A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei"

Átírás

1

2 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

3 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta Szerkesztőségi asszisztens: Onethné Szántó Ágnes Borítóterv: Hernyák Gábor Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr Túróczi Imre rektor Nyomdai kivitelezés: Alumni Kiadó Kft. Bereczki Csaba ügyvezető Szolnoki Főiskola, 2013.

4 Tartalomjegyzék Előszó... 5 Agrár- és vidékfejlesztési tanszék... 7 Gazdaságelemzési és módszertani tanszék Idegen nyelvi tanszék Kereskedelem és marketing tanszék Közgazdasági, pénzügyi és menedzsment tanszék Műszaki és gépészeti tanszék Nemzetközi gazdálkodási tanszék Társadalomtudományok és kommunikáció tanszék Testnevelés csoport Turizmus vendéglátás tanszék

5 A tudós feladata a keresés, szüntelen kutatás. És ha talált valamit, ha felért egy csúcsra, akkor látja csak, milyen nagy terület nyúlik előtte, amely még teljesen ismeretlen, feltárásra, kutatásra vár. Szóval, ha a keresés sikerrel jár, akkor egyre több és több keresnivalót talál.(...) Az ember sohasem jut majd a tudomány végére, sőt ellenkezőleg, minél többet tudunk, annál kevesebbet ismerünk ahhoz képest, amit ismerni szeretnénk. (Pheidiasz) Előszó A kutatómunka jeles mérföldkövei a találmányok, felfedezések megszületése, közzétételük számít a tudomány ünnepnapjainak, melyekhez számos hosszú, elemzéssel, számolással, kísérlettel, gondolkodással töltött hétköznapon keresztül jut a kutató. Pheidiasz kijelentése alapján az ünnepnapok után ismét munkás hétköznapok következnek megszámlálhatatlan kutatással töltött órával. A modern tudomány eredményei egyre ritkábban tudnak megjelenni felfedezésként, találmányként, új tudományos eredményre, törvényszerűség igazolására azonban különböző módszerek alkalmazásával ma is juthat egy kutató. Az eredmények közzététele a kutatások további eredményességének alakulása miatt is rendkívül fontos és halaszthatatlan, hiszen a tudományos viták lendíthetik tovább a vizsgálatokat, világíthatnak rá új szempontokra, figyelembe nem vett tényekre, jelenségekre. Napjainkban, a virtuális írott tudomány világában is a publikációk jelentik a tudományos teljesítmény megítélésének alapját, már nem csak az öröknek hitt papírlapon megjelenítve, hanem elektronikus kiadványként, hozzáférhetővé és hivatkozhatóvá tenni korlátlanul széles körben a közleményt. Ez lehetőséget és veszélyt is jelent a kutató számára, lehetőséget az eredmények megismertetésére és veszélyt az eredmény vitatását tekintve, de egyben igazolását is az elfogadásának. A tudományos teljesítményt időről-időre érdemes összegezni, nemcsak azért, mert mutatja a kutatások menetét, a gondolkodás alakulásának folyamatát, a főbb problémák megoldására adott válaszokat, hanem amiatt is, hogy a kutató a munkás hétköznapokról is elszámoljon, hiszen felfedezés, új tudományos eredmény ritkán adatik meg, s a mérföldkövek között is vannak útjelzők. Ilyen útjelzőnek szánjuk ezt a kiadványt, jelzi, hogy merre haladunk, hol tartunk az egyes tudományterületek kutatásait illetően. A kiadvány által átfogott öt év önmagában sem volt változásoktól mentes. Az időszak utolsó felében kutatóműhelyek, kutatócsoportok alakulása, alakítása kezdődött meg az eredményesebb kutatómunka érdekében. Emiatt a publikációk rendszerezése a tanszékekre, mint kutatóegységekre koncentrál, megjelennek benne a közös és az egyéni kutatási projektek, az a tanszéki igény, hogy összehangolva a vizsgálatokat, kihasználva a szinergiát, a hatékonyság növelhető.

6 A kiadvány a képzési portfóliónak megfelelően mutatja a főiskola kutatási tevékenységének sokszínűségét és kiterjedtségét, a határterületi kutatások a kapcsolódási pontokat is jelzik, de mindenképpen igazolják a felsőoktatási tevékenység kutatási hátterének gazdagságát. Dr.Kóródi Márta oktatási és tudományos rektorhelyettes

7 Agrár- és vidékfejlesztési tanszék Tanszékvezető: Dr. Herbály Katalin Tanszék helye:5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Campus B épület, fsz. 10. Web: Elérhetőségek:+36 56/ /3310. mellék, Tanszéki KFI tevékenységben közreműködők Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók/kutatók Dr. Herbály Katalin főiskolai tanár Dr. Dencső István főiskolai docens dr. Bakos Béláné mestertanár Dr.Jakabné Nagy Piroska főiskolai tanársegéd Részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók/kutatók Bazsáné Dr. Szabó Marianne főiskolai docens Dr. Jakabné Nagy Piroska gazdasági tanár Teljes munkaidőben foglalkoztatott segédszemélyzet Hegedűsné Szabó Erzsébet tanszéki ügyintéző A KFI tevékenységben az időszak alatt résztvevő, jelenleg munkaviszonnyal nem rendelkező közreműködők: Dr. Barancsi Ágnes Szabó Emese Dr. Jakab Péter Dr. Seregi János Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter főiskolai docens főiskolai tanársegéd főiskolai docens egyetemi tanár főiskolai tanár Tanszéki kutatási tématerületek: Bioélelmiszerek őshonos hazai állatfajokból, az ökominőség teljeskörű biztosításával ( ) Alacsony szervesanyag tartalmú biogázüzemi alapanyagok gázhozam növelési lehetőségeinek vizsgálata ( ) A vidéki gazdaság fejlesztésének aktuális kérdései ( ) A vidéki gazdaság fejlesztésének aktuális kérdései a hungarikumok őshonos állatfajainak tenyésztése kapcsán ( ) Egyes fontosabb gyógynövények génmegőrzése in vitro technikákkal ill. hatóanyag termelésük vizsgálata szövettenyészetekben ( ) Az amaránt liszt minőségvizsgálatára, az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, a különböző lisztekből, illetve azok különböző arányú keverékéből sütött kenyerek minőségének vizsgálatai Tanszéki kutatóműhelyek, kutatócsoportok kutatási projektjei: 7

8 Kutatócsoport/kutatóműhely Kutatási projekt címe Időszak Tudományági besorolás dr. Bakos Béláné, Dr. Herbály SH6/6 Táji értéken alapuló Katalin turizmus fejlesztése november Dr. Herbály Katalin ÉAOP /0019. Innovatív Turizmus Klaszter létrehozása július március 5.1. Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Dr. Baross Gábor (Észak-Alföld) Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termékfeldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával Főiskola MM FK Mezőtúri Növénytermesztő és Szolgáltató Zrt. (MENTÉSZ Zrt.) Funkcionális élelmiszer előállítás puffasztott magvak ízesítésével Egyéni kutatási témák/projektek Kutató neve Kutatási projektek címe Időszak Tudományági besorolás Az ökológiai gazdálkodási formáinak hazai viszonyok közötti 4.5. Dr. Jakabné Nagy összehasonlító elemzése. Az ökológiai 5.1. Piroska gazdálkodás segítésére irányuló új módszerek felkutatása. Dr. Dencső István Gyógynövények mikroszaporítása, azok génmegőrzése Dr. Herbály Katalin A vidéki gazdaság fejlesztésének lehetőségei Dr. Barancsi Ágnes Őszi búza és az amaránt lisztek keverése, minőségvizsgálata Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Alacsony szervesanyag tartalmú biogázüzemi alapanyagok gázhozam növelési lehetőségeinek vizsgálata Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termék-feldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával Dr. Jakab Péter Kalászos növények termesztése

9 Dr. Seregi János Bioélelmiszerek őshonos hazai állatfajokból, az ökominőség teljeskörű biztosításával Külső szerződéses, vagy szerződés nélküli kutatási megbízások: - Tudományszervezés, tudományos közéletben részvétel, szervezeti tagság Dr. Herbály Katalin Dr. Barancsi Ágnes Dr.Dencső István - Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományok Osztálya, Agrár-közgazdasági Bizottsága - köztestületi tag - Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége - tag (tagsági szám: ; szaktanácsadói névjegyzék szám: ) - Vidékfejlesztési Minisztérium, regisztrált szaktanácsadó - Ökonómia, gazdálkodás szakterületen (regisztrációs szám: ) - Tudományos Ismeretterjesztő Társaság tag (tagsági igazolvány szám: 26/96) - MTA köztestületei tagság - Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság Élelmiszer Szakbizottsági tagság - INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati elbíráló szakértő - ISHS (Intrnational Society of Horticultural Science) - Magyar Mikroszaporítók Egyesülete - MTA DAB JNSZM Munkabizottsága Publikációk Könyv-könyvfejezet Hazai - Hekliné Herbály K.: (2009) Norvégia turizmusának főbb jellemzői In: Bodnár K. Horváth J. (szerk.): Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely, p. - Hekliné Herbály K.: (2010) A turisztikai szervezetek létrehozásának gyakorlata Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP /1/A projekt keretein belül a Desztináció menedzsment /MSc jegyzet 4. fejezet - Hekliné Herbály K.: (2010) Az agroturizmus fejlesztésének szükségessége Magyarországon In: Voszkolovics. N. A.:,,Turizmus a változó világban Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem, Moszkva, p Herbály K.: (2012) A nők és a családok szerepe a vidéki térségekben In: Középpontban a család I kötet (szerk.: Örsi Julianna) Túrkeve-Szolnok, 2012, p. Tudományos cikkek Hazai 9

10 - Barancsi Á. (2011): Quality characters of winter wheat-amaranth flour. Agrár-és Vidékfejlesztési Szemle. Hódmezővásárhely. VI.1. ISSN Jakabné Nagy P. (2011): Hatnak-e az emberi gondolatok a növényi szervezetek fejlődésére? In: Economica IV. 2011/ p. - Pongráczné Barancsi Á. Csurgó Z. (2010): Az éghajlat hatása a Mezőtúr környéki rizstermesztésre. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. Hódmezővásárhely.V.1. ISSN Pongráczné Barancsi Á. Csurgó Z. (2010): Az éghajlat hatása a Mezőtúr környéki rizstermesztés jövedelmezőségére. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. Hódmezővásárhely.V.2. ISSN Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. Sipos P. (2010): Extenzográfos minősítés a nemzetközi búzapiacon. Élelmiszervizsgálati Közlemények Élelmiszerminőség- Élelmiszerbiztonság. LVI p. - Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. (2010): Alveográfos mérések az őszi búza minőségvizsgálatában. Gazdálkodás, Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. (2010): Őszi búza lisztek extenzográfos követelményei. Gazdálkodás, Seregi J. (2010): Diverzifikációs lehetőségek az ökológiai szemléletű állattenyésztésben (előminősítési szakaszok). Agrár-és vidékfejlesztési szemle. V Seregi J. (2010): Néhány adat az egyes régiók területén lévő Nemzeti Parkok Igazgatóságainak állattenyésztési lehetőségeihez. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. V Seregi J. (2011): Organic animal breeding and production, quality assessment of raw materials and products. Agrár-és Vidékfejlesztési Szemle. Hódmezővásárhely. VI.1. ISSN Tudományos konferenciákon elhangzott előadások konferencia kiadványban megjelentetve Külföldi - Bakos Bné(2010) Urban Environmental issues int he light of students dissertations Természetes és ember által befolyásolt ökológiai rendszerek a Szamos-Körös Maros-Tisza medencéjében Vasile Goldis Nyugati Egyetem Arad 2010.május 7-8. pp.168. Studia Universitatis "Vasile Goldis": Arad Life Science (Stiintele Vietii) Series - Pongráczné Barancsi, Á P. Sipos N. Nagy - Zs. Tarján - Z. Mezei Z. Győri (2010): Examination the effect of different salt forms on the quality of wheat breads. 5 th International Congress Flour-Bread 09, 7 th Croatian Congress of Cereal Technologists. Opatija, Croatia p. Hazai - Bakos Bné: Települések környezeti és tájhasználati problémái a szakdolgozatok tükrében. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, október. CD kiadvány - Barancsi Ágnes (2010): Az amaránt lisztekkel kevert őszi búza (Triticum aestivum) lisztek minőségvizsgálata. Tudomány határok nélkül válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban. Magyar Tudomány Ünnepe 10

11 rendezvénysorozat keretében szervezett konferencia. Szolnoki Főiskola. ISBN Dencső I./2010/ Génmódosított növényekkel a globális felmelegedés ellen. Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban.tud.konf.szolnok - Dencső I./2011/ Az akác mikroszaporítása. VII.Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Szolnok 2011 nov. - Dencső I./2011/ Erdészeti biotechnológia a gyakorlatban. Erdei Ferenc VI.Tudományos Konferencia.Válságkezelés a tudomány eszközeivel aug.25 - Dencső I.-Baranyai A,./2012/: A mikroszaporítás szerepe a gyógynövények génmegőrzésében. XIII.Nemzetközi Tudományos Napok. Zöld gazdaság és versenyképesség. Gyöngyös 2012 március Dencső I.-Baranyai A.:/2012/ Micropropagation of some medical plants LIV Georgikon Napok Keszthely 2012 okt pp46 - Hekliné Herbály K.: (2008) Gazdaságfejlesztést célzó kutatás tapasztalatai két vidéki kistérségben VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, október Hekliné Herbály K.: (2009) A mezőgazdasági termelés helyzete a gazdálkodók megítélése alapján,,a magyar és világtudomány napja XIII. megyei rendezvény Szolnok, november 12. (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2009) Introduction of the Central Eastern European Centre for Rural Development International Congress ont he Aspects and Vision of Applied Economics and Information (AVA 4) Debrecen, március Book of Abstracts p Hekliné Herbály K.: (2010) A különböző együttműködési formák szerepe Jász- Nagykun-Szolnok megye gazdaságának fejlesztésében,,a magyar és világtudomány napja XIV. megyei rendezvény Szolnok, 2010 november 18. (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2010) Az Innovatív Turizmus Klaszter szerepe az Északalföldi Régióban,,Tudomány határok nélkül Nemzetközi Konferencia, Szolnok, 2010.november16. Rezümékötet p13. - Hekliné Herbály K.: (2010) Networking on the utilisation of local natural resources InTSMconf Debrecen május (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2010) The use of local values for tourism and rural development, Rewiew of Faculty of Engineering Analecta Technica Szegedinensia Szeged 2010/2-3. p Herbály K.: (2010) Research Plan for Studying New Methods of Rural Development VII. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Szolnok, november 27. (CD kiadvány) - Pongráczné Barancsi Á. (2010): A mezőtúri horgásztanya várható hatása a helyi gazdaság fejlődésére a norvég tapasztalatok alapján. Fenntartható energiagazdálkodás I. A település energiaellátási új rendszerei, Gyöngyös. ISBN

12 - Pongráczné Barancsi Á. (2010): A vendéglátásban használt sokkoló fagyasztók jelentősége az élelmiszerbiztonsági követelmények tükrében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á. (2010): Környezettudatos túravezető képzés a Szolnoki Főiskolán. LII. Georgikon Napok, Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á. (2010): Mezőtúri holtágak horgászati alapú hasznosítása, halállomány bemutatása. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á.- (2010): Őszi búza lisztek alveográfos sütőipari kategorizálása. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á.- (2010): Őszi búza lisztek extenzográfos sütőipari kategorizálása. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á.- Vizi F. (2010): Az őszi káposztarepce termesztés technológiája. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Seregi J. - Bogdan A.T. - Ipate J. - Pongráczné B.Á. - Zöldág E. - Maróti A. -Brem G. (2010): Együttműködési lehetőségek a biodiverzitás és a környezet megőrzésében Románia és Magyarország állattenyésztésében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Seregi J. - Bogdan A.T. - Ipate J. Pongráczné B.Á. Zöldág E. Maróti A. Brem G. (2010): Együttműködési lehetőségek a biodiverzitás és a környezet megőrzésében Románia ás Magyarország állattenyésztésében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Seregi J. (2010): Zöld energia" az állattartásban-legeltetés mindenhol?!. Fenntartható energiagazdálkodás I. A település energiaellátási új rendszerei, Gyöngyös. ISBN Seregi J. (2010): A környezettudatos termelés és fogyasztás az állattenyésztésben, oktatásban (példák és elvek). XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 6pp. - Seregi J. (2010): Az egykorvolt, a meglévő és a fejlesztendő állattenyésztési biodiverzitás a vasvári kistérségben: lehetőségek napjainkban. LII. Georgikon Napok, Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á. - Szűcsné Simon M. Gulyás D. Vásárhelyi L. Németh M. Csendesné Dolinay M. (2010): Amaránt lisztekkel kevert őszibúza lisztek minőség vizsgálata. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN

13 - Pongráczné Barancsi Á. - Szűcsné Simon M. (2010): A mezőtúri horgásztanya koncepcióterve, halfaunája. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 6pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á. - Vizdák K. (2010): Szántóföldi növénytermelő vállalkozások vizsgálata, különös tekintettel a gazdasági válság hatásaira. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Főiskolai jegyzet (lektorált): - Hekliné Herbály K.: (2009) EU források és pályázatírás tantárgyi kalauz, Távoktatás Szolnoki Főiskola, Szolnok, Jakabné Nagy P. (2011): Ökológiai gazdálkodás. (Elektronikus főiskolai jegyzet) Szolnoki Főiskola. Szolnok, p. 13

14 Gazdaságelemzési és módszertani tanszék Tanszékvezető: Madaras Lászlóné Dr. Tanszék helye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Campus főépület fsz. 43. Web: Elérhetőségek: ; ; Tanszéki KFI tevékenységben közreműködők Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók / kutatók Madaras Lászlóné Dr. főiskolai tanár Dr. Miskolczi Ildikó főiskolai docens dr. Dudás Péter főiskolai docens Subecz Zoltán tanársegéd Balog Margit gazdasági tanár Nagy Tamás gazdasági tanár Teljes munkaidőben foglalkoztatott segédszemélyzet Kálmán Éva tanszéki ügyintéző A KFI tevékenységben az időszak alatt résztvevő, jelenleg munkaviszonnyal nem rendelkező közreműködők: Libor Józsefné dr. Fehér Mária főiskolai docens gazdasági tanár Tanszéki kutatási tématerületek: Szövegfeldolgozás, szövegelemezés online Ingatlanközvetítői hirdetések szövegei alapján a számítógépes nyelvészet módszereivel Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből E-learniges tananyagok készítése a távoktatásos képzéseinkhez gazdasági matematika, statisztika, operációkutatás, informatika és üzleti informatika tárgyakból E-learninges tananyagok helyzetéről szóló PhD dolgozat készítése. Hazai és a külföldi távoktatási tapasztalatok gyűjtése, nyomtatott és az elektronikus tananyagok vizsgálata, alkalmazott módszerek és technikák elemzése, önálló tanulás eredményességének mérése Távoktatás virtuális intranet hálózatokon, különös tekintettel a külföldi missziókban szolgálatot teljesítő katonák (előmeneteli) továbbképzésére Számítási felhők alkalmazhatósága a 21. század oktatásában2011- Rekurziós formulák, aszimptotikus tételek és Monte Carlo szimuláció oktatási célú összehasonlító elemzése A matematika gazdasági alkalmazása; Operation Research c. angol nyelvű segédanyag írása. Handout-ok készítése az oktatáshoz Matematikatörténeti és tudományelméleti kutatások

15 A számítógép és a matematikai (elsősorban számítógép-algebrai) szoftverek alkalmazásának lehetőségei az oktatásban2008- Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a turizmus egyes területein Az ember űrutazásának első 50 éve Napfizika: Merkúr átvonulások. A statisztikaoktatásban alkalmazható számítógépes programok új verzióinak megismerése, a programok oktatásban való felhasználásához szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, elemzése A közgazdász szakmai módszertan iránt igényes, érdeklődőbb hallgatók számára magasabb szintű elemzési módszerek megismertetése, alkalmazása (A turizmus, vendéglátás elemzési sajátosságai; A kereskedelem elemzési sajátosságai; Kvantitatív módszerek alkalmazása a marketing kutatásban; Döntések megalapozása többváltozós módszerek alkalmazásával; Ökonometriai elemzési módszerek alkalmazása Manuális és időigényes számítások gyorsítása, statisztikai programok helyes kezelése. Valós adatok keresése, feldolgozása, elemzése Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a fogyasztói magatartás kutatásában Bayes statisztika Többdimenziós skálázás a turizmus egyes területein. Web-programozó felsőfokú szakképzés dokumentációs anyagának, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozása, segédanyagok készítése Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési dokumentációjának elkészítése, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozása M Tanszéki kutatóműhelyek, kutatócsoportok kutatási projektjei: Kutatócsoport/kutatóműhely Kutatási projekt címe Időszak Tudományági besorolás Dr. Dudás Péter; Madaras A régió gazdálkodásának ; 1.2, 5.2.1; Lászlóné Dr.; Subecz Zoltán fejlesztése a tudományos 6.3.1; 6.5 eredmények közvetítésével a Dr. Miskolczi Ildikó, Balog Margit, Nagy Tamás gazdaság felé A régió hátrányos helyzetű rétegeinek felzárkóztatása, a konvergencia, az esélyegyenlőség, végső soron a társadalmi igazságosság igényének érvényesítése ; , 15

16 Egyéni kutatási projektek: Kutató neve Kutatási projektek címe Időszak Tudományági besorolás Szövegfeldolgozás, szövegelemezés online Ingatlanközvetítői hirdetések szövegei alapján a számítógépes nyelvészet módszereivel. 1.2 Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből Subecz Zoltán Részvétel a Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési dokumentációjának elkészítésében, a 1.2 tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában Nagy Tamás 50 éve járt először ember a világűrben Madaras Lászlóné Web-programozó felsőfokú Dr. szakképzés dokumentációs anyagának kidolgozása, részvétel a tanszékhez 1.1; 1.2 tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Részvétel a Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési 1.1; 1.2 dokumentációjának elkészítésében, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Matematikatörténeti és tudományelméleti kutatások. A matematika gazdasági alkalmazása; Operation Research c. angol nyelvű segédanyag írása. Handout-ok 1.1;6.3; , 5.2 készítése az oktatáshoz. dr. Dudás Péter Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a fogyasztói magatartás kutatásában Fogyasztói magatartás elméletek 2 Faktor-, klaszter-, diszkriminanca analízis alk. 3 Ökonometriai modellek alk. 4 Markov modell alk. 5 Döntési modellek utazási 6 Bayes statisztika alk. 7 Többdimenziós skálázás alk Balog Margit A számítógépes statisztika oktatás elterjesztéséhez végzett tananyagfejlesztéshez szükséges kutatások A statisztikaoktatásban alkalmazható

17 számítógépes programok alaposabb megismerése, a programok foglalkozásokon való felhasználásához szükséges valós adatok keresése, feldolgozása, elemzése A statisztikaoktatásban alkalmazható számítógépes programok új verzióinak megismerése, a programok oktatásban való feldolgozása, elemzése. A felsőfokú szakképzésben indított WEB- programozó szak statisztika tárgyához oktatási segédanyag készítése, az ehhez szükséges adatok gyűjtése. Dr. Miskolczi Ildikó Web-programozó felsőfokú szakképzés dokumentációs anyagának kidolgozása, részvétel a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Hazai és a külföldi távoktatási tapasztalatok gyűjtése, nyomtatott és az elektronikus tananyagok vizsgálata, alkalmazott módszerek és technikák elemzése, önálló tanulás eredményességének mérése. Távoktatás virtuális intranet hálózatokon, különös tekintettel a külföldi missziókban szolgálatot teljesítő katonák (előmeneteli) továbbképzésére. PhD távoktatás virtuális intranet hálózatokon Mobil tanulás Libor Józsefné dr. Rekurziós formulák, aszimptotikus tételek és Monte Carlo szimuláció oktatási célú összehasonlító elemzése Fehér Mária A számítógép és a matematikai-, statisztikai szoftverek alkalmazásának lehetősége a matematika-, statisztikaoktatásban Tudományszervezés, tudományos közéletben részvétel, szervezeti tagság Madaras Lászlóné Dr. - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság elnöke - MTA Köztestületi Tag 17

18 - Economica folyóirat szerkesztőbizottságának tagja - Szolnoki Tudományos Közlemények rovatvezetője - Programfüzet felelős szerkesztője a Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. Konferenciájának, (MAFIOK, Szolnok, ) - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság elnöke - Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 c. konferencia egyik szervezője - Selye János Egyetem 2012-es Nemzetközi Tudományos Konferenciáján szekcióelnök - A Magyar Tudomány Ünnepe megyei rendezvényein szekcióelnök - Tudományos Ismeretterjesztő Társaság tagja - Magyar Operációkutatási Társaság tagja - Polányi Mihály Filozófiai Társaság tagja - TEMPUS távoktatási szakértője - Szolnoki Főiskola Tudományos Tanácsának tagja Dr. Miskolczi Ildikó - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - MTA Köztestületi Tag - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja dr. Dudás Péter - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja Subecz Zoltán - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja - Szolnoki Főiskola Tudományos Tanácsának tagja Nagy Tamás - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja Balogh Margit - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja - Magyar Közgazdasági Társaság tagja - Magyar Szakképzési Társaság tagja - A Magyar Statisztikai Társaság tagja Elnyert tudományos díjak, elismerések, ösztöndíjak: 2008-ban a ZMNE-n, A Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány által meghirdetett GONDOLKODÓ KATONA című pályázaton társszerzőként pályaművével második helyezést ért el Dr. Miskolczi Ildikó ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem intézményi PhD TDK-n pályázati anyaga Dr. Miskolczi Ildikónak különdíjas lett. Az egyetem Bolyai János Hadmérnöki Díj bronz fokozatában részesült. 18

19 Publikációk Könyv könyvfejezet: Hazai - Miskolczi I.- Hangya G.- Kende Gy.- Seres Gy. (2010): Virtuális Campus. Az e- tanulás lehetőségei a külszolgálatot teljesítő katonák képzésében. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Társadalom és Honvédelem Füzetek. Budapest, szám, 5-26.pp. ISBN Miskolczi I.- Kende Gy.- Seres Gy.- Fórika K.(2010): A haditechnikától az oktatástechnikáig In: Tudásból várat... - Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés - és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. sz. Gyűjteményes kötete Szerkesztette:Noszkay Erzsébet N&B Kiadó (NOMEN & B. Bt.) ISBN Miskolczi I. -Seres Gy.- Fórika K.- Lengyel P.- Gerő P. (2010): Egy online (hálózati) klub e-learning kutató tanárok részére avagy: egy rendszergazdátlan galaxis In: Tudásból várat... - Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés - és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. sz. Gyűjteményes kötete Szerkesztette:Noszkay Erzsébet N&B Kiadó (NOMEN & B. Bt.) ISBN Miskolczi I.: Biztonságban a felhők között a számítási felhők oktatásbeli alkalmazásának biztonsági kérdései Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. Konferenciája Szolnok, In: ECONOMICA A Szolnoki Főiskola Tudományos közleményei IV. évfolyam, különszám pp. ISSN k_tudomanyos_kozlemenyek_kulonszam_2011.pdf Tudományos cikkek: Külföldi - Madaras Lné (2012): Wittgenstein teoretikus matematikamodellje az oktatásunkban. In: Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. XX. évfolyam 3. szám pp Hazai - Dudás P. - Kóródi M. László É.(2010): Turisztikai kutatások az Észak-alföldi régióban Turizmus Bulletin XIV. évf sz old. ISSN Dudás P. -Pénzes I.(2010): A piacszegmentáció szükségessége és lehetőségei az élelmiszer kiskereskedelemben. Marketing & Menedzsment XLIV. évf. 4. sz old. ISSN Dudás P.(2008): A turizmusra ható tényezők vizsgálata többváltozós adatelemzéssel. (Főkomponens analízis) Economica 2008/ old. ISSN

20 - Dudás P.(2010): Többváltozós adatelemzési eljárások alkalmazhatósága a turizmus területén. (Klaszter- és diszkriminancia analízis) Economica 2010/ old. ISSN Dudás, P.- Lázárné Fodor, I. (2011): Tourism destination vs. micro-regions on the basis of a Mathematical analysis. Economica különkiadás p ISSN Dudás, P. Kóródi, M. László, É.(2008): Tourism locating procedures through the examples of Jász-Nagykun-Szolnok county subregions. Gazdálkodás 52. évf. 22. különkiadás, English Special Edition p ISSN Fehér M.: 2010 október: Kutatók éjszakája: előadás: Matematikai érdekességek: A Fibonacci számok Készülőben: cikk: A Fibonacci számok a természetben. MAFIOK 2011 (augusztus) poszter előadás: A Maple program alkalmazási lehetőségei a kétváltozós függvények tanításában. - Libor Jné (2009) Megemlékezés Gyires Béláról születésének 100. évfordulóján Debrecen, DAB Műszaki Szakbizottsága Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi régióban oldal, ISBN Libor Jné (2011): 90 éves született Rényi Alfréd, a magyar valószínűségszámítási iskola megalapítója, Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája (MAFIOK), Szolnok, Libor Jné dr.(2011): Az automata, aki kávéból matematikai tételeket gyártott. (plenáris előadás), Magyar és a Világ Tudománynapja Konferencia, Szolnoki Tudományos Közlemények XV.,Szolnok, HU ISSN Libor Jné -Fazekas I.-Karácsony Zs.(2011) A leghosszabb szériák vizsgálat, Alkalmazott matematikai Lapok, 27 Budapest, 2011.pp , - Libor Jné -Karácsony Zs. (2011): Longest run in coin tossing. Teaching recursive formulae, asymptotic theorems and computer simulations, Teaching Mathematics and Computer Science, Debrecen, Libor Jné. (2011): Financial and economic aspects of St Petersburg paradox, Journal of Informatics and Mathematical Sciences Vol.3 Number 3, 2011.pp EURANDOM, ISSN Madaras Lné (2008): Az alkotó matematika nagy tudósa. Economica, Szolnok, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, p Madaras Lné (2009): Lehetséges-e Királynő nélkül sakkozni? Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, 2009/ p Miskolczi I. - Seres Gy. Fórika K. Lengyel P. Gerő P. Pálinkás Y.(2011): A club for e-learning researcher educators in the clouds some aspects of e-learning in: Hadmérnök tudományos online folyóirat ISSN Miskolczi I. Gy. Seres G. Kende (2008): Let s learn easily and quickly lifelong, anytime, anywere in: on-line paper in informatics sciences ISSN ARC/No.3_III._2008_files/JAM080302e.pdf - Miskolczi I. - Seres Gy. Fórika K. Lengyel P. Gerő P.(2010): Hipermédia az oktatásban avagy felhőpedagógia. Hogyan vált az elektronika az oktatás tárgyából annak színterévé? in: Hadménök tudományos online folyóirat ISSN

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI

A SZOLNOKI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI A SZOLNOKI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI VII. ÚJ ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2014 A tartalomból: Kacsirek László Neulinger Ágnes: Az idegen nyelvű képzések lehetőségei és feltételei a kis vidéki főiskolák szempontjainak

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

MATEMATIKÁT, FIZIKÁT ÉS INFORMATIKÁT OKTATÓK XXXIV. KONFERENCIÁJA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR BÉKÉSCSABA 2010. AUGUSZTUS 24-26. A kiadvány a Nemzetközi Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

dr. Miskolczi Ildikó 1

dr. Miskolczi Ildikó 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. dr. Miskolczi Ildikó 1 TANULÁS VAGY E-TANULÁS? OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN A XX.-XXI. század oktatásmódszertana jelentős átalakuláson megy keresztül

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben