NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell"

Átírás

1 1kt. sz.: IV. 392/2012. BEKESCSABA MEGYE1 logu VAROS POLGARMESTERE Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloado: Fodor Anik6 Mell.: Hiv. sz: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell Targy: Fo1yamatban 1evo palyazati projektekke1 kapcso1atos, jogszabalyvaltozasbol kovetkezo dontesek meghozata1a Elokeszito: Strategiai-Fejlesztesi Osztaly Ve1emenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag Eloterjesztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzat Kozgyulesenek februar 24. napjan tartand6 nyilvanos iilesere Tisztelt KozgyiiLes! A Nernzeti Fejlesztesi Ugynokseg (NFU) internetes honlapjan februar 14-en megjelent az allamhaztartasrol sz616 torveny tamogatasi szerzodeseket erinto valtozasairol sz616 tajekoztatas az onkormanyzatok szamara. Az allamhaztartasrol sz evi CXCV. torveny es annak vegrehajtasi rende1ete, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rende1et szetvalasztja a he1yi onkormanyzatok es hivatalaik gazdalkodasat, szemben az eddigi gyakorlatta1, amikor a korabban hatalyos jogszabalyok alapjan az onkormanyzat es annak hivata1a egy gazdalkodasi egyseget kepezett, Ez a valtozas adatmodositasi kotelezettseget je1enthet az onkonnanyzatok szamara. Az AYr (4) bekezdesenek rendelkezesei szerint az onkormanyzatok kotelesek adataik valtozasarol a maganjogi szerzodeseik tekinteteben szerzodeses partnereiket - igy tamogatasi szerzodesek eseteben a tarnogatot - tajekoztatni, Az adatvaltozasok a tarnogatasi szerzodesek modositasaval is jarhatnak, ezert a Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg elkeszitett egy tajekoztatot az adatvaltozasok tamogato fele torteno bejelentesere, va1amint a tamogatasiszerzodesmodositasok kezdemenyezesere vonatkoz6an. A tajekoztato szerint a kepviselo-testuletet (kozgyulest) - annak felhatalmazasa alapjan - a polgarmester kepviseli. Az eset1egesen tamogato fele korabban nem benyujtott kozgyulesi felhatalmazast szukseges a tamogato fele benyujtani,

2 2 A projektben reszt vehet az onkormanyzat hivata1a, azonban csak az onkormanyzati kepviselo-testulet felhatalmazasa (kepviselo-testiileti hatarozat) alapjan, es olyan iigyekben, ame1yekre a felhatalmazasa kiterjed. Ha a projekt megvalositasaban reszt vesz az onkormanyzat hivata1a (pl. az 0 munkatarsai latjak e1 a projektmenedzsment fe1adatokat), a hivatalt a projektben resztvevokent nevesiteni kell a tamogatasi szerzodesben, es pontosan rogziteni kell, hogy me1y tevekenysegeket vegzi. A hatarozati javas1atokban azon palyazatok szerepe1nek, ame1yeket a fentiekben reszletezett valtozasok erintenek: aho1 a korabban meghozott kozgyulesi dentes nem tarta1mazza a felhatalmazast a polgarmester reszere, tovabba aho1 a polgarrnesteri hivata1 reszt vesz a projekt megvalositasaban. A Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag a februar 24-en tartando iilesen targyalja az eloterjesztest, a bizottsagi tiles jegyzokonyvi kivonata a kozgyules helyszinen kenil kiosztasra. Kerem a Tisztelt Kozgyulest az eloterjesztes megtargyalasara es a hatarozati javas1at elfogadasara, A hatarozat vegrehajtasaban kozrermikodo felelos hivata1i egysegek: Strategiai-Fejlesztesi Osztaly, Penzugyi es Gazdasagi Osztaly. I. HATA.ROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese a.bekescsaba Megyei Jogu Varos szennyviztisztitasanak es csatornazasanak fejlesztese" cimu KEOP-1.2.0I2F azonositoszamu projekthez kapcsolodoan fe1hatalmazza Vantara Gyu1a polgarmestert Bekescsaba Megyei Jcgu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyi1atkozatok alairasara, Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala munkaszervezetebe tartozo vegrehajtasaval kapcso1atban minden olyan fe1adatot, ame1yre az Onkormanyzat mas nyilvanossag biztositasaval kapcsolatos fe1adatok stb.). Fele1os: Vantara Gyu1a polgarmester Hatarido: februar 29. II. HATA.ROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese az "Agora - multifunkcionalis kozossegi kozpontok es teruleti kozmuvelodesi tanacsado szolgalat infrastrukturalis felteteleinek kialakitasa" cimii TIOP / azonositoszamu projekthez kapcsolcdoan felhatalmazza Vantara Gyu1a polgarrnestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyi1atkozatok alairasara.

3 3 2. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese felhatalmazza Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala rnunkaszervezetebe tartoz6 vegrehajtasaval kapesolatban minden olyan feladatot, amelyre az Onkormanyzat mas nyilvanossag biztositasaval kapesolatos feladatok stb.). Felelos: Vantara Gyula polgarmester Hatarido: februar 29. III. HATAROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzat Kozgyulese a.bekescsaba belvaros rehabilitacio 1. litem" cimu DAOP-5.1.2/C-09-2f azonositoszamu projekthez kapesol6d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara, vegrehajtasaval kapesolatban minden olyan feladatot, amelyre az Onkormanyzat mas nyilvanossag biztositasaval kapesolatos feladatok stb.). Felelos: Vantara Gyula polgarmester Hatarido: februar 29. IV. HATAROZATIJAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese,,2. Szamu Altalanos Iskola komplex felujitasa" clmu DAOP-4.2.1I2/2F-2f azonositoszamu projekthez kapesol6d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. 2. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzat Kozgyulese felhatalmazza Bekescsaba vegrehajtasaval kapesolatban minden olyan feladatot, amelyre az Onkormanyzat mas nyilvanossag biztositasaval kapesolatos feladatok stb.). Felelos: Vantara Gyula polgarmester Hatarido: februar 29. V. HATAROZATIJAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese az.eszaki ipartelep infrastruktura es 3000 m 2 -es iizemesarnok epitese" cimu DAOP-1.1.lIA azonositoszamu projekthez kapeso16d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert

4 4 Bekescsaba Megyei Jcgu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. 2. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese felhatalmazza Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Polgarrnesteri Hivatala munkaszervezetebe tartoz6 szervezettel nem kat szerzodest (projektmenedzsment, kozbeszerzesek Iebonyolitasa, Fele16s: Vantara Gyula polgarrnester Hatarid6: februar 29. VI. HATAROZATI JAVASLA T: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese a.bekescsaba Varos kerekparut-halozatanak fejlesztese (Oroshazi ut, Bekesi ut - Szarvasi ut)" cimu DAOP 3.1.2/A azonositoszamu projekthez kapcso16d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. VII. HATAROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese a.bekescsaba, Liptak Andras utcai burkolt csatoma es hozza kapcso16d6 csapadekelvezeto csatornak megepitese" cimu DAOP-5.2.1/A azonositoszamu projekthez kapcso16d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Polgarrnesteri Hivatala munkaszervezetebe tartoz6 nyilvanossag biztositasaval kapcsolatos feladatok stb.).

5 5 VIII. HATA.ROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzat Kozgyulese a "Telepiilt~si szemetteleprekultivacios program a Koros-szogben" cimu KEOP-2.3.0/2F/ azonositoszamu projekthez kapcsol6d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Polgarrnesteri Hivatala munkaszervezetebe tartoz6 szervezettel nem kat szerzodest (projektmenedzsment, kozbeszerzesek lebonyclitasa, IX. HATA.ROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese a.belvarosi Altalanos Iskola es Gimnazium sportletesitmenyeinek felujitasa" cimu projekthez kapcsol6d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. 2. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzat Kozgyulese felhatalmazza Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzat Polgarmesteri Hivatala munkaszervezetebe tartoz6 nyilvanossag biztositasaval kapcsolatos feladatok stb.). X. HATA.ROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a.munkacsy Mihaly Emlekhaz oktatasi-kepzesi szerepenek erositese Bekescsaban" cimu TAMOP-3.2.8/B azonositoszamu projekthez kapcsol6d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara.

6 6 XI. HATA.ROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgytilese a.szabo Pal Teri Altalanos Iskola epuletenergetikai fejlesztese" cimu KEOP-5.3.0/A azonositoszamu projekthez kapcso16d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. nyilvanossag biztositasaval kapcsolatos feladatok stb.). XII. HATA.ROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese a "Arpad Gy6gy- es Strandfurdo energetikai fejlesztese" cimu KEOP-4.2.0/B/l azonositoszamu projekthez kapcso16d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara, XIII. HATA.ROZATIJAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese a.bekescsaba, Belvarosi Altalanos Iskola energetikai korszertisitese" cimu KEOP / azonositoszamu projekthez kapcso16d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara, 2. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzat Kozgyulese felhatalmazza Bekescsaba

7 7 XIV. HATA.ROZATI JAVASLAT: XV. HATAROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese az "Arpad sor, Derkovits sor, J6zsefAttila utca, Luther utca belteriileti onkormanyzati utak fejlesztese" cimu DAOP 3.1.1/B-II azonositoszamu projekthez kapcsol6d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese a "A Belvarosi es a Pasztor utcai bolcsode fejlesztese es ferohelybovitese Bekescsaban" cimii DAOP-4.1.3/B-ll azonositoszamu projekthez kapcso16d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara. Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Polgarrnesteri Hivatala munkaszervezetebe tartoz6 XVI. HATA.ROZATI JAVASLAT: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese a "BEST-PACK, Bekescsaba es Nagyszalonta K6zQS Turisztikai Program-csomagjanak fejlesztese" cimti projekthez kapcsol6d6an felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorrnanyzata kepviseletere, tovabba a projekt kereteben kotott szerzodesek, nyilatkozatok alairasara.

8 8 2. Bekescsaba Megyei logo Varos Onkorrnanyzat Kozgyulese felhatalmazza Bekescsaba szervezettel nem kat szerzodest (projektmenedzsment, kozbeszerzesek Iebonyolitasa, Bekescsaba, februar 22. ;:2 Vantara Gyula po lgarmester f Ellenj~es!J /'1 Jogi..~(.... :;;t;;~ P enzugyl. '.

BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS

BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. SZ.: IV. 596-5/2012. Eloado: Marton Laszlo Mel!: 2 db Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

PAPA VAROS ONKORMANYZATA TELEPULESI ERTEKTAR BIZOTTSAGANAK SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALVZATA

PAPA VAROS ONKORMANYZATA TELEPULESI ERTEKTAR BIZOTTSAGANAK SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALVZATA PAPA VAROS ONKORMANYZATA TELEPULESI ERTEKTAR BIZOTTSAGANAK SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALVZATA Papa Varos Oiikormanyzat Kepviselotestulete a magyar nemzeti ertekek es hungarikumok gondozasarol szolo 114/2013.

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Szentes Város Polgármesterétől, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

"Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007

Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 TAMOGATASI rr SZERZODES r "Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 1 il y/ F ti i E s z T < s' tervj * * # # * * * * * * * * Kozep-Dunantuli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA

BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA I. Altalanos rendelkezesek A tarsu1at a vizgazdalkodasr61 sz616 1995.evi LVII tv. es a gazdasagi tarsasagokr61 sz616 2006. evi

Részletesebben