Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( 8391 Sármellék, Dózsa u. 324.) Jelen vannak: Ádovics István polgármester Hetesi Tamás képviselő Illés Miklós képviselő Veilinger Béla képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Igazoltan távol van: Dóber Gábor alpolgármester Ádovics István polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Ádovics István polgármester javaslatot tett a napirendre, a költségvetési rendelet módosítását javasolta napirendről levenni és egy későbbi ülésen tárgyalni.szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta: Napirend: 1./ Szentgyörgyvár Önkormányzat, Sármelléki ÁMK I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester 2./ Szociális Szolgáltató Központ finanszírozása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester 3./ Vegyes ügyek Napirend tárgyalása: 1./ Szentgyörgyvár Önkormányzat, Sármelléki ÁMK I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés)

2 Előterjesztő: Ádovics István polgármester Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. Hetesi Tamás képviselő : Időarányos a teljesítés? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: A teljesítés oszlopban ig teljesített bevétel és kiadás van. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 79/2013.(IX.12.) sz. határozat a.) Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete Sármellék Községi ÁMK évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: ,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével, ,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével jóváhagyja. b.)szentgyörgyvár Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: ,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével, ,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Ádovics István polgármester Melléklet a 79/2013. sz. határozat a.) pontjához: I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Összes feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0

3 c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás

4 VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek 563 VIII. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 Függő átfutó kiadások G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) Melléklet a 79 /2013. sz. határozat b.) pontjához: I. félévi beszámoló Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

5 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0

6 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) Függő, átfutó kiadások -418 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) I. félévi beszámoló Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

7 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) Függő, átfutó kiadások -418 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) / Szociális Szolgáltató Központ finanszírozása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:

8 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Iktsz.: 420/2013 Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ támogató szolgálat szakfeladatának évi pénzügyi helyzetéről Az ügy teljes ismeretéhez előzményként, tudni kell azt, hogy Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2007-ben döntést hozott, mely szerint a társult településeken támogató szolgáltatást szándékozik működtetni a fogyatékos emberek megsegítése céljából. Ennek pénzügyi hátterét pályázati forrásból kívánta finanszírozni. A döntés meghozatalakor előzetes információk alapján szakmai szempontból teljesen érthető - módon szerepet játszott Keszthely Város és társult településeinek azon törekvése, hogy a lakosság körében minél teljesebb körű, minőségi szolgáltatást tudjon biztosítani. Az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 2012 januárjában három évre kötött TSZ-246/ számú finanszírozási szerződés alapján a évre vonatkozó támogatási összeg Ft, amely a tavalyi évhez képest Ft-tal csökkent. A január 29-én elfogadott költségvetés adatai és a hozzá kapcsolódó kiegészítés Támogató szolgálat évre tervezett költségvetése Bevétel NRSZH finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Saját bevétel Összesen Kiadás Személyi jellegű kiadások Dologi kiadások Összesen A támogató szolgálat ide évre szóló költségvetése a tavalyi év alapján készült. A költségvetés elfogadáskor a évi zárszámadási adatok még nem álltak rendelkezésre, ami egyértelművé tette, hogy a zárszámadás végadatainak ismertében a költségvetés módosításra kerül. A június 18-án elfogadott költségvetés-módosítás és hozzá kapcsolódó kiegészítés Támogató szolgálat évre június 18-án módosított költségvetése Bevétel NRSZH finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Saját bevétel Összesen Kiadás Személyi jellegű kiadások Dologi kiadások Összesen

9 A június 18-án elfogadott költségvetés módosításban a saját bevétel Ft-tal csökkentésre került, mert az adatok alapján egyértelműen látszott, hogy a saját bevételek összege nem fog realizálódni I. félévben összesen Ft (személyszállításból és személyi segítésből származó) saját bevétel került befizetésre, ami a módosított költségvetés ( ,- Ft) 33 %-a. A bevétel csökkentésével egyidejűleg módosítani kellett a kiadásokat ( Ft-ról Ft-ra) is csökkenteni kellett a pénzügyi egyensúly miatt. Ez a (második) módosítás is csak átmeneti volt, pénzügyi-könyvelési technikai okok indokolták. A dologi kiadások természetesen ténylegesen nem csökkennek, hiszen már eleve minimumra lettek tervezve. A saját bevétel előre láthatólag ,- Ft összeggel teljesül, tavaly a 2012-es éves beszámoló alapján volt. Költségvetési hiány okai A jelenleg kialakult költségvetési hiány legfőbb oka a lecsökkent bevétel, évek óta folyamatosan növekvő kiadások (minimálbér, üzemanyagköltség). A költségvetés tervezésekor is felmerült, hogy a saját bevételek túltervezettek, de erre azért volt szükség, mert maradványértékkel még nem számolhattunk és a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főszámainak egyensúlyban kellett lennie. Később a zárszámadás során egyértelművé vált, hogy felhasználható szabad pénzmaradvánnyal nem lehet számolni, sőt még fedezetet kell keresni további kiadásokra. Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben soron kívül felmerült egy dolgozó kötelező továbbképzése. A képzés nem indult az SzSzK által megjelölt, kiválasztott helyen és időpontban, és a jogszabály alapján az intézmény nem utasíthatta el a részvételt, ami további Ft kiadással jár. Összehasonlítás a év költségvetésével Ha a költségvetés a tavalyi évvel kerül összevetésre, akkor az tapasztalható, hogy a tavalyi évben Ft-tal magasabb volt az NRSZH támogatás összege, valamint Ft-tal alacsonyabb volt a minimálbér és járulék együttes éves összege, és az év nagyobbik felében egy fővel (támogató szolgálatvezető) kevesebb bérköltséget kellett kifizetni. Dr. Weller-Jakus Erika munkaviszonya a GYES-ről történő visszatérése után közös megegyezéssel megszűnt (kártérítés kifizetésre került), és a vezetői munkakör október 12-én került új dolgozóval betöltésre. A tavalyi évben jelentős mértékű bérmegtakarítás történhetett azáltal, hogy a támogató szolgálatvezető pozíció hosszú ideig nem lett betöltve, helyettesítéssel került megoldásra. A fenntartó a költséghatékony működés (ne jelentkezzen a pénzügyi hiány) érdekében helyettesítéssel oldotta meg státusz betöltését, viszont hosszú távon ez állapot nem volt tartható bár költséghatékonyabb volt -, de nem felelt meg a jogszabályoknak. Megoldási javaslatok A saját bevételeket (szállítás növeléssel) jelenleg nem célszerű jelentős mértékben emelni, mert azzal arányosan a költségek (üzemanyag) is jelentősen megnövekednének, tehát a hiányt megszüntetni nem tudják. A béreket, járulékokat nem lehet csökkenteni, mert a jogszabályi előírásoknak való megfelelés feltétele a támogató szolgálatra vonatkozó 4 fős állományi létszám biztosítása. A dologi kiadások adottak, az eredeti költségvetésben szereplő 2 millió forintos nagyságrendben. A módosítás csökkentett dologi költsége tehát nem valós, kizárólag a bevételek és kiadások egyensúlya miatt volt erre szükség. A támogató szolgálat működési területe a Társulás 16 települése. A szolgáltatást legnagyobb részben keszthelyiek veszik igénybe. A szociálisan rászorultak 93 %-a, a nem rászorultak 75 %-a keszthelyi lakos, vagy keszthelyi intézmény a szállítás végpontja. (A szolgáltatásnál a rászorult vidéki lakosok száma jelenleg 2 fő, nem rászorultak közül 7 fő.) A fenti százalékos adatok az igénybevételtől függően folyamatosan változnak, de egyértelműen jellemző az arány, amely szerint Keszthely város a fő ellátási terület. Ebből eredően a költségvetésben keletkező hiányzó összeg Keszthely várost terheli. Az SzSzK forráshiányával kapcsolatos tájékoztató alapján (a bevételi oldal 1 millió forinttal alacsonyabb összegben fognak realizálódni, illetve az eredeti költségvetésben tervezett kiadások alapján) az előreláthatóan forintos hiány a támogató szolgálat szakfeladaton. Az igénybevételek egyértelműsítik, hogy a támogató szolgáltatásra szükség van a helyi lakosok körében. Kiemelendő az a tény, hogy jelen támogató szolgálat az egyedüli a térségben, mely akadálymentesített gépjárművel rendelkezik, tehát kerekesszékes személy szállítását is végezni tudja. Keszthely, Bali Júlia Intézményvezető mb.

10 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ évi működésével kapcsolatos hiányról A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ működéséhez a jelenlegi ismeretek birtokában nem elegendő a költségvetésben tervezett forrás, és a megoldási javaslatok elfogadása mellett a hiányzó összeget a fenntartónak, vagyis a Társulásnak kell biztosítania. A jelenlegi hiány összege e Ft forint, amiből e Ft a házi gondozás, a jelzőrendszeres házi gondozás és a támogató szolgálaton merült fel az idei évben, további e Ft pedig a családsegítő és gyermekjólét szakfeladatán még 2012-ben. Az alábbiakban felvázolásra kerülnek a hiányok kialakulásának okai, a szakfeladati bontásban való részletezés, és azok előteremtésére tett javaslatok. A forráshiány kialakulásának okai A költségvetési hiány kialakulásának egyik oka, hogy a korábbi években kevésbé állt a figyelem középpontjában az a tény, hogy a szociális intézmény kiadásai meghaladják az állami normatíva és a saját bevételeinek az összegét, vagyis jelentős veszteséggel működik. Már 2011-ben nem volt elegendő a normatíva összege a működéshez. A 2012-es zárszámadásból pedig kitűnik, hogy a Társulásnak több, mint 6 millió forint pénzmaradványt kellett hozzátennie az SzSzK működéséhez. Mindezt a Társulás a saját bevételeiből és a futó pályázatok bevételeiből fedezte. Ennek a következménye, hogy az SzSzK a Társulás megtakarításait teljes mértékben felélte. Mindez pedig azért történt, hogy a kistérségi településeknek ne kelljen hozzájárulást befizetni. Ez viszont a jelenlegi anyagi bizonytalanság állapotához vezetett, hogy tartalék híján minden váratlanul felmerülő kiadás újabb önkormányzati befizetést igényel. Az a tény, hogy az önkormányzatoknak 2013-ig nem kellett anyagilag hozzájárni a házi gondozás kötelező feladatának ellátásához, kissé valótlan képet festett az ellátás működtetésének költségeiről és a finanszírozásról. A megyében működő más szociális intézmények fenntartói már évek óta mindenütt jelentős összegekkel hozzájárulnak a működtetéshez. A korábbi években az intézmény minden létező területen igyekezett spórolni, ami azzal a kedvezőtlen következménnyel járt, hogy a tervezett fejlesztések elmaradtak (pl. nyilvántartó program, számlázó program beszerzése), amivel a hatékonyságot lehetett volna fokozni, de még az alapvető eszközök, infrastruktúra (kerékpárvásárlás a gondozónők részére) fejlesztés sem valósult meg. Az intézmény a létező legkedvezőbb bérkonstrukciós lehetőségeket (TÁMOP-os bértámogatás, járulékkedvezmény, közfoglalkoztatás) használta ki minden alkalommal, amikor új dolgozó felvételéről született döntés. A megtakarítások számottevő összegeket tettek ki, azonban a forráshiányokat megszüntetni nem, csak mérsékelni tudták. A 2012-es évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladaton a finanszírozás jelentősen csökkent. A házi segítségnyújtás normatívája pedig évek óta nem emelkedik, s ezzel nem követi az intézményi költségek emelkedését (nőttek a minimálbérek és járulékaik, dologi, fenntartási költségek). A 2013-as évben még drasztikusabb, 20%-os normatíva csökkenés jelentkezett. Az idei év azzal is nehezítette az SzSzK költségvetését, hogy megszűnt a Társulási munkaszervezet. Mivel a Társulás az előző évben minden tartalékát felélte, ezért 2013-ban már nem lehetett pénzmaradványra tervezni. A zárszámadásban feltüntetett pénzmaradvány - az 5. számú melléklet táblázatából egyértelműen kitűnik - mind kötelezettséggel terhelt, sőt e Ft összegű kötelezettségre a következő évben kell forrást biztosítani. Felmerült jelentős mértékű be nem tervezett kiadás is, a évi normatíva visszafizetés (kamattal együtt: e Ft), valamint a Keszthely Város Önkormányzatával 2012-ben kötött szerződések értelmében a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladaton keletkezett: e Ft visszafizetési kötelezettség.

11 A hiányok részletes felsorolása, és megoldási javaslatok szakfeladatonkénti bontásban 1. Házi segítségnyújtás 1.1. Hiány: e Ft 1.2. A hiány keletkezésének oka A évi házi gondozási normatíva visszafizetési kötelezettség, ami nem került a költségvetésben betervezésre. (Összege: e Ft.) Be nem tervezett kifizetés (jubileumi jutalom) 1.3. Megoldási javaslat: o Dolgozói létszámcsökkentés A házi gondozás szakfeladatán felmerülő hiányt 3 fő dolgozó munkaviszonyának nappal való megszüntetésével lehet mérsékelni. (egy 8 órás adminisztrátor, egy 8 órás házi gondozó, egy megváltozott munkaképességű, 4 órás foglalkoztatású fő). A hiányzó munkakörök pótlására két négyórás megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása szolgál, melyekre egy TÁMOP pályázat 6 hónapig teljes bértámogatást biztosít. Továbbá egy fő a jelzőrendszeres szakfeladatról átkerült a házi gondozás szakfeladata 4 órában. Összes megtakarítás összege: e Ft o Települési hozzájárulás: A fennmaradó hiányt (1.242 e Ft) a települések hozzájárulásával lehet megszüntetni. 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.1. Hiány: e Ft 2.2. A hiány keletkezésének oka A jelzőrendszeres szakfeladaton a költségvetésben a tervezés csak három hónapra készült, mert januárban a finanszírozási szerződés csak az első negyedév időtartamára került aláírásra. Azóta június 30-ig meghosszabbításra került, és folyamatban van az év végéig történő hosszabbítás. Az egész évre történő tervezés során felmerült kiadások nyomán e Ft hiány keletkezik. (A évben a tervezett 2,9 milliós hozzájáruláshoz képest, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 1,6 millió Ft-ot kellett a pénzmaradványból hozzáadni a működtetéséhez.) Az idei évben az átalakításnak és a térítési díjak bevezetésének köszönhetően kevesebb a hiány Megoldási javaslat: o A jelzőrendszeren 1 fő négy órás megváltozott munkaképességű dolgozó átkerül a gyermekjóléti szolgálat szakfeladatára egy korábban ott dolgozó helyett, aki munkaügyi bértámogatással a házi gondozói szakfeladaton kerül felvételre. További 1 fő határozatlan idejű kinevezésű dolgozó négy órában a házi gondozásra kerül Megtakarítás: e Ft. o Települési hozzájárulás: a fennmaradó hiány (133 e Ft) a települési befizetésekből kerül pótlásra. 3. Támogató szolgálat 3.1. Hiány: e Ft 3.2. A hiány keletkezésének oka o A költségvetésben az elmúlt évek gyakorlata alapján maradványérték került betervezésre, aminek a kötelezettséggel leterheltsége a zárszámadást követően vált bizonyossá. o o Felmerült egy kötelező továbbképzés költsége. A saját bevételek összegét szerettük volna növelni, az elmúlt évekhez képest, de sajnos ez nem célravezető, hiszen akkor arányosan az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások is jelentősen nőni fognak Megoldási javaslat Keszthely város hozzájárul a támogató szolgálat működtetéséhez: e Ft-tal. Támogató szolgálaton nincs lehetőség létszámleépítésre, mert a szolgálat üzemeltetésének feltétele, hogy 4 dolgozó (1 vezető, 1 sofőr, és 2 személyi segítő) működjön. A Társulás, mint fenntartó aláírt egy szerződést december 31-ig, vagyis eddig az időpontig kötelező működtetnie a szolgálatot. Mivel a támogató szolgálat szinte teljes egészében Keszthelyen működik, így a hiány kifizetése is a várost terheli. Mindhárom szakfeladaton képződik saját bevétel. Márciustól a jelzőrendszeren is térítéskötelessé vált. A házi segítségnyújtáson többszörösére (900 e-ről 3 milióra) fognak nőni a saját bevételek. Az ellátottak azonban tovább nem terhelhetők. A házi segítségnyújtáson megnőtt saját bevétel eleinte úgy tűnt, hogy az alap több, mint 14 milliós hozzájárulásukkal együtt elegendő lesz, sőt még tartalék is képződik. Sajnos nem, akkor még nem láttuk a valós pénzügyi helyzetet, azt hogy mivel zártuk a 2012-es évet. A különbség már ott megjelent.

12 4. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 4.1. Hiány: e Ft 4.2. A hiány keletkezésének oka A tavalyi évben Keszthely Város Önkormányzata működési támogatást (2.177 e Ft) adott át a Társulásnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átvételéhez. A zárszámadás adatai alapján látható, hogy az összeg nem került felhasználásra, valamint a június havi bérek (1.486 e Ft) összegét is át kell utalnia a városnak Megoldási javaslat A költségvetésbe betervezésre nem került visszafizetési kötelezettséget a Társulás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakfeladatán keletkező maradványértékek összege szerint az elkövetkező években, több részletben fogja teljesíteni. A évi költségvetésben a családsegítő és gyermekjólétre kapott normatíva elegendő a működéshez, és az is megállapítható, hogy a lezajlott személyi változások következében megtakarításra fog sor kerülni. Ennek várható összege a családsegítő szakfeladaton 180 e Ft, míg a gyermekjóléti szakfeladaton: e Ft. A Társulásnak szükséges egy szerződést kötni Keszthely Város Önkormányzatával, hogy a következő években a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladaton keletkezett megtakarításokat minden év december végén visszafizeti, amíg a e Ft tartozás kiegyenlítődik. Települési hozzájárulás a házi gondozásra és a jelzőrendszeres házi gondozásra A települési önkormányzatok a tavalyi év során egyhangúan támogatták, hogy közösen kívánják ellátni a szociális feladatokat, és az SzSzK fennmaradása mellett tették le voksukat, ezért a Társulásnak, mint felelős intézményfenntartónak biztosítania kell a működéshez szükséges hiányzó anyagi forrásokat. Az intézmény a költségvetés jelenlegi helyzete alapján egyértelműen igyekezett a létező legminimálisabb terhet róni a települési önkormányzatokra egy újabb befizetéssel, de a fent vázoltak ismeretében egyértelműen látható, hogy ez milyen áron sikerült. Az intézményre rendkívül nagy nyomás hárul, hogy a létszámleépítések következében a vállalt feladatok a megfelelő szakmaisággal és gördülékeny működéssel a továbbiakban is fenntarthatók legyenek. Ez azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a települési önkormányzatok a hozzájárulásokat megfelelő időben elutalják az SzSzK részére. Ez vonatkozik a már aláírt megállapodások szerinti hozzájárulás fizetésére is, ahol akadnak elmaradások. Az időbeni teljesítés létfontosságú az intézmény számára, mivel annak hiányában likviditási problémák jelentkeznek, és még a munkabérek fizetése sem megoldott. A Kistérségi Társulásnak, mint közösségnek az együttműködésben van a legnagyobb ereje. A településvezetőknek saját települési érdekeik mellett, a kistérség problémáinak megoldásait is szem előtt kell tartani. Tizenhat település része ennek a közösségnek, a társulásnak, nem lehet ezeket a kérdéseket elkülönülten kezelni. A szociális feladatok ellátása minden önkormányzatot érzékenyen érint, hiszen a lakosság elöregedésének aránya folyamatosan nő, és a számukra eddig biztosított szociális ellátást a továbbiakban is működtetni kell. A fenti megoldási javaslatok elfogadásával az intézmény összes megtakarításának összege közel 2,8 millió forint. A jelen problémák leküzdéséhez a kistérség településeinek együttesen e forintot kell befizetni a házi gondozás és a jelzőrendszeres házi gondozás működtetésére. Keszthelynek a támogató szolgálathoz pedig további e forinttal kell hozzájárulnia. A költségvetés módosítás a jelen helyzet figyelembe vételével a lehető legszűkebb, minimalizált kiadások betervezésével készül. Tartalék nincs, az előre nem látható rendkívüli kiadásokra továbbra sincs fedezet. Az e Ft települési befizetés megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti, amely tartalmazza a hozzájárulás összegének gondozónő, lakosságszám arányos és adóerő képesség szerinti bontását is, illetve ezek ötvözeteit. A legracionálisabb, ajánlott megoldás a gondozónői létszám és a lakosságszám figyelembe vétele lenne, ami szürke színnel került megjelölésre. Az arányos hozzájárulási forma egy részből adódna a tényleges lakosság számából, másrészről a gondozónői létszámból, mely az ellátotti létszám függvénye, tehát figyelme veszi az időskorú lakosság számát is. Házi gondozói plusz hozzájárulás befizetésére vonatkozó lehetséges variációk gondozónői adóerő nő + Gondozó- lakosságszánő + 3 együtt Gondozó- település létszám szerint lakosságszám szerint adóerő szerint

13 Balatongyörök Bókaháza Esztergályhorváti Gétye Gyenesdiás Karmacs Keszthely Szentgyörgyvár Vállus Várvölgy Vindornyafok Vindornyalak Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalaszántó Zalavár összesen: A fent részletezett adatok és információk a könyvelőkkel való egyeztetés nyomán készültek, a megoldási javaslatokra fókuszálva. Keszthely, június 17. Bali Júlia Intézményvezető Pintér Márta pénzügyi referens Gazdasági vezető véleményezése: Megerősítem, hogy az intézmény forráshiánya valós, a tájékoztatóban feltüntetett összegek nagyságrendre megfelelőek. Szűcsné Beke Magdolna Gazdasági vezető Ádovics István polgármester : Tegnap volt társulási tanács ülés, de ezt az anyagot már előző ülésen elfogadták. Szentgyörgyvár esetében a házigondozás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás többletköltségét kell fizetni Ft-ot. Illés Miklós képviselő : Olvasta, hogy a hiány fedezésére mi a megoldás. Jövőre nem lesz hiány? Ádovics István polgármester : Nem biztos, évek óta 6 millió forintot tologat a társulás maga előtt. Év elején megbeszélték, hogy a házigondozáshoz mennyivel kell hozzájárulni, félévre kiderült, hogy ez nem lesz elég. Jövő évtől a támogató szolgálatot és a jelzőrendszeres segítségnyújtást megszüntetik. Illés Miklós képviselő : Ha a jelzőrendszeres szolgáltatás megszűnik, mi lesz a készülékekkel?

14 Ádovics István polgármester : Elviszik, mivel a társulás tulajdona. Az Önkormányzat tovább is biztosíthatja a szolgáltatást, ha például szerződést köt erre egy céggel. Idén 6 igénylő van, tavaly még 9 volt. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 80/2013.(IX.12.) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ évi működtetése céljából az intézmény részére a házigondozói feladatokra 12713,- Ft összegű többlet támogatást biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a házigondozói ellátás hozzájárulás jelen határozatnak megfelelő összege a évi második félévi hozzájárulással együtt kerüljön megfizetésre a társulás részére. Határidő: szöveg szerint Felelős: Ádovics István polgármester 3./ Vegyes ügyek a./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet: Előterjesztés Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján szeptember 30. napjáig lehetőség van működőképesség megőrző támogatást igényelni az alábbiak szerint: 2. (1) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (a továbbiakban: működőképességet szolgáló támogatás) a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető. (2) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor: a) egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot, b) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján és c) egyéb vonatkozású egyedi szempontok. (3) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe a) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, b) különösen a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke. 3. A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet. 4. (1) A megyei támogatásra és a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt szeptember 30-áig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható. (2) A támogatási igény tartalmazza

15 a) a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét, b) a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatot, c) az ebr42 információs rendszerben lezárt ca) megyei önkormányzat esetében a 2-4. melléklet szerinti, cb) települési önkormányzat esetében az 1-6. melléklet szerinti adatlapokat, d) a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, a megyei támogatás esetén a tartozásokat, fizetési kötelezettségeket, a működőképességet szolgáló támogatás esetén a 2. (2) bekezdésében meghatározott körülményeket igazoló dokumentumokat. Szentgyörgyvár Önkormányzat vonatkozásában a 2. (2) bek. c./ pontja szerint van lehetőség a támogatást igényelni. Az igényelhető támogatás mértéke a támogatás igénylés során állapítható meg. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:../2013.(ix.12.) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 (2) bek. c./ pontja alapján. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: Ádovics István polgármester Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen. Szentgyörgyvár, szeptember 6. Ádovics István Polgármester Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 81/2013. (IX.12. ) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 (2) bek. c./ pontja alapján. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: Ádovics István polgármester b./ Tájékoztató Ádovics István polgármester : A könyvtári szolgáltatás a megyei könyvtáron keresztül bonyolódik, eszközbeszerzésre Ft, rendezvényre Ft keretet kapott az

16 Önkormányzat. Javasolja, hogy a rendezvény a Márton napi ünnepség legyen, a gyenesdiási dalárda november 8.-án tudna jönni és egy órás népművészeti műsort- tánc, dalcsokor- adna. A könyvtári eszközöket illetően a könyvtárost meg kell kérdezni, mire van még szükség. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával határozat hozatal nélkül egyetértett. Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19 óra 30 perckor berekesztette. k.m.f. Ádovics István Polgármester dr. Prótár Henrietta aljegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben