Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK)"

Átírás

1 EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MOB) TIZEDIK ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Marriott Courtyard Blaha Lujza bálterem IDŐPONT: június 11. RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelen lévő tagok: Szalóki Flórián György Tibor Bécsi József Román Brigitta Kovács-Nagy Rita Dr. Nagy Gábor, Közlekedési Operatív Program Irányító Hatóság (KÖZOP IH), KÖZOP MoB társelnök Országos Érdekegyeztető Tanács Munkáltatói Oldal, STRATOSZ Nemzetgazdasági Minisztérium, Közszolgáltatási, Közüzemi Költségvetési Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium, EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztési Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. Nyul Zoltán KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. Dorner Lajos Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Zeman László Lakatos István Fleischer Tamás Keszthelyi Tibor Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum (ÉA RTKF) A Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Székely Imre Nyugat-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum (NYD RTKF)

2 Vajda László Országos Roma Önkormányzat Kuszák Miklós Rausch Sándor Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum; Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (a ei KÖZOP MB ülésen megbízó levéllel, szavazati joggal képviseli a MÖOSZ-t is) Dél-Alföldi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Fakász Tamás Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Tanácskozási joggal jelenlévő tagok: Wagner Anna Európai Bizottság DG REGIO (EB) Bagosi Borbála Baloghné Tóth Erika Szalma Tamás Belügyminisztérium, Támogatás-koordinációs Főosztály EUTAF Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási belső kontrollok főosztály Hegedűs-Krista Márta Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Programengedélyező Iroda(NGM NAO)(Igazoló Hatóság) Szabó Teréz Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály (VM, KFF) Titkár: Csorba Viktória Közlekedés Operatív Program Irányító Hatóság, MoB titkár Egyéb jelen lévők: Kelemen Blanka NFÜ, KÖZOP IH Ember László NFÜ, (KMF) Módszertani Osztály 2

3 Kamarás Csilla Horváth Beatrix Kocsis Eszter Baán Tímea Papp Bernadett Békefi Edina Kiss Gergely Gyertyán Katalin Tasi Marianna Lengyel Kata Mezősi József Terjék Mihály Kukely György NFÜ, KÖZOP IH NFÜ, KOR IH ÉD NFÜ, KÖZOP IH NFÜ, KÖZOP IH NFÜ, KÖZOP IH NFÜ, KÖZOP IH NFÜ, KÖZOP IH NFÜ, KÖZOP IH NFÜ, KÖZOP IH ORFK ORFK ORFK Terra Stúdió Kft. A KÖZOP Monitoring Bizottság 10. ülését Dr. Völner Pál KÖZOP MB elnök akadályoztatása miatt a KÖZOP MB ügyrendjének IV.9. pontja értelmében Szalóki Flórián KÖZOP IH vezető, KÖZOP MB társelnök vezette le. Szalóki Flórián megnyitotta a KÖZOP Monitoring Bizottság (KÖZOP MoB) ülését. 1. napirendi pont: Napirend elfogadása 3

4 Szalóki Flórián ismertetette az ülés napirendjét: 1. napirendi pont: Napirend elfogadása 2. napirendi pont: Ügyrend módosítás elfogadása 3. napirendi pont: KÖZOP éves végrehajtási jelentés elfogadása 4. napirendi pont: KÖZOP akcióterv módosítás elfogadása 5. napirendi pont: KÖZOP kiemelt projektek felhívás módosításának elfogadása 6. napirendi pont: KÖZOP aktualitások 7. napirendi pont: Közlekedésfejlesztés értékelés bemutatása A Monitoring Bizottság tagok egyhangúan elfogadták a napirendet. A Monitoring Bizottság a jelenléti ív alapján határozatképes. 2. napirendi pont: Ügyrend módosítás elfogadása Az ügyrendben átvezetésre kerültek az alábbiak: Szervezeti változások: o A Monitoring Bizottság munkájában az érintett miniszter tanácskozási joggal vehet részt, mely rendelkezés érinti a Vidékfejlesztési Minisztérium és Belügyminisztérium korábban szavazó tagként delegált tagjait, akik a 25/2012. (II. 29.) Kormány rendelet hatályba helyezésétől kezdődően a KÖZOP Monitoring Bizottságban tanácskozási jogosultsággal rendelkeznek. o a Regionális Fejlesztési Tanácsok helyett létrejöttek a Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumok, valamint o az Országos Érdekegyeztető Tanács helyett létrejött a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács. Jogszabály módosítások: a Monitoring Bizottság létrehozására és működésére a korábbi a Tanács július 11-i 1083/2006/EK rendeletével és a 255/2006 (XII.8.) Korm. rendelet mellett vonatkoznak a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 25/2012 (II. 29.) Kormány rendelettel módosított rendelkezései. E szerint a módosítások az ügyrendben a következők: o Ügyrend 5. pontja és a melléklet kiegészül a fentebb említett szervezeti változások átvezetésével o Ügyrend 5. pontja kiegészül: MB-be delegálhat tagot a a) a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter b) a konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter; c) a feladatkörében érintett miniszter; 4

5 Fleischer Tamás érdeklődött, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület miért nem szerepel a KÖZOP Monitoring Bizottság tagjai között, illetve hogyan kerültek kiválasztásra a szakmai szervezetek. A kérdést már korábban is felvetette, azonban erre csak általános választ kapott. Szalóki Flórián elmondta, hogy jogszabály alapján jár el az intézmény Kovács-Nagy Rita megerősítette, hogy a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendeletben felsoroltak alapján kerülnek meghatározásra a MoB tagjai. A rendelet nevesíti a kormányzati és nem kormányzati oldalt. Ezen belül a konkrét szervezetek kiválasztására nincs rendelkezés. Szalóki Flórián nyitott volt arra, hogy a KTE a KÖZOP MB tagjai között szerepeljen. Továbbá kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a KÖZOP működésére két jogszabály érvényes: a 255/2006 (XII.8.) Korm. rendelet és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 25/2012 (II. 29.) Kormány rendelettel módosított rendelkezései. Ennek oka, hogy az ÚSZT kiírásainak megjelenésekor, a KÖZOP kiírások nem kerültek újra kiírásra, itt folytonosság tapasztalható. Szavazás: A Monitoring Bizottság tagok egyhangúan elfogadták a KÖZOP ügyrend módosítást. 1/2012. (VI. 11.) KÖZOP MoB határozat: A KÖZOP Monitoring Bizottság a 25/2012. (II. 29.) Kormány rendelet, valamint a szervezeti változások átvezetésének a KÖZOP ügyrendbe történő átvezetését egyhangúan elfogadta. 3. napirendi pont: KÖZOP éves végrehajtási jelentés elfogadása Szalóki Flórián bevezette a napirendi pontot. A tagoknak kiküldött legutóbbi anyagokat követően egy pénzügyi pontosítást tett az IH az éves jelentésben: a 3. fejezetben a 3. prioritás egyik táblázatában EUR-HUF átváltási hiba miatt nem voltak megfelelőek az összegek. Ezek azonban javításra kerültek, ezzel együtt kéri az IH az éves jelentés elfogadását. Csorba Viktória ismertette az éves jelentés észrevételezési folyamatát. A éves végrehajtási jelentés a meghívóval kiküldésre került a MoB tagok részére, melyet a tagok június 6-ig észrevételezhettek. Észrevételek érkeztek az alábbi tagoktól. - Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója részéről Fleischer Tamás - Nemzetgazdasági Minisztérium, EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya részéről Román Brigittától, valamint - Az Igazoló Hatóság részéről Filep Nándortól. Az észrevételek nagy részével az IH egyetértett, ezek átvezetésre kerültek. Egy összefoglaló táblázat visszamutatásra került a tagok részére, az ülés előtt (június 8-án) kiküldte a tagoknak. 5

6 Szalóki Flórián elmondta, hogy érdemes figyelembe venni, hogy adott év december 31-ig kell a jelentést elkészíteni, ezért az adatok, egyéb információk ilyen dátummal szerepelnek az anyagban. Wagner Anna kifogásolta, hogy a vezetői összefoglaló szerint már lezajlott az OP módosítás, azonban az EU Bizottság még nem hagyta jóvá hivatalosan a módosítási kérelmet. Ezt kéri tisztázni az éves jelentésben. Továbbá az 5. prioritásban a kerékpárutakra vonatkozóan kéri az IH-t további megbeszélésre. További kérdései a nagyprojektek előrehaladására vonatkoznak leginkább. pl. a GSM-R, vagy MÁV gördülő projektre vonatkozó információ nem volt egyértelmű számára. E-útdíjnál az 1-3 prioritásnál jövedelemtermelő projektként kerül feltüntetésre, azonban az EU Bizottság ezzel nem ért egyet, kéri ennek figyelembevételét az éves jelentésben. Ezen kívül az OP módosítással kapcsolatban vetette fel Wagner Anna, hogy az 5. prioritás kerékpárút esetében szükséges a ROP-KÖZOP fejlesztések egyértelmű lehatárolása. Kohéziós Alapból finanszírozható TEN-T útvonal és a tiszta városi közlekedés. Az 5. prioritásnál az EUROVELO esetében azonban két várost összekötő kerékpárútról van szó, vagy a Balaton körül van, melyet a KA nem tud finanszírozni. A kerékpárút előkészítésnél nem látható, hogy milyen változás történt a jelenlegi OP szövegben. Szalóki Flórián ismertette a felszólalás hátterét, mely szerint novemberben a KÖZOPból 163 Mrd Ft került volna átcsoportosításra a KEOP részére. Az OP módosításnak szintén része volt egy KÖZOP-on belüli átcsoportosítás, ami alapján a vízi útfejlesztésre szánt összeg átcsoportosításra került volna a 2-ből az 5. prioritásra kerékpárút fejlesztésre kb. 20 Mrd Ft értékben, KA finanszírozással. A Duna vízszint szabályozásának eszközeit olyan módon engedélyezették, mely sem az SKV, sem a Natura 2000 szabályaihoz nem illeszkedik. Az átcsoportosítást azonban a DG MOVE kifogásolta, mivel számukra fontos a hajózhatóság fejlesztése. Az OP-n belüli átcsoportosítás így meghiúsult. A jogosultságot az IH megpróbálja fenntartani, ami az EUROVELO és városi közlekedés gerinchálózataira vonatkozik. Ennek oka, hogy Pest megyében a KKK kerékpár fejlesztési osztályt alakít ki, részben támogatással. Ezen kívül kialakulóban van szintén a KKK-ban a KENYI (Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer) informatikai eszköz, mely lehetővé tenné a kerékpárfejlesztéseket országos szinten hálózatfejlesztési szempontokat láthatóvá téve. Ez a fejlesztés a kerékpárút stratégiát támogatná. A kivitelezés 2015-ig már nem lehetséges, azonban ezt meg kell terveztetni annak érdekében, hogy 2013-ban meg tudjanak jelenni a közbeszerzések, amik átmennek majd a as időszakra. ezek a kerékpár fejlesztések valós igényeken alapulnak. Véleménye szerint a Balaton körüli és Pest megyei kerékpárút már nem turisztikai kérdés. A jogosultságot keresi az IH, hogy a meglévő OP-ban szerepelhessen. A Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezéshez (2/B pont, környezetvédelmi célkitűzéshez) való illeszkedés valóban magyarázatra szorul még. Véleménye szerint azonban védhető, mert egyértelmű ezeknek a fejlesztéseknek a környezetvédelmi haszna. A kerékpár esetében a lehatárolást az biztosítja, hogy gerinchálózati elemekről van szó, melyeket eredendően is a KÖZOP finanszíroz, míg a ROP a 4-5 számjegyű utakhoz kapcsolódó kerékpár fejlesztéseket. Stratégiai szempontból elhibázott volt a korábbi tervezés, miszerint nem egy helyen történik a kerékpárutak fejlesztése. A második kérdésre rátérve válaszképpen elmondható, hogy a forgalmas helyeken (pl. kegyhelyek látogatása) romlanak a baleseti statisztikák. A rendszer nem tud beavatkozni, és hazai forrás önmagában nincs erre a célra. A ROP kimerült, és problémát jelent, hogy előkészítést sem lehet finanszírozni. A KÖZOP-ban azonban lenne erre forrás és hálózati szempontból is értelmezhető lenne. Nem az alapján lehetne finanszírozni, hogy számjegyű út mentén halad a kerékpár vonal, hanem az alapján, hogy hálózati szempontból 6

7 értelmezhető, prioritáshoz illeszkedik és hozzájárul a korábbi beruházások hálózati funkciójának növeléséhez. Ha pl. egy ilyen fejlesztés megvalósul a következő periódus első harmadában, akkor az eddigi elköltött pénzek hasznosulása jobb lenne. Az első harmadban így azt szabadna finanszírozni, ami a korábbi költések hasznosulását javítja. Az eredményt a közlekedésbiztonsági mutatók jelzik. A KÖZOP IH és NFM közreműködésével készült egy közlekedésbiztonsági program, mely az ülés későbbi napirendjében kerül bemutatásra. Összefoglalva a kerékpárutakkal kapcsolatos témát, a KÖZOP 5. prioritásában jogosultságot keres jelenleg az IH a finanszírozásra: elszámolhatóság és hálózatos kivitelezés kritériumoknak kellene megfelelni, mellyel engedélyes kivitelezési tervekkel kellene rendelkezni. Fleischer Tamás értelmezést kért a finanszírozhatóság és területiségre vonatkozóan. Kérdése, hogy a problémát az jelenti tulajdonképpen, hogy a Pest megyében megvalósuló fejlesztések Kohéziós Alapból nem finanszírozhatók, a 3. prioritás keretében nem valósulhat meg? Szalóki Flórián válaszában elmondta, hogy Pest megyében a KA használható, a hálózat azonban egy egység, amit nem lehet régiókra lebontani, a terveztetését egyben kell készíteni. Viszont a Pest megyére eső tervezési rajzok egy része elszámolhatatlan. Wagner Anna szerint a tervezés és kivitelezés más szemszögből vizsgálandó, viszont akkor ezt kell beleírni az OP szövegébe. Jelenleg nem ez szerepel benne, hanem a gerinchálózat fejlesztése. Azt kell beleírni, hogy tervezésről van szó, mivel ez rugalmasabban kezelendő. A KKK, KENYI finanszírozást TA-ra kellene áttenni, mivel ez intézményrendszeri dolog. Szalóki Flórián elmondta, hogy a projektek megvalósíthatósági tanulmányra és engedélyes tervre épülnek. Ezzel együtt engedélyezi az IH a területszerzést, kisajátítást, régészetet, lőszermentesítést. Ezt követi a kiviteli terv, majd építés. A kerékpárút hálózat országos szintű tervezése még gyerekcipőben jár. A KKK-t és KENYI-t illetően nincs szó akkora összegről, hogy több prioritásból kelljen finanszírozni. Ezek a tevékenységek finanszírozhatóak a korábban tervezett projektek menedzsment költségeiből a 3. és 5. prioritáson. Bár egyszerűbb lenne TA-ból finanszírozni, viszont ez a fajta tevékenység nincs nevesítve a TA-ban. Zeman László hozzátette, hogy kerékpárutak eddig is épültek különböző minőségben. Ezt kellene most egy kézbe fogni, hogy hálózatként lehessen üzemeltetni és egy kézben legyen az információ és adatbázis az összes kerékpárútról. Szalóki Flórián elmondta, hogy Pest megyében az 5. prioritásból tervezik a fejlesztést, a többi régióban pedig a 3. prioritásból. A Dunára fordítandó 20 Mrd Ft átcsoportosítását azért javasolta az IH kerékpárút fejlesztésre, mert így fenntartható fejlesztési célokra fordították volna a keretet. Wagner Anna további kérdései a projektek előrehaladásával kapcsolatosak: MÁV START és GSM-R projektek. Szalóki Flórián elmondta, hogy az előkészítési támogatási szerződést az IH megkötötte. A Kopint Datorg jogutódjaként jár el a NISZ Zrt. Definiálásra került az a hálózati szakasz, ami ebben a ciklusban be lesz fejezve GSM-R-ből. Lesz egy második GSM-R rendszer, amit stratégia, hálózati lefedés és egyéb tekintetben egyben kell kezelni az egyes szakasszal. 7

8 Gyertyán Katalin elmondta, hogy 900 km az összvonal hossz, ami az első fázisban 2015-ig kivitelezésre kerül. Ebben szerepelnek azok a korábbi ISPA és KA szerződéssel rendelkező projektek, amelyek kötelezettséget írnak elő az ERTMS bevezetésével kapcsolatban. Továbbá itt szerepelnek azok a projektek, amelyekben ebben a programozási időszakban az ETCS tervbe lett véve, illetve ahol pályafelújítás van és jogszabály írja elő, hogy bizonyos határidőn belül a GSM-R-t és ERTMS-t meg kell valósítani. Wagner Anna érdeklődött, hogy ez most csak a GSM-R, vagy 2015-ig ezeken a szakaszokon lesz ETCS is? Szalóki Flórián azt válaszolta, hogy két szállítói szerződés van: egy GSM-R, ami a lehetőséget teremti meg az ETCS2 telepítéséhez. A Zalalövő-Boba szakaszon ki lett írva az ETCS és szerződés is van. Az IH ezt tekinti pilot projektnek, mivel Magyarországon még nincs működő ETCS2 szakasz. Első körben nem szükséges kiépíteni a vonal befolyásolásra alkalmas részt. Csak olyan helyen építjük ki első körben a nagy sűrűségű GSM-R hálózatot, ahol az ETCS2 fedezetek látszódnak. Fleischer Tamás érdeklődött, hogy mennyiben tartoznak az elhangzottak a év lezárásához? Szalóki Flórián szerint annyiban tartoznak az elmúlt évhez, hogy a teljes vasúti hálózatot kísérő projektről van szó, tehát összetartoznak. Wagner Anna megerősítette, hogy az éves jelentéshez tartozik a téma, hiszen a jelentésben az szerepel, hogy Magyarország ezzel a projekttel eleget tesz az ERTMS telepítési kötelezettségének. Ez azonban nem így van, mert a GSM-R önmagában nem elegendő erre, hiszen csak egy meghatározott szakaszon telepíti, a többin nem, és egyébként sem férne bele az OP költségvetésébe. Gyertyán Katalin szerint a kettő összhangban van, mert a GSM-R-t kifejezetten ott hozzuk létre, ahol 2015-ig az ETCS-t is telepíteni kell, ilyen értelemben megvalósul. A Zala-Boba szakaszon kívül azon a km hosszon lesz meg, ami azonosításra került. Az ERTMS-t 2015-ig meg kell valósítani, melyhez szükséges alapként a GSM-R. Erre ráépül majd az ETCS is. Wagner Anna kétkedését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 800 km hosszúságban lehetséges a telepítés 2015 végéig. Szalóki Flórián kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy ahol nincs fizikai rehabilitációs vonal, ott nem engedélyezi az IH az ETCS2 telepítését. Azokat a vonali fejlesztéseket, amelyek befejeződnek vállalkozói szerződés birtokában a következő félévben, van értelme ellátni GSM-R és ETCS2 telepítéssel. A GSM-R és ETCS2-t nem lehet egyben kiírni egy szállítói szerződésben, hanem külön kell párhuzamosan tervezni a két rendszert. Az IH elengedte a nagyobb GSM-R-t annak ellenére, hogy nincs kiírva az összes közbeszerzés az ETCS2-nél. Az ETCS2 egy informatikai kábelezési feladat, amit sokkal egyszerűbb befejezni 2015-ig, mint a pálya-rehabilitációs eszközöket letelepíteni egy kész, felújított pálya mellé. Előbb van tehát szükség a nagyobb költségvetésű rehabilitáció elkészülésére. Előbb látni kell a kör-ic és Budapest pályabehordó vonalak működését, mivel ez a legforgalmasabb 8

9 vonal Magyarországon. Van olyan egyéb fontos ügy, amire nincs fedezet, mint pl. a Szerbia megközelítő vonal, Biatorbágy-Budapest szakasz, Vác-Budapest behordó vonal. Minden esetben kötelező elem a GSM-R és ETCS2. Tulajdonképpen nem lenne szükséges a időszak tervezése, mert nagyon sok projekt már most beindulhatna tervezési szinten, így nagyjából már most látszik az OP. Összefoglalva tehát három dolog halad egymás mellett: 1. a pálya rehabilitáció, 2. GSM-R a teljes hálózaton, de két szakaszra bontva a kivitelezést, és 3. erre épített ETCS2, ami lehetővé teszi a Nemzeti Közlekedési Hatóság oldaláról az engedélyezett 160 km/h sebességet. Így le tudjuk zárni a korábbi KA és ISPA projekteket is. A MÁV gördülő állomány párhuzamosan halad a BKK villamos és trolibusz beszerzéseivel. A KÖZOP-ot 100%-ig lefedő kötelezettségvállalási listában ezek nem szerepelnek. Azonban az elmúlt évek tapasztalatára alapozva elmondható, hogy 10%-os túlvállalás szükséges a 100%-os kötelezettségvállaláshoz, többnyire vis major esetek vagy szabálytalansági esetek miatt. A KÖZOP-ban még létezik a NIF-ÁFA probléma is, mely kb. 200 Mrd Ft összeget takar és jelenleg még jogvita van a visszaigényelhetőségről Magyarország és az EU Bíróság között. Várhatóan idei év nyarán, vagy őszén születik döntés. Az OP szempontjából nem mindegy, hogy nettó vagy bruttó értékű projektekkel töltjük ki a programot. Az IH elkészítette a NIF ÁFA és túlvállalás problematikáját leíró Kormány előterjesztést, melyben 15%-os túlvállalást javasolt a programra. A túlvállalást célszerű lenne két ciklus átfedésével felhasználni január 1-től kellene elszámolhatóvá tenni az új programciklus terhére azokat a kiadásokat, amelyek 2015 végéig még ebből a periódusból is elszámolhatók. Az ún. híd-projekt koncepcióval keresi az NFÜ az EU Bizottság támogatását, mely lehetővé tenné egész projektek elszámolását és fizikailag önálló munkarészek elszámolását. Jelenleg úgy tűnik, hogy az álláspontok közelednek egymáshoz. György Tibor felszólalásában elmondta, hogy uniós forrásokból a többségi állami tulajdonban álló közlekedési társaságok sokáig nem részesülhettek, legfeljebb 2009-től a ROP-ból, de akkor is csak közlekedést segítő ITS fejlesztésekre, mint pl. utas tájékoztatás, forgalom követés, forgalom irányítás, elektronikus jegy- és bérletrendszer. A valódi problémát azonban az jelenti, hogy elavult a közszolgáltatást ellátó közúti járműállomány, és erre nincs hazai pályázat. pl. Máltán és Lengyelországban külön pályázati kiírás van buszbeszerzésre. A Volánok több mint 6200 darabos busz állományának kb.44 %-a már 12 év feletti és cserére szorulnak. Tavalyi évben tárgyalt KÖZOP módosítással nyílhat először lehetőség Magyarországon, a városi ill. elővárosi közlekedés fejlesztés keretében nulla vagy alacsony emissziójú buszbeszerzésre a helyi közösségi közlekedést ellátó közszolgáltatóknak pályázni (a kb 104 helyi közlekedéssel rendelkező településből ma közel 90-et Volán-ok látnak el). A nulla vagy alacsony emissziójú nem kötöttpályás gépjármű azonban nem csak az elektromos vagy gázüzemű buszt jelentheti, hanem a legmodernebb dízel buszokat is, ami kipróbált, üzembiztos, kiforrott technológia és nem szükséges újabb kiszolgáló infrastruktúra (gáz ill. elektromos töltő hálózat) kiépítése hozzá. Ezen kívül jelentősen olcsóbban lehet beszerezni ezeket a járműveket (kb 50-60MFt egy környezetkímélő alacsony emissziós dízel 12 méteres, míg jelenleg a piacon 150MFt egy elektromos 12 méteres busz). Fleischer Tamás szerint a híd-projektekkel kapcsolatban az a kérdés, hogy ki mire kötelezi el magát, tudja-e biztosítani az ország, hogy a következő OP-ban ezek a fejlesztések lesznek. A szerződést meg lehet kötni, azonban ez az állam kockázata a finanszírozás. 9

10 Szalóki Flórián elmagyarázta, hogy két részre van bontva az ajánlati felhívás: az éles és opciós részre. Az ajánlatkérő garanciát ad arra, hogy az ajánlattevő által megadott éles részre lehívja az összeget és ki is fizeti, mivel erre garantáltan van fedezet. Az opciós rész mögött azonban nincs fedezet, ezért a szállító úgy rakja össze az üzleti tervét, hogy az opciós rész nem feltétlenül kerül lehívásra, mérlegelve a kockázatokat. Fleischer Tamás felvetette, hogy a Pest megyei bicikli utak esetében pár 100 milliós tételről van szó előkészítési projektekre vonatkozóan. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégia készítése már egy és negyed éve húzódik. A két projekt nem lehetne-e egyben finanszírozni, hiszen nagyjából azonos tervezési folyamat zajlik. Zeman László kifejtette, hogy mind a KKK, mind az NFÜ és NFM azon van, hogy haladjon a tervezés. Az NKS közbeszerzése napokon belül összeáll. Ez is tartalmaz kerékpár-fejlesztési részt. NKS magába foglalja a vasúti koncepciót, közutat, kerékpárutat, légi közlekedést. Egyetért abban, hogy késik a stratégia tervezési folyamata. A koncepció 80%-a projektek formájában így is megvan, viszont a stratégiának kell ezeket megalapozni. Wagner Anna hozzátette, hogy a stratégia hiánya komoly aggodalmat okoz az EU Bizottságnak júliusban az EU Bizottság elfogadja a tagállamokra bontott megállapításait (position paper), melynek külön közlekedési fejezete van. Ez képezi a tervezés alapját, melyek összhangban vannak az EU dokumentumokban megfogalmazott prioritásokkal. A stratégia hiánya az egyik fő megállapítása a position paper-nek. A stratégia előfeltétele a program elfogadásának és a keretek lehívásának. Bátorítja a tagállamot a stratégia mihamarabbi elkészítésére. Személyes aggodalma, hogy egyelőre még nem világos, hogy a stratégia, mint definíció mennyire esik egybe az EU Bizottság stratégia definíciójával. Az EU Bizottság szemléletében a stratégia alapja az állapotfelmérés, ebből alakul ki egy prioritás rendszer, ami a végén egy projektlistában teljesedik ki. Tehát az EUB nem az 50 éves horizontot tekinti stratégiának. EUB számára nem látszik egyelőre, hogy a stratégia ezen az úton haladna, ezért javasolja legalább a Jaspers bevonását a kidolgozásába. EUB is készen áll segítséget nyújtani ebben. Fleischer Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy az egyik fő indok a stratégia készítés akadozására a pénzügyi forrás hiánya. Wagner Anna biztosította a tagokat afelől, hogy stratégia készítésre mindenképpen rendelkezésre állnak a források a jelenlegi programból is. A pénzhiány az egyetlen, ami nem lehet ok a stratégia el nem készülésére. Horváth Beatrix elmondta, hogy az NFM részéről már történt megkeresés az NFÜ Jaspers koordináció irányába azzal, hogy június elején legyen meg az első találkozó, ami a közlekedési stratégia előkészítését segítené. Az NFM visszajelzésére lenne szükség a konkrét időpontot illetően. Fleischer Tamás az éves jelentésre tér vissza. Az észrevételekre az IH adott választ, melyre ő viszontválaszt írt. Ennek kezelésére nem volt már idő közvetlenül az ülés előtt. Egyik viszontválasza a záró dátumokra vonatkozott az OP módosítással kapcsolatban és a jelentésben nem világos, hogy jelenleg milyen állapot van. Szalóki Flórián újra tisztázta, hogy tavaly novemberben volt az IH-nak egy átcsoportosítási javaslata a KEOP-ba 163 Mrd Ft-ról, illetve 20 Mrd Ft javaslata OP-n belüli átcsoportosításra. EUB ebből kifogásolta a 2. prioritásból történő 55 Mrd Ft. 10

11 Vasútfejlesztésről elvont keret átcsoportosítását a KEOP-ra, valamint a 20 Mrd vízi útfejlesztésről elvont keret átcsoportosítását a KÖZOP 5. prioritására. EUB májusban küldte meg válaszát, melyet az IH elfogadott az EUB részéről. Az éves jelentésben tisztázásra fog kerülni az ülést követően, az EUB-nak elküldés előtt. Az OP módosítási javaslat elküldését követően a 85% társfinanszírozás felhasználható. Jelenleg az EUB hivatalos jóváhagyását várja az IH az OP módosítás jóváhagyására vonatkozóan. Dorner Lajos hozzáfűzte, hogy az anyagban a jóváhagyás szó szerepel a 108 Mrd Ft-ra vonatkozóan. Szalóki Flórián újra megerősítette, hogy mindez javításra, pontosításra fog kerülni az éves jelentésben. Dorner Lajos továbbá üdvözölte az EUB azon álláspontját, hogy nem engedi a vasútfejlesztési keret átcsoportosítását. Előre jelezte továbbá azt, hogy tekintettel arra, hogy a múltkori ülésen az OP átcsoportosítást sem szavazta meg, a éves jelentést sem szándékozik elfogadni, tartózkodni fog a szavazás során. Lakatos István értelmezést kezdeményezett a 11. mellékletre. miszerint itt ez év május szerepel. Ezen kívül nem világos, hogy az előkészítés és kivitelezés mit tartalmaz? két konkrét projekt előrehaladása különösen érdekli az Észak-Alföldi régióban: Abony- Fegyvernek M4 és a Vásárosnaményi Tisza híd projektek kérdése. Továbbá vannak olyan projektek, mint a 33-as 31-es főút 11,5 tonnás előkészítése, amely már óta tart és a 31-esnek már másodszor fog lejárni az építési engedélye. Ezek jó példák a stratégia alkotásra vagy híd-projekt koncepcióra és arra a kérdésre, hogy milyen projektek valósuljanak meg a következő időszakban. Vasútfejlesztési projektek esetében pedig a Szajol-Püspökladánynál szereplő indikátor alapján az ETCS ig nem lesz átadva. Megkérdőjelezi a kör-ic fejlesztés értelmét ennek tudatában. Szalóki Flórián válaszában elmondta, hogy a végrehajtás abszorpciójáról van szó a es utak esetében, mivel már 2006 óta van napirenden. Ha a 60 Mrd Ft-ot otthagyja az IH az 5. prioritáson és nem von ki még további 50-et, akkor ennyit veszítünk az OP végén, mint fel nem használt keretet. Példának elmondja a debreceni villamos beszerzést, ami 7 sikertelen közbeszerzés után tudott leszerződni. Egyik oldalon szerepelnek az igények, miszerint Magyarországon nincs túl jó állapotban az infrastruktúra, gyakorlatilag bármelyik területre lehetne forrást allokálni. Innentől kezdve tulajdonképpen politikai kérdés a fejlesztési irányvonal. Az átcsoportosításnál az abszorpciós képesség messze nem az alulteljesítés szintjén volt figyelembe véve. A kifizetések szintje még mindig a harmada annak, mint ami ahhoz lenne szükséges, hogy a bent lévő 1300 Mrd Ft kimenjen. A keret 100%-ban le van kötve kötelezettségvállalással, innentől kezdve a kedvezményezettek dolga az, hogy ezt végre is hajtsák. Nem végrehajtás esetén az NFÜ-nek kell kezelnie a problémát, annak ellenére, hogy nem az ő hibája. Erre egy megoldás, hogy az IH bevon más kedvezményezetteket a verseny fokozására, melyet az IH megtett (ÁAK, ORFK, GYSEV, MÁV). Közlekedésbiztonsági projekt és eszközbeszerzés kerül finanszírozásra. Eddig nem működött az a stratégia, hogy az intézményrendszer felgyorsulására vár az IH, mert ez a felgyorsulás nem látszik. Fleischer Tamás reagál egy mondatra. A stratégiára éppen azért van szükség, hogy ne gondoljuk, hogy bárhová lehet utat építeni, vagy forrást bármilyen fejlesztésre lehet allokálni. pl. a Lágymányosi hídnak 1995 óta van két sávja, amire nem építettünk villamost, a Szekszárdi hídhoz kellene utat építeni, nem beszélve az M6-os alagutakról és a 4-es Metróról. Ezek arra példák, hogy nem igaz az az állítás, miszerint bárhová építünk az jó. 11

12 Szalóki Flórián egyetértett az elhangzottakkal és reagálásképpen elmondta, hogy a 4-es Metro kivételével ezek nem KÖZOP projektek, és ezek egyikét sem hagyta jóvá sem ő, sem jogelődei. Ezek hazai és PPP konstrukcióból készültek, nem EU finanszírozásból. Viszont útburkolat javítás bármelyik útvonalon végezhető. Visszatérve az NKS-re elmondható, hogy KÖZOP finanszírozásból valósul meg 1,3 Mrd Ft értékben. Az NKS-t egybevonták a vasúti koncepcióval, mivel az IH nem ért azzal egyet, hogy külön szétszórva készüljenek a közlekedésfejlesztési ágazatokra vonatkozó stratégiák. Wagner Anna szerint nem garantált, hogy a stratégia teljesíti a célokat attól, hogy egy vagy több tanácsadó cégnek ki van adva a munka. A tanácsadó cégek nem tudják megmondani a hatóság helyett, milyen célokat kell érvényesíteni. Kérdése, hogy ki fogja megmondani és mikor, hogy mi kerül finanszírozásra a következő KÖZOP-ban. Továbbra is nyomatékosítja a Jaspers és EU Bizottság bevonását a munkába. Már így is elkésett a stratégia. Zeman László szerint a 2013 ősz a stratégia leadásának határideje, ez a Kormány elvárása. Dönteni a Kormány fog a stratégiáról. 3 bizottság alakult ki, akik szakmailag készítik az anyagot, köztük a BME, társadalmi szervezetek, szakmai szervezetek. Jelenleg készül az az anyag, amire a projekteket lehet alapozni. Bízik benne, hogy a közbeszerzések hamarosan meglesznek. Jelenleg zajlik a tudományos munka, amely megalapozza a stratégiát. Dorner Lajos szerint a KEOP sem áll jól kifizetések terén, ezért nem biztos, hogy indokolt ide pénzt átcsoportosítani. Szalóki Flórián megcáfolta az elhangzott mondatot, miszerint ez nem valós tényen alapul. Az átcsoportosítandó összeget már előre láthatóan le lehet kötni energiahatékonysági és zöld energia beruházásokra. Ez nem hasonlítható össze a szennyvíz és ivóvíz problémákkal. Dorner Lajos elmondta, hogy tudomása szerint a NIF Zrt-nek vannak olyan engedélyezett projektjei, amelyek nem kerültek fel az akciótervi listára, mert nincs rá forrás pl. Nyugati pályaudvar). Van ellenpélda is a sikeres, gyors beszerzésre (GYSEV járműbeszerzés). Mindez a jó kiírás függvénye. Ha jól van lebonyolítva a közbeszerzés, akadálytalanul megvalósulhatnak a projektek. Szalóki Flórián szerint szükség van a gördülő állományra. A GYSEV jó példa arra, hogy először foglalkoztak a pályafejlesztéssel, majd a felújított szakaszra szereztek be gördülő állományt. Ezen kívül azonban van rossz példa is, mint pl. a BKK esete, akik tavaly szeptember óta nem tudták befejezni a tervezési munkát a villamos vonalakra (1-3 villamos). Nem elkészült pályára viszont nem lehet eszközt beszerezni. Dorner Lajos reagálásában igazat adott a fővárost illetően. Azonban ez nem indokolja azt, hogy egyáltalán ne legyen eszközbeszerzést. A fővároson kívül a nagyvasúton meg lehet ezt valósítani. Szalóki Flórián továbbra is megerősítette, hogy az infrastruktúra fejlesztést lenne érdemes támogatni. az IH a lassú folyamatok elkerülése miatt hozta meg azt a döntést, hogy támogatási döntést követően a kedvezményezettnek 30 napon belül támogatási szerződést kell kötnie, további 30 nap múlva közbeszerzést kell kiírnia. Amennyiben ez nincs meg, úgy elvesztette a jogosultságát. 12

13 Dorner Lajos szerint a vasúti pálya kapcsán majdnem minden esetben importról van szó az alkotóelemeket illetően, ezért magas lesz az import arány. Lengyelország és Románia pl. meg tudták oldani, hogy 50%, vagy ennél magasabb legyen a hazai arány járműbeszerzésnél. Szalóki Flórián visszatért a éves végrehajtási jelentés elfogadására. Fleischer Tamás kifejezte tartózkodási szándékát. Továbbá kifogásolta az éves jelentés túl nagy terjedelmét. Szalóki Flórián válaszában elmondta, hogy a jelentés tartalmát és terjedelmét a 1083/2006 EK rendelet szabályozza, ez nem módosítható. Azzal egyetért, hogy valóban sok az anyag. Röviden összefoglalta, hogy hol tart jelenleg a KÖZOP előrehaladása. A NIF ÁFA per zajlik, az IH előterjesztést készített 270 Mrd Ft túlvállalásról, ezzel kapcsolatban a Kormány döntést hoz. Még ebben a hónapban meg tudja tenni a KÖZOP IH a 100% kötelezettségvállalást. A versenyt intenzívebbé fogja tenni az IH, mivel a legnagyobb kedvezményezett, a NIF Zrt. nem tudja hatékonyan, és gyorsan lehívni a forrásokat szabályosan. 3 új kedvezményezett jött be a KÖZOP-ba ban még lesz mozgási lehetőség az utolsó éves kötelezettségvállalás összegével. A következő évben kb. havi 30 Mrd Ft kifizetést kellene elérni a jelenlegi kb Mrd-hoz képest. Székely Imre a 2. prioritásra tett fel tisztázó kérdést. Ha a 20 Mrd Ft végül itt marad vízi útfejlesztésre, akkor miért nem tartozik hozzá indikátor? Csorba Viktória elmondta, hogy a vízi útfejlesztésre a program elejétől kezdve nem tervezett az IH program indikátort, mivel itt projekt előkészítésről van szó. A program indikátorok és a 2015-ös célértékek ezzel szemben a kivitelezési projekteket fedik le. Az IH külön indikátorként számol az előkészítési projektekkel, mint ahogyan az éves jelentésben is megtalálható. Székely Imre továbbá érdeklődött, hogy mennyire végleges a 3. prioritás projekt listája, mert vannak még projektek, illetve olyan útszakaszok, amelyek fontosak lennének. A stratégiát illetően tudomása van arról, hogy megyei koncepciók is készülnek és félő, hogy a tervek el fognak menni egymás mellett. Fontos lenne legalább a tervezetet menet közben látni. Fleischer Tamás érdeklődött, hogy a kerékpár indikátor miért került be a KÖZOP-ba? Véleménye szerint ez is előkészítési projekteket takar. A kerékpárút indikátorra kapcsolatban az IH álláspontja, hogy a kerékpár indikátor a 3.2. kerékpárutak fejlesztése pályázatos konstrukciót fedi le, ahol kivitelezési projektek is vannak, továbbá a konstrukció mintegy 10 Mrd Ft összegben kötelezettségvállalással terhelt. Szalóki Flórián reflektált a projekt listára vonatkozóan. A Győr-Gönyű projekt a 4. prioritáshoz illeszkedik. Székely Imre szerint a Mosoni Duna hajózhatóságát befolyásolja ez a fejlesztés. 13

14 Szalóki Flórián kifejtette, hogy a Győr-Gönyű esetében az a probléma, hogy ez egy nem működő projekt és az a kérdés, hogyan lehet megoldani, hogy ne kelljen visszafizetni az eddig kiadott 6 Mrd Ft-ot. Kockázatos további Mrd Ft-ot rákölteni a kikötőfejlesztésre. Az eddig meghívott logisztikai cégeknek nem áll szándékukban vízen szállítani. Az EU Bizottság kérésének megfelelően ÉDU-KÖVIZIG jelenleg készíti annak alátámasztását, hogy működő projektről van szó. A hajózást illetően pedig a Kormány egyértelmű állásfoglalást tett arra vonatkozóan, hogy a mederbe nem avatkozunk be. Ami felé lehetne lépéseket tenni: hajózási infrastruktúra rendszer, kikötői infrastruktúra, fenékvíz elhelyezés. Székely Imre elmondta, hogy a Mosoni Duna torkolatnál épülne műtárgy, nem a Dunán. Egy évvel ezelőtt volt arra ígéret, hogy az NFM átveszi a vízi ügyeket és létrehoz egy kikötő társaságot, azóta azonban nem történt semmi ezzel kapcsolatban. Vasúttal kapcsolatban pedig az az ígéret volt, hogy átveszi a MÁV, de ez sem történt meg. Zeman László hajózás és Dunával kapcsolatos elköltetlen forrásokat illetően érdeklődött, hogy lehetséges lenne-e személy hajózásra fordítani az összegeket? pl. Budapesten maradék KMOP pénzből kezdődött egy ilyen projekt. Lehetséges-e ennek folytatása nagyobb léptékben? Szalóki Flórián szerint lehet gyalogos vagy személyi forgalmat célzó fejlesztéseket végezni, de vonatkozzon rá ugyanaz a közszolgáltatási szerződés, mint minden másra. Amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés alátámasztja, akkor beadható. Visszatérve a 2. prioritásban szereplő 20 Mrd Ft-ra elmondta, hogy ezzel az összeggel számol az IH vasútfejlesztési projektek kapcsán. Győr-Gönyűre valószínűleg új pályázati kört kell kiírni. Legalább a vasút oldali befektetés megtérülését kellene igazolni. Amennyiben ez meglesz, akkor lesz érdemes a Mosoni Dunáról beszélni. Itt azonban a vízvisszatartás kérdése is felmerül, ami inkább KEOP kérdés. Székely Imre elmondta, hogy pillanatnyilag a Mosoni Duna Győr alatti szakasza számozott hajóút, tehát nem csak KEOP kérdés, hanem közlekedés is. Zeman László hozzátette, hogy a regionális vízi közlekedéssel kapcsolatban megkeresés érkezett a KKK-hoz megvalósíthatósági tanulmány beadására. Duna hajózhatóságról annyit még elmondott, hogy TEN-T forrásból kerültek finanszírozásra a tervek, ennek folytatása lenne a KÖZOP-ból rendelkezésre álló 20 Mrd Ft finanszírozással. A tervek hasznosítása a kérdés. EU Bizottság továbbra is várja Magyarországtól ezt a fejlesztést. 2. megoldás a hajók igazítása a mederhez, ami nyilván nehéz lenne a környező tagállamoknak, mert akkor nekik is kéne igazodniuk ehhez, a 3. megoldás pedig a duzzasztás lenne. Wagner Anna hangsúlyozta, hogy az EU Bizottságnak fontos ennek a TEN-T folyosónak a használata. Felhívta a figyelmet Magyarország kötelezettségére az UNECE egyezménynek történő megfelelés keretében. A készült tanulmány ennél erősebb beavatkozást fogalmaz meg. Vannak-e lépések arra, hogy a projekt minimálisabb szinten kerüljön kialakításra, amivel a tagállam megfelel az AGN-ben vállalt kötelezettségeinek, de ugyanakkor a környezeti feltételeket minimális mértékben érintené? Zeman László válaszképpen ismertette a vállalkozó által használt módszereket a kb. 30 beavatkozási helyen. A módszerek szerint építési munkákat követően még évig használható a folyómeder, azonban egy idő után újra telítődni fog a meder a hordalék miatt. Innentől kezdve ez egy folyamatos probléma lesz. Ezeket a beavatkozásokat nem 14

15 lehet minimálisabban megvalósítani, mert itt egy rendszerről van szó. Az egész rendszert kell vizsgálni, hiszen ha egy helyen beavatkozunk, kihatással lesz a többi pontra. Össze kellene fogni a környezetvédelmi szerveknek, logisztikának, közlekedésnek együtt. Mi állandóságot szeretnénk, nem évre keresünk megoldást. Fleischer Tamás értelmezi az elmondottakat. Az a kérdés hogy mit oldunk meg és milyen paraméterekkel. A kérdés a paraméterekre vonatkozott. Nem biztos, hogy a 180 m szélességet mindenhol biztosítani kell, van ahol elég a m is. Wagner Anna kifejtette, hogy a Vituki tanulmány elveti a minimál opciót. Kérdése, hogy vannak-e arra lépések, hogy a minimál opció kidolgozásra kerüljön? Zeman László válaszában elmondta, hogy nincsenek még ilyen lépések. Szalóki Flórián összegezte és lezárta a vízi közlekedés témáját. Jelen ülés csak a kapcsolódó KÖZOP átcsoportosításig terjedhet. Székely Imre újra feltette kérdését a 3. prioritásból kimaradt projektjeire vonatkozóan: Csorna elkerülő, 86.főút Győr-Szombathely szakasz. Csorna-Szeleste szakasz és Csorna 2. ütem sem szerepel a 3. prioritás projektlistájában. Szalóki Flórián elmondta, hogy jó esetben megmenthetők a szakasz előkészítésre beadott projektjeit és ez most fontosabb, mint az említett projektek bekerülése, hiszen még a bent lévők sem tisztázottak. Az NFÜ jelenleg a hibásan előkészített projektek megtartásáért küzd a Jaspers szakértőivel együtt. A kedvezményezett oldaláról mindegy hogy melyik OP finanszírozza. Azonban ha a konkrétumok nincsenek meg, mint pl. megvalósíthatósági tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, Natura 2000 engedély, területszerzési engedély, lőszermentesítés és a közbeszerzés sem megfelelő, akkor tárgytalanná válik. A 4-es Metro is nagy problémákkal küzd. A kedvezményezetteknek le kellene tenni egy olyan dokumentumot, ami támogatás felhasználását garantálja. Ebben a finanszírozási periódusban 2015-ig kifizetési ígéret és projekt befejezés szükséges a kedvezményezett részéről. A meg nem valósuló támogatási szerződésekre lekötött összegek már nem lehívhatók. Szavazás: a KÖZOP Monitoring Bizottság 2 tartózkodás mellett elfogadta az éves jelentést. 2/2012. (VI. 11.) KÖZOP MoB határozat: A KÖZOP Monitoring Bizottság június 11-én 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a Közlekedési Operatív Program éves Végrehajtási Jelentését, melybe átvezetésre kerültek a Monitoring Bizottság tagok észrevételei. 4. napirendi pont: KÖZOP akcióterv módosítás elfogadása és 5. napirendi pont: KÖZOP kiemelt projektek felhívás módosításának elfogadása egybevont napirendek 15

16 A 4. és 5. napirendi pont összevonásra került, a szavazás is összevontan történt. Szalóki Flórián összefoglalta az akcióterv módosítás lényegét. Maga az akcióterv arra szolgál, hogy a pályázó 2 évre előre lássa milyen kiírások mekkora összegben várhatók. Mivel a KÖZOP nem pályázatos módon, hanem normatív módon működik, és csak a Kormány által támogatott kiemelt projekteket finanszíroz, a KÖZOP esetében kevés értelme van a módosításnak, viszont a jogszabályi követelményeknek meg kell felelni. A jelenlegi KÖZOP AT módosítás indokai: o október 24-ei projektlista előtti projektek kerülnek megvalósításra. Ezek kötelezettségvállalás adatai újra bekerülnek az akciótervbe o TOP UP, túlvállalás keretek számítása a prioritás keretekhez o EU Bizottság OP módosításra érkezett válaszának átvezetése AT-be (2. prioritás változatlan marad). o Korábbi AT-ben szereplő függő tételek megszűnnek, hozzászámoljuk őket a prioritás keretekhez (Az EU Bizottság jóváhagyásáig függő tételként szerepeltek az OP módosítás során átcsoportosított keretek) A KÖZOP akciótervi keretek mögött mindig van egy projektlista. A jelenleg módosított akcióterv mögött az a projektlista áll, ami tavalyi év novemberben törlésre került. Azonban a korábban törölt projektek újra visszakerültek, mint a következő időszakban megvalósuló fejlesztések. Nincs még kötelezettségvállalás, azaz szabad keretként szerepelnek prioritásonként az alábbi összegek: 1. prioritás 37 Mrd Ft 2. prioritás 124 Mrd Ft 3. prioritás 32 Mrd Ft 4. prioritás 11 Mrd Ft 5. prioritás 0 Mrd Ft Ezek terhére lehet az elkövetkezendő 2-3 évben új projekteket elfogadni. A zsűri döntések alapján elfogadott projektek már lefedik ezeket a kereteket és valamennyi prioritás szabad kerete lenullázódott. Ez még nem jelenti a túlvállalási érték felhasználását, de a 100%-ot igen. TOP UP jelenség: Az uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében az Európai Bizottság ideiglenesen maximum 10%ponttal megemelheti a társfinanszírozás mértékét, Magyarország esetében 85%-ról 95%-ra. Ezzel párhuzamosan a Bizottság 10%ponttal csökkenti az adott közkiadások elvárt minimális nemzeti társfinanszírozásának összegét, Magyarország esetében 15%-ról 5%-ra csökken. A segítségnyújtás igénybevétele nem jelent tényleges többletforrást az EU részéről; azaz az egyes operatív programokban meghatározott EU-források mértéke nem változik, csak a hazai társfinanszírozás aránya csökken. A top-up forrás a stabilitást elősegítő uniós segítségnyújtás Magyarország korábbi igénybevételének meghatározott időszakára utólag vehető igénybe a már benyújtott elszámolások alapján. 16

17 Magyarország január 1-jétől november 4-éig (a stabilitást biztosító segítségnyújtásból való kilépés dátumáig) tartó időszakra jogosult ezen addicionális forrás ( top-up ) lehívására. KÖZOP-ban az említett időszakban mintegy 7 Mrd Ft TOP-UP összeg keletkezett. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb a KÖZOP kerete. Túlvállalás jogszabály szerint sajnos olyan prioritásoknál jelentkezik, ahol nincs rá szükség. Az NGM által jóváhagyott számokkal nem élne az IH. Ott biztosítana túlvállalást, ahol eleve projekttöbblet van. Közös Kormány előterjesztés szükséges a módosításához. Az AT módosítás már tartalmazza az EU Bizottság OP módosításra adott válaszát, miszerint a 2. prioritásból nem kerül átcsoportosításra 55 Mrd Ft. és nem adható át a 20 Mrd Ft vízi útfejlesztésre szánt keret sem, ezek maradnak a 2. prioritás alatt vasútfejlesztésre. Az IH az alábbi kockázat kezelést javasolja: A többlet-kötelezettségvállalásra szolgáló túlvállalás keret felhasználásának módszertana a KÖZOP-ban nem, vagy csak korlátozottan alkalmazható. A KÖZOP IH Kormány előterjesztést készít, melyben a túlvállalás keret helyett kockázat kezelésre kér külön keretet a KÖZOP teljes keretének 15%-ának erejéig, 277 Mrd Ft értékben. További módosítás az AT-ben, hogy kikerültek a kedvezményezettek jogszabályi kötelezettség miatt. Wagner Anna megjegyezte, hogy ha túlvállalás keret helyett kockázatkezelés van, akkor azokat az esetleges problémákat nem lehet kezelni, ami egy későbbi auditból adódó elveszett összeg. Szalóki Flórián válaszképpen elmondta, hogy ha a túlvállalás kifejezést és módszertant követi az IH akkor automatikusan a jogszabályi módszertant kellene követni. Ez a módszertan azonban rossz eredményt hoz ki, mert olyan prioritásokon enged többlet kötelezettségvállalást tenni, ahol nincs rá szükség. Ezért az IH kockázatot kezel. Az a 15%, ami ott van, plusz az OP keret kb %-át ér el az ÁFA probléma, összesen 3% marad az audit kockázatokra, ami viszont hibátlan működést feltételez. Wagner Anna felvetette, hogy ennek nem kellene hogy része legyen az ÁFA ügy kimenetele. Szalóki Flórián azt válaszolta, hogy ez a törvényszék döntésétől és időpontjától függ. Román Brigitta felszólalásában elmondta, hogy az NFÜ és NGM közösen dolgozott ki egy eljárásrendet a túlvállalásra, mely az egész ÚMFT-re érvényes és objektív elemek alapján határozza meg a megengedett túlvállalásokat az OP egyes prioritásainál. Eddig csak szóbeli megkeresés érkezett az IH részéről a meghatározott túlvállalás keretekre vonatkozóan, írásbeli megkeresés még nem. Az eljárásrend kidolgozásánál megegyezés született arról is, hogy a nem objektív elemek várható kockázatot jelentenek az OP-ban. Erre vonatkozóan külön előterjesztés készüljön minden esetben. Szalóki Flórián tudomásul vette az elmondottakat. 17

18 Fleischer Tamás szerint több túlvállalás kellene hogy legyen a kész tervekből, mint amennyi megvalósítható. Ezt egy stratégiával kellene megalapozni. Szalóki Flórián elmagyarázta, hogy a túlvállalás szintén elszámolható költség, ami legfőképpen arra szolgál, hogy ha egy projekt menet közben elbukik, lehet helyettesíteni másikkal. A helyettesítő elemeket információ szinten jelenleg gyűjti az IH, hogy szükség esetén Kormány elé tudja vinni. A stratégia azért szükséges, hogy a Kormány ezen döntését megalapozza és a döntéshez irányvonalat mutasson. A kiemelt projektek felhívása az elmondottak letükrözését szolgálják. A kiírások fel lesznek függesztve, ha a 100% lekötést eléri az IH. A kiemelt projektek felhívás és útmutatóba átvezetésre kerültek az alábbiak: o jogszabályi változások, o kedvezményezetti kör változása (ORFK) o akciótervi szabad keretek átvezetése Fleischer Tamás az Észak-Magyarországi régió korábbi KÖZOP MB képviselőjének Széni Nándor 5 kérdését ismerteti: Miért maradnak ki, illetve miért nem épülnek az alábbi projektek: - Kassa-Nagyvárad vonal M útjai, - M30 egyes szakaszai, - Miskolc elkerülő, sz. főút, - 21-es út, és - 26-os elkerülő szakasza Tasi Marianna válaszképpen elmondta, hogy az összes felsorolt projekt a KÖZOP-ban van előkészítési fázis alatt. Amint olyan fázisba kerülnek, hogy minisztérium támogató levele és az engedélyek rendelkezésre állnak, a projektek indíthatók. Szalóki Flórián megerősítette, hogy a projektek elindítása nem az NFÜ-n múlik, hiszen az NFÜ nem tud kedvezményezettek helyett közbeszerzést kiírni. Olyan programok hatékonyabban működnek, mint pl. a ROP, ahol kb. ötszörös túljelentkezés van a forrásokra, így jóval nagyobb a verseny. Ott kerül sor először utalásra, ahol gyorsabb a projekt menedzsment és a kivitelezési folyamat. Fleischer Tamás nyomatékosította, hogy szükség van nagyobb mértékű tervezésre és jól előkészített projektekre. Dorner Lajos érdeklődött a felhívás B.1. támogatásra jogosultak részével kapcsolatban. A Balaton Fejlesztési Tanács lehet-e KÖZOP-ba bevonni? Kormány megvonta a ROP keretében a közösségi közlekedésfejlesztési forrásokat, így oda nem tudnak pályázni. Megoldás lenne esetleg a konzorciumban pályázás? Elvont, de már előkészített ROP-os elemeket hozzá lehetne tenni a pályázathoz. Szalóki Flórián: vasúti fejlesztést a NIF Zrt. nem zárta sikeresen, először azt kellene rendbe tenni. Jelenleg Magyarországon a NIF Zrt. jogosult közösségi vasúti fejlesztésre. BFT bevonásával kapcsolatban IH vezető úr tud érdeklődni a NIF-nél. 18

19 Szavazás az akcióterv- és a KÖZOP kiemelt projektek felhívás módosításról. 3/2012. (VI. 11.) KÖZOP MoB határozat: A KÖZOP Monitoring Bizottság június 11-én egyhangúan elfogadta a KÖZOP akciótervben történt alábbi módosításokat: o október 24-ei projektlista előtti projektek kötelezettségvállalás adatainak újra bekerülése az akciótervbe o TOP UP, túlvállalás keretek feltüntetése, a prioritás keretek alatt o EU Bizottság OP módosításra érkezett válaszának átvezetése o Korábbi akciótervben szereplő függő tételek megszűntetése 4/2012 (VI. 11.) KÖZOP MoB határozat: A KÖZOP Monitoring Bizottság június 11-én egyhangúan elfogadta a KÖZOP kiemelt projektek felhívás alábbi módosításait: o 25/2012. (II. 29.) Kormány rendelet átvezetése, o akciótervi szabad keretek átvezetése o kedvezményezetti kör bővítése az alábbiakkal: 1. prioritás esetében: közvetett vagy közvetlen formában 100%-os önkormányzati tulajdonú közlekedési tevékenységet folytató gazdasági társaságok, valamint az 1. prioritásban felsoroltak konzorciumai. 2. prioritás esetében: NISZ Zrt. 3. prioritás esetében: a 3. prioritásban felsoroltak konzorciumai. 4. prioritás esetében: központi költségvetési szervek 5. Prioritás esetében: többségi önkormányzati vagy többségi állami befolyás alatt álló közlekedési tevékenységet folytató gazdasági társaság, GySEV Zrt. Tájékoztató napirendi pontok: 6. napirendi pont: KÖZOP aktualitások Szalóki Flórián IH vezető úr az előző napirendi pontok keretében beszámolt a KÖZOP aktualitásokról, melyek az emlékeztetőben is szerepelnek. 7. napirendi pont: Közlekedésfejlesztés értékelés bemutatása Az ORFK képviselői, Terjék Mihály és Mezősi József megtartották közlekedésbiztonságról szóló előadásukat. Továbbá az ORFK képviselői az ülésen mindenkinek kiosztottak egy összefoglalót a közlekedésbiztonságról. Ezt követően a Terra Stúdió képviselője megtartotta előadását a nemrégiben készült közlekedésfejlesztés értékelésről. Az előadás anyagai kiosztásra kerültek a Monitoring Bizottság tagok részére. 19

20 Az utolsó napirendi pontot követően kérte fel az Irányító Hatóság a KÖZOP MB emlékeztetőjének hitelesítésére az alábbi személyeket: - Kovács-Nagy Rita (NFM, Fejlesztési Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság - Fleischer Tamás (A Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) Jóváhagyta: Szalóki Flórián (KÖZOP Irányító Hatóság) Hitelesítette: Kovács-Nagy Rita Fleischer Tamás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, A Környezet és Természetvédő Társadalmi Fejlesztési Ügyekért Felelős Helyettes Szervezetek Országos Találkozója Államtitkárság Budapest, július

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KDRFT)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KDRFT) EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MOB) KILENCEDIK ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Gerbeaud Ház Budapest IDŐPONT: 2011. november 28. RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelen lévő tagok: Dr. Völner Pál Szalóki

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia Szűcs Lajos, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. február 21. XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban (Változó körülmények,

Részletesebben

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Mi az a TEN-T hálózat? A TEN-T hálózat az Európai Unió azon közlekedési hálózata,

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Közlekedéstudományi Intézet Nkft. (KTI) Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE)

EMLÉKEZTETŐ. Közlekedéstudományi Intézet Nkft. (KTI) Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MOB) NYOLCADIK ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Aranytíz Kultúrház és Konferencia Központ, Színház terem 1051, Budapest, Arany János utca 10. IDŐPONT: 2011. június 9.

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 51-61/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok Balatonföldvár, 2008. május 14. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program A Magyar Közút Kht., mint az útfelújítási projektek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 11.00-13.00 ÓRA

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 11.00-13.00 ÓRA TÁRGY: HELYSZÍN: IDŐPONT: LEVEZETŐ ELNÖK RÉSZTVEVŐK: EMLÉKEZTETŐ AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL 1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014.

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában Egyházy Zoltán szaktanácsadó, KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI INTEGRÁLT KÖZREMŐKÖDİ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra Biró Eszter, igazgató Budapest, 2013.12.11. Mai napunk célja 2007-2013

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések Sorszám típusa tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke (nettó) kötés dátuma időtartama 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések KÖZOP adatok: forintban Sorszám típusa tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke (nettó) kötés dátuma időtartama Megjegyzés Módosítás (tárgya, időpontja) 1. Támogatási OVK projekt elszámolható

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Képviselője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Képviselője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 13-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. április 15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK I. A (KÖZ)BESZERZÉSEK Elszámolhatósági feltétel útmutatók: A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A KÖZOP megvalósítás gyakorlata, a jó pályázat és a jó előkészítés jelentősége. Dr. Nagy Gábor vezérigazgató-helyettes 2012.05.16.

A KÖZOP megvalósítás gyakorlata, a jó pályázat és a jó előkészítés jelentősége. Dr. Nagy Gábor vezérigazgató-helyettes 2012.05.16. A KÖZOP megvalósítás gyakorlata, a jó pályázat és a jó előkészítés jelentősége Dr. Nagy Gábor vezérigazgató-helyettes 2012.05.16. KözOP felépítése KözOP 1. prior. (gyorsf. utak) 2. prior. (vasút) 3. prior.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. IV. tengely 1/1

Tartalomjegyzék. Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. IV. tengely 1/1 Tartalomjegyzék III. tengely... 2 5.3.3.1.1. diverzifikálás... 2 5.3.3.1.2. Mikrovállalkozások létrehozása és támogatása... 7 5.3.3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése... 11 IV. tengely... 14 5.3.4.1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

GINOP-5.3.3-15 A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS TÁMOGATÁSA

GINOP-5.3.3-15 A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS TÁMOGATÁSA GINOP-5.3.3-15 A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy ösztönözze a jogszerű foglalkoztatást a munkavállalók és munkáltatók ismereteinek bővítésével,

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 143/2014.(X.01.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 1-ei rendkívüli ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Javaslat a Gyál Közvilágítás

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Berg Tamás KKK. Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról

Berg Tamás KKK. Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról www.hg.hu Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Aktualitások c. konferencia Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Berg Tamás osztályvezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Háttéranyag 1. A projekt adatai Projekt megnevezése: A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon Operatív program neve:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről 227 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A sikeres pályázás alapjai

A sikeres pályázás alapjai A sikeres pályázás alapjai 2014-2020 programozási időszak A 2014-2020 közötti időszak Operatív programjai RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett!

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett! 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 18-án 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. július 23.

MEGHÍVÓ 2015. július 23. MEGHÍVÓ 201 július 2 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 201 július 23-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér Szent István terem

Részletesebben