A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei"

Átírás

1

2 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

3 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta Szerkesztőségi asszisztens: Onethné Szántó Ágnes Borítóterv: Hernyák Gábor Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr Túróczi Imre rektor Nyomdai kivitelezés: Alumni Kiadó Kft. Bereczki Csaba ügyvezető Szolnoki Főiskola, 2013.

4 Tartalomjegyzék Előszó... 5 Agrár- és vidékfejlesztési tanszék... 7 Gazdaságelemzési és módszertani tanszék Idegen nyelvi tanszék Kereskedelem és marketing tanszék Közgazdasági, pénzügyi és menedzsment tanszék Műszaki és gépészeti tanszék Nemzetközi gazdálkodási tanszék Társadalomtudományok és kommunikáció tanszék Testnevelés csoport Turizmus vendéglátás tanszék

5 A tudós feladata a keresés, szüntelen kutatás. És ha talált valamit, ha felért egy csúcsra, akkor látja csak, milyen nagy terület nyúlik előtte, amely még teljesen ismeretlen, feltárásra, kutatásra vár. Szóval, ha a keresés sikerrel jár, akkor egyre több és több keresnivalót talál.(...) Az ember sohasem jut majd a tudomány végére, sőt ellenkezőleg, minél többet tudunk, annál kevesebbet ismerünk ahhoz képest, amit ismerni szeretnénk. (Pheidiasz) Előszó A kutatómunka jeles mérföldkövei a találmányok, felfedezések megszületése, közzétételük számít a tudomány ünnepnapjainak, melyekhez számos hosszú, elemzéssel, számolással, kísérlettel, gondolkodással töltött hétköznapon keresztül jut a kutató. Pheidiasz kijelentése alapján az ünnepnapok után ismét munkás hétköznapok következnek megszámlálhatatlan kutatással töltött órával. A modern tudomány eredményei egyre ritkábban tudnak megjelenni felfedezésként, találmányként, új tudományos eredményre, törvényszerűség igazolására azonban különböző módszerek alkalmazásával ma is juthat egy kutató. Az eredmények közzététele a kutatások további eredményességének alakulása miatt is rendkívül fontos és halaszthatatlan, hiszen a tudományos viták lendíthetik tovább a vizsgálatokat, világíthatnak rá új szempontokra, figyelembe nem vett tényekre, jelenségekre. Napjainkban, a virtuális írott tudomány világában is a publikációk jelentik a tudományos teljesítmény megítélésének alapját, már nem csak az öröknek hitt papírlapon megjelenítve, hanem elektronikus kiadványként, hozzáférhetővé és hivatkozhatóvá tenni korlátlanul széles körben a közleményt. Ez lehetőséget és veszélyt is jelent a kutató számára, lehetőséget az eredmények megismertetésére és veszélyt az eredmény vitatását tekintve, de egyben igazolását is az elfogadásának. A tudományos teljesítményt időről-időre érdemes összegezni, nemcsak azért, mert mutatja a kutatások menetét, a gondolkodás alakulásának folyamatát, a főbb problémák megoldására adott válaszokat, hanem amiatt is, hogy a kutató a munkás hétköznapokról is elszámoljon, hiszen felfedezés, új tudományos eredmény ritkán adatik meg, s a mérföldkövek között is vannak útjelzők. Ilyen útjelzőnek szánjuk ezt a kiadványt, jelzi, hogy merre haladunk, hol tartunk az egyes tudományterületek kutatásait illetően. A kiadvány által átfogott öt év önmagában sem volt változásoktól mentes. Az időszak utolsó felében kutatóműhelyek, kutatócsoportok alakulása, alakítása kezdődött meg az eredményesebb kutatómunka érdekében. Emiatt a publikációk rendszerezése a tanszékekre, mint kutatóegységekre koncentrál, megjelennek benne a közös és az egyéni kutatási projektek, az a tanszéki igény, hogy összehangolva a vizsgálatokat, kihasználva a szinergiát, a hatékonyság növelhető.

6 A kiadvány a képzési portfóliónak megfelelően mutatja a főiskola kutatási tevékenységének sokszínűségét és kiterjedtségét, a határterületi kutatások a kapcsolódási pontokat is jelzik, de mindenképpen igazolják a felsőoktatási tevékenység kutatási hátterének gazdagságát. Dr.Kóródi Márta oktatási és tudományos rektorhelyettes

7 Agrár- és vidékfejlesztési tanszék Tanszékvezető: Dr. Herbály Katalin Tanszék helye:5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Campus B épület, fsz. 10. Web: Elérhetőségek:+36 56/ /3310. mellék, Tanszéki KFI tevékenységben közreműködők Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók/kutatók Dr. Herbály Katalin főiskolai tanár Dr. Dencső István főiskolai docens dr. Bakos Béláné mestertanár Dr.Jakabné Nagy Piroska főiskolai tanársegéd Részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók/kutatók Bazsáné Dr. Szabó Marianne főiskolai docens Dr. Jakabné Nagy Piroska gazdasági tanár Teljes munkaidőben foglalkoztatott segédszemélyzet Hegedűsné Szabó Erzsébet tanszéki ügyintéző A KFI tevékenységben az időszak alatt résztvevő, jelenleg munkaviszonnyal nem rendelkező közreműködők: Dr. Barancsi Ágnes Szabó Emese Dr. Jakab Péter Dr. Seregi János Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter főiskolai docens főiskolai tanársegéd főiskolai docens egyetemi tanár főiskolai tanár Tanszéki kutatási tématerületek: Bioélelmiszerek őshonos hazai állatfajokból, az ökominőség teljeskörű biztosításával ( ) Alacsony szervesanyag tartalmú biogázüzemi alapanyagok gázhozam növelési lehetőségeinek vizsgálata ( ) A vidéki gazdaság fejlesztésének aktuális kérdései ( ) A vidéki gazdaság fejlesztésének aktuális kérdései a hungarikumok őshonos állatfajainak tenyésztése kapcsán ( ) Egyes fontosabb gyógynövények génmegőrzése in vitro technikákkal ill. hatóanyag termelésük vizsgálata szövettenyészetekben ( ) Az amaránt liszt minőségvizsgálatára, az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, a különböző lisztekből, illetve azok különböző arányú keverékéből sütött kenyerek minőségének vizsgálatai Tanszéki kutatóműhelyek, kutatócsoportok kutatási projektjei: 7

8 Kutatócsoport/kutatóműhely Kutatási projekt címe Időszak Tudományági besorolás dr. Bakos Béláné, Dr. Herbály SH6/6 Táji értéken alapuló Katalin turizmus fejlesztése november Dr. Herbály Katalin ÉAOP /0019. Innovatív Turizmus Klaszter létrehozása július március 5.1. Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Dr. Baross Gábor (Észak-Alföld) Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termékfeldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával Főiskola MM FK Mezőtúri Növénytermesztő és Szolgáltató Zrt. (MENTÉSZ Zrt.) Funkcionális élelmiszer előállítás puffasztott magvak ízesítésével Egyéni kutatási témák/projektek Kutató neve Kutatási projektek címe Időszak Tudományági besorolás Az ökológiai gazdálkodási formáinak hazai viszonyok közötti 4.5. Dr. Jakabné Nagy összehasonlító elemzése. Az ökológiai 5.1. Piroska gazdálkodás segítésére irányuló új módszerek felkutatása. Dr. Dencső István Gyógynövények mikroszaporítása, azok génmegőrzése Dr. Herbály Katalin A vidéki gazdaság fejlesztésének lehetőségei Dr. Barancsi Ágnes Őszi búza és az amaránt lisztek keverése, minőségvizsgálata Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Alacsony szervesanyag tartalmú biogázüzemi alapanyagok gázhozam növelési lehetőségeinek vizsgálata Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termék-feldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával Dr. Jakab Péter Kalászos növények termesztése

9 Dr. Seregi János Bioélelmiszerek őshonos hazai állatfajokból, az ökominőség teljeskörű biztosításával Külső szerződéses, vagy szerződés nélküli kutatási megbízások: - Tudományszervezés, tudományos közéletben részvétel, szervezeti tagság Dr. Herbály Katalin Dr. Barancsi Ágnes Dr.Dencső István - Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományok Osztálya, Agrár-közgazdasági Bizottsága - köztestületi tag - Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége - tag (tagsági szám: ; szaktanácsadói névjegyzék szám: ) - Vidékfejlesztési Minisztérium, regisztrált szaktanácsadó - Ökonómia, gazdálkodás szakterületen (regisztrációs szám: ) - Tudományos Ismeretterjesztő Társaság tag (tagsági igazolvány szám: 26/96) - MTA köztestületei tagság - Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság Élelmiszer Szakbizottsági tagság - INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati elbíráló szakértő - ISHS (Intrnational Society of Horticultural Science) - Magyar Mikroszaporítók Egyesülete - MTA DAB JNSZM Munkabizottsága Publikációk Könyv-könyvfejezet Hazai - Hekliné Herbály K.: (2009) Norvégia turizmusának főbb jellemzői In: Bodnár K. Horváth J. (szerk.): Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely, p. - Hekliné Herbály K.: (2010) A turisztikai szervezetek létrehozásának gyakorlata Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP /1/A projekt keretein belül a Desztináció menedzsment /MSc jegyzet 4. fejezet - Hekliné Herbály K.: (2010) Az agroturizmus fejlesztésének szükségessége Magyarországon In: Voszkolovics. N. A.:,,Turizmus a változó világban Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem, Moszkva, p Herbály K.: (2012) A nők és a családok szerepe a vidéki térségekben In: Középpontban a család I kötet (szerk.: Örsi Julianna) Túrkeve-Szolnok, 2012, p. Tudományos cikkek Hazai 9

10 - Barancsi Á. (2011): Quality characters of winter wheat-amaranth flour. Agrár-és Vidékfejlesztési Szemle. Hódmezővásárhely. VI.1. ISSN Jakabné Nagy P. (2011): Hatnak-e az emberi gondolatok a növényi szervezetek fejlődésére? In: Economica IV. 2011/ p. - Pongráczné Barancsi Á. Csurgó Z. (2010): Az éghajlat hatása a Mezőtúr környéki rizstermesztésre. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. Hódmezővásárhely.V.1. ISSN Pongráczné Barancsi Á. Csurgó Z. (2010): Az éghajlat hatása a Mezőtúr környéki rizstermesztés jövedelmezőségére. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. Hódmezővásárhely.V.2. ISSN Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. Sipos P. (2010): Extenzográfos minősítés a nemzetközi búzapiacon. Élelmiszervizsgálati Közlemények Élelmiszerminőség- Élelmiszerbiztonság. LVI p. - Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. (2010): Alveográfos mérések az őszi búza minőségvizsgálatában. Gazdálkodás, Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. (2010): Őszi búza lisztek extenzográfos követelményei. Gazdálkodás, Seregi J. (2010): Diverzifikációs lehetőségek az ökológiai szemléletű állattenyésztésben (előminősítési szakaszok). Agrár-és vidékfejlesztési szemle. V Seregi J. (2010): Néhány adat az egyes régiók területén lévő Nemzeti Parkok Igazgatóságainak állattenyésztési lehetőségeihez. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. V Seregi J. (2011): Organic animal breeding and production, quality assessment of raw materials and products. Agrár-és Vidékfejlesztési Szemle. Hódmezővásárhely. VI.1. ISSN Tudományos konferenciákon elhangzott előadások konferencia kiadványban megjelentetve Külföldi - Bakos Bné(2010) Urban Environmental issues int he light of students dissertations Természetes és ember által befolyásolt ökológiai rendszerek a Szamos-Körös Maros-Tisza medencéjében Vasile Goldis Nyugati Egyetem Arad 2010.május 7-8. pp.168. Studia Universitatis "Vasile Goldis": Arad Life Science (Stiintele Vietii) Series - Pongráczné Barancsi, Á P. Sipos N. Nagy - Zs. Tarján - Z. Mezei Z. Győri (2010): Examination the effect of different salt forms on the quality of wheat breads. 5 th International Congress Flour-Bread 09, 7 th Croatian Congress of Cereal Technologists. Opatija, Croatia p. Hazai - Bakos Bné: Települések környezeti és tájhasználati problémái a szakdolgozatok tükrében. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, október. CD kiadvány - Barancsi Ágnes (2010): Az amaránt lisztekkel kevert őszi búza (Triticum aestivum) lisztek minőségvizsgálata. Tudomány határok nélkül válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban. Magyar Tudomány Ünnepe 10

11 rendezvénysorozat keretében szervezett konferencia. Szolnoki Főiskola. ISBN Dencső I./2010/ Génmódosított növényekkel a globális felmelegedés ellen. Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban.tud.konf.szolnok - Dencső I./2011/ Az akác mikroszaporítása. VII.Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Szolnok 2011 nov. - Dencső I./2011/ Erdészeti biotechnológia a gyakorlatban. Erdei Ferenc VI.Tudományos Konferencia.Válságkezelés a tudomány eszközeivel aug.25 - Dencső I.-Baranyai A,./2012/: A mikroszaporítás szerepe a gyógynövények génmegőrzésében. XIII.Nemzetközi Tudományos Napok. Zöld gazdaság és versenyképesség. Gyöngyös 2012 március Dencső I.-Baranyai A.:/2012/ Micropropagation of some medical plants LIV Georgikon Napok Keszthely 2012 okt pp46 - Hekliné Herbály K.: (2008) Gazdaságfejlesztést célzó kutatás tapasztalatai két vidéki kistérségben VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, október Hekliné Herbály K.: (2009) A mezőgazdasági termelés helyzete a gazdálkodók megítélése alapján,,a magyar és világtudomány napja XIII. megyei rendezvény Szolnok, november 12. (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2009) Introduction of the Central Eastern European Centre for Rural Development International Congress ont he Aspects and Vision of Applied Economics and Information (AVA 4) Debrecen, március Book of Abstracts p Hekliné Herbály K.: (2010) A különböző együttműködési formák szerepe Jász- Nagykun-Szolnok megye gazdaságának fejlesztésében,,a magyar és világtudomány napja XIV. megyei rendezvény Szolnok, 2010 november 18. (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2010) Az Innovatív Turizmus Klaszter szerepe az Északalföldi Régióban,,Tudomány határok nélkül Nemzetközi Konferencia, Szolnok, 2010.november16. Rezümékötet p13. - Hekliné Herbály K.: (2010) Networking on the utilisation of local natural resources InTSMconf Debrecen május (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2010) The use of local values for tourism and rural development, Rewiew of Faculty of Engineering Analecta Technica Szegedinensia Szeged 2010/2-3. p Herbály K.: (2010) Research Plan for Studying New Methods of Rural Development VII. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Szolnok, november 27. (CD kiadvány) - Pongráczné Barancsi Á. (2010): A mezőtúri horgásztanya várható hatása a helyi gazdaság fejlődésére a norvég tapasztalatok alapján. Fenntartható energiagazdálkodás I. A település energiaellátási új rendszerei, Gyöngyös. ISBN

12 - Pongráczné Barancsi Á. (2010): A vendéglátásban használt sokkoló fagyasztók jelentősége az élelmiszerbiztonsági követelmények tükrében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á. (2010): Környezettudatos túravezető képzés a Szolnoki Főiskolán. LII. Georgikon Napok, Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á. (2010): Mezőtúri holtágak horgászati alapú hasznosítása, halállomány bemutatása. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á.- (2010): Őszi búza lisztek alveográfos sütőipari kategorizálása. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á.- (2010): Őszi búza lisztek extenzográfos sütőipari kategorizálása. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á.- Vizi F. (2010): Az őszi káposztarepce termesztés technológiája. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Seregi J. - Bogdan A.T. - Ipate J. - Pongráczné B.Á. - Zöldág E. - Maróti A. -Brem G. (2010): Együttműködési lehetőségek a biodiverzitás és a környezet megőrzésében Románia és Magyarország állattenyésztésében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Seregi J. - Bogdan A.T. - Ipate J. Pongráczné B.Á. Zöldág E. Maróti A. Brem G. (2010): Együttműködési lehetőségek a biodiverzitás és a környezet megőrzésében Románia ás Magyarország állattenyésztésében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Seregi J. (2010): Zöld energia" az állattartásban-legeltetés mindenhol?!. Fenntartható energiagazdálkodás I. A település energiaellátási új rendszerei, Gyöngyös. ISBN Seregi J. (2010): A környezettudatos termelés és fogyasztás az állattenyésztésben, oktatásban (példák és elvek). XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 6pp. - Seregi J. (2010): Az egykorvolt, a meglévő és a fejlesztendő állattenyésztési biodiverzitás a vasvári kistérségben: lehetőségek napjainkban. LII. Georgikon Napok, Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á. - Szűcsné Simon M. Gulyás D. Vásárhelyi L. Németh M. Csendesné Dolinay M. (2010): Amaránt lisztekkel kevert őszibúza lisztek minőség vizsgálata. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN

13 - Pongráczné Barancsi Á. - Szűcsné Simon M. (2010): A mezőtúri horgásztanya koncepcióterve, halfaunája. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 6pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á. - Vizdák K. (2010): Szántóföldi növénytermelő vállalkozások vizsgálata, különös tekintettel a gazdasági válság hatásaira. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Főiskolai jegyzet (lektorált): - Hekliné Herbály K.: (2009) EU források és pályázatírás tantárgyi kalauz, Távoktatás Szolnoki Főiskola, Szolnok, Jakabné Nagy P. (2011): Ökológiai gazdálkodás. (Elektronikus főiskolai jegyzet) Szolnoki Főiskola. Szolnok, p. 13

14 Gazdaságelemzési és módszertani tanszék Tanszékvezető: Madaras Lászlóné Dr. Tanszék helye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Campus főépület fsz. 43. Web: Elérhetőségek: ; ; Tanszéki KFI tevékenységben közreműködők Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók / kutatók Madaras Lászlóné Dr. főiskolai tanár Dr. Miskolczi Ildikó főiskolai docens dr. Dudás Péter főiskolai docens Subecz Zoltán tanársegéd Balog Margit gazdasági tanár Nagy Tamás gazdasági tanár Teljes munkaidőben foglalkoztatott segédszemélyzet Kálmán Éva tanszéki ügyintéző A KFI tevékenységben az időszak alatt résztvevő, jelenleg munkaviszonnyal nem rendelkező közreműködők: Libor Józsefné dr. Fehér Mária főiskolai docens gazdasági tanár Tanszéki kutatási tématerületek: Szövegfeldolgozás, szövegelemezés online Ingatlanközvetítői hirdetések szövegei alapján a számítógépes nyelvészet módszereivel Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből E-learniges tananyagok készítése a távoktatásos képzéseinkhez gazdasági matematika, statisztika, operációkutatás, informatika és üzleti informatika tárgyakból E-learninges tananyagok helyzetéről szóló PhD dolgozat készítése. Hazai és a külföldi távoktatási tapasztalatok gyűjtése, nyomtatott és az elektronikus tananyagok vizsgálata, alkalmazott módszerek és technikák elemzése, önálló tanulás eredményességének mérése Távoktatás virtuális intranet hálózatokon, különös tekintettel a külföldi missziókban szolgálatot teljesítő katonák (előmeneteli) továbbképzésére Számítási felhők alkalmazhatósága a 21. század oktatásában2011- Rekurziós formulák, aszimptotikus tételek és Monte Carlo szimuláció oktatási célú összehasonlító elemzése A matematika gazdasági alkalmazása; Operation Research c. angol nyelvű segédanyag írása. Handout-ok készítése az oktatáshoz Matematikatörténeti és tudományelméleti kutatások

15 A számítógép és a matematikai (elsősorban számítógép-algebrai) szoftverek alkalmazásának lehetőségei az oktatásban2008- Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a turizmus egyes területein Az ember űrutazásának első 50 éve Napfizika: Merkúr átvonulások. A statisztikaoktatásban alkalmazható számítógépes programok új verzióinak megismerése, a programok oktatásban való felhasználásához szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, elemzése A közgazdász szakmai módszertan iránt igényes, érdeklődőbb hallgatók számára magasabb szintű elemzési módszerek megismertetése, alkalmazása (A turizmus, vendéglátás elemzési sajátosságai; A kereskedelem elemzési sajátosságai; Kvantitatív módszerek alkalmazása a marketing kutatásban; Döntések megalapozása többváltozós módszerek alkalmazásával; Ökonometriai elemzési módszerek alkalmazása Manuális és időigényes számítások gyorsítása, statisztikai programok helyes kezelése. Valós adatok keresése, feldolgozása, elemzése Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a fogyasztói magatartás kutatásában Bayes statisztika Többdimenziós skálázás a turizmus egyes területein. Web-programozó felsőfokú szakképzés dokumentációs anyagának, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozása, segédanyagok készítése Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési dokumentációjának elkészítése, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozása M Tanszéki kutatóműhelyek, kutatócsoportok kutatási projektjei: Kutatócsoport/kutatóműhely Kutatási projekt címe Időszak Tudományági besorolás Dr. Dudás Péter; Madaras A régió gazdálkodásának ; 1.2, 5.2.1; Lászlóné Dr.; Subecz Zoltán fejlesztése a tudományos 6.3.1; 6.5 eredmények közvetítésével a Dr. Miskolczi Ildikó, Balog Margit, Nagy Tamás gazdaság felé A régió hátrányos helyzetű rétegeinek felzárkóztatása, a konvergencia, az esélyegyenlőség, végső soron a társadalmi igazságosság igényének érvényesítése ; , 15

16 Egyéni kutatási projektek: Kutató neve Kutatási projektek címe Időszak Tudományági besorolás Szövegfeldolgozás, szövegelemezés online Ingatlanközvetítői hirdetések szövegei alapján a számítógépes nyelvészet módszereivel. 1.2 Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből Subecz Zoltán Részvétel a Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési dokumentációjának elkészítésében, a 1.2 tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában Nagy Tamás 50 éve járt először ember a világűrben Madaras Lászlóné Web-programozó felsőfokú Dr. szakképzés dokumentációs anyagának kidolgozása, részvétel a tanszékhez 1.1; 1.2 tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Részvétel a Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési 1.1; 1.2 dokumentációjának elkészítésében, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Matematikatörténeti és tudományelméleti kutatások. A matematika gazdasági alkalmazása; Operation Research c. angol nyelvű segédanyag írása. Handout-ok 1.1;6.3; , 5.2 készítése az oktatáshoz. dr. Dudás Péter Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a fogyasztói magatartás kutatásában Fogyasztói magatartás elméletek 2 Faktor-, klaszter-, diszkriminanca analízis alk. 3 Ökonometriai modellek alk. 4 Markov modell alk. 5 Döntési modellek utazási 6 Bayes statisztika alk. 7 Többdimenziós skálázás alk Balog Margit A számítógépes statisztika oktatás elterjesztéséhez végzett tananyagfejlesztéshez szükséges kutatások A statisztikaoktatásban alkalmazható

17 számítógépes programok alaposabb megismerése, a programok foglalkozásokon való felhasználásához szükséges valós adatok keresése, feldolgozása, elemzése A statisztikaoktatásban alkalmazható számítógépes programok új verzióinak megismerése, a programok oktatásban való feldolgozása, elemzése. A felsőfokú szakképzésben indított WEB- programozó szak statisztika tárgyához oktatási segédanyag készítése, az ehhez szükséges adatok gyűjtése. Dr. Miskolczi Ildikó Web-programozó felsőfokú szakképzés dokumentációs anyagának kidolgozása, részvétel a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Hazai és a külföldi távoktatási tapasztalatok gyűjtése, nyomtatott és az elektronikus tananyagok vizsgálata, alkalmazott módszerek és technikák elemzése, önálló tanulás eredményességének mérése. Távoktatás virtuális intranet hálózatokon, különös tekintettel a külföldi missziókban szolgálatot teljesítő katonák (előmeneteli) továbbképzésére. PhD távoktatás virtuális intranet hálózatokon Mobil tanulás Libor Józsefné dr. Rekurziós formulák, aszimptotikus tételek és Monte Carlo szimuláció oktatási célú összehasonlító elemzése Fehér Mária A számítógép és a matematikai-, statisztikai szoftverek alkalmazásának lehetősége a matematika-, statisztikaoktatásban Tudományszervezés, tudományos közéletben részvétel, szervezeti tagság Madaras Lászlóné Dr. - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság elnöke - MTA Köztestületi Tag 17

18 - Economica folyóirat szerkesztőbizottságának tagja - Szolnoki Tudományos Közlemények rovatvezetője - Programfüzet felelős szerkesztője a Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. Konferenciájának, (MAFIOK, Szolnok, ) - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság elnöke - Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 c. konferencia egyik szervezője - Selye János Egyetem 2012-es Nemzetközi Tudományos Konferenciáján szekcióelnök - A Magyar Tudomány Ünnepe megyei rendezvényein szekcióelnök - Tudományos Ismeretterjesztő Társaság tagja - Magyar Operációkutatási Társaság tagja - Polányi Mihály Filozófiai Társaság tagja - TEMPUS távoktatási szakértője - Szolnoki Főiskola Tudományos Tanácsának tagja Dr. Miskolczi Ildikó - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - MTA Köztestületi Tag - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja dr. Dudás Péter - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja Subecz Zoltán - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja - Szolnoki Főiskola Tudományos Tanácsának tagja Nagy Tamás - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja Balogh Margit - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja - Magyar Közgazdasági Társaság tagja - Magyar Szakképzési Társaság tagja - A Magyar Statisztikai Társaság tagja Elnyert tudományos díjak, elismerések, ösztöndíjak: 2008-ban a ZMNE-n, A Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány által meghirdetett GONDOLKODÓ KATONA című pályázaton társszerzőként pályaművével második helyezést ért el Dr. Miskolczi Ildikó ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem intézményi PhD TDK-n pályázati anyaga Dr. Miskolczi Ildikónak különdíjas lett. Az egyetem Bolyai János Hadmérnöki Díj bronz fokozatában részesült. 18

19 Publikációk Könyv könyvfejezet: Hazai - Miskolczi I.- Hangya G.- Kende Gy.- Seres Gy. (2010): Virtuális Campus. Az e- tanulás lehetőségei a külszolgálatot teljesítő katonák képzésében. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Társadalom és Honvédelem Füzetek. Budapest, szám, 5-26.pp. ISBN Miskolczi I.- Kende Gy.- Seres Gy.- Fórika K.(2010): A haditechnikától az oktatástechnikáig In: Tudásból várat... - Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés - és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. sz. Gyűjteményes kötete Szerkesztette:Noszkay Erzsébet N&B Kiadó (NOMEN & B. Bt.) ISBN Miskolczi I. -Seres Gy.- Fórika K.- Lengyel P.- Gerő P. (2010): Egy online (hálózati) klub e-learning kutató tanárok részére avagy: egy rendszergazdátlan galaxis In: Tudásból várat... - Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés - és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. sz. Gyűjteményes kötete Szerkesztette:Noszkay Erzsébet N&B Kiadó (NOMEN & B. Bt.) ISBN Miskolczi I.: Biztonságban a felhők között a számítási felhők oktatásbeli alkalmazásának biztonsági kérdései Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. Konferenciája Szolnok, In: ECONOMICA A Szolnoki Főiskola Tudományos közleményei IV. évfolyam, különszám pp. ISSN k_tudomanyos_kozlemenyek_kulonszam_2011.pdf Tudományos cikkek: Külföldi - Madaras Lné (2012): Wittgenstein teoretikus matematikamodellje az oktatásunkban. In: Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. XX. évfolyam 3. szám pp Hazai - Dudás P. - Kóródi M. László É.(2010): Turisztikai kutatások az Észak-alföldi régióban Turizmus Bulletin XIV. évf sz old. ISSN Dudás P. -Pénzes I.(2010): A piacszegmentáció szükségessége és lehetőségei az élelmiszer kiskereskedelemben. Marketing & Menedzsment XLIV. évf. 4. sz old. ISSN Dudás P.(2008): A turizmusra ható tényezők vizsgálata többváltozós adatelemzéssel. (Főkomponens analízis) Economica 2008/ old. ISSN

20 - Dudás P.(2010): Többváltozós adatelemzési eljárások alkalmazhatósága a turizmus területén. (Klaszter- és diszkriminancia analízis) Economica 2010/ old. ISSN Dudás, P.- Lázárné Fodor, I. (2011): Tourism destination vs. micro-regions on the basis of a Mathematical analysis. Economica különkiadás p ISSN Dudás, P. Kóródi, M. László, É.(2008): Tourism locating procedures through the examples of Jász-Nagykun-Szolnok county subregions. Gazdálkodás 52. évf. 22. különkiadás, English Special Edition p ISSN Fehér M.: 2010 október: Kutatók éjszakája: előadás: Matematikai érdekességek: A Fibonacci számok Készülőben: cikk: A Fibonacci számok a természetben. MAFIOK 2011 (augusztus) poszter előadás: A Maple program alkalmazási lehetőségei a kétváltozós függvények tanításában. - Libor Jné (2009) Megemlékezés Gyires Béláról születésének 100. évfordulóján Debrecen, DAB Műszaki Szakbizottsága Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi régióban oldal, ISBN Libor Jné (2011): 90 éves született Rényi Alfréd, a magyar valószínűségszámítási iskola megalapítója, Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája (MAFIOK), Szolnok, Libor Jné dr.(2011): Az automata, aki kávéból matematikai tételeket gyártott. (plenáris előadás), Magyar és a Világ Tudománynapja Konferencia, Szolnoki Tudományos Közlemények XV.,Szolnok, HU ISSN Libor Jné -Fazekas I.-Karácsony Zs.(2011) A leghosszabb szériák vizsgálat, Alkalmazott matematikai Lapok, 27 Budapest, 2011.pp , - Libor Jné -Karácsony Zs. (2011): Longest run in coin tossing. Teaching recursive formulae, asymptotic theorems and computer simulations, Teaching Mathematics and Computer Science, Debrecen, Libor Jné. (2011): Financial and economic aspects of St Petersburg paradox, Journal of Informatics and Mathematical Sciences Vol.3 Number 3, 2011.pp EURANDOM, ISSN Madaras Lné (2008): Az alkotó matematika nagy tudósa. Economica, Szolnok, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, p Madaras Lné (2009): Lehetséges-e Királynő nélkül sakkozni? Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, 2009/ p Miskolczi I. - Seres Gy. Fórika K. Lengyel P. Gerő P. Pálinkás Y.(2011): A club for e-learning researcher educators in the clouds some aspects of e-learning in: Hadmérnök tudományos online folyóirat ISSN Miskolczi I. Gy. Seres G. Kende (2008): Let s learn easily and quickly lifelong, anytime, anywere in: on-line paper in informatics sciences ISSN ARC/No.3_III._2008_files/JAM080302e.pdf - Miskolczi I. - Seres Gy. Fórika K. Lengyel P. Gerő P.(2010): Hipermédia az oktatásban avagy felhőpedagógia. Hogyan vált az elektronika az oktatás tárgyából annak színterévé? in: Hadménök tudományos online folyóirat ISSN

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Tick Andrea MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ

ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ Szolnok 2014. TARTALOMJEGYZÉK Adatlap...3 1. A képzési és kimeneti követelményeknek,

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Sitkuné Görömbei Cecília PKK, Tanítóképző Intézet

Publikációs jegyzék. Sitkuné Görömbei Cecília PKK, Tanítóképző Intézet Publikációs jegyzék Sitkuné Görömbei Cecília PKK, Tanítóképző Intézet Referált cikk nemzetközi folyóiratban 1. Sitkuné Görömbei Cecília: Shall we use one more representation? Suggestions about establishing

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK NAPPALI TAGOZAT I. évfolyam 2015/2016. tanév I. félév (2015.09.15.)

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK NAPPALI TAGOZAT I. évfolyam 2015/2016. tanév I. félév (2015.09.15.) Tantárgy kód Ker. = Kereskedelem és marketing (Kereskedelmi logisztika, kereskedelmi, marketing kommunikáció ) Nsz. = Nemzetközi gazdálkodási (Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai ) Psz. = Pénzügyi

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK E U R O P A S S MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK E U R O P A S S MUNKAHELYEK E U R O P A S S S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z, S Z A K M A I R E F E R E N C I A SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) DR. BARANCSI ÁGNES Cím(ek) 5400 Mezőtúr, Túrkevei út 23/1. Magyarország Telefon(ok)

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA

PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Doktori Iskola Az informatika alapjai és módszertana

Részletesebben

Lengyel Zsuzsánna 1237 Budapest Vágóhíd u. 122. T: 20 30 309; Fax: 20 62 009; Mobil: 30/56 51 041 e-mail:lengyel@szamalk.hu SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Lengyel Zsuzsánna 1237 Budapest Vágóhíd u. 122. T: 20 30 309; Fax: 20 62 009; Mobil: 30/56 51 041 e-mail:lengyel@szamalk.hu SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Név: Lengyel Zsuzsánna 2. Születési hely, idő: Budapest, 1956. február 12. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: férjezett, két nagykorú, egy kiskorú gyermek 5. Tanulmányok:

Részletesebben

PROGRAM Augusztus 24. (kedd)

PROGRAM Augusztus 24. (kedd) PROGRAM Augusztus 24. (kedd) 12 00-14 00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 13 00-14 00 Ebéd 14 30-17 30 MEGNYITÓ, PLENÁRIS ELŐADÁSOK 117. terem 14 30-15 00 Köszöntés: Elnök: Dr. Szakács Attila

Részletesebben

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére SZOLNOKI FŐISKOLA KERESKEDELEM ÉS MARKETING, NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ÉS TURIZMUS- VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS I. évfolyamos hallgatók ÓRARENDJE a 2015/2016.

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Féléves óraszám. AM1 18 Kollokvium 4 - MÉGM, MM. AM1 18 Kollokvium 5 - MM. AM1 5 Kollokvium 2 - Dr. Miskolczi Ildikó

Féléves óraszám. AM1 18 Kollokvium 4 - MÉGM, MM. AM1 18 Kollokvium 5 - MM. AM1 5 Kollokvium 2 - Dr. Miskolczi Ildikó SZOLNOKI FŐISKOLA Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc), Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) és Műszaki menedzser (BSc) szakos Levelező tagozatos I. évfolyamos hallgatók (Szolnok)

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

COMMUNICATING SCIENCE

COMMUNICATING SCIENCE COMMUNICATING SCIENCE Courses and Manuals for Teachers and Trainers 2008. OKTÓBER 1 2010. SZEPTEMBER 30. LLP-LDV-TOI-2008-HU-012 2. Monitoring beszámoló, ELTE TTK, 2010 július 7. Kárpáti Andrea, Bán László,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben