Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság"

Átírás

1 Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság nevében kezdjük és fejezzük be imáinkat, a Szentháromság nevében lettünk megkeresztelve, és általában az imánk iránya ez: az Atyához a Fiú által a Szentlélekben. De vajon közel van hozzánk a Szentháromság titka? Mit mond ez a szó, ez a fogalom nekünk? Amikor ezt a szót kiejtjük, valami nagyon elvontra, megfoghatatlanra, sőt fölfoghatatlanra gondolunk. A Szentháromság egy hittitok, amit persze hiszünk, mint jó keresztények, de úgy gondoljuk, hogy bocsánat nem sok közünk van hozzá. Ez a teológusokra, hittudósokra tartozik. Ők boncolgassák csak ha tudják. Én is már néhány éve pap voltam, amikor ez a titok közel került hozzám. Nem azt mondom, hogy az értelmemmel megértettem, hiszen Isten fölötte van a mi értelmi képességeinknek, értelmi erőfeszítéseinknek és kategóriáinknak is, hanem hogy közelebb került hozzám. Azt értettem meg, hogy ez a hivatásom, hogy e törvény szerint éljek. Mert Jézus így élt. Az Atyával és a Lélekkel szoros kapcsolatban, tökéletes közösségben, teljes egységben. Jézus az Atyától jött, az Atya akaratát tette, az Atya szavait mondta el. A Lélek szállt rá a keresztelkedésekor, a Lélek vezette a pusztába, a Lélek által adta áldozatul magát a kereszten. A föltámadás eseményében is ott van mind a három isteni személy. A Szentírás leírja, hogy Jézus föltámadt (mondhatnánk ez az Ő tette), mert ő Isten, de ugyanakkor az Atya támasztotta föl, máshol pedig azt olvassuk, hogy Jézus a szentség Lelke szerint a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. (Róm 1,4) Jézus nemcsak azért jött, hogy a bűnt eltörölje, hanem a bűnnek a következményét. A megváltás, az üdvösség abban áll, hogy a Szentháromsággal életkapcsolatban vagyunk, és hogy ez a kapcsolat (a Szentháromsággal) átjárja, meghatározza az egymással való emberi kapcsolatainkat is. Jézus ezért az új (szentháromságos) életért adta igéjét. Ő mondja: Aki szeret engem, megtartja igémet. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni (Jn 4,23). Ezért adja önmagát, testét és vérét, istenségét és emberségét az Oltáriszentségben (Eucharisztiában), hogy általa benne éljünk a Szentháromságban, és egymással is az egy test közösségét éljük. Pál apostol írja: Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. (1Kor 10,17) És ezért küldi el a Szentlelket, aki titokzatosan és hatékonyan megvalósítja az Atyával és a Fiúval (a teljes Szentháromsággal) való egységünket, és minket, hívőket is tökéletesen eggyé forraszt. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által. Isten, a Szentháromság valóban fölfoghatatlan, mint ahogy a tengert szemünkkel nem tudjuk átlátni, de a tengerbe be tudunk lépni. A Szentháromság titka meghívás! Meghívás arra, hogy éljük az isteni életet, ami az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti tökéletes kölcsönös szeretet és egység. Erre lettünk teremtve. Ha így élünk, akkor valósítjuk meg személy mivoltunkat és istenképiségünket. Nem bonyolult. Elég élni az új parancsot. Az erről szól. Onnan származik (a Szentháromságból), és oda visz be. Amint engem szeretett az Atya (a Szentháromságban), úgy szerettelek én is titeket. (...) Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. (Jn 15,9.12) Imre atya

2 Egyház a világban Férfi és Nô Nô és Férfi Egyházmegyei családi nap, Kétsoprony, április 10. Plébániánk néhány családja gyermekeivel együtt részt tudott venni a Békéscsaba közelében fekvő Kétsopronyban megtartott tavaszi egyházmegyei családnapon. A négy gyermekkel megáldott Nagy családból Gábor, az édesapa írta le benyomásait, élményeit a találkozó kapcsán. 2 Mindennapi életünk élhetővé tételéhez évente legalább két-három alkalommal erdei pihenőre, kapaszkodóra, egy-egy mérföldkőre (kinek hogyan tetszik) van szükség. Részben hogy megpihenjünk erőt gyűjtsünk, részben hogy visszatekintsünk, illetve hogy átgondoljuk, hogyan tovább. Különösen elkel egy-egy ilyen stáció, ha szinte folyamatosan kaptatón vezet utunk. Mostanság talán valamennyiünknek: fiataloknak, házasoknak, sokgyermekeseknek eléggé kaptatóval teli az életünk. Hátrahagyva mégis a napi gazdasági és társadalmi-politikai gondokat, elindultunk az előre megtervezett pihenőhelyre, a kétsopronyi családi napra. Annál is inkább előlegeztem meg ezt egy jó napnak, mivel pár héttel korábban Csányiné Fejes Tekla barátunk egyházmegyei családpasztorációs referens meghívójában az általam már hangfelvételekről jól ismert Pál Ferenc atya (az ő szóhasználatával egyszerűen, kisbetűvel: pálferi ) előadását adta hírül. Számomra és talán feleségem nevében is nyilatkozhatom életmentő volt ez a férfi és nő különbözőségeiről szóló előadás az egész nappal együtt, amely körülvette: a házigazdák mindenre kiterjedő figyelme és gondoskodása, a misén a család értékeit és a nagycsaládosok nélkülözhetetlen szerepét hangsúlyozó atya logikus és időszerű gondolatai, az agapé, tehát az egész találkozó, minden részletével együtt. Pál Ferenc előadásának rövid öszszegzése talán ez lehetne: Mielőtt a nehéz mindennapokban házastársunknak ugranánk, és ízzé-porrá szednénk szét egymást gyermekeink szeme láttára egy vissza nem tekert fogrémes tubus, egy vissza nem hajtott WC-ülőke, egy percenként csatornát váltó tévézős este vagy ki nem beszélt probléma miatt, próbáljuk inkább tudatosítani a férfi és női különbözőségeket, tízezer év genetikai kódjait, vagyis próbáljuk megérteni egymás működését! Az előadás reakciói, hatásai nálunk a mai napig érezhetők: így feleségem, Angi már nem ideges, ha néha-néha leülök a tv elé, és négy-hat csatornát nézek egyszerre, én pedig tudom, hogyha hazajön a munkából, körülbelül szó még kimondatlanul maradt benne, így végighallgatom a legapróbb részletekig. Engem pedig már nem idegesít az, hogy míg ő három-négy dologgal tud foglalkozni párhuzamosan (legkisebb gyermekünk esti etetése közben pontosan megmondja, mi hol található a saját szekrényemben, és ugyanekkor még nagyobb gyermekünket is képes instrukciókkal ellátni másnapi felszerelését illetően), addig én egyetlen bevásárlási listát is elbaltázok, pedig le is van írva. Mindazoknak, akik e rövidke beszámolónál többet szeretnének megtudni a férfi és nő vagy az ember működéséről, kereszténységről, hitről, közösségről, gyermeknevelésről, bátran javaslom a internetes oldalt, ahol 10 év előadásának hanganyaga is megtalálható és letölthető. Hallgassátok meg valamennyit! Nagy Gábor Fotók: Csányi Sándor

3 Ittléte alatt sokat fáradozott a templom felújításán a lecsökkent számú hívek támogatásával. Tíz megrongált színes ablakot javíttatott ki, hármat pedig újonnan készíttetett el (Molnár Antal üvegfestő iparművész munkái, 1962.). Védőrácsot tetetett a templom ablakaira. Az orgonát elektromos működésűre alakíttatta át ben újrafesttette a templombelsőt (Nagy István grafikus restaurátor munkája). Arc-élek Egyházközségünk 3. papja: László János ( ) Karácsonyi Guidó ( ) és Ugi Géza ( ) lelkipásztori szolgálata után az akkor 70 éves László János atyát, püspöki tanácsost nevezték ki Újszegedre plébánosnak ben a 30 éven keresztül nagy népszerűségnek (Mária-napok, körmenetek) örvendő, a város egyik kiemelt hitéleti központjának számító lourdes-i barlangot a városi hatóság lebonttatta. A barlang díszéül szolgáló márvány Mária-szobrot (Tápai Antal alkotása) a szomorú események következtében a templombelsőben helyezték el. A plébános a közösséget szolgáló nyolc éve alatt a híveket szinte név szerint ismerte, otthonukban kereste fel őket, támogatta az öregeket, elesetteket ban súlyos betegségben hirtelen elhunyt, de előtte nem sokkal még aznapi miseáldozatát be tudta mutatni. Örömmel fogadjuk templomunk korábbi plébánosaival kapcsolatos élményeiket, emlékeiket! (a szerkesztők) Vianney Szent János a papok védőszentje Lyon mellett született 1786-ban. Sok nehézséget kellett leküzdenie, míg 1815-ben pappá szentelhették, és későbbi élete is tele volt megpróbáltatással; Isten kegyelme azonban hatásosan működött benne. Mint plébános Ars falucskában a rábízott plébániát csodálatra méltó módon kormányozta, és vitte előbbre prédikációival, önmegtagadásával, imádságával és szeretetével. Nagyra értékelték őt mint gyóntatót, lelkivezetőt. A hívek mindenfelől több tízezres tömegben sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták augusztus 4-én halt meg Arsban. XI. Pius pápa 1925-ben szentté avatta, 1929-ben a plébánosok patrónusává nyílvánította; XVI. Benedek pápa pedig tiszteletét általánosabbá téve a papok védőszentje elnevezést vezette be. Részlet a hitoktatásából: Az embernek az a hivatása és feladata, hogy imádkozzék és szeressen. Ha imádkoztok és szerettek, íme, ez az ember boldogsága itt a földön. Az imádság nem más, mint egyesülés Istennel. Ha valakinek a szíve tiszta és Istennel egybefonódott, valamiféle gyönyörűség és kedvesség tölti el, és ez megittasítja, és csodálatos fénnyel veszi körül. Ebben a bensőséges egyesülésben olyan lesz Isten és a lélek, mint két egybeolvadt gyertya, amelyet különválasztani már senki sem képes. Felségesen szép dolog Istennek ez az egybefonódása parányi teremtményével; olyan boldogság ez, amelyet fel sem lehet fogni! Mi méltatlanok lettünk arra, hogy imádkozzunk, de végtelen jóságában Isten megengedte nekünk, hogy beszélgessünk vele. Imádkozásunk tehát Istennek tetsző kedves áldozat. Fiacskáim, a ti szívetek kicsi, de az imádság majd kitágítja, és képessé teszi arra, hogy szeresse Istent. Az imádkozás azt eredményezi, hogy már előre megízleljük a mennyországot, hogy a mennyországból is eljusson már valami hozzánk. Soha sincs imádság az édes vigasz utóíze nélkül. Vannak olyanok is, akik egészen belemerülnek az imádságba, mint a hal a hullámokba, azért, mert egészen átadták magukat a jó Istennek. Nincs semmi megosztottság a szívükben. Ó, mennyire szeretem ezeket a nemes lelkeket! Assisi Szent Ferenc és Szent Koletta látták is Urunkat, és társalogtak vele olyan módon, mint ahogyan mi beszélgetünk egymással. S ezzel szemben, mi hányszor eljövünk a templomba, és nem tudjuk, hogy mit is tegyünk itt, vagy mit is kérjünk! Ámde valahányszor valamelyik embertársunkhoz elmegyünk, nagyon is jól tudjuk azt, hogy milyen ügyben mentünk oda Gyakran gondolok arra, hogy midőn imádkozni jövünk az Úr elé, teljesülne is minden kívánságunk, ha valóban élő hittel és igazán tiszta szívvel kérnénk azt. Imre atya 3

4 Kalendárium Május mint Mária hónapja Lorettói litánia A lorettói litánia a mai formájában a XVI. században tűnt fel először, de már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert lorettói litánia az olaszországi Loreto városának bazilikájában lévő Szent Házból származik, ahol 1575-től (mások szerint már 1400-tól) minden szombaton elénekelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt, és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. VII. Orbán pápa l691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különböző templomokban készült Mária-litániákat, és egyetemes használatra a lorettói litániát rendelte el. XII. Leó pápa ezt l886-ban megújította. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentőségét. Csak az úgynevezett máriás évszázadban ( ) alakult ki az a szokás, hogy a május hónapot különleges módon is a Szűzanyának szenteljük, mégpedig a lorettói litánia naponkénti végzése által. A legszebb hónapban sajátos hangulata van a Máriát köszöntő májusi litániáknak. Alapformájában 13 megszólítás (invokáció) Isten szűz anyjára vonatkozik, 5 az erények hordozójára, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriára, 5 az oltalmazóra, 12 pedig a királynőhöz fordul: könyörögj érettünk! Mivel ez az ima élő valóság, újabb és újabb invokációi születtek és születnek. Angelus Mária, májusi esték Asszonya, mennyei fény, Míg örök éjbe sietnék, Megtérek szívedhez én. Megtérek, méla eretnek, Tékozló, árva fiú, Látom e földi tereknek Minden szerelme hiú. Mert csak te vagy a rózsa, Ki itt örökre virul, Álmok dávidi tornya, Mely porba sohase hull! Te vagy a csillag egünkön, Mely ezer éve borús, Mária, te vagy a pünkösd Pálmája, dicskoszorús! Juhász Gyula 4 Szentséges Szűz Mária Istennek szent anyja Szüzeknek szent Szüze Krisztusnak szent anyja Egyházunknak anyja Isteni kegyelem anyja Tisztaságos anya Szeplőtelen Szűzanya Sérelem nélkül való anya Szűz virág szent anya Szeretetre méltó anya Csodálatos anya Jó tanács anyja Teremtőnk szent anyja Üdvözítőnk anyja Nagyokosságú Szűz Dicsérendő szent Szűz Nagyhatalmú szent Szűz Kegyes és irgalmas Szűz Hűséggel teljes Szűz Igazság tükre Bölcsesség széke Örömünk oka Lelki edény Tiszteletes edény Ájtatosságnak jeles edénye Titkos értelmű rózsa Az újszegedi lourdes-i barlang ( ) Dávid király tornya Elefántcsont torony Mária aranyház Frigynek szent szekrénye Mennyország ajtaja Hajnali szép csillag Betegek gyógyítója Bűnösök menedéke Szomorúak vigasztalója Keresztények segítsége Magyarország oltalmazója Angyalok királynéja Pátriárkák királynéja Próféták királynéja Apostolok királynéja Mártírok királynéja Hitvallók királynéja Szüzek királynéja Mindenszentek királynéja Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné Mennybe fölvett királyné Szentolvasó királynéja Családok királynéja Béke királynéja Magyarok Nagyasszonya!

5 Kalendárium Május a zene hónapja Egyházzene 2010 Az egyházzene hónapjában, májusban két ragyogó hangversenyre került sor a Szent Erzsébet-templomban: 11-én, kedden, valamint 15-én, szombaton az esti mise és litánia után. A keddi koncerten dr. Csanádi László orgonaművész és a SZTE Zeneművészeti Kar Gregorián együttesének hangversenyét hallhattuk Szudi Mária karnagy vezetésével. Remek, színes és igényes programot állítottak össze meghívott művészeink. Csanádi László vállalta a koncert oroszlánrészét, a Gregorián kórus kétszer lépett színre. Az orgonamuzsika az üde, örömteli, lendületes Vivaldi zenén át eljutott Bach toccata és fúgáin keresztül Boelmann gyönyörű Ima és toccata c. művéig, amelynek imadallama a Miasszonyunkhoz, Máriához szól. Csanádi László mesteri, művészi hangszerkezelésével, különleges színkombinációival, virtuóz játékával teljesen elragadtatta hallgatóságát. A Gregorián kórus elsőként Szent Istvánról és Szent Imréről szóló énekeket, allelujákat adott elő gyönyörű, egységes hangzással, majd a középkori Dániel-játékokból énekeltek négy részletet. A Dániel-játék Beauvais városához kötődik, a játékok első sorai büszkén hirdetik is ezt: E Dániel játékot Beauvais város ifjúsága szerzette Krisztus dicsőségére. Liturgikus játék, amely elsősorban az iskolai ifjúság, valamint a hívek nevelésére íródott erkölcsi, hitbeli, kulturális célzattal. Szűnni nem akaró, lelkes tapssal köszöntötte a hallgatóság a nagy élményt adó művészeket. Akik hallhatták ezt a gyönyörű hangversenyt, gazdag lelki táplálékkal térhettek haza. A másik alkalommal, azaz 15-én Simon Tamás egyházkarnagy, orgonista és Bánhegyi László trombitaművész nagyszerű programmal öszszeállított kiváló előadását élvezhette az érdeklődő közönség. Bánhegyi László a barokk kor kedvelt hangszerén, az úgynevezett Bach-trombitán szólaltatta meg a Purcell és Bach műveket. A barokk kor híres, nagy zeneszerzői előszeretettel írtak olyan magas hangokat műveikben, amelyeket ezzel a piccolo trombitával lehetett előadni. E ragyogó, fényes hangú kis hangszernek a templomi akusztika kedvez igazán, ott szárnyalnak hangjai a legszebben. Bánhegyi László kitűnően játszik e kis trombitán, játéka igazi kuriózum volt Szegeden az egyházzenei koncertek között. Simon Tamás, Leányfalusi Vilmos kalocsai pap-orgonista egykori tanítványa mindig lenyűgözi hallgatóságát játékával, improvizációival, ahogyan tette ezt ezen a koncerten is. Különösen nagy élményt nyújtott Arcadelt Liszt: Ave Maria c. műve, amelynek kezdetén és végén az Angyali üdvözlet misztikus zenei képe tárult elénk. Ez a Máriához szóló muzsika, valamint az ezt követő, népszerű Bach Gounod: Ave Maria, a Boldogságos Szűz Mária mint égi édesanya, valamint a földi édesanyák tiszteletére került a koncert programjába. Örömmel hallgattuk Simon Tamás 2005-ben komponált SZ-E-G- E-D c. orgonaművét. A városunk neve zenei hangokból áll, ezt dolgozta fel Tamás kitűnően, beleszőve egy kis népies dallamot, valamint a középkori ferences testvérek zsoltározásának imitációjára is kaptunk utalást. A hangversenyt remek improvizáció zárta a Boldogasszony Anyánk kezdetű népénekünk dallamára. Simon Tamás improvizált, Bánhegyi László játszotta a népéneket trombitán. Extatikus hangulatot varázsoltak játékukkal. Egy ráadás darabbal köszönték meg a lelkendező közönség vastapsát. Hálás köszönet mind a két hangverseny művészeinek, Isten áldja őket! 5 Lucz Ilona

6 Liturgia A liturgia nyelve Az előző számban elkezdett cikkünket folytatjuk. 6 Összetett kezek Szolgálatra való készséget, öszszeszedettséget fejeznek ki. Jelzik, hogy egy nagyobb és erősebb szeretetben bízunk, mint a mienk. Elismerjük, hogy ez a szeretetforrás Istenünk, aki nélkül nem tudunk élni, és minden odaadásunkkal Hozzá fordulunk. Tenyerünket összetesszük, az ujjak felfelé néznek: az így összetett kezek azt jelképezik, hogy imádságunk felszáll Istenhez. Amikor a Szűzanya megjelenik valahol, kezeit ő is imára kulcsolva tartja, ezzel is Istenre mutat. Kézfogás Megbocsátást, barátságot, egységet jelez. A szentmisében a szentáldozás előtt fogunk kezet egymással, amikor a pap ezt mondja: Köszöntsétek egymást a béke jelével! Jobb kezünket nyújtjuk kézfogásra, padszomszédunk szemébe nézünk, és e szavakkal köszöntjük egymást: Béke veled! Ülés A szentmisében az ülés nem pihenést jelent, hanem azt, hogy sehová sem sietünk, van időnk Jézusra. A meghallgatás iránti készségünket fejezi ki. Azt, hogy befogadjuk, amit hallunk, és akarunk rajta gondolkodni, elmélkedni, illetve tanulni belőle. Mikor van ennek a benső magatartásnak a megfelelő ideje? Az olvasmányok és az azokat követő ének alatt. Ilyenkor arról hallunk, azon elmélkedünk, hogy mit jelent Isten népe tagjának lenni, az Egyház tagjának lenni; hogyan kell eszerint gondolkodnunk, cselekednünk. A homília alatt, mert a homília célja az olvasmányok magyarázata. Az adományok elkészítése alatt, miközben saját életünket adjuk át az Atyának Jézussal együtt. Áldozás után, amikor Jézust már magunkhoz vettük, imádjuk Őt, és vele beszélgetünk. Állás A felállás sok mindent fejezhet ki. Ha ezt tesszük, azzal mindig van valamilyen szándékunk, célunk. Az állás kifejezi: A tiszteletet. Akkor állunk föl, ha magasabb rangú személy jelenlétében vagyunk. Felállásunkkal elismerjük, hogy valaki nagyobb, fontosabb, mint mi. Őskeresztény testvéreink az egész szentmisét állva ünnepelték. A készségünket a figyelemre, arra, hogy a másik szavát komolyan vesszük, tiszteletben tartjuk; azt akarjuk, hogy minden aszerint történjen. Éberek vagyunk, és készen állunk a szolgálatra. Engedelmességünket, hogy nemcsak elismerjük a másik magasabb rangját, hanem elfogadjuk irányítását is, és aszerint élünk. Az egységet, és azt, hogy mi mind egyenrangúak vagyunk egymással. Minden azonos testtartás végső soron a hívők közösségének összetartását és egységét is kifejezi. Közös ima és ének a szentmisén Nekünk, katolikus keresztényeknek a legtökéletesebb ima a szentmise, amit nem egyedül imádkozunk, hanem közösen. A résztvevő emberek gondolatai sokszínűek. Nehéz a szentmisét közösen átimádkozni, ha mindenki a saját gondolataival foglalkozik. Természetesen így is imádkozhatunk, de akkor nem egy az imánk, hanem sokféle. A szentmise szövege tökéletes, ami hiányzik belőle, az a mi részvételünk. Hogyan vehetünk részt? Úgy, hogy mi is figyelünk a szentmise szövegére, odatesszük szívünket, mi is együtt énekelünk a többiekkel. Az ének nemcsak egy szép gesztus az ünnepléskor, hanem az ünnep egyik lényeges része. Így jelentjük ki, hogy mi is hiszünk mindabban, amiben a körülöttünk lévő hívők is. Ez tehát a közös éneklés értelme. Számít-e, hogy valakinek nincs jó hangja? Nem! Istennek kedves mindenkinek a hangja. Fontos, hogy mindenki tehetsége szerint bekapcsolódjon. Akinek nem adatott meg a szép énekhang talentuma, az úgysem törekszik vezető éneklésre.

7 Bibliotéka Plébániai könyvajánló Elmúlt évi könyvbeszerzéseinkből ajánlunk néhány hasznos, érdekes olvasnivalót. Kézikönyvek Magyar katolikus lexikon (Szerk. Diós István, Viczián János). 14. kötet (Titel-Veszk) Bp.: Szt. István Társulat, Biblikus teológiai szótár (A magyar kiadás szerk.: Szabó Ferenc, Nagy Ferenc). Bp.: Szt. István Társulat, Giussani, Luigi: Lehet így élni? A keresztény lét szokatlan megközelítése A hit; A remény; A szeretet Bp.: Szt. István Társulat, részes beszélgetéssorozat hitünk alapjairól. 7 Egyháztörténeti lexikon (Szerk. Gárdonyi Máté, Tóth Tamás, Véghseő Tamás) kötet. Bp.: Jel Kiadó, 2006, Kránitz Mihály Szopkó Márk: Teológiai kulcsfogalmak szótára 2., jav. kiadás Bp.: Szt. István Társulat, Bibliai atlasz. A Biblia világának történeti térképei 3. kiadás Bp.: Magyar Bibliatársulat, Hitéleti kiadványok Martini, Carlo Maria Sporschill, Georg: A hit kockázata. Éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben Bp.: Kairosz Kiadó, Beszélgetőkönyv. A neves idős bíboros fiatalok kérdéseire válaszol őszintén, egyszerűen. Nyíri Tamás: Lelkünk démonai és angyalai 2., jav. kiadás Bp.: Egyházfórum Alapítvány, A kiváló XX. századi teológia- és filozófiaprofesszor egykori lelkigyakorlatos beszédeit tartalmazza a könyv. A lebilincselő előadások fejtegetései a világegyetemben működő jó néhány építő és romboló erőnek az emberi lélekben folyó harcát tárják fel (mint pl. az irigység démona nemeslelkűség an gyala, önhittség szerénység, dölyf önbecsülés, félelem reménység stb. között). Ráébresztve az olvasót a leküzdendő démonikus csapdákra, hogy Jézus programja szerint változtassuk meg gondolkodásunkat keresztény küldetésünk megvalósítása érdekében.

8 Plébániánk élete Elsőáldozóink hitvallása Negyedikes hittanosaink május 9-én először részesültek az Eucharisztia szentségében. 8 A kétéves előkészület ideje alatt Imre atya és a hitoktatók havonta találkoztak az elsőáldozók szüleivel lelki megbeszélésre. Az utolsó alkalommal spontán kifejezték vágyukat, hogy folytassák a közösségi életet, a rendszeres találkozást. Ma szülőnek lenni, eligazodni az eszmék és nézetek káoszában és hatékonyan nevelni, olyan nagy feladat, amit egyedül nem lehet teljesíteni. Szükség van a keresztény közösségre, arra a fényre, amit Jézus tud adni, aki a világ világossága. Ő pedig ott van, ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében (Mt 18,20). Ezért fontos, sőt nélkülözhetetlen a krisztusi közösség. Aki ezt megtapasztalta, az nem aggodalmak között neveli gyermekét, s mindig megtalálja, hogy legyen ideje a közösségre. Az ünnepélyes misén is elhangoztak az Oltáriszentséghez első ízben járuló gyermekek vallomásai, érzései, melyeket az ünnep előtti napon fogalmaztak meg: Holnaptól nekem is örök életem lesz. Hiszek az örök életben! Jézus rábízza magát a papra köszönjük papjainkat! Hiszem az Oltáriszentség isteni létét. Hálát adok, hogy követhetem Őt! Minden nap megmutatja, hogy mennyire szeret minket. Szemünkkel a kenyeret látjuk, de lelkünkkel Jézus Krisztust. Hiszem, hogy örök életem lesz az Oltáriszentség által. Jézus mindig itt van közöttünk. Hiszem, hogy Jézus teste és vére a bor és a kenyér, amit a misében kapunk. Veletek vagyok mindennap. Szeret minket, nekünk adja most is magát! Miután magukhoz vették az Oltáriszentséget, öröm és szeretet járta át a szívüket, már most teljesítették a jó feltételt: Örömöt vittek a világba, Jézus örömét! Ez megerősítette hitüket: Jézus itt van köztünk, ma is él, önmagát adta értünk, és szeret bennünket.

9 Plébániánk élete Bérmálkozóink vallomásai Május 22-én, pünkösd vigíliáján Kiss-Rigó László püspök atya 32 testvérünket részesített a bérmálás szentségében. Az ő lelkigyakorlatos megnyilatkozásaikból idézünk. Bérmálkozó fiataljaink hitvallása Hiszek az EGY, ÉLŐ, IGAZ Istenben, a mi Teremtőnkben. Hiszek a szeretetben. Hiszek a feltámadt Krisztusban. Hiszem, hogy elnyerem az üdvösséget. Hiszek a Szentlélekben, és kérem, hogy árasszon el minket kegyelmével. Hiszem és elfogadom Krisztus felém nyújtott kezét. Hiszem, hogy az Evangéliumban ott van a válasz az ember és a világ összes problémájára. Hiszem, hogy Jézus a Feltámadott és a Szeretet, a biztos pont életünkben, mivel mindig vigyáz ránk, és amikor hívjuk, mindig segítségünkre siet. Istenben hinni annyit jelent, hogy hiszünk az ő szeretetében, amely örök és végtelen, és hitünk akkor lesz igazi, ha viszonozzuk ezt a szeretetet. A hit ezt is jelenti: Vegyük észre, hogy másokban Krisztust szolgálhatjuk, és válaszoljunk az Úr hívására. Hiszek a Teremtőben, aki a hit ereje által építi és formálja a közös séget. Isten a szeretet forrása, ő ad értelmet az életnek. Jézus halála és feltámadása által szabadságot ajándékozott nekünk, és ma is itt van köztünk. Hiszek abban, hogy a nehéz idők is értünk vannak. A hit biztos támpont, aminek erejéből mindig újra lehet kezdeni. Hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Felnőtt bérmálkozónk ünnepi beszámolója Közel két teljes esztendő eltelt már, hogy elkezdtük a katekumen csoporttal a felkészülést a különböző szentségek felvételére (esetemben ez a keresztséget, az eucharisztiát és a bérmálást is jelentette, volt akinek csak az utóbbi kettőt). Az elején még nagyon távolinak tűnt a húsvéti és pünkösdi állomás, de mindenkiben megvolt az elszántság, az elhatározás, hogy mind testben, mind lélekben végigjárja az utat, amely a bérmáláshoz vezet. A heti csoporttalálkozások során ez az elszántság nemhogy lankadt volna, hanem inkább erősödött. Minden egyes összejövetel lelkierőt adott, és energiával töltött fel, ekkor érzékeltem igazán azt, hogy a közösségnek mekkora ereje lehet, hogy másoktól mennyi pozitívat kaphat az ember, és hogy közösen mennyivel könnyebb egy ilyen lelki útnak a megtétele. Mindez természetesen nem ment volna magától. Jutka néni és Erika nővér fáradhatatlan munkája és odafigyelése biztosította, hogy kis közösségünk egyre erősödjön, és mindenki megélje azt a lelki fejlődést, amely után felkészültnek érezhettük magunkat a bérmálkozásra. Ebben a szellemben érkeztünk el a bérmálkozás napjához. Egy ilyen ünnep mindenképpen jelentős alkalomnak mondható, de az esemény fényét nagyban növelte, hogy Pünkösd vigíliáján történt. Nincs is jobb alkalom a bérmálkozásra, mint a Pünkösd, hiszen ekkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, ugyanakkor a bérmálás során éppen a Szentlélek ajándékát kapja meg a bérmálkozó. Nagyon ünnepélyes, szép szertartásban lehetett részünk: Kiss-Rigó László püspök úr maga szolgáltatta ki a szentséget. A közösség gitáros-énekes együttese, valamint kórusa (szólóénekessel) gyönyörű zenei élményt nyújtott. A zsúfolásig megtelt Szent Erzsébet-templomban mindenki átélhette ezt a különleges pünkösdi hangulatot. Nekünk, bérmálkozóknak pedig valóban felejthetetlen volt a szertartás, egy lelki útnak a vége, és ugyanakkor egy másik útnak a kezdete a mindennapi életben a Szentlélek segítő kegyelmével megerősítve. Csörgő Bálint Fotók: Csányi Sándor 9

10 Csoportjaink Betekintés a baba-mama klub életébe A klub iskoláskorba lépett: lassan hétesztendős múltra tekint vissza. Kezdeti székhelye a régi plébánia földszinti kisszobája volt, több éve pedig már a Teréz-templom emeleti terme szolgál összejöveteleik színhelyéül. Szerda délelőttönként találkoznak az anyukák és kisgyermekeik. A foglalkozások házigazdája Kertész Orsolya háromgyermekes édesanya és Szabóné Magdika nyugdíjas óvodapedagógus. 10 Tavaly nyár elején kezdtem el járni a baba-mama klubba, amikor a kislányunk még a pocakomban volt. Aztán négy hónapos kora körül kapcsolódtunk be újra a találkozásokba. Szeretünk ide járni, mert így Niki hamar közösséghez szokik, látja, hogy mi mindent tudnak már a nagyobb gyerekek. A ringató -jellegű alkalmakon mondókák, énekek teszik még színesebbé a klub életét, ez minden hónapban egyszer van. Persze szoktunk még együtt énekelni ezenkívül is. A baba-mama klub nyitott mindenki felé, akinek kisgyermeke van, attól függetlenül, hogy már régóta az újszegedi templomi közösség tagja, vagy csak most ismerkedik vele. Vérné Végel Erzsébet (a 7 hónapos Niki anyukája) Én is a pocakomban kislányommal ismerkedtem meg a baba-mama klubbal, és azóta is biztos pont az életünkben a szerda délelőtt. Mi, anyukák többek között azért szeretünk ide járni, mert itt együtt örülhetünk a picik első gőgicsélésének, első mosolyának és első lépéseinek. Egymás bánatában is osztozunk, ilyenkor imával segítjük egymást. Tanácsokat és ötleteket kérhetünk egymástól a gyereknevelés bármely területével kapcsolatban, vagy például ruhákat adunk és kapunk kölcsön a gyerekeknek. Magdi néni, akiről talán mondhatjuk, hogy mindnyájunk nagymamája (persze nem a kora, hanem a bölcsessége és gondoskodása miatt), szinte minden alkalommal friss gyümölccsel vagy pogácsával ajándékoz meg minket, amit ezúton is nagyon köszönünk neki. Karácsony és Húsvét alkalmából az ovis miséken saját készítésű ajándékokkal örvendeztetjük meg a részt vevő gyermekeket. Minden májusban a Magyarok Nagyasszonya csoportot látogatjuk meg, és énekkel, kis ajándékkal lepjük meg őket. Ősszel a Missziós Bazárra is festettünk decoupage technikával mécsestartókat. Az ajándékokat szívvel-lélekkel készítjük, és akik kapják, azok is szívből örülnek neki. Így gyermekeink is látják, hogy nem elvesztegetett idő az, amit azok elkészítésével töltöttünk. Ez az önzetlen ajándékozás végigkíséri egész életünket, hiszen gyermekeinket is ajándékként kaptuk Istentől, aki ránk bízta őket, hogy gondoskodjunk róluk. Ezt a hatalmas ajándékot csak akkor tudjuk meghálálni, ha nagyon vigyázunk rájuk, és szeretetben szeretetre neveljük őket. A baba-mama klubban is erre törekszünk: itt már a bölcsőde és óvoda előtt megtanulhatják, hogy a kisebbekre vigyázni kell, hogy adják oda játékaikat a másik gyermeknek is, és hogy milyen jó is ajándékozni. A gyereknevelési tapasztalatok megbeszélése, ajándékok készítése mellett még elmaradhatatlan része a klubnak az éneklés, amikor mindig gyertyát teszünk ki középre, és a végén már alig várják a gyerekek, hogy elfújhassák azt. Ha éppen elfeledkeznénk róla, egy idő után hozza valamelyik gyermek a gyertyát és a terítőt, jelezvén, hogy ez nem maradhat el. Amikor a másfél éves kislányomnak azt mondom, hogy ma megyünk a baba-mama klubba, már fújja is el a képzeletbeli gyertyát, és mutatja a kezével a harangot, hiszen a templom épületében van a klub. Ő már szavak nélkül is ezekre a fontos dolgokra asszociál. Reméljük, hogy felcseperedvén gyermekeink is úgy fognak világítani a nagyvilágban, mint a gyertyaláng az éjszakában! Tábith Andrea (a 20 hónapos Bogi anyukája)

11 Tanúságtevó k gyermek születik, fiú adatik nekünk Isten újabb csodája én ezt a gyereket nem a pocakomban, hanem a szívemben hordtam ki. Gyermekkoromban én is, mint minden kislány, arról álmodoztam, hogy majd ha felnövök, férjhez megyek és anyuka leszek. Egy háromgyermekes család legifjabb tagjaként természetesnek tűnt számomra, hogy nagy családot szeretnék. Felnőtt koromban ez a vágy tovább erősödött bennem. Aztán megismertem férjemet, Robit, akiben a Jóistentől egy olyan ajándékot kaptam, aki szintén nyitott volt egy többgyermekes családra. A házasságkötésünk után így lelkesen, aztán később már egyre türelmetlenebbül vártuk az áldott állapot bekövetkeztét. A hónapok, aztán az évek pedig egyre csak teltek. Valahol hittük, hogy a Jóisten lenéz majd ránk, megáld bennünket is, de a várakozás hónapjai így sem voltak könnyűek. Sok könny és fájdalom között tapasztaltuk egyre több jelből, üzenetből, hogy Isten számunkra más utat gondolt el. Abban biztosak voltunk, hogy orvosilag csak az egyház által javasolt beavatkozásokat vállaljuk, tehát a lombikbébi programba nem szeretnénk belefolyni. Aztán a szervezetem a kivizsgáláshoz szükséges injekcióra olyan hevesen reagált, hogy hónapokra abba kellett hagyni a vizsgálatokat. Ezalatt az idő alatt jutottunk arra az elhatározásra, hogy ami nem megy, azt nem erőltetjük. Rábízzuk magunkat Isten akaratára, hiszen ha Ő akarja, akkor természetes úton is születhet kisbabánk. Ha pedig így nem lehet, annak akkor oka van. Úgy gondolom, Isten állított elém egy korlátot, amit én akadálynak láttam, ő pedig védelemnek állított fel. Talán védett attól, hogy olyan mértékben károsodjon a szervezetem, amit nem lehet már jóvátenni. Így jutottunk el az örökbefogadás gondolatához. Innentől kezdve módosultak Isten felé a kéréseink is: ha ez a mi utunk, akkor segítsen ezen az úton bennünket. Szembesülnünk kellett azzal, milyen sokan várakoznak kisbabára. Fájdalmas volt ugyanakkor hallani az abortuszról és csecsemőgyilkosságokról szóló híreket. Megváltozott a látásmódunk is, kinyíltunk az ebben a témában lévő hírek felé. Az örökbefogadáshoz szükséges tanfolyamon különböző emberi sorsokat ismerhettünk meg. Nyitottabbak lettünk mások problémái iránt. Ugyanakkor egyre nehezebb volt keresztény családi rendezvényekre elmenni, ahol hangsúlyozottabban kerültek elő a gyermekvállalásra, a minél több gyermek vállalására ösztönző előadások. Végül, mikor éppen azon a napon, amikor lelkileg, idegileg és fizikailag a legmélyebb ponton voltam, megcsörrent a telefon. Annak az alapítványnak a vezetője, ahol jelentkeztünk, felhívott bennünket, hogy született egy kisfiú, akiről lemond az anyukája. Innentől kezdve felgyorsultak az események. Nagyon izgatottak voltunk, de jó volt tudni, érezni, hogy a Jóisten velünk van. Teljesen rábíztuk magukat, és biztosak voltunk benne, hogy bármi lesz is, az az Ő akaratával történik. Március 2-án hozhattuk haza Ádámot. Azóta minden vele töltött napot ajándéknak és csodának élünk meg. Az elején persze nagyon nehéz volt átállni az édesanya szerepre, kikapcsolni a munkahelyi dolgokat. Az éjszakai felkelések és a nappali helytállás egy másfajta fizikai terhelést jelentettek, nagyon fáradt voltam. Emellett azonban csodálatos dolgokat élhettem, élhettünk át. Rengeteg erőt sugárzott felénk az ismerősöktől, barátoktól, a közösség tagjaitól kapott örömteli telefonok, jókívánságok sora, a szemekből áradó szeretet. A családcsoportom tagjaitól kapott komatálak nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is sokat adtak; mind a szeretet darabjai voltak. Isten mért, méghozzá túlcsorduló mértékkel! A tágabb környezetünk, akik nem tudták, mi zajlik a mi életünkben, először nem értették, hogy lett egyik napról a másikra kisbabánk. Például az egyik ismerős néni sem értette, hogy nem látta ő rajtam, hogy várandós vagyok. Hagytam egy ideig morfondírozni, majd a végén csak ennyit mondtam neki: tudja, néni, én ezt a gyereket nem a pocakomban, hanem a szívemben hordtam ki. Hálát adva Istennek köszönöm, köszön jük az értünk mondott sok imát! Siklósné Pechan Szilvia 11

12 Plébániánk élete Centenárium Szent Erzsébet-templom ( ) Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia pályázatot ír ki a ÉVES SZENT ERZSÉBET-TEMPLOM ÜNNEPÉRE Szent Erzsébet életszentsége saját korában és példájának hatása, aktualitása témakörben. Els sorban fogalmazás, esszé ill. rajz kategóriákban, de más m vészeti ágban (pl. szobrászat, zenem, vers stb.) is fogadunk pályamunkákat. Egymás tagjai vagytok Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. (1Kor 12,27) Sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak. (Róm 12,5) Fogalmazás, esszé korcsoportok: középiskolás (14-18 évesek) ifjúsági (18-28 évesek) Terjedelem: 18 éves korig 3-5 oldal (18 év felett: 3-10 oldal) Rajz korcsoportok: óvodás (3-6 évesek) alsós (7-10 évesek) fels s (11-14 évesek) A pályázati munkák leadását legkés bb október 1-re várjuk a Plébánián, ill. a címre. Díjazás: értékes könyvjutalmak, térítésmentes ifjúsági táborozás. A legjobb fogalmazásokat, esszéket honlapunkon és plébániai újságunkban is közzétesszük! A pályázatból a 28 év felettiek sincsenek kizárva, t lük is szívesen fogadunk pályamunkákat! Dr. Kiss Imre plébános Akár az iskolában, akár a hivatalban, akár a plébánián vagytok, ismerjétek fel: ha Krisztus tagjai vagytok, egymásnak is tagjai vagytok. Ez a legforradalmibb mondat, amit csak meg lehet fogalmazni: egymásnak tagjai vagytok. ( ) Ezért van, hogy Kalkuttai Teréz anya azt az embert, akit az utcán a csatornában lát meg koszosan, szennyesen, úgy karolja fel, mint Krisztus tagját, mint a saját tagját. Ennek a fölismerésnek láthatóvá kell válnia, mert ha mások nem látják, akkor nincs, nem igazi. Láthatóvá kell válnia, mert ez a Krisztusról való tanúságtétel, s ez a Krisztus iránti vágy első kifejeződése. Luigi Giussani

13 Plébániánk élete Közösségi nap a közösség ünnepe Hagyományos plébániai napunkat június 5-én tartottuk a Teréz-templomban, ahol jelen volt a közösségünk apraja-nagyja. Az alábbi képekkel emlékezünk vissza erre a szép együttlétre. 13 Fotók: Csányi Sándor

14 Anyakönyvi hírek 14 Krisztusban testvéreink, akik a közelmúltban költöztek át az Örök Életbe: Dr. Tóth Imréné Rozmanicz Klára Katalin Treplán Antal Özv. Mészáros Lászlóné Bálint Erzsébet Özv. Dr. Kertai Mihályné Faludi Johanna Margit Özv. Török Jánosné Fülöp Mária Mracskó István Bartos Ferencné Törköly Klára Özv. Szabó Árpádné Zalándi Márta Dr. Balogh Gézáné Gilly Zsuzsanna Özv. Papp Lászlóné Nagy Anna Özv. Bulla Tiborné Végvári Sarolta Kovács Béla Özv. Lehel Antalné Pontyik Ilona Özv. Gál Róbertné Bába Gizella Özv. Zsóri Jánosné Blidár Mária Makovics József Özv. Dr. Mikola Tiborné Kocsis Erzsébet Varga Sándor Özv. Nöszt Béláné Kozma Margit Özv. Balogh Ferenc Lajosné Kiss Mária Anna Lakó Lajos Bödő István Özv. Olasz Józsefné Horváth-Zsikó Ilona A keresztség felvétele által tagjai lettek Krisztus testének, az Egyháznak: Verdure Marc Brzozka Ágnes Marc Belovai Gábor Szemes Mariann Adél Nemes János Pál Kreuzer Erzsébet Zsuzsanna Csörgő Sándor Bata Zsuzsanna Bálint Nagy János Szegedi Erika Izabella Nagy János Szegedi Erika Bettina Nagy János Szegedi Erika Tímea Vér Attila Dr. Végel Erzsébet Nikolett Erzsébet Szabó Gábor Nánási Orsolya Lotti Manka Mura-Mészáros Zsolt Majlát Tünde Hunor Faragó Balázs Krecskay Éva Levente Balázs Vetró Nándor Váradi Márta Nándor Márkus Csaba Polyák Zsuzsanna Lilla Loth Péter Polyák Anita Rita Kata Rideg Zoltán Palotai Anita Kata Gulyás Csaba Bálint Ildikó Dániel Kurucz Péter Gombos Izabella Bíborka Gortva Gábor Gyöngyi Krisztina Dániel Gábor Horváth Szabolcs Vörös Vivienn Levente Battancs Szilveszter Szilasi Katalin Boglárka Majernik Károly Bugyi Zita Máté Alexi Bence Bartsch Eszter Benjámin János Földesi Árpád Alexi Gabriella Léna Siklós Róbert Pechan Szilvia Ádám Zentai Tamás Gulyás Szilvia Boglárka Pünkösd után Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye. Pünkösd előtt ígéretek zenéje. Pünkösd előtt esedezés, esengés. Pünkösd előtt halk hajnali derengés. Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása. Pünkösd előtt koldusszív tárulása. Csendesen várni várni, hinni, kérni! Aztán boldog pünkösd utánba érni! S pünkösd után szent égi erőt-vetten, pünkösd után Lélekkel telítetten. pünkösd után bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni! Házaspárjaink, akik kimondott igenjükkel kiszolgáltatták egymásnak a házasság szentségét: Dr. Szőri Milán Dorogházi Emma Tóth Zoltán Mészáros Bernadett Mihály Ádám György Paronai Ildikó Túrmezei Erzsébet

15 Gyerekoldal A keresztrejtvény megfejtése a középső függőleges, szürke oszlopban rejlik. Írd be a választ az alábbi kérdésekre a megfelelő helyre! Jó rejtvényfejtést! 1 1. Isteni erény 2. Minden hívő atyja 3. Melyik városba vonult be Jézus szamárháton? 4. Hányadik parancs védi a tiszta életet? 5. Sarkalatos erény 6. Egyik evangélista 7. A pápa az egyház.. feje 8. Ezen játszik a kántor 9. Jelentése: küldött 10. Jézus más szóval 11. Melyik kertben szenvedett Jézus, mikor vérrel verejtékezett? 12. Hány évesen keresztelkedett meg Jézus? 13. A szentmise központi része, lényege 14. Ez is bizonyítja, hogy Jézus feltámadt 15. A keresztségben Isten gyermekei, 12 egymásnak pedig. leszünk Amikor Jézus másodszor is eljön a földre, akkor lesz a 17. Jelentése: úrjövet A beküldendő megfejtés: Sok sikert kívánunk a rejtvény megfejtéséhez! A helyes megfejtés beküldői közül ezúttal is könyvjutalmat sorsolunk ki. A következő címre várjuk a válaszokat: Beküldési határidő július 30. A nyertest -ben értesítjük. 15 Színezö Év végi hálaadás Pünkösd

16 Állandó programok Szent Erzsébet-templomban Egész napos szentségimádás: a hónap 2. szerdáján (8.00 szentségkitétel, laudes; 8.30 ima a magyar nép lelki megújulásáért; rózsafüzér; vesperás) Szentségimádás: a hónap első csütörtökén Engesztelő imaóra: kéthetente pénteken Rózsafüzér Társulat közös imádsága: a hónap első vasárnapján Szent Mónika imacsoport: minden hónap 27. napján Rászorulók, hajléktalanok fogadóórája: csütörtök Teréz anya templomban Baba-mama klubfoglalkozás: minden szerdán Máriás Papi Mozgalom Fatimai engesztelő imaközösség: a hónap utolsó péntekén Kisgyermekes családok miséje: minden hónap 2. vasárnapján Rózsafüzér imádság: minden szombaton Szentségimádás: a hónap első péntekén Teréz anya templom nyitva tartása: péntek, szombat, vasárnap HAVI ÉLETIGÉK Június Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. (Mt 10,39) CSOPORTOK (szeptembertől júniusig a plébánián) Gimnazisták: péntek Szent Jeromos egyetemista csoport: hétfő Keddi egyetemista csoport: kedd Ifjú házascsoport: kéthetente vasárnap Családcsoport: péntek (páratlan héten) Újhajtás csoport (fiatal szülők 1): a hónap 2. vasárnapján Búzaszem csoport (hittanos szülők 2): a hónap 1. vasárnapján Baba-mama klub: szerda (Teréz anya templom) Katekumen csoport: kedd Szent Cecília énekkar: kedd Schola kezdők: péntek Schola haladók: péntek Karitász csoport: a hónap első hétfőjén Rózsafüzér Társulat: (a templomban) a hónap első vasárnapján Szent Mónika imacsoport: a hónap 27. napján Bibliakör: csütörtök Életige kör: a hónap 2. péntekén Magyarok Nagyasszonya idősek klubja: a hónap 1. és 3. szerdáján Július A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette. (Mt 13,45-46) MISEREND Szent Erzsébet-templomban Hétköznap: Vasárnap: 7.30, 9.30, Teréz anya templomban Kedd: 7.00, Péntek: Szombat: (vasárnap előesti mise) Vasárnap: TOVÁBBI programok Június 19. szombat papszentelés a Dómban 19. szombat Negyela Zoltán újmiséje 20. vasárnap 9.30 Te Deum évzáró hálaadó szentmise Július 04. vasárnap Egyházközségi zarándoklat Budapestre hétfő vasárnap kézműves napközis tábor az újszegedi elsőáldozó gyerekek részére 25. vasárnap 9.30 Berki József újmiséje Szeptember 12. vasárnap 9.30 Veni Sancte tanévnyitó szentmise Augusztus Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. (Lk 1,45) Szeptember Mondom neked, nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer. (Mt 18,22) Az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadványa az (Nemzeti Civil Alapprogram) fő támogatásával Megjelenik negyedévente 1000 példányban Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Kiss Imre Szerkesztők: Kószó Edit, Lázárné T. Beáta, Moser Erika Irodalmi szerkesztő: Dr. Nagymiklósi Erzsébet Műszaki szerkesztő: Siklós Róbert Nyomdai munkálatok: Tiszapress Nyomda Kft. Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia 6726 Szeged, Torontál tér 4. Telefon/fax: (62) Mobil: 20/ Weboldal: Irodai órák: hétfőtöl péntekig és Templomaink: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Székely sor 2. (Plébániatemplom) Kalkuttai Boldog Teréz anya templom Fő fasor 101. Az egyházközségben szolgáló atyák: Dr. Kiss Imre plébános, általános püspöki helynök Perlaki Flórián lelkész Az újság megjelentetéséhez anyagi támogatásokat elfogadunk! Írásaikat, véleményeiket az újság címére várjuk:

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben