Kérdésem első részére a 2014 elején,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdésem első részére a 2014 elején,"

Átírás

1 Growth from Knowledge 2014/2 KEDVES PARTNERÜNK! Idei második számunkban visszakanyarodunk az alapokhoz és újra a fogyasztót vesszük górcső alá. Vajon biztosan ismerjük? A marketingtervek alapjai napjainkban is a vásárlási hajlandóságot figyelembe vevő fő mutatószámok, és tervezéskor számításba vesszük a fogyasztók egyéni hajtóerejét és korlátait is. Ugyanakkor mennyire foglalkozunk a fogyasztó életkörülményeivel és magával a fogyasztói élménnyel, amely szintén jelentősen befolyásolja egy marketingstratégia sikerességét? Kérdésem első részére a 2014 elején, az országban hiánypótló kezdeményezésként elindított Osztálylétszám 2014 kutatás adja a választ, hiszen a kutatás egy új perspektívából mutatja meg a fogyasztók mindennapjait, a gazdaság és a fogyasztás trendjeinek hátterében meghúzódó markáns társadalmi változásokat. A fogyasztó életkörülményeinek vizsgálatakor pedig nem szorítkozhatunk a szigorúan vett gazdasági tényekre. Mai világunkban legalább ugyanannyira meghatározó a kapcsolati és kulturális tőke is. A fogyasztói élmény figyelmen kívül hagyásával pedig innovációs stratégiánk sikeressége kérdőjeleződik meg, hiszen az alapos piacismereten kívül a siker záloga a fogyasztó reakcióinak ismerete. A digitalizáció előretörése és az új ötletek egymástól látszólag független ágazatokból való átvétele szükségessé teszi, hogy új módszertani megközelítésekkel vizsgáljuk fogyasztóinkat és termékkoncepcióinkat. Jó olvasást kívánok! Kozák Ákos PhD GfK Hungária igazgatója TARTALOM Osztálylétszám2014 A társadalmi hovatartozás nagyban múlik a képzettségen és a lakóhelyen 2 Dinamikusan digitalizálódik a magyar ezüstgeneráció 4 A vizuális hatás ereje 6 Magasabb jövedelmű háztartások a saját márkák legintenzívebb vásárlói 8 Tudatos jövőépítés innovatív kutatási megoldásokkal 9 Mi van az arcodra írva? Érzelemfelismerés automatikus arcelemzéssel 10

2 2 Piaci Trend Hírlevél július Cégvezetés OSZTÁLYLÉTSZÁM 2014 A TÁRSADALMI HOVATARTOZÁS NAGYBAN MÚLIK A KÉPZETTSÉGEN ÉS A LAKÓHELYEN A hazánkban eddig legnagyobb, fő megkérdezésével megvalósított Osztálylétszám2014 kutatás egyedülálló módon az egyidejűleg az egyén rendelkezésére álló gazdasági, kapcsolati és kulturális tőke szemszögéből térképezte fel a hazánkban mára kialakult osztályszerkezetet, határozta meg az egyes osztályokba tartozók számosságát és vázolta fel azok főbb jellemzőit. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a magyar társadalom osztályszerkezetével kapcsolatban az ezredfordulón megfogalmazott várakozások nem teljesültek, és hazánkban a mai napig nem alakult ki a középosztály. A társadalom rétegei egyfajta körte formában épülnek egymásra, amely a legszélesebb alsóbb osztályoktól felfelé haladva egyre keskenyedik. Az osztályok közötti átjárás korlátozott míg lejjebb kerülni viszonylag könnyű, addig felsőbb osztályba lépni meglehetősen nehéz. A kutatás érdekessége, hogy három dimenzió mentén, a gazdasági tőkén kívül a kapcsolati és kulturális tőkét is figyelembe véve térképezi fel az egyes osztályokat és határozza meg a nyolc társadalmi csoportot. Gyenge osztálytudat Az osztály-hovatartozás érzete Magyarországon nem erős: saját bevallása alapján a magyar társadalom alig valamivel több mint fele (58%) tartja magát valamely osztályhoz tartozónak. Akik úgy érzik, tartoznak valamilyen osztályhoz, azok inkább a közép-alsóközép osztályokhoz sorolják magukat. A legalsóbb és egyben a számított értékek alapján legnépesebb társadalmi osztályba tartozónak kevesen vallották magukat vélhetően nem szeretik magukat e csoportban látni, ezért aztán inkább úgy tekintik, nem tartoznak semmilyen osztályhoz. Nincs önmagát elitként definiáló közösségünk sem, a felső középosztályba pedig saját bevallása alapján három százalék tartozik, miközben az elit és a felső középosztály öszszesen a társadalom 12,5 százalékát adja. Az önbevallásról szóló adatok szerint a válaszadók nem szívesen sorolják magukat az alsó és felső társadalmi osztályokba. Területi szakadék Ma Magyarországon a lakóhely és az életkor a rétegződésben elfoglalt társadalmi pozícióban meghatározóbb, mint azt a korábbi mérések alapján vélelmezni lehetett. A nemek szerint nincsenek jelentős különbségek, az iskolai végzettség azonban továbbra is meghatározó, alapvető szempontja a társadalmi hovatartozásnak. Megállapítható, hogy a felsőbb társadalmi osztályok tagjai jellemzően fővárosi/nagyvárosi lakóhelyen élnek és magasan iskolázottak, míg a vidéki kisvárosi/falusi lét, valamint a képzettség hiánya szinte determinálja az alsóbb osztályhoz való tartozást.

3 Piaci Trend Hírlevél július Cégvezetés 3 Elit (2%, legfeljebb 200 ezer ember) Gazdagok és a magas kultúra különböző szegmenseinek fogyasztói, ugyanakkor kapcsolati szempontból zárt csoport. Nagyon magas körükben a felsőfokú végzettségűek és a budapestiek aránya, státuszuk gyakorlatilag örökletes, hiszen már szüleik is hasonló társadalmi körülmények között éltek. Felső közép (10,5%, szűk egymillió ember) Fővárosi és nagyvárosi lakóhelyen élnek, mind a gazdasági, mind a kulturális és a kapcsolati tőke terén jó eredményeket mutatnak. Magasan képzettek, sok embert ismernek és kapcsolataikat jól is használják. Rendszeresen járnak színházba, sok szabadidővel rendelkeznek, sportolnak, aktív közösségi életet élnek. Feltörekvő fiatalok (6%, mintegy félmillió ember) Ők azok a fiatalok, akik jelenleg főleg még szüleik pénztárcáját használják a mindennapokban, de tudásuk, saját és szüleik kapcsolatai révén bennük van a jövő ígérete bármi lehet belőlük. Az összes társadalmi csoport közül ők az újtőke maximális felhasználói: a tudásmenedzsment, az információkezelés vagy a személyes kapcsolatok működtetésének gurui. A csoport egy részét a fiatalos attitűddel rendelkező középkorúak alkotják. Vidéki értelmiség (7%, ezer ember) A vidéki értelmiség mindennel rendelkezik, amivel a felsőbb társadalmi osztályok, de mindenből kevesebb van neki. Ők a kisvárosi tanárok, orvosok, helyi közéleti szereplők, akik mindenkit ismernek. Átlagos, de biztonságos jövedelemmel rendelkeznek, járnak nyaralni, magas a kultúra iránti igényük, többnyire állami alkalmazottak vagy vállalkozók. Kádári kisember (17%, mintegy másfél millió ember) A kádári kisember éldegél. A mindennapokban nehezen, de kijön a jövedelméből, nyaralni nem jár, alig beszél idegen nyelvet, inkább állami munkahelyen dolgozik, ahol irodai foglalkozást űz. Főleg kisebb településen él. Sodródók (18%, 1,6 1,7 millió ember) A feltörekvő fiatalok mellett a másik fiatalos réteget a sodródók adják, akiknek szülei nem az elitbe, hanem a középosztályba tartoznak. Képzetlenebbek, nincs elég kapcsolatuk (sem személyes, sem szervezeti), nem járnak színházba, nem olvasnak könyveket, viszont nagyon otthon vannak az újkultúrában. A mindennapoknak élnek, ugyanakkor újkultúra-tudásuk (internet) akár feljebb is viheti őket a társadalomban. A réteg fiataljainak egy jelentős része a mamahotel viszonylagos biztonságában él. Munkások (16,5%, mintegy másfél millió ember) A réteg tagjai döntően szakmunkás végzettségűek, viszonylag sok embert ismernek, de kötődéseik alacsony presztízsűek. Kis vagyonnal, jövedelemmel rendelkeznek, és egyáltalán nem fogyasztanak kultúrát, barátokkal ritkán járnak össze, leginkább otthonukban szórakoznak, tévéznek. A munkásokat a leszakadtaktól egyetlen tényező különbözteti meg: az ide tartozóknak van munkája, azonban amint elveszítik az állásukat tartalékok híján azonnal a leszakadtak osztályába kerülnek át. Leszakadtak (23%, bő kétmillió ember) A magyar társadalom számosságában legnagyobb rétege a leszakadtak köre. Nem csupán anyagi, jövedelmi, vagyoni helyzetük rendkívül kedvezőtlen, de kapcsolatszegények, kultúrafogyasztásuk pedig elhanyagolható. Jelentős körükben a szakképzetlenek aránya: ha dolgoznak, fizikai vagy mezőgazdasági munkát végeznek, de leginkább munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, segélyezettek, és magas körükben a rokkantak, illetve az öregségi nyugdíjasok aránya. Megállapítható, hogy szüleik is hasonló jellemzőkkel bírnak: azaz a legalsó réteg is újratermeli önmagát. A társadalom alsóbb csoportjai kisvárosi, falusi lakóhelyeken koncentrálódnak, főként körükben jelennek meg az önmagukat romaként meghatározó válaszadók. A téma méltán érdekes a vállalati szakemberek számára is, a kutatás egy új perspektívából mutatja meg a fogyasztók mindennapjait, a gazdaság és fogyasztás trendjeinek hátterében meghúzódó markáns társadalmi változásokat. Hogy mit gondol minderről a fogyasztóspecialista GfK? Üzleti reggelinken harminc partnerünknek számolt be a kutatás eredményeiről, a kutatáshoz kapcsolható szektorspecifikus információkról dr. Kozák Ákos és dr. Sugatagi Gábor.. Osztálylétszám2014 kutatásunkkal kapcsolatban készséggel ad bővebb tájékoztatást Kozák Ákos PhD Telefonszáma: címe: Impresszum Piaci Trend Hírlevél július Felelős kiadó: Kozák Ákos Szerkesztette: Czifrák Melinda Kiadó: GfK Hungária Piackutató Intézet Cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. Megjelenik 400 példányban. Terjesztés postán, illetve ben, a GfK Hungária partnerei számára. Tisztelt Olvasónk! Hírlevelünk nyomtatott, illetve online formában is olvasható. Arról, hogy milyen módon szeretné megkapni lapunkat, kérjük, nevének, postai vagy címének megjelölésével értesítse munkatársunkat. További információ: Czifrák Melinda Telefon:

4 4 Piaci Trend Hírlevél július FMCG, Szolgáltatás DINAMIKUSAN DIGITALIZÁLÓDIK A MAGYAR EZÜSTGENERÁCIÓ Az egyre zsugorodó népességen belül egyre nagyobb arányt képvisel az ötvenen túliak csoportja, ezzel együtt pedig nem elhanyagolhatók fogyasztási szokásaik. Ez a korosztály gazdaságilag aktív, pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, megtakarításokkal és biztosítási termékekkel rendelkezik, dinamikusan halad a digitalizálódás útján. A magyar társadalom évről évre zsugorodik, a Népességtudományi Kutatóintézet becslései szerint 2020-ra a magyar lakosság száma 9,7-9,8 millió fő körül mozog majd, 2050-re pedig 9 millió fő alá csökkenhet a magyar népességszám. A tendenciát az egyre lanyhuló gyermekvállalási kedv és az első gyermek megszületésének egyre későbbi időpontja is gyorsítja. A fiatalok aránya a társadalmon belül egyre kisebb: 2013-ban már alig minden ötödik magyar tartozott a 0 17 éves korosztályba (18%). Ezzel párhuzamosan az idősebbek részaránya lendületesen növekszik: 2013-ban a magyar társadalom 38 százaléka 50 éves vagy ennél idősebb. A GfK és a Budapesti Corvinus Egyetem Komplex Fogyasztói Bizalom Indexének (FBI) értéke 2013 végére jelentősen megnőtt a 2012 végén mérthez képest, bár a 18 29, és 50+ éves korosztályban adódtak eltérések. Mindazonáltal, a komplex fogyasztói bizalom az ötvenen túliak körében a legalacsonyabb. A család várható anyagi helyzetének javulását is a legidősebb korcsoport látja a legborúsabban, míg a fiatalok a legoptimistábbak. Az ország egy év múlva várható helyzetét tekintve viszont már ellenkezőképpen alakulnak a várakozások: a évesektől kissé lemaradva, az idősebbek közel 90 százaléka az ország helyzetének javulására számít, a fiataloknak viszont csak 72 százaléka ilyen bizakodó. A demográfiai változások mellett érdemes az 50 éves és idősebb réteg gazdaságra gyakorolt hatását is megvizsgálni. Noha ez a korosztály hagyományosan kívül esik a legtöbb vállalat éves korosztályban gondolkodó kereskedelmi célcsoportján, e csoport száma jelentősen növekedett az elmúlt években (ma az éves korcsoport közel 1,4 millió főt jelent), ezzel együtt pedig fogyasztási mutatóik sem elhanyagolhatók mondta el Vella Rita, a GfK ügyfélkapcsolati igazgatója. Az ország egy év múlva várható gazdasági helyzetét érintő várakozások alakulása a 18 29, és 50+ korosztályokban, Forrás: Fogyasztói Bizalom Index GfK

5 Piaci Trend Hírlevél július FMCG, Szolgáltatás 5 Az évesek közel 20 százaléka rendelkezik megtakarítással, ami a legmagasabb arányt mutatja a társadalmon belül. A megtakarítások összege összefügg a kor emelkedésével, a korcsoportba tartozók által átlagosan megtakarított összeg 1 5 millió forint között szóródik. Emellett a banki kapcsolataikat tekintve is ez a legaktívabb korosztály, és biztosítási termékekkel is ők rendelkeznek a legmagasabb arányban. Az előbbi tendenciákkal párhuzamosan javul az életminőség az idősebb korosztályban: a korábbi évek ezüstgenerációjánál ők gazdaságilag és életmódjukat tekintve is aktívabbak, eltérő a költési szerkezetük, kiegyensúlyozottabb a pénzügyi helyzetük. A fogyasztásukat tekintve is kifizetődő lehet az éves korosztályra koncentrálnia a vállalatoknak, hiszen míg a napi fogyasztási cikkekre fordított kiadások folyamatosan csökkentek a éves korosztályban, addig az éves csoport költései dinamikusan növekedtek az elmúlt években. A két korcsoport vásárlási szokásaiban is több eltérés látható: az évesek kisebb értékben vásárolnak egyegy alkalommal, azonban jóval többször látogatják az üzleteket a másik csoporthoz képest. A magasabb látogatási gyakoriságnak köszönhetően tudott magasabb költési intenzitást produkálni a csoport. A vásárlási szokásokban tetten érhető különbségek a boltpreferenciákban is tükröződnek. Az idősebbek szívesebben választják a diszkontokat és a hagyományos kereskedelmi csatornákat, így a többletköltés elsősorban a diszkontláncokban, a független kisboltokban, illetve a szaküzletekben csapódik le. Az élelmiszerek és háztartási vegyi áruk esetében pedig gyakrabban választják a boltok saját márkás termékeit a márkázott termékekkel szemben. 70% rendelkezik online banki hozzáféréssel Az éves generáció digitalizálódása terén szintén dinamikus fejlődés volt látható az utóbbi években. A GfK adatai szerint 2013-ban az éves magyar lakosság már több mint fele havi szinten kapcsolódik az internetre. Így már majdnem minden második szenior honfitársunk nevezhető rendszeres internethasználónak. Az ezüstgeneráció tagjai azon túl, hogy az internetet ek küldözgetésére, illetve közösségi oldalakon fotók megosztására használják, nagy gyakorlatra tettek szert az online térben: sokan pénzügyeiket is az internet segítségével intézik. Online banki hozzáféréssel közülük tízből heten rendelkeznek ami csak pár százalékkal alacsonyabb, mint a évesek 73 százalékos átlaga. (Az online bankolás csúcstartói egyébként a éves netezők, akiknek 80 százaléka használja valamelyik bank netbanki rendszerét.) Azon ötvenévesek, akik rendelkeznek online banki hozzáféréssel, a fiatalabbakhoz hasonló gyakorisággal lépnek be 44 százalékuk hetente a fiókba, amely csak egy százalékkal alacsonyabb arány, mint a évesek körében. Amiben némi elmaradás látható az idősebbek körében, az a mobil eszközök használata: az ötvenen túli online bankoló ügyfelek 85 százaléka kizárólag asztali gépen vagy laptopon használja netbankját, miközben a fiatalabb felhasználók 24 százaléka már részben vagy teljesen okostelefon, illetve tablet segítségével. Meglepő, hogy az ötvenen túli internetezők a fiatalabbaknál nyitottabbak az online személyi kölcsön igénylése iránt. Bár igaz, hogy a szenior korosztály e hiteltípus egyik fő célcsoportja, mégis nagyfokú digitális hajlamra utal körükben, hogy 40 százalékuk nyitott lenne online igénylésre, míg a fiatalabbak körében ez az arány érezhetően alacsonyabb. Az ezüstgeneráció vásárlási, fogyasztási szokásaival kapcsolatban készséggel ad bővebb tájékoztatást Vella Rita (vásárlási szokások) és Schauermann Péter (bank, biztosítás, digitalizáció) Telefonszáma: címe:

6 6 Piaci Trend Hírlevél július Szolgáltatás A VIZUÁLIS HATÁS EREJE Társadalmunkban a kommunikáció egyre inkább vizualitásvezérelt a tabletek, okostelefonok, egyéb csatlakoztatható eszközök elterjedésének köszönhetően. A fogyasztóknak több mint a fele rendelkezik okostelefonnal így egyre nagyobb felbontású kamerákkal és azonnali hozzáféréssel a közösségi hálók alkalmazásaihoz. Az eredmény? Fotókat és videókat megosztani a világgal soha nem volt még ennyire egyszerű. Lefényképezzük azt, amit meg kell jegyeznünk (például egy műsor részleteit egy óriásplakáton) ahelyett, hogy leírnánk. Vásárlás alkalmával, ha szükségünk van egy barát véleményére, inkább küldünk egy képet a megvásárolni kívánt termékről, mintsem, hogy a telefonos hívással bajlódjunk. A használati utasítás elolvasásának mai megfelelője pedig lehet akár egy videó megnézése a YouTube-on. Az egyik legújabb szó Merriam Webster szótárában a selfie a kifejezés ebaz önmagunkról készített pillanatképre utal. Nem jellemző, hogy készítettünk volna saját képeket a mai mobileszközök megjelenése előtt, most, a #selfie című popsláger videója meghaladta a 145 milliós nézettséget a YouTube-on. Mindez arra mutat rá, hogy egyre inkább vizuális formában fejezzük ki önmagunkat és tapasztaljuk meg a világot. A közösségi médiának hatalmas szerepe van ebben a vizuális forradalomban, a közösségi terek, mint például a Pinterest, Instagram és a Vine mind kép- vagy videocentrikusak és a nők leginkább kisgyerekes (hat év alatti kisgyerekkel) a legfőbb felhasználóik. Az amerikai GfK Roper Reports felmérése szerint, a hat év alatti gyermekkel rendelkező anyukák több mint fele (54%) szerkesztett vagy osztott meg személyes fényképet és/vagy videót az okostelefonjáról az elmúlt hónap folyamán. A közösségi média további találkozási pontokat generál és nyomatékosítja az üzenetet. Az amerikai nők körülbelül egyharmada (32%) és a kisgyermekes nők fele (51%) használja a közösségi médiát, hogy inspirációt gyűjtsön azokhoz a dolgokhoz, amiket meg akarnak valósítani. Inkább mobil eszközön (mobiltelefonon/okostelefonon/táblagépen) végzett tevékenységek Bázis: akik fix és mobil eszközökön is szoktak internetezni Forrás: Digital Connected Consumer GfK

7 Piaci Trend Hírlevél július Szolgáltatás 7 A női közösségimédia-felhasználók háromnegyede kedvelt és/vagy kommentelt egy fényképet vagy bejegyzést az elmúlt hónapban, és tízből négy cikkeket vagy videókat osztott meg. A cikkek és videók kedvelése és megosztása remek példák mások befolyásolására anélkül, hogy egy szót is szólnánk. Például egy anya megoszt egy képet a Facebookon egy aranyos gyerek alkotásáról, amit eredetileg a Pinteresten talált. Egy másik anya a barátai bejegyzései között látja, és lelkesen megcsinálja a saját gyerekeivel, utána felrakja a saját gyerekei verzióját az Instagramra. A követői közül sokan szintén kisgyermekes anyák, inspirálja őket az ötlet és megosztják ezt saját kapcsolati hálójukban. Ez a kép tökéletes példája a 21. századi befolyásgyakorlásnak, ami hihetetlenül gördülékenyen terjed a különböző közösségi hálók között. Manapság a felhasználók anélkül hatnak egymásra, hogy ez tudatosulna bennük; cselekvésre ösztönözhetnek valakit szimplán egy kedveléssel vagy megosztással, ami a hírfolyamon jelenik meg. Magyarországi kitekintés Hasonló tendenciák figyelhetőek meg a hazai piacon is. A GfK legfrissebb Digital Connected Consumer felmérése szerint az elmúlt egy év legjelentősebb folyamata a mobilinternethasználat jelentős előretörése volt, mind az eszközellátottság, mind a használat terén dinamikus növekedés volt megfigyelhető a éves korosztályban. 12 százalékkal nőtt a mobileszközön keresztül internetezők száma A tavalyi 49 százalékról 54 százalékra nőtt az okostelefonnal és még ennél is jelentősebben, 11-ről 19 százalékra emelkedett a táblagéppel rendelkezők aránya. Az eszközellátottságban bekövetkezett változás mértékéhez képest az internethasználat terén lényegesen nagyobb dinamikát tapasztaltak a kutatók. Ugrásszerű növekedésnek nevezhető, hogy a tavalyi 39 százalékhoz képest a vizsgált célcsoportnak több mint fele (51%) internetezik mobileszközén keresztül. Elmondható, hogy nemcsak a mobilinternet-használat, hanem ennek a teljes internethasználaton belüli részaránya is emelkedett. Jelenleg még nincsen egyetlen olyan tevékenység sem, amely már többségében mobileszközön történne. A legközelebb ehhez (37 40 százalékos aránnyal) a csetelés, a közösségi oldalak látogatása és a térképalkalmazások használata áll, de jelentős emelkedést ért el a tavalyi évhez képest a saját képek vagy videók megosztása is. A fejlődés dinamikája arra enged következtetni, hogy a mobilés hagyományos internetet is használók körében e tevékenységek egykét éven belül inkább mobileszközön fognak történni. A GfK Digital Connected Consumer tanulmányáról készséggel ad bővebb tájékoztatást Bacher János. Telefonszáma: címe: A GfK három csapattal képviseltette magát a Coca-Cola Női Testébresztő Futógálán, és kollégáink ott voltak a június 15-én rendezett K&H váltófutáson is. A fővárosi nagyobb futóversenyek cégeknek szóló kezdeményezésén, az ún. Futacégen tavaly a 152 regisztrált csapatból 36. lett a GfK, idén mi sem lehetne természetesebb, mint tavalyi eredményünk megdöntése. A verseny nem jár sem díjjal, sem kitüntetéssel, csak mi örülünk és kicsit büszkék vagyunk magunkra. A futógála fotói természetesen mobil készülékkel készültek. Találkozunk szeptemberben.

8 8 Piaci Trend Hírlevél július FMCG, Kereskedelem MAGASABB JÖVEDELMŰ HÁZTARTÁSOK A SAJÁT MÁRKÁK LEGINTENZÍVEBB VÁSÁRLÓI A 2012-ben mért enyhe csökkenés után 2013-ban ismét nagyobb részesedést tudtak elérni a kereskedelmi márkás termékek. Az értékben kifejezett forgalmi adatok alapján piacrészük éves átlagban 26 százalékot ért el. A kereskedelmi márkák elsősorban az A márkák rovására tudtak növekedni, de a növekményhez a háztartások nagyobb vásárlási intenzitása is hozzájárult ben a B márkák azaz marketingtámogatás nélküli, kisebb gyártói márkák erősödése miatt szorultak vissza a kereskedelmi márkák ban viszont fordult a kocka, a B márkák aránya nem változott, de az A márkák piacrészt veszítettek a kereskedelmi márkákkal szemben. A magyar háztartások továbbra is A márkás termékeket választanak leggyakrabban, 2013-ban átlagosan 136 alkalommal (2-3 naponta) vásároltak ilyen gyártói termékeket. Kereskedelmi márkás termékeket ennél ritkábban, átlagosan 129 alkalommal, míg B márkás gyártói terméket 121 alkalommal szereztek be a vizsgált időszak során. A vásárlásonkénti költések tekintetében is jelentős eltérések tapasztalhatók a márkák között: noha jelentős mértékben csökkent az A márkákra alkalmanként fordított összeg, a márkák sorrendje nem változott. A kereskedelmi csatornák közül továbbra is a diszkontok a legerősebbek a sajátmárkás termékek forgalmazásában. Mindazonáltal dinamikus növekedés is látható e téren: míg 2011-ről 2012-re a növekmény 1 százalékpontos volt a csatornában, addig ban további 4 százalékpontos növekedéssel 65 százalékra emelkedett a kereskedelmi márkás termékek aránya a csatorna üzleteiben. A többi csatorna esetében nem változott jelentősen a saját gyártású termékek aránya: a második helyen továbbra is a szupermarketek állnak (20 százalék a kereskedelmi márkák aránya), a dobogó harmadik fokát pedig a drogériák foglalták el 19 százalékkal. A nagy gyártói márkák továbbra is őrzik pozíciójukat az általuk uralt kategóriákban (pl. sör, tea, pörkölt kávé stb.), de számos olyan kategória is létezik, amelyben a kereskedelmi Az A, B és kereskedelmi márkákra vásárlási alkalmanként elköltött összeg alakulása, A márkás termékek Ft Ft A kereskedelmi márkás termékek részesedése az egyes kereskedelmi csatornák értékforgalmából, (%) Hipermarket Szupermarket Diszkont Kisboltláncok Független kisboltok 4 4 Drogéria Forrás: Kereskedelmi Márka Analízisek GfK márkák vannak túlsúlyban. Jellemzően ilyen FMCG-kategóriába tartoznak egyes tejtermékek, de az állateledelek és a fagyasztott termékek piacán is a kereskedelmi márkák vannak előnyben. A kereskedelmi márkák forgalmának 50 százalékát biztosító legintenzívebb 22 százaléknyi vásárló háztartás viszonylag magas jövedelemmel rendelkezik, jellemzően Magyarország északi és nyugati régióiban él. Ezek a háztartások nagyobb családok (legalább háromfős háztartások) és a háztartást vezető háziasszony a éves korosztályba tartozik. B márkás termékek 875 Ft 877 Ft Kereskedelmi márkák 964 Ft 965 Ft Forrás: Kereskedelmi Márka Analízisek GfK A GfK Kereskedelmi Márka Analízisek tanulmánnyal kapcsolatban készséggel ad bővebb tájékoztatást Vella Rita Telefonszáma: címe:

9 Piaci Trend Hírlevél július Innováció 9 TUDATOS JÖVŐÉPÍTÉS INNOVATÍV KUTATÁSI MEGOLDÁSOKKAL A GfK-nál hiszünk abban, hogy a sikeres innováció előfeltétele egy átfogó kép arról, hogy a fogyasztók miként reagálnak a piaci környezetre, illetve hogyan formálnak véleményt a felmerülő javaslatokkal és előnyökkel szemben. Ezáltal teljes képet tudunk festeni a piacon megjelenő, fogyasztói igényeket kielégítő újdonságokról. A fogyasztók újdonságokra való fogékonysága múltbéli tapasztalataikon, viselkedésükön, megfigyeléseiken, értékrendjükön alapszik, és az őket körülvevő világ eseményei mozgatják: a makroszintű trendektől kezdve a márkákkal való kapcsolatukig. Mi az a meggyőző érv, ami megváltoztatja prioritásaikat és vásárlásra készteti őket? Az Apple tudatában volt a finomra hangolt márka fogyasztó párbeszédnek, amikor piacra dobta az első ipad -et. A kezdeti kritikákat gyorsan eloszlatta, hogy a piacon a kedvező ajánlatcsomagon felbuzdulva tömegével kezdték vásárolni és nem csak az eredeti rendeltetése szerint használni a terméket (pl. tévével együtt). Az Apple-nek sikerült előrevetíteni egy eredeti potenciális használati célt és igényt, azonban ez mára számos alternatív használati móddá alakult. Ezen a példán keresztül is látjuk a fogyasztói igények és a piaci környezet által kínált lehetőségek közötti dinamikus kapcsolatot. Hasonló folyamatok játszódtak le, amikor az érintőkártyák (PayPass kártyák) átterjedtek a hitelkártyapiacra, majd az okostelefonokra. Az új ötletek egymástól látszólag független ágazatokból való átvétele egyre kifinomultabbá és összetettebbé vált az elmúlt évek során, az ötletek terjedése és a fogyasztói igények megváltozása pedig érdekes innovációkat eredményezett. A technikák, amelyek feltérképezik a jövőt A 2000-es évek elején végzett kutatások vitathatatlanul beizonyí- tották, hogy a vásárlók a termékeket/szolgáltatásokat burkolt vagy nyílt elvárások miatt választják, és amelyek segítenek kielégíteni valamilyen szükségletüket. Amennyiben felismerjük, hogy mely szükségletek és célok vezérlik a vásárlókat, az jelentős előnyt nyújthat a márkánk építésében. A négy fogyasztói alapszükséglet (Four Cornerstone Drivers) modelljét kifejezetten a piaci lehetőségek és innovációs kutatások miatt fejlesztette ki a GfK észak-amerikai tudományos csapata. Alaptézisünk, hogy bármely fogyasztói, illetve vásárlói helyzetben a szükségleteink alapján döntünk. A GfK gondolkodásában a fogyasztói szükségletek egyenrangúak, nem alkotnak hierarchiát és minden esetben besorolhatóak az alábbi négy szükségletcsoportba: Biztonság a nyugalom, hogy én, a szeretteim és a bolygó biztonságban lesz, távol a bajoktól. Ez jelenti a biztosítékot, hogy a termék/szolgáltatás, amit választottam, biztonságosan használható. Azáltal, hogy így figyelek a szeretteimre és egyúttal a bolygóra is, és megvédem őket a károktól, megnyugvást jelent és igazolást ad arra, hogy jót cselekszem. Egyensúly Azt jelenti, hogy valaki jól érzi magát érzelmileg, fizikailag, társadalmilag és pénzügyileg is. A kapcsolat, a valahova tartozás érzése és a közösség mind a társadalmi jóllét részei. Míg a fizikai, érzelmi és pénzügyi létből származtatott vitalitás a jóllét egy másik oldalát képviseli. Elismertség A termék birtoklása/a szolgáltatás igénybevétele örömmel és büszkeséggel tölti el az egyént ( megérdemlem! ). Néhányaknak a minőség és annak kifejezése, másoknak a szórakozás és a tapasztalatok nyújtanak örömet és megelégedést. Szabadság Azzal, hogy időt, pénzt és energiát takarítunk meg kevés erőfeszítéssel, más lehetőségek is feltárulnak az ember előtt. A kevesebb erőfeszítés általában a kényelemben nyilvánul meg, minél kevesebb kell belőle, annál jobb. A választás fogalma testesíti meg a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek lehetnek sokoldalúak/többfunkciósak vagy épp az ellenkezőjük: lehetnek speciális igényekre szabottak. De a választás lehetővé teszi a kompromisszumokat is, például olcsóbb termékeket vásárolhatunk, hogy pénzt takarítsunk meg. Ami megkülönbözteti ezt az osztályozást a piackutatás során alkalmazott eddigi motivációs és szükségletelméletektől, az az, hogy ez a modell a termékek és szolgáltatások által nyújtott haszonra és előnyökre fókuszál. Azzal, hogy a termékek/szolgáltatások tulajdonságai felől közelítjük meg a szükségleteket, egy új és releváns osztályozást sikerült létrehoznunk, hogy sikeresen össze tudjuk kapcsolni a termékeket/szolgáltatásokat az emberi szükségletekkel. A GfK innovációs megoldásairól készséggel ad bővebb tájékoztatást Dörnyei Otília Telefonszáma: címe:

10 10 Piaci Trend Hírlevél július Innováció MI VAN AZ ARCODRA ÍRVA? ÉRZELEMFELISMERÉS AUTOMATIKUS ARCELEMZÉSSEL Érzelmeink meghatározzák mindennapi döntéseinket és természetesen befolyásolják a márkákról, termékekről és hirdetésekről kialakult véleményünket. De pontosan mit is érez a fogyasztó, amikor megnéz egy tévéreklámot, megnyit egy weboldalt vagy bármilyen módon találkozik márkájával? Az ilyen érzelmek mérése nem egyszerű feladat. A múltban a marketingeszközök hatékonyságának értékelése leginkább utólagos felméréseken alapult. Mára az idegtudományok felemelkedésével, mint az elektroenkefalográfia (EEG) ami képes az agyi aktivitás mérésére, lehetségessé vált a reflexeket valós időben mérni, például egy reklám nézése alatt. A bonyolult, idegtudományos eljárásokhoz képest az automatikus arcelemzés hasonló információval szolgál a résztvevők részletes kivizsgálása nélkül. Mindezek mellett az ilyen elemzések eredményei intuitívak érzelmeken alapulnak, így laikusok számára is könnyű az értelmezésük. A fenti meggyőző érvek vezették arra a GfK-t, hogy az arcelemzés mellett döntsön és kifejlesszen egy marketingingerek által kiváltott érzelmi reakciók mérésére alkalmas eszközt, amely a piackutatási gyakorlatban könnyen alkalmazható. A cél egy olyan érzelemfelismerő szoftver kifejlesztése volt, ami nemcsak az olyan alapvető érzelmeket ismeri fel, mint az öröm, bánat, düh vagy meglepődés, hanem ennél sokkal kifinomultabb, árnyaltabb érzelmeket is. Ezek sokkal inkább megfigyelhetők a marketinghatás által kiváltott reakciók esetében, és nagy jelentőséggel bírnak a piackutatás területén. Mit nyújt az EMO Scan és hogyan működik? Szoftverünk legújabb verziója, az EMO Scan a vizsgálati alanyok arckifejezéseiből von le következtetéseket egy érzelmi reakció töltetéről, hogy milyen mértékben érzékelnek kellemesnek vagy kellemetlennek egy beérkező ingert. A szoftvert a GfK egy óriási adathalmazon fejlesztette ki, ami több mint pozitív és negatív arckifejezést ábrázoló képet tartalmaz. A szoftver pixelenkénti bontásban határozza meg az arc különböző területeit, ami így élesen elkülöníti egymástól a pozitív és negatív érzelmeket. A vizsgálatban részt vevők videofelvételeiben szereplő mimikáját a program összeveti az adathalmazban szereplő arckifejezésekkel a kritikus arcterületeken. Eredményképpen egy minden rögzített képkockához társított számértéket kapunk, ami a rendelkezésre álló adathalmaz pozitív és negatív arckifejezéseivel összehasonlítva mutatja a rögzített arckifejezések jellegzetességét/tipikusságát. A GfK biztonságos szerverein futó elemzések teljes mértékben automatizáltak, így garantáljuk a résztvevők anonimitását.

11 Piaci Trend Hírlevél július Innováció 11 A kutatás viszonylag rövid, négylépcsős folyamata a következő: A résztvevők egyértelmű beleegyezésével a videofelvétel és a feltöltés elkezdődhet. A kezdeti lépések kalibrációból (beállítások, személyre szabás, optimalizálás) és minőségellenőrzésből állnak. A második lépésben a résztvevők megnézik a tesztelendő tévéreklámot a valóságos körülményekhez hasonlóan, jellemzően egy kis reklámblokkba ágyazva, mialatt a rendszer rögzíti az arckifejezéseiket. A harmadik lépésben a szoftver elemzi ezeket az arckifejezéseket. Ezt követően a videó törlésre kerül, csak az eredmények valenciapontok maradnak meg. Az utolsó, negyedik lépés során az eredmények vizualizálhatók egy speciális lejátszó segítségével. Az EMO Scan lehetséges alkalmazása Az arcelemzés fentiekben körülírt módszere értékes insightokat nyújt az olyan területeken, ahol a fogyasztókban kiváltott érzelmi reakciók kulcsszerepet játszanak a marketingtevékenység hatékonyságában. A GfK EMO Scant különféle márkák számos tanulmányában alkalmazták már sikeresen: például német autók és francia kozmetikumok mellett autódizájn és tévéprogramok reklámtesztjeiben is. A szoftver hatékony segítséget kínál az alábbi marketingelemzésekhez: A reklámok, promóciós anyagok optimalizálása. A szoftver használható tévéreklámok, print/nyomtatott hirdetések és e-detailing anyagok tesztelésére, emellett tévéprogramok és bármely más kommunikációs eszközök tesztelésére is alkalmas. Használhatósági tanulmány. Mindezen túl a technológia számtalan lehetőséget rejt a weboldalak, szoftverek és szórakoztató elektronika használhatóságának (usability célú) kutatására. A zavarodottság, a megértés hiánya és a frusztráció kiválóan felismerhető a résztvevők arckifejezéseiből. Éppen ezért az arcelemzés segíthet könnyen kezelhető és felhasználóbarát eszközök és alkalmazások kifejlesztésében. Anja Dieckmann és Matthias Unfried cikke teljes terjedelemben elolvasható a GfK Marketing Intelligence Review 2014/01 számában. A GfK EMO Scan megoldásáról készséggel ad bővebb tájékoztatást Dörnyei Otília Telefonszáma: címe: A június 16-án megrendezett Innovációs Workshopunkon Schauermann Péter kollégánk mutatta be az FMCG, Healthcare, Telekommunikáció és Pénzügy szektor képviselőinek a módszer alkalmazhatóságát. A módszer bemutató verziója a elérhetőségen tekinthető meg.

12 A GfK aktuális és megjelenés előtt álló tanulmányai Július Fogyasztói Bizalom Index II. negyedév Augusztus Biztosításpiaci adatszolgáltatás 2014 II. negyedév Pénzügypiaci adatszolgáltatás II. negyedév Szeptember Kereskedelmi analízisek I. félév Október Fogyasztói Bizalom Index III. negyedév Rendezvények Szeptember Pénzügyi Marketing Klub

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16.

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 1 Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 2009-ben az infláció az egyes kategóriák esetében eltérően alakult

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó

A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó Bacher János Ügyfélkapcsolati igazgató GfK Hungária 2012. március 21. GfK 2012 Presentation guideline and slide gallery February 2012 1 Háttér 2 A fogyasztói magatartás

Részletesebben

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN AZ MSZÉSZ XXXVIII. KÖZGYŰLÉSE HOTEL EGER PARK 2012.11.21. Gál Péter Tanácsadó BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. TÉMÁK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR MOBILPENETRÁCIÓ,

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 . GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 Miért dolgozzon velünk? Egyedülálló adatforrás Háztartáspanel: egyedülálló adtaforrás a vásárlókról és a piaci folyamatokról Jelentős iparági tapasztalat Iparági

Részletesebben

See the future Be the future Own the future. Postponed. Kozák Ákos, március 29.

See the future Be the future Own the future. Postponed. Kozák Ákos, március 29. See the future Be the future Own the future Postponed Kozák Ákos, 2011. március 29. GfK Hungária Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon Kozák Ákos 2010. október 12. A GDP alakulása Euróban 2010-ben 2

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban

Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban Kollaboratív Marketing Workshop 2016. október 13 www.gemius.hu Összegzés A válaszadók 75%-a vásárol online, több, mint ötödük rendszeres vásárló. Az online

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2016/III. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló

Részletesebben

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök iránt a magyar vidéken Csótó Mihály BME - Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 2010. április 9. Információtechnológia - innováció disszemináció

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19.

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19. A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA Vörös Csilla 2014. március 19. Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK CSATORNA VÉTELI MÓD INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Magyar Gábor BME DE! 2012 NJSZT 2 DE! 2012 NJSZT 3 Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Új termékek: senior telefonok DE! 2012 NJSZT 5 DE! 2012 NJSZT 6 A több-képernyős

Részletesebben

Piaci áttekintés Fogyasztók 3 5. oldal

Piaci áttekintés Fogyasztók 3 5. oldal . I. évfolyam 2. szám Piaci áttekintés Fogyasztók 3 5. oldal 6 7. oldal GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél. I. évolyam 2. szám Építőipari Hírlevél. I. évolyam 2. szám 3 KSH: több

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI

T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI 1. A kutatás bemutatása A TABBY (Threat Assessment of Bullying Behavior among Youth) in Internet kutatás panelfelmérés

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió 1 2015.10.21. W3C - E-kereskedelem és Online Fizetés Műhelykonferencia Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió Pintér Róbert Kínálati

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével.

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Lukács Ádám József Piac & Profit 2014.09.24. Lukács Ádám József Online Marketing Specialista Ügynökség ATL BTL ONLINE KREATÍV PRODUKCIÓS GYÁRTÁS

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu Médiaajánlat A Studio 1900 Communications Agency védjegye a naprakészség és a folyamatos fejlődés. Ennek szellemében dolgozik tapasztalt csapatunk, hogy az online világban rejlő lehetőségek legszélesebb

Részletesebben

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015.

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. Tartalom Bevezető 3 A kutatás módszertanának, helyszíneinek bemutatása 6 A kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása 13 Felhasznált

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Tévénézési trendek 2009 és 2010 nyarán

Tévénézési trendek 2009 és 2010 nyarán Tévénézési trendek és nyarán Tévénézési trendek és nyarán nyarán a meglehetősen szeszélyes időjárás a nyaralás és egyéb szabadidős programok szempontjából nem mindig volt szerencsés, így az esős napok

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Mi kerül a fogyasztó kosarába? Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról Magyar Húsiparosok Szövetsége április 12.

Mi kerül a fogyasztó kosarába? Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról Magyar Húsiparosok Szövetsége április 12. 1 Mi kerül a fogyasztó kosarába? Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról Magyar Húsiparosok Szövetsége 2011. április 12. Kiskereskedelmi forgalom Magyarország: 3 éve negatív trend Kiskereskedelmi forgalom

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

SZKC207_08. Csak lógok a neten...

SZKC207_08. Csak lógok a neten... SZKC207_08 Csak lógok a neten... diákmelléklet CSAK LÓGOK A NETEN... 7. évfolyam 45 Diákmelléklet D1 Csak lógok a neten Mi a kép üzenete? Mielőtt elkezdjük a téma feldolgozását, gondolkodj el ezen a képen!

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

A sajtó közönsége 2008-ban

A sajtó közönsége 2008-ban What do we see? A sajtó közönsége 2008-ban Nobody s Unpredictable Az egyes médiatípusok közönségének nagysága 2008. II. félévében (ezer fı, 15 évnél idısebbek) 9000 8000 7000 7650 7049 6800 6000 5000 4000

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13.

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13. a digitális újságok piaca Tinnyei István, Mobilmédia 2 Mi a digitális magazin? 1. Digitális replika: a print digitális magazin másolatának megjelenítése digitális eszközön 2. Replika Plusz vagy Fél replika:

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Digital Connected Consumer. 2011. március 30.

Digital Connected Consumer. 2011. március 30. Digital Connected Consumer 2011. március 30. Ki a Digital Connected Consumer? A Digital Connected Consumer Alapvető fogyasztói szokások változnak meg akkor, amikor valaki aktívan kezdi el használni az

Részletesebben

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013 ,,HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI OLDAL KÉSZÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE ORSZÁGOS WORKSHOP KISS KATALIN SZINAPSZIS KFT. Budapest, 2014. szeptember 11. AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN

Részletesebben

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána Helyünk a reklámpiacon Török Diána Magunkon kísérletezünk Print Online Rendezvények Rádió 103 milliárd. Békaperspektíva? Digitálist akarok! Fiatalokat akarok! Trendit akarok! Mérhetőt akarok! Olcsót akarok!

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Budapest, 2010. szeptember 16. NYOMTATOTT SAJTÓ: A LEGJOBB BROWSER FŐBB TRENDEK A VILÁGSAJTÓBAN Globális recesszió,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben