Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája"

Átírás

1

2 Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése 6 II. 2. Népesség összetétele, nemek, korcsoportonkénti megoszlása 7 II. 3. A kistérség gazdasági és társadalmi helyzete 8 II. 4. Közművelődési adottságok 9 A kistérség kulturális életének szereplői 9 II Önkormányzati közművelődési intézmények 9 II Oktatási intézmények 11 II Civil szervezetek 12 II Alkotó- művészeti csoportok 14 II Egyéni alkotók 14 II Múzeumok, kiállítóhelyek 15 II Egyházak 15 II. 5. Jelenlegi programkínálat 16 A kistérség településeinek rendezvényei II. 6. Finanszírozás 18 II. 7. Testvérvárosi kapcsolatok a kistérségben 19 II. 8. Az Európai Unió kulturális politikája 19 II. 9. A közművelődés irányítása 20 A kulturális életet szabályozó törvényi háttér II. 10. SWOT elemzés 21 A kistérség közművelődési munkájának erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei 21 Javaslatok a lehetőségek kihasználására és a veszélyek kezelésére 23 III. Stratégiai célok, feladatok 24 III. 1. Átfogó célok, feladatok, programstratégia 24 III. 2. Közművelődési intézmények szocio-kulturális szolgáltatásainak fejlesztése 28 III Időskorúak közművelődése 28 III Az ifjúság iskolán kívüli szabadidős tevékenysége 29 2

3 III Kulturális turizmus fejlesztése, a környezettudatos életszemlélet kialakításának segítése 30 III Civil szervezetekkel való együttműködés erősítése 31 III. 3. Élethosszig tartó tanulás ösztönzése 32 III Esélyt a munkára, a munkaerőpiaci felnőttképzések 32 III A közművelődésben dolgozók általános képzésének és szervezett képzésének, továbbképzésének támogatása 32 III. 4. A kreatív és önkifejezést alkotó közösségeinek támogatása 32 III Múlt-jelen-jövő hagyományápolás és a népművészet fejlesztése 33 III Alkotó emberek a közösségért 33 III. 5. Info-kommunikációs technológia fejlesztése 33 III Művelt-net 34 IV. A fejlesztések, programok megvalósításának lehetséges forrásai 35 V. A stratégia forrásanyaga 35 VI. Melléklet 35 VI. 1. Kistérségi kulturális adatbázis és közkincsleltár 36 3

4 I. Bevezető Amikor a tudás terjed őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte a józan ész uralkodik. Amikor a józan ész uralkodik kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható békesség honol mindenütt. / Konfuciusz, ie / Konfuciusz megrajzolta a tudásalapú társadalom stratégiáját, amely ma is irányadó lehet számunkra. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás közművelődési stratégiája az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Közkincs-program keretében készült. A Közkincs program működésének célja az átfogó kulturális vidékfejlesztés, az egyes térségi szintek fejlesztéseinek átlátható és ellenőrizhető formában történő összehangolása. A program napi teendők szintjén megteremti az önkormányzati kulturális igazgatás, a közkultúra intézményei (múzeumok, muzeális jellegű intézmények, nyilvános könyvtárak, levéltárak, közművelődési intézmények, színterek), és a művelődési közösségek civil törekvései, valamint a kulturális szolgáltatások igénylői között a kölcsönös felelősségen alapuló együttműködést. Az elkészült stratégia célja, hogy egységes irányvonalat képviseljen a kistérség kulturális fejlődésében, meghatározza azokat a prioritásokat, amelyek mentén megtörténhetnek a kulturális fejlesztések. A stratégia minden településnek rendelkezésére fog állni, alapul szolgálva a saját, a települési koncepciók elkészítéséhez, amely pályázati segédanyagként is szolgálhat. 4

5 A közművelődés fogalma A közművelődés a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célok cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 1. számú mellékletének q) pontja. A közművelődés a magyar történelem reformkora óta áll a társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének szolgálatában. Ez a küldetés határozta meg a szakma legjobbjainak a munkáját, ez tette lehetővé, hogy a magyar társadalom közösségei minden korban rendelkeztek olyan energiákkal, melyek elősegítették a nagy változások sikerét és megadták az egyén számára nélkülözhetetlen biztonságot, a kulturális otthonosság élményét. A közösségekben átélt együttlétek gazdagsága adja a közművelődés szakszerűség sajátos méltóságát. A stratégia az Európai Unió tervezési gyakorlatának legátfogóbb egysége, komplex fejlesztési program, amelynek fő célja a közművelődés cselekvési és fejlesztési irányának meghatározása. A közművelődési stratégia az érdekérvényesítés sajátos és szükséges eszköze. A stratégia áttekinti a különböző célokat, prioritásokat és elvárásokat, különböző fejlesztési irányokat. A Siófoki statisztikai kistérségből 2001-ben vált ki 13 település, és megalakította a Balatonföldvár és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulást január 1-jével lett önálló statisztikai kistérség. A Balatonföldvári Kistérség társult önkormányzatai június 30-án hozták létre a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. A kistérség települései: Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki. 5

6 II. Helyzetelemzés II./1. Földrajzi elhelyezkedés A Balatonföldvári kistérség a Dél-Dunántúli Régió északkeleti részén helyezkedik el. Földrajzi helyzete, közlekedése kimondottan kedvező, mivel Magyarország egyik legforgalmasabb nemzetközi közlekedési folyosója mentén helyezkedik el. Az M7 -es autópálya Horvátország, Szlovénia, és Olaszország viszonylatában jelent fontos kereskedelmi, turisztikai kapcsolatokat. A Balaton-part, mint kiemelt üdülőkörzet pedig eleve jelentős idegenforgalmi célterület, ami megalapozta az infrastrukturális fejlesztési programokat mind a közutak, mind a vasúti közlekedés tekintetében. A Balatonföldvári kistérség területe 255 km 2, lakónépessége év elején a KSH évkönyve szerint fő, a megye népességének 3,7 %-a. A kistérség a Balaton déli partján helyezkedik el, és 13 települést foglal magába, 6

7 a 7-es főútvonal mentén, a Balaton déli partjának közepén elhelyezkedő balatoni települések és az ezekhez különböző szálakon kapcsolódó háttértelepülések szerves egysége. Keletről nyugatra: Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonőszöd és Balatonszemes parti települések, valamint Szántódról és Balatonföldvárról délre induló főút mentén e két településsel összeépült. Kőröshegy és Kereki között nyíló bekötőút végén található Bálványos zsáktelepülés. Balatonszárszóhoz fürtszerűen több zsáktelepülés is kapcsolódik; Szólád, Teleki, Nagycsepely és Kötcse. Közvetlen vízparttal rendelkező települései: Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonfödvár és Szántód, de a legtávolabbi község sincs 10 km-nél messzebb a Balatontól. Így ők is be tudnak kapcsolódni az idegenforgalomba, amely a térség fő megélhetési forrását jelenti. II./2. Népesség összetétele, korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása A kistérség településeinek lakosságszáma Település: eltérés BALATONFÖLDVÁR ,55 % BALATONSZÁRSZÓ ,88% BALATONŐSZÖD ,53 % BALATONSZEMES ,63 % BÁLVÁNYOS ,59 % KEREKI ,85 % KÖTCSE ,18 % KŐRÖSHEGY ,77 % NAGYCSEPELY ,67 % PUSZTASZEMES ,15 % SZÁNTÓD ,75 % SZÓLÁD ,22 % TELEKI ,85 % ,15 % Az ország lakossága 2003-ban fő, 2008-ban fő volt. Az ország lakossága 0,71 %-kal csökkent, addig a kistérségünkben a lakosságszám minimális mértékben, de nőtt. 7

8 A kistérségben főleg a Balaton-parti településeken jelentős az üdülőtulajdonosok száma, illetve a településeken a nyári időszakban jelentős üdülővendég számmal is számolni kell. A lakosság korcsoportonkénti megoszlása : Eltérés Állandó népesség száma (fő) ,2 1% Állandó népességből 0-14 évesek száma ,24% Állandó népességből évesek száma(fő) ,89% Állandó népességből évesek száma(fő) ,54 % Állandó népességből 60-x évesek száma ,85 % közötti időszakban az állandó népesség 1,21 %-kal nőtt. A legnagyobb csökkenés a 0-14 közti népességszámban van, tehát csökken a születések száma. Az aktív lakosságszám is kis mértékű növekedést mutat, ennél nagyobb mértékű a 60 évnél idősebbek számának növekedése. A lakosság szám növekedésének oka a beköltözés. Nyugdíjas korukra többen szívesen választják a Balatont és a kistérség településeit otthonuknak. A lakosság nemek szerinti megoszlása: Eltérés Férfiak ,57 % Nők ,88 % Állandó népesség száma (fő) ,21 % A kistérségen belül a férfiak és nők száma is emelkedett, a vizsgált időszakban a férfiak száma majd kétszeres mértékben. A kistérségben a nők száma valamivel magasabb. II. 3. A kistérség gazdasági, társadalmi helyzete A kistérség tóparti települései nagyrészt idegenforgalomból élnek. A kistérségben jelentős üzem nincs, a nagyobb szállodákon kívül csak kevés vállalkozás bír jelentősebb dolgozói létszámmal, így a munkahelyteremtés szempontjából pozitív hatások jobbára csak az idegenforgalmi szezonban 8

9 keletkeznek. A foglalkoztatottság nagy részét az állami szektorhoz tartozó intézmények (önkormányzatok, közoktatási és egyéb intézmények) jelentik. A kiemelt üdülőkörzet funkció, összességében az átlagosnál kedvezőbb területi fejlettséget eredményez. A háttértelepülések esetében a mezőgazdaság jelenti a fő megélhetési forrást. Ez utóbbi esetében is kapcsolódni célszerű a turizmushoz: az agroturizmus, a mezőgazdasági termékek kedvező turisztikai hasznosítása (szőlő, bor, gyümölcs) jó fejlődési irány lehet. A működő vállalkozások számát tekintve értelemszerűen kiemelkedő a kereskedelem, javítás, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás ágban, a negyedik helyen álló építőipar is jócskán megelőzi a mezőgazdaságot. A térség munkalehetőségei országos viszonylatban mindenképpen kedvezőnek tekinthetők, amit a szezonidőszak a turizmus révén pótlólagos jövedelemforrással, munkalehetőséggel is segít. (Időszakosan nyitva tartó szállodák, éttermek, turisztikai szolgáltatások) Ennek köszönhetően a munkanélküliségi ráta 6,8 % körül mozog, ami 8 % -al alacsonyabb a megyei és 2,6 %-kal alacsonyabb, az országos átlaggal. (Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20.) Hangsúlyt kell helyezni az átképzések szervezésére, a piaci igényekhez jobban igazodóan, valamint a pályakezdő munkanélküliek számára történő képzési kínálat megteremtésére. II/4. Közművelődési adottságok A kistérség kulturális életének szereplői: II.4.1. Önkormányzatok által működtetett közművelődési intézmények (művelődési házak, közösségi házak, faluházak, könyvtárak) Balatonföldvár : Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár, létesítve: 1994., előtte: Bajor Gizi Művelődési Ház Nagyterem: 299 fő befogadása (több funkció ellátására alkalmas) Kisterem: 40 fő befogadása (kiállítások, klubfoglalkozások előadások) Oktató terem: 15 fő (számítástechnika, nyelvoktatás) Könyvtár: kötet (városi, iskolai, szolgáltatói könyvtári funkció ellátása) Európai Információs Pont al-irodája Személyi állomány: 4 fő szakalkalmazott (1 fő közművelődési, 2 fő könyvtári) 1 fő (6 órás főiskolai végzettséggel programszervező és könyvtári kisegítő) Balatonőszöd: Faluház: létesítve: 1950-es évek, felújítva:

10 Nagyterem: befogadóképesség: 100 fő Könyvtár: létesítve: 1991., felújítva: 2006., állománya: kötet, Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Balatonszárszó: József Attila Művelődési Ház létesítve: 1959., felújítva: Nagyterem, színpad, befogadóképessége: 230 fő Kisterem: 20 fő befogadóképesség. Próbaterem, kiselőadóterem Könyvtár: létesítve: állománya: 9781db, nyilvános közművelődési könyvtár felújítva: Személyi állomány: 2 fő szakalkalmazott (1 fő közművelődési, 1 fő könyvtári) Balatonszemes: Latinovits Zoltán Művelődési Ház, létesítve: 1964., felújítva: Nagyterem színpaddal, befogadóképesség: 250 fő Kisterem befogadóképesség: 50 fő Könyvtár létesítve: 1964., könyvállomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési szakalkalmazott, 1 fő részmunkaidős könyvtáros Közművelődési rendelet van. Bálványos Közösségi ház: létesítve: nincs adat, felújítva: Nagyterem: befogadóképesség: 140 fő Könyvtár: létesítve: 1971., állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: Foglalkoztatási és Információs Pont Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kereki: Közösségi ház létesítve: 1970-es évek, felújítva: Nagyterem, színpad: befogadóképesség: 110 fő Könyvtár: létesítve: 1950-es évek, állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kötcse: Kultúrház létesítve: 1923., bővítve mozival, felújítva: Nagyterem: 220 fő Színház terem: 220 fő Kisterem: 50 fő (kiállítások) Könyvtár: létesítve: 1876., állomány: db, felújítva: nincs adat Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros Kőröshegy: Falu háza létesítve: 1993., felújítva: Nagyterem 110 fő 10

11 Kisterem: 30 fő Könyvtár: létesítve: nincs adat, állomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési és könyvtári alkalmazott Nagycsepely: Kultúrház létesítve: 1947., felújítva: Könyvtár: létesítve: 1959., állomány: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtári Pusztaszemes Művelődési Ház létesítve: 1965., felújítva: Nagyterem, színpad befogadóképesség: 100 fő Könyvtár: létesítve: 1965., állomány: db, felújítva: Teleház: létesítve: emagyarország Pont Foglalkoztatási Információs Pont Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros, polgármester Szántód: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház Nagyterem: 150 fő, Kisterem: 40 fő Könyvtár: létesítve: 1998., állománya: db, felújítva: Személyi állomány: 1 fő közművelődési idegenforgalmi alkalmazott 1 fő részmunkaidős könyvtáros Szólád: Faluház: Nagyterem, színpaddal: befogadóképesség: 100 fő Kisterem: 30 fő Könyvtár létesítve: 1950-es évek, felújítva: 2007., állomány: 879 db Foglalkoztatási Információs Pont Személyi állomány: 1 fő közművelődési és könyvtári alkalmazott Teleki: Művelődési ház Befogadóképesség: 100 fő Könyvtár állomány: db Személyi állomány: 1 fő részmunkaidős könyvtáros II Önkormányzatok által fenntartott oktatási intézmények: - A kistérség településein bölcsődei ellátást a Balatonföldváron működő magán családi napközi biztosít. - A kistérségben 4 általános iskolai feladatellátó hely található, 11

12 - A kistérségben 7 óvodai feladatellátó hely van, - A kistérségben szakközépiskola nincs, - A kistérségben felsőfokú oktatási intézmény nincs. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási intézményfenntartó társulások: Székhely intézménye: Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Gróf Széchényi Imre Általános Iskola, Balatonföldvár Mesevár Óvoda, Balatonföldvár (Bálványosi tagóvoda) Ránki György Zeneiskola, Balatonföldvár Kőröshegyi Szivárvány Óvoda József Attila Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda, Balatonszárszó (Kötcse tagiskola, tagóvoda) Szóládi tagóvoda Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Balatonszemes Nyitnikék Óvoda, Balatonszemes II Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) Kistérségi civil szervezetek: Fogyasztóvédelem Balatonföldvári Kistérségi csoportja 12

13 Balatonföldvári Kistérségért Alapítvány Nők a Balatonföldvári Kistérségért Alapítvány Balatonföldvár: Balatonföldvári Asztalitenisz és Teke Egyesület, Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány, Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány, Balatonföldvári Ifjúsági- és Extrém Sportklub, Balatonföldvári Magánszállásadók Egyesülete, Balatonföldvári Sportegyesület, Balatonföldvári Turisztikai Egyesület, Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülete, Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület, Európai Barátság Egyesület Közhasznú Szervezet, Földvári Gyermekparadicsomért Alapítvány, Horgászegyesület, Ifjúsági Néptánc Egyesület, Közkincs Összefogás Balatonföldvár Jövőjéért Egyesület, Nők a Balatonért Egyesület Balatonföldvári Csoportja, Nők Balatonföldvárért Egyesület, Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete, Országos Polgárőr Szövetség Balatonföldvári Új Szervezete, Spartacus Vitorlás Egylet, Szent Kereszt Kolping Család Egyesület, Technikai és Vízisport Klub/Egyesület, Túravitorlás Klub (TVSK), Vízirendészet a Balatonért Alapítvány, Vízisport és Vitorlás Egyesület, Balatonőszöd: Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület, Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton Futball Club Balatonszárszó: Balatonszárszó Polgárőrség, Családosok Szárszóért Egyesület, Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja, Sportegyesület, Szárszói Értékőrző Egyesület, Üdülőhelyi Egyesület Balatonszemes: Balatonszemesi Polgárőr Egyesület, Balatonszemes- Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület, Balatonszemes-Balatonőszöd Dél- Balaton Futball Club, Berbence Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Derűs Ősz Nyugdíjas Egyesület, Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány, Balatonszemesi Fürdőegyesület, Balatonszemesi Horgász Egyesület, Balatonszemes Községi Sport Egyesület, Latinovits Alapítvány, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tehetséges, Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Alapítvány Bálványos: Bálványosért Közalapítvány, Bálványos Község Sportegyesülete Kereki: Együtt Kerekiért Közalapítvány, Sportegyesület, Vöröskereszt alapszervezet Kötcse: Kötcse Polgárőr Egyesület, Kötcséért Közalapítvány, Kötcsei Sportegyesület, Vöröskereszt helyi szervezete Kőröshegy: Gaál György Alapítvány, Kőröshegy Hegyközség, Kőröshegy Ifjúsága Egyesület, Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány, Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány, Kőröshegyi Dalkör Egyesület, Kőröshegyi Diáksport Alapítvány, Kőröshegyi Labdarúgó Egyesület, Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete, Kőröshegyi Szállásadók Egyesülete, Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kőröshegy, Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete Pusztaszemes: Pusztaszemesi Gyermekekért Alapítvány 13

14 Szántód: Szt. Kristóf Természetjáró Egyesület, Szántódért-Somogyért Egyesület, Szántódi Polgárőr Egyesület Szólád: Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Szóládért- Somogyért Faluvédő és Szépítő Egyesület, Szóládi Fiatalok Egyesülete, Szóládi Polgárőr Egyesület: Teleki: Ordoszi Napsugár Alapítvány, Teleki Községért Alapítvány II A közművelődési intézményekben illetve a településeken működő alkotó- művészeti csoportok, klubok: Balatonföldvár: Általános Iskola és Zeneiskola Gyermekkórusa, Bajor Gizi Közösségi Ház Vegyeskara, Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószenekar Bélyeggyűjtő Kör, Delfin Tánccsoport, Diabétesz Klub, Földváriak Földvárról Közéleti Klub, Pörgettyű és Szömörce néptánccsoportok, Kolping kórus, Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas tánckör, Vöröskereszt felnőtt és ifjúsági helyi szervezete Balatonőszöd: Banya-tanya (Asszony-kör) Balatonszárszó: Gilice Néptánccsoport, Kabaré Társulat, Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Tánccsoport és Dalkör, Rokolya Gyermek Táncegyüttes, Szárszó Néptáncegyüttes, Szárszói Vegyeskar Balatonszemes: Nyugdíjas klub, Nyugdíjas Néptánccsoport és Énekkar, Vöröskereszt helyi szervezete Bálványos: Nőegylet, Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt helyi szervezete Kereki: Even Care (Ifjúsági Rock Zenekar), Ifjúsági Klub, Vöröskereszt helyi szervezete Kötcse: Nő klub, Nyugdíjas klub Kőröshegy: Nyugdíjas klub, Cimborák Citerazenekar Nagycsepely: Nyugdíjas klub Pusztaszemes: Ifjúsági klub, Nyugdíjas klub, Vöröskereszt helyi szervezete Szántód: Ifjúsági Klub, Nyugdíjasok Szántódi Szervezete, Szántódi Magyarnóta Kör, Vöröskereszt helyi szervezete Szólád: Mindigmás Rock Együttes, Kékibolya Nyugdíjas Klub és Dalkör Teleki: Roma örökség táncegyüttes, Teleki Szórakoztató Csoport (TSZCS) amatőr színjátszó csoport II Egyéni alkotók a kistérség településein: Balatonföldvár: Almássy Katinka költő, Bezeréti Miklós grafikus, Geiger Margó, Kissné Rózsahegyi Rózsa, Pohner Kálmán, Vágó Sándor amatőr festők, 14

15 Krezinger Tibor dalénekes Lendvai Éva keramikus; Petz Ildikó keramikus; Przudzik József festőművész Balatonőszöd: Czigány Lajos fafaragó Balatonszárszó: Bakos Gyuláné hímző; Bartha Lili népdalénekes; Hidvégi Mária kézműves; ifj. Cseh Imréné gobelin; Márkus Ferenc író, festő; Simon Dorottya zongora; Szőke György festőművész, grafikus; Végh Szabolcs népi hangszer, ének; Balatonszemes: Dombi Gábor festőművész; Pósa Ede festőművész; Pörneki Anikó énekművész; Vastag Éva keramikus, Böröczky Ferenc festőművész, Vastag Éva fazekas Kőröshegy: Antal Gáborné Éva fazekas, Kiss Zoltán és Kiss Zoltánné fotósok Kötcse: Szőke György festőművész, Feledy Gyula Zoltán festőművész Nagycsepely: Kiss-Szabóné Kovács Ilona tojásmíves, Máj Viktor kovács Pusztaszemes: Deák Németh Mária grafikusművész Szántód: Gergely Árpád festőművész, Hegedűs Péter fotós Szólád: B. Mezei Éva festő, újságíró; Juhász Gyula ötvös; Oláh Gábor keramikus; Torma Géza fazekas; Ürögi Krisztina nótaénekes; Winkler Mária keramikus Teleki: Tóth Ferenc ostorkészítő II Múzeumok, kiállítóhelyek, gyűjtemények, tájházak, egyéb intézmények: Balatonföldvár: Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár kiállítóhely, Szabadtéri Színpad, Tourinform iroda Balatonszárszó: Régészeti gyűjtemény Szőke György állandó kiállítása és időszaki kiállítások: Polgármesteri Hivatal, József Attila Múzeum Balatonszemes: Postamúzeum, Latinovits Zoltán Emlékmúzeum, Reich Károly Emlékkiállítás Magángyűjtemények: Böröczky Ferenc festőművész és Pósa Ede festőművész magángalériája Kötcse: Iskolatörténeti kiállítás, Kultúrház kiállító terme, Kőröshegy: Falu háza Szántód: Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház, Szántódpusztai Idegenforgalmi Központ Szólád: Pajta Galéria, Kovács Műhely Magángalériák: Juhász Gyula képeslap gyűjteménye; Kovács Sándor I-II. világháborús katonai tárgyak gyűjteménye; Pordán Erzsébet Sissi tárgyi emlékek, könyvek gyűjteménye Teleki: Helytörténeti gyűjtemény, Tűzoltó Emlékház II Egyházak: 15

16 Római Katolikus Plébániahivatal: Kőröshegy Református Lelkészi hivatal: Kőröshegy, Balatonszárszó, Szólád Evangélikus Lelkészi hivatal: Balatonszárszó Baptista Egyház: Balatonszemes Megállapítható, hogy a kistérség kulturális szereplői gazdag palettát mutatnak és színesítik a települések életét. Nagyon sok esetben azonban településen belül és a települések között sem ismerjük egymás munkáját. Mindenképpen cél a partnerség és együttműködés szélesebb körű kialakítása. A kulturális élet szereplőit még intenzívebben be kell vonni a közművelődési együttműködésbe (kerekasztal munkájába). Megállapítható, hogy minden településen van művelődési ház (kultúrház, faluház) és könyvtár. Több település bekapcsolódott már a teleház emagyarország programba, illetve Foglalkoztatási és Információs Pontként is működik. A művelődési házak, könyvtárak műszaki állapota átlagosan jó közepesnek mondható. A jövőben törekedni kell pályázati lehetőségeket is figyelembe véve a többfunkciós intézményfejlesztésekre. A könyvtárak esetében a szolgáltató könyvtári normatív támogatás lehetőséget ad a fejlesztésre. A könyvtárakban az elmúlt évben jelentős állománygyarapítás történt, illetve szinte mindenhol Internet kapcsolat létesült. Megoldódott az állomány egységes program szerinti feldolgozása. A közművelődési munka személyi feltételein javítani kell. A legtöbb esetben a polgármester, a hivatal és civil szervezetek összefogásával szervezik a programokat. Keresni kell a lehetőséget, hogy normatív támogatással vagy közös pályázással, hogy több település, akár összefogva is legalább egy személyt alkalmazhasson a feladatellátásra. Célszerű lenne a könyvtári feladatokat ellátó személyt nagyobb óraszámban alkalmazni, a közművelődési feladatok ellátására ott, ahol forrást sikerül biztosítani. II./5. Jelenlegi programkínálat, a kistérség településeinek rendezvényei Balatonföldvár: Jégfesztivál január; Farsangi programok február; Március 15.; Költészet napi programok április, Majális május 1.; Képzőművészek Nyári Tárlata májustól szeptemberig; Földvár Napja június 15-éhez közeli hétvége, Balatonföldvári Térzene Fesztivál július első hetében; Borfalu július; Kulturális Kikötő (Szabadtéri Színház) július-augusztus; Földvári Zenei Esték Hangversenysorozat július-augusztus hónapban keddenként; Térzenék július-augusztus hónapban szerdánként; Szent István Ünnepe augusztus 20.; Földvár Triatlon; Őszköszöntő Mulatság szeptember; Október 23.; Adventi programok december 16

17 Balatonőszöd: Falunap június harmadik hétvégéje; Fogatható verseny július második szombatja; Mária napi búcsú augusztus közepe, szüreti bál szept. utolsó hétvégéje Balatonszárszó: Költészet napja április 11. Majális; Borverseny műsorral május; Szárszói Juniális június; Szárszói Szezonnyitó június közepe.; Szárszói Nyáresték főszezon hétvégéin; Zenés Vers Hete augusztus második hete; Szárszói Kulturális Napok augusztus 20-a körül; Kettesfogathajtó verseny augusztus közepe; Kiállítások a Polgármesteri Hivatalban; Templomi koncertek; Református Értelmiségi Találkozó a Soli Deo Gloria Református Konferencia Központban augusztus; Szüreti mulatság szeptember, október; Nyugdíjas est november közepe; Adventi rendezvények; karácsonyi hangverseny Balatonszemes: Borverseny április; Majális május 1.; Országos Latinovits Zoltán Szavalóverseny június első hétvégéje; Szemesi Búcsú és folklórprogram június második hétvégéje; Zenés nyári estek július, augusztus hónapban hétvégenként; Orgonahangverseny-sorozat július, augusztus hónapban; Kettesfogathajtó verseny július közepe; Szemesi Nyári Fesztivál július utolsó hétvégéje; Szüreti felvonulás és bál október eleje; Bálok; Kiállítások Bálványos: Farsangi bál február; Március 15.; Falunap május utolsó hétvégéje; Szüreti felvonulás és fogathajtó verseny szeptember vége; Október 23.; Mikulás ünnep és Fenyőünnep december; Faluszilveszter december 31.; Nyugdíjas estek Kereki: Off Road Országos Terepjáró Bajnokság április; Kettesfogathajtó verseny május első hete; Gyermeknap május vége; Kereki Várjátékok (Falunap) június 16-hoz közeli hétvége; Játszóház, kézműves foglalkozások nyári hónapokban; Amatőr ügyességi autós verseny; Búcsú október (Teréz napjához közeli hétvége); Szépkorúak napja november; Fenyőünnep december; Kötcse: : Farsangi bál - február; Nyugdíjas találkozó - január-február; Március 15-i megemlékezés; Falunap (a települési címeravatás évfordulója) - július utolsó hétvégéje; Október 23-i megemlékezés; Kerbájt (evangélikus templomszentelésének ünnepe) - november 21-hez legközelebbi hétvége Kőröshegy: Gyertyaszentelői Szőlész-Borász Bál - február első szombatja; Március 15.; Orbán napi borverseny - május 25-i hétvége; Római katolikus templom koncertjei; nyári zenés esték a református templomban; Falunap - szeptember első szombatja; Szüreti fesztivál és búcsú szeptember második hétvégéje; Kettes-fogathajtó versenyek; Balaton kupa; Dalkörös találkozó; Október 23.; Téli Hegyközségi Esték, borkóstolók; Faluszilveszter; Nagycsepely: Március 15-i megemlékezés; Húsvéti bál; Falunap Pünkösdkor; Fogathajtó verseny május; Szüreti felvonulás - szeptember; Október 23-i megemlékezés; Karácsonyi ünnepség 17

18 Pusztaszemes: Farsangi bál; borverseny május; Falunap augusztus; szüreti felvonulás szeptember; Nyugdíjas nap; Gyermeknap; játszóházak; Mikulás ünnepség; Szilveszteri bál Szántód: Farsangi programok február; Március 15.; Húsvéti játszóház; Költészet Napi program április; Majális május 1.; Pálóczi megemlékezés május 11.; Gyermeknap május vége; Szentivánéji program; Szt. Kristóf napja július 25.; Augusztus 20.; Falunap szeptember első hétvégéje; Október 23.; Idősek napja; Adventi programok december, Szilveszteri program december 31. Szólád: Doni megemlékezés január; Farsangi programok - február; Március 15.; Húsvéti Fesztivál; Ketyeró Fesztivál április utolsó szombatja; Anyák Napi program; Búcsú május harmadik hétvégéje; Szt. László Napok június vége; évtől tervezett rendezvény: Kistérségi Fesztivál július utolsó hétvégéje; Löszpincesori Bor és Balatoni Lovasfesztivál augusztus második hétvégéje; Szüreti Fesztivál szeptember közepe; Nyugdíjas Nap - november; Adventi készülődés december Teleki: Március 15.; Majális május 1.; Gyermeknap május vége; Borverseny május-június; Falunap augusztus első hétvégéje; Október 23.; Márton napi új bor ünnep november; Adventi ünnepkör - december Megállapítható, hogy a legtöbb program az ünnepekhez (farsang, nemzeti ünnepek, anyák napja, gyereknap, adventi, karácsonyi ünnepkör), illetve a szabadtéri rendezvények, fesztiválok, a települési falunapokhoz, évfordulókhoz kapcsolódnak. A települések ünnepnapjain helyi és nagyobb részben kistérségi csoportok lépnek fel. A Balaton-parti településeken hagyományosan kialakult nagyrendezvények, fesztiválok, hangversenyek és kiállítások várják a bel- és külföldi vendégeket, a kistérségben élőket. Egyre fontosabb a kulturális terület szerepe a kulturális turizmus fellendítésében. II./6. Jelenlegi finanszírozás A szaktörvényi szabályozás értelmében a közművelődési feladatellátás önkormányzati kötelezettség, így annak minősége, tartalma egyaránt magán viseli a magyarországi önkormányzatiság minden jellemzőjét. A kistérségben közművelődési intézmények működését nagyobb részben az önkormányzati költségvetésből biztosítják, az intézmények saját bevételei mellett. A saját bevételi lehetőség elég alacsony. Legjellemzőbb a vásárok utáni bérleti bevétel. Közművelődés területén az állami normatív támogatás a feladatellátáshoz igen alacsony. A kistérségi szolgáltató könyvtárak településenkénti normatív támogatása jelentősebb működtetési és fejlesztési lehetőséget biztosít. A feladatellátáshoz az intézmények, önkormányzatok pályázati támogatásokat vesznek igénybe. Ezek közül jelentősebb az 18

19 érdekeltségnövelő támogatás igénylése, valamint az idegenforgalmi időszakhoz kötődő rendezvénytámogatások. Még elenyészőnek mondható a szponzori támogatás, legtöbb esetben a rendezvényekhez kötőtő kedvezményes szállás, illetve étkezés biztosításával támogatják a programokat. A kistérségben nagyobb vállalkozás nem működik. A rendezvények sikeres lebonyolítását a településeken meglévő összefogás biztosítja, ahol az önkormányzatok a civil szervezetek és vállalkozások együttműködnek egy-egy falunap megszervezésében. II./7. Testvérvárosi kapcsolatok a kistérségben Balatonföldvár: Gaienhofen, Németország: családi és kulturális kapcsolat. St. Georges de Didonne, Franciaország: családi és kulturális kapcsolat. Steckborn, Svájc: családi és kulturális kapcsolat. Ylöyervi, Finnország: önkormányzati kapcsolat. Zetelaka, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. Dunaföldvár, Tiszaföldvár, Pusztaföldvár, Bácsföldvár (Szerbia, Vajdaság) Balatonőszöd: Gimesfelsőlok, Románia (Erdély) Balatonszárszó: Gyergyófalu, Románia (Erdély): családi kapcsolatok. Balatonszemes: Schönbrunn, Németország: idegenforgalmi, családi, iskolai kapcsolatok. Kőröshegy: Sóvárad, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. Kötcse: Weichersbach, Németország: kulturális kapcsolat. Szántód: Barcs, Tihany Szólád: Lapanov, Lengyelország Korond-Fenyőkút, Románia (Erdély): családi és kulturális kapcsolat. II./8. Az Európai Unió kulturális politikája Az európai integráció történetének, a kilencvenes évek előtt aláírt alapszerződései nem említik a kulturális együttműködés területét. A kultúra közösségi politikaként 1992-ig nem jelent meg az alapdokumentumokban. Az 1992-es Maastrcihti Szerződés fogalmazott meg elsőként a közösséggel szemben támasztott elvárásokat a kulturális együttműködés területén. Ma is ez jelenti az Unió kulturális politikájának alapját, ezen a későbbi szerződések csak 19

20 kis mértékben változtattak. A szerződés két olyan alapelvet tartalmaz, amelyek elsődlegesen jellemzik a közösség viszonyát a kulturális ügyekben: A kultúra vonatkozásában az Európai Unió nem törekszik arra, hogy előíró magatartást tanúsítson, a hangsúly a kultúra támogatásán, a kulturális tevékenység ösztönzésén van. A döntés joga a tagállamok kezében, nemzeti szinten marad. A másik fontos elv, amelynek maradéktalanul kell érvényesülnie az uniós kulturális politika területén a szubszidiaritás elve. Az Európai Alkotmány alapvetően nem változtatott ezen a hozzáálláson, így az Unió szerepét az ösztönző intézkedések meghozatalában maximálja, alapvetően tehát továbbra is a tagállamok szintjén hagyva a kultúrát érintő döntéseket. Az Európai Unió jelenleg a Kultúra keretprogram révén nyújt ösztönző támogatást a területnek. A program középpontjában három nagy célkitűzés áll: - A kulturális szektorban dolgozók nemzetközi mobilitásának elősegítése. - A műalkotások és kulturális javak nemzetközi áramlásának ösztönzése. - A kultúraközi párbeszéd ösztönzése a tagállamok között. A fenti célokat három fejezetben meghirdetett programok támogatása révén kívánja elérni: - Kulturális együttműködések támogatása. - Európai jelentőségű és méretű kulturális szervezetek támogatása. - Tanulmányok készítésének, valamint a kulturális együttműködéssel kapcsolatos információk gyűjtésének és terjesztésének támogatása. Az Európai Bizottság a 2008-as évet a Kultúrák közötti Párbeszéd évének nyilvánította. Ennek köszönhetően a kultúra, az oktatás, az ifjúság, a sport és az állampolgárok tájékoztatása területén, számos programot hozta létre, pályázatot hirdettek meg. II./9. Közművelődés irányítása - A kulturális életet szabályozó hazai törvényi háttér LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: A törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzatok kötelező feladata közösségi tér biztosítása, illetve a kulturális, sport- stb. tevékenységek támogatása. A feladat ellátásának módját és mértékét azonban a helyi igények, és az anyagi lehetőségek függvényében saját hatáskörbe utalja évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről: 20

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között 1 Kiépült intézményhálózat a kistérségben Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között Erős művelődési intézményhálózat Pakson, a kistérségi központban (művelődési központ,

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzata 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének

NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 /2004. (VII. 1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete. a községi közművelődési feladatok ellátásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete. a községi közművelődési feladatok ellátásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a községi közművelődési feladatok ellátásáról Kőröshegy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az NMI Művelődési

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai

A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai A regionális KÖZKINCS Bizottságok 157 A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 2004-ben kidolgozta a Közkincs-programot.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben