A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon"

Átírás

1 A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 1

2 Jogszabályok, rendeletek változásai évi LXXXI. Törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról évi CII. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről - 349/2008. (XII. 31.) Korm. Rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról - 350/2008. (XII. 31.) Korm. Rendelet a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról - 42/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mű-szaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról - 43/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról - 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 2

3 A jogi környezet változásainak hatása a vállalati struktúrára Elosztói engedélyes (DSO) ELMŰ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft. Tevékenység: A villamos energia elosztásának biztosítása Szolgáltatási területek: ELMŰ Hálózati Kft. ELMŰ; ÉMÁSZ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Villamosenergia-kereskedelmi engedélyes MÁSZ Kft. ELMŰ Nyrt. ÉMÁSZ Nyrt. Tevékenység: Villamos energia kiskereskedelem Szolgáltatási területek: Magyarország teljes területe Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 3

4 A jogi környezet változásainak hatása a vállalati struktúrára 2 Egyetemes szolgáltatói engedélyes ELMŰ Nyrt. ÉMÁSZ Nyrt. Tevékenység: Villamos energia kiskereskedelem, a kisfogyasztók elérhető, szabályozott árú energia beszerzésének biztosítása Csak meghatározott kör veheti igénybe: lakossági fogyasztók; 2008-ban 3x50 A, 2009-től 3x63A csatlakozási teljesítményig a nem lakossági fogyasztók is, valamint a közintézmények Szolgáltatási területek: ELMŰ Nyrt. ELMŰ; ÉMÁSZ Nyrt. ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 4

5 A jogi környezet változásainak hatása a vállalati struktúrára 3 ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (NSG) Tevékenység: Az ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztóhálózatának üzemeltetése Szolgáltatási területek: ELMŰ és ÉMÁSZ terület ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (KSG) Tevékenység: Az ELMŰ és ÉMÁSZ engedélyes leányvállalatainak ügyfélszolgálati tevékenységeinek ellátása Szolgáltatási területek: ELMŰ és ÉMÁSZ terület Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 5

6 Szerződések megkötése A megváltozott piaci környezet miatt, több szerződés megkötésével juthat csak villamos energiához a vételezni szándékozó Hálózatcsatlakozási szerződés Kereskedelmi szerződés Hálózathasználati szerződés Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 6

7 Hálózatcsatlakozási szerződés Célja a rendelkezésre álló teljesítmény rögzítése Vételezésre nem jogosít Alapdíj és elosztói teljesítménydíj ez alapján számlázható, ha a felhasználó nem köt hálózathasználati szerződést és nem vételez Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 7

8 Hálózathasználati szerződés Célja a hálózathasználati adatok rögzítése Csak a kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít vételezésre Ez alapján történik a rendszerhasználati díj számlázása vagy közvetlenül, vagy a kereskedőn keresztül Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 8

9 Kereskedelmi (Vásárlási) szerződés A jogszabályban meghatározott fogyasztói körök választhatnak: Egyetemes szolgáltatási szerződés, a közüzem jogutódja Versenypiaci szerződés Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 9

10 Közüzem megszűnése, jogutódlás A piacnyitás során a korábbi közüzemi szolgáltatói tevékenység szétvált kereskedelmi jellegű és hálózatüzemeltetés jellegű tevékenységre, végül a közüzemi szolgáltatás megszűnt január 1. óta a lakossági fogyasztók és az üzleti kisfogyasztók (2009. január 1-től kiegészülve a közintézményi felhasználókkal) új választási lehetőség elé kerültek; választhatnak az ellenőrzött árú egyetemes szolgáltató (kötelező ellátási ajánlata) és a kereskedők piaci alapú ajánlata között. Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 10

11 Közüzem megszűnése 2 A területileg illetékes elosztó (a villamos hálózat üzemeltetője) azonban mindkét szolgáltató/kereskedő esetében azonos. Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 11

12 . Szerződések Energia vételezés SZÁMLA Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 12

13 Mester! Miről szól a villanyszámla?! Mi közöm a szénbányákhoz?! Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 13

14 Pontosan milyen tételek alkotják a számla fizetendő díját? - rendszerhasználati díj rendszerszintű szolgáltatások díja elosztói forgalmi díj elosztói alapdíj vagy teljesítménydíj elosztói veszteségdíj menetrend kiegyensúlyozási díj - pénzeszközök villamosenergia-ipari nyugdíjasok kedvezményes árú villamos energia támogatása szénipari szerkezetátalakítási támogatás energia díj (áramdíj) Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 14

15 Rendszerhasználati díj elemei Az átviteli-rendszerirányítási díj a nagyfeszültségű átviteli hálózat üzemeltetésével, a hálózat fizikai veszteségével, valamint az országos villamosenergiarendszer irányításával kapcsolatos költségek fedezését szolgálja. A rendszerszintű szolgáltatások díja a villamosenergiarendszer biztonságos és megfelelő minőségű működéséhez szükséges, a rendszerirányító által minden rendszerhasználó számára egységesen biztosított szolgáltatás költségét fedezi. A fenti két díjelem tehát az átviteli rendszerirányító tevékenységét fedi le. (MAVIR) Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 15

16 Rendszerhasználati díj elemei 2 Az elosztói forgalmi díj az elosztó hálózat működtetésével, karbantartásával, az ellátás folyamatosságát célzó, megfelelő minőségű szolgáltatás biztosításával összefüggő költségeket fedezi. A különböző felhasználói (fogyasztói) kategóriák különböző mértékben úgynevezett alapdíjat, vagy teljesítménnyel arányos díjat is fizetnek a felhasznált energia mennyiségétől független tételként, A folyamatos egyensúlytartás költségeinek fedezéséért fizetendő külön díjat nevezzük elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjnak. Az elosztói veszteségdíj a veszteség pótlásához kapcsolódó költségek fedezésére szolgál. Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 16

17 Pénzeszközök Két másik tétel is szerepel a számlákon, melyek nagyságát a Parlament a költségvetési törvényben határozza meg, és a villamos energia törvény írja elő a számlákon való külön feltüntetésüket. Ez a két tétel a társadalmi szolidaritás elvén alapul. Ezek olyan pénzeszközök, melyeket a felhasználók (fogyasztók) a villamos energia mennyiségével arányosan fizetnek meg számla alapján, és azok bevételét az érintett kereskedők, egyetemes szolgáltatók kötelesek külön szerepeltetni a könyvelésükben, és elkülönítetten kezelt számlára befizetni. Erről a számláról csak a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter jóváhagyásával történhet kifizetés. Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 17

18 Pénzeszközök 2 a villamosenergia-ipari nyugdíjasok áramvásárlási kedvezménye szénipari szerkezetátalakítási támogatás. A kifizetett összeg azt a célt szolgálja, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. tulajdonában lévő Márkushegyi szénbánya azon költségeire adjon ideiglenesen fedezetet, amelyek a szénből termelt villamos energia értékesítéséből nem térülnek meg. Erre az energia mennyiségre viszont egyelőre szükség van. Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 18

19 Kinek mit fizet a fogyasztó? Működési díj ÁRAM Áram díj RHD Átviteli díj Rendszerirányítási díj Rendszerszintű szolgáltatások díj Elosztási díj a) Alapdíj b) teljesítménydíj X c) forgalmi díj d) meddő díj X Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc e) veszteség díj 19 f) menetrend kiegyensúlyozási díj RHD = Rendszer használati díj 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról

20 A KSG szervezeti felépítése Átalakult,tevékenységek átkerültek Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 20

21 Ügyfélszolgálati Irodák Osztály Állandó és fiókirodák MEH előírások GSZ minőségbiztosítás DSO és Kereskedelmi Folyamatok Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 21

22 Állandó és fiókirodák ÉMÁSZ Normál iroda 15 Fiók iroda 17 ELMŰ Üzletközpontban 7 Normál 7 + Társasházi I. Fiókiroda 9 Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 22

23 Hogyan működnek ma az ügyfélszolgálati folyamatok Személyes,telefonos,levél,elektronikus Igénybejelentés, bekapcsolás, bővítés Szerződéskötés Személycsere Kereskedő váltás Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 23

24 Segít az ügyintézésben honlapunk Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 24

25 Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 25

26 Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 26

27 Újdonságok Időpont foglalás (internet,telefon) Elektronikus számla GEO tarifa Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 27

28 Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 28

29 Elektronikus számlázás elejétől az ELMŰ Nyrt. számlakibocsátóként csatlakozott a DÍJNET elektronikus számlázási rendszeréhez, amely lehetővé teszi a társaságunk által kibocsátott számlák internetes megjelenítését és kiegyenlítését. Az áramszámlákat elektronikusan juttatjuk el Önhöz, melyeket a internetes oldalán tekinthet meg. Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 29

30 GEO hőszivattyú tarifa és GEO promóciós program bevezetés Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 30

31 A hőszivattyú fűtéshez, meleg víz ellátáshoz a környezet hőenergiáját hasznosítja 1 kwh elektromos energia 3-5 kwh fűtő teljesítmény Előnyei: környezetkímélő alacsony működési költségek gázártól független üzemeltetés legtöbb berendezés hűtésre is alkalmas Fajtái: föld kollektoros szondás vízkutas levegős Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 31

32 B GEO tarifa hőszivattyús rendszerek működtetéséhez különmért, vezérelt legalább 20 óra fűtési idő ki veheti igénybe, mennyiért? lakossági felhasználók 28,04 Ft (bruttó végfelhasználó ár) üzleti ügyfelek és közintézmények max. 3x63 Amper (39 kw) névleges csatlakozási értékkel 28,34 Ft (bruttó végfelhasználó ár) műszaki követelmények: külön mérés és bekötés hőszivattyú minőség / hatékonyság Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 32

33 GEO program új hőszivattyú beruházás támogatás kedvezményes GEO tarifa kwh áramdíj kedvezmény egy évre szóló GEO magazin előfizetés üzleti modell az kwh áram díját a felhasználó helyett és nevében a hőszivattyút forgalmazó Partner fizeti meg az ELMŰ-ÉMÁSZ a kedvezményes tarifát és GEO Program kommunikációs kampányát nyújtja hogyan igényelhető? Szerződéses Partnereinknél új hőszivattyús beruházás támogatásaként igényelhető! Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 33

34 Kinek a tarifa, kinek a program? GEO tarifa meglévő, vagy új hőszivattyúk energia ellátásához 28,04 Ft (bruttó végfelhasználó ár) GEO program csomag GEO tarifa kwh kedvezmény GEO magazin 1 évre Partnereinknél igényelhető (más cégeknél nem igényelhető / nem vehető igénybe) kizárólag új hőszivattyú beruházások támogatása Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 34

35 Folyamat GEO tarifa 1. igénylés hasonló, mint B 2. bekötés regisztrált villanyszerelő 3. üzembe helyezés Kivitelező Nyilatkozat 4. Energiapont jóváhagyás (műszaki követelmények alapján) GEO program csomag 1. ajánlat kérés Partner 2. GEO tarifa igénylés ELMŰ 3. üzembe helyezés Kivitelező Nyilatkozat kwh áramdíj átvállalás a Partner részéről 4. Energiapont jóváhagyás (műszaki követelmények alapján kwh áramdíj átvállalás ellenőrzése) Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 35

36 . Köszönöm a figyelmet. Ügyfélszolgálati Irodák Osztály, Lavocsán Ferenc 36

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010. Villamosenergia-szolgáltatás Összeállította: Sándor Angéla Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő: Újlaki-Vátz László

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan

Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan Mi az, hogy villamosenergia liberalizáció? Az árampiac felszabadítását jelenti. Az Európai Unió tanácsa az Unió versenyképességének javítása

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Felado: Kulsdvat Onkormanyzat [pmkvat@gmail.com] Kuldve: 2014. november20. 12:39 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna Targy: Fwd: MVM Patner Zrt. villamos energia

Részletesebben

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete. Fogyasztóvédelmi lakossági fórum. Budapest, 2012.

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete. Fogyasztóvédelmi lakossági fórum. Budapest, 2012. Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Fogyasztóvédelmi lakossági fórum Budapest, 2012. SZAVATOSSÁG-JÓTÁLLÁS Amit mindenképp tudni kell Szavatosság Fogyasztói érdekek érvényesítésének egyik módja Hibás teljesítés

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2015.04.20. Hatályos:2015.05.01.-től Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség...6 1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2007.06.09. előző módosítás: 2012.04.15.2012.07.01.,2013.10.15., 2014.04.15 Hatályos: 2014.09.15.-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15, 07.01.,07.15, 08.15, 09.01,11.01.,

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben