A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/ karácsony

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/2. 2008. karácsony"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIII/ karácsony Betlehemi csillag Betlehem csillaga vezet három királyt köszöntve Mária újszülött kis Fiát. Karácsony este van csend honol a tájra szeretet szívekben békesség hazája. Harang hangja kondul hótakarta tájon templomba hívogat havas pusztaságon. Harangszó hívogat zengő szép zenével egybeolvad hangja hívők énekével. Egy család asztalnál szívük valakit vár, ki nem jöhet haza üres egy szék egy tál. Zöldel a fenyőfa besétál a házba ünnepre öltözik csillogó ruhába. Betlehem csillaga vezet három királyt köszöntve MÁRIA újszülött kis Fiát. Bodor Miklós

2 Szent Miklós püspök Élete, legendái, csodatételei Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával érsek nagybátyjához Patara város kolostorába költözött. Az ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Emberszeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben a Jeruzsálembe tartó zarándokúton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált! A zarándokútról visszafelé tartva betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városába, ahol legendás körülmények között püspökké választották. Egy lezüllött, eretnekké vált egyházmegye élére került, melyet nagy gonddal és erős hittel igazgatott. Mindenkivel jótékony volt, szerette és segítette az embereket. Egy legenda szerint püspöksége idején Lyciában hatalmas éhínség tombolt. Szicíliában (ahol viszont bőséges volt a termés) ekkor egy kereskedő olyan álmot látott, hogy menjen Myrába, s adja el ott terményeit. Mikor felébredt, rádöbbent, hogy mindez nemcsak álom volt, hiszen tenyerében három aranyat talált előlegként. Elhajózott tehát Myrába, ahol a város jótékony püspöke felvásárolta tőle rakományát, s szétosztotta a szegények között. Szent Miklós alakjában a fennmaradt legendakincs (elsősorban a Legenda Aurea = Arany Legenda) és a keleti (görög és orosz) egyház hagyományai alapján valószínűleg több szentéletű férfiú alakja keveredik össze. 52 évig volt püspök. Az évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet 2 hirdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az egyházzal, halála után ezért az engedetlenségért egy időre ki is tagadták az Egyházból! Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is: A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott. Három férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, egy marék aranyat kötött keszkenőjébe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni - mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák -, hogy maga a Télapó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte Noel Baba -nak, ami azt jelenti Ajándékozó Apa (Csodatételei közt emlegetik három ártatlanul halálra ítélt ifjú

3 megmentését, valamint három megölt gyermek feltámasztását, akiket egy mészáros megölt, majd tetemüket egy hordóba rejtette.) A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (326-ban) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást. Demre közepén fekszik a Szt. Miklós templom. Mellette a sírhelye, amely ban ásatások során került elő. A Myra-folyó teljesen betakarta homokkal, ma 3 méterrel a felszín alatt van ben olasz tengerészek a sírt feltörték, és elrabolták Szt. Miklós csontvázát. Sietségükben néhány csontot ott felejtettek, amelyet ma Antalyában őriznek. Már a 4. sz.-ban állt ezen a helyen a templom, de a mai Szt. Miklós templom a 7. sz.-ban épült. A 9. és a 11. sz.-ban megrongálódott a keresztény és arab tengeri háborúban. A 11. sz. végén helyre lett állítva. A ma látható mozaikok abból az időből származnak ban az orosz cár, Anna Galidscha megújította. A Szt. Miklós sírján látható rongálás az olasz tengerészek 1087-es műve, amikor a csontok egy részét és a sírban levő ereklyéket Bariba vitték, ahol ma is őrzik ezeket. A rablás célja az volt, hogy a tengerészek védőszentjének maradványai olasz földre kerüljenek, ezáltal a védőszent nagyobb védelmet biztosít hajózásaik során. Tisztelete a bizánci, majd a kopt egyházban bontakozott ki a hatodik században - azóta ülik temetése emléknapját december 6-án -, majd átterjedt Itáliába is. Ereklyéinek az olasz Bari városába vitele után, ben vált valóban egyetemes szentté. Szent Miklós volt tehát a Mikulás-figura atyja, akinek nevében szerte a világon megajándékozzák a gyermekeket. Irgalmas Istenünk, alázattal kérünk, Szent Miklós püspök közbenjárására engedd, hogy minden veszedelemben oltalmat találjunk nálad, és az üdvősség útján akadálytalanul haladjunk előre! 3

4 Érdemes elolvasni! Az angyalok ruhája Azt már a legtöbb gyerek tudja egészen kicsi korában, hogy honnét van az emberek ruhája. A boltból. Elmegyünk, fölpróbáljuk, megvesszük. Az már nehezebb kérdés, hogy honnan szerzik az égben az angyalok azt a ragyogó fehér ruhájukat. Elárulom a titkot: abból, ami az égbolton látható, a felhőkből. Egy sereg angyalnak az a munkája, hogy időnként összegyűjtse a felhőket az égen. Ilyenkor a földön hétágra süt a nap, és egy csepp eső sem várható. Aztán az angyalok csoportosítják a zsákmányt. A habkönnyű kis bárányfelhőket berakják a raktárba, a nagy ólomszürke és fekete viharfelhőket pedig ledobják a pokolba, hogy az ördögöknek is legyen mibe öltözniük. Utána jön a másik csoport angyal, akik mutatós kis ingeket, szoknyákat szabnak a lágy felhőanyagból. Ha valakinek elhasználódik a ruhája, Cirbolya, a kulcsos angyal kinyitja a ruhatárat, s ad neki egy méretére való új öltözéket. Cirbolya nagyon szigorú. Minden reggel szemlét tart az angyalok között, végigmustrálja a gallérokat, az ingek nyakát, vajon tiszták-e vagy folt éktelenkedik rajtuk. Amelyiknek gyűrött a ruhája vagy bepiszkolódódott, alapos szidásra számíthat. Egy reggel nagy csetepaté támadt. Cirbolya, szokása szerint belefújt a sípjába, az angyalok szaladtak, sorba álltak, ő pedig összevont szemöldökkel körbe járt, hibát akart keresni, s egyszer csak azt látta, hogy ott egy pici kis angyal, s a hajában benne van egy pipacs, ott piroslik, mint egy pántlika. -- Picike angyal, mit keres ez a pipacs ott a te hajadban? - kérdi Cirbolya. Az apróság nem ijedt ám meg. Kihúzta magát, s így válaszolt: -- Ajándékba kaptam. -- Ajándékba??? Kitől? -- Gábriel angyaltól. Mostanában annyit jár-kel a földön, megkértem, hogy hozzon nekem valamit. Ezt hozta. Azt is mondta, hogy odalent seregestől nyílnak hasonlók. Szép, ugye? Cirbolyát azonban nem lehetett ilyen könnyen levenni a lábáról. Csak állt ott morcosan Vedd le azonnal! - szólt szigorúan. -- Aztán miért? - kérdezte a pici angyal. -- Mert ez a házirend. Nem hallottad még, hogy az angyalok csak abból az anyagból öltözködhetnek, ami az égen található? Szép is lenne, ha itt egyik napról a másikra mindenki elkezdene divatozni. Pici angyal toppantott egyet még picibb lábával. -- Márpedig én le nem veszem! Én kaptam, nem te, és különben is, azt tűzök a hajamba, amit akarok. Cirbolya szemei szikráztak a méregtől, dühösen rázta a kulcskarikáját. -- No, akkor gyerünk az Úristen elé! Ő majd ellátja a bajodat! Leküld Luciferhez kondérzsírozónak. Ezzel megragadta a kis pipacsos angyal kezét és vitte magával föl a kacskaringós mennyei lépcsősoron, egyenesen az Úr trónusáig. Az Úr éppen a földet szemlélte a nagy látcsövén keresztül, nézte, hogy érik-e már odalent a ribizli, ezért kissé boszszankodott is, hogy bejelentkezés nélkül megzavarták. -- Mondd, mi a baj, Cirbolya? - szólt kedvetlenül -, mert hogy már megint valami baj van, azt látom az arcodon. -- Nézd csak meg, Uram! - hadonászott Cirbolya. - Vess egy pillantást erre a kis rendbontóra! A földről magának pipacsot hozatott, s beletűzte a hajába. Majd nemsokára itt is úgy fognak divatozni az angyalok, mint odalent az emberek. Más se hiányozna nekünk! Tegyél valamit! Az Úr barátságosan pislogott busa szemöldöke alól a pici angyal felé. -- Szép kis virág - dörmögte, és szemével pajkosan hunyorgott. -- Jól áll a szőke hajához. Cirbolya csak hápogott meglepetésében. -- De a házirend, Atyám! Mi lesz velünk, ha mindenki kénye-kedve szerint felrúgja a szabályokat? -- Ej, ej, Cirbolya, ne légy már olyan szigorú! Vess rá még egy pillantást! Hát nem aranyos? Úgyis

5 csak egy napig tart. A pipacs gyorsan elhervad. -- Na de mi lesz itt, kérdezem én, mi lesz itt, ha ezt megengedjük - fortyogott Cirbolya. - Ma az egyik virágot tűz a hajába, holnap a másik levág tíz centit a szoknyája hosszából, jövő héten pedig Mihály arkangyal fülbevalóval indul a Sátán seregei ellen a harcot megvívni. És különben is, a szabály, az szabály. Te hoztad a törvényt, Uram, rád is érvényes. Egyetlen angyal sem hordhat más öltözéket, mint ami az égen található anyagokból készült. Ez a hajdísz pedig a földről való. A földről, ismétlem, és nem az égből, tehát szabály- és rendellenes. Keresztül akarod húzni a saját törvényedet? Az Úristen felsóhajtott. -- Nem, Cirbolya, nem akarom keresztülhúzni. Majd a kisangyalhoz fordult. -- Tudod mit, Pici angyal? Add nekem ajándékba azt a pipacsot! Vázába teszem, hálószobám dísze lesz. A kisangyal, szegény, lógó orral matatott a masnival, kioldozta a virágot és lábujjhegyre állva betette az Úr hatalmas tenyerébe. -- Tessék - mondta. De vigyázz rá! Az Atya most először mosolyodott el. -- Légy nyugodt! Friss vizet kap, mert kicsit bágyadt szegény. Attól úgy feléled, mintha a mezőn lenne a társai között. Visszafelé menet Cirbolya elégedetten lépkedett a lépcsőkön. Élvezte a győzelmét. Azonban még nem ért le az aljáig, amikor rettenetes vihar tört ki a fejük fölött. Cikáztak a villámok, mennydörgött, nyakukba zúdult az eső. És tombolt, tombolt az orkán egész délelőtt. Mindenki a hajlékába húzódott,tudták, hogy ilyenkor az Urat nem tanácsos zaklatni. Déltájban azonban ismét előbújt a nap, s előszállingóztak az angyalok is. Ekkor dörgő hang hallatszott a mennyei trón felől. - Cirbolya! Cirbolya! Merre kószálsz? Gyere a színem elé, beszédem van veled! A kulcsos angyal szaladt, majd nyakát törte nagy igyekezetében. -- Hívattál, Uram? - szólt akadozó lélegzettel, mikor végre fölért. -- Hívattalak, igen - szólt szigorúan az Atya. Hogy is szól a házirend? -- A házirend Uram, a házirend -- hebegte Cirbolya - a házirend úgy szól, hogy az angyalok csak az égbolton található anyagokból öltözködhetnek. -- Ezt jól mondtad - bólintott az Úr, és mintha valami különös mosoly játszott volna a szája szögletében. Most pedig indulj, és szedd össze a ruhának való anyagot. Elindult Cirbolya, gyűjtötte a fehér felhőket az angyaloknak, a fekete felhőket az ördögöknek, egyszer csak lát valamit, amit még sohase látott: az ég egyik aljától a másik aljáig ott egy színes csík. Kék, zöld, sárga, piros. Még nem ismerte a szivárványt. Csak nézte. -- Hát ez meg mi a csoda? Mit kezdjek vele? Se a fehér szobába nem tudom berakni, se a feketébe. Odament az Úrhoz, mutatta. -- Nézd meg, Uram, mit találtam az égen, ilyet én még sosem láttam. -- Ez a szivárvány - mondta az Atya. Ugye, Cirbolya, csak abból az anyagból lehet ruhát szabni, ami az égen van? Cirbolya érezte, hogy besétált a zsákutcába, csak állt ott, vöröslő fülekkel. Talán még a pipacsnál is jobban vöröslöttek. Azért még megpróbált taktikázni. -- De Uram! - ravaszkodott. Ezt nem lehet berakni egyik raktárba sem. A fehérbe se, a feketébe se. -- Akkor most az a feladatod - felelte az Atya --, hogy szépen szétszeded a szivárványt: külön a kék csíkot, a zöld csíkot, a piros csíkot, a narancssárga csíkot, még az ultraibolya csíkot is külön szeded, és nyitsz nekik szobákat. Tudod: kék szoba, zöld szoba, piros szoba. Ezek a csíkok ahhoz vékonyak, hogy ruhát lehessen varrni belőlük, de arra kitűnően alkalmasak, hogy az angyalok masnit kössenek belőle a hajukba, ugye, Cirbolya? Cirbolya csak állt lehorgasztott fejjel. - Igenis, Uram, megértettem. Futok és engedelmeskedem. Attól a naptól kezdve az angyaloknak nem kellett minden reggel szemlére sorakozniuk, viszont szokásba jött a színes pántlika, hordták a fiatalok és az idősebbek, pici angyalok és arkangyalok, az Atya pedig gyönyörködik bennük, amikor trónszékéről végigtekint a szivárvány minden színében pompázó szolgaseregén. 5

6 Tanáraink Némedy Zoltánné (Márti néni) sem tudtam szabadulni Borsod- Abaúj-Zemplén megyében, a Tokajhegyaljai borvidék első településeként ismert Abaújszántón születtem. Itt jártam általános- és középiskolába is. Egyik kedves emlékem az iskoláról, hogy az első hét után otthon kijelentettem, hogy én már eleget voltam suliban azóta Főiskolás éveimet Sárospatakon töltöttem, itt ismerkedtem meg férjemmel. Ez a vidék meghatározó volt életem első felében és még mindig nagyon közel áll a szívemhez. Párommal közös életünket Gödöllőn kezdtük el, s immáron 32 éve lakunk ezen a településen. Rengeteg élmény, emlék, s legfőképp ember köt ide. Kezdetben az Erkel Ferenc Ált. Iskolában dolgoztam addig, amíg újraindult az iskolánk, s azóta itt tanítok. Incike nénivel ekkor kaptunk közösen egy osztályt ennek már 16 éve és azóta is azonos értékrenddel, szeretetteljes szigorral neveljük a gyerekeket. Munkám elismeréseként tavaly kaptam Szent Gellért érdemérmet. Boldog vagyok, amikor a tanítványaim odajönnek hozzám és megköszönik, hogy elvittem őket kirándulni, hogy megtanítottam őket valamire, hogy érzem ők is szeretnek engem, és hogy tudunk együtt nevetni. Ezekért érdemes igazán tanítani. Nagyon büszke vagyok saját családomra is. Fiam erdőmérnökként dolgozik Visegrádon, tavaly volt az esküvője, már várom az unokákat. Lányom nem rég végzett magyar-néprajz szakon. Jelenleg egy filmstúdióban dolgozik gyártás-koordinátorként, ahol másik művészeti ágat ismerhet-, tanulhat meg. Megköszönöm az Istennek, hogy az elsők között vezérelt ebbe az iskolába, ahol nagyon jó kollégákkal és szeretetreméltó gyerekekkel dolgozom együtt nap mint nap. Kívánom, hogy sokáig így legyen! Holecska Andrásné (Inci néni) A szekszárdi dombok alján, Tolna megyében, Bátaszéken születtem egy kora tavaszi napon. Hárman voltunk testvérek. Én voltam a középső és lány. Negyedikes koromtól a helyi kántor bácsi buzdítására a bajai zeneiskolába is jártam, ahol szolfézst és fuvolát tanultam nagy szeretettel. A zene szeretete azóta is része életemnek. Mióta az eszem tudom tanító néni akartam lenni. Az utca kisebb gyerekit összeszedve mindig tanítósdit játszottam. Még a babáimmal is. A Jó Isten segítségével sikerült is megvalósítani az álmomat. Érettségi után Baján végeztem a főiskolát. Közben a családunk Gödöllőre költözött. Nagyon furcsa volt, hogy senkit nem ismertünk. Ma már ez nem így van, hiszen nagyon sok tanítványom volt eddig. 4 év isaszegi tanítás után 18 évig voltam az Erkel Ferenc Ált. Iskola tanítója, általában 1. és 2. osztályokban. Férjhezmenetelem után született Zsolt, majd Ágnes gyermekünk. Ők már felnőttek. Igyekeztünk őket is nagy szeretettel nevelni. Sajnos apa nélkül maradtunk. 30 évi házasság után váratlan hirtelenséggel 5 évvel ezelőtt örökre elaludt. Azóta is fájdalmas nekünk a hiánya! A tantestület velünk érző szeretete sokat segített abban az időben, amit nem fogok elfelejteni! A Szent Imre Iskola megalakulása nagy kihívást jelentett. Nagy örömet is, hogy nyíltan és őszintén, nap mint nap megélhetjük hitünket közösségünkben. Már 16 éve együtt nevelgetjük, tanítgatjuk a ránk bízott nebulókat párommal: Némedyné Mártikával. Számomra nagy öröm, hogy ilyen légkörben, szerető kollégákkal, jó hangulatban, békességben, szeretetben telnek napjaink. Hálás szívvel megköszönöm a Jó Istennek, hogy pályafutásomat ebből az iskolából, ebből a közösségből fejezem be. Azért nem leszek ám gyerekek nélkül! Büszke nagymamaként mondom: van egy tüneményes kis unokám, Dórika és remélem lesz utánpótlás is! Mit kíván o k n e k t e k? L e g yetek jók és szer e s s é t e k egymást! 6

7 Elsőáldozás Amikor majd eljön az Igazság Lelke, ő elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16, 13) Bementünk a templomba és e l k e z d ő d ö t t a szentmise. Nagyon figyeltem minden szóra. Az áldozásnál az utolsó között voltam, ami nem baj. Megáldoztam és éreztem, hogy betölti Jézus a szívemet. Megköszöntem neki, hogy eljött hozzám. Megfogadtam, hogy kevesebb rosszat csinálok és több jót. Pitlik Marcell 4.b Vasárnap már izgultam és vártam magát Jézust. Szépen felöltöztem és mentünk a templomba. A misén az imákat boldogan mondtam. Nekem nagyon jó érzés volt a Jézussal való találkozás. Gazdag Bianka 4.b Én és néhány osztálytársam olvastam a könyörgéseket, mások pedig az olvasmányt és a szentleckét. Amikor kimentünk áldozni, akkor azt éreztük, hogy hirtelen egy nagyon nagy fehérség van a lelkünkben és ekkor l e t t ü n k e l s ő á l d o - zók. Abban a pillanatban a fehérség szétterült a lelkemben és azt akartam, hogy mindig ilyen tiszta maradjon a lelkem. Rétfalvi Dávid 4.b A gyónásom jól sikerült. Nagyon jó érzés volt, hogy én olvashattam a Szentleckét. Mikor magamhoz vettem Krisztus testét olyan volt, mintha hevesebben dobogott volna a szívem. Amikor a misének vége lett, nagyon boldog voltam, hogy végre elsőáldozó lehettem. Megígértem Istennek, hogy amikor csak lehet, hétvégi és hét közben lévő miséken elmegyek áldozni. Sarkady Bence 4.a Már nagyon vártam az elsőáldozásunkat. Kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, nagyon sokat készültem erre az alkalomra. Amikor megkaptam az ostyát éreztem, hogy Jézus m e g é r k e z e t t hozzám. Utána e l h a t á r o z - tam és megígértem, hogy megpróbálok minél kevesebb bűnt elkövetni, és jónak lenni, hogy Jézus örökre a szívembe maradjon. Rónai Viktória 4.a Segíts Uram, hogy le tudjam győzni a sátánt a hitemmel! Kérlek, légy velem minden percben! Segíts, hogy mindig tiszta legyek! Adj erőt, hogy a sátánt legyőzve, és Rád figyelve tudjak felkészülni az elsőáldozásra! Rólik Teodóra 4.b 7

8 Aki tud, az tud! Versenyeredmények Egyéni eredmények: 3. osztály 1.hely Hári Veronika 3.a 4. osztály 3.hely Solti Benedek 4.b 5. osztály 1.hely Mészáros Emese 5.a 2.hely Kiss Ákos 5.b 6.osztály 2.hely Gyurik Bence 6.a 7.osztály 2.hely Petrezselyem Barna 7.a Rátz László matematika verseny- Erdőkertes Csapatban: 3.osztály 2.hely Grób László, Gyulai Kristóf, Hári Veronika, Komáromi Zsófia, Sleisz Márton 4.osztály 2.hely Csiki-Bege Norbert, Herdovics Anna, Molnár Zengő, Kinde Sarolta, Solti Benedek 5.osztály 1.hely Kiss Ákos, Sári Ditta, Mészáros Emese, Sulyok Dóra, Bódy Kolos 6.osztály 2.hely Trombitás Tamás, Hegyi Balázs, Kakucs Katalin, Gyurik Bence, Kurinszky Gábor 7.osztály 3.hely Petrezselyem Barna, Juniki Ádám, Végh Alex, Szekeres Eszter, Szekeres Orsolya 8. osztály 1.hely Deák Tamás, Tóth Barna, Szinvai márk, Csigi Máté, Kiss Anita Balassagyarmat Karolina Verseny Dicséret az iskola alsó tagozatos diákjainak a sok szép rajzért. Különdíjat kapott: Kányai Lili és Juniki Noémi 2.b Lobmayer Mária és Sivadó Anna 3.a A felső tagozatos németesek is dicséretet érdemelnek, mert sok értékes munkát küldtek be Különdíjat kapott: Szedmák Virág, fordításáért Szépen szerepeltek versmondóink is. Farkas Emese a 2.a-ból, Kakucs Katalin a 6.a-ból dicséretet kapott. 1.hely Simonváros Csanád 3.b 2.hely Szabó Arnold 8.a Hittan verseny Csapatban 4.helyezést értek el: Herdovics Anna, Hegedűs Eszter, Madaras Nikolett 4.b és Sarkady Bence 4.a Dugonics András Matematika verseny I. forduló (Szent Imre Kat. Ált. Iskola Gödöllő) 4.osztály: Teszáry Borbála, Vass Kristóf, Szakáli Mihály, Halasi Adél, Pápai Benedek, Márta Boldizsár, Varga Gellért, Gazdag Bianka, Lázár Zoltán, Szűcs Áron, Szekeres Kristóf, Herdovics Anna, Fancsovics Veronika, Méhes Pál, Rónai Viktória, Knon Máté, Gyetván Péter, Csigi-Bege Norbert, Gyurkovics Bence, Deme Dániel, Molnár Zengő, Durucz Miklós, Nyomárkay Kristóf, Kinde Sarolta, Pitlik Marcell, Varsányi Botond, Solti Benedek 8

9 Gratulálunk! 5.osztály: Winkler Zsuzsanna, Kresztyankó Attila, Szedmák Márton, Kiss Ádám, Margitházi Péter, Gombos József, Sári Ditta, Mészáros Emese, Sulyok Dóra, Kiss Ákos, Bódy Kolos 6.osztály: Bogdán Bianka, Trombitás Tamás, Hegyi Balázs, Kakucs Katalin, Gyurik Bence, Kurinszky Gábor 7.osztály: Szekeres Eszter, Szekeres Orsolya, Végh Alex, Juniki Ádám, Petrezselyem Barna 8.osztály: Oláh Judit, Deák Tamás, Szabó Arnold, Tóth Barna, Szinvai Márk, Csigi Máté, Kiss Anita Királyi Kastély- Erzsébet szavalóverseny Különdíj: Gombos József, Albert Julianna, Csigi Máté, Turay Tünde Énekelt vers-különdíjasai: Bozsik Iringó, Juniki Anna, Kiss Fruzsina, Oláh Judit, Máthé Zsófia, Stumpf Anna, Monori Bence Kakaucs Katalin, Szentpétery Farkas Sporteredmények Szeptember: Atlétika 1.hely magyar bajnokság: Koós Blanka rúdugrás 230cm 1.hely megye bajnokság: Koós Blanka rúdugrás 260cm Sörfesztivál-tömegfutóverseny (150 fő) Egyéni: Csigi Gergely, Csigi Máté 2.hely Ritmikus sportgimnasztika Országos csapatbajnokság 6.hely Szekeres Eszter Október: XIV. mini maraton Gödöllő (2008. október 12.) 1.hely: Pápai Benedek 4.b 2.hely:Bencsik Dániel 5.a 3.hely:Erőss Balázs 7.b 4.hely:Szakáli Mihály 4.a 8.hely:Erőss Katica 3.b 9.hely:Katona Márk 6.a 10.hely: Szabó Luca 8.a, Ulakics Andrea 7.a, Csigi Gergely 3.b, Szarka Dorottya 6.b, Pap Kinga 6.a, Pap Csenge 6.a, Kiss Zita 3.b Kb.: 69 gyermek versenyzett október 6. Tóalmás Foci kupa: 2. hely október 11. Szent Imre Kat. Ált. Iskola Megyei bajnoki kosárlabda II.forduló november 3. Balassagyarmat Szent Imre kupa: 4.hely (7-8.osztályos fiúk) november 22. Szent Imre Iskola Megyei kosárlabda bajnoki forduló 5-6. osztályos fiúk: Szent Imre-Százhalombatta Szent Imre-Kiskunlacháza Várpárbaj Íjászat Kamarás Szilárd 7.a 36, többségében felnőtt (az ország több részéről meghívott) versenyző közt lett bajnok. Holtversenyben végzett az élen és ezért a végén párbajoznia kellett a bajnoki címért, amit megnyert. 9

10 Vidám percek HuMorzsák... Életem a száguldás! - mondta a csiga, és bedőlt a kanyarban. Képzeld, sikerült leszoktatni a kutyámat arról, hogy a dívány alá feküdjön. Igen? És hogyan? Úgy, hogy lefűrészeltem a dívány lábait... Egy kocsmába bemegy egy barna bőrű férfi, nagy kalappal a fején, vállán pedig egy hatalmas piros-zöld papagájjal. A pultos csodálkozva néz rá: - De gyönyörű! Honnan vette ezt? Mire megszólal a papagáj: - Odaát Mexikóban, több millió van belőle! - Hangyairtó port kérek. - Mennyit adhatok? - Nem tudom, nem számoltam meg őket. Egy kutya üldögél az asztal alatt, miközben a gazdája vacsorázik. Sóvárogva és farkcsóválva nézi a finom falatokat. Azt mondja neki a gazdi: - Na, kérjél szépen! Mire megszólal a kutya: - Ami azt illeti, jelen körülmények között, fogalmam sincs, mit illene mondani. Felvételi vizsgakérdések szőkék számára: 1) Mi Franciaország hivatalos nyelve? 2) Mondjon pár szót az ókori Babilóniáról, különös tekintettel az építészetre, az irodalomra, a törvényekre és a társadalmi viszonyokra, VAGY határozza meg Petőfi Sándor keresztnevét! 3) Mennyi az idő, ha a nagymutató 12- n, a kismutató 4-en áll? 10 4) Megközelítőleg hány parancsolatot hozott az embereknek Mózes, ha tudjuk, hogy az egyik táblán 5, míg a másikon szintén 5 parancsolat állt? 5) Mire valók a ruhafogasok? 6) Magyarázza el Chatelier dinamikus egyensúlyi törvényét VAGY írja le a nevét nagybetűkkel. 7) Matematika: ha három almád van, akkor hány almával rendelkezel? 8) Melyik városban található a Budapesti Műszaki Egyetem? 9) Mikor alapították a Budapesti Műszaki Egyetemet (körülbelül)? (a) időszámítás előtt. (b) időszámítás után. - Uram, fordítva ül a lovon! - És honnan tudja maga, Jean, hogy merre akarok menni? A feleség kérdezi a férjétől: - Drágám, mit szeretsz bennem jobban, a csodás alakomat vagy a csodás eszemet? Mire a férj: - A nagyszerű humorodat, édesem. A magyar válogatott barátságos mecscset játszik a Wembleyben. Az angolok kellőképpen komolyan veszik a találkozót. Úgy döntenek, hogy sörözni mennek, elég, ha csak Rooney játszik egyedül, a magyarokat egymagában is megveri. Ahogy iszogatnak a kocsmában, jön is a hír, hogy Rooney a 4. percben gólt rúgott, 1:0. E l é g e d e t t e n emelgetik a korsókat, de újabb hír valahogy nem jön. A 85. percben érkezik a hideg zuhany: a magyarok egyenlítettek. Az angol játékosok azonnal a buszba ugranak, és irány a stadion. Ott kapják a hírt, hogy a hosszabbítás második percében a magyarok újabb gólt rúgtak és megnyerték a meccset. Rohannak az öltözőbe, Rooney ül az egyik padon és nagyon lógatja a fejét. Rögtön nekirontanak: - Wayney, mi történt? Hogy veszíthettünk?!? - Ne haragudjatok, fiúk, nem sokat tehettem, még a 13. percben kiállítottak... A történelemtanár mondja Marcinak: - Szia Marci, örülök, hogy meggyógyultál. Mióta is voltál beteg? - Én tanár úr kérem, a Nyugatrómai Birodalom bukása óta! Első óra matekóra, azaz témazáró dolgozat. Pistike megjelenik az osztályban az óra vége előtt 3 perccel. - Pistike, mondd csak, miért késtél? - Tetszik tudni, defektet kapott a villamos.. - Pistike, tudsz mondani olyan élőlényt, ami tavasszal ébred föl téli álmából? - Igen. A fagylaltos. A tanár néni felír egy mondatot a táblára: Esik a hó. Ezután felszólítja Mórickát: - Milyen mondat ez? - Kijelentő. - És milyen időben van? - Télen. Gyűjtötték: Benke Balázs 7.a, Király Artúr 6.b

11 Velünk történt Élménybeszámoló a nyári német táborról Az elmúlt iskolaév végén először nyílt alkalmunk Ausztriába utazni német nyelvi táborba. Már az indulás előtti este nagyon izgultunk, mi is vár ránk a következő négy napban. A vonaton az osztrák diákok leveleit tanulmányoztuk, így megismerhettük egy kicsit azt az osztályt, amely fogadott bennünket Wiener Neustadt-ban. A vonatállomásról gyalog indultunk az iskola felé, ahol a szállásunk is volt. Útközben a helyi tanító néni vezetésével megnéztünk néhány nevezetességet a városban, pl: a Katonai Akadémiát, melyet Mária Terézia alapított 1751-ben, a városházát, a főteret. A vendéglátóink is nagy izgalommal fogadtak minket, napok óta arra készültek, hogyan is mutatják majd be nekünk az iskolájukat. A gyerekek és a tanárok is rendkívül kedvesek voltak, az iskola épülete csodaszép volt. A könyvtár volt igazán érdekes, több kis kuckót alakítottak ki párnákból és fotelekből, hogy otthonos legyen a környezet. Az elején bizony kézzel-lábbal beszélgettünk egymással, a negyedik nap végére egész belejöttünk a mutogatásba is. Az első napot egy remek osztrák-magyar focimeccsel zártuk, ahol a fiúk rúgták a labdát, a lányok inkább csak nézték. A visszavágóra talán jövő nyáron sor kerülhet. Második napon Wiener Neustadt-ot ismertük meg közelebbről, a város legmagasabb tornyáról néz- hettünk körbe, ameddig csak a szem ellát. A szép tiszta időnek köszönhetően csodálatos kilátás nyílt a városra és környékére! A délutáni szabadidőnket fagyizással és nézelődéssel töltöttük, a vége pedig egy nagy rohanás lett, ugyanis hatalmas eső ért utól minket, csak az esőkabátjaink maradtak szárazon, mivel azok a szálláson pihentek. Harmadnap egész napos buszkiránduláson vettünk részt, az úticél nem volt más, mint Ausztria fővárosa, Bécs. Itt érdekességképpen jónéhány nevezetességet körbekerítettek és elzártak a turisták elől, a város vezetői féltek, hogy a futball-rajongók kárt tesznek majd a műemlékekben. A foci világbajnokságból mi is kivehettük részünket, szerda este Wiener Neustadt főterén, hatalmas kivetítőn nézhettük a negyeddöntő első részét, egész addig, amíg meg nem érkezett az újabb vihar. A szállásig vezető utat ismét futva tettük meg. Az utolsó napon fürödtünk egyet a városi uszodában, ahol legnagyobb meglepetésünkre egy óriás csúszda várt bennünket. Igazi táborzáró program volt ez az utolsó két-három óra. Felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak, rövid idő alatt megismerhettünk egy osztrák iskolát és diákjait, tanárait, reméljük, találkozunk még velük! Csernyánszky Dávid 6.a 11

12 TÉLI ÖTLETTÁR Készítsünk saját kezüleg karácsonyi díszeket! Ezek a díszek nem csupán olcsóbbak, de egyediek is. Kreatívitásunknak pedig szabad utat engedhetünk! Íme néhány ötlet, hogyan varázsolhatunk kevés pénzből csodás díszítést. Az egyik legegyszerűbb művelet a díszgömb készítés. Készíthetjük vattagolyókból, pingpong labdából, papírmaséból, hab és szivacs golyókból. Nehezebb golyókat, labdákat (pl. teniszlabdát) is használhatunk, de ezeket nem lehet a karácsonyfára akasztani, mert túl nehezek. Azonban ablakfüggőként, vagy dísztálakba kiváló megoldás! Íme néhány ötlet a dekoráláshoz: * Vonjuk be selyemmel, csipkével, műszőrmével * Kössük át szalaggal a díszeket * Ragasszunk rá karácsonyi motívum matricákat (pl. hópelyhet, mikulást, csillagokat ) * Ragasszunk rá tollakat, vattadarabokat, szárított leveleket stb. * Fessük rá karácsonyi mintákat, vagy fújjuk be csillogó festékkel * Fújjuk be a díszeket műhóspray-vel Fényes szalaggal akasszuk fel a díszeket a fára vagy az ablakba! További karácsonyifüggő ötletek: * Gyufásdobozból készítsünk mini ajándékdobozokat csomagoljunk be 2-3 dobozt fényes papírba, vagy selyembe, bársonyba kössük át egy szép szalaggal! * Parafa-dugót könnyen haranggá lehet varázsolni csomagoljuk be fényes papírba vagy fessük be arany, ezüst festékkel! * Széles bársony, csipke vagy selyemszalagból nagyon gyorsan csinálhatunk szép masni díszeket! * Fűzzünk hópelyhet vagy jégcsapot * Horgolni és kötni tudók sokféle díszt készíthetnek - mintákat lehet találni a boltokban, honlapokon! Természetes díszek: * Szárítsunk ki, süssünk át néhány narancsszeletet. * Készítsünk ehető karácsonyi díszeket, saját szaloncukrokat! * 2-3 fahéj rudat kössünk át szép, színes szalaggal * Tésztából csinálhatunk karácsonyi formákat pl. angyalokat, csillagokat, hóembert stb. * Mogyorót, diót, tobozokat fújjuk le, fessük be csillogó festékkel, vagy vonjuk be fényes papírba! Jó munkát! Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyt és boldogságban teljes új esztendőt kívánunk iskolánk minden tanulójának, tanárának és családjaiknak! A kiadásért felel: Varga András igazgató Szerkesztik: Dohanicsné Vígh Adrienn és az iskola szorgalmas diákjai Tördelés: Indasoft Bt. Nyomdai munkák: Kamipress Nyomda és Könyvkötészet, Mogyoród

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XII/4. 2008. nyár. Nyár

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XII/4. 2008. nyár. Nyár A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XII/4. 2008. nyár Nyár Alig bírtuk, füve perzselte lábunk, de a tisztásig kellett menni még, fölöttünk, mint egy órjás rózsa kelyhe, éretten,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :)

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :) XVI. évfolyam 8. szám 2008. december A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! Karácsony Jól

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

A 7 képe. Dosztán Kft. Liszt Ferenc utca 11. 21480 Szenttamás dostan@eunet.rs. Versenyünk támogatója. Jó Pajtás, 37. szám, 2013. december 5.

A 7 képe. Dosztán Kft. Liszt Ferenc utca 11. 21480 Szenttamás dostan@eunet.rs. Versenyünk támogatója. Jó Pajtás, 37. szám, 2013. december 5. A jövő heti A 7 képe Jó Pajtás címoldala és posztere Szia Versenyünk támogatója Dosztán Kft. Liszt Ferenc utca 11. 21480 Szenttamás dostan@eunet.rs 67. évf., 2013. XII. 5., ára 50 dinár 37 A szabadkai

Részletesebben

Szeretettel: Márta néni

Szeretettel: Márta néni Kedves Gyerekek! Mostanában sokszor találkoztok ezzel az Igével. Hol is láthatjátok? Százéves templomunk főbejáratán ez a mondat fogadja az oda betérőket. A centenáriumi ünnepségsorozat keretében sokan

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben

2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM

2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM 2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM fényhozó karácsony légy a lelkek pásztora decemberi mese-csodák Karácsonyi köszöntők Megjött a Karácsony borzas szakállával, kiszakadt a csizmám, nem győzöm szalmával.

Részletesebben

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon Ha szeretné meghallgatni az éjféli harangszót, kattintson ide: http://kilitiek.hu/ujevi_harang.php Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja 2013. április A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja IX. évfolyam 4. szám BALLAG MÁR A VÉN DIÁK A SZIGNUM végzős gimnazista tanulóinak ballagási ünnepségére 2013. május

Részletesebben

KÍNÁLÓ. Zelk Zoltán: Hóvirág. Tél eleje, tél közepe: Havas a hegyek teteje, Sehol egy árva virág- Zúzmarás a fán az ág.

KÍNÁLÓ. Zelk Zoltán: Hóvirág. Tél eleje, tél közepe: Havas a hegyek teteje, Sehol egy árva virág- Zúzmarás a fán az ág. XXII. évfolyam 2. szám 2014. február-március Zelk Zoltán: Hóvirág Tél eleje, tél közepe: Havas a hegyek teteje, Sehol egy árva virág- Zúzmarás a fán az ág. Ám a tél után, egy reggelen, Csoda történik a

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GYŐR

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GYŐR NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GYŐR XVI. évfolyam 2. szám ITT A TÉL! TARTALOMJEGYZÉK Visszatekintő Rövidhírek az 5. b osztályból... 3. o Szlovákiai kirándulás... 3. o. Múzeumi foglalkozás

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

X. évfolyam 1. szám 2008. november

X. évfolyam 1. szám 2008. november A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola Gyakorló Általános Iskolájának lapja X. évfolyam 1. szám 2008. november "Szakaszokra osztva olvasták a Könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. július 31. - XXV. évf. 31-32. szám 20 oldal, 200 Ft Vérükben a nevelés....... 2-3 A látvány rabsága........ 4-5 Még az égiek is könnyeket hullattak.

Részletesebben

Az izgalmak netovábbja

Az izgalmak netovábbja VI. évfolyam 1. szám 2006. ősz Ára: 100Ft Az izgalmak netovábbja Az érettségi minden ember életében jelentős esemény, egy olyan momentum, amit soha nem felejtünk el. Kinek jó, kinek rossz emlékek jutnak

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben