Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok"

Átírás

1 1. Melyek a vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai szempontból? Melyek a vagyon elleni bűnözés kriminológiai típusai oksági szempontból? Ismertesse a vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai jellemzőit és sajátosságait! 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok 1. vagyon elleni bűnözés 2. erőszakos bűnözés 3. közlekedési bűnözés 4. korrupciós bűnözés 5. szervezett bűnözés 6. gazdasági bűnözés 7. alkohollal kapcsolatos bűnözés 8. kábítószer-bűnözés 9. szexuális bűncselekmények 10. politikai bűnözés 11. terrorista bűncselekmények 2.A vagyon elleni bűncselekmények fogalma a. laikusok: vagy egyszerűen lopásra gondolnak, vagy általánosságban minden olyan bűncselekményt ide sorolnak, amikor valamilyen vagyontárgy, pénz vagy egyéb érték illegálisan cserél gazdát b. hazai büntetőjog: azok a cselekmények tartoznak ide, amelyeket a Btk. a XVIII. fejezetében felsorol (lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, stb.) c. kriminológia: a kriminológiai fogalom a bj-i meghatározástól eltérően az erőszakos elemeket többnyire az erőszakos bűncselekményekhez sorolja, még akkor is, ha az elsődleges cél valamilyen vagyontárgy meghatározása 1

2 3.A vagyon elleni bűnözés kriminológiai morfológiai szempontú- típusai 1. Szűk értelemben: a nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények 2. Tág értelemben: a. nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények b. számítógépes bűncselekmények c. gazdasági bűncselekmények 4.A vagyon elleni bűnözés kriminológiai oksági szempontú típusai 1. alkalmi jellegű bűncselekmények 2. létfenntartást szolgáló bűncselekmények ( megélhetési bűnözés ) 3. eszköz bűncselekmények (jövedelemszerző bűnözés a kábítószerbűncselekményeken belül) 4. egzisztenciateremtő-, illetve fenntartó bűncselekmények 5. A vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai jellemzői és sajátosságai 1 - az utóbbi húsz évben az összbűnözésen belül a vagyon elleni bűnözés aránya a legmagasabb, ugyanakkor az arányszám közel sem változatlan a 90-es évek legelején a regisztrált bűnözés több, mint 80%-át a vagyon ellen bűncselekmények tették ki 1999-ben 70% volt a vagyon elleni bűnözés összbűnözésen belül mért aránya, ami 2006-ban 61,1%-ra esett vissza a vagyon elleni bűncselekmények aránya a évben a regisztrált bűncselekmények 64%-át tette ki - a vagyon elleni bűnözés legnagyobb hányada lopás, amely nagyjából az összes vagyon elleni bűncselekmény felét teszi ki - a lopásokon belül a polgárokat az ún. betöréses lopások (ezen belül is leginkább a lakásbetörések) és a gépjárműlopások száma és alakulása érinti érzékenyen - a lakásbetörések száma az elmúlt évtizedben hullámzó trendet írt le, az évtized közepéig jellemző csökkenést az elmúlt években növekedés váltotta fel 1 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 2

3 - jellemző adat az, hogy a betöréses lopások elkövetőinek az ismertségi aránya országosan átlagban 20% körül alakul, vagyis a büntetőhatóságok csak minden ötödik tolvajt kerítenek kézre ez az adat is azt mutatja, hogy a vagyon elleni bűnözés kontrolljának a jelenleg alkalmazott eszközrendszere alkalmatlan az elfogadható szintű biztonság létrehozására és fenntartására - a személygépkocsi lopások a hazai bűnözés megítélésének meghatározó tényezőjét képezik 1998-ban ilyen bűncselekményt regisztráltak, ez a szám ekkortól kezdve folyamatosan csökkent, 2009-ben már csak személygépkocsi lopást regisztráltak - a lopások mellett Magyarországon a leggyakrabban előforduló vagyon elleni bűncselekmények: a csalás, a rongálás, és az utóbbi években a szerzői és szomszédos jogok megsértése - a csalás a rendszerváltást követően a legdinamikusabban növekvő bűncselekménytípusnak bizonyult minősítési problémákkal is összefüggésben, volt olyan év, hogy az 1980-as években előfordult 4,5-5 ezer esettel szemben több mint ilyen cselekményt regisztrált a bűnügyi statisztika jelenleg ezres szinten látszik stabilizálódni a csalások száma - a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekmények esetében a magas előfordulási arány mögött szintén minősítési problémákkal és a rendőri értékelési rendszer hiányosságaival találkozhatunk - a rongálások már évek óta tartják az évi ezres előfordulási gyakoriságot, de itt mindenképpen meg kell említeni, hogy csak a regisztrált esetekről van szó, ennél a bűncselekménytípusnál rendkívül magas látenciával kell számolnunk - a vagyon elleni bűnözés jelenségéhez hozzátartoznak a vagyon elleni szabálysértések is az utóbbi évtizedben két ízben is jelentős dekriminalizáció zajlott le a Btk. vagyon elleni bűncselekményeket szabályozó fejezetében a vagyon elleni cselekmények bűncselekményi alakzatainak elkövetési értékhatára előbb Ft-ra emelkedett, majd Ft-ra nőtt évi átlagban nagyságrendileg 5-10 ezer között mozog azoknak a vagyon elleni cselekményeknek a száma, amelyek ugyan a büntetőhatóságok látókörébe kerülnek, ám végül az ezek miatt indított eljárások a feljelentés elutasításával, illetve a nyomozás megszüntetésével érnek véget azért, mert a konkrét cselekmények nem bűncselekményt, hanem szabálysértést valósítanak meg (2009: 7820 vagyon elleni szabálysértés) 3

4 - a évet megelőző évtizedben a vagyon elleni bűnözés 90 és 150 milliárd Ft között hullámzó mértékű kárt okozott a évben a vagyon elleni bűnözéssel okozott kár 100 milliárd Ft volt 6.Nemzetközi összehasonlítás - a nemzetközi bűnügyi adatokat vizsgálva két jellegzetesség jelenik meg - az első, hogy összefüggés mutatható ki egy-egy ország gazdasági fejlettsége és az országban előforduló bűncselekmények száma között az összefüggés egyenes arányosságot mutat: minél fejlettebb egy ország, annál több bűncselekményt követnek el a területén - a másik jellegzetesség azt mutatja, hogy minél fejlettebb gazdasággal rendelkezik egy adott ország, annál magasabb a bűnözésen belül a vagyon elleni bűncselekmények aránya 2. Ismertesse a vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméleteket! Mit nyer és mit veszít a társadalom a vagyon elleni bűnözés révén? Melyek az amatőr és a profi tolvajok jellemzői? 1.A vagyon elleni bűnözés társadalmi szintű értékelése - a bűnözés és különösképpen a vagyon elleni és a gazdasági bűnözés más képet mutat, ha gazdasági, makrogazdasági, társadalmi léptekben vizsgáljuk - makroszinten a vagyon elleni bűncselekmények csupán a vagyon egy részének újraelosztását jelentik az átcsoportosítás társadalmi szempontból még hasznos is lehetne, hiszen olyanoktól kerülnek vagyontárgyak az elkövetőkhöz, akiknek van amennyiben a bűnelkövetők jobban hasznosítanák a megszerzett vagyont, mint áldozataik, akkor éppenséggel nem tiltani, hanem támogatni kellene a nemzeti 4

5 összvagyon növelésének ezt a módját a problémát az okozza, hogy a jobban hasznosításra nincs semmiféle garancia - a bűnözés által a társadalmi jólét csökken, az államnak tehát a gazdasági racionalitást tekintve is elemi érdeke, hogy beavatkozzon, még akkor is, ha ez a beavatkozás (bűnüldözés, büntető igazságszolgáltatás) jelentős költségekkel jár - a büntetőjog hatékonysága közgazdasági értelemben, de a mindennapi tapasztalatok alapján is, a ráfordítások nagyságától függ amennyiben a társadalom jelentős erőforrásokat fordít a bűnüldözésre, akkor látványos eredményeket is el lehet érni, de az eredményeknek ára van (nem csak pénzben, hanem a demokrácia korlátozásában, és az emberi jogok érvényesülésében kifejezhető ára jellemzően a diktatúrákban alacsonyabb bűnözéssel találkozhatunk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek szívesebben viselnek el valamivel több bűncselekményt és élnek valamivel szabadabban) - a bűnözésnek azonban nem csak árnyoldalai vannak, társadalmi szinten jótékony hatásokat is generál a bűnözés, mivel kikényszeríti az igazságszolgáltatás működését, bővítését, sok munkahelyet generál + nem csak az állami szféra él meg a bűnözésből, egyre komolyabb szerepet kapnak a magánvállalkozások, az őrző-védő szolgálatok - a biztosítási piac jelentős hányadát is a bűnözéstől való félelem generálja 2.A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméletek - Marx és Engels a bűncselekményeket egyszerűen a tőkés társadalom szerves részének, és a nyomor, a termelési eszközöktől való megfosztottság miatt a szükségletkielégítés természetes eszközének tekintette - Mayer német szociológus közvetlen kapcsolatot mutatott ki a gabonaárak változása és a bűnözés alakulása között az elmélet érdekessége, hogy a bűnözés mindenképpen növekszik: ha nő a gabona ára, akkor a lopások száma növekszik, ha csökken, akkor az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűntények száma nő - Durkheim szerint a szegénység önmagában nem indokolja a bűnözés növekedését, sőt a bűnözés esetében a szegénység még visszatartó erőként is jelentkezhet, hiszen az egyén cselekvését, gondolkodásmódját erőteljesen befolyásolják társadalmi körülményei. Lehetőségek hiányában az adottságok kényszerítő erővel kötik gúzsba a vágyakat. 5

6 - hazánkban a vagyon elleni bűnözés jelentős részben szükséglet szülte bűnözés (megélhetési bűnözés) társadalmunkban kitermelődnek olyan rossz körülmények között élő csoportok, amelyek szükségleteiket bűncselekmények elkövetésével elégítik ki 3.Az amatőr és a profi tolvajok jellemzői AMATŐR TOLVAJOK - alkalmi bűnelkövetők jellemzően egy, vagy néhány bűncselekményt követnek el, és sokszor akkor is felhagynak a bűnözéssel, ha nem buknak le - kevés kockázattal járó lopást követnek el - kifinomult végrehajtás hiánya - tervszerűség hiánya a lelepleződés esélye esetükben elég magas, mert sokszor nem kellő körültekintéssel hatják végre a cselekményt - jellemzően anyagi kényszerből lopnak közvetlen krízishelyzet megoldása - jellemzően tizenéves elkövetők - nem válnak rendszeres bűnelkövetővé PROFI TOLVAJOK - nem véletlenszerűen követik el a bűncselekményeket, hanem készülnek rá - hivatásszerűen foglalkoznak bűnelkövetéssel - az általuk alkalmazott módszerrel összefüggésben jól fejlett technikai készségekkel rendelkeznek - hat rájuk a konszenzus kényszere, a társaikkal megosztott közös értékek folytán - nemcsak tanulnak egymástól, hanem védelmezik is egymást - bármennyire lazán is, de szervezettek 6

7 3. Az erőszak és az erőszakos bűnözés kriminológiai fogalma. Melyek az erőszakos bűnözés főbb hazai morfológiai jellemzői? 1.Az erőszakos bűnözés fogalma - az erőszakos bűnözés körébe a kriminológia kizárólag a szándékosan elkövetett erőszakos cselekményeket sorolja - a büntetőjogban az erőszak, mint elkövetési mód szerepel és nem, mint a bűncselekmény csoportosításának egyik ismérve - a kriminológiai erőszakfogalom embertől eredő, másik személyre közvetlenül irányuló, a cél elérésére alkalmas fizikai vagy pszichikai erőt jelent - az erőszakos bűncselekmények ismérvei: szándékos és célzatos cselekmények az elkövető erőszakos magatartása a sértett személye ellen irányul az alkalmazott erőszak a sértett számára kényszerhelyzetet teremt, akaratát, ellenállását megtöri az elkövető által kifejtett erőszak kétmozzanatú tettesi magatartás esetén eszközcselekmény; vagy az erőszak önmagában a bűncselekmény törvényi tényállását kimerítő immanens rész - az erőszakos cselekmények igazán precíz terminológiáját az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények megnevezés jelenti 2.Az erőszak gyökerei - az erőszak gyökerei egyidősek az emberiséggel az agresszió ősidőktől fogva jelen van a személyek közötti, a közösségeken belüli konfliktusok megoldásában éppen úgy, mint a népességmozgások, vándorlások, területszerzések esetén - történelmileg sokféle erőszakváltozat ismert 7

8 - jogi szempontú megközelítéssel megkülönböztethetjük a legitim és az illegitim erőszakos jelenségeket az előbbiek közé sorolhatjuk az állami erőszakmonopóliumot, az agresszív sortokat és az igazságos háborúkat, míg az utóbbiak a kriminalitás territóriumát képezik - a család kialakulásától a családon belüli erőszak is végigkísérte az emberiség történetét, ám kultúránként más-más mértékben és formában tekintették azt természetesnek vagy elítélendőnek - a hétköznapi erőszak ma már olyannyira része lett az életünknek, hogy szinte a társadalmi élet természetes velejárójának tartjuk 3.Az erőszakos bűnözés morfológiája 2 - az erőszakos és garázda jellegű bűnözés összbűnözésen belüli aránya az utóbbi évtizedben változatlanul 7-8 % körül alakult (a és a évben egyaránt 8.1 % volt) - az erőszakos és garázda bűncselekmények belső struktúrája nagyjából változatlan: meghatározó összetevők a szándékos súlyos testi sértés, a garázdaság és a rablás - az utóbbi években a szándékos testi sértések száma ezer között, a garázdaságok száma és között ingadozik - a rablások halmazán belül nagyjából 10 %-ot tesz ki a súlyos erőszakot magukban foglaló rablások részhalmaza - az erőszakos bűncselekményeket az elkövetés körülményei alapján két csoportba oszthatjuk: vannak konfliktusfeloldó (konfliktusos, szituatív jellegű emberölés, testi sértés, magánlaksértés, garázdaság, hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak) és szükségletkielégítő bűncselekmények (nyereségvágyból elkövetett emberölés, erőszakos közösülés, rablás, kifosztás, zsarolás) - az erőszakos bűnözés körében kisebb a látens elkövetés aránya, mint az összbűnözésen belül, mert egyrészt e bűntetti csoportba viszonylag több súlyos bűneset tartozik, másrészt gyakori a nyílt, közterületi elkövetés - a közterületen fegyverrel elkövetett bűncselekmények száma évi átlagban 150 körül alakul, míg a közterületi fegyveres rablások száma évente nagyjából 50 2 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 8

9 - az elmúlt 30 évben évente átlagosan 1000 körüli erőszakos szexuális bűncselekmény elkövetését regisztrálta a hazai kriminálstatisztika, amelyeknek durván a fele erőszakos közösülés volt - az ismertté vált szexuális bűncselekmények száma fokozatosan csökkenő tendenciát mutat - miközben az összes ismertté vált sértett 95%-a felnőtt, aközben az erőszakos nemi cselekményeket nagyobb arányban követik el gyermek- és fiatalkorúak sérelmére - a szexuális erőszak ismertté vált áldozatainak döntő többsége a gyengébb nemhez tartozik - országos szinten az utóbbi években az abszolút számokat tekintve a legtöbb erőszakos bűncselekményt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében követték el - a fővárosi kerületek közül a legtöbb erőszakos bűncselekményt a VIII. kerületben követik el, míg a lakosság számához viszonyított gyakorisági mutató szerint általában az V. kerület a listavezető - a fiatal és a fiatal felnőtt népesség más korosztályoknál nagyságrendekkel gyakrabban követ el erőszakos bűncselekményeket - az évtized elején a fiatalkorúak arányaiban még csak kétszer, az elmúlt évben azonban már közel négyszer múlták felül a teljes lakónépesség erőszakos bűnözésben való részvételét - a fiatalkori és a felnőtt fiatalkori erőszakos bűnözés sajátossága az elkövetői és áldozati szerepek átjárhatósága, felcserélhetősége: ugyanaz a fiatal egyszer erőszakos bűncselekmény áldozataként, más alkalommal elkövetőjeként jelenik meg (kortársagresszió) - rablással bizonyos foglalkozásbeliek (benzinkutas, taxis, kiskereskedő), szenvedélybetegek, éjszakai műszakba járók fenyegetettek leginkább - garázdasággal főleg a szórakozóhelyek és sportmérkőzések látogatói, valamint az esti órákban közlekedők veszélyeztetettek 9

10 4. Ismertesse az erőszakos bűnözés főbb oksági tényezőit! 1.A makrokörnyezeti hatások - az erőszakos bűnözés alakulására befolyást gyakorló makrokörnyezeti hatások sorában jelentősége van az indusztrializációnak és az urbanizációnak, amelyek kísérőjelenségeként az elmúlt két évtizedben átrétegződött a magyar társadalom - a hazai társadalmi rendszerváltás két jelentős következménnyel járt: egyik napról a másikra megszűnt az a társadalmi stabilitás, ami minden értékrend érvényesülésének támasza; és a hatalom érvényre juttatására hivatott testületek meggyengültek - a társadalmi rendszerváltozások formálják a bűnözés megjelenési formáit: a véres, háborús átalakulások, a nemzetiségi, etnikai, vallási zavargások elsősorban az erőszakos bűnözés robbanásszerű emelkedését eredményezik a gyökeres, de békés rendszerváltozások mindenekelőtt a vagyon elleni és a gazdasági kriminalitás emelkedését idézik elő 2.Média és erőszak - a média által közvetített erőszak szerepének megítélésében meglehetősen eltérő álláspontokkal lehet találkozni: vannak, akik túl-, míg mások alábecsülik a tömegkommunikáció hatását, sőt, az ún. KATARZISELMÉLET szerint a tévében végignézett, erőszakos jelenetekkel teli történet agressziócsökkentő a külföldi és a hazai kutatási eredmények java része azonban azt igazolja, hogy a média kedvezőtlen szerepet játszik az erőszak fokozódásában és terjedésében - bebizonyosodott, hogy az erőszakos filmek látványa jelentősen növeli a gyermekvagy serdülőkorúak agresszivitását, amennyiben nem készítették fel őket szakszerűen a látottak befogadására - kutatások bizonyították, hogy egy-egy labilisabb személyiségű bűnelkövetőnek valamely konkrét film szereplője szolgált modellként 10

11 - napjainkban azonban nemcsak a kegyetlen jeleneteket tartalmazó filmek jelentenek veszélyt a gyermekekre, hanem az interneten található visszataszító weboldalak, valamint a kihívó erőszakra építő számítógépes játékok is 3.Alkohol, drog, erőszak - az erőszakos bűnözés oksági körében jelentékeny, meghatározó szerepet tölt be az alkohol-, illetve egyre gyakrabban a kábítószer-fogyasztás - átlag feletti az alkohol szerepe a szituatív jellegű emberöléseknél és súlyos testi sértéseknél, a garázdaságoknál és a hivatalos személy elleni erőszakos cselekményeknél - az erőszak okságában megjelentek a kábítószer-fogyasztás következményes hatásai is ma már egyre többször nem közvetlenül a cselekmény elkövetésénél, hanem annak oksági hátterében áll a kábítószer (dílerek elleni leszámolások, elszámolási vitákból fakadó gyilkosságok) 4.Mikrokörnyezeti ártalmak - a mikrokörnyezeti ártalmak közül elsősorban a családi viszonyok, a hátrányos helyzet, a szubkultúra, valamint a kedvezőtlen szokás- és hagyományrendszerek oksági szerepe jelentkezik az erőszakos kriminalitásban 5.A biológiai és a pszichés tényezők szerepe - Lorenz és Freud szerint az agresszióösztön az ember veleszületett tulajdonsága, tehát nem patologikus megnyilvánulás - mások az agressziót mentális rendellenességre, agykárosodásra vagy különböző genetikai hiányosságokra vezették vissza - a frusztráció-agresszió elvet vallók szerint a feszültség mindig agresszív magatartáshoz vezet (Dollard és munkatársai) - a szociális tanulás elvét vallók pedig bebizonyították, hogy az agresszív magatartás megtanulható (Bandura) - az utóbbi időben különös figyelem fordult a génkutatások irányába, az agressziót kiváltó gének megtalálása és szerepük tisztázása felé 11

12 6.A sértetti közrehatás - a sértettek óvatlansága, felelőtlensége, sértő, esetenként provokatív magatartása gyakori forrása az erőszakos bűncselekményeknek - gyakran tetten érhető az ún. sebezhetetlenségi mítosz az emberek gyakran alulértékelik a mikrokörnyezetükben jelentkező bűnözést, ha annak ők vagy valamely hozzátartozójuk nem volt szenvedő alanya 5. A családon belüli erőszak fogalma és tipizálása. Ismertesse a családi erőszak magyarázatára vonatkozó elméleteket! 1.A családon belüli erőszak fogalma - a családi erőszak fogalma általában a családtagok vagy az intim partnerek közötti, tipikusan de nem kizárólag otthon megvalósuló erőszakcselekmények megjelölésére szolgál - a szűkebb felfogás a partnerkapcsolaton belüli bántalmazásokat tekinti idetartozónak ebben a megközelítésben a jelenség elsősorban a nemek viszonyából adódó, ún. gender-probléma az erőszak a nők és a férfiak hagyományos hatalmi helyzetéből, a közöttük lévő egyenlőtlenségekből, a történetileg kialakult uralmi viszonyokból, a tradicionális nemi szerepekből vezethető le és értelmezhető - a gyerekvédelmi érdekeket képviselők ezzel szemben kiterjesztően értelmezik a családon belüli erőszakot álláspontjuk szerint nem csupán a partnerek közötti, hanem valamennyi közös háztartásban élő vagy rokonok közötti erőszak idesorolandó, sőt fogalmilag idetartozónak ítélik az ún. rendszer-abúzust is (azaz az intézeti, intézményi közösségben élő személyek által társaiktól, az őket kisegítő személyzettől elszenvedett erőszakot) 12

13 - a középutas megközelítés szerint a gyermekbántalmazás, a nők elleni erőszak, az intézményi és rendszer-abúzus átfedésben lehet a családi erőszakkal, de semmiképpen nem azonos vele és nem is oldható fel abban 2.A családon belüli erőszak tipizálása A) A bántalmazás jellege szerint: fizikai erőszak közvetlen fizikai erőszak (testi sértés, emberölés) közvetett fizikai erőszak (tárgyak rongálása, dobálása) elhanyagolás lelki bántalmazás verbális bántalmazás (fenyegetés, szidalmazás, megalázás) érzelmi abúzus (érzelmi zsarolás, érzelmi elhanyagolás) szexuális erőszak, szexuális abúzus (nemi erőszak, szexuális zaklatás) gazdasági/társadalmi visszaélés (a sértett társadalmi elszigetelése, a társas kapcsolatok fenntartásának megakadályozása, a sértett pénzének ellenőrzése) B) A sértett szerint: gyerekbántalmazás házastárs/partner (volt házastársas / volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás feleség/partner (volt feleség/volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás férj/partner (volt férj/volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás idősbántalmazás (felmenők, idős családtagok sérelmére elkövetett bántalmazás) egyéb rokonok (pl.: testvérek) sérelmére elkövetett bántalmazás 13

14 3.A bántalmazók személyiségjegyei Szakács Tamás - korlátolt gondolkodásúak - féltékenyek - hiperérzékenyek - bűnösséget ébresztenek áldozatukban - tárgyiasítják a nőket ill. férfiakat - erőszakosak, durvák a szexben - áldozatként tüntetik fel magukat önigazolásként - gyűlöletet keltenek áldozatukkal szemben - beszédük durva, bántó - az állatokkal és a gyermekekkel szemben gyakran kegyetlenek - gyakran fenyegetnek erőszak alkalmazásával 4.Meghatározó kutatástörténeti munkák - a családi erőszak mérésére irányuló kutatások sorában az első meghatározó reprezentatív vizsgálatot a New Hampshire Egyetem Murray A. Straus vezette kutatócsoportja végezte 1975-ben, a Straus által kidolgozott Conflict Tactic Scale alkalmazásával a kutatás jelezte, hogy a családi erőszak kiterjedten érinti az egész amerikai társadalmat, és igazolta azt is, hogy a nők kiszolgáltatottabbak és veszélyeztetettebbek. Igen magas volt a bántalmazott gyerekek aránya is, akik közül leginkább a fiúkat verték az anyák. - Lenore Walker 1979-ben 1500 bántalmazott nővel felvett interjú alapján készítette el a ciklikus-erőszak modellt a bántalmazási ciklus első szakasza a feszültség növekedés időszaka. A súlyos bántalmazások ideje a második, a bántalmazási szakasz. Ezt követően a megnyugodott bántalmazó bűntudatot érez, a mézeshetek korszaka, a harmadik szakasz következik. A körkörösen ismétlődő bántalmazások során az áldozat nemcsak fizikai, hanem súlyos lelki sérüléseket is szenved, és passzív depresszív állapotban képtelen arra, hogy a kapcsolatból kilépjen. - meg kell említeni a Pence és Paymar által kidolgozott Hatalom és Uralom Kerekét a szerzők szerint a férfiak hatalmat és uralmat akarnak a nők felett, amit a bántalmazások révén szereznek meg 14

15 - Suzan Steinmetz tanulmánya a családi erőszak-kutatások új irányát nyitotta meg vizsgálatának adatai azt jelezték, hogy bár valóban a nők szenvedik el a súlyosabb sérüléseket, azonban a konfliktusok és agresszív magatartások kezdeményezői között legalább olyan arányban szerepelnek, mint a férfiak - a magyar kutatások és publikációk sorában úttörő jellegű volt Morvai Krisztina feleségbántalmazással kapcsolatos könyve, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy a családon belüli erőszak megkerülhetetlen témájává váljon a közgondolkodásnak - Morvai munkáját követően jelentek meg az első valódi empirikus szociológiai vizsgálatok, Tóth Olga (TÁRKI) munkái 5.Elméletek a családi erőszak magyarázatára A) Pszichológiai, pszichoanalitikus elméletek - jellemzően a hetvenes-nyolcvanas években jelentek meg - az egyén szintjén próbálnak magyarázatot adni az otthoni erőszakra - ezek az értelmezések a családi erőszakon belül főleg a gyerekbántalmazás körében keresik az oksági válaszokat - a gyerek bántalmazásához vezethet a megfelelő anya-gyerek kapcsolat kialakulásának kudarca - a visszaélés hátterében az is állhat, hogy az abúzív szülő saját feldolgozatlan problémáit, negatív vonásait vetíti gyermekére, és ezért bántalmazza, de elképzelhető, hogy maga is bántalmazott volt gyermekkorában és ezt a traumát ismétli a saját gyerekével - egy, a korai irodalom tapasztalatait összegző tanulmány a bántalmazó szülő lélektani jellemzőit illetően a következő megállapításokat emeli ki: többnyire alapvető szükségleteiben nélkülöző gyerek volt általában nem rendelkezik a gyerekneveléshez szükséges megfelelő ismeretekkel az agresszív impulzusait kevéssé tudja kontrollálni 15

16 B) Szociológiai elméletek 1. Erőforrás-elmélet a. az erőforrás-elmélet szerint a család sajátos hatalmi rendszer, amely tartalmazza a kényszert, az erőszakot, vagy az azzal való fenyegetést b. a családi hatalmi egyensúly annak a családtagnak kedvez, aki több erőforrással rendelkezik c. az elmélet értelmében a kevés erőforrással rendelkezés (alacsony társadalmi státusz, iskolázottság) teszi szükségessé az erőszak családon belüli alkalmazását az uralom érvényesítése, a dominancia fenntartásának biztosítása érdekében 2. Kontrollelmélet a. a kontrollelmélet úgy gondolja, hogy a bűncselekmény elkövetése része az emberi természetnek, és a legtöbb ember azért nem követ el bűnt, mert megfelelő kontrollmechanizmusok működnek b. a családon belüli erőszak megjelenése akkor várható, ha hiányzik a családi kapcsolatok hatékony társadalmi kontrollja 3. Patriarchátuselmélet a. a családi erőszak nem más, mint a nők ellen irányuló férfi erőszak, amelynek oka a családtagok között meglévő strukturális társadalmi egyenlőtlenség b. a családi erőszak minden formája hatalmi kérdés; az erőszak e szerint az elmélet szerint a hagyományos férfiuralom fenntartásának eszköze 4. Szociális tanuláselmélet a. a szociális tanuláselmélet szerint a legtöbb humán magatartást modell megfigyelése alapján sajátítjuk el b. a családi erőszakra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a gyerekkori megfigyelések, mintázatok tanítják meg, miként kell felnőttként viselkednünk c. a gyerekkorban elszenvedett vagy megtapasztalt szülői bántalmazás növeli annak esélyét, hogy a gyerek felnőve saját kapcsolataiban agresszíven viselkedik majd az erőszak tehát a szocializáció folyamatában hagyományozódik a generációk között, a gyerekkori tanulási tapasztalatok biztosítják újratermelését, intergenerációs öröklődését 16

17 6.A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma. Ismertesse a hazai gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezőket, jellemző ügycsoportokat! A fehérgalléros bűnözés fogalma. 1.A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma Kriminológiai értelemben gazdasági bűnözésnek azt a gazdálkodás menetében megvalósuló, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó bűnözési formát kell tekinteni, amely akár az elkövetés módjára, akár eredményére tekintettel alkalmas arra, hogy esetleg egyéni érdekek sérelmén túlmenően elsősorban és jellemzően a gazdálkodás rendjét, a gazdálkodási kötelezettségeket, a tisztességes és törvényes gazdálkodás kereteit sértse vagy veszélyeztesse. 2.A fehérgalléros bűnözés fogalma - Schäfer István megfogalmazásában a fehérgalléros bűnözők azok, akik a bűncselekményt a gazdasági vagy társadalmi hatalmuk eszközével, vagy annak bástyái mögül követik el - Edwin Sutherland a fehérgalléros bűnözés körébe olyan bűncselekményeket sorol, amelyeket foglalkozásuk körében követnek el tiszteletre méltó és magas társadalmi státusban lévő személyek - bár a fehérgalléros bűnözők nem feltétlenül tartoznak a társadalmi elithez, s nem is feltétlenül a legvagyonosabbak, befolyásuk, kapcsolataik, az általuk elfoglalt pozíció mindig feddhetetlennek láttatja őket (azaz rendszerint tudatosan törekszenek olyan kapcsolatrendszer és olyan imázs fenntartására, amely révén eleve minden gyanú fölött állnak) 17

18 3.A gazdasági bűnözés morfológiája 3 Szakács Tamás - az elmúlt évtizedben évente átlag gazdasági bűncselekményt regisztrált a bűnügyi statisztika (2009: ) - a bűnügyi statisztika készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélésből évről évre emelkedő esetszámot regisztrál az e bűncselekménnyel okozott kár mértéke évi átlagban negyedmilliárd és félmilliárd forint között ingadozik (a évben mért 11 milliárd forintot meghaladó mértékű károkozás valószínűség szerint egyszeri torzító hatásnak tudható be) - az adócsalással okozott adóbevétel csökkenés mértéke évi átlagban milliárd forint között mozog a bűnüldözés eszközeivel átlagosan az adócsalás által okozott kár 5%-át lehet visszaszerezni vagyis minden erre irányuló szakmai és kormányzati közpolitikai törekvés ellenére a bűnüldözés nem képes tetten érni a valóságban több nagyságrenddel gyakrabban előforduló és sokkalta több kárt okozó adócsalást - a csődbűncselekmények száma az utóbbi évtized első szakaszában évi átlagban 1500 körül alakult, majd az utolsó három évben ennek a szintnek nagyjából a felére esett vissza a csődbűntettek elkövetőit sohasem magáért a csődért, hanem az ahhoz vezető, vagy az azt követő család magatartásokért vonták és vonják felelősségre 4.A gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezők - a bűnözést segítő, az új típusú gazdasági bűncselekmények megjelenését és megerősödését kialakító tényezők csoportja igen összetett és változatos Ilyenek: a piacgazdaságra történő gyors áttérés ellentmondásai az állami dotációk következetlensége és ellenőrizetlensége a vállalkozás szabadságának félreértése, a gyors meggazdagodás hamis mítosza, a gazdasági morál hiánya a túlságosan gyakran változó, ellentmondásos, csaknem követhetetlen és sokszor számos kibúvót kínáló jogi környezet az ítélkezés elvi irányításának hiányosságai, ezáltal a felelősségre vonás elkerülhetőségébe vetett hit erősödése 3 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 18

19 - kriminológusok úgy vélik, hogy a legfontosabb kriminogén tényező a különféle, sűrűn változó gazdaságpolitikai megfontolásokból nyújtott állami kedvezmények, dotációk, támogatások gyakran átgondolatlan és ellenőrizetlen rendszere volt például: családtagonként összevonható vámmentesség mozgássérültek által behozott autó vámkedvezménye külföldi alapítású és meghatározott tevékenységet végző társaságok vám- és adókedvezménye csökkent munkaképességűek foglalkoztatásáért járó dotáció meghatározott mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazásának támogatása az áfa szinte korlátlan jellegű és mértékű visszaigényelhetősége halasztott vámfizetés 5. Büntetőjogi szabályozás A) A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények - csődbűntett - hitelező jogtalan előnyben részesítése - a számvitel rendjének megsértése - tartozás fedezetének elvonása - hitelezési csalás - tőkebefektetési csalás - készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények - gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása B) A gazdasági társaságok integritását, törvényes működését és a tagjaik érdekeit sértő bűncselekmények - gazdasági társaság vagy szövetkezet vezető tisztségviselőjének visszaélése - valótlan érték megjelölése - az alaptőke vagy törzstőke csorbítása 19

20 C) A fogyasztók és a versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények - rossz minőségű termék forgalomba hozatala - minőség hamis tanúsítása - áru hamis megjelölése - a fogyasztó megtévesztése - versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban - árdrágítás D) Üzleti, banki, és tőzsdei érdekeket sértő bűncselekmények - gazdasági titok megsértése - jogosulatlan pénzügyi tevékenység - piramisjáték szervezése - bennfentes kereskedelem - pénzmosás - a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása E) Állami tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények - haditechnikai eszközök és szolgáltatások forgalmára vonatkozó kötelezettségek megszegése - jogosulatlan gazdasági előny megszerzése - pénzhamisítás - pénzhamisítás elősegítése - hamis pénz kiadása - adócsalás - visszaélés jövedékkel - jövedéki orgazdaság - csempészet és vámorgazdaság - bélyeghamisítás - engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység 20

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db 1. BEVEZETÉS A gazdasági bűnözés fogalma Köznyelvi fogalom: a gazdasági élet szereplői valamilyen jogellenes vagy erkölcstelen magatartással anyagi előnyre tesznek szert Büntetőjogi fogalom: a BTK-ban

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás Szám: 5-1/59/2007. TÜK a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. -a (3) bekezdésének a) pontja alapján, a Rendőrség gazdaságvédelmi

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A pénzügyi visszaélések visszaszorításának, megelőzésének gyakorlati kérdései a felügyeletei munkában

A pénzügyi visszaélések visszaszorításának, megelőzésének gyakorlati kérdései a felügyeletei munkában A pénzügyi visszaélések visszaszorításának, megelőzésének gyakorlati kérdései a felügyeletei munkában Dr. Hegedűs András Pénzügyi visszaélések elleni főosztály főosztályvezető Alapvetés A Felügyelet 2010

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz.

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Irányelvére Szerző: dr. Mezei Kitti 2015. június 14. Az információs rendszerek

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás 45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a kármegtérülés érdekében teendő rendőri feladatokról

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5.

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma Európában Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. A legfrissebb hírek az európai kábítószerproblémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

Az ezredfordulót követő bűnözési helyzet

Az ezredfordulót követő bűnözési helyzet Az ezredfordulót követő bűnözési helyzet Elemzés az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai alapján Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Statisztikai és Elemző Osztály Budapest,

Részletesebben

Alkalmazási eredmények és piaci igények áttekintése

Alkalmazási eredmények és piaci igények áttekintése Alkalmazási eredmények és piaci igények áttekintése Bevezetés Mit értünk humán biztonság alatt? Mi a humán biztonsági kockázat? A humán biztonságon a humán erőforrás-gazdálkodási (HR) tevékenység valamennyi

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez 2 Budapest, 2013... SZERZŐK: DÁVID PÉTER LÓCZY PÉTER LEKTOR: DR. GYÖRGY

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

Deviancia és medikalizáció

Deviancia és medikalizáció Deviancia és medikalizáció A deviáns viselkedés az általánosan elfogadott normák megszegését jelenti. A norma megszegését szankció követi, amely elősegíti a konformitást. Különböző országokban és korokban

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben