Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája"

Átírás

1

2 Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése 6 II. 2. Népesség összetétele, nemek, korcsoportonkénti megoszlása 7 II. 3. A kistérség gazdasági és társadalmi helyzete 8 II. 4. Közművelődési adottságok 9 A kistérség kulturális életének szereplői 9 II Önkormányzati közművelődési intézmények 9 II Oktatási intézmények 11 II Civil szervezetek 12 II Alkotó- művészeti csoportok 14 II Egyéni alkotók 14 II Múzeumok, kiállítóhelyek 15 II Egyházak 15 II. 5. Jelenlegi programkínálat 16 A kistérség településeinek rendezvényei II. 6. Finanszírozás 18 II. 7. Testvérvárosi kapcsolatok a kistérségben 19 II. 8. Az Európai Unió kulturális politikája 19 II. 9. A közművelődés irányítása 20 A kulturális életet szabályozó törvényi háttér II. 10. SWOT elemzés 21 A kistérség közművelődési munkájának erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei 21 Javaslatok a lehetőségek kihasználására és a veszélyek kezelésére 23 III. Stratégiai célok, feladatok 24 III. 1. Átfogó célok, feladatok, programstratégia 24 III. 2. Közművelődési intézmények szocio-kulturális szolgáltatásainak fejlesztése 28 III Időskorúak közművelődése 28 III Az ifjúság iskolán kívüli szabadidős tevékenysége 29 2

3 III Kulturális turizmus fejlesztése, a környezettudatos életszemlélet kialakításának segítése 30 III Civil szervezetekkel való együttműködés erősítése 31 III. 3. Élethosszig tartó tanulás ösztönzése 32 III Esélyt a munkára, a munkaerőpiaci felnőttképzések 32 III A közművelődésben dolgozók általános képzésének és szervezett képzésének, továbbképzésének támogatása 32 III. 4. A kreatív és önkifejezést alkotó közösségeinek támogatása 32 III Múlt-jelen-jövő hagyományápolás és a népművészet fejlesztése 33 III Alkotó emberek a közösségért 33 III. 5. Info-kommunikációs technológia fejlesztése 33 III Művelt-net 34 IV. A fejlesztések, programok megvalósításának lehetséges forrásai 35 V. A stratégia forrásanyaga 35 VI. Melléklet 35 VI. 1. Kistérségi kulturális adatbázis és közkincsleltár 36 3

4 I. Bevezető Amikor a tudás terjed őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte a józan ész uralkodik. Amikor a józan ész uralkodik kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható békesség honol mindenütt. / Konfuciusz, ie / Konfuciusz megrajzolta a tudásalapú társadalom stratégiáját, amely ma is irányadó lehet számunkra. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás közművelődési stratégiája az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Közkincs-program keretében készült. A Közkincs program működésének célja az átfogó kulturális vidékfejlesztés, az egyes térségi szintek fejlesztéseinek átlátható és ellenőrizhető formában történő összehangolása. A program napi teendők szintjén megteremti az önkormányzati kulturális igazgatás, a közkultúra intézményei (múzeumok, muzeális jellegű intézmények, nyilvános könyvtárak, levéltárak, közművelődési intézmények, színterek), és a művelődési közösségek civil törekvései, valamint a kulturális szolgáltatások igénylői között a kölcsönös felelősségen alapuló együttműködést. Az elkészült stratégia célja, hogy egységes irányvonalat képviseljen a kistérség kulturális fejlődésében, meghatározza azokat a prioritásokat, amelyek mentén megtörténhetnek a kulturális fejlesztések. A stratégia minden településnek rendelkezésére fog állni, alapul szolgálva a saját, a települési koncepciók elkészítéséhez, amely pályázati segédanyagként is szolgálhat. 4

5 A közművelődés fogalma A közművelődés a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célok cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 1. számú mellékletének q) pontja. A közművelődés a magyar történelem reformkora óta áll a társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének szolgálatában. Ez a küldetés határozta meg a szakma legjobbjainak a munkáját, ez tette lehetővé, hogy a magyar társadalom közösségei minden korban rendelkeztek olyan energiákkal, melyek elősegítették a nagy változások sikerét és megadták az egyén számára nélkülözhetetlen biztonságot, a kulturális otthonosság élményét. A közösségekben átélt együttlétek gazdagsága adja a közművelődés szakszerűség sajátos méltóságát. A stratégia az Európai Unió tervezési gyakorlatának legátfogóbb egysége, komplex fejlesztési program, amelynek fő célja a közművelődés cselekvési és fejlesztési irányának meghatározása. A közművelődési stratégia az érdekérvényesítés sajátos és szükséges eszköze. A stratégia áttekinti a különböző célokat, prioritásokat és elvárásokat, különböző fejlesztési irányokat. A Siófoki statisztikai kistérségből 2001-ben vált ki 13 település, és megalakította a Balatonföldvár és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulást január 1-jével lett önálló statisztikai kistérség. A Balatonföldvári Kistérség társult önkormányzatai június 30-án hozták létre a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. A kistérség települései: Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki. 5

6 II. Helyzetelemzés II./1. Földrajzi elhelyezkedés A Balatonföldvári kistérség a Dél-Dunántúli Régió északkeleti részén helyezkedik el. Földrajzi helyzete, közlekedése kimondottan kedvező, mivel Magyarország egyik legforgalmasabb nemzetközi közlekedési folyosója mentén helyezkedik el. Az M7 -es autópálya Horvátország, Szlovénia, és Olaszország viszonylatában jelent fontos kereskedelmi, turisztikai kapcsolatokat. A Balaton-part, mint kiemelt üdülőkörzet pedig eleve jelentős idegenforgalmi célterület, ami megalapozta az infrastrukturális fejlesztési programokat mind a közutak, mind a vasúti közlekedés tekintetében. A Balatonföldvári kistérség területe 255 km 2, lakónépessége év elején a KSH évkönyve szerint fő, a megye népességének 3,7 %-a. A kistérség a Balaton déli partján helyezkedik el, és 13 települést foglal magába, 6

7 a 7-es főútvonal mentén, a Balaton déli partjának közepén elhelyezkedő balatoni települések és az ezekhez különböző szálakon kapcsolódó háttértelepülések szerves egysége. Keletről nyugatra: Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonőszöd és Balatonszemes parti települések, valamint Szántódról és Balatonföldvárról délre induló főút mentén e két településsel összeépült. Kőröshegy és Kereki között nyíló bekötőút végén található Bálványos zsáktelepülés. Balatonszárszóhoz fürtszerűen több zsáktelepülés is kapcsolódik; Szólád, Teleki, Nagycsepely és Kötcse. Közvetlen vízparttal rendelkező települései: Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonfödvár és Szántód, de a legtávolabbi község sincs 10 km-nél messzebb a Balatontól. Így ők is be tudnak kapcsolódni az idegenforgalomba, amely a térség fő megélhetési forrását jelenti. II./2. Népesség összetétele, korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása A kistérség településeinek lakosságszáma Település: eltérés BALATONFÖLDVÁR ,55 % BALATONSZÁRSZÓ ,88% BALATONŐSZÖD ,53 % BALATONSZEMES ,63 % BÁLVÁNYOS ,59 % KEREKI ,85 % KÖTCSE ,18 % KŐRÖSHEGY ,77 % NAGYCSEPELY ,67 % PUSZTASZEMES ,15 % SZÁNTÓD ,75 % SZÓLÁD ,22 % TELEKI ,85 % ,15 % Az ország lakossága 2003-ban fő, 2008-ban fő volt. Az ország lakossága 0,71 %-kal csökkent, addig a kistérségünkben a lakosságszám minimális mértékben, de nőtt. 7

8 A kistérségben főleg a Balaton-parti településeken jelentős az üdülőtulajdonosok száma, illetve a településeken a nyári időszakban jelentős üdülővendég számmal is számolni kell. A lakosság korcsoportonkénti megoszlása : Eltérés Állandó népesség száma (fő) ,2 1% Állandó népességből 0-14 évesek száma ,24% Állandó népességből évesek száma(fő) ,89% Állandó népességből évesek száma(fő) ,54 % Állandó népességből 60-x évesek száma ,85 % közötti időszakban az állandó népesség 1,21 %-kal nőtt. A legnagyobb csökkenés a 0-14 közti népességszámban van, tehát csökken a születések száma. Az aktív lakosságszám is kis mértékű növekedést mutat, ennél nagyobb mértékű a 60 évnél idősebbek számának növekedése. A lakosság szám növekedésének oka a beköltözés. Nyugdíjas korukra többen szívesen választják a Balatont és a kistérség településeit otthonuknak. A lakosság nemek szerinti megoszlása: Eltérés Férfiak ,57 % Nők ,88 % Állandó népesség száma (fő) ,21 % A kistérségen belül a férfiak és nők száma is emelkedett, a vizsgált időszakban a férfiak száma majd kétszeres mértékben. A kistérségben a nők száma valamivel magasabb. II. 3. A kistérség gazdasági, társadalmi helyzete A kistérség tóparti települései nagyrészt idegenforgalomból élnek. A kistérségben jelentős üzem nincs, a nagyobb szállodákon kívül csak kevés vállalkozás bír jelentősebb dolgozói létszámmal, így a munkahelyteremtés szempontjából pozitív hatások jobbára csak az idegenforgalmi szezonban 8

9 keletkeznek. A foglalkoztatottság nagy részét az állami szektorhoz tartozó intézmények (önkormányzatok, közoktatási és egyéb intézmények) jelentik. A kiemelt üdülőkörzet funkció, összességében az átlagosnál kedvezőbb területi fejlettséget eredményez. A háttértelepülések esetében a mezőgazdaság jelenti a fő megélhetési forrást. Ez utóbbi esetében is kapcsolódni célszerű a turizmushoz: az agroturizmus, a mezőgazdasági termékek kedvező turisztikai hasznosítása (szőlő, bor, gyümölcs) jó fejlődési irány lehet. A működő vállalkozások számát tekintve értelemszerűen kiemelkedő a kereskedelem, javítás, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás ágban, a negyedik helyen álló építőipar is jócskán megelőzi a mezőgazdaságot. A térség munkalehetőségei országos viszonylatban mindenképpen kedvezőnek tekinthetők, amit a szezonidőszak a turizmus révén pótlólagos jövedelemforrással, munkalehetőséggel is segít. (Időszakosan nyitva tartó szállodák, éttermek, turisztikai szolgáltatások) Ennek köszönhetően a munkanélküliségi ráta 6,8 % körül mozog, ami 8 % -al alacsonyabb a megyei és 2,6 %-kal alacsonyabb, az országos átlaggal. (Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20.) Hangsúlyt kell helyezni az átképzések szervezésére, a piaci igényekhez jobban igazodóan, valamint a pályakezdő munkanélküliek számára történő képzési kínálat megteremtésére. II/4. Közművelődési adottságok A kistérség kulturális életének szereplői: II.4.1. Önkormányzatok által működtetett közművelődési intézmények (művelődési házak, közösségi házak, faluházak, könyvtárak) Balatonföldvár : Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár, létesítve: 1994., előtte: Bajor Gizi Művelődési Ház Nagyterem: 299 fő befogadása (több funkció ellátására alkalmas) Kisterem: 40 fő befogadása (kiállítások, klubfoglalkozások előadások) Oktató terem: 15 fő (számítástechnika, nyelvoktatás) Könyvtár: kötet (városi, iskolai, szolgáltatói könyvtári funkció ellátása) Európai Információs Pont al-irodája Személyi állomány: 4 fő szakalkalmazott (1 fő közművelődési, 2 fő könyvtári) 1 fő (6 órás főiskolai végzettséggel programszervező és könyvtári kisegítő) Balatonőszöd: Faluház: létesítve: 1950-es évek, felújítva:

10 Nagyterem: befogadóképesség: 100 fő Könyvtár: létesítve: 1991., felújítva: 2006., állománya: kötet, Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Balatonszárszó: József Attila Művelődési Ház létesítve: 1959., felújítva: Nagyterem, színpad, befogadóképessége: 230 fő Kisterem: 20 fő befogadóképesség. Próbaterem, kiselőadóterem Könyvtár: létesítve: állománya: 9781db, nyilvános közművelődési könyvtár felújítva: Személyi állomány: 2 fő szakalkalmazott (1 fő közművelődési, 1 fő könyvtári) Balatonszemes: Latinovits Zoltán Művelődési Ház, létesítve: 1964., felújítva: Nagyterem színpaddal, befogadóképesség: 250 fő Kisterem befogadóképesség: 50 fő Könyvtár létesítve: 1964., könyvállomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési szakalkalmazott, 1 fő részmunkaidős könyvtáros Közművelődési rendelet van. Bálványos Közösségi ház: létesítve: nincs adat, felújítva: Nagyterem: befogadóképesség: 140 fő Könyvtár: létesítve: 1971., állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: Foglalkoztatási és Információs Pont Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kereki: Közösségi ház létesítve: 1970-es évek, felújítva: Nagyterem, színpad: befogadóképesség: 110 fő Könyvtár: létesítve: 1950-es évek, állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kötcse: Kultúrház létesítve: 1923., bővítve mozival, felújítva: Nagyterem: 220 fő Színház terem: 220 fő Kisterem: 50 fő (kiállítások) Könyvtár: létesítve: 1876., állomány: db, felújítva: nincs adat Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kőröshegy: Falu háza létesítve: 1993., felújítva: Nagyterem 110 fő 10

11 Kisterem: 30 fő Könyvtár: létesítve: nincs adat, állomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési és könyvtári alkalmazott Nagycsepely: Kultúrház létesítve: 1947., felújítva: Könyvtár: létesítve: 1959., állomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtári Pusztaszemes Művelődési Ház létesítve: 1965., felújítva: Nagyterem, színpad befogadóképesség: 100 fő Könyvtár: létesítve: 1965., állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: emagyarország Pont Foglalkoztatási Információs Pont Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros, polgármester Szántód: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház Nagyterem: 150 fő, Kisterem: 40 fő Könyvtár: létesítve: 1998., állománya: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési idegenforgalmi alkalmazott 1 fő részmunkaidős könyvtáros Szólád: Faluház: Nagyterem, színpaddal: befogadóképesség: 100 fő Kisterem: 30 fő Könyvtár létesítve: 1950-es évek, felújítva: 2007., állomány: 879 db Foglalkoztatási Információs Pont Személyi állomány: 1 fő közművelődési és könyvtári alkalmazott Teleki: Művelődési ház Befogadóképesség: 100 fő Könyvtár állomány: db Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros II Önkormányzatok által fenntartott oktatási intézmények: - A kistérség településein bölcsődei ellátást a Balatonföldváron működő magán családi napközi biztosít. - A kistérségben 4 általános iskolai feladatellátó hely található, 11

12 - A kistérségben 7 óvodai feladatellátó hely van, - A kistérségben szakközépiskola nincs, - A kistérségben felsőfokú oktatási intézmény nincs. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási intézményfenntartó társulások: Székhely intézménye: Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Gróf Széchényi Imre Általános Iskola, Balatonföldvár Mesevár Óvoda, Balatonföldvár (Bálványosi tagóvoda) Ránki György Zeneiskola, Balatonföldvár Kőröshegyi Szivárvány Óvoda József Attila Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda, Balatonszárszó (Kötcse tagiskola, tagóvoda) Szóládi tagóvoda Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Balatonszemes Nyitnikék Óvoda, Balatonszemes II Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) Kistérségi civil szervezetek: Fogyasztóvédelem Balatonföldvári Kistérségi csoportja 12

13 Balatonföldvári Kistérségért Alapítvány Nők a Balatonföldvári Kistérségért Alapítvány Balatonföldvár: Balatonföldvári Asztalitenisz és Teke Egyesület, Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány, Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány, Balatonföldvári Ifjúsági- és Extrém Sportklub, Balatonföldvári Magánszállásadók Egyesülete, Balatonföldvári Sportegyesület, Balatonföldvári Turisztikai Egyesület, Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülete, Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület, Európai Barátság Egyesület Közhasznú Szervezet, Földvári Gyermekparadicsomért Alapítvány, Horgászegyesület, Ifjúsági Néptánc Egyesület, Közkincs Összefogás Balatonföldvár Jövőjéért Egyesület, Nők a Balatonért Egyesület Balatonföldvári Csoportja, Nők Balatonföldvárért Egyesület, Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete, Országos Polgárőr Szövetség Balatonföldvári Új Szervezete, Spartacus Vitorlás Egylet, Szent Kereszt Kolping Család Egyesület, Technikai és Vízisport Klub/Egyesület, Túravitorlás Klub (TVSK), Vízirendészet a Balatonért Alapítvány, Vízisport és Vitorlás Egyesület, Balatonőszöd: Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület, Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton Futball Club Balatonszárszó: Balatonszárszó Polgárőrség, Családosok Szárszóért Egyesület, Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja, Sportegyesület, Szárszói Értékőrző Egyesület, Üdülőhelyi Egyesület Balatonszemes: Balatonszemesi Polgárőr Egyesület, Balatonszemes- Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület, Balatonszemes-Balatonőszöd Dél- Balaton Futball Club, Berbence Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Derűs Ősz Nyugdíjas Egyesület, Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány, Balatonszemesi Fürdőegyesület, Balatonszemesi Horgász Egyesület, Balatonszemes Községi Sport Egyesület, Latinovits Alapítvány, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tehetséges, Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Alapítvány Bálványos: Bálványosért Közalapítvány, Bálványos Község Sportegyesülete Kereki: Együtt Kerekiért Közalapítvány, Sportegyesület, Vöröskereszt alapszervezet Kötcse: Kötcse Polgárőr Egyesület, Kötcséért Közalapítvány, Kötcsei Sportegyesület, Vöröskereszt helyi szervezete Kőröshegy: Gaál György Alapítvány, Kőröshegy Hegyközség, Kőröshegy Ifjúsága Egyesület, Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány, Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány, Kőröshegyi Dalkör Egyesület, Kőröshegyi Diáksport Alapítvány, Kőröshegyi Labdarúgó Egyesület, Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete, Kőröshegyi Szállásadók Egyesülete, Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kőröshegy, Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete Pusztaszemes: Pusztaszemesi Gyermekekért Alapítvány 13

14 Szántód: Szt. Kristóf Természetjáró Egyesület, Szántódért-Somogyért Egyesület, Szántódi Polgárőr Egyesület Szólád: Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Szóládért- Somogyért Faluvédő és Szépítő Egyesület, Szóládi Fiatalok Egyesülete, Szóládi Polgárőr Egyesület: Teleki: Ordoszi Napsugár Alapítvány, Teleki Községért Alapítvány II A közművelődési intézményekben illetve a településeken működő alkotó- művészeti csoportok, klubok: Balatonföldvár: Általános Iskola és Zeneiskola Gyermekkórusa, Bajor Gizi Közösségi Ház Vegyeskara, Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószenekar Bélyeggyűjtő Kör, Delfin Tánccsoport, Diabétesz Klub, Földváriak Földvárról Közéleti Klub, Pörgettyű és Szömörce néptánccsoportok, Kolping kórus, Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas tánckör, Vöröskereszt felnőtt és ifjúsági helyi szervezete Balatonőszöd: Banya-tanya (Asszony-kör) Balatonszárszó: Gilice Néptánccsoport, Kabaré Társulat, Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Tánccsoport és Dalkör, Rokolya Gyermek Táncegyüttes, Szárszó Néptáncegyüttes, Szárszói Vegyeskar Balatonszemes: Nyugdíjas klub, Nyugdíjas Néptánccsoport és Énekkar, Vöröskereszt helyi szervezete Bálványos: Nőegylet, Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt helyi szervezete Kereki: Even Care (Ifjúsági Rock Zenekar), Ifjúsági Klub, Vöröskereszt helyi szervezete Kötcse: Nő klub, Nyugdíjas klub Kőröshegy: Nyugdíjas klub, Cimborák Citerazenekar Nagycsepely: Nyugdíjas klub Pusztaszemes: Ifjúsági klub, Nyugdíjas klub, Vöröskereszt helyi szervezete Szántód: Ifjúsági Klub, Nyugdíjasok Szántódi Szervezete, Szántódi Magyarnóta Kör, Vöröskereszt helyi szervezete Szólád: Mindigmás Rock Együttes, Kékibolya Nyugdíjas Klub és Dalkör Teleki: Roma örökség táncegyüttes, Teleki Szórakoztató Csoport (TSZCS) amatőr színjátszó csoport II Egyéni alkotók a kistérség településein: Balatonföldvár: Almássy Katinka költő, Bezeréti Miklós grafikus, Geiger Margó, Kissné Rózsahegyi Rózsa, Pohner Kálmán, Vágó Sándor amatőr festők, 14

15 Krezinger Tibor dalénekes Lendvai Éva keramikus; Petz Ildikó keramikus; Przudzik József festőművész Balatonőszöd: Czigány Lajos fafaragó Balatonszárszó: Bakos Gyuláné hímző; Bartha Lili népdalénekes; Hidvégi Mária kézműves; ifj. Cseh Imréné gobelin; Márkus Ferenc író, festő; Simon Dorottya zongora; Szőke György festőművész, grafikus; Végh Szabolcs népi hangszer, ének; Balatonszemes: Dombi Gábor festőművész; Pósa Ede festőművész; Pörneki Anikó énekművész; Vastag Éva keramikus, Böröczky Ferenc festőművész, Vastag Éva fazekas Kőröshegy: Antal Gáborné Éva fazekas, Kiss Zoltán és Kiss Zoltánné fotósok Kötcse: Szőke György festőművész, Feledy Gyula Zoltán festőművész Nagycsepely: Kiss-Szabóné Kovács Ilona tojásmíves, Máj Viktor kovács Pusztaszemes: Deák Németh Mária grafikusművész Szántód: Gergely Árpád festőművész, Hegedűs Péter fotós Szólád: B. Mezei Éva festő, újságíró; Juhász Gyula ötvös; Oláh Gábor keramikus; Torma Géza fazekas; Ürögi Krisztina nótaénekes; Winkler Mária keramikus Teleki: Tóth Ferenc ostorkészítő II Múzeumok, kiállítóhelyek, gyűjtemények, tájházak, egyéb intézmények: Balatonföldvár: Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár kiállítóhely, Szabadtéri Színpad, Tourinform iroda Balatonszárszó: Régészeti gyűjtemény Szőke György állandó kiállítása és időszaki kiállítások: Polgármesteri Hivatal, József Attila Múzeum Balatonszemes: Postamúzeum, Latinovits Zoltán Emlékmúzeum, Reich Károly Emlékkiállítás Magángyűjtemények: Böröczky Ferenc festőművész és Pósa Ede festőművész magángalériája Kötcse: Iskolatörténeti kiállítás, Kultúrház kiállító terme, Kőröshegy: Falu háza Szántód: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház, Szántódpusztai Idegenforgalmi Központ Szólád: Pajta Galéria, Kovács Műhely Magángalériák: Juhász Gyula képeslap gyűjteménye; Kovács Sándor I-II. világháborús katonai tárgyak gyűjteménye; Pordán Erzsébet Sissi tárgyi emlékek, könyvek gyűjteménye Teleki: Helytörténeti gyűjtemény, Tűzoltó Emlékház II Egyházak: 15

16 Római Katolikus Plébániahivatal: Kőröshegy Református Lelkészi hivatal: Kőröshegy, Balatonszárszó, Szólád Evangélikus Lelkészi hivatal: Balatonszárszó Baptista Egyház: Balatonszemes Megállapítható, hogy a kistérség kulturális szereplői gazdag palettát mutatnak és színesítik a települések életét. Nagyon sok esetben azonban településen belül és a települések között sem ismerjük egymás munkáját. Mindenképpen cél a partnerség és együttműködés szélesebb körű kialakítása. A kulturális élet szereplőit még intenzívebben be kell vonni a közművelődési együttműködésbe (kerekasztal munkájába). Megállapítható, hogy minden településen van művelődési ház (kultúrház, faluház) és könyvtár. Több település bekapcsolódott már a teleház emagyarország programba, illetve Foglalkoztatási és Információs Pontként is működik. A művelődési házak, könyvtárak műszaki állapota átlagosan jó közepesnek mondható. A jövőben törekedni kell pályázati lehetőségeket is figyelembe véve a többfunkciós intézményfejlesztésekre. A könyvtárak esetében a szolgáltató könyvtári normatív támogatás lehetőséget ad a fejlesztésre. A könyvtárakban az elmúlt évben jelentős állománygyarapítás történt, illetve szinte mindenhol Internet kapcsolat létesült. Megoldódott az állomány egységes program szerinti feldolgozása. A közművelődési munka személyi feltételein javítani kell. A legtöbb esetben a polgármester, a hivatal és civil szervezetek összefogásával szervezik a programokat. Keresni kell a lehetőséget, hogy normatív támogatással vagy közös pályázással, hogy több település, akár összefogva is legalább egy személyt alkalmazhasson a feladatellátásra. Célszerű lenne a könyvtári feladatokat ellátó személyt nagyobb óraszámban alkalmazni, a közművelődési feladatok ellátására ott, ahol forrást sikerül biztosítani. II./5. Jelenlegi programkínálat, a kistérség településeinek rendezvényei Balatonföldvár: Jégfesztivál január; Farsangi programok február; Március 15.; Költészet napi programok április, Majális május 1.; Képzőművészek Nyári Tárlata májustól szeptemberig; Földvár Napja június 15-éhez közeli hétvége, Balatonföldvári Térzene Fesztivál július első hetében; Borfalu július; Kulturális Kikötő (Szabadtéri Színház) július-augusztus; Földvári Zenei Esték Hangversenysorozat július-augusztus hónapban keddenként; Térzenék július-augusztus hónapban szerdánként; Szent István Ünnepe augusztus 20.; Földvár Triatlon; Őszköszöntő Mulatság szeptember; Október 23.; Adventi programok december 16

17 Balatonőszöd: Falunap június harmadik hétvégéje; Fogatható verseny július második szombatja; Mária napi búcsú augusztus közepe, szüreti bál szept. utolsó hétvégéje Balatonszárszó: Költészet napja április 11. Majális; Borverseny műsorral május; Szárszói Juniális június; Szárszói Szezonnyitó június közepe.; Szárszói Nyáresték főszezon hétvégéin; Zenés Vers Hete augusztus második hete; Szárszói Kulturális Napok augusztus 20-a körül; Kettesfogathajtó verseny augusztus közepe; Kiállítások a Polgármesteri Hivatalban; Templomi koncertek; Református Értelmiségi Találkozó a Soli Deo Gloria Református Konferencia Központban augusztus; Szüreti mulatság szeptember, október; Nyugdíjas est november közepe; Adventi rendezvények; karácsonyi hangverseny Balatonszemes: Borverseny április; Majális május 1.; Országos Latinovits Zoltán Szavalóverseny június első hétvégéje; Szemesi Búcsú és folklórprogram június második hétvégéje; Zenés nyári estek július, augusztus hónapban hétvégenként; Orgonahangverseny-sorozat július, augusztus hónapban; Kettesfogathajtó verseny július közepe; Szemesi Nyári Fesztivál július utolsó hétvégéje; Szüreti felvonulás és bál október eleje; Bálok; Kiállítások Bálványos: Farsangi bál február; Március 15.; Falunap május utolsó hétvégéje; Szüreti felvonulás és fogathajtó verseny szeptember vége; Október 23.; Mikulás ünnep és Fenyőünnep december; Faluszilveszter december 31.; Nyugdíjas estek Kereki: Off Road Országos Terepjáró Bajnokság április; Kettesfogathajtó verseny május első hete; Gyermeknap május vége; Kereki Várjátékok (Falunap) június 16-hoz közeli hétvége; Játszóház, kézműves foglalkozások nyári hónapokban; Amatőr ügyességi autós verseny; Búcsú október (Teréz napjához közeli hétvége); Szépkorúak napja november; Fenyőünnep december; Kötcse: : Farsangi bál - február; Nyugdíjas találkozó - január-február; Március 15-i megemlékezés; Falunap (a települési címeravatás évfordulója) - július utolsó hétvégéje; Október 23-i megemlékezés; Kerbájt (evangélikus templomszentelésének ünnepe) - november 21-hez legközelebbi hétvége Kőröshegy: Gyertyaszentelői Szőlész-Borász Bál - február első szombatja; Március 15.; Orbán napi borverseny - május 25-i hétvége; Római katolikus templom koncertjei; nyári zenés esték a református templomban; Falunap - szeptember első szombatja; Szüreti fesztivál és búcsú szeptember második hétvégéje; Kettes-fogathajtó versenyek; Balaton kupa; Dalkörös találkozó; Október 23.; Téli Hegyközségi Esték, borkóstolók; Faluszilveszter; Nagycsepely: Március 15-i megemlékezés; Húsvéti bál; Falunap Pünkösdkor; Fogathajtó verseny május; Szüreti felvonulás - szeptember; Október 23-i megemlékezés; Karácsonyi ünnepség 17

18 Pusztaszemes: Farsangi bál; borverseny május; Falunap augusztus; szüreti felvonulás szeptember; Nyugdíjas nap; Gyermeknap; játszóházak; Mikulás ünnepség; Szilveszteri bál Szántód: Farsangi programok február; Március 15.; Húsvéti játszóház; Költészet Napi program április; Majális május 1.; Pálóczi megemlékezés május 11.; Gyermeknap május vége; Szentivánéji program; Szt. Kristóf napja július 25.; Augusztus 20.; Falunap szeptember első hétvégéje; Október 23.; Idősek napja; Adventi programok december, Szilveszteri program december 31. Szólád: Doni megemlékezés január; Farsangi programok - február; Március 15.; Húsvéti Fesztivál; Ketyeró Fesztivál április utolsó szombatja; Anyák Napi program; Búcsú május harmadik hétvégéje; Szt. László Napok június vége; évtől tervezett rendezvény: Kistérségi Fesztivál július utolsó hétvégéje; Löszpincesori Bor és Balatoni Lovasfesztivál augusztus második hétvégéje; Szüreti Fesztivál szeptember közepe; Nyugdíjas Nap - november; Adventi készülődés december Teleki: Március 15.; Majális május 1.; Gyermeknap május vége; Borverseny május-június; Falunap augusztus első hétvégéje; Október 23.; Márton napi új bor ünnep november; Adventi ünnepkör - december Megállapítható, hogy a legtöbb program az ünnepekhez (farsang, nemzeti ünnepek, anyák napja, gyereknap, adventi, karácsonyi ünnepkör), illetve a szabadtéri rendezvények, fesztiválok, a települési falunapokhoz, évfordulókhoz kapcsolódnak. A települések ünnepnapjain helyi és nagyobb részben kistérségi csoportok lépnek fel. A Balaton-parti településeken hagyományosan kialakult nagyrendezvények, fesztiválok, hangversenyek és kiállítások várják a bel- és külföldi vendégeket, a kistérségben élőket. Egyre fontosabb a kulturális terület szerepe a kulturális turizmus fellendítésében. II./6. Jelenlegi finanszírozás A szaktörvényi szabályozás értelmében a közművelődési feladatellátás önkormányzati kötelezettség, így annak minősége, tartalma egyaránt magán viseli a magyarországi önkormányzatiság minden jellemzőjét. A kistérségben közművelődési intézmények működését nagyobb részben az önkormányzati költségvetésből biztosítják, az intézmények saját bevételei mellett. A saját bevételi lehetőség elég alacsony. Legjellemzőbb a vásárok utáni bérleti bevétel. Közművelődés területén az állami normatív támogatás a feladatellátáshoz igen alacsony. A kistérségi szolgáltató könyvtárak településenkénti normatív támogatása jelentősebb működtetési és fejlesztési lehetőséget biztosít. A feladatellátáshoz az intézmények, önkormányzatok pályázati támogatásokat vesznek igénybe. Ezek közül jelentősebb az 18

19 érdekeltségnövelő támogatás igénylése, valamint az idegenforgalmi időszakhoz kötődő rendezvénytámogatások. Még elenyészőnek mondható a szponzori támogatás, legtöbb esetben a rendezvényekhez kötőtő kedvezményes szállás, illetve étkezés biztosításával támogatják a programokat. A kistérségben nagyobb vállalkozás nem működik. A rendezvények sikeres lebonyolítását a településeken meglévő összefogás biztosítja, ahol az önkormányzatok a civil szervezetek és vállalkozások együttműködnek egy-egy falunap megszervezésében. II./7. Testvérvárosi kapcsolatok a kistérségben Balatonföldvár: Gaienhofen, Németország: családi és kulturális kapcsolat. St. Georges de Didonne, Franciaország: családi és kulturális kapcsolat. Steckborn, Svájc: családi és kulturális kapcsolat. Ylöyervi, Finnország: önkormányzati kapcsolat. Zetelaka, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. Dunaföldvár, Tiszaföldvár, Pusztaföldvár, Bácsföldvár (Szerbia, Vajdaság) Balatonőszöd: Gimesfelsőlok, Románia (Erdély) Balatonszárszó: Gyergyófalu, Románia (Erdély): családi kapcsolatok. Balatonszemes: Schönbrunn, Németország: idegenforgalmi, családi, iskolai kapcsolatok. Kőröshegy: Sóvárad, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. Kötcse: Weichersbach, Németország: kulturális kapcsolat. Szántód: Barcs, Tihany Szólád: Lapanov, Lengyelország Korond-Fenyőkút, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. II./8. Az Európai Unió kulturális politikája Az európai integráció történetének, a kilencvenes évek előtt aláírt alapszerződései nem említik a kulturális együttműködés területét. A kultúra közösségi politikaként 1992-ig nem jelent meg az alapdokumentumokban. Az 1992-es Maastrcihti Szerződés fogalmazott meg elsőként a közösséggel szemben támasztott elvárásokat a kulturális együttműködés területén. Ma is ez jelenti az Unió kulturális politikájának alapját, ezen a későbbi szerződések csak 19

20 kis mértékben változtattak. A szerződés két olyan alapelvet tartalmaz, amelyek elsődlegesen jellemzik a közösség viszonyát a kulturális ügyekben: A kultúra vonatkozásában az Európai Unió nem törekszik arra, hogy előíró magatartást tanúsítson, a hangsúly a kultúra támogatásán, a kulturális tevékenység ösztönzésén van. A döntés joga a tagállamok kezében, nemzeti szinten marad. A másik fontos elv, amelynek maradéktalanul kell érvényesülnie az uniós kulturális politika területén a szubszidiaritás elve. Az Európai Alkotmány alapvetően nem változtatott ezen a hozzáálláson, így az Unió szerepét az ösztönző intézkedések meghozatalában maximálja, alapvetően tehát továbbra is a tagállamok szintjén hagyva a kultúrát érintő döntéseket. Az Európai Unió jelenleg a Kultúra keretprogram révén nyújt ösztönző támogatást a területnek. A program középpontjában három nagy célkitűzés áll: - A kulturális szektorban dolgozók nemzetközi mobilitásának elősegítése. - A műalkotások és kulturális javak nemzetközi áramlásának ösztönzése. - A kultúraközi párbeszéd ösztönzése a tagállamok között. A fenti célokat három fejezetben meghirdetett programok támogatása révén kívánja elérni: - Kulturális együttműködések támogatása. - Európai jelentőségű és méretű kulturális szervezetek támogatása. - Tanulmányok készítésének, valamint a kulturális együttműködéssel kapcsolatos információk gyűjtésének és terjesztésének támogatása. Az Európai Bizottság a 2008-as évet a Kultúrák közötti Párbeszéd évének nyilvánította. Ennek köszönhetően a kultúra, az oktatás, az ifjúság, a sport és az állampolgárok tájékoztatása területén, számos programot hozta létre, pályázatot hirdettek meg. II./9. Közművelődés irányítása - A kulturális életet szabályozó hazai törvényi háttér LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: A törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzatok kötelező feladata közösségi tér biztosítása, illetve a kulturális, sport- stb. tevékenységek támogatása. A feladat ellátásának módját és mértékét azonban a helyi igények, és az anyagi lehetőségek függvényében saját hatáskörbe utalja évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről: 20

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben