Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája"

Átírás

1

2 Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése 6 II. 2. Népesség összetétele, nemek, korcsoportonkénti megoszlása 7 II. 3. A kistérség gazdasági és társadalmi helyzete 8 II. 4. Közművelődési adottságok 9 A kistérség kulturális életének szereplői 9 II Önkormányzati közművelődési intézmények 9 II Oktatási intézmények 11 II Civil szervezetek 12 II Alkotó- művészeti csoportok 14 II Egyéni alkotók 14 II Múzeumok, kiállítóhelyek 15 II Egyházak 15 II. 5. Jelenlegi programkínálat 16 A kistérség településeinek rendezvényei II. 6. Finanszírozás 18 II. 7. Testvérvárosi kapcsolatok a kistérségben 19 II. 8. Az Európai Unió kulturális politikája 19 II. 9. A közművelődés irányítása 20 A kulturális életet szabályozó törvényi háttér II. 10. SWOT elemzés 21 A kistérség közművelődési munkájának erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei 21 Javaslatok a lehetőségek kihasználására és a veszélyek kezelésére 23 III. Stratégiai célok, feladatok 24 III. 1. Átfogó célok, feladatok, programstratégia 24 III. 2. Közművelődési intézmények szocio-kulturális szolgáltatásainak fejlesztése 28 III Időskorúak közművelődése 28 III Az ifjúság iskolán kívüli szabadidős tevékenysége 29 2

3 III Kulturális turizmus fejlesztése, a környezettudatos életszemlélet kialakításának segítése 30 III Civil szervezetekkel való együttműködés erősítése 31 III. 3. Élethosszig tartó tanulás ösztönzése 32 III Esélyt a munkára, a munkaerőpiaci felnőttképzések 32 III A közművelődésben dolgozók általános képzésének és szervezett képzésének, továbbképzésének támogatása 32 III. 4. A kreatív és önkifejezést alkotó közösségeinek támogatása 32 III Múlt-jelen-jövő hagyományápolás és a népművészet fejlesztése 33 III Alkotó emberek a közösségért 33 III. 5. Info-kommunikációs technológia fejlesztése 33 III Művelt-net 34 IV. A fejlesztések, programok megvalósításának lehetséges forrásai 35 V. A stratégia forrásanyaga 35 VI. Melléklet 35 VI. 1. Kistérségi kulturális adatbázis és közkincsleltár 36 3

4 I. Bevezető Amikor a tudás terjed őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte a józan ész uralkodik. Amikor a józan ész uralkodik kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható békesség honol mindenütt. / Konfuciusz, ie / Konfuciusz megrajzolta a tudásalapú társadalom stratégiáját, amely ma is irányadó lehet számunkra. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás közművelődési stratégiája az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Közkincs-program keretében készült. A Közkincs program működésének célja az átfogó kulturális vidékfejlesztés, az egyes térségi szintek fejlesztéseinek átlátható és ellenőrizhető formában történő összehangolása. A program napi teendők szintjén megteremti az önkormányzati kulturális igazgatás, a közkultúra intézményei (múzeumok, muzeális jellegű intézmények, nyilvános könyvtárak, levéltárak, közművelődési intézmények, színterek), és a művelődési közösségek civil törekvései, valamint a kulturális szolgáltatások igénylői között a kölcsönös felelősségen alapuló együttműködést. Az elkészült stratégia célja, hogy egységes irányvonalat képviseljen a kistérség kulturális fejlődésében, meghatározza azokat a prioritásokat, amelyek mentén megtörténhetnek a kulturális fejlesztések. A stratégia minden településnek rendelkezésére fog állni, alapul szolgálva a saját, a települési koncepciók elkészítéséhez, amely pályázati segédanyagként is szolgálhat. 4

5 A közművelődés fogalma A közművelődés a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célok cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 1. számú mellékletének q) pontja. A közművelődés a magyar történelem reformkora óta áll a társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének szolgálatában. Ez a küldetés határozta meg a szakma legjobbjainak a munkáját, ez tette lehetővé, hogy a magyar társadalom közösségei minden korban rendelkeztek olyan energiákkal, melyek elősegítették a nagy változások sikerét és megadták az egyén számára nélkülözhetetlen biztonságot, a kulturális otthonosság élményét. A közösségekben átélt együttlétek gazdagsága adja a közművelődés szakszerűség sajátos méltóságát. A stratégia az Európai Unió tervezési gyakorlatának legátfogóbb egysége, komplex fejlesztési program, amelynek fő célja a közművelődés cselekvési és fejlesztési irányának meghatározása. A közművelődési stratégia az érdekérvényesítés sajátos és szükséges eszköze. A stratégia áttekinti a különböző célokat, prioritásokat és elvárásokat, különböző fejlesztési irányokat. A Siófoki statisztikai kistérségből 2001-ben vált ki 13 település, és megalakította a Balatonföldvár és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulást január 1-jével lett önálló statisztikai kistérség. A Balatonföldvári Kistérség társult önkormányzatai június 30-án hozták létre a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. A kistérség települései: Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki. 5

6 II. Helyzetelemzés II./1. Földrajzi elhelyezkedés A Balatonföldvári kistérség a Dél-Dunántúli Régió északkeleti részén helyezkedik el. Földrajzi helyzete, közlekedése kimondottan kedvező, mivel Magyarország egyik legforgalmasabb nemzetközi közlekedési folyosója mentén helyezkedik el. Az M7 -es autópálya Horvátország, Szlovénia, és Olaszország viszonylatában jelent fontos kereskedelmi, turisztikai kapcsolatokat. A Balaton-part, mint kiemelt üdülőkörzet pedig eleve jelentős idegenforgalmi célterület, ami megalapozta az infrastrukturális fejlesztési programokat mind a közutak, mind a vasúti közlekedés tekintetében. A Balatonföldvári kistérség területe 255 km 2, lakónépessége év elején a KSH évkönyve szerint fő, a megye népességének 3,7 %-a. A kistérség a Balaton déli partján helyezkedik el, és 13 települést foglal magába, 6

7 a 7-es főútvonal mentén, a Balaton déli partjának közepén elhelyezkedő balatoni települések és az ezekhez különböző szálakon kapcsolódó háttértelepülések szerves egysége. Keletről nyugatra: Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonőszöd és Balatonszemes parti települések, valamint Szántódról és Balatonföldvárról délre induló főút mentén e két településsel összeépült. Kőröshegy és Kereki között nyíló bekötőút végén található Bálványos zsáktelepülés. Balatonszárszóhoz fürtszerűen több zsáktelepülés is kapcsolódik; Szólád, Teleki, Nagycsepely és Kötcse. Közvetlen vízparttal rendelkező települései: Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonfödvár és Szántód, de a legtávolabbi község sincs 10 km-nél messzebb a Balatontól. Így ők is be tudnak kapcsolódni az idegenforgalomba, amely a térség fő megélhetési forrását jelenti. II./2. Népesség összetétele, korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása A kistérség településeinek lakosságszáma Település: eltérés BALATONFÖLDVÁR ,55 % BALATONSZÁRSZÓ ,88% BALATONŐSZÖD ,53 % BALATONSZEMES ,63 % BÁLVÁNYOS ,59 % KEREKI ,85 % KÖTCSE ,18 % KŐRÖSHEGY ,77 % NAGYCSEPELY ,67 % PUSZTASZEMES ,15 % SZÁNTÓD ,75 % SZÓLÁD ,22 % TELEKI ,85 % ,15 % Az ország lakossága 2003-ban fő, 2008-ban fő volt. Az ország lakossága 0,71 %-kal csökkent, addig a kistérségünkben a lakosságszám minimális mértékben, de nőtt. 7

8 A kistérségben főleg a Balaton-parti településeken jelentős az üdülőtulajdonosok száma, illetve a településeken a nyári időszakban jelentős üdülővendég számmal is számolni kell. A lakosság korcsoportonkénti megoszlása : Eltérés Állandó népesség száma (fő) ,2 1% Állandó népességből 0-14 évesek száma ,24% Állandó népességből évesek száma(fő) ,89% Állandó népességből évesek száma(fő) ,54 % Állandó népességből 60-x évesek száma ,85 % közötti időszakban az állandó népesség 1,21 %-kal nőtt. A legnagyobb csökkenés a 0-14 közti népességszámban van, tehát csökken a születések száma. Az aktív lakosságszám is kis mértékű növekedést mutat, ennél nagyobb mértékű a 60 évnél idősebbek számának növekedése. A lakosság szám növekedésének oka a beköltözés. Nyugdíjas korukra többen szívesen választják a Balatont és a kistérség településeit otthonuknak. A lakosság nemek szerinti megoszlása: Eltérés Férfiak ,57 % Nők ,88 % Állandó népesség száma (fő) ,21 % A kistérségen belül a férfiak és nők száma is emelkedett, a vizsgált időszakban a férfiak száma majd kétszeres mértékben. A kistérségben a nők száma valamivel magasabb. II. 3. A kistérség gazdasági, társadalmi helyzete A kistérség tóparti települései nagyrészt idegenforgalomból élnek. A kistérségben jelentős üzem nincs, a nagyobb szállodákon kívül csak kevés vállalkozás bír jelentősebb dolgozói létszámmal, így a munkahelyteremtés szempontjából pozitív hatások jobbára csak az idegenforgalmi szezonban 8

9 keletkeznek. A foglalkoztatottság nagy részét az állami szektorhoz tartozó intézmények (önkormányzatok, közoktatási és egyéb intézmények) jelentik. A kiemelt üdülőkörzet funkció, összességében az átlagosnál kedvezőbb területi fejlettséget eredményez. A háttértelepülések esetében a mezőgazdaság jelenti a fő megélhetési forrást. Ez utóbbi esetében is kapcsolódni célszerű a turizmushoz: az agroturizmus, a mezőgazdasági termékek kedvező turisztikai hasznosítása (szőlő, bor, gyümölcs) jó fejlődési irány lehet. A működő vállalkozások számát tekintve értelemszerűen kiemelkedő a kereskedelem, javítás, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás ágban, a negyedik helyen álló építőipar is jócskán megelőzi a mezőgazdaságot. A térség munkalehetőségei országos viszonylatban mindenképpen kedvezőnek tekinthetők, amit a szezonidőszak a turizmus révén pótlólagos jövedelemforrással, munkalehetőséggel is segít. (Időszakosan nyitva tartó szállodák, éttermek, turisztikai szolgáltatások) Ennek köszönhetően a munkanélküliségi ráta 6,8 % körül mozog, ami 8 % -al alacsonyabb a megyei és 2,6 %-kal alacsonyabb, az országos átlaggal. (Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20.) Hangsúlyt kell helyezni az átképzések szervezésére, a piaci igényekhez jobban igazodóan, valamint a pályakezdő munkanélküliek számára történő képzési kínálat megteremtésére. II/4. Közművelődési adottságok A kistérség kulturális életének szereplői: II.4.1. Önkormányzatok által működtetett közművelődési intézmények (művelődési házak, közösségi házak, faluházak, könyvtárak) Balatonföldvár : Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár, létesítve: 1994., előtte: Bajor Gizi Művelődési Ház Nagyterem: 299 fő befogadása (több funkció ellátására alkalmas) Kisterem: 40 fő befogadása (kiállítások, klubfoglalkozások előadások) Oktató terem: 15 fő (számítástechnika, nyelvoktatás) Könyvtár: kötet (városi, iskolai, szolgáltatói könyvtári funkció ellátása) Európai Információs Pont al-irodája Személyi állomány: 4 fő szakalkalmazott (1 fő közművelődési, 2 fő könyvtári) 1 fő (6 órás főiskolai végzettséggel programszervező és könyvtári kisegítő) Balatonőszöd: Faluház: létesítve: 1950-es évek, felújítva:

10 Nagyterem: befogadóképesség: 100 fő Könyvtár: létesítve: 1991., felújítva: 2006., állománya: kötet, Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Balatonszárszó: József Attila Művelődési Ház létesítve: 1959., felújítva: Nagyterem, színpad, befogadóképessége: 230 fő Kisterem: 20 fő befogadóképesség. Próbaterem, kiselőadóterem Könyvtár: létesítve: állománya: 9781db, nyilvános közművelődési könyvtár felújítva: Személyi állomány: 2 fő szakalkalmazott (1 fő közművelődési, 1 fő könyvtári) Balatonszemes: Latinovits Zoltán Művelődési Ház, létesítve: 1964., felújítva: Nagyterem színpaddal, befogadóképesség: 250 fő Kisterem befogadóképesség: 50 fő Könyvtár létesítve: 1964., könyvállomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési szakalkalmazott, 1 fő részmunkaidős könyvtáros Közművelődési rendelet van. Bálványos Közösségi ház: létesítve: nincs adat, felújítva: Nagyterem: befogadóképesség: 140 fő Könyvtár: létesítve: 1971., állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: Foglalkoztatási és Információs Pont Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kereki: Közösségi ház létesítve: 1970-es évek, felújítva: Nagyterem, színpad: befogadóképesség: 110 fő Könyvtár: létesítve: 1950-es évek, állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kötcse: Kultúrház létesítve: 1923., bővítve mozival, felújítva: Nagyterem: 220 fő Színház terem: 220 fő Kisterem: 50 fő (kiállítások) Könyvtár: létesítve: 1876., állomány: db, felújítva: nincs adat Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kőröshegy: Falu háza létesítve: 1993., felújítva: Nagyterem 110 fő 10

11 Kisterem: 30 fő Könyvtár: létesítve: nincs adat, állomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési és könyvtári alkalmazott Nagycsepely: Kultúrház létesítve: 1947., felújítva: Könyvtár: létesítve: 1959., állomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtári Pusztaszemes Művelődési Ház létesítve: 1965., felújítva: Nagyterem, színpad befogadóképesség: 100 fő Könyvtár: létesítve: 1965., állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: emagyarország Pont Foglalkoztatási Információs Pont Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros, polgármester Szántód: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház Nagyterem: 150 fő, Kisterem: 40 fő Könyvtár: létesítve: 1998., állománya: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési idegenforgalmi alkalmazott 1 fő részmunkaidős könyvtáros Szólád: Faluház: Nagyterem, színpaddal: befogadóképesség: 100 fő Kisterem: 30 fő Könyvtár létesítve: 1950-es évek, felújítva: 2007., állomány: 879 db Foglalkoztatási Információs Pont Személyi állomány: 1 fő közművelődési és könyvtári alkalmazott Teleki: Művelődési ház Befogadóképesség: 100 fő Könyvtár állomány: db Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros II Önkormányzatok által fenntartott oktatási intézmények: - A kistérség településein bölcsődei ellátást a Balatonföldváron működő magán családi napközi biztosít. - A kistérségben 4 általános iskolai feladatellátó hely található, 11

12 - A kistérségben 7 óvodai feladatellátó hely van, - A kistérségben szakközépiskola nincs, - A kistérségben felsőfokú oktatási intézmény nincs. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási intézményfenntartó társulások: Székhely intézménye: Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Gróf Széchényi Imre Általános Iskola, Balatonföldvár Mesevár Óvoda, Balatonföldvár (Bálványosi tagóvoda) Ránki György Zeneiskola, Balatonföldvár Kőröshegyi Szivárvány Óvoda József Attila Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda, Balatonszárszó (Kötcse tagiskola, tagóvoda) Szóládi tagóvoda Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Balatonszemes Nyitnikék Óvoda, Balatonszemes II Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) Kistérségi civil szervezetek: Fogyasztóvédelem Balatonföldvári Kistérségi csoportja 12

13 Balatonföldvári Kistérségért Alapítvány Nők a Balatonföldvári Kistérségért Alapítvány Balatonföldvár: Balatonföldvári Asztalitenisz és Teke Egyesület, Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány, Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány, Balatonföldvári Ifjúsági- és Extrém Sportklub, Balatonföldvári Magánszállásadók Egyesülete, Balatonföldvári Sportegyesület, Balatonföldvári Turisztikai Egyesület, Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülete, Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület, Európai Barátság Egyesület Közhasznú Szervezet, Földvári Gyermekparadicsomért Alapítvány, Horgászegyesület, Ifjúsági Néptánc Egyesület, Közkincs Összefogás Balatonföldvár Jövőjéért Egyesület, Nők a Balatonért Egyesület Balatonföldvári Csoportja, Nők Balatonföldvárért Egyesület, Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete, Országos Polgárőr Szövetség Balatonföldvári Új Szervezete, Spartacus Vitorlás Egylet, Szent Kereszt Kolping Család Egyesület, Technikai és Vízisport Klub/Egyesület, Túravitorlás Klub (TVSK), Vízirendészet a Balatonért Alapítvány, Vízisport és Vitorlás Egyesület, Balatonőszöd: Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület, Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton Futball Club Balatonszárszó: Balatonszárszó Polgárőrség, Családosok Szárszóért Egyesület, Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja, Sportegyesület, Szárszói Értékőrző Egyesület, Üdülőhelyi Egyesület Balatonszemes: Balatonszemesi Polgárőr Egyesület, Balatonszemes- Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület, Balatonszemes-Balatonőszöd Dél- Balaton Futball Club, Berbence Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Derűs Ősz Nyugdíjas Egyesület, Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány, Balatonszemesi Fürdőegyesület, Balatonszemesi Horgász Egyesület, Balatonszemes Községi Sport Egyesület, Latinovits Alapítvány, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tehetséges, Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Alapítvány Bálványos: Bálványosért Közalapítvány, Bálványos Község Sportegyesülete Kereki: Együtt Kerekiért Közalapítvány, Sportegyesület, Vöröskereszt alapszervezet Kötcse: Kötcse Polgárőr Egyesület, Kötcséért Közalapítvány, Kötcsei Sportegyesület, Vöröskereszt helyi szervezete Kőröshegy: Gaál György Alapítvány, Kőröshegy Hegyközség, Kőröshegy Ifjúsága Egyesület, Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány, Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány, Kőröshegyi Dalkör Egyesület, Kőröshegyi Diáksport Alapítvány, Kőröshegyi Labdarúgó Egyesület, Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete, Kőröshegyi Szállásadók Egyesülete, Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kőröshegy, Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete Pusztaszemes: Pusztaszemesi Gyermekekért Alapítvány 13

14 Szántód: Szt. Kristóf Természetjáró Egyesület, Szántódért-Somogyért Egyesület, Szántódi Polgárőr Egyesület Szólád: Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Szóládért- Somogyért Faluvédő és Szépítő Egyesület, Szóládi Fiatalok Egyesülete, Szóládi Polgárőr Egyesület: Teleki: Ordoszi Napsugár Alapítvány, Teleki Községért Alapítvány II A közművelődési intézményekben illetve a településeken működő alkotó- művészeti csoportok, klubok: Balatonföldvár: Általános Iskola és Zeneiskola Gyermekkórusa, Bajor Gizi Közösségi Ház Vegyeskara, Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószenekar Bélyeggyűjtő Kör, Delfin Tánccsoport, Diabétesz Klub, Földváriak Földvárról Közéleti Klub, Pörgettyű és Szömörce néptánccsoportok, Kolping kórus, Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas tánckör, Vöröskereszt felnőtt és ifjúsági helyi szervezete Balatonőszöd: Banya-tanya (Asszony-kör) Balatonszárszó: Gilice Néptánccsoport, Kabaré Társulat, Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Tánccsoport és Dalkör, Rokolya Gyermek Táncegyüttes, Szárszó Néptáncegyüttes, Szárszói Vegyeskar Balatonszemes: Nyugdíjas klub, Nyugdíjas Néptánccsoport és Énekkar, Vöröskereszt helyi szervezete Bálványos: Nőegylet, Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt helyi szervezete Kereki: Even Care (Ifjúsági Rock Zenekar), Ifjúsági Klub, Vöröskereszt helyi szervezete Kötcse: Nő klub, Nyugdíjas klub Kőröshegy: Nyugdíjas klub, Cimborák Citerazenekar Nagycsepely: Nyugdíjas klub Pusztaszemes: Ifjúsági klub, Nyugdíjas klub, Vöröskereszt helyi szervezete Szántód: Ifjúsági Klub, Nyugdíjasok Szántódi Szervezete, Szántódi Magyarnóta Kör, Vöröskereszt helyi szervezete Szólád: Mindigmás Rock Együttes, Kékibolya Nyugdíjas Klub és Dalkör Teleki: Roma örökség táncegyüttes, Teleki Szórakoztató Csoport (TSZCS) amatőr színjátszó csoport II Egyéni alkotók a kistérség településein: Balatonföldvár: Almássy Katinka költő, Bezeréti Miklós grafikus, Geiger Margó, Kissné Rózsahegyi Rózsa, Pohner Kálmán, Vágó Sándor amatőr festők, 14

15 Krezinger Tibor dalénekes Lendvai Éva keramikus; Petz Ildikó keramikus; Przudzik József festőművész Balatonőszöd: Czigány Lajos fafaragó Balatonszárszó: Bakos Gyuláné hímző; Bartha Lili népdalénekes; Hidvégi Mária kézműves; ifj. Cseh Imréné gobelin; Márkus Ferenc író, festő; Simon Dorottya zongora; Szőke György festőművész, grafikus; Végh Szabolcs népi hangszer, ének; Balatonszemes: Dombi Gábor festőművész; Pósa Ede festőművész; Pörneki Anikó énekművész; Vastag Éva keramikus, Böröczky Ferenc festőművész, Vastag Éva fazekas Kőröshegy: Antal Gáborné Éva fazekas, Kiss Zoltán és Kiss Zoltánné fotósok Kötcse: Szőke György festőművész, Feledy Gyula Zoltán festőművész Nagycsepely: Kiss-Szabóné Kovács Ilona tojásmíves, Máj Viktor kovács Pusztaszemes: Deák Németh Mária grafikusművész Szántód: Gergely Árpád festőművész, Hegedűs Péter fotós Szólád: B. Mezei Éva festő, újságíró; Juhász Gyula ötvös; Oláh Gábor keramikus; Torma Géza fazekas; Ürögi Krisztina nótaénekes; Winkler Mária keramikus Teleki: Tóth Ferenc ostorkészítő II Múzeumok, kiállítóhelyek, gyűjtemények, tájházak, egyéb intézmények: Balatonföldvár: Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár kiállítóhely, Szabadtéri Színpad, Tourinform iroda Balatonszárszó: Régészeti gyűjtemény Szőke György állandó kiállítása és időszaki kiállítások: Polgármesteri Hivatal, József Attila Múzeum Balatonszemes: Postamúzeum, Latinovits Zoltán Emlékmúzeum, Reich Károly Emlékkiállítás Magángyűjtemények: Böröczky Ferenc festőművész és Pósa Ede festőművész magángalériája Kötcse: Iskolatörténeti kiállítás, Kultúrház kiállító terme, Kőröshegy: Falu háza Szántód: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház, Szántódpusztai Idegenforgalmi Központ Szólád: Pajta Galéria, Kovács Műhely Magángalériák: Juhász Gyula képeslap gyűjteménye; Kovács Sándor I-II. világháborús katonai tárgyak gyűjteménye; Pordán Erzsébet Sissi tárgyi emlékek, könyvek gyűjteménye Teleki: Helytörténeti gyűjtemény, Tűzoltó Emlékház II Egyházak: 15

16 Római Katolikus Plébániahivatal: Kőröshegy Református Lelkészi hivatal: Kőröshegy, Balatonszárszó, Szólád Evangélikus Lelkészi hivatal: Balatonszárszó Baptista Egyház: Balatonszemes Megállapítható, hogy a kistérség kulturális szereplői gazdag palettát mutatnak és színesítik a települések életét. Nagyon sok esetben azonban településen belül és a települések között sem ismerjük egymás munkáját. Mindenképpen cél a partnerség és együttműködés szélesebb körű kialakítása. A kulturális élet szereplőit még intenzívebben be kell vonni a közművelődési együttműködésbe (kerekasztal munkájába). Megállapítható, hogy minden településen van művelődési ház (kultúrház, faluház) és könyvtár. Több település bekapcsolódott már a teleház emagyarország programba, illetve Foglalkoztatási és Információs Pontként is működik. A művelődési házak, könyvtárak műszaki állapota átlagosan jó közepesnek mondható. A jövőben törekedni kell pályázati lehetőségeket is figyelembe véve a többfunkciós intézményfejlesztésekre. A könyvtárak esetében a szolgáltató könyvtári normatív támogatás lehetőséget ad a fejlesztésre. A könyvtárakban az elmúlt évben jelentős állománygyarapítás történt, illetve szinte mindenhol Internet kapcsolat létesült. Megoldódott az állomány egységes program szerinti feldolgozása. A közművelődési munka személyi feltételein javítani kell. A legtöbb esetben a polgármester, a hivatal és civil szervezetek összefogásával szervezik a programokat. Keresni kell a lehetőséget, hogy normatív támogatással vagy közös pályázással, hogy több település, akár összefogva is legalább egy személyt alkalmazhasson a feladatellátásra. Célszerű lenne a könyvtári feladatokat ellátó személyt nagyobb óraszámban alkalmazni, a közművelődési feladatok ellátására ott, ahol forrást sikerül biztosítani. II./5. Jelenlegi programkínálat, a kistérség településeinek rendezvényei Balatonföldvár: Jégfesztivál január; Farsangi programok február; Március 15.; Költészet napi programok április, Majális május 1.; Képzőművészek Nyári Tárlata májustól szeptemberig; Földvár Napja június 15-éhez közeli hétvége, Balatonföldvári Térzene Fesztivál július első hetében; Borfalu július; Kulturális Kikötő (Szabadtéri Színház) július-augusztus; Földvári Zenei Esték Hangversenysorozat július-augusztus hónapban keddenként; Térzenék július-augusztus hónapban szerdánként; Szent István Ünnepe augusztus 20.; Földvár Triatlon; Őszköszöntő Mulatság szeptember; Október 23.; Adventi programok december 16

17 Balatonőszöd: Falunap június harmadik hétvégéje; Fogatható verseny július második szombatja; Mária napi búcsú augusztus közepe, szüreti bál szept. utolsó hétvégéje Balatonszárszó: Költészet napja április 11. Majális; Borverseny műsorral május; Szárszói Juniális június; Szárszói Szezonnyitó június közepe.; Szárszói Nyáresték főszezon hétvégéin; Zenés Vers Hete augusztus második hete; Szárszói Kulturális Napok augusztus 20-a körül; Kettesfogathajtó verseny augusztus közepe; Kiállítások a Polgármesteri Hivatalban; Templomi koncertek; Református Értelmiségi Találkozó a Soli Deo Gloria Református Konferencia Központban augusztus; Szüreti mulatság szeptember, október; Nyugdíjas est november közepe; Adventi rendezvények; karácsonyi hangverseny Balatonszemes: Borverseny április; Majális május 1.; Országos Latinovits Zoltán Szavalóverseny június első hétvégéje; Szemesi Búcsú és folklórprogram június második hétvégéje; Zenés nyári estek július, augusztus hónapban hétvégenként; Orgonahangverseny-sorozat július, augusztus hónapban; Kettesfogathajtó verseny július közepe; Szemesi Nyári Fesztivál július utolsó hétvégéje; Szüreti felvonulás és bál október eleje; Bálok; Kiállítások Bálványos: Farsangi bál február; Március 15.; Falunap május utolsó hétvégéje; Szüreti felvonulás és fogathajtó verseny szeptember vége; Október 23.; Mikulás ünnep és Fenyőünnep december; Faluszilveszter december 31.; Nyugdíjas estek Kereki: Off Road Országos Terepjáró Bajnokság április; Kettesfogathajtó verseny május első hete; Gyermeknap május vége; Kereki Várjátékok (Falunap) június 16-hoz közeli hétvége; Játszóház, kézműves foglalkozások nyári hónapokban; Amatőr ügyességi autós verseny; Búcsú október (Teréz napjához közeli hétvége); Szépkorúak napja november; Fenyőünnep december; Kötcse: : Farsangi bál - február; Nyugdíjas találkozó - január-február; Március 15-i megemlékezés; Falunap (a települési címeravatás évfordulója) - július utolsó hétvégéje; Október 23-i megemlékezés; Kerbájt (evangélikus templomszentelésének ünnepe) - november 21-hez legközelebbi hétvége Kőröshegy: Gyertyaszentelői Szőlész-Borász Bál - február első szombatja; Március 15.; Orbán napi borverseny - május 25-i hétvége; Római katolikus templom koncertjei; nyári zenés esték a református templomban; Falunap - szeptember első szombatja; Szüreti fesztivál és búcsú szeptember második hétvégéje; Kettes-fogathajtó versenyek; Balaton kupa; Dalkörös találkozó; Október 23.; Téli Hegyközségi Esték, borkóstolók; Faluszilveszter; Nagycsepely: Március 15-i megemlékezés; Húsvéti bál; Falunap Pünkösdkor; Fogathajtó verseny május; Szüreti felvonulás - szeptember; Október 23-i megemlékezés; Karácsonyi ünnepség 17

18 Pusztaszemes: Farsangi bál; borverseny május; Falunap augusztus; szüreti felvonulás szeptember; Nyugdíjas nap; Gyermeknap; játszóházak; Mikulás ünnepség; Szilveszteri bál Szántód: Farsangi programok február; Március 15.; Húsvéti játszóház; Költészet Napi program április; Majális május 1.; Pálóczi megemlékezés május 11.; Gyermeknap május vége; Szentivánéji program; Szt. Kristóf napja július 25.; Augusztus 20.; Falunap szeptember első hétvégéje; Október 23.; Idősek napja; Adventi programok december, Szilveszteri program december 31. Szólád: Doni megemlékezés január; Farsangi programok - február; Március 15.; Húsvéti Fesztivál; Ketyeró Fesztivál április utolsó szombatja; Anyák Napi program; Búcsú május harmadik hétvégéje; Szt. László Napok június vége; évtől tervezett rendezvény: Kistérségi Fesztivál július utolsó hétvégéje; Löszpincesori Bor és Balatoni Lovasfesztivál augusztus második hétvégéje; Szüreti Fesztivál szeptember közepe; Nyugdíjas Nap - november; Adventi készülődés december Teleki: Március 15.; Majális május 1.; Gyermeknap május vége; Borverseny május-június; Falunap augusztus első hétvégéje; Október 23.; Márton napi új bor ünnep november; Adventi ünnepkör - december Megállapítható, hogy a legtöbb program az ünnepekhez (farsang, nemzeti ünnepek, anyák napja, gyereknap, adventi, karácsonyi ünnepkör), illetve a szabadtéri rendezvények, fesztiválok, a települési falunapokhoz, évfordulókhoz kapcsolódnak. A települések ünnepnapjain helyi és nagyobb részben kistérségi csoportok lépnek fel. A Balaton-parti településeken hagyományosan kialakult nagyrendezvények, fesztiválok, hangversenyek és kiállítások várják a bel- és külföldi vendégeket, a kistérségben élőket. Egyre fontosabb a kulturális terület szerepe a kulturális turizmus fellendítésében. II./6. Jelenlegi finanszírozás A szaktörvényi szabályozás értelmében a közművelődési feladatellátás önkormányzati kötelezettség, így annak minősége, tartalma egyaránt magán viseli a magyarországi önkormányzatiság minden jellemzőjét. A kistérségben közművelődési intézmények működését nagyobb részben az önkormányzati költségvetésből biztosítják, az intézmények saját bevételei mellett. A saját bevételi lehetőség elég alacsony. Legjellemzőbb a vásárok utáni bérleti bevétel. Közművelődés területén az állami normatív támogatás a feladatellátáshoz igen alacsony. A kistérségi szolgáltató könyvtárak településenkénti normatív támogatása jelentősebb működtetési és fejlesztési lehetőséget biztosít. A feladatellátáshoz az intézmények, önkormányzatok pályázati támogatásokat vesznek igénybe. Ezek közül jelentősebb az 18

19 érdekeltségnövelő támogatás igénylése, valamint az idegenforgalmi időszakhoz kötődő rendezvénytámogatások. Még elenyészőnek mondható a szponzori támogatás, legtöbb esetben a rendezvényekhez kötőtő kedvezményes szállás, illetve étkezés biztosításával támogatják a programokat. A kistérségben nagyobb vállalkozás nem működik. A rendezvények sikeres lebonyolítását a településeken meglévő összefogás biztosítja, ahol az önkormányzatok a civil szervezetek és vállalkozások együttműködnek egy-egy falunap megszervezésében. II./7. Testvérvárosi kapcsolatok a kistérségben Balatonföldvár: Gaienhofen, Németország: családi és kulturális kapcsolat. St. Georges de Didonne, Franciaország: családi és kulturális kapcsolat. Steckborn, Svájc: családi és kulturális kapcsolat. Ylöyervi, Finnország: önkormányzati kapcsolat. Zetelaka, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. Dunaföldvár, Tiszaföldvár, Pusztaföldvár, Bácsföldvár (Szerbia, Vajdaság) Balatonőszöd: Gimesfelsőlok, Románia (Erdély) Balatonszárszó: Gyergyófalu, Románia (Erdély): családi kapcsolatok. Balatonszemes: Schönbrunn, Németország: idegenforgalmi, családi, iskolai kapcsolatok. Kőröshegy: Sóvárad, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. Kötcse: Weichersbach, Németország: kulturális kapcsolat. Szántód: Barcs, Tihany Szólád: Lapanov, Lengyelország Korond-Fenyőkút, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. II./8. Az Európai Unió kulturális politikája Az európai integráció történetének, a kilencvenes évek előtt aláírt alapszerződései nem említik a kulturális együttműködés területét. A kultúra közösségi politikaként 1992-ig nem jelent meg az alapdokumentumokban. Az 1992-es Maastrcihti Szerződés fogalmazott meg elsőként a közösséggel szemben támasztott elvárásokat a kulturális együttműködés területén. Ma is ez jelenti az Unió kulturális politikájának alapját, ezen a későbbi szerződések csak 19

20 kis mértékben változtattak. A szerződés két olyan alapelvet tartalmaz, amelyek elsődlegesen jellemzik a közösség viszonyát a kulturális ügyekben: A kultúra vonatkozásában az Európai Unió nem törekszik arra, hogy előíró magatartást tanúsítson, a hangsúly a kultúra támogatásán, a kulturális tevékenység ösztönzésén van. A döntés joga a tagállamok kezében, nemzeti szinten marad. A másik fontos elv, amelynek maradéktalanul kell érvényesülnie az uniós kulturális politika területén a szubszidiaritás elve. Az Európai Alkotmány alapvetően nem változtatott ezen a hozzáálláson, így az Unió szerepét az ösztönző intézkedések meghozatalában maximálja, alapvetően tehát továbbra is a tagállamok szintjén hagyva a kultúrát érintő döntéseket. Az Európai Unió jelenleg a Kultúra keretprogram révén nyújt ösztönző támogatást a területnek. A program középpontjában három nagy célkitűzés áll: - A kulturális szektorban dolgozók nemzetközi mobilitásának elősegítése. - A műalkotások és kulturális javak nemzetközi áramlásának ösztönzése. - A kultúraközi párbeszéd ösztönzése a tagállamok között. A fenti célokat három fejezetben meghirdetett programok támogatása révén kívánja elérni: - Kulturális együttműködések támogatása. - Európai jelentőségű és méretű kulturális szervezetek támogatása. - Tanulmányok készítésének, valamint a kulturális együttműködéssel kapcsolatos információk gyűjtésének és terjesztésének támogatása. Az Európai Bizottság a 2008-as évet a Kultúrák közötti Párbeszéd évének nyilvánította. Ennek köszönhetően a kultúra, az oktatás, az ifjúság, a sport és az állampolgárok tájékoztatása területén, számos programot hozta létre, pályázatot hirdettek meg. II./9. Közművelődés irányítása - A kulturális életet szabályozó hazai törvényi háttér LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: A törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzatok kötelező feladata közösségi tér biztosítása, illetve a kulturális, sport- stb. tevékenységek támogatása. A feladat ellátásának módját és mértékét azonban a helyi igények, és az anyagi lehetőségek függvényében saját hatáskörbe utalja évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről: 20

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete. a községi közművelődési feladatok ellátásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete. a községi közművelődési feladatok ellátásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a községi közművelődési feladatok ellátásáról Kőröshegy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

2011. évi városi programterv

2011. évi városi programterv évi városi programterv Összeállította: J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ RENDEZVÉNY IDŐPONTJA január RENDEZVÉNY NEVE Nézz körül a Marosháton! HELYSZÍN LEBONYOLÍTÓ ELÉRHETŐSÉG Marosháti Kistérség

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU)

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) TÁJ- ÉRTÉK- VIDÉK műhelykonferencia Előadó: Murányi Norbert, vidékfejlesztési menedzser Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014. Május 21. DÉL-BORSOD

Részletesebben

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április 2013. évi kistérségi rendezvények Március Március 21. Őcsény Városkörnyéki Mezei futóverseny - Őcsény több helyszín Deák István 70/943-6537 Április Április 20. Báta X. Hímestojás Fesztivál Bátai Tájház

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012.

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. Március 3. Tolna, Városi Hangverseny Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Szabadidőközpont 74/540-035 Március 3. Télűző Sárpilisen Helyszín: Önkormányzat és környéke Információ:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatának bemutatása és a bizottság által feltett kérdések szerinti megvitatása. A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház. Kelemenné Boross Zsuzsa

Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház. Kelemenné Boross Zsuzsa Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház Kelemenné Boross Zsuzsa Miért szeretne intézményünk turisztikai irodát nyitni?! Mert Veresegyház meglévő kulturális és turisztikai értékeit szeretnénk

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2000. április

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

"A Kultúra Magyar Városa 2006" cím

A Kultúra Magyar Városa 2006 cím A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködésben a Belügyminisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turisztikai Hivatallal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE. Feladat

A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE. Feladat Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Répássy Helga1 - Szabó Gyöngyi2 - Paulik Mónika3- Salamin Géza4 Feladat A Budapesti Műszaki

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV- 2012.

RENDEZVÉNYTERV- 2012. RENDEZVÉNYTERV- 2012. Időpont Rendezvény megnevezése Helyszín Célok, várható eredmények Célcsoport Részt vevők várható száma Szakmai felelős Tervezett költség (nettó) JANUÁRTÓL - PÜNKÖSDIG Január 20. Magyar

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

A L A P E L V E K 1. 3

A L A P E L V E K 1. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben