Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület! A Testület döntése alapján elkészített alapító okiratot júliusában nyújtottuk be a Cégbírósághoz, a Kft.-t szeptember 28-i hatállyal jegyezték be. A bejegyzéstől kezdve látom el az ügyvezetői feladatokat, január 15-ig díjazás nélkül, január 16-tól munkaszerződés alapján. A cégben egyedül dolgozom, a könyvelést a SZÁM - TAN KÖNYV Kft. végzi. A Város vezetésével egyeztetve, elkezdődött az előkészítő munka, mely során az üresen álló ingatlanokra próbáltunk hasznosítási alternatívákat találni. Először az E raktárt vizsgáltuk. Az épület a szociális otthonnal egy címen és helyrajzi számon volt nyilvántartva. Ahhoz, hogy az ingatlan hasznosítható legyen, önálló helyrajzi számmal kell, hogy rendelkezzen, telekkönyvileg meg kellett osztani. A Sátoraljaújhelyi Földhivatalból beszereztem a szükséges dokumentumokat, és megbízást adtam Jenei Balázsnak a földmérő iroda vezetőjének, hogy készítse el megosztáshoz szükséges terveket. Az elkészült anyagot az Építési Osztály továbbította Szerencs Város Építési Hatóságának. Miután a kijelölt építési szakhatóság jóváhagyta kérelmünket, megtörténhetett a földhivatali átvezetés. Miután meglett az önálló helyrajzi szám, következett az épület statikai vizsgálatának megrendelése. A feltáráshoz a kommunális szervezet biztosított embereket. Ezt követően felkértem Aranyosi Miklóst készítse el az ingatlan értékbecslését. A képviselő testület által /233/2008. (VIII.29.) KT számú határozattal elfogadott előterjesztés alapján az alapító önkormányzat apportálás útján a Kft.-re átruházta az ingatlant Ft forgalmi értékben. Az épület hasznosításáról már döntött a testület, melynek megfelelően tárgyalásba kezdtem több építészmérnöki irodával. A korábbi elképzelésektől eltérően a jelenlegi koncepció szerint az alsó szinten is lakások kerülnek kialakításra. A tervezés jelenleg folyamatban van, az ajánlatok elbírálása után kerül kiválasztásra a nyertes pályázó. A következő ingatlan mely fejlesztésre kerül az Erdélyi János és Comenius utca sarkán található m 2 térmértékű beépítetlen terület. Tekintve, hogy a belvárosban egyre inkább

2 jelentkező parkolási problémák vannak, felmerült föld alatti, ún. mélygarázs építésének alternatívája. A vizsgálatok elvégzésével azt a mérnöki irodát bíztam meg, aki annak idején a Hotel Bodrog építését megelőzően végzett talajmechanikai feltáró vizsgálatokat. Szerződést kötöttem a GEON System Kft.-vel, melyben megbízást adtam 12 m mélységig talajmechanikai felmérés készítésére. Természetesen a szükséges tulajdonlap másolatot és térképszelvényt beszereztem az illetékes földhivataltól. A talajmechanikai szakvélemény ára Ft + Áfa. A vizsgálat eredménye szerint a célul kitűzött épület megvalósítása lehetséges. Az értékbecslés elkészítéséhez szintén Aranyosi Miklós értékbecslőt kértem fel, melynek eredményeképp Ft értében lett az ingatlan apportálva az INNOVO Patak Kft.-be. A képviselő testület korábbi döntése értelmében felhatalmazást kaptam a tervező iroda kiválasztására és a tervek elkészíttetésére: mélygarázs, földszinten üzlethelységek, két emeleti szinten és tetőtérben pedig lakások kialakítására. Tekintve a kialakult gazdasági helyzetet a város vezetősége kérte a folyamat átmeneti felfüggesztését. A nyár folyamán Hörcsik Richárd polgármester úr kérésére elkészítettem egy célorientált kimutatást Sárospatak meglévő, lehetséges ipari területeiről. Ebben az anyagban 5 ipari terület kialakítására alkalmas ingatlan teljes dokumentációja szerepel. A telkekkel kapcsolatosan felkerestem minden közműszolgáltató illetékesét, és tájékoztatást kértem egy gyár, illetve üzem telepítése esetén felmerülő energiaigény lehetőségeiről. Mind az ÉMÁSZ, a Gázművek, a Vízművek vezetői biztosítottak rugalmas hozzáállásukról, egy lehetséges hálózat bővítés azonnali megoldásairól. Az ELZETT-CERTA Igazgatója és a PREC CAST Kft. ügyvezetője tájékoztatása alapján cégüknél jól képzett szakmunkás túl jelentkezés van, tehát a jó munkaerő rendelkezésre áll. Ebben megerősített a Sárospataki Munkaügyi Központ vezetője is. Mint tudjuk egyik legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, a feltételek kialakítása. A Mikropack Műanyagfeldolgozó és Szerszámkészítő Kft. ügyvezetőjével tárgyalásokba kezdtem, és kérésének megfelelően tájékoztatást adtam városunk nyújtotta ilyen irányú beruházási lehetőségeiről. Nevezett cég egy műanyagfröccsöntő üzemet kívánt telepíteni. Annak érdekében, hogy a beruházás városunkban valósuljon meg minden erőfeszítést megtettünk. Ennek ellenére az ügyvezetőtől kapott információ alapján a cég székhelyétől - Budapesttől - való nagy földrajzi távolságunk és a rossz úthálózat miatt nem ide települ.

3 Saláta László Képviselő Úrral közösen készítettünk egy kiadványt mely, katalógusszerűen tartalmazza Sárospatak szálláshelyeit, beruházásra alkalmas területeit, ingatlanjait. Az összeállítás magyar és német nyelven készült, színes fotókkal. Alpolgármester Úr kérésére felvettem a kapcsolatot a Tesco egyik szerződött partnerével, aki az üzletláncnak keres alkalmas területeket. Több ingatlan megtekintése után egyetlen helyet találtak megfelelőnek. A kiválasztott földterület 11 külön helyrajzi számon nyilvántartott tulajdonosé. A Sátoraljaújhelyi Földhivatalban a térképszelvény alapján meggyőződtem a helyrajzi számokról, és a műszaki iroda segítségével összegyűjtöttük a tulajdonlap másolatokat. A Sárospatakon, illetve Sárospatak vonzáskörzetében lakó tulajdonosokat személyesen felkeresve érdeklődtem a tulajdonukban lévő földterület eladásáról. Megindult egy hosszan tartó egyeztetési folyamat, ami még mindig folyamatban van. Egyelőre a vételi és eladási szándék között jelentős távolság van. A város vezetőivel folyamatos az egyeztetés, a jegyzőasszony által megfogalmazott intézményátszervezési javaslat alapján felmerült annak a lehetősége, hogy az INNOVO Patak Kft. városfejlesztési tevékenysége mellett egyes városüzemeltetési feladatokat is átvegyen. A leendő beruházásokat saját, illetve részben saját kivitelezéssel elvégezve jelentős költségeket lehet megtakarítani, sok szakembernek lehet munkát adni, az ebből származó bevételeket az önkormányzat érdekeltsége közelében tartani. Összegezve a 2008-as év az előkészítés, tervezés, piacfelmérés éve volt. Remélhetően a es év az előkészített tervek megvalósításának éve lesz. Kérem a beszámoló tudomásul vételét. Sárospatak, november 16. Tisztelettel: Kiss Csaba ügyvezető igazgató

4 1.számú melléklet INNOVO PATAK Kft. pénzforgalma ig: Cégalapítási ktg.: Munkabér jellegű kifizetés: Működési és egyéb ktg.: Beruházáshoz kapcsolódó kiadás: Pénztárban: Ft Ft Ft Ft + Áfa Ft Sárospatak, Kiss Csaba

5 1 Bevezető: Tisztelt Képviselő Testület! Mint Önök számára is ismert, a SIDINFO Nonprofit Kft. a Szent Erzsébet utca 3. szám alatt lévő Sarokbástya épületének hasznosítására, valamint a Vízi-kapui Szabadtéri Színpad működtetésére létrehozott, 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft. A Kft. 5 tagú Felügyelő Bizottsággal rendelkezik, melynek tagjai (2008. november 30-ig): Plósz Istvánné Kiss József Dr. Dankó László Csetneki József Sajószegi Gábor elnök tag tag tag tag A Kft. a feladat végrehajtása érdekében 9 fő alkalmazottat foglalkoztat főállásban. Könyvelő cég: PGSZ Bt. Sátoraljaújhely Számlavezető bank: Raiffeissen Bank Zrt. Sátoraljaújhely Az Újbástya összesített alapterülete: 1533 m² Tisztelt Képviselő Testület! Engedjék meg, hogy az alapvető cégadatok felsorolása után egy kis előzetes vázlatot adjak arról, milyen logika szerint építettem fel beszámolómat. Az I. fejezetben igyekeztem kronológiai sorrendben leírni azokat a történéseket, melyek a Kft. induló hónapjait meghatározták. Sok olyan helyzet adódott már előttem, amikor bizottsági, vagy testületi meghallgatások során az az érzés alakult ki bennem, hogy nem igazán tisztázott: hogyan, milyen pénzekkel indult ez az önkormányzati vállalkozás, hogy megkezdje piaci működését?! Hasonlóan éreztem magam akkor, amikor az itt dolgozó kollégákra, valamint az ő munkavégzésükre, beosztásukra kérdeztek rá. Ezért úgy gondoltam, hogy az I. fejezetben részletesen leírom az itt dolgozó állomány összetételét, feladatait, munkaerő-piaci vonatkozásait, valamint a cégindítás anyagi körülményeit. A II. fejezetben olyan, stratégiai fontosságú kérdéseket vázoltam fel, amelyek a Kft. jövőjét alapvetően meghatározó felvetések: Mire használja a város az Újbástyát?, Milyen formában működtetheti a város az Újbástyát?, valamint Ki legyen a nyári rendezvények szervezője?. Ebben a fejezetben részletesen kitérek arra is, hogy milyen feladatelemek jellemzik a Kft. mindennapjait. Ugyanitt (az egyes feladatelemeknél) térek ki a piaci eredményekre, a bevételekre, valamint a közhasznú funkciók részletezésére. Az utolsó fejezetben egy összegzésre kerül sor, amely a jelenlegi helyzetből kiindulva megpróbál egy rövid távú perspektívát vázolni az előttünk álló gazdasági évre. A pénzügyi adatoknál a szeptember 30-ig lekönyvelt adatokkal számolok!

6 2 I. A Sidinfo Nonprofit Kft. első hónapjai: 1. Cégindítás Az alapító önkormányzat Ft összeggel alapította a Kft.-t, mely összeg januárjában a Kft. választott bankjában, a Raiffeisenben számlanyitással együtt befizetésre került. Siska Tamás ügyvezető igazgató, az őt megválasztó testületi határozat szerint, 2008 január 2-tól munkába állt, és a február 20.-i projektzárású beruházás utolsó 2 hónapjában a beszerzéseket koordinálta az önkormányzat részéről a projektmenedzselés feladatával megbízott Erdős Tamás tanácsnokkal együtt. Február utolsó hetében nyílt lehetőség az irodai beköltözésre (addig az ügyvezető Erdős Tamás tanácsnok irodájában dolgozott). Március 1-től további két kolléga került alkalmazásra. Két olyan státusz került feltöltésre, mely elengedhetetlen a cég hatékony indulásához. Rákné Lendák Ágnes pénzügyi vezető elkészítette a könyvelő cégnek az indulási dokumentáció csomagot, intézte a szükséges bejelentéseket (APEH, posta, Munkaügyi Központ, Céginformációs Szolgálat, stb.), gondozta az üzletnyitáshoz szükséges Működési Engedély ügymenetét, megkezdte és azóta is felelőse a személyi ügyek intézésének, ennek megfelelően a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás felelőse. Ő kezeli NetBanking rendszerünket, valamint Ő a házipénztár kezelője. Ezen túl a Kft. épülethasznosítási koncepciójának megfelelően a terembérlettel kapcsolatos teendőket végzi. A Kft. új vállalásaként esküvők szervezését vállalja. A teljes körű ügyintézés az Ő feladata. Zsarnai László egy nagyon vegyes munkakörben dolgozik. Ő a cég informatikusa, rendszergazdája, technikusa, gondnoka, a riasztó távfelügyelet és a lift üzemének helyi felelőse, Ő tervezi kiadványainkat, reklámunkat, valamint Ő kezeli, és tölti föl tartalommal a honlapot. Március és április hónapokban a beruházás kapcsán idekerült hálózat működőképességén dolgozott, valamint beépített technikákat (a 3 plazma TV, világító reklámok, internet sarok, konferencia terem technika) telepített. Ezekben az időkben kezdte el a kolléga az eszközök (hang-, fény-, irodatechnika, konferenciatechnika) leltározását, fölcimkézését. Április 1-től lépett munkába Marcziné Szappanos Judit, aki turisztikai menedzserként dolgozik, valamint a Tourinform Sárospatak iroda határidejű átvételétől az iroda vezetője. Judit feladata, hogy a Magyar Turizmus Zrt. felé a kapcsolatot gondozza, beszámolókat, statisztikákat adjon az idegenforgalomról, olyan kiállítási megjelenéseket szervezzen, ahol a város és a turisztikai vállalkozók meg tudnak jelenni, hírleveleket szerkesszen az aktuális eseményekről Sárospatak városról szóló kiadványokat tervezzen, s ezek kiadását támogató pályázatokat írjon. Feladata továbbá az információszolgáltatás, adatgyűjtés, valamint az előtérben lévő ajándékbolt üzemeltetése. Judit a Sárospatak Turizmusáért Egyesület ügyeit is segít intézni, ezt az Egyesület Önkormányzattal kötött megállapodása alapján teszi. A Kft. az Egyesület felé, a szolgáltatás ellentételezéseként, olyan számlát állít ki, amely a kolléganő éves bér+járulékok összegének felét tartalmazza. Itt tehát jelentkezik 50% bér és járulék megtakarítás! Április 15-én lépett munkába Zambon László, a Kávézó üzletvezetője. Feladata a kávézó törvényeknek és előírásoknak megfelelő üzemeltetése, a raktárkészlet kezelése, számlák ügyintézése, kávéházi programok tervezése, kitelepülések ügyintézése, kivitelezése, kávézóval

7 3 kapcsolatos mindennemű adminisztráció, valamint felszolgáló-pultos feladatok elvégzése heti ütemterv szerint. Munkába lépése és a Kávézó nyitása közötti 3 hétben a nyitással kapcsolatos ügyek intézésével, a két felszolgáló-pultos munkába lépésének előkészítésével, valamint a készletbeszerzéssel foglalatoskodott. Május 1-től további kollégák álltak munkába. A turisztikai feladatok, valamint a Tourinform Iroda szolgálatába még egy turisztikai menedzser, a kávézóba pedig a két pultos-felszolgáló. A turisztikai menedzser Szabó Zita. Feladata: a Tourinform Iroda információs szolgálata, az idegenforgalommal kapcsolatos adatok gyűjtése rendszerezése, az előtérben lévő ajándékbolt üzemeltetése, az iroda pénzügyi elszámolásainak előkészítése, jegyiroda működtetése. Zita a Munkaügyi Központ Bértámogatás, valamint Start-Kártya programok együttes érvényesítésével érkezett hozzánk, így a megtakarítás 60% bér+járulék. A két felszolgáló-pultos: Misztináné Vig Erika, Kocsis Anna. Mindkét kollégának egyértelmű feladata: heti beosztás szerint ellátni a kávézó felszolgálói feladatait. Ezen túl mindkét kolléga ismeri az internetsarok kódjait, így a Tourinform nyitva tartásán túl is ki tudják szolgálni az internetező vendégeket. Mindkét kolléga Bértámogatással került alkalmazásra, így esetükben % bér+járulék megtakarítás jelentkezik! Május 6. Legutoljára fölvett dolgozónk Oláh Györgyné, aki alapvetően takarító, de ő a postafiók kezelője, ő szokott plakátozni (nem csak a városban, hanem Miskolc Felvidék Bodrogköz viszonylatban), valamint, mivel szakképzettsége varrónő ő készíti el az épület és színpad dekorációs anyagainkat. Ő hordja el saját lakásába kimosni a Kávézó bútorhuzatait. Munkaidőbeosztása standard: 6 14 óráig. Ő is Bértámogatással került alkalmazásra, így a megtakarítás 50 % bér+járulék! A személyi állománnyal kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy nem üzemeltetünk céges gépjárművet, így mindenki saját gépkocsiját használja a Kft. céljaira is. Ezt igyekszünk Kiküldetési rendelvényen elszámolni, de sok esetben csak kéthavi, becsült összeget térítünk. A másik dolog, hogy a kollégáknál lévő flottás mobiltelefon teljes költsége rájuk hárul. Ez abban az esetben érdekes, ha nem flottás számot hívnak munkahelyzetben ami a nyári kitelepülős időszakban bőven előfordult s az ily módon keletkezett költségeket viselniük kell. A bérköltségek már január hótól jelentkeztek. Februárban az ügyvezető bére és járulékai fedezetére Ft került utalásra. Márciusban szintén ez az összeg merült fel, ám a számlán az induló pénzösszeg erre már nem adott fedezetet. A februári bérköltség ( Ft) március végén került kifizetésre. Az önkormányzat irányába beadott pénzügyi támogatási igényünkre március 20-án Ft-os összeg érkezett. A támogatási igény összegének második része ( Ft) április 15.-én érkezett a Kft. számlájára. Április 3-án (3 fő márciusi bére) Ft bérköltség jelentkezik, május 3-án pedig (4 fő áprilisi bére + 1 fő április 15-től számfejtett, félhavi bére) Ft-ot kell bérköltségekre elutalni. Így tehát májusig csak bérköltségen Ft kiadás keletkezett. Ugyanakkor májusig a Ház meg sem nyithatott, mert az Örökségvédelmi Hivatal elhúzódó ügymenete miatt májusra kaptuk meg a Használatba Vételi Engedélyt. A Kávézó Működési engedélye az üzlet május 10-i nyitását tette lehetővé. Bevételünk tehát legkorábban május 10-től keletkezhetett.

8 4 Persze ahhoz, hogy a Kávézó beinduljon, indulási készletekre volt szükség. Az indulási készletek (többségében italok, fagylaltok és eszközök) a nyitásig Ft-ba kerültek. A Kft. általános irodai munkájához és a Tourinform részleg napi tevékenységéhez olyan irodai eszközöket szereztünk be az első hónapokban, melyek a zavartalan működés minimumát képezik: fénymásolópapír, papírmappa, papírfűző, számológépek, bélyegzők, elektronikus adathordozó eszközök (USB stick, CD), számlázó program, telefonvonalak bekötése, honlap tárhely kialakítása, ragasztók, tollak, ceruzák, filcek, valamint táblai eszközök a Flip Charthoz, stb. Ezek indulási összege: Ft. Olyan alapvető eszközökre is szükség volt, mint: 2 db kuka, takarítószerek és eszközök, WC papír, WC kefe, folyékony kézmosó szappan, tűzoltókészülékek. Ezek indulási összege: Ft. Az épület műszaki átadása után az alapvető technikai eszközök megvoltak, valamint kialakításra került egy általános hálózat is. Ahhoz, hogy az informatikai, RF és telekommunikációs kapcsolatok zökkenőmentesen működjenek további, kiegészítő technikai berendezésekre volt szükség. Ezek induláskor Ft kiadást jelentettek. Mindezek tehát azt jelentik, hogy addig a pillanatig, amíg a Kft. bevételtermelő tevékenységét elkezdte Ft kiadása keletkezett. Mindezek mellett sajnos reklámra, marketingre már nem jutott, ami pedig alapvetően meghatározná a Kávézó és a többi épületegység látogatottságát. Ez a terület máig hiányos, hiszen azóta máról holnapra élünk. A marketing hiánya miatt szolid szinten ragadt bevételek csak tűzoltásokat jelentenek, ugyanakkor jelentős közhasznú feladatvégzésünkön túl nagy értékben szolgáltattunk városi rendezvényekkel kapcsolatos munkákat. Ezek olyan alkalmak voltak, amikor városi érdekű rendezvényeket fogadtunk térítésmentesen. Önköltségi áron számolva Ft értékben szolgáltattunk szeptember 30-ig. (Ez piaci körülmények között Ft árbevételt eredményezett volna) Az alapító Önkormányzat az alább felsorolt ütemezés szerint adott támogatásokat: Törzstőke: január 28. Támogatás március 20. Támogatás: április 15. Tourinform maradék költségvetése: június 24. Kiállítási szint üzemeltetése augusztus 1. Tagi kölcsön: augusztus 29. Támogatás szeptember 30. Ezek összege: Ebből levonva a tagi kölcsön: Támogatás összesen: Levonva az önkormányzati célú szolgáltatásokat: Támogatás mindösszesen:

9 5 II. Stratégiai kérdések: 1, Mire használja a város az Újbástyát? Ezzel kapcsolatban nagyjából mindenki ugyanazt gondolja: turisztikai szolgáltató hely, Tokaji borok lelőhelye, konferencia és rendezvényterem lehetőség, modern kiállítótér, füstmentes kávézó. Nagyon fontos kérdés, hogy ezeket a funkciókat mennyiben ismerjük el közhasznúnak, és mennyiben határozzuk meg a piaci önfenntartás százalékát? Pontosabban: mik azok a tevékenységek, amelyek kizárólag közhasznúnak tekinthetők, mik azok, amelyek egyértelműen piaci alapúak, és melyek azok a tevékenység-elemek, amelyek részben a piaci, részben a közhasznú besorolás alá tartoznak? Vegyük sorba az Újbástya által végzett tevékenységeket kezdve a napi gyakoriságúaktól a ritkábban előfordulókig. A; Tourinform szolgáltatás Azt gondolom, hogy a Tourinform szolgáltatás egy olyan jól működő része az intézménynek, amely májusi nyitásunk óta 5000 fő fölötti látogató létszámot tudhat magáénak. Rendkívül frekventált helyen vagyunk, ezért a turisták nagy eséllyel találnak ránk. A szolgáltatás színvonalas környezetben, esztétikus kiadvány bemutatással és segítőkész hozzáállással magas minőségűnek mondható. A Tourinform munkatársai ezen túlmenően működtetik a Hírlevelet, mely a turisztikai szolgáltatók fontos információforrása, valamint statisztikai jelentéseket tesznek a Magyar Turizmus Zrt. felé. Ez a funkció értelmezésem szerint 100%-ban közhasznú, hiszen a városba érkezőknek egy olyan szolgáltatás, mely a további költéseket alapozza meg. További szolgáltatásként turisztikai termékek értékesítője, helyi specialitások boltja is vagyunk, melyet nagy örömmel vesznek igénybe a hozzánk érkezők. Megtalálható itt a Borsa desszert, Pataki Kerámia, sárospataki bortermelők palackozott borai, helyi néprajzi, népművészeti kiadványok és termékek, a Pataki Papír Galéria turisztikai termékei, valamint képeslapok, térképek és egyéb Sárospatakról emléket hordozó apró ajándékok. Ez a funkció egyértelműen piaci kategória, tehát a SIDINFO Nonprofit Kft. feladata, hogy ezt a tevékenységet gazdasági eredménnyel működtesse. Szintén a Tourinform szolgáltatása a jegyiroda, mely részben a Ticketportál rendezvényjegyeit, részben saját szervezésű és környékbeli események belépőjegyeit értékesíti. A Jegyiroda szolgáltatás 100%-ban piaci alapú tevékenység. Eredményének alapja az értékesített jegyek utáni százalékos bevétel. Az Iroda gyűjti a szolgáltatóktól az üdülési csekkeket, s továbbítja azokat a Nemzeti Üdülési Szolgálatnak. Irodánknak költsége nincs ezzel a szolgáltatással, a kollégákra hárul némi adminisztrációs feladat. A NÜSZ havi Ft-ot utal át ezért a közvetítői szolgáltatásért. Fontos megemlíteni, hogy a környéken Miskolcon van legközelebb ilyen gyűjtőpont. Jövőre ez a szolgáltatás is bővül, ugyanis az Üdülési Csekk Kalauz című kiadványt is áruljuk, valamint hozzánk érkeznek meg a környékbeli cégek által megrendelt Üdülési csekkek.

10 6 Ez a szolgáltatás-elem 100%-ban piaci irányultságú tevékenység. Eredményét a közvetítői díj realizálása képezi. A Tourinform Iroda kiadványok kiadásával is foglalkozik. Rég bejáratott rend szerint a Tourinform Iroda éves költségvetésében szerepel az a tétel, ami fedezi az éves turisztikai kiadványok megjelentetését. Ezek a kiadványok ingyenesek, hiszen elsősorban az idegenforgalom fellendítése a célja, ugyanakkor több reklámfelület értékesítésére is kínálkozik lehetőség. A kiadványok optimalizálásához minden év elején egy szélesebb körű egyeztetés szükséges (turisztikai szakemberek, önkormányzati vezetők, Sárospatak Turizmusáért Egyesület), mely meghatározza a kiadvány formátumát, közhasznú tartalmának százalékos arányát, valamint a reklámfelületként értékesítendő tartalom százalékos arányát. Ha ez az arány mondjuk % a közhasznú tartalom javára, akkor a kiadvány bekerülési költségének 60%-a kell, hogy közkasszából érkezzen, 40%-a pedig a hirdetések bevételeként realizálódik. Természetesen olyan alkalom is van, amikor pályázati lehetőség kínálkozik kiadványtervezésre és előállításra. Ilyenkor a megpályázott összeget kiegészítő önerő kell, hogy rendelkezésre álljon közkasszából (pl.: az IFA bevételekből) A kiadványtervezés és előállítás tehát részben közhasznú, részben piaci alapú tevékenység. Arányát részben a minden tárgyévet megelőző egyeztetés, részben pedig az aktuális pályázati lehetőségek határozzák meg. A Tourinform Iroda utazási, turisztikai vásárokon, kiállításokon is részt vesz. Ezekre az eseményekre ugyanaz a logika alkalmazható, mint a kiadványokra, hiszen itt is meg tudnak jelenni szolgáltatók a város standjánál, ebben az esetben viszont százalékosan részt vállalnak a stand bérleti díjából. Közkasszából tehát a stand bérleti díjának nagyobb része (60-70%), az utazás, valamint a szállás és étkezés költsége érintett. Ez a terület tehát nagyobb részben közhasznú feladatellátás, de itt is megjelenik a piaci alapú tevékenység. Az Iroda munkatársai üzemeltetik az Internet-sarkot, mely mindenki számára ingyenesen biztosítja az internetet 15 percig. Ezen túli igénybevételért már fizetni kell egy minimális összeget (1 óra Ft). Ez tehát egy közhasznú szektor, hiszen bár negyedóra után fizetni kell érte de a befolyt minimális összeg nem értelmezhető eredményként. A Tourinform működtetése tehát az alábbi költségeket generálja: ezer Ft 1,5 fő alkalmazásának személyi költségei éves szinten két kiadvány költségei éves szinten két belföldi és egy külföldi kiállításon való megjelenés költségei éves szinten jelentkező irodaszer-, és útiköltség, valamint a feladatra jutó rezsi-hányad Összesen:

11 7 Sátoraljaújhely 12 Millió Ft támogatással üzemelteti a Tourinformot, Tokaj pedig 7,5 Millió Fttal. A Tourinform Sárospatak Iroda nyitva tartása: szeptember június 15. között: HÉTFŐ PÉNTEK SZOMBAT (A régióban nincs más iroda nyitva hétvégén még Miskolcon sem -, úgyhogy a leghosszabban szolgáltató iroda vagyunk a megyében) június 15. augusztus 31. HÉTFŐ PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP (A nyári meghosszabbított nyitva tartás lehetőségét egy MT Zrt-s pályázat teszi lehetővé. Idén Ft összeget nyertünk, melyet nagyrészt 3 fő időszaki alkalmazására költöttünk.) Bevétel: Ft A Tourinform 2008 szeptember 30-ig könyvelt bevételei: Mivel ez a forgalom főként a turisztikai termékek eladásából, valamint a jegyértékesítésből származott, ezért figyelembe kell venni azok beszerzési értékét: Ft. Eredmény: Elemzés: 5 hónap eredménye ez, hiszen a Tourinform Iroda május 1-től működik. Az alapvetően közhasznú funkciókat kiszolgáló részlegtől ez nagyon jó eredmény, hiszen ez már egy tisztított forgalom, tehát plusz kiadás itt már nem jelentkezik. Ez az adat azt is előre vetíti, hogy egy teljes, éves működés esetén 1,2 M. Ft. tiszta bevétel keletkezik. B; Újbástya Kávézó Előnye, hogy dohányfüstmentes, elegáns küllemű, kulturált szórakozóhely a Tourinformmal egy légtérben. Hátránya, hogy mindeddig nem igazán történt meg a bevezetése, hiszen nyitási akciókra nem állt rendelkezésre forrás. Ez az állapot fennmaradt, hiszen a fenntartó reklámozást sem tudjuk finanszírozni. A kávézó működése 3 fő munkáját feltételezi. Két felszolgáló és egy pultos-vezető oldja meg a mindennapi nyitva tartást. A kávézó vezetője általános feladatain túl felel a kávézói programok szervezéséért, előkészítéséért. Fontos megemlíteni, hogy az alapvetően tourinformosok által üzemeltetett Internetsarkot, 16 órától a kávézó zárásáig a kávézó kollégái működtetik. Az is fontos ugyanakkor, hogy a Tourinform nyitva-tartási idején túl érkező turista ugyanúgy megkapja az információt a kávézós kollégáktól is, mintha a turisztikai munkatársakkal találkozott volna.

12 8 A Kávézó feladata egyértelmű: 100%-os piaci orientáció a minél hatékonyabb eredményesség eléréséhez. A Kávézó nyitva tartása: Hétfő csütörtök: Péntek szombat: Vasárnap: A Kávézó eredményességének vizsgálata a szeptember 30-ig könyvelt számok tükrében: Bevétel: Ft. Áruk beszerzési értéke: Ft. Elemzés: A vendéglátós szempontból csekélynek tűnő eredmény elsődleges oka, hogy a bevezető időszakban nyomott árakon értékesítettünk, valamint a tapasztalatlanság okán a szükségesnél nagyobb készletezésekkel dolgoztunk. Nagyon nehéz betörni a piacra, az ugyanis telített. Egy nagyon szűk réteg jár szórakozóhelyekre. Ugyanakkor folyamatban van a törzsközönség kialakulása. Megfigyelhető, hogy szívesen jönnek a középkorú korosztály tagjai, hiszen a dohányfüst-mentes szórakozóhely egyelőre kuriózum. A forgalom növelése érdekében rendezvényeket szervezünk a Kávézóba. A legideálisabb helyzet a Kávézó számára is az, amikor konferencia-jellegű rendezvény van a házban és a fogyasztási potenciál helyben van. Ekkor a legnagyobb a versenytársakkal szembeni előnyünk, hiszen nem a helyi fogyasztó mindennapos költéséért küzdünk, hanem egy kifejezetten vásárlási motivációval rendelkező, távolról érkezett fogyasztó van itt. C; Épület bérleti értékesítése Egy újabb terület, amely indulási helyzetben az alapvető minimummal sem rendelkezik: nincs légkondicionálás, a Kazamata párátlanítása és fűtése megoldatlan, valamint az első, épületet kínáló, színes nyomdai lapocska (1/3 A4 egyoldalas) kiadása októberére csúszott (de akkor legalább eljutott a budapesti Buisness Travel Show-ra). Az épületegységek kiadása dupla, vagy tripla annyi is lehetne, mint az első pár hónapban, ha ezek a hiányosságok megoldódnának. Az épület egyes részeinek értékesítése több célra, és több módozatban lehetséges. Az alábbiakban felsorolt célok szerinti igénybevételek mindegyike előfordult már: konferencia szervezeti taggyűlés esküvő osztálytalálkozó fogadás felnőttképzés, oktatás termékismertető előadás Az épületegység(-ek) bérletén túl az alábbi opciós lehetőségek kínálkoznak: hang-, fény-, és prezentációs technika igénybevétele technikussal

13 9 hostess szolgáltatás esemény video- és fotódokumentációjának elkészítése felszolgálás A feladatelem egyértelműen a bevételorientáltság jegyében működtetendő, így hát 100 %-ban piaci alapú munkavégzés. tükrében: Az értékesítés eddigi tapasztalatai a szeptember 30-án könyvelt számok Terembér: Ft. Elemzés: A legtisztább bevétel, hiszen ezt csak a rezsi-hányad és a bér-hányad terheli, de külső - csak a szolgáltatásnyújtás érdekében történő - kiadás nincs. A vezető területté kell válnia az épület bérleti célú értékesítésének, hiszen ez a legtisztább bevételt produkáló tevékenység, ugyanakkor rendkívűli módon emeli a kávézó fogyasztását. Az is megfigyelhető, hogy a házat úgy lehet a legideálisabban értékesíteni, hogy a teljes vertikumot kínáljuk egyszerre. Azaz az összes lehetséges helyiséget és a lehető legtöbb szolgáltatást. D; Önkormányzati érdekű, térítésmentes szolgáltatás Szűk, féléves működésünk alatt jelentős Önkormányzati megrendelés érkezett: fogadások, értekezletek, szakmai találkozók, társadalmi fórumok, állami ünnep (Aug. 20.) és egyéb nyári rendezvények színpadtechnikai hátterének biztosítása. Ezekre az alkalmakra az jellemző, hogy nagy energiák mozgósításával jár (humán szektor), ami akkor válik problémává, amikor az átlagos hétköznapokban a túlórákat ki kell adni, vagy ki kell fizetni. Itt figyelembe kell venni, hogy a 9 fő adott szituációban nagyon kevés tud lenni. A szolgáltatásnyújtás eddigi számai (önköltségi számítás alapján): Elemzés: A város érdekében tett szolgáltatásnyújtás, így annak pénzügyi elemzése csak abból a szempontból érdekes, hogy a Kft. jövő évi támogatási tervében egy 3 M forintnyi (egy évre vetített) összeget e célra tervezni szükséges. E; Rendezvényszervezés A Sidinfo Nonprofit Kft. működése úgy indult, hogy meghatározásra került: a Vízikapui Szabadtéri Színpad gondnokságán, és az ott felhalmozott színpadtechnika kezelésén túl a Kft. vegyen részt a nyári programok bővítésében. Így sor került egy önálló szervezésű musical előadásra, valamint egy nyár végi ifjúsági fesztiválra. Az augusztusra előrehozott Sárospataki Bornapok borutcai programjainak szervezését és reklámozását is megkaptuk időközben. Természetesen e mellett olyan programokat is szervezünk, melyek a Kávézó fogyasztását hivatottak

14 10 növelni. Ezek a programok általában a földszinten, vagy a Kazamatában zajlanak. Eddig jellemzően jazz estek, tudományos előadások, könyvbemutatók, gyermekeknek szóló játszóházak, táncos estek voltak műsoron, de a jövőben tervezzük Civil Fórum, élő interjús beszélgetések és borral kapcsolatos rendezvények szervezését is. A nyári, önálló szervezésű programok közül a Padlás című musicalnak egyértelmű célja volt: bevételei hozzák be a produkció bekerülési költségét. Ez sikerült is, hiszen az előadás költsége Ft. volt, a reklámra fordított összeg Ft volt, az elfogyasztott villamos energia pedig Ft-ba került. Tehát az összes kiadásunk Ft volt. A jegybevétel Ft volt, a helyszíni büfé pedig Ft-ot forgalmazott. Tehát az összes bevételünk Ft volt. Óriási sikere volt a rendezvénynek. A tiszteletjegyesekkel és dolgozóink hozzátartozóival együtt 750 fős nézőszám volt. Az Ft-os elővételi belépőjegy telitalálat volt. Az augusztus án szervezett VakáciOff Nyárbúcsúztató Ifjúsági Fesztivál egy új kísérlet volt arra, hogy a mai tinizenekarokat összegyűjtve egy újabb generációt szólítsunk meg. Sajnos előzetes felméréseinkkel ellentétben, s a húzónevek - Lola, Márk, Anti Fittness Club, No Thanks ellenére nagyon kevesen voltak. Számítottunk arra, hogy a bevezető évben nem lesz nyereséges a fesztivál, de ez túl alacsony látogatottság volt. Érdekes körülmény, hogy míg helyből nagyon kevesen voltak, addig Hatvantól, Budapesten és Székesfehérváron át Bicskéig, valamint Szabolcs és Hajdú-Bihar megyékből sokan érkeztek. A rendezvény utáni elemzésből kiderült: sok a Ft a kétnapos bérlet árának, hiába számolhatunk úgy, hogy ez egy zenekar koncertjét tekintve 300 Ft-os belépőt jelent, összességében sok ez az összeg. A másik negatív tényező a hirtelen rosszra forduló időjárás volt, ami 29-én egy viharos esővel, 30-án pedig hatalmas széllel és 8 celsius fok hőmérséklet-csökkenéssel ajándékozott meg minket. Kiadásaink összértéke Ft. A bevételek összértéke pedig Ft. F; Kiállításszervezés A SIDINFO Nonprofit Kft. az Újbástya épületének 1. emeletén található kiállítási színtér üzemeltetésével járul hozzá városunk művészeti palettájának bővítéséhez. Nagyon nagy lehetőség van abban, hogy a város több, kiváló kiállító helyszínnel rendelkezik. Elég, ha csak az e téren pezsgő Szentendrére, Debrecenre, vagy Kecskemétre gondolunk, s mindjárt felviláglik előttünk, hogy miért olyan nagy jelentőségű e kisvárostól a kultúra iránt tanusított nagyfokú alázat. A Kiállítószint 4 helyiségből áll, melyből kettőben helytörténeti vonatkozású kiállítás, kettőben pedig mindig változó, időszaki kiállítások láthatóak. Egy belépővel a teljes kiállítási szint látogatható. Összege: Ft. Ez az összeg természetesen nem rúg tetemes bevételre, de a közhasznú funkciót megsegítendő, az Önkormányzat az Üzemeltetési megállapodás alapján évi 1 M Ft. összeggel támogatja a tevékenységet. G; Színpadtechnikai szolgáltatás Egy olyan tevékenység-elem, mely idén csak tesztelésre került egy alkalommal (Köztisztviselői Nap Végardó Strandfürdő), ám a jövő év nyarán és őszén több megyei és távolabbi rendezvény színpadtechnikai szolgáltatását szeretnénk bérmunkában végezni. Ehhez megfelelő reklám és versenyképes díjszabás szükséges. Honlapunkon már hirdetjük a szolgáltatást, de külön szórólapot is tervezünk. Tervezem továbbá, hogy megyei lapokban hirdetjük a tevékenységet, valamint személyesen keresem fel a nagy megyei rendezvények szervezőit.

15 2, Milyen formában működtetheti a város az Újbástya épületét? A; Önkormányzati intézményként 11 Ez a forma nyilvánvalóan megnövelné a bérköltségeket, hiszen addig, amíg Én 8 fővel el tudom láttatni a mindennapos nyitvatartással járó feladatokat, egy közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén ez csak több emberrel, folyamatos beosztás-váltásban képzelhető el. Az Önkormányzati Intézmény forma egy másik jellemzője, hogy kevésbé motivált a menedzsment a piaci reakciókra, hiszen a stabil önkormányzati finanszírozás és a minimális bevételi kötelmény ezt eredményezi. B; Vállalkozásnak bérbe adva, a közhasznú funkciókat saját hatáskörű feladatvégzésben meghagyva Vállalkozás a Kávézót venné ki, valamint az exluzív Kazamatát, esetleg a Konferenciatermet. Azonban ezek vegyes funkciójú helyek. Ha egy vendéglátó vállalkozás kivenné a Kávézót és kérné a Kazamatát is, akkor végig kellene gondolni, hogy egy nem saját tulajdonában lévő épületrészt rövid időn belül lelakna a bérbevevő. Neki ugyanis az lenne a célja, hogy minél sűrűbben, minél nagyobb tömegek forduljanak meg az említett helyszíneken. Az a célközönség, akik ezt produkálni tudják, nem arról híresek, hogy állagmegóvással foglalkoznának. Ha viszont csak a Kávézót veszi ki vállalkozás, akkor csak az épület 1/16-át adtuk bérbe, a többi rész fenntartása ugyanúgy gondot jelenthet. Ez a megoldás azért is rosz, mert a Kávézó nem leválasztható a Tourinform résztől, valamint a Kazamatától, így a vagyonvédelem nem megoldott. C; 100 %-os tulajdonrészű, nonprofit Kft. fenntartásán keresztül Jelenleg ez a forma működik, és véleményem szerint a jelenleg fenálló körülményeknek ez felel meg a legjobban. Minimális létszámmal üzemeltethető mindkét épületegység, az önkormányzati vagyon önkormányzat által felügyelhető cég kezelésében van, a közhasznú funkciókat nem érheti sérelem, ugyanakkor egyre dinamikusabban lehet kihasználni a piaci lehetőségeket, így a fenntartás évről évre kevesebbe kerül. Igaz, hogy az a pénz, ami a cég indításakor nem állt rendelkezésre, most is hiányzik, s így a piaci felfuttatás késik. Ugyanakkor a Kávézó és a Konferenciaterem nyári használata légkondicionáló berendezés híján kevésbé vonzó a vendégeknek és az üzleti partnereknek. Ez egy 2,5 M Ft-os beruházást jelentene. Mivel a vagyon, az épület az önkormányzaté, minden befektetési célú költés a közvagyont gyarapítja. 3, Ki legyen a nyári rendezvények szervezője? A kérdés azért merül fel, mert idén nyáron több alkalommal került szóba, hogy az Újbástya második Műv. Ház, stb. A félreértések és az esetleges szakmai féltékenységek elkerülése érdekében azt kérném, hogy kerüljön egyértelmű lehatárolásra a fenti kérdés. A SIDINFO Kft. természetesen tudja biztosítani minden szükséges esetben a nagyszínpadi technikát, melynek önköltsége merül föl csak városi rendezvények esetén. A megnövekedett idegenforgalom és a kávézó nyári rendezvényei így is épp elég terhet jelentenek a dolgozóknak. Idén a nyári plusz munkákat ideiglenes munkaerő alkalmazásával és jelentős túlórahalmozással tudtuk csak megoldani. Kérem, hogy ebben a kérdésben egyértelmű lehatárolást hozzon a Testület!

16 12 III. Összegzés: Mivel a Kft. egy alulfinanszírozott indítással kezdte működését, folyamatos tartozásokat gyűjtött össze beszállítóitól. Több esetben az APEH is inkasszóhoz folyamodott, hiszen a járulékfizetések késtek. Ebben a helyzetben egy 2008-as gazdasági évet lezáró támogatást kérvényezünk, valamint kérjük, hogy a jövő évi költségvetésnél az Önkormányzat ítélje meg támogatásként a 2009 évi bér-, és járulékai összegét. Év végéig Ft támogatásra van szükségünk, hogy minden tartozásunkat visszafizessünk, valamint a hátralévő reszi és személyi költségeket fedezni tudjuk. A jövő évi költségvetésünkhöz Ft támogatásra lesz szükség.

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27. Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére.

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével.

Részletesebben

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság KŐKÉRT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Előterjesztés Közgyűlésre május 12. én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól

Előterjesztés Közgyűlésre május 12. én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól sz. melléklet / 2015 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 email htbkszfvar@htbkszfvar.h u, www.htbkszfvar.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GYOMAENDRŐDI START SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A GYOMAENDRŐDI START SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A GYOMAENDRŐDI START SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRŐL A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) 2015. április 7. napján megtartott közgyűlése Fülöp

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház üzemeltetéséről Előkészítette: Méri Zoltán ügyvezető LISZ Kft. Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Templom tér évi üzleti terv

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Templom tér évi üzleti terv Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2016. évi üzleti terv 2016. május 17. Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Nonprofit Kft adatai III. Tevékenységi kör

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

1/a bevételi tábla. Kötelezően ellátandó feladatok. PMJV évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás

1/a bevételi tábla. Kötelezően ellátandó feladatok. PMJV évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás 1/a bevételi tábla Kötelezően ellátandó feladatok PMJV 2016. évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. BEVÉTELEK Nettó (eft)

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető igazgató

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető igazgató 2068-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerek1Rádió 2010. évi működtetése Az előterjesztést készítette: Varga István ügyvezető

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft 2010 évi közhasznúsági jelentés 2 I. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. A X. POSZT 2010. június 3. 12. között került megrendezésre.

Részletesebben

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor Pf.: 118. Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/441-141/314 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE 2014. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 1 I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Városfejlesztő Kft-t Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 26-ai ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 26-ai ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 18/2010. (I. 26.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. január 26-ai ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat munkavállalóinak

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2009.

Közhasznú jelentés 2009. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/464-825 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2009. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KKT-12-A/B-P) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

2015. október 26-i rendes ülésére

2015. október 26-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. új programjainak várható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A kategória: Közérdekű kereset indítása és érdekfeltárás, érdekérvényesítés

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Cserép László E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat zavartalan működéséhez a kivetett érdekeltségi hozzájárulások időarányos beszedése, a működési költségek

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása beruházáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 19 -i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 19 -i ülésére Budakalász Város Polgármestere 222/2013.(XII.19.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. december 19 -i ülésére Tárgy: I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről Készítette: Marosi Imréné gazdasági igazgató Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18478554 8621 06 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Medicinus Alapítvány 6933 Nagylak, Gyár u. 1. Telefon: +36 70 310 73 70 http://www.medicinus.org Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:35419/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2014. augusztus

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT

G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Dísztermében március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Dísztermében március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Dísztermében 2008. március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Feró István Ferenc elnök Szabó András Hajdu Imre

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által - 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban - megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről sz. melléklet / 2016 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE Közhasznú szervezet 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 htbkszfvar@htbkszfvar.hu www.htbkszfvar.hu

Részletesebben