2012. február 2. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár évi szakmai beszámolója, évi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. február 2. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-1/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete február 2. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Lukács Károly Városi Könyvtár évi szakmai beszámolója, évi munkaterve Az elıterjesztést készítette: Pongrácz Ilona intézményvezetı Elıadó: Pongrácz Ilona intézményvezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Melléklet:

2 LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tisztelt Képviselı Testület.! A könyvtár 2011 évi munkatervében kiemelt feladatok voltak a következık: - A pályázatokban vállalt feladatok végrehajtása, a pénzügyi elszámolások hiánytalan bonyolítása, hogy az önkormányzat minél elıbb hozzájusson a megelılegezett támogatásokhoz. - Az ıszi könyvtári napok programjainak tervezése, szervezése KIEMELT FELADATOK: 1. TIOP / Könyvtári szolgáltatások összehangolt fejlesztése Balatonbogláron és Fonyódon pályázat utolsó részletét forintot áprilisában megkapta az Önkormányzat. 2 TÁMOP / Somogyi könyvtárak a képzett emberért elnevezéső pályázat meghosszabbított határideje december 31-én járt le. A pályázaton forintot költöttünk. A teljes összeget megkaptuk már. Március végéig kell a záró elszámolást elkészítenünk A könyvtárnak 2011-ben összesen forint bevétele lett a két pályázatból. 3. A Márai programban való részvételünkkel 550 ezer forint értékben 225 db könyvet és 1 CD-t kaptunk ajándékba 2011-ben. A könyvtár új honlapját folyamatosan frissítjük. Elkészült és mőködik a honlap angol és német nyelvő verziója, valamint a gyermek honlap is. Az ıszi könyvtári napok programjaihoz nem kaptunk külön anyagi támogatást sehonnan sem. Magánszemélyek, olvasóink, a város közintézményei munkával segítettek bennünket. A Konyári pincészet vendégeink megajándékozását támogatta boraival. Országos Könyvtári napok 2011 október ig. Mottója: Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól Egész héten Megbocsátás hete Ingyenes beiratkozás okt. 5. szerdán Indult a könyvtár gyermekhonlapja, melyen helyet kaptak az Ezt olvasd el okt óra(csütörtök) okt óra (péntek) könyvajánló verseny írásai Evelin Oertelt: Ungarn-nicht nur Paprika und Piroska, azaz Magyarország több mint csak a Paprika és Piroska c. könyv bemutatója. A könyvbıl magyarra fordított részleteket Tóth Borbála a Mátyás király Gimn. tanulója olvasta fel Virágok, tündérek c. selyemfestés a Mesehalászok Társasága tagjainak A szerzıt bemutatta Keserő Zoltán képviselı úr (bravúrosan tolmácsolt a magyar és a német ajkú közönség felé). A fordításban többen is közremőködtek: Hegedüs László,Conrads Csilla, Vásárhelyi Andrea A foglalkozást Molnár Görgyi grafikusmővész vezette

3 okt óra (péntek) okt órától órától okt szombat Ezt olvasd el könyvajánló verseny díjainak átadása A RIÓ c. animációs film vetítése gyerekeknek Itt van az ısz, itt van újra Sündisznócska könyvtára interaktív foglalkozás szülıknek és gyerekeknek) A díjakat átadta és a zsőri vezetıje Szendrıdyné Botka Krisztina tanárnı vez. Béresné Simon Erika A résztvevık létszáma 141 fı. Gazdálkodás: Mindenütt a költségtakarékos megoldásokat kerestük, úgy, hogy ne menjen a könyvtári szolgáltatások rovására. A 0-6 éves korosztály számára szervezett Sündisznócska könyvtára foglalkozásait a könyvtár költségvetésébıl fizettük. Ezekre a foglalkozásokra a legnagyobb az igény, mivel a legkisebbeknek kevés program készül. Átlagosan 40 fı látogatta. Dokumentum rendeléseinket Interneten bonyolítjuk, mert így olcsóbb. A Könyvtárellátóval kötött megállapodás révén a náluk vásárolt dokumentumokra 20 % kedvezményt kapunk ben már az címmel rendelkezı olvasók részére az értesítéseket, figyelmeztetéseket is Interneten küldjük, hogy a postaköltségen is takarékoskodjunk. Cédulakatalógusunkat felszámoltuk, helyette az Interneten elérhetı gépi katalógusban kereshetnek a felhasználók. Levelezésünk, megrendeléseink Interneten történnek ben ben még egy fıvel (Közmunka program keretében + 1 fı) többen voltunk. A honlap feltöltésében, karbantartásában, a számlázó program kezelésében nagy segítségünkre volt a közhasznú munkaerı. Lerövidült azoknak az óráknak a száma, amikor csak egy dolgozó van az intézményben tıl a 2,75 fıs könyvtáros gárdával nem tudjuk az állományellenırzést megfelelıen lebonyolítani. Ezért mindenképpen szeretnénk a közmunka programban résztvevı dolgozót kérni a könyvtárba. Lehetıleg ugyanazt, aki már dolgozott nálunk, mivel tisztában van az ellátandó feladatokkal, a könyvtári programot is megtanulta használni. Informatika: A számítógéppark és az integrált könyvtári szoftver cseréje és bıvítése pályázati forrásból megtörtént. Honlapunk megújult. Az emagyarország Pont fenntartása nem kerül külön költségébe a könyvtárnak, az olvasók pedig csak jól járnak vele. Az elmúlt évben magas volt az érdekeltségnövelı támogatás, forint melynek 25 százalékát eszközbeszerzésre fordítottuk. Vásároltunk egy nagyképernyıs LCD televíziót a 14 éves öreg TV helyett. Így a DVD-k helyben használata is kulturáltabb körülmények között folyhat, valamint a készülék mőködtetése is energiatakarékosabb. Győjteményezés, katalogizálás A saját dokumentumállomány teljes körő feldolgozása a videók, CD-ROM-ok, DVDék esetén megvalósult, a hangzó anyag teljes körő feldolgozása körülbelül a kétharmadánál tart. Az elmaradás oka, hogy ezeket analitikusan érdemes feltárni (azaz minden CD-én lévı számot külön-külön is fel kell dolgozni, hogy így is kereshetıvé váljon) viszont a munka emiatt sokkal lassabban halad a tervezettnél.

4 A 2011-ben átvizsgálásra kijelölt állományok: ifjúsági irodalom, szılıskislaki állomány áttekintése megvalósult. Több régi, elavult könyvet kivontunk az állományból és jelentıs frissítést végeztünk az új dokumentumok beszerzésével. Az állományellenırzés elıtti felülvizsgálatra még az állományellenırzés megkezdése elıtt sort kerítünk. Ebben az évben Szılıskislakra 100 db új dokumentum került forint értékben. Frissen beszerzett dokumentumainkat eddig sikerült 2-3 héten belül az olvasók rendelkezésére bocsátani, de ehhez a munkához jelentısen hozzájárult a közhasznú munkaerı is. A 2011-ben beszerzett dokumentumok mennyisége, értéke és megoszlása: Gyarapodás Dokumentum típusa Összes gyarapodás Vásárolt db Ajándék db Értéke Ft Könyv, idıszaki kiadv. Videó Hangzó Szám. Gép (CD-ROM) DVD Összesen Az állományból 2011-ben törölt dokumentumok mennyisége, értéke és megoszlása: Törlés Dokumentum típusa Mennyiség db Állomány érték Ft Könyv, egyéb CD DVD szám.gép.dok összesen Olvasószolgálat A könyvtár kiemelt feladata a győjteményezés mellett az olvasók tájékoztatása, kiszolgálása. Reméljük, hogy e feladataink nem sérültek a pályázatok többlet feladatai miatt. Errıl olvasóink tudnak nyilatkozni. A könyvtárban folyamatosan módosulnak a használói szokások a könyvek mellett továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak a filmek és a kölcsönözhetı folyóiratok. Nyilván összefügg azzal a ténnyel, hogy a Balaton déli partján nincs mozi, filmszínház, csak a szezonálisan mőködı kertmozik. A számítógépes nyilvántartásból kiemelt adatok bizonyítják ezt.

5 Összes kölcsönzés: Összes kölcsönzı: 797 Kölcsönzések megoszlása állományok szerint: Állomány Kölcsönzés Felnıtt- és gyermekkönyvtár Helytörténeti győjtemény 51 Idıszaki kiadványok Kézikönyvtár 828 Multimédiatár(DVD,hangoskönyv,hangzóanyag) Egyéb 14 Kölcsönzések megoszlása dokumentumtípusok szerint: Dokumentumtípus Kölcsönzés Könyv Audiovizuális Térkép 31 Program/Adatbázis 22 Idıszaki A könyvtárba december 31-ig beiratkozott olvasók létszáma:967 fı Szılıskislakkal együtt 1008 fı Életkori megoszlás: 14 éven aluliak 14 és 65 év közöttiek 65 év felettiek Összesen Könyvtárközi kölcsönzések száma: 68. Folyamatos csökkenés tapasztalható mivel a visszaküldés postaköltsége is folyamatosan emelkedik. 4-5 évvel ezelıtt még 300 fölött volt a könyvtárközi kérések száma. Jelenleg kénytelenek vagyunk könyvenként 600,- forint átalányt kérni az emelkedı postai díjak miatt és elıfordul, hogy már ez az összeg sem fedezi a küldés költségeit. Forgalmi adatok (csak Balatonboglár) beiratk olvasók összesen Ebbıl 14 év alatti Ebbıl 14 éven felüli Látogatók összesen Látogatókból Internetezık távhasználat (honlap) távhasználat (telefon) helyben haszn. dok. száma

6 Egész évben folyamatosan vezettük bevételeink megoszlását egy Excel táblázatban is: Internet Fax Nyomtatás Fénymásolás Tagsági díj Könyv eladás Össz. Késedelmi díj Postai átalánydíj A tagsági díjak teszik ki a bevétel majd 40 %-át, ez az összeg tartalmazza a DVD-k kölcsönzési díját is mivel klubtagság keretében, havi bérlettel lehet kölcsönözni ıket. Rendezvények 2011-ben: Februárban Nádorfi Gabriella régész nagysikerő vetített képes elıadása volt a könyvtárban. Márciusban Az én könyvtáram rajzpályázat eredményhirdetése és a kiállítás megnyitója volt. A legjobb alkotás lett a nyitólapja a könyvtár gyermek honlapjának. Áprilisban a Költészet napját Cséby Géza költı és mőfordító társaságában ünnepeltük a Csend visszhangjai c. fordításkötetének bemutatásával. Az év folyamán 4 alkalommal a Sündisznócska könyvtára gyermekfoglalkozását tartotta Béres Erika. A Mesehalászok Társasága foglalkozásait Gáligné Pintér Zsuzsa tanárnı vezette. A rendezvényeken összesen 565 fı vett részt. Az olvasóvá, könyvtár látogatóvá nevelés a legfiatalabb korosztálynál kezdıdik. A szülık külön kérése volt, hogy a Sündisznócska könyvtára foglalkozásait a legszőkösebb körülmények között is próbáljuk meg mőködtetni. Balatonboglár, 2012.január 10. Pongrácz Ilona intézményvezetı Határozati javaslat: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Lukács Károly Városi Könyvtár évi szakmai beszámolóját elfogadja, valamint a következı szakmai beszámoló idıpontját a rákövetkezı év januári testületi ülésére ütemezi.

7 A LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE A 2011-ES ÉVET A KÖVETKEZİ ADATOKKAL ZÁRTUK: Vásárlás (db) Ajándék (db) Egyéb Érték Ft Selejt (db mód.(db) áll. vett dok. Könyv DVD CD ROM AV(hangzó) Videó Összesen A Könyvtár tényleges állománya 2011.december 31-én db Ft Könyv(idıszaki+egyéb nyomt.) DVD CD ROM AV (hangzó) videó Összesen A szılıskislaki fiókkönyvtárba kiadott dokumentumok száma: db PÁLYÁZATOK A könyvtár két sikeres (100 %-os támogatású) pályázatából a 1. TÁMOP / Somogyi könyvtárak a képzett emberért A pályázat határidı módosítással én zárult forintot használtunk fel, melyet teljes egészében megkaptunk március végéig kerül sor a záró elszámolásra. 2. Amennyiben folytatódik a Márai program és a városi könyvtárak pályázhatnak, akkor 2012-ben is csatlakozunk. A KÖNYVTÁR 2012-ES KIEMELT FELADATAI: - A TÁMOP pályázat pénzügyi és szakmai elszámolásának lezárása. - Az 5 évenként esedékes könyvtári dokumentumok teljes körő állományellenırzése - Az ıszi könyvtári napok programjainak tervezése, szervezése. GAZDÁLKODÁS - költségtakarékos megoldások a dokumentum beszerzésnél és feldolgozásnál, különösen fontos ez az idei erısen lecsökkent költségvetés mellett.

8 INFORMATIKA - az új honlapot a TÁMOP pályázati forrásból létrehoztuk. Elkészült a gyermek honlap is. A további feltöltések, a honlapok folyamatos karbantartása a mi feladatunk, mely nem lesz egyszerő a megmaradt állandó létszámmal. - emagyarország pont további üzemeltetése a városi könyvtárban GYŐJTEMÉNYEZÉS, KATALOGIZÁLÁS - a saját dokumentumállomány gépi feldolgozásának folytatása, a CD-én lévı hanganyagok még feldolgozatlan részével. (434 db). Elkészült a helytörténeti jellegő DVD-k feldolgozása teljes mértékben, valamint a hangzóanyagok kb. harmadának feldolgozása. A következı lépésben az un. analitikus feltárás kap nagyobb hangsúlyt, azaz a már katalógusban lévı dokumentumok részletesebb tartalmi feltárása., valamint a helytörténeti jellegő cikkek, képanyagok, tanulmányok feldolgozása a könyvtár gépi katalógusában ben az állományellenırzés (Szılıskislakon februárban, Balatonbogláron május 14- június 17-e között)) elıtt az állományból kivonandó (ritkán használt, elavult, rongálódott dokumentumok törlése az állományból. - a frissen beszerzett dokumentumok gyors feldolgozása, használatba adása a (a beszerzéstıl számított 2-3 héten) belül. OLVASÓSZOLGÁLAT - Továbbra is fontos feladat a személyre szabott segítség a könyvtári állományban való eligazodásban: tájékoztatás a könyvtár katalógusának használatáról, tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról, tájékoztatás a más könyvtárakban elérhetı dokumentumokról, információkról, - szakirodalmi dokumentumok biztosítása a tanuláshoz, felnıttképzéshez, önképzéshez, - szükség szerint segítség az olvasnivaló összeválogatásában (egyedi igények szerint), - egyéni segítség a számítógépek és az Internet használatához, - egyéb szolgáltatások biztosítása (fax, fénymásolás, szkennerezés, stb.). A jelenlegi két teljes munkaidıs és egy részfoglalkozású könyvtáros munkabeosztása nem teszi lehetıvé, hogy a nyitva tartás minden órájában legalább két ember legyen szolgálatban. KÉPZÉS, OKTATÁS - A könyvtár dolgozói ebben az évben csak ingyenes továbbképzésen vesznek részt, ha lesz ilyen jellegő a továbbképzési tervbe illeszthetı képzés. - A Digitális könyvtárhasználói képzés folytatását önköltségesen már nem sikerült megszerveznünk. Mivel igény van ilyen jellegő tanfolyamokra csak a fizetıképesség hiányzik. Amennyiben lesz lehetıség tanfolyami költségek megpályázására élni fogunk a lehetıséggel. Költségen az oktató tiszteletdíja értendı. KAPCSOLATTARTÁS - A könyvtár honlapjának megújulása a használók pontosabb, gyorsabb információval való ellátását az interaktív kapcsolattartás növekedését szolgálja már most is.

9 - Az Internet eléréssel rendelkezı olvasók, már távolról is meghosszabbíthatják két alkalommal a náluk lévı dokumentumok határidejét és elıjegyezhetnek számukra fontos dokumentumokat akkor, ha azokat más valaki már kikölcsönözte. Amennyiben megadják számunkra az címüket értesítést kapnak a lejárt dokumentumokról. - A társintézményekkel, civilszervezetekkel továbbra is közösen szervezünk programokat. Tiszteletdíjra nincs keretünk, ezért ezekhez a programokhoz a helyszínt, a meglévı infrastruktúrát és a szervezésben való aktív könyvtárosi részvételt tudjuk biztosítani. A szakmai szervezetek programjain való részvételünk sajnos egyre inkább az anyagiak függvényévé vált. A szakmai napokon lehetıség szerint részt veszünk - Továbbra is fogadjuk a szakmai gyakorlatra jelentkezı diákokat. RENDEZVÉNYEK - Hagyományosan a Költészet napját ünnepeljük meg a könyvtárban minden évben. - Negyedik éve lesz, hogy az olvasóvá nevelés legfontosabb rendezvénysorozata az Országos Könyvtári Napok elnevezést kapta. Mi is csatlakozunk minden évben a programsorozathoz. Amennyiben lesz lehetıség pályázni a programokra mindenképpen megtesszük. - Februártól folytatni szeretnék a Sündisznócska könyvtára elnevezéső játékos foglalkozást 0-6 éves gyermekek, és szüleik részére szombat délelıttönként. Az év folyamán négy foglakozás költségeit terveztük, remélve a tervezet elfogadását. - Áprilisban a Költészet Napját ünnepeljük. Gacsályi József és Tóth László költıket bemutatja Tódor János. OLVASÁSFEJLESZTÉS 2011-ben a TÁMOP pályázat keretében indított gyermekklubok közül a 8-9 éveseknek szervezett MESEHALÁSZOK TÁRSASÁGA tartotta foglalkozásait havi rendszerességgel a könyvtárban. (Olvasmányok játékos, kreatív feldolgozásával a gyermekek olvasási kedvének felébresztését, az együttes élményszerzést tőzte ki célul. A foglalkozásokat hozzáértı pedagógus vezeti.) 2012-ben már a pedagógusok tiszteletdíjára nincs keretünk, de a 8-10 évesek részére havonta egy alkalommal (péntek délután) folytatódni fog a Mesehalászok Társasága. A foglalkozásokat a klubnapközin belül tartjuk majd együtt a pedagógusokkal. A felnıtteknek szóló programokat, anyagiak hiányában a Boglárról elszármazott és ide szívességbıl leutazó elıadók, mővészek (legfeljebb útiköltség térítéses) elıadásai biztosíthatják. Februárban a Megyei Könyvtárral közös pályázat keretében vendégünk lesz Nyulász Péter ifjúsági író. Balatonboglár, január 10. Pongrácz Ilona könyvtárvezetı

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2010. évi jelentés és 2011. évi munkaterv BUDAPEST 2011 TARTALOM TARTALOM... 2 ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 5 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS...

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! A könyvtárra adott pénz mindig megtérül. (Czine Mihály) A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény a város és a kisrégió legnagyobb kulturális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben