XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról 73/2010. (III. 26.) sz. határozat Pályázat kiírásáról a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói álláshelyére 76/2010. (III. 26.) sz. határozat Tag delegálásáról a Regionális Közlekedési Szakbizottság (RKSZ) ülésére 77/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának megerısítésérıl ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 5/2010. (III. 30.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2009. (II. 18.) rendelet módosításáról 6/2010. (III. 30.) rendelet Vas Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjérıl szóló 9/2001. (VI. 29.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 43/2010. (III. 26.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2010. (III. 26.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, és a közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó évben végzett feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 45/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratának módosításáról 46/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosításáról

2 MÁRCIUS /2010. (III. 26.) sz. határozat A Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektekrıl szóló tájékoztató elfogadásáról 48/2010. (III. 26.) sz. határozat Az Európai Területi Együttmőködési programról (HU- SLO,HU-AT) szóló tájékoztató elfogadásáról 49/2010. (III. 26.) sz. határozat A gyermekvédelem helyzete Vas megyében címő tájékoztató elfogadásáról 50/2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl hitelkeret kiváltására történı kölcsönbe adásról 51/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. térítéses szolgáltatásainak kibıvítésérıl 52/2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet közötti vérvételi megállapodás megkötésérıl 53/2010. (III. 26.) sz. határozat Alkotmánybírósági indítvány megtételére irányuló javaslatról 54/2010. (III. 26.) sz. határozat Állásfoglalás kiadásáról az egészségügyi finanszírozással kapcsolatosan, a kórházi dolgozók, valamint a gyógyulni vágyó betegek érdekében 55/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról szóló elıterjesztés következı ülésen történı megtárgyalásáról 56/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. használatában lévı egyes gépjármővek önkormányzati intézmények részére történı átadásáról 57/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. folyószámla-hitel felvételéhez történı kezességvállalásról 58/2010. (III. 26.) sz. határozat Az AT-HU ETE program keretében benyújtandó Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkı út mentén pályázatban való részvételrıl 59/2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata, Valamint a Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Mőszaki Kara közt létrejött együttmőködés elsı évérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 60/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvételére irányuló hozzájárulásról 61/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely, a Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu, valamint a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár pályázatához szükséges hozzájárulásról

3 2010. MÁRCIUS /2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat által a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítványhoz és a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai szakállamtitkárságához a Vas Megyei Nemzetiségi Fesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtásáról 63/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Levéltár TÁMOP /10/1 kódszámú pályázatának támogatásáról 64/2010. (III. 26.) sz. határozat A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium energiafelhasználásának csökkentésére pályázat benyújtásáról 65/2010. (III. 26.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk intaházai szervezeti egységének NYDOP /C Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címő pályázatának benyújtásáról 66/2010. (III. 26.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP 3.2.4/08/1 számú pályázatához i beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról 67/2010. (III. 26.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP /10/1 számú pályázatához i beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról /2010. (III. 26.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2010. (III. 26.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Körmend és Kistérsége módosított Közoktatási Tervéhez 70/2010. (III. 26.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról a nemescsói tagiskola megszüntetéséhez /2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos Községe cím adományozásáról /2010. (III. 26.) sz. határozat Támogatási szerzıdés módosításáról /2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról az egyházasrádóci Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére 75/2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ, a Büki Nyugdíjas Klub, a Szombathelyi Képtár és a Mesebolt Bábszínház részére KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektekrıl 265 Tájékoztató az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO,HU-AT) 270 Tájékoztató a gyermekvédelem helyzetérıl Vas megyében 281

4 MÁRCIUS 26. SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Gazdaságáért Díj kitüntetést: ADA Hungária Kft. Körmend Keresztúri Csaba Vitéz Both Béla Emlékdíj kitüntetést: Lasch Béla Pável Ágoston Emlékplakett" kitüntetést: Grasl Ottóné Nagy Miklós Szibler Imréné Varga Kálmán Kuntár Lajos Sajtó-Díj kitüntetést: Bodorkós András "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: Fábián Lászlóné Fodor Lászlóné Horváth Lajos Könczöl József Németh László Ferenc Simon Lászlóné "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: Kozó Józsefné Pajor Katalin Rácz Eszter Soós István Szabó Istvánné Szijártóné Bokor Teodóra "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: Baloghné Simon Erika Gyöngyösi Zsuzsanna Marosits József Móricz Iván Dr. Schrott Géza Süle Ferenc Takács Zoltán Bálint

5 2010. MÁRCIUS "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: Bartáné Rózsa Katalin Dr. Csejtei András Dancsecs Valéria Gulyás Tiborné Dr. Siklódi Magdolna Dr. Kovács Antal Dr. Kozáry Judit Dr. Tızsér Mária Dr. Unger Károly (posztumusz) "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: Fekete Árpád Horváthné Taschler Bernadett Kun Rozália Tanai György Wiktoráné Szerdahelyi Emília "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" elismerést: Gócza Éva Mária Kovács László Lajosné Piri Zsolt Sipos Kálmán Talabér István "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: Gerencsér Tibor Máthé Csaba Pacsi Bálint, Rácz Gábor Törı Miklós "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: Bejczi Róbert Cséve Szabolcs Lendvai Gábor részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések és az azzal járó pénzjutalom átadásával március /2010. (III. 26.) sz. határozata pályázat kiírásáról a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói álláshelyére A közgyőlés: 1. pályázatot ír ki a) a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium, valamint b) a Rumi Óvoda, Fejlesztı és Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon

6 MÁRCIUS 26. intézményvezetıi feladatainak ellátására az elıterjesztéstıl eltérıen azzal, hogy a rumi intézménynél pályázati feltételként szakirányú felsıfokú végzettséget jelöl meg; 2. megbízza az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottságot a beérkezett pályázatok véleményezésével, és a javaslatok közgyőlés elé terjesztésével. 76/2010. (III. 26.) sz. határozata tag delegálásáról a Regionális Közlekedési Szakbizottság (RKSZ) ülésére A közgyőlés a 15/2010. (III. 5.) számú KHEM rendelet alapján, annak 4.. (3) bekezdése értelmében a Regionális Közlekedési Szakbizottság (RKSZ) ülésein való részvétellel teljes felhatalmazással Heckmann Ferenc területfejlesztési csoportvezetıt hatalmazza fel. 77/2010. (III. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának megerısítésérıl A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagságában a kórház által delegált Prof. Dr. Engert Zoltán Vendelt megerısíti. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2010. (III. 30.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2009. (II. 18.) rendelete módosításáról A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény 3. számú melléklete alapján a 3/2009. (II.18.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a következı új 1. számú melléklet lép: 1.. Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése fenntartásában mőködı ápolást - gondozást nyújtó szakosított szociális intézmények 1.) Név: Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád Cím: 9746 Acsád, Semmelweis Ignác tér 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idıskorúak ápolása-gondozás, kiegészítı funkciók:

7 2010. MÁRCIUS pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, szenvedélybetegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. 2.) Név: Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály u. 22. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idıskorúak ápolása-gondozás, kiegészítı funkció: mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. 3.) Név: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Cím: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: felnıttkorú értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, kiegészítı funkció: idıskorúak ápolása-gondozása. 4.) Név: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: látásfogyatékosok vakok és gyengénlátók ápolása-gondozása, kiegészítı funkciók: idıskorúak ápolása-gondozása, pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. 5.) Név: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Cím: 9632 Sajtoskál, Rákóczi Ferenc u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, kiegészítı funkciók: nincs. 6.) Név: Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu Cím: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idıskorúak ápolása-gondozása, kiegészítı funkció: nincs. 7.) Név: Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár Cím: 9800 Vasvár, Petıfi S. u. 14. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idıskorúak ápolása-gondozása, kiegészítı funkció: nincs. 2.. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a következı új 2. számú melléklet lép: A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı ápolást és gondozást nyújtó intézményekben fizetendı térítési díjak:

8 MÁRCIUS 26. Intézmény megnevezése 1. Napi intézményi térítési díj 2. (Ft) 3. Havi intézményi térítési díj 4. (Ft) 1. Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád - idıskorú, fogyatékkal élı, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, demens 2. Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt - idıskorú, mozgásfogyatékos, demens Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc - fogyatékkal élık részlege idıskorúak részlege Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely - idıskorú demens fogyatékkal élı, pszichiátriai beteg Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál - pszichiátriai részleg pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona 7. Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu idıskorú demens Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár - idıskorú emelt szintő demens A Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár átlagot meghaladó, emeltszintő elhelyezést és szolgáltatásokat biztosító részlegében az intézményi elhelyezéskor fizetendı egyszeri hozzájárulás összege: 1 férıhelyes szoba esetén: Ft 2 férıhelyes szoba esetén: Ft/fı. E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit április 1-tıl kell alkalmazni. Szombathely, március Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk.

9 2010. MÁRCIUS A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2010. (III. 30.) rendelete Vas Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjérıl szóló 9/2001. (VI. 29.) rendelet módosításáról A Rendelet 1. sz. melléklete és a 2. számú melléklete, Pályázatok benyújtása rész 3. pontja a következıképpen módosul: 3. A pályázatokat egy példányban a Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága (továbbiakban: szakbizottság) címére, (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) kérjük eljuttatni. A pályázatban szerepelnie kell a pályázó önkormányzat nevének, elérhetıségének és a végrehajtásért felelıs személy nevének is. E Rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékletének módosítása a kihirdetés napján lép hatályba. Szombathely, március 26. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 43/2010. (III. 26.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl 2. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2009. (II. 18.) rendelet módosítása 3. A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratának módosítása 4. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosítása 5. Tájékoztató a Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektekrıl 6. Tájékoztató az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO,HU-AT) 7. A gyermekvédelem helyzete Vas megyében 8. A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl hitelkeret kiváltására történı kölcsönbe adás 9. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. térítéses szolgáltatásainak kibıvítése 10. Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet közötti vérvételi megállapodás megkötése 11. Javaslat alkotmánybírósági indítvány megtételére 12. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. szervezeti és mőködési szabályzatának módosítása 13. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. használatában lévı egyes gépjármővek önkormányzati intézmények részére történı átadása 14. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. folyószámla-hitel felvételéhez történı kezességvállalás 15. Az AT-HU ETE program keretében benyújtandó Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkı út mentén pályázatban való részvétel 16. Tájékoztató Vas Megye Önkormányzata, Valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Mőszaki Kara közt létrejött együttmőködés elsı évérıl 17. A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvételéhez hozzájárulás megadása 18. A Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely, valamint a Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu pályázatához hozzájárulás megadása

10 MÁRCIUS A Vas Megyei Önkormányzat által a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítványhoz és a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai szakállamtitkárságához a Vas Megyei Nemzetiségi Fesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtása 20. A Vas Megyei Levéltár TÁMOP /10/1 kódszámú pályázatának támogatása 21. A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium energiafelhasználásának csökkentésére pályázat benyújtása 22. A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk intaházai szervezeti egységének NYDOP /C Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címő pályázata 23. A Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP 3.2.4/08/1 számú pályázatához i beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 24. A Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP /10/1 számú pályázatához i beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 25. Közösségi célú alapítványok támogatása 26. Szakvélemény kiadása Körmend és Kistérsége módosított Közoktatási Tervéhez 27. Szakvélemény kiadása a nemescsói tagiskola megszüntetéséhez 28. Vas Megye Biztonságos Községe cím adományozása 29. Támogatási szerzıdés módosítása 30. Pályázat kiírása a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói álláshelyére 31. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása az egyházasrádóci Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére 32. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ, a Büki Nyugdíjas Klub, a Szombathelyi Képtár és a Mesebolt Bábszínház részére 33. Tag delegálására a Regionális Közlekedési Szakbizottság (RKSZ) ülésére 34. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának megerısítése 35. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Vas Megye Biztonságos Települése Cím alapításának és adományozásának rendjérıl szóló 9/2001. (VI. 29.) rendelete módosításáról 44/2010. (III. 26.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, és a közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó évben végzett feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl és a közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó évben végzett feladatairól szóló beszámolót elfogadja. 45/2010. (III. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratát az elıterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1) Költségvetési szerv neve: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 2) Költségvetési szerv székhelye: 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 1-3.

11 2010. MÁRCIUS Az intézmény külön szakmai programmal mőködı telephelyei: Lakóotthon I Ivánc, Kossuth L. u. 70. Alapítva: Lakóotthon II. (Szivárvány Lakóotthon) 9931 Ivánc, Kossuth L. u Alapítva: Lakóotthon III Ivánc, Kossuth L. u Alapítva: ) Alapító és fenntartó szerv neve és címe: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 4) Jogszabályban meghatározott közfeladata: a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján: Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 5) Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény Az intézmény típusa: értelmi fogyatékosok otthona, idıskorúak ellátását biztosító részleggel, továbbá fogyatékos személyek lakóotthona. azon 18. életévét betöltött fogyatékos személy, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetıség, lakóotthonában intézménybıl történı elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel a fogyatékosság jellegétıl és súlyosságától függetlenül azon 16. életévét betöltött, de lakóotthonba kerülése idıpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött személy ellátása, aki önellátásra legalább részben képes, illetve aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg, idıskorúak részlegén a szociális szakértıi szerv által megállapított, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı, de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, idıskorúak részlegén a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is a következı pontban meghatározott személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élı házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója ellátása idıskorúak részlegén azon 18. életévét betöltött személyek ápolása-gondozása, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni és a szociális szakértıi szerv által megállapított gondozási szükségletük napi 4 órát meghaladó, ha ellátásuk más típusú, ápolástgondozást nyújtó intézményben nem biztosítható, az intézményi jogviszonyban álló személyek teljes körő ellátásának biztosítása, meglévı képességeinek szinten tartása és fejlesztése, az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévı képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelıen munka rehabilitáció vagy fejlesztı felkészítı foglalkoztatás keretében, a szociális foglalkoztatás során elıállított termékek értékesítése. pszichiátria egészségügyi szolgáltatás nyújtása (szakma megnevezése: pszichiátriai járóbetegellátás, szakmakód: 1800, szolgáltatási típus: 1, azonosító kód: ) ellátási forma: 31-bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi szolgáltatás egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítója: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szakfeladat számok: Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élı ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében

12 MÁRCIUS Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 6) Kiegészítı tevékenysége: Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás 7) Kisegítı tevékenysége: Nincs 8) Vállalkozási tevékenysége: Nincs 9) Kisegítı és vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: - 10) A költségvetési szerv mőködési köre: Vas megye 11) Az alapítás idıpontja: ) Irányító szerv neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 13) Alapítói jogokkal felruházott iránytó szerv neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 14) Besorolása: A tevékenység jellege alapján: Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: közintézmény önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 15) Az elıirányzat feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörő költségvetési szerv 16) Vezetıjének kinevezése, megbízási rendje: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és ágazati végrehajtási rendelete alapján, pályáztatás útján az irányító szerv nevezi ki. 17) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony jelölése: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony. Szombathely, március 26. Záradék: Kovács Ferenc sk. a megyei közgyőlés elnöke A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Alapító Okiratát a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 45/2010. (III.26.) számú határozatával hagyta jóvá. Szombathely, március 26. Dr. Kun László sk. fıjegyzı 46/2010. (III. 26.) sz. határozata A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosításáról A közgyőlés elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratát az elıterjesztéssel egyezı tartalommal.

13 2010. MÁRCIUS Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság A l a p í t ó O k i r a t V. számú módosítása (a változásokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat alapító (képviseli: Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés elnöke) a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság december 01. napján kelt alapító okiratát az alapító közgyőlésének határozatával, valamint a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. mint átvevı gazdasági társaság, és a Vas Megyei Temetkezési Kft. mint beolvadó gazdasági társaság között február 12. napján létrejött egyesülési szerzıdéssel az alábbiak szerint módosul és kerül egységes szerkezetbe foglalásra. 1. A Társaság egyedüli tulajdonosa, a társaság alapítója Vas Megyei Önkormányzat Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Képviseletre jogosult neve: Kovács Ferenc megyei közgyőlés elnöke. 2. A Társaság cégneve, rövidített cégneve 2.1. A Társaság cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság 2.2. A Társaság rövidített cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. 3. A Társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei 3.1. A Társaság székhelye: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1. egyben a központi ügyintézés helye A Társaság telephelyei: 9700 Szombathely, Sugár u Szombathely, Wesselényi M. u Szombathely, Vörösmarty M. u Szombathely, Thököly I. u Szombathely Hollán E. u A Társaság fióktelepei: 8649 Balatonberény, Hétvezér u /20 hrsz Balatonberény 02/ Balatonlelle Napospart u Kıszeg 053 hrsz Kıszeg 056 hrsz Kıszeg 057/1 hrsz Kıszeg 058 hrsz Lukácsháza 026 hrsz Körmend 0711 hrsz Hegyhátszentjakab 464 hrsz Bejcgyertyános 1229 hrsz Nádasd 1601 hrsz Nádasd 649 hrsz Bérbaltavár 1987 hrsz.

14 MÁRCIUS Gérce 3889 hrsz Bejcgyertyános 229 hrsz Nádasd 1987 hrsz Nádasd 648 hrsz Nádasd 1907 hrsz Nádasd 0266 hrsz Vasegerszeg 217 hrsz Kemenesmagasi 1103 hrsz Kemenesmagasi 1106 hrsz Vönöck 273 hrsz Vönöck, Dózsa Gy.u hrsz Acsád 085/4 hrsz Acsád 177 hrsz Acsád 203 hrsz Acsád 208 hrsz Kıszeg, Temetı u Szentgotthárd, Hunyadi u Csepreg, Dózsa u İriszentpéter, Kovácsszer u Körmend, Bástya úti üzletház 4. A Társaság tevékenységi köre 4.1. Fıtevékenység: Temetkezés, temetkezési kiegészítı tevékenység 4.2. A Társaság egyéb tevékenységei: Ingatlankezelés Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Kempingszolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Egyéb vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Épületépítési projekt szervezése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozási szolgáltatás Könyvkiadás Napilapkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Piac-, közvélemény-kutatás Erdészeti szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Vagyonkezelés (holding) Üzletvezetés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás

15 2010. MÁRCIUS Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás Sportlétesítmény mőködtetése Egyéb foglalás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység Testedzési szolgáltatás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Sport, szabadidıs képzés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme Egyéb élelmiszer nagykereskedelem M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása Tartósított lisztes áru gyártása Temetkezés, temetkezési kiegészítı szolgáltatás Zöldterület kezelés M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása Közúti áruszállítás Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Kımegmunkálás M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Ingatlanügynöki tevékenység 4.3. A gazdasági társaság jelen pontban foglaltak szerint - bármely gazdasági tevékenységet folytathatja, amelyet törvény nem tilt, vagy korlátoz. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közremőködı tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a képesítési követelményeknek megfelel. 5. A Társaság mőködésének idıtartama A társaság határozatlan idıre alakul. A társaság mőködését december 01. napján kezdi meg. 6. Jogutódlás A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft, mint átvevı társaság egyesült a Vas Megyei Temetkezési Kft beolvadó társasággal, amely egyesülés eredményeként a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. a Vas Megyei Temetkezési Kft. általános jogutóda. 7. A Társaság jegyzett tıkéje (törzstıke), annak összetétele (törzsbetét mértéke) és rendelkezésre bocsátásának módja és ideje 7.1. A Társaság törzstıkéje ,-Ft-, azaz Ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétbıl áll Vas Megyei Önkormányzat tag törzsbetétje ,-Ft, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétbıl áll, amely a teljes törzstıke 100%-a A társaság tagja a pénzbeli hozzájárulást alapításkor a társaság rendelkezésére bocsátotta. A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást - a tıkeleszállítás esetét kivéve - a társaságtól nem követelheti vissza.

16 MÁRCIUS 26. Az ügyvezetı jelen alapító okirat aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Gt (1) bekezdésben és a 116. (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek. 8. Pótbefizetés, mellékszolgáltatás A tagnak az esetlegesen felmerülı veszteségek fedezetére pótbefizetési kötelezettsége nincsen. A tag a társaság tevékenységében személyesen közremőködésre, illetve mellékszolgáltatásokra nem köteles. 9. Az üzletrész átruházása 9.1. A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik Az üzletrész átruházásáról a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt az irányadó szervezeti és mőködési szabályok szerint Az üzletrész átruházása az alapító okirat módosítását nem igényli. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredı jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzıjére szállnak át. A tulajdonosváltozást és annak idıpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzıje 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban kell megtenni és mellékelni kell hozzá az üzletrész-adásvételi szerzıdést, továbbá nyilatkozni kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzıje az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezınek ismeri el A tag megszőnésével üzletrésze automatikusan átszáll a jogutódra Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása esetén osztható fel, azonban a törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrész felosztása esetén is alkalmazni kell A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani. 10. Az adózott eredmény felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésrıl döntı taggyőlés idıpontjában a tagjegyzékben (150. ) szerepel, kivéve, ha az alapító okirat ettıl eltérı idıpontot határoz meg. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Osztalék fizetésérıl elıször a évre vonatkozóan kell határozni Az osztalékfizetésrıl az ügyvezetınek - a felügyelıbizottság által jóváhagyott - javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejőleg kell határozni Két, egymást követı számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti idıszakban a osztalékelıleg fizetésérıl akkor lehet határozni, ha a) a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbensı mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tıkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstıke összege alá, továbbá b) a tag vállalja az osztalékelıleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetıség.

17 2010. MÁRCIUS A társaság szervezete A társaságnál a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése alapítói határozattal dönt, és errıl a vezetı tisztségviselıt írásban köteles értesíteni. A tagot a Vas Megyei Közgyőlés mindenkori elnöke képviseli az irányadó Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint A társaság és annak tagja közötti szerzıdés érvényességéhez a szerzıdés közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalása szükséges. A szerzıdés egy másolati példányát annak aláírásától számított 30 napon belül a társaság ügyvezetıje köteles a társaságot bejegyzı Vas Megyei Cégbíróságon letétbe helyezni, kivéve az Áht. 95/A. (3) bekezdése alapján ,- Forint összegig A társaság szervezeti felépítését és mőködésének részletes szabályait az alapító tulajdonos, azaz a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése által elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza. 12. Vezetı tisztségviselı A gazdasági társaság ügyvezetését a vezetı tisztségviselı látja el. A társaság ügyvezetıjét az alapító tulajdonos, azaz a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése nevezi ki A társaság elsı ügyvezetıje 5 év idıtartamra Kiskós Ferenc (szül.: Körmend, an.: Pass Irma) HU-9900 Körmend, Hunyadi u. 4. szám alatti lakos Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére és a cég jegyzésére. Az ügyvezetı önállóan jogosult rendelkezni társaság bankszámlája felett is A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. Az ügyvezetı a képviseleti jogát csak írásbeli meghatalmazás alapján ruházhatja át a társaság dolgozóira A vezetı tisztségviselı a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezetı a jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a legfıbb szerv által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint teljes kártérítési felelısséggel tartozik. 13. A társaság cégjegyzése A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott, illetve elınyomtatott cégnév alá az ügyvezetı teljes nevét önállóan írja hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen. 14. Felügyelı bizottság A tag a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenırzése céljából három tagú felügyelı-bizottság mőködik. A felügyelı-bizottság tagjai jelen alapító okirat módosítás dátumától kezdıdıen öt év idıtartamra az alábbi személyek: név: lakcím, anyja neve: 1. Csirkovics Dávid 9545 Jánosháza, József A. u. 8., an.: Péter Ida 2. Tausz István Béla 9841 Kám, Ady u. 1., an.: Kovács Terézia 3.Kovács János 9915 Nádasd, Ifjúság u. 7., an: Gergál Erzsébet A felügyelı-bizottság testületként jár el. A felügyelı-bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest A felügyelı-bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A felügyelı-bizottság határozatát a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza. A felügyelı-bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelı-bizottsági tevékenységben nincs helye A felügyelı-bizottság tagját e minıségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja A felügyelı-bizottság tagjai a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

18 MÁRCIUS A felügyelı-bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése hagy jóvá Ha a felügyelı-bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, összehívja a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére A felügyelı-bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 15. A társaság megszőnése A társaság megszőnik, ha: - elhatározza jogutód nélküli megszőnését, - elhatározza jogutódlással történı megszőnését (átalakulását), - a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti, - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti, 16. Vegyes és záró rendelkezések A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseit kell alkalmazni Jelen alapító okiratot a társaság ügyvezetıje az alapító Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 9/2010. (II. 12.) számú határozatában foglaltak, valamint a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. és a Vas Megyei Temetkezési Kft. között létrejött egyesülési szerzıdés tartalma alapján az alulírott helyen és napon aláírta. Kelt: Szombathely, február 12. napján. Kiskós Ferenc ügyvezetı Dr. Gajdán István Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Fı tér 2. II/7.) Dr. Gajdán István ügyvéd az általam készített okirat ellenjegyzésével tanúsítom, hogy az okirat a tulajdonos határozata, valamint az egyesülı társaságok egyesülési szerzıdése alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelıen a rögzítettek szerint jött létre, azt az ügyvezetı elıttem saját kezőleg írta alá. A közgyőlés: 47/2010. (III. 26.) sz. határozata a Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektekrıl szóló tájékoztató elfogadásáról 1. tudomásul veszi a Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektjeirıl szóló tájékoztatót; 2. indítványozza, hogy az M 8-as út Körmendet elkerülı, valamint az országhatárig terjedı szakaszát külön kezeljék azzal, hogy az országhatárig terjedı szakasz december 31-ig valósuljon meg.

19 2010. MÁRCIUS /2010. (III. 26.) sz. határozata az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO,HU-AT) szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés tudomásul veszi az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO, HU-AT) készült tájékoztatót. A közgyőlés: 49/2010. (III. 26.) sz. határozata a gyermekvédelem helyzete Vas megyében címő tájékoztató elfogadásáról 1. elfogadja A gyermekvédelem helyzete Vas megyében címő tájékoztatót; 2. visszaállítja a megszüntetett speciális leány csoportot, a Szombathely Megyei Jogú Várossal kötendı gyermekvédelmi szakellátási feladat-ellátási megállapodásból befolyt támogatási összeg terhére, a megállapodás 1-es számú melléklete szerint. 50/2010. (III. 26.) sz. határozata Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl hitelkeret kiváltására történı kölcsönbe adásról A közgyőlés hozzájárul a Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl 200 millió Ft hitelkeret kiváltására történı kölcsönbe vételéhez, mely összeget december 31-ig köteles visszafizetni az Önkormányzat a Kötvényes bankszámlára. Továbbá hozzájárul, hogy amennyiben a kötvényhozam elmaradása miatt a kötvény kamatfizetésére nem biztosított a fedezet, azt a kamat- és bankköltség sor maradványából csoportosítja át a kötvény kamatfizetési kötelezettségére április 1 kölcsön biztosítása december 31. kölcsön visszafizetése 51/2010. (III. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. térítéses szolgáltatásainak kibıvítésérıl A közgyőlés elfogadja a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. térítéses szolgáltatásainak kibıvítésére irányuló javaslatát, valamint az elıterjesztés mellékletét képezı szabályzatot és annak 1-es és 2-es számú mellékletét. 52/2010. (III. 26.) sz. határozata Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet közötti vérvételi megállapodás megkötésérıl A közgyőlés: 1. elfogadja Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet között kötendı vérvételi megállapodást, mely az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi; 2. felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.

20 MÁRCIUS 26. MEGÁLLAPODÁS A Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviselı: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyőlés Elnöke), Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., képviselı: Dr. Ipkovich György polgármester), a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. (9970 Szentgotthárd, Hunyadi János u. 31., képviselı: Dr. Lakner László, elnökvezérigazgató fıorvos), a továbbiakban: Kórház és az Egészségügyi Alapellátó Intézet (9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4., képviselı: Vigné Horváth Ilona, igazgató) Szombathely város háziorvosi rendelıi mellett lévı vérvételi helyek mőködtetésérıl az alábbiakban állapodnak meg: Szerzıdı felek elızményként rögzítik, hogy közöttük január 16-án megállapodás jött létre Szombathely város háziorvosi rendelıi mellett lévı kislaboratóriumok fenntartási és mőködtetési feladatainak átvételérıl valamint átadásáról (a szerzıdést a Vas Megyei Közgyőlés a 150/1995. (XII.22.) számú, míg Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlése a 333/1995. (XII.14.) Kgy. számú határozatával hagyta jóvá). Az elızıekben említett megállapodásban a Vas Megyei Önkormányzat vállalta, hogy a kislaboratóriumokat átveszi, és azok mőködtetését a fenntartásában mőködı Kórház keretében ellátja. A vérvételeket a városban 6 helyen, napi rendszerességgel biztosítja 5 fı laborasszisztens foglalkoztatásával. Szerzıdı felek megegyeztek abban is, hogy az Egészségügyi Alapellátó Intézet egy fı asszisztenst a Kórház állományába áthelyezéssel átad. 1./ Szerzıdı felek kinyilvánítják, hogy a Kórház jelen gazdasági helyzetére tekintettel a vérvétel január 16-án kelt megállapodásban foglaltak szerinti rendje a jövıben nem tartható fenn. 2./ Szerzıdı felek rögzítik, hogy a vérvételhez kapcsolódó feladatok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a járóbeteg szakellátást biztosító Kórház tevékenységi körébe tartoznak. 3./ Szerzıdı felek ugyanakkor kinyilvánítják azt is, hogy a vérvételi helyek háziorvosi rendelık mellett történı mőködtetését a szombathelyi lakosok érdekét szolgáló, szakmailag is indokolt, példaértékő mőködési rendnek tartják, melynek további fenntartása érdekében jelen megállapodást kötik. 4./ Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Szombathely városában a vérvétel változatlanul az eddigi 6 vérvételi helyen (Szőrcsapó utca, Váci Mihály utca, Szent Márton utca, Jáki út, Rumi út, Kiskar utca), hétfıtıl péntekig, reggel 7.00 órától 9.00 óráig történik. 5./ A természetben Szombathely, Március 15. téren található Megyei Rendelıintézet épületében lévı háziorvosi rendelık vonatkozásában a vérvételt a rendelıintézeti labor végzi. 6./ A háziorvosi rendelık mellett mőködı vérvételi helyeken levett vér Központi Laboratóriumba történı szállításának rendjére a szerzıdı felek között január 1-jén létrejött feladat-ellátási megállapodásban foglaltak az irányadók. 7./ A Kórház vállalja, hogy a sürgıs eseteket a beérkezéstıl számított 1 órán belül feldolgozza, és az eredményrıl telefonon tájékoztatja az illetékes háziorvost. A rutin leleteket a Kórház a beérkezést követı napon köteles visszaküldeni az illetékes háziorvosnak. 8./ A vérvételhez szükséges eszközöket, anyagokat a Kórház kellı mennyiségben köteles biztosítani. 9./ Szerzıdı felek kikötik, hogy a vérvétel jelen megállapodás szerinti mőködtetési rendjének bármilyen megváltoztatásához valamennyi szerzıdı fél elızetes, írásbeli egyetértése szükséges. 10./ Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy április 1. napjától a 6 vérvételi helyen a 6 fı laborasszisztens foglalkoztatásáról az Egészségügyi Alapellátó Intézet köteles gondoskodni. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a 6 fı laborasszisztens foglalkoztatásához szükséges pénzügyi fedezetet az Egészségügyi Alapellátó Intézet részére biztosítja.

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚLIUS 4. JÚLIUS 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚLIUS 4. JÚLIUS 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚLIUS 4. JÚLIUS 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 164/2008. (VII. 4.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Tárgy: egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek alapító okiratának módosítása

Tárgy: egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. április 29. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 42/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: egyes szociális intézmények és egészségügyi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.11-09-014785 cégjegyzékszámú Monostori Erıd

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. OKTÓBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. OKTÓBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. OKTÓBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 199/2011. (X. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben