JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Nagy István, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyvvezető: Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló Bakosné Farkas Krisztina Eger Város Ösztöndíjasa cím átadása Habis László Eger Önkormányzata 11 évvel ezelőtt a tanuló ifjúság támogatása érdekében Eger Város Ösztöndíjasa címmel tanulmányi ösztöndíjat alapított. Támogatást azok Eger városban lakó a diákok kaphatnak, akiknek tanulmányi eredményük jó, valamint szociális szempontok is indokolják támogatásukat az Önkormányzat részéről. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése két alkalommal ír ki pályázatot minden évben, februárban és októberben. Jelenlegi pályázati felhívásra a középfokú intézmények tanulói pályázhattak. A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj egyfelől havi Ftos tanulmányi támogatásból másfelől pedig ugyancsak 100,000 Ft-os támogatásból áll, tehát összesen maximálisan Ft-ot lehet a pályázaton elnyerni. Az ösztöndíj felét 10 havi egyenlő részletben havi támogatásként biztosítják. Az egyösszegű támogatás az esetben fizethető ki, ha a pályázat benyújtása óta folyamatosan egri lakóhellyel rendelkezik a tanuló, s igazolja az érettségi vizsga évében, hogy felsőfokú oktatási intézményben felvételt nyert és megkezdte tanulmányait vagy a szakmunkás képesítés megszerzését követően 90 napon belül a képzettségének megfelelő munkahelyet létesített Egerben és jogviszonya 3 hónapja fennáll. Ez azt jelentik, hogy a tehetséges, szorgalmas fiatalok komoly támogatást kaphatnak. Reméli, hogy ezzel az ösztönzéssel példát adnak mások számára is és a testület elősegíti azt, hogy a fiatalok Egerben folytathassák tanulmányaikat, szakmát szerezhessenek és munkahelyet nyerjenek el. Átadja a szót Zentai László sajtóreferensnek.

2 2 Zentai László Az ösztöndíjas tanulók részére az emléklapok átadására felkéri Habis László polgármester urat. Emléklapok átadása Eger város Ösztöndíjas tanulói részére. Habis László Tisztelettel köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi és Megyei Rendőrkapitányság részéről megjelent meghívottat. Kéri Képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 15 fő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Mivel a rendőrség képviselőihez kérdés nem érkezett, így napirend előtti hozzászólásokra van lehetőség. Napirend előtti hozzászólások: Martonné Adler Ildikó A felsőváros területén elszaporodtak a rókák. A közterület-felügyelet felé jelezte a problémát, melyet igyekeztek azonnal orvosolni. Sajnos a probléma továbbra is fenn áll, egyre több róka jelenik meg, sőt a családi házak udvarára is bejárnak, s károkat okoznak. Ismételten kéri a közterület-felügyelet segítségét a probléma megoldásában. Az északi sporttelep déli részén lévő füves-gazos terület lakóhelyet biztosít a rókáknak, ezért időszerű lenne a terület kitisztítása, rendezése. Habis László A déli városrészben is rendkívül sok a róka. Igyekeznek megvizsgálni, hogy mi lehet a legjobb megoldás ennek a problémának a megszüntetésére. Tóth István Több lakossági megkeresés érkezett hozzá a felsővárosi jégpályával kapcsolatban. Civilek és testnevelő pedagógusok keresték meg, hogy a szezonban rendelkezésre áll-e majd a felsővárosi jégpálya, vagy valamilyen megoldás a téli sportok kedvelőinek.

3 3 Véleménye szerint egyértelművé vált már mindenki számára, hogy a felsővárosi biomassza erőmű már nem épül meg. Ezért van-e arra lehetőség, hogy a jégpálya visszakerüljön az eredeti helyére? Ha ebben döntés születne, akkor még jó lenne ebben a szezonban megvalósítani. Habis László A jégpálya üzemeltetése komoly veszteséget okozott az EVAT Zrt-nek. Az előző városvezetés előszeretettel tett bele veszteséges tevékenységeket gazdasági társaságokba, ennek őszintén nem igazán híve. A megoldási esélyeket és javaslatokat illetően Rázsi alpolgármester úrnak adja át a szót. Rázsi Botond A korábbi jégpálya visszaépítése sem gazdasági, sem technikai szempontból nem indokolt. A fűtőmű megépítése pedig még nincs levéve a napirendről. A jégpályát oda visszaépíteni a fűtőmű kapcsán elbontani, s egy másik helyen megépíteni, fölösleges veszteségeket jelentene az EVAT Zrt-nek és a városnak is. Átérezve a probléma nagyságát illetve az igényét, egy másik megoldást kerestek. Jelen pillanatban egy másik jégpálya építésének az előkészítése folyik a Bem tábornok utcában. Egy 15x42 méteres pálya létesül, ami ki tudja szolgálni azokat a minimális igényeket, amelyek felmerülnek. Ezt a jégpályát az EKVI fogja üzemeltetni. Még egy-két technikai kérdés tisztázása van hátra. A jégpályát egy vállalkozó hamarosan meg fogja építeni, s csak a tél végére fogja elbontani. Ez nem kerül a város tulajdonába, akitől kibérlik, az fogja ezt a pályát üzemeltetni. Az EKVI úgy fogja üzemeltetni a pályát, hogy helyet biztosít illetve a jegyszedést és őrzést végzi. A jégpálya technikai üzemeltetését vállalkozó fogja végezni. Véleménye szerint ez a jégpálya átmenetileg meg fog felelni, amíg a városi jégpálya nem fog véglegesen elkészülni. A lakosságot kellő időben tájékoztatni fogják a jégpálya megnyitásáról, igénybevételének módjáról. Habis László Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Tájékoztatja képviselő társait, hogy az Alapokmány 23. (1) bekezdése szerint: A napirendi pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger város életét jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. Van-e más javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban? Ilyen javaslat nem lévén, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapokmány 23. (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb 10 percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú, az előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott hozzászólási lehetőségét a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. Van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban?

4 4 A helyi önkormányzatokról szóló évi 65. törvény 12. (4) bekezdése alapján a 48- as és 49-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyaljuk. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 12. (4) alapján javaslom továbbá, hogy a 47- es számú napirendet is zárt ülésen tárgyaljuk, mivel az az önkormányzat vagyoni érdekeit érinti. Kéri, szavazzanak a 47-es számú napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. Szavazás: 14 elfogadása került. igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás, mellett 651/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47-es számú napirend zárt ülésen való tárgyalását elfogadta. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1-es számú napirendet az előterjesztők visszavonták, tekintettel arra, hogy az előterjesztés összefügg a 12-es napirenddel, ezért az alapokmány elfogadását követően térnek vissza rá, valamint a 15-ös számú napirendet is visszavonta az előterjesztő. Javasolja továbbá, hogy a személyi ügyek tárgyalását elsőként a 31-es Előterjesztés az Egri Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséről című napirendi pont tárgyalásával kezdjék A 43-as számú napirendet a zárt ülés befejezését követően fogjuk tárgyalni, nyílt ülésen. Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatát. Szavazás: 16 igen szavazat mellett elfogadása került. Személyi ügyek: Polgármester úr átadja az ülés vezetését Alpolgármester úrnak. 31. Előterjesztés az Egri Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséről Előadó: Habis László polgármester Meghívott: Czinege László r.ezredes, megyei főkapitány Heves Megyei Rendőr-főkapitány Bognár József r.alezres, mb. kapitányság vezető Egri Rendőrkapitányság Habis László Köszönti Bognár József megbízott kapitányságvezetőt és dr. Széchy Zsolt r.alezredes urat, aki Czinege úr képviseletében van jelen.

5 5 Az előterjesztés minden fontos információt tartalmaz. Bognár úr 1994 óta tevékenykedik a rendőrség kötelékében. Számos közbiztonsági fórumon vett részt, és több alkalommal adott tájékoztatást a közbiztonság helyzetéről. Dr. Széchy Zsolt Dr. Hatala József Országos Rendőr-főkapitány szeptember 15-i dátummal visszavonta az Egri Rendőrkapitányság vezetőjének dr. Petrovics András r.ezredes úrnak a vezetői megbízását indoklás nélkül. Ezt követően Bognár József r.alezredes urat szeptember 16-ával megbízták a kapitányság vezetésével. Megyei Rendőrfőkapitány úr Bognár alezredes úr kinevezésére javaslatot tett. Az alezredes úr eddigi munkássága tanúsítvány arra, hogy alkalmas a beosztására. Ebben a főkapitány úr és a rendészeti igazgatóság részéről személyesen is egyetért Bognár alezredes úr kinevezésével. Kéri a közgyűlést támogassák Bognár alezredes úr kinevezését. Bognár József Közel húsz éve teljesít szolgálatot az egri rendőrkapitányságon. Pályafutása a bűnügyi osztályhoz kapcsolódik. Hosszabb ideje volt egri rendőrkapitányság helyettese, szeptembertől pedig megbízott vezetője. Számtalan esetben vett részt főrumokon, közgyűléseken. Mindig is azt vallja és vallotta, hogy ezekre a fórumokra nagy szükség van. Szeretné minél részletesebben és mélyebben megismerni Eger város lakóinak problémáit, s ezekre minél gyorsabban és kulturáltabban és szakszerűbben intézkedni. Jövőre való tekintettel ennek még nagyobb hangsúlyt fog adni. Szeretné, hogy Eger város közbiztonsága a jelenleginél is sokkal jobb lenne. Pályafutása során illetve a jövőre nézve szolgálatát esküjéhez híven és az érvényben lévő törvények szellemében végezte és fogja végezni. Kéri a közgyűlést, hogy kinevezését támogatni szíveskedjenek. Rázsi Botond Kérdés, észrevétel nem lévén a határozati javaslat a./ változatára kéri, hogy szavazzanak. Szavazás: 15 igen szavazat és 1 tartózkodás, mellett elfogadásra került. 652/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Bognár József r. alezredes kinevezését az Egri Rendőrkapitányság élére december 1.-i hatállyal támogatja. Felelős: Habis László polgármester Határidő: december 1. (a határozat közléséért)

6 6 2. Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye intézményvezetőjének nyugdíjazási kérelméről és intézményvezetői pályázat kiírásáról Előadó: Habis László polgármester Meghívott: Molnár László igazgató Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye Habis László Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye a mindennapi munka szempontjából nagy jelentőségű, hiszen a város intézményeinek műszaki, gazdasági feladatai szempontjából egyfajta háttérfeladatot is ellát. Az előkészítés szakaszában felvetődött, hogy milyen feltételekkel vonul nyugdíjba Molnár László igazgató úr. A határozati javaslat szerint közös megegyezéssel, háttérvonzatai az önkormányzat részéről nincsenek. A kiosztásos anyagban a javaslat pontosabban került megfogalmazásra, hogy a pályázati feltételek egyértelműbbek legyenek, mely szerint felsőfokú számviteli vagy felsőfokú műszaki végzettség az elsődleges képesítési előírás. Január 5-e a pályázat benyújtási határideje, s ezt követően 60 napon belül, vagy az első közgyűlésen kell döntést hozni. Az előkészítésben a jogszabályi előírások szerint egy 3 tagú bizottság vesz részt. A javaslatban az előkészítő munka elvégzésére a Humán Erőforrás Bizottságra tesznek javaslatot. Bognár Ignác December 31-én ki lesz az igazgatója az intézménynek? December 30-án felmentik az igazgató urat, és január 1-től van újból megbízás. Habis László Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának IV/1/3 pontja szerint az igazgató távollétében az általános igazgató helyettes képviseli. Rázsi Botond Több kérdés nem lévén az 1. sz, határozati javaslatra kéri a szavazást. Szavazás: 15 igen szavazat, mellett elfogadása került

7 7 653/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) f) bekezdése alapján, Molnár László az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát saját kérésére, nyugdíjazására való tekintettel, közös megegyezéssel december 30. napjával megszünteti. A Közgyűlés felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a felmentéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Dr Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Iroda vezetője/aljegyző Határidő: december 28. A 2. sz. határozati javaslatra kéri, hogy szavazzanak. Szavazás: 15 igen szavazat, mellett elfogadása került 654/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A (2) b) pontja alapján, megbízza Molnár László jelenlegi vezetőt az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatói feladatainak ellátásával január 1. napjától január 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a kinevezéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Dr Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Iroda vezetője/aljegyző Határidő: december 28. A 3. sz. határozati javaslatra kéri, hogy szavazzanak. Szavazás: 15 igen szavazat, mellett elfogadása került. 655/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat A Közgyűlés pályázatot ír ki az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye intézményvezetői állásának betöltésére, az előterjesztés melléklete szerint. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a törvényi előírásoknak megfelelően tegye közzé, majd a beérkezett pályázatokat elbírálásra készítse elő.

8 8 A Közgyűlés a Kjt. 20/A. (6) bekezdésében meghatározott bizottságként a Humán Erőforrás Bizottságot bízza meg, a beérkezett pályázatok véleményezésével. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Csákvári Antal tanácsnok, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke Határidő: január 31. Alpolgármester úr visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Kovács Luca Az adóeljárásról szóló rendelet-tervezetben három módosítást javasolnak, mely szerint január 1-jétől lehetővé válik a bankkártyás fizetés illetve opcionálisan megteremtik január 1-től az elektronikus ügyintézést és a vállalkozókra nézve kötelezővé tennék. Mindhárom javaslat jelentősen meggyorsítja az eljárásokat, s olcsóbbá teszi. Kéri a rendelet tervezet elfogadását. Habis László Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet- Szavazás: 14 igen szavazat mellett elfogadása került Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (XI. 58/2012 (XI.29.) rendelete az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról Bevezetés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 38. (6) bekezdésben valamint a 175. (24) bekezdésben, illetőleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló

9 9 35/2008. (XII.31.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 1. -ában kapott felhatalmazása alapján a következőeket rendeli el: 1. E rendelet alkalmazásában I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések 1.) adóhatóság: Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága, 2.) adókötelezettség: a bevallási, a bejelentési, a változás-bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség, 3.) elektronikus adófizetés: készpénz helyettesítő fizetési eszközzel teljesíthető adófizetés, amely a pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott bankkártyának, hitelkártyának az adóhatóság ügyfélszolgálatán rendelkezésére bocsátott eszközön (POS terminál) történő használatával valósul meg. 2. Bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és kérelmek benyújtása 2. (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a helyi adókkal, a gépjárműadóval kapcsolatos adókötelezettségek teljesítését az adóhatóság felé az önkormányzat honlapján (ado.eger.hu) közzétett nyomtatványokon kell teljesíteni. (2) A Közgyűlés elrendeli, hogy az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettség, illetve más egyéb kérelmek benyújtása az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. (3) A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) pontjában nevesített vállalkozások a helyi adókkal és más önkormányzat költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos adókötelezettségeiket és egyéb más kérelmeiket, beadványaikat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be. (4) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget vagy más egyéb kérelmet, úgy az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre, kérelem benyújtásra terjed ki.

10 10 II. Fejezet Nyomtatványok és speciális adófizetési módok 3. A papír alapon és elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekre vonatkozó rendelkezések 3. (1) Az adóhatóság az adókötelezettségek, kérelmek teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. Ezen többek között a bejelentést, az adóbevallást, az adatszolgáltatást, az önellenőrzést, az adófizetés átvezetést, a különféle egyeztetéseket, kérelmeket lehet benyújtani. (2) A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos értékű, ha az iratot az adózó az adóhatóság honlapján(ado.eger.hu) közzétett számítógépes program segítségével tölti ki és állítja elő, és a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, illetőleg elektronikus úton küldi meg az adóhatósághoz. (3) Az adóhatóság meghatározza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és formáját, gondoskodik arról, hogy azok az adózók számára megfelelő időben, könnyen elérhető helyen álljanak rendelkezésre. A bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat és kérelem űrlapokat - ideértve az adóhatóság honlapján közzétett informatikai alkalmazásokat - a benyújtásukra előírt határidőt megelőzően legalább 30 nappal kell közzétenni. (4) Az adóhatóság az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi azt az adatformátumot, amelyben az adóalany az ellenőrzés során az elektronikus adathordozón tárolt adatokat rendelkezésre bocsátja. Amennyiben az adatformátum megváltozik, az adóhatóság köteles a változást megelőzően legalább 30 nappal az új adatformátumot közzétenni. Az önkormányzati adóhatóság az adatformátum megváltozását az önkormányzat hivatalos lapjában is közzéteszi. 4. Fizetési módokról szóló rendelkezések 4. (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében előzetes hozzájárulások alapján csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthet fizetést. (2) Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében az adóhatóság ügyfélszolgálatán elektronikus módon POS terminálon keresztül bankkártyával is fizethet. III. Fejezet Záró rendelkezések

11 11 5. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1- jén lép hatályba. (2) A 2. (3) bekezdése január 1-jén lép hatályba. 6. Hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló 36/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Habis László s.k. Polgármester Dr. Kovács Luca s.k. Jegyző 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az idegenforgalmi adó szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Kovács Luca A kiosztásos anyagban annyi a változás, hogy az Országgyűlés időközben elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az idegenforgalmi adóról elmondható, hogy ebben az évben a szeptember 31-i állapotnak megfelelően a teljes adóhoz viszonyítva 2,5 %-át teszik ki. Növekedtek a vendégéjszakák nappal több vendégéjszakát töltöttek el a városban a turisták. Az adó maximum a jövő évtől 469, 9 Ft/ vendégéjszaka. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 430 Ft / vendégéjszaka egy 7-8 mft-os adóbevételt generál. Ha hozzáadódik, hogy az állam ezt normatívával támogatja, akkor 17,5 illetve 20 mft közötti plusz bevételt jelenthet a városnak. Megnéztek több megyei jogú várost illetve idegenforgalomban kiemelkedő várost. Például Székesfehérváron, Sopronban, Miskolcon 450 Ft/vendégéjszakával, Pécsen 427 Ft/ vendégéjszakával számolnak. Hévízen, Hajdúszoboszlón, Füreden 450 Ft/ vendégéjszakával számolnak a jövő évtől. Kéri a közgyűlést, támogassák a rendelet-tervezetet. Tóth István Tartani kell-e attól, hogy a megemelt adó következtében elindul egy olyan folyamat, hogy a szállásadó helyek száma csökkenni fog? Az előterjesztés mellékletében szerepel, hogy a helyi adótárgyak számának mértéke 2010-ben 2054 volt az idegenforgalmi adó tekintetében, 2012-ben pedig csak 1706.

12 12 Korsós László Az ilyen jellegű adómérték emelés nem csökkenti a vendégéjszakák számát. Ez azokban városokban is kimutatható, ahol egyébként adómértéket növeltek. Amit a jegyző asszony elmondott, hogy mely városokban milyen mértéket alkalmaznak, ezeknek a 80 %-a már az idén alkalmazta ezt mértéket. Nagy valószínűséggel a maximum közeli értékeket állapítanak meg azok a települések ahol az idegenforgalom fontos. A kormányzatnak van egy egyértelmű politikai és gazdasági szándéka ezen a területen, hogy semmilyen más adót nem támogat. Az állam normatív támogatással egyetlen egy adónemet támogat, s ez a helyi beszedett idegenforgalmi adó. Ezzel ösztönözni kívánja azokat a településeket, hogy a megfelelő mértékű idegenforgalmi adóztatással éljenek. Az idegenforgalmi adó egy igen speciális adónem, s erre nem azok a szabályok élnek, amelyek egyébként más helyi adónemekben. Itt a bevallási kötelezettséget illetve a fizetési kötelezettséget minden hónap 15-éig teszik meg a szállásadók. Ha adómentes vendégek vannak csak a szálláshelyen például gyermekek akkor bevallási illetve fizetési kötelezettségük nincs. A háromnegyed éves zárás adataiban a szeptember havi bevallások még nem jelennek meg, mert azok bevallási határideje október 15-e. Egyértelműen látszik, hogy a vendégnapok száma emelkedik. Tavaly is volt egy minimális adóemelés a városban, de ennek ellenére nappal már az első kilenc hónapban növekedtek az itt eltöltött vendégéjszaka számok a városban. Gál Judit Módosító indítványként javasolja a 430 Ft/vendégéjszakát felemelni 450 Ft/ vendégéjszakára. Minden beszedett 1 forint forgalmi adó után az állam ad 1 forint 50 fillért. A TDM-ben tevékenykedőkkel egyeztetve nagyon sok esetben probléma volt, hogy az idegenforgalmi fejlesztés területére saját keretük nincs. Amennyiben ez az emelés megtörténik, akkor ezt az emelési összeget fordítsák vissza az idegenforgalmi terület fejlesztésére, vagyis 8-10 mft körüli címkézett összeg álljon rendelkezésre ezek elvégzésére. Rázsi Botond Támogatja tanácsnokasszony módosító indítványát, ugyanis a gazdasági megfontoláson túl illetve idegenforgalom fejlesztésének egy fontos eszközén túl van egy szimbolikus jelentősége is. Ha megnézik, hogy mely városokban lenne hasonló az adó mértéke, az Sopron, Székesfehérvár, Miskolc. Eger szimbolikusan is ezekhez a városokhoz pozícionálja magát. Eger egy jelentős idegenforgalmi központ és jelentős költségek is vannak az idegenforgalom tekintetében, hiszen csak hozzáadott állami támogatással tudnak fejleszteni, s költségeket fedezni. Ezért is támogatja a módosító indítványt, s pozícionálják Egert oda, ahová valójában tartozik, ezzel az adómértékkel is.

13 13 Orosz Lászlóné Örül annak, hogy Egerben a vendégéjszakák száma növekszik. Örömmel vette tanácsnokasszony módosító javaslatát. Kéréssel fordul polgármester úrhoz, illetve a bizottsághoz. Nagyon sokszor vád érte őket, hogy nem igazán tudják kimutatni forintban azokat a fejlesztéseket, ráfordításokat, amelyet az idegenforgalomra költöttek. Amennyiben ezt a 8-10 mft-ot nevesítik, akkor akár két évre visszamenőlegesen is ki kellene mutatni, hogy az Önkormányzat az idegenforgalmi adóból és a kapott normatív támogatásból mit mire költött. Milyen idegenforgalmi programok, fejlesztések valósultak meg a városban. Így a turisztikai szolgáltatók is látják, hogy gazdálkodnak ezekkel az összegekkel, amiket a turisták fizetnek a város kasszájába. Habis László Egyetért azzal, hogy egy 8-10 mft-os olyan városmarketing alap jöjjön létre a jövő évi költségvetésben, amit a vállalkozói szférával közösen a turisztikai szakmával együttesen döntenének a felhasználásról. Egyetért Orosz Lászlóné képviselőasszony felvetésével, miszerint értékeljék, elemezzék az elmúlt két év turisztikai célú költségfelhasználásait, szakmai kezdeményezéseit. Ezzel kapcsolatban egy előterjesztés fog készülni a hivatal részéről, amit a bizottságok elé fognak terjeszteni. Dr. Kovács Luca Gál Judit tanácsnokasszony módosító indítványát befogadja, és kéri, hogy a 450 Ft/vendégéjszakával fogadják el a rendelet-tervezetet. Bognár Ignác A testvérvárosokból érkező vendégéjszakát itt töltőknek a mentességét szeretné beletenni a rendeletbe. Rendkívül pozitív gesztus lenne, ha a testvérvárosokból érkezőknek nem kellene idegenforgalmi adót fizetniük. Szeretné, ha javaslata bekerülne az adómentesség alatt felsoroltakhoz egy a./ pontként. Habis László A törvény szabályozza, hogy mely vendégéjszakák mentesülnek adó fizetés alól és melyek nem. Az anyagban szerepel, hogy vendégéjszaka adóköteles és nem adóköteles. A parlament egy olyan módosítást fogadott el, miszerint a hitéleti tevékenység részvétele alapján az egyházi személy mentesül az adó alól, tehát törvényi szabályok vannak. Egyetért a javaslattal, de ilyen fajta kedvezmények nincsenek. A testvérvárosi kapcsolatokat szokták erősíteni, s ennek van költséghelye, s igyekezni fognak, hogy a képviselő úr által felvetettek érvényesüljenek, s segítsék a testvérvárosokkal való turisztikai együttműködést.

14 14 Gál Judit A későbbiekben ki kellene dolgozni, hogy mely az a kedvezmény, amelyet a testvérvárosokkal meg tudnának valósítani. Orosz Lászlóné Biztos abban, s az elmúlt évek tapasztalata is azt mutatja, hogy ha testvérvárosokból érkeznek vendégek, akkor a szállásadók, vendéglátók jelentős kedvezménnyel fogadják őket. Ezen a területen tudják kompenzálni ezt a kicsit magasabb áremelést. Habis László Képviselő úr elfogadta az elhangzott érveket. A témára az adott napirend kapcsán vissza fognak térni, s nyitottak az ilyen típusú képviselői javaslatok előtt. Szavazásra bocsátja a módosító javaslattal korrigált rendelet-tervezetet. Szavazás: 13 elfogadása került. igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás,mellett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adórendelet módosításáról Eger Megyei Jogú Város képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 6. a) pontja alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: Kommunális jellegű adó módosítása 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása (1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: IFAÖR.) 4. (2) bekezdésében a 400 szövegrész helyébe a 450 szöveg lép. (2) Az IFAÖR. 8. (1)-(3) bekezdésében az I szövegrész helyébe az 1 szöveg lép. (3) Az IFAÖR. 8. (5) bekezdésében a II szövegrész helyébe a 2 szöveg lép. (4) Az IFAÖR. 8. (8) bekezdésében a III szövegrész helyébe a 3 szöveg lép. (5) Az IFAÖR. I. melléklet címében az I szövegrész helyébe az 1 szöveg; a II. melléklet címében a II szövegrész helyébe a 2 szöveg; a III. melléklet címében a III szövegrész helyébe a 3 szöveg lép.

15 15 2. (1) Nem lép hatályba az IFAÖR. 6. (2) bekezdése. (2) Az IFAÖR. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az adóbeszedő a bevallási kötelezettséget Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete alapján teljesíti. (3) Az IFAÖR. 7. (2) bekezdés helyébe a következő módosítás lép: Az adózó (beszedő) a befizetési kötelezettséget - az (1) bekezdésben szabályozottakon túl - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete alapján is teljesítheti. 3. (1) Az IFAÖR. 2. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) Az IFAÖR. 3. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. Záró rendelkezések 4. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Habis László s.k. Polgármester Dr. Kovács Luca s.k. Jegyző 1. melléklet a 59/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Bejelentőlap Bejelentőlap Szálláshely neve Szoba száma (szálláshely tölti ki) Vezeték / Keresztnév Születési hely idő Lakcím Állampolgárság Személyazonosításra alkalmas okmány száma (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) Érkezés időpontja Távozás tervezett időpontja Gépjármű rendszáma Telefonszám/ cím Fizetés módja Dátum Vendég aláírása Készpénz, bankkártya, üdülési csekk, voucher, egyéb

16 16 2. melléklet 59/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról Vendég neve Állandó lakcíme Születési hely, dátum Érkezés napja Távozás napja Eltöltött vendégéjszakák száma Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (Htv. 31. ) a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; oszlop b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, d) a településen székhellyel, vagy Vállalkozás neve: telephellyel rendelkező vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység Egri címe: vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén Adószáma: tartózkodó magánszemély, e) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk b) pontja]. f) az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából eltöltő egyházi személy. Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. A mentesség megfelelő jogcím oszlopánál X jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie. Kelt: Eger, 201. év hó nap. Vendég aláírása A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) 30. (1) a) alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. a) pontja szerint az adó alapja a 30. (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. A Htv pontja szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.

17 17 5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az építmény (közműadó) és telekadóról Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Kovács Luca Az építmény és telekadóról szóló rendeletben alapvetően nagyon fontos, hogy a lakások és pincékre vonatkozóan változtatást nem tartalmaz a rendelet-tervezet. Az adótárgyak 63,5 %-ánál nem emelnek. Az adózók száma , adótárgyat adóztatnak, s ebből a lakás és a pince. Nagyon fontos, hogy a megyei jogú városokban a 100 m2 alapterületű lakások átlaga majdnem 15 eft, s Egerben ez 45 %-kal Ft-tal kevesebb. Nyugdíjasok esetében további kedvezmény van, ez 71 %-kal, több mint Ft-tal kevesebb. A magánszemélyeknél a lakás adója 4,7 %-át teszi ki a törvényi mérték felső értékének az Ft/m2-nek. Nyugdíjasok esetében ez még további kedvezmény, ez 2,35 %-on áll a teljes kiszabható törvényi mértéknek. Nagyon visszafogott a lakások esetében a megyei jogú városokhoz képest is Eger városában az adó. A mértékek megállapításánál figyelemmel voltak a helyi lakosság és a vállalkozások teherbíró képességére, a Heves Megyei és Kereskedelmi Iparkamara javaslataira, az adómérték emelésekre. Vizsgálták más megyeszékhelyeken alkalmazott adómértékek nagyságát is. Kéri a rendelet-tervezet ilyen formában történő támogatását. Tóth István Jegyző asszony említette, hogy az átlagos mértékhez viszonyítva Egerben alacsonyabbak az építményadók. Debrecenben van-e magánszemélyeknek illetve lakások után építményadó? Véleménye szerint nincs, hiszen Debrecenben adótárgy van, Egerben viszont csak Véleménye szerint itt a számokban valami hibádzik. Debrecenben az ingatlanadóból befolyó adóbevétel 2,4 milliárd Ft volt, Egerben pedig 877 mft volt. Véleménye szerint a lakosságszámhoz viszonyítva Egerben azért magasak az adótételek. Úgy tudja, hogy Zalaegerszegen nincs építményadó illetve Szekszárdon is csak az idén vezették be. Az összehasonlításokkal kapcsolatban ezeket is meg kellene említeni. Habis László Van néhány olyan területe a hivatalnak, amelyik a 23 megyei jogú város tekintetében példaértékűen működik és egyfajta etalonként tekinthető. Ilyen például az informatika és az adó terület is. Nem véletlenül ad otthont rendszeresen országos helyi adó konferenciáknak. Olyan elemzések készültek, amelyek a képviselők rendelkezésére állnak, s ezek sokrétűen bemutatják a megyeszékhelyek helyi adópolitikáját. Vannak szerencsésebb városok, többek között Debrecen a vidék legnagyobb városa -, mely

18 18 igen jelentős 60 milliárdos költségvetésű egyetemmel, s igen nagy gyógyszergyártó és egyéb kapacitásokkal, stb. rendelkezik, s elég jelentős adósság állománnyal is. Dr. Kovács Luca Tóth képviselő úr felvetésére elmondja, hogy Debrecenben mit-hogyan számolnak, annak nyilván utána lehet nézni. Egy biztos, hogy van egy törvényi felső mérték, s ahhoz képest van a táblázatban kimutatva, hogy hány százalékon állnak a Eger város által alkalmazott mértékek. A adótárgyból lakás és pince. A 63,5 %-nál viszont nem emelnek, s a törvényi értékhez képest ez a 4,7 %, 2,35 % nagyon alacsony. Mindent össze lehet hasonlítani bármivel, de a törvényi felső mértékhez képest ezek a százalékok adottak. Tóth István Véleménye szerint Eger építmény adóztatása az itt élők teherbíró képességéhez magas. Két év viszonylatában az építményadó mértéke 547 mft-ról 877 mft-ra változott, ez közel 60 %-os emelés az építményadó vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy az adó kivetéskor az arányosságot és a mértékletességet is figyelembe kellene venni. Jegyző asszony említette az alacsony adómértéket és, hogy még milyen messze van a plafon. A bizottság ülésen tett egy javaslatot egy adott kategória adómérték emelésre, de annyira nem kardoskodtak a mérték megemelése mellett a bizottság tagjai, mint a többi kategóriában. Az adórendelet mellékeltében szereplő magánszemélyek adótáblázatában emeltek bizonyos kategóriákban 11 %-kal, 10 %-kal, 60 %-kal és 11 %-kal, míg a nem magánszemély kategóriában 3 %-kal, 9%-kal, és 60 %-kal. A szociális és egészségügyi intézményeknél valóban nagyon alacsony volt az adómérték. Szeretné, ha nem különböztetnék meg a magánszemélyek és nem magánszemélyek adóemelését. Habis László Valóban igaz, hogy az elmúlt években történtek mértékemelések Egerben, de ezek nagyon célzottan történtek. A legnagyobb vállalkozások tekintetében emeltek építményadót, illetve ott ahol a kormányzat külön adót vetett ki. Különösen a kiemelt kereskedelmi övezeti kategória az, ahol majdnem elmentek a törvényi maximumig. Az Alkotmánybíróság kifogást emelt az ellen, hogy ha valaki nem egri lakos, de ingatlannal rendelkezik, az adókedvezményt mérsékelni szerették volna. Úgy gondolja, hogy ha valaki nem egri lakosként vásárol itt egy lakást vélhetően befektetési céllal, akkor az ő teherbíró képessége alapján indokolt lenne, de törvénytisztelő emberként az AB határozatot végre kell hajtani. Alapos fejtörés előzte meg a rendelet-tervezetet, hogy milyen mértékben történjen emelés. Az a kérdés, amelyre képviselő úr utalt, egy hosszas vita után alakult ki ez az adómérték. Egyébként képviselő úrral egyetértve emelésre tettek javaslatom, ezzel együtt a legnagyobb építményadó fizetőről van szó. Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

19 19 Szavazás: 13 igen szavazat és 2 tartózkodás, mellett elfogadása került. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Bevezetés Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében, a 4. a), valamint 5. a) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előzetes véleményének kikérését követően a helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében, az illetékességi területén található ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra vagyoni típusú adókötelezettséget állapít meg, egyben a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Helyi vagyoni típusú adók fajtái 1. (1) Építményadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény), valamint telekadóban a telek. (2) Az építményadó és telekadó, mint helyi adók, határozatlan idővel kerülnek bevezetésre. (3) Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén kiterjed az ingatlantulajdonra és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra. (4) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban, illetve ezek felhatalmazása alapján kihirdetett önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. 2. E rendelet alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések 1. Belváros: a Malom út, Cifrakapu tér, Jankovics út, Balassa út, Knézich út, Dayka út, Szajcz út, Servita út, Karéj út, Vécsey Sándor út, Bástya út, Mekcsey út, Szarvas tér, Frank T. út, Klapka út, Sóház út, Trinitárius út, Eszterházy tér, Barkóczy út, Csiky út, Tündérpart, Vitkovics út által körbezárt terület, valamint a felsorolt utcák mindkét oldalán és a tereken elhelyezkedő építmények által elfoglalt területrész. 2. Bolti kiskereskedelmi, távközlési, energiaellátó vállalkozási tevékenység: az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló évi XCIV. törvény és 4. pontjában foglalt tevékenység.

20 20 3. Építési telek: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjának megfelelő építési telek, ha az, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 33. -ában szabályozottak szerint épülettel - feltételekkel, vagy feltételek nélkül - az adóév első napján beépíthető. 4. Gyermek: a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 5. Gyorsétterem lánc céljára használt építmény: a McDonald s, Wendy s, KFC (Kentucky Fried Chicken), Taco Bell, Burger King, Pizza Hut, Subway, Don Pepe, Nordsee által vagy helyi franchise üzletfeleik útján gyorsétteremként működő vendéglátóipari egység. 6. Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 7. Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység: az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékokról szóló évi LIX. törvény és 7. pontjában foglalt tevékenység. 8. Kiemelt kereskedelmi övezet: a.) A Törvényház utca, a Vörösmarty utca, a Dr Nagy János utca, a Kracker János utca, a 4486/2 és a 4488 helyrajzi számú ingatlanok által behatárolt terület; b.) A Rákóczi utca, a 1256; a 1255/3; a 1255/2; a 0507 (Eger patak); a 1255/16; a 1255/8 helyrajz számú ingatlanok; az Egri utca, a 1254; a 0253/1 (vasúti pálya); a 1306; a 1307/29; a 1307/71 (közterület) helyrajzi számú ingatlanok; Cifrakapu utca; 1302/2 (közterület) és 1301/3 helyrajzi számú ingatlanok által behatárolt terület. 9. Külterület: azon területek, ahol az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számai 0-val, zártkerti ingatlanok esetében 20 ezer feletti számmal kezdődnek. 10. Külváros: a belváros és a külterület között elhelyezkedő területrész. 11. Lakás céljára szolgáló építmény: a Htv pontja alapján lakásnak minősülő ingatlan, ha azt a tulajdonos, vagy tulajdonostársak egyike kifejezetten lakás céljára használja. Nem minősül lakásnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség, még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület stb. Nem minősül

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. november 29. 10. szám R E N D E L E T E K 58/2012. (XI.29.) önk. rendelet önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokra 59/2012.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról 1 Bevezetés Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bevezetés. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Helyi vagyoni típusú adó 1

Bevezetés. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Helyi vagyoni típusú adó 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról (egységes szerkezetben 2015. január 1-jétől) Bevezetés Eger Megyei Jogú Város

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.), a 18/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról (egységes szerkezet)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról (egységes szerkezet) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati az építményadóról és telekadóról (egységes szerkezet) Bevezetés Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bevezetés. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Helyi vagyoni típusú adó 1. (4) 4 2. Értelmező rendelkezések

Bevezetés. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Helyi vagyoni típusú adó 1. (4) 4 2. Értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról (egységes szerkezetben 2017. január 1-napjától) Bevezetés Eger Megyei Jogú

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az építményadóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az építményadóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az építményadóról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 2/2014. (II.19.), a 17/2014. (VI.17.), a 23/2015. (IX.11.)

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.), a 18/2015.(IX. 30.) 34/2016. (XI. 28.) önkormányzati

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1..

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1.. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 37/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelete. a helyi építményadóról

Göd Város Önkormányzat 37/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelete. a helyi építményadóról Göd Város Önkormányzat 37/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelete a helyi építményadóról Módosította: a 4/2007 (II. 1.) Ök. sz. rendelet a 27/2007 (IV. 26.) Ök. sz. rendelet a 58/2007. (XII. 14.) Ök. sz. rendelet

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Bevezetés Eger Megyei Jogú Város képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 13680/2010. CÍM: Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XI1.27.) és a 20/2013. (IV.26.) önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelete az építményadóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelete az építményadóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelete az építményadóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

31B-13-01. Űrlapkód: 2013.05.02.

31B-13-01. Űrlapkód: 2013.05.02. BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. 31B-13-01 v3 Az adóhatóság tölti

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó a Nyékládháza Város Önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2009. (XI. 27.) számú rendelete az ingatlanokat terhelı építményadóról és telekadóról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2009. (XI. 27.) számú rendelete az ingatlanokat terhelı építményadóról és telekadóról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2009. (XI. 27.) számú rendelete az ingatlanokat terhelı építményadóról és telekadóról I. Általános rendelkezések 1. A helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról

BEVALLÁS az építményadóról 1 Lövői Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága 9461. Lövő, Fő u. 181. Tel.: 99/533-557 E-mail: ado@lovo.hu BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP I. A bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2013.(lV.26.} önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS hasznos alapterület szerinti építményadóról 2011-RE ÉS KORÁBBI ÉVEKRE Benyújtandó Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Adóhatóságához 1139 Budapest, Béke tér 1., 1555 Budapest, Pf. 10.

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS hasznos alapterület szerinti építményadóról 2011-RE ÉS KORÁBBI ÉVEKRE Benyújtandó Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Adóhatóságához 1139 Budapest, Béke tér 1., 1555 Budapest, Pf. 10.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 Fertőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537013 E-mail: adougy@fertod.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás ÉPÍTMÉMNYADÓ bevallási nyomtatványa FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani)

B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani) 1 B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról,

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

(A 38/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 38/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (A 38/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

BEVALLÁS. db Résztulajdonos. Vagyoni értékű jog jogosítottja: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga

BEVALLÁS. db Résztulajdonos. Vagyoni értékű jog jogosítottja: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga BEVALLÁS Jászberény Város önkormányzat illetékességi területén az építményadóról a lakás, és nem lakás céljára szolgáló építményekről hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Tel./fax: 99/360-012 E-mail: ado@nagycenk.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap

BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap Az adóhatóság tölti ki! (Benyújtandó Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi

Részletesebben

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2013 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2003. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2003. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról A Közgyűlés a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

(A 38/2013. (IX.23.), a 32/2015. (XI.3.), valamint a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 38/2013. (IX.23.), a 32/2015. (XI.3.), valamint a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (A 38/2013. (IX.23.), a 32/2015. (XI.3.), valamint a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

ingatlan megszűnése ingatlan szerzése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése

ingatlan megszűnése ingatlan szerzése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. B E V A L L Á S az építményadó megállapításához a helyi adóról szóló többszörösen módosított 1990.évi C. törvény alapján,

Részletesebben

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, 1990.évi C törvény

Részletesebben

Bevezetés. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

Bevezetés. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések Iktatószám: 5956-22/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. november 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Változás bejelentése Változás jellege: Adóalap-megállapítás változás. Egyéb:

Változás bejelentése Változás jellege: Adóalap-megállapítás változás. Egyéb: Bevallás az építményadóról - nem lakáscélú épületek FŐLAP Benyújtandó Fegyvernek Város Önkormányzat Adóhatóságához. Helyrajziszámonként külön-külön kell bevallást benyújtani. I. Bevallás fajtája: Megállapodás

Részletesebben

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP Űrlapkód: 31B-14-01 2014.01.08. Makói Polgármesteri Hivatal Adócsoport Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap az átvevő aláírása db 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet alapján BEVALLÁS az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön bevallást kell benyújtani.) Az adóhatóság

Részletesebben

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP 31B-12-01 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság azonosító száma: az átvevő aláírása I. Bevallás

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete a települési adóról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete a települési adóról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete a települési adóról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) Fax: (54)

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) Fax: (54) DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078 Fax: (54) 548-089 E-mail: titkarsag@derecske.hu B E V A L L Á S az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/1991.(XI.22.) rendelete az idegenforgalmi adóról a 10/1992.(XII.22.), 17/1993.(XII.10.), 35/1995.(XII.15.), 18/2002.(XII.18.), 25/2007.(XII.17.) és

Részletesebben

B E V A L L Á S az építményadóról

B E V A L L Á S az építményadóról Pátyi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Iroda 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. : 06-23/555-535 Fax: 06-23/344-540 E-mail: ado@paty.hu web: http://www.paty.hu B E V A L L Á S az építményadóról Főlap (Benyújtandó

Részletesebben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete /Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) és a 31/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel./ Mogyoród

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, FŐLAP

FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, FŐLAP FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani.

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani. BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT

SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Telefon: 87/563-002 SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

II. fejezet Építményadó

II. fejezet Építményadó Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2016. (III. 24.), 48/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletével módosított 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az építményadóról Dombóvár

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör Szabadság út 5.

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör Szabadság út 5. BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben