Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok"

Átírás

1 1. Melyek a vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai szempontból? Melyek a vagyon elleni bűnözés kriminológiai típusai oksági szempontból? Ismertesse a vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai jellemzőit és sajátosságait! 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok 1. vagyon elleni bűnözés 2. erőszakos bűnözés 3. közlekedési bűnözés 4. korrupciós bűnözés 5. szervezett bűnözés 6. gazdasági bűnözés 7. alkohollal kapcsolatos bűnözés 8. kábítószer-bűnözés 9. szexuális bűncselekmények 10. politikai bűnözés 11. terrorista bűncselekmények 2.A vagyon elleni bűncselekmények fogalma a. laikusok: vagy egyszerűen lopásra gondolnak, vagy általánosságban minden olyan bűncselekményt ide sorolnak, amikor valamilyen vagyontárgy, pénz vagy egyéb érték illegálisan cserél gazdát b. hazai büntetőjog: azok a cselekmények tartoznak ide, amelyeket a Btk. a XVIII. fejezetében felsorol (lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, stb.) c. kriminológia: a kriminológiai fogalom a bj-i meghatározástól eltérően az erőszakos elemeket többnyire az erőszakos bűncselekményekhez sorolja, még akkor is, ha az elsődleges cél valamilyen vagyontárgy meghatározása 1

2 3.A vagyon elleni bűnözés kriminológiai morfológiai szempontú- típusai 1. Szűk értelemben: a nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények 2. Tág értelemben: a. nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények b. számítógépes bűncselekmények c. gazdasági bűncselekmények 4.A vagyon elleni bűnözés kriminológiai oksági szempontú típusai 1. alkalmi jellegű bűncselekmények 2. létfenntartást szolgáló bűncselekmények ( megélhetési bűnözés ) 3. eszköz bűncselekmények (jövedelemszerző bűnözés a kábítószerbűncselekményeken belül) 4. egzisztenciateremtő-, illetve fenntartó bűncselekmények 5. A vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai jellemzői és sajátosságai 1 - az utóbbi húsz évben az összbűnözésen belül a vagyon elleni bűnözés aránya a legmagasabb, ugyanakkor az arányszám közel sem változatlan a 90-es évek legelején a regisztrált bűnözés több, mint 80%-át a vagyon ellen bűncselekmények tették ki 1999-ben 70% volt a vagyon elleni bűnözés összbűnözésen belül mért aránya, ami 2006-ban 61,1%-ra esett vissza a vagyon elleni bűncselekmények aránya a évben a regisztrált bűncselekmények 64%-át tette ki - a vagyon elleni bűnözés legnagyobb hányada lopás, amely nagyjából az összes vagyon elleni bűncselekmény felét teszi ki - a lopásokon belül a polgárokat az ún. betöréses lopások (ezen belül is leginkább a lakásbetörések) és a gépjárműlopások száma és alakulása érinti érzékenyen - a lakásbetörések száma az elmúlt évtizedben hullámzó trendet írt le, az évtized közepéig jellemző csökkenést az elmúlt években növekedés váltotta fel 1 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 2

3 - jellemző adat az, hogy a betöréses lopások elkövetőinek az ismertségi aránya országosan átlagban 20% körül alakul, vagyis a büntetőhatóságok csak minden ötödik tolvajt kerítenek kézre ez az adat is azt mutatja, hogy a vagyon elleni bűnözés kontrolljának a jelenleg alkalmazott eszközrendszere alkalmatlan az elfogadható szintű biztonság létrehozására és fenntartására - a személygépkocsi lopások a hazai bűnözés megítélésének meghatározó tényezőjét képezik 1998-ban ilyen bűncselekményt regisztráltak, ez a szám ekkortól kezdve folyamatosan csökkent, 2009-ben már csak személygépkocsi lopást regisztráltak - a lopások mellett Magyarországon a leggyakrabban előforduló vagyon elleni bűncselekmények: a csalás, a rongálás, és az utóbbi években a szerzői és szomszédos jogok megsértése - a csalás a rendszerváltást követően a legdinamikusabban növekvő bűncselekménytípusnak bizonyult minősítési problémákkal is összefüggésben, volt olyan év, hogy az 1980-as években előfordult 4,5-5 ezer esettel szemben több mint ilyen cselekményt regisztrált a bűnügyi statisztika jelenleg ezres szinten látszik stabilizálódni a csalások száma - a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekmények esetében a magas előfordulási arány mögött szintén minősítési problémákkal és a rendőri értékelési rendszer hiányosságaival találkozhatunk - a rongálások már évek óta tartják az évi ezres előfordulási gyakoriságot, de itt mindenképpen meg kell említeni, hogy csak a regisztrált esetekről van szó, ennél a bűncselekménytípusnál rendkívül magas látenciával kell számolnunk - a vagyon elleni bűnözés jelenségéhez hozzátartoznak a vagyon elleni szabálysértések is az utóbbi évtizedben két ízben is jelentős dekriminalizáció zajlott le a Btk. vagyon elleni bűncselekményeket szabályozó fejezetében a vagyon elleni cselekmények bűncselekményi alakzatainak elkövetési értékhatára előbb Ft-ra emelkedett, majd Ft-ra nőtt évi átlagban nagyságrendileg 5-10 ezer között mozog azoknak a vagyon elleni cselekményeknek a száma, amelyek ugyan a büntetőhatóságok látókörébe kerülnek, ám végül az ezek miatt indított eljárások a feljelentés elutasításával, illetve a nyomozás megszüntetésével érnek véget azért, mert a konkrét cselekmények nem bűncselekményt, hanem szabálysértést valósítanak meg (2009: 7820 vagyon elleni szabálysértés) 3

4 - a évet megelőző évtizedben a vagyon elleni bűnözés 90 és 150 milliárd Ft között hullámzó mértékű kárt okozott a évben a vagyon elleni bűnözéssel okozott kár 100 milliárd Ft volt 6.Nemzetközi összehasonlítás - a nemzetközi bűnügyi adatokat vizsgálva két jellegzetesség jelenik meg - az első, hogy összefüggés mutatható ki egy-egy ország gazdasági fejlettsége és az országban előforduló bűncselekmények száma között az összefüggés egyenes arányosságot mutat: minél fejlettebb egy ország, annál több bűncselekményt követnek el a területén - a másik jellegzetesség azt mutatja, hogy minél fejlettebb gazdasággal rendelkezik egy adott ország, annál magasabb a bűnözésen belül a vagyon elleni bűncselekmények aránya 2. Ismertesse a vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméleteket! Mit nyer és mit veszít a társadalom a vagyon elleni bűnözés révén? Melyek az amatőr és a profi tolvajok jellemzői? 1.A vagyon elleni bűnözés társadalmi szintű értékelése - a bűnözés és különösképpen a vagyon elleni és a gazdasági bűnözés más képet mutat, ha gazdasági, makrogazdasági, társadalmi léptekben vizsgáljuk - makroszinten a vagyon elleni bűncselekmények csupán a vagyon egy részének újraelosztását jelentik az átcsoportosítás társadalmi szempontból még hasznos is lehetne, hiszen olyanoktól kerülnek vagyontárgyak az elkövetőkhöz, akiknek van amennyiben a bűnelkövetők jobban hasznosítanák a megszerzett vagyont, mint áldozataik, akkor éppenséggel nem tiltani, hanem támogatni kellene a nemzeti 4

5 összvagyon növelésének ezt a módját a problémát az okozza, hogy a jobban hasznosításra nincs semmiféle garancia - a bűnözés által a társadalmi jólét csökken, az államnak tehát a gazdasági racionalitást tekintve is elemi érdeke, hogy beavatkozzon, még akkor is, ha ez a beavatkozás (bűnüldözés, büntető igazságszolgáltatás) jelentős költségekkel jár - a büntetőjog hatékonysága közgazdasági értelemben, de a mindennapi tapasztalatok alapján is, a ráfordítások nagyságától függ amennyiben a társadalom jelentős erőforrásokat fordít a bűnüldözésre, akkor látványos eredményeket is el lehet érni, de az eredményeknek ára van (nem csak pénzben, hanem a demokrácia korlátozásában, és az emberi jogok érvényesülésében kifejezhető ára jellemzően a diktatúrákban alacsonyabb bűnözéssel találkozhatunk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek szívesebben viselnek el valamivel több bűncselekményt és élnek valamivel szabadabban) - a bűnözésnek azonban nem csak árnyoldalai vannak, társadalmi szinten jótékony hatásokat is generál a bűnözés, mivel kikényszeríti az igazságszolgáltatás működését, bővítését, sok munkahelyet generál + nem csak az állami szféra él meg a bűnözésből, egyre komolyabb szerepet kapnak a magánvállalkozások, az őrző-védő szolgálatok - a biztosítási piac jelentős hányadát is a bűnözéstől való félelem generálja 2.A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméletek - Marx és Engels a bűncselekményeket egyszerűen a tőkés társadalom szerves részének, és a nyomor, a termelési eszközöktől való megfosztottság miatt a szükségletkielégítés természetes eszközének tekintette - Mayer német szociológus közvetlen kapcsolatot mutatott ki a gabonaárak változása és a bűnözés alakulása között az elmélet érdekessége, hogy a bűnözés mindenképpen növekszik: ha nő a gabona ára, akkor a lopások száma növekszik, ha csökken, akkor az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűntények száma nő - Durkheim szerint a szegénység önmagában nem indokolja a bűnözés növekedését, sőt a bűnözés esetében a szegénység még visszatartó erőként is jelentkezhet, hiszen az egyén cselekvését, gondolkodásmódját erőteljesen befolyásolják társadalmi körülményei. Lehetőségek hiányában az adottságok kényszerítő erővel kötik gúzsba a vágyakat. 5

6 - hazánkban a vagyon elleni bűnözés jelentős részben szükséglet szülte bűnözés (megélhetési bűnözés) társadalmunkban kitermelődnek olyan rossz körülmények között élő csoportok, amelyek szükségleteiket bűncselekmények elkövetésével elégítik ki 3.Az amatőr és a profi tolvajok jellemzői AMATŐR TOLVAJOK - alkalmi bűnelkövetők jellemzően egy, vagy néhány bűncselekményt követnek el, és sokszor akkor is felhagynak a bűnözéssel, ha nem buknak le - kevés kockázattal járó lopást követnek el - kifinomult végrehajtás hiánya - tervszerűség hiánya a lelepleződés esélye esetükben elég magas, mert sokszor nem kellő körültekintéssel hatják végre a cselekményt - jellemzően anyagi kényszerből lopnak közvetlen krízishelyzet megoldása - jellemzően tizenéves elkövetők - nem válnak rendszeres bűnelkövetővé PROFI TOLVAJOK - nem véletlenszerűen követik el a bűncselekményeket, hanem készülnek rá - hivatásszerűen foglalkoznak bűnelkövetéssel - az általuk alkalmazott módszerrel összefüggésben jól fejlett technikai készségekkel rendelkeznek - hat rájuk a konszenzus kényszere, a társaikkal megosztott közös értékek folytán - nemcsak tanulnak egymástól, hanem védelmezik is egymást - bármennyire lazán is, de szervezettek 6

7 3. Az erőszak és az erőszakos bűnözés kriminológiai fogalma. Melyek az erőszakos bűnözés főbb hazai morfológiai jellemzői? 1.Az erőszakos bűnözés fogalma - az erőszakos bűnözés körébe a kriminológia kizárólag a szándékosan elkövetett erőszakos cselekményeket sorolja - a büntetőjogban az erőszak, mint elkövetési mód szerepel és nem, mint a bűncselekmény csoportosításának egyik ismérve - a kriminológiai erőszakfogalom embertől eredő, másik személyre közvetlenül irányuló, a cél elérésére alkalmas fizikai vagy pszichikai erőt jelent - az erőszakos bűncselekmények ismérvei: szándékos és célzatos cselekmények az elkövető erőszakos magatartása a sértett személye ellen irányul az alkalmazott erőszak a sértett számára kényszerhelyzetet teremt, akaratát, ellenállását megtöri az elkövető által kifejtett erőszak kétmozzanatú tettesi magatartás esetén eszközcselekmény; vagy az erőszak önmagában a bűncselekmény törvényi tényállását kimerítő immanens rész - az erőszakos cselekmények igazán precíz terminológiáját az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények megnevezés jelenti 2.Az erőszak gyökerei - az erőszak gyökerei egyidősek az emberiséggel az agresszió ősidőktől fogva jelen van a személyek közötti, a közösségeken belüli konfliktusok megoldásában éppen úgy, mint a népességmozgások, vándorlások, területszerzések esetén - történelmileg sokféle erőszakváltozat ismert 7

8 - jogi szempontú megközelítéssel megkülönböztethetjük a legitim és az illegitim erőszakos jelenségeket az előbbiek közé sorolhatjuk az állami erőszakmonopóliumot, az agresszív sortokat és az igazságos háborúkat, míg az utóbbiak a kriminalitás territóriumát képezik - a család kialakulásától a családon belüli erőszak is végigkísérte az emberiség történetét, ám kultúránként más-más mértékben és formában tekintették azt természetesnek vagy elítélendőnek - a hétköznapi erőszak ma már olyannyira része lett az életünknek, hogy szinte a társadalmi élet természetes velejárójának tartjuk 3.Az erőszakos bűnözés morfológiája 2 - az erőszakos és garázda jellegű bűnözés összbűnözésen belüli aránya az utóbbi évtizedben változatlanul 7-8 % körül alakult (a és a évben egyaránt 8.1 % volt) - az erőszakos és garázda bűncselekmények belső struktúrája nagyjából változatlan: meghatározó összetevők a szándékos súlyos testi sértés, a garázdaság és a rablás - az utóbbi években a szándékos testi sértések száma ezer között, a garázdaságok száma és között ingadozik - a rablások halmazán belül nagyjából 10 %-ot tesz ki a súlyos erőszakot magukban foglaló rablások részhalmaza - az erőszakos bűncselekményeket az elkövetés körülményei alapján két csoportba oszthatjuk: vannak konfliktusfeloldó (konfliktusos, szituatív jellegű emberölés, testi sértés, magánlaksértés, garázdaság, hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak) és szükségletkielégítő bűncselekmények (nyereségvágyból elkövetett emberölés, erőszakos közösülés, rablás, kifosztás, zsarolás) - az erőszakos bűnözés körében kisebb a látens elkövetés aránya, mint az összbűnözésen belül, mert egyrészt e bűntetti csoportba viszonylag több súlyos bűneset tartozik, másrészt gyakori a nyílt, közterületi elkövetés - a közterületen fegyverrel elkövetett bűncselekmények száma évi átlagban 150 körül alakul, míg a közterületi fegyveres rablások száma évente nagyjából 50 2 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 8

9 - az elmúlt 30 évben évente átlagosan 1000 körüli erőszakos szexuális bűncselekmény elkövetését regisztrálta a hazai kriminálstatisztika, amelyeknek durván a fele erőszakos közösülés volt - az ismertté vált szexuális bűncselekmények száma fokozatosan csökkenő tendenciát mutat - miközben az összes ismertté vált sértett 95%-a felnőtt, aközben az erőszakos nemi cselekményeket nagyobb arányban követik el gyermek- és fiatalkorúak sérelmére - a szexuális erőszak ismertté vált áldozatainak döntő többsége a gyengébb nemhez tartozik - országos szinten az utóbbi években az abszolút számokat tekintve a legtöbb erőszakos bűncselekményt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében követték el - a fővárosi kerületek közül a legtöbb erőszakos bűncselekményt a VIII. kerületben követik el, míg a lakosság számához viszonyított gyakorisági mutató szerint általában az V. kerület a listavezető - a fiatal és a fiatal felnőtt népesség más korosztályoknál nagyságrendekkel gyakrabban követ el erőszakos bűncselekményeket - az évtized elején a fiatalkorúak arányaiban még csak kétszer, az elmúlt évben azonban már közel négyszer múlták felül a teljes lakónépesség erőszakos bűnözésben való részvételét - a fiatalkori és a felnőtt fiatalkori erőszakos bűnözés sajátossága az elkövetői és áldozati szerepek átjárhatósága, felcserélhetősége: ugyanaz a fiatal egyszer erőszakos bűncselekmény áldozataként, más alkalommal elkövetőjeként jelenik meg (kortársagresszió) - rablással bizonyos foglalkozásbeliek (benzinkutas, taxis, kiskereskedő), szenvedélybetegek, éjszakai műszakba járók fenyegetettek leginkább - garázdasággal főleg a szórakozóhelyek és sportmérkőzések látogatói, valamint az esti órákban közlekedők veszélyeztetettek 9

10 4. Ismertesse az erőszakos bűnözés főbb oksági tényezőit! 1.A makrokörnyezeti hatások - az erőszakos bűnözés alakulására befolyást gyakorló makrokörnyezeti hatások sorában jelentősége van az indusztrializációnak és az urbanizációnak, amelyek kísérőjelenségeként az elmúlt két évtizedben átrétegződött a magyar társadalom - a hazai társadalmi rendszerváltás két jelentős következménnyel járt: egyik napról a másikra megszűnt az a társadalmi stabilitás, ami minden értékrend érvényesülésének támasza; és a hatalom érvényre juttatására hivatott testületek meggyengültek - a társadalmi rendszerváltozások formálják a bűnözés megjelenési formáit: a véres, háborús átalakulások, a nemzetiségi, etnikai, vallási zavargások elsősorban az erőszakos bűnözés robbanásszerű emelkedését eredményezik a gyökeres, de békés rendszerváltozások mindenekelőtt a vagyon elleni és a gazdasági kriminalitás emelkedését idézik elő 2.Média és erőszak - a média által közvetített erőszak szerepének megítélésében meglehetősen eltérő álláspontokkal lehet találkozni: vannak, akik túl-, míg mások alábecsülik a tömegkommunikáció hatását, sőt, az ún. KATARZISELMÉLET szerint a tévében végignézett, erőszakos jelenetekkel teli történet agressziócsökkentő a külföldi és a hazai kutatási eredmények java része azonban azt igazolja, hogy a média kedvezőtlen szerepet játszik az erőszak fokozódásában és terjedésében - bebizonyosodott, hogy az erőszakos filmek látványa jelentősen növeli a gyermekvagy serdülőkorúak agresszivitását, amennyiben nem készítették fel őket szakszerűen a látottak befogadására - kutatások bizonyították, hogy egy-egy labilisabb személyiségű bűnelkövetőnek valamely konkrét film szereplője szolgált modellként 10

11 - napjainkban azonban nemcsak a kegyetlen jeleneteket tartalmazó filmek jelentenek veszélyt a gyermekekre, hanem az interneten található visszataszító weboldalak, valamint a kihívó erőszakra építő számítógépes játékok is 3.Alkohol, drog, erőszak - az erőszakos bűnözés oksági körében jelentékeny, meghatározó szerepet tölt be az alkohol-, illetve egyre gyakrabban a kábítószer-fogyasztás - átlag feletti az alkohol szerepe a szituatív jellegű emberöléseknél és súlyos testi sértéseknél, a garázdaságoknál és a hivatalos személy elleni erőszakos cselekményeknél - az erőszak okságában megjelentek a kábítószer-fogyasztás következményes hatásai is ma már egyre többször nem közvetlenül a cselekmény elkövetésénél, hanem annak oksági hátterében áll a kábítószer (dílerek elleni leszámolások, elszámolási vitákból fakadó gyilkosságok) 4.Mikrokörnyezeti ártalmak - a mikrokörnyezeti ártalmak közül elsősorban a családi viszonyok, a hátrányos helyzet, a szubkultúra, valamint a kedvezőtlen szokás- és hagyományrendszerek oksági szerepe jelentkezik az erőszakos kriminalitásban 5.A biológiai és a pszichés tényezők szerepe - Lorenz és Freud szerint az agresszióösztön az ember veleszületett tulajdonsága, tehát nem patologikus megnyilvánulás - mások az agressziót mentális rendellenességre, agykárosodásra vagy különböző genetikai hiányosságokra vezették vissza - a frusztráció-agresszió elvet vallók szerint a feszültség mindig agresszív magatartáshoz vezet (Dollard és munkatársai) - a szociális tanulás elvét vallók pedig bebizonyították, hogy az agresszív magatartás megtanulható (Bandura) - az utóbbi időben különös figyelem fordult a génkutatások irányába, az agressziót kiváltó gének megtalálása és szerepük tisztázása felé 11

12 6.A sértetti közrehatás - a sértettek óvatlansága, felelőtlensége, sértő, esetenként provokatív magatartása gyakori forrása az erőszakos bűncselekményeknek - gyakran tetten érhető az ún. sebezhetetlenségi mítosz az emberek gyakran alulértékelik a mikrokörnyezetükben jelentkező bűnözést, ha annak ők vagy valamely hozzátartozójuk nem volt szenvedő alanya 5. A családon belüli erőszak fogalma és tipizálása. Ismertesse a családi erőszak magyarázatára vonatkozó elméleteket! 1.A családon belüli erőszak fogalma - a családi erőszak fogalma általában a családtagok vagy az intim partnerek közötti, tipikusan de nem kizárólag otthon megvalósuló erőszakcselekmények megjelölésére szolgál - a szűkebb felfogás a partnerkapcsolaton belüli bántalmazásokat tekinti idetartozónak ebben a megközelítésben a jelenség elsősorban a nemek viszonyából adódó, ún. gender-probléma az erőszak a nők és a férfiak hagyományos hatalmi helyzetéből, a közöttük lévő egyenlőtlenségekből, a történetileg kialakult uralmi viszonyokból, a tradicionális nemi szerepekből vezethető le és értelmezhető - a gyerekvédelmi érdekeket képviselők ezzel szemben kiterjesztően értelmezik a családon belüli erőszakot álláspontjuk szerint nem csupán a partnerek közötti, hanem valamennyi közös háztartásban élő vagy rokonok közötti erőszak idesorolandó, sőt fogalmilag idetartozónak ítélik az ún. rendszer-abúzust is (azaz az intézeti, intézményi közösségben élő személyek által társaiktól, az őket kisegítő személyzettől elszenvedett erőszakot) 12

13 - a középutas megközelítés szerint a gyermekbántalmazás, a nők elleni erőszak, az intézményi és rendszer-abúzus átfedésben lehet a családi erőszakkal, de semmiképpen nem azonos vele és nem is oldható fel abban 2.A családon belüli erőszak tipizálása A) A bántalmazás jellege szerint: fizikai erőszak közvetlen fizikai erőszak (testi sértés, emberölés) közvetett fizikai erőszak (tárgyak rongálása, dobálása) elhanyagolás lelki bántalmazás verbális bántalmazás (fenyegetés, szidalmazás, megalázás) érzelmi abúzus (érzelmi zsarolás, érzelmi elhanyagolás) szexuális erőszak, szexuális abúzus (nemi erőszak, szexuális zaklatás) gazdasági/társadalmi visszaélés (a sértett társadalmi elszigetelése, a társas kapcsolatok fenntartásának megakadályozása, a sértett pénzének ellenőrzése) B) A sértett szerint: gyerekbántalmazás házastárs/partner (volt házastársas / volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás feleség/partner (volt feleség/volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás férj/partner (volt férj/volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás idősbántalmazás (felmenők, idős családtagok sérelmére elkövetett bántalmazás) egyéb rokonok (pl.: testvérek) sérelmére elkövetett bántalmazás 13

14 3.A bántalmazók személyiségjegyei Szakács Tamás - korlátolt gondolkodásúak - féltékenyek - hiperérzékenyek - bűnösséget ébresztenek áldozatukban - tárgyiasítják a nőket ill. férfiakat - erőszakosak, durvák a szexben - áldozatként tüntetik fel magukat önigazolásként - gyűlöletet keltenek áldozatukkal szemben - beszédük durva, bántó - az állatokkal és a gyermekekkel szemben gyakran kegyetlenek - gyakran fenyegetnek erőszak alkalmazásával 4.Meghatározó kutatástörténeti munkák - a családi erőszak mérésére irányuló kutatások sorában az első meghatározó reprezentatív vizsgálatot a New Hampshire Egyetem Murray A. Straus vezette kutatócsoportja végezte 1975-ben, a Straus által kidolgozott Conflict Tactic Scale alkalmazásával a kutatás jelezte, hogy a családi erőszak kiterjedten érinti az egész amerikai társadalmat, és igazolta azt is, hogy a nők kiszolgáltatottabbak és veszélyeztetettebbek. Igen magas volt a bántalmazott gyerekek aránya is, akik közül leginkább a fiúkat verték az anyák. - Lenore Walker 1979-ben 1500 bántalmazott nővel felvett interjú alapján készítette el a ciklikus-erőszak modellt a bántalmazási ciklus első szakasza a feszültség növekedés időszaka. A súlyos bántalmazások ideje a második, a bántalmazási szakasz. Ezt követően a megnyugodott bántalmazó bűntudatot érez, a mézeshetek korszaka, a harmadik szakasz következik. A körkörösen ismétlődő bántalmazások során az áldozat nemcsak fizikai, hanem súlyos lelki sérüléseket is szenved, és passzív depresszív állapotban képtelen arra, hogy a kapcsolatból kilépjen. - meg kell említeni a Pence és Paymar által kidolgozott Hatalom és Uralom Kerekét a szerzők szerint a férfiak hatalmat és uralmat akarnak a nők felett, amit a bántalmazások révén szereznek meg 14

15 - Suzan Steinmetz tanulmánya a családi erőszak-kutatások új irányát nyitotta meg vizsgálatának adatai azt jelezték, hogy bár valóban a nők szenvedik el a súlyosabb sérüléseket, azonban a konfliktusok és agresszív magatartások kezdeményezői között legalább olyan arányban szerepelnek, mint a férfiak - a magyar kutatások és publikációk sorában úttörő jellegű volt Morvai Krisztina feleségbántalmazással kapcsolatos könyve, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy a családon belüli erőszak megkerülhetetlen témájává váljon a közgondolkodásnak - Morvai munkáját követően jelentek meg az első valódi empirikus szociológiai vizsgálatok, Tóth Olga (TÁRKI) munkái 5.Elméletek a családi erőszak magyarázatára A) Pszichológiai, pszichoanalitikus elméletek - jellemzően a hetvenes-nyolcvanas években jelentek meg - az egyén szintjén próbálnak magyarázatot adni az otthoni erőszakra - ezek az értelmezések a családi erőszakon belül főleg a gyerekbántalmazás körében keresik az oksági válaszokat - a gyerek bántalmazásához vezethet a megfelelő anya-gyerek kapcsolat kialakulásának kudarca - a visszaélés hátterében az is állhat, hogy az abúzív szülő saját feldolgozatlan problémáit, negatív vonásait vetíti gyermekére, és ezért bántalmazza, de elképzelhető, hogy maga is bántalmazott volt gyermekkorában és ezt a traumát ismétli a saját gyerekével - egy, a korai irodalom tapasztalatait összegző tanulmány a bántalmazó szülő lélektani jellemzőit illetően a következő megállapításokat emeli ki: többnyire alapvető szükségleteiben nélkülöző gyerek volt általában nem rendelkezik a gyerekneveléshez szükséges megfelelő ismeretekkel az agresszív impulzusait kevéssé tudja kontrollálni 15

16 B) Szociológiai elméletek 1. Erőforrás-elmélet a. az erőforrás-elmélet szerint a család sajátos hatalmi rendszer, amely tartalmazza a kényszert, az erőszakot, vagy az azzal való fenyegetést b. a családi hatalmi egyensúly annak a családtagnak kedvez, aki több erőforrással rendelkezik c. az elmélet értelmében a kevés erőforrással rendelkezés (alacsony társadalmi státusz, iskolázottság) teszi szükségessé az erőszak családon belüli alkalmazását az uralom érvényesítése, a dominancia fenntartásának biztosítása érdekében 2. Kontrollelmélet a. a kontrollelmélet úgy gondolja, hogy a bűncselekmény elkövetése része az emberi természetnek, és a legtöbb ember azért nem követ el bűnt, mert megfelelő kontrollmechanizmusok működnek b. a családon belüli erőszak megjelenése akkor várható, ha hiányzik a családi kapcsolatok hatékony társadalmi kontrollja 3. Patriarchátuselmélet a. a családi erőszak nem más, mint a nők ellen irányuló férfi erőszak, amelynek oka a családtagok között meglévő strukturális társadalmi egyenlőtlenség b. a családi erőszak minden formája hatalmi kérdés; az erőszak e szerint az elmélet szerint a hagyományos férfiuralom fenntartásának eszköze 4. Szociális tanuláselmélet a. a szociális tanuláselmélet szerint a legtöbb humán magatartást modell megfigyelése alapján sajátítjuk el b. a családi erőszakra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a gyerekkori megfigyelések, mintázatok tanítják meg, miként kell felnőttként viselkednünk c. a gyerekkorban elszenvedett vagy megtapasztalt szülői bántalmazás növeli annak esélyét, hogy a gyerek felnőve saját kapcsolataiban agresszíven viselkedik majd az erőszak tehát a szocializáció folyamatában hagyományozódik a generációk között, a gyerekkori tanulási tapasztalatok biztosítják újratermelését, intergenerációs öröklődését 16

17 6.A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma. Ismertesse a hazai gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezőket, jellemző ügycsoportokat! A fehérgalléros bűnözés fogalma. 1.A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma Kriminológiai értelemben gazdasági bűnözésnek azt a gazdálkodás menetében megvalósuló, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó bűnözési formát kell tekinteni, amely akár az elkövetés módjára, akár eredményére tekintettel alkalmas arra, hogy esetleg egyéni érdekek sérelmén túlmenően elsősorban és jellemzően a gazdálkodás rendjét, a gazdálkodási kötelezettségeket, a tisztességes és törvényes gazdálkodás kereteit sértse vagy veszélyeztesse. 2.A fehérgalléros bűnözés fogalma - Schäfer István megfogalmazásában a fehérgalléros bűnözők azok, akik a bűncselekményt a gazdasági vagy társadalmi hatalmuk eszközével, vagy annak bástyái mögül követik el - Edwin Sutherland a fehérgalléros bűnözés körébe olyan bűncselekményeket sorol, amelyeket foglalkozásuk körében követnek el tiszteletre méltó és magas társadalmi státusban lévő személyek - bár a fehérgalléros bűnözők nem feltétlenül tartoznak a társadalmi elithez, s nem is feltétlenül a legvagyonosabbak, befolyásuk, kapcsolataik, az általuk elfoglalt pozíció mindig feddhetetlennek láttatja őket (azaz rendszerint tudatosan törekszenek olyan kapcsolatrendszer és olyan imázs fenntartására, amely révén eleve minden gyanú fölött állnak) 17

18 3.A gazdasági bűnözés morfológiája 3 Szakács Tamás - az elmúlt évtizedben évente átlag gazdasági bűncselekményt regisztrált a bűnügyi statisztika (2009: ) - a bűnügyi statisztika készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélésből évről évre emelkedő esetszámot regisztrál az e bűncselekménnyel okozott kár mértéke évi átlagban negyedmilliárd és félmilliárd forint között ingadozik (a évben mért 11 milliárd forintot meghaladó mértékű károkozás valószínűség szerint egyszeri torzító hatásnak tudható be) - az adócsalással okozott adóbevétel csökkenés mértéke évi átlagban milliárd forint között mozog a bűnüldözés eszközeivel átlagosan az adócsalás által okozott kár 5%-át lehet visszaszerezni vagyis minden erre irányuló szakmai és kormányzati közpolitikai törekvés ellenére a bűnüldözés nem képes tetten érni a valóságban több nagyságrenddel gyakrabban előforduló és sokkalta több kárt okozó adócsalást - a csődbűncselekmények száma az utóbbi évtized első szakaszában évi átlagban 1500 körül alakult, majd az utolsó három évben ennek a szintnek nagyjából a felére esett vissza a csődbűntettek elkövetőit sohasem magáért a csődért, hanem az ahhoz vezető, vagy az azt követő család magatartásokért vonták és vonják felelősségre 4.A gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezők - a bűnözést segítő, az új típusú gazdasági bűncselekmények megjelenését és megerősödését kialakító tényezők csoportja igen összetett és változatos Ilyenek: a piacgazdaságra történő gyors áttérés ellentmondásai az állami dotációk következetlensége és ellenőrizetlensége a vállalkozás szabadságának félreértése, a gyors meggazdagodás hamis mítosza, a gazdasági morál hiánya a túlságosan gyakran változó, ellentmondásos, csaknem követhetetlen és sokszor számos kibúvót kínáló jogi környezet az ítélkezés elvi irányításának hiányosságai, ezáltal a felelősségre vonás elkerülhetőségébe vetett hit erősödése 3 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 18

19 - kriminológusok úgy vélik, hogy a legfontosabb kriminogén tényező a különféle, sűrűn változó gazdaságpolitikai megfontolásokból nyújtott állami kedvezmények, dotációk, támogatások gyakran átgondolatlan és ellenőrizetlen rendszere volt például: családtagonként összevonható vámmentesség mozgássérültek által behozott autó vámkedvezménye külföldi alapítású és meghatározott tevékenységet végző társaságok vám- és adókedvezménye csökkent munkaképességűek foglalkoztatásáért járó dotáció meghatározott mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazásának támogatása az áfa szinte korlátlan jellegű és mértékű visszaigényelhetősége halasztott vámfizetés 5. Büntetőjogi szabályozás A) A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények - csődbűntett - hitelező jogtalan előnyben részesítése - a számvitel rendjének megsértése - tartozás fedezetének elvonása - hitelezési csalás - tőkebefektetési csalás - készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények - gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása B) A gazdasági társaságok integritását, törvényes működését és a tagjaik érdekeit sértő bűncselekmények - gazdasági társaság vagy szövetkezet vezető tisztségviselőjének visszaélése - valótlan érték megjelölése - az alaptőke vagy törzstőke csorbítása 19

20 C) A fogyasztók és a versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények - rossz minőségű termék forgalomba hozatala - minőség hamis tanúsítása - áru hamis megjelölése - a fogyasztó megtévesztése - versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban - árdrágítás D) Üzleti, banki, és tőzsdei érdekeket sértő bűncselekmények - gazdasági titok megsértése - jogosulatlan pénzügyi tevékenység - piramisjáték szervezése - bennfentes kereskedelem - pénzmosás - a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása E) Állami tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények - haditechnikai eszközök és szolgáltatások forgalmára vonatkozó kötelezettségek megszegése - jogosulatlan gazdasági előny megszerzése - pénzhamisítás - pénzhamisítás elősegítése - hamis pénz kiadása - adócsalás - visszaélés jövedékkel - jövedéki orgazdaság - csempészet és vámorgazdaság - bélyeghamisítás - engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység 20

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

Biztonságos város. Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről

Biztonságos város. Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről Biztonságos város Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről 1 A kiadvány a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya megbízásából és támogatásával készült. A kiadvánnyal kapcsolatos

Részletesebben

dr. Bolyky - dr. Sárik A fiatalkorúak bűnelkövetésére és a bűnelkövetések szankcionálására jellemző magyarországi helyzetről Rosszgyerek

dr. Bolyky - dr. Sárik A fiatalkorúak bűnelkövetésére és a bűnelkövetések szankcionálására jellemző magyarországi helyzetről Rosszgyerek dr. Bolyky - dr. Sárik HELYZeTElemzés A fiatalkorúak bűnelkövetésére és a bűnelkövetések szankcionálására jellemző magyarországi helyzetről 2015 Rosszgyerek www.pressleyridge.hu A fiatalkorúak bűnelkövetésére

Részletesebben

TARTALOM. LAJTÁR ISTVÁN 5 Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája

TARTALOM. LAJTÁR ISTVÁN 5 Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája TARTALOM TANULMÁNYOK LAJTÁR ISTVÁN 5 Az erőszakos bűnelkövetés mint a kiskorúak bűnözésének egyik kedvezőtlen tendenciája DEÁK ZOLTÁN 13 Gondolatok a tárgyalásról lemondás jogintézménye kapcsán DÁVID LILLA

Részletesebben

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola Belyó Pál * A REJTETT GAZDASÁG ELÕRETÖRÉSE AZ ÚJ GAZDASÁGPOLITIKAI GYAKORLAT KÖVETKEZTÉBEN A rejtett gazdaság ** a sajátos magyar kapitalizmus kialakulásának, erõsödésének szoros velejárója, sõt mozgásformája.

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben

Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika

Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika GÖNCZÖL KATALIN Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika Az egyénnek nemcsak időről időre, hanem életének minden pillanatában tisztában kell lennie azzal, hogy tettei valamilyen célt szolgálnak... Ez azonban

Részletesebben

Alkohol Európában Népegészségügyi perspektívából

Alkohol Európában Népegészségügyi perspektívából Alkohol Európában Népegészségügyi perspektívából Jelentés az Európai Bizottság részére Összefoglalás Peter Anderson és Ben Baumberg Institute for Alcohol Studies, UK, 2006 EUROCARE Európai jelentés az

Részletesebben

A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra

A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra Készült az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával A kutatás vezetője: Dr. Ligeti Katalin Résztvevő

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése

KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése Bevezetés KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése Ethical issues of accounting profession and break of accounting act This paper deals with ethical issues of

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.001. PhD ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2013.

DOI: 10.14750/ME.2013.001. PhD ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2013. PhD ÉRTEKEZÉS Farkas Johanna MISKOLC 2013. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Farkas Johanna GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

Magyarország - Napi hírek Forrás: hvg

Magyarország - Napi hírek Forrás: hvg Magyarország - Napi hírek Forrás: hvg A 16 éves madocsai diák szerdai feljelentése szerint a rablás kedden, az iskolában tartott gyakorlati foglalkozáson történt. A sértett arról számolt be, hogy az egyik

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: Kutatási eredmények és prevenciós megközelítések

A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: Kutatási eredmények és prevenciós megközelítések A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: Kutatási eredmények és prevenciós megközelítések Albert Fruzsina & Tóth Olga YouPrev 1 1 Bevezetés 4 2 Háttér 5 3 A fiatalkori bűnelkövetés megelőzésének

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben