KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1"

Átírás

1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége c) Az intézmény kiegészítő tevékenysége d) Általános célok és irányok e) Az intézmény évi kiemelt feladata f) A évre szóló konkrét célok és irányok 2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK: 1) Az intézmény személyi feltételei 2) Az intézmény tárgyi, technikai feltételei 3) Az intézmény gazdálkodása 3. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE: a) Alkotó közösségek, klubok, szakkörök b) Műsoros rendezvények, programok c) Nagyrendezvények d) Pályázatok e) Tanfolyamok, képzések f) Vizuális nevelés, kiállítások g) Újhegyi Közösségi Ház h) Helytörténet i) Uszoda j) Táborok k) Üdülők l) információs szolgálat 4. REKLÁM, MARKETING TEVÉKENYSÉG 5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 6. NYILATKOZAT 7. MELLÉKLET ÉVI ESEMÉNYTÁBLA 8. TOVÁBKÉPZÉSI TERV Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 2

3 1. BEVEZETÉS a) Küldetés Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a évi alapítását követően fogalmazta meg küldetését, amelynek alapja, hogy névadójának gondolati követőjeként tevékenysége hiteles, hagyományokat követő, közérdekű kulturális célt szolgál. Valljuk, hogy a közművelődés feladata az értékek megteremtésében, azok átadásában, közvetítésében valamint megőrzésében valósul meg. Segítjük azokat az egyéneket és közösségeket, akik itt találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre Ennek alapján szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, kívánjuk munkánkat végezni és fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést. b) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közfeladatot ellátó közművelődési intézménye. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény ban szereplő feladatokból - a fenntartó önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében szabályozott módon és mértékben a felsorolt tevékenységet látja el. c) Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábort szervez a Budapest Főváros X. kerület Janikovszky Éva Általános Iskolában, valamint nyári táborokat üzemeltet a telephelyeken (Arló és Balatonlelle). A Budapest X. kerület Előd utca 1. szám alatt Tanuszodát működtet, és úszásoktatást szervez órarendszerűen az (általános iskolás korosztálynak) és tanfolyami rendszerben az óvodáskorúak számára. Balatonalmádiban önkormányzati üdülőt működtet. Kezeli a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményt és üzemelteti az Újhegyi Közösségi Házat. d) Általános célok és irányok: o A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése a helyi közművelődési feladatellátás és intézményesülés biztosításával (színházi előadások, zenei rendezvények, komplex programok, ünnepi események, kiállítások, képzések, tanfolyamok, klubok szervezése minden korosztály számára). o A művelődéshez való alkotmányos jog gyakorlása folyamatosan bővülő, az életminőséget és életesélyeket javító intézményi feltételek között (nyitott közösségi terek kialakítása, technikai fejlesztése és korszerűsítése, intézményi marketing fejlesztése). Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 3

4 o o o A gazdasági versenyképesség növelése, a felnőttképzés és átképzés munkaerő piaci orientációja (informális és kompetenciafejlesztő tanulási alkalmak megteremtése, kompetencianövelő programok szervezése) A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a kulturális értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása (művészeti csoportok, hagyományőrző együttesek, szakkörök, előadások, programok, kiállítások). A társadalmi kohézió erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a kulturális konfliktusok szakszerű kezelése (önszerveződő közösségek segítése, civil fórum, civil szervezetek támogatása, nemzetiségi kultúra bemutatása, testvérvárosi kapcsolatok kulturális területen való erősítése). o Az info - kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formái a kerület info - kommunikációs szolgáltatásainak egységes rendszerbe történő integrálásának segítése, egységes közművelődési kulturális portál/honlapok működtetése az intézményi és civil szektor bevonásával. o Pályázati tevékenység pályázati lehetőségek megismerése és megismertetése, pályázatfigyelés, az integrált intézményrendszer belső pályázati rendszerének kialakítása, pályázatok írása, pályázati megvalósítás nyomon követésére alkalmas rendszer kialakítása (pénzügyi, szakmai). e) Az intézmény évi kiemelt feladatai: A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ évi stratégiai célja az értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló kulturális tevékenység magas szinten való megvalósítása, valamint a kerületi kultúrkörből kilépve fővárosi és bizonyos esetekben az országos szakmai hírnév megszerzése és ez által Kőbánya kulturális képének pozitív formálása. 1 f) A évre vonatkozó konkrét célok és irányok: o o o o o Az intézmény nagyrendezvényeinek (Cseh Tamás Nap, Költészet napja, Újhegyi gyermeknap, Szent László Napok, Kőbányai Blues Fesztivál, Mesefesztivál, Adventi Fesztivál) szakmailag nívós, hatékony és gazdaságos megszervezése Az Újhegyi Közösségi Ház szakmai tevékenységének erősítése és a lakótelepen működő közösségek segítése. Ki kell alakítani a további kapcsolati rendszert a városrészen élő lakossággal, az ott működő intézményekkel és civil szervezetekkel. A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységének integrálása a közművelődési programokba. A KÖSZI intézményegység szakmai tevékenységének fejlesztése, új programok megjelenítése a kínálati repertoárba. A balatonlellei tábor kihasználtságának javítása, illetve az arlói ifjúsági szálláshely civil szervezettel való közös üzemeltetésének megszervezése. 1 Az intézmény 2014-ben fővárosi közművelődési intézmények közül elsőként kapta meg a BUDAPEST MÁRKA - DÍJ elismerést Budapest Főváros Közgyűlésétől. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 4

5 o Az intézmény kapcsolatrendszerének fővárosi erősítése, a kulturális közmunkaprogramban való részvétel segítségével. o Az intézmény gazdasági tevékenységének erősítése, a gazdasági csoport szakmai csoport kompetenciáinak fejlesztése, a gazdaságos működés érdekében szükséges további intézkedések megtervezése és végrehajtása. o Az intézmény épületeinek felújításához középtávú terv elkészítése és árajánlatok alapján való megvalósítási ütemezésének kidolgozása és az elkészült szakmai anyag benyújtása fenntartó felé. 2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK 1) AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI: Az intézmény évi engedélyezett tényleges létszáma 52 fő. Az intézményben 15 fő felsőfokú szakmai képzettséggel rendelkező művelődésszervező biztosítja a szakmai tevékenységek minőségi megvalósítását. A gazdasági-ügyviteli és műszaki humán erőforrás meglévő kompetenciáival alkalmas a szakmai munka háttértevékenységeinek ellátására. A 2014-es költségvetési évben belső átszervezés révén 1 fő takarítói státuszt állítunk be az Újhegyi közösségi Házhoz és a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményhez, megszüntetve az évek óta tartó takarítási gondokat. Az intézmény az elmúlt három év alatt 10 fővel csökkentette állományát miközben feladatnövekedést jelent a év második felében elindított Újhegyi Közösségi Ház működtetése. 2) AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI, TECHNIKAI FELTÉTELEI: Az intézmény tárgyi, technikai feltételei A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épületeinek műszaki állapota elfogadható és alkalmas a tervezett feladatok ellátására. Az intézmény-együttes épületei korban és építési technikában, valamint felszereltségben jelentősen eltérnek egymástól és persze a funkcióját illetően is más és más elvárásoknak kell megfelelni. Az elhasználódás és a lelakás miatt sürgető egy generál felújítás (alaptól a tetőig, amelybe a közművek korszerűsítése és az elvárható energiahatékonysági feladatoknak való megfelelés is része lenne). A rendelkezésre álló forrásokból természetesen megfelelő ütemezéssel elvégezhetőek feladatok, de jellemzőbb, hogy a váratlan helyzetek megoldására kell nagyobb figyelmet fordítani (vakolatomlás, beázás, medence héjazat felválás stb.). Az állagmegóvásra kiemelt figyelmet kell fordítani. A közösségi terek folyamatos fejlesztése a korszerű technikák kiépítésével biztosítható, amely a szakmai programok lebonyolítását lehetővé teszi. Az üzemeltetésre fordítható összegek fordított arányban állnak az épületek és berendezések elhasználódásával (minél régebbi egy épület, annál többe kerül a fenntartása), ezért különös jelentősége van a technikai eszközpark bővítésének, a saját szervezésű karbantartásnak, a képzett és minőségi személyzet megőrzésének, a joggal elvárható anyagi és erkölcsi megbecsülésnek. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 5

6 A épületében tervezett felújítások: Az energiafelhasználás hatékonysága érdekében két nagy területen kell jelentős felújítást elkezdeni (ez lehetséges több lépcsőben is): - az egyik a megvilágított terek fényforrásainak optimalizálása - energiatakarékos eszközök beépítése a régi fényforrások helyére, - a fűtési rendszer hőátadó berendezéseinek (radiátorok) kiváltása korszerű berendezésekkel. Az energiatakarékosság érdekében a nyílászárok ütemezett cseréje szükséges, amellyel csökkenthető a hőveszteség és biztosítható az elvárható komfort érzet is (sok program esetében szükséges a jól fűtött terem - gyermek- és felnőtt torna). A levegőztető rendszerek, színháztermi és foglalkoztató termi klímák nagykarbantartása, esetleges minőségi cseréje sürgető feladat. A főbejárat legalább egy szelvényében fotocellás ajtó kiépítése, amely egyaránt szolgálhatja a babakocsival közlekedő vendégeink kényelmét, de hozzájárulhat a kerekesszékkel közlekedő látogatók kiszolgálásához is. Az épület belső kommunikációs rendszere (telefon) teljes cserét kíván: elhasználódtak a telefon-központ és a hálózathoz csatlakozó készülékek. Az IP alapú kiépítettség alapjai rendelkezésre állnak, ehhez szükséges illeszteni a telefonberendezéseket és eszközöket. Ide tartozik az is, hogy a belső terek biztonsága érdekében kamerarendszert szükséges kiépíteni, amely szolgálja az intézmény biztonságát (személyi és tárgyi), de segíti a program-szervezők munkáját is (a közönség mozgásának figyelemmel kísérése, tájékoztatása). A színpad felújítása (csiszolás, beeresztés, festés) halaszthatatlan - az előadások minősége múlik azon, hogy milyen környezetben zajlik a program (a közönséget ki kell szolgálni). Az előszínpadot mozgató mechanika elhasználódott (egyidős az épülettel), felújításra szorul. A vezérlés meghibásodása (az alkatrész hiánya) azzal a veszéllyel járhat, hogy egy darabig az előszínpad nélkül kell előadásokat tartani (nem lesz, ami megemelje a színpadelemet). A KÖSZI épületében tervezett felújítások: Színházterem festése (megőrizve az eddigi összhatást - színben és formában). A színpad felújítása (csiszolás, beeresztés, festés) itt is halaszthatatlan feladat. A színpadi kötélzet egy része (az előfüggöny mozgató és két díszlethúzó) elhasználódott ezért cserére van szükség. A díszlethúzó kötél elszakadása esetén baleset következhet be. A Stúdió belső terének felújítása (vakolatomlás helyreállítása, fűtésrendszer korszerűsítése, klíma berendezés kiépítése, természetes szellőzés kialakítása). A KŐ-CAFÉ fa tetőszerkezetének felületkezelése, beleértve az ablakok és a felső terasz korlát elemeinek felületkezelését is. Az épület homlokzata felújításra szorul, és ha ebben az évben nem is a teljes felület, de a bejárat oszlopfőinek és az erkélyt tartó felépítmény márvány lapjainak biztonságos (és esztétikus) rögzítése halaszthatatlan feladat. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 6

7 Az energiafelhasználás érdekében azonos (több lépcsőben végrehajtható) felújítási munkálatok szükségesek: világítóberendezések, fényforrások kiváltása, fűtéskorszerűsítés, levegőmozgatás, klíma berendezések telepítése. A kommunikációs hálózat korszerűsítése itt is szükséges. A két épület jelenleg egy hálózaton van, vagyis az IP alapú telefonhasználatnak csak tárgyi akadálya van: telefon-központ, készülékek. Raktár + öltöző blokk kialakítása (a volt gondnoki lakás részbeni átalakításával). Az Újhegyi Közösségi Házban tervezett felújítások: A 2014-es évben várhatóan még nem indul el az Újhegyi Közösségi Ház átépítése a fővárosi pályázat pozitív döntése nyomán, de addig is a folyamatos működőképesség fenntartása érdekében el kell végezni olyan karbantartási munkákat, amelyek nem halaszthatók (tetőszigetelés, fűtési rendszer átépítése, épület levegőztető berendezésének helyreállítása). - Folytatni kell a bukó ablakok átalakítását az öltözőkben is (a szellőztetés érdekében). - Ajtók pótlása, zárhatósága (különösen az öltözőként használt helyiségek esetében). - Teakonyha kialakítása, vizes csatlakozások kiépítése, helyiség felszerelése. - Vizes blokkok (mosdók, WC-ék) esztétikai javítása, felszerelése. - Festések, mázolások, burkolások, átalakítási munkák nyomainak eltüntetése. - Alagsori helyiségek részbeni átalakítása (főleg eszközraktárak céljára). Tanuszodában tervezett felújítások: A medencét körben borító csúszásmentes műanyag burkolat erősen megkopott (elveszítette csúszásmentes jellegét), töredezett és helyenként hiányos, elvált a medencét határoló beton felülettől. A járófelület kialakítására két megoldás kínálkozik: a tartósabb és biztonságosabb érdesített csempe burkolat, vagy a PVC burkolat. Egyik sem fér bele a karbantartás kategóriájába, ezért ehhez - az elkerülhetetlen - munkához feltétlenül szükséges az önkormányzat hathatós anyagi támogatása. A kerület gyermekeinek kötelező úszásoktatása kiemelt érdek. A klímaberendezés zajhatásának csökkentése érdekében (első lépcsőben) az automata berendezés cseréjét célszerű végrehajtani, majd ezt követheti a levegőcsatorna szigetelése, majd végül a kiáramló levegő irányának megváltoztatása a kifúvó csatorna elforgatásával (ezeket a munkálatokat lehetséges fontosságuk szerint sorolni - hiszen minden beavatkozás csökkenti a zajszintet - amely jelenleg is az előírt határérték alatt van). Az uszodai tér megvilágításának korszerűsítésével jelentős összeget tudnánk megtakarítani (egy éven belül biztosított az új fényforrások beszerzésének és kiépítésének megtérülése). A fűtési rendszer saját kézbe vétele nagyobb mozgásteret biztosítana a hőszabályozásban, de a kiépítettség hiánya miatt magas az induló költség (noha havi átlagban milliókat fizetünk az uszoda fűtésére - egyben a víz melegítésére is). Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 7

8 Az üdülőkben tervezett felújítások: - Balatonlellén a Gyermektáborban a nagy faház rekonstrukciója szükségszerű (pályázati forrás bevonása lenne az ideális - a felújítási költségek jelentős tétele végett). Az újabb építésű faházak festése ugyancsak indokolt, mert az épületek nyári igénybevétele után a téli időszakban nincs fűtés, a faszerkezet telítődik nedvességgel és elveszíti színét, miközben deformálódnak is egyes elemei. - Balatonalmádiban az épület külső falán szükséges felújítás, különösen az erkélyt díszítő járólapok felválását (illetve esztétikus rögzítését) kell megoldani, de az esőcsatorna részleges felújítása is várat magára. A sok parabola antenna (használaton kívül) nem illeszkedik az épület stílusához és a Park rendezettségéhez. A belső terek berendezési tárgyait javítani kell (jelentős a vendégforgalom) és bizony korszerűbb technikára is igény mutatkozik (TV, projektor, belső internetes hálózat). - Arló a ritkább igénybevétel miatt kevésbé használódik el, de itt is elsősorban a belső terek berendezési tárgyaiban kellene előrehaladást elérni, hogy megfelelő legyen felnőtt vendégek fogadására is (a kisméretű és emeletes ágyak erre nem alkalmasak). A Színháztechnika (hang- és fénytechnika), Vizuális technika és Számítástechnika fejlesztése - Számítástechnikai eszközök korszerűsítése: új programok telepítése, a meglévők frissítése, technikai kiszolgálás bővítése (központi nyomtatás lehetősége), nyomdai munkák kiszolgálása, gazdasági feladatok ellátásához, a banki és hatósági kötelezés alá eső pénzmozgások kezeléséhez a gépparkot folyamatosan meg kell újítani. - Az egymás mellett futó programok kiszolgálása érdekében 3 db Laptop beszerzése a színháztechnikai csoport részére (ebből 2 db a ben, 1 pedig a KÖSZI-ben kerülne telepítésre). Az eszközök két telephely közötti mozgatása egyetlen technikai eszköznek sem tesz jót (a szabadtéri helyszínek igénybevételéről nem is szólva - időjárási faktor belépése). - Reflektorpark részleges megújítása: intelligens és robotlámpák beszerzése, LED-es (energiatakarékos) fényvetők beszerzése. - Valamennyi intézményben használható (mobil) aktív hangfal szett bővítése (a minőségi hangzás érdekében jelenleg bérelt eszközök folyamatos kiváltása). - Projektor vásznak (rolós x 203 cm méretű) beszerzése az egyidejű oktatások kiszolgálása érdekében szükséges. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 8

9 3) AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA Költségvetésünk évre e Ft bevételi előirányzat növekményt, e Ft támogatásnövekedést tartalmaz. Bevételi kötelezettségünk 10,6 %-kal növekedett, míg a támogatási szint 10,7 %-kal nőtt. 2 A személyi juttatások növekedésének mértéke 10,4 %, amely szintén a többletfeladatok ellátásnak költségeit hivatott fedezni (napközis tábor bérköltségei stb.). A dologi kiadások tekintetében 10,7 % növekedés állapítható meg, A év tervezésében nagyobb hangsúlyt kap a kiadási és a bevételi tervek ésszerű, sok területre kiterjedő összehangolása. Továbbra is nagy jelentőséget kap a évben bevezetett módszer a rendezvények egyedi költségvetésének elkészítése a tervezési lap segítségével. A fenntartó által a kerületi intézmények számára kedvezményesen vagy ingyenesen biztosítani szükséges rendezvények ellátása szintén a feladataink közé tartozik. A három intézményegység (, KÖSZI, Újhegyi Közösségi Ház) termeinek szabad kapacitásban történő bérbeadása az összevonással hatékonyabb formában történik. Az újhegyi közösségi színtér szakmai tevékenységének fejlesztése és üzemeltetése kiemelkedő feladatunk ebben az évben is. A költségvetésünk előirányzatai adatok e Ft-ban Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Kiadások összesen: Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatások Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Engedélyezett létszám: 50,5 fő 2 A finanszírozás növekedését nagyobb részt a többletfeladatok (napközis tábor, Balatonlellei üdültetés) ellátási költségek okozzák. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 9

10 4.) AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Szakmai tevékenységünk a 2014-es év folyamán az előző évhez hasonlóan határozott szakmai irányvonalakat, elképzeléseket tartalmaz Az előző évek tapasztalatain alapuló tervezéssel állítottuk össze idei munkatervünket, amely három pilléren nyugszik: - a tradíciók megőrzése, - új elképzelések közvetítése, - komplexitás. Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy megfelelő minőségű, gazdag programkínálattal jelentkezzünk használóink felé. Folyamatos kommunikációt kell folytatnunk vendégeinkkel és ennek alapján igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is kielégíteni. Az újhegyi közösségi házat funkciójában sokkal jobban ki lehet használnunk. A már meglévő kínálat mellett új programokat szervezünk erre a városrészre. A 2014-es év programjainak tervezésében is nagy hangsúlyt kapott a komplexitás. Rendezvényeinket egymásra építve tervezzük. Fő célkitűzésünk, hogy a családok számára olyan tartalmas rendezvényeket szervezzünk, amely számukra hasznos, és egyben értékteremtő. Minden a kultúra terjesztését támogató eszközzel azon vagyunk, hogy nemcsak az eddigi évek során létrehozott kerületi rétegen belül, de fővárosi szinten is az egyik meghatározó, kultúrát hirdető és formáló intézménnyé válhassunk. A 2014-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni a takarékos intézményi gazdálkodás lehetőségeit, előtérbe kell helyezni a szakmai minőség mellett a financiális megalapozottságot és a költségek racionális tervezését. A tervezéskor figyelembe vettük az elmúlt évek adatait, a látogatottsági mutatókat és az érzékelhető negatív tendenciákat is. a) Alkotó közösségek, klubok, szakkörök A közösségi művelődés lokális, a helyi társadalomban zajló közművelődési folyamatok összessége. Magában foglalja az állampolgárok öntevékenységére alapozó képzési, alkotó művelődési, ismeretszerző tevékenységek összességét. A feladat három elem alapján valósulhat meg. Az egyének aktív részvételével, amely segít bennünket a művelődési folyamatok tervezésében, célrendszerének kialakításában (1), a művelődő közösségek fejlesztésében, támogatásában (2), és a közösségek közti együttműködések, kapcsolatok fejlesztésében (3). A közösségek (értékteremtő csoportok, művészeti együttesek) támogatásunkkal, szakmai segítségünkkel folyamatosan fejlődnek. Az intézmény nem csak a közösségek fejlesztéséhez, hanem a csoporttagok egyéni kompetenciájának fejlesztéshez is hozzájárul és ez által a lokális társadalom közérzetének javításához. A művészeti csoportok, a honismereti, hagyományápoló körök, a nemzeti és etnikai kisebbségek közösségei erősítik a helyi kultúra értékeit, biztos eligazodási pontot adnak az ott élőknek. A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a helyi sajátosságok figyelembevételével biztosít helyet és ad teret a helyi művészeti közösségeknek, valamint szakmai segítséget nyújt működésükhöz. Az intézményben az alábbi művészeti közösségek tevékenykednek: Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 10

11 Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör Kerámia szakkör Kézimunka szakkör Koccintós Néptáncegyüttes Kőbányai Kamarakórus Kőbánya Fotóklub Kőszirmocskák Bábcsoport Pataky Nőikar Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör Válaszút Néptánccsoport Klubok Nyugdíjas klubok Filmklub Bélyegkör Kártyakör Kőbányai Képzőművészek Köre KÖD Kerületi Diáktanács Kőcsont klub Stroke Klub Irodalmi Kör Rákellenes Liga Pataky Nőikar március 1-én Tavaszi hangversenyét, míg október 4-én az Őszi hangversenyét tartja az 1-es teremben. Kőbánya Férfikar ebben az évben is fellép a X. kerületi Feltámadott Krisztus Plébániatemplomban, valamint két kerületi szociális otthonban. Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör ebben az évben is két nótadélutánt szervez a nótaszerető közönség részére, Máté Ottilia a Magyar nóta napja alkalmából március 1-én, valamint május 10-én. Kőbánya Fotóklub 2014 decemberében Farkas László egyéni kiállítása nyílik a Galériában, valamint a klub havonta új alkotásokkal mutatkozik be a Folyosógalérián. Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör ebben az évben is többször fellép az Örökzöld Nyugdíjas Klubban. IFELORE: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete Minden hónap első szerdáján óra között tartják foglalkozásaikat. Az év során több alkalommal is szerveznek oktatást felső tagozatos és középiskolás diákoknak. Kőcsont klub: A Kőbányai Csontritkulásos Betegek klubja, foglalkozásaikat minden hónap második csütörtökén tartják. Tevékenységükhöz tartozik, hogy ismeretterjesztő előadásokat szerveznek a kerületben. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 11

12 Stroke klub Három éve alakult a Stroke betegek klubja, mely feladatának tekinti a betegek kórházon kívüli rehabilitációját. A szakmai hátteret a Bajcsy Kórház neurológusai, elsősorban Dr. Kiss Judit pszichológus biztosítja. Foglalkozásaikat minden hónap utolsó keddjén tartják szakmai előadók és meghívott vendégek részvételével. AA klub: Az Anonim Alkoholbetegek klubja minden csütörtök este tartja összejövetelét. Kóborzengő Klub A Kóborzengő zenekar kéthetente tartja klubnapjait. A zenekar hagyományőrzésre, népzenénk hiteles, hangulatos és igényes megszólaltatására szövetkezett. Az intézmény helyt ad még a Rákellenes Ligának, valamint az MSZOSZ Nyugdíjas Szervezetének is. Nyugdíjas klubok A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ öt nyugdíjas klubnak ad helyet. A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének, a Harmat Nyugdíjas Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának, valamint az Örökzöld Nyugdíjas Klubnak. Valamennyi klubnak egyöntetű célja, a szabadidő hasznos eltöltése, a rekreáció, ismereteik bővítése, kulturális programok szervezése, melynek jelentős közösségformáló ereje van. Ily módon vesznek részt többek között a Nosztalgia bérlet előadásain, valamint rendszeres látogatói rendezvényeinknek is, valamint kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek. Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája Évnyitó - Dr. Jászberényi József (ZSKF KMI): Az internetes közösségi kommunikáció előnyei és veszélyei (március 5., szerda 15.00) Sulyok Tamás: Okostelefonok az idősek szolgálatában (március 19., szerda 15.00) Veresné Dr. Bálint Márta: Zsírok és olajok az idősek táplálkozásában (április 2., szerda 15.00) Dr. Jászberényi József: A jövő városai (április 16., szerda 15.00) Dr. Molnár Krisztina: Mesék, meseterápia, felnőtteknek, gyerekeknek (április 30., szerda 15.00) Kovács György: Közösségteremtés időskorban (május 14., szerda 15.00) Dr. Jászberényi József: Három év, ami megrengette a világot (május 28., szerda 15.00) (a magyar sport legfényesebb éveinek társadalomtudományi háttere) Idősügyi tanács rendezvényei Nyugdíjasok Olimpiája (kiírás: március, lebonyolítás: szeptemberben) Kőbányai Nyugdíjasok Helytörténeti vetélkedője (májusban kiírás-októberben lebonyolítás) Október 1. Idősek Világnapja lehetséges fellépők: Törekvés Táncegyüttes, Tutta Forza, Kroó György Iskola fúvós zenekara, Pataky Nőikar, Válaszút Táncegyüttes, Szent László és Zrínyi Gimnázium musical stúdiójának műsora Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 12

13 b) Műsoros rendezvények, programok Egészségmegőrzés Az egészségtudatosság szemléletmódja hazánkban is előretört, részben a megnövekedett betegségek kapcsán, részben a preventív, megelőző szemlélet erősödése miatt. Az emberek igénylik a tájékoztatást, keresik az olyan rendezvényeket, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. Az Egészségnapok is ezt a célt tűzik ki: segíteni az életminőség javulását, konkrét étrendi és életmódbeli szaktanácsokkal szolgálva. Hasznos lépésről lépésre vezetni a hallgatót, érdeklődőt, hogy a mindennapokban is alkalmazni tudja a hallottakat. Az egészségügyi előadássorozat, valamint az egészségnapok e téren adhatnak újabb ismereteket, motivációkat a megoldásokat kereső polgároknak Kőbányán és környékén február 17-tel indul Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök előadássorozata, mely igen kedvelt a közönsége körében, lehetőség szerint a sorozatot ősszel is szeretnénk folytatni március 22-én és október 18-án szervezünk Családi egészségnapot a ben ben immár ötödszörre kerül megrendezésre augusztus én a Vegetáriánus Fesztivál. Ismeretterjesztés Kreatív zenei foglalkozások Ferge Béla zenetanár sorozata (2014. ősz) Képzőművészeti előadássorozat Dr. Reisinger János irodalomtörténész sorozata. (2014. ősz) Gyerekprogramok Gyermekprogramjaink változatos típusúak, több helyszínen is várják a látogatókat. Az intézmény kiemelten kezeli a családokat és kínál minél több szabadidős, rekreációs és kulturális alkalmat, amelyen a családtagok együtt vehetnek részt. Programtípusok: Környezeti kultúrát, ismereteket fejlesztő programok (ÖKO NAP: játékok, vetélkedők, előadások). Preventív, egészségtudatos nevelés támogatása sportprogramok, egészségnapok, vetélkedők révén. Szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon interaktív programok gyermekeknek, hogy ne csak nézők, hanem szereplői is legyenek a nap eseményeinek. Szünidei programok keretében nyári szaktáborok és napközis tábor a gyerekek aktív részvételére építve. Játékos, nevelő zenei ismeretterjesztő előadások. Kreatív játszóházak. Kerületi helytörténeti gyűjtemény gyermekprogramjai, helytörténeti vetélkedők, kiállítások. Kerületi szintű ünnepségeken való aktív részvétel (pl. Költészet Napja), cél a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 13

14 Vizuális művészeti nevelés, vizuális művészeti értékek bemutatása (Kiállítások, szakkörök, versenyeken való részvétel). Előadó művészeti nevelés (színházi előadások, színi tanoda, tánctanfolyamok). Nyilvánvalóan a nagyközönséget elsősorban a bemutatók érdeklik - valamennyi művészeti terület vonatkozásában - míg a műhelymunka, amely szintén kiemelkedő fontosságú az alapszintű művészeti oktatásban, csak egy szűk alkotói csoportot és a körét érinti. Családi programok Eseménysorozatunk célja, hogy közös művészeti élményt nyújtson a szüleikkel a gyermekeknek. A rendszeres programok révén a gyermekek szocializációs folyamataiban pozitív élményként épül be a kultúra. A meghívott zenekarok, előadók, társulatok továbbra is a műfaj élvonalából kerülnek ki, ezáltal is növelve a látogatottságot, az érdeklődést, intézményünk kerületi elismertségét. Gyermekszínházi előadások Műsorainkkal kerületi lehetőséget biztosítunk az iskolán kívüli nevelés számára, segítve ezzel a pedagógusok munkáját. Az óvodás korosztálynak szóló Hétszínvirág és az iskolások részére szervezett Hetedhét bérletsorozatokat félévente 6 előadással tervezzük. Bérletsorozatainkban a bábelőadás, az élő szereplős mesejáték, a táncjáték, a zenés előadás és a gyermekkoncert is egyaránt megtalálható, így repertoárunk nem csak értékes programot kínál, de változatos is. Célunk, továbbra is, hogy a kőbányai gyermekek, aktív színházba járó, kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak. Bérletes előadások évben Tavaszi előadások: Piros esernyő mesejáték Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték Hagymácska marionett bábjáték Pöttöm Panna - táncszínházi előadás Vuk zenés mesejáték Tititá zenés előadás Novák Péterrel. Őszi előadások: Micimackó mesejáték Többsincs királyfi Magyar Népmese színház Katáng zenekar koncertje Furulyás Palkó Kolompos együttes színházi előadása A tücsök és a hangyák mesejáték A kiskakas gyémánt fél krajcárja Kőszirmocskák bábcsoport félévi bemutató (június) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 14

15 Gyermekkoncertek Halász Judit koncert (február 15.) Farsangi jelmezbál és farsangi játszóház (február 22.) Kolompos együttes táncháza kézműves játszóházzal (április, szeptember, december) Alma együttes koncertje (április 5.) Malek Andrea Korpás Éva gyerekműsora (október) Jön a Mikulás - meseszínház (december 5.) Ghymes gyermekkoncert (december 6.) Játszóházak A 2014-es évben a tavalyi esztendőben kialakított hagyományőrző foglalkozásokat tovább kívánjuk vinni kiegészítve egyedi valamint új ötletekkel. A természetes és a modern alapanyagok keveredését felhasználva. Megtartjuk a legkedveltebb és leglátogatottabb programjaink sorában a Jeles napokhoz fűződő játszóházainkat, valamint folytatjuk a gyerekprogramokhoz, illetve szabadtéri rendezvényekhez kötött kézműves foglalkozásokat is. Idén szeretnénk megvalósítani az Öko kézműves napot. Ez a nap a természetes anyagoké és az újrahasznosításé lesz, a környezettudatosságra nevelés jegyében. A gyerekek részére témához illő mesejáték, öko játszóház, rejtvények, játékok, a felnőtteknek előadások, bemutatók színesítenék a programot. Kiemelt szerepet kap idén is a Halmajális, Kőbányai Gyermeknap, a Szent László Napok. Farsangi játszóház - ahol farsangi kiegészítőket és télűző hangszert készítünk, melyeket aztán ki is próbálhatnak a résztvevők. (2014. február 22.) Március 15-i történelmi játszóház - Kolompos koncert után tematikus játszóházzal: kreatív zászlófestésre és huszárbáb készítésre várjuk a gyerekeket. (2014. március 15.) Húsvéti játszóház - melyen mini tojásfát és tojástartó figurákat készítünk. (2014. április 13.) Halmajális az Óhegy parkban - egész napos tematikus játszóház, melynek során a halas témát járjuk körül. (2014. május 1.) Öko kézműves játszóház - a Madarak és fák napja alkalmából. (2014. május 11.) Újhegyi Szabadtéri Gyereknap - Egzotikus játszóház, távoli tájakon utazunk. Kézműves foglalkozások és vetélkedők várják a családokat. (2014. május 25.) Szent László Napok - lovagkori tematikus játszóház egész nap (2014. június ) Szüreti játszóház kézműves foglalkozással, szőlőpréseléssel, mustkóstolóval. (2014. szeptember 27.) Halloween - délután töklámpás faragást és felvonulást tartunk a Rotenbiller parkban. (2014. október 31.) III. Adventi fesztivál a ben - Adventi kézműves foglalkozás, melyen csodás ablakdíszeket alkotunk (2014. november 30.) Mikulás-napi játszóház és Kő-szirmocskák bábelőadás a ben. (2014. december 5.) Jézuskát várjuk - Ünnepi játszóház ajándék-, és karácsonyfadísz készítés. (2014. december 24.) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 15

16 Irodalmi estek, kamara előadások Budapesti Kamaraszínház - Ericsson Stúdió: CS.A.J. (CSakAzértisJáték) A Shakespeare Összes Rövidítve, valamint a Görögök Összes Regéi és Cselekedetei (G.Ö.R.CS) trilógia 3. darabja, a CSakAzértisJáték. Katona József Színház / Kamra Tadeusz Slobodzianek: A MI OSZTÁLYUNK Szereplők: Pálos Hanna, Pelsőczy Réka, Bodnár Erika, Dénes Viktor, Takátsy Péter, Rajkai Zoltán, Bán János, Szacsvay László, Ujlaki Dénes, Haumann Péter Rendező: Máté Gábor Irodalmi Estek a Kő Café Galériában Németh Sándor Hangok Bűvöletében c. vers-és prózamondó estje (2014. január 21.) Gyulai Zsuzsa Hány hét a világ? Te bolond c. önálló műsoros estje (2014. március 18.) A Költészet Napja alkalmából a Kőbányai Írók, Költők Egyesületének megemlékezése a Holokauszt 7o. évfordulójáról. Szerkesztő, műsorvezető: Köves István (2014. április 15.) A Krúdy Gyula Irodalmi Kör bemutatkozása. Házigazda: Köves István (2014. május 20.) Verbai Lajos helytörténeti előadásai (2014. április május) Szalon A cél, hogy a kerületben egy új alkotó közösség alakuljon (nem képzőművész) melynek célja, hogy a kőbányán lakó, a meghívott művészek a kerülettel valamilyen kapcsolódási ponttal (itt születtek, tanultak, nevelkedtek, házasodtak, szülők, nagyszülők stb.) lehetőséget teremtsünk egy kötetlen baráti találkozóra beszélgetésre, gondolatcserére. KULTUR Kaszinó A helyén a múlt század elején Kaszinó állt. Ennek történetét, könyvek és film őrzi. Olyan lokálpatrióták hozták létre, akik a korabeli közéletben számítottak, mesteremberek, tanítók, orvosok. Ezért szeretnék itt a ben útjára indítani egy olyan közösségi gondolkodást segítő programot, amely a Széchenyi-féle Kaszinó, Egyletek szellemiségét próbálja előtérbe helyezni. Ahol a kreatív gondolkodó emberek véleményt cseréltek, közösségük fejlődése és saját maguk fejlesztése céljából. Tervezett résztvevők száma: 50 fő Időpont: szeptember 17. Pódium előadások, beszélgető estek, közönségtalálkozók a KÖSZIBEN Irodalmi és beszélgető estek keretében egymásra találhat az előadó/szerző/művész és közönsége. Müller Péter: Férfiélet, női sors. Interaktív előadás, könyvbemutató (február 7.) Müller Péter legújabb könyvének bemutató előadása Kánkán hármasban, de kié a nyakék? Zenés bohózat két részben örökzöld dalokkal (2014. március 23.) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 16

17 Kiváló poentírozással és bonyolult párbeszédekkel megírt vígjáték, amely elrepít minket abba az időbe mikor Molnár Ferenc és Nóti Károly zseniális írásait olvashattuk. "Minket nem lehet elfelejteni" Bodrogi Gyula és Voith Ágnes zenés show műsora (2014. ősz) Karafiáth Orsolya estje (2014. május, november) Karafiáth Orsolya estjeinek vendégei a magyar közélet neves zenészei, színészei. Beszélgető társak: Konc Zsuzsa, Rudolf Péter MESÉK A SÚGÓLYUKBÓL (2014. szeptember) Tarr Mari mesél közreműködik: Dunai Tamás Tarr Mari mondja el történeteit, ahogyan a színpadot különleges szögből látja. Akikről mesél: Mensáros László, Darvas Iván, Latinovics Zoltán, Ruttkai Éva, Márkus László, Páger Antal, Tolnay Klári, Huszti Péter, Piros Ildikó. "Az emlékezés gyertyáit szeretném meggyújtani a XX. század nagy művészei előtt, akikkel jó sorsom összehozott." Kanizsa József szerzői estje (2014. szeptember) Rita's end színjáték (2014. november) Ifjúsági előadások Gyermekszínházi bérletsorozatunkat kiegészítve ifjúsági előadásokat szervezünk felső tagozatos, illetve középiskolás diákok részére. Olyan ifjúsági előadások bemutatását tervezzük, amelyek kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz (irodalmi, történelmi). Előadások kiválasztása folyamatban (Örkény István Tóték,) Előadás középiskolás csoportoknak Befogad és kitaszít a világ! Francois Villon est Mácsai Pál és Huzella Péter előadásában. (április) Ady est (november) Földes László (Hobo) Kossuth-díjas művész előadói estje. Nosztalgia Színházbérlet február 16. vasárnap NOSZTALGIA SZÍNHÁZBÉRLET Körúti Színház Soóky Margit-Galambos Zoltán: KATYI Soóky Margit regényéből írta és rendezte: Galambos Zoltán március 2., vasárnap Budapesti Bulvárszínház Ray Cooney: DÉLUTÁN A LEGJOBB, AVAGY A MINISZTER FÉLRELÉP komédia két felvonásban Rendezte: Straub Dezső Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 17

18 2014. április 13., vasárnap Spirit Színház Vajda Panni: SZERELMEK AZ ÉGBŐL Romantikus vígjáték 2 részben Rendezte: Király Attila április 27., vasárnap Gergely Theáter Fényes Szabolcs, Szécsén Mihály, Szántó Armand: PAPRIKÁS CSIRKE Rendezte: Gergely Róbert Őszi bérletsorozat előadásai tervezés alatt. Koncertek Újévi Koncert (2014. január 4. 19:00) Tutta Forza zenekar Rock koncert (2014. március 1. 20:00) Koráll Forever zenekar Nőnapi Koncert (2014. március ) Révész Sándor Filmslágerek a Tutta Forza előadásában (2014. március 28. péntek 19.00) Rúzsa Magdi koncert (2014. május 1.) Zorán koncert (2014. október) Adventi koncert (2014. december 6.) Harcsa Veronika Francia Szerelem Horgas Eszter és a Talamba Együttes koncertje Retúr Malek Andrea Band Humor Humorest - Stand up comedy (2014. január 17.) Dolák Saly Róbert - Stend up előadása (2014. június 29.) Galla Miklós homorestje (2014. október) c) Nagyrendezvények Cseh Tamás Nap (2014. január 18.) A második alkalommal megrendezett programban három kategóriában meghirdetett legjobb alkotók mutatják be pályázatukat egy gálaest és kiállítás keretében. A rendezvény országos ismertséget vívott ki magának és a pályázatok száma megközelítette a százat. Fáklyás felvonulás (2014. március 14.) Conti Kápolna Magyar Oltár Rottenbiller Park Szabadtéri táncház a KÖSZI előtt, kísér a Zagyva banda Kőbánya több szállal köthető az es forradalom és szabadságharc eseményeihez illetve neves és névtelen hőseihez. Az akkori történelmi eseményekre emlékezve minden évben fáklyás felvonuláson vesznek részt a kerület fiataljai és polgárai. Az impozáns látvány mellett idén a hangulatos táncház is színesíti a megemlékezést. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 18

19 es Forradalom és Szabadságharc megemlékezés (2014. március 15.) Március 15-én délelőtt 9.30 órakor ünnepi megemlékezés az es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából. Az es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepséget követően a Rottenbiller parkban és a KÖSZI épületében történelmi játszóház és zenei programok követik. Csoma Sándor Emléknap (2014. március 27.) A kőbányai önkormányzat és a nagy tudós és kutató nevét viselő intézmény e napon tudományos előadásokkal, zenei és irodalmi programokkal emlékezik meg a magyarság egyik nagy alakjáról. A róla elnevezett sétányon szobra előtt koszorúzási ünnepséggel zárul az emléknap. Költészet napja a Költészet parkban (2014. április 11.) 2014-ben József Attila: Hull a levél a fáról című versét szeretnénk jelbeszéd útján elmondani - az erre az alkalomra meghívott - siketnéma gyerekeknek és felnőtteknek, akik sajnos nem hallhatják a verseket, az azokban rejlő nyelvi csodák artikulált változatait. Segítsünk nekik azzal, hogy az Ő nyelvükön, a jelbeszéd segítségével mondjuk együtt József Attilával, elmegyek hát keresni, szeretnék már szeretni április 11-én 11 óra 11 perckor a helyszínen, kerületi óvodások és iskolások közreműködésével adjuk elő, mondjuk el közösen a verset. A produkcióban közreműködik: Weisz Fanni modell, Takács Erika jel tolmács Sebő Ferenc népzenekutató, előadóművész, aki együttesével a vers énekelt változatát fogja megtanítani a résztvevőknek. Halmajális (2014. május 1.) Az Óhegy park ad otthont idén is majálisunknak. Vidámparkkal, kézműes játszóházzal, lacikonyhával várjuk vendégeinket. Halászléfőző versenyünket idén is megrendezzük. A nap programja: Májusfa kitáncolás a Törekvés Néptáncegyüttessel Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncertje Marching Jazz Band Papa Jazz Seven Trió Trix artista produkció Kis-Hétrét együttes gyerekkoncertje Kőbányai Zenestúdió koncertje Rúzsa Magdi koncert Öko-nap (2014. május 11.) A program célja, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatos gondolkodásra, életmódra, illetve annak fontosságára, hogy a gyermekeket minél kisebb korban el kell kezdeni nevelni a környezettudatosságra. Programok: Ökokvíz, kreatív játszóházak újrahasznosított anyagokból, környezetvédelmi filmklub, tájékoztató alternatív élelmiszer-vásárlási módokról, civil szervezetek bemutatkozása. Alkotói pályázat kiállítása és eredményhirdetése három kategóriában: Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 19

20 Készíts hulladéknak minősülő anyagokból újra értékes, használható tárgyat. Ötlet pet palackra - a környezetedben fellelhető hulladék pet palackból készíts egy újragondolt tárgyat. Ötlet sörös dobozra - a környezetedben fellelhető hulladék sörös dobozból készíts egy újragondolt tárgyat. További programok: Gryllus Vilmos koncert Lim-Lom mese Gyereknap (2014. május 25.) Az egész napos program során a színpadi programok mellett interaktív csoportos játékokkal, versenyekkel (perecevő verseny, aszfaltrajzverseny, ügyességi játékok), kreatív játszóházakkal is várjuk a gyermekeket, hogy ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek az ünnepnek. Idén a programsor zárásaként már utcabált is tervezünk a Kőbányai Zenei Stúdió növendékei közreműködésével. Tribute-park (2014. június 1.) Nyárnyitó napunkon olyan dallamok csendülnek fel, melyek a nemzetközi zenei élet meghatározó együtteseinek szerzeményei. Olyan fiatalokból álló zenekarokat invitálunk az Óhegy parkba, akik a,,nagyok hangzás-, valamint látványvilágát varázsolják Kőbányára. A programot pályázatból szeretnénk megvalósítani. Közreműködők: Station U2 U2 tribute, Slick Pearl Jam tribute, Experience Jimmy Hendrix tribute, Erőspista, avagy a magyar csili RHCP tribute, Reckless Roses Guns n Roses tribute, AB/CD AC/DC tribute A nemzeti emlékezet napja (2014. június 4.) A megemlékezéshez kapcsolódóan a kőbányai önkormányzat, a Szent László Király Alapítvány az Erkölcsi Szellemi Megújulásért és az intézmény Nekem hazám címmel versmondó versenyt hirdet ebben az évben is és a legjobbak az ünnepség közreműködői lesznek. Szent László Napok (2014. június ) Június 27-hez legközelebb eső hétvégén egy négy napos rendezvénysorozatra várjuk Kőbánya lakosságát. Az első napon dísztestületi ülés alkalmával kerül sor a kitüntetések átadására. A templomkertben felállított két színpadon koncertek, kézműves foglalkozások, játszópark, kisvasút, kézműves kirakodó vásár várja a családokat. Ezeken a napokon az érdeklődők buszos városnézés során megtekinthetik Kőbánya értékeit. Tervezett fellépők: Balázs Fecó és a Korál, Vörös István, Dolly Roll, Dolák Saly Róbert, Makám együttes, Bíró Eszter, Tutta Forza, Orosz Zoltán és zenekara, Gymes. Kőbányán szól a Blues (2014. augusztus 20.) Az Augusztus 20. Kőbányán szól a blues című hagyományteremtő céllal megszervezett programnak az Óhegy park ad helyszínt. A délután kezdődő a magyar zenei élet meghatározó alakjai lépnek színpadunkra. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 20

l~ számú előterjesztés

l~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2013. Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége c) Az intézmény kiegészítő tevékenysége

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf.

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Énekverseny 1-4. évf. Bolyai Matematika Csapatverseny 3-4. évf. Bolyai

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN 2 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE 3 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE Fogorvosi rendelő, tanácsadó kialakítása Mozgáskorlátozott WC kialakítása Szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben