KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1"

Átírás

1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége c) Az intézmény kiegészítő tevékenysége d) Általános célok és irányok e) Az intézmény évi kiemelt feladata f) A évre szóló konkrét célok és irányok 2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK: 1) Az intézmény személyi feltételei 2) Az intézmény tárgyi, technikai feltételei 3) Az intézmény gazdálkodása 3. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE: a) Alkotó közösségek, klubok, szakkörök b) Műsoros rendezvények, programok c) Nagyrendezvények d) Pályázatok e) Tanfolyamok, képzések f) Vizuális nevelés, kiállítások g) Újhegyi Közösségi Ház h) Helytörténet i) Uszoda j) Táborok k) Üdülők l) információs szolgálat 4. REKLÁM, MARKETING TEVÉKENYSÉG 5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 6. NYILATKOZAT 7. MELLÉKLET ÉVI ESEMÉNYTÁBLA 8. TOVÁBKÉPZÉSI TERV Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 2

3 1. BEVEZETÉS a) Küldetés Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a évi alapítását követően fogalmazta meg küldetését, amelynek alapja, hogy névadójának gondolati követőjeként tevékenysége hiteles, hagyományokat követő, közérdekű kulturális célt szolgál. Valljuk, hogy a közművelődés feladata az értékek megteremtésében, azok átadásában, közvetítésében valamint megőrzésében valósul meg. Segítjük azokat az egyéneket és közösségeket, akik itt találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre Ennek alapján szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, kívánjuk munkánkat végezni és fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést. b) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közfeladatot ellátó közművelődési intézménye. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény ban szereplő feladatokból - a fenntartó önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében szabályozott módon és mértékben a felsorolt tevékenységet látja el. c) Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábort szervez a Budapest Főváros X. kerület Janikovszky Éva Általános Iskolában, valamint nyári táborokat üzemeltet a telephelyeken (Arló és Balatonlelle). A Budapest X. kerület Előd utca 1. szám alatt Tanuszodát működtet, és úszásoktatást szervez órarendszerűen az (általános iskolás korosztálynak) és tanfolyami rendszerben az óvodáskorúak számára. Balatonalmádiban önkormányzati üdülőt működtet. Kezeli a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményt és üzemelteti az Újhegyi Közösségi Házat. d) Általános célok és irányok: o A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése a helyi közművelődési feladatellátás és intézményesülés biztosításával (színházi előadások, zenei rendezvények, komplex programok, ünnepi események, kiállítások, képzések, tanfolyamok, klubok szervezése minden korosztály számára). o A művelődéshez való alkotmányos jog gyakorlása folyamatosan bővülő, az életminőséget és életesélyeket javító intézményi feltételek között (nyitott közösségi terek kialakítása, technikai fejlesztése és korszerűsítése, intézményi marketing fejlesztése). Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 3

4 o o o A gazdasági versenyképesség növelése, a felnőttképzés és átképzés munkaerő piaci orientációja (informális és kompetenciafejlesztő tanulási alkalmak megteremtése, kompetencianövelő programok szervezése) A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a kulturális értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása (művészeti csoportok, hagyományőrző együttesek, szakkörök, előadások, programok, kiállítások). A társadalmi kohézió erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a kulturális konfliktusok szakszerű kezelése (önszerveződő közösségek segítése, civil fórum, civil szervezetek támogatása, nemzetiségi kultúra bemutatása, testvérvárosi kapcsolatok kulturális területen való erősítése). o Az info - kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formái a kerület info - kommunikációs szolgáltatásainak egységes rendszerbe történő integrálásának segítése, egységes közművelődési kulturális portál/honlapok működtetése az intézményi és civil szektor bevonásával. o Pályázati tevékenység pályázati lehetőségek megismerése és megismertetése, pályázatfigyelés, az integrált intézményrendszer belső pályázati rendszerének kialakítása, pályázatok írása, pályázati megvalósítás nyomon követésére alkalmas rendszer kialakítása (pénzügyi, szakmai). e) Az intézmény évi kiemelt feladatai: A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ évi stratégiai célja az értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló kulturális tevékenység magas szinten való megvalósítása, valamint a kerületi kultúrkörből kilépve fővárosi és bizonyos esetekben az országos szakmai hírnév megszerzése és ez által Kőbánya kulturális képének pozitív formálása. 1 f) A évre vonatkozó konkrét célok és irányok: o o o o o Az intézmény nagyrendezvényeinek (Cseh Tamás Nap, Költészet napja, Újhegyi gyermeknap, Szent László Napok, Kőbányai Blues Fesztivál, Mesefesztivál, Adventi Fesztivál) szakmailag nívós, hatékony és gazdaságos megszervezése Az Újhegyi Közösségi Ház szakmai tevékenységének erősítése és a lakótelepen működő közösségek segítése. Ki kell alakítani a további kapcsolati rendszert a városrészen élő lakossággal, az ott működő intézményekkel és civil szervezetekkel. A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységének integrálása a közművelődési programokba. A KÖSZI intézményegység szakmai tevékenységének fejlesztése, új programok megjelenítése a kínálati repertoárba. A balatonlellei tábor kihasználtságának javítása, illetve az arlói ifjúsági szálláshely civil szervezettel való közös üzemeltetésének megszervezése. 1 Az intézmény 2014-ben fővárosi közművelődési intézmények közül elsőként kapta meg a BUDAPEST MÁRKA - DÍJ elismerést Budapest Főváros Közgyűlésétől. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 4

5 o Az intézmény kapcsolatrendszerének fővárosi erősítése, a kulturális közmunkaprogramban való részvétel segítségével. o Az intézmény gazdasági tevékenységének erősítése, a gazdasági csoport szakmai csoport kompetenciáinak fejlesztése, a gazdaságos működés érdekében szükséges további intézkedések megtervezése és végrehajtása. o Az intézmény épületeinek felújításához középtávú terv elkészítése és árajánlatok alapján való megvalósítási ütemezésének kidolgozása és az elkészült szakmai anyag benyújtása fenntartó felé. 2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK 1) AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI: Az intézmény évi engedélyezett tényleges létszáma 52 fő. Az intézményben 15 fő felsőfokú szakmai képzettséggel rendelkező művelődésszervező biztosítja a szakmai tevékenységek minőségi megvalósítását. A gazdasági-ügyviteli és műszaki humán erőforrás meglévő kompetenciáival alkalmas a szakmai munka háttértevékenységeinek ellátására. A 2014-es költségvetési évben belső átszervezés révén 1 fő takarítói státuszt állítunk be az Újhegyi közösségi Házhoz és a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményhez, megszüntetve az évek óta tartó takarítási gondokat. Az intézmény az elmúlt három év alatt 10 fővel csökkentette állományát miközben feladatnövekedést jelent a év második felében elindított Újhegyi Közösségi Ház működtetése. 2) AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI, TECHNIKAI FELTÉTELEI: Az intézmény tárgyi, technikai feltételei A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épületeinek műszaki állapota elfogadható és alkalmas a tervezett feladatok ellátására. Az intézmény-együttes épületei korban és építési technikában, valamint felszereltségben jelentősen eltérnek egymástól és persze a funkcióját illetően is más és más elvárásoknak kell megfelelni. Az elhasználódás és a lelakás miatt sürgető egy generál felújítás (alaptól a tetőig, amelybe a közművek korszerűsítése és az elvárható energiahatékonysági feladatoknak való megfelelés is része lenne). A rendelkezésre álló forrásokból természetesen megfelelő ütemezéssel elvégezhetőek feladatok, de jellemzőbb, hogy a váratlan helyzetek megoldására kell nagyobb figyelmet fordítani (vakolatomlás, beázás, medence héjazat felválás stb.). Az állagmegóvásra kiemelt figyelmet kell fordítani. A közösségi terek folyamatos fejlesztése a korszerű technikák kiépítésével biztosítható, amely a szakmai programok lebonyolítását lehetővé teszi. Az üzemeltetésre fordítható összegek fordított arányban állnak az épületek és berendezések elhasználódásával (minél régebbi egy épület, annál többe kerül a fenntartása), ezért különös jelentősége van a technikai eszközpark bővítésének, a saját szervezésű karbantartásnak, a képzett és minőségi személyzet megőrzésének, a joggal elvárható anyagi és erkölcsi megbecsülésnek. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 5

6 A épületében tervezett felújítások: Az energiafelhasználás hatékonysága érdekében két nagy területen kell jelentős felújítást elkezdeni (ez lehetséges több lépcsőben is): - az egyik a megvilágított terek fényforrásainak optimalizálása - energiatakarékos eszközök beépítése a régi fényforrások helyére, - a fűtési rendszer hőátadó berendezéseinek (radiátorok) kiváltása korszerű berendezésekkel. Az energiatakarékosság érdekében a nyílászárok ütemezett cseréje szükséges, amellyel csökkenthető a hőveszteség és biztosítható az elvárható komfort érzet is (sok program esetében szükséges a jól fűtött terem - gyermek- és felnőtt torna). A levegőztető rendszerek, színháztermi és foglalkoztató termi klímák nagykarbantartása, esetleges minőségi cseréje sürgető feladat. A főbejárat legalább egy szelvényében fotocellás ajtó kiépítése, amely egyaránt szolgálhatja a babakocsival közlekedő vendégeink kényelmét, de hozzájárulhat a kerekesszékkel közlekedő látogatók kiszolgálásához is. Az épület belső kommunikációs rendszere (telefon) teljes cserét kíván: elhasználódtak a telefon-központ és a hálózathoz csatlakozó készülékek. Az IP alapú kiépítettség alapjai rendelkezésre állnak, ehhez szükséges illeszteni a telefonberendezéseket és eszközöket. Ide tartozik az is, hogy a belső terek biztonsága érdekében kamerarendszert szükséges kiépíteni, amely szolgálja az intézmény biztonságát (személyi és tárgyi), de segíti a program-szervezők munkáját is (a közönség mozgásának figyelemmel kísérése, tájékoztatása). A színpad felújítása (csiszolás, beeresztés, festés) halaszthatatlan - az előadások minősége múlik azon, hogy milyen környezetben zajlik a program (a közönséget ki kell szolgálni). Az előszínpadot mozgató mechanika elhasználódott (egyidős az épülettel), felújításra szorul. A vezérlés meghibásodása (az alkatrész hiánya) azzal a veszéllyel járhat, hogy egy darabig az előszínpad nélkül kell előadásokat tartani (nem lesz, ami megemelje a színpadelemet). A KÖSZI épületében tervezett felújítások: Színházterem festése (megőrizve az eddigi összhatást - színben és formában). A színpad felújítása (csiszolás, beeresztés, festés) itt is halaszthatatlan feladat. A színpadi kötélzet egy része (az előfüggöny mozgató és két díszlethúzó) elhasználódott ezért cserére van szükség. A díszlethúzó kötél elszakadása esetén baleset következhet be. A Stúdió belső terének felújítása (vakolatomlás helyreállítása, fűtésrendszer korszerűsítése, klíma berendezés kiépítése, természetes szellőzés kialakítása). A KŐ-CAFÉ fa tetőszerkezetének felületkezelése, beleértve az ablakok és a felső terasz korlát elemeinek felületkezelését is. Az épület homlokzata felújításra szorul, és ha ebben az évben nem is a teljes felület, de a bejárat oszlopfőinek és az erkélyt tartó felépítmény márvány lapjainak biztonságos (és esztétikus) rögzítése halaszthatatlan feladat. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 6

7 Az energiafelhasználás érdekében azonos (több lépcsőben végrehajtható) felújítási munkálatok szükségesek: világítóberendezések, fényforrások kiváltása, fűtéskorszerűsítés, levegőmozgatás, klíma berendezések telepítése. A kommunikációs hálózat korszerűsítése itt is szükséges. A két épület jelenleg egy hálózaton van, vagyis az IP alapú telefonhasználatnak csak tárgyi akadálya van: telefon-központ, készülékek. Raktár + öltöző blokk kialakítása (a volt gondnoki lakás részbeni átalakításával). Az Újhegyi Közösségi Házban tervezett felújítások: A 2014-es évben várhatóan még nem indul el az Újhegyi Közösségi Ház átépítése a fővárosi pályázat pozitív döntése nyomán, de addig is a folyamatos működőképesség fenntartása érdekében el kell végezni olyan karbantartási munkákat, amelyek nem halaszthatók (tetőszigetelés, fűtési rendszer átépítése, épület levegőztető berendezésének helyreállítása). - Folytatni kell a bukó ablakok átalakítását az öltözőkben is (a szellőztetés érdekében). - Ajtók pótlása, zárhatósága (különösen az öltözőként használt helyiségek esetében). - Teakonyha kialakítása, vizes csatlakozások kiépítése, helyiség felszerelése. - Vizes blokkok (mosdók, WC-ék) esztétikai javítása, felszerelése. - Festések, mázolások, burkolások, átalakítási munkák nyomainak eltüntetése. - Alagsori helyiségek részbeni átalakítása (főleg eszközraktárak céljára). Tanuszodában tervezett felújítások: A medencét körben borító csúszásmentes műanyag burkolat erősen megkopott (elveszítette csúszásmentes jellegét), töredezett és helyenként hiányos, elvált a medencét határoló beton felülettől. A járófelület kialakítására két megoldás kínálkozik: a tartósabb és biztonságosabb érdesített csempe burkolat, vagy a PVC burkolat. Egyik sem fér bele a karbantartás kategóriájába, ezért ehhez - az elkerülhetetlen - munkához feltétlenül szükséges az önkormányzat hathatós anyagi támogatása. A kerület gyermekeinek kötelező úszásoktatása kiemelt érdek. A klímaberendezés zajhatásának csökkentése érdekében (első lépcsőben) az automata berendezés cseréjét célszerű végrehajtani, majd ezt követheti a levegőcsatorna szigetelése, majd végül a kiáramló levegő irányának megváltoztatása a kifúvó csatorna elforgatásával (ezeket a munkálatokat lehetséges fontosságuk szerint sorolni - hiszen minden beavatkozás csökkenti a zajszintet - amely jelenleg is az előírt határérték alatt van). Az uszodai tér megvilágításának korszerűsítésével jelentős összeget tudnánk megtakarítani (egy éven belül biztosított az új fényforrások beszerzésének és kiépítésének megtérülése). A fűtési rendszer saját kézbe vétele nagyobb mozgásteret biztosítana a hőszabályozásban, de a kiépítettség hiánya miatt magas az induló költség (noha havi átlagban milliókat fizetünk az uszoda fűtésére - egyben a víz melegítésére is). Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 7

8 Az üdülőkben tervezett felújítások: - Balatonlellén a Gyermektáborban a nagy faház rekonstrukciója szükségszerű (pályázati forrás bevonása lenne az ideális - a felújítási költségek jelentős tétele végett). Az újabb építésű faházak festése ugyancsak indokolt, mert az épületek nyári igénybevétele után a téli időszakban nincs fűtés, a faszerkezet telítődik nedvességgel és elveszíti színét, miközben deformálódnak is egyes elemei. - Balatonalmádiban az épület külső falán szükséges felújítás, különösen az erkélyt díszítő járólapok felválását (illetve esztétikus rögzítését) kell megoldani, de az esőcsatorna részleges felújítása is várat magára. A sok parabola antenna (használaton kívül) nem illeszkedik az épület stílusához és a Park rendezettségéhez. A belső terek berendezési tárgyait javítani kell (jelentős a vendégforgalom) és bizony korszerűbb technikára is igény mutatkozik (TV, projektor, belső internetes hálózat). - Arló a ritkább igénybevétel miatt kevésbé használódik el, de itt is elsősorban a belső terek berendezési tárgyaiban kellene előrehaladást elérni, hogy megfelelő legyen felnőtt vendégek fogadására is (a kisméretű és emeletes ágyak erre nem alkalmasak). A Színháztechnika (hang- és fénytechnika), Vizuális technika és Számítástechnika fejlesztése - Számítástechnikai eszközök korszerűsítése: új programok telepítése, a meglévők frissítése, technikai kiszolgálás bővítése (központi nyomtatás lehetősége), nyomdai munkák kiszolgálása, gazdasági feladatok ellátásához, a banki és hatósági kötelezés alá eső pénzmozgások kezeléséhez a gépparkot folyamatosan meg kell újítani. - Az egymás mellett futó programok kiszolgálása érdekében 3 db Laptop beszerzése a színháztechnikai csoport részére (ebből 2 db a ben, 1 pedig a KÖSZI-ben kerülne telepítésre). Az eszközök két telephely közötti mozgatása egyetlen technikai eszköznek sem tesz jót (a szabadtéri helyszínek igénybevételéről nem is szólva - időjárási faktor belépése). - Reflektorpark részleges megújítása: intelligens és robotlámpák beszerzése, LED-es (energiatakarékos) fényvetők beszerzése. - Valamennyi intézményben használható (mobil) aktív hangfal szett bővítése (a minőségi hangzás érdekében jelenleg bérelt eszközök folyamatos kiváltása). - Projektor vásznak (rolós x 203 cm méretű) beszerzése az egyidejű oktatások kiszolgálása érdekében szükséges. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 8

9 3) AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA Költségvetésünk évre e Ft bevételi előirányzat növekményt, e Ft támogatásnövekedést tartalmaz. Bevételi kötelezettségünk 10,6 %-kal növekedett, míg a támogatási szint 10,7 %-kal nőtt. 2 A személyi juttatások növekedésének mértéke 10,4 %, amely szintén a többletfeladatok ellátásnak költségeit hivatott fedezni (napközis tábor bérköltségei stb.). A dologi kiadások tekintetében 10,7 % növekedés állapítható meg, A év tervezésében nagyobb hangsúlyt kap a kiadási és a bevételi tervek ésszerű, sok területre kiterjedő összehangolása. Továbbra is nagy jelentőséget kap a évben bevezetett módszer a rendezvények egyedi költségvetésének elkészítése a tervezési lap segítségével. A fenntartó által a kerületi intézmények számára kedvezményesen vagy ingyenesen biztosítani szükséges rendezvények ellátása szintén a feladataink közé tartozik. A három intézményegység (, KÖSZI, Újhegyi Közösségi Ház) termeinek szabad kapacitásban történő bérbeadása az összevonással hatékonyabb formában történik. Az újhegyi közösségi színtér szakmai tevékenységének fejlesztése és üzemeltetése kiemelkedő feladatunk ebben az évben is. A költségvetésünk előirányzatai adatok e Ft-ban Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Kiadások összesen: Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatások Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Engedélyezett létszám: 50,5 fő 2 A finanszírozás növekedését nagyobb részt a többletfeladatok (napközis tábor, Balatonlellei üdültetés) ellátási költségek okozzák. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 9

10 4.) AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Szakmai tevékenységünk a 2014-es év folyamán az előző évhez hasonlóan határozott szakmai irányvonalakat, elképzeléseket tartalmaz Az előző évek tapasztalatain alapuló tervezéssel állítottuk össze idei munkatervünket, amely három pilléren nyugszik: - a tradíciók megőrzése, - új elképzelések közvetítése, - komplexitás. Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy megfelelő minőségű, gazdag programkínálattal jelentkezzünk használóink felé. Folyamatos kommunikációt kell folytatnunk vendégeinkkel és ennek alapján igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is kielégíteni. Az újhegyi közösségi házat funkciójában sokkal jobban ki lehet használnunk. A már meglévő kínálat mellett új programokat szervezünk erre a városrészre. A 2014-es év programjainak tervezésében is nagy hangsúlyt kapott a komplexitás. Rendezvényeinket egymásra építve tervezzük. Fő célkitűzésünk, hogy a családok számára olyan tartalmas rendezvényeket szervezzünk, amely számukra hasznos, és egyben értékteremtő. Minden a kultúra terjesztését támogató eszközzel azon vagyunk, hogy nemcsak az eddigi évek során létrehozott kerületi rétegen belül, de fővárosi szinten is az egyik meghatározó, kultúrát hirdető és formáló intézménnyé válhassunk. A 2014-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni a takarékos intézményi gazdálkodás lehetőségeit, előtérbe kell helyezni a szakmai minőség mellett a financiális megalapozottságot és a költségek racionális tervezését. A tervezéskor figyelembe vettük az elmúlt évek adatait, a látogatottsági mutatókat és az érzékelhető negatív tendenciákat is. a) Alkotó közösségek, klubok, szakkörök A közösségi művelődés lokális, a helyi társadalomban zajló közművelődési folyamatok összessége. Magában foglalja az állampolgárok öntevékenységére alapozó képzési, alkotó művelődési, ismeretszerző tevékenységek összességét. A feladat három elem alapján valósulhat meg. Az egyének aktív részvételével, amely segít bennünket a művelődési folyamatok tervezésében, célrendszerének kialakításában (1), a művelődő közösségek fejlesztésében, támogatásában (2), és a közösségek közti együttműködések, kapcsolatok fejlesztésében (3). A közösségek (értékteremtő csoportok, művészeti együttesek) támogatásunkkal, szakmai segítségünkkel folyamatosan fejlődnek. Az intézmény nem csak a közösségek fejlesztéséhez, hanem a csoporttagok egyéni kompetenciájának fejlesztéshez is hozzájárul és ez által a lokális társadalom közérzetének javításához. A művészeti csoportok, a honismereti, hagyományápoló körök, a nemzeti és etnikai kisebbségek közösségei erősítik a helyi kultúra értékeit, biztos eligazodási pontot adnak az ott élőknek. A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a helyi sajátosságok figyelembevételével biztosít helyet és ad teret a helyi művészeti közösségeknek, valamint szakmai segítséget nyújt működésükhöz. Az intézményben az alábbi művészeti közösségek tevékenykednek: Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 10

11 Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör Kerámia szakkör Kézimunka szakkör Koccintós Néptáncegyüttes Kőbányai Kamarakórus Kőbánya Fotóklub Kőszirmocskák Bábcsoport Pataky Nőikar Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör Válaszút Néptánccsoport Klubok Nyugdíjas klubok Filmklub Bélyegkör Kártyakör Kőbányai Képzőművészek Köre KÖD Kerületi Diáktanács Kőcsont klub Stroke Klub Irodalmi Kör Rákellenes Liga Pataky Nőikar március 1-én Tavaszi hangversenyét, míg október 4-én az Őszi hangversenyét tartja az 1-es teremben. Kőbánya Férfikar ebben az évben is fellép a X. kerületi Feltámadott Krisztus Plébániatemplomban, valamint két kerületi szociális otthonban. Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör ebben az évben is két nótadélutánt szervez a nótaszerető közönség részére, Máté Ottilia a Magyar nóta napja alkalmából március 1-én, valamint május 10-én. Kőbánya Fotóklub 2014 decemberében Farkas László egyéni kiállítása nyílik a Galériában, valamint a klub havonta új alkotásokkal mutatkozik be a Folyosógalérián. Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör ebben az évben is többször fellép az Örökzöld Nyugdíjas Klubban. IFELORE: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete Minden hónap első szerdáján óra között tartják foglalkozásaikat. Az év során több alkalommal is szerveznek oktatást felső tagozatos és középiskolás diákoknak. Kőcsont klub: A Kőbányai Csontritkulásos Betegek klubja, foglalkozásaikat minden hónap második csütörtökén tartják. Tevékenységükhöz tartozik, hogy ismeretterjesztő előadásokat szerveznek a kerületben. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 11

12 Stroke klub Három éve alakult a Stroke betegek klubja, mely feladatának tekinti a betegek kórházon kívüli rehabilitációját. A szakmai hátteret a Bajcsy Kórház neurológusai, elsősorban Dr. Kiss Judit pszichológus biztosítja. Foglalkozásaikat minden hónap utolsó keddjén tartják szakmai előadók és meghívott vendégek részvételével. AA klub: Az Anonim Alkoholbetegek klubja minden csütörtök este tartja összejövetelét. Kóborzengő Klub A Kóborzengő zenekar kéthetente tartja klubnapjait. A zenekar hagyományőrzésre, népzenénk hiteles, hangulatos és igényes megszólaltatására szövetkezett. Az intézmény helyt ad még a Rákellenes Ligának, valamint az MSZOSZ Nyugdíjas Szervezetének is. Nyugdíjas klubok A Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ öt nyugdíjas klubnak ad helyet. A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének, a Harmat Nyugdíjas Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának, valamint az Örökzöld Nyugdíjas Klubnak. Valamennyi klubnak egyöntetű célja, a szabadidő hasznos eltöltése, a rekreáció, ismereteik bővítése, kulturális programok szervezése, melynek jelentős közösségformáló ereje van. Ily módon vesznek részt többek között a Nosztalgia bérlet előadásain, valamint rendszeres látogatói rendezvényeinknek is, valamint kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek. Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája Évnyitó - Dr. Jászberényi József (ZSKF KMI): Az internetes közösségi kommunikáció előnyei és veszélyei (március 5., szerda 15.00) Sulyok Tamás: Okostelefonok az idősek szolgálatában (március 19., szerda 15.00) Veresné Dr. Bálint Márta: Zsírok és olajok az idősek táplálkozásában (április 2., szerda 15.00) Dr. Jászberényi József: A jövő városai (április 16., szerda 15.00) Dr. Molnár Krisztina: Mesék, meseterápia, felnőtteknek, gyerekeknek (április 30., szerda 15.00) Kovács György: Közösségteremtés időskorban (május 14., szerda 15.00) Dr. Jászberényi József: Három év, ami megrengette a világot (május 28., szerda 15.00) (a magyar sport legfényesebb éveinek társadalomtudományi háttere) Idősügyi tanács rendezvényei Nyugdíjasok Olimpiája (kiírás: március, lebonyolítás: szeptemberben) Kőbányai Nyugdíjasok Helytörténeti vetélkedője (májusban kiírás-októberben lebonyolítás) Október 1. Idősek Világnapja lehetséges fellépők: Törekvés Táncegyüttes, Tutta Forza, Kroó György Iskola fúvós zenekara, Pataky Nőikar, Válaszút Táncegyüttes, Szent László és Zrínyi Gimnázium musical stúdiójának műsora Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 12

13 b) Műsoros rendezvények, programok Egészségmegőrzés Az egészségtudatosság szemléletmódja hazánkban is előretört, részben a megnövekedett betegségek kapcsán, részben a preventív, megelőző szemlélet erősödése miatt. Az emberek igénylik a tájékoztatást, keresik az olyan rendezvényeket, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. Az Egészségnapok is ezt a célt tűzik ki: segíteni az életminőség javulását, konkrét étrendi és életmódbeli szaktanácsokkal szolgálva. Hasznos lépésről lépésre vezetni a hallgatót, érdeklődőt, hogy a mindennapokban is alkalmazni tudja a hallottakat. Az egészségügyi előadássorozat, valamint az egészségnapok e téren adhatnak újabb ismereteket, motivációkat a megoldásokat kereső polgároknak Kőbányán és környékén február 17-tel indul Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök előadássorozata, mely igen kedvelt a közönsége körében, lehetőség szerint a sorozatot ősszel is szeretnénk folytatni március 22-én és október 18-án szervezünk Családi egészségnapot a ben ben immár ötödszörre kerül megrendezésre augusztus én a Vegetáriánus Fesztivál. Ismeretterjesztés Kreatív zenei foglalkozások Ferge Béla zenetanár sorozata (2014. ősz) Képzőművészeti előadássorozat Dr. Reisinger János irodalomtörténész sorozata. (2014. ősz) Gyerekprogramok Gyermekprogramjaink változatos típusúak, több helyszínen is várják a látogatókat. Az intézmény kiemelten kezeli a családokat és kínál minél több szabadidős, rekreációs és kulturális alkalmat, amelyen a családtagok együtt vehetnek részt. Programtípusok: Környezeti kultúrát, ismereteket fejlesztő programok (ÖKO NAP: játékok, vetélkedők, előadások). Preventív, egészségtudatos nevelés támogatása sportprogramok, egészségnapok, vetélkedők révén. Szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon interaktív programok gyermekeknek, hogy ne csak nézők, hanem szereplői is legyenek a nap eseményeinek. Szünidei programok keretében nyári szaktáborok és napközis tábor a gyerekek aktív részvételére építve. Játékos, nevelő zenei ismeretterjesztő előadások. Kreatív játszóházak. Kerületi helytörténeti gyűjtemény gyermekprogramjai, helytörténeti vetélkedők, kiállítások. Kerületi szintű ünnepségeken való aktív részvétel (pl. Költészet Napja), cél a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 13

14 Vizuális művészeti nevelés, vizuális művészeti értékek bemutatása (Kiállítások, szakkörök, versenyeken való részvétel). Előadó művészeti nevelés (színházi előadások, színi tanoda, tánctanfolyamok). Nyilvánvalóan a nagyközönséget elsősorban a bemutatók érdeklik - valamennyi művészeti terület vonatkozásában - míg a műhelymunka, amely szintén kiemelkedő fontosságú az alapszintű művészeti oktatásban, csak egy szűk alkotói csoportot és a körét érinti. Családi programok Eseménysorozatunk célja, hogy közös művészeti élményt nyújtson a szüleikkel a gyermekeknek. A rendszeres programok révén a gyermekek szocializációs folyamataiban pozitív élményként épül be a kultúra. A meghívott zenekarok, előadók, társulatok továbbra is a műfaj élvonalából kerülnek ki, ezáltal is növelve a látogatottságot, az érdeklődést, intézményünk kerületi elismertségét. Gyermekszínházi előadások Műsorainkkal kerületi lehetőséget biztosítunk az iskolán kívüli nevelés számára, segítve ezzel a pedagógusok munkáját. Az óvodás korosztálynak szóló Hétszínvirág és az iskolások részére szervezett Hetedhét bérletsorozatokat félévente 6 előadással tervezzük. Bérletsorozatainkban a bábelőadás, az élő szereplős mesejáték, a táncjáték, a zenés előadás és a gyermekkoncert is egyaránt megtalálható, így repertoárunk nem csak értékes programot kínál, de változatos is. Célunk, továbbra is, hogy a kőbányai gyermekek, aktív színházba járó, kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak. Bérletes előadások évben Tavaszi előadások: Piros esernyő mesejáték Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték Hagymácska marionett bábjáték Pöttöm Panna - táncszínházi előadás Vuk zenés mesejáték Tititá zenés előadás Novák Péterrel. Őszi előadások: Micimackó mesejáték Többsincs királyfi Magyar Népmese színház Katáng zenekar koncertje Furulyás Palkó Kolompos együttes színházi előadása A tücsök és a hangyák mesejáték A kiskakas gyémánt fél krajcárja Kőszirmocskák bábcsoport félévi bemutató (június) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 14

15 Gyermekkoncertek Halász Judit koncert (február 15.) Farsangi jelmezbál és farsangi játszóház (február 22.) Kolompos együttes táncháza kézműves játszóházzal (április, szeptember, december) Alma együttes koncertje (április 5.) Malek Andrea Korpás Éva gyerekműsora (október) Jön a Mikulás - meseszínház (december 5.) Ghymes gyermekkoncert (december 6.) Játszóházak A 2014-es évben a tavalyi esztendőben kialakított hagyományőrző foglalkozásokat tovább kívánjuk vinni kiegészítve egyedi valamint új ötletekkel. A természetes és a modern alapanyagok keveredését felhasználva. Megtartjuk a legkedveltebb és leglátogatottabb programjaink sorában a Jeles napokhoz fűződő játszóházainkat, valamint folytatjuk a gyerekprogramokhoz, illetve szabadtéri rendezvényekhez kötött kézműves foglalkozásokat is. Idén szeretnénk megvalósítani az Öko kézműves napot. Ez a nap a természetes anyagoké és az újrahasznosításé lesz, a környezettudatosságra nevelés jegyében. A gyerekek részére témához illő mesejáték, öko játszóház, rejtvények, játékok, a felnőtteknek előadások, bemutatók színesítenék a programot. Kiemelt szerepet kap idén is a Halmajális, Kőbányai Gyermeknap, a Szent László Napok. Farsangi játszóház - ahol farsangi kiegészítőket és télűző hangszert készítünk, melyeket aztán ki is próbálhatnak a résztvevők. (2014. február 22.) Március 15-i történelmi játszóház - Kolompos koncert után tematikus játszóházzal: kreatív zászlófestésre és huszárbáb készítésre várjuk a gyerekeket. (2014. március 15.) Húsvéti játszóház - melyen mini tojásfát és tojástartó figurákat készítünk. (2014. április 13.) Halmajális az Óhegy parkban - egész napos tematikus játszóház, melynek során a halas témát járjuk körül. (2014. május 1.) Öko kézműves játszóház - a Madarak és fák napja alkalmából. (2014. május 11.) Újhegyi Szabadtéri Gyereknap - Egzotikus játszóház, távoli tájakon utazunk. Kézműves foglalkozások és vetélkedők várják a családokat. (2014. május 25.) Szent László Napok - lovagkori tematikus játszóház egész nap (2014. június ) Szüreti játszóház kézműves foglalkozással, szőlőpréseléssel, mustkóstolóval. (2014. szeptember 27.) Halloween - délután töklámpás faragást és felvonulást tartunk a Rotenbiller parkban. (2014. október 31.) III. Adventi fesztivál a ben - Adventi kézműves foglalkozás, melyen csodás ablakdíszeket alkotunk (2014. november 30.) Mikulás-napi játszóház és Kő-szirmocskák bábelőadás a ben. (2014. december 5.) Jézuskát várjuk - Ünnepi játszóház ajándék-, és karácsonyfadísz készítés. (2014. december 24.) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 15

16 Irodalmi estek, kamara előadások Budapesti Kamaraszínház - Ericsson Stúdió: CS.A.J. (CSakAzértisJáték) A Shakespeare Összes Rövidítve, valamint a Görögök Összes Regéi és Cselekedetei (G.Ö.R.CS) trilógia 3. darabja, a CSakAzértisJáték. Katona József Színház / Kamra Tadeusz Slobodzianek: A MI OSZTÁLYUNK Szereplők: Pálos Hanna, Pelsőczy Réka, Bodnár Erika, Dénes Viktor, Takátsy Péter, Rajkai Zoltán, Bán János, Szacsvay László, Ujlaki Dénes, Haumann Péter Rendező: Máté Gábor Irodalmi Estek a Kő Café Galériában Németh Sándor Hangok Bűvöletében c. vers-és prózamondó estje (2014. január 21.) Gyulai Zsuzsa Hány hét a világ? Te bolond c. önálló műsoros estje (2014. március 18.) A Költészet Napja alkalmából a Kőbányai Írók, Költők Egyesületének megemlékezése a Holokauszt 7o. évfordulójáról. Szerkesztő, műsorvezető: Köves István (2014. április 15.) A Krúdy Gyula Irodalmi Kör bemutatkozása. Házigazda: Köves István (2014. május 20.) Verbai Lajos helytörténeti előadásai (2014. április május) Szalon A cél, hogy a kerületben egy új alkotó közösség alakuljon (nem képzőművész) melynek célja, hogy a kőbányán lakó, a meghívott művészek a kerülettel valamilyen kapcsolódási ponttal (itt születtek, tanultak, nevelkedtek, házasodtak, szülők, nagyszülők stb.) lehetőséget teremtsünk egy kötetlen baráti találkozóra beszélgetésre, gondolatcserére. KULTUR Kaszinó A helyén a múlt század elején Kaszinó állt. Ennek történetét, könyvek és film őrzi. Olyan lokálpatrióták hozták létre, akik a korabeli közéletben számítottak, mesteremberek, tanítók, orvosok. Ezért szeretnék itt a ben útjára indítani egy olyan közösségi gondolkodást segítő programot, amely a Széchenyi-féle Kaszinó, Egyletek szellemiségét próbálja előtérbe helyezni. Ahol a kreatív gondolkodó emberek véleményt cseréltek, közösségük fejlődése és saját maguk fejlesztése céljából. Tervezett résztvevők száma: 50 fő Időpont: szeptember 17. Pódium előadások, beszélgető estek, közönségtalálkozók a KÖSZIBEN Irodalmi és beszélgető estek keretében egymásra találhat az előadó/szerző/művész és közönsége. Müller Péter: Férfiélet, női sors. Interaktív előadás, könyvbemutató (február 7.) Müller Péter legújabb könyvének bemutató előadása Kánkán hármasban, de kié a nyakék? Zenés bohózat két részben örökzöld dalokkal (2014. március 23.) Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 16

17 Kiváló poentírozással és bonyolult párbeszédekkel megírt vígjáték, amely elrepít minket abba az időbe mikor Molnár Ferenc és Nóti Károly zseniális írásait olvashattuk. "Minket nem lehet elfelejteni" Bodrogi Gyula és Voith Ágnes zenés show műsora (2014. ősz) Karafiáth Orsolya estje (2014. május, november) Karafiáth Orsolya estjeinek vendégei a magyar közélet neves zenészei, színészei. Beszélgető társak: Konc Zsuzsa, Rudolf Péter MESÉK A SÚGÓLYUKBÓL (2014. szeptember) Tarr Mari mesél közreműködik: Dunai Tamás Tarr Mari mondja el történeteit, ahogyan a színpadot különleges szögből látja. Akikről mesél: Mensáros László, Darvas Iván, Latinovics Zoltán, Ruttkai Éva, Márkus László, Páger Antal, Tolnay Klári, Huszti Péter, Piros Ildikó. "Az emlékezés gyertyáit szeretném meggyújtani a XX. század nagy művészei előtt, akikkel jó sorsom összehozott." Kanizsa József szerzői estje (2014. szeptember) Rita's end színjáték (2014. november) Ifjúsági előadások Gyermekszínházi bérletsorozatunkat kiegészítve ifjúsági előadásokat szervezünk felső tagozatos, illetve középiskolás diákok részére. Olyan ifjúsági előadások bemutatását tervezzük, amelyek kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz (irodalmi, történelmi). Előadások kiválasztása folyamatban (Örkény István Tóték,) Előadás középiskolás csoportoknak Befogad és kitaszít a világ! Francois Villon est Mácsai Pál és Huzella Péter előadásában. (április) Ady est (november) Földes László (Hobo) Kossuth-díjas művész előadói estje. Nosztalgia Színházbérlet február 16. vasárnap NOSZTALGIA SZÍNHÁZBÉRLET Körúti Színház Soóky Margit-Galambos Zoltán: KATYI Soóky Margit regényéből írta és rendezte: Galambos Zoltán március 2., vasárnap Budapesti Bulvárszínház Ray Cooney: DÉLUTÁN A LEGJOBB, AVAGY A MINISZTER FÉLRELÉP komédia két felvonásban Rendezte: Straub Dezső Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 17

18 2014. április 13., vasárnap Spirit Színház Vajda Panni: SZERELMEK AZ ÉGBŐL Romantikus vígjáték 2 részben Rendezte: Király Attila április 27., vasárnap Gergely Theáter Fényes Szabolcs, Szécsén Mihály, Szántó Armand: PAPRIKÁS CSIRKE Rendezte: Gergely Róbert Őszi bérletsorozat előadásai tervezés alatt. Koncertek Újévi Koncert (2014. január 4. 19:00) Tutta Forza zenekar Rock koncert (2014. március 1. 20:00) Koráll Forever zenekar Nőnapi Koncert (2014. március ) Révész Sándor Filmslágerek a Tutta Forza előadásában (2014. március 28. péntek 19.00) Rúzsa Magdi koncert (2014. május 1.) Zorán koncert (2014. október) Adventi koncert (2014. december 6.) Harcsa Veronika Francia Szerelem Horgas Eszter és a Talamba Együttes koncertje Retúr Malek Andrea Band Humor Humorest - Stand up comedy (2014. január 17.) Dolák Saly Róbert - Stend up előadása (2014. június 29.) Galla Miklós homorestje (2014. október) c) Nagyrendezvények Cseh Tamás Nap (2014. január 18.) A második alkalommal megrendezett programban három kategóriában meghirdetett legjobb alkotók mutatják be pályázatukat egy gálaest és kiállítás keretében. A rendezvény országos ismertséget vívott ki magának és a pályázatok száma megközelítette a százat. Fáklyás felvonulás (2014. március 14.) Conti Kápolna Magyar Oltár Rottenbiller Park Szabadtéri táncház a KÖSZI előtt, kísér a Zagyva banda Kőbánya több szállal köthető az es forradalom és szabadságharc eseményeihez illetve neves és névtelen hőseihez. Az akkori történelmi eseményekre emlékezve minden évben fáklyás felvonuláson vesznek részt a kerület fiataljai és polgárai. Az impozáns látvány mellett idén a hangulatos táncház is színesíti a megemlékezést. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 18

19 es Forradalom és Szabadságharc megemlékezés (2014. március 15.) Március 15-én délelőtt 9.30 órakor ünnepi megemlékezés az es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából. Az es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepséget követően a Rottenbiller parkban és a KÖSZI épületében történelmi játszóház és zenei programok követik. Csoma Sándor Emléknap (2014. március 27.) A kőbányai önkormányzat és a nagy tudós és kutató nevét viselő intézmény e napon tudományos előadásokkal, zenei és irodalmi programokkal emlékezik meg a magyarság egyik nagy alakjáról. A róla elnevezett sétányon szobra előtt koszorúzási ünnepséggel zárul az emléknap. Költészet napja a Költészet parkban (2014. április 11.) 2014-ben József Attila: Hull a levél a fáról című versét szeretnénk jelbeszéd útján elmondani - az erre az alkalomra meghívott - siketnéma gyerekeknek és felnőtteknek, akik sajnos nem hallhatják a verseket, az azokban rejlő nyelvi csodák artikulált változatait. Segítsünk nekik azzal, hogy az Ő nyelvükön, a jelbeszéd segítségével mondjuk együtt József Attilával, elmegyek hát keresni, szeretnék már szeretni április 11-én 11 óra 11 perckor a helyszínen, kerületi óvodások és iskolások közreműködésével adjuk elő, mondjuk el közösen a verset. A produkcióban közreműködik: Weisz Fanni modell, Takács Erika jel tolmács Sebő Ferenc népzenekutató, előadóművész, aki együttesével a vers énekelt változatát fogja megtanítani a résztvevőknek. Halmajális (2014. május 1.) Az Óhegy park ad otthont idén is majálisunknak. Vidámparkkal, kézműes játszóházzal, lacikonyhával várjuk vendégeinket. Halászléfőző versenyünket idén is megrendezzük. A nap programja: Májusfa kitáncolás a Törekvés Néptáncegyüttessel Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncertje Marching Jazz Band Papa Jazz Seven Trió Trix artista produkció Kis-Hétrét együttes gyerekkoncertje Kőbányai Zenestúdió koncertje Rúzsa Magdi koncert Öko-nap (2014. május 11.) A program célja, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatos gondolkodásra, életmódra, illetve annak fontosságára, hogy a gyermekeket minél kisebb korban el kell kezdeni nevelni a környezettudatosságra. Programok: Ökokvíz, kreatív játszóházak újrahasznosított anyagokból, környezetvédelmi filmklub, tájékoztató alternatív élelmiszer-vásárlási módokról, civil szervezetek bemutatkozása. Alkotói pályázat kiállítása és eredményhirdetése három kategóriában: Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 19

20 Készíts hulladéknak minősülő anyagokból újra értékes, használható tárgyat. Ötlet pet palackra - a környezetedben fellelhető hulladék pet palackból készíts egy újragondolt tárgyat. Ötlet sörös dobozra - a környezetedben fellelhető hulladék sörös dobozból készíts egy újragondolt tárgyat. További programok: Gryllus Vilmos koncert Lim-Lom mese Gyereknap (2014. május 25.) Az egész napos program során a színpadi programok mellett interaktív csoportos játékokkal, versenyekkel (perecevő verseny, aszfaltrajzverseny, ügyességi játékok), kreatív játszóházakkal is várjuk a gyermekeket, hogy ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek az ünnepnek. Idén a programsor zárásaként már utcabált is tervezünk a Kőbányai Zenei Stúdió növendékei közreműködésével. Tribute-park (2014. június 1.) Nyárnyitó napunkon olyan dallamok csendülnek fel, melyek a nemzetközi zenei élet meghatározó együtteseinek szerzeményei. Olyan fiatalokból álló zenekarokat invitálunk az Óhegy parkba, akik a,,nagyok hangzás-, valamint látványvilágát varázsolják Kőbányára. A programot pályázatból szeretnénk megvalósítani. Közreműködők: Station U2 U2 tribute, Slick Pearl Jam tribute, Experience Jimmy Hendrix tribute, Erőspista, avagy a magyar csili RHCP tribute, Reckless Roses Guns n Roses tribute, AB/CD AC/DC tribute A nemzeti emlékezet napja (2014. június 4.) A megemlékezéshez kapcsolódóan a kőbányai önkormányzat, a Szent László Király Alapítvány az Erkölcsi Szellemi Megújulásért és az intézmény Nekem hazám címmel versmondó versenyt hirdet ebben az évben is és a legjobbak az ünnepség közreműködői lesznek. Szent László Napok (2014. június ) Június 27-hez legközelebb eső hétvégén egy négy napos rendezvénysorozatra várjuk Kőbánya lakosságát. Az első napon dísztestületi ülés alkalmával kerül sor a kitüntetések átadására. A templomkertben felállított két színpadon koncertek, kézműves foglalkozások, játszópark, kisvasút, kézműves kirakodó vásár várja a családokat. Ezeken a napokon az érdeklődők buszos városnézés során megtekinthetik Kőbánya értékeit. Tervezett fellépők: Balázs Fecó és a Korál, Vörös István, Dolly Roll, Dolák Saly Róbert, Makám együttes, Bíró Eszter, Tutta Forza, Orosz Zoltán és zenekara, Gymes. Kőbányán szól a Blues (2014. augusztus 20.) Az Augusztus 20. Kőbányán szól a blues című hagyományteremtő céllal megszervezett programnak az Óhegy park ad helyszínt. A délután kezdődő a magyar zenei élet meghatározó alakjai lépnek színpadunkra. Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 20

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2013. Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége c) Az intézmény kiegészítő tevékenysége

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-4 /2014. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014.

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

12.538-1/2010. A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár. 2011. évi célkitűzései, munkaterve

12.538-1/2010. A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár. 2011. évi célkitűzései, munkaterve 12.538-1/2010. A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi célkitűzései, munkaterve Kerekegyháza Város Önkormányzata 16/2000. (X. 26.) ÖR sz. rendelete a helyi közművelődésről meghatározza a település

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

PROGRAMOK. 2014. november december. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

PROGRAMOK. 2014. november december. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ PROGRAMOK 2014. november december Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ELŐZETES Január 3-án, szombaton 18 órakor a Kőrösiben Újévi gálakoncert a Tutta Forza zenekarral Január 24-én,

Részletesebben

J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére

J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére A községi rendezvényterv ebben az évben is épít a korábbi években kialakult hagyományokra, a község lakossága által elvárt és igényelt nagyobb

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi hasznosítása. Gabriel García Márquez Közművelődési tevékenység

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN 2 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE 3 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE Fogorvosi rendelő, tanácsadó kialakítása Mozgáskorlátozott WC kialakítása Szociális

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben