Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány"

Átírás

1 ÁROP-1.A.2/A Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt keretében Jelen tanulmány Alsózsolca Város Önkormányzatának dokumentuma. Sokszorosítása, Továbbadása írásos engedély nélkül tilos!

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 2. HELYZETVIZSGÁLAT, HELYZETÉRTÉKELÉS 5 3. JAVASLATTÉTEL Intranet 3.2 E-CsoportMunka 3.3 Iktató szoftver 3.4 Külső kommunikáció 3.5 Virtuális ügyintézés 3.6 VOIP Asterisk 3.7 Beléptető rendszer 3.8 Felügyelet 3.9 Képzés 3.10 Informatikai szakember alkalmazása 3.11 Az intézmények közötti kommunikáció javítása 3.12 Szerver 4. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

3 1. Vezetői összefoglaló A polgármesteri hivatal folyamatosan törekszik a megújulásra, célja a minél jobb ügyfélfogadási rendszer kidolgozása. Ebben maximálisan figyelembe kell venni mind az ügyfelek, mind a polgármesteri hivatalban dolgozók igényeit. Alsózsolca önkormányzata ÁROP 1.A.2. pályázaton szervezetfejlesztésre támogatást nyert. A szervezetfejlesztés igen sokoldalú, jelen tanulmány a hivatali információcsere és koordináció fejlesztésére, az ezt biztosító informatikai háttérre irányul. A javasolt fejlesztések optimalizálják a hivatali munkát, szem előtt tartva az igényeket. Hosszútávon költségcsökkentő hatás is megfigyelhető. A kommunikáció javítása, az információk vagy dokumentumok kezelése is kiemelkedő figyelmet kap. Egy megfelelően kezelt és karbantartott adatbázis a megfelelő jogosultságkezeléssel jelentősen leegyszerűsítheti a hivatal munkáját. Az itt megfogalmazott javaslatok egy része már megvalósult: - VOIP technológiájú telefonrendszer bevezetése - Iktató szoftver bevezetése - E-CsoportMunka implementálása - Képzések - Informatikai szakember alkalmazása Az új trendekhez való igazodás szükséges a polgármesteri hivatal megítélése szempontjából, a jövőbeli fejlesztések egyik legfontosabb célja nyitni a digitális kommunikációra, a virtuális ügyfelekre

4 Ezzel a tanulmánnyal párhuzamosan készült két másik informatikai részt érintő tanulmány is: 1. VIR működtetését célzó megalapozó résztanulmány FEUVE kidolgozása, amely a hivatal belső kontrollrendszerének kiépítésével és vezetői információs rendszerrel foglalkozik. 2. Pénzügyi átvilágítás, és új IT-vel támogatott költségvetés készítést megalapozó résztanulmány amely a költségvetést informatikai alapokra helyezi. E tanulmányok mind a polgármesteri hivatal munkájának a fejlesztésére irányulnak, erősítik a hivatalban jelenlévő IT infrastruktúrát

5 2. Helyzetvizsgálat, helyzetértékelés A tanulmánynak ebben a szakaszában helyzetértékelés történt. Felmérésre került a polgármesteri hivatal informatikai struktúrája, számításba lettek véve a már meglévő számítástechnikai eszközök és azoknak a felhasználásuk. A hivatal aktív segítségével kiértékelhetővé váltak a különböző munkafolyamatok és a hozzá kapcsolódó informatikai háttér. Fény derült bizonyos problémákra is, amelyek megoldása sokkal hatékonyabb munkát tesz lehetővé. A hivatal dolgozóinak munkája elképzelhetetlen számítógépek nélkül. A munka gördülékeny elvégzéséhez szükséges a különféle célszoftverek használata, azonban a nem megfelelő informatikai tudás esetenként lassíthatja az optimális munkatempót. Az új szoftverek bevezetése még jobban ront a helyzeten, hiszen azok kezelésének a megtanulása is hosszú folyamat. A számítógépek használatát megkönnyíti, hogy minden dolgozó saját munkaasztallal rendelkezik, azaz egy gépet a legtöbb esetben egy személy használ. A felhasználók adminisztratív jogkörrel rendelkeznek, így mindenki számára lehetőség van a saját rendszerének a testre szabására, beleértve a programok telepítését, internethasználatot és az operációs rendszer beállításainak megváltoztatását. A felhasználónak természetesen jó ez a korlátlan szabadság, azonban ennek lehetnek negatív hatásai is, akár a számítógép funkcionális használatának a szempontjából, akár más a használatot nem befolyásoló tényezőt illetően. A polgármesteri hivatal dolgozói számára pillanatnyilag nincs beléptető rendszer kiépítve. Egy beléptető rendszer nem feltétlen a fizikai beléptesét szolgálja, hanem számos a hivatal számára hasznos funkcióval rendelkezik. A hivatal túl nagy ahhoz, hogy a dolgozok ellenőrzése egy ilyen rendszer nélkül hatékony lehessen

6 A polgármesteri hivatalban a telefonálásra még mindig a hagyományos módszert használják, amelynek költségei jóval magasabbak a fejlett úgynevezett VOIP telefonrendszerrel összehasonlítva. Ráadásul egy VOIP rendszer kiépítése számos extra funkciót nyújt a hagyományos rendszerrel szemben, amely csak drága alközpont segítségével tudná ezeket a funkciókat megvalósítani. Egy hivatal számára rendkívül fontos, hogy milyen benyomást tud kelteni az emberekben, milyennek láttatja magát a külső szemlélő számára. Ez a benyomás sok apró, jelentéktelennek tűnő összetevő összessége. Legtöbb ember egy hivatallal és annak tevékenységével az interneten keresztül ismerkedik meg először. Fontos a jó kép kialakítása érdekében a megfelelő weboldal létrehozása, amely minden eszközről zökkenőmentesen használható. A hivatal dolgozóit az címükkel egyértelműen lehessen azonosítani, az cím árulja el a munkahely nevét és egyes esetekben a beosztást is. A polgármesteri hivatal egy az informatikai háttértől függő intézmény, melynek munkája elképzelhetetlen lenne az informatikai eszközök nélkül. Az informatikai eszközök állandó karbantartásra, fejlesztésre szorulnak, azonban a polgármesteri hivatal nem rendelkezik ezt a feladatot elvégző szakemberrel. Hiba esetén külső segítséget kell igénybe venni, ami jelentős időkiesés lehet az ügyfelekkel szemben. Egyrészt hiányzik a már említett technikai támogatás a rendszert illetően, másrészt a rendszert nem csak karbantartani kell, hanem fejleszteni is. Az informatika az egyik leggyorsabban fejlődő iparág és a rendszer működőképességének a fenntartásának az egyik összetevője a rendszer fejlesztése, amely szintén szakember tudását igényli. Túllépve a mindennapi technikai problémákon, nem csak a hardveres háttér biztosítása nem megoldott helyben, hanem egy bizonyos szintű szoftveres segítségnyújtás sem, amely gördülékenyebbé tehetné a hivatal életét. Hiányzik egy mindent összefogó digitális dokumentumtár. A legtöbb dokumentum vagy digitális, vagy hagyományos vagy mindkettő módszerrel kerül tárolásra. Nincs az egész hivatal munkáját összefogó belső szoftveres rendszer. Egy olyan rendszer, amely elérhető a hivatalon belül minden gépen és a legfontosabb adatok nyilvántartására szolgál

7 A polgármesteri hivatal és az intézmények közötti kommunikáció telefonon keresztül történik. Szintén nincs közös rendszer, amit az összes intézmény használhatna, azonban létezik egy bizonyos X meghajtó, amely elérhető mind a polgármesteri hivatalból, mind az intézményekből. Ez a megosztott meghajtó szolgálja a fájlok megosztását. Új tartalom megosztása esetén nem generálódik semmilyen üzenet, amennyiben fontos fáj kerü a szerverre. Ezt külön jelezni kell az érintettek szmára. A polgármesteri hivatal rendelkezik egy szervergéppel, amelyet a Corvus Kft. biztosít számára. A szerverrel kapcsolatos összes feladat a Corvus Kft re, mint üzemeltetőre hárul. Ez a szerver a Corvus Kft által összerakott gép. A szervert jelenleg fájlmegosztásra használják. A szervergép elhelyezése ideálisnak mondható, hiszen külön erre a célra kialakított hely áll a rendelkezésére. A szerverszoba légkondiciónáló berendezéssel is rendelkezik, így az üzemi feltételek extrém körélmények között is biztosítottak. Az áramkimaradás elhárítását a szünetmentes tápegység végzi, amely szintén megfelelően üzemel. A polgármesteri hivatal számítógép hálózata nemrégen lett korszerűsítve, így teljes mértékben a mai kor színvonalán áll. Az épületen belül gigabites switchek látják el a megosztási funkciókat, minden egyes gép a hálózat része és minden gép rendelkezik internetkapcsolattal. A hivatalban található számítógépek kapcsolatban vannak a szerverrel. A nyomtatási feladatok ellátását több kisebb nyomtató végzi el, a nyomtatók különböző típusúak, más - más gyártótól származnak. Ez a nyomtatókellékek beszerzésében lehet hátrányos. Előnyös lenne nagyobb hálózati nyomtatók használata, amelyeket épületszintenként lehetne elhelyezni, azonban figyelembe véve a jelenlegi nyomtatópark átlagéletkorát és az új nyomtatók beszerzésének a költségeit, ez a javaslat elvetésre került. A polgármesteri hivatal által használt szoftverek: - IMI rendszer (bér, munkaügy) - KIR rendszer (bér, munkaügy) - TTG főkönyvi könyvelő rendszer - 7 -

8 - OTP Elektra rendszer - Számlázó program - Kötelezettségvállalási program TTG n belül - Elektronikus APEH bevallási rendszer ÁNYK - Regiszter népesség nyilvántartó program - Anyakönyvi nyilvántartó program ASZA - ABACUS szociális program - Iktatóprogram - Kataszteri nyilvántartó program KATAWIN - TERKA program - TAKARNET program - Szabálysértési nyilvántartó Minden szoftver lokálisan van telepítve gépekre, ennek következtében csak az adott felhasználó tud egy szoftverrel dolgozni. A szoftverek használatára jellemző, hogy általában egy egy ember használ egy célszoftvert, ezzel lefedve egy feladatkört

9 3. Javaslattétel Az ügyfélszolgálat korszerűsítési javaslatai az alábbi pontokban kerültek összefoglalásra. A különböző pontokban ismertetésre kerülnek a javasolt technológiák / eszközök ismertetése, funkcióik és a használatukkal nyert előnyök. Továbbá a megvalósításhoz szükséges technikai feltételek is leírásra kerülnek. 3.1 Intranetben rejlő lehetőségek, technikai feltételek Az intranet olyan számítógép-hálózat, amely az internet-protokollt használja, de a külvilág (az internet) felé zárt, vagy csak egy átjárón illetve tűzfalon keresztül érhető el, amely az intranet külső kapcsolatait szabályozza. Az intranet az internet mellett, de időben később megjelent fogalom. Egy belső "internet". Az interneten megszokott eszközök vállalaton, intézményen belüli használata. Az internet bármilyen számítógép, illetve hálózat közötti kapcsolatot lehetővé tesz, az intranet viszont sokszorosan védett belső hálózat. Míg az internetet bárki használhatja, addig az intranetet csak a belső szervezet jogosultsággal rendelkező tagjai használhatják. Az internet felől az intranet kiszolgáló berendezéseit közvetlenül nem lehet elérni, csak a tűzfalon keresztül, aminek az a feladata, hogy védelmet nyújtson a belső rendszerek és a hivatali adatforgalom számára. Az intranet megvalósításához a feltételek adottak, hiszen a polgármesteri hivatal fejlett belső hálózattal rendelkezik, van szervergép és minden egyes gép a hálózat része. Az intranet lehetséges felhasználási területei: - Közös adatbázis kialakítása: Az adatbázisba érdemes mindazon a hivatali munkához, ügyintézéshez szükséges adatot felvinni, amelyek a különböző irodákon jelenleg is megtalálható. Jelenleg ezek az adatok redundánsan, szigetszerűen vannak tárolva. Ezzel kapcsolatban probléma, hogy több helyen több különböző verziója adatok lehetnek eltárolva, illetve hogy az egyes irodák olyan adatokat kérhetnek be intézményektől, partnerektől, amelyek már egy másik irodában megtalálhatóak

10 Az adatbázishoz mindenképpen szükséges egy jogosultságkezelő modul kialakítása és csatolása, mivel egy ilyen fontos szereppel bíró alkalmazás esetében kiemelt fontosságú, hogy ki milyen jogosultsággal rendelkezik annak használata során. Ezen jogosultságokat úgy érdemes kiosztani, hogy adatmódosításokra, adatfeltöltésre a lehető legkevesebb felhasználó legyen jogosult. Szintén szabályozni kell, hogy az egyes felhasználók az adatbázis mely tábláit, oszlopait láthassák, úgynevezett nézeteket kell definiálni, amelyeken keresztül a felhasználók csak a számukra releváns, csak a jogosultságaiknak megfelelő anyagokat láthatják. Lehetővé kell tenni a felhasználók részére, hogy a saját nézeteiken belül szabadon hozhassanak létre lekérdezéseket az egyszerűbb munkavégzés érdekében. Lehetőséget kell adni ideiglenes jogosultságok feltöltésére, ugyanis a gyakorlat során bármikor előfordulhat, hogy a hivatal adatokat kér be az egyes intézményektől, ekkor a legpraktikusabb megoldás, hogy egy meghatározott időintervallumra meghatározott oszlopok feltöltésére jogosultságot kapnak az érintett intézményeknél. - Hivatali tudástár kialakítása: Alapvető fontossággal bír az intranet kialakítása során egy hivatali tudástár létrehozása a dolgozók számára, melyen keresztül gyorsan elérhetik a munkájukat segítő különböző információkat. A tudástár egy részeként érdemes kialakítani egy olyan kibővített hivatali telefonkönyvet, amely minden dolgozóra nézve tartalmazza a dolgozó: nevét, a szervezeti egység nevét, ahol dolgozik, beosztását, irodájának szobaszámát, telefonszámát, címét, valamint a munkaköri leírását - Szabadságok nyilvántartása: A szabadságok nyilvántartása fontos mind a dolgozók, mind a vezetők számára. Ki kell alakítani egy olyan felületet, ahol a dolgozók láthatják a még felhasználható szabadnapjainak a számát, tájékozódhatnak a már felhasznált szabadnapokról és egy naptárban megjelennek a kötelező szabadságok, ünnepnapok is. A nyilvántartás további részét képezheti a szabadságok igénylése, így a papír alapú módszer kiváltásra kerülhet. A szabadságkérés bejelentése történhet az intraneten keresztül

11 A vezetők számára egy másik nézet létrehozása, amelyben láthatják napi lebontásban a dolgozók által betervezett szabadságokat. Így jelentősen áttekinthetőbb, könnyen adminisztrálható rendszer hozható részre a szabadságok nyilvántartását illetően. - Eseménynaptár: Az eseménynaptár létrehozása fontos egy olyan hivatal számára, amelynek több intézménye van. Ebben a menüpontban a különböző intézményekben megrendezésre kerülő események nyilvántartása történne. Az eseményekről minden adat tárolására lehetőséget kell adni, megjelölve a intézményt, amelyben megrendezésre kerül az esemény és az ehhez tartozó szükséges információk: esemény megnevezése, időpont, helyszín, szervezők, esemény rövid leírása, stb. - Teljesítménymérés: Ebben a menüpontban lehetőség lenne a hivatal által kezelt ügyek számának nyilvántartására, lebontva ezeket az ügyeket kategóriákra, illetve az ügyeket az ügyintézővel párosítani lehetne. Lehetőség lenne különböző statisztikák megjelenítésére és az elvégzett munka eredményeinek számszerűsítésére. - Jogosultságkezelés: Fontos a jogosultságkezelés megvalósítása. Létre kell hozni csoportokat, amelyek hozzáférési jogait egyértelműen definiálni kell. Bizonyos esetekben hasznos lehet ideiglenes vagy vendég jogosultságok létrehozására. 3.2 E-CsoportMunka Az Egroupware rendszer egy ingyenesen elérhető CRM, melyet a legelterjedtebb Linux operációs rendszer alapcsomagjaként kínál. Mivel nyílt forráskódú rendszerről van szó, ezért bármilyen kiegészítéssel továbbfejleszthető, illetve folyamatosan fejlődik, mivel a világon sok fejlesztő vesz részt a projektben

12 Egy CRM alkalmazás jelenléte az irodában, ahol ügyfelekkel foglalkoznak elengedhetetlen. Egyetlen alkalmazás használatával kiváltható sok más kisebb szoftver használata. A rendszer egy többfelhasználós megoldás, melyben a létrehozott kategóriáknak és felhasználói jogosultságoknak megfelelően érhetők el a tárolt adatok. A rendszerben képződő adatok nem csak webes felületen érhetők el, hanem lehetőség van egyéb csoportmunka szoftverekkel való együttműködésre, mint például Outlook, Kontakt, Evolution vagy Mozilla Thunderbird/Sunbird, a Sync-ML modul segítségével pedig újabban mobiltelefonnal és PDA-val is szinkronizálhatjuk azokat. Az E-CsoportMunka a projekt folyamán a Corvus KFT. által implementálva lett a polgármesteti hivatalba. Az implementáláshoz szükséges technikai feltételek rendelkezésre álltak, így nem volt szükség hardverfejlesztésre. Az E-CsoportMunka használatához szükséges tanfolyam is megszervezésre került a projekt keretein belül, így a használathoz szükséges tudnivalók is átadásra kerültek. 3.3 Iktató szoftver Az intézményeknél jellemzően papír alapú iktatókönyvben rögzítik a bejövő és kimenő iratokat. A fontosabb bejövő iratok általában tematikusan vagy csak időrendi sorrendbe helyezve mappákba, irattartókba kerülnek, melyek az évek során hosszú sorokat tömhetnek meg az irattartó szekrények polcain. Ennek a tárolási módnak az eredményeképp egyes iratok visszakeresése, csoportosítása például egy tavaly kiadott ajánlat, vagy egy ügyféllel, esetleg egy megrendelés teljesítésével kapcsolatos összes levelezés kikeresése több órás, akár több napos munkát igényel a munkatársak részéről. Természetes és jogos igény minden intézmény részéről, az iratkezelésre, adminisztrációra fordított idő minimumra csökkentése, hogy a munkatársak idejük nagy részében fő feladatukra legyenek képesek koncentrálni. A papír alapú információhordozóról átállni a digitális dokumentumtárra több előnyt is hordoz magában:

13 - Határidők kezelése, iratok nyomon követése Az egyes dokumentumokhoz kapcsolható határidős feladatok kezelése többé nem jelent problémát a szoftvert alkalmazó intézmények számára. A dokumentumokhoz rendelhető és követhető határidők mellett egyszerűen kezelhetjük azon eseteket is, amelyek befejezéséhez harmadik fél által (pl. hatósági engedély) kibocsátandó dokumentum szükséges. A rendszerben az 'Ügyirat hely' és 'Ügyirat állapot' gombok segítségével bármikor figyelemmel kísérhetjük az adott dokumentum történetét. Mindemellett megváltoztathatatlan eseménynapló segítségével pontosan rekonstruálható, minden egyes módosítás, amely iratainkat érinti. - Széleskörű keresési lehetőség A program több tematikus keresőt bocsát a felhasználó rendelkezésére, melyek segítségével a szükséges iratot néhány kattintással megtalálhatjuk még akkor is, ha a tartalmára vonatkozóan csak töredék információval rendelkezünk. Mindemellett Excel-be is exportálható listák generálásával gyorsan és könnyedén képesek vagyunk statisztikákat, jelentéseket készíteni. A Kontroller nevű iktató szoftver használata sikeresen elkezdődött a projekt alatt. 3.4 Külső kommunikáció Minden hivatal számára fontos, hogy jó színben tűntesse fel magát az emberek előtt, A 21. században minden intézmény szerves részét képezi az azt bemutató weboldal. Sok esetben ez alapján születik meg az első benyomás. Fontos, hogy ez pozitív legyen. Ahhoz hogy ez a benyomás megszülethessen, elengedhetetlen a böngésző független weboldal létrehozása. Jelenleg is rendelkezik a hivatal weboldallal, azonban szerkezete miatt sok embert kizárhat a böngészésből. A weboldalra való belépés egy Flash animációval kezdődik, sok készülék nem alkalmas Flash tartalom megjelenítésére. Főleg igaz ez a mobilkészülékekre. A kor trendje szerint gyökeres átalakulások figyelhetőek meg az internethasználatot illetően. A legtöbb potenciális érdeklődő már nem a számítógép

14 előtt ülve szeretne további információhoz jutni, hanem egy mobileszközt használva. Ezek a mobileszközök, amelyek lehetnek okostelefonok, internettáblák, netbook ok nem elég erősek Flash tartalom megjelenítéséhez és a legtöbb esetben nem is támogatják azt. Ezek alapján időszerű lenne Alsózsolca Polgármesteri Hivatal weblapjának a frissítése egy modern, mai igényeket is kielégítő változatra. Egy CMS rendszer használatával nem csak a lehetséges netezők számára lesz elérhetőbb az oldal, de számos más előnyt is jelent. Egyik legkézzelfoghatóbb előnye ezeknek a CMS rendszereknek az egyszerű szerkeszthetőség. Ennek köszönhetően akár napi szintű információk jeleníthetőek meg a weboldalon minimális munkával. Nagyon népszerűek a CMS rendszerek és ennek köszönhetően rengeteg kiegészítő található hozzájuk az interneten. Minimális munkával minőségi, sok funkcióval rendelkező weboldal hozható létre. Ezek a CMS rendszerek lehetőséget adnak a weboldalon szavazás elhelyezésére vagy akár fórumok létrehozására is, amelyeknek közösség formáló hatásai vannak. Egy kis odafigyeléssel elérhető, hogy a polgármesteri hivatal weboldalának látogatottsága nagyságrendekkel növekedjen. A technikai feltételek adottak CMS rendszer telepítéséhez. Az egyik legnépszerűbb CMS rendszert, a JOOMLA t javaslom a weboldal újraélesztéséhez. Létezik hozzá magyarítás, egyszerű a kezelhetősége, a keresők számára optimalizált kódot állít elő és számtalan kiegészítő található hozzá. Szintén a külső kommunikáció részei a dolgozók által használt címek. Jelenleg saját címek vannak használatban a hivatali ügyekre is. Ennek a megváltoztatása hivatalos formátumra, egységesítésre mindenképpen szükséges. Az címnek tartalmaznia kell az azt használó munkahelyét, azonosítani kell tudnia egy kívülállónak, hogy hivatalos személynek küld üzenetet. További lépés lehetne a hivatalon belül a különböző osztályokhoz címek csatolása. A technikai feltételek adottak a megvalósításhoz

15 3.5 Virtuális ügyintézés A legtöbb állami hivatal rendelkezik az ügyintézést megkönnyítő internetes ügyintézéssel. Ez több formában jelenhet meg a hivatal életében. A legegyszerűbb esetben a virtuális ügyintézés kimerül időpontkérésben, ekkor az elintézendő ügymenet kerül feljegyzésre a hozzá kapcsolódó adatokkal. Ez több szempontból is megkönnyíti az ügyfélszolgálat munkáját. Egyrészt kiszámítható az aznapra beütemezett munka mennyisége, elkerülhető a feltorlódás; másrészt az ügyintéző dolgát is megkönnyíti, hiszen az online felületen megtörténhet egy előzetes adatbekérés, ezzel az adott üggyel való munka időtartalma is csökken. Lehetőséget kell adni az embereknek, hogy az interneten keresztül tegyék fel kérdéseiket. Erre megfelelő eszköz egy fórum létrahozása a weboldalon vagy chatelési lehetőség biztosítása egy ügyintézővel. Lehetőséget kell adni az embereknek, hogy az ügyintézéshez szükséges adatlapokat, dokumentumokat le tudják tölteni az internetről. Ez rendkívül egyszerűen megvalósítható, a már említett Joomla rendszert könnyedén alkalmassá lehet tenni ennek a funkciónak a betöltésére is. Természetesen ezek csak kezdeti lépések. Az online ügyfélszolgálat lehetőségei jóval tágabbak az egyszerű ütemezéstől, adatbekéréstől és dokumentum letöltéstől. 3.6 VOIP A tanulmány célja az optimális működési feltételek megteremtése a polgármesteri hivatalon belül. Az optimális működésbe beletartozik a költségek csökkentése is. Ennek egyik legegyszerűbb módja a kifizetett számlák összegének csökkentése. A hivatal a projekt megkezdése előtt normál telefonrendszert használt, amelynek a díjai magasak. A projekt keretein belül egy VOIP technológiájú telefonrendszer lett a hivatalba telepítve, amelynek költségcsökkentő hatása van. A hivatalon belüli telefonálás illetve a 46 os

16 körzetszámba történő összes hívás ingyenes a Corvus KFT által biztosított új IP technológiájú telefonrendszerrel. Az új telefonrendszer hibrid rendszert alkot a régivel, így a telefonkészülékek lecserélésére nem volt szükség. Költségcsökkentő hatáson kívül jelentős funkcióbővülés is elérhető az új rendszerrel. Ingyenes, linux operációs rendszer alatt működő telefonközpont szoftver lett telepítve, amely fejlesztése egyszerű, az általa kínált szolgáltatások felveszik a versenyt egy drága telefonközpont szolgáltatásaival. Minden felhasználó egyéni PIN kódot kapott, így lehetőség van a telefonhasználat analizálására. A telefonhasználat naplózásra kerül a szerveren, szükség esetén lehetőség van ennek a naplófájlnak megtekintésére, keresésnek a naplófájlon belül. Statisztikák készíthetőek és visszakereshető, hogy ki használja kiugróan sokat a telefont. Az implementáláshoz szükséges technikai feltételek adottak voltak, a választott szoftver ingyenes, a rendszer használata megkezdődött a projekt alatt. 3.7 Beléptető rendszer Minden hivatal életében örök probléma az alkalmazottak munkájának ellenőrzése. Ennek az ellenőrzésnek az egyik legfontosabb eleme az, hogy tudjuk mikor érkezett meg az alkalmazott, ledolgozta e a szerződésben meghatározott munkaórákat és természetesen hogy nem megy e haza hamarabb a kelleténél. A rendszer kiterjesztésével követhető az alkalmazottak munkavégzése nem csak a polgármesteri hivatalban, hanem a város többi intézményében is. Továbbgondolva a rendszert, nem csak a munkaórák ellenőrzésére van lehetőség, hanem akár a munkatársak mozgása is nyomon követhető intézményen belül, illetve a rendszer kiterjesztésével akár a polgármesteri hivatalon kívül, más intézményben történő követhetőség is lehetséges

17 3.8 Felügyelet A legtöbb munkahelyen valamilyen szinten korlátozzák a dolgozók számítógépes hozzáférésének a jogait. Erre szükség van, mert: - internetről letöltött alkalmazásokat telepítenek - nem a munkára koncentrálnak: chatelnek, böngésznek, játszanak - saját maguk kedve szerint szabhatják testre a munkaasztalukat, ezt a munkaasztalt a beállított háttérrel bármelyik ügyfél láthatja. A számítógép használat valamilyen szintű korlátozása szükséges, azonban sok szoftver igényli azt, hogy a felhasználó rendszergazdai jogokkal rendelkezzen. Részleges megoldás lehet a tűzfal használata, amelyben bizonyos portokat le lehet tiltani, így tiltani lehetne a chetelést és más a sávszélességet jelentős mértékben használó alkalmazásokat, például: youtube. Szintén sok idő megy el a közösségi oldalak nézegetésével, ezek tiltása is javasolt (facebook, iwiw). A hivatal számítógépeire ki kell dolgozni egy egységes megjelenést, szabványosítani kell a háttereket és ezeknek a lecserélését meg kell tiltani. 3.9 Képzés Egy hivatal életében elkerülhetetlen a dolgozók számára a számítógép használata. A munka eredményessége, gyorsasága függ egyrészt az informatikai infrastruktúrán, másrészt az embereken, akik azt használják. Hiába van meg a hardver és a szoftver, ha nincs olyan, aki ezeket rendeltetésszerűen és hatékonyan tudja üzemeltetni. A lefolytatott beszélgetések során kiderült, hogy ezen a számítógépes tudáson van mit javítani. Mindenképpen érdemes a dolgozóknak egy tanfolyamon részt venni. A képzés célja a már meglévő rendszer minél jobb megismerése és az új fejlesztések bemutatása és ezeknek a használatának a megtanítása az ezt használókkal. A projekt keretein belül több tanfolyamon való részvételre is lehetőségük volt a dolgozóknak. Ezek a tanfolyamok egyrészt általános informatikai ismeretekre, az operációs

18 rendszer és az irodai alkalmazások kezelésére irányultak; másrészt az újonnan telepített szoftverek is ismertetésre kerültek Informatikai szakember alkalmazása A hivatal munkája nagyban támaszkodik az informatikai háttérre és ennek a folyamatos kiszolgálása megkívánja egy képzett informatikus alkalmazását. Egy informatikai szakember rendkívül sokoldalúan használható a polgármesteri hivatal számára, hiszen nem csak a folyamatosság, a folyamatos rendelkezésre állás biztosítására használható, a munkája jóval túlmutathat ezen. Egyrészt feladatköre kiterjeszthető a polgármesteri hivatalon kívülre is, elláthatja az informatikusai funkciót a város többi intézményében is. Másrészt tudása felhasználható az informatikai infrastruktúra fejlesztésére is, így komoly pénzt takarítva meg a város számára. Az előbb említett funkciókon kívül az előzetes helyzetértékelést kiértékelve szembetűnik, hogy a polgármesteri hivatal dolgozóinak informatikai képzettsége sok esetben fejlesztésre szorul, főleg ha új szoftverek vagy eszközök használatáról van szó. Ideális esetben az informatikai szakemberrel szemben támasztott követelmények egyik alappillére lehet az, hogy tudjon segíteni a képzésben. Nem csak a napi szoftveres problémák megoldásában, hanem akár szervezett képzések formájában is. Az új informatikai szakember javasolt munkaköri leírása: - gépek karbantartása hardveres szinten - A szoftverek karbantartása - informatikai fejlesztések megvalósítása - szoftveres segítésnyújtás/távfelügyelet - a dolgozók informatikai tudásának bővítése továbbképzések formájában - technikai segítségnyújtás a intézmények számára - a hivatal weboldalának folyamatos fejlesztése

19 3.11 Kommunikáció javítása az intézményekkel A kapcsolat a polgármesteri hivatal és az intézmények között jelenleg minimális szinten létezik. A kapcsolattartás telefonon keresztül történik, a legtöbb információcserére itt kerül sor. Létezik egy X meghajtónak nevezett könyvtár megosztás a szerveren, ehhez a meghajtóhoz minden intézménynek teljes jogosultsága van. Előzetes egyeztetést követően itt lehet adatokat megosztani. Az egyeztetésre azért van szükség, mert semmilyen jelzés nem generálódik, amikor a könyvtár tartalma frissítésre kerül. Ennek a kommunikációnak a fejlesztése mindenképpen időszerű lenne. Megoldást jelenthetne az intranet használata, amelyre akár kintről is lehet csatlakozni megfelelő beállítások és jogosultságok esetén. Az intranet által kínált lehetőségek már fel lettek sorolva a 3.10 es pontban Szerver A beszélgetésekből kiderült, hogy a hivatal által használt szervert a Corvus Kft, biztosítja a polgármesteri hivatal számára. A szerverrel való összes feladat, beleértve az adatok biztonságban tudását is s Corvus Kft felelőssége. Ez a szerver egy úgynevezett noname szerver, ami rejt magában veszélyeket. Egy márkás szerverrel szembeni legnagyobb hátránya a támogatásban rejlik. Igaz, hogy sok esetben egy márkás szerver felára jelentős lehet, de ezzel a magasabb árral szolgáltatások is járnak. Ilyen szolgáltatás például az évekig biztosított részegységek. A szerver minden egyes eleme elérhető cikkszám alapján, így bármilyen meghibásodás esetén a hibás alkatrész pótolható az eredetivel teljes mértékben megegyező alkatrésszel, ezzel kizárva mindenféle szoftverkompatibilitási gondot, amely akár újratelepítéshez is vezethet. A szerver jelen pillanatban a fájlmegosztást szolgálja. A feladatköre azonban bővíthető. A polgármesteri hivatal számára szállított E-CsoportMunka és az új VOIP telefonrendszer kiszolgálási feladatait is elláthatja. Funkcióbővítésként a biztonsági mentések tárolására is lehetne lehetőség, amennyiben a szerver túlesik bizonyos fejlesztéseken. A merevlemezek RAID kötegbe szervezése jelentősen javít a biztonságon. Raid1 alkalmazása esetén 2 teljesen egyforma merevlemez

20 működik a gépben, mindkét merevlemez ugyanazokat az adatokat tartalmazza, azaz az egyik a másik tükörképe. Meghibásodás esetén az egyik merevlemez eltávolítása/cseréje esetén nem kell számolni a szerver kiesésével. Javasolt lenne a polgármesteri hivatalnak egy saját szerver beszerzése. Az egyre bővülő kiszolgálási feladatokat ellátni és maximális rendelkezésre állást biztosítani csakis új, márkás szerverrel lehet

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

EgroupWare: A csoportmunka megoldás

EgroupWare: A csoportmunka megoldás EgroupWare: A csoportmunka megoldás Bemutatás Az egroupware egy üzleti szintű, PHP alapú, szabad csoportmunka szerver megoldás, a Stylite AG terméke. A közösségi verzió szabadon letölthető és ingyenesen

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése InfoTIPP Rendszerház Kft. Költözzön Virtuális Irodába és levesszük válláról a terhet! Virtuális Iroda már 15.000 Ft/hó-tól (2 felhasználóval) Biztosan elég korszerő

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R INTEGRÁLT RENDSZER Négy biztonsági rendszerről alkotott tapasztalatunkat és tudásunkat egyesítettük: tűzjelző, riasztórendszer, kamera- és beléptetőrendszer létrehozni egy felületet amely egy létesítmény

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok Kiadta: IB Controll Kft. Összeállította: Nagy Imre Dokumentum verzió: v1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. 03. 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témajavaslatok...4 2.1.1. OpenWrt / Linux szerver admin

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás. Készítette: Adamcsik János Némedi János

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás. Készítette: Adamcsik János Némedi János Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás Készítette: Adamcsik János Némedi

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT Sorszám: 10120801a

ÁRAJÁNLAT Sorszám: 10120801a ÁRAJÁNLAT Sorszám: 10120801a Ajánlatkérő: Csobánka Község Önkormányzata Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1. Telefon: +36 26 320 020 Kapcsolattartó: Paksy Gergely Zoltán, alpolgármester Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Részletesebben

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában-

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- Jelentkezés papíron Az ingyenesen beszerezhető felsőoktatási

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

77 fő. 32 intézmény. 14 intézmény. 4200 fő. Adatok Az Ellátó dolgozói létszáma: Intézmények száma: Integráció előtt: Integráció után:

77 fő. 32 intézmény. 14 intézmény. 4200 fő. Adatok Az Ellátó dolgozói létszáma: Intézmények száma: Integráció előtt: Integráció után: Békés Megye Képviselő-Testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet egyéb szolgáltató tevékenységet végző költségvetési szerv, melynek egyéb önálló szervezeti egységei a részlegek, egyéb önálló szervezeti

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

BYOD. Bring Your Own Device

BYOD. Bring Your Own Device BYOD Bring Your Own Device BYOD Bring Your Own Device vagyis Hozd magaddal a saját eszközöd Magyarországon a táblagépek és az okostelefonok gyors terjedésével és azzal, hogy hazánkban is számos üzleti

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium)

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium) (Vásárhelyi Pál Kollégium) 1. Hatáskör Jelen dokumentum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vásárhelyi Pál Kollégiumában lévő számítógépes hálózat használatát szabályozza. A szabályzatot

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

Szolgáltatások. Szolgáltatások1990-ben. Szolgáltatások 2011-ben. Hagyományos* Hagyományos* Fapados** VIP VIP. Ár tartalmazza. Ár nem tartalmazza

Szolgáltatások. Szolgáltatások1990-ben. Szolgáltatások 2011-ben. Hagyományos* Hagyományos* Fapados** VIP VIP. Ár tartalmazza. Ár nem tartalmazza Okostelefon elterjedtség Magyarországon Csáki-Barcza Zoltán, IT Partner osztályvezető, Magyar Telekom Nyrt., Kis- és középvállalati értékesítési igazgatóság Az összpontosítás a siker egyik kulcsa. Tisztában

Részletesebben

Diákhitel igénylés folyamata

Diákhitel igénylés folyamata 1 Diákhitel igénylés folyamata Beállítások A DHK-tól kapott éles vagy teszt tanúsítványokat telepíteni kell a megfelelő szerveren, szervereken (ld. Neptun üzemeltetési dokumentáció). A tesztelési folyamat

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Török Tamás Szántó Iván torok.tamas@ulx.hu szanto.ivan@ulx.hu ULX Open Source Consulting

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

Ö N Ö K É R T F E J L E S Z T Ü N K

Ö N Ö K É R T F E J L E S Z T Ü N K ÖNÖKÉRT FEJLESZTÜNK ÖNÖKÉRT FEJLESZTÜNK A GFG Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t azért hoztuk létre, hogy a cégcsoporthoz tartozó könyvelőirodák működését hatékonyabbá és jobbá tegyük, mind a magunk, mind ügyfeleink

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai felmérés

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai felmérés Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai felmérés Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program Polgármesteri

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 1 Tartalom A Barracuda Networks Termékportfólió IT üzemeltetés

Részletesebben

Webmester képzés tematika oktatott modulok

Webmester képzés tematika oktatott modulok Webmester képzés tematika oktatott modulok 1167-06 - Webmester Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak

Részletesebben

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában több éve működik térinformatikai rendszer, amelynek nagyobb fejlesztésére

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 -- --.. Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 5 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

web works hungary Rövid technikai tájékoztató Mars (mars.intelliweb.hu) szerverünkkel kapcsolatban meglévő és új ügyfeleink számára.

web works hungary Rövid technikai tájékoztató Mars (mars.intelliweb.hu) szerverünkkel kapcsolatban meglévő és új ügyfeleink számára. web works hungary Rövid technikai tájékoztató Mars (mars.intelliweb.hu) szerverünkkel kapcsolatban meglévő és új ügyfeleink számára. Ebben a tájékoztatóban több helyen hivatkozunk különböző azonosítókra

Részletesebben

Irat iktatás Irat iktatás Irat iktatá Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak

Irat iktatás Irat iktatás Irat iktatá Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak Irat iktatás Irat iktatás Működési leírás Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel. A leírás

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 4 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer Integrált-HardverSzoftver-Rendszer dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu Történet A Direct-Line

Részletesebben

A felhő, amely a vállalatának készült.

A felhő, amely a vállalatának készült. A felhő, amely a vállalatának készült. Ez a Microsoft Cloud. Nincs két egyforma vállalat. Legyen szó akár az egészségügyi ellátásról, akár a kiskereskedelemről, vagy akár a feldolgozóiparról vagy a pénzügyről

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

A Diákhitel igénylése és az átvétel folyamata a NEPTUN rendszer használatával, illetőleg a hallgatói adategyeztetés változásai

A Diákhitel igénylése és az átvétel folyamata a NEPTUN rendszer használatával, illetőleg a hallgatói adategyeztetés változásai A Diákhitel igénylése és az átvétel folyamata a NEPTUN rendszer használatával, illetőleg a hallgatói adategyeztetés változásai 1 Kedves Kolléga! A Diákhitel Központ (DK) jelen segédlete a Tanulmányi Osztályok,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Üdvözöljük felhasználóik között! Köszönjük, hogy

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 Előszó xi 1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 1.1. Bevezetés 2 1.2. A munka megkezdése és befejezése 4 1.2.1. A számítógép elindítása 4 1.2.2. Az üdvözlőképernyő 5 1.2.3. A saját jelszó megváltoztatása

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Tisztelt Fémiparos Társunk! Ajánlom szíves figyelmükbe a csatolt sajtószemlét. Dorog, 2015. szeptember 2. Üdvözlettel: Szűcs György Elnök OFI Elavult technikával

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Pásztor Tamás (2330 Dunaharaszti, Baktay Ervin u. 1., Adószám: HU60739276) (Üzemeltető) által üzemeltetett, az első pontban

Részletesebben

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Belső Adatvédelmi Szabályzat Belső Adatvédelmi Szabályzat Ezen Belső Adatvédelmi Szabályzat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, és Hőszolgáltató Kft.-re (Továbbiakban DVCSH Kft.) vonatkozik. Az adatkezelő ennek megfelelően a DVCSH Kft.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

Hatékony csoportmunka

Hatékony csoportmunka Hatékony csoportmunka Hódy Árpád - rendszermérnök Havas Levente megoldás szakértő Microsoft Magyarország 2007. Március 29. Budapest Egységes ges Infrastruktúra Intranetre, Internetre és Extranet Portálokra

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,600 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

Cikktípusok készítése a Xarayában

Cikktípusok készítése a Xarayában Cikktípusok készítése a Xarayában A Xaraya legfontosabb tulajdonsága az egyedi cikktípusok egyszerű készítésének lehetősége. Ezzel kiküszöbölhető egyedi modulok készítése, hiszen néhány kattintással tetszőleges

Részletesebben

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő Magunknak állítjuk elő: kapacitáshiány, vagy kapacitástöbblet Közműhálózatok:

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK DÖNTÉSI PONTJAINAK MEGHATÁROZÁSA

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK DÖNTÉSI PONTJAINAK MEGHATÁROZÁSA 1. AZ CÉLJA Olyan döntési pontok meghatározása, melyek lehetőséget adnak a szélesebb körű társadalmasításra, az ehhez kapcsolódó folyamatok feltérképezésére és a lehetséges IT megoldások vizsgálatára.

Részletesebben

CRM fejlesztések ügyfélkapcsolatmenedzsment

CRM fejlesztések ügyfélkapcsolatmenedzsment CRM fejlesztések ügyfélkapcsolatmenedzsment rendszer bemutatása 11-04-28 NIIF Intézet, Budapest Kukk János kukk.janos@niif.hu Előzmények: Igények mutatkoztak a közösség részéről a minél pontosabb információk

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 Alapszintű digitális kompetencia fejlesztéséhez Általános alapelvek 1. A képzéseket a képző intézménynek a vonatkozó hatályos

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben

(ápolói információs rendszer értelmi fogyatékosok otthonai részére)

(ápolói információs rendszer értelmi fogyatékosok otthonai részére) Nővér-NET (ápolói információs rendszer értelmi fogyatékosok otthonai részére) 2009. Szombathely Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 A RENDSZER FELADATA...4 A RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI...4 BIZTONSÁG...4

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben