Közfürdők hatósági felügyelete és a fürdőkultúra fejlesztése Vas megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közfürdők hatósági felügyelete és a fürdőkultúra fejlesztése Vas megyében"

Átírás

1 Közfürdők hatósági felügyelete és a fürdőkultúra fejlesztése Vas megyében Szabóné Vincze Klára- - dr. Stánitz Éva Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 9700 Szombathely, Sugár u. 9 Összefoglalás Hazánkban a termálvizek gazdag ásványianyag-tartalmúak és magas hőmérsékletűek évben 599 közfürdő üzemelt hazánkban, melyből a minősített gyógyfürdők száma 83. A magyarországi közegészségügyi szolgálat tevékenységével hozzájárult a közfürdők korszerűsítéséhez, a fürdők higiénés állapotának javításához (1.,2,3). A hatósági felügyelet során szerzett tapasztalatokat összegezve, megállapítottuk, hogy a fürdőzők által bevitt mikrobiológiai szennyeződés, és az egyes medencék a zsúfoltsága jelentős közegészségügyi kockázatot jelent, és bakteriológiai vízminőség romlásához vezet. Megállapíthatjuk, hogy a fürdőzők higiénés magatartása alapvető vízminőséget befolyásoló tényező. A fürdőkultúra fejlesztése érdekében megyénkben egészségfejlesztő mintaprogramot készítettünk az általános iskolák 5. osztályosai és szüleik részére. Az egészségfejlesztési program alkalmazásával célunk a fürdővendégek magatartásának befolyásolása, fürdőhigiénés ismereteinek bővítése. A fürdőket üzemeltetők figyelmének ráirányítása a fürdőkultúra fejlesztésének szükségességére, s nem utolsó sorban a vízminőség javítása, a vegyszerfelhasználás optimalizálása. Summary: Hungary is very rich in mineral salts containing of hungarian health and spa resorts. The tempratures of this termal water s are also high. In Hungary there are 599 resorts, of 83 qualified mineral thermal waters. The innovation is continuus. The public health organizations keep under contoll the microbiologycal and chemical quality of thermal waters. According to controlling network s practice the safety in hungarian spa and bath resorts is very good. The perfect resorts s quality can persists for long term wher there are good practices of managment in different thermal baths and the guests accept and keep the hygienic rules. We made a haelth assesmant project to help children the perfect wellness and spa resorts using. The goals of our project protect thermal water s quality and help to use only as a few chemical materials as possibile. In our opinion this education program, as a pilot project, is a good opportunitie that children can learn the different spa-and wellness types, and they accept the rules of hygienic behavior in spa, in thermal baths and swimming pools. This programm based on wide, multisectorial cooperation. Bevezetés Magyarország világviszonylatban az ötödik legnagyobb termálvízkinccsel rendelkezik. Hazánkban a termálvizek magas ásványianyag-tartalmúak, egyszersmind magas 1

2 hőmérsékletűek is. A bőséges termálvízkészlet miatt nem volt sürgető a vízforgatással, víztisztítással és fertőtlenítéssel üzemeltetet fürdők elterjedése. Idővel azonban a töltő-ürítő rendszerű medencéket fokozatosan felváltotta a közegészségügyileg biztonságosabb visszaforgatásos rendszerű, úgynevezett wellness medencék rendszere. A gyógyvíz minőségének, gyógyhatásának megőrzése miatt azonban gyógyfürdőinkben a tiszta gyógyvízzel működő töltő-ürítő rendszerben üzemeltetett medencék a mai napig megtalálhatók. Eltérő vízkezelési módszerek szükségesek a két típusú medencevíz biztonságos vízminőségének fenntartásához és használatuk célja, módja is különbözik. A magyarországi közegészségügyi szolgálat szakmai munkájával jelentős szerepet vállalt a közfürdők korszerűsítésében, a fürdők higiénés állapotának javításában, fenntartásában. (1,2,3,4,5) Ma már valamennyi töltő-ürítő rendszerű medence is jó hidraulikai kialalakítású és optimális vízutánpótlással üzemel. Hazánkban évben 599 fedett, vagy szabadtéri medencés közfürdő üzemelt, melyből 83 gyógyfürdő minősítéssel is rendelkezett. 6,7 Vas megye 44 fürdőjéből 5-nek van gyógyfürdő minősítése. Nagy kihasználtsággal működnek a gyógy és wellness fürdők, ahol az egész család megtalálja a kikapcsolódás, felfrissülés és egészségmegőrzés lehetőségét. A Széchenyi Terv támogatásának aktív felhasználásával jól fertőtleníthető, korszerű vízforgató és tisztító berendezések, előfürdők és alapvető kiszolgáló helyiségek épültek. Közegészségügyi ellenőrzéseink során tapasztaltuk, hogy a megye közfürdőiben az üzemeltetők a fürdőmedencék vízminőségét befolyásoló tényezők valamennyi szabályát maximálisan betartják, ennek ellenére a hatósági vízmintázás során a bakteriológiai minták a töltő-ürítő gyógyvizes medencék 58%-ában, a víz visszaforgatásos medencék 25%-ában kifogásoltak. A hatósági ellenőrzéseken azt is tapasztaltuk, hogy általános gyakorlat szerint a fürdővendégek jelentős része az előfürdőket nem veszi igénybe, az öltözői szappanos mosakodást egyáltalán nem alkalmazza. A vendégek előnyben részesítik a 30 o C vagy e-feletti víz hőmérsékletű medencéket, így ezek gyakran túlzsúfoltak. Ugyanakkor az úszómedencékben alig tartózkodik vendég. A fürdőzők által bevitt mikrobiológiai szennyeződés, a zsúfoltság jelentős közegészségügyi kockázatot jelent, és a bakteriológiai vízminőség romlásához vezet. Megállapíthatjuk, hogy a fürdőzők ilyen higiénés magatartása alapvető vízminőséget befolyásoló tényező. A házirend előírásainak betartásában sem következetesek. Ezt annak terjedelmessége, nem közérthető nyelven fogalmazott volta is nehezíti (9). Kifogásaink sorában fontos helyet foglal el az úgy nevezett bermuda fürdőnadrágok használata, amelyekből a medence elhagyásakor nagy mennyiségű víz kerül a járófelületekre, komoly csúszásveszélyt okozva. A zsebeikben felejtett és ily módon a vízbe bevitt zsebkendő és egyéb szennyeződések maradványai további vízminőség romlást idéznek elő (9,13). Mindezeket figyelembe véve elhatároztuk, hogy a tanulásra, új ismeret elsajátítására egyik legfogékonyabb életkorú iskolások körében egészségfejlesztési programot szervezünk, a fürdőkultúra népszerűsítésére, annak minden előnyét, egészségre gyakorolt hatását összefoglalva. Egyben a közösségi fürdőzés szabályainak néhány fontos alapvetését is közreadjuk. (5,8,9,10). Az egészségfejlesztési program alkalmazásával célunk a fürdővendégek magatartásának befolyásolása, fürdőhigiénés ismereteinek bővítése. Ez által a vízminőség javítása, az alkalmazott vegyszerfelhasználás csökkentése. 2

3 Adat és módszer évben Vas megye területén a kistérségi népegészségügyi intézetekkel együttműködve, hatósági mintavételezéssel egybekötve végezzük a hatósági ellenőrzéseket. Az ellenőrzések kiterjednek a vízkezelés módjára, a vízcserék, a frissvíz utánpótlás előírások szerinti teljesítésére, kémiai biztonsági szabályok betartására, padló és medenceburkolatok megfelelőségére, medencetakarításra. Vizsgáljuk az elő zuhanyok meglétét, üzemképességük biztosítását. Feladatunk még a házirend megfelelőségét kontrollálni. Figyeljük a vendégtájékoztatók tartalmát, a gyógymedencék gyermekek által történő használatát. 11 Visszatérő hiányosság a medencék egyidejű és napi terhelésének be nem tartása. Mintavételek történnek az üzemelő medencékből kémiai és mikrobiológiai vizsgálatra. A mikrobiológiai vizsgálatok az E.coli, a Pseudomonas aeruginosa, a Staphylosoccus aureus, valamint a Coccus szám meghatározására terjednek ki. A minősítést az MSZ :1989 szerint és a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján végezzük. Az adatokat és a bakteriológiai vizsgálatok eredményeit rögzítjük és feldolgozzuk. 1. számú táblázat Közfürdők bakteriológiai vízminősége évi hatósági vizsgálatok tükrében A forgatással üzemelő medencék bakteriológiai vízminősége 25 %-ban kifogásolt Vas megyében, a töltő ürítő rendszerben gyógyvízzel üzemeltetett medencék vízminősége 58 %- ban mutatott kisebb-nagyobb mikrobiológiai eltérést. Az országos helyzet sem kedvezőbb (1. sz. táblázat) Természetesen, ha összehasonlítjuk a töltő- ürítő medencék hidraulikai átalakítása előtt időszakkal, a bakteriológiai vizsgálatokat a javulás jelentősnek minősíthető, ugyanis a ig a töltő ürítő rendszerű medencék mikrobiológiai vízminősége 82,4%-a kifogásolt volt (8). Szakirodalmi összefoglalókból (8) a vendégek által a medencés fürdőkben bevitt kórokozók típusát, az általuk okozott tüneteket és az ellenük való védekezés lehetőségeit. A fürdővendég szennyezheti a vizet vírussal, baktériummal, de gombával, sőt parazitákkal is. A leggyakoribb támadáspont a gyomor bélrendszer, a kültakaró, a szem, a fül nyálkahártyája. Az egészségfejlesztési program indításának menete 3 1. Munkacsoport megalakítása az egészségfejlesztési program lebonyolítása érdekében a közegészségügyi osztály, az egészségfejlesztési osztály és a járási népegészségügyi intézetek részvételével. 2. Rövid és hosszú távú célok meghatározása. 3. Megyénkben működő gyógyfürdők és uszodák vezetőivel együttműködés kialakítása, támogatásuk megnyerése a gyakorlati oktatások megszervezésére,

4 továbbá tervezett tájékoztató kiadvány támogatására, a rajz és irodalmi pályázatra beérkező pályamunkák értékelése, díjazása érdekében. Az iskola igazgatók felkérése az iskolai egészségfejlesztő program befogadására. 4. Célcsoport kiválasztása: az általános iskolák 5. osztályos tanulói és családjaik. Ez a korosztály már rendelkezik biológia/környezettan tantárgy révén ismeretekkel az emberi testről, a személyi higiénéről, a környezet és az ember egészséget befolyásoló kölcsönhatásáról, ugyanakkor érdeklődő és nyitott az új ismeretekre. 5. Iskolák kiválasztásánál két szempontot vettünk figyelembe, egyrészt, hogy legyen az iskolában szervezett úszásoktatás, másrészt a megfelelő együttműködő készség fennállása. 6. Tájékoztató kiadvány megírása és megszerkesztése az oktatásban részvevő gyermekek részére a helyes fürdő és uszodahasználatról. (12), 7. Egységes oktatóanyag szerkesztése 8. A fürdőkultúra fejlesztése Vas megyében című egészségfejlesztési program minősítésének elindítása az Országos Egészségfejlesztési Intézetnél (14). 9. A programban résztvevő iskolákkal és közfürdőkkel megállapodásban rögzítettük a feladatokat. 10. A fürdőzési szokások felmérésére kérdőív szerkesztése a gyermekek részére. A felmérést az oktatás megkezdése előtt, majd azt követően egy év múlva megismételjük. 11. Rajz és irodalmi pályázat kiírása az oktatásban részvevő gyermekek részére az elsajátított ismeretek felmérése céljából 12. A beérkezett pályamunkák zsűrizésének, kiállításának, majd díjazásának megszervezése a Víz Világnapján. A program rövid-, és hosszú távú céljai Rövid távú cél a fürdőzéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése, tudatos fürdőhasználat, elsajátított ismeretek alkalmazása. Ismeret bevésődése, egészségműveltség megerősítése. Elérési idő egy év. Hosszú távú cél: környezettudatosabb és egészségtudatosabb magatartás, széles körű elterjesztése, hiszen a gyermekek tudása otthoni és iskolai környezetükben multiplikáló lehet. Ők maguk a jövőben egészség és környezettudatosabb felnőttekké érnek. Javul a fürdővizek bakteriológiai vízminősége, csökken a vegyszerfelhasználás, gazdaságosabb az üzemeltetés. Elérési időtartama 5-10 év. A program részletes bemutatása Az iskolai egészségfejlesztési program modell jelleggel indult. Az oktatás 2012/ as tanévben 3 városunk (Szombathely, Sárvár, Celldömölk) 4 általános iskolájában került bevezetésre, 4 közfürdő támogatásával. 2013/2014-es tanévben már 5 városunk (Szombathely, Sárvár, Celldömölk, Körmend, Szentgotthárd) 9 általános iskolájában 6 közfürdő közreműködésével folytattuk a programot. Az oktatás a két évben összesen 800 gyermekre terjedt ki. A projekt szülői értekezletek keretében, tájékoztatókkal kezdődött, ahol részletesen ismertettük a program folyamatát. Az egységes oktató anyagot szerkesztettünk a szülői tájékoztatóra és a két elméleti iskolai órára, melyre az előadókat felkészítettük. Az első évben 4 munkatársunk végezte az oktatást, a második évben 6 fő vett részt az ismeretanyag átadásában. Az oktatás megkezdése előtt 14 kérdésből álló fürdőzési szokásokról szóló tesztet töltettek ki a gyermekek. A tesztkérdésekben rákérdeztünk többek között a medencehasználat előtti és utáni zuhanyozásra, a gyógymedencék használatára. A vizsgálat eredménye egyértelműen 4

5 bizonyította feltevésünket, hogy néhány kérdésben kevés, nem kielégítő ismeretekkel rendelkeznek a gyermekek. (1,2.ábra). Az alábbiakban két példát mutatunk be. 1. ábra. Fürdőzési szokások kérdőív értékelése. Medencehasználat előtti és utáni zuhanyzás, oktatás előtt (n= 282 fő) Medencehasználat előtti és utáni zuhanyzás 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 42% 15% 40% 68% 18% 17% igen nem csak bevizezem magam Után Előtt 2.ábra Fürdőzési szokások kérdőív értékelése Gyógyvize medencék használata oktatás előtt (n= 282 fő) Gyógyvizes medencék használata 60% 50% 40% 30% 20% Diákok száma 10% 0% Igen Néha, ha nagyon fázom Soha Nem is tudom, melyik az 5

6 A megkérdezett gyermekek mindössze 15%-a használja az előfürdőt a medencébe lépés előtt. A gyermekek csupán 26%-a nem használja a töltő-ürítő rendszerben üzemelő gyógymedencéket. A 14 év alatti, intenzíven mozgó gyermek szervezetét megterheli a meleg ásványokban gazdag gyógyvíz, használatát ágazati jogszabály is tiltja, illetve feltételekhez köti az igénybevételt. 11 Rákérdeztünk még a fürdőhasználat után esetlegesen jelentkező kisebb nagyobb testi tünetekre, de érdeklődtünk a fürdőruha használati szokásokról is. A diákok mindössze 30 %-nál nem jelentkezett a fürdőhasználat után semmilyen tünet. A leggyakoribb kellemetlenség a szemgyulladás, illetve a fülfájás, valamint a szemölcs jelentkezése szerepelt. A megkérdezett gyermekek 16 %-a számolt be arról, hogy testre simuló fürdőnadrág helyett a zsebes rövidnadrágot részesíti előnyben a fürdőhasználat során, s néha zsebkendő, vagy egyéb dolog a zsebben felejtődik (13). Az oktatáshoz az ismeretek bevésődése érdekében a gyermekek részére tájékoztató kiadványt biztosítottunk. (12). Ezt munkatársainkkal közösen szerkesztettük, az illusztrációt Horváth Zoltán festőművész végezte. A kiadványban a gyermekek részére közérthető módon mutattuk be a vízvisszaforgatással és a töltő ürítő rendszerrel üzemelő gyógymedencék közötti különbséget. Megismertettük a diákokkal, hogy kik nem látogathatják a közfürdőket, milyen veszélyeket okoz, ha beteg emberek mégis látogatják. Tudatosítottuk, hogy miért fontos a medencébe lépés előtti alapos tisztálkodás. A fürdőbalesetek elkerülése érdekében felhívtuk a figyelmet a helyes csúszda használatra. Előadások anyagát ráépítettük az 5. osztályos tananyagra. Kezdtük a görög, a római, a török és a magyar fürdőkultúra ismertetésével. Külön fejezetett szenteltünk az úszás egészségmegőrző szerepének hangsúlyozására. Minden résztvevőnek kiemelkedő esemény volt a projekt gyakorlati része. A közreműködő, a programban résztvevő iskolákhoz legközelebb eső uszoda, vagy fürdő látogatása, mely során a gyermekek megismerkedhettek az elméletben elhangzottak alkalmazásával. Látták a műszaki berendezéseket vegyszeradagolókat, amelyek a vízminőséget biztosítják. Megnézhették az előszűrőkön fennakadt, a fürdőzők által vízbe hagyott, oda beleesett hulladékokat. A medencéből érkező víz tisztítás előtti és utáni állapotát. Minden résztvevőnek rendkívüli élmény volt a gyermekek érdeklődése, aktivitása esetenként őszinte csodálkozásuk egy-egy bemutatón. Beérkezett pályamunkák A gyermekek tapasztalataikról évben 105 rajz és 15 irodalmi pályamunkát készítettek ben 126 rajz és 25 irodalmi pályázat érkezett be a megadott határidőre. A rajzok egyértelműen bizonyították, hogy a gyermekek elsajátították az oktatási anyagot, Irodalmi pályázatra mesét, verset és levelet fogalmaztak meg a helyes fürdőhasználatról. A pályamunkákból kiállítást szerveztünk, sőt több fürdőüzemeltető kérte a kiállítás anyagát, hogy a gyermekek által készült verseket, hasznos tanácsokat a fürdők bejáratánál kifüggeszthessék. A szponzorok, a fürdőmenedzsmentek nagyvonalú díjazásban részesítették a győzteseket. A Víz Világnapján intézetünk Kneffel Pál előadótermében került sor az ünnepélyes díjátadásra. Megbeszélés A program kedvező fogadtatásra talált, mind megyénkben, mind országos viszonylatban. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet A fürdőkultúra fejlesztése Vas megyében című egészségfejlesztési programunkat ajánlott programnak minősítette 3/2013. szám alatt és 6

7 országos alkalmazását javasolta (13). Az akkreditációs anyag összeállítása dr. Reiner Vera munkája (15). A meghirdetett programot kezdetben meghívásos rendszerrel, majd második évben már meghirdetett felhívással tettük közzé. Terveink szerin a következő években, azokban az iskolákban ahol már alkalmaztuk a program oktatását és az iskola pedagógusai vállalják egészségfejlesztési programunk oktatásának végrehajtását az iskolák folytatják. Továbbra is közvetítő szerepünk lesz a Szolgáltatók és az Iskolák között, de az elméleti oktatási részt és a gyakorlatban szervezett technikai berendezéseket bemutató fürdőlátogatások már iskolai szervezésben történhetnek. Természetesen továbbra is vállaljuk a pályázatok értékelését, és a Víz Világnapi ünnepség szervezését. A megfogalmazott rövid és hosszú távú eredmények elérése véleményünk szerint, a folyamatosságban és rendszerességben rejlik. Erre nyitottak a résztvevők. A fenntarthatóság viszont csak anyagi eszköz bevonása útján lehetséges. Ehhez a későbbiekben a Fürdőszövetség esetleg a Megyei Önkormányzat, a megyei területfejlesztési koncepció fürdőfejlesztési alprogramjaihoz csatlakozóan, pályázati forrás felkutatásával és rendelkezésre bocsátással csatlakozhatna. A Vas megyei Közgyűlés népegészségügyi programpontjaihoz már éltünk is javaslattal ebben a tekintetben. Többletforrással több iskolát és gyermeket lehetne bevonni a minta programba. Hiszen a programban való részvétel egyik fő vonzereje, hogy a Fürdők nagyon nagyvonalú gesztussal a Pályázatban résztvevő és győztes osztályokat vendégül látják, a kísérő pedagógusokkal együtt egy napi élményfürdőzésre. Az egyéni irodalmi és rajzpályázaton győztes gyermekek pedig családi belépőt kapnak valamelyik fürdőbe egynapos részvételre. Kiemelhető értéknek tartjuk, azt a több szektort érintő együttműködést, amely végig jellemezte az összefogást. Valódi partneri együttdolgozás példája volt a megvalósítás. Ugyancsak értékként éljük meg, hogy a Népegészségügyi Intézményrendszer alaptevékenységeinek komplex megvalósítása sikerült ezzel a projekttel. Az évtizedes tapasztalatokon nyugvó, a gyakorlatból sok ismeretet összegyűjtő hagyományos közegészségügyi, hatósági tevékenységének, mint a vízminőség feletti kontrollnak, és az egészségfejlesztési koncepciónak szerencsés ötvözete. Mindez pedig iskolai szintéren, ráadásul az egész megyét behálózva, a fürdők helyzetének megfelelően, és egyidőben valósult meg. Valószínűleg ezek a tényezők együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy valamennyi résztvevő a szervezők, az érintett iskolák diákjai, igazgatói, tanárai, a támogatók, a fürdők menedzsmentjei nagy aktivitással, örömmel vettek részt a megvalósítás teljes folyamatában. Terveinkben szerepel a program második lépcsőjének kidolgozása, bevezetése. Ebben középiskolások részére szeretnénk a szauna használat elmélete és gyakorlata terén egy komplex, tudományos alapú ismeretterjesztő programot a közeljövőben indítani. Tevékenységünkkel remélhetőleg hozzájárulunk az Egészséges Nemzet, Egészséges Ifjúság szlogennel jellemezhető hosszútávon megvalósuló cél eléréséhez. Irodalom 1. dr. Ákoshegyi György - dr. Németh István: Fürdők kézikönyve Magyar Fürdőszövetség Túrizmus Magyarországon 4. Karcagi Etelka-Fügedi Balázs: A gyógyvíz szerepe az életminőség javításában Egészségfejlesztés, LIV. évfolyam, szám 7

8 5. Némedi László: A magyarországi közegészségügyi szolgálat hozzájárulása a fürdőhigiéne korszerűsítéséhez (Budapesti Népegészségügy, évf. 2. sz Országos törzskönyvi nyilvántartása magyarországi gyógyfürdőkről https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyfeleknek/termeszetes_gyogytenyezokkel_kapcsolat os 7. https://intranet.antsz.hu/data/cms52108/ A szezonálisan működő medencés fürdők évi nyári ellenőrzésének összefoglalása.pdf 8. dr. Némedi László- Sződiné Nagy Eszter Etelvári Attila. A Budapesti Agglomeráció Sajátos fürdőhigiénés állapota MNT XIX vándorgyűlésén elhangzott előadás 9. Szabóné Vincze Klára- dr. Stánitz Éva : Fürdők Higiéniája és biztonsága Bükfürdőn 2011-ben elhangzott előadás 10. Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára fehér könyv az Európai Közösségek Bizottsága Brüsszel, /1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi szabályairól 12. dr.stánitz É., Szabóné Vincze K., Horváth Z.: A helyes fürdő és uszodahasználat A vízminőség rajtunk is múlik Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szombathely dr.jágerné dr. Szabó E., - Fürdőzési szokások kérdőíves felmérés, az általános iskolák 5. osztályában, március 22.-én a Víz Világnapján elhangzott előadás, Szombathely. 14. Balog Judit- Dr. Koós Tamás- Solymosy József Bonifác: Az Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlásának rendszere Egészségfejlesztés LIV. évfolyam szám 15. dr. Reiner V.: A fürdőkultúra fejlesztéséért Vas megyében iskolai egészségfejlesztési program szakmai ajánlásának adatlapja. 8

Magyarországi fürdők mikrobiológiai vízminősége

Magyarországi fürdők mikrobiológiai vízminősége Magyarországi fürdők mikrobiológiai vízminősége Vargha Márta, Róka Eszter, Barna Zsófia, Kiss Csaba, Kern Anita 1 Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság Vízhigiénés

Részletesebben

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI BIZTONSÁG KÖZFÜRDŐKBEN. A fürdőkultúra javításáért Vas megyében egészségfejlesztő program indítása általános iskolákban

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI BIZTONSÁG KÖZFÜRDŐKBEN. A fürdőkultúra javításáért Vas megyében egészségfejlesztő program indítása általános iskolákban KÖZEGÉSZSÉGÜGYI BIZTONSÁG KÖZFÜRDŐKBEN A fürdőkultúra javításáért Vas megyében egészségfejlesztő program indítása általános iskolákban Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2013.

Részletesebben

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése Krampek Mihály vezérigazgató 1. Gránit Gyógyfürdő Zrt. rövid története A kőolaj utáni kutatófúrások sora történt Zala megyében. Zalakaros község

Részletesebben

Gyógyfürdők létesítésének és üzemeltetésének problémái

Gyógyfürdők létesítésének és üzemeltetésének problémái Gyógyfürdők létesítésének és üzemeltetésének problémái Borbély Tibor vízilétesítmény tervező, szakértő 1. Létesítési problémák Egy új gyógyvizes medence létesítésénél sokszor szembesül a tervező és a beruházó

Részletesebben

International Conference on Health and Water Quality Aspects of the Man-Made Recreational Water Environment

International Conference on Health and Water Quality Aspects of the Man-Made Recreational Water Environment International Conference on Health and Water Quality Aspects of the Man-Made Recreational Water Environment Tisztelettel köszöntöm a magam és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat laboratóriumai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-252/2007. Üi.: Dr. Bánfi Margit ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Fürdő beruházási koncepció kiválasztása Mell.: 3 db Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése A bejelentést-, illetve értesítést a táborozást szervező, illetve szervezők nyújthatják be. Egyéb tudnivalók: A táborozás üzleti és nem

Részletesebben

A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE

A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE KERN Ágnes 1 Nyugat- magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Gazdaságtudományi Intézet,

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Ellenőrzési időszak: 2014. január 1-december 31. Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Ellenőrzési időszak: 2014. január 1-december 31. Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve célja egészségügyi 2647 0 3 0 0 0 0 0 0 Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerekek nem bizonyultak glutén mentesnek. Emberen végzett beavatkozással

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Martfű Termál SPA Strandröplabda Bajnokság

Martfű Termál SPA Strandröplabda Bajnokság Martfű Termál SPA Strandröplabda Bajnokság Nyílt torna női, férfi és vegyes párosok részére Amatőr versenyzők és szállóvendégek is jelentkezhetnek 2010. július 31.-augusztus 1. (szombat-vasárnap) Versenykiírás

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TERÜLETFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETRŐL VAS MEGYE

BESZÁMOLÓ TERÜLETFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETRŐL VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BESZÁMOLÓ TERÜLETFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETRŐL VAS MEGYE Készítette: Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Készült: 2014. május 5. 1980 1990 1995

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A Hagymatikum Gyógyfürdő általános üzemeltetése

A Hagymatikum Gyógyfürdő általános üzemeltetése A Hagymatikum Gyógyfürdő általános üzemeltetése MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged, 2014. július 2-4. Kardos Tamás Műszaki vezető A fürdő tulajdoni és üzemeltetési viszonyai A fürdő tulajdonosa:

Részletesebben

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Pongrácz Balázs GYMSKIK Minőségirányítási vezető Cél Régiónk vállalkozásainál, szervezeteinél minőség- és kiválósági fejlesztési kérdések sora vár megoldásra.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására Kódszám: DAOP-2007-2.1.1. A. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei Master of Art Spa Management Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei (Spa, health, wellness, spring, thermal, medical, clinic, health care) Sun, Sea, Sand, Surgery Termál az ige termel,

Részletesebben

Kavics Spa Klub & Hotel Wellness és Szaunavilág és Sportcentrum BELÉPŐJEGY ÁRAK érvényes: 2015. október 1-jétől visszavonásig

Kavics Spa Klub & Hotel Wellness és Szaunavilág és Sportcentrum BELÉPŐJEGY ÁRAK érvényes: 2015. október 1-jétől visszavonásig A Kavics Spa Wellness- és Szaunavilág Szolgáltatások: Fedett úszómedence élmény-és masszázszuhannyal, belső medence, Kneipp kavicságyas taposómedence, jacuzzi, finn szauna, infraszauna, szauna, gőzkabin,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel Egészségturizmus Egészségturizmus orvosi szemmel Dr.Mándó Zsuzsanna Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Az egészségi állapot fenntartása, illetve annak javítása érdekében történő utazás. Részei:

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

ROZSDAMENTES MEDENCE HASZNÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

ROZSDAMENTES MEDENCE HASZNÁLATÁNAK TAPASZTALATAI ROZSDAMENTES MEDENCE HASZNÁLATÁNAK TAPASZTALATAI Budapest, 2011. november 29. Németh Csaba műszaki igazgató Büki Gyógyfürdő Zrt. Milyen tapasztalata van a Büki Gyógyfürdőnek az általa üzemeltetett rozsdamentes

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a projekt sikeres megvalósítását!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a projekt sikeres megvalósítását! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülese 313iJM/-2 ^ Buöapes, 0 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tárgy: javaslat a Kerülj a térképre" pályázat támogatására

Részletesebben

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.évi megállapításáról. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 12/1991. (V. 18.) NM rendelet Hatályos: 2013.02.08 - A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről A népjóléti miniszter 1 feladat- és hatásköréről

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások

Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások Reskóné Nagy Mária Wessling Hungary Kft. HUNGALIMENTARIA - 2013. április 16-17. 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár, Mezőgazdasági Múzeum

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ

Részletesebben

Gyomaendrődi Liget Fürdő

Gyomaendrődi Liget Fürdő Gyomaendrődi Liget Fürdő Gyomaendrődi Liget Fürdő Gyomaendrődi Liget Fürdő Történelem A gyógyászati és strand részleg összesen mintegy 2000 m2 területet foglal el, fedett uszodájával és felújított gyógyászati

Részletesebben

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 16/2014.(XI.13.)önkormányzati rendelete a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2015. évi megállapításáról.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell!

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Program címe: Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Tanúsítvány : 11/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező neve: Hajdúdorog Város Védőnői Szolgálata

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Vizsgált divízió Vizsgálatot végző szerv Ellenőrzések dátuma Ügyszám Vizsgálat tárgya Megállapítás

Vizsgált divízió Vizsgálatot végző szerv Ellenőrzések dátuma Ügyszám Vizsgálat tárgya Megállapítás Miskolci Turisztikai Kft. Hatósági ei Vizsgált divízió Vizsgálatot végző szerv ek dátuma Ügyszám Vizsgálat tárgya Megállapítás Barlangfürdő Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 2009.09.14 ÉMF-08128/0005/2009

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLAI DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLAI DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLAI DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉSI PROGRAM Demjén Tibor Bőti Edina Sallai Gabriella Koncz Barbara Országos Egészségfejlesztési Intézet leszokás segítés Pedagógusoknak, szülőknek ajánljuk leszokást

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az MSZ 15234 szabványban előírt uszodatechnológiai és vízgépészeti minősítő vizsgakötelesség. 2012.június 12.

Az MSZ 15234 szabványban előírt uszodatechnológiai és vízgépészeti minősítő vizsgakötelesség. 2012.június 12. Az MSZ 15234 szabványban előírt uszodatechnológiai és vízgépészeti minősítő vizsgakötelesség 1 A FŐ CÉLOK a fürdők tervezésében és üzemeltetésében: HIGIÉNÉS ÉS BALESETI BIZTONSÁG KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG FÜRDŐZŐI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

A fürdővárossá válás kritériumai Priszinger Krisztina Dr. Papp Zsófia

A fürdővárossá válás kritériumai Priszinger Krisztina Dr. Papp Zsófia TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen A fürdővárossá válás kritériumai Priszinger Krisztina Dr. Papp Zsófia Tartalom A kutatás háttere és

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005.

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13. Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28i ülésére Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről Budapest, 2010. május 31. A Közigazgatásfejlesztési Társaság Közhasznúsági jelentése a 2009-es évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Közigazgatásfejlesztési Társaság

Részletesebben

Forrásteremtés 2010-2011

Forrásteremtés 2010-2011 Lehetséges források Remélt összeg Megjegyzés Határidő Felelős Pályázatok 5 000 000 Szponzorok 200 000 Üzleti vállalkozás (kiadvány, kézműves termékek, Adventi Bazár) 300 000 Önkéntesek foglalkoztatása

Részletesebben

2015. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

2015. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE 2015. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 1138 Budapest, Váci út 174. 1393 Budapest Pf.:412. - Telefon: +36 (1) 465-3800 - Fax: +36 (1) 465-3853 E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu -

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

AZ OEFI - TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK CÉLJAI, FŐ TEVÉKENYSÉGEI

AZ OEFI - TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK CÉLJAI, FŐ TEVÉKENYSÉGEI AZ OEFI - TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK CÉLJAI, FŐ TEVÉKENYSÉGEI Solymosy József Bonifácz Egészségfejlesztési Módszertani Alprojekt Vezető "TIE" TÁMOP 6.1.2.A 14/1 2014 0001 TÁMOP 6.1.2.A

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

BEVEZETÉS DR. MÜLLER ANETTA 1 DR. KÖNYVES ERIKA 2 SZALAY FERENC 3 SZABÓ RÓBERT 4

BEVEZETÉS DR. MÜLLER ANETTA 1 DR. KÖNYVES ERIKA 2 SZALAY FERENC 3 SZABÓ RÓBERT 4 Szolnoki Tudományos Közlemények IX. Szolnok, 2005. DR. MÜLLER ANETTA 1 DR. KÖNYVES ERIKA 2 SZALAY FERENC 3 SZABÓ RÓBERT 4 Cserkeszőlő és Karcag egészségturizmusának összehasonlító elemzése BEVEZETÉS Az

Részletesebben

Magyarország,mint egészségturisztikai nagyhatalom.

Magyarország,mint egészségturisztikai nagyhatalom. Magyarország,mint egészségturisztikai nagyhatalom. Dr. Németh István c. egyetemi docens A Magyar Fürdőszövetség társadalmi elnöke A Pannon Termál Klaszter elnöke TDM konferencia Hévíz 2015.05.28 Forrás:

Részletesebben

2013.10.12. Specilaizáció tevékenységeinek bevételt képző szolgáltatásai

2013.10.12. Specilaizáció tevékenységeinek bevételt képző szolgáltatásai 13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Specializáció bevételei 1 1.Szállodai specializáció bevételei Specializáció bevételei 2. Egészségturisztikai szolgáltatást nyújtó szállodák

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2013.08.19. 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei

2013.08.19. 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei 1 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei 1.Szállodai specializáció bevételei Specializáció bevételei 2. Egészségturisztikai szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761 MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION Elnök/President: Prof. dr. Barna Mária Főtitkár/General Secretary: Dr. Rodler Imre Cím/Address: Semmelweis Egyetem Eü. Főiskolai Kar

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások vendégelégedettségi. magyarországi gyógy- és termálfürdőkben

Egészségügyi szolgáltatások vendégelégedettségi. magyarországi gyógy- és termálfürdőkben Egészségügyi szolgáltatások vendégelégedettségi vizsgálata a magyarországi gyógy- és termálfürdőkben GÖNCZI Kinga, LUKÁCS Andrea Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar kinga.gonczi@gmail.com, efklandi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB - MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?

EGYÜTT KÖNNYEBB - MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? EGYÜTT KÖNNYEBB - MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? A KLASZTEREKRŐL ÁLTALÁBAN MI A KLASZTER? földrajzilagegymáshoz közel elhelyezkedő vállalatok és kapcsolódó intézmények meghatározott gazdasági

Részletesebben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében

Részletesebben