Tudásmenedzsment az államigazgatásban, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) TM stratégiája megvalósításának tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudásmenedzsment az államigazgatásban, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) TM stratégiája megvalósításának tapasztalatai"

Átírás

1 a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) TM stratégiája megvalósításának tapasztalatai Felhasználási feltételek: Az előadás NHH TM stratégiával összefüggő diái szerzői jogainak birtokosa a jogutód Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Ezeknek a diáknak a használati jogát az NMHH csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi: 1. Az e diákon megtalálható tartalmak kizárólag az ismeretszerzés, az oktatás, a tudományos kutatómunka céljait szolgálhatják. 2. Az ezeken a diákon lévő tartalmakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

2 a Nemzeti Hírközlési Hatóság TM stratégiája megvalósításának tapasztalatai

3 A tudásmenedzsment előnyei a versenyszférában egyre inkább kézenfekvővé válnak, ám az államigazgatásban ez még koránt sincs így. A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) 2010-re olyan szabályozó hatósággá vált, amely a magyar államigazgatás számos területen volt képes mintát adni, élenjáró gyakorlatot kialakítani. Az NHH stratégiai alapú intézményként működött. Világosan megfogalmazott küldetéséből, céljaiból értelemszerű módon fogalmazódott meg az igény (2006-ban) a tudásmenedzsment tevékenység (TM) stratégiai alapokra helyezésére, a szervezeti célokat érdemben támogató újragondolására.

4 Tudásmenedzsment az NHH-ban. Miért is? Az NHH tudásintenzív szervezet. Piacszabályozó hatóság egy csúcstechnológiát képviselő, rendkívül dinamikusan fejlődő és szerteágazó iparágban.

5 Tudásmenedzsment az NHH-ban. Miért is? Egy bizonyos színvonal felett a szabályozói munka csak az abban résztvevő specialisták összehangolt, összeszokott, adott esetben intuícióra támaszkodó csapatjátékaként képzelhető el. Az NHH szakmai területeinek tevékenysége rendkívül szerteágazó, heterogén, egy-egy témának kevés, igen gyakran mindössze egy specialistája van; ezért is különösen fontos a tudás átadása, megőrzése. Az NHH legfontosabb erőforrása a munkatársak tudása, tapasztalata, kompetenciái, és nem a tárgyi eszközök vagy a számvitelileg még valamilyen formában megragadható és értékelhető immateriális javak. Az infokom szektor belső- és külső környezete (ez utóbbin belül a magyar államigazgatás - részben az EU-s tagságból következő - irányítási, hatásköri, szervezeti rendszere is) folyamatosan és gyorsan változik.

6 A tudásmenedzsment stratégia illeszkedik az NHH célrendszeréhez NHH küldetés és alapvető értékek NHH jövőkép NHH kiemelt stratégiai célok a világban fellelhető legjobb, modern szabályozási, felügyeleti gyakorlatot honosítsa meg a piac fejlődését elősegítse, proaktív módon támogassa a legkorszerűbb hírközlési szolgáltatások elterjedésének segítése átláthatóság, nyílt kommunikáció korszerű piacszabályozási és hatósági kompetenciákkal rendelkezik, hatékony, eredményes és rugalmas Korszerű hatósági kompetenciák kialakítása Az NHH modernizálása ITMI küldetés, jövőkép és stratégia szakértelem együttműködés rugalmas alkalmazkodás, fejlődés a szervezet és az egyén szintjén

7 A tudásmenedzsment stratégia összhangot kíván a többi funkcionális stratégiával Humánerőforrás stratégia Informatikai stratégia Kommunikációs stratégia Minőségügy, folyamatok

8 A tudásmenedzsment stratégia fókuszterületei, pillérei A helyzetelemzés során mindegyik fókuszterület szerint megtörtént az NHH értékelése, majd a stratégiai célok is e pillérek mentén fogalmazódtak meg: Tartalom Technológia Emberek Szervezeti kultúra Folyamatok

9

10

11 A célkitűzések kialakításához alkalmazott módszertan a helyzetértékelés vizualizálása ún. opciós táblán, a stratégiai döntési pontok egyszerű szemléltetésére; a jövőbeli célállapot meghatározása az opciós tábla segítségével, megjelölve a jelenlegi állapotot, a jövőbeli állapotot és a kettő közötti különbséget, (a stratégiai rést); az opciós tábla alapján az NHH TM rendszere jövőképének elkészítése az NHH TM rendszerének jövőképéhez illeszkedően az Információ- és tudásmenedzsment igazgatóság (ITMI) küldetésének meghatározása; a tudásmenedzsment fókuszterületei (stratégiai nézőpontjai) mentén a stratégiai célok meghatározása a kívánt célállapot eléréséhez, s ezen célok összefoglalása az ún. stratégiai térkép segítségével, bemutatva a célokat és a közöttük lévő összefüggéseket;

12 A TMS opciós táblája

13

14 A célállapot jellemezői bővebben Az információmenedzsment karakteres elmozdult a tudásmenedzsment irányába. Az egyéni és a szervezeti tudás vagyoni érték, tényleges erőforrás. Általános a tudásmegosztás és az intenzív együttműködés, a tudással és az információval való bánás folyamatos fejlesztése.. Az információ- és tudásmenedzsment hálózatos szerveződésű. A szervezeten belül több helyen keletkező tudást és információt egységes elvek, folyamatok mentén, egységes eszközökkel - több helyen menedzselik. Együttműködés alapú, a tudástermelő közösségeket preferáló szervezeti kultúra. Koherens informatikai, információszervezési alapokra épülő belső portál, amely integrált webes felületen teremti meg a hozzáférés, menedzselés lehetőségét az NHH meghatározó alkalmazásaihoz, információihoz és szolgáltatásaihoz. Az ITMI belső tanácsadóvá, módszertani támogatóvá változik.

15 A megvalósítás lépései

16 Néhány konkrét példa esettanulmányszerű kibontása NHH szervezeti kultúrájának tudásmenedzsment oldali elősegítése, fejlesztése a Nemzeti Hírközlési Hatóság tudásmenedzsment tevékenysége intézményi kereteinek létrehozása hálózatos tudásbázis csoportmunka alapú koherens webes belső portál NHH munkaterv támogatása Fogyasztói tudatosság program TMS összefüggések

17 NHH szervezeti kultúrájának tudásmegosztást is támogató fejlesztése Felelősségvállalást segítő Kezdeményezést segítő Együttműködést segítő Kezdeményezést gátló Együttműködést gátló Felelősségvállalást gátló

18 A Nemzeti Hírközlési Hatóság tudásmenedzsment tevékenysége intézményi feltételeinek létrehozása 1.2 A TMB feladata és hatásköre Folyamatosan konszolidálódó Tudásmenedzsment Bizottság

19 A Nemzeti Hírközlési Hatóság tudásmenedzsment tevékenysége intézményi feltételeinek létrehozása Főigazgató utasítással szabályozott tudásfelelősi rendszer A tudásfelelősök feladatai, irányításuk Az igazgatósági szintű tudásbázis alapegységek tartalmainak összegyűjtése, strukturálása, hozzáférhetőségének menedzselése (adatbázisba, hálózati helyre való feltöltése, publikációjának kezelése), az igazgatóság együttműködést, megosztást/hozzáférést támogató kultúrájának, rutinjainak támogatása. A tudásfelelősöket az adott szervezeti egység vezetője irányítja, munkájukat az általa meghatározott felelősségi rend keretében, a HR ajánlása szerinti motivációs és értékelési szempontok alapján, az NHH hálózatos tudásbázisának működtetését rögzítő ISO folyamat szerint végzik. A tudásfelelősök munkájához szükséges módszertani és szakmai támogatást az ITMI és a HR biztosítja.

20 A Nemzeti Hírközlési Hatóság tudásmenedzsment tevékenysége intézményi feltételeinek létrehozása Szervezetében, működésében és szemléletében megújult Információ- és tudásmenedzsment igazgatóság (ITMI)

21 A Nemzeti Hírközlési Hatóság tudásmenedzsment tevékenysége intézményi feltételeinek létrehozása Belső szabályzatokkal, karbantartott ISO folyamatokkal támogatott TM tevékenység

22 Hálózatos tudásbázis csoportmunka alapú koherens webes belső portál

23 Hálózatos tudásbázis csoportmunka

24 Hálózatos tudásbázis csoportmunka Windows alapú struktúrált fájlszervíz

25 Hálózatos tudásbázis csoportmunka Lotus Notes 6.5 kliens - discussion

26 Hálózatos tudásbázis csoportmunka alapú koherens webes belső portál Lotus web (Quickr, v. 8.5)

27 Hálózatos tudásbázis csoportmunka alapú koherens webes belső portál Lotus web (Quickr, v. 8.5)

28 Hálózatos tudásbázis csoportmunka alapú koherens webes belső portál

29 Hálózatos tudásbázis belső portál Kik vagyunk?

30 Hálózatos tudásbázis belső portál Céljaink

31 Hálózatos tudásbázis belső portál Aktuális munkáink

32 Hálózatos tudásbázis belső portál Szolgáltatásaink

33 Hálózatos tudásbázis belső portál Szakmai közösségi hely

34 Hálózatos tudásbázis belső portál Kiemelt feladatok NHH munkaterv

35 Hálózatos tudásbázis belső portál Belső szabályozás -ISO

36 Hálózatos tudásbázis belső portál Új belépők kézikönyve

37 Hálózatos tudásbázis belső portál Telefonkönyv

38 Hálózatos tudásbázis belső portál Publikálási rendszer- statisztika

39 Hálózatos tudásbázis belső portál Látogatottsági statisztika

40 Fogyasztói tudatosság program TMS összefüggések

41 Fogyasztói tudatosság program támogatása Fogyasztói tudatosság program TMS összefüggések Tartalomfeltöltés kidolgozása (tudásfelelősök!) HFJK-ÜTO Hot topic tájékoztatás HFJK sajtótájékoztatók, kampányok TANTUSZ Több az egyben Fogyasztóknak szóló tartalom a weben Fogyasztói felmérés és elemzés 1. pillér: Kiegyensúlyozott minőségi tartalom Új web koncepció Elektronikus beadvány-kezelés kidolgozása On-line sajtótájékoztatók TeamRoom használata Megosztott tárhely kialakítása TANTUSZ 2. pillér: Élenjáró technológia NHH munkatársak ismereteinek becsatornázása Tréningek, workshopok Hírek az intraneten Szolgáltatói szemlélet közvetítése HFJK-ÜTO Hot topic tájékoztatás Havi ÜTO-HFJK egyeztetések 3. pillér: Kompetens, együtt-működő emberek Együttműködés kultúrájának erősödése Preventív működés, együttműködés a szolgáltatókkal Teljesítményorientált, proaktív működés Szolgáltatói szemlélet attitűdje Fogyasztói web kérdésében ITMI-HFJK-ÜTO ÜTO-HFJK- Ált. Felügyeleti Ig. videokonferencia 4. pillér: Nyitott szervezeti kultúra Feladat és hatáskörök tisztázása Szolgáltatói információk begyűjtése PIB működés, Projekt-működés Havi ÜTO-HFJK egyeztetések Monitorozás Státuszolás 5. pillér: Hatékony, átlátható folyamatok

42 Összefoglaló értékelés a három éves ciklus végén Pozitívumok Elmélyült elméleti megalapozás A belső szabályozáson túl a gyakorlatban is is kiépültek a TM tevékenység intézményi keretei (különös tekintettel a tudásfelelősi rendszerre) A TMB elfogadta a hálózatos tudásmenedzsment informatikai támogatásának jövőképét Az ITMI és a HR modellértékű együttműködési gyakorlata kapcsolódó akcióik támogatására Az éves munkaterv megvalósításának folyamatában megjelentek a tudásmegosztást, hasznosítást támogató konkrét eljárások, technikák A stratégiai célok indokoltsága megerősítést kapott Kritikai észrevételek 2009-ben a végrehajtás lendülete erőteljesen lecsökkent A megvalósítás túlzottan a folyamat kialakítására koncentrált, a közvetlenül hasznosítható, látványos és gyors eredményekre kevésbé A belső kommunikáció nem támogatta a stratégia megvalósulását, még a konkrét sikerek sem kaptak nyilvánosságot A tudásfelelősi tevékenység nem került be az érintettek munkaköri leírásába A tudásfelelősök elismerése,, ösztönzése ellentmondásosan, nem kielégítő módon alakult, munkaköri leírásuk nem megoldott

43 A folytatás irányai, hangsúlyai A felsővezetői szint nagyobb bevonása, elkötelezettségének megerősítése, következetes és folyamatos manifesztálása A lejáró tudásmenedzsment stratégia megújítása, újabb 3 évre való prolongálása. A tudásfelelősi rendszer elmélyítése, a gyakorlatközpontúság erősítése, a tudásfelelősök tevékenységének ösztönzése, elismerése. A tudásmenedzsment stratégia és a szervezeti kultúra fejlesztés szinergiáinak további kihasználása, más területekre való generalizálása. (Minőség, folyamat, teljesítménymenedzsment, IT, kommunikáció) A belső portál megújításának fő szempontja a TMS által kialakított hálózatos tudásbázis rendszer és az integrált munkafolyamat támogatási funkció legyen. Az aktuális, de még inkább a készítendő kommunikációs, az IT és a HR részstratégiákban, illetve azok megvalósítása során biztosítani kell a tudásmenedzsment stratégiában foglalt kapcsolódó szempontok érvényesülését. Az NHH szervezeti működési modelljében definiálni kell és szétválasztani a tudásmenedzsment tevékenységhez, valamint az igazgatási hatósági tevékenységhez tartozó kommunikációs és együttműködési folyamatokat.

44 Összegzés, legfontosabb tapasztalatok Az NHH tudásmenedzsmentje a tudás létrehozásával, megosztásával, hasznosításával összefüggő szervezeti lehetőségek (tárgyi, személyi, működési, kulturális) és tevékenységek összehangolásának és fejlesztésének eszköze annak érdekében, hogy az Eszköz- és technika dominancia helyett ember- és szemléletközpontú, a kapcsolati, a funkcionális és a tartalmi kérdésekre összpontosít. NHH -ban meglévő, keletkező információk megosztható egyéni és csoportos tudássá formálódva eredményes és hatékony szervezeti erőforrásként támogassa az Gyakorlati megvalósítása, szervezeti elmélyítése a tervezettnél lassabb, nehezebb. intézményi célok valóra váltását.

45 Az államigazgatás egészére általánosítható vélelmek, következtetések Stratégia alapú kormányzás, a kormányzati célrendszerhez illeszkedő kormányzati TM stratégia, összehangolva az azonos szintű HR, IT, kommunikációs stratégiákkal, folyamatmenedzsmenttel Erőteljes, következetes, folyamatos és demonstratív felsővezetői (politikai és szakmai) elkötelezettség - kontroll Az adatok, információk definiálásának, kezelésének koherenciája, egybevethetősége, IT kompatibilitása Erős intézményi mozgástérre és felelősségre épülő, de központi koordinációval összefogott, kormányzati szinten is értelmezhető hálózatos tudásbázis, a működtetők folyamatos fejlesztői támogatása

46 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

SZERVEZETT FEJLESZTÉS

SZERVEZETT FEJLESZTÉS Gazdasági Versenyhivatal SZERVEZETT FEJLESZTÉS A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013 2014 Szervezett fejlesztés A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013-2014 Szervezett fejlesztés

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései V e z e t é s i B e n c h m a r k o k Member of Kommunalkredit Bank Impresszum Kiadja a TÖOSZ megbízásából az ÖNkorPRess Kiadó Felelős kiadó:

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben