Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. )"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 12.-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. ) Jelen vannak: Varga Miklós polgármester, Fodor Ernő alpolgármester, Csárdi János, Hatos Tibor, Hegedüs László, Lakner Lajos, Marton Józsefné és Nagy Gábor helyi képviselők. (Távol van: Druskóczi Ferenc, Dr. Niklesz Tibor és Szi-Márton János helyi képviselő) Tanácskozási joggal van jelen: Rontó Károly jegyző Jegyzőkönyvvezető: Csöndör Lászlóné Meghívott: Lakner Lajosné óvodavezető, Varga Zoltán családgondozó. A lakosság részéről nincs jelen érdeklődő. A polgármester köszöntötte a megjelenteket, és a képviselő-testületi ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 8 fő települési képviselő a megválasztott 11 főből. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Fodor Ernő és Hatos Tibor képviselőket, akik vállalták a hitelesítést. A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Ezután a kiküldöttől eltérően az alábbi napirendek ismertetése következett: 1.) Alapító Okiratok felülvizsgálata Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Kulturális Központ 2.) A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 7. csoportjának továbbműködtetése 3.) Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 6/2006. (III. 29.) sz. Kt. rendelet módosításáról 4.) Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 5/2006. (III. 29.) sz. Kt. rendelet módosításáról 5.) Beszámoló a évi adóhatósági feladatokról 6. Beszámoló a évi gyámügyi, családsegítő és gyermekjóléti munkáról 7.) Gál László Zalakomár, Fő u sz. alatti lakos normatív lakásfenntartási támogatás ügyében érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülés) 8.) Kitüntető díjak odaítélése (zárt ülés) Más javaslat nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal egyetértett az ismertetett napirendekkel. 1.) Alapító Okiratok felülvizsgálata Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Kulturális Központ A jegyző ismerteti az előterjesztést. Kiegészíti azzal, hogy a évi CV. Törvény módosította a költségvetési szervek jogállásáról szóló rendelkezéseket. Június 1.-ig új Alapító okiratokat kell alkotni. Még a héten megtörténik az Államkincstárral az egyeztetés, utána 1

2 lehet véglegesíteni az okiratokat. Az oktatási-nevelési és kulturális intézmények részben önállóan működő helyett önállóan működőként kerültek meghatározásra. A gazdálkodási feladatokat megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 32/2009. (V. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek felülvizsgálatát elvégezte, költségvetési szervet nem szüntet meg, új költségvetési szervet nem hoz létre. Önálló és részben önálló költségvetési szerveit az alábbiak szerint sorolja be: Polgármesteri Hivatalát közhatalmi költségvetési szervként. Önállóan működő, gazdálkodó jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv Alapító jogokkal felruházott irányító szerv: Zalakomár Község Önkormányzata A besorolás szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerint jóváhagyja. A Kincstárral történő egyeztetés után a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szerinti bejegyzésre a jegyzőt kéri fel. Határidő: június 9. 33/2009. (V. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek felülvizsgálatát elvégezte, költségvetési szervet nem szüntet meg, új költségvetési szervet nem hoz létre. Önálló és részben önálló költségvetési szerveit az alábbiak szerint sorolja be: Zalakomári Kulturális Központot és Könyvtára közszolgáltató közintézményként Önállóan működő, kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat Alapító jogokkal felruházott irányító szerv: Zalakomár Község Önkormányzata A besorolás szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerint jóváhagyja. A Kincstárral történő egyeztetés után a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szerinti bejegyzésre a jegyzőt kéri fel. Határidő: június 9. 2

3 34/2009. (V. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek felülvizsgálatát elvégezte, költségvetési szervet nem szüntet meg, új költségvetési szervet nem hoz létre. Önálló és részben önálló költségvetési szerveit az alábbiak szerint sorolja be: Zalakomári Napköziotthonos Óvodát közszolgáltató közintézményként Egyéb irányítói jogokkal rendelkező irányítói szerv: Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Önállóan működő, kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat A besorolás szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerint jóváhagyja. A Kincstárral történő egyeztetés után a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szerinti bejegyzésre a jegyzőt kéri fel. Határidő: június 9. 35/2009. (V. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek felülvizsgálatát elvégezte, költségvetési szervet nem szüntet meg, új költségvetési szervet nem hoz létre. Önálló és részben önálló költségvetési szerveit az alábbiak szerint sorolja be: Zalakomári Általános Iskolát közszolgáltató közintézményként Önállóan működő, kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat Egyéb irányítói jogokkal rendelkező szerv: Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalakomári Általános Iskola fenntartására Balatonmagyaród Község Önkormányzatával kötött megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. A besorolás szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerint jóváhagyja. A Kincstárral történő egyeztetés után a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szerinti bejegyzésre a jegyzőt kéri fel. Határidő: június 9. 2.) A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 7. csoportjának továbbműködtetése A jegyző ismerteti az előterjesztést. Varga Miklós: Tavaly döntött úgy a képviselő-testület, hogy egy nevelési évre engedélyezi a 7. óvodai csoport működését. A gyermeklétszám alapján nincs más választásunk, továbbra is 3

4 működtetni kell. Ha a későbbiekben nem lesz rá szükség, akkor majd megszüntetjük. Hozzászólások: Lakner Lajosné: A népesség-nyilvántartás adatai szerint a következő években is ugyanígy fog alakulni az óvodai gyermeklétszám. Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36/2009. (V. 12.) sz. képviselő-testületi határozat 1. Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Napköziotthonos Óvodában 7. csoportot működtet a 2009/2010 nevelési évtől. A 7. csoport működési feltételeit az intézménynek a rendelkezésre álló óvodapedagógusi és technikai létszámmal és a meglévő tárgyi eszközökkel kell biztosítania. Határidő: szeptember 1.-től folyamatos Felelős: Lakner Lajosné óvodavezető Rontó Károly jegyző 2. Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az intézmény maximális ellátotti létszámának 20%-al való eltéréséhez a 2009/2010 nevelési évtől. Határidő: szeptember 1.-től folyamatos Felelős: Lakner Lajosné óvodavezető Rontó Károly jegyző 3.) Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 6/2006. (III. 29.) sz. Kt. rendelet módosításáról A polgármester elmondja, hogy nem tartotta jónak az eredeti előterjesztést, így készített egy másikat. A tervezetet kiegészítené a 6/A..-sal, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelkezésekkel: munkanélküli kérelmező esetén meg kell követelni, hogy az illetékes Munkaügyi Központnál regisztrálva legyen. Hozzászólások: Marton Józsefné: Vannak olyan családok, amelyek ugyan egy fedél alatt élnek, de külön háztartásban. Ne legyen abból hátránya az egyik családnak, ha a vele együttlakó másik rendetlen, nem megfelelő körülmények közöz neveli a gyermekét, stb. Varga Miklós: A törvény meghatározza, hogy mi a háztartás és mi a család, ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell. Rontó Károly: Vannak olyan lakosok, akik nem ott laknak, ahova valójában be vannak jelentkezve. Sok esetben a támogatások arra a címre lettek megállapítva, ahol ténylegesen 4

5 lakik, nem a nyilvántartás szerinti címre. Környezettanulmányok nem minden esetben készültek a kérelmek magas száma miatt. A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan olyan álláspont van, hogy a rászorulók természetben kapják meg az ételt, valóban az fogyassza el, akinek jár. A lakcím bejelentések ügyében már történtek intézkedések, ebben együttműködnek velünk a családsegítők és a körzeti megbízottak. Martonné: Tavaly Galambok községben helyettesítettem, és ott a rászoruló gyermekek az intézményben fogyasztották el az ételt, nem vihették el. Varga Miklós: Nem kötelező a nyári gyermekétkeztetést biztosítani. Ha a konyha üzemeltetője biztosítja a helyben történő fogyasztást, akkor vállaljuk, ha nem, akkor nem vállaljuk. Martonné: Az is irritáló volt tavaly, hogy sokan személyautóval jöttek az ebédért. Fordították volna inkább étkezésre a benzinköltséget! Lakner Lajos: Ki fogja beszerezni a természetbeni óvodáztatási támogatás keretében járó dolgokat? Rontó Károly: Az anyagiakat a képviselő-testület biztosítja, a beszerzéshez a családsegítők segítségét fogjuk kérni. Ha a testület dönt, akkor ez a rendelkezés a következő beiratkozásnál fog életbe lépni. Martonné: Azt kellene megvenni, amire valóban szüksége van a gyereknek. Lakner Lajos: A kivitelezéssel van gondom: a beíratástól számított 7 napon belül hogy fogjuk beszerezni óvodásnak a dolgokat? Mi alapján határozzuk meg a jogosultságot, amikor tavasszal kell beiratkozni, és szeptember 15.-ig kell elkezdeni az óvodába járást? Rontó Károly: Ha valaki beiratkozott, és mégsem jön szeptemberben oviba, akkor megmarad a támogatás. Attól az időponttól él a rendelet, ahogy a képviselő-testület dönt róla. Martonné: Ha valakinek a tavaszi beiratkozáskor megvásároljuk a dolgokat, és ősszel mégsem jön oviba, akkor mi lesz? Rontó Károly: Állítólag ez a szabályozás még változni fog. Utólagos leigénylés van, a beszerzések árát az önkormányzatnak kell megelőlegezni. A törvény szerint a tavasszal beíratott gyermekeket Ft pénzbeni támogatás illeti meg. Varga Miklós: Ha mi most elfogadjuk a rendeletet, kinek jár a juttatást? Rontó Károly: Aki ezután fog beiratkozni, az kapja a természetbeni támogatást. Lakner Lajos: Szerintem a nevelési évre beiratkozók egészének jár, nem csak annak, aki a rendelet elfogadása után iratkozik be, hiszen a tavasszal beiratkozottak ősszel jönnek oviba! Ezt követően a jegyző ismertette az évi XXXI. Törvény vonatkozó rendelkezéseit. Varga Miklós: Az nem világos, hogy arra a gyermekre mi vonatkozik, aki tavasszal iratkozott 5

6 be, és ősszel kezdi az ovit. Lakner Lajos: Tavasszal csak előzetes igényfelmérést kellene végezni, beiratkozni pedig ősszel kellene, amikor a gyermek ténylegesen óvodás lesz. Varga Miklós: Az iskolában ez hogy működik? Lakner Lajos: A tényleges beíratás tanévkezdéskor van. Varga Miklós: A tervezet jó így, ahogy van, de ténylegesen csak ősszel lép hatályba, az óvodakezdéskor. A részletkérdéseket a későbbiekben tisztázni lehet. Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Zalakomár község Önkormányzatának 9/2009. (V. 13.) sz. Kt. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 6/2006. (III. 29.) sz. Kt. rendelet módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 4.) Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 5/2006. (III. 29.) sz. Kt. rendelet módosításáról A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. A.... (5) bekezdésében szerepelnie kell annak a kitételnek, - amit már a gyermekvédelmi rendeletnél is javasolt -, hogy nem jogosult átmeneti segélyre az a munkanélküli kérelmező, aki az illetékes Munkaügyi Központnál nincs regisztrálva. Jelen pillanatban az Államigazgatási Hivatalok nem látnak el törvényességi ellenőrzést az önkormányzatok felett, és amíg egy rendelkezést az AB meg nem semmisít, addig azt kell alkalmazni. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Zalakomár község Önkormányzatának 10/2009. (V. 13.) sz. Kt. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 5/2006. (III. 29.) sz. Kt. rendelet módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 5.) Beszámoló a évi adóhatósági feladatokról A jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselők részére bizalmas információkat juttatott el, amelyek a beszámolóhoz szükségesek voltak, azokat mindenki ennek megfelelően kezelje. Az utóbbi időben sok esetben sikerült az adóbefizetést 6

7 foganatosítani, végrehajtások is történtek, nőttek a szabálysértési bírságból származó bevételek. A szabályszegők jobban befizetik ide a pénzt, mint más hatóságoknak. Vannak olyan rendőri szervek, akik 5 év határidőt adnak az adók módjára történő behajtásra. Az iparűzési adó esetében vannak visszaigénylések, az elszámolások még nem történtek meg. Legnagyobb adóalany továbbra is a MOL. A kommunális adó terén is sok behajtás történt. Csak adóból számíthat az önkormányzat jelentősebb bevételre, máshonnan nem. Hozzászólások: Varga Miklós: Az adózás terén jelentős változás történt az utóbbi időben. Sajnos, a kommunális adó mértékének növelése miatt a kintlévőségek is nőttek. A behajtásoknál sok éve nem tudtuk elérni azt, amit tavaly sikerült. A kiadott táblázat adatai természetesen szolgálati titokként kell kezelni. Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2009. (V. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete évi adóügyi beszámolót tudomásul veszi. Felkéri a jegyzőt, hogy a évben a kintlévőségek csökkentése érdekében tegye meg hatáskörében az elvárható intézkedéseket. Továbbá október 30-ig számoljon be a évi adóügyi munkáról és a kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedésekről. Határidő: október 30. Felelős: Hatos Tibor Pénzügyi Bizottság elnöke Rontó Károly jegyző 6.) Beszámoló a évi gyámügyi, családsegítő és gyermekjóléti munkáról A jegyző ismerteti az előterjesztést. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részéről Varga Zoltán családsegítő elmondja, hogy jó lenne idén is biztosítani a nyári gyermekétkeztetést, ennek kivitelezésében ők is segítenek. Jól működik az un. jelzőrendszer, a tagoktól sok információt kapnak. Fontos feladat a fiatalkorú terhességek számának csökkentése, tavaly 6 fiatalkorú terhes volt. Fiatalkorúak által elkövetett szabálysértésről 6 esetben érkezett jelzés, családon belüli erőszakról két esetben. Az érintett gyermekeket alapellátásba vettük. Több esetben került sor védelembe vételre, ideiglenes, illetve tartós nevelésbe vételre. Hozzászólások: Rontó Károly: A Bűnmegelőzési Bizottság ezután havonta fog ülésezni. A működésük eredményes, most már elég jó az információáramlás is. Sokat segítenek ebben a KMB-ek, és a 7

8 mezőőröktől is jönnek információk. Sajnos, a háziorvosok nem jelennek meg rendszeresen a bizottság ülésén, de megpróbáljuk őket informálni. Zárt ülésen majd többet fogok erről beszélni. Még szorosabb együttműködés szükséges. Amióta a Nagykanizsai Gyámhatósághoz tartozunk, a munkatársak is részt vesznek bizottság ülésein, és javaslat van helyi ügyfélfogadásra is. Varga Miklós: A gyermekvédelmi feladatokon belül a gyámügyi munkáról, is be kellett számolni. Ha összehasonlítom a Zalakarosi Kistérség beszámolójával, a lakosság száma nálunk egyharmada a kistérségben résztvevő önkormányzatok lakosságának, a 18 év alattiak száma pedig közel fele! Ott ténylegesen 36 gyermeket vettek átmeneti nevelésbe, Zalakomárban 15 gyermeket. Marton Józsefné: Tavaly helyettesítettem Galambok községben, ott a szülők zömének nem is kellett a gyermek, a terhesek nem jártak tanácsadásra, nem működtek együtt, esélyük sem volt arra, hogy megkapják az újszülöttet. Nálunk eleve más a helyzet. Rontó Károly: A problémás családokat végiglátogatjuk, a helyszínen győződünk meg a problémákról. Más egészségügyi szervek segítsége is kellene, hogy a döntéseink minél megalapozottabbak legyenek. Talán az ÁNTSZ-től tudunk segítséget kérni, és több család esetében drasztikusabb intézkedéseket tenni. Több romos épület van, amit le kellene bontani, ezzel sok gond megoldódna. Van az önkormányzatnak autóbusza, az intézetbe utalt gyermekek beszállítása sem gond. Ezt követően a polgármester jelezte, hogy jelen napirend tárgyalásának folytatása, illetve a következő két napirend tárgyalása a személyes adatok védelme érdekében - zárt ülés keretében történik. Előtte elmondja, hogy a képviselő-testület a 13/2009. (II. 10. ) sz. határozattal döntött arról hogy a Polgármesteri Hivatalban a szociális ügyintézői létszámot 1 fővel megemeli. A köztisztviselők közül egy dolgozó múlva el tudna menni a prémiuméves programra, ha most a létszámnövelést követően létszámleépítést hajtanánk végre. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 38/2009. (V. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői létszámát július 1-el egy fővel csökkenti. Határidő: június 30. Ezután következtek a képviselők egyéb felvetései, kérései. Martonné: Többször láttam, hogy a közmunkások dolguk végeztével letelepednek az út szélére. Ez irritáló a többi ember számára, és hogy ha már a mi pénzünkön élnek, munka után legalább jöjjenek be a Hivatal udvarába, ott nem látja őket a falu. 8

9 Varga Miklós: Intézkedni fogok ezügyben. Martonné: A komárvárosi orvosi rendelőnél életveszélyes a bejáró, miután az utat felújították, szólni kellene az illetékesnek! Varga Miklós: A Magyar Közút Kht. újította fel az Ady Endre utcát, mivel az ő tulajdonuk, de állítólag valaki elírta a szelvényszámokat, és nem az a szakasz lett felújítva, amelyiket kellett volna. Hegedüs László: Ezt a dolgot meg kellene vizsgálni, és akár magasabb fórumhoz fordulni! Más kérdés, vélemény nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 17,55-kor bezárta. Kmf. Varga Miklós polgármester Rontó Károly jegyző Fodor Ernő hitelesítő Hatos Tibor hitelesítő 9

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés kezdetekor jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. 1/2012. KT. JEGYZŐKÖNYV Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Suhajda Antal polgármester, Gyuris Ferenc alpolgármester, Csehi Zoltán,

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben