2013. március 3-án ünnepélyes keretek között vontuk fel Kis kunlac házán a székely lobogót. Sokan, együtt. Méltósággal, tisztelettel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. március 3-án ünnepélyes keretek között vontuk fel Kis kunlac házán a székely lobogót. Sokan, együtt. Méltósággal, tisztelettel."

Átírás

1 2013. március 3-án ünnepélyes keretek között vontuk fel Kis kunlac házán a székely lobogót. Sokan, együtt. Méltósággal, tisztelettel. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segített lélekemelő ün n e p pé tenni ezt a napot! Fotók: Pieczarka Zsolt

2 Ebben az évben is izgatottan készülődtünk az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő FARSANGI MULATS ÁGUNK- RA, melynek során felelevenítjük a gyermekekkel együtt ennek a régi néphagyománynak a szokásait. Természetesen óvodánkban ezen a napon a gyermekek szüleit, családtagjait is szívesen látjuk, hiszen ez a nap azon nyílt napok egyike, melyek alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a szülők bepillantást nyerhessenek gyermekük óvodai életébe. Egy vidám hangulatú, családias légkörben eltöltött délelőtt mindannyiunk számára jó alkalom arra, hogy együtt legyünk, sokat beszélgessünk, a szülők megismerhessék gyermekeik óvodai környezetét, ba - rátaikat, megnézhessék és kipróbálhassák a gyermekek kedvenc já - té kait, gyönyörködhessenek a gyermekeik ál - tal ké szített szép alkotásokban: far sangi kalapok, színes álarcok, vi - dám bohócok készültek erre az alkalomra. Természetesen a far - sangi hangulat legfontosabb eleme a jelmezek, álarcok felöltése, a gyermekek nagy örömére. Mi óvó nénik és a daduska nénik is igyekszünk minden év - ben meglepni a gyermekeket tréfás, ötletes jelmezeinkkel, és kezdetét veheti a vidám találgatás: Te minek öltöztél? Nem maradhat el a farsangi rigmusok, mondókák, versek sora, és a vidám zeneszóra történő táncmulatság. A nagyobbak ebben az évben is meglepetés-tánccal készültek, amit valamennyi csoportban bemutattak mindannyiunk örömére. A szülőknek köszönhetően ezen a napon színes farsangi terítéken sok-sok finomságot fo gyaszthattak a gyermekek, köszönet érte minden kedves szülőnek, aki ily módon is segített az igazi farsangi hangulat megteremtésében. Sok-sok vidám fénykép és a beszélgetések során elhangzott pozitív visszajelzések iga zolják számunkra, hogy ismét érdemes volt farsangi díszbe öltöztetni óvodánkat, megismertetni a gyermekekkel a farsangi hagyományokat, szokásokat, melyek által sikerült kicsit kiszakadni a hétköznapok megszokott sodrásából, és eltölthettünk együtt egy vi dám délelőttöt a családokkal. Magam és a B ovi dolgozóinak nevében remélem, hogy jövőre újra együtt farsangolunk! Horákné Vida Krisztina óvónő

3 Már-már hagyománnyá válik a Gárdonyi iskolában, hogy a telet szülők, gyerekek és pedagógusok együtt űzik jó hangosan a peregi Lakodalmas házban. Úgy látszik, az idén még várat magára a jó idő, de ez a farsangi hangulatnak nem ártott! A jókedvet fokozta a negyedikesek vidám jelenete és a harmadikosok country tánca. Köszönjük minden kedves szülőnek a tombolák, zsákbamacskák felajánlását, a sok segítséget és a közreműködést! Külön köszönet jár a helyiség biztosítójának, Kozelka Dottiéknak és a zenéért a H&H Music Duónak! Varga Ágnes munkaközösség-vezető A szentimrések Hol fel, Holle anyó képei magukért beszélnek... J Á T É K O K Szeretettel várunk Benneteket szüleitekkel és az óvó nénikkel együtt a Gárdonyi úti iskola SULIKÓSTOLÓ programjaira! Ha én cica volnék Vidul a bakterház Nagy Béla (púp a hátamon)

4 Ebben az esztendőben január 6-tól, vízkereszttől február 13-ig, hamvazószerdáig tartott a farsangi időszak. Iskolánkban, a Vö rös mar ty úti tagépületben mi is jelmezes felvonulással, mulatozással búcsúztattuk a telet. Az alkalomhoz illően feldíszített tornater münket vendégek, jókedv és zene töltötte meg. Im m á r több éves hagyomány, hogy a bált a tanítók tánca nyitja. I d é n a Mamma mia c. film egyik betétdalára tanultunk koreográfiát. Legnagyobb tanulóink, a 4. a és 4. b osztályosok táncai szintén osztatlan sikert arattak. Több egyéni produkció is színesítette a programot. Ezen a vidám délelőttön mindenki igazán jól érezhette magát. Gyermekeink izgatottan bontogatták a sok-sok zsákbamacskát, amit az SZMK készített részükre. Jóízűen fogyasztották a szülők által felkínált farsangi finomságokat. Köszönjük a közönség részvéte lét és támogatását! Úgy érezzük, nagy szükség van az ilyen hagyományőrző, közösségépítő, feledhetetlen napokra. Kollár Péterné igh február 1-jétől a kmb-s iroda helyén rendőrőrs alakult, mely természetesen a Ráckevei Rendőrkapitánysághoz tartozik továbbra is. Az új ráckevei kapitány, dr. Öveges Kristóf r. alezredes, kapitányságvezető pozitívan állt a lacházi testület kéréseihez, hiszen képviselőink már évek óta szorgalmazták a rendőrőrs létrejöttét. Az új őrsparancsnok dr. Tóth Károly rendőr százados, aki kiskunlacházi származású, jelenleg Ráckevén él. Őrsparancsnok urat megkérdeztem néhány, valamennyiünket érintő kérdésben, tőle az alábbi tájékoztatást kaptam: Az őrs 15 fővel fog működni, 1 fő őrsparancsnok, 6 fő körzeti megbízott, 8 fő járőr. Illetékességi területünk Kiskunlacháza, Döm - söd, Áporka, Apaj. Váltásos rendszerben fogunk dolgozni, terveink szerint így próbáljuk lefedni a napi szolgálatot. Igyekszünk mindenkor rendelkezésre állni. Bármilyen rendőrséget érintő ügyben megkereshetnek bennünket (szabálysértések, bűncselekmények, általános bejelentések). Állandó rendőri jelenlétet próbálunk biztosítani látható és nem látható, vagyis rejtett szolgálattal. Az önkormányzat rendelkezésre bocsátotta az épületet, vállalta az üzemeltetést. Jómagam lacháziként mindig is figyelemmel kísértem Kis kunlacháza életét, és most örömmel térek vissza. Az új őrs működését egy remekül sikerült akcióval indították. Elfogtak egy bűnözőt, aki a peregiek életét régóta keserítette. Az akciókról az alábbiakat tudtam meg, szintén dr. Tóth Ká - rolytól: A peregi lakosság elkeseredett segélykérésére reagálva, összehangolt akció végrehajtására került sor nemrég. Peregen az elmúlt időszakban a lakosságot legjobban irritáló bűncselek - ménysorozatot derítettünk fel. Az akció során lezártuk a Kert utca, Határ utca, Külső Ráckevei út, Dózsa György utca, Völgyi Dűlő által határolt részt, és igazoltatásra kerültek a gyanús személyek. Ennek során került elfogásra Sz. István kiskunlacházi lakos, aki több bűncselekmény elkövetését is elismerte, melynek eredményeképpen előzetes letartóztatását rendelte el a Ráckevei Járási Bíróság. Az akció a kiskunlacházi őrsparancsnok vezetésével, az őrs tagjaival, és a Ráckevei Rend őr - kapitányság további be osz tottjaival, összesen 10 fővel és 5 gépjárművel került végrehajtásra. A lakosság megnyugtatására közlöm, hogy hasonló akciókra le - het számítani a továbbiakban Kiskunlacháza teljes területén, illetőleg a környező településeken is. Bízunk benne, hogy az új rendőrőrs a sikeres kezdet után a továbbiakban is eredményesen fog működni, így településünkön a közbiztonság javulni, erősödni fog! A munkához erőt, egészséget, kitartást és sok sikert kívánunk! Gy. M.

5 A költségvetés elkészítésekor minden évben felmerül az a probléma, mi az önkormányzat kötelező feladata, és mi az, amit az állam nem finanszíroz, tehát amit saját erőből kell megoldani. Ez utóbbiak közé tartozik például a kislabor, a központi konyha, a művelődési ház költségei nek támo gatása. Mivel a fontos sá gi sorrendet mindig az adott képviselő-testületnek kell megállapí - tani, ezért csodálkozunk, hogy évről évre ugyanaz a képviselő, név szerint dr. Szabó Attila gyermekorvos az, aki a labor működésének jelenlegi for máját megkérdőjelezi, és különböző érvekre hivatkozva állítja, nem így kellene a labornak működni, szerinte gazdaságosabban is lehetne a támogatást biztosítani. A labor immár 24 éve működik községünkben. Szakmailag és a lakosok véleményére alapozva elmondható, hogy mindannyiunk megelégedésére dolgozik a szakszemélyzet. Általános az álláspont, hogy egy ekkora nagyközségnek el kell bírnia a működési költségeket. A külső minőségellenőrző szervezet 1997 óta minősíti ki - válóra a kislabor szakmai munkáját. Összehasonlítva a ráckevei és egyéb intézetek labor - jával, el mondható, hogy itt nincs időpontkéréses előjegyzés. Nem be szélve arról, ha váratlanul kórházi műtét előtt áll a paciens, akkor helyben, soron kívül, utazás nélkül történik a vizsgálat. A labora tóriumokat egyébként kü - lönböző osztályokba sorolták attól függően, hogy milyen vizsgálatokat végezhetnek. Ez a kislabor kezdettől fogva az alapvizsgálatokat végezte, illetve erre kapott engedélyt az illetékes hatóságtól. Most arra hivatkozva megtámadni működését, hogy nem áll rendelkezésre a teljes repertoár, nem helyénvaló. Tudomásul kellene venni egye seknek, hogy nem X. doktornak vagy a családtagjának van laborja, hanem a községnek. Döm södi vélemé nyek szerint Kiskunlacháza egészségügye két szempontból is irigylésre méltó: a központi orvosi ügyelet és a kislabor miatt. Ha valaki képviselő létére nem érti, hogy ez nem csak anyagi kérdés, ha - nem igenis a lakosság közérzetét egy kissé javító szolgálat, az menjen el például a ráckevei rendelőbe vérvételi időben, nézze meg hányan várakoznak mintavételre (időpontkérés után), hányszor kell átmenniük (útiköltség, benzin, idő), és gondolkozzon el a látottakon. A felnőtt háziorvosok közel azonos számú beteget küldtek vizsgálatra. A 2012-es évben 3460 kiskunlacházi lakos vette igénybe a laborszolgáltatást. Manapság, amikor a lakosság egészségi állapota romló tendenciát mutat, úgy gondoljuk, hogy kritizálás helyett mindenkinek értékelni kellene az önkormányzat anyagi erőfeszítéseit a lakosság egészségi állapotának megőrzéséért. Dr. Geczkó Beatrix a ráckevei és kiskunlacházi laboratórium főorvosa Dr. Vancsura Tamás háziorvos és képviselő FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló évi LV. törvény. A január 1-jével hatályba lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI A HASZNÁLATÁT a területileg illetékes járási földhivatalnál. A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik, és annak használatát nem engedte át más személy részére. A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhivata loknál, vagy letölthető a honlapról. A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. A földhasználati regisztrációról A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt be annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területek használatának bejelentése illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár alatti területekre amit sokan tévesen kiskerteknek neveznek ez a jogszabály eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk 6000 forintos regisztrációs díjat fizetni. Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze, tanulmányozzák az egyes ingatlanok közti különbségről szóló irodalmat! Az erdő művelési ágú területek kivételével minden földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított területművelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóak legyenek. Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

6 Mielőtt alaptörvényünknek a Kormányra vonatkozó rendelkezéseire rátérnénk, az előző cikkbe félreértésre okot adható hiba csúszott. A köztársasági elnök felsorolt 10 feladatkörében van egy nem megtagadható feladata, ahogyan az újságban megjelent, hanem meg kell tagadnia, ha úgy ítéli meg, hogy teljesítése az alaptörvény értékrendjét sértené. Ez a feladat pedig a következő: törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését. Jelentősége többek között abban áll, hogy ha a köztársasági elnök aláírja bárkinek kitüntetés adományozását, engedélyezi kitüntetés viselését, következmény nélkül nem teheti meg, hogy az átadási ünnepségen nem fog kezet a kitüntetett személylyel. Vagy előre meggondolva nem adományoz, nem engedélyez, vagy utólag emelt fővel viseli el, ha rosszul döntött. A döntés szabadságáról és a személyes felelősségvállalásról szól ez a tétel is, mint annyi minden az alaptörvényünkben. Nyilvánvalóan, akik képtelenek felelősséget vállalni saját döntéseik következményeiért, továbbra is szeretnék másokra hárítani a következmények viselését, azoknak nagyon útban van alaptörvényünk, és mindent megpróbálnak az eltüntetésére. Eddig az országgyűlés és a köztársasági elnök kapcsán az államhatalom központi szerveivel foglalkoztunk, áttérve a Kormány szabályozására ez azt jelenti, hogy innen már az államigazgatás következik. Talán az államhatalom és az államigazgatás különbségét úgy tudnám érzékeltetni, hogy az államhatalom a gondolkodó fej, az államigazgatás pedig a cselekvő kéz, vagyis a Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, egyben a közigazgatás legfőbb szerve is, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. Mint a közigazgatás legfőbb szerve, törvényben meghatározottak szerint létrehozhat államigazgatási szerveket. A Kormány rendeletet alkot, rendeletei nem lehetnek törvénnyel ellentétesek, és működéséért az Országgyűlésnek felelős. A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek, a miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnökhelyettest jelöl ki. A miniszterelnököt az országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg, alaptörvényünk részletes szabályokat tartalmaz a megválasztására vonatkozóan. A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, és a Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagjai az országgyűlés előtt esküt tesznek. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és a megyei kormányhivatal. A minisztériumok felsorolását és a kormánytisztviselők jogállását törvény szabályozza. Alaptörvényünk részletesen tartalmazza a miniszterelnök, a Kormány, a miniszterek működésére, a megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat, többek között a bizalmatlansági indítvány intézményét vagy az ügyvezető kormány (ügyvezető miniszter) jogintézményét, amikor rendeletet csak halaszthatatlan esetben alkothat. Alaptörvényünk lehetővé teszi, hogy az országgyűlés sarkalatos törvénynyel a végrehajtó hatalom kö rébe tartozó egyes feladat- és ha - táskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozzon létre. Az önálló szabályozó szervek létrehozására, működésére, rendeletalkotására és felelősségére (a szerv vezetője a szerv tevékenységéről évente beszámol az országgyűlésnek) vonatkozó alapvető szabályokat alaptörvényünk részletesen meghatározza. A hozzáértő módon, pontosan, szakszerűen működő közigazgatás igazságszolgáltatás mindannyiunk, az egész társadalom javát szolgálja, míg a tudatlanságból fakadó handabandázás nagyon is az ártalmunkra van. Szinte minden családban előfordul olyan gyermek, aki nyílt őszinteséggel kimondja, amit lát: meztelen a király. Ha a család tagjai, akik ugyanazt látják ugyan, mint a gyermek, egyéni érdekeiktől vezérelve azonban felháborodnak és az igazság kimondására hivatott őszinte gyermeket kitaszítják a családból, még patás ördögnek is kikiáltják, biztosra vehetik, hogy a történelem lesodorja őket a pályáról. Míg azok a családok, akik komolyan veszik az őszinteséget, és elfogadva az igazságot, egyéni érdekeiket össze tudják hangolni a közösségi érdekekkel, nem csak a családot, hanem a társadalmat is felemelik, gazdaggá teszik. Embertársam, mindannyiunk érdekében ismerd fel és becsüld meg az igazság kimondására hivatott, őszinte gyermeket! Alaptörvényünk védelmének legfőbb szerve az Alkotmánybíróság, a következő cikkben az Alkotmánybíróság, a bíróság és az ügyészség alapvető szabályozásáról lesz szó. Dr. Gyurik Mária Tisztelt kiskunlacházi Polgárok! Idén karácsonykor minden eddiginél többen adtak ajándékot, adományokat az arra rászoruló családoknak. Szép és nemes emlék, de ugyanakkor fájdalmas tanulsággal is szolgált számomra a tavalyi karácsonyi csomagosztás. Sokkal többen élnek mélyszegénységben körülöttünk, mint azt gondoltam volna, vagy gondolná, kedves olvasó! Sajnos azonban nagyon sokan már nem kérnek, mert nem mernek, vagy a szégyenérzet erősebb még a hidegnél vagy az éhségnél... Ezt azonban nem hagyhatjuk! Minden jóérzésű emberre szükség van, hogy összefogással segíthessünk azokon, akik önhibájukon kívül vagy bármi okból fagyoskodnak vagy éheznek! Kérek tehát mindenkit, aki tud olyan emberről, családról a környezetében, aki súlyos anyagi gondokkal küzd, és lassan nem telik élelemre vagy tűzifára, de nem kér, így sem a Családsegítő Szolgálat, sem a szociális osztály nem tud róla, ne hagyják ezt szó nélkül! Kérem, jelezzék személyesen vagy írásban, hogy képviselőtársaimmal ahogy eddig is segíthessünk, ahogy tudunk! Dr. Répás József A mögöttünk hagyott téli időszak jelentős mértékben megrongálta településünk útjait. Nemcsak az aszfaltos, hanem a szilárd burkolattal el nem látott utak is jelentős mértékben károsodtak. Bejárások alkalmával megállapítást nyert, hogy az utak ilyen mértékű megrongálódásának elsődleges oka a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága. Több helyen azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzat által kiásott árokrendszer betemetésre került, illetve a korábban lenyesett padkákat megemelték, hogy az adott ingatlan elé ne folyjon a víz. Terveink szerint március 18-ával megkezdődik településünkön a szennyvízberuházással nem érintett részeken az utak helyreállítása. Ez magába foglalja a gréderezést, padkanyesést, árkok kialakítását és az aszfaltos utakon a kátyúzást. Ezúton is kérem segítő közreműködésüket. Dr. Répás József polgármester

7 Ajtó II. em Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal HIVATALI TELEFONJEGYZÉK dr. Kereszturi Zita 207. hivatalvezető 206. Koller Ágnes Titkárság 24/ Fszt. Gyámhivatal 2/a Tapasztóné Busai Ágnes gyámhivatal vezető 2/b Holndonnerné Nagy Zsuzsanna Fehér Zoltánné 24/ / /c. Kalmár Kálmánné 24/ /a. Dr. Monoki Bernadett 24/ /b. Zakariás Lászlóné 24/ Fszt. Ügyfélszolgálat 2. pult Nagy Mariann 24/ Fszt. Okmányiroda 11. Takácsné Wadle Judit okmányiroda vezető 4. pult Csepregi Jánosné 5. pult Horváth Irma 6. pult Engyel Elizaveta 24/ / pult Bérces Berta 24/ Asztalosné Kovács Valéria 8. pult Ágoston Katalin 24/ Fszt. Iktató 15. Gacsné Sváb Elvira 24/ Fszt. Vargáné Vén Ágnes 24/ Juhász Mária 24/ Horváthné Egervári Gabriella 24/ Vakulyáné Vrbovszki Anita / II. em / Tomasovszkyné Fazekas Judit 24/ / / Kovács István 24/ Sebrek József 24/ Csimma Erzsébet 24/ Sződi István 24/ Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalának Okmányirodája február 1. napjától munkanapokon reggel órától este óráig tart nyitva. dr. Kereszturi Zita hivatalvezető T.: , OLVASÓI LEVÉL Tisztelt Kiskunlacházi Nagyközségi Önkormányzat és Családsegítő Szolgálat! Azzal az egyszerű kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy rajtam miért nem próbálnak segíteni? Két éve hidegben alszom, mert sem az önkormányzat, sem a Családsegítő Szolgálat nem tud nekem egy szenes kályhát vagy egy teatűzhelyet szerezni. Hiába megyek be Önökhöz, csak azt mondják, nem tudnak segíteni. Furcsa módon két év alatt nem akadt számomra kályha sem támogatótól, sem a segélyszállítmányokból Ft-ból élek havonta. Cukorbeteg vagyok, gyógyszert szedek. Az önkormányzat 3 éve visszavette a segélyemet, mert orvosi papírom van róla, hogy nem tudok a tűző napon dolgozni Ft tartozás miatt kikötötték a vizet nálam 2 éve. A közkútról hordom a vizet, a hideg vízben, a hideg lakásban kell mosakodnom, mert ebből a pénzből nem jut gázpalackra. Addig eszek, amíg jut élelemre. Az ingyen ebédet is elvették, mondván, nem vagyok rászorulva, és el tudom magam látni. Még el, de már nincs miből. De kérdezem, ki a rászoruló, ha én nem? És miért nem tud rajtam senki segíteni? Most az újságon keresztül kérem önöket, hogy segítsenek a vízdíjat kifizetni és szerezzenek számomra egy kályhát! Az újságba mindig beleteszik, hogy segítenek a közüzemi számlák kifizetésében, vagy természetbeni segítséget nyújtanak. Akkor az ilyesmiből én miért maradok ki? Énrajtam nem kell segíteni? Én meg is fagyhatok. Nem minden a ruha-adomány! Azzal nem lakok jól, vagy nem melegszik fel a házam, és meleg vizem sem lesz. ( ) Tudják jól, mennyire szükségem lenne segítségre! Ja persze, én nem számítok rászorulónak az önök szemében Szégyen, hogy ilyen megtörténhet a XXI. században, hogy elnézik a szegény ember szenvedését! Ez Kiskunlacháza!? Tisztelettel: Szűcs Mihályné (Az adományozni vagy segíteni szándékozók a lakcímet megkaphatják a Családsegítő Szolgálatnál, akiket megkérdeztem az üggyel kapcsolatban. Arról tájékoztattak, hogy a hölgynek lehetőségeikhez képest élelmiszercsomagot is juttattak, és több fórumon próbáltak kályhát keresni, egyelőre sikertelenül. Mindemellett minden segítő szándékú ember adományát ezúton is tisztelettel kérem Szűcs Mihályné és sok-sok rászoruló számára! Gy. M.) Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 368/2012. (IX. 10.) számú határozata alapján a Bartók Béla Erdély utca sarkán található teniszpályát sport és szabadidő tevékenységre haszonbérbe ajánlja. A terület nagysága 713 m 2, a minimális használati idő 1 év, a haszonbérlet díja Ft/év. A haszonbérlettel kapcsolatban érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjánál le - het (telefon: /16 mellék).

8 A madarak már nem énekelnek? Probléma van a hallásával? Honnan jöhet rá arra, hogy a hallása már nem a régi? Az alábbi kérdésekre adott őszinte válaszokkal közelebb juthat a valósághoz! Előfordul, hogy olyan mindennapi hangokat, mint például a madárcsicsergés, nem hall meg, amit a környezetében élők meghallanak? Gyakran kéri meg beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg, amit mondott? Előfordul, hogy hangosabban hallgatja a televíziót vagy a rádiót, mint ahogyan azt a környezetében élők teszik? Előfordul, hogy úgy érzi, az emberek általában motyognak vagy elharapják a szavakat? Szokott csengeni a füle? Ha egy gyűlésen vagy megbeszélésen vesz részt, előfordul, hogy utána meg kell kérnie másokat, hogy mondják el a megbeszélés részleteit? Előfordul, hogy nem hallja rendesen a telefonon való beszélgetés minden szavát? Nehézséget okoz követni a beszélgetés menetét zsúfolt szobában vagy étteremben? Volt a munkája során hosszabb időn keresztül nagyobb zajnak kitéve? Előfordul, hogy nem hallja az ajtócsengő vagy a telefon csöngését? Érthetőbbnek találja a férfiak beszédét, mint a nőkét? Amennyiben akár egyetlen kérdésre is igennel válaszolt, előfordulhat, hogy valamilyen fokú halláskárosodása van. Hogy megbizonyosodjék hallása valós állapotáról, át kell essen egy telje s - körű fül-orr-gégészeti és audiológiai vizsgálaton. Miért és mitől romolhat a hallás? A halláskárosodások 90%-a idegi halláskárosodás. A belső fül ben lévő sensoros sejtek pusztulását jelenti, ezek hiányában a hanghullámok nem jutnak el az idegpályákon az agy megfelelő részébe, és nem tudjuk felismerni vagy csak részben, a felénk áramló információt. Ennek oka az élet során elszenvedett különböző ártalmak, nagyfokú zajártalom, fejsérülés, korábbi fertőzések, magas vérnyomás betegség, érelmeszesedés, cukorbetegség, reumatikus betegségek, de akár öröklődés következménye is le - het. A következmények szinte mindig hasonlóak, nehézzé válik a beszéd megkülönböztetése egyéb zajoktól. Bizonyos magas hangok, mint például a madárének, teljesen eltűnnek, és mások beszéde motyogásnak tűnik. Halljuk, de nem értjük! Ezért gyakran meg kell ismételtetni az elhangzottakat. A problémát az okozza, hogy az agyba nem jut el az összes hang és frekvencia, ami ahhoz lenne szükséges, hogy a beszéd érthető legyen. Ez egy kicsit ahhoz hasonlatos, mintha kivennénk az összes magas hang billentyűjét a zongorából, majd arra kérnénk valakit, hogy így játsszon el egy jól ismert dallamot. A dallam nehezen felismerhetővé válna. Ha egyszer a szőrsejtek a belső fülben károsodtak, azt gyógykezeléssel helyrehozni ne m lehet. Az egészséges életm ód, a betegségek rendszeres kezelése segít abban, hogy a meglévő hallásromlás ne fokozódjon, vagy a romlás üteme csökkenjen. Viszont a hallókészülékek ké - pesek javítani a betegek hallóképességén, és életminőségük javulását eredményezik. A hallásunk drága kincs! Az ember szoros kapcsolatban áll a körülötte lévő világgal. Az egyik legfontosabb kapocs a hallásunk. Fülünket állandóan érik akusztikai ingerek, amelyeknek milliárdnyi kombinációját kell kielemeznie, átalakítania a központi idegrendszer számára. Mindezek hibátlan végrehajtása feltétele a beszéd megtanulásának, megértésének, értelmünk és egyéniségünk egészséges fejlődésének, társadalmi érintkezésünknek, munkavégzésünknek, sőt szórakozásunknak is. A fül a legbonyolultabb szervek egyike. Felfogja a levegőben terjedő rezgéshullámokat, amelyeket az agyunkban átalakít hangokká, kontrollálja egyensúlyunkat és segít meghatározni a körülöttünk levő világot. Hallóképességünk, illetve annak a hiánya kihatással van életünk szinte minden területére. A halláskárosodás az egyik legelterjedtebb és legjelentősebb egészségügyi probléma. Becslések szerint a világ népességének 10%-a, valamint a 75 év nél idősebb felnőtt lakosság egyharmada hallássérült, az enyhétől a súlyos fokig. Van, aki már születése óta hallássérült, mások később válnak azzá egy fertőzés, vagy sérülés következtében. A legtöbb hal - láskárosodás azonban fokozatosan alakul ki az öregedés folyamatában. A civilizációs ár-talmak, az átlagos életkor jelentős megnövekedése, az urbanizációval járó zajterhelés mind kiváltó tényező lehet. Ma már sokkal több ember jut el abba korba, amikor a hallás megromlik. A hallássérült ember fogyatékossága miatt hátrányosabb helyzetben van, mint jól halló embertársai. A hallás csökkenése vagy hiánya sajátos hatást gyakorol az egyén egész személyiségének alakulására. A hallászavar, mint érzékszervi fogyatékosság, egy speciális értelmi és lelki állapotot eredményez. Mivel a hallás alapvető fontosságú a mindennapi kommunikáció so - rán, károsodása mély nyomokat hagyhat az emberi kapcsolatok - ban. A halláskárosodás sokféle szituációban mutatkozik meg: nem halljuk az ajtócsengőt, egy munkahelyi megbeszélés menetét nem tudjuk követni, egy üzleti vacsora vagy családi összejövetelek során elveszitjük a beszélgetés fonalát. Számtalan aprónak tűnő, de mégis fontos hang tűnhet el, mint a falevelek susogása, a madarak éneke, a gyerekek suttogása, me - lyek az élet értelméhez és öröméhez nagyban hozzájárulhatnak. A hallássérült ember ezen kapcsolatok elvesztése miatt viszszahúzódó, rosszkedvű, mogorva emberré válik, szégyelli fogyatékosságát. A halláscsökkenés biztonsági kérdés is egyben. Rossz belegondolni, hogy mi történhet, ha valaki nem hallja a közeledő autó vagy a tűzjelző hangját! A hallás az élettel tart minket kapcsolatban, elvesztése tehát valami igen rendkívüli dolog elveszítését jelenti. A hallássérült embernek is jo - gos igénye, hogy ezt a hátrányos helyzetét megszüntessék, ezt a célt szolgálja a hallásrehabilitáció. A segítség már kéznél van! Az utóbbi évek során a hallókészülékek technológiája eddig soha nem látott ütemben fejlődött. A legmodernebb készülékekben olyan magas fokú technológia vált alkalmazhatóvá, melynek segítségével a beszéd zajos környezetben is érthető és hallható. Napjaink hallókészülékei amellett, hogy a legfejlettebb technológiával rendelkeznek, na - gyon diszkrétek is. A készülék a használó szükségleteihez igazodva állítható be, teljesen személyre szabottan. Néhány modell annyira apró, hogy a hallójáratba vagy a fül mögé rejtve szinte nem is látható. Hová fordulhat segítségért? A legtöbb hallásproblémára van megoldás! A lehető legfontosabb dolog, amit tehet, hogy be - szélje rá barátját vagy családtagját, hogy vizsgáltassa meg hallását fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal! Részletes kivizsgálás után választ kaphat hallásproblémája megoldására! Sokan semmit sem tesznek az évek folyamán fokozatosan kialakult halláscsökkenésükkel kapcsolatban, mivel nem is tudnak problémájukról. A következő számban a halláskárosodás tüneteiről tájékoztatom a kedves olvasót. Dr. Marisch Ilona fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

9 2000-ben a Párizsi Charta február 4-ét a Daganatos betegségek elleni küzdelem napjává nyilvánította. Az idei központi vezérgondolat: számoljunk le a tévhitekkel! Tévhit: A rák kialakulása sorsszerű, semmit nem tehetünk ellene. Az igazság: A leggyakoribb daganatos betegségek harmada megelőzhető a dohányzás mellőzésével, zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban szegény táplálkozással, rendszeres fizikai aktivitással (legalább napi 30 perces tempós gyaloglás), a túlsúly, az elhízás megelőzé sé - vel/meg szünte tésével, az alkoholfogyasztás mellőzésével vagy mértékletes alkoholfogyasztással. Tévhit: A rák diagnózisa egyet jelent a közeli és elkerülhetetlen halállal. Az igazság: Számos daganatféleség gyógyítható vagy jól kezelhető, de en - nek feltétele korai észlelése a népegészségügyi szűrővizsgálatok igénybevételével emlőszűrés: éves nők kétévente, meghívólevéllel, méhnyakszűrés: éves nők legalább háromévente meghívólevéllel, vastagbélszűrés: háziorvos segítségével testünk jelzéseinek észlelésével, szükség esetén orvoshoz fordulással az emlő, here, bőr önvizsgálatával, a két héten túl is fennálló rendellenességek orvosi kontrolljával (vérzés, váladékozás, köhögés, széklet-, vizeletürítés jellegének megváltozása), a háziorvos felkeresésével legalább kétévente még panaszok és tünetek híján is. Egészségünk legalább felerészben saját döntéseinken múlik! PMKH Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Egy-egy havi, heti vagy negyedéves rendszerességgel megjelenő folyóirat előfizetési díjának kifizetésével Ön is hozzájárulhat, hogy könyvtárunk kínálata minél szélesebb legyen, s az így beszerzett példányok mindannyiunk számára elérhetőek legyenek. Íme, a évre szóló választék: A folyóirat címe Megjelenési gyakoriság Éves előfi- zetési díja 168 óra hetente Ft Nők Lapja Ezotéria negyedéves Ft Kiskegyed hetente Ft Az Otthon havonta Ft Nők Lapja hetente Ft Nők Lapja Egészség havonta Ft Bravo Magazin havonta Ft Galaktika havonta Ft Szivárvány havonta Ft Dóra a felfedező havonta Ft Praktika Magazin havonta Ft National Geographic ) havonta Ft Természetesen ezek a kiadványok kölcsönözhetők is Szeretettel várom Önöket 2013-ban is: Szabóné Eszes Erzsébet könyvtáros GYERMEKEKNEK ÉS IFJAKNAK Sven Nordquist: Findusz elköltözik Anna Sewell: Fekete Szépség Tea Stilton: A sivatag hercegnője Manfred Mai: Detektívtörténetek (Olvasó Leó) P. C. Kast Kristin Cast: Elrendelve (Az Éjszaka Háza 9.) Jenny Oldfield: Félhold Farm-sorozat Vig Balázs: Három bajusz gazdát keres Suzanne Selfors: Mentsük meg Júliát! Csukásné Bernáth Krisztina: Mondókák, dalok Geronimo Stilton: Cin City veszélyben Jeff Kinney: Egy ropi naplója 1-3. Benjamin Mee: Az igazi kaland Jean Webster: Kedves Ellenségem! Csukás István: Süsü, a sárkány Enki Bilal: A szörny ébredése Amy Kathleen Ryan: Ragyogás FELNŐTTEKNEK Greg Iles: Isteni sugallat (Világsikerek) Steve Alten: Harc az életért (Világsikerek) Jodi Picoult: Házirend Michael Connelly: A hazugság csapdájában Paulo Coelho: Alef Kiss Angéla: London csak oda Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv Iny Lorentz: A bűn lányai Justin Cronin: A szabadulás E. L. James: Ötven árnyalat trilógia Rhonda Byrne: A Varázslat J. K. Rowling: Átmeneti üresedés Susan Elizabeth Phillips: Csillagvirág Müller Péter: Isten bohócai Bárdos András Kern András: Ezt nem lehet leírni Joanna Trollope: Sógornők Suzanne Valliéres: Pszichotrükkök 0-3 éves korig Vámos Miklós: Szitakötő Suzanne Valliéres: Pszichotrükkök 3-6 éves korig Nicholas Sparks: Vissza hozzád Suzanne Valliéres: Pszichotrükkök 6-9 éves korig Kiss Angéla: Dominika csak oda Suzanne Valliéres: Pszichotrükkök 9-12 éves korig Steve Berry: A császár sírja Jean M. Auel: A Föld gyermekei-sorozat Lesley Pearse: Árnyak Elizabeth Adler: Bűnös gazdagok Hugh Laurie: A balek A 2013-as évben is felajánlom olvasóimnak a pártolás lehe - tőségét, hisz a pártolói díjak megfizetésével a könyvek be - szerzését támogatják. A folyóirat-örökbefogadás változatlanul működik, a listát megtalálhatják újságunkban és honlapunkon is. Januári és februári ajándékozóink: Hollósi Józsefné, Kis - kunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Bukta Péter, Majtényi Eszter, Császár László. Még mindig arra kérek minden ajándékozni vágyót, hogy először keressen meg szándékával, mert hely hiányában bármilyen ajándékkötetet csak egyeztetés és válogatás után tudok fogadni. Szeretettel várom továbbra is régi és új olvasóimat: Szabóné Zsóka könyvtáros

10 Özv. Keresztes Jánosné szül. Orbán Mária (1928-) az 1940-es jeges árvízre a következőképpen emlékezik: Nekem két testvérem volt. János 1927-ben született, Kar - csika pedig 1933-ban. A felnőtt életkort csak János bátyámmal értük meg, mert Karcsika hét hónapos korában meghalt. Édesanyám gyakran siratta szegénykét. Ilyenkor János odament hozzá, és azt mondta neki: Ne sírjon mama, majd a gólya hoz másikat. De bizony a nagycsőrű madár nem látogatott meg bennünket. Az elemi iskolába egy tanév kivételével Peregen jártam. A harmadik osztályt Bankházán végeztem. Itt a gyerekekkel Ökrös tanító úr foglalkozott. Ebben az időben ott is laktam édesanyám testvérének a lányánál. A férje Boros István volt. Tejcsarnokosok voltak. Az iskola a tejcsarnokkal átellenben, az utca másik oldalán volt. Az udvarában egy haranglábra felfüggesztett harang lógott. Esténként gyakran átmentünk az iskolaudvarba, hogy meghúzzuk a harangot. Az 1930-as évek elején Pere - gen, a Kisutcában laktunk. Annyira kicsi volt az udvarunk, hogy a szalmát és a kukoricaszárat a velünk szemben, az utca másik oldalán a völgyi oldalon lakó Fekete Julis néniéknél tartottuk. Mivel a gazdálkodás ilyen körülmények között eléggé nehézkes volt, szüleim eladták a házunkat Pere Jánosnak. Ezután átmenetileg a Sörház utcában laktunk, az özvegyen maradt nagynénémnél, akinek a férje Keresztes József volt. A néném férjétől, a sógortól, a ráckevei Szabó molnár bérelte a kamrát. Náluk volt a malom lerakata. Oda jártak az emberek gabonáért, meg korpáért. Szegény sógor elég tragikusan halt meg. Egy alkalommal a vevőnek hozta a tenyerében a gabonát, és ekkor érte a halál. Egyszerűen összeesett az udvaron és meghalt. 30 éves volt. A néném ott maradt özvegyen fiatal kora ellenére. Hozzá költöztünk arra az időre, amíg a saját házunk felépült. Ennek ő is örült, mert nem kellett egyedül maradnia a lakásban. Arra emlékszem, hogy a nénémék utcájában húzódott végig egy földsánc. Ez a korábbi árvizek elleni védekezést szolgáló gát maradványa volt. Mivel itt laktunk elég sokáig, ezért jól megismertem a falunak ezt a részét. Apáméknak volt egy földje a Ráckeve felé vezető betonút mellett, rögtön a Nagyér után. Nagyon jól termő fekete földek vannak ott. Jónás János bácsi volt Ráckeve felől a földszomszédunk. Amikor megtudta, hogy építeni szeretnének a szüleim, felajánlotta a földek cseréjét. Ez ésszerűnek látszott, mert a mi földünk alacsonyabb fekvésű volt. Így építettek szüleim egy telekkel Ráckeve felé, Krízsik Mihályék szomszédságába. Egy évig épült a ház. Zlamenák Józsi volt a kőműves. A kamrában laktunk, amíg kiszáradtak a falak. Úgy emlékszem, hogy 10 éves voltam, amikor odaköltöztünk. Az új lakhely és épület nyújtotta kényelmet nem sokáig élvezhettük, mert két év múlva, 1940-ben József napkor jött a jeges árvíz. A néném még jóval az árvíz megjelenése előtt jött értünk, hogy menjünk őhozzá. A szüleim nem akartak a faluba beköltözni, így dél körül csak minket, a gyerekeket vitte magával a néném. A délután folyamán apám a rokonok segítségével árkot ásott a ház körül. Így akarták az épületet megvédeni az árvíztől. Sajnos az elképzelés nem vált be. Azt érték el vele, hogy a Duna közeledtével rövid idő alatt megtelt talajvízzel a gödör. Így feladták a kilátástalannak látszó védekezési munkát. Apám estefelé a teheneket és a bornyút a lovaskocsi sarágjához kötötte, majd ők is felkerekedtek, és még időben behurcolkodtak a Sörház utcába. A víz ugyanis egyre nagyobb lett körülöttük. A ráckevei úton, a falu előtt, a Nagyér és a Völgy közötti szakaszon rekedt három teherautó. Utasai Ráckevéről menekültek, csak egy kicsit későn érkeztek ehhez a kritikus helyhez. Ekkor már a Dömsöd felől nagy sebességgel áramló víztömeg átcsapott a makadámúton. Az emberek köteleket kötöttek az út melletti telefonkarókra, és abban kapaszkodva siettek a segítségükre. Gubó Imre bácsit itt sodorta el a víz. Egy rossz mozdulat elég volt ahhoz, hogy a jeges áramlat hatalmába kerüljön az ember. Óriási erővel hömpölygött az áradat az úttesten keresztül Lacháza felé. A szomszédunkban, Krízsi - kék nél is bent volt a víz. Mihály bácsi tutajt készített és azon próbált menekülni, amikor látta, hogy kilátástalan a helyzete. Az úszó alkalmatossága nem arra ment, amerre szerette volna. A víz nagy erővel vitte Pest felé, míg fennakadt az út menti diófák ágaiban. Ebből a rabságból nem tudott menekülni, ezért a viharlámpával integetett, hogy segítsenek neki. Argalás Jánosék tőlünk nem messzire laktak. A Pázmándi- és a Kégli-rész határán volt a házuk, a mostani szociális otthon közelében. János bácsi is otthon maradt. Abban bízott ő is, hogy így jobban megvédheti a gazdaságát. Azonban a megvadult jeges áradat ellen az ember egy szál egymagában nem sokat tehet. Egy fakereszt volt a szeretetotthon mögött, annak északi oldalánál. Ez egy kis magaslaton helyezkedett el. A tehenekkel együtt oda menekült, itt húzódott meg éjszakára. Onnan jelzett a lámpájával. Az 1940-es nagy árvíz számomra elég emlékezetes maradt. Éjjel tetőzött az áradás. Koromsötét volt. Nagy volt a rémület. Hiába próbáltak az emberek védekezni, a víz nem ismert kegyelmet az elárasztott területeken. Csak azt lehetett hallani, hogy ropognak a házak Hencidán és roskadnak bele a vízbe. A recsegés után egy nagy csobbanás jelezte az éjszakai halálos csendben, hogy ismét a víz martaléka lett egy lakóépület. Pillanatok alatt oda lett egy család verejtékes munkájával felépített háza. A jégtáblákon macskák és nyulak ültek. Úgy sodorta őket a víz, mintha előre váltott menetjegyük lett volna az utazáshoz. A papszállás a néhai Pereg Mgtsz irodája helyén volt. Akácfákkal volt beültetve. Most az Ezüstfenyő idősek otthona van ott. A mellette lévő kántorszálláson ebben az időben már nem volt erdő. A Raffai kántor úr nem használta a területet. Kiadta művelésre a falubeli embereknek. A papszállásról és a kántorszállásról hordták az emberek lovas - kocsikkal a homokot a gátak építéséhez. Az 1940-es árvíz elég sokáig elhúzódott. A végén már csak a Nagyér és a Völgy között tartotta magát makacsul a víz. A házunk ekkor már szárazon állt, mert kicsit magasabban fekszik, mint az említett rész. Vissza is költöztünk, amikor csak lehetett. Senki sem hagyja ott szívesen az otthonát. Én hosszú ideig csónakkal jártam iskolába. A Nagyér ráckevei szélénél szálltam be a ladikba. A völgyi lejárónál az Anti kocsmánál kötöttünk ki, ahol a Ráckeve felé vezető út elhagyja a falut. Tanítás után visszafelé itt szálltam be. dr. Szijártó József Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik január 29-én id. Takács Józsefet elkísérték utolsó útjára, és mély fájdalmunkban, gyászunkban osztoztak velünk. A gyászoló család

11 Az első 10 év csodálatosan telt el. Amikor az alomból elhozták, egy kedves családhoz került. A két gyerek és a szüleik mind nagyon várták már a kis németjuhász érkezését. Szépen fejlődött, jól táplálták, sokat játszottak vele, egyszóval szerették. Ezt Ő úgy tudta viszonozni, hogy ragyogóan szocializálódott a családhoz, remekül megtalálta a helyét köztük. Amikor felnőtt, tette azt, amit egy kifejlett németjuhásznak tennie kellett. Őrizte a házat, a kertet. A nap 24 órájában, az év minden egyes napján. Nem érdekelte, hogy rekkenő nyári napon vagy a fagyos, dermesztő téli éjszakában kellett tennie a dolgát. Ő a helyén volt és védte a családot, védte a házukat. Több esetben akadályozta meg, hogy az éjszaka leple alatt idegenek bemenjenek a kertbe. A legtöbb ilyen kalandjáról még a család sem tudott, ők az igazak álmát aludták Gyönyörű, ereje teljében lévő, hatalmas kutyává cseperedett fel, még a szomszédok is a csodájára jártak. A család gyermekei vele nőttek fel, nagyokat játszottak együtt. Azután vége lett az idillnek. A gyermekek kirajzottak a háztól. A család anyagi és morális válságba került, a férj az alkoholhoz nyúlt. Nem foglalkoztak már a kutyával. Egyre többször maradt üresen a lábaskája, egyszerűen napokig elfelejtették megetetni. Sokszor még vizet sem adtak neki, szomjazott. Ezt Ő nem értette. Nem tudta, hogy mit csinált rosszul, miért haragszik rá a gazdi, miért bünteti. Amikor elmentek mellette, nem hajoltak már le hozzá, nem simogatták meg, nem foglalkoztak vele. A mostoha bánásmód miatt rohamosan fogyni kezdett, egészsége megromlott. Már csak árnyéka volt hajdani önmagának, de ez a gazdáit egyáltalán nem érdekelte. 11 éves korában kezdte érezni, hogy a hátsó lábaival valami nincsen rendben. Reggelente nehezen tudott felállni, sok idő kellett, hogy bejáródjanak, és sokszor egész nap sántított De még így is, az éhségtől szédelegve, sántikálva is őrizte a házat. Aztán érvénybe lépett a kötelező chip-rendelet. A családfő erről a kocsmában értesült, dúlva-fúlva csörtetett haza. Mit képzelnek ezek! Még hogy kötelező! Pont erre van pénzem Persze a kutya erről mit sem tudott. Ő csak azt vette észre, hogy a gazda ellenszenve még jobban érződött, még ritkábban kapott enni, kórosan lesoványodott. Amikor egyszer kijött hozzá a gazdi, s ő elősántikált házából, hogy farkcsóválva üdvözölje, nagy rúgást kapott az oldalába és elterült. Mit sem ér már ez a sánta, öreg dög! Meg kell szabadulni tőle, csak pénzbe kerül! mondta a gazda a feleségének. Másnap reggel aztán nyílt a kocsiajtó. Gyere, hopp, megyünk kocsizni! kiáltotta a gazda. A németjuhász emlékeiből bevillant egy kép, amikor a család, a gyerekekkel együtt az autóval ment a közeli erdőbe kirándulni. Az erdőben együtt volt a családjával, szerették őt, és ő is nagyon szerette mindnyájukat. Bemászott hát már nem tudott ugrani a hátsó ülésre, ott volt a helye. Furcsállta, hogy csak a gazda jön vele Elindultak. Izgatottan ült a hátsó ülésen, érdeklődve nézett ki az ablakon. Hosszú ideje utaznak, idegen tájakon járnak. Sok berregő doboz jön-megy körülöttük, idegen, félelmetes hely. Az autó egyszer csak félreállt, de a motor nem állt le. A gazda kinyitotta az ajtót neki. Gyere, hopp! mondta. A kutya óvatosan, szaglászva mászott ki, megállt a kocsi mellett és a gazdára nézett. A gazda nem nézett vissza rá, hanem becsukta a hátsó ajtót és szó nélkül beült a kormányhoz. Bevágta az ajtót és elhajtott. Az öreg kutya leült és nézett az autó után Nem, a gazda nem hagyja őt itt! Vissza fog érte jönni! Űlt ott órák hosszat és várt. Várta az embert, akivel ő annyi évig együtt élt, és aki nélkül el sem tudja képzelni az életet. Azután lefeküdt. Két mellső lába közé hajtotta fejét és úgy nézett az autó után, a berregő doboz után, ami elvitte tőle a gazdát. Késő délutánra járt az idő, amikor úgy döntött, hogy megpróbálja megkeresni a gazdát. Lassan, óvatosan próbált szimatot fogni az út mentén, de persze nem sikerült. Az országút padkáján botorkált, sántikált abba az irányba, amerre az otthonát sejtette. Egész éjjel ment. Felfogta, hogy az út biztos halál. Nem ment át az úton, csak a padkán haladt. Kora hajnalban havazott. Az útra olvadt havat az autók ráfröcskölték, bundája teljesen átázott. Egész testében remegve, az éhségtől és az egyre jobban fájó hátsó lábaitól szédelegvetántorogva többször elesett és az árokba gurult. Egyre nehezebben tudott visszakecmeregni az útpadkára. A gyötrő éhség lassan felülírta a haza térési ösztönt. Tudta, ennie kell, ha élni akar. Magasra tartott orral szimatolgatott. Egyszer csak kutyák és élelem szagát sikerült megéreznie. Úgy döntött, letér a forgalmas főútról, és követni kezdte a szagot. Egy kisebb forgalmú út mentén haladt, amikor elért egy kerítéshez. A kerítés túloldalán éppen a kutyákat etették. Az öreg németjuhász megállt, és a kerítésen át nézte a falatozókat. Azok persze meglátták, és acsarkodva elűzték. Lassan, botladozva indult el ismét. Most egy közeli településről jövő szagok irányába indult, ám nem jutott odáig. A hátsó lábai teljesen felmondták a szolgálatot, már csak húzta őket. A hátsó lábfejekről még a bőr is lenyúzódott, iszonyatos fájdalmat okozva. Pár métert tudott már csak megtenni, amikor ismét elesett és begurult az árokba. Nem tudott már kikecmeregni. Jártányi ereje sem maradt. A tudata még nem, de a teste már feladta a küzdelmet. Így történt, így is történhetett Ami tény: február 09-én 15 órakor csendült meg a szolgálati telefon. Egy majosházi állatbarát ismerősöm értesített, hogy telefonon szóltak neki egy németjuhászról, amely egy út menti árokban haldoklik. A bejelentő látta a kutyát az 51-es útról Majosháza felé letérni. Később ismét arra ment, ekkor a kutya már a majosi bekötőút árkában volt, egy telephely közelében. Próbált felállni, de mindig visszaesett. Azt hitte, elütötték, ekkor nyúlt a telefon után. Haladéktalanul értesítettem a bankházi Eb - segély Alapítvány munkatársait akiktől szenvedélyesebb kutyabarátokkal még nem találkoztam a történtekről. Szerintem még le sem tehettem a telefont, amikor Ők már a kutyamentő kocsijukban ültek és száguldottak Majosházára, a bajba jutott németjuhász felé. Rövidesen jelentkeztek! Megtalálták! Gyors helyszíni vizsgálat eredménye: nem ütötték el, hanem rendkívül legyengült és hátsó lábaira nem tud ráállni. Ő egy kidobott kutya! Percek múlva személyesen is találkozhattam vele. Az óriási, éves németjuhász kö rülbelül fele olyan tömegű, mint lennie kellene! Csupa csont és bőr, de még így is sugárzik belőle a tekintély, az értelem. A hátsó lábfejeiről a bőr ledörzsölődött, fáradtan szedte a levegőt. Feküdt a mentőautóban, fejét felemelte és ránk nézett, tekintetéből a végtelen jóindulat és a szeretet áradt. Értik?! Egy állat, egy oktalan állat hálásan nézett ránk, mert tudta, hogy most az életét mentettük meg! Én ezeket a szemeket, amíg élek nem felejtem el Az alapítvány munkatársai gondjaikba vették a jobb sorsra érdemes, megöregedett házőrzőt. Meleg kuckót kapott, ápolást és persze teljes ellátást. Lassan, fokozatosan kell feltáplálni. Már sétálgat az udvaron a többi kutyával. Előbb-utóbb talán sikerül őt egy családhoz örökbe adni, ahol békében, szeretetben élheti le hátralévő éveit. A testét és a lábát rendbe lehet hozni, felmerül bennem azonban néhány kérdés: rendbe lehet-e vajon hozni a lelkét? Mit okozhatott benne ez a mérhetetlen, leírhatatlan csalódás a gazdájában? Hogyan lehet képes egy emberi lény ilyet tenni? Ez a sokéves, odaadó hűség jutalma? Egy idézettel zárnám a gondolatébresztőnek szánt történetemet, Antoine de Saint- Exupéry: A kis herceg című könyvéből: Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Biztosan értjük ezt a mondatot? Pfeifer Rikárd

12 Tisztelt Lakosság! A Kiskunlacháza, Szabadság u. 1. szám alatt lévő ingatlan felújítása céljából mely a rendőrség részére szolgálati lakásként kerülne átadásra néhány személy önkéntes hozzájárulás gyűjtése céljából felkeresi Önöket. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy ha adományoznak, minden esetben kérjék el az önkéntesektől a megbízólevelüket, melyet dr. Répás József polgármester adott ki és írt alá. Amennyiben ilyet nem tudnak felmutatni, abban az esetben semmiféle hozzájárulást ne adjanak az önkénteseknek! Soós Zsoltné jegyző 190 éve született Petőfi Sándor ( ), a magyar költészet külföldön és hazánkban legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Születési helyével és halálával kapcsolatban nagyon sok legenda terjeng a köztudatban. Több mint ezer verset írt rövid élete során. Az Árvalyányhaj a süvegem bokrétája című költeménye Lacházán született 1844-ben, melynek első versszaka: Árvalyányhaj a süvegem bokrétája, Árva leány a szerelmem violája; Azt magamnak kinn a pusztán szakasztottam, Ezt magamnak a faluban választottam. Az 1848-as követválasztás alkalmával Petőfi Kiskunlacházán, a községháza előtt is mondott beszédet június 8-án. Ezt egy emléktábla is jelzi az épület oldalán. A költő június 15-i napjáról így számol be: Délután átrándultam Szabadszállásra kis körülnézés végett. Egy tanácsbélitől magától hallottam, hogy a nép csaknem kivétel nélkül részemen van, valamint a lacháziak és fülöpszállásiak is. Ennek ellenére a Szabadszálláson tartott választásra a nagy költő már nem jutott el. Néhány kiskun településen a vezetőség nem jó szemmel nézte a lánglelkű forradalmár ténykedését, és a szavazókat ellene fordították. Az életveszélyesen megfenyegetett Petőfi nélkül tartott választáson Szabadszállást és Fülöpszállást 560 választó képviselte, Szentmiklóst 160, Lacházát ben jelent meg Balogh Mihály: A költő és a város. Petőfi Kunszentmiklóson című helytörténeti könyve, mely részletesen tárgyalja az 1848-as követválasztás eseményeit is, elemzi Petőfi és Kunszentmiklós viszonyát. Bemutatja a Sétáló utcában lakó Székely Gábor Petőfi-kultuszgyűjteményét. Az állandó kiállítást bárki megtekintheti a tulajdonossal való időpont-egyeztetés után. A hatalmas mennyiségű Petőfi-anyagon kívül néhány környékbeli település kulturális és népi emlékei is megtalálhatók a magánmúzeum kiállított anyagai között. Általában az irodalomkönyvek az 1848-as szabadszállási választással kapcsolatban csak Petőfi nevét említik. A helyette megválasztott Nagy Károly ( ) ügyvéd soha nem kerül szóba. Pedig a mandátumot nyert szabadszállási képviselő aki Nagy Sámuel, szabadszállási református lelkész fia 1842-től három évig Kiskunlacháza főjegyzője volt. Tóth Sándor 2001-ben megjelent szabadszállási monográfiájában is részletesen beszámol a választás körülményeiről. A 670 oldalas, Szabadszállás múltjából című könyv 72. oldalán a szerző ezt írja: A kocsis a kapott utasítás szerint nem az országúton, hanem egy mellékúton (Bügei út), dűlőúton vitte ki Petőfiéket a városból, nehogy találkozzanak a Lacházáról és Kunszentmiklósról szembejövő választókkal, akik Petőfi hívei voltak. A kocsi majd csak Bösztörnél tért rá a Kunszentmiklósra vezető országútra.... Petőfi a Bügei útról látta a kunszentmiklósi és lacházi híveinek kocsiját, de már nem tért vissza, belátta, hogy veszve van minden, úgy is alul maradna a választásnál. dr. Szijártó József EBOLTÁS A kötelező veszettség elleni védőoltás az alábbi időpontokon vehető igénybe! Pereg: (szombat) peregi régi műv. ház (Dózsa Gy. u. 311.) Lacháza: (szombat) ÁLLATORVOSI RENDELŐ (Dózsa Gy. u. 191.) Duna-Part: (szombat) Kiskun sétány 2/B (Hajóállomásnál) Az oltás díja: 4000 Ft Tartalmazza a kötelező féregtelenítést is! Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható! Mikrochip ára: 3500 Ft Az oltás és a chip-behelyezés elvégezhető a Dózsa Gy. u szám alatti ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN is. Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: kedd, csütörtök: szombat: A háznál történő oltás kérhető telefonon: Dr. Fábián Miklós: Ifj. Dr. Fábián Miklós: Kettő vagy több kutya esetén ingyenes a kiszállás! KÖTELEZŐ EBOLTÁS 2013 Az ebek veszettség elleni, évenkénti, kötelező védőoltása a megszokott módon a Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 96. sz. alatti ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN. Nyitva tartás: hétfő péntek h szombat 9-10 h AZ OLTÁS MIATT MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁS: március h április h április h EZEKEN A NAPOKON MINDEN KUTYUS AJÁNDÉKOT KAP! Az oltás díja 4000 Ft/állat. A féreghajtó INGYENES! Természetesen az idén is van mód a háznál történő oltásra telefonos egyeztetés után. Ezúton is felhívom a tisztelt kutyatulajdonosok figyelmét arra, hogy a hatályos rendelkezések értelmében kizárólag mikrochippel jelölt állatot szabad veszettség ellen oltani! Mivel a chip és a veszettségoltás egy nyilvántartásba kerül, ha az egyik hiányzik, megvalósul a szabálysértés! Amennyiben az Ön kutyája még nincs mikrochippel megjelölve, ezt egyidejűleg pótoljuk. DR. MÉSZÁROS JÁNOS TELEFON: 06/20/ Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a DPMV Zrt. és a KUNÉPSZOLG KFT től új helyre költözik. Új címünk: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u (volt ügyvédi iroda)

13 Kedves Olvasók, Tisztelt Szülők! A Volly AMI tanárai és növendékei is várják az ez évben megrendezésre kerülő regionális és országos megmérettetéseket. Iskolánk az alábbi szaktantárgyi versenyeken nevezi be legkiválóbb növendékeit és művészeti csoportjait: február 7. XIII. Országos Zongoraverseny területi válogató, Cegléd Felkészítő tanár: Halasiné Németh Erika február 14. XI. Országos Kamarazene Verseny területi válogató, Szentendre Felkészítő tanár: Koltavári László március 1. VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny területi válogató, Szentendre Felkészítő tanárok: Csomós János, Kolta - vári-galambos Mónika, Vági Tamás Zongorakíséret: Zólyomi Árpád március 22. Társastánc Gála, Kis kun - lacháza, Művelődési Központ, Színházterem Felkészítő tanár: Mihó Diána április 10. X. Házi Furulyaverseny, Kiskunlacháza, Művelődési Központ, Volly Galéria Felkészítő tanárok: Csomós János, Kolta vá - ri- Galambos Mónika, Vági Tamás, Zsíros Réka április 13. Dél-Pest megyei Regionális Gitárverseny, Szigetszentmiklós Felkészítő tanár: Kiss Árpád Bálint április IX. Országos Hegedűduó Verseny, Vác Felkészítő tanár: Schuster Andrea április IV. Országos Kerámiaés Tűzzománc-készítő Verseny, Győr Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit, Deák Ágnes, Filotás Viktória, Fodor Piroska április VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny, Budapest Felkészítő tanárok: Csomós János, Koltavári-Galambos Mónika, Vági Tamás Zongorakíséret: Zólyomi Árpád április 27. III. Pest megyei Dallam- és Ütőhangszeres Szóló Verseny és Találkozó, Göd Felkészítő tanár: Koltavári László április 29. VI. Pest megyei Fuvolaverseny, Szentendre Felkészítő tanár: Zsíros Réka Zongorakíséret: Halasiné Németh Erika május 11. III. Pest megyei Rézfúvós Verseny, Göd Felkészítő tanár: Breznyán István, Vági Tamás, Vass István május 18. Gyermeknapi társastánc verseny Colour Kupa, Kiskunlacháza, Sport csarnok Felkészítő tanár: Mihó Diána május IV. Országos Grafikai Verseny, Badacsonytomaj Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit, Deák Ágnes, Filotás Viktória június 7-9. XV. Eperfesztivál Országos tűzzománc-készítő pályázat, Tahitótfalu Felkészítő tanár: Fodor Piroska július 3-6. VIII. Balatonföldvári Térzene Fesztivál, Balatonföldvár Felkészítő tanárok: Breznyán István, Csomós János, Koltavári László, Koltavári-Galambos Mónika, Nagy Péter, Tyukodi Nóra, Vass István, Vági Tamás, Zsíros Réka július 5-6. V. Sárvári Országos Zeneiskolai Fúvószenekari Verseny, Sárvár Felkészítő tanárok: Breznyán István, Csomós János, Koltavári László, Koltavári-Galambos Mónika, Nagy Péter, Tyukodi Nóra, Vass István, Vági Tamás, Zsíros Réka Az országos versenyeken elért eredményekről A Mi Újságunk júliusban megjelenő lapszámában adunk összefoglaló tájékoztatást. A versenyző növendékeknek sok szerencsét, szüleiknek és a felkészítő tanároknak pedig sok erőt és türelmet kívánunk a közös sikerek eléréséhez. Tisztelettel: Breznyán István, Volly AMI igazgató

14 ZEN ÉS FO TÓ ALBU M Digitális fényképekből készítek a fotókkal harmonizáló zenei aláfestéssel, hang ulatos effektekkel, idézetekkel fűszerezett SLIDESHOW videót. Családi évfordulók, eljegyzések, esküvők, ballag ások, születésnapok, osztálytalálkozók, kirándulások felejthetetlen pillanatainak megörökítése egy lenyűg öző, zenés fotóalbumban. Az emlékfilm meg tekinthető bármilyen asztali DVD-lejátszón. MINTAVIDEÓK és további részletek a weboldalamon: Tel.: A Noske Kert Centrum Kiskunlacházán lévő KERTÉSZETI ÁRUDÁBA, kertészeti munkakörbe munkatársat keres. Előny: kertészeti képzettség, kereskedelmi tapasztalat, rugalmas munkavégzés, kommunikációs készség. Cím: Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 225. Tel: Hála az égnek, megérhettük 55. házassági évfordulónkat! Két fiunk született. Imi február 5-én, Laci február 5-én. De nagy ünnepsorozat nekünk az április hónap is április 11-én József Attila születésnapján született Viktor nevű unokánk, majd április 11-én dédunokánk, Bence. Máté unokánk születésnapja április 3-a, a feleségemé pedig április ben ez épp húsvét napjára esett. 93-ban születésnapjára ami ismét húsvétra esett ezt írtam köszöntésére: Boldog nap Ünnepnap ez nekünk, mert az Úr Jézus értünk szenvedett, és édesanyánknak születésnapja. Ma az unokáit locsolkodásra várja. Boldogságban élt meg 54 évet, ebből 35 évet nekünk szentelt. Azt kívánjuk, hogy legyen még hosszú, boldog élete! Mészáros Imre Azóta eltelt 10 esztendő, és Imre bácsi és felesége most az 55. házassági évfordulójukat ünneplik. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! (Gy. M.)

15 M ŰV E LŐ D É S I K Ö Z P O NT A MI ÚJS ÁG UNK március 15

16

17 A Képviselő-testület február 4-i nyílt ülésén hozott határozatok 10/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesí tőnek elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét. Határidő: azonnal. 11/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitele sí - tőnek elfogadja Petőné Horváth Éva kép - viselő személyét. Határidő: azonnal. 12/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: Előző képviselő-testületi ülésen hozott hatá - rozatok végrehajtásáról szóló beszámoló Előadó: dr. Répás József polgármester Beszámolók Előadó: dr. Répás József polgármester Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető Soós Zsoltné jegyző Egészségügyi ellátási szerződések módosí tása Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke Gerecz Attila, PÜF elnöke Együttműködési megállapodás a rendőr ség - gel, rendészeti feladatok ellátására Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke Főépítészi megbízási szerződés módosítása Előadó: dr. Répás József polgármester Gerecz Attila, PÜF elnöke Hozzájárulás kapitányságvezetői kinevezés hez Előadó: dr. Répás József polgármester Bizottságok jegyzőkönyvei Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Egyebek Határidő: azonnal 13/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete megbízza a Műve - lődési, Oktatási és Sport Bizottságot a február 23-án megrendezésre kerülő terem - labdarúgó gála megszervezésével, egyúttal anyagi lehetőségeihez mérten támogatja is annak lebonyolítását. Határidő: február /2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja az előző tes tületi üléseken hozott határozatok vég re - hajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azon nal. 15/2013. (II. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányza tának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak ön - kormányzatot érintő fontosabb eseményei ről. Határidő: azonnal. 16/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető december hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. Határidő: azonnal. Soós Zsoltné jegyző 17/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos és szóbeli beszá - molóját. Határidő: azonnal. Soós Zsoltné jegyző 18/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné jegyző írásos és szóbeli beszámolóját. Határidő: azonnal Soós Zsoltné jegyző 19/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja az AIR SECURITY SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (2300 Dunaharaszti, Lo - vas u. 7.) kötendő szerződésmódosítás terve - zetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi vál - toz tatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 20/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Buda - vári és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt.- vel (2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 95.) kö tendő szerződésmódosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyi - ben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 21/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Hu má - num Egészségügyi Szolgáltató. (2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 71.) kötendő szer ződésmódosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a pol - gármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 22/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a MED- DENT 89. Háziorvosi Bt.-vel (2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 10.) kötendő szerződés - módosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 23/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a MEDI- CALL Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (2340 Kiskunlacháza, Toldi u. 12.) kötendő szerző désmódosítás tervezetét. A tervezetet meg küldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Ka mara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6.

18 24/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a MINI - KLINIK Orvosi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (2340 Kiskunlacháza, Kun u. 11.) a háziorvosi tevékenység tárgyában kötendő szerződésmódosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 25/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja MINI - KLINIK Orvosi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (2340 Kiskunlacháza, Kun u. 11.) a fogorvosi tevékenység tárgyában kötendő szerződésmódosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a pol - gármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 26/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Ré - pás József polgármestert a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő, jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal. 27/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete a Bárány László főépítésszel kötött megbízási szerződést akként módosítja, hogy a III. 4. pontban szereplő heti egy napon, szerdánként, óra között szövegrész heti két napon, keddenként és szerdánként, óra között szövegrészre változik, a IV.1. pontban a bruttó Ft/hónap, azaz havonta bruttó kilencvenezer forint szövegrész bruttó Ft/hónap, azaz havonta bruttó száznyolcvanezer forint szö - vegrészre változik. A megbízási szerződés egyéb pontjai válto - zatlanul maradnak. Határidő: február 5. 28/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (2) bekezdésében biztosított jogkörében egyetért dr. Öveges Kristóf r. alezredes úrnak a Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői be - osz tásba történő kinevezésével. Határidő: azonnal. 29/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészséges ivóvízellátás átmeneti biztosítása érdekében két HM szűrő telepítését kéri a Kiskunlacháza, Kinizsi utca 732/2 hrsz-ú és a Kiskunlacháza, Duna-part 3118/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területekre. A hely - színek megjelölése a határozat mellékletét képezik. Határidő: azonnal. 30/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ecsedi-Vill Bt., Kiskunlacháza, Völgyi út 1712/1 hrsz. villamos ellátása, 0,4 kv-os szabadvezetés létesítése 12-7 tervszámú kérel méhez tulajdonosi és közútkezelői ki - köté sekkel hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Völgyi u hrsz-ú önkormányzati út vonatkozásában. Határidő: azonnal. 31/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP /B kódszámú, épületener - getikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz, a Kiskunlacháza-Áporka Óvo dai Társulás Búzavirág Tagóvoda A épület, Búzavirág Tagóvoda B épület és Peregi Tagóvoda épületeit érintően. Határidő: február /2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete megadja tulajdonosi hozzájárulást a Kiskunlacházán működő térfigyelő rendszer kameráinak kép és vezérlő jelei átadásához a Rendőrség informatikai hálózatába. A Képviselő-testület felhatalmaz - za polgármestert a hozzájárulási nyilatkozat aláírásra. Határidő: február /2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete január 1-jétől az élőerős figyelésre nem tud fedezetet biz - tosítani. Határidő: a évi költségvetés készítésé - nek határideje. 34/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete lemondó nyilatkoza - tot ad Ft. támogatási pénzeszközről a igénylésazonosító számú, Felhő - szakadás következtében település alacso - nyabban fekvő részeit elárasztotta a víz meg - nevezésű vis maior pályázathoz kapcsoló - dóan. Határidő: azonnal. 35/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a székely zászló Polgármesteri Hivatal hom - lokzatára történő kitűzésével kapcsolatosan név szerinti szavazással dönt. Határidő: azonnal Soós Zsoltné jegyző 36/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal homlokzatára a magyar nemzeti zászló mellett az egységes magyar nemzet részét képező székely nemzeti közös - ség zászlaja is kitűzésre kerüljön valamennyi, a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösség jogszerű önrendelkezési törekvése, szimbólumainak használata támogatásának kifejezéseképpen. Határidő: március 31. A Képviselő-testület febuár 14-i nyílt ülésén hozott határozatok 37/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesí - tőnek elfogadja Foki Vilmos képviselő személyét. Határidő: azonnal. 38/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesí - tőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét. Határidő: azonnal. 39/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: évi költségvetés tárgyalása Előadó: dr. Répás József polgármester

19 Gerecz Attila, PÜF elnöke A szennyvízberuházás kivitelezőjének kivá - lasztására kiírt közbeszerzési eljárás bíráló - bizottságának megválasztása Előadó: dr. Répás József polgármester Egyebek Határidő: azonnal 40/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés tervezetét átdolgozásra és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt formában történő elkészítésére a jegyzőnek visszaadja. Határidő: március 14. Soós Zsoltné jegyző 41/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete a Vállalkozási szer - ződés Kiskunlacháza Nagyközség szenny víz - csatornázása V. ütemének kiépítésére FIDIC piros könyv szerinti, valamint szennyvízteleprekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló tervezésére és kiépítésére FIDIC sárga könyv szerződéses feltételekkel tárgyú közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának szavazati joggal rendelkező tagjaivá Benics Józsefet, Gulyás Róbert projektmenedzsert, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt és dr. Sződi Károlyt választja a tanácskozási joggal rendelkező tagok, Petőné Horváth Éva és Foki Vilmos képviselők mellé; megállapítja, hogy a fenti közbeszerzési eljá - rás Bírálóbizottság mellé kirendelt megfigyelő dr. Bulátkóné dr. Tóth Csilla a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről. Határidő: azonnal. 42/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (2) bekez dé sé - ben biztosított jogkörében egyetért dr. Tóth Károly r. százados úrnak a Ráckevei Rendőr - kapitányság Közrendvédelmi Osztály Rend - őr őrs Kiskunlacháza állományába történő rendőrőrs parancsnoki kinevezésével. Határidő: azonnal. 43/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kiskunlacháza és Térsége Ipartestület részére a Kiskunlacháza településnév használa tá - hoz. Határidő: azonnal. 44/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre, a kiskunlacházi Duna-parton történő fej - lesztések és azok finanszírozási lehetőségei - nek felkutatása érdekében. A munkacsoport tagjai: dr. Répás József polgármester, dr. Fábián Miklós alpolgármester és Foki Vilmos képviselő. Határidő: azonnal. 45/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Kun László Vándorserleg Alapító Okiratát, mely jelen határozat mellékletét képezi. Határidő: azonnal. 46/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a je - lenleg önkormányzati fenntartású, 0. prog - resszivitási szintű mintavételi hely és kis la - bor járóbeteg-szakellátási feladatot áp - ri lis 30. után is ellátja. Határidő: február /2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal és az Önkormányzat között kötendő, a Pest Megyei Kormány - hivatal Ráckevei Járási Hivatal Kiskunlacházi Kirendeltség működtetésével a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztásáról szóló megállapodás tervezetét mely jelen határozat mellékletét képezi -, egyben felhatalmazza dr. Répás József polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal. 48/2013. (II. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányza tá - nak Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 72. (1) bekezdésében meghatározottak végrehajtása érdekében felhatalmazza dr. Répás József polgármestert és Soós Zsoltné jegyzőt, hogy a Kis - kunlacháza Nagyközség Önkormányzata adósságállományának állam általi, részbeni átvállalásáról szóló megállapodást aláírja. Határidő: február /2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete a villamos-energia beszerzésére kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában a szolgáltatás időtartamát 20 hónapban jelöli meg. Határidő: azonnal Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 1/2013.(II.5.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, a 30/2012. (XI. 29.), a 25/2011. (XII. 15.) a 15/2009. (VI. 23.), a 25/2008. ( ) és a 23/2007. ( ) rendelettel módosított 13/2005. ( ) rendelet módosításáról Bevezető rendelkezések 1. Az R. melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. Záró rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, a 30/2012. (XI.29.), a 25/2011. (XII.15.), a 15/2009. (VI. 23.), a 25/2008. (12.16.) és a 23/2007. (12.12.) rendelettel módosított 13/2005.(12.05.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el: Részletes rendelkezések Ez a rendelet március 11-én lép hatályba. dr. Répás József polgármester Kihirdetve: február 5. Soós Zsoltné jegyző Soós Zsoltné jegyző

20 (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai 1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként Melléklet Sorsz. A B C Megnevezés Égéstermék-elvezetők jele évi nettó díj 1.1. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 1504 Ft/db/alkalom 1.2. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 1600 Ft/db/alkalom 1.3. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 752 Ft/fm/alkalom 1.4. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 672 Ft/fm/alkalom 1.5. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 1072 Ft/fm/alkalom 1.6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 896 Ft/fm/alkalom 1.7. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 1664 Ft/db/alkalom 1.8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 1728 Ft/db/alkalom 1.9. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 880 Ft/fm/alkalom Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 768 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 1136 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 928 Ft/fm/alkalom Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 1504 Ft/db/alkalom Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 1600 Ft/db/alkalom Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 752 Ft/fm/alkalom Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 672 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 1072 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 896 Ft/fm/alkalom Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 1664 Ft/db/alkalom Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 1728 Ft/db/alkalom Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 880 Ft/fm/alkalom Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 768 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 1136 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 928 Ft/fm/alkalom Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 944 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 928 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 944 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 928 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 1136 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 1152 Ft/szint/alkalom Egyedi Tartalék ET 960 Ft/db/alkalom Központi Tartalék KT 432 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Tartalék NT 592 Ft/fm/alkalom Gyűjtő Tartalék GT 448 Ft/szint/alkalom a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került az ár a kiszállási költséget is magába foglalja a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár Közélet Kultúra Mindennapok 2011. február 10. 120 forint Amíg mi élünk, ez a ház hazavár A málenkij robot áldozataira és Nagyon örülök, hogy életemben feladatomul kaptam - és talán nem csak e nap alkalmából

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon)

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) T ö k ö l i T ü k ö r XXIII. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. július Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) Fantasztikus menetelés után

Részletesebben

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok.

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok. XIV. évfolyam 2. szám, 2010. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár fekvésénél fogva viszonylag védett; árvízkor a város legnagyobb része nincs veszélyben. A Duna legutóbbi igen magas vízállásakor a vízparti

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Egy hónap a kultúra jegyében

Egy hónap a kultúra jegyében XXIV. évfolyam 4. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2013. április Egy hónap a kultúra jegyében Az április számos kulturális programot tartogatott számunkra Dunavarsányban. Amíg a mûvelôdési

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Közellátás 2008. Újpesten a helyzet változatlan?

Közellátás 2008. Újpesten a helyzet változatlan? Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. január 25., II. évf., 2. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Közellátás 2008 Újpesten a helyzet változatlan? FOTÓ:HORVÁTH

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

értetlenség és zavar

értetlenség és zavar 2007-10dok.qxd 2007.10.10. 8:40 Page 1 1394 2007 2007. szept. okt. XIV. évfolyam 9 10. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elmúlt idõszakban

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

2006. Hetedik szám. Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira

2006. Hetedik szám. Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira 2 Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Köszöntötték a köztisztviselőket A Köztisztviselők Napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal munkatársait köszöntötte

Részletesebben

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a

Részletesebben

XXV. évfolyam 11. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. november MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET

XXV. évfolyam 11. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. november MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET XXV. évfolyam 11. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. november MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2 Ez a szép, novemberbe is átnyúló meleg ősz, sok változást hozott az én és a körülöttem

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben