SzámlaBarát Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SzámlaBarát Hírlevél"

Átírás

1 S Z Á M L A B A R Á T K F T. SzámlaBarát Hírlevél 2014 július 04. IV. évfolyam 1. szám Tisztelt Partnereink! A SzámlaBarát kft. ezúton jelentkezik hatodik hírlevelével, mely két fő téma köré csoportosul, az adózással és NAV al összefüggő témák, valamint néhány pénzügyi lehetőségre szeretnénk felhívni partnereink figyelmét. A tartalomból: - Akár 51% is lehet az adóteher a cégvezetőknek - A NAV ráteheti a kezét a bankbetéteinkre - A számla és nyugta azonosítás szabályainak változása - Védekezés a gyenge forint ellen - Stabilitási Megtakarítási Számla előnyei - Ipar kamarai lenyúlás Akár 51% is lehet az adóteher a cégvezetőknek Az új Polgári Törvénykönyv miatt a jövőben, a cég által okozott kárért a vezetők saját vagyonukkal is felelnek. Erre jelenthet megoldást a felelősség biztosítás, azonban durva meglepetés várhat a cégvezetőkre, mert ennek a biztosításnak a megkötése 51% adóterhet is jelenthet. A március 15-én életbe lépett új Polgári Törvénykönyv jelentősen átalakítja a gazdasági társaságok felelőségét. Az új szabály szerint a vezető tisztségviselők (akkor is, ha munkaviszonyban látják el) a jövőben a társasággal egyetemlegesen felelnek majd a tisztségükkel összefüggésben külső feleknek okozott károkért, a kárt szenvedett harmadik személyekkel szemben. A gyakorlatban ez azt eredményezi, hogy ha egy bekövetkezett kár kérdésében a bíróság kimondja a cég felelősségét a károkozásban, az egyetemlegesség, a társaság és a vezető tisztségviselő helytállási kötelezettségét egynek tekinti. Ilyen helyzetekben az új Ptk. alapján a károsultak most már nem csupán a társaság, hanem az ügyvezetést ellátó magánszemélyek ellen - természetesen a megfelelő jogorvoslati eljárásokon keresztül - közvetlenül is érvényesíthetik az akár milliárdos összegekre rúgó kártérítési igényüket. A vezető tisztség elvállalása kapcsán várhatóan az eddigieknél sokkal kritikusabb kérdéssé válik, hogy a társaság biztosítja-e az ügyvezetés jogi- és pénzügyi védelmét a harmadik felek igénye ellen, például felelősségbiztosítással, ami viszont új adókérdéseket vet fel.

2 2. Oldal SzámlaBarát Hírlevél Az ilyen felelősségbiztosítások természetesen megköthetőek a magánszemély vezető tisztségviselő által, de talán tipikusabbnak tekinthető az, amikor a gazdasági társaság köt felelősségbiztosítási szerződést a vezető tisztségviselője javára. Természetesen olyan komplex biztosítási termékek is léteznek, amelyekben a biztosítói kárviselés kiterjed mind a társaság, mind a vezető tisztségviselő felelősségére. Mivel főszabályként csak akkor nem adóköteles a társaság által fizetett biztosítási díj, ha kizárólag a díjat fizető gazdasági társaság kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosításról van szó, így a vezetők javára kötött felelősségbiztosítások díjának esetében komoly adókötelezettség merülhet fel. Az szja-törvény értelmében a magánszemély minden jövedelme adóköteles, s jövedelem képződhet a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában, pénzben, készpénz-helyettesítő eszközben és/vagy nem pénzben mástól megszerzett vagyoni érték esetében is. Az adókötelezettség pedig az esettől függően többféle lehet. A cég által a vezetője javára fizetett felelősségbiztosítási díj adózhat kvázi munkabérként vagy úgynevezett kifizetői adóteher melletti juttatásként is. Akármelyik esetről is beszéljünk, jelentős - 51 százalékot - elérő vagy azt is jóval meghaladó adóterhelésről lehet szó. Ugyanakkor a társasági adótörvény vonatkozó szabályai szerint, ezen vezető tisztségviselő javára kötött biztosítások díjai a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült, elismert költségnek minősülnek. A NAV ráteheti a kezét a bankbetéteinkre Százötven pénzintézet csatlakozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus kommunikációs rendszeréhez, amit az adóhatóság a köztartozást felhalmozó magánszemélyek bankbetéteinek, számláinak felkutatására használ fel. A NAV sajtóreferense elmondta: az új rendszer nyomán a tavalyi év második felében 34 ezer alkalommal jutott a hatóság új adatokhoz, a hivatal számos olyan bankszámláról szerzett információt, amelyről korábban nem volt tudomása. Ilyen esetekben a NAV azonnal elvonhatta a köztartozás fedezetéül szolgáló pénzt vagy egy részét.

3 3. Oldal A számla és nyugta azonosítás szabályainak változása Egy új rendelet hatálybalépésével módosulnak a számla és a nyugta adóigazgatási azonosítási szabályai. A legfontosabb tartalmi változás, hogy október 1-jétől a vállalkozásoknak be kell jelenteniük az adóhatóság felé a számla kibocsátáshoz alkalmazott számlázási programjukat. Abban az esetben, ha online számlázási rendszert használ valaki, akkor is be kell jelenteni, de ebben az esetben az adatbejelentés tartalma eltér. Eddig ilyen bejelentést a vállalkozásoknak nem kellett tenniük, csupán rendelkezniük kellett a program fejlesztőjétől olyan nyilatkozattal, amely szerint a számlázási rendszer megfelel a jogszabályoknak. Az új jogszabály szerint az adóalanynak be kell jelentenie az általa használt számlázó program: nevét, azonosítóját; fejlesztőjének nevét, és ha van adószámát; értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; beszerzésének, használata megkezdésének, vagy saját fejlesztésű program használata esetén a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját; (Az utolsó pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni.) Amennyiben a vállalkozás kivonja a programot a használatból, akkor a program adatait és a használatból történő kivonásának időpontját is be kell jelenteni az adóhatóság számára. Hasonló bejelentéseket kell megtenniük azoknak az adóalanyoknak is, akik számláikat online számlázási rendszeren keresztül bocsátják ki, a bejelentés adattartalma azonban eltér. A bejelentéseket egy külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni, méghozzá 30 napon belül. Az első bejelentést viszont elég november 15-ig megtenni.

4 4. Oldal SzámlaBarát Hírlevél Védekezés a gyenge forint ellen A hazai vállalkozások többsége a normál üzletmenet részeként éli meg a 310 forint körüli euró árfolyamot és annak ingadozását. Az árfolyammozgásokból fakadó kockázatok azonban csökkenthetőek, a határidős vagy opciós ügyletek adta lehetőségekkel. A piaci kockázatok fedezése minden piaci helyzetben erősen ajánlott. Elsőre meglepőnek tűnhet, de az a vállalkozás spekulál, amelyik nem használja a fedezési technikákat, és az viselkedik okosan, kockázatkerülő módon, amelyik határidős és opciós technikákkal kizárja gazdálkodásából az árfolyamkockázatot. Utóbbit alapvetően a határidős piacokon, illetve különböző opciós stratégiákon keresztül lehet kezelni. A cégek eredményességét nem szabad kitenni a devizapiaci árfolyamváltozások kockázatának: a kitettségeket fedezni kell. A legtipikusabb megoldás a "sima" határidős ügylet. Amennyiben az ügyfélnek exportkitettsége van (többet exportál, mint amennyit importál), ezt a nettó kitettséget a határidős piacon képes eladni. Az azonnali (spot) árfolyamhoz képest, a meglévő piaci kamatkülönbségeket figyelembe véve, prémiummal tudja ezt megtenni, vagyis ha most 310 forint az euró, a jelenlegi kamat különbözet mellett fél év múlva nagyjából 313, egy év múlva pedig közel 316 forintot kap egy euróért akkor is, ha az azonnali árfolyam bőven 310 forint alá csökken. Amennyiben viszont a vállalkozásnak importkitettsége van, e prémiumot meg kell fizetnie (ennyiért kap határidőn eurót), viszont ezzel párhuzamosan kizárja az árfolyamkockázatot az életéből. Az ügyletnek nincs költsége, azt a bank az árfolyamrésben fedezi. A bankok rendkívül konzervatívan kezelik az ügyfélforgalmat: amit az ügyfél fedez, a bank azonnal ellentételezi a devizapiacokon, tehát ők nem vállalnak nyitott devizapozíciót: feladatunk az ügyféligények fedezése, az ügyfelek kiszolgálása. Vannak bizonyos helyzetek - ez a mindenkori árfolyamszinttől, az árfolyam változásaitól függ -, amikor egy cégnek célszerűbb opciós fedezési stratégiát választania. Természetesen ez attól is függ, hogy az adott cég milyen piaci kockázatkezelési politikát folytat, a tulajdonos, a cég vezetése milyen instrumentumokat kíván alkalmazni. Vannak olyan cégek, amelyek eleve csak a határidős piacokat használhatják, és akadnak olyanok, amelyeknek nagyobb a mozgásterük, opciós fedezésre is kaptak felhatalmazást. Itt kell megemlítenünk, hogy a kamatkitettség is komoly kockázatot jelenthet a cégeknek. Az évek óta csökkenő, alacsony kamatkörnyezet, az infláció tartósan alacsony szintje mellett az ügyfelek többsége manapság nem fedezi a kamatkockázatot, a váltakozó kamatozást preferálják. A képhez hozzátartozik az is, hogy a hitelétvágy alacsony, a rövid lejáratú forgóeszközhitelek dominálnak. A kamatkockázatokat az alacsony, akár hosszú távon is fix kamatszinttel operáló Növekedési Hitelprogram is csökkentette, melynek második fázisa jelenleg is folyamatban van.

5 5. Oldal SMS helyett használjon SMSZ t Egy egészen új termék érhető el néhány nagyobb bank kínáltában, nevezetesen a Stabilitási Megtakarítási Számla. Tavaly év vége óta gyakorlatilag minden akadály elhárult a bankszektor előtt, hogy a Stabilitási Megtakarítási Számla konstrukció elindulhasson, így a piacon elsők között az OTP és az UniCredit vezette be a terméket, majd február végén a Raiffeisen is. Az SMSZ legfőbb előnye az, hogy az azon elhelyezett összegeket az adóhatóság nem vizsgálja, és ötéves megtartás esetén a korábban adózatlan jövedelem adómentesé válik. A magánszemélyek számára gyakorlatilag egy lejárat nélküli adóamnesztiát adó termékről van szó, mely tökéletes lehetőséget biztosít a fekete jövedelmek tisztára mosására. A jogi szabályozási környezet az SMSZ esetén nem tartogat a bankok számára buktatót, a kockázatokat jól fel lehet mérni és azok kezelésével sem lehet nagyobb probléma. Az valószínű, hogy a bankok nagy hangsúlyt fognak fektetni az ügyfélbefogadásra és inkább a meglévő ügyfélkörre, ismeretségi körükre építenek majd. (Ebből is látszik, hogy érdemes jóban lenni bankunkkal!) Hivatalos statisztikák még nem érhetők el, azt viszont több szolgáltató is megerősítette, hogy érdeklődés van az ügyfelek észéről, sőt az első számlanyitásokra már sor került. Az még a jövő nagy kérdése, hogy mennyire széles ügyfélkör él az SMSZ adta lehetőséggel, de a válaszokból nagyon úgy tűnik, hogy nagyobb ügyféligény esetén, már a prémium banki termékek között is felbukkan az SMSZ.

6 6. Oldal SzámlaBarát Hírlevél Kamarai regisztrációs adatbázis avagy lenyúlás Március végéig kellett újból befizetni a kamarai tagdíjat. Ennek alkalmából megnéztük, hogy mit is kaptunk a pénzünkért. Vizsgálódásunk nem is tartott sokáig, mert hamar kiderült, hogy gyakorlatilag semmit nem kaptunk a pénzünkért. Már a bevezetés pillanatában tudtuk, hogy ez csak egy újabb sarc, hogy a kisvállalkozókat szívassák azért, hogy néhány vállalkozó még több pénzt tehessen zsebre állami segítséggel. Nyilván a módszert adóztatásnak nevezik, azonban a befizettetett összeg nagyságából látszik, hogy a beszedése csak akkor éri meg, ha mögötte csak elenyésző munka, azaz költség áll, különben veszteséges lesz a történet. A hivatalos álláspont szerint itt közfeladat ellátása zajlik, azonban a hazugság és a lebukás elég látványos. A befizetett pénzekből olyan adatbázis készült, melyben még a legnagyobb állami vállalatok sem találhatóak meg kivétel nélkül, ráadásul teljesen felesleges volt a meglévő közhiteles állami nyilvántartás helyett újabbat létrehozni. Most már tényként mondhatjuk, hogy a kamarák által is hirdetett szolgáltatásokból a SzámlaBarát Kft egyet sem kapott meg, se tanácsot nem kaptunk, se üzleti partnert nem közvetítettek és egyetlen egy pályázati lehetőségre sem hívták fel figyelmünket. Mindezt annak ellenére, hogy a bevezetés időszakában az alkotmánybíróság úgy látta, hogy a fizetési kötelezettség nem aránytalan vagy eltúlzott mértékű a nyújtott szolgáltatáshoz képest. Az a nyilvánvaló hazugság is tényként volt kezelve, hogy az intézkedésnek gazdaságélénkítő hatása lesz. Hát várjuk a kommenteket, hogy ki hol lát erre alapozottan szárnyaló pannon pumát kóborolni! A kamarák azt mondták, hogy komoly "szaknévsor" készül az adatbázis alapján, tehát aki nincs benne az eleve kókler, mekkmester, kamucég és innen rögtön látni lehet majd, hogy ki a kontár. Bepróbálkoztunk, hogy hol és mit találunk. Nem volt egyszerű eset a keresőt magát sem megtalálni, mert nem a fő helyre tették, hanem jól elrejtették a kíváncsi szemek elől egy aloldalon. A kíváncsiak itt keresgéljenek: https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html Nekünk nem sikerült megtalálni a Magyar Villamos Művek-et, a Paksi atomerőművet sem. Ezek után azt gondoljuk, hogy vagy kontárok ezek a cégek vagy nem fizették be a kamarai díjat. Mindenki döntse el maga, hogy melyik a jobb. Azt gondoljuk, hogy ha e tekintetben nem hiteles a rendszer, akkor a kisebb vállalkozások esetén, ahol tudjuk, hogy folyamatosan adminisztrációs kihívásokkal küszködnek, még rosszabb lehet az arány.

7 7. Oldal Ha valóban utána kell nézni egy cégnek, akkor továbbra is célszerű valamely közhiteles adatbázist vagy komolyabb szolgáltatót megkeresni. Egyfajta szaknévsorszerű adatbázisnak is használhatatlan, mivel a találati listában nem lehet szűkített keresést csinálni vagy valamilyen szempontok szerint sorba rendezni a találatokat, a valódi adataik a tevékenységeik helyéről nem szerepelnek és természetesen az elérhetőségeik sincsenek feltüntetve. Joggal vetődik fel tehát a kérdés, mi végre is van ez, mennyibe fáj ez a vállalkozóknak és valójában kit is támogatunk? Változó banki költségek Számos bank módosította hirdetményeit július elsejével. A változtatások között ezúttal nem csak díjemeléssel találkozhatnak az ügyfelek. K&H Bank a legtöbb lakossági termék esetén csökkentette a díjakat. Így nemcsak az utalások, csoportos beszedési megbízások után kell kevesebbet fizetni, de az éves betéti-és hitelkártya díjak is csökkentek. A standard MasterCard így 6939 forint helyett 6515 forintba kerül. Az UniCreditnél a devizaszámla díjai csökkentek: a számlavezetés 420 forint helyett 249 forint, valamint a 17 forintos könyvelési tételdíjat sem számítják fel, ahogy az érkező utalások jóváírások után felszámolt díjat is elengedik. Az UniCredit ügyfelei ráadásul egy időszakos (július 1 - augusztus 31.) akció keretében díjmentesen vehetnek fel készpénzt a bank külföldi ATM-jeiből. A Raiffeisen már nem igényelhető számlacsomagjainál (DíjNullázó, Mindennapok) korábban felszámolt 0,3 százalékos átutalási díjat a bank eltörölte. Ugyanakkor számos csomag, valamint a DirektNet belépési értesítési sms-szolgáltatás esetén is pár forintos drágulással találkozhatnak az ügyfelek. Az Ersténél az éves kártyadíjak emelkedtek. A Visa Virtuális kártyáért például 992 forint helyett 1543 forintot kell évente fizetni, a standard MasterCard és Visa Classic esetében pedig 6946 forintról 7497 forintra emelkedett a díj. A CIB Banknál két időszakos akcióval találkozhatnak ebben az időszakban az ügyfelek: egyrészt a külföldi, nem forintban végzett aranykártyás költések után 1 százalékos visszatérítés jár szeptember végéig. Másrészt haláleseti rendelkezést is díjmentesen lehet most megadni. Ezenfelül csak a bankkártyához kapcsolódó kiegészítő extrém sportbiztosítás napidíja nőtt 541 forintról 564 forintra, a többi szolgáltatás díja változatlan.

8 SzámlaBarát Kft Gyömrő Akácfasor u Pakocs-T Zsanett ügyvezető Telefonszám: A kiadvány felelős szerkesztője: Pakocs Gábor Telefonszám: Felhívás Jelen pillanatban szerkesztés alatt áll webhelyünkön egy partnerek, referenciák oldal. Ezt a felületet is szeretnénk felajánlani Önöknek, mint egy újabb ingyenes hirdetési lehetőséget. Ezzel kapcsolatban semmilyen külön teendőre nincs szükség, mindössze kérjük, hogy jelezzék számunkra részvételi szándékukat valamelyik elérhetőségünkön és mi megkeressük Önöket a részletek egyeztetése végett. Költséghatékonyság és rugalmasság HIRDETÉS Ez itt az Ön vállalkozásának fenntartott hirdetési hely! Szerződött ügyfeleinknek ingyenes hirdetési helyet kínálunk. Az elhelyezéssel kapcsolatos információkért keressen minket -ben vagy telefonon! Világító reklámtáblák Cégtáblák Világító betűk gyártása és szerelése

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése)

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése) Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz A hónap témája: Új év, új élet! Pénzügyi tervezés fontossága Legfontosabb megtakarítási szempontok. Munkahelyi cafeteria juttatások közötti

Részletesebben

Befektetéseket érintő Adók

Befektetéseket érintő Adók Befektetéseket érintő Adók Frissítés: 2010. Október. Összeállította: Faluvégi Balázs Jelen leírás a pénzügyi befektetéseket érintő adózási szabályokról, valamint az azokra adott adóoptimalizálási, csökkentési

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS Segítség vállalkozásod felépítéséhez Bízz az álmaidban, és mi segítünk megvalósítani azokat, hogy Te is Magyarország sikeres fiatalja, elismert vállalkozóinak egyike lehessél!

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

SzámlaBarát hírlevél

SzámlaBarát hírlevél W W W. S Z A M L A B A R A T. H U 2011 augusztus 10. SzámlaBarát hírlevél I. évfolyam, 1. Tisztelt Partnereink! A SzámlaBarát kft. ezennel útjára indítja zártkörű hírlevelét, melynek célja, hogy a szerződött

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz A hónap témája: Likviditásmenedzsment a háztartásban családi kassza Érintett témakörök: 1. A program felvezetése. 1.1. pénzügyek az életciklus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank Köszöntő A pénz nem boldogít, járja a mondás, még ha így is van, akkor nem is kell vele foglalkozni?! Ha tisztában vagyunk azzal, miként működik a pénz világa, mikor és mire kell figyelnünk, sokkal egyszerűbbé

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. augusztus az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Nyerő Kombináció Kötvény 4. oldal Takarék Alapkezelő hírei 6. oldal Pilotprojekt Rajkán 8. oldal A hazai pálya

Részletesebben

Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat

Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat . FEJEZET Joó András, Pintér Zoltán A pénzügyekrôl és a bankokról tudatosan Bevezetés: Ki szereti a bankokat? Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat A bankokat ugyanis nem szeretjük. Mert alapvetôen

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák 2008 Bankkártyák 2008. január A Magyar Nemzeti Bank jelen kiadványa kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. A jelen tájékoztató tartalma nem minõsül a jogalkotásról

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben