Polar A3 szívfrekvencia mérő készülék Megrend. szám: A Polar szívfrekvencia mérő készülék részei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polar A3 szívfrekvencia mérő készülék Megrend. szám: 84 05 26 1. A Polar szívfrekvencia mérő készülék részei"

Átírás

1 Polar A3 szívfrekvencia mérő készülék Megrend. szám: A Polar szívfrekvencia mérő készülék részei Az A3 csuklóvevő jelzi a szív frekvenciát. Az adó érzékeli a szívverés számot és rádión továbbítja EKG pontossággal a csuklóvevőhöz. Az elasztikus heveder az adót a megfelelő pozícióban tartja. Az adót kössük össze az elasztikus hevederrel. A heveder hosszát úgy állítsuk be, hogy a heveder megfelelően, se túl lazán, se túl szorosan feküdjön fel. A hevedert a mellünkre helyezzük fel úgy, hogy a Polar logo kifelé nézzen és a megfelelő helyen a mellizom, ill. mell alatt helyezkedjen el. Az adót emeljük le a bőrünkről és az elektródákat ( az adó hátoldalán lévő két bordázott, ovális felületet) és az alatta lévő bőrfelületet jól nedvesítsük be. Ellenőrizzük, hogy az elektródák a bőrünkön jól felfekszenek-e, a Polar logo középen áll-e és álló helyzetű-e? 2. A gombok és funkcióik Reset gomb A reset (visszaállítás) végrehajtásakor az óra beállított értékeit törli és a gyári beállítások aktiválódnak. Jelzés Hangjelzés be- és kikapcsolása (a gombot meg kell nyomni és úgy kell tartani) OK A szívfrekvencia mérés elindítása. A stopperóra indítása és megállítása. A kijelzett üzemmód aktiválása. A választásunk megerősítése. Up (felfelé lépés) Átlépés a következő üzemmódba, vagy a mutatott érték növelése. Down (lefelé lépés) Visszalépés a korábbi üzemmódba vagy a mutatott érték csökkentése. Szív érintés funkció Amennyiben a tréning során a csuklóvevőt az adó Polar logojához közelítjük, néhány másodpercre a pontos idő jelenik meg a kijelzőn. A billentyűk és funkcióik Az UP (fel) és a DOWN (le) gombokkal előre és visszafelé mozgunk. E gombok megnyomásával a kijelzett érték növekszik vagy csökken. Az OK megnyomásával kezdjük meg egy érték beállítását. A számjegyek gyorsabban futnak, ha az érték beállításakor az UP vagy a DOWN gombot megnyomva tartjuk. Az OK gombot megnyomva tartva az időpont jelzéshez bármikor visszatérhetünk. Így állítjuk be az új Polar A3 vevőnket 1. Amikor a Polar szívfrekvencia mérőkészülék a gyárat elhagyja a vevő eleme alvó üzemmódban van. Felébresztjük, ha bármelyik gombot kétszer megnyomjuk. 2. Aktiválásakor a vevő automatikusan végigvezet bennünket az alább felsorolt szükséges beállítási műveleteken. Az alábbi beállításokat hajtsuk végre. Az UP vagy a DOWN gombokat megnyomva változtassunk a jelzett értéken, vagy állítsuk azt be. Választásunkat OK-val erősítsük meg. 12 vagy 24-órás időjelzés (TIME 12h vagy 24h).

2 Időpont (TIME). Dátum (24 órás üzemmódban: nap (DAY)-hónap (MONTH)-év (YEAR). Születés dátuma (BIRTHDAY, 24-órás üzemmód: nap (DAY)- hónap (MONTH)-év (YEAR)). A megadott születési időpontból kiindulva a szívfrekvencia célterületét az életkor alapján a készülék kiszámítja. A kijelzőn megjelenik: LIMITS UPDATED (a határértékek aktualizálva). A beállítások után a vevő automatikusan az időt mutatja, a felső sorban a dátum jelenik meg (a hét napjait angolul jelzi). A beállítást megszakíthatjuk, ha az OK gombot megnyomva tartjuk. A kijelző az időpontot mutatja. A szívfrekvencia mérését csak valamennyi szükséges érték megadása után kezdhetjük el. Amennyiben egy értéket módosítani szeretnénk, az időpont jelzéséből kiindulva, nyomjuk meg az UP- vagy a DOWN gombok valamelyikét. SETTING (beállítás) üzenet jelenik meg. Nyomjuk meg az OK gombot és válasszuk ki az UP- és a DOWNgombokkal a kívánt értéket. Nyomjuk meg az OK gombot és hajtsuk végre a beállítást. Az OK gombot megnyomva tartva tudunk visszatérni az időjelzéshez. 4. Az üzemmódok és a funkcióik Időjelzés üzemmód Minden funkció kiindulópontja. A kijelzőn a dátum és a pontos idő látható. Az időjelzéshez bármikor visszatérhetünk, ha az OK gombot megnyomjuk és megnyomva tartjuk. Az ébresztés (figyelmeztetés) aktiválásakor a x szimbólum jelenik meg az időjelzés mellett. Az ébresztési időpont bekövetkeztekor egy percen keresztül hallható a figyelmeztető hangjelzés. A négy gomb valamelyikének megnyomásával ez leállítható. Tréning üzemmód A tréning üzemmód méri a szív frekvenciánkat és a reánk vonatkozó tréning-információkat tárolja egy könyvtárban. A szívfrekvencia mérése közben különböző információkat hívhatunk be. FILE- üzemmód Ebben az üzemmódban a tréning után, a feljegyzett adatokat lehívhatjuk. SETTING_ (beállítás) üzemmód Ebben az üzemmódban a következőket állíthatjuk be: - születési időpont, - szívfrekvencia határértékek, - az óra beállítása, figyelmeztetés/ébresztés, 12-/24- órás időjelzés, pontos idő, dátum. Pontos idő jelzése Nyomjuk meg az OK gombot Szívfrekvencia mérés Nyomjuk meg az OK gombot Tréning üzemmód UP gombot nyomjuk meg FILE / könyvtár Nyomjuk meg az OK gombot Setting / beállítások 5. A szívfrekvencia mérőberendezésünk használata A szívfrekvencia mérés elindítása 1. A leírtak szerint helyezzük el magunkon az adót és a vevőt. 2. Az időjelzés módból kiindulva nyomjuk meg kétszer az OK gombot. Néhány másodperc múlva megjelenik a szívfrekvenciánk. Nyomjuk meg kétszer 3. Az OK gombbal indítsuk el a stopperórát. A stopperóra futni kezd és megkezdhetjük a tréninget. A stopperóra kijelzéséhez a DOWN gombot kétszer meg kell nyomni. A mért értékek feljegyzése megkezdődik (csak futó stopperóra mellett). 6. A szív frekvencia mérése alatti funkciók (futó stopperóra mellett) 1. A céltartomány figyelmeztetést be- ill. kikapcsolhatjuk. A céltartomány figyelmeztetés be- ill. kikapcsolásához a JELZÉS gombot tartsuk 2 másodpercen keresztül megnyomva. Amennyiben a kijelzőben a céltartomány figyelmeztetés szimbólum megjelenik, minden szívverésnél egy hangjelet hallunk, ha a céltartományon kívül vagyunk. 2. Időjelzés Megnézhetjük az időt, amennyiben a csukló-vevőt az adó Polar logoja közelébe visszük. Ekkor néhány másodpercre a kijelzőn az idő látható. 3. A DOWN gomb megnyomásával az alsó sorban kijelzetteket választhatjuk ki, ill. változtathatjuk meg, amelynek kijelzése a tréning során szükséges. 1. Szívverés percenként Nyomjuk meg a DOWN gombot 2. Szívfrekvencia a maximális szívfrekvencia %-ában.. Nyomjuk meg a DOWN gombot 3. A tréning ideje (stopperóra) Nyomjuk meg a DOWN gombot 4. Idő kijelzés 5. Az UP gomb megnyomásával a felső sorban kijelzetteket választhatjuk ki ill. változtathatjuk meg, amelynek kijelzése a tréning során szükséges. 1. A céltartomány szívfrekvenciájának kijelzése a) abszolút szívfrekvenciaként vagy b) a maximális szívfrekvencia százalékában, az alsó sorban kiválasztottaknak megfelelően. Amennyiben az alsó sorban a szívfrekvencia olvasható le, a felső sorban az a)

3 variáns jelenik meg, amennyiben pedig a százalékos érték van jelezve, akkor a b) variáns. Nyomjuk meg az UP billentyűt 2. Előre haladás a tréningben A céltartományban 10 percen keresztül (TZ = Target Zone) egy golyó látható. 6. Az OK gombot megnyomva a stopperórát időlegesen megállíthatjuk. Ha az OK gombot újból megnyomjuk a stopperóra tovább fut. Újbóli indítás után a szívfrekvencia megjelenik az alsó sorban. 7. A szívfrekvencia mérés befejezése 1. Az OK gomb megnyomásával állítsuk meg a stopperórát. A stopperóra megáll. A kijelzőn QUIT? (elhagyja?) látható. A mérés ideiglenesen abbamarad. A továbbiakban a tréning nem kerül rögzítésre Egyszer megnyomni 2. A tréning üzemmód elhagyásához nyomjuk meg röviden az UP- vagy a DOWN- gombot. Ez azért fontos, mivel egyébként nem helytálló tréning adatok kerülnének FILE-/könyvtár üzemmódban tárolásra. Amennyiben elfelejtenénk a stopperóra megállításakor az UP-ot vagy a DOWN-t megnyomva elhagyni a szívfrekvencia mérést, és az adót a mellünkről levenni, a vevő 5 perc után automatikusan az időjelzésbe vált át. 8. Beállítások A használói információk és a mérési opciók beállítása Amennyiben a beállításokat közvetlenül a használat előtt elvégeztük volna, lépjünk a 2 LIMITS (határértékek) pontra. Az időjelzésből kiindulva nyomjuk meg röviden annyiszor az UP- vagy a DOWN- gombot, amíg a SETTING meg nem jelenik. Ezután nyomjuk meg az OK gombot. BIRTHDAY SET (születésnap beállítása) jelenik meg. Válasszuk ki az UP- vagy a DOWN gombokkal a LIMITS SET-et (határértékek beállítását). Lépjünk a 2 pont, harmadik mondatára. 1. BIRTHDAY (születésnap) a születésnap beállítása Induljunk ki az idő jelzésből. Nyomjuk meg annyiszor röviden az UP- vagy a DOWNgombot, amíg a kijelzőn a SETTING (beállítás) felirat meg nem jelenik. Az OK gomb megnyomásakor a BIRTHDAY SET (születésnap beállítás) jelenik meg. Nyomjuk meg ismét az OK-t. Az UP és a DOWN gombokkal állítsuk be a napját (DAY). Az UP és a DOWN gombokkal állítsuk be a hónapot (MONTH). Az UP és a DOWN gombokkal állítsuk be az évet (YEAR). A BIRTHDAY SET (születésnap beállítás) jelenik meg. 12 órás üzemmódban: HÓNAP -> NAP -> ÉV a sorrend. 2. LIMITS A szívfrekvencia határérték tartomány beállítása. BIRTHDAY SET látható a kijelzőn. Nyomjuk meg az UP gombot. LIMITS SET (határértékek beállítása) jelenik meg. Az UP és a DOWN gombokkal válasszunk a HR és a HR% között. Ezzel meghatározzuk, hogy a szélső értékek szívverés/perc (HR) alakban vagy a maximális szívfrekvencia százalékában (HR%) legyenek megadva. Igazolásul nyomjuk meg az OK gombot. HI LIMIT (felső határérték) jelenik meg. Az UP és a DOWN gombokkal állítsuk be a felső határértéket. Igazolásul nyomjuk meg az OK gombot. LO LIMIT (alsó határérték) jelenik meg. Az UP és a DOWN gombokkal állítsuk be az alsó határértéket (ami nem lehet magasabb mint a felső). LIMITS SET (határértékek beállítva) jelenik meg. 3. WATCH Az óra funkciók beállítása Figyelmeztetés / ébresztés Az UP gombot megnyomva jutunk a LIMITS jelzésből a WATCH SET-be (óra beállításba) és nyomjuk meg az OK gombot (vagy az időjelzés üzemmódban tartsuk megnyomva a SIGNAL gombot). Az ALARM OFF (ébresztés kikapcsolva) vagy ON (bekapcsolva) villog. Az UP vagy a DOWN gombbal kapcsolhatjuk be vagy ki az ébresztést. Az alarmnál: állítsuk be az ébresztés/figyelmeztetés időpontját. A 12 órás üzemmódban állítsuk be az AM (délelőtt) és a PM (délután) jelzéseket is. Ezután nyomjuk meg az OK gombot. A kijelzőn az óra érték villog. Az UP és a DOWN billentyűkkel állítsuk be az értékét. Ezután nyomjuk meg az OK gombot. A kijelzőn a perc érték villog. Az UP és a DOWN billentyűkkel állítsuk be az értékét. Amennyiben az időt és a dátumot már korábban beállítottuk, az OK gombot megnyomva és az időjelzés megjelenéséig megnyomva tartva elhagyhatjuk a beállítás üzemmódot. Idő beállítás TIME (idő) jelenik meg a kijelzőn. Az UP vagy a DOWN gombbal válasszunk a 12 órás ill. 24 órás időjelzésmód között. A 12 órás jelzésmódnál az UP vagy a DOWN gombbal válasszunk az AM (délelőtt) és a PM (délután) között. Ezután nyomjuk meg az OK gombot. TIME és villogó órakijelzés jelenik meg a kijelzőn. Az UP és a DOWN billentyűkkel állítsuk be az értékét. Ezután nyomjuk meg az OK gombot. TIME és villogó perc kijelzés jelenik meg a kijelzőn. Az UP és a DOWN billentyűkkel állítsuk be az értékét. Ezután nyomjuk meg az OK gombot.

4 Dátum DAY (nap) és villogó nap kijelzés jelenik meg a kijelzőn. Az UP vagy a DOWN gombbal adjuk meg a napot. MONTH (hónap) és villogó hónap kijelzés jelenik meg a kijelzőn. Az UP vagy a DOWN gombbal adjuk meg a hónapot. YEAR (év) és villogó év kijelzés jelenik meg a kijelzőn. Az UP vagy a DOWN gombbal adjuk meg az évet. Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva az OK gombot, az időjelzésbe való visszalépéshez. 12 órás üzemmódban: HÓNAP -> NAP -> ÉV a sorrend. Pontos idő jelzése UP gombot kétszer megnyomni SETTING (beállítások) OK gombot megnyomni BIRTHDAY SET (születés dátuma) LIMITS SET (határérték beállítás) HR vagy HR% (szívfrekvencia vagy a maximális szívfrekvencia %-a) HI LIMIT (felső határérték) LO LIMIT (alsó határérték) WATCH SET (óra beállítás) ALARM OFF/ON (ébresztés be / ki) ébresztés időpontja TIME (idő) DATE (dátum) SETTING (beállítások) 9. A szívfrekvencia céltartomány A megcélzott határérték tartományt szívverés / perc vagy a maximális szívfrekvencia százalékában állíthatjuk be. A százalékos határértékek csak megadott születési dátum mellett állíthatók be. A születés dátumának megadása után a vevő automatikusan kiszámítja a határértékeket, amelyek a becsült maximális szívfrekvenciánk (220 életkor) 65 85%-a között vannak. A maximális, ill. tréning szívfrekvenciánk pontos megméréséhez készíttessünk az orvosunkkal egy teljesítmény vizsgálatot. A szívfrekvencia céltartományunk meghatározásához ismernünk kell a maximális szívfrekvenciánkat (MHF). Ez becsülhető a 220 mínusz az életkor képlettel. Pontosabb meghatározásához az orvos terheléses vizsgálatot végezhet. Ebből számíthatjuk ki a fenti százalékarányoknak megfelelően a céltartományunkat. Az MHF 85%-ig az MHF 85%-a felett Az MHF 50 60% Az MHF 60 70% Az MHF 70 85% = aerob (oxigénigényes) zóna = anaerob zóna = az egészséget stabilizáló tréning, = a zsír anyagcserét aktiváló tréning, = a fitnessz javítását célzó tréning % szívfrekvencia melletti tréning kis intenzitású (pl. nyugodt kirándulási tempójú), ami az egészséget stabilizálja és egészségügyi haszonnal jár. Ha a szívfrekvenciánkat az MHF 60 70%-ára könnyű vagy mérsékelt intenzitású tréninggel felemeljük, azt a zsíranyagcsere aktiválása végett tesszük. Ez a szívfrekvencia tartomány javítja a fitneszségünket és elősegíti a súlycsökkentést. Az MHF 70 85%-a között végzett edzés a fitnesz javítását szolgálja. Itt az edzés a mérsékelt és nagy intenzitás közötti terheléssel jár. A célzónánk: Kis intenzitás Felső határ: 0,60 x MHF = Alsó határ: 0,50 MHF Közepes intenzitás Felső határ: 0,70 x MHF = Alsó határ: 0,60 MHF Közepestől nagy intenzitásig Felső határ: 0,85 x MHF = Alsó határ: 0,70 MHF 10. Tréning információk lehívása Pontos idő jelzése FILE (könyvtár) OK gombot megnyomni EXE. TIME (edzés időtartama) AVARAGE HR (átlagos szívfrekvencia) IN ZONE (edzésidő a céltartományban) 1. Az időjelzésből kiindulva nyomjuk meg az UP- vagy a DOWN gombokat, amíg a FILE üzenet meg nem jelenik. 2. Nyomjuk meg az OK gombot. 3. Az UP és a DOWN gombokkal a következő információkat hívhatjuk le: EXE.TIME a teljes edzésidő.

5 AVERAGE HR az edzés alatti átlagos szívfrekvencia. IN ZONE a célzónára eső idő. Az órajelzésbe az OK gombot megnyomva tartva jutunk vissza. 11. Ápolás és karbantartás A csuklóvevő A vevő vízhatlanságát biztosító gumi tömítés, a vevő felnyitásakor megsérülhet. A vízhatlanság garantálása végett ajánljuk, hogy elemcsere céljából küldjék be a Polar szerviz részlegéhez. Ez különösen akkor fontos, ha a szívfrekvencia mérőberendezésünket úszásnál használjuk. Polar adó Az elasztikus öv felhelyezésével és az elektródák benedvesítésével az adó automatikusan aktiválódik. Az adó/öv levételével automatikusan kikapcsol. Ennek ellenére izzadság és nedvesség az adót bekapcsolt állapotban tarthatják. Ezért fontos az elektródák leszárítása minden használat után. Fontos: Az izzadság eltávolítása végett rendszeresen tisztítsuk szappanos vízzel az adót. A rendszeres tisztítás az elektródák élettartamát is megnöveli. Semmi esetre se használjunk csiszolóvagy vegyi anyagokat, vagy alkoholt a tisztításához. Ezek tartós károsodásokat okozhatnak. Megjegyzés: A Polar adót tároláskor sohase hajtsuk össze jobban, mint ahogy az az eredetei csomagolásában össze volt hajtva. Az elemek átlagos élettartama 2500 üzemóra. Az adó elem nem cserélhető. Szükség esetén küldje vissza az egész szívfrekvencia mérőberendezést a Polarnak. 12. Fontos tudnivalók A Polar szívfrekvencia mérőberendezés használata úszásnál A Polar szívfrekvencia mérőberendezés 30 m vízmélységig víznyomásálló. A szívfrekvencia mérés vízben jelentős technikai követelményeket támaszt a termékkel szemben: A magas klórtartalmú úszómedence vizek és a sós vizek elektromosan vezetőképesek lehetnek és ezáltal az elektródák között rövidzárlatot okozhatnak, amelynek folytán az adó EKG jelet nem tud regisztrálni. A vízbe ugráskor, vagy heves izommozgásokkal járó intenzív úszáskor az adó a testen elcsúszhat olyan állásba, amelyben már az EKG jel nem vehető. Az EKG jel erőssége a testszövetek összetétele függvényében ingadozhat. Azoknak a személyeknek az aránya, akiknek a szívfrekvencia méréssel problémáik vannak a vízben való használat esetén, lényegesen magasabb, mint egyéb környezetben. A Polar szívfrekvencia mérőberendezés erős hidegben és melegben A berendezésünket ne tegyük ki extrém hidegnek vagy melegnek és ne tegyük ki közvetlenül erős napsugárzásnak. Kerüljük a hirtelen hőmérséklet változást (pl. a szaunát). A mérőberendezés és az elektromágneses interferencia Elektromágneses Interferencia Zavarok adódhatnak magasfeszültségű vezetékek közelében, forgalomirányító lámpáknál, felső vezetékeknél, autó motoroknál, motoros tréning készülékeknél és elektronikus biztonsági kapuknál. Más szívfrekvencia mérőberendezések által okozott zavarás A Polar csuklóvevő 1 m távolságból érkező adás-jelekre reagál. Ügyeljünk arra, hogy használata alatt más adó ne legyen ezen körzeten belül. Egynél több adó vétele hibás mérésekhez vezethet. Kondicionáló gépek A kondicionáló gépek elektromos vagy elektronikus elemei, LED kijelzői, a motorok és elektromos fékek is hibás jeleket okozhatnak. Ezek elkerülésének lehetőségei: 1. Vegyük le a Polar adót a mellünkről és használjuk a kondicionáló gépet szívfrekvencia mérés nélkül. 2. Változtassuk meg a vevő helyét, amíg egy olyan helyet nem találunk, ahol nem jelentkeznek zavaró jelek. Az interferencia leggyakrabban a kondicionáló gép kijelzője körül a legerősebb, annak jobb és baloldala relatíve mentes ettől. 3. Vegyük fel ismét az adót és erősítsük fel a vevőt a kondicionáló gépen végzett edzés során az interferenciamentes térben. 4. Amennyiben a szívfrekvencia mérőnk a kondicionáló gép használata közben még mindig hibásan működne, akkor a gép feltehetően a frekvenciamérő számára túl erős elektromos zavarokat okoz. 13. Gyakran feltett kérdések Mit tegyek ha nincs szívfrekvencia kijelzés (- -) vagy a kijelzés esetenként mindig 00-ra ugrik? 1. Ellenőrizzük, hogy az elasztikus heveder kellően feszesen felfekszik-e? Úgy helyezkedjen el, hogy az elektródák a bőrön felfeküdjenek. Ügyeljünk arra, hogy a Polar logo helyes irányban álljon. 2. Ellenőrizzük, hogy a két elektróda kellően meg lett-e nedvesítve? Az adó száraz bőrön nem működik megfelelően, mivel az elektromos kontaktus kellő nedvesség nélkül nincs biztosítva. 3. Az elektródákon esetleg izzadság és szennyeződés gyűlt fel, ami a rossz érintkezéshez vezetett. Tisztítsuk meg az elektródákat. 4. Ellenőrizzük, hogy nincs-e a közelben elektromágneses mező (pl. egy monitor, TV készülék, vagy mobil telefon). 5. Amennyiben egy kardiális esemény következik be, forduljunk az orvoshoz.... a kijelző szív szimbóluma rendszertelenül villog, vagy a szívfrekvencia kijelzés kimagaslóan magas (200 felett)? 1. Feltehetőleg erős elektromágneses mező közelében vagyunk, amely a csuklóvevő hibás kijelzéseinek az oka. Ellenőrizzük a környezetünket és távolodjunk el a zavarforrástól. 2. Ellenőrizzük, hogy a Polar adó a csuklóvevő maximálisan 1 m- es vételi körzetén belül van-e? 3. Ellenőrizzük, hogy az edzés során az elasztikus heveder nem lazult-e meg? 4. Ellenőrizzük, hogy az elektródák meg vannak-e nedvesítve? 5. Győződjünk meg arról, hogy a vételi körzetben nincs egy másik szívfrekvencia adó? 6. Szív aritmia is adhat rendellenes mérési eredményeket. Beszéljünk az orvosunkkal....egy másik szívfrekvencia mérőt használó személy zavarokat okoz? Tartsunk nagyobb távolságot a tréning partnerünktől és folytassuk az edzést.... a kijelző nem mutat semmit, vagy gyengén jelez?

6 Kérjük ki egy szakkereskedő tanácsát, vagy küldjük vissza a készüléket a Polarnak. 14. Reset (visszaállítás) Határértékek: Stopperóra: 23 óra 59 perc 59 s Szívfrekvencia határértékek: szívverés/perc Összes idő: 99 óra 59 perc 59 s Beállítható születési idő: Amennyiben a vevőnk semmilyen gombnyomásra sem reagál, resetteljük a szívfrekvencia mérőberendezésünket. Ezzel töröljük az összes beállított értéket és a gyári beállításokat aktiváljuk. 1. Nyomjuk meg egy hegyes eszközzel a reset gombot. A kijelzőben sok jel jelenik meg. 2. Nyomjuk meg valamelyik gombot. A szívfrekvencia mérőberendezés végigvezet bennünket az Így állítjuk be az új Polar A3 vevőnket alatt leírt beállítás sorozaton. Amennyiben a reset gomb megnyomása után 1 percen belül egyetlen gombot sem nyomunk meg, a csuklóvevő alvó üzemmódba megy át. Bármelyik gomb kettős megnyomásával felébreszthetjük. 15. Műszaki adatok Polar adó Elem: beépített lítium elem Élettartama: kb üzemóra Környezeti hőmérséklet: C C között. Anyaga: poliuretán Vízhatlan Elasztikus heveder A csat anyaga: poliuretán A szövet anyaga: nylon, poliészter és alacsony latextartalmú természetes kaucsuk. Csuklóvevő Elem: CR2032 Élettartam: kb. 1 év (napi 2 óra, heti 7 napon keresztül) Környezeti hőmérséklet: C C között. Vízhatlan: 30 m-ig; (az OK gombot a víz alatt is meg lehet nyomni). Karóra szíj: poliuretán Karóraszíj csatja: polioximetilén Hátoldali fedél: rozsdamentes acél 94/27/EU irányelvnek és az 1999/C 205/05 a bőrrel tartósan és közvetlenül érintkező termékekből felszabaduló nikkelre vonatkozó módosításnak megfelelően. A szívfrekvencia mérés pontossága: ±1% vagy ±1 szívverés/perc (függően attól, hogy melyiknek az értéke nagyobb). A megállapítás állandósult feltételek között igaz. Alapbeállítás: Időjelzés: 12 órás Ébresztés/figyelmeztetés: kikapcsolva (OFF) Céltartomány figyelmeztetés: bekapcsolva (ON) Életkor: 0 Felső határérték: 160 Alsó határérték: 80

CNR-SW1 Használati útmutató

CNR-SW1 Használati útmutató CNR-SW1 Használati útmutató Canyon SportMaster karóra BEVEZETÉS FIGYELEM: Ez a készülék nem orvosi eszköz, nem alkalmas pontos mérések elvégzésére. A készülék az edzésprogramok követésére lett tervezve.

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

MEDION pulzus-mérőóra MD 15017 Megrend. szám: 84 12 56

MEDION pulzus-mérőóra MD 15017 Megrend. szám: 84 12 56 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 MEDION pulzus-mérőóra MD 15017 Megrend. szám: 84 12 56 Kezelési utasítás Biztonsági tudnivalók A pulzus-mérőóra nem gyógyászati célú, hanem

Részletesebben

Használati útmutató LORUS digitális karórához Cal: Z019

Használati útmutató LORUS digitális karórához Cal: Z019 Használati útmutató LORUS digitális karórához Cal: Z019 Az óra jellemzői: 1. Automatikus naptár beállítás 2011 és 2099 között (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc) 2. 12/24 órás kijelzés 3. Stopper: 23

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

1. A berendezés programozása

1. A berendezés programozása 1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI TARTALOM 1. Előszó és a csomag tartalma 29 2. Működési elv 30 2.1 A funkciók áttekintése 30 2.2 Billentyűkiosztás és navigáció 32 2.3 A mellheveder/kormánytartó

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

M o n o R a i n automata mágnesszelep

M o n o R a i n automata mágnesszelep M o n o R a i n automata mágnesszelep Kezelési és beállítási javaslatok 1 belső menettel, vagy ¾ külső menettel Bevezetés Köszönjük, hogy ezt az automata szelepet választotta. Programozás előtt gondosan

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

ECHOWELL PH 5 Termék száma: 1130

ECHOWELL PH 5 Termék száma: 1130 ECHOWELL PH 5 Termék száma: 1130 Tartalom: 1. A csomag tartalma 2. Ellenőrizze szívverését mielőtt használatba venné a PH5-öt 3. Mellkas öv, pulzusszám-érzékelő és karóra 1. fejezet: módok és gombok alkalmazása

Részletesebben

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek.

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek. Gyorsindítás Mérés üzemmód Az üzemi feszültség rákapcsolása után a készülék az érzékelő azonosítása után automatikusan Mérés üzemmódba lép. A mérés üzemmód behívása másik üzemmódból (pl. diagnosztika,

Részletesebben

ES-S6A Beltéri sziréna. www.etiger.com

ES-S6A Beltéri sziréna. www.etiger.com ES-S6A Beltéri sziréna www.etiger.com HU Jellemzők Az ES-S6A használható kiegészítő szirénaként a riasztó rendszerhez csatlakoztatva, vagy önálló szirénaként távirányítóhoz és / vagy vezeték nélküli érzékelőkhöz

Részletesebben

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

FELSZERELÉS FELSZERELÉS FELSZERELÉS ELEM ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0. Atom SL A Blackburn Atom SL az els villához rögzített vezetékes érzékel t használ.

FELSZERELÉS FELSZERELÉS FELSZERELÉS ELEM ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0. Atom SL A Blackburn Atom SL az els villához rögzített vezetékes érzékel t használ. BEVEZETÉS Köszönjük, hogy a Blackburn Atom sorozatból választott komputert. A Blackburn komputerek a legkiválóbb minęségħ anyagok és gyártási szabványok alkalmazásával készülnek. Ez a kezelési útmutató

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Elektronikus konyhai mérleg

Elektronikus konyhai mérleg Elektronikus konyhai mérleg használati útmutató HU Funkciók és jellemzők 1. Óra, amely akkor is mutatja az időt, ha a mérleg használaton kívül van 2. Beállítható stopper, környezeti hőmérséklet érzékelő

Részletesebben

www.testiny.hu KX6000S Használati utasítás professzionális digitális alkoholszonda NE VEZESSEN HA ISZIK!

www.testiny.hu KX6000S Használati utasítás professzionális digitális alkoholszonda NE VEZESSEN HA ISZIK! KX6000S professzionális digitális alkoholszonda Használat előtt olvassa el a használati utasítást. A mért értékek tájékoztató jellegűek. Kizárólag alkáli elemet használjon NE VEZESSEN HA ISZIK! Használati

Részletesebben

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0 KERÉKPÁRKOMPUTER BEVEZETÉS Köszönjük, hogy a Blackburn Atom sorozatból választott komputert. A Blackburn komputerek a legkiválóbb minıségő anyagok és gyártási szabványok alkalmazásával készülnek. Ez a

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben

A készülék részei: Az adó viselése. A gombok és funkcióik

A készülék részei: Az adó viselése. A gombok és funkcióik Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 POLAR pulzusmérő készülékek - M31, M32, M61, M62 Rend.sz.: 840539 (M31) A KÉSZÜLÉK RÉSZEI:... 1 AZ ADÓ VISELÉSE... 1 A GOMBOK ÉS FUNKCIÓIK...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 920 Infravörös termométer TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Figyelmeztetés... 2 3. Működési leírás... 3 4. Mérés menete... 3 5. Karbantartás... 5 6. Megjegyzések... 5 7. Tulajdonságok...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA IMMERSION CELSIUS 1.0 BEVEZETÉS Köszönjük, hogy megvásárolta az Immersion CELSIUS-t. Ez a modern és kifinomult szerkezet sokkal biztonságosabbá és élvezetesebbé

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

PEDECOMP PR-2/D iskolai csengetőóra

PEDECOMP PR-2/D iskolai csengetőóra K E Z E L É S I L E Í R Á S PEDECOMP PR-2/D iskolai csengetőóra Falucskai István villamosmérnök Érd, Berzsenyi u. 28. Tel.: 30/224-6648 http://www.pedecomp.hu 1. A KÉSZÜLÉK 2 1. A készülék Üzemmódok: beá

Részletesebben

EVOLVE Spirit alkoholteszter funkciói

EVOLVE Spirit alkoholteszter funkciói FIGYELMEZTETÉS A gyártó, terjesztő sem az eladó nem vállal semmiféle felelősséget az EVOLVE Spirit alkoholteszter használatáért bármilyen okból. Az alkoholteszter mint segédeszköz nem használható a jármű

Részletesebben

Szívfrekvencia pulzusóra. german engineering PM 25. Használati utasítás

Szívfrekvencia pulzusóra. german engineering PM 25. Használati utasítás Szívfrekvencia pulzusóra H german engineering PM 25 Használati utasítás TARTALOMJEGYZÉK Szállítási terjedelem...3 Fontos utasítások...4 Általános információk a tréninghez kapcsolódóan...6 A szívfrekvenciás

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4 VDT25/D4 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1.. Monitor és funkciók...3 2.. Monitor felszerelése...3 3.. Főmenü...4

Részletesebben

NEO HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NEO HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEO HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 5 2 3 4 6 7 1 Nappal 2 A kívánatos (beállított) hőmérséklet 3 A fűtés bekapcsolva / kikapcsolva 4 Éjjel 5 Funkciós nyomógomb 6 A hőmérséklet csökkentése nappal (5 nap) 7 A hőmérséklet

Részletesebben

Pulzusmérő komputer SIGMA PC15 Megrend. szám: 84 05 67

Pulzusmérő komputer SIGMA PC15 Megrend. szám: 84 05 67 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Pulzusmérő komputer SIGMA PC15 Megrend. szám: 84 05 67 Kezelési utasítás A PC 15 funkciói 1. ZÓNA KIJELZÉS A ZÓNA KIJELZÉS mutatja, hogy

Részletesebben

F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv

F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv F4 futópad konzol felhasználói kézikönyv A konzol részei A Ezekben az ablakokban jelenik meg az idő, a programprofil, a futószalag sebessége, a megtett távolság, a futópad dőlésszöge, a mért pulzus és

Részletesebben

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ KIJELZŐ- ÉS KEZELŐSZERVEK:...

Részletesebben

2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV

2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV 2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV FIGYELEM! Bármilyen szennyeződésnek a tachográfba jutása a készülék meghibásodásához vezethet, ezért a tachográfot csak az írólap cseréjének idejére nyissa ki. Ne hagyja az

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

PEDECOMP PR-2 iskolai csengetőóra

PEDECOMP PR-2 iskolai csengetőóra K E Z E L É S I L E Í R Á S PEDECOMP PR-2 iskolai csengetőóra Falucskai István villamosmérnök Érd, Berzsenyi u. 28. Tel.: 30/224-6648 http://www.pedecomp.hu 1. A KÉSZÜLÉK 2 1. A készülék Üzemmódok: beá

Részletesebben

TLKR T6 Használati útmutató

TLKR T6 Használati útmutató TLKR T6 Használati útmutató 1 2 Funkciók 8 PMR-csatorna 121 alkód (38 CTCSS kód, 83 DCS kód) 8 km hatótávolságig* VOX funkció 5 féle választható hívóhang Kijelző háttérvilágítás Fülhallgató aljzat (opcionális

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 10.11. Polski Русский Magyar

HEART RATE MONITOR PC 10.11. Polski Русский Magyar HEART RATE MONITOR HU RU PL PC 10.11 Polski Русский Magyar TARTALOM 1 Előszó 60 2 A csomag tartalma 60 3 Biztonsági tudnivalók 61 4 Áttekintés 61 4.1 Pulzusmérő számítógép aktiválása 61 4.2 Mellheveder

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

A MÉRHETŐ EREDMÉNYÉRT 9222 SZÁMLÁLÓ MÉRLEG. Kezelési útmutató. Kereskedelem és ipar. www.soehnle-professional.com

A MÉRHETŐ EREDMÉNYÉRT 9222 SZÁMLÁLÓ MÉRLEG. Kezelési útmutató. Kereskedelem és ipar. www.soehnle-professional.com A MÉRHETŐ EREDMÉNYÉRT 9222 SZÁMLÁLÓ MÉRLEG Kezelési útmutató Kereskedelem és ipar wwwsoehnle-professionalcom MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK 1 Üzembe helyezés 5 o Szállítási terjedelem 5 o A mérleg felállítása

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

részei a maximális pulzusszámnak Kinek a számára alkalmas?

részei a maximális pulzusszámnak Kinek a számára alkalmas? Pulzusmérõ óra Sanitas SPM 25 A szállítás tartalma Szívritmus-pulzusmérõ óra karpánttal Mellpánt Rugalmas heveder (állítható) Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061)

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL Kezelési útmutató FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL VÁZLATOS MEGJELENÉS ÉS RENDELTETÉS 1. Sávkapcsoló 2. Kijelző 3. Órát beállító gomb 4. Tápkijelző 5. Kézi hordszíj 6. Megvilágítás

Részletesebben

FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM

FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM Paragrafus Tárgy 1. Vezérlés / Szemléltetés panel 1.1. PARANCSOK 1.2. SZEMLÉLTETÉS 2. Üzemmódok 2.1. AUTOMATIKUS

Részletesebben

[ábra] Dugja be a fényérzékelő csatlakozóját a Chronis L vezérlés homloklapján erre a célra kialakított aljzatába.

[ábra] Dugja be a fényérzékelő csatlakozóját a Chronis L vezérlés homloklapján erre a célra kialakított aljzatába. SOMFY BELSŐ FORDÍTÁS Fényérzékelő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a fényérzékelő által kínált előnyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

MOTOROLA TLKR-T7 PMR használati utasítás

MOTOROLA TLKR-T7 PMR használati utasítás MOTOROLA TLKR-T7 PMR használati utasítás A rádió A Motorola T7 URH rádiók a PMR446 frekvenciákon működnek, így minden olyan országban, ahol ezek a frekvenciák engedélyezettek, használhatja a rádiókat.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. TORO DDC Kerti vezérlőautomatika kezelési és használati utasítás 2

Tartalomjegyzék. TORO DDC Kerti vezérlőautomatika kezelési és használati utasítás 2 Tartalomjegyzék Felszerelési útmutató: 3 Az esőérzékelő bekötése: 4 Beállítás: 6 A pontos idő és nap beállítása ( SET TIME/DAY ): 6 Öntözési idők beállítása ( RUN TIME ): 6 Mester szelep/szivattyú modul

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő 2 MAGYAR EM8690-R1 - Vezeték nélküli füst érzékelő Tartalom 1.0 Bevezetés... 2 2.0 LED indikátor... 3 3.0 Beállítások... 3 3.1 Első használat... 3 3.2 Teszt Mód...

Részletesebben

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma Headset irányítás

Részletesebben

SALUS T105 TERMOSZTÁT

SALUS T105 TERMOSZTÁT SALUS T105 TERMOSZTÁT A T105 termosztát egy programozható hőfokszabályozó, amely a fűtő- és hűtőrendszerek vezérlésére és szabályo-zására szolgál. A termosztát első használata előtt figyelmesen tanulmányozza

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió Termék leírás HT01-es sorozatú Fűtő Termosztát alkalmas Vízfűtő rendszerként működni 3 amper terhelés alatt, valamint 16 amper terhelés alatt Elektromos fűtő rendszerként funkcionál. A termék egyenletes

Részletesebben

Escort-FL/FC TDVR-04. Videó felvevő és lejátszó készülék. Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez

Escort-FL/FC TDVR-04. Videó felvevő és lejátszó készülék. Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez Escort-FL/FC TDVR-04 Videó felvevő és lejátszó készülék Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez Trinus Systems, Inc. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A rögzítő bekapcsolása, napi kezdeti lépések 3 2.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése

Részletesebben

TARTALOM. 1. ELSŐ LÉPÉSEK... A menü felépítése... Gombok funkciói... Beállítások... 2. EDZÉS... A jeladó használata... Az edzés elkezdése...

TARTALOM. 1. ELSŐ LÉPÉSEK... A menü felépítése... Gombok funkciói... Beállítások... 2. EDZÉS... A jeladó használata... Az edzés elkezdése... TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK................ 3 A menü felépítése............... 3 Gombok funkciói............... 4 Beállítások...................... 5 2. EDZÉS.......................... 6 A jeladó használata.............

Részletesebben

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató DRL 01 NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home Szerelési útmutató 5A KÉK 6 Jobboldali reflektor +12V PIROS 2 PIROS 7 +12V Gyújtás +12V ZÖLD 4 KÉK 8 Baloldali reflektor

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató

Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és kezelés útmutató Vakolat alá szerelt rádó 0315.. 1 Kezelés Kép 1: Kezelő elem A falba süllyesztett rádó funkcó a kezelő elem gombjaval kezelhetők: rövd nyomás kapcsolja be/k a rádót; hosszú

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CDX-303 Fejbeszélős telefonkészülék 1.Bevezetés Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében.

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Digitális vezérlőegység

Digitális vezérlőegység Általános leírás: Digitális vezérlőegység kicsi és közepes méretű hűtőkamrához, tárolóhoz Az ECB-1000Q típus széleskörűen használható kicsi és közepes méretű hűtős tárolóeszközökhöz. Hűtési és fagyasztási

Részletesebben

Használati utasítás insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165

Használati utasítás insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165 Használati utasítás insportline Lotos vibromasszázsgép IN 2165 A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom tel/fax: +36(06)33 313242,

Részletesebben

Phone Clip Használati útmutató

Phone Clip Használati útmutató Phone Clip Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Be- és kikapcsolás....................................

Részletesebben

Kezelési útmutató. TFT színes kijelző 1286..

Kezelési útmutató. TFT színes kijelző 1286.. Kezelési útmutató TFT színes kijelző 1286.. Készülék leírás A TFT színes kijelző a Gira ajtókummunikációs rendszeréhez tartozik és a lakásállomások bővítésére szolgál. Menu 2 A magasfelbontású, aktív 1,8

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar HEART RATE MONITOR HU RU PL PC 15.11 Polski Русский Magyar TARTALOM 1 Előszó 72 2 A csomag tartalma 72 3 Biztonsági tudnivalók 73 4 Áttekintés 73 4.1 Pulzusmérő számítógép aktiválása 73 4.2 Mellheveder

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKPLCD, LCDL kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ A rendszer telepítője és a kézikönyv készítője: MULTI ALARM ZRT. 1092 Budapeset, Bakáts tér 2. Tel.: 1/666-2130; Fax: 1/666-2180 www.multialarm.hu budapest@multialarm.hu

Részletesebben

A rendszer jelzései és működése

A rendszer jelzései és működése A rendszer jelzései és működése CC 600 A rendszer jelzései és működése A Kezelő A kezelő az a felület, melyen keresztül a felhasználó a riasztó központjával kommunikál. A parancsok kiadásának eszköze,

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

A készülék rendeltetése

A készülék rendeltetése Verzió: 1 REF 5019 Tartalomjegyzék A készülék rendeltetése 4 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 4 Ábrák leírása 5 Mûszaki leírás 5 A készülék leírása 6 A CCS Home mágnesterápiás

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

Konzol felhasználói kézikönyv

Konzol felhasználói kézikönyv Vario evezőgép (R-350) Konzol felhasználói kézikönyv A konzol bekapcsolása Dugja be az adapter (119) egyik csatlakozóját (m) az edzőgép alsóhátsó részén lévő aljzatba, (n) a másik végét pedig a 220 V-os

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

1601-12. = "fel" = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = "le" = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A

1601-12. = fel = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = le = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A 1601-12 = KI / BE = Hőmérséklet = Kezdési idő = Szaunázási idő = Szaunavilágítás = Szellőzés OK 1 2 3 4 = "fel" = OK = "le" = programgombok 314 SYRA 3 A RAMOZÁS ELŐVÁLASZTÁS KI/BE KAPCS.BENYOMNI HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Részletesebben

Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu

Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu ( ERR =Error=hiba). Az időkapcsoló mindegyik működtethető állomást bekapcsolja, s a kijelzőjén látható a működő kör száma és a hátralévő idő. Az öntözési program végezetével

Részletesebben