2013. március 3-án ünnepélyes keretek között vontuk fel Kis kunlac házán a székely lobogót. Sokan, együtt. Méltósággal, tisztelettel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. március 3-án ünnepélyes keretek között vontuk fel Kis kunlac házán a székely lobogót. Sokan, együtt. Méltósággal, tisztelettel."

Átírás

1 2013. március 3-án ünnepélyes keretek között vontuk fel Kis kunlac házán a székely lobogót. Sokan, együtt. Méltósággal, tisztelettel. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segített lélekemelő ün n e p pé tenni ezt a napot! Fotók: Pieczarka Zsolt

2 Ebben az évben is izgatottan készülődtünk az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő FARSANGI MULATS ÁGUNK- RA, melynek során felelevenítjük a gyermekekkel együtt ennek a régi néphagyománynak a szokásait. Természetesen óvodánkban ezen a napon a gyermekek szüleit, családtagjait is szívesen látjuk, hiszen ez a nap azon nyílt napok egyike, melyek alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a szülők bepillantást nyerhessenek gyermekük óvodai életébe. Egy vidám hangulatú, családias légkörben eltöltött délelőtt mindannyiunk számára jó alkalom arra, hogy együtt legyünk, sokat beszélgessünk, a szülők megismerhessék gyermekeik óvodai környezetét, ba - rátaikat, megnézhessék és kipróbálhassák a gyermekek kedvenc já - té kait, gyönyörködhessenek a gyermekeik ál - tal ké szített szép alkotásokban: far sangi kalapok, színes álarcok, vi - dám bohócok készültek erre az alkalomra. Természetesen a far - sangi hangulat legfontosabb eleme a jelmezek, álarcok felöltése, a gyermekek nagy örömére. Mi óvó nénik és a daduska nénik is igyekszünk minden év - ben meglepni a gyermekeket tréfás, ötletes jelmezeinkkel, és kezdetét veheti a vidám találgatás: Te minek öltöztél? Nem maradhat el a farsangi rigmusok, mondókák, versek sora, és a vidám zeneszóra történő táncmulatság. A nagyobbak ebben az évben is meglepetés-tánccal készültek, amit valamennyi csoportban bemutattak mindannyiunk örömére. A szülőknek köszönhetően ezen a napon színes farsangi terítéken sok-sok finomságot fo gyaszthattak a gyermekek, köszönet érte minden kedves szülőnek, aki ily módon is segített az igazi farsangi hangulat megteremtésében. Sok-sok vidám fénykép és a beszélgetések során elhangzott pozitív visszajelzések iga zolják számunkra, hogy ismét érdemes volt farsangi díszbe öltöztetni óvodánkat, megismertetni a gyermekekkel a farsangi hagyományokat, szokásokat, melyek által sikerült kicsit kiszakadni a hétköznapok megszokott sodrásából, és eltölthettünk együtt egy vi dám délelőttöt a családokkal. Magam és a B ovi dolgozóinak nevében remélem, hogy jövőre újra együtt farsangolunk! Horákné Vida Krisztina óvónő

3 Már-már hagyománnyá válik a Gárdonyi iskolában, hogy a telet szülők, gyerekek és pedagógusok együtt űzik jó hangosan a peregi Lakodalmas házban. Úgy látszik, az idén még várat magára a jó idő, de ez a farsangi hangulatnak nem ártott! A jókedvet fokozta a negyedikesek vidám jelenete és a harmadikosok country tánca. Köszönjük minden kedves szülőnek a tombolák, zsákbamacskák felajánlását, a sok segítséget és a közreműködést! Külön köszönet jár a helyiség biztosítójának, Kozelka Dottiéknak és a zenéért a H&H Music Duónak! Varga Ágnes munkaközösség-vezető A szentimrések Hol fel, Holle anyó képei magukért beszélnek... J Á T É K O K Szeretettel várunk Benneteket szüleitekkel és az óvó nénikkel együtt a Gárdonyi úti iskola SULIKÓSTOLÓ programjaira! Ha én cica volnék Vidul a bakterház Nagy Béla (púp a hátamon)

4 Ebben az esztendőben január 6-tól, vízkereszttől február 13-ig, hamvazószerdáig tartott a farsangi időszak. Iskolánkban, a Vö rös mar ty úti tagépületben mi is jelmezes felvonulással, mulatozással búcsúztattuk a telet. Az alkalomhoz illően feldíszített tornater münket vendégek, jókedv és zene töltötte meg. Im m á r több éves hagyomány, hogy a bált a tanítók tánca nyitja. I d é n a Mamma mia c. film egyik betétdalára tanultunk koreográfiát. Legnagyobb tanulóink, a 4. a és 4. b osztályosok táncai szintén osztatlan sikert arattak. Több egyéni produkció is színesítette a programot. Ezen a vidám délelőttön mindenki igazán jól érezhette magát. Gyermekeink izgatottan bontogatták a sok-sok zsákbamacskát, amit az SZMK készített részükre. Jóízűen fogyasztották a szülők által felkínált farsangi finomságokat. Köszönjük a közönség részvéte lét és támogatását! Úgy érezzük, nagy szükség van az ilyen hagyományőrző, közösségépítő, feledhetetlen napokra. Kollár Péterné igh február 1-jétől a kmb-s iroda helyén rendőrőrs alakult, mely természetesen a Ráckevei Rendőrkapitánysághoz tartozik továbbra is. Az új ráckevei kapitány, dr. Öveges Kristóf r. alezredes, kapitányságvezető pozitívan állt a lacházi testület kéréseihez, hiszen képviselőink már évek óta szorgalmazták a rendőrőrs létrejöttét. Az új őrsparancsnok dr. Tóth Károly rendőr százados, aki kiskunlacházi származású, jelenleg Ráckevén él. Őrsparancsnok urat megkérdeztem néhány, valamennyiünket érintő kérdésben, tőle az alábbi tájékoztatást kaptam: Az őrs 15 fővel fog működni, 1 fő őrsparancsnok, 6 fő körzeti megbízott, 8 fő járőr. Illetékességi területünk Kiskunlacháza, Döm - söd, Áporka, Apaj. Váltásos rendszerben fogunk dolgozni, terveink szerint így próbáljuk lefedni a napi szolgálatot. Igyekszünk mindenkor rendelkezésre állni. Bármilyen rendőrséget érintő ügyben megkereshetnek bennünket (szabálysértések, bűncselekmények, általános bejelentések). Állandó rendőri jelenlétet próbálunk biztosítani látható és nem látható, vagyis rejtett szolgálattal. Az önkormányzat rendelkezésre bocsátotta az épületet, vállalta az üzemeltetést. Jómagam lacháziként mindig is figyelemmel kísértem Kis kunlacháza életét, és most örömmel térek vissza. Az új őrs működését egy remekül sikerült akcióval indították. Elfogtak egy bűnözőt, aki a peregiek életét régóta keserítette. Az akciókról az alábbiakat tudtam meg, szintén dr. Tóth Ká - rolytól: A peregi lakosság elkeseredett segélykérésére reagálva, összehangolt akció végrehajtására került sor nemrég. Peregen az elmúlt időszakban a lakosságot legjobban irritáló bűncselek - ménysorozatot derítettünk fel. Az akció során lezártuk a Kert utca, Határ utca, Külső Ráckevei út, Dózsa György utca, Völgyi Dűlő által határolt részt, és igazoltatásra kerültek a gyanús személyek. Ennek során került elfogásra Sz. István kiskunlacházi lakos, aki több bűncselekmény elkövetését is elismerte, melynek eredményeképpen előzetes letartóztatását rendelte el a Ráckevei Járási Bíróság. Az akció a kiskunlacházi őrsparancsnok vezetésével, az őrs tagjaival, és a Ráckevei Rend őr - kapitányság további be osz tottjaival, összesen 10 fővel és 5 gépjárművel került végrehajtásra. A lakosság megnyugtatására közlöm, hogy hasonló akciókra le - het számítani a továbbiakban Kiskunlacháza teljes területén, illetőleg a környező településeken is. Bízunk benne, hogy az új rendőrőrs a sikeres kezdet után a továbbiakban is eredményesen fog működni, így településünkön a közbiztonság javulni, erősödni fog! A munkához erőt, egészséget, kitartást és sok sikert kívánunk! Gy. M.

5 A költségvetés elkészítésekor minden évben felmerül az a probléma, mi az önkormányzat kötelező feladata, és mi az, amit az állam nem finanszíroz, tehát amit saját erőből kell megoldani. Ez utóbbiak közé tartozik például a kislabor, a központi konyha, a művelődési ház költségei nek támo gatása. Mivel a fontos sá gi sorrendet mindig az adott képviselő-testületnek kell megállapí - tani, ezért csodálkozunk, hogy évről évre ugyanaz a képviselő, név szerint dr. Szabó Attila gyermekorvos az, aki a labor működésének jelenlegi for máját megkérdőjelezi, és különböző érvekre hivatkozva állítja, nem így kellene a labornak működni, szerinte gazdaságosabban is lehetne a támogatást biztosítani. A labor immár 24 éve működik községünkben. Szakmailag és a lakosok véleményére alapozva elmondható, hogy mindannyiunk megelégedésére dolgozik a szakszemélyzet. Általános az álláspont, hogy egy ekkora nagyközségnek el kell bírnia a működési költségeket. A külső minőségellenőrző szervezet 1997 óta minősíti ki - válóra a kislabor szakmai munkáját. Összehasonlítva a ráckevei és egyéb intézetek labor - jával, el mondható, hogy itt nincs időpontkéréses előjegyzés. Nem be szélve arról, ha váratlanul kórházi műtét előtt áll a paciens, akkor helyben, soron kívül, utazás nélkül történik a vizsgálat. A labora tóriumokat egyébként kü - lönböző osztályokba sorolták attól függően, hogy milyen vizsgálatokat végezhetnek. Ez a kislabor kezdettől fogva az alapvizsgálatokat végezte, illetve erre kapott engedélyt az illetékes hatóságtól. Most arra hivatkozva megtámadni működését, hogy nem áll rendelkezésre a teljes repertoár, nem helyénvaló. Tudomásul kellene venni egye seknek, hogy nem X. doktornak vagy a családtagjának van laborja, hanem a községnek. Döm södi vélemé nyek szerint Kiskunlacháza egészségügye két szempontból is irigylésre méltó: a központi orvosi ügyelet és a kislabor miatt. Ha valaki képviselő létére nem érti, hogy ez nem csak anyagi kérdés, ha - nem igenis a lakosság közérzetét egy kissé javító szolgálat, az menjen el például a ráckevei rendelőbe vérvételi időben, nézze meg hányan várakoznak mintavételre (időpontkérés után), hányszor kell átmenniük (útiköltség, benzin, idő), és gondolkozzon el a látottakon. A felnőtt háziorvosok közel azonos számú beteget küldtek vizsgálatra. A 2012-es évben 3460 kiskunlacházi lakos vette igénybe a laborszolgáltatást. Manapság, amikor a lakosság egészségi állapota romló tendenciát mutat, úgy gondoljuk, hogy kritizálás helyett mindenkinek értékelni kellene az önkormányzat anyagi erőfeszítéseit a lakosság egészségi állapotának megőrzéséért. Dr. Geczkó Beatrix a ráckevei és kiskunlacházi laboratórium főorvosa Dr. Vancsura Tamás háziorvos és képviselő FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló évi LV. törvény. A január 1-jével hatályba lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI A HASZNÁLATÁT a területileg illetékes járási földhivatalnál. A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik, és annak használatát nem engedte át más személy részére. A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhivata loknál, vagy letölthető a honlapról. A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. A földhasználati regisztrációról A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt be annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területek használatának bejelentése illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár alatti területekre amit sokan tévesen kiskerteknek neveznek ez a jogszabály eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk 6000 forintos regisztrációs díjat fizetni. Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze, tanulmányozzák az egyes ingatlanok közti különbségről szóló irodalmat! Az erdő művelési ágú területek kivételével minden földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított területművelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóak legyenek. Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

6 Mielőtt alaptörvényünknek a Kormányra vonatkozó rendelkezéseire rátérnénk, az előző cikkbe félreértésre okot adható hiba csúszott. A köztársasági elnök felsorolt 10 feladatkörében van egy nem megtagadható feladata, ahogyan az újságban megjelent, hanem meg kell tagadnia, ha úgy ítéli meg, hogy teljesítése az alaptörvény értékrendjét sértené. Ez a feladat pedig a következő: törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését. Jelentősége többek között abban áll, hogy ha a köztársasági elnök aláírja bárkinek kitüntetés adományozását, engedélyezi kitüntetés viselését, következmény nélkül nem teheti meg, hogy az átadási ünnepségen nem fog kezet a kitüntetett személylyel. Vagy előre meggondolva nem adományoz, nem engedélyez, vagy utólag emelt fővel viseli el, ha rosszul döntött. A döntés szabadságáról és a személyes felelősségvállalásról szól ez a tétel is, mint annyi minden az alaptörvényünkben. Nyilvánvalóan, akik képtelenek felelősséget vállalni saját döntéseik következményeiért, továbbra is szeretnék másokra hárítani a következmények viselését, azoknak nagyon útban van alaptörvényünk, és mindent megpróbálnak az eltüntetésére. Eddig az országgyűlés és a köztársasági elnök kapcsán az államhatalom központi szerveivel foglalkoztunk, áttérve a Kormány szabályozására ez azt jelenti, hogy innen már az államigazgatás következik. Talán az államhatalom és az államigazgatás különbségét úgy tudnám érzékeltetni, hogy az államhatalom a gondolkodó fej, az államigazgatás pedig a cselekvő kéz, vagyis a Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, egyben a közigazgatás legfőbb szerve is, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. Mint a közigazgatás legfőbb szerve, törvényben meghatározottak szerint létrehozhat államigazgatási szerveket. A Kormány rendeletet alkot, rendeletei nem lehetnek törvénnyel ellentétesek, és működéséért az Országgyűlésnek felelős. A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek, a miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnökhelyettest jelöl ki. A miniszterelnököt az országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg, alaptörvényünk részletes szabályokat tartalmaz a megválasztására vonatkozóan. A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, és a Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagjai az országgyűlés előtt esküt tesznek. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és a megyei kormányhivatal. A minisztériumok felsorolását és a kormánytisztviselők jogállását törvény szabályozza. Alaptörvényünk részletesen tartalmazza a miniszterelnök, a Kormány, a miniszterek működésére, a megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat, többek között a bizalmatlansági indítvány intézményét vagy az ügyvezető kormány (ügyvezető miniszter) jogintézményét, amikor rendeletet csak halaszthatatlan esetben alkothat. Alaptörvényünk lehetővé teszi, hogy az országgyűlés sarkalatos törvénynyel a végrehajtó hatalom kö rébe tartozó egyes feladat- és ha - táskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozzon létre. Az önálló szabályozó szervek létrehozására, működésére, rendeletalkotására és felelősségére (a szerv vezetője a szerv tevékenységéről évente beszámol az országgyűlésnek) vonatkozó alapvető szabályokat alaptörvényünk részletesen meghatározza. A hozzáértő módon, pontosan, szakszerűen működő közigazgatás igazságszolgáltatás mindannyiunk, az egész társadalom javát szolgálja, míg a tudatlanságból fakadó handabandázás nagyon is az ártalmunkra van. Szinte minden családban előfordul olyan gyermek, aki nyílt őszinteséggel kimondja, amit lát: meztelen a király. Ha a család tagjai, akik ugyanazt látják ugyan, mint a gyermek, egyéni érdekeiktől vezérelve azonban felháborodnak és az igazság kimondására hivatott őszinte gyermeket kitaszítják a családból, még patás ördögnek is kikiáltják, biztosra vehetik, hogy a történelem lesodorja őket a pályáról. Míg azok a családok, akik komolyan veszik az őszinteséget, és elfogadva az igazságot, egyéni érdekeiket össze tudják hangolni a közösségi érdekekkel, nem csak a családot, hanem a társadalmat is felemelik, gazdaggá teszik. Embertársam, mindannyiunk érdekében ismerd fel és becsüld meg az igazság kimondására hivatott, őszinte gyermeket! Alaptörvényünk védelmének legfőbb szerve az Alkotmánybíróság, a következő cikkben az Alkotmánybíróság, a bíróság és az ügyészség alapvető szabályozásáról lesz szó. Dr. Gyurik Mária Tisztelt kiskunlacházi Polgárok! Idén karácsonykor minden eddiginél többen adtak ajándékot, adományokat az arra rászoruló családoknak. Szép és nemes emlék, de ugyanakkor fájdalmas tanulsággal is szolgált számomra a tavalyi karácsonyi csomagosztás. Sokkal többen élnek mélyszegénységben körülöttünk, mint azt gondoltam volna, vagy gondolná, kedves olvasó! Sajnos azonban nagyon sokan már nem kérnek, mert nem mernek, vagy a szégyenérzet erősebb még a hidegnél vagy az éhségnél... Ezt azonban nem hagyhatjuk! Minden jóérzésű emberre szükség van, hogy összefogással segíthessünk azokon, akik önhibájukon kívül vagy bármi okból fagyoskodnak vagy éheznek! Kérek tehát mindenkit, aki tud olyan emberről, családról a környezetében, aki súlyos anyagi gondokkal küzd, és lassan nem telik élelemre vagy tűzifára, de nem kér, így sem a Családsegítő Szolgálat, sem a szociális osztály nem tud róla, ne hagyják ezt szó nélkül! Kérem, jelezzék személyesen vagy írásban, hogy képviselőtársaimmal ahogy eddig is segíthessünk, ahogy tudunk! Dr. Répás József A mögöttünk hagyott téli időszak jelentős mértékben megrongálta településünk útjait. Nemcsak az aszfaltos, hanem a szilárd burkolattal el nem látott utak is jelentős mértékben károsodtak. Bejárások alkalmával megállapítást nyert, hogy az utak ilyen mértékű megrongálódásának elsődleges oka a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága. Több helyen azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzat által kiásott árokrendszer betemetésre került, illetve a korábban lenyesett padkákat megemelték, hogy az adott ingatlan elé ne folyjon a víz. Terveink szerint március 18-ával megkezdődik településünkön a szennyvízberuházással nem érintett részeken az utak helyreállítása. Ez magába foglalja a gréderezést, padkanyesést, árkok kialakítását és az aszfaltos utakon a kátyúzást. Ezúton is kérem segítő közreműködésüket. Dr. Répás József polgármester

7 Ajtó II. em Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal HIVATALI TELEFONJEGYZÉK dr. Kereszturi Zita 207. hivatalvezető 206. Koller Ágnes Titkárság 24/ Fszt. Gyámhivatal 2/a Tapasztóné Busai Ágnes gyámhivatal vezető 2/b Holndonnerné Nagy Zsuzsanna Fehér Zoltánné 24/ / /c. Kalmár Kálmánné 24/ /a. Dr. Monoki Bernadett 24/ /b. Zakariás Lászlóné 24/ Fszt. Ügyfélszolgálat 2. pult Nagy Mariann 24/ Fszt. Okmányiroda 11. Takácsné Wadle Judit okmányiroda vezető 4. pult Csepregi Jánosné 5. pult Horváth Irma 6. pult Engyel Elizaveta 24/ / pult Bérces Berta 24/ Asztalosné Kovács Valéria 8. pult Ágoston Katalin 24/ Fszt. Iktató 15. Gacsné Sváb Elvira 24/ Fszt. Vargáné Vén Ágnes 24/ Juhász Mária 24/ Horváthné Egervári Gabriella 24/ Vakulyáné Vrbovszki Anita / II. em / Tomasovszkyné Fazekas Judit 24/ / / Kovács István 24/ Sebrek József 24/ Csimma Erzsébet 24/ Sződi István 24/ Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalának Okmányirodája február 1. napjától munkanapokon reggel órától este óráig tart nyitva. dr. Kereszturi Zita hivatalvezető T.: , OLVASÓI LEVÉL Tisztelt Kiskunlacházi Nagyközségi Önkormányzat és Családsegítő Szolgálat! Azzal az egyszerű kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy rajtam miért nem próbálnak segíteni? Két éve hidegben alszom, mert sem az önkormányzat, sem a Családsegítő Szolgálat nem tud nekem egy szenes kályhát vagy egy teatűzhelyet szerezni. Hiába megyek be Önökhöz, csak azt mondják, nem tudnak segíteni. Furcsa módon két év alatt nem akadt számomra kályha sem támogatótól, sem a segélyszállítmányokból Ft-ból élek havonta. Cukorbeteg vagyok, gyógyszert szedek. Az önkormányzat 3 éve visszavette a segélyemet, mert orvosi papírom van róla, hogy nem tudok a tűző napon dolgozni Ft tartozás miatt kikötötték a vizet nálam 2 éve. A közkútról hordom a vizet, a hideg vízben, a hideg lakásban kell mosakodnom, mert ebből a pénzből nem jut gázpalackra. Addig eszek, amíg jut élelemre. Az ingyen ebédet is elvették, mondván, nem vagyok rászorulva, és el tudom magam látni. Még el, de már nincs miből. De kérdezem, ki a rászoruló, ha én nem? És miért nem tud rajtam senki segíteni? Most az újságon keresztül kérem önöket, hogy segítsenek a vízdíjat kifizetni és szerezzenek számomra egy kályhát! Az újságba mindig beleteszik, hogy segítenek a közüzemi számlák kifizetésében, vagy természetbeni segítséget nyújtanak. Akkor az ilyesmiből én miért maradok ki? Énrajtam nem kell segíteni? Én meg is fagyhatok. Nem minden a ruha-adomány! Azzal nem lakok jól, vagy nem melegszik fel a házam, és meleg vizem sem lesz. ( ) Tudják jól, mennyire szükségem lenne segítségre! Ja persze, én nem számítok rászorulónak az önök szemében Szégyen, hogy ilyen megtörténhet a XXI. században, hogy elnézik a szegény ember szenvedését! Ez Kiskunlacháza!? Tisztelettel: Szűcs Mihályné (Az adományozni vagy segíteni szándékozók a lakcímet megkaphatják a Családsegítő Szolgálatnál, akiket megkérdeztem az üggyel kapcsolatban. Arról tájékoztattak, hogy a hölgynek lehetőségeikhez képest élelmiszercsomagot is juttattak, és több fórumon próbáltak kályhát keresni, egyelőre sikertelenül. Mindemellett minden segítő szándékú ember adományát ezúton is tisztelettel kérem Szűcs Mihályné és sok-sok rászoruló számára! Gy. M.) Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 368/2012. (IX. 10.) számú határozata alapján a Bartók Béla Erdély utca sarkán található teniszpályát sport és szabadidő tevékenységre haszonbérbe ajánlja. A terület nagysága 713 m 2, a minimális használati idő 1 év, a haszonbérlet díja Ft/év. A haszonbérlettel kapcsolatban érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjánál le - het (telefon: /16 mellék).

8 A madarak már nem énekelnek? Probléma van a hallásával? Honnan jöhet rá arra, hogy a hallása már nem a régi? Az alábbi kérdésekre adott őszinte válaszokkal közelebb juthat a valósághoz! Előfordul, hogy olyan mindennapi hangokat, mint például a madárcsicsergés, nem hall meg, amit a környezetében élők meghallanak? Gyakran kéri meg beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg, amit mondott? Előfordul, hogy hangosabban hallgatja a televíziót vagy a rádiót, mint ahogyan azt a környezetében élők teszik? Előfordul, hogy úgy érzi, az emberek általában motyognak vagy elharapják a szavakat? Szokott csengeni a füle? Ha egy gyűlésen vagy megbeszélésen vesz részt, előfordul, hogy utána meg kell kérnie másokat, hogy mondják el a megbeszélés részleteit? Előfordul, hogy nem hallja rendesen a telefonon való beszélgetés minden szavát? Nehézséget okoz követni a beszélgetés menetét zsúfolt szobában vagy étteremben? Volt a munkája során hosszabb időn keresztül nagyobb zajnak kitéve? Előfordul, hogy nem hallja az ajtócsengő vagy a telefon csöngését? Érthetőbbnek találja a férfiak beszédét, mint a nőkét? Amennyiben akár egyetlen kérdésre is igennel válaszolt, előfordulhat, hogy valamilyen fokú halláskárosodása van. Hogy megbizonyosodjék hallása valós állapotáról, át kell essen egy telje s - körű fül-orr-gégészeti és audiológiai vizsgálaton. Miért és mitől romolhat a hallás? A halláskárosodások 90%-a idegi halláskárosodás. A belső fül ben lévő sensoros sejtek pusztulását jelenti, ezek hiányában a hanghullámok nem jutnak el az idegpályákon az agy megfelelő részébe, és nem tudjuk felismerni vagy csak részben, a felénk áramló információt. Ennek oka az élet során elszenvedett különböző ártalmak, nagyfokú zajártalom, fejsérülés, korábbi fertőzések, magas vérnyomás betegség, érelmeszesedés, cukorbetegség, reumatikus betegségek, de akár öröklődés következménye is le - het. A következmények szinte mindig hasonlóak, nehézzé válik a beszéd megkülönböztetése egyéb zajoktól. Bizonyos magas hangok, mint például a madárének, teljesen eltűnnek, és mások beszéde motyogásnak tűnik. Halljuk, de nem értjük! Ezért gyakran meg kell ismételtetni az elhangzottakat. A problémát az okozza, hogy az agyba nem jut el az összes hang és frekvencia, ami ahhoz lenne szükséges, hogy a beszéd érthető legyen. Ez egy kicsit ahhoz hasonlatos, mintha kivennénk az összes magas hang billentyűjét a zongorából, majd arra kérnénk valakit, hogy így játsszon el egy jól ismert dallamot. A dallam nehezen felismerhetővé válna. Ha egyszer a szőrsejtek a belső fülben károsodtak, azt gyógykezeléssel helyrehozni ne m lehet. Az egészséges életm ód, a betegségek rendszeres kezelése segít abban, hogy a meglévő hallásromlás ne fokozódjon, vagy a romlás üteme csökkenjen. Viszont a hallókészülékek ké - pesek javítani a betegek hallóképességén, és életminőségük javulását eredményezik. A hallásunk drága kincs! Az ember szoros kapcsolatban áll a körülötte lévő világgal. Az egyik legfontosabb kapocs a hallásunk. Fülünket állandóan érik akusztikai ingerek, amelyeknek milliárdnyi kombinációját kell kielemeznie, átalakítania a központi idegrendszer számára. Mindezek hibátlan végrehajtása feltétele a beszéd megtanulásának, megértésének, értelmünk és egyéniségünk egészséges fejlődésének, társadalmi érintkezésünknek, munkavégzésünknek, sőt szórakozásunknak is. A fül a legbonyolultabb szervek egyike. Felfogja a levegőben terjedő rezgéshullámokat, amelyeket az agyunkban átalakít hangokká, kontrollálja egyensúlyunkat és segít meghatározni a körülöttünk levő világot. Hallóképességünk, illetve annak a hiánya kihatással van életünk szinte minden területére. A halláskárosodás az egyik legelterjedtebb és legjelentősebb egészségügyi probléma. Becslések szerint a világ népességének 10%-a, valamint a 75 év nél idősebb felnőtt lakosság egyharmada hallássérült, az enyhétől a súlyos fokig. Van, aki már születése óta hallássérült, mások később válnak azzá egy fertőzés, vagy sérülés következtében. A legtöbb hal - láskárosodás azonban fokozatosan alakul ki az öregedés folyamatában. A civilizációs ár-talmak, az átlagos életkor jelentős megnövekedése, az urbanizációval járó zajterhelés mind kiváltó tényező lehet. Ma már sokkal több ember jut el abba korba, amikor a hallás megromlik. A hallássérült ember fogyatékossága miatt hátrányosabb helyzetben van, mint jól halló embertársai. A hallás csökkenése vagy hiánya sajátos hatást gyakorol az egyén egész személyiségének alakulására. A hallászavar, mint érzékszervi fogyatékosság, egy speciális értelmi és lelki állapotot eredményez. Mivel a hallás alapvető fontosságú a mindennapi kommunikáció so - rán, károsodása mély nyomokat hagyhat az emberi kapcsolatok - ban. A halláskárosodás sokféle szituációban mutatkozik meg: nem halljuk az ajtócsengőt, egy munkahelyi megbeszélés menetét nem tudjuk követni, egy üzleti vacsora vagy családi összejövetelek során elveszitjük a beszélgetés fonalát. Számtalan aprónak tűnő, de mégis fontos hang tűnhet el, mint a falevelek susogása, a madarak éneke, a gyerekek suttogása, me - lyek az élet értelméhez és öröméhez nagyban hozzájárulhatnak. A hallássérült ember ezen kapcsolatok elvesztése miatt viszszahúzódó, rosszkedvű, mogorva emberré válik, szégyelli fogyatékosságát. A halláscsökkenés biztonsági kérdés is egyben. Rossz belegondolni, hogy mi történhet, ha valaki nem hallja a közeledő autó vagy a tűzjelző hangját! A hallás az élettel tart minket kapcsolatban, elvesztése tehát valami igen rendkívüli dolog elveszítését jelenti. A hallássérült embernek is jo - gos igénye, hogy ezt a hátrányos helyzetét megszüntessék, ezt a célt szolgálja a hallásrehabilitáció. A segítség már kéznél van! Az utóbbi évek során a hallókészülékek technológiája eddig soha nem látott ütemben fejlődött. A legmodernebb készülékekben olyan magas fokú technológia vált alkalmazhatóvá, melynek segítségével a beszéd zajos környezetben is érthető és hallható. Napjaink hallókészülékei amellett, hogy a legfejlettebb technológiával rendelkeznek, na - gyon diszkrétek is. A készülék a használó szükségleteihez igazodva állítható be, teljesen személyre szabottan. Néhány modell annyira apró, hogy a hallójáratba vagy a fül mögé rejtve szinte nem is látható. Hová fordulhat segítségért? A legtöbb hallásproblémára van megoldás! A lehető legfontosabb dolog, amit tehet, hogy be - szélje rá barátját vagy családtagját, hogy vizsgáltassa meg hallását fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal! Részletes kivizsgálás után választ kaphat hallásproblémája megoldására! Sokan semmit sem tesznek az évek folyamán fokozatosan kialakult halláscsökkenésükkel kapcsolatban, mivel nem is tudnak problémájukról. A következő számban a halláskárosodás tüneteiről tájékoztatom a kedves olvasót. Dr. Marisch Ilona fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

9 2000-ben a Párizsi Charta február 4-ét a Daganatos betegségek elleni küzdelem napjává nyilvánította. Az idei központi vezérgondolat: számoljunk le a tévhitekkel! Tévhit: A rák kialakulása sorsszerű, semmit nem tehetünk ellene. Az igazság: A leggyakoribb daganatos betegségek harmada megelőzhető a dohányzás mellőzésével, zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban szegény táplálkozással, rendszeres fizikai aktivitással (legalább napi 30 perces tempós gyaloglás), a túlsúly, az elhízás megelőzé sé - vel/meg szünte tésével, az alkoholfogyasztás mellőzésével vagy mértékletes alkoholfogyasztással. Tévhit: A rák diagnózisa egyet jelent a közeli és elkerülhetetlen halállal. Az igazság: Számos daganatféleség gyógyítható vagy jól kezelhető, de en - nek feltétele korai észlelése a népegészségügyi szűrővizsgálatok igénybevételével emlőszűrés: éves nők kétévente, meghívólevéllel, méhnyakszűrés: éves nők legalább háromévente meghívólevéllel, vastagbélszűrés: háziorvos segítségével testünk jelzéseinek észlelésével, szükség esetén orvoshoz fordulással az emlő, here, bőr önvizsgálatával, a két héten túl is fennálló rendellenességek orvosi kontrolljával (vérzés, váladékozás, köhögés, széklet-, vizeletürítés jellegének megváltozása), a háziorvos felkeresésével legalább kétévente még panaszok és tünetek híján is. Egészségünk legalább felerészben saját döntéseinken múlik! PMKH Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Egy-egy havi, heti vagy negyedéves rendszerességgel megjelenő folyóirat előfizetési díjának kifizetésével Ön is hozzájárulhat, hogy könyvtárunk kínálata minél szélesebb legyen, s az így beszerzett példányok mindannyiunk számára elérhetőek legyenek. Íme, a évre szóló választék: A folyóirat címe Megjelenési gyakoriság Éves előfi- zetési díja 168 óra hetente Ft Nők Lapja Ezotéria negyedéves Ft Kiskegyed hetente Ft Az Otthon havonta Ft Nők Lapja hetente Ft Nők Lapja Egészség havonta Ft Bravo Magazin havonta Ft Galaktika havonta Ft Szivárvány havonta Ft Dóra a felfedező havonta Ft Praktika Magazin havonta Ft National Geographic ) havonta Ft Természetesen ezek a kiadványok kölcsönözhetők is Szeretettel várom Önöket 2013-ban is: Szabóné Eszes Erzsébet könyvtáros GYERMEKEKNEK ÉS IFJAKNAK Sven Nordquist: Findusz elköltözik Anna Sewell: Fekete Szépség Tea Stilton: A sivatag hercegnője Manfred Mai: Detektívtörténetek (Olvasó Leó) P. C. Kast Kristin Cast: Elrendelve (Az Éjszaka Háza 9.) Jenny Oldfield: Félhold Farm-sorozat Vig Balázs: Három bajusz gazdát keres Suzanne Selfors: Mentsük meg Júliát! Csukásné Bernáth Krisztina: Mondókák, dalok Geronimo Stilton: Cin City veszélyben Jeff Kinney: Egy ropi naplója 1-3. Benjamin Mee: Az igazi kaland Jean Webster: Kedves Ellenségem! Csukás István: Süsü, a sárkány Enki Bilal: A szörny ébredése Amy Kathleen Ryan: Ragyogás FELNŐTTEKNEK Greg Iles: Isteni sugallat (Világsikerek) Steve Alten: Harc az életért (Világsikerek) Jodi Picoult: Házirend Michael Connelly: A hazugság csapdájában Paulo Coelho: Alef Kiss Angéla: London csak oda Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv Iny Lorentz: A bűn lányai Justin Cronin: A szabadulás E. L. James: Ötven árnyalat trilógia Rhonda Byrne: A Varázslat J. K. Rowling: Átmeneti üresedés Susan Elizabeth Phillips: Csillagvirág Müller Péter: Isten bohócai Bárdos András Kern András: Ezt nem lehet leírni Joanna Trollope: Sógornők Suzanne Valliéres: Pszichotrükkök 0-3 éves korig Vámos Miklós: Szitakötő Suzanne Valliéres: Pszichotrükkök 3-6 éves korig Nicholas Sparks: Vissza hozzád Suzanne Valliéres: Pszichotrükkök 6-9 éves korig Kiss Angéla: Dominika csak oda Suzanne Valliéres: Pszichotrükkök 9-12 éves korig Steve Berry: A császár sírja Jean M. Auel: A Föld gyermekei-sorozat Lesley Pearse: Árnyak Elizabeth Adler: Bűnös gazdagok Hugh Laurie: A balek A 2013-as évben is felajánlom olvasóimnak a pártolás lehe - tőségét, hisz a pártolói díjak megfizetésével a könyvek be - szerzését támogatják. A folyóirat-örökbefogadás változatlanul működik, a listát megtalálhatják újságunkban és honlapunkon is. Januári és februári ajándékozóink: Hollósi Józsefné, Kis - kunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Bukta Péter, Majtényi Eszter, Császár László. Még mindig arra kérek minden ajándékozni vágyót, hogy először keressen meg szándékával, mert hely hiányában bármilyen ajándékkötetet csak egyeztetés és válogatás után tudok fogadni. Szeretettel várom továbbra is régi és új olvasóimat: Szabóné Zsóka könyvtáros

10 Özv. Keresztes Jánosné szül. Orbán Mária (1928-) az 1940-es jeges árvízre a következőképpen emlékezik: Nekem két testvérem volt. János 1927-ben született, Kar - csika pedig 1933-ban. A felnőtt életkort csak János bátyámmal értük meg, mert Karcsika hét hónapos korában meghalt. Édesanyám gyakran siratta szegénykét. Ilyenkor János odament hozzá, és azt mondta neki: Ne sírjon mama, majd a gólya hoz másikat. De bizony a nagycsőrű madár nem látogatott meg bennünket. Az elemi iskolába egy tanév kivételével Peregen jártam. A harmadik osztályt Bankházán végeztem. Itt a gyerekekkel Ökrös tanító úr foglalkozott. Ebben az időben ott is laktam édesanyám testvérének a lányánál. A férje Boros István volt. Tejcsarnokosok voltak. Az iskola a tejcsarnokkal átellenben, az utca másik oldalán volt. Az udvarában egy haranglábra felfüggesztett harang lógott. Esténként gyakran átmentünk az iskolaudvarba, hogy meghúzzuk a harangot. Az 1930-as évek elején Pere - gen, a Kisutcában laktunk. Annyira kicsi volt az udvarunk, hogy a szalmát és a kukoricaszárat a velünk szemben, az utca másik oldalán a völgyi oldalon lakó Fekete Julis néniéknél tartottuk. Mivel a gazdálkodás ilyen körülmények között eléggé nehézkes volt, szüleim eladták a házunkat Pere Jánosnak. Ezután átmenetileg a Sörház utcában laktunk, az özvegyen maradt nagynénémnél, akinek a férje Keresztes József volt. A néném férjétől, a sógortól, a ráckevei Szabó molnár bérelte a kamrát. Náluk volt a malom lerakata. Oda jártak az emberek gabonáért, meg korpáért. Szegény sógor elég tragikusan halt meg. Egy alkalommal a vevőnek hozta a tenyerében a gabonát, és ekkor érte a halál. Egyszerűen összeesett az udvaron és meghalt. 30 éves volt. A néném ott maradt özvegyen fiatal kora ellenére. Hozzá költöztünk arra az időre, amíg a saját házunk felépült. Ennek ő is örült, mert nem kellett egyedül maradnia a lakásban. Arra emlékszem, hogy a nénémék utcájában húzódott végig egy földsánc. Ez a korábbi árvizek elleni védekezést szolgáló gát maradványa volt. Mivel itt laktunk elég sokáig, ezért jól megismertem a falunak ezt a részét. Apáméknak volt egy földje a Ráckeve felé vezető betonút mellett, rögtön a Nagyér után. Nagyon jól termő fekete földek vannak ott. Jónás János bácsi volt Ráckeve felől a földszomszédunk. Amikor megtudta, hogy építeni szeretnének a szüleim, felajánlotta a földek cseréjét. Ez ésszerűnek látszott, mert a mi földünk alacsonyabb fekvésű volt. Így építettek szüleim egy telekkel Ráckeve felé, Krízsik Mihályék szomszédságába. Egy évig épült a ház. Zlamenák Józsi volt a kőműves. A kamrában laktunk, amíg kiszáradtak a falak. Úgy emlékszem, hogy 10 éves voltam, amikor odaköltöztünk. Az új lakhely és épület nyújtotta kényelmet nem sokáig élvezhettük, mert két év múlva, 1940-ben József napkor jött a jeges árvíz. A néném még jóval az árvíz megjelenése előtt jött értünk, hogy menjünk őhozzá. A szüleim nem akartak a faluba beköltözni, így dél körül csak minket, a gyerekeket vitte magával a néném. A délután folyamán apám a rokonok segítségével árkot ásott a ház körül. Így akarták az épületet megvédeni az árvíztől. Sajnos az elképzelés nem vált be. Azt érték el vele, hogy a Duna közeledtével rövid idő alatt megtelt talajvízzel a gödör. Így feladták a kilátástalannak látszó védekezési munkát. Apám estefelé a teheneket és a bornyút a lovaskocsi sarágjához kötötte, majd ők is felkerekedtek, és még időben behurcolkodtak a Sörház utcába. A víz ugyanis egyre nagyobb lett körülöttük. A ráckevei úton, a falu előtt, a Nagyér és a Völgy közötti szakaszon rekedt három teherautó. Utasai Ráckevéről menekültek, csak egy kicsit későn érkeztek ehhez a kritikus helyhez. Ekkor már a Dömsöd felől nagy sebességgel áramló víztömeg átcsapott a makadámúton. Az emberek köteleket kötöttek az út melletti telefonkarókra, és abban kapaszkodva siettek a segítségükre. Gubó Imre bácsit itt sodorta el a víz. Egy rossz mozdulat elég volt ahhoz, hogy a jeges áramlat hatalmába kerüljön az ember. Óriási erővel hömpölygött az áradat az úttesten keresztül Lacháza felé. A szomszédunkban, Krízsi - kék nél is bent volt a víz. Mihály bácsi tutajt készített és azon próbált menekülni, amikor látta, hogy kilátástalan a helyzete. Az úszó alkalmatossága nem arra ment, amerre szerette volna. A víz nagy erővel vitte Pest felé, míg fennakadt az út menti diófák ágaiban. Ebből a rabságból nem tudott menekülni, ezért a viharlámpával integetett, hogy segítsenek neki. Argalás Jánosék tőlünk nem messzire laktak. A Pázmándi- és a Kégli-rész határán volt a házuk, a mostani szociális otthon közelében. János bácsi is otthon maradt. Abban bízott ő is, hogy így jobban megvédheti a gazdaságát. Azonban a megvadult jeges áradat ellen az ember egy szál egymagában nem sokat tehet. Egy fakereszt volt a szeretetotthon mögött, annak északi oldalánál. Ez egy kis magaslaton helyezkedett el. A tehenekkel együtt oda menekült, itt húzódott meg éjszakára. Onnan jelzett a lámpájával. Az 1940-es nagy árvíz számomra elég emlékezetes maradt. Éjjel tetőzött az áradás. Koromsötét volt. Nagy volt a rémület. Hiába próbáltak az emberek védekezni, a víz nem ismert kegyelmet az elárasztott területeken. Csak azt lehetett hallani, hogy ropognak a házak Hencidán és roskadnak bele a vízbe. A recsegés után egy nagy csobbanás jelezte az éjszakai halálos csendben, hogy ismét a víz martaléka lett egy lakóépület. Pillanatok alatt oda lett egy család verejtékes munkájával felépített háza. A jégtáblákon macskák és nyulak ültek. Úgy sodorta őket a víz, mintha előre váltott menetjegyük lett volna az utazáshoz. A papszállás a néhai Pereg Mgtsz irodája helyén volt. Akácfákkal volt beültetve. Most az Ezüstfenyő idősek otthona van ott. A mellette lévő kántorszálláson ebben az időben már nem volt erdő. A Raffai kántor úr nem használta a területet. Kiadta művelésre a falubeli embereknek. A papszállásról és a kántorszállásról hordták az emberek lovas - kocsikkal a homokot a gátak építéséhez. Az 1940-es árvíz elég sokáig elhúzódott. A végén már csak a Nagyér és a Völgy között tartotta magát makacsul a víz. A házunk ekkor már szárazon állt, mert kicsit magasabban fekszik, mint az említett rész. Vissza is költöztünk, amikor csak lehetett. Senki sem hagyja ott szívesen az otthonát. Én hosszú ideig csónakkal jártam iskolába. A Nagyér ráckevei szélénél szálltam be a ladikba. A völgyi lejárónál az Anti kocsmánál kötöttünk ki, ahol a Ráckeve felé vezető út elhagyja a falut. Tanítás után visszafelé itt szálltam be. dr. Szijártó József Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik január 29-én id. Takács Józsefet elkísérték utolsó útjára, és mély fájdalmunkban, gyászunkban osztoztak velünk. A gyászoló család

11 Az első 10 év csodálatosan telt el. Amikor az alomból elhozták, egy kedves családhoz került. A két gyerek és a szüleik mind nagyon várták már a kis németjuhász érkezését. Szépen fejlődött, jól táplálták, sokat játszottak vele, egyszóval szerették. Ezt Ő úgy tudta viszonozni, hogy ragyogóan szocializálódott a családhoz, remekül megtalálta a helyét köztük. Amikor felnőtt, tette azt, amit egy kifejlett németjuhásznak tennie kellett. Őrizte a házat, a kertet. A nap 24 órájában, az év minden egyes napján. Nem érdekelte, hogy rekkenő nyári napon vagy a fagyos, dermesztő téli éjszakában kellett tennie a dolgát. Ő a helyén volt és védte a családot, védte a házukat. Több esetben akadályozta meg, hogy az éjszaka leple alatt idegenek bemenjenek a kertbe. A legtöbb ilyen kalandjáról még a család sem tudott, ők az igazak álmát aludták Gyönyörű, ereje teljében lévő, hatalmas kutyává cseperedett fel, még a szomszédok is a csodájára jártak. A család gyermekei vele nőttek fel, nagyokat játszottak együtt. Azután vége lett az idillnek. A gyermekek kirajzottak a háztól. A család anyagi és morális válságba került, a férj az alkoholhoz nyúlt. Nem foglalkoztak már a kutyával. Egyre többször maradt üresen a lábaskája, egyszerűen napokig elfelejtették megetetni. Sokszor még vizet sem adtak neki, szomjazott. Ezt Ő nem értette. Nem tudta, hogy mit csinált rosszul, miért haragszik rá a gazdi, miért bünteti. Amikor elmentek mellette, nem hajoltak már le hozzá, nem simogatták meg, nem foglalkoztak vele. A mostoha bánásmód miatt rohamosan fogyni kezdett, egészsége megromlott. Már csak árnyéka volt hajdani önmagának, de ez a gazdáit egyáltalán nem érdekelte. 11 éves korában kezdte érezni, hogy a hátsó lábaival valami nincsen rendben. Reggelente nehezen tudott felállni, sok idő kellett, hogy bejáródjanak, és sokszor egész nap sántított De még így is, az éhségtől szédelegve, sántikálva is őrizte a házat. Aztán érvénybe lépett a kötelező chip-rendelet. A családfő erről a kocsmában értesült, dúlva-fúlva csörtetett haza. Mit képzelnek ezek! Még hogy kötelező! Pont erre van pénzem Persze a kutya erről mit sem tudott. Ő csak azt vette észre, hogy a gazda ellenszenve még jobban érződött, még ritkábban kapott enni, kórosan lesoványodott. Amikor egyszer kijött hozzá a gazdi, s ő elősántikált házából, hogy farkcsóválva üdvözölje, nagy rúgást kapott az oldalába és elterült. Mit sem ér már ez a sánta, öreg dög! Meg kell szabadulni tőle, csak pénzbe kerül! mondta a gazda a feleségének. Másnap reggel aztán nyílt a kocsiajtó. Gyere, hopp, megyünk kocsizni! kiáltotta a gazda. A németjuhász emlékeiből bevillant egy kép, amikor a család, a gyerekekkel együtt az autóval ment a közeli erdőbe kirándulni. Az erdőben együtt volt a családjával, szerették őt, és ő is nagyon szerette mindnyájukat. Bemászott hát már nem tudott ugrani a hátsó ülésre, ott volt a helye. Furcsállta, hogy csak a gazda jön vele Elindultak. Izgatottan ült a hátsó ülésen, érdeklődve nézett ki az ablakon. Hosszú ideje utaznak, idegen tájakon járnak. Sok berregő doboz jön-megy körülöttük, idegen, félelmetes hely. Az autó egyszer csak félreállt, de a motor nem állt le. A gazda kinyitotta az ajtót neki. Gyere, hopp! mondta. A kutya óvatosan, szaglászva mászott ki, megállt a kocsi mellett és a gazdára nézett. A gazda nem nézett vissza rá, hanem becsukta a hátsó ajtót és szó nélkül beült a kormányhoz. Bevágta az ajtót és elhajtott. Az öreg kutya leült és nézett az autó után Nem, a gazda nem hagyja őt itt! Vissza fog érte jönni! Űlt ott órák hosszat és várt. Várta az embert, akivel ő annyi évig együtt élt, és aki nélkül el sem tudja képzelni az életet. Azután lefeküdt. Két mellső lába közé hajtotta fejét és úgy nézett az autó után, a berregő doboz után, ami elvitte tőle a gazdát. Késő délutánra járt az idő, amikor úgy döntött, hogy megpróbálja megkeresni a gazdát. Lassan, óvatosan próbált szimatot fogni az út mentén, de persze nem sikerült. Az országút padkáján botorkált, sántikált abba az irányba, amerre az otthonát sejtette. Egész éjjel ment. Felfogta, hogy az út biztos halál. Nem ment át az úton, csak a padkán haladt. Kora hajnalban havazott. Az útra olvadt havat az autók ráfröcskölték, bundája teljesen átázott. Egész testében remegve, az éhségtől és az egyre jobban fájó hátsó lábaitól szédelegvetántorogva többször elesett és az árokba gurult. Egyre nehezebben tudott visszakecmeregni az útpadkára. A gyötrő éhség lassan felülírta a haza térési ösztönt. Tudta, ennie kell, ha élni akar. Magasra tartott orral szimatolgatott. Egyszer csak kutyák és élelem szagát sikerült megéreznie. Úgy döntött, letér a forgalmas főútról, és követni kezdte a szagot. Egy kisebb forgalmú út mentén haladt, amikor elért egy kerítéshez. A kerítés túloldalán éppen a kutyákat etették. Az öreg németjuhász megállt, és a kerítésen át nézte a falatozókat. Azok persze meglátták, és acsarkodva elűzték. Lassan, botladozva indult el ismét. Most egy közeli településről jövő szagok irányába indult, ám nem jutott odáig. A hátsó lábai teljesen felmondták a szolgálatot, már csak húzta őket. A hátsó lábfejekről még a bőr is lenyúzódott, iszonyatos fájdalmat okozva. Pár métert tudott már csak megtenni, amikor ismét elesett és begurult az árokba. Nem tudott már kikecmeregni. Jártányi ereje sem maradt. A tudata még nem, de a teste már feladta a küzdelmet. Így történt, így is történhetett Ami tény: február 09-én 15 órakor csendült meg a szolgálati telefon. Egy majosházi állatbarát ismerősöm értesített, hogy telefonon szóltak neki egy németjuhászról, amely egy út menti árokban haldoklik. A bejelentő látta a kutyát az 51-es útról Majosháza felé letérni. Később ismét arra ment, ekkor a kutya már a majosi bekötőút árkában volt, egy telephely közelében. Próbált felállni, de mindig visszaesett. Azt hitte, elütötték, ekkor nyúlt a telefon után. Haladéktalanul értesítettem a bankházi Eb - segély Alapítvány munkatársait akiktől szenvedélyesebb kutyabarátokkal még nem találkoztam a történtekről. Szerintem még le sem tehettem a telefont, amikor Ők már a kutyamentő kocsijukban ültek és száguldottak Majosházára, a bajba jutott németjuhász felé. Rövidesen jelentkeztek! Megtalálták! Gyors helyszíni vizsgálat eredménye: nem ütötték el, hanem rendkívül legyengült és hátsó lábaira nem tud ráállni. Ő egy kidobott kutya! Percek múlva személyesen is találkozhattam vele. Az óriási, éves németjuhász kö rülbelül fele olyan tömegű, mint lennie kellene! Csupa csont és bőr, de még így is sugárzik belőle a tekintély, az értelem. A hátsó lábfejeiről a bőr ledörzsölődött, fáradtan szedte a levegőt. Feküdt a mentőautóban, fejét felemelte és ránk nézett, tekintetéből a végtelen jóindulat és a szeretet áradt. Értik?! Egy állat, egy oktalan állat hálásan nézett ránk, mert tudta, hogy most az életét mentettük meg! Én ezeket a szemeket, amíg élek nem felejtem el Az alapítvány munkatársai gondjaikba vették a jobb sorsra érdemes, megöregedett házőrzőt. Meleg kuckót kapott, ápolást és persze teljes ellátást. Lassan, fokozatosan kell feltáplálni. Már sétálgat az udvaron a többi kutyával. Előbb-utóbb talán sikerül őt egy családhoz örökbe adni, ahol békében, szeretetben élheti le hátralévő éveit. A testét és a lábát rendbe lehet hozni, felmerül bennem azonban néhány kérdés: rendbe lehet-e vajon hozni a lelkét? Mit okozhatott benne ez a mérhetetlen, leírhatatlan csalódás a gazdájában? Hogyan lehet képes egy emberi lény ilyet tenni? Ez a sokéves, odaadó hűség jutalma? Egy idézettel zárnám a gondolatébresztőnek szánt történetemet, Antoine de Saint- Exupéry: A kis herceg című könyvéből: Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Biztosan értjük ezt a mondatot? Pfeifer Rikárd

12 Tisztelt Lakosság! A Kiskunlacháza, Szabadság u. 1. szám alatt lévő ingatlan felújítása céljából mely a rendőrség részére szolgálati lakásként kerülne átadásra néhány személy önkéntes hozzájárulás gyűjtése céljából felkeresi Önöket. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy ha adományoznak, minden esetben kérjék el az önkéntesektől a megbízólevelüket, melyet dr. Répás József polgármester adott ki és írt alá. Amennyiben ilyet nem tudnak felmutatni, abban az esetben semmiféle hozzájárulást ne adjanak az önkénteseknek! Soós Zsoltné jegyző 190 éve született Petőfi Sándor ( ), a magyar költészet külföldön és hazánkban legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Születési helyével és halálával kapcsolatban nagyon sok legenda terjeng a köztudatban. Több mint ezer verset írt rövid élete során. Az Árvalyányhaj a süvegem bokrétája című költeménye Lacházán született 1844-ben, melynek első versszaka: Árvalyányhaj a süvegem bokrétája, Árva leány a szerelmem violája; Azt magamnak kinn a pusztán szakasztottam, Ezt magamnak a faluban választottam. Az 1848-as követválasztás alkalmával Petőfi Kiskunlacházán, a községháza előtt is mondott beszédet június 8-án. Ezt egy emléktábla is jelzi az épület oldalán. A költő június 15-i napjáról így számol be: Délután átrándultam Szabadszállásra kis körülnézés végett. Egy tanácsbélitől magától hallottam, hogy a nép csaknem kivétel nélkül részemen van, valamint a lacháziak és fülöpszállásiak is. Ennek ellenére a Szabadszálláson tartott választásra a nagy költő már nem jutott el. Néhány kiskun településen a vezetőség nem jó szemmel nézte a lánglelkű forradalmár ténykedését, és a szavazókat ellene fordították. Az életveszélyesen megfenyegetett Petőfi nélkül tartott választáson Szabadszállást és Fülöpszállást 560 választó képviselte, Szentmiklóst 160, Lacházát ben jelent meg Balogh Mihály: A költő és a város. Petőfi Kunszentmiklóson című helytörténeti könyve, mely részletesen tárgyalja az 1848-as követválasztás eseményeit is, elemzi Petőfi és Kunszentmiklós viszonyát. Bemutatja a Sétáló utcában lakó Székely Gábor Petőfi-kultuszgyűjteményét. Az állandó kiállítást bárki megtekintheti a tulajdonossal való időpont-egyeztetés után. A hatalmas mennyiségű Petőfi-anyagon kívül néhány környékbeli település kulturális és népi emlékei is megtalálhatók a magánmúzeum kiállított anyagai között. Általában az irodalomkönyvek az 1848-as szabadszállási választással kapcsolatban csak Petőfi nevét említik. A helyette megválasztott Nagy Károly ( ) ügyvéd soha nem kerül szóba. Pedig a mandátumot nyert szabadszállási képviselő aki Nagy Sámuel, szabadszállási református lelkész fia 1842-től három évig Kiskunlacháza főjegyzője volt. Tóth Sándor 2001-ben megjelent szabadszállási monográfiájában is részletesen beszámol a választás körülményeiről. A 670 oldalas, Szabadszállás múltjából című könyv 72. oldalán a szerző ezt írja: A kocsis a kapott utasítás szerint nem az országúton, hanem egy mellékúton (Bügei út), dűlőúton vitte ki Petőfiéket a városból, nehogy találkozzanak a Lacházáról és Kunszentmiklósról szembejövő választókkal, akik Petőfi hívei voltak. A kocsi majd csak Bösztörnél tért rá a Kunszentmiklósra vezető országútra.... Petőfi a Bügei útról látta a kunszentmiklósi és lacházi híveinek kocsiját, de már nem tért vissza, belátta, hogy veszve van minden, úgy is alul maradna a választásnál. dr. Szijártó József EBOLTÁS A kötelező veszettség elleni védőoltás az alábbi időpontokon vehető igénybe! Pereg: (szombat) peregi régi műv. ház (Dózsa Gy. u. 311.) Lacháza: (szombat) ÁLLATORVOSI RENDELŐ (Dózsa Gy. u. 191.) Duna-Part: (szombat) Kiskun sétány 2/B (Hajóállomásnál) Az oltás díja: 4000 Ft Tartalmazza a kötelező féregtelenítést is! Tájékoztatom a kutyatartókat, hogy Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható! Mikrochip ára: 3500 Ft Az oltás és a chip-behelyezés elvégezhető a Dózsa Gy. u szám alatti ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN is. Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: kedd, csütörtök: szombat: A háznál történő oltás kérhető telefonon: Dr. Fábián Miklós: Ifj. Dr. Fábián Miklós: Kettő vagy több kutya esetén ingyenes a kiszállás! KÖTELEZŐ EBOLTÁS 2013 Az ebek veszettség elleni, évenkénti, kötelező védőoltása a megszokott módon a Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 96. sz. alatti ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN. Nyitva tartás: hétfő péntek h szombat 9-10 h AZ OLTÁS MIATT MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁS: március h április h április h EZEKEN A NAPOKON MINDEN KUTYUS AJÁNDÉKOT KAP! Az oltás díja 4000 Ft/állat. A féreghajtó INGYENES! Természetesen az idén is van mód a háznál történő oltásra telefonos egyeztetés után. Ezúton is felhívom a tisztelt kutyatulajdonosok figyelmét arra, hogy a hatályos rendelkezések értelmében kizárólag mikrochippel jelölt állatot szabad veszettség ellen oltani! Mivel a chip és a veszettségoltás egy nyilvántartásba kerül, ha az egyik hiányzik, megvalósul a szabálysértés! Amennyiben az Ön kutyája még nincs mikrochippel megjelölve, ezt egyidejűleg pótoljuk. DR. MÉSZÁROS JÁNOS TELEFON: 06/20/ Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a DPMV Zrt. és a KUNÉPSZOLG KFT től új helyre költözik. Új címünk: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u (volt ügyvédi iroda)

13 Kedves Olvasók, Tisztelt Szülők! A Volly AMI tanárai és növendékei is várják az ez évben megrendezésre kerülő regionális és országos megmérettetéseket. Iskolánk az alábbi szaktantárgyi versenyeken nevezi be legkiválóbb növendékeit és művészeti csoportjait: február 7. XIII. Országos Zongoraverseny területi válogató, Cegléd Felkészítő tanár: Halasiné Németh Erika február 14. XI. Országos Kamarazene Verseny területi válogató, Szentendre Felkészítő tanár: Koltavári László március 1. VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny területi válogató, Szentendre Felkészítő tanárok: Csomós János, Kolta - vári-galambos Mónika, Vági Tamás Zongorakíséret: Zólyomi Árpád március 22. Társastánc Gála, Kis kun - lacháza, Művelődési Központ, Színházterem Felkészítő tanár: Mihó Diána április 10. X. Házi Furulyaverseny, Kiskunlacháza, Művelődési Központ, Volly Galéria Felkészítő tanárok: Csomós János, Kolta vá - ri- Galambos Mónika, Vági Tamás, Zsíros Réka április 13. Dél-Pest megyei Regionális Gitárverseny, Szigetszentmiklós Felkészítő tanár: Kiss Árpád Bálint április IX. Országos Hegedűduó Verseny, Vác Felkészítő tanár: Schuster Andrea április IV. Országos Kerámiaés Tűzzománc-készítő Verseny, Győr Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit, Deák Ágnes, Filotás Viktória, Fodor Piroska április VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny, Budapest Felkészítő tanárok: Csomós János, Koltavári-Galambos Mónika, Vági Tamás Zongorakíséret: Zólyomi Árpád április 27. III. Pest megyei Dallam- és Ütőhangszeres Szóló Verseny és Találkozó, Göd Felkészítő tanár: Koltavári László április 29. VI. Pest megyei Fuvolaverseny, Szentendre Felkészítő tanár: Zsíros Réka Zongorakíséret: Halasiné Németh Erika május 11. III. Pest megyei Rézfúvós Verseny, Göd Felkészítő tanár: Breznyán István, Vági Tamás, Vass István május 18. Gyermeknapi társastánc verseny Colour Kupa, Kiskunlacháza, Sport csarnok Felkészítő tanár: Mihó Diána május IV. Országos Grafikai Verseny, Badacsonytomaj Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit, Deák Ágnes, Filotás Viktória június 7-9. XV. Eperfesztivál Országos tűzzománc-készítő pályázat, Tahitótfalu Felkészítő tanár: Fodor Piroska július 3-6. VIII. Balatonföldvári Térzene Fesztivál, Balatonföldvár Felkészítő tanárok: Breznyán István, Csomós János, Koltavári László, Koltavári-Galambos Mónika, Nagy Péter, Tyukodi Nóra, Vass István, Vági Tamás, Zsíros Réka július 5-6. V. Sárvári Országos Zeneiskolai Fúvószenekari Verseny, Sárvár Felkészítő tanárok: Breznyán István, Csomós János, Koltavári László, Koltavári-Galambos Mónika, Nagy Péter, Tyukodi Nóra, Vass István, Vági Tamás, Zsíros Réka Az országos versenyeken elért eredményekről A Mi Újságunk júliusban megjelenő lapszámában adunk összefoglaló tájékoztatást. A versenyző növendékeknek sok szerencsét, szüleiknek és a felkészítő tanároknak pedig sok erőt és türelmet kívánunk a közös sikerek eléréséhez. Tisztelettel: Breznyán István, Volly AMI igazgató

14 ZEN ÉS FO TÓ ALBU M Digitális fényképekből készítek a fotókkal harmonizáló zenei aláfestéssel, hang ulatos effektekkel, idézetekkel fűszerezett SLIDESHOW videót. Családi évfordulók, eljegyzések, esküvők, ballag ások, születésnapok, osztálytalálkozók, kirándulások felejthetetlen pillanatainak megörökítése egy lenyűg öző, zenés fotóalbumban. Az emlékfilm meg tekinthető bármilyen asztali DVD-lejátszón. MINTAVIDEÓK és további részletek a weboldalamon: Tel.: A Noske Kert Centrum Kiskunlacházán lévő KERTÉSZETI ÁRUDÁBA, kertészeti munkakörbe munkatársat keres. Előny: kertészeti képzettség, kereskedelmi tapasztalat, rugalmas munkavégzés, kommunikációs készség. Cím: Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 225. Tel: Hála az égnek, megérhettük 55. házassági évfordulónkat! Két fiunk született. Imi február 5-én, Laci február 5-én. De nagy ünnepsorozat nekünk az április hónap is április 11-én József Attila születésnapján született Viktor nevű unokánk, majd április 11-én dédunokánk, Bence. Máté unokánk születésnapja április 3-a, a feleségemé pedig április ben ez épp húsvét napjára esett. 93-ban születésnapjára ami ismét húsvétra esett ezt írtam köszöntésére: Boldog nap Ünnepnap ez nekünk, mert az Úr Jézus értünk szenvedett, és édesanyánknak születésnapja. Ma az unokáit locsolkodásra várja. Boldogságban élt meg 54 évet, ebből 35 évet nekünk szentelt. Azt kívánjuk, hogy legyen még hosszú, boldog élete! Mészáros Imre Azóta eltelt 10 esztendő, és Imre bácsi és felesége most az 55. házassági évfordulójukat ünneplik. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! (Gy. M.)

15 M ŰV E LŐ D É S I K Ö Z P O NT A MI ÚJS ÁG UNK március 15

16

17 A Képviselő-testület február 4-i nyílt ülésén hozott határozatok 10/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesí tőnek elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét. Határidő: azonnal. 11/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitele sí - tőnek elfogadja Petőné Horváth Éva kép - viselő személyét. Határidő: azonnal. 12/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: Előző képviselő-testületi ülésen hozott hatá - rozatok végrehajtásáról szóló beszámoló Előadó: dr. Répás József polgármester Beszámolók Előadó: dr. Répás József polgármester Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető Soós Zsoltné jegyző Egészségügyi ellátási szerződések módosí tása Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke Gerecz Attila, PÜF elnöke Együttműködési megállapodás a rendőr ség - gel, rendészeti feladatok ellátására Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke Főépítészi megbízási szerződés módosítása Előadó: dr. Répás József polgármester Gerecz Attila, PÜF elnöke Hozzájárulás kapitányságvezetői kinevezés hez Előadó: dr. Répás József polgármester Bizottságok jegyzőkönyvei Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Egyebek Határidő: azonnal 13/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete megbízza a Műve - lődési, Oktatási és Sport Bizottságot a február 23-án megrendezésre kerülő terem - labdarúgó gála megszervezésével, egyúttal anyagi lehetőségeihez mérten támogatja is annak lebonyolítását. Határidő: február /2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja az előző tes tületi üléseken hozott határozatok vég re - hajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azon nal. 15/2013. (II. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányza tának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak ön - kormányzatot érintő fontosabb eseményei ről. Határidő: azonnal. 16/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető december hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. Határidő: azonnal. Soós Zsoltné jegyző 17/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos és szóbeli beszá - molóját. Határidő: azonnal. Soós Zsoltné jegyző 18/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné jegyző írásos és szóbeli beszámolóját. Határidő: azonnal Soós Zsoltné jegyző 19/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja az AIR SECURITY SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (2300 Dunaharaszti, Lo - vas u. 7.) kötendő szerződésmódosítás terve - zetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi vál - toz tatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 20/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Buda - vári és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt.- vel (2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 95.) kö tendő szerződésmódosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyi - ben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 21/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Hu má - num Egészségügyi Szolgáltató. (2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 71.) kötendő szer ződésmódosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a pol - gármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 22/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a MED- DENT 89. Háziorvosi Bt.-vel (2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 10.) kötendő szerződés - módosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 23/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a MEDI- CALL Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (2340 Kiskunlacháza, Toldi u. 12.) kötendő szerző désmódosítás tervezetét. A tervezetet meg küldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Ka mara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6.

18 24/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a MINI - KLINIK Orvosi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (2340 Kiskunlacháza, Kun u. 11.) a háziorvosi tevékenység tárgyában kötendő szerződésmódosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 25/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja MINI - KLINIK Orvosi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (2340 Kiskunlacháza, Kun u. 11.) a fogorvosi tevékenység tárgyában kötendő szerződésmódosítás tervezetét. A tervezetet megküldi a Magyar Orvosi Kamara területi szervének véleményezésre. Amennyiben a Kamara részéről érdemi változtatást ajánló vélemény nem érkezik, felhatalmazza a pol - gármestert a módosítások aláírására. A módosítás-tervezet a határozat mellékletét képezi. Határidő: február 6. 26/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Ré - pás József polgármestert a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő, jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal. 27/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete a Bárány László főépítésszel kötött megbízási szerződést akként módosítja, hogy a III. 4. pontban szereplő heti egy napon, szerdánként, óra között szövegrész heti két napon, keddenként és szerdánként, óra között szövegrészre változik, a IV.1. pontban a bruttó Ft/hónap, azaz havonta bruttó kilencvenezer forint szövegrész bruttó Ft/hónap, azaz havonta bruttó száznyolcvanezer forint szö - vegrészre változik. A megbízási szerződés egyéb pontjai válto - zatlanul maradnak. Határidő: február 5. 28/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (2) bekezdésében biztosított jogkörében egyetért dr. Öveges Kristóf r. alezredes úrnak a Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői be - osz tásba történő kinevezésével. Határidő: azonnal. 29/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészséges ivóvízellátás átmeneti biztosítása érdekében két HM szűrő telepítését kéri a Kiskunlacháza, Kinizsi utca 732/2 hrsz-ú és a Kiskunlacháza, Duna-part 3118/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területekre. A hely - színek megjelölése a határozat mellékletét képezik. Határidő: azonnal. 30/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ecsedi-Vill Bt., Kiskunlacháza, Völgyi út 1712/1 hrsz. villamos ellátása, 0,4 kv-os szabadvezetés létesítése 12-7 tervszámú kérel méhez tulajdonosi és közútkezelői ki - köté sekkel hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Völgyi u hrsz-ú önkormányzati út vonatkozásában. Határidő: azonnal. 31/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP /B kódszámú, épületener - getikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz, a Kiskunlacháza-Áporka Óvo dai Társulás Búzavirág Tagóvoda A épület, Búzavirág Tagóvoda B épület és Peregi Tagóvoda épületeit érintően. Határidő: február /2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete megadja tulajdonosi hozzájárulást a Kiskunlacházán működő térfigyelő rendszer kameráinak kép és vezérlő jelei átadásához a Rendőrség informatikai hálózatába. A Képviselő-testület felhatalmaz - za polgármestert a hozzájárulási nyilatkozat aláírásra. Határidő: február /2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete január 1-jétől az élőerős figyelésre nem tud fedezetet biz - tosítani. Határidő: a évi költségvetés készítésé - nek határideje. 34/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete lemondó nyilatkoza - tot ad Ft. támogatási pénzeszközről a igénylésazonosító számú, Felhő - szakadás következtében település alacso - nyabban fekvő részeit elárasztotta a víz meg - nevezésű vis maior pályázathoz kapcsoló - dóan. Határidő: azonnal. 35/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a székely zászló Polgármesteri Hivatal hom - lokzatára történő kitűzésével kapcsolatosan név szerinti szavazással dönt. Határidő: azonnal Soós Zsoltné jegyző 36/2013. (II. 04.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal homlokzatára a magyar nemzeti zászló mellett az egységes magyar nemzet részét képező székely nemzeti közös - ség zászlaja is kitűzésre kerüljön valamennyi, a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösség jogszerű önrendelkezési törekvése, szimbólumainak használata támogatásának kifejezéseképpen. Határidő: március 31. A Képviselő-testület febuár 14-i nyílt ülésén hozott határozatok 37/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesí - tőnek elfogadja Foki Vilmos képviselő személyét. Határidő: azonnal. 38/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesí - tőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét. Határidő: azonnal. 39/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: évi költségvetés tárgyalása Előadó: dr. Répás József polgármester

19 Gerecz Attila, PÜF elnöke A szennyvízberuházás kivitelezőjének kivá - lasztására kiírt közbeszerzési eljárás bíráló - bizottságának megválasztása Előadó: dr. Répás József polgármester Egyebek Határidő: azonnal 40/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés tervezetét átdolgozásra és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt formában történő elkészítésére a jegyzőnek visszaadja. Határidő: március 14. Soós Zsoltné jegyző 41/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete a Vállalkozási szer - ződés Kiskunlacháza Nagyközség szenny víz - csatornázása V. ütemének kiépítésére FIDIC piros könyv szerinti, valamint szennyvízteleprekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló tervezésére és kiépítésére FIDIC sárga könyv szerződéses feltételekkel tárgyú közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának szavazati joggal rendelkező tagjaivá Benics Józsefet, Gulyás Róbert projektmenedzsert, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt és dr. Sződi Károlyt választja a tanácskozási joggal rendelkező tagok, Petőné Horváth Éva és Foki Vilmos képviselők mellé; megállapítja, hogy a fenti közbeszerzési eljá - rás Bírálóbizottság mellé kirendelt megfigyelő dr. Bulátkóné dr. Tóth Csilla a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről. Határidő: azonnal. 42/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (2) bekez dé sé - ben biztosított jogkörében egyetért dr. Tóth Károly r. százados úrnak a Ráckevei Rendőr - kapitányság Közrendvédelmi Osztály Rend - őr őrs Kiskunlacháza állományába történő rendőrőrs parancsnoki kinevezésével. Határidő: azonnal. 43/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kiskunlacháza és Térsége Ipartestület részére a Kiskunlacháza településnév használa tá - hoz. Határidő: azonnal. 44/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre, a kiskunlacházi Duna-parton történő fej - lesztések és azok finanszírozási lehetőségei - nek felkutatása érdekében. A munkacsoport tagjai: dr. Répás József polgármester, dr. Fábián Miklós alpolgármester és Foki Vilmos képviselő. Határidő: azonnal. 45/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Kun László Vándorserleg Alapító Okiratát, mely jelen határozat mellékletét képezi. Határidő: azonnal. 46/2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a je - lenleg önkormányzati fenntartású, 0. prog - resszivitási szintű mintavételi hely és kis la - bor járóbeteg-szakellátási feladatot áp - ri lis 30. után is ellátja. Határidő: február /2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal és az Önkormányzat között kötendő, a Pest Megyei Kormány - hivatal Ráckevei Járási Hivatal Kiskunlacházi Kirendeltség működtetésével a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztásáról szóló megállapodás tervezetét mely jelen határozat mellékletét képezi -, egyben felhatalmazza dr. Répás József polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal. 48/2013. (II. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányza tá - nak Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 72. (1) bekezdésében meghatározottak végrehajtása érdekében felhatalmazza dr. Répás József polgármestert és Soós Zsoltné jegyzőt, hogy a Kis - kunlacháza Nagyközség Önkormányzata adósságállományának állam általi, részbeni átvállalásáról szóló megállapodást aláírja. Határidő: február /2013. (II. 14.) határozat nak Képviselő-testülete a villamos-energia beszerzésére kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában a szolgáltatás időtartamát 20 hónapban jelöli meg. Határidő: azonnal Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 1/2013.(II.5.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, a 30/2012. (XI. 29.), a 25/2011. (XII. 15.) a 15/2009. (VI. 23.), a 25/2008. ( ) és a 23/2007. ( ) rendelettel módosított 13/2005. ( ) rendelet módosításáról Bevezető rendelkezések 1. Az R. melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. Záró rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, a 30/2012. (XI.29.), a 25/2011. (XII.15.), a 15/2009. (VI. 23.), a 25/2008. (12.16.) és a 23/2007. (12.12.) rendelettel módosított 13/2005.(12.05.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el: Részletes rendelkezések Ez a rendelet március 11-én lép hatályba. dr. Répás József polgármester Kihirdetve: február 5. Soós Zsoltné jegyző Soós Zsoltné jegyző

20 (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai 1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként Melléklet Sorsz. A B C Megnevezés Égéstermék-elvezetők jele évi nettó díj 1.1. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 1504 Ft/db/alkalom 1.2. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 1600 Ft/db/alkalom 1.3. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 752 Ft/fm/alkalom 1.4. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 672 Ft/fm/alkalom 1.5. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 1072 Ft/fm/alkalom 1.6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 896 Ft/fm/alkalom 1.7. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 1664 Ft/db/alkalom 1.8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 1728 Ft/db/alkalom 1.9. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 880 Ft/fm/alkalom Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 768 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 1136 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 928 Ft/fm/alkalom Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 1504 Ft/db/alkalom Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 1600 Ft/db/alkalom Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 752 Ft/fm/alkalom Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 672 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 1072 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 896 Ft/fm/alkalom Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 1664 Ft/db/alkalom Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 1728 Ft/db/alkalom Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 880 Ft/fm/alkalom Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 768 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 1136 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 928 Ft/fm/alkalom Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 944 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 928 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 944 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 928 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 1136 Ft/szint/alkalom Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 1152 Ft/szint/alkalom Egyedi Tartalék ET 960 Ft/db/alkalom Központi Tartalék KT 432 Ft/fm/alkalom Nagyjáratú Tartalék NT 592 Ft/fm/alkalom Gyűjtő Tartalék GT 448 Ft/szint/alkalom a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került az ár a kiszállási költséget is magába foglalja a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2013. február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: 10/2013. (II. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja Gerecz

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/4. szám (7. hét) 2016. február 26. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. április 29-i nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. április 29-i nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. április 29-i nyílt üléséről Időpontja: 2013. április 29. 17:03 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan.

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan. Tájékoztatom az ebtulajdonosokat (ebtartókat), hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. r. értelmében saját költségére veszettség ellen az állatorvossal beoltatni. Pásztó városában az ebeket az eb tartási helyén,

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016. (. ) önkormányzati rendelete

Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016. (. ) önkormányzati rendelete Dióssi Csaba polgármester úr részére Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala Székhelyén Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016.

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9300 Csorna, Csornai Járási Hivatal elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9300 Csorna, Csornai Járási Hivatal elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje Horváth Péter +36 (96) 795-111 +36 (96) 795-115 hivatal.csorna[kukac]gyor.gov.hu Szent István tér 22. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Népegészségügyi Osztály Szent István tér 22.

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Telefon: 88/511-310 Fax: 88/511-340 hivatal@ajka.vemkh.gov.hu www.kormanyhivatal.hu Okmányirodai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2004. július 26-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó termében. Jelen vannak:

Részletesebben

SZKC_105_13. Mit változtatnék a világban? I.

SZKC_105_13. Mit változtatnék a világban? I. SZKC_105_13 Mit változtatnék a világban? I. tanulói mit változtatnék a világban? I. 5. évfolyam 67 D1 Cikkek Illegális hulladéklerakó a városi szeméttelep mellett A Miskolcra vonattal érkezőket a városi

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. január 9. 2015/1. szám (2. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Farsangi bál a bölcsődében

Farsangi bál a bölcsődében 4 2011. április Farsangi bál a bölcsődében Vidám legény a bohóc, piros haja csupa kóc, ide-lép, oda-lép, a zubbonya csupa kék. Itt a tél vége, a tavasz kezdete és a farsangi mulatságok ideje. A bölcsődében

Részletesebben

JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HID JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2012 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak. Ez a jelelés. Ez

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

HEVES MEGYE TISZTIKARA

HEVES MEGYE TISZTIKARA HEVES MEGYE TISZTIKARA 1990 2000 Országgyűlési képviselők 1990 1998 1990. május 2. 1994. június 27. 1 Szarvas Béla (Magyar Demokrata Fórum) 1. választókerület, Eger 1990. május 2. 1994. június 27. Kelemen

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) Kérem a II. éveseket, hogy kifejezetten a gyermekjóléti szolgálatnál keressenek majd helyet, és ne a családsegítő szolgálatnál. A IV. évesek az Összefüggő

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben