Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok"

Átírás

1 1. Melyek a vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai szempontból? Melyek a vagyon elleni bűnözés kriminológiai típusai oksági szempontból? Ismertesse a vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai jellemzőit és sajátosságait! 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok 1. vagyon elleni bűnözés 2. erőszakos bűnözés 3. közlekedési bűnözés 4. korrupciós bűnözés 5. szervezett bűnözés 6. gazdasági bűnözés 7. alkohollal kapcsolatos bűnözés 8. kábítószer-bűnözés 9. szexuális bűncselekmények 10. politikai bűnözés 11. terrorista bűncselekmények 2.A vagyon elleni bűncselekmények fogalma a. laikusok: vagy egyszerűen lopásra gondolnak, vagy általánosságban minden olyan bűncselekményt ide sorolnak, amikor valamilyen vagyontárgy, pénz vagy egyéb érték illegálisan cserél gazdát b. hazai büntetőjog: azok a cselekmények tartoznak ide, amelyeket a Btk. a XVIII. fejezetében felsorol (lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, stb.) c. kriminológia: a kriminológiai fogalom a bj-i meghatározástól eltérően az erőszakos elemeket többnyire az erőszakos bűncselekményekhez sorolja, még akkor is, ha az elsődleges cél valamilyen vagyontárgy meghatározása 1

2 3.A vagyon elleni bűnözés kriminológiai morfológiai szempontú- típusai 1. Szűk értelemben: a nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények 2. Tág értelemben: a. nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények b. számítógépes bűncselekmények c. gazdasági bűncselekmények 4.A vagyon elleni bűnözés kriminológiai oksági szempontú típusai 1. alkalmi jellegű bűncselekmények 2. létfenntartást szolgáló bűncselekmények ( megélhetési bűnözés ) 3. eszköz bűncselekmények (jövedelemszerző bűnözés a kábítószerbűncselekményeken belül) 4. egzisztenciateremtő-, illetve fenntartó bűncselekmények 5. A vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai jellemzői és sajátosságai 1 - az utóbbi húsz évben az összbűnözésen belül a vagyon elleni bűnözés aránya a legmagasabb, ugyanakkor az arányszám közel sem változatlan a 90-es évek legelején a regisztrált bűnözés több, mint 80%-át a vagyon ellen bűncselekmények tették ki 1999-ben 70% volt a vagyon elleni bűnözés összbűnözésen belül mért aránya, ami 2006-ban 61,1%-ra esett vissza a vagyon elleni bűncselekmények aránya a évben a regisztrált bűncselekmények 64%-át tette ki - a vagyon elleni bűnözés legnagyobb hányada lopás, amely nagyjából az összes vagyon elleni bűncselekmény felét teszi ki - a lopásokon belül a polgárokat az ún. betöréses lopások (ezen belül is leginkább a lakásbetörések) és a gépjárműlopások száma és alakulása érinti érzékenyen - a lakásbetörések száma az elmúlt évtizedben hullámzó trendet írt le, az évtized közepéig jellemző csökkenést az elmúlt években növekedés váltotta fel 1 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 2

3 - jellemző adat az, hogy a betöréses lopások elkövetőinek az ismertségi aránya országosan átlagban 20% körül alakul, vagyis a büntetőhatóságok csak minden ötödik tolvajt kerítenek kézre ez az adat is azt mutatja, hogy a vagyon elleni bűnözés kontrolljának a jelenleg alkalmazott eszközrendszere alkalmatlan az elfogadható szintű biztonság létrehozására és fenntartására - a személygépkocsi lopások a hazai bűnözés megítélésének meghatározó tényezőjét képezik 1998-ban ilyen bűncselekményt regisztráltak, ez a szám ekkortól kezdve folyamatosan csökkent, 2009-ben már csak személygépkocsi lopást regisztráltak - a lopások mellett Magyarországon a leggyakrabban előforduló vagyon elleni bűncselekmények: a csalás, a rongálás, és az utóbbi években a szerzői és szomszédos jogok megsértése - a csalás a rendszerváltást követően a legdinamikusabban növekvő bűncselekménytípusnak bizonyult minősítési problémákkal is összefüggésben, volt olyan év, hogy az 1980-as években előfordult 4,5-5 ezer esettel szemben több mint ilyen cselekményt regisztrált a bűnügyi statisztika jelenleg ezres szinten látszik stabilizálódni a csalások száma - a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekmények esetében a magas előfordulási arány mögött szintén minősítési problémákkal és a rendőri értékelési rendszer hiányosságaival találkozhatunk - a rongálások már évek óta tartják az évi ezres előfordulási gyakoriságot, de itt mindenképpen meg kell említeni, hogy csak a regisztrált esetekről van szó, ennél a bűncselekménytípusnál rendkívül magas látenciával kell számolnunk - a vagyon elleni bűnözés jelenségéhez hozzátartoznak a vagyon elleni szabálysértések is az utóbbi évtizedben két ízben is jelentős dekriminalizáció zajlott le a Btk. vagyon elleni bűncselekményeket szabályozó fejezetében a vagyon elleni cselekmények bűncselekményi alakzatainak elkövetési értékhatára előbb Ft-ra emelkedett, majd Ft-ra nőtt évi átlagban nagyságrendileg 5-10 ezer között mozog azoknak a vagyon elleni cselekményeknek a száma, amelyek ugyan a büntetőhatóságok látókörébe kerülnek, ám végül az ezek miatt indított eljárások a feljelentés elutasításával, illetve a nyomozás megszüntetésével érnek véget azért, mert a konkrét cselekmények nem bűncselekményt, hanem szabálysértést valósítanak meg (2009: 7820 vagyon elleni szabálysértés) 3

4 - a évet megelőző évtizedben a vagyon elleni bűnözés 90 és 150 milliárd Ft között hullámzó mértékű kárt okozott a évben a vagyon elleni bűnözéssel okozott kár 100 milliárd Ft volt 6.Nemzetközi összehasonlítás - a nemzetközi bűnügyi adatokat vizsgálva két jellegzetesség jelenik meg - az első, hogy összefüggés mutatható ki egy-egy ország gazdasági fejlettsége és az országban előforduló bűncselekmények száma között az összefüggés egyenes arányosságot mutat: minél fejlettebb egy ország, annál több bűncselekményt követnek el a területén - a másik jellegzetesség azt mutatja, hogy minél fejlettebb gazdasággal rendelkezik egy adott ország, annál magasabb a bűnözésen belül a vagyon elleni bűncselekmények aránya 2. Ismertesse a vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméleteket! Mit nyer és mit veszít a társadalom a vagyon elleni bűnözés révén? Melyek az amatőr és a profi tolvajok jellemzői? 1.A vagyon elleni bűnözés társadalmi szintű értékelése - a bűnözés és különösképpen a vagyon elleni és a gazdasági bűnözés más képet mutat, ha gazdasági, makrogazdasági, társadalmi léptekben vizsgáljuk - makroszinten a vagyon elleni bűncselekmények csupán a vagyon egy részének újraelosztását jelentik az átcsoportosítás társadalmi szempontból még hasznos is lehetne, hiszen olyanoktól kerülnek vagyontárgyak az elkövetőkhöz, akiknek van amennyiben a bűnelkövetők jobban hasznosítanák a megszerzett vagyont, mint áldozataik, akkor éppenséggel nem tiltani, hanem támogatni kellene a nemzeti 4

5 összvagyon növelésének ezt a módját a problémát az okozza, hogy a jobban hasznosításra nincs semmiféle garancia - a bűnözés által a társadalmi jólét csökken, az államnak tehát a gazdasági racionalitást tekintve is elemi érdeke, hogy beavatkozzon, még akkor is, ha ez a beavatkozás (bűnüldözés, büntető igazságszolgáltatás) jelentős költségekkel jár - a büntetőjog hatékonysága közgazdasági értelemben, de a mindennapi tapasztalatok alapján is, a ráfordítások nagyságától függ amennyiben a társadalom jelentős erőforrásokat fordít a bűnüldözésre, akkor látványos eredményeket is el lehet érni, de az eredményeknek ára van (nem csak pénzben, hanem a demokrácia korlátozásában, és az emberi jogok érvényesülésében kifejezhető ára jellemzően a diktatúrákban alacsonyabb bűnözéssel találkozhatunk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek szívesebben viselnek el valamivel több bűncselekményt és élnek valamivel szabadabban) - a bűnözésnek azonban nem csak árnyoldalai vannak, társadalmi szinten jótékony hatásokat is generál a bűnözés, mivel kikényszeríti az igazságszolgáltatás működését, bővítését, sok munkahelyet generál + nem csak az állami szféra él meg a bűnözésből, egyre komolyabb szerepet kapnak a magánvállalkozások, az őrző-védő szolgálatok - a biztosítási piac jelentős hányadát is a bűnözéstől való félelem generálja 2.A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméletek - Marx és Engels a bűncselekményeket egyszerűen a tőkés társadalom szerves részének, és a nyomor, a termelési eszközöktől való megfosztottság miatt a szükségletkielégítés természetes eszközének tekintette - Mayer német szociológus közvetlen kapcsolatot mutatott ki a gabonaárak változása és a bűnözés alakulása között az elmélet érdekessége, hogy a bűnözés mindenképpen növekszik: ha nő a gabona ára, akkor a lopások száma növekszik, ha csökken, akkor az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűntények száma nő - Durkheim szerint a szegénység önmagában nem indokolja a bűnözés növekedését, sőt a bűnözés esetében a szegénység még visszatartó erőként is jelentkezhet, hiszen az egyén cselekvését, gondolkodásmódját erőteljesen befolyásolják társadalmi körülményei. Lehetőségek hiányában az adottságok kényszerítő erővel kötik gúzsba a vágyakat. 5

6 - hazánkban a vagyon elleni bűnözés jelentős részben szükséglet szülte bűnözés (megélhetési bűnözés) társadalmunkban kitermelődnek olyan rossz körülmények között élő csoportok, amelyek szükségleteiket bűncselekmények elkövetésével elégítik ki 3.Az amatőr és a profi tolvajok jellemzői AMATŐR TOLVAJOK - alkalmi bűnelkövetők jellemzően egy, vagy néhány bűncselekményt követnek el, és sokszor akkor is felhagynak a bűnözéssel, ha nem buknak le - kevés kockázattal járó lopást követnek el - kifinomult végrehajtás hiánya - tervszerűség hiánya a lelepleződés esélye esetükben elég magas, mert sokszor nem kellő körültekintéssel hatják végre a cselekményt - jellemzően anyagi kényszerből lopnak közvetlen krízishelyzet megoldása - jellemzően tizenéves elkövetők - nem válnak rendszeres bűnelkövetővé PROFI TOLVAJOK - nem véletlenszerűen követik el a bűncselekményeket, hanem készülnek rá - hivatásszerűen foglalkoznak bűnelkövetéssel - az általuk alkalmazott módszerrel összefüggésben jól fejlett technikai készségekkel rendelkeznek - hat rájuk a konszenzus kényszere, a társaikkal megosztott közös értékek folytán - nemcsak tanulnak egymástól, hanem védelmezik is egymást - bármennyire lazán is, de szervezettek 6

7 3. Az erőszak és az erőszakos bűnözés kriminológiai fogalma. Melyek az erőszakos bűnözés főbb hazai morfológiai jellemzői? 1.Az erőszakos bűnözés fogalma - az erőszakos bűnözés körébe a kriminológia kizárólag a szándékosan elkövetett erőszakos cselekményeket sorolja - a büntetőjogban az erőszak, mint elkövetési mód szerepel és nem, mint a bűncselekmény csoportosításának egyik ismérve - a kriminológiai erőszakfogalom embertől eredő, másik személyre közvetlenül irányuló, a cél elérésére alkalmas fizikai vagy pszichikai erőt jelent - az erőszakos bűncselekmények ismérvei: szándékos és célzatos cselekmények az elkövető erőszakos magatartása a sértett személye ellen irányul az alkalmazott erőszak a sértett számára kényszerhelyzetet teremt, akaratát, ellenállását megtöri az elkövető által kifejtett erőszak kétmozzanatú tettesi magatartás esetén eszközcselekmény; vagy az erőszak önmagában a bűncselekmény törvényi tényállását kimerítő immanens rész - az erőszakos cselekmények igazán precíz terminológiáját az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények megnevezés jelenti 2.Az erőszak gyökerei - az erőszak gyökerei egyidősek az emberiséggel az agresszió ősidőktől fogva jelen van a személyek közötti, a közösségeken belüli konfliktusok megoldásában éppen úgy, mint a népességmozgások, vándorlások, területszerzések esetén - történelmileg sokféle erőszakváltozat ismert 7

8 - jogi szempontú megközelítéssel megkülönböztethetjük a legitim és az illegitim erőszakos jelenségeket az előbbiek közé sorolhatjuk az állami erőszakmonopóliumot, az agresszív sortokat és az igazságos háborúkat, míg az utóbbiak a kriminalitás territóriumát képezik - a család kialakulásától a családon belüli erőszak is végigkísérte az emberiség történetét, ám kultúránként más-más mértékben és formában tekintették azt természetesnek vagy elítélendőnek - a hétköznapi erőszak ma már olyannyira része lett az életünknek, hogy szinte a társadalmi élet természetes velejárójának tartjuk 3.Az erőszakos bűnözés morfológiája 2 - az erőszakos és garázda jellegű bűnözés összbűnözésen belüli aránya az utóbbi évtizedben változatlanul 7-8 % körül alakult (a és a évben egyaránt 8.1 % volt) - az erőszakos és garázda bűncselekmények belső struktúrája nagyjából változatlan: meghatározó összetevők a szándékos súlyos testi sértés, a garázdaság és a rablás - az utóbbi években a szándékos testi sértések száma ezer között, a garázdaságok száma és között ingadozik - a rablások halmazán belül nagyjából 10 %-ot tesz ki a súlyos erőszakot magukban foglaló rablások részhalmaza - az erőszakos bűncselekményeket az elkövetés körülményei alapján két csoportba oszthatjuk: vannak konfliktusfeloldó (konfliktusos, szituatív jellegű emberölés, testi sértés, magánlaksértés, garázdaság, hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak) és szükségletkielégítő bűncselekmények (nyereségvágyból elkövetett emberölés, erőszakos közösülés, rablás, kifosztás, zsarolás) - az erőszakos bűnözés körében kisebb a látens elkövetés aránya, mint az összbűnözésen belül, mert egyrészt e bűntetti csoportba viszonylag több súlyos bűneset tartozik, másrészt gyakori a nyílt, közterületi elkövetés - a közterületen fegyverrel elkövetett bűncselekmények száma évi átlagban 150 körül alakul, míg a közterületi fegyveres rablások száma évente nagyjából 50 2 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 8

9 - az elmúlt 30 évben évente átlagosan 1000 körüli erőszakos szexuális bűncselekmény elkövetését regisztrálta a hazai kriminálstatisztika, amelyeknek durván a fele erőszakos közösülés volt - az ismertté vált szexuális bűncselekmények száma fokozatosan csökkenő tendenciát mutat - miközben az összes ismertté vált sértett 95%-a felnőtt, aközben az erőszakos nemi cselekményeket nagyobb arányban követik el gyermek- és fiatalkorúak sérelmére - a szexuális erőszak ismertté vált áldozatainak döntő többsége a gyengébb nemhez tartozik - országos szinten az utóbbi években az abszolút számokat tekintve a legtöbb erőszakos bűncselekményt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében követték el - a fővárosi kerületek közül a legtöbb erőszakos bűncselekményt a VIII. kerületben követik el, míg a lakosság számához viszonyított gyakorisági mutató szerint általában az V. kerület a listavezető - a fiatal és a fiatal felnőtt népesség más korosztályoknál nagyságrendekkel gyakrabban követ el erőszakos bűncselekményeket - az évtized elején a fiatalkorúak arányaiban még csak kétszer, az elmúlt évben azonban már közel négyszer múlták felül a teljes lakónépesség erőszakos bűnözésben való részvételét - a fiatalkori és a felnőtt fiatalkori erőszakos bűnözés sajátossága az elkövetői és áldozati szerepek átjárhatósága, felcserélhetősége: ugyanaz a fiatal egyszer erőszakos bűncselekmény áldozataként, más alkalommal elkövetőjeként jelenik meg (kortársagresszió) - rablással bizonyos foglalkozásbeliek (benzinkutas, taxis, kiskereskedő), szenvedélybetegek, éjszakai műszakba járók fenyegetettek leginkább - garázdasággal főleg a szórakozóhelyek és sportmérkőzések látogatói, valamint az esti órákban közlekedők veszélyeztetettek 9

10 4. Ismertesse az erőszakos bűnözés főbb oksági tényezőit! 1.A makrokörnyezeti hatások - az erőszakos bűnözés alakulására befolyást gyakorló makrokörnyezeti hatások sorában jelentősége van az indusztrializációnak és az urbanizációnak, amelyek kísérőjelenségeként az elmúlt két évtizedben átrétegződött a magyar társadalom - a hazai társadalmi rendszerváltás két jelentős következménnyel járt: egyik napról a másikra megszűnt az a társadalmi stabilitás, ami minden értékrend érvényesülésének támasza; és a hatalom érvényre juttatására hivatott testületek meggyengültek - a társadalmi rendszerváltozások formálják a bűnözés megjelenési formáit: a véres, háborús átalakulások, a nemzetiségi, etnikai, vallási zavargások elsősorban az erőszakos bűnözés robbanásszerű emelkedését eredményezik a gyökeres, de békés rendszerváltozások mindenekelőtt a vagyon elleni és a gazdasági kriminalitás emelkedését idézik elő 2.Média és erőszak - a média által közvetített erőszak szerepének megítélésében meglehetősen eltérő álláspontokkal lehet találkozni: vannak, akik túl-, míg mások alábecsülik a tömegkommunikáció hatását, sőt, az ún. KATARZISELMÉLET szerint a tévében végignézett, erőszakos jelenetekkel teli történet agressziócsökkentő a külföldi és a hazai kutatási eredmények java része azonban azt igazolja, hogy a média kedvezőtlen szerepet játszik az erőszak fokozódásában és terjedésében - bebizonyosodott, hogy az erőszakos filmek látványa jelentősen növeli a gyermekvagy serdülőkorúak agresszivitását, amennyiben nem készítették fel őket szakszerűen a látottak befogadására - kutatások bizonyították, hogy egy-egy labilisabb személyiségű bűnelkövetőnek valamely konkrét film szereplője szolgált modellként 10

11 - napjainkban azonban nemcsak a kegyetlen jeleneteket tartalmazó filmek jelentenek veszélyt a gyermekekre, hanem az interneten található visszataszító weboldalak, valamint a kihívó erőszakra építő számítógépes játékok is 3.Alkohol, drog, erőszak - az erőszakos bűnözés oksági körében jelentékeny, meghatározó szerepet tölt be az alkohol-, illetve egyre gyakrabban a kábítószer-fogyasztás - átlag feletti az alkohol szerepe a szituatív jellegű emberöléseknél és súlyos testi sértéseknél, a garázdaságoknál és a hivatalos személy elleni erőszakos cselekményeknél - az erőszak okságában megjelentek a kábítószer-fogyasztás következményes hatásai is ma már egyre többször nem közvetlenül a cselekmény elkövetésénél, hanem annak oksági hátterében áll a kábítószer (dílerek elleni leszámolások, elszámolási vitákból fakadó gyilkosságok) 4.Mikrokörnyezeti ártalmak - a mikrokörnyezeti ártalmak közül elsősorban a családi viszonyok, a hátrányos helyzet, a szubkultúra, valamint a kedvezőtlen szokás- és hagyományrendszerek oksági szerepe jelentkezik az erőszakos kriminalitásban 5.A biológiai és a pszichés tényezők szerepe - Lorenz és Freud szerint az agresszióösztön az ember veleszületett tulajdonsága, tehát nem patologikus megnyilvánulás - mások az agressziót mentális rendellenességre, agykárosodásra vagy különböző genetikai hiányosságokra vezették vissza - a frusztráció-agresszió elvet vallók szerint a feszültség mindig agresszív magatartáshoz vezet (Dollard és munkatársai) - a szociális tanulás elvét vallók pedig bebizonyították, hogy az agresszív magatartás megtanulható (Bandura) - az utóbbi időben különös figyelem fordult a génkutatások irányába, az agressziót kiváltó gének megtalálása és szerepük tisztázása felé 11

12 6.A sértetti közrehatás - a sértettek óvatlansága, felelőtlensége, sértő, esetenként provokatív magatartása gyakori forrása az erőszakos bűncselekményeknek - gyakran tetten érhető az ún. sebezhetetlenségi mítosz az emberek gyakran alulértékelik a mikrokörnyezetükben jelentkező bűnözést, ha annak ők vagy valamely hozzátartozójuk nem volt szenvedő alanya 5. A családon belüli erőszak fogalma és tipizálása. Ismertesse a családi erőszak magyarázatára vonatkozó elméleteket! 1.A családon belüli erőszak fogalma - a családi erőszak fogalma általában a családtagok vagy az intim partnerek közötti, tipikusan de nem kizárólag otthon megvalósuló erőszakcselekmények megjelölésére szolgál - a szűkebb felfogás a partnerkapcsolaton belüli bántalmazásokat tekinti idetartozónak ebben a megközelítésben a jelenség elsősorban a nemek viszonyából adódó, ún. gender-probléma az erőszak a nők és a férfiak hagyományos hatalmi helyzetéből, a közöttük lévő egyenlőtlenségekből, a történetileg kialakult uralmi viszonyokból, a tradicionális nemi szerepekből vezethető le és értelmezhető - a gyerekvédelmi érdekeket képviselők ezzel szemben kiterjesztően értelmezik a családon belüli erőszakot álláspontjuk szerint nem csupán a partnerek közötti, hanem valamennyi közös háztartásban élő vagy rokonok közötti erőszak idesorolandó, sőt fogalmilag idetartozónak ítélik az ún. rendszer-abúzust is (azaz az intézeti, intézményi közösségben élő személyek által társaiktól, az őket kisegítő személyzettől elszenvedett erőszakot) 12

13 - a középutas megközelítés szerint a gyermekbántalmazás, a nők elleni erőszak, az intézményi és rendszer-abúzus átfedésben lehet a családi erőszakkal, de semmiképpen nem azonos vele és nem is oldható fel abban 2.A családon belüli erőszak tipizálása A) A bántalmazás jellege szerint: fizikai erőszak közvetlen fizikai erőszak (testi sértés, emberölés) közvetett fizikai erőszak (tárgyak rongálása, dobálása) elhanyagolás lelki bántalmazás verbális bántalmazás (fenyegetés, szidalmazás, megalázás) érzelmi abúzus (érzelmi zsarolás, érzelmi elhanyagolás) szexuális erőszak, szexuális abúzus (nemi erőszak, szexuális zaklatás) gazdasági/társadalmi visszaélés (a sértett társadalmi elszigetelése, a társas kapcsolatok fenntartásának megakadályozása, a sértett pénzének ellenőrzése) B) A sértett szerint: gyerekbántalmazás házastárs/partner (volt házastársas / volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás feleség/partner (volt feleség/volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás férj/partner (volt férj/volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás idősbántalmazás (felmenők, idős családtagok sérelmére elkövetett bántalmazás) egyéb rokonok (pl.: testvérek) sérelmére elkövetett bántalmazás 13

14 3.A bántalmazók személyiségjegyei Szakács Tamás - korlátolt gondolkodásúak - féltékenyek - hiperérzékenyek - bűnösséget ébresztenek áldozatukban - tárgyiasítják a nőket ill. férfiakat - erőszakosak, durvák a szexben - áldozatként tüntetik fel magukat önigazolásként - gyűlöletet keltenek áldozatukkal szemben - beszédük durva, bántó - az állatokkal és a gyermekekkel szemben gyakran kegyetlenek - gyakran fenyegetnek erőszak alkalmazásával 4.Meghatározó kutatástörténeti munkák - a családi erőszak mérésére irányuló kutatások sorában az első meghatározó reprezentatív vizsgálatot a New Hampshire Egyetem Murray A. Straus vezette kutatócsoportja végezte 1975-ben, a Straus által kidolgozott Conflict Tactic Scale alkalmazásával a kutatás jelezte, hogy a családi erőszak kiterjedten érinti az egész amerikai társadalmat, és igazolta azt is, hogy a nők kiszolgáltatottabbak és veszélyeztetettebbek. Igen magas volt a bántalmazott gyerekek aránya is, akik közül leginkább a fiúkat verték az anyák. - Lenore Walker 1979-ben 1500 bántalmazott nővel felvett interjú alapján készítette el a ciklikus-erőszak modellt a bántalmazási ciklus első szakasza a feszültség növekedés időszaka. A súlyos bántalmazások ideje a második, a bántalmazási szakasz. Ezt követően a megnyugodott bántalmazó bűntudatot érez, a mézeshetek korszaka, a harmadik szakasz következik. A körkörösen ismétlődő bántalmazások során az áldozat nemcsak fizikai, hanem súlyos lelki sérüléseket is szenved, és passzív depresszív állapotban képtelen arra, hogy a kapcsolatból kilépjen. - meg kell említeni a Pence és Paymar által kidolgozott Hatalom és Uralom Kerekét a szerzők szerint a férfiak hatalmat és uralmat akarnak a nők felett, amit a bántalmazások révén szereznek meg 14

15 - Suzan Steinmetz tanulmánya a családi erőszak-kutatások új irányát nyitotta meg vizsgálatának adatai azt jelezték, hogy bár valóban a nők szenvedik el a súlyosabb sérüléseket, azonban a konfliktusok és agresszív magatartások kezdeményezői között legalább olyan arányban szerepelnek, mint a férfiak - a magyar kutatások és publikációk sorában úttörő jellegű volt Morvai Krisztina feleségbántalmazással kapcsolatos könyve, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy a családon belüli erőszak megkerülhetetlen témájává váljon a közgondolkodásnak - Morvai munkáját követően jelentek meg az első valódi empirikus szociológiai vizsgálatok, Tóth Olga (TÁRKI) munkái 5.Elméletek a családi erőszak magyarázatára A) Pszichológiai, pszichoanalitikus elméletek - jellemzően a hetvenes-nyolcvanas években jelentek meg - az egyén szintjén próbálnak magyarázatot adni az otthoni erőszakra - ezek az értelmezések a családi erőszakon belül főleg a gyerekbántalmazás körében keresik az oksági válaszokat - a gyerek bántalmazásához vezethet a megfelelő anya-gyerek kapcsolat kialakulásának kudarca - a visszaélés hátterében az is állhat, hogy az abúzív szülő saját feldolgozatlan problémáit, negatív vonásait vetíti gyermekére, és ezért bántalmazza, de elképzelhető, hogy maga is bántalmazott volt gyermekkorában és ezt a traumát ismétli a saját gyerekével - egy, a korai irodalom tapasztalatait összegző tanulmány a bántalmazó szülő lélektani jellemzőit illetően a következő megállapításokat emeli ki: többnyire alapvető szükségleteiben nélkülöző gyerek volt általában nem rendelkezik a gyerekneveléshez szükséges megfelelő ismeretekkel az agresszív impulzusait kevéssé tudja kontrollálni 15

16 B) Szociológiai elméletek 1. Erőforrás-elmélet a. az erőforrás-elmélet szerint a család sajátos hatalmi rendszer, amely tartalmazza a kényszert, az erőszakot, vagy az azzal való fenyegetést b. a családi hatalmi egyensúly annak a családtagnak kedvez, aki több erőforrással rendelkezik c. az elmélet értelmében a kevés erőforrással rendelkezés (alacsony társadalmi státusz, iskolázottság) teszi szükségessé az erőszak családon belüli alkalmazását az uralom érvényesítése, a dominancia fenntartásának biztosítása érdekében 2. Kontrollelmélet a. a kontrollelmélet úgy gondolja, hogy a bűncselekmény elkövetése része az emberi természetnek, és a legtöbb ember azért nem követ el bűnt, mert megfelelő kontrollmechanizmusok működnek b. a családon belüli erőszak megjelenése akkor várható, ha hiányzik a családi kapcsolatok hatékony társadalmi kontrollja 3. Patriarchátuselmélet a. a családi erőszak nem más, mint a nők ellen irányuló férfi erőszak, amelynek oka a családtagok között meglévő strukturális társadalmi egyenlőtlenség b. a családi erőszak minden formája hatalmi kérdés; az erőszak e szerint az elmélet szerint a hagyományos férfiuralom fenntartásának eszköze 4. Szociális tanuláselmélet a. a szociális tanuláselmélet szerint a legtöbb humán magatartást modell megfigyelése alapján sajátítjuk el b. a családi erőszakra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a gyerekkori megfigyelések, mintázatok tanítják meg, miként kell felnőttként viselkednünk c. a gyerekkorban elszenvedett vagy megtapasztalt szülői bántalmazás növeli annak esélyét, hogy a gyerek felnőve saját kapcsolataiban agresszíven viselkedik majd az erőszak tehát a szocializáció folyamatában hagyományozódik a generációk között, a gyerekkori tanulási tapasztalatok biztosítják újratermelését, intergenerációs öröklődését 16

17 6.A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma. Ismertesse a hazai gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezőket, jellemző ügycsoportokat! A fehérgalléros bűnözés fogalma. 1.A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma Kriminológiai értelemben gazdasági bűnözésnek azt a gazdálkodás menetében megvalósuló, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó bűnözési formát kell tekinteni, amely akár az elkövetés módjára, akár eredményére tekintettel alkalmas arra, hogy esetleg egyéni érdekek sérelmén túlmenően elsősorban és jellemzően a gazdálkodás rendjét, a gazdálkodási kötelezettségeket, a tisztességes és törvényes gazdálkodás kereteit sértse vagy veszélyeztesse. 2.A fehérgalléros bűnözés fogalma - Schäfer István megfogalmazásában a fehérgalléros bűnözők azok, akik a bűncselekményt a gazdasági vagy társadalmi hatalmuk eszközével, vagy annak bástyái mögül követik el - Edwin Sutherland a fehérgalléros bűnözés körébe olyan bűncselekményeket sorol, amelyeket foglalkozásuk körében követnek el tiszteletre méltó és magas társadalmi státusban lévő személyek - bár a fehérgalléros bűnözők nem feltétlenül tartoznak a társadalmi elithez, s nem is feltétlenül a legvagyonosabbak, befolyásuk, kapcsolataik, az általuk elfoglalt pozíció mindig feddhetetlennek láttatja őket (azaz rendszerint tudatosan törekszenek olyan kapcsolatrendszer és olyan imázs fenntartására, amely révén eleve minden gyanú fölött állnak) 17

18 3.A gazdasági bűnözés morfológiája 3 Szakács Tamás - az elmúlt évtizedben évente átlag gazdasági bűncselekményt regisztrált a bűnügyi statisztika (2009: ) - a bűnügyi statisztika készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélésből évről évre emelkedő esetszámot regisztrál az e bűncselekménnyel okozott kár mértéke évi átlagban negyedmilliárd és félmilliárd forint között ingadozik (a évben mért 11 milliárd forintot meghaladó mértékű károkozás valószínűség szerint egyszeri torzító hatásnak tudható be) - az adócsalással okozott adóbevétel csökkenés mértéke évi átlagban milliárd forint között mozog a bűnüldözés eszközeivel átlagosan az adócsalás által okozott kár 5%-át lehet visszaszerezni vagyis minden erre irányuló szakmai és kormányzati közpolitikai törekvés ellenére a bűnüldözés nem képes tetten érni a valóságban több nagyságrenddel gyakrabban előforduló és sokkalta több kárt okozó adócsalást - a csődbűncselekmények száma az utóbbi évtized első szakaszában évi átlagban 1500 körül alakult, majd az utolsó három évben ennek a szintnek nagyjából a felére esett vissza a csődbűntettek elkövetőit sohasem magáért a csődért, hanem az ahhoz vezető, vagy az azt követő család magatartásokért vonták és vonják felelősségre 4.A gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezők - a bűnözést segítő, az új típusú gazdasági bűncselekmények megjelenését és megerősödését kialakító tényezők csoportja igen összetett és változatos Ilyenek: a piacgazdaságra történő gyors áttérés ellentmondásai az állami dotációk következetlensége és ellenőrizetlensége a vállalkozás szabadságának félreértése, a gyors meggazdagodás hamis mítosza, a gazdasági morál hiánya a túlságosan gyakran változó, ellentmondásos, csaknem követhetetlen és sokszor számos kibúvót kínáló jogi környezet az ítélkezés elvi irányításának hiányosságai, ezáltal a felelősségre vonás elkerülhetőségébe vetett hit erősödése 3 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 18

19 - kriminológusok úgy vélik, hogy a legfontosabb kriminogén tényező a különféle, sűrűn változó gazdaságpolitikai megfontolásokból nyújtott állami kedvezmények, dotációk, támogatások gyakran átgondolatlan és ellenőrizetlen rendszere volt például: családtagonként összevonható vámmentesség mozgássérültek által behozott autó vámkedvezménye külföldi alapítású és meghatározott tevékenységet végző társaságok vám- és adókedvezménye csökkent munkaképességűek foglalkoztatásáért járó dotáció meghatározott mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazásának támogatása az áfa szinte korlátlan jellegű és mértékű visszaigényelhetősége halasztott vámfizetés 5. Büntetőjogi szabályozás A) A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények - csődbűntett - hitelező jogtalan előnyben részesítése - a számvitel rendjének megsértése - tartozás fedezetének elvonása - hitelezési csalás - tőkebefektetési csalás - készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények - gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása B) A gazdasági társaságok integritását, törvényes működését és a tagjaik érdekeit sértő bűncselekmények - gazdasági társaság vagy szövetkezet vezető tisztségviselőjének visszaélése - valótlan érték megjelölése - az alaptőke vagy törzstőke csorbítása 19

20 C) A fogyasztók és a versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények - rossz minőségű termék forgalomba hozatala - minőség hamis tanúsítása - áru hamis megjelölése - a fogyasztó megtévesztése - versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban - árdrágítás D) Üzleti, banki, és tőzsdei érdekeket sértő bűncselekmények - gazdasági titok megsértése - jogosulatlan pénzügyi tevékenység - piramisjáték szervezése - bennfentes kereskedelem - pénzmosás - a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása E) Állami tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények - haditechnikai eszközök és szolgáltatások forgalmára vonatkozó kötelezettségek megszegése - jogosulatlan gazdasági előny megszerzése - pénzhamisítás - pénzhamisítás elősegítése - hamis pénz kiadása - adócsalás - visszaélés jövedékkel - jövedéki orgazdaság - csempészet és vámorgazdaság - bélyeghamisítás - engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység 20

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db 1. BEVEZETÉS A gazdasági bűnözés fogalma Köznyelvi fogalom: a gazdasági élet szereplői valamilyen jogellenes vagy erkölcstelen magatartással anyagi előnyre tesznek szert Büntetőjogi fogalom: a BTK-ban

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás 45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a kármegtérülés érdekében teendő rendőri feladatokról

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz.

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Irányelvére Szerző: dr. Mezei Kitti 2015. június 14. Az információs rendszerek

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat,

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

Deviancia. Normaszegő magatartásformák

Deviancia. Normaszegő magatartásformák Deviancia Normaszegő magatartásformák Alapfogalmak A normaszegést nevezik devianciának, a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. Deviáns viselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük, amelyek eltérnek

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS. Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS. Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések Tartalom»Módszertani bevezetés»kockázatkezeléshez szükséges információk»esemény kategorizálás 2 Historikus adatokra alkalmazott

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JAVASLATOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRA - e javaslatcsomag az Országgyűléshez benyújtott T/6958 sz. törvényjavaslat vonatkozásában készült 2012. május

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Országos Parancsnokság Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Főosztály Felderítés-felügyeleti

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz!

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz! Kedves Kolléga! Az elmúlt év egyik tapasztalata, hogy a magyar felsőoktatásban biztosított, nemzetközi összehasonlításban is helyét megálló informatikai infrastruktúra mágnesként vonzza a nagy kiterjedésű,

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Az APEH munkatársai elítélik a korrupció minden formáját! Dr. Szikora János elnök

Az APEH munkatársai elítélik a korrupció minden formáját! Dr. Szikora János elnök Az APEH munkatársai elítélik a korrupció minden formáját! Dr. Szikora János elnök Az APEH munkatársai elítélik a korrupció minden formáját! A mai tájékoztató célja: az APEH korrupcióellenes tevékenysége

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A pedagógiai kutatás módszertana Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A kutatómunka fázisai A tervezősablon egy kutatásban A jutalmazás hatását vizsgáljuk óvodások viselkedésére a terv

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

ntetőjog alapfogalmai a ncselekményeknyek

ntetőjog alapfogalmai a ncselekményeknyek ÜZLETI JOG I. 2013/14 6. előad adás A büntetb ntetőjog alapfogalmai a gazdasági gi bűncselekmb ncselekményeknyek 1 Áttekintés I. A BÜNTETŐJOG FORRÁSAI, A BTK. RENDSZERE I.1 A büntetőjog forrásai I.2 A

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

HENT Konferencia. Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8.

HENT Konferencia. Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8. HENT Konferencia Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8. Jogalkalmazók ismeretinek fejlesztése az OIT határozott az intézményesített bírói továbbképzésről az informatikai terület éppen ide illik; Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok, gyermekbántalmaz ntalmazás Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok - jogszabályok Egyezmény a gyermek jogairól l az ENSZ KözgyK zgyűlés 44/25 határozata New York 1989. november 20. 1991.évi LXIV.

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A KUTATÁS KERETEI A KUTATÁS MÓDSZERE Kvantitatív online kérdőíves empirikus vizsgálat 55 item Témakörök: a használat gyakorisága, időtartama,

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben