ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003."

Átírás

1 KOORDINÁTORI JELENTÉS A GYERMEKKORÚ, ÉS FIATALKORÚ BŰNELKÖVETÉS HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 23. Budapest jellemzőinek, adottságainak áttekintése Közismert, mégis említésre érdemes tény, hogy az ország lakosságának mintegy egyötöde Budapesten él. Egy városról beszélünk, mégsem tekinthetjük azt homogén környezetnek. Ellenkezőleg, kerületenként és kerületeken belül is jelentős különbségeket mutató városrészek sorakoznak. Lakóik életminőségére, örömeire, problémáira és veszélyeire egyaránt a sokszínűség jellemző. Emlékeztetőül néhány a fővárosra jellemző demográfiai adat (KSH): Az összes lakos.7.3 fő, a kiskorú népesség (6,93 %), melyből a -4 éves korosztályba tartozik fő (2,47 %), a 4-8 év közöttiek száma (4,53 %). Általában a (fővárosi) bűnözéssel kapcsolatos jellemzők érzékeltetésére álljon itt a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájából néhány megállapítás. A bűnözés elsősorban a városokhoz kötődő jelenség. A városi bűnözés növekedése is okozója a városokból történő népesség-kiáramlásnak és a nagyvárosok belsővárosi területein elsősorban a fővárosban kialakuló szegregációnak. A tehetősebbek földrajzi és társadalmi értelemben egyre inkább elkülönülnek a kevésbé tehetősektől. Budapest az egyik legfertőzöttebb területe az országnak.

2 Budapesten bűnügyi fertőzöttségüket tekintve jelentősen különböző területek vannak. A fővárosiak egy része nagyon sok bűncselekménnyel kényszerül együtt élni, az ő helyzetük a bűnügyileg leginkább fertőzött európai országok polgáraihoz hasonlítható. Néhány külső kerületben ugyanakkor a nyolcvanas évekéhez hasonló a bűnügyi fertőzöttség. A lakossághoz viszonyítva a legtöbb bűncselekményt az I., az V. és a VI. kerületben követik el, mind a három kerületben a tízezer lakosra jutó arányszám 2-ben meghaladta az 2-at. Ez a legmagasabb bűnözési rátájú országokéval azonos fertőzöttséget jelez. Ugyanakkor a legkedvezőbb mutatójú XVII. kerületben az arányszám messze alatta marad az országos átlagnak: 275. A fővárosi bűnözés szerkezetét a vagyon elleni bűncselekmények kimagasló nagyságrendje jellemzi hasonlóan az országos bűnözés jellegzetességeihez. A fővárosban az elmúlt öt évben százalékkal növekedett az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények száma. A budapesti erőszakos bűncselekmények alakulását alapvetően három bűncselekménytípus határozza meg: a szándékos súlyos testi sértés, a rablás és a garázdaság, amelyek döntő többségét közterületen követik el. Az egyes kerületek között a ezer lakosra jutó erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények számában több mint ötszörös eltérést is találunk. Az erőszakos bűncselekmények elkövetése a belsővárosi zónára (az I., az V., a VIII., a IX. és a X. kerületek) koncentrálódik. E problémakörben megjelennek gyermekek is, részben elkövetőként, részben áldozatként. Fontos, hogy védelmük érdekében megfelelő tájékoztatás, gondoskodás és szilárd értékrend közvetítődjék számukra, megelőzve, hogy akár egyik, akár másik csoport tagjává válva sérüljenek gyermeki jogaik. Mindennek érdekében a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok törekednek a kapcsolódó tények feltárására, lehetséges kezelésmódok, prevenciós és erőforrások felkutatására, a gyermekek sorsát meghatározó szereplők együttműködésének segítésére, a jelzőrendszer működésének javítására. A 23. évben szerzett tapasztalatokat a következő két fő témakör köré csoportosítva mutatjuk be: a bűnelkövetés és áldozattá válás a kiskorúak körében (rendőrségi, pártfogó felügyelői, gyámhatósági, gyermekjóléti szolgálati adatszolgáltatás alapján); a bűnmegelőzés helyzete a fővárosban (a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok területen szerzett tapasztalatai és a BRFK tájékoztatása alapján). 2

3 A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok által bekért információk, és az adatszolgáltatók közlései Az adatokat a koordinátori tevékenység megindulásával összhangban 23. július. és december 3. közötti időszakra vonatkoznak. Kivéve a BRFK által közölt, a családon belüli erőszakra vonatkozó tájékoztatást, mely a március 27. és december 3. közötti tapasztalatokat összegzi. A középpontban mindvégig a 8. életévüket be nem töltött, Budapesten élő gyermekek, fiatalok állnak. A Budapesti Rendőr-Főkapitányságtól az alábbi adatokat kértük Bűncselekményt elkövető, de nem büntethető gyermekek száma; Büntetőeljárás alá vont gyermekek száma; Az általuk elkövetetett bűncselekmények; A bűncselekmények elkövetésének okai; A kiskorú elkövetők száma összesen 786 fő, ami az adott időszakban jelzett összes elkövető (felnőttekkel együtt, 482 fő) 6 %-át teszi ki. Ebből a bűncselekményt elkövető, de nem büntethető gyermekek száma: 47 fő (gyermekkorúak 23 %-a leány, 77 %-a fiú) A büntetőeljárás alá vont gyermekek száma: 739 fő (fiatalkorúak 25 %-a leány, 75 %-a fiú). Közülük 2 fő nem magyar állampolgárságú (2 % leány, 8 % fiú). Az adatok alapján a lányok kevésbé veszélyeztetettek a bűnelkövetővé válás tekintetében. Bár csoportjukban a kor előrehaladtával emelkedő tendencia figyelhető meg. Nők esetében, gyermekkorúként 23 %-os, fiatalkorúként 25 %- os, felnőttként 28 %-os arányban válnak bűnelkövetővé, az ismertté vált bűncselekményeket figyelembe véve. 3

4 Bűncselekményt elkövetett gyermekkorúak és fiatalkorúak száma ( ) gyermekkorú elkövető leány gyermekkorú elkövető fiú gyermekkorú összesen fiatalkorú elkövető fiatalkorú elkövető leány fiú fiatalkorú összesen kiskorúak összesen Adatsor gyermekkorú elkövető leány gyermekkorú elkövető fiú gyermekkorú összesen fiatalkorú elkövető leány fiatalkorú elkövető fiú fiatalkorú összesen kiskorúak összesen A bűncselekmények területi megoszlásáról a következő diagram tájékoztat. 4

5 Kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma (gyk. és fk.) az elkövetés (eljárás) helye szerint I. II. III. IV. V. VI- VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Gyermekkorú Fiatalkorú Összes kiskorú eljárás helye Gyermekkorú Fiatalkorú Összes kiskorú XIX. XX- XXIII. XXI. XXII. Közl eked ésre Vizs gálat i 5

6 Az adatok kerületi bontása nem az elkövető lakóhelye, hanem az elkövetés, illetve az eljárás lefolytatásának helye szerint került feltüntetésre. (Így két, nem kerületi vizsgálati hely is megjelenik: BRFK Közlekedésrendészet, Vizsgálati Főosztály.) Sajnos az adatszolgáltatónak nem álltak rendelkezésére az elkövetők lakóhelyére vonatkozó adatok. Az elkövetés helyét illetően az élen, azonos értékekkel, a IX. és XIV. kerület áll. Szempontunkból fontos, hogy a XIV. kerületben lényegesen magasabb a gyermekkorúak aránya. Számszerűen és arányában is a legmagasabb a kerületek között. Ez az adat további kérdéseket vethet fel, különösen az okok tekintetében. Általában megállapítható, hogy a gyermekkorú elkövetések száma jóval alacsonyabb a fiatalkorúakénál. Néhány kerületben ez az adat értékű (XII., XVI., XVIII.). Megjegyzendő, hogy itt a fiatalkorúak is átlag alatt képviseltetik magukat. (Egyetlen kivétel van, a XXII. kerület, ahol több gyermekkorú elkövetést regisztráltak, mint fiatalkorút. Ez azonban, a néhány fős érintettségre tekintettel, messzemenő következtetések levonását nem indokolja.) A kiskorúak által elkövetett bűncselekményekről az alábbi adatok tájékoztatnak. A gyermekkorúak és a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények elkövetői a cselekmény típusa szerint ( ) Bűncselekmény típusa Gyermekkorú Fiatalkorú Összes Nő Ffi. Nő Ffi. kiskorú. Személy elleni bcs Ebből súlyos testi 6 6 sértés 2. Közlekedési bcs Nemi erkölcs elleni 5 5 bcs. Ebből erőszakos 2 2 közösülés 4. Vagyon elleni bcs Ebből lopás betöréses lopás rablás Összesen

7 4 Az elkövetett bűncselekmények száma típusuk szerint Személy elleni bcs. Ebből súlyos testi Közleked ési bcs. Nemi erkölcs elleni Ebből erőszako s 3 Vagyon elleni bcs. 22 Ebből lopás betörése s lopás rablás 4 Gyermekkorú Nő Gyermekkorú Ffi Fiatalkorú Nő Fiatalkorú Ffi Gyermekkorú Nő Gyermekkorú Ffi. Fiatalkorú Nő Fiatalkorú Ffi. 7

8 (A táblázat a külföldi gyermekkorú és fiatalkorú elkövetőket nem tartalmazza.) Kiugróan magas a vagyon elleni bűncselekmények száma. Az összes, kiskorúak által elkövetett (597) cselekménynek 94%-át teszi ki. Ezen belül is magas a lopások száma: 379, (7 %). Számszerűen (49) kevésbé látszanak jelentősnek a kiskorúak által elkövetett rablások (a vagyon elleni bűncselekményeknek 8-9 %-át teszik ki). Azonban az összes elkövetett rabláshoz viszonyítva (58, mely a felnőttek által elkövetett cselekményeket is tartalmazzák) 85 %-os arányt képviselnek! Arra a kérdésünkre, hogy mik a bűncselekmények elkövetésének okai, nem kaptunk választ (a nyilvántartási rendszer adottságaira hivatkozva). Megkaptuk a BRFK által, a családon belüli erőszakról készített értékelő anyagot, mely a 23. március 27. és december 3. közötti időszakra vonatkozik. A családon belüli erőszak körébe tartozó eljárások, az eljáró szervek szerint ( ) Családon belüli erőszak - nyomozások száma ( ) I. II. III. IV. V. VI-VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX-XXIII. XXI. Vizsgálati Főosztály Adatsor 8

9 Végigtekintve az adatsoron, indokolatlannak látszó eltérések mutatkoznak a különböző területek között. Az alacsonyabb értékek nem feltétlenül jelentik azt, hogy az adott kerületben kevesebb családon belüli erőszakos cselekmény történik. Hanem vagy azt, hogy az eljáró szervek másként regisztrálják az ügyet. (Pl.: súlyos testi sértésként jelenik meg a statisztikában.) Vagy, hogy nagyobb a látencia, vagy a környezet tűrőképessége, illetve közömbössége. Ugyanakkor egy magasabb érték jelentheti a környezet és a jelzőrendszer nagyobb aktivitását. A vizsgált ügyek 22 %-át megszüntették. Érdemes vizsgálni azt, hogy ennek oka alaptalan feljelentés volt-e, vagy a sértett által a feljelentés visszavonása, esetleg megfélemlítés miatt. (További 32 %-át vádemelési javaslattal fejezték be, a jelentés készítésekor a maradék 46 % még folyamatban volt.) A gyermekek védelme szempontjából fontos további megállapítások, adatok a BRFK értékeléséből: A bántalmazásra túlnyomórészt napközben, és az esti órákban kerül sor, jellemzően a leittasodás folyamatával összefüggésben. Az esetek 32 %-ában volt megállapítható alkoholos befolyásoltság az elkövető részéről. A családon belüli erőszak sértettjeinek közel egyharmada (32 %) kiskorú (7 % fiú, 5 % lány). Akik olykor az anya védelmére kelve válnak maguk is sértetté. Leggyakoribb a fizikai bántalmazás. E mellett, jellemző a pszichikai terror. A bántalmazás hatványozódhat, amennyiben a szülők rossz kapcsolatukban egyaránt a gyermeket tekintik a bosszú tárgyának. A szexuális bűncselekmények esetén gyakran jelen van a megfélemlítés. Kiskorú szexuális zaklatása esetén az időszaknál fontosabb tényező, hogy a gyermek felügyelete nem volt megfelelően biztosítva, élettársra, egyéb családtagra, vagy ismerősre volt bízva, míg a szülő távol volt. A családon belüli erőszak köréből mintegy 7 % szexuális indíttatású. A félelemben tartott gyermek nem meri feltárni a zaklatás tényét, esetenként, ha meg is osztja azt anyjával, az nem tesz semmit a gyermek érdekében. Ha tesz is feljelentést, azt utólag visszavonja. 9

10 Az elkövetések helyének 75 %-a lakótelepi lakás, %-a közterület. A jelentés a lakótelepekkel összefüggésben a zárt építészeti struktúrát, a személyes ismeretség hiányát, az ilyen ügyek magánügyként történő megítélését említi az elkövetést elősegítő körülményként. A kapitányságok a gyermekek eltűnésével kapcsolatban fokozottan figyelnek az érintettek családi körülményeire. A rendőri jelentések összegzése során mindössze két esetben tapasztalták, hogy az eltűnés oka családon belüli erőszakra vezethető vissza. Általában baráti kapcsolatok, kalandvágy, iskolai okok állnak az eltűnések hátterében. A rendőrség általi ideiglenes hatályú elhelyezésekre 49 esetben került sor. Az elemzés készítői szerint kevésnek tűnhet ez a szám, aminek oka, hogy csak a legvégső esetben kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Gyermekvédelmi jelzést 84 alkalommal juttattak el a gyermekjóléti szolgálatokhoz. A kapitányságok egyöntetű véleménye, hogy kevés visszajelzést kapnak a gyermekjóléti szolgálatok felé megküldött adatlapokról. Az IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Fővárosi Hivatalától az alábbi adatokat kértük: A pártfogó felügyelet alatt álló 8 év alatti személyek száma; Bűncselekményük, mely miatt a felügyeletet elrendelték; Mely évben történt az elkövetés, mikor emelkedett jogerőre a pártfogó felügyeletet elrendelő határozat. A pártfogó felügyelet alatt álló 8 év alattiak száma 254 fő. Ügyeik száma 33. (4 pártfogoltnak 2 ítélete van, 44-en cselekményükkel több tényállást is megvalósítottak.) A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről az alábbi adatok tájékoztatnak.

11 Fiatalkorú pártfogoltak űncselekményeinek típusa Vagyon elleni Erőszakos Közlekedési Egyéb Összesen 4 Az ügyek több, mint 7 %-a, azaz kiemelkedő többsége ebben a körben is vagyon elleni bűncselekmény. Ezen belül a lopások állnak az élen 64 %-os aránnyal, ezt követik a rablások több, mint %-kal. Az elkövetett cselekmények palettája a vagyon elleni kategórián belül is igen színes: a lopás és rablás mellett megjelenik a jogtalan elsajátítás, kifosztás, sikkasztás, zsarolás, jármű önkényes elvétele, orgazdaság, csalás, rongálás is. Figyelemre méltó lehet, hogy egyrészt erőszakkal párosuló, másrészt előre kitervelt, illetve szervezettséget igénylő (orgazdaság) cselekményekkel állunk szemben. Az erőszakos bűncselekmények több mint egyharmadát a garázdaság teszi ki, több mint egyötödét a könnyű testi sértés. Ha elvétve is, de akad súlyos testi sértés, önbíráskodás, életveszélyt okozó testi sértés, megrontás, rendbontás és hivatali személy elleni erőszak is. Az egyéb bűncselekmények kategóriájában szerepelnek a teljesség igénye nélkül a hamis vád, közveszély okozás, közokirattal visszaélés, bűnpártolás stb. Ide sorolódik a kábítószerrel visszaélés vétsége, illetve bűntette is, mely az egyéb bűncselekmények közel harmadát, az összes cselekménynek pedig mintegy 3 %-át teszi ki.

12 Az elkövetés és a pártfogás megkezdése közötti időszak Elkövetés éve Évek száma Ügyek száma %-os megoszlás , , Összesen Évek száma Ügyek száma %-os megoszlás Évek száma Ügyek száma %-os,65, megoszlás A legjellemzőbb adat, hogy a felügyeletet elrendelő határozatok több mint másfél évvel az elkövetés után emelkednek jogerőre. A pártfogó felügyelet hatékonyságát alapvetően meghatározza, hogy a bűncselekményt követően mennyi idővel kezdődhet meg a pártfogó felügyelet. Minél hosszabb idő telik el, annál nehezebbé válik a bűncselekmény okainak pontos feltárása, és megfelelő reakció nélkül annál nagyobb a bűnismétlés 2

13 kockázata. Több évvel a bűncselekmény elkövetését követően a felügyelet a pártfogoltat teljesen más élethelyzetben találhatja, életpályáját illetően károkozó beavatkozásként is érheti. (Munkahelyi, családi konfliktusokhoz vezethet anélkül, hogy eredeti célját elérné.) Kedvező tapasztalatról számoltak be a pártfogók a vádhalasztás intézményét illetően. Ezek a határozatok teszik ki az elkövetéshez képest éven belül jogerőre emelkedő ügyek többségét. Ezek rendszerint eredményesen zárulnak, a pártfogó felügyelet többnyire eléri célját és lényegesen kisebb a bűnismétlés kockázata is. Természetesen igen fontos szerepe lehet a jogerős határozatig eltelő időszakban a gyermekvédelem rendszerének, feltéve, hogy a jelzőrendszer megfelelően működik. (Ma már ilyen jelzésnek tekinthető a rendőrség, illetve ügyészség felkérésére készítendő pártfogói környezettanulmányokhoz, a gyermekjóléti szolgálatoktól, az előzményekre vonatkozó tájékoztatás kérése is.) A rendőrség és a pártfogó szolgálat által közölt egyes adatok összehasonlítása A leggyakoribb, vagyon elleni bűncselekmények összehasonlítása látható a következő grafikonon. BRFK-Pf összehasonlító táblázat ,94 38,97 36, összes vagyon elleni összes lopás összes rablás Brfk. adat gy. és fk. Pf. adat pf. aránya (%) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 5,, 5,, 3

14 Az eljárás más és más szakaszában jelenik meg az elkövető a rendőrség, illetve a pártfogó előtt. Azonos személyeket figyelembe véve tehát az egyik, illetve másik intézkedés között jelentős időbeli eltérés lehet. (A pártfogói adatszolgáltatás szerint akár,5-2 év.) Az adatsorok tehát eltérő populációra vonatkoznak. Számszerűen jelentősen több az azonos időszakban a rendőrség előtt megjelenő, kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma, mint a pártfogás alatt álló fiatalkorúaké. Ez akkor is igaz, ha a gyermekkorúak adatait (44 fő, 8 %) kiemeljük. Kérdés, hogy utóbb ez a többlet a pártfogó felügyeleti munkában is megjelenik-e, ha nem, milyen módon zárulnak ezek az ügyek. A jegyzői gyámhatóságoknak feltett kérdéseink: Hány védelembevétel történt bűncselekmény, ill. szabálysértés miatt Az érintettek milyen cselekményt követtek el Az elkövetés időpontját követően mikor rendelték el a védelembe vételt Hány védelembe vétel szűnt meg pártfogó felügyelet miatt Hány védelembe vétel szűnt meg más ok miatt, miért Bűncselekmény miatt mindössze 5, szabálysértés miatt 4, összesen az egész főváros területén 9 védelembevétel történt elkövető magatartás miatt (23. második félévében). Az elkövetett cselekmények: csoportos rablás (5), bolti lopás (2), csalás (), közterületen árusítás (), rongálás (3), tankötelezettség elmulasztása (7). Utóbbi ügyekben az eljárás nem a gyermek, hanem a szülő, vagy törvényes képviselő ellen folyik, a cselekmény nem mások ellen irányul. Kiemelve ezt a 7 ügyet, összesen 2 cselekménnyel számolhatunk. (Természetesen bűnmegelőzési szempontból a tankötelezettség elmulasztásának is jelentős szerepe van.) 4

15 Védelembe vétel bűncselekmény és szabálysértés miatt, jegyzői adatszolgáltatás I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. bűncselekm. miatt szabálysért. miatt Elkövetett cselekmények, jegyzői adatszolgáltatás 3 2,5 2,5, csoportos rablás csalás közterületen árusítás bolti lopás rongálás tanköt. mulasztás Nagyon kevés hatósági intézkedésre került sor bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt. Ez akkor is igaz, ha feltételezzük, hogy egyes elkövetők az elkövetés idején már védelem alatt álltak. A kerületek fele 23. július. és december 3. között látszólag mentes volt e problémáktól. 5

16 Az elkövetés és a védelembe vétel elrendelése között eltelt idő 42 %-ban 6 napon belül, 3 %-ban 9 napon belül, a fennmaradó 27 %-ban 9 napon túl történt meg. Az esetek 73 %-ában tehát elfogadható határidőn belül. Arra vonatkozóan, hogy a 27 %-nyi esetben mi volt az oka a 9 napon túli intézkedésnek, nem szolgáltak információval. (Ez összesen 3-4 gyermeket érint.) A védelembe vétel megszűnésének okaként mindössze 2 esetben jelölték a pártfogó felügyelet elrendelését, esetben javítóintézeti elhelyezést. (Feltételezhető, hogy ezekben az esetekben is korábbi időszakban történt a védelembe vétel, de a vizsgált időszakban szűnt meg.) További okokként jelentek meg: nagykorúvá válás, gyermekvédelmi intézkedés, illetékesség megváltozása és eredményesség. Valamennyi eset újabb problémákat vethet fel: A nagykorúvá válás esetén az a néhány gyermek is, mely egyáltalán a gyermekvédelem látóterébe került, kikerül a védelem rendszeréből, ezzel nemcsak ellenőrzése, de támogatásának lehetősége is elvész; Amennyiben a családból történő kiemelésről dönt a hatóság, azzal a szakellátás terhelődik, olyan sajátos szükségletű gyermekekkel, melyek problémájának kezelésére sem az intézményrendszer, sem személy szerint a gondozást ellátók nincsenek felkészülve; Ami az eredményességet illeti, az természetesen csak akkor értelmezhető, ha a védelembe vétel oka (pl. az iskolakerülés) egyértelműen megszűnt. Gyermekjóléti szolgálatoknak feltett kérdéseink Hány olyan gyermeket részesítettek alapellátásban, aki bűncselekményt, illetve szabálysértést követett el Esetükben mely szerv vagy személy volt a jelzés forrása Milyen típusú ellátást, programot biztosítottak ezen gyermekeknek A családgondozás milyen eredménnyel zárult (pl. szakellátás, nagykorúvá válás stb.) A gyermekjóléti szolgálatok gyakorlatilag csak az első kérdésre adtak számszerűen is értékelhető választ. A többi kérdés mindegyikénél néhány kerületből részben felsorolásszerű választ kaptunk, így mennyiségi összehasonlításra nincs módunk. 6

17 Az alapellátásban részesülő gyermekek közül (összesen 463 fő) 259 szabálysértést, 95 bűncselekményt követett el. 9 gyermek ügyében megszüntették az eljárást, koruk miatt. Az általuk elkövetett cselekmények típusáról nem értesültünk. Szabálysértések, bűncselekmények a szolgálatok látóterében I II. 23 III. IV. 28 V. VI. VII VIII. IX. X. 8 XI XII. XIII XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. szabálysértés bűncselelekm. nyomozás megszűnt XIX. XX. XXI. XXII: 7 XXIII. 4 Összefoglalva a három adatszolgáltató közlését (azonos időszakra vonatkozóan): - a rendőrség 786 gyermek ügyében folytatott eljárást bűncselekmény miatt; - a gyermekjóléti szolgálatok 95 alapellátásban részesített gyermekről tudták, hogy bűncselekményt követtek el; - a jegyzői gyámhatóságok 5 gyermeket vettek védelembe bűncselekmény elkövetése miatt. A jelentős eltérések részben azzal magyarázhatók, hogy a rendőrség a bejelentett lakcím szerint illetékes gyermekvédelmi szerveket értesíti. Így vidéki gyermek esetén egyik fővárosi gyermekjóléti szolgálatnál, vagy gyámhatóságnál sem jelenik meg a probléma, vagy csak késéssel, ha az értesített tudomással bír a gyermek tényleges fővárosi tartózkodási helyéről. 7

18 Hasonló késedelemhez vezethet, ha a rendőrség a jogerős határozat megküldésével értesíti a jegyzőt (jegyzői gyámhatóságot), védelembe vétel érdekében (3/23. (III. 27.) ORFK Intézkedés a továbbiakban: Intézkedés VI. 35. a) pontja szerint). Ez esetben a gyermekjóléti szolgálatok nem közvetlenül a rendőrségtől, hanem egy későbbi időpontban, a jegyzői gyámhatóságtól értesülnek a bűnelkövetésről. Végül, a nyomozások egy részét nem követi vádemelés. Így ezek az esetek a rendőrsénél megjelennek ügyként, a gyermekvédelmi rendszerben azonban nem feltétlenül. A rendőrségi és gyermekjóléti szolgálati adatokhoz képest az 5 védelembevétel elenyészőnek tűnik. A szabálysértő gyermekekre vonatkozó adatok összegzése: - (a rendőrségtől szabálysértésre vonatkozó adatokat nem kaptunk); - a gyermekjóléti szolgálatok 259 gyermekről tudták, hogy szabálysértést követtek el; - a jegyzői gyámhatóságok 4 gyermeket vettek védelembe szabálysértés miatt. Ebben a létszámban nem szerepelnek a korábbi időszakban védelembe vett de a vizsgált időszakban is védelem alatt álló gyermekek. Az önkormányzati szabálysértési hatóságok ugyancsak a határozat megküldésével értesítik a gyermekvédelmi rendszert, ami gyakran jelentős időbeli eltéréssel történik, az elkövetés idejéhez viszonyítva. A megadott adatok alapján a jelzések forrásának aránya a következőképpen alakult. 69 %-a a gyámhatóságoktól érkezett, 23 %-a közvetlenül a rendőrségtől. További jelzők voltak: pártfogók 5 %-os és az oktatási intézmények 3 %-os aránnyal. A bűnmegelőzési tevékenység értékelése A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok tapasztalatait néhány fontosabb kérdés köré csoportosítottuk. Ezek: a helyi bűnmegelőzési bizottságok (BmeB), kábítószerügyi egyeztető fórumok (KEF) léte, vagy hiánya; a rendőrség és az önkormányzatok együttműködése; egyéb helyi együttműködések; az éves jelzőrendszeri tanácskozások, és tapasztalataik. 23-ban, a koordinátori tevékenység indulásakor három kerületi KEF-ről és öt kerületi BmeB-ról volt tudomásunk (melyek Önkormányzati Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság néven szerepeltek) a BRFK, illetve az NDI tájékoztatása alapján. 8

19 A kerületi kapcsolatrendszer kiépítésével párhuzamosan láthatóvá vált, hogy e szervezetek létrehozásától függetlenül mind a drogprevenció, mind a bűnmegelőzés és áldozattá válás megelőzésének érdekében komoly erőfeszítéseket tesznek a helyi önkormányzatok, illetve a különböző szakterületek munkatársai és civil szervezetek is. Tapasztalva e szándékokat, a koordinátorok igyekeztek aktívan bekapcsolódni a fórumok és bizottságok létrehozásába, illetve munkájukba. A koordinátori részvételről elmondható, hogy elsősorban a KEF-ekkel kapcsolatban volt eredményes. Ennek oka a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel való együttműködés, melynek során részt vehettünk képzéseken, közvetlenül értesültünk pályázati lehetőségekről és egyéb információkról és ezeket a kerületek felé továbbítva tevőlegesen segíthettük munkájukat. A BmeB-okkal nem sikerült hasonlóan szoros együttműködést kialakítani. Az induláshoz képest, az éves adatszolgáltatás időszakára kilenc bűnmegelőzési bizottságról és nyolc KEF-ről volt tudomásunk. További három kerületben bizottság ugyan nincs, de közbiztonsági alapítvány, illetve bűnmegelőzési iroda működik. Sajnálatos tapasztalatunk, hogy míg a KEF-ek munkájába automatikusan részt vesznek a gyermekvédelem szereplői (több helyen éppen az ő kezdeményezésükre és aktív részvételükkel alakult) addig ugyanez a bűnmegelőzés helyi szerveződéseiről nem mondható el. Néhány kerületben a gyermekvédelmi szakemberek nincsenek bevonva a bűnmegelőzési bizottságba, illetve tájékoztatást sem kapnak annak tevékenységéről. A családon belüli erőszak kezelése érdekében a rendőrkapitányságok és önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás megkötésére hét kerületben került sor. Ezekben mindenhol szükségszerűen szerepet kapnak a gyermekvédelemi rendszer szakemberei. E megállapodások alapmotivációját a 3/23. (III. 27.) ORFK intézkedés adta, így kezdeményezői a kerületi rendőrkapitányok voltak. Több kerület pozitívan fogadta az ajánlott együttműködést, azonban voltak helyek, ahol éppen a különben is hatékony együttműködésre tekintettel, nem tartottak szükségesnek írásbeli megállapodást. És volt olyan önkormányzat is, mely azért utasította vissza e megoldást, mert nézete szerint abban csupán a jogszabályi kötelezettségek ismételt megfogalmazására került volna sor. Azok a megállapodások (hat kerületé, 23. évi) melyekbe betekintést nyertünk, azt mutatják, hogy többről van szó, mint a vonatkozó jogszabályi előírások megismétléséről. Egyrészt valamennyi tartalmazza személy szerint az együttműködő munkatársakat, másrészt rögzíti kapcsolattartásuk módját, idejét, az egyes intézkedések, jelzések, visszajelzések módját, határidejét. Több 9

20 kerületben rögzítették például a prevencióval kapcsolatos feladatokat, illetve a rendőrségi segítségnyújtás módját a gyermekvédelmi szakemberek területi munkája során. Általában, az utasításhoz igazodva, a rendőrkapitányság, a gyámhivatal és a jegyző közötti megállapodás jött létre, de volt kerület, ahol a gyermekjóléti szolgálat is az aláírók között szerepelt. Az együttműködés szereplői között egyes helyeken a szociális intézmények munkatársai is megjelentek. Volt olyan kerület, melyben egy komplexebb helyi bűnmegelőzési intézkedéssorba illeszkedő megállapodás jött létre. A XIX. kerület e megállapodásban rögzítette a kialakítandó ifjúsági prevenciós iroda, valamint egy gyermekbarát kihallgató szoba létrehozását, melyek kialakítását és fenntartását közös forrásokból finanszírozzák. A megállapodások mindegyike tartalmazza a közösen végzett tevékenységek értékelésének idejét, módját, egyesek megállapítják az értékelés konkrét szempontjait. E mellett a megállapodás tartalma felülvizsgálatának szükségességét is megfogalmazzák. Mindez arra utal, hogy több helyen egy elvégzett feladat kipipálásán túl érdemi együttműködésre törekednek. Az egyéb helyi együttműködési formák a kerületekben igen változatosan alakulnak. A rendőrség jelentős szerepet vállal a gyermek- és fiatalkori bűnmegelőzésben. Szinte minden kerületben működik a DADA program. Ezen kívül különböző felvilágosító előadásokat tartanak, nemcsak diákok, de szülők, pedagógusok és más érdekeltek számára is. A kerületi kapitányságok munkatársain kívül a BRFK munkatársai és a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói is részt vállalnak bűnmegelőzési programok szervezésében, előadások tartásában. Különböző civil szervezetek számos szolgáltatást nyújtanak, jellemzően a drogmegelőzés- és drogrehabilitáció terén. Van kerület, melyben a gyermekjóléti szolgáltatást civil szervezet biztosítja. Gyermekek és családok átmeneti otthoni ellátását is több kerületben alapítványok, egyházi intézmények szolgáltatják. Ugyancsak szerepet vállalnak helyettes szülői hálózatban és nevelőszülői hálózatban. Egy-egy kerületben bűnmegelőzési iroda, illetve -centrum működik, és van, ahol közalapítvány, alapítvány lát el bűnmegelőzési feladatokat. Ezek természetesen együttműködésben állnak az önkormányzatokkal, különböző szakterületek munkatársaival, a lakossággal és a helyi médiával is. A polgárőr egyesületek szintén fontos szerepet töltenek be a helyi bűnmegelőzésben, több kerületben szoros együttműködésben az önkormányzattal és a rendőrséggel. 2

21 A 23. év tapasztalatait összegző, a gyermekjóléti szolgálatok által szervezett jelzőrendszeri tanácskozást három kerület kivételével megtartották. Egy kerületben tanácskozásra ugyan nem került sor, de a jelzőrendszer tagjainak írásos anyagait összesítették, és észrevételeikkel együtt az érintetteknek megküldték. Tartalmukat tekintve ezek a tanácskozások változatosságot mutattak. Néhány helyen a korábbi évek gyakorlatát követő reprezentatív, neves szakemberek és prominens helyi vezetők részvételével zajló rendezvényt szerveztek. Máshol formailag követték a törvény által előírtakat, azonban a részanyagok alapján átfogó, érdemi értékelésre nem került sor, javaslatok sem fogalmazódtak meg. A tanácskozásokon megfogalmazott problémák közül néhány: - A veszélyeztetettséget jelző személyek számára problémát jelent, hogy jelzésüket írásban kell megfogalmazni (ezt nem szívesen teszik); - Volt kerület, ahol az iskolai gyermekvédelmi felelősök testületileg távol maradtak a rendezvénytől; - Voltak iskolai gyermekvédelmi felelősök, akik nehezményezték, hogy nem ismerik a gyermekjóléti szolgálatok munkáját, tevékenységét (!); - A gyermekvédelmi felelősök egy része annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a maga titoktartási kötelezettsége ellentmond a gyermekjóléti szolgálatokkal szükséges együttműködési kötelezettségnek; - Több helyen, több jelzőrendszeri tag intenzívebb, személyes kapcsolatra tartana igényt a szolgálattal, illetve gyakoribb jelzőrendszeri találkozókat tartana szükségesnek; - Általában is több információt igényelnének a gyermekvédelem rendszeréről a kapcsolódó feladatot ellátók; - Kölcsönösen megjelent a jelzések és visszajelzések iránti igény. További fontos információkkal szolgált a folyó bűnmegelőzési tevékenységeket illetően a BRFK. Néhány fontos gondolat a családon belüli erőszakkal összefüggő tapasztalatok elemzéséből: A családon belüli erőszakkal kapcsolatos eljárás során igyekeznek figyelmet fordítani az elmenekült sértett ideiglenes tartózkodási helyének, új lakcímének zárt kezelésére, további konfliktusok megelőzése céljából. Ugyanezért a sértettet értesítik az elkövető szabadon bocsátásának legkorábbi időpontjáról, személyes szabadságot korlátozó intézkedést követően. Sajnálatosan, a kerületi kapitányságok helyszíni szemle bizottságai nincsenek felszerelve videokamerákkal, mely hiány fokozza az ilyen ügyekben amúgy is jellemző bizonyítási nehézségeket. 2

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése írja elő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

KOORDINÁTORI JELENTÉS

KOORDINÁTORI JELENTÉS KOORDINÁTORI JELENTÉS A GYERMEKKORÚ, ÉS FIATALKORÚ BŰNELKÖVETÉS HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 2005. ÉVRŐL BUDAPEST TARTALOMJEGYZÉK 1. Budapest sajátosságainak, adottságainak

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA JELENTÉS

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA JELENTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/279-176/2011. JELENTÉS Komárom Esztergom megye gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőiről és a bűnmegelőzési tevékenységről 2010.

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu Az Alaptörvény biztosítja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerhetőségét és terjesztését Fogalmak: Személyes adatok védelme adatvédelem Közérdekű adatok megismerhetősége információszabadság

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015.

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Szakmai Program 6.sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A fegyelmi eljárás rendje, részletes szabályai Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CCXL. törvény 374-376. 1/2015.(

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY 30500-5/303//03. Ügyintéző: Juhász Ferenc bv.fhdgy. Tel/fax: /6-33. Tárgy: tájékoztatás Kovács Ildikó részére

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás Szám: 5-1/59/2007. TÜK a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. -a (3) bekezdésének a) pontja alapján, a Rendőrség gazdaságvédelmi

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben