Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás."

Átírás

1

2

3 KÖSZÖNTÔ 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS Kedves Látogatók! Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. Ez a tény önmagában is mutatja, mennyire szükség van arra, hogy a felsőoktatási intézmények és a velük kapcsolatban álló, az oktatást, az oktatás fejlesztését szolgáló cégek közvetlenül is bemutatkozhassanak az érintetteknek. Ez a kiállítás mindenkinek szól, akinek köze van vagy lesz a köz- és felsőoktatáshoz, a pályaválasztáshoz: diákoknak, szülőknek, tanároknak, intézményvezetőknek. Ezen a tízezer négyzetméteren a hazai felsőoktatási intézmények mellett elférnek a tankönyvkiadók, a taneszközgyártók és forgalmazók, a külföldi egyetemek, nyelviskolák, szakképző intézmények, oktatással foglalkozó kutatóintézetek is. kiállítás legfőbb célcsoportja természetesen a felvételiző diákok. Nekik a legfontosabb, hogy találkozhassanak a felsőoktatási intézmények képviselőivel, felmérhessék felvételi esélyeiket, megismerkedhessenek a szakok legfőbb jellemzőivel, a képzési rendszerrel, a juttatásokkal, a kollégiumi lehetőségekkel. Mindannyian tudjuk, milyen fontos az ország és az egyén versenyképessége szempontjából a minőségi képzés. magyar diákok kiváló adottságokkal rendelkeznek, a mi dolgunk, hogy kiváló feltételeket teremtsünk a kibontakozásukhoz. Ezen a kiállításon az érdeklődők képet kaphatnak arról, hol tart ma a magyar felsőoktatás, mit és hol érdemes választani, mibe éri meg energiát, időt, pénzt, szellemi kapacitást fektetni. Minden érdeklődőnek hasznos tájékozódást, kellemes időtöltést, az idén felvételizőknek pedig sikeres vizsgát kívánok! Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter

4 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS ÁLTLÁNOS VÁLLLKOZÁSI FŐISKOL 1114 Budapest, Villányi út Telefon: (+36 1) C F109 továbbtanulni szándékozók választását az utóbbi idôben minden korábbinál nagyobb mértékben fi gyelembe vevô elsô helyes jelentkezések alapján végül is közel ezer hallgató kezdte meg tanulmányait Fôiskolánkon 2009 ôszén. z intézmény jelenlegi létszáma eléri a háromezer fôt. z aktív félévre beiratkozottak közel fele államilag támogatott képzésben vesz részt. hallgatók közel háromnegyede alapképzésre jár, a többiek a felsôfokú szakképzésben tanulnak, illetve a mesterképzés hallgatói. NDRÁSSY GYUL BUDPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEM 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3. Telefon: (+36 1) C F117 z ndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem német nyelvû, nappali tagozatos, európai viszonylatban is magas színvonalú posztgraduális és mesterképzéseket kínál 2002 óta. z egyetem a Magyar és az Osztrák Köztársaság, Bajorország és Baden Württemberg, valamint Svájc közös projektje, mely lehetôvé teszi, hogy az oktatást rendszeres külföldi szakmai utakkal, valamint ösztöndíjlehetôségekkel gazdagítsuk. nemzetközi légkör az Európa minden tájáról érkezô németül beszélô diákoknak köszönhetô. BUDPESTI CORVINUS EGYETEM 1093 Budapest, Fôvám tér 8. Telefon: (+36 1) F001 Budapest Corvinus Egyetem oktatásra orientált kutatóegyetemként defi niálja magát, ahol a hallgatók a hasonló profi lú egyetemekkel azonos színvonalú és tudástartalmú, az Európai Unió munkaerôpiacán és globális szinten is elismert, versenyképes diplomát szerezhetnek. Budapesti Corvinus Egyetem karai: Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Közigazgatástudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Társadalomtudományi Kar. BUDPESTI GZDSÁGI FŐISKOL 1149 Budapest, Buzogány utca Telefon: (+36 1) FELSÔOKTTÁS F019 BGF út a sikerhez! BGF az ország legnagyobb fôiskolája, amely 2009-ben a Felsôoktatási Minôségdíj ranyfokozatát nyerte el. BGF-en 21 féle FSZ, hét szakon gazdaságtudományi és egy szakon társadalomtudományi alapképzés folyik, továbbá hét idegen nyelvû képzést kínálunk a jelentkezôknek szeptemberében már MSc képzést is indított a fôiskola, amely teljes képzési kínálata hat szakot foglal magában. további részletek a címen megtalálhatók. BUDPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOL 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1 9. Telefon: (+36 1) F014 BKF és a HFF integrációjával létrejött az ország legnagyobb magánkézben lévô felsôoktatási intézménye. fôiskola tovább viszi a HFF értékeit, a turizmus-vendéglátás alapképzést és a turizmus-menedzsment mesterszakot tôl vizuális mûvészeti alapképzések is indulnak a BKF új Kommunikációs és Mûvészeti Karán, Kepes ndrás DL dékán vezetésével, így egy intézményben oktatják a kommunikációt, a mûvészetet és az üzleti tanulmányokat, ami hazánkban példa nélkül álló lehetôség a hallgatóknak.

5

6 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS BUDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. Telefon: (+36 1) C F116 BME, mint a magyar felsôoktatás magas presztízsû intézménye, hivatásának tekinti az erôs alapképzésre épülô differenciált, többszintû minôségi oktatást és tudományos képzést, a kutatást, fejlesztést és innovációt, valamint a tudományos minôsítést a mûszaki- és természettudományokban és a gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein. BUDPESTI MŰSZKI FŐISKOL 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Telefon: (+36 1) C F119 Budapesti Mûszaki Fôiskola Magyarország legnagyobb mûszaki fôiskolája, 5 kart és 2 központot mûködtet: Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Keleti Károly Gazdasági Kar, Neumann János Informatikai Kar, Rejtô Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar, Tanárképzô és Mérnökpedagógiai Központ, Regionális Oktatási és Innovációs Központ. jogelôd intézmények immár 130 éves hagyományait követve több mint 12 ezer hallgató képzését folytatjuk. CENTRL EUROPEN UNIVERSITY/KÖZÉP-EURÓPI EGYETEM 1051 Budapest, Nádor utca 9. Telefon: (+36 1) C F118 Közép-európai Egyetem (CEU) az merikai Egyesült Államokban és Magyarországon akkreditált, budapesti székhelyû felsôoktatási intézmény, mely posztgraduális képzést nyújt angol nyelven a társadalom-, illetve a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Célunk, hogy a kimagasló képességû diákok anyagi lehetôségeiktôl függetlenül tanulhassanak a CEU-n. Számos támogatási (ösztöndíj) csomagot biztosítunk. CEU diákjaink több mint 80%-a részesül így támogatásban. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefon: (+36 52) FELSÔOKTTÁS C F121 Debreceni Egyetem 32 ezres hallgatói létszámával, 15 karával, mintegy 1500 oktatójával Magyarország legszélesebb képzési spektrumot kínáló felsôoktatási intézménye. Oktatási programunkat a kor követelményeihez igazodva állítjuk össze. Debreceni Egyetem dinamikusan bôvülô intézmény: infrastrukturális fejlesztéseink révén új oktatási egységekkel, laboratóriumokkal és kollégiumokkal gyarapodunk folyamatosan. DUNÚJVÁROSI FŐISKOL 2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/ Telefon: (+36 25) C F111 Nálunk minden rólad szól! Jó a közlekedés, legendás a diákélet, mindent egy helyen megtalálsz az ötezer fôs multikulturális európai campuson. z elmúlt években megvalósult tízmilliárdos fejlesztésnek köszönhetôen nálunk a szakmai tudást a legmodernebb eszközökön sajátíthatod el a professzionálisan felszerelt laborjainkban, tévé- és rádióstúdiónkban. kadálymentes campus, kollégiumok, szakkollégiumok, sportolási és szabadidôs lehetôségek, sportösztöndíj és nemzetközi kapcsolatok várnak a DF-en.

7

8 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOL 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: (+36 79) F013 Baja város korábbi két felsôoktatási intézménye, az Eötvös József Tanítóképzô Fôiskola és a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Fôiskola Karának Vízgazdálkodási Tagozata július 1-jétôl integrált fôiskolaként, Eötvös József Fôiskolaként mûködik. két intézmény fúziója helyi kezdeményezéssel született, melynek eredményeként jött létre az ország elsô integrált fôiskolája. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 1053 Budapest, Egyetemtér 1 3. Telefon: (+36 1) F020 z idén 375 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem az Educatio kiállításon, emeletes standon fogadja a diákokat, szüleiket és tanáraikat. Személyre szabott információkkal, érdekes elôadásokkal szolgál az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, az Informatikai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a Társadalomtudományi Kar, a Természettudományi Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Tanító- és Óvóképzô Kar, valamint a Karrierközpont és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOL 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Telefon: (+36 36) F016 z EKF a 235 éves egri felsôoktatás hagyományaihoz kötôdô, a jövô felé nyitott, minôségi munkát végzô fôiskola. cca hallgatóval, 650 dolgozóval mûködô intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelôen alakítja oktatási rendszerét. képzés 4 karon, alap- és mesterszakokon folyik a bölcsészet-, a gazdaság- és társadalom-, a természet-, ill. sporttudományok, mûvészetek terén. Hallgatóink számára kínálunk továbbá felsôfokú szakképzéseket, szakirányú továbbképzéseket. 6 FELSÔOKTTÁS GÁBOR DÉNES FŐISKOL 1119 Budapest, Mérnök u. 39. Telefon: (+36 1) C F110 Gábor Dénes Fôiskola olyan szakemberek (mérnök informatikusok, közgazdászok) képzését célozza, akik a szakterületi kihívásoknak megfelelô feladatok elvégzéséhez szükséges korszerû, piacképes tudással rendelkeznek. Fôiskolán alkalmazott képzési módszer lehetôséget ad az informatikai tudás megszerzésére akár munka mellett is. z önálló tanulást naprakész nyomtatott és elektronikus tananyagok, modern infrastruktúra, személyre szabott mentor rendszer és hallgatói tanácsadó szolgálat is segíti. HRSÁNYI JÁNOS FŐISKOL 1037 Budapest, Bécsi út épület Telefon: (+36 1) F017 Harsányi János Fôiskola küldetésének tekinti, hogy az egyre növekvô munkaerô-piaci igényeknek megfelelôen olyan, a gazdaság és a mûvészetek iránt elhivatott szakembereket képezzen, akik színvonalas, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelô, gyakorlatorientált képzésben vehetnek részt. Választható szakok: gazdálkodási és menedzsment, turizmus-vendéglátás, kézmûves, környezetkultúra, elektronikus ábrázolás, képi ábrázolás.

9 EDUCTIO Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ Lehet egyszerűen is.

10 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS HÖOK 1055 Budapest, Szent István körút 11. Telefon: (+36 70) C F105 Szervezetünk Magyarország fôiskolai és egyetemi hallgatói önkormányzatainak érdekképviseleti szövetsége. Célunk a magyar felsôoktatás színvonalának emelése, és ezzel párhuzamosan a hallgatóság részére nyújtott tanulmányi és szociális szolgáltatások magas színvonalának biztosítása. Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a határon túli, magyar felsôoktatási intézményekkel és hallgatókkal való kapcsolattartásra, és az európai és nemzetközi hallgatói mozgalmakban való részvételre. IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOL 1021 Budapest, Tárogató út 2 4. Telefon: (+36 1) F030 z IBS Nemzetközi Üzleti Fôiskola az Oxford Brookes University-vel közösen kínál B (alapképzési) és MSc (mesterképzési) szakokat. B szakok: turizmusmenedzsment, nemzetközi üzleti kapcsolatok, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, mûvészetmenedzsment. MSc szakok: nemzetközi üzlet, emberi erôforrás-menedzsment, pénzügyi menedzsment, marketingmenedzsment. Szerepel a kínálatban egy egyéves intenzív angol nyelvi program is azok számára, akik nyelvtudásukat szeretnék tökéletesíteni. KPOSVÁRI EGYETEM ÁLLTTUDOMÁNYI KR, GZDSÁGTUDOMÁNYI KR 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. Telefon: (+36 82) F026 z Állattudomány Kar, mint területének legnagyobb európai képviselôje a bolognai rendszer minden szintjén megjelenik képzési kínálatával. Széles körû oktatási, kutatási, szaktanácsadási és szolgáltatási tevékenységét a képzett oktatói gárda alapozza meg. Gazdaságtudományi Kar a gazdaság- és agrártudományok, (kiemelten a terület- és vidékfejlesztés, pénzügy, marketing) területén, továbbá az Európai Unióval kapcsolatos ismeretekre fókuszálva kulcsszerepet tölt be a régió szakemberellátásában. KPOSVÁRI EGYETEM PEDGÓGII KR, MŰVÉSZETI KR 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. Telefon: (+36 82) FELSÔOKTTÁS F027 Kaposvári Egyetem Mûvészeti Kar tevékenységében hangsúlyosan van jelen a mûvészi alkotómunka. Képzései minden szinten a legmagasabb színvonalú oktatást és szolgáltatást nyújtják hallgatóinak az országosan is ritka, hiánypótló szakokkal. Pedagógiai Kar a hagyományos pedagógusképzés mellett bölcsészettudományi és társadalomtudományi területen folytat oktatási tevékenységet, folyamatosan alkalmazkodva a közoktatás változásaihoz, illetve a lineáris képzési szerkezet követelményeihez. KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KR 1042 Budapest, Viola utca 2 4. Telefon: (+36 1) F023 Elsôsorban a hagyományos jogászképzés iránt érdeklôdôk fi gyelmébe szeretnénk ajánlani intézményünket. Ugyanakkor karunk specialitása, hogy a hagyományos jogterületek mellett a legújabb kihívásokra reagálva a képzési kínálatunkban megtalálhatóak olyan új tantárgyak, mint például a médiajog vagy az infokommunikációs jog. Képzéseinkre nappali és levelezô tagozatra is lehet jelentkezni. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk standunknál a kiállításon és én a nyílt napunkon.

11 Kedves Látogatók! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet SZ 03-as standjánál! Ismerkedjenek meg intézetünk tevékenységeivel, szolgáltatásaival: Oktatáskutatás és -fejlesztés Tehetséggondozás Felsőoktatási Minőségirányítási Program Felsőoktatási Minőség Díj Konfliktuskezelés az oktatásban Kreditrendszer Kiemelt projektek Pedagógiai és tankönyvtár Pedagógiai adatbázisok Könyvek, folyóiratok OKTTÁSKUTTÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1)

12 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KR 1088 Budapest, Reviczky utca 4. Telefon: (+36 1) F024 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Budapest szívében található. dinamikusan fejlôdô Egyetem folyamatosan új képzésekkel bôvülô szakjaival várja a kedves érdeklôdôket. z országos szintû pszichológia, az ugrásszerûen növekvô színvonalú kommunikáció, az egyedülálló keleti nyelvek és kultúrák szakjaink, és a hagyományos és népszerû bölcsész szakok kimagasló képzési lehetôségeket nyújthatnak jelentkezôk számára. További információkkal várunk a 10. EDUCTIO kiállításon! KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TNÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLI KR ÉS HITTUDOMÁNYI KR 2750 Nagykôrös, Hôsök tere 5. Telefon: (+36 53) F025 KRE Tanítóképzô Fôiskolai Kara református tanítókat, óvodapedagógusokat, hittanoktatókat, diakónusokat, kántorokat, szociális munkásokat és ifjúságsegítôket képez. z Intézmény az alapítása óta eltelt idôben a magyar felsôoktatás jelentôs tényezôjévé vált. Kar elônyei közé tartozik, hogy nem személytelen tömegképzést folytat. z oktatók és a hallgatók között jó emberi kapcsolat és együttmûködési készség a jellemzô, ami az oktatás és nevelés hatékonyságát lényegesen növeli. KÁROLY RÓBERT FŐISKOL 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. Telefon: (+36 37) F012 Károly Róbert Fôiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (KRF-GTK) Természeti Erôforrásgazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar (KRF-TVK) gazdaságtudományok és agrár képzési területen a karok 12 alapképzési- (B/BSc), 3 mesterképzési- (M,MSc), 10 felsôfokú szakképzési-, továbbá szakirányú továbbképzési szakon kínálnak tanulási lehetôséget. KECSKEMÉTI FŐISKOL 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Telefon: (+36 76) FELSÔOKTTÁS C F120 Kecskeméti Fôiskola a Dél-alföldi Régió egyik legjelentôsebb oktatási és tudományos központja, mely három fôiskola integrációjával jött létre. z egykor önálló intézmények most a fôiskola karaiként Gépipari és utomatizálási Mûszaki Fôiskolai Kar, Kertészeti Fôiskolai Kar, Tanítóképzô Fôiskolai Kar mûködnek. Több mint ötezer hallgatójával a régió legnagyobb fôiskolája rugalmasan reagál a gazdaság igényeire, s ennek megfelelôen állandóan bôvíti,fejleszti gyakorlatorientált képzési kínálatát. KODOLÁNY I JÁNOS FŐISKOL 8000 Székesfehérvár, Fürdô u. 1. Telefon: (+36 80) F029 z ország legnagyobb nem állami fenntartású felsôoktatási intézménye évek óta népszerû a felvételizôk körében. z oktatás színvonalát a jelentkezôk számának növekedése és 9 minôségdíj jelzi. Székesfehérváron, Budapesten és Siófokon választható 10 B, 2 FSz és 3 M képzésben a KJF nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra közszolgálati rádió, tv-stúdió, tankonyha és tanhajó segítségével. képzés sikerességét bizonyítja, hogy a hallgatók 82% a végzést követô három hónapon belül talál állást.

13

14 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc, Egyetemváros Telefon: (+36 46) F002 Észak-Magyarország legnagyobb, a régió meghatározó s az ország elsô Minôségi Díjas felsôoktatási intézménye a Miskolci Egyetem. Európa-szerte páratlan campusa város a városban. Kilenc kar képzései csaknem minden tudományterületen. Sport, fi tnesz? Fesztiválok? Korszerû kolik? Bank? Posta? Éttermek? Könyvtár? Szórakozóhelyek? Szerelem? Tudás? Egyedülálló diákhagyományok? Minden egy helyen, a miskolci Egyetemvárosban! honnan a berepült gólyák piacképes diplomával a kezükben szállnak tovább MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJ 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. Telefon: (+36 34) F003 Modern Üzleti Tudományok Fôiskolája egy fi atal, dinamikusan fejlôdô, környezettudatosan mûködô felsôoktatási intézmény több magyarországi és határon túli székhellyel (Tatabánya, Budapest, Székelyudvarhely, Dunaszerdahely), amely a gazdasági és mûszaki területen széles szakkínálatával, alap- és mesterszakjaival, felsôfokú szakképzéseivel, nagyfokú gyakorlatorientáltságával, pezsgô diákéletével és professzionális oktatási szolgáltatásaival áll a hallgatók rendelkezésére. MOZGÁSSÉRÜLTEK PETŐ NDRÁS NEVELŐKÉPZŐ ÉS NEVELŐINTÉZETE 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. Telefon: (+36 1) F015 Mozgássérültek Petô ndrás Nevelôképzô és Nevelôintézete (MPNNI) a Nemzetközi Petô ndrás Közalapítvány által fenntartott, nem állami fôiskola óta folytat képzést, amely a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült személyek helyreállító nevelését szolgálja. z európai felsôoktatási térséghez történô csatlakozás jegyében (Bologna-folyamat) 2006 óta képez alap (Ba) szakon konduktorokat, akik a 2. félév végén tanító vagy óvodapedagógus szakirányt választhatnak. NYÍREGYHÁZI FŐISKOL 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: (+36 42) FELSÔOKTTÁS F021 Nyíregyházi Fôiskola a vidék egyik legmodernebb és legnépszerûbb fôiskolája, csaknem hallgatónak ad szellemi otthont. Olyan oktatási és infrastrukturális fejlesztési porogramot hajtott végre, amely országosan és nemzetközileg is ismertté tette. z intézményben végrehajtott innováció elismréseként 2009-ben megkapta a rangos FIBCI építészeti nívódíjat. NYUGT-MGYRORSZÁGI EGYETEM 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (+36 99) C F115 magyar felsôoktatási intézmények élvonalába tartozó Nyugat-magyarországi Egyetem az ország hatodik legnagyobb hallgatói létszámú egyeteme. Campusai öt patinás nyugat-magyarországi városban csaknem húszezer hallgatót juttatnak a legkorszerûbb ismeretekhez, a színvonalas oktatásból és fejlett infrastruktúrából fakadó elônyökhöz.

15

16 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS PNNON EGYETEM 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Telefon: (+36 88) C F éves veszprémi székhelyû Pannon Egyetem a hazai felsôoktatási intézmények között az élvonalban foglal helyet. Képzéseinkkel Veszprémben, Keszthelyen, Nagykanizsán, Pápán és Székesfehérváron is jelen vagyunk, családias hangulatú kisvárosokban, kiváló közösségekben tanulhatnak a hallgatók. Öt karon, szinte minden tudományterületet lefedô képzési kínálattal várjuk a tanulni vágyókat a régió tudásközpontjában. További információk a honlapon! PÁZMÁNY PÉTER KTOLIKUS EGYETEM 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. Telefon: (+36 1) F022 Bölcsészettudományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Információs Technológiai Kar, Vitéz János Kar, Hittudományi Kar PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Telefon: (+36 72) C F113 Mit kínál a Pécsi Tudományegyetem? 13 képzési területen, 10 karon, valamennyi képzési szinten 286 szakot; magas színvonalú oktatást (1661 minôsített oktató, 88 fô az MT doktora, 7 fô MT tag); számos kutatási lehetôséget (20 doktori iskola); jól felszerelt könyvtárrendszert; külföldi tanulmányi programokat; széles körû hallgatói szolgáltatásokat; pezsgô diákéletet, kulturális-, sportprogramokat; versenyképes diplomát egy igazi egyetemvárosban. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HLLGTÓI ÖNKORMÁNYZT 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Telefon: (+36 72) / FELSÔOKTTÁS C F112 Pécsi Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2010-ben szervezi meg az eddigi legnagyobb Pécsi Egyetemi Napok (PEN) elnevezésû fesztiválját. z idei évben körülbelül 70 együttes fog négy napon át zenélni a Pécsi Bôrgyár területén, április között. zenei programok mellett számos OFF programmal készülünk, gondolok itt a kortárs mûvészetekre, színházi elôadásokra és a pécsi hallgatói élet legfontosabb állomására, a diákrektor választásra. SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTLÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KR 1085 Budapest, Üllôi út 26. Telefon: (+36 1) F009 z Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) jelenleg a Semmelweis Egyetem legnagyobb kara. karon általános orvosok graduális képzése folyik, szinte egyedülálló módon, három (magyar, angol és német) nyelven. 2005/2006. tanévtôl az egészségügyi szervezô alapképzés (BSc) egészségügyi ügyvitelszervezô szakirányú képzés is, közös képzés keretében, a Budapesti Mûszaki Egyetem részvételével.

17

18 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KR 1088 Budapest, Vas u. 17. Telefon: (+36 1) F004 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar az egészségtudományok területén nyújt magas színvonalú képzést. Folyamatosan szélesedô képzési kínálattal, modern technikával felszerelt tantermekkel, elôadótermekkel, szakmai laborokkal, nyilvános könyvtárral, és aktív diákélettel várja hallgatóit. Képzési szintek: alapképzés (BSc), mesterképzés (MSc), szakirányú továbbképzés, OKJ-s szakképzés. Részletes információ: SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KR 1085 Budapest, Üllôi út 26. Telefon: (+36 1) / F005 Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1955-ben alakult meg a Fogorvostudományi Kar ben a Stomatológiai Klinika mellett három másik tanszék is létesült: a Konzerváló Fogászati, a Fogpótlástani és a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika. z 1990-es években az Orálbiológiai Tanszék és a Paradontológiai Klinika. Új Fogtechnikai Laboratórium is létesült, megvalósult a Szájsebészeti Klinika rekonstrukciója ben nyitotta meg kapuit a Fogorvosi Oktatási Centrum. SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KR 1085 Budapest, Üllôi út 26. Telefon: (+36 1) F006 budapesti gyógyszerészkar 1955-tôl önálló és az ország legnagyobb gyógyszerészképzô helye. Magyar kkreditációs Bizottság kiválósági hely -nek minôsítette. Öt év képzését lezáró vizsga eredménye alapján minden sikeres fi atal doktori címet kap, ami a hivatás gyakorlását jelenti. gyógyszerész szakma, karrier szakmának minôsül, mert csak jó gimnáziumi eredménnyel lehet bekerülni és az egyetemi tanulmányok sikeres elvégzése után, pályakezdôinkre igen elônyös munkaszerzôdések várnak. 16 FELSÔOKTTÁS SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KR 1123 Budapest, lkotás út 44. Telefon: (+36 1) F007 TF (Testnevelési és Sporttudományi Kar, 1925) egyike a világ legrégebben alapított testkulturális felsôoktatási intézményeinek. Hallgatóink életre szóló gyakorlati tapasztalatokat és élményeket szerezhetnek, tanulhatnak külföldi partner egyetemeken. Egyedül a TF rendelkezik mind a négy testkulturális alap-és mesterszak indításának engedélyével, biztosítva ezzel a képzés sokszínûségét. ki nem csak kiváló sportszakember akar lenni, de tudományos pályára is vágyik, annak a TF-en a helye! SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Telefon: (+36 62) F018 z SZTE Magyarország egyik legrangosabb felsôoktatási intézménye. Képzési kínálata felöleli az agrártudományi, a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, az informatika, a jogi és igazgatási, a mûszaki, a mûvészet, a mûvészetközvetítés, az orvos- és egészségtudományi, a pedagógusképzés, a sporttudomány, a társadalomtudomány és a természettudományi képzési területeket. Felsôoktatási Minôségi Díjat, a magyar felsôoktatás legmagasabb intézményi elismerését, 2009-ben az SZTE-nek ítélték oda.

19

20 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS SZENT ISTVÁN EGYETEM 2103 Gödöllô, Páter Károly u. 1. Telefon: (+36 28) F011 gödöllôi székhelyû Szent István Egyetem egyszerre tartozik Magyarország legidôsebb és legfi atalabb felsôoktatási intézményei közé. Mai formáját 2000-ben nyerte el. Kilenc kara és egy intézete között van 220 éves múltra visszatekintô, és jóval fi atalabb is. Szent István Egyetem várja azokat a hallgatókat, akik jól hasznosítható, nemzetközileg elismert diplomát kívánnak szerezni egy olyan intézményben, ahol jó tanulni! SZENT PÁL KDÉMI 1103 Budapest, Gyömrôi út 63. Telefon: (+36 1) C F107 Szent Pál kadémia a Hit Gyülekezete 1990-ben alapított fôiskolája. Mûködésének célja a Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történô megvalósítása. Teológia szak a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó, és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló keresztények képzését szolgálja. Tanulmányaik befejeztével a végzettek okleveles teológusi diplomát (mesterfokozatot) kapnak. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 9026 Gyôr, Egyetem tér 1. Telefon: (+36 96) F028 gyôri Széchenyi István Egyetem 2010 ôszén mûszaki, informatikai, gazdaságtudományi, jogi, jogiigazgatási, pedagógiai, egészségtudományi, szociális és zenemûvészeti területen indít képzéseket: alapképzési szakokat, osztatlan egységes képzéseket, mesterképzési szakokat és felsôfokú szakképzéseket. legtöbb szak esetén a nappali mellett levelezô tagozaton is lehet államilag fi nanszírozott képzésre jelentkezni. Emellett távoktatási tagozaton is indítunk költségtérítéses képzéseket. SZOLNOKI FŐISKOL 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány Telefon: (+36 56) FELSÔOKTTÁS C F108 Gyere és tanulj a Szolnoki Fôiskola campusában! Szolnoki Fôiskola több mint harminc éves múltra tekint vissza. Üzleti Fakultásunkon közgazdászképzés, míg a Mûszaki és Mezôgazdasági Fakultásunkon mérnökképzés folyik. gyakorlatorientált képzés magas színvonalát jelzi a nemzetközi kapcsolatok egyre erôteljesebb megjelenése, így nemcsak hazai hallgatóink külföldi tanulását segítjük, hanem külföldi és hazai hallgatók angol nyelvû képzése is magas szinten történik. TOMORI PÁL FŐISKOL 6300 Kalocsa, Szent István király út 2 4. Telefon: (+36 78) F008 Tomori Pál Fôiskola 2004-ben alakult államilag elismert, akkreditációval rendelkezô felsôoktatási intézmény, amely jelenleg a gazdasági felsôoktatás területén mûködik. z oktatók az ország több neves fôiskolájáról, illetve egyetemérôl kerültek ki, akik személyes küldetésüknek tekintik, hogy a Dél-alföldi Régió szívében egy olyan felsôoktatási bázist hozzanak létre, amely a térség egészének érdekét szolgálja.

21

22 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS TV2 KDÉMI 1145 Budapest, Róna utca 174. Telefon: (+36 1) C F122 TV2 kadémián részesévé válhatsz a titoknak. Megmutatjuk a televíziós álomgyár mögött rejlô izgalmas valóságot. z elôadások mellett mûhelyfoglalkozásokon próbálhatod ki magad. És a csapat, amely Neked mindezt elmagyarázza és megmutatja: a Megasztár, az ktív, a Mokka fôszerkesztôje, a Napló riporterei, a csatorna legkedveltebb mûsorvezetôi és persze még sok kiváló, felkészült oktató. Itt Te leszel a riporter, te szerkeszted az adást és te forgatod a fi lmeket. WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOL 1086 Budapest, Dankó u. 11. Telefon: (+36 1) F ben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által alapított, hivatalosan 1991-ben regisztrált fôiskola. Felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül mindenkit szívesen fogadnak, aki a társadalom problémáira értô és együttérzô választ szeretne adni. szakok is ennek mentén alakultak ki: teológia, hittanár, szociális munka, pedagógia, környezettan. WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOL 1083 Budapest, Jázmin u. 10. Telefon: (+36 1) C F101 Gazdasági Fôiskola a gyakorlatorientált szakemberek kézéséért! Ha piacképes diplomát szeretne, válassza a biztos tudást a Wekerle Sándor Üzleti Fôiskola kereskedelem és marketing vagy nemzetközi gazdálkodás szakán! Diplomás érdeklôdôinknek egyedülálló lehetôséget is kínálunk: közös master képzés a párizsi Sorbonne Egyetemmel Management- és Marketing stratégia az Európai Unió Szervezeti és Területi rendszerében szakon. További információ: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1101 Budapest, Hungária krt Telefon: (+36 1) FELSÔOKTTÁS C F103 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE) többciklusú, lineáris képzési szerkezetben alapképzésen, valamint mesterképzésen szerezhetnek oklevelet a tiszt-jelölt és civil hallgatók. Két karon történik az oktatás, a Bolyai János Katonai Mûszaki Karon elsôsorban mérnöki, menedzseri, míg a Kossuth Lajos Hadtudományi Karon fôként katonai vezetôi szemléletet oktatnak. z intézmény fô profi lja a tiszt-, mérnök-, és parancsnok képzés, gazdasági, biztonság- és védelempolitikai szakemberképzés. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOL 1039 Budapest, Kelta utca 2. Telefon: (+36 1) C F102 Zsigmond Király Fôiskola hallgatóbarát fôiskola!

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Munkahelykeresők!

KÖSZÖNTŐ. Kedves Munkahelykeresők! KÖSZÖNTŐ Kedves Munkahelykeresők! Az Európai Felsőoktatási Térség előtt álló kihívások fontos feladatának tartom, hogy a hallgatók a munkaerőpiacon versenyképes tudás és felkészültség mellett, sikeresen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015 1 ÉVRETÖBB ÉVRŐL 5 KÉPZÉS TRÉNING NEMZETKÖZI LEHETŐSÉG SIKERES HALLGATÓ AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB MAGÁNFŐISKOLÁJA, HAZÁNK EGYETLEN TÖRETLENÜL NÖVEKVŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYE. STABIL

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

Minõség és Megbízhatóság

Minõség és Megbízhatóság 2006/3 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság munkájáról A bolognai folyamat hatásai és minőségbiztosítási vetületei a magyar felsőoktatás szerkezetének átalakításában Pillanatkép a közoktatási

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben