2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet"

Átírás

1 2010. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet

2 z udi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója január-február Kérdések-feleletek Meddig lehet továbbvinni a +/- órákat? 117/C. (1) Ha a 117/B. (2) bekezdés alapján rövidebb teljes munkaidıt állapítottak meg, a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodhatnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint a munkaidı mértékének december 31-ig tartó felemelésérıl. (2) z (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a munkaidı mértéke a 117/B. (1) bekezdése szerinti teljes munkaidı és az (1) bekezdés szerinti rövidebb teljes munkaidı mértéke - legfeljebb április 1. és december 31. közötti idıszakra számított - különbözetének figyelembevételével emelhetı meg oly módon, hogy a teljes munkaidı heti mértéke a negyvennégy órát nem haladhatja meg. (3) munkáltató december 31-éig nem közölhet mőködésével összefüggı okra alapozott rendes felmondást vagy az Mt. 94/E. (1) bekezdése szerinti rendes felmondásról szóló tájékoztatást azzal a munkavállalóval, akinek a teljes munkaideje e -ban foglaltak alapján - heti negyven óránál hosszabb. (4) (3) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközı munkáltatói rendes felmondás, illetıleg tájékoztatás jogellenes. (5) munkavállaló személyi alapbérét nem érinti, ha teljes munkaidejének a mértéke - e -ban foglaltak alapján - heti negyven óránál hosszabb. (6) z (5) bekezdésben foglaltak alapján az órabérrel díjazott munkavállaló órabértételét arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni. Ezt a törvénymódosítást áprilisi 1. hatállyal fogadta el a parlament. z Érdekvédelmi Szövetség számára elfogadhatatlan volt az, hogy a munkáltatónak és munkavállalónak kell egymással megállapodni. Ezzel a munkavállaló kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetett volna, ha nem a kollektív szerzıdésben állapodik meg a munkáltató és munkavállalói érdekképviselet. legmegdöbbentıbb a törvényben az, hogy a foglalkoztatási garanciát csak akkor kell biztosítani, ha a vállalatok heti negyven óránál hosszabb munkaidıben tudnak foglalkoztatni. Ez értelmetlen, mert az a munkaadó, amelyiknek van megrendelése az nem fog létszámleépítést kezdeményezni. törvény tehát nem a munkahelyek megırzését biztosítja ebben a formában. z udi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség javaslata alapján, amennyiben a vállalatvezetés élni szeretne a fenti törvényi lehetıséggel, akkor azt a Kollektív szerzıdésben kell szabályozni. tárgyalások eredményeként az udi Hungaria Motor Kft. vezetése és a munkavállalói érdekképviselet megállapodást kötött, hogy a foglalkoztatási garancia 2011.december 31-éig érvényes, független a heti munkaidıtıl. Pótszabadság z elmúlt hetekben sok megkeresés érkezett a 2010.évre érvényes pótszabadságok vonatkozásában. legtöbb kérdés azzal kapcsolatban volt, hogy milyen megállapodás született 2010-ben a PSZ esetében, mert az udi Hungaria Motor Kft. munkatársi újságban az ügyvezetı a pótszabadság évre való átvitelérıl nyilatkozott. z Érdekvédelmi Szövetség még nem írt alá semmilyen megállapodást és még a tárgyalások sem kezdıdtek el. bérmegállapodásban az szerepel, hogy szeptember 30-ig kell errıl megállapodni. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem történt még megállapodás! z ügyvezetı nyilatkozata: Mai szemmel tekintve át a helyzetet: szükségesek-e ebben az évben olyan személyzeti és munkaszervezési intézkedések, mint amilyenek 2009-ben voltak? Semmi esetre sem olyan mértékben. Mindenekelıtt fontos, hogy lezártuk a bérmegállapodást erre az évre. Ennek ellenére néhány, a rugalmas munkaszervezésre vonatkozó intézkedést, mint pl. a 10 pótszabadságnapot fenn kell tartanunk és ezeket szükség esetén 2011-re is átvihetjük. z Érdekvédelmi Szövetség a tárgyalások során egyértelmően kijelentette, hogy a év PSZ átvitelére a következı évre nem lát lehetıséget. zzal tisztában vagyunk, hogy a 10 nap megközelítıleg 260 munkatárs munkahelyét biztosítja és ezért a szakszervezetek 2011-es évre is opcionálisan fenntartják a pótszabadság intézményét.

3 HFSZ HÍREK január-február Munkakör értékelés Szeretnénk minden munkatárssal tudatni, hogy a munkakörbe való egyéni besorolásokat nem a személyügy és nem is a szakszervezet hajtotta végre, hanem a területi vezetı feladata volt. Természetesen 2010.december 31-ig lehetıség van reklamáció benyújtására a személyügyi referenshez. nyomtatvány elérhetı a myneten az Én az udinál menüpont alatt. munkatársi kifogások megbeszélése 2010.február 24-én elkezdıdött és minden szerdán óráig a referensek által meghatározott személyek észrevételeit kiértékelik, szükség esetén korrigálják. Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés változása Kormány 39/2010. (II. 26.) Korm. Rendelete a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről Napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtıl függı gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás; Hazautazás: a tartózkodási helyrıl a munkavégzés rendjétıl függıen legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történı oda- és visszautazás; 3. (1) munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2) (3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló a) belföldi vagy határon átmenı országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán, b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, c) elıvárosi buszon, HÉV-en, d) menetrend szerint közlekedı hajón, kompon, vagy réven utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési jármővet vesz igénybe. (2) munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a. (3) munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, legfeljebb havonta a) 2010-ben forint, b) 2011-tıl minden évben az elızı évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai Hivatal által a megelızı évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege. (4) hazautazással kapcsolatos költségtérítés e rendeletben meghatározott felsı korlátjának a tárgyévre vonatkozó mértékét a foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszter 2011-tõl kezdıdıen minden év január 25-ig hivatalos lapjában közzéteszi. 6. (1) E rendelet a kihirdetését követı harmadik hónap elsı napján lép hatályba. Sport, Mozgás, Egészség z udi Hungária Független Szakszervezet tagjai a 2010-es évben kedvezményesen vehetik igénybe a gyıri Dunacenterben nyílt Speedfit Fitnesz Stúdió szolgáltatásait. Részletek olvashatók a oldalon vagy érdeklıdni lehet Kovács Péter stúdióvezetınél +3630/ Tavaszi üdülési ajánlat Megérkezett a 2010.év tavaszi üdülési ajánlat a Kisbér Touristtól, ahol lehetıség van az üdülési csekkek felhasználására is. Kedvcsinálóként néhány az ajánlatból. Zalakaros Ellátás: svédasztalos reggeli, vacsora, +1 fürdıbelépı + 1 masszázs Részvételi díj: 5 nap/4 éj: Ft/fı Dobogókı-Dunakanyar Ellátás: reggeli és vacsora Részvételi díj: 5 nap/4 éj: Ft/fı Bükfürdı Ellátás: svédasztalos reggeli, vacsora, wellness Részvételi díj: 4 nap/3 éj: Ft/fı/hét Sopron Ellátás: svédasztalos reggeli és svédasztalos vacsora, wellness, fittness Részvételi díj: 5 nap/4 éjszaka: Ft/fı Tavasz a télben: Tunézia 8 nap / 7 éj tengerparti- 4 csillagos szállodákban, Ellátás: reggeli és vacsora Részvételi díj: Ft/fı/hét részvételi díj tartalmazza: repülıjegy,szállás,félpanzió,transzferek és a magyar nyelvő idegenvezetı díját. Külön fizetendı: reptéri illeték: Ft Stornó biztosítás: 1 % További ajánlatok a oldalon vagy érdeklıdni lehet a +36/34/ telefonszámon

4 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója március Kérdések-feleletek Éves munkaidıkeret esetén, milyen szabály létezik a hétvégékkel kapcsolatban? z 5 és 7 napos munkarendek esetében a munkáltató garantálja, hogy minden munkavállaló minden hónapban legalább egy alkalommal egy teljes hétvégén (szombat-vasárnap) mentesül a munkavégzés alól, figyelemmel a rendkívüli munkavégzésre is. 6 napos munkarendnél egy teljes hétvégét (szombatvasárnap) minden munkatárs számára legalább 6 hetente biztosítani kell, figyelemmel a rendkívüli munkavégzésre is. Majális 2010 z udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség a 2010.évben is megvendégeli tagjait és közvetlen családtagjait a Kiskúton tartandó majálisra. Minden tagunk, aki kilátogat családjával a majális helyszínére egy pár virsli és egy pohár üdítı vagy sör elfogyasztására jogosult. z étel és ital bonokat a helyszínen felállított szakszervezeti sátorban lehet majd átvenni a belépıkártya felmutatásával. szakszervezeti tagok csak a saját és közvetlen családtagjai részére biztosított jegyeket tudják átvenni. Számítógép használat z elmúlt idıkben sokan méltánytalannak tartották a személyi jövedelemadó módosításból fakadó vállalati intézkedést a számítógép használattal kapcsolatban. Sajnos az SZJ törvénymódosítás miatt csak egyetlen megoldás volt elfogadható, hogy határozatlan idıre szóló szerzıdés esetén tudja a munkáltató adómentesen biztosítani a számítógép használatot. Ez a módosítás fıleg azok számára igazságtalan, akiknek 2010-es évben járt volna le a 2 éves szerzıdésük, így a PC-n vagy Laptop-on nem szerezhettek tulajdonjogot. z udi Hungária Független Szakszervezet vezetısége sem értette ezt a helyzetet, ezért telefonon felkeresték az PEH illetékességét ahol nyilvánvalóvá vált, hogy a törvényhozók a szokástól eltérıen nem készítettek egy átmeneti határozatot, ami arról rendelkezne, hogy a módosítás elıtt megkötött szerzıdések esetében mi a teendı. z udi Hungária Független Szakszervezet a törvénymódosítással kapcsolatos tisztánlátás érdekében az lkotmánybírósághoz fordult. szakszervezet által benyújtott indítványt a 444/B/2010.szám alatt nyilvántartásba vették. z lkotmánybíróság elnöke kijelölte az elıadó alkotmánybírót, aki az általunk kifogásolt SZJ változást fogja vizsgálni. fejleményekrıl késıbbiekben fogunk tájékoztatást közölni. Szolgáltatások következı pár sorban tájékoztatást kaphat minden munkatárs, hogy milyen szolgáltatások érhetıek el a szakszervezeti tagok számára. segélyezési szabályzat szerint: - Temetési segély Ft (szülı, házastárs, gyermek, testvér és a tag halála esetén) - Gyermekszületés Ft - Házasságkötés 15000Ft - Szociális tám. beiskolázáskor 5.000Ft/gyerek - Egyéb (igényelhetı az egy év tagságot követıen és igazolni kell a rászorultságot) További szolgáltatások: - Kirándulások szervezése - Rába ETO hazai futballmeccseire ingyenes bérletkölcsönzési lehetıség (szakszervezeti irodában!) - Rába Quelle élményfürdıbe kedvezményes 3 órás jegyvásárlás valamint évente egy darab ingyenesen. (Hétköznap: 1150Ft, Hétvégén: 1400Ft, Gyermek, diák, nyugdíjas: 950F, amit a szakszervezeti irodában lehet megvásárolni!) - Színházi elıadások (Színházi évadonként egy darab ingyenes és továbbiakban 20% kedvezménnyel vásárolható a szakszervezet által szervezett elıadásokra.) - Kajak-kenukölcsönzési lehetıség Együttmőködések: - UNIQ biztosító (KGFB, CSCO, Lakásbiztosítások stb.) - OLSZ DIVT (kedvezmény: 30% Gyır, Pálffy u.9) - VODFONE (Vasas Szövetségen keresztül) - SPEEDFIT (Fitneszterem Dunacenter Gyır) - CREDIT CPTL HUNGRY (pénzügyi tanácsadás) - CSHNET(pénzügyi tanácsadás)

5 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója április-május Munkavédelmi képviselı választás május 18-án az elmúlt négy évet követıen ismét munkavédelmi képviselıt kell választani a területeknek. munkavédelemnek egyre fontosabb szerep jut a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzéssel összefüggı jogaik és érdekeik képviseletével kapcsolatban. szakszervezetek által támogatott személyek választókörzetenként: 1.vk. G/P4 szerelde: Kéring dorján Béla 2.vk. G/P4 mech.: Zsigmond Zoltán 3.vk. G/P6 diesel szerelde: Tálos ttila 4.vk. G/P6 diesel mech.: Csorvási Sándor 5.vk. G/P6 FSI szerelde: Boros ttila 6.vk. G/P6 FSI mech.: Sohár Ferenc 7.vk. G/P8 szerelde: Baksa Zoltán 8.vk. G/P8 mech.: Szabó Ernı 9.vk. G/PD szerelde: Ulbrichné Takács Katalin 10.vk. G/PD mech.: Güttel Norbert 11.vk. G/GF területek: Németh Ervin 12.vk. G/GW területek: Szabó Imre 13.vk. G/GQ területek: Kelemen Imre 14.vk. G/GE,G,FB,PS,FP,GB: Kovács Géza 15.vk. G/PT,G/P-MC,G/PI: Soós ttila 16.vk. G/GL,FF,FC,FR,S,GP: Galambos Tibor választási bizottság olyan munkatársak jelentkezését várja, akik szívesen vállalnák a szavazatok összegyőjtését választókörzetenként. szavazatszedés idejére természetesen mentesülnének a munkavégzés alól. délelıtti szavazatok összegyőjtése megoldódott, tehát azon munkatársak jelentkezését várjuk, akik a délutáni illetve az esti idıszakra vállalnák a szavazatszedést. választások idején minden szavazatszedı számára szendvicsek, ásványvíz, kávé biztosítva lesz. jelöltek nem vehetnek részt a szavazatszedésben és számlálásban. Jelentkezni lehet szavazatszedınek a következı elérhetıségeken: Rónaszéki Balázs tel.:71329 Plett Gábor tel.:71456 Nagy György tel.:78342 Surányi Szabolcs tel.:71267 Idıadatok ellenırzése z udi Hungária Független Szakszervezet 2010.évben fokozott figyelmet fordít a munkatársak idıadatainak ellenırzésére. Ezek a vizsgálatok a Kollektív Szerzıdés és a Munka Törvénykönyv szabályainak a jogszerő alkalmazására irányulnak. z ellenırzéseket elsı sorban szúrópróba szerően hajtjuk végre az SP rendszerben és általában egész költséghelyet vizsgálunk. Megkeresés esetén természetesen egyéni reklamációkat is kivizsgálunk. szakszervezet által feltárt szabálytalanságokat jelezzük a munkaügy és személyügy felé. mennyiben a reklamációk megalapozottak akkor a megfelelı intézkedések végrehajtásra kerülnek. Néhány az eddig elkövetett szabálytalanságok közül: 1. Munkaidıkeret elrendelési szabályok nem megfelelı alkalmazása. a, egyáltalán nem történt elrendelés b, szóban történt az elrendelés (minden esetben írásban kell még akkor is, ha csak egy fıt érint!) c, elrendelési határidık be nem tartása (5 naptári nappal korábban kell ahol az elrendelés napja beleszámít a munkavégzés napja pedig nem) 2. Nem történt meg az 50%-os rugalmassági pótlék kifizetése a munkaidıkeretre történı munkavégzés napjára. 3. Hat nap munkavégzést követıen egy pihenınap kiadása kötelezı!!! 4. Nem biztosítottak egy teljes hétvégét a munkatárs részére az 52 hetes munkaidıkeret szabályai alapján. Mindegyik esetben a szakszervezet észrevételei megalapozottak voltak és a munkaügy felszólította a területi vezetıket a szabálytalan munkavégzés felfüggesztésére valamint az elmaradt kifizetések utólagos korrekciójára. z ismételt ellenırzések során megállapítást nyert, hogy az elrendelések továbbiakban megfelelıen történtek és az elmaradt bérek kifizetése is végrehajtásra került.

6 HFSZ HÍREK április-május Szuperbruttó eltörlése? Matolcsy György, az új kormány leendı nemzetgazdasági minisztere számolt be arról, hogy elıször is megszüntetik a "félszuper" bruttósítást, a munkaadói járulékot kiveszik az adóalapból, ami önmagában jelentısen emeli majd az embereknél maradó jövedelmet. " szuperbruttósítást kivonjuk a rendszerbıl, mert ez rejtett adó" - fogalmazott. Borsik János, az utonóm Szakszervezetek Szövetsége elnöke az MTI-nek elmondta: minden olyan javaslatot üdvözölnek, amely elınyösebb helyzetbe hozhatja a munkavállalókat. Fıleg, ha az az elsı lépése a munkavállalók tehercsökkentési folyamatának - tette hozzá. Álláspontja szerint a munkavállalóknál a terhek mérséklését nem a munkaadók terheinek csökkentése után kell napirendre tőzni, minimum párhuzamosan kell azt végrehajtani. Úgy vélte: nem véletlenül tiltakoztak az érdekképviseletek az adótechnikai módosítás bevezetése ellen. Hasonlóan vélekedett Gaskó István, a LIG Szakszervezetek elnöke is. Bevezetésekor is tiltakoztak a bruttósítás ellen, mert a megoldást adó utáni adófizetésnek tartották - ismertette. Hanti Erzsébet, az MSZOSZ bérpolitikai szakértıje azonban arra hívta fel a figyelmet, nem egyértelmő, hogy a szuperbruttó megszüntetésével változnának-e kulcsok, illetve az adójóváírás határa. Ha mindez nem változna, az egyértelmően kedvezı lenne a munkavállalóknak, több pénzt vihetnének haza, azonban kétségét fejezte ki, hogy az új kormány ezt a megoldást választaná. Hanti Erzsébet elmondta: ehhez jelentıs többletforrásra lenne szükség. bban az esetben, ha a kulcsok változnak, és az adójóváírás határát eltolja a kormány, az alacsony jövedelmőek akár rosszabbul is járhatnak. szuperbruttó bevezetésének nem volt vesztese a munkavállalók között - tette hozzá. Népszava Segítı Kerekített Forintok lapítvány z elmúlt idıszakban sok olyan sajnálatos esemény történt az udis munkatársak körében, ami következtében az lapítvány segítségét kellett kérniük. Ezek közül több olyan haláleset volt ahol a családtagok megsegítésére utalt pénzt az alapítvány. z idei évben beérkezett kérelmek darabszáma is bizonyítja, hogy egyre nagyobb szükség van a családok számára az önzetlen segítségre, amit az udis dolgozók esetében ez az alapítvány jelenthet. Kérünk minden munkatársat, amennyiben még nem tagja a Segítı Kerekített Forintok lapítványnak akkor ezt tegye megfontolás tárgyává, mert ez havi 1-99 Ft-os kiadást jelenthet dolgozónként viszont óriási segítséget a bajba jutottak részére. Részletes információk: Kelemen Imre (30/ ) vagy a szakszervezeti irodában. következı területek szervezettségi aránya az alapítványban: F - területeken Indirekt: 59% G - területeken Indirekt: 41% Direkt: 35% P - területeken Indirekt: 50% Direkt: 44% S - területeken Indirekt: 86% Segítsünk, ha segíthetünk! Szabad vasárnap Mint ismeretes, német és olasz európai parlamenti képviselık indítványára március 24-én megrendezésre került az elsı Európai Szabad Vasárnap Konferencia, ahol a résztvevık elhatározták, hogy a Lisszaboni Szerzıdésre hivatkozva aláírásgyőjtésbe kezdenek annak érdekében, hogy a vasárnapi munkavégzést európai jogszabály korlátozza. Mivel még nem jelent meg a hivatalos aláírásgyőjtı ív, a Kereskedelmi lkalmazottak Szakszervezete úgy döntött, hogy számba veszi, hányan támogatják ezt a közös európai ügyet! Támogatásokat az alábbi hivatkozás alatt lehet megtenni. Kereskedelmi lkalmazottak Szakszervezete Horgászverseny z udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség a tagjainak horgászversennyel egybekötött családi napot rendez a nagybajcsi horgásztavon (Gyırtıl kb.: 10 km). z egész napos rendezvényre szeretettel várjuk tagjainkat és családtagjaikat. Elıreláthatóan a rendezvény 2010.június 13-án vasárnap kerül megrendezésre. versenyre való jelentkezésrıl és a további szórakozási lehetıségekrıl részletesebb információkat majd egy késıbbi idıpontban adunk ki. Majális 2010 Idei évben is több mint 1300 adag virsli és sör vagy üdítı kiosztása történt meg a Kiskúton megtartott majálison szakszervezeti tagjaink részére. Reméljük minden tagnak és családtagjainak sikerült egy kellemes napot szereznünk.

7 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója június Segítség az árvízkárosultaknak z udi Hungária Független Szakszervezet elnöksége a következı döntést hozta: z árvíz miatt nehéz helyzetbe került szakszervezeti tagjainknak, igény esetén támogatást nyújtunk. Bıvebb felvilágosítást a szakszervezeti irodában vagy a és a ös telefonszámon kaphatnak a rászorulók. Továbbá az HFSZ a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való egyeztetést követıen 500 ezer forint értékben gyógyászati és gyógyhatású termékeket vásárolt az ország legrosszabb helyzetben lévı település megsegítésére, aminek a szállításáról az MMSZ gondoskodik. S Kardirex Patika az udiban ajnálattal tapasztaltuk, hogy még mindig nagylétszámban vannak olyan munkatársak, akik számára ismeretlen a Kardirex által üzemeltetett szolgáltatás a Kardirex Patika. Kardirex Egészségügyi Központ által üzemeltetett üzemorvosi rendelıben lehetıség nyílik minden munkatárs számára, hogy a saját maga vagy családja részére szükséges gyógyszereket és egyéb patikai forgalmazású termékeket rendelési idı alatt helyben beszerezhesse. Ezt a lehetıséget a Kardirex Patika házhozszállítási szolgáltatásán keresztül nyújtja a munkatársak részére. Nem kell mást tenni, mint az üzemorvosi rendelıben rendelkezésre álló Megrendelı lapot kitölteni, vényköteles gyógyszerek esetén a megrendeléshez csatolni az eredeti orvosi vényt és bedobni a kihelyezett győjtıszekrénybe. munkanapokon 14 óráig megrendelt készítmények a következı munkanapon 14 órától átvehetık a rendelıben. Minden megrendelés egyedi azonosítóval ellátott zárt csomagolásban jut el az üzemorvosi rendelıbe. z átvételkor történı készpénzes fizetésen kívül a helyszínre telepített bankterminálon keresztül lehetıség nyílik bankkártyás és egészségpénztári kártyával történı fizetésre is. További információ a szolgáltatásról a Kardirex rendelı területén elhelyezett Kardirex Patika Gyógyszer Kiszállítási Szolgáltatói Szabályzatában olvasható. Idıadatok ellenırzése májusi ellenırzés során a vizsgált három területbıl egy területen történt Kollektív Szerzıdés szabályát megsértı munkavégzés. KSZ munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a 12, illetve 48 órát nem haladhatja meg. napi, illetve heti munkaidı mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés tartamát is be kell számítani. Munkaidı-keret alkalmazása esetén a heti munkaidı mértékét a munkaidı-keret átlagában kell figyelembe venni azzal, hogy a heti munkaidı ilyen esetben sem haladhatja meg az 56 órát Éves munkaidıkeret megállapodás: KSZ pontját kiegészítve az egymást követı napokon teljesített munkaórák száma sem haladhatja meg az 56 órát, az elrendelt rendkívüli munkavégzés óráit is beleértve. szabályt megsértı terület az éves munkaidıkeret megállapodásban leírtakat szegte meg. területi vezetıvel való egyeztetést követıen további szabálytalanságok nem történtek. Munkavédelmi képviselıválasztás végeredménye 1.vk. G/P4 szerelde: Váradi István egyéni jelölt 2.vk. G/P4 mech.: Zsigmond Zoltán VSS jelölt 3.vk. G/P6 diesel szer.: Tálos ttila HFSZ jelölt 4.vk. G/P6 diesel mech.: Bubán Kálmán egyéni 5.vk. G/P6 FSI szer.: Boros ttila HFSZ 6.vk. G/P6 FSI mech.: Sohár Ferenc HFSZ 7.vk. G/P8 szer.: Baksa Zoltán HFSZ 8.vk. G/P8 mech.: Szabó Ernı HFSZ 9.vk. G/PD szer.: Ulbrichné Takács Katalin HFSZ 10.vk. G/PD mech.: Güttel Norbert HFSZ 11.vk. G/GF ter.: Németh Ervin HFSZ 12.vk. G/GW ter.: Szabó Imre HFSZ 13.vk. G/GQ ter.: Kelemen Imre HFSZ 14.vk. G/GE,G,FB,PS,FP,GB: Kovács Géza HFSZ 15.vk. G/PT,G/P-MC,G/PI: Soós ttila HFSZ 16.vk. G/GL,FF,FC,FR,S,GP: Galambos Tibor HFSZ

8 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója július-augusztus Horgászverseny 2010 z udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség immáron 7. alkalommal rendezte meg tagjai számára a családi nappal egybekötött horgászversenyt a nagybajcsi horgásztón. z elmúlt évekhez hasonlóan most is a reggel 8 órakor kezdıdı horgászhelyek kisorsolásával indult a nap. Ezt követıen mindenki elfoglalta helyét és 9 órakor megkezdıdött a csata. kimerítı harcokat természetesen nem lehet száraz torokkal és üres gyomorral végig küzdeni, ezért a szakszervezet mindenkit megvendégelt egy reggelivel illetve egy doboz sörrel vagy üdítıvel. versenyt követıen pedig Tálos ttila (G/P6) tisztségviselınk gondoskodott a marhapörkölt elkészítésérıl, ami az idei évben is remekül sikerült, de ez már ttilától nem is olyan meglepı. z ebédért sem kellett fizetni senkinek, mert a szakszervezet vendégei voltak a jelenlevık. mostani versenyen az uszonyosokat elhagyta a szerencse és az elmúlt évek sérelmeit nézve most a horgászok keményen kihasználták a lehetıséget. közel ötven nevezı együttesen több mint 130 kg halat fogott, ami rekordnak számít az elmúlt hét évben megrendezet versenyek tükrében. szokásokhoz híven most is az elsı hat helyezett lett díjazva. képzeletbeli dobogó felsı fokára Kovács Balázs (G/P6) került fel 17,56 kg hallal, a második helyezett Soós Krisztián (G/PD) 14,29 kg pikkelyessel és Kovacsics Tamás (G/PT) 12,95 kg-mal a harmadik helyezést érte el. legnagyobb halat Takács ndrás fogta, akinek egy 4,27 kg-os ponty akadt a horgára. gyerekek számára sem telt unalmasan ez a nap, mert rendelkezésükre állt a játszótér, lehetıség volt a póni lovaglásra és kocsikázásra is. z külön öröm volt a számunkra, hogy idén több gyermek jelent meg szüleivel és aktívan részt vettek a csatározásban is. Így abban már biztosak lehetünk, hogy az utánpótlásban sincs hiány. Kovacsics Tamás Kovács Balázs Soós Krisztián Gratulálunk a helyezetteknek és jövıre találkozunk! horgászversenyen készült fotókat a oldalon a galéria menüpont alatt lehet megtekinteni!

9 HFSZ HÍREK július-augusztus UNIQ a családi napon 2010.évben az UNIQ biztosító is képviseltette magát a családi napon, de nem a horgászat terén hanem az életmód tanácsadás területén. horgásztó partján felállított sátorban lehetısége volt mindenkinek, hogy egy egészségi állapotfelmérésen vegyen részt. felmérés tartalma a testzsír-, zsigeri zsírtartalom-, testtömegindex-, nyugalmi alapanyagcsere-, és a vérnyomásmérés. Lehetıség volt a masszázsra is, ami mindössze pár percben, egy speciális mérıszékben, képzett masszır átdolgozta a fej és csípı közötti testrészeket, ezáltal nyújtja, felfrissíti a fáradt, görcsös izmokat. Mindent összevetve a mostani családi nap és horgászverseny résztvevıinek egy eredményes és kielégítı vasárnapi idıtöltést tudtunk biztosítani, amit évrıl-évre próbálunk bıvíteni. Várjuk tagjaink ötleteit, hogy a színvonalat emelni tudjuk. Idıadatok ellenırzése legutóbbi idıadat ellenırzés során olyan szabály figyelmen kívül hagyását tártuk fel, amit már régóta tudni kellene mindenkinek. Egyik területen a pihenınapra oktatás céljából rendeltek be dolgozókat, 4 órában. Ezt az idıt a vezetı munkaidıkeretre szándékozta elszámolni. vizsgálat alátámasztotta a szakszervezet észrevételét, miszerint a kiküldött meghívó oktatás céljából nem minısül elrendelésnek így a terület nem tett eleget a Kollektív szerzıdés szabályainak. Továbbá az éves munkaidıkeret megállapodásban szerepel az is, hogy az elrendeléseket el kell küldeni az Érdekvédelmi Szövetség részére is. Ez sem valósult meg. z érvényes munkarendtıl eltérı elrendeléseket minden esetben írásban kell megtenni és az Érdekvédelmi Szövetség részére az aláírt példányt elektronikus úton el kell küldeni. z írásos elrendelés hiánya esetén a munkavégzés elszámolása rendkívüli munkavégzésként történik. munkatársak eleget tettek kötelezettségüknek, ezért joggal várják el a munkáltatótól is a szabályok betartását. dókedvezmény! személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 40. -ának (1) bekezdése szerint, az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél, az errıl szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdı napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév elsı napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelı összeg (személyi kedvezmény) ban ez a rendelkezés forint, 2009-ben pedig forint adókedvezményt jelent havonta a magánszemély számára. Éves szinten tehát 2008-ban forinttal, 2009-ben forinttal csökkenthetı a személyi jövedelemadó. (Vigyázat, ha év közben növelik a minimálbért, akkor az adókedvezmény is több lesz.) Természetesen a jövedelem alapján fizetendı adó összegénél nagyobb kedvezmény nem vehetı igénybe. Egyes betegségek esetében a 15/1990. (IV.23.) SZEM rendelet mellékletében meghatározott mértékő károsodás vehetı figyelembe az adókedvezményre szóló igazolás kiadásánál. leggyakrabban a cukorbetegek tudják igénybe venni az adókedvezményt, de nem mindenki tud róla, hogy ez létezik. hivatkozott SZEM rendelet mellékletében szereplı igazolás megszerzése szükséges az igénybevételéhez. Például a cukorbetegség fokának megítéléséhez kórházi zárójelentés vagy szakambulancia igazolása alapján, a háziorvostól kell igazolást kérni évi CXVII. törvény 40. -a és a 15/1990. (IV.23.) SZEM rendelet letölthetı a fıoldaláról. zon munkatársak, akik nem vették még igénybe ezt a kedvezményt, de jogosultak rá keressék fel a személyügyet és a megfelelı nyomtatvány kitöltésével igényeljék ezt az adókedvezményt az elkövetkezendı esztendıkre.. Ez a kedvezmény 5 évre visszamenıleg is igényelhetı, amit a munkavállaló az PEH felé benyújtott önellenırzéssel tud érvényesíttetni. Szabadságok átvitele 2011.évre PSZ 3 szabadság átvitelére nincs lehetıség!(lsd. Bérmegállapodás 2010). z éves rendes szabadság esetében pedig a ) szabadságot esedékességének évében kell kiadni. z esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot, amelynek megszakítás nélküli tartama - az esedékesség évében történı megkezdése esetén - a következı évben jár le, és a következı évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot.

10 z udi Hungária Független Szakszervezet rendkívüli tájékoztatója július Kifogás a 2010.júliusi teljesítmény értékeléssel kapcsolatban! z udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség én az Mt.23. alapján kifogást nyújtott be a munkáltató felé a teljesítmény értékeléssel kapcsolatban, mert az Mt.3. -a alapján sérült a jóhiszemőség és a tisztesség követelménye valamint a 21. (2) bekezdésében a szakszervezeteket megilletı véleményezési joga is évet megelızıen az udi Hungaria Motor Kft. egy olyan teljesítményértékelési rendszert alkalmazott ahol a maximum átlag mozgóbér meghatározásával nem lehetett a munkatársak valós teljesítményét mérni és ezt megfelelıen jutalmazni évtıl ezért a munkáltatói oldal kidolgozott egy értékelési rendszert, az egyéni és területi teljesítmény láthatóvá tétele céljából. Hard kritérium személyes (8%) és területi (5%) célokból tevıdik össze. Soft kritérium pedig 12%, amit a vezetı a munkatárs teljesítményétıl függıen differenciálhatott. teljesítmény értékelés munkautasítása szerint a mozgóbér az alapbér 0% és 25% közötti érték lehet. z ügyvezetés az elmúlt évektıl eltérıen július 1-tıl meghatározott egy maximum átlagot (6%) a Soft kritériumra, hogy az a valós teljesítményt tükrözze, vagyis a költséghely felelısnek mondvacsinált okokra hivatkozva kellett a mozgóbéreket csökkentenie. Ezt az intézkedést nem tudjuk elfogadni, ezért nyújtott be kifogást az Érdekvédelmi Szövetség ezen intézkedés ellen. munkáltató ezt a kifogást elutasította, ezért az udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség a Munkaügyi Bírósághoz fordult. Véleményünk szerint sérültek a szakszervezeteket megilletı jogok, ezért az Érdekvédelmi Szövetség án egy ügyvédi irodának megbízást adott, hogy munkaügyi bíróságra vigye ezt az ügyet. z Érdekvédelmi Szövetség egy törvényeket tisztelı szervezet, ezért a bíróság által hozott ítéletet tudja csak elfogadni. munkatárs teljesítmény értékeléskor jelezheti, hogy nem ért vele egyet! mennyiben a munkavállaló nem ért egyet az értékelésével, mert az nem tükrözi a valós teljesítményét akkor a személyügyi referensnek a vezetı és a munkatárs bevonásával egy kivizsgálást kell elindítania és errıl jegyzıkönyvet kell készítenie.

11 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója szeptember-október Taglétszám alakulása Ha nem megy ész érvekkel Szakszervezeti taglétszám III.né. júliusi rendkívüli HFSZ tájékoztatóban már hírt adtunk arról, hogy az udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség bírósághoz fordult a mozgóbér értékeléssel kapcsolatban. Munkaügyi Bíróság elsı körben elutasította a beadványt. szakszervezetek továbbra is fenntartják azon álláspontjukat, hogy az elmúlt értékelés végrehajtása nem a dolgozó valós teljesítményét tükrözi, ezért az udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség fellebbezést nyújtott be a bírósági határozat ellen, amirıl a késıbbiekben tájékoztatást fogunk adni a munkatársak részére. Vásár Szakszervezeti tagságunkba már 118 fı tanulót is köszönthetünk. Fontosnak tarjuk, hogy a fiatalok még a munka világába való bejutás elıtt ismeretekkel rendelkezzenek a jogaikról és kötelezettségeikrıl valamint a szakszervezetekrıl. Még mindig a PSZ3! Tapasztalataink alapján még mindig sok munkatárs számára nem világos, hogy mi van a PSZ 3-mal, ezért ismét tájékoztatunk benneteket a szabályokról pontokba szedve ben ki kell adni és a munkáltató rendelkezik vele! re nem vihetı át nappal korábban kell elrendelni 4. Csak a szakszervezet aláírásával érvényes az elrendelés 5. zokon a területeken, ahol a termelési mutatók úgy alakulnak, hogy a kiadása nem megoldható, ott az ügyvezetés felé jelezni kell és amennyiben a kiadás valóban nem lehetséges, akkor a 2011.januári bérszámfejtéssel a ki nem adott PSZ3 napok kifizetésre kerülnek. (alap+mozgóbér) z udi Hungária Független Szakszervezet és a Rábában mőködı Liga Szakszervezettel közösen 2010.október 07-én egy burgonya és hagyma vásárt szerveztünk. z elızetes felmérésekhez képest sokkal nagyobb érdeklıdés volt a termények iránt. burgonyából 800 zsák a hagymából pedig 400 zsák fogyott el két és fél óra alatt. Sajnos voltak olyan munkatársak, akiknek már nem jutott a krumpliból. nnak érdekében, hogy mindenkinek lehetısége legyen vásárolni, ezért 2010.november 09-én kedden 12:00-16:00 óráig újra megszervezésre kerül a vásár. Mostani alkalommal a krumplin és a hagymán kívül alma vásárlására is lesz lehetıség. MÍG KÉSZLET TRT! Krumpli 2700Ft/zsák (90Ft/kg) Hagyma 1400Ft/zsák (93Ft/kg) lma 2600Ft/láda (130Ft/kg) UNIQ ügyfélfogadás z idei évben is a novemberi hónap minden szerdáján 9-15 óráig az UNIQ képviselıje (Vöröss Gyöngyi 20/ ) ügyfélfogadást tart a szakszervezeti irodában. Ezen idıszakokban lehetısége lesz a szakszervezeti tagok és közvetlen hozzátartozójuk számára, hogy a Kötelezı Gépjármő Felelısség Biztosítást, CSCO-t megkössék, illetve újrakössék.

12 HFSZ HÍREK szeptember-október Színház Szeptembertıl megkezdıdött a 2010/2011-es színházi évad. szabályok továbbra is ugyanazok, mint az elmúlt években, tehát minden tag évadonként egy ingyenes jegyet igényelhet valamint a hozzátartozó részére kedvezményesen vásárolhat a szakszervezet által szervezett elıadásokra. legközelebbi elıadás a Csárdáskirálynı, ami 2010.november 28-án vasárnap 19 órakór kerül megszervezésre. Pénzügyi tanácsadás az HFSZ tagoknak! gazdasági válság, és az elmúlt idıszak eseménye rávilágítottak arra, hogy bármennyire is biztos a munkahelyünk, bármennyire biztosak lehetünk abban, hogy megkapjuk a fizetésünket rendkívül fontos, hogy mihez is kezdünk a nehéz munkával megkeresett jövedelmünkkel. megnövekedett hitelterhek, növekvı kiadásaink mellett fokozott figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a jövınkrıl, családunkról, szeretteinkrıl gondoskodjunk. Gondolja végig mindenki, hogyan éltük volna meg a válságot, ha minden munkatársunk bankszámláján hat havi fizetésének megfelelı összeg állt volna rendelkezésre. Sajnos nem így történt, és ennek nyomán nem egy esetben megalázó, méltatlan helyzetbe került számos kollégánk. zért hogy ez soha többé ne történjen meg a Magyar Pénzügyi Közvetítı Zrt. felajánlja segítségét pénzügyi tanácsadás formájában. Néhány száz kilométerre, Nyugatra innen, már bevett dolog a saját pénzügyi tanácsadó jelenléte, és a pénzügyek tudatos, szakértıvel való terveztetése. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki annyira "pénzes", hogy egyedül már nem tudja megszámolni a jövedelmét, a bevételeit. Tanácsra éppen akkor van a legnagyobb szükség, amikor az anyagi erıforrásaink végesek, ezért szeretnénk elkerülni a szükségtelen veszteségeket, elmaradt hasznokat, és kihasználni minden adódó lehetıséget. Van egy pénzügyi választóvonal, fıleg ha az ember bérbıl és fizetésbıl, ahonnan nagyon könnyő kiugrani, vagy mélyre kerülni. Minden árfolyamzuhanás, minden gazdasági vagy politikai döntéshatással lehet a családok szociális helyzetére, teljességgel más pénzügyi irányba terelheti ıket, pusztán azért, mert nem kapnak teljes képet, nincs meg a megfelelı információ a tervezéshez. Magyarország lakosságának túlnyomó része is ezen a határvonalon él. z MPK Zrt. pontosan a hiányzó információt adja, menedzseli a változásokat, és mivel mindennek van jó oldala, az adott helyzetet, vagy a változást az ügyfél elınyére fordítja. z MPK Zrt. szolgáltatásai ügyfelei részére teljesen ingyenes, legyen szó befektetésrıl, biztosításról, hitelrıl, vagy hitelkiváltásról. z udi Hungária Független Szakszervezet és a Magyar Pénzügyi Közvetítı Zrt. kapcsolattartója: Sipıcz Péter 06/70/ Kérdéseitekkel forduljatok hozzá bizalommal. llianz ügyfélfogadás llianz biztosítással rendelkezı tagjaink számára 2010.november hónap minden csütörtökén óráig az llianz képviselıje ügyfélfogadást tart a szakszervezeti irodában. Tagjainknak így lehetısége lesz a KGFB, CSCO díjak ajánlatkérésére valamint kötésére. z ETO Parkban mőködı Élmény Sziget által nyújtott kedvezmények Ingyenes klubtagság UDI Belépıkártya felmutatásával, amelyet akár egy közvetlen hozzátartozó is igénybe vehet. klubtagsággal járó elınyök: - Egyszeri ingyenes állapotfelmérés - Egy ingyenes edzésterv - Egy ingyenes edzés - Egyszeri ingyenes szauna használat vagy 3 perc szolárium Éves bérlet ajánlat csak klubtagoknak 6500 Ft/hó áron (éves szinten Ft): - korlátlan belépés a PRK Fitness Clubba - ingyenes gyermekmegırzés a Játszóházban az edzés ideje alatt, 2 gyermek részére - átruházható a bérlet egy közvetlen hozzátartozóra vagy a második bérlet vásárlásakor 30% kedvezmény a listaárból - havi 1 konzultáció szakedzıvel Egészségpénztáraknak számlát adunk. Üdülési csekk elfogadóhely. szakszervezeti tagoknak további 15 % kedvezmény a Játszóház minden szolgáltatásából. kedvezmény igénybevételéhez szükséges tagságigazolást a szakszervezeti irodában lehet kérni! Érdeklıdni a részletekrıl: Szalai ndrea 30/ Szakszervezeti információk Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a vállalat területén kihelyezett 9 db hirdetıtáblán, a szakszervezeti honlapon valamint a belsı levelezı rendszeren kívül lehetıség van arra, hogy az otthoni címre is kiküldjük az információkat. Nem kell mást tenni, mint a címre küldeni egy levelet és ezzel felkerülhet a levelezı listára, akit érdekelnek a hírek. Részletekrıl érdeklıdni: Háromi László 30/

13 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója november Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása Bér, VBK z udi Érdekvédelmi Szövetség megkapta a munkáltató által tett béremelési javaslatot. Sajnos az elképzelésünket alulmúlta a munkáltató, mivel a béremelésre tett ajánlata 2011-es évre még az infláció elıre jelzett mértékét sem éri el. Ezt az ajánlatot a döntéshozó testület elutasította és válaszként a szakszervezet a következı ajánlást tette: 2010-es bérmegállapodásban leírtak alapján az alapbértömeg meghatározásnál figyelembe kell venni a PSZ3 mértékét, ami munkatársanként átlagosan 4% (9670Ft) 2010-es évben 4,5% inflációs elırejelzés és a valós infláció közötti eltérés kb.0,3% amit a bérmegállapodás alapján 2011-ben kompenzáljuk Ezen elemekrıl szükségtelen tárgyalni, mert az érvényben lévı bérmegállapodás tartalmazza es évre tett javaslatunk pedig a következı: 2010-es inflációs eltérés 0,3 % 2011.év inflációs prognózis 3,8% 2011-es évre 4,5%-os reálbér emelkedés 2011.évben VBK szakszervezeti javaslat átadásával egy idıben javaslatot tettünk, hogy a VBK keret felhasználásának a lehetıségét külön kellene választani a bértárgyalástól. z HFSZ hírlevél kiadásának idıpontjában még nem kapott a szakszervezet írásos választ Bírósági döntés mozgóbér ügyben Ígéretünkhöz híven, amennyiben bármilyen változás történik a folyamatban lévı bírósági ügyben, azt a hírlevélben közölni foglyuk. változás a következı: megyei bíróság a munkaügyi bíróság végzését hatályon kívül helyezi és a munkaügyi bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasítja. z indoklás egy részlete: megyei bíróság az iratok felülvizsgálata során megállapította, hogy a munkaügyi bíróság a bizonyítást nem folytatta le teljes körben, a tényállást nem tárta fel teljes mértékben, így a hiányos tényállásból eredıen megalapozatlan jogi következtetést vont le. Természetesen a fejleményekrıl továbbra is tájékoztatást adunk. z HFSZ és a Vasas Szövetség együttmőködése z udi Hungária Független Szakszervezet bizalmi testületének döntése értelmében 2011.január 1-tıl nem kívánja meghosszabbítani a Vasas Szakszervezeti Szövetséggel kötött megállapodást abban a formában, ahogy az jelenleg mőködik. (1,5 millió forint/hó összeget utalunk dec. 31-ig a Vasas Szövetségnek) Ez annyiban érinti tagjainkat, hogy a kedvezményes VODFONE flottás elıfizetésre továbbiakban nem jogosultak. zt kérnénk, hogy személyesen keressék fel Háromi Lászlót a szakszervezeti irodában, hogy a lehetıségekrıl tájékoztatást tudjon adni az érintetteknek. Mikulás es évben is minden tagunknak egy karácsonyi ajándékcsomaggal szeretnénk kedveskedni. z elmúlt évekhez hasonlóan idén is a csomag édességeket tartalmaz. csomagokat 2010.december 2-án kb óráig és december 3-án óráig költséghelyenként lehet átvenni a sávépület aljában lévı helységben, utána a szakszervezeti irodában.

14 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója DECEMBER KELLEMES KRÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Csillognak az ünnepi fények, lelassul a rohanó élet, melegszik a családi fészek, kívánunk neked és családodnak sok szépet, sikerekben gazdag, boldog új évet

15 udi Hungária Független Szakszervezet

16 udi Hungária Független Szakszervezet

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista II. Érvényben: 2014. március 17-tıl visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2011. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2011. január-február 6000 5000 4000 3000 1000 0 420 1996 675 1997 847 1998 Taglétszám

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete

Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Együttmőködési megállapodás dolgozói számlavezetésrıl 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. április 14-tıl visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl.

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. Vecsés Vecsés, 2011. május 1 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás A

Részletesebben