KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JANUÁR 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30."

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) ; , Fax: Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására B.) a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella aljegyző KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JANUÁR 30.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény és 19. alapján, mint a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről: 1. Előzetes hatásvizsgálat - A tervezett jogszabály hatásai: a) - társadalmi hatása: jelentéktelen, - gazdasági hatása: nincs, - költségvetési hatása: nincs b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:- nincs - A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, - A fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény, és a végrehajtása tárgyában kiadott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, - A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, és a végrehajtása tárgyában kiadott 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet, - A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról évi XCIII. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet a Járási hivatalokról, Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - A rendelet módosítás elmaradásának várható következménye: törvényességi észrevétel. - A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: nem szükséges, - szervezeti feltétel: nem szükséges, - tárgyi feltétel: nem szükséges, - pénzügyi feltétel: nem szükséges. 2. Indoklás A rendelet megalkotásának céljai a következők: - A magyar közigazgatást érintő új jogszabályoknak való megfelelés, - A hatályos jogszabályoknak megfelelő új polgármesteri hivatali SZMSZ megalkotására irányuló lehetőség megteremtése, A rendeletnek nincs Európai Uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet: - kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. Földes, január 24. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

3 Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évek nagyarányú jogszabályváltozásai, szinte teljesen átalakították a magyar közigazgatási és oktatási rendszert. A törvény módosítások szükségessé teszik az önkormányzat működésével kapcsolatos helyi rendelek, egyes működést szabályozó határozatok, és belső szabályzatok módosítását is, melyek felülvizsgálatát folyamatosan végezzük. A módosításokat, valamint az új rendelet,- és határozat-tervezeteket folyamatosan fogjuk benyújtani a képviselő-testületnek megtárgyalás és jóváhagyás céljából. A polgármesteri hivatal ügyrendjét tartalmazó szervezeti és működési szabályzatot az eddigi gyakorlattól eltérően önálló előterjesztésként készítettük el, ezért szükséges a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) számú rendelet 5. számú mellékletének hatályon kívül helyezése. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet hagyja jóvá. Földes, január 22. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella s.k. aljegyző

4 A.) FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013. (..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T - T E R V E Z E T E a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 22/2010. (XII.17.) számú rendelet módosításáról Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 43. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklete hatályát veszti. A rendelet február 1-jén lép hatályba. 2. Földes, január 30. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Földes, Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

5 B.) E LŐTERJESZTÉS a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására

6 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (I. 30.) számú H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T E a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát e határozat mellékletében foglaltak szerint február 1-ei hatállyal j ó v á h a g y j a. U t a s í t j a a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátásáról és az abban foglaltak betarttatásáról gondoskodjanak. Határidő: folyamatos Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző U t a s í t j a a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát a jogszabályváltozásokra való tekintettel vizsgálja felül és az új SZMSZ tervezetét terjessze jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé. Határidő: következő testületi ülés Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Földes, január 30. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

7 7 Melléklet a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló /2013. (...) számú határozatához FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, továbbá az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 13. (1) bekezdése alapján a Földesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Polgármesteri Hivatal megnevezése, székhelye, címe: - Földesi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Földes, Karácsony Sándor tér 5. - Honlapja: / - címe: 2.) A Polgármesteri Hivatal jogállása: - a Polgármesteri Hivatal jogállása: jogi személyiséggel rendelkező, egységes, önálló önkormányzati költségvetési szerv. 3.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának - száma: 184/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat - kelte: december ) A Polgármesteri Hivatal költségvetési adatai: - Számlaszáma: Törzskönyvi azonosító száma: Adószáma: Ksh törzsszáma: ÁHTI azonosítója: TEÁOR kódja: ) Földes Nagyközség Polgármestere (a továbbiakban: polgármester): a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt. 6.) A Polgármesteri Hivatal vezetője: Földes Nagyközség Jegyzője (a továbbiakban: jegyző). 7.) A Polgármesteri Hivatal segíti: a polgármester, az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők, a roma nemzetiségi önkormányzat, a képviselő-testület bizottságainak és a jegyzőjének a munkáját. A jogszabályok e körben konkrétan meghatározzák, hogy a polgármesternek, az alpolgármesternek, a helyi önkormányzati képviselőknek, a képviselő-testület bizottságainak valamint a roma nemzetiségi önkormányzatnak javaslatai alapján kell elkészíteni a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket. A jegyző által irányított polgármesteri hivatalnak feladata, hogy közreműködjön a testületi döntések

8 végrehajtásában, szervezésében és a végrehajtás ellenőrzésében. 8 A polgármesteri hivatal közreműködik a polgármester, a jegyző, valamint egyes szakmai területeken ügyintézői feladatkörbe utalt egyes államigazgatási feladatok ellátásában. II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTALÁNOS FELADATAI 1.) A Polgármesteri Hivatal a jogszabályokon alapuló közigazgatási feladatait az alapító okiratában, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, az alapító általános felügyelete mellett végzi. 2.) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: Általános Közigazgatás 3.) A Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos főbb feladatai: - a polgármester és a képviselők javaslatai alapján szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a testület határozatokat, és rendelet-tervezeteket, vizsgálja azok törvényességét, - a polgármester és a képviselők közreműködésével szervezi és ellenőrzi Képviselő-testület rendelkezéseinek végrehajtását, - nyilvántartja a Képviselő-testület határozatait, rendeleteit, - teljesíti a Képviselő-testület határozatainak, rendeleteinek eközigazgatással kapcsolatos adatszolgáltatásaival kapcsolatos központi adatszolgáltatásait, - ellátja a Képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat, és - ellátja a Képviselő-testület döntéseivel és egyéb tevékenységével kapcsolatos irattári,- levéltári és elektronikus nyilvántartási feladatokat. 4.) A Képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatos főbb feladatok: - a jegyző által kijelölt köztisztviselő, - mint bizottsági titkárok - a bizottságok munkájához adminisztrációs segítséget kötelesek nyújtani, - a feladatok jellegének megfelelően biztosítják a bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket, - - tájékoztatást nyújtanak a bizottsági kezdeményezések megvalósításához szükséges lehetőségekről, - szakmailag véleményezik a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, - a bizottság javaslatai alapján a jegyző törvényességi ellenjegyzését követően elkészítik a bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések, jelentések, beszámolók, és egyéb anyagok szakmai előterjesztéseit, - szervezik és ellenőrzik a bizottsági döntések végrehajtását. 5.) A jegyző által kijelölt jegyzői referens útján segíti a roma nemzetiségi önkormányzat munkáját és biztosítja a működésük feltételeit. 6.) A helyi önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyintézői: - elősegítik a képviselők jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését, - közreműködnek a képviselők tájékoztatásának megszervezésében, - kötelesek az országgyűlési képviselőket, a helyi önkormányzati képviselőket, és polgármestereket hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást megadni, illetve a képviselőket munkájukban segíteni, kérésükre tevékenységük érdekében megfelelően intézkedni. 7.) A polgármester, az alpolgármester, valamint a jegyző munkájával kapcsolatban:

9 9 - segíti a Képviselő-testület és bizottságai munkájával összefüggő tisztségviselői tevékenységet, - előkészíti az önkormányzati, államigazgatási, hatósági döntéseket, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. 8.) A Polgármesteri Hivatal részt vesz az önkormányzat intézményeivel, társulásaival, az önkormányzati érdekeltségű gazdálkodó szervezettel kapcsolatos felügyeleti, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmailag segítve azok munkáját. Előkészíti az intézmény,- és cégvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntés-tervezeteket. 9.) Főbb feladatok pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézménygazdálkodási, ellenőrzési tevékenységi körben: - gondoskodik az önkormányzati költségvetésnek megfelelő belső gazdálkodás megszervezéséről, beleértve a létszám,- és bérgazdálkodást, valamint az intézményi pénzellátást, - összehangolja az intézmények költségvetési tervezését, és beszámoltatását, - belső ellenőr közreműködésével ellenőrzi az intézmények gazdálkodását, irányítja az intézmények pénzügyi gazdálkodási munkáját, - előkészíti, illetve bonyolítja a beruházási, felújítási feladatokat és közreműködik az intézmények ez irányú munkájának segítésében, - a Képviselő-testületi döntések alapján ellátja a nagyközség ingatlanvagyonával összefüggő pénzügyi, jogi feladatokat, gondoskodik a vagyonhasznosítására irányuló testületi döntéseknek megfelelő szerződések megkötéséről/felbontásáról, szükség esetén végrehajtási eljárás megindításáról, 10.) - A Polgármesteri Hivatalt érintő pénzügyi,- ill. a költségvetési gazdálkodást érintő szabályokat, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés szabályait, valamint belső kontrollrendszerét, ezen belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) és a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályokat a jegyző külön belső szabályzatban határozza meg. A gazdálkodással összefüggő szabályzatok tartalmazzák mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 11.) A Polgármesteri Hivatal közreműködik az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával, és a népszavazásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FŐBB FELADATAI ÉS JOGÁLLÁSA: 1.) A POLGÁRMESTER - A polgármester irányítja a polgármesteri hivatalt. Feladatait és hatásköreit az önkormányzati és más törvények, kormányrendeletek, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata határozza meg,

10 10 - Az alpolgármesterek feladatait a polgármester és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 2.) A JEGYZŐ - A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, szakmailag felelős a Polgármesteri Hivatal működéséért, ellátja a polgármester által átadott feladatokat, - Ellátja a munkavégzéshez szükséges operatív szervező tevékenységet, szükség esetén utasításokat ad, - Megszervezi és ellenőrzi a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését, tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért. - A jegyző feladatait az önkormányzati és más törvények, kormányrendeletek határozzák meg. A képviselőtestület a jegyzőnek átruházott hatáskörben feladatot határozhat meg. 3.) A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI: - a Polgármesteri Hivatal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységei. Feladataikat a hivatalon belüli koordináció és munkamegosztás alapján, a jegyzővel egyeztetve önállóan, vagy egymással szorosan együttműködve látják el. - az Önkormányzati Irodát közvetlenül a jegyző vezeti, - a Pénzügyi Irodát a pénzügyi irodavezető, - a Hatósági Irodát a jegyzői referens vezeti, aki egyben a jegyző által meghatározott körben és a jegyző akadályoztatása esetén ellátja a jegyző helyettesítését is. A.) ÖNKORMÁNYZATI IRODA főbb feladatai: A képviselő-testület szakmai, technikai működésével, a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásával, helyi és központi nyilvántartásával kapcsolatos faladatok ellátása, A képviselő-testület bizottságaival kapcsolatos szakmai, technikai feladatok és azok, végrehajtásával kapcsolatos faladatok ellátása, Az eközigazgatással kapcsolatos szakmai és adminisztrációs faladatok ellátása, A képviselő-testület egyedi döntéseinek végrehajtása, szükség esetén szakértő bevonásával, Közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok készítése, menedzselése, elszámolásával kapcsolatos ügyintézés, Feladata a közfoglalkoztatás megszervezése, kapcsolattartás a Járási Hivatal Munkaügyi Központjával, valamint közfoglaltatás munkaügyi iratainak, a bér és munkaügyi kimutatásainak intézése, Településüzemeltetéssel, településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, Önkormányzati pályázatok, közbeszerzési eljárások bonyolítása, Közvilágítás biztosításával kapcsolatos ügyek intézése, Közterületek, parkok fenntartása, a köztisztaság, településtisztaság biztosítása, Polgári védelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok jogszabályban előírtak szerinti ellátása, Helyi közbiztonsági feladatok támogatása, közbiztonsági referens alkalmazása, Helyi tűzvédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal,

11 11 Vízrendezéssel, csapadékvíz elvezetéssel, belvízi védekezéssel és csatornázással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Önkormányzati közutak fenntartásával kapcsolatos ügyintézés, Az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos ügyintézés, a társulásokat érintő dokumentumok előkészítése. Hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Közérdekű védekezéssel és végrehajtásuk ellenőrzésével, valamint a szerződéskötésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, (pl: amerikai szövőlepke,- rovar és rágcsáló irtás, - parlagfű mentesítés stb.), Közterületen talált hulladék elszállíttatásával, ártalmatlanításával kapcsolatos ügyintézés, Veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos ügyintézés, a szerződéskötésről való gondoskodás (pl: az Egészségházban keletkezett hulladék), Közterületen talált állati hulladék elszállíttatásával, ártalmatlanításával kapcsolatos ügyintézés, Önkormányzat közüzemi szerződéseinek figyelemmel kísérése, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj programban való részvétel, Arany János Tehetséggondozó programmal kapcsolatos ügyintézés, Óvodai nevelés, illetve az iskola előkészítő óvodai neveléssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Szociális étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, Önkormányzati tulajdonban lévő strandfürdővel és üdülőkkel kapcsolatos feladatok ellátása (Szabadidőközpont és Strandfürdő, Keleti-főcsatorna parti és a Síkfőkúti kulcsos ház fenntartása és üzemeltetése), Önkormányzati tulajdonú lakások, helyiségek fenntartásával, bérbeadásával kapcsolatos ügyintézések, A közintézmények (Egészségház, a Közösségi ház, Mozi, a Miklós fogadó stb. ) épületeinek fenntartásával, üzemeltetésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása, Közművelődési tevékenység ellátásával, közösségi tér biztosításával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, A levéltári törvényben és végrehajtási utasításaiban szabályozott ügyiratkezeléssel és irattári őrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterének vezetése, folyamatos aktualizálása, adatszolgáltatások teljesítése, Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld, és egyéb belterületi ingatlan bérbeadásával kapcsolatos szerződések és egyéb feladatok ellátása, Egészséges ivóvízellátás és szennyvízelvetetés érdekében kapcsolattartás a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. - vel, Helyi piac fenntartása és üzemeltetése, ű Önkormányzat weblapjára felkerülő közérdekű adatok, információk, tájékoztatók elkészítése, Önkormányzati rendeletek weblapra történő feltöltése, Civil szervezetek munkájával kapcsolatos ügyintézés, Háziorvosi alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés, (ellátási szerződéssel) Házi gyermekorvosi alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés, (ellátási szerződéssel)

12 12 Védőnői alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés, (közalkalmazotti jogviszonnyal) Orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos ügyintézés, (ellátási szerződéssel) Fogorvosi alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés, (ellátási szerződéssel) B.) PÉNZÜGYI IRODA főbb feladatai: Az önkormányzat gazdasági program-tervezetének előkészítése. A költségvetési koncepció elkészítése, a költségvetési rendelet-tervezet elkészítése, a költségvetési rendeletet megalapozó rendelet-tervezetek elkészítése. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése. Normatív és egyéb költségvetési hozzájárulások igénylése, valamint azoknak a zárszámadás keretében történő elszámolása. Az önkormányzat bankszámláinak nyitása illetve megszüntetése. A normatív állami támogatások intézményi felmérése, az adatokat ellenőrzése, összesítése. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek következő évre vonatkozó feladatainak, az önkormányzat bevételi forrásainak áttekintése, ennek alapján a költségvetési koncepció kialakítása. A költségvetést előkészítő tervezési munka megszervezése, koordinálása az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal között. Egyeztetés a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési rendelet-tervezetről, a megállapodásokat írásban rögzíteni és a bizottságok elé terjeszteni. Az önkormányzati költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetése. A költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetek előkészítése. A felhasználók tájékoztatása a költségvetési előirányzatok és azok változásairól. Tájékoztatás az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról. Az intézményektől beérkező pót-előirányzati igények pénzügyi megoldására javaslatot kialakítása és érdemi elbírálásra továbbítása az érintett bizottságok számára. A költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás pénzügyi, számviteli lebonyolítása. A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseire beszámolót készít az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, melyhez csatolja az aktuális bankszámla kivonatot. A hivatal, valamint intézményei számviteli rendjének, számviteli politikájának kialakítása. Pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása. Az államháztartás igényeinek megfelelően határidőben történő információszolgáltatás. Elfogadott költségvetésről, zárszámadásról, havi, féléves, háromnegyed éves információk, és egyéb jogszabály által előírt. Kettős könyvviteli rendszerben pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás vezetése. Célhoz nem kötött források betétként való elhelyezése. Költségvetési szervek beszámolóinak felülvizsgálata. Címzett- és céltámogatások, valamint egyéb támogatások igénylése. MÁK Területi Igazgatóságán keresztül a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételének kérése, változások bejegyeztetéséről intézkedés. Intézmények alapító okiratának módosítása, a módosított alapító okiratokat megküldése a MÁK Területi Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartások aktualizálása céljából. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bankszámláin, valamint a házipénztárain keresztül lebonyolódó gazdasági események főkönyvre kontírozása, a könyvelések számítástechnikai feldolgozása. Az önkormányzati intézmények (Szociális Szolgáltató Központ, Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda, Földes Községi Könyvtár, Karácsony Sándor Közösségi Ház) és a Földesi

13 13 Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámláin és a házipénztáraiban bonyolódó gazdasági események kontírozása és főkönyvekre való könyvelése. Az önkormányzat és intézményei, valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadott költségvetéséről információ szolgáltatás - a jogszabály által előírt űrlapok segítségével- a Magyar Államkincstár interneten elérhető online rendszerének alkalmazása úján (KGR K11)- a központi költségvetés számára Vevők analitikus nyilvántartásainak rögzítése a könyvviteli programban, annak folyamatosan egyeztetése a CORSO integrált költségvetési rendszerben a pénzügyi modul keretében használt számlázó program nyilvántartásával. Negyedévente a Vevők állományának rögzítése a főkönyvi könyvelésben. Szállítók analitikájának vezetése a könyvviteli programban, negyedévente a Szállítók állományának rögzítése a főkönyvi könyvelésben. A munkabérek kontírozása és feladása az önkormányzat és intézményei valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a MÁK értesítője alapján, a tételeket egyeztetése az KIR program keretében feladott adatokkal. Állami támogatások és személyi jövedelemadó bevételek könyvelése, a szükséges egyeztetések elvégzése. Negyedévente, valamint a zárási munkák keretében az önkormányzat és intézményei valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat főkönyvi kivonatának elkészítése, megőrzése. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásának figyelemmel kísérése és egyeztetése a főkönyvi kivonattal. Az önkormányzat és intézményei valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról negyedéves pénzforgalmi-és mérlegjelentést készítése az interneten elérhető KGR K11 adatszolgáltatási rendszeren keresztül. Igénylések elkészítése és megküldése az Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszerén keresztül a MÁK Területi Igazgatóságának a visszaigényelhető társadalom-és szociálpolitikai juttatások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, egyéb központosított támogatások), valamint a közműfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában. A visszaigényléshez szükséges nyilvántartások vezetése. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénylése, elszámolása, könyvelése. Féléves, éves beszámolók elkészítése, adatszolgáltatás. Önkormányzat és intézményei pályázatokon elnyert támogatásainak elszámolása, pénzügyi lebonyolítása, könyvelése. Üres álláshely pályázati eljárásával kapcsolatos szervezési teendők. Kinevezéseket megelőző munkáltatói feladatok ellátása. Személyi anyag elkészítése, személyi nyilvántartás vezetése kezelése. Minősítések ütemezése és előkészítése. Teljesítménykövetelmények előkészítése, munkateljesítmény értékelések szervezése, meghatározása. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése. Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkáltatói intézkedéseinek végrehajtásának ellenőrzése, koordinálása, felügyelete. Alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos jelentési, bérszámfejtési, adatszolgáltatási kötelezettségek. Az önkormányzat és intézményei dolgozóit érintő személyügyi feladatok: munkaszerződések / kinevezések elkészítése, módosítások végrehajtása, szabadságnyilvántartások alapján feladások készítése. Jubileumi jutalmak és egyéb nem rendszeres kifizetések számfejtése

14 14 Földes Nagyközség Önkormányzat és annak intézményei (Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Szociális Szolgáltató Központ, Karácsony Sándor Közösségi Ház, Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda, Földes Községi Könyvtár), valamint a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elszámolási számlájának, egyéb számláinak, alszámláinak számítógépes banki program segítségével történő vezetése. Számlák, munkabérek, szociális juttatások utalása. Az önkormányzat és intézményei bérleti szerződéseinek nyilvántartása, a bérleti díjakat folyamatos számlázása, befizetések figyelemmel kísérése, Bérlemények vonatkozásában a közüzemi díjak tovább-számlázása. Fizetendő és visszaigényelhető ÁFA összegének megállapítása, ÁFA bevallás elkészítése, Az önkormányzat és intézményei adóalanyisággal összefüggő feladatainak ellátása, változások bejelentése, szükséges bevallások elkészítése, beadása a NAV felé, Az önkormányzati vagyon folyamatos nyilvántartásának biztosítása a CORSO integrált költségvetési gazdálkodási rendszer, Költségvetési Eszköznyilvántartó Rendszerében, Egészségügy finanszírozásával kapcsolatos feladatok, Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, Földes Nagyközség Önkormányzata, és minden intézménye (Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Szociális Szolgáltató Központ, Karácsony Sándor Közösségi Ház, Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda, Földes Községi Könyvtár) házipénztárának kezelésé. Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárának kezelése, Készpénz-ellátmány biztosítása a házipénztárak és a költségvetési szervek ellátmány-kezelői részére, Szociálpolitikai juttatások kifizetése, Analitikus nyilvántartások vezetése, Felelős a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tekintetében a jegyző és a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatban felmerülő ügyek intézéséért, Felelős az önkormányzati intézmények vezetői vonatkozásában a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáért, C.) HATÓSÁGI IRODA főbb feladatai: Szociális ellátásokkal (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás (méltányossági), aktív korúak ellátása, temetési segély, köztemetés) kapcsolatos ügyintézés Képviselő-testület szociális bizottságával kapcsolatos szakmai, technikai feladatok, illetve a döntések végrehajtásával kapcsolatos faladatok ellátása, valamint az előterjesztések, jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása a Kormányhivatal felé A jegyző hatáskörébe tartozó gyermek és ifjúságvédelmi ügyek intézése, A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat társulással kapcsolatos ügyek intézése, előterjesztések készítése, kapcsolattartás a társulás vezetőjével, Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos ügyek intézése: anyakönyvek vezetése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése, okirat kiállítási tevékenység intézése, Anyakönyvvezetői közreműködés a házasságkötéseknél, családi események társadalmi megünneplésében (névadók, házassági évfordulók) Magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyek intézése (kérelmek átvétele, továbbítása, elektronikus rögzítése, eskütétel megszervezése, adatszolgáltatás teljesítése, adatváltozások átvezetése) Népesség nyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése, Hagyatéki, póthagyatéki ügyek intézése

15 15 Birtokvédelemmel kapcsolatos ügyintézés, Szabálysértést elkövető személyekkel szemben megállapított közérdekű munkavégzés végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés Közmunkára ítélt bűnelkövetők büntetésének letöltésével kapcsolatos ügyintézés, Önkormányzat kintlévőségeinek (szerződésből eredő követelések) behajtásával kapcsolatos ügyintézés, Hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos ügyintézés, Állategészségügyi feladatokkal kapcsolatos hatósági ügyintézés, Az állatvédelmi törvényben rögzített hatósági feladatok ellátása, Kóbor ebek befogásával kapcsolatos intézkedés, Méhek vándorlásával kapcsolatos hatósági ügyintézés, Környezet és természetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, Talált robbanóanyag esetén jogszabályban meghatározottak alapján előírt hatósági ügyintézés, Vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyintézés, A termőföldről szóló törvényben előírt hatósági feladatok ellátása, a lakossági hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés, Telepengedélyezési eljárással kapcsolatos hatósági ügyintézés, A helyi adóigazgatási eljárással kapcsolatos ügyek intézése, Törvényben meghatározott esetben első fokú eljárás lefolytatása a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében, Az adótartozás megfizetésével kapcsolatos végrehajtási eljárás lefolytatása, nyilvántartás vezetése a végrehajtási eljárásokról, Lakásépítési kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása, A helyi térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, Közterület-foglalással kapcsolatos hatósági ügyintézés, Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, Önkormányzati intézmények működési engedélyeivel kapcsolatos ügyintézés, szükség esetén engedély módosításának kezdeményezése (önkormányzati fel.) A közszolgálati tisztviselők kötelező képzésével, továbbképzésével kapcsolatos ügyintézés, az éves képzési terv elkészítése, továbbítása a kormányhivatalhoz IV. A Polgármesteri Hivatal működése: 1.) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző, illetve az általa megbízott jegyzői referens vagy köztisztviselő jogosult képviselni. 2.) A Polgármesteri Hivatal belső működése során a belső szervezeti egységeket a belső szervezeti egységek vezetői, illetve az általuk a jegyző előzetes egyetértésével - megbízott köztisztviselő jogosult képviselni. 3.A Polgármesteri Hivatal munkarendje: a.) Polgármesteri Hivatal munkarendje: - hétfőtől csütörtökig: óráig, - pénteken óráig tart, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is. - Munkaközi szünet: óra közötti ebédidő. b.) a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a képviselő-testület és bizottságok munkájában közvetlenül részt vesznek, rugalmas munkaidőben dolgoznak.

16 16 A rugalmas munkaidőben dolgozó köztisztviselő munkaideje törzsidejében (9 óra és 14 óra között) köteles hivatali helyiségében tartózkodni. A rugalmas munkaidőben dolgozó köztisztviselők körét a jegyző külön utasításban és az érintett közszolgálati tisztviselő munkaköri leírásában határozza meg. 4.) A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: a.) A Földesi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás rendje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek b.) A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje: - polgármester: kedd óra - jegyző: kedd óra c.) Az országgyűlési képviselőket, a központi és területi államigazgatási szervek vezetőit és ügyintézőit, más önkormányzat polgármesterét, jegyzőjét és ügyintézőjét, valamint a települési önkormányzat képviselőit munkaidőben és azon túl is bármikor, soron kívül fogadni kell. d.) Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset, stb.), és azokban az esetekben, amikor az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek,- és jogsérelemmel járna, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel. Ennek elbírálására a jegyző, a szervezeti egység vezetője, vagy az illetékes ügyintéző jogosult. 5) A helyettesítés szabályozása: a.) A Jegyzőt távolléte esetén a jegyzői referens vagy a jegyző általa megbízott köztisztviselő helyettesíti, b.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek helyettesítési rendjét a jegyző belső utasításban, és a köztisztviselők munkaköri leírásában szabályozza. 6.) Ügyiratkezelés: A Földesi Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelésének szabályait: - a közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelésének rendjéről, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, többször módosított évi LXVI. törvény, valamint - a Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és - a Földesi Polgármesteri Hivatal többször módosított I-63/2007. számon nyilvántartott Iratkezelési Szabályzata határozza meg. 7.) A Polgármesteri Hivatalban a kiadmányozás rendjét a polgármester és jegyző együttes belső utasításban szabályozza.

17 17 8.) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal hivatalos bélyegzői: a.) Földes Nagyközség Önkormányzatának hivatalos körbélyegzője: - Földes Nagyközség Önkormányzata feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, melynek használatára a polgármester jogosult. b.) Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Földes hivatalos bélyegzője: - Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Földes feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, melynek használatára a polgármester, az alpolgármester és a polgármester általa egyedi ügyekre megbízott - önkormányzati képviselő jogosult. c.) a Polgármester hivatalos körbélyegzője: - Földes Nagyközség Polgármestere feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, melynek használatára a polgármester jogosult. d.) a Jegyző hivatalos körbélyegzője: - Hatósági ügyekben: Földesi Polgármesteri Hivatal Jegyző feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, - Ünnepi iratokon, okleveleken: Földes Nagyközség Jegyzője feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegző, melyek használatára a jegyző jogosult. e.) a Polgármesteri Hivatal hivatalos körbélyegzője: - Földesi Polgármesteri Hivatal feliratú, középen a magyar címerrel. A Polgármesteri Hivatal bélyegzőin sorszám szerepel, melynek használatát a jegyző a köztisztviselők munkaköri leírásaiban rögzíti. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal hivatalos bélyegzői megrendeléséről a jegyző gondoskodik. - A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A használatba adás során a bélyegzőlenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá. - Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről azonnal írásban jelentést tenni, a munkahelyi felettese pedig köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről készült jegyzőkönyv egy-egy példányát a jegyzőnek és a polgármesternek eljuttatni. - Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt meg kell semmisíteni és a nyilvántartásban a bélyegző érvénytelenségét rögzíteni kell. A nyilvántartásból így törölt bélyegző pecsétnyomóról eltávolított lenyomatát végleges fizikai beavatkozással érvényteleníteni kell, és azt két választási cikluson keresztül meg kell őrizni a bélyegző nyilvántartásban. - A bélyegzők nyilvántartásával megbízott dolgozó feladatköre átszervezéssel történő változása, vagy munkaviszonya megszűnése esetén: nyilvántartás átadás tényét igazoló: tételes átadásátvételi jegyzőkönyv készítésére kötelezett. 9.) - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jogállásáról, munkavégzéséről, jutalmazásáról és egyéb juttatásairól, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek, a képzettségi pótlékra, nyelvpótlékra jogosultak köréről a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza, melynek fedezetéről a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében gondoskodik. - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit érintő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásaival, szociális és kegyeleti támogatásaival kapcsolatos kötelezően megalkotandó szabályok megállapításáról a Képviselő-testület külön rendeletben rendelkezik. Pénzügyi fedezetéről az önkormányzat éves költségvetésében gondoskodik. 10.) A Polgármesteri Hivatal dolgozóit a tudomásukra jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titok, adat tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E kötelezettség az adatvédelmi törvény

18 18 rendelkezéseinek alapulvételével kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll. A hivatal dolgozói minden olyan adatot, információt és tényt kötelesek a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettségüket befolyásolja. 11.) A polgármester és a jegyző szükség szerint, de legalább évente munkaértekezletet tart a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, melyeken az elvégzett munka időszakos értékelése, a következő időszak feladatainak meghatározása, és a közérdeklődésre számot tartó információk átadása történik meg. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1.) Jelen szabályzat február 1. napján lép hatályba. 2.) A jegyző köteles gondoskodni a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának naprakész állapotban tartásáról és arról, hogy azt a polgármesteri hivatal köztisztviselői megismerjék. Földes, január 30. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben