JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Nagy István, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyvvezető: Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló Bakosné Farkas Krisztina Eger Város Ösztöndíjasa cím átadása Habis László Eger Önkormányzata 11 évvel ezelőtt a tanuló ifjúság támogatása érdekében Eger Város Ösztöndíjasa címmel tanulmányi ösztöndíjat alapított. Támogatást azok Eger városban lakó a diákok kaphatnak, akiknek tanulmányi eredményük jó, valamint szociális szempontok is indokolják támogatásukat az Önkormányzat részéről. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése két alkalommal ír ki pályázatot minden évben, februárban és októberben. Jelenlegi pályázati felhívásra a középfokú intézmények tanulói pályázhattak. A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj egyfelől havi Ftos tanulmányi támogatásból másfelől pedig ugyancsak 100,000 Ft-os támogatásból áll, tehát összesen maximálisan Ft-ot lehet a pályázaton elnyerni. Az ösztöndíj felét 10 havi egyenlő részletben havi támogatásként biztosítják. Az egyösszegű támogatás az esetben fizethető ki, ha a pályázat benyújtása óta folyamatosan egri lakóhellyel rendelkezik a tanuló, s igazolja az érettségi vizsga évében, hogy felsőfokú oktatási intézményben felvételt nyert és megkezdte tanulmányait vagy a szakmunkás képesítés megszerzését követően 90 napon belül a képzettségének megfelelő munkahelyet létesített Egerben és jogviszonya 3 hónapja fennáll. Ez azt jelentik, hogy a tehetséges, szorgalmas fiatalok komoly támogatást kaphatnak. Reméli, hogy ezzel az ösztönzéssel példát adnak mások számára is és a testület elősegíti azt, hogy a fiatalok Egerben folytathassák tanulmányaikat, szakmát szerezhessenek és munkahelyet nyerjenek el. Átadja a szót Zentai László sajtóreferensnek.

2 2 Zentai László Az ösztöndíjas tanulók részére az emléklapok átadására felkéri Habis László polgármester urat. Emléklapok átadása Eger város Ösztöndíjas tanulói részére. Habis László Tisztelettel köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi és Megyei Rendőrkapitányság részéről megjelent meghívottat. Kéri Képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 15 fő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Mivel a rendőrség képviselőihez kérdés nem érkezett, így napirend előtti hozzászólásokra van lehetőség. Napirend előtti hozzászólások: Martonné Adler Ildikó A felsőváros területén elszaporodtak a rókák. A közterület-felügyelet felé jelezte a problémát, melyet igyekeztek azonnal orvosolni. Sajnos a probléma továbbra is fenn áll, egyre több róka jelenik meg, sőt a családi házak udvarára is bejárnak, s károkat okoznak. Ismételten kéri a közterület-felügyelet segítségét a probléma megoldásában. Az északi sporttelep déli részén lévő füves-gazos terület lakóhelyet biztosít a rókáknak, ezért időszerű lenne a terület kitisztítása, rendezése. Habis László A déli városrészben is rendkívül sok a róka. Igyekeznek megvizsgálni, hogy mi lehet a legjobb megoldás ennek a problémának a megszüntetésére. Tóth István Több lakossági megkeresés érkezett hozzá a felsővárosi jégpályával kapcsolatban. Civilek és testnevelő pedagógusok keresték meg, hogy a szezonban rendelkezésre áll-e majd a felsővárosi jégpálya, vagy valamilyen megoldás a téli sportok kedvelőinek.

3 3 Véleménye szerint egyértelművé vált már mindenki számára, hogy a felsővárosi biomassza erőmű már nem épül meg. Ezért van-e arra lehetőség, hogy a jégpálya visszakerüljön az eredeti helyére? Ha ebben döntés születne, akkor még jó lenne ebben a szezonban megvalósítani. Habis László A jégpálya üzemeltetése komoly veszteséget okozott az EVAT Zrt-nek. Az előző városvezetés előszeretettel tett bele veszteséges tevékenységeket gazdasági társaságokba, ennek őszintén nem igazán híve. A megoldási esélyeket és javaslatokat illetően Rázsi alpolgármester úrnak adja át a szót. Rázsi Botond A korábbi jégpálya visszaépítése sem gazdasági, sem technikai szempontból nem indokolt. A fűtőmű megépítése pedig még nincs levéve a napirendről. A jégpályát oda visszaépíteni a fűtőmű kapcsán elbontani, s egy másik helyen megépíteni, fölösleges veszteségeket jelentene az EVAT Zrt-nek és a városnak is. Átérezve a probléma nagyságát illetve az igényét, egy másik megoldást kerestek. Jelen pillanatban egy másik jégpálya építésének az előkészítése folyik a Bem tábornok utcában. Egy 15x42 méteres pálya létesül, ami ki tudja szolgálni azokat a minimális igényeket, amelyek felmerülnek. Ezt a jégpályát az EKVI fogja üzemeltetni. Még egy-két technikai kérdés tisztázása van hátra. A jégpályát egy vállalkozó hamarosan meg fogja építeni, s csak a tél végére fogja elbontani. Ez nem kerül a város tulajdonába, akitől kibérlik, az fogja ezt a pályát üzemeltetni. Az EKVI úgy fogja üzemeltetni a pályát, hogy helyet biztosít illetve a jegyszedést és őrzést végzi. A jégpálya technikai üzemeltetését vállalkozó fogja végezni. Véleménye szerint ez a jégpálya átmenetileg meg fog felelni, amíg a városi jégpálya nem fog véglegesen elkészülni. A lakosságot kellő időben tájékoztatni fogják a jégpálya megnyitásáról, igénybevételének módjáról. Habis László Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Tájékoztatja képviselő társait, hogy az Alapokmány 23. (1) bekezdése szerint: A napirendi pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger város életét jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. Van-e más javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban? Ilyen javaslat nem lévén, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapokmány 23. (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb 10 percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú, az előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott hozzászólási lehetőségét a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. Van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban?

4 4 A helyi önkormányzatokról szóló évi 65. törvény 12. (4) bekezdése alapján a 48- as és 49-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyaljuk. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 12. (4) alapján javaslom továbbá, hogy a 47- es számú napirendet is zárt ülésen tárgyaljuk, mivel az az önkormányzat vagyoni érdekeit érinti. Kéri, szavazzanak a 47-es számú napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. Szavazás: 14 elfogadása került. igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás, mellett 651/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47-es számú napirend zárt ülésen való tárgyalását elfogadta. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1-es számú napirendet az előterjesztők visszavonták, tekintettel arra, hogy az előterjesztés összefügg a 12-es napirenddel, ezért az alapokmány elfogadását követően térnek vissza rá, valamint a 15-ös számú napirendet is visszavonta az előterjesztő. Javasolja továbbá, hogy a személyi ügyek tárgyalását elsőként a 31-es Előterjesztés az Egri Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséről című napirendi pont tárgyalásával kezdjék A 43-as számú napirendet a zárt ülés befejezését követően fogjuk tárgyalni, nyílt ülésen. Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatát. Szavazás: 16 igen szavazat mellett elfogadása került. Személyi ügyek: Polgármester úr átadja az ülés vezetését Alpolgármester úrnak. 31. Előterjesztés az Egri Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséről Előadó: Habis László polgármester Meghívott: Czinege László r.ezredes, megyei főkapitány Heves Megyei Rendőr-főkapitány Bognár József r.alezres, mb. kapitányság vezető Egri Rendőrkapitányság Habis László Köszönti Bognár József megbízott kapitányságvezetőt és dr. Széchy Zsolt r.alezredes urat, aki Czinege úr képviseletében van jelen.

5 5 Az előterjesztés minden fontos információt tartalmaz. Bognár úr 1994 óta tevékenykedik a rendőrség kötelékében. Számos közbiztonsági fórumon vett részt, és több alkalommal adott tájékoztatást a közbiztonság helyzetéről. Dr. Széchy Zsolt Dr. Hatala József Országos Rendőr-főkapitány szeptember 15-i dátummal visszavonta az Egri Rendőrkapitányság vezetőjének dr. Petrovics András r.ezredes úrnak a vezetői megbízását indoklás nélkül. Ezt követően Bognár József r.alezredes urat szeptember 16-ával megbízták a kapitányság vezetésével. Megyei Rendőrfőkapitány úr Bognár alezredes úr kinevezésére javaslatot tett. Az alezredes úr eddigi munkássága tanúsítvány arra, hogy alkalmas a beosztására. Ebben a főkapitány úr és a rendészeti igazgatóság részéről személyesen is egyetért Bognár alezredes úr kinevezésével. Kéri a közgyűlést támogassák Bognár alezredes úr kinevezését. Bognár József Közel húsz éve teljesít szolgálatot az egri rendőrkapitányságon. Pályafutása a bűnügyi osztályhoz kapcsolódik. Hosszabb ideje volt egri rendőrkapitányság helyettese, szeptembertől pedig megbízott vezetője. Számtalan esetben vett részt főrumokon, közgyűléseken. Mindig is azt vallja és vallotta, hogy ezekre a fórumokra nagy szükség van. Szeretné minél részletesebben és mélyebben megismerni Eger város lakóinak problémáit, s ezekre minél gyorsabban és kulturáltabban és szakszerűbben intézkedni. Jövőre való tekintettel ennek még nagyobb hangsúlyt fog adni. Szeretné, hogy Eger város közbiztonsága a jelenleginél is sokkal jobb lenne. Pályafutása során illetve a jövőre nézve szolgálatát esküjéhez híven és az érvényben lévő törvények szellemében végezte és fogja végezni. Kéri a közgyűlést, hogy kinevezését támogatni szíveskedjenek. Rázsi Botond Kérdés, észrevétel nem lévén a határozati javaslat a./ változatára kéri, hogy szavazzanak. Szavazás: 15 igen szavazat és 1 tartózkodás, mellett elfogadásra került. 652/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Bognár József r. alezredes kinevezését az Egri Rendőrkapitányság élére december 1.-i hatállyal támogatja. Felelős: Habis László polgármester Határidő: december 1. (a határozat közléséért)

6 6 2. Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye intézményvezetőjének nyugdíjazási kérelméről és intézményvezetői pályázat kiírásáról Előadó: Habis László polgármester Meghívott: Molnár László igazgató Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye Habis László Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye a mindennapi munka szempontjából nagy jelentőségű, hiszen a város intézményeinek műszaki, gazdasági feladatai szempontjából egyfajta háttérfeladatot is ellát. Az előkészítés szakaszában felvetődött, hogy milyen feltételekkel vonul nyugdíjba Molnár László igazgató úr. A határozati javaslat szerint közös megegyezéssel, háttérvonzatai az önkormányzat részéről nincsenek. A kiosztásos anyagban a javaslat pontosabban került megfogalmazásra, hogy a pályázati feltételek egyértelműbbek legyenek, mely szerint felsőfokú számviteli vagy felsőfokú műszaki végzettség az elsődleges képesítési előírás. Január 5-e a pályázat benyújtási határideje, s ezt követően 60 napon belül, vagy az első közgyűlésen kell döntést hozni. Az előkészítésben a jogszabályi előírások szerint egy 3 tagú bizottság vesz részt. A javaslatban az előkészítő munka elvégzésére a Humán Erőforrás Bizottságra tesznek javaslatot. Bognár Ignác December 31-én ki lesz az igazgatója az intézménynek? December 30-án felmentik az igazgató urat, és január 1-től van újból megbízás. Habis László Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának IV/1/3 pontja szerint az igazgató távollétében az általános igazgató helyettes képviseli. Rázsi Botond Több kérdés nem lévén az 1. sz, határozati javaslatra kéri a szavazást. Szavazás: 15 igen szavazat, mellett elfogadása került

7 7 653/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) f) bekezdése alapján, Molnár László az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát saját kérésére, nyugdíjazására való tekintettel, közös megegyezéssel december 30. napjával megszünteti. A Közgyűlés felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a felmentéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Dr Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Iroda vezetője/aljegyző Határidő: december 28. A 2. sz. határozati javaslatra kéri, hogy szavazzanak. Szavazás: 15 igen szavazat, mellett elfogadása került 654/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A (2) b) pontja alapján, megbízza Molnár László jelenlegi vezetőt az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatói feladatainak ellátásával január 1. napjától január 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a kinevezéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Dr Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Iroda vezetője/aljegyző Határidő: december 28. A 3. sz. határozati javaslatra kéri, hogy szavazzanak. Szavazás: 15 igen szavazat, mellett elfogadása került. 655/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat A Közgyűlés pályázatot ír ki az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye intézményvezetői állásának betöltésére, az előterjesztés melléklete szerint. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a törvényi előírásoknak megfelelően tegye közzé, majd a beérkezett pályázatokat elbírálásra készítse elő.

8 8 A Közgyűlés a Kjt. 20/A. (6) bekezdésében meghatározott bizottságként a Humán Erőforrás Bizottságot bízza meg, a beérkezett pályázatok véleményezésével. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Csákvári Antal tanácsnok, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke Határidő: január 31. Alpolgármester úr visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Kovács Luca Az adóeljárásról szóló rendelet-tervezetben három módosítást javasolnak, mely szerint január 1-jétől lehetővé válik a bankkártyás fizetés illetve opcionálisan megteremtik január 1-től az elektronikus ügyintézést és a vállalkozókra nézve kötelezővé tennék. Mindhárom javaslat jelentősen meggyorsítja az eljárásokat, s olcsóbbá teszi. Kéri a rendelet tervezet elfogadását. Habis László Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet- Szavazás: 14 igen szavazat mellett elfogadása került Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (XI. 58/2012 (XI.29.) rendelete az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról Bevezetés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 38. (6) bekezdésben valamint a 175. (24) bekezdésben, illetőleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló

9 9 35/2008. (XII.31.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 1. -ában kapott felhatalmazása alapján a következőeket rendeli el: 1. E rendelet alkalmazásában I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések 1.) adóhatóság: Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága, 2.) adókötelezettség: a bevallási, a bejelentési, a változás-bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség, 3.) elektronikus adófizetés: készpénz helyettesítő fizetési eszközzel teljesíthető adófizetés, amely a pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott bankkártyának, hitelkártyának az adóhatóság ügyfélszolgálatán rendelkezésére bocsátott eszközön (POS terminál) történő használatával valósul meg. 2. Bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és kérelmek benyújtása 2. (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a helyi adókkal, a gépjárműadóval kapcsolatos adókötelezettségek teljesítését az adóhatóság felé az önkormányzat honlapján (ado.eger.hu) közzétett nyomtatványokon kell teljesíteni. (2) A Közgyűlés elrendeli, hogy az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettség, illetve más egyéb kérelmek benyújtása az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. (3) A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) pontjában nevesített vállalkozások a helyi adókkal és más önkormányzat költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos adókötelezettségeiket és egyéb más kérelmeiket, beadványaikat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be. (4) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget vagy más egyéb kérelmet, úgy az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre, kérelem benyújtásra terjed ki.

10 10 II. Fejezet Nyomtatványok és speciális adófizetési módok 3. A papír alapon és elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekre vonatkozó rendelkezések 3. (1) Az adóhatóság az adókötelezettségek, kérelmek teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. Ezen többek között a bejelentést, az adóbevallást, az adatszolgáltatást, az önellenőrzést, az adófizetés átvezetést, a különféle egyeztetéseket, kérelmeket lehet benyújtani. (2) A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos értékű, ha az iratot az adózó az adóhatóság honlapján(ado.eger.hu) közzétett számítógépes program segítségével tölti ki és állítja elő, és a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, illetőleg elektronikus úton küldi meg az adóhatósághoz. (3) Az adóhatóság meghatározza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és formáját, gondoskodik arról, hogy azok az adózók számára megfelelő időben, könnyen elérhető helyen álljanak rendelkezésre. A bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat és kérelem űrlapokat - ideértve az adóhatóság honlapján közzétett informatikai alkalmazásokat - a benyújtásukra előírt határidőt megelőzően legalább 30 nappal kell közzétenni. (4) Az adóhatóság az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi azt az adatformátumot, amelyben az adóalany az ellenőrzés során az elektronikus adathordozón tárolt adatokat rendelkezésre bocsátja. Amennyiben az adatformátum megváltozik, az adóhatóság köteles a változást megelőzően legalább 30 nappal az új adatformátumot közzétenni. Az önkormányzati adóhatóság az adatformátum megváltozását az önkormányzat hivatalos lapjában is közzéteszi. 4. Fizetési módokról szóló rendelkezések 4. (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében előzetes hozzájárulások alapján csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthet fizetést. (2) Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében az adóhatóság ügyfélszolgálatán elektronikus módon POS terminálon keresztül bankkártyával is fizethet. III. Fejezet Záró rendelkezések

11 11 5. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1- jén lép hatályba. (2) A 2. (3) bekezdése január 1-jén lép hatályba. 6. Hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló 36/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Habis László s.k. Polgármester Dr. Kovács Luca s.k. Jegyző 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az idegenforgalmi adó szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Kovács Luca A kiosztásos anyagban annyi a változás, hogy az Országgyűlés időközben elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az idegenforgalmi adóról elmondható, hogy ebben az évben a szeptember 31-i állapotnak megfelelően a teljes adóhoz viszonyítva 2,5 %-át teszik ki. Növekedtek a vendégéjszakák nappal több vendégéjszakát töltöttek el a városban a turisták. Az adó maximum a jövő évtől 469, 9 Ft/ vendégéjszaka. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 430 Ft / vendégéjszaka egy 7-8 mft-os adóbevételt generál. Ha hozzáadódik, hogy az állam ezt normatívával támogatja, akkor 17,5 illetve 20 mft közötti plusz bevételt jelenthet a városnak. Megnéztek több megyei jogú várost illetve idegenforgalomban kiemelkedő várost. Például Székesfehérváron, Sopronban, Miskolcon 450 Ft/vendégéjszakával, Pécsen 427 Ft/ vendégéjszakával számolnak. Hévízen, Hajdúszoboszlón, Füreden 450 Ft/ vendégéjszakával számolnak a jövő évtől. Kéri a közgyűlést, támogassák a rendelet-tervezetet. Tóth István Tartani kell-e attól, hogy a megemelt adó következtében elindul egy olyan folyamat, hogy a szállásadó helyek száma csökkenni fog? Az előterjesztés mellékletében szerepel, hogy a helyi adótárgyak számának mértéke 2010-ben 2054 volt az idegenforgalmi adó tekintetében, 2012-ben pedig csak 1706.

12 12 Korsós László Az ilyen jellegű adómérték emelés nem csökkenti a vendégéjszakák számát. Ez azokban városokban is kimutatható, ahol egyébként adómértéket növeltek. Amit a jegyző asszony elmondott, hogy mely városokban milyen mértéket alkalmaznak, ezeknek a 80 %-a már az idén alkalmazta ezt mértéket. Nagy valószínűséggel a maximum közeli értékeket állapítanak meg azok a települések ahol az idegenforgalom fontos. A kormányzatnak van egy egyértelmű politikai és gazdasági szándéka ezen a területen, hogy semmilyen más adót nem támogat. Az állam normatív támogatással egyetlen egy adónemet támogat, s ez a helyi beszedett idegenforgalmi adó. Ezzel ösztönözni kívánja azokat a településeket, hogy a megfelelő mértékű idegenforgalmi adóztatással éljenek. Az idegenforgalmi adó egy igen speciális adónem, s erre nem azok a szabályok élnek, amelyek egyébként más helyi adónemekben. Itt a bevallási kötelezettséget illetve a fizetési kötelezettséget minden hónap 15-éig teszik meg a szállásadók. Ha adómentes vendégek vannak csak a szálláshelyen például gyermekek akkor bevallási illetve fizetési kötelezettségük nincs. A háromnegyed éves zárás adataiban a szeptember havi bevallások még nem jelennek meg, mert azok bevallási határideje október 15-e. Egyértelműen látszik, hogy a vendégnapok száma emelkedik. Tavaly is volt egy minimális adóemelés a városban, de ennek ellenére nappal már az első kilenc hónapban növekedtek az itt eltöltött vendégéjszaka számok a városban. Gál Judit Módosító indítványként javasolja a 430 Ft/vendégéjszakát felemelni 450 Ft/ vendégéjszakára. Minden beszedett 1 forint forgalmi adó után az állam ad 1 forint 50 fillért. A TDM-ben tevékenykedőkkel egyeztetve nagyon sok esetben probléma volt, hogy az idegenforgalmi fejlesztés területére saját keretük nincs. Amennyiben ez az emelés megtörténik, akkor ezt az emelési összeget fordítsák vissza az idegenforgalmi terület fejlesztésére, vagyis 8-10 mft körüli címkézett összeg álljon rendelkezésre ezek elvégzésére. Rázsi Botond Támogatja tanácsnokasszony módosító indítványát, ugyanis a gazdasági megfontoláson túl illetve idegenforgalom fejlesztésének egy fontos eszközén túl van egy szimbolikus jelentősége is. Ha megnézik, hogy mely városokban lenne hasonló az adó mértéke, az Sopron, Székesfehérvár, Miskolc. Eger szimbolikusan is ezekhez a városokhoz pozícionálja magát. Eger egy jelentős idegenforgalmi központ és jelentős költségek is vannak az idegenforgalom tekintetében, hiszen csak hozzáadott állami támogatással tudnak fejleszteni, s költségeket fedezni. Ezért is támogatja a módosító indítványt, s pozícionálják Egert oda, ahová valójában tartozik, ezzel az adómértékkel is.

13 13 Orosz Lászlóné Örül annak, hogy Egerben a vendégéjszakák száma növekszik. Örömmel vette tanácsnokasszony módosító javaslatát. Kéréssel fordul polgármester úrhoz, illetve a bizottsághoz. Nagyon sokszor vád érte őket, hogy nem igazán tudják kimutatni forintban azokat a fejlesztéseket, ráfordításokat, amelyet az idegenforgalomra költöttek. Amennyiben ezt a 8-10 mft-ot nevesítik, akkor akár két évre visszamenőlegesen is ki kellene mutatni, hogy az Önkormányzat az idegenforgalmi adóból és a kapott normatív támogatásból mit mire költött. Milyen idegenforgalmi programok, fejlesztések valósultak meg a városban. Így a turisztikai szolgáltatók is látják, hogy gazdálkodnak ezekkel az összegekkel, amiket a turisták fizetnek a város kasszájába. Habis László Egyetért azzal, hogy egy 8-10 mft-os olyan városmarketing alap jöjjön létre a jövő évi költségvetésben, amit a vállalkozói szférával közösen a turisztikai szakmával együttesen döntenének a felhasználásról. Egyetért Orosz Lászlóné képviselőasszony felvetésével, miszerint értékeljék, elemezzék az elmúlt két év turisztikai célú költségfelhasználásait, szakmai kezdeményezéseit. Ezzel kapcsolatban egy előterjesztés fog készülni a hivatal részéről, amit a bizottságok elé fognak terjeszteni. Dr. Kovács Luca Gál Judit tanácsnokasszony módosító indítványát befogadja, és kéri, hogy a 450 Ft/vendégéjszakával fogadják el a rendelet-tervezetet. Bognár Ignác A testvérvárosokból érkező vendégéjszakát itt töltőknek a mentességét szeretné beletenni a rendeletbe. Rendkívül pozitív gesztus lenne, ha a testvérvárosokból érkezőknek nem kellene idegenforgalmi adót fizetniük. Szeretné, ha javaslata bekerülne az adómentesség alatt felsoroltakhoz egy a./ pontként. Habis László A törvény szabályozza, hogy mely vendégéjszakák mentesülnek adó fizetés alól és melyek nem. Az anyagban szerepel, hogy vendégéjszaka adóköteles és nem adóköteles. A parlament egy olyan módosítást fogadott el, miszerint a hitéleti tevékenység részvétele alapján az egyházi személy mentesül az adó alól, tehát törvényi szabályok vannak. Egyetért a javaslattal, de ilyen fajta kedvezmények nincsenek. A testvérvárosi kapcsolatokat szokták erősíteni, s ennek van költséghelye, s igyekezni fognak, hogy a képviselő úr által felvetettek érvényesüljenek, s segítsék a testvérvárosokkal való turisztikai együttműködést.

14 14 Gál Judit A későbbiekben ki kellene dolgozni, hogy mely az a kedvezmény, amelyet a testvérvárosokkal meg tudnának valósítani. Orosz Lászlóné Biztos abban, s az elmúlt évek tapasztalata is azt mutatja, hogy ha testvérvárosokból érkeznek vendégek, akkor a szállásadók, vendéglátók jelentős kedvezménnyel fogadják őket. Ezen a területen tudják kompenzálni ezt a kicsit magasabb áremelést. Habis László Képviselő úr elfogadta az elhangzott érveket. A témára az adott napirend kapcsán vissza fognak térni, s nyitottak az ilyen típusú képviselői javaslatok előtt. Szavazásra bocsátja a módosító javaslattal korrigált rendelet-tervezetet. Szavazás: 13 elfogadása került. igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás,mellett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adórendelet módosításáról Eger Megyei Jogú Város képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 6. a) pontja alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: Kommunális jellegű adó módosítása 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása (1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: IFAÖR.) 4. (2) bekezdésében a 400 szövegrész helyébe a 450 szöveg lép. (2) Az IFAÖR. 8. (1)-(3) bekezdésében az I szövegrész helyébe az 1 szöveg lép. (3) Az IFAÖR. 8. (5) bekezdésében a II szövegrész helyébe a 2 szöveg lép. (4) Az IFAÖR. 8. (8) bekezdésében a III szövegrész helyébe a 3 szöveg lép. (5) Az IFAÖR. I. melléklet címében az I szövegrész helyébe az 1 szöveg; a II. melléklet címében a II szövegrész helyébe a 2 szöveg; a III. melléklet címében a III szövegrész helyébe a 3 szöveg lép.

15 15 2. (1) Nem lép hatályba az IFAÖR. 6. (2) bekezdése. (2) Az IFAÖR. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az adóbeszedő a bevallási kötelezettséget Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete alapján teljesíti. (3) Az IFAÖR. 7. (2) bekezdés helyébe a következő módosítás lép: Az adózó (beszedő) a befizetési kötelezettséget - az (1) bekezdésben szabályozottakon túl - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete alapján is teljesítheti. 3. (1) Az IFAÖR. 2. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) Az IFAÖR. 3. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. Záró rendelkezések 4. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Habis László s.k. Polgármester Dr. Kovács Luca s.k. Jegyző 1. melléklet a 59/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Bejelentőlap Bejelentőlap Szálláshely neve Szoba száma (szálláshely tölti ki) Vezeték / Keresztnév Születési hely idő Lakcím Állampolgárság Személyazonosításra alkalmas okmány száma (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) Érkezés időpontja Távozás tervezett időpontja Gépjármű rendszáma Telefonszám/ cím Fizetés módja Dátum Vendég aláírása Készpénz, bankkártya, üdülési csekk, voucher, egyéb

16 16 2. melléklet 59/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról Vendég neve Állandó lakcíme Születési hely, dátum Érkezés napja Távozás napja Eltöltött vendégéjszakák száma Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (Htv. 31. ) a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; oszlop b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, d) a településen székhellyel, vagy Vállalkozás neve: telephellyel rendelkező vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység Egri címe: vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén Adószáma: tartózkodó magánszemély, e) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk b) pontja]. f) az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából eltöltő egyházi személy. Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. A mentesség megfelelő jogcím oszlopánál X jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie. Kelt: Eger, 201. év hó nap. Vendég aláírása A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) 30. (1) a) alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. a) pontja szerint az adó alapja a 30. (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. A Htv pontja szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.

17 17 5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az építmény (közműadó) és telekadóról Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Kovács Luca Az építmény és telekadóról szóló rendeletben alapvetően nagyon fontos, hogy a lakások és pincékre vonatkozóan változtatást nem tartalmaz a rendelet-tervezet. Az adótárgyak 63,5 %-ánál nem emelnek. Az adózók száma , adótárgyat adóztatnak, s ebből a lakás és a pince. Nagyon fontos, hogy a megyei jogú városokban a 100 m2 alapterületű lakások átlaga majdnem 15 eft, s Egerben ez 45 %-kal Ft-tal kevesebb. Nyugdíjasok esetében további kedvezmény van, ez 71 %-kal, több mint Ft-tal kevesebb. A magánszemélyeknél a lakás adója 4,7 %-át teszi ki a törvényi mérték felső értékének az Ft/m2-nek. Nyugdíjasok esetében ez még további kedvezmény, ez 2,35 %-on áll a teljes kiszabható törvényi mértéknek. Nagyon visszafogott a lakások esetében a megyei jogú városokhoz képest is Eger városában az adó. A mértékek megállapításánál figyelemmel voltak a helyi lakosság és a vállalkozások teherbíró képességére, a Heves Megyei és Kereskedelmi Iparkamara javaslataira, az adómérték emelésekre. Vizsgálták más megyeszékhelyeken alkalmazott adómértékek nagyságát is. Kéri a rendelet-tervezet ilyen formában történő támogatását. Tóth István Jegyző asszony említette, hogy az átlagos mértékhez viszonyítva Egerben alacsonyabbak az építményadók. Debrecenben van-e magánszemélyeknek illetve lakások után építményadó? Véleménye szerint nincs, hiszen Debrecenben adótárgy van, Egerben viszont csak Véleménye szerint itt a számokban valami hibádzik. Debrecenben az ingatlanadóból befolyó adóbevétel 2,4 milliárd Ft volt, Egerben pedig 877 mft volt. Véleménye szerint a lakosságszámhoz viszonyítva Egerben azért magasak az adótételek. Úgy tudja, hogy Zalaegerszegen nincs építményadó illetve Szekszárdon is csak az idén vezették be. Az összehasonlításokkal kapcsolatban ezeket is meg kellene említeni. Habis László Van néhány olyan területe a hivatalnak, amelyik a 23 megyei jogú város tekintetében példaértékűen működik és egyfajta etalonként tekinthető. Ilyen például az informatika és az adó terület is. Nem véletlenül ad otthont rendszeresen országos helyi adó konferenciáknak. Olyan elemzések készültek, amelyek a képviselők rendelkezésére állnak, s ezek sokrétűen bemutatják a megyeszékhelyek helyi adópolitikáját. Vannak szerencsésebb városok, többek között Debrecen a vidék legnagyobb városa -, mely

18 18 igen jelentős 60 milliárdos költségvetésű egyetemmel, s igen nagy gyógyszergyártó és egyéb kapacitásokkal, stb. rendelkezik, s elég jelentős adósság állománnyal is. Dr. Kovács Luca Tóth képviselő úr felvetésére elmondja, hogy Debrecenben mit-hogyan számolnak, annak nyilván utána lehet nézni. Egy biztos, hogy van egy törvényi felső mérték, s ahhoz képest van a táblázatban kimutatva, hogy hány százalékon állnak a Eger város által alkalmazott mértékek. A adótárgyból lakás és pince. A 63,5 %-nál viszont nem emelnek, s a törvényi értékhez képest ez a 4,7 %, 2,35 % nagyon alacsony. Mindent össze lehet hasonlítani bármivel, de a törvényi felső mértékhez képest ezek a százalékok adottak. Tóth István Véleménye szerint Eger építmény adóztatása az itt élők teherbíró képességéhez magas. Két év viszonylatában az építményadó mértéke 547 mft-ról 877 mft-ra változott, ez közel 60 %-os emelés az építményadó vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy az adó kivetéskor az arányosságot és a mértékletességet is figyelembe kellene venni. Jegyző asszony említette az alacsony adómértéket és, hogy még milyen messze van a plafon. A bizottság ülésen tett egy javaslatot egy adott kategória adómérték emelésre, de annyira nem kardoskodtak a mérték megemelése mellett a bizottság tagjai, mint a többi kategóriában. Az adórendelet mellékeltében szereplő magánszemélyek adótáblázatában emeltek bizonyos kategóriákban 11 %-kal, 10 %-kal, 60 %-kal és 11 %-kal, míg a nem magánszemély kategóriában 3 %-kal, 9%-kal, és 60 %-kal. A szociális és egészségügyi intézményeknél valóban nagyon alacsony volt az adómérték. Szeretné, ha nem különböztetnék meg a magánszemélyek és nem magánszemélyek adóemelését. Habis László Valóban igaz, hogy az elmúlt években történtek mértékemelések Egerben, de ezek nagyon célzottan történtek. A legnagyobb vállalkozások tekintetében emeltek építményadót, illetve ott ahol a kormányzat külön adót vetett ki. Különösen a kiemelt kereskedelmi övezeti kategória az, ahol majdnem elmentek a törvényi maximumig. Az Alkotmánybíróság kifogást emelt az ellen, hogy ha valaki nem egri lakos, de ingatlannal rendelkezik, az adókedvezményt mérsékelni szerették volna. Úgy gondolja, hogy ha valaki nem egri lakosként vásárol itt egy lakást vélhetően befektetési céllal, akkor az ő teherbíró képessége alapján indokolt lenne, de törvénytisztelő emberként az AB határozatot végre kell hajtani. Alapos fejtörés előzte meg a rendelet-tervezetet, hogy milyen mértékben történjen emelés. Az a kérdés, amelyre képviselő úr utalt, egy hosszas vita után alakult ki ez az adómérték. Egyébként képviselő úrral egyetértve emelésre tettek javaslatom, ezzel együtt a legnagyobb építményadó fizetőről van szó. Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

19 19 Szavazás: 13 igen szavazat és 2 tartózkodás, mellett elfogadása került. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Bevezetés Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében, a 4. a), valamint 5. a) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előzetes véleményének kikérését követően a helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében, az illetékességi területén található ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra vagyoni típusú adókötelezettséget állapít meg, egyben a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Helyi vagyoni típusú adók fajtái 1. (1) Építményadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény), valamint telekadóban a telek. (2) Az építményadó és telekadó, mint helyi adók, határozatlan idővel kerülnek bevezetésre. (3) Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén kiterjed az ingatlantulajdonra és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra. (4) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban, illetve ezek felhatalmazása alapján kihirdetett önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. 2. E rendelet alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések 1. Belváros: a Malom út, Cifrakapu tér, Jankovics út, Balassa út, Knézich út, Dayka út, Szajcz út, Servita út, Karéj út, Vécsey Sándor út, Bástya út, Mekcsey út, Szarvas tér, Frank T. út, Klapka út, Sóház út, Trinitárius út, Eszterházy tér, Barkóczy út, Csiky út, Tündérpart, Vitkovics út által körbezárt terület, valamint a felsorolt utcák mindkét oldalán és a tereken elhelyezkedő építmények által elfoglalt területrész. 2. Bolti kiskereskedelmi, távközlési, energiaellátó vállalkozási tevékenység: az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló évi XCIV. törvény és 4. pontjában foglalt tevékenység.

20 20 3. Építési telek: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjának megfelelő építési telek, ha az, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 33. -ában szabályozottak szerint épülettel - feltételekkel, vagy feltételek nélkül - az adóév első napján beépíthető. 4. Gyermek: a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 5. Gyorsétterem lánc céljára használt építmény: a McDonald s, Wendy s, KFC (Kentucky Fried Chicken), Taco Bell, Burger King, Pizza Hut, Subway, Don Pepe, Nordsee által vagy helyi franchise üzletfeleik útján gyorsétteremként működő vendéglátóipari egység. 6. Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 7. Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység: az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékokról szóló évi LIX. törvény és 7. pontjában foglalt tevékenység. 8. Kiemelt kereskedelmi övezet: a.) A Törvényház utca, a Vörösmarty utca, a Dr Nagy János utca, a Kracker János utca, a 4486/2 és a 4488 helyrajzi számú ingatlanok által behatárolt terület; b.) A Rákóczi utca, a 1256; a 1255/3; a 1255/2; a 0507 (Eger patak); a 1255/16; a 1255/8 helyrajz számú ingatlanok; az Egri utca, a 1254; a 0253/1 (vasúti pálya); a 1306; a 1307/29; a 1307/71 (közterület) helyrajzi számú ingatlanok; Cifrakapu utca; 1302/2 (közterület) és 1301/3 helyrajzi számú ingatlanok által behatárolt terület. 9. Külterület: azon területek, ahol az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számai 0-val, zártkerti ingatlanok esetében 20 ezer feletti számmal kezdődnek. 10. Külváros: a belváros és a külterület között elhelyezkedő területrész. 11. Lakás céljára szolgáló építmény: a Htv pontja alapján lakásnak minősülő ingatlan, ha azt a tulajdonos, vagy tulajdonostársak egyike kifejezetten lakás céljára használja. Nem minősül lakásnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség, még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület stb. Nem minősül

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról 1 Bevezetés Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 75. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete az építményadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete az építményadóról (Az 56/2012. (XI.30.) és a 36/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

(Az 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

(Az 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete az építményadóról (Az 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 34/2011. (XII. 16.), a 26/2010. (XII. 17.), a 42/2009. (XII. 15.), a 6/2009. (II. 27.), a 38/2008. (XII. 9.) és a 10/2008.(IV. 9.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2012. ( ) NGM rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2012. ( ) NGM rendeletről NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/24202 /1/2012 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. november 26-án ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben