Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám április

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április"

Átírás

1 Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám június I. évfolyam 3. szám április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához szükséges jogszabályok közérthető magyarázatát, az adónem változására vonatkozó aktualitások feldolgozását, a határokon átnyúló ügyletek elszámolásának specialitásait, valamint számos esettanulmányt illetve a jogorvoslatokhoz kapcsolódó határozatokat. Extra tartalomként minden lapszámhoz szerkeszthető iratmintákat és egyéb segédleteket adunk például ellenőrzőlista a fiktív számla befogadásának elkerülése érdekében, adóelőleg-nyilatkozat, kiküldetési rendelvény. Tartalom A HÓNAP TÉMÁJA Elektronikus számlázás ÁFA A MINDENNAPOKBAN - Nyilvános árverés szervezőjének áfakötelezettsége ADATSZOLGÁLTATÁS - A közérdekű jellegre tekintettel adómentes ügyletek feltüntetése az általános forgalmi adó bevallásban OLVASÓI KÉRDÉSEK SZAKÉRTŐ VÁLASZOK - Kimenő számla érvénytelenítése Előfizetőként Ön jogosult az ingyenes szakmai tanácsadó szolgáltatásunk igénybevételére is. Üdvözlettel: Varga Szabolcs Szerkesztő Az aktuális lapszám szerzői: Bonácz Zsolt adószakértő dr. Boda Péter NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály dr. Váradi Adrienn NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Honlapunkról hu a JOGSZABÁLYFIGYELÉSEN és az ADÓNAPTÁRATON túl további, szerkeszthető segédleteket tölthet le. 1.

2 A HÓNAP TÉMÁJA Elektronikus számlázás Írta: Bonácz Zsolt adószakértő A cikkben az elektronikus számlával kapcsolatos szabályokat foglalom össze. Elektronikus számla fogalma Az elektronikus számla fogalmát az Áfa tv pontja határozza meg. E jogszabályi rendelkezés szerint elektronikus számlának minősül minden olyan, az Áfa tv.- ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és fogadtak be. E fogalom meghatározás alapján elektronikus számlának minősül az ben elküldött és befogadott pdf állomány is. Elektronikus úton bármely számlatípus [egyszerűsített számla, normál adattartalmú számla, gyűjtőszámla, számlával egy tekintet alá eső okirat (módosító, érvénytelenítő számla), számla helyett kiállítható számviteli bizonylat] kibocsátható. Az elektronikus úton történő számlázás választható, nem kötelezően alkalmazandó számlázási módszer. Ebből adódóan a vállalkozás jogszerűen jár el, ha az elektronikus számlázást nem minden számlakiállításnál alkalmazza, hanem csak egy, vagy több számláját bocsátja ki elektronikusan. Tehát az adózó jogosult arra, hogy egyes számláit nyomdai úton előállított számlatömbből, más számláit számlázó programmal (online számlázási rendszerrel) papíralapon, vagy elektronikus úton állítsa ki, azaz az említett számlázási módok egymás mellett, párhuzamosan alkalmazhatóak. Elektronikus számlázás feltételei Az elektronikus számla kiállítása és fogadása technikai feltételeket követel, ezért az Áfa tv (3) bekezdése az elektronikus számla kibocsátásának feltételeként előírja a számlabefogadó beleegyezését, kivéve, ha jogszabály előírja az elektronikus számla befogadásának kötelezettségét. A beleegyezés történhet formális úton (erre vonatkozó szerződéssel), de megvalósulhat ráutaló magatartással is (pl. a címzett a kapott elektronikus számla ellenértékét kiegyenlíti). Amennyiben a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója az elektronikus számlát az elektronikus adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatként hozza létre és továbbítja, akkor a feleknek előzetesen és írásban kell megállapodniuk az elektronikus számlázásban. A felek döntésük alapján a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalmú szerződést is megköthetik. Elektronikus számlával szembeni követelmények Az Áfa tv. 168/A. (1) bekezdése szerint a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Tehát, ha az adózó elektronikus számlát bocsát ki, akkor ezen követelményeket teljesítő rendszert kell üzemeltetnie. Az Áfa tv. 168/A. (2) bekezdése szerint nem ír elő kötelezően alkalmazandó eljárást (ún. üzleti eljárást), amellyel az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét és az olvashatóságot biztosítani kell. Ennek következtében elektronikus számla bármely olyan eljárással előállítható, amely a számla és a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás között megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít. Az adóhatóság jogértelmezése ebben a tekintetben a következő. 2.

3 Az Áfa tv. követelményeinek megfelel olyan szabadon megválasztott és kialakított eljárás, amely alkalmas annak ellenőrzésére, hogy a vállalkozás a számlát az Áfa tv.-ben előírt szabályok alapján állította-e ki, valamint a számlát nem önállóan, hanem az üzleti és számviteli folyamaton belül vonja ellenőrzés alá. Az adózó által kialakított eljárás akkor felel meg az Áfa tv. 168/A. (2) bekezdésében előírt követelményeknek, ha megfelelő ellenőrzési kapcsolatot épít ki a számla és a számlán feltüntetett ügylet között, például oly módon, hogy a vállalkozás az általa alkalmazott integrált vállalatirányítási rendszerbe épít be automatikus ellenőrzési eljárásokat, vagy a számlát abban feltüntetett ügylettel kapcsolatban rendelkezésre álló üzleti iratokkal (pl. megrendelés, megbízás, szerződés, szállító levél, teljesítésigazolás, átutalási vagy készpénzfizetési bizonylat) veti össze. Elektronikus számla adóigazgatási azonosításra való alkalmassága Elektronikus számla kiállításához számlázó program vagy online számlázó rendszer alkalmazása szükséges. A következőkben a számlázó program kifejezés alatt az online számlázó rendszert is értem. Elektronikus számla akkor alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha annak előállításához használt számlázó program megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet által támasztott követelményeknek. A számlázó program akkor alkalmas adóigazgatási azonosításra alkalmas számla előállítására, ha a következő két feltételnek megfelel: a) a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben meghatározott eltérésekkel kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosít, és b) beszerzését a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírtak szerint bejelentették. A nem magyarországi adószám alatt kiállított számlákat a belföldi adószám alatt kiállított számláktól elkülönített sorszámtartományban kell kezelnie. A sorszámozás folyamatossága nem sérül azzal, ha a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. A sorszámozás folyamatossága akkor sem sérül, ha az Áfa tv (1) bekezdés a) pontja alapján számla helyett kiállított számviteli bizonylat és az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről (nem belföldön teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. A számlázó program értékesítésekor az eladó köteles a vevő (felhasználó) részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról. A felhasználói dokumentációt a vevő (felhasználó) köteles az adómegállapításhoz való jog elévüléséig megőrizni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az eladónak gondoskodni kell arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az eredeti dokumentációnak a funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása, amelyet a vevő az adómegállapításhoz való jog elévüléséig köteles megőrizni. A számlázó program kizárólag a felhasználói dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre. A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet eredetileg azt írta elő, hogy a felhasználói dokumentációnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (XII. 3.

4 30.) NGM rendelet január 1-jétől módosította ezt a szabály, mégpedig oly módon, hogy a január 1-jétől hatályos szabályok vonatkoznak ezen időpontot megelőzően értékesített számlázó programok felhasználói dokumentációira is. A 45/2014. (XII. 30.) NGM rendeletben megfogalmazott szabályozás a következő: Ha a számlázó program értékesítője belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akkor a vevőnek a dokumentáció magyar nyelvű fordítását akkor köteles átadni, ha a dokumentáció nem magyar, német, francia vagy angol nyelven készült. Amennyiben a belföldi adóalany nem belföldön nyilvántartásba vett adóalanytól vásárolt számlázó programot (ezt semmiféle jogszabály nem tiltja), akkor köteles gondoskodni arról, hogy rendelkezzen az idegen nyelvű dokumentáció magyar nyelvű fordításával (erre vonatkozó határidőt a rendelet nem ír elő). A szabályozás azért rendelkezik ilyen módon, mert a számlázó program értékesítője terhére a rendelet semmiféle kötelezettséget nem írhat elő, hiszen nem belföldön nyilvántartásba vett adóalany. A fentiek alapján, ha a számlázó programot értékesítő belföldi adóalany január 1-je előtt a január 1-jétől hatályos szabályok alapján járt, akkor eljárása jogszerűnek minősül. Amennyiben belföldi vállalkozás január 1-je előtt számlázó programot nem belföldön nyilvántartásba vett adóalany vásárolt, s nem kapott magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, akkor neki kell gondoskodnia a dokumentáció magyar nyelvre történő lefordításáról (erre vonatkozó határidőt a rendelet szintén nem tartalmaz). Az adóhatóság jogosult az elektronikus számla kiállításának folyamatát oly módon ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a vizsgálat alá vont vállalkozás próbajelleggel elektronikus számlát bocsát ki. Ezáltal az ellenőrzésnek módjában áll megvizsgálni, hogy a számlázó program a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet által támasztott követelményeknek megfelel-e (például a program végrehajt-e a felhasználói dokumentációban nem ismertetett funkciót). Elektronikus számla adattartalma Az elektronikus számlával kapcsolatban az Áfa tv. speciális rendelkezéseket nem tartalmaz, tehát elektronikus számlának ugyanazon adattartalommal kell rendelkeznie, mint más úton előállított számlának. Az Áfa tv. arra az esetre speciális szabályt fogalmaz meg, ha a kibocsátó ugyanannak a számlabefogadónak több elektronikus számlát tartalmazó számlaköteget küld. Ebben az esetben a különböző számlák azonos adatait elegendő csak egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ hozzáférhető. Elektronikus számlák megőrzése Az Áfa tv (1) bekezdése alapján az elektronikus számlát legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni. Az Áfa tv. leszögezi, hogy más jogszabály ettől eltérően is rendelkezhet. A számviteli szabályok szerint a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzési idejét legalább nyolc évben határozza meg, s ez a szabály vonatkozik az elektronikus számlára is. Elektronikus számla kizárólag elektronikus formában őrizhető meg, így például kinyomtatva nem őrizheti meg. Elektronikus formában kell megőrizni az eredet hitelességét, adattartalom sértetlenségét biztosító adatokat is. A számviteli szabályok az Áfa tv.-nyel azonos módon rendelkeznek a következők szerint: az elektronikus formában kiállított bizonylatot az elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásainak figyelembevételével elektronikus formában kell megőrizni oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes 4.

5 adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Az elektronikus úton kibocsátott számla megőrzésére kötelezett személy kötelessége, de azzal más személyt is megbízhat, de a megőrzés elmulasztásának következményeit (pl. mulasztási bírságot) neki kell viselnie. Az elektronikus számla megőrzésére vonatkozó részletes szabályokat a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet tartalmazza az alábbiak szerint: Az elektronikus számla kibocsátója a megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan köteles biztosítani az utólagos módosítás lehetőségének kizárását, valamint az elektronikus dokumentumok védelmét a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. Továbbá biztosítani kell a megőrzési idő alatt az őrzött elektronikus számla értelmezhetőségét (olvashatóságát) a dokumentumok megjeleníthetőségét lehetővé tevő szoftver- és hardverkörnyezet biztosítása útján. Az elektronikus számla az alábbi módokon őrizhető meg, feltéve, hogy az az előzőleg említett követelményeket teljesíti: a) a z elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényben meghatározott legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus számla rendelet szerinti megőrzésével; vagy b) a rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő zárt rendszer alkalmazásával; vagy c) a rendelet szerinti elektronikus adatcsere rendszer igénybevételével. Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényben meghatározott legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlát megőrizheti: 1. az adózó saját maga; 2. adózó megbízása alapján a évi XXXV. törvényben meghatározott archiválási szolgáltató; vagy 3. adózó megbízása alapján olyan személy, amely nem minősül a évi XXXV. törvényben meghatározott archiválási szolgáltatónak (az adózónak és az archiválási szolgáltatás nyújtójának szerződésben kell rögzítenie, hogy a szolgáltató milyen szolgáltatásokat nyújt és milyen felelősséget vállal az utólagos módosítás lehetőségének elhárítására, valamint a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adózó köteles az elektronikus aláírás érvényességét ellenőrizni. Ha az elektronikus aláíráson még nincs elhelyezve a évi XXXV. törvény szerinti minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegző, akkor azt köteles elhelyeztetni az elektronikus számla aláírásán. Ha több elektronikus dokumentumon helyeztek el egyetlen, a évi XXXV. törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást, akkor ezeket a dokumentumokat a megőrzés során együtt kell kezelni. Ha a megőrzési kötelezettség időtartama hoszszabb, mint a évi XXXV. törvényben meghatározott legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás elhelyezésétől számított 11 év, akkor a megőrzésre kötelezettnek az alábbi feladatokat is el kell végeznie: a) gondoskodik az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információk (az érvényességi lánc) beszerzéséről és megőrzéséről; b) minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzőt helyeztet el az érvényességi láncon; c) az előzőek szerinti időbélyegzést megismétli akkor, ha a korábban elhelyezett időbélyegző kriptográfiai algoritmusa már nem biztonságos. Amennyiben az elektronikus számlát nem látták el legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy az elektronikus adatcsere rend- 5.

6 szer alkalmazásával létrehozott elektronikus számla megőrzése nem a rendeletben foglaltak szerint (c) pont) történik, akkor az elektronikus számla megőrzésére olyan rendszer használható, amelyről akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány igazolja, hogy alkalmas az utólagos módosítás lehetőségének elhárítására, valamint védelmet nyújt a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen (megőrzés zárt rendszer alkalmazásával). Az akkreditált tanúsító szervezet a tanúsítványt külső, független vizsgáló laboratórium által kiadott értékelési jelentés alapján, valamely informatikai szabvány vagy nyilvános műszaki követelményrendszer előírásainak való megfelelés esetén állítja ki. Ha az adózó és üzleti partnere elektronikus adatcsere rendszer (EDI) alkalmazásáról a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 1. számú mellékletében foglalt szerződést kötötték meg feltéve, hogy az adózó nem az előzőleg említett megőrzési módszerek valamelyikét alkalmazta, akkor az elektronikus számla olyan elektronikus adatcsere rendszer igénybevételével is megőrizhető, amely biztosítja az utólagos módosítás lehetőségének elhárítását, valamint védelmet nyújt a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen, valamint biztosítja az elektronikus számla megőrzését mind a kibocsátó, mind a befogadó oldalán (rendelet szerinti elektronikus adatcsere rendszer igénybevétele). Ennél a módszernél az utólagos módosítás lehetőségének kizárása biztosítható az elektronikus dokumentumon a évi XXXV. törvény szerinti szerinti minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegző elhelyezésével is. Ha több, elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus számlákon helyeznek el egyetlen, a évi XXXV. törvény szerinti minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzőt, akkor ezeket a számlákat együtt kell kezelni. Az elektronikus számla rendelkezésre bocsátása Az Art. 95. (3) bekezdése alapján az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt adatokat (e körbe tartozik az elektronikus úton kibocsátott számla is) felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre bocsátja. A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében az elektronikus számla adóhatóság általi ellenőrzése során az adóalany köteles: a) az adóhatóság részére a helyszínen biztosítani a számla olvashatóságához szükséges technikai eszközöket; és b) az adóhatóság rendelkezésre bocsátani a számla olvashatóságához szükséges technikai eszközök használatára vonatkozó dokumentációt; és c) az adóhatóság részére megadni említett eszközök használatához szükséges felvilágosítást július 1-jétől az adózó az adóhatóság részére elektronikus kimenetet, és az adatok külső adathordozóra történő archiválás lehetőségét is köteles biztosítani június 30-áig az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. számú melléklete határozza meg, hogy az adózónak az elektronikus számlát milyen formátumban kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátani július 1-jétől az adóalany az xml formátumban megőrzött számla adatait a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, a nem xml formátumban megőrzött elektronikus számla esetében a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban köteles az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 6.

7 ÁFA A MINDENNAPOKBAN Nyilvános árverés szervezőjének áfakötelezettsége Írta: dr. Boda Péter NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Az alábbiakban az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) XVI. fejezetének 3. alfejezetében foglalt, a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok (továbbiakban: különös szabályok) rövid ismertetésére kerül sor. 1. A különös szabályok alkalmazásának feltételei a) Az Áfa tv (1) és (2) bekezdése a nyilvános árverés szervezőjének tevékenységére az új közlekedési eszköz értékesítésének kivételével a XVI. fejezet 3. alfejezetének rendelkezéseit rendeli alkalmazni. Ha az adóalany nyilvános árverés szervezőjeként kíván eljárni, akkor az Áfa tv. általános szabályai mellett a fenti alfejezetben meghatározott eltéréseket kötelezően figyelembe kell vennie. A különös szabályok alkalmazásának feltételeit az Áfa tv a szabályozza, ugyanakkor a fenti rendelkezések visszautalnak a XVI. fejezet 1. alfejezetében meghatározott fogalmakra, vagyis a különös szabályokat a 213. (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni. b) Az Áfa tv (1) bekezdésének f) és g) pontja szerinti definíciók alapján a kérdéses ügyletek jogosultjának a nyilvános árverés szervezőjének a megbízóját (továbbiakban: megbízó), a kötelezettjének pedig a nyilvános árverés szervezőjét (továbbiakban: szervező) kell tekinteni. A megbízó az a személy vagy szervezet, aki/amely a szervező részére használt ingóságnak, műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy régiségnek minősülő terméket ad át és a szervezőt kifejezetten azzal bízza meg, hogy a kérdéses terméket a saját nevében, de a megbízó javára eljárva nyilvános árverésen értékesítse. A szervező a megbízás alapján adóalanyi minőségben jár el és a terméket az árverésen a legtöbbet ajánlónak értékesíti. Az Áfa tv a a megbízó fogalmi körét leszűkíti, illetve pontosítja oly módon, hogy a szervező által teljesített ügyletek tekintetében a különbözeti adózás szabályait kizárólag abban az esetben rendeli alkalmazni, ha a megbízó - nem adóalany személy, szervezet; - olyan adóalany, akinek/amelynek az eladási megbízással teljesülő termékértékesítése a 87. szerint mentes az adó alól; - alanyi adómentes adóalany vagy olyan adóalany, akire/amelyre ilyen minőségében a Közösség nyilvántartásba vétele helye szerinti tagállamának azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (továbbiakban: Héa-irányelv) cikkeinek, feltéve, hogy az eladási megbízással teljesülő termékértékesítésének tárgya tárgyi eszköz; - viszonteladó vagy olyan adóalany, akinek (amelynek) az eladási megbízással teljesülő termékértékesítésére ilyen minőségében az érintett közösségi tagállamnak azon joga vonatkoznak, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv cikkeinek. c) A különös szabályok hatálya alá tartozó ügyletek használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére irányulnak. A használt ingóság olyan műalkotásnak, gyűjteménydarabnak és régiségnek nem minősülő ingó termék, amely adott, illetőleg kijavítása vagy rendbehozatala utáni állapotában eredeti rendeltetésének megfelelően használható. A különös szabályok alkalmazásában műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek alatt az 7.

8 Áfa tv. 8. számú mellékletének I-III. részében felsorolt termékek értendők. 2. A különös szabályok hatálya alá tartozó ügyletek jellege A megbízó és a szervző közötti ügylet az Áfa tv. 10. b) pontja szerinti termékértékesítésnek minősül, vagyis annak keretében a megbízó és a szervező között a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállására bizományosi konstrukcióban kerül sor, mivel a szervező a vele jogviszonyban álló árverési vevő, mint harmadik fél részére a 9. (1) bekezdésében foglalt főszabály alapján termékértékesítést teljesít. A megbízó és a szervező közötti bizományosi konstrukció folytán tehát két önálló ügylet valósul meg, egyrészt a megbízó és a szervező, másrészt a szervező és az árverési vevő között. Az Áfa tv a szerint a szervező részére történő termékértékesítés akkor teljesül, amikor szervező a terméket az árverésen értékesíti. 3. A különbözeti adózás A szervezőnek az adó alapját Áfa tv ában meghatározott különös adómegálapítási mód, a különbözet szerinti adózás szabályai alapján kell megállapítania. A különbözeti adózás alkalmazásának az a célja, hogy a szervező ne kerüljön hátrányba azáltal, hogy kizárólag nem adóalany, illetve áfát át nem hárító megbízóktól áfa felszámítása, azaz levonható előzetesen felszámított adó keletkezése nélkül teljesített ügyletek keretében, ugyanakkor gyakran a megbízókra korábban áthárított áfát is tartalmazó ellenérték fejében szerez be olyan termékeket, amelyek értékesítése kapcsán áfát kell fizetnie. A szervező adóalapját - az árverési vételárul szolgáló ellenérték, - az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, és - a felmerült járulékos költségek, amelyeket szervező hárít át az árverési vevőre (így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek) - együttes összegének, mint kisebbítendő tagnak és - a megbízót megillető összeg (amely az árverési vételárul szolgáló ellenértéknek és a megbízás teljesítéséért a szervezőt megillető ellenértéknek a pénzben kifejezett különbözete), és - a szervező által az árverési vevőre az Áfa tv a szerinti százalékérték alkalmazásával megállapított áthárított és fizetendő adó - együttes összegének, mint kivonandó tagnak a pénzben kifejezett különbözete képezi. 4. Bizonylatolás A szervezőnek a különös szabályok hatálya alá tartozó ügyleteiről az Áfa tv. általános szabályai szerint kell Áfa tv. szerinti számlát, vagy nyugtát kiállítania, ugyanakkor a számláknak az adattartalmukat tekintve a ban foglaltaknak is meg kell felelniük. A számlában az adó alapja, az értékesített termék, illetve a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára és az alkalmazott árengedmény helyett az adó alapjának megállapítása szempontjából a kisebbítendő tag összegének kiszámítása során részösszegként figyelembe vett tételeket, adatokat kell elkülönítetten szerepeltetni. A szervező a számlában áthárított adót, illetve az Áfa tv a szerinti százalékértéket nem tüntethet fel és a számlán jogszabályi hivatkozással, vagy más módon egyértelműen utalnia kell a különös szabályokat alkalmazására. A számla az árverési vevőt adólevonásra nem jogosítja. 5. Nyilvántartás Az Áfa tv a a szervező részére a különös szabályok szerint teljesített ügyletekre vonatkozóan tételes nyilvántartás vezetését írja elő, amelynek kötelező adattartalmát az árverési vevő által a szervezőnek okirattal igazoltan megtérített, illetve megtérítendő összegek és a szervező által a megbízónak megtérített, illetve megtérítendő összegek képezik. 8.

9 A fenti nyilvántartás alapján a szervezőnek olyan elszámolást kell készítenie a megbízó részére, amely tartalmazza az eladási megbízási szerződés alapján teljesülő termékértékesítés adóalapjának a megállapításához szükséges adatokat. 6. Adólevonás A szervező adólevonási joga tekintetében az Áfa tv. általános szabályai az irányadóak. A különös szabályok alapján szervezői minőségben végzett tevékenység a különbözeti adózástól függetlenül adóköteles tevékenységnek minősül, ezért a szervező az Áfa tv a alapján levonásba helyezheti a szervezői tevékenysége érdekében használt, hasznosított termékek és szolgáltatások beszerzése, illetve igénybevétele kapcsán áthárított áfát, feltéve, hogy az adólevonási jog gyakorlásának az Áfa tv.-ben előírt egyéb feltételei is fennállnak. 8. Közösségen belüli értékesítés Az Áfa tv. 90. (3) bekezdése az Áfa tv. 89. (1) és (3)-(4) bekezdésében foglalt, az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó szabályok alkalmazását a különös szabályok szerinti ügyletek esetében kizárja, ezért a szerevező által más közösségi tagállamba szóló rendeltetéssel teljesített termékértékesítések a szervezői minőségben teljesített egyéb ügyletekkel azonos megítélés alá esnek. Használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab és régiség Közösségen belüli beszerzése esetén az Áfa tv. 20. (1) bekezdésének c) pontja mentesíti a beszerzőt az adófizetési kötelezettség alól, feltéve, hogy nyilvános árverés szervezőjeként jár el és igazolja, hogy a Közösség azon tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt, a terméket e tagállam azon joga szerint úgy adóztatták meg, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv cikkeinek. 9. Harmadik országból behozott termék értékesítése Ha megbízó olyan termékre vonatkozóan köt a szervezővel eladási megbízási szerződést, amelynek a Közösség területén kívülről történő behozatala, bejuttatása termék importja címén áfa köteles, akkor tisztázni kell, hogy az ügylet szereplői közül ki minősül importálónak, illetve az import után kinek keletkezik áfa fizetési kötelezettsége. Ha az Áfa tv. alkalmazásában a megbízó minősül importálónak, akkor a szervező által teljesített termékértékesítés adóalapjának, illetve az az után fizetendő adónak a megállapítása szempontjából a megbízót importálóként terhelő áfakötelezettség nem bír relevanciával, mivel a megbízó által fizetendő import áfa összege nem minősül olyan tételnek, amit az Áfa tv ában meghatározott számítási módszer alkalmazása során figyelembe kell venni. Ha a szervező az importáló, akkor az import áfa összegét az Áfa tv (1) bekezdés ab) pontja szerint az adó alapjának megállapítása szempontjából a kisebbítendő tag összegének kiszámítása során részösszegként figyelembe kell vennie. ADATSZOLGÁLTATÁS A közérdekű jellegre tekintettel adómentes ügyletek feltüntetése az általános forgalmi adó bevallásban (1565A lap 08. sor) Írta: dr. Váradi Adrienn NAV - Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Az általános forgalmi adó rendszerében a közérdekű jelleg jogcímén adómentesség alá tartozó, alapvetően társadalmi közös fogyasztásként megvalósuló tevékenységeket melyek valójában nem tekinthetőek a hagyományos értelemben vett adómentes ügyleteknek, hiszen az azokhoz kapcsolódó beszerzéseket terhelő áfa 9.

10 levonására nincs lehetőség az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 85. -a taxatív módon sorolja fel, mely jogszabályhely szövegezéséből kitűnik, hogy a tárgyalt típusú adómentesség kizárólag egyes konkrét ismérvekkel meghatározott személy, szervezet által végzett tevékenységek tekintetében érvényesülhet. Fontos kiemelni, hogy a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/ EK irányelv (HÉA-irányelv) Preambulumából, valamint az Európai Bíróság joggyakorlatából következően, az említett jogszabályhelyben használt fogalmakat az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség hiányára tekintettel megszorítóan, és alapvetően mivel azok a közösségi jog autonóm fogalmai nem a nemzeti szabályozás alapján szükséges értelmezni (ez utóbbinak célja ugyanis annak elkerülése, hogy a HÉA rendszer alkalmazása tagállamonként eltérő legyen). Jelen összefoglalónkban a teljesség igénye nélkül a tárgyalt adómentesség alá tartozó egyes esetköröknek a gyakorlatban leginkább problematikusnak vélt pontjait igyekszünk ismertetni. Egyetemes postai szolgáltatás nyújtása [Áfa tv. 85. (1) bekezdés a) pont] Az egyetemes postai szolgáltatást nyújtó fél szolgáltatása amennyiben ténylegesen egyetemes postai szolgáltatást, és nem egyedi szerződés alapján egyetemesnek nem minősülő szolgáltatást nyújt nem vitásan adómentességet élvez, az adóalanyok részére sok esetben problémát jelent ugyanakkor az az eset, ha az adómentes postai szolgáltatást a saját nevében igénybe vevő félként áthárítják vevőikre (megrendelőikre); ebben az esetben a postai szolgáltatás már osztja az általuk értékesített termék (nyújtott szolgáltatás) adójogi sorsát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy adóalany 27%-os adókulcsú terméket értékesít, és azt úgy küldi el postán, hogy az egyébként (önállóan történő nyújtása esetén) adómentes postai költséget is megfizetteti vevőjével, akkor annak összegét, akár a termékértékesítésről szóló számlába építi be, akár külön számlázza, 27%-os adómértékkel kell továbbszámláznia az Áfa tv. 70. (1) bekezdés b) pontja alapján. Közszolgáltatók, illetve humán-egészségügyi tevékenységet végzők egyes egészségügyi tevékenységei [Áfa tv. 85. (1) bekezdés b-c) pontjai] Ezen esetkörök tekintetében általános rendezőelvként felállítható, hogy csak olyan szolgáltatás élvezhet adómentességet, mely az adott személy egészségének megőrzését célozza, tehát betegségek feltárására és azok gyógyítására irányul (például diagnosztika, kezelés, egészségügyi rendellenességek gyógyítása); amennyiben tehát kutatási célok érdekében történik a vizsgálat, az adómentesség nem érvényesíthető. A gyakorlatban sokáig nehézséget okozott annak eldöntése, hogy adott esetben egy plasztikai sebész által nyújtott szolgáltatás adómentesen számlázható-e vagy sem. Ezen szolgáltatás adómentesként történő figyelembe vételénél (is) azt szükséges megítélni, hogy a beavatkozással megvalósul-e az egészség megőrzésének, fenntartásának vagy visszaállításának célja, amennyiben igen, a szolgáltatás adómentesnek tekinthető; amikor azonban egy plasztikai beavatkozás alapvetően esztétikai célokat szolgál (azaz például egészségügyi szempontból nem indokolt a műtét elvégzése, illetve a beavatkozás eredményeként nem adott betegség vagy egyéb egészségügyi rendellenesség meggyógyítása várható) akkor ezen szolgáltatás adóköteles lesz. Az óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző - ilyen minőségében a köz- és felsőoktatás, továbbá egyéb oktatás keretében teljesített szolgáltatásnyújtása (ide értve az előbbiekhez kapcsolódó magánóraadást is) [Áfa tv. 85. (1) bekezdés j) pont] Ezen mentességi oknál a gyakorlatban jogértelmezési nehézséget általában az okoz, hogy az érintett szervezet, tanár által nyújtott szolgáltatás beletartozik-e az egyéb oktatás körébe. Az Áfa tv. az egyéb oktatás pontos meghatározását adja, ezek szerint az egyéb oktatás körébe tartoznak: 10.

11 a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás, a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás; az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás; a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása. Figyelemmel kell ugyanakkor lenni arra is, hogy ha az előbb felsorolt valamely tevékenység gyakorlását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, az adómentesség feltétele, hogy az érintett személy, szervezet az engedély birtokában és annak alapján végezze tevékenységét illetve, ha a tevékenység képesítéshez kötött és jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet nem tesz kivételt, az érintett személynek, vagy szervezet esetén a javára tevékenykedők közül legalább egy természetes személynek a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon meg kell felelnie. A felsorolt oktatások keretében teljesített szolgáltatások tehát mentesülnek az adó alól, ezért mindazon szolgáltatás is adómentes lehet, amelyet olyan adóalany nyújt, aki ilyen oktatás során működik közre, de a hallgatóval közvetlenül nem ő áll jogviszonyban. Ennek megfelelően például abban az esetben, ha egy tanár áfa-alanyként a képző intézmény tanfolyamán az intézmény hallgatóit oktatja, oktatási szolgáltatása adómentes akkor, ha az intézmény tanfolyama az Áfa tv. fogalmi meghatározásának megfelelő egyéb oktatásnak tekinthető. Ebből következően nemcsak az intézmény számlázhat adómentesen a hallgató felé, hanem a beszámlázó tanár által az intézmény felé nyújtott oktatási szolgáltatás is adómentes lesz. Humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző ilyen minőségében teljesített ügyletei [Áfa tv. 85. (1) bekezdés e) pont] A fogszabályzó készülék értékesítésével kapcsolatban felmerülhet kérdésként, hogy erre vonatkozóan alkalmazható-e az adómentesség az Áfa tv. 85. (1) bekezdés e) pontja alapján. A fogszabályzó eszköz készítése fogtechnikusi munkakörbe tartozik, amely tevékenység hasonlóan egyes oktatási tevékenységekhez szakképesítéshez kötött, így az előző pontban már ismertetett, az adómentességhez szükséges feltétel megvalósulását ez esetben is vizsgálni szükséges; az adómentességhez megkívánt követelmények így kizárólag akkor teljesülnek, ha a készüléket képesítéssel rendelkező fogtechnikus állítja elő. A bírósági vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyzett, alapszabállyal (alapító okirattal) és tagsággal rendelkező, alapszabálya (alapító okirata) szerint és ténylegesen is nyereségszerzésre nem törekvő személy, szervezet által a tagjainak teljesített olyan szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés amelynek kizárólagos vagyoni fedezete az alapszabállyal összhangban meghatározott, minden tagra kötelező tagsági díj, egyéb hozzájárulás, a kapott államháztartási támogatás és egyéb adomány, valamint a saját tevékenységből származó nyereség, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint az adózás előtti eredményt csökkenti, és amely a közös érdekeknek megfelelően társadalmi, politikai, munkavállalói vagy munkáltatói, illetőleg egyéb, szakmai érdekeket képviselő vagy azt védő, vallási vagy más lelkiismereti, hazafias, humanitárius, karitatív és hagyományőrző célokat szolgál [Áfa tv. 85. (1) bekezdés l) pont] Ezen mentességi okkal kapcsolatban kiemelhető, hogy az egyesület olyan tevékenysége, melynek keretében a minden tagra kötelező tagsági díj mellett megfizetett külön díj ellenében a tagok részére tetszőlegesen igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt, termékértékesítéseket 11.

12 teljesít, nem kezelhető adómentesként (pl. az egyesület által megtartott rendezvényen való megjelenés biztosítása külön fizetendő részvételi díj ellenében). OLVASÓI KÉRDÉSEK Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYE- NES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Az általános forgalmi adóval kapcsolatos kérdését címen várjuk. Kimenő számla érvénytelenítése Kérdés Előfordul, hogy téves számlázás történik,/ pl. téves címzettnek, téves címre, téves fizetési határidőre /stornó számla kiállítása /amikor a cég tudomására jut/, már másik hónapban történik. A fizetendő adót így csökkenti. De elkészül egyidejűleg a jó számla is, amely növeli az adót. Áfa bevallásban egyidejűleg vallottuk be ezen tételeket. Olyan tételeket is számlázott a cég, amelyen téves tételt számláztak. Szintén stornózásra került, de nem készült róla másik számla. Pl. eredeti teljesítés stornózva én lett, i telj.-el.12. havi Áfa bevallásban a án kiállított fizetendő adót csökkentő tételként beállítottuk. Ellenőrzéskor figyelmeztetést kaptunk nem jól járunk el. De úgy érezzük, hogy akkor 11. hóban lenne kétszer befizetve és 12.-hóban igényelve, nem jól gondoljuk? Válasz Első esetben (téves címzett részére történt a számlázás) az érvénytelenítő számla elszámolásánál az Áfa tv. 153/B. (2) bekezdése alapján kell eljárni. Ugyanis a számlán feltüntetett címzett részére teljesítés nem történt, így az adófizetési kötelezettség a számla kiállítása folytán az Áfa tv. 55. (2) bekezdése alapján áll fenn. Az Áfa tv. 153/B. (2) bekezdése értelmében az érvénytelenítő számlát azon bevallási időszakban kell figyelembe venni (szükség esetén önellenőrzés útján), amelyben az érvénytelenített (eredeti) számla elszámolásra került. Második esetben (a számla téves tételt tartalmaz) a kibocsátott számla módosításának van helye, hiszen a számlán jelzett címzett részére történt teljesítés, csak annak ellenértéke nem helyesen került meghatározásra (a kérdést úgy értelmeztem, hogy a címzett részére történt teljesítés, csak a számla valamely tétele hibás, azaz az ellenérték tévesen került számlázásra). A kibocsátott számla módosítása a kérdésben leírt módon is elvégezhető, azaz úgy, hogy az eredeti számla érvénytelenítésre kerül, majd a helyes adatokkal új számla kerül kiállításra. Ha csak a módosítás első lépése került elvégzésre (eredeti számla érvénytelenítették), akkor a módosítás még nem került elvégzésre. A számla módosítása akkor fejeződik be, ha a helyes adatokat tartalmazó új számla is kiállításra kerül. Az érvénytelenítő számla és az új számla együttesen kezelendő (együtt minősülnek módosító számlának), amelynek elszámolására az Áfa tv. 153/B. (1) bekezdése az irányadó, ha az eredeti számlában felszámított adó bevallásra került, illetve be kellett volna vallani. Az Áfa tv. 153/B. (1) bekezdése alapján a bevallott fizetendő adó csökkenése nem lehetséges viszszamenőleg (önellenőrzés útján), tehát az érvénytelenítő számla és az új számla legkorábban akkor számolható el, amikor mindkettő a címzett rendelkezésére áll. Áfakulcs-Kulcs az áfa összetett rendszeréhez A kézirat lezárásának dátuma: április 25. Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Váci út 91. Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Szerkesztő: Varga Szabolcs Előfizethető a kiadónál. Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft. 12.

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007.

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/22443/9/2007. A digitális archiválás szabályairól szóló /2007. ( ) GKM rendelet Budapest, 2007. november 1 A gazdasági és közlekedési miniszter /2007.

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs 1 EDI EDI 2 Jogszabályi környezet I. 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól (910/2014 EU rendelet) II. 2006/112/EK irányelv a közös

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Tematika. 1. Gyakorlati tapasztaltok és megfontolások. Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat

Tematika. 1. Gyakorlati tapasztaltok és megfontolások. Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 11 00-12 00 dr. Kelemen László partner TMC First Tanácsadó Kft. Tematika 1.Gyakorlati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Tájékoztató az elektronikus számláról

Tájékoztató az elektronikus számláról 3. sz. tájékoztató Tájékoztató az elektronikus számláról 1.) Az elektronikus számla (e-számla) a törvényben meghatározott adattartalommal bíró számla, amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és legalább

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: 2001.XXXV.trv. az elektronikus aláírásról 2.1 b) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Ez olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról általában

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások. Budapest, 2012. február 16.

Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások. Budapest, 2012. február 16. Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások Budapest, 2012. február 16. Tematika 1.Gyakorlati tapasztalatok és megfontolások 2.Elektronikus számlázás, elektronikus számla 3.Technikai háttér

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében

Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. szeptember 26. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról XVI. Fejezet HASZNÁLT INGÓSÁGOKRA, MŰALKOTÁSOKRA,

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) VI. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) Az Áfa-tv. módosítása részben a jogalkalmazást segítő, adminisztrációt egyszerűsítő módosításokat

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok II. [A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű új funkciójával összefüggésben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű új funkciójával összefüggésben GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás ű új funkciójával összefüggésben 2016. január 1-jén a számlázó programmal szemben új követelmény lép hatályba. A számla

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról SZÁMLÁZÓ Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 2014.07.01 2014.09.30 1 23/2014. (VI. 30.)

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től

Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től Hír-ADÓ A Pénzügyminisztérium december végén módosította a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011.

18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011. 18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvetszabályai 2011. Aszámlázásravonatkozóelírásokatazáltalánosforgalmiadórólszóló2007.éviCXXVII. törvény(a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e törvény felhatalmazása

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok 2014.10.18. Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok [A számla

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1 1 FIZETENDŐ ADÓ ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOK 2 2 Időszakos elszámolású ügyletek változása I. -Időszaki elszámolás fogalma: a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály Aktualitások az adózásban 2014. november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály A reklámadó szabályai Jogszabályi háttér A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény + a reklámadóról szóló

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 10. szám november. Bemutatószám június A HÓNAP TÉMÁJA

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 10. szám november. Bemutatószám június A HÓNAP TÉMÁJA Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 10. szám 2015. november BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapesti Ügyvédi Kamara ELTE ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapest, 2012. november 23. Második szekció: Belföldi ÁFA ügylettel kapcsolatos problémák elemzése Moderátor: dr. Fülöp Péter ügyvéd,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény változásai

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény változásai Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény változásai 2015. évi változások Időszakos elszámolású ügyletek Kedvezményes - 5 % adókulcs - alá tartozó termékkör bővítése Elektronikus úton

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben