Tökfesztivál: bomba siker

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tökfesztivál: bomba siker"

Átírás

1 Rácalmás október XVIII. évfolyam 10. szám TARTALOM Sikeres volt a könyves vasárnap. 8. oldal Az ISD Dunaferr támogatásából vásárolt hintát imádják az óvodások. 9. oldal Néptáncosaink bővelkednek a sikerekben. 11. oldal Nemcsak nálunk volt Tökfesztivál, hanem Temerinben is. 13. oldal Ragyogó időben kiváló programok és összefogás Tökfesztivál: bomba siker Október 6. Október 6. reggelén mindig mécsesek égnek az iskola első emeleti falánál. A fekete drapériával letakart paravánon pedig a 13 Aradon kivégzett honvédtábornok portréja látható. A gyerekek kibetűzgetik a sokszor idegen hangzású neveket, egy pár percig elidőznek a tábornokok képei előtt. Az idősebb diákok büszkén sorolják a neveket,. Ők már tanulták ezt. Tudják miért égnek a gyertyák. A kisebbeknek pedig a tanító nénik mesélnek arról, hogy mi is történt 162 évvel ezelőtt... a bátor férfiakra emlékeztünk. (Írásunk az ünnepségról a 6. oldalon.) Baksa László Vállalkozók Rácalmásért egyesület kompozíciója: Szent György legyőzi a Általános megállapítás, hogy a VIII. Rácalmási Tökfesztivál szervezésben és színvonalban minden eddigi fesztivált felülmúlt. Most, a fesztivál után rengeteg viszszajelzést kapunk a jó szervezésről, a színvonalas műsorokról, kiállításokról, a kézműves árusokról, de az étel és borárusokról is. A kitűnő időjáráson kívül, mi az, ami különösen hozzájárult a nagy sikerhez? Elsőként a városvédők önkéntes munkáját emelem ki, mivel az eddigieknél többet kellett dolgozniuk. Már az előkészítés során is a sátorépítés és a parkolók előkészítése nagy munkát igényelt. A fesztivál ideje alatt pedig a korábbinál jóval több látogató foga- sárkányt dása igényelte a több munkát. Az önkéntesek megbirkóztak e sok feladattal, udvariasak voltak, és mosolyt csaltak a látogatók arcára. Ezért a siker nekik köszönhető. A városvédők mellett voltak dunaújvárosi önkéntesek is, akik sokat segítettek. Meg MEGHÍVÓ kell említeni még a Dunaferr iskola 25 diákját, a Széchenyi gimnázium 10 diákját és más intézményekből verbuválódott és kézműves munkát végző 12 fiatalt is, akik különböző posztokon nagyszerűen dolgoztak... (Folytatás a 4. oldalon) RÁCALMÁS Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves Családját a Köztársaság Napja alkalmából rendezett ünnepi műsorunkra, melyen az október 23-ai eseményekről emlékezünk meg. A rendezvény ideje, helyszíne: október 21., péntek 17 óra Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (jó idő esetén az udvaron, esős időben a tornateremben) Az iskolások ünnepi műsora után a Millenniumi Parkban lévő 1956-os emlékműhöz vonulunk át, ahol megemlékezésünk koszorúzással ér véget. Schrick István polgármester

2 2 Takarékosan gazdálkodtunk az első félévben BEVÉTELEK A évi költségvetés I. féléves végrehajtása során a bevételek 673 millió 821 ezer forintban teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 47,9 százalékos teljesülést mutat, a módosított előirányzathoz képest pedi 46,3 százalék. Az önkormányzat helyi adói 264 millió 652 ezer foirnt bevételt realizáltak. A normatív állami hozzájárulás soron az állandó lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, kötött állami támogatás kapott összegét mutatja. A kötött felhasználású soron kerültek megtervezésre a különféle szociális rászorultságtól függő ellátások állami támogatása: időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély. A központosított előirányzat címen a költségvetési törvényben meghatározott feladatokra lehet igényelni, illetve pályázat alapján lehet többlet bevételre szert tenni. Ilyen célok voltak az első félévben a rászoruló gyerekek nyári szociális étkeztetése, esélyegyenlőségi felzárkóztatás, az integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása. A működési célú pénzeszközök soron szerepel a védőnői szolgálat finanszírozására kapott támogatás, a kisebbségi önkormányzatok állami támogatása, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a mozgáskorlátozottak támogatás állami költségvetésből igényelt forrása, a közfoglalkoztatás támogatására igényelhető összeg. A felhalmozási célú pénzeszközök a beruházások támogatási részét jelentik. A Martinász játszótér még a 2010-es évben elkészült, a lehívott támogatás év elején érkezett meg az önkormányzat számlájára. Szintén az elmúlt évben fejeződött be ófalu I. üteme, a baboskerti csapadékvíz elvezetés. A projektek zárása utáni kifizetési kérelmek alapján igényelt támogatások is ebben az évben íródtak jóvá számláinkon. KIADÁSOK A dologi kiadások előirányzaton belül a módosítás a Móricz Zs. utcai játszótér karbantartásával, a Martinász játszótér zajvédőfal építésével, a temető előtti fasor ültetésével kapcsolatos. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások a jogszabályban és a helyi rendeletben meghatározottak alapján kerülnek kifizetésre. A rendszeres ellátások: az ápolási díj, rendszeres szociális támogatás, bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka. Eseti ellátások a közgyógyellátási igazolványokért fizetett díj, temetési segély, átmeneti segélyek, mozgáskorlátozottak támogatása, krízis segélyek. Az ellátottak pénzbeli ellátása a középiskolába járóknak megállapított ösztöndíjat tartalmazza. A településeken működő civil szervezeteknek kifizetésre kerültek a megítélt támogatások, támogatjuk a körzeti rendőri megbízottat, támogatást nyújtottunk a rendőrségnek a rácalmási rendezvények biztosítására. A felhalmozási kiadások előirányzaton belül elkészült Rácalmás digitális szabályozási terve, városfejlesztési stratégia. Megvásároltuk a rácalmási 95 hrsz-ú ingatlant, szivattyúkat szereztünk be, az intézmények részére számítástechnikai berendezéseket, a védőnői szolgálat részére hallásvizsgáló készüléket vettünk. Folyamatban van Ófalu II/a ütemének kivitelezése, a Nap és Kulcsi utca vízelvezetése, a városháza építése, elkészült a Sirály és Révai utca csapadékvíz elvezetése, és befejeződött a Móricz-Mikszáth- Táncsics utca aszfaltozása. Schrick István polgármester Rácalmás Beszámoló Rácalmás Város Önkormányzata és intézményei I. félévi teljesítéséről BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesített Telj/Er. Telj/Mód ,7% 63,7% ,1% 56,0% Helyi adók ,0% 57,0% -- Építményadó ,0% 51,0% -- Idegenforgalmi adó ,3% 52,3% ,2% 59,2% Pótlékok, bírság ,5% 85,5% Talajterhelési díj ,0% Egyéb saját bevétel ,0% Közhatalmi bevételek 515 SZJA helyben maradó része ,3% 52,3% SZJA jövedelemkülönbség mérséklése ,3% 52,3% ,2% 47,2% III.Költségvetési támogatás ,7% 55,2% Normatív állami hozzájárulás ,9% 51,6% Kötött felhasználású támogatás ,0% 77,0% Rendelkezésre állási támogatás ,7% 178,7% ,7% 82,7% -- Ápolási díj ,1% 60,1% -- Lakásfenntartási támogatás ,9% 78,9% -- Bérpótló juttatás ,5% 51,5% ,0% 100,0% -- Rendszeres szociális segély ,2% 117,2% -- Óvodáztatási támogatás ,0% -- Nyári gyermekétkeztetés ,0% ,0% ,2% Egyéb központi támogatás ,0% IV. Átvett pénzeszközök ,2% 33,1% ,5% 63,8% ,5% 538,3% -- TB Alapoktól ,1% 49,1% -- Munkaügyi Alapoktól ,8% 22,8% -- Helyi önkormányzatoktól ,9% 79,3% -- Városnapi rendezvények (2010. évi) ,0% 100,0% -- Komposztáló pályázat ,0% 0,0% Vállalkozásoktól ,0% ,9% Részösszesen Felhalmozási célú ,8% 31,8% 56,5% 31,8% -- Lakosságtól ,3% 22,3% -- Martinász játszótér ,8% 87,8% -- Iskola projekt ,9% 117,9% -- Ófalu I. ütem ,0% 100,0% -- Baboskert projekt ,4% 84,4% ,0% 0,0% -- Ófalu II/a ütem ,1% 30,1% -- Ófalu II/b ütem ,0% 0,0% -- Városháza ,38% 4,38% VI. Hitelfelvétel ,1% 12,1% VII. Kölcsönök visszatérülése ,3% VIII. Pénzforgalmo nélküli bevétel ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9% 46,3% Megnevezés Index Eredeti Módosított Teljesített Telj/Er. Telj/Mód ,3% 46,6% ,8% 46,1% III.Dologi és egyéb folyó kiadások ,2% 58,5% Dologi kiadások ,4% 59,2% -- Készletbeszerzések ,3% 40,6% -- Kommunikációs szolgáltatások ,2% 38,2% -- Szolgáltatási kiadások ,7% 61,4% -- Vásárolt közszolgáltatások ,2% 71,9% -- Általános forgalmi adó ,8% 65,4% -- Kiküldetés, reprezentáció, reklám ,8% 50,6% -- Egyéb különféle dologi kiadások ,3% 55,8% -- Adók, díjak, befizetések ,7% 82,7% Kamatkiadások ,8% 46,8% IV.Pénzeszköz átadás ,8% 79,4% ,7% 74,1% Felhalmozási célú ,0% 51,5% ,5% 52,5% VII.Felújítási kiadások VIII. Felhalmozási kiadások ,7% 27,1% Immateriális javak vásárlása ,7% Földterületek vásárlása KIADÁSOK adatok ezer forintban Ingatlanok vásárlása, létesítése ,8% 29,6% Gépek, berendezések beszerzése ,0% ,0% Beruházások áfája ,9% IX. Kölcsönök nyújtása ,5% X. Hiteltörlesztés ,2% 49,2% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5% 38,1% Index

3 Csónaktároló: megpályáztatják A képviselőtestület és a Rácalmás Sportegyesület együttműködésének köszönhetően közbeszerzési eljárás keretében pályázatot írtak ki csónaktároló kivitelezésére. Eredményes versenyeztetés esetén még idén elkezdődhet a munka, és előreláthatólag jövő év júliusára készül el a várt tároló a Duna-parton. A sportegyesület 26 millió forintot nyert a LEADER támogatási rendszer keretében erre a beruházásra, viszont az önkormányzat anyagi segítsége is szükséges ahhoz, hogy megépülhessen a helyi sportólók számára nagyon fontos csónaktároló. Kulcsi csatornázás Rácalmás képviselőtestülete Kulcs önkormányzatával közösen megkezdte a kulcsi csatornahálózat kiépítésére vonatkozó pályázat előkészítését. A szennyvízberuházás két lépcsős támogatás keretében valósulna meg. Az előkészítésre támogatást nyert a két település, így lehetővé vált a kivitelezésre vonatkozó pályázathoz szükséges költségek (például megvalósíthatósági tanulmány készítése, projekt menedzsment működtetése...) finanszírozása. A munka elkezdődött és a felkért szakcégek még októberben benyújtják a nagy pályázathoz, a kivitelezéshez szükséges dokumentációkat. Parkolóépítés A Vadász presszó bérlője parkolóépítés miatt kéréssel fordult a képviselőtestülethez, ezért az önkormányzat A Pomóthy ABC igényéhez hasonlóan ingyen biztosított közterületen helyet a presszó bérlőjének. Ám a parkoló kiépítésének költségei a kérelmezőt terhelik. Rácalmás 3 Segítsék a számlálóbiztosok munkáját! Népszámlálás: október 31-ig tart! A népszámlálás internetes kapuja október 16-ig (múlt vasárnapig) volt nyitva. A papír kérdőívek önálló kitöltésére szintén október 16-ig volt lehetőség. Ezen a héten már csak a számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni egészen október 31-ig. A pót összeírást november 8-ig kell végrehajtani. A évi teljes körű összeírás kiterjed a természetes személyekre és lakásokra, a október l-jén nulla órakor fennálló állapot alapulvételével, vagyis a válaszokat mindig erre az időpontra gondolva kell megadni. Magyarország területén számba vesznek minden itt élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvitelszerüen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó, jogszabályban meghatározott külföldi állampolgárokat és a hontalan személyeket is. Az adatfelvétel során számba vesznek az ország területén minden lakást, lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményt. Az adatszolgáltatás kötelező, kivételt képeznek az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó kérdések, melyekre a válaszadás önkéntes. Kérjük, együttműködésükkel segítsék a számlálóbiztosok munkáját! dr. Györe Andrea jegyző LOMTALANÍTÁS A Dunanet Kft. őszi lomtalanítást végez Rácalmás területén, amelyet a kommunális szemétszállítással azonos napra időzített a szolgáltató cég. Az északi településrészen október 25-én, kedden lesz a lomtalanítás. A déli településrészen október 28-án, pénteken lesz a lomtalanítás. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családiházas és üdülő ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe. A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak. Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon. Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festéket, vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenységek során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket. Rácalmás Város Önkormányzata Útépítés két utcában A képviselőtestület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy utat épít a Révai, valamint a Tóth Árpád utcában. Régi gond településünknek ezen a részén a közlekedés, élnek ott olyan családok, amelyek negyven-ötven éve várják, hogy megfelelő úton közelíthessék meg otthonukat. A tervek szerint csapadékvíz-elvezetővel ellátott aszfaltos út lesz az említett két utcában, körülbelül egy kilométres szakaszon. A munkákat csak a sikeres közbeszerzési eljárás után tudja elkezdeni az önkormányzat. A közelgő télre tekintettel várhatóan jövő májusra készül el a beruházás. A polgármesteri hivatal értesíti majd a lakókat az útépítés részleteiről. Alapozás kezdődik A Pacsirta utca belterülethez (Sárközihez) közel eső részén útalap-építési munkák kezdődnek. A képviselőtestület a Duna-Via Kft.-re bízta a kivitelezést az útépítés ideje alatt kérik a lakók türelmét, megértését. A jelenlegi út magántelkeken halad, időközben új házak épültek azon a részen. A lakók jogos igénye, hogy normál körülmények között közlekedhessenek. PET-palackok A háztartásokban keletkező műanyag flakonok (PETpalackok) begyűjtéséhez a Dunanett Kft. térítésmentesen biztosít zsákokat. A műanyag palackokat tisztán, laposra taposva kell elhelyezni a zsákban. A megtelt és az ingatlan elé kihelyezett zsákokat minden hónapban egy alkalommal, a hónap negyedik szerdáján szállítják el. Szállítási napok: Október 26., szerda November 30., szerda December 28., szerda.

4 Rácalmás 4 A VIII. Rácalmási Tökfesztivál (Folytatás az 1. oldalról.) Az első napon- péntekentöbb mint 800 óvodás és iskolás gyermek csoportosan, szülők és tanárok vezetésével érkezett, 30 kézműves különféle technikával foglalkozott a gyerekekkel. Nagy dobás volt, hogy a sikeres kézművesség után egy tökzsákból ajándékot húzhattak ki. A kiállítások sorában feltűnést és nagy sikert aratott a Czibuláné Csicsmann Erzsébet baba kiállítása. A 120 darabos gyűjtemény mindegyike önálló baba életet élt és gyermeknek, felnőttnek egyaránt elnyerte tetszését. Rózsa Krisztina cukorból készült kompozíciói ámulatba ejtették a látogatókat. Kovács Imréné tökkiállítása ismét olyan magas színvonalat hozott, hogy Európa bármely kiállításán megállta volna a helyét. Új színfoltként jelentkezett, hogy egy megye Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete állította ki kézműves munkáit. A színpadon fellépő öntevékeny együttesek profi színvonalon dolgoztak. Észrevehető az öntevékeny együttesek színvonalának emelkedése. A Martonvásári Százszorszép Néptáncegyüttes élőzenei kísérettel, a Nagyvenyimi Énekkar, a szerb és görög néptáncokat bemutató PYRGOS együttes Beloianniszból és a Tabán Szerb Folklór Együttes, valamint a Rácalmási Felnőtt Néptánccsoport kitűnően szórakoztatta a nézőközönségét. A profi együttesek jelenléte nagyon sok vendéget vonzott, mint az Örökség ex Kormorán, a Csík zenekar, a Black -II- Black koncert és a Samba Drumsters együttesek, Szabó Ádám és a Grácia Hegedűtrió koncertje. Az ízek utcája nagy sikert aratott. Megszervezése sok nehézségbe ütközött, de végülis az árusok és a vendégek is elfogadták. Folyamatosan telt házzal üzemelt. A koreai és a magyar tökös ételkóstoló jól sikerült. Az utcai dekorációk most is kiváltották a látogatók érdeklődését. Sok családnál nem, vagy kevés tök termett, a tökhiányt ügyességükkel, leleményességükkel pótolták. A vendégek az utcákat járva sok fényképet készítettek. A kúriában a Jankovich Miklós Általános Iskola nagyon kitett magáért, szellemesnél szellemesebb, ötletesebbnél ötletesebb dekorációkat készített. A dekorációk I., II., III. díjazottjait a RÁCALMÁS következő számában közöljük. Végül megjegyzem sok-sok vélemény alapján: nagyon sokat kell gondolkodnunk azon, hogyan tovább, mit tudunk jövőre lépni, hiszen minden téren elértük a csúcsokat. Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a három nap alatt a 20 ezer látogató kulturáltan viselkedett, semminemű komoly atrocitás, részegeskedés, verekedés nem történt. Köszönet érte. Szalai Árpád Szinte éltek Czibuláné Csicsmann Erzsébet babái Kovács Imréné fantasztikus tökkiállítása Az iskola 3.a osztályának kompozíciója Nagy siker volt a Csík zenekar koncertje

5 Rácalmás 5 Csurgó István és családja birodalmi lépegetője Az utcai tökdekorációkról Elérkezett a minden őszszel várt közösségi összefogás ideje, jó lehetőség arra, hogy Rácalmás hírnevét öregbítsük, felejthetetlen benyomást keltve a városunkba látogatóban. Azt gondolom, hogy mindig mindenben lehet hibát találni, de abban biztos vagyok, hogy nem azt kell keresni. A lényeg a pillanatban van, abban, amikor egy-egy kisgyermek, vagy felnőtt mosolyogva kapkodja a fejét jobbra-balra a dekorációk láttán és örömmel sétál Rácalmás utcáin. Jó volt látni, hogy egyre többen részesei voltak a mosolyfakasztásnak, a mosolygyárnak. Köszönet érte minden családnak, egyesületnek, boltnak, klubnak és közületnek. Örömmel állapíthatom meg, hogy ahová mások feltöltődni, szórakozni járnak, mi ott lakunk és ezt a helyet lakóhelyünknek nevezhetjük. Ez az eredmény nem helyezésekben mérhető. Mindenki dobogós, aki egy picit is tett a cél érdekében a közért, félre téve önös érdekeit. Ez a legnagyobb értéke rendezvényünknek, együtt tudtunk összefogni és örülni. Idén 360 helyen dekoráltak, a város területén elszórva, szinte mindenütt volt dekoráció, még a helyrajzi számmal jelzett területeken is. Sokan kimaradtak a díjazásból, mert sajnos nem jutalmazhatunk mindenkit, de az igazi jutalom az a közel 20 ezer ember mosolya, jókedve, amihez Önök is hozzájárultak. Köszönettel: Nagyné Berzai Márta Dr. Vaszkun László Fórum című alkotása Borné Pusztai Ildikó Gasztro remekműve Yoda mester Csurgó Istvánék alkotása Az iskola Csibék II kompozíciója

6 6 Rácalmás Megemlékezés az aradi vértanúkra Juhász Gyula: Vértanúink A föld alól, a magyar föld alól A vértanuk szent lelke földalol: E nagy napon, hol emlék, s béke leng, A bús bitókra hittel nézzetek! Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, Minden napoknál szebb és szabadabb! A nap, melyért mi vérben esve el, Nyugodtan haltunk ama reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, Hisz onnan jönnek mind e sugarak; Hisz onnan árad, új világ felett, Szentháromságunk, mely jövőt teremt: Szabadság minden népnek, aki él S halni tudott egy megváltó hitér, Egyenlőség, hogy Ember ne legyen Mások szabad prédája, becstelen. Testvériség, mely át világokon Kézt fog a kézben, hisz mind, mind rokon. Ó magyarok, ti élő magyarok, A halhatatlan élet úgy ragyog Rátok, ha az egekbe lobogón Igazság leng a lobogótokon, Az Igazság, mely tegnap még halott, Világ bírájaként föltámadott. A népek szent szövetségébe ti Úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól A vértanuk szent lelke így dalol. Közel százan voltak azok a rácalmásiak, akik az aradi vértanúkról szóló emlékműsorunkon megjelentek. Most először volt lehetőség a nemzeti gyásznapra méltóképp megemlékezni a Művelődési Ház és Könyvtár udvarán, ahol az összefogásból elkészült emléktábla az épület falán kapott helyet. Az újság hasábjain keresztül is szeretném megragadni az alkalmat, hogy a tábla anyagáért Bányi Zoltánnak; a kiegészítőkért, csavarokért Radnó Pista bácsinak köszönetet mondjak. Szeretném továbbá megköszönni Gerencséri Miklós sírköves munkáját, s Mosonyi Mihány, azaz Misis bácsi-aki egyben Rácalmás díszpolgára és a helytörténeti anyag állandó kutatója - kitartó és lelkes munkáját az emléktábla sorsának végigkísérése és a lebonyolítás során. Köszönet illeti a színpadi műsorért a Jan ko vich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7. osztályos diákjait, valamint a 6-os Cserkúti Evelint-aki szólót énekelt a műsorban-, valamint a hatodikos fiúkat, akik a technikai hátteret szolgáltatták a fellépéshez. Az iskolai műsorhoz a gyerekek felkészítője Szabó Erika tanárnő, akinek ez úton is szeretném megköszönni áldozatos munkáját. A megemlékezés menete a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd ünnepi beszédet mondott Baksa László, a rácalmási iskola történelem tanára. Az ünnepi beszédet követően a diákok műsora vette kezdetét, majd Schrick István, Rácalmás város polgármestere a képviselőtestület és az önkormányzat intézményei, dolgozói nevében elhelyezte az emléktáblán a megemlékezés koszorúját, tisztelegve az es események hősei előtt. A műsort Liszt Ferenc Les Préludes című szimfonikus költeményének dallamai, s Galambosi László versei kísérték, s végül a Szózat Rácalmási Tökfesztivál Itt vagyunk újra, és ez nem álom, A rácalmási híres Tökfesztiválon. Amerre nézek mint egy álomvilág, ez jellemzi most a volt Jankovich-kúriát. A gyönyörű park és kastély szárnya, tökkel van most kidekorálva. Tökkompozíciók közt színes a forgatag, a kíváncsi felnőttek között, sok csillag szemű gyermek is akad. Érdemes itt most nyitott szemmel járni, mert sok mindent lehet látni, hallani és megcsodálni. felcsendülésével zártuk. Az iskolai műsorban Juhász Gyula Vértanúink című verse is elhangzott Horváth Gergely tolmácsolásában. A rácalmási diákok közül a következők vettek részt az iskolai előadásban.: Hegedüs Dorina, Héger Armand, Nagy Enikő, Virág Kata, Polákovics Petra, Gál Nikolett, Halmai Zsófia, Mihaldinecz Blanka, Horváth Gergely, Váczy Földi Máté, Bényei Róbert, Cserkuti Evelin, Kürtösi Balázs, Faragó Milán, Szilágyi Dániel, Utassy Bence. Nikolényi Mirtill A park színpadán egymást követi a műsor, enni, inni lehet, bár forrik még az újbor. De az édes mustot módjával ajánlom, nehogy futóverseny legyen a Tökfesztiválon. Ötletesek a tökfigurák, de vajon ki lesz az idei tökkirály? A maga idejében ez is kiderül, és a rácalmási Tökfesztivál megint jól sikerül. Köszönet azoknak, mert megérdemlik, kik a Tökfesztivált szervezik, rendezik. Kondor Károly Gyula

7 Rácalmás 7 Aranydiplomás tanítónő Csanaki Etelka a tanévnyitó ünnepélyen vehette át az arany diplomát, ahol az énekkar és Horváth Gergő, iskolánk 7. osztályos tanulója köszöntötte egy verssel. Németh Miklósné igazgató méltatta a kiváló tanítónő munkásságát. Csanaki Etelka 40 éve van a pedagógus pályán, ebből 38 évet Rácalmáson doltozott tanítóként. Bűbájos, mégis határozott egyénisége miatt komoly tekintélyt vívott ki magának a gyerekek, munkatársak és a szülők körében. Mindig következetes, világosan megfogalmazza a céljait, elvárásait. Kiegyensúlyozott, humoros, segítőkész. Felelősség, önfeláldozás és családja iránt érzett mélységes szeretet jelemzi. Pedagógustársai máig emlegetik eredeti gondolatait, az Etelkával beszélgetéssel töltött időket. Gyönyörű hangja, dekoratív megjelenése elbűvölt mindenkit. Óráit mindig lendületesek, jól szervezettek voltak. Mellettük a szabadidős programok szervezéséből (színház, kirándulás, túra, ünnepély...) is kivette a részét. Nyári napközis és vándor táborokat köszönhetünk neki. Értelmiségi életmódja példa értékű: gyakran jár színházba, koncertekre, sokat olvas, túrázik. Mindent megtesz, hogy a környezetét is bevonja mindezekbe, bizonyítva, hogy nemcsak az iskola falai között, hanem a magánéletben is példamutató tanító. Stílusával, értékrendjével, a közösség iránti elkötelezettségével a Jankovich tantestületének meghatározó tagja. Aranydiplomás óvónő Kovács Istvánné óvónéni, volt óvodavezető-helyettes Schrick István polgármestertől vehette át az aranydiplomát október 11-én. Az óvoda dolgozói meghitt ünnepséget rendeztek számára egykori munkahelyén, és a volt kollégák meleg szavakkal köszöntötték Erzsi óvónénit, akit a kicsik, a munkatársak és a szülők egyaránt tiszteltek és szerettek. Gratulálunk az óvónéninek az aranydiplomához és további boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánunk neki! Schrick Istvánné Szent György Polgárőr Egyesület hírei Eseménydús szeptember Bűnügyi szempontból sajnos eseménydús volt a szeptember településünkön, több alkalommal történt besurranásos lopás. Azért hangsúlyozzuk éppen ezt a bűncselekményt, mert egyetlen alkalommal sem volt erőszakos behatolás: valahol minden esetben a sértett hibázott, és ezt a hibát használták ki a tolvajok. Általában nyitott ajtón és ablakon tudtak bemenni a lakásba, majd onnan kisebb-nagyobb zsákmánnyal távoztak az illetéktelen személyek. Mint az elmúlt számunkban már említettük, önkormányzatunk a lehető leggyorsabban szeretné kiépíteni városunkban a térfigyelő kamera rendszert, amelynek segítségével nagyobb hatékonysággal, eredményesebben tud dolgozni majd a rendőrség és a polgárőrség. A sorozatos besurranások óta tagjaink folyamatos éjszakai járőrözést folytatnak civil ruhában, és ha az ügy úgy kívánja, leteszik az autót és kerékpárral, gyalog portyáznak a jobb eredmény elérése érdekében. Ismételten kérünk minden rácalmási lakót, hogy saját érdekében az eddigieknél sokkal nagyobb körültekintéssel kezelje saját értékeit és figyeljen lakótársai vagyonára is. Tapasztalatunk alapján most kezdődik az a veszélyes időszak, amikor a bűnözők óra között járják az utcákat és könnyű célpontokat keresnek. Ugyanis a kora esti órákban még nem gyanús a közterületen mozgó idegen gépjármű. A műszakváltás utáni és esti sürgést-forgást kihasználva tudnak besurranni nyitott ajtón a lakásba. Előzzük meg ezeket az eseteket közösen! Bármilyen rövid időre is hagyják el a lakást feltétlenül zárjanak be mindent. Új telefonszámaink: Elnök: Titkár: Gazdasági vezető: Körzeti megbízott: Gépkocsi feltörés nem történt mostanában. De ha tehetik álljanak a kerítésen belül autójukkal. Kérjük kerékpárosainkat, hogy saját érdekükben használják a világítást, mert korán sötétedik. A láthatósági mellény is jó szolgálatot tesz. Szeptember végén és október elején ismét egy újabb tűzkeresztségen esett át egyesületünk: a közel húszezer embert megmozgató Tökfesztivál a legkisebb rendbontás nélkül zajlott le, a polgárőrségünk, a környékbeli települések polgárőrei és a rendőrség biztosítása mellett. A rendezvényen a perkátai, a kulcsi és a rácalmási egyesületek tagjai folyamatosan harminchat fővel vettek részt, míg a dunaújvárosi és az adonyi őrs rendőrei tizennyolc fővel biztosították e színvonalas rendezvényt. Minden polgárőr társunknak ezúton szeretnénk megköszönni lelkiismeretes munkáját, a szabadidejüket feláldozó rendőröknek azt, amit tettek Rácalmás lakosságának nyugalmáért és az ideérkező turisták biztonságáért. Reméljük a következő nagy rendezvény biztosítása is ilyen rutinnal és összehangoltsággal fog sikerülni. Egyesületünk tervei között szerepel egy számítógép vásárlása, így megfelelő programmal összesíteni tudjuk az ide érkező gyanús autók feljegyzett rendszámát, típusát és statisztikát tudunk készíteni. A gép segítségével kiszűrhetjük azokat az idegen autókat, amelyek rendszeresen háborítják nyugalmunkat. Ebben segítségünkre lesznek a térfigyelő kamerák is, amelyekkel nyomon követjük a mozgásukat. Kezdődik a tűzifa szezon! Kérjük önöket, hogy csak a fa származását igazolni tudó kereskedőtől, számla ellenébe vásároljanak, mert az illegális árusítás legtöbbször bosszúsággal jár. Továbbá ne feledjék a SZEM-mozgalom hasznos előnyeit és kérjük, gyakorolják is. Továbbra is várjuk a büntetlen előéletű helyi polgárok jelentkezését, akik segíteni akarnak Rácalmás közbiztonságának javításában. Segíts, hogy segíthessünk! Vizi István elnökségi tag

8 8 Rácalmás Jankovich Miklós általános iskola A KÖNYVES VASÁRNAP SIKERE Könyvfaló ötödikesek A József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtára olvasópályázatot hirdetett felső tagozatosoknak. Két meseregényt dolgoztak fel a gyerekek. 1. Michale Ende: Momo 2. Jólesz György: A széttört mese Három tanítványom több hétig olvasott, majd 10 oldalnyi feladatsort válaszolt meg külön-külön. Ahhoz, hogy a szóbeli döntőre meghívást kapjanak, az 1. és 2. forduló írásbeli feladatait legalább 90%-os teljesítménnyel kellett megválaszolniuk. Blau Virág, Németh Afrodité és Fehérvári Máté 5.a osztályos tanulók igen sok időt és energiát fordítottak a pályázati anyag tökéletes megoldására. A néha éjjel 11- ig tartó olvasás, és a kitartó munka meghozta a gyerekek számára a nagy örömhírt. Meghívást kaptak október 8-ra a MOMO ÉS A HÁ- ROM KIRÁLYFI címmel megrendezett szóbeli döntőre. Csapatokat alkottak a zsűri tagjai sorsolással, így Virág és Afrodité a Serföld Lurkói csapatában, míg Máté Kassiopeia Bölcsei csapatban versenghetett. Érdekes feladatok tették próbára a versenyzők tudását, kreativitását. Pl: saját mesefilm megrendezése, történet kitalálása, óra tervezése, kivitelezése. A vetélkedő végén villámkérdések megválaszolása döntötte el, mely csapatok kerülhetnek dobogóra. Kálnay Adél írónő kihirdette a végeredményt. Tanítványaim a 2. és 3. helyet vívták ki maguknak, s jutalmul a szép oklevél mellé 2-2 könyvet is választhattak. Nagy örömükre a könyvek között szerepelt a Momo és A széttört mese is, így a gyerekek boldogan ragadták magukhoz ezeket, mivel az elolvasáskor sajnos csak 1-1 példány jutott a három gyereknek, így a könyvhiány nehezítette a felkészülést. Ügyesen beosztották ki, mikor, melyiket olvassa, hogy a pályázat benyújtásának határidejét be tudják tartani. Jelenleg A széttört mese a kedvenc könyvük, ugyanis október 5-én írótalálkozón beszélgethettek a könyv szerzőjével, Jólesz Györggyel. Nagy élmény volt több jankovichos diák számára a találkozó, mivel többen először beszélgettek kortárs szerzővel. Három nyertesünknek ezúton is gratulálunk a szép teljesítményhez! Szabó Erika Színházban jártunk Főszerepet játszott volt tanítványunk Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényéből készült előadást láthattuk október 13-án 32 felsős gyerekkel a Bartók Színházban. Az ötödikesekre hatott leginkább az előadás, ugyanis ők a regényt szeptemberben és októberben felolvasó délutánokon ismerhették meg, így nagyon frissen élt bennük a történet, mely tökéletesen alakítva gyerekszínészek által megjelent előttük a színpadon. Nagyon örülök, hogy ennyi boldog arcot láthattam az előadás után. Boka Jánost volt tanítványunk, Dedecsik Ferenc játszotta, aki jelenleg a Széchenyi Gimmnázium 10.-es tanulója. Az előadás után Feri odajött hozzánk, s a gyerekek boldogan gratuláltak neki, és ölelték meg a színvonalas alakításáért. 27 tanulónk bérletet is váltott, velük október 18-án látjuk a darabot, s most már biztos vagyok abban, hogy nem kell attól izgulnom, tetszeni fog-e a darab. Szabó Erika Tanári koncert a zenei világnapon Október 1. a zene világnapja. Iskolánk idén is, mint minden évben rövid koncerttel emlékeztünk meg. Bár egy kicsit, mint eddig. A gyerekek kórusát, a tanári kórus váltotta fel. A tanulók nem kis meglepetésére. A pedagógusok hét ismert könnyű zenei dallal tették emlékezetessé október 3. reggelét és próbálták bevonni tanulóikat is az éneklésbe. Kisebb- nagyobb sikerrel. Talán azzal, hogy mi magunk is megmutattuk, milyen jó is együtt énekelni, a gyerekek is nagyobb lelkesedéssel vetik bele magukat a zenélés, éneklés rejtelmeibe, örömeibe. Igmándi Zita

9 Rácalmás 9 A venyimi óvodában szerepeltünk Sikeres volt az ovibál köszönet érte Szeptember 29-én óvodánk Nyuszi csoportja a nagyvenyimi testvéróvoda meghívására részt vett az ottani szüreti mulatságon. Több környékbeli óvoda csoportja is szerepelt zenés, táncos műsorával, így a mi nagycsoportosaink is. A szép fehér-kék népi ruhájukban, vidám előadásukkal nagy sikert arattak Kölyökidő: profi játszóház volt Október 5-én a budapesti Kölyökidő Alapítvány munkatársai ingyenes játszóházat tartottak óvodánkban: profi arcfestők egy-két órára maradandó műveket festettek az önként jelentkező kisgyermekeknek. Voltak azonban olyanok, akik inkább a felfújható várban ugráltak szívesebben. A játékdélelőttről szép képek készültek, melyeket az óvodában meg lehet tekinteni, illetve vásárolni. A szeptemberben megtartott óvodai bálunk szép sikert hozott intézményünknek, hiszen a tiszta bevételünk 288 ezer forint lett. Reméljük, hogy a résztvevők is jól érezték magukat. Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a szülőknek és helyi vállalkozóknak, akik tombolatárgyak adományozásával segítették rendezvényünk sikerét. A szülőkön kívül az alábbi vállalkozók szponzorálták intézményünket: Autómosó, Dózsa Erika fodrász, Kristály Patika, Molnár Mihály, Móró ABC, Monika Virágbolt, Müller Monika fodrász, Papírbolt, Pomóthy ABC, Polákovicsné Pálinkás Márti, Sissy fodrászat, Szabó szeszfőzde, Szilárd Csempe, Szalai Árpád, Vasbolt, Zöld Centrum. Nagyon köszönjük. A májusban elmaradt bálunkat az ISD Dunaferr Zrt. támogadta 75 ezer forinttal, melyet Valerij Naumenko vezérigazgatónak szeretnénk ezúton megköszönni. Ebből a pénzből egy új hintát vásároltunk óvodánk udvarára. A szeptemberi bál bevétele az öt csoportnak lett szétosztva, melyből az óvónénik fejlesztő eszközöket vásárolnak a foglalkozásokhoz. Schrick Istvánné Ingyenes ortopédiai vizsgálat Október 5-én délután a szegedi ORTO-TECH Kft. ingyenes ortopédiai vizsgálatot tartott óvodánkban azoknál a gyermekeknél, akiknek szülei ezt kérték. Intézményünk támogatta a kezdeményezést, hiszen a korán felismert mozgásszervi elváltozás maradéktalanul meggyógyulhat, ha idejében elkezdik a terápiát. Jó bizonyíték erre az, hogy több kisgyermeknél már nem tapasztalt az ortopéd orvos problémát, úgy mint az előző évben. Az ISD Dunaferr támogatásából megvásárolt hintát boldogan használják a gyerekek

10 10 Rácalmás Művelődési Ház és Könyvtár Rácalmás Őszi színházjárat indul Rácalmásról! november 12-én, szombaton este 7 órától van lehetőségünk megnézni a Budapesti Operettszínházban a Csárdáskirálynő című operettet! A busz várhatóan órakor indul a rácalmási Városháza előtti parkolóból, a jegyek ára útiköltséggel 4700 Ft. Érdeklődni, jegyet vásárolni a Művelődési Ház és Könyvtárban személyesen nyitvatartási időben vagy a (25) os telefonszámon lehet! Az operett-statisztikusok szerint nincs egyetlen perc, amikor a Föld valamelyik pontján föl ne csendülne - színházban, koncerten, filmen, tévében vagy rádióban - Kálmán Imre valamelyik népszerű melódiája. S kétségtelen, legtöbbször A Csárdáskirálynő dallamai hangzanak fel, mellyel a zeneszerző kiérdemelte az első helyet kora vezetô operett-komponistái között! Nem véletlenül játszották az 1915-ös premier helyszínén, Bécsben 533 estén át, majd söpört végig a mű Európán: az I. világháború ellenére azonnal bemutatták Svédországban, Finnországban, Lengyelországban, Oroszországban, Olaszországban, majd Budapesten 1916 novemberében, s végül eljutott egy esztendővel később a New York-i Broadway-re is. Kálmán muzsikájáról itt az angol szövegkönyvet készítő P. G. Wodehouse nyilatkozta: A Csárdáskirálynő nemcsak e tehetséges magyar ember művei közül emelkedik ki, hanem egyenesen minden idők legjobb zenéje! A Művelődési Ház nyitva tartása Hétfő: zárva Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap és hétfőn: zárva Könyvtár és Internet nyitva tartás: Hétfő: zárva Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi elérhetőségeken adunk felvilágosítást: Művelődési Ház és Könyvtár, Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31., telefon/fax: 25/ , Művelődési Ház és Könyvtár állandó foglalkozásai Rácalmás, Szigetfő u. 31. Hétfő Tánc Jazzbalett 3. o. Tánc Apple Country klub Kedd Tánc Jazzbalett 1-2. o. Tánc Jazzbalett 4. o. Tánc Jazzbalett 6. o. Nagyterem Városvédő Egyesület/ Klub ülése Civil hó utolsó keddjén Fidesz Tánc Városvédő torna Tánc Alakformáló torna Szerda Civil Német klub (Kezdők) Tánc Jazzbalett 3. o. Civil Asszonykórus Exinternet hó utolsó szerdáján Mozgássérültek klubja Tánc Hastánc Civil hó 2. szerdáján Remény klub Csütörtök Tánc Jazzbalett 1-2. o. Tánc Jazzbalett 4. o. Civil/ nagyterem Maszatklub Nagyterem kéthetente(naptár szerint) Nyugdíjasklub Kör hó utolsó csütörtökén Vöröskeresztes fogadóóra Tánc Jóga Civil Városvédő torna Tánc Alakformáló torna Péntek Tánc Jazzbalett 6. o. Exinternet hó 3. péntekén Családok Baráti Köre Civil Német klub (Kezdők) Civil Német klub (Haladók) Civil hó utolsó péntekén Szent György Polgárőrség Szombat Exinternet Krisztus Szeretete Egyház Civil hó 2. és 4. szombatján Foltvarróklub Civil hó 3. szombatján Német-sváb egyesület Könyvtár Sakk-kör Tánc Néptánc

11 Egy sikeres együttműködés kezdetei Rácalmás 11 kialakítanunk településünk számos civil szervezetével. Képviseltük a Rácalmási Szerb Kisebbségi Önkormányzatot a szerbiai Versec nemzetközi táncfesztiválján, táncoltunk számos települési önkormányzati rendezvényen, ápoltuk együtt hagyománya- Emelkedőben Az értékvesztett tömegtársadalmak korában kiemelt je- Kapcsolatunk a környező réinkat az Ágasfa csapatával. lentősséget kell tulajdonítanunk azon kisközösségeknek, kiemelten jónak mondható. giók tánccsoportjaival szintén amelyek a helyi hagyományok A Városvédő Egyesület ápolásának szentelik idejüket. (a továbbiakban VE) tagjaként külön öröm számom- Nincs ez másképp a Rácalmási Felnőtt Néptánccsoport esetében sem, amely immár 15 éve folytatja - olykor szélmalomharcnak tűnő - küzdelmét annak érdekében, hogy a számtalan és számolatlan, településünktől teljesen tájidegen, sablonos divatirányzatok érthetetlen népszerűsége ellenére - megőrizze számunkra mindazt, amitől mi igazán MI maradhatunk. Ezen gondolatok bennünk magként való elültetéséért, valamint néptánccal eltöltött fiatalságunkat örömmel betöltő percekért ezúton is köszönetet mondunk Mesterünknek, Wünsch Lászlónak, bízva abban, hogy még nagyon sokáig tanulhatunk tőle - néptáncot, illemet, emberséget és az egymással szembeni tolerancia szükségességét. Munkánk során igen gyümölcsöző kapcsolatot sikerült ra, hogy az Egyesület is felfedezte végre a bennünk rejlő értéket. Ennek köszönhetően egyre gyakrabban vagyunk állandó szereplői rendezvényeiknek. Nógrádi Sándor jóvoltából felléphettünk a métán több éve sikeres Pünkösdi Királyválasztó Bálon. Ezt követően Szalai Árpád, a VE elnöke meghívására a pálhalmai Adorján Nap alkalmából adtunk közel egy órás műsort, képviselve Rácalmást és az azzal összeforrott Városvédőket. A Tökfesztiválon való szereplésünk szintén nagy sikert aratott. Köszönhetően talán a hazai pálya előnyének, s habár a technika ördöge megtréfált minket, a közönség felhőtlen énekére sikeresen befejezhettük táncunkat, ténylegesen összeforrva ezáltal táncos és néző egyaránt. Varázslatos pillanat volt. A fesztiválon való előadásunk is azt jelenti, hogy a rácalmási fiatalokat összefogó közösségének munkáját elismerik a VE tagjai. Fontos ez, annál is inkább, mert a településünk kultúrális életét meghatározó Városvédők vezetőségének felelősége óriási a közizlés meghatározása szempontjából. S habár a kulturpaletta kínálata óriási, a döntéshozóknak mindíg mérlegelni kell, hogy a sok, Rácalmástól olykor teljesen idegen, elnagyolt, torz és persze tiszavirág életű kultúr jelenségeket helyezi előtérbe, vagy tanúságot tesz Rácalmást évtizedek - ha nem olykor évszázadok - óta meghatározó, eredeti és tiszta forrásokon, értékeken nyugvó igazi hagyományápolás mellett. A döntés talán nem is olyan nehéz, hiszen a helyi szinten is még tovább élő tradíciók tárháza szinte kifogyhatatlan. Csak újra fel kell fedeznünk őket. És magunkat egyaránt. dr. Nagy Viktor Civil koordinátor Rácalmási Felnőtt Néptánccsoport Őszi tüzeskedés: tartsák be a szabályokat! A köztisztasági rendelet alapján az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai a következők: az ingatlan előtti járdának, járda hiányában 2 méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése. az ingatlan melletti, mögötti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése. az ingatlantulajdonosnak a közutak mentén keletkezett füvet szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal le kell kaszálni és eltakarítani. Az ingatlan mellett húzódó közterületen elhelyezett növények gondozásáról a tulajdonos, vagy használó köteles gondoskodni. A két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai: Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Belterületen az éghető kerti hulladék megsemmisítését, égetését egész évben lehet végezni vasárnap kivételével reggel 5-8 óra illetve óra között, szélcsendes időben. Szombaton tüzet gyújtani csak reggel 5-8 óráig lehet, délután és este tilos. Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Erre a célra közterületet igénybe venni tilos! Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.), illetve azok maradékait.

12 12 Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ szilveszteri teremajánlata Nem szeretne takarítani már az újév első napján? Béreljen termet a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központban. Segítünk a szervezésében, rendezésben. Vendégeinknek csak jól kell érezniük magukat! Családok, baráti társaságok, cégek részére egyaránt igénybe vehetőek termeink. Bérelhető termeink: Oktatási épület nagyterme Kézműves épület nagyterme Érdeklődni az alábbi elérhetőségeinken lehet: Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ 06/ / / Búcsúztassa nálunk az óévet! Rácalmás Szilveszter a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központban Búcsúztassa velünk az ó évet és köszöntsük együtt az újévet! Vacsoraajánlatunk: Meleg ételek: Csirkemell konyakos erdei gombamártással, párolt rizzsel Francia marharagu, burgonyakrokettel Hideg ételek: Fűszeres túróval töltött füstölt tarja, Póréhagymával töltött csirkemell bacon köntösben Pikáns töltött dagadó, Sült csirkecomb, Kaviáros tojás Aiolis sonkatekercs, Fűszeres túróval töltött sajttekercs Fetával töltött gombafejek, Görög saláta Joghurtos burgonyasaláta pirított csirke csíkokkal Desszert: Vegyes sütemények tálakon Éjfélkor: Töltött káposzta, kenyér Az est folyamán széles italválasztékkal és kedvezményes italárakkal várjuk vendégeinket! Az est zenei szolgáltatója és a jó hangulat garantálója az: OK zenekar! A belépőjegyek ára 6000 Ft, mely készpénzben, vagy üdülési csekk ellenében a Jankovich-kúria pénztárában megválthatóak! Érdeklődni az alábbi elérhetőségeinken lehet: 06/ , 06/ vagy a 06/ as telefonszámokon Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ Advent A Budapesti Karácsonyi Vásárt a tíz legjobb karácsonyi vásár között tartják számon Európában, a látványos forgatagnak a Vörösmarty tér ad otthont minden évben. Idén oda látogathatnak el velünk az érdeklődők! Program Indulás: december 10-én 10 órakor a rácalmási Városháza elől Adventi vásár látogatása, adventi programok a Vörösmarty téren, betlehemes játék, ételkóstolók, kézműves vásár. 17:00 találkozó a megbeszélt ponton 19:30-tól Karácsonyi koncert a Művészetek Palotájában, a Magyar Rádió Gyermekkarának közreműködésével! Részvételi díj: Ft, mely tartalmazza az utazás, és a koncertjegy árát. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeinken lehet: Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ, Rácalmás Jankovich Miklós köz / , 06/ vagy a 06/ as telefonszámokon

13 Ha valaki a Rácalmási Tökfesztivál nagy kavalkádja során a főépület árkádjai alatt figyelmesen nézte a kiállítókat, érdekes információval találkozhatott. Tökfesztivál Temerinben. Rögtön felfigyeltem a látottakra. Tökfesztiválról tudósított. Mégpedig Szerbiából, a Vajdaságból. Kellemesen elbeszélgettem a kedves vendégekkel. Nem is sejtettem, hogy pár nap múlva már Temerin felé autózom az egyesület küldötteként és az ottani Tökfesztivál vendégeként. Már itt is nagyon szimpatikusak volta a Temerini Kertbarátok képviselői, amikor hírt adtak magukról, az Ő Rácalmás 13 A Temerini Tökfesztiválon jártunk Tökfesztiváljukról. Ezt az ott tapasztaltak nagyban megerősítették. Megérkezésünkkor azonnal érzékelhettük, hogy egészen másféle fesztiválra érkeztünk, mint a rácalmási. Már a fesztivál két napja is szokatlannak tűnt, szerda és csütörtök. Kiderült, hogy ezeken a napokon vásár van, és ehhez kötik a rendezvényüket. A szokásos kirakodó vásár területéhez becsatlakozó, mellékutcában volt felállítva a kis színpad, körülötte álltak a vendégváró sátrak asztalokkal, padokkal. Itt fedezhettük fel a tökdekorációkat és tökkompozíciókat különböző méretű, alakú tököket és viszonylag kevés árust. Ez a fesztivál főleg a mezőgazdasággal foglalkozó emberek szakmai vetélkedőjéről szól. Ki tudta a leghosszabb, legsúlyosabb, tököt termelni a különböző tökfajtákból. Mi egy együttműködési megállapodás tervezettel érkeztünk, melyet ott kiegészítettünk és aláírtunk. Megállapodtunk, hogy részt veszünk egymás tökkiállításain és meghívtuk kiállítani a kézimunka szakkörüket is. Az eredményhirdetésig ismerkedtünk a helyiekkel, csodáltuk a kiállított tárgyakat és kóstolgattuk a tökből készült ételeket, édességeket, a jóféle borokat, pálinkákat. Mindenki nagyon kedvesen, nagy elkötelezettséggel avatott be bennünket a rendkívüli méretű, alakú tökök termesztésének titkaiba. Gyorsan repült az idő, elérkezett az eredményhirdetés ideje. Az eredmények igazán meglepőek voltak. A leghosszabb kolbásztök ebben az évben 265 cmre nőtt, a legnagyobb sütőtök 28,7 kg az óriási tök pedig 192,5 kg-ra sikeredett. A díjkiosztó után köszöntötték a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületet és Szalai Árpád elnökünk átadta a rácalmásiak üdvözletét.. Látogatásunk nemcsak a tökfesztiválra szorítkozott. Egy városnéző sétával megismerhettük Temerin nevezetességeit és a kertbarátok büszkeségét a klubházukat. Összességében meggyőződhettünk arról, hogy igazán tartalmas életet élő egyesületet és aktív tagjait ismerhettük meg, akikkel érdemes együttműködni, tapasztalatainkat kicserélni. Pallos László Dr. Hanák Tamás ügyvéd ügyvédi fogadó óra Minden hét első napján délelőtt 8.30 órától, valamint délután órától ügyfélfogadást tartok, elsősorban rácalmási és kulcsi lakosok részére. Ügyfélfogadás helye: Pomóthy áruház melletti vendégház. Bejelentkezés hétköznap a 25/ , valamint 06/30/ telefonszámon, elektronikusan pedig az címen lehet. (Főiroda: Dunaújváros, Vasmű út 29. 1/1.) Vállalkozási-, ingatlan-, öröklési-, vagyonjogi ügyek, családjogi tanácsadás. Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Rajna László Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) Nyomdai munkák: a Milpress Kft Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető Halottak napjára Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az egyház. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban több népi hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a világosban a véletlenül kiszabadult lelkecskék újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Magyar területeken szokás volt ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a sírokat. Virágokat, manapság pedig koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére. A nép ajkán ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A néphit szerint ilyenkor ugyanis hazalátogatnak a halottak. Ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. A bukovinai magyarok körében pedig még a temetőbe is vittek ennivalót. Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt gyertyát.

14 14 IV. Raáb Ervin Művészeti tábor 2011 évi alkotásai Rohonczi Rohó István GEMITUS A Gemitus szó jelentése: sóhajtás, sóhaj, fájdalom. A 17. zsoltár 56. versének idézése, mely egyik fordításban így szól körbe vesz engem a halál sóhaja, a pokol kínja, az élet lehelete, az élet kínja, a menynyek gyönyöre, a mennyek sóhaja, a halál lehelete. Körbe vesz engem a lét. A megcsavart négyzetes tölgyfa oszlop mind ezt jelzi és az oszlop folytatásában levő lépcsős kereszt a lehetőséget adja a szabadulásra. A szobor a Széchenyi tér legelején került felállításra. Jacek Osadczuk DUNA A Nagyharsányi kőből készült szobor Rácalmásnak a nagy folyóhoz való kapcsolatára utal. De egyben összekapcsolja a Duna eredetét és végét egy férfi és egy női fejjel. Jacek Osadczuk lengyel szobrászművész személyével az alkotótelep nemzetközivé bővült. A szobor a Széchenyi tér és a Kulcsi út sarkán található. Rácalmás A Rácalmási Református Egyházközség hírei Református istentisztelet időpontja: Minden vasárnap órakor Hittanórák: Keddenként 11 órától az Etalonsport Sportóvodában Szerdánként 14 órától a Jankovich Miklós Általános Iskolában Konfirmációi előkészítő: Kedd 17 órától Drótposta címünk: Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! Lélekfrissítő Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Ézsaiás 43, Az október gazdag ünnepekben: ilyenkor örülünk a szüretnek, az új bornak, és ilyenkor emlékezünk az 56-os forradalomra. Október azonban a reformáció hónapja is. Farkas napján, 31-én ünnepeljük az egyház megújulását, hitbeli megerősödését. Ahogy az egyháznak égető szüksége van az időről időre való, sőt folyamatos megújulásra, úgy nekünk magunknak is. A bibliai Ige éppen erről szól: az Úristen újat kezd, újat cselekszik. Velünk és bennünk. A rácalmási református gyülekezetben már látjuk a kibontakozást. Új, önálló, missziói gyülekezetté váltunk. Hisszük, hogy ez nem csupán emberi kezdeményezés, hanem az Isten munkája és terve. Hisszük, hogy nem csak egy közösség, hanem az egyéni életünk is meg tud újulni, tisztulni, ha teret engedünk az Istennek. Ő meg tudja újítani megfáradt emberi kapcsolatainkat, kihűlt szeretetünket, örömtelenné váló életünket. Csak figyelnünk kell Rá, és elfogadni, amikor meg akar szólítani minket. Imádság: Uram, köszönöm Neked, hogy adsz megújulást! Kérlek, kezdj újat, Te szerinted valót az én életemben is! Ámen. Kovács Enikő lelkipásztor Nyitrai Mihály A SZIGET TÜNDÉRE Minden folyónak vannak nagy szigetei. A szigeti történeteket legendák lengik körül. A szigeteken jó vagy rossz tündérek lakoznak. Itt Rácalmáson a Duna két ága körülöleli a Nagyszigetet, melyben egy tündér lakik. Ennek állított emléket Nyitrai Mihály a népművészet mestere. A szobor a Bay téren került felállításra. Almások-Almása A városunkban megrendezett vetélkedőn részt vett csapatok vezetői és polgármesterei nagyon sikeresnek értékelték a rendezvény lebonyolítását. Dicsérő szavakkal köszönték meg a szervezők munkáját. Az előző lapszámban megjelent cikkből az én hibámból kimaradtak néhányan akik munkájukkal nagy mértékben hozzájárultak a találkozó sikeréhez. Lukács László és Kondor Károly ízletes ebédet főzött a vendégeknek melyhez az alapanyagot Blau Sándor és felesége biztosították. Míg a vendégek az ebédre vártak Karcsi bácsi saját verseivel szórakoztatta őket. A foltvarrók Arnóczky Ilona vezetésével fényképalbum tartót készítettek ajándékba minden csapattag részére. Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítségét! Nógrádi Sándor

15 Rácalmás 15 Hirdetés Szabványméretű, fémből készült kültéri ping-pong asztal eladó Rácalmás központjában. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 30/ GARÁZS-BAZÁR Rácalmás Somogyi u. 62. (bejárat a Vágóhíd u. felől). Pólók 50,-, pulóverek, nadrágok, szoknyák 200,- Ft-tól, kabátok, sálak, táskák, gyerekruhák, játékok, régi bútorok, porcelánok, csipkék. Cirmos keverék kiscicák ingyen elvihetők! Érd / Rácalmásról készült festményt, képeket és más egyéb festményeket vásárolnék. Érd: 06-30/ as gyermekkerékpár nagyon jó állapotban 9000 forintért eladó. Érd.: 25/ Költözés miatt modern szekrésnysor, vendégágy, 290 l-es mélyhűtőláda, 2 éves fölültöltős mosógép, szőnyegek, dísztárgyak, 3 zsák használt ruha-kabát-cipő eladó. Takarítógép, videó, plüss állatok, informatikai és számítástechnikai könyvek, karácsonyi díszek, stb... Érd.: Eladó 4 db gumi 155/80/ R13/79.T., kompletten, centírozva, külön is 2 db, Simson kék motorkerékpár, 150 l-es szőlőprés, jó állapotban, 220 villanymotorok, kukorica daráló, szivattyú hidrofóros, szivattyú úszó rendszerú, szivattyú búvár, kukorica morzsoló régi fa rendszer, magyar Hullám kúpcserép, salakgyapot, BOS új, nagy flex, 450mm/HLLSP Varna. Érdeklődni lehet a os telefonszámon.

16 ámok: onsszzám kű tteelleeffo rdeek Közzéérd /440-0 al:: tal ta aata vat va hiv erri hi steeri est rmeest rm árm lgár Polgá yző yző gy Jeg Je steerr st meeest rrm árm lgáár Polg daa:: d od iro Adóügyi ir daa : rod ro Pénzüg yi iiro daa : rod iro g yi iro üg ssüg ésü ítés Építé ző: yző y gy eeg jeg aljje da da,, ééss al od iro is ir lis iálli iá occciá Szo Sz a ria ri kú h ich ic vic ov ko k nk Jan Ja la:: la ola o ko Isk Is Óvoda: laat:: álat gál lgá lgá olg ol Szo étti Sz léti ólé ól jól kjó kj ermeeek és Gyerm ő és ítő gít gí seg dse dse aláád Csal : at: at z óz lóz l áló ál Há H i ozói liis Gondozó iállis ciá Szo Szocciá ár:: tár tá vtá yvt ny nyv kön házz ééss kö ési há őd ődéési lőd velő Művel : t: t tt: ott ot ízo íz gb me ti ti eti rzet Körze ég:: ség rsé őrs őr rrőr árő lgáár Polg la lla ll eell iel briie rczz Gabr dr.. Merc dr k:: sok oso vo rrvo orv zior Házio a r ra ára ár S Sá n án el elá gy Ár. dr. dr ldii Ágnes dr.. Föld ss:: dr os: os rvo korv meeeko erm Gyer ta o ota Ágo y Ág ky Ják dr. Já dr ss:: os: rvos Fogorvo t, et, eleet yel yel gy üg osi ü vo rrvo orv ekor meko erm erm yer g ye si, házi gy osi, r vo rvo orv zior Házio s: cs: cs lcs l ulc ul K Ku t, on zp kö i ügy égü égü ség szzsé gésszs egé égii egé ség rsé rsé érs stér Kisté staa:: Post E-ON: táss:: tá íítá lítá llí áll zál szá sz tsz éts méét m szeem tt,, sz Dunanett e: ce: c nc len le Ve V DR évéé:: év b beell ttév kááb ft.. - k Kft Tarr K steerr Gyepmest ő:: lő: elő del de nd ren ossi re vosi rvo orv orv tor lato Állat ó ikó zi Anik szi ász zás szá szá gsz gs reg Dr. Bere c nc ren re Fe k i vik vi ávi á láv lá Sz Szl Dr / / / / / / / ,44 4, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /789-0 el: el:: étel vét lvé elv fel fel sfe tésf deetés 7 ird 97 hir g hir -59 jsáág újs újs képú sii kép ási 06 má más : l calm al: al t ata at Rácal vat v iva iv Hi ia H nia b báán Plééb us Pl ku iiku lik tolli Kato i ma Ró i si ási ás m má lm cal ca Rá Kis anyakönyv Rácalmás Ráca 16 A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgárait! Bálint Botond, szeptember 14., Sirály utca. Lapunk következő száma A Rácalmás újság legközelebbi száma november 18-án, pénteken jelenik meg. Lapzárta: november 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb november 7-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak. A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán. cím: szerkesztőbizottság A hónap híre és fotója Evezős sikerek Véget ért a Rácalmás SE kajakosai számára a 2011-es versenyszezon, s kezdődhet az alapozás. Korcsoportjukban a következő szép eredmények születek: Új-Buda Kupa: Bucsi Bence 4. Török Zoltán 5. Miholics Árpád 6. Duna Maraton: Bucsi Bence 4. Dunaferr Kupa. Ezen a versenyen 10 versenyzőnk állt rajthoz különböző kategóriában. Bucsi Bence, Bencs Dóra, Bencs Botond, Tilinger Donát, Bucsi Bálint, Nyakacska Ádám, Kovács Nóra, Szőlősi Zsolt, Török Zoltán, Miho holics Árpád. Versenyzőink a kö középmezőny vagy a mezőny el elején végeztek. Kovács Nórána bronz és Török Zoltánnak nak eg ezüst érem is jutott. egy Sikereinknek örülök, ám az tartom a legnagyobb eredazt mé ménynek, hogy a 2011-es évbe a létszámunknak az 50 ben sz százalékával többen kezdtek el evezni. Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja gyáliak sikerei utcazenei fesztivál másodszor Trianonra emlékeztünk prohászka lászló hetedik kötete 1 Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XV. évfolyam 10. szám, 2011. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Szüreti Fesztivál 2011. Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció I. üteme a dunaföldvári Kálvárián Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek A támfal

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

2014 augusztus. Tovább javul a városban a burkolt utak aránya. Ki is volt Kóczán Mór?

2014 augusztus. Tovább javul a városban a burkolt utak aránya. Ki is volt Kóczán Mór? 2014 augusztus VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Tovább javul a városban a burkolt utak aránya közélet 5. oldal Ki is volt Kóczán Mór? sport 28. oldal Az augusztus 19

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

FELSÔPAKONYI. A gora. A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám

FELSÔPAKONYI. A gora. A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám FELSÔPAKONYI A gora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám 2 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL Zárójelentés tüdôszûrésrôl Tisztelt Felsôpakonyi Lakosság! Ezúton szeretném tájékoztatni

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben