BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44) Fax.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax."

Átírás

1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44) Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/ ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság évi munkájáról, különös tekintettel a város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és azzal kapcsolatos feladatokról 2009.

2 2 Fehérgyarmat Rendőrkapitányság évi feladatainak végrehajtása során a rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony kihasználásával törekedett arra, hogy a térség lakosságának részére elfogadható közbiztonságot biztosítson. Rendőreink tevékenysége, bűnmegelőző tevékenységünk eredményeként a bűnözés nem nőtt területünkön, a polgárok biztonság érzete javult. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. /4/ bekezdés alapján a város közbiztonságáról az alábbiak szerint számolok be: A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság feladatait évi munkatervében is megfogalmazott célkitűzések érdekében hajtotta végre. A rendőrkapitányság bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatait a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek mellett valósította meg. Ez évi tevékenységünket és a jövőbelieket is meghatározza a Schengeni csatlakozással járó felkészülés, és feladatok ellátása. Az új körözési rendszer működtetése alapvető feladatként hárul a parancsnoki, illetve a végrehajtó állományra. Vezetés, irányítás, együttműködés, gazdasági helyzet Vezetés, irányítás: A rendőrkapitányság teljes tevékenységét az állományilletékes parancsnok irányítása alatt látja el, aki meghatározza szervezetünk alapvető célrendszerét, tevékenységének alapelveit. A kapitányságvezető közvetlen irányítása útján végzi munkáját a bűnügyi, a közrendvédelmi osztályvezető valamint a közlekedésrendészeti, az igazgatásrendészeti alosztályvezető és a hivatalvezető. A kapitányság szolgálati ágai az osztályvezetők irányításával végzik munkájukat, akik beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Együttműködés: A kapitányság szolgálati ágai között, valamint más kapitányságok között az együttműködés jó, kölcsönös információadással segítik egymás munkáját. Kiemelkedőnek mondható a társszervekkel való együttműködés. A rendőrkapitányság viszonya a helyi önkormányzattal korrekten alakult. Kapitányságvezető évben is eleget tett beszámolási kötelezettségének, a

3 3 képviselő testület egyhangúan elfogadta a beszámolót, és köszönetét fejezte ki a város közrend- és közbiztonság javulása terén elért eredményes munkájáért. Gazdasági helyzetünk: A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság évi költségvetési gazdálkodására, az előző évekhez hasonlóan, a szigorú költségtakarékos gazdálkodás volt a jellemző. E területen jelentős segítséget jelent a Polgármesteri Hivatalok által átutalt úgynevezett benzinpénz, mely nélkül még szűkebb keretek között kellene ellátni feladatainkat. Technikai felszereltségünk jónak mondható annak ellenére, hogy a számítógép parkunk elöregedett, a gépek nagy része cserélésre szorul. Gépkocsi parkunk mennyiségileg és minőségileg nem kifogásolható. A kapitányság épülete jelentős felújításra szorulna, bízunk benne, hogy az új vezetés erre is megoldást talál. Személyügyi helyzetünk: A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság szervezetében új szervezeti egység sem kialakításra, sem megszüntetésre nem került. A szervezeti egységek változtak annyiban, hogy a Közlekedésrendészeti Alosztály önálló jogállású lett, míg korábban a Közrendvédelmi Osztályon belül végezték tevékenységüket. Az ügyelet korábban a hivatal irányítása alá tartozott, míg január 01-től a Közrendvédelmi Osztályhoz került át. Az igazgatásrendészet a korábbi osztály jogállású szervezet helyett önálló alosztályként működik az idei évtől. Állománytábla szerinti létszáma a kapitányságnak 84 fő, ebből 69 hivatásos és 15 közalkalmazott. A határőrséggel végrehajtott integráció során nagyon sokan kerültek állományunkba, akik korábban határőrként tevékenykedtek évben a kapitányság vezetésében változás nem történt, kivéve a vidéki őrsparancsnoki beosztásokat. A évben jelentős személyi mozgás volt tapasztalható. Kapitányságunk állományából 8 fő nyugállományba vonult, 4 fő áthelyezésre került, 1 fő saját kérésére leszerelt. Az áthelyezéssel összesen az év során 20 fő érkezett, nagyrészt a korábbi határőrség szervezeti egységeiből. Az év során 4 fő került vezényléssel hozzánk, szintén a korábbi határőr állományból. Fegyelmi helyzetünk értékelésénél figyelembe kell venni a szervezetet alkotó apparátus szakmai felkészültségét, pszichikai, fizikai állapotát is. Jelenleg a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság állománya szakmailag felkészült és

4 4 pszichikailag is alkalmas a terület sajátosságainak megfelelő szolgálat teljesítésére. Fegyelmi helyzetünk jónak mondható annak ellenére, hogy évben 8 ügyben 7 fő lett elmarasztalva fegyelemsértés miatt, de ezek döntő többsége kisebb mulasztásban nyilvánult meg, egy esetben az eljárás megszüntetésre került, mivel az érintett időközben leszerelt. A kapitányság személyi állományának erkölcsi-fegyelmi helyzetét kizárólag a számszerű adatok összehasonlítása tükrében egyértelműen értékelni nem célszerű. Az állomány döntő többsége tisztességesen, becsületesen teljesíti hivatását. Bűnügyi helyzet értékelése 1. Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén: 1. számú táblázat Bűnügyi tevékenységi adatok Ismertté vált bűncselekmények összesen Nyomozás befejezés összesen: Nyomozás elutasítása összesen: Nyomozásmegszüntetés összesen: Vádemelés: Egyéb befejezés: Nyomozás eredményességi mutató: Ismeretlen elkövető ellen indított eljárás: Felderítették: Ismeretlen maradt: Ismeretlen tetteses felderítési mutató:

5 5 Bűnügyi tevékenységi adatok Ismeretlen tetteses felderítési mutató: Ismeretlen maradt: Felderítették: Ismeretlen elkövető ellen indított eljárás: Nyomozás eredményességi mutató: Egyéb befejezés: Vádemelés: Nyomozásmegszüntetés összesen: Nyomozás elutasítása összesen: Nyomozás befejezés összesen: Ismertté vált bűncselekmények összesen A táblázat adataiból megállapítható, hogy a kapitányság egészét tekintve év óta a bűncselekmények számszerű alakulásában folyamatos csökkenés mutatkozik. Az értékelt időszakra a kapitányság egyéb mutatói lényegesen nem változtak, melyek tekintetében sem a megyei, de még az országos átlag tekintetében sincs szégyenkezni valónk. 2. A bűncselekmények kriminalisztikai szempontú megoszlása, jellemzői Fehérgyarmat város vonatkozásában: 2.sz. táblázat Bűnügyi tevékenységi adatok VÁLTOZ ÁS VÁLTOZ ÁS %- BAN Személy elleniek ,4 Közlekedési ,2 Házastárs, család, ifjúság elleniek Államig. tisztaság elleniek Közrend elleniek ,9 Gazdaságiak Tulajdon elleniek ,6 Honvédelmi kötel. Elleni ,00 ÖSSZESEN:

6 6 Bűnügyi tevékenységi adatok 2007 Tulajdon elleniek Gazdaságiak Honvédelmi kötel. elleni Közrend elleniek Személy elleniek Közlekedési Házastárs, család, ifjúság elleniek Bűnügyi tevékenységi adatok 2008 Tulajdon elleniek Gazdaságiak Honvédelmi kötel. elleni Személy elleniek Közlekedési Házastárs, család, ifjúság elleniek Közrend elleniek Államig. tisztaság elleniek

7 7 A táblázat adataiból megállapítható, hogy évben a személy elleni, az államigazgatás elleni, a gazdasági és a tulajdon elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó bűncselekmények körében növekedés, míg a többi kategóriában csökkenés volt kimutatható. Fehérgyarmat városában a növekedés száma és aránya nagyobb volt, mint a csökkenés, így a kapitányság székhelyén az összes bűncselekmények alakulásában növekedés mutatkozik az előző év hasonló időszakához képes 244-ről 277-re, mely 12 %-os növekedést jelent. Az egyes bűncselekmény-kategóriákban bekövetkezett változások, és az azok mögött lévő események és okok az alábbiak szerint értékelhetőek Személy elleni bűnözés: A személy elleni bűncselekmények alakulása az előző évhez képest kedvezőtlenül alakultak, számuk 20-ról 33-ra nőtt. Ezen kategórián belül zömében testi sértésről (14) és zaklatásról (14) beszélhetünk, elenyésző a személyi szabadság megsértése és a magánlaksértés és más ide sorolható bűncselekmények száma. A testi sértések száma az előző évhez képest nem változtak. Ezeknél a bűncselekményeknél zömében közterületen elkövetett bűncselekményekről beszélhetünk, amit a garázdaságokkal halmazatban valósítanak meg. A városban elenyésző a családon belül elkövetett bántalmazások száma. Mint kiemelt kategóriába tartozó, a köznyugalmat súlyosan sértő bűncselekményt, a testi sértéseket, illetve az ehhez tartozó jelenségeket kiemelten kezeljük. A felderítésükre, valamint az eljárások hatékonyságára nagy hangsúlyt fektetünk. A zaklatás, mint bűncselekmény január 01.-től lépett hatályba. Ezen bűncselekmények elkövetőit általában személyes sérelmek, érzelmek motiválják, ezért a lakosság szubjektív biztonságérzetére nincsenek különösebb hatással Közlekedési bűncselekmények: A város területén előforduló közlekedési bűncselekmények vonatkozásában az előző évhez képest némileg kedvezőbb jelenség mutatható ki. Az előző év hasonló időszakához képest 5 %-al csökkent az ide sorolható bűncselekmények száma (39-ről 37-re). Nem csökken azonban a kapitányság aktivitása az ittas vezetők felfedése és elfogása tekintetében évben a kapitányság székhelyén 18 fő ittas járművezető ellen folytattunk le büntetőeljárást.

8 8 Az előző évhez képest csökkent a közúti balesetek száma 7-ről 6-ra, valamint a maradék két bűncselekmény mögött közlekedés biztonság elleni bűncselekmény és cserbenhagyás mutatható ki, mely bűncselekmények eshetőleges szándékkal és gondatlan magatartással is megvalósíthatóak. Ebből eredően a rendőrségnek igen kis esélye van arra, hogy megakadályozza azt, hogy a figyelmetlen gépkocsivezető ne törje le a vasúti átjárót védő félsorompót, vagy a színesfém tolvaj a közúti jelzőtáblákat ne tulajdonítsa el A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények: Ezen bűncselekménycsoportba tartozó bűncselekmények körében arányait tekintve lényeges változás nem következett be, hiszen az előző évi 2-ről 1-re csökkent. Az értékelt időszakban tartás elmulasztása bűncselekmény fordult elő egy esetben. Országosan megfigyelhető, illetve a média és a közérdeklődés középpontjában van a családon belüli erőszak, melyek megnyilvánulási formái ezen bűncselekmény kategóriába sorolhatóak. Erre tekintettel a rendőrségnek a gyermekvédelmi jelzőrendszer többi tagjával együtt továbbra is kiemelt kell fordítania erre a területre, valamint a még szorosabb kapcsolattartásra Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztaság elleni bűncselekmények: Az itt előforduló bűncselekmények jellemzően nem befolyásolják lényegesen a város közbiztonságát, illetve az itt lakó emberek szubjektív biztonságérzetét, azonban számukban az értékelt időszakban növekedés mutatható ki. Az elmúlt évhez képest számuk 0-ról 5-re emelkedett. Ezen bűncselekmény többsége (3) közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak, melyek sértettjei általában egészségügyi intézmények dolgozói. Az elkövetői kör minden esetben az ügyfelek közül került ki, akik ily módon kívánták elrendezni sérelmeiket.

9 Közrend elleni bűncselekmények: A közrend elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó bűncselekmények már lényegesen nagyobb szelet az összes bűncselekményeken belül. Itt is kedvezőbb változás következett be a tavalyi évhez képest, számuk 62-ről 55-re csökkent. Ebben a kategóriában meghatározó bűncselekmény a garázdaság, aminek az előfordulása 27 volt, mely a évhez képest (32) némileg csökkent. Az állandó magas szám oka az állampolgárok egyre növekvő agresszivitása. Vitás helyzetüket továbbra is erőszakos úton próbálják megoldani, illetve alkohol fogyasztás során, vagy azt követően helyezkednek szembe a társadalmi együttélési szabályokkal. Jellegükből adódóan a rendőrség ezen bűncselekményeket java részt csak feldolgozni (reagálni) tudja, a megelőzés területén nem tud eredményesen fellépni. A másik jelentős bűncselekmény az okirattal visszaélés (11), ami a lopások, mint vagyon elleni bűncselekmény járulékos bűncselekménye. Halmazatban követik el főként akkor, amikor az elkövetők áldozataik őrizetlenül hagyott táskáját, vagy tárcáját célozzák meg, és eshetőleges szándékkal az azokban lévő okiratokat is megszerzik. Mint a köznyugalmat jelentősen érintő és a társadalmi érdeklődés középpontjában lévő másik bűncselekmény, a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye, aminek előfordulása a statisztikai adatok alapján nőtt az előző évhez képest 4-ről 8-ra. Meg kell azonban jegyezni, hogy egyedi fogyasztásokról van szó, szervezetten elkövetett vagy terjesztéssel is foglalkozó bűnözői csoportokról vagy személyekről a rendőrségnek jelen pillanatban nincs tudomása. Természetesen ezen vonalon is a felderítő munka folyamatos, ilyen jellegű magatartás megjelenése esetén képesek vagyunk azt megfelelően reagálni Gazdasági bűncselekmények: A gazdasági bűncselekmények száma és aránya évek óta nem meghatározó a város bűnügyi helyzetében és nem történt jelentős változás az értékelt időszakban sem. A tavalyi 8 esethez képest az idén 10 ide tartozó bűncselekmény fordult elő. Nőtt 5-ről 7-re a hamis pénz kiadása bűncselekmények száma. Bár a hamis pénz kiadása a pénzhamisításhoz kapcsolódó bűncselekmény, különösebb

10 10 aggodalomra már csak előfordulását tekintve sem adhat okot, bár a rendőrség ezen bűncselekmények felderítésében sincs nyerő pozícióban, hiszen a hamisított címletek szinte kivétel nélkül a pénzgyűjtő központi egységekben kerülnek felfedésre, és csak az azonosító zsákok alapján tudják behatárolni azt a pénzintézetet, ahol a hamis pénzt forgalomba hozták. Ebből eredően a rendőrségnek igen kicsi esélye van ezen bűncselekményben eredmények produkálására, már csak azért sem, mert magát a feljelentést is a MNB hónapokkal később teszi meg, az elkövető beazonosítása szinte lehetetlen. A fentieken túl 2 esetben történt a készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélés, ami szintén a vagyon elleni bűncselekményekhez kapcsolódik hasonlóan az okirattal visszaélésekhez amikor az elkövetők a sértettek bankkártyáját megszerezve próbálnak meg készpénzhez jutni a jogosulatlan használat során. Természetesen a rendőrkapitányság továbbra is komoly erőfeszítéseket fejt ki a jövedéki termékekhez kötődő bűncselekmények, így különösen a jövedéki orgazdaság felderítése érdekében. A városban több látványos intézkedésünk volt évben Vagyon elleni bűnözés: A bűncselekmények kriminalisztikai szempontú strukturális megoszlásának vizsgálatakor megállapítható, hogy az összes bűncselekményeken belül a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése a leggyakoribb. Ezen bűncselekményeknél az előző években folyamatos növekedés volt kimutatható. Az ide sorolható bűncselekmények száma 113-ról 133-ra nőtt.

11 11 Az egyes bűncselekmények alakulását a következő táblázat tartalmazza: VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK MEGOSZLÁSA VÁLTOZ ÁS 3. számú táblázat VÁLTOZÁS %-BAN Lopás ,4 Betöréses lopás Sikkasztás ,3 Csalás ,7 Rablás Jármű önkényes elvétele Egyéb ,3 ÖSSZESEN: ,1 Vagyon elleni bűncselekmények megoszlása Betöréses lopás Sikkasztás Csalás Rablás Jármű önkényes elvétele Egyéb Lopás

12 12 Vagyon elleni bűncselekmények megoszlása Betöréses lopás Sikkasztás Csalás Rablás Jármű önkényes elvétele Egyéb Lopás A táblázat adataiból megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények közül a jármű önkényes elvétele bűncselekmény kivételével valamennyi bűncselekmény vonatkozásában növekedés következett be. A növekedés azonban nem számottevő. Ezen kategóriában külön elemzést érdemel a legjellemzőbb, és egyben a kiemelt bűncselekmények közé tartozó lopás, valamint a másik két kiemelt bűncselekmény, nevezetesen a betöréses lopás és a rablás. A lopások vonatkozásában megállapítható, hogy évek óta a legjellemzőbb bűncselekmény, az értékelt időszakban száma jelentősen nem változott 74-ről 79-re nőtt. Sorozat-bűncselekményt e vonatkozásban nem követtek el a városban, az esetek szinte kivétel nélkül az egyéb személyek javait károsító kategóriába sorolhatóak. Kiemelkedik köztük a mobiltelefon lopás - amelyeket zömében a város tanintézményeiben követnek el illetve az év első felében a színesfémlopás, az év második felében a kerékpárlopás. A gazdasági válság eredményeképpen a színesfém ára jelentősen visszaesett, ezáltal az ilyen jellegű bűncselekmények száma szinte a nullára csökkent. Kerékpárlopást többségében vendéglátóhelyek elől illetve lépcsőházakból tulajdonítottak el. Az ügyben több személyt is sikerült eljárás alá vonnunk, így a látenciába került bűncselekmények közel 90%-a felderítésre került. A köznyugalmat jobban befolyásoló gépkocsi lopás nem történt, a jármű önkényes elvétele bűncselekmény száma is csökkent az előző évhez képest 4-ről 2-re.

13 13 Besurranás módszerével szintén kevés számú, 6 bűncselekmény követtek el, melyek között sorozatjellegű nem volt. Szintén nem jellemző a város területén a zsebtolvajlással elkövetett lopás (1) sem. Tekintettel arra, hogy a kapitányság egészét tekintve is a lopások száma az egyik meghatározó bűncselekmény, felderítésükre és nyomozásukra is kiemelt hangsúlyt fektetünk. Arányait tekintve mindkét mutató megközelíti a 60 %-ot. Jellegéből és súlyából eredően szintén nagy közérdeklődésre tart számot a betöréses lopások városunkban történő előfordulása, alakulása is. Számuk az előző évhez képest lényegesen nőtt, 9-ről 19-re. Sorozatjelleggel vagy új módszer alkalmazásával elkövetett bűncselekmény nem volt. A betörések közül 5 lakásbetörés volt melyből 2 kísérleti szakban maradt -, a többi kivétel nélkül különböző tároló helyek, raktárak egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények sérelmére követték el. Jellegük miatt ezen bűncselekmény felderítése és nyomozása is kiemelt hangsúlyt kap, az eredményességi mutatószámok itt is megközelítik a 60 %-ot. Ennél a kategóriánál nevesítették az egyik legsúlyosabb bűncselekményt, a rablást, amelyből a város területén az előző évi 1 esethez képet idén 3 bűncselekmény fordult elő. Ezen bűncselekményt a Május 14. téren található ún. éjjel-nappali élelmiszerüzlet alkalmazottja sérelmére követték el a hajnali órákban, amikor a lopáson tetten ért tolvaj a lopott dolog megtartása érdekében alkalmazott erőszakot az üzlet alkalmazottjával szemben. A másik esetben a buszpályaudvaron egy fiatalkorú személytől vette el erőszakkal egy felnőtt korú személy a mobiltelefonját, míg a harmadik esetben a nyomozást bűncselekmény hiányában szűntettük meg. A fenti ügyekben a nagy erőkkel végzett forrónyomon üldözés, a precíz helyszíni munka minden esetben meghozta eredményét, az elkövetőket néhány órán belül sikerült beazonosítanunk. A fentiekből eredően, ezekben az ügyekben mind a felderítés, mind pedig a nyomozás eredményessége 100 %-os. Az elemzések befejezése előtt meg kell még említenünk a csalások alakulását, hiszen számuk az elmúlt években a lopás után meghatározó volt a vagyon elleni bűncselekmények alakulásában évben 19, évben 5, míg az értékelt időszakban 6 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el városunkban.

14 14 Közrendvédelmi tevékenység Kapitányságunk szervezeti rendjében legnagyobb létszámú és legszélesebb tevékenységi kört ellátó szervezeti egységet foglalja magába. A Közrendvédelmi Osztály a Körzeti megbízotti csoportból valamint járőr csoportból, valamint Rozsály és Kölcse Rendőrőrsből tevődik össze. A Közrendvédelmi Osztály beosztottjainak intézkedései a bűncselekmények megakadályozására, bűncselekmény elkövetése esetén az elkövető felderítésére, elfogására és előállítására, valamint a szabálysértések, közlekedési balesetek megelőzésére irányulnak. Fő tevékenység a közterületi szolgálat ellátása. A Közrendvédelmi Osztályon belül működik a Fehérgyarmat székhelyű, négy tagból álló körzeti megbízotti csoport, valamint a járőr állomány. A szervezeti változásokat tekintve januártól újabb két hely került betöltésre, egy fő viszont a csoportvezető nyugállományba került. A KMB csoporthoz tartoznak még Fehérgyarmat városon kívül a szomszédos falvak: Tunyogmatolcs, Nábrád, Kérsemjén, Panyola, Olcsvaapáti, Kisar, Nagyar községek is. Ezeken a településeken történő bűncselekmények kisebb volumenű és szabálysértések során az éppen szolgálatban lévő körzeti megbízott intézkedik. Nyomozati és vizsgálati munkát is folytatnak. Az osztály fő feladatának tekinti, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőrök minden általuk észlelt szabálysértésre reagáljanak, az elkövetett szabálysértéseket súlyozzák, éljenek a figyelmeztetési lehetőségekkel, lehetőség szerint csak a kiemelt szabálysértés elkövetése esetén kezdeményezzenek szabálysértési vagy közigazgatási eljárást. A Közrendvédelmi Osztály az alábbi intézkedéseket foganatosította: Intézkedések: Év 2008 Fgy. Elfogások száma Előállítások száma Biztonsági intézkedés Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentések Helyszíni bírság (fő) Helyszíni bírság (Ft)

15 15 A számadatokból az állapítható meg, hogy csökkentek az intézkedési mutatók, ami nem jelenti azt, hogy a városban romlott a közrend és a közbiztonság, vagy az intézkedek minősége és intenzitása, hanem azzal is magyarázható, hogy megszűnt az un. vonulós csoport, akik tagjai koncentráltan a városban teljesítettek szolgálatot, valamint nagymértékben hozzájárult a helyszíni bírságok számának csökkenéséhez, hogy hótól meghibásodása miatt nincs folyamatos sebességellenőrzés. Idén is megfelelő rendőri erővel biztosítottuk az illetékességi területünkön megtartott rendezvényeket, így a Szatmári Vígasságok keretében a Gyarmati Vígasságokat is. Rendbontás nem történt, sem szabálysértés, sem bűncselekmény miatt nem kellett eljárást kezdeményeznünk. Köszönetemet fejezem ki a rendezőknek, mert a rendezvény lebonyolítását maximálisan megszervezték. Közlekedés- és közlekedés biztonság helyzete: évben Fehérgyarmat városban és a városhoz tartozó közigazgatási területen 68 közlekedési baleset történt az alábbi megosztásban: Tárgy Év Év Összes baleset Halálos 1 0 súlyos sérüléses 8 5 könnyű sérüléses anyagi kárral járó Ittas okozók 1 0 Az előző évhez viszonyítva az összes balesetek száma 88-ról 68-ra csökkent, és kiemelkedő eredmény az is hogy halálos baleset e területen nem történt. A közlekedési balesetek okait vizsgálva első helyen továbbra is a sebesség helytelen megválasztása, az előzési és elsőbbségi jog be nem tartása áll. További jelentős számmal bíró baleseti ok a szabálytalan kanyarodás, amely szintén elsőbbségi jog elmulasztására vezethető vissza, illetve a követési távolság be nem tartása.

16 16 Baleseti veszélyforrásként a városban a következő hely említhetők, ahol a leggyakrabban történik közlekedési balesetek: Kiss Ernő út, Ady Endre utca, Dózsa György utca, Mártírok út kereszteződései, ahol Állj! Elsőbbségadás kötelező! jelzőtábla van ugyan kihelyezve, de ezt több esetben figyelmen kívül hagyják a gépkocsivezetők, valamint a Damjanich utca és kereszteződései, ahol a kórház miatt főként a nappali órákban erős forgalom jelent veszélyforrást, továbbá a Szatmári út és arra csatlakozó utak környéke, ahol szintén az erős forgalom nemzetközi is jelent veszélyforrást. Fokozottan ellenőrizzük a rendelkezésünkre álló eszközökkel a Fehérgyarmat város mellékutcáiban lévő szórakozóhelyek környékén, hogy kiszűrjük az alkoholos állapotban közlekedőket. Fehérgyarmat városban ittas járművezetés miatti feljelentés évben 20 esetben történt, míg 2008-ban 18 esetben. Bűnmegelőzési tevékenység: A bűnmegelőzési tevékenység, mint komplex tevékenység az elmúlt év során szinte valamennyi szolgálati ág feladataiban megjelent. Munkánk során fontos feladatnak tekintjük a biztonságért érzett egyéni és közösségi felelősség kialakítását, hogy személyének és vagyonának biztonságáért elsősorban mindenki önmaga felelős. Megelőző tevékenységünk gerincét az ifjúságvédelem, a vagyonvédelmi és az áldozatvédelmi tevékenység képezte, fokozott figyelmet fordítottunk a biztonságos közlekedés megfelelő propagálására. A bűnmegelőzési tevékenységünk megcélozta az óvodásoktól, iskolásokon keresztül valamennyi korcsoportot. Óvodai oktatás keretében a város óvodáiban játékos előadásokat tartottunk, főként a gyalogos közlekedés, a biztonsági eszközök használata témakörében. A rendőri állomány a nyári szünidőtől kezdődően fokozott ellenőrzéseket tartott a gyermek- és fiatalkorúak által leginkább látogatott számos veszélyt is rejtő helyeken, mint például játéktermekben, strand, környékén. A korábbi évek tapasztalatai alapján nagy hangsúlyt fektettünk a tanévkezdéssel összefüggő megelőzési feladatokra is. A balesetveszélyesnek ítélt helyeken a tanévkezdéskor a tanítás előtti és utáni órákban egyenruhás rendőrök teljesítettek szolgálatot.

17 17 Mindkét fehérgyarmati általános iskola belépett a D.A.D.A programba. A D.A.D.A program bűnmegelőzéssel foglalkozik, ezen belül szól a reklámok, bevásárlóközpontok, barátok rossz hatásáról a gyermekekre, melyet figyelemfelhívó és megelőző jelleggel beépítenek a tantervbe évtől a helyi Deák Ferenc Gimnáziumban belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatása folyik fakultatív formában, mely oktatásokat teljes egészében a kapitányság erre megbízott tiszti állománya végzi. Igazgatásrendészeti tevékenység Az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységi körébe tartozik a rendészeti, engedélyügyi és a szabálysértési ügyintézés. a./ Szabálysértési tevékenység Az Igazgatásrendészeti Alosztály évi munkáját az érvényben lévő és hatályba lépő törvények, rendeletek, utasítások, intézkedések alapján végezte. Fenntartottuk a már kialakult és bevált módszereket, a gyors, kultúrált ügyfélszolgálatot, a szolgáltató jelleget, az eredményes és pontos munkavégzést. Ezen szakterületen fokozódtak a törvényességi követelmények és az állampolgárok elvárásai. A szabálysértési tevékenységet az Igazgatásrendészeti Osztály állományán belül kettő fő végzi, akik önállóan dolgozzák fel a szabálysértési feljelentéseket és az azzal kapcsolatos végrehajtási feladatokat is elvégzik. Az évi LXIX. törvény (Sztv.) az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések közül a rendőrség hatáskörébe utalja az ipari robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos, a lőfegyverrel kapcsolatos, a rendzavarás (2) bekezdés a szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma, a szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma, a vallásgyakorlás jogának megsértése, a gyülekezési joggal visszaélés, és a valótlan bejelentés szabálysértéseket. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet a közrendelleni szabálysértések közül az állatviadal tilalmának megszegése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértést, a kábítószer-rendészeti szabálysértést, a jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi illetőleg magánnyomozói tevékenység, a jogosulatlan címerhasználat, a kitiltás szabályainak megszegése, a pártfogói felügyelet szabályainak megszegése, a számszeríj, szigonypuska jogellenes használata, a tiltott határátlépés, úti

18 18 okmánnyal kapcsolatos szabálysértést, a titokvédelmi szabálysértést, a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértést, a közlekedési szabálysértések közül 32 közlekedésrendészeti szabálysértést évben a szabálysértési feljelentések száma a fehérgyarmati lakosokkal szemben stagnál, évben 278, évben 298 személlyel szemben került sor az eljárás lefolytatására. A 298 személlyel szemben 140 főnél kapitányságunk, 158 főnél pedig más hatóság állományába tartozó hivatásos dolgozó kezdeményezte az eljárás lefolytatását. Közrend elleni szabálysértés miatt 7, közlekedési szabálysértés miatt 210, kiemelt szabálysértés miatt, melyek súlyosan sértik, vagy veszélyeztetik a közlekedés biztonságát 123 fővel szemben jártunk el. A 123 kiemelt közlekedési szabálysértés miatt alkalmazott intézkedés során 39 járművezetői engedély visszavonására került sor. A feljelentett személyek közül 185 fő lett pénzbírsággal sújtva. A kiszabott pénzbírság összege Ft, ami Ft/fő átlagbírságnak fele meg. b./ Engedélyügyi tevékenység Az Igazgatásrendészeti osztályon belül az engedélyügyi tevékenységet személyesen az osztályvezető végzi. A lőfegyver megszerzési és tartási ügyekben az engedélyezési eljárás minden esetben a közigazgatási eljárásról szóló évi CXL. törvény alapján történt. A lőfegyverek megszerzését és tartását a lőfegyverekről és lőszerekről szóló évi XXIV. törvény és a 253/2004 (VIII.31.) Kormányrendelet tartalmazza. A fenti rendelet értelmében első fokon eljárunk a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítása, megszerzése és tartása, továbbá a légfegyver javítása a gáz- és riasztófegyver viselése, a lőfegyver hatástalanítása a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatának, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tároló hely üzemeltetésének engedélyezésében. Fehérgyarmat Városban 130 fő rendelkezik lőfegyvertartási engedéllyel. A lőfegyverek összesen 330 db - tartása vadászati célból van engedélyezve, A városban fegyverbolt nem üzemel. Gáz-riasztó fegyverengedély nélkül vásárolható, de közterületen való viseléséhez engedély szükséges ban 7 engedélyt adtunk ki és összesen illetékességi területünkön 41 gáz-riasztó fegyvert viselhetnek közterületen az állampolgárok, természetesen önvédelmi célból.

19 19 A társas vadászatokat rendszeresen ellenőrizzük, vadászbaleset nem történt területünkön. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló évi CXXXIII. törvény által hatáskörükbe utalt feladatok végzése során eljárunk az egyéni és társas vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésében, a személy- és vagyonőr, a magánnyomozói, biztonságtechnikai tervező- szerelő igazolványok kiadásának elbírálásában az igazolványok kiadásában. Illetékességi területünkön 11 egyéni vállalkozó és 1 betéti társaság folytat vállalkozás keretében személy- és vagyonőri, magánnyomozói, valamint biztonság technikai szerelő és tervező tevékenységet évben 57 db (109 db) személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységének hatósági engedélyezésével kapcsolatos ügyforgalom bonyolódott le a rendőrkapitányságon, melynek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza. Tevékenység Összes kérelem Engedélye zés Elutasítá s Új eljárás Nincs döntés Biztonságtechnikai szerelő Biztonságtechnikai tervező szerelő Magánnyomozó Mechanikai vagyonvédelmi szerelő Mechanikai vagyonvédelmi tervező szerelő Személy- és vagyonőr Összesen Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységének hatósági engedélyezésével kapcsolatos ügyforgalom Az engedélyezési eljárások lefolytatására a jogszabályban előírt 30 napos határidőn belül került sor. A kérelmek elutasítására az ügyfél büntetett előélete miatt, vagy az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás miatt került sor.

20 évben figyelmeztető jelzés engedélyezésére 1 esetben került sor, pirotechnikai termék tároló helyének engedélyezésével kapcsolatos intézkedésre (még) nem került sor. Ellenőrzések: Az engedélyügyi tevékenység során meg kell említeni a fenti tevékenységek ellenőrzését is. A fegyverengedélyezési ügyekben az Igazgatásrendészeti Alosztály és a Közrendvédelmi Osztály végzi az ellenőrzési tevékenységet, ide értve a lőfegyverek tárolásának rendőrhatósági ellenőrzését és a vadászatok ellenőrzését is. A személy- és vagyonőri tevékenység (egyéni, vállalkozó) helyszíni ellenőrzése a Közrendvédelmi Osztály hatáskörébe tartozik, a magánnyomozói tevékenység ellenőrzésére a Bűnügyi Osztály jogosult, melyre évben is sor került. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonőrök, biztonságtechnikai szerelők ellenőrzése során (10 vállalkozás) nem került sor hiányosság felfedésére. A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság évben alapvető feladatait ellátta, fő célkitűzéseit megvalósította. Rendkívül fontos minden területen, hogy a közterületi rendőri jelenlétbe továbbra is nagyobb súllyal fejeződjék ki az elérhetőség és a segítőkészség. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy beszámolómat a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (4-5) bekezdése alapján elfogadni szíveskedjen. Várom észrevételeiket és javaslataikat, annak érdekében, hogy a évi munkatervünkbe azokat beépíthessük. Fehérgyarmat, január 10. Takács Zsolt r. alezredes kapitányságvezető

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Ordacsehi Önkormányzata Képviselő - testületének

B E S Z Á M O L Ó Ordacsehi Önkormányzata Képviselő - testületének E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Fonyódi Rendőrkapitányság beszámolója a közrendről és a közbiztonságról.

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

A Rendőrség feladatai

A Rendőrség feladatai A Rendőrség feladatai A Magyar Köztársaság Rendőrségének elsődleges feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. A Rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el, illetve kiemelendő,

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

A fegyvertartás szabályai

A fegyvertartás szabályai A fegyvertartás szabályai Milyen fegyverekre kell tartási engedélyt kérni? Milyen lőfegyvertartási célra kaphatunk fegyvertartási engedélyt? Ki nem kaphat fegyvertartási engedélyt? A fegyvertartási engedély

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. április 14. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai törzskönyvi

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 06050-854/2010 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Egység a legfontosabb dologban, sokféleség a fontos dolgokban G.W.Bush 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 65-976/9 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Védd meg a rendet, és a rend is megvéd téged Aquinói Szent Tamás 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2010. év május 20. napján tartandó

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE 2016. JANUÁR - SZEPTEMBER VI.1. Saját kezdeményezésű büntető feljelentés VI.2. Saját kezdeményezésű szabálysértési feljelentések VI.3. Elfogások VI.4. Előállítások

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám:19010-5058/2011. J Ó V Á H A G Y O M : Dr.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben