A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei"

Átírás

1

2 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

3 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta Szerkesztőségi asszisztens: Onethné Szántó Ágnes Borítóterv: Hernyák Gábor Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr Túróczi Imre rektor Nyomdai kivitelezés: Alumni Kiadó Kft. Bereczki Csaba ügyvezető Szolnoki Főiskola, 2013.

4 Tartalomjegyzék Előszó... 5 Agrár- és vidékfejlesztési tanszék... 7 Gazdaságelemzési és módszertani tanszék Idegen nyelvi tanszék Kereskedelem és marketing tanszék Közgazdasági, pénzügyi és menedzsment tanszék Műszaki és gépészeti tanszék Nemzetközi gazdálkodási tanszék Társadalomtudományok és kommunikáció tanszék Testnevelés csoport Turizmus vendéglátás tanszék

5 A tudós feladata a keresés, szüntelen kutatás. És ha talált valamit, ha felért egy csúcsra, akkor látja csak, milyen nagy terület nyúlik előtte, amely még teljesen ismeretlen, feltárásra, kutatásra vár. Szóval, ha a keresés sikerrel jár, akkor egyre több és több keresnivalót talál.(...) Az ember sohasem jut majd a tudomány végére, sőt ellenkezőleg, minél többet tudunk, annál kevesebbet ismerünk ahhoz képest, amit ismerni szeretnénk. (Pheidiasz) Előszó A kutatómunka jeles mérföldkövei a találmányok, felfedezések megszületése, közzétételük számít a tudomány ünnepnapjainak, melyekhez számos hosszú, elemzéssel, számolással, kísérlettel, gondolkodással töltött hétköznapon keresztül jut a kutató. Pheidiasz kijelentése alapján az ünnepnapok után ismét munkás hétköznapok következnek megszámlálhatatlan kutatással töltött órával. A modern tudomány eredményei egyre ritkábban tudnak megjelenni felfedezésként, találmányként, új tudományos eredményre, törvényszerűség igazolására azonban különböző módszerek alkalmazásával ma is juthat egy kutató. Az eredmények közzététele a kutatások további eredményességének alakulása miatt is rendkívül fontos és halaszthatatlan, hiszen a tudományos viták lendíthetik tovább a vizsgálatokat, világíthatnak rá új szempontokra, figyelembe nem vett tényekre, jelenségekre. Napjainkban, a virtuális írott tudomány világában is a publikációk jelentik a tudományos teljesítmény megítélésének alapját, már nem csak az öröknek hitt papírlapon megjelenítve, hanem elektronikus kiadványként, hozzáférhetővé és hivatkozhatóvá tenni korlátlanul széles körben a közleményt. Ez lehetőséget és veszélyt is jelent a kutató számára, lehetőséget az eredmények megismertetésére és veszélyt az eredmény vitatását tekintve, de egyben igazolását is az elfogadásának. A tudományos teljesítményt időről-időre érdemes összegezni, nemcsak azért, mert mutatja a kutatások menetét, a gondolkodás alakulásának folyamatát, a főbb problémák megoldására adott válaszokat, hanem amiatt is, hogy a kutató a munkás hétköznapokról is elszámoljon, hiszen felfedezés, új tudományos eredmény ritkán adatik meg, s a mérföldkövek között is vannak útjelzők. Ilyen útjelzőnek szánjuk ezt a kiadványt, jelzi, hogy merre haladunk, hol tartunk az egyes tudományterületek kutatásait illetően. A kiadvány által átfogott öt év önmagában sem volt változásoktól mentes. Az időszak utolsó felében kutatóműhelyek, kutatócsoportok alakulása, alakítása kezdődött meg az eredményesebb kutatómunka érdekében. Emiatt a publikációk rendszerezése a tanszékekre, mint kutatóegységekre koncentrál, megjelennek benne a közös és az egyéni kutatási projektek, az a tanszéki igény, hogy összehangolva a vizsgálatokat, kihasználva a szinergiát, a hatékonyság növelhető.

6 A kiadvány a képzési portfóliónak megfelelően mutatja a főiskola kutatási tevékenységének sokszínűségét és kiterjedtségét, a határterületi kutatások a kapcsolódási pontokat is jelzik, de mindenképpen igazolják a felsőoktatási tevékenység kutatási hátterének gazdagságát. Dr.Kóródi Márta oktatási és tudományos rektorhelyettes

7 Agrár- és vidékfejlesztési tanszék Tanszékvezető: Dr. Herbály Katalin Tanszék helye:5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Campus B épület, fsz. 10. Web: Elérhetőségek:+36 56/ /3310. mellék, Tanszéki KFI tevékenységben közreműködők Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók/kutatók Dr. Herbály Katalin főiskolai tanár Dr. Dencső István főiskolai docens dr. Bakos Béláné mestertanár Dr.Jakabné Nagy Piroska főiskolai tanársegéd Részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók/kutatók Bazsáné Dr. Szabó Marianne főiskolai docens Dr. Jakabné Nagy Piroska gazdasági tanár Teljes munkaidőben foglalkoztatott segédszemélyzet Hegedűsné Szabó Erzsébet tanszéki ügyintéző A KFI tevékenységben az időszak alatt résztvevő, jelenleg munkaviszonnyal nem rendelkező közreműködők: Dr. Barancsi Ágnes Szabó Emese Dr. Jakab Péter Dr. Seregi János Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter főiskolai docens főiskolai tanársegéd főiskolai docens egyetemi tanár főiskolai tanár Tanszéki kutatási tématerületek: Bioélelmiszerek őshonos hazai állatfajokból, az ökominőség teljeskörű biztosításával ( ) Alacsony szervesanyag tartalmú biogázüzemi alapanyagok gázhozam növelési lehetőségeinek vizsgálata ( ) A vidéki gazdaság fejlesztésének aktuális kérdései ( ) A vidéki gazdaság fejlesztésének aktuális kérdései a hungarikumok őshonos állatfajainak tenyésztése kapcsán ( ) Egyes fontosabb gyógynövények génmegőrzése in vitro technikákkal ill. hatóanyag termelésük vizsgálata szövettenyészetekben ( ) Az amaránt liszt minőségvizsgálatára, az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, a különböző lisztekből, illetve azok különböző arányú keverékéből sütött kenyerek minőségének vizsgálatai Tanszéki kutatóműhelyek, kutatócsoportok kutatási projektjei: 7

8 Kutatócsoport/kutatóműhely Kutatási projekt címe Időszak Tudományági besorolás dr. Bakos Béláné, Dr. Herbály SH6/6 Táji értéken alapuló Katalin turizmus fejlesztése november Dr. Herbály Katalin ÉAOP /0019. Innovatív Turizmus Klaszter létrehozása július március 5.1. Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Dr. Baross Gábor (Észak-Alföld) Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termékfeldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával Főiskola MM FK Mezőtúri Növénytermesztő és Szolgáltató Zrt. (MENTÉSZ Zrt.) Funkcionális élelmiszer előállítás puffasztott magvak ízesítésével Egyéni kutatási témák/projektek Kutató neve Kutatási projektek címe Időszak Tudományági besorolás Az ökológiai gazdálkodási formáinak hazai viszonyok közötti 4.5. Dr. Jakabné Nagy összehasonlító elemzése. Az ökológiai 5.1. Piroska gazdálkodás segítésére irányuló új módszerek felkutatása. Dr. Dencső István Gyógynövények mikroszaporítása, azok génmegőrzése Dr. Herbály Katalin A vidéki gazdaság fejlesztésének lehetőségei Dr. Barancsi Ágnes Őszi búza és az amaránt lisztek keverése, minőségvizsgálata Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Szabó Emese Alacsony szervesanyag tartalmú biogázüzemi alapanyagok gázhozam növelési lehetőségeinek vizsgálata Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termék-feldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával Dr. Jakab Péter Kalászos növények termesztése

9 Dr. Seregi János Bioélelmiszerek őshonos hazai állatfajokból, az ökominőség teljeskörű biztosításával Külső szerződéses, vagy szerződés nélküli kutatási megbízások: - Tudományszervezés, tudományos közéletben részvétel, szervezeti tagság Dr. Herbály Katalin Dr. Barancsi Ágnes Dr.Dencső István - Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományok Osztálya, Agrár-közgazdasági Bizottsága - köztestületi tag - Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége - tag (tagsági szám: ; szaktanácsadói névjegyzék szám: ) - Vidékfejlesztési Minisztérium, regisztrált szaktanácsadó - Ökonómia, gazdálkodás szakterületen (regisztrációs szám: ) - Tudományos Ismeretterjesztő Társaság tag (tagsági igazolvány szám: 26/96) - MTA köztestületei tagság - Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság Élelmiszer Szakbizottsági tagság - INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati elbíráló szakértő - ISHS (Intrnational Society of Horticultural Science) - Magyar Mikroszaporítók Egyesülete - MTA DAB JNSZM Munkabizottsága Publikációk Könyv-könyvfejezet Hazai - Hekliné Herbály K.: (2009) Norvégia turizmusának főbb jellemzői In: Bodnár K. Horváth J. (szerk.): Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely, p. - Hekliné Herbály K.: (2010) A turisztikai szervezetek létrehozásának gyakorlata Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP /1/A projekt keretein belül a Desztináció menedzsment /MSc jegyzet 4. fejezet - Hekliné Herbály K.: (2010) Az agroturizmus fejlesztésének szükségessége Magyarországon In: Voszkolovics. N. A.:,,Turizmus a változó világban Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem, Moszkva, p Herbály K.: (2012) A nők és a családok szerepe a vidéki térségekben In: Középpontban a család I kötet (szerk.: Örsi Julianna) Túrkeve-Szolnok, 2012, p. Tudományos cikkek Hazai 9

10 - Barancsi Á. (2011): Quality characters of winter wheat-amaranth flour. Agrár-és Vidékfejlesztési Szemle. Hódmezővásárhely. VI.1. ISSN Jakabné Nagy P. (2011): Hatnak-e az emberi gondolatok a növényi szervezetek fejlődésére? In: Economica IV. 2011/ p. - Pongráczné Barancsi Á. Csurgó Z. (2010): Az éghajlat hatása a Mezőtúr környéki rizstermesztésre. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. Hódmezővásárhely.V.1. ISSN Pongráczné Barancsi Á. Csurgó Z. (2010): Az éghajlat hatása a Mezőtúr környéki rizstermesztés jövedelmezőségére. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. Hódmezővásárhely.V.2. ISSN Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. Sipos P. (2010): Extenzográfos minősítés a nemzetközi búzapiacon. Élelmiszervizsgálati Közlemények Élelmiszerminőség- Élelmiszerbiztonság. LVI p. - Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. (2010): Alveográfos mérések az őszi búza minőségvizsgálatában. Gazdálkodás, Pongráczné Barancsi Á. Tarján Zs. (2010): Őszi búza lisztek extenzográfos követelményei. Gazdálkodás, Seregi J. (2010): Diverzifikációs lehetőségek az ökológiai szemléletű állattenyésztésben (előminősítési szakaszok). Agrár-és vidékfejlesztési szemle. V Seregi J. (2010): Néhány adat az egyes régiók területén lévő Nemzeti Parkok Igazgatóságainak állattenyésztési lehetőségeihez. Agrár-és vidékfejlesztési szemle. V Seregi J. (2011): Organic animal breeding and production, quality assessment of raw materials and products. Agrár-és Vidékfejlesztési Szemle. Hódmezővásárhely. VI.1. ISSN Tudományos konferenciákon elhangzott előadások konferencia kiadványban megjelentetve Külföldi - Bakos Bné(2010) Urban Environmental issues int he light of students dissertations Természetes és ember által befolyásolt ökológiai rendszerek a Szamos-Körös Maros-Tisza medencéjében Vasile Goldis Nyugati Egyetem Arad 2010.május 7-8. pp.168. Studia Universitatis "Vasile Goldis": Arad Life Science (Stiintele Vietii) Series - Pongráczné Barancsi, Á P. Sipos N. Nagy - Zs. Tarján - Z. Mezei Z. Győri (2010): Examination the effect of different salt forms on the quality of wheat breads. 5 th International Congress Flour-Bread 09, 7 th Croatian Congress of Cereal Technologists. Opatija, Croatia p. Hazai - Bakos Bné: Települések környezeti és tájhasználati problémái a szakdolgozatok tükrében. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, október. CD kiadvány - Barancsi Ágnes (2010): Az amaránt lisztekkel kevert őszi búza (Triticum aestivum) lisztek minőségvizsgálata. Tudomány határok nélkül válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban. Magyar Tudomány Ünnepe 10

11 rendezvénysorozat keretében szervezett konferencia. Szolnoki Főiskola. ISBN Dencső I./2010/ Génmódosított növényekkel a globális felmelegedés ellen. Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban.tud.konf.szolnok - Dencső I./2011/ Az akác mikroszaporítása. VII.Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Szolnok 2011 nov. - Dencső I./2011/ Erdészeti biotechnológia a gyakorlatban. Erdei Ferenc VI.Tudományos Konferencia.Válságkezelés a tudomány eszközeivel aug.25 - Dencső I.-Baranyai A,./2012/: A mikroszaporítás szerepe a gyógynövények génmegőrzésében. XIII.Nemzetközi Tudományos Napok. Zöld gazdaság és versenyképesség. Gyöngyös 2012 március Dencső I.-Baranyai A.:/2012/ Micropropagation of some medical plants LIV Georgikon Napok Keszthely 2012 okt pp46 - Hekliné Herbály K.: (2008) Gazdaságfejlesztést célzó kutatás tapasztalatai két vidéki kistérségben VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, október Hekliné Herbály K.: (2009) A mezőgazdasági termelés helyzete a gazdálkodók megítélése alapján,,a magyar és világtudomány napja XIII. megyei rendezvény Szolnok, november 12. (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2009) Introduction of the Central Eastern European Centre for Rural Development International Congress ont he Aspects and Vision of Applied Economics and Information (AVA 4) Debrecen, március Book of Abstracts p Hekliné Herbály K.: (2010) A különböző együttműködési formák szerepe Jász- Nagykun-Szolnok megye gazdaságának fejlesztésében,,a magyar és világtudomány napja XIV. megyei rendezvény Szolnok, 2010 november 18. (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2010) Az Innovatív Turizmus Klaszter szerepe az Északalföldi Régióban,,Tudomány határok nélkül Nemzetközi Konferencia, Szolnok, 2010.november16. Rezümékötet p13. - Hekliné Herbály K.: (2010) Networking on the utilisation of local natural resources InTSMconf Debrecen május (CD kiadvány) - Hekliné Herbály K.: (2010) The use of local values for tourism and rural development, Rewiew of Faculty of Engineering Analecta Technica Szegedinensia Szeged 2010/2-3. p Herbály K.: (2010) Research Plan for Studying New Methods of Rural Development VII. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Szolnok, november 27. (CD kiadvány) - Pongráczné Barancsi Á. (2010): A mezőtúri horgásztanya várható hatása a helyi gazdaság fejlődésére a norvég tapasztalatok alapján. Fenntartható energiagazdálkodás I. A település energiaellátási új rendszerei, Gyöngyös. ISBN

12 - Pongráczné Barancsi Á. (2010): A vendéglátásban használt sokkoló fagyasztók jelentősége az élelmiszerbiztonsági követelmények tükrében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á. (2010): Környezettudatos túravezető képzés a Szolnoki Főiskolán. LII. Georgikon Napok, Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á. (2010): Mezőtúri holtágak horgászati alapú hasznosítása, halállomány bemutatása. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á.- (2010): Őszi búza lisztek alveográfos sütőipari kategorizálása. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á.- (2010): Őszi búza lisztek extenzográfos sütőipari kategorizálása. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á.- Vizi F. (2010): Az őszi káposztarepce termesztés technológiája. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. ISBN pp. - Seregi J. - Bogdan A.T. - Ipate J. - Pongráczné B.Á. - Zöldág E. - Maróti A. -Brem G. (2010): Együttműködési lehetőségek a biodiverzitás és a környezet megőrzésében Románia és Magyarország állattenyésztésében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Seregi J. - Bogdan A.T. - Ipate J. Pongráczné B.Á. Zöldág E. Maróti A. Brem G. (2010): Együttműködési lehetőségek a biodiverzitás és a környezet megőrzésében Románia ás Magyarország állattenyésztésében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Seregi J. (2010): Zöld energia" az állattartásban-legeltetés mindenhol?!. Fenntartható energiagazdálkodás I. A település energiaellátási új rendszerei, Gyöngyös. ISBN Seregi J. (2010): A környezettudatos termelés és fogyasztás az állattenyésztésben, oktatásban (példák és elvek). XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 6pp. - Seregi J. (2010): Az egykorvolt, a meglévő és a fejlesztendő állattenyésztési biodiverzitás a vasvári kistérségben: lehetőségek napjainkban. LII. Georgikon Napok, Keszthely. ISBN pp. - Pongráczné Barancsi Á. - Szűcsné Simon M. Gulyás D. Vásárhelyi L. Németh M. Csendesné Dolinay M. (2010): Amaránt lisztekkel kevert őszibúza lisztek minőség vizsgálata. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN

13 - Pongráczné Barancsi Á. - Szűcsné Simon M. (2010): A mezőtúri horgásztanya koncepcióterve, halfaunája. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 6pp. ISBN Pongráczné Barancsi Á. - Vizdák K. (2010): Szántóföldi növénytermelő vállalkozások vizsgálata, különös tekintettel a gazdasági válság hatásaira. XXXIII. Óvári Tudományos Napok. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár. 5pp. ISBN Főiskolai jegyzet (lektorált): - Hekliné Herbály K.: (2009) EU források és pályázatírás tantárgyi kalauz, Távoktatás Szolnoki Főiskola, Szolnok, Jakabné Nagy P. (2011): Ökológiai gazdálkodás. (Elektronikus főiskolai jegyzet) Szolnoki Főiskola. Szolnok, p. 13

14 Gazdaságelemzési és módszertani tanszék Tanszékvezető: Madaras Lászlóné Dr. Tanszék helye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Campus főépület fsz. 43. Web: Elérhetőségek: ; ; Tanszéki KFI tevékenységben közreműködők Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók / kutatók Madaras Lászlóné Dr. főiskolai tanár Dr. Miskolczi Ildikó főiskolai docens dr. Dudás Péter főiskolai docens Subecz Zoltán tanársegéd Balog Margit gazdasági tanár Nagy Tamás gazdasági tanár Teljes munkaidőben foglalkoztatott segédszemélyzet Kálmán Éva tanszéki ügyintéző A KFI tevékenységben az időszak alatt résztvevő, jelenleg munkaviszonnyal nem rendelkező közreműködők: Libor Józsefné dr. Fehér Mária főiskolai docens gazdasági tanár Tanszéki kutatási tématerületek: Szövegfeldolgozás, szövegelemezés online Ingatlanközvetítői hirdetések szövegei alapján a számítógépes nyelvészet módszereivel Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből E-learniges tananyagok készítése a távoktatásos képzéseinkhez gazdasági matematika, statisztika, operációkutatás, informatika és üzleti informatika tárgyakból E-learninges tananyagok helyzetéről szóló PhD dolgozat készítése. Hazai és a külföldi távoktatási tapasztalatok gyűjtése, nyomtatott és az elektronikus tananyagok vizsgálata, alkalmazott módszerek és technikák elemzése, önálló tanulás eredményességének mérése Távoktatás virtuális intranet hálózatokon, különös tekintettel a külföldi missziókban szolgálatot teljesítő katonák (előmeneteli) továbbképzésére Számítási felhők alkalmazhatósága a 21. század oktatásában2011- Rekurziós formulák, aszimptotikus tételek és Monte Carlo szimuláció oktatási célú összehasonlító elemzése A matematika gazdasági alkalmazása; Operation Research c. angol nyelvű segédanyag írása. Handout-ok készítése az oktatáshoz Matematikatörténeti és tudományelméleti kutatások

15 A számítógép és a matematikai (elsősorban számítógép-algebrai) szoftverek alkalmazásának lehetőségei az oktatásban2008- Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a turizmus egyes területein Az ember űrutazásának első 50 éve Napfizika: Merkúr átvonulások. A statisztikaoktatásban alkalmazható számítógépes programok új verzióinak megismerése, a programok oktatásban való felhasználásához szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, elemzése A közgazdász szakmai módszertan iránt igényes, érdeklődőbb hallgatók számára magasabb szintű elemzési módszerek megismertetése, alkalmazása (A turizmus, vendéglátás elemzési sajátosságai; A kereskedelem elemzési sajátosságai; Kvantitatív módszerek alkalmazása a marketing kutatásban; Döntések megalapozása többváltozós módszerek alkalmazásával; Ökonometriai elemzési módszerek alkalmazása Manuális és időigényes számítások gyorsítása, statisztikai programok helyes kezelése. Valós adatok keresése, feldolgozása, elemzése Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a fogyasztói magatartás kutatásában Bayes statisztika Többdimenziós skálázás a turizmus egyes területein. Web-programozó felsőfokú szakképzés dokumentációs anyagának, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozása, segédanyagok készítése Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési dokumentációjának elkészítése, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozása M Tanszéki kutatóműhelyek, kutatócsoportok kutatási projektjei: Kutatócsoport/kutatóműhely Kutatási projekt címe Időszak Tudományági besorolás Dr. Dudás Péter; Madaras A régió gazdálkodásának ; 1.2, 5.2.1; Lászlóné Dr.; Subecz Zoltán fejlesztése a tudományos 6.3.1; 6.5 eredmények közvetítésével a Dr. Miskolczi Ildikó, Balog Margit, Nagy Tamás gazdaság felé A régió hátrányos helyzetű rétegeinek felzárkóztatása, a konvergencia, az esélyegyenlőség, végső soron a társadalmi igazságosság igényének érvényesítése ; , 15

16 Egyéni kutatási projektek: Kutató neve Kutatási projektek címe Időszak Tudományági besorolás Szövegfeldolgozás, szövegelemezés online Ingatlanközvetítői hirdetések szövegei alapján a számítógépes nyelvészet módszereivel. 1.2 Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből Subecz Zoltán Részvétel a Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési dokumentációjának elkészítésében, a 1.2 tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában Nagy Tamás 50 éve járt először ember a világűrben Madaras Lászlóné Web-programozó felsőfokú Dr. szakképzés dokumentációs anyagának kidolgozása, részvétel a tanszékhez 1.1; 1.2 tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Részvétel a Telematikai Szakmérnök és Telematikai Szakreferens Továbbképzési szakok képzési 1.1; 1.2 dokumentációjának elkészítésében, a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Matematikatörténeti és tudományelméleti kutatások. A matematika gazdasági alkalmazása; Operation Research c. angol nyelvű segédanyag írása. Handout-ok 1.1;6.3; , 5.2 készítése az oktatáshoz. dr. Dudás Péter Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a fogyasztói magatartás kutatásában Fogyasztói magatartás elméletek 2 Faktor-, klaszter-, diszkriminanca analízis alk. 3 Ökonometriai modellek alk. 4 Markov modell alk. 5 Döntési modellek utazási 6 Bayes statisztika alk. 7 Többdimenziós skálázás alk Balog Margit A számítógépes statisztika oktatás elterjesztéséhez végzett tananyagfejlesztéshez szükséges kutatások A statisztikaoktatásban alkalmazható

17 számítógépes programok alaposabb megismerése, a programok foglalkozásokon való felhasználásához szükséges valós adatok keresése, feldolgozása, elemzése A statisztikaoktatásban alkalmazható számítógépes programok új verzióinak megismerése, a programok oktatásban való feldolgozása, elemzése. A felsőfokú szakképzésben indított WEB- programozó szak statisztika tárgyához oktatási segédanyag készítése, az ehhez szükséges adatok gyűjtése. Dr. Miskolczi Ildikó Web-programozó felsőfokú szakképzés dokumentációs anyagának kidolgozása, részvétel a tanszékhez tartozó tárgyak tematikáinak kidolgozásában; Hazai és a külföldi távoktatási tapasztalatok gyűjtése, nyomtatott és az elektronikus tananyagok vizsgálata, alkalmazott módszerek és technikák elemzése, önálló tanulás eredményességének mérése. Távoktatás virtuális intranet hálózatokon, különös tekintettel a külföldi missziókban szolgálatot teljesítő katonák (előmeneteli) továbbképzésére. PhD távoktatás virtuális intranet hálózatokon Mobil tanulás Libor Józsefné dr. Rekurziós formulák, aszimptotikus tételek és Monte Carlo szimuláció oktatási célú összehasonlító elemzése Fehér Mária A számítógép és a matematikai-, statisztikai szoftverek alkalmazásának lehetősége a matematika-, statisztikaoktatásban Tudományszervezés, tudományos közéletben részvétel, szervezeti tagság Madaras Lászlóné Dr. - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság elnöke - MTA Köztestületi Tag 17

18 - Economica folyóirat szerkesztőbizottságának tagja - Szolnoki Tudományos Közlemények rovatvezetője - Programfüzet felelős szerkesztője a Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. Konferenciájának, (MAFIOK, Szolnok, ) - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság elnöke - Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 c. konferencia egyik szervezője - Selye János Egyetem 2012-es Nemzetközi Tudományos Konferenciáján szekcióelnök - A Magyar Tudomány Ünnepe megyei rendezvényein szekcióelnök - Tudományos Ismeretterjesztő Társaság tagja - Magyar Operációkutatási Társaság tagja - Polányi Mihály Filozófiai Társaság tagja - TEMPUS távoktatási szakértője - Szolnoki Főiskola Tudományos Tanácsának tagja Dr. Miskolczi Ildikó - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - MTA Köztestületi Tag - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja dr. Dudás Péter - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja Subecz Zoltán - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja - Szolnoki Főiskola Tudományos Tanácsának tagja Nagy Tamás - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja Balogh Margit - Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája szervezőbizottság tagja - Magyar Közgazdasági Társaság tagja - Magyar Szakképzési Társaság tagja - A Magyar Statisztikai Társaság tagja Elnyert tudományos díjak, elismerések, ösztöndíjak: 2008-ban a ZMNE-n, A Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány által meghirdetett GONDOLKODÓ KATONA című pályázaton társszerzőként pályaművével második helyezést ért el Dr. Miskolczi Ildikó ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem intézményi PhD TDK-n pályázati anyaga Dr. Miskolczi Ildikónak különdíjas lett. Az egyetem Bolyai János Hadmérnöki Díj bronz fokozatában részesült. 18

19 Publikációk Könyv könyvfejezet: Hazai - Miskolczi I.- Hangya G.- Kende Gy.- Seres Gy. (2010): Virtuális Campus. Az e- tanulás lehetőségei a külszolgálatot teljesítő katonák képzésében. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Társadalom és Honvédelem Füzetek. Budapest, szám, 5-26.pp. ISBN Miskolczi I.- Kende Gy.- Seres Gy.- Fórika K.(2010): A haditechnikától az oktatástechnikáig In: Tudásból várat... - Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés - és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. sz. Gyűjteményes kötete Szerkesztette:Noszkay Erzsébet N&B Kiadó (NOMEN & B. Bt.) ISBN Miskolczi I. -Seres Gy.- Fórika K.- Lengyel P.- Gerő P. (2010): Egy online (hálózati) klub e-learning kutató tanárok részére avagy: egy rendszergazdátlan galaxis In: Tudásból várat... - Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés - és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. sz. Gyűjteményes kötete Szerkesztette:Noszkay Erzsébet N&B Kiadó (NOMEN & B. Bt.) ISBN Miskolczi I.: Biztonságban a felhők között a számítási felhők oktatásbeli alkalmazásának biztonsági kérdései Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. Konferenciája Szolnok, In: ECONOMICA A Szolnoki Főiskola Tudományos közleményei IV. évfolyam, különszám pp. ISSN k_tudomanyos_kozlemenyek_kulonszam_2011.pdf Tudományos cikkek: Külföldi - Madaras Lné (2012): Wittgenstein teoretikus matematikamodellje az oktatásunkban. In: Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. XX. évfolyam 3. szám pp Hazai - Dudás P. - Kóródi M. László É.(2010): Turisztikai kutatások az Észak-alföldi régióban Turizmus Bulletin XIV. évf sz old. ISSN Dudás P. -Pénzes I.(2010): A piacszegmentáció szükségessége és lehetőségei az élelmiszer kiskereskedelemben. Marketing & Menedzsment XLIV. évf. 4. sz old. ISSN Dudás P.(2008): A turizmusra ható tényezők vizsgálata többváltozós adatelemzéssel. (Főkomponens analízis) Economica 2008/ old. ISSN

20 - Dudás P.(2010): Többváltozós adatelemzési eljárások alkalmazhatósága a turizmus területén. (Klaszter- és diszkriminancia analízis) Economica 2010/ old. ISSN Dudás, P.- Lázárné Fodor, I. (2011): Tourism destination vs. micro-regions on the basis of a Mathematical analysis. Economica különkiadás p ISSN Dudás, P. Kóródi, M. László, É.(2008): Tourism locating procedures through the examples of Jász-Nagykun-Szolnok county subregions. Gazdálkodás 52. évf. 22. különkiadás, English Special Edition p ISSN Fehér M.: 2010 október: Kutatók éjszakája: előadás: Matematikai érdekességek: A Fibonacci számok Készülőben: cikk: A Fibonacci számok a természetben. MAFIOK 2011 (augusztus) poszter előadás: A Maple program alkalmazási lehetőségei a kétváltozós függvények tanításában. - Libor Jné (2009) Megemlékezés Gyires Béláról születésének 100. évfordulóján Debrecen, DAB Műszaki Szakbizottsága Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi régióban oldal, ISBN Libor Jné (2011): 90 éves született Rényi Alfréd, a magyar valószínűségszámítási iskola megalapítója, Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXV. konferenciája (MAFIOK), Szolnok, Libor Jné dr.(2011): Az automata, aki kávéból matematikai tételeket gyártott. (plenáris előadás), Magyar és a Világ Tudománynapja Konferencia, Szolnoki Tudományos Közlemények XV.,Szolnok, HU ISSN Libor Jné -Fazekas I.-Karácsony Zs.(2011) A leghosszabb szériák vizsgálat, Alkalmazott matematikai Lapok, 27 Budapest, 2011.pp , - Libor Jné -Karácsony Zs. (2011): Longest run in coin tossing. Teaching recursive formulae, asymptotic theorems and computer simulations, Teaching Mathematics and Computer Science, Debrecen, Libor Jné. (2011): Financial and economic aspects of St Petersburg paradox, Journal of Informatics and Mathematical Sciences Vol.3 Number 3, 2011.pp EURANDOM, ISSN Madaras Lné (2008): Az alkotó matematika nagy tudósa. Economica, Szolnok, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, p Madaras Lné (2009): Lehetséges-e Királynő nélkül sakkozni? Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, 2009/ p Miskolczi I. - Seres Gy. Fórika K. Lengyel P. Gerő P. Pálinkás Y.(2011): A club for e-learning researcher educators in the clouds some aspects of e-learning in: Hadmérnök tudományos online folyóirat ISSN Miskolczi I. Gy. Seres G. Kende (2008): Let s learn easily and quickly lifelong, anytime, anywere in: on-line paper in informatics sciences ISSN ARC/No.3_III._2008_files/JAM080302e.pdf - Miskolczi I. - Seres Gy. Fórika K. Lengyel P. Gerő P.(2010): Hipermédia az oktatásban avagy felhőpedagógia. Hogyan vált az elektronika az oktatás tárgyából annak színterévé? in: Hadménök tudományos online folyóirat ISSN

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK E U R O P A S S MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK E U R O P A S S MUNKAHELYEK E U R O P A S S S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z, S Z A K M A I R E F E R E N C I A SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) DR. BARANCSI ÁGNES Cím(ek) 5400 Mezőtúr, Túrkevei út 23/1. Magyarország Telefon(ok)

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére SZOLNOKI FŐISKOLA KERESKEDELEM ÉS MARKETING, NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ÉS TURIZMUS- VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS I. évfolyamos hallgatók ÓRARENDJE a 2015/2016.

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról Szakmai beszámoló a 2012. évben végzett munkájáról 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai 1.1. A tanszék helyzete, szerepe A az Alapozó Intézet keretében a hallgatók humán tudományos műveltségének

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Szegediné Lengyel Piroska Tanulói kompetencia-fejlesztés e-oktatási modelljének korszerűsítése című doktori

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG. Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál

DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG. Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál Móré Mariann (2013): The communicational contexts of the workplace insert, integration. In: Poland, Hungary,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Cím(ek) 3529 MISKOLC, Testvérvárosok útja 24. 3/3. Telefonszám(ok) +36 46 565 197 Mobil: +36 30 228 6540 Fax(ok) +36 46 565 196

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Publikációs lista, értékindex számítással. Időrendi sorrendben

Publikációs lista, értékindex számítással. Időrendi sorrendben Suhajda Éva Virág Publikációs lista, értékindex számítással Időrendi sorrendben 1995 Egyéb vitaköri anyagok (et al Katona Csaba) in: Társadalmi kérdésekről az osztályteremben, Joint Eastern Europe Centre

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON THE HISTORY OF HUNGARIAN APPLIED MULTIMEDIA Dr. Berke József, berke@georgikon.hu Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Abstract Több mint egy évtizede,

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA 4 1 Ambrusné Somogyi Kornélia 2 Baksa-Haskó Gabriella docens 3 Baran Ádám ifjúsági referens 4 Biris Rodica Teodora 5 Berecz Antónia 6 Beregszászi István 7 Dr. Borzán Anita

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A Szolnoki Főiskola 2015. május 29-én a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A konferenciára várjuk tehetséges főiskolai, egyetemi

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Curriculum Vitae. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás. angol nyelvtanár, központvezető

Curriculum Vitae. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás. angol nyelvtanár, központvezető Curriculum Vitae SZEMÉLYI ADATOK Név Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna Lánykori név Kabók Zsuzsanna Születési hely, idő Szeged, 1953.02.23. Munkahely Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

DR. SZABÓ SZILVIA PHD

DR. SZABÓ SZILVIA PHD DR. SZABÓ SZILVIA PHD FŐISKOLAI DOCENS, A ZSKF KARRIER ÉS ALUMNI CENTRUM VEZETŐJE KUTATÁSI TERÜLETEK: DISSZERTÁCIÓMAT A VEZETŐI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI ÉS LEHETŐSÉGEI EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) 2013. ÉV (6) 1. MOLNÁR L. [2013]: A vállalati innováció piaci sikerét befolyásoló tényezők hatásmechanizmusa szerinti különbségek a kis- és

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

A felsőoktatási-kutatási videokonferencia szolgáltatások

A felsőoktatási-kutatási videokonferencia szolgáltatások A felsőoktatási-kutatási videokonferencia szolgáltatások Új lehetőségek a kutatói hálózatban Debreceni Egyetem Kovács András NIIF Intézet 2011. június 2. Videokonferencia motiváció Globális tudomány: Szerteágazó

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Forczek Erzsébet 1 Karsai János 1 - Berke József 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Informatikai Intézet, 6720 Szeged, Korányi fasor 9.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó Személyes adatok Lakás. 8360 Keszthely, Vaszary 30/D. III. 12. Ideiglenes lakás: 1049 Budapest. Pozsonyi u. 2/C. III. 42. Telefon: 83/311-330 Mobil:

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Békési Bertold Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Neme Férfi Születési dátum 1969. május 16. Állampolgárság

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Budapest Észak-alföldi régió Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) MAGYARORSZÁG TARTALOMJEGYZÉK I. Regionális partnerségek az OPEN DAYS 2011 hivatalos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben