szgyfbaranya.hu; Web: www.dstbaranya.hu ÚSZÁS III., IV., V-VI. KORCSOPORT és I., II. KORCSOPORT

Részletesebben

2010/11. TANÉVI III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS "A" és B KATEGÓRIÁS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJE

2010/11. TANÉVI III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS A és B KATEGÓRIÁS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJE 2010/11. TANÉVI III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS "A" és B KATEGÓRIÁS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2011. ÁPRILIS 2-3. GYARMATI DEZSŐ SPORTUSZODA és TÖRÖK SÁNDOR STRANDFÜRDŐ Fővédnökök:

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg.

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. Úszás I., II. KORCSOPORT A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. 1. A verseny célja: Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében. A sportág

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

Vízilabdázás Jövőjéért Alapítvány 1023 Budapest, Árpád fejedelem u.8. Adószám: 18006290-1-41

Vízilabdázás Jövőjéért Alapítvány 1023 Budapest, Árpád fejedelem u.8. Adószám: 18006290-1-41 1023 Budapest, Árpád fejedelem u.8. Adószám: 18006290-1-41 Közhasznúsági jelentés A Vízilabdázás Jövőjéért Alapítvány 2011 évi tevékenységéről I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20.

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatás, Kulturáls és Sport Bzottsága 18-1/2012.(11.20.) számú határozata a 2011. év működés célú támogatások elszámolásáról A Bzottság az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Diákolimpia Országos Döntők 1-10. helyezései

Diákolimpia Országos Döntők 1-10. helyezései 1993 Fiú csapat 9-10. röplabda 7. 1994 Fiú csapat 11-12. röplabda 6. Lány csapat 9-10. röplabda 6. 1995 Koleszárik Csaba 8. atlétika - 400m 2. Osztényi Éva 8. atlétika - magasugrás 6. 1996 Várkonyi Katalin

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

KÖZHASZ ÚSÁGI JELE TÉS. a PHOE IX FIREBALL SPORT EGYESÜLET. 2009-as tevékenységéről

KÖZHASZ ÚSÁGI JELE TÉS. a PHOE IX FIREBALL SPORT EGYESÜLET. 2009-as tevékenységéről KÖZHASZ ÚSÁGI JELE TÉS a PHOE IX FIREBALL SPORT EGYESÜLET 2009-as tevékenységéről A közhasznúsági jelentést a Phoenix Fireball SE közgyűlése 2010.. - én elfogadta. Tartalomjegyzék A.) Számviteli beszámoló

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

XXXV. ARANY ÜST. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014.

XXXV. ARANY ÜST. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. XXXV. ARANY ÜST NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. 1. A verseny célja: Nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása a serdülő korosztály számára. Szintidők

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19.

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐK Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. Csapatbajnokságok: 2015. április 02-04. Helyszínek pályázat útján 1 2014/2015.

Részletesebben

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Verseny neve Helyezés Résztvevők Felkészítő tanár Atlétika, csapatbajnokság 12. Brogli Réka, Besenyei Boglárka, Polonkai Eszter, Tanyi Ramóna Móth Éva országos

Részletesebben

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Részletesebben