KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL"

Átírás

1 KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL Készült: a TÁMOP C-11/ azonosítószámú, Ne legyél áldozat! projekt keretében

2 Tartalom 1. A projektgazda és a projekt rövid bemutatása Az együttműködést szabályozó protokoll kidolgozásának célja, indokoltsága Áldozat fogalma Az áldozattá válás felismerése, visszajelzése, az áldozattípusok és azok szükségleteire választ adó ellátások Az áldozattá válás felismerése Az áldozattá vált személyek csoportosítása ábra: Személy elleni cselekmény áldozata fizikai ábra: Személy elleni cselekmény áldozata - lelki ábra: Személy elleni cselekmény áldozata szexuális ábra: Vagyon elleni cselekmény áldozata A protokoll kidolgozásában részt vevő szervezetek, intézmények Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Békevár Alapítvány Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona INDIT Közalapítvány Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kiss Ferenc Református Idősek Otthona Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete; Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium Országos Mentőszolgálat Kaposvári Mentőállomás Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Ifjúsági és Gyermekotthona Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Somogyi Református Egyházmegye Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány (SZIA) SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kompetenciahatárok, kapcsolódási pontok, az együttműködés útjának meghatározása Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Békevár Alapítvány

3 Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona INDIT Közalapítvány Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Kiss Ferenc Református Idősek Otthona Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete; Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Munkácsy Mihály Gimnázium Országos Mentőszolgálat Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Somogyi Református Egyházmegye Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány (SZIA) SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Javaslatok, észrevételek- az áldozatsegítés vonatkozásában - az eddigi tapasztalataink alapján Borostyán Anyaotthon INDIT Közalapítvány Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Az áldozattá válás megelőzését (is) szolgáló, a szabadidős hasznos eltöltésére alkalmas programok A Ne legyél áldozat! projektben megvalósuló programelemek: Utószó Mellékletek

4 Ha a társadalom nem tudja megvédeni egyes állampolgárait attól, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak, akkor legalább, ha bajba kerültek, próbáljunk meg rajtuk segíteni. (az Európai Áldozatvédő Fórum alapgondolata) 1. A projektgazda és a projekt rövid bemutatása A Humán Info Dél-Dunántúli Régió Alapítvány (HID Alapítvány) óta működik, elsősorban a dél-dunántúli régióban. Tevékenységi területei a széles értelemben vett hátrányos helyzetű, diszkriminációt és exklúziót elszenvedni kényszerülő egyének és csoportok szocioökonómiai státuszának komplex, elsősorban alkalmazott társadalomtudományi (pszichológia, szociálpolitika, szociológia, szociális munka, ezek határ- és származtatott területei) alapokon nyugvó javítása. Részükre egészségmegőrzés és -fejlesztés, betegségmegelőzés, gyógyító, rehabilitációs tevékenységek komplex biztosítása szükségleteikkel összhangban. Kiemelt tevékenységünk között szerepel a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet, illetve hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Ezen kívül az alapítvány szakemberei - régiós szinten - törekednek az alapítvánnyal kapcsolatba kerülő állami, gazdasági és civil egyéni és/vagy intézményi szereplők munkájának eredményesebbé tételére, munkacsoportok létrehozásával és működtetésével. Társadalmi szinten hangsúlyt fektetnek a közvélemény figyelmének felkeltésére és érzékenyé tevésére adott problémával kapcsolatban. Széles körű információnyújtás biztosítására, kulturális rendezvények szervezésével, médiaszereplésekkel. A projekt közvetlen célja a kaposvári állampolgárok áldozattá válásának megelőzését, és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, az állami és nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül Kaposváron. A projekt a potenciális áldozatok felkészítését és az áldozattá vált személyeknek biztosított szolgáltatást is magában foglalja. A pályázat nemcsak az áldozatokra, hanem környezetükre és a velük kapcsolatba kerülő szakmai szervezetekre is reflektál. Jelen pályázat komplex módon kezeli az áldozattá válás megelőzését és az áldozatok mentálhigiénés segítését, ismételt áldozattá válásuk megelőzését. Kiemelt célcsoportnak tekintjük az áldozatokkal kapcsolatba kerülő, különböző szakterületeken dolgozó szakembereket, valamint a fiatalokat, s a közvetlen környezetükben élőket. A projekt közvetlen célcsoportja az áldozatokkal közvetlenül foglalkozó, illetve az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek, továbbá azok, akiknek feladata, illetve feladata lehet az áldozattá válás prevenciós tevékenysége és az áldozattá vált kaposvári polgárok. A projekt közvetett célcsoportja az áldozattá vált személyek mikrokörnyezete (családok, barátok), a Kaposváron és Pécsett élő állampolgárok. A projekt kommunikációja révén nem csak informálásuk, hanem érzékenyítésük is célunk. 4

5 A HID Alapítvány együttműködő partnere jelen projekt megvalósításában a Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztálya, mely a következő szolgálatokat működteti: Jogi Segítségnyújtó Szolgálat A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogérvényesítését biztosítsa, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. A Szolgálat általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében jövedelmi, vagyoni helyzettől és az ügy tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak - egyszerűbb megítélésű ügyekben - jogi tanácsot, illetve hatásköri-, illetékességi útmutatást ad, míg hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében: peren kívüli ügyekben tanácsadás és/vagy okiratkészítés céljából jogi segítő (ügyvéd) közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a rászorulók számára. Pártfogó Felügyelői Szolgálat A Szolgálat környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények készítésével részt vesz az ügyészi és a bírósági döntéshozatal előkészítésében. Végrehajtja a közérdekű munka büntetéseket és a pártfogó felügyeleti intézkedéseket. A büntető ügyekben alkalmazott közvetítői eljárások (mediáció) lefolytatásával hozzájárul a bűncselekményekkel okozott károk enyhítéséhez, elősegíti, hogy az elkövető személyes felelősségvállalása útján a sértettet kártalanítsa. A Szolgálat célja, hogy a büntetés-végrehajtás, a bűnmegelőzés és az áldozatok érdekei fokozottan érvényesüljenek. Áldozatsegítő Szolgálat Napjaink büntetőpolitikájának egyik kiemelt feladata a bűnözés okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. A Szolgálat ezen célkitűzéseket, az áldozatok segítésével és az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatokat, különböző támogatási formákon keresztül látja el. 2. Az együttműködést szabályozó protokoll kidolgozásának célja, indokoltsága Az igazságszolgáltatás önmagában nem elég, hogy a károkat helyrehozza. Fontos, hogy a projekt megvalósításával a bűncselekményt és szabálysértést elszenvedők nem csak általános jellegű, hanem személyre szabott, rugalmasabban igénybe vehető segítséget kapjanak a helyi együttműködésben résztvevő szervezetektől. Kaposváron hiányként jelenik meg az áldozatsegítés szakterületén kívül dolgozó szakemberek összehangolt, közös felkészítése, az együtt történő, a cél érdekének alárendelt közös munkák meghatározása, hiányzik az eljárásrendi protokoll. Fenti projektcélok megvalósításának egyik fontos alapköve az áldozatsegítés szakterületén és azon kívül dolgozó szervezetek szakemberei számára elkészített, az állami szervek eljárásrendjéhez illeszkedő, megfelelő terjedelmű, jól érthető, logikus, egyértelmű eljárásrend (protokoll) dokumentum létrehozása, amelyet minden, az Oszd Meg és Fejleszt workshopon résztvevő szakember, az általa képviselt, illetve a protokollal érintett szervezet megkap. Az áldozattá válás, a veszélyeztetettség felismerése, a felszín alatti problémák feltárása, ennek az egyén felé történő visszajelzése a megfelelő segítségnyújtás alapja. A segítségnyújtás akkor lehet a leghatékonyabb, ha komplex módon, az egyén komplex igényeihez igazodva ad választ az azonosított szükségletekre. 5

6 A szükségletek meghatározása mellett az is fontos, hogy az egyes ellátások által nyújtott szolgáltatások, általuk adott válaszok, elérhetőségük ismert legyen. A feladatok, a kompetenciahatárok megjelenítésével gyakorlatilag megjelennek a kapcsolódási pontok a delegálás útvonala. Láthatóvá válik az áldozatvédelmi, áldozatsegítési rendszerben elfoglalt hely, illetve a felkínálható lehetőségek is. Az utókövetés, a delegáló, jelző szervezet felé történő visszacsatolás módjának meghatározása szintén elsődleges, nélkülözhetetlen eleme a protokollnak. A jelzőrendszer kibővítésével egyrészt lehetővé válik a kliensek szükségleteinek jobb kielégítése, másrészt az egyes szervezetek munkája nemcsak könnyebb lesz, de várhatóan eredményesebb is. A protokoll alapját a TÁMOP 5.6.2/10-1 kiemelt projekt TETT program, Program az áldozatokért és tettesekért elkészült anyagai (http://tett.uni-miskolc.hu/tett/), a Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Nem vagy egyedül projektében elkészített protokoll (http://www.aldozatsegito.hu/index.php/adatbazis), valamint az elkészítésben részt vevő szervezetek, intézmények saját gyakorlata, tapasztalata képezi. A protokoll alkalmazása során betartandó elvek: - pontos tájékoztatás, szakszerű hozzáállás - személyes (telefonos) kapcsolatfelvétel a másik szervezet munkatársával, - folyamatos egyeztetés, visszajelzés, nyomon követés a konkrét ügyben, ha szükséges, esetkonferencia összehívása - általános tapasztalatok értékelése, rendszeres esetmegbeszélések. Cél tehát a kaposvári állami és civil szféra sikeres, gyakorlati együttműködése az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében. Ennek értelmében az elkészítés során a következő fő szempontokat tartottuk szem előtt: összehangoltság, egységes fogalmak és eljárás, közösen meghatározott alapelvek, jogszabályi háttér megismerése, rendszeres megbeszélések, élő együttműködés kialakítása, a problémák kezelésére vonatkozó iránymutatás, lehetséges eljárásmódok lépések, feladatkörök, kompetenciahatárok meghatározása. A szakterületek közötti együttműködést szabályozó protokoll a projekt megvalósulását követően is a város áldozatvédelmi és áldozatsegítési feladatainak hatékony összehangolását és a területen dolgozó szervezetek szakembereinek sikeres együttműködését támogatja. A projekt lezárását követően eltelt egy évet követő felülvizsgálata javasolt. 3. Áldozat fogalma Áldozat a Magyar Köztársaság területén elkövetett bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés sértettje, valamint az a természetes személy, aki a bűncselekmény közvetlen következményeként sérelmet, különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el. (2005. évi CXXXV. törvény) Ki az áldozat (sértett)? Mindazok a személyek, akiket a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés következtében sérelem ért, pl.: hozzátartozó, szemtanú. A törvény nem csak a bűncselekmények sértettjeit, hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedtek sérelmet. Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos 6

7 félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) továbbá az a vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll. Ezt a fogalmat kibővíthetjük a bűncselekményen túl az olyan áldozatok fogalmi rendszerével, akiknek normál fizikai, illetve lelki szükségleteinek kielégítése akadályozott, tehát segítségre szorulnak (ilyenek a problémás környezetben élő kiskorúak, vagy olyan nagykorú személyek, akik valami miatt korlátozottan cselekvőképesek - betegség, kiskorú gyermekről gondoskodik stb.) Áldozattá válhat valaki egyénileg, de történhet olyan esemény is, mely csoportokat, közösségeket ér. Az áldozat lehet bűncselekmény, szabálysértés szemtanúja, az adott bűncselekményben érintett személy vagy annak hozzátartozója, természeti katasztrófa áldozata, közlekedési baleset szereplője, tanúja Nagyon sokféle áldozati típus van, a protokoll és szakmai szempontok alapján semmiképpen nem tartjuk szerencsésnek leszűkíteni jogszabály általi fogalom meghatározásra, a törvény szerinti áldozatokra, inkább tágítani célszerű, mivel áldozattá számtalan élethelyzetben, és módon válhat valaki. A legfontosabb, hogy közülük minél többen kapjanak segítséget. A fogalom tág értelemben való használatával legfeljebb rávilágítunk a rendszer hibáira azokon a pontokon, ahol nem ad választ az áldozat szükségleteire. Az áldozatok sokszor maguk is bűnelkövetők, illetve sok esetben az elkövetők is áldozatok. Ennek az átfedésnek a szem előtt tartása, szemléletünk ilyen irányú alakítása munkánk során nagyon fontos. A korábbi áldozattá válás befolyással bír az egyén életére, az elkövető reintegrációja nem lehet sikeres korábbi sérüléseinek figyelembe vétele, kezelése nélkül. Jó volna, ha a bántalmazó áldozati szerepe is vizsgálat tárgya volna, a büntetés mellett támogatás is történne a megelőzés szempontjából. Az áldozatokkal való foglalkozás kezdetei csak a XX. századra tehetőek, amikor a pszichológia fejlődésével feltárták az őket ért sérelmek komoly lelki hatását. Az áldozatpolitika új irányai meghatározzák, hogy az áldozat is ugyanolyan fontos, mint az elkövető egy bűncselekmény, szabálysértés kapcsán. Az áldozatpolitikáról, annak új irányairól, az áldozattá vált személyek állami és civil szervezetek általi lehetséges segítéséről bővebben a következő linken elérhető tananyagokban lehet tájékozódni: TETT program e-learning: Az Igazságügyi Szolgálat áldozatsegítő szakterülete tevékenységét a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény és az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályozza. 7

8 4. Az áldozattá válás felismerése, visszajelzése, az áldozattípusok és azok szükségleteire választ adó ellátások Ahhoz, hogy segíthessünk, hogy az áldozattá vált személyek feldolgozzák, sőt egyáltalán el merjék mondani a velük történteket, gyakran nekünk, különböző szakterületen dolgozóknak kell felismernünk a hozzánk forduló kliens, ügyfél - a háttérben, a felszínre tárt probléma mögötti - valódi problémáját. Ehhez egyrészt tudás, másrészt sok-sok tapasztalat szükséges, bár sok esetben az érdeklődő, nyitott, emberi hozzáállás, figyelem, a barátságos, empatikus, bizalmi légkör megteremtése is lehetővé teszi a felismerést. A különböző áldozattípusok esetében nyilván eltérő a látencia mértéke, a titkolózás, a szégyen. Van, hogy magától értetődően kérnek segítséget, jelzik, elmesélik az átélt eseményt (pl. rablás, baleset ). Vannak olyan bűncselekmények, vagy annak nem számító, de akár súlyos lelki és testi sérülést okozó cselekmények, melyek gyakran látensek maradnak (pl. családon, párkapcsolaton belüli bántalmazás). A protokoll egyik célja az áldozattá vált egyének áldozati szerepének felismerése, a minél megfelelőbb ellátásba juttatása, a megfelelő helyre történő delegálás, a lehetőleg kézbőlkézbe történő átadás, valamint a másodlagos, az ellátás során történő viktimizáció elkerülése. Ebben a fejezetben ehhez szeretnénk támpontot nyújtani, példákkal kiegészítve, elsősorban azokon a típusokon keresztül, melyek jelentős látenciát mutatnak családon belüli bántalmazás, gyermekbántalmazás, szexuális erőszak Az áldozattá válás felismerése Ha áldozattal foglalkozunk, kulcsfontosságú, hogy kifejezzük, amit vele tettek, azzal nem értünk egyet. Ebben segíthetnek a következő és ehhez hasonló kijelentések: Mindenki megérdemli, hogy békében és biztonságban éljen, Senkinek nincs joga megütni egy másik embert. Ha semlegesek maradunk, azt az áldozat úgy értelmezheti, hogy az agresszort pártoljuk. Soha ne bagatellizáljuk el a kliens problémáját, hiszen mindenkinek joga van - többek között személyes élettörténetéhez mérten és előzetes tapasztalatai alapján - egyéni módon megélni a vele történteket. Bármilyen erőszakos bűncselekmény bekövetkezése esetén rendkívül fontos, hogy azt mihamarabb észleljük és megtegyük a kellő intézkedéseket, mert a bántalmazás súlyos, maradandó testi és lelki sérülést okozhat. A lelki terror nehézsége, hogy annak mértéke nem kifejezhető objektív, empirikus mérőeszközökkel, és nincsenek külsérelmi nyomai. A segítő beszélgetést jellemző technikák például a visszatükröző meghallgatás, az értő figyelem, a kimondás, az átfogalmazás, a nyitott kérdések feltevése és az erkölcsi állásfoglalás kifejezése. Éreztessük a klienssel, hogy biztonságban van, érjük el, hogy bizalmába fogadjon, és nyíltan beszéljen a vele szemben elkövetett erőszakról. Tudatosítsuk benne, hogy joga van segítséget kérni, és derítsük fel a választási lehetőségeit mindenkor az áldozat igényei élveznek prioritást, nem a mi véleményünk és akaratunk. Tehát elsődlegesen abban nyújtsunk számára segítséget, 8

9 hogy saját erejére és döntéseire alapozhasson. Hagyjunk neki elég időt arra, hogy elmesélhesse a vele történteket, és támogassuk érzéseinek szabad kifejezésében. Családon belüli erőszak és párkapcsolati erőszak A családon belüli erőszak több formában is megnyilvánulhat: lelki, fizikai, szexuális és gazdasági bántalmazásban egyaránt. Figyelembe kell azonban venni, hogy az erőszakos viselkedésnek e fajtái sokszor nehezen elválaszthatóak egymástól, mert együttesen fordulnak elő. Mindegyik esetben azonos a bántalmazó célja, ez pedig a partner megfélemlítése, állandó bizonytalanságban tartása, és a függőségi viszony fenntartása. A fizikai és lelki erőszak tehát egyaránt az uralkodásról szól. Gyakori jellemzője, hogy a bántalmazó elhiteti áldozatával, hogy az rászolgált az agresszív bánásmódra, így az sok esetben nincs tudatában annak, hogy amit vele tesznek, az bűncselekmény. A bántalmazott nő szégyelli a vele történteket, így valószínűtlennek mondható, hogy kimondja Én egy bántalmazott nő vagyok, ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb felismerjük az erre utaló jeleket. Ritkább esetben előfordulhat, hogy a bántalmazó fél nem a férfi, hanem a nő, ám nagy általánosságban elmondható, hogy a férfi - aki a családi hierarchiában jellemzően magasabb pozíciót tölt be -, az erőszak elkövetője. Gyakori jelenség, hogy azért erőszakos családjával, mert büntetni kívánja őket, ám erre a büntető magatartásra viszont jellemző, hogy sem a büntetés mértéke, sem pedig maga a büntetés nem áll összefüggésben az elkövetett vétekkel. Ilyenkor a férfi indulatait kiválthatja bármilyen, a bántalmazottaktól független körülmény (Pl. eljátszotta a fizetését, vagy a főnöke megrótta), melynek hatására családtagjaival kötözködni kezd (Miért ez a vacsora?, Miért hangoskodik a gyerek? Miért az a csatorna megy a tv-n?). Előfordulhat az is, hogy valóban ellentét áll fenn a pár tagjai között, ami először különböző, a társadalom számára elfogadható vitákban manifesztálódik (pl. pénz, gyereknevelés kérdése), úgynevezett játszmák kezdődnek a két fél között, a házaspár az elkövető és az áldozat szerepét cserélgeti, majd az idő múlásával ez a játszma torkollik erőszakos magatartásba. A bántalmazás általában nem a kapcsolat legelején kezdődik, hanem a házasság utáni első évek alatt következik be a viselkedésváltozás. Az erőszakos megnyilvánulások fő konfliktusforrásai a féltékenység, elvárások a házimunkával, a nemi élettel és a gyerekneveléssel kapcsolatosan, az anyagi kérdések. A lelki terror néhány formája A másik fél szeretettől és figyelemben részesüléstől való megvonása A másik fél önbizalmának fokozatos gyengítése Kritika, sértegetés, szidalmazás, megszégyenítés, birtoklás, büntetés A másik fél életének teljes kontroll alatt tartása (ellenőrizgetés, követés, annak a megszabása, hogy mikor, hol, kivel találkozhat, másik fél külső megjelenésének kontrollálása pl. öltözködésben, pénzköltés, munkavégzés, tanulmányok megszabása, zsebeinek, táskájának átkutatása, idővel való elszámoltatás) Szociális elszigetelés, elmagányosítás Kiabálás, káromkodás Halálfélelmet okozó autóvezetési stílus Érzelmi zsarolás, fenyegetés (veréssel, gyilkossággal, öngyilkossággal, gyermekének elvételével, elmebeteggé nyilváníttatással) Lakásból való kizárás, vagy éppen a lakásba való bezárás Egyéb korlátozás (alvásra, táplálékra, tisztálkodásra vonatkozóan) 9

10 A fizikai terror néhány formája Leköpés Verés, ellökés, megszorítás, harapás, fojtogatás, megégetés (pl. cigaretta, forró étel vagy ital által) Súlyos (akár halálos) sérülések okozása Tárgyak dobálása A bántalmazott háziállatának kínzása, megölése, vagy kedvenc tárgyainak rongálása A szexuális terror néhány formája A bántalmazott szexuális igényeinek figyelembe nem vétele A bántalmazott akaratának ellenére való szexuális töltetű érintések, simogatás Szexuális tevékenységre vagy pornográfia nézésére való kényszerítés, megerőszakolás Túlzó, erős féltékenység A fogamzásgátlás megakadályozása, abortusz megakadályozása, vagy éppen az arra való kényszerítés A bántalmazott szexuális tárgyként való kezelése A gazdasági erőszak néhány formája Az agresszor megakadályozza, hogy partnere dolgozzon/ tanuljon A bántalmazott pénzforrásának önkényes megszüntetése A bántalmazott kiadásainak megkérdőjelezése, részletes elszámoltatása A bántalmazott megakadályozása abban, hogy az önállóan döntsön anyagi kérdésekben Amíg én tartalak el, azt teszed, amit én mondok! Az erőszak észlelését segítő példák: Viselkedéses jegyek - A nővel való beszélgetés során szembetűnő, hogy a nő mindenáron szeretné elkerülni azt, hogy a férfi dühös legyen- ez sok esetben annyira fontos számára, hogy a férfi hangulati állapotát és érdekeit minden más fölé helyezi - Önértékelése alacsony, szorong, általában lehangoltnak tűnik - Félelemmel tölti el az a gondolat, hogy kívülről beavatkozzanak a család ügyeibe fél a férfi haragjától - Ha szóba kerül a bántalmazása, próbálja elhallgatni, másra terelni a témát - Sok gyermeke van, vagy sok abortuszon túlesett már, annak ellenére, hogy párkapcsolata láthatóan nincs rendben - Rosszul reagál azokra a körülményekre, melyek megzavarják napi rutinját (pl. késve tud hazaindulni munkahelyéről) - Előfordulhatnak öngyilkossági gondolatok vagy kísérletek, alkohol vagy egyéb szerek használata Testi jegyek - Számos sérülés látható a testén (főként az arcán, a hasán, a mellén, és a karján), melyek esetleg eltérő gyógyulási fázisban vannak, s az ezek keletkezésére vonatkozó kérdésekre minden alkalommal az alábbi, vagy ezekhez hasonló magyarázatot ad: Leestem a lépcsőn, Nekimentem az ajtónak, Ügyetlen voltam. Bagatellizálja sérülései súlyosságát. - Indokolatlan esetben is hosszú ujjú ruhát, garbót, esetleg napszemüveget visel - Fizikai érintésre elhúzódással, riadtsággal, megrezzenéssel reagál 10

11 - Megjelenése elhanyagoltnak jellemezhető, arca állandóan megviseltnek, fáradtnak látszik, testileg leépült, le van fogyva Ha a férfi társaságában jelenik meg valahol - Azt a benyomást keltik, mintha a férfi ki akarná sajátítani: mindig a nő közelében van, állandóan szemkontaktust tartanak egymással - A férfi feltűnően féltékenykedik - A férfi túlgondoskodónak tűnik, vagy látványosan rosszul bánik vele (semmibe veszi, leégeti, gúnyolja) - A férfi veszi el a nőnek nyújtott tárgyat, ő válaszol a nőnek feltett kérdésekre - A nő viselkedése feltűnő fordulatot vesz, amint a férfi elhagyja a helységet Visszatükrözés Példák: - Fizikai sérülés esetén Látom, hogy zúzódások vannak a karján. Bántotta valaki? Találkoztam már olyan nőkkel, akiknek ugyanilyen sérüléseik voltak, mert a partnerük megverte őket. Megkérdezhetem, hogy magával is ez történt-e? - Pszichés jegyek megnyilvánulása esetén Miért sír? Mi a baj? Mi miatt került ilyen hangulatba? Úgy látom, szomorú/szorong/fél. Elmondja, hogy miért? Azt mondja, [megismételve, amit mondott]. Talán bántja a barátja/férje? Visszatükrözéskor fontos, hogy amint nyilvánvalóvá válik, hogy bántalmazás esete áll fenn, azonnal lépjünk tovább, s hallgassuk meg az áldozat elmondásait. Előfordulhat, hogy az áldozat úgy nyilatkozik, ő nem bántalmazott nő - ilyen esetben fontos tudatosítsuk magunkban, hogy ez csupán egy címke (semmiképp ne álljunk le vitatkozni ezen vele!), mindegy, minek hívjuk, a célra kell összpontosítani: a nő bizalommal forduljon hozzánk. Fontos az ítéletmentes, szakmailag pontos kifejezések használata annak érdekében, hogy az áldozatban tudatosítsuk az ellene elkövetett tettek súlyosságát, és az agresszor felelősségét. Szükséges kifejeznünk, hogy nem létezik olyan cselekedet, melyre helyénvaló reakció a bántalmazás. Így például, ha a nő azt mondja, Az uram sokszor erőszakoskodik velem, szavait átfogalmazhatjuk a következőképpen: Úgy érti, a férje rendszeresen megpróbálja megerőszakolni? Ha azt halljuk tőle, hogy Néha odacsapott a gyereknek, pontosítsunk: Szóval a gyerekeket is többször megütötte. Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás megnyilvánulhat fizikai erőszakban, verbális erőszakban, érzelmi zsarolásban, elhanyagolásban, vagy szexuális abúzusban. Azokban a családokban, amelyekben az édesanyát bántalmazzák, nagy valószínűséggel a gyermeket szintén-, bizonyos esetekben ezt maga az édesanya követi el. Bántalmazó légkörben a család elveszíti védelmező funkcióját a gyerek számára. Tovább súlyosbítja a helyzetet az a tény, hogy mivel a gyermek nem tulajdonít ártó szándékot szüleinek, önmagát kezdi hibáztatni a vele történtekért, szörnyű bűntudatot él át, 11

12 szorongóvá válik, kortársaival agresszíven viselkedhet, hangulatzavarai alakulnak ki, szociálisan visszahúzódó lesz. Épp úgy, ahogy a felnőttek esetében, az esetleges maradandó lelki sérülések hasonlóan súlyos következményt jelentenek, mint a fizikai agresszió során szerzett sebek- ez pedig tinédzserkorban például rendszeres szerhasználathoz vezethet. Fontos kiemelni, hogy a gyermeket azon esetekben is lelkileg bántalmazottnak kell tekinteni, amikor őt közvetlenül támadás nem éri, viszont végignézi, ahogyan az egyik szülője veri, szidja, megalázza a másikat! Gyermekbántalmazásra utaló jelek: Fizikálisan megnyilvánuló tünetek A gyermek sérülései emberi kézre és/ vagy eszközre utalnak (égés, ütés, törés); ezek a sérülések nem egyeznek a gyermek azok kialakulására adott magyarázataival. Mindenáron leplezi őket (pl. tornaórán nem vetkőzik le). A sérülések különböző gyógyulási fázisban vannak, esetleg szemmel láthatóan orvosi felügyelet nélkül gyógyulnak. A gyermek regresszív tüneteket mutat (bepisil, körmét rágja, ujját szopja), nehezen koncentrál Idő előtt maszturbálni kezd (önjutalmazó magatartás a bántalmazó környezet kompenzálása érdekében) Életkoránál lassabban fejlődik testileg és/vagy szellemileg s ezt más körülmény nem indokolja Viselkedésben vagy lelki állapotban megnyilvánuló jelek Úgy gondolja, hogy problémáival egyedül van a világon, tehetetlennek, kiszolgáltatottnak érzi magát Az otthon kialakult helyzet miatt önmagát teszi felelőssé, emiatt pedig szégyent él át Nem érzi magát biztonságban (esetleg a biztonságérzetet személyek helyett helyszínekhez köti) Kisebbrendűségi érzése van Mindenáron próbál jó lenni, mindenkinek meg akar felelni, hogy ne okozzon több problémát Saját frusztrációja, dühe levezetésére kortársait használja; az agresszív megnyilvánulásokat társadalmilag elfogadottnak tartja Izolálódik kortársaitól, bizalmatlan velük szemben Kortársaihoz képest szembetűnően alkalmazkodó, a felnőttek társaságát keresi, mindenáron jó benyomást szeretne tenni rájuk, ál-érett Koncentrációs-, és tanulási nehézségekkel küzd Gyakran marad távol az óvodából/ iskolából betegség okán, idősebb korában pedig iskolakerülő magatartást folytat Egyéb magatartászavarok alakulhatnak ki nála Élményei a játékban megjelenhetnek: pl. szó szerint lejátssza babával/ kortársával a bántalmazást (pl. Ezt azért kapod, mert rossz voltál, ezt azért kapod, mert sosem figyelsz! - és közben játszásiból üti a társát) Előfordulhat, hogy bűnügyekbe keveredik (bolti lopás, csellengés, stb.) Sosem visz haza barátokat Túlérzékeny mások igényeire és érzéseire (ál-szociábilis) Előfordulhat, hogy önbántalmazó magatartásba kezd (körömrágás, hajtépés, saját test szurkálása, stb.) 12

13 Gyermekek ellen elkövetett szexuális abúzus Testi jelek Viszketés vagy fájdalom a nemi szervek környékén Szakadt, váladékos vagy véres fehérnemű Gyakori, megmagyarázhatatlan fájdalmak (főként torok és alhas) Nehézségek járás vagy ülés közben Húgyúti fertőzések (hüvelyi folyás lányoknál, húgycső-váladékozás fiúknál) Sérülések a nemi szervek tájékán vagy más testrészeken, végbél-fekélyesedés Nemi betegségek Tinédzserkori terhesség Hirtelen súlycsökkenés vagy növekedés Pszichoszomatikus tünetek: orvosilag megmagyarázhatatlan fejfájás, hasfájás stb. Viselkedésben megnyilvánuló jelek A gyermek szóban/ rajzban/ játékban, vagy családi ügyek kapcsán szexuális jellegű utalásokat tesz Életkora nem indokolja a felnőtt szexualitással kapcsolatos tudásának mennyiségét és minőségét; szembetűnően sokat foglalkozik a szexualitással A gyermek a felnőttekkel szemben csábító magatartást folytat, vagy bizalmatlan és óvatos a velük való testi kontaktus kapcsán; kislányok erős félelmet élnek át érett férfiak közelében Fizikai kontaktusai indirekt módon, kvázi- szexuális elemeket tartalmaznak (szexuális testi kommunikáció), pl. intim testrészekre enged belátást, flörtölő testhelyzetet vesz fel Szerepcsere : a kislány átveszi az édesanya szerepét akkor is, ha az jelen van Érzelmi viszonyulás inadekvát kifejlődése az ellentétes nemű szülő és gyermeke között (pl. viselkedésük inkább szerelmeskedésre emlékeztető; az apa túl sokat foglalkozik a lányával, főleg női témákban pl. erősködik, hogy elkísérje nőgyógyászhoz) Ritkán előfordulhat, hogy a gyermek fogamzásgátló módszerekről érdeklődik Álmatlanság, rémálmok, szorongás, depresszió, nyugtalanság, hirtelen hangulatváltások Romló iskolai teljesítmény, visszahúzódás, regresszív viselkedés (pl. kisiskolásnál váratlan ágybavizelés), koncentrációs zavarok Engedetlenség, figyelemfelkeltő viselkedés Szociális elszigetelődés (pl. egyedül játszik) Önkárosító magatartás Étkezési szokások hirtelen megváltozása, esetleg különös szokások felvétele étkezésekkor Fél attól, hogy kívülről beleavatkoznak a család helyzetébe Szexuális erőszak A szexuális erőszak, az elkövető szemében egyáltalán nem a szexualitásról, hanem főképp az uralkodásról és a nők megalázásáról szól. A bűncselekmény elkövetése alatt a férfi verbálisan szintén bántalmazhatja a nőt, ezen felül egyéb, a nőből undort kiváltó cselekedetekre kényszerítheti. Az sem ritka, hogy a támadó elhiteti áldozatával, hogy megöli, ha az nem engedelmeskedik neki. Tehát a nő az erőszak ideje alatt egyszerre éli meg az erős félelmet, a testi és lelki fájdalmat, az undort, a tehetetlenséget és a halálfélelmet. A szexuális erőszak egy nő számára a totális kontrollvesztés állapotát jelenti, s egyben traumatikus élmény. A bűncselekmény lezajlása után a bántalmazottak intenzív félelmet, szégyent és bűntudatot élnek át, szeretnék minél előbb elfelejteni az ellenük elkövetetteket. 13

14 Sorozatosan ismétlődő formája általában egy bántalmazó-bántalmazott viszonyban alakul ki. Viselkedéses és lelki jelek Idegesség, erős félelem átélése Veszélyeztetettség és sérülékenység érzése, teljes kontrollvesztés élménye Alkohollal vagy kábítószerrel való visszaélés; veszélykereső magatartás Étkezési rendellenességek (kényszeres evés vagy étvágytalanság) Szexuális zavarok (nemi vágy hiánya, orgazmusra való képtelenség, extrém promiszkuitás) Testi kontaktus és szemkontaktus kerülése Szociális kapcsolatban fellépő zavarok (ingerlékenység, vitatkozás, állandó védekezés, titkolózás, düh, agresszió) Hangulatingadozások, depresszió, koncentrációs zavarok Bizonytalanság, bizalmatlanság, aggodalom, zaklatott gondolatok Sokk és disszociáció (pl. nem tud sírni, nyugodtnak érzi magát, amire nem talál magyarázatot védekezési reakció, melynek során leválasztja az érzelmeket az eseményről, és érzelemmentesen mesél) Hitetlenkedés (Tényleg megtörtént-e?) Szégyen, bűntudat (Valamit rosszul csinált, különben nem történt volna ez meg vele) Undor (Mocskosnak érzi magát) Bezárkózásra való igény Jövőkép hiánya Tagadás (Esemény jelentőségének vagy hatásának tagadása gyászmunka) Menekülési vágy (Nem akar róla beszélni, nem akar rá emlékezni) Poszttraumás stressz-szindróma (pl. hirtelen emlékbetörések) Testi tünetek Alvászavarok Álmatlanság, vagy túl sok alvás Rémálmok, leizzadás Tériszony Állandó készenléti állapot (pl. megrezzenések) Felhasznált és egyéb ajánlott irodalom: Benedict, Helen (2004): Csak okosan! Budapest, Háttér Kiadó NANE Egyesület J. L. Herman (2011): Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. Budapest, Háttér Kiadó NANE Egyesület J. L. Lutzker (szerk.) (2006): Erőszakprevenció. Kutatáson és tényeken alapuló beavatkozási stratégiák. Budapest, Oriold és Társa kiadó Horváth Éva (szerk.) (2012): Szexuális erőszak. Információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőknek. KERET Kiadvány (letölthető pdf formátumban: 14

15 Morvai K. (1998): Terror a családban. A feleségbántalmazás és a jog. Budapest, Kossuth Könyvkiadó P. Evans (2004): Szavakkal verve Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. Budapest, Háttér Kiadó NANE Egyesület Ranschburg J. (2006): A meghitt erőszak - A családon belüli erőszak lélektana. Budapest, Saxum Kiadó Tóth Olga: Erőszak a családban. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok, 1999,12/6 (letölthető pdf formátumban: Verena Kast (2004): Búcsú az áldozatszereptől. Budapest, Európa Könyvkiadó Verena Kast (1995): A gyász. Egy lelki folyamat stádiumai és esélyei. Budapest, T- Twins Kiadó Verena Kast (2012): A krízis és remény. Cselekvés, változások idején. Budapest, Animala Kiadó Miért marad??? Feleség- és gyermekbántalmazás a családban- Hogyan segíthetünk? (2006) (letölthető pdf formátumban: 15

16 4.2. Az áldozattá vált személyek csoportosítása A csoportosítás célja, hogy a protokoll kliens - azaz áldozatközpontú legyen, az áldozat a szükségleteinek megfelelő (leginkább megfelelő) szolgáltatást, illetve szolgáltatásokat kapja meg. A protokoll használatát igyekszünk megkönnyíteni azzal, hogy a szükségletek felől közelítünk. A kliens főbb ismérveinek, jelzett/észlelt problémáinak azonosítását követően kerültek megjelenítésre a válaszadás szempontjából releváns szolgáltatások/intézmények. A táblázatok/rajzok segítenek eligazodni a protokollban részt vevő szervezetek között, az áldozat szükségletei felől közelítve. Az egyes ábrákon sorszámok jelölik a szükségletekre választ adni tudó szervezetek jelen protokollban kapott sorszámát. A szolgáltatások sorrendjének, a delegálási út kiválasztásának a szakember a felelőse, szakmai kompetenciája és a kliens állapota alapján! (például sérülés esetén a kórház, utána Anyaotthon, rendőrség, de lelki bántalmazás esetén első az Anyaotthon ). Minden egyes esetben fontos, hogy szem előtt tartsuk az áldozattal vagy cselekménnyel kapcsolatban álló személyt, illetve személyeket, akik szintén sérülhettek, sérültek az eseménnyel összefüggésben. Az ő szükségleteiket is fel kell mérni! (Például gyermek a családon belüli erőszaknál, még ha őt nem is bántalmazzák közvetlenül, vagy baleset tanúja, szemtanúja.) 1. Személy elleni cselekmény áldozata fizikai lelki szexuális A további bontás mindhárom csoport esetében a szerint történik, hogy nő, férfi, gyermek, vagy idős személy-e az áldozat. Ezt követően a szerint találjuk meg a megfelelő szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, hogy intézményen belül vagy intézményen kívül történt-e a cselekmény. 2. Vagyon elleni cselekmény áldozata: Ez esetben csak a szerint csoportosítunk, hogy fiatalkorú vagy felnőtt korú-e az áldozat. Ezt követően a szerint találjuk meg a megfelelő szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, hogy intézményen belül vagy intézményen kívül történt-e a cselekmény. Amennyiben az alábbi típusú áldozattal, kliens szükséglettel találkozunk, a következő, az ábrákon jelölt szervezetekhez tudjuk delegálni, ahol speciálisan az adott szükségletre adnak választ. 16

17 1. ábra: Személy elleni cselekmény áldozata fizikai intézményen belül történt 5.1, 5.3, 5.10, 5.11, 5.19, (SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 Nő: intézményen kívül történt 5.1, 5.3, 5.10, 5.11, 5.19, 5.25 Férfi: intézményen belül történt 5.1, 5.10, 5.11, 5.19, ((SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 intézményen kívül történt 5.10, 5.11, 5.19, 5.25 Idős: intézményen belül történt 5.3 csak nő), 5.10, 5.11, 5.19, (SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 intézményen kívül történt 5.3 (csak nő), 5.10, 5.11, 5.19, 5.25 Gyermek: intézményen belül történt 5.1, 5.3 (anyával együtt), 5.11, 5.19, 5.20, 5.25 intézményen kívül történt 5.1, 5.3 (anyával együtt), 5.11, 5.19, 5.20,

18 2. ábra: Személy elleni cselekmény áldozata - lelki Nő: intézményen belül történt 5.1, 5.3, 5.4, 5.10, 5.19, (SMK (SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.24, 5.25 intézményen kívül történt 5.1, 5.3, 5.4, 5.10, 5.19, 5.24, 5.25 Férfi: intézményen belül történt 5.1, 5.4, 5.10, 5.19, (SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 intézményen kívül történt 5.4, 5.10, 5.19, 5.25 Idős: intézményen belül történt 5.3 (csak nő), 5.4, 5.10, 5.19, (SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 intézményen kívül történt 5.3 (csak nő), 5.4, 5.10, 5.19, 5.25 Gyermek: intézményen belül történt 5.1, 5.3 (anyával együtt), 5.4, 5.19, 5.20, 5.24, 5.25 intézményen kívül történt 5.1, 5.3 (anyával együtt), 5.4, 5.19, 5.20, 5.24,

19 3. ábra: Személy elleni cselekmény áldozata szexuális Nő: intézményen belül történt 5.1, 5.3, 5.4, 5.10, 5.19 ((SMKHGYIF IO Áldozatsegítő Szolgálat), ((SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 intézményen kívül történt 5.1, 5.3, 5.4, 5.10, 5.19 (SMKHGYIF IO Áldozatsegítő Szolgálat), 5.25 Férfi: intézményen belül történt 5.1, 5.4, 5.10, 5.19 (SMKHGYIF IO Áldozatsegítő Szolgálat), 5.20 (SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 intézményen kívül történt 5.4, 5.10, 5.19 (SMKHGYIF IO Áldozatsegítő Szolgálat), 5.25 Idős: intézményen belül történt 5.3 (csak nő), 5.4, 5.10, 5.19 (SMKHGYIF Áldozatsegítő Szolgálat), (SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 intézményen kívül történt 5.3 (csak nő), 5.4, 5.10, 5.19 (SMKHGYIF IO Áldozatsegítő Szolgálat), 5.25 Gyermek: intézményen belül történt 5.1., 5.3 (anyával együtt), 5.4, 5.19 (SMKHGYIF Áldozatsegítő Szolgálat), 5.20, 5.25 intézményen kívül történt 5.1, 5.3 (anyával együtt), 5.4, 5.19 (SMKHGYIF IO Áldozatsegítő Szolgálat), 5.20,

20 4. ábra: Vagyon elleni cselekmény áldozata Fiatalkorú: intézményen belül történt 5.1, 5.3 (anyával együtt), 5.19, 5.20, 5.25 intézményen kívül történt 5.3 (anyával együtt), 5.19, 5.20, 5.25 Felnőtt korú: intézményen belül történt 5.3 (csak nő, gyerekkel együtt), 5.10, 5.19, (SMKHGYIF által engedélyezett szociális szolgáltatást nyújtó intézményen belül történt), 5.25 intézményen kívül történt 5.3 (csak nő, gyerekkel együtt), 5.10, 5.19, A protokoll kidolgozásában részt vevő szervezetek, intézmények A projekt egyik fontos eleme, hogy a helyi szinten áldozatokkal közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatba kerülő szervezetek szakembereit is bevonja a programokba. Ez egyrészt a szakemberek számára nyújtott előadások, képzések, esetmegbeszélők révén valósul meg, amelyek során már meglévő ismereteik bővítésére és új, a gyakorlati munkájuk során hasznosítható ismeretekre, tudásra, tesznek szert, másrészt ők azok, akik a projekt megvalósítását szakmai tudásukkal, együttműködésük eljárásrendjének kidolgozásával segítik. Az áldozatsegítés nem csupán a jogszabályban előírt szervezetek feladata, hanem ezt kiegészítve szükséges egy széleskörű, civil szervezeteket is magába foglaló együttműködés. Az áldozatvédelmi, áldozatsegítési kapcsolati háló tagjai az egészségügyi szolgáltatók, szociális szakemberek, gyermekvédelmi szakemberek, addiktológiai szakemberek, közoktatási intézmények dolgozói, rendőrség, mentőszolgálat, civil szervezetek, egyházak, igazságügyi szolgálat, gyámhivatal, büntetés-végrehajtási intézet. A tagok között vannak az áldozatokkal közvetlenül, illetve közvetetten kapcsolatba kerülő szervezetek is, mindkét típus fontos része az együttműködési rendszernek, más-más szerepet betöltve. Az áldozatsegítési és áldozatvédelmi rendszer tagjai közötti kapcsolat folyamatos, rendszeres találkozásokat, megbeszéléseket igényel, rugalmasan változtatható és bővíthető a szereplők köre. A szereplők - rendszeresen találkoznak (szakmai konferenciák, esetkonferencia, esetmegbeszélő ), - delegálnak, jeleznek, visszajeleznek, - információt cserélnek, szakmai anyagokkal, programokkal kapcsolatban, - részt vesznek lehetőségük szerint programokon. 20

21 Egy jól funkcionáló jelzőrendszer, helyi szakemberek hatékony együttműködésének kialakítása, és az áldozatsegítés rendszerének hatékony ellátórendszerré formálásához elengedhetetlen az egyes szervezetek, intézmények feladatainak rövid, tömör bemutatása, egymás munkájának megismerése. A kézből kézbe történő delegálás egyik alapfeltétele a szervezetek alapfeladatainak, elérhetőségének ismerete, a kapcsolattartó személy megjelölése, mely az élő, személyes delegálások, visszacsatolások alapfeltétele. Jelen fejezet ezt kívánja bemutatni az alábbi rendszerezésben: Intézmény/szervezet neve Feladatok, szolgáltatások Elérhetőség Nyitva tartás/ügyfélfogadás Kapcsolattartó személy Jogszabályi háttér 5.1 Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Intézmény/szervezet neve: Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Feladatok, szolgáltatások: A Szolgálat területi és iskolai Védőnői Szolgálatra oszlik. A területi védőnők sok esetben iskolai munkát is ellátnak, míg a főállású iskolavédőnők elsősorban középiskolákban dolgoznak. Területi védőnők: a körzeti védőnők behatárolt földrajzi területen belül látják el munkájukat. Szakfeladataik: - Nővédelem, várandós s gyermekágyas anyák gondozása éves korú gyermekek és a gyermeket nevelő családok gondozása - iskola-egészségügyi tevékenység - szociális feladatok - egészségvédelmi, mentálhigiénés feladatok Jelzőrendszer tagjaként működünk. Jelzési kötelezettségünk van a Gyermekjóléti Szolgálat felé, az alapellátásban dolgozók (háziorvos, házi gyermekorvos, iskolavédőnő) felé. Iskolavédőnő: Ellátott terület: általános iskola - gimnázium - szakközép és szakiskola - speciális iskola - fogyatékkal élő gyermekek Feladatok: 1. egészségi állapot felmérése - szűrő és pálya alkalmassági vizsgálatok 2. életmódbeli tényezők feltárása 3. egészségnevelés, egészségfejlesztés-osztály illetve iskolaszintű 4. gondozás, tanácsadás, fogadó óra 5. prevenció-életmódbeli, egészségkultúra 6. munkavédelmi, balesetvédelmi feladatok 7. szociális feladatok 21

22 8. közegészségügyi ellenőrzési feladatok 9. kapcsolatrendszerek működtetése és koordinálása, jelzés 10. pályázatok Elérhetőség: Kaposvár, 48-as Ifj. u Nyitva tartás/ügyfélfogadás: munkanapokon valamint rendelési és rendelkezésre állási idők szerint. Kapcsolattartó személy: Farkasné Molnár Anna csoportvezető és iskola védőnő Jogszabályi háttér: Területi védőnők: a körzeti védőnők behatárolt földrajzi területen belül látják el munkájukat a 49/2004(V.2.1) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról és 11/1999.(V.14) rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelet alapján. Iskolavédőnő: 26/1997 (IX.3.)N.M rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról, a 18/1998(VI.3) járványügyi feladatokról, a 51/1997 NM rendelet a kötelező szűrővizsgálatokról és a 33/1998(VI.24) NM rendelet a munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálatokról szóló rendelet alapján dolgozunk. 5.2 Békevár Alapítvány Intézmény/szervezet neve: Békevár Alapítvány Elnök: Dr. Csonka Arnold Az alapítvány működéséhez szükséges infrastruktúrát, a Magyarországi Baptista Egyház Kaposvári Gyülekezetének tulajdonát képező ingatlanának rendelkezésre bocsátott része biztosítja. Feladatok, szolgáltatások: A./ egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység B./ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása C./ tudományos tevékenység, kutatás E./kulturális tevékenység F./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet G./ sport H./munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások I./ közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások J./ bűnmegelőzés és áldozatvédelem A Békevár Alapítvány a működésének kezdetétől fontosnak tartotta, hogy a székhely környezetében élő családok számára a hasznos szabadidő eltöltést, a családon belüli kapcsolatok erősítését, a házasságon belüli problémák megoldásának elősegítését, valamint a gyermek és ifjúsági korosztály gondolkodásmódját, normáit, és értékrendjét pozitívan befolyásoló programokat szervezzen, karitatív tevékenységeket végezzen. Szolgáltatások: Család- és Gyermekvédelmi Szolgáltatás o szociális segítségnyújtás 22

23 információnyújtás, tanácsadás, szolgáltatásközvetítés, természetbeni segítés adományok nyújtása, közvetítése anyagi segítségnyújtás akkut helyzetben, referencia személy - referencia szervezet jelzése esetén azonnal o mentális segítség nyújtás krízis helyzetben, általános kapcsolati, életviteli problémákban Iránymutató Gondoskodás Tanoda működtetése éves magántanulók felkészítése, diákok tanórán kívüli fejlesztése, tehetséggondozás Ifjúsági Pont Biztos Szikla Klub (10-13 éves kis-tinédzsereknek) Ifjúsági klub Pinceklub (13 26 éves fiataloknak) A fent felsorolt feladatellátások során feltárt problémákban belső szakemberek segítségével a kliens erőforrásainak bevonásával, valamint az egyházi ellátórendszer megkeresésével segítségnyújtás. Szükség szerint szolgáltatásközvetítés, külső szakemberhez irányítás. Eddigi munkánk során a jelzőrendszer számos tagjával volt kontakt (pl. SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel, Áldozatsegítő Szolgálattal, Jogi Segítségnyújtó szolgálattal, Védőnői hálózattal ). A Tanodába járó elsősorban 3H-s gyermekek családja és gondozási helye vonatkozásában e szolgáltatások külön kiemelten szerepelnek, illetve esetükben a pedagógusok külön odafigyelnek előzetes tájékoztatás és figyelem felhívás alapján a családon /háztartáson/, kapcsolaton belüli erőszak, az áldozattá válás egyes figyelmeztető jeleire. Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Béke u és Nyitva tartás/ügyfélfogadás: ellátásonként eltérő Kapcsolattartó személy: Fodorné Bauer Andrea szakmai vezető, Tel: Jogszabályi háttér: Az Alapítvány céljának elérése érdekében a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról és 20. pontja figyelembevételével, közfeladatokhoz kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységeket végez. 5.3 Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona Intézmény/szervezet neve: Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona Feladatok, szolgáltatások: 1. Családok átmeneti otthona A gyermekvédelmi törvényben megfogalmazott ellátást, az intézmény 34 férőhelyen biztosítja. Az épület sajátosságai miatt a kezdetektől fogva kizárólag anyát gyermekével/gyermekeivel vagy várandós nőt tud fogadni az intézmény. A teljes családok (anya-apa-gyermek) ellátása nem lehetséges. Az intézmény országos hatáskörű és az igénybevevőknek a jogszabályban meghatározott szintű ellátást biztosítja. (felnőtteknek szükség szerinti ellátás, gyermekeknek teljes körű ellátás a szülővel közösen biztosítva) A jogszabályban meghatározott tartózkodási idő 12+6 hónap. (természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenki biztosan kitölti a maximum tartózkodási időt) 23

24 A jelentkező családok, várandós nők elsősorban lakhatási, szociális, életvezetési problémák valamint bántalmazás miatt kérik a felvételüket. (A bántalmazás problémája a jelentkezők 80 %- nál jelen van) Az intézmény igénybevétele önkéntes, minden esetben az igénybevevő kérelme szükséges. A jelentkezés történhet személyesen, levélben, telefonon vagy bármely online felületen. Az intézmény mivel országos hatáskörű ezért jelentős az igénybevétel, így várólista van. 2. Krízisellátás A krízisellátás a családok átmeneti otthonainak gyakorlati tapasztalata hívta életre. A bántalmazás áldozatainak azonnali segítségre van szüksége (fizikai biztonság) amelyet az átmeneti ellátásban az intézmények túlterheltségük miatt (várólista, néhol hónapokat kell várni a bekerülésre) nem tudtak biztosítani től modellkísérletként, ma pedig már jogszabályban meghatározott ellátási formaként jelen van a krízisellátás mely orvosolni próbálja e gyakorlati nehézséget. A Borostyánvirág Anyaotthon 2005-től biztosítja ezt az ellátást, mint Dél-dunántúli Krízisközpont. A célcsoport ezen ellátás esetében kizárólag a krízishelyzetben lévő bántalmazott családok (ez esetben is anya-gyerek), bántalmazott várandós nő, vagy egyedülálló bántalmazott nő. Az ellátás különlegessége, hogy bár egy gyermekvédelem rendszerén belül működő intézményben biztosítható szolgáltatásról beszélünk, mégis lehetőséget ad gyermektelen bántalmazott nő fogadására. Az ellátás időtartama 30 nap, amely szükség esetén 30 nappal meghosszabbítható. Rendkívül intenzív szociális munkát igénylő ellátás, ahol 30 nap alatt kell biztonságos lakhatást biztosítani az igénybevevő számára. Az ellátás kulcsfogalma a biztonság. A szolgáltatás igénybevevője részére az intézmény teljes ellátást biztosít (anya-gyermek és egyedülálló nő esetében is). A Borostyánvirág Anyaotthon kompetenciája mindkét ellátás esetében kizárólag az intézményben értendő. Az intézménybe költözéstől az onnan való kiköltözésig terjed. Sem előtte, sem utána nincs lehetősége a szakembereinknek segítséget nyújtani. Az intézménynek jelzési kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálat irányába be és kiköltözéskor egyaránt. Az intézmény szorosan együttműködik a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, a jelentkező családok jelentős része jelzőrendszeri partner segítségével kerül az intézménybe, valamint a gondozás teljes időtartama alatt szorosan együttműködünk az aktuális esethez mérten a jelzőrendszeri tagokkal. Fontos együttműködő partner az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) amely egy ingyenesen hívható segélyvonal. A kapcsolati erőszak és egyéb bántalmazás áldozatainak országos koordinációjában nyújt segítséget. Napi nyilvántartással rendelkezik az üres krízisférőhelyekről. Tel: Igénybevevő és szakember is hívhatja egyaránt. A Borostyánvirág Anyaotthon ellátásait igénybevevők 80 % kapcsolati erőszak, családon belüli erőszak vagy egyéb bántalmazás miatt kéri felvételét az intézménybe. Ez számokban kifejezve évi főt jelent. Szolgáltatásunk széleskörű, azaz az alapvető fizikai és egyéb szükségletek ellátásán túl, szociális munkások, jogász és pszichológus áll rendelkezésre, hogy hatékony szakmai segítséget is tudjunk biztosítani. Bármely olyan esetben, amely az intézmény kompetenciáján kívüli segítséget igényel, együttműködő szakmai partnereinkhez delegáljuk az igénybevevőt. (Áldozatsegítő Hivatal, Rendőrség, Egészségügyi intézmények és szolgáltatók, stb.). 24

25 Zárszóként nagyon fontos megemlíteni, hogy bár a krízisellátás azonnali segítséget ígér, azonban a gyakorlatban a jelentős igénybevétel miatt itt is előfordulnak esetek, amelyeket férőhely hiányában nem tudunk azonnal fogadni. Az intézmény mindent megtesz azért, hogy a lehető leggyorsabban segítséget tudjon nyújtani, de ez nem mindig lehetséges. Súlyos és sürgős esetben nagy segítséget jelent az OKIT, akinek napi információja van az országban fellelhető üres férőhelyekről, amely ilyen esetben segítséget jelenthet. Elérhetőség: Kaposvár, Jutai út 24. Tel: Fax: Mobil: weboldal: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: naponta 8-16 óra (+krízisellátás) Kapcsolattartó személy: Proszonyák Ida Éva intézményvezető Tel: Biró Dániel intézményvezető-helyettes Tel: Jogszabályi háttér Az intézményben két jogszabályban meghatározott ellátás folyik párhuzamosan. Családok átmeneti otthona Krízisellátás 5.4 INDIT Közalapítvány Intézmény/szervezet neve: INDIT Közalapítvány TÜKÖR Somogy Megyei Addiktológiai Ambulancia INDIT Közalapítvány TÜKÖRKÉP Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ Feladatok, szolgáltatások: AZ INDIT (INtegrált Drogterápiás IntézeT) Közalapítvány célja, hogy a kábítószerekkel kapcsolatba kerülő, a szerhasználatot problémának érző egyéneknek és családoknak segítséget nyújtson. Szolgáltatásaink nyitottak felépülőben lévők számára is, térítésmentesek; az igénybevételhez nem szükséges a szermentesség. Az intézmény integrált felépítéséből adódóan egészségügyi és szociális ellátást egyaránt nyújt a klienseknek, valamint képes a klienst motivációjának, illetve szenvedélybeteg karrierjének megfelelően a terápiás láncban elhelyezni. Az INDIT Közalapítvány intézményének profilja a szenvedélybeteg ellátás, ez alapján kémiai és viselkedéses addikcióban érintett személyek, illetve azok hozzátartozói számára nyújt különböző szociális és egészségügyi szolgáltatásokat. A kliensek alapvetően áldozatnak tekinthetők, a függőségük, a szerhasználatuk áldozatai. Szerhasználat okán tovább sérülhetnek, áldozattá válhatnak a szer hatása alatt, illetve annak megvonásában, bár gyakran saját maguk is bűncselekményt követnek el. Intézményünk a szerhasználatra az ellátás különböző formáival reagál, az áldozatsegítés keretében továbbá pszichológiai, szociális gondozást és pszichiáter szakorvosok segítségével egészségügyi szolgáltatást nyújt klienseinek. Fontos feladatunk továbbá az információnyújtás, az áldozattá válás megelőzése, mely preventív tevékenységünk tematikájának fontos részét képezi. Hatáskörünkön kívül eső esetekben más segítő szervezetekhez delegálunk. INDIT Közalapítvány TÜKÖR Somogy Megyei Addiktológiai Ambulancia 25

26 A drogambulancián és az alkoholbeteg gondozóban az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe: - Prevenció: A pszichoaktív szerekről és fogyasztásukhoz kapcsolódó fizikai és pszichés hatásokról nyújtott objektív tájékoztatás. - Állapotfelmérés: A kliens szerhasználatának és fogyasztási mintázatának, valamint az ehhez kapcsolódó problémáinak feltárása az aktuális és korábbi életesemények kontextusában. - Tanácsadás: A szerhasználat korai szakaszában történő kezelés, amelynek részét képezi a pszichoedukáció (pl. veszélyek ismertetése), egy-két alkalmas segítő beszélgetés, valamint motivációs interjú. - Detoxifikáció: Fizikai függőséget is kialakító szereknél szükséges gyógyszeres kezelés. - Addiktológiai konzultáció: A személy pszichés és fizikai állapotát figyelembe véve egyéni kezelési terv kialakítása egy szakmai team (pszichiáter és pszichológus) segítségével. - Ambuláns terápia: A szerhasználathoz köthetően vagy attól függetlenül kialakult pszichés problémák kezelése pszichoterápia és szükség szerint gyógyszeres kezelés keretében. - Családterápia: A szerhasználat hátterében vagy ahhoz kapcsolódóan fennálló családi problémák kezelése érdekében a kliens családtagjainak bevonásával történő terápia. - Csoportterápia: Szakemberekkel vezetésével zajló, szerhasználók számára tartott tematikus (pl. pszichoedukációs) csoportok. - Elterelés: A törvényi szabályozás szerint a csekély mennyiségben elkövetett kábítószerrel való visszaélés vétsége esetén elrendelt hat hónapig tartó kezelés. - Szociális segítségnyújtás: Kliensek számára nyújtott információ a szociális ellátó rendszer működéséről és szükség esetén továbbirányítás megfelelő intézményekhez. INDIT Közalapítvány TÜKÖRKÉP Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ Szenvedélybetegek Nappali Ellátójában igénybe vehető szolgáltatások alapvetően két részre bonthatók: NÉZZ BE HOZZÁNK klub (hétfő-péntek óra között) Információnyújtás a drogokkal kapcsolatos tudnivalókról, a szerhasználat következményeiről, a segítségnyújtás és az ártalomcsökkentés lehetőségeiről Beszélgetési, pihenési, józanodási lehetőség Szabadidő hasznos eltöltése társasjáték, rejtvényfejtés, rádióhallgatás, olvasás (könyv, újság), TV-, filmnézés Szociális ügyintézésben segítségnyújtás (albérlet-, állás-, képzéskeresés) Ingyen tea, szendvics Mosakodási, mosási lehetőség KONZULTÁCIÓS KÖZPONT (hétfő-péntek: óra) Állapotfelmérés Motivációs interjú Egyéni esetkezelés, egyéni, illetve családi konzultáció Csoportfoglalkozások (14-18 éveseknek; hozzátartozóknak; felépülőben lévőknek ) Krízisintervenció Szenvedélybetegség melletti egyéb problémák megoldásában, szociális ügyintézésben segítségnyújtás; telefonálási lehetőség, internet használat Szakellátáshoz való hozzájutás segítése, együttműködés szociális, egészségügyi, rehabilitációs intézményekkel 26

27 Életvezetési tanácsadás Prevenciós programok szervezése "Megkeresés" Alacsonyküszöbű Szolgáltatás utcai megkereső szolgáltatás, szenvedélybetegek, szerhasználó személyek felkutatása, információnyújtás a droghasználat veszélyeiről, az ártalomcsökkentés lehetőségeiről azoknak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak felhagyni szerhasználatukkal fiatal droghasználó, illetve droghasználat tekintetében veszélyeztetett fiatalok körében végzett megkereső munka igény vagy szükség esetén segítő intézményekbe delegálás tájékoztatás az anonim, és egyéb igénybe vehető szolgáltatásokról tea és keksz osztása Működési terület: Kaposvár város közigazgatási területe Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása A közösség erejére építve, a kliens saját környezetében, szociális életterében történő ellátására alkalmas szolgáltatás az ellátott és hozzátartozói számára segítséget nyújt: az egészségi és pszichés állapot javításában, a tünetek monitorozásában, a korai figyelmeztető tünetek felmérésében és megfigyelésében a változásra irányuló motiválásban, személyes céljai megvalósításában, mindennapi életviteli készségeik fejlesztésében, a stressz kezelésében, amely segíti a visszaesések megelőzését, valamint a család hatékony működését, a problémák eredményes kezelését, a kliens szociális és mentális gondozásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban, az önsegítő csoportokba való bekapcsolódásban, családi kapcsolatai, kapcsolataik javításában, a helyes kommunikáció tanításával. Egyéb szolgáltatások o Tűcsere program; óvszer o AIDS, Hepatitis, TBC prevenció, felvilágosítás o Bulisegély - éjszakai szórakozóhelyeken, egészség- és diáknapokon nyújtott prevenciós, ártalomcsökkentő szolgáltatás o Prevenció - FÜGE Deviancia és Drogprevenció diákokra, pedagógusokra és szülőkre irányuló modullal Elérhetőség: Kaposvár, Béke u. 47. Tel: 82/ , 82/ , fax: 82/ weboldal: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: hétköznap 8-16 óra között ügyfélfogadási idők: TÜKÖR addiktológiai ambulancia 7400 Kaposvár, Béke u. 47., Pécsi u. 32.: hétfő-csütörtök 8-16 óra, péntek 8-15 óra TÜKÖRKÉP: Hétfő-csütörtök 9-15 óra között, péntek: 9-14 óra között Kapcsolattartó személy: Kárpáti Mária 82/ Nyulászi Anna 82/

28 Vörös Ildikó 30/ Jogszabályi háttér évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 5.5 Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centrum Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centrum Feladatok, szolgáltatások: Kórházunk Sürgősségi Betegellátó Osztályán a társadalom teljes keresztmetszete megfordul. Sürgősségi kórkép: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. A Sürgősségi Betegellátó Centrum a súlyos életveszélyes, akut fájdalommal küszködő, sürgős ellátást igénylő betegek fogadásra hivatott. A nap 24 órájában fogadja a rászoruló betegeket, beutaló nélkül is igénybe vehető. Elérhetőség: Kaposvár, Tallián Gy. u Tel: +36 (82) Zöld szám: 80/ weboldal: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: látogatás: minden nap 7-19 óra SÜRGŐSSÉGI AMBULANCIA: hétfőtől vasárnapig 0-24 óra Kapcsolattartó személy: Dr. Csupor Klára Jogszabályi háttér: évi CLIV törvény az egészségügyről 3.. A sürgős szükség fogalmát az 52/2006.(XII.28) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról határozza meg. 5.6 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Intézmény/szervezet neve: Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Feladatok, szolgáltatások: Az élelmiszeripari szakmák körében a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola kielégíti a megye igényeit, ugyanakkor helyi és regionális bázisintézménye az OKJ szerinti élelmiszeripari szakképzésnek a pék-cukrász, a pék, a húsipari termékgyártó, valamint a tejtermékgyártó szakmákban. Az oktatás területén több célnak is meg kell felelnie iskolánknak: nyújtson olyan általános műveltséget, amellyel biztosítható a sikeres érettségi vizsga, továbbá a felsőfokú képzésbe történő bekapcsolódás; ezen kívül jól építhető legyen rá az élelmiszeripari szakképzés. A szakképzésben pedig olyan képzést kell, hogy kapjanak, amely kielégíti a munkaerőpiac igényeit. Az iskola épülete a fogyatékkal élők közoktatását is biztosítja, mivel úgy alakították ki, hogy mozgáskorlátozott és vak tanulók számára is megközelíthetők az egyes termek. Ezzel Kaposváron egy nagy hiányosság pótlására nyílik/nyílott lehetőség. 28

29 Szakközépiskola: A fő oktatási cél a évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó oktatás, amely sikeres érettségi vizsgával zárul, biztosítva ezzel a továbbtanulás lehetőségét. Szintén fontos szerepet játszik ebben az iskolatípusban a szakmai előkészítő ismeretek átadása, amely lehetőséget biztosít a technikus képzésben a képzési idő csökkentésére, esélyt teremtve ezzel a szaktechnikus képzés megszervezésére is. A megfelelő szintű szakmai képzés előnyt jelent a szakirányú felsőfokú képzésben. Felnőttoktatás: Erre a képzési formára a végzett szakmunkások között nagy az érdeklődés. A törvényi változások a szakmai bizonyítvánnyal rendelkezőket felmentik a szakmai tárgyból történő érettségi alól. Így két év alatt a kötelező érettségi tantárgyakból kell felkészülniük érettségire. Szakképzés Ezen a területen legfontosabb cél az eredményes szakmai vizsgára történő felkészítés. Emellett célunk olyan élelmiszeripari szakemberek képzése, akik a piacgazdaság viszonyait jól ismerik, a munkafolyamatokat szervezni és irányítani tudják, új ismeretek befogadására képesek, megfelelő időben végrehajtott pályakorrekcióra képesek. A jövő feladatait megfogalmazó szakmai program figyelembe kell, hogy vegye azokat a lehetőségeket, amelyeket a régió munkaerő-piaci helyzetének változása biztosít. A már meglévő szakmai képzések pék, húsipari termékgyártó, élelmiszeripari analitikus technikus, környezetvédelmi technikus mellett olyan képzések bevezetését is biztosíthatja, amelyet a megye, esetleg a régió vállalkozásai igényelnek. Valamint fontos kiterjeszteni a technikus képzést. Ezzel biztosítani a szakmához jutás lehetőségét azon érettségizett tanulóknak, akik nem akarnak továbbtanulni a felsőoktatásban. Szakközépiskola: I. Élelmiszeripar szakmacsoport: osztály II. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport: osztály III. Nappali munkarend szerinti felnőtt szakközépiskolai oktatás: FN osztály Szakképző évfolyamok: I. Szakközépiskola osztály - élelmiszeripari analitikus technikus, települési környezetvédelmi technikus II. Szakiskola osztály - húsipari termékgyártó, pék szakmák osztály - húsipari termékgyártó, pék, pék-cukrász szakmák Elérhetőség: Kaposvár, Baross u. 19. tel.: 82/ Nyitva tartás/ügyfélfogadás: tanítási és munkanapokon 8-16 óra között Kapcsolattartó személy: László Barbara Jogszabályi háttér 5.7 Kiss Ferenc Református Idősek Otthona Intézmény/szervezet neve: Kiss Ferenc Református Idősek Otthona Feladatok, szolgáltatások: A Kiss Ferenc Református Idősek Otthona Somogy megyében Mosdós településen működik. Kaposvártól 18 km, Dombóvártól 15 km távolságban található. Az otthon szeptemberétől fogad időskorú személyeket, júliusától a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működik, határozatlan idejű működési engedéllyel 29

30 rendelkezik. Az otthon névadója, Kiss Ferenc ( ) teológus, egykori egyetemi rektor, aki egyben a diakónia kiemelkedő alakja is volt. A 71 férőhelyes ápolást - gondozást nyújtó idősek otthona, az ország egész területéről fogadja a lakókat. Az intézmény a mosdósi kórház területén két különálló épületrészben található. Ápolt, gondozott park veszi körül, ami nyugalmat, csendet, valamint egészséges levegőjű környezetet biztosít az itt élőknek. Az Apartman épületben 50 fős gondozási egység működik, ahol a részben önellátó időskorúak gondozása zajlik. A teljes akadálymentesítés a 2009-es évben valósult meg. Rámpák, kapaszkodók, akadálymentes vizesblokkok kerültek kialakításra, lift segíti a közlekedést a két szint között. Otthonosan berendezett, az idősek igényének megfelelő 2-3 ágyas, fürdőszobás szobában kerülnek elhelyezésre a jelentkezők. Korszerűen kialakított és felszerelt közösségi helyiségek segítik a szabadidő eltöltését, programok lebonyolítását. A Pallavicini család által épített Kastély épületben 21 fős gondozási egység működik. Az önmaguk ellátására nem képes, fokozott ápolást, gondoskodást igénylő lakók ellátása itt történik. A szobák ágyasak, közös fürdőszobákkal rendelkeznek. Az intézmény teljes körű ellátást nyújt a gondozottjai részére. Ennek keretében az egyéni szükségletek figyelembe vételével lakhatást, háromszori étkezést, diétát, ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerrel, gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel történő ellátást biztosít. Ezen túl egészségügyi és mentális gondozást, rendszeres orvosi felügyeletet, szabadidő eltöltésre sokszínű foglalkoztatást biztosít 29 fő szakképzett munkatárs közreműködésével. Rendszeresek az otthonban a vallási, kulturális és szabadidős programok, kirándulások. Az intézmény a keresztyén értékrend és szellemiség szerint, a magyar református diakónia hagyományainak figyelembe vételével végzi a tevékenységét, magas szintű szakmai tudással és elkötelezettséggel. Elérhetőség: 7257 Mosdós, Petőfi u. 4. szám Tel: (82) Nyitva tartás/ügyfélfogadás: hivatalos ügyben munkanapokon 8-16 óra között Kapcsolattartó személy: Mátyásné Dóra Tünde Jogszabályi háttér: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 5.8 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény/szervezet neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete Feladatok, szolgáltatások: állami intézményfenntartás, működtetés Elérhetőség: 06(82) Nyitva tartás/ügyfélfogadás: H-Cs 8:00-16:30, P 8:00-14:00 Kapcsolattartó személy: az adott intézménytípussal foglalkozó referens Jogszabályi háttér 30

31 5.9 Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Intézmény/szervezet neve: Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Feladatok, szolgáltatások: Intézményünk biztosítja Kaposvár és kistérségében lévő hajléktalanok és az átmenetileg nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek ellátását vagyoni helyzettől függően. A Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ célja, hogy a magukat fedélnélkülinek valló személyeket a szociális munka eszközei és módszerei segítségével, a rendelkezésre álló intézményi eszközökkel, szolgáltatásokkal, állapotukhoz igazodóan, a lehető legnagyobb és legsokoldalúbb segítségben részesítse. A munkát egyénre szabottan, az ügyfelekkel közösen kialakított, elkészített gondozási tervek végrehajtásával segítik. Az intézményen belül pedig a közösségi élet, a családi, társadalmi-, és a munkakapcsolatok alakításának megszervezésével végzik. Segítik az ellátottak hivatalos ügyeinek intézését, javaslatokat készítenek gondozottjainak problémáik megoldására. Önállóan is, és kapcsolataik révén is, igyekeznek megoldani a városban keletkezett, a hajléktalanokat érintő szociális válsághelyzeteket. Egészségügyi, és ügyintézési tanácsadást végeznek. Segítik a hajléktalan emberek és családtagjaik kapcsolatainak javítását májusától önálló hajléktalan háziorvosi praxis keretében orvosi ellátást is elérhető heti 30 órában. Az intézmény három alapellátást és két szakosított ellátást foglal magában: Nappali melegedő ig tart nyitva. Napközben pihenésre, hasznos időtöltésre (tévé, videó, DVD, játék, olvasás: könyv, újságok, bajnokságok stb.) mosásra, információk szolgáltatásra, ügyintézésre, étkezésre biztosít lehetőséget, együttműködve az utcai szociális szolgálattal. A nappali melegedő működéséhez igazítva tart nyitva az intézmény könyvtára (közel 4000 kötettel, folyóiratokkal). A könyvtárban a tartózkodás mellett internet-hozzáférést, egyéni hiányosságok leküzdésének pótlását (olvasás, írás gyakorlása) is biztosít. Külön helyiségekben lehetőség van a kiscsoportos beszélgetésekre. A munkaerő-piaci helyzet megváltoztatása, javítása érdekében tanfolyamokat, speciális igények kielégítését szolgáló foglalkozásokat szervez. Népkonyha a rászorulók számára napi egyszeri meleg étel elfogyasztására ad lehetőséget, szociális munkás elérhetőségével. De a fürdési, tisztálkodási, mosási, szárítási lehetőségeket is biztosítottak. Az Utcai szociális szolgálatra kiemelt figyelmet fordít az intézmény. Egész évben működtet utcai gondozószolgálatot. A szervezeti egységek nyitva tartásának idejében is biztosítja az utcai szociális munka során kialakított kapcsolattartási rendet a kliensek, és a segítők között. Minden munkatárs végez utcai szociális munkát. Cél az ellátatlan, utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése Kaposvár és Kaposvár Kistérsége területén is. Utcai munkásai meghirdetett ügyeleti időben, telefonos személyes elérhetőséget biztosítanak a hozzájuk fordulóknak. A felderítettek "vackairól", folyamatos térképet készítenek. A felderítés az érintettek igényeinek felmérését is tartalmazza. Ezek közül a legfontosabbak: A krízisidőszakban minden nap - meghatározott találkozási pontokon - teát és élelmet, illetve egy hétre való ételadományt adnak. (De nyáron, a 25 Cº feletti hőmérséklet esetén ún. Vizesjáratokat működtetnek.) Mínusz öt fok alatt naponta kétszer járják be a találkozási pontokat, illetve felkeresik a Vacoktérkép alapján - a hajléktalan embereket. 31

32 Mínusz tíz fok alatt napi háromszor is bejárják az ismert, felderített helyszíneket. Folyamatosan fürdésre, mosásra biztosít lehetőséget az intézményben. Szükség esetén "behozzák" a hajléktalan embereket az intézménybe. Hetente biztosítanak az utcán életvitelszerűen tartózkodók részére az ún. heti ellátmányt. Ezt a szolgáltatást az érintettek kérték, mert a város külterületein laknak, nem érnek be naponta a teás járataikra. Biztosítják az orvosi ellátást, a betegszobát is a rászoruló ügyfeleinknek. Minden olyan lehetőséggel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az utcán élő hajléktalan emberek állapotának elviselését, javítását egész éven keresztül. Szociális információs szolgálat 24 órán keresztül működik, melynek elsődleges célja krízishelyzetek megoldása, a szolgálatok szervezése, kapcsolattartás más intézményekkel. Tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról, folyamatos segítségnyújtás, és kapcsolattartás a Diszpécserszolgálattal. Az egyéni esetkezelés során az Etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, a klienseket egyenrangú félként, az emberi méltóságot szem előtt tartva, az önfenntartó képességét erősítve segítik. Az egyéni esetkezelés alatt a döntéseket közösen hozzák meg gondozottjaikkal, de a kezdeményezést átengedik a kliensnek. Az Éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka napi 14 órán át tart nyitva, ig. A nyitva tartási időben tisztálkodásra, mosásra és szárításra, kulturálódásra nyugalmas alvásra biztosít lehetőséget a rászorulóknak. E részegységben, négy órában szociális munkás lát el ügyeletet. Külön zárható értékmegőrző szekrény áll minden gondozott rendelkezésére. Az Átmeneti szállás ig tart nyitva. A napi nyitva tartási időn belül az ellátottak szociális és mentális gondozását is biztosítja. E tevékenység időtartama nem kevesebb, mint a nyitva tartási idő egyharmada. A szociális és mentális gondozást egyéni nyilvántartó lapon rögzítik, róluk az előírt egységes számítógépes nyilvántartást vezetik. Elérhetőség: Kaposvár, Kanizsai utca 56. Tel.: 82/ Nyitva tartás/ügyfélfogadás: Nappali melegedő: ig Éjjeli menedékhely: ig Átmeneti szállás:16-08-ig Kapcsolattartó személy: intézményvezető: Horváthné Pintér Piroska, illetve Sipos Gabriella szociális munkás, 06/ Jogszabályi háttér: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 5.10 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete; Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Intézmény/szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete; Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Az intézmény/szervezet felépítése: - Gyermekintézmény: (köznevelési és szociális intézmény, 7400 Kaposvár, Béke u. 47): Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda, Fejlesztő Iskola) 32

33 - Felnőtt Intézmények (integrált vegyes profilú szociális intézmény) Napsugár Integrált Szociális Intézmény (lakóotthon, átmeneti otthon, nappali intézmény, 7400 Kaposvár, Rezeda u. 60.) MSE Napsugár Kistérségi Szociális Központ - Fogyatékos Emberek Kistérségi Nappali Intézménye és Intézményi Foglalkoztatója (7400 Kaposvár, Pécsi u ) MSE Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat (7400 Kaposvár, Iszák u. 42.) Feladatok, szolgáltatások: Nappali és foglalkoztató részleg is működik megváltozott munkaképességű emberek számára, ahol munkát végezhetnek, ha fogyatékosságukat hivatalos iratokkal igazolják. Megváltozott munkaképességű/fogyatékkal élő személy fogyatékosságát szerezhette baleset, támadás következtében is. Az intézményben lévő ellátottak számára folyamatos segítséget nyújtanak. Foglalkoztatják őket, mely után ők finanszírozást, fizetést kapnak, és fejlesztő felkészítésben vesznek részt. Szükség esetén segítenek hivatali ügyeik intézésében. Munka-erőpiaci tanácsadással segítik őket, a munkaügyi központhoz, vagy esetlegesen oktatási intézményhez, családgondozóhoz irányíthatják őket, szociális ügyek intézésében is segédkeznek. A szakvéleményeik felülvizsgálatával kapcsolatban tudnak tanácsot nyújtani számukra, illetve elirányítani, szükség esetén kísérni az illetékes szervhez. Fogyatékkal élő emberek komplex habilitációjával, rehabilitációjával, szociális ellátásával, szociális foglalkoztatásával kívánjuk javítani életminőségüket, erősíteni társadalmi integrációjukat. Az intézmény olyan szakemberekkel végzi tevékenységét, akik megfelelnek az intézmény működését szabályozó jogszabályi előírásoknak, a szakmai és etikai követelményeknek. Az ellátási normák tekintetében a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján alakítja ki szervezeti és működési rendjét. Az intézmény által nyújtott habilitációs, rehabilitációs alapszolgáltatások köre: - gyógypedagógiai tevékenységek (korai fejlesztés, fejlesztő nevelés - oktatás) - szociális tevékenységek - napi életritmus biztosítása, életviteli gondozással, életviteli segítséggel - mentális segítségnyújtás - igény szerinti meleg élelem biztosítása - ügyintézés, tanácsadás - szabadidős tevékenységek, közösségi programok szervezése - szükség szerint egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás segítése - szociális foglalkoztatás biztosítása - szociális ellátás biztosítása - pénzhasználat segítése - segédeszközökhöz való hozzájutás segítése, ennek használatának gyakorlása - speciális busz igénylésében segítségnyújtás Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Béke u. 47. Telefonszám: 06-82/ , 06-20/ , fax: 06-82/ Honlap: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: egész évben 33

34 Kapcsolattartó személy: Zalavári Eszter, 20/ Jogszabályi háttér: CXC. köznevelésről szóló törvény III. tv., a szociális igazgatásról és ellátásáról szóló tv. 1/2000. (I.27.) SzCsM. rendelet, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről évi LXXIX. törvény a közoktatásról 5.11 Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium Intézmény/szervezet neve: Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium Feladatok, szolgáltatások: Küldetésnyilatkozatunk: Iskolánk küldetése a tanítás és nevelés harmóniájának, a szellem, lélek és test összhangjának megteremtése. A tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlat, pedagógusaink szakmai felkészültsége és a sokszínű képzés (idegen nyelvek, természet- és társadalomtudományok, művészet, sport) biztosítja céljaink megvalósítását. Alapelveink: Tanulóink életkori sajátosságainak figyelembe vételével törekszünk alapvető, tudományos igényű ismereteket, etikai értékeket, helyes viselkedési, magatartási formákat közvetíteni. A következetesség elve nyilvánul meg a tanulóinkkal szemben támasztott követelmények és a tanulók értékelése során, nem megfeledkezve a motiváció elvéről, mely áthatja oktató-nevelőmunkánk mindennapjait. A rendszeresség és fokozatosság elvére támaszkodva szervezzük meg tanítási óráinkat, ösztönözzük tanulóinkat a mindennapi tanulásra, kitartásra, bátorítva őket az egészséges küzdőszellemre és a problémamegoldó képesség kialakítására. Eddigi értékeink meg őrzése, továbbá a gyors társadalmi változások útvesztőiben új értékek keresése és teremtése egyik alappillére közös munkánknak. Mindezek alapján elkötelezettek vagyunk a NAT-ban rögzített úgynevezett kulcskompetenciák iránt: anyanyelvi kommunikáció idegen nyelvi kommunikáció matematikai kompetencia természettudományos kompetencia digitális kompetencia hatékony, önálló tanulás szociális és állampolgári kompetencia kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség Képzési lehetőségeink: Hat évfolyamos képzés: A hat évfolyamos gimnáziumi képzés intézményünk régi, nagy hagyományokkal rendelkező képzéstípusa, melyet az 1992/1993 tanévben indítottuk útjára, rövid szünet után megújult formában indítottuk újra a 2014/2015. tanévben. 34

35 Az elmúlt húsz évben tanulmányi tekintetben a hatosztályos képzés diákjai teljesítettek legjobban, tanulmányi versenyeken legnagyobb arányban a hatosztályos képzés tanulói szerepeltek. Az összesített érettségi vizsgaeredmények mindvégig 4,0 és 4,75 között mozogtak, kiemelkedő volt a középiskolai tanulmányok alatt megszerzett nyelvvizsgák száma is. Az elmúlt két évtizedben csaknem 100 %-os arányban és jellemzően magas presztízsű egyetemekre és szakokra nyertek felvételt diákjaink. A kötelező érettségi vizsgatárgyak, idegen nyelvek óraszáma a megújított képzésben is magasabb az általános tagozat kerettantervi előírásainál, ez alaposabb felkészülést tesz lehetővé az érettségi vizsgákra és nyelvvizsgákra. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály (1+4 év) A képzés célja, hogy az általános iskolában szerzett magas szintű angoltudásra alapozva a diákok olyan nyelvi szintre jussanak, amelyen képesek az angol nyelvet, mint eszközt használni; az idegen nyelven tanult tantárgyak elsajátítása során olyan rutint szerezzenek, amellyel az egyetemi képzésüket angol nyelven folytathatják. A második félévtől próbanyelvvizsgák segítségével teszteljük a tanulók tudásukat, így a kilencedik osztály végére a diákok 100%-a középfokú angol nyelvvizsgát szerezhet. Az emelt szintű érettségi vizsga letételével, az előírt követelményeknek eleget téve felsőfokú nyelvvizsgához jutnak. Az angol, mint idegen nyelv intenzív tanulása általánosságban azt vonja maga után, hogy diákjaink nagy része a második nyelvként kínált orosz, német illetve francia, latin nyelvet is igen magas szinten sajátítja el. Négy évfolyamos gimnáziumi képzéseink: Angol emelt szintű képzés Az angol nyelvi emelt szintű képzésre kiemelkedő tanulmányi eredményű, jó képességű tanulók jelentkezését várjuk. Az oktatás nem korlátozódik pusztán az idegen nyelv magas szintű elsajátítására. Célja tetszőleges irányú felsőfokú tanulmányok folytatására való felkészítés. A második idegen nyelvek tekintetében francia, német, orosz, latin nyelvekből indítunk igény szerint csoportokat, melyekben szintén magas óraszámban (heti 5 óra) folyik oktatás. Természettudományos osztály: Matematika-fizika szakirány: A matematika-fizika szakirányú tanuló-csoportba a természettudományi tantárgyak iránt érdeklődő jó képességű, kreatív, tudományos, műszaki, orvosi, kutató, stb. pályára készülő diákokat várunk. Ebben az osztályban a matematika, fizika és informatika tantárgyak magas szintű elsajátítását csoportbontással, kísérletező gyakorlati képzéssel, a tanulók egyéni kutatási tevékenységének mentorálásával segítjük elő. Biológia-kémia szakirány: A biológia-kémia szakirányú tanulócsoportba a természettudományi tantárgyak iránt érdeklődő kiemelkedő képességű, kreatív, tudományos, műszaki, orvosi, kutató, stb. pályára készülő diákokat várunk. Ebben az osztályban a biológia, kémia és informatika tantárgyak magas szintű 35

36 elsajátítását csoportbontással, kísérletező gyakorlati képzéssel, a tanulók egyéni kutatási tevékenységének mentorálásával segítjük elő. Általánosan képző tehetséggondozó osztály: Jó képességű, sokoldalú, szorgalmas, az érettségi után felsőfokú tanulmányokat tervező (pl. gazdasági, pénzügyi vagy más matematika, a történelem és az angol nyelv tárgyakat felvételi követelményként megjelölő szakirányt választó) diákokat várunk ebbe az általánosan képző tehetséggondozó osztályba. Elsősorban ezen a tagozaton kívánunk teret adni iskolánkban a jó tanuló, kiváló sportteljesítménnyel, sporttehetséggel rendelkező tanulók képzésének. Számukra az általánosan képző tagozat lehetőséget nyújt mind a további tanulmányaikra való felkészülésre, mind egyéni megállapodások, könnyítések alapján spottevékenységük folytatására. Drámapedagógia tagozat: Az osztályban drámapedagógiai képzés folyik. A csoport tagjai elméleti és gyakorlati foglalkozásokon bontakoztatják ki képességeiket. A négy év során megismerkednek a színházzal, mint komplex művészettel, ezen kívül táncfoglalkozásokon is részt vesznek. Az itt tanuló diákok szerepelhetnek színpadi produkciókban. A képzés hagyományait követve első idegen nyelvként angolt és lehetőség szerint németet tanulhatnak, második nyelvként angol és német nyelv tanulására van lehetőség. Kommunikáció tagozat: Ebben a csoportban kommunikációs és médiaismereteket sajátíthatnak el a tanulók. A képzés hagyományait követve első idegen nyelvként angolt és lehetőségek szerint németet tanulhatnak, második nyelvként angol, német nyelvek tanulására van lehetőség. Az informatika tanítása is fontos vonása tagozatunknak. Előrehozott érettségi vizsga tehető belőle, valamint az ECDL bizonyítvány is megszerezhető az érettségi vizsgát megelőző években. A képzőművészetek iránt érdeklődőknek módjuk nyílik tehetségük kibontakoztatására, ill. lehetőség van diákújságírói tevékenységre is. Tanítási órán kívüli ismeretszerzési lehetőségek Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök igény szerinti tantárgyakból. Érdeklődési körök (turisztika, honismeret, diákszínjátszó kör, énekkar, zenei műhely, stb). A számítástechnikai ismeretek bővítése korszerű géptermeinkben kezdő és haladó fokon. Iskolánk ECDL vizsgaközpontként működik. Az itt tanuló diákoknak lehetőségük nyílik a hét modulból álló nemzetközi számítógép kezelői vizsgabizonyítvány megszerzésére. Idegen nyelvű klubok, rendezvények Széleskörű sportolási lehetőségek Szerteágazó művészeti tevékenységérdeklődési köröknek megfelelő fejlesztő csoportok Nyelvvizsga-felkészítés 36

37 A kötelező tanórai keretek mellett további segítséget nyújtunk a tanulók nyelvtanulásához, a nyelvvizsga megszerzéséhez. A nyelvvizsgára készülő diákoknak ingyenes felkészítő tanfolyamot indítunk angol, francia és német nyelvből. Elérhetőség: Kaposvár, Kossuth Lajos u. 48. tel.: 82/ Nyitva tartás/ügyfélfogadás: tanítási és munkanapokon 8-16 óra között Kapcsolattartó személy: Tóth Marianna Éva Jogszabályi háttér 5.12 Országos Mentőszolgálat Kaposvári Mentőállomás Intézmény/szervezet neve: Országos Mentőszolgálat Kaposvári Mentőállomás Feladatok, szolgáltatások: Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) egységes állami egészségügyi intézmény, melynek feladata az életmentés, a sürgős ellátás biztosítása. Az OMSZ az életmentésen kívül (104-es segélyhívások) alapfeladatként kizárólag mentő és őrzött betegszállításokat végez, azaz olyan feladatokat, ahol a beteg állapota miatt sürgős segítségre van szükség, illetve ahol útközben is beavatkozások, vizsgálatok szükségesek. Az Országos Mentőszolgálat 1948-as megalakulása óta egységes szervezetként működik, országosan 230 mentőállomáson, melyből Somogy megyében jelenleg 10 helyen teljesítenek szolgálatot. Elérhetőség: Kaposvár Arany J. köz 1. Tel: 104 illetve: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: nem releváns Kapcsolattartó személy: Peti István mentőápoló Tel.: 20/ Jogszabályi háttér: 1997.évi CLIV törvény az egészségügyről 94. (1) -(6) ;95. ;96. (1), /2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 5.13 Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Feladatok, szolgáltatások: 1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni szándékos, ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet), valamint a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIX. Fejezet) sértettjét kérelmére értesíteni kell az előzetesen letartóztatott szabadon bocsátásáról vagy szökéséről, az elítélt véglegesen vagy feltételesen történő szabadon bocsátásáról és a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakításáról, továbbá szökéséről. A kérelmet a büntetőügyben eljáró bíróságnál, előzetesen letartóztatott esetén a büntetőügyben eljáró ügyésznél kell benyújtani, és abban meg kell jelölni, hogy milyen lakcímre kéri a sértett az értesítést. A sértett a kérelmét a bírósághoz, vagy az ügyészhez történő bejelentésével visszavonhatja. A bv. intézet a bíróság értesítése alapján a sértetti kérelmet a fogvatartotti nyilvántartásban rögzíti, és a szabadulás, illetve az elbocsátás előtt egy hónappal, félbeszakítás engedélyezése, valamint szökés esetén haladéktalanul tájékoztatja a sértett által megadott lakcím szerint illetékes 37

38 rendőri szervet, amely haladéktalanul értesítést küld a sértett részére az elítélt szabadon bocsátásának időpontjáról. A fenti ügymenet az előzetesen letartóztatottra is irányadó azzal, hogy az előzetesen letartóztatott szabadulása vagy szökése esetén a sértett által megadott lakcím szerint illetékes rendőri szervet haladéktalanul értesíteni kell. A bv. intézet a sértett kérelmét, a sértett nevét és lakcímét zártan kezeli, és biztosítja, hogy ezek az adatok ne jussanak az elítélt tudomására. 2. a) A feltételes szabadságra bocsátás vonatkozásában a határozat meghozatala előtt a büntetésvégrehajtási bíró feltéve, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontjáig rendelkezésre álló idő legalább három hónap pártfogó felügyelői vélemény beszerzését 19 rendelheti el külön magatartási szabály előírása érdekében. A büntetés-végrehajtási bíró a pártfogó felügyelet elrendeléséről a feltételes szabadságra bocsátásról szóló határozattal dönt, ha az elítélt pártfogó felügyeletét rendeli el, külön magatartási szabályt írhat elő. A pártfogó felügyelet kötelező alkalmazása esetén a bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában megtett előterjesztéshez kapcsolódóan a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontja előtt legalább három hónappal előterjesztést tehet a büntetés-végrehajtási bíróhoz külön magatartási szabály előírása érdekében pártfogó felügyelői vélemény beszerzése iránt, ha ez az eredményesebb megelőzés érdekében szükséges. A bekezdés szerinti előterjesztés alapján a büntetés-végrehajtási bíró pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendelheti el, és a pártfogó felügyelet alkalmazásának megállapításával külön magatartási szabályt írhat elő. 2. b) A szabadságvesztés félbeszakítására irányuló kérelem indokoltságának ellenőrzése céljából a bv. intézet az elítélt által megjelölt tartózkodási hely szerint illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő útján környezettanulmány elkészítését rendelheti el, illetve megkeresheti a rendőri szervet a környezettanulmány készítése céljából. A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a pártfogó felügyelői vélemény, valamint a környezettanulmány elkészítése során kitér a hozzátartozók közötti erőszakra vagy veszélyeztetettségre utaló tények bemutatására, az azok megszüntetésére tett vagy javasolt intézkedésekre. 3. Az utógondozást a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő végzi, a helyi önkormányzatok, a munkáltatók, az elítélt társadalomba való beilleszkedését elősegítő, karitatív tevékenységet végző civil szervezetekkel, vallási közösségekkel, valamint egyéb önkéntes közreműködőkkel. Amennyiben a büntetés-végrehajtási pártfogó az utógondozás során áldozattá válásra utaló jelenséget tapasztal, abban az esetben megteszi a szükséges jelzést az illetékes hatóság felé. 4. Szabadultak esetében a bíróság által magatartási szabályként meghatározott távoltartás szabályainak megszegése esetén a büntetés-végrehajtási pártfogó jelzést tesz a bv. bírónak, súlyos megszegése estén pedig javaslatot tesz a feltételes szabadságra bocsátás megszüntetésére. 5. Intézeten belüli fegyelmi cselekmények sértettjei, illetve tanúi is áldozatnak tekinthetők. A fegyelmi cselekmények súlyától függően a bv. intézet az áldozatok védelme érdekében intézkedik az áldozatok elkülönítéséről, indokolt esetben büntetőfeljelentés megtételéről, illetve pszichológusi foglalkozások biztosításáról. Elérhetőség: Kaposvár, Kossuth L. u. 19. Telefon:06-82/

39 weboldal: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: H-CS 7:30-16:00, P 7:30-13:30 Kapcsolattartó személy: Péter Ildikó bv. alezredes Jogszabályi háttér: évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 13., 68. (2), (4), (5), 170. (2), 58/2014. (XII. 5.) BM rendelet a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról 5.14 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Feladatok, szolgáltatások: A Befogadó otthon a Gyvt-ben megjelölt hatóságok által ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek teljes körű ellátását biztosítja mindaddig, amíg elhelyezésük feltételei fennállnak. A befogadó otthonban végzett tevékenység alapvető célja a gyermek lehető legrövidebb időn belüli, sérülés lehetséges minimalizálása mellett történő hazagondozása, illetőleg amennyiben ez nem reális, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel alapján végleges elhelyezésének segítése. Kiemelt cél a családból történő elszakadás okozta trauma oldása, valamint az egyéni terápia és egyéni fejlesztés megkezdése. Az otthonban gondoskodnak az elhelyezett gyermekek és fiatalok gondozásáról megfelelő étkezéséről, elhelyezéséről, ruházatáról, neveléséről, korrekciós neveléséről, foglalkoztatásáról, fizikai és mentális problémáinak szakmai kezeléséről, a szükséges egészségügyi ellátás biztosításáról. A Befogadó otthon ideiglenes gondozással összefüggő feladatot is ellát. Ennek keretében otthont nyújtó ellátásban részesíti 72 óra időtartamra az ellátást kérőt, a kérő lakóhelyéről önkényesen távozott gyermeket, a szülője által elhagyott és ezért felügyelet nélkül maradt gyermeket, valamint a beutalt gyermek saját gyermekének a befogadásáról is gondoskodik' valamint krízishelyzetbe került szülőt és gyermekit is befogadja. A beutalt gyermekek 24 férőhelyen,2 ágyas szobákban kapnak elhelyezést, és a felvételt követően gondoskodnak szakértői vizsgálatukról, majd előkészítik tartós elhelyezésüket, vagy családba való visszahelyezéseiket. Mindez sokrétű információt és a feszültségek okozta problémák oldását igénylő feladat. Az otthonban a szabadidő eltöltésének különböző formái kínálkoznak: kondicionáló eszközök, csocsó, ping-pong, internet, különféle társasjátékok. Az udvaron nagy zöld terület, játszótér és futballpálya található. Elérhetőség: Kaposvár, Orci utca 18/a Telefon: +36/ Fax: +36/ weboldal: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: munkanapokon 816 óra között Kapcsolattartó személy: Pap László, tel.: 06/ Jogszabályi háttér: évi XXXI-es tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39

40 5.15 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport Feladatok, szolgáltatások: A gyermekvédelmi gondoskodásba került gyermekekről és fiatalokról, a gyermekvédelmi szakellátás és szakszolgáltatás teljességéről megyénkben a somogyvári intézmény kivételével - a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság gondoskodik. A Marcali, Berzsenyi u alatti igazgatósági központunk összességében 14 gyermek- és lakásotthon, valamint a Somogy egész területét lefedő, összességében 260 családot és közel 470 gyermeket érintő nevelőszülői hálózat működését biztosítja. A szakszolgáltatási munkatársaink lehetőség szerint minden gyermeknél közvetlenül a leendő gondozási helyre tesznek javaslatot a gyámhatóságoknak. Néhány esetben a gyermek szakértői vizsgálata és a legjobb érdeke szerinti gondozási hely típusának felismerése érdekében először a toponári, Orci u. 18/a. alatti 24 férőhelyes Befogadó Otthonba kerül. Amennyiben a nevelőszülői családba helyezés nem lehetséges, az otthont nyújtó ellátás keretében elsősorban 12 férőhelyes lakásotthonokban kerülnek elhelyezésre. Lakásotthonaink és gyermekotthonon belüli csoportjaink Marcaliban, Nagyszakácsiban, Kéthelyen, Mesztegnyőn, Somogyjádon, Szennában, Nagybajomban és Kaposváron fogadják a gyermekeket. A nagyszakácsi tagintézmény óvodát és iskolát is működtet. A gyermek- vagy fiatalkorú lányanyák csecsemőikkel együtt Marcaliban és Nagybajomban működő lakásotthonokban találnak otthonra. Kaposváron a Nyár u alatti, 24 férőhelyes Gyermek és Utógondozó Otthonban a nagykorúvá váló, vagy továbbtanuló fiatalok számára nyújtunk elhelyezést. A súlyos magatartási problémákat, antiszociális tüneteket mutató gyermekek és fiatalok Kaposváron, Kanizsai u. 79. alatti Zita speciális gyermekotthonban kerülnek elhelyezésre. Az intézményünk működteti a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot. A szakértő teamnek elsősorban a nevelőszülők, az örök befogadni szándékozó szülők és a gyermekek szakértői vizsgálata az alapvető feladata illetve a gondozási helyek kijelölése. Elérhetőség: 8700 Marcali, Berzsenyi u Tel: , , Fax: Kaposvár, Kanizsai u. 79. Tel: 20/ Fax: 82/ Web:www.smogyvi.hu Nyitva tartás/ügyfélfogadás: munkanapokon 8-16 óra Kapcsolattartó személy: Vidáné Benei Brigitta gyermekvédelmi gyám Somogyi Mariann gyermekvédelmi gyám Jogszabályi háttér: évi XXXI-es tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 40

41 5.16 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Ifjúsági és Gyermekotthona Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Ifjúsági és Gyermekotthona Feladatok, szolgáltatások: A joghatósággal bíró járási Gyámhivatal által, határozattal nevelésbe vett gyermekek, illetve szintén az illetékes hivatal által utógondozásba vett fiatal felnőttek teljes körű ellátása. A lakhatás, étkezés biztosítása, a tanulmányi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása. Az otthonba került növendékek esetében gondoskodunk a család feladatainak pótlásáról, biztosítjuk a gyermekek számára annak hátterét, ami szükséges az aktuális élethelyzetek megéléséhez, a problémák megoldásához. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, szakemberek bevonásával garantáljuk a fiatalok életvezetéséhez elengedhetetlen feltételrendszerek meglétét. Munkánk során arra törekszünk, hogy a nálunk gondozásban lévő gyermekek, a megfelelő feltételek megléte esetén, a megfelelő időpontban kerüljön hazagondozásra. Együttműködünk a hatóságokkal, a hivatalokkal, a vérszerinti családdal, de elsősorban a gyermekkel. A mindennapok könnyebb megélése érdekében, az alapvető szükségleteken felül, közösségi programokat szervezünk, melyek a kultúra, a sport területén biztosítanak komoly, vagy játékos lehetőségek a minőségi kikapcsolódásra. Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Nyár utca 112. Kapcsolattartó személy: Kovács-Hegedűs László Telefon: Jogszabályi háttér: évi XXXI-es tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 5.17 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Feladatok, szolgáltatások: január 01-től hivatalosan is speciális gyermekotthonként működik az intézmény 32 férőhellyel. Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küszködő gyermekeket fogad éves korig Somogy, Tolna és Baranya megye területéről. Az elhelyezés 8 fős lakóegységekben történik (3 fiú és 1 lány csoport). A speciális ellátásra szoruló gondozottak előéletükben vérszerinti családi közegében, vagy éppenséggel a gyermekvédelem rendszerében olyan viselkedési sémákat, probléma megoldási mintákat sajátítottak el, amelyek a társadalom, a többségi kultúra, az iskola, a gyermekotthoni közösségek értékeivel is szemben állnak. Nehéz feladat felismertetni, megtanítani velük a társadalom számára is megfelelő viselkedési és konfliktus megoldási módszereket, azok helyes alkalmazását mindennapi életükben. Az intézményben dolgozók elhivatottsággal szolgálják ezeknek a céloknak a sikeres megvalósítását. Az intézmény fő profilja tehát a magatartási és beilleszkedési zavarokkal küszködő gyermekek elhelyezése, akik határozat alapján kerülnek oda. Elérhetőség: Kaposvár, Kanizsai út. 79. tel.: weboldal: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: munkaidőben 8-16 óra 41

42 Kapcsolattartó személy: Balog-Margittay Emese, tel: 0630/ Jogszabályi háttér: évi XXXI-es tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 5.18 Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítő Szolgálat, Pártfogó Felügyelői Szolgálat, Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Feladatok, szolgáltatások: Érdekérvényesítés elősegítése: mely segítség minden áldozatnak az alapvető jogai érvényesítéséhez, a bűncselekménnyel, tulajdon elleni szabálysértéssel összefüggésben felmerült egészségügyi, szociális és egyéb támogatások, ellátások iránti igény érvényesítéséhez. A hivatkozott jogszabály alapján érdekérvényesítés iránti kérelmet a bűncselekménnyel kapcsolatban határidő és formai megkötöttség nélkül előterjeszthet a szolgálatnál. Ezt személyesen, avagy postai úton is megteheti. Postai úton benyújtott kérelme esetén részletezze, hogy milyen segítséget igényel a szolgálattól. Az érdekérvényesítés keretein belül lehetőség van jogi segítségnyújtásra (pl. a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához jogi tanácsadásra vagy beadvány szerkesztésére, ügyvéd igénybevételével, okmányok költségmentes pótlásához hatósági bizonyítvány igénylése). (Használhatóak a mellékelt, szolgálat által készített kérelem nyomtatványok) Azonnali pénzügyi segély: akkor nyújtható, ha a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés miatt az áldozat krízishelyzetbe került, azaz nem képes önerőből a lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással, valamint gyógyászati és kegyeleti költségekkel kapcsolatos kiadásait fedezni. Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésétől számított 5 napon belül lehet igényelni. Amennyiben ezt a határidőt elmulasztotta, indokolt igazolási kérelemmel (további 8 napon belül) kimentheti késedelmét. (Igazolási kérelem nyomtatvány) Az azonnali pénzügyi segély rendeltetése szerint nem kártérítés jellegű, hanem az alapvető szükséglet kielégítéséhez nyújtható minimális anyagi segítség. (Kérelem A és Nyilatkozat formanyomtatvány) Állami kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár részbeni megtérítése, vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítése. Határidő: a bűncselekményt követő 3 hónap. (Formanyomtatvány A és B ) Feltételei: szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeinek, és ezek (egy háztartásban élő) egyenes ági hozzátartozóinak, házastársainak, eltartottjainak adható, illetve a bűncselekmény következtében elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodónak, ha a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott rászorultság fennállása. Az Ást. 10. (2) bekezdése szerint az azonnali pénzügyi segély és a kárenyhítés iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. 42

43 Jogi Segítségnyújtó Szolgálat A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogérvényesítését biztosítsa, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. A Szolgálat általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében jövedelmi, vagyoni helyzettől és az ügy tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak - egyszerűbb megítélésű ügyekben - jogi tanácsot, illetve hatásköri-, illetékességi útmutatást ad, míg hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében: peren kívüli ügyekben tanácsadás és/vagy okiratkészítés céljából jogi segítő (ügyvéd) közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a rászorulók számára. 1. jogi tanácsadás, hatásköri-, illetékességi útmutatás 2. peren kívüli jogi segítségnyújtás engedélyezése 3. pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése Pártfogó Felügyelői Szolgálat A Szolgálat környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények készítésével részt vesz az ügyészi és a bírósági döntéshozatal előkészítésében. Végrehajtja a közérdekű munka büntetéseket és a pártfogó felügyeleti intézkedéseket. A büntető ügyekben alkalmazott közvetítői eljárások (mediáció) lefolytatásával hozzájárul a bűncselekményekkel okozott károk enyhítéséhez, elősegíti, hogy az elkövető személyes felelősségvállalása útján a sértett kártalanítsa. A Szolgálat célja, hogy a büntetés-végrehajtás, a bűnmegelőzés és az áldozatok érdekei fokozottan érvényesüljenek. 1. felnőtt korú bűnelkövetők pártfogó felügyelete 2. fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyelete 3. közérdekű munka büntetés végrehajtása 4. közvetítői eljárás az elkövető és a sértett között Elérhetőség: Vezető: Dr. Triznay Gabriella főosztályvezető-helyettes Cím: 7400, Kaposvár, Rákóczi tér Telefon: 06 (82) , 06 (82) Fax: 06 (82) , 06 (82) weblap: 43

44 Nyitva tartás/ügyfélfogadás: Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Hétfő 9-13 óra Szerda óra óra Csütörtök Áldozatsegítő Szolgálat Hétfő, Csütörtök 9-13 óra Kedd óra óra Szerda Pártfogó Felügyelői Szolgálat Hétfő, Csütörtök óra Péntek 8-14 óra A pártfogó felügyelőknek saját ügyfélfogadási rendjük van. Kapcsolattartó személy: Áldozatsegítő szolgálat: dr. Triznay Gabriella vezető, tel.: 82/ Ivók (Paluska) Annamária ügyintéző, tel.: 82/ Pártfogó Felügyelet: Dr. Tankó Kinga tel.: 06-82/ Jogszabályi háttér: SMKH ISZ Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya évi XIX. törvény a büntetőeljárásról évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról - Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet - A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet - A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet - A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM IM együttes rendelet - A pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 58/2014. (XII. 5.) BM rendelet évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 44

45 5.19 Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály Feladatok, szolgáltatások: 1.) I. fokú szociális hatósági jogkörében eljárva: - ellátja a szociális szolgáltatók és intézmények hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat - a szociális foglalkoztatás hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat - a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek (személygépkocsi szerzési és személygépkocsi átalakítási támogatás) ügyintézését. 2.) I. fokú gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági jogkörében eljárva: - ellátja a gyermekjóléti szolgáltatók és intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 3.) II. fokú szociális hatósági jogkörében eljárva: - elbírálja a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a járási hivatal szociális hatósági jogkörében hozott döntései ellen benyújtott fellebbezéseket. 4.) II. fokú gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági jogkörében eljárva: - elbírálja a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a járási gyámhivatalok gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági jogkörében hozott döntései ellen benyújtott fellebbezéseket. 5.) Egyéb feladatok: - ellátja a járási gyámhivatalok, szociális igazgatás és gyámügyi igazgatás területén a települési önkormányzatok jegyzői, valamint szociális igazgatás területén a járási hivatalok szakmai irányítását és felügyeletét. - gondoskodik a hivatásos gondnokok alkalmazásáról, valamint biztosítja évenkénti továbbképzésüket. - a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó feladata ellátása érdekében gyermekés ifjúságvédelmi koordinációs feladatot lát el. A hivatal közvetlenül ritkán találkozik áldozatokkal, tekintettel arra, hogy nincs elsőfokú szociális és gyermekvédelmi hatósági jogköre. A hozzá érkező ügyfeleknek információval tud szolgálni adott ügyre vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatban és az illetékes jegyzőhöz, járási gyámhivatalhoz, illetve járási hivatalhoz delegál. Amennyiben az ügyfél nem szociális vagy gyámügyi vonatkozású problémával keresi fel, abban az esetben is segítséget nyújt abban, hogy mely hatósághoz illetve egyéb szervezethez fordulhat segítségért. Elérhetőség: Kaposvár, Csokonai u. 3. Tel: 06 (82) Nyitva tartás/ügyfélfogadás: Az ügyintézők ügyfélfogadási ideje: Hétfőtől péntekig A Hivatalvezető ügyfélfogadási ideje: minden kedd A Hatósági Osztály vezetőjének ügyfélfogadási ideje: minden csütörtök Az Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály vezetőjének ügyfélfogadási ideje: minden szerda Kapcsolattartó személy: Dr. Vörös Gyula hivatalvezető, tel.: 82/

46 Jogszabályi háttér: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye Feladatok, szolgáltatások: Tagintézményünk alapfeladatai: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás fejlesztő nevelés tankerületi szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása A kaposvári járásban működő valamennyi nevelési-oktatási intézménnyel együttműködünk. Az együttműködés főbb elemei: a pedagógiai szolgálat megkeresése alapján szakértői szakvéleményt készítünk, indokolt esetben rendszeres ellátást biztosítunk a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak a kapcsolattartás módja kölcsönös az intézmény és a pedagógus között az intézményvezetőkkel egyeztetve minden tanév kezdetekor szűrővizsgálatok történnek a nevelési-oktatási intézményekben, a szükséges további vizsgálatokat a tanév során folyamatosan végezzük- a kihelyezett szolgáltatásokról, illetve a pedagógiai szakszolgálatban történő terápiák módjáról és gyakoriságáról az adott tanév igényeinek és tárgyi feltételeinek figyelembe vételével állapodunk meg szűrővizsgálatok tervezése, szervezése, végzése, terápiás foglalkozások tartása a felméréseknek megfelelően intézményünkben, telephelyeinken. logopédiai szűrés, terápia, fejlesztő foglalkozás, óvoda-és iskolapszichológiai szolgáltatás, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek vizsgálata, iskolaérettségi vizsgálatok, szakértői BTM kontroll vizsgálatok figyelemmel kísérése, a gyermekek, tanulók behívása a törvényességi rendnek megfelelően, kapcsolattartás a megyei szakértői bizottsággal a BTM és SNI diagnózis érdekében, tehetséggondozás, gyógytestnevelés szervezése, tájékoztatás félévenként a teljesítmény értékelése, az intézmények felkérésére a szakemberek kihelyezett szülői értekezleteket tartanak 46

47 (iskolaérettség kritériumai, fejlesztő terápiák, módszerek, szakanyagok ismertetése), a gyermek érdekében kapcsolatot tartunk fenn a pedagógusokkal, a gyermek- és ifjúságvédelmi megbízottal tájékoztatjuk a gyermekkel foglalkozó pedagógusokat a panasz okáról és a megszüntetés érdekében javaslatot teszünk a konkrét tennivalókról. A javaslat a gyermekkel való speciális bánásmódra vonatkozik. A tankerületi szakértői bizottság feladata nevelési - oktatási intézményekre vonatkozóan: a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése, a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása. ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére Szakértői vizsgálat iránti kérelem a szülő kérelmére, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul azon feladatellátási helyénél kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola köteles közreműködni a 15/2013 EMMI rendelet 1. számú melléklet szerinti vizsgálat iránti kérelem elkészítésében Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek feladatai szolgáltatásonként: Pszichológus feladata: 1. Iskolapszichológusi szolgáltatás egyéni és csoportos foglalkozások rendhagyó osztályfőnöki órák óramegfigyelések részt vesz szülői értekezleten részt vesz nevelőtestületi értekezleten az előbbi kettőn előadásokat tart - folyamatos pedagógusi és szülői konzultáció, tájékoztatás az ellátott tanulókról az iskolákkal fennálló partnerkapcsolat fenntartása 2. Tehetséggondozói szolgáltatás o főként csoportos foglalkozások (komplex tehetséggondozás vagy csak tanulásmódszertan, az intézmény igényeihez igazodva) tartása 47

48 o folyamatos pedagógusi és szülői konzultáció, tájékoztatás az ellátott tanulókról o tehetséggondozási terv, tematika és a tanulói beválogatás közös kidolgozása az iskolaigazgatókkal, pedagógusokkal o korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni, o a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás, o önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére, o tanácsadás, támogatás a szülőnek, o konzultáció a pedagógus részére, o közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, o speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, o a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladat-ellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal, o javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra, o kimeneti mérések elvégzése, o kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, óvodapszichológusaival, 3. Nevelési tanácsadás keretein belül Pszichológus feladata: o a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, o segítség nyújtása a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja, o pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése a szülő, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére, o pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását o folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai vizsgálatot, valamint gondozást végez, o terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára, o pszichológiai, tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére. o biztosítja a kapcsolattartást a különleges bánásmód keretében történő ellátást szervező, irányító, ellátó intézményekkel, szakemberekkel. Gyógypedagógus feladata: o segítség nyújtása a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja, 48

49 o fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását o folyamatdiagnosztikai célú gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, valamint gondozást végez, o terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő tanulók számára,- gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére 4. Logopédiai ellátás Logopédus feladata: o Elvégzi az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint kezdeményezi a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatát. o Szülői kérés, a nevelési tanácsadás, vagy más szakellátó intézmény javaslata alapján végzi az óvodás és iskolás korosztályhoz tartozó gyermekek, tanulók logopédiai alapvizsgálatát. o ellátási körzetében logopédiai terápiát, fejlesztést igénybevevő gyermekek, tanulók részére egyénre szabott terápiás tervet készít, és biztosítja a logopédiai terápiás foglalkozásokat hetente két alkalommal egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében. o fejleszti a gyermekek beszédkészségét, javítja a hanghibákat, beszédindítást végez. o diszlexia-veszélyeztetett gyermekek, és diszlexiás tanulók részére diszlexia prevenciós és diszlexia reedukációs terápiákat vezet, követi, segíti a fenti körbe tartozó gondozottak óvodai, iskolai ellátását 5. Gyógytestnevelés Gyógytestnevelő feladata o Szakorvosi javaslat alapján végzi a gyermekek/tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatását egyéni vagy csoportos formában. o Gondozási igényfelmérést végez (orvosi vizsgálat alapján), elkészíti a tanulók egyéni fejlesztési tervét. Optimális szintre fejleszti a tanulók térbeli, tájékozódó és mozgásos alkalmazkodó készségét, állóképességét, felkészíti őket az egészséges életmódra, törekszik a készségek fejlesztésére, a tünetek, panaszok csökkentésére. o Együttműködik a szülővel, a nevelési-oktatási intézmény vezetésével, az iskolai testnevelővel, az iskola-egészségügy munkatársaival Elérhetőség: Tagintézmény igazgatója: Csikvárné Takács Anikó Kaposvár, Bárczi G. u. 2. Telefon: (82) Nyitva tartás/ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8-14 óra Kapcsolattartó személy: Buzsáki Tünde, Mráv Nikoletta Jogszabályi háttér: 49

50 Alapfeladatunk a szülő és a pedagógus nevelő munkájának, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátásának segítése, melyet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről jogszabályok szabályozzák Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Intézmény/szervezet neve: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Feladatok, szolgáltatások A rendőrségi áldozatvédelem feladatai : Hazánkban a civil szervezetek mellett, az állami intézmények közül jelenleg a Rendőrségre helyeződik az áldozatvédelemi tevékenység egy része. A feladatok megoldása érdekében a megyei rendőr-főkapitányságokon és a városi kapitányságokon áldozatvédelmi referensek kijelölésére került sor. A Rendőrség alapvető áldozatvédelmi feladatai: Adatok zártan kezelése, iratmegismerés, felvilágosítás kérés, indítvány, polgári jogi igény előterjesztése, észrevétel, jogorvoslat lehetősége, anyanyelv használata, jelenléti jog, védelemhez való jog. Az áldozatsegítés lehetőségére való figyelmeztetés, igazolás kiállítása. Áldozatok meghallgatása, panaszfelvétel kulturált körülmények között, áldozat kíméletével, erre a célra kialakított helyiségben. Annak vizsgálata, hogy az ügyek alkalmasak lehetnek-e kárenyhítési eljárás megindítására. Az áldozatvédelmi referens: Figyelemmel kíséri illetékességi területén a bűnügyi helyzet alakulását, tisztában van az előforduló bűncselekmények jellemzőivel, értékeli azokat mind elkövetői, mind áldozati szempontból. Figyelemmel kíséri az áldozatok jogainak érvényesülését a büntetőeljárás során, az egyedi konkrét ügyekben és nyomozási cselekményeknél, segíti az eljáró kollégák ez irányú munkáját, továbbá az áldozatok személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülését. Saját eszközeivel hozzájárul a "másodlagos áldozattá válás" megelőzéséhez. Nagy figyelmet fordít a gyermekkorú, időskorú, hátrányos helyzetű, vagy szellemi fogyatékos áldozatok, a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, valamint az élet, testi épség és az egészség elleni, továbbá a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények áldozatainak, az egyszerre több bűncselekményt elszenvedett áldozatok, a rövid időn belül többször bűncselekményt elszenvedett áldozatok ügyeire. Felajánlja segítségét a rászoruló áldozatok részére, ennek érdekében személyét, elérhetőségét szolgálati helyén jól látható módon közzéteszi Kapcsolatot tart az illetékességi területén áldozatvédelemmel foglalkozó állami, egyházi, önkormányzati és civil szervezetekkel. A rendelkezésére álló eszközökkel segíti a hozzáforduló áldozatok problémáinak megoldásában, közvetíti más szervezetek - különösen az áldozatvédelmi irodáksegítségét. Hatékony propaganda munkát fejt ki az áldozatok védelme és az áldozattá válás megelőzése érdekében. Felvilágosító-tájékoztató kiadványokkal, szórólapokkal, plakátokkal, előadások megtartásával, a tömegkommunikáció igénybevételével és egyéb eszközökkel biztosítja, hogy az állampolgárok széles rétegei megismerjék az áldozatok 50

51 büntetőeljárási jogait-kötelezettségeit, az áldozatsegítés és kárenyhítés konkrét formáit és lehetőségeit, az áldozattá válás megelőzésének módozatait. Gondoskodik a tájékoztató anyagok elhelyezéséről és hozzáférhetőségéről. További teendőink: Külső és belső kommunikáció erősítése. Áldozatvédelmi normából adódó feladatok rendszeres oktatása területi és helyi szinten. Az áldozattá válás megelőzését célzó felhívások célcsoportokhoz történő eljuttatásának új lehetőségeinek feltérképezése, kiaknázása. Együttműködések erősítése áldozatsegítésben érintett állami és civil szervezetekkel. Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 4/c Telefon: 82/ Nyitva tartás/ügyfélfogadás: munkaidőben Kapcsolattartó személy: Dr. Jávorszkiné Dr. Molnár Magdolna, Óvári Heléna Jogszabályi háttér: A Rendőrség áldozatvédelmi tevékenységét alapvetően az alábbi normák határozzák meg: A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény; Bűncselekmények Áldozatainak segítéséről és az Állami Kárenyhítésről szóló törvény (2005. évi CXXXV. Tv. Ást); A 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás a rendőrség áldozatsegítő feladatairól 5.22 Somogyi Református Egyházmegye Intézmény/szervezet neve: Somogyi Református Egyházmegye Feladatok, szolgáltatások: Egyházi szervezetként, helyzete egyedi. Feladatvállalása eltér a többi résztvevő lehetőségeitől. Mivel gyakorlatilag működése lefedi az egész megye területét, így elsődlegesen az esetek felderítésében lehet szerepe, valamint azok kezelésének felgyorsításában, mint összekötőnek, aki a megfelelő helyre irányítja a bajba jutottakat. Továbbá, összefoglalásként, mint iskolafenntartó (Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Csurgó), valamint a területén működő Árvácska Anya és Csecsemőotthon (Nágocs) vonatkozásában mindazon feladatok és szolgáltatások megjelennek, amelyek a hasonló intézményeknél szerepelnek. Elérhetőség: Postacím: 8660 Tab, Kossuth u. 39. Telefon/Fax: 84/ Mobil: 06/30/ Nyitva tartás/ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 8-13 óra Kapcsolattartó személy: Nagy Csaba elérhető a fenti mobilszámon és címeken. Jogszabályi háttér 5.23 Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány (SZIA) Intézmény/szervezet neve: Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány (SZIA) Feladatok, szolgáltatások: Az alapítvány 1986 óta működik, 2000 októbere óta foglalkozik családsegítéssel ig hétköznaponként fogadott családokat játszóházába, 2009 óta pedig egy két csoportos családi napközit működtet, ahol 10 kisgyermeket fogad reggel között a hét minden napján. 51

52 Hetente tart nyitott tematikus délelőttöket érdeklődők számára, ahol a szülők és a gyerekek játék közben ismerkedhetnek hétköznapjaival. A nyitott délelőttökön gyermeknevelési, képességfejlesztési kérdésekkel is segítik a napközibe érkező szülőket. A napköziben óvónő, gyógypedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A családi napközi a Kaposvári Egyetem Csecsemő és Kisgyermekgondozó szakképzésében, mint gyakorlati képzőhely van jelen. Szakmai kapcsolat van a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, az ÁNTSZ Somogy Megyei Intézetével. Az alapítvány ezen kívül prevenciós céllal szervez fejlesztő foglalkozásokat, a korai készség és képességfejlesztés megsegítésére. Ifjúsági programok, szolgáltatások: éves fiatalok havi találkozója, Ifjúsági csoport éveseknek kétheti rendszerességgel. A tematikusan szervezett programokon a fiatalokat érintő témát dolgozunk fel párkapcsolatok, önálló életre nevelés: drámajáték, filmklub, beszélgetéseken keresztül. Közösségi szolgálatos és önkéntes fiatalok fogadása Felnőtt programok: Segítő Szakmák Műhelye, ahol a segítő szakmákban illetve emberekkel foglalkozó szakembereket fogad és csoportos foglalkozásokon segíti havi rendszerességgel a műhelybe érkezőket. Önsegítő csoportok vezetése, gyermeknevelést segítő képzések szervezése. Szociális szolgálat: Jót Tenni Jó Szolgálat: létminimum és nehéz élethelyzetbe került családok segítése. Idősgondozás, családsegítés. Fogad közösségi szolgálatos és önkéntes fiatalokat is, akikkel a szorosabb együttműködés alatt, már több ízben tudott konkrét életvezetési segítséget adni. Működő és folyamatos kapcsolatunk van a belvárosban a Táncsics, a Munkácsy valamint a Nagyboldogasszony Római Katolikus továbbá, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumokkal, valamit az Egészségügyi Szakiskolával, és a Szent Imre Kollégiummal is. Működtet: Segítő Szakmák Műhelyét, ahol a segítő szakmákban illetve emberekkel foglalkozó szakembereket fogad és csoportos foglalkozásokon segíti havi rendszerességgel a műhelybe érkezőket. Alapítványunk szerves részeként működik a Szent Imre Egyházközségnek, mely a városközpontban található. Elérhetőség: Alapítvány székhelye: Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány (SZIA) Kaposvár, dr. Kovács S. Gy. u. 2. Telefon: 82/ ; 82/ ; Telephelye: Napraforgó Családi Napközi: Kaposvár, Szent Imre u. 31. tel: 30/ honlapcím: Nyitva tartás/ügyfélfogadás: Családi napközi:

53 Kapcsolattartó személy: Balogh M. Mónika, tel: 30/ Jogszabályi háttér: 5.24 SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Intézmény/szervezet neve: SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény SzocioNet Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Feladatok, szolgáltatások: SzocioNet Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szervezetében működő szolgáltatások: - Szociális Szolgáltató Csoport Családsegítő Munkacsoport Közösségi Ellátások Munkacsoport Adósságkezelési Munkacsoport - Gyermekjóléti Csoport Az intézmény működési területe: Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe, Sántos Község közigazgatási területe Elérhetőség: Kaposvár, Honvéd u. 33/A. Családsegítő: Telefon, fax: 82/ Adósságkezelő Munkacsoport: Telefon, fax: 82/ Gyermekjóléti központ: Telefon, fax: 82/ , 82/ Nyitva tartás/ügyfélfogadás: - Gyermekjóléti Csoport: hétfő - csütörtök óra Készenléti szolgálat: nyitvatartási időn túl hétfőtől csütörtökig től, pénteken től a következő munkanap nyitva tartásának kezdetéig pihenő és munkaszüneti napokon óráig (a pihenő és munkaszüneti napot megelőző munkaidő nap nyitva tartásának végétől, a következő munkanapi nyitva tartásának kezdetéig) - Szociális Szolgáltató Csoport: Családsegítő Munkacsoport: hétfő - csütörtök óra Közösségi Ellátások Munkacsoport: hétfő - csütörtök óra Adósságkezelési Munkacsoport: hétfő , szerda , óra; csütörtök óra Kapcsolattartó személy: Jogszabályi háttér: - Magyarország Alaptörvénye évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CLIV. törvény az egészségügyről - Magyarország mindenkori hatályos központi költségvetéséről szóló törvény évi CXCV. törvény az államháztartásról 53

54 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról évi CCXI törvény a családok védelméről évi CXCI törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Kormányrendeletek: - 29/1993.( II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról - 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról - 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról - 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról - 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról - 369/2013.(X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről - 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól - 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról - 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról - 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról - 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről - 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról Miniszteri rendeletek: - 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 20/1996 (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről - 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 54

55 - 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról, - 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról Önkormányzati jogszabályok: - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori hatályos költségvetési rendelete CSALÁDSEGÍTÉS A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítő szolgálat elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi az önkormányzatnál: az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászoruló csoportok, személyek speciális ellátását. A családsegítés a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők számára. A családsegítés keretében biztosított tájékoztató, információs tevékenység által az igénybe vevők pontos információt kaphatnak lakóhelyükön elérhető szociális ellátásokról, s azok igénybevételének feltételeiről. A különböző pénzbeli ellátások és szociális szolgáltatások lakókörnyezetben történő igénybevételével megelőzhetők a válsághelyzetek. A családsegítés biztosításával enyhíthetők a lakhatási problémákkal küzdők, a díjhátralékosok problémái és megelőzhető a hajléktalanná válásuk. A családsegítés hozzájárul a gyermekes családok anyagi helyzetének helyreállításához, ezáltal a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez. A családsegítés olyan probléma-orientált szociális alapszolgáltatás, amelynek biztosítása csökkenti a szakosított ellátási formák és a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének esélyét. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás kételemű ellátás: egyrészt tanácsadás nyújtása, másrészt természetben nyújtott támogatás. 55

56 Ezt a részleges fizetőképességet egészíti ki a támogatás, a méltányolható körülményekhez igazodóan. Mivel az adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, abban is segítséget kíván nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülhetik el az eladósodást. CSALÁDSEGÍTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi rendeletében az intézmény családsegítést nyújtó szakmai-szervezeti egységet jelölte ki az adósságkezelési tanácsadás nyújtására. Az adósságkezelési szolgáltatást a családsegítés mellett látja el a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. A családsegítés szolgáltatás elemei: - a szociális információs szolgáltatás biztosítása - a családgondozói hálózat kialakítása és működtetése, - a legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, a felszámolásukra javaslat készítése, - a terület lakosságának szociális állapotát veszélyeztető tényezők felmérése, az adatok elemzése, - a fenti veszélyeztetettség okainak megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése, - javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására, - Kaposvár város vonatkozásában szociális térkép készítésében és folyamatos gondozásában részvétel - a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása, - a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése, - a szociális válságkezelés (krízisintervenció), - egészségügyi, jogi, pszichológiai tanácsadás szervezése - szociális,- életvezetési,- mentálhigiénés és ügyintézési tanácsadás nyújtása, - az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), konfliktuskezelő és mediációs szolgáltatás szervezése - a speciális élethelyzetű egyének ügyeinek intézése, támogatásuk megszervezése, - a speciális csoportok szervezése, működtetése, - a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, - a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, - hozzátartozók közötti erőszak észlelése esetén jelzés a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, - a gyámhivatal kirendelésére eseti gondnoki feladatokat lát el a természetbeni formában nyújtott családi pótlék esetén - az aktív korúak ellátására jogosultakkal kapcsolatos együttműködési kötelezettségekből fakadó programok végrehajtása, szervezése. - a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítése. Krízishelyzetet, veszélyezettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, folyamatos kapcsolattartás A családsegítést nyújtó csoport veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet külön e célra készített szabályzat alapján. Folyamatosan bővíti a jelzőrendszer 56

57 tagjainak címlistáját. - A családsegítés a meghatározott jelzőrendszer működtetése körében - a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arra való tájékoztatásra, - tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, - fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, - a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszűntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, - az intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, - folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások iránti szükségleteit. GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti központ az intézmény önálló szervezeti egységeként működő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás a jogszabályban meghatározott körű, együttműködésre kötelezett jelzőrendszeri tagokkal és más társintézményekkel együttműködve biztosítja a gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatok ellátását, mely a szociális munka eszközeivel és módszereivel történik. A jelzőrendszer segítségével feltárja az ellátási területén jelentkező, gyermekek veszélyeztetettségét kiváltó lehetséges okokat, és szervező, prevenciós jellegű tevékenységgel igyekszik csökkenteni azokat. A gyermekjóléti szolgáltatás a már kialakult veszélyeztetettség mértékét gondozási tevékenységgel csökkenti, megnyerve a gyermekek szüleinek, törvényes képviselőinek együttműködését, bevonva őket a szükséges feladatok végrehajtásába, megerősítve őket saját sorsuk alakítására vonatkozó kompetenciaérzetükben. A gyermekek gondozására, nevelésére irányuló készségek kiemelt fejlesztése egyénre szabott módon, a gyermek személyiségének, és a családi környezet sajátosságainak figyelembe vételével történik. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családokkal kapcsolatban álló intézményrendszer működésének koordinálása, a kommunikáció, információáramlás csatornáinak feltárása és megerősítése, a családok köré rendeződött intézményi hálózat kiépítése, és szükség szerinti képzése. A gyermekjóléti szolgáltatás általános és speciális feladatok ellátásával feltárja a különböző 57

58 korosztályoknál jelentkező problémákat, megkeresi azokra az adekvát válaszokat, az ellátási terület lehetőségeinek, és szolgáltatási hátterének figyelembe vételével. A gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Így utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, készenléti szolgálatot biztosít. A gyermekjóléti központ általános feladatai: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájárulás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése, a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, az előző pontban, valamint az évi XXXI. tv. 17. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, 58

59 elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási - nevelési tervét, segíti a nevelési - oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, a gyámhatóság megkeresésére vizsgálatot végez és javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, valamint az ehhez kapcsolódó pénzfelhasználási terv készítésére, tartalmára, valamint az eseti gondnok személyére, a gyámhatóság kirendelésére eseti gondnoki feladatokat lát el a természetbeni formában nyújtott családi pótlék esetén szükség esetén kezdeményezi a természetbeni formában nyújtott családi pótlék nyújtásának felülvizsgálatát, közreműködik a természetben nyújtott óvodáztatási támogatás első alkalommal való biztosítása során tájékoztatást nyújt a szülőnek az óvodáztatási támogatás igénybevételének lehetőségéről, feltételeiről és módjáról. hozzátartozók közötti erőszak észlelése esetén jelzés a családvédelmi koordinációért felelős szervnek. A gyermekjóléti központ speciális feladatai: önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt a gyermekjóléti szolgálat az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelően, biztosítja az utcai és lakótelepi szociális munkát, ennek keretében: o segíti a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermeket o felkutatja a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermeket, elősegíti a lakóhelyére történő visszakerülését, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezi o szervezi a gyermekeknek szóló, beilleszkedésüket, szabad idejük hasznos eltöltését segítő programokat az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban vagy a saját szolgálatában, a programokba lehetőség szerint a gyermek családját is bevonja. biztosítja a kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében: o a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyet biztosít o konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást nyújt 59

60 o az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) biztosít, illetve önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást nyújt biztosítja a kórházi szociális munkát, ennek keretében o segíti a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anyát és gyermekét o a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt ának (2) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket megteszi o az intézmény illetékessége alá nem tartozó gyermeket, a gyermek további ellátása biztosításának érdekében az illetékes gyermekjóléti szolgálathoz vagy központhoz irányítja. biztosítja a készenléti szolgálatot, ennek keretében o a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást nyújt Helyettes szülői szolgáltatás Az intézmény a helyettes szülői szolgáltatást a SzocioNet Családsegítő és Gyermekjóléti Központ koordinálásával biztosítja. a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, lehetőség szerint működteti és szervezi a helyettes szülői hálózatot, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben, feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít, a gyermekekkel kapcsolatban lévő intézményekkel való együttműködést megszervezi, tevékenységüket összehangolja tájékoztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermeknek az örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről Jelzőrendszer működtetése Szakmai preferenciák: A jelzőrendszer mind teljesebb körű működtetése a gyermekjóléti szolgáltatás egyik alapvető célkitűzése, hiszen ez a veszélyeztetett illetve potenciálisan veszélyeztetett gyermekeknek nyújtott hatékony, és kellő időben biztosított segítség fontos, nélkülözhetetlen feltétele. A kezdeti évek alapozó munkája után (a szolgáltatás megismertetése, kapcsolatrendszer szélesítése és az alapvető együttműködési módozatok kidolgozása, kompetenciahatárok tisztázása, szolgáltatások kölcsönös ismerete) után a konstruktív együttműködés erősítésére helyezte a szolgálat a hangsúlyt (főként az esetkezelések szintjén, szolgáltatások közvetítése és összehangolása). Mivel a jelzőrendszer tagjai közt is jelentős a fluktuáció, új kollégák lépnek be, így jelzőrendszeri építő/ újraépítő munka folyamatos kell, hogy legyen. 60

61 Folyamatosan tájékoztatni kell a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségükről, hogy legszélesebb körük éljen a veszélyeztetettség jelzésével a szolgálat felé, az együttműködés során újból és újból egyértelművé kell tenni a kompetenciahatárokat, a kölcsönös adatszolgáltatás mikéntjeit, és az együttműködés szükségességét. Feladatellátás módja: A szolgálat fontosnak tartja a már kiépített szakmai kapcsolatok folyamatos "karbantartását", élő munkakapcsolatként való működtetését, nem csak a konkrét esetkezelések mentén, hanem rendszerszinten is. Ennek érdekében rendszeresen esetmegbeszéléseket szervez. Az együttműködésre kötelezett jelzőrendszeri tagokkal rendszeres szakmaközi megbeszéléseket tart a szolgálat ezzel is eleget téve jogszabály által delegált feladatának, így: a családsegítést végző munkatársakkal folyamatosan, de legalább hetente team-munka keretében, a védőnőkkel, a Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozó munkatársaival, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel óvodai, általános-, illetve középiskolai bontásban, és a bölcsődékkel szükség szerint. A gyámügyi ügyintézőkkel, a szakellátás munkatársaival, a Gyámhivatallal, az Igazságügyi Szolgálattal szintén szükség szerint szervez megbeszélést a szolgálat, de a kapcsolat konkrét esetek alapján - napi szintű. Az esetkonferencia, mint munkaforma főként időigényes, nehezebben szervezhető volta miatt eddig nem vált általános gyakorlattá, indokolt esetben kerül rá sor. Az esetkonferencia, mint munkaforma elsősorban a védelembe vételi eljárást, illetve a gyermek családból történő kiemelését megelőző, döntés előkészítő folyamatban tölthet be jelentős szerepet. Rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít a gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszeri tagok számára. A jelzőrendszeri tagok továbbképzéséhez, szemléletformálásához is hozzá kíván járulni. A szolgálathoz érkező jelzésekkel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint jár el a szolgálat. Fogadja a panaszával (telefonon, személyesen, levélben) hozzá forduló gyermeket, és segíti őt problémája megoldásában. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról tájékoztatja a település lakosságát, továbbá a Gyvt.-ben meghatározott személyeket és intézményeket médiák, tájékoztató anyag segítségével, lakossági tájékoztatók tartásával, közvetetten jelzőrendszeri tagok által, jelzőrendszeri tagokat szakmaközi megbeszéléseken, továbbképzéseken. 61

62 6. Kompetenciahatárok, kapcsolódási pontok, az együttműködés útjának meghatározása A protokoll lényege, hogy feltárjuk azokat az együttműködési lehetőségeket, melyek egyegy áldozat igényeinek minél jobb és hatékonyabb kielégítését teszik lehetővé. Az előző fejezetben láthatjuk, hogy mely szervezet milyen típusú feladatokat lát el, most pedig azt tekintjük át, hogy hova és hogyan delegálja az egyéneket, ha kompetenciáját meghaladja ellátása (zöld színnel jelölve), illetve kiket tud, tudna fogadni más szervezetektől (kék színnel jelölve). Azaz a kapcsolódási pontok kijelölése és a delegálási utak konkrét meghatározása, valamint a visszajelzés, utókövetés módjának, rendszerességének rögzítése következik. Minden területnek megvan a maga feladat- és hatásköre, kompetenciahatára. Minden áldozattá válás esetében más-más segítségre van szüksége az egyénnek. Van olyan, hogy elég a jogi segítség, de sokszor komplex segítségnyújtásra van szükség, ilyenkor a különböző szervezetek együttműködése, közös munkája szükséges. Ehhez tudnunk kell, hogy az egyes területeken dolgozó szakemberek miben tudnak segíteni, és azt is, mi az, amiben nem, de az egyén igényli, tudni kell, hol vannak a kompetenciahatárok, és a felépített kapcsolati hálót használni is kell. Elengedhetetlen a szükségletek felmérése, és a leginkább az egyén igényeinek megfelelő szolgáltatás nyújtása, ha kell, akkor több szervezet közös munkájával, annak érdekében, hogy az áldozattá válást megelőző életvitel, vagy azt megközelítő állapot minél hamarabb visszaálljon. Kiemelendő, hogy az áldozattá vált személy esetében mindig számolni kell a lelki egészség megváltozásával is. Minden lehetséges bemeneti és kimeneti lehetőséget igyekeztünk megjeleníteni, a kapott eredményt a projekt tartama alatti esetmegbeszélők során vizsgálják meg a szakemberek, szükség esetén korrigálásra, kiegészítésre kerül. A protokoll működését szemléltető példákat egy-egy, a protokoll mellékletét képező, az esetmegbeszélők alapján készülő esetleírás adja. Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Területi védőnő esetében: Veszélyeztetettek (áldozatok): - válsághelyzetben élő, vagy bántalmazott várandós - elhanyagolt, bántalmazott 0-7 éves gyermek - védőnő által ellátott óvodában és iskolába járó gyermek: - bántalmazott - társak vagy család által, - elhanyagolás, - élvezeti szerek, - korai szexuális élet elkezdése, kiskorú várandósok - Az érintett gyermekek családtagjai - Védőnő! Iskolai védőnő esetében: Áldozatok: Általános iskola 6-14 év Középiskola év Felsőfokú szakképzés év Típusok: - iskolán belüli erőszak- diák-diák - diák tanár, szakoktató, iskola személyzete 62

63 - bűncselekmény (lopás, garázdaság, dílerkedés) - áldozat és elkövető részéről is - szexuális abúzusok zaklatás (diák-diák, diák-tanár, felnőtt) - prostitúció - szexuális szabadosság - látens áldozatok - elhanyagolás, bántalmazás, gyerekmunka, családfenntartás, várandósság, mint megélhetési forma - családtagok (bár velük ritkábban) - pedagógus, iskola egészségügyi szolgálat, mint áldozat Delegálás: - iskolán belül: pedagógus, iskola vezetése, iskola pszichológus, gyermekvédelmis tanár - iskolán kívül:- szakszolgálatok, gyakorlati helyszínek-szakoktatók, munkaegészségügyi szakellátás, egészségügyi intézmények (ANTSZ, kórház, szakrendelés, alapellátás) - szociális intézmények-nevelő otthonok, átmeneti otthonok - kollégiumok Bemenet Intézmény/szervezet neve Kimenet Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Borostyánvirág Alapítvány Békevár Alapítvány Anyaotthona Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Borostyánvirág Alapítvány Iskola Anyaotthona Munkácsy Mihály Gimnázium INDIT Közalapítvány Kaposvári Felnőtt Háziorvosok Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centrum SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kaposvári Felnőtt Háziorvosok Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete; Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Munkácsy Mihály Gimnázium Országos Mentőszolgálat Kaposvári Mentőállomás Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 63

64 Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye Somogyi Református Egyházmegye Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány (SZIA) SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Békevár Alapítvány Bemenet: Család- és Gyermekvédelmi Szolgáltatást igénybevevők között Tanodába járó gyermekek illetve családjuk körében felmerülő problémák Ifjúsági Pont szolgáltatások igénybevevői között Megoldási alternatívák belső szakember szociális munkás, lelki gondozó, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, szakértő, pszichológus (megbízással) szociális háló szociális és gyermekjóléti alapellátás szervei, Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda, Jelzőrendszer további tagjai a probléma típusától függetlenül Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona Áldozatok Az intézménybe áldozatként érkezhet: bántalmazott egyedülálló nő, bántalmazott várandós nő és bántalmazott család (a család minden esetben kizárólag anya és gyermeke/gyermekei lehetnek, férfiakat az intézmény nem tud fogadni). A bántalmazást a lehető legszélesebb körben értelmezzük, de tipikusan kapcsolati erőszakról, családon belüli erőszakról van szó, ugyanakkor volt már eset, amikor nem családtag bántalmazása miatt fogadtunk családot. A bántalmazás tényét nem kell bizonyítani a felvételnél azaz, nem kötjük semmiféle feljelentéshez vagy egyéb hivatalos dologhoz, elég, ha a jelentkező beszámol a történésekről. Delegálás A Borostyánvirág Anyaotthonba önállóan jelentkező családok nem mindegyikét tudja ellátásban részesíteni az intézmény. Ilyen esetben, amennyiben a jelentkező igényli, próbálunk neki máshol segítséget, férőhelyet találni. Amennyiben sikerül akkor oda delegáljuk. A jelzőrendszeri tagok jelzései alapján beérkező jelentkezések esetén, amennyiben nincs éppen üres férőhely az intézményben, akkor a jelzést küldő szakember szokott más megoldást keresni, de ebben is tud segítséget nyújtani az intézmény neki (más intézmény vagy egyéb telefonszáma megadásával). Az anyaotthonba bekerült igénybevevőket az esetkezelés folyamatában az intézmény szakemberei delegálják az éppen szükséges társszervekhez (pl.: rendőrség, áldozatsegítők, stb.) Az anyaotthonba delegálni bárki delegálhat. ban, telefonon vagy akár személyesen is, amennyiben olyan eset jut tudomására ahol az intézmény szolgáltatása segítség lehet. Természetesen a delegált személynek/családnak is kérnie kell önként az intézmény segítségét, azaz csak olyan kliensnek tudunk ellátást biztosítani, aki maga is kéri ezt. (önkéntes az ellátás) 64

65 Jelzés és utókövetés Az intézmény minden esetben jogszabályi kötelezettségből fakadóan jelez az illetékes gyermekjóléti szolgálatnak be és kiköltözéskor is. Emellett a gyakorlatban amennyiben nem gyermekjóléti szolgálattól érkezik a beköltözés iránti igény, hanem egyéb jelzőrendszeri tagtól, akkor természetesen az ő számára is történik jelzés az elhelyezésről. A jogszabályi kötelezettségből fakadó jelzés minden esetben írásos formában, hivatalos levélben történik. Utókövetésre nincs módja az intézménynek. Az anyaotthon szakmai kompetenciája addig terjed, amíg az igénybevevő az intézmény lakója. A kiköltözést követően a jelzés után az illetékes gyermekjóléti szolgálat veszi át a feladatokat amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükséges. Egyedülálló bántalmazott nő esetében nincs jelzési kötelezettség, de az intézményen kívüli igénybe vehető segítség lehetőségeiről minden esetben kap tájékoztatást a kiköltöző bántalmazott nő. Bemenet Intézmény/szervezet neve Kimenet Védőnői szolgálat Védőnői szolgálat Békevár Alapítvány INDIT KA. INDIT KA. Kórház Kórház Rendőrség Kinizsi Pál Iskola Klebesberg Intézményfenntartó Kp. Hajléktalan szálló Napsugár Módszertani Kp Munkácsy M. Gimn. Igazságügyi Hivatal Gyámhivatal Pedagógiai Szakszolgálat Református egyház SZIA Szocionet Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona Rendőrség (a kliens önként megy a tájékoztatásunk után, de nem közvetlenül az intézmény delegál) Hajléktalan szálló Mentők (extrém esetben) Igazságügyi Hivatal (a kliens önként megy a tájékoztatásunk után, de nem közvetlenül az intézmény delegál) Gyámhivatal Szocionet INDIT Közalapítvány Az INDIT Közalapítvány arra törekszik, hogy az addikciók szempontjából veszélyeztetett vagy a már kialakult addikciós problémákkal élő személyek számára, illetve hozzátartozóik számára nyújtson segítséget. Tehát nem csak azoknak a személyeknek, akiknek szerhasználatából adódóan jelentek meg különböző problémái, hanem azoknak a személyeknek is, akiknél a családi körülmények, a kortárshatások, életkoruk, genetikájuk szempontjából magas a szerhasználat kialakulásának veszélye, melynek okán preventív programokba, ellátásba vonhatók. Kliensbázisunk fontos részét képezik továbbá azok a személyek, akik közvetlen környezetükben szerhasználó, szerfüggő, és/vagy viselkedéses függőséggel rendelkező egyénnel érintkeznek. Gyakori példa erre egy anya, vagy egy gyermek, aki szenvedélybeteg apával él. Az apán kívül a családtagokkal folytatott munka is több szempontból fontos: egyrészt az anya párkapcsolati 65

66 problémájának (társfüggőségének) természetével kell foglalkoznunk, másrészt a gyermek családban szerzett sérüléseivel is, melyek pszichés és fizikai sérülések egyaránt lehetnek, a már rögzült, hibás szerepminták, torzult önértékelés, stb. Az integrált rendszeren belül vannak átfedések, ami azt jelenti, hogy egy kliens több ellátásba is bevonható, ebben az esetben a szakmai stáb döntése alapján kerül kiválasztásra, hogy számára melyik a legmegfelelőbb. A delegálás lehetőségeinek jobb áttekintése érdekében az alábbi ábrával szeretném bemutatni intézményünk felépítését: Ahogy az ábrán láthatjuk, az INDIT Közalapítvány 3 nagy egységből áll, melyek között színekkel érzékeltettem a különbséget. A különbség az, hogy a sárgával jelölt intézmények (ambulanciák) egészségügyi intézményként funkcionálnak, míg a kékkel jelölt Addiktológiai Konzultációs Központ annak minden alegységével szociális ellátást takar. Szenvedélybeteg klienseink jelentős része hajléktalan személy, aki saját szenvedélybetegsége, illetve a társadalom áldozata is. Ezek az emberek több szempontból is kiszolgáltatott helyzetben vannak. Korábbi pszichés sérüléseik, hiányos és hibás életvezetési képességeik miatt sokan nem tudnak alkalmazkodni azokhoz a szabályrendszerekhez, melyeket a társadalom elvár, így a hajléktalanszállón sem tudnak tartósan bent maradni. Az utcán élők ki vannak téve a társadalom megítélésének, gyakran fordul elő, hogy különböző szélsőséges csoportok támadnak rájuk, felgyújtják holmijukat, fizikailag bántalmazzák, átverik őket és elveszik értékeiket. Szer hatása alatt előfordul, hogy hivatalos iratokhoz adják a nevüket. Az utcán élők gyakran csoportokba verődnek, a csoportok között pedig konfliktusok adódhatnak, egymás holmiját elrabolják, egymást bántalmazzák, stb. Klienseinkre jellemző, hogy kapcsolatukban is a függőség dominál. A férfiak és a nők esetén is nagy a társfüggőség aránya. Különösen igaz ez azokra a nőkre, akiknek a párja szer hatása alatt válik agresszívvá, és ők a bántalmazó kapcsolatban továbbélnek, melynek gyakran gyermekük is áldozatává válik. Gyakran válnak azonban szerfüggővé a büntetés-végrehajtási intézményekből, 66

67 illetve a gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő személyek is, akiknek a rendszer hibái miatt sikertelen a társadalomba való beilleszkedésük. Ezeknek a személyeknek nem csak társas kapcsolataik hiányosak, jövedelemmel és munkával sem rendelkeznek, gyakran válnak hajléktalanná. A nálunk megforduló személyeket több oldalról is éri negatív diszkrimináció: etnikai hovatartozás, hajléktalanság, függőség, börtönbüntetés, stb. okán. Az említett bűncselekményeknél magas a látencia aránya, melynek több oka is lehet: hivatalos szervek iránti bizalmatlanság korábbi rossz tapasztalatok, méltatlan bánásmód szerhasználatuk illegalitása saját bűncselekmények miatti félelem, zárkózás szer hatása alatt történt a bűncselekmény (nem bizonyítható, nincsenek pontos információk, részletek szenvedélybetegségből adódó tényezők: nem tudnak, vagy nem akarnak egy eljárási procedúrát végigcsinálni. A delegálás során többeknél felvetődött az a probléma, hogy hiába adják meg az elérhetőségeinket, a kliens végül nem ér el hozzánk. Ezért úgy gondoltam, tisztáznom kellene azt, hogy melyik ellátási formát kik érhetik el, és ennek milyen feltételei lehetnek. Ehhez ismernünk kell két fogalmat: alacsony küszöbű és magas küszöbű ellátások. Az alacsonyküszöbű kifejezés azt jelenti, hogy a szolgáltatást végzők nem támasztanak magas követelményeket az igénybe vevőkkel szemben. Az ellátás során nincsenek szigorú elvárások, nem követelmény a szer elhagyásának vágya, a szermentesség. Ezzel szemben a magasabb küszöbű ellátások feltételeznek bizonyos mértékű motivációt a kliens részéről, aki felismerte szerhasználatának problémáját és megjelent benne a változás/változtatás iránti igény. Ez alapján a kevésbé motivált egyének számára is léteznek ellátási formák, melyeket ebben az esetben igénybe lehet venni. Szolgáltatás neve Jellemzői Kliensek honnan Drogambulancia Magas küszöbű, egészségügyi intézmény. Önkéntes és kötelezett kliensekkel dolgozik. A kötelezett kliensek azok a személyek, akik ellen rendőrségi eljárás indult kábítószer fogyasztás miatt és ezért elterelésen vesznek részt. Az ellátottsági terület egész Somogy megye, így nem csak kaposvári lakosok vehetik igénybe. 16 év alatt szülői/gyámi beleegyezéssel, 16 éves kor fölött e nélkül is jelentkezhetnek a kliensek, felső korhatár természetesen nincsen. Szenv.betegek Nappali Ellátója Napközbeni ellátást nyújt olyan szenvedélybetegek részére, akik nem igényelnek fekvőbeteg- érkeznek? - Rendőrség elterelés - Pártfogó Felügyelői Szolgálat - Gyv.i bentlakásos intézmények - Gyermekjóléti Szolgálat - Nevelési-oktatási intézmények - Pszichiátria - Védőnői hálózat - Családsegítő - INDIT Megkereső Szolgálat, Drogambulancia Kiket, fogadna még? - Bíróság - Gyám - Gyámhivatal (Ahol honnan az együttműködést kötelezővé lehet tenni) - Kórház Sürgősségi Osztály - Anyaotthon - Hajléktalanszálló (aki szenv.beteg és 67

68 Megkeresés Szenv.betegek Közösségi Ellátása gyógyintézeti kezelést. Segítséget nyújt a szenvedélybetegség melletti egyéb problémák megoldásában, szociális ügyintézésben, emellett lehetőség nyújt az egyéni konzultációra, a szabadidő hasznos eltöltésére, információnyújtásra, emellett rendelkezésre áll józanodási, tisztálkodási, mosási lehetőség is. Alacsonyküszöbű ellátás, melynek egy részét teljesen anonim módon is igénybe lehet venni. Az ellátási terület: Kaposvár. 16 éves kor feletti kliensek részére. A kliensek önként jelentkezhetnek. A szolgáltatás egyik eleme az Utcai Megkeresés, a másik pedig a Bulisegély. Alacsonyküszöbű, anonym ellátások, melyek a szolgáltatást az ellátottak lakókörnyezetében, illetve tartózkodási helyén (utcán, rendezvényeken, szórakozóhelyeken) nyújtják. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és lakóhelyhez nem kötött. Életkorhoz sem kötött, általában 12 éves kor felett bárkit érinthet. Itt delegálásról nem beszélhetünk, viszont az intézmény számára bárki élhet jelzéssel, amennyiben tud olyan szenvedélybeteg, szerhasználó egyénekről, csoportokról, akiket egy törzshelyen megtalálhatunk. Cél: kapcsolatteremtés, ártalomcsökkentés, tájékoztatás, tovább delegálás. Közösségi alapú gondozást nyújt szenvedélybetegek számára, az ellátottakat lakókörnyezetében, ill. tartózkodási helyükön keresi fel. Összekötő szolgáltatás alacsony és magas küszöb között, más segítő intézmények és szakterületekkel szorosan együttműködve, a - Családsegítő nem vesz részt az Nevelési-oktatási, gyermekjóléti intézmények sportnap, egészségnap - Pszichiátria - Büntetésvégrehajtás (csoportok, elterelés) - Rehabilitációs int.ek - INDIT más szolgáltatásai ottani melegedőben) - Kórház - Háziorvosok nappali - Gyv szakellátás (főleg csoportfoglalkozás okra, mely a prevenció az mellett ártalomcsökkentést is célozza.) Adott, meghirdetetett közvetlen elérést, megkeresést szolgáló programokra bárki delegálhat klienst. A közvetett elérés/megkeresé s bármelyik szolgáltatásba való delegálást segíti bármely intézmény, személy számára az egyén problémáira reagálva. Ennek érdekében tájékoztató anyagokkal, szórólapokkal és felvilágosító információkkal látjuk el a klienst. - Kórház - Védőnői hálózat - Házi orvosok - Bíróság - Családsegítő, Gyermekjólét - Hatóságok - Hajléktalanszálló 68

69 folyamatos nyomon követés céljából. Ellátási terület: Kaposvár. 16 éves kort betöltöttek számára. Mivel az ellátás a lakókörnyezetben valósul meg, itt lenne a legnagyobb szerepe a hozzátartozóknak. Alkoholambulancia Magas küszöbű egészségügyi intézmény, mely kifejezetten az alkoholproblémával küzdő egyének és hozzátartozóik számára lett létrehozva. Ellátott terület: Somogy megye. 16 év alatt szülői/gyámi beleegyezéssel, 16 éves kor fölött e nélkül is jelentkezhetnek a kliensek, felső korhatár természetesen nincsen. - Gyv.i bentlakásos int.ek - Nevelési-oktatási intézmények - Anyaotthon Új intézmény, ahol - Pártfogó még kiforróban Felügyelői vannak a szakmai Szolgálat együttműködések. - Gyv.i bentlakásos Az INDIT kereteiben intézmények belül működő többi - Gyermekjóléti szolgáltatás Szolgálat/Családseg továbbdelegálja ide a ítő kifejezetten ezt az - Nevelési-oktatási ellátást igénylőket. intézmények - Pszichiátria - Hatóságok - Kórház Sürgősségi Osztály - Anyaotthon Saját szolgáltatásainktól függetlenül, de működik a városban több önsegítő csoport is, melyek kifejezetten a szerfüggők, illetve hozzátartozóik számára érhetőek el. Ilyen az AA (Anonim Alkoholisták), NA (Anonim Drogfüggők), ACA (Alkoholisták Felnőtt Gyermekei), AL-ANON (Alkoholbetegek hozzátartozóinak csoportja). A gyűlések szintén a Béke u. 47. szám alatt érhetőek el, délutánonként. Intézményi együttműködések során prevenciós tevékenységet is folytatunk, mely többféleképpen kivitelezhető. Abban az esetben, ha a fiatalokat hozzánk delegálják, akkor székhelyünkön, a Ventilátor Klub keretein belül valósítjuk meg a programot, viszont lehetőség van arra is, hogy felkérjék intézményünket és a prevenciós szolgáltatást pl.: egy iskolában, egy gyermekotthonban, kollégiumban, művelődési házban, stb. A prevenciót egy szakmai stáb végzi, amely az INDIT Közalapítvány mellett a SzocioNet szakembereiből áll össze. A stáb a FÜGE Drog és Deviancia Prevenció szemléletével dolgozik, melynek keretében lehetőség van egy 5x45 perces foglalkozás, egy 1-1,5 órás interaktív előadás és több alkalomból álló 1,5 órás csoportfoglalkozás igénybevételére. Megjegyzés: Jó volna, ha a Büntetés- Végrehajtásban bővülhetne az együttműködés, mely során a bent lévő szerhasználókkal egyéni munkát lehetne megvalósítani, valamint a büntetésvégrehajtási intézetből kikerülő szerhasználattal érintett személyeknek visszaesés-megelőző egyéni/csoportfoglalkozást tudnánk tartani. S ebben az esetben kérdés, hogy a szabaduló papírra rá lehet-e írni, hogy hova forduljon, illetve, hogy ezt ki tudja számára előírni? Kérdés: amennyiben valaki úgy követ el bűncselekményt, hogy valamilyen szer hatása alatt áll, elő lehet-e írni neki, illetve ha érintettek, akkor a családtagoknak az addiktológiai ellátást nyújó 69

70 intáézménnyel való együttműködést? Pl: súlyos testi sértés, családon belüli erőszak esetén? Ha igen, kinek van erre jogköre: rendőrség? Bíróság? Egyes intézmények szintjén milyen lehetőség adott erre? Szolgáltatás neve Kliensek honnan érkeznek? Kiket, honnan fogadna még? Hová delegál? Drogambulancia - Rendőrség elterelés -Pártfogó Felügyelői Szolgálat - Gyv.i bentlakásos int.ek - Gyermekjóléti Szolgálat - Nevelési-oktatási intézmények - Pszichiátria - Védőnői hálózat - Családsegítő - Bíróság - Gyám - Gyámhivatal (Ahol az együttműködést kötelezővé lehet tenni) - Kórház Sürgősségi Osztály - Anyaotthon - Áldozatsegítő Szolgálat - Szocionet - Rehabilitációs intézmények - Önsegítő csoportok - Szövetség a polgárokért Alapítvány - INDIT más szolgáltatása Szenv.betegek Nappali Ellátója - INDIT Megkereső Szolgálat, Drogambulancia - Családsegítő - Hajléktalanszálló (aki szenv.beteg és nem vesz részt az ottani nappali melegedőben) - Áldozatsegítő Szolgálat - Hajléktalanszálló - Kórház, háziorvos - Kórház - Háziorvosok - Gyv szakellátás (főleg csoportfoglalkozásokra, mely a prevenció mellett az ártalomcsökkentést is célozza.) - Pszichiátria - Szocionet Családsegítő és Gyermekjólét - Anyaotthon - INDIT más szolgáltatása - Rehabilitációs intézmények Megkeresés Nevelési-oktatási, gyermekjóléti intézmények sportnap, egészségnap Adott, meghirdetetett közvetlen elérést, megkeresést szolgáló programokra bárki delegálhat klienst. A közvetett elérés/megkeresés bármelyik szolgáltatásba való delegálást segíti bármely intézmény, személy számára az egyén problémáira reagálva. Ennek érdekében tájékoztató - Hajléktalanszálló - Áldozatsegítő Szolgálat - Kórház, háziorvos - Pszichiátria - Szocionet 70

71 anyagokkal, szórólapokkal és felvilágosító információkkal látjuk el a klienst. Szenv.betegek Közösségi Ellátása - Pszichiátria - Büntetésvégrehajtás (csoportok, elterelés) - Rehabilitációs int.ek - INDIT más szolgáltatásai - Kórház - Védőnői hálózat - Házi orvosok - Bíróság - Családsegítő, Gyermekjólét - Hatóságok - Áldozatsegítő Szolgálat - Hajléktalanszálló - Rehabilitációs intézmények - Önsegítő csoportok - Hajléktalanszálló - Gyv.i bentlakásos int.ek - Nevelési-oktatási intézmények - Anyaotthon Alkoholambulancia Új intézmény, ahol még kiforróban vannak a szakmai együttműködések. Az INDIT kereteiben belül működő többi szolgáltatás továbbdelegálja ide a kifejezetten ezt az ellátást igénylőket. - Pártfogó Felügyelői Szolgálat - Gyv.i bentlakásos int.ek - Gyermekjóléti Szolgálat/Családsegítő - Nevelési-oktatási intézmények - Pszichiátria - Rehabilitációs intézmények - Pszichiátria - Önsegítő csoportok - INDIT más szolgáltatásai - Hatóságok - Kórház Sürgősségi Osztály - Anyaotthon Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Áldozatkezelés lehetőségei: Osztályunkon az áldozatok tényleges- tehát baleseti illetve lelki sérültekként jelenhetnek meg. A fizikai bántalmazás áldozatai fizikális, illetve képalkotó vizsgálatokon esnek át. Amennyiben 8 napon túl gyógyuló sérülése van, az őt vizsgáló orvosnak kötelessége a rendőrséget értesíteni. Eljárás indul, így a betegnek lehetősége van az áldozatvédelmi rendszerbe bekerülni. Amennyiben a sérülés 8 napon belül gyógyuló, a betegnek magának kell feljelentést tennie ebben az esetben, mint áldozat nem biztos, hogy kap segítséget. Felmerülhet lelki bántalmazás lehetősége az orvosban, bár az orvosaink túlterheltsége esetén kevés idő jut ezeknek a feltárására.(pl.: 71

72 szomatizációs jelenségek) Ilyenkor pszichiátriai, illetve szociális gondozási konzíliumot van lehetőségünk kérni. Szintén ez a lehetőség kiskorúak drogfogyasztása, alkoholfogyasztása, illetve elhanyagolásának gyanúja esetén. Hiányosságok: - Ügyeleti időben nincs szociális munkás, a beteg az intézkedést megelőzően távozik - Ha nincs sürgős pszichiátriai teendő a beteg környezetéből való kiemelésére nincs lehetőség, tehát szintén elveszik a rendszerben Ezekben az esetekben az orvosnak gyakorlatilag kompetenciáján túl kellene intézkedni. Nincsenek ismereteink a szociális ellátás területén. Szívesen fogadnánk ismereteket az esetleges alternatív ellátási rendszerről is (egyházak, önkéntes szervezetek). - Szívesen fogadnánk tudásanyagot, oktatási anyagot szemléletünkre vonatkozóan. Mely jelenségek hívhatják fel figyelmünket arra vonatkozóan, hogy valaki esetleg lelki bántalmazás áldozata. Kapcsolódási pontok: Beérkező betegek: tényleges tünetekkel érkező, ellátásra szoruló beteget tudunk fogadni. Sérülteket, súlyos szorongásos állapotokat, intoxikáltakat, kihűlés, kiszáradás, szomatikus tünetek miatt szenvedőket. Emocionális shock és stresszállapot címén órára van lehetőség az egyént környezetéből kiemelni. Ennél hosszabb kórházi lehetőség akkor lehetséges, ha a betegnek kórházi ellátást igénylő egészségkárosodása, mentális rendellenessége van. A beteg sorsának rendezésében segítségünkre lehet a Pszichiátriai osztály is. Gyermekek esetén a Gyermek Sürgősségi osztályon lehet observatio a gyermek részéreédesanyát az Anyaszálláson térítés ellenében tudjuk elhelyezni. Bántalmazásos esetben a Gyermekgyógyászati osztály tud segíteni a gyermek felvételében, elhelyezésében. Delegálási pontok: A Rendőrségi vonal fent ismertetésre került. Szociális vonalon amennyiben a szociális munkás nem elérhető, keresnénk kapcsolódási pontokat. Gyermekvédelem? Családsegítő szolgálat? Anyaszállás? Hajléktalanszálló? Példa: Felnőttek: - súlyos sérülés traumatológia - nem súlyos sérülés, de más ellátást igénylő tünet, betegség más kórházi osztály - mentális rendellenesség Pszichiátria - emocionális krízis, gyorsan rendezhető szomatikus rendellenesség------sürgősségi Osztály - amennyiben a fentiekből egyik sem lehetséges szociális ellátó rendszer Gyermekek esetén: hasonló a rendszer, elhelyezésük annyiban könnyebb, hogy bármilyen bántalmazás lehetősége felmerül, a gyermeket fogadja a Gyermekgyógyászati osztály. Bemenet SBO Kimenet Somogy Megyei Rendőrkapitányság Hajléktalanszálló Somogy megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Somogy megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Sértett, elkövető Somogy Megyei Rendőrkapitányság Hajléktalanszálló 72

73 Somogy megyei Gyermekvédelmi Intézet Zita Speciális Otthona Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Inkább szakrendeléseinkre delegálhatnak iskolaorvos, háziorvos közreműködésével Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Somogy megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Szocionet Drogambulancia INDIT Közalapítvány Kiss Ferenc Református Idősek Otthona Bemenet Intézmény/szervezet neve Család, otthon Család, otthon Alkohol használatból adódó probléma Kiss Ferenc Református Idősek Otthona Kimenet Kaposi Mór Oktató Kórház osztályai Rendőrség INDIT Közalapítvány Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Fontos megjegyezni, hogy sok esetben nehéz az iskola dolga, mert nem mindegy, hogy hol fordul elő az eset és milyen típusú. Nyilván valamilyen szinten mindegyik (külső/belső) történés kihat a tanuló teljesítményére, viselkedésére, viszont az iskolának kevés lehetősége van konkrét lépéseket tenni. Az iskola, ha bele kell folynia az eseményekbe, akkor főleg átirányít szakemberekhez, az osztályfőnök pedig figyelemmel kíséri az ottani történéseket és az alapján tájékoztatja az iskolán belüli szakembereket. Amennyiben hivatalos szervektől felkérés történik egy-egy konkrét ügyben, akkor az iskola adott képviselője általában jellemzést ír, vagy bíróságon tanúvallomást tesz stb.. Az iskola, amennyiben előfordul, akkor a megfelelő külső szervek segítségét kéri (mentők, rendőrség), akik egyrészt már tapasztaltak, tudnak differenciálni a különböző esetek között, másrészt nekik hivatali kötelezettségük is az eset további feltárása a megfelelő szervek bevonásával. Az iskola támogató szerepet tud betölteni ilyen helyzetekben. ÁLDOZAT típus lopás (iskolán belül) bántalmazás (iskolán belül) iskolán belül osztályfőnök(ök) iskolavezetés ifjúság-védelmis tanár + a tanuló(k) osztályának bevonása osztályfőnök(ök) iskolavezetés JELZÉS iskolán kívül (a feltüntetett sorrend nem jelent feltétlenül rangsorolást is) rendőrség szülő/gondviselő (kollégiumi nevelő) mentők (ha szükséges) rendőrség 73

74 bántalmazás / családon belüli erőszak / elhanyagolás (iskolán kívül) nehezebben derül rá fény, nehéz bizonyítani, kevésbé folyik bele az iskola droghasználat / élvezeti szerek használata (pl.: alkohol) nehezebben derül rá fény, nehéz bizonyítani, kevésbé folyik bele az iskola verbális / pszichés bántalmazás erőszakos bűncselekmény áldozata (gyilkosság) / öngyilkosság ifjúság-védelmis tanár iskolapszichológus védőnő + a tanuló(k) osztályának bevonása osztályfőnök(ök) iskolavezetés ifjúság-védelmis tanár iskolapszichológus védőnő + a tanuló(k) osztályának bevonása osztályfőnök(ök) iskolavezetés ifjúság-védelmis tanár iskolapszichológus védőnő + a tanuló(k) osztályának bevonása osztályfőnök(ök) iskolapszichológus (iskolavezetés) (ifjúság-védelmis tanár) (védőnő) + a tanuló(k) osztályának bevonása osztályfőnök(ök) iskolapszichológus (iskolavezetés) (ifjúság-védelmis tanár) (védőnő) + a tanuló(k) osztályának bevonása szülő/gondviselő (kollégiumi nevelő) rendőrség mentők (ha szükséges) szülő/gondviselő (kollégiumi nevelő) (gyermekvédelem) mentők szülő/gondviselő (kollégiumi nevelő) (gyermekvédelem) szülő/gondviselő (kollégiumi nevelő) (rendőrség) szülő/gondviselő (kollégiumi nevelő) (gyermekvédelem) (rendőrség) Bemenet Iskola Kimenet Bűncselekmény áldozata / elkövetője Áldozat, ha egészségügyi v. mentális terápiát igénylő Somogy Megyei Rendőrkapitányság Mentők Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Iskolapszichológusok (Somogy megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság) 74

75 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A tankerületnek nincs közvetlen kapcsolata áldozatokkal, sem olyan személyekkel, akik potenciálisan áldozattá válhatnak. Az intézményfenntartó az iskoláktól beérkezett jelzések alapján, azok vezetősége és szakemberei javaslatára biztosítja a felmerült problémák megoldásához igényelt személyi és tárgyi feltételeket. Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Azoknak az embereknek, akik minket felkeresnek és beköltöznek az intézménybe általában nincsenek papírjaik és fedő sztorival próbálkoznak bekerülni az intézménybe. 1. Elbeszélgetünk a klienssel, ha megadott annyi információt, hogy utána tudjunk járni a háttértörténetének, akkor a hallottak alapján környezettanulmányt végzünk (pl.: hozzátartozóját felkeressük, utolsó lakhelyét, önkormányzatnál érdeklődünk felőle, Családsegítőnél). 2. Ha kevés információt oszt meg a kliens, akkor keresztkérdéseket teszünk fel, általában ilyenkor összezavarodnak és kiderül az igazság. Valójában miért jött ide a szállóra, ki ajánlotta, milyen a kapcsolata a hozzátartozójával. 3. Egyeztetünk az intézményvezetővel és a szociális munkásokkal team et tartunk és megbeszéljük, hogy mit tehetünk érte, hogyan tovább vagy, hogy nem kap elhelyezést az intézményben. Ha igen: 1. Megvizsgáltatjuk a házi orvosunkkal, és beutalóval elküldjük a Tüdőgondozóba. 2. Kitöltjük az iratpótláshoz szükséges dokumentumokat és delegáljuk a Munkaügyi Központba (jövedelemigazolásért) utána a Szociális Irodába (jövedelemigazolásért) majd az Okmányirodába. (Ha nem Kaposvári lakosról van szó, akkor levelet írunk a lakóhelye szerinti illetékes Önkormányzathoz, hogy küldjék el az anyakönyvi kivonatát. Felvesszük a kapcsolatot az adott Munkaügyi Központtal, és ha nincs jövedelme, akkor illetékmentességre hivatkozunk.) 3. Ha megérkeznek a megfelelő dokumentumokkal és iratokkal elmagyarázzuk az intézmény együttélésének szabályzatát/házirendet, miután megértette a kliens aláíratjuk vele. Ha nem ér ide vagy nem hozza a dokumentumokat, akkor felhívjuk az adott intézményt, hogy odaért e a kliens vagy miért nem sikerült elintéznie a rábízott feladatot. 4. Kezdetét veszi a szociális munka, elsősorban a célok megfogalmazása és kitűzése. Egyéntől függ, hogy mennyire hagyja a segítséget elfogadni, illetve a folyamat hosszúsága. Az intézményben esetelosztás könnyíti a feladatunkat, minden szociális munkás a saját klienseivel foglalkozik. Figyelemmel kíséri és segíti a klienst, hogy minél előbb sikerüljön kikerülnie a munka világába, illetve a mindennapi életbe. Kevés ilyen példa van, de akad. A szociális munkás hiába próbál meg mindent bevetni, új és új ötleteket keresni a megfogalmazott és kitűzött cél érdekében, ha a kliensnek nincs igénye, akaratereje, elzárkózik a segítség elől. Nagy feladat, hogy a kliensek megnyíljanak, őszinték legyenek és segítséget kérjenek. 75

76 Ha nem: Elmondjuk a további lehetőségeit, delegáljuk a lakóhelye szerinti illetékes Önkormányzathoz, Családsegítő Központhoz, Kórházhoz, Drogambulanciához, rokonaihoz, Rendőrséghez. A Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ célja, hogy a magukat fedélnélkülinek valló személyeket a szociális munka eszközei és módszerei segítségével, a rendelkezésre álló intézményi eszközökkel, szolgáltatásokkal, állapotukhoz igazodóan, a lehető legnagyobb és legsokoldalúbb segítségben részesítse. Áldozatok, akikkel találkozunk, és akiket delegálhatnak az intézménybe: segítséget, információt kérő személy, család vagy hozzátartozó elküldte, kitette otthonából, nincs hozzátartozója, pszichiátriai beteg, büntetőeljárás folyik a személy ellen, munkavilágából kirekesztődött, elvesztette munkáját és lakhatását, rossz anyagi helyzettel rendelkezik (segélyből él, vagy nincs ellátása) a mindennapos igényeit nem tudja kielégíteni. alkohol beteg, szociális otthonba elhelyezést kérő személy. A hozzánk érkező személyek mind áldozatok, többnyire áldozatból bántalmazóvá majd ismét áldozattá váltak. Az intézményünk delegálja a klienseket a Kaposi Mór Oktató Kórház - Tüdőgondozójába, a Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez, a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalába Szociális Irodába, a SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központba, ha a háziorvosunk szükségesnek tartja, vagy a kliens kéri, akkor a személy számára megfelelő szociális otthonba. Bemenet Intézmény Kimenet Békevár Alapítvány INDIT közalapítvány Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Somogy Megyei Bűntetésvégrehajtási Intézet Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Somogyi Református Egyházmegye SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ INDIT közalapítvány Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centrum Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Országos Mentőszolgálat Kaposvári Mentőállomás Somogy Megyei Bűntetésvégrehajtási Intézet Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 76

77 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete; Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Pécsi utcai Foglalkoztató tagintézményben megváltozott munkaképességűek napközi foglalkoztatójában olyan emberek számára is lehetőség nyílhat foglalkoztatásukra, akik támadás következtében szereztek tartós, orvosi papírokkal igazolható sérüléseket. Bemenet Békevár Alapítvány Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona INDIT Közalapítvány Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centrum Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Munkácsy Mihály Gimnázium Országos Mentőszolgálat Kaposvári Mentőállomás Somogy Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Somogyi Református Egyházmegye Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány (SZIA) SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Kimenet Békevár Alapítvány Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona INDIT Közalapítvány Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centrum Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Somogyi Református Egyházmegye Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány (SZIA) SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 77

78 Munkácsy Mihály Gimnázium Bemenet Iskola Kimenet Bűncselekmény áldozata / elkövetője Áldozat, ha egészségügyi v. mentális terápiát igénylő Somogy Megyei Rendőrkapitányság Mentők Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Védőnői Szolgálat Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Iskolapszichológusok (Somogy megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság) Országos Mentőszolgálat Az Országos Mentőszolgálatnál, legtöbb esetben fizikailag bántalmazott és/vagy családon belüli erőszak áldozataival találkozunk. Ilyen esetben, ha ez már a bejelentés pillanatában kiderül, akkor már az eseményt telefonon felvevő mentésirányító/mentés vezető értesíti rendőrségi ügyeletet. Ha viszont csak a helyszínen derül ki, akkor az ott tartózkodó mentőegység jelzi a mentésirányító/mentésvezető felé, hogy karhatalmi segítségre van szüksége. Ebben az esetben a rendőrség továbbiakban elvégzi az ő rá háruló feladatokat. Amennyiben csak bántalmazás gyanúja merül fel, mentőegység a sértettet/áldozatot kórházba szállítja, ott az átvevő orvosnak, szakszemélyzetnek jelzi a bántalmazás tényét. Továbbiakban a kórház hivatalból értesíti a karhatalmi szervet. A Mentőszolgálathoz áldozatot konkrétan delegálni nem lehetséges, mivel elsődleges ellátást végzünk, sokszor mi tárjuk fel a bántalmazás tényét. Bemenet Intézmény Kimenet Ált.Isk., Óvodai Eü.Gondnokság Védőnői Szolgálat Békevár Alapítvány Borostyánvirág Anyaotthon Indit Közalapítvány Házi Orvosok Kaposvári Rendőr Kapitányság Kinizsi Pál Élelmiszeripari Isk. Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Kp. Napsugár Gyógy Ped. Kp. OMSZ Rendőrség Kaposi Mór Oktató Kórház 78

79 Munkácsy Mihály Gimnázium Sm. Büntetés Végrehajtási Intézmény Sm. Gyermek Védelmi Befogadó Orci Út Sm. Gyermek Védelmi Igazgatóság Gyám Csop. Sm. Gyermekvédelmi Ig. Zita Otthon Sm. Korm. Hiv. Igazságügyi Szolg. Sm. Korm. Hiv. Gyám Hiv. Sm. Pedagógiai Szakszolg. Kaposvári Tagintézmény Sm. Rendőr Kapitányság Sm. Református Egyh. Szent Imre Öröksége Szia Alapítvány Szocionet Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet A feltételes szabadságra bocsátás vonatkozásában a határozat meghozatala előtt a büntetésvégrehajtási bíró feltéve, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontjáig rendelkezésre álló idő legalább három hónap pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendelheti el külön magatartási szabály előírása érdekében. A büntetés-végrehajtási bíró a pártfogó felügyelet elrendeléséről a feltételes szabadságra bocsátásról szóló határozattal dönt, ha az elítélt pártfogó felügyeletét rendeli el, külön magatartási szabályt írhat elő. A pártfogó felügyelet kötelező alkalmazása esetén a bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában megtett előterjesztéshez kapcsolódóan a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontja előtt legalább három hónappal előterjesztést tehet a büntetés-végrehajtási bíróhoz külön magatartási szabály előírása érdekében pártfogó felügyelői vélemény beszerzése iránt, ha ez az eredményesebb megelőzés érdekében szükséges. A bekezdés szerinti előterjesztés alapján a büntetés-végrehajtási bíró pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendelheti el, és a pártfogó felügyelet alkalmazásának megállapításával külön magatartási szabályt írhat elő. A szabadságvesztés félbeszakítására irányuló kérelem indokoltságának ellenőrzése céljából a bv. intézet az elítélt által megjelölt tartózkodási hely szerint illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő útján környezettanulmány elkészítését rendelheti el, illetve megkeresheti a rendőri szervet a környezettanulmány készítése céljából. A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a pártfogó felügyelői vélemény, valamint a környezettanulmány elkészítése során kitér a hozzátartozók közötti erőszakra vagy veszélyeztetettségre utaló tények bemutatására, az azok megszüntetésére tett vagy javasolt intézkedésekre. 3. Az utógondozást a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő végzi, a helyi önkormányzatok, a munkáltatók, az elítélt társadalomba való beilleszkedését elősegítő, karitatív tevékenységet végző civil szervezetekkel, vallási közösségekkel, valamint egyéb önkéntes közreműködőkkel. 79

80 Amennyiben a büntetés-végrehajtási pártfogó az utógondozás során áldozattá válásra utaló jelenséget tapasztal, abban az esetben megteszi a szükséges jelzést az illetékes hatóság felé. Bemenet Intézmény/Szervezet neve Kimenet áldozat ügyészségen, vagy bíróságon benyújtott kérelme távoltartás megsértése áldozattá válás észlelése S.M. Bv. Intézet S.M. Bv. Intézet bv. pártfogó bv. intézet elhagyása esetén a rendőrség értesítése bv. bíró értesítése gyámhatóság felé jelzés Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona A mindennapi munka során sok áldozattal találkozok, családon belüli erőszak' szexuális aberráció, drog- alkoholproblémák, ezeket fel tudom ismerni és a megfelelő helyre tudom őket delegálni, megyei kórház, drogambulancia, szenvedélybetegek központja Ezeket a beutaltakat folyamatosan nyomon követik'.a bemeneti és kimeneti problémákat Bemenet Intézmény/Szervezet neve Kimenet Somogy Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Befogadó Otthona Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Békevár Alapítvány Munkácsy Mihály Gimnázium Országos Mentőszolgálat Kaposvári Mentőállomás Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centruma Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Gyámsági Csoport A nevelésbe vett gyermekek mind hátrányos helyzetűek. A lakás és gyermekotthonokban élő gyerekekkel pszichológus és gyógypedagógus tud foglalkozni. külső segítséget a drogambulanciától tudunk kérni, illetve a Gyermekpszichiátriától tudunk időpontot kérni szükség esetén. A nevelőszülői családokban élő gyermekek számára az iskolapszichológusnál szoktunk 80

81 segítséget kérni, illetve szükség esetén a gyermekpszichiátria további Somogy Megyei Gyermekvédelmi lehetőség. A gyermekek számára kirendelt gyermekvédelmi gyámok végzik a hivatalos ügyintézést és rendszeres beszélgetésekkel próbálnak a gyermekeknek segíteni. A rendszerbe bekerülő gyermekek mind áldozatok. Akár testi akár pszichés bántalmazáson estek át, áldozatok, mert nem nevelkedhetnek saját családjukban. Nagyon sokan olyan lelki sérülésekkel érkeznek, amiből nincs kiút. A drog és az alkohol jelenti számukra a kiutat, mert kábult állapotukban nem gondolnak bele helyzetükbe és sorsukba. Nem áll mögöttük biztos családi háttér, akik terelgetnék, segítenék őket. Sok esetben évesen még az általános iskolát végzik, sokan kimaradnak az iskolából, mert 16. életévük után nem tankötelesek és ezt ők is tudják. Nincs mivel motiválni őket, nincs jövőképük. Tudásuk erősen hiányos, normál iskolák elvégzésére képtelenek. A lányok közül sokan lesznek prostituáltak. Ha egy gyermek már a rendszerben van, mindegy mi történik vele, nem az Alapszolgálat felé kellene jelezni, hanem a gondozási helynek, mert a problémát ott tudják kezelni, legyen az gyermekotthon, vagy nevelőszülői család. Probléma hogy a tankötelezettség korhatára 16 év lett. Probléma, hogy nem minden esetben ismerjük fel azonnal a drogos gyermeket, mert nem minden kolléga találkozott ezzel a problémával korábban. A drogvizsgálat drága, nem végzik el minden esetben. Pszichológus és pszichiáter szakemberekből sajnos nincs elég, a magánrendelések e gyermekek számára nem elérhetőek. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon A mindennapi munka során mi az otthonban speciális magatartási problémával küzdő gyermekekkel foglalkozunk, akik körében sajnos előfordul pszichoaktív szerek használata. A gyermekek határozat alapján kerülnek Intézményünkbe, így mi úgymond hozott anyagból dolgozunk. Ha észleljük, hogy a növendék valamilyen szer hatása alatt van (megváltozik a tudatállapota-, pupillája, összefüggéstelenül beszél, rosszul van) elsősorban a mentőszolgálat embereihez fordulunk. Ezután felvesszük a kapcsolatot a gyermekpszichiátriával és doktornővel együttműködve próbáljuk a gyermek számára lehető legjobb megoldást megtalálni. Ha sorozatosan előforduló esetről van szó, tehát már függőségről beszélünk, akkor a TEGYESZ Szakértői Bizottságához fordulunk, hogy megtaláljuk a gyermek számára legideálisabb helyet, mivel Intézményünk nem a pszichoaktív szerek hatása alatt álló fiatalokra specializálódott. Az INDIT Közalapítvány programját is nagyon jónak találjuk, valamint az Építőipari Iskola Drogprevenciós programjába is csatlakoztunk. Bemenet Intézmény/szervezet neve Kimenet Somogy Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Határozat alapján másik intézmény (Szedres, Esztergom, Kalocsa, Aszód, Fót) Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Zita Speciális Gyermekotthon Békevár Alapítvány Kaposi Mór Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Centruma 81

82 INDIT Közalapítvány Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Az Áldozatsegítő Szolgálatnál áldozatként a következő törvényi kritériumnak megfelelő áldozatok kaphatnak támogatást: Áldozat a Magyar Köztársaság területén elkövetett bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés sértettje, valamint az a természetes személy, aki a bűncselekmény közvetlen következményeként sérelmet, különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el. Ki az áldozat (sértett)? Mindazok a személyek, akiket a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés következtében sérelem ért, pl.: hozzátartozó, szemtanú. Az első interjú során feltérképezzük a problémát, és a következő ábra alapján járunk el: Az Áldozatsegítő Szolgálat a következő intézményekhez fordulhat az azonosított probléma kezelésére. Ezek az intézmények kapcsolatok bűncselekmény és nem történt bűncselekmény esetén is bevonhatóak az áldozatok krízisintervenciójába. 82

83 Bemenet Intézmény/szervezet neve Kimenet rendőrség Szocionet Szocionet családsegítő Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Önkormányzat Egészségbiztosítási Pénztár Igazságügyi Szolgálat Anyaotthon Önkormányzat szociális iroda Áldozatsegítő Szolgálatnál A Pártfogó Felügyelői Szolgálat bűnelkövetőkkel foglalkozik, viszont a kötelező találkozások alkalmával lehetőség nyílik betekinteni a pártfogoltak mindennapjaiba, ahol a család és baráti környezet egymáshoz fűződő viszonyát is látni. Ilyenkor felmerülhetnek olyan kérdések, hogy a családon belül milyen problémák vannak (gyermekbántalmazás, lelki terror.) Áldozat lehet a pártfogolt egyik családtagja, vagy akár pont a pártfogolt is. Az élet egy területén ő elkövetőként szerepel, de életének másik szegmenség áldozatként él. Munkánk során többféle típusú áldozatokkal találkozunk, mint pl. vagyon elleni bűncselekmények, személy elleni vagy szexuális bűncselekmények áldozataival. Az Igazságügyi Szolgálat egyik osztálya (Áldozatsegítő Osztály) konkrétan a bűncselekmények áldozataival foglalkozik, de emellett a Jogi Segítségnyújtó Osztály és a Pártfogó Felügyelői Osztályok is gyakran találkoznak áldozatokkal tevékenységük során. Több esetben maga a pártfogolt is áldozat lehet, vagy már az, s ez a szerepe vezetett el a bűncselekmény megvalósításához. A pártfogó felügyelők a következő szervezetekhez delegálnak áldozatokat: 1. rendőrség 2. SMKH ISZ Áldozatsegítő Osztály 3. SMKH ISZ Jogi Segítségnyújtó Osztály 3. INDIT - ingyenes pszichológiai tanácsadás Bemenet Intézmény/szervezet neve Kimenet pártfogolt INDIT Közalapítvány 83

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN Eger, 2015. február 24. dr. Szacsva Ferenc AZ INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE 2006.

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, e napot - az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára - a kontinens

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Dr. Krizsai Anita Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 A köznevelés

Részletesebben

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU P-05 PROTOKOLL A CIVIL SZERVEZETEK, ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU P-03 PROTOKOLL AZ BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATÁNAK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer vizsgálatának összegzése

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer vizsgálatának összegzése Család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer vizsgálatának összegzése Budapest, 2016. október 4. Bulyáki Tünde szakmafejlesztési szakreferens Szociális Szakmafejlesztési,

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Észlelő és jelzőrendszer működése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Jelzőrendszer tagjai Gyvt 17 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben