Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( 8391 Sármellék, Dózsa u. 324.) Jelen vannak: Ádovics István polgármester Hetesi Tamás képviselő Illés Miklós képviselő Veilinger Béla képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Igazoltan távol van: Dóber Gábor alpolgármester Ádovics István polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Ádovics István polgármester javaslatot tett a napirendre, a költségvetési rendelet módosítását javasolta napirendről levenni és egy későbbi ülésen tárgyalni.szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta: Napirend: 1./ Szentgyörgyvár Önkormányzat, Sármelléki ÁMK I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester 2./ Szociális Szolgáltató Központ finanszírozása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester 3./ Vegyes ügyek Napirend tárgyalása: 1./ Szentgyörgyvár Önkormányzat, Sármelléki ÁMK I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés)

2 Előterjesztő: Ádovics István polgármester Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. Hetesi Tamás képviselő : Időarányos a teljesítés? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: A teljesítés oszlopban ig teljesített bevétel és kiadás van. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 79/2013.(IX.12.) sz. határozat a.) Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete Sármellék Községi ÁMK évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: ,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével, ,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével jóváhagyja. b.)szentgyörgyvár Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: ,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével, ,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Ádovics István polgármester Melléklet a 79/2013. sz. határozat a.) pontjához: I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Összes feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0

3 c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás

4 VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek 563 VIII. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 Függő átfutó kiadások G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) Melléklet a 79 /2013. sz. határozat b.) pontjához: I. félévi beszámoló Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

5 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0

6 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) Függő, átfutó kiadások -418 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) I. félévi beszámoló Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

7 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) Függő, átfutó kiadások -418 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) / Szociális Szolgáltató Központ finanszírozása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ádovics István polgármester Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:

8 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Iktsz.: 420/2013 Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ támogató szolgálat szakfeladatának évi pénzügyi helyzetéről Az ügy teljes ismeretéhez előzményként, tudni kell azt, hogy Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2007-ben döntést hozott, mely szerint a társult településeken támogató szolgáltatást szándékozik működtetni a fogyatékos emberek megsegítése céljából. Ennek pénzügyi hátterét pályázati forrásból kívánta finanszírozni. A döntés meghozatalakor előzetes információk alapján szakmai szempontból teljesen érthető - módon szerepet játszott Keszthely Város és társult településeinek azon törekvése, hogy a lakosság körében minél teljesebb körű, minőségi szolgáltatást tudjon biztosítani. Az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 2012 januárjában három évre kötött TSZ-246/ számú finanszírozási szerződés alapján a évre vonatkozó támogatási összeg Ft, amely a tavalyi évhez képest Ft-tal csökkent. A január 29-én elfogadott költségvetés adatai és a hozzá kapcsolódó kiegészítés Támogató szolgálat évre tervezett költségvetése Bevétel NRSZH finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Saját bevétel Összesen Kiadás Személyi jellegű kiadások Dologi kiadások Összesen A támogató szolgálat ide évre szóló költségvetése a tavalyi év alapján készült. A költségvetés elfogadáskor a évi zárszámadási adatok még nem álltak rendelkezésre, ami egyértelművé tette, hogy a zárszámadás végadatainak ismertében a költségvetés módosításra kerül. A június 18-án elfogadott költségvetés-módosítás és hozzá kapcsolódó kiegészítés Támogató szolgálat évre június 18-án módosított költségvetése Bevétel NRSZH finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Saját bevétel Összesen Kiadás Személyi jellegű kiadások Dologi kiadások Összesen

9 A június 18-án elfogadott költségvetés módosításban a saját bevétel Ft-tal csökkentésre került, mert az adatok alapján egyértelműen látszott, hogy a saját bevételek összege nem fog realizálódni I. félévben összesen Ft (személyszállításból és személyi segítésből származó) saját bevétel került befizetésre, ami a módosított költségvetés ( ,- Ft) 33 %-a. A bevétel csökkentésével egyidejűleg módosítani kellett a kiadásokat ( Ft-ról Ft-ra) is csökkenteni kellett a pénzügyi egyensúly miatt. Ez a (második) módosítás is csak átmeneti volt, pénzügyi-könyvelési technikai okok indokolták. A dologi kiadások természetesen ténylegesen nem csökkennek, hiszen már eleve minimumra lettek tervezve. A saját bevétel előre láthatólag ,- Ft összeggel teljesül, tavaly a 2012-es éves beszámoló alapján volt. Költségvetési hiány okai A jelenleg kialakult költségvetési hiány legfőbb oka a lecsökkent bevétel, évek óta folyamatosan növekvő kiadások (minimálbér, üzemanyagköltség). A költségvetés tervezésekor is felmerült, hogy a saját bevételek túltervezettek, de erre azért volt szükség, mert maradványértékkel még nem számolhattunk és a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főszámainak egyensúlyban kellett lennie. Később a zárszámadás során egyértelművé vált, hogy felhasználható szabad pénzmaradvánnyal nem lehet számolni, sőt még fedezetet kell keresni további kiadásokra. Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben soron kívül felmerült egy dolgozó kötelező továbbképzése. A képzés nem indult az SzSzK által megjelölt, kiválasztott helyen és időpontban, és a jogszabály alapján az intézmény nem utasíthatta el a részvételt, ami további Ft kiadással jár. Összehasonlítás a év költségvetésével Ha a költségvetés a tavalyi évvel kerül összevetésre, akkor az tapasztalható, hogy a tavalyi évben Ft-tal magasabb volt az NRSZH támogatás összege, valamint Ft-tal alacsonyabb volt a minimálbér és járulék együttes éves összege, és az év nagyobbik felében egy fővel (támogató szolgálatvezető) kevesebb bérköltséget kellett kifizetni. Dr. Weller-Jakus Erika munkaviszonya a GYES-ről történő visszatérése után közös megegyezéssel megszűnt (kártérítés kifizetésre került), és a vezetői munkakör október 12-én került új dolgozóval betöltésre. A tavalyi évben jelentős mértékű bérmegtakarítás történhetett azáltal, hogy a támogató szolgálatvezető pozíció hosszú ideig nem lett betöltve, helyettesítéssel került megoldásra. A fenntartó a költséghatékony működés (ne jelentkezzen a pénzügyi hiány) érdekében helyettesítéssel oldotta meg státusz betöltését, viszont hosszú távon ez állapot nem volt tartható bár költséghatékonyabb volt -, de nem felelt meg a jogszabályoknak. Megoldási javaslatok A saját bevételeket (szállítás növeléssel) jelenleg nem célszerű jelentős mértékben emelni, mert azzal arányosan a költségek (üzemanyag) is jelentősen megnövekednének, tehát a hiányt megszüntetni nem tudják. A béreket, járulékokat nem lehet csökkenteni, mert a jogszabályi előírásoknak való megfelelés feltétele a támogató szolgálatra vonatkozó 4 fős állományi létszám biztosítása. A dologi kiadások adottak, az eredeti költségvetésben szereplő 2 millió forintos nagyságrendben. A módosítás csökkentett dologi költsége tehát nem valós, kizárólag a bevételek és kiadások egyensúlya miatt volt erre szükség. A támogató szolgálat működési területe a Társulás 16 települése. A szolgáltatást legnagyobb részben keszthelyiek veszik igénybe. A szociálisan rászorultak 93 %-a, a nem rászorultak 75 %-a keszthelyi lakos, vagy keszthelyi intézmény a szállítás végpontja. (A szolgáltatásnál a rászorult vidéki lakosok száma jelenleg 2 fő, nem rászorultak közül 7 fő.) A fenti százalékos adatok az igénybevételtől függően folyamatosan változnak, de egyértelműen jellemző az arány, amely szerint Keszthely város a fő ellátási terület. Ebből eredően a költségvetésben keletkező hiányzó összeg Keszthely várost terheli. Az SzSzK forráshiányával kapcsolatos tájékoztató alapján (a bevételi oldal 1 millió forinttal alacsonyabb összegben fognak realizálódni, illetve az eredeti költségvetésben tervezett kiadások alapján) az előreláthatóan forintos hiány a támogató szolgálat szakfeladaton. Az igénybevételek egyértelműsítik, hogy a támogató szolgáltatásra szükség van a helyi lakosok körében. Kiemelendő az a tény, hogy jelen támogató szolgálat az egyedüli a térségben, mely akadálymentesített gépjárművel rendelkezik, tehát kerekesszékes személy szállítását is végezni tudja. Keszthely, Bali Júlia Intézményvezető mb.

10 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ évi működésével kapcsolatos hiányról A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ működéséhez a jelenlegi ismeretek birtokában nem elegendő a költségvetésben tervezett forrás, és a megoldási javaslatok elfogadása mellett a hiányzó összeget a fenntartónak, vagyis a Társulásnak kell biztosítania. A jelenlegi hiány összege e Ft forint, amiből e Ft a házi gondozás, a jelzőrendszeres házi gondozás és a támogató szolgálaton merült fel az idei évben, további e Ft pedig a családsegítő és gyermekjólét szakfeladatán még 2012-ben. Az alábbiakban felvázolásra kerülnek a hiányok kialakulásának okai, a szakfeladati bontásban való részletezés, és azok előteremtésére tett javaslatok. A forráshiány kialakulásának okai A költségvetési hiány kialakulásának egyik oka, hogy a korábbi években kevésbé állt a figyelem középpontjában az a tény, hogy a szociális intézmény kiadásai meghaladják az állami normatíva és a saját bevételeinek az összegét, vagyis jelentős veszteséggel működik. Már 2011-ben nem volt elegendő a normatíva összege a működéshez. A 2012-es zárszámadásból pedig kitűnik, hogy a Társulásnak több, mint 6 millió forint pénzmaradványt kellett hozzátennie az SzSzK működéséhez. Mindezt a Társulás a saját bevételeiből és a futó pályázatok bevételeiből fedezte. Ennek a következménye, hogy az SzSzK a Társulás megtakarításait teljes mértékben felélte. Mindez pedig azért történt, hogy a kistérségi településeknek ne kelljen hozzájárulást befizetni. Ez viszont a jelenlegi anyagi bizonytalanság állapotához vezetett, hogy tartalék híján minden váratlanul felmerülő kiadás újabb önkormányzati befizetést igényel. Az a tény, hogy az önkormányzatoknak 2013-ig nem kellett anyagilag hozzájárni a házi gondozás kötelező feladatának ellátásához, kissé valótlan képet festett az ellátás működtetésének költségeiről és a finanszírozásról. A megyében működő más szociális intézmények fenntartói már évek óta mindenütt jelentős összegekkel hozzájárulnak a működtetéshez. A korábbi években az intézmény minden létező területen igyekezett spórolni, ami azzal a kedvezőtlen következménnyel járt, hogy a tervezett fejlesztések elmaradtak (pl. nyilvántartó program, számlázó program beszerzése), amivel a hatékonyságot lehetett volna fokozni, de még az alapvető eszközök, infrastruktúra (kerékpárvásárlás a gondozónők részére) fejlesztés sem valósult meg. Az intézmény a létező legkedvezőbb bérkonstrukciós lehetőségeket (TÁMOP-os bértámogatás, járulékkedvezmény, közfoglalkoztatás) használta ki minden alkalommal, amikor új dolgozó felvételéről született döntés. A megtakarítások számottevő összegeket tettek ki, azonban a forráshiányokat megszüntetni nem, csak mérsékelni tudták. A 2012-es évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladaton a finanszírozás jelentősen csökkent. A házi segítségnyújtás normatívája pedig évek óta nem emelkedik, s ezzel nem követi az intézményi költségek emelkedését (nőttek a minimálbérek és járulékaik, dologi, fenntartási költségek). A 2013-as évben még drasztikusabb, 20%-os normatíva csökkenés jelentkezett. Az idei év azzal is nehezítette az SzSzK költségvetését, hogy megszűnt a Társulási munkaszervezet. Mivel a Társulás az előző évben minden tartalékát felélte, ezért 2013-ban már nem lehetett pénzmaradványra tervezni. A zárszámadásban feltüntetett pénzmaradvány - az 5. számú melléklet táblázatából egyértelműen kitűnik - mind kötelezettséggel terhelt, sőt e Ft összegű kötelezettségre a következő évben kell forrást biztosítani. Felmerült jelentős mértékű be nem tervezett kiadás is, a évi normatíva visszafizetés (kamattal együtt: e Ft), valamint a Keszthely Város Önkormányzatával 2012-ben kötött szerződések értelmében a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladaton keletkezett: e Ft visszafizetési kötelezettség.

11 A hiányok részletes felsorolása, és megoldási javaslatok szakfeladatonkénti bontásban 1. Házi segítségnyújtás 1.1. Hiány: e Ft 1.2. A hiány keletkezésének oka A évi házi gondozási normatíva visszafizetési kötelezettség, ami nem került a költségvetésben betervezésre. (Összege: e Ft.) Be nem tervezett kifizetés (jubileumi jutalom) 1.3. Megoldási javaslat: o Dolgozói létszámcsökkentés A házi gondozás szakfeladatán felmerülő hiányt 3 fő dolgozó munkaviszonyának nappal való megszüntetésével lehet mérsékelni. (egy 8 órás adminisztrátor, egy 8 órás házi gondozó, egy megváltozott munkaképességű, 4 órás foglalkoztatású fő). A hiányzó munkakörök pótlására két négyórás megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása szolgál, melyekre egy TÁMOP pályázat 6 hónapig teljes bértámogatást biztosít. Továbbá egy fő a jelzőrendszeres szakfeladatról átkerült a házi gondozás szakfeladata 4 órában. Összes megtakarítás összege: e Ft o Települési hozzájárulás: A fennmaradó hiányt (1.242 e Ft) a települések hozzájárulásával lehet megszüntetni. 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.1. Hiány: e Ft 2.2. A hiány keletkezésének oka A jelzőrendszeres szakfeladaton a költségvetésben a tervezés csak három hónapra készült, mert januárban a finanszírozási szerződés csak az első negyedév időtartamára került aláírásra. Azóta június 30-ig meghosszabbításra került, és folyamatban van az év végéig történő hosszabbítás. Az egész évre történő tervezés során felmerült kiadások nyomán e Ft hiány keletkezik. (A évben a tervezett 2,9 milliós hozzájáruláshoz képest, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 1,6 millió Ft-ot kellett a pénzmaradványból hozzáadni a működtetéséhez.) Az idei évben az átalakításnak és a térítési díjak bevezetésének köszönhetően kevesebb a hiány Megoldási javaslat: o A jelzőrendszeren 1 fő négy órás megváltozott munkaképességű dolgozó átkerül a gyermekjóléti szolgálat szakfeladatára egy korábban ott dolgozó helyett, aki munkaügyi bértámogatással a házi gondozói szakfeladaton kerül felvételre. További 1 fő határozatlan idejű kinevezésű dolgozó négy órában a házi gondozásra kerül Megtakarítás: e Ft. o Települési hozzájárulás: a fennmaradó hiány (133 e Ft) a települési befizetésekből kerül pótlásra. 3. Támogató szolgálat 3.1. Hiány: e Ft 3.2. A hiány keletkezésének oka o A költségvetésben az elmúlt évek gyakorlata alapján maradványérték került betervezésre, aminek a kötelezettséggel leterheltsége a zárszámadást követően vált bizonyossá. o o Felmerült egy kötelező továbbképzés költsége. A saját bevételek összegét szerettük volna növelni, az elmúlt évekhez képest, de sajnos ez nem célravezető, hiszen akkor arányosan az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások is jelentősen nőni fognak Megoldási javaslat Keszthely város hozzájárul a támogató szolgálat működtetéséhez: e Ft-tal. Támogató szolgálaton nincs lehetőség létszámleépítésre, mert a szolgálat üzemeltetésének feltétele, hogy 4 dolgozó (1 vezető, 1 sofőr, és 2 személyi segítő) működjön. A Társulás, mint fenntartó aláírt egy szerződést december 31-ig, vagyis eddig az időpontig kötelező működtetnie a szolgálatot. Mivel a támogató szolgálat szinte teljes egészében Keszthelyen működik, így a hiány kifizetése is a várost terheli. Mindhárom szakfeladaton képződik saját bevétel. Márciustól a jelzőrendszeren is térítéskötelessé vált. A házi segítségnyújtáson többszörösére (900 e-ről 3 milióra) fognak nőni a saját bevételek. Az ellátottak azonban tovább nem terhelhetők. A házi segítségnyújtáson megnőtt saját bevétel eleinte úgy tűnt, hogy az alap több, mint 14 milliós hozzájárulásukkal együtt elegendő lesz, sőt még tartalék is képződik. Sajnos nem, akkor még nem láttuk a valós pénzügyi helyzetet, azt hogy mivel zártuk a 2012-es évet. A különbség már ott megjelent.

12 4. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 4.1. Hiány: e Ft 4.2. A hiány keletkezésének oka A tavalyi évben Keszthely Város Önkormányzata működési támogatást (2.177 e Ft) adott át a Társulásnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átvételéhez. A zárszámadás adatai alapján látható, hogy az összeg nem került felhasználásra, valamint a június havi bérek (1.486 e Ft) összegét is át kell utalnia a városnak Megoldási javaslat A költségvetésbe betervezésre nem került visszafizetési kötelezettséget a Társulás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakfeladatán keletkező maradványértékek összege szerint az elkövetkező években, több részletben fogja teljesíteni. A évi költségvetésben a családsegítő és gyermekjólétre kapott normatíva elegendő a működéshez, és az is megállapítható, hogy a lezajlott személyi változások következében megtakarításra fog sor kerülni. Ennek várható összege a családsegítő szakfeladaton 180 e Ft, míg a gyermekjóléti szakfeladaton: e Ft. A Társulásnak szükséges egy szerződést kötni Keszthely Város Önkormányzatával, hogy a következő években a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladaton keletkezett megtakarításokat minden év december végén visszafizeti, amíg a e Ft tartozás kiegyenlítődik. Települési hozzájárulás a házi gondozásra és a jelzőrendszeres házi gondozásra A települési önkormányzatok a tavalyi év során egyhangúan támogatták, hogy közösen kívánják ellátni a szociális feladatokat, és az SzSzK fennmaradása mellett tették le voksukat, ezért a Társulásnak, mint felelős intézményfenntartónak biztosítania kell a működéshez szükséges hiányzó anyagi forrásokat. Az intézmény a költségvetés jelenlegi helyzete alapján egyértelműen igyekezett a létező legminimálisabb terhet róni a települési önkormányzatokra egy újabb befizetéssel, de a fent vázoltak ismeretében egyértelműen látható, hogy ez milyen áron sikerült. Az intézményre rendkívül nagy nyomás hárul, hogy a létszámleépítések következében a vállalt feladatok a megfelelő szakmaisággal és gördülékeny működéssel a továbbiakban is fenntarthatók legyenek. Ez azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a települési önkormányzatok a hozzájárulásokat megfelelő időben elutalják az SzSzK részére. Ez vonatkozik a már aláírt megállapodások szerinti hozzájárulás fizetésére is, ahol akadnak elmaradások. Az időbeni teljesítés létfontosságú az intézmény számára, mivel annak hiányában likviditási problémák jelentkeznek, és még a munkabérek fizetése sem megoldott. A Kistérségi Társulásnak, mint közösségnek az együttműködésben van a legnagyobb ereje. A településvezetőknek saját települési érdekeik mellett, a kistérség problémáinak megoldásait is szem előtt kell tartani. Tizenhat település része ennek a közösségnek, a társulásnak, nem lehet ezeket a kérdéseket elkülönülten kezelni. A szociális feladatok ellátása minden önkormányzatot érzékenyen érint, hiszen a lakosság elöregedésének aránya folyamatosan nő, és a számukra eddig biztosított szociális ellátást a továbbiakban is működtetni kell. A fenti megoldási javaslatok elfogadásával az intézmény összes megtakarításának összege közel 2,8 millió forint. A jelen problémák leküzdéséhez a kistérség településeinek együttesen e forintot kell befizetni a házi gondozás és a jelzőrendszeres házi gondozás működtetésére. Keszthelynek a támogató szolgálathoz pedig további e forinttal kell hozzájárulnia. A költségvetés módosítás a jelen helyzet figyelembe vételével a lehető legszűkebb, minimalizált kiadások betervezésével készül. Tartalék nincs, az előre nem látható rendkívüli kiadásokra továbbra sincs fedezet. Az e Ft települési befizetés megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti, amely tartalmazza a hozzájárulás összegének gondozónő, lakosságszám arányos és adóerő képesség szerinti bontását is, illetve ezek ötvözeteit. A legracionálisabb, ajánlott megoldás a gondozónői létszám és a lakosságszám figyelembe vétele lenne, ami szürke színnel került megjelölésre. Az arányos hozzájárulási forma egy részből adódna a tényleges lakosság számából, másrészről a gondozónői létszámból, mely az ellátotti létszám függvénye, tehát figyelme veszi az időskorú lakosság számát is. Házi gondozói plusz hozzájárulás befizetésére vonatkozó lehetséges variációk gondozónői adóerő nő + Gondozó- lakosságszánő + 3 együtt Gondozó- település létszám szerint lakosságszám szerint adóerő szerint

13 Balatongyörök Bókaháza Esztergályhorváti Gétye Gyenesdiás Karmacs Keszthely Szentgyörgyvár Vállus Várvölgy Vindornyafok Vindornyalak Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalaszántó Zalavár összesen: A fent részletezett adatok és információk a könyvelőkkel való egyeztetés nyomán készültek, a megoldási javaslatokra fókuszálva. Keszthely, június 17. Bali Júlia Intézményvezető Pintér Márta pénzügyi referens Gazdasági vezető véleményezése: Megerősítem, hogy az intézmény forráshiánya valós, a tájékoztatóban feltüntetett összegek nagyságrendre megfelelőek. Szűcsné Beke Magdolna Gazdasági vezető Ádovics István polgármester : Tegnap volt társulási tanács ülés, de ezt az anyagot már előző ülésen elfogadták. Szentgyörgyvár esetében a házigondozás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás többletköltségét kell fizetni Ft-ot. Illés Miklós képviselő : Olvasta, hogy a hiány fedezésére mi a megoldás. Jövőre nem lesz hiány? Ádovics István polgármester : Nem biztos, évek óta 6 millió forintot tologat a társulás maga előtt. Év elején megbeszélték, hogy a házigondozáshoz mennyivel kell hozzájárulni, félévre kiderült, hogy ez nem lesz elég. Jövő évtől a támogató szolgálatot és a jelzőrendszeres segítségnyújtást megszüntetik. Illés Miklós képviselő : Ha a jelzőrendszeres szolgáltatás megszűnik, mi lesz a készülékekkel?

14 Ádovics István polgármester : Elviszik, mivel a társulás tulajdona. Az Önkormányzat tovább is biztosíthatja a szolgáltatást, ha például szerződést köt erre egy céggel. Idén 6 igénylő van, tavaly még 9 volt. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 80/2013.(IX.12.) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ évi működtetése céljából az intézmény részére a házigondozói feladatokra 12713,- Ft összegű többlet támogatást biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a házigondozói ellátás hozzájárulás jelen határozatnak megfelelő összege a évi második félévi hozzájárulással együtt kerüljön megfizetésre a társulás részére. Határidő: szöveg szerint Felelős: Ádovics István polgármester 3./ Vegyes ügyek a./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása Ádovics István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet: Előterjesztés Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján szeptember 30. napjáig lehetőség van működőképesség megőrző támogatást igényelni az alábbiak szerint: 2. (1) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (a továbbiakban: működőképességet szolgáló támogatás) a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető. (2) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor: a) egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot, b) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján és c) egyéb vonatkozású egyedi szempontok. (3) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe a) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, b) különösen a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke. 3. A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet. 4. (1) A megyei támogatásra és a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt szeptember 30-áig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható. (2) A támogatási igény tartalmazza

15 a) a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét, b) a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatot, c) az ebr42 információs rendszerben lezárt ca) megyei önkormányzat esetében a 2-4. melléklet szerinti, cb) települési önkormányzat esetében az 1-6. melléklet szerinti adatlapokat, d) a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, a megyei támogatás esetén a tartozásokat, fizetési kötelezettségeket, a működőképességet szolgáló támogatás esetén a 2. (2) bekezdésében meghatározott körülményeket igazoló dokumentumokat. Szentgyörgyvár Önkormányzat vonatkozásában a 2. (2) bek. c./ pontja szerint van lehetőség a támogatást igényelni. Az igényelhető támogatás mértéke a támogatás igénylés során állapítható meg. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:../2013.(ix.12.) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 (2) bek. c./ pontja alapján. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: Ádovics István polgármester Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen. Szentgyörgyvár, szeptember 6. Ádovics István Polgármester Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 81/2013. (IX.12. ) sz. határozat Szentgyörgyvár község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 (2) bek. c./ pontja alapján. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: Ádovics István polgármester b./ Tájékoztató Ádovics István polgármester : A könyvtári szolgáltatás a megyei könyvtáron keresztül bonyolódik, eszközbeszerzésre Ft, rendezvényre Ft keretet kapott az

16 Önkormányzat. Javasolja, hogy a rendezvény a Márton napi ünnepség legyen, a gyenesdiási dalárda november 8.-án tudna jönni és egy órás népművészeti műsort- tánc, dalcsokor- adna. A könyvtári eszközöket illetően a könyvtárost meg kell kérdezni, mire van még szükség. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával határozat hozatal nélkül egyetértett. Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19 óra 30 perckor berekesztette. k.m.f. Ádovics István Polgármester dr. Prótár Henrietta aljegyző

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 3-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2006. július 18-án

JEGYZ KÖNYV 2006. július 18-án Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. július 18-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.)

Részletesebben

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás CÍM ALCÍM 1. melléklet a./... (.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS I II III IV 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény 2 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény 3 Dér István Általános Iskolai Tagintézmény 4 Bölcsődei

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben