Galgagyörki Napló. 2014, Őszköszöntő (polgármesteri köszöntő) Galgagyörk község Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 6(28). szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Galgagyörki Napló. 2014, Őszköszöntő (polgármesteri köszöntő) Galgagyörk község Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 6(28). szám - 2014."

Átírás

1 Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 6(28). szám szeptember 2014, Őszköszöntő (polgármesteri köszöntő) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az utóbbi években sokszor, a feleségem szerint túl sokszor, álltam képzeletbeli vagy valóságos színpadokon és próbáltam adott pillanatban bölcsnek tűnő gondolatokat átadni Önöknek. Mivel lassan, de biztosan eltelt a s választási ciklus, utoljára van alkalmam gondolataimat megosztani Önökkel. egy rendezett falut, és amikor kellett segített, még akkor is, ha módszereimmel nem mindig értett egyet. Köszönet nekik és köszönet Önöknek is. A másik szó, amiről beszélni szeretnék a BÜSZKESÉG. Ma két szóról szeretnék beszélni: a köszönetről és a büszkeségről. A köszönetről, amely azokat a polgártársaimat, barátaimat, galgagyörki embereket illet, akik hittek magukban, hittek bennem, de leginkább hittek az 5 percben, abban az ÖT PERCBEN, amiről Nyemecz Péter képviselőtársam beszélt 2010-ben a képviselői eskütételen. Ezek az emberek letették havonta a maguk 5 percét a közös asztalra, önként és néha dalolva. Ezekből az öt percekből épült, szépült, gazdagodott a falu, ezektől éreztük jól magunkat piknikezve a Gosztonyi kertben, vagy futva Szent Iván éjszakáján. A köszönet Önöket illeti, sokakat, akiknek a nevét szívesen felsorolnám, de erre rámenne az egész nap, így csak azoknak a neve hangozzon el, akiknek már itt személyesen nem tudom megköszönni. Karman Feri bácsi barátomnak, aki sok minden más mellett, például segített a Tahy kastély kültéri színpadját megépíteni, vagy a mindig jókat főző, sokat segítő nyugdíjas egyesületet menedzselni. Szlifka Józsi bácsinak, akinek tanácsai sokszor tereltek jó irányba, és aki összefogva a galgagyörki szlovákságot, sokat segített a falunak. És Matejcsok Jánosnak, aki hagyott maga után Gosztonyi kert... Mi magyarok, hajlamosak vagyunk lehajtott fejjel cipőnk orrát bámulva járni a nagyvilágot már évtizedek, évszázadok óta, félve attól, hogy esetleges büszkeségünket a többség kivagyiságnak nézi. Biztos meg van ennek az oka, de abban is biztos vagyok, hogy már éppen itt az ideje a cipőnk orráról felemelni a tekintetünket és büszkének lenni az elért teljesítményünkre. Mi galgagyörkiek igenis büszkék lehetünk az évek alatt elvégzett munkánkra, az ettől növekvő közös vagyonunkra, a színesedő, szépülő, élettel telítődő falunkra, a focis gyerekeinkre, a most is aktívan dolgozó nyugdíjasainkra. Igenis emeljétek fel a fejeteket és legyetek büszkék arra, amit együtt elértünk, mert ha mi magunk nem ismerjük el a teljesítményünket, akkor miért csodálkozunk, ha mások lenéznek minket.

2 olyan, megfontolt, néha hallgatagnak tűnő ember hathatós támogatása nélkül, aki 2010-ben elhitte, hogy a nagyszájú, az előző ciklusban csak problémákat okozó képviselőből igenis lehet talán - jó polgármester, és megadta a bizalmat, a segítséget, ami ehhez a munkához kellett. Köszönet ezért Harrach Péter képviselő úrnak, a KDNP frakcióvezetőjének, aki az elmúlt években sokak számára kevéssé látható módon, de igen sok segítséget nyújtott nekünk. a közösség munkája! Kitekintve azért kicsi falunk határain túlra, azért itt ebben a szűk körben el kell ismernem, hogy mindez nem biztos, hogy létrejött volna egy Köszönöm mindenkinek az elmúlt négy évet, a jót és a rosszat is. Matejcsok Zsolt (polgármester) ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat Galgagyörk község Önkormányzata ezennel kiírja a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatok beadási rendje. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a Hivatalnak benyújtani. A pályázati kiírás teljes szövege, a oldalról letölthető. A pályázat benyújtási határideje: november 07. (péntek) A települési önkormányzat saját maga bírálja el december 08-ig a beérkezett pályázatokat. A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit december 19-ig az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a oldalon hozza nyilvánosságra. Felhívom a pályázók figyelmét, hogy az elektronikus rendszerben az Önkormányzat előzetes ütemterv alapján - csak október 10-e után fog megjelenni.

3 PÁLYÁZAT GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖSZTÖNDÍJASA CÍMRE Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2011. (X.28.) Kt. számú rendeletével Galgagyörk község Ösztöndíjasa címet alapított. Az ösztöndíjban alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, a rendeletben meghatározott tanulmányi eredményt elérő és szociálisan rászoruló, galgagyöri bejelentett lakcímmel rendelkező tanuló kaphatja meg egy tanévre (10 hónap). Feltételek: szociálisan rászoruló az a tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van (42.750,- Ft), feltéve, ha gondviselőjének nincs az önkormányzat felé fizetendő tartozása, vagy tartozására részletfizetést kért. Alapfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében az ösztöndíjr a való jogosultság feltételei a következőek: Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszony tanév végi osztályzatainak átlaga min. 3,00 magatartása minimum jó hetente legalább egy alkalommal, tanítási időn kívüli, iskola által szervezett tevékenységben (tanszoba, napközi, szakkör) részt vesz nincs igazolatlan hiányzása. Középfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében az ösztöndíjr a való jogosultság feltételei a következők: tanulói jogviszony igazolás félév és tanév végi osztályzatainak átlaga min. 3,00 magatartása minimum jó nincs igazolatlan hiányzása Középfokú oktatási intézmény első félévében az általános iskola 7-8. évfolyamain kapott bizonyítvány tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe venni. Az ösztöndíj összege a tanuló tanulmányainak megfelelő végzésére, az intézménybe történő eljutásra fordítható, így különösen: a) taneszközök b) szakköri, tanfolyami díj c) közlekedési bérlet d) osztálykirándulás e) tandíj. Az ösztöndíj mértéke és összege a tanulmányi eredmények szerint: 4,51-5, % Ft 4,01-4,50 100% Ft 3,51-4,00 75 % Ft 3,01-3,50 50 % Ft Ösztöndíjban az önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeg erejéig, de maximum fő részesülhet. A pályázat benyújtása Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban átvehető nyomtatványon kell a szükséges mellékletekkel benyújtani minden év szeptember 01-jétől október 15-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell a tanulmányi eredményeket igazoló bizonyítványt, vagy félévi értesítőt az iskola igazolását - magatartás, hiányzás, szakköri tevékenység teljesüléséről A támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt a gyermekjóléti szolgálat és az alapfokú oktatási intézmény vezetőjének véleményével. Az ösztöndíj minden hónap 5-ig a Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül kifizetésre a tanuló törvényes képviselője részére.

4 Német Nemzetiségi Önkormányzat évi határozatai JANUÁR 09. 1/2014. (I.15.) NNÖ évi munkaterve MÁRCIUS 02. 2/2014. (III.02.) évi tevékenységek és kiadási vonzataik 3/2014. (III.02.) évi költségvetés MÁRCIUS 20. 4/2014. (III.20.) Vasút úti fák vásárolása (51e) ÁPRILIS 17. 5/2014. (IV.17.) évi zárszámadás 6/2014. (IV.17.) ÉMNOSZ tagdíj (15e) MÁJUS 09. 7/2014. (V.09.) Német nyelvű településtájékoztató táblák (380e) JÚLIUS 07. 8/2014. (VII.07.) Gosztonyi Kertbe játék vásárlása (105e) Tisztelt Ebtartó Tulajdonos! Minden ebtartó köteles évente veszettség ellen oltani a kutyáját! Kutyaoltás időpontja: október óra között Helyszíne: Polgármesteri Hivatal udvara Csak microchippel ellátott kutya oltható be! Michrochip ára: Ft Oltás ára: Ft Amennyiben jelenleg nem tudja kifizetni a felmerülő költségeket, akkor lehetőséget biztosítok hitellevéllel történő rendezésre is, amennyiben vállalja, hogy a számlát 30 naptári napon belül rendezi. Felhívom figyelmét, hogy Magyarországon egyre nő a veszettségi esetek száma, a betegség halálos kimenetes súlyos elhúzódó betegség, akár 60 napig is eltartó tünetmentes lappangási idővel, azaz nagyon komolyan kell venni a háziállatok védelmét. Az oltatlan, chip nélküli kutya tulajdonosa Ft pénzbírsággal sújtható. LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS dr. Fodor Sándor állatorvos 06/ Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszta-Vidék Nonprofit Kft. (Gáspár János) Galgagyörk településen október 04-én szombaton lomtalanítást végez. Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat helyezzék ki. Tilos a következő hulladékokat kirakni: kommunális hulladék, zöldhulladék, építési tör melék, gépjárműroncs, veszélyes hulladékok (vegyszermaradék, festékmaradékok és azok csomagolóanyagai, akkumulátor, használt sütőolaj, stb.). Továbbá kérjük Önöket, hogy a papír-, pet-palack, - illetve üveghulladékukat továbbra is a gyűjtőszigetekre helyezzék el, illetve a havi szelektív gyűjtés során rakják ki. Tiszta-Vidék Nonprofit Kft.

5 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS október 12. ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK SZAVAZÓLAPI SORRENDJE A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 30. (1) bekezdése szerint a HVB a bejelentett jelöltek annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították sorrendjének sorsolását szeptember 8-án, óra után végzi el. A Helyi Választási Bizottság a 33/2014. (IX..08.) számú határozata alapján Galgagyörk községben az önkormányzati és nemzetiségi választásokon induló jelöltek szavazólapi sorrendje a következő: 1. MATEJCSOK ZSOLT 2. NYILAS MÁRIA POLGÁRMESTER JELÖLTEK SORRENDJE ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-JELÖLTEK SORRENDJE 1. LEGÉNDI BARBARA 2. HOLÁNYI MIHÁLY 3. VARGA JÁNOS 4. PLESZ GYÖRGY 5. PIKÁCS GYULA 6. NEMECZ-ÉZSIÁS PÁL 7. MOLNÁR TAMÁS 8. JANKOVICH-BÉSÁN MIHÁLY MÁRIA 9. ADÁMI JÁNOS 10. ORGOVÁNYI JÓZSEF 11. NYEMECZ PÉTER 12. PIRGER MÁRIA SZLOVÁK NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK SORRENDJE 1. MATEJCSOKNÉ KOVÁCS KATALIN 2. JÓNÁS OTÍLIA 3. LEGÉNDI BARBARA 4. POROS RICHÁRD FERENC 5. GERHÁT BERNADETT NÉMET NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK SORRENDJE 1. NEMECZ-ÉZSIÁSNÉ FUFERENDA MÓNIKA 2. PLESZ GYÖRGY 3. MIKE TÜNDE 1. ORGOVÁNYI MIHÁLY 2. OLÁH KÁLMÁN 3. ORGOVÁNYI JÓZSEF 4. BANGÓ LÁSZLÓ 5. BARANYI BÉLA 6. RADICS ZSOLTNÉ 7. RADICS CSABA 8. PIKÁCS GYULA ROMA NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK SORRENDJE

6 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS (2014. október 12.) Jelöltek bemutatkozása Polgármester-jelöltek Matejcsok Zsolt Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Elsősorban szeretném megköszönni a polgármesteri jelöléshez szükséges aláírásokat azoknak, akik a feleségemmel ellentétben még öt évig szeretnének a polgármesteri székben látni. Mivel nem lakunk egy világvárosban, gondolom, mindenki ismeri a pedigrémet. Itt születtem, és lassan 47 éve itt Galgagyörkön is élek. Feleségemmel három gyereket nevelünk, vagyis inkább Ő nevel három gyereket. Kémia-fizika szakon végeztem az ELTE-n. Tanítottam 9 évet a Boronkayban Vácon, közben környezetfizikusi diplomát szereztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem, majd 2001-ben rendszerinformatikus végzettséget szerezve elkezdetem informatikában dolgozni. Jelenleg, főállásban egy cég informatikai igazgatója vagyok Budapesten ban először képviselőként kerültem be az Önkormányzathoz, 2010 óta az Önök jóvoltából polgármesterként mutathattam meg, hogyan gondolom Galgagyörk fejlődését, irányítását. Mivel budapesti állásomat továbbra sem szeretném feladni, így továbbra is társadalmi megbízatású polgármesterként vinném tovább a 2010-ben megkezdett programot. Matejcsok Zsolt Nyilas Mária Nyilas Mária vagyok, szülőfalumban Galgagyörkön mégis inkább leánykori nevemen (Varga Mária) ismernek augusztus 24- én születtem, 8 éve kötöttem házasságot, 2 kisfiunk van (7 és 5 évesek). Végzettségem ELTE TFK művelődésszervező szak, kommunikáció specializáció. Jelenleg a Baptista Teológiai Akadémia (teológus/társadalmi szolgálat) első éves egyetemi hallgatója vagyok nappali tagozaton, tömbösített képzési rendszerben, államilag finanszírozott formában, valamint gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésen veszek részt. Megbízási szerződéssel társasházi közös képviseletet végzek, illetve polgári búcsúztatással foglalkozom. A múltban egyházi és világi területen is végeztem közéleti tevékenységet, jelenleg aktivitásom az óvodai-iskolai életben jelenik meg. Hobbim az olvasás (tankönyveken kívüli irodalom), a kommunikáció, valamint a MÁSság (etnikai, egészségügyi, szociális, stb.) feltérképezése, az integráció lehetőségeinek elemzése, hogy a MÁSság szín legyen a világban, ne megbélyegzés, a hátrányt lehessen előnnyé kovácsolni, s javuljon a MÁSsággal kapcsolatos információ átadás. Világszemléletemhez, gondolkodásomhoz leginkább a Pillangócirkusz című, interneten is elérhető film - feliratos, 20 perc időtartamú - áll közel.

7 Képviselőjelöltek Adámi János vagyok XII.06-án születtem Galgagyörkön, azóta is itt élek, teszem a mindennapi dolgaim. Négy éve vagyok képviselő, külön bemutatkoznom nem hiszem, hogy kellene. Bejutásomat döntsék el Önök, Tisztelt Választópolgárok! Hogy kire teszik az X-et, mindenkinek egyéni joga! Tisztelettel: Adámi János Üdvözletem, Bangó László vagyok. Születtem július 11-én. Rokkantnyugdíjas vagyok, családi állapotom nős. Eddigi közéleti tevékenységem:1992-től 2000-ig a helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselője voltam. Tisztelettel: Bangó László Legéndi Barbara vagyok, án születtem Budapesten. Galgagyörkön jártam óvodába és iskolába, ahol megfelelő alapokat szereztem ahhoz, hogy Vácott szép eredménnyel végezzek az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolában. Jelenleg a Szent István Egyetem hallgatója vagyok, közgazdaságtant tanulok és azon belül idegenforgalmat és turizmust. Az egyetem és a szakmai gyakorlat mellett, ha szabadidőm engedi, szívesen megyek a természetbe, hiszen szeretem a vadászatot, sportolok, rajzolok és barátaimmal vagyok. Fontosnak tartom a fiatalság bevonását Galgagyörk életébe, a tavalyi évben is tevékenykedtem ennek az érdekében, hiszen segítettem az őszköszöntő ünnep megszervezését, illetve a Gosztonyi kert pályázat megírását, amit nagy örömünkre sikerült is megnyernünk és így a fiatalok és az idősebbek is egyaránt élvezhetik barátaik és rokonaik társaságát a természetben. Molnár Tamás képviselőjelölt vagyok. Kerepestarcsán születtem n. Családom tősgyökeres galgagyörkinek számít. Jelenleg is Galgagyörkön élek szüleimmel. Szécsényben a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolában szereztem középfokú végzettséget, jelenleg Bagon V-FORG 2003 KFT-nél dolgozom. A helyi Polgárőrség tagja vagyok a 2013-as év közepétől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tagja a 2013-as évtől, és a Magyar Gárda Gárdistája a 2009-es évtől. Szeretek túrázni, jókat főzni, és a számomra fontos emberek, barátaim társaságában lenni. Nevem Nyemecz Péter. Budapesten születtem én. Családi állapotom: nős és három gyermek édesapja vagyok. Szabadidőmet családom körében töltöm leginkább. Legkedvesebb szórakozásom a vadászat. Amennyiben sportolni van időm, lovagolok. Két és fél cikluson keresztül voltam eddig a képviselő testület tagja, kisebb megszakításokkal. A Galgagyörki Polgárőr Egyesület elnöke vagyok, annak munkájában aktívan részt veszek. Tisztelettel: Nyemecz Péter (egy lakos, aki ebben a faluban képzeli el a családja jövőjét)

8 Jankovich-Bésán Mihály: Október 2-án született Bécsben, Ausztriában. Apai ágon egy nemesi magyar-horvát család leszármazottja, akik főleg Somogy megyében, ill. Szlavóniában éltek, anyai ágon pedig nemesi erdélyi gróf Kálnoky családból származik, akik egészen a II. világháború befejezésig Felvidéken nagybirtokosok voltak. Az államosítások idején elvették a Somogy és Baranya megyében, illetve Csehszlovákiában lévő összes földjeiket. Nagyapja gróf Jankovich-Bésán József felsőházi tag volt, a felmenői között volt több tábornok, ispán és főispán és egy miniszterelnök - gróf Lónyay Menyhért ( ). Édesapja gróf Jankovich-Bésén Gyula politikai okok miatt kénytelen volt 1947-ben hazáját elhagyni és csak 1990-ben térhetett vissza hazájába. Másodszülött fia Mihály, Németországban és Belgiumban nevelkedett. Az egyetemet Münchenben 1989-ben végezete (Magister Artium). A berlini fal leomlása és a kommunizmus bukásával járó politikai változások arra adtak lehetőséget, hogy 1990-ben véglegesen hazatelepüljön. Itthon több cég vezetői pozíciót töltött be nemzetközi biztosítás szektorban tevékenykedő vállalatoknál. Jelenleg egy vezető osztrák biztosítónak igazgatóként dolgozik ben feleségével, Dr. Jankovich-Bésán Elisabeth (született: Keim) Galgagyörkben vettek házat és települtek le. Hosszas betegség után 2012-ben elvesztette feleségét. Három gyermeke édesapja ben jelöltette magát képviselőként, és kivívta a galgagyörki lakosság bizalmát. Mivel folytatni kívánja a településért elkezdett munkáját, ezért ismételten kéri a galgagyörki lakosok bizalmát a következő öt éves ciklusra. Tisztelettel: Jankovich-Bésán Mihály Tisztelt Galgagyörkiek! Tisztelt Választópolgárok! A október 12-én tartandó önkormányzati választásra készülvén szeretnék bemutatkozni Önöknek, mint független képviselőjelölt február 15-én születtem Bercelen. Püspökhatvanból származom, ahol gyermek és ifjúkoromat töltöttem. Általános iskolát Püspökhatvanban, középiskolát Vácon, technikumot Gyöngyösön végeztem ben házasságot kötöttem és azóta Galgagyörkön élek párommal és gyermekeimmel. Két felnőtt gyermekem van, Enikő és Bence. Már háromszor tiszteltek meg szavazatukkal, hogy képviselő lehessek, melyet utólag is köszönök. Tisztelettel: Varga János (egyéni képviselő jelölt) Pirger Mária vagyok, 25 éve, szeptember 2-án költöztem a faluba. Három gyermekem és három unokám van. Két gyermekem és családja a községben él. Az általános iskolában dolgozom, mint pedagógiai asszisztens. Végignézhettem a falu fejlődését, ami az utóbbi 4 évben volt a legjelentősebb. Fontosnak tartom, hogy a faluban lakók tiszta környezetben élhessenek. Ezért közös összefogással sokat tehetünk. Az iskola és az óvoda működése az egyik legfontosabb dolog a gyermekek számára. Itt is jó eredményeket lehet elérni a jó együttműködéssel. Szeretnék továbbra is a bekapcsolódni a falu életét gyarapító tevékenységekbe. Pikács Gyula vagyok. Öt gyermekemet Galgagyörkön nevelem. Fontos számomra, hogy gyermekeim példás felnőttekké váljanak. Fiaimat rendre, fegyelemre, a munka szeretetére nevelem. A faluért végzett munkám, melyet a közmunka programban végzek (Gosztonyi kert építése, térkövezések, faluszépítés stb.) megérlelte bennem, hogy többet is tudok tenni szülőhelyemért. Együtt a falu tapasztalt embereivel szeretném elérni, hogy a roma közösség családjaiban a szülőtársak is rendre, fegyelemre, mások megbecsülésére neveljék gyermekeiket. Célom, hogy a megkezdett úton közös munkával szépüljön, fejlődjön Galgagyörk. Szívesen dolgozom Önökért és Önökkel, mint települési képviselő, mint a Roma Önkormányzat képviselőjeként, amennyiben megválasztanak.

9 Orgoványi József vagyok, 1977-ben születtem. Galgagyörkön nőttem fel és itt is élek családommal: 4 gyermekünket feleségemmel együtt neveljük. Céljaim között a legfontosabb, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket felzárkóztassuk, mind az óvodában, mind az iskolában. Édesapám példája szerint én is szeretnék pályázatokon részt venni a falu lakosságának érdekében. Amennyiben megválasztanak önkormányzati és kisebbségi képviselőként is szeretnék dolgozni. Orgoványi Mihály vagyok, 1948-ban születtem Galgagyörkön, azóta is itt élek családommal. 3 gyermeket neveltem fel feleségemmel, 11 unokám, 3 dédunokám okoz nagy örömet. Aki ismer, tudja, hogy már sokat dolgoztam a faluért, 12 évig kisebbségi képviselőként és a Lungo Drom országos elnökségében is tevékenykedtem. Munkámat több dolog őrzi például az óvoda táblája is bizonyítja, hogy pályázati úton hozzájárultunk az óvoda átalakításához. A lakosságnak a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül is többször segítettem. Segítettem a roma családokat, hogy kukoricaföldhöz jussanak, még Matejcsok János polgármester úr ideje alatt. Hasonlóan szeretnék tevékenykedni ismét, ha Önök megbíznak a kisebbségi képviselettel. Nemecz-Ézsiás Pál képviselőjelölt ezekben a napokban egészségügyi problémái miatt kórházi kezelésre szorul. Kívánunk neki mielőbbi felépülést! Lapzártánkig több képviselőjelölti bemutatkozó írás nem érkezett. Szlovák Nemzetiségi Választás Ezúton is tisztelettel köszönjük támogató együttműködésüket és segítségüket az idei szlovák nemzetiségi választásokkal kapcsolatosan. Hagyományaink, szokásaink és elődeinktől kapott örökségünk szervezett keretek között történő ápolása miatt igen fontosnak tartjuk, hogy a GALGAGYÖRKI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT a jövőben is sikeresen tudja munkáját végezni. Ennek érdekében a október 12-i választásokon a következő jelöltek indulnak (a szavazólapi sorrendben): MATEJCSOKNÉ KOVÁCS KATALIN (Identita Szlovák Egyesület), JÓNÁS OTÍLIA, LEGÉNDI BARBARA, POROS RICHÁRD FERENC, GERHÁT BERNADETT (Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója Szövetsége Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Egyesület). Maximum 3 képviselő választható! A polgármester és a település képviselőinek szokásos választásán túl Önök külön helyiségben kijelölt nemzetiségi szavazóhelyen adhatják le képviselőinkre voksaikat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanezen a napon, Galgagyörkön van lehetőségünk a Pest Megyei és az Országos Szlovák Önkormányzat tagjainak megválasztására is. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

10 MEGYEI PÁRTLISTA Tájékoztatom a tisztelt Választópolgárokat, hogy Pest megyében az alábbi pártokat vette nyilvántartásba a Pest Megyei Területi Választási Iroda, valamint sorsolás után így kerülnek a szavazólapra. Megyei lista Nyilvántartásba vétel száma 1. Lehet Más a Politika 83/2014. (IX.06.) sz. TVB határozat 2. Magyar Szocialista Párt 88/2014. (IX.09.) sz. TVB határozat 3. Jobbik Magyarországért Mozgalom 85/2014. (IX.06.) sz. TVB határozat 4. EGYÜTT A Korszakváltók Pártja 89/2014. (IX.09.) sz. TVB határozat 5. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 84/2014. (IX.06.) sz. TVB határozat 6. Demokratikus Koalíció 87/2014. (IX.09.) sz. TVB határozat Szabados Adrienn HVI vezető GALGAGYÖRKI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2681, Galgagyörk, Rákóczi u. 12. Tisztelt Galgagyörki Lakos! Kérjük Önöket, amennyiben saját biztonságukat és munkájukkal felhalmozott értékeik biztonságát fontosnak érzik, támogassák a Polgárőrség működését. Támogatásaikat a Polgármesteri Hivatalban Rákóczi u. 12. a z Élelmiszer-Virág-Ajándék Boltban - Mácsai út 1. történő befizetéssel vagy a Polgárőrség számú bankszámlájára történő utalással tehetik meg. Segítségét köszönjük! Köszönettel: Nyemecz Péter elnök Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szeretett halottunk, Szlifka József temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. HA EMLÉKEZTEK KÖZÖTTETEK LESZEK DE FÁJ, HA LÁTOM KÖNNYEZTEK HA RÁM GONDOLTOK, MOSOLYOGJATOK EMLÉKEM ÍGY ÁLDÁS LESZ RAJTATOK. A gyászoló család

11 Őszköszöntő Ünnep Immáron harmadjára került megrendezésre az Őszköszöntő Ünnep településünkön. Nagy örömünkre szolgált, hogy a rossz idő ellenére is sokan eljöttek és megtiszteltek minket jelenlétükkel. A rendezvény idén is remek hangulatban zajlott és sok-sok élménnyel gazdagította községünket. Reméljük, hogy ez a hagyomány továbbra is fennmarad. Ünnepségünk Szent Hubertus misével indult, amelyet Kálinger Roland tábori lelkész celebrált. A misét követően vadászavatásra került sor, ahol Czifra József a Galgavölgye Földtulajdonosi Közösség Vadászmestere vadásszá avatta Budai Nándort. Ezáltal vendégeink betekintést nyerhettek a vadászat szépségeibe, illetve közelebbről megismerhették, hogy mit tesz a vadászember a természetért. Ünnepélyes megnyitó Harrach Péter képviselő Úr és Matejcsok Zsolt polgármester Úr köszöntőjével kezdődött. Idén is több fellépő gondoskodott a jó hangulatról és arról, hogy mindenki kellemesen szórakozzon. Eljött hozzánk Potvorszki Anita, aki énekes előadásával szórakoztatta a kicsiket és idősebbeket egyaránt. Juhász Marcell bűvészt ebben az évben másodjára hívtuk meg, hogy ámulatba ejtse a néző közönséget parádés bűvész mutatványaival. Fellépett a Nyugdíjas Egyesület és az Általános Iskola tanulói. Pál Lajos bácsi és a galgagyörki zenészek nem először mutatták meg tehetségüket. Őket követően szem és fül tanúi lehettünk Pál István Szalonna és zenekarának lélegzetelállító előadásának, amelyet mindenki nagy csodálattal nézett és hallgatott, illetve olyanok is voltak, akik kedvet kaptak táncolni a szemergő eső ellenére. Rendezvényünk sztárvendége Szandi volt, aki nem hazudtolta meg önmagát és frenetikus bulit csinált. Előadása után még autógrammot is osztott a lelkes rajongóinak. Az estét ismét a Firemagic production zárta mint tavaly, csak most nem tűzshow-val kápráztatta el a vendégeket, hanem UVliht show táncos előadással. A jó hangulat nem lett volna teljes a jó italok és finomabbnál finomabb ételek nélkül. Amiért köszönet jár a Nyugdíjas Egyesületnek, Czeba Zoltánnak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a vadászoknak, Varga Jánosnak és barátjának. Legéndi Barbara Az Őszköszöntő sztárvendégei: Szalonnáék (balra) és Szandi (jobbra)

12 Az Őszköszöntő ünnep képekben Harrach Péter megnyitó szavai Szent Hubertus mise A nyugdíjasok és az iskolások műsora A díjazott - Bátyiné Nyemecz Julianna Az áldozat - ő nem így képzelte el az őszt

13 ELSZÁMOLÁS Az alábbiakban megtekinthető a szeptember 13-án tartott Őszköszöntő és a 14-én tartott Tahy kastélyt megnyitó ünnepség elszámolása. Volt hangulat

14 Magyarné B. Márta: Amikor a ráncok is kisimulnak Nagyon hosszú hétvége után, a szombati falunap fáradalmaival magamban egy kicsit morogva érkeztem Galgagyörkre, szeptember 14-én délután, a Tahy kastély avatására. A felújított kastélyba belépve, egy csodálatos zongora állt méltóságteljesen a színpadon. Galgagyörk Önkormányzatának Képviselő-testülete szállítatta le Hegedűs Endre művész úr versenyzongoráját. Matejcsok Zsolt polgármester úr megnyitójából értesültünk, hogy a hangversenyt Jankovich Mihály alpolgármester úr ajándékozta a település lakóinak. Jelen volt Tahy István és felesége a kastély volt tulajdonosa családjának képviseletében. A koncert első percétől az utolsóig csodálatos, megnyugtató dallamokat juttatott el lelkünkig Frédéric Chopin és Liszt Ferenc művészetéből. A zongoradarabok között a művész úr érdekes történeteket mesélt, 70 perc helyett 120 percig ültünk mozdulatlan áhítattal. Köszönet a művész úrnak a fantasztikus élményért és Jankovich Mihálynak az adományozott koncertért. Valóban test és lélek kisimult az este alatt, örülök, hogy részt vehettem rajta. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL A tanév stábja az iskolában: Gárdonyi Géza Általános Iskola A 2014/15-ös tanévben Pappné Vankó Éva vezeti az első osztályt, iskolánk volt növendéke Billingerné Sóti Lilla segítségével. A második osztályban Fehér Jánosné Ica néni osztályfőnök és Szlucska Pálné Kati néni iskolaotthonos tanító várta a nebulókat. A harmadikosnak Jónás Otília, a negyedikeseknek Bátyiné Nyemecz Júlia az osztályfőnökük. Dócziné Zsóka néni a napközis nevelőjük. Az ötödikesek Lőrik Laci bácsi vezetésével, a hatodik osztály Nagyági Roland, míg a hetedikesek Berényi Zoltán irányításával veszik a tanév akadályait. Nyolcadikosaink tizennyolc fővel a 2014/15-ös évben a hírekkel ellentétben még készülnek a központi írásbelire, mely a felvételi egyik pillére lesz. A tanulószobán Lakó Márta és Nagyági Roland segíti a felkészülést. Szabó Ágnes vezeti ismét a testnevelés órákat, Krámer Judit a magyart, Henkeiné Tóth Rita angolt, Ádám Réka (az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium tanára) kémiát, Margetán Rebeka, az acsai iskola tanítója éneket tanít. Idén az 5-6. osztályban bontásban, képesség és szorgalom szerint tanulják a diákok az angolt és a szlovákot. A jól teljesítő tanulók 5 órában tanulják az angol nyelvet ezen a két évfolyamon. Feladatainkat Pirger Mária pedagógiai asszisztens segíti. Szeptember közepétől Vácról érkező gyógypedagógus, gyógytornász és logopédus segíti a szakmai munkánkat. Magyarné Braunsteiner Márta

15 Bemutatjuk iskolánk újonnan jött oktatóit Billingerné Sóti Lilla vagyok, 35 éves. A galgagyörki Általános Iskolában kezdtem tanulmányaimat, ahol 8 évig szlovák nyelvet tanultam. A váci Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem, ahol technikusként végeztem és alapfokú angol nyelvvizsgát tettem. Ezután 1998 szeptemberében a Magyar Államkincstár Illetményszámfejtési Irodáján társadalombiztosítási ügyintézőként kezdtem el dolgozni Budapesten ban férjhez mentem, majd Galgamácsán telepedtünk le. Két gyermekünk született. Zsombor, 10 éves, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Benjámin, 8 éves, a galgagyörki iskola tanulója től a Magyar Államkincstár Váci Családtámogatási Irodáján kormánytisztviselőként dolgoztam. Tanítói diplomámat 2011-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem meg, majd ezt követően a középfokú angol nyelvvizsgámat is. A tanítói szak mellett testnevelés és sport műveltségi területen szereztem még szakképesítést. Az olvasás és kertészkedés mellett, szeretek zenélni és énekelni, mivel játszom pár hangszeren (zongora, citera, furulya). Amikor hazahívtak a volt iskolámba, örömmel jöttem, hogy a kisiskolásokat segíthessem a tanulásban, a haladásban és testi, lelki, értelmi fejlődésükben. Kramer Judit vagyok, magyar-orosz-angol szakos tanár. Férjemmel vállvetve 3 gyermeket és 2 kutyát nevelünk. Pályafutásom elején először egy nagyon rövid ideig oroszt tanítottam. Később az angol került előtérbe, melyet középiskolában, általános iskolában és nyelviskolában is tanítottam már, illetve fordítóként is dolgoztam vele. A magyar nyelv és irodalom tanításában általános iskolai tapasztalatom van. A magyartanítás során fő célom a gyermekek gondolkodásra nevelése, illetve az olvasás megszerettetése. Lakó Márta: Győr-Moson-Sopron megyéből 2008-ban kerültem erre a vidékre. Rajz-történekem szakos vagyok, és mivel a történelem mellett a régésztechnikusi szakirányt is elvégeztem, ezért a főiskola után ebben a munkakörben helyezkedtem el. Előbb Nagykanizsán, majd Budapesten dolgoztam, ezalatt több régészeti kiadványban is megjelentek régészeti tárgyrajzaim. Öt év után éreztem úgy, hogy ez a munka főállásban, hosszútávon nem nekem való, ideje váltanom. Tanári gyakorlatom nem volt, így nem is nagyon reméltem, hogy ezen a pályán el tudok helyezkedni, ezért végeztem néhány tanfolyamot, aminek, ha más haszna nem is volt, de legalább a kiadványszerkesztést, az informatikai eszközöket alapszintem művelem, használom. Tanárként az Aszódi művészeti iskola alkalmazott először óraadóként, akkor éreztem először, hogy megtaláltam a hivatásomat. Szabadidőmben, ha tehetem, népzenével foglalkozom. Egyrészt a Győr melletti rábaszentmihályi Margaréta Dalkör és Citerazenekar tagjaként, másrészt az Aszódi Nyugdíjasklub hagyományőrzőit kísérem citerán. Dóci Lajosné, Zsóka néni vagyok. Családommal nyolc éve költöztünk a környékre, Veresegyházra, előtte 20 évig laktam és dolgoztam Gödöllőn. Két felnőtt fiúnk van. Húszéves pedagógus pályafutásom nagy része alatt napközis nevelőként dolgoztam. Szerintem a délutáni időt hasznosan meg lehet szervezni a diákok számára. A napközi nem gyermekmegőrző, hanem egy tartalmas délutáni elfoglaltság.

16 Henkeiné Tóth Rita vagyok, angol és pszichológia szakos tanár. Angol diplomámat 2007-ben, pszichológia tanári diplomámat 2008-ban szereztem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Gödöllő kertvárosi részében élek a kisfiammal és a férjemmel. Kisfiam két éves múlt, most kezdte a bölcsödét. Mind az ő, mind az én életemben tehát a szeptember nagy változásokat hozott, hiszen míg ő a bölcsödét kezdte, édesanyja nagy reményekkel a munka világába próbál visszatérni. Örülök, hogy lehetőséget kaptam, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusa lehetek, és ezúton szeretném a kedves Szülők együttműködését kérni, hogy diákjaink minél sikeresebben zárják a tanévet és a kitűzött céljaikat elérhessék. Köszönettel: Henkeiné Tóth Rita Nagyági Roland vagyok, születtem 1972-ben Budapesten. Tanári diplomámat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, 1999-ben nyertem. Ezután több oktatási és szociális intézményben dolgoztam, 2011-től misszionáriusként tevékenykedem a Pasaréti Református Egyház Nógrád megyei szolgálatában ben tértem meg Jézus Krisztushoz, jelenleg a Baptista Teológia master-képzését is végzem, misszió és társadalmi szolgálat szakon. Hiszem, hogy nem véletlen kerültem Galgagyörkre, egy lelkész hívásán keresztül. Kapott képességeimmel és tudásommal a gyermekek hasznára kívánok lenni. A nógrádi misszionáltjaink közül idén két gyermeket is felvettek a Kalyi Jag középiskolába, magántanítványaim is sikeresen vizsgáztak, úgyhogy reménységgel indulok az itteni tanításnak. Köszönet Nagyági Roland Az iskola roma tanulói nevében köszönjük a roma nemzetiségi önkormányzatnak a nyári tábori támogatásokat és az év eleji füzetcsomagokat. Tisztelt Szülők! Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk, a Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola a KLIK központ jóvoltából nyert a TÁMOP3.1.4B-13/ számú Köznevelés az iskolában pályázaton. Eszköz beszerzésére (táblagépek a szlovák és angol nyelv oktatásához), szakember (logopédus, fejlesztő- és gyógypedagógus) foglalkoztatására és pedagógus továbbképzésekre kaptunk lehetőséget ebben a tanévben. A pályázaton elért eredményeket 5 évig kell fenntartani és fejleszteni. A tanult ismeretekkel, fejlesztésekkel, beszerzett eszközökkel hozzájárulunk a mérési tevékenységünk fejlesztéséhez. Magyarné Braunsteiner Márta MÓDOSUL A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA! Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy október 01-től a könyvtár nyitvatartása módosul: Hétfő: Kedd: zárva Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: minden hónap első és harmadik szombatja! Szlucska Pálné Kati Pirger Mária

17 1. Ősz a szőlőben APÁRÓL FIÚRA (régi gazdálkodás) Szőlőtermesztés szőlőművelés II. rész: Szüret Elbeszélte: Nyemecz Józsefné Szolcsányi Julianna (1934) Ahogy telt-múlt a nyár úgy fogyatkozott a munka a szőlőben. Júniusban még kellett kapálni, kötözni, felesleges szőlővesszőket kitörni. Júliusban, augusztusban a gazda hetente rá-ránézett a szőlőjére jövetmenet a határban végzett munkák mellett. Volt olyan precíz gazda, aki begereblyézte a szőlősorok közét. Ez a trükkös fogás segített megmutatni a szőlőtolvajok nyomát. Ámbár ez nem volt elégséges védelem, hiszen a szőlőt mindenki szereti. Az is, aki nem ülteti, nem verejtékezik a szőlőműveléssel. A család öregje, az apóka szeptemberben naponta tett egy utat a falutól 1-2 km-re fekvő szőlődombokhoz. Sokszor éjszakára is berendezkedett. Vitt magával pokrócot, melegebb öltözéket és vigyázta a szőlőt, más apókákkal együtt. Hűvösebb éjszakákon lemetszett, száraz szőlő venyigékből, elszáradt gyümölcsfagallyakból, kukoricaszárból tüzet raktak, pipázgattak, adomázgattak az őszi ég alatt. A tűz hideg ellen, de tolvaj ellen is hasznos volt. Ahol tűz égett és többen voltak nem nagyon akaródzott tolvajkodni a szőlőkedvelőknek. Voltak tehetősebb/tehetségesebb gazdák, akik kis szőlőskunyhót tákoltak magunknak. Akácfa tartóoszlopokra, vékonyabb akácrudakat szegelt, drótozott az ügyes kezű szőlőgazda. Az oszlopokat balta fokával jól beütögette a talajba. Nyeregtető formájú kunyhó lett a végeredmény, beborítva friss, száraz rozsszalmával. ( A rozs szalmája erősebb, hosszabb, ezért alkalmasabb tetőfedő anyag volt, mint a búzaszalma.) A kunyhóban száraz szalma, vagy széna szolgált ülő- vagy fekvőhelyül. Nem igazán éjszakai szállásnak, inkább váratlan nyári zuhé, vagy vihar elleni menedéknek készítették. A szőlő augusztus közepén már érni kezdett. Legelőször az élénk rózsaszín, illatos, kis tömör fürtű, finom delevári. Ezt követte a rózsaszínes, majd fehér saszla, ami szintén kis tömör fürtű szőlő volt. A kék szőlők szinte sorrendben értek, egyik a másik után; a laza fürtű,apró szemű százszoros, a nagyobb szemű, fehér belű oportó, amiből volt gömbölyű bogyójú és egy másik fajta is. Az illatos, zamatos ezüstös-kék konkordi igazi csemege evésre is, nemcsak a bort ízesítette kiválóan. És persze megérett októberre a bőtermő, pergő bogyójú nova (noa), amiről ma már csak elítélő véleményt hallani. Az apókák munkakörébe tartozott a szőlősbe járás, de a család más tagjai is szívesen ki-kinéztek a területre. Szemezgetni az éppen érő szőlőből, majd a szilvából, őszibarackból és végül a dióból, amit zsákokba szedegetett mindenki a téli hónapokra. A szőlős sok gyümölcsfának adott helyet, de még ribizli- és piszkebokroknak is. Szeptember végén, október elején kezdődött a kukoricatörés. A csöveket csuhéstul (šúšťa) hoztuk haza szekérrel. Este aztán összeült a család, és a testvérek családjai az udvaron domborodó szép kukorica halomhoz, hogy lefosszák a csövekről a csuhét. Ez volt a kukoricafosztás, ahol a kezek megállás nélkül szedték le a fosztást, miközben jóízű beszélgetés, adomázás, szép -vagy szomorú történet mondása, humorizálás építette, erősítette az együttlévő szíveket, lelkeket. A testeket pedig a gondos háziasszony által előkészített étkek: kelt kalács, diós, mákos, lekváros vagy túrós, az éppen akkor érő szőlőfürtök és kis pálinka, tavalyi borocska. (Kell-e több, van-e több ennél a ma emberének?) 2. A szüret A férfinép készítette a szüretre a nagy edényeket: a kádat, hordókat. És persze a pincét pókhálótól, és mástól is kitakarították, vagy kimeszelték és szellőztették. A kádat portalanították, majd lefelé fordították. Az aljára vizet öntöttek, hogy a dongák megdagadjanak, illeszkedjenek egymáshoz. Ki ne fusson a jó szőlőlé! A hordókat szintén vízzel áztatták kívül, majd amikor megdagadtak a dongák, belülről is alaposan átmosták, általában rezes, forró vízzel. Addig öblítették, amíg színtiszta víz nem folyt ki belőlük. Újabb időkben (70-es, 80 -as évek) kénezéssel is fertőtlenítették a hordók belsejét. Aztán októberben eljött a szüret napja! A rokonokkal előzetesen egyeztettek a háziak, hogy mikor legyen a szüret, hiszen minden gazdálkodó családnak volt szőlője. Be kellett osztani a sok szüretet. Szüret-időrendet állított össze a rokonság. Általában 8-can, 10-en gyűltek össze a szüretelők. Harmatos, hűvös őszi reggel indultak a szőlőbe, mögöttük zötyögött az ökrös szekér. Ezt vastag házi vászonponyvával bélelték ki, mert ide szórták be a leszüretelt termést. De most még csak a háti- és kerek kosarak, vödrök voltak a szekéren. A hátiban volt az elemózsia. Általában hízott, sült kacsák (az őszi szezon baromfiai), mellettük jóféle kemencés, házi kenyér és hordós savanyúság. Volt

18 még kalács, bejgli, bukta, és persze 1 üveg pálinka. Kiértünk a szőlőnkbe. Hét sorból állt, de olyan hosszú sorokból, hogy egyik domboldalról a völgyön át a másikba értek a szőlőtőkék. Itt aztán mindenki fogott egy sort és zománcos vödörbe szedni kezdte a szőlőt. Kis kés is volt a szedőknél a fürtök levágásához és az ebédhez, a pecsenye- és kenyér falatozásához. A szélső sorok tőkéi rogyásig voltak szőlőfürtökkel. Ezeket érte egész nyáron át a nap legjobban. Bizony ketten is szüreteltünk itt, egy soron, vagy a szomszéd soron haladó segített be. Ez íratlan szabály volt a közös munkák során, a mellettünk haladónak segítettünk, ha kellett, de ugyanezt viszonozta, ha nekünk volt szükségünk erősítésre. A szőlőt fiatal, erős férfiak hordták fel az úton álló szekérre, fel a meredek domboldalon. Hátikosárban vitték az érett fürtöket. Volt, hogy jutott a léből jócskán a szőlőhordó férfi hátára is. Közben folyt a jóízű beszéd, tréfa, - gyakorta nevetés a szüretelők között. Ugyanez hangzott a környező szőlőkből: az emberek beszéde, lármája, kacagása. A domboldalak és az általuk körbeölelt völgyecske hangos volt az emberek hangjától, vödrök csörgésétől. A szüretelők délre megéheztek, elfáradtak. Ahol éppen tartottunk a sorok mellett a gyalogúton letelepedtünk. Anyám szőttes abroszt terített a fűre, arra került a nagy tál tele sült kacsadarabokkal. Egy külön, tiszta konyharuhába tekerve a felszeletelt kenyérkaréjok, és egy tál csalamádé vagy más savanyúság. Mindenki ivott egyet a vastag falú fél decis poharakból. A gyerekek nem ittak, hanem rögtön nekiláttak falatozni. A határban, nehéz munka után elköltött ebédek jobb ízűek, mint otthon a konyhaasztal melletti lakomák. Délután aztán csendesebben folyt a szüretelés. Elfáradtak a kezek, térdek és a szájak is. Délután 3 óra felé csapig megtelt a szekér és indulhattunk haza. Otthon a férfiak mindjárt nekiláttak a darálásnak. A nagy kádra keresztben rátették a darálót. Mi lányok, asszonyok szedtük a szekérről a szőlőt. A férfiak vitték és szórták a vödrök tartalmát a szőlődarálóba. Az 5 hektós kádunk tele lett édes musttal és szétnyomódott fürtökkel. Két nap múlva kinyomult a kádból az erős must. Apám figyelte a folyamatot, és amikor már eleget erjedt a nedű a napon, nekiállt a nagyobb testvéremmel préselni. Eltartott ez egy-két napig. A nagy présünk kétszer is megtelt a ledarált szőlőfürtökkel. Időnként húzni, szorítani kellett rajta. A lé lassacskán csorgott, csöpögött a présből egy vödörbe. A java, a murci már a pincében beállított hordókban forrt. Általában 3-4, 1-2 hektoliteres hordó telt meg. A forrás folyamata eltartott egy hónapig. Aztán a kiforrt, új borral ismét munka volt. Apám tiszta, üres hordókba slaggal húzta át a tiszta bort. Az alját, a hecsedliszerű zavaros üledéket pálinkafőzéshez lehetett felhasználni. (Volt, aki ebből is bort készített víz és cukor hozzáadásával. Ez újra kiforrt. Így pótolta a borkészletét, akinek kevés szőlője volt.) Az új borral telitöltött hordók száját csak lazán dugózták be. Még nem volt teljes nyugalomban, még dolgozott a bor. Novemberben próbát csináltak a borral, húztak egy-egy kancsóval. Pohárba töltve, fény felé tartva nézték meg a tisztulását, a színeit. Megszagolták, kóstolgatták a hosszú, áldozatos munka eredményét. Ekkor már végleg ledugaszolták, elzárták a levegőtől. A jó, hűvös pince így megőrizte a következő szüretig. Szükség volt a borra. Novemberben indult a lakodalmak, disznótorok ideje, majd az őszi, téli ünnepnapok: búcsú, karácsony, újév, farsang. A tavasz meghozta a húsvétot, a pünkösdöt. És a természet ismételt megújulásával megindultak a földművelési munkák a határban, a szőlőben. Írta és illusztrálta:bátyiné Nyemecz Julianna

19 Sporthírek A Galgagyörki SE felnőtt csapata a Pest-Megyei Kupában szépen szerepelt, két magasabb osztályú csapatot is búcsúztattak, a harmadik fordulóban a megyei II. osztályban játszó Zsámbok tudta megállítani őket. A mérkőzésen sokáig vezetett a csapat, sajnos a végére elfáradtak a fiúk így a Zsámbok győzött 4-2-re, ezzel a csapat a harmadik fordulóban kiesett a kupából. A kupa mellett a pest-megyei bajnokság III. osztályában eddig ezeket az eredményeket érték el a fiúk. Galgagyörki SE-Kerepesi SBE 3-0 (ellenfél nem jelent meg) Galgagyörki SE Mogyoród FC 2-2 (Góllövők: Deme Cs., Bátyi B.) Vácrátót Galgagyörki SE 3-1 (Góllövő: Koza D.) Galgagyörki SE Galgamácsai ÉESK 2-1 (Góllövők: Deme Cs., Nemesi T.) Szada SE Galgagyörki SE 6-1 (Góllövő: Molnár Gábor) Következő mérkőzések: szeptember 21-n Galgagyörk-Vácszentlászló, szeptember 28-n Csömör- Galgagyörk, október 5-n Galgagyörk-Váchartyán. Utánpótlás Az utánpótlás csapatok is elkezdték a bajnokságot, mindjárt elmaradt mérkőzésekkel. Az U15 csapat első mérkőzése az ellenfél (Főnix SE) visszalépése miatt elmaradt, következő ellenfelük Kóka (szeptember 20) és a Dunakeszi Vasutas szeptember 26-n, a csapat először hazai pályán október 4- n szombaton 10:00-kor fog játszani. Az U11-U13-s csapatok első mérkőzése az eső miatt elmaradt Kartalon (szeptember 13-n lett volna), következő csoportmérkőzések szeptember 27-n Kartalon. Az U7-U9-s csapatok első tornája szintén Kartalon szeptember 20-n volt. Sport Mézga

20 Ehavi számunkból anyagtorlódás miatt kimaradtak az egyházi rovat írásai. Szíves elnézésüket kérjük, a következő számban pótoljuk a hiányosságot. (A szerk.) GALGAGYÖRKI NAPLÓ HIRDETÉSI ÁRAI MÉRET HELYI HIRDETŐ NEM HELYI HIRDETŐ 1/ Ft Ft 1/ Ft Ft 1/ Ft Ft Egész oldalas Ft Ft IMPRESSZUM A Galgagyörki Napló havilapot kiadja Galgagyörk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Képviseletében: Matejcsok Zsolt polgármester Szerkesztő: Magyar Marius Megjelenik havonta, 350 példányban. Sokszorosítás: Polynec Kft Budapest, Polgár u. 7. Internetes megjelenés: Elérhetőségeink: ; ISSN

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról Hatályos: 2015. április 28-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Budapest

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014/2015 - ös tanév Különös közzétételi lista Dolgozói lista: 1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra 2 76432897243 főiskola, tanító,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 /2013. Tárgy:BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. Melléklet:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2005. március 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a városi középiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszer 2005. év I. félévi pályázatainak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 1. (1) A támogatás célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a nappali

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 7. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: jegyzo@nagycenk.hu Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: jegyzo@nagycenk.hu ELŐTERJESZTÉS Készítette: Baumgartnerné Zárt ülés! Felsőoktatási szociális ösztöndíjpályázatok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben