Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány"

Átírás

1 ÁROP-1.A.2/A Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt keretében Jelen tanulmány Alsózsolca Város Önkormányzatának dokumentuma. Sokszorosítása, Továbbadása írásos engedély nélkül tilos!

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 2. HELYZETVIZSGÁLAT, HELYZETÉRTÉKELÉS 5 3. JAVASLATTÉTEL Intranet 3.2 E-CsoportMunka 3.3 Iktató szoftver 3.4 Külső kommunikáció 3.5 Virtuális ügyintézés 3.6 VOIP Asterisk 3.7 Beléptető rendszer 3.8 Felügyelet 3.9 Képzés 3.10 Informatikai szakember alkalmazása 3.11 Az intézmények közötti kommunikáció javítása 3.12 Szerver 4. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

3 1. Vezetői összefoglaló A polgármesteri hivatal folyamatosan törekszik a megújulásra, célja a minél jobb ügyfélfogadási rendszer kidolgozása. Ebben maximálisan figyelembe kell venni mind az ügyfelek, mind a polgármesteri hivatalban dolgozók igényeit. Alsózsolca önkormányzata ÁROP 1.A.2. pályázaton szervezetfejlesztésre támogatást nyert. A szervezetfejlesztés igen sokoldalú, jelen tanulmány a hivatali információcsere és koordináció fejlesztésére, az ezt biztosító informatikai háttérre irányul. A javasolt fejlesztések optimalizálják a hivatali munkát, szem előtt tartva az igényeket. Hosszútávon költségcsökkentő hatás is megfigyelhető. A kommunikáció javítása, az információk vagy dokumentumok kezelése is kiemelkedő figyelmet kap. Egy megfelelően kezelt és karbantartott adatbázis a megfelelő jogosultságkezeléssel jelentősen leegyszerűsítheti a hivatal munkáját. Az itt megfogalmazott javaslatok egy része már megvalósult: - VOIP technológiájú telefonrendszer bevezetése - Iktató szoftver bevezetése - E-CsoportMunka implementálása - Képzések - Informatikai szakember alkalmazása Az új trendekhez való igazodás szükséges a polgármesteri hivatal megítélése szempontjából, a jövőbeli fejlesztések egyik legfontosabb célja nyitni a digitális kommunikációra, a virtuális ügyfelekre

4 Ezzel a tanulmánnyal párhuzamosan készült két másik informatikai részt érintő tanulmány is: 1. VIR működtetését célzó megalapozó résztanulmány FEUVE kidolgozása, amely a hivatal belső kontrollrendszerének kiépítésével és vezetői információs rendszerrel foglalkozik. 2. Pénzügyi átvilágítás, és új IT-vel támogatott költségvetés készítést megalapozó résztanulmány amely a költségvetést informatikai alapokra helyezi. E tanulmányok mind a polgármesteri hivatal munkájának a fejlesztésére irányulnak, erősítik a hivatalban jelenlévő IT infrastruktúrát

5 2. Helyzetvizsgálat, helyzetértékelés A tanulmánynak ebben a szakaszában helyzetértékelés történt. Felmérésre került a polgármesteri hivatal informatikai struktúrája, számításba lettek véve a már meglévő számítástechnikai eszközök és azoknak a felhasználásuk. A hivatal aktív segítségével kiértékelhetővé váltak a különböző munkafolyamatok és a hozzá kapcsolódó informatikai háttér. Fény derült bizonyos problémákra is, amelyek megoldása sokkal hatékonyabb munkát tesz lehetővé. A hivatal dolgozóinak munkája elképzelhetetlen számítógépek nélkül. A munka gördülékeny elvégzéséhez szükséges a különféle célszoftverek használata, azonban a nem megfelelő informatikai tudás esetenként lassíthatja az optimális munkatempót. Az új szoftverek bevezetése még jobban ront a helyzeten, hiszen azok kezelésének a megtanulása is hosszú folyamat. A számítógépek használatát megkönnyíti, hogy minden dolgozó saját munkaasztallal rendelkezik, azaz egy gépet a legtöbb esetben egy személy használ. A felhasználók adminisztratív jogkörrel rendelkeznek, így mindenki számára lehetőség van a saját rendszerének a testre szabására, beleértve a programok telepítését, internethasználatot és az operációs rendszer beállításainak megváltoztatását. A felhasználónak természetesen jó ez a korlátlan szabadság, azonban ennek lehetnek negatív hatásai is, akár a számítógép funkcionális használatának a szempontjából, akár más a használatot nem befolyásoló tényezőt illetően. A polgármesteri hivatal dolgozói számára pillanatnyilag nincs beléptető rendszer kiépítve. Egy beléptető rendszer nem feltétlen a fizikai beléptesét szolgálja, hanem számos a hivatal számára hasznos funkcióval rendelkezik. A hivatal túl nagy ahhoz, hogy a dolgozok ellenőrzése egy ilyen rendszer nélkül hatékony lehessen

6 A polgármesteri hivatalban a telefonálásra még mindig a hagyományos módszert használják, amelynek költségei jóval magasabbak a fejlett úgynevezett VOIP telefonrendszerrel összehasonlítva. Ráadásul egy VOIP rendszer kiépítése számos extra funkciót nyújt a hagyományos rendszerrel szemben, amely csak drága alközpont segítségével tudná ezeket a funkciókat megvalósítani. Egy hivatal számára rendkívül fontos, hogy milyen benyomást tud kelteni az emberekben, milyennek láttatja magát a külső szemlélő számára. Ez a benyomás sok apró, jelentéktelennek tűnő összetevő összessége. Legtöbb ember egy hivatallal és annak tevékenységével az interneten keresztül ismerkedik meg először. Fontos a jó kép kialakítása érdekében a megfelelő weboldal létrehozása, amely minden eszközről zökkenőmentesen használható. A hivatal dolgozóit az címükkel egyértelműen lehessen azonosítani, az cím árulja el a munkahely nevét és egyes esetekben a beosztást is. A polgármesteri hivatal egy az informatikai háttértől függő intézmény, melynek munkája elképzelhetetlen lenne az informatikai eszközök nélkül. Az informatikai eszközök állandó karbantartásra, fejlesztésre szorulnak, azonban a polgármesteri hivatal nem rendelkezik ezt a feladatot elvégző szakemberrel. Hiba esetén külső segítséget kell igénybe venni, ami jelentős időkiesés lehet az ügyfelekkel szemben. Egyrészt hiányzik a már említett technikai támogatás a rendszert illetően, másrészt a rendszert nem csak karbantartani kell, hanem fejleszteni is. Az informatika az egyik leggyorsabban fejlődő iparág és a rendszer működőképességének a fenntartásának az egyik összetevője a rendszer fejlesztése, amely szintén szakember tudását igényli. Túllépve a mindennapi technikai problémákon, nem csak a hardveres háttér biztosítása nem megoldott helyben, hanem egy bizonyos szintű szoftveres segítségnyújtás sem, amely gördülékenyebbé tehetné a hivatal életét. Hiányzik egy mindent összefogó digitális dokumentumtár. A legtöbb dokumentum vagy digitális, vagy hagyományos vagy mindkettő módszerrel kerül tárolásra. Nincs az egész hivatal munkáját összefogó belső szoftveres rendszer. Egy olyan rendszer, amely elérhető a hivatalon belül minden gépen és a legfontosabb adatok nyilvántartására szolgál

7 A polgármesteri hivatal és az intézmények közötti kommunikáció telefonon keresztül történik. Szintén nincs közös rendszer, amit az összes intézmény használhatna, azonban létezik egy bizonyos X meghajtó, amely elérhető mind a polgármesteri hivatalból, mind az intézményekből. Ez a megosztott meghajtó szolgálja a fájlok megosztását. Új tartalom megosztása esetén nem generálódik semmilyen üzenet, amennyiben fontos fáj kerü a szerverre. Ezt külön jelezni kell az érintettek szmára. A polgármesteri hivatal rendelkezik egy szervergéppel, amelyet a Corvus Kft. biztosít számára. A szerverrel kapcsolatos összes feladat a Corvus Kft re, mint üzemeltetőre hárul. Ez a szerver a Corvus Kft által összerakott gép. A szervert jelenleg fájlmegosztásra használják. A szervergép elhelyezése ideálisnak mondható, hiszen külön erre a célra kialakított hely áll a rendelkezésére. A szerverszoba légkondiciónáló berendezéssel is rendelkezik, így az üzemi feltételek extrém körélmények között is biztosítottak. Az áramkimaradás elhárítását a szünetmentes tápegység végzi, amely szintén megfelelően üzemel. A polgármesteri hivatal számítógép hálózata nemrégen lett korszerűsítve, így teljes mértékben a mai kor színvonalán áll. Az épületen belül gigabites switchek látják el a megosztási funkciókat, minden egyes gép a hálózat része és minden gép rendelkezik internetkapcsolattal. A hivatalban található számítógépek kapcsolatban vannak a szerverrel. A nyomtatási feladatok ellátását több kisebb nyomtató végzi el, a nyomtatók különböző típusúak, más - más gyártótól származnak. Ez a nyomtatókellékek beszerzésében lehet hátrányos. Előnyös lenne nagyobb hálózati nyomtatók használata, amelyeket épületszintenként lehetne elhelyezni, azonban figyelembe véve a jelenlegi nyomtatópark átlagéletkorát és az új nyomtatók beszerzésének a költségeit, ez a javaslat elvetésre került. A polgármesteri hivatal által használt szoftverek: - IMI rendszer (bér, munkaügy) - KIR rendszer (bér, munkaügy) - TTG főkönyvi könyvelő rendszer - 7 -

8 - OTP Elektra rendszer - Számlázó program - Kötelezettségvállalási program TTG n belül - Elektronikus APEH bevallási rendszer ÁNYK - Regiszter népesség nyilvántartó program - Anyakönyvi nyilvántartó program ASZA - ABACUS szociális program - Iktatóprogram - Kataszteri nyilvántartó program KATAWIN - TERKA program - TAKARNET program - Szabálysértési nyilvántartó Minden szoftver lokálisan van telepítve gépekre, ennek következtében csak az adott felhasználó tud egy szoftverrel dolgozni. A szoftverek használatára jellemző, hogy általában egy egy ember használ egy célszoftvert, ezzel lefedve egy feladatkört

9 3. Javaslattétel Az ügyfélszolgálat korszerűsítési javaslatai az alábbi pontokban kerültek összefoglalásra. A különböző pontokban ismertetésre kerülnek a javasolt technológiák / eszközök ismertetése, funkcióik és a használatukkal nyert előnyök. Továbbá a megvalósításhoz szükséges technikai feltételek is leírásra kerülnek. 3.1 Intranetben rejlő lehetőségek, technikai feltételek Az intranet olyan számítógép-hálózat, amely az internet-protokollt használja, de a külvilág (az internet) felé zárt, vagy csak egy átjárón illetve tűzfalon keresztül érhető el, amely az intranet külső kapcsolatait szabályozza. Az intranet az internet mellett, de időben később megjelent fogalom. Egy belső "internet". Az interneten megszokott eszközök vállalaton, intézményen belüli használata. Az internet bármilyen számítógép, illetve hálózat közötti kapcsolatot lehetővé tesz, az intranet viszont sokszorosan védett belső hálózat. Míg az internetet bárki használhatja, addig az intranetet csak a belső szervezet jogosultsággal rendelkező tagjai használhatják. Az internet felől az intranet kiszolgáló berendezéseit közvetlenül nem lehet elérni, csak a tűzfalon keresztül, aminek az a feladata, hogy védelmet nyújtson a belső rendszerek és a hivatali adatforgalom számára. Az intranet megvalósításához a feltételek adottak, hiszen a polgármesteri hivatal fejlett belső hálózattal rendelkezik, van szervergép és minden egyes gép a hálózat része. Az intranet lehetséges felhasználási területei: - Közös adatbázis kialakítása: Az adatbázisba érdemes mindazon a hivatali munkához, ügyintézéshez szükséges adatot felvinni, amelyek a különböző irodákon jelenleg is megtalálható. Jelenleg ezek az adatok redundánsan, szigetszerűen vannak tárolva. Ezzel kapcsolatban probléma, hogy több helyen több különböző verziója adatok lehetnek eltárolva, illetve hogy az egyes irodák olyan adatokat kérhetnek be intézményektől, partnerektől, amelyek már egy másik irodában megtalálhatóak

10 Az adatbázishoz mindenképpen szükséges egy jogosultságkezelő modul kialakítása és csatolása, mivel egy ilyen fontos szereppel bíró alkalmazás esetében kiemelt fontosságú, hogy ki milyen jogosultsággal rendelkezik annak használata során. Ezen jogosultságokat úgy érdemes kiosztani, hogy adatmódosításokra, adatfeltöltésre a lehető legkevesebb felhasználó legyen jogosult. Szintén szabályozni kell, hogy az egyes felhasználók az adatbázis mely tábláit, oszlopait láthassák, úgynevezett nézeteket kell definiálni, amelyeken keresztül a felhasználók csak a számukra releváns, csak a jogosultságaiknak megfelelő anyagokat láthatják. Lehetővé kell tenni a felhasználók részére, hogy a saját nézeteiken belül szabadon hozhassanak létre lekérdezéseket az egyszerűbb munkavégzés érdekében. Lehetőséget kell adni ideiglenes jogosultságok feltöltésére, ugyanis a gyakorlat során bármikor előfordulhat, hogy a hivatal adatokat kér be az egyes intézményektől, ekkor a legpraktikusabb megoldás, hogy egy meghatározott időintervallumra meghatározott oszlopok feltöltésére jogosultságot kapnak az érintett intézményeknél. - Hivatali tudástár kialakítása: Alapvető fontossággal bír az intranet kialakítása során egy hivatali tudástár létrehozása a dolgozók számára, melyen keresztül gyorsan elérhetik a munkájukat segítő különböző információkat. A tudástár egy részeként érdemes kialakítani egy olyan kibővített hivatali telefonkönyvet, amely minden dolgozóra nézve tartalmazza a dolgozó: nevét, a szervezeti egység nevét, ahol dolgozik, beosztását, irodájának szobaszámát, telefonszámát, címét, valamint a munkaköri leírását - Szabadságok nyilvántartása: A szabadságok nyilvántartása fontos mind a dolgozók, mind a vezetők számára. Ki kell alakítani egy olyan felületet, ahol a dolgozók láthatják a még felhasználható szabadnapjainak a számát, tájékozódhatnak a már felhasznált szabadnapokról és egy naptárban megjelennek a kötelező szabadságok, ünnepnapok is. A nyilvántartás további részét képezheti a szabadságok igénylése, így a papír alapú módszer kiváltásra kerülhet. A szabadságkérés bejelentése történhet az intraneten keresztül

11 A vezetők számára egy másik nézet létrehozása, amelyben láthatják napi lebontásban a dolgozók által betervezett szabadságokat. Így jelentősen áttekinthetőbb, könnyen adminisztrálható rendszer hozható részre a szabadságok nyilvántartását illetően. - Eseménynaptár: Az eseménynaptár létrehozása fontos egy olyan hivatal számára, amelynek több intézménye van. Ebben a menüpontban a különböző intézményekben megrendezésre kerülő események nyilvántartása történne. Az eseményekről minden adat tárolására lehetőséget kell adni, megjelölve a intézményt, amelyben megrendezésre kerül az esemény és az ehhez tartozó szükséges információk: esemény megnevezése, időpont, helyszín, szervezők, esemény rövid leírása, stb. - Teljesítménymérés: Ebben a menüpontban lehetőség lenne a hivatal által kezelt ügyek számának nyilvántartására, lebontva ezeket az ügyeket kategóriákra, illetve az ügyeket az ügyintézővel párosítani lehetne. Lehetőség lenne különböző statisztikák megjelenítésére és az elvégzett munka eredményeinek számszerűsítésére. - Jogosultságkezelés: Fontos a jogosultságkezelés megvalósítása. Létre kell hozni csoportokat, amelyek hozzáférési jogait egyértelműen definiálni kell. Bizonyos esetekben hasznos lehet ideiglenes vagy vendég jogosultságok létrehozására. 3.2 E-CsoportMunka Az Egroupware rendszer egy ingyenesen elérhető CRM, melyet a legelterjedtebb Linux operációs rendszer alapcsomagjaként kínál. Mivel nyílt forráskódú rendszerről van szó, ezért bármilyen kiegészítéssel továbbfejleszthető, illetve folyamatosan fejlődik, mivel a világon sok fejlesztő vesz részt a projektben

12 Egy CRM alkalmazás jelenléte az irodában, ahol ügyfelekkel foglalkoznak elengedhetetlen. Egyetlen alkalmazás használatával kiváltható sok más kisebb szoftver használata. A rendszer egy többfelhasználós megoldás, melyben a létrehozott kategóriáknak és felhasználói jogosultságoknak megfelelően érhetők el a tárolt adatok. A rendszerben képződő adatok nem csak webes felületen érhetők el, hanem lehetőség van egyéb csoportmunka szoftverekkel való együttműködésre, mint például Outlook, Kontakt, Evolution vagy Mozilla Thunderbird/Sunbird, a Sync-ML modul segítségével pedig újabban mobiltelefonnal és PDA-val is szinkronizálhatjuk azokat. Az E-CsoportMunka a projekt folyamán a Corvus KFT. által implementálva lett a polgármesteti hivatalba. Az implementáláshoz szükséges technikai feltételek rendelkezésre álltak, így nem volt szükség hardverfejlesztésre. Az E-CsoportMunka használatához szükséges tanfolyam is megszervezésre került a projekt keretein belül, így a használathoz szükséges tudnivalók is átadásra kerültek. 3.3 Iktató szoftver Az intézményeknél jellemzően papír alapú iktatókönyvben rögzítik a bejövő és kimenő iratokat. A fontosabb bejövő iratok általában tematikusan vagy csak időrendi sorrendbe helyezve mappákba, irattartókba kerülnek, melyek az évek során hosszú sorokat tömhetnek meg az irattartó szekrények polcain. Ennek a tárolási módnak az eredményeképp egyes iratok visszakeresése, csoportosítása például egy tavaly kiadott ajánlat, vagy egy ügyféllel, esetleg egy megrendelés teljesítésével kapcsolatos összes levelezés kikeresése több órás, akár több napos munkát igényel a munkatársak részéről. Természetes és jogos igény minden intézmény részéről, az iratkezelésre, adminisztrációra fordított idő minimumra csökkentése, hogy a munkatársak idejük nagy részében fő feladatukra legyenek képesek koncentrálni. A papír alapú információhordozóról átállni a digitális dokumentumtárra több előnyt is hordoz magában:

13 - Határidők kezelése, iratok nyomon követése Az egyes dokumentumokhoz kapcsolható határidős feladatok kezelése többé nem jelent problémát a szoftvert alkalmazó intézmények számára. A dokumentumokhoz rendelhető és követhető határidők mellett egyszerűen kezelhetjük azon eseteket is, amelyek befejezéséhez harmadik fél által (pl. hatósági engedély) kibocsátandó dokumentum szükséges. A rendszerben az 'Ügyirat hely' és 'Ügyirat állapot' gombok segítségével bármikor figyelemmel kísérhetjük az adott dokumentum történetét. Mindemellett megváltoztathatatlan eseménynapló segítségével pontosan rekonstruálható, minden egyes módosítás, amely iratainkat érinti. - Széleskörű keresési lehetőség A program több tematikus keresőt bocsát a felhasználó rendelkezésére, melyek segítségével a szükséges iratot néhány kattintással megtalálhatjuk még akkor is, ha a tartalmára vonatkozóan csak töredék információval rendelkezünk. Mindemellett Excel-be is exportálható listák generálásával gyorsan és könnyedén képesek vagyunk statisztikákat, jelentéseket készíteni. A Kontroller nevű iktató szoftver használata sikeresen elkezdődött a projekt alatt. 3.4 Külső kommunikáció Minden hivatal számára fontos, hogy jó színben tűntesse fel magát az emberek előtt, A 21. században minden intézmény szerves részét képezi az azt bemutató weboldal. Sok esetben ez alapján születik meg az első benyomás. Fontos, hogy ez pozitív legyen. Ahhoz hogy ez a benyomás megszülethessen, elengedhetetlen a böngésző független weboldal létrehozása. Jelenleg is rendelkezik a hivatal weboldallal, azonban szerkezete miatt sok embert kizárhat a böngészésből. A weboldalra való belépés egy Flash animációval kezdődik, sok készülék nem alkalmas Flash tartalom megjelenítésére. Főleg igaz ez a mobilkészülékekre. A kor trendje szerint gyökeres átalakulások figyelhetőek meg az internethasználatot illetően. A legtöbb potenciális érdeklődő már nem a számítógép

14 előtt ülve szeretne további információhoz jutni, hanem egy mobileszközt használva. Ezek a mobileszközök, amelyek lehetnek okostelefonok, internettáblák, netbook ok nem elég erősek Flash tartalom megjelenítéséhez és a legtöbb esetben nem is támogatják azt. Ezek alapján időszerű lenne Alsózsolca Polgármesteri Hivatal weblapjának a frissítése egy modern, mai igényeket is kielégítő változatra. Egy CMS rendszer használatával nem csak a lehetséges netezők számára lesz elérhetőbb az oldal, de számos más előnyt is jelent. Egyik legkézzelfoghatóbb előnye ezeknek a CMS rendszereknek az egyszerű szerkeszthetőség. Ennek köszönhetően akár napi szintű információk jeleníthetőek meg a weboldalon minimális munkával. Nagyon népszerűek a CMS rendszerek és ennek köszönhetően rengeteg kiegészítő található hozzájuk az interneten. Minimális munkával minőségi, sok funkcióval rendelkező weboldal hozható létre. Ezek a CMS rendszerek lehetőséget adnak a weboldalon szavazás elhelyezésére vagy akár fórumok létrehozására is, amelyeknek közösség formáló hatásai vannak. Egy kis odafigyeléssel elérhető, hogy a polgármesteri hivatal weboldalának látogatottsága nagyságrendekkel növekedjen. A technikai feltételek adottak CMS rendszer telepítéséhez. Az egyik legnépszerűbb CMS rendszert, a JOOMLA t javaslom a weboldal újraélesztéséhez. Létezik hozzá magyarítás, egyszerű a kezelhetősége, a keresők számára optimalizált kódot állít elő és számtalan kiegészítő található hozzá. Szintén a külső kommunikáció részei a dolgozók által használt címek. Jelenleg saját címek vannak használatban a hivatali ügyekre is. Ennek a megváltoztatása hivatalos formátumra, egységesítésre mindenképpen szükséges. Az címnek tartalmaznia kell az azt használó munkahelyét, azonosítani kell tudnia egy kívülállónak, hogy hivatalos személynek küld üzenetet. További lépés lehetne a hivatalon belül a különböző osztályokhoz címek csatolása. A technikai feltételek adottak a megvalósításhoz

15 3.5 Virtuális ügyintézés A legtöbb állami hivatal rendelkezik az ügyintézést megkönnyítő internetes ügyintézéssel. Ez több formában jelenhet meg a hivatal életében. A legegyszerűbb esetben a virtuális ügyintézés kimerül időpontkérésben, ekkor az elintézendő ügymenet kerül feljegyzésre a hozzá kapcsolódó adatokkal. Ez több szempontból is megkönnyíti az ügyfélszolgálat munkáját. Egyrészt kiszámítható az aznapra beütemezett munka mennyisége, elkerülhető a feltorlódás; másrészt az ügyintéző dolgát is megkönnyíti, hiszen az online felületen megtörténhet egy előzetes adatbekérés, ezzel az adott üggyel való munka időtartalma is csökken. Lehetőséget kell adni az embereknek, hogy az interneten keresztül tegyék fel kérdéseiket. Erre megfelelő eszköz egy fórum létrahozása a weboldalon vagy chatelési lehetőség biztosítása egy ügyintézővel. Lehetőséget kell adni az embereknek, hogy az ügyintézéshez szükséges adatlapokat, dokumentumokat le tudják tölteni az internetről. Ez rendkívül egyszerűen megvalósítható, a már említett Joomla rendszert könnyedén alkalmassá lehet tenni ennek a funkciónak a betöltésére is. Természetesen ezek csak kezdeti lépések. Az online ügyfélszolgálat lehetőségei jóval tágabbak az egyszerű ütemezéstől, adatbekéréstől és dokumentum letöltéstől. 3.6 VOIP A tanulmány célja az optimális működési feltételek megteremtése a polgármesteri hivatalon belül. Az optimális működésbe beletartozik a költségek csökkentése is. Ennek egyik legegyszerűbb módja a kifizetett számlák összegének csökkentése. A hivatal a projekt megkezdése előtt normál telefonrendszert használt, amelynek a díjai magasak. A projekt keretein belül egy VOIP technológiájú telefonrendszer lett a hivatalba telepítve, amelynek költségcsökkentő hatása van. A hivatalon belüli telefonálás illetve a 46 os

16 körzetszámba történő összes hívás ingyenes a Corvus KFT által biztosított új IP technológiájú telefonrendszerrel. Az új telefonrendszer hibrid rendszert alkot a régivel, így a telefonkészülékek lecserélésére nem volt szükség. Költségcsökkentő hatáson kívül jelentős funkcióbővülés is elérhető az új rendszerrel. Ingyenes, linux operációs rendszer alatt működő telefonközpont szoftver lett telepítve, amely fejlesztése egyszerű, az általa kínált szolgáltatások felveszik a versenyt egy drága telefonközpont szolgáltatásaival. Minden felhasználó egyéni PIN kódot kapott, így lehetőség van a telefonhasználat analizálására. A telefonhasználat naplózásra kerül a szerveren, szükség esetén lehetőség van ennek a naplófájlnak megtekintésére, keresésnek a naplófájlon belül. Statisztikák készíthetőek és visszakereshető, hogy ki használja kiugróan sokat a telefont. Az implementáláshoz szükséges technikai feltételek adottak voltak, a választott szoftver ingyenes, a rendszer használata megkezdődött a projekt alatt. 3.7 Beléptető rendszer Minden hivatal életében örök probléma az alkalmazottak munkájának ellenőrzése. Ennek az ellenőrzésnek az egyik legfontosabb eleme az, hogy tudjuk mikor érkezett meg az alkalmazott, ledolgozta e a szerződésben meghatározott munkaórákat és természetesen hogy nem megy e haza hamarabb a kelleténél. A rendszer kiterjesztésével követhető az alkalmazottak munkavégzése nem csak a polgármesteri hivatalban, hanem a város többi intézményében is. Továbbgondolva a rendszert, nem csak a munkaórák ellenőrzésére van lehetőség, hanem akár a munkatársak mozgása is nyomon követhető intézményen belül, illetve a rendszer kiterjesztésével akár a polgármesteri hivatalon kívül, más intézményben történő követhetőség is lehetséges

17 3.8 Felügyelet A legtöbb munkahelyen valamilyen szinten korlátozzák a dolgozók számítógépes hozzáférésének a jogait. Erre szükség van, mert: - internetről letöltött alkalmazásokat telepítenek - nem a munkára koncentrálnak: chatelnek, böngésznek, játszanak - saját maguk kedve szerint szabhatják testre a munkaasztalukat, ezt a munkaasztalt a beállított háttérrel bármelyik ügyfél láthatja. A számítógép használat valamilyen szintű korlátozása szükséges, azonban sok szoftver igényli azt, hogy a felhasználó rendszergazdai jogokkal rendelkezzen. Részleges megoldás lehet a tűzfal használata, amelyben bizonyos portokat le lehet tiltani, így tiltani lehetne a chetelést és más a sávszélességet jelentős mértékben használó alkalmazásokat, például: youtube. Szintén sok idő megy el a közösségi oldalak nézegetésével, ezek tiltása is javasolt (facebook, iwiw). A hivatal számítógépeire ki kell dolgozni egy egységes megjelenést, szabványosítani kell a háttereket és ezeknek a lecserélését meg kell tiltani. 3.9 Képzés Egy hivatal életében elkerülhetetlen a dolgozók számára a számítógép használata. A munka eredményessége, gyorsasága függ egyrészt az informatikai infrastruktúrán, másrészt az embereken, akik azt használják. Hiába van meg a hardver és a szoftver, ha nincs olyan, aki ezeket rendeltetésszerűen és hatékonyan tudja üzemeltetni. A lefolytatott beszélgetések során kiderült, hogy ezen a számítógépes tudáson van mit javítani. Mindenképpen érdemes a dolgozóknak egy tanfolyamon részt venni. A képzés célja a már meglévő rendszer minél jobb megismerése és az új fejlesztések bemutatása és ezeknek a használatának a megtanítása az ezt használókkal. A projekt keretein belül több tanfolyamon való részvételre is lehetőségük volt a dolgozóknak. Ezek a tanfolyamok egyrészt általános informatikai ismeretekre, az operációs

18 rendszer és az irodai alkalmazások kezelésére irányultak; másrészt az újonnan telepített szoftverek is ismertetésre kerültek Informatikai szakember alkalmazása A hivatal munkája nagyban támaszkodik az informatikai háttérre és ennek a folyamatos kiszolgálása megkívánja egy képzett informatikus alkalmazását. Egy informatikai szakember rendkívül sokoldalúan használható a polgármesteri hivatal számára, hiszen nem csak a folyamatosság, a folyamatos rendelkezésre állás biztosítására használható, a munkája jóval túlmutathat ezen. Egyrészt feladatköre kiterjeszthető a polgármesteri hivatalon kívülre is, elláthatja az informatikusai funkciót a város többi intézményében is. Másrészt tudása felhasználható az informatikai infrastruktúra fejlesztésére is, így komoly pénzt takarítva meg a város számára. Az előbb említett funkciókon kívül az előzetes helyzetértékelést kiértékelve szembetűnik, hogy a polgármesteri hivatal dolgozóinak informatikai képzettsége sok esetben fejlesztésre szorul, főleg ha új szoftverek vagy eszközök használatáról van szó. Ideális esetben az informatikai szakemberrel szemben támasztott követelmények egyik alappillére lehet az, hogy tudjon segíteni a képzésben. Nem csak a napi szoftveres problémák megoldásában, hanem akár szervezett képzések formájában is. Az új informatikai szakember javasolt munkaköri leírása: - gépek karbantartása hardveres szinten - A szoftverek karbantartása - informatikai fejlesztések megvalósítása - szoftveres segítésnyújtás/távfelügyelet - a dolgozók informatikai tudásának bővítése továbbképzések formájában - technikai segítségnyújtás a intézmények számára - a hivatal weboldalának folyamatos fejlesztése

19 3.11 Kommunikáció javítása az intézményekkel A kapcsolat a polgármesteri hivatal és az intézmények között jelenleg minimális szinten létezik. A kapcsolattartás telefonon keresztül történik, a legtöbb információcserére itt kerül sor. Létezik egy X meghajtónak nevezett könyvtár megosztás a szerveren, ehhez a meghajtóhoz minden intézménynek teljes jogosultsága van. Előzetes egyeztetést követően itt lehet adatokat megosztani. Az egyeztetésre azért van szükség, mert semmilyen jelzés nem generálódik, amikor a könyvtár tartalma frissítésre kerül. Ennek a kommunikációnak a fejlesztése mindenképpen időszerű lenne. Megoldást jelenthetne az intranet használata, amelyre akár kintről is lehet csatlakozni megfelelő beállítások és jogosultságok esetén. Az intranet által kínált lehetőségek már fel lettek sorolva a 3.10 es pontban Szerver A beszélgetésekből kiderült, hogy a hivatal által használt szervert a Corvus Kft, biztosítja a polgármesteri hivatal számára. A szerverrel való összes feladat, beleértve az adatok biztonságban tudását is s Corvus Kft felelőssége. Ez a szerver egy úgynevezett noname szerver, ami rejt magában veszélyeket. Egy márkás szerverrel szembeni legnagyobb hátránya a támogatásban rejlik. Igaz, hogy sok esetben egy márkás szerver felára jelentős lehet, de ezzel a magasabb árral szolgáltatások is járnak. Ilyen szolgáltatás például az évekig biztosított részegységek. A szerver minden egyes eleme elérhető cikkszám alapján, így bármilyen meghibásodás esetén a hibás alkatrész pótolható az eredetivel teljes mértékben megegyező alkatrésszel, ezzel kizárva mindenféle szoftverkompatibilitási gondot, amely akár újratelepítéshez is vezethet. A szerver jelen pillanatban a fájlmegosztást szolgálja. A feladatköre azonban bővíthető. A polgármesteri hivatal számára szállított E-CsoportMunka és az új VOIP telefonrendszer kiszolgálási feladatait is elláthatja. Funkcióbővítésként a biztonsági mentések tárolására is lehetne lehetőség, amennyiben a szerver túlesik bizonyos fejlesztéseken. A merevlemezek RAID kötegbe szervezése jelentősen javít a biztonságon. Raid1 alkalmazása esetén 2 teljesen egyforma merevlemez

20 működik a gépben, mindkét merevlemez ugyanazokat az adatokat tartalmazza, azaz az egyik a másik tükörképe. Meghibásodás esetén az egyik merevlemez eltávolítása/cseréje esetén nem kell számolni a szerver kiesésével. Javasolt lenne a polgármesteri hivatalnak egy saját szerver beszerzése. Az egyre bővülő kiszolgálási feladatokat ellátni és maximális rendelkezésre állást biztosítani csakis új, márkás szerverrel lehet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig. Készítette: Réti Gábor informatikai referens 1. Bevezetés Informatikai stratégia szükségessége Jelen informatikai stratégia az önkormányzati ciklus végéig határozza

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése: Várhelyi András Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma:

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM!

HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM! HATÉKONY VÁLLALATIRÁNYÍTÁS? CRM! 2 BEVEZETŐ Van néhány dolog, amihez Magyarországon mindenki ért. Ilyen elsősorban a foci, aztán az autók. Vállalatvezetők körében ezekhez az utóbbi időben csatlakozni látszik

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS)

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszerek (CMMS) (Összeállította: Pék Katalin és Farkasné Antal Anikó, A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.) A publikáció megjelent a Raabe Kiadó karbantartási

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése

Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 21. célterület Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá

Részletesebben

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer MODULUS KERETRENDSZER MODULUS FRAMEWORK ERP Mi az a MODULUS Vállalatirányítási Rendszer? A MODULUS Vállalatirányítási Rendszer egy modern, internetes technológiára

Részletesebben

1 Bevezetés... 2. 3 Kiemelt referenciáink... 8 AlkotóPortál Develor Bástya könyvesbolt HTMIK Mobicom, grafikai tervezés

1 Bevezetés... 2. 3 Kiemelt referenciáink... 8 AlkotóPortál Develor Bástya könyvesbolt HTMIK Mobicom, grafikai tervezés 1 Tartalom 1 Bevezetés...... 2 2 A Yohhanan Graphics bemutatása....... 3 Szolgáltatásaink Online Marketing Arculatok kialakítása Statikus honlapok készítése Dinamikus honlapok készítése Animációk kivitelezése

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára

Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Standard-Média Bt. 2006. március Az útmutató elkészítésében részt

Részletesebben

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6.

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6. Connection Novell Connection Magazin VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM/2007 A Novell biztonságfilozófiája Hozzáférés-kezelés a Novell Access Managerrel Jogosultság-kezelés: Novell Identity Manager PC-biztonság a SecureWave

Részletesebben