Egy magasabb fokú műveltségért az e-learning Európájában Ulf-Daniel Ehlers

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy magasabb fokú műveltségért az e-learning Európájában Ulf-Daniel Ehlers"

Átírás

1 Nº január elearning Papers Vezércikk Minőség az e-learningben Pierre-Antoine Ullmo & Ulf-Daniel Ehlers Cikkek Egy magasabb fokú műveltségért az e-learning Európájában Ulf-Daniel Ehlers Az e felelősség a tanulóknál : mítosz és realitás a tanuló központú e- learning minőségfejlesztés területén Ulf-Daniel Ehlers Egyéni tanulási környezet: az e-learning jövője? Graham Attwell Interjú: Lehetséges-e az új technológiák által intelligens egyéni konzultációs rendszert biztosítani? A kérdésekre válaszol: Ulrich Hoppe Paul Davey Összehasonlító felmérés az ITK hozzáférésről és használatról az európai iskolákban 2006-ban: 27 európai ország iskolaigazgatóival és tanáraival készített tanulmány eredményei Werner B. Korte &Tobias Hüsing elearning Papers Az elearning Papers az elearningeuropa.info portál publikációja, amelyet az Európai Bizottság az egész életen át tartó tanulásban történő IKT-k felhasználásának elősegítése céljából létesíttet. Szerkesztés és előállítás: P.A.U. Education, S.L. ISSN: Az újságban megjelent cikkek, kivéve, ha erre vonatkozó információt tartalmaznak, a Creative Commons jogvédelme alatt állnak: Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 licensz. A szövegek másolása és terjesztése engedélyezett azzal a feltétellel, hogy a szerző és az elektronikus újság neve, elearning Papers, fel legyen tüntetve. A kereskedelmi felhasználás és a módosítás tilos. Az ide vonatkozó teljes jogszabály a következő címen érhető el:

2 Vezércikk: Minőség az e-learningben Ha közelebbről vesszük szemügyre a dolgokat, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb esetben a valóság még messze van az e-learning ígéretétől. Az e-learning sikerének a kérdése annál sürgetőbbé válik, hogy az úttörői alkalmazás stádiumából a széleskörű ajánlatok korszakába érünk. Az európai pedagógia piacán döntő fontosságúvá válik, hogy mit értünk a minőség fogalma alatt az e-learning terén. Az elmúlt időkben sok különböző kontextusban és különböző célokat űzve, számos fogalmat és megközelítést dolgoztak ki a szakemberek. A minőség koncepcióját a közfelfogásban és a vitákban Európa szerte leitmotívként tekintik manapság hasonlóan az 1970-es évekhez, amikor az európai országokban az egyenlőség és a tudományos orientáltság témái álltak a vita központjában. Az oktatásügyi politikában és az oktatásban résztvevőknél az e-learning minőség valóságos szlogenné vált, és a tanulók részéről igazi igénnyé fejlődött. A magasfokú minőség az oktatás világának különböző területén gyakran vitatott kérdés és egyben erősen ösztönzött célkitűzés. A minőséget inkább pozitív konnotáció jellemzi, mint egy pontosan megfogalmazott definíció. Mindez igazolja, hogy a minőséget válasszuk az elearning Papers jelen számának témájáként. Ez a szám az elearningeuropa.info portál és European Foundation for Quality in elearning (EFQUEL) együttműködéséből született. Az EFQUEL egy olyan európai szervezet, amelynek célja az e-learning minőségének növelése egy információs fórum és kutatások támogatásával, valamint az e-learninget érintő innovációk és a bevált gyakorlatokra vonatkozó eszmecsere és együttműködés elősegítésével. Az első megjelent cikkünkben, amelynek címe Egy magasabb fokú műveltségért az e-learning Európájában a szerző Ulf Ehlers azt hangsúlyozza, hogy a minőséget, mint alapvető jellemzőt kell felfogni, amelynek minden oktatási tevékenységben és oktatási programban jelen kell lennie. A második cikk ettől a szerzőtől Az e-felelősség a tanulóknál: mítosz és realitás a tanuló központú e- learning minőségfejlesztés területén a tanuló központú e-learning minőségfejlesztést ismerteti. Az említetteken kívül a következőket találja ebben a számban: Graham Attwell Egyéni tanulási környezet: az e-learning jövője? című cikkét, melyben az egyéni tanulási környezet fontosságára tér ki a szerző; Werner B. Korte és Tobias Hüsing Attwell 27 európai országból való iskolaigazgatókkal és tanárokkal készített véleménykutatásából származó eredményeket ismertetik; az Ulrich Hoppe-pal, a tanulási és együttműködési támogató rendszerek tanárával készített interjú az intelligens egyéni konzultációs rendszer (Technology Enhanced Learning, TEL) témáját elemzi. Köszönjük a szerzőknek az elearning Papers jelen számához nyújtott közreműködésüket és kellemes olvasást kívánunk mindenkinek. Pierre-Antoine Ullmo & Ulf-Daniel Ehlers elearning Papers ISSN

3 Dr. Ulf-Daniel Ehlers Director of the European Foundation for Quality in E- Learning University of Duisburg-Essen A minőségfejlesztés magasabb fokú tanulást biztosít. e-learning, minőség, minőség műveltség nfo/files/media/media Ez a cikk már megjelent: Schoob, Eric, Gilge, Stefan (2006): European Integration Forum. Dresden Egy magasabb fokú műveltségért az e-learning Európájában Ez a cikk azt a gondolatot mutatja be, hogy a minőségfejlesztés nem kezelhető az e-learning kiegészítő elemeként, vagyis az oktatás végén fellépő felmérési eljárásként, hanem ez egy alapvetően fontos, az oktatási és az e-learning programok fejlesztésének és kivitelezésének minden szakaszában jelen lévő kulcsaspektus. A végzett kutatásokra támaszkodva és három különböző fogalom kombinált felhasználásával egy új átfogóbb fogalom javasolható a minőségfejlesztés megjelölésére: 1. A minőségfejlesztés magasabb fokú tanulást biztosít. Ebben a megközelítésben, amelyet oktatás központú minőségfejlesztésnek nevezhetünk, különös fontossággal bír, hogy a minőségfejlesztéshez figyelembe kell venni a tanuló körülményeit, szituációját. A tanulók preferenciáit elemzés alá vették abból a célból, hogy bizonyítsák ezeknek a preferenciáknak a széles skálájú profilját és a sok tényezős mivoltát. Ebből kifolyólag a minőségre vonatkozó megközelítéseknek rugalmasnak kell lenniük, valamint helyet kell adniuk az egyénre szabott minőség fogalmának. 2. A minőségfejlesztésnek azonban nem csak a tanulók szükségleteit kell figyelembe vennie. Egy olyan folyamatról van szó, amelyben az e-learning résztvevők érdekeit és igényeit közösen kombinálva úgy kell tekinteni, mint egy átfogó fogalmat alkotó entitást. Ebből a szempontból a minőség egyrészt egy adott csoport tagjainak kérései és szükségletei, másrészt a tényleges e-learning kínálat közötti viszonyként jelenik meg. A legjobb viszony kialakításának érdekében olyan tárgyalási folyamatot kell létrehozni, amelyben saját preferenciáit, valamint az adott szervezeti és gazdasági kontextus által meghatározott helyzetét szem előtt tartva tud hozzászólni minden egyes résztvevő. Ezeket a tárgyalási folyamatokat az e-learning környezet különböző szintjén kell bevezetni. Az ISO eljárás által meghatározott referencia-modell használatát javasoljuk. 3. A fogalom harmadik aspektusa arra a kérdésre vonatkozik, hogyan lehet a létező megközelítéseket, stratégiákat és fogalmakat felhasználni a minőségfejlesztésben. A szerző egy olyan döntés-ciklust javasol, amely lehetővé teszi az adott kontextusnak megfelelő minőség megközelítés kiválasztását. Azonban egy adott kontextusnak megfelelő minőség megközelítés kiválasztása a lehetséges stratégiák közül, valamint ennek a stratégiának a specifikus helyzetben történő alkalmazása bizonyos kompetenciákat feltételez. Ezeknek a kompetenciáknak a megjelölése végett, a minőség műveltség (quality literacy) fogalmát dolgoztuk ki. Ez a fogalom magában foglalja a minőségfejlesztés ismeretét, a specifikus eszközök használatára vonatkozó tapasztalatot, a változtatási képességet, valamint az egyén saját helyzetére és szükségleteire vonatkozó, mély elemzést biztosító képességet. elearning Papers ISSN

4 Dr. Ulf-Daniel Ehlers Director of the European Foundation for Quality in E- Learning University of Duisburg-Essen A minőségfejlesztést úgy kell tekinteni, mint egy olyan tárgyalási folyamatot, amelyben minden szereplő részt vesz. Tanuló központúság, részvétel, felelősségteljes szerep, tanuló központú minőségkutatás nfo/files/media/media Az e felelősség a tanulóknál : mítosz és realitás a tanuló központú e-learning minőségfejlesztés területén Ez a cikk a tanuló központú minőségfejlesztés fogalmát ismerteti. A tanuló központú minőség fogalma a minőségfejlesztési eljárásban résztvevők között történő tárgyalási folyamat bevezetőjében referenciapontként van jelen. Az alapgondolat a következő: a tanulóra orientált minőségfejlesztés nem puszta opció, hanem egy tényleges igény, ha a minőségfejlesztés valós befolyást akar gyakorolni a tanulási folyamatra. A minőségfejlesztésnek összefüggést kell létrehoznia a folyamatok, illetve eljárások és a normatív értékek és döntések között. Minden egyes, tanulócsoport vezetésével megbízott oktatónak szüksége van egy normatív döntéshozási fogalomra, mint a didaktikaelméletre ahhoz, hogy biztos alapokra helyezze a szakmai működését. A minőségfejlesztést, amely releváns a pedagógiai folyamatok szemszögéből, úgy lehet tehát a legjobban leírni, mint a tanulási folyamat érdekében megtett erőfeszítések és tevékenységek összességét. Az oktatási eljárásra helyezett hangsúly már ebben a stádiumban is azt mutatja, hogy nem lehetséges tanúsítványt kiállítani erről a tanulási eljárásra orientált minőségről. Ennek oka az, hogy kizárólag a oktatási folyamat alatt érzékelhető, valamint a tanuló és környezete közös produkciójáról van szó. A minőségre vonatkozó aktuális vitákban az egyik leggyakrabban elkövetett hiba abból áll, hogy az oktatási folyamatot és az oktatási környezetet külön-külön vették felmérésbe és mellőzték a célcsoportokat és a környezet egyéb résztvevőit. Mivel a minőség nem egy adott és konstans jellemzője a környezetnek, hanem a tanuló és az oktatási környezet között kialakult kapcsolat változásaitól függ, a minőséget csak a valós kontextusban lehet érzékelni és felmérni. Ezen túl menően, nem létezik olyan módszer, amely által a konkrét oktatási kontextustól függetlenül meg lehetne határozni a minőség felmérését biztosító kritériumokat. Ebből kifolyólag, a minőségfejlesztést úgy kell tekinteni, mint egy olyan tárgyalási folyamatot, amelyben minden szereplő részt vesz. Ennek a részvételre alapuló minőségfejlesztési modellnek a célja az, hogy minden szereplő részt vegyen a tanulási folyamat céljainak és értékeinek közös meghatározásában. A tanulók aktív részvétele fontos szerepet fog játszani a jövőbeli minőségfejlesztési rendszerekben. A tanulók aktív szerepet játszanak az említett fogalmakban javaslataikkal és kéréseikkel, amelyekkel tisztában kell lenniük. A tanulási pályaútjukat önállóan kezelve, a tanulóknak képesnek kell lenniük arra, hogy azonosítsák a különböző tanulási lehetőségek jellemzőit ahhoz, hogy számukra megfelelően hatékony oktatási folyamatban részesüljenek. Egy ilyen fajta részvételi folyamat azt követeli meg, hogy az átláthatóság, az e-learning szolgáltató által adott információk és tanácsok minősége javuljon. A tanulónak ugyanakkor tudatában kell lennie annak, hogy megnő saját felelőssége a minőségfejlesztés terén, mivel a tanulási folyamat minőség szakértőjeként tekintünk rá. elearning Papers ISSN

5 Egyéni tanulási környezet: az e-learning jövője? Graham Attwell Director, Pontydysgu Végre felfogtuk, hogy nem lehet egyszerűen újra felhasználni a rég tanulási módszereket, és egy az egyben átültetni őket az osztályteremből vagy az egyetemről egy szoftverbe. egyéni tanulási környezet, PLE, relációs szoftver, internet generáció nfo/files/media/media Ez a cikk az egyéni tanulási környezet (Personal Learning Environment - PLE) fogalmával kapcsolatos gondolatokkal foglalkozik és arra próbál rávilágítani, hogy miért lehet hasznos, sőt nélkülözhetetlen a jövőbeli tanulásban a PLE. Nem igazán technikai, inkább oktatási kérdésről van szó, még akkor is, ha az új technológiák a pedagógiai fejlődés motorját képzik. A cikk első része az oktatásban végbe ment változásokat méri fel, majd azzal foglalkozik, hogy az úgynevezett internet generáció miképpen használja fel a technológiát a tanulás terén. Ezt követően a szerző az aktuális oktatási rendszer fejlődése érdekében gyakorolt hatásokat tanulmányozza. Az egyéni tanulási környezet gondolatának az elfogadásával elismertté vált a tanulás folyamatossága és nyilvánvalóvá vált az ehhez szükséges eszközök biztosítási igénye. Ez szintén elismerést jelent az egyén szerepének a saját tanulmányainak a megszervezésében. A PLE beiktatását célzó nyomás arra a gondolatra alapul, hogy a tanulás különböző kontextusokban lesz megvalósítva és nem kizárólag egy szolgáltató által biztosított anyagból fog történni. Másrészt ez a gondolat mutatja, hogy napjainkban az informális tanulás szerepe egyre inkább elismerté válik. A cikk szintén kitér a technológiák fejlődésére, és többek között arra, hogy a számítástechnikai eszközök megjelenése óta egyre nagyobb helyet foglalnak el, valamint a relációs szoftverek fejlődésére. Graham Attwell szerint, végre felfogtuk, hogy nem lehet egyszerűen újra felhasználni a rég tanulási módszereket, és egy az egyben átültetni őket az osztályteremből vagy az egyetemről egy szoftverbe. Ehelyett azt kell tanulmányoznunk, hogy az új technológiák milyen új tanulási lehetőségeket kínálnak. A relációs szoftverek lehetőséget nyitnak arra, hogy csökkentsük a szakadékot az előállítók és a fogyasztók között. A fogyasztók önmaguk is előállítóvá válnak az alkotási és megosztási lehetőség által. Ennek a jelenségnek az egyik következménye a tartalomra, könyvre, tanulási anyagra és nyitott multimédiás anyagra vonatkozó ökológia, amelynek lényege, hogy a tanulók önmaguk is tanulási anyag előállítóvá váljanak. A relációs szoftverek már széles körben elterjesztették a tanulói dosszié beiktatását, amely különböző kontextusban és forrásból végzett tanulmányok tartalmát foglalja magában, biztosítva ez által az eltérő formában megjeleníthető és az egész életen át tartó tanulás folyamatos összegzését egy dossziéban. A cikk szintén kitér arra, hogy miképpen lehet az egyéni tanulási környezetet fejleszteni különböző szolgáltatások kombinációjával. Az utolsó rész konkrét példákat ad a PLE jövőbeli felhasználására vonatkozóan. elearning Papers ISSN

6 Systems A kérdésekre válaszol: Ulrich Hoppe Professor of Cooperative and Learning Support University of Duisburg-Essen Az interjút készítette: Paul Davey Kaleidoscope E szerint az új elképzelés szerint, gondolatainknak meg kell haladniuk az egyszerű eszközt. Az eszközöknek interoperábilisnak és hasznosnak kell lenniük jelentős folyamatok részére és pedagógiai szempontból termékenynek kell mutatkozniuk. technológiák által gazdagított tanulás (Technology enhanced learning), együttműködés, intelligens egyéni konzultációs rendszer nfo/files/media/media Interjú: Lehetséges-e az új technológiák által intelligens egyéni konzultációs rendszert biztosítani? A kérdésekre válaszol: Ulrich Hoppe Ulrich Hoppe professzor szerint, aki a Duisbourg-Essen egyetem (Németország) Számítástechnikai Tudomány és Interaktív Rendszerek Intézetében kutat, az e-learning körül csapot zaj a következő években inkább csökkenni fog, és nem növekedni. Ennek következtében a kutatóknak olyan alapvető problémákra kellene koncentrálniuk, mint például a számítástechnika beiktatása a tanításban és az oktatásban. Ulrich Hope betekintést biztosít számunkra az európai kutatóközösség munkájába az Európai Excellencia Hálózat, a Kaleidoscopon keresztül. Bemutatja, hogy miképpen hozhat létre a Technológiák Által Gazdagított Tanulás (Technology Enhanced Learning, TEL) terén együttműködést a különböző kutatási területek egy irányba történő fejlődése. Ulrich Hope abból a megfontolásból indul ki, hogy a technológiák feladata új eszközök feltalálása vagy alkalmazása, amelyeket az oktatási szakértőknek ki kell értékelniük és a legígéretesebbeket be kell iktatniuk a gyakorlatban. E szerint az új elképzelés szerint, gondolatainknak meg kell haladniuk az egyszerű eszközt. Az eszközöknek interoperábilisnak és hasznosnak kell lenniük jelentős folyamatok részére és pedagógiai szempontból termékenynek kell mutatkozniuk. A Kaleidoscope egyik következő workshop gyűlése során az alábbi kutatási területek lesznek megvizsgálva: Mobilis tanulás, kollaboratív tanulás és a kutatási tanulás. A mobilis tanulás egy reaktív kutatási terület; az kollaboratív tanulás abból a kérdésből indul ki, hogyan tanulunk vagy hogyan kellene tanulnunk; a kutatási tanulás pedig arra vonatkozik, hogy mit érdemes elsajátítani. Mivel ez a három aspektus kölcsönös kiegészítő viszonyban van egymással, a workshop alkalmat fog nyitni arra, hogy a három terület közötti kapcsolatot és a lehetséges konvergenciát tanulmányozza. Hope szintén kitér arra, hogy miért áll nehéz kapcsolatban az oktatás területén a mesterséges intelligenciát (AI) képviselő intelligens egyéni konzultációs rendszer a számítógéppel segített kollaboratív tanulással (Computer Support for Collaborative Learning, CSCL). Potenciális ellentét létezik a technológia szerepének a csökkentése, amely által az emberi kommunikációt kívánjuk elősegíteni, és az intelligens egyéni konzultációs rendszer (Intelligent Tutoring Systems, ITS) között, amelyet gyakran az emberi tanulás aktív szervezőjének tekintünk. Ulrich Hoppe, professzor ként dolgozik a Duisbourg-Essen egyetem Kooperációs háttérrendszerek és tanulás karán. Aktívan részt vesz a technológiák által gazdagított tanulás (TEL) témájában végzett kutatásokban. Pillanatnyilag a COLLIDE ( Az intelligensen megosztott környezetben végzett kollaboratív tanulás ) munkacsoport vezető szerepét is betölti. Ez a munkacsoport részt vett virtuális és szemtőlszemben zajló osztott osztályok technológiájára vonatkozó európai projektekben. elearning Papers ISSN

7 Werner B. Korte empirica Tobias Hüsing empirica empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh Az elmúlt öt évben erős fejlődés volt tapasztalható az ITK használásában és az iskolák rátértek a széles sávú internet szolgáltatás használatára. Összehasonlító felmérés az ITK hozzáférésről és használatról az európai iskolákban 2006-ban: 27 európai ország iskolaigazgatóival és tanáraival készített tanulmány eredményei Ez a cikk egy 27 európai ország iskolaigazgatóival és tanáraival készített tanulmány eredményeit ismerteti. A tanulmány azt mutatja, hogy a számítógép és az Internet bekerültek az európai iskolákba és az országok túlnyomó részében ezeket széleskörűen használják az osztályok. Az elmúlt öt évben erős fejlődés volt tapasztalható az ITK használásában és az iskolák rátértek a széles sávú internet szolgáltatás használatára. Az új tagállamokra vonatkozó számadatok szintén pozitív fejlődést mutatnak. A jelen tanulmány a 2002-ben végzett e-europe összehasonlító felmérés folytatását képzi. A felmérés két részből áll: Az egyikben több, mint iskolaigazgató válaszolt az iskolára vonatkozó kérdésekre, a másikban több, mint tanár válaszolt az ITK pedagógiai célokra történő felhasználásával kapcsolatos kérdésekre. A felmérés mindkét részt 2006 tavaszán lett elkészítve az EU 25 tagállamában, valamint Norvégiában és Izlandon. A tanulmány mind a 27 résztvevő országra lebontott rövid összegzést tartalmaz az ITK felszereltségről, az iskolákban és az osztályokban történő internet felhasználással kapcsolatos információkról, emellett tartalmaz a 2001-es és 2006-os összehasonlító eredménytáblázatokat, a tanárok véleményét az ITK felhasználására vonatkozóan, az internet hozzáférésre vonatkozó eredményeket, az iskolában történő ITK felhasználására vonatkozó tanári motiváció, kompetencia és jóakarat értékélését. ITK az iskolában, összehasonlító felmérés, 25 EU országban végzett véleménykutatás, ITK akadályok info/files/media/media elearning Papers ISSN

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere Szerkesztette: Papp Z. Attila A kötet megjelenését támogatta: Apáczai Közalapítvány Budapest A kötet szerzői Márton János: 4.1., 4.2., 4.3.

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet 2011. május 25 26. Budapest Szerkesztette: Oktatásért Felelős Államtitkárság, Oktatási Nemzetközi Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia:

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia: Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Az új technológiák bevezetésére jellemzõ terjedési (diffúziós) mintát írja le: lassú indulás után meredek emelkedés, majd ismét lassú elõrehaladás következik. Az új

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG02 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: Jan Bembennek 1 A szolgáltatás rövid áttekintése

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben