KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ"

Átírás

1 BEKÖSZÖNTÔ Visszanézni a megtett útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak arra néztem, ami elôttem volt. (Kodály Zoltán) KEDVES OLVASÓ! Iskolánk történetében az elmúlt esztendô és a 109. iskolai év megnyitása minden növendék, tanár, szülô és zenebarát számára mély nyomot hagyó események sorozata volt. A tanév elsô félévét záró újságunkban beszámolunk a rendhagyó évkezdetrôl, új programokról, sikerekrôl, jövônket is meghatározó eseményekrôl. De közben meg kell erôsítenünk magunkban Kodály fenti gondolatának fontosságát. Arra kell figyelnünk, ami elôttünk van. De mi is az, ami most elôttünk van? Mi az a lehetôség, amivel mi tanárok, szülôk, iskolatámogatók most a jövô generációjára figyelhetünk? Mit is jelenthet ez a hétköznapokban? Mit jelent a jövô, a Tóth Aladár Zeneiskola 110 éves jubileumi tanévéhez közeledve? Elôször is lehetôséget kaptunk, hogy egy egykor nagyon szép, patinás iskolai épület 2014-ben éppen 140 éve lesz, hogy átadták a gyerekeknek Terézvárosban a zenélni szeretô gyerekek és felnôttek álmain keresztül megújuljon. Ezért is kérjük a szülôket, olvassák el együtt az újságban található rajzverseny felhívásunkat. Beszélgessenek, bíztassák gyermekeiket. Mondják el, írják meg, hogyan képzelik el a Szív utcai gyerek-zenepalotát? A hangversenyterem már mindenki számára jelzi e megújulást. Köszönjük támogatóinknak és a kivitelezôknek: Budapest Fôváros Terézváros Önkormányzat Képviselô-testületének, a hivatal és a Terézvárosi Vagyonkezelô Zrt. munkatársainak, Krebsz Zsuzsanna lakberendezônek, Czapek Veronika függönykészítônek és a Kohinor-Építô Kft.-nek, szülôknek, iskolatámogatóknak közvetett és közvetlen segítségét. Külsô körülményeink változása egyben ösztönöz is minket, hogy tovább segítsük a gyerekek képességeinek fejlesztését. Gerinctorna, tücsök-zene, improvizáció, kiállítások, és még sok-sok új program. Nyitott tanuló-terek, audio-téka, gyakorlók várják majd elképzeléseink szerint növendékeinket. S miközben kívül-belül megújulni készülünk, emlékezni és ünnepelni gyûlünk össze ban. Számot adni eredményeinkrôl, sikereinkrôl. Együtt lenni mindenkivel, aki egykor vagy most a TAZI diákja volt. De leginkább bizonyítani Tóth Aladár híres gondolatát: ha embernek születtél, zenére termettél. Találkozzunk elôször a névadónk születésének 105 éves évfordulójára szervezett koszorúzási ünnepségen február 8-án órakor a Szent István park 14. szám elôtt, majd a IV. Terézvárosi Tehetségnapon március 2-án órától a Budapesti Operettszínházban Kacsóh Pongrác János vitéz címû dalmûvének egy különleges feldolgozásán. Magyar Margit igazgató 1

2 JUBILEUM 150 éve született CLAUDE DEBUSSY ( ) Egy muzsikusnak az impresszionista vagy szimbolista mûvészeti irányzatról elôször bizonyára Debussy neve és mûvészete jut eszébe. Ki is volt az a magas homlokú, bozontos szemöldökû, szakállas, bajuszos, általában kócos hajú zeneszerzô, aki a kortársak leírása szerint kezdettôl fogva lázadt a hagyományok ellen, minden mûvében és írásában a zeneszerzés új útjait kereste? Claude Achille Debussy a Párizshoz közeli Saint-Germain-en-Layben született augusztus 22-én. Családjában nyomát sem találjuk zenész ôsöknek. Porcelánkereskedô apja egyáltalán nem érdeklôdött a zene iránt, a fiú zenei tehetségére Paul Verlaine francia költô anyósa hívta fel a család figyelmét. Tízévesen már a párizsi Conservatoire növendéke volt, két év múlva Chopin virtuóz f-moll zongoraversenyét játszotta, és akkoriban kezdett komponálni. Az 1880-as években került kapcsolatba Nagyezsda von Meck orosz milliomosnôvel, Csajkovszkij pártfogójával, akinek gyermekeit tanította a nyári szünidôkben, és aki magával vitte Svájcba, Olaszországba és Oroszországba. A Conservatoire-ban különc, lázadó növendéknek tartották, aki különösen idôsebb tanáraival (pl. Cesar Franck) gyakran keveredett szakmai vitákba. Fiatalabb tanárai (pl. Giraud) Debussy 1875-ben megengedôbbek voltak, és felismerve a fiú különleges tehetségét, inkább csak terelgették a zeneszerzôi pályán. Tanulmányainak befejeztével 1884-ben A tékozló fiú címû kantátájával elnyerte a Római Díjat, mely három szabad esztendôt ígért neki, távol a Conservatoire fojtogató konzervativizmusától és a szûkös családi környezettôl. Mégsem érezte jól magát az örök városban, ugyanazzal a maradisággal találkozott ott is, mint Párizsban. Legnagyobb hatással a 16. századi zeneszerzôk (Palestrina, Lassus) mûvei voltak rá, és Liszt Ferenccel való találkozása ben végleg Párizsban telepedett le, és kizárólag a komponálásnak szentelte életét. Állást nem vállalt, karmesterként és zongoristaként ritkán lépett fel. Ugyanebben az évben Bécsben megismerkedett Brahmsszal, és Londonban próbált kiadót találni mûveinek és 1889 nyarán Bayreuthban meghallgatta Wagner mûveit, melyekért már évek óta rajongott (ahogy ô fogalmazta: wágneriánus voltam a jólneveltség legelemibb követelményeirôl való megfeledkezésig ). Az 1889-es párizsi világkiállításon Ravel mellett rá is mély hatást gyakorolt a jávai gamelán zene, valamint a kiállítás idején bemutatott új orosz muzsika: az Orosz Ötök közöttük Muszorgszkij mûvei. A friss élmények elfordították Wagnertôl, és lassan rátalált saját zeneszerzôi útjára. Az 1890-es évek elején kezdett kialakulni sajátos stílusa, erre mutat például a Két Ara- 2

3 JUBILEUM beszk (Deux Arabesques) a Suite bergamasque és a Vonósnégyes. Elsô sikerét az 1894-ben írt és bemutatott Egy faun délutánja címû, Stéphane Mallarmé verse által ihletett zenekari költeménnyel aratta. A kompozíció a költôt is kellemesen lepte meg, a bemutató után így írt a muzsikusnak: Az Ön illusztrációja a zene finomságával, komolyságával és gazdagságával felülmúlja az én költeményem minden vágyódását és ragyogását... Milyen finomságokra és gazdagságra gondolhatott Mallarmé? Az egyik a mû formája: az egyetlen hosszú tétel a vers szerkezetének megfelelôen három egységbôl áll, de az egészet átszövi, összetartja a bevezetô fuvola-motívum állandó jelenléte. Egészen újszerû volt a maga idejében a Faun hangszerelése: a levegôs, áttört partitúra, a nagyzenekar szinte minden hangszerének, hangszercsoportjának szólistaként való használata, a hangszín-keverékek varázsa, a mindent körülölelô hárfa-glissandók csodálatos futamai, melyek lenyûgözték, és ma is lenyûgözik a hallgatót. Ettôl kezdve nevezi ôt a közvélemény impresszionistának, mit sem törôdve a darab és a késôbbi mûvek szimbolista gondolatvilágával, és Debussy tiltakozásával. Pedig a zeneszerzô nem a külvilágból érkezô impressziókat, a megfoghatót, a valóságot akarja hangokba önteni (talán a Noktürnök címû zenekari darabok kivételével, ahol ismerjük az ihletet adó konkrét inspirációkat), hanem a saját belsô érzéseinek, lelkiállapotának, hangulatának megsejtetésére törekszik, és ennek érzékeltetésére használ jelképeket. Debussy majdnem tíz évig komponálta Pelléas és Mélisande címû egyetlen operáját, amely 1902-ben hangzott el elôször a párizsi Opéra Comique-ban, majd eljutott Európa legtöbb színpadára. Operájában is szimbolista költô Maeterlinck szövegét dolgozta fel. Zenéjére a hármas rétegzôdés jellemzô: a finom, diszkrét énekes dialógusok, melyek hûen követik a francia nyelv lejtését, a szereplôk érzéseit megjelenítô zenekari kíséret, és a jeleneteket elválasztó-összekötô közjátékok, melyek a ki nem mondott szavakat és érzéseket, a szereplôk lelkében lejátszódó drámát mondják el. Pihenés a tengerparton Az opera után újabb, termékeny mûvészi korszaka következett: elkészült az Images (Képek) címû mûvével, befejezte a La Mer (A tenger) címû gyönyörû zenekari mûvét. Magánélete azonban zûrzavarossá vált: 1904-ben elköltözött elsô feleségétôl, és a mûvelt, gazdag Emma Bardachhal kezdett új életet ben megszületett imádott lánya, Claude Emma, azaz Chouchou, akinek 1908-ban Gyermekkuckó c. zongoraciklusát ajánlotta. Hogy növekvô anyagi gondjain enyhítsen, 1907 és 1914 között saját mûveinek zongorista elôadójaként és dirigenseként Európa-szerte koncertezett (1908-ban Londonban, 1910-ben Bécsben és Magyarországon is járt) és 1913 között keletkezett kétkötetes Prelüdök címû ciklusa. A kéttucatnyi zongoramû Debussy teljes költôi világának összefoglaló képét mutatja. A darabok végén olvasható címek az inspiráció forrását jelzik. Claude Emma, Chouchou 3

4 JUBILEUM A jávai gamelán zene jellegzetes hangszerei A század elsô éveitôl kezdve mint kritikus, zenei író is mûködött. Utolsó fontos mûve az Orosz Balett számára Gyagilev megrendelésére írt, 1912-re elkészült Jeux (Játékok) címû balett március 25-én halt meg hosszú szenvedés után, rákban. Debussy újító zeneszerzô volt, hosszú órákat töltött a zongora elôtt, hogy különbözô, minden addigi hagyományt felrúgó hangzásokat próbálgasson. Stílusának kialakításában irodalmi hatások (Verlaine, Baudelaire költészete) ugyanúgy közrejátszottak, mint a sanzon, a jávai gamelán-zenekarok hangzásvilága, valamint Liszt és Muszorgszkij új zenéje. Életmûve új színt hozott a muzsika csaknem valamennyi mûfajába. Az irodalmi és képzômûvészeti inspiráció mellett az ô zenéjében különös jelentôséget kap a pillanat futó benyomása, egy napszak, egy illat, egy érzés és az ezekhez kapcsolódó gondolattársítások. Mindehhez Debussy maga hozta létre sajátságos eszközeit: rendkívül finom hatásokra építô, meglepô hangzásait, keleties-modális harmóniavilágát, érzékeny és differenciált ritmikáját, dallamainak karcsún ívelô, bájos és finom vonalát. Munkássága zeneszerzôk sorára hatott, például Bartók Bélára és Kodály Zoltánra. Dobszay Ágnes zenetörténet tanár Képek a zeneszerzô életébôl 4

5 JUBILEUM TISZTELETADÁS KODÁLY ZOLTÁNNAK SZÜLETÉSÉNEK 130. ÉVFORDULÓJÁN A Zenetanárok Társasága (ZETA) decemberben két nagyszabású koncerttel tisztelgett Kodály Zoltán elôtt, születésének 130. évfordulóján. Az elsô hangversenyt december 1-jén rendezték meg a Józsefvárosi Zeneiskolában, Ábrahám Mariann, a ZETA zongora tagozata vezetôjének irányításával. A színvonalas és gazdag hangversenyen Kodály összes zongorára írott mûve megszólalt, sôt, hegedû-, cselló- és ének mûsorszámok is elhangzottak. A zeneiskolás növendékek mellett Szegedrôl nagy számú konzis növendék érkezett, akik sorozatban adták elô a zeneszerzô ciklikus zongoradarabjait. (Hét zongoradarab és Kilenc zongoradarab.) Az ünnepi eseményen iskolánkat a zongora tanszak két kiemelkedôen tehetséges növendéke képviselte: Karakas Benedek, aki pezsgô energiával játszotta a 9. Gyermektánc-ot és Varsányi Csaba, aki a Székely keserves -t adta elô nagy átéléssel. (Tanáraik: Réti Tamás és H. Veres Zsuzsa) Érdekessége volt a koncertnek egy új négykezes sorozat ôsbemutatója: Mezô Imre kortárs zeneszerzô mûve, a Kiskarácsony, nagykarácsony. A sorozatban felhasznált dallamok Kodály gyûjtésébôl származnak, ezért a szerzô Kodály Zoltán emlékének ajánlotta mûvét. A második hangversenyt december 9-én hallgathattuk meg a Kodály Emlékmúzeumban, a Mester egykori lakhelyén. A program egyrészt merített az elsô koncert mûsorából így a Gyermektáncok sorozatában Karakas Benedek újra szerepelhetett, másrészt mûvésztanárok produkcióival egészült ki, akik Pécsrôl, Szegedrôl és Budapestrôl érkeztek. A mûvészek Kodály olyan zenekari mûveinek zongoraátiratait is mûsorukra tûzték, mint a Marosszéki táncok és a Felszállott a páva változatok egy magyar népdalra. A közönség hálásan fogadta az átiratban ritkán hallható, népszerû darabokat. Mindkét ünnepi Kodály-hangverseny magas színvonalon, méltó módon tisztelgett a Mester elôtt, születésének 130. évfordulója alkalmából. Halászné Veres Zsuzsa, tanszakvezetô (A programsorozat keretén belül december 8-án, a szolfézstanárok konferenciáján fellépett a Tóth Aladár Ifjúsági Zenekar is. a szerk.) Karakas Benedek Varsányi Csaba 5

6 HÁZUNK TÁJA A Városligeti fasorból a Szív utcába... Rendhagyó módon indult a tanév 2012 szeptemberében a Tóth Aladár Zeneiskolában. Albérleteinkben, a tagiskolákban, rendre elindultak a hangszeres és szolfézsórák, de központunkban, a Városligeti fasorban nagy volt a felfordulás. Az irodákban, könyvtárban, tanári szobában mindenki pakolt, dobozolt. Ládákba kerültek a könyvek, kották, hanglemezek, bizonyítványok, naplók... és lassan minden, ami fellelhetô volt az épületben. Közben a folyosón kígyózott a sor, hiszen beiratkozás volt, és szólt a zene, mert október 1-jén a Mûvészetek Palotája színpadára vártak bennünket. Hamarosan üresen állt a 37 évig otthont adó fasori lakásunk, ahonnan nem mehettünk el szó, azaz hang nélkül. Szeptember utolsó szombatján hagyományainkhoz híven az udvaron zenéltünk a Zene Világnapja alkalmából. A mûsor a közelgô MÜPA-koncert fôpróbája volt, de mi tudtuk, hogy több ennél, mert búcsúzunk október 1-tôl (Terézváros Képviselô-testülete áprilisi döntése alapján) új székhelyen mûködünk. A Szív utca szám alatti épület, melynek elsô és második emeletén már évek óta tanítjuk zenélni növendékeinket, most a pincétôl a padlásig a TAZI otthona lett. A bejárati kapu eredeti tervrajza Ha kíváncsiak vagyunk, mirôl mesélnek a falak, ha meg akarunk ismerkedni új lakóhelyünkkel, egészen a kiegyezés utáni évekig kell visszarepülnünk az idôben. Óriási fejlôdés indult el akkor Magyarországon. Ezekre az évtizedekre esik a mai Budapest kialakulása: Pest, Buda és Óbuda egyesítése (1873), az úthálózat kiépítése (pl. a Sugár út, a mai Andrássy út), a tömegközlekedés fejlesztése (fogaskerekû, földalatti vasút és a villamosközlekedés beindítása), az elektromos közvilágítás kialakítása, az Operaház, a Zeneakadémia, a Mûcsarnok, az Országház felépítése. A városkép látványosan változott, egész városrészek épültek fel, és a XIX XX. század fordulójára világvárossá fejlôdött Budapest. Az 1868 végén elfogadott népoktatási törvény mely kimondta a 6-12 illetve 15 éves korig tartó tankötelezettséget hatalmas iskolaépítési hullámot indított el között húsznál is több iskola épült a fôvárosban ben Terézvárosban, az akkori Kétszív utcában is új iskolaépületet emeltek. Tervezôje nem más, mint a Pesti Vigadó és más közismert épület megálmodója: Feszl Frigyes. Tervei alapján több iskola épült (például a Nagymezô utcában is), és talán nem túlzás azt állítani, hogy ezek közül az egyik legszebb a Szív utcai elemi népiskola épülete volt. A középítési bizottmány is dicsérte a belsô térelrendezést és a modern iskolaépítési elvek megvalósítását, 6

7 HÁZUNK TÁJA Földszint A homlokzatterv mûszaki szempontból is kifogástalannak találta. A homlokzatot illetôen mégis vita támadt a bizottmányban. Néhányan az ívezetes ablakokat túl szépnek, drágának, több javítást igénylônek, tisztítás és szellôztethetés tekintetében célszerûtlennek tartották. Végül mégis Feszl Frigyes tervei alapján épült fel a Szív utcai elemi népiskola,...ami az utca legdíszesebb háza lett. Kimagaslott az üres telkek és részben az elterpeszkedô földszintes házak közül. Az új épületrôl így írt 1904-ben Gerley Szevér, az iskola egykori tanára: A mi iskolánk díszes 2 emeletes ház, 2 kapubejárattal s minden emeleten 10 ablakkal, 2 tágas lépcsôházzal. (Az akkori törvényeknek megfelelôen külön a lányok és fiúk számára. a szerk.) Van benne igazgatói és szolgai lakás, 1 iroda, 1 tanszertárhelyiség, 13 iskolaterem, 1 tornaterem, a földszinten 1, minden emeleten 2 árnyékszék. Az épület alatt pince van, melyben két kályha fûti az iskolát. A központi vízfûtôkészüléken kívül az udvari termek közül négyet, melyek az épület legtágasabb termei, külön Meidinger-féle kis kályhákkal is elláttak, arra az esetre is számítván, hogy rendkívüli hideg télen, addig is, míg a központi fûtôkészülék eléggé áraszthatja melegét, elégséges temperatura legyen a termekben ben 11 osztállyal, 768 diákkal és 11 tanárral indult el a tanév az akkori népiskolában. A tanított tárgyak között találhatjuk a számtant, a magyar nyelvtant, a természettant, a hittant (felekezetek szerint), a testmozgást, a földrajzot és az éneket. A tanszerek jegyzékében a térképek, olvasótáblák és állatpreparátumok mellett hangszereket is említenek, így négy hegedût és egy harmóniumot. A tanulást segítette egy iskolai könyvtár is. A tantestület melynek tagjai több rangos testületben mûködtek közre, s nem egy I. emelet II. emelet 7

8 HÁZUNK TÁJA esetben publikálták is pedagógiai tapasztalataikat a tanítás eredményességének fokozása érdekében rendszeresen, hetente ülésezett. Az értekezleteken nevelési elvekrôl, fegyelmezési eszközökrôl, a szülôkkel való kapcsolattartás módjáról, vagy akár az iskolai ünnepélyek hatásossá tételérôl is szó esett. A legjelentôsebb határozatokat olvasgatva képet kaphatunk az akkori iskola szellemiségérôl február A testület elhatározta, hogy minden héten más-más testületi tag a saját osztályában a testület összes tagja jelenlétében gyakorlati tanítást tartson április A testület az énektanítás anyagáról, a tanítandó dalokról folytatott eszmecserét, mely alkalommal kimondta, hogy az V. és VI. osztályokban a hangjegyek ismertetését szükségesnek tartja április A tanuló elômenetelének megbírálásánál ne legyen fô szempont az ismeretmennyiség megállapítása, hanem tekintetbe kell venni azt is, hogy mennyire van képesítve a tanuló új ismeretek szerzésére, mily mértékben fejlôdött észtehetsége. Részesüljenek figyelemben a tanuló erényei: figyelem, pontosság, rendszeretet. A legmegkapóbb Gerley Szevér visszaemlékezése az értekezletek hangulatára:...ezen viták vezérfonala volt a családias viszonyra való törekvés, melynek rugója nem lehetett más, mint a szeretet. Meglátszott a vitatkozók beszédjén, hogy ha egy-egy módban eltérnek is egymástól, egyben mindnyájan egyetértenek; 8

9 HÁZUNK TÁJA abban, hogy szeretet nélkül a tanító türelmes nem lehet, a mi nélkül ismét nevelés és eredményes tanítás nincsen. Ha ránézünk ma az egykor Feszl Frigyes megálmodta épületre, vajon felfedezzük-e a szépen kidolgozott díszeket? (Például az oszlopok, a kovácsoltvas korlátok, a homlokzat és a kapu díszeit.) A kiegyezés utáni években sikeresen végrehajtott iskolaépítési program nemzetközi szinten is elismerést aratott az évi párizsi világkiállításon Budapest az oktatásügy terén elért eredményeiért aranyérmet kapott. Vajon tudtunk-e eléggé vigyázni az akkori értékekre, eredményekre? Tóth Emese cimbalomtanár Véghelyi Kriszta hegedûtanár, igazgatóhelyettes A 2012 ôszén felújított Fodor-terem iskolánk dísze lett 9

10 Az elsô adventi élménynap a TAZI-ban A Tóth Aladár Zeneiskola tantestülete a bonyodalmas tanévkezdés után szerette volna egy olyan közösségi élménnyel megajándékozni a növendékeit és saját magát, amilyen korábban még nem volt. Egyszerû, de közvetlen, komplex élményt nyújtó programot találtunk ki: azt, hogy nekiállunk fölépíteni a gyerekekkel közösen az adventi koszorút, emellett játékosan megismertetjük velük elsôsorban az elôképzôsökkel a hangszerek szépségét, megszólaltatásuk örömét. Közben belakjuk együtt az új otthonunkat, felfedezzük a különlegességeit, olyan kötôdést kialakítva, amely megerôsíti, hogy bár a zeneiskola különálló egységek (zenekarok, tanszakok) együttese, és a növendék számára elsôdlegesen az ôt tanító tanárt jelenti, azért mégiscsak egység alma mater. A beérkezô gyerekekbôl elôször is egy nagy közös énekléssel varázsoltuk elô azt a felszabadultságot, amely az önfeledt játékhoz elengedhetetlen. Arra kértük ôket a kiosztott menetlevelekben : Énekelj, alkoss, játssz, érezd jól magad! Hangszerkészítés és hangszersimogatás kicsiknek Elsôsorban a kicsiknek vagyis az elôképzôsöknek akartuk élményszerûen, közvetlen fizikai élményt nyújtva bemutatni a hangszereket, a muzsikálás örömét. Erre találtuk ki a hangszersimogatót. Két kis csoport indult elsôként iskolabejárásra, teremrôl teremre a szolfézstanárok vezetésével és az érdeklôdô szülôk kíséretében hangszersimogatásra. A tanszakok, hangszercsoportok zenés becsalogatóval hívogatták ôket. Akik az elsô két turnusból kimaradtak, a Gyermek- és Ifjúsági Képzômûvészeti Mûhely tanáraival fújható, rázható, csilingelô hangszereket készítettek papírgurigákból, apró csetreszekbôl, majd festették, díszítették, végül meg is szólaltatták ôket. A csodálatosan széppé varázsolt új koncerttermünkben (Fodor-terem) 15 órára koncertet szerveztünk, ahová elsôsorban idôsebb növendékeinket, a tanárokat és zeneszeretô közönségünket vártuk, de nagy örömünkre a kicsik lettek a leghálásabb hallgatói jazz-zongorista volt növendékeink hangversenyének. (A Bösendorfer-koncertek sorozat keretében hangzott el. Írásunkat lásd a 12. oldalon a szerk.) A szomszédos Pesti Mese étterem jóvoltából különlegesen finom szendvicsekkel és teával frissíthettük föl a gyerekek játékos kedvét. Méltó lezárása volt a kicsik számára a napnak, mikor az aulában felhangzott a Hull a pelyhes, Ácsné Szily Éva hegedûseinek elôadásában Utána már nem nagyon maradt energiájuk arra, hogy a belépéskor kapott menetlevelet kitöltögessék, amelyben játékos kérdések voltak (az iskola történetérôl, a hangszerekrôl, amelyeket húzhattak-vonhattak, az épületrôl) pláne, hogy a leglelkesebb kicsik közül sokan még írni-olvasni sem nagyon tudtak. De nem is ez számított, hanem az önfeledt jelenlétük, a sok-sok csillogó szemecske jutott is szinte mindegyiküknek valami kis ajándék: CD, könyv és egy ajándék leporelló színezhetô képpel, karácsonyi verssel és énekkel. Egy második ôsbemutató zenei ínyenceknek Az estére még tartogattunk egy igazi szenzációt. Szônyi Erzsébet: Firenzei tragédia címû operáját adta elô a Tóth Aladár Zeneiskola Operastúdiója. A több mint fél évszázaddal a keletkezése után elôvett darab második ôsbemutatóján nagy örömünkre jelen volt a szerzô is. (Írásunkat lásd a 14. oldalon a szerk.) A december 1-jei adventi családi élménynapot azért rendeztük meg, hogy a sok változás után megismerjük és megtaláljuk az örömöt az új otthonunkban, az együttlétben, a zenehallgatásban. Azt kívántuk, hogy ez él- 10

11 HÁZUNK TÁJA Így érezték magukat a gyerekek Az utólag beérkezô véleményekbôl összegyûjtöttünk egy csokorra valót, melyekbôl kitûnik, hogy valóban élmény volt számukra ez a nap. mény legyen a gyerekeknek és a tanároknak egyaránt, és megérezzük, hogy az iskola nem az épületben lakik, hanem a lelkekben, a mosolyokban, az odafordulásban, a hangokban, az emberi kapcsolatokban... Jó volt együtt! És közkívánatra találkozunk 2013 adventjén! Mihalicz Csilla Jusufi Vanessza: Nagyon jó volt. A fúvós hangszerek tetszettek a legjobban. A zongorás bácsik nagyon viccesek voltak. Lengyel Máté: Nagyon tetszettek a fúvósok és a klarinét is. Finom volt a büfében a tea meg a szendvics. Alföldi Lujza: Nagyon sok hangszert ismertem meg. A fúvós hangszerek tetszettek. Weinper Adél: Jól éreztem magam, és nagyon tetszett a zongora és a hangszerkészítés. Kozma Zsófia: Ilyen jó szolfézs cuccon még nem voltam, nagyon tetszett! A legjobban a jazz koncert! Sásdi Vilmos: Nagyon tetszett, extra volt. Jazz és klasszikus ütôk és fúvósok - x2 Szabó Bence: A kedvenc hangszer, amit hallottam, a zongora volt, a Harcsa van a vízben. A büfében ettem szendvicset, ittam teát. Ott volt Mimi, a barátom, csak nem találkoztunk sajnos. Nagyon jó volt. Olyan jó volt, mint egy buli. (Az adventi élménynapról készült filmet és a Bösendorfer-koncertrôl készített videofelvételeket feltöltöttük a youtube-ra.) 11

12 VERSENYEK Jazz m A zongora tanszak Bösendorfer-koncertek -sorozata hagyományosan a tanszak volt növendékeit hívja vissza az alma materbe, hogy iskolánk gyönyörû Bösendorfer zongoráján muzsikálva mutassák be, hová jutottak el tanulmányaik, mûvészi pályafutásuk során. A sorozat mostani koncertje több szempontból is különleges volt. Ezúttal a jazz mûfajában jeleskedô kiváló régi növendékeinket hívtuk meg, akik koncertjükkel egyúttal fel is avatták iskolánk új székhelyének széppé varázsolt hangversenytermét. A jazz aránylag fiatal mûfaj, amelynek sajátos, improvizációs-, komplikált hangzás-, ritmus- és érzelemvilágából izgalmas ízelítôt adott Oláh Dezsô, Premecz Mátyás és Kinczel Dániel koncertje. Közremûködôként csatlakozott hozzájuk Badics Márk dobos, aki egykor a mi iskolánkban kezdte dobtanulmányait. A fellépô mûvészek mindegyike a Zeneakadémia Jazz Tanszékén szerzett diplomát. Elsôként Kinczel Dániel programját hallhattuk, ô régen Hara Lászlóné (Csilla néni) tanítványa volt. Aktív zenész, aki a fellépések mellett tanít is az Újpesti Zeneiskola jazz tanszakán. Oláh Dezsô és Badics Márk Nemhiába oktatja is ezt a mûfajt látszik, hogy nagyon átgondoltan, jól felépítve választotta ki három mûsorszámát, melyek közül az utolsó a saját szerzeménye volt. A közönség érdeklôdéssel és kedvtelve figyelte, még a kisebb gyerekek is kezdtek ráérezni ennek a zenének az ízére. Ezután Premecz Mátyás következett, aki az én növendékem volt sok éven át. Jazz-zongorázni a Postás Zeneiskolában kezdett, Rátonyi Róbert és Márkus Tibor irányításával, akik ma már a mi iskolánk tanárai. Matyi bemutatta nekünk mostani hangszerét, a mai jazz hangzásába általa úttörô módon visszahozott Hammond orgonát. A nyolcvanas években Rhoda Scott ezzel a különleges hangzású hangszerrel bûvölte el a világot. Most Premecz Matyi bûvölt el kicsiket és nagyokat egyaránt közvetlenségével, virtuóz hangszerkezelésével, remek hangulatot teremtve a teremben. Az izgalmas hangzásélményhez nagyban hozzájárult a zenésztárs, Badics Márk dobjátéka is. Matyi a Zeneakadémia mellett a Mûszaki Egyetemen is diplomát szerzett, informatikusként. Bár élete javarészét a zenélés, a fellépések töltik ki, mellette dolgozik is. Harmadikként Oláh Dezsô lépett a színpadra, aki régi igazgatónônk, Fehér Lászlóné (Gabi néni) növendéke volt. Rendkívüli tehetségére már zeneakadémiai tanulmányai során felfigyeltek óta számos magas rangú díjat nyert el, mint szólista és mint zeneszerzô. Felívelô pályafutása megkoronázásaként 2009-ben a jazz mûfajában elsôként Junior Primadíjban részesült. A koncertezés mellett Dezsô is foglalkozik tanítással. Rendkívül érzékeny, lágy zongorahangjára, átszellemült elôadásmódjára sokáig emlékezni fogunk. Megható volt, hogy a szüleinek ajánlotta egyik saját szerzeményét. 12

13 KONCERTEK VERSENYEK ûfajban Tanárok és tanítványok. Balról jobbra: Kinczel Dániel, Hara Lászlóné, Oláh Dezsô, Fehér Lászlóné, Premecz Mátyás és Kaiser Adrienne A hangverseny csúcspontja négyük közös örömzenélése volt. A két Bösendorfer zongora, a Hammond orgona és a dob együtt muzsikálása az egymásra figyelés, a közös alkotás gyönyörû pillanatait jelentette. Egyszeri és utánozhatatlan összprodukciót hoztak létre, amelybe mindenki a saját egyéniségét, gondolatvilágát vitte bele, a szóló improvizációkban és az együttes játékban egyaránt. Ebbôl fergeteges örömzene kerekedett ki, ami a közönség körében óriási tetszést aratott. Mi, a fellépôk régi tanárai pedig különösen meghatottan és büszkén tapsoltunk kedves tanítványainknak. Köszönet illeti Magyar Margit igazgatónôt a frappáns mûsorvezetésért, és H. Veres Zsuzsa tanszakvezetôt a különleges Bösendorfer-koncert megszervezéséért. Kaiser Adrienne zongoratanár Kinczel Dániel a zongoránál, Premecz Mátyás a Hammond orgonánál 13

14 HÁZUNK TÁJA Vívódó darab, tépelôdô hôsökkel KORTÁRS OPERABEMUTATÓ A TAZI-BAN Szônyi Erzsébet Firenzei tragédia címû mûvét több évtizedes pihenés után színpadra vitte a Tóth Aladár Zeneiskola Operastúdiója. A szenvedélyes, fordulatos mû új életre keltése egy másik újjászületéssel is egybefonódott: bemutatója a varázslatos hangversenyteremmé alakult Fodor-teremben volt, december 1-jén. December 6-án és 7-én pedig az Orosz Kulturális Központban játszották el. A mûfajában is szinte egyedülálló nôi kortárs operáról a szerzôvel, valamint Pallagi Judit mûvészeti vezetôvel és a Bianca szerepét alakító Lilik Judittal a TAZI két magánének tanárával beszélgettünk. Miért választott egy szinte ismeretlen kortárs darabot? Pallagi Judit: A kortárs zene népszerûsítését mindig is a szívügyemnek tekintettem. Ennek kapcsán ismerkedtünk meg Szônyi Erzsébettel is: Fekete Mária kolléganômmel közösen szerkesztettük A magyar dal mesterei sorozatot, melyben kortárs szerzôk mûveibôl válogattunk, és a második kötetben közöltünk Szônyi Erzsébet-dalokat is. A személyes ismeretség innen van, de a darab kiválasztása már jóval korábban megtörtént: az öcsém aki szintén szívesen foglalkozik kortárs szerzôkkel hívta fel rá a figyelmemet. Mi tetszett meg benne? A lehetôségek. Amikor nekiállunk egy darabnak, abban hacsak nem olyan ismert, mint a Figaro házassága mindig van valamennyi kockázat. De épp ez a szép benne ez a felfedezôút. Jobban is szeretem ilyenkor, ha nem halljuk elôtte színpadon a darabot, Bartinai Gábor és Farkas András csak kottából fejtjük meg. A színpadi feldolgozás ugyanis már beállít egy értelmezést, és az akadálya is lehet annak, hogy a magunkét kibontsuk belôle. Amikor elkezdtük a próbákat, hatalmas viták voltak arról, mit is akart a szerzô ezzel a darabbal. Nagyon nehéz szövetû a mû. Az Operastúdióban különbözô szintû énekesek vannak az egészen kezdôktôl a profikig és fontos eleme a közös munkának az, hogy egymást inspirálják. Ebben a darabban ezt a sokszínûséget remekül ki lehetett aknázni: van benne egy kezdô énekesnek való szerep, a többihez pedig magasan képzett énekesek kellenek. Hogyan talált rá az angol rendezôre, Doyne Byrd-ra? Sok idôt töltöttem Angliában, és az egyik legjobb barátnôm rokonságába tartozik Doyne magyar felesége. Doyne színész, többek között a Royal Shakespeare Company-ban is játszott. Elôször akkor dolgoztunk együtt, amikor egy Purcell-darab próbáinál segített a színészeinknek az angol kiejtésben. Egyébként kiválóan beszél magyarul is. Egészen másfajta módszerrel dolgozik, mint amit a magyar rendezôktôl megszoktunk. Amikor elkezdtünk dolgozni, kérdeztem tôle, milyen elképzelései vannak a darabról. Csodálkozott, és azt mondta: nincs elképzelésem addig, amíg nem látom a színészeimet. A teljes munkafolyamatban hatalmas inspiráció áradt belôle. A fiatalokhoz hogyan lehet közel hozni az operát? Egy kortárs darab alkalmasabb erre, mint a klasszikusok? 14

15 HÁZUNK TÁJA Minden jó mû alkalmas rá. Ez a darab már a felsô tagozatos diákok számára is izgalmas kérdéseket vet föl. Például, hogy mennyi minden befolyásolhatja a hûséget. Vagy, hogy tudjuk-e, valójában kit szeretünk és miért? A darab megmutatja, hogy egy megalázott ember mennyire nem tud felszabadulni a párkapcsolatában, illetve, hogy aki soha nem szenvedett még, mennyire nem tud érzelmi mélységeket megélni. A tragikus végkifejlet kifejezi, hogy micsoda erôk, milyen szenvedélyek bújnak meg a rutinszerû élet mélyén, valamint, hogy rendkívülinek kell történnie ahhoz, hogy megtapasztaljuk, mennyire fontos a másik ember - annyira, hogy akár ölni is tudunk érte. Úgy érzem, nem tudom elfelejteni ezt a zenét A darab legizgalmasabb szerepe Biancáé. Azonnal tudott vele azonosulni? kérdeztük Lilik Judittól. Lilik Judit: Igen. Sosem játszottam még ennyire igazi, és érzelmeiben árnyalt embert. A mai napig is vannak bennem kérdôjelek, hogy Bianca valamit miért mond, miért tesz. A nôi lét alapvetô kérdéseire keresi a választ, beleértve azt is, hogy milyen értékekért érdemes élni és kockázatot vállalni. Másképp zajlik egy ilyen kortárs mû próbája? Igen. Amikor még csak ismerkedtünk vele, attól féltünk, hogy nem fogjuk tudni memorizálni, mert folyamatos áramlás az egész. Nagyon más csatornákon lehetett befogadni, mint egy klasszikus operát. Most viszont már úgy érzem, nem leszek képes elfelejteni ezt a zenét. Vívódó, drámai zene, tépelôdô szereplôkkel. Mivel kevés a mozgásos cselekmény, inkább belsô történéseket kell megmutatni, a hangommal kell tudnom elmondani mindent. A rendezô hagyta, hogy belülrôl építsük fel a szerepünket ez inspiráló volt, és nagyon szabaddá tett abban, hogy merjünk hagyatkozni a saját érzéseinkre. Befelé figyeltünk, hogy melyik dallamrész milyen mozdulatot kíván. A rendezô pedig visszajelzett, hogy az összképbe hogyan illeszkedik bele az elképzelésünk. Lilik Judit és Farkas András Mindennek és mindenkinek megvan a maga sorsa Szônyi Erzsébet 30 évesen, 1956-ban szerezte a Firenzei tragédia címû operáját. Addigra megírta már a zenei írás-olvasás módszertanát, és három évvel korábban bemutatták három felvonásos operáját is Jókai Mór egyetlen drámáját, a Dalmát zenésítette meg, nem volt tehát kezdô operaszerzô. A Dalmát 1953-ban mutatták be a Fészek Klubban, és nagy feltûnést keltett a szerzô maga zongorázott, a kórusban többek közt olyan tanítványai is énekeltek, mint Szokolay Sándor és Petrovics Emil. De az a kor nem éppen a kortárs opera felfutásának az ideje volt. Bemutatták, és kész se akarat, se pénz nem volt arra, hogy tovább vigyük emlékszik vissza Szônyi Erzsébet. A Firenzei tragédia ôsbemutatója még jóval az 1956-os forradalom elôtt volt: a Honvéd Mûvészegyüttes zenekara játszott (a volt Tiszti házban), az Operaház szólistái énekeltek, Rékai András rendezte. Oscar Wilde darabját úgy ajánlották Szônyi Erzsébet figyelmébe. A férfi és a nô egymásra találása ragadott meg tûnôdik el az a bizonyos katartikus vég. Meglepôdött, amikor a Tóth Aladár Zeneiskola Operastúdiója ismét elôvette? kérdeztük a szerzôt. 15

16 HÁZUNK TÁJA Igen, bár már megtapasztaltam, hogy habent sua fata libelli vagyis, hogy a mûveknek is megvan a maguk sorsa ben Párizsban írtam Színek címmel egy 9 tételes zongoraszvitet, majd hazajöttem, férjhez mentem, és nem is foglalkoztam azzal, ki mit kezd vele. Aztán egyszer csak Gilbert de Greeve, a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke rátalált, és 2009-ben elkezdte játszani. A Firenzei tragédiát is bemutatták külföldön 1960-ban Németország több városában, elsôként a meiningeni operaházban, majd Koppenhágában is. A 70-es években a Pécsi Nemzeti Színház is játszotta, Horváth Zoltán rendezésében. Nagyon örültem, hogy ismét elôkerült, és remélem, a Tóth Aladár Operastúdió énekmûvészei bemutatják többször, többfelé is! Szônyi Erzsébet zenekedvelô polgári családban született. Banktisztviselô édesapja otthon maga is énekelt, gitározott, édesanyja zongorázott, gyakran jártak operába, hangversenyekre Furtwängler, Klemperer gyakori vendégmûvésze volt a két világháború közti magyar zenei életnek. Teszem a dolgomat, a saját belsô mércém szerint Szônyi Erzsébet zenei tehetsége korán megmutatkozott Kodály és Bartók kórusmûveinek elôadásaiban kóruskísérôként tûnt föl, a népzenét Kodály Zoltántól tanulta. A 20-as éveitôl már Kodály közvetlen munkatársa, még csak 21 éves és kezdô zenepedagógus, amikor a Zeneakadémia már ôt bízta meg mestere helyettesítésével. Az ötvenes évek politikai és kulturális levegôjében ugyan nem kívánatos volt az a polgári háttér, amelybôl Szônyi Erzsébet jött, de szakmai tudására szüksége volt a kurzusnak. Ráadásul, mint nônek, minden korszakban nehezebb volt az útja. Sokkal jobbnak kellett lennem, hogy megálljam a helyem ebben az akkor még igen csak férfi-pályán mondja, ami azt illeti nôi zeneszerzôbôl, különösen opera-mûfajban ma sincs túl sok. Nekem azért volt könnyebb, mert a férjem csodálatos ember volt ha ô nem támogat, nem tudtam volna a zenepedagógiában és a zeneszerzésben ennyit elérni. Mindig nagyon büszke volt rám. Hatodikos gimnazista voltam, amikor megismerkedtünk egy osztálytársnôm családjánál lakott albérletben, és a Kúrián volt jegyzô. Késôbb bíró lett, aztán ügyvéd, majd jogtanácsos. Megjárta a hadifogságot, én 1947-ben Párizsban voltam ösztöndíjas, és miután mindketten hazajöttünk, 1948-ban összeházasodtunk, és 56 évig éltünk együtt nagy szeretetben. Szônyi Erzsébetnek meg kellett élnie szeretett és nagyra becsült mesterei mellôzését is. Mikor megkérdeztük, melyik volt a legnehezebb korszaka így felelt: Szerencsés természetem van: abban érzem magam jól, amiben vagyok. Teszem a dolgomat, a saját belsô mércém szerint. Szerencsére a dolgok olykor átértékelôdnek a Firenzei tragédiának is ez az egyik fô gondolata. Hogyan is mondta a szerzô? Habent sua fata libelli -a daraboknak is megvan a maguk sorsa. És ebben lehet bízni az élet minden területén. Mihalicz Csilla Homoki Réka Bartinai Gábor Kertész Rita Doyne Byrd 16 Szônyi Erzsébet Pallagi Judit Lilik Judit Farkas András

17 TÁBORBAN A Zene Világnapján a MÜPÁ-ban A Zene Világnapja alkalmából nagy megtiszteltetés érte iskolánkat: a Mûvészetek Palotája felkérésének eleget téve, a nagyhírû épület Fesztivál Színház termében adhattak koncertet növendékeink. Ilyen nemzetközileg is rangos színpadon szerepelni ösztönzô, egyben sikerélményt nyújtó alkalom. (És nem az elsô növendékeink egyre szélesebb köre élheti át ezt az élményt!) Ez a hangverseny az idén már hat alkalmat számláló Iskoláskoncert-sorozat része volt, így a szereplôk és a hallgatók egy korosztályt képviseltek. A mûsor mind a mûfaj, mind a megszólaló hangszerek tekintetében rendkívül színes és változatos volt. Szóló énekhang csendült fel legelôször, a két csángó magyar népdal meghitt, bensôséges légkört teremtett. Ezután a Klarinét-együttes fergeteges elôadását hallhattuk, majd a vonósokból álló Tücsökzenekar következett, ahol egész fiatal diákok is a pódiumra kerülhettek. Ezt követôen iskolánk legkiválóbb nagybôgô-, cselló-, hegedû- és zongorajátékosai szólaltatták meg hangszerüket, majd az Ifjúsági Zenekar J. Strauss: Paraszt-polka címû mûvét játszotta, amikor is a 600 fôs közönség énekelve kapcsolódott be az elôadásba. Ezután következett az iskola Jazz-együttese, népszerû sztenderdekkel és improvizációval. A hangverseny végén hatalmas taps és öröm töltötte be a termet, átérezhettük Yehudi Menuhin hegedûmûvész gondolatának igazságát: Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvô tudatlanságban. A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást. Fasang Eszter, hegedûtanár 17

18 HÁZUNK TÁJA Miért fontos, hogy a TAZI akkreditált referencia-intézmény lesz? Lezárult a TÁMOP /1 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése címû pályázat. Jövônk és további szakmai fejlôdésünk szempontjából is komoly jelentôsége lehet annak, hogy a Tóth Aladár Zeneiskola akkreditált referencia-intézmény lesz ben Terézvárosban három intézmény nyerte el a lehetôséget, hogy csatlakozzon az Új Széchenyi Terv keretében a referencia-intézmények országos hálózatának kialakítását és felkészítését célzó TÁMOP /1 programhoz. A Játékvár Óvoda, a Bajza Utcai Általános Iskola és a Tóth Aladár Zeneiskola megerôsítve a Tehetségpontként már kialakított együttmûködésüket felsôoktatási gyakorlóhelyekként csatlakoztak a megújuló tanárképzéshez. A Tóth Aladár Zeneiskola részérôl a projekt vezetôje: Magyar Margit igazgató, szakmai koordinátorai Véghelyi Kriszta igazgatóhelyettes és Réti Tamás zongoratanár. A jövônk szempontjából is fontos A TÁMOP /1 ötéves program, amelynek még az elején vagyunk hangsúlyozza Véghelyi Kriszta. Eddig kilenc kolléga vett részt képzéseken, vagyis kapott felkészítést a gyakorlóhelyi és referencia-intézményi feladatok elvégzésére, ezzel kapcsolatos mentorálásra, illetve hálózatkoordinátori valamint PR-feladatok ellátására. Az egész programnak célja és lényege, hogy mindazt, ami a munkánkban kivételes, minôségi, azt meg tudjuk mutatni a külvilágnak, a szakmabelieknek. Ennek az a módja többek között hogy úgynevezett jó gyakorlatokat kell kidolgoznunk, pontosabban a meglevô jó gyakorlatainkat kell megfogalmaznunk és közkinccsé tennünk. Eddig kettôt dolgoztunk ki és töltöttünk föl a honlapra: a zenekari, illetve a szakmai mentori munkánk leírását. Ezeket a jó gyakorlatokat a TÁMOP-os pályázatok keretében megvásárolhatják tôlünk más intézmények. A feladatunk tehát pontosabban a teameké jelen pillanatban az, hogy a jó gyakorlatainkat megismertessük a szakmával, más iskolákkal, hogy ôk is adaptálhassák. Nagyon fontos, hogy kialakuljon a kerületen, illetve Budapesten belül is a partnerintézményeknek az a köre, amellyel a legszorosabban együttmûködünk. A kerületben ez most azt a két intézményt jelenti, amelyekkel közösen pályáztunk. Egymás munkáját elsôsorban információkkal segíthetjük: nekünk például ez sokat jelenthet abban, hogy még több növendék iratkozzon be hozzánk. De mi is segíthetjük az iskolákat azzal, ha rendszeresen konzultálunk a gyerekekrôl, akiket nekünk az egyéni oktatás keretében lehetôségünk van jobban (vagy más oldalukról) megismerni. Rengeteg szabályzatot készítettünk idézi föl a munka dandárját az igazgatóhelyettes, kialakítottuk többek között a jó gyakorlatok átadásának protokollját és a panaszkezelési szabályzatot. A programban dolgozik esélyegyenlôségi munkatárs is, akinek az a feladata, hogy a leghátrányosabb helyzetû gyerek és szülôje is értesüljön az ôt érintô lehetôségekrôl. Referencia-intézményi mûködésünknek a jövônk szempontjából is komoly jelentôsége lehet: javíthatja a mûködési feltételeinket, és mintát közvetíthetünk a többi zeneiskolának. Ehhez szükség van a zeneiskola valamennyi tanárának az együttmûködésére. Megtanulunk csapatban dolgozni Réti Tamás így foglalta össze a TAZI két jó gyakorlatának lényegét: A komplex személyiségfejlesztés a zenei együttesekben címmel megfogalmazott munka régi jó gyakorlat a zeneiskolánkban. Nemcsak zenei képzést folytatunk, hanem rengeteg olyan fejlesztô feladatot köztük például lég- 18

19 HÁZUNK TÁJA ➀ ➁ ➂ 1. Tóth Aladár Zeneiskola 2. Játékvár Óvoda 3. Tóth Aladár Zeneiskola zô- és koncentrációs gyakorlatokat végeztetünk a különbözô életkorú gyerekekkel a zenekarokban, amelyek során megtanulnak egymásra figyelni, egymást elfogadni, és ezt a képességüket az élet más területein is tudják majd hasznosítani. A mentortanár a zenei tehetségekért program keretében tehetséggyáros tanáraink fiatal kollégáiknak próbálják átadni a tehetségek felismerése és fejlesztése terén felhalmozott több évtizedes tapasztalataikat, a tehetséges gyerekekkel való foglalkozástól a versenyekre való felkészítésig. Réti Tamás értékelése szerint, túl azon, hogy a referencia-intézményeknek lehetôségük van pénzre váltani a felhalmozott szakmai tapasztalatokat a jó gyakorlatok értékesítésével, a további szakmai fejlôdésnek is jó indikátora lehet a program. Számos új TÁMOP pályázaton elônyt jelenthet vagy eleve feltétele a referencia-intézményi minôsítés. A jó gyakorlatok megfogalmazása szemléletváltást eredményezhet, könnyebb elkerülni, hogy a tanítás gépies rutinfeladattá váljon. Sokan ódzkodnak attól, hogy leírják, amit tesznek, pedig ez sokat segít a tudatosításban és a fejlôdésben. A másik fontos szakmai hozadéka a programnak, hogy a magányos munkához szokott zenetanárok rákényszerülnek arra, hogy csapatban is dolgozzanak, ami szintén hozzásegíthet ahhoz, hogy megtartva mindent, ami bevált elkezdjünk új megközelítéseken is gondolkodni. Mihalicz Csilla Balról jobbra: Bódi Csilla, Bajza Utcai Általános Iskola; Balogh Bálintné, Játékvár Óvoda; dr. Kutnyánszky Csaba, LFZE; Magyar Margit, Tóth Aladár Zeneiskola Bajza Utcai Általános Iskola Zárórendezvény az Eötvös 10-ben A pályázatban részt vett terézvárosi köznevelési intézmények november 28-án 13 órakor megtartották záró rendezvényüket az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér (1067 Budapest, Eötvös u. 10.) épületében. Az ünnepélyes eseményen jelen volt a Játékvár Óvoda, a Bajza Utcai Általános Iskola és a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatója, több tanára és növendéke. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem képviseletében dr. Kutnyánszky Csaba oktatási rektorhelyettes, Budapest Fôváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részérôl pedig Staudinger Beáta, a Humánszolgáltatási Fôosztály Oktatási Osztályának ügyintézôje. 19

20 HÁZUNK TÁJA A zongora lelke a pedál RUBINSTEIN Hogyan érdemes a gyerekeket a pedálhasználat rejtelmeibe bevezetni? Miképpen tud ez a hallás kimûvelésének fontos része lenni? Hogyan lehet a pedálhasználat változtatásával egy Chopin keringô újabb és újabb arcát megmutatni? Miért fontos a tudatosság az ösztönösen jól alkalmazott pedálozásnál is? Mire érdemes ügyelni koncert, versenyszereplés elôtt a zongora és a pedál kipróbálásánál? Melyek a gyerekek által leggyakrabban elkövetett pedálkezelési hibák? Mit jelent a hangszín-pedál, a frazeáló pedál, a harmónia-pedál, a legato pedál? Hogyan ad a kortárs zene már egészen könnyû darabokban is izgalmas pedálozási feladatokat a kis zongoristáknak? Ilyen, és ehhez hasonló fontos, érdekes kérdések merültek fel október 12-én a zongoratanárok szakmai összejövetelén. Babszi néni tanít A továbbképzésen Kovács Kálmánné (a Fôvárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezetô szaktanácsadója, iskolánk egykori igazgatója, Eötvösdíjas zongoratanára) osztotta meg velünk tanítási tapasztalatait, gondolatait, négy vállalkozó kedvû zongorista növendék közremûködésével. Hallottunk tôlük Papp Lajos-, Beethoven-, Kurtág- és Chopin-mûveket, melyekben Babszi néni segítségével a pedálozás módjának és céljának sokféleségével szembesültek. A téma fontossága és Babszi néni személye sok érdeklôdô kollégát mozgósított: a fôváros többi zeneiskolájából, sôt, vidékrôl is sokan eljöttek tapasztalatot szerezni. Az ilyen programok segítik a Tóth Aladár Zeneiskola referencia-intézményi szolgáltatásainak bôvítését, pedagógiai mûhely-jellegének kibontakoztatását. Fenyôsy Dorottya zongoratanár 20

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Iskolánk 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy zenetanulási lehetőséget biztosítson azok számára, akik helyhiány vagy túlkorosság miatt nem kerülhettek be az állami

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM II. félév MAGÁNÉNEK 3. tanfolyam Magánének módszertani továbbképzés Elôadó: Hamari Júlia énekmûvész A tanfolyam témája: Kurzus. Bemutató tanítás. Beszámolás dolgozat formájában. A továbbképzésen résztvevô

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN M E G H Í V Ó A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN címmel 2009. április 4-5-én két napos konferenciát rendez Helyszín: Rátkai Klub, Budapest, 1068 Városligeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

A győri főiskolai évek mellett játszott a Kisfaludy Színház zenekarában, ill. a Győri Filharmonikus Zenekarban.

A győri főiskolai évek mellett játszott a Kisfaludy Színház zenekarában, ill. a Győri Filharmonikus Zenekarban. Bokor György Zenei tanulmányait Szentendrén (Zeneiskola), Budapesten (István Gimnázium Szimfonikus Zenekara), a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán,

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

Intézmény neve: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dévaványa OM azonosítója: 200980 KÖZZÉTÉTELI LISTA

Intézmény neve: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dévaványa OM azonosítója: 200980 KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI LISTA [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: 2013/2014.

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Ikt. sz.: 427/2014 TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. tanév

Ikt. sz.: 427/2014 TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. tanév Ikt. sz.: 427/2014 TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben a hetekben a karácsonyra

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A zenei nevelés nem csak zenei célokat szolgál, hanem más, kognitív folyamatokra is kedvező hatással van. A ritmus, a ritmusos

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10.

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. Immár 7. alkalommal került megrendezésre Balatonudvari, Zirc, Salgótarján, Veszprém változó helyszínei után ez alkalommal

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE Deák Általános Iskola és Gimnázium Tánc-Játék Alapfokú Művészeti Iskolája 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 9. OM: 200 407 A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE 1 1. Helyzetelemzés 1.1. Tagintézmény

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014.

Különös közzétételi lista 2013/2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Tankerülete 206011 1211 Budapest Posztógyár u. 2. Tel/fax: 06 1 4270368, e-mail: info@fzi.hu, honlap: www.fzi.hu Különös közzétételi lista 2013/2014.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Lehet, hogy nem lesz egy Munkácsy belőled, de fess ha örömet szerez, lehet,hogy nem leszel Pablo Neruda,

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az intézmény neve:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ honlap: www.arsmusica.hu AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2013 februárjában alakult egyesület a 2014-es évben is szerteágazó tevékenységet folytatott a kultúra

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A pedagógusok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre A Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a 2014. augusztus 25-ei alakuló értekezleten

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

IV. korcsoport: 1997. június 1-je és 2001. május 31. között, V. korcsoport: 1993. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók.

IV. korcsoport: 1997. június 1-je és 2001. május 31. között, V. korcsoport: 1993. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók. III. ORSZÁGOS ELEKTROAKUSZTIKUS-ZENEI VERSENY A verseny időpontja: 2015. április 24-26. Rendező: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. Telefon: 06-30-400-45-57

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22.

SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22. SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22. A résztvevők az együttes táncművészeitől tanulhatnak egy héten át, több órában: kortárs tánc, modernjazz, kondi tréning. Bemelegítés

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

4. Az intézményfejlődés legfontosabb eddigi (szervezeti, pedagógiai) mérföldköveinek bemutatása (2000-8000 karakter):

4. Az intézményfejlődés legfontosabb eddigi (szervezeti, pedagógiai) mérföldköveinek bemutatása (2000-8000 karakter): 4. Az intézményfejlődés legfontosabb eddigi (szervezeti, pedagógiai) mérföldköveinek bemutatása (2000-8000 karakter): A művészetoktatási intézmény alapfeladata, hogy a maga sajátos eszközeivel, érzelmi

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek 2014. október S ul i - H a r s o n a Szakkörök Vers és rejtvény Szeptemberi sikerek Őszi hulladékgyűjtés M e g új ul ó i s k o l á n k Aktualitások Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos aula fogadott

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

A SZAKSZERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSE BÁN RÉKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATÁRÓL

A SZAKSZERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSE BÁN RÉKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATÁRÓL A SZAKSZERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSE Bán Réka pályázatát megismerve, úgy gondoljuk: fiatal, lelkes, ambiciózus, jó vezető lehet belőle. Kedvességével, odafigyelésével, segítőkészségével, példa lehet mindenkinek.

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

BUDAPEST I. KERÜLETI FARKAS FERENC ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804

BUDAPEST I. KERÜLETI FARKAS FERENC ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 FARKAS FERENC ZENEISKOLA MUNKATERV 2013-2014. tanév 1 MUNKATERV 2013 2014. tanév 1. Jogszabályi háttér - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 27. (3) bekezdésnek megfelelően az iskola éves

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

ZENEAKADÉMIA NÉPZENÉSZ KÉPZÉSE JUBILEUMI KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS ÉS HANGVERSENY LISZT FERENC. zeneakademia.hu 2012. június 13-15.

ZENEAKADÉMIA NÉPZENÉSZ KÉPZÉSE JUBILEUMI KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS ÉS HANGVERSENY LISZT FERENC. zeneakademia.hu 2012. június 13-15. ÉVES A ZENEAKADÉMIA NÉPZENÉSZ KÉPZÉSE JUBILEUMI KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS ÉS HANGVERSENY LISZT FERENC 2012. június 13-1. zeneakademia.hu 2012. JÚNIUS 13. SZERDA Ünnepi konferencia a Zeneakadémia Népzene Tanszékének

Részletesebben

A szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 2014. évi beszámolója

A szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 2014. évi beszámolója I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu Számlaszám: 10404601 46014706

Részletesebben

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok 30. RÉGI ZENEI NAPOK ESZTERHÁZA/Fertőd 2014. június 21-28. Mesterkurzusok ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok A 30. Régi Zenei Napok rendezvénysorozatára a Filharmónia

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2013-2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2013-2014. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Zeneművészeti ág Feladatkör Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben