Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet kérész (Ephemeroptera) és álkérész (Plecoptera) faunájának ismeretéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet kérész (Ephemeroptera) és álkérész (Plecoptera) faunájának ismeretéhez"

Átírás

1 Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: Kaposvár, Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet kérész (Ephemeroptera) és álkérész (Plecoptera) faunájának ismeretéhez TÓTH LÁSZLÓ TÓTH, L. : Contribution to the mayfly (Ephemeroptera) and stonefly (Plecoptera) fauna of the Boronka-melléki Nature Reserves. Abstract: List of 6 species, 6 genera of Ephemeroptera and 2 species, 2 genera of Plecoptera is given. The first occurrence of the genus Ameletus Eaton, 1885 in present-day Hungary is reported. Bevezetés A Somogy Megyei Múzeum Természettudományi Osztálya által szervezett, a Boronkamelléki Tájvédelmi Körzet faunáját kutató program keretében két kevésbé ismert, kisebb rovarrend: kérészek (Ephemeroptera) és álkérészek (Plecoptera) fajait vizsgáltam. Erről a területről e témában megelőzően sohasem történt adatközlés. Somogy megye egész területére vonatkozóan is csak három adatot találtam: MOCSÁRY (1899): Cloeon dipterum Linnaeus, Fonyód; AUBERT (1966): Nemoura cinerea Retzius, Somogy; a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében Siphlonurus armatus Eaton, Kaposvár meghatározott példányát láttam, mindhárom adat kifejlett példányokra vonatkozik, lárvákra semmiféle utalást sem sikerült kiderítenem. A Dunántúl egésze sem tekinthető kielégítően kutatottnak e rovarrendek szempontjából. Az első lelőhelyadatok MOCSÁRY (1899) és PONGRÁCZ (1913,1914) munkáiból ismertek. A későbbiekben AUBERT (1966), SÁTORI (1939), SOWA (1981), TÓTH (1989,1990a), ÚJHELYI (1959,1966,1969,1979,1983) közöltek ugyan újabb adatokat, a gyűjtések egyenetlensége miatt a Bakony, Kőszegi, Mecsek hegységeken kívül azonban csak elvétve, gyűjteményi példányaink is csak többségükben a hegyvidékről vannak. A tájvédelmi körzet területén 1991 és 1992 években folytattam gyűjtéseket dr. Tóth Sándornak a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatójának a társaságában. Az így összegyűjtött rovaranyaghoz még további példányokat kaptam Ábrahám Levente, Németh Lajos, Tóth Sándor kedves kollégáimtól, segítségüket ezúton köszönöm meg. A gyűjtések illetve mintavételek tekintettel az általam vizsgált rovarrendek vizi fejlődésére a terület tavaira, patakjaira és azok szegélyeire terjedtek ki, ezeket külön nem, csak a fajok jegyzékében részletezem. Az alkalmazott gyűjtőmódszerek fű és vizihálózás, egyelés és Malaise csapdázás voltak. A gyűjtött példányok meghatározását magam végeztem, az irodalomjegyzékben csak az ehhez

2 ф Siphlonunîs armatus /Eaton, 1870/ ^) Ameletus fnoplnatus Eaton, 1887 Щ Battis vermis Curtis, 1843 Cloeon dlpterum /Linnaeus, 1761/ ф Heptagenla flava /Rostock, 1877/ Qfl Rhltrogena germanica Eaton, ábra: Ephemeroptera fajok a Boronka-melleki TK-ban. Fig. 1.: Ephemeroptera species in Boronka-melleki N.R.

3 szükséges legfontosabb szakmunkákat soroltam fel, amelyek taxonómiai, faunisztikai szempontból nélkülözhetetlenek. A kutatások eredményeként a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet területéről 2 Plecoptera fajt: egyiküket csak lárva, a másikat lárva és imágó alakban sikerült kimutatnom. Külön említést érdemel az Ameletus Eaton, 1885 nem előfordulása. A történelmi Magyarország területéről, a magasabb hegyvidékről, így a Magas Tátrából LANDA (1969), SCHO- ENEMUND (1930) saját gyűjtései és hivatkozása KLAPALEK (1909) munkájára, valamint a magyar-horvát tengerpartról PONGRACZ (1914) adata alapján az Ameletus inopinatus (Eaton,1887) már régóta ismert. A jelenlegi országhatárainkon belül azonban a nem egyetlen reprezentánsa sem került elő ezideig. A Boronka-melléki előfordulás így rendkívül érdekes és jelentős faunánk ismerete szempontjából. Tekintve, hogy egyetlen lárva példány került elő, a kérdés további vizsgálatokat igényel, amit az is aláhúz, hogy ezideig ez az egyetlen síkvidéki előfordulás. Természetvédelmi szempontból mára vizsgálatok jelenlegi stádiumában is, a faj fokozott védelmet igényel. Tekintve, hogy igényessége, tűrőképessége ma még nem tisztázott, a Hosszúvizi, Boronka-patak és mellékágain a jelenlegi állapot őrzése, fenntartása kívánatos. E 3hemeroptera A fajok jegyzéke a lelőhelyadatokkal S iphlonurus armatus (Eaton 1870) (= Siphlurus armatus Eaton, 1870 = Siphlurus latus Bengtsson, 1917) A faj elterjedése ma még nem tisztázott teljesen, Csehszlovákiából, Írországból, Lengyelországból, Magyarországról, Nagy-Britanniából, Németorszából és Skandináviából már kimutatták. Állóvizekben, valamint kisebb folyóvizekben, azok kiszélesedő csendes öbleiben fejlődik a feltűnően nagy, úszó típusú lárvája, amely a finom növényi planktont gyűjti, szűri mint táplálékát. A faj életmódjáról csak kevés adatot közöltek, feltehetően univoltin és tojás alakban telel át, az imágó májustól augusztusig repül. Faunaterületünkről ÚJHELYI (1959) jelezte előfordulását, majd a későbbiekben a Bakonyból közölte, ahol lárváját magam is több természetes vizi élőhelyen gyűjtöttem. A budapesti Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében a fajt 1 már korábban gyűjtött, Somogyból származó, de ismeretlen gyűjtőjű példány képviseli: Kaposvár, 1950.V.20. det.v.puthz. A Boronka-melléki TK területéről: Hosszúvíz: Boronka-patak erdei mellékága, 1992.IV lárva leg. Tóth L.-S.; - kertekaljai mellékér, 1992.IV lárva leg. Tóth L.-S.; Boronkai-árok hosszúvizi mellékága, 1992.IV.15. lárva 8 leg. Tóth L.-S.; Kelevíz, 1989.IV.27. Icf imágó leg. Ábrahám; Nagybajom, 2.patak, 1989.IV.22. 6cf-$ imágó leg. Ábrahám. Ameletus inopinatus Eaton, A faj Európában, elsősorban a magasabb hegyvidéken terjedt el, az Alpokban, Kárpátokban gyakorinak tartják, síkvidéki előfordulásáról csak a Skót Felföld tavaiból ELLIOT-HUM- PESCH-MACAN (1988), SCHOENEMUND (1930) számoltak be. A magashegységben elsősorban az állóvizekből és csak ritkábban említették kisebb hegyi patakok csendesebb szakaszaiból a lárváját, amely a hideg, tiszta vizeket kedveli, úszó típusú, növényi planktonból 91

4 álló táplálékát gyűjti, szűri. Irodalmi adatok szerint lárva alakban telel, a jég alatt fejlődik és már a jég elolvadása után kirepül Svédországban. Évente csak 1 generációja van, univoltin faj, átalakulása naplementekor a nyílt víztükörről történik. Előkerülése a Boronka-melléki TK területéről igen meglepő, a mai Magyarország területére, faunájára nézve új, a mostani kutatás során felfedezett elem, nemcsak a faj, de a nem vonatkozásában is. A magyar fauna új elemeként további, alaposabb vizsgálatokat igényel mind a Boronka-melléki TK, mind Somogy megye területén. Az új előfordulás adata: Hosszúvíz: Boronkai-árok hosszúvizi mellékága, 1992.IV lárva leg. Tóth L.-S. A rendkívül lassú folyású, vizinövényzettel sűrűn benőtt patakból lárvamerítő viziháló segítségével gyűjtöttük Siphlonurus armatus, Baetis vernus, Nemoura cinerea lárvák társaságában. Baeits vernus Curtis, 1834 (=Baetisphaeops Eaton, 1870 = Baetis tenax Eaton, 1870 = Baetis finitivus Eaton, 1871 = Baetis scambus Eaton, 1883 = Cloe verna Pictet, 1843 = Cloeon verna Walker, 1853 = Baetis vernus Curtis, Müller-Liebenau, 1966). A faj Európa csaknem teljes területén előfordul és gyakori. Az eddigi vizsgálatok szerint 2 generációs, bivoltin faj. A középhegység, dombvidék és a síkság kisebb-nagyobb folyóvizeiben, azok lassú folyású szakaszaiban fejlődik a lárvája, helyenként azonban köves aljzatú hegyi patakokban magasabb régiókba is felhúzódik. Az úszó típusú lárva kövek, fadarabok egyéb törmelék között tartózkodik, a növényi plankton táplálékát részben szűri, részben tárgyak felületéről kaparja le. A lárva a közelrokon fajoktól csak a szájszervek vizsgálata alapján különíthető el, a Skandináviában élő Baetis subalpinus Bengtsson fajtól pedig csak a homlok alakjában tér el, MÜLLER-LIEBENAU (1969) közlése szerint. A korábbi szakirodalomban B. tenax Eaton és B. vernus Curtis néven külön, 2 fajként szerepel, a történelmi Magyarország területéről először MOCSÁRY (1899) közölte B.tenax Eaton néven, majd PONGRÁCZ (1913,1914) mindkét néven több lelőhelyét sorolta fel. A mai Magyarország területéről B. vernus Curtis néven ÚJHELYI (1959, 1966): Aszófő, Bernece, Veresegyház lelőhelyeit közölte. Az egyébként gyakori faj így a Dunántúlról csaknem ismeretlen volt, a lárva pontos élőhelyét pedig sehonnan sem ismertük országhatárainkon belül. A Boronka-melléki TK területéről: Hosszúvíz: Boronka-patak, 1991.IV.13. leg. Németh; Kelevíz: Kelevizi-patak, 1991.X.4. leg. Tóth L.-S.; Mesztegnyő: Boronka-patak, 1991.X.5. leg. Tóth L.-S.; Nagybajom: Aranyosi-patak, 1991.X.4.21 lárva leg. Tóth L.-S.;-Lencseni mellékág, 1991.VI.21.4 lárva leg. Tóth S.; X.5. 8 lárva leg. Tóth L.-S., 1992.IV lárva leg. Tóth L.-S., - Nagyhomok, 1991.VI.6. 1 d'imago leg. Ábrahám. Cloëon dipterum (Linnaeus, 1761) (= Ephemera dipterum Linnaeus, 1761 = Cloeonpallida Leach, 1815 = Cloeon cognatusm Stephens, 1835 = Cloe diptera Burmeister, 1839 = Ephemera rufula Müller, 1776 = Cloeon inscriptum Bengtsson, 1914 = Cloeon szegedi Jacob, 1969 = Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) - Lubbock, 1865). 92

5 A nem leggyakoribb faja. Magyarország területéről egyike a legrégebben ismerteknek, faunaterületünkön talán a legnagyobb ökológiai tűrőképességgel ez a kérészfaj rendelkezik, a kommunálisan erősen szennyezett vizektől a kristálytiszta forrásvizekig megtalálható, sem ph, sem hőmérséklet ingadozások nem befolyásolják, az időszakosan kiszáradó vizekben rövidesen újra megjelenik. A lárva pocsolyákban, tavakban, de kisebb nagyobb erek, patakok lassú folyású csendes öbleiben lápos, mocsaras területek vizesgödreiben él, a makrofitákon kapaszkodva vagy azok törmeléke alatt, között tartózkodik. A lárva úszó-kapaszkodó típusú, táplálékát szűréssel szerzi, A magyar faunából régóta ismert, MOCSÁRY (1899) 15 előfordulását közölte, amelyek közül 2 a Dunántúl területére esett (Fonyód, Mohács). A későbbi tanulmányokban a pontos lelőhelyadatok közlései lassanként kimaradtak, nagy általánosságban mozgó elterjedtségét, gyakoriságát emelték ki helyettük. A Boronka-melléki TK területéről: Böhönye, 1990.VIII.15.1 ç imágó leg. Ábrahám; Nagybajom: 1990.VII.13. 2$ imágó leg. Ábrahám; - Soponyai-halastó 1990.IV. leg. Németh, X lárva leg. Tóth L.-S., 1991.X lárva leg. Tóth L.-S., - fiasító medencék, 1991.X.4. 8 lárva leg. Tóth L.-S., 1992.IV lárva leg. Tóth L.-S.; Mesztegnyő: Búsvári-halastó, 1991.X.4.3 lárva leg. Tóth L.-S., 1992.IV.14.5 lárva leg. Tóth L.-S.; Nagybajom: Aranyosi-patak lencsenpusztai mellékága, 1991.X lárva Tóth L.-S.; - Lencsenpusztai halastó, 1991.X lárva (alig meghatározható kicsinységűek) leg. Tóth L.-S., 1992.IV lárva Tóth L.-S. Heptagenia flava (Rostock, 1877) - A faj eddigi ismereteink szerint csaknem egész Európában elterjedt az északi tájak, így Nagy-Britannia és Skandinávia kivételével. Magyarországon elterjedt, azonban sehol sem gyakori, a Dunántúlról: Budapest, Komárom, Simontornya, Velence lelőhelyekről ismert. Lárvája kisebb-nagyobb lassan folyó vizekben fejlődik, úszó-kapaszkodó, a sekélyebb, partközeli szakaszokon köveken, fadarabokon kapaszkodik, növényi planktonból álló táplálékát szűri és kaparja. Az imágó irodalmi adatok szerint májustól augusztusig repül. A Boronka-melléki TK területéről csak 1 lelőhelye ismert: Nagybajom, 1991.VI.10. IcFlç leg. Ábrahám. Rhitrogena germanica Eaton, A faj Nyugat-, Közép- és Kelet-Európában terjedt el, de előkerült helyenként Észak- és Dél-Európából is. Kisebb-nagyobb folyóvizekben fejlődik az úszó-kapaszkodó típusú lárva, kövek, fadarabok alól, illetve azokról gyűjthető, táplálékát, amely növényi planktonból áll a vízből gyűjti, illetve tárgyak felületéről kaparja, irodalmi adatok szerint. Univoltin faj. A magyarországi előfordulására vonatkozó adatok felülvizsgálatra szorulnak. A korszerűbb módszerekkel magam sem vizsgáltam a nem fajait, így a Boronka-melléki TK-ben gyűjtött példányt a későbbiekben revideálni kívánom. Nagybajom: Soponyai-halastó, 1991.VII.31. TóthS. 93

6 Plecoptera Isoperla grammaŭca (Poda, 1761) (=Phryganea grammatica Poda,1761 = Perla virescens Pictet, 1833 = Chloroperla fuscipennis Stephens, 1835 = Chloroperla laterlais Stephens, 1835 = Chloroperla media Stephens, 1835 = Chloroperla venosa Stephens, 1835 = Chloroperla rufescens Stephens, 1835 = Perla virens Zetterstedt, 1840 = Perla affinis Pictet, 1841 = Perla Chlorella Rambur, 1842 = Chloroperla strandi Kempny, 1900 = Chloroperla codinai Navás, 1922) A faj egész európában elterjedt, ahol a síkság, dombvidék és a középhegység kisebb-na gyobb folyóvizeiben él, sőt egyes adatok szerint lápos, mocsaras területek vizesgödreiből is gyűjtötték. Az imágót Magyarországról MOCSÁRY (1899), PONGRÁCZ (1914) kimutatták, lárváját a Dunántúlon a Bakony hegységből sikerült kimutatnom 1989-ben. Az imágó V-VI1I. hónapokban repül. A lárva euryök, a környezeti hatásokkal szemben - az erőteljes vizszeny nyeződéstől eltekintve - tűrőképes. Lassabban folyó, köves aljzatú patakokból gyűjtöttem. Boronka-melléki TK: Hosszúvíz: Kisgyótai erdő, Boronka-patak mellékere, 1992.IV.15. leg. Tóth L. - S. Nemoura cinerea (Retzius, 1783) (= Perla cinerea Retzius, 1783 = Nemoura variegata Olivier, 1811 = Nemoura affinis Stephens, 1835 = Nemoura paliida Stephens, 1835 = Nemoura annulata Stephens, 1835 = Nemoura fuliginosa Stephens, 1836 = Nemoura microphthalma Pictet, 1836 = Semblis pallipes Burmeister, 1839 = Nemoura lunata Rambur, 1842 = Nemoura lobulata Navás, 1918) A faj Európa egész területén valamint Közép-Ázsiában terjedt el, a nem, de talán az egész rend legközönségesebb faja. Euryök szervezet, csak a legpusztítóbb környezeti tényezőket képtelen elviselni. Változékonysága és gyakorisága lehetett az oka, hogy számos taxonómiai félreértés történt vele kapcsolatban. A Kárpát-medencéből, így a mai Magyarország területéről már MOCSÁRY (1899) közölte a Fauna Regni Hungariaeben. A Dunántúl területéről, a hegyvidékekről minden a csoporttal foglalkozó szerző közölte az előfordulását, de Somogy megye egész területéről csak AUBERT (1966) tesz említést Somogy lelőhelyű példányról. A Boronka-melléki TK területéről mind a lárvát, mind az imágót sikerült gyűjtenünk. A hazánk ban csak töredékesen ismert fenológiájához értékes adatokat, felmérési lehetőségei biztosít Tóth Sándor Malaise csapdás vizsgálata. Gyótapuszta: Gyótapusztai-ér, 1992.IV lárva, 1 $ imágó leg. Tóth L. - S.; Hosszúvíz: Boronka-patak 1991.IV VIII.26. Malaise csapda leg. Tóth S. (táblázatban részletezve); 1992.ÍV lárva, l<f, 1 <> j imágó leg. Tóth L. - S.; 1992.tV lárva, lcf\ 2 $ imágó leg. Tóth L. - S.; - kertekaljai ere: 1992.IV15. 2 lárva 1 &, 1 $ imágó leg. Tóth L. - S.; - erdei mellékér: 1992.IV lárva, 2 d", 3 9 imágó leg. Tóth L. - S.; Hosszúvíz: Gyótai-árok: 1992.IV lárva 1 cf, 1 <> j imágó leg. Tóth L. - S.; Nagybajom: 1989.IV imágó leg. Ábrahám; 1990.IV.27 1 c» imágó leg. Ábrahám; 1991.IV.26. lcf, 1$ imágó leg. Ábrahám, Soponyai halastó 1990.IV.11. leg. Németh, - Boronkai-patak (a gát fölött és alatt) 1992.IV lárva 3cf, 4ç imágó leg.tóthl. - S.; Mesztegnyő: Búsvári halastó kifolyása 1992.IV lárva leg.tóth L., Boronkai-patak, 8 lárva 5c?; 6$ imágó leg. Tóth L.-S.; Nagybajom: Aranyosi-patak: 45 lárva 13 <f, 12 ç» imágó leg. Tóth L.-S IV Lencsenpusztai mellék-ág: 1992.IV lárva 2cf, 2ç» imágó leg. Tóth L.-S. 94

7 Nemoura cinerea /Retzlus, 1783/ ф Isoperla grammatica /Poda, 1761/ 2. ábra: Plecoptera fajok a Boronka-meileki TK-ban. Fig. 2.: Plecoptera species in Boronka-melléki N.R. 95

8 с ср % sp. СО <л if? sp. (3 3 I» ел a i-s <f $ sp. 1 5 <? 9 sp Április 14 - Július 26: példány cf $ April 14th-July 26th: specimens ábra: A Malaise csapdával gyűjtött Nemoura cinerea /Retzius, 1783/ faj példányszáma az év folyamán. Boronka-melléki TK: Hosszúvíz, Boronkai-patak partján. Fig. 3.: Number of specimens of Nemoura cinerea /Retzius, 1783/ collected by Malaise trap during the year Horonka-melléki NR: Hosszúvíz, on the bank of Boronkai stream. %

9 Irodalom ANDRIKOVICS, S. (1988): Faunistical investigations on Ephemeroptera and Plecoptera along the Apátkut Stream, Visegrád Mountain, Hungary. - Folia ent.hung. 49: AUBERT, J. (1966): Notes sur quelques Plécoptéres du Museum d'histoire Naturelle de Budapest. - Annales hist.nat.mus.natn.hung. 58: EATON, A.E. ( ): A revisional monograph of récent Ephemeridae or Mayflies. - Trans Linn.Soc.London. 3: ELLIOT, J.M. Humpesch, U.U. and Macan, T. T. (1988): Larvae of the British Ephemeroptera: a key with ecological notes. - Freshwater Biol.Assoc.Sci.Publ. 49: HYNES, H.B.N. (1941): The taxonomy and ecology of the nymphs of British Plecoptera with notes on the adults and eggs. - Trans R.ent.Soc.London 91(10): ÏLLIES, J. (1963): Plecoptera (Steinfliegen, Uferfliegen) - In: Die Tierwelt Mitteleuropas (Neubearbeitung). 4(5): LANDA, V. (1969): Jepice - Ephemeroptera - In: Fauna CSSR. 18. Praha, 347 pp. LANDOLT, P. Studeman, D. and Tomka, I. (1988): Morphology and taxonomy of imagines and eggs of central and Northern European Siphlonu - iridae (Ephemeroptera) - Mitt.Schweiz.ent.Ges. 61: MOCSÁRY, S. (1899): Ordo Pseudoneuroptera. - In: Fauna Regni Hungáriáé III. Budapest, pp MÜLLER-LIEBENAU, I. (1969): Revision der europaischen Arten der Gattung Baetis Leach 1815 (Insecta, Ephemeroptera). - Gewässer und Abwässer 48-49: PONGRÁCZ, S. (1915): Újabb adatok Magyarország faunájához - Rov.Lapok 20: PONGRÁCZ, S. (1914): Magyarország Neuropterái - Rov.Lapok 21: PUTHZ, V. (1978): Ephemeroptera - In: lilies, J. (ed.): limnofauna Europaea. - Stuttgart, pp SÁTORI, J. (1939): Insecten-faunistische Notizen aus Transdanubium in Mai und Juni - Fragm.Faun.Hung. 2: SCHOENEMUND,E. (1930a): Eintagsfliegen oder Ephemeroptera-Die TierweltDeutschlands 19:106. pp. SCHOENEMUND, E. (1930b): Über die Nymphe und Subimago der Ephemeride Ameletus inopinatus Eat. - Mitt.dt.ent.Ges. 1: SOWA, R. ( 1981): Taxonomy and ecology of Ecdyonurus ujhelyii sp.n. (Ephemeroptera, Heptageniidae) from the tributaries of Lake Balaton - Acta Hydrobiol. 23(4): TŐTH, L. (1989): Amphinernura Ris, 1902 új álkérész (Plecoptera) nem előfordulása a Bakony hegységben - Fol.Mus.nat.Bakonyiensis 9: TÓTH, L. (1990a): Périodes Banks, 1903 és Capnia Pictet, 1841 új álkérész (Plecoptera) nemek előfordulása a Bakony hegységben - Fol.Mus.nat.Bakonyiensis 9: TÓTH, L. (1990b): Provisional check-list of Hungarian stoneflies (Plecoptera) - Annls.hist.natn.hung. 82: TÓTH, L. (1992): Provisional check-list of the Hungarian mayflies (Ephemeroptera) - in print. ÚJHELYI, S. (1959): Kérészek - Ephemeroptera - In: Magyarország Állatvilága - Fauna Hungáriáé - Budapest 5(8): ÚJHELYI, S. (1966): The mayflies of Hungary, with the description of a new species, Baetis pentaphlebodes sp.n. (Ephemeroptera) - Acta zool.hung. 12(1-2): ÚJHELYI, S. (1979): Adatok néhány rovarrend bakonyi elterjedéséhez - Veszprém megy.múz.közi. 14:

10 Contribution to the mayfly (Ephemeroptera) and stonefly (Plecoptera) fauna of the Boronka-melléki Nature Reserves. László Tóth In the frame of scientific project: exploration of Boronka-melléki Nature Reserves I investigated two small orders of Insecta: mayfly (Ephemeroptera) and stonefly (Plecoptera). In the course of investigation collected and identificated 6 species of 6 genera of mayflies and 2 species of 2 genera of stoneflies. The list of species contains the locality and phenological data of adults and also nymphs. The captured nymph specimen of Ameletus inopinatus Eaton is the first representative of the genus Ameletus Eaton, 1885 in the present-day Hungary. A szerző címe (Author's address): Dr. TÓTH László Zoological Department Hungarian Natural History Museum, H-1088 Budapest Baross u. 13. Hungary 90

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

Somogy megye kérészeinek katalógusa (Ephemeroptera)

Somogy megye kérészeinek katalógusa (Ephemeroptera) Natura Somogyiensis 1 87-92 Kaposvár, 2001 Somogy megye kérészeinek katalógusa (Ephemeroptera) KOVÁCS TIBOR KOVÁCS T.: Checklist of the mayfly fauna of Somogy county (Ephemeroptera) Abstract: In this paper

Részletesebben

ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ

ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ 89 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 89 94, 2015 ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ CSER BALÁZS Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

INVESTIGATION OF MAYFLIES IN THE NORTH-TRANSDANUBIAN REGION. Ifjúság útja 6. Hungary, cserbala@ttk.pte.hu

INVESTIGATION OF MAYFLIES IN THE NORTH-TRANSDANUBIAN REGION. Ifjúság útja 6. Hungary, cserbala@ttk.pte.hu 107 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 14: 107 114, 2006 KÉRÉSZ-FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATOK ÉSZAK-DUNÁNTÚLON CSER BALÁZS 1 KOVÁCS KRISZTIÁN 2 1 PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság

Részletesebben

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN Móra Arnold MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 2006-ban a Balaton környéki befolyók makroszkópikus

Részletesebben

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 119 126 A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FISLI ISTVÁN ABSTRACT.: The distribution of the family Phryganeidae (Trichoptera)

Részletesebben

Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera)

Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera) FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 245 251 Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera) MÓRA ARNOLD & CSABAI ZOLTÁN ABSTRACT: (Contribution

Részletesebben

Az Aggteleki Nemzeti Park pöszörlégy-faunája (Diptera: Bombyliidae)

Az Aggteleki Nemzeti Park pöszörlégy-faunája (Diptera: Bombyliidae) FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 329 334 Az Aggteleki Nemzeti Park pöszörlégy-faunája (Diptera: Bombyliidae) TÓTH SÁNDOR ABSTRACT: (Bee-fly fauna (Diptera: Bombyliidae) of Aggtelek National

Részletesebben

Somogy megye tapogatósbogarainak és gödörkésbogarainak katalógusa (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae, Scydmaenidae)

Somogy megye tapogatósbogarainak és gödörkésbogarainak katalógusa (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae, Scydmaenidae) Natura Somogyiensis 1 155-159 Kaposvár, 2001 Somogy megye tapogatósbogarainak és gödörkésbogarainak katalógusa (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae, Scydmaenidae) RUDNER JÓZSEF RUDNER J.: Catalogue

Részletesebben

Microlepidoptera.hu. Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához. Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae)

Microlepidoptera.hu. Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához. Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) Microlepidoptera.hu Microlepidoptera.hu 5: 3 7. (2012.12.20.) 3 Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) Buschmann

Részletesebben

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 28: 85 90 A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása Varga András,

Részletesebben

Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae)

Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2004 28: 273 278 Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae) TÓTH SÁNDOR ABSTRACT: (Thick-headed fly fauna

Részletesebben

Négy új molylepkefaj Magyarországon Four new micro-moth species in Hungary (Lepidoptera: Eriocraniidae, Gelechiidae, Tortricidae)

Négy új molylepkefaj Magyarországon Four new micro-moth species in Hungary (Lepidoptera: Eriocraniidae, Gelechiidae, Tortricidae) Microlepidoptera.hu 7: 3 8. (2014) 3 Négy új molylepkefaj Magyarországon Four new micro-moth species in Hungary (Lepidoptera: Eriocraniidae, Gelechiidae, Tortricidae) Buschmann Ferenc Abstract: First Hungarian

Részletesebben

Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához

Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához Kóbor Péter* Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához XXI. Ifjúsági Tudományos Fórum Keszthely, 2015. május 21. * PE GK Állattani és Akvakultúra Csoport, p.kobor@gmail.com Bevezetés Kavicsbányatavak

Részletesebben

DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKE CSÍPŐSZÚNYOG (DIPTERA: CULICIDAE) FAUNÁJA. Debreceni Egyetem, TTK Ökológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKE CSÍPŐSZÚNYOG (DIPTERA: CULICIDAE) FAUNÁJA. Debreceni Egyetem, TTK Ökológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 187 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 187 192, 2007 DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKE CSÍPŐSZÚNYOG (DIPTERA: CULICIDAE) FAUNÁJA SZABÓ LÁSZLÓ JÓZSEF Debreceni Egyetem, TTK Ökológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér

Részletesebben

Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae)

Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae) Natura Somogyiensis 3 57-62 Kaposvár, 2002 Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae) FAZEKAS IMRE FAZEKAS I.: Agriphilia geniculea (Haworth, 1811)

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 139 144 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához VIZSLÁN TIBOR ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia) - Data on 2486 specimen belonging

Részletesebben

Az Aggteleki Nemzeti Park katonalégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Stratiomyidae)

Az Aggteleki Nemzeti Park katonalégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Stratiomyidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 297-304 Az Aggteleki Nemzeti Park katonalégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Stratiomyidae) TÓTH SÁNDOR Abstract: (Soldeirfly fauna

Részletesebben

A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei

A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei Kovács Péter, Szita Éva és Szinetár Csaba Euregionális Természettudományi Konferencia NYME SEK, Szombathely 2011 Biodiverzitás Napok Gyökerek

Részletesebben

Curriculum Vitae Dr. Dávid Murányi

Curriculum Vitae Dr. Dávid Murányi Curriculum Vitae Dr. Dávid Murányi Born 13.03.1975, Ózd, Borsod-Abaúj-Zemplén county, Hungary Married, spouce Szilvia Czigány, one son András Murányi (born 05.11.2009) Scientific interest: Plecoptera:

Részletesebben

Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae)

Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 211 216 Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae) CSABAI ZOLTÁN ABSTRACT:

Részletesebben

Curriculum Vitae Dr. Dávid Murányi

Curriculum Vitae Dr. Dávid Murányi Curriculum Vitae Dr. Dávid Murányi Born 13.03.1975, Ózd, Borsod-Abaúj-Zemplén county, Hungary Married, spouce Szilvia Czigány, one son András Murányi (born 05.11.2009) Scientific interest: Plecoptera:

Részletesebben

Curriculum Vitae Dr. Murányi Dávid

Curriculum Vitae Dr. Murányi Dávid Curriculum Vitae Dr. Murányi Dávid Született: 1975.03.13., Ózd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Házas; felesége Czigány Szilvia, egy gyermeke Murányi András (2009.11.05.) Tudományos érdeklődés: Plecoptera:

Részletesebben

Pisces Hungarici 3 (2009) A HERNÁD JOBB OLDALI MELLÉKVÍZFOLYÁSAINAK HALFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA

Pisces Hungarici 3 (2009) A HERNÁD JOBB OLDALI MELLÉKVÍZFOLYÁSAINAK HALFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA A HERNÁD JOBB OLDALI MELLÉKVÍZFOLYÁSAINAK HALFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA INVESTIGATION ON THE FISH FAUNA OF THE RIGHT-SIDE TRIBUTARIES OF HERNÁD RIVER HARKA Ákos 1, SZEPESI Zsolt 2 1 Magyar Haltani Társaság,

Részletesebben

Medveállatka (Tardigrada) fajok elõfordulása Somogy megyében

Medveállatka (Tardigrada) fajok elõfordulása Somogy megyében Natura Somogyiensis 1 41-48 Kaposvár, 2001 Medveállatka (Tardigrada) fajok elõfordulása Somogy megyében VARGHA BÉLA - IHAROS GYULA VARGHA B. and IHAROS GY.: Occurence of the water - bear (Tardigrada) species

Részletesebben

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 7-11. (2008) Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest GÖRFÖL

Részletesebben

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Crisicum 3. pp.73-78. A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Penksza Károly Abstract New taxa of Körös-Maros National Park (Hungary) and Transylvania (Romania). This

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1357 0.2.2 Species name Martes martes 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name nyuszt 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

Somogy megye csípõszúnyogjainak katalógusa (Diptera: Culicidae)

Somogy megye csípõszúnyogjainak katalógusa (Diptera: Culicidae) Natura Somogyiensis 1 383-388 Kaposvár, 2001 Somogy megye csípõszúnyogjainak katalógusa (Diptera: Culicidae) TÓTH SÁNDOR TÓTH S.: Checklist of mosquito of Somogy county (Diptera: Culicidae) Abstract: The

Részletesebben

Adatok a Cserehát Odonata faunájához

Adatok a Cserehát Odonata faunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 133 137 Adatok a Cserehát Odonata faunájához VIZSLÁN TIBOR ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Cserehát) Data on 1977 specimen belonging to 37

Részletesebben

Csákvár környéki tegzesek Trichoptera from the environs of Csákvár (Hungary) (Trichoptera)

Csákvár környéki tegzesek Trichoptera from the environs of Csákvár (Hungary) (Trichoptera) e-acta Naturalia Pannonica 7: 115 120. (2014) 115 Csákvár környéki tegzesek Trichoptera from the environs of Csákvár (Hungary) (Trichoptera) Kiss Ottó Abstract: Trichoptera from the environs of Csákvár

Részletesebben

ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL

ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL 169 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 169 174, 2007 ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL MÓRA ARNOLD BÍRÓ KÁLMÁN MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete,

Részletesebben

e-acta Nat. Pannon., Suppl. 1 (2011)

e-acta Nat. Pannon., Suppl. 1 (2011) e-acta Nat. Pannon., Suppl. 1 (2011) 7 1. táblázat. Néhány jelentősebb kutatóprogram keretében gyűjtött fajok száma Table 1. Some major research programs, the number of species collected. Publikáció Vizsgált

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Further data to the caddisflies (Trichoptera) of Hungary

Further data to the caddisflies (Trichoptera) of Hungary FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 83-90 Further data to the caddisflies (Trichoptera) of Hungary SÁRA NÓGRÁDI ABSTRACT. Further data to the caddisfly (Trichoptera) fauna of Hungary. Three

Részletesebben

Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban

Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 447-455, 2012 Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban Rozner

Részletesebben

Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen

Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2011 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 29: 41 49 Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen Ötvös Sándor & Varga János Abstract: Change

Részletesebben

á é ő ö ó í á á ö ö ö ó ú ó ő é í é á á é ö ö ő ő á á ú ő ó ÚÚ É í í ó ö á á á í ű ö é á ó é é á ó á á á é á í ö ü í ú ö ó ó ö ö ö á á á é á ó í é é é á é ű é á é á é ő ú ő á á á í ö ű é ü á ö ó é ü ó

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, G. VASAS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 33, 2015 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén

A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén Felsőtárkány, 2011.02.10. A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén Juhász Péter, Kiss Béla, Müller Zoltán,

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha igaz története Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha (Mannia triandra) egy telepes májmoha. Ellentétben közeli rokonával, a közönséges illatosmohával, amiről ez

Részletesebben

In memoriam Dr. Ujhelyi Sándor ( ) *

In memoriam Dr. Ujhelyi Sándor ( ) * ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2003) 88(1): 5 10. In memoriam Dr. Ujhelyi Sándor (1902 1996) * PAIS ISTVÁN 1 és SZIRÁKI GYÖRGY 2 1 Szent István Egyetem Kertészeti és Élelmiszeripari Kar, Kémiai és Biokémiai Tanszék,

Részletesebben

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Natura Somogyiensis 27 107-114 Ka pos vár, 2015 A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Lanszki

Részletesebben

A raftingoló béka. Védett fajok 26.3.2010. Demeter László

A raftingoló béka. Védett fajok 26.3.2010. Demeter László Védett fajok 26.3.2010 A raftingoló béka A gyepi békát az ország hegyvidékein sok helyen rendszeresen, nagy mennyiségben és ellenőrizetlenül gyűjtik a combjáért a szaporodási időszakban. Az eljárás brutális:

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Madarak (Aves) és tolltetveik (Phthiraptera) gazda-parazita kapcsolatának evolúciós, ökológiai és faunisztikai vizsgálata PhD értekezés tézisei

Részletesebben

Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I.

Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2007 31: 43 76 Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I. VARGA ANDRÁS & KOVÁCS ÉVA ABSTRACT: (Data to the Mollusc fauna of the Kiskunság National

Részletesebben

A klíma hatása a Helicigona banatica csigafaj házának morfológiájára a Мако-Landori erdőben

A klíma hatása a Helicigona banatica csigafaj házának morfológiájára a Мако-Landori erdőben Fol. Hist.-nat Mus. Matr., 17: 189-198, 1992 A klíma hatása a Helicigona banatica csigafaj házának morfológiájára a Мако-Landori erdőben DOMOKOS Tamás ABSTRACT: (The influence of climate on the form of

Részletesebben

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II.

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 99 108 Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Contribution to the knowledge of the dragonfly

Részletesebben

KORMENDI10.QXD 2007.10.29. 12:26 Page 121

KORMENDI10.QXD 2007.10.29. 12:26 Page 121 KORMENDI10.QXD 2007.10.29. 12:26 Page 121 Natura Somogyiensis 10 121-126 Kaposvár, 2007 Zooplankton vizsgálatok gemenci vizes élõhelyeken KÖRMENDI SÁNDOR Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Természetvédelmi

Részletesebben

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 59 67 Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján Tóth Árpád Abstract: Qaternary Climatic

Részletesebben

HOSSZÚ ÉS RÖVID PERIÓDUSÚ VÁLTOZÁSOKRÓL A SZALAJKA-PATAK GERINCTELEN MAKROFAUNA KÖZÖSSÉGEIBEN (BÜKK HEGYSÉG, MAGYARORSZÁG)

HOSSZÚ ÉS RÖVID PERIÓDUSÚ VÁLTOZÁSOKRÓL A SZALAJKA-PATAK GERINCTELEN MAKROFAUNA KÖZÖSSÉGEIBEN (BÜKK HEGYSÉG, MAGYARORSZÁG) 9 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 09 19, 2005 HOSSZÚ ÉS RÖVID PERIÓDUSÚ VÁLTOZÁSOKRÓL A SZALAJKA-PATAK GERINCTELEN MAKROFAUNA KÖZÖSSÉGEIBEN (BÜKK HEGYSÉG, MAGYARORSZÁG) ANDRIKOVICS SÁNDOR KISS OTTÓ NAGY

Részletesebben

Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László)

Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László) Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László) Az elmúlt 10 15 évben számos közös briológiai-lichenológiai expedíción jártunk a Balkánfélszigeten, többek között Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,

Részletesebben

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II.

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 127-134 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia II.) Data on 3052

Részletesebben

TAXONOMICAL PROBLEMS AND ZOOGEOGRAPHICAL INVESTIGATION OF THE STONEFLY (PLECOPTERA) FAUNA OF THE CARPATHIAN BASIN AND THE BALKANS

TAXONOMICAL PROBLEMS AND ZOOGEOGRAPHICAL INVESTIGATION OF THE STONEFLY (PLECOPTERA) FAUNA OF THE CARPATHIAN BASIN AND THE BALKANS Eötvös Loránd University, Department of Systematic Zoology and Ecology Doctoral School of Biology Head of the Doctoral School: Dr. Anna Erdei, Member of HAS, University Professor Doctoral Program of Zoosystematics,

Részletesebben

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI 1993 MATRAENSIS 18: 75-79 Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról KOVÁCS TffiOR-HEGYESSY GÁBOR ABSTRACT: (New and rare beetles from Hungary.) The paper is reporting

Részletesebben

A BALATON KÖRNYÉKI KISVÍZFOLYÁSOK MAKROSZKÓPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA

A BALATON KÖRNYÉKI KISVÍZFOLYÁSOK MAKROSZKÓPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA 105 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 105 167, 2007 A BALATON KÖRNYÉKI KISVÍZFOLYÁSOK MAKROSZKÓPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA MÓRA ARNOLD 1 BARNUCZ ERIKA 2 BODA PÁL 2 CSABAI ZOLTÁN 3 CSER BALÁZS 3 DEÁK CSABA

Részletesebben

ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA)

ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) 111 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 111 123, 2015 ADATOK A VELENCEI-TÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) FARKAS ANNA 1 * MÉRŐ THOM AS OLIVER 2 MÓRA ARNOLD 3 1 1141 Budapest, Tornóc u. 27. 2 Debreceni Egyetem,

Részletesebben

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN 207 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 207 211, 2005 TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1

Részletesebben

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ 157 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 157 164, 2009 ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ KOVÁCS KRISZTIÁN 1 FÜLEP TEOFIL 2 1 Észak-dunántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

F O L I A E N T O M O L O G I C A H U N G A R I C A. Két új Carabus scheidleri Panz. - forma a Dunántúlról (Coleoptera: Carabidae)

F O L I A E N T O M O L O G I C A H U N G A R I C A. Két új Carabus scheidleri Panz. - forma a Dunántúlról (Coleoptera: Carabidae) F O L I A E N T O M O L O G I C A H U N G A R I C A R O V A R T A N I K Ö Z L E M É N Y E K (SERIES NOVA) XXVII. 1. 1974. p. 187-191 Dr. Szelényi Gusztáv 70. születésnapjára Két új Carabus scheidleri Panz.

Részletesebben

A kérészek vízdetektálási viselkedése, avagy miért petéznek a kérészek száraz aszfaltutakra? *

A kérészek vízdetektálási viselkedése, avagy miért petéznek a kérészek száraz aszfaltutakra? * ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2000) 85: 29 42. A kérészek vízdetektálási viselkedése, avagy miért petéznek a kérészek száraz aszfaltutakra? * KRISKA GYÖRGY 1 és ANDRIKOVICS SÁNDOR 2 1 ELTE Biológiai Szakmódszertani

Részletesebben

Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 107-125. Kaposvár, 1992.

Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 107-125. Kaposvár, 1992. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 107-125. Kaposvár, 1992. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet Nagyszárnyú, Tevenyakú és Recésszárnyú faunájának természetvédelmi értékelése (Megaloptera,

Részletesebben

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 9 123-130 Pécs, 1998 Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 FARKAS Sándor FARKAS, S.: The faunistic results of the study

Részletesebben

Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10.

Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10. Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10. B. MUSKÓ, I. BAKÓ, B. (2002): A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) denzitása, biomasszája

Részletesebben

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 70 2009 pp. 67 78

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 70 2009 pp. 67 78 FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 70 2009 pp. 67 78 First confirmed occurrences of Notonecta maculata and N. meridionalis (Heteroptera: Notonectidae) in Hungary with notes, maps,

Részletesebben

ÚJABB LÁRVAADATOK A SAJÓ TEGZESFAUNÁJÁHOZ (TRICHOPTERA)

ÚJABB LÁRVAADATOK A SAJÓ TEGZESFAUNÁJÁHOZ (TRICHOPTERA) 83 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 83 94, 2013 ÚJABB LÁRVAADATOK A SAJÓ TEGZESFAUNÁJÁHOZ (TRICHOPTERA) POLYÁK LÁSZLÓ 1 COZMA NASTASIA JULIANNA 1 FARKAS ANNA 2 KUNDRÁT JÁNOS TAMÁS 1 MÓRA ARNOLD 3 LENGYEL

Részletesebben

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia (ÁT)VÁLTOZÁS Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Feladat kiosztása Lapozd át a Szitakötő tavaszi számát, és keresd ki azokat a cikkeket amelyek változással, illetve átváltozással

Részletesebben

114 KÖRMENDI SÁNDOR ÉS LANSZKI JÓZSEF szervezet is elõfordul. A folyóvizek és a kavicsbányatavak kivételével jellemzõ, hogy a nyári idõszakban a külön

114 KÖRMENDI SÁNDOR ÉS LANSZKI JÓZSEF szervezet is elõfordul. A folyóvizek és a kavicsbányatavak kivételével jellemzõ, hogy a nyári idõszakban a külön A Duna-Dráva Nemzeti Park különbözõ vizes élõhelyeinek zooplankton vizsgálata II. A Crustacea (Cladocera, Copepoda) fauna kvalitatív vizsgálata KÖRMENDI SÁNDOR LANSZKI JÓZSEF KÖRMENDI, S., LANSZKI, J.:

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. BORBÉLY, L. KISS, GY. LAKATOS, A.S. NAGY, I. NYILAS K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA

Részletesebben

A Mátra és környékének fejeslégy-faunája (Diptera: Conopidae)

A Mátra és környékének fejeslégy-faunája (Diptera: Conopidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2007 31: 157 165 A Mátra és környékének fejeslégy-faunája (Diptera: Conopidae) TÓTH SÁNDOR ABSTRACT: Thick-headed flies fauna of the Mátra region (Diptera: Conopidae)

Részletesebben

A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon

A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2010) 95(1): 121 149. A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon VÖRÖS JUDIT 1, DANKOVICS RÓBERT 2, HARMOS KRISZTIÁN 3,

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae)

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae) Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 315-329. Kaposvár, 1992. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae) TÓTH SÁNDOR S. TÓTH: The tachinid fauna of the

Részletesebben

Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására

Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására Természetvédelmi Információs Rendszer Központi protokoll Verzió: 2016. június 9. Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására Készítette: Halpern Bálint, Konrad

Részletesebben

Magyarország zengőlégy faunája (Diptera: Syrphidae)

Magyarország zengőlégy faunája (Diptera: Syrphidae) e-acta Naturalia Pannonica Supplementum 1 211 Redigit: Fazekas Imre TÓTH SÁNDOR Magyarország zengőlégy faunája (Diptera: Syrphidae) Hoverfly fauna of Hungary (Diptera: Syrphidae) A Brachyopa bicolor hímje

Részletesebben

A Lajta makrogerinctelen faunája Mosonmagyaróvár térségében ÖSSZEFOGLALÁS

A Lajta makrogerinctelen faunája Mosonmagyaróvár térségében ÖSSZEFOGLALÁS A Lajta makrogerinctelen faunája Mosonmagyaróvár térségében BAKCSA FLÓRIÁN 1 FAZEKAS CSABA 1 NÉMETH ÁRPÁD 1 1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI Zirc, 23 2006; 27 31.

FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI Zirc, 23 2006; 27 31. FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI Zirc, 23 2006; 27 31. AZ ÖVES SZKOLOPENDRA (SCOLOPENDRA CINGULATA LATREILLE, 1829) ELSÕ ELÕFORDULÁSI ADATAI

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Martfűi halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIG992 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF CORDULEGASTER HEROS THEISCHINGER, 1979 IN MECSEK MOUNTAINS AND ITS SURROUNDINGS

NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF CORDULEGASTER HEROS THEISCHINGER, 1979 IN MECSEK MOUNTAINS AND ITS SURROUNDINGS 21 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 21 28, 2011 NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF CORDULEGASTER HEROS THEISCHINGER, 1979 IN MECSEK MOUNTAINS AND ITS SURROUNDINGS R. BODA 1 * GY. ROZNER 2 A. CZIROK 3 I.

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae)

Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1998 99 23: 261 265 Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae) ID. KOVÁCS TIBOR KOVÁCS TIBOR ABSTRACT: (New Pauesia Quilis,

Részletesebben

Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához*

Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához* Parasit. Hung. 6. 1973. Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához* Dr. NEMESÉRI László Dr. BOTÁR Zoltán Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest Magyar Testnevelési Főiskola

Részletesebben

A TISZAVIRÁG (PALINGENIA LONGICAUDA, EPHEMEROPTERA) FÉNYPOLARIZÁCIÓ ALAPÚ VÍZDETEKCIÓJA: VAN E POLAROTAXISA A TISZAVIRÁGNAK?

A TISZAVIRÁG (PALINGENIA LONGICAUDA, EPHEMEROPTERA) FÉNYPOLARIZÁCIÓ ALAPÚ VÍZDETEKCIÓJA: VAN E POLAROTAXISA A TISZAVIRÁGNAK? 151 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 14: 151 162, 2006 A TISZAVIRÁG (PALINGENIA LONGICAUDA, EPHEMEROPTERA) FÉNYPOLARIZÁCIÓ ALAPÚ VÍZDETEKCIÓJA: VAN E POLAROTAXISA A TISZAVIRÁGNAK? KRISKA GYÖRGY 1 BERNÁTH BALÁZS

Részletesebben

1. kép. Felmérés a Marcal megyeri, szennyezés által nem érintett szakaszán.

1. kép. Felmérés a Marcal megyeri, szennyezés által nem érintett szakaszán. A Marcal halfaunájának károsodása és regenerálódása A Torna-patakot közvetlenül érő vörösiszap szennyezés, súlyos természeti károkat okozott a Marcal folyó és a Rába alsó (torkolati) szakaszának élővilágában

Részletesebben

CSÍPŐSZÚNYOG FAJEGYÜTTESEK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI VIZSGÁLATA A FELSŐ-TISZA (BEREG) TÉRSÉGÉBEN

CSÍPŐSZÚNYOG FAJEGYÜTTESEK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI VIZSGÁLATA A FELSŐ-TISZA (BEREG) TÉRSÉGÉBEN 193 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 193 199, 2007 CSÍPŐSZÚNYOG FAJEGYÜTTESEK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI VIZSGÁLATA A FELSŐ-TISZA (BEREG) TÉRSÉGÉBEN SZABÓ LÁSZLÓ JÓZSEF Debreceni Egyetem, TTK Ökológiai Tanszék,

Részletesebben

Szúnyogok és legyek kék vércse fészekodúkban

Szúnyogok és legyek kék vércse fészekodúkban Szúnyogok és legyek kék vércse fészekodúkban Soltész Zoltán soltesz@entomologia.hu 2015.03.01. Kék vércse Falco vespertinus Linnaeus, 1766 fokozottan védett ragadozó telepesen költ Life program: több,

Részletesebben

Ősnövények titkai. Dr. Erdei Boglárka. Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár

Ősnövények titkai. Dr. Erdei Boglárka. Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár Ősnövények titkai Dr. Erdei Boglárka Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár Denver Museum of Nature and Science Denver Museum of Nature and Science Denver Museum of Nature and Science A Természettudományi

Részletesebben

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Vizek parányi élőlényeinek megismerése Iszaplakó kagyló megfigyelése Ízeltlábúak a vízben és a vízparton Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: vízminta (patak, tó,

Részletesebben

A Biodiverzitás napok program keretében Gyűrűfűn fellelt fürgetetvek (Psocoptera)

A Biodiverzitás napok program keretében Gyűrűfűn fellelt fürgetetvek (Psocoptera) Natura Somogyiensis 13 85-90 Ka pos vár, 2009 A Biodiverzitás napok program keretében Gyűrűfűn fellelt fürgetetvek (Psocoptera) Sziráki György Magyar Természettudományi Múzeum, H-1088 Budapest, Baross

Részletesebben

Adatok a Duna mente csípõszúnyog faunájának (Diptera: Culicidae) ismeretéhez I.

Adatok a Duna mente csípõszúnyog faunájának (Diptera: Culicidae) ismeretéhez I. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2005 29: 189 194 Adatok a Duna mente csípõszúnyog faunájának (Diptera: Culicidae) ismeretéhez I. KENYERES ZOLTÁN & TÓTH SÁNDOR ABSTRACT: (Data to the mosquito

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

Natura Somogyiensis 5 77-84 Kaposvár, 2003 A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunája FARKAS SÁNDOR 1 és VADKERTI EDIT 2 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu Kulcsszavak: növényfajok, edényes flóra, flóratartomány, védett fajok Összefoglalás

Részletesebben

Nyitott űrgódrű árnyékszékek légypopulációinak vizsgálata

Nyitott űrgódrű árnyékszékek légypopulációinak vizsgálata Parasit. Hung. 5. 289-296. 1972. Nyitott űrgódrű árnyékszékek légypopulációinak vizsgálata Dr. ARADI Mátyás P. S. VINCZE Sarolta Fővárosi Közegészségügyi Járványügyi Állomás, Budapest Egyikünk /ARADI/

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

ŐSLÉNYTANI VITÁK /ülscussionos Palaeontologlcae/, 36-37, Budapest, 1991, pp. 217-226. Nagyító Bodor Elvirax

ŐSLÉNYTANI VITÁK /ülscussionos Palaeontologlcae/, 36-37, Budapest, 1991, pp. 217-226. Nagyító Bodor Elvirax 217 ŐSLÉNYTANI VITÁK /ülscussionos Palaeontologlcae/, 36-37, Budapest, 1991, pp. 217-226. A DALA HÍM ÉS A!IÉVIZI-TÉi E E JLflOÉSTÜRTÉNETÉNEK Ös s z e h a s o n l í i á s a p a l y n o l ó g i a i v i z

Részletesebben