Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság"

Átírás

1 Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság nevében kezdjük és fejezzük be imáinkat, a Szentháromság nevében lettünk megkeresztelve, és általában az imánk iránya ez: az Atyához a Fiú által a Szentlélekben. De vajon közel van hozzánk a Szentháromság titka? Mit mond ez a szó, ez a fogalom nekünk? Amikor ezt a szót kiejtjük, valami nagyon elvontra, megfoghatatlanra, sőt fölfoghatatlanra gondolunk. A Szentháromság egy hittitok, amit persze hiszünk, mint jó keresztények, de úgy gondoljuk, hogy bocsánat nem sok közünk van hozzá. Ez a teológusokra, hittudósokra tartozik. Ők boncolgassák csak ha tudják. Én is már néhány éve pap voltam, amikor ez a titok közel került hozzám. Nem azt mondom, hogy az értelmemmel megértettem, hiszen Isten fölötte van a mi értelmi képességeinknek, értelmi erőfeszítéseinknek és kategóriáinknak is, hanem hogy közelebb került hozzám. Azt értettem meg, hogy ez a hivatásom, hogy e törvény szerint éljek. Mert Jézus így élt. Az Atyával és a Lélekkel szoros kapcsolatban, tökéletes közösségben, teljes egységben. Jézus az Atyától jött, az Atya akaratát tette, az Atya szavait mondta el. A Lélek szállt rá a keresztelkedésekor, a Lélek vezette a pusztába, a Lélek által adta áldozatul magát a kereszten. A föltámadás eseményében is ott van mind a három isteni személy. A Szentírás leírja, hogy Jézus föltámadt (mondhatnánk ez az Ő tette), mert ő Isten, de ugyanakkor az Atya támasztotta föl, máshol pedig azt olvassuk, hogy Jézus a szentség Lelke szerint a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. (Róm 1,4) Jézus nemcsak azért jött, hogy a bűnt eltörölje, hanem a bűnnek a következményét. A megváltás, az üdvösség abban áll, hogy a Szentháromsággal életkapcsolatban vagyunk, és hogy ez a kapcsolat (a Szentháromsággal) átjárja, meghatározza az egymással való emberi kapcsolatainkat is. Jézus ezért az új (szentháromságos) életért adta igéjét. Ő mondja: Aki szeret engem, megtartja igémet. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni (Jn 4,23). Ezért adja önmagát, testét és vérét, istenségét és emberségét az Oltáriszentségben (Eucharisztiában), hogy általa benne éljünk a Szentháromságban, és egymással is az egy test közösségét éljük. Pál apostol írja: Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. (1Kor 10,17) És ezért küldi el a Szentlelket, aki titokzatosan és hatékonyan megvalósítja az Atyával és a Fiúval (a teljes Szentháromsággal) való egységünket, és minket, hívőket is tökéletesen eggyé forraszt. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által. Isten, a Szentháromság valóban fölfoghatatlan, mint ahogy a tengert szemünkkel nem tudjuk átlátni, de a tengerbe be tudunk lépni. A Szentháromság titka meghívás! Meghívás arra, hogy éljük az isteni életet, ami az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti tökéletes kölcsönös szeretet és egység. Erre lettünk teremtve. Ha így élünk, akkor valósítjuk meg személy mivoltunkat és istenképiségünket. Nem bonyolult. Elég élni az új parancsot. Az erről szól. Onnan származik (a Szentháromságból), és oda visz be. Amint engem szeretett az Atya (a Szentháromságban), úgy szerettelek én is titeket. (...) Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. (Jn 15,9.12) Imre atya

2 Egyház a világban Férfi és Nô Nô és Férfi Egyházmegyei családi nap, Kétsoprony, április 10. Plébániánk néhány családja gyermekeivel együtt részt tudott venni a Békéscsaba közelében fekvő Kétsopronyban megtartott tavaszi egyházmegyei családnapon. A négy gyermekkel megáldott Nagy családból Gábor, az édesapa írta le benyomásait, élményeit a találkozó kapcsán. 2 Mindennapi életünk élhetővé tételéhez évente legalább két-három alkalommal erdei pihenőre, kapaszkodóra, egy-egy mérföldkőre (kinek hogyan tetszik) van szükség. Részben hogy megpihenjünk erőt gyűjtsünk, részben hogy visszatekintsünk, illetve hogy átgondoljuk, hogyan tovább. Különösen elkel egy-egy ilyen stáció, ha szinte folyamatosan kaptatón vezet utunk. Mostanság talán valamennyiünknek: fiataloknak, házasoknak, sokgyermekeseknek eléggé kaptatóval teli az életünk. Hátrahagyva mégis a napi gazdasági és társadalmi-politikai gondokat, elindultunk az előre megtervezett pihenőhelyre, a kétsopronyi családi napra. Annál is inkább előlegeztem meg ezt egy jó napnak, mivel pár héttel korábban Csányiné Fejes Tekla barátunk egyházmegyei családpasztorációs referens meghívójában az általam már hangfelvételekről jól ismert Pál Ferenc atya (az ő szóhasználatával egyszerűen, kisbetűvel: pálferi ) előadását adta hírül. Számomra és talán feleségem nevében is nyilatkozhatom életmentő volt ez a férfi és nő különbözőségeiről szóló előadás az egész nappal együtt, amely körülvette: a házigazdák mindenre kiterjedő figyelme és gondoskodása, a misén a család értékeit és a nagycsaládosok nélkülözhetetlen szerepét hangsúlyozó atya logikus és időszerű gondolatai, az agapé, tehát az egész találkozó, minden részletével együtt. Pál Ferenc előadásának rövid öszszegzése talán ez lehetne: Mielőtt a nehéz mindennapokban házastársunknak ugranánk, és ízzé-porrá szednénk szét egymást gyermekeink szeme láttára egy vissza nem tekert fogrémes tubus, egy vissza nem hajtott WC-ülőke, egy percenként csatornát váltó tévézős este vagy ki nem beszélt probléma miatt, próbáljuk inkább tudatosítani a férfi és női különbözőségeket, tízezer év genetikai kódjait, vagyis próbáljuk megérteni egymás működését! Az előadás reakciói, hatásai nálunk a mai napig érezhetők: így feleségem, Angi már nem ideges, ha néha-néha leülök a tv elé, és négy-hat csatornát nézek egyszerre, én pedig tudom, hogyha hazajön a munkából, körülbelül szó még kimondatlanul maradt benne, így végighallgatom a legapróbb részletekig. Engem pedig már nem idegesít az, hogy míg ő három-négy dologgal tud foglalkozni párhuzamosan (legkisebb gyermekünk esti etetése közben pontosan megmondja, mi hol található a saját szekrényemben, és ugyanekkor még nagyobb gyermekünket is képes instrukciókkal ellátni másnapi felszerelését illetően), addig én egyetlen bevásárlási listát is elbaltázok, pedig le is van írva. Mindazoknak, akik e rövidke beszámolónál többet szeretnének megtudni a férfi és nő vagy az ember működéséről, kereszténységről, hitről, közösségről, gyermeknevelésről, bátran javaslom a internetes oldalt, ahol 10 év előadásának hanganyaga is megtalálható és letölthető. Hallgassátok meg valamennyit! Nagy Gábor Fotók: Csányi Sándor

3 Ittléte alatt sokat fáradozott a templom felújításán a lecsökkent számú hívek támogatásával. Tíz megrongált színes ablakot javíttatott ki, hármat pedig újonnan készíttetett el (Molnár Antal üvegfestő iparművész munkái, 1962.). Védőrácsot tetetett a templom ablakaira. Az orgonát elektromos működésűre alakíttatta át ben újrafesttette a templombelsőt (Nagy István grafikus restaurátor munkája). Arc-élek Egyházközségünk 3. papja: László János ( ) Karácsonyi Guidó ( ) és Ugi Géza ( ) lelkipásztori szolgálata után az akkor 70 éves László János atyát, püspöki tanácsost nevezték ki Újszegedre plébánosnak ben a 30 éven keresztül nagy népszerűségnek (Mária-napok, körmenetek) örvendő, a város egyik kiemelt hitéleti központjának számító lourdes-i barlangot a városi hatóság lebonttatta. A barlang díszéül szolgáló márvány Mária-szobrot (Tápai Antal alkotása) a szomorú események következtében a templombelsőben helyezték el. A plébános a közösséget szolgáló nyolc éve alatt a híveket szinte név szerint ismerte, otthonukban kereste fel őket, támogatta az öregeket, elesetteket ban súlyos betegségben hirtelen elhunyt, de előtte nem sokkal még aznapi miseáldozatát be tudta mutatni. Örömmel fogadjuk templomunk korábbi plébánosaival kapcsolatos élményeiket, emlékeiket! (a szerkesztők) Vianney Szent János a papok védőszentje Lyon mellett született 1786-ban. Sok nehézséget kellett leküzdenie, míg 1815-ben pappá szentelhették, és későbbi élete is tele volt megpróbáltatással; Isten kegyelme azonban hatásosan működött benne. Mint plébános Ars falucskában a rábízott plébániát csodálatra méltó módon kormányozta, és vitte előbbre prédikációival, önmegtagadásával, imádságával és szeretetével. Nagyra értékelték őt mint gyóntatót, lelkivezetőt. A hívek mindenfelől több tízezres tömegben sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták augusztus 4-én halt meg Arsban. XI. Pius pápa 1925-ben szentté avatta, 1929-ben a plébánosok patrónusává nyílvánította; XVI. Benedek pápa pedig tiszteletét általánosabbá téve a papok védőszentje elnevezést vezette be. Részlet a hitoktatásából: Az embernek az a hivatása és feladata, hogy imádkozzék és szeressen. Ha imádkoztok és szerettek, íme, ez az ember boldogsága itt a földön. Az imádság nem más, mint egyesülés Istennel. Ha valakinek a szíve tiszta és Istennel egybefonódott, valamiféle gyönyörűség és kedvesség tölti el, és ez megittasítja, és csodálatos fénnyel veszi körül. Ebben a bensőséges egyesülésben olyan lesz Isten és a lélek, mint két egybeolvadt gyertya, amelyet különválasztani már senki sem képes. Felségesen szép dolog Istennek ez az egybefonódása parányi teremtményével; olyan boldogság ez, amelyet fel sem lehet fogni! Mi méltatlanok lettünk arra, hogy imádkozzunk, de végtelen jóságában Isten megengedte nekünk, hogy beszélgessünk vele. Imádkozásunk tehát Istennek tetsző kedves áldozat. Fiacskáim, a ti szívetek kicsi, de az imádság majd kitágítja, és képessé teszi arra, hogy szeresse Istent. Az imádkozás azt eredményezi, hogy már előre megízleljük a mennyországot, hogy a mennyországból is eljusson már valami hozzánk. Soha sincs imádság az édes vigasz utóíze nélkül. Vannak olyanok is, akik egészen belemerülnek az imádságba, mint a hal a hullámokba, azért, mert egészen átadták magukat a jó Istennek. Nincs semmi megosztottság a szívükben. Ó, mennyire szeretem ezeket a nemes lelkeket! Assisi Szent Ferenc és Szent Koletta látták is Urunkat, és társalogtak vele olyan módon, mint ahogyan mi beszélgetünk egymással. S ezzel szemben, mi hányszor eljövünk a templomba, és nem tudjuk, hogy mit is tegyünk itt, vagy mit is kérjünk! Ámde valahányszor valamelyik embertársunkhoz elmegyünk, nagyon is jól tudjuk azt, hogy milyen ügyben mentünk oda Gyakran gondolok arra, hogy midőn imádkozni jövünk az Úr elé, teljesülne is minden kívánságunk, ha valóban élő hittel és igazán tiszta szívvel kérnénk azt. Imre atya 3

4 Kalendárium Május mint Mária hónapja Lorettói litánia A lorettói litánia a mai formájában a XVI. században tűnt fel először, de már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert lorettói litánia az olaszországi Loreto városának bazilikájában lévő Szent Házból származik, ahol 1575-től (mások szerint már 1400-tól) minden szombaton elénekelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt, és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. VII. Orbán pápa l691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különböző templomokban készült Mária-litániákat, és egyetemes használatra a lorettói litániát rendelte el. XII. Leó pápa ezt l886-ban megújította. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentőségét. Csak az úgynevezett máriás évszázadban ( ) alakult ki az a szokás, hogy a május hónapot különleges módon is a Szűzanyának szenteljük, mégpedig a lorettói litánia naponkénti végzése által. A legszebb hónapban sajátos hangulata van a Máriát köszöntő májusi litániáknak. Alapformájában 13 megszólítás (invokáció) Isten szűz anyjára vonatkozik, 5 az erények hordozójára, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriára, 5 az oltalmazóra, 12 pedig a királynőhöz fordul: könyörögj érettünk! Mivel ez az ima élő valóság, újabb és újabb invokációi születtek és születnek. Angelus Mária, májusi esték Asszonya, mennyei fény, Míg örök éjbe sietnék, Megtérek szívedhez én. Megtérek, méla eretnek, Tékozló, árva fiú, Látom e földi tereknek Minden szerelme hiú. Mert csak te vagy a rózsa, Ki itt örökre virul, Álmok dávidi tornya, Mely porba sohase hull! Te vagy a csillag egünkön, Mely ezer éve borús, Mária, te vagy a pünkösd Pálmája, dicskoszorús! Juhász Gyula 4 Szentséges Szűz Mária Istennek szent anyja Szüzeknek szent Szüze Krisztusnak szent anyja Egyházunknak anyja Isteni kegyelem anyja Tisztaságos anya Szeplőtelen Szűzanya Sérelem nélkül való anya Szűz virág szent anya Szeretetre méltó anya Csodálatos anya Jó tanács anyja Teremtőnk szent anyja Üdvözítőnk anyja Nagyokosságú Szűz Dicsérendő szent Szűz Nagyhatalmú szent Szűz Kegyes és irgalmas Szűz Hűséggel teljes Szűz Igazság tükre Bölcsesség széke Örömünk oka Lelki edény Tiszteletes edény Ájtatosságnak jeles edénye Titkos értelmű rózsa Az újszegedi lourdes-i barlang ( ) Dávid király tornya Elefántcsont torony Mária aranyház Frigynek szent szekrénye Mennyország ajtaja Hajnali szép csillag Betegek gyógyítója Bűnösök menedéke Szomorúak vigasztalója Keresztények segítsége Magyarország oltalmazója Angyalok királynéja Pátriárkák királynéja Próféták királynéja Apostolok királynéja Mártírok királynéja Hitvallók királynéja Szüzek királynéja Mindenszentek királynéja Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné Mennybe fölvett királyné Szentolvasó királynéja Családok királynéja Béke királynéja Magyarok Nagyasszonya!

5 Kalendárium Május a zene hónapja Egyházzene 2010 Az egyházzene hónapjában, májusban két ragyogó hangversenyre került sor a Szent Erzsébet-templomban: 11-én, kedden, valamint 15-én, szombaton az esti mise és litánia után. A keddi koncerten dr. Csanádi László orgonaművész és a SZTE Zeneművészeti Kar Gregorián együttesének hangversenyét hallhattuk Szudi Mária karnagy vezetésével. Remek, színes és igényes programot állítottak össze meghívott művészeink. Csanádi László vállalta a koncert oroszlánrészét, a Gregorián kórus kétszer lépett színre. Az orgonamuzsika az üde, örömteli, lendületes Vivaldi zenén át eljutott Bach toccata és fúgáin keresztül Boelmann gyönyörű Ima és toccata c. művéig, amelynek imadallama a Miasszonyunkhoz, Máriához szól. Csanádi László mesteri, művészi hangszerkezelésével, különleges színkombinációival, virtuóz játékával teljesen elragadtatta hallgatóságát. A Gregorián kórus elsőként Szent Istvánról és Szent Imréről szóló énekeket, allelujákat adott elő gyönyörű, egységes hangzással, majd a középkori Dániel-játékokból énekeltek négy részletet. A Dániel-játék Beauvais városához kötődik, a játékok első sorai büszkén hirdetik is ezt: E Dániel játékot Beauvais város ifjúsága szerzette Krisztus dicsőségére. Liturgikus játék, amely elsősorban az iskolai ifjúság, valamint a hívek nevelésére íródott erkölcsi, hitbeli, kulturális célzattal. Szűnni nem akaró, lelkes tapssal köszöntötte a hallgatóság a nagy élményt adó művészeket. Akik hallhatták ezt a gyönyörű hangversenyt, gazdag lelki táplálékkal térhettek haza. A másik alkalommal, azaz 15-én Simon Tamás egyházkarnagy, orgonista és Bánhegyi László trombitaművész nagyszerű programmal öszszeállított kiváló előadását élvezhette az érdeklődő közönség. Bánhegyi László a barokk kor kedvelt hangszerén, az úgynevezett Bach-trombitán szólaltatta meg a Purcell és Bach műveket. A barokk kor híres, nagy zeneszerzői előszeretettel írtak olyan magas hangokat műveikben, amelyeket ezzel a piccolo trombitával lehetett előadni. E ragyogó, fényes hangú kis hangszernek a templomi akusztika kedvez igazán, ott szárnyalnak hangjai a legszebben. Bánhegyi László kitűnően játszik e kis trombitán, játéka igazi kuriózum volt Szegeden az egyházzenei koncertek között. Simon Tamás, Leányfalusi Vilmos kalocsai pap-orgonista egykori tanítványa mindig lenyűgözi hallgatóságát játékával, improvizációival, ahogyan tette ezt ezen a koncerten is. Különösen nagy élményt nyújtott Arcadelt Liszt: Ave Maria c. műve, amelynek kezdetén és végén az Angyali üdvözlet misztikus zenei képe tárult elénk. Ez a Máriához szóló muzsika, valamint az ezt követő, népszerű Bach Gounod: Ave Maria, a Boldogságos Szűz Mária mint égi édesanya, valamint a földi édesanyák tiszteletére került a koncert programjába. Örömmel hallgattuk Simon Tamás 2005-ben komponált SZ-E-G- E-D c. orgonaművét. A városunk neve zenei hangokból áll, ezt dolgozta fel Tamás kitűnően, beleszőve egy kis népies dallamot, valamint a középkori ferences testvérek zsoltározásának imitációjára is kaptunk utalást. A hangversenyt remek improvizáció zárta a Boldogasszony Anyánk kezdetű népénekünk dallamára. Simon Tamás improvizált, Bánhegyi László játszotta a népéneket trombitán. Extatikus hangulatot varázsoltak játékukkal. Egy ráadás darabbal köszönték meg a lelkendező közönség vastapsát. Hálás köszönet mind a két hangverseny művészeinek, Isten áldja őket! 5 Lucz Ilona

6 Liturgia A liturgia nyelve Az előző számban elkezdett cikkünket folytatjuk. 6 Összetett kezek Szolgálatra való készséget, öszszeszedettséget fejeznek ki. Jelzik, hogy egy nagyobb és erősebb szeretetben bízunk, mint a mienk. Elismerjük, hogy ez a szeretetforrás Istenünk, aki nélkül nem tudunk élni, és minden odaadásunkkal Hozzá fordulunk. Tenyerünket összetesszük, az ujjak felfelé néznek: az így összetett kezek azt jelképezik, hogy imádságunk felszáll Istenhez. Amikor a Szűzanya megjelenik valahol, kezeit ő is imára kulcsolva tartja, ezzel is Istenre mutat. Kézfogás Megbocsátást, barátságot, egységet jelez. A szentmisében a szentáldozás előtt fogunk kezet egymással, amikor a pap ezt mondja: Köszöntsétek egymást a béke jelével! Jobb kezünket nyújtjuk kézfogásra, padszomszédunk szemébe nézünk, és e szavakkal köszöntjük egymást: Béke veled! Ülés A szentmisében az ülés nem pihenést jelent, hanem azt, hogy sehová sem sietünk, van időnk Jézusra. A meghallgatás iránti készségünket fejezi ki. Azt, hogy befogadjuk, amit hallunk, és akarunk rajta gondolkodni, elmélkedni, illetve tanulni belőle. Mikor van ennek a benső magatartásnak a megfelelő ideje? Az olvasmányok és az azokat követő ének alatt. Ilyenkor arról hallunk, azon elmélkedünk, hogy mit jelent Isten népe tagjának lenni, az Egyház tagjának lenni; hogyan kell eszerint gondolkodnunk, cselekednünk. A homília alatt, mert a homília célja az olvasmányok magyarázata. Az adományok elkészítése alatt, miközben saját életünket adjuk át az Atyának Jézussal együtt. Áldozás után, amikor Jézust már magunkhoz vettük, imádjuk Őt, és vele beszélgetünk. Állás A felállás sok mindent fejezhet ki. Ha ezt tesszük, azzal mindig van valamilyen szándékunk, célunk. Az állás kifejezi: A tiszteletet. Akkor állunk föl, ha magasabb rangú személy jelenlétében vagyunk. Felállásunkkal elismerjük, hogy valaki nagyobb, fontosabb, mint mi. Őskeresztény testvéreink az egész szentmisét állva ünnepelték. A készségünket a figyelemre, arra, hogy a másik szavát komolyan vesszük, tiszteletben tartjuk; azt akarjuk, hogy minden aszerint történjen. Éberek vagyunk, és készen állunk a szolgálatra. Engedelmességünket, hogy nemcsak elismerjük a másik magasabb rangját, hanem elfogadjuk irányítását is, és aszerint élünk. Az egységet, és azt, hogy mi mind egyenrangúak vagyunk egymással. Minden azonos testtartás végső soron a hívők közösségének összetartását és egységét is kifejezi. Közös ima és ének a szentmisén Nekünk, katolikus keresztényeknek a legtökéletesebb ima a szentmise, amit nem egyedül imádkozunk, hanem közösen. A résztvevő emberek gondolatai sokszínűek. Nehéz a szentmisét közösen átimádkozni, ha mindenki a saját gondolataival foglalkozik. Természetesen így is imádkozhatunk, de akkor nem egy az imánk, hanem sokféle. A szentmise szövege tökéletes, ami hiányzik belőle, az a mi részvételünk. Hogyan vehetünk részt? Úgy, hogy mi is figyelünk a szentmise szövegére, odatesszük szívünket, mi is együtt énekelünk a többiekkel. Az ének nemcsak egy szép gesztus az ünnepléskor, hanem az ünnep egyik lényeges része. Így jelentjük ki, hogy mi is hiszünk mindabban, amiben a körülöttünk lévő hívők is. Ez tehát a közös éneklés értelme. Számít-e, hogy valakinek nincs jó hangja? Nem! Istennek kedves mindenkinek a hangja. Fontos, hogy mindenki tehetsége szerint bekapcsolódjon. Akinek nem adatott meg a szép énekhang talentuma, az úgysem törekszik vezető éneklésre.

7 Bibliotéka Plébániai könyvajánló Elmúlt évi könyvbeszerzéseinkből ajánlunk néhány hasznos, érdekes olvasnivalót. Kézikönyvek Magyar katolikus lexikon (Szerk. Diós István, Viczián János). 14. kötet (Titel-Veszk) Bp.: Szt. István Társulat, Biblikus teológiai szótár (A magyar kiadás szerk.: Szabó Ferenc, Nagy Ferenc). Bp.: Szt. István Társulat, Giussani, Luigi: Lehet így élni? A keresztény lét szokatlan megközelítése A hit; A remény; A szeretet Bp.: Szt. István Társulat, részes beszélgetéssorozat hitünk alapjairól. 7 Egyháztörténeti lexikon (Szerk. Gárdonyi Máté, Tóth Tamás, Véghseő Tamás) kötet. Bp.: Jel Kiadó, 2006, Kránitz Mihály Szopkó Márk: Teológiai kulcsfogalmak szótára 2., jav. kiadás Bp.: Szt. István Társulat, Bibliai atlasz. A Biblia világának történeti térképei 3. kiadás Bp.: Magyar Bibliatársulat, Hitéleti kiadványok Martini, Carlo Maria Sporschill, Georg: A hit kockázata. Éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben Bp.: Kairosz Kiadó, Beszélgetőkönyv. A neves idős bíboros fiatalok kérdéseire válaszol őszintén, egyszerűen. Nyíri Tamás: Lelkünk démonai és angyalai 2., jav. kiadás Bp.: Egyházfórum Alapítvány, A kiváló XX. századi teológia- és filozófiaprofesszor egykori lelkigyakorlatos beszédeit tartalmazza a könyv. A lebilincselő előadások fejtegetései a világegyetemben működő jó néhány építő és romboló erőnek az emberi lélekben folyó harcát tárják fel (mint pl. az irigység démona nemeslelkűség an gyala, önhittség szerénység, dölyf önbecsülés, félelem reménység stb. között). Ráébresztve az olvasót a leküzdendő démonikus csapdákra, hogy Jézus programja szerint változtassuk meg gondolkodásunkat keresztény küldetésünk megvalósítása érdekében.

8 Plébániánk élete Elsőáldozóink hitvallása Negyedikes hittanosaink május 9-én először részesültek az Eucharisztia szentségében. 8 A kétéves előkészület ideje alatt Imre atya és a hitoktatók havonta találkoztak az elsőáldozók szüleivel lelki megbeszélésre. Az utolsó alkalommal spontán kifejezték vágyukat, hogy folytassák a közösségi életet, a rendszeres találkozást. Ma szülőnek lenni, eligazodni az eszmék és nézetek káoszában és hatékonyan nevelni, olyan nagy feladat, amit egyedül nem lehet teljesíteni. Szükség van a keresztény közösségre, arra a fényre, amit Jézus tud adni, aki a világ világossága. Ő pedig ott van, ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében (Mt 18,20). Ezért fontos, sőt nélkülözhetetlen a krisztusi közösség. Aki ezt megtapasztalta, az nem aggodalmak között neveli gyermekét, s mindig megtalálja, hogy legyen ideje a közösségre. Az ünnepélyes misén is elhangoztak az Oltáriszentséghez első ízben járuló gyermekek vallomásai, érzései, melyeket az ünnep előtti napon fogalmaztak meg: Holnaptól nekem is örök életem lesz. Hiszek az örök életben! Jézus rábízza magát a papra köszönjük papjainkat! Hiszem az Oltáriszentség isteni létét. Hálát adok, hogy követhetem Őt! Minden nap megmutatja, hogy mennyire szeret minket. Szemünkkel a kenyeret látjuk, de lelkünkkel Jézus Krisztust. Hiszem, hogy örök életem lesz az Oltáriszentség által. Jézus mindig itt van közöttünk. Hiszem, hogy Jézus teste és vére a bor és a kenyér, amit a misében kapunk. Veletek vagyok mindennap. Szeret minket, nekünk adja most is magát! Miután magukhoz vették az Oltáriszentséget, öröm és szeretet járta át a szívüket, már most teljesítették a jó feltételt: Örömöt vittek a világba, Jézus örömét! Ez megerősítette hitüket: Jézus itt van köztünk, ma is él, önmagát adta értünk, és szeret bennünket.

9 Plébániánk élete Bérmálkozóink vallomásai Május 22-én, pünkösd vigíliáján Kiss-Rigó László püspök atya 32 testvérünket részesített a bérmálás szentségében. Az ő lelkigyakorlatos megnyilatkozásaikból idézünk. Bérmálkozó fiataljaink hitvallása Hiszek az EGY, ÉLŐ, IGAZ Istenben, a mi Teremtőnkben. Hiszek a szeretetben. Hiszek a feltámadt Krisztusban. Hiszem, hogy elnyerem az üdvösséget. Hiszek a Szentlélekben, és kérem, hogy árasszon el minket kegyelmével. Hiszem és elfogadom Krisztus felém nyújtott kezét. Hiszem, hogy az Evangéliumban ott van a válasz az ember és a világ összes problémájára. Hiszem, hogy Jézus a Feltámadott és a Szeretet, a biztos pont életünkben, mivel mindig vigyáz ránk, és amikor hívjuk, mindig segítségünkre siet. Istenben hinni annyit jelent, hogy hiszünk az ő szeretetében, amely örök és végtelen, és hitünk akkor lesz igazi, ha viszonozzuk ezt a szeretetet. A hit ezt is jelenti: Vegyük észre, hogy másokban Krisztust szolgálhatjuk, és válaszoljunk az Úr hívására. Hiszek a Teremtőben, aki a hit ereje által építi és formálja a közös séget. Isten a szeretet forrása, ő ad értelmet az életnek. Jézus halála és feltámadása által szabadságot ajándékozott nekünk, és ma is itt van köztünk. Hiszek abban, hogy a nehéz idők is értünk vannak. A hit biztos támpont, aminek erejéből mindig újra lehet kezdeni. Hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Felnőtt bérmálkozónk ünnepi beszámolója Közel két teljes esztendő eltelt már, hogy elkezdtük a katekumen csoporttal a felkészülést a különböző szentségek felvételére (esetemben ez a keresztséget, az eucharisztiát és a bérmálást is jelentette, volt akinek csak az utóbbi kettőt). Az elején még nagyon távolinak tűnt a húsvéti és pünkösdi állomás, de mindenkiben megvolt az elszántság, az elhatározás, hogy mind testben, mind lélekben végigjárja az utat, amely a bérmáláshoz vezet. A heti csoporttalálkozások során ez az elszántság nemhogy lankadt volna, hanem inkább erősödött. Minden egyes összejövetel lelkierőt adott, és energiával töltött fel, ekkor érzékeltem igazán azt, hogy a közösségnek mekkora ereje lehet, hogy másoktól mennyi pozitívat kaphat az ember, és hogy közösen mennyivel könnyebb egy ilyen lelki útnak a megtétele. Mindez természetesen nem ment volna magától. Jutka néni és Erika nővér fáradhatatlan munkája és odafigyelése biztosította, hogy kis közösségünk egyre erősödjön, és mindenki megélje azt a lelki fejlődést, amely után felkészültnek érezhettük magunkat a bérmálkozásra. Ebben a szellemben érkeztünk el a bérmálkozás napjához. Egy ilyen ünnep mindenképpen jelentős alkalomnak mondható, de az esemény fényét nagyban növelte, hogy Pünkösd vigíliáján történt. Nincs is jobb alkalom a bérmálkozásra, mint a Pünkösd, hiszen ekkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, ugyanakkor a bérmálás során éppen a Szentlélek ajándékát kapja meg a bérmálkozó. Nagyon ünnepélyes, szép szertartásban lehetett részünk: Kiss-Rigó László püspök úr maga szolgáltatta ki a szentséget. A közösség gitáros-énekes együttese, valamint kórusa (szólóénekessel) gyönyörű zenei élményt nyújtott. A zsúfolásig megtelt Szent Erzsébet-templomban mindenki átélhette ezt a különleges pünkösdi hangulatot. Nekünk, bérmálkozóknak pedig valóban felejthetetlen volt a szertartás, egy lelki útnak a vége, és ugyanakkor egy másik útnak a kezdete a mindennapi életben a Szentlélek segítő kegyelmével megerősítve. Csörgő Bálint Fotók: Csányi Sándor 9

10 Csoportjaink Betekintés a baba-mama klub életébe A klub iskoláskorba lépett: lassan hétesztendős múltra tekint vissza. Kezdeti székhelye a régi plébánia földszinti kisszobája volt, több éve pedig már a Teréz-templom emeleti terme szolgál összejöveteleik színhelyéül. Szerda délelőttönként találkoznak az anyukák és kisgyermekeik. A foglalkozások házigazdája Kertész Orsolya háromgyermekes édesanya és Szabóné Magdika nyugdíjas óvodapedagógus. 10 Tavaly nyár elején kezdtem el járni a baba-mama klubba, amikor a kislányunk még a pocakomban volt. Aztán négy hónapos kora körül kapcsolódtunk be újra a találkozásokba. Szeretünk ide járni, mert így Niki hamar közösséghez szokik, látja, hogy mi mindent tudnak már a nagyobb gyerekek. A ringató -jellegű alkalmakon mondókák, énekek teszik még színesebbé a klub életét, ez minden hónapban egyszer van. Persze szoktunk még együtt énekelni ezenkívül is. A baba-mama klub nyitott mindenki felé, akinek kisgyermeke van, attól függetlenül, hogy már régóta az újszegedi templomi közösség tagja, vagy csak most ismerkedik vele. Vérné Végel Erzsébet (a 7 hónapos Niki anyukája) Én is a pocakomban kislányommal ismerkedtem meg a baba-mama klubbal, és azóta is biztos pont az életünkben a szerda délelőtt. Mi, anyukák többek között azért szeretünk ide járni, mert itt együtt örülhetünk a picik első gőgicsélésének, első mosolyának és első lépéseinek. Egymás bánatában is osztozunk, ilyenkor imával segítjük egymást. Tanácsokat és ötleteket kérhetünk egymástól a gyereknevelés bármely területével kapcsolatban, vagy például ruhákat adunk és kapunk kölcsön a gyerekeknek. Magdi néni, akiről talán mondhatjuk, hogy mindnyájunk nagymamája (persze nem a kora, hanem a bölcsessége és gondoskodása miatt), szinte minden alkalommal friss gyümölccsel vagy pogácsával ajándékoz meg minket, amit ezúton is nagyon köszönünk neki. Karácsony és Húsvét alkalmából az ovis miséken saját készítésű ajándékokkal örvendeztetjük meg a részt vevő gyermekeket. Minden májusban a Magyarok Nagyasszonya csoportot látogatjuk meg, és énekkel, kis ajándékkal lepjük meg őket. Ősszel a Missziós Bazárra is festettünk decoupage technikával mécsestartókat. Az ajándékokat szívvel-lélekkel készítjük, és akik kapják, azok is szívből örülnek neki. Így gyermekeink is látják, hogy nem elvesztegetett idő az, amit azok elkészítésével töltöttünk. Ez az önzetlen ajándékozás végigkíséri egész életünket, hiszen gyermekeinket is ajándékként kaptuk Istentől, aki ránk bízta őket, hogy gondoskodjunk róluk. Ezt a hatalmas ajándékot csak akkor tudjuk meghálálni, ha nagyon vigyázunk rájuk, és szeretetben szeretetre neveljük őket. A baba-mama klubban is erre törekszünk: itt már a bölcsőde és óvoda előtt megtanulhatják, hogy a kisebbekre vigyázni kell, hogy adják oda játékaikat a másik gyermeknek is, és hogy milyen jó is ajándékozni. A gyereknevelési tapasztalatok megbeszélése, ajándékok készítése mellett még elmaradhatatlan része a klubnak az éneklés, amikor mindig gyertyát teszünk ki középre, és a végén már alig várják a gyerekek, hogy elfújhassák azt. Ha éppen elfeledkeznénk róla, egy idő után hozza valamelyik gyermek a gyertyát és a terítőt, jelezvén, hogy ez nem maradhat el. Amikor a másfél éves kislányomnak azt mondom, hogy ma megyünk a baba-mama klubba, már fújja is el a képzeletbeli gyertyát, és mutatja a kezével a harangot, hiszen a templom épületében van a klub. Ő már szavak nélkül is ezekre a fontos dolgokra asszociál. Reméljük, hogy felcseperedvén gyermekeink is úgy fognak világítani a nagyvilágban, mint a gyertyaláng az éjszakában! Tábith Andrea (a 20 hónapos Bogi anyukája)

11 Tanúságtevó k gyermek születik, fiú adatik nekünk Isten újabb csodája én ezt a gyereket nem a pocakomban, hanem a szívemben hordtam ki. Gyermekkoromban én is, mint minden kislány, arról álmodoztam, hogy majd ha felnövök, férjhez megyek és anyuka leszek. Egy háromgyermekes család legifjabb tagjaként természetesnek tűnt számomra, hogy nagy családot szeretnék. Felnőtt koromban ez a vágy tovább erősödött bennem. Aztán megismertem férjemet, Robit, akiben a Jóistentől egy olyan ajándékot kaptam, aki szintén nyitott volt egy többgyermekes családra. A házasságkötésünk után így lelkesen, aztán később már egyre türelmetlenebbül vártuk az áldott állapot bekövetkeztét. A hónapok, aztán az évek pedig egyre csak teltek. Valahol hittük, hogy a Jóisten lenéz majd ránk, megáld bennünket is, de a várakozás hónapjai így sem voltak könnyűek. Sok könny és fájdalom között tapasztaltuk egyre több jelből, üzenetből, hogy Isten számunkra más utat gondolt el. Abban biztosak voltunk, hogy orvosilag csak az egyház által javasolt beavatkozásokat vállaljuk, tehát a lombikbébi programba nem szeretnénk belefolyni. Aztán a szervezetem a kivizsgáláshoz szükséges injekcióra olyan hevesen reagált, hogy hónapokra abba kellett hagyni a vizsgálatokat. Ezalatt az idő alatt jutottunk arra az elhatározásra, hogy ami nem megy, azt nem erőltetjük. Rábízzuk magunkat Isten akaratára, hiszen ha Ő akarja, akkor természetes úton is születhet kisbabánk. Ha pedig így nem lehet, annak akkor oka van. Úgy gondolom, Isten állított elém egy korlátot, amit én akadálynak láttam, ő pedig védelemnek állított fel. Talán védett attól, hogy olyan mértékben károsodjon a szervezetem, amit nem lehet már jóvátenni. Így jutottunk el az örökbefogadás gondolatához. Innentől kezdve módosultak Isten felé a kéréseink is: ha ez a mi utunk, akkor segítsen ezen az úton bennünket. Szembesülnünk kellett azzal, milyen sokan várakoznak kisbabára. Fájdalmas volt ugyanakkor hallani az abortuszról és csecsemőgyilkosságokról szóló híreket. Megváltozott a látásmódunk is, kinyíltunk az ebben a témában lévő hírek felé. Az örökbefogadáshoz szükséges tanfolyamon különböző emberi sorsokat ismerhettünk meg. Nyitottabbak lettünk mások problémái iránt. Ugyanakkor egyre nehezebb volt keresztény családi rendezvényekre elmenni, ahol hangsúlyozottabban kerültek elő a gyermekvállalásra, a minél több gyermek vállalására ösztönző előadások. Végül, mikor éppen azon a napon, amikor lelkileg, idegileg és fizikailag a legmélyebb ponton voltam, megcsörrent a telefon. Annak az alapítványnak a vezetője, ahol jelentkeztünk, felhívott bennünket, hogy született egy kisfiú, akiről lemond az anyukája. Innentől kezdve felgyorsultak az események. Nagyon izgatottak voltunk, de jó volt tudni, érezni, hogy a Jóisten velünk van. Teljesen rábíztuk magukat, és biztosak voltunk benne, hogy bármi lesz is, az az Ő akaratával történik. Március 2-án hozhattuk haza Ádámot. Azóta minden vele töltött napot ajándéknak és csodának élünk meg. Az elején persze nagyon nehéz volt átállni az édesanya szerepre, kikapcsolni a munkahelyi dolgokat. Az éjszakai felkelések és a nappali helytállás egy másfajta fizikai terhelést jelentettek, nagyon fáradt voltam. Emellett azonban csodálatos dolgokat élhettem, élhettünk át. Rengeteg erőt sugárzott felénk az ismerősöktől, barátoktól, a közösség tagjaitól kapott örömteli telefonok, jókívánságok sora, a szemekből áradó szeretet. A családcsoportom tagjaitól kapott komatálak nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is sokat adtak; mind a szeretet darabjai voltak. Isten mért, méghozzá túlcsorduló mértékkel! A tágabb környezetünk, akik nem tudták, mi zajlik a mi életünkben, először nem értették, hogy lett egyik napról a másikra kisbabánk. Például az egyik ismerős néni sem értette, hogy nem látta ő rajtam, hogy várandós vagyok. Hagytam egy ideig morfondírozni, majd a végén csak ennyit mondtam neki: tudja, néni, én ezt a gyereket nem a pocakomban, hanem a szívemben hordtam ki. Hálát adva Istennek köszönöm, köszön jük az értünk mondott sok imát! Siklósné Pechan Szilvia 11

12 Plébániánk élete Centenárium Szent Erzsébet-templom ( ) Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia pályázatot ír ki a ÉVES SZENT ERZSÉBET-TEMPLOM ÜNNEPÉRE Szent Erzsébet életszentsége saját korában és példájának hatása, aktualitása témakörben. Els sorban fogalmazás, esszé ill. rajz kategóriákban, de más m vészeti ágban (pl. szobrászat, zenem, vers stb.) is fogadunk pályamunkákat. Egymás tagjai vagytok Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. (1Kor 12,27) Sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak. (Róm 12,5) Fogalmazás, esszé korcsoportok: középiskolás (14-18 évesek) ifjúsági (18-28 évesek) Terjedelem: 18 éves korig 3-5 oldal (18 év felett: 3-10 oldal) Rajz korcsoportok: óvodás (3-6 évesek) alsós (7-10 évesek) fels s (11-14 évesek) A pályázati munkák leadását legkés bb október 1-re várjuk a Plébánián, ill. a címre. Díjazás: értékes könyvjutalmak, térítésmentes ifjúsági táborozás. A legjobb fogalmazásokat, esszéket honlapunkon és plébániai újságunkban is közzétesszük! A pályázatból a 28 év felettiek sincsenek kizárva, t lük is szívesen fogadunk pályamunkákat! Dr. Kiss Imre plébános Akár az iskolában, akár a hivatalban, akár a plébánián vagytok, ismerjétek fel: ha Krisztus tagjai vagytok, egymásnak is tagjai vagytok. Ez a legforradalmibb mondat, amit csak meg lehet fogalmazni: egymásnak tagjai vagytok. ( ) Ezért van, hogy Kalkuttai Teréz anya azt az embert, akit az utcán a csatornában lát meg koszosan, szennyesen, úgy karolja fel, mint Krisztus tagját, mint a saját tagját. Ennek a fölismerésnek láthatóvá kell válnia, mert ha mások nem látják, akkor nincs, nem igazi. Láthatóvá kell válnia, mert ez a Krisztusról való tanúságtétel, s ez a Krisztus iránti vágy első kifejeződése. Luigi Giussani

13 Plébániánk élete Közösségi nap a közösség ünnepe Hagyományos plébániai napunkat június 5-én tartottuk a Teréz-templomban, ahol jelen volt a közösségünk apraja-nagyja. Az alábbi képekkel emlékezünk vissza erre a szép együttlétre. 13 Fotók: Csányi Sándor

14 Anyakönyvi hírek 14 Krisztusban testvéreink, akik a közelmúltban költöztek át az Örök Életbe: Dr. Tóth Imréné Rozmanicz Klára Katalin Treplán Antal Özv. Mészáros Lászlóné Bálint Erzsébet Özv. Dr. Kertai Mihályné Faludi Johanna Margit Özv. Török Jánosné Fülöp Mária Mracskó István Bartos Ferencné Törköly Klára Özv. Szabó Árpádné Zalándi Márta Dr. Balogh Gézáné Gilly Zsuzsanna Özv. Papp Lászlóné Nagy Anna Özv. Bulla Tiborné Végvári Sarolta Kovács Béla Özv. Lehel Antalné Pontyik Ilona Özv. Gál Róbertné Bába Gizella Özv. Zsóri Jánosné Blidár Mária Makovics József Özv. Dr. Mikola Tiborné Kocsis Erzsébet Varga Sándor Özv. Nöszt Béláné Kozma Margit Özv. Balogh Ferenc Lajosné Kiss Mária Anna Lakó Lajos Bödő István Özv. Olasz Józsefné Horváth-Zsikó Ilona A keresztség felvétele által tagjai lettek Krisztus testének, az Egyháznak: Verdure Marc Brzozka Ágnes Marc Belovai Gábor Szemes Mariann Adél Nemes János Pál Kreuzer Erzsébet Zsuzsanna Csörgő Sándor Bata Zsuzsanna Bálint Nagy János Szegedi Erika Izabella Nagy János Szegedi Erika Bettina Nagy János Szegedi Erika Tímea Vér Attila Dr. Végel Erzsébet Nikolett Erzsébet Szabó Gábor Nánási Orsolya Lotti Manka Mura-Mészáros Zsolt Majlát Tünde Hunor Faragó Balázs Krecskay Éva Levente Balázs Vetró Nándor Váradi Márta Nándor Márkus Csaba Polyák Zsuzsanna Lilla Loth Péter Polyák Anita Rita Kata Rideg Zoltán Palotai Anita Kata Gulyás Csaba Bálint Ildikó Dániel Kurucz Péter Gombos Izabella Bíborka Gortva Gábor Gyöngyi Krisztina Dániel Gábor Horváth Szabolcs Vörös Vivienn Levente Battancs Szilveszter Szilasi Katalin Boglárka Majernik Károly Bugyi Zita Máté Alexi Bence Bartsch Eszter Benjámin János Földesi Árpád Alexi Gabriella Léna Siklós Róbert Pechan Szilvia Ádám Zentai Tamás Gulyás Szilvia Boglárka Pünkösd után Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye. Pünkösd előtt ígéretek zenéje. Pünkösd előtt esedezés, esengés. Pünkösd előtt halk hajnali derengés. Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása. Pünkösd előtt koldusszív tárulása. Csendesen várni várni, hinni, kérni! Aztán boldog pünkösd utánba érni! S pünkösd után szent égi erőt-vetten, pünkösd után Lélekkel telítetten. pünkösd után bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni! Házaspárjaink, akik kimondott igenjükkel kiszolgáltatták egymásnak a házasság szentségét: Dr. Szőri Milán Dorogházi Emma Tóth Zoltán Mészáros Bernadett Mihály Ádám György Paronai Ildikó Túrmezei Erzsébet

15 Gyerekoldal A keresztrejtvény megfejtése a középső függőleges, szürke oszlopban rejlik. Írd be a választ az alábbi kérdésekre a megfelelő helyre! Jó rejtvényfejtést! 1 1. Isteni erény 2. Minden hívő atyja 3. Melyik városba vonult be Jézus szamárháton? 4. Hányadik parancs védi a tiszta életet? 5. Sarkalatos erény 6. Egyik evangélista 7. A pápa az egyház.. feje 8. Ezen játszik a kántor 9. Jelentése: küldött 10. Jézus más szóval 11. Melyik kertben szenvedett Jézus, mikor vérrel verejtékezett? 12. Hány évesen keresztelkedett meg Jézus? 13. A szentmise központi része, lényege 14. Ez is bizonyítja, hogy Jézus feltámadt 15. A keresztségben Isten gyermekei, 12 egymásnak pedig. leszünk Amikor Jézus másodszor is eljön a földre, akkor lesz a 17. Jelentése: úrjövet A beküldendő megfejtés: Sok sikert kívánunk a rejtvény megfejtéséhez! A helyes megfejtés beküldői közül ezúttal is könyvjutalmat sorsolunk ki. A következő címre várjuk a válaszokat: Beküldési határidő július 30. A nyertest -ben értesítjük. 15 Színezö Év végi hálaadás Pünkösd

16 Állandó programok Szent Erzsébet-templomban Egész napos szentségimádás: a hónap 2. szerdáján (8.00 szentségkitétel, laudes; 8.30 ima a magyar nép lelki megújulásáért; rózsafüzér; vesperás) Szentségimádás: a hónap első csütörtökén Engesztelő imaóra: kéthetente pénteken Rózsafüzér Társulat közös imádsága: a hónap első vasárnapján Szent Mónika imacsoport: minden hónap 27. napján Rászorulók, hajléktalanok fogadóórája: csütörtök Teréz anya templomban Baba-mama klubfoglalkozás: minden szerdán Máriás Papi Mozgalom Fatimai engesztelő imaközösség: a hónap utolsó péntekén Kisgyermekes családok miséje: minden hónap 2. vasárnapján Rózsafüzér imádság: minden szombaton Szentségimádás: a hónap első péntekén Teréz anya templom nyitva tartása: péntek, szombat, vasárnap HAVI ÉLETIGÉK Június Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. (Mt 10,39) CSOPORTOK (szeptembertől júniusig a plébánián) Gimnazisták: péntek Szent Jeromos egyetemista csoport: hétfő Keddi egyetemista csoport: kedd Ifjú házascsoport: kéthetente vasárnap Családcsoport: péntek (páratlan héten) Újhajtás csoport (fiatal szülők 1): a hónap 2. vasárnapján Búzaszem csoport (hittanos szülők 2): a hónap 1. vasárnapján Baba-mama klub: szerda (Teréz anya templom) Katekumen csoport: kedd Szent Cecília énekkar: kedd Schola kezdők: péntek Schola haladók: péntek Karitász csoport: a hónap első hétfőjén Rózsafüzér Társulat: (a templomban) a hónap első vasárnapján Szent Mónika imacsoport: a hónap 27. napján Bibliakör: csütörtök Életige kör: a hónap 2. péntekén Magyarok Nagyasszonya idősek klubja: a hónap 1. és 3. szerdáján Július A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette. (Mt 13,45-46) MISEREND Szent Erzsébet-templomban Hétköznap: Vasárnap: 7.30, 9.30, Teréz anya templomban Kedd: 7.00, Péntek: Szombat: (vasárnap előesti mise) Vasárnap: TOVÁBBI programok Június 19. szombat papszentelés a Dómban 19. szombat Negyela Zoltán újmiséje 20. vasárnap 9.30 Te Deum évzáró hálaadó szentmise Július 04. vasárnap Egyházközségi zarándoklat Budapestre hétfő vasárnap kézműves napközis tábor az újszegedi elsőáldozó gyerekek részére 25. vasárnap 9.30 Berki József újmiséje Szeptember 12. vasárnap 9.30 Veni Sancte tanévnyitó szentmise Augusztus Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. (Lk 1,45) Szeptember Mondom neked, nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer. (Mt 18,22) Az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadványa az (Nemzeti Civil Alapprogram) fő támogatásával Megjelenik negyedévente 1000 példányban Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Kiss Imre Szerkesztők: Kószó Edit, Lázárné T. Beáta, Moser Erika Irodalmi szerkesztő: Dr. Nagymiklósi Erzsébet Műszaki szerkesztő: Siklós Róbert Nyomdai munkálatok: Tiszapress Nyomda Kft. Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia 6726 Szeged, Torontál tér 4. Telefon/fax: (62) Mobil: 20/ Weboldal: Irodai órák: hétfőtöl péntekig és Templomaink: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Székely sor 2. (Plébániatemplom) Kalkuttai Boldog Teréz anya templom Fő fasor 101. Az egyházközségben szolgáló atyák: Dr. Kiss Imre plébános, általános püspöki helynök Perlaki Flórián lelkész Az újság megjelentetéséhez anyagi támogatásokat elfogadunk! Írásaikat, véleményeiket az újság címére várjuk:

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 6. szám Tartalom Családba érkezett...1 Jó volt olvasni: Kiss Zsuzsanna: Ments meg engem!...2 Laudate,

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben