Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület! A Testület döntése alapján elkészített alapító okiratot júliusában nyújtottuk be a Cégbírósághoz, a Kft.-t szeptember 28-i hatállyal jegyezték be. A bejegyzéstől kezdve látom el az ügyvezetői feladatokat, január 15-ig díjazás nélkül, január 16-tól munkaszerződés alapján. A cégben egyedül dolgozom, a könyvelést a SZÁM - TAN KÖNYV Kft. végzi. A Város vezetésével egyeztetve, elkezdődött az előkészítő munka, mely során az üresen álló ingatlanokra próbáltunk hasznosítási alternatívákat találni. Először az E raktárt vizsgáltuk. Az épület a szociális otthonnal egy címen és helyrajzi számon volt nyilvántartva. Ahhoz, hogy az ingatlan hasznosítható legyen, önálló helyrajzi számmal kell, hogy rendelkezzen, telekkönyvileg meg kellett osztani. A Sátoraljaújhelyi Földhivatalból beszereztem a szükséges dokumentumokat, és megbízást adtam Jenei Balázsnak a földmérő iroda vezetőjének, hogy készítse el megosztáshoz szükséges terveket. Az elkészült anyagot az Építési Osztály továbbította Szerencs Város Építési Hatóságának. Miután a kijelölt építési szakhatóság jóváhagyta kérelmünket, megtörténhetett a földhivatali átvezetés. Miután meglett az önálló helyrajzi szám, következett az épület statikai vizsgálatának megrendelése. A feltáráshoz a kommunális szervezet biztosított embereket. Ezt követően felkértem Aranyosi Miklóst készítse el az ingatlan értékbecslését. A képviselő testület által /233/2008. (VIII.29.) KT számú határozattal elfogadott előterjesztés alapján az alapító önkormányzat apportálás útján a Kft.-re átruházta az ingatlant Ft forgalmi értékben. Az épület hasznosításáról már döntött a testület, melynek megfelelően tárgyalásba kezdtem több építészmérnöki irodával. A korábbi elképzelésektől eltérően a jelenlegi koncepció szerint az alsó szinten is lakások kerülnek kialakításra. A tervezés jelenleg folyamatban van, az ajánlatok elbírálása után kerül kiválasztásra a nyertes pályázó. A következő ingatlan mely fejlesztésre kerül az Erdélyi János és Comenius utca sarkán található m 2 térmértékű beépítetlen terület. Tekintve, hogy a belvárosban egyre inkább

2 jelentkező parkolási problémák vannak, felmerült föld alatti, ún. mélygarázs építésének alternatívája. A vizsgálatok elvégzésével azt a mérnöki irodát bíztam meg, aki annak idején a Hotel Bodrog építését megelőzően végzett talajmechanikai feltáró vizsgálatokat. Szerződést kötöttem a GEON System Kft.-vel, melyben megbízást adtam 12 m mélységig talajmechanikai felmérés készítésére. Természetesen a szükséges tulajdonlap másolatot és térképszelvényt beszereztem az illetékes földhivataltól. A talajmechanikai szakvélemény ára Ft + Áfa. A vizsgálat eredménye szerint a célul kitűzött épület megvalósítása lehetséges. Az értékbecslés elkészítéséhez szintén Aranyosi Miklós értékbecslőt kértem fel, melynek eredményeképp Ft értében lett az ingatlan apportálva az INNOVO Patak Kft.-be. A képviselő testület korábbi döntése értelmében felhatalmazást kaptam a tervező iroda kiválasztására és a tervek elkészíttetésére: mélygarázs, földszinten üzlethelységek, két emeleti szinten és tetőtérben pedig lakások kialakítására. Tekintve a kialakult gazdasági helyzetet a város vezetősége kérte a folyamat átmeneti felfüggesztését. A nyár folyamán Hörcsik Richárd polgármester úr kérésére elkészítettem egy célorientált kimutatást Sárospatak meglévő, lehetséges ipari területeiről. Ebben az anyagban 5 ipari terület kialakítására alkalmas ingatlan teljes dokumentációja szerepel. A telkekkel kapcsolatosan felkerestem minden közműszolgáltató illetékesét, és tájékoztatást kértem egy gyár, illetve üzem telepítése esetén felmerülő energiaigény lehetőségeiről. Mind az ÉMÁSZ, a Gázművek, a Vízművek vezetői biztosítottak rugalmas hozzáállásukról, egy lehetséges hálózat bővítés azonnali megoldásairól. Az ELZETT-CERTA Igazgatója és a PREC CAST Kft. ügyvezetője tájékoztatása alapján cégüknél jól képzett szakmunkás túl jelentkezés van, tehát a jó munkaerő rendelkezésre áll. Ebben megerősített a Sárospataki Munkaügyi Központ vezetője is. Mint tudjuk egyik legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, a feltételek kialakítása. A Mikropack Műanyagfeldolgozó és Szerszámkészítő Kft. ügyvezetőjével tárgyalásokba kezdtem, és kérésének megfelelően tájékoztatást adtam városunk nyújtotta ilyen irányú beruházási lehetőségeiről. Nevezett cég egy műanyagfröccsöntő üzemet kívánt telepíteni. Annak érdekében, hogy a beruházás városunkban valósuljon meg minden erőfeszítést megtettünk. Ennek ellenére az ügyvezetőtől kapott információ alapján a cég székhelyétől - Budapesttől - való nagy földrajzi távolságunk és a rossz úthálózat miatt nem ide települ.

3 Saláta László Képviselő Úrral közösen készítettünk egy kiadványt mely, katalógusszerűen tartalmazza Sárospatak szálláshelyeit, beruházásra alkalmas területeit, ingatlanjait. Az összeállítás magyar és német nyelven készült, színes fotókkal. Alpolgármester Úr kérésére felvettem a kapcsolatot a Tesco egyik szerződött partnerével, aki az üzletláncnak keres alkalmas területeket. Több ingatlan megtekintése után egyetlen helyet találtak megfelelőnek. A kiválasztott földterület 11 külön helyrajzi számon nyilvántartott tulajdonosé. A Sátoraljaújhelyi Földhivatalban a térképszelvény alapján meggyőződtem a helyrajzi számokról, és a műszaki iroda segítségével összegyűjtöttük a tulajdonlap másolatokat. A Sárospatakon, illetve Sárospatak vonzáskörzetében lakó tulajdonosokat személyesen felkeresve érdeklődtem a tulajdonukban lévő földterület eladásáról. Megindult egy hosszan tartó egyeztetési folyamat, ami még mindig folyamatban van. Egyelőre a vételi és eladási szándék között jelentős távolság van. A város vezetőivel folyamatos az egyeztetés, a jegyzőasszony által megfogalmazott intézményátszervezési javaslat alapján felmerült annak a lehetősége, hogy az INNOVO Patak Kft. városfejlesztési tevékenysége mellett egyes városüzemeltetési feladatokat is átvegyen. A leendő beruházásokat saját, illetve részben saját kivitelezéssel elvégezve jelentős költségeket lehet megtakarítani, sok szakembernek lehet munkát adni, az ebből származó bevételeket az önkormányzat érdekeltsége közelében tartani. Összegezve a 2008-as év az előkészítés, tervezés, piacfelmérés éve volt. Remélhetően a es év az előkészített tervek megvalósításának éve lesz. Kérem a beszámoló tudomásul vételét. Sárospatak, november 16. Tisztelettel: Kiss Csaba ügyvezető igazgató

4 1.számú melléklet INNOVO PATAK Kft. pénzforgalma ig: Cégalapítási ktg.: Munkabér jellegű kifizetés: Működési és egyéb ktg.: Beruházáshoz kapcsolódó kiadás: Pénztárban: Ft Ft Ft Ft + Áfa Ft Sárospatak, Kiss Csaba

5 1 Bevezető: Tisztelt Képviselő Testület! Mint Önök számára is ismert, a SIDINFO Nonprofit Kft. a Szent Erzsébet utca 3. szám alatt lévő Sarokbástya épületének hasznosítására, valamint a Vízi-kapui Szabadtéri Színpad működtetésére létrehozott, 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft. A Kft. 5 tagú Felügyelő Bizottsággal rendelkezik, melynek tagjai (2008. november 30-ig): Plósz Istvánné Kiss József Dr. Dankó László Csetneki József Sajószegi Gábor elnök tag tag tag tag A Kft. a feladat végrehajtása érdekében 9 fő alkalmazottat foglalkoztat főállásban. Könyvelő cég: PGSZ Bt. Sátoraljaújhely Számlavezető bank: Raiffeissen Bank Zrt. Sátoraljaújhely Az Újbástya összesített alapterülete: 1533 m² Tisztelt Képviselő Testület! Engedjék meg, hogy az alapvető cégadatok felsorolása után egy kis előzetes vázlatot adjak arról, milyen logika szerint építettem fel beszámolómat. Az I. fejezetben igyekeztem kronológiai sorrendben leírni azokat a történéseket, melyek a Kft. induló hónapjait meghatározták. Sok olyan helyzet adódott már előttem, amikor bizottsági, vagy testületi meghallgatások során az az érzés alakult ki bennem, hogy nem igazán tisztázott: hogyan, milyen pénzekkel indult ez az önkormányzati vállalkozás, hogy megkezdje piaci működését?! Hasonlóan éreztem magam akkor, amikor az itt dolgozó kollégákra, valamint az ő munkavégzésükre, beosztásukra kérdeztek rá. Ezért úgy gondoltam, hogy az I. fejezetben részletesen leírom az itt dolgozó állomány összetételét, feladatait, munkaerő-piaci vonatkozásait, valamint a cégindítás anyagi körülményeit. A II. fejezetben olyan, stratégiai fontosságú kérdéseket vázoltam fel, amelyek a Kft. jövőjét alapvetően meghatározó felvetések: Mire használja a város az Újbástyát?, Milyen formában működtetheti a város az Újbástyát?, valamint Ki legyen a nyári rendezvények szervezője?. Ebben a fejezetben részletesen kitérek arra is, hogy milyen feladatelemek jellemzik a Kft. mindennapjait. Ugyanitt (az egyes feladatelemeknél) térek ki a piaci eredményekre, a bevételekre, valamint a közhasznú funkciók részletezésére. Az utolsó fejezetben egy összegzésre kerül sor, amely a jelenlegi helyzetből kiindulva megpróbál egy rövid távú perspektívát vázolni az előttünk álló gazdasági évre. A pénzügyi adatoknál a szeptember 30-ig lekönyvelt adatokkal számolok!

6 2 I. A Sidinfo Nonprofit Kft. első hónapjai: 1. Cégindítás Az alapító önkormányzat Ft összeggel alapította a Kft.-t, mely összeg januárjában a Kft. választott bankjában, a Raiffeisenben számlanyitással együtt befizetésre került. Siska Tamás ügyvezető igazgató, az őt megválasztó testületi határozat szerint, 2008 január 2-tól munkába állt, és a február 20.-i projektzárású beruházás utolsó 2 hónapjában a beszerzéseket koordinálta az önkormányzat részéről a projektmenedzselés feladatával megbízott Erdős Tamás tanácsnokkal együtt. Február utolsó hetében nyílt lehetőség az irodai beköltözésre (addig az ügyvezető Erdős Tamás tanácsnok irodájában dolgozott). Március 1-től további két kolléga került alkalmazásra. Két olyan státusz került feltöltésre, mely elengedhetetlen a cég hatékony indulásához. Rákné Lendák Ágnes pénzügyi vezető elkészítette a könyvelő cégnek az indulási dokumentáció csomagot, intézte a szükséges bejelentéseket (APEH, posta, Munkaügyi Központ, Céginformációs Szolgálat, stb.), gondozta az üzletnyitáshoz szükséges Működési Engedély ügymenetét, megkezdte és azóta is felelőse a személyi ügyek intézésének, ennek megfelelően a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás felelőse. Ő kezeli NetBanking rendszerünket, valamint Ő a házipénztár kezelője. Ezen túl a Kft. épülethasznosítási koncepciójának megfelelően a terembérlettel kapcsolatos teendőket végzi. A Kft. új vállalásaként esküvők szervezését vállalja. A teljes körű ügyintézés az Ő feladata. Zsarnai László egy nagyon vegyes munkakörben dolgozik. Ő a cég informatikusa, rendszergazdája, technikusa, gondnoka, a riasztó távfelügyelet és a lift üzemének helyi felelőse, Ő tervezi kiadványainkat, reklámunkat, valamint Ő kezeli, és tölti föl tartalommal a honlapot. Március és április hónapokban a beruházás kapcsán idekerült hálózat működőképességén dolgozott, valamint beépített technikákat (a 3 plazma TV, világító reklámok, internet sarok, konferencia terem technika) telepített. Ezekben az időkben kezdte el a kolléga az eszközök (hang-, fény-, irodatechnika, konferenciatechnika) leltározását, fölcimkézését. Április 1-től lépett munkába Marcziné Szappanos Judit, aki turisztikai menedzserként dolgozik, valamint a Tourinform Sárospatak iroda határidejű átvételétől az iroda vezetője. Judit feladata, hogy a Magyar Turizmus Zrt. felé a kapcsolatot gondozza, beszámolókat, statisztikákat adjon az idegenforgalomról, olyan kiállítási megjelenéseket szervezzen, ahol a város és a turisztikai vállalkozók meg tudnak jelenni, hírleveleket szerkesszen az aktuális eseményekről Sárospatak városról szóló kiadványokat tervezzen, s ezek kiadását támogató pályázatokat írjon. Feladata továbbá az információszolgáltatás, adatgyűjtés, valamint az előtérben lévő ajándékbolt üzemeltetése. Judit a Sárospatak Turizmusáért Egyesület ügyeit is segít intézni, ezt az Egyesület Önkormányzattal kötött megállapodása alapján teszi. A Kft. az Egyesület felé, a szolgáltatás ellentételezéseként, olyan számlát állít ki, amely a kolléganő éves bér+járulékok összegének felét tartalmazza. Itt tehát jelentkezik 50% bér és járulék megtakarítás! Április 15-én lépett munkába Zambon László, a Kávézó üzletvezetője. Feladata a kávézó törvényeknek és előírásoknak megfelelő üzemeltetése, a raktárkészlet kezelése, számlák ügyintézése, kávéházi programok tervezése, kitelepülések ügyintézése, kivitelezése, kávézóval

7 3 kapcsolatos mindennemű adminisztráció, valamint felszolgáló-pultos feladatok elvégzése heti ütemterv szerint. Munkába lépése és a Kávézó nyitása közötti 3 hétben a nyitással kapcsolatos ügyek intézésével, a két felszolgáló-pultos munkába lépésének előkészítésével, valamint a készletbeszerzéssel foglalatoskodott. Május 1-től további kollégák álltak munkába. A turisztikai feladatok, valamint a Tourinform Iroda szolgálatába még egy turisztikai menedzser, a kávézóba pedig a két pultos-felszolgáló. A turisztikai menedzser Szabó Zita. Feladata: a Tourinform Iroda információs szolgálata, az idegenforgalommal kapcsolatos adatok gyűjtése rendszerezése, az előtérben lévő ajándékbolt üzemeltetése, az iroda pénzügyi elszámolásainak előkészítése, jegyiroda működtetése. Zita a Munkaügyi Központ Bértámogatás, valamint Start-Kártya programok együttes érvényesítésével érkezett hozzánk, így a megtakarítás 60% bér+járulék. A két felszolgáló-pultos: Misztináné Vig Erika, Kocsis Anna. Mindkét kollégának egyértelmű feladata: heti beosztás szerint ellátni a kávézó felszolgálói feladatait. Ezen túl mindkét kolléga ismeri az internetsarok kódjait, így a Tourinform nyitva tartásán túl is ki tudják szolgálni az internetező vendégeket. Mindkét kolléga Bértámogatással került alkalmazásra, így esetükben % bér+járulék megtakarítás jelentkezik! Május 6. Legutoljára fölvett dolgozónk Oláh Györgyné, aki alapvetően takarító, de ő a postafiók kezelője, ő szokott plakátozni (nem csak a városban, hanem Miskolc Felvidék Bodrogköz viszonylatban), valamint, mivel szakképzettsége varrónő ő készíti el az épület és színpad dekorációs anyagainkat. Ő hordja el saját lakásába kimosni a Kávézó bútorhuzatait. Munkaidőbeosztása standard: 6 14 óráig. Ő is Bértámogatással került alkalmazásra, így a megtakarítás 50 % bér+járulék! A személyi állománnyal kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy nem üzemeltetünk céges gépjárművet, így mindenki saját gépkocsiját használja a Kft. céljaira is. Ezt igyekszünk Kiküldetési rendelvényen elszámolni, de sok esetben csak kéthavi, becsült összeget térítünk. A másik dolog, hogy a kollégáknál lévő flottás mobiltelefon teljes költsége rájuk hárul. Ez abban az esetben érdekes, ha nem flottás számot hívnak munkahelyzetben ami a nyári kitelepülős időszakban bőven előfordult s az ily módon keletkezett költségeket viselniük kell. A bérköltségek már január hótól jelentkeztek. Februárban az ügyvezető bére és járulékai fedezetére Ft került utalásra. Márciusban szintén ez az összeg merült fel, ám a számlán az induló pénzösszeg erre már nem adott fedezetet. A februári bérköltség ( Ft) március végén került kifizetésre. Az önkormányzat irányába beadott pénzügyi támogatási igényünkre március 20-án Ft-os összeg érkezett. A támogatási igény összegének második része ( Ft) április 15.-én érkezett a Kft. számlájára. Április 3-án (3 fő márciusi bére) Ft bérköltség jelentkezik, május 3-án pedig (4 fő áprilisi bére + 1 fő április 15-től számfejtett, félhavi bére) Ft-ot kell bérköltségekre elutalni. Így tehát májusig csak bérköltségen Ft kiadás keletkezett. Ugyanakkor májusig a Ház meg sem nyithatott, mert az Örökségvédelmi Hivatal elhúzódó ügymenete miatt májusra kaptuk meg a Használatba Vételi Engedélyt. A Kávézó Működési engedélye az üzlet május 10-i nyitását tette lehetővé. Bevételünk tehát legkorábban május 10-től keletkezhetett.

8 4 Persze ahhoz, hogy a Kávézó beinduljon, indulási készletekre volt szükség. Az indulási készletek (többségében italok, fagylaltok és eszközök) a nyitásig Ft-ba kerültek. A Kft. általános irodai munkájához és a Tourinform részleg napi tevékenységéhez olyan irodai eszközöket szereztünk be az első hónapokban, melyek a zavartalan működés minimumát képezik: fénymásolópapír, papírmappa, papírfűző, számológépek, bélyegzők, elektronikus adathordozó eszközök (USB stick, CD), számlázó program, telefonvonalak bekötése, honlap tárhely kialakítása, ragasztók, tollak, ceruzák, filcek, valamint táblai eszközök a Flip Charthoz, stb. Ezek indulási összege: Ft. Olyan alapvető eszközökre is szükség volt, mint: 2 db kuka, takarítószerek és eszközök, WC papír, WC kefe, folyékony kézmosó szappan, tűzoltókészülékek. Ezek indulási összege: Ft. Az épület műszaki átadása után az alapvető technikai eszközök megvoltak, valamint kialakításra került egy általános hálózat is. Ahhoz, hogy az informatikai, RF és telekommunikációs kapcsolatok zökkenőmentesen működjenek további, kiegészítő technikai berendezésekre volt szükség. Ezek induláskor Ft kiadást jelentettek. Mindezek tehát azt jelentik, hogy addig a pillanatig, amíg a Kft. bevételtermelő tevékenységét elkezdte Ft kiadása keletkezett. Mindezek mellett sajnos reklámra, marketingre már nem jutott, ami pedig alapvetően meghatározná a Kávézó és a többi épületegység látogatottságát. Ez a terület máig hiányos, hiszen azóta máról holnapra élünk. A marketing hiánya miatt szolid szinten ragadt bevételek csak tűzoltásokat jelentenek, ugyanakkor jelentős közhasznú feladatvégzésünkön túl nagy értékben szolgáltattunk városi rendezvényekkel kapcsolatos munkákat. Ezek olyan alkalmak voltak, amikor városi érdekű rendezvényeket fogadtunk térítésmentesen. Önköltségi áron számolva Ft értékben szolgáltattunk szeptember 30-ig. (Ez piaci körülmények között Ft árbevételt eredményezett volna) Az alapító Önkormányzat az alább felsorolt ütemezés szerint adott támogatásokat: Törzstőke: január 28. Támogatás március 20. Támogatás: április 15. Tourinform maradék költségvetése: június 24. Kiállítási szint üzemeltetése augusztus 1. Tagi kölcsön: augusztus 29. Támogatás szeptember 30. Ezek összege: Ebből levonva a tagi kölcsön: Támogatás összesen: Levonva az önkormányzati célú szolgáltatásokat: Támogatás mindösszesen:

9 5 II. Stratégiai kérdések: 1, Mire használja a város az Újbástyát? Ezzel kapcsolatban nagyjából mindenki ugyanazt gondolja: turisztikai szolgáltató hely, Tokaji borok lelőhelye, konferencia és rendezvényterem lehetőség, modern kiállítótér, füstmentes kávézó. Nagyon fontos kérdés, hogy ezeket a funkciókat mennyiben ismerjük el közhasznúnak, és mennyiben határozzuk meg a piaci önfenntartás százalékát? Pontosabban: mik azok a tevékenységek, amelyek kizárólag közhasznúnak tekinthetők, mik azok, amelyek egyértelműen piaci alapúak, és melyek azok a tevékenység-elemek, amelyek részben a piaci, részben a közhasznú besorolás alá tartoznak? Vegyük sorba az Újbástya által végzett tevékenységeket kezdve a napi gyakoriságúaktól a ritkábban előfordulókig. A; Tourinform szolgáltatás Azt gondolom, hogy a Tourinform szolgáltatás egy olyan jól működő része az intézménynek, amely májusi nyitásunk óta 5000 fő fölötti látogató létszámot tudhat magáénak. Rendkívül frekventált helyen vagyunk, ezért a turisták nagy eséllyel találnak ránk. A szolgáltatás színvonalas környezetben, esztétikus kiadvány bemutatással és segítőkész hozzáállással magas minőségűnek mondható. A Tourinform munkatársai ezen túlmenően működtetik a Hírlevelet, mely a turisztikai szolgáltatók fontos információforrása, valamint statisztikai jelentéseket tesznek a Magyar Turizmus Zrt. felé. Ez a funkció értelmezésem szerint 100%-ban közhasznú, hiszen a városba érkezőknek egy olyan szolgáltatás, mely a további költéseket alapozza meg. További szolgáltatásként turisztikai termékek értékesítője, helyi specialitások boltja is vagyunk, melyet nagy örömmel vesznek igénybe a hozzánk érkezők. Megtalálható itt a Borsa desszert, Pataki Kerámia, sárospataki bortermelők palackozott borai, helyi néprajzi, népművészeti kiadványok és termékek, a Pataki Papír Galéria turisztikai termékei, valamint képeslapok, térképek és egyéb Sárospatakról emléket hordozó apró ajándékok. Ez a funkció egyértelműen piaci kategória, tehát a SIDINFO Nonprofit Kft. feladata, hogy ezt a tevékenységet gazdasági eredménnyel működtesse. Szintén a Tourinform szolgáltatása a jegyiroda, mely részben a Ticketportál rendezvényjegyeit, részben saját szervezésű és környékbeli események belépőjegyeit értékesíti. A Jegyiroda szolgáltatás 100%-ban piaci alapú tevékenység. Eredményének alapja az értékesített jegyek utáni százalékos bevétel. Az Iroda gyűjti a szolgáltatóktól az üdülési csekkeket, s továbbítja azokat a Nemzeti Üdülési Szolgálatnak. Irodánknak költsége nincs ezzel a szolgáltatással, a kollégákra hárul némi adminisztrációs feladat. A NÜSZ havi Ft-ot utal át ezért a közvetítői szolgáltatásért. Fontos megemlíteni, hogy a környéken Miskolcon van legközelebb ilyen gyűjtőpont. Jövőre ez a szolgáltatás is bővül, ugyanis az Üdülési Csekk Kalauz című kiadványt is áruljuk, valamint hozzánk érkeznek meg a környékbeli cégek által megrendelt Üdülési csekkek.

10 6 Ez a szolgáltatás-elem 100%-ban piaci irányultságú tevékenység. Eredményét a közvetítői díj realizálása képezi. A Tourinform Iroda kiadványok kiadásával is foglalkozik. Rég bejáratott rend szerint a Tourinform Iroda éves költségvetésében szerepel az a tétel, ami fedezi az éves turisztikai kiadványok megjelentetését. Ezek a kiadványok ingyenesek, hiszen elsősorban az idegenforgalom fellendítése a célja, ugyanakkor több reklámfelület értékesítésére is kínálkozik lehetőség. A kiadványok optimalizálásához minden év elején egy szélesebb körű egyeztetés szükséges (turisztikai szakemberek, önkormányzati vezetők, Sárospatak Turizmusáért Egyesület), mely meghatározza a kiadvány formátumát, közhasznú tartalmának százalékos arányát, valamint a reklámfelületként értékesítendő tartalom százalékos arányát. Ha ez az arány mondjuk % a közhasznú tartalom javára, akkor a kiadvány bekerülési költségének 60%-a kell, hogy közkasszából érkezzen, 40%-a pedig a hirdetések bevételeként realizálódik. Természetesen olyan alkalom is van, amikor pályázati lehetőség kínálkozik kiadványtervezésre és előállításra. Ilyenkor a megpályázott összeget kiegészítő önerő kell, hogy rendelkezésre álljon közkasszából (pl.: az IFA bevételekből) A kiadványtervezés és előállítás tehát részben közhasznú, részben piaci alapú tevékenység. Arányát részben a minden tárgyévet megelőző egyeztetés, részben pedig az aktuális pályázati lehetőségek határozzák meg. A Tourinform Iroda utazási, turisztikai vásárokon, kiállításokon is részt vesz. Ezekre az eseményekre ugyanaz a logika alkalmazható, mint a kiadványokra, hiszen itt is meg tudnak jelenni szolgáltatók a város standjánál, ebben az esetben viszont százalékosan részt vállalnak a stand bérleti díjából. Közkasszából tehát a stand bérleti díjának nagyobb része (60-70%), az utazás, valamint a szállás és étkezés költsége érintett. Ez a terület tehát nagyobb részben közhasznú feladatellátás, de itt is megjelenik a piaci alapú tevékenység. Az Iroda munkatársai üzemeltetik az Internet-sarkot, mely mindenki számára ingyenesen biztosítja az internetet 15 percig. Ezen túli igénybevételért már fizetni kell egy minimális összeget (1 óra Ft). Ez tehát egy közhasznú szektor, hiszen bár negyedóra után fizetni kell érte de a befolyt minimális összeg nem értelmezhető eredményként. A Tourinform működtetése tehát az alábbi költségeket generálja: ezer Ft 1,5 fő alkalmazásának személyi költségei éves szinten két kiadvány költségei éves szinten két belföldi és egy külföldi kiállításon való megjelenés költségei éves szinten jelentkező irodaszer-, és útiköltség, valamint a feladatra jutó rezsi-hányad Összesen:

11 7 Sátoraljaújhely 12 Millió Ft támogatással üzemelteti a Tourinformot, Tokaj pedig 7,5 Millió Fttal. A Tourinform Sárospatak Iroda nyitva tartása: szeptember június 15. között: HÉTFŐ PÉNTEK SZOMBAT (A régióban nincs más iroda nyitva hétvégén még Miskolcon sem -, úgyhogy a leghosszabban szolgáltató iroda vagyunk a megyében) június 15. augusztus 31. HÉTFŐ PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP (A nyári meghosszabbított nyitva tartás lehetőségét egy MT Zrt-s pályázat teszi lehetővé. Idén Ft összeget nyertünk, melyet nagyrészt 3 fő időszaki alkalmazására költöttünk.) Bevétel: Ft A Tourinform 2008 szeptember 30-ig könyvelt bevételei: Mivel ez a forgalom főként a turisztikai termékek eladásából, valamint a jegyértékesítésből származott, ezért figyelembe kell venni azok beszerzési értékét: Ft. Eredmény: Elemzés: 5 hónap eredménye ez, hiszen a Tourinform Iroda május 1-től működik. Az alapvetően közhasznú funkciókat kiszolgáló részlegtől ez nagyon jó eredmény, hiszen ez már egy tisztított forgalom, tehát plusz kiadás itt már nem jelentkezik. Ez az adat azt is előre vetíti, hogy egy teljes, éves működés esetén 1,2 M. Ft. tiszta bevétel keletkezik. B; Újbástya Kávézó Előnye, hogy dohányfüstmentes, elegáns küllemű, kulturált szórakozóhely a Tourinformmal egy légtérben. Hátránya, hogy mindeddig nem igazán történt meg a bevezetése, hiszen nyitási akciókra nem állt rendelkezésre forrás. Ez az állapot fennmaradt, hiszen a fenntartó reklámozást sem tudjuk finanszírozni. A kávézó működése 3 fő munkáját feltételezi. Két felszolgáló és egy pultos-vezető oldja meg a mindennapi nyitva tartást. A kávézó vezetője általános feladatain túl felel a kávézói programok szervezéséért, előkészítéséért. Fontos megemlíteni, hogy az alapvetően tourinformosok által üzemeltetett Internetsarkot, 16 órától a kávézó zárásáig a kávézó kollégái működtetik. Az is fontos ugyanakkor, hogy a Tourinform nyitva-tartási idején túl érkező turista ugyanúgy megkapja az információt a kávézós kollégáktól is, mintha a turisztikai munkatársakkal találkozott volna.

12 8 A Kávézó feladata egyértelmű: 100%-os piaci orientáció a minél hatékonyabb eredményesség eléréséhez. A Kávézó nyitva tartása: Hétfő csütörtök: Péntek szombat: Vasárnap: A Kávézó eredményességének vizsgálata a szeptember 30-ig könyvelt számok tükrében: Bevétel: Ft. Áruk beszerzési értéke: Ft. Elemzés: A vendéglátós szempontból csekélynek tűnő eredmény elsődleges oka, hogy a bevezető időszakban nyomott árakon értékesítettünk, valamint a tapasztalatlanság okán a szükségesnél nagyobb készletezésekkel dolgoztunk. Nagyon nehéz betörni a piacra, az ugyanis telített. Egy nagyon szűk réteg jár szórakozóhelyekre. Ugyanakkor folyamatban van a törzsközönség kialakulása. Megfigyelhető, hogy szívesen jönnek a középkorú korosztály tagjai, hiszen a dohányfüst-mentes szórakozóhely egyelőre kuriózum. A forgalom növelése érdekében rendezvényeket szervezünk a Kávézóba. A legideálisabb helyzet a Kávézó számára is az, amikor konferencia-jellegű rendezvény van a házban és a fogyasztási potenciál helyben van. Ekkor a legnagyobb a versenytársakkal szembeni előnyünk, hiszen nem a helyi fogyasztó mindennapos költéséért küzdünk, hanem egy kifejezetten vásárlási motivációval rendelkező, távolról érkezett fogyasztó van itt. C; Épület bérleti értékesítése Egy újabb terület, amely indulási helyzetben az alapvető minimummal sem rendelkezik: nincs légkondicionálás, a Kazamata párátlanítása és fűtése megoldatlan, valamint az első, épületet kínáló, színes nyomdai lapocska (1/3 A4 egyoldalas) kiadása októberére csúszott (de akkor legalább eljutott a budapesti Buisness Travel Show-ra). Az épületegységek kiadása dupla, vagy tripla annyi is lehetne, mint az első pár hónapban, ha ezek a hiányosságok megoldódnának. Az épület egyes részeinek értékesítése több célra, és több módozatban lehetséges. Az alábbiakban felsorolt célok szerinti igénybevételek mindegyike előfordult már: konferencia szervezeti taggyűlés esküvő osztálytalálkozó fogadás felnőttképzés, oktatás termékismertető előadás Az épületegység(-ek) bérletén túl az alábbi opciós lehetőségek kínálkoznak: hang-, fény-, és prezentációs technika igénybevétele technikussal

13 9 hostess szolgáltatás esemény video- és fotódokumentációjának elkészítése felszolgálás A feladatelem egyértelműen a bevételorientáltság jegyében működtetendő, így hát 100 %-ban piaci alapú munkavégzés. tükrében: Az értékesítés eddigi tapasztalatai a szeptember 30-án könyvelt számok Terembér: Ft. Elemzés: A legtisztább bevétel, hiszen ezt csak a rezsi-hányad és a bér-hányad terheli, de külső - csak a szolgáltatásnyújtás érdekében történő - kiadás nincs. A vezető területté kell válnia az épület bérleti célú értékesítésének, hiszen ez a legtisztább bevételt produkáló tevékenység, ugyanakkor rendkívűli módon emeli a kávézó fogyasztását. Az is megfigyelhető, hogy a házat úgy lehet a legideálisabban értékesíteni, hogy a teljes vertikumot kínáljuk egyszerre. Azaz az összes lehetséges helyiséget és a lehető legtöbb szolgáltatást. D; Önkormányzati érdekű, térítésmentes szolgáltatás Szűk, féléves működésünk alatt jelentős Önkormányzati megrendelés érkezett: fogadások, értekezletek, szakmai találkozók, társadalmi fórumok, állami ünnep (Aug. 20.) és egyéb nyári rendezvények színpadtechnikai hátterének biztosítása. Ezekre az alkalmakra az jellemző, hogy nagy energiák mozgósításával jár (humán szektor), ami akkor válik problémává, amikor az átlagos hétköznapokban a túlórákat ki kell adni, vagy ki kell fizetni. Itt figyelembe kell venni, hogy a 9 fő adott szituációban nagyon kevés tud lenni. A szolgáltatásnyújtás eddigi számai (önköltségi számítás alapján): Elemzés: A város érdekében tett szolgáltatásnyújtás, így annak pénzügyi elemzése csak abból a szempontból érdekes, hogy a Kft. jövő évi támogatási tervében egy 3 M forintnyi (egy évre vetített) összeget e célra tervezni szükséges. E; Rendezvényszervezés A Sidinfo Nonprofit Kft. működése úgy indult, hogy meghatározásra került: a Vízikapui Szabadtéri Színpad gondnokságán, és az ott felhalmozott színpadtechnika kezelésén túl a Kft. vegyen részt a nyári programok bővítésében. Így sor került egy önálló szervezésű musical előadásra, valamint egy nyár végi ifjúsági fesztiválra. Az augusztusra előrehozott Sárospataki Bornapok borutcai programjainak szervezését és reklámozását is megkaptuk időközben. Természetesen e mellett olyan programokat is szervezünk, melyek a Kávézó fogyasztását hivatottak

14 10 növelni. Ezek a programok általában a földszinten, vagy a Kazamatában zajlanak. Eddig jellemzően jazz estek, tudományos előadások, könyvbemutatók, gyermekeknek szóló játszóházak, táncos estek voltak műsoron, de a jövőben tervezzük Civil Fórum, élő interjús beszélgetések és borral kapcsolatos rendezvények szervezését is. A nyári, önálló szervezésű programok közül a Padlás című musicalnak egyértelmű célja volt: bevételei hozzák be a produkció bekerülési költségét. Ez sikerült is, hiszen az előadás költsége Ft. volt, a reklámra fordított összeg Ft volt, az elfogyasztott villamos energia pedig Ft-ba került. Tehát az összes kiadásunk Ft volt. A jegybevétel Ft volt, a helyszíni büfé pedig Ft-ot forgalmazott. Tehát az összes bevételünk Ft volt. Óriási sikere volt a rendezvénynek. A tiszteletjegyesekkel és dolgozóink hozzátartozóival együtt 750 fős nézőszám volt. Az Ft-os elővételi belépőjegy telitalálat volt. Az augusztus án szervezett VakáciOff Nyárbúcsúztató Ifjúsági Fesztivál egy új kísérlet volt arra, hogy a mai tinizenekarokat összegyűjtve egy újabb generációt szólítsunk meg. Sajnos előzetes felméréseinkkel ellentétben, s a húzónevek - Lola, Márk, Anti Fittness Club, No Thanks ellenére nagyon kevesen voltak. Számítottunk arra, hogy a bevezető évben nem lesz nyereséges a fesztivál, de ez túl alacsony látogatottság volt. Érdekes körülmény, hogy míg helyből nagyon kevesen voltak, addig Hatvantól, Budapesten és Székesfehérváron át Bicskéig, valamint Szabolcs és Hajdú-Bihar megyékből sokan érkeztek. A rendezvény utáni elemzésből kiderült: sok a Ft a kétnapos bérlet árának, hiába számolhatunk úgy, hogy ez egy zenekar koncertjét tekintve 300 Ft-os belépőt jelent, összességében sok ez az összeg. A másik negatív tényező a hirtelen rosszra forduló időjárás volt, ami 29-én egy viharos esővel, 30-án pedig hatalmas széllel és 8 celsius fok hőmérséklet-csökkenéssel ajándékozott meg minket. Kiadásaink összértéke Ft. A bevételek összértéke pedig Ft. F; Kiállításszervezés A SIDINFO Nonprofit Kft. az Újbástya épületének 1. emeletén található kiállítási színtér üzemeltetésével járul hozzá városunk művészeti palettájának bővítéséhez. Nagyon nagy lehetőség van abban, hogy a város több, kiváló kiállító helyszínnel rendelkezik. Elég, ha csak az e téren pezsgő Szentendrére, Debrecenre, vagy Kecskemétre gondolunk, s mindjárt felviláglik előttünk, hogy miért olyan nagy jelentőségű e kisvárostól a kultúra iránt tanusított nagyfokú alázat. A Kiállítószint 4 helyiségből áll, melyből kettőben helytörténeti vonatkozású kiállítás, kettőben pedig mindig változó, időszaki kiállítások láthatóak. Egy belépővel a teljes kiállítási szint látogatható. Összege: Ft. Ez az összeg természetesen nem rúg tetemes bevételre, de a közhasznú funkciót megsegítendő, az Önkormányzat az Üzemeltetési megállapodás alapján évi 1 M Ft. összeggel támogatja a tevékenységet. G; Színpadtechnikai szolgáltatás Egy olyan tevékenység-elem, mely idén csak tesztelésre került egy alkalommal (Köztisztviselői Nap Végardó Strandfürdő), ám a jövő év nyarán és őszén több megyei és távolabbi rendezvény színpadtechnikai szolgáltatását szeretnénk bérmunkában végezni. Ehhez megfelelő reklám és versenyképes díjszabás szükséges. Honlapunkon már hirdetjük a szolgáltatást, de külön szórólapot is tervezünk. Tervezem továbbá, hogy megyei lapokban hirdetjük a tevékenységet, valamint személyesen keresem fel a nagy megyei rendezvények szervezőit.

15 2, Milyen formában működtetheti a város az Újbástya épületét? A; Önkormányzati intézményként 11 Ez a forma nyilvánvalóan megnövelné a bérköltségeket, hiszen addig, amíg Én 8 fővel el tudom láttatni a mindennapos nyitvatartással járó feladatokat, egy közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén ez csak több emberrel, folyamatos beosztás-váltásban képzelhető el. Az Önkormányzati Intézmény forma egy másik jellemzője, hogy kevésbé motivált a menedzsment a piaci reakciókra, hiszen a stabil önkormányzati finanszírozás és a minimális bevételi kötelmény ezt eredményezi. B; Vállalkozásnak bérbe adva, a közhasznú funkciókat saját hatáskörű feladatvégzésben meghagyva Vállalkozás a Kávézót venné ki, valamint az exluzív Kazamatát, esetleg a Konferenciatermet. Azonban ezek vegyes funkciójú helyek. Ha egy vendéglátó vállalkozás kivenné a Kávézót és kérné a Kazamatát is, akkor végig kellene gondolni, hogy egy nem saját tulajdonában lévő épületrészt rövid időn belül lelakna a bérbevevő. Neki ugyanis az lenne a célja, hogy minél sűrűbben, minél nagyobb tömegek forduljanak meg az említett helyszíneken. Az a célközönség, akik ezt produkálni tudják, nem arról híresek, hogy állagmegóvással foglalkoznának. Ha viszont csak a Kávézót veszi ki vállalkozás, akkor csak az épület 1/16-át adtuk bérbe, a többi rész fenntartása ugyanúgy gondot jelenthet. Ez a megoldás azért is rosz, mert a Kávézó nem leválasztható a Tourinform résztől, valamint a Kazamatától, így a vagyonvédelem nem megoldott. C; 100 %-os tulajdonrészű, nonprofit Kft. fenntartásán keresztül Jelenleg ez a forma működik, és véleményem szerint a jelenleg fenálló körülményeknek ez felel meg a legjobban. Minimális létszámmal üzemeltethető mindkét épületegység, az önkormányzati vagyon önkormányzat által felügyelhető cég kezelésében van, a közhasznú funkciókat nem érheti sérelem, ugyanakkor egyre dinamikusabban lehet kihasználni a piaci lehetőségeket, így a fenntartás évről évre kevesebbe kerül. Igaz, hogy az a pénz, ami a cég indításakor nem állt rendelkezésre, most is hiányzik, s így a piaci felfuttatás késik. Ugyanakkor a Kávézó és a Konferenciaterem nyári használata légkondicionáló berendezés híján kevésbé vonzó a vendégeknek és az üzleti partnereknek. Ez egy 2,5 M Ft-os beruházást jelentene. Mivel a vagyon, az épület az önkormányzaté, minden befektetési célú költés a közvagyont gyarapítja. 3, Ki legyen a nyári rendezvények szervezője? A kérdés azért merül fel, mert idén nyáron több alkalommal került szóba, hogy az Újbástya második Műv. Ház, stb. A félreértések és az esetleges szakmai féltékenységek elkerülése érdekében azt kérném, hogy kerüljön egyértelmű lehatárolásra a fenti kérdés. A SIDINFO Kft. természetesen tudja biztosítani minden szükséges esetben a nagyszínpadi technikát, melynek önköltsége merül föl csak városi rendezvények esetén. A megnövekedett idegenforgalom és a kávézó nyári rendezvényei így is épp elég terhet jelentenek a dolgozóknak. Idén a nyári plusz munkákat ideiglenes munkaerő alkalmazásával és jelentős túlórahalmozással tudtuk csak megoldani. Kérem, hogy ebben a kérdésben egyértelmű lehatárolást hozzon a Testület!

16 12 III. Összegzés: Mivel a Kft. egy alulfinanszírozott indítással kezdte működését, folyamatos tartozásokat gyűjtött össze beszállítóitól. Több esetben az APEH is inkasszóhoz folyamodott, hiszen a járulékfizetések késtek. Ebben a helyzetben egy 2008-as gazdasági évet lezáró támogatást kérvényezünk, valamint kérjük, hogy a jövő évi költségvetésnél az Önkormányzat ítélje meg támogatásként a 2009 évi bér-, és járulékai összegét. Év végéig Ft támogatásra van szükségünk, hogy minden tartozásunkat visszafizessünk, valamint a hátralévő reszi és személyi költségeket fedezni tudjuk. A jövő évi költségvetésünkhöz Ft támogatásra lesz szükség.

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27. Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság KŐKÉRT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház üzemeltetéséről Előkészítette: Méri Zoltán ügyvezető LISZ Kft. Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére.

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető

Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel: 54/ 451-066, FAX: 54/ 450-539. info@pl-varosuzemelteto.hu Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető üzemeltetéséről 2013.

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

A családi kedvezmény jogosultság megszűnéséről Mi a teendő szülőként, munkáltatóként?

A családi kedvezmény jogosultság megszűnéséről Mi a teendő szülőként, munkáltatóként? REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER KEDVES ÜGYFELÜNK! Beindult az adógyár! Bújjuk a törvényeket, továbbképzésekre járunk, hogy segíteni tudjunk Önnek a döntésben jövőre milyen adózást válasszon!. Miről

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009.május 27-i ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009.május 27-i ülésére. K e r e k e g y h á z i K á b e l t e l e v í z i ó K f t. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.: 76/545-090; 76/545-141 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12)

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A kategória: Közérdekű kereset indítása és érdekfeltárás, érdekérvényesítés

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.)

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) 1. A társaság megalakulása Társaságunkat a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése A Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. meghatározott módon közhasznúsági jelentést

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. további

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. -

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-28/2013. A határozat meghozatalához egyszerű Szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztói

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29.

ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29. ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361 E-mail:

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

Összefogás Építési Alap

Összefogás Építési Alap Összefogás Építési Alap koncepció Bevezető Régi hagyomány Biatorbágyon, de talán az egész országban is, hogy egyes közösségek, utcák lakói összefognak és társadalmi munkában elvégeznek olyan feladatokat,

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐLEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐALPÁR 3.) 2011. évi közhasznú jelentése

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület!

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály inm

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben