Közgyűlés. A város évi költségvetése HETI. Húsvéti tojások INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA egységre vetítve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyűlés. A város 1997. évi költségvetése HETI. Húsvéti tojások INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. 1000 egységre vetítve"

Átírás

1 HETI A város 997. évi költségvetése 000 egységre vetítve Békéscsaba 997. évi költségvetése 7,27 milliárd forint. Ennek a hétköznapi életben rendkívül nagynak számító összegnek a felosztása során is nehezen átlátható számokkal találkozunk. A közpénzek felhasználását érzékelhetőbbé teszi, ha arányokat mutatunk be. Vegyük 000 egységnek ezt a 7,27 milliárdot, és a főbb bevételi és kiadási összegeket tekintsük át ennek tükrében. W VII. évfolyam 2. szam V 997. március 27. ^I INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Húsvéti tojások A feltámadás története a legszebb elbeszélés. Az emberi gyarlóság felett aratott győzelem, a méltóságmegőrzés szimbóluma. Bizonyosság, megnyugtató mementó. Mert igenis vannak csodák, a tények fölött szivárvány görbül az égboltra, a békesség jele. Az evilágon túl van a másvilág, a másvilágon túl Isten figyeli cselekedeteinket. És nemcsak egy túlvilág van, mindenkinek van egy saját másvilága, egy autonóm régió, amelyet föntről kaptunk, hogy betöltsük, berendezzük gondolatainkkal, elképzeléseinkkel. Úgy is felfogható az emberi test, mint az evilágiság terrénuma, a tudat pedig, mint vizuális tér, a lélek édes otthona, ami majdan túlél bennünket (testeket). Ha jobban belegondolunk, nem kellene ragaszkodnunk a külsőnkhöz. A benső állandó, a forma változó. Az igazi feltámadás viszont átélhető úgy is, mint egy ébredés. Minden reggel új emberként indulhatunk útnak, ha nem felejtünk el imádkozni. A húsvét eldologiasodott ceremóniái (az evésre, locsolkodásra berendezkedett ünneplés) mellett ne mulasszuk el érzékeink karbantartását sem! KÁNTOR ZSOLT Közgyűlés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron következő ülését március 27-én, csütörtökön 2.45 órától tartja a városháza dísztermében. Várható napirend: Nyilvános ülés. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2. Az első osztályosok beiskolázása, indítható osztályok számának meghatározása. 3. A térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása. 4. Közoktatási Közalapítvány. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közoktatást érintő feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (első olvasat). 6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 7. Az egészségügyet érintő ügyek: - Felügyelőbizottság és kórháztanács létrehozása a Réthy Pál Kórházban. - Idősek gondozóházának kialakítása a Réthy Pál Kórház területén. - Pályázat a szociális intézményhálózat egészségügyi szerkezetátalakításához kapcsolódó fejlesztésre. - Pályázat röntgentechnikai eszközök cseréjéhez. Bevételek Intézmények 72 Polgármesteri hivatal 2 Kamatok 4 Illetékek 6 Helyi adók 97 Szja 99 Gépjárműadó 5 Egyéb 2 Vagyonhasznosítás 48 A Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. befizetése Lakáshasznosítás 2 Állami normatívák 299 Egészségbiztosítási pénztár 207 Egyéb 7 Kincstárjegy 48 Pénzmaradvány 24 Hitel 28 Összesen: 000 Kiadások Kórház 27 Egészségügyi alapellátás 5 Szociális intézmények 2 Oktatás 324 Közművelődés 6 Tűzoltóság 2 Mezőgazdasági tevékenység 7 Út-, hídkarbantartás 9 Belvízvédelem 2 Városgazdálkodás 0 Közvilágítás 5 Az ingatlanértékesítés kiadásai 0 Hulladékkezelés 8 Sporttámogatások 9 Közművelődési támogatások 5 Lakástámogatások 2 Egyéb támogatások 5 A sport, oktatás, egészségügy és a közművelődés feladatai 3 Családsegítő, hajléktalanok 2 Szociális segélyek 35 Igazgatás 60 Tartalékok 27 Beruházások 74 Felújítások 32 Összesen: 000 Egy-egy címszó természetesen itt összevonásokat is tartalmaz, ezek részletezése a költségvetés mellékleteiben szerepel. - Nyugdíjas-apartmanház kialakítása. - Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okirata. - A mezőmegyeri orvosi rendelő működtetése. 8. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 9. A természeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 0. Városüzemeltetési ügyek: - Az útfelújítási címjegyzék jóváhagyása. - AWelding 300 Fémfeldolgozó Kft. szennyvízcsatornavagyonátadása. - A járdafelújítási címjegyzék jóváhagyása. (H. M.) - Az 997. évi kerékpárútépítés tervezése. - A belterületbe vont területek részletes rendezési tervének áttekintése. - A vízi közművek apportálása. - A vasútállomással rendelkező települések szövetségébe való belépés. - Az Állami Közútkezelő és Közhasznú Társaság telekrendezése. - A hulladékkezelő műbe való beszállítási igény Szarvas város részéről.. Bejelentések. Zárt ülés. Vagyoni ügyek. 2. A szilárd hulladék szállítási szerződéseinek áttekintése. 3. Fellebbezések elbírálása.

2 Taxisok egyesülése.i Városi bál a Fiumében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében évadzáró farsangi bált tartottak szombaton este a Fiume Szálló összes termeiben. A Bölcsődés Gyermekekért és a Környezetünkért, Jövőnkért Alapítványok javára rendezett jótékonysági esten 27 helyi művész felajánlott alkotása került kiállításra és aukcióra. A bál ideje alatt ezekre az alkotásokra lehetett licitálni a kisteremben lévő számitógépen. Pap János polgármester pohárköszöntője után következett az ízletes vacsora a mezőkovácsházi Pannonliver jóvoltából, majd a megyei művelődési központ társastáncklubjának színvonalas bemutatójával és nyitó keringőjével ténylegesen is megnyílott a hajnalig tartó vigasság. A báli belépőkből és az eladott képekből befolyt jelentős összeggel a két alapítványt támogatja így a város és az alkotásokat megvásárlók. Ajó hangulatú bálon a Sigma zenekar játszott, a sörözőben pedig Horváth Rudolf és bandája húzta a talpalávalót. Az idei farsangi szezon így jó szándékkal lezáratott és megkoronáztatott, remélve, hogy jövőre is hasonlóan nagy lesz az érdeklődés és a segítőkészség. (H. A.) Iskolatörténeti értékelés 996-ban a millecentenárium mellett iskolatörténeti évfordulót is ünnepeltünk, melynek programjai az 000 éves a magyar iskola rendezvénysorozat keretében zajlottak. Az iskolatörténeti évforduló regionális értékelésére múlt héten került sor a városháza dísztermében. Sisak Péter alpolgármester örömmel üdvözölte, hogy városunk adhat otthont e megbeszélésnek. Az Iskolatörténeti Emlékbizottság részéről dr. Kelemen Elemér beszélt Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyei tapasztalatairól, s végül Békéscsabáról. Nagy szeretettel emlékezett vissza az Élővíz-csatornán, az iskolák vízi járművein történt hajókázásra, a sok embert megmozgató, változatos programokra, az iskolatörténeti vetélkedőre. Ezt követően köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal elősegítették a rendezvénysorozat sikerét. Kosáry Domokos aláírásával emléklapot, és Bozó Gyula grafikus emlékplakettjét nyújtotta át a polgármesteri hivatalnak a szervezésért, melyet Tuskáné Papp Erzsébet, az oktatási iroda vezetője vett át. Az 000 éves a magyar iskola emlékérem ezüst fokozatát Pap János polgármester, Szabó Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató és Gáspár László főiskolai tanár, bronz fokozatát Mázán Mátyás muzeológus és Túriné Kovács Márta, az oktatási iroda munkatársa (a békéscsabai rendezvény fő szervezője) kapták. M. E. OROSZ KLUB Március 28-án, pénteken 6 órakor a megyei könyvtár földszinti termében Árulkodó betűk címmel Szikora Lászlóné grafológus tart magyar nyelvű előadást. A klubfoglalkozást kötetlen beszélgetés és hangulatos szamováros teázás követi. Belépő klubtagoknak 00 Ft, érdeklődőknek 250 Ft. A múlt héten három taxis társaság - nevezetesen a Csaba Taxi, a Gábriel Taxi és a Körös Taxi - együttműködési megállapodást írt alá, mely szerint a jövőben már Csaba Taxi Unió néven végzik szolgáltatásaikat, a személy- és teherfuvarozást. A megállapodás meghatározatlan időre szól. Mint az aláírást megelőző sajtótájékoztatón Lovász Attila, az új egyesület elnöke elmondta, a három társaság a békéscsabaiak mind jobb kiszolgálása érdekében fogott össze. Közös diszpécserszolgálattal dolgoznak a továbbiakban, ami maga után vonja a rezsi- és adminisztratív költségek csökkentését. Továbbra is 24 órás szolgálatot teljesítenek, és egységes tarifával dolgoznak, melytől sem fölfelé, sem lefelé nem szabad eltérni. Amennyiben ilyesmi mégis megesne, ennek komoly következményei lehetnek. Ez azt is jelenti, hogy egységes magatartási kódexet is követnek a társaság dolgozói. Az unió terveivel kapcsolatban a sajtótájékoztatón elhangzott: szeretnék régi ügyfeleiket megtartani, és újabbakat szerezni. Szerezzük meg magunknak a békéscsabai piacot, dolgozzunk együtt!" - mondta Bereczki Miklós, a Körös Taxi elnöke. Mint ismert, Békéscsabán mintegy 60 taxis rója az utakat. A Csaba Taxi Unió összesen 06-0 tagot számlál. Nem tagja az egyesületnek a Thermál Taxi, továbbá vannak még magántaxisok is, akik egyik társasághoz sem tartoznak. H Í R E K m (s) w o (s) m M FOGADÓNAP. Április 4-én, pénteken Sisak Péter alpolgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 2 óra kőzött. VÁROSI NÉPDALÉNEKLÉ SI VERSENY. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési ós sportbizottsága, valamint a József Attila Általános Iskola szervezésében március 27-én, csütörtökön 0 órától kerül sor a Városi Népdaléneklési Versenyre. A verseny a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Bartók Termében lesz. SZLOVÁK FOGADÓÓRA. Április -jén, kedden 4-7 óráig Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának képviselője, dr. Csicsely Ilona fogadóórát tart a Szlovák Kultúra Házában (Kossuth tér 0.). MATRIKULA HÁZASSÁG Fátyol Edina és Juhász György, Králik Katalin és Matkócsik András SZÜLETÉS Brusznyiczki György Attila és Fachs Edit Marianna fia Gergő Zsolt, Váradi József és Nagy Andrea fia Endre Tamás, Zsiros Andor és Tóth Gabriella fia Ábra- (V. I.) hám Etele, Újházi György ós Éliás Ilona fia Balázs András, Mócz Péter és Ancsin Szilvia fia Gergely Péter, Vidovenyecz Attila és Kardos Ildikó fia Attila, Czinanó Róbert és Rostás Irén Katalin leánya Luca Rebeka, Faragó László és Machlik Ilona fia László, Szőke Kiss László és Csütörtöki Judit fia Vince, Toldi György és Kiss Katalin fia Dániel, Lupó Péter és Dobra Margit leánya Cintia ELHALÁLOZÁS Pacsika József, Mogyorósi László Ingyenes városi lap, Békéscsaba Főszerkesztő: Sztojcsev Szvetoszláv Szerkesztő: Mikóczy Erika Tipográfia: Gécs Béla Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Pap János, Békéscsaba polgármestere Szerkesztőség: Békéscsaba, Szent István tér , Pl. 2 Telefon/fax: (66) , telefon: Szedés: Fteproform Bt. Nyomás: Hungária-lnfo Nyomdaipari Kft., Békéscsaba Felelős vezető: Bohus Ákos nyomdavezető Megjelenik hetente, példányban Terjeszti a Magyar Posta

3 ff A HETI MÉRLEG ÉS AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMAJÁNLATA MUNKÁCSY MIHÁLY M Emlékház MUNKÁCSY MIHÁLY BÉKÉSCSABÁN Az Omaszta-kúria kiállítása. állandó Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 9-7 óráig. Jelenet az Irma, te édes című előadásból. Détár Enikő és Bartus Gyula Á P R I L I S. kedd Irma, te édes Bérletszünet 9 óra 2. szerda Irma, te édes Móricz bérlet 9 óra 3. csütörtök Irma, te édes Bérletszünet 9 óra 4. péntek Irma, te édes Mikszáth bérlet 9 óra 5. szombat Irma, te édes Csaba Páholy előadás 9 óra 7. hétfő Filharmónia 9.30 óra 8. kedd A só őzike bérlet de. 0 óra A só Kincskereső bérlet 5 óra 9. szerda A só Katica bérlet de. 0 óra A só János vitéz bérlet 5 óra 0. csütörtök A só Mókus bérlet de. 0 óra A só Nyilas Misi bérlet 5 óra. péntek A só Hamupipőke bérlet 5 óra Irma, te édes Básti L bérlet 9 óra 2. szombat A só Családi bérlet de. 0 óra Irma, te édes Sarkadi bérlet 9 óra 5. kedd A só Ludas Matyi bérlet 5 óra 6. szerda A só Lepke bérlet de. 0 óra A só Hófehérke bérlet 5 óra 7. csütörtök A só Kenguru bérlet de. 0 óra A só Mazsola bérlet 5 óra 8. péntek A só Pinokkió bérlet 5 óra Irma, te édes Bérletszünet 9 óra 9. szombat Irma, te édes Petőfi bérlet 9 óra 22. kedd A só Vízipók bériét 5 óra 23. szerda A só Toldi bérlet 5 óra 24. csütörtök A só Micimackó bérlet 5 óra 30. szerda A Vörös Malom Nyilvános főpróba 9 óra Bérletek válthatók a színház szervezőirodájában (telefon: ) hétköznap 9-9 óráig, szombaton és vasárnap az előadás előtt órával. A szervezőiroda elme: Békéscsaba, Andrássy út. (a színház épületében). A C5ABAI^ FIHA _ ÁPRILISI PROGRAMJA GYERMEKPROGRAMOK Minden szombaton 9-2 óráig Kölyökkuckó a IV. emeleti 4-es teremben. Április , 4.00 ós ATavaszi gyermekszínházi sorozat harmadik előadása - Hamupipőke, a budapesti Fabula bábszínház produkciója. Burgundia királyának udvari bolondja ezt a jól ismert mesét adja elő korabeli ruhákba öltöztetett marionettbábokkal. KIÁLLÍTÁS Kanyar Galéria: Nagy 2. festményei (a Berekméri Zoltán Fotóklub tagjai). KONCERT Április A Calcutta Trió koncertje a megyei könyvtárban A Hobo Blues Band és a Herfli Davidson koncertje a nagyteremben. Előzenekar: a Full House együttes Intermezzo - jazzkoncert a Casinoban A Budapester Klezmer Band koncertje a nagyteremben - gasztronómiai bemutató, táncház. EGYÉB RENDEZVÉNYEK Április Videomühely a Casinoban. Vendég: Zenglitzky Zoltán (Székelyudvarhely). Téma: Képpé írt gondolat - alkotók, filmek. Április 2. Megyei táncháztalálkozó a Megyei Művelődési Központ szervezésében. A BÉKÉSCSABAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA Április A középiskolás szekció megbeszélése A Békéscsabai Diákönkormányzat közgyűlése Dök-rock az ifiházban (részletek a plakátokon) Közlekedési vetélkedő a baleset-megelőzési bizottság és az általános iskolai szekció szervezésében.

4 KEMZETI FILHARMÓNIA A Nemzeti Filharmónia bérleti hangversenye május 5-én az evangélikus kistemplomban Békéscsabai Szimfonikus Zenekar Szegedi Vaszy Kórus (Karigazgató: Gyüdi Sándor) Várnagy Katalin - hegedű, énekművészek Vezényel: Cser Miklós Műsor: Wolfgang Amadeus Mozad: Hegedűverseny Félix Mendelssohn -Bartholdy: 2. szimfónia (Lobgesang - Hálaének) MEGYEI KÖNYVTÁR áprilisi programok 560 Békéscsaba, Derkovits sor. Pf. 35 Telefon/fax: én Zalán Tibor - Huzella Péter: Tudod-e, hol van Garboncia? Mesezene Szöllősy Rita babáira 5 órai kezdettel. Előadja: Huzella Péter. Jegyek: április -jétől - csak elővételben - felnőtteknek 200 Ft, gyerekek részére 00 Ft-os áron a könyvtár földszintjén válthatók. 9-én A Nyelvünkben élünk... című országos vetélkedő megyei döntője 9 órai kezdettel. 0-én Az általános iskolás felső tagozatosok irodalmi pályázatának eredményhirdető, díjkiosztó ünnepsége 5 órai kezdettel. - ón Óvodások költészet napi találkozója 0 órai kezdettel. 2-én A csipkeverés..." Bemutatja és a foglalkozást vezeti Kiszely Orsolya népművész 5 órai kezdettel a gyermekkönyvtárban én: A Barátunk a könyv, a könyvtár... című műveltségi játék résztvevőinek előadásai Lázár Ervin meséiből 4.30 órai kezdettel. 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Aranytarisznyás" mesemondóversenye békéscsabai óvónők részére 3.30 órai kezdettel. 24-én A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesületének programja a magyar nyelv hete rendezvénysorozat keretében Nyelvi hagyományok ma... címmel. Dr. Balázs Géza docens (ELTE) előadása 0 óra kezdettel. 30-án Ajándékkészítés anyák napjára 5 órai kezdettel. A gyermekfoglalkozást Kiss Ildikó vezeti. Megyei Művelődési Központ ÁPRILISI PROGRAMOK Diákönkormányzatok vezetőinek megyei tábora a textilipari iskolában Falusiturizmus-képzés a Balassi-próbateremben Népijáték- ós kismesterség-oktatói képzés (szövő, fazekas, szíjgyártó) a Tégla összes termében A Békés megyei társkeresők összejövetele a Balassinagyteremben A kézműves-szakiskola diák-önkormányzati ülése a Tégla elméleti termében Diák-önkormányzati ülés a Tégla elméleti termében II. Békés megyei táncháztalálkozó és népművészeti vásár az ifjúsági házban Népijáték- és kismesterség-oktatói képzés (ll-lll. évfolyam) a Tégla elméleti termében Falusiturizmus-képzés a Balassi-próbateremben Békés megyei gyermek-képzőművészeti stúdió foglalkozása a Balassi-nagyteremben A Békés megyei éremgyűjtők összejövetele a Balassinagyteremben Népijáték- és kismesterség-oktatói képzés a Tégla elméleti termében AII. Békés megyei gyermek- és ifjúsági kézművespályázat anyaggyűjtése a Balassi-irodában Diák-önkormányzati ülés a Tégla elméleti termében AII. Békés megyei gyermek- és ifjúsági kézművespályázat zsűrizése a Balassi-nagyteremben Népijáték- és kismesterség-oktatói képzés (5 csoport) a Tégla összes termében. KEMXETI FILHARMÓNIA A Nemzeti Filharmónia bérleti hangversenye április 7-én a Vigadóban Csűry L. Edwin hegedűestje Zongorán közreműködik: Simon Béla Műsor: Wolfgang Amadeus Mozad: e-moll hegedű-zongora szonáta, K Johannes Brahms: A-dúr szonáta hegedűre és zongorára, op. 00. Eugene Ysayae: 6. szólószonáta Niccolo Paganini: 24. caprice (a-moll) Pablo de Sarasate: Carmen-fantázia, op. 25. BEKESI UTI KÖZÖSSÉGI HAZAK Békési út 5. Telefon: Április 7. A dohányzás eszközei címmel kiállítás nyílik a szlovák kultúra baráti köre és a Munkácsy Mihály Múzeum közös rendezésében. A tárlat április 28-ig látható a Meseházban. Április A talpmasszázstanfolyam következő foglalkozása. Április 8. Cigány mesemondóverseny a Meseházban a cigány kisebbségi önkormányzat rendezésében. Április 9. Országos román nyelvű mesemondóverseny és rajzkiállítás a román kisebbségi önkormányzat rendezésében. Április 20. Magyar mesemondóverseny. Április 26. Városi szavalóverseny az általános iskolások részére. Diáktanya Kinizsi u. 20. Telefon: Nyitva tartás: naponta 0 7 óráig A foltmozaikklub foglalkozásait április 5-én és 9-én 9 órától tartja. Az Egyszülős klub április -én és 25-én 7 órától várja az érdeklődőket. Koncertek: árpilis. Karthágó (Budapest Sportcsarnok): május 2. Kelly Family (Budapest Sportcsarnok); május 25. Supertramp (Budapest Sportcsarnok): június 5. Kiss (Margitszigeti stadion). A fenti koncertekre jegyeket árusítunk, egyéni igények szerint más rendezvényekre is vállaljuk a belépőjegyek biztosítását. Színház: a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Gyulai Várjátékok előadásaira a jegyigényléseket ebben az évben is várjuk; április -jén színházbuszt indítunk a Szolnoki Szigligeti Színház Osztrigás Mici című előadására. Szolgóltatás: a Diáktanyán árusítjuk a Déli Apró hirdetőújságot, mely minden héten szerdán jelenik meg. A hirdetésfelvétel is itt működik. Rendezvényekhez terem bérelhető. Gyermek- és ifjúsági rendezvényekhez zenés programot, játszóház biztosítását vállaljuk. VÁROSI SPORTCSARNOK Gyulai út Telefon: Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig óráig Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (6. forduló). Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (7. forduló) órától Csaba Előre KC-Tornádó Szeged NB II felnőtt bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés. Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (7. forduló). Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (7. forduló). Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (7. forduló). Április től Békéscsaba Női KC-Derecske felnőtt NB I női bajnoki kézilabda-mérkőzés től Békéscsaba Női KC-Derecske ifjúsági NB I női kézilabda-mérkőzés. Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (elődöntők). Április ig III. Békés Megyei Nap Kupa (döntők). Április tól Csaba Előre KC-Újkígyós ifjúsági NB II ifjúsági bajnoki kézilabda-mérkőzés tól Csaba Előre KC-Újkígyós felnőtt NB II férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés.

5 PHAEDRA MOZI MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 2 NAGYTEREM >,»!JL MiillW*T* , szombaton órakor: George Lucas: CSILLAGOK HÁBORÚJA (magyarul beszélő, amerikai fantasztikus kalandfilm) , 20.00, péntek-szombat órától: Pierce Brosnan-Linda Hamilton: DANTE POKLA (amerikai katasztrófafilm) , 7.45, 20.00, péntek-szombat órától: Leslie Nielsen-Mel Brooks: DRAKULA - HALOTT ÉS ÉLVEZI (magyarul beszélő amerikai paródia) , szombaton órától: A BIRODALOM VISSZAVÁG (magyarul beszélő, amerikai fantasztikus kalandfilm) és órától: lan McKellen: III. RICHÁRD (amerikai háborús akciófilm) , 7.45, 20.00, csütörtök-péntek-szombat órától: Leonardo Dicaprio: RÓMEÓ ÉS JÚLIA KISTEREM MMMMM és 2.00 órától: George Lucas: CSILLAGOK HÁBORÚJA (magyarul beszélő, amerikai fantasztikus kalandfilm) órától: Pierce Brosnan-Linda Hamilton: DANTE POKLA (amerikai katasztrófafilm) 0-én, csütörtökön 7.00 órától: Diákfilmklub - Kurosawa: A VÉRES TRÓN (Macbeth) én 9.00 és 2.5, -6-ig 6.45, 9.00, 2.5: Milos Formán: LARRY FLYNT, A PROVOKÁTOR (amerikai film) és 2.00 órától: A BIRODALOM VISSZAVÁG (magyarul beszélő amerikai fantasztikus kalandfilm) órától: ÁMOKFUTAM (izgalmas, amerikai krimi) órától: Diákfilmklub - A. Resnais: SZERELMEM, HIROSHIMA (francia film. 958) én 9.00, 2.5 órától és ig 6.45, 9.00, 2.5 órától: Neil Jordán: MICHAEL COLLINS (izgalmas történelmi akciófilm) 4. és órától: Shakespeare: SOK HŰHÓ SEMMIÉRT... (magyarul beszélő nagy sikerű vígjáték) órától: Scott McGehce - Dávid Siegel: VARRAT - SUTURE (amerikai pszichodráma) órától: A nő 7 x" című sorozat 3. filmje: Filmklub - Bergman: PERSZÓNA (svéd film, 966) órától: Wong Kar-Vay: CHUNKING EXPRESS (hongkongi art-thriller) órától: Wong Kar-Vay: BUKOTT ANGYALKÁK (hongkongi erotikus art-thriller) , 20.45, 9-én csak órától! Cyril Collard: VAD ÉJSZAKÁK (francia film) órától: A nő 7 x" című sorozat: Filmklub - Louis Malle: A SZERETÖK (francia film, 957) , órától: GYÓNTATÓSZÉK (kanadai pszicho Hitchcock Meggyónom című filmje nyomán) Arany János Művelődési Ház Mezőmegyer, Kossuth u.. Telefon: Hétfőnként 4 órától nyugdíjasklub. Szerdánként 4 órától a női kórus próbája. Minden szerdán és pénteken 6 órától angol nyelvtanfolyam. Április 26-án apák és anyák napja a nyugdíjasok részére. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK - ÁPRILIS Scholtz Endre festőművész Papírszívek és szerelmem, Adria című tárlata április 20-ig. Féja Géza és a 60 éves Viharsarok című kiállítás a népi írók mozgalmának emlékére október végéig. A múzeum nyitva tartása: hétfő kivételével naponta 0-6 óráig. Vasutas Művelődési Ház KISCSOPORTOK (Andrássy út 79-8., telefon: ) Vasútmodellező szakkör hétfőn 6-8 és pénteken 4-8 óráig. Hímző szakkör kéthetenként hétfőn 3.30 órától. A Misztériumok Baráti Társasága meditációs klubja keddenként 7 órától. Reikiklub április 7-én, csütörtökön 6 órától. Nyugdíjasklub április 5-én, kedden 5 órától. Fúvószenekari próba csütörtökönként 8 órától. KÖNYVTÁR Alakosság felé is nyitott, hétfőtől péntekig 3-7 óráig várja a látogatókat. TANFOLYAM - 20 órás nyelvtanfolyam angol, illetve német nyelven valuta- és forintpénztárosoknak. - Valutapénztárosi és devizakezelő-tanfolyam. A tanfolyamokról érdeklődni és jelentkezni a művelődési házban Csepregi Lászlónénál lehet. KIÁLLÍTÁS Április 9-én, szombaton 7 órától Bodnár György orosházi fiatal amatőr alkotó mutatkozik be képeivel a művelődési ház előterében. A kiállítás április 29-ig tekinthető meg. BÁBSZÍNHÁZI ELŐADÁS A tavaszi bérletes bábszínházsorozat 2. előadása ovisok részére. Április 25-én a Kalamajka bábszínház A három buta nyúl című bábjátéka. FÚVÓSFELLÉPÉS Április 2-én 9.45 órakor az utazási és idegenforgalmi kiállítás alkalmából a vasutas fúvószenekar és a MÁV diákotthon majorette-csoportja ad műsort a Rózsa Ferenc Gimnázium előtt. VÁSÁROK Április 2-án és 6-án ruhavásár. Április 9-én könyvvásár. Lmestsi Közösségi Hm (5ÓOO Ttclxscsahu, 7éja ém lér I., telefon: 45Ö-/77) JÓGATANFOLYÁM GYERMEKEKNEK - Óvodások és kisiskolások részére indul jógatanfolyam április 5-én, szombaton 5 órai kezdettel. A foglalkozások szombati napokon 4-től 5 óráig tartanak összesen hat alkalommal. Részvételi díj: 500 Ft/fő. Felvilágosítás a es telefonon, jelentkezés a helyszínen. REIKITANFOLYAM - április 9-én, szombaton 9-től 6 óráig (reiki l-es képzési kategória). KISKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAIBÓL - Április 7-én, hétfőn 5 órakor a nyugdíjasklub vendége dr. Török Júlia orvos. Április 0-én, csütörtökön 6 órakor Óvodára készülve címmel Balázsné Nóvák Magdolna óvónő tart előadást és tájékoztatót a baba-mama klubban. Április 2-én, hétfőn 7.30 órai kezdettel Csüllögh Teréz virágkötő előadása Szobanövények tavaszi ápolása címmel a kertbarátkörben. Április 23-án, szerdán 8 órakor a jógaklub vendége Fekete István természetgyógyász. EMLÉKEZÉS A FÖLD NAPJÁRA - Április 22-én, kedden 7 órakor faültetés a közösségi ház melletti téren. 8 órakor Réthy Zsigmond előadása Békéscsaba helyi védettségű természeti értékei címmel. MISE, ISTENTISZTELET - Április 6-án a katolikus egyház tart misét 4.30 órakor. Április 6-án és 20-án evangélikus, 3-án református istentiszteletre kerül sor 6 órai kezdettel. SZOLGÁLTATÁS - Kisebb létszámú intézményi, gazdasági, családi jellegű összejövetelekre a közösségi ház helyiségei bérbe vehetők. CIPŐVÁSÁR - Április 9-én, szerdán 8-tól 8 óráig az évszaknak megfelelő női, férfi- és gyermeklábbelik árusítása jelentős árkedvezménnyel.

6 Folyamatosan indítjuk B, C, D, E kategóriás tanfolyamainkat. 25 év alattiaknak, valamint munkanélkülieknek 0% tandíjkedvezményt adunk. Többszöri részletfizetési lehetőség. Tanés tesztkönyvek, tesztek ingyenesen biztosítva a felkészüléshez, ráadásként: kitűnő tanárok, kellemes környezet, korszerű eszközök, udvarias ügyintézés - ezt mind megtalálja a Gyarakiné és Társai Bt.-nél. Tel./fax: , Békéscsaba, Reviczky u. /. Ntxp-SzÁw Computer, witioemiap sráwítjiatsi rk\ N^p-SzÁm Computer Kft Békéscsaba, Andrássy út Tel.: 66/ Fax: 66/ SZLOVÁK TÁJHÁZ GARAI U. 2. TELEFON: Nyitva: hétfő és kedd kivételével naponta 0-2 és 4-6 óráig. TERMÉSZETES GÉPEK ÉS KÉPEK BMZ a barokk istállóban f Mltl Angyali katatónia A technikai civilizációt ősforrásnak tekinti Baji Miklós Zoltán. mert kanadai útjáról visszatérve porszívó szerkezeteket alakított át objektekké. Játék- (kiállító-) térnek a városháza barokk termét választotta, ahol plasztikái életre keltek, és a laudációt egy triumvirátus tartotta. Enyém a város, a sajtó és a művelődés irányítása!" - gondolhatta, amikor felkérte s a helyszínen beintette Békéscsaba jegyzőjét, az egyik művelődési intézmény vezetőjét és az egyik megyei lap főszerkesztőjét (akit távolléte miatt csupán egy aznapi újság szimbolizált) a megnyitóra. Kétségtelenül van némi exhibicionizmus BMZ munkásságában, hiszen egész lényével - testével, érzékeivel, hang és testnedvek (főleg vér) kibocsátásával az emberi szenvedés és a természeti lét konfliktusáról vall. Az ő szabad asszociációs dadaista felfogása a békési régióban meghonosította az alternatív kezdeményezések olyan fórumait, mint a csalánozás Pósteleken. Most a falakon látható képek és a terem kövezetén mozgó plasztikák mellett Sátán Bili speciálisan BMZ számára írt hangkölteménye is az eddigi credót szolgálta. A torontói zeneszerző a New Erotic csoport vezetője, akire a magyar alkotó Amerikában bemutatott performanszai ihlető hatással voltak. Az objektek közül megrázó erejű az Ontario-tóból kifogott Angyali zászló", melyen a fa korhadása a hányattatás magától értetődő felkiáltójele volt. A heti egy alkalommal zajló lomtalanítás kellékeiből egy olyan porszívó arzenál állt össze, melyeket erre a bemutatóra BMZ átlényegített organikus szerkezetekké, és mozgásukkal hol macskára, hol szöcskére emlékeztettek, de mindenképp a technika értelmetlen túlzásairól szóltak. Új érzékszerveket akar tehát irritálni bemutatóin Baji Miklós Zoltán, aki a vizuális nyelv mellett a hangok disszonáns akkordjait is egyre avatottabban szelídíti meg. CS. TÓTH JÁNOS HETI MOZIMŰSOR 997. március 27.-április 2. PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 5.45 és 7.45 óra: 20.30, an 22.5 órától is: Glenn Close-Jeff Daniels: Walt Disney: 0 KISKUTYA - Élőben! (magyarul beszélő amerikai vigjáték) Madonna-Banderas: EVITA (amerikai musical) PHAEDRA MOZI KISTEREM 27-én 7.00 óra: Diák filmklub Antonioni: A KALAND (bérletes előadás) 6.30 óra: Madonna-Banderas: EVITA (amerikai musical) 9.00 és 2.00 óra: Walt Disney: 0 KISKUTYA - Élőben! PHAEDRA MOZI KAMARATEREM Március 28.-április és óra: Danny Boyl-Ewan McGregor: SEKÉLY SÍRBOLT (angol pszichothriller black comedy) HETI FILMAJÁNLAT Walt Disney: 0 KISKUTYA Magyarul beszélő amerikai vigjáték Élő kiskutyákkal Főszereplők: Glenn Close és Jeff Daniels Hol volt, hol nem volt, valahol Londonban élt két fiatal dalmata: Perdy és Pongo... Ki ne ismerné Disney bácsi klasszikus rajzfilmjét? Igen ám, de ez nem az! Bár a mese mit sem változott, a szereplők azonban igazi hús-vér emberek, illetve ebek, a helyszín pedig napjaink legvalóságosabb Londonja... Ja: az idén 0 éves a mozi! MEGÚJULVA VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT Fekete Péter söröző a mozi mellett, a Winchester Pubban! Kínálatunkból: csapolt Pilsner Urquell csapolt HB, Arany Ászok üveges sörkülönlegességek alkoholmentes és alkoholos koktélok nagy választékban a Mozi pizzéria teljes választéka játékok: darts - nem gépi (ha van saját készleted, hozd magaddal), biliárd, csocsó. Szolid árak... és még agy fontos dolog: a belépés dijtala

7 HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG &he#mál ÉPÜLETSZOBRÁSZAT BEMUTATÓTEREM 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 0. Telefon: 06 (20) Automata, hagyományos, iktató-, valamint emblémás bélyegzők készítése. GYORSNYOMDA Békéscsaba, Szabadság lér I-3 (nagyposta). Telefon: TAXI éjjel-nappal Legyen Ön is GYORS - PONTOS - a törzsutasunk - így olcsóbban utazhat! MEGBÍZHATÓ. Személy-, teherfuvarozás, autómentés Apolgármesteri hivatal megbízásából a városüzemeltetési feladatok közül az alábbiakat társaságunk végzi: Utak üzemeltetése. I Földutak és útpadkák fenntartása. Hidak fenntartása. Árkok üzemeltetése (kivéve átemelők). Berendezési tárgyak fenntartása. KENDRA Bt. Ügyeleti telefon: 06-30/ Fax: HIRDETŐINK figyelmébe! A keretes hirdetéseket pénteken déli 2-ig, az apróhirdetéseket hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesztőségben (Szent István tér 9.), vagy a Gyorsnyomdában (Szabadság tér -3., nagyposta). Az apróhirdetés díja 40 Ft/szó. SZÁMÍTÓGÉPEK IRODAGÉPEK U TELEFONOK, FAXOK ^ MÁSOLÓGÉPEK Másolópapírok, festékkazetták, leporellók. Javítás, tisztítás, garanciális szerviz. SZÍNES fénymásolás BO Ft A/4 t Hmm SZERVIZ és SZAKÜZLET Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2 a. Nyitva: hétfőtől péntekig Figyelem! A lapunkban közölt ingatlanapróhirdetések ingyen megjelenhetnek - a hirdetők beleegyezésével - az országos terjesztésű INGATLANBÖRZE című hirdetési, reklám- és információs magazinban. Iskolai felvétel A Kós Károly Szakképző és Általános Iskola gépíró és gyorsíró tagozata felvételt hirdet az 997/98-as tanévre továbbtanulni szándékozó lányok részére. Másodszakmára jelentkezőket is várunk. Jelentkezés: Békéscsaba, Bartók Béla út 24, telefon: APRÓHIRDETÉS Komlón nélküli családi ház eladó Mezőmegyer. Fő út 28/. alatt. Telefon: , 7 órától. Összeköltőzőknek kétgenerációs, kertes családi ház beépíthető telekkel eladó. Békéscsaba, Franklin u.. szám. Szigligeti u garázssoron garázs eladó. Békéscsaba, Franklin u.. szám. Eladó bekerített kert a Batsányi utca folytatásában, fúrott kúttal, villanybekötéssel, termő gyümölcsfákkal. Érdeklődni az esti órákban a es teleionon. Kertészkedjen a sajál kertjében már idén tavasszal! Zártkert eladó a Lencsési szélén kis hétvégi házzal, tárolásra kiválóan alkalmas pincével. Telefon: Kondoroson tanya eladó I hold főiddel a fal utói,5 kilométerre. Irányár: 650 ezer forint. Érdeklődni: Kondoros. Tanya 52/. (Hosszú sor). A Vandháti úton 332 rn^es telek sürgősen eladó vagy Nagyréten tanyára cserélhető. Minden megoldás érdekel. Telefon: Nagy, kertes, központi fűtéses ház eladó vagy kisebbre cserélhető. Fúrott kút, ipari áram van: Darányi sor 9. Kondoros központjában, a Bacsó Béla u. 2. alatt kertes ház eladó. Alapterülete: 7,30 x 24,30 = 77 m 2, plusz melléképületek. A telek mérete: 77 m 2. Irányár: Ft. Érdeklődni lehet a as telefonszámon. Eladó 3 szobás házrész Békéscsabán, a Kastély utcában, vagy kisebb családi házra cserélhető. Irányár 3.5 millió Ft Telefon: óráig. 840 négyszögöl kert eladő. Telefon: Ház eladó cserével is: Garázs kiadó a Millenniumon, nagyméretű, fűtött. Telefon: Komfortos tanya eladó vagy elcserélhető kisebb kertes házra vagy lakótelepi lakásra. Érdeklődni: Csabaszabadi. Tanya 87.. a 7-es kilométerkőnél. 6 hektár szántóföld a városhoz közel kiadó, ugyanitt elveszett németjuhász kutya megtalálójának jutalmat fizetek. Bővebbet a as teleionon. Békéscsabán, vállalkozásra alkalmas, két utcára néző, 2500 rn^es. ősszkőzműves telek, rajta régi házzal 500 Ft/m áron 2 eladó. Telefon: 06-30/ Eladó Felső-Körös 39. számú lakás. Telefon: A Dobozi útról kövesúlon megközelíthető, 3700 rn^es, házépítésre is alkalmas, magas fekvésű telek eladó (villany beköthető, ivóvíz kb. 200 méterre, az Ó-Kőrös 50 méterre). Telefon: A Penzán szobás lakás eladó. Telefon: Eladnám vagy elcserélném 5 m 2 -es. szobás, egyedi gázos, vízórás lakásomat kisebbre, Penza- vagy Kazinczy-lakótelepire. Békéscsaba. Andrássy út 7./2. 3 szobás, 68 n^-es belvárosi lakás (redőnyös, vizórás) és zártkert a Lencsésin kis hétvégi házzal, pincével sürgősen eladó. Telefon: Lakható tanya villannyal, vízzel, nagy kerttel kiadó. Bemutatkozó ajánlatokat.tanya" jeligére. Békéscsaba. Pf. 76. címre várok. Nagyréten Kőrös-parti gyümölcsös eladó: A belvárosban garázs kiadó. Telefon: A Kazinczyn egyszobás lakás eladó. Érdeklődni: Fiat Punto 55S bordó-metál gépkocsi kilométerrel eladó. Tel.' Lada Samara 3 éves. lépcsőshátú, friss műszakival, mobiltelefon-kihangositóval és egyéb extrákkal, részletfizetési lehetőséggel eladó. Telefon: 06-20/ Fekete-fehér televíziók helyszíni avltása, régebbi típusú is. Hibabejelentés telefonon: , Tomka Attila. Parabola- és tetőantenna-szerelés, hifi, videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba, Csíki u. 38. Telefon: Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, -javítás. Telefon: Energomat, Minimat, Energolux, Vjatka, Evrika, Hajdú mosógépek javítása garanciával, hétvégén is. Telefon: / Elektron. Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üvegezése. Glass-Team e. v. Telefon: 06-60/ Kárpitozott bútorok felújítása. Telefon: 06-60/ (Krnyán). Fodrász hívásra házhoz megy. Telefon: 06-20/ Redőny, reluxa, hevederzár kedvezménnyel, előleg nélkül. Teleion: Bőrkabátok, bőrdzsekik, farmer- és szövetruházat alakítását, javítását, cipzárak cseréjét vállalom: Kardos László. Ihász u. 6./2. Telefon: Nyugati típusú személy- és kistehergepkocsik kipufogófelújítását rövid határidővel vállalom. Telefon: 06-20/ Színes tévé, vid«o javítása: Horváth Árpád, 06-20/ Redőnyjavítás, -készítés: Könyvelés, adótanácsadás kezdő vállalkozóknak alapítványi támogatással. Telefon: Szokolne Pallag Eszter, női-férfi fodrász. Hívásra házhoz megyek: 06-30/ Karosszériajavítás! Nagy karosszériaműhely, Békéscsaba. Liszt u. 2/. Könyvelés, adó- és tb-ügyintézés: Zárárusítás beszereléssel is. Kulcsmásolás. Lencsési, Sás köz 6. Teleion: Könyvelés, egyéni és társas vállalkozások részére teljes korú ügyintézéssel. Teleion: , Megbízható minőségű, uj órák eladása éves garanciával Sajben órásnál. Békéscsaba, Rákóczi u.. Szuper bizti" típusú hevederzár-szerelés, zárjavitás, zárcsere. Teleion: Szobafestés, mázolás, tapétázás. Marik István. Békéscsaba. Tavasz u. 83., telefon: Angolnyelv-oktatás. Telefon: Társ- és partnerközvetítés. Telefon: 06-30/ Bejárónői munkát, hétvégén gyermekfelügyeletet vállalok. Telefon: Autogéntréning. A relaxádós módszerrel kapcsolatos előadás áphlis 3-án, csütörtökön 7.30-tól lesz a Szlovák Kultúra Házában (Békéscsaba, Kossuth tér 0.). Telefon: Hajdú, Minimat automata mosógép felújítva, garanciával eladó: 06-30/ Matematika- és fizikakorrepetálás. Telefon: Angoltanítás kezdőknek. Telefon: Hajdú automata mosógépet vennék, üzemképtelent is: 06-20/376-5.

8 Mit szeretnének a jaminaiak, milyen problémákkal szembesülnek nap mint nap e városrész lakói?... Nos, e kérdésekre legkésőbb május végén választ kapunk, amikor közzéteszik annak a felmérésnek az eredményét, amely 700 kérdőív feldolgozásán alapul. Nem mintha a készítők nem lennének tisztában az itt élők gondjaival, kívánságaival - ezek régóta ismertek -, de úgy tartják, egy ilyen felmérés, mely fantasztikus és meglepő aktivitást váltott ki a kerület sorsát szivükön viselők körében, sokat segíthet az érdekek, a közös célok megfogalmazásában. Jamina az örök probléma - halljuk évek óta. És mindig voltak olyanok - nem is kevesen -, akik időt és energiát nem kímélve az itt lakók életkörülménye- CSÖKKENTENI A LEMARADÁST Egyesület Jamináért inek jobbításáért lobbiznak". E törekvés egyik aktív kifejezője a másfél éve működő Jamina Kerekasztal, mely nemrégiben egyesületté alakult. Tevékenységük kezdettől fogva arra irányul, hogy a lakosok, a vállalkozók, a nonprofit szektor és az önkormányzat segítségével előmozdítsák Jamina fejlődését, és biztosítsanak lehetőségeket a sokak által igényelt közösségi életre. Az egyesület azt szeretné, ha valamelyest csökkenne Jamina lemaradása, elsősorban az infrastruktúra terén. Mint fogalmaznak, az itt lakó em- INTELLIGENS VÁROSOK Informatikai kerekasztal Informatikai kerekasztal volt múlt héten a városházán az e területen dolgozó és jelentős lépéseket tevő szervezetek, intézmények képviselőinek részvételével. A tanácskozás azért jött létre, hogy megbeszéljék, összehangolják a város egészét érintő további elképzeléseket, fejlesztéseket. Pap János polgármester bevezetőjében elmondta, hogy az Internet világhálózatán lenni, oda a városról információt szolgáltatni vagy más adatokat lehívni, ma már szükségszerű. Ugyanakkor fontos az is, hogy az információk ne csak egy szűk réteg, hanem a szélesebb felhasználói kör számára is hozzáférhetők legyenek. Ezt a célt szolgálná egy városi hálózat kialakítása, amelyhez nélkülözhetetlen a szakemberek segítsége. Sisak Péter alpolgármester az Intelligens város elnevezésű programról szólt. Tavaly szeptemberben egy megbeszélésen fogalmazódott meg az igény - mondta -, hogy az önkormányzat foglalkozzon az informatikával, bár egy teljes integrált informatikai rendszer kiépítése csak városi forrásokból nem valósítható meg. Létezik azonban egy nemzeti informatikai infrastrukturális program, amelynek Intelligens város projectjéhez csatlakozik Békéscsaba is a decemberi közgyűlés döntése alapján. A kormány 850 millió forintot szán az informatikai szolgáltatások fejlesztésére, amelyre Békéscsaba is pályázhat. Pályázni lehet például a következőkért: új ismeretek generálása, megszerzése; korszerű technika átvétele; új technika iránti fogadókészség fejlesztése. A kerekasztal meghívottai egyetértettek abban, hogy lépni kell az adott kor követelményeinek megfelelően. Tuskáné Papp Erzsébet, az oktatási iroda vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a művelődési minisztérium terveinek megfelelően 998 augusztusáig a középiskolákban, majd az általános iskolákban is meg kell teremteni az Internetre történő csatlakozás feltételeit, amelyhez a kormány anyagi támogatása várható. Kotroczó Ferenc (képünkön), a polgármesteri hivatal informatikusa szerint hasznos volna még egy kerekasztalt összehívni tágabb körben. Az operatív munkához pedig szakmai csoportokra van szükség, amely a három felmerült terület közül (oktatás, igazgatási szféra és szolgáltatás) az oktatásban már megvalósulóban van az oktatási iroda munkatársa, Szurovecz Béla és a középiskolák informatikával foglalkozó tanárai jóvoltából. Kotroczó Ferenc kérdésünkre elmondta, hogy a városi hálózatot egy gyors adatátviteli vonalként kell elképzelni, amelyre rákapcsolódva pillanatok alatt cserélhetnének akár nagy mennyiségű információt is az intézmények. Az optikai gerinchálózat az előzetes elképzelések szerint az iskolacentrumtól indulna, a Gyulai úton, a Kossuth téren, a Szent István téren, a Szabadság téren, az Andrássy úton át egészen a Kétegyházi útig vezetne. Felmerült az is, hogy az Orosházi útig és a Lencsési felé is vezetne tengely. A megvalósítást illetően a város a legfrissebb technológiát szeretné alkalmazni. Hogy ez milyen módon és kiknek a részvételével lehetséges, ez további tárgyalások, megbeszélések, szakmai és pénzügyi számítások után dől el. ' Q *~l MIKÓCZY ERIKA VARHELYI ANDRÁS: ber nem érti, miért nincs pénz kerékpárúira, miért kell 5-20 évig telefonra várni, miért vannak leburkolatlan utak. Az egyesület felvállalja e célok megvalósítását, ugyanakkor nem szeretné egy panasziroda" szerepét betölteni, hanem a realitások talaján maradva objektív tájékoztatást kíván nyújtani a lehetőségekről, valamint ötletekkel szolgálni és ésszerű javaslatokkal segíteni az önkormányzatot a városrészt érintő döntések meghozatalában. A nagy tetszést aratott jaminálist" hagyományossá szeretnék tenni, továbbá más rendezvények megszervezéséve is próbálják a kerület életét színesíteni. Az egyesület a Madách Utcai Általános Iskolában talált otthonra, tagja bárk. lehet, aki egyetért célkitűzéseivel (a m\hmális tagdíj évi 200 forint). Működésükhöz az önkormányzat támogatására számítanak, továbbá pályázatok révén szeretnének pénzhez jutni, de minden má; segítséget is szívesen vesznek. Példái. még a kerekasztal idején pályázatot nyújtottak be egy Nagy-Britanniában múkcdő, a walesi herceg által irányított alapítványhoz, mellyel 600 ezer forintot kérte- Jaminának. Az egyesület távol akar maradni a po litikától, de szoros együttműködésre törekszik a kerület önkormányzati képviselőivel. Elnöke Tóth Mihály, az elnöks tagjai Demó Andrásné, Frankné dr. Nemes Gizella, Hrabovszki György, Belicc Károly, Baczóvszki Pál és Gyeraj Mihály: akiknek munkáját tevékenyen segs Herczeg Tamás, Pocsainé Fábián Mac dolna, dr. Nóvák Pál... és még sok más Jamina-barát. TEVAN-KÖNYVEK Örökség A kötet három megrendítő erejű elbeszélést tartalmaz, önéletrajzi ihletettségű szépprózákat. A szerző nagyapjának és édesapjának állít emléket, szociográfiai hitelességgel eleveníti fel a korabeli történelmi hátteret, a háborúk igazságtalanságait, a megpróbáltatások, tragédiák emberformáló miliőjét. ízes, paraszti poétika ez, a népies próza legszebb kifejezéseit lelhetjük fel benne. Történelmi olvasókönyvnek is lehet aposztrofálni, hisz a Horthy-korszakról, a csendőrség szervezeti működéséről, az akkori politikai helyzetről tablóképet fest az író. Érdekes történetek, sorsfordító pillanatok tanúi lehetünk. H. B. GALGÓCZI IBOLYA: (SZ. SZ.) Nyughatatlan lélek Akár egy szélcsiszolta k: test, olyan finom felülete vb- Galgóczi Ibolya versmondatenak, szinte természeti jelenségként van jelen minden szava i textus melegágyában. Szokatlan szófordulatai rncgött nemcsak az e világi idegerség szólal meg (a csordufcr telt szenvedés és szenvedély hanem az időbeliség is, mtr: remélnivaló háttér. A remén, hogy a történelem egy kis filrrrészletében mi is lehetünk epzód vagy mellékszereplők. Ja Ián jut ránk is egy kis reflekto-- fény abban a teátrális játékté-- ben, ahol a reflexiók jelentősege szakrálissá nemesedik. Első kötet. Jó indulás. (K.ZSJ

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII Időpont/ oszt. Április 2., kedd A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII 8-9 Osziórák a tevékenységek előkészítésére Megnyitó, udvar vagy díszterem és

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

a város több beruházást és felújítást vállalhat az idén, mint decemberben reálisnak látszott, ám továbbra is mértéktartónak

a város több beruházást és felújítást vállalhat az idén, mint decemberben reálisnak látszott, ám továbbra is mértéktartónak Probléma nélkül nincs szerencse. Az élet van belül, ami naponként öszszeáll. Újra felépül reggel, ami volt. Az agyam vagyok én vagy a testem? Egy bőrbe kötött tudat. Olykor fellapozza az emlékeket az idő.

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

RÖVID PROGRAM. Hétrétország- a szerek és porták köztiválja 2014. augusztus 9-20.

RÖVID PROGRAM. Hétrétország- a szerek és porták köztiválja 2014. augusztus 9-20. RÖVID PROGRAM Hétrétország- a szerek és porták köztiválja 2014. augusztus 9-20. 2014. augusztus 9. Szombat 22:30 Csillagrét, Őriszentpéter Csillagnéző Találka az Árpád-kori templom parkolójában 2014. augusztus

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27.

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2014. SZEPTEMBER 22. (HÉTFŐ) I. SZIMFONIKUS KONCERT Jótékonysági hangverseny a Korábban

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok

Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok 10.00 Felvonulás -REAL-Sárostói Sportpálya- 10:30 Bemutatók - fellépnek: Bocskai István Általános Iskola és AMI fúvószenekara és majorett

Részletesebben

2009 / Szeptember Békéscsabai programok

2009 / Szeptember Békéscsabai programok 2009 / Szeptember Békéscsabai programok Bábkészítı pályázat és kiállítás Kiállítás helye: Békési Úti Közösségi Házak 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17. Tel.: 66/326-370 Fax: 66/326-370 E-mail: mesehaz@mesehaz.hu

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Dátum Szervező, helyszín Program. BAVKMHSKB állandó csoportjai Városi Könyvtár Közművelődési klubterme Zirc, József A. u. 1.

Dátum Szervező, helyszín Program. BAVKMHSKB állandó csoportjai Városi Könyvtár Közművelődési klubterme Zirc, József A. u. 1. Békefi Antal, és Stúdió KB 2015. márciusi Zircen = Békefi Antal, és Stúdió KB Minden második hétfő Minden kedd és állandó csoportjai 14.00 óra Gyűszűkék Foltvarró Klub 18.00-20.00 óra Zirci Városi Vegyeskórus

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

XXIV. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 2009. március 16. - április 6.

XXIV. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 2009. március 16. - április 6. XXIV. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 2009. március 16. - április 6. március 16., hétfő 17 óra A XXIV. Kecskeméti Tavaszi Fesztivált megnyitja dr. Zombor Gábor polgármester A Budapesti Tavaszi Fesztivál díszvendége

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei:

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Csongrád telephely (Batsányi János Gimnáziumban) 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. -mail cím: csongrad@szefi.hu Megszerezhető

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

A Váci Mihály Művelődési Ház szakkörei, klubjai, kiscsoportjai

A Váci Mihály Művelődési Ház szakkörei, klubjai, kiscsoportjai Hagyományőrző Népi Együttes Művészeti vezető: Széphalmi Zoltán Váci Mihály Művelődési Ház (október 30-ig az Innovációs Centrumban) szerda 19.00-21.00 Népdalkör Vezeti: Kovács László népzenész kedd 17.00-19.00

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál Építs hidat magad felé - tréning diákoknak aula Filmvetítés - Modern

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A Meteorit 2006. Nemzetközi Művészeti Fesztivál Ünnepélyes Megynitója: 2006. június 2. (péntek)

A Meteorit 2006. Nemzetközi Művészeti Fesztivál Ünnepélyes Megynitója: 2006. június 2. (péntek) 1. A fesztivál egész ideje alatt megtekinthető kiállítások Prágai Quadriennale 2007 Csehország Kállai-Tóth Anett fotográfus kiállítása Magyarország Hegyi Péter festőművész kiállítása Magyarország ZLSZ

Részletesebben

2011. december 17-én 20 órától KÖRFKarácsony a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ahol az ajándékozás nem játék, a belépő viszont az!

2011. december 17-én 20 órától KÖRFKarácsony a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ahol az ajándékozás nem játék, a belépő viszont az! A jótékony szándék és az adományozás örömének érzése olyan alapismeret, amivel minden fiatalnak találkoznia kell! Ráadásul minél hamarabb! Idén karácsonykor Békéscsabán is átélhetitek ezt az érzést - beleértve

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra

www.szigliget.hu Bővebb információ: Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra Bővebb információ: www.szigliget.hu A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra Tavaszváró

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2014. január 1. december 31. BUDAPEST Békés, boldog Eredményekben gazdag Új

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

2011. évi városi programterv

2011. évi városi programterv évi városi programterv Összeállította: J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ RENDEZVÉNY IDŐPONTJA január RENDEZVÉNY NEVE Nézz körül a Marosháton! HELYSZÍN LEBONYOLÍTÓ ELÉRHETŐSÉG Marosháti Kistérség

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója Petőfi Sándor Művelődési Központ Kiskőrös, február 17. 2007 Évnyitó szakmai értekezlet Általános Művelődési Központ Nemesnádudvar,

Részletesebben

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 Média ajánlat RTL Klub műsorszponzorációs megjelenések Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 RTL Klub Barátok közt A Barátok közt hosszú évek óta Magyarország legnépszerűbb sorozata,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület 5600 Békéscsaba, Békési út 15. KSH azonosító szám:18031814 9499 529 04 Közhasznúsági végzés nyilvántartási száma:2900 Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2007. június 18 - augusztus 31-ig) Ottó

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet.

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. SZIGLIGET Bővebb információ: www.szigliget.hu Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Március 15-16. Tavaszváró Március

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja 2015. január hónapra

Részletesebben

Derecskei programfüzet

Derecskei programfüzet Derecskei programfüzet programfuzet@gmail.com DECEMBER 13. (vasárnap) 19.00 óra 2009. november Értesítés! Tisztelt Derecskeiek! Értesítjük Önöket, hogy a Mûvelõdési Központ 2009. november 1. november 30-ig

Részletesebben

Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére

Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére Budapest VERDI 200 ÜNNEPI GÁLA GIUSEPPE VERDI SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Időpont: 2013. szeptember 29. (vasárnap) 19.00. Helyszín:

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

2013. január havi programtáblázat

2013. január havi programtáblázat Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ 8900 ZALAEGERSZEG, Apáczai Csere János tér 5. Telefon: 92/511-210 Fax: 511-213, Pf.: 168 E-mail: kozmuvelodes@apaczaizeg.hu Web: www.apaczaizeg.hu 2013. január

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben