Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( 8391 Sármellék, Dózsa u. 324.) Jelen vannak: Ádovics István polgármester Hetesi Tamás képviselő Illés Miklós képviselő Veilinger Béla képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Igazoltan távol van: Dóber Gábor alpolgármester Ádovics István polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Ádovics István polgármester javaslatot tett a napirendre, a költségvetési rendelet módosítását javasolta napirendről levenni és egy későbbi ülésen tárgyalni.szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta: Napirend: 1./ Szentgyörgyvár Önkormányzat, Sármelléki ÁMK I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester 2./ Szociális Szolgáltató Központ finanszírozása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester 3./ Vegyes ügyek Napirend tárgyalása: 1./ Szentgyörgyvár Önkormányzat, Sármelléki ÁMK I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés)

2 Előterjesztő: Ádovics István polgármester Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. Hetesi Tamás képviselő : Időarányos a teljesítés? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: A teljesítés oszlopban ig teljesített bevétel és kiadás van. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 79/2013.(IX.12.) sz. határozat a.) Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete Sármellék Községi ÁMK évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: ,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével, ,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével jóváhagyja. b.)szentgyörgyvár Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: ,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével, ,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Ádovics István polgármester Melléklet a 79/2013. sz. határozat a.) pontjához: I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Összes feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0

3 c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás

4 VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek 563 VIII. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 Függő átfutó kiadások G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) Melléklet a 79 /2013. sz. határozat b.) pontjához: I. félévi beszámoló Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

5 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0

6 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) Függő, átfutó kiadások -418 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) I. félévi beszámoló Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

7 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) Függő, átfutó kiadások -418 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) / Szociális Szolgáltató Központ finanszírozása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:

8 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Iktsz.: 420/2013 Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ támogató szolgálat szakfeladatának évi pénzügyi helyzetéről Az ügy teljes ismeretéhez előzményként, tudni kell azt, hogy Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2007-ben döntést hozott, mely szerint a társult településeken támogató szolgáltatást szándékozik működtetni a fogyatékos emberek megsegítése céljából. Ennek pénzügyi hátterét pályázati forrásból kívánta finanszírozni. A döntés meghozatalakor előzetes információk alapján szakmai szempontból teljesen érthető - módon szerepet játszott Keszthely Város és társult településeinek azon törekvése, hogy a lakosság körében minél teljesebb körű, minőségi szolgáltatást tudjon biztosítani. Az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 2012 januárjában három évre kötött TSZ-246/ számú finanszírozási szerződés alapján a évre vonatkozó támogatási összeg Ft, amely a tavalyi évhez képest Ft-tal csökkent. A január 29-én elfogadott költségvetés adatai és a hozzá kapcsolódó kiegészítés Támogató szolgálat évre tervezett költségvetése Bevétel NRSZH finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Saját bevétel Összesen Kiadás Személyi jellegű kiadások Dologi kiadások Összesen A támogató szolgálat ide évre szóló költségvetése a tavalyi év alapján készült. A költségvetés elfogadáskor a évi zárszámadási adatok még nem álltak rendelkezésre, ami egyértelművé tette, hogy a zárszámadás végadatainak ismertében a költségvetés módosításra kerül. A június 18-án elfogadott költségvetés-módosítás és hozzá kapcsolódó kiegészítés Támogató szolgálat évre június 18-án módosított költségvetése Bevétel NRSZH finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Saját bevétel Összesen Kiadás Személyi jellegű kiadások Dologi kiadások Összesen

9 A június 18-án elfogadott költségvetés módosításban a saját bevétel Ft-tal csökkentésre került, mert az adatok alapján egyértelműen látszott, hogy a saját bevételek összege nem fog realizálódni I. félévben összesen Ft (személyszállításból és személyi segítésből származó) saját bevétel került befizetésre, ami a módosított költségvetés ( ,- Ft) 33 %-a. A bevétel csökkentésével egyidejűleg módosítani kellett a kiadásokat ( Ft-ról Ft-ra) is csökkenteni kellett a pénzügyi egyensúly miatt. Ez a (második) módosítás is csak átmeneti volt, pénzügyi-könyvelési technikai okok indokolták. A dologi kiadások természetesen ténylegesen nem csökkennek, hiszen már eleve minimumra lettek tervezve. A saját bevétel előre láthatólag ,- Ft összeggel teljesül, tavaly a 2012-es éves beszámoló alapján volt. Költségvetési hiány okai A jelenleg kialakult költségvetési hiány legfőbb oka a lecsökkent bevétel, évek óta folyamatosan növekvő kiadások (minimálbér, üzemanyagköltség). A költségvetés tervezésekor is felmerült, hogy a saját bevételek túltervezettek, de erre azért volt szükség, mert maradványértékkel még nem számolhattunk és a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főszámainak egyensúlyban kellett lennie. Később a zárszámadás során egyértelművé vált, hogy felhasználható szabad pénzmaradvánnyal nem lehet számolni, sőt még fedezetet kell keresni további kiadásokra. Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben soron kívül felmerült egy dolgozó kötelező továbbképzése. A képzés nem indult az SzSzK által megjelölt, kiválasztott helyen és időpontban, és a jogszabály alapján az intézmény nem utasíthatta el a részvételt, ami további Ft kiadással jár. Összehasonlítás a év költségvetésével Ha a költségvetés a tavalyi évvel kerül összevetésre, akkor az tapasztalható, hogy a tavalyi évben Ft-tal magasabb volt az NRSZH támogatás összege, valamint Ft-tal alacsonyabb volt a minimálbér és járulék együttes éves összege, és az év nagyobbik felében egy fővel (támogató szolgálatvezető) kevesebb bérköltséget kellett kifizetni. Dr. Weller-Jakus Erika munkaviszonya a GYES-ről történő visszatérése után közös megegyezéssel megszűnt (kártérítés kifizetésre került), és a vezetői munkakör október 12-én került új dolgozóval betöltésre. A tavalyi évben jelentős mértékű bérmegtakarítás történhetett azáltal, hogy a támogató szolgálatvezető pozíció hosszú ideig nem lett betöltve, helyettesítéssel került megoldásra. A fenntartó a költséghatékony működés (ne jelentkezzen a pénzügyi hiány) érdekében helyettesítéssel oldotta meg státusz betöltését, viszont hosszú távon ez állapot nem volt tartható bár költséghatékonyabb volt -, de nem felelt meg a jogszabályoknak. Megoldási javaslatok A saját bevételeket (szállítás növeléssel) jelenleg nem célszerű jelentős mértékben emelni, mert azzal arányosan a költségek (üzemanyag) is jelentősen megnövekednének, tehát a hiányt megszüntetni nem tudják. A béreket, járulékokat nem lehet csökkenteni, mert a jogszabályi előírásoknak való megfelelés feltétele a támogató szolgálatra vonatkozó 4 fős állományi létszám biztosítása. A dologi kiadások adottak, az eredeti költségvetésben szereplő 2 millió forintos nagyságrendben. A módosítás csökkentett dologi költsége tehát nem valós, kizárólag a bevételek és kiadások egyensúlya miatt volt erre szükség. A támogató szolgálat működési területe a Társulás 16 települése. A szolgáltatást legnagyobb részben keszthelyiek veszik igénybe. A szociálisan rászorultak 93 %-a, a nem rászorultak 75 %-a keszthelyi lakos, vagy keszthelyi intézmény a szállítás végpontja. (A szolgáltatásnál a rászorult vidéki lakosok száma jelenleg 2 fő, nem rászorultak közül 7 fő.) A fenti százalékos adatok az igénybevételtől függően folyamatosan változnak, de egyértelműen jellemző az arány, amely szerint Keszthely város a fő ellátási terület. Ebből eredően a költségvetésben keletkező hiányzó összeg Keszthely várost terheli. Az SzSzK forráshiányával kapcsolatos tájékoztató alapján (a bevételi oldal 1 millió forinttal alacsonyabb összegben fognak realizálódni, illetve az eredeti költségvetésben tervezett kiadások alapján) az előreláthatóan forintos hiány a támogató szolgálat szakfeladaton. Az igénybevételek egyértelműsítik, hogy a támogató szolgáltatásra szükség van a helyi lakosok körében. Kiemelendő az a tény, hogy jelen támogató szolgálat az egyedüli a térségben, mely akadálymentesített gépjárművel rendelkezik, tehát kerekesszékes személy szállítását is végezni tudja. Keszthely, Bali Júlia Intézményvezető mb.

10 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ évi működésével kapcsolatos hiányról A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ működéséhez a jelenlegi ismeretek birtokában nem elegendő a költségvetésben tervezett forrás, és a megoldási javaslatok elfogadása mellett a hiányzó összeget a fenntartónak, vagyis a Társulásnak kell biztosítania. A jelenlegi hiány összege e Ft forint, amiből e Ft a házi gondozás, a jelzőrendszeres házi gondozás és a támogató szolgálaton merült fel az idei évben, további e Ft pedig a családsegítő és gyermekjólét szakfeladatán még 2012-ben. Az alábbiakban felvázolásra kerülnek a hiányok kialakulásának okai, a szakfeladati bontásban való részletezés, és azok előteremtésére tett javaslatok. A forráshiány kialakulásának okai A költségvetési hiány kialakulásának egyik oka, hogy a korábbi években kevésbé állt a figyelem középpontjában az a tény, hogy a szociális intézmény kiadásai meghaladják az állami normatíva és a saját bevételeinek az összegét, vagyis jelentős veszteséggel működik. Már 2011-ben nem volt elegendő a normatíva összege a működéshez. A 2012-es zárszámadásból pedig kitűnik, hogy a Társulásnak több, mint 6 millió forint pénzmaradványt kellett hozzátennie az SzSzK működéséhez. Mindezt a Társulás a saját bevételeiből és a futó pályázatok bevételeiből fedezte. Ennek a következménye, hogy az SzSzK a Társulás megtakarításait teljes mértékben felélte. Mindez pedig azért történt, hogy a kistérségi településeknek ne kelljen hozzájárulást befizetni. Ez viszont a jelenlegi anyagi bizonytalanság állapotához vezetett, hogy tartalék híján minden váratlanul felmerülő kiadás újabb önkormányzati befizetést igényel. Az a tény, hogy az önkormányzatoknak 2013-ig nem kellett anyagilag hozzájárni a házi gondozás kötelező feladatának ellátásához, kissé valótlan képet festett az ellátás működtetésének költségeiről és a finanszírozásról. A megyében működő más szociális intézmények fenntartói már évek óta mindenütt jelentős összegekkel hozzájárulnak a működtetéshez. A korábbi években az intézmény minden létező területen igyekezett spórolni, ami azzal a kedvezőtlen következménnyel járt, hogy a tervezett fejlesztések elmaradtak (pl. nyilvántartó program, számlázó program beszerzése), amivel a hatékonyságot lehetett volna fokozni, de még az alapvető eszközök, infrastruktúra (kerékpárvásárlás a gondozónők részére) fejlesztés sem valósult meg. Az intézmény a létező legkedvezőbb bérkonstrukciós lehetőségeket (TÁMOP-os bértámogatás, járulékkedvezmény, közfoglalkoztatás) használta ki minden alkalommal, amikor új dolgozó felvételéről született döntés. A megtakarítások számottevő összegeket tettek ki, azonban a forráshiányokat megszüntetni nem, csak mérsékelni tudták. A 2012-es évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladaton a finanszírozás jelentősen csökkent. A házi segítségnyújtás normatívája pedig évek óta nem emelkedik, s ezzel nem követi az intézményi költségek emelkedését (nőttek a minimálbérek és járulékaik, dologi, fenntartási költségek). A 2013-as évben még drasztikusabb, 20%-os normatíva csökkenés jelentkezett. Az idei év azzal is nehezítette az SzSzK költségvetését, hogy megszűnt a Társulási munkaszervezet. Mivel a Társulás az előző évben minden tartalékát felélte, ezért 2013-ban már nem lehetett pénzmaradványra tervezni. A zárszámadásban feltüntetett pénzmaradvány - az 5. számú melléklet táblázatából egyértelműen kitűnik - mind kötelezettséggel terhelt, sőt e Ft összegű kötelezettségre a következő évben kell forrást biztosítani. Felmerült jelentős mértékű be nem tervezett kiadás is, a évi normatíva visszafizetés (kamattal együtt: e Ft), valamint a Keszthely Város Önkormányzatával 2012-ben kötött szerződések értelmében a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladaton keletkezett: e Ft visszafizetési kötelezettség.

11 A hiányok részletes felsorolása, és megoldási javaslatok szakfeladatonkénti bontásban 1. Házi segítségnyújtás 1.1. Hiány: e Ft 1.2. A hiány keletkezésének oka A évi házi gondozási normatíva visszafizetési kötelezettség, ami nem került a költségvetésben betervezésre. (Összege: e Ft.) Be nem tervezett kifizetés (jubileumi jutalom) 1.3. Megoldási javaslat: o Dolgozói létszámcsökkentés A házi gondozás szakfeladatán felmerülő hiányt 3 fő dolgozó munkaviszonyának nappal való megszüntetésével lehet mérsékelni. (egy 8 órás adminisztrátor, egy 8 órás házi gondozó, egy megváltozott munkaképességű, 4 órás foglalkoztatású fő). A hiányzó munkakörök pótlására két négyórás megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása szolgál, melyekre egy TÁMOP pályázat 6 hónapig teljes bértámogatást biztosít. Továbbá egy fő a jelzőrendszeres szakfeladatról átkerült a házi gondozás szakfeladata 4 órában. Összes megtakarítás összege: e Ft o Települési hozzájárulás: A fennmaradó hiányt (1.242 e Ft) a települések hozzájárulásával lehet megszüntetni. 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.1. Hiány: e Ft 2.2. A hiány keletkezésének oka A jelzőrendszeres szakfeladaton a költségvetésben a tervezés csak három hónapra készült, mert januárban a finanszírozási szerződés csak az első negyedév időtartamára került aláírásra. Azóta június 30-ig meghosszabbításra került, és folyamatban van az év végéig történő hosszabbítás. Az egész évre történő tervezés során felmerült kiadások nyomán e Ft hiány keletkezik. (A évben a tervezett 2,9 milliós hozzájáruláshoz képest, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 1,6 millió Ft-ot kellett a pénzmaradványból hozzáadni a működtetéséhez.) Az idei évben az átalakításnak és a térítési díjak bevezetésének köszönhetően kevesebb a hiány Megoldási javaslat: o A jelzőrendszeren 1 fő négy órás megváltozott munkaképességű dolgozó átkerül a gyermekjóléti szolgálat szakfeladatára egy korábban ott dolgozó helyett, aki munkaügyi bértámogatással a házi gondozói szakfeladaton kerül felvételre. További 1 fő határozatlan idejű kinevezésű dolgozó négy órában a házi gondozásra kerül Megtakarítás: e Ft. o Települési hozzájárulás: a fennmaradó hiány (133 e Ft) a települési befizetésekből kerül pótlásra. 3. Támogató szolgálat 3.1. Hiány: e Ft 3.2. A hiány keletkezésének oka o A költségvetésben az elmúlt évek gyakorlata alapján maradványérték került betervezésre, aminek a kötelezettséggel leterheltsége a zárszámadást követően vált bizonyossá. o o Felmerült egy kötelező továbbképzés költsége. A saját bevételek összegét szerettük volna növelni, az elmúlt évekhez képest, de sajnos ez nem célravezető, hiszen akkor arányosan az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások is jelentősen nőni fognak Megoldási javaslat Keszthely város hozzájárul a támogató szolgálat működtetéséhez: e Ft-tal. Támogató szolgálaton nincs lehetőség létszámleépítésre, mert a szolgálat üzemeltetésének feltétele, hogy 4 dolgozó (1 vezető, 1 sofőr, és 2 személyi segítő) működjön. A Társulás, mint fenntartó aláírt egy szerződést december 31-ig, vagyis eddig az időpontig kötelező működtetnie a szolgálatot. Mivel a támogató szolgálat szinte teljes egészében Keszthelyen működik, így a hiány kifizetése is a várost terheli. Mindhárom szakfeladaton képződik saját bevétel. Márciustól a jelzőrendszeren is térítéskötelessé vált. A házi segítségnyújtáson többszörösére (900 e-ről 3 milióra) fognak nőni a saját bevételek. Az ellátottak azonban tovább nem terhelhetők. A házi segítségnyújtáson megnőtt saját bevétel eleinte úgy tűnt, hogy az alap több, mint 14 milliós hozzájárulásukkal együtt elegendő lesz, sőt még tartalék is képződik. Sajnos nem, akkor még nem láttuk a valós pénzügyi helyzetet, azt hogy mivel zártuk a 2012-es évet. A különbség már ott megjelent.

12 4. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 4.1. Hiány: e Ft 4.2. A hiány keletkezésének oka A tavalyi évben Keszthely Város Önkormányzata működési támogatást (2.177 e Ft) adott át a Társulásnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átvételéhez. A zárszámadás adatai alapján látható, hogy az összeg nem került felhasználásra, valamint a június havi bérek (1.486 e Ft) összegét is át kell utalnia a városnak Megoldási javaslat A költségvetésbe betervezésre nem került visszafizetési kötelezettséget a Társulás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakfeladatán keletkező maradványértékek összege szerint az elkövetkező években, több részletben fogja teljesíteni. A évi költségvetésben a családsegítő és gyermekjólétre kapott normatíva elegendő a működéshez, és az is megállapítható, hogy a lezajlott személyi változások következében megtakarításra fog sor kerülni. Ennek várható összege a családsegítő szakfeladaton 180 e Ft, míg a gyermekjóléti szakfeladaton: e Ft. A Társulásnak szükséges egy szerződést kötni Keszthely Város Önkormányzatával, hogy a következő években a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladaton keletkezett megtakarításokat minden év december végén visszafizeti, amíg a e Ft tartozás kiegyenlítődik. Települési hozzájárulás a házi gondozásra és a jelzőrendszeres házi gondozásra A települési önkormányzatok a tavalyi év során egyhangúan támogatták, hogy közösen kívánják ellátni a szociális feladatokat, és az SzSzK fennmaradása mellett tették le voksukat, ezért a Társulásnak, mint felelős intézményfenntartónak biztosítania kell a működéshez szükséges hiányzó anyagi forrásokat. Az intézmény a költségvetés jelenlegi helyzete alapján egyértelműen igyekezett a létező legminimálisabb terhet róni a települési önkormányzatokra egy újabb befizetéssel, de a fent vázoltak ismeretében egyértelműen látható, hogy ez milyen áron sikerült. Az intézményre rendkívül nagy nyomás hárul, hogy a létszámleépítések következében a vállalt feladatok a megfelelő szakmaisággal és gördülékeny működéssel a továbbiakban is fenntarthatók legyenek. Ez azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a települési önkormányzatok a hozzájárulásokat megfelelő időben elutalják az SzSzK részére. Ez vonatkozik a már aláírt megállapodások szerinti hozzájárulás fizetésére is, ahol akadnak elmaradások. Az időbeni teljesítés létfontosságú az intézmény számára, mivel annak hiányában likviditási problémák jelentkeznek, és még a munkabérek fizetése sem megoldott. A Kistérségi Társulásnak, mint közösségnek az együttműködésben van a legnagyobb ereje. A településvezetőknek saját települési érdekeik mellett, a kistérség problémáinak megoldásait is szem előtt kell tartani. Tizenhat település része ennek a közösségnek, a társulásnak, nem lehet ezeket a kérdéseket elkülönülten kezelni. A szociális feladatok ellátása minden önkormányzatot érzékenyen érint, hiszen a lakosság elöregedésének aránya folyamatosan nő, és a számukra eddig biztosított szociális ellátást a továbbiakban is működtetni kell. A fenti megoldási javaslatok elfogadásával az intézmény összes megtakarításának összege közel 2,8 millió forint. A jelen problémák leküzdéséhez a kistérség településeinek együttesen e forintot kell befizetni a házi gondozás és a jelzőrendszeres házi gondozás működtetésére. Keszthelynek a támogató szolgálathoz pedig további e forinttal kell hozzájárulnia. A költségvetés módosítás a jelen helyzet figyelembe vételével a lehető legszűkebb, minimalizált kiadások betervezésével készül. Tartalék nincs, az előre nem látható rendkívüli kiadásokra továbbra sincs fedezet. Az e Ft települési befizetés megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti, amely tartalmazza a hozzájárulás összegének gondozónő, lakosságszám arányos és adóerő képesség szerinti bontását is, illetve ezek ötvözeteit. A legracionálisabb, ajánlott megoldás a gondozónői létszám és a lakosságszám figyelembe vétele lenne, ami szürke színnel került megjelölésre. Az arányos hozzájárulási forma egy részből adódna a tényleges lakosság számából, másrészről a gondozónői létszámból, mely az ellátotti létszám függvénye, tehát figyelme veszi az időskorú lakosság számát is. Házi gondozói plusz hozzájárulás befizetésére vonatkozó lehetséges variációk gondozónői adóerő nő + Gondozó- lakosságszánő + 3 együtt Gondozó- település létszám szerint lakosságszám szerint adóerő szerint

13 Balatongyörök Bókaháza Esztergályhorváti Gétye Gyenesdiás Karmacs Keszthely Szentgyörgyvár Vállus Várvölgy Vindornyafok Vindornyalak Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalaszántó Zalavár összesen: A fent részletezett adatok és információk a könyvelőkkel való egyeztetés nyomán készültek, a megoldási javaslatokra fókuszálva. Keszthely, június 17. Bali Júlia Intézményvezető Pintér Márta pénzügyi referens Gazdasági vezető véleményezése: Megerősítem, hogy az intézmény forráshiánya valós, a tájékoztatóban feltüntetett összegek nagyságrendre megfelelőek. Szűcsné Beke Magdolna Gazdasági vezető Ádovics István polgármester : Tegnap volt társulási tanács ülés, de ezt az anyagot már előző ülésen elfogadták. Szentgyörgyvár esetében a házigondozás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás többletköltségét kell fizetni Ft-ot. Illés Miklós képviselő : Olvasta, hogy a hiány fedezésére mi a megoldás. Jövőre nem lesz hiány? Ádovics István polgármester : Nem biztos, évek óta 6 millió forintot tologat a társulás maga előtt. Év elején megbeszélték, hogy a házigondozáshoz mennyivel kell hozzájárulni, félévre kiderült, hogy ez nem lesz elég. Jövő évtől a támogató szolgálatot és a jelzőrendszeres segítségnyújtást megszüntetik. Illés Miklós képviselő : Ha a jelzőrendszeres szolgáltatás megszűnik, mi lesz a készülékekkel?

14 Ádovics István polgármester : Elviszik, mivel a társulás tulajdona. Az Önkormányzat tovább is biztosíthatja a szolgáltatást, ha például szerződést köt erre egy céggel. Idén 6 igénylő van, tavaly még 9 volt. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 80/2013.(IX.12.) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ évi működtetése céljából az intézmény részére a házigondozói feladatokra 12713,- Ft összegű többlet támogatást biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a házigondozói ellátás hozzájárulás jelen határozatnak megfelelő összege a évi második félévi hozzájárulással együtt kerüljön megfizetésre a társulás részére. Határidő: szöveg szerint Felelős: Ádovics István polgármester 3./ Vegyes ügyek a./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet: Előterjesztés Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján szeptember 30. napjáig lehetőség van működőképesség megőrző támogatást igényelni az alábbiak szerint: 2. (1) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (a továbbiakban: működőképességet szolgáló támogatás) a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető. (2) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor: a) egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot, b) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján és c) egyéb vonatkozású egyedi szempontok. (3) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe a) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, b) különösen a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke. 3. A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet. 4. (1) A megyei támogatásra és a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt szeptember 30-áig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható. (2) A támogatási igény tartalmazza

15 a) a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét, b) a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatot, c) az ebr42 információs rendszerben lezárt ca) megyei önkormányzat esetében a 2-4. melléklet szerinti, cb) települési önkormányzat esetében az 1-6. melléklet szerinti adatlapokat, d) a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, a megyei támogatás esetén a tartozásokat, fizetési kötelezettségeket, a működőképességet szolgáló támogatás esetén a 2. (2) bekezdésében meghatározott körülményeket igazoló dokumentumokat. Szentgyörgyvár Önkormányzat vonatkozásában a 2. (2) bek. c./ pontja szerint van lehetőség a támogatást igényelni. Az igényelhető támogatás mértéke a támogatás igénylés során állapítható meg. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:../2013.(ix.12.) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 (2) bek. c./ pontja alapján. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: Ádovics István polgármester Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen. Szentgyörgyvár, szeptember 6. Ádovics István Polgármester Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 81/2013. (IX.12. ) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 (2) bek. c./ pontja alapján. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: Ádovics István polgármester b./ Tájékoztató Ádovics István polgármester : A könyvtári szolgáltatás a megyei könyvtáron keresztül bonyolódik, eszközbeszerzésre Ft, rendezvényre Ft keretet kapott az

16 Önkormányzat. Javasolja, hogy a rendezvény a Márton napi ünnepség legyen, a gyenesdiási dalárda november 8.-án tudna jönni és egy órás népművészeti műsort- tánc, dalcsokor- adna. A könyvtári eszközöket illetően a könyvtárost meg kell kérdezni, mire van még szükség. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával határozat hozatal nélkül egyetértett. Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19 óra 30 perckor berekesztette. k.m.f. Ádovics István Polgármester dr. Prótár Henrietta aljegyző

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3..

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3.. Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben