Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23."

Átírás

1 ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! oldal Ára: 100 forint Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat II. Pándi Meggyfesztivál A NEGYEDÉV EMBERE GÁBOR JÓZSEF 16. Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15.

2 2 Új Pándi Tükör KURÍR október T A R T A L O M P E R S P E K T Í VA KURÍR Perspektíva... 2 Hírkoszorú; Gyere be hozzánk!... 3 Önkormányzati hírek... 4 SuliInfo, Balatoni nyár Alapítványi hírek; Mozgáskorlátozottak hírei AZ ÉLET KORONÁJA Győzelem Csak akkor lesz fény, ha mi elkezdünk világítani A Pándi Református Egyházközség hírei Boldog születésnapot!; Iskolanap A NEGYEDÉV EMBERE Gábor József KAVALKÁD Nyugdíjas Klub hírei; Díjeső; Tájház II. Pándi Meggyfesztivál Hajdu Richárd képválogatása Angol tanfolyam indulhat KULTÚRFLOTTA Népszámlálás; Könyvtári ajánlat éves a pándi református templom Elhúzták a nótánkat! I Impresszum PÁNDI TÜKÖR Lokális közéleti- és kulturális lap Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat (2214 Pánd, Fő u. 84.) Honlapjaink: Gáspár Gergely főszerkesztő Lázók József, Major Pálné, Safranyik Zoltánné lapszerkesztők Nyomdai előállítás: Gelbert ECO Print Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út ; Hirdetésfelvétel és információ: Készült: 350 példányban ISSN Minden jog fenntartva! K ö s z ö n e t A Pándi Művelődési Ház szeretné megköszönni Gábor Jánosnénak a klubterembe felajánlott függönyöket! Toleranciaküszöb Kedves Olvasók! Előző számunkban már kifejtettük, hogy községünk fejlődéséhez, kedvezőbb megítéléséhez széles körű együttműködésre és egymást segítő összefogásra van szükség. Problémáinkat meg kell oldani, hiányosságainkra fel kell hívni a figyelmet! Ezen mostani írásnak sem az a célja, hogy kioktassunk bárkit is, de a jövedelmező megoldások megtalálásához egyszer és mindenkorra el kellene varrni a káros szálakat. Sajnos az elmúlt évtizedekben több példa is volt arra Pándon, hogy származása, bőrszíne, vallása vagy betelepült mivolta miatt rekesztettek ki embereket, gyermekeket. A fentiek szerinti kiközösítés, illetve az előítéletekkel teli személyválogatás csak rombolja a közösséget. Empátia és a másik ember személyiségi jegyeinek elfogadása nélkül ebben sohasem lesz előrelépés. Hívjuk fel erre a gyermekeink figyelmét is, hiszen az ő jó irányba történő neveltetésük fontos feladatunk. Kulturált közegben elfogadhatatlan az, hogy trágár, célzottan személyeskedő firkákkal vannak tele a közterületek, hogy bárkit nyíltan támadnak azért, mert idegen településről érkezett hozzánk, és itt, Pándon kíván letelepedni. A magánszférához tartozó ügyek kiteregetése nagy nyilvánosság előtt ráadásul obszcén szavakkal sértik az emberi méltóságot. A mai globalizált világ nagyobb, türelmesebb befogadó készséget igényel. Óriási baj, ha a betelepült lakosokra jöttmentekként tekintenek, akiknek nem lehet beleszólásuk a falu mindennapjaiba, akár közügyeibe. Pándon minden ember számít. Aki itt született, az is. Aki újonnan költözött ide, az is. Legyünk tekintettel jobban a másik ember érzelmi világára, segítsük az új lakosok beilleszkedését a közösségünkbe!

3 2011. október KURÍR Új Pándi Tükör 3 A N E G Y E D É V Ü Z E N E T E N em tanultunk meg együttműködni, Magyarországon hiányzik az együttműködés kultúrája, mert hiányzik az őszinteség. Szeretünk kritizálni, csakhogy másokkal sokkal szigorúbbak vagyunk, mint önmagunkkal. Láttuk a nokiás dobozt sok pénzzel, ezen jogosan szörnyülködünk. De arról nem beszélünk, hogy a mi zsebünkben is van legalább egy nokiás skatulya: amikor nem fizetünk adót, számla nélkül adunk szolgáltatást, bliccelünk, vagy jogtalanul megyünk rokkantnyugdíjasnak. Az egész ország ilyen. Küzdünk és harcolunk egymás ellen az utcán, a munkahelyen és otthon. A nagy igyekezetben mindig olyat ígérünk, amit nem tudunk teljesíteni. Ugyanez van a politikában is." (Bruck Gábor, kommunikációs és kampányszakértő, a Sawyer-Miller Group nevű PR-cég vezetője) H Í R K O S Z O R Ú TELEPÜLÉSÜNK ÚJSZÜLÖTTJEI: : Hugyák Csaba Lukács (Vörösmarty Mihály u. 12.; Szülei: Hugyák Csaba, Palló Ágnes), : Kovács Krisztián Péter (Bercsényi Miklós u. 2/A; Szülei: Kovács Zsolt, Suga Krisztina), : Kovács Attila Ond (Hunyadi János u. 2/A; Szülei: Kovács István, Burka Zsuzsanna) ELHUNYT PÁNDIAK: Soós Lászlóné (Szilassy u. 22.), Huszák Gusztávné (Dózsa György u. 1.), Id. Kóté Gyula Forrás: Pándi Polgármesteri Hivatal G y e r e b e h o z z á n k! Sok fiatal lány és fiú várja jelentkezésed, hogy TE is részese legyél egy új és lendületes néptánccsoportnak! Minden hétfőn, délután 15:30-tól, a Pándi Művelődési Házban! Várjuk a jelentkezéseket! Érdeklődni ezen a telefonszámon lehet: / A Pándi Tükörben közzétett írások, cikkek a szerzők véleményeit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség álláspontjával. Szerkesztőségünk él azzal a jogával, hogy a beérkezett anyagokat a megfelelő lektori és korrektori eljárás után közölje.

4 4 Új Pándi Tükör KURÍR október Major Pálné, jegyző Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június szeptember hónapokban megtartott testületi ülésein az alábbi döntéseket hozta: június A évi költségvetési előirányzat módosításra került, a bevételi és a kiadási főösszeg e Ft-ra módosult. - Pánd Községi Óvoda es nevelési év értékeléséről szóló beszámoló elfogadása. - Beszámoló a Pándi Ifjú Nemzedékért Közhasznú Közalapítvány évi tevékenységéről. - A Vörösmarty u. 14. szám alatt lévő ingatlanhoz tartozó telekrész eladásáról hozott döntést a testület, egyben az ingatlan új bérlőjéül Bokor-Szekeres Tamás pedagógust jelölte ki. - Módosításra került a Polgármesteri Hivatal és Intézményei közötti pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kötött megállapodás. - A Községi Óvoda Alapító Okirata került módosításra, az ellátandó gyermekek köre kiegészült az ép értelmű autista gyermek ellátásával. - A testület elfogadta a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötendő feladat ellátási szerződést, amely a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás ellátására irányul. - Elvi hozzájárulás született a tájház felújításával kapcsolatban. - A július 16.-i II. Pándi Meggyfesztivál és Falunap keretén belül Pándért Emléklapban részesül a testület döntése alapján Gubó László Pánd, Szilassy u. 29. szám alatti lakos július 4. - A polgármesteri hivatal akadálymentesítésére 5 árajánlat érkezett. A benyújtott kivitelezői árajánlatok alapján a BIESS 83 építési Fővállalkozót (Sülysáp) jelölte ki a testület kivitelezőnek. - Módosításra került a Pándi Általános Iskola Alapító Okirata. - A képviselő-testület szeptember 1.-től a Községi Konyha ideiglenes bezárásáról döntött. Az intézmények étkeztetését külső céggel biztosítjuk. - A testület Falumegújítás pályázatok előkészítéséhez elvi hozzájárulást adott augusztus 30. Az akadálymentesítési projekt költségei kerültek pontosításra: Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyert az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Pándon című KMOP pályázatával. A képviselő-testület a kivitelezői feladatok elvégzésével megbízza a BIESS 83 építési Fővállalkozó-t - Vissza nem térítendő támogatás Ft A pályázati összegen felül az épület biztonságos felújításához Ft pótmunka szükséges, mely összeget a testület tartalékalapból biztosít. A költségvetési szervek jogállásáról szóló rendelet módosítása miatt az intézményi Alapító Okiratok kerültek módosításra. A helyi szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletet módosította a testület. Lakásfenntartási támogatásról tájékoztató Szeptember 1-től módosul a lakásfenntartási támogatás rendszere Tájékoztató a támogatás igénybevételének rendjéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. -a alapján a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Felhívjuk azon ügyfelek szíves figyelmét, hogy akik jelenleg rendelkeznek lakásfenntartási támogatással, annak lejártát követő hónapban van lehetőségük az új lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtására!

5 2011. október KURÍR Új Pándi Tükör 5 A szociális és népjóléti bizottság, kérelemre normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a jogosultnak, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, (2011. évben ,- Ft) és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol: a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9; a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8; a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7; magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatás illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az arányszám 0,2-vel emelkedik). Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja ( ,- Ft, illetve ,- Ft). A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni. A Kérelem benyújtásakor szükséges okmányok: - a kérelmező személyi igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája és TAJ- kártyája, A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: - a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét, - a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, (vállalkozók, őstermelők esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, és a tárgyévről szóló nyilatkozatot), - GYES, GYED, GYET, családi pótlék, FOT összegéről szóló hatósági bizonyítványt, - Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által biztosított ellátások (nyugdíj, árvasági járadék stb.) esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott, az ellátás összegéről szóló éves igazolást, és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét vagy folyószámla-kivonatról másolatot, - munkanélküliek esetén a munkaügyi központ határozatát a regisztrációról illetve a folyósított ellátás összegéről, - 18 év feletti nappali tagozatos tanuló esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást, - válásról, gyermekelhelyezésről szóló, bírósági végzés másolatát, gyermektartásdíjról szóló igazolást, nyilatkozatot, - a kérelemhez csatolni kell a szolgáltató által kiadott utolsó havi számlát, ahova a kérelmező a támogatás utalását kéri, - albérlet vagy önkormányzati lakásbérlet esetén a bérleti szerződést, vagy annak másolatát. -szivességi lakáshasználat esetén a lakásfenntartási költségek viseléséről szóló megállapodást, ennek hiányában a tulajdonos nyilatkozatát - hitelt érdemlő igazolást a lakott lakás nagyságáról (tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés és tervrajz) szeptember A évi költségvetési előirányzat módosításra került, a bevételi és kiadási főösszeg eft-ra módosult. - Elfogadásra került Pánd Községi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló rendelet eft. bevételi és eft. kiadási főösszeggel, eft záró pénzkészlettel. A testület elfogadta az Általános Iskola 2010/2011-es tanévről szóló beszámolóját. - A képviselő-testület Pánd KSK-n belül asztalitenisz szakosztály létrehozásához adott előzetes hozzájárulást. - A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének pótmunkáihoz a lekötött betét nyújt fedezetet. - A testület megvitatta a magántulajdonban lévő buszforduló helyett új buszforduló építésének lehetőségét. - A képviselő-testület október 23.-i és március 15.-i nemzeti ünnepeinkre emlékezve kopjafák állításáról döntött, melyek a Szoborparkban kerülnek elhelyezésre.

6 6 Új Pándi Tükör KURÍR október O k t ó b e r 2 3., N e m z e t i ü n n e p Az évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napja. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar nép egyik legnagyobb nemzeti tette volt a XX. században október 23-án, folytatva az 1956-os forradalom törekvéseit, kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Ezért határozott úgy az Országgyűlés 1991-ben, hogy e nap hivatalos nemzeti ünnep. M E G H Í V Ó Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a község lakosságát az október 23-i községi ünnepélyre, mely október 22-én (szombat) fáklyás felvonulással kezdődik. Gyülekezés és indulás 17:00 órakor a buszfordulóból az ünnepség helyszínére, a Szoborparkba. S U L I I N F O Beszámoló az 1% felhasználásáról valamint Pándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány egyéb pénzügyi adatairól dr. Földesi Sebestyénné, iskolaigazgató, az alapítvány kuratóriumának elnöke Kedves Szülők! Kedves Támogatók! A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított évi CXXVI. Törvénynek megfelelően közzé kell tenni sajtóközleményben az átutalt 1%-ok összegének célszerinti felhasználását tartalmazó adatokat. A Pándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik évi adójuk 1 %-ával Ft-tal támogatták célkitűzéseinket. A kapott összegből és az előző évi maradványokból és adományokból a 2010/2011-es tanévre, jó tanulóink ösztönzésére tanulmányi ösztöndíj pályázatot írtunk ki. A osztályos diákok fejenként ,-Ft/ félév összeget kaptak tanulmányi eredményük alapján. Ösztöndíjra ,-Ft-ot osztottunk ki összesen. A legjobb tanulmányi eredményt elért osztályos tanulókat jutalomképpen a Mátrába egész napos kirándulásra vittük.a kiránduláson az utazási költségeket, belépőket és a bobozást fizettük ki, melynek összes költsége ,-Ft volt. Az 1-2. osztályos gyerekek a Jászberényi állatkertet látogatták meg melynek költsége ,-Ft volt. A nyári szünetben 21 tanuló részére Siófoki táborozást szerveztünk. A tanulmányi eredménytől függően fizettek hozzájárulást a szülők. Volt akinek nem kellett hozzájárulást fizetni, mert kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A táborozás összes költsége ,-Ft. Úszótanfolyamon osztályos gyerekek vehettek részt 21 fő. Az úszótanfolyam teljes tanfolyami költségét, fejenként ,-Ft-ot, összeségében ,-Ft-ot alapítványunk fizette. Összes kifizetésünk a 2010/2011-es tanévben Ft volt. Az hogy ezt a hatalmas összeget fel tudtuk használni támogatóinknak és adományozóinknak köszönhető. Támogatásokat kaptunk: Káva-Pánd Vadásztársaságtól ,-Ft-ot, Apáczay Kiadótól tankönyvjutalék formájába ,-Ft-ot, Polgár Ilona, volt önkormányzati képviselő tisztelet díjából: ,-Ft-ot, Hangyás István alpolgármester, Morvai József és Seres László képviselőktől jelenlegi képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjuk felajánlásából: ,-Ft-ot. Az 1961-ben végzett diákok az 50 éves találkozó résztvevői: 6.230,-Ft Összes támogatás: ,-Ft volt.

7 2011. október KURÍR Új Pándi Tükör 7 Itt szeretném megköszönni a Pándi Borostyán Szociális Otthonnak és Pánd Községi Önkormányzatnak a kedvezményes utaztatást kisbusszal, valamint Bódi Csaba és Pajor Árpád szülőknek, hogy a nyári táborozás alkalmával a táborozókat ingyen, térítés nélkül szállították Siófokra, a táborba és haza. Ezúton is köszönjük nagylelkű támogatásaikat, mellyel tanulóinkat segítik és ösztönzik a jobb eredmények elérésében és a maradandó élmények megszerzésében. Jelenleg ,-Ft van az alapítvány számláján. ( ) Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy szeptember elején az APEH értesítése alapján a évi személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából, várhatóan ,- Ft-ot utalnak a Pándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány részére. Ezen összeget 2012 októberéig kell felhasználni, illetve a felhasználásról beszámolni. Köszönjük az iskolás gyermekek számára nagyon sokat jelentő támogatásaikat, mellyel az oktató- nevelő munka feltételeinek javítását valamint a szabadidő hasznos eltöltését segítik elő. B A L A T O N I N Y Á R A Pándi Általános Iskola 8. osztályos tanulói SIÓFOK-BALATONSZÉPLAK FELSŐ (2011. június 27 július 1.) 2011 júniusában igazgató nénink szervezőmunkájának köszönhetően Siófok Balatonszéplak felsőn 5 csodálatos napot tölthettünk. Már a szervezés kezdeteitől türelmetlen várakozás volt jellemző mindannyiunkra. Az iskolában mindennapos téma volt a nyári tábor. Úgy éreztük, sosem jön el a hőn várt pillanat. S egyszer csak a lázas csomagolás napjai is ránk köszöntöttek. Milyen feszültség remegett bennünk az utazás előtti estén, azt csak a telefonvonalak izzása mesélhetné el. Nem is gondoltuk volna, hogy ennyi fejtörést okoz az utazótáska tartalmának összeállítása. Hány fürdőruhát tegyünk be? A smink készletemből hányat tegyek be? A Balatonnál mindig süt a nap? S még megannyi más kimondott és kimondatlan kíváncsi kérdés merült fel, amikor június 27-én reggel indulásra gyülekeztünk. A művelődési ház előtt a 21 gyerek (4., 5., 6., 7., 8. osztályosok vegyesen) pontosan megjelentek az indulásra. Az utazás két személyautóval és két mikrobusszal történt. Már az utat is élveztük! S ami ilyen jól kezdődik, annak a folytatása is csak nagyszerű lehet! S ebben nem is csalódtunk! A Balaton varázslatos volt a megérkezésünk pillanatában. A szél erősen korbácsolta a vizet, s mi boldog mámorban figyeltük a partnak csapódó habos hullámokat. Hurráááááááááááá! A Balcsin vagyunk! Megérkezésünk után hamarosan megismerkedhettünk a szállásunkkal is. Kényelmesen elhelyezkedtünk a kissé puritán berendezésű szobákban. Kedvünknek megfelelően át is rendeztük az ágyakat, hiszen az elkövetkező napokban ez lesz az otthonunk gondoltuk. S reméltük, hogy csak kevés időt kell majd a szobáinkban tölteni a programok sokasága miatt. Ebben sem csalódtunk! Az időjárás olyan fifikás volt, hogy délelőttönként kirándulhattunk, hajókázhattunk, délután pedig csobbanhattunk a Balaton hűs habjaiban. S ha már az időjárásnál tartunk meg kell említenünk azt a hatalmas, szerda délutáni vihart is, amely iszonyú gyorsan csapott le a békés fürdőzőkre. Pillanatok alatt olyan zuhi szakadt a nyakunkba, hogy alig értük el a víz partjától 50 méterre lévő szállásunkat. Az eső függöny szürkeségbe burkolta az ablakon kívüli világot. Az égi háború elvonultával álmélkodva szemléltük a parton korábban árnyékot adó fűzfák elpusztulását. Elmondhatjuk: mindenből kaptunk ízelítőt. De tulajdonképpen erre vágytunk! Az élményáradat elkísért utunk végéig. Amikor például csak úgy, tájékozódásképpen sétáltunk a Siófoki mólón, s a jobbnál jobb árajánlatokat kaptuk sétahajózásra és már azon gondolkodtunk, hogy egyet elfogadunk, mert ennél olcsóbb csak az lehetne, ha mi úsznánk ki a vízre. Mikor is hajós egyenruhába öltözött lányok meginvitálták kis csapatunkat egy teljesen ingyenes sétahajózásra. Később kiderült, hogy az ECHO TV egy riportot készített a balatoni hajózásról és utazó közönségre volt szükségük a forgatáshoz. Így mi huszonegynéhányan képviseltük a tömeget. Háromszoros hurrá! Szenzációs volt a hajón ülni miközben a szél összekuszálta a hajunkat! Persze voltak, akik ezt csak leküzdhetetlen utazási rosszulléttel voltak képesek túlélni. Azonban itt is beigazolódott a mondás: Gyakorlat teszi a mestert! Mire a következő napon Tihanyba hajóztunk (vissza pedig kompoztunk, hurrá!) már nekik sem volt semmi gyíkjuk.

8 8 Új Pándi Tükör KURÍR október Tihanyban az apátságot tekintettük meg, s egy érdekes ismeretterjesztő kisfilmet is megnéztünk. Jártunk a Levendula interaktív múzeumban is, ahol többek között a vulkánok működésével a mocsarak sajátosságaival ismerkedhettünk meg. A szabadban madárleseket próbálhattunk ki, s akinek kedve volt hozzá, az megküzdhetett egy sövénylabirintussal is. A programok nagyon jó ütemben követték egymást. Annál is inkább mert a különböző helyszínekre kimondottan a mi kívánságunkra egy közúti kisvonat szállított bennünket. Egyszer például, mikor nagyon sürgetett az idő, úgy száguldott velünk, hogy az elektromos vezetékek is füstöltek a megerőltetéstől, s az utcai járókelők ámulva figyelték az ámokfutásunkat. Rendkívül élveztük a helyzetet. Siófokra többször is beutaztunk. Jártunk a víztoronynál (sajnos átépítés alatt állt), voltunk a Tojásmúzeumban, megtekintettük a Hüllő Kiállítást és az Ásványmúzeumot is. A boltosok örömére megkóstoltuk a siófoki fagylalt és jégkása specialitásokat is. A bazárban ajándékokra költöttük a pénzünket. Délutánonként mindig hűsölhettünk a Balaton habjai között. Bár ez a hűsölés egy kicsit hidegebbre sikeredett, mint azt reméltük, de szerencsére senki sem betegedett meg. Az étkezéseinket a szállodapark főépületében bonyolítottuk le. Legtöbbünknek először volt része svédasztalos kiszolgálásban. Furcsa volt megszokni a gazdag ételválasztékot, az új ízeket, de nagyon élveztük. Ennek az épületnek a dísztermében zajlott a 6. Kálmán Imre Nemzetközi Ifjúsági Zenei- és Tánctalálkozó. Érdeklődésünknek megfelelően beülhettünk az előadásokra. Elsősorban a régi Szovjetunió területén lévő köztársaságok fiataljai léptek fel népi és modern táncokkal, népzenei dalokkal és hangszeres játékokkal. Fergeteges előadásokat tekinthettünk meg. Közel kétezer orosz fellépő és kísérőik érkeztek a fesztiválra. Találtunk időt a barátkozásra is, még fociztunk is velük. Az esték is bővelkedtek programban. Bowlingoztunk, biliárdoztunk vagy csak jókat nevetgéltünk a kényelmes társalgóban. Egyik este még egy rögtönzött Ki mit tud?-ot is szerveztünk. Mi magunk is elcsodálkoztunk, honnan szedtünk össze annyi kelléket és kacatot, amit az estén felvonultattunk. Megfájdult a hasunk annyit nevettünk. Egy másik este retro stílusban telt. Régi dalokat és játékokat tanultunk. Alig akartunk ágyba menni. Persze itt az éjszakák tele voltak idegen zajokkal, hangokkal, neszekkel. Így aztán egy kis rettegés is befészkelte magát az elalvás előtti időszakba. Bár alvásra kevesebb idő jutott, senkinek sem jutott eszébe e miatt reklamálni. Jelenleg októbert írunk, iskolába járunk, a nyár már csak régi szép emlék. A szünetekben fel-felidézünk egyegy poént, egy-egy kalandot, amin jókat kacagunk. 8. osztályosok vagyunk és sajnáljuk, hogy több közös nyári táborozásban már nem lehet részünk. Úgy érezzük, ez a pár nyári nap, amit a Balatonon töltöttünk, elmélyítette baráti kapcsolatainkat. Lesz mit mesélnünk a majdani osztálytalálkozókon! Köszönjük szépen Dr. Földesi Sebestyénné igazgató néninknek, Blahúz Dóra és Lőrincz Benjaminné tanárnőknek szerető gondoskodásukat, türelmüket a táborozási napok alatt. B e s z á m o l ó a " P á n d i I f j ú N e m z e d é k é r t " K ö z h a s z n ú K ö z- a l a p í t v á n y é v i t e v é k e n y s é g é r ő l Gáspár Tamás, kuratóriumi elnök, az alapítvány képviselője A múlt évi tevékenységünk is arra irányult, és anyagi okok miatt abban ki is merült, hogy a községünkben élő fiatalok közül azokat támogassuk, akik tehetségüket kamatoztatva szorgalmasan, és eredményesen végzik tanulmányaikat. Az alapítvány 2010-ben kiírt pályázata A évben kiírt pályázati felhívást a Pándi Tükör című helyi közéleti újságban tettük közzé. A felhívásban szerepelt, hogy tanulmányi eredménytől függetlenül adjanak be kérelmet azok a tehetséges fiatalok is, akik valamilyen téren (sport, művészet, tanulmányi verseny stb.) kimagasló eredményt értek el, és ezt igazolni tudják (pl. oklevéllel). Ez most is érvényes! Kiemelten felhívtuk a Tisztelt Adófizetők figyelmét arra, hogy amennyiben közhasznú alapítványunkat támogatni szándékozzák, adójuk 1 %-nak felajánlásával megtehetik ezt, illetve az 1 %-on felüli pénzbeli támogatásuk 30 %-a levonható az összevont adóalapjukból. Előre is köszönjük az idén is! Az alapítvány által 2010-ben kiírt pályázatra 21 fő jelentkezett. 1 pályázat eredménye nem éri el a kiírásban maghatározott szintet, illetve 1 pályázat tartalmi hiányosság miatt került elutasításra. A kuratórium 19 pályázatot az előírtaknak megfelelőnek minősített. A kuratórium a támogatás mértékét Ft-ban állapította meg, így összesen Ft került kifizetésre.

9 2011. október KURÍR Új Pándi Tükör 9 A támogatott diákok megoszlása: 17 fő középiskolai bizonyítvány alapján. 2 fő főiskolai index alapján részesült támogatásban évben a 6 osztályos gimnáziumban tanuló támogatott diákok létszáma 3 fő volt. A támogatott diákok közül 1 fő Nagykátán, 1 fő Nagykörösön, 2 fő Cegléden, 1 fő Szegeden, 12 fő Monoron, 2 fő Budapesten folytatja jelenleg tanulmányait. Pénzügyi helyzetünk alakulása január 1. nyitóegyenleg: Ft Bevételek Kiadások Kamat Ft Támogatás Ft Támogatás magánszemélyektől Ft Számlavezetési díj Ft Önkormányzati támogatás Ft Egyéb 0 Ft! Ft Ft december 31. záróegyenleg: Ft APEH 1% Ft (utalás: ); egyenleg: Ft Tevékenységünkhöz szorosan hozzátartozik, hogy a lakosságot és azok közül is a személyi jövedelemadó fizetőket meggyőzzük arról, hogy adójuk 1 %-át hasznos célra adja tovább az alapítványunk, hiszen a pándi gyerekek, fiatalok szellemi épülése, a tehetségek kiemelkedése az egész faluközösség feladata és célja kell, hogy legyen. A kuratórium tagjai 1. Gáspár Tamás 2. Lázók József 3. Varga Norbert 4. Bajkai Hajnalka 5. Pap Jánosné 6. Molnár József 7. Ágoston Géza Felügyelő Bizottság 1. Molnár József 2. Kerezsán László 3. Boros Benjámin é v i p á l y á z a t k i í r á s a Feltételek: a, - nappali tagozatos tanuló, b, - legalább 4.-es tanulmányi átlag, c, - fénymásolat az eredményről (2011 év végi) d, - iskolalátogatási bizonyítvány, e, - írásbeli kérelem, a kérő aláírásával és személyi számával. A szükséges nyomtatványt a Községi Könyvtárban lehet kapni, és ott is kell leadni! Leadási határidő: november 25., péntek A d ó s z á m u n k : Bankszámla: Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet Pándi Kirendeltsége M O Z G Á S K O R L Á T O Z O T T A K H Í R E I Szabó Istvánné, a Mozgáskorlátozottak Tápiómenti Szervezetének titkára július 2-án a Pándi Művelődési Házban rendeztük meg a MINDEN FOGYATÉKKAL ÉLŐK TALÁLKOZÓ- JÁT, amelyre többen elfogadták meghívásunkat. 10 órakor Lázók József, Pánd polgármestere nyitotta meg a találkozót. A megnyitó és a köszöntők után a hagyományőrző tüzérek ágyúlövésével indult a napi program. A délelőtt különböző sportvetélkedőkkel telt egészen az ebéd kezdetéig.

10 10 Új Pándi Tükör KURÍR október Ebéd után különböző műsorok voltak. A tápiósági Happy Dance tánccsoport, a tápiósági Vadvirág Nyugdíjas Klub, a pándi Kertbarátok Klubja és a pándi Őszirózsa Nyugdíjas Klub is előadásaival tette színesebbé a napot. A találkozót a vetélkedők eredményhirdetése és a tombola zárta. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik valamilyen módon elősegítették, hogy ez a találkozó létrejöhetett július 2-án hatályban lépett a 102/2011.(VI. 27.) Kormányrendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a 164/1995.(XII. 27.) Kormányrendelet járműszerzési támogatásra vonatkozó része. Az igazolások tekintetében módosult a parkolási igazolványkiadásáról szóló 218/2003.(XII. 11.) Kormányrendelet, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló (LÁT) Kormányrendelet is. További információk a Humanitás augusztusi számában olvashatók, valamint október elejétől a Mozgáskorlátozottak Tápiómenti Szervezetének honlapján is megtekinthetők. És végül, de nem utolsó sorban szeretném felhívni a szervezet minden Tagjának figyelmét, hogy október 22-én 14 órai kezdettel tisztújító taggyűlést tartunk Pándon, a művelődési házban. Szeretnénk mindenkit megkérni, hogy szavazás végett vegyen részt rajta! Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Tápiómenti Szervezete - : 2214 Pánd, Új Élet u. 2.; : 06-29/ ;

11 2011. október AZ ÉLET KORONÁJA Új Pándi Tükör 11 Ágoston Géza, lelkipásztor H H H H H H G Y Ő Z E L E M A győzelem titka az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ez a forrása minden külső és belső erőnek. a elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor az győzelem. a a jót, amit teszel vagy tenni akarsz, mások kigúnyolják; ha vágyaid meghiúsulnak; ha a többiek pontosan azt teszik, ami neked nem tetszik; ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, s te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel, szeretettel elfogadod, akkor az győzelem. győzelem. a neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy; ha minden ruházattal, minden társasággal és életkörülménynyel, a magányossággal, mindennel, ahogy Urad vezet megelégedett vagy, akkor az győzelem. a mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyekről te nem tehetsz, bár azokat nem helyesled, mérgelődés és zúgolódás nélkül elviseled, akkor az győzelem. a a körülötted lévők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldöztetést elszenvedsz s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor az győzelem. a sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat, sikereidet kiemelni; ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére; ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor az (Bibliaolvasó Kalauz könyvjelzőjén lévő írás) szeptember 18-án tanévnyitó istentiszteletet tartottunk, amikor hittanos gyermekeink versmondással szolgáltak a közösségben. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy vannak, hogy jönnek, hogy huszonhárman dicsőítették őt szolgálatukkal. A verseket Füzékné Jenei Ágnes választotta, és osztotta be a gyerekek között. Ebben az esztendőben, tizenkét csoportban 123 gyerek jár hittanórára óvoda nagycsoporttól az általános iskola 7. osztályáig. A két szórványban, Káván és Tápióságon is van egy-egy csoport. Örvendetes az is, hogy a két konfirmandus csoportba, az előzőektől eltérően, 6-7 gyerek jár. Hittel és reménykedve kérjük, maradjanak továbbra is velünk. Végre sikerült megoldani a toronyóra és a harangok hosszú éveken át tartó problémáját. Istennek adunk hálát, hogy pályázhattunk és kaptunk a felsőbb egyházi vezetéstől anyagi segítséget. Az óra pontosan jár, ugyanakkor jelzi a negyed órákat, és az egész órákat is. Mindezt reggel hat órától este tíz óráig, hogy az éjszaka csendjét ne zavarja. Reméljük az egész falu lakosságának sikerült ezzel örömet szerezni. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik eddig is, vagy még ezután, adományaikkal támogatták ebben gyülekezetünket. H a s z n o s t a n á c s o k a n é p s z á m l á l á s i k é r d ő í v k i t ö l t é s é h e z 2011 októberében újra népszámlálás lesz Magyarországon, aminek célja, hogy minél teljesebb képet szerezhessünk az egész ország állapotáról. Ebbe az állapotfelmérésbe beletartozik az emberek lelki kötődésének feltárása is. Mely vallási közösséghez tartozónak érzi magát? A népszámlálási adatlapon szereplő kérdés nem azt akarja megtudni, hogy vallásosak vagyunk-e, illetve mennyire vagyunk aktív reformátusok. Ahogy a kérdőíven is olvassuk, a kérdés a vallásos érzés meglétét kívánja felmérni. Van-e olyan kapcsolatunk a reformátussággal, amit meghatározónak érzünk személyiségünk, családi kötődéseink, iskolai múltunk vagy szülőföldünk történelmi jellegzetességeinek kialakulása szempontjából? Meggyőződésünk, hogy a református identitás egy olyan sajátos, össze nem téveszthető értékszemléletet képvisel történelmünkben és a mában, ami képes közösséget alkotni, és ami könnyen felismerhető lehet az Ön számára is. Egy templom, egy iskola, egy szociális intézmény, az ezekben szolgálatot végző gyülekezeti tagok, lelkészek, tanárok, orvosok hűsége, embersége, áldozatvállalása generációk után is pontosan értelmezi e szó jelentését: református. Ha körültekintve környezetében felismeri és fontosnak tartja ezt a szolgálatot, kérjük, a népszámlálás alkalmával nyilatkozzon Ön is, hogy reformátusnak érzi magát!

12 12 Új Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA október Csak akkor lesz fény, ha mi elkezdünk világítani! Kovács Attila Dr. Molnár Róbert volt az idei férfikonferencia előadója Bár alig néhány alkalomra tekint csak vissza a községünk református egyházközössége által szervezett férfikonferencia, mostanra mégis jelentős eseménnyé vált Pándon. Az évente egyszer megrendezett, mára hagyománnyá nemesedett rendezvény elsődleges célja, hogy szó essék napjaink, férfiakat ifjakat és idősebbeket, férjeket, családapákat és egyedülállókat egyaránt érintő aktuális kérdéseiről. Emellett nem titkolt cél az sem, hogy az érdeklődők iránymutatást kapjanak, és mindezt az evangélium szellemiségében kapják meg. Az idei férfikonferenciára június 15-én, vasárnap délután került sor a templomban. A meghívott előadó Dr. Molnár Róbert volt. A jelenleg Kübekháza polgármestereként tevékenykedő egykori országgyűlési képviselő nagy örömmel érkezett Pándra, annál is inkább, mert a közelmúltban jelent meg Egy politikus, akit rabul ejtett Isten című önéletírása, amely ideális apropót szolgáltatott és kitűnő támpontokat is adott előadásához. Az idei férfikonferenciát Lázók József polgármester és lelkészünk, Ágoston Géza nyitotta meg, majd Morva Ákos pilisi református lelkész mondott néhány bevezető gondolatot. Dr. Molnár Róbert rövid bemutatkozással kezdte előadását. Ebből megtudhattuk, hogy a háromgyermekes családapa megjárta a csúcsokat és a mélységeket is. Földi vonatkozásban legalábbis mindenképpen. Húszas évei elején csatlakozott a Csongrád megyei kisgazdákhoz, munkájával rövidesen az országos pártvezetés figyelmét is magára irányította. Az 1998-as parlamenti választások után minden idők legfiatalabb országgyűlési jegyzője lett a képviselői mandátumot is szerző Dr. Molnár Róbertből. Munkája sikerei ellenére 2002-ben nem választották meg újra, amelyet rendkívüli katasztrófaként élt meg. Ráadásul ezzel párhuzamosan egy súlyos magánéleti válság is utolérte. Kis híján belerokkant ezekbe a történésekbe. Elmondása szerint ekkor nyúlt a hóna alá a Jóisten, ekkor következett el életében a lelki felnőtté válás, azaz a valódi megtérés! Dr. Molnár Róbert négy tételben fogalmazta meg az Isten általi élet követelményeit. Első a megtérés. Ennek valódi megtörténte hozza magával a másik három tulajdonságot, az engedelmességet, a bizonyságtételt és az áldozatvállalás képességét. Az előadás további részében ezen három tulajdonság, konkrét példákon keresztül történő bemutatása következett. Az engedelmességről szólva az előadó hangsúlyozta: tudni kell igent mondani az Istennek. Különösen igaz ez a meghívásra, hiszen Isten minden hívő embert vár, amelyre szintén engedelmesen igent kell mondani. Bármennyire nehéz és lehetetlen is olykor, de a keresztjeinket fel kell venni, a megpróbáltatásokat állhatatosan kell fogadni. Ebben áll elsősorban az engedelmesség. Nincsen valódi hitélet bizonyságtételek nélkül véli Dr. Molnár Róbert. Nagy hibája a napjaink hívő társadalmának, hogy szinte kizárólag a templom falai között élik meg hitüket. Sokan megelégednek azzal, hogy elmennek a vasárnapi misére, istentiszteletre, de ezzel rendre be is érik, ennél többet nemigen tesznek hitük mélyebb, tartalmasabb megélésére. Pedig ennél többre van szükség, egyfajta on-line kapcsolatba kerülni az Istennel. Amint azt egy székely néni mondta Dr. Molnár Róbertnek, a legfontosabb az ötödik evangélium, ami a négy evangélium megélése által, bennünk és általunk jön létre. Ugyanilyen hibának tartja az előadó, hogy gyakran nem vállaljuk fel hitünket, helyette inkább mástól várjuk a fényt, a megvilágosodást. Pedig Dr. Molnár Róbertnek az a véleménye, hogy minden hívőnek egyetemes kötelessége az igehirdetés, és általános tapasztalata, hogy általában csak akkor lesz fény, ha mi elkezdünk világítani. A hit megélésének tételei közül az áldozatvállalás tűnik a legnehezebbnek. Holott tudomásul kell venni, hogy kereszthordozás nélkül nincs korona. A nehézségek általában lelki fejlődést eredményeznek. Az áldozatokat ahhoz hasonlította, mint amikor a lázas beteg kiizzadja a salakanyagot. A saját áldozat-hegyeink megmászása belőlünk is kiizzasztja, eltávolítja a számunkra fölösleges, bennünket Istentől távol tartó dolgokat. Dr. Molnár Róbert napjainkban a szerb-románmagyar hármas-határnál fekvő Kübekháza polgármestere. Igen érdekes volt hallani a településvezetői minőségben megélt próbatételeit. Elmondása szerint van egy dolog, amelyben a polgármesteri munka ugyanolyan, mint bármely más tevékenység: Istennek tetsző módon kell csinálni. Persze ez a politikában amely még kis közösségi szinten is gyakran az ügyeskedések, tisztességtelen játszmák színtere nem mindig egyszerű. Dr. Molnár Róbert világos szabályrendszert állított fel saját maga számára. Első és legfontosabb pont, hogy nincsenek kiskapuk, és semmilyen céllal vagy okkal nem fogad el pénzt senkitől. Ezáltal megvesztegetés, lefizetés, bárminemű mutyizás nála szóba sem kerülhet. Ugyanilyen fontos szegmens, hogy tisztában kell lenni azzal: az arany és az ezüst az Istené, vagyis az érdem mindig a Teremtőé. Ugyanakkor, ha az égi sugallat azt diktálja és itt jön képbe ismét a már említett on-line Istenkapcsolat -, akkor emberi léptékkel nézve akár hazardíro-

13 2011. október AZ ÉLET KORONÁJA Új Pándi Tükör 13 K ö n y v a j á n l ó Dr. Molnár Róbert: Egy politikus, akit rabul ejtett Isten zásnak tűnő tervek megvalósításába is bele szokott kezdeni. Amit még lényegesnek tart, az a kontrollcsoport, amely őt körbeveszi. Ennek tagjai azon barátai és munkatársai, akik mindig, szemtől-szembe és őszintén elmondják a véleményüket neki. Akkor is, ha az rossz. Dr. Molnár Róbert ennek révén tudja elkerülni, hogy kontroll nélküli vezetővé váljon, akik tapasztalatai szerint bizonyos idő után mindig afféle időzített bombákká válnak. Természetesen kaphattunk némi betekintést Dr. Molnár Róbert férji és családapai szerepének megélésébe is. Már csak azért is, mert az előadó szerint az első számú missziós terep mindig is az ember saját családja! A gyermekeinkkel foglalkozni kell, a feleségünkkel törődni, őt szolgálni kell hangoztatta Dr. Molnár Róbert, aki saját életében mindezt többek között azzal próbálja elérni, hogy minden héten egy napot teljes egészében családjának, gyermekeinek szentel. Emellett igyekszik megteremteni a tartalmas hétköznapokat is, melynek egyik központi programja a közös, esti áhítat. Elmondása szerint ilyenkor már a legnagyobb, 6 éves gyermekük is sorra kerül, mint imádkozó, és Dr. Molnár Róbert meg van győződve arról, hogy a felnőtt fejjel néha kissé együgyűnek hangzó gyermeki imák az Istennek sokkal kedvesebbek, mint a felnőttek imái, amelyek gyakran a racionalitáson nyugszanak. Dr. Molnár Róbert előadása méltó volt a férfikonferencia korábbi előadásaihoz és a teljes mértékben betöltötte rendezvénysorozat célját. Növelte az előadás hitelességét az, hogy a tanúságtételeket, tapasztalatokat egy átlagos családapa prezentálta a hallgatóság számára. Az előadást követően a pándi református egyházközösség hölgytagjainak jóvoltából szeretetvendégség várta a férfikonferencia résztvevőit, amelyen a finom falatok mellett még sokáig zajlott a jó hangulatú, kötetlen beszélgetés. Nyilván a magával ragadó előadásnak is köszönhető volt, mindenesetre tény: a férfikonferencia résztvevői közül nagyon sokan megvásárolták az előadó közelmúltban megjelent kötetét. Voltak, akik több példányt is vásároltak, amelyeket aztán Dr. Molnár Róbert nagy örömmel dedikált. Az előadás nagy sikere, és a könyv iránt megmutatkozó érdeklődés egyaránt mutatja: komoly igény van arra, hogy napjaink embere égi kapaszkodót keressen magának. Talán ezt az igényt érzékelte a szerző is, aki rendkívül olvasmányos, itt-ott szinte irodalmi színvonalú művet alkotott. A könyvben megörökített események igazi csodája abban rejlik, hogy miközben azt érezhetjük, hogy az adott történet velük is megeshetett volna, mégis kiérződik belőlük az Isten. A csodák hitelességét minden esetben az adja meg, hogy olyan apró részletek is elmesélésre kerülnek, amelyek bizonyítják: az adott történetet tényleg a szerző élte át. A könyv értékét tovább növeli, hogy a főszereplő nem önmaga glóriáját alkotta meg. Mélyre hatolóan elmeséli szenvedéseit, megpróbáltatásait, élete legkilátástalanabb periódusait is, és azt is, amikor saját gyengesége, esendősége folytán került szorult helyzetekbe. Kitárulkozása abban is őszinte, hogy bár mindig is hívő emberként élt, ennek ellenére saját egykori hitéletét is felszínesnek, látszatra ügyelőnek nevezi, és ezt példákkal alá is támasztja. A kötethez több neves egyházi- és közéleti személyiség írt ajánló sorokat, többek között Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök és Dr. Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház elnöke. Dr. Molnár Róbert Egy politikus, akit rabul ejtett Isten című kötete kapható a könyvesboltokban, és megrendelhető az interneten is. Ára: 2480 Ft. Ágostonné Szőcs Anna A P á n d i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g h í r e i Június 19-én férfikonferenciát tartottunk a templomban, melyről a beszámolót Kovács Attila tollából olvashatják. Július 16-án istentisztelet volt a falunapon, melyre minden évben határon túli magyar területről hívunk lelkészt, hogy jobban megismerjük az ott élőket, és imádkozzunk a magyarság megmaradásáért. Idén Csányi Erzsébet prédikált a vajdasági Pacsérról. Isten áldja meg a szolgálatát, és tartsa meg az ott élő magyarokat magyarnak! Augusztus első hetében gyerekhetet tartottunk a parókián. 20 hittanos óvodás és iskolás vett részt rajta reggel 8- tól délután 4 óráig. A bibliai történetek témája a hit volt. Saul király hitt Istenben, de nem volt engedelmes, ezért Isten elvetette. Dávid király hitt és hűséges volt, Isten erejében bízott, ezért tudta legyőzni Góliátot. Sokat játszottunk, kézműveskedtünk, egyik nap strandra is elmentünk. Reméljük, hogy felejthetetlen élményt és hitbeli gazda-

14 14 Új Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA; VERSELŐ október godást is jelentett a kicsiknek. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hét létrejöjjön. Augusztus 20-án ünnepséget tartottunk a templomban. Ágoston Géza prédikációja után Ágostonné felolvasta István király Imre hercegnek írt intelmeit, melyből kiderül az uralkodó mély, Biblián alapuló hite. A nyugdíjasok énekeltek, Gáspár Gergely elszavalt egy aratással kapcsolatos dicséretet a református énekeskönyvből. A gyülekezet zenekara is szolgált. Ágoston Sára énekelt egy szép népdalt. Az új kenyeret Polgár Ilona, a helyi pékség vezetője adta át Molnár József képviselőnek. Végül a gyülekezet kapott egy-egy falat kenyeret kóstolóba. A Himnusz éneklésével zárult az alkalom. A képen Kiss Zoltán és Kiss Tamás kínálják a kenyeret. Két gitárossal és két énekessel megalakult a gyülekezet zenekara. Várjuk azoknak a konfirmált fiataloknak a csatlakozását, akik szép hangjukkal, vagy zenei tudásukkal szeretnék Istent dicsőíteni. A zenekar tagjai: Ágoston Noémi, Ágoston Éva (fuvola), Kiss László (gitár), Polgár László (gitár) 57-ben végeztük a nyolcadik osztályt, Végigjártuk életünk rögös útját. Ki itt maradt, ki elhagyta Pándot, Az élet arcunkra tett sok ráncot. Kinek rosszul, kinek jól sikerült élete, Sajnos volt, aki nem sokáig élvezte. Van, aki elvált, van, aki özvegy lett, Ki tehette, kitartott egymás mellett. Én szép pándi lányt találtam magamnak, Jól vagyunk, köztünk nincs helye haragnak. Ennyi idő után elmúlik a szerelem, Szex helyett a szót másra terelem. Egybefolynak a napok, jönnek a gondok, Majdnem minden nap csütörtököt mondok. Élvezzük sokáig a nyugdíjas éveket, Verseket írjunk, ne végrendeletet! Életünkből már kevesebb van hátra, Ezért évente jöjjünk össze Pándra! Gyenes Pálné ajánlásával (Osztálytalálkozó: július 23.)

15 2011. október KÖSZÖNTÉS Új Pándi Tükör 15 B o l d o g s z ü l e t é s n a p o t! Mészáros Judit, a Pándi Általános Iskola volt igazgatója 90. életévét töltötte be. Rengeteg pándi lakosnak és településünkről elszármazott személynek segítette gyermekéveit, valamint kollégáinak és utódainak is több hasznos tanáccsal szolgált, mintahogyan községünk vezetésében is tevékenyen részt vett. E szép alkalomból köszöntöttük Pánd községének nevében jó egészséget és még sok szép évet kívánva. Egyúttal átadtuk a kormány által adományozott, szépkorúakat illető emléklapot is a tanárnőnek. Akik köszönetet érdemelnek Az asztalitenisz szakkör tagjai A meggyfesztivál előtti napok egyik reggelén a művelődési ház színpad felőli hátsó kijárati ajtaját nyitva találtuk, hogy mitől tört be, nem tudni, viszont tény, hogy az idő vasfoga igencsak megette az ajtót. Elkorhadt, elporladt, használhatatlanná vált. Csak cseréről lehetett szó. Abbéli gondolattól indíttatva, mert sok éve ők is használják, az asztalitenisz szakkör tagjai felvállalták ennek elvégzését. Elkészíttették az ajtót és be is építették. Tették mindezt szabad idejükben, ingyen, önzetlenül társadalmi munkában ezzel kifejezve hálájukat a szeretett művelődési ház iránt, amely oly sok éve otthont ad szabadidős sporttevékenységüknek, télen-nyáron. A közösség nevében köszönöm! Lázók József, polgármester I S K O L A N A P

16 16 Új Pándi Tükör A NEGYEDÉV EMBERE október M e s t e r e m b e r a j a v á b ó l Mind a mai napig becsülnivaló az Ő több évtizedes munkássága. Rengeteg pándi ház tetőszerkezete az Ő hozzáértését igazolja. Mesterségének fortélyait elődeitől, családtagjaitól tanulta. A bognári és ácsmunkái mellett mindannyiunkban emlékezetes marad a Községi Önkéntes Tűzoltóság élén végzett teendőinek sora. Egy olyan mesteremberről van szó, aki munkájával rengeteg pándi lakosnak okozott örömet, megelégedettséget. A gép még forog, de az alkotó ma már pihen. A negyedév embere GÁBOR JÓZSEF. Gábor József életét két terület, két foglakozás határozta meg alapjaiban: az ácsmesterség és a tűzoltóság. Nézzük a részleteket! Amikor még nem volt tűzoltóautó községünkben, az emberek első hívó szóra összeverbuválódtak, és önzetlenül pártfogolták egymást a tűzeseteknél. Azonban a teendők a tűz eloltásával korántsem fejeződtek be. Több évtizedet töltöttem el a helyi tűzoltóság szolgálatában tól 22 évig voltam parancsnok. Ez elég eseménydús időszak volt rengeteg tűzesettel. Amikor megkaptuk a gépjármű fecskendőt, a környező településeken is segítséget nyújtottunk. Egy fiatalokból álló versenycsapat és egy a TSZ-s dolgozókra épülő egység alkotta a mi kis közösségünket. A versenyeken nagyon jól szerepeltünk, megyei első helyezést is elértünk. Kedvező esetben öt csapattal is képviseltük Pándot egy-egy megmérettetésen. Lakástüzek, nádtetős házak, TSZ-s üzemi épületek, csirkenevelők, istállók tüzei a legemlékezetesebbek. A kornak megfelelően félreverték a harangot, kitettek egy piros zászlót a templomtorony ablakán abba az irányba, ahol a baj történt. Ez jelezte a tűzesetet, és erre segítőkészen összeszaladtak a lakosok. Bizony gyakran kellett menni tüzet oltani a Papföld környékére, nem is beszélve a szénakazlak öngyulladásairól. Egy nap akár háromszor is riasztottak bennünket nem egyszer este 11 óra után. Számomra azzal nem ért véget a munka, hogy eloltottunk egy-egy tüzet, hiszen utána több esetben is magam állítottam helyre a károsult tetőket. Leginkább társadalmi munkában a társaimmal. A helyi emberek hozzáállása példaértékű volt akkoriban, a bajban számíthattak egymásra a község lakosai. Baranyi István malomtulajdonos volt a kezdeményezője a helyi tűzoltóság megalakulásának. Az ilyen és ehhez hasonló megmozdulások agytrösztjei az iparos emberek voltak. A 80-as évek második felében a nagykátai tűzoltóparancsnok indítványára a községháza udvarában megnyílt a tűzoltómúzeumunk is, de sajnos ez mára megszűnt. Nincs, aki patronálja. De hogyan lett a bognárból kiváló ácsmester? A faluban több mint száz tetőt csináltam meg. Ezenkívül munkát vállaltam még a szomszéd településeken, aztán Monoron, Vecsésen, Budapesten. Később a fiammal együtt dolgoztam, nyílászárókkal foglakoztunk. Az eredeti szakmám bognár, kerékgyártó. Az 50-es évek második felében tanultam ki a mesterségét, ebben nem sokáig ténykedtem. A következő években ugyanis lassan elfogytak a lovaskocsik, így nagyobb foglalkoztatást igénylő munka után kellett néznem. Ráadásul télen egy bognárnak nem sok tennivalója akadt, esetleg szánkókat, lovasszánokat kellett megjavítani. Legsűrűbben aratás után, a termény hordásakor törött el egy-egy kerék, akkor számítottak leginkább a szakértelmünkre. Abban az időben, amikor én elkezdtem dolgozni, nem voltak a faluban külön ácsok, hanem a tetőket is a bognárok készítették. A 60-as- 70- es években nagyon sok új ház épült Pándon, vagyis temérdek munkám akadt. Régen nem az történt, hogy csak úgy fogtuk magunkat, és megvásároltuk a kész alapanyagot a tüzépen, hanem elég szedett-vedett anyagból kellett jó minőségű munkát csinálni. Ehhez ügyesnek, megfontoltnak, előre gondolkodónak kellett lenni. A kezdetek kezdetén három mester volt Pándon, akik tetővel foglalkoztak. Az egyik aránylag korán abbahagyta, a másik pedig nem annyira intenzíven működött közre ban a papa kiment az Állami Gazdaságba, én maradtam a TSZ-ben. Akkortól kezdve jóformán csak magam voltam, aki a falu ácsmunkáit végezte. A fiatalok többsége hamar elhagyta Pándot kalandvágyból, jobb egzisztencia reményében. Barátai, osztálytársai sem tettek másként. Katonaságom környékén jellemezte az a falut, hogy az emberek, a fiatalok elmentek innen. Főként Pestre. Először a fiatalok döntöttek így, aztán a házasságkötés után egy másik korosztály is ekképpen határozott. Éppen tavaly tartottuk az iskolában az 55 éves osztálytalálkozónkat. Mi 35-en végeztük el a 8. osztályt és csak hárman maradtunk itt Pándon. Én apámtól tanultam a szakmát egyébként még a nagyapám is bognár volt, az 50-es években fellendült a mezőgazdaság, a papa pedig bővíteni akarta a műhelyt. Azt gondoltuk, hogy a katonaságig én a TSZ-ben fogok dolgozni. Miután leszereltem, a papa azzal fogadott, hogy menjek el hivatásos tűzoltónak. Erre azt válaszoltam neki: nekem elég volt az egyenruhából, én nem megyek ilyen helyre. Volt egy legénykori barátom, aki kőművesként végzett, közösen kezdtünk el állást keresni. Ő előbb talált, mint én, gyorsan kellett cselekednem: 1964-ben beléptem a TSZ-be. Ugyanezen év őszén házasodtam össze a feleségemmel, majd építkezésbe kezdtünk, úgyhogy én itt ragadtam, ebben a községben. A kezdeti nehézségek után a TSZ-ben megtaláltam a számításaimat, összességében nem bántam meg, hogy itt maradtam. Sőt annyira megszoktam itthon, hogyha mennünk kell valahová, akár Nagykátára vagy Pestre meglátogatni a rokonokat, akkor nekem minden bajom van. Egy-egy szakma mindig magában rejt különféle érdekességeket, különlegességeket. Gábor József esetében ez az unikum a legendás ágyúkerék és kopjafa.

17 2011. október A NEGYEDÉV EMBERE Új Pándi Tükör 17 Miután otthagytam a tűzoltóságot, már a tetőket sem csináltam, onnantól a már említett nyílászárók kerültek a középpontba. Ugyanakkor pár érdekes felkérést is kaptam. Jó pár évvel ezelőtt idehoztak nekem 1848-ból származó eredeti ágyúkerekek rajzait. A minta alapján két kereket csináltam. Az utóbbi időben egyre nagyobb teret nyer a hagyományőrzés. A nagykátai tüzércsapat is ebből a szándékból keresett meg engem. Idén két másik, kisebb ágyú elkészítésében segítettem. Azt az ágyút, aminek én a kerekét és a talpát csináltam, a tápióbicskeiek vasalták, majd nemrégiben kivitték Romániába. Csillároknak is fabrikálok még kerekeket, szóval kisebb munkákkal még most is a község rendelkezésére állok. Sok évtizeddel ezelőtt a fejfák elkészítése úgyszintén a bognárok feladata volt. Most éppen szerkesztek, rajzolgatok ezzel kapcsolatban. A falu vezetésének van egy elképzelése, miszerint az es forradalom és szabadságharc, illetve az 1956-os őszi események tiszteletére emlékhelyet alakít ki Pándon, és ennek a kezdeményezésnek az apropóján fogok tradicionális kopjafákat csinálni. Az előzetes tervek alapján pándi és egyéb más motívumok variálásával készül majd el. Régen a fejfáknak nagy hagyománya volt, temetkezés nélküle nem is történhetett, sok munkák adódott ebből. Két-három, kimondottan Pándra jellemző minta figyelembevételével dolgoztunk. Idős halott esetén feketére, középkorúnál bordóra, fiatal elhunytnál pedig szürkére festették a fejfát. Kialakult formák nyomán készítettük el ezeket, természetesen a női és férfi halottakat meg lehetett különböztetni az alakzatok szerint. A kopjafa felső részére megint csak ügyelve az eltávozott személy korára szomorúfűzfát véstünk. Ma már ezekre persze kevésbé van igény, igaz öt évvel ezelőtt két kopjafa elkészítését is kérték tőlem Budapestről. Annak idején több mindenhez kellett érteni. Nem az volt, hogy valaki egységesen csak asztalos, kőműves vagy bognár feladatot csinált, mert annyi munka nem akadt, hogy az kitöltse az ember teljes idejét. Egyszerű, kisebb díszeket, fából esztergált padlóvázákat ugyancsak alkottam, ezek iránt az asszonyok érdeklődtek. Közösen, többedmagammal zsalugátert csináltunk a templomtoronyra. Több mint másfél évtizede pedig a templom ajtaját varázsoltuk újjá az egyik kollégámmal. Bár Józsi bácsi egy rendkívül precíz, szorgalmas, tettre kész szakember, mintahogyan az sokszor előfordul az ember életében, az Ő esetében is közbeszólt egyszer a sors keserű fintora ban egy nagyobb szabású munkám során leestem a tetőről. Súlyos gerincsérülést szenvedtem. Ez a baleset májusban történt, azonban a következő év elején én már ismételten dolgoztam. Fizikailag mégsem voltam olyan állapotban, mint azelőtt. Ez a sérülés kihatott a későbbi munkáimra, már nem voltam a régi, és tudtam, hogy a tűzoltóság vezetését sem bírom már sokáig csinálni. Hiányolja a régi idők összefogását, amikor az emberek igazán támogatták egymást munkában, egészségben, magánéletben. Bárhol. Akkoriban még nem irtóztak a munkavégzéstől, együtt pedig gyorsabban is telt az idő. A korábbi évtizedekben nyugodtan dolgozhattunk, nem hajtott bennünket a tatár, ugyanakkor szép munkát akartunk átadni a megbízóinknak. Kellő, biztos segítséggel volt, amikor egy nap alatt felraktuk az összes cserepet egy ház tetejére. A háztetők teljes munkálatait mindennel együtt, előfordult, hogy három nap alatt elvégeztük. Sokaknak már a könyökén jönnek ki a régen teljesen más volt minden, tisztelték és segítették egymást az emberek kezdetű, merengésbe bocsájtkozó mondatok, pedig nagy elődeink pozitív példával szolgálnak. Van a birtokomban egy olyan jegyzőkönyvgyűjtemény, ami az Iparos Kör tevékenységeit gyűjtötte össze írásos formában. Nagyapám elnöke is volt ennek a tiszteletreméltó tagokból álló egyesületnek, apám úgyszintén közreműködött ebben a társulatban. A dokumentumokban elolvasható, milyen összejöveteleket szerveztek az iparosok. Ők rendkívüli módon összetartottak. Farsangi, batyus, arató és még sok más bált rendeztek, a falu közügyeit szívükön viselték. Közös, nagy tablót is készítettek az iparosok egyesületéről. A tanítók, népművelők összefogták a fiatalságot. Inas koromban én magam is tanultam, eljátszottam színdarabszerepeket apámhoz, nagyapámhoz hasonlóan. Ma már az emberek zárkózottabbak, a rohanó világ hozta magával a mostani divatot. Nagyapám pipázott, a bagót mindig az ablakban található kis dobozkában tárolta. Éjjelente bakterok járták a falut, az öreg meg nem zárta be az ajtót, így a bakter szabadon bemehetett, elvette a bagót, és benyomta. De ezek ilyen huncutságoknak, tréfáknak számítottak. Most meg már mindent zárni, félteni kell. Nem bíznak egymásban az emberek. Ez van, eltávolodunk a másiktól. Fiatalabb koromban mi moziba jártunk itt, Pándon szerdán és hétvégén. Ott is összejöttek a helyiek. Annyian voltunk, hogy előre meg kellett venni a jegyet. A legelső ciklusban voltam önkormányzati képviselő, 1990-től. Az akkori TSZ-elnök javasolt engem erre a pozícióra. A rendszerváltás előtt pedig tíz évig tanácstagként próbáltam segíteni a községet. 90-től már nem voltam annyira közvetlenül az emberek között, abbahagytam ugye a munkám, így már nem jelöltettem magam. Kisebb munkákat még ma is végez, ha tud, besegít a fiának. Na, meg maradtak a végeláthatatlan emlékek, amelyeket kitörölni vagy elvenni tőle, nem lehet. Amit bírok, még megcsinálom. Apróbb munkákat még néha elvállalok. Saját házam környékén, a kertben is akad mindig valamilyen teendő. Szeretek keresztrejtvényt fejteni. A családi ünnepeinket megtartjuk, összejárunk. Sokszor, ha járom a falut, és látom a házakat, szinte mindegyikhez fűződik emlékem, ezek bevillannak. Több ácsmunka is emlékezetes maradt. Például amikor sötétben, borzasztó nagy esőben, viharlámpánál raktuk fel a cserepeket a tetőszerkezetre fenn, a hegyen. És még sorolhatnám. De hát ez is elmúlt, de legalább igaz volt.

18 18 Új Pándi Tükör KAVALKÁD október Gábor Jánosné klubvezető Köszöntöm a Pándi Tükör kedves olvasóit! Részt vettünk a II Pándi Meggyfesztiválon, remélem, tetszett a műsorunk az itteni lakosoknak és a régen eltávozóknak, akik minden évben, amennyiben még mozogni tudnak, eljönnek a fesztiválunkra. Megtartottuk a nyári közös névnapokat, és felköszöntöttük egy régi klubtagunkat, a 80-ik születésnapját ünneplő Kapás Józsefnét, Margit nénit augusztus 27-én kirándultunk Mátrafüred Sástó Gyöngyösre. Először is felkerestük a Sástói Élményparkot. Sok adrenalin növelő sportpálya várt itt ránk: függőhíd, canopy, erdei kalandpark stb. A legnagyobb sikert mégis a bobpályán való száguldás élménye hozta. Utána a sástói kilátónál pihentünk meg. A legfürgébbek, mint Hangyás Gabi és felesége, Ági még a kilátóba is felszaladtak. A pihenő után Mátrafüredről kisvasúttal mentünk le Gyöngyösre. Itt egy finom ebéd után mentünk a Mátra Múzeumba. Egy kis vonatozás következett még Gyöngyösön, utána indultunk haza. Úgy érzem a kiránduláson mindenki jól érezte magát. Élményekben gazdagon, de fáradtan értünk haza. A Vidám Tavasz Nyugdíjas Klubot október hónapban fogadjuk. Minden kedves olvasónknak jó egészséget kívánok! Lázók József polgármester D Í J E S Ő A H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő K N E K Hagyományőrző sütő-főző csapatunk ismét kiváló eredményeket ért el, amelyekkel újfent öregbítették Pánd jó hírét. A Kávai Lecsófesztivál és Főzőversenyen lecsó készítésével különdíjat kaptak és 3. helyet szereztek. A Tápióbicskei Falunapon többféle étellel csülkös káposzta, takart káposzta, juhtúrós puliszka és csorba leves neveztek, és elérték az abszolút első helyet (Oscar-díj), Arany Diploma és Ezüst Diploma díjakkal gazdagították trófeagyűjteményüket. Köszönet illeti a támogatókat, így Almási Gellértet és családját a finom juhtúróért, valamint Polgár Ilonát és a Pándi Pékség BT-t a finom pogácsáért és pékáruért. E G Y Ü T T A T Á J H Á Z É R T I I október 1-jén megtartottuk az "EGYÜTT A TÁJHÁZÉRT" előadássorozat második műsorát, ami igazán színvonalas és szórakoztató volt. Elsőként a Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport lányai tartottak látványos bemutatót. A monori Merlot Társulat az Anconai szerelmesek című zenés komédiából adott egy kis ízelítőt, mely igencsak szórakoztató volt. Egyébként ez a darab teljes terjedelmében látható lesz jövő tavasszal a Pándi Művelődési Házban. A műsor záró részében Bagdi Erzsi, Lyra-díjas előadóművész tartott egyórás, nagyszerű műsort az ellátogatók nagy örömére. Az előadás elején és közben népviseletbe öltözött lányok kínálták a még meleg kulcsos kalácsot. A vendégek meg is lepődtek, és boldogan fogyasztották. Itt szeretném megköszönni a két kislánynak, Fekete Nikinek és Kolompár Zsanettnek a közreműködést, és Dévai Györgyi tanárnőnek, hogy a két lány segített nekünk. Külön köszönet illeti Bódi Józsefnét, Gubó Lászlónét, Bárány Jánosnét, Lázók Józsefnét, akik fáradságot nem ismerve megsütötték időre a vendégváró kalácsot. Nagyon szépen köszönöm nekik. Köszönettel tartozom még annak a lelkes csapatnak, amely a munkám és az egész műsort segítette. Ők: Pándi Pékség BT, Bertókné Varga Éva (hangosítás), Borosné Kalmár Tünde (büfé), Palló Zsuzsanna, Marsai Anikó (tombola), Pardi Istvánné (ügyelő), König Tamásné, Gál Anna (pénztár), Deményné Gál Nóra (műsorvezető). Nagyon szépen köszönöm a hozzáállásukat. Hálával tartozom Gálné Molnár Máriának és az óvoda dolgozóinak azért a lelkiismeretes munkáért, amit a plakátok elkészítése során végeztek. Köszönet a polgármesteri hivatalnak, hogy a művelődési házat rendelkezésemre bocsájtotta, és köszönöm a kultúrház dolgozóinak segítségét. Köszönet mindazoknak, akik tombola felajánlásaikkal segítettét a műsor színesebbé tételét. Szeretném megköszönni Galambosi Sándor úrnak a 10 ezer forintos felajánlását a tájház javára. Végül, de nem utolsó sorban köszönet a családomnak a sok türelemért és a kitartásért. Meg szeretném jegyezni, hogy az idén már nem lesz több jótékonysági műsor a tájházért, de jövőre három színházi előadást tervezünk, és szeretnék egy vidám vasárnapot is megszervezni, ami állna műsorokból, játékokból felnőttek és gyerekek részére egyaránt. Gál Sándor főszervező

19 2011. október KAVALKÁD Új Pándi Tükör 19 E Z S Z É P M U N K A V O L T! Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az "EGYÜTT A TÁJHÁZÉRT" előadássorozat második műsorának bevételéből október 8-9-én meg tudtuk csinálni a nagyon fontos állagmegőrző munkát. Sikerült az épületet teljes hosszában alá falazni. Itt szeretném megköszönni Pardi István és Kiss József vállalkozóknak, hogy szabad hétvégéjüket nem sajnálva vállalták a munkát. Köszönet illeti Boros Sándort, aki fiatalokat meghazudtoló fürgeséggel mind a két nap lelkiismeretesen dolgozott olykor a humort sem sajnálva. A 74 év nem látszott rajta. Nagyon szépen köszönöm László Ferencnek, Holes Illésnek, Deák Istvánnak, Lázok Józsefnek, akik szintén a szabad idejüket feláldozva eljöttek, és becsületesen dolgoztak a tájházunk védelmében. Remélem, lesz még több ilyen társadalmi megmozdulás, ahol jó hangulatban és remek időben dolgozunk hasonló nemes célokért. Még egyszer köszönöm minden résztvevőnek. Lázók József polgármester Gál Sándor, az "EGYÜTT A TÁJHÁZÉRT" előadássorozat főszervezője I I. P Á N D I M E G G Y F E S Z T I V Á L A II. Pándi Meggyfesztiválra való készülődésben, az áldozatos munkában időt, fáradságot nem sajnálva résztvevők. Élükön Kenéz Edit, aki önzetlenül ajánlotta fel a növényeket és az ültetéshez szükséges virágföldet. Köszönet érte! Idén a II. Pándi Meggyfesztivált és Falunapot július 16 án, szombaton rendeztük meg csodálatosan szép időjárási körülmények között. Ez a szép nap zenés ébresztő helyett ágyú díszlövéssel és az ország különböző részeiről hozzánk érkezett huszárok falunkban való felvonulásával kezdődött. Ezután a már hagyománnyá vált falunapi főző versenyt ünnepélyesen is megnyitották. A verseny célja továbbra is a Pándy-meggy tisztelete és megbecsülésének felélesztése, terjesztése. A zsűritagok: Csetneki László, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Bükki Régiójának elnöke; Vígh Maya mestercukrász; Zila Tamás; Vér János; Tóth János, Tápiószentmárton polgármestere; Kiss Attila (tápiószentmártoni Kiss Pince) voltak, akik elbírálták az ételeket, az italokat és az édességeket. A megnyitón részt vett és különdíjat is hozott magával dr. Simon Tamás dandártábornok, a Pest-Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya. Megjelenésével megtisztelte rendezvényünket Zila László mestercukrász családtagjai, akik magukkal hozták kóstoló gyanánt a mestercukrász által készített 2011-es Ország Tortáját, a kecskeméti barackos kölestortát. Az ünnepélyes megnyitó után a csapatok nekikezdtek a többféle étel elkészítéséhez azzal a kikötéssel, hogy minden étel valamilyen alkotó része meggy legyen. Közel 30 csapat volt jelen, a helyi résztvevők mellett érkeztek Maglódról, Gombáról, Karancslapuljtőről, Budapestről, Tápiógyörgyéről. Elkezdődtek az előre meghirdetett programok is kicsiknek és nagyoknak, a szabadban és a művelődési ház épületében. Volt játszóház, rajzverseny, gyöngyfűzés, arcfestés, sokféle játékos vetélkedő, ingyenes ugráló vár az

20 20 Új Pándi Tükör KAVALKÁD október érdeklődő gyermekeknek. Helyi amatőr művészek kiállítására, rendőrségi kutyás bemutatóra is sor került, valamint színes vásárjelleg volt a Sugár úton. Mini vidámparkot biztosítottak a szervezők a belső területen. Eközben a templomban, az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Pacsér település lelkipásztora, nagytiszteletű Csányi Erzsébet, aki később a meggyfesztivál rendezvényén is megjelent. Déltől elkezdődtek a már felnőtteknek is szánt programok benn, a művelődési házban, ahol a vendégeknek készített babgulyás fogyasztása közben lehetett a műsorokat nézni. A műsorban szerepeltek: a női Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Kertbarát Kör, iskolásaink, óvodásaink, vendég fellépők Karancslapuljtőről, Monorról, Bényéről néptáncosok, hastáncosok, a Rajkó Művészegyüttes Budapestről. A falunapi köszöntő és a Pándért Emléklap átadása után, melyet ebben az évben Id. Gubó László részére adományoztunk, a főzőverseny eredményhirdetése is megtörtént, melyen számos kupát és díjat osztottak ki. A Pándi Meggykoronát Lovasi József, a Szabadtűzi Lovagrend tagja nyerte el. Napközben nagyon sok vendég érkezett, a Pándról elszármazottak, azaz mondhatni a régi pándiak az ország minden szegletéből érkeztek hozzánk, de volt szép számmal olyan vendég is, aki csak a meggyfesztivál miatt érkezett, sőt a kihelyezett jelenléti ív tanulsága szerint még Mexikóból is ellátogattak rendezvényünkre. Ugyancsak megjelent a Williams Televízió stábja, amely rögzítette az eseményeket, hogy egy későbbi időpontban műsorra tűzzék azt hírt adva a nagyvilágnak szép kis falunk nagy eseményéről. A színes napközbeni műsor után következett Póka Egon koncertje, ami szintén sikert aratott. Ez a kiváló hangulat folytatódott retró buli jellegű mulatozással hajnalig. Összességében a szervezők arra próbáltak meg figyelni, hogy minden korosztály találjon a nap folyamán olyan eseményt, látványosságot, ami számára érdekes és szórakoztató. Ezen a napon a hazalátogató rokonok, ismerősök vagy éppen csak érdeklődők élményekkel gazdagodva távoztak, és minden bizonnyal jó hírünket vitték magukkal. Reméljük, legközelebb is szívesen jöjjenek el hozzánk. Bízunk benne, hogy minden résztvevő jól érezte magát. Azonban ez a szép nap nem valósulhatott volna meg, ha nincsenek támogatók. Támogatók, akik anyagilag segítettek és azok, akik idejüket, erejüket, munkájukat, fáradságukat nem sajnálva szerepet vállalták a szervezésben.

21 2011. október KAVALKÁD Új Pándi Tükör 21 A lebonyolításban, a műsorokban való részvételért mindenképp köszönetet érdemelnek: Bódi Ferenc (díjak, kupák), Balogh Erzsébet (hangosítás, koncert), Bartal Kálmán és családja, Bokor-Szekeres Krisztina (Hétszínvirág Játéktár), Csetneki László (Magyar Gasztronómiai Szövetség), Deák Jánosné és családja, Demény Istvánné, Marika (festmények), Deményné Gál Nóra, Dózsa György (Magyar Gasztronómiai Szövetség), Dr. Simon Tamás (dandártábornok, Pest-Megyei Rendőrfőkapitányság), Dr. Földesi Sebestyénné, a Pándi Általános Iskola igazgatója, Faragó Attila és családja, Füzékné Jenei Ágnes (Hétszínvirág Játéktár), Gábor János (grafika, bőrdíszmű), Id. Gubó László, Gizúr Istvánné, Hangyás István (alpolgármester), Kenéz Edit (virágok), Kertbarátok Klubja, Kiss Attila (Kiss Pince, Tápiószentmárton), Kovács Krisztina, Kovács Márta (családgondozó), Id. Lázók Józsefné, Ifj. Lázók Józsefné, Lőrincz Erzsébet, Marsai Anikó, Major Pálné (jegyző), Mészáros Györgyné (Monor), Molnár József (képviselő), Morvai József (képviselő), Németh Attila, Németh Károlyné (Budapest), Női Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Pick Róbert (Pick major), Palló Gábor (zöldséges), Palló Lídia, Polgár Ilona (Pándi Pékség BT), Seres László (képviselő), Seres Zsolt, Sulán János, Tószegi Istvánné (családgondozó), Tóth János (polgármester, Tápiószentmárton), Vér János ( sütő-főző hagyományőrző ), Zajacz Ágnes (alezredes, a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője), Zila Tamás (zsűri főzőverseny), Zila László (mestercukrász) és családja A felsorolt neveket nem a teljesség igényével írtam le, ettől sokkal többen segítették a munkánkat. Óvónők, tanítók, tanárok, óvodások, iskolások amit megköszönök a közösség nevében, és egyben elnézését kérem azoknak, akiket a hely szűke miatt nem tudunk feltüntetni. A meggyfesztivál és a falunapi rendezvény teljes hangosítása, egész napos használata, valamint az esti Póka Egon koncert, az azt követő mulatság technikai biztosítása Balogh Erzsébetnek köszönhető, aki térítésmentesen ajánlotta fel segítségét és profi módon látta el teendőit. Köszönjük! HAJDU RICHÁRD a rendelkezésünkre bocsátott néhány régi képet Pándról, most ezeket publikáljuk, köszönjük szépen Ricsinek! Richárd a Pándi Általános Iskolába jár, 7. osztályos. A Hunyadi János utca 3-ban lakik. Fellépett a tájház kialakításának érdekében szervezett jótékonysági műsoron, főszerepet vállalt a Kőműves Kelemen c. darabban. Állami elemi iskolánk Polgármesteri hivatal

22 22 Új Pándi Tükör KAVALKÁD október H A J D U R I C H Á R D V Á L O G A T Á S A Baranyi István gőzmalma Baranyi István lakása Róm. kat. állami elemi népiskola Jegyzői lak Báji-kastély Hangya Szövetkezet T o v á b b i k é p e k k ö z s é g ü n k r ő l Kedves Olvasók! A továbbiakban is várunk a múlt évszázadban, Pándról készült képeket. Busz (Monor-Pánd) Iskola Vásár Elérhetőségeinket a lap impresszumában találják. Köszönjük szépen!

23 2011. október KAVALKÁD Új Pándi Tükör 23 Angol Tanfolyam Indulhat!!! Füzékné Jenei Ágnes vagyok, angol nyelvtanár. Szóbeli igények alapján elérkezettnek látom az idejét, hogy az angol nyelvoktatás Pándon is elérhetővé váljon minden korosztály számára. Annak érdekében azonban, hogy ebbe komolyabban belevághassak, szükségem lenne egy teljes körű, írásbeli megerősítésre is. Ezért a következőkben közzé tenném a tervezett nyelvoktatási elképzeléseimet, melyeket egyben közvélemény kutatási célból is megosztanék mindenkivel, akinek felkeltettem az érdeklődését. Amennyiben felkeltettem érdeklődésüket, vágják ki ezt ez oldalt a Pándi Tükörből és legyenek szívesek, adják le a kitöltött kérdőívet a művelődési házban! Korosztályonként és tudásszintenként elkülönített, kis létszámú csoportok kerülhetnének kialakításra. Előre meghatározott, hatékony, beszéd centrikus módszertani eszközök segítenék a tanulók előrehaladását. Körültekintően kiválasztott tankönyvek szolgálnának a tanfolyamok tananyagául. A csoportok sajátos igényeihez igazodhatna az időbeosztás és a tananyag. Az órákat heti rendszerességgel a kultúrházban tartanánk. Az óradíjak kialakításánál minden esetben figyelembe lehetne venni a helyi viszonyokat és a csoportlétszámhoz igazodhatna. Tervezett Csoportbeosztás: I. English Mini Ismerkedés az angol nyelvvel óvodás korú gyermekek részére, zenés, játékos formában. II. III. IV. English Kiddy Szórakoztató bevezetés az angol nyelv alapjaiba kisiskolások részére. English Junior - Angol nyelvtanfolyam felsőbb évesek számára. English Senior I. Angol nyelvtanfolyam kezdők és újrakezdők számára. V. English Senior II. Angol nyelvtanfolyam haladóknak és nyelvvizsgára készülőknek. Kérem, hogy aki fontosnak tartja az angol nyelv elsajátítását, az a saját és a község, közösség fejlődése érdekében szánjon pár percet a kérdőív kitöltésére és a gyűjtőhelyre való eljuttatásra. Örülnék, ha együtt tehetnénk egymásért! Természetesen, a kérdőívek kitöltése nem kötelez senkit semmire, így név nélkül is bátran beadhatóak. A kitöltött kérdőíveket leadhatják a pándi kultúrház irodájában október 31-ig, vagy személyesen nekem. A kérdőív online is elérhető a honlap nyitóoldalán. Bármilyen egyéb kérdéssel a következő számon vagyok elérhető: 06 70/

24 Kérdőív Angol Nyelvtudásra Vágyóknak 1. Ki szeretne nyelvet tanulni? (több válasz lehetséges) Én szeretnék angolul tanulni A gyermekem szeretne angolul tanulni Szeretném ha a gyermekem tanulna 2. Melyik csoport érdekelné leginkább? (több válasz lehetséges) English Mini English Kiddy English Junior English Senior I. English Senior II. 3. Melyik napszak lenne a legalkalmasabb? (több válasz lehetséges) Délelőtt (9h-12h) Délután (13h-16h) Este (18-21) 4. Melyik napokon lennének ezek a napszakok a legmegfelelőbbek? (több válasz lehetséges) Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mindegy 5. Eddigi tapasztalataim az angollal kapcsolatban: még nincs, nem tanultam ismerkedem vele, jártam már angolra vannak alapjaim, végeztem tanfolyamot középszinten állok, de még nem vizsgáztam középfokú nyelvvizsgám van 6. Célom az angol nyelvtanulással: (több válasz lehetséges) ismerkedni szeretnék a nyelvvel szeretnék beszélni, kommunikálni angol nyelven hosszú távú terveim vannak - nyelvvizsga, munkavállalás szeretném fenntartani, fejleszteni a már megszerzett tudásomat

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM települési lakhatási támogatás megállapítására KÉRELEM települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:.. 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye,

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatás: Ügyintéző: Márkusné Kapronczai Anita 7.számú iroda Helyettesítő ügyintéző: Farkas Ildikó 9. számú iroda Az eljárás indul: kérelemre Ügyintézési határidő: 30 nap Lakásfenntartási támogatás: 2011. szeptember

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:...

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:... A D A T L A P a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához A., Személyi adatok 1./ Pályázó családi és utóneve...... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tel.

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596 Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596 Hatályos 2014. január 1. napjától KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én.

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én. AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2012. Elfogadta a Kuratórium 2013. február 8-án. Kelt: Cegléd, 2013. február 11-én. Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA *

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA * Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bencsik Lajos CKÖ elnök. Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Bencsik Lajos CKÖ elnök. Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Határozat száma Tárgy 26/2011.(03.30.) Gyüre Tamás Sándorné lakásfenntartási támogatás ügye 27/2011.(03.30.) Csáki Csaba lakásfenntartási támogatás ügye 28/2011.(03.30.) Bencsik Lajosné lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben