XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról 73/2010. (III. 26.) sz. határozat Pályázat kiírásáról a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói álláshelyére 76/2010. (III. 26.) sz. határozat Tag delegálásáról a Regionális Közlekedési Szakbizottság (RKSZ) ülésére 77/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának megerısítésérıl ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 5/2010. (III. 30.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2009. (II. 18.) rendelet módosításáról 6/2010. (III. 30.) rendelet Vas Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjérıl szóló 9/2001. (VI. 29.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 43/2010. (III. 26.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2010. (III. 26.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, és a közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó évben végzett feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 45/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratának módosításáról 46/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosításáról

2 MÁRCIUS /2010. (III. 26.) sz. határozat A Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektekrıl szóló tájékoztató elfogadásáról 48/2010. (III. 26.) sz. határozat Az Európai Területi Együttmőködési programról (HU- SLO,HU-AT) szóló tájékoztató elfogadásáról 49/2010. (III. 26.) sz. határozat A gyermekvédelem helyzete Vas megyében címő tájékoztató elfogadásáról 50/2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl hitelkeret kiváltására történı kölcsönbe adásról 51/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. térítéses szolgáltatásainak kibıvítésérıl 52/2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet közötti vérvételi megállapodás megkötésérıl 53/2010. (III. 26.) sz. határozat Alkotmánybírósági indítvány megtételére irányuló javaslatról 54/2010. (III. 26.) sz. határozat Állásfoglalás kiadásáról az egészségügyi finanszírozással kapcsolatosan, a kórházi dolgozók, valamint a gyógyulni vágyó betegek érdekében 55/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról szóló elıterjesztés következı ülésen történı megtárgyalásáról 56/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. használatában lévı egyes gépjármővek önkormányzati intézmények részére történı átadásáról 57/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. folyószámla-hitel felvételéhez történı kezességvállalásról 58/2010. (III. 26.) sz. határozat Az AT-HU ETE program keretében benyújtandó Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkı út mentén pályázatban való részvételrıl 59/2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata, Valamint a Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Mőszaki Kara közt létrejött együttmőködés elsı évérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 60/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvételére irányuló hozzájárulásról 61/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely, a Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu, valamint a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár pályázatához szükséges hozzájárulásról

3 2010. MÁRCIUS /2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat által a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítványhoz és a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai szakállamtitkárságához a Vas Megyei Nemzetiségi Fesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtásáról 63/2010. (III. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Levéltár TÁMOP /10/1 kódszámú pályázatának támogatásáról 64/2010. (III. 26.) sz. határozat A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium energiafelhasználásának csökkentésére pályázat benyújtásáról 65/2010. (III. 26.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk intaházai szervezeti egységének NYDOP /C Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címő pályázatának benyújtásáról 66/2010. (III. 26.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP 3.2.4/08/1 számú pályázatához i beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról 67/2010. (III. 26.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP /10/1 számú pályázatához i beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról /2010. (III. 26.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2010. (III. 26.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Körmend és Kistérsége módosított Közoktatási Tervéhez 70/2010. (III. 26.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról a nemescsói tagiskola megszüntetéséhez /2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos Községe cím adományozásáról /2010. (III. 26.) sz. határozat Támogatási szerzıdés módosításáról /2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról az egyházasrádóci Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére 75/2010. (III. 26.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ, a Büki Nyugdíjas Klub, a Szombathelyi Képtár és a Mesebolt Bábszínház részére KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektekrıl 265 Tájékoztató az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO,HU-AT) 270 Tájékoztató a gyermekvédelem helyzetérıl Vas megyében 281

4 MÁRCIUS 26. SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Gazdaságáért Díj kitüntetést: ADA Hungária Kft. Körmend Keresztúri Csaba Vitéz Both Béla Emlékdíj kitüntetést: Lasch Béla Pável Ágoston Emlékplakett" kitüntetést: Grasl Ottóné Nagy Miklós Szibler Imréné Varga Kálmán Kuntár Lajos Sajtó-Díj kitüntetést: Bodorkós András "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: Fábián Lászlóné Fodor Lászlóné Horváth Lajos Könczöl József Németh László Ferenc Simon Lászlóné "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: Kozó Józsefné Pajor Katalin Rácz Eszter Soós István Szabó Istvánné Szijártóné Bokor Teodóra "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: Baloghné Simon Erika Gyöngyösi Zsuzsanna Marosits József Móricz Iván Dr. Schrott Géza Süle Ferenc Takács Zoltán Bálint

5 2010. MÁRCIUS "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: Bartáné Rózsa Katalin Dr. Csejtei András Dancsecs Valéria Gulyás Tiborné Dr. Siklódi Magdolna Dr. Kovács Antal Dr. Kozáry Judit Dr. Tızsér Mária Dr. Unger Károly (posztumusz) "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: Fekete Árpád Horváthné Taschler Bernadett Kun Rozália Tanai György Wiktoráné Szerdahelyi Emília "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" elismerést: Gócza Éva Mária Kovács László Lajosné Piri Zsolt Sipos Kálmán Talabér István "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: Gerencsér Tibor Máthé Csaba Pacsi Bálint, Rácz Gábor Törı Miklós "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: Bejczi Róbert Cséve Szabolcs Lendvai Gábor részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések és az azzal járó pénzjutalom átadásával március /2010. (III. 26.) sz. határozata pályázat kiírásáról a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói álláshelyére A közgyőlés: 1. pályázatot ír ki a) a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium, valamint b) a Rumi Óvoda, Fejlesztı és Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon

6 MÁRCIUS 26. intézményvezetıi feladatainak ellátására az elıterjesztéstıl eltérıen azzal, hogy a rumi intézménynél pályázati feltételként szakirányú felsıfokú végzettséget jelöl meg; 2. megbízza az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottságot a beérkezett pályázatok véleményezésével, és a javaslatok közgyőlés elé terjesztésével. 76/2010. (III. 26.) sz. határozata tag delegálásáról a Regionális Közlekedési Szakbizottság (RKSZ) ülésére A közgyőlés a 15/2010. (III. 5.) számú KHEM rendelet alapján, annak 4.. (3) bekezdése értelmében a Regionális Közlekedési Szakbizottság (RKSZ) ülésein való részvétellel teljes felhatalmazással Heckmann Ferenc területfejlesztési csoportvezetıt hatalmazza fel. 77/2010. (III. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának megerısítésérıl A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagságában a kórház által delegált Prof. Dr. Engert Zoltán Vendelt megerısíti. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2010. (III. 30.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2009. (II. 18.) rendelete módosításáról A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény 3. számú melléklete alapján a 3/2009. (II.18.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a következı új 1. számú melléklet lép: 1.. Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése fenntartásában mőködı ápolást - gondozást nyújtó szakosított szociális intézmények 1.) Név: Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád Cím: 9746 Acsád, Semmelweis Ignác tér 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idıskorúak ápolása-gondozás, kiegészítı funkciók:

7 2010. MÁRCIUS pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, szenvedélybetegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. 2.) Név: Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály u. 22. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idıskorúak ápolása-gondozás, kiegészítı funkció: mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. 3.) Név: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Cím: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: felnıttkorú értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, kiegészítı funkció: idıskorúak ápolása-gondozása. 4.) Név: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: látásfogyatékosok vakok és gyengénlátók ápolása-gondozása, kiegészítı funkciók: idıskorúak ápolása-gondozása, pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. 5.) Név: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Cím: 9632 Sajtoskál, Rákóczi Ferenc u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, kiegészítı funkciók: nincs. 6.) Név: Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu Cím: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idıskorúak ápolása-gondozása, kiegészítı funkció: nincs. 7.) Név: Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár Cím: 9800 Vasvár, Petıfi S. u. 14. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idıskorúak ápolása-gondozása, kiegészítı funkció: nincs. 2.. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a következı új 2. számú melléklet lép: A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı ápolást és gondozást nyújtó intézményekben fizetendı térítési díjak:

8 MÁRCIUS 26. Intézmény megnevezése 1. Napi intézményi térítési díj 2. (Ft) 3. Havi intézményi térítési díj 4. (Ft) 1. Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád - idıskorú, fogyatékkal élı, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, demens 2. Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt - idıskorú, mozgásfogyatékos, demens Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc - fogyatékkal élık részlege idıskorúak részlege Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely - idıskorú demens fogyatékkal élı, pszichiátriai beteg Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál - pszichiátriai részleg pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona 7. Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu idıskorú demens Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár - idıskorú emelt szintő demens A Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár átlagot meghaladó, emeltszintő elhelyezést és szolgáltatásokat biztosító részlegében az intézményi elhelyezéskor fizetendı egyszeri hozzájárulás összege: 1 férıhelyes szoba esetén: Ft 2 férıhelyes szoba esetén: Ft/fı. E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit április 1-tıl kell alkalmazni. Szombathely, március Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk.

9 2010. MÁRCIUS A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2010. (III. 30.) rendelete Vas Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjérıl szóló 9/2001. (VI. 29.) rendelet módosításáról A Rendelet 1. sz. melléklete és a 2. számú melléklete, Pályázatok benyújtása rész 3. pontja a következıképpen módosul: 3. A pályázatokat egy példányban a Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága (továbbiakban: szakbizottság) címére, (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) kérjük eljuttatni. A pályázatban szerepelnie kell a pályázó önkormányzat nevének, elérhetıségének és a végrehajtásért felelıs személy nevének is. E Rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékletének módosítása a kihirdetés napján lép hatályba. Szombathely, március 26. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 43/2010. (III. 26.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl 2. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2009. (II. 18.) rendelet módosítása 3. A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratának módosítása 4. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosítása 5. Tájékoztató a Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektekrıl 6. Tájékoztató az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO,HU-AT) 7. A gyermekvédelem helyzete Vas megyében 8. A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl hitelkeret kiváltására történı kölcsönbe adás 9. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. térítéses szolgáltatásainak kibıvítése 10. Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet közötti vérvételi megállapodás megkötése 11. Javaslat alkotmánybírósági indítvány megtételére 12. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. szervezeti és mőködési szabályzatának módosítása 13. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. használatában lévı egyes gépjármővek önkormányzati intézmények részére történı átadása 14. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. folyószámla-hitel felvételéhez történı kezességvállalás 15. Az AT-HU ETE program keretében benyújtandó Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkı út mentén pályázatban való részvétel 16. Tájékoztató Vas Megye Önkormányzata, Valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Mőszaki Kara közt létrejött együttmőködés elsı évérıl 17. A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvételéhez hozzájárulás megadása 18. A Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely, valamint a Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu pályázatához hozzájárulás megadása

10 MÁRCIUS A Vas Megyei Önkormányzat által a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítványhoz és a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikai szakállamtitkárságához a Vas Megyei Nemzetiségi Fesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtása 20. A Vas Megyei Levéltár TÁMOP /10/1 kódszámú pályázatának támogatása 21. A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium energiafelhasználásának csökkentésére pályázat benyújtása 22. A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk intaházai szervezeti egységének NYDOP /C Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címő pályázata 23. A Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP 3.2.4/08/1 számú pályázatához i beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 24. A Berzsenyi Dániel Könyvtár TÁMOP /10/1 számú pályázatához i beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 25. Közösségi célú alapítványok támogatása 26. Szakvélemény kiadása Körmend és Kistérsége módosított Közoktatási Tervéhez 27. Szakvélemény kiadása a nemescsói tagiskola megszüntetéséhez 28. Vas Megye Biztonságos Községe cím adományozása 29. Támogatási szerzıdés módosítása 30. Pályázat kiírása a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói álláshelyére 31. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása az egyházasrádóci Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére 32. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ, a Büki Nyugdíjas Klub, a Szombathelyi Képtár és a Mesebolt Bábszínház részére 33. Tag delegálására a Regionális Közlekedési Szakbizottság (RKSZ) ülésére 34. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának megerısítése 35. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Vas Megye Biztonságos Települése Cím alapításának és adományozásának rendjérıl szóló 9/2001. (VI. 29.) rendelete módosításáról 44/2010. (III. 26.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, és a közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó évben végzett feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl és a közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó évben végzett feladatairól szóló beszámolót elfogadja. 45/2010. (III. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc alapító okiratát az elıterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1) Költségvetési szerv neve: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 2) Költségvetési szerv székhelye: 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 1-3.

11 2010. MÁRCIUS Az intézmény külön szakmai programmal mőködı telephelyei: Lakóotthon I Ivánc, Kossuth L. u. 70. Alapítva: Lakóotthon II. (Szivárvány Lakóotthon) 9931 Ivánc, Kossuth L. u Alapítva: Lakóotthon III Ivánc, Kossuth L. u Alapítva: ) Alapító és fenntartó szerv neve és címe: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 4) Jogszabályban meghatározott közfeladata: a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján: Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 5) Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény Az intézmény típusa: értelmi fogyatékosok otthona, idıskorúak ellátását biztosító részleggel, továbbá fogyatékos személyek lakóotthona. azon 18. életévét betöltött fogyatékos személy, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetıség, lakóotthonában intézménybıl történı elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel a fogyatékosság jellegétıl és súlyosságától függetlenül azon 16. életévét betöltött, de lakóotthonba kerülése idıpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött személy ellátása, aki önellátásra legalább részben képes, illetve aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg, idıskorúak részlegén a szociális szakértıi szerv által megállapított, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı, de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, idıskorúak részlegén a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is a következı pontban meghatározott személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élı házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója ellátása idıskorúak részlegén azon 18. életévét betöltött személyek ápolása-gondozása, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni és a szociális szakértıi szerv által megállapított gondozási szükségletük napi 4 órát meghaladó, ha ellátásuk más típusú, ápolástgondozást nyújtó intézményben nem biztosítható, az intézményi jogviszonyban álló személyek teljes körő ellátásának biztosítása, meglévı képességeinek szinten tartása és fejlesztése, az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévı képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelıen munka rehabilitáció vagy fejlesztı felkészítı foglalkoztatás keretében, a szociális foglalkoztatás során elıállított termékek értékesítése. pszichiátria egészségügyi szolgáltatás nyújtása (szakma megnevezése: pszichiátriai járóbetegellátás, szakmakód: 1800, szolgáltatási típus: 1, azonosító kód: ) ellátási forma: 31-bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi szolgáltatás egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítója: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szakfeladat számok: Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élı ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében

12 MÁRCIUS Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 6) Kiegészítı tevékenysége: Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás 7) Kisegítı tevékenysége: Nincs 8) Vállalkozási tevékenysége: Nincs 9) Kisegítı és vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: - 10) A költségvetési szerv mőködési köre: Vas megye 11) Az alapítás idıpontja: ) Irányító szerv neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 13) Alapítói jogokkal felruházott iránytó szerv neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 14) Besorolása: A tevékenység jellege alapján: Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: közintézmény önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 15) Az elıirányzat feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörő költségvetési szerv 16) Vezetıjének kinevezése, megbízási rendje: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és ágazati végrehajtási rendelete alapján, pályáztatás útján az irányító szerv nevezi ki. 17) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony jelölése: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony. Szombathely, március 26. Záradék: Kovács Ferenc sk. a megyei közgyőlés elnöke A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Alapító Okiratát a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 45/2010. (III.26.) számú határozatával hagyta jóvá. Szombathely, március 26. Dr. Kun László sk. fıjegyzı 46/2010. (III. 26.) sz. határozata A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosításáról A közgyőlés elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratát az elıterjesztéssel egyezı tartalommal.

13 2010. MÁRCIUS Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság A l a p í t ó O k i r a t V. számú módosítása (a változásokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat alapító (képviseli: Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés elnöke) a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság december 01. napján kelt alapító okiratát az alapító közgyőlésének határozatával, valamint a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. mint átvevı gazdasági társaság, és a Vas Megyei Temetkezési Kft. mint beolvadó gazdasági társaság között február 12. napján létrejött egyesülési szerzıdéssel az alábbiak szerint módosul és kerül egységes szerkezetbe foglalásra. 1. A Társaság egyedüli tulajdonosa, a társaság alapítója Vas Megyei Önkormányzat Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Képviseletre jogosult neve: Kovács Ferenc megyei közgyőlés elnöke. 2. A Társaság cégneve, rövidített cégneve 2.1. A Társaság cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság 2.2. A Társaság rövidített cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. 3. A Társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei 3.1. A Társaság székhelye: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1. egyben a központi ügyintézés helye A Társaság telephelyei: 9700 Szombathely, Sugár u Szombathely, Wesselényi M. u Szombathely, Vörösmarty M. u Szombathely, Thököly I. u Szombathely Hollán E. u A Társaság fióktelepei: 8649 Balatonberény, Hétvezér u /20 hrsz Balatonberény 02/ Balatonlelle Napospart u Kıszeg 053 hrsz Kıszeg 056 hrsz Kıszeg 057/1 hrsz Kıszeg 058 hrsz Lukácsháza 026 hrsz Körmend 0711 hrsz Hegyhátszentjakab 464 hrsz Bejcgyertyános 1229 hrsz Nádasd 1601 hrsz Nádasd 649 hrsz Bérbaltavár 1987 hrsz.

14 MÁRCIUS Gérce 3889 hrsz Bejcgyertyános 229 hrsz Nádasd 1987 hrsz Nádasd 648 hrsz Nádasd 1907 hrsz Nádasd 0266 hrsz Vasegerszeg 217 hrsz Kemenesmagasi 1103 hrsz Kemenesmagasi 1106 hrsz Vönöck 273 hrsz Vönöck, Dózsa Gy.u hrsz Acsád 085/4 hrsz Acsád 177 hrsz Acsád 203 hrsz Acsád 208 hrsz Kıszeg, Temetı u Szentgotthárd, Hunyadi u Csepreg, Dózsa u İriszentpéter, Kovácsszer u Körmend, Bástya úti üzletház 4. A Társaság tevékenységi köre 4.1. Fıtevékenység: Temetkezés, temetkezési kiegészítı tevékenység 4.2. A Társaság egyéb tevékenységei: Ingatlankezelés Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Kempingszolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Egyéb vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Épületépítési projekt szervezése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozási szolgáltatás Könyvkiadás Napilapkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Piac-, közvélemény-kutatás Erdészeti szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Vagyonkezelés (holding) Üzletvezetés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás

15 2010. MÁRCIUS Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás Sportlétesítmény mőködtetése Egyéb foglalás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység Testedzési szolgáltatás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Sport, szabadidıs képzés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme Egyéb élelmiszer nagykereskedelem M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása Tartósított lisztes áru gyártása Temetkezés, temetkezési kiegészítı szolgáltatás Zöldterület kezelés M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása Közúti áruszállítás Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Kımegmunkálás M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Ingatlanügynöki tevékenység 4.3. A gazdasági társaság jelen pontban foglaltak szerint - bármely gazdasági tevékenységet folytathatja, amelyet törvény nem tilt, vagy korlátoz. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közremőködı tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a képesítési követelményeknek megfelel. 5. A Társaság mőködésének idıtartama A társaság határozatlan idıre alakul. A társaság mőködését december 01. napján kezdi meg. 6. Jogutódlás A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft, mint átvevı társaság egyesült a Vas Megyei Temetkezési Kft beolvadó társasággal, amely egyesülés eredményeként a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. a Vas Megyei Temetkezési Kft. általános jogutóda. 7. A Társaság jegyzett tıkéje (törzstıke), annak összetétele (törzsbetét mértéke) és rendelkezésre bocsátásának módja és ideje 7.1. A Társaság törzstıkéje ,-Ft-, azaz Ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétbıl áll Vas Megyei Önkormányzat tag törzsbetétje ,-Ft, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétbıl áll, amely a teljes törzstıke 100%-a A társaság tagja a pénzbeli hozzájárulást alapításkor a társaság rendelkezésére bocsátotta. A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást - a tıkeleszállítás esetét kivéve - a társaságtól nem követelheti vissza.

16 MÁRCIUS 26. Az ügyvezetı jelen alapító okirat aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Gt (1) bekezdésben és a 116. (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek. 8. Pótbefizetés, mellékszolgáltatás A tagnak az esetlegesen felmerülı veszteségek fedezetére pótbefizetési kötelezettsége nincsen. A tag a társaság tevékenységében személyesen közremőködésre, illetve mellékszolgáltatásokra nem köteles. 9. Az üzletrész átruházása 9.1. A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik Az üzletrész átruházásáról a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt az irányadó szervezeti és mőködési szabályok szerint Az üzletrész átruházása az alapító okirat módosítását nem igényli. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredı jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzıjére szállnak át. A tulajdonosváltozást és annak idıpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzıje 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban kell megtenni és mellékelni kell hozzá az üzletrész-adásvételi szerzıdést, továbbá nyilatkozni kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzıje az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezınek ismeri el A tag megszőnésével üzletrésze automatikusan átszáll a jogutódra Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása esetén osztható fel, azonban a törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrész felosztása esetén is alkalmazni kell A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani. 10. Az adózott eredmény felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésrıl döntı taggyőlés idıpontjában a tagjegyzékben (150. ) szerepel, kivéve, ha az alapító okirat ettıl eltérı idıpontot határoz meg. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Osztalék fizetésérıl elıször a évre vonatkozóan kell határozni Az osztalékfizetésrıl az ügyvezetınek - a felügyelıbizottság által jóváhagyott - javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejőleg kell határozni Két, egymást követı számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti idıszakban a osztalékelıleg fizetésérıl akkor lehet határozni, ha a) a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbensı mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tıkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstıke összege alá, továbbá b) a tag vállalja az osztalékelıleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetıség.

17 2010. MÁRCIUS A társaság szervezete A társaságnál a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése alapítói határozattal dönt, és errıl a vezetı tisztségviselıt írásban köteles értesíteni. A tagot a Vas Megyei Közgyőlés mindenkori elnöke képviseli az irányadó Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint A társaság és annak tagja közötti szerzıdés érvényességéhez a szerzıdés közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalása szükséges. A szerzıdés egy másolati példányát annak aláírásától számított 30 napon belül a társaság ügyvezetıje köteles a társaságot bejegyzı Vas Megyei Cégbíróságon letétbe helyezni, kivéve az Áht. 95/A. (3) bekezdése alapján ,- Forint összegig A társaság szervezeti felépítését és mőködésének részletes szabályait az alapító tulajdonos, azaz a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése által elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza. 12. Vezetı tisztségviselı A gazdasági társaság ügyvezetését a vezetı tisztségviselı látja el. A társaság ügyvezetıjét az alapító tulajdonos, azaz a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése nevezi ki A társaság elsı ügyvezetıje 5 év idıtartamra Kiskós Ferenc (szül.: Körmend, an.: Pass Irma) HU-9900 Körmend, Hunyadi u. 4. szám alatti lakos Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére és a cég jegyzésére. Az ügyvezetı önállóan jogosult rendelkezni társaság bankszámlája felett is A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. Az ügyvezetı a képviseleti jogát csak írásbeli meghatalmazás alapján ruházhatja át a társaság dolgozóira A vezetı tisztségviselı a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezetı a jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a legfıbb szerv által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint teljes kártérítési felelısséggel tartozik. 13. A társaság cégjegyzése A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott, illetve elınyomtatott cégnév alá az ügyvezetı teljes nevét önállóan írja hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen. 14. Felügyelı bizottság A tag a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenırzése céljából három tagú felügyelı-bizottság mőködik. A felügyelı-bizottság tagjai jelen alapító okirat módosítás dátumától kezdıdıen öt év idıtartamra az alábbi személyek: név: lakcím, anyja neve: 1. Csirkovics Dávid 9545 Jánosháza, József A. u. 8., an.: Péter Ida 2. Tausz István Béla 9841 Kám, Ady u. 1., an.: Kovács Terézia 3.Kovács János 9915 Nádasd, Ifjúság u. 7., an: Gergál Erzsébet A felügyelı-bizottság testületként jár el. A felügyelı-bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest A felügyelı-bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A felügyelı-bizottság határozatát a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza. A felügyelı-bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelı-bizottsági tevékenységben nincs helye A felügyelı-bizottság tagját e minıségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja A felügyelı-bizottság tagjai a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

18 MÁRCIUS A felügyelı-bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése hagy jóvá Ha a felügyelı-bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, összehívja a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére A felügyelı-bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 15. A társaság megszőnése A társaság megszőnik, ha: - elhatározza jogutód nélküli megszőnését, - elhatározza jogutódlással történı megszőnését (átalakulását), - a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti, - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti, 16. Vegyes és záró rendelkezések A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseit kell alkalmazni Jelen alapító okiratot a társaság ügyvezetıje az alapító Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 9/2010. (II. 12.) számú határozatában foglaltak, valamint a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. és a Vas Megyei Temetkezési Kft. között létrejött egyesülési szerzıdés tartalma alapján az alulírott helyen és napon aláírta. Kelt: Szombathely, február 12. napján. Kiskós Ferenc ügyvezetı Dr. Gajdán István Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Fı tér 2. II/7.) Dr. Gajdán István ügyvéd az általam készített okirat ellenjegyzésével tanúsítom, hogy az okirat a tulajdonos határozata, valamint az egyesülı társaságok egyesülési szerzıdése alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelıen a rögzítettek szerint jött létre, azt az ügyvezetı elıttem saját kezőleg írta alá. A közgyőlés: 47/2010. (III. 26.) sz. határozata a Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektekrıl szóló tájékoztató elfogadásáról 1. tudomásul veszi a Közút Operatív Programban között megvalósuló M85 és M86 közútfejlesztési projektjeirıl szóló tájékoztatót; 2. indítványozza, hogy az M 8-as út Körmendet elkerülı, valamint az országhatárig terjedı szakaszát külön kezeljék azzal, hogy az országhatárig terjedı szakasz december 31-ig valósuljon meg.

19 2010. MÁRCIUS /2010. (III. 26.) sz. határozata az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO,HU-AT) szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés tudomásul veszi az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO, HU-AT) készült tájékoztatót. A közgyőlés: 49/2010. (III. 26.) sz. határozata a gyermekvédelem helyzete Vas megyében címő tájékoztató elfogadásáról 1. elfogadja A gyermekvédelem helyzete Vas megyében címő tájékoztatót; 2. visszaállítja a megszüntetett speciális leány csoportot, a Szombathely Megyei Jogú Várossal kötendı gyermekvédelmi szakellátási feladat-ellátási megállapodásból befolyt támogatási összeg terhére, a megállapodás 1-es számú melléklete szerint. 50/2010. (III. 26.) sz. határozata Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl hitelkeret kiváltására történı kölcsönbe adásról A közgyőlés hozzájárul a Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl 200 millió Ft hitelkeret kiváltására történı kölcsönbe vételéhez, mely összeget december 31-ig köteles visszafizetni az Önkormányzat a Kötvényes bankszámlára. Továbbá hozzájárul, hogy amennyiben a kötvényhozam elmaradása miatt a kötvény kamatfizetésére nem biztosított a fedezet, azt a kamat- és bankköltség sor maradványából csoportosítja át a kötvény kamatfizetési kötelezettségére április 1 kölcsön biztosítása december 31. kölcsön visszafizetése 51/2010. (III. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. térítéses szolgáltatásainak kibıvítésérıl A közgyőlés elfogadja a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. térítéses szolgáltatásainak kibıvítésére irányuló javaslatát, valamint az elıterjesztés mellékletét képezı szabályzatot és annak 1-es és 2-es számú mellékletét. 52/2010. (III. 26.) sz. határozata Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet közötti vérvételi megállapodás megkötésérıl A közgyőlés: 1. elfogadja Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet között kötendı vérvételi megállapodást, mely az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi; 2. felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.

20 MÁRCIUS 26. MEGÁLLAPODÁS A Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviselı: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyőlés Elnöke), Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., képviselı: Dr. Ipkovich György polgármester), a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. (9970 Szentgotthárd, Hunyadi János u. 31., képviselı: Dr. Lakner László, elnökvezérigazgató fıorvos), a továbbiakban: Kórház és az Egészségügyi Alapellátó Intézet (9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4., képviselı: Vigné Horváth Ilona, igazgató) Szombathely város háziorvosi rendelıi mellett lévı vérvételi helyek mőködtetésérıl az alábbiakban állapodnak meg: Szerzıdı felek elızményként rögzítik, hogy közöttük január 16-án megállapodás jött létre Szombathely város háziorvosi rendelıi mellett lévı kislaboratóriumok fenntartási és mőködtetési feladatainak átvételérıl valamint átadásáról (a szerzıdést a Vas Megyei Közgyőlés a 150/1995. (XII.22.) számú, míg Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlése a 333/1995. (XII.14.) Kgy. számú határozatával hagyta jóvá). Az elızıekben említett megállapodásban a Vas Megyei Önkormányzat vállalta, hogy a kislaboratóriumokat átveszi, és azok mőködtetését a fenntartásában mőködı Kórház keretében ellátja. A vérvételeket a városban 6 helyen, napi rendszerességgel biztosítja 5 fı laborasszisztens foglalkoztatásával. Szerzıdı felek megegyeztek abban is, hogy az Egészségügyi Alapellátó Intézet egy fı asszisztenst a Kórház állományába áthelyezéssel átad. 1./ Szerzıdı felek kinyilvánítják, hogy a Kórház jelen gazdasági helyzetére tekintettel a vérvétel január 16-án kelt megállapodásban foglaltak szerinti rendje a jövıben nem tartható fenn. 2./ Szerzıdı felek rögzítik, hogy a vérvételhez kapcsolódó feladatok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a járóbeteg szakellátást biztosító Kórház tevékenységi körébe tartoznak. 3./ Szerzıdı felek ugyanakkor kinyilvánítják azt is, hogy a vérvételi helyek háziorvosi rendelık mellett történı mőködtetését a szombathelyi lakosok érdekét szolgáló, szakmailag is indokolt, példaértékő mőködési rendnek tartják, melynek további fenntartása érdekében jelen megállapodást kötik. 4./ Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Szombathely városában a vérvétel változatlanul az eddigi 6 vérvételi helyen (Szőrcsapó utca, Váci Mihály utca, Szent Márton utca, Jáki út, Rumi út, Kiskar utca), hétfıtıl péntekig, reggel 7.00 órától 9.00 óráig történik. 5./ A természetben Szombathely, Március 15. téren található Megyei Rendelıintézet épületében lévı háziorvosi rendelık vonatkozásában a vérvételt a rendelıintézeti labor végzi. 6./ A háziorvosi rendelık mellett mőködı vérvételi helyeken levett vér Központi Laboratóriumba történı szállításának rendjére a szerzıdı felek között január 1-jén létrejött feladat-ellátási megállapodásban foglaltak az irányadók. 7./ A Kórház vállalja, hogy a sürgıs eseteket a beérkezéstıl számított 1 órán belül feldolgozza, és az eredményrıl telefonon tájékoztatja az illetékes háziorvost. A rutin leleteket a Kórház a beérkezést követı napon köteles visszaküldeni az illetékes háziorvosnak. 8./ A vérvételhez szükséges eszközöket, anyagokat a Kórház kellı mennyiségben köteles biztosítani. 9./ Szerzıdı felek kikötik, hogy a vérvétel jelen megállapodás szerinti mőködtetési rendjének bármilyen megváltoztatásához valamennyi szerzıdı fél elızetes, írásbeli egyetértése szükséges. 10./ Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy április 1. napjától a 6 vérvételi helyen a 6 fı laborasszisztens foglalkoztatásáról az Egészségügyi Alapellátó Intézet köteles gondoskodni. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a 6 fı laborasszisztens foglalkoztatásához szükséges pénzügyi fedezetet az Egészségügyi Alapellátó Intézet részére biztosítja.

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben