A strandért indított harcot a BÖÉE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A strandért indított harcot a BÖÉE"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon. A tizenhat nap során tíz borászat, megújult külsõségek és tartalom várta az isteni ital kedvelõit. A komoly hagyományokkal rendelkezõ borszemle új mérföldkõhöz érkezett, mert elsõ alkalommal rendezi a Badacsony Céh Turisztikai Egyesület - mondta köszöntõjében Margittai Elemér elnök. A szervezet alakulásától kezdve azon dolgozott, hogy a környezõ településekkel együtt kialakítsa a Badacsony Régiót. Ez egy nehéz, hosszú folyamat, de az itt élõ emberek és vendégeik javát szolgálja. A térség nagyon fontos értékei a táj és a szép borok - mondta Lasztovicza Jenõ megyei elnök, a borhetek fõvédnöke - az a több ezer éves borászati kultúra, ami Badacsonyban és a Balaton-felvidéken meghonosodott, alapvetõ eleme a turizmusnak. Tisztelni kell a szõlõsgazdákat, borászokat, mert sokszor erejükön felül teljesítettek, vállaltak befektetést, kockázatot, hogy Európában is versenyképesek legyenek. A borhetek elsõsorban ünnep - mondta Krisztin N. László polgármester megnyitó beszédében - mert az új nedût már érdemes megmutatni a nagyközönségnek, a gazdák pedig értékelhetik egymás borát. A borban öröm, barátság, dal és boldogság van - mondja a római közmondás - bízom benne, hogy megtaláljuk ezeket az elkövetkezõ napokban. Amikor azonban egy pohár bort veszel a kezedbe, mindig gondolj azokra, akiknek ezt köszönheted - emlékeztetett a polgármester a borívók tízparancsolatára. A megnyitót követõen Szabó István a Badacsony Hegyközség elnöke és Csanádi József hegybíró ismertette a Badacsonyi Hegyközség borversenyének eredményeit, melynek keretében az ötödik Országos Kéknyelû Borversenyt is megrendezték. Harmincnyolc termelõ, százhuszonegy borával nevezett idén a borversenyre. A bírálóbizottságok értékelése alapján egy Champion, 6 nagyarany, 23 arany, 63 ezüst, 25 bronz, és három okleveles pontszámot elért nedût találtak. A csúcsborért járó díjat Szabó István fiai vehették át, akiknek így kijárt az atyai dicséret is. Az ünnepség zárásaként a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete külön ajándékot adott Borbély Gyulának a 2008-as évben elért eredményeiért. - A Badacsony Céh Turisztikai Egyesület elnökét, Margittai Elemért kértük, hogy értékelje az idõközben lezárult Borheteket. - Nagyon tetszett a Naplóban megjelent cikk befejezõ mondata - Isten hozott az Európa Unióban. Jelenleg a második helyen állunk és azt hiszem ebben nem kis szerepe van egyesületünknek. /Folytatása a 3. oldalon Ezer éves borkultúra címmel./ Leváltották a teljes vezetõséget a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület július 26-án, a Varga Kft. tanácstermében megtartott közgyûlésen. A zsúfolásig megtelt teremben Megyei József alelnök, levezetõ elnök köszöntötte a megjelenteket, Krisztin N. László polgármestert, Dr. Gelencsér Ottó jegyzõt, Ferenczy Károlyt a Városüzemeltetõ KHT igazgatóját, Horváth József õrsparancsnokot és Dési Richárd körzeti megbízott parancsnokot. Mórocz István elnök ismertette és szóban kiegészítette a BÖÉE 2008-as beszámolóját, majd Flamis Mihály elnökhelyettes a tavalyi gazdálkodás eredményeirõl, az idei költségvetési tervekrõl szólt. Farkas Mihályné, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke az általuk végzett ellenõrzés tapasztalatait tárta a közgyûlés elé. Mórocz István elnök ezt követõen átadta a szót a megjelenteknek. A felszólalások elvétve foglalkoztak a beszámolóban elhangzottakkal, egyetlen téma került elõtérbe: az örsi strandolási lehetõség megoldása. A rágalmazásoktól, politikai felhangoktól sem mentes hozzászólásokra az érintettek válaszoltak, vagy megpróbáltak válaszolni, amennyiben hagyták, hogy válaszoljanak. A közel négyórás közgyûlésen végül sor került a tisztújításra, majd ezt követõen a megválasztott vezetõség ülésezett és következõképpen osztotta el a funkciókat: elnök: Simonné Visi Erzsébet, elnökhelyettes a helyi lakosok részérõl: Takács Ilona, elnökhelyettes a nyaralótulajdonosok részérõl: Csiszka Antal, gazdasági ügyek felelõse: Karácsony Lajosné, szociális ügyek felelõse: Dr. Szirmay Antalné, jegyzõ: Cseh Kálmánné, ellenõrzõ bizottság elnöke: Farkas Mihályné, ellenõrzõ bizottság tagjai: Sipos Tihamérné és Vágusz Judit. - Mórocz Istvánt, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület volt elnökét, alapító tagját kértük, hogy utólag értékelje a július 26-i közgyûlésen történteket. - Nincsen bennem személyes sértõdöttség, harag - a gyûlésen is elmondtam - aki közszereplést vállal, annak ki kell bírni azt is, ha fát vágnak a hátán. A konfliktusokat is vállalnia kell. Megköszönöm mindazok véleményét, akik azt szemtõl-szembe elmondták, nem pedig a hátam mögött. Annak augusztus A strandért indított harcot a BÖÉE Testvérváros Czempin Létrejött Czempin városával a testvérvárosi megállapodás a Siófok katamarán fedélzetén augusztus 3- án megtartott ünnepség keretében. A két polgármester a Képviselõ-testületek jelenlétében megerõsítette a Lengyelországban június 14-én már rögzített együttmûködési szándékot. Ígéretük szerint a vendégek rövidesen mûködõképes terveket, javaslatokat fognak átadni városunknak. /Folytatás a 4. oldalon Lengyel testvérváros címmel./ ellenére, hogy szándékomban állt lemondani - ettõl az eseménytõl függetlenül - nem így képzeltem a váltást. A vezetõség tagjai elvárták volna, hogy az önkormányzati ciklus végéig, azaz 2010-ig dolgozzam, mint elnök. Ezért nem mondtam le, akkor sem, amikor már biztos voltam a változás bekövetkeztében. Tartottam adott szavamat. Sajnálom, hogy az események ilyen fordulatot vettek, de tudomásul veszem, azt kívánom az új vezetésnek, hogy hasonlóan legyenek sikeresek, mint az elõzõ vezetés. Az elhangzott beszámoló részletesen tartalmazza a BÖÉE 15-éves tevékenységét, mindazokat az eredményeket, amelyeket az egyesület elért, vagy az egyesület javaslatára megvalósult az önkormányzat illetve az illetékes hivatalok részérõl. A közgyûlésen történteket így utólag értékelve, méltatlannak tartom, hogy a közgyûlés odáig fajult, hogy semmi mással nem volt hajlandó foglalkozni, csak az örsi strand létének, vagy nem létének kérdésével. Nem foglalkozott az elmúlt 15 év eredményeivel, kik hogyan mûködtek benne közre, egyszerûen csak meghallgatta a beszámolót, tudomásul vette. Többen kijelentették, hogy nem azért vannak itt, hogy errõl beszéljenek, csak a strand lehetett a téma. /Folytatás a 4. oldalon Leváltották... címmel./ NB III-ban a Tomaj Fotó: Kalmár Fotó: Kalmár Története során másodszor kapott lehetõséget Badacsonytomaj labdarúgócsapata azzal, hogy az MLSZ felajánlotta az indulási lehetõséget számára az NB III-ban. Az elnökségnek néhány óra alatt kellet eldönteni, hogy vállalják-e a szereplést a magasabb osztályban, de igent mondtak. Az alapvetõen szükséges létesítmények rendelkezésre álltak, a játékoskeretet kibõvítették és azóta lejátszották az elsõ mérkõzést. /Folytatás a 7. oldalon Az elsõ tízbe... címmel./

2 Palackprés a strandon A hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelõssége, amit csak közös erõfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése, mûködtetése önkormányzati kötelezettség, de a lakosságnak és a vendégeknek a kötelessége pedig az, hogy ezen szolgáltatásokat igénybe vegye. Tíz éve mûködik parkoló automata Badacsonyban 1998 volt az elsõ év, amikor a Képviselõ-testület döntése alapján kísérletképpen az akkori falugondnokság felügyeletével vásároltak, üzembe helyeztek, és mûködtettek egy új parkoló automatát. A Parkline 2000 típusú berendezés a korábban vállalkozók által üzemeltetett, a Halászkert melletti parkolóba került elhelyezésre. A hõskorról Flamis Mihály a gondnokság vezetõje a következõ lapszámban bõvebben beszámol. Az elsõ automatát a következõ évben még öt vásárlása és elhelyezése követte. A 10 éves évforduló ad alkalmat - e tevékenység - rövidtávú értékelésére, amely augusztus 21-én és 22-én szakmai konferencia keretében történik. Ebben az idõpontban településünkön tartja közgyûlését a Parkolókat Üzemeltetõk Egyesülete, mely egyesületnek a Badacsonytomaj Városüzemeltetõ Kht. is tagja. A Konferenciát városunk polgármestere nyitja meg, köszönti az ország meghatározó parkolási társaságainak, városainak hozzánk érkezõ képviselõit. Jelen lesz a programon dr. Gelencsér Ottó városunk jegyzõje, aki kezdettõl fogva részese a helyi parkolás jogi szabályozásának. Ferenczy Károly Mobilparkolás Badacsonytomajon is! A Badacsonytomaj Városüzemeltetõ Kht., valamint az Elsõ Mobilfizetés Elszámoló Zrt. (EME Zrt.) együttmûködésének köszönhetõen Badacsonytomaj is csatlakozott az EME Zrt. mobilparkolási rendszeréhez. Az EME Zrt. ügyfelei Budapesten és 20 vidéki városban fizethetik mobiltelefonnal a parkolást. Ha már unja, hogy nincs elegendõ aprója a parkoló automatába, regisztráljon személyesen a Városüzemeltetõ Kht. ügyfélszolgálatán, vagy a információs vonalon keresztül. Egyenlegét átutalással bármikor feltöltheti és élvezheti a mobilparkolási rendszer kényelmét. A mobilparkolás egy ingyenes telefonszám hívásával kezdeményezhetõ. A parkolás elkezdésének visszaigazolásaként a rendszer hangbemondással nyugtázza, hogy a parkolás elindult. Leállításnál ismét hívni kell az ingyenes számot, a rendszer ismét hangbemondással nyugtázza a parkolás leállítását. A számlázás percalapú, így annyit fizet, amennyit parkol. Badacsonytomaj parkolóinak ingyenesen hívható telefonszámai: - személygépkocsi esetén: busz esetén: Lukács László Képviselõ-testületi ülés Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete soron következõ ülését szeptember 3-án tartja. Az ülés napirendje eddig a évi Munkaterv elfogadásával és kiegészítésekkel az alábbiak szerint került elfogadásra: Javasolt napirendek: 1. Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetési tervének I. félévi teljesítése 2. Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetési tervének módosítására javaslat 3. Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl 4. A Városüzemeltetõ Kht. kötelezõ átalakításának elõkészítése 5. Szász Pál telek hasznosításáról, az üzletek tulajdonba adásával kapcsolatos tárgyalásról tájékoztató 6. Tégladombi dûlõ szabályozási tervének elkészítésére érkezett ajánlatok 7. Sporthorgászat feltételrendszerének megteremtésére javaslat Felhívás Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy szeptember 1- tõl az Egészségház házi orvosi rendelõjében keddi napokon 8-tól 12-ig Dr. Pintér Orsolya megkezdi neurológiai és pszichiátriai magán szakrendelését. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Veszprém Megye Önkormányzatának Hírei Búcsú az olimpikonoktól A szabályok és egymás tisztelte, a legjobb eredményre való törekvés, hogy késõbb együtt ünnepelhessünk! Ezekkel a gondolatokkal köszönt el Lasztovicza Jenõ megyei elnök Veszprém megye olimpikonjaitól augusztus 7-én, a Megyeházán. Kapolcs: köszönet és csalódás Márta István fõszervezõt és segítõit köszönet illeti, ugyanakkor csalódást okozott az elmaradt állami támogatás. A kapolcsi rendezvények ugyanis jelentõs idegenforgalmi vonzerõvel bírnak, és a térségben, ahol nem jellemzõ az ipari tevékenység sok családnak adnak munkát - hangsúlyozta Lasztovicza Jenõ megyei elnök a kapolcsi napok zárásakor Nagyvázsonyban augusztus 3- án. Nyolcadszor is Litkeyé a kékszalag Litkey Farkas kormányos és csapata nyerte meg a 40. Kékszalag Balaton kerülõ vitorlásversenyt a hétvégén. Július 20-án délben a fõdíjakat, a kékszalagot és a kupát Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Straub Elek, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke adta át. A kormányfõt füttyszó és fújolás fogadta a mólónál Balatonfüreden. A különbözõ szakosztályok díjait dr. Bóka István, a város polgármestere és Talabér Márta, a Veszprém megyei közgyûlés alelnöke adta át a versenyzõknek. BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: 87/ , 30/ ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: 87/ , fax: 87/ A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: szeptember 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: 87/ , fax: 87/ Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/ Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: , (06) Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Hétfõ: óra szerda: óra Elérhetõség:(06) Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin 87/ , 30/ Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/ Rendõrség: 87/ ; 87/ Szolgálatot teljesítõ rendõr: Polgárõrség: (Arany György titkár) Tel.: Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/ Badacsonytomaj Városüzemeltetõ KHT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: 06-87/ ; Fax:: 06-87/ ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Pekli Tamás FVM falugazdász Belvárosi Irodaház, Tapolca Telefon: 87/ ; 87/ Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: 87/ , 87/ ; Badacsony, Park u Honlap: Nyitva tartás: naponta 9-17 óráig (07.01-tõl 9-19 óráig) Városi Könyvtár: Tel.: 87/ ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár: Tel.: 87/ , Fax: 87/ Badacsonytomaj, Római út 69.; Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: Nyitva tartás: K-V: 10-18; H: Szünnap

3 - Badacsonytomaj labdarúgócsapata bejutott az NB III-as ligába. A magasabb osztály nagyobb követelményeket kíván minden téren. A klub támogatásából eddig is kivette részét az önkormányzat, tudják-e ezt növelni? - A labdarúgó csapat feljutása úgy gondolom, hogy a sportszeretõ közönség számára örömteli esemény. Mindenki elõtt ismert tény, hogy a labdarúgás nagyon költséges sportág, még az úgynevezett amatõr szinten is. Ez azt jelenti, hogy a sportolók lelkesedésén, gyõzni akarásán és tudásán kívül nagyon komoly anyagi háttér szükséges. Elmondhatjuk, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, mert olyan támogatója van a szakosztálynak, aki az elmúlt szezonban is több millió forinttal járult hozzá a sikeres szerepléshez, és a sportegyesület biztonságos mûködéséhez. Az Önkormányzat - az anyagi lehetõségei függvényében - mindig támogatta a sportegyesületet, egyrészt a sportpályák térítésmentes használati lehetõségével, másrészt jelentõs pénzbeli támogatást is biztosított, valamint nagyon jelentõs összegeket költöttünk a pályák felújítására, edzõpálya kialakítására. Az önkormányzati támogatás jelentõs, a szükségletekhez igazodó növelésére jelenleg nem látok lehetõséget, de a csapat jó szereplése reményeink szerint növelheti a külsõ támogatási hajlandóságot. - A pénzügyi bizottság által kért átfogó tájékoztató megjelent a Badacsony júliusi számában az örsi stranddal kapcsolatban. A közgyûlésen tapasztaltak alapján, Ön szerint olvasták ezt a tájékoztatót a megjelentek? - Az elhangzott vélemények alapján bizonyossággal állíthatom, hogy a jelenlévõ többség olvasta, hiszen hivatkozások is történtek a cikkel kapcsolatban. - Hogyan értékeli a BÖÉE közgyûlésén történteket? - A Közgyûlés - leszámítva a témához nem kapcsolódó méltatlan és néha demagóg megnyilvánulásokat - rendben és eredményesen lezajlott. Az új Vezetõséget sikerült megválasztani, ezúton is eredményes munkát kívánok a megválasztott tisztségviselõknek. Nem mondom azt, hogy a Közgyûlés minden percében jó érzés töltött el, de összességében konstruktívnak éreztem a többség hozzáállását. Sajnálatos módon egyesek egyéni politikai haszonszerzésre kívánják felhasználni a helyzetet, de én úgy gondolom, hogy az emberek már képesek felismerni azt, hogy a másik ember tisztelete, véleményének meghallgatása, és a jóhiszemû hozzáállás elõbb megoldja a problémákat, mint a politika. - Változik az Önkormányzat és a BÖÉE vezetõségének kapcsolata? Folytatás az 1. oldalról: - Az volt a célunk, hogy minden évben elõrébb jussunk a programokkal, s ez vonatkozik a borhetekre is. A pünkösd is ennek a folyamatnak egy lépcsõfoka, szeptembertõl már azon dolgozunk, hogy azokat a kisebb kritikákat kiküszöböljük, amelyeket az idén ezzel kapcsolatban kaptunk. A szervezéssel már a borheteken sem volt szerintem probléma. A borhét beváltotta a hozzáfûzött reményeimet, a visszajelzések jók, de természetesen kritikát most is kaptunk. A borhetet, mint rendezvényt én úgy képzelem el, mint a Badacsonyba érkezõ vendégek egyfajta kulturális szórakozási lehetõségét. Ennek egyik eleme a helyi borászok által termelt bor, mint az egyik legfontosabb turisztikai termék. A program összeállításában azért törekedtünk a legváltozatosabb zenei skála összeállításra, hogy minden vendég jól érezze magát. - Hiányzott a népzene, a néptánc. - Néptánc egyszer volt, az való igaz, de olyan mûsort szerettünk volna, amire idejönnek a vendégek. A vélemények megoszlanak errõl, szerintem fontos egy-egy neves elõadót idehozni - az egyébként halk, lágy zene mellett - akikre szélesebb körbõl kíváncsiak az emberek. A Aktuális kérdésekrõl a polgármesterrel - Ha rajtam múlik, akkor nem, és nincs tudomásom olyan szándékról, ami ettõl eltérne. A megválasztott Elnökség tagjait jól ismerem és tudom azt, hogy az önkormányzattal való együttmûködésben érdekeltek. A korábbi vezetéssel is korrekt kapcsolata volt az önkormányzatnak, egymást tisztelve, de nagyon sokat vitatkozva mûködtünk együtt az örsi lakosság és az egész település fejlõdése érdekében. A Képviselõ-testület a jövõben is ezt szándékozik tenni, bízva abban, hogy az Egyesület érdekei is ezt kívánják. - Hogyan értékeli a közgyûlésen nyíltan megfogalmazott leválási igényeket, az örsi közösségi ház témáját? - Természetesen nem jó hallani ilyen szándékokról. A fürdõhellyel kapcsolatban fennálló és megoldásra váró probléma tárgyalása során azonban emberileg megérthetõ az ilyen megnyilvánulás, ami természetesen nem feltétlenül egyezik a többség álláspontjával, arról nem beszélve, hogy egy ilyen döntés megoldaná-e a fürdõhely ügyét? Nyilvánvaló, hogy a Képviselõ-testületnek is részletesen vizsgálni kell, hogy melyek azok körülmények, amelyek ilyen véleményeket generálnak és mindent megtettünk-e annak érdekében, hogy elejét vegyük az ilyen véleményeknek. A településrészek önállóvá válásának, vagyis új település létrejöttének feltételeit most már törvényi elõírások szabályozzák. Ebbõl következik az is, hogy ilyen szándék törvényes keretek közötti kinyilvánítása és az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén a Képviselõ-testület nem tudja megakadályozni a leválást. Az örsi közösségi ház valóban égetõ gond, de reméljük, hogy az úgynevezett Angol ház birtokbavételével megoldódhat az ügy. Ehhez azonban az szükséges, hogy a tulajdonos társsal peren kívül meg tudjunk állapodni. Az egyezségi ajánlatunkat megküldtük és várjuk a válaszát. - Abban az esetben, ha az önkormányzat az Örsi igényeket képviselve jogi úton próbálna strandhoz jutni, milyen következményekkel kell számolnia? - Meggyõzõdésem, hogy az ügy jogi útra terelése jelen fázisban nem vinné elõre a megoldást. Tárgyalni kell az SCD képviselõivel és csak a végsõ megoldás lehet a peres eljárás megindítása. A tárgyalásra legkésõbb szeptember elsõ felében sor kerül, amin részt vesznek a BÖÉE elnökségi tagjai is. Az estleges perindítás következményeit valamennyi érintett félnek mérlegelni kell, amire az önkormányzat estében a Képviselõ-testület jogosult. - Az önkormányzat döntött-e a BAHART Zrt. részvények megvásárlásáról? - Igen döntött, de nem a megvásárlásáról, hanem az Állam által a kikötõvel rendelkezõ, és jelenleg is részvényes 22 önkormányzat részére jutatott állami tulajdonú részvénycsomag átvételérõl. Az, hogy miért tûnik az ügylet adásvételnek, arra az a magyarázat, hogy az Állam az ingyenes részvényjuttatás fejében mintegy 1,75 milliárd forint tõkejuttatást írt elõ, amit a BAHART részére kell Ezer éves borkultúra szélsõséges idõjárás mellett az is fontos, hogy a vendégeket megtartsuk a településen. - A Balaton körül szinte véget nem érõ rendezvénysorozat van, hogyan illeszkedik ebbe a badacsonyi borhetek? - Éppen emiatt kezdtünk egy héttel korábban. A látogatottság végig nagyon jó volt, annak ellenére, hogy az idõjárás nem volt kedvezõ, de számokról még korai lenne beszélni. A környezõ önkormányzatok jóvoltából kétszer annyi ülõhelyet biztosítottunk, mint tavaly. - Jelentõsen változott a kiállítás környezete. - Igen komoly összegeket fordítottunk a megjelenésre, ami nagyban köszönhetõ annak, hogy a rendezvényeknek nincs állandó, megfelelõ infrastruktúrával rendelkezõ helyszíne. A fajlagos költségek emiatt rendkívül magasak, példának említhetem a villanyszerelést, ami csaknem egymillió forintba került. Az ideiglenesen beépített anyagok jó része pedig többet nem használható. Most láttuk igazán, amikor a szervezés oroszlánrészét mi végeztük, hogy milyen komoly csapatmunkát kíván a rendezvény létrehozása. A Tourinform Iroda, Show Hivatal mind kellettek ehhez és kiemelném a Városüzemeltetés igen hasznos tevékenységét is. megfizetni a 22 tulajdonos önkormányzatnak a részvénytulajdonuk arányában, a szerzõdés megkötésétõl számított 4 év alatt, több részletben. Ebbõl önkormányzatunkat 104 millió forint terheli. A Képviselõ-testület egyhangú döntéssel támogatta az átvételre vonatkozó javaslatot. Az egyébként nyereségesen mûködõ hajózási vállalat a részvények átvételével száz százalékban önkormányzati tulajdonba került. - A badacsonyi rendezvénytér látványterveit részben elfogadta a Képviselõ-testület. Ezzel kapcsolatban számos megválaszolatlan kérdés és új ötlet került felszínre. A Tátika sorsával kapcsolatban is sok a bizonytalanság, egyáltalán muszáj-e szent tehénként kezelni ezt a szocreál épületet. A tér átalakításában nagyon sok a kötöttség (pl: már készek az Alsó Bazársor tervei), miért nem lehet egy igazán grandiózus, mindent átfogó, igazán jellegzetes épületegyüttest megvalósítani? - A település kapuja -ként is számon tartott badacsonyi kikötõ és közvetlen környezetének a kornak megfelelõ, igényes, az épített- és védett természeti értékeket is figyelembevevõ, de ugyanakkor üzleti szempontból is értékes kialakításának megtervezése és megvalósítása a '90- es évek elejétõl napirenden lévõ kérdés. Az elmúlt közel két évtized sem volt azonban elegendõ ahhoz, hogy a bonyolult érdekviszonyokat harmonizálni lehessen. Ennek alapvetõen az volt az oka, hogy az érintett területnek egyes elemeit kiragadva, úgymond darabokra szedve történt a tervezés. Ebbe unt bele a jelenlegi Testület és az egész terület fejlesztési lehetõségét magába foglaló látványterv elkészítésére adott megbízást egy tervezõ irodának. Ennek része Tátika is, hiszen az épület - akár tetszik, akár nem tetszik - Badacsony egyik emblematikus épületévé vált az építése óta eltelt mintegy 50 év alatt. Nem kezeljük szent tehén -ként, de azt tudni kell az épületrõl, hogy nyilvántartott ipartörténeti emlék, ráadásul a tervezõje is még köztünk van és a lényeges változtatásokhoz be kell szerezni a hozzájárulását. A tervezõk a legutóbbi ülésre benyújtották több változatban az elképzelésüket, a Képviselõ-testület azok közül választotta ki a továbbtervezésre alkalmas változatot, ami érinti a Tátikát is. A tervjavaslatok a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetõk és az átdolgozott terveket elfogadás elõtt a Tisztelt Lakósságnak bemutatjuk. - A Keresztury-házat bérbe szerette volna venni egy társaság, hol tartanak a tárgyalások? - A Nemzetek Háza, Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége Egyesület valamint bérlõtársként a Collegium Fenno Ugricum elnevezésû tudományos Társaság valóban bérbe vette az amúgy közel a tizenöt éve üresen álló épületet tudományos kutatóhely céljára. A bérlõk vállalták az épület felújítását és belsõ átalakítását, aminek értéke 6,2 millió forintot tesz ki. Ezt az összeget a Képviselõ-testület bérbeszámítással elismerte. Véleményem szerint az épület a jövõben névadójához méltó tevékenység céljára fog hasznosulni, várhatóan ez év novemberétõl. - Mit vállalt ebbõl a Show Hivatal? - A látványtervet tette le az asztalra, illetve a hangosítást, világítástechnikát, és a nosztalgiazenét szolgáltatta. Hozzátéve, hogy a vélemények ezzel kapcsolatban igen erõsen megoszlottak. - Milyen költségvetéssel zárták a borhetet? - Közel tizenkétmillióba került, amelynek csaknem a felét a program teszi ki. Pályázaton sikerült - a szponzori pénzek mellé - négymillió forintot elõteremteni.

4 Leváltották a teljes vezetõséget Érdekvédelem kultúra nélkül? Folytatás az 1. oldalról: Azt is sajnálatosnak tartom, hogy a jelenlévõk közül két fõ kivételével - ezek közül az egyik nem is BÖÉE tag - csak a nyaralótulajdonosok nyilvánítottak véleményt, az állandó lakosok nem. A tizenöt év alatt elvégzett munkához nem tudtak, nem is akartak hozzászólni. Úgy láttam, hogy egy elõkészített folyamat zajlik a közgyûlésen, amelyet megelõzött a július 19-i strandünnep, amelyet Simonné szervezett az örsi strandra, ahol már felvetõdött a vezetõség váltás igénye. Megemlíteném, hogy amikor az örsi etnikai kissebség lakáshoz juttatását kellett megoldani az ezredfordulón, akkor az országban egyedülálló módon, mindenféle politikai felhang nélkül, mindegyik fél megelégedésére rendeztük az ügyet. Abban az idõben óriási feladat volt és komoly siker, most ugyanilyen óriási gond a strand kérdése. A magam eszközeivel, - mint képviselõ - támogatom ezt a törekvést, remélem, hogy sikerrel fog járni. Aggályosnak tartom viszont, hogy csak a strand foglalkoztatja az új vezetést. A hozzászólók kifejezésre jutatták, hogy nem érdekli õket a szüreti felvonulás, a Szt. Antal-napi búcsú, badacsonyörs képviselete a különbözõ kulturális rendezvényeken. Ilyen egyoldalúság mellett tartok tõle, hogy a vezetõség nehezen fog megbirkózni feladataival. Az egyesület célkitûzései ugyanis sokoldalú tevékenységet tartalmaznak a településrész hagyományainak megõrzésében és fejlesztésének elõsegítésében egyaránt. A tapasztalt szélsõséges állásfoglalást megértem ugyan - mert nagyon fontos kérdésrõl van szó - de sajnálattal veszem tudomásul. A strand kérdése, melyet a régi vezetõség is kiemelten kezelt ugyanis csak egy szelete a BÖÉE munkájának - bármekkora is - de mellette rengeteg tennivaló és feladat van, amit képviselni kellene, amiért harcolni kellene. Amit viszont nem hagyhatok szó nélkül, hogy valótlan Simonné Visi Erzsébet Budapesten született, de szülei örsi birtokán már korábban is sok idõt töltött. Gimnázium után a gyõri mûszaki fõiskolán végzett, mint vasúti-közlekedésmérnök. Munkahely hiányában egy féléven át a Naplót hordta szét a településen - így viszont mindenkit megismerhetett. Ezt követõen a badacsonytomaji állomáson kezdett dolgozni. Jelenleg az örsi településrészen lakik. Kisgyerekként egy karmikus álmom volt - mondja Simonné - hogy itt élhessek és mindent megtehessek amit lehet azokért az emberekért, akik itt élnek. - Hogyan képzelik a BÖÉE jövõjét? - Az elsõ és legfontosabb feladatunk, hogy a strandot mindenképpen kivívjuk, mert szorít az idõ - a területtel kapcsolatban az önkormányzat már elõrehaladott tárgyalásokat folytatott az SCD-vel. Tárgyaltunk Krisztin N. László polgármester úrral és úgy gondoljuk számunkra legelõnyösebb lenne, ha a jelenlegi strandunkat hagynák meg. Tulajdonképpen mindig ezt használtuk - az újságcikkek állításával ellentétben - volt örsnek strandja. Kemping lett, de elõtte is strandként üzemelt. Azt a jogunkat, hogy mi oda bemehessünk mindenképpen meg kellene tartani - ez az elsõdleges, amit szeretnénk - mert ez az önkormányzatnak sem kerülne semmibe. - Hogyan akarják ezt elérni? - Elsõsorban az SCD vezetésével szeretnénk tárgyalni, a polgármester úrral együtt. A megegyezésre törekszünk, nem pedig az ellenségeskedésre. Igazából az önkormányzat van abban a helyzetben, hogy velünk együtt kiharcolhassa a strand megmaradásának jogát. Õk rendelkeznek az építési engedélyek felett, a belterületbe vonással lehetõvé teszik az építkezést. Mindenki elfér a másik mellett - kerítsék el jobbról-balról, ha akarják - a kemping mûködésének idejében sem zavartuk egymást. - Kulturális téren milyen változások várhatók? - A vezetõségi ülésen abban egyeztünk meg, hogy az idei évre tervezett rendezvényeken - szüreti felvonuláson állítások is elhangzottak, amelyek mélyen megbántottak és még most sem tudtam teljesen feldolgozni. Egy hozzászóló személyesen engem tett felelõssé azért, mert a nyaralótulajdonosoknak fizetniük kellett ötven százalékos belépõdíjat. Állítása szerint korábban nem kellett fizetni és egyedül én intéztem el a Balatontouristnál, hogy féláron, de belépõt kelljen váltaniuk. A rágalmat a közgyûlésen is cáfoltam és azóta visszakeresett irattal bizonyítani tudom, hogy az 1994-ben a camping belépéssel és strand használattal kapcsolatos tárgyaláson többen vettünk részt: Szabó Ernõné akkori BÖÉE elnök, Csanádi Erzsébet, Zelczer Péter, Horváth Miklós és jó magam. Az iratból kiderül, hogy a Balatontourist 1995-tõl csak az 50%-os belépõvel engedi a strand használatot a BÖÉE igazolvánnyal rendelkezõknek, (állandó lakosoknak és nyaralótulajdonosoknak egyaránt) mert a zuhanyzókat és egyéb szolgáltatásokat is igénybe vették. Ezt az iratot hivatalos aláírással látta el a cég akkori vezetõje, Csákváry Árpád és Szabó Ernõné. A hozzászólás kimeríti a nagy nyilvánosság elõtt elkövetett rágalmazás fogalmát, amelyért jogi elégtételt követelhetnék, de nincs rá szükségem, mert a lekiismeretem tiszta.. A következõ közgyûlésen bemutatom az iratot, melyet igény szerint bárki, bármikor megtekinthet. Befejezésül, magam és a vezetõség nevében megköszönöm a 15 éves munkánkhoz kapott támogatást mindazoknak a jogi- és magánszemélyeknek egyaránt, akik segítették munkánkat, ezáltal hozzájárultak Badacsonyörs településrész fejlesztéséhez. és az adventi vásáron - részt veszünk. Nem akarjuk a hagyományokat elhagyni, de ennek az érdekvédelmi egyesületnek nem ez a legfontosabb teendõje. Sokkal fontosabb kivívni a strandot - de nagyon sok gondunk van a szemétszállítással, az utak állapotával, a szennyvízzel, a közvilágítással, ezekért akarunk keményebben harcolni. Nem úgy, hogy mindent rábízunk az önkormányzatra, aztán majd várunk. A másik fontos dolog a közösségi ház - attól függetlenül, hogy mindenki azt mondja, hogy egy település vagyunk - nagy szükségünk lenne arra, hogy közösségi házunk legyen. Ennek megvalósítására lenne több lehetõség is. - Miért nem felel meg a tomaji mûvelõdési ház? - Mert annak más a hangulata, bár az internetezési lehetõség például nagyon jó, de nincsenek folyóiratok és az idõsebbekre is gondolni kell, mert a lakosság jó része már nem fiatal. Megkeressük az embereket és megkérdezzük õket arról, mit szeretnének, milyen gondjaik vannak. A BÖÉE megválasztott vezetõségének nyilatkozata A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület július 26-án megválasztott új vezetõsége ezúton szeretné megköszönni az egyesület eddigi tisztségviselõinek eredményes és fáradságos tevékenységét. Külön elismerés illeti Mórocz István elnök munkásságát! Reméljük, hogy közösen kialakított céljaink eléréséhez továbbra is támogatást kapunk, mind a civil szervezeteket felügyelõ és támogató alpolgármester, mind az Önkormányzat részérõl, és az együttmûködés, nem pedig az ellenségeskedés jellemzi kapcsolatainkat. A tagsággal egyetértésben a legfõbb célunk a badacsonyörsi településrészen élõk és nyaralók fürdési lehetõségének kivívása, valamint a Balaton-parthoz való joguk megtartása. További programunkról hamarosan értesíteni fogjuk a lakosságot, egyebek között a város honlapján kért információs lehetõség kihasználása révén. Szeretnénk, ha a badacsonyörsiek minden fórumon megtalálnának bennünket problémáikkal, ötleteikkel és bizalommal fordulnának bármelyikünkhöz segítségért. Lengyel testvérváros A Nõk a Balatonért Egyesület kamarakórusának énekével vette kezdetét a rendezvény, akik balatoni és lengyel dalokkal kedveskedtek a vendégeknek. Az ünnepi testületi ülésen mindkét részrõl megjelentek a képviselõk és családtagjaik, a lengyel követség konzulja, Keszeg Béla Marcelháza polgármestere, Scher József tapolca rendõrkapitánya. Örömmel fogadjuk lengyel testvéreinket - mondta Krisztin N. László polgármester köszöntõjében - akikkel aláírtuk az együttmûködési megállapodást Czempinben és most eljöttek, hogy Badacsonytomajon is megtegyük ugyanezt. A közös történelmi hagyományok a lengyel és magyar emberekben meglévõ olyan értékek, mint a vendégszeretet, a barátság, a tehetség, a szorgalom és a tenni akarás lesz az a kiváló termõföld, amibe ma elültetjük a közös akaratunkat jelképezõ facsemetét. Az a természetesség és öröm, amellyel egymásra találtunk, amellyel a mai ünnepi eseményt elõkészítettük, ad hitet és reményt ehhez. Persze a facsemetéket gondoznunk kell majd, olyanná válnak, amilyenné tesszük mi emberek. Egy-egy színes program megszervezésével kell locsolnunk, olyan is lesz biztosan, amikor a nem fejlõdõ ágakat le kell vágnunk róla. Egyben azonban nem kételkedek, idõvel a fa egyre nagyobb és szebb lesz. Tiszta szívembõl kívánom, hogy a településünk valamennyi lakójának adjon ez az együttmûködés sok-sok örömet, élményeket, ismeretet, tapasztalatot és tartalmas emberi kapcsolatokat. Természetesen tudjuk, hogy ennek a fának a gyümölcseit igazából az utódaink élvezhetik majd. Az ember azonban nemcsak azért ültet fát, mert enni akar a gyümölcsébõl, hanem azért mert lehetõséget, esélyt és életet akar adni az utódoknak ajándékozott élet mellé. Kívánom, hogy legyen erõnk, egészségünk e kapcsolatot életben tartani. A Jóisten mindig mosolyogjon rá erre a két népre, a két településre. Badacsonytomaj nevében köszönöm a lehetõséget és e gondolatok jegyében örömmel és bizakodva írom alá a testvértelepülési megállapodást. Elérkeztünk azokhoz a pillanatokhoz, ami szavakban alig leírható - mondta Dorota Krysztyna Lew, Czempin polgármestere - egy kézzelfogható vállalkozáshoz. Öröm ez a mai nap, a rendkívül szép Badacsonytomajban, a gyönyörû Balatonon, a nekünk oly kedves magyar földön. Ahogy korábban Lengyelországban, úgy itt is készek vagyunk megerõsíteni vállalásainkat a baráti szerzõdés keretében. Vár tehát bennünket a sok kötelezettség és én tudom, hogy mindannyian megbirkózunk a nehézségekkel, az eredményeknek pedig örülni fogunk. Hozzáteszem, hogy hamarosan mûködõképes terveket, javaslatokat fogunk önöknek átadni és várjuk az önök véleményét is, hogyan lehet mindezt megvalósítani. Azt kívánjuk önöknek, hogy a 2008-as esztendõ az önök krónikájában is a legszebb legyen, ugyanolyan méltó helyet foglaljon el, mint az év legjobb bora. A két polgármester ezt követõen aláírta a dokumentumot. A két település mostantól a lengyel-magyar baráti települések családjához tartozik - mondta Marcin Sokolowski, a Lengyel Köztársaság Nagykövetség konzulja köszöntõjében - ehhez a családhoz közel száz magyar közösség csatlakozott, de már megyék között is létrejöttek hasonló közeledések. Az ajándékok átadása során a Forintos Ervin képviselõ által készített és kéknyelûvel töltött kishordó, Czempini zászló, emlékváza, oklevél került új tulajdonosához. Az ünnepségen Dorota Krysztyna Lew polgármestert és Krzystof Sankiewiczet, a képviselõ-testület elnökét a Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjaivá avatta Tóth János Zoltán nagymester, Borbély János és Szabó István. Az ünnepségen közremûködött a Tilinkó zenekar. Érrendszeri szûrõvizsgálat /computeres, fájdalommentes/ augusztus 30-án, mellyel az érszûkület, érelmeszesedés korán kimutatható, agyvérzés, szívinfarktus megelõzhetõ! Ára: 7.500,-Ft/fõ- magán egészségpénztáron keresztül vagy üdülési csekkel is fizethetõ! Idõpontegyeztetés: (x)

5 Anyakönyvi Hírek Július 12-én házasságot kötöttek: Kajdi Károly Béla és Hódos Andrea Tisztelt olvasó! Továbbra is várjuk az Önök leveleit, információit minden olyan eseményrõl, amelyet közhírré kívánnak tenni. Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kapcsolatos véleményüket írják meg a címre, vagy mondják el a 30/ es telefonon. Tisztelettel: Kalmár György szerkesztõ Július elején keltünk útra az angol nyelvi és magyar kommunikációs tábor résztvevõivel a Velencei-tóhoz. Felsõs tábor Fotó: Tatay A táborhely elfoglalása után felderítettük a környéket. Sajnos a hét elején az idõjárás nem kedvezett nekünk. A kiránduló idõben elutaztunk Székesfehérvárra, megnéztük a Romkertet, az Országalmát és a belvárosban sétáltunk. Másnap hajókiránduláson vettünk részt a tavon. Egy-egy naposabb délután a sportnak jutott a fõszerep, a gyerekek röplabdacsapatokat alakítva, lelkesen ismerkedtek ezzel a labdajátékkal. Utolsó nap végre a melegedõ idõnek köszönhetõen strandolhattunk. A tábor befejezéseként értékeltük a gyerekek munkáit, akik bizonyították, hogy nyáron is szívesen fejlesztik tudásukat játékos feladatlapok kitöltésével. Riteczné Lesz Renáta Országos alkotótábor A Balaton-felvidéki Színvonal Mûvészeti Iskola megtartotta hagyományos nyári alkotótáborát júliusban Badacsonytomajon. A hat nap során izgalmas kirándulások, tárlatlátogatások, esti fürdõzések, táncházak színesítették a résztvevõk programját - mondta Baranyai Zoltánné igazgató a záróünnepségen - a közös munka mellett. Egry József születésének 125. évfordulója jegyében készültek az alkotások, amelyeken felfedezhetjük a napfény, a hullámok, az itteni táj, a környék jellegzetes vízi világát. A mûvészpalánták tízfõs csoportokban dolgoztak egy-egy tanár vezetésével, azonban forgószínpadszerûen más mûhelymunkába is belekóstolhattak. Nagyon szép közös munkák is készültek az egyedi alkotások mellett, minden résztvevõ saját díszítésû pólóban jelent meg a záróünnepségen. A környék mûvészeti iskolásai mellett, az önkormányzat által meghirdetett Egry Pályázat nyertesei is részt vettek a táborban, együtt volt az elsõstõl a tizenkilenc évesig mindenki. Rendkívül jó kapcsolat alakult ki a tanárok és diákok között, amire jó példa, hogy azt kérték a gyerekek, hogy a tanár had aludhasson velük. Esténként a Szabó Csaba tánctanár vezetésével éjszakába nyúló táncházak zajlottak, amelyet nagy sikerrel mutattak be a szülõknek, vendégeknek. Köztünk élnek - tehetségesek Vadász Dóra 2007-ben az év kézilabdázója címet kapta Badacsonytomajon, a Tapolca Toplán Kézilabda Egyesületben játszott. Az iskola Góliát labdarúgó csapatának egyik legeredményesebb játékosa ban kitûnõ sporttevékenységéért serleg és könyvjutalmat kapott, a Tatay Kupa gólkirálya. A kézilabda és a foci mellett leginkább a hosszútávfutást szeretem. Tapolcán játszottam, de õsztõl a gyõri sportiskolában folytatom. Ez az iskola adja az ETO serdülõ utánpótlás csapatát, amelyben egy évig játszunk, majd átkerülhetünk az ifikhez. Kemény suli, mert napi két edzést tartanak és az edzések között lesznek a tanórák. Tankönyvosztás A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola értesíti a tisztelt szülõket, diákokat, hogy a tankönyvek augusztus 26-án, 7:30-16:00 óráig átvehetõk az iskolában. Csizmarik Béláné igazgató Nekem nagyon tetszett a tábor, egy örök emlék marad. Kezdetben izgultam egy kicsit amiatt, hogy a barátnõmmel mi voltunk a legidõsebbek - mondta Sipos Orsolya bajai diáklány - de nagyon kötetlenül mozoghattunk. Bár eddig is mûvészetekkel foglakoztunk - én ugyan csak hobbyként ûzöm nyolc éve - mégis megismerkedhettünk nagyon sok új technikával. - Milyen különbség volt más táborokhoz képest? - Soha nem volt olyan, hogy egész nap dolgozni kelljen, mindig beiktattak valamilyen pihentetõ programot. Korábban keveset jártam ezen a tájon és nagyon teszik. - Él Badacsonytomajon egy bajai származású festõmûvész. - Igen jártunk Udvardi Erzsébet mûtermében is, láttam nála egy bajai festményt, aminek helyszínére ráismertem. - A csapatmunkát vagy az egyéni alkotást részesíted elõnyben? - Mindkettõnek van elõnye és a hátránya, a közös alkotásnál nagyon jó dolgokat készítünk, mert mindenkinek van jó ötlete, az egyéniben pedig éppen az a szép, hogy nem szól bele senki. - Visszajönnél? - Igen, igen, vagyis nem is akarok hazamenni. - Mit szeretnél elérni? - Az ETO-ban játékos szeretnék lenni, Görbitz Anita a példaképem. Én balszélsõként és bal átlövõként szoktam játszani, a Tatay napokon két meccs alatt 22 gólt dobtam. Persze a focit sem akarom elhanyagolni, de a kézit jobban szeretem. A tanulással nincsenek problémáim, négyes körüli az átlagom. - Sportos családból származol? - Fiútestvéreim vannak, õk fociznak, ahogy az édesapám is. A futás viszont nálam csak kiegészítõ sportág, edzés jellegû. - Mit tartasz a legfontosabb eredményednek? - A Tatay Kupán elért gólkirályságomat, Igazgatóválasztás Csizmarik Bélánét választotta öt évre a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola élére, a Badacsonytördemic -, Ábrahámhegy Községek és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testülete, a július 30-án megtartott együttes ülésen. Két jelentkezõ pályázott az igazgatói állásra, értékelhetõ és elfogadható pályázatot azonban csak Csizmarikné adott be. Fotó: Kalmár - Gratulálunk a kinevezéséhez, munkájához jó egészséget kívánunk. Milyen változások lesznek az új tanévben? - Azok lesznek a legfontosabbak, amelyeket az oktatási törvény ír elõ. Be kell vezetnünk a nem szakrendszerû- és a kompetencia alapú oktatást. Ezek egyenként is igen komoly feladatokat rónak a pedagógusokra, mert teljesen új oktatási formát kell Jeles napok, hagyományok - augusztus 15-tõl szeptember 15-ig - Az augusztus más néven Kisasszony hava, vagy Nyárutó hó. Jeles napjai: 20-a István napja. Szent István király ünnepe. Ezen a napon már az új búzából sütötték a kenyeret. 24-e Bertalan napja. Az õszkezdõ nagytakarítások napja. A szeptember más néven Szent Mihály hava, vagy Õszelõ hó. Jeles napjai: 1-én szegõdtek el a következõ évre a pásztorok. A hegyeken megkezdõdött a szõlõõrzés. A pásztorok felfogadása sok helyütt szertartásos eljárás volt: a közösség szóvivõje megkérdezte a számadót, akar-e a következõ évre maradni. Ez volt a szólítás. Ha a közösség elégedett volt a pásztor munkájával (szépen, egészségesen tértek haza az állatok, megfelelõ számú volt a gyarapodás, elenyészõ volt a kár, -a pásztor jól gyógyított, megóvta az állatokat a farkasoktól, a vihartól, a betyároktól...), Vadász Dóra Fotó: Kalmár de alsós koromban megnyertem Tapolcán egy utcai futóversenyt, amire szintén büszke vagyok. mindenkinek elsajátítania és elsajátíttatni a gyerekekkel. A harmadik nagy változás a sajátos nevelési igényû tanulóknak a fejlesztése, amelyet szintén szeptembertõl tudunk elindítani. Gyógypedagógusunk felkészült erre a feladatra és úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy segítség azoknak a szülõknek, akiknek a gyermekei valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek. - Milyen gyerekek számíthatnak arra, hogy mostantól ide járhatnak? - A törvény értelmében minden iskola köteles azoknak a gyerekeknek a fejlesztésérõl gondoskodni, akiknél a problémák nem szervi okokra vezethetõk vissza. A másik két csoportban, - ahol szervi okok, vagy enyhe fokú értelmi fogyatékosság miatt van tanulási rendellenesség - csak kimondottan gyógypedagógus fejlesztheti õket. Nálunk van megfelelõ szakember, tehát mindegyik esetben fogadni tudjuk ezeket a gyerekeket. A nagyon súlyos problémákkal küzdõket - látás-, hallássérültek, mozgáskorlátozottak - szakpedagógus hiányában nem tudjuk viszont vállalni. - Személyi változások várhatók a tantestületben? - Az eddig kialakult szerkezet magában hordozza azt, hogy továbbra is jól tudunk együttdolgozni. A tanulólétszám csökkenése azt eredményezi, hogy sajnos lesznek olyan pedagógusok, akiktõl el kell köszönni, de igyekszünk ezt a nyugdíj elõtt álló kollégákkal emberségesen megoldani. akkor megtörtént a marasztalás. 5-e Lõrinc napja. Úgy tartották, hogy a szép idõ hosszú õszt jósol. 8-a Kisasszony napja. Õsi pogány õszkezdõ nap volt. Emellett a VII.sz. óta ezen a napon ünnepli a r.k. egyház Szûz Mária születésnapját. Számos templomot a tiszteletére avattak fel. Országszerte kedvelt búcsújáró nap volt. Sok helyütt úgy tartották, hogy aki nézi a napfelkeltét, az meglátja benne Szûz Máriát és a nap körüli rózsákat. A Kisasszony pogány megfelelõje egy természetfeletti, tündérszerû lény, aki egy táncoló, tapsoló fiatal lány. Aki tiszteletlenül beszél vele, azt álmában meggyötri. 8-a a dióverés ideje. Ezen a napon indultak el általában a fecskék délre. Folytatás következik Szent Mihály nappal, a pásztorünnepekkel, és a szürettel. Csöreginé Baranyai Anita etnográfus

6 Katolikus üzenet A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos. (Lk 11,34) Ahány felebarátoddal csak találkozol a nap folyamán, reggeltõl estig, mindegyikben Jézust lásd! Ha tekinteted egyszerû, akkor Isten néz rajta keresztül. Isten pedig Szeretet, és a szeretet eggyé akar tenni úgy, hogy meghódítja a másikat. Hányan vannak olyanok, akik - teljesen hibásan - azért néznek az emberekre és a dolgokra, hogy birtokolják õket! Tekintetük önzés vagy irigység vagy bármi más, de mindenképpen bûn. Vagy pedig önmagukba néznek, hogy birtokolják saját magukat, saját lelküket, és tekintetük fénytelen, mert unottságot és zavart tükröz. A lélek, mivel Isten képmására lett teremtve, szeretet, a magába forduló szeretet pedig olyan, mint a láng, mely elalszik, hogyha nem táplálják. Nézz kívül önmagadon! Ne magadba, ne a dolgokra, ne a teremtményekre nézz, hanem a rajtad kívül levõ Istenre, hogy egyesülhess Vele! Õ jelen van minden élõ lélek mélyén, a halott lélek pedig tabernákulum, mely Istent várja, aki élettel és örömmel tölti el. Nézz hát minden testvérre szeretettel! Szeretni pedig annyit jelent, mint ajándékozni. De az ajándék viszonzásra ösztönöz: téged is viszont fognak szeretni. A szeretet tehát azt jelenti, hogy szeretünk, és bennünket is szeretnek, ugyanúgy, mint a Szentháromságban. És a benned élõ Isten el fogja rabolni a szíveket, életre fogja kelteni bennük a Szentháromságot, amely talán kihunyt, de a kegyelem által itt lakozik lelkünk mélyén. Hiába van bevezetve az áram egy helyiségbe, addig nem gyullad ki a fény, amíg a két pólus nem érintkezik. Ilyen Isten élete is bennünk: közre kell adnunk, hogy körbejárjon, és kisugározzon körülöttünk, hogy tanúságot tegyen Krisztusról. Õ az, aki a testvért a testvérrel, az eget a földdel összekapcsolja. Kalmár László: Badacsonytomaj történelme Az újdonsült házasok beköltöztek Pauler Juliska örökségébe, a nagy keszthelyi villába, másfelõl birtokba vették a Pauler család badacsonytomaji hegyoldalban - a mûvelõdési központ közelében - lévõ villáját. Ez az úgynevezett felsõ ház lett aztán Egryék elsõ badacsonyi otthona - megszakításokkal tól 1938-ig. /Itt említjük meg, hogy a Pauler család számára az Alsó ház a Pauler Tivadar által épített nagy badacsonyi villát jelentette, amely Ákosnak jutott./ Egryék tehát megszakításokkal laktak a Felsõ házban, mivel fölváltva használták a keszthelyi és a tomaji házukat. Utóbbit házasságuk után teljesen át is építették. Kezdetben egyszerû nyeregtetõs épület volt, középen egy nagyobb helyiséggel, kétoldalt egy-egy szobával, kiegészítve a konyhával és a mellékhelyiségekkel. A középsõ részt aztán kiugrasztották, amely külön bejárattal és nagy ablakokkal ellátva Egry elsõ badacsonyi mûterme lett. Az ablakok elõtt szélesen elterülõ balatoni panoráma a kettõs Fonyódiheggyel - szebbet álmodni sem lehet. Ez a látvány mély hatással lehetett Egryre is, mert számtalan képén és rajzán találkozunk vele. Egry József, aki valaha keserûen írta: 13 éves koromig nem volt saját ágyam /hol albérlõ, hol ágyrajáró, a családja pedig nyomornegyedek lakója volt/, most két házat is magáénak tudhatott. Ha tehették, Badacsonyban tartózkodtak családi hármasban. Egry ugyanis magukhoz vette rajonsásig szeretett édesanyját, annyi szép képe és egy felejthetetlen - fából faragott- anyaszobra ihletõjét, a fejkendõs Höcs Kati nénit. Ezek után lássuk, milyen volt Egry, az ember? Az Új Szín címû folyóirat 1931/l. száma így mutatta be a mûvészt: Az évek nem fognak rajta. Haja talán nem sûrûbb, más színübb sem. Szemei árnyalatos színekkel mindent és mindenkit állandó kutatással néznek, de fitogtató kíváncsiságtól mentes áhitattal biztatnak, vallatnak és vallanak. Ez a nyílt, szinte gyermekesen õszinte nézés lefegyverez és majdnem mindig mosolyra késztet. Egry ritkán nevet, de sokat mosolyog. Az így fakadó mosoly a lélek jóra való készségének nyilvánvaló gesztusa. Átragad mindenkire és percek alatt meghitt ismeretség atmoszféráját kelti fel A homlokot, az orcákat és a nyakat megszámlálhatatlan ránc szántja keresztül-kasul. Az arc Nézz tehát minden testvérre úgy, hogy neki ajándékozod magad! Ezzel Jézusnak ajándékozod magad, és õ is ajándékozni fogja magát neked. Ez a szeretet törvénye: Adjatok és adnak majd nektek is. (Lk 6,38) Jézus iránti szeretetbõl hagyd, hogy testvéred birtokba vegyen, hogy egy másik Eucharisztiaként megegyen ; állj teljesen az õ szolgálatába! Ezzel Istent szolgálod, testvéred pedig hozzád fog jönni, és szeretni fog téged. És a testvéri szeretetben teljesül mindaz, amit Isten vár tõlünk, a parancs, mely így szól: Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! (Jn 13,34) A szeretet Tûz, mely átjárja, és tökéletesen eggyé olvasztja a szíveket. Önmagadban ekkor már nem magadat találod, és nem is a testvért, hanem a Szeretetet találod ott, a benned élõ Istent. A Szeretet pedig kilép, hogy újabb testvéreket szeressen. Mivel egyszerû a tekintete, önmagát találja meg bennük, és mindnyájan egyek lesznek. Körülötted is növekedni fog a közösség, mint Jézus körül: tizenketten, hetvenketten, majd több ezren lesznek Az evangélium vonzza és ragadja magával õket, mert lenyûgözõ, mivel Szeretetbe öltözött Fény. Aztán esetleg kereszten végzed, mert nem lehetsz nagyobb a Mesternél, de azért fogsz meghalni, aki keresztre feszít, így a szereteté lesz a végsõ gyõzelem. Az éltetõ nedû pedig - melyet a szeretet a szívekbe árasztott - nem apad ki soha. Gyümölcsöt hoz - mivel megtermékenyít -, az öröm és a béke gyümölcsét, és megnyitja a Mennyet. Isten dicsõsége egyre nagyobb lesz. Te azonban itt a földön légy tökéletes Szeretet! István atya Zalaújlaktól Badacsonyig III. 125 éve született a Balaton festõje így a belsõ harc, az örökös viaskodás, a tökéletesebb eléréséért való tépelõdés szántotta ráncok kusza vonalaival van tele. Sovány testének, hosszú lábainak és karjainak ideges mozdulatai gyakran elárulják, hogy a belsõ küzdelmeken kívül a testet is sokszor döngeti az élet súlyos nélkülözésekkel. Boggyay Piroska, Egryné unokahuga írta: Egryt, amikor a családba került, megtanultuk respektálni. Nagyon szerettük, s fõleg nagyon tiszteltük. Egyszerû, puritán, mindig igazat mondó, szigorú ember volt. Soha nem tûrte, hogy a jelen nem lévõkrõl rosszat mondjanak. Feleségére is gyakran rászólt egy-egy éles megjegyzéséért A család azon tagjairól, akik nem nagyon örültek ennek a házasságnak, azokról sem volt szabad soha rosszat mondani. Egryrõl, a mûvészrõl Lyka Károly: A magyarországi mûvészet története címû, 1958-ban kiadott könyvében olvasható: tevékenységének szinte egyetlen témája a Balaton. A balatoni tájat nem a természet hûségében festi, hanem a párát, a mindent magába szívó, csodálatos reflexektõl remegõ atmoszférát, amely felbontja, az õsi természet elemévé olvasztja a tihanyi halászt, a festõt, a házakat, a fákat. A természet és az ember õsi egységének keresése és élménye hevíti szinte mitológiai ihletettségü festményeit. Festészete elképzelhetetlen a Balaton ihletõ levegõje, s anélkül a plebejusi erõ nélkül, ami az Ady Endrék mûvészetének sajátja Egry Józsefrõl köztudott volt, hogy nagyon szeretett horgászni. A hajnal már a vizen találta, de sok esetben az esti félhomály is. Horgásztársai mondták el, hogy nem csak mint szenvedélyes pecás ült a stégen, vagy a móló végén, hanem mint festõ, a piktúra mestere is. Ott ült és nem csak az úszót leste, de a Balaton nagy titkait is kutatta. Hogy milyen elmélyülten, arra jó példa a közismert történet: Amikor Keresztury Dezsõ, a miniszter hozta neki a Kossuth-díjat, õ éppen horgászott. Beszóltak neki a stégre: Jóska bácsi, meghoztuk a Kossuth-díjat! - semmi válasz, majd újra, hangosabban: Jóska bácsi, meghoztuk a Kossuthdíjat!! - újabb csend, majd még hangosabban: Jóska bácsi, meghoztuk a Kossuth-díjat!!! - mire Egry visszafordult, szája elé tette az ujját, s csak ennyit mondott: Pszt, harap! Következik: Gyenge tüdõvel járó bajok Könyvajánló Szépirodalom: Amacziné Bíró Zsuzsa: Borregény; Fable, Vavyan: Kedves, mint egy kéjgyilkos; Fejtõ Ferenc: Érzelmes utazás; Ferdinandy György: Csak egy nap a világ; Lõrincz L. László: Manituk; Marton Mária: Tájképre nincs idõ; Szepes Erika: Az ördöggolyó fogságában; Thomas Dylan: Az író arcképe kölyökkutya korából; Závada Pál: Idegen testünk Gyermek- és ifjúsági irodalom: Miler, Zdenek: A vakond autója; Oldfield, Jenny: Vadóc Ismeretterjesztõ irodalom: Hessler, Peter: Két év Kínában; Bokor Balázs: Római tál New Yorkban; Ambrus Péter: Az igazi kommandó; Hardy Kálmán: Az Adriától Amerikáig; Bártfai Barnabás: Prezentációkészítés; Herrmann, Heike: Gombák; Tari Annamária: Sejtem...; Magyar táncmûvészeti lexikon; Gerencsér Ferenc: Régi szavak szótára; Bencsik Gábor: Vármegyék könyve; Gál László: Ó, a Balaton, régi nyarakon ; Új magyar életrajzi lexikon 6. köt.; Mûvek lexikona 1. köt.; Szabó József: Távol-Kelet közelrõl Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros Anna-napi búcsú Megtartották az Anna-napi búcsút Badacsonyban, amely július 26-án szentmisével kezdõdött a hegy déli ölén rejtõzõ kis kápolnában. Az ima után a szokott finomságokkal és italokkal vártak minden vendéget a szervezõk: Földi István esperes és Horváth Zoltán. A szállításról is gondoskodtak, a kisvonat hozta-vitte a találkozóra utasait. Dr. Skultéty Csaba írót, a Szabad Európa Rádió egykori munkatársát kérdeztük, mit jelent számára az Annanapi búcsú? Több évtizedes emigráció után hazatérve, a budai lakásom mellett felfedeztem Badacsonyt és immár tizenhatodik éve sok idõt töltök itt. Pethe Ferenc vezetésével egy bázeli, svájci magyar csoport indította el a kápolna felújítását és mi, néhány itt élõvel csatlakoztunk hozzá, mert akkor még igencsak romos állapotban volt. Így egy pici részem nekem is van abban, hogy az épület ma ilyen formában látható. Egyúttal idekötõdtem és azóta egy évet sem mulasztottam el, hogy részt vegyek ezen a búcsún, mely egy kicsit megrendít ebben a csodálatos tájban. Megrendít a kisharang szinte csilingelõ hangja, az ünnepi mise és utána a találkozás régi- és új barátokkal. Találkozás helyiekkel és az új-helyiekkel, mindenkivel, aki eljön. Az évek során új szálak létesülnek és ez egy kedves alkalom ezek ápolására. Gyászhírek: Péter József (született 1939) elhunyt június 30-án Kudomrák Virginia (született 2008) elhunyt július 4-én Batyki Istvánné sz. Partos Mária (született 1923) elhunyt július 14-én Varga István (született 1949) elhunyt július 20-án Tandl Ferencné sz. Baksa Mária (született 1920) elhunyt július 28-án

7 Folytatás az 1. oldalról: - Meglepõdtek az MLSZ felkérésén? - kérdeztük Lévai Albert Csaba elnöktõl. - Tudatosan készültünk erre, hiszen ismerve a csapatok helyzetét, számítottunk a felkérésre. Idén a megyei elsõ osztály megnyerése lett volna a cél. Most elvették tõlünk ezt az örömöt, de az NB III-as indulás kárpótol bennünket. - Mennyivel jelent nagyobb terhet a fenntartás szempontjából, a magasabb osztályba kerülés? - Gyakorlatilag az utazási költség, ami számottevõen emelkedik, valamivel több a nevezési-, és a bírók díja. Alapvetõ változás azonban, hogy szombaton lesznek a hazai mérkõzések, az ifi- és a serdülõ gárda különválik a nagycsapattól, õk ellentétes irányba utaznak. Az ifiknél Török Zoltán maradt tréner, Gõcze Gyula pedig vállalta, hogy a továbbiakban az U16-os korosztállyal foglalkozzon. Bízom benne, hogy a két edzõ a fiatalabb korosztályokat megfelelõen tudja irányítani. Mindkét csoportban emelkedett a létszám, miután kiderült hogy feljutottunk. - A tavasszal tervezték az öltözõk felújítását, átalakítását, mikorra valósul meg? - Nem mertünk belevágni az építkezésbe, mert nagyon szûkös volt a határidõ, de más okai is voltak a halasztásnak. Terveink szerint a jelenlegi öltözõ tetejére lelátó készül és emellett valamilyen sportfunkciót is elláthat. Vannak a településen olyan sportok, amelyek számára tökéletesen megfelel ez a helység. A másik oldalra építünk egy új öltözõt, így már nem vagyunk a szezonhoz kötve, nyugodtan dolgozhatunk. A terveink megvannak, négy játékos-, egy játékvezetõi öltözõ, az elõírásoknak megfelelõ illemhelyek, és egy közösségi terem kap helyet az új épületben. - Még milyen változások várhatók? - Változnak a jegyárak. 500 forintba kerül majd a belépõ, de a helybeli nyugdíjasok ingyenes bérletet kapnak. A hátsó kaput lezárjuk, amit az is indokol, hogy a magasabb osztályban jobban oda kell figyelni a biztonsági elõírások betartására. Nem szabad azt megkockáztatni, hogy a játékvezetõt, a játékosokat, vagy akár az ellenfél szurkolóit bárki megdobja, emiatt a beléptetést mindenképpen át kell szervezni. Biztonsági õrökkel kell a flakont, sörös dobozt, üvegek behozatalát kizárni. - Lesz Ferenc vezette akkor a sportegyesületet, amikor a tomaji csapat elõször feljutott az NB III-as osztályba. Most arra kértük, hogy idézze fel a tizennyolc éve történteket. - Az es szezonban megnyerte a megyei bajnokságot a Badacsonytomaj. Sajnos csak egy évig tartott a kirándulás a magasabb osztályban. A rákövetkezõ évben viszont ezüstérmes lett az összeszokott, megedzõdött gárda. Abban az idõszakban vezették be a hárompontos Az elsõ tízbe szeretnének kerülni FIZETETT HIRDETÉS rendszert, ami nagy hátrányt jelentett nekünk, mert a döntetlenekkel nem sokra mentünk. Emellett tizenkét meccset egy góllal vesztettünk el - szóval peches sorozat volt. Erõs volt a mezõny is: Szombathely, Mosonmagyaróvár, Répcelak - ezek közül még néhány most is van - mondta Lesz Ferenc. - Mi a véleménye a hirtelen feljutásról? - Én örömmel veszem, mint ahogyan sokan mások is, mert ajánlással ugyan de elértük azt a célt, amit egy évvel késõbbre tûztünk ki. A ligába kerülésünk elsõ mérkõzésén 2:1-re gyõztünk az újonc megyei elsõ osztályú csapat ellen. - Edzõként hogyan látja a csapat helyzettét Koller Tamás? - Az utolsó pillanatban jött ugyan a felkérés, de benne volt a levegõben. Edzõként hároméves ciklusban gondolkodtam és így a csapat végleges kialakítása, összeszoktatása belenyúlik az NB III-as kezdésbe. Van egy nagyon buta szabály ebben az osztályban, hogy négy húsz év alatti játékost kell szerepeltetni, kettõt folyamatosan a pályán tartani mérkõzésenként, attól függetlenül, hogy érett-e a játékra, vagy sem. Ennek megfelelõen kellett igazolni is az új labdarúgókat, így viszonylag alacsony az korátlagunk. Növelni kellett az edzések számát, más játékrendszereket is próbálunk, de nyilvánvalón területvédekezésre alapozunk. Erõs a bajnokság, aminek jele, hogy egy jó Veszprém is csak tizedik tudott lenni a bajnokságban. Továbbra is a támadójátékot szeretném megvalósítani, az ésszerûség határain belül, remélem, hogy a nézõk is élvezni fogják ezt a játékot. Nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy a játékosok munka mellett járnak edzésre. - Mennyit változott a keret? - Hegedûs Dániel, Kórodi Sándor érkezett Tapolcáról, Horváth Ádám, Marton Tamás Keszthelyrõl, Csepregi András az Ajka Kristálytól. Távozott a csapattól Gelencsér Csaba, Jónás Gergõ, Jónás Viktor, Varga Ferenc, Varga Roland és Marton András. - Mi a célkitûzés? - Minimum a bent maradás az NB III-ban. Türelem kell viszont a csapat kialakításához a vezetés részérõl is - nem lehet a barackot sem hónapokkal korábban leszedni - mondta Koller Tamás. Tomaj-Répcelak 2:3 Lejátszotta elsõ NB III-as labdarúgó mérkõzését augusztus 9-én Badacsonytomaj csapata a Répcelak ellen és 1:0- s félidõ után kétszeri vezetés mellett 2:3-ra kikapott. A több évtizede az NB III-ban játszó együttes ellen az elsõ félidõben fölényben játszottunk, az 1:0-ás félidei vezetés után több jól kialakított helyzetet elpuskázott Kórpos, Kismarton, Márton. Fordulás után pontosabban, gyorsabban játszott a vendégcsapat, az erõs szél is õket segítette. Rutinját kihasználva kétszer egyenlített Répcelak, majd az utolsó tíz percben egy fejesgóllal a gyõzelmet is megszerezte. Az a tapasztalat, hogy szokni kell az NB III légkörét, iramát, játékstílusát, bízunk benne, hogy minél hamarabb alkalmazkodik ezekhez a nagyobb elvárásokhoz, körülményekhez jó képességû társaságunk. Az ifjúsági csapatunk 1:9-re kikapott Répcelakon, gólszerzõ Tombor Péter. A serdülõink viszont 10:1-re gyõztek, kiemelkedett a csapatból Barcza Bence és Lüpke Manfréd. A fiatalok következõ mérkõzésüket Veszprémben játszák. Lesz Ferenc A labdarúgó NB III. Bakony csoportjának õszi sorsolása 1. forduló, augusztus 9. Badacsonytomaj - Répcelak 2. forduló, augusztus óra Celldömölk - Badacsonytomaj 3. forduló, augusztus óra Badacsonytomaj - Veszprém 4. forduló, augusztus óra Badacsonytomaj - Csorna 5. forduló, szeptember óra Sárvár FC - Badacsonytomaj 6. forduló, szeptember óra Badacsonytomaj - Lipót PFC 7. forduló, szeptember óra Ajka-Padragkút - Badacsonytomaj 8. forduló, szeptember óra Badacsonytomaj - Csesztreg 9. forduló, október óra Vép - Badacsonytomaj 10. forduló, október óra Badacsonytomaj - Sopron 11. forduló, október óra Büki TK - Badacsonytomaj 12. forduló, október óra Badacsonytomaj - Hévíz 13. forduló, november óra Tapolca - Badacsonytomaj 14. forduló, november óra Badacsonytomaj - Moson 15. forduló, november óra Haladás II. - Badacsonytomaj

8 Lélekérintõ gondolatok Badacsonyi Szüret szeptember Szeptember 13. szombat Badacsony, Dísztér Reneszánsz játszóház Bábszínház bemutató Mátyás királyról Reneszánsz együttes Ajka bemutatója Lovagi tornák Mátyás király és kora, fekete sereg, Kinizsi Pál. Badacsony Móló - Fesztivál sátor Rendõrségi bemutató Fesztváll sátor melletti terület, autó parkoló - Lézerpisztoly bemutató - Biztonsági öv szimulátor - Kábítószer fogyasztást megelõzõ program - Rendõrkutya bemutató A Balaton bemutatása: - Balaton ökológiája - Balaton szerepe a Reneszánsz korban Lovagi tornák Mátyás király és kora, fekete sereg, Kinizsi Pál Reneszánsz együttes Ajka bemutatója Ünnepélyes megnyitó szüreti koncert, Steve Taylor Szabó pánsíp mûvész - Finn Táncegyüttes bemutatója - Road 76 - pop-rock együttes Szüreti utcabál zenél a Fantázia együttes Szeptember 14. vasárnap Fesztvál Sátor Reneszánsz együttes Ajka bemutatója Szüreti sokadalom köszöntése a Fesztivál sátorban Krisztin N. László, Badacsonytomaj Város polgármestere Szüreti harang fogadása Badacsony Borvidéki Borverseny ünnepélyes eredményhirdetése Szüreti gála (a felvonuló amatõr néptánc együttesek mûsora) Márió a Harmónkiás Musical bemutató Tunyogi Bernadett - Molnár László Szüreti búfelejtõ - Koktél együttes Badacsony Dísztér Bemutatók: Reneszánsz együttes Ajka bemutatója - Zászlóforgatók - Gólyalábasok - Vásári komédia - Felvonuló táncegyüttesek bemutatója A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Megnyitották Szabó Ágnes Erzsébet iparmûvész Piktogram-ikonok c. kiállítását a Szent Imre - házban. Fábián Franciska fuvolajátékával hangolódott a megjelent szép számú közönség, augusztus 10- én a rövid ünnepségre. Megfogni a megfoghatatlant, és ezt képeken továbbadni, erre a nehéz feladatra vállalkozik a mûvész - mondta Földi István atya nyitóbeszédében. Érdekes a tárlat címében a legkorábbi képírást és az arcképet összevonó szókapcsolat. Ezek a képek tanítanak, ahogy az ikon is, az aranyszín használata pedig érezteti azt természetfeletti mélységet és erõt, amely benn húzódik az örök lélekben, a teremtõ istenben. Legyen mindenki számára lélekemelõ egy-egy kép és hagyjuk, hogy hasson ránk, indítson lélekérintõ gondolatokat. A kiállítást a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja szervezte és látták vendégül a megjelent vendégeket étellel, itallal. A tárlat augusztus 24-ig látogatható, óráig. Hegyközségi változások Az átalakult hegyközség elnöke, Szabó István nyitotta meg a nyolcadik hegynapot, az augusztus 2-án megtartott köbölkúti rendezvényen. A badacsonyi- és a nemesgulácsi hegyközségek összeolvadtak - mondta az elnök köszöntõjében - mert a jogszabályi változások megszabják az egyes hegyközségek legkisebb területét. A hagyományok szerint elsõsorban a szõlõ- és bortermelõ embereket ünnepeljük a hegynapon - hiszen egész éves munkájuk gyümölcsét élvezzük - és persze a fogyasztókat, akiknek termelik a bort. Köszöntöm továbbá a bort, az isteni eredetû nedût - mondta Szabó István - amelyet Krisztus Urunk ránk hagyott. A bor a keresztény hitvilág szerint mindannyiunkat elkísér a születéstõl a halálig. Mit jelent nekem egy pohár bor? Elsõsorban a termelõt, de látom ebben a borban az õsöket is, hiszen bármilyen nehéz idõk is jártak az emberekre, a szõlõ és bortermelõ ember mindig talpra állt. Pál Apostol szerint, ha bor velünk, akkor ki ellenünk, viszont a bölcs magyar szerint, ha a bor bennünk, már az sem számít ki ellenünk. A hivatalos megnyitót követõen, késõ éjszakába nyúló színes program szórakoztatta a vendégeket. Szélmalom a körforgalomban Czempín, Badacsonytomaj lengyel testvérvárosa adományozta azt a szélmalom makettet településünknek, amely a körforgalmú keresztezõdés közepén áll Badacsony Kupa Augusztus 16-án szombaton rendezik a VII. Badacsony Kupa nyílt darts versenyt, amelyre a hagyományok szerint az ország minden részérõl érkeznek versenyzõk. A résztvevõk várható száma fõ. Az elõdöntõket és a döntõt a mûvelõdési ház színháztermében rendezzük. Várunk minden sportszeretõ badacsonytomaji lakost és érdeklõdõt, látványos programot kínálunk! Sztergár Ferenc elnök Szent István Ünnepe Rózsakõ fesztivál augusztus 17. vasárnap Soproni Fúvósok koncertje a Szökõkútnál Jolly és a Románcok - Badacsony Dísztér EDDA Mix Pataky Attilával Continental zenekar - Buli kifulladásig augusztus 18. hétfõ Latin melódiák Szigeti Ferenccel a Szökõkútnál Márk koncert a Dísztéren Neoton Mix Csepregi Évával Digital Együttes - Fergeteges Táncest augusztus 19. kedd Badacsonyi Fény Varázs Kaczor Feri - Szerelemre vágyom c. lemezbemutatója Vitorlás hajók gyülekezõje Lampiongyújtás, vitorlás hajók indulása Vitorlás hajók zenés fogadása Ünnepi mûsor - Himnusz - Krisztin N. László ünnepi köszöntõje - István örökében - Tapolcai Musical Színpad Tûzijáték (meglepetéssel) Zene és tánc éjszaka a Start tánczenekarral a Dísztéren augusztus 20. szerda Szent István Ünnepe Badacsonytomaj Ünnepi szentmise a Szent koronával Ünnepi séta - templom, fõtér színpad Ünnepi mûsor: - szavalat helyi iskola, óvoda - NABE kórus - Honfoglalás, elõadja: Rédei Nikolett - Ünnepi kenyér-, kalács szegés Badacsony - Dísztér Völgyi Zsuzsa lemezbemutatója Szerelemre születtem - Zoltán Erikával Royal Express (Queen Mary II. sztárzenekara) A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Darts Maraton Badacsonytomajon július én Darts Maraton néven rendeztek nagyszabású gálát és szerb-magyar barátságos mérkõzést. Az ország nyugati és keleti felének negyvenhét klubjából összeállított fõs csapatok szombat délután négytõl huszonnégy órán keresztül folyamatosan játszottak egymás ellen a Hableány Étteremben. A végeredmény nyugat javára, amelynek csapatát erõsítette klubunk játékosa Peszleg András. A darts-gálával párhuzamosan zajlott a Mûvelõdési ház táblái elõtt a Magyar és a Szerb válogatottak barátságos mérkõzése. A férfiak 13-2, a nõk 14-2 arányban nyertek. Az esemény a sportág bemutatását, népszerûsítését szolgálta elsõsorban. A szépszámú érdeklõdõ megismerhette a játék lényegét és persze a bekapcsolódás lehetõségét. A rendezvény nem jöhetett volna létre támogatóink: a Segafredo, a Badacsony Borászati Szövetkezet, a Varga Pincészet, Lévai Csaba, Bodai Zsolt, Nagy Géza, Biró Zoltán, Greznár Attila, az 1-es és a 3-as hegyi taxi nélkül!

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 8800 Nagykanizsa, Békástó u. 3. Telefon: 06-30-851-0900 www.kanizsavizilabda.hu e-mail: pici651024@freemail.hu, kanizsavse@gmail.com BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Fizessen mobillal! Mobilparkolás. Használati útmutató mobilparkolás. Parkolás TELEFONHÍVÁSSAL. Indítás: Leállítás: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Fizessen mobillal! Mobilparkolás. Használati útmutató mobilparkolás. Parkolás TELEFONHÍVÁSSAL. Indítás: Leállítás: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ Sikeres regisztrációt és egyenlegfeltöltést követôen a mobilparkolás igénybe vehetô. A szolgáltatás bármelyik mobilszolgáltató hálózatán keresztül, számkijelzés beállításával használható.

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. Mobil: +36-20-341-4930, +36-20-415-7793 Irodai telefonszám: +36-1-312-5042 Fax: +36-1-283-3208 E-mail: info@goe.org.hu Web: goe.org.hu Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 19-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2013. május 2. Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Krizsai Sándor elnök, Ádám Kálmán elnökhelyettes, Szentpéteri Károly gazdaságvezető, Molnár György tag,

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Krizsai Sándor elnök, Ádám Kálmán elnökhelyettes, Szentpéteri Károly gazdaságvezető, Molnár György tag, Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 25-án 17.30 órakor a Jászkiséri Sportegyesület megismételt Közgyűléséről, A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény helyiségében. Jelen vannak:

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-10/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével!

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével! Kedves Tagtársunk! A 2015. március 22-én megrendezett közgyűlésen az MHE vezetőségében teljes tisztújításra került sor, az előző vezetőség és ellenőrző bizottság lemondott és helyettük új vezető tisztségviselők

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről.

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről. Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.- én (kedden) 17 órakor a Községháza tanácstermében megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/148-24/2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Dr. Deák Jenő Kórház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben