E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület április 29-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére"

Átírás

1 DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi családsegítői tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Az Emberi erőforrás Bizottság április 19-én tartott ülésének egyik napirendi pontjaként a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi családsegítői tevékenységéről szóló beszámoló szerepelt. A bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot terjeszti a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra: HATÁROZATI JAVASLAT Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi családsegítői tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Dorog, április 19. Jászberényi Károly s.k.

2 Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Dorog város területén A családsegítő szolgáltatás olyan a helyi szükségletek szerint kialakított személyes szociális szolgáltatások összessége, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A település lakosságának egészére kiterjed. A Családsegítő Szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatása keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis helyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Célunk olyan ellátás biztosítása, amely segít a hozzánk fordulóknak érdekei érvényesítésében, a családokat támogató külső források feltárásában és az ezekhez való hozzájutás lehetőségeinek megtalálásában. Mentálhigiénés tevékenységünk célja, hogy képessé tegyük az embereket az önmagukban rejlő erők mozgósítására, s ez által váljanak alkalmassá problémáik megoldására. Bázisintézményünk Dorog városában, a tavalyi évben új helyre költözött, az Intézmények Házába. Ezáltal az intézményi, és tárgyi feltételeink is javultak, a korszerűbb intézmény és bővült informatikai lehetőség segíti a szakmai munkánkat. Az elmúlt években a szolgáltatást igénybe vevők számának alakulása: 2007-ben 2008-ban 2009-ben 2010-ben 361 fő 384 fő 486 fő 531 fő A szolgálat által végzett tevékenység éves mutatói (1. sz. melléklet) ben a családsegítő szolgálatnál összesen 531 fő fordult meg 3170 alkalommal (forgalmi napló alapján), ebből 255 fő első alkalommal kereste fel szolgálatunkat. Együttműködési megállapodás alapján 159 főt gondoztunk problémájának megoldása érdekében. Az ügyfelek száma a korábbi évekhez hasonlóan növekvő tendenciát mutat évben a növekedés továbbra is a gazdasági válság következményeinek tudható be. Az év folyamán a szolgálatnál megfordult ügyfelek 64%-a nő volt. A 35 és 49 év közötti korosztályból kértek a legtöbben segítséget 42%, de a 18 és 34 év közötti ügyfelek száma is magas volt 30%. A statisztikai kimutatások (lsd. melléklet) alapján a szolgáltatást igénybevevők 48 %-a inaktív kereső. Második helyen az aktív keresők állnak, ide soroljuk a közfoglalkoztatás keretében meghatározott ideig dolgozókat, illetve az alkalmi munkát végzőket is, ami nagyban csökkenti az álláskeresők számát. A szolgáltatást igénybe vevők 31%-a házastársi/élettársi kapcsolatban él és gyermeket nevel. Az egyedül élő ügyfeleink száma 21%. A gyermekét egyedülállóként nevelő szülőket (14%) két kategóriába lehet sorolni: a válás miatt gyermeket egyedül nevelő szülők, illetve a másik szülő halála miatt gyermekét egyedül nevelő szülők. Az egyéb kategóriába (25%) tartozók száma jelentősen megnövekedett: ide soroljuk a többgenerációs családformát, az összetett családot, a felnőtt testvérek együttélését és a szívességből együtt élőket. Tapasztaltunk az év folyamán olyan esetet is, amikor egymással rokoni kapcsolatban nem álló, két külön család lakhatásuk megoldása érdekében közösen bérel kétszobás lakótelepi lakást. 2

3 Klienseink többsége (51%) az általános iskola 8 osztályát elvégezte, 35%-a szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzett. 21 fő (4%) az általános iskola nyolc osztályánál is kevesebbel rendelkezik, az ő esetükben jelentős hátrányokat kell leküzdeni az élet minden területén. A hozott probléma jellege elsősorban anyagi természetű, de a háttérben családi konfliktusok, életviteli problémák, szenvedélybetegség áll. Az anyagi gondok jelentős részét a válság miatti rossz gazdasági helyzet, hosszantartó munkanélküliség okozza. A család nem tudja fizetni a magas törlesztő részleteket és a megemelkedett közüzemi díjakat. Gyakori gond, hogy nem ismerik fel anyagi korlátaikat, ezért túlvállalják magukat a pénzintézeti kölcsönök felvételénél (pl.: lakástörlesztés, személyi kölcsön, áruhitel stb.). Munkahelyet keresve a hozzánk forduló, alacsony iskolai végzettségű kliensek vannak nehéz helyzetben, mert elsősorban ők válnak munkanélkülivé, és tartósan kiszorulnak a munkaerőpiacról. A kliensek tájékoztatást, információt kapnak a különböző szociális ellátások számukra elérhető formáiról, különböző anyagi, természetbeni, segítő, gondozói intézményekről, szervezetekről. Szükség szerint segítünk a kérelmek kitöltésében, az igazolások beszerzésében, postázásában. Intézett szociális ellátások Egyre magasabb azon ügyfelek száma, akik a különböző forrásokból elérhető pénzbeli ellátásokat szeretnék igényelni. 276 alkalommal nyújtottunk segítséget az önkormányzatnál elérhető szociális ellátások igénylésében: 98 esetben átmeneti segélyt, 51 esetben rendkívüli gyerekvédelmi támogatást, 40 esetben lakásfenntartási támogatást, 36 esetben rendszeres gyerekvédelmi kedvezményt, 14 esetben szociális alapon egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, 13 esetben közgyógyellátást, 12 esetben krízissegélyt, 6 esetben rendelkezésre állási támogatást, 3 esetben temetési segélyt, 2 esetben köztemetést, 1 esetben közlekedési támogatást intéztünk. Az egyéb forrásból igényelhető ellátásokat 43 esetben intéztünk: MEP segélyt 35, NYUFIG segélyt 8 alkalommal (a kapott összeg alkalmanként Ft között van). Ebben az évben különösen nagy problémát jelent, hogy számos olyan ügyfél fordul a Családsegítő Szolgálathoz, akinek különféle tartozások miatt, több hitelszerződését is felmondta a pénzintézet. Ennek következményeként növekszik a végrehajtás alatt álló ingatlan ügyében felkereső ügyfelek száma. Ezekben az esetekben sokszor a hitelezők által követelt összeg behajthatatlan, mivel az ingatlan piaci értéke nem fedezi a tartozásokat. Meg kell említeni, hogy a hitelek szinte teljes egészében deviza alapúak, ezért a gazdasági válság következtében a tőketartozások is jelentősen megemelkedtek, nem beszélve a különféle kamat- és eljárási költségekről, amikkel még sújtják a végrehajtási eljárás alá vont adósok terheit. Nyilvánvalóan sok az olyan eset, ahol meggondolatlan hitelfelvételről beszélhetünk, sajnos a tanácsadást felkeresők között már átlagosnak tekinthető, ha valakinek akár 4-5 féle hitele van, az sem ritka, ha ennél is több. A különféle tartozások, akár közüzemi hátralékok, felszólítások miatt is sokan az újabb hitelfelvétel lehetőségét választották kiútnak, ami valójában csak még nehezebb helyzetbe sodorta őket, és csak pillanatnyi megoldást jelentett gondjaikra. Ezen családok esetében legtöbbször kialakul a minden mindegy esete, mivel helyzetük kilátástalan, adósságaik törlesztésére megoldást nem találnak, ha van is hivatalos munkájuk a tartozások miatt letiltással terhelt a bérük. A végrehajtást követően, pedig még rosszabb helyzetbe kerülnek, mivel lakhatásuk megszűnik, így a hajléktalanság fenyegeti őket, mivel nem rendelkeznek annyi jövedelemmel, hogy lakhatásukat és létüket biztosítani tudják. 3

4 Ezeknek a családoknak sajnos nem jelentene megoldást az adósságkezelési szolgáltatás, mivel irreális elvárás egy erősen deficites háztartástól, hogy rendszeres számlafizetővé váljon, és ne keletkezzen több hátraléka, ha a bevétele nem ritkán több tízezer forinttal kevesebb, mint a minimálisan számolt havi kötelező kiadása, átlagos rezsiköltsége, hitel-törlesztése, étkezése. Felhalmozott közüzemi díjtartozásokkal 93 fő kereste Szolgálatunkat (villanytartozás: 48 fő, vízdíj: 22 fő, távfűtés: 18 fő, vezetékes gázdíj: 5 fő). A tartozások összege szolgáltatónként Ft és Ft között volt. A villanytartozások esetében aki a jogosultsági feltételeknek megfelelt - 37 főnek intéztünk védett fogyasztói státuszt, illetve ezzel együtt kértünk részletfizetési lehetőséget. Vízdíj tartozások esetében 10 fő, távfűtés esetében 7 fő, vezetékes gáz esetében 2 fő kapta meg a részletfizetést. Klienseink egy részének a részletfizetési lehetőség intézésében sem tudtunk eljárni, mert akkora összeget halmoztak fel (jellemző, hogy több szolgáltatónál is tartozásuk van), hogy az aktuális havi számlák mellett nem tudják a részleteket befizetni. Ebből kifolyólag a kamatok miatt a felhalmozott összeg egyre csak nő. A Polgármesteri Hivatal önkormányzati bérlakásban élők díjhátraléka ügyében 15 esetben kért tájékoztatást. A hátralékkal rendelkező fizetni szándékozó és fizetésre képes családoknak segítséget nyújtottunk a részletfizetés lehetőségének intézésében: díjhátralékot 6 esetben fűtés, 9 esetben több közüzemi díjtartozás egyidejű fennállása jelentette. Volt olyan hátralékos, ahol a lakbér, a vízdíj, az áram és a fűtés díjakban is mutatkozott tartozás. Adósságkezelési szolgáltatás 2010-es évben folytatódott az önkormányzat által 2009-es évben indított adósságkezelési program. A szolgáltatás, a szociálisan rászorult személyek részére, lakhatást segítő természetbeni ellátás, amely a lakásfenntartással összefüggő hátralék felhalmozódásakor az adósság mérséklésére irányuló pénzbeli támogatásokat foglalja magába. Elsősorban fizetőképes és fizetési készséget mutató személy/családok részesülhetnek a támogatásban, amennyiben megfelelnek a törvényi feltételeknek. Dorog városban azon személyt/családokat érinti, akik lakbértartozást halmoztak fel. A szolgáltatás lehetőséget nyújt az adósságcsapdából való kilábalásra, amelyhez a saját erőforrásokat is mozgósítani kell. Az állam, amennyiben az igénylők megfelelnek a feltételeknek, a tartozás 75%-át átvállalja, az adósnak a tartozás 25 %-át kell befizetni, havi részletekben. Ezzel egyidejűleg az adós lakásfenntartási támogatásban is részesül. A szolgáltatás része a személyes tanácsadói tevékenység, amelynek során a tanácsadás mellett ügyintézési segítséget is nyújt a tanácsadó, valamint figyelemmel kíséri az adósságrendezés teljesítését, követi az aktuális közüzemi díjak kiegyenlítését. Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő Szolgálatnál egy fő látja el, a családgondozói tevékenység mellett es évben 9 fő/család részesült adósságkezelési szolgáltatásban, 2010-es évben 16 fő/család vett részt a programban Tartozás 761 EFt EFt +80% Támogatás: 571 EFt EFt +80% A támogatás időtartama minden esetben 6 hónap volt. A résztvevőknek juttatott lakásfenntartási támogatás összesen: ,- Ft es évben 14 fő/család sikeresen rendezte az önrész befizetését, két család - akik az ősz folyamán kerültek be a programba -, márciusában rendezték hátralékukat. 4

5 Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő családok eladósodásának megelőzése érdekében, különböző juttatások intézésében működünk közre: - szociális és önkormányzati ellátások /rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ igénybevétele, - jövedelemhez juttatás, lehetőség szerint munkába állással, - elérhető kedvezmények igénylésével, védendő fogyasztói hely, részletfizetési lehetőség, kamat és illeték elengedés/mérséklés, - egyéb adósságfizetési átütemezés, - adható támogatások kihasználása, krízissegély. Gondozott családjaink többsége tartósan munkanélküli/álláskereső, vagy alkalmi munkát végez. Ebbe a körbe beletartozik az inaktív keresők egy része is (aktív korúak ellátásában részesülők, álláskeresési támogatásból/segélyből élők). A gazdasági válságot megelőzően, az ügyfelet álláskeresési technikák elsajátításában és önéletrajz írásában kellett segíteni, hiszen a munkahelyek, a gyárak adottak voltak. A válság óta negyedére csökkent az álláshirdetések száma, a meghirdetett állásokra is megjelölt végzettséggel rendelkező személyeket keresnek. Minden meghirdetett álláslehetőségre többszörös a túljelentkezés. A leginkább munkanélküliséggel érintett réteg az alacsonyan iskolázott álláskeresők. Az álláskereső ügyfelekkel folytatott segítő beszélgetések a megoldásokra és a jövőre összpontosítanak. A találkozás minden esetben egy konkrét cselekvési tervvel zárul. A következő találkozó lehetőséget ad a cselekvési tervek megvalósulásának nyomon követésére és az elért eredmények, illetve a meg nem valósult elképzelések fényében egy újabb terv kidolgozására. Ennek a módszernek a segítségével az ügyfél fontosnak érezheti magát és a folyamatos visszajelzésnek köszönhetően, elindulhat a változás, a változtatás útján. Munkanélküli ügyfél esetében a legfontosabb első lépés a Munkaügyi Központban álláskeresőként történő regisztráció elérése! Ez évben 19 fő részére tartottunk önéletrajzíró csoportot: számítógéppel fényképes önéletrajzokat készítettünk, mindenkivel egyénileg elbeszélgettünk, hogy ne csak sablonos önéletrajzok készüljenek, valamint az állásinterjún való megjelenést. Elektronikus úton több munkáltatóhoz is eljuttattuk. A kliensek fénymásolatot is vittek magukkal önéletrajzukból, annak érdekében, hogy önállóan is keressenek munkahelyet. Az emberek egyéni boldogulását leginkább befolyásoló kérdés, hogy van-e munkája, és abból meg tud-e élni. Kapjon munkát az aki képes dolgozni, mert ezzel az egyén méltósága is visszaadható. Rendszeres szociális segélyben részesülők Az együttműködésre kötelezettek célcsoportján belül a rendszeres szociális segélyben részesülők az egyik legnehezebb csoport, mivel hosszabb ideje inaktivitásban vannak, ezért leépült, vagy leépülőben lévő készségekkel és munkavállalási szándékkal rendelkeznek. A segítő folyamat ebben az esetben nem szűkülhet le a munkaerőpiacra történő visszatéréssel kapcsolatos tájékoztatásra. A hatékony segítségnyújtás érdekében fontos az állapot és helyzet, az egyéb problémák feltérképezése, a prioritások felállítása, a készségeknek és képességeknek megfelelő célok kitűzése. A rendszeres szociális segélyezettek életkorukból adódóan - 55 év felettiek szinte esélytelenek a munkaerőpiacon. Egyéb ellátásba történő áthelyezésük is nehézségekbe ütközik a nyugdíjaztatás szabályainak szigorítása miatt év folyamán összesen 25 fő rendszeres szociális segélyezettel tartottunk kapcsolatot. 1 fő esetében már a kapcsolatfelvétel sem valósulhatott meg, mivel az ügyfél külföldön tartózkodott. Iskolai végzettségük: 2 fő esetében kevesebb, mint 8 általános, 10 fő 8 általános, 9 fő szakmunkásképző, 1 fő szakközépiskola, 2 fő gimnázium, 1 fő pedig főiskolai 5

6 végzettséggel rendelkezik. Az év folyamán 9 fő került ki a rendszeres szociális segélyezettek köréből: 3 fő munkahelyet létesített, 2 fő öregségi nyugdíjra vált jogosulttá, 1 főt egészségének állapotrosszabbodása miatt leszázalékolták és rokkantnyugdíjra vált jogosulttá, 3 fő pedig más ellátásba került (III. típusú álláskeresési segély). Megnövekedett a családi-kapcsolati problémák száma. Az év folyamán 61 esettel találkoztunk. Mediációs jellegű esetkezelésben 46 fő vett részt. Ilyen esetekben a családgondozó elsődleges feladata a bizalmi kapcsolat kiépítése a családtagokkal, annak érdekében, hogy őszintén beszéljenek problémáikról, egymáshoz fűződő viszonyukról, a kapcsolat, a házasság megromlásához vezető okokról. A hatékony esetkezelés érdekében elengedhetetlen, hogy a felek szembenézzenek problémáikkal, ne egymást okolják, hanem vállalják a felelősséget az elkövetett hibákért. Mediációs jellegű beszélgetésekkel támogatjuk a párbeszéd kialakítását, az egymással szemben támasztott elvárások, igények tisztázását. Célunk a kapcsolat normalizálása, annak végleges megromlása esetén a válás békés, közös megegyezéssel történő lebonyolításának segítése, figyelemmel kísérése. Az év folyamán életviteli problémával 47 esetben foglalkoztunk, nagyrészükben felmerül az alkohol, mint a feszültség oldás eszköze. Rohanó, teljesítmény-centrikus világunkban gyakran az alkohol jelenti a terhek lerakását, a stresszoldást. Vannak, akik egész életükben megmaradnak "szociális ivónak", nem veszítik el a kontrollt, nem alakul ki függőség, észrevétlen csúsznak bele, s válnak az alkohol rabjává. Az alkoholizmus kialakulását gyakran, valamilyen módon a család, a párkapcsolat is elősegíti tudattalanul. Sokan elmondják, hogy alkoholos állapotban az egyébként rájuk nehezedő, súlyosnak érzékelt gondok, mintha eltörpülnének, könnyűvé, kezelhetővé válnak, megszűnik a szorongás. A függők másik csoportjába tartoznak, akik gátlásaik csökkentése, ún. szociális fóbiás tüneteik enyhítése miatt válnak alkoholistává. Ha ittas, megnő az önbizalma, kezdeményezőbb, jobban feloldódik társaságban, gördülékenyebbé válik az önkifejezés. Szintén a stresszt, a szorongást csökkentve ezzel. Gyakran már tizenévesen kezdenek élni a lehetőséggel, természetesen nem számolva a rabsággal. Nagyon sok alkoholista a függőség rabságában még jó ideig áltatja magát azzal, hogy bármikor le tudná tenni a poharat, ha akarná. Az alkoholfüggőség hátterében számos genetikai, pszichoszociális és különböző környezeti faktor állhat, ezért a kezelése is komplex feladat. A legfontosabb, hogy a beteg is akarjon változtatni. Ebben segítséget nyújthat a családgondozó, a pszichiáter szakorvos, pszichológus, addiktológus szakemberek bevonásával. A hajléktalanná válás, a társadalom perifériájára való kerülés feldolgozhatatlansága miatt, hajléktalan ügyfeleink mindegyike rendszeresen fogyaszt alkoholt. Saját bevallásuk szerint az alkohol hatásának idejére problémáiktól megszabadulnak, kilátástalan helyzetük nem nyomasztja őket és a társadalom megvető tekintetét is könnyebb elviselni. Dorog város területén az év folyamán 20 fő hajléktalan személlyel álltunk kapcsolatban, ebből 14 fő részére levelezési címet is biztosított szolgálatunk. 12 fő rendszeres jövedelemmel is rendelkezik (6 fő rendelkezésre állási támogatás, 4 fő rendszeres szociális segély, 1 fő rehabilitációs járadék, 1 fő szociális járadék), a többiek alkalmi munkából, segélyekből oldják meg a mindennapjaikat. Rendszeres jövedelemhez jutás céljából mindegyiküket a Munkaügyi Központba irányítottuk, hogy regisztráltassák magukat, mint álláskeresők. Utcán éjszakázó személyről továbbra sincs tudomásunk: tartózkodási helyüket gyakran váltogatják, a legstabilabban együttműködők a krízisszállón lévő hajléktalan személyek. Többségük továbbra is szívességi lakáshasználóként, illetve megtűrt személyként él ismerőseinél, családi kapcsolatot 4 fő ápol. Pszichiátriai esetek Pszichés problémával küzdő ügyfelünk az év folyamán 50 fő volt. Kórházi kezelésre 18 fő esetében volt szükség. 3 fő esetében kifejezetten pszichiátriai betegekkel foglalkozó intézményben történő elhelyezés vált szükségessé, terápiás jelleggel. Több mint 90%-uk 6

7 rendszeresen jár ambuláns kezelésre. A problémák hátterében többnyire depresszió, öngyilkossági gondolatok, illetve szenvedélybetegség áll, de előfordul pánikbetegség, skizofrénia és időskori demencia is a diagnózisok között. Pszichiátriai problémákkal küzdő ügyfeleinknél a szakorvos igénybevétele mellett a segítő beszélgetések során feltárjuk az életkörülményeket, a múltbéli, illetve a jelenlegi állapotot és a lehetséges jövőbeli kilátásokat. Az esetek többségében az értő figyelemmel végzett meghallgatás, a problémák, feszültségek kibeszélése is nagy segítséget jelent számukra. 6 fő esetében gondnokság alá helyezés vált indokolttá, ügyeik viteléhez szükséges belátási képességének részben vagy teljes mértékben lévő hiánya miatt: 4 fő esetében szenvedélybetegség, 1 fő esetében skizofrénia, 1 fő esetében pedig időskori demencia miatt vált szükségessé a hatósági intézkedés megtétele. 4 főnél a gondnoki teendőket közeli hozzátartozó vállalta, 1 fő esetében hivatásos gondnok lett kirendelve, 1 fő pedig az eljárás folyamán elhunyt. A szolgálat által biztosított jogi tanácsadást 177 fő vette igénybe, ez 10%-al haladja meg a évi szolgáltatást igénybevevők számát. A tanácsadás kiterjed a keresetlevelek szerkesztésére, valamint a bírósági beadványok készítésére. Továbbra is gyermektartásdíj megállapítás/megváltoztatás/megszűntetés ügyében, ezt követően gyermekelhelyezés, majd házasság felbontása ügyekben kértek jogi segítséget a legtöbben. A korábbi évekkel összevetve bővül a segítségigénylési ügyek köre. Az ügyek tartalmát tekintve a következőképp alakult az év folyamán: gyermektartásdíj 29 esetben eltartási szerződés 5 esetben gyermekelhelyezés 23 esetben kapcsolattartás 5 esetben ingatlan 25 esetben bérleti szerződés 4 esetben házasságbontás 17 esetben hagyaték 4 esetben információ+tanácsadás 16 esetben vagyonmegosztás 4 esetben végrehajtás/letiltás 14 esetben gondnokság alá helyezés 3 esetben közüzemi tartozás 8 esetben büntetőügy 3 esetben bankhitel 6 esetben állampolgárság 2 esetben munkajog 6 esetben egyéb ügyek 16 esetben (Egyéb kategóriába tartoznak: kegyeletsértés, kezesség, vállalkozás, bírságelengedésköltségmentesség, feljelentés, nyugdíjügy, kiskorú veszélyeztetése, lakásszövetkezeti vita, fizetési meghagyás, kilakoltatás, adóügy, biztosítási vita, nyeremény, szerződés megváltoztatása, árvaellátás ügyek.) Ingyenes jogi képviselet igénybevétele miatt 4 főt irányítottunk a Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó- és Áldozatsegítő Szolgálatának kihelyezett esztergomi ügyfélszolgálatához. Környezettanulmány készítésére 150 esetben kapott felkérést szolgálatunk: - bíróságtól 70 esetben: gyermektartásdíj 25, gyermekelhelyezés 24, házasságbontás 13, szülői felügyeleti jog 3, kapcsolattartás 2, gondnokság alá helyezés 3 esetben - polgármesteri hivataltól 44 esetben: lakbér hátralék-adósságkezelés 20, gondozási díj 9, ápolási díj 5, gyermekelhelyezés 3, házasságbontás 2, lakáskérelem 1, életkörülmény feltárása 1, büntetésvégrehajtáshazalátogatás 1, kegyelmi kérvény 1, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 esetben - gyámhivataltól 36 esetben: családbafogadás 12, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezés 7, gyámrendelés 3, gondnokság alá helyezés 2, ideiglenes elhelyezés felülvizsgálat 2, kapcsolattartás 2, örökbe fogadás 2, házasságbontás 1, belföldi jogsegély 1, otthonteremtési támogatás 1, 7

8 gyermekelhelyezés 1, rokon befogadás 1, átmeneti nevelés felülvizsgálat 1, házasságkötés engedélyezés 1 esetben. Adományok A évben 62 főt, 101 alkalommal részesítettünk különböző adományokban. Szervezett ruhaosztást januártól júliusig (az Intézmények Házába költözésünk időpontjáig) minden csütörtökön 9-12 óráig tartottunk, amelyen 40 fő vett részt. Ezenkívül üvegtészta-adományt 61 fő kapott. Szolgálatunk a különböző programok szervezése kapcsán, illetve folyamatos jelleggel gyűjt és oszt főként ruhanemű, játék, könyv adományokat. Az adományok osztásánál igyekszünk mindig a legrászorultabb családokat megtalálni, és legtöbbször családlátogatások alkalmával személyesen visszük ki. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat dorogi csoportjának a segítségével az év folyamán 6 fő részére kaptunk élelmiszer csomagot. Kapcsolattartás a jelzőrendszerrel A Családsegítő Szolgálat a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-jelző rendszert működtet (egészségügyi szolgáltatók, háziorvosok, szakorvosok, kórházak, oktatási-, nevelési intézmények, személyes gondoskodást nyújtó intézmények) ben 19 jelzés érkezett szolgálatunkhoz. A legtöbb jelzés, 5 esetben az esztergomi Vaszary Kolos Kórházból érkezett. Abban kérte a segítségünket, hogy térképezzük fel a betegek élet- és lakáskörülményeit a kórházból való hazabocsátásuk miatt. 4 jelzést a Polgármesteri Hivataltól, 3 jelzést lakossági bejelentőtől, 2 jelzést pszichiátertől, 2 jelzést háziorvostól, 1 jelzést Városi Gyámhivataltól, 1 jelzést óvodától, 1 jelzést személyes gondoskodást nyújtó intézménytől kaptunk. Az esetek többségében egészségügyi, mentális okok, közüzemi díjtartozások, anyagi jellegű gondok miatt jeleztek. A szomszédok, utcabeliek, a helyi lakosok bejelentése esetében, bentlakásos intézménybe történő elhelyezésben, illetve más ellátások közvetítésével tudott segíteni Szolgálatunk. Krízishelyzet az év folyamán 9 esetben volt, 6 esetben sürgős elhelyezést, lakhatást kellett megszerveznünk, a többi kliensnél azonnali anyagi támogatás igénybevétele vált szükségessé. Mindegyik esetben sikerült a családok/egyének problémáit kezelni, megoldásokat találni. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködéséről A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei, a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül, e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. Közös programjaink a év folyamán: Farsangi Játszóház Nyári Játszóház Környezettudatos Játszónapon történő aktív részvétel a Dorogi BEBTE szervezésében Karácsonyi Játszóház Tisztelt Emberi Erőforrás Bizottság! Kérem, szíveskedjenek a Családsegítő Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítő támogatásukat köszönjük! 8

9 Dorog, Veszprémi Tímea CsSSZ családgondozó dr. Némethy Józsefné intézményvezető 9

10 10

11 2010. év tevékenységének mutatói 1. sz. melléklet A szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerinti megoszlása év 4 fő (0 férfi, 4 nő) év 160 fő (47 férfi, 113 nő) év 221 fő (81 férfi, 140 nő) év 116 fő (57 férfi, 59 nő) 62 éves és idősebb 30 fő (9 férfi, 21 nő) A szolgáltatást igénybe vevők száma a legmagasabb iskolai végzettség szerint Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 21 fő Általános iskola nyolc osztálya 269 fő Általános iskola 10 osztálya 4 fő Szakmunkásképző iskola, szakiskola 185 fő Szakközépiskola 18 fő Gimnázium 29 fő Felsőfokú iskola 5 fő A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele szerint Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élők 18 év alatti gyermek(ek)kel Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel Egyedül élő Egyéb 164 fő 50 fő 72 fő 113 fő 132 fő A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint Aktív kereső 188 fő Álláskereső 75 fő Inaktív 255 fő - ebből nyugdíjas 40 fő Eltartott 13 fő - ebből gyermek-, és fiatalkorú (0-17 éves) 4 fő A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái Életviteli Családi - kapcsolati Lelki - mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés 47 eset 61 eset 28 eset 28 eset 146 eset 49 eset 16 eset 89 eset 67 eset 11

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község területén DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730 Gyermekjóléti Szolgálat mobil:06-20-561-5226 Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Péterfi Mária szociális munkás

ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Péterfi Mária szociális munkás ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN Péterfi Mária szociális munkás Tartalom Társadalmi változások Probléma Adósságkezelés Hogyan tovább? Tartalom Társadalmi változások Probléma Adósságkezelés Hogyan tovább? Társadalmi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.( V.28.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 9/2009. (VI.04) számú rendeletének módosításáról Újhartyán Község

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben