NYOMON A FALKA. Bloodhound hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYOMON A FALKA. Bloodhound hírlevél"

Átírás

1 NYOMON A FALKA Szólítsál gazdi, rád figyelek, de elég egy füttyöd, máris megyek! Bárhol is vagyok, futok hozzád, kedvedre tenni, nagy boldogság! Bloodhound hírlevél Kohut Katalin

2 BevezetŐ Szervusztok! Ismét elkészültünk egy számmal. Bevallom ez most igazán nehézkes volt, hiszen közel három hónapja tervezgetem és alakítgatom a végleges újság formáját írásainknak, de valami mindig közbejön, és valami sosem jön össze. Vegyük például ezt a remekbe szabott nyár elei időjárást. Talán el sem hiszitek, de akit épp nem mosott el az eső és az áradások, azok az aszállyal küzdenek. Ekképp mi is offán. Amíg esik az eső, isznak a növényeink, de amit kisüt a nap tikkad minden. Figyelve a bloodis fórumot, ott is csak azt tapasztalom, hogy mindenki jön-megy és éli az életét. Ritkábbak a beszélgetések és szűkszavúbbak is. Nem is csoda, hiszen aki épp nem dolgozik, az igyekszik a kertet az ebeket és az életterét kicsit felfrissíteni. Egyszóval zajlik az élet! Azért itt a bevezetőben engedjétek meg, hogy pár dolgot megemlítsek. Az első és ezen kiadással kapcsolatos, hogy a nehézkes kezdés épp ilyen befejezést is eredményezett. Így elnézéseteket kérem, de technikai okok miatt ez a szám most fekete fehéren jelenik meg. Gondolkoztam, hogy akkor menjen körbe a neten, de akkor, úgy érzem elveszíti azt a kuriozitását, amit a postai kiszállítás ad. Talán ez a retro hangulat csak engem fog meg, de nem csak hogy saját részre is kinyomtatom, hanem már arra is gondoltam, hogy feladom magunknak is postán. Hátha még mindig igaz, hogy a postás kétszer csenget!! Egy ajánlót is szeretnék ide beszúrni. Minden hétvégén az ANIMAL PLANET csatornán vasárnap 13,30-kor megy egy sorozat 101 nagykutya címmel. Rövid, vázlatos és inkább általánosságokban említ meg egy-egy fajtát, de kedves kis történetekkel tarkított műsor. Hétvégi kikapcsolódásnak épp ideális. Igaz már lement a vérebekről szóló rész, de aki ismeri ezt a csatornát tudja, hogy kis türelemmel nem meradhat le semmiről, hiszen sűrűn ismétleik a műsorokat. Nos akkor mindenkinek kellemes nyarat kívánok, és remélem hamarosan rengeteg angolvéreb találkozik Szentléleken a várható IV. Bloodhound Hétvégén! Tartalom: A Bloodhounk munkája II. 3.o Egészség és ápolás II. 5.o Tartás és takarmányozás 11.o vérebek és gazdáik 17.o Bloodhound Találkozó 18.o Kiállítási beszámoló Kilián Endre tollából: 19.o

3 A Bloodhounk munkája II. A vérebnek tartására és nevelésére nézve ugyanazon szabályok mérvadók, a melyek a vadászkutyák valamennyi fajára nézve használatosak és helyesnek bizonyultak. A kölyök kutya hat hetes korától fogva az anyatejjel vegyesen tehén-, kecske- vagy birkatejet kapjon három - négyhónapos koráig, ekkor már felváltva különféle ételekhez szoktathatjuk. A vadászkutyának kizárólag növényi táplálékot adni épp oly helytelen, mint a kizárólagos hússal való etetés. Legjobb a leforrázott árpa vagy zab-dara közé az összes konyhahulladékot vegyíteni, ezek között akad mindig egy kis hús és csont, a mi a testi fejlődés követelményeinek megfelel. A lakása ne legyen sem nagyon meleg, sem nagyon hideg, hanem mérsékelten szellős, azonkívül száraz is tiszta. A vérebet kölyök korától fogva jó bánásmód mellett tisztaságra és feltétlen engedelmességre kell szoktatni. Izomerejének fejlesztése céljából alkalmat kell neki adni, hogy szabadon mozoghasson, futkoshasson, de feltétlenül meg kell akadályozni, hogy az erdőbe vagy szabad mezőbe elkóborolhasson s esetleg vadászhasson. Minden vádászkutyának idomítása természetszerűleg attól függ, hogy mit kívánunk tőle. Mielőtt tehát a véreb tanításához fognánk, tudjuk meg, hogy mit kell a vérebnek tudnia is mit nem szabad tennie. A jó vérebtől megköveteljük: hogy szíjon vezettesse magát, hogy a szabadban vagy erdőben bárhol leköthető legyen, s ott némán, nyugodtan viselkedjék; hogy a fő-vadnak friss vagy kihűlt csapáját, de különösen a vadnak verítékes csapáját csaholás nélkül, a nyomok szimatján kövesse, minden fordulóját kikeresse;mindaddig, míg a sebzett vadat meg nem, találja; hogy ha a sebzett vadat megtalálta, és az megugrik előle, azt csaholva addig hajtsa, míg az kifárasztva meg nem áll, vagy meg nem dermed; a megállított vagy megdermedt vadra addig csaholjon, amíg gazdája meg nem érkezik, hogy a vadat kivégezze, illetve birtokába vegye. A vérebnek nem szabad: az egészséges vad megpillantásakor csaholnia, vagy egyáltalában hangot adnia; a csapa mellett magas szimattal keresnie; ha a vezetőszíjról lecsatolták, nem szabad csaholnia mindaddig, míg a keresett vadat meg nem látja; a sebzett vadat előbb elhagynia, míg az ki nem végeztetett, és előbb elnémulnia, míg a gazdája meg nem érkezett; a beteg vadat lerántania vagy a dermedtet kikezdenie. Ezen körülmények, illetve tilalmak lényegéből és természetéből önként következik, hogy használható vérebet csak jó bánásmóddal lehet nevelni és idomítani. A vizsláknál szokásos kényszeridomítás a vérebeknél soha nem válhatik be, mert amit a vérebtől kívánunk, az mindoly ténykedés, a melyre az ebet kényszeríteni nem lehet. Egyedül a lekötés mellelt való nyugodt magatartás az;mely némi kényszerítő eszközök alkalmazását is megengedi. Az engedelmességre szoktatott fiatal vérebet 8-10 hónapos korában vezetőszíjra kell venni, s naponként kisebb-nagyobb sétákra szoktatni, különösen sűrűbb erdőrészeken;sűrű bokrosokon is keresztül vezetni, hogy gazdája mellett a vezetőszíjon járni tanuljon, mert a véreb mindig szíjon

4 vezetendő azt, mint a vizslát ideoda futkostatni erdőn-mezőn soha sem szabad. Óvakodni kell attól is, hogy a fiatal véreb, mielőtt tanítása befejeztetett, fő-vadat láthasson és hajthasson. Annak a vadásznak, ki a vérebet bevezetni akarni, a csapaismében feltétlenitl jártasnak kell lennie, hogy az ebet folyton ellenőrizhesse, valjon nem tévedt-e más csapára és helyesen követi-e mindig a kijelölt csapát. A kutyát mindig ugyanazon szavakkal kell bíztatni is útbaigazítani, hogy azokat követni megszokja. Ilyenek: előre, vissza, jobbra, balra, lassan, keress kutyám! erreerre, rajta-rajta stb. Kemény, nagy hangú beszédre ne szoktassuk, mert az erdőben soha sem szabad nagyobb lármát csinálni, mint a milyen elkerülhetetlenül szükséges is a kutya éppen úgy megszokja a halk beszédet, mint a nagy lármát. A vezetőszíj rángatásával soha se büntessük a vérebet, mert midőn kereséskor a vezetőszíj ágban bokorban megmegragad, azt könnyen büntetésnek veszi és elkedvetlenedik, vagy azt hiszi, hogy helytelenül cselekedett és elhagyja a csapát. Ellenkezőleg, ha a véreb helyesen vette fel a csapát s jól követi, folyton bíztatni, dicsérni kell. Midőn a véreb egyéves korát meghaladta, július végével kell a csapán való idomítást megkezdeni. Július végével azért, mert ilyenkor a fővad már teljesen megvedlett, és a füvek szárain, a bokrokon annak idejében elmaradozott szőrszálak szimatja nem ingerli a fiatal vérebet a magas orral való keresésre. Továbbá azért, mert közeledvén a fővadra való vadászat, alkalom kínálkozik a tanítványt tulajdonképpeni hivatásának megfelelőleg a verítékes csapán, illetve a sebzett vad csapáján idomítani s annak változataival megismertetni. Annak megfelelően elterjedt nézetnek, hogy a véreb csakis a hideg, illetve kihűlt csapán tanuljon járni, in nem tudok meghódolni. Én azt tartom, hogy a vérebnél nem az a fontos, hogy friss vagy hideg csapán jár-e, hanem az, hogy azt a csapát, a melyre ráigazítottuk, legyen az friss vagy hideg, el ne veszítse is minden körülmények között megtartsa. Midőn annak az ideje megérkezett, vezessiak a fiatal vérebet szélcsendes reggelen ki a mezőre, ahová valamely magános szarvas legelni Házi praktikák jár s megkeresvén Fogkő és lepedék. Ez nem csak nekünk annak csapáját, embereknek kényes kérdés, de kedvenceink igazítsuk rá a is sokat bajlódhatnak vele. Társasági életükre kutyát. A kis szintén kihathat az ebből fakadó rossz véreb, szüleitől lehelet. Persze manapság már lehet venni öröklött mindenféle rágókát, kutyafogkefét, de természetes megéri? Az étkezés után maradt kenyeret hajlamánál szikla keményre kiszárítva épp oly hatékony fogva, neki fog fogkefét kapunk kedvencünk számára, mint esni a csapának ami a boltban található. Igaz az élesztő és szűkölve, esetleg csaholva meg fog indulni a csapán. A csaholásról rövid szíjon vezetve is ismételt figyelmeztetésre hamar le fog szokni, a szűkölést pedig később csak akkor fogja hallatni, ha erős szimat üti meg az orrát. Ha a kutya nem mutatna nagy kedvet a csapa követésére, a csapán vezetve folyton bíztatni kell, hogy megértse, mit kelljen tennie. Fontos, hogy a véreb orrával mindig a földön a nyomokban járjon, ezért kerühzi kell, hogy kezdetben a vérebet szél ellen vezessük. Fontos az is, hogy eleinte rövid szíjon járjon, nehogy bármely tévedése, vagy hibája elkerülje figyelmünket. Más csapák keresztezésénél különösen figyelnünk kell, hogy a helyes nyomozás esetén rögtön megdicsérjük, vagy tévedését azonnal helyreigazítsuk. Kezdetben az ellenőrzés szakadatlan gyakoroltatása végett semmiféle bozótos, bokros helyen vagy erdőben nem szabad nyomoztatni a kutyával. De viszont a mezőn mindinkább nehezebb és bonyolultabb feladatok elé kell állítani, hogy száraz idővel keményebb talajon, puffasztó hatása aggasztó lehet, de ha alkalmanként a vacsora utáni kényszerszieszta alatt kapják meg, nem csak jól szórakoznak majd, de kicsit ápolja is a fogaikat. ( Persze ne egy félkilós vekniben gondolkodjunk )

5 később több csapa között is azt az egy csapát megtartani tanulja, a melyre ráigazítottatott. Azért mindig ha olyan helyre ért, a hol a csapa tisztán kivehető, soha se mulasszuk el szigorúan megvizsgálni, hogy a helyes csapán jár-e a kutya. A hosszú vonalon tisztán látható csapát kerülni kell, nehogy a véreb megszokja a szemével való keresést; ez okból helytelen az is, ha a fiatal vérebet friss hóban tanítjuk nyomozni, mert hamar rákap a szemmel való keresésre. Csak midőn a véreb a szabad mezőben friss és hideg nyomon, száraz és harmatos talajon, gyakori keresztezés és fordulat közben is biztosan tartja a csapát, mehetünk vele az erdőbe, és csak ha itt is tudja kötelességét, akkor vezessük őt a verítékes csapára folyt.köv. Játék! Hány állatot ismersz fel?

6 Egészség és ápolás II. A szem öröklődő rendellenességei Szintén az előző számban már tárgyalt témát szeretném folytatni. Akkor a szem mechanikai sérüléseit taglaltuk, most az örökletes betegségekre térnék át. Zöldág László: A kutya tenyésztése és egészségvédelme című könyvet felhasználva említeném meg milyen örökletes bántalmak fordulhatnak elő a kutyavilágban, kicsit kiemelve a Bloodikra amúgy is jellemző szemhéjak rendellenességét. A szem különféle örökletes alapon jelentkező bántalmai és betegségei igen tarka képet mutatnak. Számos szemproblémáról tudott, hogy jól öröklődik, sőt egyes hibákra egyenesen tenyésztenek is. Elegendő itt az alsó szemhéj kifordulására és lógására utalni, amely pl. a basset hound, a bloodhound, a bernáthegyi és egyes molosszusfajtáknál megengedett, sőt fajtajellegnek minősül. A nagyobb fejre és a bőrtöbbletre végzett szelekció érthető módon a szemhéjak lejjebb ereszkedését és lelógását vonta maga után. A szem színével kapcsolatban is lehetségesek hasonló engedmények. A szemek a megszületéskor zártak és csak a napon vagy az ezt követő napokban nyílnak ki. A szivárványhártya biztosította szemszín ekkor még nem látható, sőt a rendellenességek nagy része sem. A szemek a kinyíláskor zavaros mélykék színűek, ezt a színt a sötét háttérből jövő, a csaknem pigmentmentes szivárványhártyán át érkező fény okozza. A szem végleges színe a harmadik héttől kezd kialakulni, miközben a szivárványhártyában egyre több pigment rakódik le. A végleges állapot csak több hónapos korban áll elő, almon belül egyedenként is, de fajtánként is nagy szóródást mutatva. Általában a három hónapos életkort tekinthetjük határnak, a szem végleges színe ekkor már látható, bár tónus- és intenzitásbeli változások még később is tapasztalhatók. A kék szemszín esete kivétel, itt a pigmentlerakódás elmarad, a végleges kék szín a hatodik hetes életkortól már felismerhető, amikor a mélykék kölyökszem kezd halványkékké válni. A szemhéjak ki- is befordulása (ektropium, entropium). A szemhéjak zárásának megítélése kölyök- és felnőttkorban tenyésztői és genetikai szempontból nem könnyű feladat. A szemhéjak befelé fordulása pl. jelentős tévedési lehetőségeket rejt; a jó ápolás mérsékelheti, a kor előrehaladta pedig súlyosbíthatja az adott esetet. Az örökletes szemhéjbefordulás már 8 hetes kortól az esetek 60-80%-ában jól látható, erre az állandó könnyezés és a szemhéjak összeragadása is felhívja a figyelmet. Ugyanakkor a bántalom előszöri fellépését kölyökkorban teljesen egészségesnek látszó kutyáknál későn, akár 6-9 hónapos életkorban is tapasztalhatjuk. Ilyenkor már sokkal nehezebb az örökletesség kérdésének eldöntése, mivel a befordulás a szemhéj gyulladásának szövődményeként szerzett jellegű is lehet. Szabályos szemhéjak Az alsó szemhéj befordulása Az alsó szemhéj kifordulása és lelógása A szemhéjak ki- és befordulása a leggyakoribb, számos fajtában ismert szemrendellenesség. A szemhéjak befordulását a chow chow, a szánhúzó, a vizsla, a retriever, az újfunlandi, a bernáthegyi, a terrier, a bobtail, a mastiff, a boxer, a bulldog, a bullmastiff, a dalmata, a tacskó, a szetter és a spaniel fajtákban tapasztaljuk leginkább. Családokon és vérvonalakon belüli halmozódásuk a genetikai hátteret egyértelműen igazolja. A kétféle szemhéjbántalom még egymást sem zárja ki, mivel mindkettő ugyanazon szülőpárosításnál együttesen is előfordulhat. A szemhéjak ellentétes irányú hibája szinte feltételezi egymást. Több olyan fajta is ismert, ahol mindkét szabálytalan szemhéjforma keverten is látható (pl. német dog, cocker spaniel, boxer, beagle, bernáthegyi, berni pásztorkutya, bloodhound stb.).

7 Ebből adódóan nyilvánvaló, hogy a két, ellentétes irányú genetikai rendellenesség a tenyészpár megválasztásánál egymást sem képes korrigálni az utódokban. Csak tovább bonyolítja a helyzetet a bántalom változatossága, mivel átmeneti javulási és súlyosbodási tendenciával különféle súlyosságú fokozataik is ismertek. A szemhéjkifordulásnál egyértelműen fajtához kötött, örökletes hajlamról is beszélhetünk, amely az alsó szemhéj szöveteinek lazaságára vezethető vissza. A szemhéjbefordulásnál viszont csak a szerzett jelleg kizárásával feltételezhetjük az örökletesség fennállását. A szemhéjak befordulásához a genetikai munka is hozzájárul azáltal, hogy egyes fajtákat kis, mandula formájú szemekre tenyésztenek, amelyhez jól záró, rövid szemhéjak is szükségesek. Az ilyen szemtípus a koponyaforma megváltozásával (finomodásával és megnyúlásával) nagyon gyakran maga után vonja a szemhéjak befordulását is. Az alsó szemhéj lecsüngése vagy befelé fordulása - az utóbbi a pillaszőrök izgató hatása miatt is - a kötőhártya szennyeződésével, annak állandó izgalmával és következményesen tartás gyulladásával jár. A gyógyszeres kezeks csak átineneti javulásokat eredményez, a gyulladás visszatér, krónikussá válik és olyan szöveti károsodásokat von maga után, amelyek az alapbántalmat még tovább súlyosbítják. Ördögi kör alakul ki, s ilyenkor már csak egyetlen jó megoldás lehetséges, a szemhéjak állását helyreigazító plasztikai műtét elvégzése. A szemhéj rendellenességeinek öröklődése nem teljesen tisztázott, úgy tűnik, többféle genetikai háttérrel is számolhatunk. Annyi bizonyos, hogy kialakulásukhoz több gén is szükséges, amelyek részben rejtetten, részben domináns jelleggel (esetleg nagyhatású gén révén?) fejtik ki hatásukat. Egyes gének hatása többirányú, tehát többféle tulajdonság megjelenéséért felelősek, így magyarázható a koponyaforma, a lötyögő fejbőr és a szemhéjak rendellenességei közötti nagyon szoros összefüggés. Mindenesetre feltűnő és nem véletlen, hogy a súlyos, de esetenként csak enyhébb szemhéjbefordulást mutató tenyészállatok utódai között is nagyon sok a hasonló rendellenességgel született kölyök. Ezen tapasztalat alapján a szemhéjbefordulásnál olyan domináns génhatás is feltételezhető, amely változó erősséggel (penetranciával) jut kifejezésre. A tenyésztőnek a mentesítési program során a fejformára és a szemhéjzárásra egyaránt figyelemmel kell lennie. A jó szemhéjalakuláshoz a legkedvezőbb fejforma társuljon. Ez nem olyan egyszerű, hiszen nem minden szabálytalan szemhéjú egyed zárható ki a tenyésztésből, különösen nem az enyhébb esetek. Olyan szülőpár újabb öszszehozására viszont nyilvánvalóan nincs szükség, ahol az utódok nagy hányada a rendellenességet mutatja (ez különösen a szemhéjbefordulásra érvényes). A látóideghártya sorvadása (PRA = progressziv retinaatrófia). A genetikai rendellenességek közül talán a második legfontosabb bántalom. Rejtett öröklés menetéből adódóan nagyon valószínű, Házi praktikák Minden kiskutya számára elengedhetetlen a kalcium kiegészítés, de a későbbiekben sem okozhatunk vele károkat, SŐT! Nos valóban számtalan csodaszer kapható és az eredményeik is vitathatatlanok. Ki erre ki arra esküszik. Nos háziasszonyok figyelem! A konyhában felhasznált tojások héját szárítsuk ki, majd őröljük le, majd naponta egy étkezéskor adjunk egy kanállal a kajájukhoz. Humán viszonylatban is alkalmazzák: CSONTRITKULÁS ELLEN: Tyúktojást megmosni, ha kiürítettük, akkor belül van egy vékony hártya, azt ki kell húzni belőle, megszárítani, leőrölni és naponta egy kávéskanállal belekeverni az ételbe. hogy a különféle kutyafajtákban sokkal inkább elterjedt, mint sem hinnénk. Eddig különféle szetter-, skót juhászkutya, szánhúzó, schnauzer, terrier, cocker spaniel, törpe uszkár, beagle, pointer,

8 briard, tacskó és akita fajtáknál tapasztalták. Fontosságára csak az utóbbi évtizedekben figyeltek fel. A betegség lényege a szem látóideghártyájának lassan kialakuló és fokozatosan elhatalmasodó károsodása és elfajulása, amelynek következményeként egyre súlyosbodó látászavar, s végül teljes vakság alakul ki. A betegségnek két alapvető típusa ismeretes. Az egyiknél a látóideghártya károsodása a perifériás, a másiknál a centrális részek felől indul meg és terjed ki mind nagyobb területekre. Az előbbi megjelölésére a PRA, az utóbbiéra a CPRA megjelölést alkalmazzuk. A két változat mind gyakoriságában, mind klinikai tüneteiben jelentős eltéréseket mutat. A gyakoribb PRA változatnál a lassan és az ideghártya széli részei felől meginduló károsodás következtében kezdetben csak az éjszakai látás, majd ezt követően az alkonyati és a nappali látás is egyre gyengül. A folyamat lassú, az első jelek egyike lehet, ha a kutya vonakodik az esti sétától; hónapok, évek szükségesek a bántalom teljes elmélyüéséig, a tulajdonos már-már megszokja a látászavart.s sőt vakságra utaló jeleket is alig veszi észre a betegség fennállását. A tárgyaknak való ütközést, továbbá a szemen is látható jeleket, mint pl. a pupilla tágulata vagy lassú szűkülése fényhatásra, továbbá esetenként a szemlencse homálya utalnak a valós helyzetre. A genetikai terheltség jellemzője, hogy mindkét szemet érinti, tehát végül is teljes vakság alakul ki. Számos rendellenességhez hasonlóan a PRA legnagyobb hátulütője a késői, változatos és eltérő súlyosságú manifesztáció. Előfordulhat, hogy az érintett kutyának már nagyszámú és terhelt utóda van, amikor nyilvánvalóvá válik a betegség fennállása. A klinikai tünetek megjelenése fajtánként, de egyedenként is változhat. Egyéves kor előtt nem nagyon észlelhető, talán a hosszú szőrű tacskónál és a cocker spanielnél tapasztalható legkorábban, az előbbinél esetenként már egyéves, az utóbbinál pedig kétéves kora után. Legtöbb fajtánál (szánhúzók, szetter, uszkár, spaniel) 5-8 éves kor között alakulnak ki a látászavar tünetei. A PRAterheltség számos fajtában rejtetten van jelen, alig van olyan fajta, ahol véletlenszerű és váratlan fellépésével ne számolhatnánk. A retinasorvadás másik kórformája a CPRA. Ez a vakság sok tekintetben különbözik az előzőtől éppen amiatt, hogy az ideghártya sorvadása a központi területek felől indul meg. Így kezdetben a látás, különösen a perifériás látás zavartalan, az esti és az alkonyati látás pedig kifejezetten jó. Ugyanakkor az állatok tárgyaknak és csendesen, mozdulatlanul álló személyeknek ütközhetnek. Szemfenék vizsgálattal - a PRA formától eltérően - elváltozások, barna pigmentfoltozottság látható az ideghártyán. A teljes vakság végül is jelentkezik, ilyenkor a pupilla tágult, de a szemlencse homálya rendszerint nem mutatható ki. A szem ideghártyájának sorvadása és a vakság itt is késői életkorban teljesedik ki, a legtöbb fajtánál a év között. A tulajdonos ezért nagyon gyakran csak öregkori jelenségnek tarja az esetet. A CPRA nem annyira elterjedt, mint a PRA, csak bizonyos fajtákban, így főleg munkakutyáknál (retriever, collie) tapasztalható. Az ideghártya elváltozásai legkorábban a másfél-kétéves korban mutathatók ki. Viszonylag korai, tehát még a tenyésztésbevétel előtti szűrés lehetősége fennáll, és így időben dönthetünk a továbbszaporítás kérdésében. Külön érdemes említést tenni a látóideghártya diszpláziájáról (RD = retinadiszplázia), amely tüneteiben a PRA-ról elmondottakhoz nagymértékben hasonlít. Ez az öröklődő szembetegség is látászavarral és vaksággal jár. Már 3-6 hetes életkorban kezd megmutatkozni, az érintett kölykök összeesnek, gyakran tárgyaknak ütköznek, és tekintetük üres. Az elhatalmasodó vakság oka a szemvizsgálat során nyilvánvalóvá válik, ilyenkor rendszerint retinaleválás állapítható meg. Terrier- (sealyham, yorkshire) és retriever-fajtáknál tapasztalták. Collie szemanomáliája (CEA = collie eye anomaly). A szembetegség a skót ju-

9 hászkutyánál viszonylag gyakori volt, és mivel ebben a formában csak ennél a fajtánál tapasztalták, ezért collie szemanomáliának nevezték el. Egyszerű rejtett öröklésmenetet mutató szembetegség, amely a szem hátulsó részének súlyos károsodásával jár. A szem több rétege és hártyája is érintett, a legfontosabb és legjellemzőbb elváltozások azonban az ideghártyában alakulnak ki. A sérült szövetek és a késői szövődmények függvényében számos, eltérő súlyosságú fokozata ismert. A szabálytalan érhálózatú ideghártyától annak Házi praktikák leválásáig és bevérzéséig minden változat előfordul. A collie szemanomáliája csak ritkán mutat térfogatnövelésére, fokozatosan kiteljesedő színének (progresszív) jelleget. Az ideghártya elváltozásai szemtükrözéssel jól láthatók. A klinikai tünetek ezek súlyosságának megfelelően alakulnak, enyhébb esetekben nem állapítható meg látászavar, a vakság pedig csak a legsúlyosabb kórformáknál tapasztalható. A konkrét esetek ezen két szélsőség között találhatók. Szemtükrözéses vizsgálattal a betegség már korán, akár 6-10 hetes korban felismerhető. A szemlencse elhomályosodása: szürke hályog (katarakta). A szemlencse fénytörő és fényáteresztő képessége az éles látáshoz nélkülözhetetlen. A lencse elhomályosodása, amelyet szürke hályognak is nevezünk, előbb-utóbb vakságot okoz. Örökletes formája több fajtánál is előfordul, jól ismert ugyanakkor, hogy számos betegség következményeként is kialakul. Leggyakrabban afgán agár, cocker spaniel, német juhászkutya, retriever, schnauzer, uszkár és egyes terrierfajtáknál figyelték meg. A kétféle szemlencsehomály között különbséget kell A sütőpor erejét már nagyanyáink is ismerték, és nemcsak a sült tészták tennünk, az örökletes és önállóan jelentkező formát elsődlegesnek, a betegségek (pl. cukorbetegség, szerzett és öröklött szembántalmak) következményeként kialakultakat másodlagosnak nevezzük. A szemlencse elhomályosodása szabad szemmel is jól látható, jellemző a pupillák tompa fehéres színe, az állat ilyenkor már rendszerint vak. A lencsehomály lassan, rendszerint mindkét szemen (nem feltétlen azonos mértékben) és változó életkorban fejlődik és feljavítására használták, de a makacs foltok, a penész, a kellemetlen szagok eltávolítására egyaránt. Ha házi praktikákat kerestünk egy kiváló tanács, háziállatok tulajdonosai számára, hogy porszívózás előtt szórjanak sütőport a ki. Műszeres szemvizsgálattal már korai stádiuma is észlelhető, ilyenkor még szabad szemmel alig látható valamilyen elváltozás, és az állat sem mutat különösebb látászavarokat. A szürke hályog örökletességének igazolásához először a szerzett változatot egyértelműen ki kell zárni. A hibát nagy valószínűséggel hordozó állatokat nem szabad továbbtenyészteni, mivel az öröklődő szemlencsehomály is súlyos hibának minősül. A szem albinizmusa. szőnyegre, így a házi kedvencek által hátrahagyott Albínó (pigmenthiányos) kellemetlen sza- kutyáknál, továbbá gokat is kiszedjék a önállóan, csak a szemre szőnyegből.(nedves szőnyegre nem ajánlott sütő- rendellenesség, amelynek kiterjedően előforduló port szórni)! lényege a szivárványhártya teljes vagy részleges, nagyobb területekre kiterjedő pigmenthiánya. Az egyszerű recesszív öröklésmenetet mutató szembántalom teljes penetranciával jelenik meg. A szem gyakran kisméretű, a pigment hiánya miatt fényérzékeny, a szemfenék a pupillán át piros színben látható. Az albínó szem gyakran süketséggel is társul. A szivárványhártya részleges pigmenthiányakor a szem színe kékes vagy egészen halványkék színű, ezért a köznyelv csókaszemként, illetve üvegszemként emlegeti. A szem albinizmusa megfigyelhető terrier, máltai

10 pincs, dalmata, dán dog, collie, tacskó, cocker spaniel és általában fehér szőrzetű fajtákban. Ritkán előforduló szemrendellenesség, ellene a nyilvánvaló megmutat-kozása révén szelektálással védekezhetünk. Farkasvakság. A teljes vakságot nappali fényben farkasvakságnak nevezzük. A genetikai terheltség a farkasnál is előfordul, kutyafajtáink közül szerencsére csak néhányat érint. Eddig az alaszkai Házi praktikák malamutnál és a törpe Humán viszonylatban is uszkárnál figyelték meg. A nagy sikerrel használt vakság már nyolchetes korban megállapítható, gyulladás gátló növény a jellemző, hogy a nappali fényben tárgyaknak ütköző, kamilla. Nos kedvenceink is hálásak lesznek, ha bukdácsoló kölykök az enyhén gyulladt sebeiket, alkonyati fényben jobban mozognak és tájékozódnak. vagy szemüket tisztítjuk ki kamillateával..újszülött, Elektroretinográfiás vagy éppen idős vizsgálattal a farkasvakság 6 betegeskedő kutyáink hetes korban megállapítható. számára is jótékony A bántalom egyszerű rejtett öröklésmenetet mutat. Nyilvánvaló, hogy az ilyen vakságot mutató egyedeket, nem vonjuk tenyésztésbe. Egyéb valószínűleg öröklődő szembetegségek. A szem betegségei változatosak, közülük jó néhányról az örökölhetőség egyértelműen bebizonyosodott. Van egykét olyan szembántalom is, ahol a genetikai hátteret csak feltételezzük, ilyen pl. a zöld hályog (glaukóma), a szemlencse helyzetének megváltozása (a lencseficam) és a pupillahártya perzisztálása. A glaukóma lényege a szem folyadéknyomásának fokozódó emelkedése és a következményes vakság kialakulása. A bántalom erős fájdalomérzettel jár, a korai stádiuma csak nehezen diagnosztizálható. Később feltűnő jelek, mint pl. a kivörösödött szemgolyó, a kötőhártya kitágult vénás hálózata és gyulladása, a zavaros, szinte füstös hatáshú lehet ha pár korty teát itatunk velük, hiszen véd a kiszáradástól és a belső gyulladások ellen is felveszi a harcot! Azonban komolyabb sérülések és betegségekre nem lehet csak ez a gyógyír, menjünk orvoshoz a helyzet megkívánja, hiszen egyes esetekben nem hogy segít a teás kúra, de akár kárt is okozhatunk a jó szándékunkkal! szaruhártya, továbbá az ujjal vagy műszerrel (tonométerrel) mérhető szemnyomás-fokozódás megkönnyíti az eset felismerését. Hasonlóan a szemlencsehomályhoz, itt is meg kell különböztetnünk elsődleges, tehát önálló és valószínűleg öröklődő glaukómát, illetve másodlagos formát, amely többnyire más szembetegségek szövődményeként alakul ki. Ez utóbbi gyakoribb, mint az örökletes változat. Az önálló formát cocker spaniel, basset hound, beagle, szánhúzó és uszkár fajtáknál tapasztalták. A genetikai háttér nagyon valószínű, az öröklődés módja azonban nem teljesen ismert. Ez a típusú vakság is viszonylag későn realizálódik, többnyire középkorú és idősebb kutyáknál fordul elő. A szemlencse a rögzítő szalagok szakadása vagy gyengesége következtében kicsúszhat eredeti helyzetéből (lencseficam). A bántalom 3-5 éves, terrier típusú kutyáknál, feltehetően örökletes alapon, egyes vérvonalakon belül figyelhető meg. Érintheti az egyik vagy mindkét szemet és a következménye látászavar vagy teljes vakság lehet. A lencseficam gyakori szövődménye a folyadéknyomás fokozódása a szemben. A pupilla tágult vagy merev, a vak állat tárgyaknak ütközik, szemét a lencse izgató hatása miatt gyakran dörzsöli. Örökletes hátteret feltételeznek a pupillahártya fennmaradása esetén is. A pupillarésben lévő, hártyaszerű képlet normális esetben a 3-5. héten eltűnik a szemről, ha ez később is látható, perzisztálásáról beszélhetünk. Nem feltétlen okoz látászavart, viszont miatta

11 enyhe lencsehomály tapasztalható. A basenji, a labrador, a beagle, a skót juhászkutya és egyes terrierfajtáknál többször megfigyelték, jelentősége csekély. Játék! Hány állatot ismersz fel?

12 Tartás és takarmányozás Tegyünk rendet az előre gyártott eledelek között (előnyök és hátrányok a gazdaságostól a szuper prémiumig) Mint szinte minden ember, bizonyára ti is a médiából tájékozódtok. Ezek közül, ma már sajnos a tv. a meghatározó, mert nincs időnk az olvasott médiára (pl.:kutyás újság). Bizonyára, mint felelős kutyatartó, mindenki próbálja megadni kedvenceteknek azt, amit a legjobbnak gondoltok. Ebben nyújtana segítséget a média. És ebben a témában sajnos a legrosszabb forrás, a televízió, melynek okai a következők. Házi praktikák - a reklámokban olyan díjnyertes, csillogó szőrű, boldog ebeket (cicákat) láttok, amelyek talán soha nem ettek az ott reklámozott tápból. - nagyon költséges, ezért ezt a táp beltartalmi értékéből próbálják megspórolni, vagy más esetben rátok áthárítani, így a táp ára nem a minőségét tükrözi. - ezen termékek általában a multinacionális cégek polcaira kerülnek ki, ahol nincs személyes kontaktus az eladóval. Ezt a hiányosságot a táp szép festésével (ami szintén az ön költsége), vagy a termék csomagolásának az ön számára tetszetőssé tételével próbálják kiküszöbölni. A növények jótékony hatásainak alkalmazása mostanság ismét reneszánszát éli. Az egyik ilyen növény, mely kedvenceink számára is hatékony a dió! Kennelek ólak bealmozása előtt pár levelet rakjunk a padozatra és csak ezután szórjuk ki a friss almot. A dió levelében lévő hatóanyagok távol tartják a bolhákat és más élősködőket. Leveléből készített tea féreghajtó hatású. Ez jelenti a legnagyobb problémát, és eredményezi a legnagyobb különbséget (negatív) az ismeretlen tápoktól. A témát két irányból közelítik meg a gyártók, s általában mindkét káros beavatkozást alkalmazzák is. -Az egyik a táp utólagos mesterséges színezése, amellyel elhitetik önnel, hogy az zöldséget,marhát,halat (valójában 4%-ot tartalmaz) és egyéb más fontos összetevőt tartalmaz. Ezt a színezést próbálják kombinálni a színezett szemek különböző formákba öntésével pl. húsos falatnak nevezni(szójakocka pirosra festve), s ezzel együtt magasabb kategóriába tenni, mint a csak színezett, de normál alakú tápot. Ezen eljárások nem emelik a beltartalmi értéket (fehérje, zsír). Nem mutatják azt sem, hogy a táp ezen értékeit miből vonták ki (gabonából, vagy húsból). Pl.: a marhás táp nem marhahúsból van (egy bizonyos összetételű tápból legalább négy típust állítanak elő, mert ha tartalmaz például 4% marhahúst, akkor a törvény szerint nevezhetik marhás tápnak), stb.. - A másik technika a kutya megnyerése, amelyet az alacsony beltartalom (hús hiánya) miatt különböző mesterséges anyagokkal próbálnak elérni, így

13 sok mesterséges ízfokozó kerül az úgynevezett média tápokba. Ezen tényezőket mindenképpen vegye figyelembe, annak érdekében, hogy sokáig élvezhesse egészségben kedvence társaságát. Néhány szempont a választás megkönnyítésére: - nem minden igaz, ami a reklámokban elhangzik - soha nem a kilónkénti ár a meghatározó, hanem a kutya etetésére szánt napi költség. (ez általában nem a legolcsóbb táp,vagy konzerv) - a beltartalom vizsgálatánál ne csak a fehérje és a zsír százalékot nézze, hanem azt is, hogy ez miből származik. (a törvény előírásai szerint az összetételt csökkenő sorrendben kell feltüntetni minden terméken, így ha az elsők közt sok a gabona, akkor ebből van bent a legtöbb, s ebből származik a fehérje is. Így fontos a hús és/vagy származékainak helyezése is, mert ha nagyon hátul van, akkor minimális mennyiséget tartalmaz. - nagytestű kutyafajták (40 kgos felnőttkori testtömeg feletti) egészséges felnevelésére (2-24 hónapos korig) alkalmas tápot csak szakboltban lehet kapni, nagy áruházakban és élelmiszerboltokban nem. (a nagytestű fajtákban nagyobb arányban fordulnak elő az olyan csontrendszeri megbetegedések, mint a hipertrofiás oszteodisztrofia, az oszteokondrozis, a csípő ízületi diszplázia stb. Ezek kialakulását az örökletesség mellett a táplálkozás is befolyásolja. - Egy kis számítás, hogy melyik eledel mennyibe kerül nekünk naponta: 1. gy 1240g-os 250 Ft-os konzerv ára szárazanyagra kiszámítva ~850 Ft/kg, mivel 80%-a víz. Ebből már egy prémium m i n Házi praktikák ő A foghagyma talán mindenki s számára ismert és kedvelt é fűszernövény. Gyógyhatása g ű közismert, mézzel keverve a legtermészetesebb antibiotikum. t á p Vértisztító hatású és nyersen fogyasztva a bélflórát is karbantartja. Ebeink számára kitűnő féreghajtó. Hátránya, hogy i s csak a kikelt élő férgeket hajtja el és a lárvákat nem pusztítja, de ha hatására gyanússá válik a m bélsár már tudjuk mi a teendő. e g vásárolható. Egyszerűbben: Egy 40 kg-os kutyának naponta 2db ilyen konzerv kell=> ez naponta 500 Ft Így nagyon sok pénzt költöttünk kutyánkra és a legrosszabb minőséget kapta. Emellett még saját magunknak is sokkal több munkát adunk, mert a konzervvel nagyon sok a probléma (kibontás, tárolás, stb). 2. Olcsó, gazdaságos kutyatápok: ezeknél több probléma áll fenn általában. A legfőbb a minőség. Szinte nem tartalmaz húst csak gabonát illetve a magasabb fehérjetartalmúak szóját. A hústartalom is csak állati eredetű származék, ami nem ellenőrzött és általában rossz minőségű. A másik, hogy az olcsósága miatt nem figyelünk

14 oda az adagra, hanem csak öntögetjük az állat elé és így a napi költség sok. Hiába kerül 250 Ft-ba egy kilogramm, ha megetetünk belőle több mint egy kilót, akkor naponta sokba kerül. A másik, hogy az ebnél a jóllakottság érzetet nem a vérében lévő tápanyagok megléte (mivel nem tudja a tápot megemészteni), hanem a gyomor telítettsége okozza, s ehhez a nap folyamán sokkal több táp kell. (emberi példa: ha éhesek vagyunk és megeszünk egy kiló zabkorpát, akkor az éhségérzet megszűnik, de tápanyagot nem vittünk be). Emellett rengeteg kiegészítőre, vitaminra van szükségünk ahhoz, hogy a kutya egészségét hosszútávon megőrizzük. 3. Nézzük meg ezt, hogy egyes gyártók eledeleinél hogy alakul: - Ok dog : ebből egy 40 Kg-os kutya napi adagja 50 dkg=> ez napi 200 Ft-ot jelent.(400 Ft/Kg) És ez már egy közép kategória, nem a legolcsóbb konzerv. Kiállítási, munka szezonon kívül ajánlom, kiváló fenntartó kategória. - Trainer Natural Maxi: ebből egy 40 Kg-os kutya napi adagja 45 dkg=> ez napi 261 Ft-ot jelent.(575 Ft/Kg/tenyésztői ár/) Ez már egy Prémium kategória, ami észrevehető a szőrminőségben,ürülék mennyiségében, a kutya aktivitásában, stb. Ez már megfelelő a munkára és kiállításra való felkészítésnél is. - Pro Plan Adult Large: ebből egy 40 Kg-os kutya napi adagja 45 dkg=> ez napi 360 Ft-ot jelent. (790Ft/KG). Ez már egy szuperprémium kategória. (az árak csak információs jellegűk, nem a pillanatnyi állapotot tükrözik és nem minősülnek ajánlattételnek) Ha a fenti tápok összetételét megnéznénk, akkor látnánk, hogy ahogy haladunk a drágább felé, úgy kerül előbbre a hús a sorban, és ezzel arányosan nő az emészthetőség is. Mint a számításokból is látszik, nem biztos, hogy az a legolcsóbb megoldás, ami pillanatnyilag annak tűnik, mert egy összegben könnyű megvenni. Látszik, hogy még a legmagasabb kategória napi etetési költsége sem éri el a konzerves etetés árát, és akkor még csak pusztán anyagi okokat vettünk figyelembe és nem a kutyánk egészségi állapotának javulását, kiállítási kondíciójának elérését stb. Erre sokan azt mondják, hogy az én kutyám nem eszi meg a tápot, csak a konzervet. Ez a probléma következetes etetéssel (a felnőtt kutya naponta egyszer kapjon enni, és a maradékot mindig vegyük el tőle, és ha sok marad, akkor csökkentsük a napi adagot) és a táp esetleges vízzel való áztatásával kiküszöbölhető. Végezetül két kutyatáp gyártó kölyök tápjának összetételét hasonlítanám össze, segítségként a vásárláshoz. 1. Az egyik gyártó terméke általában multikban kapható, sárga csomagolású termék csirkehússal és rizzsel.

15 Összetétele: válogatott gabonafélék (rizs min. 4% a rizses szemcsékben, kukorica min 4%), hús és állati származékok(csirke minimum 4% a csirkehúsos szemcsékben), olajok és zsírok, növényi származékok, növényi fehérje kivonatok, ásványi annyagok. Beltartalom.(%): nyersfehérje 30, nyerszsír 18, nyershamu 8, nyersrost 2, kalcium 1,25. Adalékanyagok: A-vitamin: 12000Ne/kg, D3vitamin: 1200Ne/Kg, E-vitamin: 180mg/Kg, réz(mint réz-szulfát): 10 mg/kg, Eu előírásainak megfelelő antioxidánsokat, tartósítószereket és színezéket tartalmaz. 2. A másik gyártó terméke csak szakkereskedésben kapható fekete zacskós szuperprémium termék, csirkehússal és rizzsel. Összetétel: Csirkehús(20%), rizs(18%), kukoricaglutén, szárnyasliszt, kukorica, állati eredetű zsiradék (tokoferolok keverékével tartósítva), búza. májkivonat, cukorrépa apríték, halolaj, tojáspor, élesztő, káliumklorid, kalcium-foszfát, nátriumklorid, előtej, kalcium-karbonát, ásványi anyagok, Dl-metionin, L.lizin. Adalékanyagok: réz-szulfát (réz 12mg/kg), nátrium-szelenit (szelén 0,15mg/kg). Antioxidáns: természetes tokoferolokban gazdag anyagok. A-vitamin: Ne/kg, D3- vitamin: 1600 Ne/kg, E vitamin (alfa tokoferol):170 mg/kg, C- vitamin: 70mg/kg Beltartalom: nyersfehérje: 30%, nyers olajok és zsírok: 19%, nyershamu: 7%, nyersrost 2%, kalcium 1,3%, foszfor 1%. Mesterséges antioxidánsokat, színezéket és tartósítószereket nem tartalmaz. Akkor elemezzük egy kicsit: - Az első, ami szembetűnik, hogy a beltartalmi értékek (amit ugye mindenki elsőként megvizsgál) szinte teljesen megegyeznek. Ebből is látszik, hogy nincs értelme ezeket a számokat vizsgálni - Akkor miből származnak ezek? Az első gyártónál látszik, hogy az első összetétel a gabona, vagyis ebből van a legtöbb. Ebből is csak az a kétszer négy százalék ismert, a többi bármilyen gabona lehet. Látszik az is, hogy az általuk rizses szemnek nevezett alkotóelem is csak ~4% rizst tartalmaz. A másik gyártónál az első összetevő a hús és nem 4, hanem 20%-ban. Itt látható, hogy az első gyártó által is könnyen emészthető kategóriába tartozó rizsből ez 18%-ot tartalmaz. - Az első gyártó második összetevője a hús és állati származékok (nem a hús) (Ez még pozitívnak is tekinthető, mert van olyan gyártó, ahol ez a sokadik elem.) Itt is csak az derül ki, hogy tartalmaz 4% csirkét a csirkehúsos szemcse, de a többi állati eredetű termék nem ismert. Ezek valószínűleg

16 vágóhídi melléktermékek (ami szintén bármi lehet). Ezzel az első gyártónál az állati eredetű összetevők sora meg is szűnt. A magas fehérjeszintet ők növényi fehérjével pótolják (ami valószínűleg szója és kukorica glutén). A második gyártónál még előkelő negyedik helyen szerepel a szárnyasliszt.(ez azért van külön feltüntetve, mert első baromfi összetevő friss hús, amit csak egyszer a kész táppal együtt hőkezeltek, a szárnyasliszt pedig két hőkezelést kapott, ami miatt rosszabbul emészthető, de még mindig jobban, mint a növényi) Ezeken kívül állati eredetű még benne: állati eredetű zsiradék, májkivonat, halolaj, tojáspor. Ezen kívül tartalmaz két aminosavat, ami általában limitáló (Liebig-féle minimum elv) (ha egy aminosav hiányzik, akkor hiába van a többiből sok, a fehérjét nem lehet felépíteni) a kutya számára, de így közvetlenül fel tud szívódni. Remélem sikerült egy átfogó képet adnom arról, hogy a gyártók milyen cseleket alkalmaznak azért, hogy az ő termékeiket vásároljuk. Így talán már átlátni az erdőn és azok, akik előre gyártott eledellel etetik kutyájukat, már meg tudják neki adni a legjobbat és egyben talán a legolcsóbbat is. Köszönjük, hogy megtisztelt minket a figyelmével és elolvasta ezt a tájékoztatót. Ha bármi további kérdése lenne tegye fel nyugodtan.

17 vérebek és gazdáik, Ismerjünk meg néhány kennelt, néhány családot A mostani számunkban Vámosiné Gulydosó Tündét szeretném bemutatni, aki egy szerelemből vált igazi elhivatott Bloodhound gazdivá. Olvassuk hát sorait: Ugye vannak a kutyáink. Mindannyian tudjuk, hogy milyen egy angol véreb, de mindenki másképpen érzi a bőrén. Amikor kicsilány voltam, volt az utcánkban egy bácsi, - nyugalmazott ügyvéd, - mindig öltönyben, fehér inggel felöltözve. Így dolgozott kint a kertben is. Nekem olyan igazi angol úrnak tűnt, mintha az Agatha Cristie könyvekből lépett volna elő. Neki volt egy bloodi-ja. Feketecser színben, a szőre ragyogott a napfényben. Nagyon nagynak tűnt, és volt benne valami nemes. Ahová ment a bácsi, odament a kutya is. Póráz nélkül, komótosan, mint a gazdája. Nem volt szélcsap, nem rohangált. Hozzáidomult a gadájához. Olyan nagy összhang volt közöttük, mint a vakvezető kutya és gazdája között. Mintha tudta volna a bácsi minden gondolatát. Mindig ilyen kutyára vágytam. És most már van nekem is. Na az összhang nem ilyen nagy közöttünk, de én nem is vagyok nyugdíjas, hogy mindig vele legyek. Amikor kerestem ezt a fajtát, eladó kiskutyát, akkor keveredtem bele egészen ebbe a fajtába. Persze belevittek az Endréjék is, amikor kedvesen fogadtak, pedig nem is volt akkor eladó kiskutyájuk. És, amikor igazából, felnőttfejjel találkoztam a fajtával, az egy élmény volt. Az illatukat napokig éreztem a kabátomon, és nem is akartam kimosni belőle. És folytatódott azzal, amikor meglett a Mokka. Kiválasztani a sok kicsi közül. Az egyik azért tetszik, a másik amazért. És persze csak hobbifejjel nézed, mert gőzöd nincs, hogy mit kell nézni, pedig érzed, hogy valamit konyítani kéne a kiválasztásnál, hiszen valljuk meg, nem kis kiadás a vásárlása. De nála éreztem, hogy valami mindig visszahúzott hozzá, őt szerettem meg, hazamentünk, és telefonáltam, hogy a lila-pántlikásat szeretném. És végre megnyugodtam, hogy megtaláltam. Lehet, hogy ez is már egy összhang volt? Érdekes dolog, amikor valaki elkezd tartozni egy csoporthoz, akinek ugyanaz az érdeklődési köre, a hobbija. Eddig csak a játszótéren találkoztam ennyire szoros csoporttal, akiknek mindig egy témája van, és ki is lehet velük vesézni. Most már a játszótérről kinőttünk. Van, aki sportszerűen űzi ezt a kutyázást, és arra használja hű társát, amire született. Vadászik vele, vagy éppen dolgozik. Én nem. Én hobbiszinten bloodi-zom. Igazából fele annyit sem foglalkozom vele, mint ahogyan elhatároztam. Szerintem inkább a férfiaknak van rá ideje, és. Egy aranyos sztori az én vérebemről. A Jézuska hozott a gyerekeknek egy cicát. Aranyos kicsi fekete-fehér cica. Volt. 23-a, este, a gyerekek is, a kutya is bent a lakásban. A gyerekeket mindig beengedjük, a kutyát nem mindig. Ugye kijött a dobozából. Aranyos, picike. A Mokka kíváncsiskodott volna. Na az aranyos kiscica átváltozott hirtelen egy Blood-cat-é, a szó szoros értelmében. Felfújta magát, a teste és a farka a háromszorosára nőtt. Rávetette magát az én szegény kutyámra, mint egy vérszívó, harapta, karmolta. Az egész pofáját átmarkolta. Szegény Mokka le akarta rázni, de a hárpia nem engedte. Na ekkor, mint anyatigris a védelmére keltem. Lehámoztam a dögöt, letettem a földre.

18 Szegény Mokka a hátam mögött, még sírt is, mondta - hogy mentsem meg a szörnyetegtől, aki most jött fel a pokolból. Mert biztos, hogy ezt mondta volna, ha tudna beszélni. Én felemeltem a kis dögöt, és mondtam neki, hogy nem szabad bántania szegény, megijedt kutyát. És a kis dög, felfújva, oldalazva, - ha van valakinek cicája, akkor tudja, hogyan néz ki az ilyen, - még sakkban tartotta egy kicsit, majd prüsszentve egyet, hogy na ugye, hogy én vagyok erősebb? otthagyta. Nagyon megsajnáltam. Olyan szánalmas volt, ahogy az a nagy kutya, attól a kis sátánfajzattól félt. Mert félt, ha az ördögpalánta közelített, - az előbb már leírt állapotában, - a kutyus, aki csak kb. a 25- szöröse volt a cicának, bemenekült az étkezőasztal alá, és ott is maradt egy darabig Persze, azóta nagyon jóban vannak. Megy a hancúrozás, kergetőzés. Talán még szeretik is egymást. Bloodhound Találkozó Kirándulások a rengetegben Az előzőekben bemutatkozott Tünde lelkesedéséhez is fűződik a Bloodis kirándulások megszületése. Ő és még néhány elszánt ternészet és kutyabarát elhatározták hogy egy találkozás az évben nem elég. Nagyon jó és hangulatos, de kevés. Hiába a kiállítások lehetősége is, ott mindenki izgul, és szorít a másiknak, majd a kutyákra tekintettel elindul hazafelé. Egyszóval az élménybeszámolókra ott sincs sok lehetősége. Összefogtak hát és lassan rendszeresnek mondható módon találkoznak. - Ha csatlakoznátok ti is, akkor a kutyafajták/angolvéreb oldalon többet is megtudhattok a kirándulásokról, és a fórumozó gazdikról. Mi tavaly voltunk először a bloodi-s találkozón. És eldöntöttem, hogy bármi is történjék, mindig el szeretnék menni oda. A hely, az erdő is nagyon tetszett, de a közeg volt az, ami leginkább megfogott. Azok az emberek, akik ott voltak. Nem néztük ki honnan, mennyiért, mivel jött. Mibe van öltözve, márkás- e ruhája, a kocsija új- e. Akkor találkoztunk először, reggel mégis kávéval vártak. Nem sajnálták a biztatást, a tanácsokat. Nem azt nézték, hogy a kifutóban konkurenciát jelentünk nekik, hanem, hogy egy csoporthoz tartozunk. Köszönjük Nekik. Talán ezért is üdvözöltük ilyen nagy örömmel a következő, szintén spontán induló kezdeményezést! A kirándulások Néhányan úgy látták, hogy még ebben a rohanó világban is kell időt szakítani a kikapcsolódásra és a közös szenvedélyünkre: a kutyázásra. Tünde ebben is karakteres szereplő lett. Olvassunk hát pár gondolatot tőle erről is. Úgy látom, hogy egyre több embernek fontos a találkozás. Fontos az együtt töltött idő, pedig igen nagy távolságokról is beszélhetünk. Így született meg a közös kirándulások megszervezésének az ötlete. Persze az időjárás még sok fejtörést okoz és az időpontok megválasztását is nehezíti, de talán lassan belelendülünk. Remélem egyre többen kapunk majd kedvet egy kis természetjáráshoz, közös kutyasétáltatáshoz. Nem tudom, hogy emlékeztek- e rá, a Bloodi-s hétvégén a Mokka nagyon magányos volt. Csak a kuvasszal, a Tomiék bull-terrierjével és Lustival érezte jól magát. A mostani kiránduláson, a Lajos-forrásnál, egyszerűen nem ismertem rá. A Lustit követte mindenhová. Nem is bántam, ha vele volt, mert a Lusti távirányítós, persze nem, csak volt rajta GPS. Szaladgált, fetrengett, ugrabugrált a hóban. Igen a hóban, mert volt hó bőven. Jó mély, és alatta kb. 10 cm víz. Hála annak, aki kitalálta a gumicsizmát. És annak is, aki meleg bélést is tett bele, mert nekem nagyon fázós a lábam. A természetben való séta annyira pihentető, és kikapcsol, mintha egy hétvégét pihennék. Na a kondin van mit erősíteni. A felfelé vezető út egy kicsit kifogott rajtam, de

19 hősiesen helyt álltam, és úgy tettem, mintha cefetül bírnám. Talán nem is vette észre senki, hogy majdnem kijön a tüdőm. - Igaz persze a dohányzás is hozzájárul, ahhoz hogy kicsit nehezebben tartom a ritmust. Az Endre viccelődött is, hogy Tünde egy cigit?. Hát igen a viccelődés és a folytonos játék. Szeretem a viccet, a jókedvet. A sétákon, kirándulásokon van belőle éppen elég. És amit most írok nem mentegetőzés, de a nevetés is elveszi az ember erejét. Így volt olyan útszakasz, ami igen nehezen ment. Aztán kialakítottam magamnak egy rendszert. Ha felfelé kapaszkodtunk, akkor nem mentem viccelődős emberekkel, - ezt igen nehéz volt megvalósítani, - így leginkább egyedül meneteltem felfelé. Még szerencse, hogy ahová egyszer fel kellett menni, onnan le is kell jönni Mindig tartottunk egy kis pihenőt is, hogy mindenki kicsit összeszedje magát. Egy pihenés alkalmával, áll a csapat, és a kutyák is. Lusti, Mokka, Diesel póráz nélkül. Mokkán volt láthatósági mellény, csak azért, hogy megismerjem, melyik az én kiskutyám a sok hosszú-fülű között. Aztán hirtelen eltűnt! Nem látom a mellényest. Balra vízfolyás, a hátam mögött a vízfolyáshoz még egy befolyás. Egy kis hídon álltunk. Mindenhol térdig érő hó. Forgolódtam, kiabáltam, megijedtem, de nagyon. Aztán előjött valahonnan. Most már viccesen fogom fel, hogy persze elleszek én Szentendrekörnyékén, míg megtalálom a kutyámat, de szerencsére nem tűnt el. Ha sétálunk, akkor nincs semmi gond, amíg mozgásban vagyunk folyamatos az inger, de ahogy megállunk, rögtön dolgozni kezd az orra. Abban a másodpercben beugrik az unatkozás és csak emberi mértékkel mérve a rosszban töröm a fejem üzemmódba. Annak ellenére, hogy Mokka elég szófogadó, ha szagon van, vagy kitalált magának valamit, akkor nincs ember, aki visszahívná. Szerencsére még nem történt semmi baj. Bár sokszor bátrabb vagyok, min szabadna. És félek, egyszer rosszul járok. Még nem rögzült bennem; hogy igen, egy vérebem van, akit arra tenyésztettek, hogy egy szaglószerv legyen, mindene. Azért olyan, amilyen. Azért ráncos, és rosszul látó, azért lóg a füle, hogy a szaglást segítse, Az agya is, - hát igen, az is egy szaglószerv, ami - inkább az orra meghosszabbítása. De sajnálnám mindig csak pórázon vezetni, mert nem csak nekem kell ilyenkor jól éreznem magam. Mondjuk Mokka még soha nem vadászott, nem is tanítjuk a szaglás mesterségére, tehát csak úgy, szórakozásból szaglászik. Ezzel azt szeretném mondani, hogy nem tudja, hogy a szagnyom és a megtalált dolog között van kapcsolat, mert még nem volt megtaláltam élménye. Mármint vadnál. A nagy túra utáni lakoma! Nincs olyan étel, és mennyiség, amit meg ne tudnék enni. Ott aztán már lehet beszélgetni úgy is, hogy a tüdőm a helyén maradjon. És persze mi is lehetne a téma, ha nem a közös élmény, a sok Bloodi. Kiállítások Kiállítási beszámoló Kilián Endre tollából: Mint ahogyan szoktam, most is az utolsó pillanatban adtam le a jelentkezést a Donovalyban ( Szlovákia ) megrendezésre kerülő Bloodhound klub kiállításra. Megjött a visszaigazolás, sikerült szabadságot kivennem, tehát mennem kell, ha bármi történik is!! Április utolsó napján már elindultunk, hogy az esti "szakmai programon (kaja, pia, beszélgetés felváltva és sokszor megismételve)" részt vehessünk. Nagy Tomi barátom szívesen tartott velem, hisz már neki is volt sejtése, az általam elmesélt történetek alapján. Gyönyörű időben indultunk, és érkeztünk is meg a festői szépségű hegyi faluba. Több éve már, hogy itt rendezik májusban

20 a Szlovák Bloodhound klub kiállítását! A délutánt egy nagy túrával töltöttük el. Donovaly remek választás, hisz, akit nem köt le a kiállítás, az mehet nézelődni. Látnivaló van bőven.! megy a körben gyere Tamás! nem túl gyakori alkalom amikor 2 kutyánk is egyszerre van a körben. Körről körre jöttünk előrébb Megszületett a döntés: Knotty lett a legszebb kan!!! Megkapta a jogosultságot, hogy élete első kiállításán indulhasson a BOB (Fajta győztes) címért!!! Tapsoltak, gratuláltak!!! Nagyon jól esett, őszintének tűnt mások öröme is! Nem sokat kellett várnunk a végső összevetésre, melynek a végeredménye abszolút hihetetlen volt számomra!!!...maradjunk azért mi a kiállításnál...! A reggeli kötelező gyakorlatok után (kávé, cigi, gyógysör) tényleg elkezdődött a kiállítási készülődés... Egy pici késés miatt csúszott a program, de a résztvevők ezt szinte észre sem vették a nagy beszélgetésben. Én Diesellel és Knottyval vettem részt, nyílt illetve fiatal (kan) osztályban. Knotty első bálozóként vett részt a kiállításon. Tartottam is a "keményfejűtől", hogy csinál valami gubancot, de most is beigazolódott "HINNED KELL A KUTYÁDBAN". Szenzációsan mozgott, türelmesen állt a bírálat közben! Kezünkben volt a CAJC (ez a helyi HPJ)! Mehetünk tovább! KNOTTY FAJTAGYŐZTES!!! Azaz No. 1!!! 8 év munkája, sok-sok kudarc, majd apránként jövő sikerek. Ez sűrűsödött össze hirtelen ebbe az eredménybe!! Őszintén mondom, hogy bár hirtelen, de örülni sem tudtam, csak lassan fogtam fel mi is történt valójában és mit is jelent mind ez!!! "CLUB Winner "! Egy cím 8 évért Megérte! Azóta már 2 kiállításon voltam a fiúkkal, bizonyítottak, konkurenciában mérték össze magukat. 1 HPJ, 1 CAJC, 2x CAC, 1x Res. CACIB és 1 x BOB!! Diesel volt a következő megpróbáltatás. 95 kilósan együtt futni egy "pónival" Hát nem tartozik a legkedveltebb elfoglaltságaim közé. (már megint elkalandoztam!! ) Eltaláltam az ütemet, Diesel segített, nem volt beugrás, feje fenn volt, a bírónőt meggyőztük! Diesel CAC-ot kapott tudtam, hogy együtt konkurálunk 4-en, és Knotty is ott lesz a körben. Diesel csak velem, Knotty bárkivel

Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak

Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak ECOPET Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak ECOPET A Farmina bemutatja új irányvonalát, az Ecopetet. Hat speciális terméket kínálunk az ember legjobb barátjának, hiszen etetésükkel kapcsolatosan számos

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Tervueren Szuka Fiatal 5-5 1 Szuka Növendék 6-6 1 Groenendael Kan Fiatal 7-8 2 Szuka Nyilt 9-9

Részletesebben

Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Porcijó STANDARD kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Kiszerelések 3 kg 15 kg 30 kg

Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Porcijó STANDARD kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Kiszerelések 3 kg 15 kg 30 kg Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Az átlagos aktivitású házőrző- és hobbikutyák rendszeres táplálására fejlesztettük ki. Élettanilag optimálisan beállított arányban tartalmazza az összes olyan tápanyagot, ásványi

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 533 83 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Munka Szuka

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 578 91 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Beauce-i

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 439 79 Groenendael 2 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 739 122 Groenendael 3 Malinois 2 Tervueren 2 Schipperke 1 Csehszlovák farkaskutya 4 Német juhászkutya 6 Növendék Kan 2

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 604 120 Groenendael 2 Tervueren 1 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 5 Fiatal

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 723 110 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Munka Szuka

Részletesebben

3 fajtacsoportból összesen 55 db. 4 fajtacsoportból összesen 18 db. 5 fajtacsoportból összesen 27 db. 6 fajtacsoportból összesen 20 db

3 fajtacsoportból összesen 55 db. 4 fajtacsoportból összesen 18 db. 5 fajtacsoportból összesen 27 db. 6 fajtacsoportból összesen 20 db Éjszakai CACIB Kutyakiállítás (2015-08-22) összesítés Fajta Összesen Malinois összesen Tervueren összesen Schipperke összesen Csehszlovák farkaskutya összesen Német juhászkutya rövidszőrű összesen Német

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 416 56 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya 1 Beauce-i

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10)

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) 2014-05-10 FCI I. Fajtacsoport 325 47 Német juhászkutya 1 Bearded Collie 1 Border collie 7 Nyílt Szuka 3 Collie hosszúszőrű 9 Nyílt Szuka 4 Shetlandi

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Kan Fiatal Nyílt Szuka Nyílt Groenendael összesen Tervueren Kan Nyílt Győztes Szuka Nyílt Tervueren összesen Csehszlovák

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 916 156 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 4 Győztes Kan 2

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Kan Fiatal Nyílt Groenendael összesen Tervueren Kan Nyílt Győztes Szuka Nyílt Tervueren összesen Csehszlovák farkaskutya

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Román juhászkutya - kárpátiai Kan Győztes Román juhászkutya - kárpátiai összesen Csehszlovák farkaskutya Szuka Fiatal Csehszlovák

Részletesebben

STATISZTIKA. CAC 2014. Nyíregyháza 2014.05.20

STATISZTIKA. CAC 2014. Nyíregyháza 2014.05.20 CAC 2014. Nyíregyháza STATISZTIKA 2014.05.20 Fajta Nem Osztály Összesen Berger de Brie Kan Fiatal Berger de Brie összesen Groenendael Szuka Fiatal Groenendael összesen Német juhászkutya Kan Növendék Szuka

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47 Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47 2015-06-20 FCI I. Fajtacsoport 898 136 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 2 Tervueren 3 Csehszlovák

Részletesebben

Húskedvelők vagyunk a húsevők természetes táplálék javaslata CARNI LOVE. facebook.com/carnilove www.carnilove.com

Húskedvelők vagyunk a húsevők természetes táplálék javaslata CARNI LOVE. facebook.com/carnilove www.carnilove.com Húskedvelők vagyunk a húsevők természetes táplálék javaslata CARNI facebook.com/carnilove www.carnilove.com Szuperprémium kutyatáplálék CARNI A farkashoz hasonlóan a kutya is természetes húsevő állat.

Részletesebben

Macskatápok. Adult Cat

Macskatápok. Adult Cat A szokásos előfordulás mellett minden termékben fehérjéhez kapcsolt formában is megtalálhatók a főbb ásványi anyagok ezzel biztosítva a teljes beépülést. Több termék tartalmazza a nélkülözhetetlen kondroitin-szulfátot

Részletesebben

egészség tetôtôl talpig kedvence számára!

egészség tetôtôl talpig kedvence számára! egészség tetôtôl talpig kedvence számára! Chicopee minőségi prémium eledel Egészséges életet biztosító módszer A Chicopee egy minőségi prémium eledel, melyet arra fejlesztettek ki, hogy a család minden

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben

Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben

Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben A kutyatenyésztés alapvetően hobbiként űzött tevékenység, mely a tenyésztő, és a leendő tulajdonosok örömét szolgálja. A gondosan megtervezett

Részletesebben

- CHICOPEE PRÉMIUM KUTYATÁP-

- CHICOPEE PRÉMIUM KUTYATÁP- - CHICOPEE PRÉMIUM KUTYATÁP- www.yodaboltja.superwebaruhaz.hu Szuperprémium Kutyaeledelek,Hobby-állatfelszerelés AKC121 Kiszerelés: 15kg : 13 990,-ft : Chicopee Adult Fish&Rice Teljes értékű eledel felnőtt

Részletesebben

1. Neve: Fajtája: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) Neme: Kora: Tulajdonságai: 2. Neve: Fajtája: Neme: Kora: Tulajdonságai:

1. Neve: Fajtája: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) Neme: Kora: Tulajdonságai: 2. Neve: Fajtája: Neme: Kora: Tulajdonságai: 1. Neve: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) 2. Neve: 2. / A... 2/B... 3. Neve: 4.Neve: 5. Neve: 6. Neve: 7. Neve: 9. Neve: BEAGLE 8. Neve: Rasztás PULI 10. Neve: 11. Neve: Szetter keverék (?) 11/B (?) 12/A

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK A mai rohanó világban egyre gyakrabban érkezik el az a pillanat, amikor összefut a nyál a szánkban és a nagymamáink által elkészített,

Részletesebben

Statisztika 2014.08.08.-08.08.2014 WORDLEGEND/ WORTERKLÄRUNG

Statisztika 2014.08.08.-08.08.2014 WORDLEGEND/ WORTERKLÄRUNG Afgán agár / Afghan Hound Kan Növendék 294-295 Airedale Terrier Kan Kölyök 124-124 Kan Nyílt 125-125 Szuka Növendék 126-127 Szuka Nyílt 128-128 Akita Kan Fiatal 189-189 Szuka Kölyök 190-190 Alaszkai malamut

Részletesebben

the advanced nutritions from experts

the advanced nutritions from experts i t y p e t f o o d h i g h q u a l the advanced nutritions from experts gmo free CRUELTY free colorants free no soya omega 3&6 100% guarantee NO artificial preservatives teljes értékû kiegyensúlyozott

Részletesebben

Étrend kutyákra szabva. nélkülözhetetlen alapok az egészségmegőrzéshez. Állatorvosa egyben táplálkozási szakértő is!

Étrend kutyákra szabva. nélkülözhetetlen alapok az egészségmegőrzéshez. Állatorvosa egyben táplálkozási szakértő is! Étrend kutyákra szabva nélkülözhetetlen alapok az egészségmegőrzéshez NUTRITION Állatorvosa egyben táplálkozási szakértő is! A Virbac Vet Complex termékválasztéka gondosan válogatott összetevőivel minden

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben

Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata!

Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata! Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata! Erdő 5 év körüli magyar vizsla kan. Tavasszal találták Bakonycsernyén, de gazdija nem jelentkezett érte. Sajnos Erdőnek nagyon rossz állapotú, eldeformálódott

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Forrás: Az állateledelek helyes címkézési gyakorlatának kódexe, FEDIAF 2011. október 20 http://www.fediaf.org/self-regulation/

Forrás: Az állateledelek helyes címkézési gyakorlatának kódexe, FEDIAF 2011. október 20 http://www.fediaf.org/self-regulation/ AZ ÁLLATELEDEL CÍMKE A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TÁJÉKOZTATÁS Forrás: Az állateledelek helyes címkézési gyakorlatának kódexe, FEDIAF 2011. október 20 http://www.fediaf.org/self-regulation/ 1. Bevezetés

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

Senior 7+ Original Anti Age formulával

Senior 7+ Original Anti Age formulával Senior 7+ Original Anti Age formulával Bizonyítottan javítja a 7 éves és annál idősebb kutyák szellemi frissességét, valamint általános egészségi állapotát. A Pro Plan egyedülálló táplálkozástudományi

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Különleges Meradog tenyésztői tápprogram

Különleges Meradog tenyésztői tápprogram Már a kezdetektől tápláljuk kutyáinkat igazán jól Különleges Meradog tenyésztői tápprogram Éljen a kutya Éljen a kutya Ez a vezérelv találóan írja le a Meradog márka filozófiáját. A Meradog ugyanis több,

Részletesebben

GAZDÁT KERESŐ VÉDENCEINK 2012. Június 30-944 29 19

GAZDÁT KERESŐ VÉDENCEINK 2012. Június 30-944 29 19 BUKSI-MUKSI Kb.10 hónapos tacskó keverék kan. Kiegyensúlyozott, kerek világú kutya, okos kobakkal. Kedves, játékos, gyerekbarát. Kertben figyelmes, jól jelző, de feleslegesen ugat. Kutyákkal barátságos,

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

CAC - Kecskemét BEST IN SHOW PROGRAM

CAC - Kecskemét BEST IN SHOW PROGRAM KECSKEMÉT CAC - 2015. szeptember 27. (vasárnap, Sunday) CAC - Kecskemét 2015. szeptember 27. (vasárnap, Sunday) Vezetõbíró / Chief judge: Erdős László (HU) BEST IN SHOW PROGRAM Gyerek-kutya pár /Child-dog

Részletesebben

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből TIENS KARDI Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal A világ legtisztább vizeiből Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal Ez

Részletesebben

BiOmill. Kiváló minőségű száraz táp

BiOmill. Kiváló minőségű száraz táp BiOmill Kiváló minőségű száraz táp A BiOMill A.G. által megalkotott új tápcsalád minden egyes kutya egyedi tápanyagigényének megfelel. Mivel jelentősebb különbségek tapasztalhatók a tápanyagigényben az

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2009. (V. 5.) rendelete az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról a 61/2010. (XII. 17.) 1 rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

3. Részt vehet valamennyi vadászkutya fajta, korra és nemre való tekintett nélkül.

3. Részt vehet valamennyi vadászkutya fajta, korra és nemre való tekintett nélkül. NEHEZÍTETT VÉRCSAPA VIZSGA A vizsga célja A nagyvad vadászatban gyakran előforduló sebzett vad utánkeresésére alkalmas vadászkutyák számára nehezített körülmények között lehetőséget adni, hogy bizonyíthassák

Részletesebben

Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai

Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai A színeződés a melanintól függ, ami szemcsék formájában rakódik le a bőrbe, illetve a szőrbe. A melanint speciális pigmentképző sejtek termelik. A pigmentképződés

Részletesebben

A spanyol agarak tragédiájától...

A spanyol agarak tragédiájától... A spanyol agarak tragédiájától... WWW.GALGO-IN-NOT.DE WWW.GREYHOUND-IN-NEED.COM...a családi kedvenc létig Hogy történhetett ez meg? Évszázadok óta csodálja az ember az agarak eleganciáját. Sokakat vonz

Részletesebben

ÉS S AZ INTERNETEN LEGGYAKRABBAN

ÉS S AZ INTERNETEN LEGGYAKRABBAN A RENDELİKBEN ÉS S AZ INTERNETEN LEGGYAKRABBAN FELTETT ÁLLATTARTÓI I KÉRDK RDÉSEK DR. FODOR KINGA PH.D. egyetemi adjunktus társállat egészs szségügyi gyi szaktanácsad csadó TÉMÁK 1. IMMUNOLÓGIA ALLERGIA

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

DOLLY VITAMINOK és DEOFIL TABLETTA

DOLLY VITAMINOK és DEOFIL TABLETTA DOLLY VITAMINOK és DEOFIL TABLETTA DOLLY CSONTERŐSÍTŐ VITAMIN Dolly Csonterősítő tabletta táplálékkiegészítő kutyák részére Leírás: Az ízesített tabletták megfelelő arányban és mennyiségben, jól értékesülő

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

1,45 1,40 1,35. kg/kg 1,20 1,21 1,13 1,15 1,10 1,05. 1,00 D Prestarter 1,37. BS Új Piggy PLATINUM

1,45 1,40 1,35. kg/kg 1,20 1,21 1,13 1,15 1,10 1,05. 1,00 D Prestarter 1,37. BS Új Piggy PLATINUM A BÁBOLNA TAKARMÁNY új fejlesztésű PLATINUM PRESTARTER malac-takarmányának elnevezése az egyik legnemesebb fém, a platina latin nevére utal. Az ékszeriparban is használt platina az aranyhoz, vagy az ezüsthöz

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

BÍRÓI KÖRÖK - ORDER OF JUDGING - RICHTER-RINGEN

BÍRÓI KÖRÖK - ORDER OF JUDGING - RICHTER-RINGEN 1. kör - ring KORÓZS ANDRÁS, HU Moszkvai őrkutya Louisiana catahoula leopard Bearded Collie Border collie Collie hosszúszőrű Óangol juhászkutya Shetlandi juhászkutya Welsh corgi Pembroke Ausztrál juhászkutya

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez Tisztelt Sporttársak! Az alábbi edzésterv olyan céllal készült, hogy útmutatást adjon Nektek az MKSZ JAB és a BKSZ JAB követelmény rendszerében előírt fizikai felmérési szint teljesítéséhez szükséges felkészüléshez.

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal Összetevők Rizsliszt (34,6%) Demineralizált savófehérje por (tejből) Sovány tejpor Növényi zsír (repce-, napraforgó-, pálmaolaj, szójalecitint tartalmaz) Kalcium-karbonát Vitaminok (C-vitamin, niacin,

Részletesebben

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter Programozási tételek Dr. Iványi Péter 1 Programozási tételek A programozási tételek olyan általános algoritmusok, melyekkel programozás során gyakran találkozunk. Az algoritmusok általában számsorozatokkal,

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK Szarvasmarha- és juhtakarmányok Borjú starter koncentrátum 20% Termékszám: 923-000-00 Nettó súly: 20kg extrahált szójadara, lucernaliszt, MCP, takarmánymész, előkeverék

Részletesebben

Skinners Magyarország Kft. Kiskereskedelmi árlista 2013.02.11 1. oldal

Skinners Magyarország Kft. Kiskereskedelmi árlista 2013.02.11 1. oldal Kiskereskedelmi árlista 2013.02.11 1. oldal Skinner's kutyaeledelek kedvenceknek és munkakutyáknak Hypoallergén termékeink - különböző ízekben Field & Trial Duck and Rice Hypoallergenic Field & Trial Salmon

Részletesebben

BÍRÓI KÖRÖK - ORDER OF JUDGING - RICHTER-RINGEN

BÍRÓI KÖRÖK - ORDER OF JUDGING - RICHTER-RINGEN 1. kör - ring KISBÁN KÁZMÉR, HU Német juhászkutya Német juhászkutya hosszúszr aljszörzettel 2. kör - ring SZÉKELY ISTVÁN, HU Bearded Collie Border collie Collie hosszúszr Collie rövidszr Shetlandi juhászkutya

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

ÖSSZETEVŐK. homoktövis, cikóriagyökér, csalán, vörös málna levele, máriatövis, borsmentalevél, körömvirágszirom,

ÖSSZETEVŐK. homoktövis, cikóriagyökér, csalán, vörös málna levele, máriatövis, borsmentalevél, körömvirágszirom, A FANTASZTIKUS SZIKLÁS-HEGYSÉG NYUGAT-KANADÁBAN a c a n a. h u TELJES ÉRTÉKŰ SZÁRAZELEDEL KISTESTŰ KÖLYÖKKUTYÁK SZÁMÁRA (9 kg felnőtt súly alatt) A KISTESTŰ KÖLYKÖK NAGYON GYORSAN ELÉRIK A FELNŐTT KORT,

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság újabb szezonális vizsgálatáról, amelynek

Részletesebben

Erdőben kutyával, www.parkerdo.hu

Erdőben kutyával, www.parkerdo.hu Erdőben kutyával, felelősséggel www.parkerdo.hu Kedves kutyás erdőlátogatók! Parkerdőben Rövid tájékoztató anyagunkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az erdőt békében, egymás zavarása nélkül látogathassák

Részletesebben

Genetika 2. előadás. Bevezető

Genetika 2. előadás. Bevezető Genetika 2. előadás Genetikai alapelvek: hogyan öröklődnek a tulajdonságok Mendeli genetika Bevezető Mi okozza a hasonlóságokat és különbségeket a családtagok között? Gének: biológiai információ alapegysége

Részletesebben

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában)

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) A Joker Uszkár Klub igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit,

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÉK, AMELY A MACSKÁKNAK IS ÍZLIK WAHRE LIEBE (IGAZI SZERETET)

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÉK, AMELY A MACSKÁKNAK IS ÍZLIK WAHRE LIEBE (IGAZI SZERETET) EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÉK, AMELY A MACSKÁKNAK IS ÍZLIK WAHRE LIEBE (IGAZI SZERETET) Az igazi szeretet, felelősségvállalást jelent. Macskánk megbízik bennünk, mi pedig gondoskodunk arról, hogy kedvencünk élvezhesse

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

Baby Gold malactápszer 99-3010

Baby Gold malactápszer 99-3010 Baby Gold malactápszer 99-3010 Szopós malacok részére, a megszületést követı naptól 8-9 kg-os élıtömeg eléréséig Hıkezelt tejtermék, növényi fehérje, szerves savak, növényizsír, vitaminok, ásványi anyagok,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

SZEMVIZSGÁLAT TÖBB MINT LÁTÁSKORREKCIÓ

SZEMVIZSGÁLAT TÖBB MINT LÁTÁSKORREKCIÓ A SZEMVIZSGÁLAT TÖBB MINT LÁTÁSKORREKCIÓ A SZEMVIZSGÁLAT TÖBB Szemünk az egészség tükre A szem sokkal többet árul el az egészségünkről annál, hogy rossz vagy homályos a látásunk. Segítségével a szakember

Részletesebben

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Készítette: Fábián Gabriella Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens 1/16 Célkitűzés Az alkalmazott élelmiszer-adalékanyagok

Részletesebben

Adult Chicken & Potato

Adult Chicken & Potato Termékkatalógus 2014 Arion A prémium gondoskodás Fehérje/zsír 25/20,5 Adult Chicken & Potato A kutyák természetes táplálkozási igényeihez legközelebb áló, teljesen gabonamentes, gluténmentes termék. Fehérjetartama

Részletesebben

Útmutató a macskák egészséges tápláláshoz

Útmutató a macskák egészséges tápláláshoz Útmutató a macskák egészséges tápláláshoz em vagyok Nvegetáriánus! 1 A kutyák és a macskák egészséges táplálásáért Az Iams céget Paul F. Iams, az állatok táplálásának szakértője alapította meg 1946-ban.

Részletesebben

Dry Pet Food Grain-Free Formulated

Dry Pet Food Grain-Free Formulated Dry Pet Food Grain-Free Formulated Happy pet. Happy You. Happy pet. Happy You. a Farmina filozófia úgy tartják: a kutya az ember legjobb barátja, mi úgy gondoljuk: az ember a kutya legjobb barátja Ezen

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM 6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu Gyakorló feladatok I. LEGO Robotprogramozó országos csapatversenyre A következő

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben