KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JANUÁR 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30."

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) ; , Fax: Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására B.) a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella aljegyző KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JANUÁR 30.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény és 19. alapján, mint a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről: 1. Előzetes hatásvizsgálat - A tervezett jogszabály hatásai: a) - társadalmi hatása: jelentéktelen, - gazdasági hatása: nincs, - költségvetési hatása: nincs b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:- nincs - A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, - A fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény, és a végrehajtása tárgyában kiadott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, - A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, és a végrehajtása tárgyában kiadott 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet, - A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról évi XCIII. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet a Járási hivatalokról, Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - A rendelet módosítás elmaradásának várható következménye: törvényességi észrevétel. - A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: nem szükséges, - szervezeti feltétel: nem szükséges, - tárgyi feltétel: nem szükséges, - pénzügyi feltétel: nem szükséges. 2. Indoklás A rendelet megalkotásának céljai a következők: - A magyar közigazgatást érintő új jogszabályoknak való megfelelés, - A hatályos jogszabályoknak megfelelő új polgármesteri hivatali SZMSZ megalkotására irányuló lehetőség megteremtése, A rendeletnek nincs Európai Uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet: - kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. Földes, január 24. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

3 Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évek nagyarányú jogszabályváltozásai, szinte teljesen átalakították a magyar közigazgatási és oktatási rendszert. A törvény módosítások szükségessé teszik az önkormányzat működésével kapcsolatos helyi rendelek, egyes működést szabályozó határozatok, és belső szabályzatok módosítását is, melyek felülvizsgálatát folyamatosan végezzük. A módosításokat, valamint az új rendelet,- és határozat-tervezeteket folyamatosan fogjuk benyújtani a képviselő-testületnek megtárgyalás és jóváhagyás céljából. A polgármesteri hivatal ügyrendjét tartalmazó szervezeti és működési szabályzatot az eddigi gyakorlattól eltérően önálló előterjesztésként készítettük el, ezért szükséges a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) számú rendelet 5. számú mellékletének hatályon kívül helyezése. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet hagyja jóvá. Földes, január 22. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella s.k. aljegyző

4 A.) FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013. (..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T - T E R V E Z E T E a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 22/2010. (XII.17.) számú rendelet módosításáról Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 43. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklete hatályát veszti. A rendelet február 1-jén lép hatályba. 2. Földes, január 30. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Földes, Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

5 B.) E LŐTERJESZTÉS a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására

6 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (I. 30.) számú H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T E a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát e határozat mellékletében foglaltak szerint február 1-ei hatállyal j ó v á h a g y j a. U t a s í t j a a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátásáról és az abban foglaltak betarttatásáról gondoskodjanak. Határidő: folyamatos Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző U t a s í t j a a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát a jogszabályváltozásokra való tekintettel vizsgálja felül és az új SZMSZ tervezetét terjessze jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé. Határidő: következő testületi ülés Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Földes, január 30. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

7 7 Melléklet a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló /2013. (...) számú határozatához FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, továbbá az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 13. (1) bekezdése alapján a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Polgármesteri Hivatal megnevezése, székhelye, címe: - Földesi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Földes, Karácsony Sándor tér 5. - Honlapja: / - címe: 2.) A Polgármesteri Hivatal jogállása: - a Polgármesteri Hivatal jogállása: jogi személyiséggel rendelkező, egységes, önálló önkormányzati költségvetési szerv. 3.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának - száma: 184/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat - kelte: december ) A Polgármesteri Hivatal költségvetési adatai: - Számlaszáma: Törzskönyvi azonosító száma: Adószáma: Ksh törzsszáma: ÁHTI azonosítója: TEÁOR kódja: ) Földes Nagyközség Polgármestere (a továbbiakban: polgármester): a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt. 6.) A Polgármesteri Hivatal vezetője: Földes Nagyközség Jegyzője (a továbbiakban: jegyző). 7.) A Polgármesteri Hivatal segíti: a polgármester, az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők, a roma nemzetiségi önkormányzat, a képviselő-testület bizottságainak és a jegyzőjének a munkáját. A jogszabályok e körben konkrétan meghatározzák, hogy a polgármesternek, az alpolgármesternek, a helyi önkormányzati képviselőknek, a képviselő-testület bizottságainak valamint a roma nemzetiségi önkormányzatnak javaslatai alapján kell elkészíteni a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket. A jegyző által irányított polgármesteri hivatalnak feladata, hogy közreműködjön a testületi döntések

8 végrehajtásában, szervezésében és a végrehajtás ellenőrzésében. 8 A polgármesteri hivatal közreműködik a polgármester, a jegyző, valamint egyes szakmai területeken ügyintézői feladatkörbe utalt egyes államigazgatási feladatok ellátásában. II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTALÁNOS FELADATAI 1.) A Polgármesteri Hivatal a jogszabályokon alapuló közigazgatási feladatait az alapító okiratában, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, az alapító általános felügyelete mellett végzi. 2.) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: Általános Közigazgatás 3.) A Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos főbb feladatai: - a polgármester és a képviselők javaslatai alapján szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a testület határozatokat, és rendelet-tervezeteket, vizsgálja azok törvényességét, - a polgármester és a képviselők közreműködésével szervezi és ellenőrzi Képviselő-testület rendelkezéseinek végrehajtását, - nyilvántartja a Képviselő-testület határozatait, rendeleteit, - teljesíti a Képviselő-testület határozatainak, rendeleteinek eközigazgatással kapcsolatos adatszolgáltatásaival kapcsolatos központi adatszolgáltatásait, - ellátja a Képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat, és - ellátja a Képviselő-testület döntéseivel és egyéb tevékenységével kapcsolatos irattári,- levéltári és elektronikus nyilvántartási feladatokat. 4.) A Képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatos főbb feladatok: - a jegyző által kijelölt köztisztviselő, - mint bizottsági titkárok - a bizottságok munkájához adminisztrációs segítséget kötelesek nyújtani, - a feladatok jellegének megfelelően biztosítják a bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket, - - tájékoztatást nyújtanak a bizottsági kezdeményezések megvalósításához szükséges lehetőségekről, - szakmailag véleményezik a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, - a bizottság javaslatai alapján a jegyző törvényességi ellenjegyzését követően elkészítik a bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések, jelentések, beszámolók, és egyéb anyagok szakmai előterjesztéseit, - szervezik és ellenőrzik a bizottsági döntések végrehajtását. 5.) A jegyző által kijelölt jegyzői referens útján segíti a roma nemzetiségi önkormányzat munkáját és biztosítja a működésük feltételeit. 6.) A helyi önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyintézői: - elősegítik a képviselők jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését, - közreműködnek a képviselők tájékoztatásának megszervezésében, - kötelesek az országgyűlési képviselőket, a helyi önkormányzati képviselőket, és polgármestereket hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást megadni, illetve a képviselőket munkájukban segíteni, kérésükre tevékenységük érdekében megfelelően intézkedni. 7.) A polgármester, az alpolgármester, valamint a jegyző munkájával kapcsolatban:

9 9 - segíti a Képviselő-testület és bizottságai munkájával összefüggő tisztségviselői tevékenységet, - előkészíti az önkormányzati, államigazgatási, hatósági döntéseket, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. 8.) A Polgármesteri Hivatal részt vesz az önkormányzat intézményeivel, társulásaival, az önkormányzati érdekeltségű gazdálkodó szervezettel kapcsolatos felügyeleti, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmailag segítve azok munkáját. Előkészíti az intézmény,- és cégvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntés-tervezeteket. 9.) Főbb feladatok pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézménygazdálkodási, ellenőrzési tevékenységi körben: - gondoskodik az önkormányzati költségvetésnek megfelelő belső gazdálkodás megszervezéséről, beleértve a létszám,- és bérgazdálkodást, valamint az intézményi pénzellátást, - összehangolja az intézmények költségvetési tervezését, és beszámoltatását, - belső ellenőr közreműködésével ellenőrzi az intézmények gazdálkodását, irányítja az intézmények pénzügyi gazdálkodási munkáját, - előkészíti, illetve bonyolítja a beruházási, felújítási feladatokat és közreműködik az intézmények ez irányú munkájának segítésében, - a Képviselő-testületi döntések alapján ellátja a nagyközség ingatlanvagyonával összefüggő pénzügyi, jogi feladatokat, gondoskodik a vagyonhasznosítására irányuló testületi döntéseknek megfelelő szerződések megkötéséről/felbontásáról, szükség esetén végrehajtási eljárás megindításáról, 10.) - A Polgármesteri Hivatalt érintő pénzügyi,- ill. a költségvetési gazdálkodást érintő szabályokat, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés szabályait, valamint belső kontrollrendszerét, ezen belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) és a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályokat a jegyző külön belső szabályzatban határozza meg. A gazdálkodással összefüggő szabályzatok tartalmazzák mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 11.) A Polgármesteri Hivatal közreműködik az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával, és a népszavazásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FŐBB FELADATAI ÉS JOGÁLLÁSA: 1.) A POLGÁRMESTER - A polgármester irányítja a polgármesteri hivatalt. Feladatait és hatásköreit az önkormányzati és más törvények, kormányrendeletek, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata határozza meg,

10 10 - Az alpolgármesterek feladatait a polgármester és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 2.) A JEGYZŐ - A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, szakmailag felelős a Polgármesteri Hivatal működéséért, ellátja a polgármester által átadott feladatokat, - Ellátja a munkavégzéshez szükséges operatív szervező tevékenységet, szükség esetén utasításokat ad, - Megszervezi és ellenőrzi a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését, tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért. - A jegyző feladatait az önkormányzati és más törvények, kormányrendeletek határozzák meg. A képviselőtestület a jegyzőnek átruházott hatáskörben feladatot határozhat meg. 3.) A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI: - a Polgármesteri Hivatal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységei. Feladataikat a hivatalon belüli koordináció és munkamegosztás alapján, a jegyzővel egyeztetve önállóan, vagy egymással szorosan együttműködve látják el. - az Önkormányzati Irodát közvetlenül a jegyző vezeti, - a Pénzügyi Irodát a pénzügyi irodavezető, - a Hatósági Irodát a jegyzői referens vezeti, aki egyben a jegyző által meghatározott körben és a jegyző akadályoztatása esetén ellátja a jegyző helyettesítését is. A.) ÖNKORMÁNYZATI IRODA főbb feladatai: A képviselő-testület szakmai, technikai működésével, a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásával, helyi és központi nyilvántartásával kapcsolatos faladatok ellátása, A képviselő-testület bizottságaival kapcsolatos szakmai, technikai feladatok és azok, végrehajtásával kapcsolatos faladatok ellátása, Az eközigazgatással kapcsolatos szakmai és adminisztrációs faladatok ellátása, A képviselő-testület egyedi döntéseinek végrehajtása, szükség esetén szakértő bevonásával, Közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok készítése, menedzselése, elszámolásával kapcsolatos ügyintézés, Feladata a közfoglalkoztatás megszervezése, kapcsolattartás a Járási Hivatal Munkaügyi Központjával, valamint közfoglaltatás munkaügyi iratainak, a bér és munkaügyi kimutatásainak intézése, Településüzemeltetéssel, településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, Önkormányzati pályázatok, közbeszerzési eljárások bonyolítása, Közvilágítás biztosításával kapcsolatos ügyek intézése, Közterületek, parkok fenntartása, a köztisztaság, településtisztaság biztosítása, Polgári védelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok jogszabályban előírtak szerinti ellátása, Helyi közbiztonsági feladatok támogatása, közbiztonsági referens alkalmazása, Helyi tűzvédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal,

11 11 Vízrendezéssel, csapadékvíz elvezetéssel, belvízi védekezéssel és csatornázással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Önkormányzati közutak fenntartásával kapcsolatos ügyintézés, Az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos ügyintézés, a társulásokat érintő dokumentumok előkészítése. Hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Közérdekű védekezéssel és végrehajtásuk ellenőrzésével, valamint a szerződéskötésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, (pl: amerikai szövőlepke,- rovar és rágcsáló irtás, - parlagfű mentesítés stb.), Közterületen talált hulladék elszállíttatásával, ártalmatlanításával kapcsolatos ügyintézés, Veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos ügyintézés, a szerződéskötésről való gondoskodás (pl: az Egészségházban keletkezett hulladék), Közterületen talált állati hulladék elszállíttatásával, ártalmatlanításával kapcsolatos ügyintézés, Önkormányzat közüzemi szerződéseinek figyelemmel kísérése, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj programban való részvétel, Arany János Tehetséggondozó programmal kapcsolatos ügyintézés, Óvodai nevelés, illetve az iskola előkészítő óvodai neveléssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Szociális étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Önkormányzati tulajdonban lévő strandfürdővel és üdülőkkel kapcsolatos feladatok ellátása (Szabadidőközpont és Strandfürdő, Keleti-főcsatorna parti és a Síkfőkúti kulcsos ház fenntartása és üzemeltetése), Önkormányzati tulajdonú lakások, helyiségek fenntartásával, bérbeadásával kapcsolatos ügyintézések, A közintézmények (Egészségház, a Közösségi ház, Mozi, a Miklós fogadó stb. ) épületeinek fenntartásával, üzemeltetésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása, Közművelődési tevékenység ellátásával, közösségi tér biztosításával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, A levéltári törvényben és végrehajtási utasításaiban szabályozott ügyiratkezeléssel és irattári őrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterének vezetése, folyamatos aktualizálása, adatszolgáltatások teljesítése, Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld, és egyéb belterületi ingatlan bérbeadásával kapcsolatos szerződések és egyéb feladatok ellátása, Egészséges ivóvízellátás és szennyvízelvetetés érdekében kapcsolattartás a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. - vel, Helyi piac fenntartása és üzemeltetése, ű Önkormányzat weblapjára felkerülő közérdekű adatok, információk, tájékoztatók elkészítése, Önkormányzati rendeletek weblapra történő feltöltése, Civil szervezetek munkájával kapcsolatos ügyintézés, Háziorvosi alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés, (ellátási szerződéssel) Házi gyermekorvosi alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés, (ellátási szerződéssel)

12 12 Védőnői alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés, (közalkalmazotti jogviszonnyal) Orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos ügyintézés, (ellátási szerződéssel) Fogorvosi alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés, (ellátási szerződéssel) B.) PÉNZÜGYI IRODA főbb feladatai: Az önkormányzat gazdasági program-tervezetének előkészítése. A költségvetési koncepció elkészítése, a költségvetési rendelet-tervezet elkészítése, a költségvetési rendeletet megalapozó rendelet-tervezetek elkészítése. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése. Normatív és egyéb költségvetési hozzájárulások igénylése, valamint azoknak a zárszámadás keretében történő elszámolása. Az önkormányzat bankszámláinak nyitása illetve megszüntetése. A normatív állami támogatások intézményi felmérése, az adatokat ellenőrzése, összesítése. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek következő évre vonatkozó feladatainak, az önkormányzat bevételi forrásainak áttekintése, ennek alapján a költségvetési koncepció kialakítása. A költségvetést előkészítő tervezési munka megszervezése, koordinálása az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal között. Egyeztetés a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési rendelet-tervezetről, a megállapodásokat írásban rögzíteni és a bizottságok elé terjeszteni. Az önkormányzati költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetése. A költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetek előkészítése. A felhasználók tájékoztatása a költségvetési előirányzatok és azok változásairól. Tájékoztatás az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról. Az intézményektől beérkező pót-előirányzati igények pénzügyi megoldására javaslatot kialakítása és érdemi elbírálásra továbbítása az érintett bizottságok számára. A költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás pénzügyi, számviteli lebonyolítása. A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseire beszámolót készít az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, melyhez csatolja az aktuális bankszámla kivonatot. A hivatal, valamint intézményei számviteli rendjének, számviteli politikájának kialakítása. Pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása. Az államháztartás igényeinek megfelelően határidőben történő információszolgáltatás. Elfogadott költségvetésről, zárszámadásról, havi, féléves, háromnegyed éves információk, és egyéb jogszabály által előírt. Kettős könyvviteli rendszerben pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás vezetése. Célhoz nem kötött források betétként való elhelyezése. Költségvetési szervek beszámolóinak felülvizsgálata. Címzett- és céltámogatások, valamint egyéb támogatások igénylése. MÁK Területi Igazgatóságán keresztül a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételének kérése, változások bejegyeztetéséről intézkedés. Intézmények alapító okiratának módosítása, a módosított alapító okiratokat megküldése a MÁK Területi Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartások aktualizálása céljából. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bankszámláin, valamint a házipénztárain keresztül lebonyolódó gazdasági események főkönyvre kontírozása, a könyvelések számítástechnikai feldolgozása. Az önkormányzati intézmények (Szociális Szolgáltató Központ, Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda, Földes Községi Könyvtár, Karácsony Sándor Közösségi Ház) és a Földesi

13 13 Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámláin és a házipénztáraiban bonyolódó gazdasági események kontírozása és főkönyvekre való könyvelése. Az önkormányzat és intézményei, valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadott költségvetéséről információ szolgáltatás - a jogszabály által előírt űrlapok segítségével- a Magyar Államkincstár interneten elérhető online rendszerének alkalmazása úján (KGR K11)- a központi költségvetés számára Vevők analitikus nyilvántartásainak rögzítése a könyvviteli programban, annak folyamatosan egyeztetése a CORSO integrált költségvetési rendszerben a pénzügyi modul keretében használt számlázó program nyilvántartásával. Negyedévente a Vevők állományának rögzítése a főkönyvi könyvelésben. Szállítók analitikájának vezetése a könyvviteli programban, negyedévente a Szállítók állományának rögzítése a főkönyvi könyvelésben. A munkabérek kontírozása és feladása az önkormányzat és intézményei valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a MÁK értesítője alapján, a tételeket egyeztetése az KIR program keretében feladott adatokkal. Állami támogatások és személyi jövedelemadó bevételek könyvelése, a szükséges egyeztetések elvégzése. Negyedévente, valamint a zárási munkák keretében az önkormányzat és intézményei valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat főkönyvi kivonatának elkészítése, megőrzése. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásának figyelemmel kísérése és egyeztetése a főkönyvi kivonattal. Az önkormányzat és intézményei valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról negyedéves pénzforgalmi-és mérlegjelentést készítése az interneten elérhető KGR K11 adatszolgáltatási rendszeren keresztül. Igénylések elkészítése és megküldése az Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszerén keresztül a MÁK Területi Igazgatóságának a visszaigényelhető társadalom-és szociálpolitikai juttatások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, egyéb központosított támogatások), valamint a közműfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában. A visszaigényléshez szükséges nyilvántartások vezetése. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénylése, elszámolása, könyvelése. Féléves, éves beszámolók elkészítése, adatszolgáltatás. Önkormányzat és intézményei pályázatokon elnyert támogatásainak elszámolása, pénzügyi lebonyolítása, könyvelése. Üres álláshely pályázati eljárásával kapcsolatos szervezési teendők. Kinevezéseket megelőző munkáltatói feladatok ellátása. Személyi anyag elkészítése, személyi nyilvántartás vezetése kezelése. Minősítések ütemezése és előkészítése. Teljesítménykövetelmények előkészítése, munkateljesítmény értékelések szervezése, meghatározása. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése. Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkáltatói intézkedéseinek végrehajtásának ellenőrzése, koordinálása, felügyelete. Alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos jelentési, bérszámfejtési, adatszolgáltatási kötelezettségek. Az önkormányzat és intézményei dolgozóit érintő személyügyi feladatok: munkaszerződések / kinevezések elkészítése, módosítások végrehajtása, szabadságnyilvántartások alapján feladások készítése. Jubileumi jutalmak és egyéb nem rendszeres kifizetések számfejtése

14 14 Földes Nagyközség Önkormányzat és annak intézményei (Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Szociális Szolgáltató Központ, Karácsony Sándor Közösségi Ház, Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda, Földes Községi Könyvtár), valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elszámolási számlájának, egyéb számláinak, alszámláinak számítógépes banki program segítségével történő vezetése. Számlák, munkabérek, szociális juttatások utalása. Az önkormányzat és intézményei bérleti szerződéseinek nyilvántartása, a bérleti díjakat folyamatos számlázása, befizetések figyelemmel kísérése, Bérlemények vonatkozásában a közüzemi díjak tovább-számlázása. Fizetendő és visszaigényelhető ÁFA összegének megállapítása, ÁFA bevallás elkészítése, Az önkormányzat és intézményei adóalanyisággal összefüggő feladatainak ellátása, változások bejelentése, szükséges bevallások elkészítése, beadása a NAV felé, Az önkormányzati vagyon folyamatos nyilvántartásának biztosítása a CORSO integrált költségvetési gazdálkodási rendszer, Költségvetési Eszköznyilvántartó Rendszerében, Egészségügy finanszírozásával kapcsolatos feladatok, Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, Földes Nagyközség Önkormányzata, és minden intézménye (Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Szociális Szolgáltató Központ, Karácsony Sándor Közösségi Ház, Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda, Földes Községi Könyvtár) házipénztárának kezelésé. Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárának kezelése, Készpénz-ellátmány biztosítása a házipénztárak és a költségvetési szervek ellátmány-kezelői részére, Szociálpolitikai juttatások kifizetése, Analitikus nyilvántartások vezetése, Felelős a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tekintetében a jegyző és a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatban felmerülő ügyek intézéséért, Felelős az önkormányzati intézmények vezetői vonatkozásában a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáért, C.) HATÓSÁGI IRODA főbb feladatai: Szociális ellátásokkal (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás (méltányossági), aktív korúak ellátása, temetési segély, köztemetés) kapcsolatos ügyintézés Képviselő-testület szociális bizottságával kapcsolatos szakmai, technikai feladatok, illetve a döntések végrehajtásával kapcsolatos faladatok ellátása, valamint az előterjesztések, jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása a Kormányhivatal felé A jegyző hatáskörébe tartozó gyermek és ifjúságvédelmi ügyek intézése, A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat társulással kapcsolatos ügyek intézése, előterjesztések készítése, kapcsolattartás a társulás vezetőjével, Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos ügyek intézése: anyakönyvek vezetése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése, okirat kiállítási tevékenység intézése, Anyakönyvvezetői közreműködés a házasságkötéseknél, családi események társadalmi megünneplésében (névadók, házassági évfordulók) Magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyek intézése (kérelmek átvétele, továbbítása, elektronikus rögzítése, eskütétel megszervezése, adatszolgáltatás teljesítése, adatváltozások átvezetése) Népesség nyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése, Hagyatéki, póthagyatéki ügyek intézése

15 15 Birtokvédelemmel kapcsolatos ügyintézés, Szabálysértést elkövető személyekkel szemben megállapított közérdekű munkavégzés végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés Közmunkára ítélt bűnelkövetők büntetésének letöltésével kapcsolatos ügyintézés, Önkormányzat kintlévőségeinek (szerződésből eredő követelések) behajtásával kapcsolatos ügyintézés, Hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos ügyintézés, Állategészségügyi feladatokkal kapcsolatos hatósági ügyintézés, Az állatvédelmi törvényben rögzített hatósági feladatok ellátása, Kóbor ebek befogásával kapcsolatos intézkedés, Méhek vándorlásával kapcsolatos hatósági ügyintézés, Környezet és természetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, Talált robbanóanyag esetén jogszabályban meghatározottak alapján előírt hatósági ügyintézés, Vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyintézés, A termőföldről szóló törvényben előírt hatósági feladatok ellátása, a lakossági hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés, Telepengedélyezési eljárással kapcsolatos hatósági ügyintézés, A helyi adóigazgatási eljárással kapcsolatos ügyek intézése, Törvényben meghatározott esetben első fokú eljárás lefolytatása a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében, Az adótartozás megfizetésével kapcsolatos végrehajtási eljárás lefolytatása, nyilvántartás vezetése a végrehajtási eljárásokról, Lakásépítési kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása, A helyi térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, Közterület-foglalással kapcsolatos hatósági ügyintézés, Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, Önkormányzati intézmények működési engedélyeivel kapcsolatos ügyintézés, szükség esetén engedély módosításának kezdeményezése (önkormányzati fel.) A közszolgálati tisztviselők kötelező képzésével, továbbképzésével kapcsolatos ügyintézés, az éves képzési terv elkészítése, továbbítása a kormányhivatalhoz IV. A Polgármesteri Hivatal működése: 1.) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző, illetve az általa megbízott jegyzői referens vagy köztisztviselő jogosult képviselni. 2.) A Polgármesteri Hivatal belső működése során a belső szervezeti egységeket a belső szervezeti egységek vezetői, illetve az általuk a jegyző előzetes egyetértésével - megbízott köztisztviselő jogosult képviselni. 3.A Polgármesteri Hivatal munkarendje: a.) Polgármesteri Hivatal munkarendje: - hétfőtől csütörtökig: óráig, - pénteken óráig tart, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is. - Munkaközi szünet: óra közötti ebédidő. b.) a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a képviselő-testület és bizottságok munkájában közvetlenül részt vesznek, rugalmas munkaidőben dolgoznak.

16 16 A rugalmas munkaidőben dolgozó köztisztviselő munkaideje törzsidejében (9 óra és 14 óra között) köteles hivatali helyiségében tartózkodni. A rugalmas munkaidőben dolgozó köztisztviselők körét a jegyző külön utasításban és az érintett közszolgálati tisztviselő munkaköri leírásában határozza meg. 4.) A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: a.) A Földesi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás rendje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek b.) A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje: - polgármester: kedd óra - jegyző: kedd óra c.) Az országgyűlési képviselőket, a központi és területi államigazgatási szervek vezetőit és ügyintézőit, más önkormányzat polgármesterét, jegyzőjét és ügyintézőjét, valamint a települési önkormányzat képviselőit munkaidőben és azon túl is bármikor, soron kívül fogadni kell. d.) Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset, stb.), és azokban az esetekben, amikor az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek,- és jogsérelemmel járna, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel. Ennek elbírálására a jegyző, a szervezeti egység vezetője, vagy az illetékes ügyintéző jogosult. 5) A helyettesítés szabályozása: a.) A Jegyzőt távolléte esetén a jegyzői referens vagy a jegyző általa megbízott köztisztviselő helyettesíti, b.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek helyettesítési rendjét a jegyző belső utasításban, és a köztisztviselők munkaköri leírásában szabályozza. 6.) Ügyiratkezelés: A Földesi Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelésének szabályait: - a közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelésének rendjéről, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, többször módosított évi LXVI. törvény, valamint - a Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és - a Földesi Polgármesteri Hivatal többször módosított I-63/2007. számon nyilvántartott Iratkezelési Szabályzata határozza meg. 7.) A Polgármesteri Hivatalban a kiadmányozás rendjét a polgármester és jegyző együttes belső utasításban szabályozza.

17 17 8.) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal hivatalos bélyegzői: a.) Földes Nagyközség Önkormányzatának hivatalos körbélyegzője: - Földes Nagyközség Önkormányzata feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, melynek használatára a polgármester jogosult. b.) Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Földes hivatalos bélyegzője: - Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Földes feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, melynek használatára a polgármester, az alpolgármester és a polgármester általa egyedi ügyekre megbízott - önkormányzati képviselő jogosult. c.) a Polgármester hivatalos körbélyegzője: - Földes Nagyközség Polgármestere feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, melynek használatára a polgármester jogosult. d.) a Jegyző hivatalos körbélyegzője: - Hatósági ügyekben: Földesi Polgármesteri Hivatal Jegyző feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, - Ünnepi iratokon, okleveleken: Földes Nagyközség Jegyzője feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, melyek használatára a jegyző jogosult. e.) a Polgármesteri Hivatal hivatalos körbélyegzője: - Földesi Polgármesteri Hivatal feliratú, középen a magyar címerrel. A Polgármesteri Hivatal bélyegzőin sorszám szerepel, melynek használatát a jegyző a köztisztviselők munkaköri leírásaiban rögzíti. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal hivatalos bélyegzői megrendeléséről a jegyző gondoskodik. - A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A használatba adás során a bélyegzőlenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá. - Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről azonnal írásban jelentést tenni, a munkahelyi felettese pedig köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről készült jegyzőkönyv egy-egy példányát a jegyzőnek és a polgármesternek eljuttatni. - Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt meg kell semmisíteni és a nyilvántartásban a bélyegző érvénytelenségét rögzíteni kell. A nyilvántartásból így törölt bélyegző pecsétnyomóról eltávolított lenyomatát végleges fizikai beavatkozással érvényteleníteni kell, és azt két választási cikluson keresztül meg kell őrizni a bélyegző nyilvántartásban. - A bélyegzők nyilvántartásával megbízott dolgozó feladatköre átszervezéssel történő változása, vagy munkaviszonya megszűnése esetén: nyilvántartás átadás tényét igazoló: tételes átadásátvételi jegyzőkönyv készítésére kötelezett. 9.) - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jogállásáról, munkavégzéséről, jutalmazásáról és egyéb juttatásairól, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek, a képzettségi pótlékra, nyelvpótlékra jogosultak köréről a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza, melynek fedezetéről a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében gondoskodik. - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit érintő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásaival, szociális és kegyeleti támogatásaival kapcsolatos kötelezően megalkotandó szabályok megállapításáról a Képviselő-testület külön rendeletben rendelkezik. Pénzügyi fedezetéről az önkormányzat éves költségvetésében gondoskodik. 10.) A Polgármesteri Hivatal dolgozóit a tudomásukra jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titok, adat tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E kötelezettség az adatvédelmi törvény

18 18 rendelkezéseinek alapulvételével kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll. A hivatal dolgozói minden olyan adatot, információt és tényt kötelesek a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettségüket befolyásolja. 11.) A polgármester és a jegyző szükség szerint, de legalább évente munkaértekezletet tart a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, melyeken az elvégzett munka időszakos értékelése, a következő időszak feladatainak meghatározása, és a közérdeklődésre számot tartó információk átadása történik meg. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1.) Jelen szabályzat február 1. napján lép hatályba. 2.) A jegyző köteles gondoskodni a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának naprakész állapotban tartásáról és arról, hogy azt a polgármesteri hivatal köztisztviselői megismerjék. Földes, január 30. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásaira

a Képviselő-testülethez a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásaira FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 531 031 ; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a köztisztviselők

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. számú függelék a 3/2011. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelethez KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Hivatal

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 www.velem.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 www.velem.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 www.velem.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:317-14/2010. 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 22-105/2013. Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző Előkészítette: Lovasi

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a községi piac helyének,- típusának és nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

a Képviselő-testülethez a községi piac helyének,- típusának és nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; 531-031 ; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3384/2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sáránd, 2013. május 31. A Sárándi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 18.) Önkormányzati rendelete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Előterjesztés Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Tisztelt Bizottság! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

1.. Ez a rendelet szeptember 05-én lép hatályba. Egyek, szeptember 2. Dr. Miluczky Attila polgármester. Bóta Barbara aljegyző

1.. Ez a rendelet szeptember 05-én lép hatályba. Egyek, szeptember 2. Dr. Miluczky Attila polgármester. Bóta Barbara aljegyző Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (IX.02.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben