OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 1. Nagy Tamás - Klafszky Emil SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 1. Nagy Tamás - Klafszky Emil SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK"

Átírás

1 OPERÁCIÓKUTATÁS No. 1. Nagy Tamás - Klafszky Emil SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK Budapest 2002

2 Nagy Tamás - Klafszky Emil: SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK OPERÁCIÓKUTATÁS No.1 Szerkeszti: Komáromi Éva Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Operációkutatás Tanszék gondozásában Budapest, 2002

3 Nagy Tamás - Klafszky Emil: SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK Lektorálta: Medvegyev Péter

4 4

5 Tartalomjegyzék 1. Valószín ségszámítási összefoglaló A valószín ségi változó várható értéke és szórása Nevezetes eloszlások Karakterisztikus vagy Bernoulli eloszlás Binomiális eloszlás: Normális eloszlás Lognormális eloszlás Központi határeloszlás tétel Kovariancia és korreláció Geometriai Brown-mozgás A geometriai Brown-mozgás deníciója A geometriai Brown-mozgás paraméterei Közelítés egy egyszer modellel A Brown-mozgás Opciók Az opciók alapvet típusai Opciós stratégiák Egy opciót és egy részvényt tartalmazó stratégia Különbözeti stratégiák Kombinációs stratégiák A Put-Call paritás

6 6 TARTALOMJEGYZÉK 3.4. Egzotikus opciók Az opciók értékének lehetséges tartományai Alsó korlátok Fels korlátok Az opciók árazása Binomiális opcióárazási modell A részvényárfolyam-változás mértékének meghatározása A részvényárfolyam volatilitásának mérése Black-Scholes formula Az opciós ár tulajdonságai

7 1. fejezet Valószín ségszámítási összefoglaló E rövid összefoglaló nem terjed ki a valószín ségszámítás alapvet fogalmainak, mint az eseménytér, elemi esemény, valószín ség, valószín ségi változó, eloszlásfüggvény, s r ségfüggvény valamint az alapvet en fontos sztochasztikus függetlenség fogalmának ismertetésére. Feltételezzük, hogy az olvasó ezeket jól ismeri. Célszer nek láttuk azonban, hogy ezen fogalmakkal kapcsolatos és a kés bbiekben s rün használt formulákat megismételjük és példákkal is illusztráljuk ket A valószín ségi változó várható értéke és szórása A gyakorlati alkalmazásoknál gyakran el fordul, hogy egyetlen vagy néhány számadattal kell jellemezni a valószín ségi változót ill. annak eloszlását. A legfontosabb jellemz k a várható érték és a szórás (ill. variancia). A várható érték fogalma: Ha az X diszkrét valószín ségi változó lehetséges értékei x 1, x 2, x 3... és ezeket rendre p 1, p 2, p 3... valószín séggel veszi, akkor az X várható értéke E(X) = i p i x i, ha X folytonos valószín ségi változó és s r ségfüggvénye f(x), akkor az X várható érték E(X) = 7 xf(x)dx.

8 8 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A variancia és a szórás fogalma: Ha az X E(X) valószín ségi változó négyzetének létezik várható értéke, akkor ezt az X varianciájának nevezzük, azaz V ar(x) = E([X E(X)] 2 ), ennek négyzetgyöke az X valószín ségi változó szórása. A variancia számítható az X 2 és az X valószín ségi változók várható értékének segítségével is, azaz V ar(x) = E(X 2 ) [E(X)] 2. Míg a várható érték az X valószín ségi változó eloszlásának centrumát adja meg, addig a variancia ill. a szórás az eloszlásnak a centrum körüli ingadozását méri. Az alábbiakban a várható érték és a variancia néhány fontos, az alkalmazásokban hasznos tulajdonságát ismertetjük: 1. Ha az X valószín ségi változónak létezik várható értéke és szórása, akkor E(aX + b) = ae(x) + b, V ar(ax + b) = a 2 V ar(x). 2. Legyenek X 1, X 2,..., X n tetsz legesvalószín ségiváltozók, amelyekneklétezik a várható értékük, ekkor az összegük várható értéke megegyezik a várható értékük összegével, azaz ( ) E X i = E(X i ). 3. Legyenek X 1, X 2,..., X n független valószín ségi változók, amelyeknek létezik a várható értékük, ekkor a szorzatuk várható értéke megegyezik a várható értékük szorzatával, azaz ( n ) E X i = n E(X i ). 4. Legyenek X 1, X 2,..., X n független valószín ségi változók, amelyeknek létezik a szórásuk, ekkor az összegük varianciája megegyezik a varianciájuk összegével, azaz ( ) V ar X i = V ar(x i ).

9 1.1. A VALÓSZÍN SÉGI VÁLTOZÓ VÁRHATÓ ÉRTÉKE ÉS SZÓRÁSA 9 Példa: Az alábbi példa jól illusztrálja a várható értékkel és a varianciával (szórással) kapcsolatos összefüggéseket. Legyenek X 1, X 2,..., X n független, azonos eloszlású valószín ségi változók, a közös várható érték és variancia legyen E(X i ) = m és V ar(x i ) = σ minden i- 2 re. Legyen Y valószín ségi változó ezeknek a valószín ségi változóknak a számtani átlaga, amelyet mintaátlagnak hívunk, legyen továbbá s valószín ségi változó a 2 minta varianciája. A mintaátlag és a minta variancia az alábbi képletekkel adottak: Y = X i n, s2 = a) Mutassuk meg, hogy E (Y ) = m. b) Mutassuk meg, hogy V ar (Y ) = σ 2 /n. c) Mutassuk meg, hogy E (s 2 ) = σ 2. (X i Y ) 2 n 1 Megoldás: A várható értékre és a varianciára vonatkozó tulajdonságokat alkalmazzuk. a) b) E (Y ) = E n X i ( ) = 1 n E X i = 1 n V ar (Y ) = V ar n = 1 n 2 X i. E(X i ) = 1 n nm = m ( ) = 1 n V ar X 2 i V ar(x i ) = 1 n 2 nσ2 = σ2 n c) E kérdés megválaszolását több lépésben végezzük. (X i Y ) 2 ( ) E(s 2 ) = E n 1 = 1 n 1 E (X i Y ) 2

10 10 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Most az összeget írjuk át más alakra (X i Y ) 2 = = (Xi 2 2X i Y + Y 2 ) = Xi 2 2Y ny + ny 2 = Xi 2 2Y Xi 2 ny 2 X i + ny 2 = Ennek a várható értékét a várható értékre vonatkozó addiciós összefüggés felhasználásával számítjuk ki. ( ) E (X i Y ) 2 ( ) ( = E Xi 2 ny 2 = E = E(Xi 2 ) ne(y 2 ) X 2 i ) ne(y 2 ) = A következ lépésben az Y valószín ségi változó négyzetének várható értékét számítjuk ki, felhasználva többek között a független valószín ségi változók szorzatára vonatkozó összefüggést. E(Y 2 ) = E n X i 2 = 1 n 2 E [ ] 2 X i = ([ ] [ ]) ( = 1 n E X 2 i X j = 1 n E 2 j=1 ( ) = 1 n E X 2 2 i + X i X j = = 1 n 2 [E ( X 2 i = 1 n 2 [ E(X 2 i ) + = 1 n 2 [ E(X 2 i ) + j i ) X i X j = j=1 ) ( )] + E X i X j = j i ] E(X i X j ) = j i ] E(X i )E(X j ) j i Legutoljára pedig a varianciára megismert V ar(x) = E(X 2 ) [E(X)] 2 )

11 1.2. NEVEZETES ELOSZLÁSOK 11 összefüggést alkalmazzuk az E(X 2 i ) számítására. E(s 2 ) = 1 n 1 ( ) E(Xi 2 ) ne(y 2 ) = ( [ ]) 1 = E(Xi 2 ) n 1 E(X 2 n 1 n 2 i ) + E(X i )E(X j ) = j i ( = 1 ) E(Xi 2 1 ) E(X i )E(X j ) = n n(n 1) j i ( ) = 1 V ar(x i ) + (E(X i )) 2 n ( ) 1 E(X i )E(X j ) n(n 1) j i = 1 n (nσ2 + nm 2 1 ) n(n 1) (n2 n)m 2 = = σ 2 + m 2 m 2 = σ Nevezetes eloszlások Az alábbiakban négy eloszlást ismertetünk, ezek az eloszlások játszák a legnagyobb szerepet a további vizsgálódásainkban Karakterisztikus vagy Bernoulli eloszlás Legyen A tetsz leges esemény, amelynek bekövetkezési valószín sége p (0 p 1). Ha az X valószín ségi változó csak a 0 és az 1 értékeket veheti fel az alábbiak szerint X = 1, ha az A esemény bekövetkezik, 0, ha az A esemény nem következik be, akkor az A esemény X karakterisztikus valószín ségi változójáról beszélünk. Tehát a P (X = 1) = p és a P (X = 0) = 1 p számok alkotják a karakterisztikus eloszlást. Jellemz i: E(X) = p, V ar(x) = p(1 p).

12 12 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Binomiális eloszlás: Tekintsünk n független kísérletet az A esemény meggyelésére és jelölje X valószín ségi változó a kísérletsorozat során az A esemény bekövetkezéseinek számát. Ha X i az i-edik kísérletre vonatkozó karakterisztikus valószín ségi változó, akkor a kísérletsorozatra jellemz X valószín ségi változót az alábbiak szerint írhatjuk X = X i. Legyen p az A esemény bekövetkezésének valószín sége, ekkor felhasználva a karakterisztikus eloszlás jellemz it és az összegre vonatkozó összefüggéseket, az X valószín ségi változó várható értéke szórása pedig a függetlenség miatt E(X) = np, V ar(x) = np(1 p). A binomiális eloszlás valószín ségeloszlása P (X = k) = ( ) n p k (1 p) n k, k (k = 0, 1, 2,..., n) Normális eloszlás A normális eloszlásnak központi szerepe van az eloszlások között, az egyik leggyakrabban alkalmazott eloszlás. A X valószín ségi változót normális eloszlásúnak nevezünk, jele N(m, σ), ha s r ségfüggvénye a következ alakú f(x) = 1 2πσ e (x m)2 2σ 2, ( < x < ) ahol m valós, σ pedig pozitív állandó. Az eloszlásfüggvényt az alábbiak szerint számíthatjuk ki F (x) = x f(t)dt.

13 1.2. NEVEZETES ELOSZLÁSOK 13 A normális eloszlású X valószín ségi változó várható értéke és varianciája E(X) = m, V ar(x) = σ 2. Kitüntetett szerepe van annak a normális eloszlásnak, amelynek várható értéke 0, szórása pedig 1, azaz m = 0, σ = 1. Az ilyen eloszlást standard normális eloszlásnak nevezzük, jele N(0; 1). Ha X normális eloszlású valószín ségi változó, akkor az ax + b valószín ségi változó is normális eloszlású. Ezt a tényt felhasználva minden N(m, σ) eloszlást a Z = X m σ transzformációval N(0; 1) eloszlásba vihetünk. A két eloszlás eloszlásfüggvénye között az alábbi a kapcsolat ( ) x m F (x) = Φ, σ ahol Φ(z) az N(0; 1) ún. standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye, azaz Φ(z) = z 1 2π e t2 2 dt. Így elegend a standard normális eloszlás Φ(x) eloszlásfüggvény értékeit táblázatba foglalni, mert erre visszavezethet tetsz leges paraméter normális eloszlás. S t elegend csupán a pozitív x-ekre közölni a táblázatokat, mivel igaz, hogy Φ( x) = 1 Φ(x). A normális eloszlás alkalmazásakor táblázatot kell használnunk a Φ(x) standard normális eloszlásfüggvény értékének meghatározására. Táblázat hiányában az alábbi, nagy pontosságú közelít képletet szokták használni Φ(x) számítására. Ez az összefüggés van beépítve számos statisztikai programcsomagba is: Φ(x) 1 1 2π e x2 /2 (a 1 y + a 2 y 2 + a 3 y 3 + a 4 y 4 + a 5 y 5 ),

14 14 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ ahol y = x, a 1 = , a 2 = , a 3 = , a 4 = , a 5 = Végül egy fontos összefüggést ismertetünk a független, normális eloszlású valószín ségi változók összegére vonatkozóan. Legyenek X 1, X 2,..., X n független, normális eloszlású valószín ségi változók, amelyeknek várható értéke és varianciája legyen E(X i ) = m i és V ar(x i ) = σi. Az 2 X 1 + X X n összeg szintén normális eloszlású valószín ségi változó, amelynek várható értéke és varianciája E(X 1 + X X n ) = m 1 + m m n, V ar(x 1 + X X n ) = σ σ σ 2 n Lognormális eloszlás A X valószín ségi változót m és σ paraméter lognormális eloszlásúnak nevezünk, ha az Y = log X valószín ségi változó normális eloszlású m várható értékkel és σ szórással. A lognormális eloszlás s r ségfüggvénye f(x) = 1 (log x m)2 e 2σ 2, (x > 0). 2πσx A lognormális eloszlású X valószín ségi változó várható értéke és varianciája σ2 m+ E(X) = e 2, ( V ar(x) = e 2 2 m+ σ2 ) (e σ2 1).

15 1.2. NEVEZETES ELOSZLÁSOK 15 Az alábbiakban a normális és a lognormális eloszlás alkalmazására egy példát mutatunk be. Példa: Legyen egy bizonyos részvény ára az n-edik hét végén S(n), ahol n 1. Tegyük fel, hogy az S(n)/S(n 1) árarány minden n 1 értékre független és azonos eloszlású lognormális valószín ségi változó. Legyen a szóbanforgó lognormális valószín ségi változó két paramétere m = és σ = a) Mi a valószín sége, hogy a részvény ára egyik hétr l a másikra növekedik? b) Mi a valószín sége, hogy a részvény ára három héttel kés bb nagyobb lesz, mint az induló ár? Megoldás: a) A keresett valószín ség P (S(n) > S(n 1)) bármely n 1 értékre. Mivel a feladatban megfogalmazott feltevés minden n-re azonos, így elegend az n = 1 esetre elvégezni a számítást, azaz a keresett valószín ség P (S(1) > S(0)). Mivel a részvény ára pozitív, ezért az S(1) > S(0) egyenl tlenség ekvivalens a log S(1) > log S(0) ill. a log S(1) S(0) tudva, hogy az X=log S(1) S(0) > 0 egyenl tlenséggel. Ezt felhasználva, és valószín ségi változó m = várható érték és σ = szórású normális eloszlású valószín ségi változó, valamint a Z = X m σ valószín ségi változó m = 0 várható érték és σ = 1 szórású standard normális eloszlású valószín ségi változó, így a keresett valószín ség ( P (S(1) > S(0)) = P log S(1) ) ( log S(1) S(0) > 0 S(0) = P m σ ( = P Z > ) = P (Z > ) = 1 P (Z < ) = 1 Φ( ) = 1 (1 Φ( )) ) > 0 m σ = Φ(0.2260) = b) A keresett valószín ség P (S(n + 2) > S(n 1)) bármely n 1 értékre. A feltevés szerint minden n-re azonosak a viszonyok, így az n = 1 esetre végezzük el a számítást, azaz a keresett valószín ség P (S(3) > S(0)).

16 16 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Mivel a részvény ára pozitív, ezért az S(3) > S(0) egyenl tlenség ekvivalens a log S(3) > log S(0) ill. a log S(3) > 0 egyenl tlenséggel. Ez utóbbi további alakítás- S(0) sal log S(3) log S(1) S(0) S(2) S(1) S(2) S(1) S(0) S(3) S(2) > 0 és ebb l a számunkra már használható log + log + S(2) S(1) S(3) S(2) S(1) > 0 egyenl tlenség adódik. A Z=log + log + log valószín ségi S(2) S(1) S(0) változó három darab független normális eloszlású valószín ségi változó összege, amelyr l tudjuk, hogy szintén normális eloszlású valószín ségi változó. A Z várható értéke 3m, azaz = , varianciája pedig 3σ, így szórása 2 σ 3, azaz = Hasonlóanaza)részbenimegoldáshoz, akeresettvalószín ség ( P (S(3) > S(0)) = P log S(3) ) S(2) S(1) + log + log S(2) S(1) S(0) > 0 ( Z 3m = P σ > 0 3m ) 3 σ 3 ( = P Z > ) = P (Z > ) = = Φ( ) = Központi határeloszlás tétel Legyenek X 1, X 2,...azonoseloszlású, függetlenvalószín ségiváltozók, mközösvárható értékkel és σ közös szórással és legyen S n valószín ségi változó az els n darab X i valószín ségi változó összege S n = X i. Mint tudjuk az S n valószín ségi változó várható értéke nm, szórása pedig σ n. A központi határeloszlás azt montja ki, hogy bármely x valós számra lim P n ( Sn nm σ n ) x = Φ(x). Szavakban ez azt jelenti, hogy elég nagy n esetén az valószín ségi változó Sn nm σ n eloszlása közel standard normális eloszlás. A normális eloszlásnak a tétel adja meg a valószín ségszámításban játszott központi szerepét. Példa:

17 1.3. KÖZPONTI HATÁRELOSZLÁS TÉTEL 17 Tekintsük egy részvény ármozgására az alábbi modellt. Ha egy adott id ben a részvény ára s, akkor egy id periódus után a részvény ára vagy p valószín séggel us vagy pedig (1 p) valószín séggel ds (u > 1, 0 < d < 1). Tegyük fel, hogy az egymás utáni id periódusokban az ármozgás független. Határozzuk meg közelít leg annak a valószín ségét, hogy a következ 1000 id periódus után a részvény ára legalább 30 %-kal nagyobb lesz, mint az induló ár! Megoldás: Jelölje az S i valószín ségi változó a részvény árát az i-edik periódusban. Ekkor a keresett valószín ség P ( ) S S 0 Elemi számolással a keresett valószín séget átalakítva kapjuk, hogy P ( ) S S 0 ( = P log S ) 1000 log 1.3 = S ( 0 = P log S ) 1000 S 999 S2 S 1 log 1.3 = S 999 S 998 S 1 S 0 ( 1000 ) = P log S i log 1.3. S i 1 Legyen X i = log S i S i 1 valószín ségi változó az i-edik és a közvetlen megel z periódusbeli ár hányadosának logaritmusa. El ször határozzuk meg X i várható értékét és varianciáját. Az X i lehetséges értékei: log u ill. log d. m = E(X i ) = p log u + (1 p) log d = p log u d + log d, σ 2 = V ar(x i ) = p (log u) 2 + (1 p)(log d) 2 [p log u + (1 p) log d] 2 = ( = p(1 p) log u 2. d) Ha u = 1.1, d = 0.9, p = 0.55, akkor m = ill. σ = 0.1. A keresett valószín ség kiszámítására most a központi határeloszlás tételt alkalmazzuk. Mivel n = 1000 elég nagy és az összegben szerepl X i valószín ségi változók azonos eloszlásúak és függetlenek, így a tétel feltételei fennállnak, a kere-

18 18 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ sett valószín ség közelít értékét az alábbi szerint határozhatjuk meg P ( 1000 ) X i log 1.3 = P 1000 X i 1000m σ 1000 ( ) log m = 1 Φ σ 1000 = log m σ 1000 Példa: Egy bizonyos részvény minden id periódusban vagy 0.39 valószín séggel 1-el csökken, vagy 0.20 valószín séggel nem változik, vagy pedig 0.41 valószín séggel 1-el növekszik. Feltéve az egymás utáni id periódusok árváltozásainak függetlenségét, mennyi annak a valószín sége, hogy a következ 700 id periódus után a részvény ára legalább 10-el nagyobb lesz az induló árnál? Megoldás: Jelölje az X i valószín ségi változó a részvény árának megváltozását az i-edik periódusban. El ször határozzuk meg X i várható értékét és varianciáját. E(X i ) = ( 1) = 0.02, V ar(x i ) = [( 1) ] = , amelyb l a közös várható érték m = 0.02 és a szórás σ = A kezd és a 700 id periódus utáni árváltozást az X i valószín ségi változók összege adja, így a keresett valószín ség P ( 700 ) X i 10. Ennek kiszámítására alkalmazhatjuk a központi határeloszlás tételt, mivel n = 700 elég nagy és az összegben szerepl X i valószín ségi változók azonos eloszlásúak és

19 1.4. KOVARIANCIA ÉS KORRELÁCIÓ 19 függetlenek. A tétel szerint P ( 700 ) X i X i = P = 700 X i = P = = Φ( ) = Kovariancia és korreláció A gyakorlatban nagyon sokszor kell két valószín ségi változó egymástól való függ ségét, kapcsolatának szorosságát vizsgálni. Azt vizsgáljuk, hogy a saját várható értékeik körüli ingadozásuk milyen kapcsolatban van egymással. Ennek az ún. sztochasztikus kapcsolatnak a mérésére két mutatót is szokás használni, egyik a kovariancia, másik a korrelációs együttható. Az X és az Y valószín ségi változók kovarianciája alatt az alábbi várható értéket értjük Cov(X, Y ) = E ([X E(X)][Y E(Y )]). Az X és az Y valószín ségi változók korrelációs együtthatója alatt a kovariancia és a szórások hányadosát értjük, azaz ρ(x, Y ) = Cov(X, Y ) V ar(x)v ar(y ). Az alábbiakban a fogalmakra vonatkozó néhány fontos tulajdonságot ismertetünk. 1. Cov(X, Y ) = E(XY ) E(X)E(Y ) 2. Cov(X, Y ) = Cov(Y, X), szimmetria 3. Cov(X, X) = V ar(x) 4. Cov(aX, Y ) = acov(x, Y ) 5. Cov(a, Y ) = 0 6. Cov(X 1 + X 2, Y ) = Cov(X 1, Y ) + Cov(X 2, Y ), linearitás

20 20 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 7. Cov(X 1 + X 2, Y 1 + Y 2 ) = Cov(X 1, Y 1 ) + Cov(X 2, Y 1 ) +Cov(X 1, Y 2 ) + Cov(X 2, Y 2 ) 8. Cov(aX + b, Y ) = acov(x, Y ) 8. 1 ρ(x, Y ) 1 9. Ha lineáris a kapcsolat X és Y között, azaz Y = ax + b, akkor ρ(x, Y ) = sgn(a), vagyis 1, ha a > 0 és 1, ha a < 0. Most néhány fontos általánosítást ismertetünk: 10. A 7. tulajdonság általánosításai több valószín ségi változó összegére ( m Cov X i, ( m Cov a i X i + b i, ) Y j = j=1 m ) c j Y j + d j = j=1 Cov (X i, Y j ), j=1 m a i c j Cov (X i, Y j ). 11. A 3. tulajdonság általánosításai n darab valószín ségi változóra ( ) V ar X i ( = Cov X i, = = ) X j = j=1 Cov (X i, X i ) + V ar (X i ) + j=1 Cov (X i, X j ) = j=1 Cov (X i, X j ) j i Cov (X i, X j ). j i ( ) V ar a i X i + b i ( = Cov a i X i + b i, = = = ) a j X j + b j = j=1 a i a j Cov (X i, X j ) = j=1 a 2 i Cov (X i, X i ) + a 2 i V ar (X i ) + a i a j Cov (X i, X j ) j i a i a j Cov (X i, X j ). Ha Cov(X, Y ) = 0, akkor azt mondjuk, hogy az X és az Y valószín ségi változók korrelálatlanok. j i

21 1.4. KOVARIANCIA ÉS KORRELÁCIÓ 21 A korrelálatlanságot nem szabad összekeverni a függetlenséggel. Mint korábbról tudjuk, ha X és Y valószín ségi változók függetlenek, akkor E(XY ) = E(X)E(Y ). E fontos összefüggést felhasználva állítható, hogy ha X és Y valószín ségi változók függetle-nek, akkor Cov(X, Y ) = ρ(x, Y ) = 0, vagyis a függetlenségb l következik a korrelálatlanság, fordítva nem. Több valószín ségi változó esetén ezek páronkénti kovarianciáit és korrelációs együtt-hatóit a tömörebb leírás végett egy-egy mátrixba foglalhatjuk össze. Legyen X 1, X 2,..., X n n darab valószín ségi változó és legyen c ij = Cov(X i, X j ) és r ij = ρ(x i, X j ). A c ij ill. r ij számokból alkotott C ill. R mátrixot kovariancia-mátrixnak ill. korreláció mátrixnak nevezzük. A C és az R mátrixok szimmetrikusak és pozitív szemidenit mátrixok, továbbá c ii = V ar(x i ) = σi és 2 r ii = 1. Független valószín ségi változók esetén a C egy diagonális mátrix, az R pedig egységmátrix. Ha bevezetjük az S diagonális mátrixot, amelynek f átlójában az egyes valószín ségi változók szórása szerepel, akkor az ismert c ij = σ i r ij σ j összefüggés a C = SRS, ill. R = S 1 CS 1 alakban írható. Gyakran van szükségünk arra, hogy több valószín ségi változó súlyozott számtani átlagát vizsgáljuk. Legyenek X 1, X 2,..., X n valószín ségi változók és legyenek w 1, w 2,..., w n súlyok ( w i = 1 és w i 0 minden i-re). Jelölje Y valószín ségi változó a súlyozott számtani átlagot, azaz Y = w i X i, ennek várható értéke és varianciája a korábban megismert összefüggésekb l E(Y ) = V ar(y ) = w i E (X i ), w i w j Cov (X i, X j ). j=1

22 22 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Ha a súlyokat és a várható értékeket egy-egy vektorba foglaljuk úgy, hogy m = (E (X 1 ), E (X 2 ),..., E (X n )) és w = (w 1, w 2,..., w n ), akkor a fentieket vektormátrix m veletek segítségével tömörebb formában is írhatjuk. E(Y ) = w T m, V ar(y ) = w T Cw = w T SRSw. Ha a valószín ségi változók függetlenek, akkor V ar(y ) = w T SSw = (Sw) T (Sw), ahol T a transzponálás jele. Példa: Tegyük fel, hogy egy adott id periódusban egy bizonyos részvény ára egyenl valószín -séggel n vagy csökken 1 egységgel és különböz id periódusok kimenetele egymástól független. Jelölje az X valószín ségi változó az els periódusbeli változást, az Y valószín ségi változó pedig az els három periódusbeli változás összegét. Határozzuk meg az X és Y valószín ségi változók közötti kovarianciát és a korrelációs együtthatót! Megoldás: Az egyszer bb számolás kedvéért készítsünk egy táblázatot a lehetséges esetek vizsgálatára. A +, jelekkel az értékpapír árának növekedését ill. csökkenését jeleztük. A 2. oszlopban az X valószín ségi változó, a 2. sorban pedig az Y valószín ségi változó lehetséges értékeit tüntettük fel. A táblázat belseje az XY szorzat valószín ségi változó valószín ség eloszlását mutatja. Az utolsó sor és oszlop az X és az Y valószín ségi változó lehetséges értékeihez tartozó valószín ségeket mutatja.

23 1.4. KOVARIANCIA ÉS KORRELÁCIÓ X Y /8 1/8 1/8 1/ / /8 1/8 1/8 1/8 1/2 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/ E(X) = ( 1) 1 2 = 0, E(Y ) = ( 1) ( 1) ( 1) ( 3) 1 8 = 0, E(XY ) = ( 1) ( 1) ( 1)( 1) ( 1)( 1) ( 1)( 3) 1 8 = 1, V ar(x) = E(X 2 ) [E(X)] 2 = ( 1) = 1, V ar(y ) = E(Y 2 ) [E(Y )] 2 = 1 8 [ ( 1) ( 1) 2 + ( 1) 2 + ( 3) 2 ] 0 2 = 3. A kovariancia és a korrelációs együttható Cov(X, Y ) = E(XY ) E(X)E(Y ) = 1, ρ(x, Y ) = Cov(X, Y ) = 1 = V ar(x)v ar(y ) 1 3. Bemutatunk egy másik megoldási módot is.

24 24 1. FEJEZET: VALÓSZÍN SÉGSZÁMÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Jelöljék az X 1, X 2, X 3 valószín ségi változók az 1., a 2. és a 3. periódusbeli változást. (Az X 1 azonos az el z megoldásban szerepl X-el.) Ezek a valószín ségi változók függetlenek. A feladat értelmében az X 1 és az X 1 + X 2 + X 3 valószín ségi változók kovarianciáját kell meghatározni, amelyet az alábbiak szerint végezhetünk, felhasználva a kovariancia additivitását és a függetlenséget Cov(X 1, X 1 + X 2 + X 3 ) = Cov(X 1, X 1 ) + Cov(X 1, X 2 ) + Cov(X 1, X 3 ) = = Cov(X 1, X 1 ) = V ar(x 1 ) = 1. A korrelációs együttható számításához szükségünk van a három független valószín ségi változó összegének varianciájára, amely az alábbiak szerint számítható V ar(x 1 + X 2 + X 3 ) = V ar(x 1 ) + V ar(x 2 ) + V ar(x 3 ) = ρ(x 1, X 1 + X 2 + X 3 ) = = 3V ar(x 1 ) = 3, Cov(X 1, X 1 + X 2 + X 3 ) V ar(x1 )V ar(x 1 + X 2 + X 3 ) = 1 3 =

25 2. fejezet Geometriai Brown-mozgás 2.1. A geometriai Brown-mozgás deníciója Jelölje S(y) egy értékpapír árát y id elteltével a jelent l. Az S(y), 0 y < értékpapír árak együttese m és σ paraméter geometriai Brown-mozgást követ az alábbi két feltétel fennállása esetén: 1. ha minden nemnegatív y és t értékre az S(t + y) S(y) valószín ségi változó független az y id pont el tti áraktól, 2. a ( ) S(t + y) log S(y) valószín ségi változó mt várható érték és σ 2 t varianciájú (σ t szórású) normális eloszlású valószín ségi változó. Más szavakkal: az árak sorozata akkor követ geometriai Brown-mozgást, ha az árak hányadosa nem függ a múltbeli áraktól és lognormális valószín ség-eloszlású mt és σ t paraméterekkel. A geometriai Brown-mozgást tehát két paraméter meghatározza. Az m paramétert drift (növekedési) paraméternek, a σ paramétert pedig volatilitási (változékonysági) paraméternek szokás nevezni. A feltevés szerint egy adott t hosszúságú id szakban az árak hányadosa ugyanolyan eloszlást követ, 25

26 26 2. FEJEZET: GEOMETRIAI BROWN-MOZGÁS függetlenül attól, hogy mi az id szak kezdete. Eszerint tehát egy értékpapír árának pl. egy hónap alatti megduplázódása ugyanakkora valószín ség mintha 10-r l vagy 25-r l duplázódott volna meg. Haakezd ár S(0), akkoratid beliárvárhatóértékeésvarianciájaalognormális eloszlásra megismert összefüggések alapján E [S(t)] = S(0)e t(m+σ2 /2), V ar [S(t)] = [S(0)] 2 e 2t(m+σ2 /2) (e tσ2 1). Példa: Tegyük fel, hogy egy értékpapír S(y), y 0 ára geometriai Brown mozgást követ, m=0.01 és σ=0.2 paraméterekkel. Ha S(0) = 100, akkor t = 10 esetén a) E [S(10)] =?, V ar [S(10)] =?, b) P (S(10) > 100) =?, c) P (S(10) < 120) =? Megoldás: a) A várható értékre és a varianciára adott képletekbe behelyettesítve kapjuk, hogy E [S(10)] = 100e 10( /2) = , V ar [S(10)] = e 2 10( /2) (e ) = b) A keresett valószín séget áralakítva kapjuk, hogy P (S(10) > 100) = P (S(10) > S(0)) = P (log S(10) > log S(0)) ( = P log S(10) ) S(0) > 0. Az X = log S(10) valószín ségi változó tm várható érték és tσ varianciájú 2 S(0) normális valószín ségi változó, azaz a várható érték = 0.1, a szórás = A keresett valószín ség ( X 0.1 P (S(10) > 100) = P (X > 0) = P > 0.1 ) ( ) X 0.1 = P > = Φ ( ) =

27 2.2. A GEOMETRIAI BROWN-MOZGÁS PARAMÉTEREI 27 c) A keresett valószín séget átalakítva kapjuk, hogy ( P (S(10) < 120) = P S(10) < S(0) 120 ) ( = P log S(10) < log S(0) ( = P log S(10) < log S(0) + log 120 ) S(0) ( = P log S(10) ) 120 < log. S(0) 100 [ S(0) 120 ]) S(0) Az X = log valószín ségi változó S(10) 0.1 várható érték és szórású S(0) normális valószín ségi változó, így a keresett valószín ség ( P (S(10) < 120) = P X < log 120 ) = P (X < ) 100 ( ) X = P < ( ) X 0.1 = P < = Φ ( ) = A geometriai Brown-mozgás paraméterei Az m drift paraméter, a σ volatilitási paraméter értéke attól függ, hogy milyen mértékegységben mérjük az id t. A gyakorlat az id t évben mérik, így éves driftr l és éves volatilitásról szokás beszélni. Mit fejeznek ki e paraméterek, ezt szeretnénk néhány szóban bemutatni. A részvény két árfolyamának hányadosát Jelöljük X valószín ségi változóval a ) ) denícióban szerepl log valószín ségi változót, azaz X = log, amelyb l ( S(t+y) S(y) ( S(t+y) S(y) S(t + y) = S(y)e X. Ezen összefüggés szerint az X valószín ségi változó a részvény hozamát jelenti t id tartam alatt, azaz a részvényárfolyam folytonos növekedési üteme X. A deníció szerint tehát a részvény hozama normális eloszlást követ mt várható értékkel és

28 28 2. FEJEZET: GEOMETRIAI BROWN-MOZGÁS σ 2 t varianciával (ill. σ t szórással). Amennyiben t értékét 1-nek választjuk, úgy az m drift paraméter a részvény várható éves hozamát, a σ volatilitási paraméter pedig részvény éves hozamának szórását jelenti. A várható hozamot és a szórást százalékosan szokták megadni. Példa: Egy részvény árfolyamának várható éves hozama 16 %, volatilitása évi 30 %. A részvényárfolyam egy adott nap végén 1000 Ft. a) Mennyi a várható részvényárfolyam a következ nap végén? b) Mennyi a részvényárfolyam várható szórása a 2. nap végén? c) Mi a valószín sége, hogy a részvényárfolyam a 10. nap végén 950 és 1100 között lesz? Megoldás: Az adataink alapján m = 0.16, σ = 0.30, S(0) = Az árfolyamoknál keresked i napokban számolnak, ami 252 nap, így 1 nap évnek felel meg a) t = , E [S(0.004)] = 1000e 0.004( /2) = b) t = , V ar [S(0.008)] = e ( /2) (e ) = , szórás = = c) t = 10 S(0.04) 0.04, és tudjuk, hogy az X = log 252 S(0) normális eloszlású, várható értéke és szórása valószín ségi változó E(X) = mt = = , V ar(x) = σ t = = 0.06.

29 2.3. KÖZELÍTÉS EGY EGYSZER MODELLEL 29 A keresett valószín ség ( 950 P (950 < S(0.04) < 1100) = P S(0) < S(0.04) S(0) ( log < 1100 ) S(0) S(0.04) = P < log < log 1100 S(0) 1000 = P ( < X < ) ( = P < X ) < = Φ(1.4817) Φ( ) = ) 2.3. Közelítés egy egyszer modellel Az alábbiakban egy egyszer modellt mutatunk be, amely ugyan pontatlanul, de elfogadható interpretálását adja a geometriai Brown-mozgásnak. Tekintsünk egy t hosszúságú id tartamot, amelynek a kezd ideje y, befejez ideje t + y. Legyen egy bizonyos részvény ára a két id pontban S(y) ill. S(t+y). Osszuk fel a t id tartamot n egyenl részre és tegyük fel, hogy a részvény ára csak a részintervallumok végén változik. Minden részintervallum végén a részvény ára vagy p valószín séggel u- szorosára változik (u > 1, tehát növekszik), vagy (1 p) valószín séggel d-szorosára változik (0 < d < 1, tehát csökken), ahol u = e σ t p = 1 2 n, ( 1 + m σ t d = e σ ) t. n Legyen X i egy Bernoulli valószín ségi változó, amelynek értéke 1, ha az árfolyam növekszikés0, haazárfolyamcsökkenaz i-edikrészintervallumban. Az X i valószín ségi változók mindegyikének ugyanaz a várható értéke és varianciája, mégpedig E(X i ) = p, V ar(x i ) = p(1 p). Ekkor az Y = X i valószín ségi változó mutatja, hogy a lejárati id alatt hányszor növekedett a részvény árfolyama. Az n Y valószín ségi változó pedig a lejárati id alatt a részvényárfolyam csökkenéseinek számát mutatja. szorosára vál- Ezt gyelembevéve az id tartam alatt a részvény árfolyama u Y d n Y tozik, azaz S(t + y) = S(y)u Y d n Y. n,

SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK

SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK OPERÁCIÓKUTATÁS No.1. Nagy Tamás Klafszky Emil SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK Budapest 00 Nagy Tamás Klafszky Emil SZTOCHASZTIKUS JELENSÉGEK OPERÁCIÓKUTATÁS No.1 Szerkeszti: Komáromi Éva Megjelenik a Budapesti

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

Opciók árazása. Szakdolgozat. Írta: Kiss Valéria. Matematika BSc, Matematikai elemz szakirány. Témavezet :

Opciók árazása. Szakdolgozat. Írta: Kiss Valéria. Matematika BSc, Matematikai elemz szakirány. Témavezet : Opciók árazása Szakdolgozat Írta: Kiss Valéria Matematika BSc, Matematikai elemz szakirány Témavezet : Sikolya Eszter, adjunktus Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

8-9 Opciós piacok. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

8-9 Opciós piacok. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 8-9 Opciós piacok 1 Opció típusok Call: vételi jog Put: eladási jog Európai opció: csak lejáratkor érvényesíthető Amerikai opció: lejáratig bármikor érvényesíthető Pozíciók: long call, long put (vételi

Részletesebben

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2.

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2. Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez 2011. augusztus 2. Opciók: tegyük helyre a dolgokat! Bevezető A mindennapi kereskedésben mindeddig méltánytalanul mellőzöttnek bizonyultak az opciók,

Részletesebben

MINTASOR (Figyelem az I. rész - Szabályzatok és Elszámolás tesztkérdéseiben megadott válaszok a hatályos szabályzatok szerint változhatnak!

MINTASOR (Figyelem az I. rész - Szabályzatok és Elszámolás tesztkérdéseiben megadott válaszok a hatályos szabályzatok szerint változhatnak! OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR (Figyelem az I. rész - Szabályzatok és Elszámolás tesztkérdéseiben megadott válaszok a hatályos szabályzatok szerint változhatnak!) NÉV:. SZÜLETÉSI DÁTUM: PONTSZÁM: / 30 Tisztelt

Részletesebben

Készítette: Fegyverneki Sándor

Készítette: Fegyverneki Sándor VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS Összefoglaló segédlet Készítette: Fegyverneki Sándor Miskolci Egyetem, 2001. i JELÖLÉSEK: N a természetes számok halmaza (pozitív egészek) R a valós számok halmaza R 2 {(x, y) x, y

Részletesebben

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 5 Forward és Futures Árazás 1 Fogyasztási vs beruházási javak Beruházási célú javak (pl. arany, ezüst, ingatlan, műkincsek, stb.) Fogyasztási javak (pl. ércek, nyersfémek, olaj, kőszén, fél sertés, stb.)

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TŐZSDEJÁTÉK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ A Tőzsdejáték az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által közösen működtetett a tőzsdei kereskedést egyszerűsített körülmények közt bemutató,

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Bitó Bálint István O PCIÓS T O ZSDEI KERESKEDELEM E ÖTVÖS L ORÁND T UDOMÁNYEGYETEM T ERMÉSZETTUDOMÁNYI K AR. Témavezeto : Mádi - Nagy Gergely

Bitó Bálint István O PCIÓS T O ZSDEI KERESKEDELEM E ÖTVÖS L ORÁND T UDOMÁNYEGYETEM T ERMÉSZETTUDOMÁNYI K AR. Témavezeto : Mádi - Nagy Gergely E ÖTVÖS L ORÁND T UDOMÁNYEGYETEM T ERMÉSZETTUDOMÁNYI K AR Bitó Bálint István O PCIÓS T O ZSDEI KERESKEDELEM BSc Elemzo Matematikus Szakdolgozat Témavezeto : Mádi - Nagy Gergely Operációkutatás tanszék

Részletesebben

Villamosmérnök A4 4. gyakorlat (2012. 10. 01.-02.) Várható érték, szórás, módusz

Villamosmérnök A4 4. gyakorlat (2012. 10. 01.-02.) Várható érték, szórás, módusz Villamosmérnök A4 4. gyakorlat (0. 0. 0.-0.) Várható érték, szórás, módusz. A k 0, (k,,, 4) diszkrét eloszlásnak (itt P(X k)) mennyi a (a) várható értéke, (b) módusza, (c) második momentuma, (d) szórása?

Részletesebben

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor az Értékpapírpiaci szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

Kockázatos pénzügyi eszközök

Kockázatos pénzügyi eszközök Kockázatos pénzügyi eszközök Tulassay Zsolt zsolt.tulassay@uni-corvinus.hu Tőkepiaci és vállalati pénzügyek 2006. tavasz Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. Motiváció Mi a fő különbség (pénzügyi

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK. Tőzsdei ismeretek. feladatgyűjtemény

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK. Tőzsdei ismeretek. feladatgyűjtemény MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK Tőzsdei ismeretek feladatgyűjtemény Miskolc, 005 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK Összeállította: Galbács Péter demonstrátor

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 2 II. A valószínűségi VÁLTOZÓ És JELLEMZÉsE 1. Valószínűségi VÁLTOZÓ Definíció: Az leképezést valószínűségi változónak nevezzük, ha

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

Pénzügyi matematika. Sz cs Gábor. Szeged, 2011. szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

Pénzügyi matematika. Sz cs Gábor. Szeged, 2011. szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Pénzügyi matematika Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Szeged, 2011. szi félév Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika 2011. szi félév 1 / 79 Értékpapírpiacok Bevezetés

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

BetBulls Opció- és Stratégia Szimulátor

BetBulls Opció- és Stratégia Szimulátor BetBulls Opció- és Stratégia Szimulátor A szimulátor célja, hogy a weblap látogatói egy ingyenes regisztrációt követően tesztelhessék az egyes stratégiák nyereség / veszteség küszöbeit. A szimulátorban

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Bevezetés az opciók világába Opciók a mindennapokban

Bevezetés az opciók világába Opciók a mindennapokban Opciók és stratégiák Bevezetés az opciók világába Opciós fogalmak Az opció árát meghatározó tényezők Az opciók görög betűi Delta hedging Opciós arbitrázs Opciós stratégiák osztályzása Stratégia példatár

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Pénzügyi számítások A sor megoldókulcs

Pénzügyi számítások A sor megoldókulcs Pénzügyi számítások A sor megoldókulcs Zárthelyi vizsga 2009.05.19. NÉV:. Kód:.. Szemináriumvezető. 110 perc Pontszám:... Max 70 pont A *-al jelölt kérdések 5 pontot érnek, a többiek 3 pontot. Adóktól,

Részletesebben

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0.

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0. L'Hospital-szabály 25. március 5.. Alapfeladatok ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! 3 2 9 Megoldás: Amint a korábbi határértékes feladatokban, els ként most is a határérték típusát kell megvizsgálnunk.

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Biomatematika 8. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 8. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 8. Valószínűség-számítás II. Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

14. A KOCKÁZAT ÉS KEZELÉSE

14. A KOCKÁZAT ÉS KEZELÉSE 14. A KOCKÁZAT ÉS KEZELÉSE BIZONYTALANSÁG, KOCKÁZAT, BEFEKTETÉSI KOCKÁZAT Eddig determinisztikus, biztos világban számoltuk ki befektetéseink adott, fixnek tekintett paramétereit. Ezzel szemben sztochasztikusnak

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Pénzügyi számítások. oldal Pénzügyi számítási segédlet 1.16. 1.7. 1.8. 1.17. 1.9. 1.18. 1.10. 1.19. 1.11. 1.12. 1.20. 1.13. 1.21. 1.14. 1.22. 1.15.

Pénzügyi számítások. oldal Pénzügyi számítási segédlet 1.16. 1.7. 1.8. 1.17. 1.9. 1.18. 1.10. 1.19. 1.11. 1.12. 1.20. 1.13. 1.21. 1.14. 1.22. 1.15. Pénzügyi számítási segédlet 1.7. A negyedéves névleges kamatláb évi 12%. Ekkor az effektív kamatláb (hozam) a) r = (1+0.12/4) 4 b) r = (1+0.12) (1/4) 1 c) r = (1+0.12) 4 1 d) r = (1+0.12/4) 4 1 1.8. Mekkora

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Bevezető a profit kb. 300% nem szabad ilyet csinálni piac-semleges opciós prémiumokból Call és Put opciókat shortoltunk hónapról hónapra

Bevezető a profit kb. 300% nem szabad ilyet csinálni piac-semleges opciós prémiumokból Call és Put opciókat shortoltunk hónapról hónapra 1 Bevezető A történet 212 márciusában kezdődik és 213 áprilisáig tart, a profit kb. 3%. A cím pedig egyértelművé teszi: nem szabad ilyet csinálni. És, hogy miért a tiltás, az alábbiakban kiderül. Kezdetben

Részletesebben

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005.

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. 1 Diszkrét matematika II., 4. el adás Skalárszorzat, norma, szög, távolság Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. március 1 A téma jelent sége

Részletesebben

A befektetési portfólió kockázatairól szóló kézikönyv DEGIRO

A befektetési portfólió kockázatairól szóló kézikönyv DEGIRO A befektetési portfólió kockázatairól szóló kézikönyv DEGIRO Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Portfólió-áttekintés... 4 3. Portfóliókockázat a gyakorlatban... 7 4. Kockázat Active és Trader fiókok

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat.

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat. Poisson folyamatok, exponenciális eloszlások Azt mondjuk, hogy a ξ valószínűségi változó Poisson eloszlású λ, 0 < λ

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Tőzsdei ügyletek 68. lecke A tőzsde kialakulása, fogalma,

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat Pénzügy feladatok 1. feladat Egy vállalkozás devizaszámláján 25.000 GBP található, amelyet a vállalkozás USD-re szeretne átváltani. A vállalkozás számlavezető bankja az alábbi árfolyamokat jegyzi: 366,2495

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

A deviza bináris opció bemutatása

A deviza bináris opció bemutatása A deviza bináris opció bemutatása Fx bináris opció: az fx bináris opció a legújabb termékcsoport, amit a Buda-cash Trader rendszerben ajánlunk ügyfeleink számára. Folyamatosan frissülő árakon a hat legtöbbet

Részletesebben

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Tőzsdeismeretek A Név: Csoport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügyi alapismeretek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügyi alapismeretek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügyi alapismeretek tárgyból SZIE GTK BSc III. évf. Gazdasági és vidékfejlesztési valamint Informatikus

Részletesebben

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám.

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám. 1 Az utazó ügynök problémája Utazó ügynök feladat Adott n számú város és a városokat összekötő utak, amelyeknek ismert a hossza. Adott továbbá egy ügynök, akinek adott városból kiindulva, minden várost

Részletesebben

Száz János. Computer finance. Oktatás, válság, martingálok

Száz János. Computer finance. Oktatás, válság, martingálok Száz János Computer finance Oktatás, válság, martingálok Bologna, SPM, BPM 90-es évek: az angol atomfizikus phd-sok több mint fele befektetési bankba ment dolgozni Bologna a Közgázon: 50 év után nincs

Részletesebben

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem) Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1 / 36 Bevezetés A komplex számok értelmezése Definíció: Tekintsük a valós számpárok R2 halmazát és értelmezzük ezen a halmazon a következo két

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

Korreláció és Regresszió

Korreláció és Regresszió Korreláció és Regresszió 9. elıadás (17-18. lecke) Korrelációs együtthatók 17. lecke Áttekintés (korreláció és regresszió) A Pearson-féle korrelációs együttható Korreláció és Regresszió (témakörök) Kapcsolat

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Szép Olivér Budapest, 2014.05.29. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege VÁLLALATI PÉNZÜGYEK II. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár A pénz tartva tenyész, költögetve vész! Dugonics András: Magyar példa beszédek

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

azonosságot minden 1 i, l n, 1 j k, indexre teljesítő együtthatókkal, amelyekre érvényes a = c (j) i,l l,i

azonosságot minden 1 i, l n, 1 j k, indexre teljesítő együtthatókkal, amelyekre érvényes a = c (j) i,l l,i A Cochran Fisher tételről A matematikai statisztika egyik fontos eredménye a Cochran Fisher tétel, amely a variancia analízisben játszik fontos szerepet. Ugyanakkor ez a tétel lényegét tekintve valójában

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

A kanonikus sokaság. :a hőtartály energiája

A kanonikus sokaság. :a hőtartály energiája A kanonikus sokaság A mikrokanonikus sokaság esetén megtanultuk, hogy a megengedett mikroállapotok egyenértéküek, és a mikróállapotok száma minimális. A mikrókanónikus sokaság azonban nem a leghasznosabb

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉS Opciós ügyletek

KOCKÁZATKEZELÉS Opciós ügyletek BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány KOCKÁZATKEZELÉS Opciós ügyletek Készítette: Hudák Renáta Budapest,

Részletesebben

Egyszerű opciós stratégiák és ProTrader platformkezelés

Egyszerű opciós stratégiák és ProTrader platformkezelés Egyszerű opciós stratégiák és ProTrader platformkezelés Az első részben ismertettük az opciók általános tulajdonságait, előnyeit, hátrányait. Általánosságban, még azt lehet hozzátenni, hogy bár nem egyszerű

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Módszerek a veszteségek megakadályozására ebook. BefektetésTITKOK

Módszerek a veszteségek megakadályozására ebook. BefektetésTITKOK Módszerek a veszteségek megakadályozására ebook BefektetésTITKOK Módszerek a veszteségek megakadályozására ebook - Tartalomjegyzék - 1.1. Mindenkinek lesznek veszteséges pozíciói 1.2. Nézzük meg, a gyakorlatban

Részletesebben

Európai és egzotikus opciók árazása Monte Carlo szimulációval

Európai és egzotikus opciók árazása Monte Carlo szimulációval Debreceni Egyetem Informatika Kar Európai és egzotikus opciók árazása Monte Carlo szimulációval Témavezető: Dr. Gáll József Mihály Egyetemi docens Készítette: Biró Gábor gazdaságinformatikus 2010 Debrecen

Részletesebben

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. június (519 542. o.) ZSEMBERY LEVENTE A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek A volatilitással és annak kockázatával az elmúlt másfél-két évben nemcsak

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Hozamfelhalmozó (Range Accrual - RAC) strukturált befektetések esetében a hozam

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben