Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok"

Átírás

1 1. Melyek a vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai szempontból? Melyek a vagyon elleni bűnözés kriminológiai típusai oksági szempontból? Ismertesse a vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai jellemzőit és sajátosságait! 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok 1. vagyon elleni bűnözés 2. erőszakos bűnözés 3. közlekedési bűnözés 4. korrupciós bűnözés 5. szervezett bűnözés 6. gazdasági bűnözés 7. alkohollal kapcsolatos bűnözés 8. kábítószer-bűnözés 9. szexuális bűncselekmények 10. politikai bűnözés 11. terrorista bűncselekmények 2.A vagyon elleni bűncselekmények fogalma a. laikusok: vagy egyszerűen lopásra gondolnak, vagy általánosságban minden olyan bűncselekményt ide sorolnak, amikor valamilyen vagyontárgy, pénz vagy egyéb érték illegálisan cserél gazdát b. hazai büntetőjog: azok a cselekmények tartoznak ide, amelyeket a Btk. a XVIII. fejezetében felsorol (lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, stb.) c. kriminológia: a kriminológiai fogalom a bj-i meghatározástól eltérően az erőszakos elemeket többnyire az erőszakos bűncselekményekhez sorolja, még akkor is, ha az elsődleges cél valamilyen vagyontárgy meghatározása 1

2 3.A vagyon elleni bűnözés kriminológiai morfológiai szempontú- típusai 1. Szűk értelemben: a nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények 2. Tág értelemben: a. nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények b. számítógépes bűncselekmények c. gazdasági bűncselekmények 4.A vagyon elleni bűnözés kriminológiai oksági szempontú típusai 1. alkalmi jellegű bűncselekmények 2. létfenntartást szolgáló bűncselekmények ( megélhetési bűnözés ) 3. eszköz bűncselekmények (jövedelemszerző bűnözés a kábítószerbűncselekményeken belül) 4. egzisztenciateremtő-, illetve fenntartó bűncselekmények 5. A vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai jellemzői és sajátosságai 1 - az utóbbi húsz évben az összbűnözésen belül a vagyon elleni bűnözés aránya a legmagasabb, ugyanakkor az arányszám közel sem változatlan a 90-es évek legelején a regisztrált bűnözés több, mint 80%-át a vagyon ellen bűncselekmények tették ki 1999-ben 70% volt a vagyon elleni bűnözés összbűnözésen belül mért aránya, ami 2006-ban 61,1%-ra esett vissza a vagyon elleni bűncselekmények aránya a évben a regisztrált bűncselekmények 64%-át tette ki - a vagyon elleni bűnözés legnagyobb hányada lopás, amely nagyjából az összes vagyon elleni bűncselekmény felét teszi ki - a lopásokon belül a polgárokat az ún. betöréses lopások (ezen belül is leginkább a lakásbetörések) és a gépjárműlopások száma és alakulása érinti érzékenyen - a lakásbetörések száma az elmúlt évtizedben hullámzó trendet írt le, az évtized közepéig jellemző csökkenést az elmúlt években növekedés váltotta fel 1 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 2

3 - jellemző adat az, hogy a betöréses lopások elkövetőinek az ismertségi aránya országosan átlagban 20% körül alakul, vagyis a büntetőhatóságok csak minden ötödik tolvajt kerítenek kézre ez az adat is azt mutatja, hogy a vagyon elleni bűnözés kontrolljának a jelenleg alkalmazott eszközrendszere alkalmatlan az elfogadható szintű biztonság létrehozására és fenntartására - a személygépkocsi lopások a hazai bűnözés megítélésének meghatározó tényezőjét képezik 1998-ban ilyen bűncselekményt regisztráltak, ez a szám ekkortól kezdve folyamatosan csökkent, 2009-ben már csak személygépkocsi lopást regisztráltak - a lopások mellett Magyarországon a leggyakrabban előforduló vagyon elleni bűncselekmények: a csalás, a rongálás, és az utóbbi években a szerzői és szomszédos jogok megsértése - a csalás a rendszerváltást követően a legdinamikusabban növekvő bűncselekménytípusnak bizonyult minősítési problémákkal is összefüggésben, volt olyan év, hogy az 1980-as években előfordult 4,5-5 ezer esettel szemben több mint ilyen cselekményt regisztrált a bűnügyi statisztika jelenleg ezres szinten látszik stabilizálódni a csalások száma - a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekmények esetében a magas előfordulási arány mögött szintén minősítési problémákkal és a rendőri értékelési rendszer hiányosságaival találkozhatunk - a rongálások már évek óta tartják az évi ezres előfordulási gyakoriságot, de itt mindenképpen meg kell említeni, hogy csak a regisztrált esetekről van szó, ennél a bűncselekménytípusnál rendkívül magas látenciával kell számolnunk - a vagyon elleni bűnözés jelenségéhez hozzátartoznak a vagyon elleni szabálysértések is az utóbbi évtizedben két ízben is jelentős dekriminalizáció zajlott le a Btk. vagyon elleni bűncselekményeket szabályozó fejezetében a vagyon elleni cselekmények bűncselekményi alakzatainak elkövetési értékhatára előbb Ft-ra emelkedett, majd Ft-ra nőtt évi átlagban nagyságrendileg 5-10 ezer között mozog azoknak a vagyon elleni cselekményeknek a száma, amelyek ugyan a büntetőhatóságok látókörébe kerülnek, ám végül az ezek miatt indított eljárások a feljelentés elutasításával, illetve a nyomozás megszüntetésével érnek véget azért, mert a konkrét cselekmények nem bűncselekményt, hanem szabálysértést valósítanak meg (2009: 7820 vagyon elleni szabálysértés) 3

4 - a évet megelőző évtizedben a vagyon elleni bűnözés 90 és 150 milliárd Ft között hullámzó mértékű kárt okozott a évben a vagyon elleni bűnözéssel okozott kár 100 milliárd Ft volt 6.Nemzetközi összehasonlítás - a nemzetközi bűnügyi adatokat vizsgálva két jellegzetesség jelenik meg - az első, hogy összefüggés mutatható ki egy-egy ország gazdasági fejlettsége és az országban előforduló bűncselekmények száma között az összefüggés egyenes arányosságot mutat: minél fejlettebb egy ország, annál több bűncselekményt követnek el a területén - a másik jellegzetesség azt mutatja, hogy minél fejlettebb gazdasággal rendelkezik egy adott ország, annál magasabb a bűnözésen belül a vagyon elleni bűncselekmények aránya 2. Ismertesse a vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméleteket! Mit nyer és mit veszít a társadalom a vagyon elleni bűnözés révén? Melyek az amatőr és a profi tolvajok jellemzői? 1.A vagyon elleni bűnözés társadalmi szintű értékelése - a bűnözés és különösképpen a vagyon elleni és a gazdasági bűnözés más képet mutat, ha gazdasági, makrogazdasági, társadalmi léptekben vizsgáljuk - makroszinten a vagyon elleni bűncselekmények csupán a vagyon egy részének újraelosztását jelentik az átcsoportosítás társadalmi szempontból még hasznos is lehetne, hiszen olyanoktól kerülnek vagyontárgyak az elkövetőkhöz, akiknek van amennyiben a bűnelkövetők jobban hasznosítanák a megszerzett vagyont, mint áldozataik, akkor éppenséggel nem tiltani, hanem támogatni kellene a nemzeti 4

5 összvagyon növelésének ezt a módját a problémát az okozza, hogy a jobban hasznosításra nincs semmiféle garancia - a bűnözés által a társadalmi jólét csökken, az államnak tehát a gazdasági racionalitást tekintve is elemi érdeke, hogy beavatkozzon, még akkor is, ha ez a beavatkozás (bűnüldözés, büntető igazságszolgáltatás) jelentős költségekkel jár - a büntetőjog hatékonysága közgazdasági értelemben, de a mindennapi tapasztalatok alapján is, a ráfordítások nagyságától függ amennyiben a társadalom jelentős erőforrásokat fordít a bűnüldözésre, akkor látványos eredményeket is el lehet érni, de az eredményeknek ára van (nem csak pénzben, hanem a demokrácia korlátozásában, és az emberi jogok érvényesülésében kifejezhető ára jellemzően a diktatúrákban alacsonyabb bűnözéssel találkozhatunk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek szívesebben viselnek el valamivel több bűncselekményt és élnek valamivel szabadabban) - a bűnözésnek azonban nem csak árnyoldalai vannak, társadalmi szinten jótékony hatásokat is generál a bűnözés, mivel kikényszeríti az igazságszolgáltatás működését, bővítését, sok munkahelyet generál + nem csak az állami szféra él meg a bűnözésből, egyre komolyabb szerepet kapnak a magánvállalkozások, az őrző-védő szolgálatok - a biztosítási piac jelentős hányadát is a bűnözéstől való félelem generálja 2.A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméletek - Marx és Engels a bűncselekményeket egyszerűen a tőkés társadalom szerves részének, és a nyomor, a termelési eszközöktől való megfosztottság miatt a szükségletkielégítés természetes eszközének tekintette - Mayer német szociológus közvetlen kapcsolatot mutatott ki a gabonaárak változása és a bűnözés alakulása között az elmélet érdekessége, hogy a bűnözés mindenképpen növekszik: ha nő a gabona ára, akkor a lopások száma növekszik, ha csökken, akkor az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűntények száma nő - Durkheim szerint a szegénység önmagában nem indokolja a bűnözés növekedését, sőt a bűnözés esetében a szegénység még visszatartó erőként is jelentkezhet, hiszen az egyén cselekvését, gondolkodásmódját erőteljesen befolyásolják társadalmi körülményei. Lehetőségek hiányában az adottságok kényszerítő erővel kötik gúzsba a vágyakat. 5

6 - hazánkban a vagyon elleni bűnözés jelentős részben szükséglet szülte bűnözés (megélhetési bűnözés) társadalmunkban kitermelődnek olyan rossz körülmények között élő csoportok, amelyek szükségleteiket bűncselekmények elkövetésével elégítik ki 3.Az amatőr és a profi tolvajok jellemzői AMATŐR TOLVAJOK - alkalmi bűnelkövetők jellemzően egy, vagy néhány bűncselekményt követnek el, és sokszor akkor is felhagynak a bűnözéssel, ha nem buknak le - kevés kockázattal járó lopást követnek el - kifinomult végrehajtás hiánya - tervszerűség hiánya a lelepleződés esélye esetükben elég magas, mert sokszor nem kellő körültekintéssel hatják végre a cselekményt - jellemzően anyagi kényszerből lopnak közvetlen krízishelyzet megoldása - jellemzően tizenéves elkövetők - nem válnak rendszeres bűnelkövetővé PROFI TOLVAJOK - nem véletlenszerűen követik el a bűncselekményeket, hanem készülnek rá - hivatásszerűen foglalkoznak bűnelkövetéssel - az általuk alkalmazott módszerrel összefüggésben jól fejlett technikai készségekkel rendelkeznek - hat rájuk a konszenzus kényszere, a társaikkal megosztott közös értékek folytán - nemcsak tanulnak egymástól, hanem védelmezik is egymást - bármennyire lazán is, de szervezettek 6

7 3. Az erőszak és az erőszakos bűnözés kriminológiai fogalma. Melyek az erőszakos bűnözés főbb hazai morfológiai jellemzői? 1.Az erőszakos bűnözés fogalma - az erőszakos bűnözés körébe a kriminológia kizárólag a szándékosan elkövetett erőszakos cselekményeket sorolja - a büntetőjogban az erőszak, mint elkövetési mód szerepel és nem, mint a bűncselekmény csoportosításának egyik ismérve - a kriminológiai erőszakfogalom embertől eredő, másik személyre közvetlenül irányuló, a cél elérésére alkalmas fizikai vagy pszichikai erőt jelent - az erőszakos bűncselekmények ismérvei: szándékos és célzatos cselekmények az elkövető erőszakos magatartása a sértett személye ellen irányul az alkalmazott erőszak a sértett számára kényszerhelyzetet teremt, akaratát, ellenállását megtöri az elkövető által kifejtett erőszak kétmozzanatú tettesi magatartás esetén eszközcselekmény; vagy az erőszak önmagában a bűncselekmény törvényi tényállását kimerítő immanens rész - az erőszakos cselekmények igazán precíz terminológiáját az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények megnevezés jelenti 2.Az erőszak gyökerei - az erőszak gyökerei egyidősek az emberiséggel az agresszió ősidőktől fogva jelen van a személyek közötti, a közösségeken belüli konfliktusok megoldásában éppen úgy, mint a népességmozgások, vándorlások, területszerzések esetén - történelmileg sokféle erőszakváltozat ismert 7

8 - jogi szempontú megközelítéssel megkülönböztethetjük a legitim és az illegitim erőszakos jelenségeket az előbbiek közé sorolhatjuk az állami erőszakmonopóliumot, az agresszív sortokat és az igazságos háborúkat, míg az utóbbiak a kriminalitás territóriumát képezik - a család kialakulásától a családon belüli erőszak is végigkísérte az emberiség történetét, ám kultúránként más-más mértékben és formában tekintették azt természetesnek vagy elítélendőnek - a hétköznapi erőszak ma már olyannyira része lett az életünknek, hogy szinte a társadalmi élet természetes velejárójának tartjuk 3.Az erőszakos bűnözés morfológiája 2 - az erőszakos és garázda jellegű bűnözés összbűnözésen belüli aránya az utóbbi évtizedben változatlanul 7-8 % körül alakult (a és a évben egyaránt 8.1 % volt) - az erőszakos és garázda bűncselekmények belső struktúrája nagyjából változatlan: meghatározó összetevők a szándékos súlyos testi sértés, a garázdaság és a rablás - az utóbbi években a szándékos testi sértések száma ezer között, a garázdaságok száma és között ingadozik - a rablások halmazán belül nagyjából 10 %-ot tesz ki a súlyos erőszakot magukban foglaló rablások részhalmaza - az erőszakos bűncselekményeket az elkövetés körülményei alapján két csoportba oszthatjuk: vannak konfliktusfeloldó (konfliktusos, szituatív jellegű emberölés, testi sértés, magánlaksértés, garázdaság, hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak) és szükségletkielégítő bűncselekmények (nyereségvágyból elkövetett emberölés, erőszakos közösülés, rablás, kifosztás, zsarolás) - az erőszakos bűnözés körében kisebb a látens elkövetés aránya, mint az összbűnözésen belül, mert egyrészt e bűntetti csoportba viszonylag több súlyos bűneset tartozik, másrészt gyakori a nyílt, közterületi elkövetés - a közterületen fegyverrel elkövetett bűncselekmények száma évi átlagban 150 körül alakul, míg a közterületi fegyveres rablások száma évente nagyjából 50 2 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 8

9 - az elmúlt 30 évben évente átlagosan 1000 körüli erőszakos szexuális bűncselekmény elkövetését regisztrálta a hazai kriminálstatisztika, amelyeknek durván a fele erőszakos közösülés volt - az ismertté vált szexuális bűncselekmények száma fokozatosan csökkenő tendenciát mutat - miközben az összes ismertté vált sértett 95%-a felnőtt, aközben az erőszakos nemi cselekményeket nagyobb arányban követik el gyermek- és fiatalkorúak sérelmére - a szexuális erőszak ismertté vált áldozatainak döntő többsége a gyengébb nemhez tartozik - országos szinten az utóbbi években az abszolút számokat tekintve a legtöbb erőszakos bűncselekményt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében követték el - a fővárosi kerületek közül a legtöbb erőszakos bűncselekményt a VIII. kerületben követik el, míg a lakosság számához viszonyított gyakorisági mutató szerint általában az V. kerület a listavezető - a fiatal és a fiatal felnőtt népesség más korosztályoknál nagyságrendekkel gyakrabban követ el erőszakos bűncselekményeket - az évtized elején a fiatalkorúak arányaiban még csak kétszer, az elmúlt évben azonban már közel négyszer múlták felül a teljes lakónépesség erőszakos bűnözésben való részvételét - a fiatalkori és a felnőtt fiatalkori erőszakos bűnözés sajátossága az elkövetői és áldozati szerepek átjárhatósága, felcserélhetősége: ugyanaz a fiatal egyszer erőszakos bűncselekmény áldozataként, más alkalommal elkövetőjeként jelenik meg (kortársagresszió) - rablással bizonyos foglalkozásbeliek (benzinkutas, taxis, kiskereskedő), szenvedélybetegek, éjszakai műszakba járók fenyegetettek leginkább - garázdasággal főleg a szórakozóhelyek és sportmérkőzések látogatói, valamint az esti órákban közlekedők veszélyeztetettek 9

10 4. Ismertesse az erőszakos bűnözés főbb oksági tényezőit! 1.A makrokörnyezeti hatások - az erőszakos bűnözés alakulására befolyást gyakorló makrokörnyezeti hatások sorában jelentősége van az indusztrializációnak és az urbanizációnak, amelyek kísérőjelenségeként az elmúlt két évtizedben átrétegződött a magyar társadalom - a hazai társadalmi rendszerváltás két jelentős következménnyel járt: egyik napról a másikra megszűnt az a társadalmi stabilitás, ami minden értékrend érvényesülésének támasza; és a hatalom érvényre juttatására hivatott testületek meggyengültek - a társadalmi rendszerváltozások formálják a bűnözés megjelenési formáit: a véres, háborús átalakulások, a nemzetiségi, etnikai, vallási zavargások elsősorban az erőszakos bűnözés robbanásszerű emelkedését eredményezik a gyökeres, de békés rendszerváltozások mindenekelőtt a vagyon elleni és a gazdasági kriminalitás emelkedését idézik elő 2.Média és erőszak - a média által közvetített erőszak szerepének megítélésében meglehetősen eltérő álláspontokkal lehet találkozni: vannak, akik túl-, míg mások alábecsülik a tömegkommunikáció hatását, sőt, az ún. KATARZISELMÉLET szerint a tévében végignézett, erőszakos jelenetekkel teli történet agressziócsökkentő a külföldi és a hazai kutatási eredmények java része azonban azt igazolja, hogy a média kedvezőtlen szerepet játszik az erőszak fokozódásában és terjedésében - bebizonyosodott, hogy az erőszakos filmek látványa jelentősen növeli a gyermekvagy serdülőkorúak agresszivitását, amennyiben nem készítették fel őket szakszerűen a látottak befogadására - kutatások bizonyították, hogy egy-egy labilisabb személyiségű bűnelkövetőnek valamely konkrét film szereplője szolgált modellként 10

11 - napjainkban azonban nemcsak a kegyetlen jeleneteket tartalmazó filmek jelentenek veszélyt a gyermekekre, hanem az interneten található visszataszító weboldalak, valamint a kihívó erőszakra építő számítógépes játékok is 3.Alkohol, drog, erőszak - az erőszakos bűnözés oksági körében jelentékeny, meghatározó szerepet tölt be az alkohol-, illetve egyre gyakrabban a kábítószer-fogyasztás - átlag feletti az alkohol szerepe a szituatív jellegű emberöléseknél és súlyos testi sértéseknél, a garázdaságoknál és a hivatalos személy elleni erőszakos cselekményeknél - az erőszak okságában megjelentek a kábítószer-fogyasztás következményes hatásai is ma már egyre többször nem közvetlenül a cselekmény elkövetésénél, hanem annak oksági hátterében áll a kábítószer (dílerek elleni leszámolások, elszámolási vitákból fakadó gyilkosságok) 4.Mikrokörnyezeti ártalmak - a mikrokörnyezeti ártalmak közül elsősorban a családi viszonyok, a hátrányos helyzet, a szubkultúra, valamint a kedvezőtlen szokás- és hagyományrendszerek oksági szerepe jelentkezik az erőszakos kriminalitásban 5.A biológiai és a pszichés tényezők szerepe - Lorenz és Freud szerint az agresszióösztön az ember veleszületett tulajdonsága, tehát nem patologikus megnyilvánulás - mások az agressziót mentális rendellenességre, agykárosodásra vagy különböző genetikai hiányosságokra vezették vissza - a frusztráció-agresszió elvet vallók szerint a feszültség mindig agresszív magatartáshoz vezet (Dollard és munkatársai) - a szociális tanulás elvét vallók pedig bebizonyították, hogy az agresszív magatartás megtanulható (Bandura) - az utóbbi időben különös figyelem fordult a génkutatások irányába, az agressziót kiváltó gének megtalálása és szerepük tisztázása felé 11

12 6.A sértetti közrehatás - a sértettek óvatlansága, felelőtlensége, sértő, esetenként provokatív magatartása gyakori forrása az erőszakos bűncselekményeknek - gyakran tetten érhető az ún. sebezhetetlenségi mítosz az emberek gyakran alulértékelik a mikrokörnyezetükben jelentkező bűnözést, ha annak ők vagy valamely hozzátartozójuk nem volt szenvedő alanya 5. A családon belüli erőszak fogalma és tipizálása. Ismertesse a családi erőszak magyarázatára vonatkozó elméleteket! 1.A családon belüli erőszak fogalma - a családi erőszak fogalma általában a családtagok vagy az intim partnerek közötti, tipikusan de nem kizárólag otthon megvalósuló erőszakcselekmények megjelölésére szolgál - a szűkebb felfogás a partnerkapcsolaton belüli bántalmazásokat tekinti idetartozónak ebben a megközelítésben a jelenség elsősorban a nemek viszonyából adódó, ún. gender-probléma az erőszak a nők és a férfiak hagyományos hatalmi helyzetéből, a közöttük lévő egyenlőtlenségekből, a történetileg kialakult uralmi viszonyokból, a tradicionális nemi szerepekből vezethető le és értelmezhető - a gyerekvédelmi érdekeket képviselők ezzel szemben kiterjesztően értelmezik a családon belüli erőszakot álláspontjuk szerint nem csupán a partnerek közötti, hanem valamennyi közös háztartásban élő vagy rokonok közötti erőszak idesorolandó, sőt fogalmilag idetartozónak ítélik az ún. rendszer-abúzust is (azaz az intézeti, intézményi közösségben élő személyek által társaiktól, az őket kisegítő személyzettől elszenvedett erőszakot) 12

13 - a középutas megközelítés szerint a gyermekbántalmazás, a nők elleni erőszak, az intézményi és rendszer-abúzus átfedésben lehet a családi erőszakkal, de semmiképpen nem azonos vele és nem is oldható fel abban 2.A családon belüli erőszak tipizálása A) A bántalmazás jellege szerint: fizikai erőszak közvetlen fizikai erőszak (testi sértés, emberölés) közvetett fizikai erőszak (tárgyak rongálása, dobálása) elhanyagolás lelki bántalmazás verbális bántalmazás (fenyegetés, szidalmazás, megalázás) érzelmi abúzus (érzelmi zsarolás, érzelmi elhanyagolás) szexuális erőszak, szexuális abúzus (nemi erőszak, szexuális zaklatás) gazdasági/társadalmi visszaélés (a sértett társadalmi elszigetelése, a társas kapcsolatok fenntartásának megakadályozása, a sértett pénzének ellenőrzése) B) A sértett szerint: gyerekbántalmazás házastárs/partner (volt házastársas / volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás feleség/partner (volt feleség/volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás férj/partner (volt férj/volt partner) sérelmére elkövetett bántalmazás idősbántalmazás (felmenők, idős családtagok sérelmére elkövetett bántalmazás) egyéb rokonok (pl.: testvérek) sérelmére elkövetett bántalmazás 13

14 3.A bántalmazók személyiségjegyei Szakács Tamás - korlátolt gondolkodásúak - féltékenyek - hiperérzékenyek - bűnösséget ébresztenek áldozatukban - tárgyiasítják a nőket ill. férfiakat - erőszakosak, durvák a szexben - áldozatként tüntetik fel magukat önigazolásként - gyűlöletet keltenek áldozatukkal szemben - beszédük durva, bántó - az állatokkal és a gyermekekkel szemben gyakran kegyetlenek - gyakran fenyegetnek erőszak alkalmazásával 4.Meghatározó kutatástörténeti munkák - a családi erőszak mérésére irányuló kutatások sorában az első meghatározó reprezentatív vizsgálatot a New Hampshire Egyetem Murray A. Straus vezette kutatócsoportja végezte 1975-ben, a Straus által kidolgozott Conflict Tactic Scale alkalmazásával a kutatás jelezte, hogy a családi erőszak kiterjedten érinti az egész amerikai társadalmat, és igazolta azt is, hogy a nők kiszolgáltatottabbak és veszélyeztetettebbek. Igen magas volt a bántalmazott gyerekek aránya is, akik közül leginkább a fiúkat verték az anyák. - Lenore Walker 1979-ben 1500 bántalmazott nővel felvett interjú alapján készítette el a ciklikus-erőszak modellt a bántalmazási ciklus első szakasza a feszültség növekedés időszaka. A súlyos bántalmazások ideje a második, a bántalmazási szakasz. Ezt követően a megnyugodott bántalmazó bűntudatot érez, a mézeshetek korszaka, a harmadik szakasz következik. A körkörösen ismétlődő bántalmazások során az áldozat nemcsak fizikai, hanem súlyos lelki sérüléseket is szenved, és passzív depresszív állapotban képtelen arra, hogy a kapcsolatból kilépjen. - meg kell említeni a Pence és Paymar által kidolgozott Hatalom és Uralom Kerekét a szerzők szerint a férfiak hatalmat és uralmat akarnak a nők felett, amit a bántalmazások révén szereznek meg 14

15 - Suzan Steinmetz tanulmánya a családi erőszak-kutatások új irányát nyitotta meg vizsgálatának adatai azt jelezték, hogy bár valóban a nők szenvedik el a súlyosabb sérüléseket, azonban a konfliktusok és agresszív magatartások kezdeményezői között legalább olyan arányban szerepelnek, mint a férfiak - a magyar kutatások és publikációk sorában úttörő jellegű volt Morvai Krisztina feleségbántalmazással kapcsolatos könyve, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy a családon belüli erőszak megkerülhetetlen témájává váljon a közgondolkodásnak - Morvai munkáját követően jelentek meg az első valódi empirikus szociológiai vizsgálatok, Tóth Olga (TÁRKI) munkái 5.Elméletek a családi erőszak magyarázatára A) Pszichológiai, pszichoanalitikus elméletek - jellemzően a hetvenes-nyolcvanas években jelentek meg - az egyén szintjén próbálnak magyarázatot adni az otthoni erőszakra - ezek az értelmezések a családi erőszakon belül főleg a gyerekbántalmazás körében keresik az oksági válaszokat - a gyerek bántalmazásához vezethet a megfelelő anya-gyerek kapcsolat kialakulásának kudarca - a visszaélés hátterében az is állhat, hogy az abúzív szülő saját feldolgozatlan problémáit, negatív vonásait vetíti gyermekére, és ezért bántalmazza, de elképzelhető, hogy maga is bántalmazott volt gyermekkorában és ezt a traumát ismétli a saját gyerekével - egy, a korai irodalom tapasztalatait összegző tanulmány a bántalmazó szülő lélektani jellemzőit illetően a következő megállapításokat emeli ki: többnyire alapvető szükségleteiben nélkülöző gyerek volt általában nem rendelkezik a gyerekneveléshez szükséges megfelelő ismeretekkel az agresszív impulzusait kevéssé tudja kontrollálni 15

16 B) Szociológiai elméletek 1. Erőforrás-elmélet a. az erőforrás-elmélet szerint a család sajátos hatalmi rendszer, amely tartalmazza a kényszert, az erőszakot, vagy az azzal való fenyegetést b. a családi hatalmi egyensúly annak a családtagnak kedvez, aki több erőforrással rendelkezik c. az elmélet értelmében a kevés erőforrással rendelkezés (alacsony társadalmi státusz, iskolázottság) teszi szükségessé az erőszak családon belüli alkalmazását az uralom érvényesítése, a dominancia fenntartásának biztosítása érdekében 2. Kontrollelmélet a. a kontrollelmélet úgy gondolja, hogy a bűncselekmény elkövetése része az emberi természetnek, és a legtöbb ember azért nem követ el bűnt, mert megfelelő kontrollmechanizmusok működnek b. a családon belüli erőszak megjelenése akkor várható, ha hiányzik a családi kapcsolatok hatékony társadalmi kontrollja 3. Patriarchátuselmélet a. a családi erőszak nem más, mint a nők ellen irányuló férfi erőszak, amelynek oka a családtagok között meglévő strukturális társadalmi egyenlőtlenség b. a családi erőszak minden formája hatalmi kérdés; az erőszak e szerint az elmélet szerint a hagyományos férfiuralom fenntartásának eszköze 4. Szociális tanuláselmélet a. a szociális tanuláselmélet szerint a legtöbb humán magatartást modell megfigyelése alapján sajátítjuk el b. a családi erőszakra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a gyerekkori megfigyelések, mintázatok tanítják meg, miként kell felnőttként viselkednünk c. a gyerekkorban elszenvedett vagy megtapasztalt szülői bántalmazás növeli annak esélyét, hogy a gyerek felnőve saját kapcsolataiban agresszíven viselkedik majd az erőszak tehát a szocializáció folyamatában hagyományozódik a generációk között, a gyerekkori tanulási tapasztalatok biztosítják újratermelését, intergenerációs öröklődését 16

17 6.A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma. Ismertesse a hazai gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezőket, jellemző ügycsoportokat! A fehérgalléros bűnözés fogalma. 1.A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma Kriminológiai értelemben gazdasági bűnözésnek azt a gazdálkodás menetében megvalósuló, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó bűnözési formát kell tekinteni, amely akár az elkövetés módjára, akár eredményére tekintettel alkalmas arra, hogy esetleg egyéni érdekek sérelmén túlmenően elsősorban és jellemzően a gazdálkodás rendjét, a gazdálkodási kötelezettségeket, a tisztességes és törvényes gazdálkodás kereteit sértse vagy veszélyeztesse. 2.A fehérgalléros bűnözés fogalma - Schäfer István megfogalmazásában a fehérgalléros bűnözők azok, akik a bűncselekményt a gazdasági vagy társadalmi hatalmuk eszközével, vagy annak bástyái mögül követik el - Edwin Sutherland a fehérgalléros bűnözés körébe olyan bűncselekményeket sorol, amelyeket foglalkozásuk körében követnek el tiszteletre méltó és magas társadalmi státusban lévő személyek - bár a fehérgalléros bűnözők nem feltétlenül tartoznak a társadalmi elithez, s nem is feltétlenül a legvagyonosabbak, befolyásuk, kapcsolataik, az általuk elfoglalt pozíció mindig feddhetetlennek láttatja őket (azaz rendszerint tudatosan törekszenek olyan kapcsolatrendszer és olyan imázs fenntartására, amely révén eleve minden gyanú fölött állnak) 17

18 3.A gazdasági bűnözés morfológiája 3 Szakács Tamás - az elmúlt évtizedben évente átlag gazdasági bűncselekményt regisztrált a bűnügyi statisztika (2009: ) - a bűnügyi statisztika készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélésből évről évre emelkedő esetszámot regisztrál az e bűncselekménnyel okozott kár mértéke évi átlagban negyedmilliárd és félmilliárd forint között ingadozik (a évben mért 11 milliárd forintot meghaladó mértékű károkozás valószínűség szerint egyszeri torzító hatásnak tudható be) - az adócsalással okozott adóbevétel csökkenés mértéke évi átlagban milliárd forint között mozog a bűnüldözés eszközeivel átlagosan az adócsalás által okozott kár 5%-át lehet visszaszerezni vagyis minden erre irányuló szakmai és kormányzati közpolitikai törekvés ellenére a bűnüldözés nem képes tetten érni a valóságban több nagyságrenddel gyakrabban előforduló és sokkalta több kárt okozó adócsalást - a csődbűncselekmények száma az utóbbi évtized első szakaszában évi átlagban 1500 körül alakult, majd az utolsó három évben ennek a szintnek nagyjából a felére esett vissza a csődbűntettek elkövetőit sohasem magáért a csődért, hanem az ahhoz vezető, vagy az azt követő család magatartásokért vonták és vonják felelősségre 4.A gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezők - a bűnözést segítő, az új típusú gazdasági bűncselekmények megjelenését és megerősödését kialakító tényezők csoportja igen összetett és változatos Ilyenek: a piacgazdaságra történő gyors áttérés ellentmondásai az állami dotációk következetlensége és ellenőrizetlensége a vállalkozás szabadságának félreértése, a gyors meggazdagodás hamis mítosza, a gazdasági morál hiánya a túlságosan gyakran változó, ellentmondásos, csaknem követhetetlen és sokszor számos kibúvót kínáló jogi környezet az ítélkezés elvi irányításának hiányosságai, ezáltal a felelősségre vonás elkerülhetőségébe vetett hit erősödése 3 Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály Magyarország bűnözési és bűnüldözési adatai 18

19 - kriminológusok úgy vélik, hogy a legfontosabb kriminogén tényező a különféle, sűrűn változó gazdaságpolitikai megfontolásokból nyújtott állami kedvezmények, dotációk, támogatások gyakran átgondolatlan és ellenőrizetlen rendszere volt például: családtagonként összevonható vámmentesség mozgássérültek által behozott autó vámkedvezménye külföldi alapítású és meghatározott tevékenységet végző társaságok vám- és adókedvezménye csökkent munkaképességűek foglalkoztatásáért járó dotáció meghatározott mezőgazdasági termékek előállításának és forgalmazásának támogatása az áfa szinte korlátlan jellegű és mértékű visszaigényelhetősége halasztott vámfizetés 5. Büntetőjogi szabályozás A) A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények - csődbűntett - hitelező jogtalan előnyben részesítése - a számvitel rendjének megsértése - tartozás fedezetének elvonása - hitelezési csalás - tőkebefektetési csalás - készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények - gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása B) A gazdasági társaságok integritását, törvényes működését és a tagjaik érdekeit sértő bűncselekmények - gazdasági társaság vagy szövetkezet vezető tisztségviselőjének visszaélése - valótlan érték megjelölése - az alaptőke vagy törzstőke csorbítása 19

20 C) A fogyasztók és a versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények - rossz minőségű termék forgalomba hozatala - minőség hamis tanúsítása - áru hamis megjelölése - a fogyasztó megtévesztése - versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban - árdrágítás D) Üzleti, banki, és tőzsdei érdekeket sértő bűncselekmények - gazdasági titok megsértése - jogosulatlan pénzügyi tevékenység - piramisjáték szervezése - bennfentes kereskedelem - pénzmosás - a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása E) Állami tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények - haditechnikai eszközök és szolgáltatások forgalmára vonatkozó kötelezettségek megszegése - jogosulatlan gazdasági előny megszerzése - pénzhamisítás - pénzhamisítás elősegítése - hamis pénz kiadása - adócsalás - visszaélés jövedékkel - jövedéki orgazdaság - csempészet és vámorgazdaság - bélyeghamisítás - engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység 20

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db 1. BEVEZETÉS A gazdasági bűnözés fogalma Köznyelvi fogalom: a gazdasági élet szereplői valamilyen jogellenes vagy erkölcstelen magatartással anyagi előnyre tesznek szert Büntetőjogi fogalom: a BTK-ban

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás Szám: 5-1/59/2007. TÜK a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. -a (3) bekezdésének a) pontja alapján, a Rendőrség gazdaságvédelmi

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok

A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

Részletesebben

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. A.16. A bűncselekményi egység és halmazat Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. Jelentősége, büntetőjogi következménye: I) Büntető anyagi jogban:

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Előadó: Dr. Juhász Zoltán r. alezredes Készítette: HBm RFk Elemző-Értékelő Osztály Kereskedelmi televízió hírei a közelmúltból Meghalt a soför, aki nem adott elsőbbséget

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

A pénzügyi visszaélések visszaszorításának, megelőzésének gyakorlati kérdései a felügyeletei munkában

A pénzügyi visszaélések visszaszorításának, megelőzésének gyakorlati kérdései a felügyeletei munkában A pénzügyi visszaélések visszaszorításának, megelőzésének gyakorlati kérdései a felügyeletei munkában Dr. Hegedűs András Pénzügyi visszaélések elleni főosztály főosztályvezető Alapvetés A Felügyelet 2010

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2012

Kollokviumi kérdések 2012 Kollokviumi kérdések 2012 Általános Rész I. félév 1. A magyar büntetőjog történeti fejlődése 2. A klasszikus iskola, mint büntetőjog-tudományi irányzat és a Csemegi-kódex. 3. A büntetőjog fogalma, feladata,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás 45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a kármegtérülés érdekében teendő rendőri feladatokról

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz.

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Irányelvére Szerző: dr. Mezei Kitti 2015. június 14. Az információs rendszerek

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ l./ A büntetőjog forrásai. A büntető törvény értelmezése. A diszpozíció. 2./ A speciális büntetőjogi alapelvek, különös tekintettel a törvényesség,

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK. Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK

A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK. Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK A számvitel rendjének megsértése 403. (1) Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntetőjog fogalma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV I. ÁLTALÁNOS RÉSZ l./ A büntetőjog forrásai. A büntető törvény értelmezése. A diszpozíció. 2./ A speciális büntetőjogi alapelvek,

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez 2 Budapest, 2013... SZERZŐK: DÁVID PÉTER LÓCZY PÉTER LEKTOR: DR. GYÖRGY

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Az ezredfordulót követő bűnözési helyzet

Az ezredfordulót követő bűnözési helyzet Az ezredfordulót követő bűnözési helyzet Elemzés az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai alapján Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Statisztikai és Elemző Osztály Budapest,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2006. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 1. Első főirány: Tettes és áldozata 1.1. A sértett jogai, és azok érvényesülése a magyar büntetőeljárásban.

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag Előadó: Szilágyi Tamás A SZOCIOLÓGIA ELMÉLETÉNEK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A társadalomról és magáról az emberről már az ókori

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben