ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN"

Átírás

1 Hatályos: február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban: Hitelintézet) a Fogyasztókkal kötött - a hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó hitelre vonatkozó szerződések, valamint egyedi megállapodás hiányában a Takarékpont keretében kötött Takarék Classic Számlahitel, TakarékPont Személyi Kölcsön, valamint Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel elnevezésű hitelszerződések kivételével valamennyi hitel / kölcsön ügyletre (és biztosítékaira) vonatkozó szerződésében (továbbiakban: Szerződés) a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ben foglalt általános szerződési feltételeket alkalmazza. 1. A Szerződésben előforduló fogalmak, díjak és költségek Az ÁSZF-ben szerepelő fogalmak, valamint díjak és költségek kizárólag általánosságban, felsorolásként kerültek megfogalmazásra, így azok nem mindegyike kerül alkalmazásra valamennyi Szerződésben. Az adott Szerződésre irányadó díjakat és költségeket az egyedi Szerződés, valamint a Szerződésre irányadó Hirdetmény 1.1. Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Adós: Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Hitelintézettel hitel/kölcsönszerződést köt BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( is közzétett budapesti bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBORként megjelenik. A bankok forint hitelezéseinek elsődlegesen alkalmazott kamatbázisa a hazai piacon. A kamat számítása 360 napos bázison történik JBA: (Jegybanki alapkamat): A Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiacok és a gazdaság helyzete alapján meghatározott, éves százalékban kifejezett kamatláb. A JBA mértékéről a Monetáris Tanács önállóan dönt, annak mértékét nyilvánosan kihirdeti, illetve közzéteszi a honlapján EURIBOR: "Euro Interbank Offered Rate": azt az éves százalékban kifejezett, a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( is közzétett európai irányadó bankközi kamatlábat jelenti, amelyet az eurózóna határain belül a bankok közötti műveletekben alkalmaznak azokban az esetekben, amikor Európa első osztályú bankjai (prime bank) nyújtanak egymásnak hitelt euróban. Az EURIBOR referencia kamatlábként működik, mértékét a Reuters ügynökség számolja és teszi közzé minden nap délelőtt 11 órakor. A kamat számítása 360 napos bázison történik LIBOR (vagy CHF LIBOR): London Interbank Offered Rate azaz londoni bankközi kamatláb. Azt az éves százalékban kifejezett, a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( is közzétett kamatlábat jelenti, amelyet a londoni tőkepiacon a bankok közötti műveletekben alkalmaznak. A LIBOR referencia kamatlábként működik, mértékét a Reuters ügynökség számolja és teszi közzé minden nap 11 órakor. A kamat számítása 360 napos bázison történik. A LIBOR kamatláb mindig devizánként értendő, azonban a felek egyedi megállapodása hiányában a Szerződésben azalatt a CHF LIBOR értendő Deviza alapú hitel/kölcsön: Devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztendő hitel/kölcsön Ügyleti kamat: A hitel/kölcsön ügyletre a Szerződésben éves szinten, százalékos mértékben meghatározott kamat, amelynek mértéke - eltérő megállapodás hiányában - változó. A referencia kamatlábhoz kötött kamat esetében az ügyleti kamat az adott ügyletre alkalmazott referencia kamatláb és a kamatfelár összege. A kamatot a Hitelintézet naptári napokra számítja fel és utólag, a kamatfizetési napon esedékes. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Adós a kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, a kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Hitelintézet a kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja fel. A kamatszámítás képlete: tőke x naptári napok x kamatláb kamat = x Referencia kamatláb: A Szerződésben meghatározott, a hitel/kölcsön ügyleteknél az Ügyleti kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Hitelintézetnek nincs ráhatása.(pl: JBA; BUBOR; EURIBOR, LIBOR) Kamatfelár: a Szerződésben meghatározott, a referenciakamatlábon felül az Ügyleti kamat részeként fizetendő kamat, az Ügyleti kamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész Késedelmi kamat: Amennyiben az Adós a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, úgy az ezt követő naptól a Hitelintézet jogosult a késedelmes tőke-, kamat-, díj- vagy költségtartozás után tőketartozás esetén az Ügyleti

2 kamaton felül a Szerződésre irányadó Hirdetmény szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Az esedékességet követő naptól a Hitelintézet jogosult a teljes lejárt hiteldíjat tőkésíteni és az így megállapított tőke után az Ügyleti kamaton felül a Szerződésre irányadó Hirdetmény szerinti késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamatot a Hitelintézet naptári napokra számítja fel és azonnal esedékes. A késedelmi kamatszámítás módja megegyezik az ügyleti kamatszámítás módszerével Kamatfizetési nap: Eltérő megállapodás hiányában minden naptári hónap első napját jelenti azzal, hogy amennyiben bármely kamatfizetési nap nem banki munkanap, akkor a kamatfizetési napnak az ezt követő banki munkanap minősül Kamatperiódus: A Szerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a Hitelintézet nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A fizetési számlához kapcsolódó hitelek kivételével: Amennyiben a Szerződés futamideje nem haladja meg a 3 évet, úgy a hitel/kölcsön kamatperiódusa a futamidővel megegyező. Amennyiben a Szerződés futamideje meghaladja a 3 évet, úgy: a) Referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozású Szerződés esetén az első kamatperiódus a kamatszámítás kezdő napjától számított 3. év elteltét követő, a referenciakamat futamidejéhez igazodóan: 3 havi futamidejű referenciakamat alkalmazása esetén a következő naptári negyedév első napját megelőző napig tart, 6 havi futamidejű referenciakamat alkalmazása esetén a következő naptári félév első napját megelőző napig tart, 12 havi futamidejű referenciakamat alkalmazása esetén a következő naptári év első napját megelőző napig tart, míg a további, minden egyes kamatperiódus az adott kamatperiódust közvetlenül megelőző kamatperiódus utolsó napját követő napon kezdődik és 3 év időtartamú azzal, hogy a Szerződés utolsó kamatperiódusa (a 3 év helyett) a Szerződés lejáratának napján zárul. b) Amennyiben a Hitelintézet a Szerződésben kifejezetten nem rögzíti, hogy a hitel/kölcsön Ügyleti kamata a teljes futamidő alatt fix mértékű, úgy a nem referencia-kamatlábhoz kötött kamatozás esetén az első kamatperiódus a kamatszámítás kezdő napjától számított 3. év elteltét követő naptári év első napját megelőző napig tart, míg a további, minden egyes kamatperiódus az adott kamatperiódust közvetlenül megelőző kamatperiódus utolsó napját követő napon kezdődik és 3 év időtartamú azzal, hogy a Szerződés utolsó kamatperiódusa (a 3 év helyett) a Szerződés lejáratának napján zárul Kamatváltoztatási mutató: A fizetési számlához tartozó hitel kivételével a Szerződésben meghatározott, a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel/kölcsön nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Hitelintézet által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, az Ügyleti kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( közzétett viszonyszám. A Hitelintézet által alkalmazott és a hitel/kölcsön ügyletre irányadó kamatváltoztatási mutatót a Szerződésre irányadó Hirdetmény Kamatfelár-változtatási mutató: A fizetési számlához tartozó hitel kivételével a Szerződésben meghatározott, a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( közzétett kamatváltoztatási mutató. A Hitelintézet által alkalmazott és a hitel/kölcsön ügyletre irányadó kamatváltoztatási mutatót a Szerződésre irányadó Hirdetmény Hitel-előkészítési díj: A Hitelintézet által a hitel/kölcsönkérelem hitelbírálati eljárásáért felszámított, a hitel/kölcsön igénylő által teljesítendő, tételesen meghatározott díj, amely a felek eltérő rendelkezése hiányában a hitelkérelem benyújtásakor esedékes és A díj a hitelkérelem elutasítása esetén sem téríthető vissza Szerződéskötési díj: A Hitelintézet által a Szerződés megkötésével összefüggésben felszámított, az Adós által teljesítendő, tételesen meghatározott díj, amely a felek egyedi megállapodása hiányában a szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény Kezelési költség: A Hitelintézet által a hitel/kölcsön százalékában vagy tételes összegben meghatározott díj, amelynek Adós általi megfizetése egyszeri költség esetén a szerződéskötés időpontjában, míg kamatszerűen felszámítva a kamat megfizetésével egyidejűleg esedékes. A felek eltérő rendelkezése hiányában mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A költség a február 1. napja előtt kötött Szerződések esetén alkalmazható Rendelkezésre tartási jutalék(díj): A Hitelintézet által a Szerződésben meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartásáért az Adósnak felszámított, a rendelkezésre tartott keret összege alapul vételével meghatározott (évi) százalékos díj, amely a felek egyedi megállapodása hiányában az Ügyleti Kamattal egyidejűleg esedékes és Folyósítási díj: A Hitelintézet által a hitel/kölcsön folyósításával közvetlenül összefüggő költségek megtérítésére felszámított, az Adós által teljesítendő, a folyósított összeg százalékában meghatározott díj, amely a felek egyedi megállapodása hiányában a folyósítással egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény Helyszínelési díj: A Hitelintézet által az Adós részére felszámított, a folyósítani kért kölcsön célja szerinti felhasználásának (készültségi fok) helyszíni ellenőrzésével összefüggésben meghatározott ügyviteli díj, amely a helyszíneléssel egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény 2

3 1.22. Értékbecslés szakértői költsége: A hitel/kölcsön biztosítékául szolgáló vagyontárgyak forgalmi értékmegállapításának szakértői költsége, amely az értékbecslés megrendelésével egyidejűleg a szakértő részére teljesítendő és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény TAKARNET díj: A Hitelintézet által, az ingatlannyilvántartás adatainak elektronikus lekérdezésével összefüggésben a hiteligénylőnek/adósnak felszámított ügyviteli díj, amely a lekérdezéskor esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A díj magában foglalja a lekérdezés adatátviteli költségét is Földhivatali ügyintézés díja: Az Adós (zálogkötelezett) eseti kérelmére tekintettel az ingatlan-nyilvántartási kérelem Hitelintézet általi földhivatali benyújtásának ügyintézési díja, amely az erre irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A díj nem tartalmazza a Földhivatali eljárás költségét Földhivatali eljárás költsége: A Jelzáloghitel Szerződéshez kapcsolódó zálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének/módosításának/törlésének földhivatal által mindenkor felszámított igazgatási szolgáltatási díja, amely az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésekor esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény Postaköltség: A Hitelintézet által az Adós részére felszámított, a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartással, illetve postai úton történő értesítéssel felmerülő költség, amely a postai küldemény feladásakor esedékes és Rendkívüli ügyintézési díj: Az részéről kezdeményezett és a Hitelintézet számára a Szerződés (vagy jogszabály) kötelező rendelkezése által díjmentesen elő nem írt, eseti jellegű ügyintézésre (így különösen: igazolások, kimutatások, Szerződés másolatok kiadására) felszámított ügyviteli díj, amely az erre irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg esedékes és KHR lekérdezés és feltöltés díja: A Hitelintézet által a hiteligénylőnek/adósnak felszámított, a központi hitelinformációs rendszer adatbázisából történő elektronikus lekérdezés és késedelemből adódó mulasztás esetén az adatátadás ügyviteli díja, amely a hitel/kölcsön kérelem benyújtásakor, illetve a mulasztással kapcsolatos adatátadáskor esedékes és A díj magában foglalja a lekérdezés (adatátadás) adatátviteli költségét is OEP megkeresés díja: A Hitelintézet által az Adósnak felszámított, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az felhatalmazása alapján történő adatigénylés ügyviteli díja, amely a megkeresés előterjesztésével egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény Lakcím keresés (tudakozvány) díja: A Hitelintézet által az Adósnak felszámított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való adatigénylés ügyviteli díja, amely az adatigényléssel egyidejűleg esedékes és A díj kizárólag abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az nem szerződésszerű magatartására figyelemmel a Hitelintézet által feladott postai küldemény elköltözött ; ismeretlen vagy cím elégtelen jelzéssel érkezett vissza. A díj tartalmazza az adatigénylés igazgatási szolgáltatási díját Szerződésmódosítási díj: A Hitelintézet által az lel megkötött Szerződésben az Adós egyedi kérelmére végrehajtott változtatásra figyelemmel felszámított, az Adós által teljesítendő, tételesen meghatározott díj. Szerződésmódosításnak minősül különösen a prolongálás (futamidő hosszabbítás), a törlesztési átütemezés, a felek személyét, vagy a biztosítékokat érintő bármely változtatás. A Felek egyedi megállapodása hiányában a díj a szerződési feltételek módosításával egyidejűleg esedékes és Előtörlesztési díj: A Hitelintézet által a Szerződésben megállapított teljesítési határidő előtti törlesztés esetén, az előtörlesztéssel kapcsolatban felmerült adminisztrációs költségek megtérítéseként az előtörlesztést teljesítő részére felszámított díj, melynek mértéke az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és megfizetése az előtörlesztéssel egyidejűleg esedékes. A díj mértékére az adott hitel/kölcsönügyletre az előtörlesztés időpontjában hatályos Hirdetmény az irányadó Felszólítási díj: A Hitelintézet által, a szerződésszerű teljesítés elmaradása esetén az adminisztrációs költségek fedezésére felszámított tételes díj, amely a mulasztásra történő írásbeli felszólítás megküldésekor esedékes és A díj felszólításonként (Ügyfelenként) kerül felszámításra és annak teljesítésére az Adós köteles Felmondási díj: Az Ügyfelek szerződésszegésére figyelemmel a Szerződés Hitelintézet általi felmondása esetén az adminisztrációs költségek fedezésére felszámított tételes díj, amely a felmondással egyidejűleg esedékes és A díj Ügyfelenként kerül felszámításra és annak teljesítésére az Adós köteles Felmondást követő követelésérvényesítési díj: A Szerződés megszűnése ellenére vissza nem fizetett Hitelintézeti követelés érvényesítésével összefüggő ügyviteli feladatok ellátására az Adósnak felszámított, tételesen meghatározott egyszeri díj, amely a megszűnéssel összefüggő teljesítés elmulasztásakor esedékes és Monitoring díj: A Hitelintézet által a hátralékos (lejárt) tartozás folyamatos kezeléséért, figyeléséért az Adós részére minden késedelemmel érintett naptári hónapban felszámított tételes díj, amelynek mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A díj Lakáscélú Szerződés esetén a felmondást követő 90 nap eltelte után nem került felszámításra. A díj a február 1. napjától kötött vagy e naptól a felek által közösen módosított Szerződések esetén alkalmazható. 3

4 1.37. Külső monitoring díj: A Hitelintézet által az Adós részére felszámított, a hátralékos (lejárt) tartozás behajtása érdekében a rendelkezésre álló telefonos vagy postai elérhetőségeken megkísérelt kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén végzett helyszíni cselekményekre (Ügyfelek személyes felkeresésére) megállapított tételes díj, amelynek mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A díj Lakáscélú Szerződés esetén a felmondást követő 90 nap eltelte után nem került felszámításra. A díj a február 1. napjától kötött vagy e naptól a felek által közösen módosított Szerződések esetén alkalmazható Hirdetmény (Kondíciós lista): A Hitelintézet fiókjaiban kifüggesztett, valamint annak internetes weboldalán ( is elérhető tájékoztató, mely a Szerződés részeként tartalmazza valamennyi, a Szerződésre irányadó, a Hitelintézet részére ellenszolgáltatásként fizetendő hiteldíjat. Amennyiben a Szerződés, vagy jelen ÁSZF, illetve az Általános Üzletszabályzat másként nem rendelkezik a Hitelintézet az Ügyfelet a Szerződésre irányadó feltételek (hiteldíjak, továbbá az ÁSZF, valamint az Általános Üzletszabályzat) változásáról jogosult Hirdetmény útján értesíteni Hiteldíj: A hitel / kölcsön összege után a Hitelintézet által ismert és részére teljesítendő minden olyan ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a Szerződés kapcsán megfizet, illetve az vele szemben felszámítható Hitel teljes díja: A Hitelintézet által ismert minden olyan a THM számításánál figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a Szerződés kapcsán megfizet Teljes- hiteldíj mutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve, melynek meghatározása az arra irányadó jogszabály [jelenleg 83/2010.(III.25.) Kormányrendelet] szerint az alábbiaknak megfelelően történik: ahol: C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D 1: az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma, t k : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 =0, s 1 : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve X: a THM értéke. A THM számításánál nem kerül figyelembe vételre az esetleges prolongálás költsége, a Késedelmi kamat, a Szerződés esetleges közokiratba foglalásával kapcsolatban felmerülő közjegyzői díj, valamint mindazon költségek és díjak, amelyek a Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítéséből adódnak. A közokiratba foglalás díját az arra irányadó jogszabály [jelenleg 14/1991. (XI.26.) IM. Rendelet] határozza meg Jelzáloghitel Szerződés: Az Adós részére ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön Lakáscélú Szerződés: Olyan Jelzáloghitel Szerződés: a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, vagy b) amelynek igazolt célja az a) pontban meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget Magatartási kódex: Olyan - piaci önszabályozás keretében létrehozott - megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Hitelintézet csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexhez A Hitelintézet működésére, valamint a Szerződésekben alkalmazott egyéb fogalmak Ügyfelet segítő magyarázatára a Hitelintézet internetes weboldalán ( valamint fiókjaiban elérhető fogalomtár további részletes útmutatásul szolgál. 2. A Hitelintézet egyoldalú szerződésmódosítási joga 2.1. A Hitelintézet az Adós számára kedvezően bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a Szerződés feltételeit, melyről az Adóst Hirdetmény útján (vagy más, közvetlen módon) értesíti A Hitelintézet jogosult az Ügyleti kamat, kamatfelár, valamint bármely díj vagy költség mértékét a Szerződésben (ideértve a jelen ÁSZF-et is) meghatározott módon, az Adósra nézve kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani. A referenciakamat változásából adódó kamatváltozás nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Hitelintézet a hitel/kölcsön futamideje alatt az Adós számára kedvezőtlenül legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatperiódusok lejárta után módosíthatja egyoldalúan a) az Ügyleti kamatot a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató, b) a Kamatfelárat a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató szerint A Hitelintézet - a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével - a Szerződésben meghatározott tételes díjat évente csak egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időpontban, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 4

5 előző éves fogyasztói árindex mértékével jogosult az Adós számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani A Hitelintézet a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével - a Hitelintézet a Szerződésben meghatározott tételes költséget csak annak növekedésével arányosan, a növekedés felmerülésekor jogosult az Adós számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani Amennyiben a Szerződés egyoldalú, az Adós számára kedvezőtlen módosításának alapjául szolgáló feltételek az Ügyleti kamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézet e feltételek kedvező változását kötelezően érvényesíti az Adós javára. Amennyiben a Hitelintézet az Adós számára kedvezőtlen, egyoldalú kamatmódosítása során a kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt (annak erejéig) a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. Az e pontban írt rendelkezések a fizetési számlához kapcsolódó hitelre nem irányadóak A Hitelintézet a fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a Szerződés Adós számára kedvezőtlen, egyoldalú módosításáról (fizetési számlához tartozó hitel esetén a módosítás tényéről, a fizetési kötelezettség új mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek összegéről és ha ennek kapcsán a törlesztő részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről) annak hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal korábban papíron vagy más, tartós adathordozón értesíti az Adóst A hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződés feltételeinek az Adós számára kedvezőtlen, egyoldalú módosítása esetén az Adós a Szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes,ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható valamennyi kamatát a felmondási határidő leteltéig a Hitelintézetnek visszafizeti A Hitelintézet a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével, a referencia kamatlábhoz kötött hitelkamattal nyújtott hitel/kölcsön ügyletek kapcsán a referencia kamatláb változásának kivételével, továbbá az állami kamattámogatással nyújtott hitel/kölcsön ügyletek kivételével - a Szerződés kamatfeltételeinek egyoldalú módosítása esetén a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal korábban papíron, vagy más, tartós adathordozón tájékoztatja az Adóst az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről és a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről (és ha ennek kapcsán a törlesztő részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről) A Hitelintézet a referencia kamatlábhoz kötött hitelkamattal nyújtott hitel/kölcsön ügyletek esetén az Adóst a referencia kamatláb változásáról a honlapján ( és a fiókjaiban kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja. A fizetési számlához tartozó hitel kivételével a referencia kamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott Referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani A Hitelintézet a fizetési számlához tartozó hitel, valamint az állami kamattámogatással nyújtott hitel/kölcsön ügyletek kivételével - a kamaton kívüli tételes díj vagy költség Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a módosítás tényéről és a díj vagy költség új mértékéről annak hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal korábban Hirdetményben, vagy más, közvetlen módon tájékoztatja az Adóst Az állami kamattámogatással nyújtott hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet az Adóst az Ügyleti kamat, díj vagy költség változásáról a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a fiókjaiban kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti A Hitelintézet a hitel/kölcsön kamatfeltételeinek, tételes díj vagy költségelemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást az internetes weboldalán ( folyamatosan elérhetővé teszi Amennyiben a Hitelintézet által egyoldalúan végrehajtott kamat, kamatfelár módosításra figyelemmel a kamat, illetve kamatfelár az Adós számára hátrányosan változik, úgy a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 60 nappal korábban közölt (azaz a Hitelintézethez e határidőig beérkezett) nyilatkozattal az Adós jogosult a Szerződés költség és díjmentes felmondására. A felmondás érvényességéhez szükséges, hogy a fennálló teljes tartozás legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Hitelintézet részére visszafizetésre kerüljön. Amennyiben az Adós a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal korábban nem értesti a Hitelintézetet a felmondási jog gyakorlásáról, vagy a határidőben előterjesztett felmondás ellenére a kamatperiódus utolsó napjáig nem kerül visszafizetésre a teljes fennálló tartozás, úgy a Hitelintézet az újabb kamatperiódustól kezdődően jogosult a tájékoztatásban meghatározott (módosított) kamat, kamatfelár alkalmazására. Az e pontban írt rendelkezések a fizetési számlához kapcsolódó hitelre nem irányadóak. 2. Elállási jog 3.1. Az Adós amennyiben a hitel/kölcsön folyósítására még nem került sor - a Jelzáloghitel Szerződés kivételével a hitel / kölcsönszerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől Az Adós a jelzáloghitel Szerződés kivételével - a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt / kölcsönt már folyósították Az elállási (felmondási) jog gyakorlása határidőben történik, amennyiben azt az utolsó napon postára adják, vagy igazolható módon a Hitelintézetnek elküldésre kerül Felmondás esetén az Adós a nyilatkozatának elküldésével egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül köteles a hitel/kölcsön összegét és a rendelkezésre bocsátás 5

6 időpontjától annak teljes visszafizetéséig járó, a Szerződés szerint járó kamatát (Késedelmi kamatát) a Hitelintézetnek megfizetni. A Hitelintézet ezen összegen felül kizárólag azon, általa már teljesített és vissza nem téríthető összeg Adóssal történő megtéríttetésére jogosult, amelyet a hitellel/kölcsönnel kapcsolatban az államnak vagy önkormányzatnak megfizetett. 4. A hitel/kölcsön lehívása (folyósítása), illetve nyilvántartása 4.1. Forint hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet a hitel/kölcsön összegét forintban folyósítja Deviza alapú hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet a folyósítási feltételek teljesítését követően - a hitel/kölcsön összegét az Adós részére megnyitott devizahitel elszámolási számlára folyósítja, majd a folyósítás napján érvényes, általa megállapított és közzétett saját deviza-középárfolyamon forintra konvertálja és az így kapott forint összeget vezeti át az Adós fizetési számlájára. A konvertálással összefüggésben a Hitelintézet egyéb díjat vagy költséget nem számít fel A Hitelintézet a forintban nyújtott hitelt HUF-ban, a Deviza alapú hitelt/kölcsönt a tételesen megállapított díjak és költségek kivételével - a Szerződésben meghatározott devizában tartja nyilván. A Hitelintézet a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Hitelintézet kizárólag a százalékos arányban meghatározott díjakat állapítja meg a hitel/kölcsön pénznemében, míg a tételesen meghatározott díjak és költségek forintban kerülnek megállapításra. 5. Törlesztés és előtörlesztés 5.1. Az Adós a kölcsön összegét és járulékait (kamat, díj, költség) a Szerződésben megjelölt teljesítési időpontokban és összegben tartozik visszafizetni Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége olyan napra esik, amely az adott hónapban nincs, úgy a teljesítés határnapja az adott hónap legutolsó napja. Ha az esedékesség napja nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az ezt követő első banki munkanap Az Adós a fizetési kötelezettségét elsősorban a Szerződésben feltüntetett fizetési számlájáról köteles teljesíteni, ennek megfelelően köteles a fizetési számláján a Szerződés szerint esedékes összeget legkésőbb az esedékesség napján biztosítani A felek egyedi megállapodása hiányában a hitel/kölcsön törlesztése függetlenül annak deviza nemétől - forintban történik Deviza alapú hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet az esedékessé vált deviza összeget a teljesítés napján általa megállapított és közzétett saját deviza- középárfolyamon forintra konvertálja és az Adós a forint összeget köteles teljesíteni. A konvertálással összefüggésben a Hitelintézet egyéb díjat vagy költséget nem számít fel Törlesztési táblázat: A Szerződés fennállása alatt az Adós kérésére a Jelzáloghitel Szerződés kivételével - a Hitelintézet a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosít. Jelzáloghitel Szerződés esetén a Hitelintézet évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján tájékoztatást ad az Adósnak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen Felhatalmazás beszedési megbízásra: Az Adós a Szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az az esedékesség napján a Szerződésben meghatározott, illetve fedezethiány esetén a Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számláját az esedékessé vált összeggel megterhelje. Az Adós e felhatalmazást a Hitelintézettel szembeni valamennyi kötelezettségének teljesítéséig kizárólag a Hitelintézet írásbeli hozzájárulásával jogosult visszavonni Beszámítási jog: Az Adós és a Kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés szerint teljesítendő összeget az Adós az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a Hitelintézet a lejárt követelését (annak erejéig) - a kezes esetében annak felszólítását követően a Ptk. beszámításra vonatkozó rendelkezései szerint jogosult bármely, a Hitelintézetnél vezetett fizetési számláján fennálló követeléssel szemben beszámítani. Az Adós és a kezes felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben az Adós fizetési számlájának megterhelése nem vezetett eredményre az előzőek szerint gyakorolható beszámítási jogát lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejáratától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségek, illetve költségek megtérítése a Hitelintézettől nem követelhető Előtörlesztés: Az minden esetben jogosult a lejárat, illetve az esedékesség előtt a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére, mely esetben a Hitelintézet méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére - előtörlesztési díjat számolhat fel. Nem Jelzáloghitel Szerződés esetén a díj felszámításának feltétele, hogy az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. Előtörlesztés esetén a Hitelintézet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Szerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal és a hitelkamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatással. A hitel/kölcsön ügyletre vonatkozó előtörlesztési díj mértéke a Szerződésre irányadó Hirdetmény szerint kerül megállapításra, de annak összege nem lehet több, mint: a) Nem Jelzáloghitel Szerződés vonatkozásában: - egy éven belüli lejárat esetén az előtörlesztett összeg 0,5 (fél) százaléka, - egy éven túli lejárat esetén az előtörlesztett összeg 1 (egy) százaléka. A díj nem lehet több az előtörlesztés időpontja és a Szerződés lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő Ügyleti kamat összegénél (az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembe vételével). b) Jelzáloghitel Szerződés esetén: - az előtörlesztett összeg 2 (kettő) százaléka, illetve 6

7 c) Lakáscélú Szerződés esetén (amennyiben az előtörlesztés részben vagy egészben nem más Hitelintézet által folyósított kölcsönből történik): az előtörlesztett összeg 1 (egy) százaléka. A Hitelintézet az előzőektől eltérően - nem számít fel előtörlesztési díjat, amennyiben: a) a fizetési számlához kapcsolódó hitel előtörlesztésére kerül sor, b) a nem Jelzáloghitel Szerződés esetén tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Ügyfelek által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kettőszázezer forintot, c) a Jelzáloghitel Szerződés esetén a fennálló tartozás nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztésre nem került sor, d) a Lakáscélú Szerződés esetén amennyiben: - az előtörlesztés részben vagy egészben nem más Hitelintézet által folyósított kölcsönből történik és - az előtörlesztett összeg nem haladja meg a Szerződésben meghatározott hitel/kölcsön összegének felét) a Szerződés hatályba lépésétől számított huszonnégy hónapot követő első előtörlesztésre kerül sor Deviza alapú hitelek egyösszegű előtörlesztése (végtörlesztése) esetén a Hitelintézet az ezirányú kérelme esetén biztosítja, hogy az egyösszegű törlesztés a szerződésben írt devizában történjen Deviza alapú hitel/kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztése esetén a Hitelintézet a forintban teljesítendő összegek kiszámítását (átváltást) a törlesztésre irányadó szabályok szerint végzi Az előtörlesztési szándékot az - az előtörleszteni kívánt összeg, illetve az előtörlesztés időpontja megjelölésével - köteles (a február 1. napját követően kötött, vagy e naptól a felek által közösen módosított Szerződések esetén legalább az előtörlesztésként megjelölt időpontot megelőző 15 nappal korábban) írásban bejelenteni. Amennyiben az előtörlesztett összeg nem elegendő a teljes tartozás kiegyenlítésére, úgy az előtörlesztés összegét elsősorban (e sorrendben) az addig esedékessé vált költségre, díjra, Késedelmi kamatra, Ügyleti kamatra, majd végül az ezt követően fennmaradó összeg a tőke (elő)törlesztésére kerül elszámolásra. 6. Fizetési késedelem 6.1. Amennyiben az Adós a Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettsége tekintetében késedelembe esik, a Hitelintézet a késedelemmel érintett tételek után Késedelmi kamatot számít fel. A Hitelintézet az Adós fizetési késedelme esetén jogosult továbbá a késedelem egyedi Szerződésben, a jelen ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeit (pl. azonnali hatályú felmondás) érvényesíteni A Hitelintézet a törlesztési kötelezettség teljesítési határidejét követő 10. napig történő teljesítést nem tekinti késedelmesnek és nem is számít fel Késedelmi kamatot. Amennyiben viszont a teljesítésre e határnapot követően kerül sor, úgy a Késedelmi kamat az esedékesség napját követő naptól felszámításra kerül Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésből származó fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a Hitelintézet jogosult a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költsége megtérítésére. A Hitelintézet a követelése érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeit jogosult az általa történt kiegyenlítéssel egyidejűleg tőkésíteni és azok után a Szerződésből eredő, a késedelmes teljesítésre vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazni Deviza alapú hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet jogosult a lejáratkor meg nem fizetett devizaösszeget a lejárat napján általa megállapított és közzétett saját devizaközépárfolyamon forintra konvertálni és ezt követően forint alapú hitelként nyilvántartani. Az így átváltott hitel/kölcsön Ügyleti Kamata a mindenkori JBA + 5 %-pont kamatfelár, melyet késedelmes teljesítés esetén Késedelmi kamat is terhel. A Hitelintézet a Deviza alapú hitel/kölcsön pénznemének forintra történő átváltásáról köteles az Ügyfelet értesíteni. A forintra konvertálással összefüggésben a Hitelintézet egyéb díjat vagy költséget nem számít fel. 7. A Szerződés módosítása 7.1. Az Adós írásban bármely esetben kezdeményezheti a Szerződés feltételeinek módosítását, melyet a Hitelintézet nem köteles teljesíteni. Amennyiben az Adós kérelmét a Hitelintézet elfogadja, úgy ez esetben a szerződési feltételek módosítását kezdeményezőnek Szerződésmódosítási díjat kell fizetnie A Hitelintézet által végrehajtott egyoldalú szerződésmódosítási esetekben szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra A Jelzáloghitel Szerződések esetén amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor a szerződésmódosítással összefüggésben a Hitelintézet nem számít fel díjat vagy költséget. A módosítással járó egyéb költségek (pl: közjegyzői díj; földhivatali szolgáltatási díj) az Adóst terhelik Amennyiben a Jelzáloghitel Szerződések esetén az Adós legalább 90 napos késedelembe esett, úgy a futamidő alatt egy alkalommal, az Adós kérésére történő szerződésmódosítással összefüggésben a Hitelintézet nem számít fel díjat vagy költséget. Az ilyen szerződésmódosítást a Hitelintézet csak alapos okkal tagadhatja meg. A módosítással járó egyéb költségek (pl: közjegyzői díj; földhivatali szolgáltatási díj) az Adóst terhelik. 8. Biztosítékok 8.1. Az Adós fizetési kötelezettségei biztosítékául a Szerződésben meghatározott fedezetek szolgálnak A Hitelintézet a Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön ügyletek fedezeteként az alábbi biztosítékokat fogadja el: jelzálogjog (ideértve a különvált zálogjogot is), kézizálogjog, 7

8 óvadék, vételi jog ( március 15. előtt kötött) felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, biztosítás, kezesség, amely kizárólag készfizető kezesség lehet. A hitel/kölcsön ügylet fedezeteként elfogadható vagyontárgyak meghatározása a Hitelintézet kizárólagos joga. A biztosítékként szolgáló vagyontárgyakkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Szerződés 8.3. Az Adós tudomásul veszi, hogy ingatlanfedezet esetén a tulajdoni lap költsége, az értékbecslés költsége, valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés (illetve esetleges módosítás és törlés) igazgatási szolgáltatási díja Őt terheli Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés (valamint annak mellékletei) közokiratba foglalásra kerül, úgy ezen díj megfizetése az Ő kötelezettsége. Amennyiben az Adós a Szerződésben vállat határidő alatt a közokiratba foglalást (annak egy eredeti példánya átadásával) a Hitelintézet részére nem igazolja, úgy a Hitelintézetet 15 napos felszólítási határidő eredménytelen elteltét követően - megilleti a Szerződés azonnali hatályú felmondásának joga Amennyiben az ingatlanfedezeten lévő építmény építés alatt áll, úgy a Hitelintézet jogosult az Adós költségére felmondás terhe mellett, 90 napos határidővel előírni, hogy a használatba vételi engedély kiadását követően a fedezeti ingatlanra új értékbecslés kerüljön bemutatásra, illetve az építmény tulajdoni lapján (térképmásolatán) az építmény kerüljön feltüntetésre Az Adós (zálogkötelezett) kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés alapján folyósítandó kölcsön és járulékai fedezeteként szolgáló zálogtárgyak új értékére vagyonbiztosítási szerződést köt, melynek hitelbiztosítéki záradékában a Hitelintézetet jelöli meg és e tényt a kötvény (ajánlat), illetve a biztosító által kitöltött záradék bemutatásával igazolja. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási jogviszonyt a kölcsön teljes visszafizetéséig fenntartja, és a Hitelintézet felszólítására annak fennállását, valamint a biztosítási díj megfizetésének folyamatosságát igazolja. Az e pontban írtak elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és a Hitelintézetet 15 napos felszólítási határidő eredménytelen elteltét követően megilleti a Szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. Az Adós (zálogkötelezett) tudomásul veszi, hogy amennyiben a biztosítási jogviszony a hitel/kölcsön teljes visszafizetése előtt megszűnik, és azt a Hitelintézet felhívása ellenére sem állítja helyre, úgy a Hitelintézet jogosult a biztosítékként szolgáló vagyontárgyra (annak új értékére) az általa kiválasztott biztosítóval vagyonbiztosítást kötni és annak költségét (a teljesítéssel egyidejűleg) az Adósra áthárítani Amennyiben a biztosítékok értékében jelentős (10%-ot elérő) fedezeti értékcsökkenés következik be, a Hitelintézet a hitel/kölcsön fedezettségének helyreállítása érdekében további fedezetek nyújtására szólíthatja fel az Adóst. Amennyiben az Adós a Hitelintézet felszólítására a hitel/kölcsön fedezeteit haladéktalanul nem egészíti ki, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Hitelintézetet megilleti a Szerződés azonnali hatályú felmondásának joga Ha a Szerződés biztosítékaként szolgáló vagyontárggyal szemben végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra, vagy a biztosíték nyújtója ellen csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, úgy amennyiben az Adós a Hitelintézet felszólítására a fedezetet nem egészíti ki a Hitelintézetet megilleti a Szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. 9. Ellenőrzés 9.1. A Hitelintézetet megilleti az Adós, illetve a zálogkötelezett által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga. Az Adós a Hitelintézet fedezetellenőrzési jogának biztosítása érdekében az alábbi kötelezettségeket vállalja: a) Az Adós kötelezi magát arra, hogy amennyiben a Hitelintézet a fedezetek felülvizsgálata során úgy ítéli meg, hogy a fedezetek értékének értékbecslő általi felülvizsgálata szükséges, úgy erre vonatkozóan a Hitelintézet által megadott legalább három értékbecslő közül az általa kiválasztott értékbecslővel 30 napon belül szakvéleményt (felülvizsgálatot) készíttet. Amennyiben az Adós e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hitelintézet jogosult a fedezetek felülvizsgálatára általa megrendelt értékbecslés költségét az Adósra áthárítani. b) Az Adós a Hitelintézet felhívására köteles saját költségére változásonként, illetve ennek hiányában legfeljebb évi egy alkalommal a biztosítékul szolgáló ingatlanokról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatát, az ingókról, illetve a megterhelt vagyonról pedig a zálogjogi nyilvántartás aktuális adatait tartalmazó tanúsítványt átadni. Amennyiben a Hitelintézet felhívására e dokumentumok nem kerülnek becsatolásra, úgy a Hitelintézet jogosult az általa beszerzett tulajdoni lapok, illetve tanúsítványok költségeit az Adósra áthárítani. 10. Értesítési kötelezettségek Az nek a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Hitelintézetet: - bármely, az lel szemben foganatosított foglalási, végrehajtási cselekményről illetve ellenük elrendelt csőd- vagy felszámolási eljárásról, Az értesítési kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és a Hitelintézetet megilleti a Szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. 11. Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) Az Adós kijelenti, hogy a Hitelintézet a Szerződés előkészítése során az erre vonatkozó tájékoztató 8

9 átadásával - írásban tájékoztatta Őt a KHR.-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a KHR által kezelt adatok felhasználásának szabályairól, valamint a nyilvántartott személyt megillető jogokról. 12. Szerződésszegés Azonnali hatályú felmondás: A Szerződésben illetve a jelen ÁSZF- ben meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a Hitelintézet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló hitel/kölcsön tartozást annak valamennyi időarányos kamatával, díjával és költségével - egy összegben lejárttá tenni. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősülnek az előzőekben írtakon felül az alábbiak: a) A Polgári Törvénykönyvkönyv (Ptk.) rendelkezéseibe foglalt bármely felmondási ok bekövetkezte; b) Az a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette és a szerződésszerű magatartást a Hitelintézet felszólítása és póthatáridő biztosítása ellenére sem állította helyre Felmondás esetén az Adóst azonnali, egyösszegű visszafizetési kötelezettség terheli a Szerződésből fennálló teljes hitel/kölcsön tőke, illetve a Szerződés alapján felszámított kamat, díj és költség vonatkozásában Lakáscélú Szerződés esetén a Szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Hitelintézet a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és költséget meghaladó mértékű Késedelmi kamatot, díjat, költséget nem számít fel Lakáscélú Szerződés esetén amennyiben a Szerződés deviza alapú és a Szerződés a felmondáskor a fennálló tartozás összegének forintban történő meghatározását biztosítja, úgy a Hitelintézet a felmondást követő kilencvenedik napot követően a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékű kamatot, díjat vagy költséget nem számít fel. 13. Kézbesítési szabályok A felek amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik az egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi lényeges értesítést és közlést írásban kötelesek megtenni a másik fél részére. Ennek módja lehet: a) a felek általi személyes átadás (a két tanú jelenlétében átadott küldemény kézbesítettnek tekintendő akkor is, ha az átvételt a címzett megtagadja); b) a Hitelintézet által az nek küldött postai levél az Általános Üzletszabályzatban meghatározottak szerint, c) a felek általi ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján; d) a felek általi legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján. Lényeges értesítésnek és közlésnek minősül minden, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben az Ügyfelet a Hitelintézettel szemben terhelő értesítési (közlési) kötelezettség, illetve a Hitelintézet nek küldött felszólítása, felmondása Az ajánlott postai küldemény az igazolt feladástól számított második munkanapon tekintendő kézbesítettnek A Hitelintézet által az Adósok bármelyikének kézbesített küldemény valamennyi Adóssal szemben kézbesítettnek minősül Az köteles a Hitelintézet részére a Szerződésben megadott nevének, lakcímének vagy egyéb értesítési címének megváltozását a változást igazoló okirat bemutatásával - 5 munkanapon belül bejelenteni Az lakcímének, vagy egyéb értesítési címének megváltozása a Hitelintézet szempontjából azon időponttól kezdődően hatályos, amikor azt az a Hitelintézet részére írásban bejelenti Amennyiben az elmulasztja bejelenteni a Hitelintézetnél nyilvántartott adatai megváltozását, úgy a Hitelintézet jogosult az Adósra áthárítani az adatok felkutatásával felmerült igazolt költségeket tudomásul veszi, hogy a részére a Hitelintézet által ismert legutolsó kézbesítési címre feladott postai küldemény a feladástól számított 10. munkanapon az esetben is kézbesítettnek tekintendő, amennyiben azt a postai szolgáltató elköltözött / nem kereste / ismeretlen / átvételt megtagadta vagy cím elégtelen jelzéssel látta el. 14. Egyéb rendelkezések Amennyiben a Szerződésben több, azonos pozícióban lévő (azaz több Adós, több kezes, vagy több zálogkötelezett) szerepel, úgy azok Hitelintézettel szembeni kötelezettségei egyetemlegesek A Hitelintézet előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül az a Szerződésből eredő jogait másra nem engedményezheti A Hitelintézet jogosult a Szerződésből eredő jogait az előzetes engedélye nélkül részben vagy egészben engedményezni, átruházni. A Hitelintézet ennek érdekében jogosult harmadik személlyel tárgyalásokat folytatni, és a követelésére vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot vagy dokumentumot e harmadik személynek átadni Amennyiben a Hitelintézet nem érvényesít a Szerződés alapján őt megillető valamely jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Hitelintézet erről a jogáról lemondott A Szerződés alakja, a nyilatkozattétel elmulasztása: Amennyiben a Hitelintézet az által benyújtott kérelemre, hozzájárulásra, vagy más okiratra az nek írásban nem nyilatkozik, úgy az nem jelenti azt, hogy a Hitelintézet a kérelemben, hozzájárulásban, vagy egyéb beadványban foglaltakat elfogadja, vagy azokhoz (hallgatólagosan) hozzájárul. 9

10 14.6. A Hitelintézet a Szerződés előkészítése és megkötése során a szerződő fél személyének adatait, valamint az Adós és az ügylet minősítését (hitelbírálatot) eredeti okmányok, iratok és dokumentumok vagy ezek hiteles másolata alapján végzi, és jogosult azokról az kifejezett tiltása hiányában másolatot készíteni A Szerződés terjedelme: Az adott hitel/kölcsön ügyletre irányadó Hirdetmény, valamint a Szerződésre irányadó mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései a Szerződés részeként mind az re, mind a Hitelintézetre nézve kötelezőek, de az egyedi Szerződésben azoktól el lehet térni. Amennyiben a Szerződés, valamint az ÁSZF, illetve a Hirdetmény rendelkezései ellentétesek egymással, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy a felek az egyedi Szerződésben az ÁSZF, illetve a Hirdetmény rendelkezéseitől eltértek Általános Üzletszabályzat ismerete: Az a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Hitelintézet az Általános Üzletszabályzatának előzetes megismerését részére lehetővé tette, az abban foglaltakat elfogadja (Az Általános Üzletszabályzat a Hitelintézet honlapján, a weboldalon elérhető, illetve a fiókokban megtekinthető). Az Általános Üzletszabályzat rendelkezései mind a Hitelintézetre, mind az re nézve kötelezőek, de attól az ÁSZF-ben, illetve az egyedi Szerződésben el lehet térni. Amennyiben az ÁSZF, illetve az egyedi Szerződés rendelkezései az Általános Üzletszabályzatban foglalt rendelkezésekkel ellentétesek, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy a felek az egyedi Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben az Általános Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltértek Részleges érvénytelenség: Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen, vagy érvénytelenné válik, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az a Hitelintézet felhívására köteles az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes, vagy végrehajtható rendelkezésre módosítani, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezés szellemének és célkitűzésének Irányadó jog: A Hitelintézet és az közötti megállapodás Magyarország mindenkor hatályban lévő jogszabályainak hatálya alá tartozik. Jelen ÁSZF-ben, illetve annak mindenkor hatályos feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat, valamint a Hitelintézet mindenkor hatályos Hirdetménye az irányadó Jogviták rendezése: Az és a Hitelintézet minden tőle elvárhatót köteles megtenni a jogviták peren kívüli rendezése érdekében. A Hitelintézet a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére részleges alávetési jognyilatkozatot tett a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Bp., Krisztina krt. 39.) eljárásának. Az alávetési nyilatkozat a weboldalon tekintető meg Felügyeleti Hatóság; tevékenységi engedély: A Hitelintézet felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; web: A Hitelintézet tevékenységi engedélyének száma: E-I-600/2008. Záradék A Szerződésben kötelezettként (Adósként, kezesként, zálogkötelezettként) feltüntetett fél (az ÁSZF-ben együtt: ) kijelenti, hogy a Szerződés részeként szolgáló, annak megkötésekor (vagy a felek által közösen végrehajtott módosításakor) hatályos, előzőekben írt ÁSZF et a szerződéskötés (módosítás) során megismerte és e szerződési feltételeket elfogadja. Tudomásul veszi, hogy a Szerződés a mindenkor hatályos, a Hitelintézet honlapján ( folyamatosan elérhető ÁSZF-ben foglalt feltételekkel együtt, egységesen alkalmazandó.... (Adós) (Adóstárs)... (Adóstárs/Kezes/Zálogkötlezett). Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás:.. Aláírás:.. Név: Név: Értesítési cím:2851 Környe Alkotmány u. 14. Értesítési cím: 2851 Környe Alkotmány u

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Pannon Takarék Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. szeptember 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Pannon Takarék Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 10309/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. október 4. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87%

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87% Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 81/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

59/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja:

59/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 59/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja 2016.09.01. A jelen Hirdetmény visszavonásig,

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 2952/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. április 01. Jelen Hirdetmény a 2017. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. június 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben