Közgyűlés. A város évi költségvetése HETI. Húsvéti tojások INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA egységre vetítve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyűlés. A város 1997. évi költségvetése HETI. Húsvéti tojások INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. 1000 egységre vetítve"

Átírás

1 HETI A város 997. évi költségvetése 000 egységre vetítve Békéscsaba 997. évi költségvetése 7,27 milliárd forint. Ennek a hétköznapi életben rendkívül nagynak számító összegnek a felosztása során is nehezen átlátható számokkal találkozunk. A közpénzek felhasználását érzékelhetőbbé teszi, ha arányokat mutatunk be. Vegyük 000 egységnek ezt a 7,27 milliárdot, és a főbb bevételi és kiadási összegeket tekintsük át ennek tükrében. W VII. évfolyam 2. szam V 997. március 27. ^I INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Húsvéti tojások A feltámadás története a legszebb elbeszélés. Az emberi gyarlóság felett aratott győzelem, a méltóságmegőrzés szimbóluma. Bizonyosság, megnyugtató mementó. Mert igenis vannak csodák, a tények fölött szivárvány görbül az égboltra, a békesség jele. Az evilágon túl van a másvilág, a másvilágon túl Isten figyeli cselekedeteinket. És nemcsak egy túlvilág van, mindenkinek van egy saját másvilága, egy autonóm régió, amelyet föntről kaptunk, hogy betöltsük, berendezzük gondolatainkkal, elképzeléseinkkel. Úgy is felfogható az emberi test, mint az evilágiság terrénuma, a tudat pedig, mint vizuális tér, a lélek édes otthona, ami majdan túlél bennünket (testeket). Ha jobban belegondolunk, nem kellene ragaszkodnunk a külsőnkhöz. A benső állandó, a forma változó. Az igazi feltámadás viszont átélhető úgy is, mint egy ébredés. Minden reggel új emberként indulhatunk útnak, ha nem felejtünk el imádkozni. A húsvét eldologiasodott ceremóniái (az evésre, locsolkodásra berendezkedett ünneplés) mellett ne mulasszuk el érzékeink karbantartását sem! KÁNTOR ZSOLT Közgyűlés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron következő ülését március 27-én, csütörtökön 2.45 órától tartja a városháza dísztermében. Várható napirend: Nyilvános ülés. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2. Az első osztályosok beiskolázása, indítható osztályok számának meghatározása. 3. A térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása. 4. Közoktatási Közalapítvány. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közoktatást érintő feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (első olvasat). 6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 7. Az egészségügyet érintő ügyek: - Felügyelőbizottság és kórháztanács létrehozása a Réthy Pál Kórházban. - Idősek gondozóházának kialakítása a Réthy Pál Kórház területén. - Pályázat a szociális intézményhálózat egészségügyi szerkezetátalakításához kapcsolódó fejlesztésre. - Pályázat röntgentechnikai eszközök cseréjéhez. Bevételek Intézmények 72 Polgármesteri hivatal 2 Kamatok 4 Illetékek 6 Helyi adók 97 Szja 99 Gépjárműadó 5 Egyéb 2 Vagyonhasznosítás 48 A Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. befizetése Lakáshasznosítás 2 Állami normatívák 299 Egészségbiztosítási pénztár 207 Egyéb 7 Kincstárjegy 48 Pénzmaradvány 24 Hitel 28 Összesen: 000 Kiadások Kórház 27 Egészségügyi alapellátás 5 Szociális intézmények 2 Oktatás 324 Közművelődés 6 Tűzoltóság 2 Mezőgazdasági tevékenység 7 Út-, hídkarbantartás 9 Belvízvédelem 2 Városgazdálkodás 0 Közvilágítás 5 Az ingatlanértékesítés kiadásai 0 Hulladékkezelés 8 Sporttámogatások 9 Közművelődési támogatások 5 Lakástámogatások 2 Egyéb támogatások 5 A sport, oktatás, egészségügy és a közművelődés feladatai 3 Családsegítő, hajléktalanok 2 Szociális segélyek 35 Igazgatás 60 Tartalékok 27 Beruházások 74 Felújítások 32 Összesen: 000 Egy-egy címszó természetesen itt összevonásokat is tartalmaz, ezek részletezése a költségvetés mellékleteiben szerepel. - Nyugdíjas-apartmanház kialakítása. - Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okirata. - A mezőmegyeri orvosi rendelő működtetése. 8. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 9. A természeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 0. Városüzemeltetési ügyek: - Az útfelújítási címjegyzék jóváhagyása. - AWelding 300 Fémfeldolgozó Kft. szennyvízcsatornavagyonátadása. - A járdafelújítási címjegyzék jóváhagyása. (H. M.) - Az 997. évi kerékpárútépítés tervezése. - A belterületbe vont területek részletes rendezési tervének áttekintése. - A vízi közművek apportálása. - A vasútállomással rendelkező települések szövetségébe való belépés. - Az Állami Közútkezelő és Közhasznú Társaság telekrendezése. - A hulladékkezelő műbe való beszállítási igény Szarvas város részéről.. Bejelentések. Zárt ülés. Vagyoni ügyek. 2. A szilárd hulladék szállítási szerződéseinek áttekintése. 3. Fellebbezések elbírálása.

2 Taxisok egyesülése.i Városi bál a Fiumében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében évadzáró farsangi bált tartottak szombaton este a Fiume Szálló összes termeiben. A Bölcsődés Gyermekekért és a Környezetünkért, Jövőnkért Alapítványok javára rendezett jótékonysági esten 27 helyi művész felajánlott alkotása került kiállításra és aukcióra. A bál ideje alatt ezekre az alkotásokra lehetett licitálni a kisteremben lévő számitógépen. Pap János polgármester pohárköszöntője után következett az ízletes vacsora a mezőkovácsházi Pannonliver jóvoltából, majd a megyei művelődési központ társastáncklubjának színvonalas bemutatójával és nyitó keringőjével ténylegesen is megnyílott a hajnalig tartó vigasság. A báli belépőkből és az eladott képekből befolyt jelentős összeggel a két alapítványt támogatja így a város és az alkotásokat megvásárlók. Ajó hangulatú bálon a Sigma zenekar játszott, a sörözőben pedig Horváth Rudolf és bandája húzta a talpalávalót. Az idei farsangi szezon így jó szándékkal lezáratott és megkoronáztatott, remélve, hogy jövőre is hasonlóan nagy lesz az érdeklődés és a segítőkészség. (H. A.) Iskolatörténeti értékelés 996-ban a millecentenárium mellett iskolatörténeti évfordulót is ünnepeltünk, melynek programjai az 000 éves a magyar iskola rendezvénysorozat keretében zajlottak. Az iskolatörténeti évforduló regionális értékelésére múlt héten került sor a városháza dísztermében. Sisak Péter alpolgármester örömmel üdvözölte, hogy városunk adhat otthont e megbeszélésnek. Az Iskolatörténeti Emlékbizottság részéről dr. Kelemen Elemér beszélt Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyei tapasztalatairól, s végül Békéscsabáról. Nagy szeretettel emlékezett vissza az Élővíz-csatornán, az iskolák vízi járművein történt hajókázásra, a sok embert megmozgató, változatos programokra, az iskolatörténeti vetélkedőre. Ezt követően köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal elősegítették a rendezvénysorozat sikerét. Kosáry Domokos aláírásával emléklapot, és Bozó Gyula grafikus emlékplakettjét nyújtotta át a polgármesteri hivatalnak a szervezésért, melyet Tuskáné Papp Erzsébet, az oktatási iroda vezetője vett át. Az 000 éves a magyar iskola emlékérem ezüst fokozatát Pap János polgármester, Szabó Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató és Gáspár László főiskolai tanár, bronz fokozatát Mázán Mátyás muzeológus és Túriné Kovács Márta, az oktatási iroda munkatársa (a békéscsabai rendezvény fő szervezője) kapták. M. E. OROSZ KLUB Március 28-án, pénteken 6 órakor a megyei könyvtár földszinti termében Árulkodó betűk címmel Szikora Lászlóné grafológus tart magyar nyelvű előadást. A klubfoglalkozást kötetlen beszélgetés és hangulatos szamováros teázás követi. Belépő klubtagoknak 00 Ft, érdeklődőknek 250 Ft. A múlt héten három taxis társaság - nevezetesen a Csaba Taxi, a Gábriel Taxi és a Körös Taxi - együttműködési megállapodást írt alá, mely szerint a jövőben már Csaba Taxi Unió néven végzik szolgáltatásaikat, a személy- és teherfuvarozást. A megállapodás meghatározatlan időre szól. Mint az aláírást megelőző sajtótájékoztatón Lovász Attila, az új egyesület elnöke elmondta, a három társaság a békéscsabaiak mind jobb kiszolgálása érdekében fogott össze. Közös diszpécserszolgálattal dolgoznak a továbbiakban, ami maga után vonja a rezsi- és adminisztratív költségek csökkentését. Továbbra is 24 órás szolgálatot teljesítenek, és egységes tarifával dolgoznak, melytől sem fölfelé, sem lefelé nem szabad eltérni. Amennyiben ilyesmi mégis megesne, ennek komoly következményei lehetnek. Ez azt is jelenti, hogy egységes magatartási kódexet is követnek a társaság dolgozói. Az unió terveivel kapcsolatban a sajtótájékoztatón elhangzott: szeretnék régi ügyfeleiket megtartani, és újabbakat szerezni. Szerezzük meg magunknak a békéscsabai piacot, dolgozzunk együtt!" - mondta Bereczki Miklós, a Körös Taxi elnöke. Mint ismert, Békéscsabán mintegy 60 taxis rója az utakat. A Csaba Taxi Unió összesen 06-0 tagot számlál. Nem tagja az egyesületnek a Thermál Taxi, továbbá vannak még magántaxisok is, akik egyik társasághoz sem tartoznak. H Í R E K m (s) w o (s) m M FOGADÓNAP. Április 4-én, pénteken Sisak Péter alpolgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 2 óra kőzött. VÁROSI NÉPDALÉNEKLÉ SI VERSENY. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési ós sportbizottsága, valamint a József Attila Általános Iskola szervezésében március 27-én, csütörtökön 0 órától kerül sor a Városi Népdaléneklési Versenyre. A verseny a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Bartók Termében lesz. SZLOVÁK FOGADÓÓRA. Április -jén, kedden 4-7 óráig Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának képviselője, dr. Csicsely Ilona fogadóórát tart a Szlovák Kultúra Házában (Kossuth tér 0.). MATRIKULA HÁZASSÁG Fátyol Edina és Juhász György, Králik Katalin és Matkócsik András SZÜLETÉS Brusznyiczki György Attila és Fachs Edit Marianna fia Gergő Zsolt, Váradi József és Nagy Andrea fia Endre Tamás, Zsiros Andor és Tóth Gabriella fia Ábra- (V. I.) hám Etele, Újházi György ós Éliás Ilona fia Balázs András, Mócz Péter és Ancsin Szilvia fia Gergely Péter, Vidovenyecz Attila és Kardos Ildikó fia Attila, Czinanó Róbert és Rostás Irén Katalin leánya Luca Rebeka, Faragó László és Machlik Ilona fia László, Szőke Kiss László és Csütörtöki Judit fia Vince, Toldi György és Kiss Katalin fia Dániel, Lupó Péter és Dobra Margit leánya Cintia ELHALÁLOZÁS Pacsika József, Mogyorósi László Ingyenes városi lap, Békéscsaba Főszerkesztő: Sztojcsev Szvetoszláv Szerkesztő: Mikóczy Erika Tipográfia: Gécs Béla Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Pap János, Békéscsaba polgármestere Szerkesztőség: Békéscsaba, Szent István tér , Pl. 2 Telefon/fax: (66) , telefon: Szedés: Fteproform Bt. Nyomás: Hungária-lnfo Nyomdaipari Kft., Békéscsaba Felelős vezető: Bohus Ákos nyomdavezető Megjelenik hetente, példányban Terjeszti a Magyar Posta

3 ff A HETI MÉRLEG ÉS AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMAJÁNLATA MUNKÁCSY MIHÁLY M Emlékház MUNKÁCSY MIHÁLY BÉKÉSCSABÁN Az Omaszta-kúria kiállítása. állandó Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 9-7 óráig. Jelenet az Irma, te édes című előadásból. Détár Enikő és Bartus Gyula Á P R I L I S. kedd Irma, te édes Bérletszünet 9 óra 2. szerda Irma, te édes Móricz bérlet 9 óra 3. csütörtök Irma, te édes Bérletszünet 9 óra 4. péntek Irma, te édes Mikszáth bérlet 9 óra 5. szombat Irma, te édes Csaba Páholy előadás 9 óra 7. hétfő Filharmónia 9.30 óra 8. kedd A só őzike bérlet de. 0 óra A só Kincskereső bérlet 5 óra 9. szerda A só Katica bérlet de. 0 óra A só János vitéz bérlet 5 óra 0. csütörtök A só Mókus bérlet de. 0 óra A só Nyilas Misi bérlet 5 óra. péntek A só Hamupipőke bérlet 5 óra Irma, te édes Básti L bérlet 9 óra 2. szombat A só Családi bérlet de. 0 óra Irma, te édes Sarkadi bérlet 9 óra 5. kedd A só Ludas Matyi bérlet 5 óra 6. szerda A só Lepke bérlet de. 0 óra A só Hófehérke bérlet 5 óra 7. csütörtök A só Kenguru bérlet de. 0 óra A só Mazsola bérlet 5 óra 8. péntek A só Pinokkió bérlet 5 óra Irma, te édes Bérletszünet 9 óra 9. szombat Irma, te édes Petőfi bérlet 9 óra 22. kedd A só Vízipók bériét 5 óra 23. szerda A só Toldi bérlet 5 óra 24. csütörtök A só Micimackó bérlet 5 óra 30. szerda A Vörös Malom Nyilvános főpróba 9 óra Bérletek válthatók a színház szervezőirodájában (telefon: ) hétköznap 9-9 óráig, szombaton és vasárnap az előadás előtt órával. A szervezőiroda elme: Békéscsaba, Andrássy út. (a színház épületében). A C5ABAI^ FIHA _ ÁPRILISI PROGRAMJA GYERMEKPROGRAMOK Minden szombaton 9-2 óráig Kölyökkuckó a IV. emeleti 4-es teremben. Április , 4.00 ós ATavaszi gyermekszínházi sorozat harmadik előadása - Hamupipőke, a budapesti Fabula bábszínház produkciója. Burgundia királyának udvari bolondja ezt a jól ismert mesét adja elő korabeli ruhákba öltöztetett marionettbábokkal. KIÁLLÍTÁS Kanyar Galéria: Nagy 2. festményei (a Berekméri Zoltán Fotóklub tagjai). KONCERT Április A Calcutta Trió koncertje a megyei könyvtárban A Hobo Blues Band és a Herfli Davidson koncertje a nagyteremben. Előzenekar: a Full House együttes Intermezzo - jazzkoncert a Casinoban A Budapester Klezmer Band koncertje a nagyteremben - gasztronómiai bemutató, táncház. EGYÉB RENDEZVÉNYEK Április Videomühely a Casinoban. Vendég: Zenglitzky Zoltán (Székelyudvarhely). Téma: Képpé írt gondolat - alkotók, filmek. Április 2. Megyei táncháztalálkozó a Megyei Művelődési Központ szervezésében. A BÉKÉSCSABAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA Április A középiskolás szekció megbeszélése A Békéscsabai Diákönkormányzat közgyűlése Dök-rock az ifiházban (részletek a plakátokon) Közlekedési vetélkedő a baleset-megelőzési bizottság és az általános iskolai szekció szervezésében.

4 KEMZETI FILHARMÓNIA A Nemzeti Filharmónia bérleti hangversenye május 5-én az evangélikus kistemplomban Békéscsabai Szimfonikus Zenekar Szegedi Vaszy Kórus (Karigazgató: Gyüdi Sándor) Várnagy Katalin - hegedű, énekművészek Vezényel: Cser Miklós Műsor: Wolfgang Amadeus Mozad: Hegedűverseny Félix Mendelssohn -Bartholdy: 2. szimfónia (Lobgesang - Hálaének) MEGYEI KÖNYVTÁR áprilisi programok 560 Békéscsaba, Derkovits sor. Pf. 35 Telefon/fax: én Zalán Tibor - Huzella Péter: Tudod-e, hol van Garboncia? Mesezene Szöllősy Rita babáira 5 órai kezdettel. Előadja: Huzella Péter. Jegyek: április -jétől - csak elővételben - felnőtteknek 200 Ft, gyerekek részére 00 Ft-os áron a könyvtár földszintjén válthatók. 9-én A Nyelvünkben élünk... című országos vetélkedő megyei döntője 9 órai kezdettel. 0-én Az általános iskolás felső tagozatosok irodalmi pályázatának eredményhirdető, díjkiosztó ünnepsége 5 órai kezdettel. - ón Óvodások költészet napi találkozója 0 órai kezdettel. 2-én A csipkeverés..." Bemutatja és a foglalkozást vezeti Kiszely Orsolya népművész 5 órai kezdettel a gyermekkönyvtárban én: A Barátunk a könyv, a könyvtár... című műveltségi játék résztvevőinek előadásai Lázár Ervin meséiből 4.30 órai kezdettel. 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Aranytarisznyás" mesemondóversenye békéscsabai óvónők részére 3.30 órai kezdettel. 24-én A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesületének programja a magyar nyelv hete rendezvénysorozat keretében Nyelvi hagyományok ma... címmel. Dr. Balázs Géza docens (ELTE) előadása 0 óra kezdettel. 30-án Ajándékkészítés anyák napjára 5 órai kezdettel. A gyermekfoglalkozást Kiss Ildikó vezeti. Megyei Művelődési Központ ÁPRILISI PROGRAMOK Diákönkormányzatok vezetőinek megyei tábora a textilipari iskolában Falusiturizmus-képzés a Balassi-próbateremben Népijáték- ós kismesterség-oktatói képzés (szövő, fazekas, szíjgyártó) a Tégla összes termében A Békés megyei társkeresők összejövetele a Balassinagyteremben A kézműves-szakiskola diák-önkormányzati ülése a Tégla elméleti termében Diák-önkormányzati ülés a Tégla elméleti termében II. Békés megyei táncháztalálkozó és népművészeti vásár az ifjúsági házban Népijáték- és kismesterség-oktatói képzés (ll-lll. évfolyam) a Tégla elméleti termében Falusiturizmus-képzés a Balassi-próbateremben Békés megyei gyermek-képzőművészeti stúdió foglalkozása a Balassi-nagyteremben A Békés megyei éremgyűjtők összejövetele a Balassinagyteremben Népijáték- és kismesterség-oktatói képzés a Tégla elméleti termében AII. Békés megyei gyermek- és ifjúsági kézművespályázat anyaggyűjtése a Balassi-irodában Diák-önkormányzati ülés a Tégla elméleti termében AII. Békés megyei gyermek- és ifjúsági kézművespályázat zsűrizése a Balassi-nagyteremben Népijáték- és kismesterség-oktatói képzés (5 csoport) a Tégla összes termében. KEMXETI FILHARMÓNIA A Nemzeti Filharmónia bérleti hangversenye április 7-én a Vigadóban Csűry L. Edwin hegedűestje Zongorán közreműködik: Simon Béla Műsor: Wolfgang Amadeus Mozad: e-moll hegedű-zongora szonáta, K Johannes Brahms: A-dúr szonáta hegedűre és zongorára, op. 00. Eugene Ysayae: 6. szólószonáta Niccolo Paganini: 24. caprice (a-moll) Pablo de Sarasate: Carmen-fantázia, op. 25. BEKESI UTI KÖZÖSSÉGI HAZAK Békési út 5. Telefon: Április 7. A dohányzás eszközei címmel kiállítás nyílik a szlovák kultúra baráti köre és a Munkácsy Mihály Múzeum közös rendezésében. A tárlat április 28-ig látható a Meseházban. Április A talpmasszázstanfolyam következő foglalkozása. Április 8. Cigány mesemondóverseny a Meseházban a cigány kisebbségi önkormányzat rendezésében. Április 9. Országos román nyelvű mesemondóverseny és rajzkiállítás a román kisebbségi önkormányzat rendezésében. Április 20. Magyar mesemondóverseny. Április 26. Városi szavalóverseny az általános iskolások részére. Diáktanya Kinizsi u. 20. Telefon: Nyitva tartás: naponta 0 7 óráig A foltmozaikklub foglalkozásait április 5-én és 9-én 9 órától tartja. Az Egyszülős klub április -én és 25-én 7 órától várja az érdeklődőket. Koncertek: árpilis. Karthágó (Budapest Sportcsarnok): május 2. Kelly Family (Budapest Sportcsarnok); május 25. Supertramp (Budapest Sportcsarnok): június 5. Kiss (Margitszigeti stadion). A fenti koncertekre jegyeket árusítunk, egyéni igények szerint más rendezvényekre is vállaljuk a belépőjegyek biztosítását. Színház: a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Gyulai Várjátékok előadásaira a jegyigényléseket ebben az évben is várjuk; április -jén színházbuszt indítunk a Szolnoki Szigligeti Színház Osztrigás Mici című előadására. Szolgóltatás: a Diáktanyán árusítjuk a Déli Apró hirdetőújságot, mely minden héten szerdán jelenik meg. A hirdetésfelvétel is itt működik. Rendezvényekhez terem bérelhető. Gyermek- és ifjúsági rendezvényekhez zenés programot, játszóház biztosítását vállaljuk. VÁROSI SPORTCSARNOK Gyulai út Telefon: Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig óráig Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (6. forduló). Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (7. forduló) órától Csaba Előre KC-Tornádó Szeged NB II felnőtt bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés. Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (7. forduló). Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (7. forduló). Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (7. forduló). Április től Békéscsaba Női KC-Derecske felnőtt NB I női bajnoki kézilabda-mérkőzés től Békéscsaba Női KC-Derecske ifjúsági NB I női kézilabda-mérkőzés. Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (elődöntők). Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (döntők). Április tól Csaba Előre KC-Újkígyós ifjúsági NB II ifjúsági bajnoki kézilabda-mérkőzés tól Csaba Előre KC-Újkígyós felnőtt NB II férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés.

5 PHAEDRA MOZI MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 2 NAGYTEREM >,»!JL MiillW*T* , szombaton órakor: George Lucas: CSILLAGOK HÁBORÚJA (magyarul beszélő, amerikai fantasztikus kalandfilm) , 20.00, péntek-szombat órától: Pierce Brosnan-Linda Hamilton: DANTE POKLA (amerikai katasztrófafilm) , 7.45, 20.00, péntek-szombat órától: Leslie Nielsen-Mel Brooks: DRAKULA - HALOTT ÉS ÉLVEZI (magyarul beszélő amerikai paródia) , szombaton órától: A BIRODALOM VISSZAVÁG (magyarul beszélő, amerikai fantasztikus kalandfilm) és órától: lan McKellen: III. RICHÁRD (amerikai háborús akciófilm) , 7.45, 20.00, csütörtök-péntek-szombat órától: Leonardo Dicaprio: RÓMEÓ ÉS JÚLIA KISTEREM MMMMM és 2.00 órától: George Lucas: CSILLAGOK HÁBORÚJA (magyarul beszélő, amerikai fantasztikus kalandfilm) órától: Pierce Brosnan-Linda Hamilton: DANTE POKLA (amerikai katasztrófafilm) 0-én, csütörtökön 7.00 órától: Diákfilmklub - Kurosawa: A VÉRES TRÓN (Macbeth) én 9.00 és 2.5, -6-ig 6.45, 9.00, 2.5: Milos Formán: LARRY FLYNT, A PROVOKÁTOR (amerikai film) és 2.00 órától: A BIRODALOM VISSZAVÁG (magyarul beszélő amerikai fantasztikus kalandfilm) órától: ÁMOKFUTAM (izgalmas, amerikai krimi) órától: Diákfilmklub - A. Resnais: SZERELMEM, HIROSHIMA (francia film. 958) én 9.00, 2.5 órától és ig 6.45, 9.00, 2.5 órától: Neil Jordán: MICHAEL COLLINS (izgalmas történelmi akciófilm) 4. és órától: Shakespeare: SOK HŰHÓ SEMMIÉRT... (magyarul beszélő nagy sikerű vígjáték) órától: Scott McGehce - Dávid Siegel: VARRAT - SUTURE (amerikai pszichodráma) órától: A nő 7 x" című sorozat 3. filmje: Filmklub - Bergman: PERSZÓNA (svéd film, 966) órától: Wong Kar-Vay: CHUNKING EXPRESS (hongkongi art-thriller) órától: Wong Kar-Vay: BUKOTT ANGYALKÁK (hongkongi erotikus art-thriller) , 20.45, 9-én csak órától! Cyril Collard: VAD ÉJSZAKÁK (francia film) órától: A nő 7 x" című sorozat: Filmklub - Louis Malle: A SZERETÖK (francia film, 957) , órától: GYÓNTATÓSZÉK (kanadai pszicho Hitchcock Meggyónom című filmje nyomán) Arany János Művelődési Ház Mezőmegyer, Kossuth u.. Telefon: Hétfőnként 4 órától nyugdíjasklub. Szerdánként 4 órától a női kórus próbája. Minden szerdán és pénteken 6 órától angol nyelvtanfolyam. Április 26-án apák és anyák napja a nyugdíjasok részére. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK - ÁPRILIS Scholtz Endre festőművész Papírszívek és szerelmem, Adria című tárlata április 20-ig. Féja Géza és a 60 éves Viharsarok című kiállítás a népi írók mozgalmának emlékére október végéig. A múzeum nyitva tartása: hétfő kivételével naponta 0-6 óráig. Vasutas Művelődési Ház KISCSOPORTOK (Andrássy út 79-8., telefon: ) Vasútmodellező szakkör hétfőn 6-8 és pénteken 4-8 óráig. Hímző szakkör kéthetenként hétfőn 3.30 órától. A Misztériumok Baráti Társasága meditációs klubja keddenként 7 órától. Reikiklub április 7-én, csütörtökön 6 órától. Nyugdíjasklub április 5-én, kedden 5 órától. Fúvószenekari próba csütörtökönként 8 órától. KÖNYVTÁR Alakosság felé is nyitott, hétfőtől péntekig 3-7 óráig várja a látogatókat. TANFOLYAM - 20 órás nyelvtanfolyam angol, illetve német nyelven valuta- és forintpénztárosoknak. - Valutapénztárosi és devizakezelő-tanfolyam. A tanfolyamokról érdeklődni és jelentkezni a művelődési házban Csepregi Lászlónénál lehet. KIÁLLÍTÁS Április 9-én, szombaton 7 órától Bodnár György orosházi fiatal amatőr alkotó mutatkozik be képeivel a művelődési ház előterében. A kiállítás április 29-ig tekinthető meg. BÁBSZÍNHÁZI ELŐADÁS A tavaszi bérletes bábszínházsorozat 2. előadása ovisok részére. Április 25-én a Kalamajka bábszínház A három buta nyúl című bábjátéka. FÚVÓSFELLÉPÉS Április 2-én 9.45 órakor az utazási és idegenforgalmi kiállítás alkalmából a vasutas fúvószenekar és a MÁV diákotthon majorette-csoportja ad műsort a Rózsa Ferenc Gimnázium előtt. VÁSÁROK Április 2-án és 6-án ruhavásár. Április 9-én könyvvásár. Lmestsi Közösségi Hm (5ÓOO Ttclxscsahu, 7éja ém lér I., telefon: 45Ö-/77) JÓGATANFOLYÁM GYERMEKEKNEK - Óvodások és kisiskolások részére indul jógatanfolyam április 5-én, szombaton 5 órai kezdettel. A foglalkozások szombati napokon 4-től 5 óráig tartanak összesen hat alkalommal. Részvételi díj: 500 Ft/fő. Felvilágosítás a es telefonon, jelentkezés a helyszínen. REIKITANFOLYAM - április 9-én, szombaton 9-től 6 óráig (reiki l-es képzési kategória). KISKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAIBÓL - Április 7-én, hétfőn 5 órakor a nyugdíjasklub vendége dr. Török Júlia orvos. Április 0-én, csütörtökön 6 órakor Óvodára készülve címmel Balázsné Nóvák Magdolna óvónő tart előadást és tájékoztatót a baba-mama klubban. Április 2-én, hétfőn 7.30 órai kezdettel Csüllögh Teréz virágkötő előadása Szobanövények tavaszi ápolása címmel a kertbarátkörben. Április 23-án, szerdán 8 órakor a jógaklub vendége Fekete István természetgyógyász. EMLÉKEZÉS A FÖLD NAPJÁRA - Április 22-én, kedden 7 órakor faültetés a közösségi ház melletti téren. 8 órakor Réthy Zsigmond előadása Békéscsaba helyi védettségű természeti értékei címmel. MISE, ISTENTISZTELET - Április 6-án a katolikus egyház tart misét 4.30 órakor. Április 6-án és 20-án evangélikus, 3-án református istentiszteletre kerül sor 6 órai kezdettel. SZOLGÁLTATÁS - Kisebb létszámú intézményi, gazdasági, családi jellegű összejövetelekre a közösségi ház helyiségei bérbe vehetők. CIPŐVÁSÁR - Április 9-én, szerdán 8-tól 8 óráig az évszaknak megfelelő női, férfi- és gyermeklábbelik árusítása jelentős árkedvezménnyel.

6 Folyamatosan indítjuk B, C, D, E kategóriás tanfolyamainkat. 25 év alattiaknak, valamint munkanélkülieknek 0% tandíjkedvezményt adunk. Többszöri részletfizetési lehetőség. Tanés tesztkönyvek, tesztek ingyenesen biztosítva a felkészüléshez, ráadásként: kitűnő tanárok, kellemes környezet, korszerű eszközök, udvarias ügyintézés - ezt mind megtalálja a Gyarakiné és Társai Bt.-nél. Tel./fax: , Békéscsaba, Reviczky u. /. Ntxp-SzÁw Computer, witioemiap sráwítjiatsi rk\ N^p-SzÁm Computer Kft Békéscsaba, Andrássy út Tel.: 66/ Fax: 66/ SZLOVÁK TÁJHÁZ GARAI U. 2. TELEFON: Nyitva: hétfő és kedd kivételével naponta 0-2 és 4-6 óráig. TERMÉSZETES GÉPEK ÉS KÉPEK BMZ a barokk istállóban f Mltl Angyali katatónia A technikai civilizációt ősforrásnak tekinti Baji Miklós Zoltán. mert kanadai útjáról visszatérve porszívó szerkezeteket alakított át objektekké. Játék- (kiállító-) térnek a városháza barokk termét választotta, ahol plasztikái életre keltek, és a laudációt egy triumvirátus tartotta. Enyém a város, a sajtó és a művelődés irányítása!" - gondolhatta, amikor felkérte s a helyszínen beintette Békéscsaba jegyzőjét, az egyik művelődési intézmény vezetőjét és az egyik megyei lap főszerkesztőjét (akit távolléte miatt csupán egy aznapi újság szimbolizált) a megnyitóra. Kétségtelenül van némi exhibicionizmus BMZ munkásságában, hiszen egész lényével - testével, érzékeivel, hang és testnedvek (főleg vér) kibocsátásával az emberi szenvedés és a természeti lét konfliktusáról vall. Az ő szabad asszociációs dadaista felfogása a békési régióban meghonosította az alternatív kezdeményezések olyan fórumait, mint a csalánozás Pósteleken. Most a falakon látható képek és a terem kövezetén mozgó plasztikák mellett Sátán Bili speciálisan BMZ számára írt hangkölteménye is az eddigi credót szolgálta. A torontói zeneszerző a New Erotic csoport vezetője, akire a magyar alkotó Amerikában bemutatott performanszai ihlető hatással voltak. Az objektek közül megrázó erejű az Ontario-tóból kifogott Angyali zászló", melyen a fa korhadása a hányattatás magától értetődő felkiáltójele volt. A heti egy alkalommal zajló lomtalanítás kellékeiből egy olyan porszívó arzenál állt össze, melyeket erre a bemutatóra BMZ átlényegített organikus szerkezetekké, és mozgásukkal hol macskára, hol szöcskére emlékeztettek, de mindenképp a technika értelmetlen túlzásairól szóltak. Új érzékszerveket akar tehát irritálni bemutatóin Baji Miklós Zoltán, aki a vizuális nyelv mellett a hangok disszonáns akkordjait is egyre avatottabban szelídíti meg. CS. TÓTH JÁNOS HETI MOZIMŰSOR 997. március 27.-április 2. PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 5.45 és 7.45 óra: 20.30, an 22.5 órától is: Glenn Close-Jeff Daniels: Walt Disney: 0 KISKUTYA - Élőben! (magyarul beszélő amerikai vigjáték) Madonna-Banderas: EVITA (amerikai musical) PHAEDRA MOZI KISTEREM 27-én 7.00 óra: Diák filmklub Antonioni: A KALAND (bérletes előadás) 6.30 óra: Madonna-Banderas: EVITA (amerikai musical) 9.00 és 2.00 óra: Walt Disney: 0 KISKUTYA - Élőben! PHAEDRA MOZI KAMARATEREM Március 28.-április és óra: Danny Boyl-Ewan McGregor: SEKÉLY SÍRBOLT (angol pszichothriller black comedy) HETI FILMAJÁNLAT Walt Disney: 0 KISKUTYA Magyarul beszélő amerikai vigjáték Élő kiskutyákkal Főszereplők: Glenn Close és Jeff Daniels Hol volt, hol nem volt, valahol Londonban élt két fiatal dalmata: Perdy és Pongo... Ki ne ismerné Disney bácsi klasszikus rajzfilmjét? Igen ám, de ez nem az! Bár a mese mit sem változott, a szereplők azonban igazi hús-vér emberek, illetve ebek, a helyszín pedig napjaink legvalóságosabb Londonja... Ja: az idén 0 éves a mozi! MEGÚJULVA VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT Fekete Péter söröző a mozi mellett, a Winchester Pubban! Kínálatunkból: csapolt Pilsner Urquell csapolt HB, Arany Ászok üveges sörkülönlegességek alkoholmentes és alkoholos koktélok nagy választékban a Mozi pizzéria teljes választéka játékok: darts - nem gépi (ha van saját készleted, hozd magaddal), biliárd, csocsó. Szolid árak... és még agy fontos dolog: a belépés dijtala

7 HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG &he#mál ÉPÜLETSZOBRÁSZAT BEMUTATÓTEREM 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 0. Telefon: 06 (20) Automata, hagyományos, iktató-, valamint emblémás bélyegzők készítése. GYORSNYOMDA Békéscsaba, Szabadság lér I-3 (nagyposta). Telefon: TAXI éjjel-nappal Legyen Ön is GYORS - PONTOS - a törzsutasunk - így olcsóbban utazhat! MEGBÍZHATÓ. Személy-, teherfuvarozás, autómentés Apolgármesteri hivatal megbízásából a városüzemeltetési feladatok közül az alábbiakat társaságunk végzi: Utak üzemeltetése. I Földutak és útpadkák fenntartása. Hidak fenntartása. Árkok üzemeltetése (kivéve átemelők). Berendezési tárgyak fenntartása. KENDRA Bt. Ügyeleti telefon: 06-30/ Fax: HIRDETŐINK figyelmébe! A keretes hirdetéseket pénteken déli 2-ig, az apróhirdetéseket hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesztőségben (Szent István tér 9.), vagy a Gyorsnyomdában (Szabadság tér -3., nagyposta). Az apróhirdetés díja 40 Ft/szó. SZÁMÍTÓGÉPEK IRODAGÉPEK U TELEFONOK, FAXOK ^ MÁSOLÓGÉPEK Másolópapírok, festékkazetták, leporellók. Javítás, tisztítás, garanciális szerviz. SZÍNES fénymásolás BO Ft A/4 t Hmm SZERVIZ és SZAKÜZLET Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2 a. Nyitva: hétfőtől péntekig Figyelem! A lapunkban közölt ingatlanapróhirdetések ingyen megjelenhetnek - a hirdetők beleegyezésével - az országos terjesztésű INGATLANBÖRZE című hirdetési, reklám- és információs magazinban. Iskolai felvétel A Kós Károly Szakképző és Általános Iskola gépíró és gyorsíró tagozata felvételt hirdet az 997/98-as tanévre továbbtanulni szándékozó lányok részére. Másodszakmára jelentkezőket is várunk. Jelentkezés: Békéscsaba, Bartók Béla út 24, telefon: APRÓHIRDETÉS Komlón nélküli családi ház eladó Mezőmegyer. Fő út 28/. alatt. Telefon: , 7 órától. Összeköltőzőknek kétgenerációs, kertes családi ház beépíthető telekkel eladó. Békéscsaba, Franklin u.. szám. Szigligeti u garázssoron garázs eladó. Békéscsaba, Franklin u.. szám. Eladó bekerített kert a Batsányi utca folytatásában, fúrott kúttal, villanybekötéssel, termő gyümölcsfákkal. Érdeklődni az esti órákban a es teleionon. Kertészkedjen a sajál kertjében már idén tavasszal! Zártkert eladó a Lencsési szélén kis hétvégi házzal, tárolásra kiválóan alkalmas pincével. Telefon: Kondoroson tanya eladó I hold főiddel a fal utói,5 kilométerre. Irányár: 650 ezer forint. Érdeklődni: Kondoros. Tanya 52/. (Hosszú sor). A Vandháti úton 332 rn^es telek sürgősen eladó vagy Nagyréten tanyára cserélhető. Minden megoldás érdekel. Telefon: Nagy, kertes, központi fűtéses ház eladó vagy kisebbre cserélhető. Fúrott kút, ipari áram van: Darányi sor 9. Kondoros központjában, a Bacsó Béla u. 2. alatt kertes ház eladó. Alapterülete: 7,30 x 24,30 = 77 m 2, plusz melléképületek. A telek mérete: 77 m 2. Irányár: Ft. Érdeklődni lehet a as telefonszámon. Eladó 3 szobás házrész Békéscsabán, a Kastély utcában, vagy kisebb családi házra cserélhető. Irányár 3.5 millió Ft Telefon: óráig. 840 négyszögöl kert eladő. Telefon: Ház eladó cserével is: Garázs kiadó a Millenniumon, nagyméretű, fűtött. Telefon: Komfortos tanya eladó vagy elcserélhető kisebb kertes házra vagy lakótelepi lakásra. Érdeklődni: Csabaszabadi. Tanya 87.. a 7-es kilométerkőnél. 6 hektár szántóföld a városhoz közel kiadó, ugyanitt elveszett németjuhász kutya megtalálójának jutalmat fizetek. Bővebbet a as teleionon. Békéscsabán, vállalkozásra alkalmas, két utcára néző, 2500 rn^es. ősszkőzműves telek, rajta régi házzal 500 Ft/m áron 2 eladó. Telefon: 06-30/ Eladó Felső-Körös 39. számú lakás. Telefon: A Dobozi útról kövesúlon megközelíthető, 3700 rn^es, házépítésre is alkalmas, magas fekvésű telek eladó (villany beköthető, ivóvíz kb. 200 méterre, az Ó-Kőrös 50 méterre). Telefon: A Penzán szobás lakás eladó. Telefon: Eladnám vagy elcserélném 5 m 2 -es. szobás, egyedi gázos, vízórás lakásomat kisebbre, Penza- vagy Kazinczy-lakótelepire. Békéscsaba. Andrássy út 7./2. 3 szobás, 68 n^-es belvárosi lakás (redőnyös, vizórás) és zártkert a Lencsésin kis hétvégi házzal, pincével sürgősen eladó. Telefon: Lakható tanya villannyal, vízzel, nagy kerttel kiadó. Bemutatkozó ajánlatokat.tanya" jeligére. Békéscsaba. Pf. 76. címre várok. Nagyréten Kőrös-parti gyümölcsös eladó: A belvárosban garázs kiadó. Telefon: A Kazinczyn egyszobás lakás eladó. Érdeklődni: Fiat Punto 55S bordó-metál gépkocsi kilométerrel eladó. Tel.' Lada Samara 3 éves. lépcsőshátú, friss műszakival, mobiltelefon-kihangositóval és egyéb extrákkal, részletfizetési lehetőséggel eladó. Telefon: 06-20/ Fekete-fehér televíziók helyszíni avltása, régebbi típusú is. Hibabejelentés telefonon: , Tomka Attila. Parabola- és tetőantenna-szerelés, hifi, videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba, Csíki u. 38. Telefon: Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, -javítás. Telefon: Energomat, Minimat, Energolux, Vjatka, Evrika, Hajdú mosógépek javítása garanciával, hétvégén is. Telefon: / Elektron. Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üvegezése. Glass-Team e. v. Telefon: 06-60/ Kárpitozott bútorok felújítása. Telefon: 06-60/ (Krnyán). Fodrász hívásra házhoz megy. Telefon: 06-20/ Redőny, reluxa, hevederzár kedvezménnyel, előleg nélkül. Teleion: Bőrkabátok, bőrdzsekik, farmer- és szövetruházat alakítását, javítását, cipzárak cseréjét vállalom: Kardos László. Ihász u. 6./2. Telefon: Nyugati típusú személy- és kistehergepkocsik kipufogófelújítását rövid határidővel vállalom. Telefon: 06-20/ Színes tévé, vid«o javítása: Horváth Árpád, 06-20/ Redőnyjavítás, -készítés: Könyvelés, adótanácsadás kezdő vállalkozóknak alapítványi támogatással. Telefon: Szokolne Pallag Eszter, női-férfi fodrász. Hívásra házhoz megyek: 06-30/ Karosszériajavítás! Nagy karosszériaműhely, Békéscsaba. Liszt u. 2/. Könyvelés, adó- és tb-ügyintézés: Zárárusítás beszereléssel is. Kulcsmásolás. Lencsési, Sás köz 6. Teleion: Könyvelés, egyéni és társas vállalkozások részére teljes korú ügyintézéssel. Teleion: , Megbízható minőségű, uj órák eladása éves garanciával Sajben órásnál. Békéscsaba, Rákóczi u.. Szuper bizti" típusú hevederzár-szerelés, zárjavitás, zárcsere. Teleion: Szobafestés, mázolás, tapétázás. Marik István. Békéscsaba. Tavasz u. 83., telefon: Angolnyelv-oktatás. Telefon: Társ- és partnerközvetítés. Telefon: 06-30/ Bejárónői munkát, hétvégén gyermekfelügyeletet vállalok. Telefon: Autogéntréning. A relaxádós módszerrel kapcsolatos előadás áphlis 3-án, csütörtökön 7.30-tól lesz a Szlovák Kultúra Házában (Békéscsaba, Kossuth tér 0.). Telefon: Hajdú, Minimat automata mosógép felújítva, garanciával eladó: 06-30/ Matematika- és fizikakorrepetálás. Telefon: Angoltanítás kezdőknek. Telefon: Hajdú automata mosógépet vennék, üzemképtelent is: 06-20/376-5.

8 Mit szeretnének a jaminaiak, milyen problémákkal szembesülnek nap mint nap e városrész lakói?... Nos, e kérdésekre legkésőbb május végén választ kapunk, amikor közzéteszik annak a felmérésnek az eredményét, amely 700 kérdőív feldolgozásán alapul. Nem mintha a készítők nem lennének tisztában az itt élők gondjaival, kívánságaival - ezek régóta ismertek -, de úgy tartják, egy ilyen felmérés, mely fantasztikus és meglepő aktivitást váltott ki a kerület sorsát szivükön viselők körében, sokat segíthet az érdekek, a közös célok megfogalmazásában. Jamina az örök probléma - halljuk évek óta. És mindig voltak olyanok - nem is kevesen -, akik időt és energiát nem kímélve az itt lakók életkörülménye- CSÖKKENTENI A LEMARADÁST Egyesület Jamináért inek jobbításáért lobbiznak". E törekvés egyik aktív kifejezője a másfél éve működő Jamina Kerekasztal, mely nemrégiben egyesületté alakult. Tevékenységük kezdettől fogva arra irányul, hogy a lakosok, a vállalkozók, a nonprofit szektor és az önkormányzat segítségével előmozdítsák Jamina fejlődését, és biztosítsanak lehetőségeket a sokak által igényelt közösségi életre. Az egyesület azt szeretné, ha valamelyest csökkenne Jamina lemaradása, elsősorban az infrastruktúra terén. Mint fogalmaznak, az itt lakó em- INTELLIGENS VÁROSOK Informatikai kerekasztal Informatikai kerekasztal volt múlt héten a városházán az e területen dolgozó és jelentős lépéseket tevő szervezetek, intézmények képviselőinek részvételével. A tanácskozás azért jött létre, hogy megbeszéljék, összehangolják a város egészét érintő további elképzeléseket, fejlesztéseket. Pap János polgármester bevezetőjében elmondta, hogy az Internet világhálózatán lenni, oda a városról információt szolgáltatni vagy más adatokat lehívni, ma már szükségszerű. Ugyanakkor fontos az is, hogy az információk ne csak egy szűk réteg, hanem a szélesebb felhasználói kör számára is hozzáférhetők legyenek. Ezt a célt szolgálná egy városi hálózat kialakítása, amelyhez nélkülözhetetlen a szakemberek segítsége. Sisak Péter alpolgármester az Intelligens város elnevezésű programról szólt. Tavaly szeptemberben egy megbeszélésen fogalmazódott meg az igény - mondta -, hogy az önkormányzat foglalkozzon az informatikával, bár egy teljes integrált informatikai rendszer kiépítése csak városi forrásokból nem valósítható meg. Létezik azonban egy nemzeti informatikai infrastrukturális program, amelynek Intelligens város projectjéhez csatlakozik Békéscsaba is a decemberi közgyűlés döntése alapján. A kormány 850 millió forintot szán az informatikai szolgáltatások fejlesztésére, amelyre Békéscsaba is pályázhat. Pályázni lehet például a következőkért: új ismeretek generálása, megszerzése; korszerű technika átvétele; új technika iránti fogadókészség fejlesztése. A kerekasztal meghívottai egyetértettek abban, hogy lépni kell az adott kor követelményeinek megfelelően. Tuskáné Papp Erzsébet, az oktatási iroda vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a művelődési minisztérium terveinek megfelelően 998 augusztusáig a középiskolákban, majd az általános iskolákban is meg kell teremteni az Internetre történő csatlakozás feltételeit, amelyhez a kormány anyagi támogatása várható. Kotroczó Ferenc (képünkön), a polgármesteri hivatal informatikusa szerint hasznos volna még egy kerekasztalt összehívni tágabb körben. Az operatív munkához pedig szakmai csoportokra van szükség, amely a három felmerült terület közül (oktatás, igazgatási szféra és szolgáltatás) az oktatásban már megvalósulóban van az oktatási iroda munkatársa, Szurovecz Béla és a középiskolák informatikával foglalkozó tanárai jóvoltából. Kotroczó Ferenc kérdésünkre elmondta, hogy a városi hálózatot egy gyors adatátviteli vonalként kell elképzelni, amelyre rákapcsolódva pillanatok alatt cserélhetnének akár nagy mennyiségű információt is az intézmények. Az optikai gerinchálózat az előzetes elképzelések szerint az iskolacentrumtól indulna, a Gyulai úton, a Kossuth téren, a Szent István téren, a Szabadság téren, az Andrássy úton át egészen a Kétegyházi útig vezetne. Felmerült az is, hogy az Orosházi útig és a Lencsési felé is vezetne tengely. A megvalósítást illetően a város a legfrissebb technológiát szeretné alkalmazni. Hogy ez milyen módon és kiknek a részvételével lehetséges, ez további tárgyalások, megbeszélések, szakmai és pénzügyi számítások után dől el. ' Q *~l MIKÓCZY ERIKA VARHELYI ANDRÁS: ber nem érti, miért nincs pénz kerékpárúira, miért kell 5-20 évig telefonra várni, miért vannak leburkolatlan utak. Az egyesület felvállalja e célok megvalósítását, ugyanakkor nem szeretné egy panasziroda" szerepét betölteni, hanem a realitások talaján maradva objektív tájékoztatást kíván nyújtani a lehetőségekről, valamint ötletekkel szolgálni és ésszerű javaslatokkal segíteni az önkormányzatot a városrészt érintő döntések meghozatalában. A nagy tetszést aratott jaminálist" hagyományossá szeretnék tenni, továbbá más rendezvények megszervezéséve is próbálják a kerület életét színesíteni. Az egyesület a Madách Utcai Általános Iskolában talált otthonra, tagja bárk. lehet, aki egyetért célkitűzéseivel (a m\hmális tagdíj évi 200 forint). Működésükhöz az önkormányzat támogatására számítanak, továbbá pályázatok révén szeretnének pénzhez jutni, de minden má; segítséget is szívesen vesznek. Példái. még a kerekasztal idején pályázatot nyújtottak be egy Nagy-Britanniában múkcdő, a walesi herceg által irányított alapítványhoz, mellyel 600 ezer forintot kérte- Jaminának. Az egyesület távol akar maradni a po litikától, de szoros együttműködésre törekszik a kerület önkormányzati képviselőivel. Elnöke Tóth Mihály, az elnöks tagjai Demó Andrásné, Frankné dr. Nemes Gizella, Hrabovszki György, Belicc Károly, Baczóvszki Pál és Gyeraj Mihály: akiknek munkáját tevékenyen segs Herczeg Tamás, Pocsainé Fábián Mac dolna, dr. Nóvák Pál... és még sok más Jamina-barát. TEVAN-KÖNYVEK Örökség A kötet három megrendítő erejű elbeszélést tartalmaz, önéletrajzi ihletettségű szépprózákat. A szerző nagyapjának és édesapjának állít emléket, szociográfiai hitelességgel eleveníti fel a korabeli történelmi hátteret, a háborúk igazságtalanságait, a megpróbáltatások, tragédiák emberformáló miliőjét. ízes, paraszti poétika ez, a népies próza legszebb kifejezéseit lelhetjük fel benne. Történelmi olvasókönyvnek is lehet aposztrofálni, hisz a Horthy-korszakról, a csendőrség szervezeti működéséről, az akkori politikai helyzetről tablóképet fest az író. Érdekes történetek, sorsfordító pillanatok tanúi lehetünk. H. B. GALGÓCZI IBOLYA: (SZ. SZ.) Nyughatatlan lélek Akár egy szélcsiszolta k: test, olyan finom felülete vb- Galgóczi Ibolya versmondatenak, szinte természeti jelenségként van jelen minden szava i textus melegágyában. Szokatlan szófordulatai rncgött nemcsak az e világi idegerség szólal meg (a csordufcr telt szenvedés és szenvedély hanem az időbeliség is, mtr: remélnivaló háttér. A remén, hogy a történelem egy kis filrrrészletében mi is lehetünk epzód vagy mellékszereplők. Ja Ián jut ránk is egy kis reflekto-- fény abban a teátrális játékté-- ben, ahol a reflexiók jelentősege szakrálissá nemesedik. Első kötet. Jó indulás. (K.ZSJ

Egy kis tél. Ülésezett a közgyűlés. Költségvetés első olvasatban. Döntés előtt, döntés után. Közgyűlési visszhang. A közhasznú szervezetekről

Egy kis tél. Ülésezett a közgyűlés. Költségvetés első olvasatban. Döntés előtt, döntés után. Közgyűlési visszhang. A közhasznú szervezetekről Ülésezett a közgyűlés Költségvetés első olvasatban Döntés előtt, döntés után Közgyűlési visszhang A közhasznú szervezetekről Az adózók figyelmébe! INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba anno.. Egy kis

Részletesebben

Csónakázni a csatornán. A téridő görbülete. Ut a végtelenbe. Ma: Csabai Műsor. Novemberi programajánlat. Mladonyiczky Béla emlékére

Csónakázni a csatornán. A téridő görbülete. Ut a végtelenbe. Ma: Csabai Műsor. Novemberi programajánlat. Mladonyiczky Béla emlékére Ma: Csabai Műsor Novemberi programajánlat Mladonyiczky Béla emlékére Üléseztek a szlovákok Alapítványi mérleg Pető Iván látogatása INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba bemutatkozott - A téridő görbülete

Részletesebben

^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^

^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^ ^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Sétálni és/vagy kerékpározni November Már olyan érzése van az embernek, mintha év vége lenne, pedig még nincs december.

Részletesebben

Vigyázz magadra! Ballagás, indulás. Bemutatkozott a Pannon GSM. Képviselői fórum. Egyéves az iskolaszék. A tanulmányi verseny eredményei.

Vigyázz magadra! Ballagás, indulás. Bemutatkozott a Pannon GSM. Képviselői fórum. Egyéves az iskolaszék. A tanulmányi verseny eredményei. Képviselői fórum Egyéves az iskolaszék A tanulmányi verseny eredményei Visszhang Környezetünk, életünk Mindent vagy semmit! INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba anno.. Ballagás, indulás A ballagás

Részletesebben

r térteg Márciusi episztola A CSÜSZ foglalkozik a lakásokkal INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

r térteg Márciusi episztola A CSÜSZ foglalkozik a lakásokkal INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA tvheti r térteg evtoiyam y. szam 1994. március 3. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Márciusi episztola Hogy állsz az életkedveddel. Barátom? Csak élsz, mint a leghajszoltabb hangyák, cipeled a rád rótt terheket,

Részletesebben

Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret

Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret Ingyenes városi lap XXV. évfolyam, 7. szám 2015. április 9. Ülésezett a közgyűlés 2 3. oldal Örömzene határok nélkül 11. oldal Mesélő múzeum 12. oldal Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik

Részletesebben

Mérleg CSABAI. 'Illllllllllk. Feszültségek a költségvetésben. A szlovák kultuszminiszter Csabán. Üléseztek a képviselők. Rangos vendégek Békéscsabán

Mérleg CSABAI. 'Illllllllllk. Feszültségek a költségvetésben. A szlovák kultuszminiszter Csabán. Üléseztek a képviselők. Rangos vendégek Békéscsabán 'Illllllllllk CSABAI Üléseztek a képviselők Rangos vendégek Békéscsabán Balkán-táncok hangulata Mérleg AI. evroiyam zi. szam 2001. november 22. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Erdős Viktor, a sakkvilágbajnok

Részletesebben

mcsabai loificiás Tájékoztató a szavazásról Önkormányzati választás Diákélet Kitüntetés a városnak Ifjúsági parlament Jelöltek, listák Irodalmi díj

mcsabai loificiás Tájékoztató a szavazásról Önkormányzati választás Diákélet Kitüntetés a városnak Ifjúsági parlament Jelöltek, listák Irodalmi díj mcsabai Önkormányzati választás Diákélet Kitüntetés a városnak Ifjúsági parlament Jelöltek, listák ü w XVI. évfolyam 20. szam V f 2006. szeptember 28. l INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Egészséges, jókedvű

Részletesebben

jtérteg W XVI. evtolyam 9. szam V f 2006. május 4. i

jtérteg W XVI. evtolyam 9. szam V f 2006. május 4. i CSABAI^ Versenyvilág Visszaszámlálás 2006 Közművelődési megállapodások jtérteg W XVI. evtolyam 9. szam V f 2006. május 4. i INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA VÁLASZTÁS 2006 - II. FORDULÓ Molnár László a befutó

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1 'Ili, HETI (Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 995. november 23. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Szociális kerekasztal Pierrot Gyermekszínház A munkanélküliség alakulása Mi lesz a sporttal? Be íratás előtt

Részletesebben

Székhelyavató szülinap

Székhelyavató szülinap XIX. évfolyam 21. szám 2009. november 5. INGYENES VÁROSI LAP A forradalomra emlékeztünk Erre az alapra építkezünk Ötvenhat, 1956, 56. Mindegy, hogy írjuk, ugyanazt jelenti: egy nép forradalmát, szabadságharcát,

Részletesebben

Az Európai Unió himnusza

Az Európai Unió himnusza w xiv. evtoiyam 9. szam v f 2004. május 6. l INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Az Európai Unió himnusza OROMODA Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm, térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

ABékési Úti Közösségi Házak

ABékési Úti Közösségi Házak XIX. évfolyam 11. szám 2009. június 4. INGYENES VÁROSI LAP Fedett mobil színpad Eredményesen pályázott a város Nemrégiben már láthatták is az érdeklôdôk az egyik békéscsabai lovasiskola rendezvényén a

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

Jtérleg CSABAI. Utak, ügyek, pénzhiány. Ili, www.bekescsaba.hu KÖZGYŰLÉSI MOZAIK. Ülésezett a testület. Közgyűlési visszhang. Visszaszámlálás 2006

Jtérleg CSABAI. Utak, ügyek, pénzhiány. Ili, www.bekescsaba.hu KÖZGYŰLÉSI MOZAIK. Ülésezett a testület. Közgyűlési visszhang. Visszaszámlálás 2006 Ili, CSABAI Jtérleg Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Visszaszámlálás 2006 Heltai-bohózat a színházban Száz éve történt - csabai krónika u Kiváló avi. evtoiyam j. szam 2006. február 9. INGYENES

Részletesebben

Államalapító Szent István ünnepe Békéscsaba, 2008. augusztus 20.

Államalapító Szent István ünnepe Békéscsaba, 2008. augusztus 20. XVIII. évfolyam 16. szám 2008. augusztus 14. INGYENES VÁROSI LAP Államalapító Szent István ünnepe Békéscsaba, 2008. augusztus 20. Ünnepi program Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Tisztább víz kerül vissza 5. oldal

Tisztább víz kerül vissza 5. oldal XXIV. évfolyam, 7. szám 2014. április 10. Városrész-rehabilitáció Erzsébethelyen 3. oldal Tisztább víz kerül vissza 5. oldal Drámaíró verseny 14. oldal Magyar bajnok a BRSE! A csapatot a fôtéren ünnepelte

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban Ingyenes városi lap XVII. évfolyam 20. szám 2007. november 22. La petite Jeanne Összegyûlt a Munkácsykép (La petite Jeanne) megvételéhez szükséges 27 millió forint Békés megyében, Békéscsabán. A szervezôk

Részletesebben

Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek. : * : Hirdessen Ön is a Gödöllői. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek. : * : Hirdessen Ön is a Gödöllői. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 14. szám 2005. április 14. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek Ünnepség és koszorúzás Az 1848/49-es magyar forradalom

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

részesített. - Sokan vannak, akik ma itt lehetnének azok közül, akik méltók a kitüntetésre

részesített. - Sokan vannak, akik ma itt lehetnének azok közül, akik méltók a kitüntetésre XV. évfolyam 16. szám 2006. szeptember 20. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja SOKSZÍNÛ ÜNNEPSÉGSOROZAT A helyszín idén is a Karácsony Benő park volt, ahol augusztus 19-én

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Mátéfi kapitány. Békéscsabai Elõre NKSE vezetõedzõje, a mezõbándi születésû Mátéfi Eszter

Mátéfi kapitány. Békéscsabai Elõre NKSE vezetõedzõje, a mezõbándi születésû Mátéfi Eszter XIX. évfolyam 15. szám 2009. augusztus 13. INGYENES VÁROSI LAP Strandparti a fürdôben emrégiben strandpartit rendeztek az Árpád fürdôben, ahol értékes díjakért több sportágban és versenyszámban nevezhettek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben