Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS"

Átírás

1 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program évi megvalósításáról Előadó: Dr. Horváth Imre, r. ezredes, Veszprém Megye megbízott főkapitánya Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Dr. Horváth Imre r. ezredes, mb. főkapitány

2 /2007.ált. B E S Z Á M O L Ó Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 2

3 A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt évben a közötti időszakra vonatkozó stratégiájában, valamint a munkatervben vállalt célkitűzéseit teljesítette. Ennek során együttműködve a területén lévő önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, a rendvédelem területén tevékenykedő más állami szervezetekkel biztosította a közösségi életterek, közterületek, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát. Sikeresen oldotta meg a nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton partjára látogató és ott pihenő külföldi és magyar turisták nagy számából fakadó rendkívüli közterületi, közlekedésrendészeti, bűnügyi rendőri feladatokat, szolgáltatta a helyi lakosok és turisták biztonságát, amivel jelentős mértékben hozzájárult a Balaton és a megye más területei idegenforgalmi értékének növeléséhez. Veszprém megye rendőrsége biztosította a tavaszi országgyűlési képviselői, valamint az őszi önkormányzati választások biztonságát. Sikerrel működtünk közre a szeptember-októberi budapesti eseményekben, az évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett, állam és kormányfők részvételével tartott ünnepi rendezvényekkel összefüggő rendőri feladatokban, valamint sikerrel oldottuk meg a Veszprém megye területén megtartott jelentős számú, a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, illetve ezekhez kapcsolódóan a közlekedés zavartalanságának biztosítását. 3

4 A BŰNÖZÉS- ÉS BŰNÜLDÖZÉS ALAKULÁSA Az ismertté vált bűncselekmények száma, strukturális megoszlása Az ismertté vált bűncselekmények száma 11,4 %-kal csökkent az előző évihez képest ( ). Az eltelt 5 év vonatkozásában megállapítható, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma 2002-től fokozatosan növekedett a megyében, 2006-ban viszont jelentősen csökkent. Az egyes rendőrkapitányságok vonatkozásában változó tendencia érvényesült. A bűncselekményszám ingadozása a legnagyobb mértékben a Veszprémi Rendőrkapitányságra jellemző. A bűncselekményszám alakulását minden évben jelentősen befolyásolják az úgynevezett sorozat ügyek. A lakosra jutó bűncselekmények száma az ismertté vált bűncselekmények számával azonos módon változott, azaz a óta tartó növekedést követően 2006-ban jelentősen csökkent. Évek óta bűnügyileg a Balaton-parti rendőrkapitányságok területe a legfertőzöttebb, aminek az oka, hogy a nyári idegenforgalmi szezonban az ideiglenes lakosok (turisták, nyaraló tulajdonosok) száma és az általuk, vagy a sérelmükre elkövetett bűncselekmények száma is jelentősen megnő, míg a statisztika alapját képező állandó lakos szám változatlan marad ban az ismertté vált bűncselekmények közel 2/3-a vagyon elleni bűncselekmény volt, ami számszerűsítve deliktumot jelent. Az előző évhez képest a vagyon elleni bűncselekmények száma 16 %-kal csökkent ( ). E bűncselekmény kategórián belül a lopások száma meghatározó, ez az összes vagyon elleni bűncselekmény 46,5%-a. A vagyon elleni bűncselekmények számának kedvező alakulását jelentősen befolyásolta, hogy az elmúlt években több gépkocsi feltörésre, lakás betörésre és gépkocsi lopásra szakosodott csoportot sikerült felderíteni. A kisebb súlyú és egymással általában összefüggésbe nem hozható alkalmi lopások a Balatonparti kapitányságok területén, elsősorban a nyári idegenforgalmi szezon besurranásos és strandlopásait, míg a nem Balaton-parti kapitányságoknál a szórakozóhelyeken elkövetett alkalmi és besurranásos lopásokat jelentették. A jelentős kárértékre elkövetett lopások száma az elmúlt években nem változott, évi 1-3 alkalommal történt ilyen bűncselekmény ban 2 ügyben folytattunk nyomozást olyan lopások miatt, ahol az elkövetők múzeumból, illetve magángyűjteményből muzeális értékeket tulajdonítottak el. A betöréses lopások száma kis mértékben emelkedett ( ), e bűncselekmények elsősorban nyaraló-, pince-, illetve lakásbetörések voltak. A gépkocsi lopások száma óta folyamatosan csökken. Míg a korábbi években a nyári idegenforgalmi szezonban a nagy értékű gépkocsikat tulajdonították el, addig az utóbbi években már a kisebb értékű, használt gépkocsik lopása terjedt el. A személy elleni bűncselekmények száma 2004-ben és 2006-ban az előző évhez képest kis mértékben csökkent, míg a többi évben ez a szám emelkedett. E bűncselekmény kategórián belül meghatározó a testi sértések aránya, ami egymástól független elkövetéseket jelent. A testi sértések jelentős része a családon belüli vitákból fakad és néhány esetben emberöléssé fajul. 4

5 Az erőszakos-garázda jellegű bűncselekmények száma az eltelt 5 évben fokozatosan csökkent. A rablások száma 2005-ig csökkent, majd 2006-ban kis mértékben emelkedett. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 2005-ben és 2006-ban pénzintézetek, benzinkutak, éjjelnappali üzletek sérelmére fegyveres rablás nem történt. A zsarolások egyike sem kapcsolódott szervezetten, vagy bűnszövetségben elkövetett cselekményekhez. A kábítószer illegális alkalmazásának visszaszorítására évek óta jelentős erőfeszítéseket teszünk. Ennek érdekében a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetése miatt 2004-től fokozódott a közterületi állomány bűnügyi aktivitása, továbbá több titkos információgyűjtő tevékenységet folytattunk és realizáltunk, valamint növeltük a fokozott ellenőrzések számát. A felderítő munka során kiemelt hangsúlyt helyeztünk a terjesztők felderítésére. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 2002-től 2004-ig növekedett, majd 2006-ban csökkent. Jelentős emelkedés volt 2005-ben, aminek oka az Ajkai és Várpalotai Rendőrkapitányságokon tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekmény nyomozásának befejezése volt. Ez a két ügy 380 rb. bűncselekményt jelentett ban ilyen cselekmény miatt a Tapolcai Rendőrkapitányság nyomozott. A évben ismertté vált bűncselekmény 7,6 %-a (916) tartozik a közlekedési bűncselekmények közé. Ez az arány megfelel a több évre visszatekintő adatoknak (7,1 %-7,8 %). A közlekedési bűncselekmények szerkezetében nem következett be jelentős eltolódás, továbbra is az ittas járművezetés vétség teszi ki a tényállások döntő többségét, (2006-ban 68,3 %). Az elmúlt öt évben ez az arány 64,8 % és 68,3 % között mozgott. A közrend elleni bűncselekmények száma 2006-ban az előző évi ról re csökkent, az elmúlt 5 évben ingadozott. Mind a közokirat-, mind a magánokirat-hamisítás bűncselekménye zömében járulékos bűncselekményként jelentkezett, és ez a járulékos jelleg okozza már évek óta a közrend elleni bűncselekmények évenkénti ingadozását. A gazdasági bűncselekményeknél a 365 ügy 13 %-os csökkenést jelent. A gazdasági bűncselekmények jelentős részében a Veszprémi Rendőrkapitányság folytatta az eljárást. Az elmúlt évben jellemzően pénzhamisítás, hamis pénz kiadása, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés, adócsalás, valamint áru hamis megjelölése bűncselekmények elkövetése miatt folyt nyomozás. Az elmúlt években több pénzhamisítással foglalkozó csoportot sikerült felderíteni és a gyártáshoz szükséges eszközöket lefoglalni. Az ismertté vált bűnelkövetők A bűnelkövetők száma 2006-ban az azt megelőző hoz képest ra csökkent. A bűnelkövetők nem szerinti megoszlása alapján mindkét évben a férfi elkövetők száma a meghatározó, ami arányaiban az összes bűnelkövető 85 %-át, illetve 88 %-át jelentette. A gyermekkorú elkövetők száma nőtt az előző évihez képest, abszolút számokban és százalékos arányban is. Az elmúlt 5 év viszonylatában 2006-ban volt a legtöbb gyermekkorú elkövető. A fiatalkorú bűnelkövetők száma csökkent, a számadatok szerint lényegében minden 10. bűnelkövető fiatalkorú volt. Az elmúlt 5 év átlagában az ifjú felnőtt bűnelkövetők aránya az összes bűnelkövetőkhöz viszonyítva 22 % volt. Az elmúlt évi 62-ről 2005-ben 46-ra csökkent a külföldi elkövetők száma, ami az összes bűnelkövetőhöz viszonyítva 1,1 %-ot, illetve 1,5 %-ot jelent. A tavalyi évben az ismertté vált bűnelkövetők 37,7 %-a volt büntetett előéletű, összesen fő, amiből 416 fő volt visszaeső, ez az összes büntetett előéletű elkövető 27,7 %-a. 5

6 A bűnüldöző munka Új jelenségként több esetben volt tapasztalható, hogy en keresztül próbáltak bankszámla tulajdonosoktól személyes adatokat megtudni. A technika fejlődésével újabb lehetőségek tárulnak a bűnözők elé, így várható, hogy a személyes adatokkal visszaélés (adathalászat), valamint a számítógépes rendszerek segítségével elkövetett vagyon elleni bűncselekmények elszaporodnak. Az elmúlt években, különösen ban megnőtt az időskorú emberek sérelemére elkövetett trükkös- és besurranásos lopások, illetve csalások száma. Ezen bűncselekmények kapcsán a bűnmegelőzésre nagyobb hangsúlyt fektettünk, az egyes ügyekben felmerült adatokat folyamatosan értékeltük, az így keletkezett információkat felhasználtuk. A jövőre nézve várhatóan továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények lesznek a meghatározóak, ezen belül a lopások számának emelkedésére lehet számítani. Számolnunk kell a fent említett számítógépes bűnözés, a pénzhamisítás, valamint a környezetés természetkárosítás bűncselekmények szélesebb körben való megjelenésével is. A gazdasági élet Veszprém megyei szereplői körében is várható az úgynevezett körbetartozások számának emelkedése, amelyhez kapcsolódóan növekedhet az alvállalkozókat megkárosító, jogellenes vagyonkimentések, illetve cég fantomizálások aránya. Az elmúlt évben Veszprém megyében a szervezett bűnözés helyzete sajátosan alakult. Az ország egyik legnagyobb bűnszervezetének tagja Budapest közelében él, de heti rendszerességgel megfordul megyénkben és napi kapcsolatot tart a hozzá tartozó csoportok vezetőivel. Jelentős legális vállalkozásaik vannak szerencsejáték, külföldön alapított nemzetközi szállítmányozás, őrzés-védelem területén. A megye felderítési mutatója 2004-től kezdődően folyamatosan 2006-ra az előző évihez képest 2,3 %-kal 55,6 %-ra nőtt, amely az országos összesített adatok szerint a 7. legjobb eredménynek felel meg. Az elmúlt év július 1-jén az MRFK Bűnügyi Osztályon belül megalakult az elsősorban személykörözéssel foglalkozó Célkörözési Csoport. A rendőrkapitányságok bevonásával összeállítottuk a megye tíz, a rendőri és igazságszolgáltatási szervek által legsúlyosabb bűncselekmények miatt, illetve több szerv által is keresett személyének listáját (TOP 10). A nyomozás eredményesség 2006-ban az előző évi 60,3 %-ról 61,3 %-ra nőtt. Az összesített adatok alapján Veszprém megye az országos rangsorban a nyomozás-eredményesség alapján a 9. helyen áll. Ismeretlen tettes ellen indult emberölés bűncselekmények közül 2006-ban 1-et nem sikerült felderíteni. Ennek megfelelően az emberölés felderítési mutatója 66,6 %. A többi kiemelt bűncselekmény felderítésében a megye eredményes volt. A pénzhamisítás bűncselekmény kapcsán 2006-ban sikerült több pénzhamisítással foglalkozó csoport tagjait felderíteni, ennek eredménye azonban csak a következő évi statisztikában fog megmutatkozni. A jövőre vonatkozóan célként határoztuk meg a pénzhamisítás és a rablás bűncselekmények felderítési eredményességének javítását. 6

7 KÖZBIZTONSÁG Közterületi jelenlét Közbiztonsági szakterületen tevékenységünk a bűnözés csökkentésére, a közterületi jelenlét növelésével megyénk közrendjének, közbiztonságának fenntartására, a félelemtől mentes életminőség megőrzésére, a társadalmi elvárásokhoz igazodóan az állampolgári bejelentésekre történő gyors és hatékony reagálás biztosítására és a közlekedési baleseti helyzet pozitív irányban történő befolyásolására irányult. A nyári idegenforgalmi idény rendőri feladatait a helyi polgárok, önkormányzatok és az idelátogatók megelégedettségére végeztük, a szezont rendőri szempontból eredményesen zártuk: csökkent az ismertté vált bűncselekmények, a gépkocsi lopások és feltörések, valamint a betöréses lopások száma. Az idegenforgalmi területeken olyan kiemelten súlyos, köznyugalmat megzavaró bűncselekmény, amely a hazai és külföldi vendégek biztonságérzetét megrendítette volna nem történt. A rendezvénybiztosítások gyakorlata az elvárásoknak megfelelően alakult. Az évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 538 alkalommal biztosítottunk, összesen fővel órában. Rendezvény betiltására és feloszlatására nem került sor.. Október, november és december hónapokban szinte valamennyi városunkat érintették a növekvő számú félpályás útlezárások és demonstrációk, amelyek rendőri biztosítása terhet rótt az állományra. Ezen rendezvények biztosítása során rendbontás nem történt szeptember 17-től november 06-ig a csapatszolgálati századot 4, míg 2-2 szakaszt 3 alkalommal rendelték fel Budapestre. Tömegoszlatásban a század kettő esetben vett részt: szeptember 19-én az Astoriánál, illetve október 23-án a Ferenciek terénél. Az állományból 21 fő könnyebben, míg 1 fő súlyosan megsérült. A év legfőbb feladatát az országgyűlési és helyhatósági választásokat rendkívüli esemény nélkül, rendben biztosítottuk. Közlekedésbiztonság A közlekedés biztonsága érdekében tett erőfeszítéseink eredményesek voltak: a évhez képest 7,3 %-kal csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A balesetek oksági összetétele az elmúlt öt évben lényegében nem változott. Továbbra is meghatározó a sebesség helytelen megválasztása (38 %), az elsőbbségi jog meg nem adása (18 %), a kanyarodásra vonatkozó szabályok be nem tartása (16 %). Jelentős a csökkenés a gyorshajtás (35) és a figyelmetlenség (26) miatt bekövetkezett balesetek számában. A balesetet okozók közül továbbra is a személygépkocsi vezetők részaránya a legmagasabb (63,8 %). Ittas állapotban 79 balesetet idéztek elő, amely az összes baleset 10,2 %-át jelenti. A főkapitányság közlekedésrendészeti állománya évben jelentős szerepet kapott a nem kifejezetten közlekedésrendészeti tevékenységek során. A szolgálatok nagy részét közrendvédelmi rendőrökkel közösen látták el, bűnügyi, közbiztonsági akciókban, valamint a választások és a különböző demonstrációk biztosításában vettek részt. 7

8 Az idegenforgalmi szezon közbiztonsági helyzete Elmondható, hogy rendőri szempontból sikeres, nyugodt idényt tudhatunk magunk mögött. Az idegenforgalommal érintett területeken a lakosság és az üdülő vendégek nyugalmát súlyosan megzavaró erőszakos-garázda jellegű bűncselekmény nem történt. A közterületeken, nyilvános helyeken ez évben is sikerült a szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági viszonyokat fenntartani. A Balaton-parti rendőrkapitányságok területén a szezon három hónapjában összességében 5 %-kal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, mértéke Tapolca tekintetében a legnagyobb, l5 %. Az idei szezont a korábbi évekhez hasonlóan, a vagyon elleni bűncselekmények jellemezték, kiemelten az alkalmi-, besurranásos-, strandi- és betöréses lopások, de számuk az előző évhez képest - a strandi- és besurranásos lopásokat kivéve- visszaesett. A besurranásos lopások száma 30 %-kal, a betöréses lopások száma l0 %-kal emelkedett. A személygépkocsihoz kapcsolódó deliktumok számának alakulásában a korábbi évek kedvező tendenciája volt tapasztalható, a Balaton-parti területekről 31 %-kal kevesebb gépkocsit tulajdonítottak el, azok feltörése 13 %-kal mérséklődött. Az idegenforgalmi idényben kifejtett erőfeszítéseink elismerését jelzi, hogy a Veszprém megyei Napló legnépszerűbb nyaralóhely elnevezésű közvélemény-kutatása alapján az üdülőhelyek közbiztonsága egy ötfokozatú skálán 4-es osztályzatot kapott. Sajnálatos, hogy a közlekedés biztonságának tekintetében - főként a súlyos sérüléssel járó balesetek 37 %-os emelkedésével a balesetek számának csökkentésében a Balaton-parti területeken nem sikerült előbbre lépni. A legtöbb baleset Balatonalmádi utjain következett be.. Igazgatásrendészet Szabálysértési tevékenység személy ellen érkezett szabálysértési feljelentés, amely 10 %-kal több az előző évinél. A kiszabott pénzbírság tekintetében a tavalyi évhez képest 12 %-os növekedés tapasztalható. Az önkéntes befizetések aránya 71 %-os. A járművezetéstől eltiltás intézkedések száma 7 %-kal emelkedett. Rendőreink esetben szabtak ki helyszíni bírságot, mely 30 %-os növekedést eredményezett. Rendészeti tevékenység A lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személyek száma tovább csökkent. A vizsgált időszak végére a természetes személyek 6.683, míg a jogi személyek 511 fegyvert birtokoltak. A közrendvédelmi állomány a fegyvertartás engedélyezése során alkalommal hajtott végre ellenőrzést. A pirotechnikai termékekkel kapcsolatban 85 alkalommal ellenőriztük a pirotechnikai termék lejátszását, tárolását, forgalmazását. Pirotechnikai termékek felhasználásával összefüggésben állampolgári panasz hatóságunkhoz nem érkezett. Az összesen 186 kábítószer-rendészeti és 26 prekurzor ellenőrzést az előre tervezett rend szerint hajtottuk végre. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok miatt 2 fő gyógyszerész ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztünk, egy gyógyszerészt jegyzőkönyvi figyelmeztetésben részesítettünk. 8

9 MEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat végrehajtása érdekében olyan integrált bűn- és baleset-megelőzési programot készítettünk, melynek megvalósítása széleskörű intézményi és társadalmi összefogással lehetséges. A program mozgató rugója a megyei közgyűlés mellett működő bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság és annak hat szakmai munkacsoportja. A közgyűlés 136/2004. (XI.18.) MÖK határozatával elfogadta a programot és hozzájárult a megvalósítás költségeihez. A társadalmi program keretében ajánlott települési modellprogram konkrét és jelentős segítség az egyes települések/kistérségek bűnmegelőzési stratégiájának megalkotásához. A megyei program elfogadása előtt csupán 8 település rendelkezett bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval, egy éve már 44, jelenleg 110 képviselő-testület fogadott el ilyen dokumentumot. Teljes a lefedettség a pápai, a balatonfüredi és a várpalotai kistérségekben. Bűnmegelőzés A gyermek- és ifjúságvédelmi területen tovább folytattuk a DADA oktatást, az Egy nap a biztonságért - egy nap az iskolában komplex program keretében az 1-8. osztályos tanulók részére bűn- és baleset-megelőzési, valamint egészség- és természetvédelmi témájú foglalkozásokat tartottunk. Folytattuk az iskolai prevenciós programokat a fiatalokra vonatkozó eljárásjogi és büntető jogszabályok, a fiatalkori bűnözés jellemzői, az áldozattá válás lehetőségei és elkerülési módjai, a drogokkal kapcsolatos tudnivalók témakörökben. A Tavaszi Pedagógiai Hetek keretében tanároknak tartottunk előadásokat a fiatalkori bűnözésről, valamint a családon belüli erőszakról, továbbá a megyei lakásotthonok vezetőinek, dolgozóinak tartottunk képzést. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal speciális tréningek, konferenciák tartására, a gyermekek eltűnésével kapcsolatos ügyekben történő együttműködésre. A családon belüli erőszak visszaszorításával, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok biztonságos életre nevelésével, az iskolás korosztály biztonságával, a gyermekbántalmazás visszaszorításának lehetőségeivel, valamint a roma származású gyermekek kirekesztődésének elkerülése érdekében tehető és teendő feladatokkal foglalkoztunk. A kiemelt kockázati csoportok közül az idősek áldozattá válásával kapcsolatos megelőzési és áldozatvédelmi tevékenység kapott hangsúlyt. Az időseket összefogó érdekvédelmi tömörülésekben, klubokban, civil szervezetekben prevenciós előadásokat szerveztünk. A kábítószer-bűnözés területén tartott prevenciós előadásainkat az általános és középiskolák mellett a kollégiumokra, a lakásotthonokra, a nyári táborokra is kiterjesztettük. Rendszeresen és célirányosan jelentkeztünk prevenciós információkkal a médiában, terjesztettük az előző évben elkészített...hogy ne kerülj hűvösre! és A drogfogyasztás 9

10 hatásai, árulkodó jelei és kockázatai, valamint Az igazság ideát van ismertető kiadványt. Kábítószer ellenes világnapon az érintett szervezetekkel közös rendezvényt tartottunk. Közreműködtünk a megyei és a helyi kábítószer ellenes stratégiák összeállításában és felülvizsgálatában. Baleset-megelőzés A Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a közlekedésbiztonság szinten tartása, javítása érdekében a fő hangsúlyt a passzív biztonsági eszközök használatának elterjesztésére, a fiatal, kezdő vezetők baleseti veszélyeztetettségének csökkentésére, ezáltal az általuk okozott vagy elszenvedett balesetek mérséklésére, a halálos balesetek számának csökkentésére helyezte. Az év során mintegy háromezer-ötszáz iskoláskorú gyermeket és közel ezer járművezetőt vontunk be a kampányainkba, juttattuk célba propaganda üzeneteinket. A közlekedésrendészeti területen és a baleset-megelőzésben tevékenykedők példamutató együttműködése nyomán az egyes akciók preventív tartalma erősödött. Az OBB által meghirdetett évek óta futó általános és középiskolás felmenő rendszerű versenyeken, valamint a szakmai téren már elismertséget szerzett gépkocsizó-járőr, forgalomirányító, illetve rendőr motoros versenyeken kívül rajzpályázatot, sms-ben traffipax információs szolgálatot vezettünk be. A 8-as számú főúton bekövetkező un. elalvásos közúti közlekedési balesetek csökkentése érdekében térképet készítettünk és juttattunk el az éjjel úton levőknek. A kisebbségek körében a roma népességre fókuszáltuk prevenciós tevékenységünket a vagyonvédelem, drogmegelőzés és áldozatvédelem témakörökben, társszerveinkkel együtt célzottan a roma közösség tagjainak szerveztünk foglalkozásokat. Kiemelhető az ÁNTSZ megyei intézetével közösen 2006 májusában Devecserben megrendezett Regionális Roma Egészségnap, melyre a környező megyékből is érkeztek roma fiatalok, így több százan hallgathattak felvilágosító előadásokat, interaktív foglalkozásokon vehettek részt. A nyári vendégforgalmi szezonban a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében a településeken működő helyi polgárőr szervezetek bevonásával naponta legalább 2-4 fő polgárőr segítette a rendőri munkát, a megelőzést. A strandokon és más forgalmas helyeken többnyelvű prevenciós hanganyagot játszottak le a frekventált időszakban. A nagyobb strandok bejáratnál, vagy annak közelében értékmegőrzőket helyeztek el, melyeket a pihenni vágyók rendszeresen igénybe is vettek. Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatalának együttműködésével a nyári szezonban 2 fő közterület-felügyelő közös szolgálattal segítette a feladatellátást. Egy hétig 50 fő középiskolai tanuló IPA tábor keretében intenzív vagyonvédelmi járőrözést folytatott váltásos munkarendhez hasonlóan, több napszakban. A Veszprém MRFK hivatásos állományából, a különböző funkcionális szerveknél és a Közbiztonsági Igazgatóságnál szolgálatot teljesítő személyekből rendszeres bűnmegelőzési járőrszolgálatot szerveztünk a bűnügyileg fertőzött Balaton-parti strandokra, közterületekre, parkolókra. 10

11 A telefontanú programot szervezeten belül és kívül egyaránt népszerűsítettük, feltüntettük a Telefontanú elérhetőségét. A programmal kapcsolatos kiadványokat egyéb prevenciós anyagokhoz hasonlóan terjesztettük. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresített létszáma január l-én összesen l.l34 fő volt, melyből 899 hivatásos, 228 közalkalmazott és 7 köztisztviselő jogállású volt. Az év folyamán összesen 35 tiszt és 33 tiszthelyettes szolgálati viszonya és 19 közalkalmazott jogviszonya szűnt meg. A szolgálati viszony megszűnésekre főként közös megegyezéssel, illetve fizikai, egészségi alkalmatlanság miatti nyugdíjba vonulás volt a jellemző. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetések jellemző oka a felmentés volt, ami összefüggésben volt a saját takarítási tevékenység megszűnésével. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően elsődlegesnek tekintettük a személyi állomány megtartását, elvándorlásának csökkentését. Úgy gondoltuk, hogy ennek egy megfelelő módszere, ha a kiemelkedő bátorságról tanúbizonyságot tevőket, valamint a tartósan magas színvonalon teljesítő kollégáinkat munkájuk színvonalának megfelelő elismerésben, jutalomban részesítjük. A kiemelkedő teljesítmények elismerésében partnereink voltak az önkormányzatok is. A fentieken kívül a szeptember-októberi budapesti eseményekkor tanúsított bátor helytállásukért a csapaterős szolgálatból a BRFK és a Fővárosi Közgyűlés 20 hivatásos állományút részesített pénzjutalomban. ANYAGI FELTÉTELEK A takarékossági intézkedéseknek, valamint a felügyeleti szervtől a dologi kiadások alulfinanszírozásával összefüggésben keletkező adósság felszámolására kapott jelentős többlettámogatásnak köszönhetően a 2006-os gazdálkodási évet a főkapitányság adósság nélkül zárta azzal együtt, hogy a szeptemberétől kialakult helyzetből adódóan főkapitányságnak 74 MFt többletköltsége keletkezett, melyhez póttámogatásként 34 MFt-ot kapott mindösszesen. Ebben az évben a Sümegi Rendőrőrsön homlokzat hőszigetelésre és nyílászáró cserére központi energetikai pályázaton elnyert eft-ot, tető héjazat cserére eft-ot-, míg a Pápai Rendőrkapitányságon gázkémény kiváltására eft-ot fordítottunk. Saját forrásaink terhére, szakmunkásaink kivitelezésében mintegy 700 eft értékben korszerű pihenőhelyiséget alakítottunk ki a Veszprémi Rendőrkapitányságon dolgozók részére. 11

12 A Megyei Önkormányzat 400 eft-os pályázati támogatásának segítségével, összességében 2,4 MFt kiadás mellett, szintén saját kivitelezésben felújítottuk a tornaterem melletti öltözőket, így biztosítva kultúrált körülményeket a sportolni vágyóknak. Saját erő hiányában önkormányzatok és alapítványok által biztosított források felhasználásával sikerült lézeres sebességmérő készüléket, fénymásoló gépeket, videokamerákat, térfigyelő kamerákat, kerekes távolságmérő eszközöket, valamint a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. által üzemeltetésre átadott számítástechnikai és közlekedésbiztonsági eszközöket tulajdonba illetve használatra beszerezni. Az informatikai területen 2006-ban valamennyi kapitánysági és a főkapitánysági számítógép központban HP Proliant ML 350 típusú szerverekkel kiváltásra kerültek a korábbi elavult szerverek. Az Egységes Digitális Rendszer megyei bevezetése érdekében valamennyi rendőrkapitányságon és a főkapitányságon kialakítottuk a rendszer működéséhez szükséges helyi LAN hálózatokat, és telepítettük a diszpécser munkaállomásokat. MINŐSÉGÜGY A főkapitányság és a rendőrkapitányságok munkáját alapvetően meghatározza a minőségszemlélet színvonala, ezért a minőség-szemlélet erősítését továbbra is stratégiai célnak tekintjük. Az elmúlt év minőségügyi tevékenységének hangsúlyos része volt az önértékelések, elégedettségmérések folytatása. Elvégeztük az EFQM Kiválóság kérdőíves szervezeti önértékelést és a munkatársi elégedettségmérést. A felmérés eredményei vezetői értekezlet keretében kerültek bemutatásra. Minden vezető feladata volt a kapott eredmények értékelése és a helyzet jobbítása érdekében intézkedések meghozatala, annak elemzése. Elkészítettük a főkapitányság területén működő polgárőr szervezetek és a rendőrkapitányságok kapcsolatát feltáró kérdőíves felmérést, amelynek eredményeként a kapcsolatok jobbításáért rendőrkapitányi intézkedések készültek. A rendőrségi szolgáltatások eredményességének és hatékonyságának növelése céljából a rendőrségi szolgáltatási folyamatok szabályozottságának fejlesztése érdekében folyamat és rendszer-szemléletet fejlesztő oktatást tartottunk, és folytattuk a rendőrségi tevékenységek folyamat-szemléletű leírását. A társadalmi kapcsolatok javításának és a minőségügyi szemlélet erősítésének kiemelkedő eseménye volt, hogy a megyei rendőr-főkapitányság adott otthont a Veszprém Megyei Minőség Klub megalakulása utáni első ülésének. Az előadásokat aktív hozzászólások követték, amelyek között a Klub elnöke elismerését fejezte ki a főkapitányság aktív minőségügyi tevékenységéért. Az innovációs tevékenység az elmúlt évekhez hasonlóan zajlott. Az Innovációs Adatbankhoz év közben beérkezett pályázatok mellett kiírásra került a bűncselekményből származó tárgyak értékesítéséhez kapcsolódó rendőri tevékenység hatékonysága növelésére irányuló főkapitányi felhívás, amelyre több értékes pályázat érkezett. Ennek eredményeként a pályaművek alapján módszertani útmutató kerül kiadásra. 12

13 A főkapitányság szervei az elmúlt évben rendkívül aktívan vettek részt a minisztériumok és más szervek által kiírt pályázatokon, amelynek kiemelkedő eredményeként több sikeres pályázat mellett a Veszprémi Rendőrkapitányság a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton első helyezést ért el a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítására készült modellprojekt pályaművével. Az Országos Rendőrfőkapitány által, a Rendőrség reformjára kiírt pályázati felhívásra elkészített munkájával az MRFK állományába tartozók pályaműve is díjazásban részesült. Együttműködés-kapcsolatok. A Szombathelyi Határőr Igazgatósággal az együttműködésünk tovább erősödött. Az illegális migrációhoz kapcsolódó közös feladatokon túl a határőrség munkatársaival különösen az idegenforgalmi idényben - szinte állandósult a közös közterületi szolgálatellátás, személyi és technikai segítségüket valamennyi bűnügyi, közbiztonsági fokozott ellenőrzés végrehajtásához, kiemelt rendezvények biztosításához igényeltük. Ezen túl a helyi szervek és a határőrség munkatársai több alkalommal teljesítettek közös járőrszolgálatot, az őszi demonstrációk idején huzamosabb ideig ellátták a főkapitányság objektumvédelmi feladatait, és a közterületi járőrszolgálatot erősítették. Munkánk során további fontos együttműködő partnerünk volt a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Vámés Pénzügyőrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága, a Nemzetbiztonsági Hivatal Veszprémi kirendeltsége, az IRM BÁH területi szerve, a Veszprém Megyei Közlekedés Felügyelet, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonsági Osztálya, a HM Veszprémi Erdőgazdaság Rt., valamint a Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága. A Személyés Vagyonvédelmi Magánnyomozói Kamara Veszprém Megyei Szervezetével új együttműködési megállapodás megkötésére került sor. A már kiépített, meglévő jó kapcsolatunkat tovább erősítettük a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségével. Számos rendőri intézkedésben és nyílt rendőri biztosításban nyújtottak segítséget 2006-ban, bejelentéseik és információik alapján büntető- és szabálysértési eljárások is indultak, illetve kerültek felderítésre. A Megelőzési és Kommunikációs Osztály hathatós közreműködésével a helyi polgárőr egyesületek, és a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége, illetve az érintett állami, önkormányzati és civil szervezetek összefogásával a közterületeken elkövetett és a vagyon elleni bűncselekmények hatékony megelőzése és visszaszorításának támogatására kiírt pályázaton az ajkai, a pápai, a tapolcai és a várpalotai önkormányzat összesen 3,1 millió Ft-ot nyert. A Megelőzési és Kommunikációs Osztály kapcsolattartásával kiegyensúlyozott volt együttműködésünk a drogfogyasztás megelőzésén Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal és a városokban megalakult helyi KEF-ekkel. Ennek keretében az érintett rendőrkapitányságokkal közösen több olyan pályázatban is közreműködtünk, amelynek kiemelt részét képezte a drogprevenciós tevékenység. A felsoroltakon kívül szoros kapcsolatot tartottunk fenn a bíróságokkal és ügyészségekkel, az ORFK szakirányító szerveivel. A főkapitányság és az alapszervezettel rendelkező szakszervezetek (BRDSZ, FRSZ) között megfelelő az együttműködés, melynek során rendszeresek az egyeztetések. 13

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve ZÁRADÉK: Elfogadta: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése 2003. november 6a-i ülésén a 317 /2003.(XI.6.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009 Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009 J/11 903 Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységérõl 2009 Országgyűlési Biztos Hivatala 2010

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004.

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK 1.7 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetértékelés... 4 2.1 A rendvédelmi tevékenység általános jellemzése...

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben