Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület! A Testület döntése alapján elkészített alapító okiratot júliusában nyújtottuk be a Cégbírósághoz, a Kft.-t szeptember 28-i hatállyal jegyezték be. A bejegyzéstől kezdve látom el az ügyvezetői feladatokat, január 15-ig díjazás nélkül, január 16-tól munkaszerződés alapján. A cégben egyedül dolgozom, a könyvelést a SZÁM - TAN KÖNYV Kft. végzi. A Város vezetésével egyeztetve, elkezdődött az előkészítő munka, mely során az üresen álló ingatlanokra próbáltunk hasznosítási alternatívákat találni. Először az E raktárt vizsgáltuk. Az épület a szociális otthonnal egy címen és helyrajzi számon volt nyilvántartva. Ahhoz, hogy az ingatlan hasznosítható legyen, önálló helyrajzi számmal kell, hogy rendelkezzen, telekkönyvileg meg kellett osztani. A Sátoraljaújhelyi Földhivatalból beszereztem a szükséges dokumentumokat, és megbízást adtam Jenei Balázsnak a földmérő iroda vezetőjének, hogy készítse el megosztáshoz szükséges terveket. Az elkészült anyagot az Építési Osztály továbbította Szerencs Város Építési Hatóságának. Miután a kijelölt építési szakhatóság jóváhagyta kérelmünket, megtörténhetett a földhivatali átvezetés. Miután meglett az önálló helyrajzi szám, következett az épület statikai vizsgálatának megrendelése. A feltáráshoz a kommunális szervezet biztosított embereket. Ezt követően felkértem Aranyosi Miklóst készítse el az ingatlan értékbecslését. A képviselő testület által /233/2008. (VIII.29.) KT számú határozattal elfogadott előterjesztés alapján az alapító önkormányzat apportálás útján a Kft.-re átruházta az ingatlant Ft forgalmi értékben. Az épület hasznosításáról már döntött a testület, melynek megfelelően tárgyalásba kezdtem több építészmérnöki irodával. A korábbi elképzelésektől eltérően a jelenlegi koncepció szerint az alsó szinten is lakások kerülnek kialakításra. A tervezés jelenleg folyamatban van, az ajánlatok elbírálása után kerül kiválasztásra a nyertes pályázó. A következő ingatlan mely fejlesztésre kerül az Erdélyi János és Comenius utca sarkán található m 2 térmértékű beépítetlen terület. Tekintve, hogy a belvárosban egyre inkább

2 jelentkező parkolási problémák vannak, felmerült föld alatti, ún. mélygarázs építésének alternatívája. A vizsgálatok elvégzésével azt a mérnöki irodát bíztam meg, aki annak idején a Hotel Bodrog építését megelőzően végzett talajmechanikai feltáró vizsgálatokat. Szerződést kötöttem a GEON System Kft.-vel, melyben megbízást adtam 12 m mélységig talajmechanikai felmérés készítésére. Természetesen a szükséges tulajdonlap másolatot és térképszelvényt beszereztem az illetékes földhivataltól. A talajmechanikai szakvélemény ára Ft + Áfa. A vizsgálat eredménye szerint a célul kitűzött épület megvalósítása lehetséges. Az értékbecslés elkészítéséhez szintén Aranyosi Miklós értékbecslőt kértem fel, melynek eredményeképp Ft értében lett az ingatlan apportálva az INNOVO Patak Kft.-be. A képviselő testület korábbi döntése értelmében felhatalmazást kaptam a tervező iroda kiválasztására és a tervek elkészíttetésére: mélygarázs, földszinten üzlethelységek, két emeleti szinten és tetőtérben pedig lakások kialakítására. Tekintve a kialakult gazdasági helyzetet a város vezetősége kérte a folyamat átmeneti felfüggesztését. A nyár folyamán Hörcsik Richárd polgármester úr kérésére elkészítettem egy célorientált kimutatást Sárospatak meglévő, lehetséges ipari területeiről. Ebben az anyagban 5 ipari terület kialakítására alkalmas ingatlan teljes dokumentációja szerepel. A telkekkel kapcsolatosan felkerestem minden közműszolgáltató illetékesét, és tájékoztatást kértem egy gyár, illetve üzem telepítése esetén felmerülő energiaigény lehetőségeiről. Mind az ÉMÁSZ, a Gázművek, a Vízművek vezetői biztosítottak rugalmas hozzáállásukról, egy lehetséges hálózat bővítés azonnali megoldásairól. Az ELZETT-CERTA Igazgatója és a PREC CAST Kft. ügyvezetője tájékoztatása alapján cégüknél jól képzett szakmunkás túl jelentkezés van, tehát a jó munkaerő rendelkezésre áll. Ebben megerősített a Sárospataki Munkaügyi Központ vezetője is. Mint tudjuk egyik legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, a feltételek kialakítása. A Mikropack Műanyagfeldolgozó és Szerszámkészítő Kft. ügyvezetőjével tárgyalásokba kezdtem, és kérésének megfelelően tájékoztatást adtam városunk nyújtotta ilyen irányú beruházási lehetőségeiről. Nevezett cég egy műanyagfröccsöntő üzemet kívánt telepíteni. Annak érdekében, hogy a beruházás városunkban valósuljon meg minden erőfeszítést megtettünk. Ennek ellenére az ügyvezetőtől kapott információ alapján a cég székhelyétől - Budapesttől - való nagy földrajzi távolságunk és a rossz úthálózat miatt nem ide települ.

3 Saláta László Képviselő Úrral közösen készítettünk egy kiadványt mely, katalógusszerűen tartalmazza Sárospatak szálláshelyeit, beruházásra alkalmas területeit, ingatlanjait. Az összeállítás magyar és német nyelven készült, színes fotókkal. Alpolgármester Úr kérésére felvettem a kapcsolatot a Tesco egyik szerződött partnerével, aki az üzletláncnak keres alkalmas területeket. Több ingatlan megtekintése után egyetlen helyet találtak megfelelőnek. A kiválasztott földterület 11 külön helyrajzi számon nyilvántartott tulajdonosé. A Sátoraljaújhelyi Földhivatalban a térképszelvény alapján meggyőződtem a helyrajzi számokról, és a műszaki iroda segítségével összegyűjtöttük a tulajdonlap másolatokat. A Sárospatakon, illetve Sárospatak vonzáskörzetében lakó tulajdonosokat személyesen felkeresve érdeklődtem a tulajdonukban lévő földterület eladásáról. Megindult egy hosszan tartó egyeztetési folyamat, ami még mindig folyamatban van. Egyelőre a vételi és eladási szándék között jelentős távolság van. A város vezetőivel folyamatos az egyeztetés, a jegyzőasszony által megfogalmazott intézményátszervezési javaslat alapján felmerült annak a lehetősége, hogy az INNOVO Patak Kft. városfejlesztési tevékenysége mellett egyes városüzemeltetési feladatokat is átvegyen. A leendő beruházásokat saját, illetve részben saját kivitelezéssel elvégezve jelentős költségeket lehet megtakarítani, sok szakembernek lehet munkát adni, az ebből származó bevételeket az önkormányzat érdekeltsége közelében tartani. Összegezve a 2008-as év az előkészítés, tervezés, piacfelmérés éve volt. Remélhetően a es év az előkészített tervek megvalósításának éve lesz. Kérem a beszámoló tudomásul vételét. Sárospatak, november 16. Tisztelettel: Kiss Csaba ügyvezető igazgató

4 1.számú melléklet INNOVO PATAK Kft. pénzforgalma ig: Cégalapítási ktg.: Munkabér jellegű kifizetés: Működési és egyéb ktg.: Beruházáshoz kapcsolódó kiadás: Pénztárban: Ft Ft Ft Ft + Áfa Ft Sárospatak, Kiss Csaba

5 1 Bevezető: Tisztelt Képviselő Testület! Mint Önök számára is ismert, a SIDINFO Nonprofit Kft. a Szent Erzsébet utca 3. szám alatt lévő Sarokbástya épületének hasznosítására, valamint a Vízi-kapui Szabadtéri Színpad működtetésére létrehozott, 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft. A Kft. 5 tagú Felügyelő Bizottsággal rendelkezik, melynek tagjai (2008. november 30-ig): Plósz Istvánné Kiss József Dr. Dankó László Csetneki József Sajószegi Gábor elnök tag tag tag tag A Kft. a feladat végrehajtása érdekében 9 fő alkalmazottat foglalkoztat főállásban. Könyvelő cég: PGSZ Bt. Sátoraljaújhely Számlavezető bank: Raiffeissen Bank Zrt. Sátoraljaújhely Az Újbástya összesített alapterülete: 1533 m² Tisztelt Képviselő Testület! Engedjék meg, hogy az alapvető cégadatok felsorolása után egy kis előzetes vázlatot adjak arról, milyen logika szerint építettem fel beszámolómat. Az I. fejezetben igyekeztem kronológiai sorrendben leírni azokat a történéseket, melyek a Kft. induló hónapjait meghatározták. Sok olyan helyzet adódott már előttem, amikor bizottsági, vagy testületi meghallgatások során az az érzés alakult ki bennem, hogy nem igazán tisztázott: hogyan, milyen pénzekkel indult ez az önkormányzati vállalkozás, hogy megkezdje piaci működését?! Hasonlóan éreztem magam akkor, amikor az itt dolgozó kollégákra, valamint az ő munkavégzésükre, beosztásukra kérdeztek rá. Ezért úgy gondoltam, hogy az I. fejezetben részletesen leírom az itt dolgozó állomány összetételét, feladatait, munkaerő-piaci vonatkozásait, valamint a cégindítás anyagi körülményeit. A II. fejezetben olyan, stratégiai fontosságú kérdéseket vázoltam fel, amelyek a Kft. jövőjét alapvetően meghatározó felvetések: Mire használja a város az Újbástyát?, Milyen formában működtetheti a város az Újbástyát?, valamint Ki legyen a nyári rendezvények szervezője?. Ebben a fejezetben részletesen kitérek arra is, hogy milyen feladatelemek jellemzik a Kft. mindennapjait. Ugyanitt (az egyes feladatelemeknél) térek ki a piaci eredményekre, a bevételekre, valamint a közhasznú funkciók részletezésére. Az utolsó fejezetben egy összegzésre kerül sor, amely a jelenlegi helyzetből kiindulva megpróbál egy rövid távú perspektívát vázolni az előttünk álló gazdasági évre. A pénzügyi adatoknál a szeptember 30-ig lekönyvelt adatokkal számolok!

6 2 I. A Sidinfo Nonprofit Kft. első hónapjai: 1. Cégindítás Az alapító önkormányzat Ft összeggel alapította a Kft.-t, mely összeg januárjában a Kft. választott bankjában, a Raiffeisenben számlanyitással együtt befizetésre került. Siska Tamás ügyvezető igazgató, az őt megválasztó testületi határozat szerint, 2008 január 2-tól munkába állt, és a február 20.-i projektzárású beruházás utolsó 2 hónapjában a beszerzéseket koordinálta az önkormányzat részéről a projektmenedzselés feladatával megbízott Erdős Tamás tanácsnokkal együtt. Február utolsó hetében nyílt lehetőség az irodai beköltözésre (addig az ügyvezető Erdős Tamás tanácsnok irodájában dolgozott). Március 1-től további két kolléga került alkalmazásra. Két olyan státusz került feltöltésre, mely elengedhetetlen a cég hatékony indulásához. Rákné Lendák Ágnes pénzügyi vezető elkészítette a könyvelő cégnek az indulási dokumentáció csomagot, intézte a szükséges bejelentéseket (APEH, posta, Munkaügyi Központ, Céginformációs Szolgálat, stb.), gondozta az üzletnyitáshoz szükséges Működési Engedély ügymenetét, megkezdte és azóta is felelőse a személyi ügyek intézésének, ennek megfelelően a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás felelőse. Ő kezeli NetBanking rendszerünket, valamint Ő a házipénztár kezelője. Ezen túl a Kft. épülethasznosítási koncepciójának megfelelően a terembérlettel kapcsolatos teendőket végzi. A Kft. új vállalásaként esküvők szervezését vállalja. A teljes körű ügyintézés az Ő feladata. Zsarnai László egy nagyon vegyes munkakörben dolgozik. Ő a cég informatikusa, rendszergazdája, technikusa, gondnoka, a riasztó távfelügyelet és a lift üzemének helyi felelőse, Ő tervezi kiadványainkat, reklámunkat, valamint Ő kezeli, és tölti föl tartalommal a honlapot. Március és április hónapokban a beruházás kapcsán idekerült hálózat működőképességén dolgozott, valamint beépített technikákat (a 3 plazma TV, világító reklámok, internet sarok, konferencia terem technika) telepített. Ezekben az időkben kezdte el a kolléga az eszközök (hang-, fény-, irodatechnika, konferenciatechnika) leltározását, fölcimkézését. Április 1-től lépett munkába Marcziné Szappanos Judit, aki turisztikai menedzserként dolgozik, valamint a Tourinform Sárospatak iroda határidejű átvételétől az iroda vezetője. Judit feladata, hogy a Magyar Turizmus Zrt. felé a kapcsolatot gondozza, beszámolókat, statisztikákat adjon az idegenforgalomról, olyan kiállítási megjelenéseket szervezzen, ahol a város és a turisztikai vállalkozók meg tudnak jelenni, hírleveleket szerkesszen az aktuális eseményekről Sárospatak városról szóló kiadványokat tervezzen, s ezek kiadását támogató pályázatokat írjon. Feladata továbbá az információszolgáltatás, adatgyűjtés, valamint az előtérben lévő ajándékbolt üzemeltetése. Judit a Sárospatak Turizmusáért Egyesület ügyeit is segít intézni, ezt az Egyesület Önkormányzattal kötött megállapodása alapján teszi. A Kft. az Egyesület felé, a szolgáltatás ellentételezéseként, olyan számlát állít ki, amely a kolléganő éves bér+járulékok összegének felét tartalmazza. Itt tehát jelentkezik 50% bér és járulék megtakarítás! Április 15-én lépett munkába Zambon László, a Kávézó üzletvezetője. Feladata a kávézó törvényeknek és előírásoknak megfelelő üzemeltetése, a raktárkészlet kezelése, számlák ügyintézése, kávéházi programok tervezése, kitelepülések ügyintézése, kivitelezése, kávézóval

7 3 kapcsolatos mindennemű adminisztráció, valamint felszolgáló-pultos feladatok elvégzése heti ütemterv szerint. Munkába lépése és a Kávézó nyitása közötti 3 hétben a nyitással kapcsolatos ügyek intézésével, a két felszolgáló-pultos munkába lépésének előkészítésével, valamint a készletbeszerzéssel foglalatoskodott. Május 1-től további kollégák álltak munkába. A turisztikai feladatok, valamint a Tourinform Iroda szolgálatába még egy turisztikai menedzser, a kávézóba pedig a két pultos-felszolgáló. A turisztikai menedzser Szabó Zita. Feladata: a Tourinform Iroda információs szolgálata, az idegenforgalommal kapcsolatos adatok gyűjtése rendszerezése, az előtérben lévő ajándékbolt üzemeltetése, az iroda pénzügyi elszámolásainak előkészítése, jegyiroda működtetése. Zita a Munkaügyi Központ Bértámogatás, valamint Start-Kártya programok együttes érvényesítésével érkezett hozzánk, így a megtakarítás 60% bér+járulék. A két felszolgáló-pultos: Misztináné Vig Erika, Kocsis Anna. Mindkét kollégának egyértelmű feladata: heti beosztás szerint ellátni a kávézó felszolgálói feladatait. Ezen túl mindkét kolléga ismeri az internetsarok kódjait, így a Tourinform nyitva tartásán túl is ki tudják szolgálni az internetező vendégeket. Mindkét kolléga Bértámogatással került alkalmazásra, így esetükben % bér+járulék megtakarítás jelentkezik! Május 6. Legutoljára fölvett dolgozónk Oláh Györgyné, aki alapvetően takarító, de ő a postafiók kezelője, ő szokott plakátozni (nem csak a városban, hanem Miskolc Felvidék Bodrogköz viszonylatban), valamint, mivel szakképzettsége varrónő ő készíti el az épület és színpad dekorációs anyagainkat. Ő hordja el saját lakásába kimosni a Kávézó bútorhuzatait. Munkaidőbeosztása standard: 6 14 óráig. Ő is Bértámogatással került alkalmazásra, így a megtakarítás 50 % bér+járulék! A személyi állománnyal kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy nem üzemeltetünk céges gépjárművet, így mindenki saját gépkocsiját használja a Kft. céljaira is. Ezt igyekszünk Kiküldetési rendelvényen elszámolni, de sok esetben csak kéthavi, becsült összeget térítünk. A másik dolog, hogy a kollégáknál lévő flottás mobiltelefon teljes költsége rájuk hárul. Ez abban az esetben érdekes, ha nem flottás számot hívnak munkahelyzetben ami a nyári kitelepülős időszakban bőven előfordult s az ily módon keletkezett költségeket viselniük kell. A bérköltségek már január hótól jelentkeztek. Februárban az ügyvezető bére és járulékai fedezetére Ft került utalásra. Márciusban szintén ez az összeg merült fel, ám a számlán az induló pénzösszeg erre már nem adott fedezetet. A februári bérköltség ( Ft) március végén került kifizetésre. Az önkormányzat irányába beadott pénzügyi támogatási igényünkre március 20-án Ft-os összeg érkezett. A támogatási igény összegének második része ( Ft) április 15.-én érkezett a Kft. számlájára. Április 3-án (3 fő márciusi bére) Ft bérköltség jelentkezik, május 3-án pedig (4 fő áprilisi bére + 1 fő április 15-től számfejtett, félhavi bére) Ft-ot kell bérköltségekre elutalni. Így tehát májusig csak bérköltségen Ft kiadás keletkezett. Ugyanakkor májusig a Ház meg sem nyithatott, mert az Örökségvédelmi Hivatal elhúzódó ügymenete miatt májusra kaptuk meg a Használatba Vételi Engedélyt. A Kávézó Működési engedélye az üzlet május 10-i nyitását tette lehetővé. Bevételünk tehát legkorábban május 10-től keletkezhetett.

8 4 Persze ahhoz, hogy a Kávézó beinduljon, indulási készletekre volt szükség. Az indulási készletek (többségében italok, fagylaltok és eszközök) a nyitásig Ft-ba kerültek. A Kft. általános irodai munkájához és a Tourinform részleg napi tevékenységéhez olyan irodai eszközöket szereztünk be az első hónapokban, melyek a zavartalan működés minimumát képezik: fénymásolópapír, papírmappa, papírfűző, számológépek, bélyegzők, elektronikus adathordozó eszközök (USB stick, CD), számlázó program, telefonvonalak bekötése, honlap tárhely kialakítása, ragasztók, tollak, ceruzák, filcek, valamint táblai eszközök a Flip Charthoz, stb. Ezek indulási összege: Ft. Olyan alapvető eszközökre is szükség volt, mint: 2 db kuka, takarítószerek és eszközök, WC papír, WC kefe, folyékony kézmosó szappan, tűzoltókészülékek. Ezek indulási összege: Ft. Az épület műszaki átadása után az alapvető technikai eszközök megvoltak, valamint kialakításra került egy általános hálózat is. Ahhoz, hogy az informatikai, RF és telekommunikációs kapcsolatok zökkenőmentesen működjenek további, kiegészítő technikai berendezésekre volt szükség. Ezek induláskor Ft kiadást jelentettek. Mindezek tehát azt jelentik, hogy addig a pillanatig, amíg a Kft. bevételtermelő tevékenységét elkezdte Ft kiadása keletkezett. Mindezek mellett sajnos reklámra, marketingre már nem jutott, ami pedig alapvetően meghatározná a Kávézó és a többi épületegység látogatottságát. Ez a terület máig hiányos, hiszen azóta máról holnapra élünk. A marketing hiánya miatt szolid szinten ragadt bevételek csak tűzoltásokat jelentenek, ugyanakkor jelentős közhasznú feladatvégzésünkön túl nagy értékben szolgáltattunk városi rendezvényekkel kapcsolatos munkákat. Ezek olyan alkalmak voltak, amikor városi érdekű rendezvényeket fogadtunk térítésmentesen. Önköltségi áron számolva Ft értékben szolgáltattunk szeptember 30-ig. (Ez piaci körülmények között Ft árbevételt eredményezett volna) Az alapító Önkormányzat az alább felsorolt ütemezés szerint adott támogatásokat: Törzstőke: január 28. Támogatás március 20. Támogatás: április 15. Tourinform maradék költségvetése: június 24. Kiállítási szint üzemeltetése augusztus 1. Tagi kölcsön: augusztus 29. Támogatás szeptember 30. Ezek összege: Ebből levonva a tagi kölcsön: Támogatás összesen: Levonva az önkormányzati célú szolgáltatásokat: Támogatás mindösszesen:

9 5 II. Stratégiai kérdések: 1, Mire használja a város az Újbástyát? Ezzel kapcsolatban nagyjából mindenki ugyanazt gondolja: turisztikai szolgáltató hely, Tokaji borok lelőhelye, konferencia és rendezvényterem lehetőség, modern kiállítótér, füstmentes kávézó. Nagyon fontos kérdés, hogy ezeket a funkciókat mennyiben ismerjük el közhasznúnak, és mennyiben határozzuk meg a piaci önfenntartás százalékát? Pontosabban: mik azok a tevékenységek, amelyek kizárólag közhasznúnak tekinthetők, mik azok, amelyek egyértelműen piaci alapúak, és melyek azok a tevékenység-elemek, amelyek részben a piaci, részben a közhasznú besorolás alá tartoznak? Vegyük sorba az Újbástya által végzett tevékenységeket kezdve a napi gyakoriságúaktól a ritkábban előfordulókig. A; Tourinform szolgáltatás Azt gondolom, hogy a Tourinform szolgáltatás egy olyan jól működő része az intézménynek, amely májusi nyitásunk óta 5000 fő fölötti látogató létszámot tudhat magáénak. Rendkívül frekventált helyen vagyunk, ezért a turisták nagy eséllyel találnak ránk. A szolgáltatás színvonalas környezetben, esztétikus kiadvány bemutatással és segítőkész hozzáállással magas minőségűnek mondható. A Tourinform munkatársai ezen túlmenően működtetik a Hírlevelet, mely a turisztikai szolgáltatók fontos információforrása, valamint statisztikai jelentéseket tesznek a Magyar Turizmus Zrt. felé. Ez a funkció értelmezésem szerint 100%-ban közhasznú, hiszen a városba érkezőknek egy olyan szolgáltatás, mely a további költéseket alapozza meg. További szolgáltatásként turisztikai termékek értékesítője, helyi specialitások boltja is vagyunk, melyet nagy örömmel vesznek igénybe a hozzánk érkezők. Megtalálható itt a Borsa desszert, Pataki Kerámia, sárospataki bortermelők palackozott borai, helyi néprajzi, népművészeti kiadványok és termékek, a Pataki Papír Galéria turisztikai termékei, valamint képeslapok, térképek és egyéb Sárospatakról emléket hordozó apró ajándékok. Ez a funkció egyértelműen piaci kategória, tehát a SIDINFO Nonprofit Kft. feladata, hogy ezt a tevékenységet gazdasági eredménnyel működtesse. Szintén a Tourinform szolgáltatása a jegyiroda, mely részben a Ticketportál rendezvényjegyeit, részben saját szervezésű és környékbeli események belépőjegyeit értékesíti. A Jegyiroda szolgáltatás 100%-ban piaci alapú tevékenység. Eredményének alapja az értékesített jegyek utáni százalékos bevétel. Az Iroda gyűjti a szolgáltatóktól az üdülési csekkeket, s továbbítja azokat a Nemzeti Üdülési Szolgálatnak. Irodánknak költsége nincs ezzel a szolgáltatással, a kollégákra hárul némi adminisztrációs feladat. A NÜSZ havi Ft-ot utal át ezért a közvetítői szolgáltatásért. Fontos megemlíteni, hogy a környéken Miskolcon van legközelebb ilyen gyűjtőpont. Jövőre ez a szolgáltatás is bővül, ugyanis az Üdülési Csekk Kalauz című kiadványt is áruljuk, valamint hozzánk érkeznek meg a környékbeli cégek által megrendelt Üdülési csekkek.

10 6 Ez a szolgáltatás-elem 100%-ban piaci irányultságú tevékenység. Eredményét a közvetítői díj realizálása képezi. A Tourinform Iroda kiadványok kiadásával is foglalkozik. Rég bejáratott rend szerint a Tourinform Iroda éves költségvetésében szerepel az a tétel, ami fedezi az éves turisztikai kiadványok megjelentetését. Ezek a kiadványok ingyenesek, hiszen elsősorban az idegenforgalom fellendítése a célja, ugyanakkor több reklámfelület értékesítésére is kínálkozik lehetőség. A kiadványok optimalizálásához minden év elején egy szélesebb körű egyeztetés szükséges (turisztikai szakemberek, önkormányzati vezetők, Sárospatak Turizmusáért Egyesület), mely meghatározza a kiadvány formátumát, közhasznú tartalmának százalékos arányát, valamint a reklámfelületként értékesítendő tartalom százalékos arányát. Ha ez az arány mondjuk % a közhasznú tartalom javára, akkor a kiadvány bekerülési költségének 60%-a kell, hogy közkasszából érkezzen, 40%-a pedig a hirdetések bevételeként realizálódik. Természetesen olyan alkalom is van, amikor pályázati lehetőség kínálkozik kiadványtervezésre és előállításra. Ilyenkor a megpályázott összeget kiegészítő önerő kell, hogy rendelkezésre álljon közkasszából (pl.: az IFA bevételekből) A kiadványtervezés és előállítás tehát részben közhasznú, részben piaci alapú tevékenység. Arányát részben a minden tárgyévet megelőző egyeztetés, részben pedig az aktuális pályázati lehetőségek határozzák meg. A Tourinform Iroda utazási, turisztikai vásárokon, kiállításokon is részt vesz. Ezekre az eseményekre ugyanaz a logika alkalmazható, mint a kiadványokra, hiszen itt is meg tudnak jelenni szolgáltatók a város standjánál, ebben az esetben viszont százalékosan részt vállalnak a stand bérleti díjából. Közkasszából tehát a stand bérleti díjának nagyobb része (60-70%), az utazás, valamint a szállás és étkezés költsége érintett. Ez a terület tehát nagyobb részben közhasznú feladatellátás, de itt is megjelenik a piaci alapú tevékenység. Az Iroda munkatársai üzemeltetik az Internet-sarkot, mely mindenki számára ingyenesen biztosítja az internetet 15 percig. Ezen túli igénybevételért már fizetni kell egy minimális összeget (1 óra Ft). Ez tehát egy közhasznú szektor, hiszen bár negyedóra után fizetni kell érte de a befolyt minimális összeg nem értelmezhető eredményként. A Tourinform működtetése tehát az alábbi költségeket generálja: ezer Ft 1,5 fő alkalmazásának személyi költségei éves szinten két kiadvány költségei éves szinten két belföldi és egy külföldi kiállításon való megjelenés költségei éves szinten jelentkező irodaszer-, és útiköltség, valamint a feladatra jutó rezsi-hányad Összesen:

11 7 Sátoraljaújhely 12 Millió Ft támogatással üzemelteti a Tourinformot, Tokaj pedig 7,5 Millió Fttal. A Tourinform Sárospatak Iroda nyitva tartása: szeptember június 15. között: HÉTFŐ PÉNTEK SZOMBAT (A régióban nincs más iroda nyitva hétvégén még Miskolcon sem -, úgyhogy a leghosszabban szolgáltató iroda vagyunk a megyében) június 15. augusztus 31. HÉTFŐ PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP (A nyári meghosszabbított nyitva tartás lehetőségét egy MT Zrt-s pályázat teszi lehetővé. Idén Ft összeget nyertünk, melyet nagyrészt 3 fő időszaki alkalmazására költöttünk.) Bevétel: Ft A Tourinform 2008 szeptember 30-ig könyvelt bevételei: Mivel ez a forgalom főként a turisztikai termékek eladásából, valamint a jegyértékesítésből származott, ezért figyelembe kell venni azok beszerzési értékét: Ft. Eredmény: Elemzés: 5 hónap eredménye ez, hiszen a Tourinform Iroda május 1-től működik. Az alapvetően közhasznú funkciókat kiszolgáló részlegtől ez nagyon jó eredmény, hiszen ez már egy tisztított forgalom, tehát plusz kiadás itt már nem jelentkezik. Ez az adat azt is előre vetíti, hogy egy teljes, éves működés esetén 1,2 M. Ft. tiszta bevétel keletkezik. B; Újbástya Kávézó Előnye, hogy dohányfüstmentes, elegáns küllemű, kulturált szórakozóhely a Tourinformmal egy légtérben. Hátránya, hogy mindeddig nem igazán történt meg a bevezetése, hiszen nyitási akciókra nem állt rendelkezésre forrás. Ez az állapot fennmaradt, hiszen a fenntartó reklámozást sem tudjuk finanszírozni. A kávézó működése 3 fő munkáját feltételezi. Két felszolgáló és egy pultos-vezető oldja meg a mindennapi nyitva tartást. A kávézó vezetője általános feladatain túl felel a kávézói programok szervezéséért, előkészítéséért. Fontos megemlíteni, hogy az alapvetően tourinformosok által üzemeltetett Internetsarkot, 16 órától a kávézó zárásáig a kávézó kollégái működtetik. Az is fontos ugyanakkor, hogy a Tourinform nyitva-tartási idején túl érkező turista ugyanúgy megkapja az információt a kávézós kollégáktól is, mintha a turisztikai munkatársakkal találkozott volna.

12 8 A Kávézó feladata egyértelmű: 100%-os piaci orientáció a minél hatékonyabb eredményesség eléréséhez. A Kávézó nyitva tartása: Hétfő csütörtök: Péntek szombat: Vasárnap: A Kávézó eredményességének vizsgálata a szeptember 30-ig könyvelt számok tükrében: Bevétel: Ft. Áruk beszerzési értéke: Ft. Elemzés: A vendéglátós szempontból csekélynek tűnő eredmény elsődleges oka, hogy a bevezető időszakban nyomott árakon értékesítettünk, valamint a tapasztalatlanság okán a szükségesnél nagyobb készletezésekkel dolgoztunk. Nagyon nehéz betörni a piacra, az ugyanis telített. Egy nagyon szűk réteg jár szórakozóhelyekre. Ugyanakkor folyamatban van a törzsközönség kialakulása. Megfigyelhető, hogy szívesen jönnek a középkorú korosztály tagjai, hiszen a dohányfüst-mentes szórakozóhely egyelőre kuriózum. A forgalom növelése érdekében rendezvényeket szervezünk a Kávézóba. A legideálisabb helyzet a Kávézó számára is az, amikor konferencia-jellegű rendezvény van a házban és a fogyasztási potenciál helyben van. Ekkor a legnagyobb a versenytársakkal szembeni előnyünk, hiszen nem a helyi fogyasztó mindennapos költéséért küzdünk, hanem egy kifejezetten vásárlási motivációval rendelkező, távolról érkezett fogyasztó van itt. C; Épület bérleti értékesítése Egy újabb terület, amely indulási helyzetben az alapvető minimummal sem rendelkezik: nincs légkondicionálás, a Kazamata párátlanítása és fűtése megoldatlan, valamint az első, épületet kínáló, színes nyomdai lapocska (1/3 A4 egyoldalas) kiadása októberére csúszott (de akkor legalább eljutott a budapesti Buisness Travel Show-ra). Az épületegységek kiadása dupla, vagy tripla annyi is lehetne, mint az első pár hónapban, ha ezek a hiányosságok megoldódnának. Az épület egyes részeinek értékesítése több célra, és több módozatban lehetséges. Az alábbiakban felsorolt célok szerinti igénybevételek mindegyike előfordult már: konferencia szervezeti taggyűlés esküvő osztálytalálkozó fogadás felnőttképzés, oktatás termékismertető előadás Az épületegység(-ek) bérletén túl az alábbi opciós lehetőségek kínálkoznak: hang-, fény-, és prezentációs technika igénybevétele technikussal

13 9 hostess szolgáltatás esemény video- és fotódokumentációjának elkészítése felszolgálás A feladatelem egyértelműen a bevételorientáltság jegyében működtetendő, így hát 100 %-ban piaci alapú munkavégzés. tükrében: Az értékesítés eddigi tapasztalatai a szeptember 30-án könyvelt számok Terembér: Ft. Elemzés: A legtisztább bevétel, hiszen ezt csak a rezsi-hányad és a bér-hányad terheli, de külső - csak a szolgáltatásnyújtás érdekében történő - kiadás nincs. A vezető területté kell válnia az épület bérleti célú értékesítésének, hiszen ez a legtisztább bevételt produkáló tevékenység, ugyanakkor rendkívűli módon emeli a kávézó fogyasztását. Az is megfigyelhető, hogy a házat úgy lehet a legideálisabban értékesíteni, hogy a teljes vertikumot kínáljuk egyszerre. Azaz az összes lehetséges helyiséget és a lehető legtöbb szolgáltatást. D; Önkormányzati érdekű, térítésmentes szolgáltatás Szűk, féléves működésünk alatt jelentős Önkormányzati megrendelés érkezett: fogadások, értekezletek, szakmai találkozók, társadalmi fórumok, állami ünnep (Aug. 20.) és egyéb nyári rendezvények színpadtechnikai hátterének biztosítása. Ezekre az alkalmakra az jellemző, hogy nagy energiák mozgósításával jár (humán szektor), ami akkor válik problémává, amikor az átlagos hétköznapokban a túlórákat ki kell adni, vagy ki kell fizetni. Itt figyelembe kell venni, hogy a 9 fő adott szituációban nagyon kevés tud lenni. A szolgáltatásnyújtás eddigi számai (önköltségi számítás alapján): Elemzés: A város érdekében tett szolgáltatásnyújtás, így annak pénzügyi elemzése csak abból a szempontból érdekes, hogy a Kft. jövő évi támogatási tervében egy 3 M forintnyi (egy évre vetített) összeget e célra tervezni szükséges. E; Rendezvényszervezés A Sidinfo Nonprofit Kft. működése úgy indult, hogy meghatározásra került: a Vízikapui Szabadtéri Színpad gondnokságán, és az ott felhalmozott színpadtechnika kezelésén túl a Kft. vegyen részt a nyári programok bővítésében. Így sor került egy önálló szervezésű musical előadásra, valamint egy nyár végi ifjúsági fesztiválra. Az augusztusra előrehozott Sárospataki Bornapok borutcai programjainak szervezését és reklámozását is megkaptuk időközben. Természetesen e mellett olyan programokat is szervezünk, melyek a Kávézó fogyasztását hivatottak

14 10 növelni. Ezek a programok általában a földszinten, vagy a Kazamatában zajlanak. Eddig jellemzően jazz estek, tudományos előadások, könyvbemutatók, gyermekeknek szóló játszóházak, táncos estek voltak műsoron, de a jövőben tervezzük Civil Fórum, élő interjús beszélgetések és borral kapcsolatos rendezvények szervezését is. A nyári, önálló szervezésű programok közül a Padlás című musicalnak egyértelmű célja volt: bevételei hozzák be a produkció bekerülési költségét. Ez sikerült is, hiszen az előadás költsége Ft. volt, a reklámra fordított összeg Ft volt, az elfogyasztott villamos energia pedig Ft-ba került. Tehát az összes kiadásunk Ft volt. A jegybevétel Ft volt, a helyszíni büfé pedig Ft-ot forgalmazott. Tehát az összes bevételünk Ft volt. Óriási sikere volt a rendezvénynek. A tiszteletjegyesekkel és dolgozóink hozzátartozóival együtt 750 fős nézőszám volt. Az Ft-os elővételi belépőjegy telitalálat volt. Az augusztus án szervezett VakáciOff Nyárbúcsúztató Ifjúsági Fesztivál egy új kísérlet volt arra, hogy a mai tinizenekarokat összegyűjtve egy újabb generációt szólítsunk meg. Sajnos előzetes felméréseinkkel ellentétben, s a húzónevek - Lola, Márk, Anti Fittness Club, No Thanks ellenére nagyon kevesen voltak. Számítottunk arra, hogy a bevezető évben nem lesz nyereséges a fesztivál, de ez túl alacsony látogatottság volt. Érdekes körülmény, hogy míg helyből nagyon kevesen voltak, addig Hatvantól, Budapesten és Székesfehérváron át Bicskéig, valamint Szabolcs és Hajdú-Bihar megyékből sokan érkeztek. A rendezvény utáni elemzésből kiderült: sok a Ft a kétnapos bérlet árának, hiába számolhatunk úgy, hogy ez egy zenekar koncertjét tekintve 300 Ft-os belépőt jelent, összességében sok ez az összeg. A másik negatív tényező a hirtelen rosszra forduló időjárás volt, ami 29-én egy viharos esővel, 30-án pedig hatalmas széllel és 8 celsius fok hőmérséklet-csökkenéssel ajándékozott meg minket. Kiadásaink összértéke Ft. A bevételek összértéke pedig Ft. F; Kiállításszervezés A SIDINFO Nonprofit Kft. az Újbástya épületének 1. emeletén található kiállítási színtér üzemeltetésével járul hozzá városunk művészeti palettájának bővítéséhez. Nagyon nagy lehetőség van abban, hogy a város több, kiváló kiállító helyszínnel rendelkezik. Elég, ha csak az e téren pezsgő Szentendrére, Debrecenre, vagy Kecskemétre gondolunk, s mindjárt felviláglik előttünk, hogy miért olyan nagy jelentőségű e kisvárostól a kultúra iránt tanusított nagyfokú alázat. A Kiállítószint 4 helyiségből áll, melyből kettőben helytörténeti vonatkozású kiállítás, kettőben pedig mindig változó, időszaki kiállítások láthatóak. Egy belépővel a teljes kiállítási szint látogatható. Összege: Ft. Ez az összeg természetesen nem rúg tetemes bevételre, de a közhasznú funkciót megsegítendő, az Önkormányzat az Üzemeltetési megállapodás alapján évi 1 M Ft. összeggel támogatja a tevékenységet. G; Színpadtechnikai szolgáltatás Egy olyan tevékenység-elem, mely idén csak tesztelésre került egy alkalommal (Köztisztviselői Nap Végardó Strandfürdő), ám a jövő év nyarán és őszén több megyei és távolabbi rendezvény színpadtechnikai szolgáltatását szeretnénk bérmunkában végezni. Ehhez megfelelő reklám és versenyképes díjszabás szükséges. Honlapunkon már hirdetjük a szolgáltatást, de külön szórólapot is tervezünk. Tervezem továbbá, hogy megyei lapokban hirdetjük a tevékenységet, valamint személyesen keresem fel a nagy megyei rendezvények szervezőit.

15 2, Milyen formában működtetheti a város az Újbástya épületét? A; Önkormányzati intézményként 11 Ez a forma nyilvánvalóan megnövelné a bérköltségeket, hiszen addig, amíg Én 8 fővel el tudom láttatni a mindennapos nyitvatartással járó feladatokat, egy közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén ez csak több emberrel, folyamatos beosztás-váltásban képzelhető el. Az Önkormányzati Intézmény forma egy másik jellemzője, hogy kevésbé motivált a menedzsment a piaci reakciókra, hiszen a stabil önkormányzati finanszírozás és a minimális bevételi kötelmény ezt eredményezi. B; Vállalkozásnak bérbe adva, a közhasznú funkciókat saját hatáskörű feladatvégzésben meghagyva Vállalkozás a Kávézót venné ki, valamint az exluzív Kazamatát, esetleg a Konferenciatermet. Azonban ezek vegyes funkciójú helyek. Ha egy vendéglátó vállalkozás kivenné a Kávézót és kérné a Kazamatát is, akkor végig kellene gondolni, hogy egy nem saját tulajdonában lévő épületrészt rövid időn belül lelakna a bérbevevő. Neki ugyanis az lenne a célja, hogy minél sűrűbben, minél nagyobb tömegek forduljanak meg az említett helyszíneken. Az a célközönség, akik ezt produkálni tudják, nem arról híresek, hogy állagmegóvással foglalkoznának. Ha viszont csak a Kávézót veszi ki vállalkozás, akkor csak az épület 1/16-át adtuk bérbe, a többi rész fenntartása ugyanúgy gondot jelenthet. Ez a megoldás azért is rosz, mert a Kávézó nem leválasztható a Tourinform résztől, valamint a Kazamatától, így a vagyonvédelem nem megoldott. C; 100 %-os tulajdonrészű, nonprofit Kft. fenntartásán keresztül Jelenleg ez a forma működik, és véleményem szerint a jelenleg fenálló körülményeknek ez felel meg a legjobban. Minimális létszámmal üzemeltethető mindkét épületegység, az önkormányzati vagyon önkormányzat által felügyelhető cég kezelésében van, a közhasznú funkciókat nem érheti sérelem, ugyanakkor egyre dinamikusabban lehet kihasználni a piaci lehetőségeket, így a fenntartás évről évre kevesebbe kerül. Igaz, hogy az a pénz, ami a cég indításakor nem állt rendelkezésre, most is hiányzik, s így a piaci felfuttatás késik. Ugyanakkor a Kávézó és a Konferenciaterem nyári használata légkondicionáló berendezés híján kevésbé vonzó a vendégeknek és az üzleti partnereknek. Ez egy 2,5 M Ft-os beruházást jelentene. Mivel a vagyon, az épület az önkormányzaté, minden befektetési célú költés a közvagyont gyarapítja. 3, Ki legyen a nyári rendezvények szervezője? A kérdés azért merül fel, mert idén nyáron több alkalommal került szóba, hogy az Újbástya második Műv. Ház, stb. A félreértések és az esetleges szakmai féltékenységek elkerülése érdekében azt kérném, hogy kerüljön egyértelmű lehatárolásra a fenti kérdés. A SIDINFO Kft. természetesen tudja biztosítani minden szükséges esetben a nagyszínpadi technikát, melynek önköltsége merül föl csak városi rendezvények esetén. A megnövekedett idegenforgalom és a kávézó nyári rendezvényei így is épp elég terhet jelentenek a dolgozóknak. Idén a nyári plusz munkákat ideiglenes munkaerő alkalmazásával és jelentős túlórahalmozással tudtuk csak megoldani. Kérem, hogy ebben a kérdésben egyértelmű lehatárolást hozzon a Testület!

16 12 III. Összegzés: Mivel a Kft. egy alulfinanszírozott indítással kezdte működését, folyamatos tartozásokat gyűjtött össze beszállítóitól. Több esetben az APEH is inkasszóhoz folyamodott, hiszen a járulékfizetések késtek. Ebben a helyzetben egy 2008-as gazdasági évet lezáró támogatást kérvényezünk, valamint kérjük, hogy a jövő évi költségvetésnél az Önkormányzat ítélje meg támogatásként a 2009 évi bér-, és járulékai összegét. Év végéig Ft támogatásra van szükségünk, hogy minden tartozásunkat visszafizessünk, valamint a hátralévő reszi és személyi költségeket fedezni tudjuk. A jövő évi költségvetésünkhöz Ft támogatásra lesz szükség.

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálat elfogadása. 2. Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására. 3.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata Melléklet a /2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozathoz Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata a "Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én (kedd) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én (kedd) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben