Tantárgy neve, kódja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy neve, kódja:"

Átírás

1 Tantárgy neve, kódja: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szakirány: mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: f Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 6 Ajánlott félév: 1 Előtanulmányi kötelezettségek: -, - Felelős tanszék: Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék Tantárgyfelelős: Osztényi József (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Osztényi József (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Ítéletek, logikai műveletek, az ítéletkalkulus formulái. Formulák kiértékelése, logikai ekvivalenciája. Formulák diszjunktív és teljes diszjunktív normálformája. Tautológiák. Az ítéletkalkulus következményfogalma. A predikátumkalkulus alapjai. Az univerzális és egzisztenciális kvantifikáció. Halmazok, halmazok Descartes-szorzata, megfeleltetések, relációk, leképezések. Véges halmazok, permutációk, ciklusok, transzpozíciók. Véges halmazok kombinatorikája. Variációk, kombinációk, rendezett osztályozások, ismétléses permutációk. A binomiális tétel, a polinomiális tétel, a logikai szitaformula, teljes indukció. Gráfok, fák, minimális feszítőfa. Euler-vonal, Hamilton-kör. Páros gráfok, párosítások. Síkbarajzolható gráfok. Gráfok színezése. Gyakorlat: A gyakorlat követi az előadás anyagát. Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, jegyzetelés, minden gyakorlatra a megfelelő előadás áttanulmányozása, a kitűzött feladatok megoldása, tevékeny részvétel a gyakorlatokon. Az értékelés módszere: Három pontszerző dolgozat. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Végh Attila: A számítástudomány matematikai alapjai I. (H- 403). Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Kecskemét, Az előadó elektronikus vázlata. Kötelező irodalom: Bagyinszki J. György A.: Diszkrét matematika főiskolásoknak. TypoTEX Kiadó, Budapest, Kalmárné Németh M.- Katonáné Horváth E.- Kámán T.: Diszkrét matematikai feladatok Polygon, Szeged, Szendrei Á.: Diszkrét matematika. Polygon Jegyzettár, Polygon, Szeged, Katona Y. Gy. Recski A. Szabó Cs.: A számítástudomány alapjai. TypoTEX Kiadó, Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra, Nemzeti Tankönyvkiadó, Ajánlott irodalom: Bagyinszki J. György A.: Diszkrét matematika főiskolásoknak. TypoTEX Kiadó, Budapest, Kalmárné Németh M.- Katonáné Horváth E.- Kámán T.: Diszkrét matematikai feladatok Polygon, Szeged, Szendrei Á.: Diszkrét matematika. Polygon Jegyzettár, Polygon, Szeged, Katona Y. Gy. Recski A. Szabó Cs.: A számítástudomány alapjai. TypoTEX Kiadó, Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

2 Tantárgy neve, kódja: A számítástudomány matematikai alapjai II., MMF4A0IN Szakirány: mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: v Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 5 Ajánlott félév: 4 Előtanulmányi kötelezettségek: A számítástudomány matematikai alapjai I., Analízis I. Felelős tanszék: Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék Tantárgyfelelős: Végh Attila (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Végh Attila (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Számelmélet alapjai. Euklideszi algoritmus. Kongruenciák maradékosztályok. Teljes és redukált maradékrendszerek. Euler-Fermat-tétel. Szimultán kongruenciarendszerek. Prímszámok, prímtesztelés. Kriptográfia alapjai, nyilvános kulcsú titkosítás, RSAalgoritmus. Absztrakt algebrai alapfogalmak. Részcsoport, mellékosztályok, Lagrange-tétel. Permutációcsoportok, Cayley-tétel, csoportok megadása. Direkt-szorzat, Abel-csoportok. Gyűrűk, hálók, Boole-algebrák, testek. Polinomok, irreducibilis polinomok, véges test feletti polinomok. Kódolási alapfogalmak, hibajavító kódok. Bináris, lineáris és Hamming kódok. Lineáris kódok, Hamming kódok. Reed-Solomon kódok, ciklikus kódok, BCH kódok. Gyakorlat: A gyakorlat követi az előadás anyagát. Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, jegyzetelés, minden gyakorlatra a megfelelő előadás áttanulmányozása, a kitűzött feladatok megoldása, tevékeny részvétel a gyakorlatokon. Az értékelés módszere: Kettő pontszerző dolgozat. Írásbeli vizsga. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az előadó elektronikus vázlata. Kötelező irodalom: Szendrei Á.: Diszkrét matematika. Polygon Jegyzettár, Polygon, Szeged, Katona Y. Gy. Recski A. Szabó Cs.: A számítástudomány alapjai. TypoTEX Kiadó, Györfi L.-Győri S.- Vajda I.: Információ-és kódelmélet, Typotex Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Szendrei Á.: Diszkrét matematika. Polygon Jegyzettár, Polygon, Szeged, Katona Y. Gy. Recski A. Szabó Cs.: A számítástudomány alapjai. TypoTEX Kiadó, Györfi L.-Győri S.- Vajda I.: Információ-és kódelmélet, Typotex Kiadó, Budapest, 2002.

3 Tantárgy neve, kódja: A távközlés fizikája, MMF5C0IN Szakirány: hálózati és WEBtechnológiák Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: v Ajánlott félév: 5 Előtanulmányi kötelezettségek: Fizika, - Felelős tanszék: Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék Tantárgyfelelős: Kőházi-Kis Ambrus (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Kőházi-Kis Ambrus (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Adattovábbítás technológiái, Távközlés szabad térben terjedő elektromágneses hullámokkal, Telefonhálózatok, Fénytávközlés fizikai alapjai, Optikai szálak fajtái, jellemzői, Fénytávközlésben alkalmazott fényforrások, Modulációs módszerek, Multiplexerek, demultiplexerek és egyéb komponensek, Távközlési csatornák kapacitásának fizikai korlátai. Gyakorlat: - Labor: Mérési hibák, hibaterjedés törvényei. A regresszióanalízis alapjai. A mérések tervezése és kiértékelése. Laboratóriumi gyakorlatok: Optikai szálak kezelése. Numerikus apertúra mérése. Szálcsillapodás mérése. Be- és kicsatolás egymódusú és többmódusú szálb A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadás látogatása, az ott hallottak otthoni áttekintése és feldolgozása a megadott szakirodalom alapján. Részvétel a laboratóriumi méréseken. Mérési jegyzőkönyvek elkészítése során be kell számolni a mérési feladat során elvégzett munkáról, illetve a kiadott feladatok elvégzéséről. Az értékelés módszere: A mérési jegyzőkönyvek megfelelő szintű elkészítése esetén a hallgatók vizsgára bocsáthatók, ahol sikeres írásbeli beugró után szóbeli számonkérés formájában számot adnak az előadáson és a laboratóriumi mérések során megszerzett ismereteikről. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az ajánlott irodalom, az előadásvázlat, a mérésekhez kiadott segédanyagok. A laboratóriumi mérések során a hallgatók korszerű mérőberendezésekkel ismerhetik meg a távközlés fizikai alapjait. Kötelező irodalom: Kemény Sándor, Deák András: Mérések tervezése és eredményeinek értékelése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Herbert Taub, Donald Shilling: Principles of communication systems, McGraw-Hill, M. J. Howes, D. V. Morgan: Fénytávközlés, eszközök, áramkörök és rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Andreas F. Molisch: Wireless communications, John Wiley & Sons, Govind P. Agrawal: Fiber-optic communication systems, Ajánlott irodalom: Kemény Sándor, Deák András: Mérések tervezése és eredményeinek értékelése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Herbert Taub, Donald Shilling: Principles of communication systems, McGraw-Hill, M. J. Howes, D. V. Morgan: Fénytávközlés, eszközök, áramkörök és rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Andreas F. Molisch: Wireless communications, John Wiley & Sons, Govind P. Agrawal: Fiber-optic communication systems, 2002.

4 Tantárgy neve, kódja: Adatbázisok I., MIN3D0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: v Ajánlott félév: 3 Előtanulmányi kötelezettségek: -, - Tantárgyfelelős: Fábián Csaba (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Pap-Szigeti Róbert (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Előadás: Adatmodellezési alapfogalmak. Relációs adatmodell. E-K (E-R) modellek létrehozása, leképezése relációs modellre. Relációs adatbázis normalizálása. Komplex mintafeladat megoldása. Relációs algebra halmazműveletek, redukciós műveletek. Relációs algebra kombinációs műveletek, gyakorlati példák. Az SQL nyelv általános jellemzése, szintaxisa, speciális logikai kifejezések, reláció sémák definiálása, módosítása, törlése. Az SQL nyelv lekérdezések, relációs algebrai műveletek megvalósítása, alkérdések. Az SQL nyelv virtuális táblák létrehozása, használata, aktív elemek (megszorítások, triggerek). Az ODBC szerepe, az ODBC felület bemutatása. Gyakorlat: Labor: Labor: E-K (E-R) modellek létrehozása, leképezése relációs modellre. Relációs adatbázis normalizálása. Relációs algebra, gyakorlati példák. Az SQL nyelv reláció sémák definiálása, módosítása, törlése, lekérdezések, relációs algebrai műveletek megvalósít A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, az ott hallottak otthoni áttekintése és kiegészítése az ajánlott irodalom alapján. Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. A gyakorlatvezető által kiadott feladatok megoldása a gyakorlati foglalkozáson, számítógépen. A gyakorlatvezető által otthoni munkára kiadott feladatok megoldása a gyakorlati foglalkozásokon kívül. Az értékelés módszere: A félév során pontszerző dolgozatok írása. A félév végén írásbeli illetve szóbeli vizsga. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az ajánlott irodalom, előadásvázlat, a gyakorlatokon megírt programok, a fejlesztési környezet súgó állománya. A gyakorlatokon minden hallgatónak külön, korszerű számítógépes hozzáférés biztosított. Az internetes források a hallgatók részére fenntartott számítógépes szolgáltatóteremben hozzáférhetőek. Kötelező irodalom: Kovács L.: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana. ComputerBooks, Martin G.: SQL A-Z. Kiskapu, Budapest, Katona Endre: Adatbázisok. Elektronikus jegyzet: Ajánlott irodalom: Kovács L.: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana. ComputerBooks, Martin G.: SQL A-Z. Kiskapu, Budapest, Katona Endre: Adatbázisok. Elektronikus jegyzet:

5 Tantárgy neve, kódja: Adatbázisok II., MIN4G0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: f Ajánlott félév: 4 Előtanulmányi kötelezettségek: Adatbázisok I., Programozás I. Tantárgyfelelős: Fábián Csaba (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Pap-Szigeti Róbert (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Adatbázis elérési felületek osztályozása. Adatbáziskezelés Oracle-ben. A tranzakció kezelés elméleti és gyakorlati elemei. A tranzakció-menedzser rendszerek feladatai. Gyakorlat: Labor: Adatbázis fizikai felépítése. Adatbázis rendszerek SQL kiegészítései procedurális elemekkel. Tárolt eljárások készítése. Triggerek programozása. QEP (query execution plan) készítése, elemzése. A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, az ott hallottak otthoni áttekintése és kiegészítése az ajánlott irodalom alapján. Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. A gyakorlatvezető által otthoni munkára kiadott feladatok megoldása a gyakorlati foglalkozásokon kívül. Az értékelés módszere: A félév során pontszerző dolgozatok. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az ajánlott irodalom, előadásvázlat, a gyakorlatokon megírt programok, a fejlesztési környezet súgó állománya. A gyakorlatokon minden hallgatónak külön, korszerű számítógépes hozzáférés biztosított. Az internetes források a hallgatók részére fenntartott számítógépes szolgáltatóteremben hozzáférhetőek. Kötelező irodalom: Kovács L. Irházi Z.: Adatbázisok II. GAMF jegyzet, Ullman- Widom: Adatbázis rendszerek megvalósítása. Panem Kiadó, Ajánlott irodalom: Kovács L. Irházi Z.: Adatbázisok II. GAMF jegyzet, Ullman- Widom: Adatbázis rendszerek megvalósítása. Panem Kiadó, 2003.

6 Tantárgy neve, kódja: Analízis I., MMF1B0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: f Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 5 Ajánlott félév: 1 Előtanulmányi kötelezettségek: -, - Felelős tanszék: Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék Tantárgyfelelős: Végh Attila (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Végh Attila (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Háromdimenziós vektorok, műveletek vektorokkal. Determináns, mátrix fogalma és azok tulajdonságai. Mátrixok szorzása. A lineáris tér, altér, generátorrendszer, függetlenség, bázis fogalma. Elemi bázistranszformáció és alkalmazásai: lineáris egyenletrendszerek megoldása, mátrix inverze, rangja. Halmazelméleti alapfogalmak, számhalmazok. A komplex számtest. A komplex számok alakjai. Műveletek komplex számokkal: hatványozás és gyökvonás. Polinomok, egyenletek, ezek gyökei, az algebra alaptétele. Számsorozatok és sorok. Konvergencia, nevezetes határértékek. Határérték-számítás. A matematikai analízis alapjai, koordináta rendszerek. Egyváltozós függvények. Függvények határértéke, folytonossága. Elemi függvények és tulajdonságaik. Egyváltozós függvények differenciálszámítása. Differenciálási szabályok, eljárások. Gyakorlat: A gyakorlat követi az előadás anyagát. Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások, konzultációk figyelmes látogatása, a gondos jegyzetelés és a folyamatos készülés, tevékeny részvétel a gyakorlatokon, a begyakorolt feladattípusok felismerése és önálló megoldása. Az értékelés módszere: Négy pontszerző dolgozat. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Kasza I. Óvári L. Keresztszeghy I.: Matematika I., KF GAMF Kar, Kecskemét, Hajdú E.- Kasza I.-Keresztszeghy I.-Kovács T.: Matematikai példatár I., Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Kecskemét, Kötelező irodalom: Kovács J. Takács G. Takács M.: Analízis. Tankönyvkiadó. Bp., Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Ajánlott irodalom: Kovács J. Takács G. Takács M.: Analízis. Tankönyvkiadó. Bp., Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998.

7 Tantárgy neve, kódja: Analízis II., MMF2D0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: v Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 5 Ajánlott félév: 2 Előtanulmányi kötelezettségek: Analízis I., - Felelős tanszék: Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék Tantárgyfelelős: Végh Attila (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Bársony István Tantárgyprogram: Előadás: A differenciálszámítás ismétlése. A differenciálszámítás alkalmazásai. Egyváltozós függvények határozatlan és határozott integrálja. Integrálási szabályok, eljárások, parciális integrálás, helyettesítéses integrálás. Az integrálszámítás alkalmazásai. Elsőrendű differenciálegyenletek. Szeparábilis és homogén fokszámú differenciálegyenlet. Első- és másodrendű lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenlet. Differenciálegyenletek műszaki alkalmazásai. Kétváltozós függvények analízise, parciális derivált, kétváltozós függvény szélsőértéke. Kettős integrál és alkalmazása. Gyakorlat: Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások, konzultációk figyelmes látogatása, a gondos jegyzetelés és a folyamatos készülés, tevékeny részvétel a gyakorlatokon, a begyakorolt feladattípusok felismerése és önálló megoldása. Az értékelés módszere: Kettő zárthelyi dolgozat. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Koczur Z. Hajdú E. Csenki R.: Matematika II., Kecskeméti GAMF Kar, Kecskemét, Csenki R.-Kasza I.-Koczur Z.-Kovács T.: Matematika példatár II., Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Kecskemét, Kötelező irodalom: Kovács J. Takács G. Takács M.: Analízis. Tankönyvkiadó. Bp., Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Ajánlott irodalom: Kovács J. Takács G. Takács M.: Analízis. Tankönyvkiadó. Bp., Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998.

8 Tantárgy neve, kódja: Angol I., MLK1A0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: f Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 0 Ajánlott félév: 1 Előtanulmányi kötelezettségek: -, - Felelős tanszék: Modern Nyelvek Intézete Tantárgyfelelős: Várkonyiné Stumpf Anikó A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Várkonyiné Stumpf Anikó Tantárgyprogram: Előadás: - Gyakorlat: Társalgási témák: bemutatkozás, család, otthon, külső, belső tulajdonságok, környezet, környezetvédelem, munka, tanulás, vásárlás, ünnepek. Nyelvtan: Létige, birtoklás, névmások, felszólítás, segédigék (can, must), alapvető hely- és időhat., egyszerű és folyamatos jelen, jövő idő, egyszerű és folyamatos múlt idő, befejezett jelen, befejezett múlt idő. Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Szóbeli, írásbeli, nyelvtani gyakorlás, olvasott szövegértés, irányított fogalmazás, gépi szövegértés, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, szintrehozás. Az értékelés módszere: Folyamatos írásbeli és szóbeli számonkérés: egy zárthelyi és legalább két kisdolgozat. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Evens-Jenny Dooley: Enterprise 2 /coursebook+grammar book/ Express Publishing CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor, Kötelező irodalom: Angol-magyar, Magyar-angol szótár, Akadémiai Kiadó Ajánlott irodalom: Angol-magyar, Magyar-angol szótár, Akadémiai Kiadó

9 Tantárgy neve, kódja: Angol II., MLK2A0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: f Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 0 Ajánlott félév: 2 Előtanulmányi kötelezettségek: Angol I. vagy alapfokú A vagy alapfokú B, - Felelős tanszék: Modern Nyelvek Intézete Tantárgyfelelős: Várkonyiné Stumpf Anikó A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Várkonyiné Stumpf Anikó Tantárgyprogram: Előadás: - Gyakorlat: Társalgási témák: szolgáltatások, családi és állami ünnepek, egészség, betegség, egészséges életmód, függőségek, állásinterjú, időjárás, nyaralás, Nyelvtan: számnevek, some/any használata, a módbeli segédigék, should, would, ought to, stb, szenvedő szerkezet, feltételes mód 1., 2. Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Tematikus szóbeli, írásbeli és nyelvtani gyakorlás: gépi szöveg értése, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, képleírás. Lyukas szöveg, teszt, szövegértés, irányított fogalmazás és fordítás gyakorlása. Az értékelés módszere: Folyamatos számonkérés a félév nyelvtani és lexikai anyagából. Két kisdolgozat, egy képleírás vagy szituáció, egy zárthelyi dolgozat. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Borostyán Katalin: Középfokú kurzuskönyv, Nordwest 2002 Kiadó, CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor, Kötelező irodalom: Nyelvtan központú tesztek és fordítások az angol írásbeli nyelvvizsgához, Padlás Nyelviskola Magyar-angol, Angol-magyar középszótár, Akadémiai Kiadó Ajánlott irodalom: Nyelvtan központú tesztek és fordítások az angol írásbeli nyelvvizsgához, Padlás Nyelviskola Magyar-angol, Angol-magyar középszótár, Akadémiai Kiadó

10 Tantárgy neve, kódja: Angol III., MLK3A0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: v Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 0 Ajánlott félév: 3 Előtanulmányi kötelezettségek: Angol II. vagy alapfokú C vagy középfokú A vagy középfokú B, - Felelős tanszék: Modern Nyelvek Intézete Tantárgyfelelős: Várkonyiné Stumpf Anikó A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Várkonyiné Stumpf Anikó Tantárgyprogram: Előadás: - Gyakorlat: Társalgási témák: hobbi, közlekedés, sport, kultúra, Magyarország, Nagy-Britannia, USA, média Nyelvtan: udvarias kérdések és kérések, feltételes mód 1., 2., 3., segédigék másodjelentése, Műveltetés Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Tematikus szóbeli, írásbeli és nyelvtani gyakorlás: gépi szöveg értése, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, képleírás. Lyukas szöveg, teszt, szövegértés, irányított fogalmazás és fordítás gyakorlása. Az értékelés módszere: Folyamatos számonkérés a félév nyelvtani és lexikai anyagából. Szóbeli vizsga. Kisdolgozat vagy szóbeli felelet, egy zárthelyi dolgozat. Szóbeli vizsga. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Borostyán Katalin: Középfokú kurzuskönyv, Nordwest 2002 Kiadó, CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor. Kötelező irodalom: Nyelvtan központú tesztek és fordítások az angol írásbeli nyelvvizsgához, Padlás Nyelviskola Magyar-angol, Angol-magyar középszótár, Akadémiai Kiadó BME angol középfokú írásbeli mintafeladatok gyűjteménye PI Innovációs Kft. Bp Ajánlott irodalom: Nyelvtan központú tesztek és fordítások az angol írásbeli nyelvvizsgához, Padlás Nyelviskola Magyar-angol, Angol-magyar középszótár, Akadémiai Kiadó BME angol középfokú írásbeli mintafeladatok gyűjteménye PI Innovációs Kft. Bp. 2003

11 Tantárgy neve, kódja: Az informatikai biztonság alapjai, MIN5B0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: v Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 3 Ajánlott félév: 5 Előtanulmányi kötelezettségek: Adatbázisok II., A számítástudomány matematikai alapjai II. Tantárgyfelelős: Vajnai Tibor (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Göcs László Tantárgyprogram: Előadás: Az informatikai biztonság fogalma, tartalma. Informatikai biztonsági követelmények: biztonsági osztályok az információvédelem és megbízható működés területén. Az informatikai biztonság ügyviteli szabályozása (hazai és nemzetközi törvények, rendeletek, szabványok). A kriptográfia alapjai (alapfogalmak, történeti áttekintés, szimmetrikus és aszimetrikus kulcsú rejtjelezés). Szimmetrikus ás aszimmetrikus kulcsú kriptográfia. A hálózat- és információbiztonság viszonya. Végpontkommunikáció védelme (kulcsmenedzsment, hitelesítés, titkosítási protokollok). Felhasználók azonosításának eszközei, biometria.. A kommunikációs infrastruktúra védelme (proxy, tűzfal, behatolásjelző rendszerek, RAID, Radix).Válalalt biztonság. Kliens és Szerver oldali biztonság, központosított menedzsment lehetőségei. Gyakorlat: - Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, az ott hallottak otthoni áttekintése és kiegészítése az ajánlott irodalom alapján. Önálló kutatómunka alapján egy kiselőadás elkészítése a legfrissebb biztonsági problémákról, megoldásokról. Az értékelés módszere: Kisdolgozatok írása, szóbeli szereplés, önálló kutatómunka végzése folyóiratokból és az internet autentikus helyeiről. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az ajánlott irodalmon kívül előadásvázlat, ábrák, (az oktató által megadott helyről letölthetőek). Az internetes források a hallgatók részére fenntartott számítógépes szolgáltatóteremben hozzáférhetőek. Kötelező irodalom: Az Informatikai Tárcaközi Bizottság 12. sz. ajánlása A. S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok. 8. fejezet. Panem, Budapest, Othmar Kyas: Számítógépes hálózatok biztonságtechnikája. Kossuth Kiadó, Ajánlott irodalom: Az Informatikai Tárcaközi Bizottság 12. sz. ajánlása A. S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok. 8. fejezet. Panem, Budapest, Othmar Kyas: Számítógépes hálózatok biztonságtechnikája. Kossuth Kiadó, 2000.

12 Tantárgy neve, kódja: Bevezetés a mobil távközlésbe, MIN5J3IN Szakirány:,, mobil alkalmazások fejlesztése, Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: v Ajánlott félév: 5 Előtanulmányi kötelezettségek: Hálózatok I., - Tantárgyfelelős: Kovács Tamás (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Kovács Tamás (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Korszerű távközlő hálózatok felépítése. 1., 2., 3. generációs rendszerek fogalma, összehasonlítása. Közcélú hálózatok és támogatott szolgáltatáskészleteik: PSTN/ISDN, GSM, GPRS, EDGE, UMTS. GPRS/EGDE: hálózati architectúra és funkcionális képességeik. Hozzáférési hálózat, maghálózat. Protokollok áttekintése. Csomagkapcsolt szolgáltatások: az Internet Protokollra épülő Multimédia Alrendszer (IP Multimedia Subsytem - IMS) áttekintése. IMS együttműködése a hozzáférési hálózatokkal. Maghálózati elemek: alkalmazás szerverek, media szerverek, átjárók. Hívás és kapcsolat menedzsment. UMTS áttekintés: Az UMTS hálózatok tartományai (domains). Felhasználói (azonosítási és mozgó berendezési) és az infrastruktúrális tartomány: hozzáférési, maghálózati, kiszolgáló hálózati, átmenő hálózati és honi hálózati tartományok. Maghálózat: A maghálózat (Core Network, CN) áttekintése. Hozzáférési hálózat: UMTS földi rádiós hozzáférési hálózat (UTRAN) felépítésének áttekintése: bázis állomás (Node B) és a rádióhálózat-vezérlő (RNC). Az RNC különféle szerepkörei: vezérlő (CRNC), kiszolgáló (SRNC) és segítő (DRNC). 3G hálózatok evolóciója: Nagysebességű csomagkapcsolt hozzáférés (HSDPA, HSUPA). A középtávú jövő telekommunikációs standardja, a Long Term Evolution (LTE) architektúra. LTE továbbfejlesztési irányok, LTE Advanced. A Teljesen IP-re alapuló hálózat (All IP Network) AIPN elv érvényesítése a 3G-ben, IMT advanced. Gyakorlat: Labor: Az előadáson átadott anyaghoz kapcsolódó tervezési, számítási, konfigurációs és programozási feladatok metoldása. A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, az ott hallottak otthoni áttekintése és feldolgozása a jegyzet alapján. Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. A gyakorlatvezető által kiadott feladatok megoldása a gyakorlati foglalkozáson, számítógépen. Az értékelés módszere: Elméleti és gyakorlati zh. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: A hallgató a témához kapcsolódó tantárgyak oktatási segédleteit, jegyzeteit, további friss és releváns szakirodalmakat, a témát adó vállalat, intézmény oktatási egység laborhátterét használhatja. Kötelező irodalom: Jonathan P. Castro: All IP in 3G CDMA Networks (ISBN ) Ajánlott irodalom: Jonathan P. Castro: All IP in 3G CDMA Networks (ISBN )

13 Tantárgy neve, kódja: Digitális jelfeldolgozás, MAI6E0IN Szakirány:, ipari informatika és mikrovezérlők,, járműinformatika Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: v Ajánlott félév: 6 Előtanulmányi kötelezettségek: Analízis II., - Tantárgyfelelős: Pintér István (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Pintér István (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Folytonos idejű jelek és rendszerek leírása. Folytonos idejű jelek mintavételezése, kvantálás, kódolás. Diszkrét idejű jelek és rendszerek leírása. Lineáris és cirkuláris konvolúció. Számsorozatok Fourier-transzformáltja, a diszkrét idejű rendszer frekvenciakarakterisztikája. A diszkrét Fourier-transzformáció főbb tulajdonságai, a DFT számítása. Diszkrét ortogonális transzformációk és számításuk. Digitális szűrők (IIR- és FIR-szűrők). Jelek előállítása (szinuszos jelek előállítása, nem szinuszos, periodikus jelek előállítása, speciális vizsgáló jelek, chirp jelek előállítása, véletlenszerű jelek előállítása). Konvolúció, korreláció, spektrális elemzés, rekurzív DFT, spektrogram, számsorozatok újra-mintavételezése. Fixpontos és lebegőpontos DSP-k utasításkészlet-architektúrája, az alkalmazásfejlesztés menete. Gyakorlat: - Labor: Feladatok megoldása jelfeldolgozást támogató matematikai programmal elsősorban az alábbi területeken: folytonos és diszkrét idejű rendszer válaszának számítása és ábrázolása az idő- és a frekevenciatartományban, lineáris konvolúció számítása és ábrázolása A félévközi tanulmányi követelmények: A pontszerző dolgozatok megírása, egy félévi feladat megoldása. Az értékelés módszere: Az előadáson és a gyakorlaton pontszerző dolgozatok írása. Írásbeli és szóbeli vizsga. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Mérés- és jelfeldolgozás laboratórium. Mérési útmutatók, kidolgozott mintapéldák. Az előadások elektronikus vázlatai, internet források magyar és idegen nyelven hozzáférhetők. Kötelező irodalom: Pintér I.: Digitális jelfeldolgozás. KF-GAMFK-H-330, J. H. McClellan, C. S. Burrus, A. V. Oppenheim, T. W. Parks, R. W. Schafer, H. W. Schuessler: Computer- Based Exercises for Signal Processing using MATLAB 5. Prentice Hall, Ajánlott irodalom: Pintér I.: Digitális jelfeldolgozás. KF-GAMFK-H-330, J. H. McClellan, C. S. Burrus, A. V. Oppenheim, T. W. Parks, R. W. Schafer, H. W. Schuessler: Computer- Based Exercises for Signal Processing using MATLAB 5. Prentice Hall, 1998.

14 Tantárgy neve, kódja: Digitális technika, MEK1A0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: v Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 6 Ajánlott félév: 1 Előtanulmányi kötelezettségek: -, - Tantárgyfelelős: Kovács Lóránt (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Drenyovszki Rajmund Tantárgyprogram: Előadás: A digitális jel fogalma, a szabványos kódok. A Boole-algebra alapismeretei, függvények, ábrázolási lehetőségek. Egyszerűsítési módszerek. Az áramlogikás és a feszültséglogikás rendszerek. A kombinációs és a sorrendi hálózatok tervezési lépései. A TTL és a CMOS áramkörök felépítése, működése, paraméterei, alkalmazástechnikai ismeretei. Az optroelektronika elemei. Gyakorlat: A gyakorlat az előadás anyagát követi. Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása és az előadás anyagának feldolgozása, a fogalmak gyakorlása, a gyakorlati anyagrészek, a munkafüzet, a praktikum és a példatár önálló feldolgozása, az egyéni és laborfeladatok megoldása, a teljes tananyag megértése és a feladatok megoldásában való felhasználása. Az értékelés módszere: A félévközi tanulmányi munkát a praktikum, a munkafüzet és két feladat, valamint egy zárthelyi dolgozat alapján értékeljük, a vizsgaeredménybe beszámítjuk. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A zárthelyi dolgozat és a vizsga írásbeli dolgozat feladatokat tartalmaz. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Madarász L.: Digitális technika I/1. KF GAMF Kar, H-369. Madarász L.: Digitális technika I. Példatár. KF GAMF Kar, H-377. Madarász L.: A digitális IC-sorozatok, optoelektronikai elemek. KF GAMF Kar, H-378. Madarász L.: A digitális áramkörök alkalmazástecnikájának alapjai. KF GAMF Kar, H-382. Madarász L.: Praktikum a digitális áramkörökhöz. KF GAMF Kar, H-398. Madarász L.: Munkafüzet a digitális technikához. KF GAMF Kar, H-394. Madarász L. Molnár B: A leggyakrabban használt TTL és CMOS SSI-MSI áramkörök. KF GAMF Kar, H-331. Egyéb segédanyag: laboratóriumi gyakorlatok mérési feladatai. A laborgyakorlatok a digitális technika laboratóriumban folynak. Kötelező irodalom: Madarász L.: Bitről bitre, az LSI áramkörökig. Cikksorozat, rész: Hobby Elektronika augusztus november; rész: Rádiótechnika január november Ajánlott irodalom: Madarász L.: Bitről bitre, az LSI áramkörökig. Cikksorozat, rész: Hobby Elektronika augusztus november; rész: Rádiótechnika január november

15 Tantárgy neve, kódja: Elektronika, MEK6H0IN Szakirány: hálózati és WEBtechnológiák, ipari informatika és mikrovezérlők,, járműinformatika Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: v Ajánlott félév: 6 Előtanulmányi kötelezettségek: Jelek és rendszerek, - Felelős tanszék: Járműtechnológia Tanszék Tantárgyfelelős: Csák Bence (dr) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Kovács Lóránt (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Félvezetők. Dióda működése. Dióda típusok.diódás vágókapcsolások.diódás egyenirányítók. Feszültségstabilizátorok. Bipoláris tranzisztor.munkapont, beállítási szempontok.tranzisztoros erősítők (FE).Tranzisztoros erősítők (FK).Teljesítmény végfokok.jfet.mosfet.műveleti erősítős alapkapcsolások.műveleti erősítő. Gyakorlat: - Labor: Méréstechnika, hiba, regresszió.soros, párhuzamos kapcsolás, ellenállás eredő.feszültség, áramosztó, Thevenin.Nemlineáris karakterisztikájú alkatrészek.az oszcilloszkóp és jelgenerátor. Elsőrendű szűrő vizsgálata.fázismenet, rezonanciajelenségek.egyenirán A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása és az ott elhangzott ismeretek feldolgozása, a laborgyakorlatokra való rendszeres felkészülés, aktív részvétel, a laborjegyzőkönyv kitöltése és az ellenőrző mérés teljesítése. Az értékelés módszere: A tárgy szóbeli vizsgával zárul, mely beugrót is tartalmaz. A beugró személyre szabott projektfeladat elkészítésével kiváltható. A félév során az első és második negyedév anyagából pontszerző ZH írható (nem kötelező), melyek eredményeinek átlaga alapján megajánlott vizsgajegy szerezhető (ha az átlag pontszám nagyobb, mint 61 pont). 61 pont alatti eredménnyel nem szerezhető vizsgajegy. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Web: Kötelező irodalom: Somkutas Lajos - Vágó Ivánné dr.: Elektronikai alapkapcsolások Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök Kovács Csongor: Elektronikus áramkörök, General Press Kiadó, Bp. Kovács Csongor: Elektronika, General Press Kiadó, Bp. Ajánlott irodalom: Somkutas Lajos - Vágó Ivánné dr.: Elektronikai alapkapcsolások Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök Kovács Csongor: Elektronikus áramkörök, General Press Kiadó, Bp. Kovács Csongor: Elektronika, General Press Kiadó, Bp.

16 Tantárgy neve, kódja: Érzékelők fizikája, MMF5D0IN Szakirány:, ipari informatika és mikrovezérlők,, Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: v Ajánlott félév: 5 Előtanulmányi kötelezettségek: Villamosságtan, - Felelős tanszék: Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék Tantárgyfelelős: Görbe Mihály (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Görbe Mihály (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Előadás: Alapfogalmak: a szenzorok karakterisztikája, kalibráció, korrekció, kompenzáció. Rajzjelek. Mérőkapcsolások. Helyzet-, fordulatszám-, sebesség-, gyorsulás-, nyomás-, erő-, forgatónyomaték-, hőmérséklet- és gázszenzorok, átfolyásmérők mérési elvei, valamint kiviteli formái. Ipari közelítésérzékelők. Smart-szenzorok. Gyakorlat: Labor: A mérési adatok feldolgozása, dokumentálása. Hibaszámítás. A regresszióanalízis alapjai. Mérési gyakorlatok: Mérőhíd-kapcsolások. A két- és háromvezetékes mérőhíd összehasonlítása. Hőmérsékletmérés hőellenállással. Hőmérsékletmérés termisztorral. Folyadék A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadás látogatása, az ott hallottak otthoni áttekintése és feldolgozása a megadott szakirodalom alapján. Részvétel a laboratóriumi méréseken. Mérési jegyzőkönyvek készítése, amelynek során számot kell adni a laborgyakorlat során elvégzett munkáról, a kapott eredményekről. Az értékelés módszere: A mérési jegyzőkönyvek 75%-ának legalább elégségesre való elkészítése esetén a hallgatók vizsgára bocsáthatók. A sikeres szóbeli vizsga jegyének kétszeres, valamint a jegyzőkönyvek jegyei átlagának egyszeres súllyal vett súlyozott átlaga lesz a félév végi jegy. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az ajánlott irodalom, az előadásvázlat, a mérésekhez kiadott segédanyagok. A laboratóriumi mérések során a hallgatók korszerű mérőberendezésekkel ismerkedhetnek meg a gyakorlatban. Kötelező irodalom: Szenzorok a gépjárművekben, Bosch Sárga füzetek sorozat, Maróti Kiadó, 2008 Lambert Miklós: Szenzorok elmélet és gyakorlat, Invest-Marketing Bt. Budapest, Dr. Juhász Gábor és Nagy Imre (ford.): Informatika és ipari elektronika, Műszaki Könyvkiadó, 1997 Ajánlott irodalom: Szenzorok a gépjárművekben, Bosch Sárga füzetek sorozat, Maróti Kiadó, 2008 Lambert Miklós: Szenzorok elmélet és gyakorlat, Invest-Marketing Bt. Budapest, Dr. Juhász Gábor és Nagy Imre (ford.): Informatika és ipari elektronika, Műszaki Könyvkiadó, 1997

17 Tantárgy neve, kódja: Fejlesztés Android alapú mobil eszközökre, MIN7M3IN Szakirány:,, mobil alkalmazások fejlesztése, Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: f Ajánlott félév: 7 Előtanulmányi kötelezettségek: Java alkalmazások, - Tantárgyfelelős: Bolla Kálmán A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Bolla Kálmán Tantárgyprogram: Előadás: Android SDK és Eclipse. Az alkalmazások életciklusa. Menük és párbeszédablakok. Alkalmazáskomponensek: Activity, Service, Content provider, Broadcast receiver. Grafika és hang. Állapotmentés és lokalizáció. Adattárolás, SQLite. Webszolgáltatások. Értesítések, Android services. Widgetek és haladó felhasználói adatbevitel. Tesztelés és közzététel az alkalmazásboltban. Gyakorlat: Labor: Android SDK telepítése, ismerkedés a fejlesztő környezettel (Eclipse). Java programozási alapok. Activity létrehozása, Acvitity életciklusa (függvények, események). Widget-ek design-olása, portraintlandscape nézet. Intent létrehozása, kommunikáció az alk A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, az ott hallottak otthoni áttekintése és feldolgozása a jegyzet alapján. Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. A gyakorlatvezető által kiadott feladatok megoldása a gyakorlati foglalkozáson, számítógépen. A gyakorlatvezető által otthoni munkára kiadott feladatok megoldása a gyakorlati foglalkozásokon kívül. Az értékelés módszere: Zárthelyi nagydolgozat és egy önállóan elkészített házi feladat. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az ajánlott irodalom, előadásvázlat, a gyakorlatokon elkészített példák. A gyakorlatokon minden hallgatónak külön, korszerű számítógépes hozzáférés biztosított. Az internetes források a hallgatók részére fenntartott számítógépes szolgáltatóteremben hozzáférhetőek. Kötelező irodalom: Ekler Péter, Fehér Marcell, Forstner Bertalan, Kelényi Imre: Android-alapú szoftverfejlesztés, Szak Kiadó Angol nyelvű videogyűjtamény Android fejlesztésről: Ajánlott irodalom: Ekler Péter, Fehér Marcell, Forstner Bertalan, Kelényi Imre: Android-alapú szoftverfejlesztés, Szak Kiadó Angol nyelvű videogyűjtamény Android fejlesztésről:

18 Tantárgy neve, kódja: Fejlesztés Windows alapú mobil eszközökre, MIN6O3IN Szakirány:,, mobil alkalmazások fejlesztése, Választhatóság: KV Munkarend: nappali Értékelés: f Ajánlott félév: 6 Előtanulmányi kötelezettségek: Programozási paradigmák és technikák, - Tantárgyfelelős: Bolla Kálmán A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Bolla Kálmán Tantárgyprogram: Előadás: Bevezetés, Metro design, Fejlesztő eszközök, Silverlight, XNA, WP7 projekt felépítése. Layout management (Pozicionálás, Layout életciklus, Margin és Padding, Layout vezérlők), Alapvető vezérlők (Button, HyperlinkButton, CheckBox, RadioButton, TextBlock, RichTextBox, TextBox, PasswordBox, ListBox), Orientáció, Application Bar. Animáció és média (Alakzatok rajzolása, Transzformációk, Animációk), Stílusok és testreszabhatóság (Erőforrások, Stílusok, Vezérlők testre szabása). Adatkötés (Az adatkötés alapjai, Adatkötési lehetőségek, testre szabás, Konverterek használata, Vezérlők közötti adatkötés, Listás adatmegjelenítés), Sablonok. Az alkalmazás életciklusa (Multitasking, Állapotok kezelése, Folyamatok a háttérben). Haladó alkalmazásfejlesztés (Térkép, Navigáció, Pivot és Panorama, Silverlight Toolkit for Windows Phone). Alapvető telefon funkciók használata (Launcherek, Chooserek, Adatok megosztása alkalmazások között, Kamera használata taszk nélkül), További telefonos funkciók használata (Érintőképernyő kezelése, Helymeghatározás, Helyzetmeghatározás). Adatkezelés (Isolated Storage, Application Settings, IsolatedStorageFileStream, Lokális adatbázis használata). Lapkák és értesítések (Lapkák és értesítések használata, Lapkák tulajdonságai, Lapkák létrehozás és frissítése, Felugró értesítések, Push Notification szolgáltatás). Kommunikáció szerverrel (Kommunikáció módjai, Webszolgáltatások használata,webes tartalom letöltése). MVVM, Socket. Teljesítmény (Tipikus teljesítmény-problémák, CPU és GPU, Lassú betöltés kezelése. Akadozó animációk megoldása, Hosszú válaszidő kezelése, Memóriaoptimalizálás). Marketplace (Apphub, Készüléken történő hibakeresés és regisztráció, Publikálás). Gyakorlat: Labor: Silverlight alkalmazás létrehozása. Alapvető vezérlők, XAML alapok. Oldalak közötti kapcsolat és kommunikáció (App, Navigation QueryString). Vezérlők testreszabása Visual Studio és Blend segítségével. Oldal életciklusa (függvények és események). Perziszte A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, az ott hallottak otthoni áttekintése és feldolgozása a jegyzet alapján. Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. A gyakorlatvezető által kiadott feladatok megoldása a gyakorlati foglalkozáson, számítógépen. A gyakorlatvezető által otthoni munkára kiadott feladatok megoldása a gyakorlati foglalkozásokon kívül. Az értékelés módszere: Zárthelyi nagydolgozat és egy önállóan elkészített házi feladat. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az ajánlott irodalom, előadásvázlat, a gyakorlatokon elkészített példák. A gyakorlatokon minden hallgatónak külön, korszerű számítógépes hozzáférés biztosított. Az internetes források a hallgatók részére fenntartott számítógépes szolgáltatóteremben hozzáférhetőek. Kötelező irodalom: Reiter István: C# jegyzet (http://people.inf.elte.hu/reiter_i/sharp.html) Árvai Zoltán, Csala Péter, Fár Attila Gergő, Kopacz Botond, Reiter István, Tóth László: Silverlight A technológia és ami mögötte van (https://devportal.hu/blogs/news/archive/2011/02/08/ingyenesenlet-246-lthet-silverlight-4-0-a-technol-243-gia-233-s-ami-m-246-g-246-tte-van.aspx)

19 Árvai Zoltán, Fár Attila Gergő, Farkas Bálint, Fülöp Dávid, Komjáthy Szabolcs, Turóczy Attila, Velmárt András: Windows Phone fejlesztés lépésről lépésre (https://devportal.hu/blogs/news/archive/2012/01/09/ingyenes-windows-phone-fejleszt-233-s-l-233- p-233-sr-l-l-233-p-233-sre-ebook.aspx) Windows Phone 7 devportal tutorial-ok (https://devportal.hu/wp7/videok) Ajánlott irodalom: Reiter István: C# jegyzet (http://people.inf.elte.hu/reiter_i/sharp.html) Árvai Zoltán, Csala Péter, Fár Attila Gergő, Kopacz Botond, Reiter István, Tóth László: Silverlight A technológia és ami mögötte van (https://devportal.hu/blogs/news/archive/2011/02/08/ingyenesenlet-246-lthet-silverlight-4-0-a-technol-243-gia-233-s-ami-m-246-g-246-tte-van.aspx) Árvai Zoltán, Fár Attila Gergő, Farkas Bálint, Fülöp Dávid, Komjáthy Szabolcs, Turóczy Attila, Velmárt András: Windows Phone fejlesztés lépésről lépésre (https://devportal.hu/blogs/news/archive/2012/01/09/ingyenes-windows-phone-fejleszt-233-s-l-233- p-233-sr-l-l-233-p-233-sre-ebook.aspx) Windows Phone 7 devportal tutorial-ok (https://devportal.hu/wp7/videok)

20 Tantárgy neve, kódja: Fizika, MMF1C0IN Szakirány: mind, mind, mind, mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: v Heti tanóraszám (ea + gy + l): Kreditpont: 5 Ajánlott félév: 1 Előtanulmányi kötelezettségek: -, - Felelős tanszék: Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék Tantárgyfelelős: Klebniczki József (dr.) A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): Klebniczki József (dr.) Tantárgyprogram: Előadás: Fizikai mennyiségek. Anyagi pont kinematikája, dinamikája. Munka, energia, teljesítmény. Harmonikus rezgések. Pontrendszer dinamikája. Hidrosztatika, Pascal törvénye, hidrosztatikai nyomás, Archimedes törvénye. Folyadékok áramlása, kontinuitási egyenlet, Bernoulliegyenlet. Hőtan, hőmérséklet, hőmennyiség, szilárd testek és folyadékok hőtágulása, hőkapacitás, fajhő, ideális gázok állapotváltozásai, I. főtétel. Hangtan, hangok osztályozása, jellemzői, zajszint. Geometriai optika, fény visszaverődése, törése, tükrök és lencsék képalkotása, optikai szálak, lézerek. Gyakorlat: A gyakorlatok programja az előző heti előadás tananyagának áttekintése és alkalmazása feladatok és konkrét fizikai problémák megoldására. Labor: - A félévközi tanulmányi követelmények: Az előadások, konzultációk és gyakorlati foglalkozások látogatása. Folyamatos készülésre kiadott elméleti tananyag megismerése, az otthoni munkára kiadott feladatok megoldása. Az értékelés módszere: A félévközi tanulmányi munkát kis terjedelmű dolgozatok alapján értékeljük. A vizsga írásbeli, amely elméleti kérdéseket és számolási feladatokat tartalmaz. Tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Szablics B.: Fizika. Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, H-332. Egyéb segédanyag: szemléltető eszközök, műszerek, demostrációs kísérletek, videók, az előadások elektronikus vázlata. Kötelező irodalom: Szablics B. (szerk.) Fizika I/1-4. füzetek. Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, H-366. Erostyák J. Litz J.: A fizika alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Szablics B. (szerk.) Fizika I/1-4. füzetek. Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, H Erostyák J. Litz J.: A fizika alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Számítógép-hálózatok

Számítógép-hálózatok Kónya László Számítógép-hálózatok Nyitott rendszerű képzés - Távoktatás Oktatási segédlete Felsőoktatási tankönyv lsi Informatikai Oktatóközpont AMikroelektronika Alkalmazásának, Kultúrájáért Alapítvány

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István Informatika alapjai jegyzet Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila Szerkesztő: Pető István Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Villamosmérnök-asszisztens

Villamosmérnök-asszisztens Villamosmérnök-asszisztens felsıfokú szakképzés Tájékoztató Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézet 2009 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen 2006-óta indul a Villamosmérnök-asszisztens

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

MATEMATIKÁT, FIZIKÁT ÉS INFORMATIKÁT OKTATÓK XXXIV. KONFERENCIÁJA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR BÉKÉSCSABA 2010. AUGUSZTUS 24-26. A kiadvány a Nemzetközi Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával

Részletesebben

Cisco Hálózati Akadémia Új CCNA tananyag

Cisco Hálózati Akadémia Új CCNA tananyag Cisco Hálózati Akadémia Új CCNA tananyag 2007. szeptember CCNA rev4 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 Hogyan fejlesztettük a programot? A program bővülése helyett a tanulók elégedettségére

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben