TURAI HIRLAP. Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark"

Átírás

1 Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP JANUÁR Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark December 13. A képviselõ-testületi ülésen elõször Molnár László, a Békés- Wind Kft. ügyvezetõje adott tájékoztatást a turai szélerõmûpark megvalósításának helyzetérõl. A környezetvédelmi szakhatóság jogerõs engedélyével lényegében minden akadály elhárult a projekt megvalósítása elõl. Mint arról korábban is írtunk, a cég eredetileg tizenkét szélturbina felállítására és üzemeltetésére kért engedélyt, de az áramszolgáltató hatvani alállomása technikai okokból csak nyolc turbina által termelt elektromos energiát tud átvenni. A szélerõmûpark végleges mûszaki tervezését januárban Betlehemmel, énekszóval Ünnepváró mûsor a Mindenki Karácsonyfájánál December 22-én a Turai Énekmondók, az Õszirózsa Nyugdíjas Népdalkör, a Zagyva Banda, a Podmaniczky Mûvészeti Iskola diákjai és turai betlehemes fiatalok ünnepváró pillanatokat teremtettek a piactéren felállított Mindenki Karácsonyfájánál. Fotó: Seres Csilla Fotó: internet A tervek szerint az év végén már nyolc hasonló szerkezet termeli az elektromos energiát Tura északi határában kezdik meg. Ha minden a tervek szerint halad, a Békés- Wind, illetve a kivitelezõ Tura- Wind Kft. júniusra engedélyezett tervekkel fog rendelkezni, s addigra az elektromos hálózat tervezése és a vezetékengedélyeztetés is megtörténhet. A tur- Kevésbaleset, sok autófeltörés Szerencsére kevés decemberi turai balesetrõl tanúskodik az Aszódi Rendõrõrs szolgálati naplója. Az Ipari Parknál szabálytalan tolatás, az Elnök u. Hõsök u. csomópontjánál figyelmetlenség miatt történt anyagi kárral járó ütközés. Szokás szerint sok volt viszont a gépjármû-feltörés, ám a károsultak többnyire beérték azzal, hogy jelezték a rendõröknek a bûncselekmény tényét. Emiatt a naplóban csupán egyetlen eset szerepel: a Templom közben 52 ezer lopási és 50 ezer Ft rongálási kárt okozott az elkövetõ. (Olyan is elõfordult már, hogy a gépjármû tulajdonosa egy üres szatyrot felejtett az ülésen, ami rögtön felkeltette (folytatás az 5. oldalon) binákat várhatóan a nyár végéig esetleg több ütemben, de legkésõbb decemberig mind a nyolcat felállítják és üzembe helyezik. Az egyenként másfél megawatt névleges teljesítményû szélturbinákból álló géppark a rendszeres karbantartást leszámítva nem igényel emberi beavatkozást, azaz teljesen önmûködõ: a turbinafejek 3 méter/szekundum erejû szélnél irányba állnak és megkezdik az energiatermelést. (Meglepõ, de már 6 m/s-os szélnél elérik a névleges teljesítményt.) Miután a BékésWind megegyezett az érintett szántóföldek tulajdonosaival a turbinák (folytatás a 2. oldalon) Karácsonyi ajándékosztás Hatvankilenc doboznyi szeretet (6. oldal) Ünnepi kórusmûbemutató a római katolikus templomban ( oldal) Zenészlegendák: Kállai György ( oldal)

2 Önkormányzati hírek Hamlet-i kérdéssel: Õszirózsa Idõsek Otthona: Közhasznú Társaság vagy (folytatás az 1. oldalról) által elfoglalt területek bérlésérõl (a szélerõmûpark gépei között a talajmûvelés zavartalanul folytatódhat), megkapta a képviselõ-testület engedélyét a dûlõutak használatára. Ezeket azonban ismét ki kell jelölni, mert az elmúlt években szinte valamennyit beszántották. A szervizutakat murvával szórják fel ez és a villamos hálózathoz csatlakozás mintegy százmilliós kiadást jelent a beruházónak, míg a szélturbinák beszerzése és felállítása egyenként hétszázmillió forintba kerül. Emelkedtekaz intézményi térítésidíjak A testületi ülés következõ napirendi pontjainak többsége szoros kapcsolatban állt a szociális ellátással. A grémium elõször elfogadta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendõ intézményi térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet. A térítési díjak megállapítása elõtt kikérték az intézményvezetõk javaslatát. Az óvodavezetõk nem javasoltak díjemelést (a nyersanyagnorma 214 Ft, az intézményi térítési díj 246 Ft), az általános iskolában pedig az idén várható áremelésekre való tekintettel öt százalékos nyersanyagnorma-emelésre tettek javaslatot (itt az utóbbi összeg 312 Ft, az intézményi térítési díj pedig 359 Ft). Az Õszirózsa Idõsek Otthonának vezetõje a gondozottak napi élelmezési normájának, valamint az intézménybõl biztosított étkeztetés térítési díjának változatlanul hagyása mellett havi 60 ezer Ft intézményi térítési díjra tett 2 javaslatot. A vállalkozótól vásárolt étkeztetés díja öt százalékkal, 423 Ft-ra nõtt. A képviselõk ezután elfogadták az Õszirózsa Idõsek Otthona Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének korszerûsített változatát, majd ismét ezzel az intézménnyel kapcsolatos napirendi pont következett. A SENIOR Idõsotthon Közvetítõ Kft. ugyanis azzal az ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, hogy átvennék és közhasznú társaság formájában az EU és a Közigazgatási Hivatal feltételeinek megfelelõen fejlesztenék, szinten tartanák és üzemeltetnék a turai szociális intézményt. IdõsekOtthona: Kht-formábanvagysem? Az ülésen megjelent dr. Kapitány László ügyvezetõt és munkatársait korábban meghallgatta az Egészségügyi és Szociális Bizottság, s mint Békési István elnök megjegyezte: két órán át tartó, kemény vitát folytattak az ügyben. Mindez elsõsorban annak volt köszönhetõ, hogy a bizottság tagjai szerint a SENI- OR Kft. által kínált ellátási rendszerben mind a krízishelyzetbe kerülõ ill. rászoruló idõskorú gondozottak, mind az intézményben dolgozók illetményének megfelelõ szintû biztosítása kétséges. Baranyi Károly képviselõ vállalkozói szemszögbõl nézve adott hangot abbéli kétségeinek, hogy a nyereséget remélõ SENIOR a tervezett jelentõs beruházások (épület-korszerûsítés és -bõvítés, akadálymentesítés megoldása 1-2 lift építésével stb.) költségeinek A hónap mondása - Saját jószántamból nem mennék a részletekbe... ( Kovács László intézményvezetõ megjegyzése akkor hangzott el, amikor az Õszirózsa Idõsek Ottho- na fejlesztési lehetõségeinek tárgyalásánál Tóth István polgármester megkérdezte tõle, szeretné-e szóban kiegészíteni a részletes írásos elõterjesztést.) megtérülését biztosan nem a szolgáltatás színvonalának csökkentésével vagy a gondozási díjak irreális szintre emelésével szeretné elérni. Dr. Kapitány László válaszában elmondta: a cég az intézmény vagyonának átvétele mellett átvállalná a jelenlegi 70 fõ rászoruló gondozott ellátásának költségeit, az önkormányzatnak csak a késõbb jelentkezõ rászorulók gondozásához kellene hozzájárulást fizetnie, ami a jelenlegi költségek mindössze egytizedét érné el. Az Otthont kistérségi formában mûködtetnék, annak néhány szolgáltatását pl. a mosodáét az intézményen kívül élõk is igénybe vehetnék, ami ugyancsak bevételt jelenthet. (A kht. forma arra is lehetõséget biztosít, hogy a térítési díjat a törvényben megszabott keretek között évente kétszer a kiadásokhoz igazítsák.) A mûködtetés biztonságát több garancia is biztosítja: a Közigazgatási Hivatal az üzemeltetõ cég számára kötelezõen elõírja egy, a gondozottak arányában megállapított összeg letétbe helyezését, amely felett az állami hivatal rendelkezik, s amely az esetleg felmerülõ pénzügyi gondok esetén fedezetül szolgál. Ha az idõsek otthonának fenntartása ennek ellenére meghiúsul, a mûködtetést az ügyvezetõ szerint automatikusan a megyei önkormányzat veszi át. (Információink szerint viszont az átadás/átvételre csak négyévente, az önkormányzati választásokat követõ hat hónapon belül van lehetõség, ha az újonnan megválasztott képviselõ-testület is így dönt a szerk. ) A kht. az otthon valamennyi dolgozóját átvenné, az ügyvezetõ szerint az intézmény bõvítésével további munkahelyeket is teremtenének. A dolgozók megkapnák a közalkalmazotti bérnek megfelelõ összegeket, ám JANUÁR az egyéb juttatásokról ( pl. jubileumi jutalom ) Dr. Kapitány László kijelentette: ha az önkormányzat úgy látja, biztosítsa azokat. (A SENIOR ezen álláspontjának ismeretében az Õszirózsa Idõsek Otthona munkatársai joggal tartanak attól, hogy egy esetleges üzemeltetõváltás után rosszabbul járnak. Ezt igazolja az intézmény harmincnégy dolgozójának aláírásával december 1-jén keltezett levél is. Az önkormányzathoz eljutott dokumentumban az áll, hogy a külsõ cég által kht. formájában történõ intézménymûködtetés ellentmond a dolgozók érdekeinek, emiatt ragaszkodnak a közalkalmazotti jogviszonyukhoz a szerk. ) Kovács László intézményvezetõ az elhangzottak után továbbra is kétségesnek tartotta, hogy az elõírások betartása és a több tízmilliós beruházást követõen legalább nullszaldós üzemeltetés teljesíthetõ lenne elbocsátások nélkül. Ráadásul néhány munkakörben nem csupán jutalmakról, de pótlékokról is szó van, amelyek tovább növelik a kiadásokat. Mint azt elõterjesztésében az intézményvezetõ is jelezte: több más lehetõséget is érdemes megvizsgálni. Az Õszirózsa Idõsek Otthona fejlesztését célzó koncepciója az utolsó pillanatban bekerült az aszódi kistérség Brüsszelbe eljuttatott operatív fejlesztési koncepciójába. Az ígéretek szerint a kistérség polgármesterei januárban koordinációs értekezleten egyeztetnek a turai intézmény kistérségi mûködtetésérõl, amelynek Korsós Attila alpolgármester szerint már az elõkészítéséhez is tizennégymilliós pályázati pénz nyerhetõ el. Tóth István polgármester zárszavában elmondta: a képviselõk tudatában vannak, hogy változtatni kell a jelenlegi ellátási rendszeren, ugyanakkor meg kell vizsgálni valamennyi, a helyzet megoldásánál felmerülõ lehetõséget. Egyelõre a vagyonátadás törvényi kérdései sem tisztázottak, s mivel Turán is jelentõs vagyonról van szó, a TURAI HÍRLAP

3 nem Közhasznú Társaság? legjobb döntés meghozatala emiatt Tóth István polgármester elõtt alaposan körül kell járni a a magyar államigazgatás lehetõségeket, amihez több idõ kell. A SENIOR ügyvezetõje végezetül meghívta a képviselõket az általuk fenntartott dányi szégyeneként értékelte, hogy az NFA feleslegesen hamarosan felülvizsgálja a turai önkormányzat által megrendelt és kifizetett idõsek otthonába, hogy a gyakorlatban értékbecslést, nem kis is meggyõzõdhessenek pénzt kidobva ezzel az abmában a közhasznú társasági forlakon.) történõ intézménymûködtetés életképességérõl. Földcsere, felülvizsgálat, falopások Hosszas huzavona után végre pont került a szennyvíztisztító telep területrendezési ügyé- 2 nek végére. A város 100 Ft/m áron közel három hektár szántóföldet vásárolt a Galga Szövetkezettõl, amit közérdekû célú földcsere keretében két, összesen mintegy 2,7 hektár területû erdõrészért cserébe átadott a Nemzeti Földalapkezelõ Alapnak. (A kacifántos ügynek a befejezése sem megy simán, Bár a rendkívül sok téli csapadék és a hóolvadás miatt jelentõsen megemelkedett a Galga vízszintje, az évihez hasonló árvízhelyzet eddig szerencsére nem következett be. Január elsõ hétvégéjén azonban belvízelhárítási beavatkozásra volt szükség a Mártírok útján. Néhány porta hátsó részét és a betömõdött utcai vízelvezetõ árok egyik szakaszát ellepte a csapadékvíz. A VÜCS munkatársai az egyik kapubejáró híd megnyitásával, az árok kimélyítésével és a kert végi vízelvezetés ideiglenes megoldásával elhárították a további károkat. A polgármester felhívja a figyelmet, hogy mindenki köteles Ha már erdõrõl esett szó, az Egyebek napirendi pontban Korsós Attila alpolgármester jelezte: az egyre gyakoribb falopások miatt már-már ökológiai katasztrófa fenyegeti a város környéki élõvilágot. A fatolvajok megfékezésére a mezõõri szolgálat újbóli felállítása mellett foglalt állást. A testületi ülés végén az olaszországi testvérvárosunkban, Maserá di Padovában járt küldöttség tagjai tartottak élménybeszámolót. Az utazás apropója a régi városháza belsõ felújításának befejezése alkalmából rendezett ünnepség volt. Belvízveszély! H. Sz. gondoskodni az ingatlana vízelvezetésérõl. Ez nem azt jelenti, hogy a mélyebben fekvõ udvarokat fel kell tölteni, ugyanis a Mártírok útján épp ez okozta a bajt: a magasított portákról a víz az alacsonyabbakra folyt, onnan pedig elvezetés híján nem tudott távozni. Ehelyett inkább árkokkal illetve földbe fektetett csõrendszerrel kellene megelõzni a kellemetlen áradatot. ( A szerk. megjegyzése: régen a gazdák a szántóföldekrõl is jól átgondoltan kimélyített árkokkal vezették el a felesleges csapadékvizet. Napjainkban nem is annyira a csapadék sok, hanem az árok túl kevés a belvizek nagy részét ugyanis az okozza, hogy ezeket az árkokat a legtöbb helyen beszántották.) Még tart a rendõrségi vizsgálat Baleset részese volt a polgármester Tóth István polgármester a testületi ülés végén arról tájékoztatta képviselõtársait, hogy elõzõ este a Vasút-Újtelepen sajnálatos baleset részesévé vált. Szolgálati autójával hazafelé tartva koppanásra lett figyelmes; miután megállt, a jármû mögött egy, az úttesten fekvõ, súlyos fejsebbõl vérzõ embert talált. Az ügy kivizsgálását a rendõrség azonnal megkezd-te. A sérültet K.-T. S. 47 éves turai hajléktalant a hatvani kórházba vitték a mentõk. (Lapzártánk után megtudtuk, hogy a férfit további vizsgálatokra és kezelésre Miskolcra szállították, ahol január elején elhunyt.) Az ügy részleteirõl Cserni János százados, a Gödöllõi Rendõrkapitányság Közlekedési Alosztályának vezetõje tájékoztatta lapunkat. - Kívülálló szemtanúk bevonásával többféle szondával vizsgáltuk, hogy a gépjármû vezetõje fogyasztott-e alkoholt mondta az alosztályvezetõ, aki a történtek bejelentése után azonnal a helyszínre sietett. Valamennyi teszt negatív eredménnyel zárult, a baleset idején Tóth István polgármester úr nem állt alkoholos befolyásoltság alatt. Bár a vizsgálat még tart, a jármû és a helyszín vizsgálata alapján kizárható a gázolás ténye, ugyanis a rendõrök nem találtak külsérelmi nyomot az autón. A karosszéria egyik hátsó elemén lelt, elmaszatolódott folt arra enged következtetni, hogy az út szélén ülõ, erõsen ittas férfi megpróbált felállni, s eközben fejjel a mellette elhaladó autónak esett. Emiatt elvágódott az úton, s ekkor szerezte súlyos sérüléseit. Cserni százados végezetül elmondta: a sértett elhunyta miatt újabb szakértõk, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság bevonásával tovább folytatják a vizsgálatot. Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt Hatvan Város Önkormányzata és a 21 települési Önkormányzat Együttmûködési megállapodás alapján szervezett lakossági fórumra, melynek témája a Hatvan város külterületén kialakítandó állati hulladék gyûjtõ-átrakó telep. A fórum idõpontja és helyszíne: Január óra, Tura, Bartók Béla Mûvelõdési Ház. A lakossági fórum célja, hogy tájékoztassák a lakosokat a már elõkészítésben lévõ, három kistérséget érintõ program elõnyeirõl és hasznosságáról, a fejlesztések ütemezésérõl, a állati hulladék gyûjtésében bekövetkezõ változásokról. Az esemény további célja az is, hogy a szervezõk legjobb tudásuk szerint megválaszoljanak minden, a témában felmerülõ kérdést, így átfogó képet adjanak a programról, s lehetõséget biztosítsanak a kétoldalú kommunikációra. Fõbb témák az est folyamán: a jelenlegi rendszer hatásai a környezetre; a program elõkészítésének menete; újfajta állati hulladékkezelési módszerek és alkalmazások; kistérségi állatihulladék-kezelõk és -lerakók, azok elhelyezkedése és mûködése; állatihulladék-feldolgozó üzemek; hulladékszállítási rendszerek. TURAI HÍRLAP JANUÁR 3

4 Római Katolikus Egyházközség: visszatekintés 2005-re Több mint hárommilliós adomány a bajbajutottaknak Túlzás nélkül elmondható, hogy a Turai Római Katolikus Egyházközség tavaly szinte erején felül támogatta a rászorulókat derül ki az egyházi szolgálatát településünkön éppen huszonöt éve végzõ Lukács András apát-plébános év végi összefoglalójából. A legtöbb támogatást Turán is a természeti katasztrófák okozta lelki és anyagi károk enyhítésére gyûjtötték. (Szomorú véletlen, de közülük kettõ is nagy katolikus ünnepeink idõszakában történt a szerk. ) A 2004 karácsonyán több mint kétszázhúszezer áldozatot követelõ, és milliókat földönfutóvá tevõ dél-ázsiai szökõár bajbajutottainak megsegítésére 1,2 millió Ft-ot, az erdélyi árvízkárosultaknak 520 ezer Ft-ot, a húsvét utáni mátrakeresztesi özönvíz károsultjainak pedig 456 ezer Ft-ot utaltak át. A Karitásznak 208 ezer, a katolikus iskoláknak 226 ezer, a missziókra 195 ezer, a Szentatya kiadásaira (Péter fillér) 158 ezer, míg a jeruzsálemi Szentsír templom helyreállítási munkálataira 141 és félezer Ft-ot jutta- 4 tott az egyházközség. Az elküldött támogatás összesen több mint hárommillió forint, ami a turai hívek adományaiból gyûlt össze. András atya összefoglalója számos egyéb, az egyházközséget érintõ adatot is tartalmazott. Íme ezekbõl néhány (zárójelben a évi adatok): 42 gyermeket kereszteltettek meg szüleik (46), 56 iskolás gyermek elsõáldozott (54). A bérmálás szentségében 66 fõ részesült. Hitoktatásra 530 óvodás, iskolás és fiatal felnõtt járt; a szentáldozások száma volt. A turai római katolikus templomban 14 pár kötött házasságot (17), ebbõl öt volt vidéki, míg húsz fiatal innen kért keresztlevelet máshol tartandó esküvõjéhez. Betegek ellátása 1329 esetben történt (1408) ben 121 temetésen 65 férfit és 56 nõt kísértek utolsó útjára (116). András atya összefoglalója végén megköszönte a hívek áldozatos adakozását. Végezetül arra kérte õket, hogy évente páronként legalább Ft-ot áldozzanak Isten ügyére, az egyház fenntartására. Mint a többi ember... Alapítvány szervezõdik a fogyatékkal élõ fiatalok foglalkoztatásának megoldására Turán Egy új alapítvány bontogatja szárnyait városunkban, amely azt tûzte ki céljául, hogy felkarolja azokat a fiatalokat, amelyek valamilyen fogyatékossággal élnek. Jelenleg folyamatban van az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele, mûködéséhez a helyet a római katolikus egyház biztosítja a Tabán úti iskolában. Eddig hetenként egy alkalommal többször tartottak foglalkozásokat, ahol fogyatékos fiatal jelent meg. Mint Kis Mária Katalintól megtudtuk, a közeljövõben nappali foglalkoztatás kereté JANUÁR ben a mindennapos tevékenység lehetõségével várják a rászoruló fiatalokat. A szülõk a legtöbb esetben elkísérik gyermekeiket a foglalkozásokra, de a vezetõ szervezõknek önkéntes segítõi is vannak. December közepén az egyik ünnepi foglalkozáson a Mikulás látogatott el a fiatalokhoz (képünkön) és ajándékcsomaggal lepte meg õket. Meghatódva és hatalmas lelkesedéssel énekelték el közösen az ilyenkor szokásos Mikulásváró dalokat, és nagyon jó hangulatban töltötték el a délutánt. Takács Pál TURAI HÍRLAP

5 Gyermekrendõrség vagy Veszélyelhárítók? Újjáéledõben a közlekedés biztonságát segítõ szervezet Az alábbi cikket a Hevesy napi közlekedésében emlékezett vissza Pali bácsi a három György Általános Iskola diáklapja, a Turai Duma szerkesztõségébõl kaptuk, melyet némire. Ehhez az is hozzájárult, évtizeddel korábbi elõzményekképp rövidítve adunk közre. hogy a tanulók több mint fele minden nap kerékpárral érkezik az iskolába. Persze a gyalogos közlekedés is egyre veszélyesebbé vált, hiszen iskoláink forgalmas útszakaszok közelében találhatók. Mindezért alakítottuk meg a közlekedési gyermekcsoportot, késõbb pedig a veszélyelhárító törzset. A Blikk címû bulvárlap tavaly májusban fényképekkel illusztrált egész oldalas cikkben írt arról, hogy Salgótarjánban alakították meg az elsõ gyermekrendõrséget. A régi turai albumokban lapozgatva találtunk rá a 70-es évek anyagában arra, hogy iskolánkban már ekkor volt gyermekrendõrség, bár akkor közlekedési gyermekcsoport volt az elnevezése. Késõbb, amikor megalakult a Magyarország Felfedezõi Szövetség nevû gyermekszervezet, országosan is létrejött a Veszélyelhárító törzs, amelynek Takács Pali bácsit, tanárunkat választották kországos parancsnokává. - Már akkor észrevettük, hogy a fokozottan növekvõ forgalom nagyon sok veszélyt rejteget a gyermekek minden- A kerékpározás fõbb szabályai Akkor közlekedsz biztonságosan, ha ismered és betartod a szabályokat, ha elõzékeny és türelmes vagy, ha mindig kellõ figyelemmel jársz, ha jól felszerelt kerékpárral rendelkezel. Tilos: elengedett kormánnyal kerékpározni, a kerékpárral bármit vagy a kerékpárt b ármivel vontatni, úgy elhelyezni bármit a kerékpáron, hogy az a vezetést akadályozza, a kerékpáron személyt szállítani. - Gondolom, a Galga Expedíció kerékpártúrái is fontos szerepet töltöttek be ebben az elhatározásban. - Igen, mindez kiváló alkalom volt arra, hogy legyen lehetõségünk a helyes közlekedés fõbb szabályainak megismerésére. Emellett terveztünk minden, az iskolába kerékpárral érkezõ tanuló részére tanfolyamot, amelynek végén teszt kitöltése következett volna, eredményes teszt esetén pedig fényképes kerékpárvezetõi igazolvánnyal kívántuk ellátni tanulóinkat. Sajnos támogatás hiányában elgondolásunk akkor nem volt kivitelezhetõ. - Úgy hallottam, Pali bácsi a csoport újbóli létrehozását tervezi... - Igen, a megbízott gyermekszervezõ segítõtársammal már fel is vettük a kapcsolatot a Gödöllõi Rendõrkapitánysággal. Éppen a napokban látogatott meg bennünket Cserni János rendõrszázados, akivel megbeszéltük a januári indítás fõbb tennivalóit. A jelentkezõket Tóth G. Zsuzsi 8. osztályos tanuló várja. A szükséges felszerelések (sapka, jelvény, fényvisszaverõ mellény, tárcsa) egy részének beszerzése a jelentkezõk feladata lesz, de várunk hozzá segítséget vállalkozóinktól, alapítványainktól, szervezeteinktõl is. Elsõként kidolgoztuk a kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait, melyet most közreadunk. Tellér Anita A veszélyelhárítók jelvénye és felszerelése Rendõrségi hírek ( folytatás az 1. oldalról) Kevés baleset, sok autófeltörés az illetéktelen személyek figyelmét. Már az is örömre adhat okot, ha a jármûbõl semmi sem tûnik el, de ilyenkor télen rendkívül kellemetlen betört szélvédõvel vagy oldalablakkal furikázni. Ideje volna végre megszívlelni a rendõrök jótanácsát: soha semmilyen táskát vagy értéktárgyat ne hagyjunk szem elõtt jármûvünkben! ) Az óvatlanság persze rögzített értékeink, így otthonunk esetében is megbosszulhatja magát. A Zsámboki úton nyitott kapu és bejárati ajtó invitálta a hívatlan és egyelõre ismeretlen vendégeket, akik 300 ezer Ft készpénzzel és fontos iratokkal távoztak. Akár a megélhetési bûnözés tárgykörébe is sorolhatnánk a Zsámboki úti COOP bolt elõtti kistároló kifosztását: a vélhetõen nagyétkû (vagy nagycsaládos?) elkövetõ a zárt tároló lakatjának lefûrészelése után 30 ezer Ft értékû tejterméket és pékárut vitt el a helyszínrõl. A téli szezonban rendkívül sok a falopás városunk környékén. A rendõrség többször tettenért már elkövetõket (egyeseket többször is), de mindez kevésnek bizonyult, ezért a lakosság együttmûködésére is szükség van. Várják mindazok bejelentését, akiket gyanúsan olcsó tûzifát kínáló emberek kerestek fel. (Azt is érdemes szem elõtt tartani, hogy az illegális tûzifa-üzlet során nem csupán a fát kivágó és árusító személyek, hanem a vásárlók is bûncselekményt orgazdaságot követnek el! ) December 15-én fél órán belül elfogták a Kónya-tóval szemben mûködõ benzinkutat trükkös módon kirabló háromfõs banda két tagját, egy budapesti és egy budaörsi férfit. Harmadik társuk viszont elmenekült a zsákmánnyal, miután a dányi körzeti megbízott Tura és Vácszentlászló között feltartóztatta a bûnbandát szállító terepjárót. A jármû kora este fél hat körül gördült az egyszemélyes benzinkúthoz, ahol két utasa elterelte a kutas figyelmét. Gyalogosan érkezõ társuk ezalatt kirámolta a pénztárt, majd észrevétlenül távozott és elindult Vácszentlászló irányába. A terepjáró is elindult és nem messze a kúttól felvette a zsákmányt birtokló férfit. A kutas ezt észrevette, felírta a terepjáró rendszámát, majd felfedezte a rablást, majd értesítette a rendõröket. Ezután fogták el a két tettestársat, ám harmadik társuk kereket oldott. TURAI HÍRLAP JANUÁR 5

6 Karácsonyi élelmiszercsomag rászoruló családoknak Több mint hatvankilenc doboznyi szeretet Iskolánk szeptember közepén kapta meg a Gyermekétkeztetési Alapítvány (kiemelkedõen közhasznú szervezet) pályázati felhívását az élelmiszerküldõ akcióról. Az iskolavezetés úgy határozott, hogy próbáljuk meg, pályázunk. Elkészítettük a pályamunkát, majd izgatottan vártuk az eredményt. A pályázat célja a rászoruló gyerekek karácsonyi étkeztetésének segítése volt. Az osztályfõnökök hatvankilenc tanulóra tettek javaslatot, ennyi élelmiszercsomagért folyamodtunk. Október 18-án ért minket az örömhír: NYERTÜNK! Hatvankilenc csomagot kértünk, annyit kaptunk! Aznap ez volt a legszebb , ami iskolánkhoz érkezett. Köztudott, hogy Tura város önkormányzata 1994 óta minden évben megjutalmaz, kitüntet egy-egy embert. A lista egyébként a város honlapján megtekinthetõ, és 1994-tõl ig felsorolja azon személyek nevét, akik már megkapták a Turáért Emlékérmet illetve a Tura Díszpolgára kitüntetést. Sok olyan névvel találkoztam, akik szerintem is megérdemelték munkájuk elismerését. Az élõknek szívbõl gratulálok! 6 December 15-én Marosvölgyi János teherautójára pakoltuk a 15 mázsányi élelmiszert. Különös hangulata volt ekkor a Felvonulási térnek Budapesten. A Mûcsarnok mellett a Mikulásgyár üzemelt teljes gõzzel, mögötte pedig a Gyermekétkeztetési Alapítvány hatalmas sátra elõtt sorakoztak az ország minden részébõl érkezett teherautók. Zsúfolt volt a tér, több kilométeres kocsisor araszolt, de senki nem volt türelmetlen. Az átadás szervezetten zajlott, a teret átjárta a segítés öröme. Turán december 16-án 9 és 17 óra között vihették haza a családok ajándékukat: 10 kg burgonyát, 2 kg száraztésztát, 2 kg rizst, 2 kg lisztet, 1kg kris- tálycukort, 4 liter SIÓ üdítõt, 9 doboz készétel-konzervet, 40 dkg Carbonara és 40 dkg Milánói mártásalapot. Mindenki hazavihetett 1-2 pár új nyári szandált (ezt is az Alapítványtól kaptuk meglepetésként) és jó állapotú használt ruhákat, amit tantestület tagjai hoztak. Az átadás napján nagyon rossz idõ volt, de a körülményeket legyõzte az ajándékozás jó érzése. A hatvankilenc turai család nevében köszönjük az értékes ajándékot, köszönjük az alapítvány adakozóinak nagylelkûségét, munkájukhoz sok erõt kívánunk! Erdélyi Ágnes gyermekvédelmi felelõs JANUÁR Takács Pál felvételei Vélemény Ki kapjon városi kitüntetést? Nyilván nem az én tisztem azt eldönteni, hogy ki és milyen elismerésben részesüljön. Erre megvan a megfelelõ testület. Mégis van bátorságom megkérdezni, hogy egyesek miért is lettek díjazva, mit tettek Turáért. Például egy tanító, aki már a hatvanas évek óta nem itt él. Vagy egy mérnök, aki mindöszsze három évig tanított Turán. Ugyanakkor nem kerültek a kitüntettek listájára mások, akik szinte egész életükben nem akármilyen szinten dolgoztak és tettek településünkért. Ismét példákat említek: a Várkonyi házaspár, a Pock házaspár, Pecze Ferenc, dr. Várkonyi József állatorvos, aki sok embert mentett meg a háború alatt. Természetesen sorolhatnám a többi egykori orvost, önzetlen szakembert, volt sportvezetõt, akik sokat dolgoztak Turáért, s megérdemelnék az emlékérmet. Az lenne jó, ha valamilyen módon meg lehetne kérdezni a város lakóit a megítélés elõtt, õk kiket javasolnak. Darnyik Árpád (Venci) Helyesbítés és kiegészítés Decemberi számunk 13. oldalán az iskola Halloween és Entedaukfest Partyjának tudósítói helyesen Jónás Sándorné és Maczkóné Fehér Ildikó tanárnõk voltak. Ugyancsak decemberi számunkban adtunk hírt az iskolai jótékonysági estrõl, ahonnan a legfontosabb rész, a rendezvény anyagi támogatóinak névjegyzéke maradt ki. Pénzbeli támogatást adott: Galga Park Kft., Elmo-Tech Kft., Galga-Coop Rt., Abért Zsolt, Kék Öböl Vegytisztító, Dr. Liposits Zsoltné, Dr. Baka Gyula, Baranyi Károly, Szélyesné, Kétezer Mester, Szarvas László, Temetkezési Vállalat. Tombolatárgyakkal támogatta az iskolát: Abért Zsolt, Állatetetõ, Bababolt, Bertók Béla, Ali Bolt, CBA Bolt, Diós Papírbolt, Harmónia Bútorbolt, Gyöngy Divat, Hatalyák Optika, Ital Diszkont, Gyõri Tibor Adri Divat, Király Gyöngyi fodrász, Fortuna, Lixidung Kft. Kínai Bolt, Márvány Csempebolt, Macskaszem, Némethi Péterné, Nádasi György Istvánné Fénysugár Ezoterikus Bolt, Libra Könyvesbolt, Niki Ékszerbolt, Nagy-Tóth István, Sportland, Sára Péterné Gazdabolt, Tabán Turkáló, Szelektív Kft., Csilla Fotó, Piactéri Papírbolt, Tim Sportbolt, 100 Ft-os Bolt, Zsuzsi Bútorbolt, Zséli Erzsébet Lakástextil, Virgancz Festékbolt. Köszönjük A H és T Pékség Pogácsáját. A Szent Andrásdombi Vadásztársaság vadhúst ajánlott fel. A büfét Horváth Zoltánné szülõ vezette. Köszönet az SZMK-s szülõknek a segítségért, a kollegáknak a dekorálásért, és mindenkinek, aki hozzájárult pártolójegyek vásárlásával, illetve aki az esten jelen volt az iskola támogatásához. Diligens Károlyné A Turai Tanulókért Alapítvány elnöke TURAI HÍRLAP

7 TURAI HÍRLAP JANUÁR 7

8 Adventi Hétvégék a Schossberger-kastélyban Koncert, Mikulásvárás, báb- és betlehemes játék A múlt század harmincas éveinek vége felé talán öt éves lehettem, amikor jóanyámmal elsétáltunk a kastély kerítése mellett. A dús növényzet keveset engedett megcsodálni az akkoriban még káprázatosan pompázó épületbõl, de egy-egy villanás is lenyûgözõen hatott rám. - Jó volna egyszer bemenni 8 honommá válik a kastély, ahol közel 20 éven át végezhettem pedagógusi tevékenységemet. Aztán a kastély életveszélyessé vált, és az iskola harminc évvel ezelõtt kivonult az épületbõl. Azonban 2005-ben újra szélesre tárta kapuit az érdeklõdõk elõtt, és változatos programokkal várja a látogatókat. Az Adventi Hétvégék rendezvénysorozat sikerérõl a Tura Invest Vagyonkezelõ és meiben, ahol 8-10 elárusító várta a vásárlókat mondta Panka. A Sápi Anita Pálma oda! suttogtam, de édesanyám Virág és Dekorház, az Ali La- tudatta velem, hogy ez káskultúra, Rácz Ildikó gyön- nem megoldható, mert itt a báró úr lakik, és õ csak gazdag embereket hív meg ebbe a csodapalotába. Akkor még nem gondoltam, hogy hamarosan a második ott- Szolgáltató Kft. irodájában Tordai Anna irodavezetõvel beszélgettünk. - Decemberben három alkalommal rendeztünk karácsonyi vásárt a kastély földszinti tergyei és Kajtor Péter mézkínálata csalogatta a hétvégi látogatókat, de forralt borról, sült gesztenyérõl, sütõtökrõl, valamint édességrõl is gondoskodott a Tura Invest Kft. A vásárlási Varázsló a kastélyban lehetõségeket kézmûves foglalkozás, mézeskalácsdíszítés egészítette ki Dolányi Anna szervezésében. Aranyvasárnap ismerõs vendég Tura is megszabadulhasson a Nagyon sikeres volt a Mikukastély járt-kelt a Schossberger- költségvetés szorításából. lás-napi vásár, amit a résztve- folyosóin. David Merlini Információink szerint az ismert võk száma is bizonyított. Dr. vélhetõen nem helyszínt keresett illuzionista francia fotó- Baka Jolán Ida bábjátékosai revõk legújabb illúziójához bár mûvész barátnõjét kísérte el mek Mikulástörténetet mutattak ha belegondolunk, eddigi bemutatói Turára, hogy az ifjú hölgy né- be, majd Raksányi Ildikó sorában kétségtelenül hány megkapó felvételt készít- tanárnõ közel ötven fõs ének- a legvitathatatlanabb sikert érné hessen a kastélyról. kara fokozta a Mikulás-vásár el, ha egy mozdulattal újjá- hangulatát. Aztán egy fáklyás varázsolná a kastélyt, vagy átadná A látogatásnak állítólag lesz hintón megérkezett a Mikulás, szabadulómûvészi fogá- még folytatása a többi egye- aki a sok szép ajándék mellett sainak titkait a városnak, hogy lõre maradjon titok... egy csodálatos mesével is köszöntötte a várakozókat JANUÁR December 10-én a Hevesy György Általános Iskola diákjai betlehemes játékot mutattak be az Emse Zenekar közremûködésével. A következõ hétvégén a hatvani Kocsis Albert Zeneiskola mûvésztanáraiból alakult Corelli Trió adott jól sikerült koncertet Mozart és mûveibõl. Vivaldi Nagy tisztelettel köszönjük a szervezõknek a nagyon színvonalas programot. Itt szeretném megköszönni mintegy 80 gyermek nevében a Turai Invest Kft.-nek a Mikulás-csomagokat amelyek összeállításában a Galgamenti Szövetkezet nyújtott segítséget, valamint a Baka doktor úr és Erdélyi Ágnes tanárnõ által ajándékozott mogyoró- és diócsomagokat. Takács Pál Seres Csilla felvételei TURAI HÍRLAP

9 TURAI HÍRLAP JANUÁR 9

10 Ünnepi kórusmû-bemutató a római katolikus templomban Évszázados turai egyházzenei hagyományok újultak meg Atyámfiaiért és barátaimért az Úrnak, a mi Istenünknek házáért (Zsolt ) A turai Nagyboldogasszony Plébánia-templom énekkara újabb szép feladatot oldott meg karácsonykor: megtanulta és elõadta Györe Zoltán: Turai Karácsonyi Kantáta címû mûvét. A Gödöllõn élõ zeneszerzõ neve és alakja saját városában közismert, s a kortárs zene világában élõ és forgolódó emberek is jól ismerik nevét. Szentendrei jogász családból származik, kilencen voltak testvérek. A rokonságban sok a pedagógus, kántortanító, iskolaigazgató. Õ maga l968 óta él Gödöllõn. Fõfoglalkozású zeneszerzõ tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének és a Magyar Zeneszerzõk Egyesületének. Érdekli a folklór; a klarinét és a kürt kedves hangszere, s munkásságában megkülönböztetett szerep jut a cimbalomnak. Több mint hatvan rádiófelvétellel rendelkezik, ír kamarazenét, kórusmûveket és zenekari darabokat is. Legismertebb mûve az l848 te csillag címû oratóriuma, ezt az MTV teljes egészében közvetítette. A zeneszerzõ szereti és nagy becsben tartja a könyvritkaságokat, melyeknek nem egy darabja a családi hagyatékból 10 származik. Ilyen egy budai kiadású szerb imakönyv vagy például az a fekete, keménytáblás, kézírásos könyv is, amely e mûvének alapját képezi. A mûvész nagyapja, Györe Ödön kántortanító (l876-l946) l897-tõl 1899-ig Turán szolgált. (Elõtte Szakcson volt kántor, innen elkerülve a szentendrei katolikus iskola igazgatója lett.) Turai küldetése idején leírta azokat az egyházi és egyházi népénekeket, amelyeket akkoriban énekeltek és szerettek az itteniek közöttük a hívek karácsonyi JANUÁR Györe Ödön egykori turai kántortanító, mellette a feljegyzéseibõl kiválasztott karácsonyi éneneket feldolgozó unokája, Györe Zoltán zeneszerzõ portréja énekrepertoárját is. Ezt tartalmazza a szép és tartós fekete keményfedeles könyv, melynek fénymásolata a plébánián is hozzáférhetõ: gondos, rendezett, áttekinthetõ kottái, gyöngybetûs szövegírása szemre is szép. mat adott felidézni a régi karácsonyok hangulatát, amikor még mindenki gyalog ment az éjféli misére, a templomban gyertyák égtek a faluban nem volt közvilágítás, titokzatosság telepedett az Isten házára. Szépen szólhatott a közös ének. (Most is szépen szól.) A kórusszólamokban megszólaló hagyományos népi egyházzene mellett a kortárs zene hangzásvilágával is színezi a szerzõ a mûvet, disszonáns hangzatokat is alkalmaz a kórusban, amelyeken azonban hamar átsiklik. A hagyományos quodlibet formát (négyféle dallam szól egymás mellett a fináléban) szabadabban kezeli: olyat is összekever, amelyet a hagyományos forma nem tesz lehetõvé, de úgy, hogy ezáltal a Az unoka jó érzékkel és ízléssel választotta ki a zeneileg legértékesebb négy karácsonyi éneket feldolgozásra. Ezek közül a legismertebb a Hej, víg juhászok, csordások kezdetû, ezt a mai énekeskönyvek is tartalmazzák. Ezt sokan együtt is énekelték az énekkarral, s a többibe is bele-bele dünnyögtek, a kantáta zenei világa ismerõs volt a turaiaknak. A kórustagok különösen sokat foglalkoztak a mûvel, sokan megilletõdötten, meghatódva tanulták saját szólamukat. Alkalharmónia tágul. Az elsõ próbákon némelyek aggódtak is: hogyan jön ki ebbõl a végén a Mennybõl az angyal? De aztán az egész kórus megszerette a mûvet. Jó lesz ez, szép lesz ez bíztatta õket a karnagyuk is, aki szintén megkedvelte ezt a darabot, s a kórustagokban is oldotta a kezdeti idegenkedést a néhol szokatlan zenei megoldások miatt. A kórusszólamokban pedig ezek csak jelzésszerûek. A zenekari szólamokra teszi rá Györe Zoltán a modernitást, a kortársmuzsika zenésztpróbáló, újszerû megoldásait. Hiszen kantáta, amihez zenekar kell. A zenekar jól képzett zenészekbõl, alkalmilag állt össze, s feladatát a modern zenei fogásokat is tekintve kiválóan megoldotta. Orgona: Sára Balázs; elsõ hegedû: Hubert Anna; második hegedû: Boda Gellért; brácsa: Szabó András; bõgõ: Boda Márton ; furulya: Tóth István Ödön; fuvola: Zólyominé Sárik Henriett. Szólót énekeltek: Lajkóné Kis Anita, Tóthné Tóth Mária, Csányi László és Tóth Péter. A kórus életében régi hagyomány, hogy éjféli misék elõtt énekelnek, s az ünnepi alkalomhoz méltó énekekkel, kórusmûvekkel szolgálnak a gyülekezõ híveknek, hozzásegítve a résztvevõket, hogy emelkedett lélekkel, igaz áhitattal készüljenek a szent örömre. Repertoárjuk igényes: Bach-, Handel-, Beethoven-mûvek szerepelnek benne erre az alkalomra, és más alkalmakra is. Nagy teljesítmény volt két éve húsvétkor Mozart C-dúr miséje, de nem hiányoznak a katolikus egyházzene ismert huszadik századi szerzõi, például Halmos László, Harmath Artúr sem. A kortárs modern zenét leginkább Kodály Zoltán (Pangue lingua, Kodály népmiséje, melyet a hívek a kórussal együtt gyönyörûen énekelnek) valamint Bárdos Lajos mûvei képviselik. TURAI HÍRLAP

11 Györe Zoltán kantátájában Egy kottakép abból a bizonyos fekete-keményfedeles könyvbõl Tóth Péter László, a templomi énekkar karnagya személyében, tanulmányai és eddigi szolgálata által is elkötelezettje a magyar modernségnek, hiszen a turai katolikus hagyomány és néphagyomány világában nõtt fel. Bárdos Lajos mint a karnagyképzõ tiszteletbeli elnöke kollégájául fogadta ( Egy Istent szolgálunk indokolta), s barátságával egy életre elektromos töltéssel látta el. Kántori szolgálatát abban a Szent Család Templomban kezdte el, a Körönd környékén, ahol az oltár és a szószék fehér márványlapokkal való burkolása Kodály Zoltán adományából történt. Az ízig-vérig keresztény emberként élõ nagy magyar zeneszerzõ idejárt életében templomba, s késõbb a lelki üdvéért felajánlott szentmiséken (Szent Cecília ünnepén) jelen volt a magyar zenei élet színe-java: Lantos István, Nádasi Alfonz, Sapszon Ferenc, Ger- gely Ferenc és mások. A kórustól és karnagyától nem idegen tehát a klasszikus és az igényes magyar kortárs zene sem. (Talán egyszer õt is alkotói között találjuk.) A mostani alkalom nagy újdonsága, hogy egy kortárs alkotómûvész kifejezetten ennek a kórusnak írt szép modern magyar, sõt turai zenét. Valamint a kantáta mûfaja, amely zenekarral való szoros együttmûködést igényel, elõször jelent meg a kórus életében. Talán itt, ehelyt, az éjféli mise és a december 31-i Istennek adott hála után (ezeken az alkalmakon hangzott el az új opusz) megköszönhetjük a zeneszerzõnek, a kórusnak, a szólistáknak, a zenekarnak és a karnagynak (aki talán legtöbbet fáradt érte, hogy valóra váljon az elgondolás) az örömmel végzett és szép szolgálatot. Heltai Bálint Karácsonyi mûsor az iskolában Bartók Béla Mûvelõdési Ház Évzáró mûsor kicsikkel, nagyokkal December 18-án rendezte meg évzáró mûsorát a mûvelõdési ház, ahol bemutatkoztak Balázs vezetésével ez alkalommal is kitettek magukért. A Szita Eszter által vezetett Õszi- mûvészeti csoportjai és rózsa Nyugdíjas Népdalkör együttesei. kedves dalaival csak fokozta az A rendezvényt a mûsorvezetõ ünnepi, kellemes hangulatot. tisztét ellátó Pálinkás Ildikó Láthattuk még a nagyszerû nyitotta meg egy szép verssel, Dányi Társastánccsoportot majd a legkisebbek foglalták el Strupka Zoltán vezetésével, a rendezvényhez illõen feldíszített színpadot: Szita Eszter óvónõ majd a színpadi program befejezéseként kisebb mûfajváltás vezetésével a múlt század következett. Elõször Horváth elsõ felének hangulatos játékaival, Éva hastánccsoportja adott táncaival szereztek örömet a telt házas közönségnek. színvonalas mûsort, majd Benke István és Lukács Péter Vi- Takács Pál felvétele A téli szünet elõtti utolsó tanítási napon tartották az iskola aulájában a hagyományos karácsonyi mûsoros megemlékezést. Ez alkalommal a felsõ tagozatos tanulók évfolyamonként készültek fel az ünnepi mûsorra, amelyben betlehemes játék, sok vers- és zeneszám is szerepelt. Nagy sikerrel léptek fel a VI- deókalendáriuma következett, GANÓ Mûvészeti Iskola néptáncosai, amit a szerkesztõk találóan a akiket Mosóczi Lívia KINCSES jelzõvel láttak el. készített fel, majd a Turai A szünetben és a mûsor Énekmondók karácsonyi dalaiban gyönyörködhettünk, melyeket után nagy élményt jelentett az érdeklõdõknek Seres Csilla és Maczkó Mária gyûjtött Mészáros Ferenc fotókiállítása. össze. A már jól ismert zenekaraink, az EMSE és a Zagyva Banda Rónai Zoltán és Unger Mintegy 20 tabló õrzi az utókornak a Mûvelõdési Ház 2005-ös, sokrétû tevékenységét. Takács Pál TURAI HÍRLAP JANUÁR 11

12 Hazai sikerek után... Külföldön is egyre népszerûbb a Zagyva Banda Unger Balázs ösztönzésére 2001-ben alakult a banda. Balázs a mûvelõdési házban tanított hangszeres zenét, bõgõt, brácsát és cimbalmot, kollégája Rónai Zoltán pedig hegedût. Az ott tanuló gyerekek komolyan, pontosan készültek és gyakoroltak. A soksok gyakorlás meg is hozta a várt eredményt, ugyanis a fiatalok folyamatosan kapják a felkéréseket. A zenekar tagjait Boda Gellért prímást, Kálna Natália másod prímást, Mucsényi Dániel klarinétost, Szabó András brácsást, Boda Márton nagybõgõst és Tóth Sebestyén cimbalmost egyre nehezebb utolérni, mert tanulás mellett folyamatosan fellépésekre járnak. A banda brácsása, Szabó András az iskolájából jött haza hétvégére; ekkor válaszolt lapunk kérdéseire. - A megalakulásotok négy éve volt, emlékszel az elsõ fellépésre? - Kezdetben Turán léptünk fel karácsonyi, év végi mûsorokban. Az igazi fellépés azonban a Nagykõrösi Népzenei és Néptánc Találkozón volt, ahol nagy sikerünk volt. Ezután minden évben Unger Balázzsal és zenekarával, a Galga zenekarral a kárpátaljai Tiszapéterfalván léptünk fel. Balázsnak sokat köszönhetünk, mindenben segít minket. A fellépéseink többségét is neki köszönhetjük. Tõle és a zenei táborokban is sokat tanulunk, de mindenkitõl szívesen tanulunk. Szénási Tibort (Tosko), Hatvanban pedig Szajkó Sándort (Rinya) is felkerestük, hogy az õ zenetudásukból is merítünk. - Kik alkotják a Zagyva Bandát? - Mindannyian a váci zenemûvészeti szakközépiskolába járunk. Az idén került hozzánk a mogyoródi Mucsényi Dániel. Õt úgy ismertük meg, hogy a kollégiumban egy szobába kerültünk; mivel kellett egy fúvós 12 a zenekarba, õt kértük fel. - Az iskola mellett egyre több felkérésetek van. Hogyan tolerálják ezt a tanárok? - Általában hétvégére idõzítjük a fellépéseket, de ha ez hétköznap van, akkor is elengednek az iskolából minket. - Az idén már külföldi felkérésetek is volt... - Igen, nem is egy. Július végén egy hétig Spanyolország- tunk egy népzenei találkozón, ahová jöttek Afrikából, Ázsiából, sõt, még Dél-Amerikából is. A megérkezésünk után rögtön felléptünk, de mindennap zenéltünk, kísértük a táncosokat. A cimbalmosunk sajnos itthon maradt, mivel a repülõn nem tudták elszállítani a hangszerét. Ezután következett Jászfényszaru testvérvárosa, a lengyelországi Zaklicsiny, ahová a Egy kép itthonról: karácsony elõtti fellépés a turai mûvelõdési ház színpadán JANUÁR ban voltunk. Oda szintén Balázs kapcsolata révén jutottunk el: a Budakalászi Táncegyüttes tagjai hívtak el minket. A zenei anyagot elküldték, amit meg kellett tanulnunk. Madridtól 200 km-re, Burkaz-ban voljászfényszarui Iglice táncegyüttessel utaztunk el egy hétre. Itt már teljes volt a zenekar. Október közepén Észtországban voltunk. Az ottani Magyar Intézet vezetõje felhívta itthon a Hagyományok Házát, hogy ajánljanak egy fiatal, népzenét játszó bandát; õk minket javasoltak. Felkerestek bennünket, a repülõjegyet elküldték, és már utaztunk is. Sajnos a cimbalmosunk megint itthon maradt. Prágát érintve érkeztünk Tallinba, ahol finn-ugor találkozó volt; már aznap délután felléptünk a Magyar Kulturális Intézetben. A következõ napokban busszal körbejártuk Észtországot napközben iskolákban léptünk fel, esténként kocsmákban muzsikáltunk, utóbbi helyeken a néptáncosok nélkül. Hazaérkezésünk után a budakalásziakkal a Duna Palotában és a Bábszínházban muzsikáltunk. - Az év utolsó hónapjára mennyi felkérésetek volt? - December elején Budapesten, a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron zenéltünk. Turán ünnepi mûsorokban, a két ünnep között pedig Tibi kocsmájában muzsikáltunk. A Gödöllõ Táncegyüttessel Zsámbokon disznótorban vettünk részt, míg Jászberényben a jászságiak székházában húztuk a talpalávalót. Szilveszterkor a Jászság táncegyüttes meghívására egy jászapáti hotelban muzsikálva és mulatva búcsúztattuk az óévet. Galgamenti ifjú népzenészek karácsonyi koncertje A legifjabbak is bemutatkoztak A Bartók Béla Mûvelõdési Házban rendezték meg azt a koncertet, amelyen fellépett a jászfényszarui Horz Banda, a püspökhatvani Hatvan Banda és a turai Emse Zenekar is. A mûsor vezetõje egy meglepetéssel is kedveskedett a közönségnek, ugyanis a turai zenésznemzedék talán két legfiatalabb ígéretes tagját, a Gólya testvérpárt is bemutatta. Az együttesek után a jászfényszarui, a boldogi és a turai népzenei tagozatok tanítványai adtak mûsort a kisszámú érdeklõdõnek. T. P. Sz. J. Képeinken a turai Gólya Duó és a jászfényszarui Horz Banda A szerzõ felvételei TURAI HÍRLAP

13 Nemcsak a gyermekeké... Õszirózsás Mikulásés karácsonyi ünnepség Évzáró Mikulás- és karácsonyi ünnepséget szervezett a Turai Õszirózsa Nyugdíjas Klub a mûvelõdési házban. A mûsor a nyugdíjas dalkör mellett kedves, betlehemes játékkal fûszerezett táncos, játékos mûsorral kedveskedtek az ovisok is. Aztán megérkezett a Mikulás, aki bõkezûen ajándékozta meg a klubtagok mellett jelen lévõ unokákat. Finom vacsorával, sok-sok tánccal, dalolással, örömteli kacagással és az alábbi kis versikével köszöntötték a közelgõ karácsony ünnepét: A szívünk melegét Kis Jézus Te adod! Legdrágább ajándék A Te születésnapod. -cs -l Megalakult a TUTI RICSO Szülinapi készülõdés a Napraforgó Fotószakkörnél A szerzõ felvételei Polgárõrök jótékonysági bálja Január 21-én 19 órától várják a Turai Bartók Béla Mûvelõdési Házban a Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület jótékonysági báljának résztvevõit. A belépõdíj Ft/fõ, ami a vacsorát, a rövid mûsort és a hajnalig tartó mulatságot tartalmazza. A zenérõl a Calypso Zenekar gondoskodik. Éjfél után tombola lesz értékes nyereményekkel. Mindazoknak, akik nem tudnak részt venni a bálon, de támogatni kívánják a polgárõrök egyesületét, pártolójegyet vásárolhatnak, melynek ára 500 Fttól kezdõdik. Jegyek és információ: Lukács István: Kajtor Péter: Negyvenéves osztálytalálkozó Emlékezés a boldog iskolásévekre Az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplõ Napraforgó Gyermek-fotószakkör kezdeményezésére megalakult a TUTI RICSO (Turai Tinik Riportercsoportja), amely a közeljövõben elküldi öt riporterét a szakkör eddigi legeredményesebb tagjaihoz egy-egy beszélgetésre. A fõ kérdés az lesz, hogy a szakköri évekre hogyan emlékezik vissza az egykori szakkörös és mit javasol az ötvenedik szülinap megrendezésével kapcsolatban. Géczi Dóra A szakkör gyermekvezetõje Egy esõs decemberi délután 40 éves találkozóra gyûltek össze az egykori 8. d osztály tanulói. Az osztályfõnök szerepét Nagy Tiborné nyugdíjas tanárnõ látta el, helyettesítve a már elhunyt Kuthi Józsefné tanárnõt. Az osztály tanulója volt Tóth István polgármester úr is, aki társaival együtt emlékezett az együtt töltött diákévekre és az azóta eltelt idõszakra. Takács Pál TURAI HÍRLAP JANUÁR 13

14 A hónap mondása(i), avagy ki mit hallott? Tisztelt Fõszerkesztõ Úr! Tisztelt Szilveszter! A Turai Hírlap decemberi számát olvasva A hónap mondata címû rovatra lettem figyelmes, amely a novemberi közmeghallgatáson hallott, mosolyra okot adó megjegyzést, illetve megjegyzéseket közöl. Az általam említett post mortem, de mondhattam volna úgy is, posztumusz díj, a halál utáni elismerést (kitüntetést) és nem tüntetést jelent, ami egyáltalán nem mosolyra fakasztó, amit Te tüntetésnek hoztál le. Remélem nem tudatos a ferdítés és nem az én lejáratásomra történt mindez. Bízom benne, hogy csupán elértetted, rosszul hallottad szavaimat, bár nagyon közel ültél hozzám azon a bizonyos semmitmondó közmeghallgatáson. Remélem, elhiszed, tisztelt Szilveszter, hogy ezekkel a fogalmakkal még én is tisztában vagyok. Megjegyzem, úgy lett volna korrekt, ha telefonon felhívsz és tisztázzuk félre(el)értésedet. Ha mindez megtörtént volna, most nem kellene korrigálnod. Elõre köszönöm, hogy a Turai Hírlap januári számában helyrehozod hibádat. A hónap mondása egyébként a szerkesztõ megjegyzése lehetne, amit a Turai Hírlap decemberi számából ollóztam, és így hangzik: Lehet hogy néhány év múlva azért jönnek el kevesen a közmeghallgatásra, mert a tervezett helyi kábeltévén is figyelemmel követhetik az eseményeket. Kérdem én, mennyi az a kevés szerintem a fõ, akik rendszeresen megjelennek az ilyen eseményen a több mint nyolcezer turai lakos közül. Valóban, a nulla létszám kevesebb és ezen inkább kacagni lehet, mint mosolyogni. Maradok tisztelettel Darnyik Árpád (Venci) Kedves Venci! Bár a fent említetteket telefonon megbeszéltük, kérésedre a Turai Hírlap olvasói is megismerkedhetnek annak tartalmával. Örülök, ha leveled közlésével helyrehozhatom hibámat, mármint félre(el)értésemet ami egyébként ragályos kór lehet, mert a fórumon résztvevõk közül többen (elsõ és hátsó sorokban helyet foglalók egyaránt) ugyanazt hallották, amit én, aki valóban közel ültem hozzád, és sokáig hallgathattam hozzászólásaid azon a bizonyos semmitmondó közmeghallgatáson. A hónap mondása(i) címû rovatunkban (ugyanis ez a rovat pontos neve, nem pedig az általad idézett A hónap mondata ) megjelenõ elszólások sohasem az illetõ lejáratását szolgálják: az üdítõ zöld foltnak is tekinthetõ humoros elszólások közzétélével próbáljuk ( mindenféle bántó szándék nélkül! ) oldani a sokszor száraz témák hangulatát. Ezek elkövetõi többnyire tisztában vannak a fogalmakkal akárcsak Te, tisztelt Venci, tehát nem kételkedem abban, hogy tudod, mikor mit beszélsz, akkor és ott mégis másként csúszik ki a szájukon az immáron mosolyra okot adó mondat. Lejáratni már csak azért sem állhatott módomban, mert épp te hangsúlyoztad, milyen kevesen voltak a közmeghallgatáson, akik elõtt ismert lehet, ténylegesen ki mondhatta az általad vitatott mondatot. Bizonyára észrevetted, hogy épp a megbántás elkerülése érdekében egyik idézet esetében sem tüntettem fel a forrást. (Ezután viszont már mindenki tudni fogja, ki mondta...) Ha a kábeltévés közvetítésre vonatkozó megjegyzésem szerinted kacagtató, akkor az biztosan úgy is van. Tisztelettel: Hídi Szilveszter Betonüzem: Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tüzéptelep: Tura, Vasútállomás Tel/Fax: (28) Tel: Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig szombaton JANUÁR TURAI HÍRLAP

15 Utazás a Felkelõ Nap Országába Japán és a Távol-Kelet diákszemmel A székesfehérvári Kodolányi János Fõiskoláról idén két angol-média szakos hallgató utazhatott Japánba, az intézmény testvéregyetemére. Egyi- félmillió kük a Turáról elszármazott Tóth Mária, a fõiskola negyedéves hallgatója volt. Mária szülei és rokonai Turáról származnak. Tura központjában lakó nagyszüleinél töltik együtt a hétvégét, amikor csak lehet. Õ a szüleivel már Gödöllõn, illetve a fõiskola miatt Székesfehérváron albérletben lakik. Az utazásra szülei biztatására pályázott. - Milyen feltételeknek kellett megfelelni? - El kellett érni a 3,5-ös tanulmányi átlagot, ez nekem 4,2 volt. Emellett ajánlások kellettek a tanszékekrõl. A legfontosabb az angol nyelv középfokú ismerete volt, motivációs levelet és önéletrajzot kellett írni angolul és magyarul. Az elbeszélgetésen azt emeltem ki, milyen nagy Japánban az emberek hagyománytisztelete és a családok összefogása, és ez napjainkban egyre jobban felbomlik, érdemes lenne kielemezni. - Mikor derült ki, hogy az utazó csapat tagja lettél? - Két-két fõt választottak ki a székesfehérvári, a siófoki és a budapesti Kodolányi fõiskolákról; a véletlen folytán mindanynyian lányok voltunk. A siófoki iskola vezetõje, dr. Vizy István jött még velünk. A meghallgatás után egy héttel derült ki, hogy õsszel indulhatok Japánba. Mindenkinek a szakterületéhez kapcsolódó projektet kellett kidolgoznia. Az én kidolgozásra váró témám címe: Szinglilét a japán médiában. Szeptember végén indultunk. Féltem az utazástól, mert elõször ültem repülõn. Magyarországról nincs közvetlen repülõjárat, így a kb. 11 órás Budapest-Amszterdam-Hong-Kong repülõúton jutottunk el Japánba. Hong-Kongban megálltunk és eltöltöttünk három napot, majd továbbrepültünk Oszakába; onnan négyórás autóút várt ránk, mire megérkeztünk Kanazawába, a Seiryo egyetemre. Egy külvárosi hotelben volt a szállásunk, teljes ellátást kaptunk. Ez egy megyeközpont kb. lakossal. Megérkezésünkkor fogadott minket a helyi kormányzó is. Voltunk gyárlátogatásokon, emellett elõadásokra jártunk. A japán ételeket egyáltalán nem tudtam megszokni; általában valamilyen tengeri dolgot esznek salátával, rizssel és szójaszósszal. A legjobban az zavart, hogy mindennek tengeríze van, az viszont nagyon tetszett, hogy végig pálcikával ettünk. Amikor pedig már végképp nem bírtuk, a boltban vettünk elõrecsomagolt szendvicseket. tisztaságtól. A tömegközlekedés szuper. Nem láttam hajléktalant vagy alkoholistát az utcákon. Nincsenek túlsúlyos emberek. Mûködik náluk egy gyorsvonat, az úgynevezett Sinkanzen, ami 250 km/órás sebességgel közlekedik; kulturált, a repülõhöz tudnám hasonlítani. A metróknál fehér kesztyûs emberek állnak, akiknek az a feladatuk, hogy betuszkolják az utasokat a kocsikba. A telefonjaik a legmodernebb, mindent tudó készülékek; ami mulatságos, hogy még a negyvenes egyetemi tanárok is mindenféle kis kütyüket akasztgatnak rá. - A fõvárosba is eljutottatok? Marcsi (középen) és útitársai az oszakai repülõtéren - Volt idõtök városnézésre? - Kanazawában négy nap után egy este bementünk a belvárosba. Éjszaka is öltönyös emberek mászkálnak és rengeteg fiatal van az utcákon. Nyüzsgés van mindenütt, lépten-nyomon karaoke bárokkal. Emellett egy négy napos maratoni ismerd meg Japánt -utazást csináltunk. Amelyik város belefért az idõnkbe, azt megnéztük. - Magyar szemmel milyen érdekes dolgokat láttál? - Ami nekünk furcsa, az nekik természetes. Nagyon jó a közbiztonság: például harmincnegyven kerékpár áll az épületek elõtt, egyik sincs lelakatolva mégsem jut eszébe senkinek, hogy ellopja valamelyiket. Az utcákon kevés kuka van, ennek ellenére minden ragyogott a - Igen, bár csak egy napra. Itt is minden épület új és modern. Voltunk a Tokio Tower-ban, ami úgy néz ki, mint az Eiffeltorony. Elmentünk egy gyógyfürdõbe, ahol a férfiak és nõk külön vannak, és meghökkentett, hogy mindenki meztelen, nem használnak fürdõruhát. Eljutottunk Kyotóba, a régi fõvárosukba is. Sok japán ember még mindig ezt tartja a fõvárosnak mert nem tudják elfogadni Tokió modernségét, és egymást érik itt a világörökség részének nyilvánított területek. Hirosimába is ellátogattunk Az ottani múzeumban van két óra. Az egyik az atombomba ledobása óta eltelt idõt mutatja, a másik az utolsó atomkísérlet óta eltelt idõt. A bombázás után fennmaradt épületekbõl egyet hagytak meg emlékül, ez a Dóm központ. Annyira megrázó élmény volt, hogy a Béke Emlékmúzeum parkjában elsírtam magam. - Mennyire vallásosak a japánok? - A fõ vallásuk a buddhizmus és a shinto. Ezt a kettõt általában keverik. Egy templom lehet shinto, de egyben buddhista is. De vannak keresztények is. Szinte minden utcában templom van, s akad olyan ház, aminek saját kis szentélye van. A legemlékezetesebb a Myjajima-szentély. Ez egy vízre épült cölöpökön álló épület, aminek a kapuja is vízben áll. Az árapály változásával van, amikor száraz lábbal át lehet menni a kapun. A háromhetes kint tartózkodás végén búcsúzóul oklevelet és egy bélyegzõt kaptunk, amin japán betûkkel van leírva a nevünk. Õk ezt használják aláírás helyett. Megleptek minket egy aranyfüstöt tartalmazó üvegcsével is. Ezt rakják kávéba és édességekre: szó szerint aranyat esznek és isznak. A hazatérésünk is kalandos volt, keddrõl szerdára virradóra Oszakából indulva, Tajpej, Hong-Kong és London érintésével csütörtök délelõtt érkeztünk haza. - Melyek azok a pozitív emberi és élettani dolgok, amit a japán emberektõl tanulva nálunk is meg kellene valósítani? - Az egészséges táplálkozást, a korszerû közlekedést, és az utcák tisztaságát nálunk is jó lenne megvalósítani. Az emberek kedvesek és segítõkészek. Elképesztõen céltudatosak. Tudják, hogy az életük során kemény munka vár rájuk napi tíz-tizenkét órában. Az iskolákban is fegyelmezettek. - A fõiskola után milyen terveid vannak? - Rengeteg dolog érdekel. Ezért mindenképpen szeretnék továbbtanulni. Hogy merre, azt még nem tudom. Tóth Mária példája is bizonyítja: a tanulás nem haszontalan tevékenység, hiszen ezáltal lehetett részese egy olyan utazásnak, ami kevés embernek adatik meg. Olyan tapasztalatokat szerzett, amitõl bölcsebb lett. Egy régi közmondás szerint pedig a bölcsesség a legjobb útiköltség. Szénási József TURAI HÍRLAP JANUÁR 15

16 Zenészlegendák: Kállai György Régi szép zenészélmények Recsktõl Parádfürdõn és Hétgyermekes nagycsalád - Ennek nagyon egyszerû második fiúgyermekeként egy igazi zenészdinasztiába született. oka volt. Én mindent elkövettem, hogy megtanuljak a cim- Nem is volt kérdés, hogy balmon muzsikálni, de seho- valamilyen hangszeren megtanul gyan sem ment: a cimbalom majd játszani. Bár az 1940-es évek végén már gyakorolt édesapja hangszerén, a cimbalmon, végül mégis egy vonós hangszernél kötött ki húrjai összefutottak a szemeim elõtt. Így be kellett látnom, hogy más hangszert kell választanom, és ez a hangszer a bõgõ lett. Bármilyen szegénység volt, az apám vett nekem egy bõgõt (egy francia mesterhangszert) és beíratott zeneiskolába Milyen volt a gyermekkora, hogyan teltek napjaik a második világháború után? - Az én gyerekorom szegénységben, de annál inkább nagy szeretetben telt. Recsken születtem, s amikor megnõsültem, akkor kerültem Turára, ami több mint negyven éve történt. Így már teljesen turai vagyok. Az édesapám nappal az ércbányában dolgozott, este pedig presszókba járt muzsikálni a zenekarral; az édesanyám pedig otthon volt velünk. Akkor még imádták a cigányzenét, csak az kellett. Ahogy akkor mondták: sírva vígad a magyar ember. Otthon sosem unatkoztunk: a cigánysoron laktunk és hét gyermekkel mindig történt valami. Minden házban volt zenészember; a gyerekek akkoriban kivétel nélkül megtanultak muzsikálni. - Így volt ez Önöknél is? - Igen. Mivel már a nagyapánk is muzsikus volt, mi is azok akartunk lenni. Természetesen apánk is azon volt, hogy képzett zenészek legyünk. Hangszereket vásárolt nekünk. A bátyám, József cimbalmon tanult, tíz évig a Rajkó -zenekar tagja volt, bejárta velük a világot. Õ ma is Pesten él. Öcséim közül Gábor sajnos már nem él, õ is cimbalmos volt, Sándor pedig orgonista. Karcsi öcsém beteg volt, ezért nem tanult. Két húgom is van: egyiküket, Gizellát apám szintén megtanította cimbalmozni; Magdolna nem játszott hangszeren, de csodálatosan énekelt. - Mi volt az oka, hogy a gyerekek közül egyedül Ön tanult vonós hangszeren zenélni? 16 ben, 12 évesen kezdtem Nagybátonyban; ide három évet jártam. majd Egerben, a Zenestúdióban képeztek egy évig. Havonta 300 Ft-ba került az iskola, ami akkor hatalmas pénz volt a számunkra. Majd elkerültem egészen fiatalon Pestre. Nem volt zenekarom, a rokonságból mindig hívott valaki muzsikálni. A dunaújvárosi halászcsárdától kezdve üdülõhelyeken át sok helyen megfordultam. Rengeteg muzsikussal zenéltem például Zsákai Rudolf prímással a Rómaifürdõnél, a Csillag Hotelban. A húszas éveim elején Turára kerültem, ide nõsültem. - Turára kerülve rögtön bekerült az itteni bandák muzsikusai közé? - Elõször még nem. Turáról jártam Pestre, majd Recskre, a Vadvirág Étterembe. Itt három évig zenéltem. Ezután másfél évig a Mátra festõi szépségû JANUÁR környezetében, Parádon, Parádfürdõn muzsikáltam recski zenészekkel. Az ingázás miatt keveset voltam a családdal. Ezért döntöttem úgy, hogy turai zenészekkel maradok helyben. Az akkori banda így állt össze: Baranyi Ignác (Baktis) prímás zenekarvezetõ, Szénási János (Bakter) brácsás, Szénási Dezsõ (Árpi Dezsõ) kontrás és jómagam mint bõgõs. - Hol zenéltek, volt-e állandó helyük, ahová jártak? - Eleinte minden szombaton lagzikba jártunk, emellett a nyolcvanas évek elejétõl a Baranyi-féle vendéglátóhelyen szórakoztattuk az embereket hét- Két unokatestvérével Parádfürdõn 18 évesen (hátul középen) végeken péntektõl vasárnapig. A turai tánccsoporttal, Sára Ferencékkel is többször felléptünk. Nagyon jól kerestünk, de ekkor már nem lehetett csak ebbõl megélni, így már munka mellett muzsikáltunk. Építkeztünk, jöttek a gyerekek, egyre nehezebb lett a megélhetés. A zene szeretete azonban vitt elõre. Baranyiék után Bangó Ernõ (Kiki) presszójában muzsikáltunk, kiegészülve bagi muzsikusokkal, akiknek csak a becenevüket tudom: Benko, Kopasz, Paraszt. Õk klarinéton, cimbalmon, hegedûn játszottak. Három-négy évet játszottunk itt, aztán egyre kevesebb lett a vendég, ezért bezárt az üzlet és a banda szétszéledt. Hárman maradtunk: Baktis, Bakter és én. Alkalmanként elhívtak születésnapokra, szerenádokra, de egyre kevesebbszer kértek már cigányzenét. Lassan bele kellett törõdni, hogy több mint negyven év után vége a zenészkorszaknak. - Az ön gyermekei folytatták a hagyományokat és magtanultak muzsikálni? - Sajnos a két lány és két fiú közül egyik sem tanult hangszeren. Most felnõtt fejjel sajnálják már, hogy nem tanultak. Ekkor a mellettünk ülõ egyik lánya. Erika veszi át szót: - Én már bánom, hogy nem tanultam, pedig szerettem volna csellón muzsikálni. A lányomat, ha nem megy a tanulás rovására, beíratom a zeneiskolába. - Remélem, hogy majd az õ gyerekeik, az unokáim folytatják a hagyományokat veszi visza a szót a házigazda. A testvéreim gyerekei viszont szinte kivétel nélkül zenélnek. - Néha azért még elõveszi a hangszert és játszik rajta? - Nem, mert nem tartottam meg a bõgõt. Amikor már láttam, hogy vége, elkeseredésemben megváltam tõle, eladtam. Az is közrejátszott, hogy akikkel muzsikáltam, meghaltak már. Bele kell törõdni, hogy már nem kell a cigányzene, pedig annak idején csak ez kellett. Ma pedig a szintetizátor kell. Az igazán profi cigányzenészek sem kellenek már, Pesten sem. Szép volt, jó volt, káprázatosan szép helyeken megfordultam, nehéz volt megszokni, hogy nem kell már muzsikálni. A tévében megnézem a régi cigányzenei felvételeket. Nekem még mindig ez a legszebb muzsika. - Hogyan telnek a napjai? - Nyugdíjasként itthon vagyok. Az unokák, a gyerekeim mindig körülvesznek, de az ilyen embernek, mint nekem, TURAI HÍRLAP

17 Budapesten át Turáig és Bagig akinek mindig voltak zenei felkérései, nehéz itthon tétlenkedni. A hétvégi muzsikálások, a lagzik, cigánybálok mindig is hiányozni fognak. A régi zenélésekre való emlékezések azonban mindig feltöltik az embert energiával, amibõl erõt meríthet. Kállai György egyike Tura utolsó cigányzenészeinek. Beszélgetésünk végére megérkeznek az unokák és körbeülik az asztalt. A gyerekzsivaj ellenére a szomorúság ott látszik vendéglátóm arcán az a szomorúság, amit a muzsika hiánya csillant meg szemében. Szénási József Azóta elhunyt turai zenésztársaival a kilencvenes évek elején (jobbra a nagybõgõ mögött) Turai Énekmondók Egy rendezvény, kétkülöndíj November 11-én, Szent Márton napján a Szentendrén megrendezett Bornépek Dalai elnevezésû bordalversenyen a Turai Énekmondók különdíjat vehettek át a Magyar Szõlõ- és Borkultúra Kht. felajánlásából. Ezen elismerés egyben fellépési lehetõséget jelent a XV. Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivál színpadán szeptember 9-én. A Magyar Szõlõ- és Borkultúra Kht., Az Etnofon Népzenei Kiadó és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által meghirdetett bordalverseny döntõjében nyújtott kiemelkedõ teljesítményéért a Turai Énekmondók a díjnyertes produkcióval hangfelvételt nyertek a Bornépek dalai címet viselõ CD-re. Új tanfolyamok a mûvelõdési házban Társastánc tanfolyam indul kezdõknek és haladóknak a turai Bartók Béla Mûvelõdési Házban. A kurzusok 10 alkalomból állnak. A foglalkozások idõpontjai: a vasárnap délutáni órákban. Részvételi díj: 450,- Ft/fõ/alkalom A PRÓ H I R D E T É S E K 1988-as évjáratú LADY utánfutó szeptemberig érvényes mûszaki vizsgával eladó. Tel.: (8-20 óra között). Érdeklõdni lehet: Bartók Béla Mûvelõdési Ház: , , vagy Strupka Zoltán táncoktatónál: * Hastánc oktatás a turai Bartók Béla Mûvelõdési Házban péntek esténként! Részvételi díj: 400, -Ft/fõ/alkalom Érdeklõdni lehet: Bartók Béla Mûvelõdési Ház: , , vagy Anthea -nál: Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! TURAI HÍRLAP JANUÁR 17

18

19 Sakk Gyõri Gergõ újra az országos döntõben! Híven a hagyományokhoz, megint Gödöllõn rendezték meg a sakk diákolimpia megyei döntõjét az Erkel Ferenc Általános Iskolában. A turai diákok mind a négy korosztályban képviselték iskolájukat. Természetesen a legjobbak ültek sakkasztalhoz, s köztük két ezüstérmes csapatunk tagjai is küzdhettek az országos döntõbe kerülésért. A legnagyobbaknál (4. korcsoport) igen komoly küzdelemre lehetett számítani, hiszen a szentendreiek és váciak olyan harcedzett versenyzõket is indítottak, akik már nemzetközi tornákon gyûrõdnek. Nem csoda hát, hogy ezt a korosztályt a váci Prohászka Péter nyerte, aki már nemzetközi mesteri normát is teljesített. Egy ilyen mezõnyben nem volt irigylésre méltó helyzete legjobbjainknak: Pásztor Ákosnak, Pásztor Zoltánnak és Som Bencének. Noha az esélytelenek nyugalmával kényszerültek felvenni a kesztyût, mégis elszánt és megalkuvás nélküli harcban maradtak alul sokkal nagyobb játékerejû társaikkal szemben. Ezért a hozzáállásért (illetõleg hozzáülésért) a legna- 1 oldal (180 mm x 252 mm) 1/2 oldal (180 mm x 125 mm) 1/4 oldal (88,5 mm x 125 mm) 1/6 oldal (88,5 mm x 80 mm) 1/8 oldal (88,5 mm x 60 mm) apróhirdetés: gyobb elismerést érdemlik felsõs sakkozóink. A harmadik korcsoportban egyedül Bényi András játéka érett meg a diákolimpiai szereplésre, ám a megyei döntõ még nagy falatnak ígérkezett Andris számára, hiszen alig fél éve kezdte el a rendszeres versenyzést. Hál' istennek õ sem az ijedõs játékosok közül való, így nem zavarta, hogy az igen erõs mezõnyben nem túl nagy esélye van a továbbjutásra. Következõ versenyérõl, a Dunakeszin megrendezett karácsonyi tornáról magabiztos játékkal hozta el az aranyérmet saját korosztályában. Gratulálunk! Az alsósoknál (2. korcsoport) két tehetséges versenyzõt indítottunk Benedek András és Gyõri Gergõ személyében. Mindketten jó rajtot vettek, megnyerték az elsõ három fordulót. Persze a folytatás inkább Gergõnek sikerült, és nem is akárhogy, miután veretlenül végzett az élen, s ezzel újra bejutott az országos döntõbe. Ezt persze vártuk is kicsit! Gergõ már kétszer képviselte Pest megyét az országos döntõn, ahol a többi megyebajnok társaságában kellett bizonyítania. Az elsõ nekifutás még a kapko ,- Ft + ÁFA 8.000,- Ft + ÁFA 4.000,- Ft + ÁFA 3.000,- Ft + ÁFA 2.500,- Ft + ÁFA 30,- Ft + ÁFA/szó dás és megilletõdöttség jegyében történt, a tavalyi szereplés viszont már országos ötödik helyezést jelentett számára. Idén Miskolcon rendezik meg a diákolimpia döntõjét, s reméljük, Gergõ megcélozza a dobogót, hiszen játékvezetése kicsit higgadtabb már, és mélyebb az állásértékelése is. A legkisebbeknél (1. korcsoport) az egyre jobban játszó Kánai Ádám képviselte iskolánkat. Neki is mindössze féléves versenyzõi múltja van, így élete elsõ megyei döntõjén a középmezõnyben végzett. Látványos fejlõdését azonban egyértelmûen jelzi, hogy a csaknem egy hónappal késõbbi karácsonyi tornán, Dunakeszin még a korosztályát jellemzõ kissé kapkodó játéka ellenére is ezüstérmet szerzett. Ehhez is gratulálunk! Gratulálunk továbbá középiskolás hölgyversenyzõnknek, Benedek Zsuzsának a Dunakeszin megrendezett karácsonyi tornán nyújtott aranyérmes teljesítményéhez. Összegzésként meg kell állapítanunk, hogy a Hevesy György Általános Iskola sakkozó diákjai közel sem játszottak alárendelt szerepet a diákolimpia megyei döntõjén, sõt a második korosztályban Gyõri Gergõ jóvoltából ott vagyunk az országos döntõben. Az is ritkaság, hogy egy iskola az összes korcsoportban tud versenyzõket indítani. Nem lehetetlen, hogy iskolánk és a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesületének közös munkája révén további sikerek elé nézhetünk. A Tura VSK hírei Csapatunk december 21-én tartotta évi utolsó összejövetelét, ahol az ünnepi köszöntõk mellett a legfontosabb téma az volt, milyen változások várhatók a játékoskeretben. Biztosan távozik Jenei Sándor Erdõkertes (játékosedzõ), képes hirdetés készítése: 1 oldal: 2.400,- Ft+ÁFA kisebb méret: 1200,- Ft+ÁFA Hirdetésfelvétel a Városi Könyvtárban Legalább háromszori megjelenés megrendelésekor 10% kedvezmény! Miként lapunk is, a hirdetések is olvashatók a város internetes honlapján! Tóth Máté József A GVSE elnöke Smeló Dávid Százhalombatta, Horváth Mihály Ausztria. Kérdéses még Csépányi Gábor. A távozó játékosok pótlására már vannak kiszemeltek. A téli felkészülés január 10-én kezdõdött meg. Lapzártánk után a Nemzeti Sport rövid interjút közölt Gyõri Zoltánnal, aki tizenhat találattal vezeti a Mátra-csoport góllövõlistáját. A Tura játékosa elmondta: bár a csapat jelenleg csak a tabella ötödik helyén tanyázik, véleménye szerint a legerõsebb gárda a mezõnyben. Csapatszinten cél a minél jobb helyezés, számára pedig a gólkirályi cím megszerzése. Forrás: Péter Zsolt TURAI HÍRLAP JANUÁR 19

20 Lapzárta Libra Könyvesbolt Tura, Dózsa György u. 7. Könyvújdonságok és -régiségek, térképek, mûsoros hanghordozók, videokazetták, DVD-k, faxolás, fekete-fehér és színes fénymásolás Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Éjjel-nappal hívható számaink: Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet Kérjük, segítsen, hogy segíthessünk! Nicole W ise gondolata Libra-sarok Rejtvényünkben egy, lapunk legfrissebb számával kapcsolatos kérdésre várjuk Olvasóink helyes válaszát, amelyet nyílt levelezõlapon, felragasztott rejtvényszelvénnyel várunk címünkre január 6-ig. A nyeremény a Libra Könyvesbolt 1500 Ft értékû könyvutalványa. (Aki a rejtvényt és a Libra-sarok megfejtését is beküldi, mindkét sorsoláson részt vesz.) E havi kérdésünk: Decemberben hány tagú hatvani zenekar koncertezett a turai kastélyban? Elõzõ kérdésünk megfejtése: 1992-ben Nyertesünk: Sápi Zoltánné (Rákóczi út 100.) Gratulálunk! Vízszintes: 1. A megfejtés elsõ része, zárt betû: Ó 12. Vízi állat 13. Egyharmad! 14. Lentebb lévõ helyre 15. Hessegetni kezd! 16. Több ágra oszló 18. Bór 19. Borfajta 21. Dúdolni kezd! 22. Fej elülsõ része 24. Gramm 25. Lovat induláshoz elõkészít 29. Elõd 30. Ypszilon 31. Oxigén 32. Megelégel 33. Nõi név 34. Tócsa közepe! 36. Kevert szeg! 38. Méter 39. Liter 40. Te és én 41. Tízszer tízbõl 43. Dehogy! 44. Kirándulás része! 46. Betéti Társaság 47. Láb része 49. Nitrogén 50. Krémet tartunk benne 53. Kicsinyítõ képzõ 54. Jód 55. Vissza: kettõs betû! 57. Ki tud? rég. vetélkedõ 59. Félsz! 60. Költõi napszak 63. Fehér ital. Függõleges: 1. Nitrogén 2. Korog a gyomra 3. A hangya is ilyen állat 4. Rangjelzõ 5. Am- 1. per 6. A megfejtés harmadik része 7. Egye! 8. Gyom 9. Nyalóka darab! 10. Búcsúszó 11. Néma rab! 15. A megfejtés második része, zárt betû: O 17. Nyári 20. Ugye páratlan betûi! 22. Névelõ 23. Vörös 26. Fára mintázatot készít 27. Zene részlet! 28. El! 33. A megfejtés befejezõ része 35. Ón 37. Zab szélek! 41. Es! 42. Vissza: állóvíz 45. Átmérõ jele 48. Mesés történet 50. Kétjegyû szám 51. Utca röv. 52. Kén 56. Gépkocsi röv. 57. Néma Misi! 58. Varróeszköz 60. Arrafele! 61. Elfele! 62. Kálium 64. Joule. -fné- * A megfejtést a lap aljáról kivágott rejtvényszelvénnyel ellátott, nyílt levelezõlapon lehet beküldeni a Városi Könyvtár címére (Bartók tér 3.) február 3-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ftos, illetve a Fénysugár ezoterikus bolt 1500 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk ki. * Decemberi számunk megfejtése: Szeretetünk is hadd legyen ajándék! A Ft értékû vásárlási utalványt Lukács Tiborné (Holló köz 2.), míg az 1500 Ft-os vásárlási utalványt Farkas Henriette (Tüzér u. 22.) kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük el. Turai Hírlap közé leti havilap Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter Munkatársak: Balázs Gusztáv, Szénási József, Péter Zsolt, Takács Pál Lapterjesztés: Éliás Zoltán A szerk. megjegyzése: Egyik kedves olvasónk a megfejtések mellett még a cserkészcsapat megalakulásának és eskütételének pontos idõpontját is megadta, sõt, a kivágott Libra-sarkot is felragasztotta a levlapra. Igyekezetében csupán a nevét és lakcímét felejtette el feltüntetni... Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: Városi Könyvtár Tura, Bartók tér 3. Készült 850 példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme

TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. AUGUSZTUS Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Július 25. Az önkormányzat folyamatos likviditási gondjainak

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal)

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. SZEPTEMBER Hosszú idõ után ismét benépesült a kastélypark Százszobás szállodát építenének a Schossberger-kastély mellé A Schossberger-kastély környékén az

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja Sokan szívünkön viseljük a város fejlődését, szépülését. A mikéntjét esetleg eltérő módon képzeljük, de akinek kedves településünk, az örül minden apró eredménynek.

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben