Galgagyörki Napló. 2014, Őszköszöntő (polgármesteri köszöntő) Galgagyörk község Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 6(28). szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Galgagyörki Napló. 2014, Őszköszöntő (polgármesteri köszöntő) Galgagyörk község Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 6(28). szám - 2014."

Átírás

1 Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 6(28). szám szeptember 2014, Őszköszöntő (polgármesteri köszöntő) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az utóbbi években sokszor, a feleségem szerint túl sokszor, álltam képzeletbeli vagy valóságos színpadokon és próbáltam adott pillanatban bölcsnek tűnő gondolatokat átadni Önöknek. Mivel lassan, de biztosan eltelt a s választási ciklus, utoljára van alkalmam gondolataimat megosztani Önökkel. egy rendezett falut, és amikor kellett segített, még akkor is, ha módszereimmel nem mindig értett egyet. Köszönet nekik és köszönet Önöknek is. A másik szó, amiről beszélni szeretnék a BÜSZKESÉG. Ma két szóról szeretnék beszélni: a köszönetről és a büszkeségről. A köszönetről, amely azokat a polgártársaimat, barátaimat, galgagyörki embereket illet, akik hittek magukban, hittek bennem, de leginkább hittek az 5 percben, abban az ÖT PERCBEN, amiről Nyemecz Péter képviselőtársam beszélt 2010-ben a képviselői eskütételen. Ezek az emberek letették havonta a maguk 5 percét a közös asztalra, önként és néha dalolva. Ezekből az öt percekből épült, szépült, gazdagodott a falu, ezektől éreztük jól magunkat piknikezve a Gosztonyi kertben, vagy futva Szent Iván éjszakáján. A köszönet Önöket illeti, sokakat, akiknek a nevét szívesen felsorolnám, de erre rámenne az egész nap, így csak azoknak a neve hangozzon el, akiknek már itt személyesen nem tudom megköszönni. Karman Feri bácsi barátomnak, aki sok minden más mellett, például segített a Tahy kastély kültéri színpadját megépíteni, vagy a mindig jókat főző, sokat segítő nyugdíjas egyesületet menedzselni. Szlifka Józsi bácsinak, akinek tanácsai sokszor tereltek jó irányba, és aki összefogva a galgagyörki szlovákságot, sokat segített a falunak. És Matejcsok Jánosnak, aki hagyott maga után Gosztonyi kert... Mi magyarok, hajlamosak vagyunk lehajtott fejjel cipőnk orrát bámulva járni a nagyvilágot már évtizedek, évszázadok óta, félve attól, hogy esetleges büszkeségünket a többség kivagyiságnak nézi. Biztos meg van ennek az oka, de abban is biztos vagyok, hogy már éppen itt az ideje a cipőnk orráról felemelni a tekintetünket és büszkének lenni az elért teljesítményünkre. Mi galgagyörkiek igenis büszkék lehetünk az évek alatt elvégzett munkánkra, az ettől növekvő közös vagyonunkra, a színesedő, szépülő, élettel telítődő falunkra, a focis gyerekeinkre, a most is aktívan dolgozó nyugdíjasainkra. Igenis emeljétek fel a fejeteket és legyetek büszkék arra, amit együtt elértünk, mert ha mi magunk nem ismerjük el a teljesítményünket, akkor miért csodálkozunk, ha mások lenéznek minket.

2 olyan, megfontolt, néha hallgatagnak tűnő ember hathatós támogatása nélkül, aki 2010-ben elhitte, hogy a nagyszájú, az előző ciklusban csak problémákat okozó képviselőből igenis lehet talán - jó polgármester, és megadta a bizalmat, a segítséget, ami ehhez a munkához kellett. Köszönet ezért Harrach Péter képviselő úrnak, a KDNP frakcióvezetőjének, aki az elmúlt években sokak számára kevéssé látható módon, de igen sok segítséget nyújtott nekünk. a közösség munkája! Kitekintve azért kicsi falunk határain túlra, azért itt ebben a szűk körben el kell ismernem, hogy mindez nem biztos, hogy létrejött volna egy Köszönöm mindenkinek az elmúlt négy évet, a jót és a rosszat is. Matejcsok Zsolt (polgármester) ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat Galgagyörk község Önkormányzata ezennel kiírja a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatok beadási rendje. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a Hivatalnak benyújtani. A pályázati kiírás teljes szövege, a oldalról letölthető. A pályázat benyújtási határideje: november 07. (péntek) A települési önkormányzat saját maga bírálja el december 08-ig a beérkezett pályázatokat. A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit december 19-ig az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a oldalon hozza nyilvánosságra. Felhívom a pályázók figyelmét, hogy az elektronikus rendszerben az Önkormányzat előzetes ütemterv alapján - csak október 10-e után fog megjelenni.

3 PÁLYÁZAT GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖSZTÖNDÍJASA CÍMRE Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2011. (X.28.) Kt. számú rendeletével Galgagyörk község Ösztöndíjasa címet alapított. Az ösztöndíjban alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, a rendeletben meghatározott tanulmányi eredményt elérő és szociálisan rászoruló, galgagyöri bejelentett lakcímmel rendelkező tanuló kaphatja meg egy tanévre (10 hónap). Feltételek: szociálisan rászoruló az a tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van (42.750,- Ft), feltéve, ha gondviselőjének nincs az önkormányzat felé fizetendő tartozása, vagy tartozására részletfizetést kért. Alapfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében az ösztöndíjr a való jogosultság feltételei a következőek: Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszony tanév végi osztályzatainak átlaga min. 3,00 magatartása minimum jó hetente legalább egy alkalommal, tanítási időn kívüli, iskola által szervezett tevékenységben (tanszoba, napközi, szakkör) részt vesz nincs igazolatlan hiányzása. Középfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében az ösztöndíjr a való jogosultság feltételei a következők: tanulói jogviszony igazolás félév és tanév végi osztályzatainak átlaga min. 3,00 magatartása minimum jó nincs igazolatlan hiányzása Középfokú oktatási intézmény első félévében az általános iskola 7-8. évfolyamain kapott bizonyítvány tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe venni. Az ösztöndíj összege a tanuló tanulmányainak megfelelő végzésére, az intézménybe történő eljutásra fordítható, így különösen: a) taneszközök b) szakköri, tanfolyami díj c) közlekedési bérlet d) osztálykirándulás e) tandíj. Az ösztöndíj mértéke és összege a tanulmányi eredmények szerint: 4,51-5, % Ft 4,01-4,50 100% Ft 3,51-4,00 75 % Ft 3,01-3,50 50 % Ft Ösztöndíjban az önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeg erejéig, de maximum fő részesülhet. A pályázat benyújtása Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban átvehető nyomtatványon kell a szükséges mellékletekkel benyújtani minden év szeptember 01-jétől október 15-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell a tanulmányi eredményeket igazoló bizonyítványt, vagy félévi értesítőt az iskola igazolását - magatartás, hiányzás, szakköri tevékenység teljesüléséről A támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt a gyermekjóléti szolgálat és az alapfokú oktatási intézmény vezetőjének véleményével. Az ösztöndíj minden hónap 5-ig a Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül kifizetésre a tanuló törvényes képviselője részére.

4 Német Nemzetiségi Önkormányzat évi határozatai JANUÁR 09. 1/2014. (I.15.) NNÖ évi munkaterve MÁRCIUS 02. 2/2014. (III.02.) évi tevékenységek és kiadási vonzataik 3/2014. (III.02.) évi költségvetés MÁRCIUS 20. 4/2014. (III.20.) Vasút úti fák vásárolása (51e) ÁPRILIS 17. 5/2014. (IV.17.) évi zárszámadás 6/2014. (IV.17.) ÉMNOSZ tagdíj (15e) MÁJUS 09. 7/2014. (V.09.) Német nyelvű településtájékoztató táblák (380e) JÚLIUS 07. 8/2014. (VII.07.) Gosztonyi Kertbe játék vásárlása (105e) Tisztelt Ebtartó Tulajdonos! Minden ebtartó köteles évente veszettség ellen oltani a kutyáját! Kutyaoltás időpontja: október óra között Helyszíne: Polgármesteri Hivatal udvara Csak microchippel ellátott kutya oltható be! Michrochip ára: Ft Oltás ára: Ft Amennyiben jelenleg nem tudja kifizetni a felmerülő költségeket, akkor lehetőséget biztosítok hitellevéllel történő rendezésre is, amennyiben vállalja, hogy a számlát 30 naptári napon belül rendezi. Felhívom figyelmét, hogy Magyarországon egyre nő a veszettségi esetek száma, a betegség halálos kimenetes súlyos elhúzódó betegség, akár 60 napig is eltartó tünetmentes lappangási idővel, azaz nagyon komolyan kell venni a háziállatok védelmét. Az oltatlan, chip nélküli kutya tulajdonosa Ft pénzbírsággal sújtható. LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS dr. Fodor Sándor állatorvos 06/ Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszta-Vidék Nonprofit Kft. (Gáspár János) Galgagyörk településen október 04-én szombaton lomtalanítást végez. Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat helyezzék ki. Tilos a következő hulladékokat kirakni: kommunális hulladék, zöldhulladék, építési tör melék, gépjárműroncs, veszélyes hulladékok (vegyszermaradék, festékmaradékok és azok csomagolóanyagai, akkumulátor, használt sütőolaj, stb.). Továbbá kérjük Önöket, hogy a papír-, pet-palack, - illetve üveghulladékukat továbbra is a gyűjtőszigetekre helyezzék el, illetve a havi szelektív gyűjtés során rakják ki. Tiszta-Vidék Nonprofit Kft.

5 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS október 12. ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK SZAVAZÓLAPI SORRENDJE A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 30. (1) bekezdése szerint a HVB a bejelentett jelöltek annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították sorrendjének sorsolását szeptember 8-án, óra után végzi el. A Helyi Választási Bizottság a 33/2014. (IX..08.) számú határozata alapján Galgagyörk községben az önkormányzati és nemzetiségi választásokon induló jelöltek szavazólapi sorrendje a következő: 1. MATEJCSOK ZSOLT 2. NYILAS MÁRIA POLGÁRMESTER JELÖLTEK SORRENDJE ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-JELÖLTEK SORRENDJE 1. LEGÉNDI BARBARA 2. HOLÁNYI MIHÁLY 3. VARGA JÁNOS 4. PLESZ GYÖRGY 5. PIKÁCS GYULA 6. NEMECZ-ÉZSIÁS PÁL 7. MOLNÁR TAMÁS 8. JANKOVICH-BÉSÁN MIHÁLY MÁRIA 9. ADÁMI JÁNOS 10. ORGOVÁNYI JÓZSEF 11. NYEMECZ PÉTER 12. PIRGER MÁRIA SZLOVÁK NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK SORRENDJE 1. MATEJCSOKNÉ KOVÁCS KATALIN 2. JÓNÁS OTÍLIA 3. LEGÉNDI BARBARA 4. POROS RICHÁRD FERENC 5. GERHÁT BERNADETT NÉMET NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK SORRENDJE 1. NEMECZ-ÉZSIÁSNÉ FUFERENDA MÓNIKA 2. PLESZ GYÖRGY 3. MIKE TÜNDE 1. ORGOVÁNYI MIHÁLY 2. OLÁH KÁLMÁN 3. ORGOVÁNYI JÓZSEF 4. BANGÓ LÁSZLÓ 5. BARANYI BÉLA 6. RADICS ZSOLTNÉ 7. RADICS CSABA 8. PIKÁCS GYULA ROMA NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK SORRENDJE

6 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS (2014. október 12.) Jelöltek bemutatkozása Polgármester-jelöltek Matejcsok Zsolt Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Elsősorban szeretném megköszönni a polgármesteri jelöléshez szükséges aláírásokat azoknak, akik a feleségemmel ellentétben még öt évig szeretnének a polgármesteri székben látni. Mivel nem lakunk egy világvárosban, gondolom, mindenki ismeri a pedigrémet. Itt születtem, és lassan 47 éve itt Galgagyörkön is élek. Feleségemmel három gyereket nevelünk, vagyis inkább Ő nevel három gyereket. Kémia-fizika szakon végeztem az ELTE-n. Tanítottam 9 évet a Boronkayban Vácon, közben környezetfizikusi diplomát szereztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem, majd 2001-ben rendszerinformatikus végzettséget szerezve elkezdetem informatikában dolgozni. Jelenleg, főállásban egy cég informatikai igazgatója vagyok Budapesten ban először képviselőként kerültem be az Önkormányzathoz, 2010 óta az Önök jóvoltából polgármesterként mutathattam meg, hogyan gondolom Galgagyörk fejlődését, irányítását. Mivel budapesti állásomat továbbra sem szeretném feladni, így továbbra is társadalmi megbízatású polgármesterként vinném tovább a 2010-ben megkezdett programot. Matejcsok Zsolt Nyilas Mária Nyilas Mária vagyok, szülőfalumban Galgagyörkön mégis inkább leánykori nevemen (Varga Mária) ismernek augusztus 24- én születtem, 8 éve kötöttem házasságot, 2 kisfiunk van (7 és 5 évesek). Végzettségem ELTE TFK művelődésszervező szak, kommunikáció specializáció. Jelenleg a Baptista Teológiai Akadémia (teológus/társadalmi szolgálat) első éves egyetemi hallgatója vagyok nappali tagozaton, tömbösített képzési rendszerben, államilag finanszírozott formában, valamint gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésen veszek részt. Megbízási szerződéssel társasházi közös képviseletet végzek, illetve polgári búcsúztatással foglalkozom. A múltban egyházi és világi területen is végeztem közéleti tevékenységet, jelenleg aktivitásom az óvodai-iskolai életben jelenik meg. Hobbim az olvasás (tankönyveken kívüli irodalom), a kommunikáció, valamint a MÁSság (etnikai, egészségügyi, szociális, stb.) feltérképezése, az integráció lehetőségeinek elemzése, hogy a MÁSság szín legyen a világban, ne megbélyegzés, a hátrányt lehessen előnnyé kovácsolni, s javuljon a MÁSsággal kapcsolatos információ átadás. Világszemléletemhez, gondolkodásomhoz leginkább a Pillangócirkusz című, interneten is elérhető film - feliratos, 20 perc időtartamú - áll közel.

7 Képviselőjelöltek Adámi János vagyok XII.06-án születtem Galgagyörkön, azóta is itt élek, teszem a mindennapi dolgaim. Négy éve vagyok képviselő, külön bemutatkoznom nem hiszem, hogy kellene. Bejutásomat döntsék el Önök, Tisztelt Választópolgárok! Hogy kire teszik az X-et, mindenkinek egyéni joga! Tisztelettel: Adámi János Üdvözletem, Bangó László vagyok. Születtem július 11-én. Rokkantnyugdíjas vagyok, családi állapotom nős. Eddigi közéleti tevékenységem:1992-től 2000-ig a helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselője voltam. Tisztelettel: Bangó László Legéndi Barbara vagyok, án születtem Budapesten. Galgagyörkön jártam óvodába és iskolába, ahol megfelelő alapokat szereztem ahhoz, hogy Vácott szép eredménnyel végezzek az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolában. Jelenleg a Szent István Egyetem hallgatója vagyok, közgazdaságtant tanulok és azon belül idegenforgalmat és turizmust. Az egyetem és a szakmai gyakorlat mellett, ha szabadidőm engedi, szívesen megyek a természetbe, hiszen szeretem a vadászatot, sportolok, rajzolok és barátaimmal vagyok. Fontosnak tartom a fiatalság bevonását Galgagyörk életébe, a tavalyi évben is tevékenykedtem ennek az érdekében, hiszen segítettem az őszköszöntő ünnep megszervezését, illetve a Gosztonyi kert pályázat megírását, amit nagy örömünkre sikerült is megnyernünk és így a fiatalok és az idősebbek is egyaránt élvezhetik barátaik és rokonaik társaságát a természetben. Molnár Tamás képviselőjelölt vagyok. Kerepestarcsán születtem n. Családom tősgyökeres galgagyörkinek számít. Jelenleg is Galgagyörkön élek szüleimmel. Szécsényben a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolában szereztem középfokú végzettséget, jelenleg Bagon V-FORG 2003 KFT-nél dolgozom. A helyi Polgárőrség tagja vagyok a 2013-as év közepétől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tagja a 2013-as évtől, és a Magyar Gárda Gárdistája a 2009-es évtől. Szeretek túrázni, jókat főzni, és a számomra fontos emberek, barátaim társaságában lenni. Nevem Nyemecz Péter. Budapesten születtem én. Családi állapotom: nős és három gyermek édesapja vagyok. Szabadidőmet családom körében töltöm leginkább. Legkedvesebb szórakozásom a vadászat. Amennyiben sportolni van időm, lovagolok. Két és fél cikluson keresztül voltam eddig a képviselő testület tagja, kisebb megszakításokkal. A Galgagyörki Polgárőr Egyesület elnöke vagyok, annak munkájában aktívan részt veszek. Tisztelettel: Nyemecz Péter (egy lakos, aki ebben a faluban képzeli el a családja jövőjét)

8 Jankovich-Bésán Mihály: Október 2-án született Bécsben, Ausztriában. Apai ágon egy nemesi magyar-horvát család leszármazottja, akik főleg Somogy megyében, ill. Szlavóniában éltek, anyai ágon pedig nemesi erdélyi gróf Kálnoky családból származik, akik egészen a II. világháború befejezésig Felvidéken nagybirtokosok voltak. Az államosítások idején elvették a Somogy és Baranya megyében, illetve Csehszlovákiában lévő összes földjeiket. Nagyapja gróf Jankovich-Bésán József felsőházi tag volt, a felmenői között volt több tábornok, ispán és főispán és egy miniszterelnök - gróf Lónyay Menyhért ( ). Édesapja gróf Jankovich-Bésén Gyula politikai okok miatt kénytelen volt 1947-ben hazáját elhagyni és csak 1990-ben térhetett vissza hazájába. Másodszülött fia Mihály, Németországban és Belgiumban nevelkedett. Az egyetemet Münchenben 1989-ben végezete (Magister Artium). A berlini fal leomlása és a kommunizmus bukásával járó politikai változások arra adtak lehetőséget, hogy 1990-ben véglegesen hazatelepüljön. Itthon több cég vezetői pozíciót töltött be nemzetközi biztosítás szektorban tevékenykedő vállalatoknál. Jelenleg egy vezető osztrák biztosítónak igazgatóként dolgozik ben feleségével, Dr. Jankovich-Bésán Elisabeth (született: Keim) Galgagyörkben vettek házat és települtek le. Hosszas betegség után 2012-ben elvesztette feleségét. Három gyermeke édesapja ben jelöltette magát képviselőként, és kivívta a galgagyörki lakosság bizalmát. Mivel folytatni kívánja a településért elkezdett munkáját, ezért ismételten kéri a galgagyörki lakosok bizalmát a következő öt éves ciklusra. Tisztelettel: Jankovich-Bésán Mihály Tisztelt Galgagyörkiek! Tisztelt Választópolgárok! A október 12-én tartandó önkormányzati választásra készülvén szeretnék bemutatkozni Önöknek, mint független képviselőjelölt február 15-én születtem Bercelen. Püspökhatvanból származom, ahol gyermek és ifjúkoromat töltöttem. Általános iskolát Püspökhatvanban, középiskolát Vácon, technikumot Gyöngyösön végeztem ben házasságot kötöttem és azóta Galgagyörkön élek párommal és gyermekeimmel. Két felnőtt gyermekem van, Enikő és Bence. Már háromszor tiszteltek meg szavazatukkal, hogy képviselő lehessek, melyet utólag is köszönök. Tisztelettel: Varga János (egyéni képviselő jelölt) Pirger Mária vagyok, 25 éve, szeptember 2-án költöztem a faluba. Három gyermekem és három unokám van. Két gyermekem és családja a községben él. Az általános iskolában dolgozom, mint pedagógiai asszisztens. Végignézhettem a falu fejlődését, ami az utóbbi 4 évben volt a legjelentősebb. Fontosnak tartom, hogy a faluban lakók tiszta környezetben élhessenek. Ezért közös összefogással sokat tehetünk. Az iskola és az óvoda működése az egyik legfontosabb dolog a gyermekek számára. Itt is jó eredményeket lehet elérni a jó együttműködéssel. Szeretnék továbbra is a bekapcsolódni a falu életét gyarapító tevékenységekbe. Pikács Gyula vagyok. Öt gyermekemet Galgagyörkön nevelem. Fontos számomra, hogy gyermekeim példás felnőttekké váljanak. Fiaimat rendre, fegyelemre, a munka szeretetére nevelem. A faluért végzett munkám, melyet a közmunka programban végzek (Gosztonyi kert építése, térkövezések, faluszépítés stb.) megérlelte bennem, hogy többet is tudok tenni szülőhelyemért. Együtt a falu tapasztalt embereivel szeretném elérni, hogy a roma közösség családjaiban a szülőtársak is rendre, fegyelemre, mások megbecsülésére neveljék gyermekeiket. Célom, hogy a megkezdett úton közös munkával szépüljön, fejlődjön Galgagyörk. Szívesen dolgozom Önökért és Önökkel, mint települési képviselő, mint a Roma Önkormányzat képviselőjeként, amennyiben megválasztanak.

9 Orgoványi József vagyok, 1977-ben születtem. Galgagyörkön nőttem fel és itt is élek családommal: 4 gyermekünket feleségemmel együtt neveljük. Céljaim között a legfontosabb, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket felzárkóztassuk, mind az óvodában, mind az iskolában. Édesapám példája szerint én is szeretnék pályázatokon részt venni a falu lakosságának érdekében. Amennyiben megválasztanak önkormányzati és kisebbségi képviselőként is szeretnék dolgozni. Orgoványi Mihály vagyok, 1948-ban születtem Galgagyörkön, azóta is itt élek családommal. 3 gyermeket neveltem fel feleségemmel, 11 unokám, 3 dédunokám okoz nagy örömet. Aki ismer, tudja, hogy már sokat dolgoztam a faluért, 12 évig kisebbségi képviselőként és a Lungo Drom országos elnökségében is tevékenykedtem. Munkámat több dolog őrzi például az óvoda táblája is bizonyítja, hogy pályázati úton hozzájárultunk az óvoda átalakításához. A lakosságnak a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül is többször segítettem. Segítettem a roma családokat, hogy kukoricaföldhöz jussanak, még Matejcsok János polgármester úr ideje alatt. Hasonlóan szeretnék tevékenykedni ismét, ha Önök megbíznak a kisebbségi képviselettel. Nemecz-Ézsiás Pál képviselőjelölt ezekben a napokban egészségügyi problémái miatt kórházi kezelésre szorul. Kívánunk neki mielőbbi felépülést! Lapzártánkig több képviselőjelölti bemutatkozó írás nem érkezett. Szlovák Nemzetiségi Választás Ezúton is tisztelettel köszönjük támogató együttműködésüket és segítségüket az idei szlovák nemzetiségi választásokkal kapcsolatosan. Hagyományaink, szokásaink és elődeinktől kapott örökségünk szervezett keretek között történő ápolása miatt igen fontosnak tartjuk, hogy a GALGAGYÖRKI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT a jövőben is sikeresen tudja munkáját végezni. Ennek érdekében a október 12-i választásokon a következő jelöltek indulnak (a szavazólapi sorrendben): MATEJCSOKNÉ KOVÁCS KATALIN (Identita Szlovák Egyesület), JÓNÁS OTÍLIA, LEGÉNDI BARBARA, POROS RICHÁRD FERENC, GERHÁT BERNADETT (Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója Szövetsége Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Egyesület). Maximum 3 képviselő választható! A polgármester és a település képviselőinek szokásos választásán túl Önök külön helyiségben kijelölt nemzetiségi szavazóhelyen adhatják le képviselőinkre voksaikat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanezen a napon, Galgagyörkön van lehetőségünk a Pest Megyei és az Országos Szlovák Önkormányzat tagjainak megválasztására is. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

10 MEGYEI PÁRTLISTA Tájékoztatom a tisztelt Választópolgárokat, hogy Pest megyében az alábbi pártokat vette nyilvántartásba a Pest Megyei Területi Választási Iroda, valamint sorsolás után így kerülnek a szavazólapra. Megyei lista Nyilvántartásba vétel száma 1. Lehet Más a Politika 83/2014. (IX.06.) sz. TVB határozat 2. Magyar Szocialista Párt 88/2014. (IX.09.) sz. TVB határozat 3. Jobbik Magyarországért Mozgalom 85/2014. (IX.06.) sz. TVB határozat 4. EGYÜTT A Korszakváltók Pártja 89/2014. (IX.09.) sz. TVB határozat 5. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 84/2014. (IX.06.) sz. TVB határozat 6. Demokratikus Koalíció 87/2014. (IX.09.) sz. TVB határozat Szabados Adrienn HVI vezető GALGAGYÖRKI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2681, Galgagyörk, Rákóczi u. 12. Tisztelt Galgagyörki Lakos! Kérjük Önöket, amennyiben saját biztonságukat és munkájukkal felhalmozott értékeik biztonságát fontosnak érzik, támogassák a Polgárőrség működését. Támogatásaikat a Polgármesteri Hivatalban Rákóczi u. 12. a z Élelmiszer-Virág-Ajándék Boltban - Mácsai út 1. történő befizetéssel vagy a Polgárőrség számú bankszámlájára történő utalással tehetik meg. Segítségét köszönjük! Köszönettel: Nyemecz Péter elnök Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szeretett halottunk, Szlifka József temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. HA EMLÉKEZTEK KÖZÖTTETEK LESZEK DE FÁJ, HA LÁTOM KÖNNYEZTEK HA RÁM GONDOLTOK, MOSOLYOGJATOK EMLÉKEM ÍGY ÁLDÁS LESZ RAJTATOK. A gyászoló család

11 Őszköszöntő Ünnep Immáron harmadjára került megrendezésre az Őszköszöntő Ünnep településünkön. Nagy örömünkre szolgált, hogy a rossz idő ellenére is sokan eljöttek és megtiszteltek minket jelenlétükkel. A rendezvény idén is remek hangulatban zajlott és sok-sok élménnyel gazdagította községünket. Reméljük, hogy ez a hagyomány továbbra is fennmarad. Ünnepségünk Szent Hubertus misével indult, amelyet Kálinger Roland tábori lelkész celebrált. A misét követően vadászavatásra került sor, ahol Czifra József a Galgavölgye Földtulajdonosi Közösség Vadászmestere vadásszá avatta Budai Nándort. Ezáltal vendégeink betekintést nyerhettek a vadászat szépségeibe, illetve közelebbről megismerhették, hogy mit tesz a vadászember a természetért. Ünnepélyes megnyitó Harrach Péter képviselő Úr és Matejcsok Zsolt polgármester Úr köszöntőjével kezdődött. Idén is több fellépő gondoskodott a jó hangulatról és arról, hogy mindenki kellemesen szórakozzon. Eljött hozzánk Potvorszki Anita, aki énekes előadásával szórakoztatta a kicsiket és idősebbeket egyaránt. Juhász Marcell bűvészt ebben az évben másodjára hívtuk meg, hogy ámulatba ejtse a néző közönséget parádés bűvész mutatványaival. Fellépett a Nyugdíjas Egyesület és az Általános Iskola tanulói. Pál Lajos bácsi és a galgagyörki zenészek nem először mutatták meg tehetségüket. Őket követően szem és fül tanúi lehettünk Pál István Szalonna és zenekarának lélegzetelállító előadásának, amelyet mindenki nagy csodálattal nézett és hallgatott, illetve olyanok is voltak, akik kedvet kaptak táncolni a szemergő eső ellenére. Rendezvényünk sztárvendége Szandi volt, aki nem hazudtolta meg önmagát és frenetikus bulit csinált. Előadása után még autógrammot is osztott a lelkes rajongóinak. Az estét ismét a Firemagic production zárta mint tavaly, csak most nem tűzshow-val kápráztatta el a vendégeket, hanem UVliht show táncos előadással. A jó hangulat nem lett volna teljes a jó italok és finomabbnál finomabb ételek nélkül. Amiért köszönet jár a Nyugdíjas Egyesületnek, Czeba Zoltánnak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a vadászoknak, Varga Jánosnak és barátjának. Legéndi Barbara Az Őszköszöntő sztárvendégei: Szalonnáék (balra) és Szandi (jobbra)

12 Az Őszköszöntő ünnep képekben Harrach Péter megnyitó szavai Szent Hubertus mise A nyugdíjasok és az iskolások műsora A díjazott - Bátyiné Nyemecz Julianna Az áldozat - ő nem így képzelte el az őszt

13 ELSZÁMOLÁS Az alábbiakban megtekinthető a szeptember 13-án tartott Őszköszöntő és a 14-én tartott Tahy kastélyt megnyitó ünnepség elszámolása. Volt hangulat

14 Magyarné B. Márta: Amikor a ráncok is kisimulnak Nagyon hosszú hétvége után, a szombati falunap fáradalmaival magamban egy kicsit morogva érkeztem Galgagyörkre, szeptember 14-én délután, a Tahy kastély avatására. A felújított kastélyba belépve, egy csodálatos zongora állt méltóságteljesen a színpadon. Galgagyörk Önkormányzatának Képviselő-testülete szállítatta le Hegedűs Endre művész úr versenyzongoráját. Matejcsok Zsolt polgármester úr megnyitójából értesültünk, hogy a hangversenyt Jankovich Mihály alpolgármester úr ajándékozta a település lakóinak. Jelen volt Tahy István és felesége a kastély volt tulajdonosa családjának képviseletében. A koncert első percétől az utolsóig csodálatos, megnyugtató dallamokat juttatott el lelkünkig Frédéric Chopin és Liszt Ferenc művészetéből. A zongoradarabok között a művész úr érdekes történeteket mesélt, 70 perc helyett 120 percig ültünk mozdulatlan áhítattal. Köszönet a művész úrnak a fantasztikus élményért és Jankovich Mihálynak az adományozott koncertért. Valóban test és lélek kisimult az este alatt, örülök, hogy részt vehettem rajta. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL A tanév stábja az iskolában: Gárdonyi Géza Általános Iskola A 2014/15-ös tanévben Pappné Vankó Éva vezeti az első osztályt, iskolánk volt növendéke Billingerné Sóti Lilla segítségével. A második osztályban Fehér Jánosné Ica néni osztályfőnök és Szlucska Pálné Kati néni iskolaotthonos tanító várta a nebulókat. A harmadikosnak Jónás Otília, a negyedikeseknek Bátyiné Nyemecz Júlia az osztályfőnökük. Dócziné Zsóka néni a napközis nevelőjük. Az ötödikesek Lőrik Laci bácsi vezetésével, a hatodik osztály Nagyági Roland, míg a hetedikesek Berényi Zoltán irányításával veszik a tanév akadályait. Nyolcadikosaink tizennyolc fővel a 2014/15-ös évben a hírekkel ellentétben még készülnek a központi írásbelire, mely a felvételi egyik pillére lesz. A tanulószobán Lakó Márta és Nagyági Roland segíti a felkészülést. Szabó Ágnes vezeti ismét a testnevelés órákat, Krámer Judit a magyart, Henkeiné Tóth Rita angolt, Ádám Réka (az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium tanára) kémiát, Margetán Rebeka, az acsai iskola tanítója éneket tanít. Idén az 5-6. osztályban bontásban, képesség és szorgalom szerint tanulják a diákok az angolt és a szlovákot. A jól teljesítő tanulók 5 órában tanulják az angol nyelvet ezen a két évfolyamon. Feladatainkat Pirger Mária pedagógiai asszisztens segíti. Szeptember közepétől Vácról érkező gyógypedagógus, gyógytornász és logopédus segíti a szakmai munkánkat. Magyarné Braunsteiner Márta

15 Bemutatjuk iskolánk újonnan jött oktatóit Billingerné Sóti Lilla vagyok, 35 éves. A galgagyörki Általános Iskolában kezdtem tanulmányaimat, ahol 8 évig szlovák nyelvet tanultam. A váci Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem, ahol technikusként végeztem és alapfokú angol nyelvvizsgát tettem. Ezután 1998 szeptemberében a Magyar Államkincstár Illetményszámfejtési Irodáján társadalombiztosítási ügyintézőként kezdtem el dolgozni Budapesten ban férjhez mentem, majd Galgamácsán telepedtünk le. Két gyermekünk született. Zsombor, 10 éves, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Benjámin, 8 éves, a galgagyörki iskola tanulója től a Magyar Államkincstár Váci Családtámogatási Irodáján kormánytisztviselőként dolgoztam. Tanítói diplomámat 2011-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem meg, majd ezt követően a középfokú angol nyelvvizsgámat is. A tanítói szak mellett testnevelés és sport műveltségi területen szereztem még szakképesítést. Az olvasás és kertészkedés mellett, szeretek zenélni és énekelni, mivel játszom pár hangszeren (zongora, citera, furulya). Amikor hazahívtak a volt iskolámba, örömmel jöttem, hogy a kisiskolásokat segíthessem a tanulásban, a haladásban és testi, lelki, értelmi fejlődésükben. Kramer Judit vagyok, magyar-orosz-angol szakos tanár. Férjemmel vállvetve 3 gyermeket és 2 kutyát nevelünk. Pályafutásom elején először egy nagyon rövid ideig oroszt tanítottam. Később az angol került előtérbe, melyet középiskolában, általános iskolában és nyelviskolában is tanítottam már, illetve fordítóként is dolgoztam vele. A magyar nyelv és irodalom tanításában általános iskolai tapasztalatom van. A magyartanítás során fő célom a gyermekek gondolkodásra nevelése, illetve az olvasás megszerettetése. Lakó Márta: Győr-Moson-Sopron megyéből 2008-ban kerültem erre a vidékre. Rajz-történekem szakos vagyok, és mivel a történelem mellett a régésztechnikusi szakirányt is elvégeztem, ezért a főiskola után ebben a munkakörben helyezkedtem el. Előbb Nagykanizsán, majd Budapesten dolgoztam, ezalatt több régészeti kiadványban is megjelentek régészeti tárgyrajzaim. Öt év után éreztem úgy, hogy ez a munka főállásban, hosszútávon nem nekem való, ideje váltanom. Tanári gyakorlatom nem volt, így nem is nagyon reméltem, hogy ezen a pályán el tudok helyezkedni, ezért végeztem néhány tanfolyamot, aminek, ha más haszna nem is volt, de legalább a kiadványszerkesztést, az informatikai eszközöket alapszintem művelem, használom. Tanárként az Aszódi művészeti iskola alkalmazott először óraadóként, akkor éreztem először, hogy megtaláltam a hivatásomat. Szabadidőmben, ha tehetem, népzenével foglalkozom. Egyrészt a Győr melletti rábaszentmihályi Margaréta Dalkör és Citerazenekar tagjaként, másrészt az Aszódi Nyugdíjasklub hagyományőrzőit kísérem citerán. Dóci Lajosné, Zsóka néni vagyok. Családommal nyolc éve költöztünk a környékre, Veresegyházra, előtte 20 évig laktam és dolgoztam Gödöllőn. Két felnőtt fiúnk van. Húszéves pedagógus pályafutásom nagy része alatt napközis nevelőként dolgoztam. Szerintem a délutáni időt hasznosan meg lehet szervezni a diákok számára. A napközi nem gyermekmegőrző, hanem egy tartalmas délutáni elfoglaltság.

16 Henkeiné Tóth Rita vagyok, angol és pszichológia szakos tanár. Angol diplomámat 2007-ben, pszichológia tanári diplomámat 2008-ban szereztem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Gödöllő kertvárosi részében élek a kisfiammal és a férjemmel. Kisfiam két éves múlt, most kezdte a bölcsödét. Mind az ő, mind az én életemben tehát a szeptember nagy változásokat hozott, hiszen míg ő a bölcsödét kezdte, édesanyja nagy reményekkel a munka világába próbál visszatérni. Örülök, hogy lehetőséget kaptam, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusa lehetek, és ezúton szeretném a kedves Szülők együttműködését kérni, hogy diákjaink minél sikeresebben zárják a tanévet és a kitűzött céljaikat elérhessék. Köszönettel: Henkeiné Tóth Rita Nagyági Roland vagyok, születtem 1972-ben Budapesten. Tanári diplomámat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, 1999-ben nyertem. Ezután több oktatási és szociális intézményben dolgoztam, 2011-től misszionáriusként tevékenykedem a Pasaréti Református Egyház Nógrád megyei szolgálatában ben tértem meg Jézus Krisztushoz, jelenleg a Baptista Teológia master-képzését is végzem, misszió és társadalmi szolgálat szakon. Hiszem, hogy nem véletlen kerültem Galgagyörkre, egy lelkész hívásán keresztül. Kapott képességeimmel és tudásommal a gyermekek hasznára kívánok lenni. A nógrádi misszionáltjaink közül idén két gyermeket is felvettek a Kalyi Jag középiskolába, magántanítványaim is sikeresen vizsgáztak, úgyhogy reménységgel indulok az itteni tanításnak. Köszönet Nagyági Roland Az iskola roma tanulói nevében köszönjük a roma nemzetiségi önkormányzatnak a nyári tábori támogatásokat és az év eleji füzetcsomagokat. Tisztelt Szülők! Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk, a Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola a KLIK központ jóvoltából nyert a TÁMOP3.1.4B-13/ számú Köznevelés az iskolában pályázaton. Eszköz beszerzésére (táblagépek a szlovák és angol nyelv oktatásához), szakember (logopédus, fejlesztő- és gyógypedagógus) foglalkoztatására és pedagógus továbbképzésekre kaptunk lehetőséget ebben a tanévben. A pályázaton elért eredményeket 5 évig kell fenntartani és fejleszteni. A tanult ismeretekkel, fejlesztésekkel, beszerzett eszközökkel hozzájárulunk a mérési tevékenységünk fejlesztéséhez. Magyarné Braunsteiner Márta MÓDOSUL A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA! Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy október 01-től a könyvtár nyitvatartása módosul: Hétfő: Kedd: zárva Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: minden hónap első és harmadik szombatja! Szlucska Pálné Kati Pirger Mária

17 1. Ősz a szőlőben APÁRÓL FIÚRA (régi gazdálkodás) Szőlőtermesztés szőlőművelés II. rész: Szüret Elbeszélte: Nyemecz Józsefné Szolcsányi Julianna (1934) Ahogy telt-múlt a nyár úgy fogyatkozott a munka a szőlőben. Júniusban még kellett kapálni, kötözni, felesleges szőlővesszőket kitörni. Júliusban, augusztusban a gazda hetente rá-ránézett a szőlőjére jövetmenet a határban végzett munkák mellett. Volt olyan precíz gazda, aki begereblyézte a szőlősorok közét. Ez a trükkös fogás segített megmutatni a szőlőtolvajok nyomát. Ámbár ez nem volt elégséges védelem, hiszen a szőlőt mindenki szereti. Az is, aki nem ülteti, nem verejtékezik a szőlőműveléssel. A család öregje, az apóka szeptemberben naponta tett egy utat a falutól 1-2 km-re fekvő szőlődombokhoz. Sokszor éjszakára is berendezkedett. Vitt magával pokrócot, melegebb öltözéket és vigyázta a szőlőt, más apókákkal együtt. Hűvösebb éjszakákon lemetszett, száraz szőlő venyigékből, elszáradt gyümölcsfagallyakból, kukoricaszárból tüzet raktak, pipázgattak, adomázgattak az őszi ég alatt. A tűz hideg ellen, de tolvaj ellen is hasznos volt. Ahol tűz égett és többen voltak nem nagyon akaródzott tolvajkodni a szőlőkedvelőknek. Voltak tehetősebb/tehetségesebb gazdák, akik kis szőlőskunyhót tákoltak magunknak. Akácfa tartóoszlopokra, vékonyabb akácrudakat szegelt, drótozott az ügyes kezű szőlőgazda. Az oszlopokat balta fokával jól beütögette a talajba. Nyeregtető formájú kunyhó lett a végeredmény, beborítva friss, száraz rozsszalmával. ( A rozs szalmája erősebb, hosszabb, ezért alkalmasabb tetőfedő anyag volt, mint a búzaszalma.) A kunyhóban száraz szalma, vagy széna szolgált ülő- vagy fekvőhelyül. Nem igazán éjszakai szállásnak, inkább váratlan nyári zuhé, vagy vihar elleni menedéknek készítették. A szőlő augusztus közepén már érni kezdett. Legelőször az élénk rózsaszín, illatos, kis tömör fürtű, finom delevári. Ezt követte a rózsaszínes, majd fehér saszla, ami szintén kis tömör fürtű szőlő volt. A kék szőlők szinte sorrendben értek, egyik a másik után; a laza fürtű,apró szemű százszoros, a nagyobb szemű, fehér belű oportó, amiből volt gömbölyű bogyójú és egy másik fajta is. Az illatos, zamatos ezüstös-kék konkordi igazi csemege evésre is, nemcsak a bort ízesítette kiválóan. És persze megérett októberre a bőtermő, pergő bogyójú nova (noa), amiről ma már csak elítélő véleményt hallani. Az apókák munkakörébe tartozott a szőlősbe járás, de a család más tagjai is szívesen ki-kinéztek a területre. Szemezgetni az éppen érő szőlőből, majd a szilvából, őszibarackból és végül a dióból, amit zsákokba szedegetett mindenki a téli hónapokra. A szőlős sok gyümölcsfának adott helyet, de még ribizli- és piszkebokroknak is. Szeptember végén, október elején kezdődött a kukoricatörés. A csöveket csuhéstul (šúšťa) hoztuk haza szekérrel. Este aztán összeült a család, és a testvérek családjai az udvaron domborodó szép kukorica halomhoz, hogy lefosszák a csövekről a csuhét. Ez volt a kukoricafosztás, ahol a kezek megállás nélkül szedték le a fosztást, miközben jóízű beszélgetés, adomázás, szép -vagy szomorú történet mondása, humorizálás építette, erősítette az együttlévő szíveket, lelkeket. A testeket pedig a gondos háziasszony által előkészített étkek: kelt kalács, diós, mákos, lekváros vagy túrós, az éppen akkor érő szőlőfürtök és kis pálinka, tavalyi borocska. (Kell-e több, van-e több ennél a ma emberének?) 2. A szüret A férfinép készítette a szüretre a nagy edényeket: a kádat, hordókat. És persze a pincét pókhálótól, és mástól is kitakarították, vagy kimeszelték és szellőztették. A kádat portalanították, majd lefelé fordították. Az aljára vizet öntöttek, hogy a dongák megdagadjanak, illeszkedjenek egymáshoz. Ki ne fusson a jó szőlőlé! A hordókat szintén vízzel áztatták kívül, majd amikor megdagadtak a dongák, belülről is alaposan átmosták, általában rezes, forró vízzel. Addig öblítették, amíg színtiszta víz nem folyt ki belőlük. Újabb időkben (70-es, 80 -as évek) kénezéssel is fertőtlenítették a hordók belsejét. Aztán októberben eljött a szüret napja! A rokonokkal előzetesen egyeztettek a háziak, hogy mikor legyen a szüret, hiszen minden gazdálkodó családnak volt szőlője. Be kellett osztani a sok szüretet. Szüret-időrendet állított össze a rokonság. Általában 8-can, 10-en gyűltek össze a szüretelők. Harmatos, hűvös őszi reggel indultak a szőlőbe, mögöttük zötyögött az ökrös szekér. Ezt vastag házi vászonponyvával bélelték ki, mert ide szórták be a leszüretelt termést. De most még csak a háti- és kerek kosarak, vödrök voltak a szekéren. A hátiban volt az elemózsia. Általában hízott, sült kacsák (az őszi szezon baromfiai), mellettük jóféle kemencés, házi kenyér és hordós savanyúság. Volt

18 még kalács, bejgli, bukta, és persze 1 üveg pálinka. Kiértünk a szőlőnkbe. Hét sorból állt, de olyan hosszú sorokból, hogy egyik domboldalról a völgyön át a másikba értek a szőlőtőkék. Itt aztán mindenki fogott egy sort és zománcos vödörbe szedni kezdte a szőlőt. Kis kés is volt a szedőknél a fürtök levágásához és az ebédhez, a pecsenye- és kenyér falatozásához. A szélső sorok tőkéi rogyásig voltak szőlőfürtökkel. Ezeket érte egész nyáron át a nap legjobban. Bizony ketten is szüreteltünk itt, egy soron, vagy a szomszéd soron haladó segített be. Ez íratlan szabály volt a közös munkák során, a mellettünk haladónak segítettünk, ha kellett, de ugyanezt viszonozta, ha nekünk volt szükségünk erősítésre. A szőlőt fiatal, erős férfiak hordták fel az úton álló szekérre, fel a meredek domboldalon. Hátikosárban vitték az érett fürtöket. Volt, hogy jutott a léből jócskán a szőlőhordó férfi hátára is. Közben folyt a jóízű beszéd, tréfa, - gyakorta nevetés a szüretelők között. Ugyanez hangzott a környező szőlőkből: az emberek beszéde, lármája, kacagása. A domboldalak és az általuk körbeölelt völgyecske hangos volt az emberek hangjától, vödrök csörgésétől. A szüretelők délre megéheztek, elfáradtak. Ahol éppen tartottunk a sorok mellett a gyalogúton letelepedtünk. Anyám szőttes abroszt terített a fűre, arra került a nagy tál tele sült kacsadarabokkal. Egy külön, tiszta konyharuhába tekerve a felszeletelt kenyérkaréjok, és egy tál csalamádé vagy más savanyúság. Mindenki ivott egyet a vastag falú fél decis poharakból. A gyerekek nem ittak, hanem rögtön nekiláttak falatozni. A határban, nehéz munka után elköltött ebédek jobb ízűek, mint otthon a konyhaasztal melletti lakomák. Délután aztán csendesebben folyt a szüretelés. Elfáradtak a kezek, térdek és a szájak is. Délután 3 óra felé csapig megtelt a szekér és indulhattunk haza. Otthon a férfiak mindjárt nekiláttak a darálásnak. A nagy kádra keresztben rátették a darálót. Mi lányok, asszonyok szedtük a szekérről a szőlőt. A férfiak vitték és szórták a vödrök tartalmát a szőlődarálóba. Az 5 hektós kádunk tele lett édes musttal és szétnyomódott fürtökkel. Két nap múlva kinyomult a kádból az erős must. Apám figyelte a folyamatot, és amikor már eleget erjedt a nedű a napon, nekiállt a nagyobb testvéremmel préselni. Eltartott ez egy-két napig. A nagy présünk kétszer is megtelt a ledarált szőlőfürtökkel. Időnként húzni, szorítani kellett rajta. A lé lassacskán csorgott, csöpögött a présből egy vödörbe. A java, a murci már a pincében beállított hordókban forrt. Általában 3-4, 1-2 hektoliteres hordó telt meg. A forrás folyamata eltartott egy hónapig. Aztán a kiforrt, új borral ismét munka volt. Apám tiszta, üres hordókba slaggal húzta át a tiszta bort. Az alját, a hecsedliszerű zavaros üledéket pálinkafőzéshez lehetett felhasználni. (Volt, aki ebből is bort készített víz és cukor hozzáadásával. Ez újra kiforrt. Így pótolta a borkészletét, akinek kevés szőlője volt.) Az új borral telitöltött hordók száját csak lazán dugózták be. Még nem volt teljes nyugalomban, még dolgozott a bor. Novemberben próbát csináltak a borral, húztak egy-egy kancsóval. Pohárba töltve, fény felé tartva nézték meg a tisztulását, a színeit. Megszagolták, kóstolgatták a hosszú, áldozatos munka eredményét. Ekkor már végleg ledugaszolták, elzárták a levegőtől. A jó, hűvös pince így megőrizte a következő szüretig. Szükség volt a borra. Novemberben indult a lakodalmak, disznótorok ideje, majd az őszi, téli ünnepnapok: búcsú, karácsony, újév, farsang. A tavasz meghozta a húsvétot, a pünkösdöt. És a természet ismételt megújulásával megindultak a földművelési munkák a határban, a szőlőben. Írta és illusztrálta:bátyiné Nyemecz Julianna

19 Sporthírek A Galgagyörki SE felnőtt csapata a Pest-Megyei Kupában szépen szerepelt, két magasabb osztályú csapatot is búcsúztattak, a harmadik fordulóban a megyei II. osztályban játszó Zsámbok tudta megállítani őket. A mérkőzésen sokáig vezetett a csapat, sajnos a végére elfáradtak a fiúk így a Zsámbok győzött 4-2-re, ezzel a csapat a harmadik fordulóban kiesett a kupából. A kupa mellett a pest-megyei bajnokság III. osztályában eddig ezeket az eredményeket érték el a fiúk. Galgagyörki SE-Kerepesi SBE 3-0 (ellenfél nem jelent meg) Galgagyörki SE Mogyoród FC 2-2 (Góllövők: Deme Cs., Bátyi B.) Vácrátót Galgagyörki SE 3-1 (Góllövő: Koza D.) Galgagyörki SE Galgamácsai ÉESK 2-1 (Góllövők: Deme Cs., Nemesi T.) Szada SE Galgagyörki SE 6-1 (Góllövő: Molnár Gábor) Következő mérkőzések: szeptember 21-n Galgagyörk-Vácszentlászló, szeptember 28-n Csömör- Galgagyörk, október 5-n Galgagyörk-Váchartyán. Utánpótlás Az utánpótlás csapatok is elkezdték a bajnokságot, mindjárt elmaradt mérkőzésekkel. Az U15 csapat első mérkőzése az ellenfél (Főnix SE) visszalépése miatt elmaradt, következő ellenfelük Kóka (szeptember 20) és a Dunakeszi Vasutas szeptember 26-n, a csapat először hazai pályán október 4- n szombaton 10:00-kor fog játszani. Az U11-U13-s csapatok első mérkőzése az eső miatt elmaradt Kartalon (szeptember 13-n lett volna), következő csoportmérkőzések szeptember 27-n Kartalon. Az U7-U9-s csapatok első tornája szintén Kartalon szeptember 20-n volt. Sport Mézga

20 Ehavi számunkból anyagtorlódás miatt kimaradtak az egyházi rovat írásai. Szíves elnézésüket kérjük, a következő számban pótoljuk a hiányosságot. (A szerk.) GALGAGYÖRKI NAPLÓ HIRDETÉSI ÁRAI MÉRET HELYI HIRDETŐ NEM HELYI HIRDETŐ 1/ Ft Ft 1/ Ft Ft 1/ Ft Ft Egész oldalas Ft Ft IMPRESSZUM A Galgagyörki Napló havilapot kiadja Galgagyörk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Képviseletében: Matejcsok Zsolt polgármester Szerkesztő: Magyar Marius Megjelenik havonta, 350 példányban. Sokszorosítás: Polynec Kft Budapest, Polgár u. 7. Internetes megjelenés: Elérhetőségeink: ; ISSN

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról Hatályos: 2015. április 28-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2016. évi köznevelési

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Hatályos augusztus 1. napjától!!!

Hatályos augusztus 1. napjától!!! Hatályos 2016. augusztus 1. napjától!!! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról Hatályos: 2016. május 31-től Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben