Tökfesztivál: bomba siker

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tökfesztivál: bomba siker"

Átírás

1 Rácalmás október XVIII. évfolyam 10. szám TARTALOM Sikeres volt a könyves vasárnap. 8. oldal Az ISD Dunaferr támogatásából vásárolt hintát imádják az óvodások. 9. oldal Néptáncosaink bővelkednek a sikerekben. 11. oldal Nemcsak nálunk volt Tökfesztivál, hanem Temerinben is. 13. oldal Ragyogó időben kiváló programok és összefogás Tökfesztivál: bomba siker Október 6. Október 6. reggelén mindig mécsesek égnek az iskola első emeleti falánál. A fekete drapériával letakart paravánon pedig a 13 Aradon kivégzett honvédtábornok portréja látható. A gyerekek kibetűzgetik a sokszor idegen hangzású neveket, egy pár percig elidőznek a tábornokok képei előtt. Az idősebb diákok büszkén sorolják a neveket,. Ők már tanulták ezt. Tudják miért égnek a gyertyák. A kisebbeknek pedig a tanító nénik mesélnek arról, hogy mi is történt 162 évvel ezelőtt... a bátor férfiakra emlékeztünk. (Írásunk az ünnepségról a 6. oldalon.) Baksa László Vállalkozók Rácalmásért egyesület kompozíciója: Szent György legyőzi a Általános megállapítás, hogy a VIII. Rácalmási Tökfesztivál szervezésben és színvonalban minden eddigi fesztivált felülmúlt. Most, a fesztivál után rengeteg viszszajelzést kapunk a jó szervezésről, a színvonalas műsorokról, kiállításokról, a kézműves árusokról, de az étel és borárusokról is. A kitűnő időjáráson kívül, mi az, ami különösen hozzájárult a nagy sikerhez? Elsőként a városvédők önkéntes munkáját emelem ki, mivel az eddigieknél többet kellett dolgozniuk. Már az előkészítés során is a sátorépítés és a parkolók előkészítése nagy munkát igényelt. A fesztivál ideje alatt pedig a korábbinál jóval több látogató foga- sárkányt dása igényelte a több munkát. Az önkéntesek megbirkóztak e sok feladattal, udvariasak voltak, és mosolyt csaltak a látogatók arcára. Ezért a siker nekik köszönhető. A városvédők mellett voltak dunaújvárosi önkéntesek is, akik sokat segítettek. Meg MEGHÍVÓ kell említeni még a Dunaferr iskola 25 diákját, a Széchenyi gimnázium 10 diákját és más intézményekből verbuválódott és kézműves munkát végző 12 fiatalt is, akik különböző posztokon nagyszerűen dolgoztak... (Folytatás a 4. oldalon) RÁCALMÁS Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves Családját a Köztársaság Napja alkalmából rendezett ünnepi műsorunkra, melyen az október 23-ai eseményekről emlékezünk meg. A rendezvény ideje, helyszíne: október 21., péntek 17 óra Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (jó idő esetén az udvaron, esős időben a tornateremben) Az iskolások ünnepi műsora után a Millenniumi Parkban lévő 1956-os emlékműhöz vonulunk át, ahol megemlékezésünk koszorúzással ér véget. Schrick István polgármester

2 2 Takarékosan gazdálkodtunk az első félévben BEVÉTELEK A évi költségvetés I. féléves végrehajtása során a bevételek 673 millió 821 ezer forintban teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 47,9 százalékos teljesülést mutat, a módosított előirányzathoz képest pedi 46,3 százalék. Az önkormányzat helyi adói 264 millió 652 ezer foirnt bevételt realizáltak. A normatív állami hozzájárulás soron az állandó lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, kötött állami támogatás kapott összegét mutatja. A kötött felhasználású soron kerültek megtervezésre a különféle szociális rászorultságtól függő ellátások állami támogatása: időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély. A központosított előirányzat címen a költségvetési törvényben meghatározott feladatokra lehet igényelni, illetve pályázat alapján lehet többlet bevételre szert tenni. Ilyen célok voltak az első félévben a rászoruló gyerekek nyári szociális étkeztetése, esélyegyenlőségi felzárkóztatás, az integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása. A működési célú pénzeszközök soron szerepel a védőnői szolgálat finanszírozására kapott támogatás, a kisebbségi önkormányzatok állami támogatása, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a mozgáskorlátozottak támogatás állami költségvetésből igényelt forrása, a közfoglalkoztatás támogatására igényelhető összeg. A felhalmozási célú pénzeszközök a beruházások támogatási részét jelentik. A Martinász játszótér még a 2010-es évben elkészült, a lehívott támogatás év elején érkezett meg az önkormányzat számlájára. Szintén az elmúlt évben fejeződött be ófalu I. üteme, a baboskerti csapadékvíz elvezetés. A projektek zárása utáni kifizetési kérelmek alapján igényelt támogatások is ebben az évben íródtak jóvá számláinkon. KIADÁSOK A dologi kiadások előirányzaton belül a módosítás a Móricz Zs. utcai játszótér karbantartásával, a Martinász játszótér zajvédőfal építésével, a temető előtti fasor ültetésével kapcsolatos. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások a jogszabályban és a helyi rendeletben meghatározottak alapján kerülnek kifizetésre. A rendszeres ellátások: az ápolási díj, rendszeres szociális támogatás, bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka. Eseti ellátások a közgyógyellátási igazolványokért fizetett díj, temetési segély, átmeneti segélyek, mozgáskorlátozottak támogatása, krízis segélyek. Az ellátottak pénzbeli ellátása a középiskolába járóknak megállapított ösztöndíjat tartalmazza. A településeken működő civil szervezeteknek kifizetésre kerültek a megítélt támogatások, támogatjuk a körzeti rendőri megbízottat, támogatást nyújtottunk a rendőrségnek a rácalmási rendezvények biztosítására. A felhalmozási kiadások előirányzaton belül elkészült Rácalmás digitális szabályozási terve, városfejlesztési stratégia. Megvásároltuk a rácalmási 95 hrsz-ú ingatlant, szivattyúkat szereztünk be, az intézmények részére számítástechnikai berendezéseket, a védőnői szolgálat részére hallásvizsgáló készüléket vettünk. Folyamatban van Ófalu II/a ütemének kivitelezése, a Nap és Kulcsi utca vízelvezetése, a városháza építése, elkészült a Sirály és Révai utca csapadékvíz elvezetése, és befejeződött a Móricz-Mikszáth- Táncsics utca aszfaltozása. Schrick István polgármester Rácalmás Beszámoló Rácalmás Város Önkormányzata és intézményei I. félévi teljesítéséről BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesített Telj/Er. Telj/Mód ,7% 63,7% ,1% 56,0% Helyi adók ,0% 57,0% -- Építményadó ,0% 51,0% -- Idegenforgalmi adó ,3% 52,3% ,2% 59,2% Pótlékok, bírság ,5% 85,5% Talajterhelési díj ,0% Egyéb saját bevétel ,0% Közhatalmi bevételek 515 SZJA helyben maradó része ,3% 52,3% SZJA jövedelemkülönbség mérséklése ,3% 52,3% ,2% 47,2% III.Költségvetési támogatás ,7% 55,2% Normatív állami hozzájárulás ,9% 51,6% Kötött felhasználású támogatás ,0% 77,0% Rendelkezésre állási támogatás ,7% 178,7% ,7% 82,7% -- Ápolási díj ,1% 60,1% -- Lakásfenntartási támogatás ,9% 78,9% -- Bérpótló juttatás ,5% 51,5% ,0% 100,0% -- Rendszeres szociális segély ,2% 117,2% -- Óvodáztatási támogatás ,0% -- Nyári gyermekétkeztetés ,0% ,0% ,2% Egyéb központi támogatás ,0% IV. Átvett pénzeszközök ,2% 33,1% ,5% 63,8% ,5% 538,3% -- TB Alapoktól ,1% 49,1% -- Munkaügyi Alapoktól ,8% 22,8% -- Helyi önkormányzatoktól ,9% 79,3% -- Városnapi rendezvények (2010. évi) ,0% 100,0% -- Komposztáló pályázat ,0% 0,0% Vállalkozásoktól ,0% ,9% Részösszesen Felhalmozási célú ,8% 31,8% 56,5% 31,8% -- Lakosságtól ,3% 22,3% -- Martinász játszótér ,8% 87,8% -- Iskola projekt ,9% 117,9% -- Ófalu I. ütem ,0% 100,0% -- Baboskert projekt ,4% 84,4% ,0% 0,0% -- Ófalu II/a ütem ,1% 30,1% -- Ófalu II/b ütem ,0% 0,0% -- Városháza ,38% 4,38% VI. Hitelfelvétel ,1% 12,1% VII. Kölcsönök visszatérülése ,3% VIII. Pénzforgalmo nélküli bevétel ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9% 46,3% Megnevezés Index Eredeti Módosított Teljesített Telj/Er. Telj/Mód ,3% 46,6% ,8% 46,1% III.Dologi és egyéb folyó kiadások ,2% 58,5% Dologi kiadások ,4% 59,2% -- Készletbeszerzések ,3% 40,6% -- Kommunikációs szolgáltatások ,2% 38,2% -- Szolgáltatási kiadások ,7% 61,4% -- Vásárolt közszolgáltatások ,2% 71,9% -- Általános forgalmi adó ,8% 65,4% -- Kiküldetés, reprezentáció, reklám ,8% 50,6% -- Egyéb különféle dologi kiadások ,3% 55,8% -- Adók, díjak, befizetések ,7% 82,7% Kamatkiadások ,8% 46,8% IV.Pénzeszköz átadás ,8% 79,4% ,7% 74,1% Felhalmozási célú ,0% 51,5% ,5% 52,5% VII.Felújítási kiadások VIII. Felhalmozási kiadások ,7% 27,1% Immateriális javak vásárlása ,7% Földterületek vásárlása KIADÁSOK adatok ezer forintban Ingatlanok vásárlása, létesítése ,8% 29,6% Gépek, berendezések beszerzése ,0% ,0% Beruházások áfája ,9% IX. Kölcsönök nyújtása ,5% X. Hiteltörlesztés ,2% 49,2% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5% 38,1% Index

3 Csónaktároló: megpályáztatják A képviselőtestület és a Rácalmás Sportegyesület együttműködésének köszönhetően közbeszerzési eljárás keretében pályázatot írtak ki csónaktároló kivitelezésére. Eredményes versenyeztetés esetén még idén elkezdődhet a munka, és előreláthatólag jövő év júliusára készül el a várt tároló a Duna-parton. A sportegyesület 26 millió forintot nyert a LEADER támogatási rendszer keretében erre a beruházásra, viszont az önkormányzat anyagi segítsége is szükséges ahhoz, hogy megépülhessen a helyi sportólók számára nagyon fontos csónaktároló. Kulcsi csatornázás Rácalmás képviselőtestülete Kulcs önkormányzatával közösen megkezdte a kulcsi csatornahálózat kiépítésére vonatkozó pályázat előkészítését. A szennyvízberuházás két lépcsős támogatás keretében valósulna meg. Az előkészítésre támogatást nyert a két település, így lehetővé vált a kivitelezésre vonatkozó pályázathoz szükséges költségek (például megvalósíthatósági tanulmány készítése, projekt menedzsment működtetése...) finanszírozása. A munka elkezdődött és a felkért szakcégek még októberben benyújtják a nagy pályázathoz, a kivitelezéshez szükséges dokumentációkat. Parkolóépítés A Vadász presszó bérlője parkolóépítés miatt kéréssel fordult a képviselőtestülethez, ezért az önkormányzat A Pomóthy ABC igényéhez hasonlóan ingyen biztosított közterületen helyet a presszó bérlőjének. Ám a parkoló kiépítésének költségei a kérelmezőt terhelik. Rácalmás 3 Segítsék a számlálóbiztosok munkáját! Népszámlálás: október 31-ig tart! A népszámlálás internetes kapuja október 16-ig (múlt vasárnapig) volt nyitva. A papír kérdőívek önálló kitöltésére szintén október 16-ig volt lehetőség. Ezen a héten már csak a számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni egészen október 31-ig. A pót összeírást november 8-ig kell végrehajtani. A évi teljes körű összeírás kiterjed a természetes személyekre és lakásokra, a október l-jén nulla órakor fennálló állapot alapulvételével, vagyis a válaszokat mindig erre az időpontra gondolva kell megadni. Magyarország területén számba vesznek minden itt élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvitelszerüen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó, jogszabályban meghatározott külföldi állampolgárokat és a hontalan személyeket is. Az adatfelvétel során számba vesznek az ország területén minden lakást, lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményt. Az adatszolgáltatás kötelező, kivételt képeznek az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó kérdések, melyekre a válaszadás önkéntes. Kérjük, együttműködésükkel segítsék a számlálóbiztosok munkáját! dr. Györe Andrea jegyző LOMTALANÍTÁS A Dunanet Kft. őszi lomtalanítást végez Rácalmás területén, amelyet a kommunális szemétszállítással azonos napra időzített a szolgáltató cég. Az északi településrészen október 25-én, kedden lesz a lomtalanítás. A déli településrészen október 28-án, pénteken lesz a lomtalanítás. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családiházas és üdülő ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe. A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak. Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon. Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festéket, vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenységek során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket. Rácalmás Város Önkormányzata Útépítés két utcában A képviselőtestület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy utat épít a Révai, valamint a Tóth Árpád utcában. Régi gond településünknek ezen a részén a közlekedés, élnek ott olyan családok, amelyek negyven-ötven éve várják, hogy megfelelő úton közelíthessék meg otthonukat. A tervek szerint csapadékvíz-elvezetővel ellátott aszfaltos út lesz az említett két utcában, körülbelül egy kilométres szakaszon. A munkákat csak a sikeres közbeszerzési eljárás után tudja elkezdeni az önkormányzat. A közelgő télre tekintettel várhatóan jövő májusra készül el a beruházás. A polgármesteri hivatal értesíti majd a lakókat az útépítés részleteiről. Alapozás kezdődik A Pacsirta utca belterülethez (Sárközihez) közel eső részén útalap-építési munkák kezdődnek. A képviselőtestület a Duna-Via Kft.-re bízta a kivitelezést az útépítés ideje alatt kérik a lakók türelmét, megértését. A jelenlegi út magántelkeken halad, időközben új házak épültek azon a részen. A lakók jogos igénye, hogy normál körülmények között közlekedhessenek. PET-palackok A háztartásokban keletkező műanyag flakonok (PETpalackok) begyűjtéséhez a Dunanett Kft. térítésmentesen biztosít zsákokat. A műanyag palackokat tisztán, laposra taposva kell elhelyezni a zsákban. A megtelt és az ingatlan elé kihelyezett zsákokat minden hónapban egy alkalommal, a hónap negyedik szerdáján szállítják el. Szállítási napok: Október 26., szerda November 30., szerda December 28., szerda.

4 Rácalmás 4 A VIII. Rácalmási Tökfesztivál (Folytatás az 1. oldalról.) Az első napon- péntekentöbb mint 800 óvodás és iskolás gyermek csoportosan, szülők és tanárok vezetésével érkezett, 30 kézműves különféle technikával foglalkozott a gyerekekkel. Nagy dobás volt, hogy a sikeres kézművesség után egy tökzsákból ajándékot húzhattak ki. A kiállítások sorában feltűnést és nagy sikert aratott a Czibuláné Csicsmann Erzsébet baba kiállítása. A 120 darabos gyűjtemény mindegyike önálló baba életet élt és gyermeknek, felnőttnek egyaránt elnyerte tetszését. Rózsa Krisztina cukorból készült kompozíciói ámulatba ejtették a látogatókat. Kovács Imréné tökkiállítása ismét olyan magas színvonalat hozott, hogy Európa bármely kiállításán megállta volna a helyét. Új színfoltként jelentkezett, hogy egy megye Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete állította ki kézműves munkáit. A színpadon fellépő öntevékeny együttesek profi színvonalon dolgoztak. Észrevehető az öntevékeny együttesek színvonalának emelkedése. A Martonvásári Százszorszép Néptáncegyüttes élőzenei kísérettel, a Nagyvenyimi Énekkar, a szerb és görög néptáncokat bemutató PYRGOS együttes Beloianniszból és a Tabán Szerb Folklór Együttes, valamint a Rácalmási Felnőtt Néptánccsoport kitűnően szórakoztatta a nézőközönségét. A profi együttesek jelenléte nagyon sok vendéget vonzott, mint az Örökség ex Kormorán, a Csík zenekar, a Black -II- Black koncert és a Samba Drumsters együttesek, Szabó Ádám és a Grácia Hegedűtrió koncertje. Az ízek utcája nagy sikert aratott. Megszervezése sok nehézségbe ütközött, de végülis az árusok és a vendégek is elfogadták. Folyamatosan telt házzal üzemelt. A koreai és a magyar tökös ételkóstoló jól sikerült. Az utcai dekorációk most is kiváltották a látogatók érdeklődését. Sok családnál nem, vagy kevés tök termett, a tökhiányt ügyességükkel, leleményességükkel pótolták. A vendégek az utcákat járva sok fényképet készítettek. A kúriában a Jankovich Miklós Általános Iskola nagyon kitett magáért, szellemesnél szellemesebb, ötletesebbnél ötletesebb dekorációkat készített. A dekorációk I., II., III. díjazottjait a RÁCALMÁS következő számában közöljük. Végül megjegyzem sok-sok vélemény alapján: nagyon sokat kell gondolkodnunk azon, hogyan tovább, mit tudunk jövőre lépni, hiszen minden téren elértük a csúcsokat. Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a három nap alatt a 20 ezer látogató kulturáltan viselkedett, semminemű komoly atrocitás, részegeskedés, verekedés nem történt. Köszönet érte. Szalai Árpád Szinte éltek Czibuláné Csicsmann Erzsébet babái Kovács Imréné fantasztikus tökkiállítása Az iskola 3.a osztályának kompozíciója Nagy siker volt a Csík zenekar koncertje

5 Rácalmás 5 Csurgó István és családja birodalmi lépegetője Az utcai tökdekorációkról Elérkezett a minden őszszel várt közösségi összefogás ideje, jó lehetőség arra, hogy Rácalmás hírnevét öregbítsük, felejthetetlen benyomást keltve a városunkba látogatóban. Azt gondolom, hogy mindig mindenben lehet hibát találni, de abban biztos vagyok, hogy nem azt kell keresni. A lényeg a pillanatban van, abban, amikor egy-egy kisgyermek, vagy felnőtt mosolyogva kapkodja a fejét jobbra-balra a dekorációk láttán és örömmel sétál Rácalmás utcáin. Jó volt látni, hogy egyre többen részesei voltak a mosolyfakasztásnak, a mosolygyárnak. Köszönet érte minden családnak, egyesületnek, boltnak, klubnak és közületnek. Örömmel állapíthatom meg, hogy ahová mások feltöltődni, szórakozni járnak, mi ott lakunk és ezt a helyet lakóhelyünknek nevezhetjük. Ez az eredmény nem helyezésekben mérhető. Mindenki dobogós, aki egy picit is tett a cél érdekében a közért, félre téve önös érdekeit. Ez a legnagyobb értéke rendezvényünknek, együtt tudtunk összefogni és örülni. Idén 360 helyen dekoráltak, a város területén elszórva, szinte mindenütt volt dekoráció, még a helyrajzi számmal jelzett területeken is. Sokan kimaradtak a díjazásból, mert sajnos nem jutalmazhatunk mindenkit, de az igazi jutalom az a közel 20 ezer ember mosolya, jókedve, amihez Önök is hozzájárultak. Köszönettel: Nagyné Berzai Márta Dr. Vaszkun László Fórum című alkotása Borné Pusztai Ildikó Gasztro remekműve Yoda mester Csurgó Istvánék alkotása Az iskola Csibék II kompozíciója

6 6 Rácalmás Megemlékezés az aradi vértanúkra Juhász Gyula: Vértanúink A föld alól, a magyar föld alól A vértanuk szent lelke földalol: E nagy napon, hol emlék, s béke leng, A bús bitókra hittel nézzetek! Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, Minden napoknál szebb és szabadabb! A nap, melyért mi vérben esve el, Nyugodtan haltunk ama reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, Hisz onnan jönnek mind e sugarak; Hisz onnan árad, új világ felett, Szentháromságunk, mely jövőt teremt: Szabadság minden népnek, aki él S halni tudott egy megváltó hitér, Egyenlőség, hogy Ember ne legyen Mások szabad prédája, becstelen. Testvériség, mely át világokon Kézt fog a kézben, hisz mind, mind rokon. Ó magyarok, ti élő magyarok, A halhatatlan élet úgy ragyog Rátok, ha az egekbe lobogón Igazság leng a lobogótokon, Az Igazság, mely tegnap még halott, Világ bírájaként föltámadott. A népek szent szövetségébe ti Úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól A vértanuk szent lelke így dalol. Közel százan voltak azok a rácalmásiak, akik az aradi vértanúkról szóló emlékműsorunkon megjelentek. Most először volt lehetőség a nemzeti gyásznapra méltóképp megemlékezni a Művelődési Ház és Könyvtár udvarán, ahol az összefogásból elkészült emléktábla az épület falán kapott helyet. Az újság hasábjain keresztül is szeretném megragadni az alkalmat, hogy a tábla anyagáért Bányi Zoltánnak; a kiegészítőkért, csavarokért Radnó Pista bácsinak köszönetet mondjak. Szeretném továbbá megköszönni Gerencséri Miklós sírköves munkáját, s Mosonyi Mihány, azaz Misis bácsi-aki egyben Rácalmás díszpolgára és a helytörténeti anyag állandó kutatója - kitartó és lelkes munkáját az emléktábla sorsának végigkísérése és a lebonyolítás során. Köszönet illeti a színpadi műsorért a Jan ko vich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7. osztályos diákjait, valamint a 6-os Cserkúti Evelint-aki szólót énekelt a műsorban-, valamint a hatodikos fiúkat, akik a technikai hátteret szolgáltatták a fellépéshez. Az iskolai műsorhoz a gyerekek felkészítője Szabó Erika tanárnő, akinek ez úton is szeretném megköszönni áldozatos munkáját. A megemlékezés menete a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd ünnepi beszédet mondott Baksa László, a rácalmási iskola történelem tanára. Az ünnepi beszédet követően a diákok műsora vette kezdetét, majd Schrick István, Rácalmás város polgármestere a képviselőtestület és az önkormányzat intézményei, dolgozói nevében elhelyezte az emléktáblán a megemlékezés koszorúját, tisztelegve az es események hősei előtt. A műsort Liszt Ferenc Les Préludes című szimfonikus költeményének dallamai, s Galambosi László versei kísérték, s végül a Szózat Rácalmási Tökfesztivál Itt vagyunk újra, és ez nem álom, A rácalmási híres Tökfesztiválon. Amerre nézek mint egy álomvilág, ez jellemzi most a volt Jankovich-kúriát. A gyönyörű park és kastély szárnya, tökkel van most kidekorálva. Tökkompozíciók közt színes a forgatag, a kíváncsi felnőttek között, sok csillag szemű gyermek is akad. Érdemes itt most nyitott szemmel járni, mert sok mindent lehet látni, hallani és megcsodálni. felcsendülésével zártuk. Az iskolai műsorban Juhász Gyula Vértanúink című verse is elhangzott Horváth Gergely tolmácsolásában. A rácalmási diákok közül a következők vettek részt az iskolai előadásban.: Hegedüs Dorina, Héger Armand, Nagy Enikő, Virág Kata, Polákovics Petra, Gál Nikolett, Halmai Zsófia, Mihaldinecz Blanka, Horváth Gergely, Váczy Földi Máté, Bényei Róbert, Cserkuti Evelin, Kürtösi Balázs, Faragó Milán, Szilágyi Dániel, Utassy Bence. Nikolényi Mirtill A park színpadán egymást követi a műsor, enni, inni lehet, bár forrik még az újbor. De az édes mustot módjával ajánlom, nehogy futóverseny legyen a Tökfesztiválon. Ötletesek a tökfigurák, de vajon ki lesz az idei tökkirály? A maga idejében ez is kiderül, és a rácalmási Tökfesztivál megint jól sikerül. Köszönet azoknak, mert megérdemlik, kik a Tökfesztivált szervezik, rendezik. Kondor Károly Gyula

7 Rácalmás 7 Aranydiplomás tanítónő Csanaki Etelka a tanévnyitó ünnepélyen vehette át az arany diplomát, ahol az énekkar és Horváth Gergő, iskolánk 7. osztályos tanulója köszöntötte egy verssel. Németh Miklósné igazgató méltatta a kiváló tanítónő munkásságát. Csanaki Etelka 40 éve van a pedagógus pályán, ebből 38 évet Rácalmáson doltozott tanítóként. Bűbájos, mégis határozott egyénisége miatt komoly tekintélyt vívott ki magának a gyerekek, munkatársak és a szülők körében. Mindig következetes, világosan megfogalmazza a céljait, elvárásait. Kiegyensúlyozott, humoros, segítőkész. Felelősség, önfeláldozás és családja iránt érzett mélységes szeretet jelemzi. Pedagógustársai máig emlegetik eredeti gondolatait, az Etelkával beszélgetéssel töltött időket. Gyönyörű hangja, dekoratív megjelenése elbűvölt mindenkit. Óráit mindig lendületesek, jól szervezettek voltak. Mellettük a szabadidős programok szervezéséből (színház, kirándulás, túra, ünnepély...) is kivette a részét. Nyári napközis és vándor táborokat köszönhetünk neki. Értelmiségi életmódja példa értékű: gyakran jár színházba, koncertekre, sokat olvas, túrázik. Mindent megtesz, hogy a környezetét is bevonja mindezekbe, bizonyítva, hogy nemcsak az iskola falai között, hanem a magánéletben is példamutató tanító. Stílusával, értékrendjével, a közösség iránti elkötelezettségével a Jankovich tantestületének meghatározó tagja. Aranydiplomás óvónő Kovács Istvánné óvónéni, volt óvodavezető-helyettes Schrick István polgármestertől vehette át az aranydiplomát október 11-én. Az óvoda dolgozói meghitt ünnepséget rendeztek számára egykori munkahelyén, és a volt kollégák meleg szavakkal köszöntötték Erzsi óvónénit, akit a kicsik, a munkatársak és a szülők egyaránt tiszteltek és szerettek. Gratulálunk az óvónéninek az aranydiplomához és további boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánunk neki! Schrick Istvánné Szent György Polgárőr Egyesület hírei Eseménydús szeptember Bűnügyi szempontból sajnos eseménydús volt a szeptember településünkön, több alkalommal történt besurranásos lopás. Azért hangsúlyozzuk éppen ezt a bűncselekményt, mert egyetlen alkalommal sem volt erőszakos behatolás: valahol minden esetben a sértett hibázott, és ezt a hibát használták ki a tolvajok. Általában nyitott ajtón és ablakon tudtak bemenni a lakásba, majd onnan kisebb-nagyobb zsákmánnyal távoztak az illetéktelen személyek. Mint az elmúlt számunkban már említettük, önkormányzatunk a lehető leggyorsabban szeretné kiépíteni városunkban a térfigyelő kamera rendszert, amelynek segítségével nagyobb hatékonysággal, eredményesebben tud dolgozni majd a rendőrség és a polgárőrség. A sorozatos besurranások óta tagjaink folyamatos éjszakai járőrözést folytatnak civil ruhában, és ha az ügy úgy kívánja, leteszik az autót és kerékpárral, gyalog portyáznak a jobb eredmény elérése érdekében. Ismételten kérünk minden rácalmási lakót, hogy saját érdekében az eddigieknél sokkal nagyobb körültekintéssel kezelje saját értékeit és figyeljen lakótársai vagyonára is. Tapasztalatunk alapján most kezdődik az a veszélyes időszak, amikor a bűnözők óra között járják az utcákat és könnyű célpontokat keresnek. Ugyanis a kora esti órákban még nem gyanús a közterületen mozgó idegen gépjármű. A műszakváltás utáni és esti sürgést-forgást kihasználva tudnak besurranni nyitott ajtón a lakásba. Előzzük meg ezeket az eseteket közösen! Bármilyen rövid időre is hagyják el a lakást feltétlenül zárjanak be mindent. Új telefonszámaink: Elnök: Titkár: Gazdasági vezető: Körzeti megbízott: Gépkocsi feltörés nem történt mostanában. De ha tehetik álljanak a kerítésen belül autójukkal. Kérjük kerékpárosainkat, hogy saját érdekükben használják a világítást, mert korán sötétedik. A láthatósági mellény is jó szolgálatot tesz. Szeptember végén és október elején ismét egy újabb tűzkeresztségen esett át egyesületünk: a közel húszezer embert megmozgató Tökfesztivál a legkisebb rendbontás nélkül zajlott le, a polgárőrségünk, a környékbeli települések polgárőrei és a rendőrség biztosítása mellett. A rendezvényen a perkátai, a kulcsi és a rácalmási egyesületek tagjai folyamatosan harminchat fővel vettek részt, míg a dunaújvárosi és az adonyi őrs rendőrei tizennyolc fővel biztosították e színvonalas rendezvényt. Minden polgárőr társunknak ezúton szeretnénk megköszönni lelkiismeretes munkáját, a szabadidejüket feláldozó rendőröknek azt, amit tettek Rácalmás lakosságának nyugalmáért és az ideérkező turisták biztonságáért. Reméljük a következő nagy rendezvény biztosítása is ilyen rutinnal és összehangoltsággal fog sikerülni. Egyesületünk tervei között szerepel egy számítógép vásárlása, így megfelelő programmal összesíteni tudjuk az ide érkező gyanús autók feljegyzett rendszámát, típusát és statisztikát tudunk készíteni. A gép segítségével kiszűrhetjük azokat az idegen autókat, amelyek rendszeresen háborítják nyugalmunkat. Ebben segítségünkre lesznek a térfigyelő kamerák is, amelyekkel nyomon követjük a mozgásukat. Kezdődik a tűzifa szezon! Kérjük önöket, hogy csak a fa származását igazolni tudó kereskedőtől, számla ellenébe vásároljanak, mert az illegális árusítás legtöbbször bosszúsággal jár. Továbbá ne feledjék a SZEM-mozgalom hasznos előnyeit és kérjük, gyakorolják is. Továbbra is várjuk a büntetlen előéletű helyi polgárok jelentkezését, akik segíteni akarnak Rácalmás közbiztonságának javításában. Segíts, hogy segíthessünk! Vizi István elnökségi tag

8 8 Rácalmás Jankovich Miklós általános iskola A KÖNYVES VASÁRNAP SIKERE Könyvfaló ötödikesek A József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtára olvasópályázatot hirdetett felső tagozatosoknak. Két meseregényt dolgoztak fel a gyerekek. 1. Michale Ende: Momo 2. Jólesz György: A széttört mese Három tanítványom több hétig olvasott, majd 10 oldalnyi feladatsort válaszolt meg külön-külön. Ahhoz, hogy a szóbeli döntőre meghívást kapjanak, az 1. és 2. forduló írásbeli feladatait legalább 90%-os teljesítménnyel kellett megválaszolniuk. Blau Virág, Németh Afrodité és Fehérvári Máté 5.a osztályos tanulók igen sok időt és energiát fordítottak a pályázati anyag tökéletes megoldására. A néha éjjel 11- ig tartó olvasás, és a kitartó munka meghozta a gyerekek számára a nagy örömhírt. Meghívást kaptak október 8-ra a MOMO ÉS A HÁ- ROM KIRÁLYFI címmel megrendezett szóbeli döntőre. Csapatokat alkottak a zsűri tagjai sorsolással, így Virág és Afrodité a Serföld Lurkói csapatában, míg Máté Kassiopeia Bölcsei csapatban versenghetett. Érdekes feladatok tették próbára a versenyzők tudását, kreativitását. Pl: saját mesefilm megrendezése, történet kitalálása, óra tervezése, kivitelezése. A vetélkedő végén villámkérdések megválaszolása döntötte el, mely csapatok kerülhetnek dobogóra. Kálnay Adél írónő kihirdette a végeredményt. Tanítványaim a 2. és 3. helyet vívták ki maguknak, s jutalmul a szép oklevél mellé 2-2 könyvet is választhattak. Nagy örömükre a könyvek között szerepelt a Momo és A széttört mese is, így a gyerekek boldogan ragadták magukhoz ezeket, mivel az elolvasáskor sajnos csak 1-1 példány jutott a három gyereknek, így a könyvhiány nehezítette a felkészülést. Ügyesen beosztották ki, mikor, melyiket olvassa, hogy a pályázat benyújtásának határidejét be tudják tartani. Jelenleg A széttört mese a kedvenc könyvük, ugyanis október 5-én írótalálkozón beszélgethettek a könyv szerzőjével, Jólesz Györggyel. Nagy élmény volt több jankovichos diák számára a találkozó, mivel többen először beszélgettek kortárs szerzővel. Három nyertesünknek ezúton is gratulálunk a szép teljesítményhez! Szabó Erika Színházban jártunk Főszerepet játszott volt tanítványunk Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényéből készült előadást láthattuk október 13-án 32 felsős gyerekkel a Bartók Színházban. Az ötödikesekre hatott leginkább az előadás, ugyanis ők a regényt szeptemberben és októberben felolvasó délutánokon ismerhették meg, így nagyon frissen élt bennük a történet, mely tökéletesen alakítva gyerekszínészek által megjelent előttük a színpadon. Nagyon örülök, hogy ennyi boldog arcot láthattam az előadás után. Boka Jánost volt tanítványunk, Dedecsik Ferenc játszotta, aki jelenleg a Széchenyi Gimmnázium 10.-es tanulója. Az előadás után Feri odajött hozzánk, s a gyerekek boldogan gratuláltak neki, és ölelték meg a színvonalas alakításáért. 27 tanulónk bérletet is váltott, velük október 18-án látjuk a darabot, s most már biztos vagyok abban, hogy nem kell attól izgulnom, tetszeni fog-e a darab. Szabó Erika Tanári koncert a zenei világnapon Október 1. a zene világnapja. Iskolánk idén is, mint minden évben rövid koncerttel emlékeztünk meg. Bár egy kicsit, mint eddig. A gyerekek kórusát, a tanári kórus váltotta fel. A tanulók nem kis meglepetésére. A pedagógusok hét ismert könnyű zenei dallal tették emlékezetessé október 3. reggelét és próbálták bevonni tanulóikat is az éneklésbe. Kisebb- nagyobb sikerrel. Talán azzal, hogy mi magunk is megmutattuk, milyen jó is együtt énekelni, a gyerekek is nagyobb lelkesedéssel vetik bele magukat a zenélés, éneklés rejtelmeibe, örömeibe. Igmándi Zita

9 Rácalmás 9 A venyimi óvodában szerepeltünk Sikeres volt az ovibál köszönet érte Szeptember 29-én óvodánk Nyuszi csoportja a nagyvenyimi testvéróvoda meghívására részt vett az ottani szüreti mulatságon. Több környékbeli óvoda csoportja is szerepelt zenés, táncos műsorával, így a mi nagycsoportosaink is. A szép fehér-kék népi ruhájukban, vidám előadásukkal nagy sikert arattak Kölyökidő: profi játszóház volt Október 5-én a budapesti Kölyökidő Alapítvány munkatársai ingyenes játszóházat tartottak óvodánkban: profi arcfestők egy-két órára maradandó műveket festettek az önként jelentkező kisgyermekeknek. Voltak azonban olyanok, akik inkább a felfújható várban ugráltak szívesebben. A játékdélelőttről szép képek készültek, melyeket az óvodában meg lehet tekinteni, illetve vásárolni. A szeptemberben megtartott óvodai bálunk szép sikert hozott intézményünknek, hiszen a tiszta bevételünk 288 ezer forint lett. Reméljük, hogy a résztvevők is jól érezték magukat. Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a szülőknek és helyi vállalkozóknak, akik tombolatárgyak adományozásával segítették rendezvényünk sikerét. A szülőkön kívül az alábbi vállalkozók szponzorálták intézményünket: Autómosó, Dózsa Erika fodrász, Kristály Patika, Molnár Mihály, Móró ABC, Monika Virágbolt, Müller Monika fodrász, Papírbolt, Pomóthy ABC, Polákovicsné Pálinkás Márti, Sissy fodrászat, Szabó szeszfőzde, Szilárd Csempe, Szalai Árpád, Vasbolt, Zöld Centrum. Nagyon köszönjük. A májusban elmaradt bálunkat az ISD Dunaferr Zrt. támogadta 75 ezer forinttal, melyet Valerij Naumenko vezérigazgatónak szeretnénk ezúton megköszönni. Ebből a pénzből egy új hintát vásároltunk óvodánk udvarára. A szeptemberi bál bevétele az öt csoportnak lett szétosztva, melyből az óvónénik fejlesztő eszközöket vásárolnak a foglalkozásokhoz. Schrick Istvánné Ingyenes ortopédiai vizsgálat Október 5-én délután a szegedi ORTO-TECH Kft. ingyenes ortopédiai vizsgálatot tartott óvodánkban azoknál a gyermekeknél, akiknek szülei ezt kérték. Intézményünk támogatta a kezdeményezést, hiszen a korán felismert mozgásszervi elváltozás maradéktalanul meggyógyulhat, ha idejében elkezdik a terápiát. Jó bizonyíték erre az, hogy több kisgyermeknél már nem tapasztalt az ortopéd orvos problémát, úgy mint az előző évben. Az ISD Dunaferr támogatásából megvásárolt hintát boldogan használják a gyerekek

10 10 Rácalmás Művelődési Ház és Könyvtár Rácalmás Őszi színházjárat indul Rácalmásról! november 12-én, szombaton este 7 órától van lehetőségünk megnézni a Budapesti Operettszínházban a Csárdáskirálynő című operettet! A busz várhatóan órakor indul a rácalmási Városháza előtti parkolóból, a jegyek ára útiköltséggel 4700 Ft. Érdeklődni, jegyet vásárolni a Művelődési Ház és Könyvtárban személyesen nyitvatartási időben vagy a (25) os telefonszámon lehet! Az operett-statisztikusok szerint nincs egyetlen perc, amikor a Föld valamelyik pontján föl ne csendülne - színházban, koncerten, filmen, tévében vagy rádióban - Kálmán Imre valamelyik népszerű melódiája. S kétségtelen, legtöbbször A Csárdáskirálynő dallamai hangzanak fel, mellyel a zeneszerző kiérdemelte az első helyet kora vezetô operett-komponistái között! Nem véletlenül játszották az 1915-ös premier helyszínén, Bécsben 533 estén át, majd söpört végig a mű Európán: az I. világháború ellenére azonnal bemutatták Svédországban, Finnországban, Lengyelországban, Oroszországban, Olaszországban, majd Budapesten 1916 novemberében, s végül eljutott egy esztendővel később a New York-i Broadway-re is. Kálmán muzsikájáról itt az angol szövegkönyvet készítő P. G. Wodehouse nyilatkozta: A Csárdáskirálynő nemcsak e tehetséges magyar ember művei közül emelkedik ki, hanem egyenesen minden idők legjobb zenéje! A Művelődési Ház nyitva tartása Hétfő: zárva Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap és hétfőn: zárva Könyvtár és Internet nyitva tartás: Hétfő: zárva Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi elérhetőségeken adunk felvilágosítást: Művelődési Ház és Könyvtár, Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31., telefon/fax: 25/ , Művelődési Ház és Könyvtár állandó foglalkozásai Rácalmás, Szigetfő u. 31. Hétfő Tánc Jazzbalett 3. o. Tánc Apple Country klub Kedd Tánc Jazzbalett 1-2. o. Tánc Jazzbalett 4. o. Tánc Jazzbalett 6. o. Nagyterem Városvédő Egyesület/ Klub ülése Civil hó utolsó keddjén Fidesz Tánc Városvédő torna Tánc Alakformáló torna Szerda Civil Német klub (Kezdők) Tánc Jazzbalett 3. o. Civil Asszonykórus Exinternet hó utolsó szerdáján Mozgássérültek klubja Tánc Hastánc Civil hó 2. szerdáján Remény klub Csütörtök Tánc Jazzbalett 1-2. o. Tánc Jazzbalett 4. o. Civil/ nagyterem Maszatklub Nagyterem kéthetente(naptár szerint) Nyugdíjasklub Kör hó utolsó csütörtökén Vöröskeresztes fogadóóra Tánc Jóga Civil Városvédő torna Tánc Alakformáló torna Péntek Tánc Jazzbalett 6. o. Exinternet hó 3. péntekén Családok Baráti Köre Civil Német klub (Kezdők) Civil Német klub (Haladók) Civil hó utolsó péntekén Szent György Polgárőrség Szombat Exinternet Krisztus Szeretete Egyház Civil hó 2. és 4. szombatján Foltvarróklub Civil hó 3. szombatján Német-sváb egyesület Könyvtár Sakk-kör Tánc Néptánc

11 Egy sikeres együttműködés kezdetei Rácalmás 11 kialakítanunk településünk számos civil szervezetével. Képviseltük a Rácalmási Szerb Kisebbségi Önkormányzatot a szerbiai Versec nemzetközi táncfesztiválján, táncoltunk számos települési önkormányzati rendezvényen, ápoltuk együtt hagyománya- Emelkedőben Az értékvesztett tömegtársadalmak korában kiemelt je- Kapcsolatunk a környező réinkat az Ágasfa csapatával. lentősséget kell tulajdonítanunk azon kisközösségeknek, kiemelten jónak mondható. giók tánccsoportjaival szintén amelyek a helyi hagyományok A Városvédő Egyesület ápolásának szentelik idejüket. (a továbbiakban VE) tagjaként külön öröm számom- Nincs ez másképp a Rácalmási Felnőtt Néptánccsoport esetében sem, amely immár 15 éve folytatja - olykor szélmalomharcnak tűnő - küzdelmét annak érdekében, hogy a számtalan és számolatlan, településünktől teljesen tájidegen, sablonos divatirányzatok érthetetlen népszerűsége ellenére - megőrizze számunkra mindazt, amitől mi igazán MI maradhatunk. Ezen gondolatok bennünk magként való elültetéséért, valamint néptánccal eltöltött fiatalságunkat örömmel betöltő percekért ezúton is köszönetet mondunk Mesterünknek, Wünsch Lászlónak, bízva abban, hogy még nagyon sokáig tanulhatunk tőle - néptáncot, illemet, emberséget és az egymással szembeni tolerancia szükségességét. Munkánk során igen gyümölcsöző kapcsolatot sikerült ra, hogy az Egyesület is felfedezte végre a bennünk rejlő értéket. Ennek köszönhetően egyre gyakrabban vagyunk állandó szereplői rendezvényeiknek. Nógrádi Sándor jóvoltából felléphettünk a métán több éve sikeres Pünkösdi Királyválasztó Bálon. Ezt követően Szalai Árpád, a VE elnöke meghívására a pálhalmai Adorján Nap alkalmából adtunk közel egy órás műsort, képviselve Rácalmást és az azzal összeforrott Városvédőket. A Tökfesztiválon való szereplésünk szintén nagy sikert aratott. Köszönhetően talán a hazai pálya előnyének, s habár a technika ördöge megtréfált minket, a közönség felhőtlen énekére sikeresen befejezhettük táncunkat, ténylegesen összeforrva ezáltal táncos és néző egyaránt. Varázslatos pillanat volt. A fesztiválon való előadásunk is azt jelenti, hogy a rácalmási fiatalokat összefogó közösségének munkáját elismerik a VE tagjai. Fontos ez, annál is inkább, mert a településünk kultúrális életét meghatározó Városvédők vezetőségének felelősége óriási a közizlés meghatározása szempontjából. S habár a kulturpaletta kínálata óriási, a döntéshozóknak mindíg mérlegelni kell, hogy a sok, Rácalmástól olykor teljesen idegen, elnagyolt, torz és persze tiszavirág életű kultúr jelenségeket helyezi előtérbe, vagy tanúságot tesz Rácalmást évtizedek - ha nem olykor évszázadok - óta meghatározó, eredeti és tiszta forrásokon, értékeken nyugvó igazi hagyományápolás mellett. A döntés talán nem is olyan nehéz, hiszen a helyi szinten is még tovább élő tradíciók tárháza szinte kifogyhatatlan. Csak újra fel kell fedeznünk őket. És magunkat egyaránt. dr. Nagy Viktor Civil koordinátor Rácalmási Felnőtt Néptánccsoport Őszi tüzeskedés: tartsák be a szabályokat! A köztisztasági rendelet alapján az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai a következők: az ingatlan előtti járdának, járda hiányában 2 méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése. az ingatlan melletti, mögötti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése. az ingatlantulajdonosnak a közutak mentén keletkezett füvet szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal le kell kaszálni és eltakarítani. Az ingatlan mellett húzódó közterületen elhelyezett növények gondozásáról a tulajdonos, vagy használó köteles gondoskodni. A két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai: Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Belterületen az éghető kerti hulladék megsemmisítését, égetését egész évben lehet végezni vasárnap kivételével reggel 5-8 óra illetve óra között, szélcsendes időben. Szombaton tüzet gyújtani csak reggel 5-8 óráig lehet, délután és este tilos. Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Erre a célra közterületet igénybe venni tilos! Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.), illetve azok maradékait.

12 12 Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ szilveszteri teremajánlata Nem szeretne takarítani már az újév első napján? Béreljen termet a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központban. Segítünk a szervezésében, rendezésben. Vendégeinknek csak jól kell érezniük magukat! Családok, baráti társaságok, cégek részére egyaránt igénybe vehetőek termeink. Bérelhető termeink: Oktatási épület nagyterme Kézműves épület nagyterme Érdeklődni az alábbi elérhetőségeinken lehet: Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ 06/ / / Búcsúztassa nálunk az óévet! Rácalmás Szilveszter a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központban Búcsúztassa velünk az ó évet és köszöntsük együtt az újévet! Vacsoraajánlatunk: Meleg ételek: Csirkemell konyakos erdei gombamártással, párolt rizzsel Francia marharagu, burgonyakrokettel Hideg ételek: Fűszeres túróval töltött füstölt tarja, Póréhagymával töltött csirkemell bacon köntösben Pikáns töltött dagadó, Sült csirkecomb, Kaviáros tojás Aiolis sonkatekercs, Fűszeres túróval töltött sajttekercs Fetával töltött gombafejek, Görög saláta Joghurtos burgonyasaláta pirított csirke csíkokkal Desszert: Vegyes sütemények tálakon Éjfélkor: Töltött káposzta, kenyér Az est folyamán széles italválasztékkal és kedvezményes italárakkal várjuk vendégeinket! Az est zenei szolgáltatója és a jó hangulat garantálója az: OK zenekar! A belépőjegyek ára 6000 Ft, mely készpénzben, vagy üdülési csekk ellenében a Jankovich-kúria pénztárában megválthatóak! Érdeklődni az alábbi elérhetőségeinken lehet: 06/ , 06/ vagy a 06/ as telefonszámokon Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ Advent A Budapesti Karácsonyi Vásárt a tíz legjobb karácsonyi vásár között tartják számon Európában, a látványos forgatagnak a Vörösmarty tér ad otthont minden évben. Idén oda látogathatnak el velünk az érdeklődők! Program Indulás: december 10-én 10 órakor a rácalmási Városháza elől Adventi vásár látogatása, adventi programok a Vörösmarty téren, betlehemes játék, ételkóstolók, kézműves vásár. 17:00 találkozó a megbeszélt ponton 19:30-tól Karácsonyi koncert a Művészetek Palotájában, a Magyar Rádió Gyermekkarának közreműködésével! Részvételi díj: Ft, mely tartalmazza az utazás, és a koncertjegy árát. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeinken lehet: Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ, Rácalmás Jankovich Miklós köz / , 06/ vagy a 06/ as telefonszámokon

13 Ha valaki a Rácalmási Tökfesztivál nagy kavalkádja során a főépület árkádjai alatt figyelmesen nézte a kiállítókat, érdekes információval találkozhatott. Tökfesztivál Temerinben. Rögtön felfigyeltem a látottakra. Tökfesztiválról tudósított. Mégpedig Szerbiából, a Vajdaságból. Kellemesen elbeszélgettem a kedves vendégekkel. Nem is sejtettem, hogy pár nap múlva már Temerin felé autózom az egyesület küldötteként és az ottani Tökfesztivál vendégeként. Már itt is nagyon szimpatikusak volta a Temerini Kertbarátok képviselői, amikor hírt adtak magukról, az Ő Rácalmás 13 A Temerini Tökfesztiválon jártunk Tökfesztiváljukról. Ezt az ott tapasztaltak nagyban megerősítették. Megérkezésünkkor azonnal érzékelhettük, hogy egészen másféle fesztiválra érkeztünk, mint a rácalmási. Már a fesztivál két napja is szokatlannak tűnt, szerda és csütörtök. Kiderült, hogy ezeken a napokon vásár van, és ehhez kötik a rendezvényüket. A szokásos kirakodó vásár területéhez becsatlakozó, mellékutcában volt felállítva a kis színpad, körülötte álltak a vendégváró sátrak asztalokkal, padokkal. Itt fedezhettük fel a tökdekorációkat és tökkompozíciókat különböző méretű, alakú tököket és viszonylag kevés árust. Ez a fesztivál főleg a mezőgazdasággal foglalkozó emberek szakmai vetélkedőjéről szól. Ki tudta a leghosszabb, legsúlyosabb, tököt termelni a különböző tökfajtákból. Mi egy együttműködési megállapodás tervezettel érkeztünk, melyet ott kiegészítettünk és aláírtunk. Megállapodtunk, hogy részt veszünk egymás tökkiállításain és meghívtuk kiállítani a kézimunka szakkörüket is. Az eredményhirdetésig ismerkedtünk a helyiekkel, csodáltuk a kiállított tárgyakat és kóstolgattuk a tökből készült ételeket, édességeket, a jóféle borokat, pálinkákat. Mindenki nagyon kedvesen, nagy elkötelezettséggel avatott be bennünket a rendkívüli méretű, alakú tökök termesztésének titkaiba. Gyorsan repült az idő, elérkezett az eredményhirdetés ideje. Az eredmények igazán meglepőek voltak. A leghosszabb kolbásztök ebben az évben 265 cmre nőtt, a legnagyobb sütőtök 28,7 kg az óriási tök pedig 192,5 kg-ra sikeredett. A díjkiosztó után köszöntötték a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületet és Szalai Árpád elnökünk átadta a rácalmásiak üdvözletét.. Látogatásunk nemcsak a tökfesztiválra szorítkozott. Egy városnéző sétával megismerhettük Temerin nevezetességeit és a kertbarátok büszkeségét a klubházukat. Összességében meggyőződhettünk arról, hogy igazán tartalmas életet élő egyesületet és aktív tagjait ismerhettük meg, akikkel érdemes együttműködni, tapasztalatainkat kicserélni. Pallos László Dr. Hanák Tamás ügyvéd ügyvédi fogadó óra Minden hét első napján délelőtt 8.30 órától, valamint délután órától ügyfélfogadást tartok, elsősorban rácalmási és kulcsi lakosok részére. Ügyfélfogadás helye: Pomóthy áruház melletti vendégház. Bejelentkezés hétköznap a 25/ , valamint 06/30/ telefonszámon, elektronikusan pedig az címen lehet. (Főiroda: Dunaújváros, Vasmű út 29. 1/1.) Vállalkozási-, ingatlan-, öröklési-, vagyonjogi ügyek, családjogi tanácsadás. Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Rajna László Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) Nyomdai munkák: a Milpress Kft Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető Halottak napjára Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az egyház. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban több népi hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a világosban a véletlenül kiszabadult lelkecskék újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Magyar területeken szokás volt ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a sírokat. Virágokat, manapság pedig koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére. A nép ajkán ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A néphit szerint ilyenkor ugyanis hazalátogatnak a halottak. Ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. A bukovinai magyarok körében pedig még a temetőbe is vittek ennivalót. Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt gyertyát.

14 14 IV. Raáb Ervin Művészeti tábor 2011 évi alkotásai Rohonczi Rohó István GEMITUS A Gemitus szó jelentése: sóhajtás, sóhaj, fájdalom. A 17. zsoltár 56. versének idézése, mely egyik fordításban így szól körbe vesz engem a halál sóhaja, a pokol kínja, az élet lehelete, az élet kínja, a menynyek gyönyöre, a mennyek sóhaja, a halál lehelete. Körbe vesz engem a lét. A megcsavart négyzetes tölgyfa oszlop mind ezt jelzi és az oszlop folytatásában levő lépcsős kereszt a lehetőséget adja a szabadulásra. A szobor a Széchenyi tér legelején került felállításra. Jacek Osadczuk DUNA A Nagyharsányi kőből készült szobor Rácalmásnak a nagy folyóhoz való kapcsolatára utal. De egyben összekapcsolja a Duna eredetét és végét egy férfi és egy női fejjel. Jacek Osadczuk lengyel szobrászművész személyével az alkotótelep nemzetközivé bővült. A szobor a Széchenyi tér és a Kulcsi út sarkán található. Rácalmás A Rácalmási Református Egyházközség hírei Református istentisztelet időpontja: Minden vasárnap órakor Hittanórák: Keddenként 11 órától az Etalonsport Sportóvodában Szerdánként 14 órától a Jankovich Miklós Általános Iskolában Konfirmációi előkészítő: Kedd 17 órától Drótposta címünk: Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! Lélekfrissítő Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Ézsaiás 43, Az október gazdag ünnepekben: ilyenkor örülünk a szüretnek, az új bornak, és ilyenkor emlékezünk az 56-os forradalomra. Október azonban a reformáció hónapja is. Farkas napján, 31-én ünnepeljük az egyház megújulását, hitbeli megerősödését. Ahogy az egyháznak égető szüksége van az időről időre való, sőt folyamatos megújulásra, úgy nekünk magunknak is. A bibliai Ige éppen erről szól: az Úristen újat kezd, újat cselekszik. Velünk és bennünk. A rácalmási református gyülekezetben már látjuk a kibontakozást. Új, önálló, missziói gyülekezetté váltunk. Hisszük, hogy ez nem csupán emberi kezdeményezés, hanem az Isten munkája és terve. Hisszük, hogy nem csak egy közösség, hanem az egyéni életünk is meg tud újulni, tisztulni, ha teret engedünk az Istennek. Ő meg tudja újítani megfáradt emberi kapcsolatainkat, kihűlt szeretetünket, örömtelenné váló életünket. Csak figyelnünk kell Rá, és elfogadni, amikor meg akar szólítani minket. Imádság: Uram, köszönöm Neked, hogy adsz megújulást! Kérlek, kezdj újat, Te szerinted valót az én életemben is! Ámen. Kovács Enikő lelkipásztor Nyitrai Mihály A SZIGET TÜNDÉRE Minden folyónak vannak nagy szigetei. A szigeti történeteket legendák lengik körül. A szigeteken jó vagy rossz tündérek lakoznak. Itt Rácalmáson a Duna két ága körülöleli a Nagyszigetet, melyben egy tündér lakik. Ennek állított emléket Nyitrai Mihály a népművészet mestere. A szobor a Bay téren került felállításra. Almások-Almása A városunkban megrendezett vetélkedőn részt vett csapatok vezetői és polgármesterei nagyon sikeresnek értékelték a rendezvény lebonyolítását. Dicsérő szavakkal köszönték meg a szervezők munkáját. Az előző lapszámban megjelent cikkből az én hibámból kimaradtak néhányan akik munkájukkal nagy mértékben hozzájárultak a találkozó sikeréhez. Lukács László és Kondor Károly ízletes ebédet főzött a vendégeknek melyhez az alapanyagot Blau Sándor és felesége biztosították. Míg a vendégek az ebédre vártak Karcsi bácsi saját verseivel szórakoztatta őket. A foltvarrók Arnóczky Ilona vezetésével fényképalbum tartót készítettek ajándékba minden csapattag részére. Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítségét! Nógrádi Sándor

15 Rácalmás 15 Hirdetés Szabványméretű, fémből készült kültéri ping-pong asztal eladó Rácalmás központjában. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 30/ GARÁZS-BAZÁR Rácalmás Somogyi u. 62. (bejárat a Vágóhíd u. felől). Pólók 50,-, pulóverek, nadrágok, szoknyák 200,- Ft-tól, kabátok, sálak, táskák, gyerekruhák, játékok, régi bútorok, porcelánok, csipkék. Cirmos keverék kiscicák ingyen elvihetők! Érd / Rácalmásról készült festményt, képeket és más egyéb festményeket vásárolnék. Érd: 06-30/ as gyermekkerékpár nagyon jó állapotban 9000 forintért eladó. Érd.: 25/ Költözés miatt modern szekrésnysor, vendégágy, 290 l-es mélyhűtőláda, 2 éves fölültöltős mosógép, szőnyegek, dísztárgyak, 3 zsák használt ruha-kabát-cipő eladó. Takarítógép, videó, plüss állatok, informatikai és számítástechnikai könyvek, karácsonyi díszek, stb... Érd.: Eladó 4 db gumi 155/80/ R13/79.T., kompletten, centírozva, külön is 2 db, Simson kék motorkerékpár, 150 l-es szőlőprés, jó állapotban, 220 villanymotorok, kukorica daráló, szivattyú hidrofóros, szivattyú úszó rendszerú, szivattyú búvár, kukorica morzsoló régi fa rendszer, magyar Hullám kúpcserép, salakgyapot, BOS új, nagy flex, 450mm/HLLSP Varna. Érdeklődni lehet a os telefonszámon.

16 ámok: onsszzám kű tteelleeffo rdeek Közzéérd /440-0 al:: tal ta aata vat va hiv erri hi steeri est rmeest rm árm lgár Polgá yző yző gy Jeg Je steerr st meeest rrm árm lgáár Polg daa:: d od iro Adóügyi ir daa : rod ro Pénzüg yi iiro daa : rod iro g yi iro üg ssüg ésü ítés Építé ző: yző y gy eeg jeg aljje da da,, ééss al od iro is ir lis iálli iá occciá Szo Sz a ria ri kú h ich ic vic ov ko k nk Jan Ja la:: la ola o ko Isk Is Óvoda: laat:: álat gál lgá lgá olg ol Szo étti Sz léti ólé ól jól kjó kj ermeeek és Gyerm ő és ítő gít gí seg dse dse aláád Csal : at: at z óz lóz l áló ál Há H i ozói liis Gondozó iállis ciá Szo Szocciá ár:: tár tá vtá yvt ny nyv kön házz ééss kö ési há őd ődéési lőd velő Művel : t: t tt: ott ot ízo íz gb me ti ti eti rzet Körze ég:: ség rsé őrs őr rrőr árő lgáár Polg la lla ll eell iel briie rczz Gabr dr.. Merc dr k:: sok oso vo rrvo orv zior Házio a r ra ára ár S Sá n án el elá gy Ár. dr. dr ldii Ágnes dr.. Föld ss:: dr os: os rvo korv meeeko erm Gyer ta o ota Ágo y Ág ky Ják dr. Já dr ss:: os: rvos Fogorvo t, et, eleet yel yel gy üg osi ü vo rrvo orv ekor meko erm erm yer g ye si, házi gy osi, r vo rvo orv zior Házio s: cs: cs lcs l ulc ul K Ku t, on zp kö i ügy égü égü ség szzsé gésszs egé égii egé ség rsé rsé érs stér Kisté staa:: Post E-ON: táss:: tá íítá lítá llí áll zál szá sz tsz éts méét m szeem tt,, sz Dunanett e: ce: c nc len le Ve V DR évéé:: év b beell ttév kááb ft.. - k Kft Tarr K steerr Gyepmest ő:: lő: elő del de nd ren ossi re vosi rvo orv orv tor lato Állat ó ikó zi Anik szi ász zás szá szá gsz gs reg Dr. Bere c nc ren re Fe k i vik vi ávi á láv lá Sz Szl Dr / / / / / / / ,44 4, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /789-0 el: el:: étel vét lvé elv fel fel sfe tésf deetés 7 ird 97 hir g hir -59 jsáág újs újs képú sii kép ási 06 má más : l calm al: al t ata at Rácal vat v iva iv Hi ia H nia b báán Plééb us Pl ku iiku lik tolli Kato i ma Ró i si ási ás m má lm cal ca Rá Kis anyakönyv Rácalmás Ráca 16 A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgárait! Bálint Botond, szeptember 14., Sirály utca. Lapunk következő száma A Rácalmás újság legközelebbi száma november 18-án, pénteken jelenik meg. Lapzárta: november 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb november 7-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak. A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán. cím: szerkesztőbizottság A hónap híre és fotója Evezős sikerek Véget ért a Rácalmás SE kajakosai számára a 2011-es versenyszezon, s kezdődhet az alapozás. Korcsoportjukban a következő szép eredmények születek: Új-Buda Kupa: Bucsi Bence 4. Török Zoltán 5. Miholics Árpád 6. Duna Maraton: Bucsi Bence 4. Dunaferr Kupa. Ezen a versenyen 10 versenyzőnk állt rajthoz különböző kategóriában. Bucsi Bence, Bencs Dóra, Bencs Botond, Tilinger Donát, Bucsi Bálint, Nyakacska Ádám, Kovács Nóra, Szőlősi Zsolt, Török Zoltán, Miho holics Árpád. Versenyzőink a kö középmezőny vagy a mezőny el elején végeztek. Kovács Nórána bronz és Török Zoltánnak nak eg ezüst érem is jutott. egy Sikereinknek örülök, ám az tartom a legnagyobb eredazt mé ménynek, hogy a 2011-es évbe a létszámunknak az 50 ben sz százalékával többen kezdtek el evezni. Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVE Intézményi dokumentumok aktualizálása - megbízási szerződések - Vállalkozói szerződések - Helyettesítési rend - Szabadságolási terv

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben