KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1"

Átírás

1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége c) Az intézmény kiegészítő tevékenysége d) Általános célok és irányok e) Az intézmény évi kiemelt feladata f) A évre szóló konkrét célok és irányok 2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK: 1) Az intézmény személyi feltételei 2) Az intézmény tárgyi, technikai feltételei 3) Az intézmény gazdálkodása 3. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE: a) Alkotó közösségek, klubok, szakkörök b) Műsoros rendezvények, programok c) Nagyrendezvények d) Pályázatok e) Tanfolyamok, képzések f) Vizuális nevelés, kiállítások g) Újhegyi Közösségi Ház h) Helytörténet i) Uszoda j) Táborok k) Üdülők l) információs szolgálat 4. REKLÁM, MARKETING TEVÉKENYSÉG 5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 6. NYILATKOZAT 7. MELLÉKLET ÉVI ESEMÉNYTÁBLA 8. TOVÁBKÉPZÉSI TERV Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 2

3 1. BEVEZETÉS a) Küldetés Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a évi alapítását követően fogalmazta meg küldetését, amelynek alapja, hogy névadójának gondolati követőjeként tevékenysége hiteles, hagyományokat követő, közérdekű kulturális célt szolgál. Valljuk, hogy a közművelődés feladata az értékek megteremtésében, azok átadásában, közvetítésében valamint megőrzésében valósul meg. Segítjük azokat az egyéneket és közösségeket, akik itt találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre Ennek alapján szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, kívánjuk munkánkat végezni és fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést. b) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közfeladatot ellátó közművelődési intézménye. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény ban szereplő feladatokból - a fenntartó önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében szabályozott módon és mértékben a felsorolt tevékenységet látja el. c) Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábort szervez a Budapest Főváros X. kerület Janikovszky Éva Általános Iskolában, valamint nyári táborokat üzemeltet a telephelyeken (Arló és Balatonlelle). A Budapest X. kerület Előd utca 1. szám alatt Tanuszodát működtet, és úszásoktatást szervez órarendszerűen az (általános iskolás korosztálynak) és tanfolyami rendszerben az óvodáskorúak számára. Balatonalmádiban önkormányzati üdülőt működtet. Kezeli a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményt és üzemelteti az Újhegyi Közösségi Házat. d) Általános célok és irányok: o A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése a helyi közművelődési feladatellátás és intézményesülés biztosításával (színházi előadások, zenei rendezvények, komplex programok, ünnepi események, kiállítások, képzések, tanfolyamok, klubok szervezése minden korosztály számára). o A művelődéshez való alkotmányos jog gyakorlása folyamatosan bővülő, az életminőséget és életesélyeket javító intézményi feltételek között (nyitott közösségi terek kialakítása, technikai fejlesztése és korszerűsítése, intézményi marketing fejlesztése). Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 3

4 o o o A gazdasági versenyképesség növelése, a felnőttképzés és átképzés munkaerő piaci orientációja (informális és kompetenciafejlesztő tanulási alkalmak megteremtése, kompetencianövelő programok szervezése) A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a kulturális értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása (művészeti csoportok, hagyományőrző együttesek, szakkörök, előadások, programok, kiállítások). A társadalmi kohézió erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a kulturális konfliktusok szakszerű kezelése (önszerveződő közösségek segítése, civil fórum, civil szervezetek támogatása, nemzetiségi kultúra bemutatása, testvérvárosi kapcsolatok kulturális területen való erősítése). o Az info - kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formái a kerület info - kommunikációs szolgáltatásainak egységes rendszerbe történő integrálásának segítése, egységes közművelődési kulturális portál/honlapok működtetése az intézményi és civil szektor bevonásával. o Pályázati tevékenység pályázati lehetőségek megismerése és megismertetése, pályázatfigyelés, az integrált intézményrendszer belső pályázati rendszerének kialakítása, pályázatok írása, pályázati megvalósítás nyomon követésére alkalmas rendszer kialakítása (pénzügyi, szakmai). e) Az intézmény évi kiemelt feladatai: A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ évi stratégiai célja az értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló kulturális tevékenység magas szinten való megvalósítása, valamint a kerületi kultúrkörből kilépve fővárosi és bizonyos esetekben az országos szakmai hírnév megszerzése és ez által Kőbánya kulturális képének pozitív formálása. 1 f) A évre vonatkozó konkrét célok és irányok: o o o o o Az intézmény nagyrendezvényeinek (Cseh Tamás Nap, Költészet napja, Újhegyi gyermeknap, Szent László Napok, Kőbányai Blues Fesztivál, Mesefesztivál, Adventi Fesztivál) szakmailag nívós, hatékony és gazdaságos megszervezése Az Újhegyi Közösségi Ház szakmai tevékenységének erősítése és a lakótelepen működő közösségek segítése. Ki kell alakítani a további kapcsolati rendszert a városrészen élő lakossággal, az ott működő intézményekkel és civil szervezetekkel. A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységének integrálása a közművelődési programokba. A KÖSZI intézményegység szakmai tevékenységének fejlesztése, új programok megjelenítése a kínálati repertoárba. A balatonlellei tábor kihasználtságának javítása, illetve az arlói ifjúsági szálláshely civil szervezettel való közös üzemeltetésének megszervezése. 1 Az intézmény 2014-ben fővárosi közművelődési intézmények közül elsőként kapta meg a BUDAPEST MÁRKA - DÍJ elismerést Budapest Főváros Közgyűlésétől. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 4

5 o Az intézmény kapcsolatrendszerének fővárosi erősítése, a kulturális közmunkaprogramban való részvétel segítségével. o Az intézmény gazdasági tevékenységének erősítése, a gazdasági csoport szakmai csoport kompetenciáinak fejlesztése, a gazdaságos működés érdekében szükséges további intézkedések megtervezése és végrehajtása. o Az intézmény épületeinek felújításához középtávú terv elkészítése és árajánlatok alapján való megvalósítási ütemezésének kidolgozása és az elkészült szakmai anyag benyújtása fenntartó felé. 2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK 1) AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI: Az intézmény évi engedélyezett tényleges létszáma 52 fő. Az intézményben 15 fő felsőfokú szakmai képzettséggel rendelkező művelődésszervező biztosítja a szakmai tevékenységek minőségi megvalósítását. A gazdasági-ügyviteli és műszaki humán erőforrás meglévő kompetenciáival alkalmas a szakmai munka háttértevékenységeinek ellátására. A 2014-es költségvetési évben belső átszervezés révén 1 fő takarítói státuszt állítunk be az Újhegyi közösségi Házhoz és a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményhez, megszüntetve az évek óta tartó takarítási gondokat. Az intézmény az elmúlt három év alatt 10 fővel csökkentette állományát miközben feladatnövekedést jelent a év második felében elindított Újhegyi Közösségi Ház működtetése. 2) AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI, TECHNIKAI FELTÉTELEI: Az intézmény tárgyi, technikai feltételei A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épületeinek műszaki állapota elfogadható és alkalmas a tervezett feladatok ellátására. Az intézmény-együttes épületei korban és építési technikában, valamint felszereltségben jelentősen eltérnek egymástól és persze a funkcióját illetően is más és más elvárásoknak kell megfelelni. Az elhasználódás és a lelakás miatt sürgető egy generál felújítás (alaptól a tetőig, amelybe a közművek korszerűsítése és az elvárható energiahatékonysági feladatoknak való megfelelés is része lenne). A rendelkezésre álló forrásokból természetesen megfelelő ütemezéssel elvégezhetőek feladatok, de jellemzőbb, hogy a váratlan helyzetek megoldására kell nagyobb figyelmet fordítani (vakolatomlás, beázás, medence héjazat felválás stb.). Az állagmegóvásra kiemelt figyelmet kell fordítani. A közösségi terek folyamatos fejlesztése a korszerű technikák kiépítésével biztosítható, amely a szakmai programok lebonyolítását lehetővé teszi. Az üzemeltetésre fordítható összegek fordított arányban állnak az épületek és berendezések elhasználódásával (minél régebbi egy épület, annál többe kerül a fenntartása), ezért különös jelentősége van a technikai eszközpark bővítésének, a saját szervezésű karbantartásnak, a képzett és minőségi személyzet megőrzésének, a joggal elvárható anyagi és erkölcsi megbecsülésnek. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 5

6 A épületében tervezett felújítások: Az energiafelhasználás hatékonysága érdekében két nagy területen kell jelentős felújítást elkezdeni (ez lehetséges több lépcsőben is): - az egyik a megvilágított terek fényforrásainak optimalizálása - energiatakarékos eszközök beépítése a régi fényforrások helyére, - a fűtési rendszer hőátadó berendezéseinek (radiátorok) kiváltása korszerű berendezésekkel. Az energiatakarékosság érdekében a nyílászárok ütemezett cseréje szükséges, amellyel csökkenthető a hőveszteség és biztosítható az elvárható komfort érzet is (sok program esetében szükséges a jól fűtött terem - gyermek- és felnőtt torna). A levegőztető rendszerek, színháztermi és foglalkoztató termi klímák nagykarbantartása, esetleges minőségi cseréje sürgető feladat. A főbejárat legalább egy szelvényében fotocellás ajtó kiépítése, amely egyaránt szolgálhatja a babakocsival közlekedő vendégeink kényelmét, de hozzájárulhat a kerekesszékkel közlekedő látogatók kiszolgálásához is. Az épület belső kommunikációs rendszere (telefon) teljes cserét kíván: elhasználódtak a telefon-központ és a hálózathoz csatlakozó készülékek. Az IP alapú kiépítettség alapjai rendelkezésre állnak, ehhez szükséges illeszteni a telefonberendezéseket és eszközöket. Ide tartozik az is, hogy a belső terek biztonsága érdekében kamerarendszert szükséges kiépíteni, amely szolgálja az intézmény biztonságát (személyi és tárgyi), de segíti a program-szervezők munkáját is (a közönség mozgásának figyelemmel kísérése, tájékoztatása). A színpad felújítása (csiszolás, beeresztés, festés) halaszthatatlan - az előadások minősége múlik azon, hogy milyen környezetben zajlik a program (a közönséget ki kell szolgálni). Az előszínpadot mozgató mechanika elhasználódott (egyidős az épülettel), felújításra szorul. A vezérlés meghibásodása (az alkatrész hiánya) azzal a veszéllyel járhat, hogy egy darabig az előszínpad nélkül kell előadásokat tartani (nem lesz, ami megemelje a színpadelemet). A KÖSZI épületében tervezett felújítások: Színházterem festése (megőrizve az eddigi összhatást - színben és formában). A színpad felújítása (csiszolás, beeresztés, festés) itt is halaszthatatlan feladat. A színpadi kötélzet egy része (az előfüggöny mozgató és két díszlethúzó) elhasználódott ezért cserére van szükség. A díszlethúzó kötél elszakadása esetén baleset következhet be. A Stúdió belső terének felújítása (vakolatomlás helyreállítása, fűtésrendszer korszerűsítése, klíma berendezés kiépítése, természetes szellőzés kialakítása). A KŐ-CAFÉ fa tetőszerkezetének felületkezelése, beleértve az ablakok és a felső terasz korlát elemeinek felületkezelését is. Az épület homlokzata felújításra szorul, és ha ebben az évben nem is a teljes felület, de a bejárat oszlopfőinek és az erkélyt tartó felépítmény márvány lapjainak biztonságos (és esztétikus) rögzítése halaszthatatlan feladat. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 6

7 Az energiafelhasználás érdekében azonos (több lépcsőben végrehajtható) felújítási munkálatok szükségesek: világítóberendezések, fényforrások kiváltása, fűtéskorszerűsítés, levegőmozgatás, klíma berendezések telepítése. A kommunikációs hálózat korszerűsítése itt is szükséges. A két épület jelenleg egy hálózaton van, vagyis az IP alapú telefonhasználatnak csak tárgyi akadálya van: telefon-központ, készülékek. Raktár + öltöző blokk kialakítása (a volt gondnoki lakás részbeni átalakításával). Az Újhegyi Közösségi Házban tervezett felújítások: A 2014-es évben várhatóan még nem indul el az Újhegyi Közösségi Ház átépítése a fővárosi pályázat pozitív döntése nyomán, de addig is a folyamatos működőképesség fenntartása érdekében el kell végezni olyan karbantartási munkákat, amelyek nem halaszthatók (tetőszigetelés, fűtési rendszer átépítése, épület levegőztető berendezésének helyreállítása). - Folytatni kell a bukó ablakok átalakítását az öltözőkben is (a szellőztetés érdekében). - Ajtók pótlása, zárhatósága (különösen az öltözőként használt helyiségek esetében). - Teakonyha kialakítása, vizes csatlakozások kiépítése, helyiség felszerelése. - Vizes blokkok (mosdók, WC-ék) esztétikai javítása, felszerelése. - Festések, mázolások, burkolások, átalakítási munkák nyomainak eltüntetése. - Alagsori helyiségek részbeni átalakítása (főleg eszközraktárak céljára). Tanuszodában tervezett felújítások: A medencét körben borító csúszásmentes műanyag burkolat erősen megkopott (elveszítette csúszásmentes jellegét), töredezett és helyenként hiányos, elvált a medencét határoló beton felülettől. A járófelület kialakítására két megoldás kínálkozik: a tartósabb és biztonságosabb érdesített csempe burkolat, vagy a PVC burkolat. Egyik sem fér bele a karbantartás kategóriájába, ezért ehhez - az elkerülhetetlen - munkához feltétlenül szükséges az önkormányzat hathatós anyagi támogatása. A kerület gyermekeinek kötelező úszásoktatása kiemelt érdek. A klímaberendezés zajhatásának csökkentése érdekében (első lépcsőben) az automata berendezés cseréjét célszerű végrehajtani, majd ezt követheti a levegőcsatorna szigetelése, majd végül a kiáramló levegő irányának megváltoztatása a kifúvó csatorna elforgatásával (ezeket a munkálatokat lehetséges fontosságuk szerint sorolni - hiszen minden beavatkozás csökkenti a zajszintet - amely jelenleg is az előírt határérték alatt van). Az uszodai tér megvilágításának korszerűsítésével jelentős összeget tudnánk megtakarítani (egy éven belül biztosított az új fényforrások beszerzésének és kiépítésének megtérülése). A fűtési rendszer saját kézbe vétele nagyobb mozgásteret biztosítana a hőszabályozásban, de a kiépítettség hiánya miatt magas az induló költség (noha havi átlagban milliókat fizetünk az uszoda fűtésére - egyben a víz melegítésére is). Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 7

8 Az üdülőkben tervezett felújítások: - Balatonlellén a Gyermektáborban a nagy faház rekonstrukciója szükségszerű (pályázati forrás bevonása lenne az ideális - a felújítási költségek jelentős tétele végett). Az újabb építésű faházak festése ugyancsak indokolt, mert az épületek nyári igénybevétele után a téli időszakban nincs fűtés, a faszerkezet telítődik nedvességgel és elveszíti színét, miközben deformálódnak is egyes elemei. - Balatonalmádiban az épület külső falán szükséges felújítás, különösen az erkélyt díszítő járólapok felválását (illetve esztétikus rögzítését) kell megoldani, de az esőcsatorna részleges felújítása is várat magára. A sok parabola antenna (használaton kívül) nem illeszkedik az épület stílusához és a Park rendezettségéhez. A belső terek berendezési tárgyait javítani kell (jelentős a vendégforgalom) és bizony korszerűbb technikára is igény mutatkozik (TV, projektor, belső internetes hálózat). - Arló a ritkább igénybevétel miatt kevésbé használódik el, de itt is elsősorban a belső terek berendezési tárgyaiban kellene előrehaladást elérni, hogy megfelelő legyen felnőtt vendégek fogadására is (a kisméretű és emeletes ágyak erre nem alkalmasak). A Színháztechnika (hang- és fénytechnika), Vizuális technika és Számítástechnika fejlesztése - Számítástechnikai eszközök korszerűsítése: új programok telepítése, a meglévők frissítése, technikai kiszolgálás bővítése (központi nyomtatás lehetősége), nyomdai munkák kiszolgálása, gazdasági feladatok ellátásához, a banki és hatósági kötelezés alá eső pénzmozgások kezeléséhez a gépparkot folyamatosan meg kell újítani. - Az egymás mellett futó programok kiszolgálása érdekében 3 db Laptop beszerzése a színháztechnikai csoport részére (ebből 2 db a ben, 1 pedig a KÖSZI-ben kerülne telepítésre). Az eszközök két telephely közötti mozgatása egyetlen technikai eszköznek sem tesz jót (a szabadtéri helyszínek igénybevételéről nem is szólva - időjárási faktor belépése). - Reflektorpark részleges megújítása: intelligens és robotlámpák beszerzése, LED-es (energiatakarékos) fényvetők beszerzése. - Valamennyi intézményben használható (mobil) aktív hangfal szett bővítése (a minőségi hangzás érdekében jelenleg bérelt eszközök folyamatos kiváltása). - Projektor vásznak (rolós x 203 cm méretű) beszerzése az egyidejű oktatások kiszolgálása érdekében szükséges. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 8

9 3) AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA Költségvetésünk évre e Ft bevételi előirányzat növekményt, e Ft támogatásnövekedést tartalmaz. Bevételi kötelezettségünk 10,6 %-kal növekedett, míg a támogatási szint 10,7 %-kal nőtt. 2 A személyi juttatások növekedésének mértéke 10,4 %, amely szintén a többletfeladatok ellátásnak költségeit hivatott fedezni (napközis tábor bérköltségei stb.). A dologi kiadások tekintetében 10,7 % növekedés állapítható meg, A év tervezésében nagyobb hangsúlyt kap a kiadási és a bevételi tervek ésszerű, sok területre kiterjedő összehangolása. Továbbra is nagy jelentőséget kap a évben bevezetett módszer a rendezvények egyedi költségvetésének elkészítése a tervezési lap segítségével. A fenntartó által a kerületi intézmények számára kedvezményesen vagy ingyenesen biztosítani szükséges rendezvények ellátása szintén a feladataink közé tartozik. A három intézményegység (, KÖSZI, Újhegyi Közösségi Ház) termeinek szabad kapacitásban történő bérbeadása az összevonással hatékonyabb formában történik. Az újhegyi közösségi színtér szakmai tevékenységének fejlesztése és üzemeltetése kiemelkedő feladatunk ebben az évben is. A költségvetésünk előirányzatai adatok e Ft-ban Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Kiadások összesen: Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatások Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Engedélyezett létszám: 50,5 fő 2 A finanszírozás növekedését nagyobb részt a többletfeladatok (napközis tábor, Balatonlellei üdültetés) ellátási költségek okozzák. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 9

10 4.) AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Szakmai tevékenységünk a 2014-es év folyamán az előző évhez hasonlóan határozott szakmai irányvonalakat, elképzeléseket tartalmaz Az előző évek tapasztalatain alapuló tervezéssel állítottuk össze idei munkatervünket, amely három pilléren nyugszik: - a tradíciók megőrzése, - új elképzelések közvetítése, - komplexitás. Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy megfelelő minőségű, gazdag programkínálattal jelentkezzünk használóink felé. Folyamatos kommunikációt kell folytatnunk vendégeinkkel és ennek alapján igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is kielégíteni. Az újhegyi közösségi házat funkciójában sokkal jobban ki lehet használnunk. A már meglévő kínálat mellett új programokat szervezünk erre a városrészre. A 2014-es év programjainak tervezésében is nagy hangsúlyt kapott a komplexitás. Rendezvényeinket egymásra építve tervezzük. Fő célkitűzésünk, hogy a családok számára olyan tartalmas rendezvényeket szervezzünk, amely számukra hasznos, és egyben értékteremtő. Minden a kultúra terjesztését támogató eszközzel azon vagyunk, hogy nemcsak az eddigi évek során létrehozott kerületi rétegen belül, de fővárosi szinten is az egyik meghatározó, kultúrát hirdető és formáló intézménnyé válhassunk. A 2014-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni a takarékos intézményi gazdálkodás lehetőségeit, előtérbe kell helyezni a szakmai minőség mellett a financiális megalapozottságot és a költségek racionális tervezését. A tervezéskor figyelembe vettük az elmúlt évek adatait, a látogatottsági mutatókat és az érzékelhető negatív tendenciákat is. a) Alkotó közösségek, klubok, szakkörök A közösségi művelődés lokális, a helyi társadalomban zajló közművelődési folyamatok összessége. Magában foglalja az állampolgárok öntevékenységére alapozó képzési, alkotó művelődési, ismeretszerző tevékenységek összességét. A feladat három elem alapján valósulhat meg. Az egyének aktív részvételével, amely segít bennünket a művelődési folyamatok tervezésében, célrendszerének kialakításában (1), a művelődő közösségek fejlesztésében, támogatásában (2), és a közösségek közti együttműködések, kapcsolatok fejlesztésében (3). A közösségek (értékteremtő csoportok, művészeti együttesek) támogatásunkkal, szakmai segítségünkkel folyamatosan fejlődnek. Az intézmény nem csak a közösségek fejlesztéséhez, hanem a csoporttagok egyéni kompetenciájának fejlesztéshez is hozzájárul és ez által a lokális társadalom közérzetének javításához. A művészeti csoportok, a honismereti, hagyományápoló körök, a nemzeti és etnikai kisebbségek közösségei erősítik a helyi kultúra értékeit, biztos eligazodási pontot adnak az ott élőknek. A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a helyi sajátosságok figyelembevételével biztosít helyet és ad teret a helyi művészeti közösségeknek, valamint szakmai segítséget nyújt működésükhöz. Az intézményben az alábbi művészeti közösségek tevékenykednek: Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 10

11 Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör Kerámia szakkör Kézimunka szakkör Koccintós Néptáncegyüttes Kőbányai Kamarakórus Kőbánya Fotóklub Kőszirmocskák Bábcsoport Pataky Nőikar Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör Válaszút Néptánccsoport Klubok Nyugdíjas klubok Filmklub Bélyegkör Kártyakör Kőbányai Képzőművészek Köre KÖD Kerületi Diáktanács Kőcsont klub Stroke Klub Irodalmi Kör Rákellenes Liga Pataky Nőikar március 1-én Tavaszi hangversenyét, míg október 4-én az Őszi hangversenyét tartja az 1-es teremben. Kőbánya Férfikar ebben az évben is fellép a X. kerületi Feltámadott Krisztus Plébániatemplomban, valamint két kerületi szociális otthonban. Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör ebben az évben is két nótadélutánt szervez a nótaszerető közönség részére, Máté Ottilia a Magyar nóta napja alkalmából március 1-én, valamint május 10-én. Kőbánya Fotóklub 2014 decemberében Farkas László egyéni kiállítása nyílik a Galériában, valamint a klub havonta új alkotásokkal mutatkozik be a Folyosógalérián. Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör ebben az évben is többször fellép az Örökzöld Nyugdíjas Klubban. IFELORE: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete Minden hónap első szerdáján óra között tartják foglalkozásaikat. Az év során több alkalommal is szerveznek oktatást felső tagozatos és középiskolás diákoknak. Kőcsont klub: A Kőbányai Csontritkulásos Betegek klubja, foglalkozásaikat minden hónap második csütörtökén tartják. Tevékenységükhöz tartozik, hogy ismeretterjesztő előadásokat szerveznek a kerületben. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 11

12 Stroke klub Három éve alakult a Stroke betegek klubja, mely feladatának tekinti a betegek kórházon kívüli rehabilitációját. A szakmai hátteret a Bajcsy Kórház neurológusai, elsősorban Dr. Kiss Judit pszichológus biztosítja. Foglalkozásaikat minden hónap utolsó keddjén tartják szakmai előadók és meghívott vendégek részvételével. AA klub: Az Anonim Alkoholbetegek klubja minden csütörtök este tartja összejövetelét. Kóborzengő Klub A Kóborzengő zenekar kéthetente tartja klubnapjait. A zenekar hagyományőrzésre, népzenénk hiteles, hangulatos és igényes megszólaltatására szövetkezett. Az intézmény helyt ad még a Rákellenes Ligának, valamint az MSZOSZ Nyugdíjas Szervezetének is. Nyugdíjas klubok A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ öt nyugdíjas klubnak ad helyet. A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének, a Harmat Nyugdíjas Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának, valamint az Örökzöld Nyugdíjas Klubnak. Valamennyi klubnak egyöntetű célja, a szabadidő hasznos eltöltése, a rekreáció, ismereteik bővítése, kulturális programok szervezése, melynek jelentős közösségformáló ereje van. Ily módon vesznek részt többek között a Nosztalgia bérlet előadásain, valamint rendszeres látogatói rendezvényeinknek is, valamint kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek. Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája Évnyitó - Dr. Jászberényi József (ZSKF KMI): Az internetes közösségi kommunikáció előnyei és veszélyei (március 5., szerda 15.00) Sulyok Tamás: Okostelefonok az idősek szolgálatában (március 19., szerda 15.00) Veresné Dr. Bálint Márta: Zsírok és olajok az idősek táplálkozásában (április 2., szerda 15.00) Dr. Jászberényi József: A jövő városai (április 16., szerda 15.00) Dr. Molnár Krisztina: Mesék, meseterápia, felnőtteknek, gyerekeknek (április 30., szerda 15.00) Kovács György: Közösségteremtés időskorban (május 14., szerda 15.00) Dr. Jászberényi József: Három év, ami megrengette a világot (május 28., szerda 15.00) (a magyar sport legfényesebb éveinek társadalomtudományi háttere) Idősügyi tanács rendezvényei Nyugdíjasok Olimpiája (kiírás: március, lebonyolítás: szeptemberben) Kőbányai Nyugdíjasok Helytörténeti vetélkedője (májusban kiírás-októberben lebonyolítás) Október 1. Idősek Világnapja lehetséges fellépők: Törekvés Táncegyüttes, Tutta Forza, Kroó György Iskola fúvós zenekara, Pataky Nőikar, Válaszút Táncegyüttes, Szent László és Zrínyi Gimnázium musical stúdiójának műsora Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 12

13 b) Műsoros rendezvények, programok Egészségmegőrzés Az egészségtudatosság szemléletmódja hazánkban is előretört, részben a megnövekedett betegségek kapcsán, részben a preventív, megelőző szemlélet erősödése miatt. Az emberek igénylik a tájékoztatást, keresik az olyan rendezvényeket, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. Az Egészségnapok is ezt a célt tűzik ki: segíteni az életminőség javulását, konkrét étrendi és életmódbeli szaktanácsokkal szolgálva. Hasznos lépésről lépésre vezetni a hallgatót, érdeklődőt, hogy a mindennapokban is alkalmazni tudja a hallottakat. Az egészségügyi előadássorozat, valamint az egészségnapok e téren adhatnak újabb ismereteket, motivációkat a megoldásokat kereső polgároknak Kőbányán és környékén február 17-tel indul Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök előadássorozata, mely igen kedvelt a közönsége körében, lehetőség szerint a sorozatot ősszel is szeretnénk folytatni március 22-én és október 18-án szervezünk Családi egészségnapot a ben ben immár ötödszörre kerül megrendezésre augusztus én a Vegetáriánus Fesztivál. Ismeretterjesztés Kreatív zenei foglalkozások Ferge Béla zenetanár sorozata (2014. ősz) Képzőművészeti előadássorozat Dr. Reisinger János irodalomtörténész sorozata. (2014. ősz) Gyerekprogramok Gyermekprogramjaink változatos típusúak, több helyszínen is várják a látogatókat. Az intézmény kiemelten kezeli a családokat és kínál minél több szabadidős, rekreációs és kulturális alkalmat, amelyen a családtagok együtt vehetnek részt. Programtípusok: Környezeti kultúrát, ismereteket fejlesztő programok (ÖKO NAP: játékok, vetélkedők, előadások). Preventív, egészségtudatos nevelés támogatása sportprogramok, egészségnapok, vetélkedők révén. Szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon interaktív programok gyermekeknek, hogy ne csak nézők, hanem szereplői is legyenek a nap eseményeinek. Szünidei programok keretében nyári szaktáborok és napközis tábor a gyerekek aktív részvételére építve. Játékos, nevelő zenei ismeretterjesztő előadások. Kreatív játszóházak. Kerületi helytörténeti gyűjtemény gyermekprogramjai, helytörténeti vetélkedők, kiállítások. Kerületi szintű ünnepségeken való aktív részvétel (pl. Költészet Napja), cél a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 13

14 Vizuális művészeti nevelés, vizuális művészeti értékek bemutatása (Kiállítások, szakkörök, versenyeken való részvétel). Előadó művészeti nevelés (színházi előadások, színi tanoda, tánctanfolyamok). Nyilvánvalóan a nagyközönséget elsősorban a bemutatók érdeklik - valamennyi művészeti terület vonatkozásában - míg a műhelymunka, amely szintén kiemelkedő fontosságú az alapszintű művészeti oktatásban, csak egy szűk alkotói csoportot és a körét érinti. Családi programok Eseménysorozatunk célja, hogy közös művészeti élményt nyújtson a szüleikkel a gyermekeknek. A rendszeres programok révén a gyermekek szocializációs folyamataiban pozitív élményként épül be a kultúra. A meghívott zenekarok, előadók, társulatok továbbra is a műfaj élvonalából kerülnek ki, ezáltal is növelve a látogatottságot, az érdeklődést, intézményünk kerületi elismertségét. Gyermekszínházi előadások Műsorainkkal kerületi lehetőséget biztosítunk az iskolán kívüli nevelés számára, segítve ezzel a pedagógusok munkáját. Az óvodás korosztálynak szóló Hétszínvirág és az iskolások részére szervezett Hetedhét bérletsorozatokat félévente 6 előadással tervezzük. Bérletsorozatainkban a bábelőadás, az élő szereplős mesejáték, a táncjáték, a zenés előadás és a gyermekkoncert is egyaránt megtalálható, így repertoárunk nem csak értékes programot kínál, de változatos is. Célunk, továbbra is, hogy a kőbányai gyermekek, aktív színházba járó, kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak. Bérletes előadások évben Tavaszi előadások: Piros esernyő mesejáték Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték Hagymácska marionett bábjáték Pöttöm Panna - táncszínházi előadás Vuk zenés mesejáték Tititá zenés előadás Novák Péterrel. Őszi előadások: Micimackó mesejáték Többsincs királyfi Magyar Népmese színház Katáng zenekar koncertje Furulyás Palkó Kolompos együttes színházi előadása A tücsök és a hangyák mesejáték A kiskakas gyémánt fél krajcárja Kőszirmocskák bábcsoport félévi bemutató (június) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 14

15 Gyermekkoncertek Halász Judit koncert (február 15.) Farsangi jelmezbál és farsangi játszóház (február 22.) Kolompos együttes táncháza kézműves játszóházzal (április, szeptember, december) Alma együttes koncertje (április 5.) Malek Andrea Korpás Éva gyerekműsora (október) Jön a Mikulás - meseszínház (december 5.) Ghymes gyermekkoncert (december 6.) Játszóházak A 2014-es évben a tavalyi esztendőben kialakított hagyományőrző foglalkozásokat tovább kívánjuk vinni kiegészítve egyedi valamint új ötletekkel. A természetes és a modern alapanyagok keveredését felhasználva. Megtartjuk a legkedveltebb és leglátogatottabb programjaink sorában a Jeles napokhoz fűződő játszóházainkat, valamint folytatjuk a gyerekprogramokhoz, illetve szabadtéri rendezvényekhez kötött kézműves foglalkozásokat is. Idén szeretnénk megvalósítani az Öko kézműves napot. Ez a nap a természetes anyagoké és az újrahasznosításé lesz, a környezettudatosságra nevelés jegyében. A gyerekek részére témához illő mesejáték, öko játszóház, rejtvények, játékok, a felnőtteknek előadások, bemutatók színesítenék a programot. Kiemelt szerepet kap idén is a Halmajális, Kőbányai Gyermeknap, a Szent László Napok. Farsangi játszóház - ahol farsangi kiegészítőket és télűző hangszert készítünk, melyeket aztán ki is próbálhatnak a résztvevők. (2014. február 22.) Március 15-i történelmi játszóház - Kolompos koncert után tematikus játszóházzal: kreatív zászlófestésre és huszárbáb készítésre várjuk a gyerekeket. (2014. március 15.) Húsvéti játszóház - melyen mini tojásfát és tojástartó figurákat készítünk. (2014. április 13.) Halmajális az Óhegy parkban - egész napos tematikus játszóház, melynek során a halas témát járjuk körül. (2014. május 1.) Öko kézműves játszóház - a Madarak és fák napja alkalmából. (2014. május 11.) Újhegyi Szabadtéri Gyereknap - Egzotikus játszóház, távoli tájakon utazunk. Kézműves foglalkozások és vetélkedők várják a családokat. (2014. május 25.) Szent László Napok - lovagkori tematikus játszóház egész nap (2014. június ) Szüreti játszóház kézműves foglalkozással, szőlőpréseléssel, mustkóstolóval. (2014. szeptember 27.) Halloween - délután töklámpás faragást és felvonulást tartunk a Rotenbiller parkban. (2014. október 31.) III. Adventi fesztivál a ben - Adventi kézműves foglalkozás, melyen csodás ablakdíszeket alkotunk (2014. november 30.) Mikulás-napi játszóház és Kő-szirmocskák bábelőadás a ben. (2014. december 5.) Jézuskát várjuk - Ünnepi játszóház ajándék-, és karácsonyfadísz készítés. (2014. december 24.) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 15

16 Irodalmi estek, kamara előadások Budapesti Kamaraszínház - Ericsson Stúdió: CS.A.J. (CSakAzértisJáték) A Shakespeare Összes Rövidítve, valamint a Görögök Összes Regéi és Cselekedetei (G.Ö.R.CS) trilógia 3. darabja, a CSakAzértisJáték. Katona József Színház / Kamra Tadeusz Slobodzianek: A MI OSZTÁLYUNK Szereplők: Pálos Hanna, Pelsőczy Réka, Bodnár Erika, Dénes Viktor, Takátsy Péter, Rajkai Zoltán, Bán János, Szacsvay László, Ujlaki Dénes, Haumann Péter Rendező: Máté Gábor Irodalmi Estek a Kő Café Galériában Németh Sándor Hangok Bűvöletében c. vers-és prózamondó estje (2014. január 21.) Gyulai Zsuzsa Hány hét a világ? Te bolond c. önálló műsoros estje (2014. március 18.) A Költészet Napja alkalmából a Kőbányai Írók, Költők Egyesületének megemlékezése a Holokauszt 7o. évfordulójáról. Szerkesztő, műsorvezető: Köves István (2014. április 15.) A Krúdy Gyula Irodalmi Kör bemutatkozása. Házigazda: Köves István (2014. május 20.) Verbai Lajos helytörténeti előadásai (2014. április május) Szalon A cél, hogy a kerületben egy új alkotó közösség alakuljon (nem képzőművész) melynek célja, hogy a kőbányán lakó, a meghívott művészek a kerülettel valamilyen kapcsolódási ponttal (itt születtek, tanultak, nevelkedtek, házasodtak, szülők, nagyszülők stb.) lehetőséget teremtsünk egy kötetlen baráti találkozóra beszélgetésre, gondolatcserére. KULTUR Kaszinó A helyén a múlt század elején Kaszinó állt. Ennek történetét, könyvek és film őrzi. Olyan lokálpatrióták hozták létre, akik a korabeli közéletben számítottak, mesteremberek, tanítók, orvosok. Ezért szeretnék itt a ben útjára indítani egy olyan közösségi gondolkodást segítő programot, amely a Széchenyi-féle Kaszinó, Egyletek szellemiségét próbálja előtérbe helyezni. Ahol a kreatív gondolkodó emberek véleményt cseréltek, közösségük fejlődése és saját maguk fejlesztése céljából. Tervezett résztvevők száma: 50 fő Időpont: szeptember 17. Pódium előadások, beszélgető estek, közönségtalálkozók a KÖSZIBEN Irodalmi és beszélgető estek keretében egymásra találhat az előadó/szerző/művész és közönsége. Müller Péter: Férfiélet, női sors. Interaktív előadás, könyvbemutató (február 7.) Müller Péter legújabb könyvének bemutató előadása Kánkán hármasban, de kié a nyakék? Zenés bohózat két részben örökzöld dalokkal (2014. március 23.) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 16

17 Kiváló poentírozással és bonyolult párbeszédekkel megírt vígjáték, amely elrepít minket abba az időbe mikor Molnár Ferenc és Nóti Károly zseniális írásait olvashattuk. "Minket nem lehet elfelejteni" Bodrogi Gyula és Voith Ágnes zenés show műsora (2014. ősz) Karafiáth Orsolya estje (2014. május, november) Karafiáth Orsolya estjeinek vendégei a magyar közélet neves zenészei, színészei. Beszélgető társak: Konc Zsuzsa, Rudolf Péter MESÉK A SÚGÓLYUKBÓL (2014. szeptember) Tarr Mari mesél közreműködik: Dunai Tamás Tarr Mari mondja el történeteit, ahogyan a színpadot különleges szögből látja. Akikről mesél: Mensáros László, Darvas Iván, Latinovics Zoltán, Ruttkai Éva, Márkus László, Páger Antal, Tolnay Klári, Huszti Péter, Piros Ildikó. "Az emlékezés gyertyáit szeretném meggyújtani a XX. század nagy művészei előtt, akikkel jó sorsom összehozott." Kanizsa József szerzői estje (2014. szeptember) Rita's end színjáték (2014. november) Ifjúsági előadások Gyermekszínházi bérletsorozatunkat kiegészítve ifjúsági előadásokat szervezünk felső tagozatos, illetve középiskolás diákok részére. Olyan ifjúsági előadások bemutatását tervezzük, amelyek kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz (irodalmi, történelmi). Előadások kiválasztása folyamatban (Örkény István Tóték,) Előadás középiskolás csoportoknak Befogad és kitaszít a világ! Francois Villon est Mácsai Pál és Huzella Péter előadásában. (április) Ady est (november) Földes László (Hobo) Kossuth-díjas művész előadói estje. Nosztalgia Színházbérlet február 16. vasárnap NOSZTALGIA SZÍNHÁZBÉRLET Körúti Színház Soóky Margit-Galambos Zoltán: KATYI Soóky Margit regényéből írta és rendezte: Galambos Zoltán március 2., vasárnap Budapesti Bulvárszínház Ray Cooney: DÉLUTÁN A LEGJOBB, AVAGY A MINISZTER FÉLRELÉP komédia két felvonásban Rendezte: Straub Dezső Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 17

18 2014. április 13., vasárnap Spirit Színház Vajda Panni: SZERELMEK AZ ÉGBŐL Romantikus vígjáték 2 részben Rendezte: Király Attila április 27., vasárnap Gergely Theáter Fényes Szabolcs, Szécsén Mihály, Szántó Armand: PAPRIKÁS CSIRKE Rendezte: Gergely Róbert Őszi bérletsorozat előadásai tervezés alatt. Koncertek Újévi Koncert (2014. január 4. 19:00) Tutta Forza zenekar Rock koncert (2014. március 1. 20:00) Koráll Forever zenekar Nőnapi Koncert (2014. március ) Révész Sándor Filmslágerek a Tutta Forza előadásában (2014. március 28. péntek 19.00) Rúzsa Magdi koncert (2014. május 1.) Zorán koncert (2014. október) Adventi koncert (2014. december 6.) Harcsa Veronika Francia Szerelem Horgas Eszter és a Talamba Együttes koncertje Retúr Malek Andrea Band Humor Humorest - Stand up comedy (2014. január 17.) Dolák Saly Róbert - Stend up előadása (2014. június 29.) Galla Miklós homorestje (2014. október) c) Nagyrendezvények Cseh Tamás Nap (2014. január 18.) A második alkalommal megrendezett programban három kategóriában meghirdetett legjobb alkotók mutatják be pályázatukat egy gálaest és kiállítás keretében. A rendezvény országos ismertséget vívott ki magának és a pályázatok száma megközelítette a százat. Fáklyás felvonulás (2014. március 14.) Conti Kápolna Magyar Oltár Rottenbiller Park Szabadtéri táncház a KÖSZI előtt, kísér a Zagyva banda Kőbánya több szállal köthető az es forradalom és szabadságharc eseményeihez illetve neves és névtelen hőseihez. Az akkori történelmi eseményekre emlékezve minden évben fáklyás felvonuláson vesznek részt a kerület fiataljai és polgárai. Az impozáns látvány mellett idén a hangulatos táncház is színesíti a megemlékezést. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 18

19 es Forradalom és Szabadságharc megemlékezés (2014. március 15.) Március 15-én délelőtt 9.30 órakor ünnepi megemlékezés az es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából. Az es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepséget követően a Rottenbiller parkban és a KÖSZI épületében történelmi játszóház és zenei programok követik. Csoma Sándor Emléknap (2014. március 27.) A kőbányai önkormányzat és a nagy tudós és kutató nevét viselő intézmény e napon tudományos előadásokkal, zenei és irodalmi programokkal emlékezik meg a magyarság egyik nagy alakjáról. A róla elnevezett sétányon szobra előtt koszorúzási ünnepséggel zárul az emléknap. Költészet napja a Költészet parkban (2014. április 11.) 2014-ben József Attila: Hull a levél a fáról című versét szeretnénk jelbeszéd útján elmondani - az erre az alkalomra meghívott - siketnéma gyerekeknek és felnőtteknek, akik sajnos nem hallhatják a verseket, az azokban rejlő nyelvi csodák artikulált változatait. Segítsünk nekik azzal, hogy az Ő nyelvükön, a jelbeszéd segítségével mondjuk együtt József Attilával, elmegyek hát keresni, szeretnék már szeretni április 11-én 11 óra 11 perckor a helyszínen, kerületi óvodások és iskolások közreműködésével adjuk elő, mondjuk el közösen a verset. A produkcióban közreműködik: Weisz Fanni modell, Takács Erika jel tolmács Sebő Ferenc népzenekutató, előadóművész, aki együttesével a vers énekelt változatát fogja megtanítani a résztvevőknek. Halmajális (2014. május 1.) Az Óhegy park ad otthont idén is majálisunknak. Vidámparkkal, kézműes játszóházzal, lacikonyhával várjuk vendégeinket. Halászléfőző versenyünket idén is megrendezzük. A nap programja: Májusfa kitáncolás a Törekvés Néptáncegyüttessel Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncertje Marching Jazz Band Papa Jazz Seven Trió Trix artista produkció Kis-Hétrét együttes gyerekkoncertje Kőbányai Zenestúdió koncertje Rúzsa Magdi koncert Öko-nap (2014. május 11.) A program célja, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatos gondolkodásra, életmódra, illetve annak fontosságára, hogy a gyermekeket minél kisebb korban el kell kezdeni nevelni a környezettudatosságra. Programok: Ökokvíz, kreatív játszóházak újrahasznosított anyagokból, környezetvédelmi filmklub, tájékoztató alternatív élelmiszer-vásárlási módokról, civil szervezetek bemutatkozása. Alkotói pályázat kiállítása és eredményhirdetése három kategóriában: Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 19

20 Készíts hulladéknak minősülő anyagokból újra értékes, használható tárgyat. Ötlet pet palackra - a környezetedben fellelhető hulladék pet palackból készíts egy újragondolt tárgyat. Ötlet sörös dobozra - a környezetedben fellelhető hulladék sörös dobozból készíts egy újragondolt tárgyat. További programok: Gryllus Vilmos koncert Lim-Lom mese Gyereknap (2014. május 25.) Az egész napos program során a színpadi programok mellett interaktív csoportos játékokkal, versenyekkel (perecevő verseny, aszfaltrajzverseny, ügyességi játékok), kreatív játszóházakkal is várjuk a gyermekeket, hogy ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek az ünnepnek. Idén a programsor zárásaként már utcabált is tervezünk a Kőbányai Zenei Stúdió növendékei közreműködésével. Tribute-park (2014. június 1.) Nyárnyitó napunkon olyan dallamok csendülnek fel, melyek a nemzetközi zenei élet meghatározó együtteseinek szerzeményei. Olyan fiatalokból álló zenekarokat invitálunk az Óhegy parkba, akik a,,nagyok hangzás-, valamint látványvilágát varázsolják Kőbányára. A programot pályázatból szeretnénk megvalósítani. Közreműködők: Station U2 U2 tribute, Slick Pearl Jam tribute, Experience Jimmy Hendrix tribute, Erőspista, avagy a magyar csili RHCP tribute, Reckless Roses Guns n Roses tribute, AB/CD AC/DC tribute A nemzeti emlékezet napja (2014. június 4.) A megemlékezéshez kapcsolódóan a kőbányai önkormányzat, a Szent László Király Alapítvány az Erkölcsi Szellemi Megújulásért és az intézmény Nekem hazám címmel versmondó versenyt hirdet ebben az évben is és a legjobbak az ünnepség közreműködői lesznek. Szent László Napok (2014. június ) Június 27-hez legközelebb eső hétvégén egy négy napos rendezvénysorozatra várjuk Kőbánya lakosságát. Az első napon dísztestületi ülés alkalmával kerül sor a kitüntetések átadására. A templomkertben felállított két színpadon koncertek, kézműves foglalkozások, játszópark, kisvasút, kézműves kirakodó vásár várja a családokat. Ezeken a napokon az érdeklődők buszos városnézés során megtekinthetik Kőbánya értékeit. Tervezett fellépők: Balázs Fecó és a Korál, Vörös István, Dolly Roll, Dolák Saly Róbert, Makám együttes, Bíró Eszter, Tutta Forza, Orosz Zoltán és zenekara, Gymes. Kőbányán szól a Blues (2014. augusztus 20.) Az Augusztus 20. Kőbányán szól a blues című hagyományteremtő céllal megszervezett programnak az Óhegy park ad helyszínt. A délután kezdődő a magyar zenei élet meghatározó alakjai lépnek színpadunkra. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 20

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

1 717 500 forintot gyűjtöttünk a kórháznak FELHÍVÁS

1 717 500 forintot gyűjtöttünk a kórháznak FELHÍVÁS XXXIV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 24. BUDAPEST FŐVÁROS xx. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 1 717 500 forintot gyűjtöttünk a kórháznak FELHÍVÁS Pesterzsébet Önkormányzata idén

Részletesebben

Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1 2 Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Szerkeszte e: Napfelkelte Alapítvány ISBN

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság elkészítette a 2007. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját. A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

ingyenes melléklete 2014. június 28. TARTALOM AJÁNLÓ: Részletes programterv 2014. július 11-12-13. 9-14. oldal

ingyenes melléklete 2014. június 28. TARTALOM AJÁNLÓ: Részletes programterv 2014. július 11-12-13. 9-14. oldal TARTALOM AJÁNLÓ: A pislákoló lángot sokan őrzik Borbás Ferenc 3. oldal Pillanatfelvételek nyolc évszázad krónikájából 4. oldal Megvalósul a festőóriás álma Vágó Pál 4. oldal Koncert ajánló 7. oldal Kínálat

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben