Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány"

Átírás

1 ÁROP-1.A.2/A Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt keretében Jelen tanulmány Alsózsolca Város Önkormányzatának dokumentuma. Sokszorosítása, Továbbadása írásos engedély nélkül tilos!

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 2. HELYZETVIZSGÁLAT, HELYZETÉRTÉKELÉS 5 3. JAVASLATTÉTEL Intranet 3.2 E-CsoportMunka 3.3 Iktató szoftver 3.4 Külső kommunikáció 3.5 Virtuális ügyintézés 3.6 VOIP Asterisk 3.7 Beléptető rendszer 3.8 Felügyelet 3.9 Képzés 3.10 Informatikai szakember alkalmazása 3.11 Az intézmények közötti kommunikáció javítása 3.12 Szerver 4. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

3 1. Vezetői összefoglaló A polgármesteri hivatal folyamatosan törekszik a megújulásra, célja a minél jobb ügyfélfogadási rendszer kidolgozása. Ebben maximálisan figyelembe kell venni mind az ügyfelek, mind a polgármesteri hivatalban dolgozók igényeit. Alsózsolca önkormányzata ÁROP 1.A.2. pályázaton szervezetfejlesztésre támogatást nyert. A szervezetfejlesztés igen sokoldalú, jelen tanulmány a hivatali információcsere és koordináció fejlesztésére, az ezt biztosító informatikai háttérre irányul. A javasolt fejlesztések optimalizálják a hivatali munkát, szem előtt tartva az igényeket. Hosszútávon költségcsökkentő hatás is megfigyelhető. A kommunikáció javítása, az információk vagy dokumentumok kezelése is kiemelkedő figyelmet kap. Egy megfelelően kezelt és karbantartott adatbázis a megfelelő jogosultságkezeléssel jelentősen leegyszerűsítheti a hivatal munkáját. Az itt megfogalmazott javaslatok egy része már megvalósult: - VOIP technológiájú telefonrendszer bevezetése - Iktató szoftver bevezetése - E-CsoportMunka implementálása - Képzések - Informatikai szakember alkalmazása Az új trendekhez való igazodás szükséges a polgármesteri hivatal megítélése szempontjából, a jövőbeli fejlesztések egyik legfontosabb célja nyitni a digitális kommunikációra, a virtuális ügyfelekre

4 Ezzel a tanulmánnyal párhuzamosan készült két másik informatikai részt érintő tanulmány is: 1. VIR működtetését célzó megalapozó résztanulmány FEUVE kidolgozása, amely a hivatal belső kontrollrendszerének kiépítésével és vezetői információs rendszerrel foglalkozik. 2. Pénzügyi átvilágítás, és új IT-vel támogatott költségvetés készítést megalapozó résztanulmány amely a költségvetést informatikai alapokra helyezi. E tanulmányok mind a polgármesteri hivatal munkájának a fejlesztésére irányulnak, erősítik a hivatalban jelenlévő IT infrastruktúrát

5 2. Helyzetvizsgálat, helyzetértékelés A tanulmánynak ebben a szakaszában helyzetértékelés történt. Felmérésre került a polgármesteri hivatal informatikai struktúrája, számításba lettek véve a már meglévő számítástechnikai eszközök és azoknak a felhasználásuk. A hivatal aktív segítségével kiértékelhetővé váltak a különböző munkafolyamatok és a hozzá kapcsolódó informatikai háttér. Fény derült bizonyos problémákra is, amelyek megoldása sokkal hatékonyabb munkát tesz lehetővé. A hivatal dolgozóinak munkája elképzelhetetlen számítógépek nélkül. A munka gördülékeny elvégzéséhez szükséges a különféle célszoftverek használata, azonban a nem megfelelő informatikai tudás esetenként lassíthatja az optimális munkatempót. Az új szoftverek bevezetése még jobban ront a helyzeten, hiszen azok kezelésének a megtanulása is hosszú folyamat. A számítógépek használatát megkönnyíti, hogy minden dolgozó saját munkaasztallal rendelkezik, azaz egy gépet a legtöbb esetben egy személy használ. A felhasználók adminisztratív jogkörrel rendelkeznek, így mindenki számára lehetőség van a saját rendszerének a testre szabására, beleértve a programok telepítését, internethasználatot és az operációs rendszer beállításainak megváltoztatását. A felhasználónak természetesen jó ez a korlátlan szabadság, azonban ennek lehetnek negatív hatásai is, akár a számítógép funkcionális használatának a szempontjából, akár más a használatot nem befolyásoló tényezőt illetően. A polgármesteri hivatal dolgozói számára pillanatnyilag nincs beléptető rendszer kiépítve. Egy beléptető rendszer nem feltétlen a fizikai beléptesét szolgálja, hanem számos a hivatal számára hasznos funkcióval rendelkezik. A hivatal túl nagy ahhoz, hogy a dolgozok ellenőrzése egy ilyen rendszer nélkül hatékony lehessen

6 A polgármesteri hivatalban a telefonálásra még mindig a hagyományos módszert használják, amelynek költségei jóval magasabbak a fejlett úgynevezett VOIP telefonrendszerrel összehasonlítva. Ráadásul egy VOIP rendszer kiépítése számos extra funkciót nyújt a hagyományos rendszerrel szemben, amely csak drága alközpont segítségével tudná ezeket a funkciókat megvalósítani. Egy hivatal számára rendkívül fontos, hogy milyen benyomást tud kelteni az emberekben, milyennek láttatja magát a külső szemlélő számára. Ez a benyomás sok apró, jelentéktelennek tűnő összetevő összessége. Legtöbb ember egy hivatallal és annak tevékenységével az interneten keresztül ismerkedik meg először. Fontos a jó kép kialakítása érdekében a megfelelő weboldal létrehozása, amely minden eszközről zökkenőmentesen használható. A hivatal dolgozóit az címükkel egyértelműen lehessen azonosítani, az cím árulja el a munkahely nevét és egyes esetekben a beosztást is. A polgármesteri hivatal egy az informatikai háttértől függő intézmény, melynek munkája elképzelhetetlen lenne az informatikai eszközök nélkül. Az informatikai eszközök állandó karbantartásra, fejlesztésre szorulnak, azonban a polgármesteri hivatal nem rendelkezik ezt a feladatot elvégző szakemberrel. Hiba esetén külső segítséget kell igénybe venni, ami jelentős időkiesés lehet az ügyfelekkel szemben. Egyrészt hiányzik a már említett technikai támogatás a rendszert illetően, másrészt a rendszert nem csak karbantartani kell, hanem fejleszteni is. Az informatika az egyik leggyorsabban fejlődő iparág és a rendszer működőképességének a fenntartásának az egyik összetevője a rendszer fejlesztése, amely szintén szakember tudását igényli. Túllépve a mindennapi technikai problémákon, nem csak a hardveres háttér biztosítása nem megoldott helyben, hanem egy bizonyos szintű szoftveres segítségnyújtás sem, amely gördülékenyebbé tehetné a hivatal életét. Hiányzik egy mindent összefogó digitális dokumentumtár. A legtöbb dokumentum vagy digitális, vagy hagyományos vagy mindkettő módszerrel kerül tárolásra. Nincs az egész hivatal munkáját összefogó belső szoftveres rendszer. Egy olyan rendszer, amely elérhető a hivatalon belül minden gépen és a legfontosabb adatok nyilvántartására szolgál

7 A polgármesteri hivatal és az intézmények közötti kommunikáció telefonon keresztül történik. Szintén nincs közös rendszer, amit az összes intézmény használhatna, azonban létezik egy bizonyos X meghajtó, amely elérhető mind a polgármesteri hivatalból, mind az intézményekből. Ez a megosztott meghajtó szolgálja a fájlok megosztását. Új tartalom megosztása esetén nem generálódik semmilyen üzenet, amennyiben fontos fáj kerü a szerverre. Ezt külön jelezni kell az érintettek szmára. A polgármesteri hivatal rendelkezik egy szervergéppel, amelyet a Corvus Kft. biztosít számára. A szerverrel kapcsolatos összes feladat a Corvus Kft re, mint üzemeltetőre hárul. Ez a szerver a Corvus Kft által összerakott gép. A szervert jelenleg fájlmegosztásra használják. A szervergép elhelyezése ideálisnak mondható, hiszen külön erre a célra kialakított hely áll a rendelkezésére. A szerverszoba légkondiciónáló berendezéssel is rendelkezik, így az üzemi feltételek extrém körélmények között is biztosítottak. Az áramkimaradás elhárítását a szünetmentes tápegység végzi, amely szintén megfelelően üzemel. A polgármesteri hivatal számítógép hálózata nemrégen lett korszerűsítve, így teljes mértékben a mai kor színvonalán áll. Az épületen belül gigabites switchek látják el a megosztási funkciókat, minden egyes gép a hálózat része és minden gép rendelkezik internetkapcsolattal. A hivatalban található számítógépek kapcsolatban vannak a szerverrel. A nyomtatási feladatok ellátását több kisebb nyomtató végzi el, a nyomtatók különböző típusúak, más - más gyártótól származnak. Ez a nyomtatókellékek beszerzésében lehet hátrányos. Előnyös lenne nagyobb hálózati nyomtatók használata, amelyeket épületszintenként lehetne elhelyezni, azonban figyelembe véve a jelenlegi nyomtatópark átlagéletkorát és az új nyomtatók beszerzésének a költségeit, ez a javaslat elvetésre került. A polgármesteri hivatal által használt szoftverek: - IMI rendszer (bér, munkaügy) - KIR rendszer (bér, munkaügy) - TTG főkönyvi könyvelő rendszer - 7 -

8 - OTP Elektra rendszer - Számlázó program - Kötelezettségvállalási program TTG n belül - Elektronikus APEH bevallási rendszer ÁNYK - Regiszter népesség nyilvántartó program - Anyakönyvi nyilvántartó program ASZA - ABACUS szociális program - Iktatóprogram - Kataszteri nyilvántartó program KATAWIN - TERKA program - TAKARNET program - Szabálysértési nyilvántartó Minden szoftver lokálisan van telepítve gépekre, ennek következtében csak az adott felhasználó tud egy szoftverrel dolgozni. A szoftverek használatára jellemző, hogy általában egy egy ember használ egy célszoftvert, ezzel lefedve egy feladatkört

9 3. Javaslattétel Az ügyfélszolgálat korszerűsítési javaslatai az alábbi pontokban kerültek összefoglalásra. A különböző pontokban ismertetésre kerülnek a javasolt technológiák / eszközök ismertetése, funkcióik és a használatukkal nyert előnyök. Továbbá a megvalósításhoz szükséges technikai feltételek is leírásra kerülnek. 3.1 Intranetben rejlő lehetőségek, technikai feltételek Az intranet olyan számítógép-hálózat, amely az internet-protokollt használja, de a külvilág (az internet) felé zárt, vagy csak egy átjárón illetve tűzfalon keresztül érhető el, amely az intranet külső kapcsolatait szabályozza. Az intranet az internet mellett, de időben később megjelent fogalom. Egy belső "internet". Az interneten megszokott eszközök vállalaton, intézményen belüli használata. Az internet bármilyen számítógép, illetve hálózat közötti kapcsolatot lehetővé tesz, az intranet viszont sokszorosan védett belső hálózat. Míg az internetet bárki használhatja, addig az intranetet csak a belső szervezet jogosultsággal rendelkező tagjai használhatják. Az internet felől az intranet kiszolgáló berendezéseit közvetlenül nem lehet elérni, csak a tűzfalon keresztül, aminek az a feladata, hogy védelmet nyújtson a belső rendszerek és a hivatali adatforgalom számára. Az intranet megvalósításához a feltételek adottak, hiszen a polgármesteri hivatal fejlett belső hálózattal rendelkezik, van szervergép és minden egyes gép a hálózat része. Az intranet lehetséges felhasználási területei: - Közös adatbázis kialakítása: Az adatbázisba érdemes mindazon a hivatali munkához, ügyintézéshez szükséges adatot felvinni, amelyek a különböző irodákon jelenleg is megtalálható. Jelenleg ezek az adatok redundánsan, szigetszerűen vannak tárolva. Ezzel kapcsolatban probléma, hogy több helyen több különböző verziója adatok lehetnek eltárolva, illetve hogy az egyes irodák olyan adatokat kérhetnek be intézményektől, partnerektől, amelyek már egy másik irodában megtalálhatóak

10 Az adatbázishoz mindenképpen szükséges egy jogosultságkezelő modul kialakítása és csatolása, mivel egy ilyen fontos szereppel bíró alkalmazás esetében kiemelt fontosságú, hogy ki milyen jogosultsággal rendelkezik annak használata során. Ezen jogosultságokat úgy érdemes kiosztani, hogy adatmódosításokra, adatfeltöltésre a lehető legkevesebb felhasználó legyen jogosult. Szintén szabályozni kell, hogy az egyes felhasználók az adatbázis mely tábláit, oszlopait láthassák, úgynevezett nézeteket kell definiálni, amelyeken keresztül a felhasználók csak a számukra releváns, csak a jogosultságaiknak megfelelő anyagokat láthatják. Lehetővé kell tenni a felhasználók részére, hogy a saját nézeteiken belül szabadon hozhassanak létre lekérdezéseket az egyszerűbb munkavégzés érdekében. Lehetőséget kell adni ideiglenes jogosultságok feltöltésére, ugyanis a gyakorlat során bármikor előfordulhat, hogy a hivatal adatokat kér be az egyes intézményektől, ekkor a legpraktikusabb megoldás, hogy egy meghatározott időintervallumra meghatározott oszlopok feltöltésére jogosultságot kapnak az érintett intézményeknél. - Hivatali tudástár kialakítása: Alapvető fontossággal bír az intranet kialakítása során egy hivatali tudástár létrehozása a dolgozók számára, melyen keresztül gyorsan elérhetik a munkájukat segítő különböző információkat. A tudástár egy részeként érdemes kialakítani egy olyan kibővített hivatali telefonkönyvet, amely minden dolgozóra nézve tartalmazza a dolgozó: nevét, a szervezeti egység nevét, ahol dolgozik, beosztását, irodájának szobaszámát, telefonszámát, címét, valamint a munkaköri leírását - Szabadságok nyilvántartása: A szabadságok nyilvántartása fontos mind a dolgozók, mind a vezetők számára. Ki kell alakítani egy olyan felületet, ahol a dolgozók láthatják a még felhasználható szabadnapjainak a számát, tájékozódhatnak a már felhasznált szabadnapokról és egy naptárban megjelennek a kötelező szabadságok, ünnepnapok is. A nyilvántartás további részét képezheti a szabadságok igénylése, így a papír alapú módszer kiváltásra kerülhet. A szabadságkérés bejelentése történhet az intraneten keresztül

11 A vezetők számára egy másik nézet létrehozása, amelyben láthatják napi lebontásban a dolgozók által betervezett szabadságokat. Így jelentősen áttekinthetőbb, könnyen adminisztrálható rendszer hozható részre a szabadságok nyilvántartását illetően. - Eseménynaptár: Az eseménynaptár létrehozása fontos egy olyan hivatal számára, amelynek több intézménye van. Ebben a menüpontban a különböző intézményekben megrendezésre kerülő események nyilvántartása történne. Az eseményekről minden adat tárolására lehetőséget kell adni, megjelölve a intézményt, amelyben megrendezésre kerül az esemény és az ehhez tartozó szükséges információk: esemény megnevezése, időpont, helyszín, szervezők, esemény rövid leírása, stb. - Teljesítménymérés: Ebben a menüpontban lehetőség lenne a hivatal által kezelt ügyek számának nyilvántartására, lebontva ezeket az ügyeket kategóriákra, illetve az ügyeket az ügyintézővel párosítani lehetne. Lehetőség lenne különböző statisztikák megjelenítésére és az elvégzett munka eredményeinek számszerűsítésére. - Jogosultságkezelés: Fontos a jogosultságkezelés megvalósítása. Létre kell hozni csoportokat, amelyek hozzáférési jogait egyértelműen definiálni kell. Bizonyos esetekben hasznos lehet ideiglenes vagy vendég jogosultságok létrehozására. 3.2 E-CsoportMunka Az Egroupware rendszer egy ingyenesen elérhető CRM, melyet a legelterjedtebb Linux operációs rendszer alapcsomagjaként kínál. Mivel nyílt forráskódú rendszerről van szó, ezért bármilyen kiegészítéssel továbbfejleszthető, illetve folyamatosan fejlődik, mivel a világon sok fejlesztő vesz részt a projektben

12 Egy CRM alkalmazás jelenléte az irodában, ahol ügyfelekkel foglalkoznak elengedhetetlen. Egyetlen alkalmazás használatával kiváltható sok más kisebb szoftver használata. A rendszer egy többfelhasználós megoldás, melyben a létrehozott kategóriáknak és felhasználói jogosultságoknak megfelelően érhetők el a tárolt adatok. A rendszerben képződő adatok nem csak webes felületen érhetők el, hanem lehetőség van egyéb csoportmunka szoftverekkel való együttműködésre, mint például Outlook, Kontakt, Evolution vagy Mozilla Thunderbird/Sunbird, a Sync-ML modul segítségével pedig újabban mobiltelefonnal és PDA-val is szinkronizálhatjuk azokat. Az E-CsoportMunka a projekt folyamán a Corvus KFT. által implementálva lett a polgármesteti hivatalba. Az implementáláshoz szükséges technikai feltételek rendelkezésre álltak, így nem volt szükség hardverfejlesztésre. Az E-CsoportMunka használatához szükséges tanfolyam is megszervezésre került a projekt keretein belül, így a használathoz szükséges tudnivalók is átadásra kerültek. 3.3 Iktató szoftver Az intézményeknél jellemzően papír alapú iktatókönyvben rögzítik a bejövő és kimenő iratokat. A fontosabb bejövő iratok általában tematikusan vagy csak időrendi sorrendbe helyezve mappákba, irattartókba kerülnek, melyek az évek során hosszú sorokat tömhetnek meg az irattartó szekrények polcain. Ennek a tárolási módnak az eredményeképp egyes iratok visszakeresése, csoportosítása például egy tavaly kiadott ajánlat, vagy egy ügyféllel, esetleg egy megrendelés teljesítésével kapcsolatos összes levelezés kikeresése több órás, akár több napos munkát igényel a munkatársak részéről. Természetes és jogos igény minden intézmény részéről, az iratkezelésre, adminisztrációra fordított idő minimumra csökkentése, hogy a munkatársak idejük nagy részében fő feladatukra legyenek képesek koncentrálni. A papír alapú információhordozóról átállni a digitális dokumentumtárra több előnyt is hordoz magában:

13 - Határidők kezelése, iratok nyomon követése Az egyes dokumentumokhoz kapcsolható határidős feladatok kezelése többé nem jelent problémát a szoftvert alkalmazó intézmények számára. A dokumentumokhoz rendelhető és követhető határidők mellett egyszerűen kezelhetjük azon eseteket is, amelyek befejezéséhez harmadik fél által (pl. hatósági engedély) kibocsátandó dokumentum szükséges. A rendszerben az 'Ügyirat hely' és 'Ügyirat állapot' gombok segítségével bármikor figyelemmel kísérhetjük az adott dokumentum történetét. Mindemellett megváltoztathatatlan eseménynapló segítségével pontosan rekonstruálható, minden egyes módosítás, amely iratainkat érinti. - Széleskörű keresési lehetőség A program több tematikus keresőt bocsát a felhasználó rendelkezésére, melyek segítségével a szükséges iratot néhány kattintással megtalálhatjuk még akkor is, ha a tartalmára vonatkozóan csak töredék információval rendelkezünk. Mindemellett Excel-be is exportálható listák generálásával gyorsan és könnyedén képesek vagyunk statisztikákat, jelentéseket készíteni. A Kontroller nevű iktató szoftver használata sikeresen elkezdődött a projekt alatt. 3.4 Külső kommunikáció Minden hivatal számára fontos, hogy jó színben tűntesse fel magát az emberek előtt, A 21. században minden intézmény szerves részét képezi az azt bemutató weboldal. Sok esetben ez alapján születik meg az első benyomás. Fontos, hogy ez pozitív legyen. Ahhoz hogy ez a benyomás megszülethessen, elengedhetetlen a böngésző független weboldal létrehozása. Jelenleg is rendelkezik a hivatal weboldallal, azonban szerkezete miatt sok embert kizárhat a böngészésből. A weboldalra való belépés egy Flash animációval kezdődik, sok készülék nem alkalmas Flash tartalom megjelenítésére. Főleg igaz ez a mobilkészülékekre. A kor trendje szerint gyökeres átalakulások figyelhetőek meg az internethasználatot illetően. A legtöbb potenciális érdeklődő már nem a számítógép

14 előtt ülve szeretne további információhoz jutni, hanem egy mobileszközt használva. Ezek a mobileszközök, amelyek lehetnek okostelefonok, internettáblák, netbook ok nem elég erősek Flash tartalom megjelenítéséhez és a legtöbb esetben nem is támogatják azt. Ezek alapján időszerű lenne Alsózsolca Polgármesteri Hivatal weblapjának a frissítése egy modern, mai igényeket is kielégítő változatra. Egy CMS rendszer használatával nem csak a lehetséges netezők számára lesz elérhetőbb az oldal, de számos más előnyt is jelent. Egyik legkézzelfoghatóbb előnye ezeknek a CMS rendszereknek az egyszerű szerkeszthetőség. Ennek köszönhetően akár napi szintű információk jeleníthetőek meg a weboldalon minimális munkával. Nagyon népszerűek a CMS rendszerek és ennek köszönhetően rengeteg kiegészítő található hozzájuk az interneten. Minimális munkával minőségi, sok funkcióval rendelkező weboldal hozható létre. Ezek a CMS rendszerek lehetőséget adnak a weboldalon szavazás elhelyezésére vagy akár fórumok létrehozására is, amelyeknek közösség formáló hatásai vannak. Egy kis odafigyeléssel elérhető, hogy a polgármesteri hivatal weboldalának látogatottsága nagyságrendekkel növekedjen. A technikai feltételek adottak CMS rendszer telepítéséhez. Az egyik legnépszerűbb CMS rendszert, a JOOMLA t javaslom a weboldal újraélesztéséhez. Létezik hozzá magyarítás, egyszerű a kezelhetősége, a keresők számára optimalizált kódot állít elő és számtalan kiegészítő található hozzá. Szintén a külső kommunikáció részei a dolgozók által használt címek. Jelenleg saját címek vannak használatban a hivatali ügyekre is. Ennek a megváltoztatása hivatalos formátumra, egységesítésre mindenképpen szükséges. Az címnek tartalmaznia kell az azt használó munkahelyét, azonosítani kell tudnia egy kívülállónak, hogy hivatalos személynek küld üzenetet. További lépés lehetne a hivatalon belül a különböző osztályokhoz címek csatolása. A technikai feltételek adottak a megvalósításhoz

15 3.5 Virtuális ügyintézés A legtöbb állami hivatal rendelkezik az ügyintézést megkönnyítő internetes ügyintézéssel. Ez több formában jelenhet meg a hivatal életében. A legegyszerűbb esetben a virtuális ügyintézés kimerül időpontkérésben, ekkor az elintézendő ügymenet kerül feljegyzésre a hozzá kapcsolódó adatokkal. Ez több szempontból is megkönnyíti az ügyfélszolgálat munkáját. Egyrészt kiszámítható az aznapra beütemezett munka mennyisége, elkerülhető a feltorlódás; másrészt az ügyintéző dolgát is megkönnyíti, hiszen az online felületen megtörténhet egy előzetes adatbekérés, ezzel az adott üggyel való munka időtartalma is csökken. Lehetőséget kell adni az embereknek, hogy az interneten keresztül tegyék fel kérdéseiket. Erre megfelelő eszköz egy fórum létrahozása a weboldalon vagy chatelési lehetőség biztosítása egy ügyintézővel. Lehetőséget kell adni az embereknek, hogy az ügyintézéshez szükséges adatlapokat, dokumentumokat le tudják tölteni az internetről. Ez rendkívül egyszerűen megvalósítható, a már említett Joomla rendszert könnyedén alkalmassá lehet tenni ennek a funkciónak a betöltésére is. Természetesen ezek csak kezdeti lépések. Az online ügyfélszolgálat lehetőségei jóval tágabbak az egyszerű ütemezéstől, adatbekéréstől és dokumentum letöltéstől. 3.6 VOIP A tanulmány célja az optimális működési feltételek megteremtése a polgármesteri hivatalon belül. Az optimális működésbe beletartozik a költségek csökkentése is. Ennek egyik legegyszerűbb módja a kifizetett számlák összegének csökkentése. A hivatal a projekt megkezdése előtt normál telefonrendszert használt, amelynek a díjai magasak. A projekt keretein belül egy VOIP technológiájú telefonrendszer lett a hivatalba telepítve, amelynek költségcsökkentő hatása van. A hivatalon belüli telefonálás illetve a 46 os

16 körzetszámba történő összes hívás ingyenes a Corvus KFT által biztosított új IP technológiájú telefonrendszerrel. Az új telefonrendszer hibrid rendszert alkot a régivel, így a telefonkészülékek lecserélésére nem volt szükség. Költségcsökkentő hatáson kívül jelentős funkcióbővülés is elérhető az új rendszerrel. Ingyenes, linux operációs rendszer alatt működő telefonközpont szoftver lett telepítve, amely fejlesztése egyszerű, az általa kínált szolgáltatások felveszik a versenyt egy drága telefonközpont szolgáltatásaival. Minden felhasználó egyéni PIN kódot kapott, így lehetőség van a telefonhasználat analizálására. A telefonhasználat naplózásra kerül a szerveren, szükség esetén lehetőség van ennek a naplófájlnak megtekintésére, keresésnek a naplófájlon belül. Statisztikák készíthetőek és visszakereshető, hogy ki használja kiugróan sokat a telefont. Az implementáláshoz szükséges technikai feltételek adottak voltak, a választott szoftver ingyenes, a rendszer használata megkezdődött a projekt alatt. 3.7 Beléptető rendszer Minden hivatal életében örök probléma az alkalmazottak munkájának ellenőrzése. Ennek az ellenőrzésnek az egyik legfontosabb eleme az, hogy tudjuk mikor érkezett meg az alkalmazott, ledolgozta e a szerződésben meghatározott munkaórákat és természetesen hogy nem megy e haza hamarabb a kelleténél. A rendszer kiterjesztésével követhető az alkalmazottak munkavégzése nem csak a polgármesteri hivatalban, hanem a város többi intézményében is. Továbbgondolva a rendszert, nem csak a munkaórák ellenőrzésére van lehetőség, hanem akár a munkatársak mozgása is nyomon követhető intézményen belül, illetve a rendszer kiterjesztésével akár a polgármesteri hivatalon kívül, más intézményben történő követhetőség is lehetséges

17 3.8 Felügyelet A legtöbb munkahelyen valamilyen szinten korlátozzák a dolgozók számítógépes hozzáférésének a jogait. Erre szükség van, mert: - internetről letöltött alkalmazásokat telepítenek - nem a munkára koncentrálnak: chatelnek, böngésznek, játszanak - saját maguk kedve szerint szabhatják testre a munkaasztalukat, ezt a munkaasztalt a beállított háttérrel bármelyik ügyfél láthatja. A számítógép használat valamilyen szintű korlátozása szükséges, azonban sok szoftver igényli azt, hogy a felhasználó rendszergazdai jogokkal rendelkezzen. Részleges megoldás lehet a tűzfal használata, amelyben bizonyos portokat le lehet tiltani, így tiltani lehetne a chetelést és más a sávszélességet jelentős mértékben használó alkalmazásokat, például: youtube. Szintén sok idő megy el a közösségi oldalak nézegetésével, ezek tiltása is javasolt (facebook, iwiw). A hivatal számítógépeire ki kell dolgozni egy egységes megjelenést, szabványosítani kell a háttereket és ezeknek a lecserélését meg kell tiltani. 3.9 Képzés Egy hivatal életében elkerülhetetlen a dolgozók számára a számítógép használata. A munka eredményessége, gyorsasága függ egyrészt az informatikai infrastruktúrán, másrészt az embereken, akik azt használják. Hiába van meg a hardver és a szoftver, ha nincs olyan, aki ezeket rendeltetésszerűen és hatékonyan tudja üzemeltetni. A lefolytatott beszélgetések során kiderült, hogy ezen a számítógépes tudáson van mit javítani. Mindenképpen érdemes a dolgozóknak egy tanfolyamon részt venni. A képzés célja a már meglévő rendszer minél jobb megismerése és az új fejlesztések bemutatása és ezeknek a használatának a megtanítása az ezt használókkal. A projekt keretein belül több tanfolyamon való részvételre is lehetőségük volt a dolgozóknak. Ezek a tanfolyamok egyrészt általános informatikai ismeretekre, az operációs

18 rendszer és az irodai alkalmazások kezelésére irányultak; másrészt az újonnan telepített szoftverek is ismertetésre kerültek Informatikai szakember alkalmazása A hivatal munkája nagyban támaszkodik az informatikai háttérre és ennek a folyamatos kiszolgálása megkívánja egy képzett informatikus alkalmazását. Egy informatikai szakember rendkívül sokoldalúan használható a polgármesteri hivatal számára, hiszen nem csak a folyamatosság, a folyamatos rendelkezésre állás biztosítására használható, a munkája jóval túlmutathat ezen. Egyrészt feladatköre kiterjeszthető a polgármesteri hivatalon kívülre is, elláthatja az informatikusai funkciót a város többi intézményében is. Másrészt tudása felhasználható az informatikai infrastruktúra fejlesztésére is, így komoly pénzt takarítva meg a város számára. Az előbb említett funkciókon kívül az előzetes helyzetértékelést kiértékelve szembetűnik, hogy a polgármesteri hivatal dolgozóinak informatikai képzettsége sok esetben fejlesztésre szorul, főleg ha új szoftverek vagy eszközök használatáról van szó. Ideális esetben az informatikai szakemberrel szemben támasztott követelmények egyik alappillére lehet az, hogy tudjon segíteni a képzésben. Nem csak a napi szoftveres problémák megoldásában, hanem akár szervezett képzések formájában is. Az új informatikai szakember javasolt munkaköri leírása: - gépek karbantartása hardveres szinten - A szoftverek karbantartása - informatikai fejlesztések megvalósítása - szoftveres segítésnyújtás/távfelügyelet - a dolgozók informatikai tudásának bővítése továbbképzések formájában - technikai segítségnyújtás a intézmények számára - a hivatal weboldalának folyamatos fejlesztése

19 3.11 Kommunikáció javítása az intézményekkel A kapcsolat a polgármesteri hivatal és az intézmények között jelenleg minimális szinten létezik. A kapcsolattartás telefonon keresztül történik, a legtöbb információcserére itt kerül sor. Létezik egy X meghajtónak nevezett könyvtár megosztás a szerveren, ehhez a meghajtóhoz minden intézménynek teljes jogosultsága van. Előzetes egyeztetést követően itt lehet adatokat megosztani. Az egyeztetésre azért van szükség, mert semmilyen jelzés nem generálódik, amikor a könyvtár tartalma frissítésre kerül. Ennek a kommunikációnak a fejlesztése mindenképpen időszerű lenne. Megoldást jelenthetne az intranet használata, amelyre akár kintről is lehet csatlakozni megfelelő beállítások és jogosultságok esetén. Az intranet által kínált lehetőségek már fel lettek sorolva a 3.10 es pontban Szerver A beszélgetésekből kiderült, hogy a hivatal által használt szervert a Corvus Kft, biztosítja a polgármesteri hivatal számára. A szerverrel való összes feladat, beleértve az adatok biztonságban tudását is s Corvus Kft felelőssége. Ez a szerver egy úgynevezett noname szerver, ami rejt magában veszélyeket. Egy márkás szerverrel szembeni legnagyobb hátránya a támogatásban rejlik. Igaz, hogy sok esetben egy márkás szerver felára jelentős lehet, de ezzel a magasabb árral szolgáltatások is járnak. Ilyen szolgáltatás például az évekig biztosított részegységek. A szerver minden egyes eleme elérhető cikkszám alapján, így bármilyen meghibásodás esetén a hibás alkatrész pótolható az eredetivel teljes mértékben megegyező alkatrésszel, ezzel kizárva mindenféle szoftverkompatibilitási gondot, amely akár újratelepítéshez is vezethet. A szerver jelen pillanatban a fájlmegosztást szolgálja. A feladatköre azonban bővíthető. A polgármesteri hivatal számára szállított E-CsoportMunka és az új VOIP telefonrendszer kiszolgálási feladatait is elláthatja. Funkcióbővítésként a biztonsági mentések tárolására is lehetne lehetőség, amennyiben a szerver túlesik bizonyos fejlesztéseken. A merevlemezek RAID kötegbe szervezése jelentősen javít a biztonságon. Raid1 alkalmazása esetén 2 teljesen egyforma merevlemez

20 működik a gépben, mindkét merevlemez ugyanazokat az adatokat tartalmazza, azaz az egyik a másik tükörképe. Meghibásodás esetén az egyik merevlemez eltávolítása/cseréje esetén nem kell számolni a szerver kiesésével. Javasolt lenne a polgármesteri hivatalnak egy saját szerver beszerzése. Az egyre bővülő kiszolgálási feladatokat ellátni és maximális rendelkezésre állást biztosítani csakis új, márkás szerverrel lehet

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

EgroupWare: A csoportmunka megoldás

EgroupWare: A csoportmunka megoldás EgroupWare: A csoportmunka megoldás Bemutatás Az egroupware egy üzleti szintű, PHP alapú, szabad csoportmunka szerver megoldás, a Stylite AG terméke. A közösségi verzió szabadon letölthető és ingyenesen

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan

tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan Egy vállalkozás termelékenységének, hatékonyságának megőrzése érdekében

Részletesebben

WIN-TAX programrendszer hálózatban

WIN-TAX programrendszer hálózatban WIN-TAX programrendszer hálózatban Számítógépes hálózat Hálózat kialakítása Szerver gépre telepítendő alkalmazások: Adatbázis kiszolgáló (Firebird 2.5-ös verzió) WIN-TAX programrendszer Kliens gépre telepítendő

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok Kiadta: IB Controll Kft. Összeállította: Nagy Imre Dokumentum verzió: v1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. 03. 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témajavaslatok...4 2.1.1. OpenWrt / Linux szerver admin

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

Használati utasítás.

Használati utasítás. Lotus Notes Naptár Windows telefonra Használati utasítás. Írta: Varga Róbert 1 http://www.robertwpapps.uw.hu Bevezetés: Ezt az alkalmazást a fejlesztő saját használatra írta a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz. Verzió: 08/ 2010

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz. Verzió: 08/ 2010 SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprogram Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz Verzió: 08/ 2010 3Sz-s Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Postacím és operatív telephely: 1158 Budapest, Jánoshida

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában több éve működik térinformatikai rendszer, amelynek nagyobb fejlesztésére

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Készült: Szécsény Város Önkormányzat 2011. október 25-ei ülésére. Előterjesztő: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze

Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze. Dokumentumkezelés fejlődése Fejlettség Javasolt előrelépés Papírmentes iroda DMS rendszer +WF Iratkezelő rendszer

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Diákhitel igénylés folyamata

Diákhitel igénylés folyamata 1 Diákhitel igénylés folyamata Beállítások A DHK-tól kapott éles vagy teszt tanúsítványokat telepíteni kell a megfelelő szerveren, szervereken (ld. Neptun üzemeltetési dokumentáció). A tesztelési folyamat

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

BarAck.Net. Internetes csomagkezel. Felhasználói kézikönyv V 1.0. (2011. július 20.)

BarAck.Net. Internetes csomagkezel. Felhasználói kézikönyv V 1.0. (2011. július 20.) BarAck.Net Internetes csomagkezel Felhasználói kézikönyv V 1.0 (2011. július 20.) Tartalomjegyzék 1 Áttekintés...2 1.1 Célkitzés...2 1.2 A program felépítése...2 2 Futtatási környezet, telepítési információk...3

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R INTEGRÁLT RENDSZER Négy biztonsági rendszerről alkotott tapasztalatunkat és tudásunkat egyesítettük: tűzjelző, riasztórendszer, kamera- és beléptetőrendszer létrehozni egy felületet amely egy létesítmény

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése InfoTIPP Rendszerház Kft. Költözzön Virtuális Irodába és levesszük válláról a terhet! Virtuális Iroda már 15.000 Ft/hó-tól (2 felhasználóval) Biztosan elég korszerő

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER

ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER Az áttekinthetetlen, papír alapú adminisztráció, a nehezen elérhető és hiányos információk, a tudásmegosztás és visszacsatolás hiánya, mind a minőségi munka ellen szól.

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

Beléptetô és munkaidônyilvántartó

Beléptetô és munkaidônyilvántartó Beléptetô és munkaidônyilvántartó szoftver A nexontime szoftver funkciói: a beléptető rendszer által használt kódkártyák kezelése: kártyák kiadása, visszavonása és nyilvántartása, a blokkolási események

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Levelezőrendszere Felhasználói segédlet (Kiegészítés) Tartalom Bevezetés... 3 Általános ismertető... 4 Levelezés... 5 Levelek írása... 6 Aláírás... 7 Mellékletek csatolása...

Részletesebben

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz.

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz. 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: www.3szs.hu Tisztelt Felhasználó! Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL nexonbér elektronikus munkabérjegyzék modul Kiszámolta már valaha, hogy mennyibe kerül egyetlen munkavállaló egyetlen havi munkabérjegyzéke (a nyomtatás, a borítékolás

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése ÁNYK53 Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése Az ÁNYK53 egy keretprogram, ami a személyi jövedelemadó bevallás (SZJA,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában-

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- Jelentkezés papíron Az ingyenesen beszerezhető felsőoktatási

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

Technológia az adatszivárgás ellen

Technológia az adatszivárgás ellen 2008.12.15. Technológia az adatszivárgás ellen 2008. november 17. Fazekas Éva, Processorg Software 82 Kft. Áttekintés 1 A probléma 1. blé 2. Az elvárt eredmény 3. Megoldási lehetőségek 4. A technológia

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Hálózatos telepítés Windows és Linux operációs rendszereken A program nem használja a Registry-t. A program három könyvtárstruktúrát használ, melyek a következők:

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben