Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás."

Átírás

1

2

3 KÖSZÖNTÔ 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS Kedves Látogatók! Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. Ez a tény önmagában is mutatja, mennyire szükség van arra, hogy a felsőoktatási intézmények és a velük kapcsolatban álló, az oktatást, az oktatás fejlesztését szolgáló cégek közvetlenül is bemutatkozhassanak az érintetteknek. Ez a kiállítás mindenkinek szól, akinek köze van vagy lesz a köz- és felsőoktatáshoz, a pályaválasztáshoz: diákoknak, szülőknek, tanároknak, intézményvezetőknek. Ezen a tízezer négyzetméteren a hazai felsőoktatási intézmények mellett elférnek a tankönyvkiadók, a taneszközgyártók és forgalmazók, a külföldi egyetemek, nyelviskolák, szakképző intézmények, oktatással foglalkozó kutatóintézetek is. kiállítás legfőbb célcsoportja természetesen a felvételiző diákok. Nekik a legfontosabb, hogy találkozhassanak a felsőoktatási intézmények képviselőivel, felmérhessék felvételi esélyeiket, megismerkedhessenek a szakok legfőbb jellemzőivel, a képzési rendszerrel, a juttatásokkal, a kollégiumi lehetőségekkel. Mindannyian tudjuk, milyen fontos az ország és az egyén versenyképessége szempontjából a minőségi képzés. magyar diákok kiváló adottságokkal rendelkeznek, a mi dolgunk, hogy kiváló feltételeket teremtsünk a kibontakozásukhoz. Ezen a kiállításon az érdeklődők képet kaphatnak arról, hol tart ma a magyar felsőoktatás, mit és hol érdemes választani, mibe éri meg energiát, időt, pénzt, szellemi kapacitást fektetni. Minden érdeklődőnek hasznos tájékozódást, kellemes időtöltést, az idén felvételizőknek pedig sikeres vizsgát kívánok! Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter

4 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS ÁLTLÁNOS VÁLLLKOZÁSI FŐISKOL 1114 Budapest, Villányi út Telefon: (+36 1) C F109 továbbtanulni szándékozók választását az utóbbi idôben minden korábbinál nagyobb mértékben fi gyelembe vevô elsô helyes jelentkezések alapján végül is közel ezer hallgató kezdte meg tanulmányait Fôiskolánkon 2009 ôszén. z intézmény jelenlegi létszáma eléri a háromezer fôt. z aktív félévre beiratkozottak közel fele államilag támogatott képzésben vesz részt. hallgatók közel háromnegyede alapképzésre jár, a többiek a felsôfokú szakképzésben tanulnak, illetve a mesterképzés hallgatói. NDRÁSSY GYUL BUDPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEM 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3. Telefon: (+36 1) C F117 z ndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem német nyelvû, nappali tagozatos, európai viszonylatban is magas színvonalú posztgraduális és mesterképzéseket kínál 2002 óta. z egyetem a Magyar és az Osztrák Köztársaság, Bajorország és Baden Württemberg, valamint Svájc közös projektje, mely lehetôvé teszi, hogy az oktatást rendszeres külföldi szakmai utakkal, valamint ösztöndíjlehetôségekkel gazdagítsuk. nemzetközi légkör az Európa minden tájáról érkezô németül beszélô diákoknak köszönhetô. BUDPESTI CORVINUS EGYETEM 1093 Budapest, Fôvám tér 8. Telefon: (+36 1) F001 Budapest Corvinus Egyetem oktatásra orientált kutatóegyetemként defi niálja magát, ahol a hallgatók a hasonló profi lú egyetemekkel azonos színvonalú és tudástartalmú, az Európai Unió munkaerôpiacán és globális szinten is elismert, versenyképes diplomát szerezhetnek. Budapesti Corvinus Egyetem karai: Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Közigazgatástudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Társadalomtudományi Kar. BUDPESTI GZDSÁGI FŐISKOL 1149 Budapest, Buzogány utca Telefon: (+36 1) FELSÔOKTTÁS F019 BGF út a sikerhez! BGF az ország legnagyobb fôiskolája, amely 2009-ben a Felsôoktatási Minôségdíj ranyfokozatát nyerte el. BGF-en 21 féle FSZ, hét szakon gazdaságtudományi és egy szakon társadalomtudományi alapképzés folyik, továbbá hét idegen nyelvû képzést kínálunk a jelentkezôknek szeptemberében már MSc képzést is indított a fôiskola, amely teljes képzési kínálata hat szakot foglal magában. további részletek a címen megtalálhatók. BUDPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOL 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1 9. Telefon: (+36 1) F014 BKF és a HFF integrációjával létrejött az ország legnagyobb magánkézben lévô felsôoktatási intézménye. fôiskola tovább viszi a HFF értékeit, a turizmus-vendéglátás alapképzést és a turizmus-menedzsment mesterszakot tôl vizuális mûvészeti alapképzések is indulnak a BKF új Kommunikációs és Mûvészeti Karán, Kepes ndrás DL dékán vezetésével, így egy intézményben oktatják a kommunikációt, a mûvészetet és az üzleti tanulmányokat, ami hazánkban példa nélkül álló lehetôség a hallgatóknak.

5

6 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS BUDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. Telefon: (+36 1) C F116 BME, mint a magyar felsôoktatás magas presztízsû intézménye, hivatásának tekinti az erôs alapképzésre épülô differenciált, többszintû minôségi oktatást és tudományos képzést, a kutatást, fejlesztést és innovációt, valamint a tudományos minôsítést a mûszaki- és természettudományokban és a gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein. BUDPESTI MŰSZKI FŐISKOL 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Telefon: (+36 1) C F119 Budapesti Mûszaki Fôiskola Magyarország legnagyobb mûszaki fôiskolája, 5 kart és 2 központot mûködtet: Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Keleti Károly Gazdasági Kar, Neumann János Informatikai Kar, Rejtô Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar, Tanárképzô és Mérnökpedagógiai Központ, Regionális Oktatási és Innovációs Központ. jogelôd intézmények immár 130 éves hagyományait követve több mint 12 ezer hallgató képzését folytatjuk. CENTRL EUROPEN UNIVERSITY/KÖZÉP-EURÓPI EGYETEM 1051 Budapest, Nádor utca 9. Telefon: (+36 1) C F118 Közép-európai Egyetem (CEU) az merikai Egyesült Államokban és Magyarországon akkreditált, budapesti székhelyû felsôoktatási intézmény, mely posztgraduális képzést nyújt angol nyelven a társadalom-, illetve a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Célunk, hogy a kimagasló képességû diákok anyagi lehetôségeiktôl függetlenül tanulhassanak a CEU-n. Számos támogatási (ösztöndíj) csomagot biztosítunk. CEU diákjaink több mint 80%-a részesül így támogatásban. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefon: (+36 52) FELSÔOKTTÁS C F121 Debreceni Egyetem 32 ezres hallgatói létszámával, 15 karával, mintegy 1500 oktatójával Magyarország legszélesebb képzési spektrumot kínáló felsôoktatási intézménye. Oktatási programunkat a kor követelményeihez igazodva állítjuk össze. Debreceni Egyetem dinamikusan bôvülô intézmény: infrastrukturális fejlesztéseink révén új oktatási egységekkel, laboratóriumokkal és kollégiumokkal gyarapodunk folyamatosan. DUNÚJVÁROSI FŐISKOL 2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/ Telefon: (+36 25) C F111 Nálunk minden rólad szól! Jó a közlekedés, legendás a diákélet, mindent egy helyen megtalálsz az ötezer fôs multikulturális európai campuson. z elmúlt években megvalósult tízmilliárdos fejlesztésnek köszönhetôen nálunk a szakmai tudást a legmodernebb eszközökön sajátíthatod el a professzionálisan felszerelt laborjainkban, tévé- és rádióstúdiónkban. kadálymentes campus, kollégiumok, szakkollégiumok, sportolási és szabadidôs lehetôségek, sportösztöndíj és nemzetközi kapcsolatok várnak a DF-en.

7

8 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOL 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: (+36 79) F013 Baja város korábbi két felsôoktatási intézménye, az Eötvös József Tanítóképzô Fôiskola és a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Fôiskola Karának Vízgazdálkodási Tagozata július 1-jétôl integrált fôiskolaként, Eötvös József Fôiskolaként mûködik. két intézmény fúziója helyi kezdeményezéssel született, melynek eredményeként jött létre az ország elsô integrált fôiskolája. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 1053 Budapest, Egyetemtér 1 3. Telefon: (+36 1) F020 z idén 375 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem az Educatio kiállításon, emeletes standon fogadja a diákokat, szüleiket és tanáraikat. Személyre szabott információkkal, érdekes elôadásokkal szolgál az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, az Informatikai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a Társadalomtudományi Kar, a Természettudományi Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Tanító- és Óvóképzô Kar, valamint a Karrierközpont és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOL 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Telefon: (+36 36) F016 z EKF a 235 éves egri felsôoktatás hagyományaihoz kötôdô, a jövô felé nyitott, minôségi munkát végzô fôiskola. cca hallgatóval, 650 dolgozóval mûködô intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelôen alakítja oktatási rendszerét. képzés 4 karon, alap- és mesterszakokon folyik a bölcsészet-, a gazdaság- és társadalom-, a természet-, ill. sporttudományok, mûvészetek terén. Hallgatóink számára kínálunk továbbá felsôfokú szakképzéseket, szakirányú továbbképzéseket. 6 FELSÔOKTTÁS GÁBOR DÉNES FŐISKOL 1119 Budapest, Mérnök u. 39. Telefon: (+36 1) C F110 Gábor Dénes Fôiskola olyan szakemberek (mérnök informatikusok, közgazdászok) képzését célozza, akik a szakterületi kihívásoknak megfelelô feladatok elvégzéséhez szükséges korszerû, piacképes tudással rendelkeznek. Fôiskolán alkalmazott képzési módszer lehetôséget ad az informatikai tudás megszerzésére akár munka mellett is. z önálló tanulást naprakész nyomtatott és elektronikus tananyagok, modern infrastruktúra, személyre szabott mentor rendszer és hallgatói tanácsadó szolgálat is segíti. HRSÁNYI JÁNOS FŐISKOL 1037 Budapest, Bécsi út épület Telefon: (+36 1) F017 Harsányi János Fôiskola küldetésének tekinti, hogy az egyre növekvô munkaerô-piaci igényeknek megfelelôen olyan, a gazdaság és a mûvészetek iránt elhivatott szakembereket képezzen, akik színvonalas, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelô, gyakorlatorientált képzésben vehetnek részt. Választható szakok: gazdálkodási és menedzsment, turizmus-vendéglátás, kézmûves, környezetkultúra, elektronikus ábrázolás, képi ábrázolás.

9 EDUCTIO Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ Lehet egyszerűen is.

10 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS HÖOK 1055 Budapest, Szent István körút 11. Telefon: (+36 70) C F105 Szervezetünk Magyarország fôiskolai és egyetemi hallgatói önkormányzatainak érdekképviseleti szövetsége. Célunk a magyar felsôoktatás színvonalának emelése, és ezzel párhuzamosan a hallgatóság részére nyújtott tanulmányi és szociális szolgáltatások magas színvonalának biztosítása. Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a határon túli, magyar felsôoktatási intézményekkel és hallgatókkal való kapcsolattartásra, és az európai és nemzetközi hallgatói mozgalmakban való részvételre. IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOL 1021 Budapest, Tárogató út 2 4. Telefon: (+36 1) F030 z IBS Nemzetközi Üzleti Fôiskola az Oxford Brookes University-vel közösen kínál B (alapképzési) és MSc (mesterképzési) szakokat. B szakok: turizmusmenedzsment, nemzetközi üzleti kapcsolatok, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, mûvészetmenedzsment. MSc szakok: nemzetközi üzlet, emberi erôforrás-menedzsment, pénzügyi menedzsment, marketingmenedzsment. Szerepel a kínálatban egy egyéves intenzív angol nyelvi program is azok számára, akik nyelvtudásukat szeretnék tökéletesíteni. KPOSVÁRI EGYETEM ÁLLTTUDOMÁNYI KR, GZDSÁGTUDOMÁNYI KR 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. Telefon: (+36 82) F026 z Állattudomány Kar, mint területének legnagyobb európai képviselôje a bolognai rendszer minden szintjén megjelenik képzési kínálatával. Széles körû oktatási, kutatási, szaktanácsadási és szolgáltatási tevékenységét a képzett oktatói gárda alapozza meg. Gazdaságtudományi Kar a gazdaság- és agrártudományok, (kiemelten a terület- és vidékfejlesztés, pénzügy, marketing) területén, továbbá az Európai Unióval kapcsolatos ismeretekre fókuszálva kulcsszerepet tölt be a régió szakemberellátásában. KPOSVÁRI EGYETEM PEDGÓGII KR, MŰVÉSZETI KR 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. Telefon: (+36 82) FELSÔOKTTÁS F027 Kaposvári Egyetem Mûvészeti Kar tevékenységében hangsúlyosan van jelen a mûvészi alkotómunka. Képzései minden szinten a legmagasabb színvonalú oktatást és szolgáltatást nyújtják hallgatóinak az országosan is ritka, hiánypótló szakokkal. Pedagógiai Kar a hagyományos pedagógusképzés mellett bölcsészettudományi és társadalomtudományi területen folytat oktatási tevékenységet, folyamatosan alkalmazkodva a közoktatás változásaihoz, illetve a lineáris képzési szerkezet követelményeihez. KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KR 1042 Budapest, Viola utca 2 4. Telefon: (+36 1) F023 Elsôsorban a hagyományos jogászképzés iránt érdeklôdôk fi gyelmébe szeretnénk ajánlani intézményünket. Ugyanakkor karunk specialitása, hogy a hagyományos jogterületek mellett a legújabb kihívásokra reagálva a képzési kínálatunkban megtalálhatóak olyan új tantárgyak, mint például a médiajog vagy az infokommunikációs jog. Képzéseinkre nappali és levelezô tagozatra is lehet jelentkezni. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk standunknál a kiállításon és én a nyílt napunkon.

11 Kedves Látogatók! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet SZ 03-as standjánál! Ismerkedjenek meg intézetünk tevékenységeivel, szolgáltatásaival: Oktatáskutatás és -fejlesztés Tehetséggondozás Felsőoktatási Minőségirányítási Program Felsőoktatási Minőség Díj Konfliktuskezelés az oktatásban Kreditrendszer Kiemelt projektek Pedagógiai és tankönyvtár Pedagógiai adatbázisok Könyvek, folyóiratok OKTTÁSKUTTÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1)

12 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KR 1088 Budapest, Reviczky utca 4. Telefon: (+36 1) F024 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Budapest szívében található. dinamikusan fejlôdô Egyetem folyamatosan új képzésekkel bôvülô szakjaival várja a kedves érdeklôdôket. z országos szintû pszichológia, az ugrásszerûen növekvô színvonalú kommunikáció, az egyedülálló keleti nyelvek és kultúrák szakjaink, és a hagyományos és népszerû bölcsész szakok kimagasló képzési lehetôségeket nyújthatnak jelentkezôk számára. További információkkal várunk a 10. EDUCTIO kiállításon! KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TNÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLI KR ÉS HITTUDOMÁNYI KR 2750 Nagykôrös, Hôsök tere 5. Telefon: (+36 53) F025 KRE Tanítóképzô Fôiskolai Kara református tanítókat, óvodapedagógusokat, hittanoktatókat, diakónusokat, kántorokat, szociális munkásokat és ifjúságsegítôket képez. z Intézmény az alapítása óta eltelt idôben a magyar felsôoktatás jelentôs tényezôjévé vált. Kar elônyei közé tartozik, hogy nem személytelen tömegképzést folytat. z oktatók és a hallgatók között jó emberi kapcsolat és együttmûködési készség a jellemzô, ami az oktatás és nevelés hatékonyságát lényegesen növeli. KÁROLY RÓBERT FŐISKOL 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. Telefon: (+36 37) F012 Károly Róbert Fôiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (KRF-GTK) Természeti Erôforrásgazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar (KRF-TVK) gazdaságtudományok és agrár képzési területen a karok 12 alapképzési- (B/BSc), 3 mesterképzési- (M,MSc), 10 felsôfokú szakképzési-, továbbá szakirányú továbbképzési szakon kínálnak tanulási lehetôséget. KECSKEMÉTI FŐISKOL 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Telefon: (+36 76) FELSÔOKTTÁS C F120 Kecskeméti Fôiskola a Dél-alföldi Régió egyik legjelentôsebb oktatási és tudományos központja, mely három fôiskola integrációjával jött létre. z egykor önálló intézmények most a fôiskola karaiként Gépipari és utomatizálási Mûszaki Fôiskolai Kar, Kertészeti Fôiskolai Kar, Tanítóképzô Fôiskolai Kar mûködnek. Több mint ötezer hallgatójával a régió legnagyobb fôiskolája rugalmasan reagál a gazdaság igényeire, s ennek megfelelôen állandóan bôvíti,fejleszti gyakorlatorientált képzési kínálatát. KODOLÁNY I JÁNOS FŐISKOL 8000 Székesfehérvár, Fürdô u. 1. Telefon: (+36 80) F029 z ország legnagyobb nem állami fenntartású felsôoktatási intézménye évek óta népszerû a felvételizôk körében. z oktatás színvonalát a jelentkezôk számának növekedése és 9 minôségdíj jelzi. Székesfehérváron, Budapesten és Siófokon választható 10 B, 2 FSz és 3 M képzésben a KJF nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra közszolgálati rádió, tv-stúdió, tankonyha és tanhajó segítségével. képzés sikerességét bizonyítja, hogy a hallgatók 82% a végzést követô három hónapon belül talál állást.

13

14 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc, Egyetemváros Telefon: (+36 46) F002 Észak-Magyarország legnagyobb, a régió meghatározó s az ország elsô Minôségi Díjas felsôoktatási intézménye a Miskolci Egyetem. Európa-szerte páratlan campusa város a városban. Kilenc kar képzései csaknem minden tudományterületen. Sport, fi tnesz? Fesztiválok? Korszerû kolik? Bank? Posta? Éttermek? Könyvtár? Szórakozóhelyek? Szerelem? Tudás? Egyedülálló diákhagyományok? Minden egy helyen, a miskolci Egyetemvárosban! honnan a berepült gólyák piacképes diplomával a kezükben szállnak tovább MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJ 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. Telefon: (+36 34) F003 Modern Üzleti Tudományok Fôiskolája egy fi atal, dinamikusan fejlôdô, környezettudatosan mûködô felsôoktatási intézmény több magyarországi és határon túli székhellyel (Tatabánya, Budapest, Székelyudvarhely, Dunaszerdahely), amely a gazdasági és mûszaki területen széles szakkínálatával, alap- és mesterszakjaival, felsôfokú szakképzéseivel, nagyfokú gyakorlatorientáltságával, pezsgô diákéletével és professzionális oktatási szolgáltatásaival áll a hallgatók rendelkezésére. MOZGÁSSÉRÜLTEK PETŐ NDRÁS NEVELŐKÉPZŐ ÉS NEVELŐINTÉZETE 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. Telefon: (+36 1) F015 Mozgássérültek Petô ndrás Nevelôképzô és Nevelôintézete (MPNNI) a Nemzetközi Petô ndrás Közalapítvány által fenntartott, nem állami fôiskola óta folytat képzést, amely a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült személyek helyreállító nevelését szolgálja. z európai felsôoktatási térséghez történô csatlakozás jegyében (Bologna-folyamat) 2006 óta képez alap (Ba) szakon konduktorokat, akik a 2. félév végén tanító vagy óvodapedagógus szakirányt választhatnak. NYÍREGYHÁZI FŐISKOL 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: (+36 42) FELSÔOKTTÁS F021 Nyíregyházi Fôiskola a vidék egyik legmodernebb és legnépszerûbb fôiskolája, csaknem hallgatónak ad szellemi otthont. Olyan oktatási és infrastrukturális fejlesztési porogramot hajtott végre, amely országosan és nemzetközileg is ismertté tette. z intézményben végrehajtott innováció elismréseként 2009-ben megkapta a rangos FIBCI építészeti nívódíjat. NYUGT-MGYRORSZÁGI EGYETEM 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (+36 99) C F115 magyar felsôoktatási intézmények élvonalába tartozó Nyugat-magyarországi Egyetem az ország hatodik legnagyobb hallgatói létszámú egyeteme. Campusai öt patinás nyugat-magyarországi városban csaknem húszezer hallgatót juttatnak a legkorszerûbb ismeretekhez, a színvonalas oktatásból és fejlett infrastruktúrából fakadó elônyökhöz.

15

16 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS PNNON EGYETEM 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Telefon: (+36 88) C F éves veszprémi székhelyû Pannon Egyetem a hazai felsôoktatási intézmények között az élvonalban foglal helyet. Képzéseinkkel Veszprémben, Keszthelyen, Nagykanizsán, Pápán és Székesfehérváron is jelen vagyunk, családias hangulatú kisvárosokban, kiváló közösségekben tanulhatnak a hallgatók. Öt karon, szinte minden tudományterületet lefedô képzési kínálattal várjuk a tanulni vágyókat a régió tudásközpontjában. További információk a honlapon! PÁZMÁNY PÉTER KTOLIKUS EGYETEM 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. Telefon: (+36 1) F022 Bölcsészettudományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Információs Technológiai Kar, Vitéz János Kar, Hittudományi Kar PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Telefon: (+36 72) C F113 Mit kínál a Pécsi Tudományegyetem? 13 képzési területen, 10 karon, valamennyi képzési szinten 286 szakot; magas színvonalú oktatást (1661 minôsített oktató, 88 fô az MT doktora, 7 fô MT tag); számos kutatási lehetôséget (20 doktori iskola); jól felszerelt könyvtárrendszert; külföldi tanulmányi programokat; széles körû hallgatói szolgáltatásokat; pezsgô diákéletet, kulturális-, sportprogramokat; versenyképes diplomát egy igazi egyetemvárosban. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HLLGTÓI ÖNKORMÁNYZT 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Telefon: (+36 72) / FELSÔOKTTÁS C F112 Pécsi Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2010-ben szervezi meg az eddigi legnagyobb Pécsi Egyetemi Napok (PEN) elnevezésû fesztiválját. z idei évben körülbelül 70 együttes fog négy napon át zenélni a Pécsi Bôrgyár területén, április között. zenei programok mellett számos OFF programmal készülünk, gondolok itt a kortárs mûvészetekre, színházi elôadásokra és a pécsi hallgatói élet legfontosabb állomására, a diákrektor választásra. SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTLÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KR 1085 Budapest, Üllôi út 26. Telefon: (+36 1) F009 z Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) jelenleg a Semmelweis Egyetem legnagyobb kara. karon általános orvosok graduális képzése folyik, szinte egyedülálló módon, három (magyar, angol és német) nyelven. 2005/2006. tanévtôl az egészségügyi szervezô alapképzés (BSc) egészségügyi ügyvitelszervezô szakirányú képzés is, közös képzés keretében, a Budapesti Mûszaki Egyetem részvételével.

17

18 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KR 1088 Budapest, Vas u. 17. Telefon: (+36 1) F004 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar az egészségtudományok területén nyújt magas színvonalú képzést. Folyamatosan szélesedô képzési kínálattal, modern technikával felszerelt tantermekkel, elôadótermekkel, szakmai laborokkal, nyilvános könyvtárral, és aktív diákélettel várja hallgatóit. Képzési szintek: alapképzés (BSc), mesterképzés (MSc), szakirányú továbbképzés, OKJ-s szakképzés. Részletes információ: SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KR 1085 Budapest, Üllôi út 26. Telefon: (+36 1) / F005 Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1955-ben alakult meg a Fogorvostudományi Kar ben a Stomatológiai Klinika mellett három másik tanszék is létesült: a Konzerváló Fogászati, a Fogpótlástani és a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika. z 1990-es években az Orálbiológiai Tanszék és a Paradontológiai Klinika. Új Fogtechnikai Laboratórium is létesült, megvalósult a Szájsebészeti Klinika rekonstrukciója ben nyitotta meg kapuit a Fogorvosi Oktatási Centrum. SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KR 1085 Budapest, Üllôi út 26. Telefon: (+36 1) F006 budapesti gyógyszerészkar 1955-tôl önálló és az ország legnagyobb gyógyszerészképzô helye. Magyar kkreditációs Bizottság kiválósági hely -nek minôsítette. Öt év képzését lezáró vizsga eredménye alapján minden sikeres fi atal doktori címet kap, ami a hivatás gyakorlását jelenti. gyógyszerész szakma, karrier szakmának minôsül, mert csak jó gimnáziumi eredménnyel lehet bekerülni és az egyetemi tanulmányok sikeres elvégzése után, pályakezdôinkre igen elônyös munkaszerzôdések várnak. 16 FELSÔOKTTÁS SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KR 1123 Budapest, lkotás út 44. Telefon: (+36 1) F007 TF (Testnevelési és Sporttudományi Kar, 1925) egyike a világ legrégebben alapított testkulturális felsôoktatási intézményeinek. Hallgatóink életre szóló gyakorlati tapasztalatokat és élményeket szerezhetnek, tanulhatnak külföldi partner egyetemeken. Egyedül a TF rendelkezik mind a négy testkulturális alap-és mesterszak indításának engedélyével, biztosítva ezzel a képzés sokszínûségét. ki nem csak kiváló sportszakember akar lenni, de tudományos pályára is vágyik, annak a TF-en a helye! SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Telefon: (+36 62) F018 z SZTE Magyarország egyik legrangosabb felsôoktatási intézménye. Képzési kínálata felöleli az agrártudományi, a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, az informatika, a jogi és igazgatási, a mûszaki, a mûvészet, a mûvészetközvetítés, az orvos- és egészségtudományi, a pedagógusképzés, a sporttudomány, a társadalomtudomány és a természettudományi képzési területeket. Felsôoktatási Minôségi Díjat, a magyar felsôoktatás legmagasabb intézményi elismerését, 2009-ben az SZTE-nek ítélték oda.

19

20 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS SZENT ISTVÁN EGYETEM 2103 Gödöllô, Páter Károly u. 1. Telefon: (+36 28) F011 gödöllôi székhelyû Szent István Egyetem egyszerre tartozik Magyarország legidôsebb és legfi atalabb felsôoktatási intézményei közé. Mai formáját 2000-ben nyerte el. Kilenc kara és egy intézete között van 220 éves múltra visszatekintô, és jóval fi atalabb is. Szent István Egyetem várja azokat a hallgatókat, akik jól hasznosítható, nemzetközileg elismert diplomát kívánnak szerezni egy olyan intézményben, ahol jó tanulni! SZENT PÁL KDÉMI 1103 Budapest, Gyömrôi út 63. Telefon: (+36 1) C F107 Szent Pál kadémia a Hit Gyülekezete 1990-ben alapított fôiskolája. Mûködésének célja a Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történô megvalósítása. Teológia szak a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó, és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló keresztények képzését szolgálja. Tanulmányaik befejeztével a végzettek okleveles teológusi diplomát (mesterfokozatot) kapnak. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 9026 Gyôr, Egyetem tér 1. Telefon: (+36 96) F028 gyôri Széchenyi István Egyetem 2010 ôszén mûszaki, informatikai, gazdaságtudományi, jogi, jogiigazgatási, pedagógiai, egészségtudományi, szociális és zenemûvészeti területen indít képzéseket: alapképzési szakokat, osztatlan egységes képzéseket, mesterképzési szakokat és felsôfokú szakképzéseket. legtöbb szak esetén a nappali mellett levelezô tagozaton is lehet államilag fi nanszírozott képzésre jelentkezni. Emellett távoktatási tagozaton is indítunk költségtérítéses képzéseket. SZOLNOKI FŐISKOL 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány Telefon: (+36 56) FELSÔOKTTÁS C F108 Gyere és tanulj a Szolnoki Fôiskola campusában! Szolnoki Fôiskola több mint harminc éves múltra tekint vissza. Üzleti Fakultásunkon közgazdászképzés, míg a Mûszaki és Mezôgazdasági Fakultásunkon mérnökképzés folyik. gyakorlatorientált képzés magas színvonalát jelzi a nemzetközi kapcsolatok egyre erôteljesebb megjelenése, így nemcsak hazai hallgatóink külföldi tanulását segítjük, hanem külföldi és hazai hallgatók angol nyelvû képzése is magas szinten történik. TOMORI PÁL FŐISKOL 6300 Kalocsa, Szent István király út 2 4. Telefon: (+36 78) F008 Tomori Pál Fôiskola 2004-ben alakult államilag elismert, akkreditációval rendelkezô felsôoktatási intézmény, amely jelenleg a gazdasági felsôoktatás területén mûködik. z oktatók az ország több neves fôiskolájáról, illetve egyetemérôl kerültek ki, akik személyes küldetésüknek tekintik, hogy a Dél-alföldi Régió szívében egy olyan felsôoktatási bázist hozzanak létre, amely a térség egészének érdekét szolgálja.

21

22 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS TV2 KDÉMI 1145 Budapest, Róna utca 174. Telefon: (+36 1) C F122 TV2 kadémián részesévé válhatsz a titoknak. Megmutatjuk a televíziós álomgyár mögött rejlô izgalmas valóságot. z elôadások mellett mûhelyfoglalkozásokon próbálhatod ki magad. És a csapat, amely Neked mindezt elmagyarázza és megmutatja: a Megasztár, az ktív, a Mokka fôszerkesztôje, a Napló riporterei, a csatorna legkedveltebb mûsorvezetôi és persze még sok kiváló, felkészült oktató. Itt Te leszel a riporter, te szerkeszted az adást és te forgatod a fi lmeket. WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOL 1086 Budapest, Dankó u. 11. Telefon: (+36 1) F ben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által alapított, hivatalosan 1991-ben regisztrált fôiskola. Felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül mindenkit szívesen fogadnak, aki a társadalom problémáira értô és együttérzô választ szeretne adni. szakok is ennek mentén alakultak ki: teológia, hittanár, szociális munka, pedagógia, környezettan. WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOL 1083 Budapest, Jázmin u. 10. Telefon: (+36 1) C F101 Gazdasági Fôiskola a gyakorlatorientált szakemberek kézéséért! Ha piacképes diplomát szeretne, válassza a biztos tudást a Wekerle Sándor Üzleti Fôiskola kereskedelem és marketing vagy nemzetközi gazdálkodás szakán! Diplomás érdeklôdôinknek egyedülálló lehetôséget is kínálunk: közös master képzés a párizsi Sorbonne Egyetemmel Management- és Marketing stratégia az Európai Unió Szervezeti és Területi rendszerében szakon. További információ: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1101 Budapest, Hungária krt Telefon: (+36 1) FELSÔOKTTÁS C F103 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE) többciklusú, lineáris képzési szerkezetben alapképzésen, valamint mesterképzésen szerezhetnek oklevelet a tiszt-jelölt és civil hallgatók. Két karon történik az oktatás, a Bolyai János Katonai Mûszaki Karon elsôsorban mérnöki, menedzseri, míg a Kossuth Lajos Hadtudományi Karon fôként katonai vezetôi szemléletet oktatnak. z intézmény fô profi lja a tiszt-, mérnök-, és parancsnok képzés, gazdasági, biztonság- és védelempolitikai szakemberképzés. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOL 1039 Budapest, Kelta utca 2. Telefon: (+36 1) C F102 Zsigmond Király Fôiskola hallgatóbarát fôiskola!

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Euroguidance Hungary National Employment and Social Office Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Szeretnél tandíjmentesen külföldön továbbtanulni? BECOME ONE OF US INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

Szeretnél tandíjmentesen külföldön továbbtanulni? BECOME ONE OF US INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Szeretnél tandíjmentesen külföldön továbbtanulni? BECOME ONE OF US INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Körülbelül egy hónapja érkeztem Koldingba, hogy elkezdjem az IBA Market Economist programját, de már most

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2 ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY KÁROLI GÁSPÁR BUDAPES0 REFORMÁTUS HR ZAGREB0 ZAGREB DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Proud to be IBS. www.ibs-b.hu

Proud to be IBS. www.ibs-b.hu INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL Budapesti campus: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Bécsi campus: Linzerstraße 430, Bécs 1140, Ausztria www.ibs-b.hu info@ibs-b.hu További információ a programjainkról, az ösztöndíjakról

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY 0 H SZENT ISTVÁN GODOLLO0

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció E-LEARNING A FELSŐOKTATÁSBAN DIDAKTIKAI LEHETŐSÉGEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Üdvözlettel: Dr. Tóth Tibor Igazgató

Tisztelt Olvasó! Üdvözlettel: Dr. Tóth Tibor Igazgató Tisztelt Olvasó! 3 Nagy szeretettel köszöntöm Önt a Facultas Humán Gimnázium 2012/13. évi tájékoztatójának megjelenése alkalmából. Gimnáziumunk 2003 óta aktívan közreműködik a magyar közoktatásban és feladatának

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office National Labour Office Euroguidance Hungary 1 Introduction Euroguidance Hungary started

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező Iskola megnevezése Szak 1. TT.Kar biológia szakos tanár 2. BME Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Műszaki Szakoktató szak 3. Besenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakos tanár József Attila Tudományegyetem

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Rangsorokon innen és túl

Rangsorokon innen és túl Rangsorokon innen és túl Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák Ankét a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán 2013. november 19. Temesi József, egyetemi tanár, társigazgató Nemzetközi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

A 2009. évi érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi eljárás. jelentkezési adatok

A 2009. évi érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi eljárás. jelentkezési adatok A 2009. évi érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési adatok Áttekintés Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár Oktatási és Kulturális Minisztérium Érettségi

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Több mint 100 kiállító és 30 000 látogató, szinte valamennyi hazai felsőoktatási intézmény standja és a legújabb oktatási fejlesztések, taneszközök, módszerek!

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A Kaposvár Egyetem az elmúlt tanévben az alábbi képzési területeken folytatott oktatási tevékenységet: Állattudományi Kar*: - agrár képzési

Részletesebben